Page 1

STUDIEKATALOG 2017/2018 nih.no


2


Innhold Velkommen til NIH

5

Studentliv 6 Karrieremuligheter

8

Norges største utdanningstilbud i idrett 10 Bachelorprogram 12 Faglærer i kroppsøvning og idrettsfag

14

Fysisk aktivitet og helse

16

Idrettsbiologi

18

Sport Management

20

Trening, coaching og idrettspsykologi

22

Masterprogram

24

Årsstudier

26

Påbygningsstudier

27

Reis på utveksling

28

Opptak

30

Norges idrettshøgskole blir ny!

31

3


4


Velkommen til NIH!

Fysisk aktivitet er fantastisk! Og da snakker

forelesere og studenter godt kjent.

vi ikke bare om å løpe i skog og mark, spille fotball på løkka eller danse på en scene. Nei,

Med mer enn fem ganger så mange søkere som

vi snakker om all kroppslig bevegelse. Hva er

vi har studieplasser, har NIH en av de mest

det egentlig som skjer med kroppen når vi rører

populære bachelorutdanningene i Norge. Vi er

på oss? Og hva skjer med hjernen? Hva skjer

uten tvil den største tilbyderen av idrettsfaglig

med en gruppe som beveger seg sammen?

utdanning. De ulike studieprogrammene gir

Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke et helt

mulighet for en spennende, givende og

samfunn? Vi NIH-ere studerer og forsker på alt

mangfoldig karriere etter endt studieløp. Våre

dette – og mye mer. Fra belastningen på en liten

studenter jobber blant annet i skoleverket,

muskel inne i kroppen til hvordan kroppsøvings-

helsesektoren, i offentlig forvaltning, i idretts-

faget har endret seg gjennom tiden.

organisasjoner, på treningssentre eller med forskning.

NIH er en vitenskapelig høgskole (spesialisert universitet) for idrettsvitenskap. Her finner du

Studentene våre opplever et engasjerende og

blant annet noen av verdens fremste

inkluderende studiemiljø. Gjennom felles turer,

forskningsmiljøer på feltene idrettsskader, ekskursjoner og praksisopphold, både på og Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 156 000 medlemmer. Forbundet vedtok i 2001 å opprette en egen

toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og forutenfor campus, læreri studentene hverandre nasjonal studentorganisering å ivareta de spesifikke behovene studenter pedagogisk utdanning har knyttet til profesjonen sin, Pedagogstudentene i

Utdanningsforbundet (PS). PS har i dag ca. 11 700 medlemmer. helse. Vi har også noen av landets ledende godt å kjenne. Det skaper god trivsel og et helt

stemmer innenfor kroppsøving og idrettens unikt studiemiljø. Studentforeningene sørger i Resolusjon vedtatt av Pedagogstudentenes landsmøte 2013 betydning i samfunnet.

tillegg for spenstige aktiviteter og sosiale tilbud tilpasset enhver smak.

Ikke så nøye, så lenge jeg får godkjent.

NIH har landets sterkeste fagmiljøerPedagogstudentene i idretts- i Utdanningsforbundet (PS) ønsker at arbeidskrav skal bli brukt som et verktøy for progresjon og faglig utvikling hos studentene. En goddeler formativ av vurdering vitenskap. Våre forskere har høy internasjonal I august 2017 vil store NIHavfremstå i ny arbeidskravene vil være med på å styrke lærerstudentenes utbytte av dem.

anerkjennelse og har høstet mange nasjonale

drakt. Cirka en milliard kroner brukes på å gjøre

Vi ønsker ikke at lærerstudentenes holdning skal være "det spiller ingen rolle hvor langt

og internasjonale priser. Du har heltunna sikkert til en enda flottere og bedre vitenskapelig gjerdet du kaster, såNIH lenge ballen havner på riktig side". sett mange av dem i norske medier, Som ogfremtidige som lærere skalhøgskole våre studenter. er å bli vi gi våre eleverfor god formativ vurdering. SamtidigAmbisjonen opplever vi selv å få arbeidskrav som kun blir vurdert godkjent/ikke godkjent. Vi ønsker å få utfyllende student ved NIH får du disse forskerne som Europas flotteste campus for idrettsutdanning! kommentarer i vurderingen av arbeidskravene slik at vi vet hvilket nivå vi faktisk ligger på. blir vurderingen et verktøy for progresjon i faget for den enkelte student. forelesere. Fordi klassene er relativtSlik små, blir Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Kari Bø rektor

Svend Sondre Frøshaug studentstyreleder

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Postboks 9191, Grønland 0134 OSLO

www.pedagogstudentene.no 24 14 22 90 ps@utdanningsforbundet.no

5


Ved NIH har du mulighet til å kombinere faglige og personlige interesser innen idrett. Det å velge utdanning med både hjerte og hjerne har mye å si for trivsel og motivasjon i fremtidig arbeid.

Du finner et eldorado av ski-, sykkel- og treningsmuligheter rett utenfor NIH. Nordmarka byr i tillegg på fantastiske muligheter for friluftsliv.

Med idrett som hobby og studium

Nordmarka som nærmeste nabo

STUDENTLIV Norges idrettshøgskole er en liten og intim vitenskapelig høgskole med campus like ved Sognsvann, og rett ved T-banen som tar deg til Oslo sentrum på 15 minutter. Studentmiljøet oppleves som trygt og godt, og studentforeningene sørger for at du får en spennende og morsom studiehverdag.

Nær relasjon til anerkjente forskere e forskere som Som student på NIH får du anerkjent små, blir forelesere og forelesere. Fordi studieklassene er studenter godt kjent.

Omfattende idrettsanlegg NIH har trolig et av Norges mest omfattende idrettsanlegg for studenter. I august 2017 står blant annet en splitter ny svømmehall, turnhall, styrkerom, idrettshall, garderober og kantine klar til bruk. Vi gleder oss til å tilby studentene et enda bedre og mer moderne NIH! Følg prosessen på www.nih.no/rehab.

SiO

Laboratorium NIH regnes som en av de mest velutviklede forskings­ institusjonene i Europa innen fysisk aktivitet, lek og idrett – i skole, arbeid og fritid. Våre laboratorium benyttes til både under­ visnings- og forskningsformål og deles inn i: Laboratorium for for bevegelsesanalyse, fysiologisk laboratorium, styrke­laboratorium, biokjemisk analyselaboratorium og feltlaboratorium.

6

NIH er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) som arbeider for at livet rundt studiene skal bli så enkelt og utviklende som mulig. SiO har over 8000 hybler og leiligheter i Oslo. Studentbyene Kringsjå og Fjellbirkeland ligger rett ved NIH. SiO tilbyr blant annet også barnehage, studenthelsetjeneste, rådgiving. Les mer på www.sio.no


Høydehuset er stedet for de sosiale happenings. På Høydehuset er det alltid god stemning! Faste arrangementer er vår månedlige quiz, x-russefest , halloween og nissefest.

Studentforeningen GiGass er gruppen for deg som alltid er klar for nye utfordringer enten det er ski, snowboard, longboard, surfing eller klatring. Vi arrangerer kule events og turer til innog utland.

Studentpuben Høydehuset

Studentforeningen GiGass

Studentidrettslaget NIHI NIHI er idrettslaget for deg som liker organisert trening. Dette er et tilbud for alle nivåer! Vi kjører faste treninger hver uke i håndball, volleyball, fotball, futsal, svømming, basket, dans og kampsport. Vi ønsker at din studiehverdag skal være så gøy som overhodet mulig, og at vi sammen har SUPER AWESOME FUN TIME!

Studentforeningen Sosiale NIH Sosiale NIH er gruppen for deg med et stort sosialt hjerte. Vi er opptatt av å skape magiske øyeblikk og tilbyr sammenkomster på tvers av retninger og trinn. Vi arrangerer blant annet fester på Sognsvann, Ophelia og nyttårsball på Chateu Neuf.

Engasjer deg! Som student har du muligheten til å engasjere deg i de ulike studentforeningene ved NIH, i styret eller ved eksternt arbeid relatert til studiene. Et engasjement vil både på kort og lang sikt gi deg en sosial plattform og og et nyttig nettverk enten det er på høgskolen eller i arbeidslivet.

@nih_sognsvann

Fadderordningen NIH ønsker at du som student skal få en best mulig studiestart, og at du skal trives. Eksisterende studenter stiller derfor som faddere og vil hjelpe deg gjennom den første tiden som student. Fadderne viser deg rundt på campus og svarer på alt du måtte lure på. I løpet av den første uken arrangeres det en rekke sosiale aktiviteter du sent vil glemme.

7


www.nih.no/studere ved NIH/karriere

Tidligere NIH-studenter jobber blant annet i skolen, særforbund innen idretten, idretts­ kretsene og andre frivillige organisasjoner. Noen jobber med friskvern og livsstilsendring i kommuner, mens andre jobber i helsesektoren, for eksempel med trening og kreft. NIH’ere arbeider også innen friluftsliv, som trenere i bredde- og eliteidrett, på laboratorier og som ledere. Kandidater fra NIH har mange muligheter! Her får du møte noen av dem.

Harald Sundgot Borgen

Julie Barstad

Frivilligansvarlig og markedsstøtte, Holmenkollen Skifestival

Kroppsøvings- og idrettsfaglærer, Lambertseter videregående skole.

Bachelor og master, studieretning Sport Management

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Jeg er ansvarlig for cirka 2000 frivillige som jobber på Worldcupene i Holmenkollen og på Oslo Skishow, et årlig rulleskirenn. Ansvaret gjelder også bestilling av nødvendig utstyr slik at de frivillige kan gjøre jobben sin. Jeg har også ansvar for implementering av all sponsoreksponering i og utenfor arena. Det vil si alle skilt og bannere som reklamerer for sponsorer av arrangementet.

Min jobb består i å motivere, inspirere og legge til rette for at ca. 220 elever skal utvikle livslang bevegelsesglede. Jeg underviser sju klasser i kroppsøving. En arbeidsdag kan for eksempel være å lede en spinningtime, sette ut orienteringsløype, delta i møter med andre lærerere, eller planlegge og tilrettelegge undervisning, samt vurdere elevene. Hver dag er unik! På NIH møtte jeg medstudenter med mange felles interesser, et meget inkluderende og sosialt studiemiljø, og ikke minst kompetente fagpersoner som har bidratt til å ruste meg til å takle utfordringer i arbeidslivet.

Jeg startet på NIH fordi jeg var interessert i idrett og friluftsliv. Etterhvert forstod jeg at en fordypning innenfor idrettsadministrasjon kunne åpne mange dører inn mot en jobb innen idretten. Mine råd: Følge magefølelsen når du skal velge utdanning. Studer det du brenner for.

8

Da jeg var yngre visste jeg relativt tidlig hva jeg skulle utdanne meg til. Det var derfor naturlig å søke faglærerutdanningen. Mitt råd: Vær selvstendig i søknadsprosessen. Ha mot til å velge det du selv vil, og ikke det alle andre velger.


På Youtube og nih.no kan du se ulike karrierevideoer, studentintervjuer og filmen om NIH.

Eirik Kjønø

Jonas Croff

Utviklingsansvarlig, Grorud IL

Fysiolog ved Lungelaben, Rikshospitalet

Bachelor, studieretning trening, coaching og idrettspsykologi

Jeg er utviklingsleder og U21-trener i Grorud IL og bruker mye tid på prosjekter, planlegging og treingsøkter. I tillegg til det har jeg en stilling som prosjektarbeider i Toppfoballsenteret og et styreverv i Norsk Fotballtrenerforening. Ingen dager er like. Jeg har alltid vært interessert i idrett, og spesielt fotball. Det var derfor naturlig å studere idrett. På NIH fikk jeg mye kunnskap og et annet syn på klubb-, trener- og spillerutvikling. NIH er et kompetansesenter med forskere, forelesere og studenter som man kan dra nytte av. Norges idrettshøgskole har det beste faglige innholdet og det største og mest relevante nettverket. Mitt råd er derfor å søke NIH.

Bachelor og master, studieretning fysisk aktivitet og helse

Melina Meyer Magulas Performance Coach/fysisk trener og fagansvarlig idrettsfysiolog ved testlab, Magnat Center Bachelor og master, studieretning idrettsbiologi

I min arbeidshverdag utfører jeg mange tester, blant annet lungefunksjonsprøver og arbeidsbelastningstester på tredemølle og sykkel på lungesyke pasienter. Dette gjøres i forkant av legekonsultasjoner, operasjoner og behandling. Mange pasienter følges opp i etterkant, spesielt de som blir lungetransplantert. Jeg jobber tverrfaglige med leger og sykepleiere. Sammen tester og evaluerer vi ulike diagnoser ved hjelp av arbeidsbelastningstester.

Som Performance Coach/fysisk trener består jobben i å følge opp kunder og idrettsutøvere på treningsprogrammer og planer, samt praktiske økter hvor jeg jobber med alt fra pasienter til toppidrettsutøvere. I laben er det ulike typer testing, blant annet laktatprofiler og VO2makstesting. I jobben min må jeg hele tiden holde med oppdatert og utvikle meg i alle mine arbeidssituasjoner. Utdanningen har gitt meg et solid grunnlag å bygge videre på.

Interessen for trening og idrett gjorde NIH til et naturlig studiested for meg. I dag sitter jeg igjen med verdifull kunnskap som er viktig i jobben min.

Det viktigste jeg lærte på NIH er å tolke og analysere informasjon, tilegne meg informasjon, samt å være kritisk, men ydmyk.

Mitt råd: Velge den retningen du synes er mest interessant, og fordyp deg i et tema du kan tenke deg å jobbe med i fremtiden.

Mitt råd: Finn ut hva du vil med utdannelsen og se for deg hva du kan bruke den til. Dersom det er vanskelig kan du fokusere på hva du ønsker å bli god i og gå 100% inn for det.

9


www.nih.no/studere på NIH

Norges største utdanningstilbud innen idrett Norges idrettshøgskole er Norges største tilbyder av idrettsfaglig utdanning, både på bachelor- og masternivå. NIH er i tillegg en vitenskapelig høgskole for idrettsvitenskap med landets sterkeste fagmiljø innenfor feltet. Flere av verdens fremste forskningsmiljø på idrettsskader, toppidrett, idrettspsykologi og fysisk aktivitet og helse finner du på NIH. Som student får

du disse forskerne både som forelesere og veiledere. NIH tilbyr bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag og bachelor i idrettsvitenskap, med spesialisering innen fire studieretninger. Første år idrettsvitenskap er felles for begge utdanningene.

Bachelorutdanningene kvalifiserer for videre studier på masternivå. Studieretningen på bachelor avgjør hvilke idrettsfaglige områder du kan fordype deg i på masternivå.

Master i idrettsvitenskap

Grad

Master

Kroppsøving og pedagogikk

Idrettsmedisin

Fysisk prestasjonsevne

Kultur og samfunn

Coaching og psykologi

Varighet

2 år 120

Studiepoeng

120

Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Grad

Bachelor

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i idrettsvitenskap

Fysisk aktivitet og helse

Idrettsbiologi

Sport Management

Varighet

3 år 180

Studiepoeng

180

Første år idrettsvitenskap

10

Trening, coaching og idrettspsykologi


NIH tilbyr også års-, påbygnings-, deltids- og andre masterstudier. Årsstudiene, påbygningsstudiene, friluftsliv (deltid) og kroppsøving (deltid) kan inngå i en bachelorgrad, og innfrir fordypningskravet til enkelte masterretninger.

Årsstudier

Påbygningsstudier

• •

• • •

Friluftsliv Idrett og samfunn

Fysisk aktivitet og funksjonshemming Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Praktisk-pedagogisk utdanning

Se side 26 for mer informasjon Se side 27 for mer informasjon

Deltidsstudier

Andre masterstudier

• Fitness • Friluftsliv • Kroppsøving • Topptrener 1 • Trening og kreft/AKTIV-instruktør • Utdanning for yngre ledere i idretten

• Master i idrettsfysioterapi • European Master in Physical Activity and health • European Master in Transcultural European outdoor studies

11


Ved NIH kan du enten ta en bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag, eller bachelor i idrettsvitenskap. Ved sistnevnte bachelor skal du i løpet av det første året velge en av følgende studie­ retninger for ditt videre bachelorløp: • • • •

12

Fysisk aktivitet og helse Idrettsbiologi Sport Management Trening, coaching og idrettspsykologi


Bachelorprogram Med en bachelorgrad fra NIH har du tilegnet deg bred kompetanse innenfor idrettsfaget. Det gir utgangspunkt for en spennende karriere. Fellesnevneren er arbeid med mennesker, fysisk aktivitet og bevegelse og folkehelse, enten på individ eller samfunnsnivå, innenfor offentlig eller privat sektor. Første år idrettsvitenskap Første år idrettsvitenskap er et fellesår og utgjør grunnutdanningen i bachelorprogrammene. Gjennom dette året blir du kjent med hvilke forutsetninger og muligheter mennesket har for idrettslige aktiviteter. Du lærer om menneskets anatomi, kroppens mekanikk og fysiologiske funksjon, psykologiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling og trivsel, samt om idrettens funksjon i samfunnet. Den teoretiske kunnskapen du tilegner deg skal du lære å sette ut i praksis, slik at du kan analysere og vurdere bevegelser, lære grunnleggende teknikk i idrettene og hvordan du kan drive opplæring i idrettslige aktiviteter. Et av høydepunktene i løpet av året er deltakelsen i Ridderuka på Beitostølen helsesportsenter. Ridderuka er verdens største årlige vintersportsuke for utøvere med syns- og bevegelseshemminger.

Som førsteårsstudent får du være ledsager for en av utøverne gjennom hele uka, som avsluttes med Ridderrennet. Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag Utdannelsen gir deg lærerkompetanse i kroppsøving og idrettsfag og følger nasjonale regler for både innhold i lærerutdanning og krav til opptak. Dette er en treårig utdannelse der samspillet mellom teori og praksis er viktig. Les mer om utdanningens innhold på neste side. Opptakskravene finner du på side 30.

Du velger studieretning i løpet av det først fellesåret. Du kan lese mer om innholdet i retningene på side 16 til 23. Det femte semesteret er åpent og kan fylles med emner fra NIH eller fra andre lærersteder. Vi anbefaler at du bruker semesteret til utveksling. NIH har mange partneruniversiteter i hele verden. Les mer om utveksling på side 28. Se side 30 for opptakskrav.

Bachelor i idrettsvitenskap Utdannelsen gir spesialisering i en av fire studieretninger: •

Fysisk aktivitet og helse

Idrettsbiologi

Sport Management

Trening, coaching og idrettspsykologi

13


Øk din kunnskap om: • Profesjonsfaget– lærerrollen, eleven, klassen, læringsprosesser, relasjoner samfunn og skole • Lagspill, individuelle idretter, svømming, livredning, dans, lek og friluftsliv • Inkluderende kroppsøving • Helsepedagogikk i skolen

Hannah Wærenskjold Bachelorstudent – faglærer i kroppsøving og idrettsfag 22 år Fra Mandal Etter tre år på idrettslinjen ved Mandal vgs, og et år som idrettsassistent i Forsvaret, visste jeg endelig hva jeg ønsket å studere; idrett! Valget falt på NIH, nettopp fordi det er en vitenskapelig høgskole som spesialiserer seg innen idrett og fysisk aktivitet. Den har videre som mål å være en internasjonalt ledende institusjon for utdanning og forskning innen idrett og fysisk aktivitet. Som faglærerstudent har jeg en travel og lærerik hverdag. Skoledagen består av klasseromsundervisning, fysisk aktivitet, praksisperioder og turer med friluftslivgruppa. Det gode sosiale miljøet i klassen er mye av grunnen til at jeg trives så godt på

14

NIH. Små klasser, mye aktivitet og turer legger til rette for at vi kan bli godt kjent. I starten av studiet var jeg redd for at alle som studerte ved NIH var høyt presterende toppidrettsutøvere. Jeg fant raskt ut at bevegelsesgleden spilte en vesentlig større rolle enn det å prestere. I klassen er det stor aksept for at alle er forskjellige, og det er også en av årsakene til at trivselen er så stor. Foreleserne legger opp til variert undervisning slik at hverdagen aldri er lik, noe som bidrar til motiverte studenter. Når jeg er ferdig med faglærerutdanningen er planen å gå videre på masterstudiet. Drømmen er å jobbe som lærer på idrettslinjen ved en videregående skole. Jeg føler jeg stiller sterkere med en mastergrad.


Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Faglærerutdanningens mål er å skape gode kroppsøvingslærere som inspirerer elevene, og gir dem et positivt møte med kroppsøving og idrettsfag i skolen.

Utdannelsen gir graden bachelor – faglærer i kropssøvning og idrettsfag. Innhold i studiet Som faglærerstudent får du kunnskap om lærerrollen, klasseledelse og kommunikasjon. Gjennom teoretiske og praktiske arbeidsformer får du trygghet i din lærerrolle. Du vil få erfaring med mange typer bevegelsesaktiviteter og utvikle dine skapende og kreative evner. Din samlede kompetanse vil omfatte både målrettet trening og mer spontan lek og fysisk utfoldelse. Faglærerstudenter lærer å: • fremme glede, spenning og utfordring •b  idra til gode opplevelser, mestring og utvikling av elevers selvbilde •a  rbeide med ulike problemstillinger knyttet til undervisning, for eksempel tilrettelegging for elevers ulike forutsetninger.

Organisering og arbeidsformer Studiet legger opp til at du får en veksling mellom teoretiske og praktiske arbeidsformer som er relevante for læreryrket. Arbeidet med aktivitetslære og basisfag integreres med profesjonsfag, praksisopplæring og fagdidaktisk refleksjon. Praksisperioden er 12 uker. Videre studier Ved fullført bachelor-faglærer i kroppsøving og idrettsfag har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk. Muligheter i arbeidslivet Ved fullført treårig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag har du bachelorgrad og du kan undervise i grunnskolen og i videregående skole. Mastergrad gir lektorkompetanse.

15


Bachelor i idrettsvitenskap Studieretning

Fysisk aktivitet og helse 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Fysisk aktivitet og helse er et fagområde i sterk vekst. Behov for kompetanse og kunnskap om sammenhengene mellom livsstil og helse, er økende. Studiet kvalifiserer til tittelen Fysisk aktivitet- og helserådgiver NIH.

Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med studieretning fysisk aktivitet og helse. Innhold i studiet Studiet i fysisk aktivitet og helse er en helsefaglig utdanning. Du får både samfunnsvitenskapelige og biologiske perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet. Utdanningen lærer deg å formidle hvilke helsemessige effekter fysisk aktivitet kan ha. Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, praksis, problembasert læring, egenstudier og gruppearbeid med og uten veiledning. Gjennom studiet får du kunnskap til å utarbeide undervisningsopplegg. Du lærer også å lede aktivitet tilpasset forskjellige behov hos grupper og

16

enkeltindivider. De varierte arbeidsformene gir deg øvelse i å formidle kunnskap om fysisk aktivitet og helse, både i teori og praksis. Videre studier Ved fullført bachelorgrad, studieretning fysisk aktivitet og helse, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin. Du kan også søke opptak til ettårig praktiskpedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere helsefremmende og forebyggende tiltak, spesielt tiltak som kan fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper.

Du kan arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Tidligere studenter arbeider blant annet ved frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner, ved testlaboratorier, med HMS-arbeid, i bedriftshelsetjeneste og treningsbransjen.


­

Øk din kunnskap om: • Forebyggende- og helsefremmende fysisk aktivitet • Instruktørrollen • Helsepsykologi • Arbeidsfysiologi • Ernæring og fysisk aktivitet

Kristine Viktoria Nordli Bachelorstudent med studieretning fysisk aktivitet og helse 24 år Fra Kråkstad, Ski Etter videregående tok jeg utdanning i Forsvaret og fikk jobb som idrettsoffiser. Jeg fant fort ut at dette var et fagfelt jeg ville fortsette å jobbe med. Jeg hadde lest og hørt mye bra om NIH, og fikk inntrykk av at det var en veldig bra høgskole. Jeg trives utrolig godt som student på NIH. Faglig sett er det svært høy kompetanse hos foreleserne. Mange av dem er de fremste innenfor sine fagfelt og driver mye med forskning. Det sosiale miljøet er også veldig godt. Vi har et studentstyre som gjør en god jobb for studentene, og vi har flere foreninger som er flinke til å arrangere

turer, fester og andre aktiviteter. Vi har også faste treninger hver uke med forskjellige idretter gjennom idrettslaget. Klassene er i tillegg små, som gjør at vi får god kontakt med andre medstudenter. Målet med utdannelsen var i utgangspunktet å komme tilbake til jobben i Forsvaret, men nå er jeg usikker. Etter at jeg begynte på fordypningen min har jeg oppdaget mange nye muligheter. Det jeg med sikkerhet vet, er at jeg ønsker å hjelpe mennesker med fysisk aktivitet i kombinasjon med psykisk helse. Jeg er derfor åpen for å prøve ulike yrker, og se hvilke veier som åpner seg etter hvert.

17


Øk din kunnskap om: • Humanfysiologi • Biokjemi • Arbeidsfysiologi • Cellebiolgi • Biomekanikk og metoder • Fysisk trener

Kjetil Rønneberg Bachelorstudent med studieretning idrettsbiologi 23 år Fra Bergen Jeg har alltid vært interessert i idrett og ønsket å lære enda mer om faget. Norges idrettshøgskole skal være det beste studiestedet for idrett og ble derfor et naturlig valg. Jeg vil påstå at det er få skoler i landet som har det samme sosiale miljøet som vi har. Det gjelder både student-student og student-ansatt. Da jeg begynte på NIH så kjente jeg svært få, men etter kort tid var jeg godt integrert i ”NIH-boblen”. Foreleserne er lydhøre overfor studentenes behov, og de stiller alltid godt forberedt til undervisningen, med høyt faglig nivå.

18

Målet etter endt studieløp er å kunne påvirke idretten til å bli enda bedre. Det frister med en mastergrad, i hovedsak grunnet det faglige innholdet, men også fordi det er vanskelig å gi slipp på og forlate ”NIH-boblen”. Jeg drømmer om å jobbe som fysisk trener for en klubb i de beste europeiske ligaene. De sosiale og faglige relasjonene man skaper i løpet av studietiden vil være til god hjelp i arbeidslivet.


Bachelor i idrettsvitenskap Studieretning

Idrettsbiologi 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Instruktører, trenere og lærere trenger god kunnskap om de fysiologiske og biologiske aspektene ved prestasjons- og helseeffekter av fysisk aktivitet. En bachelor med spesialisering i idrettsbiologi gir kompetanse om hvordan kroppen påvirkes av fysisk aktivitet og trening. Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med studieretning idrettsbiologi. Innhold i studiet Utdanningen gir deg den fysiske og biologiske kunnskapen du trenger for å forstå hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet kan påvirke menneskekroppens fysiske yteevne, helseeffekter av fysisk aktivitet og hva som styrer bevegelser. Du lærer også hvordan alder, sykdom og funksjonshemming endrer fysisk yteevne og bevegelser. Organisering og arbeidsformer Studiet er i stor grad lagt opp til læringsformer der studentene er aktive, som for eksempel gruppearbeid, plenumsundervisning og laboratoriearbeid med rapportskriving.

Videre studier Ved fullført bachelorgrad, studieretning idrettsbiologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet egner seg for deg som vil praktisere som instruktør, trener eller lærer. Våre studenter har også fått jobb som produktsjefer for medisinsk teknisk utstyr. Mange velger videre studier og blir involvert i forskning på idrettsbiologiske temaer.

19


Bachelor i idrettsvitenskap Studieretning

Sport Management 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Sport Management er en studieretning hvor du lærer å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Du får blant annet kunnskap om å koordinere store idrettsarrangement, drive idrettsorganisasjoner og påvirke offentlige myndigheter til å støtte fysisk aktivitet.

Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med studieretning Sport Management.

sette opp budsjett og styre økonomiske forhold, rådføre deg med medlemmer, eiere og managere.

Innhold i studiet Utdannelsen gir deg kunnskap om hvordan idretten er organisert. Du lærer om oppgavene og rollene til blant annet idretts- lagsmedlemmer, idrettsorganisasjoner, media, lovsystemet, offentlige instanser og sponsorer. Hvordan kan du få alle parter til å fremme idretten – samtidig som de ivaretar samfunnets behov?

Sport Management gir deg også kjennskap til hvordan du koordinerer aktiviteter, tjenester, anlegg og arrangementer.

Du får også kunnskap og ferdigheter til å utarbeide og iverksette idrettspolitikk, du lærer å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte, lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer,

20

Organisering og arbeidsformer Studiet har forelesninger, studentpresentasjoner og egenstudier. Du vil arbeide med individuelle oppgaver og i grupper. I løpet av studiet skal du ut i to praksisperioder på tre uker hver. Videre studier Ved fullført bachelorgrad, studieretning Sport Management, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap,

studieretning kultur og samfunn. Du kan også søke opptak til ettårig praktiskpedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse. Muligheter i arbeidslivet Studiet gir deg kompetanse til å arbeide i og lede idrettsorganisasjoner, samt frivillige- og offentlige organisasjoner som tilrettelegger idrett på alle nivåer. Tidligere studenter jobber blant annet som idrettskonsulenter i offentlig sektor, i idrettsforbund og med antidopingarbeid.


­

Øk din kunnskap om: • Organisasjon og ledelse • Frivillighet • Offentlig forvaltning • Politikk • Idrettsjuss • Markedsføring • Norsk idrett i et internasjonalt perspektiv • Økonomi

Olav Skrudland Bachelorstudent med studieretning Sport Management 23 år Fra Skrudland, Jæren Jeg søkte NIH av én grunn - min lidenskapen for å jobbe med idrett. NIH tilbyr den fremste idrettsutdannelsen i landet, det var derfor ingen tvil om hvor jeg skulle søke. Før jeg startet på NIH, hadde jeg allerede bestemt meg for å ta en spesialisering i Sport Management. Målet mitt er nå utvidet til å gjelde videre studier på masternivå. Jeg trives veldig godt som student på NIH. Fagene som tilbys på studie-

programmet er relevante, innholdsrike og spennende. I tillegg er studiet sterkt knyttet opp mot arbeidslivet gjennom praksisperioder. Studentmiljøet er overlegent. Det er alltid noen jeg kan slå av en prat med enten over en kaffe eller mellom forelesninger. Det er i tillegg veldig lite som overgår en skikkelig NIH fest. Målet med utdannelsen er å jobbe innenfor Norges idrettsforbund eller Olympiatoppen, gjerne med toppidrett.

21


Øk din kunnskap om: • Din fordypningsidrett • Treningslære • Coaching/ledelse • Idrettspsykologi

Bersven Røkkum Bachelorstudent med studieretning trening, coaching og idrettspsykologi 20 år Fra Ålvundfjord, Nordmøre Jeg søkte NIH på grunn av det høye faglige nivået. Her finnes de beste professorene og forelesere innen idrett i Norge. Mange av foreleserne har selv jobbet eller jobber på Olympiatoppen. Det gjør at jeg har veldig stor tillit til fagmiljøet. Studentmiljøet på NIH er fantastisk! Jeg er selv aktiv i flere studentforeninger, blant annet i studentidrett og friluftslivsgruppen, som begge gir meg fantastisk mye glede og gode opplevelser. Ellers blir studentene alltid møtt med et smil av medstudenter og forelesere i gangene. Foreleserne er veldig dyktige og holder

22

oss oppdatert på det ferskeste innen idrettsforskning, noe jeg synes er veldig interessant. Kontordøren deres står alltid åpen, og jeg blir tatt godt imot uavhengig av hvilken dør jeg banker på, eller hvilke spørsmål jeg måtte stille. På sikt ønsker jeg å bli lærer innen idrett eller friluftsliv, enten på folkehøgskole eller videregående. Jeg har også lyst til å jobbe som trener innen friidrett og ski. På NIH får jeg tilegnet meg nødvendige kunnskape for å kunne gjøre en god jobb relatert til utvikling av nye utøvere.


Bachelor i idrettsvitenskap Studieretning

Trening, coaching og idrettspsykologi 180 Grad

Varighet

Studiepoeng

Bachelor

3 år

180

Studiet i trening, coaching og idrettspsykologi gir den mest omfattende trenerutdanningen i Skandinavia. Du får kunnskap om den idretten du selv velger å fordype deg i.

Utdannelsen gir graden bachelor i idrettsvitenskap med studieretning trening, coaching og idrettspsykologi. Innhold i studiet På studiet lærer du å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere trening for utøvere på ulikt ferdighets- og aldersnivå. Du lærer også om individuelle og grupperelaterte forutsetninger for prestasjonsutvikling, og hvordan treningsmetoder og coaching brukes til systematisk påvirkning for å bedre prestasjoner. Studiet bygges rundt tre sentrale fagområder: • Treningslære/fordypningsidrett • Coaching/ledelse • Idrettspsykologi

Organisering og arbeidsformer Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger, seminarer og gruppearbeid, i tillegg til problembaserte prosjekter koblet til idretten. I samarbeid med Norges idrettsforbund og et særforbund eller en klubb gjennomfører du trenerpraksis i din valgte idrett. Videre studier Ved fullført bachelorgrad, studieretning trening, coaching og idrettspsykologi, har du mulighet for opptak til master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og psykologi. Du kan også søke opptak til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning, som gir undervisningskompetanse.

Muligheter i arbeidslivet Utdanningen gir deg trenerkompetanse for alle alderstrinn og nivåer. Den tilfredsstiller særforbundenes krav til trenere på høyere nivå. Du kan også jobbe som veileder og trener ved videregående skoler, eller være veileder og coach for andre grupper. Enkelte av våre studenter har i tillegg fått jobb innen personaladministrasjon (HR), rekruttering og mental ledelsestrening både innen privat og offentlig sektor.

23


Masterprogram 120 Grad

Varighet

Studiepoeng

Master

2 år

120

Har du et ønske om fordypning innenfor et fagfelt, eller kanskje du har du en forskerspire i magen? Da er våre masterprogram noe for deg! NIH tilbyr master i idrettssvitenskap, idrettsfysioterapi samt internasjonale masterprogram. Mastergraden kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Master i idrettsvitenskap På NIH kan du ta mastergrad som bygger på den idrettsfaglige bachelor utdannelsen du har tatt. Første studieår gir deg idrettsvitenskapelig og metodisk innsikt. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres i andre studieår, under veiledning av fagpersoner ved NIH.

• Idrettsmedisinske fag • Fysisk prestasjonsevne • Kultur og samfunn • Coaching og psykologi

Innhold i studiet Gjennom studiet får du inngående kunnskap om idrettsfaget og spesialisert innsikt i et avgrenset område. Utdannelsen gir deg kunnskap om idrettsvitenskaplige teorier og metoder, og innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til idrettsforsking. Du får også erfaring med å arbeide selvstendig oganalytisk med utviklings- og forskningsproblemer, og evne til å vurdere andres forskning. Innholdet i bacheloren din avgjør hvilke idrettsfaglige områder du kan fordype deg i (se side 10). På NIH kan du ta master innen disse retningene:

Videre studier Studiet gir 120 studiepoeng og mastergrad. Mastergraden kvalifiserer for å søke opptak til doktorgradsstudier. For informasjon om NIHs doktorgradsprogram, se www.nih.no/phd.

• Kroppsøving og pedagogikk

24

Organisering og arbeidsformer Masterstudiet krever at du deltar aktivt i forelesinger og andre arbeidsformer som gruppearbeid og presentasjoner.

Muligheter i arbeidslivet Masterstudiet gir idrettsvitenskapelig kompetanse med spesialisering, som gjør at du stiller sterkere på arbeidsmarkedet.Hvilken spesialisering du har i din bachelorgrad, og hvilken retning du velger på masternivå, er med på å avgjøre hvilke typer jobber du er kvalifisert for. Tidligere studenter arbeider i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor

med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Andre masterprogram Masterprogrammet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap og ferdigheter i å utføre klinisk arbeid. Du lærer om forebygging, behandling og rehabilitering av idrettsskader. European Master in Physical Activity and Health gir deg kunnskap om fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid med basis i et flerfaglig perspektiv. Studiet er todelt med første år i Roma ved University of Rome, Foro Italico og andre år ved NIH. European Master in Transcultural European Outdoor Studies er et fellesgradsprogram i friluftsliv som tilbys i samarbeid med Philipps-Universität Marburg (Tyskland) og University of Cumbria (England). Programmet forener de tre landenes praktiske tradisjoner innen europeisk ”natur- og utepedagogikk”.


­

Øk din kunnskap innen en av disse retningene: • Coaching og psykologi • Fysisk prestasjonsevne • Idrettsmedisnske fag • Kroppsøving og pedagogikk • Kultur og samfunn • Idrettsfysioterapi • Internasjonale masterprogram

Heidi Ramsdal-Ekle Masterstudent med studieretning coaching og psykologi 24 år Fra Asker På videregående ble jeg interessert i idrettspsykologi og ønsket å fordype meg i det. NIH fristet med et godt og aktivt studiemiljø, og et solid og anerkjent fagmiljø. Jeg hadde lyst til å studere fag som var praktisk orientert og som gav meg mulighet til å jobbe med mental endring hos mennesker. Jeg stortrives på NIH! Da jeg kom inn dørene på NIH første skoledag var det som å komme hjem. Her blir man hevet rett inn i studiemiljøet og får venner raskt. Jeg setter pris på dyktige forelesere og nærhet til fagmiljøet.

Studentmiljøet passer meg midt i blinken. Her finner man åpne, blide og positive studenter som liker å være i aktivitet. Studentforeningene tilbyr noe for alle, og med Sognsvann og Nordmarka i umiddelbar nærhet kunne jeg ikke ønsket meg noe bedre sted å studere. Målet med utdanningen er en jobb hvor jeg kan praktisere anvendt idrettspsykologi. Den langsiktige drømmen er å jobbe med eliteutøvere. På kort sikt ønsker jeg å jobbe i utlandet, med utøvere med en annen kulturell bakgrunn og mental innstilling.

25


Årsstudier 60 Varighet

Studiepoeng

1 år

60

Årsstudiene gir en grunnleggende innføring i forskjellige aspekter ved idrett og fysisk aktivitet. Studiene har generell studiekompetanse som opptakskrav, og du kan kombinere dem med andre utdanninger. Årsstudiene kan inngå som del av en bachelorgrad, og innfrir fordypningskravene for opptak til enkelte retninger på master i idrettsvitenskap. Friluftsliv Markedet for arbeid med friluftsliv, særlig innen helse- og sosialsektoren og i naturbasert reiseliv og turisme, er økende. Årsstudiet i friluftsliv er rettet mot praktisk-pedagogisk arbeid i ulike naturmiljøer, og gir en innføring i friluftsliv som samfunnsfenomen. Studiet spenner over et variert spekter av aktiviteter, for eksempel:

26

feltkurs, ferder og egenturer på to til 10 døgn og dagsturer i nærmiljøet. Idrett og samfunn Er nordmenn født med ski på beina? Årsstudiet i idrett og samfunn bruker filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver for å vurdere idretten som kulturfenomen og hvilken verdi idretten har i samfunnet.

• Høstingstradisjoner (fiske og sanking) • Fjellvandringer til fots og på ski • Padling i kano og kajakk • Aktiviteter i grønne nærmiljø • Lekende utforskning av naturens elementer – vann, vind og snø

Emner i studiet er: • Historiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver på idrett • Idrett og media • Norsk idrett i et organisatorisk perspektiv • Helse, kultur og samfunn

Omtrent halvparten av undervisningen foregår utendørs. Studiet inneholder

Du får innsikt i idrettens betydning for individ og samfunn, og du lærer blant

annet om framveksten av den moderne idretten, forholdet mellom idrett og miljø og om idrett, etikk og filosofi. Undervisningen er en kombinasjon av lærerstyrt undervisning, ulike former for gruppearbeid, fremføringer og individuelt studium. Årsenhet i idrett og samfunn kvalifiserer for opptak til andre året på bachelor i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management. Søkere blir vurdert i en egen kvote. I kombinasjon med andre studier vil årsenheten gi en plattform for å arbeide med idrett innenfor journalistikk, idrettspolitikk, i offentlig forvaltning m.m.


Påbygningsstudier 60 Varighet

Studiepoeng

1 år

60

Studiene Fysisk aktivitet og funksjonshemming og Idrett, kultur og utviklingssamarbeid kan inngå i en generell bachelorgrad i idrettsvitenskap. Praktisk-pedagogisk utdanning brukes som påbygning til graden, og gir lærerkompetanse. Påbygningsstudiene innfrir fordypningskravene for opptak til enkelte retninger på master i idrettsvitenskap. Fysisk aktivitet og funksjonshemming Påbygningsstudiet i fysisk aktivitet og funksjonshemming gir deg kunnskap om tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i skoler, ved institusjoner, i frivillig idrett og i annen fritidsaktivitet. Studiet arrangeres i samarbeid med Beitostølen helsesportsenter (BHSS) hvor undervisningen foregår i høstsemesteret. Idrett, kultur og utviklingssamarbeid Påbygningsstudiet i idrett, kultur og utviklingssamarbeid gir deg innsikt i forholdet mellom idrett og internasjonalt utviklings- og fredsarbeid, andre kulturer og idrett som kulturfenomen.

Studiet inneholder et praksisopphold. Praksisoppholdet gjennomfører du som frivillig for en av NIHs samarbeidspartnere for bistandsarbeid. Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning gir deg kunnskap om praktisk og teoretisk pedagogikk, og gir lærerkompetanse i kroppsøving og idrettsfag. Gjennom fagdidaktikk i kroppsøving lærer du hvordan du kan formidle den idrettsfaglige kompetansen du har med deg fra bachelorstudiene, til elever på ulike nivåer. Studiet inneholder 12-14 ukers praksis i grunn- og videregående skole. Etter fullført studium kan du undervise i grunnskolen (5.trinn og oppover) og videregående skole.

27


Reis på utveksling! Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver og erfaringer som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Du møter de beste fagmiljøene innenfor idrett, lærer språk, og får venner fra hele verden. Bruk muligheten – ta sjansen Som student ved Norges idrettshøgskole har du mulighet til å dra på utveksling til en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Studieoppholdet på bachelornivå gjennomføres på høsten i 5. semester. Masterstudenter kan reise ut i løpet av det første studieåret som del av Master i idrettsvitenskap, eller velge et av våre internasjonale masterprogram der deler av studiene foregår ved en eller flere partnerinstitusjoner. Utvekslingsoppholdet er en integrert del av utdannelsen din. Du kan med andre ord reise på utveksling uten å tape tid i studiene dine. Et halvt semester går fort – altfor fort. Kanskje kjenner du studenter som har vært på utveksling. De dro ut. De kom tilbake. Det er nesten som om de ikke har vært borte, tenker du. Men, for utvekslingsstudentene er det annerledes. De

28

bærer med seg minner, opplevelser, erfaringer og kunnskap for resten av livet. Deres verden har blitt større; de har lært seg selv bedre å kjenne, og de har lært ting man ikke kan lese seg til i en bok. Det internasjonale aspektet ved utdanningen gir deg i tillegg karrierefortrinn (Kilde: NIFU rapporten og Erasmus Impact Study).

Økonomisk støtte Utenlandsoppholdet er godkjent som en del av studiet ditt. Du beholder derfor lån og stipend fra Statens lånekasse (Lånekassa). I tillegg får du reisestøtte. Det finnes også andre gunstige støtteordninger for ditt opphold, blant annet utvekslingsprogrammene Erasmus + og Nordplus.

Hvor kan du reise? NIH har samarbeidsavtaler med over 30 høgskoler og universitet i store deler av verden; Canada, USA, Australia, Storbritannia, Italia, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Spania, og Sveits. Internasjonalt kontor hjelper deg med å finne den partnerinstitusjonen som er mest relevant for ditt studieprogram. Les om våre studenters inntrykk og erfaringer på utvekslingsbloggen; nih.no/ student/studier-i-utlandet/blogg/, eller se utvekslingsstudentenes egne bilder på instagram, #nihutveksling.

Søknadsfrist Søknadsfristen for utveksling er 15. februar og 15. september. Vi hjelper deg Vi hjelper deg både i planleggingsprosessen og i selve søknadsprosessen. Ta en tur innom vårt internasjonale kontor eller bestill veiledningstime; utveksling@nih.no For ytterligere informasjon om utenlandsopphold, se http://www.nih.no/ student/studier-i-utlandet


Linn Solvoll Kolbeinsen og Dag Hildor Nyvik Aas (master i kroppsøving og pedagogikk) – University of Ottawa, Canada Vi valgte å reise på utveksling for å få nye utfordringer. University of Ottawa var et naturlig valg på grunn av det nære samarbeidet de har med NIH. Fagene vi tok var relevante. Det var mange diskusjoner og høy deltagelse fra studentene i timene. Det faglige utbyttet ble derfor veldig bra. Vi vil absolutt anbefale andre å reise på utveksling. Søk hvis du har mulighet!

Ida Melbye og Elisabeth Teinung (master i idrettsvitenskap) – University of Alberta, Canada Det å reise på utveksling var en fantastisk mulighet til å komme ut av komfortsonen. Vi valgte University of Alberta på grunn av et veldig godt rykte, både faglig og sosialt. I tillegg ligger “The Rockies” bare en “kort” kjøretur unna. Det å ha studert ved et av de mest anerkjente universitetene i verden innenfor idrettsvitenskap er veldig bra å ha på CV’en! Det var 4 måneder pakket med opplevelser, og spennende møter med mennesker i et utrolig kult land.

Vitaly Berg ( master i idrettsvitenskap) Deutsche Sporthochschule Köln Jeg reiste på utveksling for å utforske det ukjente. Av en eller annen grunn har jeg alltid hatt lyst til å oppleve det å være student i et annet land. Skolen jeg studerer ved er en av de fremste i verden på idrett, og det faglige nivået imponerer. Köln er en herlig by å studere i. En stor fordel ved utveksling er at man får mulighet til å lære et nytt språk, hvilket er et pluss når man skal ut i arbeidslivet. Man får også opplevelser, minner og venner for livet! Et tips til alle er å sjekke om det er mulig å få støtte til språkkurs fra Lånekassen. Jeg tok kurset i München og ferierte der i et par uker før semesteret startet.

Josefine Heia (bachelor i idrettsvitenskap) – University of Queensland, Australia Faglig utvikling, eventyrlyst og mulighet for nye bekjentskap var hovedgrunnen til at jeg valgte å dra på utveksling. Det er uten tvil en av de beste avgjørelsene jeg har tatt i livet! I tillegg til at man lærer en ny kultur og nye mennesker å kjenne, lærer man samtidig seg selv bedre å kjenne - man blir ekstremt selvstendig. Det var litt av en omstilling å komme fra trygge NIH hvor alle kjenner alle, til et universitet med over 50 000 studenter. En litt annen læringsform i kombinasjon med ekstremt dyktige forelesere sørget for maksimalt læringsutbytte i alle fag.


Opptak Norges idrettshøgskole har ett opptak i året til alle våre heltidsstudier. Fristen for å søke om opptak er 15. april for studiestart høsten samme år. Opptak til bachelorstudier og årsstudier ved NIH gjøres via Samordna opptak. Mer informasjon om opptaksprosedyre, frister og krav om dokumentasjon finner du på www.samordnaopptak.no. Dette er opptakskravene til våre forskjellige studier: Bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag • Generell studiekompetanse • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i studiekompetansefaget norsk (393 timer) og • Minst 35 skolepoeng Øvrige bachelorstudier og årsstudier • Generell studiekompetanse eller • Realkompetanse

30

Opptak til andre studieår bachelor • Første år idrettvitenskap eller • Idrett årsstudium

Master i idrettsfysioterapi Søkere må ha bachelorutdanning i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Søkere til andre studieår på faglærerutdanningen må i tillegg møte opptakskravene til bachelor – faglærer i kroppsøving og idrettsfag beskrevet tidligere.

Påbygningsstudier De forskjellige påbygningsstudiene har forskjellige opptakskrav. Se www.nih.no/studier/praktiskinfo for mer informasjon.

Årsstudium i Idrett og samfunn fra NIH kvalifiserer for direkte opptak til andre år bachelor – Sport Management. Søkere vil bli vurdert i egen kvote.

Doktorgradsprogrammet For doktorgradsstudier gjelder egne opptaksregler. Se www.nih.no/phd

Master i idrettsvitenskap Søkere må ha minimum 120 studiepoeng fra idrettsfag. Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng). Søkere må også innfri fordypningskravet til den enkelte masterretning.

Kontaktinformasjon Opptak til heltidsstudier E-post: opptak@nih.no Telefon: 23 26 20 30 Opptak til deltidsstudier Se www.nih.no/deltidsstudier for kontaktinformasjon til de forskjellige studiene.


Norges idrettshøgskole blir ny! Nærmere en milliard kroner skal brukes for å oppgradere NIHs anlegg i perioden 2015-2017. Vår ambisjonen er å bli Europas flotteste campus for idrettsutdanning!

NIH ble åpnet i 1968. Siden den gang har tusenvis av studenter, forelesere og andre nytt godt av det mangfoldige anlegget. Det har satt sine spor – og nå er en sårt tiltrengt rehabilitering i gang. De nødvendige midlene er bevilget til blant annet å ruste opp svømmehallen, gymsaler, garderober og kantine. Nye NIH skal stå klart til oppstart av studieåret 2017/2018. Vi gleder oss til å se deg!

Prosessen kan følges på www.nih.no/rehab

31


Våg å satse på lidenskapen din!

Norges idrettshøgskole Sognsveien 220, Oslo Telefon: +47 23 26 20 00

Opptak til heltidsstudier E-post: opptak@nih.no Telefon: 23 26 20 30

www.nih.no

NIH studiekatalog 2017/2018  
NIH studiekatalog 2017/2018