Bladet Bilbransjen 02/21 med klikkbare lenker

Page 1

NORGES BILBRANSJEFORBUND

BILBRANSJENS EGET FAGBLAD - 92. ÅRGANG

NR 02-2021

N B F S N Y E S T R AT E G I :

Vi skal gjøre det enklere og mer attraktivt å velge bilen


O O H H M M U U K K R L Ü I F T t 2021 1 d s l S i e t B k o k S t Z e u d T A onerA A L otmvm s L s P e n T i P s . n d e l f i 1 vinSneormi mAuetrorbe Test

EKSEMPLARISK

TESTVINNER

53 Sommerdekk satt på prøve

53 Sommerdekk satt på prøve

Utg.

Utg.

Weitere Informationen bei Ihrem Kumho Außendienstberater, unter 0800 / 94 33 18 1 oder auf www.kumho-promotion.de!

Direkte ordretlf: 415 39 E-post: post@starco.no

700

PS71 + HS51_ADAC_Testurteil_B2B_210x297_2021_AutoBild.indd 1

10.03.21 16:35 Importør: Starco Norge AS | www.starco.no


INNHOLD

02/21 6 Nyheter 8 Ny bransjenorm for unormal slitasje er lansert 14 Volvo utvider satsingen på netthandel i Norge 16 NBFs nye strategi 17 Uforståelig at ENOVA kutter i varebilstøtten 18 NBFs innspill til nytt gruppeunntak 22 Omsorg og business – hånd i hånd 26 VW med teknologisk veikart for elbil 30 Ford vil hjelpe kundene til økt produktivitet

TEMA: SKADE OG LAKK 32 34 36 38 40 42

Bruk av brukte bildeler i bilreparasjoner Brukte deler har vært en humpete vei Brukte bildeler: – Det gjelder å redde jobber Bærekraftig kjemikaliehåndtering Førerstøttesystemer og skadefrekvens Riis Bilglass: – Reparerer når vi kan, skifter rute når vi må

JUS

LØNNSOPPGJØRET ER I HAVN

44

NY BRANSJENORM FOR TILBAKELEVERING AV LEASING- OG LEIEBILER

44 Lønnsoppgjøret 2021 – Lokale forhandlinger

FRELSESARMEEN DRIVER BILPLEIE MED ERIK ARNESEN SOM SAMARBEIDSPARTNER

8

Norges Bilbransjefo rbund

BRAN FOR VURSDJENORM ERING V UNORMA L SLITASA VEILEDN JE ING FO AV LEASINGR TILBAKELEVERING - OG LEIEB ILER

VERSJON 1 - 2021

22

OMSORG OG BUSINESS - HÅND I HÅND


Bilbransjen UTGITT AV NORGES BILBRANSJEFORBUND PB. 5486 MAJORSTUEN, 0303 OSLO BESØKSADRESSE: MIDDELTHUNSGATE 27, OSLO TLF: 22 54 21 00 INTERNETT: WWW.NBF.NO REDAKTØR EGIL STEINSLAND E-POST: EGIL.STEINSLAND@NBF.NO JOURNALIST FRANK WILLIKSEN E-POST: FRANK@WILLIKSEN.NO ADMINISTRERENDE DIREKTØR STIG MORTEN NILSEN E-POST: STIG.MORTEN.NILSEN@NBF.NO LAY-OUT OG PRODUKSJON JAN ALMÅS E-POST: JAN@ALMAASDESIGN.NO

LEDER 0221

Ny strategi Arbeidet med å få på plass en ny strategi har i realiteten foregått over flere år. En viktig ­milepæl var nye vedtekter der medlemsgrunnlaget ble utvidet – nå har vi plass til hele ­bilbransjen, og at NBF skulle sikre bilens omdømme ble en del av vårt formål. Begge ­elementene krevde at det ble tenkt nytt rundt strategi.

Det har vært en grundig prosess. I fjor høst ble medlemmene hørt, både gjennom

ANNONSER ASBJØRG HARSTAD ANTONSEN TLF: 982 23 813 E-POST: ASBJORG.HARSTAD.ANTONSEN@NBF.NO

­kvalitative intervjuer og kvantitative spørreundersøkelser. Utfordringer ble diskutert

TRYKK: BK GRAFISK

­intervjuet. Vi ville finne ut hvordan omverdenen så på bilbransjen og bilen – hvilke

FORSIDEFOTO Shutterstock

­ut­fordringer så de og hvordan var vårt omdømme.

ABONNEMENT INNENLANDS: KR. 495,UTENLANDS: KR. 580,-

styret. Resultatet var at vi selvsagt skulle jobbe for en enda mer seriøs og profesjonell

med andre bilorganisasjoner. Og, vår bransje ble analysert. På bakgrunn av dette avholdt ­Forbundsstyret en strategikonferanse.

Det ble klart at vi også måtte ha et eksternt perspektiv. Politikere og journalister ble

All kunnskapen dannet rammeverk for flere arbeidsmøter både i staben og Forbunds­

­bransje, bidra til å sikre kompetansen i bransjen, medlemmene skal oppleve merverdi og arbeide for å sikre bilbransjens rammebetingelser. Men i tillegg skal NBF:

NBF PÅ NETT

n Definere og ta eierskap til hva som er bærekraftig bilbruk

PÅ NBFS NETTSIDER WWW.NBF.NO

n Bli synligere i samfunnsdebatten og nyansere det offentlige ordskiftet rundt bilbruk

­FINNER DU MYE INFORMASJON OM NBF

n Være en lagspiller mellom byen og bilen

OG O ­ RGANISASJONENS AKTIVITETER PÅ DE FORSKJELLIGE FAG­OMRÅDER.

Det gir oss en helt ny retning. En spennende utfordring, og helt nødvendig å arbeide for. Grunnleggende er FNs bærekraftsmål. Vi arbeider fremdeles med å konkretisere strategien, men retningen er lagt.

Til slutt. Jeg håper vi er inne i sluttspurten av korona. Viruset har gjort hverdagen for

mange av våre medlemmer utfordrende. Men det er med stor glede jeg registrerer at ­bransjen ser ut til å ha kommet igjennom denne internasjonale krisen med 20 i stil.

Norges Bilbransjeforbund

Stig Morten


Vil du tilby dine kunder billån uten pant? Lånebeløp fra 50.000,- til 100.000,Har kunden behov for egenkapital til leasing eller kjøp av bil? Har kunden fått en stor verkstedregning? Nå kan du søke om Autokonto med inntil 100.000,- til kunden!

Meget enkel søknad • • • •

Søknad og betaling gjøres meget enkelt Utbetaling til dere dagen etter Signering med BankID (papirløst) eller på papir Ingen pant – forenkler prosessen

Fakta om Autokonto: 9,9 % nominell rente/år Etabl.gebyr 990,Admin.gebyr/mnd. 49,Fleksibel nedbetaling inntil 5 år Lånebeløp fra 50.000,- til 100.000,-

Nyhet!

AUTOKONTO fra Resurs Bank

Eff. rente 13,43 %, 50.000,- o/60 mnd. Kredittkostnad 17.792,-. Totalt 67.792,-.

Dersom du ønsker mere informasjon om dette produktet er det bare å kontakte oss på tlf 21 31 01 51 eller resursbank.no

Resurs Bank AB NUF | Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo | NO org.nr. 984150865 | www.resursbank.no Hovedkontor Resurs Bank AB (publ) i Helsingborg, Sverige | SE org.nr. 516401-0208


NYHETER

Albjerk Bil kjøper Hamax på Hønefoss Forhandlergrupperingen Albjerk Bil i Drammen kjøper nå VW-, Audi- og Skoda-forhandleren Hamax Bil i Hønefoss. I handelen inngår også 40,9 prosent av ak­ sjene i Bilskadesenteret Ringerike. Heiberg Invest beholder eiendommene i Hønefoss. – Oppkjøpet blir gjennomført så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet fore­ ligger. Inntil da fortsetter de to bedriftene å operere uavhengig av hverandre, heter det i en pressemelding. Albjerk Bil har sitt forretningsområde i Drammen og Lier, og er den ledende for­ handlervirksomheten i distriktet med VW, Audi og Skoda. Etter at oppkjøpet er gjen­ nomført, er det ventet at selskapet vil ha ca. 250 ansatte og en årsomsetning på ca. 2,1 milliarder kroner. Albjerk Bil blir dermed en av de største forhandlergrupperingene i landet. Hamax Auto har nå 46 ansatte, og om­ setningen i 2020 ble 417 mill. kroner med

Wenche Albjerk

Erik Heiberg

et resultat på 16,5 mill. kroner. Det var Gunnar Heiberg som i 1986 kjøpte Hamax Auto og stiftet holdingsel­ skapet Heiberg Invest. Nå er det barna Kristi og Erik som eier aksjene, med Erik som ansvarlig for driften. – Salget skjer i trygghet om at Albjerk Bil AS vil ivareta virksomheten og våre dyktige ansatte på en god måte. At selskapet blir en del av en større organisasjon vil også tilføre

Hamax nyttig kompetanse og samdrifts­ fordeler, sier Erik Heiberg i en kommentar. Albjerk Bil er i dag en betydelig regional forhandlergruppering, som har utviklet seg videre fra å være en enkeltstående for­ handler i Drammen i utgangspunktet. – Med kjøpet av Hamax Auto AS tar vi et viktig steg for å styrke vår posisjon i region­ en, og delta aktivt i den konsolideringen som bilbransjen er inne i. Samtidig blir vi en mer attraktiv arbeidsgiver for våre med­ arbeidere, sier eier og styreleder i Albjerk Bil AS, Wenche Albjerk. Hun er andre gene­ rasjons eier og kontrollerer samtlige aksjer i selskapet. – Ringerike representerer en spennende vekstregion. Vår ambisjon er å videreutvik­ le virksomheten slik at vi kan opprettholde den gode inntjeningen, og samtidig sikre den stabile og god driften som har p ­ reget Hamax Auto gjennom mange år, sier ­Wenche Albjerk.

Nye tankvogner til Luftforsvaret Forsvarsmateriell har skrevet kontrakt med Norsk Scania om levering av nye flyplasstankvogner. Dette skjedde ­pandemi-riktig under en digital kontraktsseremoni, som ble avsluttet med et digitalt håndtrykk mellom sjef for Forsvarsmate­ riell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik og administrerende direktør i Norsk Scania, Frode Neteland. Etter 30-40 års tjeneste skal de gamle flyplasstankvognene på Luftforsvarets flystasjoner erstattes de kommende ­årene. Allerede neste år vil de første nye flyplass­ tankvognene være i drift.

6

BILBRANSJEN 02/21

– Målsetningen med denne anskaf­ felsen er å fremskaffe en sikker, enhetlig og tidsriktig tankbilflåte med tilstrekkelig tankings- og avtankingskapasitet til å etter­ forsyne nasjonale og allierte luftfartøyer med drivstoff i fred, krise og krig. Dette er en viktig leveransekontrakt som gjør at vi er et godt stykke på vei med denne signeringen», sier brigader Øyvind J. Kvalvik, sjef Forsvarsmateriell landkapasi­ teter. Kontrakten har en total verdi fra 150 til 270 millioner norske kroner. Dette inklu­ derer i første omgang 30 flytankbiler med

tilhørende logistikk og CLS avtale, og i til­ legg en opsjon på inntil 30 ekstra tankbiler. De nye bilene blir Scania P460 4x2 og G460 6x4. – Dette er en fortsettelse av et nærmere 30 år langt godt og konstruktivt samarbeid mellom Forsvaret og Scania, sier Frode ­Neteland i Norsk Scania.


ORIGINALE DELER TIL KONKURRANSEDYKTIGE PRISER! ► ORIGINALE DELER TIL VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA OG VOLKSWAGEN NYTTEKJØRETØY ► 100% ORIGINAL KVALITET ► GARANTI: 5 ÅR/ 100.000 KM ► 100% PASSFORM ► ONLINE BESTILLING ► DAGLIG LEVERING ► JUST IN TIME - VI LEVERER DELENE NÅR DU HAR BEHOV FOR DE

Harald A. Møller, Frysjaveien 31, 0884 Oslo, Telefon 24 03 33 00

KONTAKT DIN LOKALE MERKEFORHANDLER FOR NÆRMERE INFORMASJON

Nyttekjøretøy

www.pds.no


NYHETER

«Unormal slitasje»:

Ny bransjenorm er lansert NBF har, sammen med representanter fra våre medlemsbedrifter, Finansieringsselskapenes Forening (­ FINFO), Norges Automobil-Forbund (NAF) og Forbrukerrådet etablert en bransjenorm for vurdering av unormal ­slitasje ved tilbakelevering av leasing-/leiebil. – Den nye bransjenormen inngår som en del av avtalen mellom leverandør, leasingselskap og leietaker, og regulerer hvilke krav som stilles til bilens tilstand ved tilbakelevering etter endt leasingperiode. Bransjenormen er en viktig informasjon til kunden ved inngåelsen av leasing-/ leie­avtalen, slik at leietaker kan vedlike­ holde bilen på en god måte, og derved unngå påkost ved tilbakelevering, sier Tore ­Rylander, fagsjef bilsalg i NBF. – Bransjenormen er derfor svært viktig som en forventningsavklaring for l­ eietaker, og gir både leverandør og leietaker en felles forståelse for hva som forventes av tilstan­ den på bilen ved tilbakelevering. Bransje­ normen gir forutsigbarhet for p ­ artene, og er et godt virkemiddel for å unngå over­raskelser for leietaker, og tidkrevende tvister mellom leverandør og leietaker, sier Rylander. Nivået for unormal slitasje er fastsatt gjennom tett samarbeide mellom de sam­ arbeidende partene, og gir en balansert beskrivelse av hva som defineres som unormal slitasje ved tilbakelevering av ­bilen etter endt leieperiode.

8

BILBRANSJEN 02/21

Norges Bilbransjeforbund

BRANSJENORM FOR VURDERING AV UNORMAL SLITASJE VEILEDNING FOR TILBAKELEVERING AV LEASING- OG LEIEBILER

at den tas i bruk på hensiktsmessig måte, både for kunde, bilforhandler og leasing­ selskap, sier Tore Rylander, som her har listet opp noen punkter som er viktige å tenke på og ta hensyn til når bransje­ normen tas i bruk: n Sikre at leietaker mottar bransjenormen – digitalt eller på papir. n God og tydelig informasjon til kunden ved inngåelsen av en leasing-/leieavtale vil eliminere usikkerhet og tvil både underveis i leieperioden og ved tilbakelevering av bilen.

VERSJON 1 - 2021

Bransjenormen finner du her: www.nbf.no/bransjenorm-for-vurderingav-unormal-slitasje

– For at denne bransjenormen skal få så god effekt som mulig er det viktig at både leasingselskap og bilforhandler bidrar til

n Vær spesielt nøye med å informere om alle punktene som omhandler kravene til service og vedlikehold. n Husk særlig på punktene som beskriver valg av verksted og hvilke retningslinjer som gjelder for servicer i leieperioden, samt hvem som bærer kostanden for ­eventuell service som sammenfaller med tilbakeleveringstidspunket i avtalen. Eksempel: avtalen er på 3 år/60.000 km


NYHETER

«Bransjenormen gir både ­leverandør og leie­taker en felles forståelse for hva som forventes av til­standen på bilen ved tilbakelevering.» TORE ­RYLANDER, FAGSJEF BILSALG I NBF

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

service – hvem bærer kostnaden for 60.000 km servicen ved tilbakelevering? Avtal ­dette med kunden på forhånd – skriftlig! n Sørg for at det avklares med leasing­ selskapet hvilket verksted som skal foreta service, vedlikehold og reparasjoner på

bilen, og at dette er tydelig kommunisert til leietaker. n Påse at bransjenormen innlemmes i selve leasing- /leieavtalen, slik at det sikres at bransjenormen blir en del av de kom­ plette dokumentene som kunden signerer.

n Informer kunden om viktigheten av å lese og sette seg inn i betingelsene i leasing­avtalen, inkludert bransjenormen. n Sørg for god oppfølging og dialog med kunden underveis i leieperioden. n

Ønsker du flere lojale kunder? Tilby faktura og rentefri delbetaling via et kjedeprofilert kort.

Bedre likviditet | Ingen risiko | Ingen kostnad for verkstedet Dersom du ønsker mere informasjon om dette produktet er det bare å kontakte oss på tlf 21 31 01 51 eller resursbank.no Eff. rente 11,14 %,15.000,- o/12 mnd. Kredittkostnad 935,-. Totalt 15.935,-.

Resurs Bank AB NUF | Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo | NO org.nr. 984150865 | www.resursbank.no Hovedkontor Resurs Bank AB (publ) i Helsingborg, Sverige | SE org.nr. 516401-0208

1710_MAR_NO_Annons Delbetalning_185x130mm.indd 1

2017-10-13 09:06 BILBRANSJEN 02/21 9


NYHETER

S S

Toyota RAV4 er en storselger i Norge. (Foto: Toyota)

T

Toyota-rekord i Europa i fjor Toyota Motor Europe solgte 993.113 Toyota og Lexus biler i Europa i 2020. Dette var en reduksjon på ni prosent, sammenlignet med en generell mar­ kedsnedgang på 20 prosent, og salget holdt seg godt gjennom koronakrisen som følge av høy etterspørsel etter hybridmodeller. Markedsandelen økte med 0,7 prosentpoeng, og en andel på seks prosent er ny rekord for merket i Europa. Toyota var tredje mest solgte personbilmerke i Europa i fjor.

TOYOTA HØYDEPUNKTER I 2020: Toyota salg: 922.299 (-8% fra 2019) Toppmodeller: Corolla (193.785); Yaris (193.050); RAV4 (147.137) Mest solgte hybrider: Corolla Hybrid (148.820); Toyota C-HR Hybrid (108.939); Yaris Hybrid (107.623) Totalt hybridsalg: 484.828 (-4% fra 2019) Hybridandel: Totalt 53%

LEXUS HØYDEPUNKTER I 2020: Totalt Lexus salg: 70.814 (-19% fra 2019) Toppmodeller: NX (18.650); RX (17.819); UX (16.850) Topphybrider: UX Hybrid (15.751); NX Hybrid (12.754); RX Hybrid (5.476) Totalt hybridsalg: 44.687 (-23% fra 2019) Hybridandel: Totalt 63%

S Foto: Bertel O. Steen

BERTEL O. STEEN MED TO PODCASTER OM BIL Bestill Verkstedpakka i dag på lastogbuss.no

Waldemar Thranes gate 98 0175 Oslo. Tlf. 23 23 47 50 www.lastogbuss.no

10

BILBRANSJEN 02/21

P

T

Utfører du periodisk kjøretøykontoll? Kontrollørhåndboka inneholder kontrollinstruksen med henvisninger og veilederen. Denne e-boka inngår i vårt digitale abonnement, Verkstedpakka. Den kan også bestilles i trykt versjon på vår nettside.

R

Hvilket forhold har kjente nordmenn til bilen, og hva må du faktisk vite om bil? Dette vil programleder Erlend Osnes og bil­ ekspert Stein Pettersen finne ut av i en ny serie med podcaster der de første episodene er ute. I podcasten «Bak rattet» forteller kjente personer sine beste bilhistorier, snakker om hva bil betyr for dem – og får hjelp av programlederne til å løse sitt største bilproblem. I den andre podcasten fra Bertel O. Steen - «Bak rattet forklarer» – tar programlederne for seg alt man trenger å vite om bil. Programleder Erlend Osnes er komiker, kjent fra NRK P3, og nå en litt motvillig nyfrelst elbilist. Stein Pettersen er tidligere redaktør av bladet Bil, nå PR-sjef for Opel og Citroën, ekspertkommentator for Formel 1 hos Viasat, og eier av et ukjent antall kjøretøy. Selv om podcasten presenteres av Bertel O. Steen, diskrimineres ingen bilmerker.

B

P


SALGSS SERVICEMARK Bilbransjens stillingsmarked – rett til målgruppen

TEKNISK KON

REGIONSSJEF KU NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilteknisk konsulent

BAVARIA OSLO AS: Servicerådgiver

HESSELBERG MASKIN AS: Serviceleder Manitou og Komatsu

HIAB NORWAY AS: SELGER MED KAM ANSVAR

GILL SUPPORT AS: Teknisk sjef

FLEX1ONE AS: Servicetekniker

VOLVO NORGE AS: Salgskonsulent Renault Trucks

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilmekaniker

BILIA PERSONBIL AS: OPERATIV TEKNIKER COACH

BERTEL O. STEEN LASTEBIL OG BUSS: Regionsjef salg lastebil – Region Øst/Innlandet

PRODUKT R NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilmekaniker NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilteknisk konsulent MØLLER MOBILITY GROUP: Instruktør Møller Bil Skolen

MOTOR FORUM AS DRAMMEN: Kunderådgiver

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilmekaniker NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilmekaniker

BERTEL O. STEEN LASTEBIL OG BUSS: Regionsjef salg lastebil – Region Sør

TEKNISK KONSULENT MOTOR FORUM AS A& B AVD. SKØYEN: Tekniker/Mekaniker MOTOR FORUM AS A & BAVD. SKØYEN: Kunderådgiver

CARNEXT.COM NO AS: Bruktbilselger

INCADEA NORGE AS: Customer Relationship Manager

SERVICEMARKEDSSJ HARALD A. MØLLER AS: Teknisk instruktør RSA: Regionsjef Maxus Norge

Bilbransjen stillingsma s rke A

d

lle stillinge r profileres til langt ove 200.000 les r ere på nyhe tstjenesten BilNytt.no o e g MotorBra nsjen.no, s BilNorge.n amt o, YrkesBil .no og i bla BilAutofil, B d e ne ilfag, MotorB ransjen og YrkesBil.

BILMEKANIKER IMOVE AS: City Operations Manager

MØLLER BIL SKADESENTER ROMERIKE Verksmester CONTINENTAL DEKK NORGE AS: Key Account Manager

PRODUK AVIS BUDGET GROUP: Country Fleet Manager

NORGES AUTOMOBIL-FORBUND: Bilmekaniker

BERTEL O. STEEN LØRENSKOG: Salgs- og markedssjef brukte biler HARALD A. MØLLER AS: Verktøyspesialist

BERTEL O. STEEN AS: Direktør Forhandlerutvikling Kia KONGSVINGER AUTO AS: Bilmekaniker

– rett til målgruppen

Se flere ledige stillinger på www. biljobb.no


elektriske modellene medført økning i ­salget. Kia er et merke som i flere år har solgt godt med populære, elektriske modeller som Kia e-Soul og Kia e-Niro. Disse to ­bestselgerne gjorde det også skarpt i 2020, med drøye 1 000 flere registreringer enn i 2019.

FORBEDRING HOS EGNE FORHANDLERE

Konsernsjef Harald Frigstad, Bertel O. Steen.

NYHETER

FIREDOBLET ELBILSALG GA STERKT BOS-RESULTAT Med en omsetningsøkning på snaut 4,3 milliarder, og en resultatvekst på hele 696 millioner kroner, ble koronaåret 2020 et knallsterkt år for Bertel O. Steen. Omsetningen endte på 19 310 ­millioner kroner, med et driftsresultat på 865 millioner – og et resultat før skatt på 797 millioner Den største bidragsyteren var elbil-­ salget, der elbilene sto for 56,1 prosent av konsernets nye personbiler solgt i 2020. Driftsmarginen ble 4,5 prosent, en solid forbedring fra 1,1 prosent i 2019. Konsernet har også gjennomført salg av utvalgte eien­ dommer med en bokført salgsgevinst på totalt 156 millioner kroner. – Dette er et godt resultat, tatt i betrakt­ ning de utfordringer koronapandemien har gitt. Resultatforbedringen viser at det er gjort et solid stykke arbeid i mange ledd. Nybilsalget var spesielt godt i andre halvår, salg av deler og tilbehør økte, og konsernet hadde en sterk utvikling på bruktbil drevet frem av egne prosessforbedringer og et godt bruktbilmarked. Våre ansatte har gjort en formidabel jobb med å levere slike resultater, samtidig som det er holdt et høyt nivå på smittevern slik at det er trygt for kunder å besøke oss. Dette resultatet gir oss et solid grunnlag for å utvikle virksomheten vår videre og gjøre oss mer robuste i en turbulent tid, sier ­konsernsjef Harald Frigstad i en ­kom­mentar.

12

BILBRANSJEN 02/21

POPULÆRE ELBIL-MODELLER DRIVER SALGET Det norske totalmarkedet for personbiler endte på 141 412 nye personbiler i 2020, en nedgang på 0,7 prosent fra 2019. Av dette sto Bertel O. Steens merker for i alt 21 157 nye personbiler. – Dette er for våre merker en oppgang på 6 571 enheter sammenlignet med 2019. Samlet sett ble 2020 dermed et godt år for konsernet når det gjelder salg av nye person­biler. En vesentlig årsak til de gode tallene er at Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har levert et stort antall attraktive elbiler til Norge. Totalt solgte Bertel O. Steen hele 11 868 elektriske personbiler i 2020. Det er en betydelig økning fra 2 851 året før. Vår andel rene elbiler i personbilmarkedet endte med det på 56,1 prosent. Det er et godt bidrag til det grønne skiftet vi er inne i, sier Frigstad.

STERK FREMGANG Av merkene til Bertel O. Steen, er det ­Mercedes-Benz som har den største fremgangen. Totalt ble det registrert 7 808 personbiler, der elbilen EQC sto for nær halvparten av disse. 2020 ble også et sterkt år for de ladbare hybridene, med hele 35 prosent av volumet til Mercedes-Benz. Peugeot noterte seg for et av de beste årene i moderne tid for merket, med en økning på nærmere 2 000 biler sammen­ lignet med 2019. De elektriske modellene Peugeot e-208 og e-2008 registrerte hen­ holdsvis 1 866 og 1 457 enheter. Også for Citroën, DS og Opel har de

Bertel O. Steens rundt 40 egeneide forhand­ lere i Norge kunne i 2020 notere en solid omsetningsøkning på 40 prosent til 13 024 millioner kroner (opp fra 9 289 m ­ illioner i 2019). Driftsresultatet i forhandlervirksom­ heten endte på 340 millioner kroner (-20 millioner i 2019). Driftsmarginen ble 2,6 prosent (-0,2 prosent i 2019). – Forhandlervirksomheten vår har gjort et stort løft. Nye modeller har truffet godt i markedet, og bruktbilmarkedet har vært bra. Det er også viktig å trekke frem at en viktig årsak til resultatforbedringen er at det er utviklet bedre arbeidsprosesser innen­ for nøkkelområder som nybil, bruktbil og servicemarked. Dette resulterer i bedre kundeopplevelser og en mer effektiv drift, og gjør oss mindre sårbare for svingninger i nybilsalget. Her har vi fortsatt et potensial til å bli enda bedre, blant annet med bedre IT-løs­ ninger, digitale støtteverktøy og bruk av data. Det skal bli enda bedre å være kunde, og enklere å være ansatt, i Bertel O. Steen. Dette vil vi fortsette å ha et sterkt fokus på i tiden som kommer, sier Frigstad.

GOD START PÅ 2021 Så langt har 2021 også startet godt for Bertel O. Steen. Nybilsalget av konsernets merker har vært bra, og er fortsatt drevet av elektriske og ladbare modeller. Samlet ved utgangen av februar hadde ­konsernet en markedsandel på 21,3 prosent av total­ markedet, og er med det importøren som så langt i år har registrert flest biler i Norge. Ordrereserven holder seg fortsatt på et høyt nivå, og det samme gjør salget av bruktbil. Det er også verdt å merke seg at for Bertel O. Steen utgjør elbilandelen i personbil­ segmentet så langt i år hele 71 prosent, mot 45,1 prosent i fjor. – Farten vår så langt i 2021 er god. Det skjer i en tid der flere regioner i Norge har betydelig smittespredning av korona og dermed er underlagt restriksjoner. Det knytter seg derfor usikkerhet rundt den videre utviklingen i 2021, spesielt med ­hensyn til koronapandemien og hvilke effekter den vil medføre. Et fortsatt sterkt fokus på smittevern i hele organisasjonen har derfor høyeste prioritet, sier Harald Frigstad. n


Møt hele bransjen på

automessen.no

Våre medlemsbedrifter sikrer dine innkjøp Autobransjens Leverandørforening (ABL) er organisasjonen for frittstående importører og grossister innen bil- og motorbransjen. Vi arbeider målbevisst med kvalitet, opplæring og autorisasjon. Som kunde av ABL-medlemmer gjør du trygge innkjøp, og får tilgang til nyttig kunnskap.

Medlemsbedriftene våre tilbyr deler, rekvisita, kjemiske produkter, utstyr til verksteder og vaskeanlegg samt service- og reparasjonstjenester. Rask teknologisk utvikling, sterk konkurranse og skjerpede regler er stikkord for bransjens situasjon og utfordringer. ABL ivaretar viktige oppgaver på alle disse områdene, og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale fora. Din bil – ditt verkstedsvalg

ABL bidrar med opplysningsarbeid og distribusjon av Konkurransetilsynets egen rapport om bileieres valgfrihet ved valg av verksted og kjøp av reservedeler.

Vi er medlem i FIGIEFA (Automotive Aftermarket Distributors), som arbeider for å sikre fri konkurranse i reparasjons- og servicemarkedet, og EGEA (European Garage Equipment Association), som jobber med kvalitet og innovasjon på områdene teknologi, lovgivning og standardisering. Hvert tredje år arrangerer vi dessuten landets største bilbransjeutstilling, Automessen, i samarbeid med Norges Varemesse. Vi gjør medlemsbedriftene våre bedre, og er en kvalitetsgaranti for deg som kunde hos en av våre medlemmer!

Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17B Skøyen, 0275 Oslo post@autobransjen.no • www.autobransjen.no


NYHETER

Volvos helelektriske XC40.

Volvo utvider satsingen på netthandel i Norge Volvo Cars har presentert en ny global satsing på netthandel. I Norge er Volvo allerede langt fremme på netthandel, og nå utvides satsingen som gir Volvo et fullverdig omnikanal-tilbud i markedet. – Nå kan norske kunder teg­ ne bil­abonnement eller kjøpe bil ­akkurat når de selv ønsker det, enten de be­ søker en Volvo-forhandler, surfer på n ­ ettet hjemme eller svipper inn­ om en pop-up-butikk i byen, sier ­Hermod ­Wallestad, som leder Volvo Cars’ onlinesatsing i Norge. Når netthandelssatsingen nå utvi­ des, kan kundene – i tillegg til å teg­ ne bilabonnement – også velge å kjøpe bilen i Volvo Cars nettbutikk. I nett­ butikken tilbyr Volvo bare ladbare biler. Disse er samlet under modellparaplyen Recharge.

FLEKSIBELT ABONNEMENT

Volvo Cars nettbutikk.

14

BILBRANSJEN 02/21

I Volvo Cars’ nettbutikk kan man abon­ nere på alle elbilene og de ladbare ­hybridmodellene til Volvo. I tillegg kan man kjøpe elbilene XC40 og den ny­ lanserte crossoveren C40 når denne blir klar for salg nærmere sommeren.

– Gjennom bilabonnement tilbyr vi full fleksibilitet for kunder som ­ønsker det. Man slipper å være redd for at bil­ en taper seg i verdi på bruktmarked­ et, og i ­tillegg behøver man ikke å tenke på ting som service eller dekk­ skift. ­Dette kan inkluderes i månedsprisen, og er da noe Volvo ordner, sier Wallestad. Care by Volvo-kundene kan abonnere på elbilen XC40 Recharge Pure Electric og har en fast månedspris som starter på 7 590 kroner før eventuelle tilvalg, der­ som man velger tre måneder bindingstid. ­Dersom man ønsker å binde seg til en tre-årskontrakt starter månedsprisen på 6 590 kroner. I bilabonnementene følger det med regelmessig service, vedlikehold, forsik­ ring og dekkhotell. Slitedeler som f.eks. dekk og bremseklosser tar Volvo seg av, mot et fast månedlig beløp. De første 30 dagene er det ingen bindingstid. På Care by Volvo Flex er det kun tre måneders


...ELLER EIE BILEN SELV Dersom man foretrekker å eie bilen selv kan kundene kjøpe bilen. Kjøpsprisen på helelektriske XC40 starter på 524 900 kroner, og da får man med et høyt utstyrs­ nivå med varmepumpe, adaptiv cruise kontroll, pilot assist, aktive LED hovedlys og elektrisk førersete som standard. I tillegg er det nytt i år at Volvo, inkludert i prisen, gir kunden en innholdsrik servicepakke. I denne pakken inngår Volvo Original Serviceprogram, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, rengjøring av sensorer på vindusruter, programvareopp­ dateringer, bytte av vindusviskere én gang i året og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt. Servicepakken følger bilen og gjelder i 3 år eller 100 000km, avhengig av hva som inntreffer først, og serviceprogrammet må følges for at garantien skal gjelde. I tillegg leveres bilen med forsikring inkludert i kjøpsprisen. – Når man kjøper en elbil fra Volvo, vil tre års service, tre års forsikring, garanti,

veihjelp, og bytte av slitedeler som vindus­ viskere og bremseklosser være inkludert i en servicepakke som følger med. Dette gir stor verdi til kunden og betyr et veldig ­bekymringsfritt bilhold, sier Wallestad.

SATSER SAMMEN MED FORHANDLERNE Utrullingen av Volvo Cars netthandels­ satsing skjer i samarbeid med de norske Volvo-forhandlerne. Forhandlerne vil stå for en avgjørende del av kundeopplevel­ sen, og være ansvarlige for tjenester som salgsveiledning for kundene, klargjøring og utlevering av biler, samt service og ­vedlikehold. – Når vi lanserer netthandel får vi et omnikanal-tilbud, der vi tar i bruk hele verdikjeden til Volvo, og fabrikken og importørleddet er i tett samarbeid med forhandlernettverket. Kundeopplevelsen og fleksibiliteten er avgjørende når vi satser på netthandel, og Volvo-forhandlerne gjør at vi får til dette på en måte som få andre i markedet kan tilby, sier Wallestad. Volvo Cars har en ambisjon om at halvparten av det globale salget skal skje via den nye netthandelskanalen innen 2025, og innen 2030 skal Volvo være en ren

elbilprodusent. Volvo Cars har som mål å være et klimanøytralt selskap i 2040. – Alle kunder kan, som i dag, besøke en Volvo forhandler å få hjelp når de skal ­kjøpe bil, selv om vi utvider netthandels­ satsingen. Kundens mulighet til å besøke engasjerte og kompetente Volvo-­forhand­ lere vil fortsatt være en svært viktig del av hvordan Volvo selger sine biler, sier ­Wallestad.

NYHETER

binding. På Care by Volvo Fixed er det 36 måneders bindingstid.

TREFFER YNGRE KUNDER Volvo Cars har tilbudt bilabonnemen­ tet Care by Volvo i Norge et år allerede og ­selskapet ser at de når nye og yngre ­kundegrupper gjennom abonnement. 85 prosent av abonnentene har kommet til Volvo fra andre merker og kundene er i snitt 12 år yngre enn kundene som kjøper eller leaser en ny Volvo. – Vi utvider markedet for Volvo i Norge ved å tilby bilabonnement og ser at vi når kunder som tidligere ikke har valgt Volvo. Kundene er både nye og ­yngre,  sier ­Wallestad. Snittalderen til Care by Volvo-kundene er 42 år. n

Ønsker du flere lojale kunder? Tilby faktura og rentefri delbetaling via et kjedeprofilert kort.

Bedre likviditet | Ingen risiko | Ingen kostnad for verkstedet Dersom du ønsker mere informasjon om dette produktet er det bare å kontakte oss på tlf 21 31 01 51 eller resursbank.no Eff. rente 11,14 %,15.000,- o/12 mnd. Kredittkostnad 935,-. Totalt 15.935,-.

Resurs Bank AB NUF | Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo | NO org.nr. 984150865 | www.resursbank.no Hovedkontor Resurs Bank AB (publ) i Helsingborg, Sverige | SE org.nr. 516401-0208

1710_MAR_NO_Annons Delbetalning_185x130mm.indd 2

2017-10-13 09:06

BILBRANSJEN 02/21

15


NBFS NYE STRATEGI:

NBF MENER

NBF skal gjøre det enklere og mer attraktivt å velge bilen. For politikere og folk. Og, dermed gjøre det enklere å drive med bil. Lettere å drive næringsvirksomhet i bilbransjen.

16

B

ilen er fremtiden. Det er over 100 år siden bilene begynte å være vanlige syn på norske veier. I løpet av den tiden har bilen blitt uvurderlig. En forutsetning for mobilitet og økonomisk vekst. Det skal NBF arbeide for at den blir også de neste 100 årene. Bilens posisjon er sterk, men den er ikke evig. Mange arbeider aktivt for å svekke posisjonen, vi skal være en motkraft til det. Hovedargumentet mot bilen er utslipp, støy, plass og at den er ressurskrevende. Transport står for store utslipp av klima­ gasser. Men det er fortiden. Bilbransjen er allerede kommet langt i å bli mer bærekraftig. Det beste eksempelet er salget av elbiler, og generell elektrifisering av bilparken. I tillegg reparere norske verksteder biler hver eneste dag for å utnytte hvert eneste lille gram bil. Og, vi har bare sett starten på å øke bruken av brukte deler. I tillegg gjenvinnes og gjenbrukes nesten alt av bilen når den først må vrakes. For å beholde oppslutningen om bilen fokuserer vi på h ­ vilken innsats vi gjør for å minimere de negative aspektene med bil­ produksjon og bilbruk. Det har skjedd utrolige ting på kort tid. Dagens bil har langt lavere utslipp ved bruk og produksjon. ­Bilbransjen gjør det mulig for myndighetene å ha høye ambi­ sjoner og i 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Ulykker som medfører hardt skadde og drepte er et annet ­negativt element med bilen. Men den samme innovasjons­ kraften som har fått ned utslippene har gjort bilene langt ­tryggere. Bilens stadig mer moderne aktive og passive sikker­ hetssystemer har bidratt til at ulykkesstatistikken har gått ned.

BILBRANSJEN 02/21

Det samme har vedlikehold og reparasjoner av høy kvalitet. Bilen ruller like trygg ut av verkstedene som den var når den var ny. Bransjen jobber hele tiden med å finne ut hvordan det kan bli helt trygt å kjøre bil. Med innovasjonskraft og omstillingsevne har bilbransjen allerede kommet langt. Et annet argument mot bilen er at det ikke er plass til flere biler i byene. Vi anerkjenner at plass er en faktor. Bilbransjen er ikke tjent med at bilister står i kø. Derfor skal vi heie på gode ­alternativer til det å eie egen bil og jobber for å gjøre det enklere å bruke bilen sammen med andre transportmåter. Bedre kol­ lektivtrafikk – buss, trikk og tog - er en forutsetning. NBF skal heier på bilen når samspillet mellom samfunnet og miljøet er i balanse. Hvis vi skal oppsummere strategien i to ord så er det: Bære­ kraftig bilbruk. Det handler om at bilen bidrar til at samfunnet fungerer. Et samfunn der folk og varer effektivt kommer seg fra A til Å. Et nullutslippssamfunn. Et trygt samfunn. Det gjør vi å sikre et godt samspill mellom mennesker, teknologi og bærekraft. Vi jobber for bærekraftig bilbruk, slik at samfunnet kan ­fungere. Bilglede er å nyte bilens fordeler og samtidig ta ansvar for å redusere ulempene. Men vi har ikke tenkt å glemme bransjearbeidet. Sentralt i strategien ligger det vi alltid har jobbet for: å gjøre hverdagen bedre for våre medlemmer. Enklere å få tak i fagfolk. Lettere å håndtere personalspørsmål. Hjelpe å forstå regler og lover. Alt for at bransjen kan være innovativ, lønnsom og seriøs. n


NBF MENER

Uforståelig at ENOVA kutter i varebilstøtten NBF og BIL krever at Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kommer på banen etter at ENOVA nok en gang svekker støtteordningen for elektriske varebiler.

– Dette er det rett og slett ikke mulig å se noen logikk i. Vi er svært langt unna 2025-målet for de lette varebilene, og med denne endringen vil målet bli enda vanskeligere å nå, sier ­administrerende direktør i NBF Stig Morten Nilsen og admi­ nistrerende direktør i BIL Erik Andresen, med klar adresse til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. ENOVA kutter støtten til elektriske varebiler for andre gang på et halvt år. Fra en støttesats på 40 prosent av merkostnadene i dag, blir støttesatsen fra 19.mai kun 30 prosent. Sist ordningen ble lagt om var i november 2020, også da ble den betydelig svekket, til stor motstand fra bransjen. ­Samtidig har regjering og Storting vedtatt et mål om at alle lette varebiler skal være nullutslipp i 2025. – Bilbransjen har forpliktet seg og jobber sys­ tematisk for at vi skal nå 2025-målene. Da kan vi ikke sitte stille og se på at et av de viktigste virke­ midlene for å elektrifisere varebiltransporten blir skaltet og valtet med av statlige byråkrater. Her må statsråden på banen og gi svar på om dette er regjeringens politikk, sier Nilsen og Andresen. Generelt er ikke bilkjøp noe som folk gjør spon­ tant, og ­spesielt ikke næringslivet. I tillegg kan det ta flere måneder fra kjøpskontrakten er signert til bilen er levert og dette gjenspeiles på registreringsstatistikken. Stadige endringer gjør kjøp av elvarebil uforutsigbart, og å svekke en ordning basert på noen måneders registrerings­ statistikk viser tydelig at ENOVA ikke forstår bilmarkedet. – Å kjøpe varebil er noe de færreste gjør spontant. Kund­ ene er bedrifter og virksomheter med lang horisont, og det ­virker u ­ seriøst å gjøre om på ordningene så ofte. Særlig nå, i en ­krev­ende økonomisk situasjon, er behovet for langsiktighet og for­utsigbarhet åpenbart, sier Nilsen. Både for personbilene og for de lette varebilene har S ­ tor­tinget vedtatt det såkalte 2025-målet om at alle nye biler skal være ­nullutslippsbiler i 2025. – ENOVA begrunner kuttet med at elvarebilsalget går så det griner. Det er riktig at det har kommet flere nye modeller på

markedet i det siste og at utviklingen er positiv. Men veksten har kommet hos de tyngre varebilene, som ikke er omfattet av 2025-målet, og den kommer fra et i utgangspunktet svært lavt nivå. I 2020 var 14,2 prosent av de lette varebilene elektriske, mens tallet så langt i år er 13.6. For personbiler var elbilandelen 54,3 i 2020. Å svekke støtten for de elektriske varebilene nå, er hinsides all fornuft dersom man skal nærme seg 2025-målet. Ordningen burde vært styrket, sier Andresen. Regjeringen fremhever ENOVA som en viktig del av virkemiddel­apparatet i Klimameldingen. Da må regjeringen også følge det opp i praksis, mener NBFs og BILs direktører. – Vi forventer at re­ gjeringen tar grep og sørger for at virke­ midlene ­leverer og viser vei mot ­målet, sier de. n

«Dette er det rett og slett ikke mulig å se noen logikk i.» BILBRANSJEN 02/21

17


NBF MENER

Dette er NBFs innspill til

nytt gruppeunntak Det nåværende gruppeunntaket (MVBER) for bilbransjen utløper 31. mai 2023. Første milepæl har vært EU-kommisjonens «Public consultation» – på norsk: En første høringsrunde. NBF har gitt sine innspill.

AV KNUT MARTIN BREIVIK

D

et har vært sentralt for NBF å bidra til at de frie verkstedene ble hørt. Etter innledende arbeid internt ble et representativt utvalg fra frie verksteder invitert til å gi innspill. Det ble også gjennomført et eget inn­

spillmøte. Erfaringene fra møtet dannet grunnlaget for en tilbakemel­ ding til EU-kommisjonen gjennom «public consultation». Vi kan konkludere med at de frie verkstedene er svært enige i hva som er sentrale områder med hensyn til gruppeunntakets hensikt. Rent praktisk har høringsrunden vært et omfattende spørre­ skjema med fritekst. I skjemaet deler man både erfaringer med dagens gruppeunntak og forventninger til revisjonen. Gjennomgående for så vel merkebransjen som for de frie verkstedene er at MVBER har tjent sin hensikt, og at det forven­ tes at denne videreføres etter revisjonen. Dette er også helt på linje med hva vår europeiske organisasjon AECDR har spilt inn gjennom sin respons i høringsrunden. Områder som NBF har valgt å kommentere spesifikt er: AGENTAVTALER: Bruk av agentavtaler er et tiltak fra bilpro­ dusentene for å øke egen markedskraft og for å kontrollere forhandlernes aktivitet mot sluttkunde. I lys av forhandlers markedsmessige investeringer bør det klargjøres under hvilke omstendigheter en bilforhandler kan ansees som agent. ONLINE SALG: Forhandlernes konkurranse fra bilprodusentene er økende gjennom bilprodusentenes egne online salgskanaler. Gruppeunntaket bør gi en avklaring på hvor langt bilprodusent­ ene kangå i konkurranse med egne forhandlere. BESKYTTELSE AV INVESTERINGER: Forhandlere og verkste­ der i bilprodusentenes nettverk gjør betydelige investeringer både markedsmessig og merkespesifikt. Slike krav til investerin­ ger innebærer en betydelig risiko for forhandler med gjeldende regler for terminering av forhandleravtale. NBF anser dette som ubalansert i dagens gruppeunntak, og kompensasjon for slik investeringer bør defineres nærmere ved terminering av forhandleravtaler. SALG AV VIRKSOMHET: Bilprodusentene har i dag mulighet til å nekte en forhandler med avtale å selge sin virksomhet, dersom

18

BILBRANSJEN 02/21

bilprodusenten eller importøren ikke ønsker ny eier inn i sitt forhandlernett, uten «saklig grunn». NBF mener dette er ubalansert, og det bør derfor inn mer spesifikke kriterier for at salg av virksomheten skal kunne avvises av bilprodusent eller importør. Alternativt bør prinsippet om rett til å selge virksomheten innenfor merkenettverket gjeninnføres. FRITT VERKSTEDVALG: Fritt verkstedvalg er viktig for god ­konkurranse på ettermarkedet, og ivaretar viktige forbruker­ hensyn ved at det bidrar til en sunn regulering av prisene på dette markedet. Det er derfor svært viktig at det hegnes om fritt verkstedvalg, og at det ikke på noe vis skapes tvil om at dette er bileier-brukers valg. TILGANG TIL REPARASJONSDATA: Frittstående verksteder må ha nødvendig tilgang til reparasjonsdata og sikkerhetsrela­ tert informasjon for å kunne utføre reparasjoner på linje med merke­forhandlere. Spesielt er dette viktig grunnet teknologisk kompleksitet og stadig større betydning av førerstøttesystemer. Tilgang til data må ikke være uforholdsmessig krevende å til­ egne seg, og evt. kostnad må ikke være urimelig for frittstående verksteder. TILGANG TIL «IN VEHICLE DATA»: Frittstående verksteder ser utfordringer med at bilprodusentene låser inn bileier-bruker i eget system gjennom tilgang til bildata, og dermed også service­ informasjon/-invitasjon hvor man gjennom ulike app’s låser kunden inn i eget økosystem. Bileier-/bruker må her ha et reelt valg om hvor service/ reparasjon skal utføres. Likeledes må det være åpenhet om «in v ­ ehicle data», slik at også frittstående verksteder og for­ handlere på et visst nivå gjennom bildata kan ha en relasjon til ­bileier/-bruker og inkludere denne i eget økosystem på tvers av bilmerker. GENERELL KOMMENTAR: Også tilgangen på data innenfor merkenettverkene vil utfordres i fremtiden når bilprodusentene selv i større grad overtar kommunikasjonen med kunder. Det er derfor like viktig at slik tilgang og integrering i bilprodusentenes økosystemer også sikres innenfor merkenettverket, for merke­ forhandlere og merkeverksteder. n


NORDENS LEDENDE LEVERANDØR AV DEKK OG FELGER Når du handler med NDI, er du garantert et bredt utvalg av dekk, felg og hjul til den pris og kvalitet du etterspør. Strategisk plasserte lager sikrer hurtig distribusjon over hele landet. Se mere på ndi.no

NORDEXX NS9000 Ultra High Performance - Ny generasjon mønsterdesign for forbedret performance. - Presis styrerespons, bedre håndtering og mer grep. - Brede skulderblokker for økt sikkerhet, grep og stabilitet

Performance

Handling

Stabilitet

NDI Norge AS / Tlf. 69 83 34 10 / post@ndi-no.com / ndi.no


ANNONSØRINNHOLD FRA CBA FAGFORMIDLING AS

HELT TOPP: BMW servicetekniker Børge J. Halleraker (23), ble rekruttert til Bilia Skøyen gjennom CBA Fagformidling AS. – Det var en profesjonell og ryddig prosess. Jeg jobbet tre måneder gjennom CBA Fagformidling AS, før jeg fikk fast ansettelse i Bilia Skøyen. Serviceteknikerkonseptet er noe som tiltaler meg, det blir et mer sosialt miljø på arbeidsplassen og jeg trives med kundekontakt, sier Børge J. Halleraker. Servicemarkedssjef Geir Kyrre Thorrud er stolt over serviceteknikerkonseptet, og er glad for å ha fått Børge med på laget. – Han har en profesjonell servicetilnærming, i tillegg til å være en dyktig fagperson, rent teknisk, fastslår han.

Daglig leder Joachim Sommerseth, Bilia Skøyen:

– BYR PÅ SERVICE I SÆRKLASSE

– Som autorisert BMW-forhandler, ønsker vi at kundene skal oppleve en premium følelse, også på verkstedsiden. Det får de til med CBA Fagformidling AS på laget.

M

ed BMW Tekniker-konseptet, får hver enkelt kunde sin dedikerte tekniker, som tar dem imot, utfører avtalt arbeid og følger dem opp i ettertid. Målinger av kundetilfredsheten viser at vi har truffet blink, tilbakemeldingene er udelt positive, smiler daglig leder Joachim Sommerseth i Bilia Skøyen. Bilia Skøyen er en stor autorisert BMW- og MINI-forhandler, og der ruller det ut et betydelig volum nybiler på løpende bånd gjennom året. Daglig leder Joachim Sommerseth kan glede seg over en positiv utvikling, på tross av koronapandemien. – Fjoråret var det beste i historien, og første kvartal i år har også vært positivt. Men veksten i nybilsalget betyr også at vi må ha et godt dimensjonert ettermarkedsapparat. Når vi selger premiumbiler fra BMW og MINI, forventer våre kunder at vi leverer service i premiumklassen. Vi har et fantastisk team på ettermarkedet, og servicetekniker- og delelager-personalet teller rundt 50 ansatte, forteller Sommerseth stolt. Han legger til, at Bilia Skøyen har rundt 100 biler innom verkstedet daglig, eller rundt 10.000 unike kunder innom verkstedet i løpet av et år. Det sier litt om behovet for arbeidskraft.

TRENGER KVALIFISERT PERSONELL

Deler av virksomheten, så som dekkavdelingen, har sesongmessige svingninger. Det ga støtet til et samarbeid med CBA Fagformidling AS,

Servicetekniker Børge J. Halleraker har ansvaret for kunden fra a til å, og trives i verkstedmiljøet hos Bilia Skøyen.


ANNONSØRINNHOLD FRA CBA FAGFORMIDLING AS

som formidler et bredt spekter av fagpersoner til bilbransjen. – Starten på samarbeidet med CBA Fagformidling AS, var at vi trengte ekstra arbeidskraft for å håndtere toppene i sesongene for dekkskifte, da er det hektisk aktivitet i vårt dekkhotell. Siden har CBA Fagformidling AS bistått oss i formidling av alt fra serviceteknikere, til medarbeidere på delelageret, sier Joachim Sommerseth. – Vi er veldig fornøyd med samarbeidet gjennom snart 10 år, det har gitt oss den fleksibiliteten vi trenger på bemanningssiden. Flere av medarbeiderne som er rekruttert gjennom CBA Fagformidling AS, har også fått fast jobb hos oss. Det positive er at vi får prøvd ut nye mennesker, og ikke minst, at innleide medarbeidere får anledning til å se om dette er rette arbeidsplassen for dem, sier Sommerseth.

STORFORNØYD

BMW-servicetekniker Børge J. Halleraker (23) ble rekruttert gjennom CBA Fagformidling AS, og har jobbet hos Bilia Skøyen i 2 ½ år. Han er full av lovord om serviceteknikerkonseptet. – Jeg har utdanningen innen industriell produksjon, automasjon og lette kjøretøy fra vgs i Trondheim og læretiden min i et BMW-verksted i Trondheim. Da jeg valgte å flytte til Oslo, ble jeg oppmerksom på en jobbannonse hos CBA Fagformidling AS, og tok kontakt. Jeg ble innkalt til intervju og opplevde prosessen som profesjonell og ivaretagende. Jeg syntes det var spennende å bli utplassert hos Bilia Skøyen, det var en billett til å sjekke om dette kunne være en arbeidsplass for meg. Hvis jeg ikke trivdes, ble jeg lovet at CBA Fagformidling AS ville skaffe meg arbeid i en annen verkstedsbedrift. Det var en trygghet for meg. Men – Vi jobber for en personifisert serviceopplevelse, jeg ble veldig og føler vi har lykkes med det, smiler Daglig leder fornøyd med Joachim Sommerseth i Bilia Skøyen. jobben i Bilia Skøyen, spesielt har jeg opplevd ansvaret jeg har fått som servicetekniker med direkte kundekontakt, som veldig positivt. Det blir mer sosialt å være på jobb, og jeg opplever det som en positiv kontrast til å jobbe som tekniker uten kundekontakt. Jeg vil ikke gå tilbake til en slik måte å jobbe på, for å si det sånn. Ellers trives jeg godt hos Bilia Skøyen, det er et godt arbeidsmiljø. Det er også hyggelig at kundene våre setter pris på måten vi jobber på. Jeg liker hands-on kontakten med kundene.

Kenneth Holter, CBA Fagformidling AS:

– TAKKER FOR TILLITEN – Vi er glade for at Bilia har valgt oss som samarbeidspartner gjennom mange år. Det viser at vår spesialisering på faglærte håndverkere holder en høy standard. – Vårt ansvar er å finne en match mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, og løse bemanningsutfordringer på en profesjonell måte. Vi lever av tillit, og kvalitetssikring av personell og forståelse av bedriftkundenes behov er avgjørende for vår virksomhet, sier direktør Kenneth Holter i CBA Fagformidling AS.

CBA Fagformidling AS ble etablert i 2000 av Kenneth Holter, og byr på et bredt spekter av tjenester, fra leie av medarbeidere, rekruttering og omskolering av medarbeidere ved nedbamanning. CBA Fagformidling har 11 lokale kontorer spredt rundt om i landet.Omsorg og business hånd i hånd «Såpa» på Alnabru:

AV FRANK WILLIKSEN

E

gentlig startet det hele med at en ansatt i Frelses-­ arméen kjøpte bil av daglig leder Lars Presterud hos Erik Arnesen Bryn for noen år siden. Den kontakten ledet etter hvert til at bilforhandleren ble sponsor for VM i gatefotball. – Dette handlet ikke bare om fotball, men om mye mer. Det handler om mestring, om deltakelse og fellesskap, og – ikke minst – om ruskontroll. Senere har Erik Arnesen støttet flere ulike prosjekter i vår regi, forteller Pål Henriksen, daglig leder av «Ut i jobb», som er en del av Frelsesarméens rusomsorg. «Såpa» er nå hans prosjekt, med Erik Arnesen som sam­ arbeidspartner og oppdragsgiver. En nøkkelperson i satsingen, er fagansvarlig Sigurd Hauge. Han er «utlånt» fra Erik Arnesen for å være med på å få «Såpa» skikkelig i gang, og valget av ham var ikke tilfeldig: – Sigurds store hjerte og sterke medmenneskelighet passer som hånd i hanske her, fastslår Henriksen. – Dette kunne ikke ha fungert uten ­Sigurd – uten ham ville det kun vært bilvask, og ikke profesjonell bilpleie, legger han til. Bilforhandleren har bidratt med mye av utstyr og inven­ tar i bilpleievirksom­heten, bekrefter Lars Presterud overfor ­Bil­bransjen. – Jeg fikk sterk inspirasjon under et forhandlermøte for Audi og Volkswagen på Gardermoen for en tid siden. Her ble det presentert hva Møller Medvind hadde fått til for mennesker

At Frelsesarmeen er aktive på ­mange områder for å ta vare på de som ­sliter tyngst i samfunnet, er velkjent. Men at organisasjonen også driver med hell på bilpleie, var noe nytt. Men slik er det: U ­ nder den slående ­logoen «Såpa» driftes en velutstyrt bilpleievirksomhet på Alnabru i Oslo, med den store forhandler­bedriften Erik ­Arnesen som samarbeidspartner og oppdragsgiver.

med en ekstra tung hverdag, og dette syntes jeg også vi måtte kunne gjøre noe med, sier han. Derfra var ikke veien lang til å få lagt s­ aken frem for regions­ leder Frode ­Woldsund i Frelsesarméen rusomsorg – og han tenner, ifølge Pål Henriksen, lett: – Ja, han tente fort på idéen. Fra før h ­ adde vi «Såpa» i ­Tønsberg, som er en ren vaskehall, men her på Alnabru snak­ ker vi om fullverdig bilpleie med profesjonelt verktøy og utstyr. I første omgang håper vi å komme dit at vi behandler alle

Fra venstre Lars Presterud, Sigurd Hauge og Pål Henriksen.

BILBRANSJEN 02/21

23


«Såpa» har sine verdier, foreløpig håndskrevet, slik driftsleder Poul Midjord (t.v.) og fagansvarlig Sigurd Hauge viser her.

bruktbilene fra Erik ­Arnesen, sier han. – Hos oss snakker vi om rundt 1.500 brukte biler årlig før brukte vi «vasker’n på hjørnet», på hvilket som helst hjørne, til å gjøre disse jobbene, og jeg skal ærlig i­ nnrømme at vi fikk en litt vond smak i munnen etter hvert. Her var det nok mange som ikke var så veldig nøye med at aller regler og forskrifter ble fulgt til enhver tid. Initiativet vi tok sammen med Frelsesarméen var også et bidrag fra vår side til en hardt tiltrengt opprydding i en bransje som har hatt et ganske useriøst rykte, sier Presterud. Mens tanken modnet, ventet initiativtakerne på lokaler som passet. De kom, nesten som sendt fra himmelen, så og si, i et

Lyst og trivelig, og høyt under taket – arbeidsforholdene på «Såpa» er gode.

24

BILBRANSJEN 02/21

nybygg på tomten etter et nedbrent anlegg. Bygget sto tomt en stund, delvis fordi eieren ville være sikker på å finne en trygg leietaker. Til den beskrivelsen var det ikke vanskelig å god­ kjenne Frelsesarméen! – Frelsesarméens anliggende er, kort beskrevet, å få omsorg og business til å gå hånd i hånd, sier Pål Henriksen. – Det som styrer hos oss, er villigheten til å hjelpe mennes­ ker som sliter i hver­dagen til et bedre liv – med opplæring, med en seriøs og ordentlig jobb med lønn og rettigheter, og – ikke minst – med hjelp til ruskontroll. Business-delen er at «Såpa» skal tjene penger, men bare nok til å betale sine ut­gifter. Omsorg er og blir hovedprioriteten, og da snakker vi om omsorg for hele m ­ ennesket. Det er mange som har meninger om at dette ikke kan gå, men det skal vi mot­bevise – dette skal vi få til, fastslår han. Heller ikke for Erik Arnesen er det noe profittmotiv som ligger bak engasjementet. – Nei, vi engasjerer oss absolutt ikke i dette for å tjene ­penger. Tvert imot koster disse jobbene oss nå mer enn før. I tillegg er vår viktigste ressurs i medvirkningen ut­lånet av Sigurd Hauge for å bidra til å få alt på rett spor. Vi har forståelse for at ting kan ta tid. Det er absolutt ikke sånn at man i en slik setting bare kan trylle frem mennesker som passer perfekt i jobb-rollene, sier Presterud. Som samarbeidspartner har Erik A ­ rnesen også prioritet som kunde, og flere ønsker seg inn: – Ja, behovet for profesjo­ nell bilpleie er tydeligvis skrikende. Vi startet for fire m ­ åneder siden, og flere store og seriøse a ­ ktører har allerede vært på døra med spørsmål om å få jobber gjort, sier H ­ enriksen. – Hva salgs kapasitet vil dere ha? – På sikt kan vi jobbe med 10-12 ansatte fra klokka åtte ­morgen til klokka åtte kveld, men utfordringen er stabilitet. Vi skal rekrut­tere folk som av svært forskjellige årsaker har trøb­ lete liv, og vi skal finne hvem av dem som også har lyst til å være her hos oss. Dette tar tid, og tid tar også opplæring med den fagplanen Sigurd har tilrettelagt.


Foreløpig har vi hatt rundt femten Rekrutteringen skjer på flere måter. innom for å se om dette er noe de kan En av dem er som behandling internt ha lyst til å begynne med – og også slik i Frelses­arméen for mennesker vi alle­ at vi kan se om det er personer som rede er i k ­ ontakt med, men de fleste passer her, legger han til. kommer via NAV, som vi har et svært – Mennesker med krevende hver­ godt samarbeid med, sier han. dager kan noen ganger bli noe ustabil – For dem vi ønsker å få inn, er det arbeidskraft. Vi røver å det til slik at vi slett ikke bare «å ta seg sammen», fast­ har en «kjerne» av noen faste som er slår Sigurd Hauge. her hver dag, og så bygger vi på rundt – Folk faller jo ikke utenfor sam­ disse med noen som er her av og til, og funnet, de faller i samfunnet. Hos oss med noen mer og mindre tilfeldige. Vi må det alltid være slik at når noen vil vet aldri fra dag til dag hvor mange som ­snakke, så snakker vi. Og hvem vet, kommer på jobb, sier Sigurd Hauge, kanskje kan vi etter hvert oppleve som understreker hvor viktig det er å ­ønskelister for å få jobbe her, l­ egger møte en som kommer veldig sent po­ han til. – Det er viktig å huske at «det som er deg sitivt: Det er stor forskjell på å bli møtt Om noen lurer på akkurat det, så er i dag, kan være meg i morgen,» understreker Sigurd Hauge. med «så fint at du kommer» og «hvor­ ­kvaliteten på jobbene som blir gjort på for i all verden kommer du først nå?» «Såpa» veldig høy, bekrefter han. ­understreker han. – Ja, vi får masse gode tilbakemeldinger på det som blir – Rusens vesen er at den er en så sterk pådriver. Når e ­ nkelte gjort her. Kvaliteten på vår bilpleie er høy, og kunder er godt i tillegg sliter med helseutfordringer, med mangelfulle eller fornøyde – selv om prisen kanskje også er litt høyere. Vi jobber manglende familie- og vennerelasjoner, og i det hele tatt i stillhet, og lar resultatene snakke for oss. ­mangler stabilitet i livet – ja, da gir dette en høy turnover, sier Folks reaksjoner er ofte på nivået «Wow», og målet er etter Pål ­Henriksen. hvert å kunne ta alle biler fra Erik Arnesen, sier Hauge. – Hvordan jobber dere med rekruttering? – Kanskje kan det en gang også bli mulig og naturlig for – For å spare litt tid, gjør vi noe research på forhånd. For oss noen fra «Såpa» å komme til Erik Arnesen for mulig fagopp­ er det ikke slik at vi bare kan legge ut en annonse på Finn.no, læring, ­tenker Lars Presterud høyt. og så lene oss tilbake og vrake og velge blant hundre søkere. Vi – Under enhver omstendighet oppleves det givende og prøver hele tiden å vær litt i forkant, slik at vi har en ny klar når ­meningsfylt for alle våre ansatte å være engasjert i en slik noen går ut. For å få til dette, er det viktig å legge best mulig til ­setting. Kontaktflaten til «Såpa» gir hverdagen en ny og litt rette for enkel og smidig læring. Da blir det også lettere å skape ­annerledes dimensjon for oss alle, understreker han. en god atmosfære, som igjen kan inspirere ansatte til å lære av – Det er viktig at vi ikke taper av syne at det som er deg i dag, hverandre. kan være meg i m ­ orgen, sier Sigurd Hauge til slutt. n

BILBRANSJEN 02/21

25


Volkswagen med teknologisk veikart for batterier og lading På sin første «Power Day» forleden presenterte Volkswagengruppen sitt teknologiske veikart for batterier og lading mot 2030. Målet er å ­redusere kompleksitet og kostnader betydelig, slik at elektriske biler blir attraktive og oppnåelige for så mange som mulig.

VW ID.3

26

BILBRANSJEN 02/21


Dette er noen hovedpunkter på veien mot målet: n Enhetsceller og synergieffekter skal redusere batteri­ kostnadene med 50% n Seks «gigafabrikker» med produksjonskapasitet på 240 GWh skal sikre batterileveranser, i en partnerskapsmodell n «Northvolt Ett» i svenske Skellefteå skal utvides til 40 GWh n I Salzgitter planlegges en fabrikk nummer to av samme størrelse n Integrasjon av verdikjeden: Samarbeid med under leverandører skal intensiveres for å oppnå 95% resirkulering av råmaterialer n 18 000 hurtigladepunkter: Sammen med europeiske partnere skal nettverket femdobles.

«E-mobilitet er blitt en kjernevirksomhet for oss.» HERBERT DIESS

Gigafabrikker for batterier Samtidig sikter Volkswagen-gruppen mot å sikre batterileve­ ransene etter 2025. Bare i Europa skal det innen utgangen av tiåret bygges seks «gigafabrikker», med en samlet produksjons­ kapasitet på 240 GWh. Volkswagen driver også utbyggingen av hurtigladenettverk fremover. For å oppnå dette er det inngått avtaler med energi­ selskapene BP (Storbritannia), Iberdrola (Spania) og Enel ­(Italia).

Pole position – E-mobilitet er blitt en kjernevirksomhet for oss. Vi integrerer nå systematisk ytterligere trinn i verdiskapningskjeden. Vi sikrer oss en langsiktig pole position i kappløpet om de beste batteriene og de beste kundeopplevelsene i tidsalderen for utslippsfri mobilitet, sier Herbert Diess, styreleder i Volks­ wagen-gruppen. Det merkeoverskridende ansvaret for dette veikartet ligger hos Volkswagen Group Components, under ledelse av ­Thomas Schmall. Han er styremedlem med ansvar for teknologi i Volkswagen-gruppen, og også direktør for Volkswagen Group Components.

Økt produksjonskapasitet For å møte den økende etterspørselen etter battericeller, driver Volkswagen-gruppen utviklingen av produksjonskapasitet i Europa fremover med full kraft. – Sammen med partnere vil vi ha til sammen seks celle­ fabrikker oppe og gå innen 2030, og dermed sikre forsynings­ sikkerheten, forklarer Thomas Schmall. – De nye fabrikkene er forventet å ha en produksjonskapa­ sitet på til sammen 240 GWh når de er ferdigstilt. Volkswagen bidrar dermed aktivt til å nå målene i EU’s Green Deal.

Northvolt Ett. Produksjonen av disse cellene starter i 2023, og kapasiteten vil gradvis økes opp mot 40 GWh. Gigafabrikken Volkswagen driver i Salzgitter vil fra 2025 produsere enhetsceller for volumsegmenter, og utvikle inn­ ovative prosesser, konstruksjonsløsninger og kjemi. En pro­ duksjonskapasitet på opptil 40 GWh per år er planlagt også i Salzgitter. Denne omprioriteringen mellom Skellefteå og i Salzgitter vil øke skaleringseffektene og redusere kompleksi­ teten i produksjonen. Begge de to gigafabrikkene vil bli forsynt med elektrisitet fra fornybare energikilder. Potensielle plasseringer og partnere for de andre kommende fabrikkene vurderes nå.

Nye enhetsceller sparer kostnader Volkswagen sikter mot betydelige fremskritt for sine batteri­ systemer, inkludert alle komponenter – helt ned til hver enkelt celle. – Vi sikter mot å redusere kostnader og kompleksitet, sam­tidig som vi øker rekkevidden og ytelsene, sier Thomas ­Schmall. – Dermed blir e-mobilitet endelig rimelig, og den domine­ rende fremdriftsteknologien, fortsetter Schmall. I tillegg til den planlagte egenproduksjonen, forventes ­betydelige kostnadsbesparelser takket være den nye enhets­ cellen. Den skal lanseres i 2023, og vil bli installert i opptil 80% av alle elbilene fra Volkswagen-gruppen i 2030.

Skellefteå og Salzgitter De to første fabrikkene vil ligge i svenske Skellefteå og i t­ yske Salzgitter. På grunn av høy etterspørsel, har Volkswagen oppjustert planene for celleproduksjon, og vil konsentrere produksjonen av premiumceller i den svenske gigafabrikken

Reduserte batterikostnader Ytterligere besparelser vil komme fra optimering av celle­ typer, bruken av innovative produksjonsmetoder og gjennom ­konsekvent resirkulering. BILBRANSJEN 02/21

27


battericeller i sin elektriske offensiv på lang sikt. Fremskritt i lagringskapasitet, og effekt ved hurtiglading, er forventet i tillegg til kostnadsfordelene. De nye p ­ rismatiske enhetscellene vil også være det beste utgangspunktet for overgangen til faststoffceller – det neste kvantespranget innen batteriteknologi, som Volkswagen forventer å ta rundt midten av tiåret. Volkswagen-gruppen satser konsekvent på strategiske part­ nerskap, både innenfor batterier og lading. Gruppen holder også fast på sine finansielle målsettinger om et capex-forhold på rundt 6% innen 2025, og en årlig netto kontantstrøm på mer enn 10 milliarder euro innen kjerneområdet bil.

Ekspansjon av hurtigladenettverk

VW ID.4

«Vi sikter mot å redusere kostnader og kompleksitet, sam­tidig som vi øker rekke­vidden og ytelsene. Dermed blir e-mobi­litet ­endelig rimelig.» THOMAS SCHMALL

På denne måten sikter Volkswagen mot gradvis å redusere batterikostnadene i innstegsegmentene med opptil 50%, og i volumsegmentene med opptil 30%. – Vi vil utnytte våre økonomiske skaleringsfordeler til nytte for kundene, også når det gjelder batterier. I gjennomsnitt vil vi drive ned kostnadene for batterisystemer til betydelig under 100 euro per kilowattime. Dette vil være avgjørende for å gjøre elektrisk mobilitet til den dominerende fremdriftsteknologien, sier Thomas Schmall.

Integrering av verdikjeden I tillegg til enhetscellen og den konsekvente utbyggingen av egen batteriproduksjon, fokuserer Volkswagen-gruppens ­teknologiske veikart også på flere trinn i verdikjeden, inkludert industriell resirkulering. Sammen med strategiske partnere vil Volkswagen på denne måten sikre forsyningene av råvarer til

28

BILBRANSJEN 02/21

Volkswagens batterioffensiv støttes opp av en storstilt ekspan­ sjon i nettverket av hurtigladere. Sammen med partnere er målet å drive rundt 18 000 hurtigladepunkt i Europa innen 2025. Dette betyr en femdobling av dagens hurtigladenett, og tilsvarer rundt en tredel av den totale kapasiteten som prog­ nosene viser behov for i 2025. Dette blir oppnådd gjennom en rekke strategiske partner­ skap i tillegg til fellesforetaket IONITY. Volkswagen vil etablere rundt 8000 hurtigladepunkt i Europa sammen med BP. Hurtig­ ladepunkt med en kapasitet på 150 kW vil bli installert ved til sammen 4000 BP- og Aral-stasjoner, og majoriteten av disse vil være i Tyskland og i Storbritannia.

«Electrify America» Sammen med Iberdrola vil Volkswagen dekke hovedtrafikk­ årene i Spania. I Italia vil Volkswagen samarbeide med Enel om å etablere hurtigladere, både langs motorveier og i urbane områder. Volkswagen vil samlet investere rundt 400 millioner euro i disse europeiske programmene innen 2025. Ytterligere inves­ teringer vil bli gjort av de eksterne partnerne. Volkswagen utvider også de offentlige hurtigladenettverk­ ene i USA og Kina. «Electrify America» planlegger rundt 3500 hurtigladepunkt i Nord-Amerika innen utgangen av året. I Kina er målet 17 000 hurtigladepunkt innen 2025 gjennom fellesforetaket CAMS.

Del av energisystemet I fremtiden vil Volkswagen integrere elbiler i private, kommer­ sielle og offentlige energisystemer. Dette vil gjøre det mulig å lagre grønn energi fra for eksempel solceller i kjøretøyene, og levere energien tilbake på strømnettet ved behov. Ikke bare vil dette kunne gjøre kundene mindre avhengig av offentlige strømnett – det vil også spare kostnader og redusere utslipp av CO2. Modeller basert på Volkswagens MEB-plattform vil ha støtte for denne teknologien fra 2022. Volkswagen vil tilby en komplett pakke med alle moduler og digitale tjenester – fra toveis veggbokser til energistyrings­ systemer. Teknologien kan snart også brukes i større skala, for eksempel borettslag, forretningsbygg – eller i det generelle strømnettet. n


annonseverktøy nsjen.

nonseringsløsning.

For demo kjøretøy og brukte kjøretøy med og uten skilt

Slik gjøres det: 1. Scan førerkortet

2. Henter automatisk adresse ktive annonseringsløsning.

spesielt for bil og motorbransjen. Direkte 3. Velg kjøretøyet som skal prøvekjøres m for effektiv annonsering på Facebook, ng, rapportering og leadssignerer i en løsning.på egen telefon 4. Selger ngsprosessen, kutter kostander sføringen. 5. Send seddel på SMS eller E-post

6. Kunden seringsløsning.

har prøvekjøringseddel på telefon for kontroll

Trygg håndtering av prøvekjøringer. Ingen fysisk overlevering av førerkort eller kjøreseddel


Ford vil hjelpe kundene til økt produktivitet Ford lanserer nå den nye tjenesten FORDLiive, som har til hensikt å øke nyttekjøretøykundenes produktivitet.

utvikles for enda flere oppetidtjenester etter den første lanse­ ringen.

F

Med FORDLiive vil «Smart vedlikehold» bli tilgjengelig. Dette er et system hvor analyse av sanntidsdata fra kjøretøyene sikrer at det blir reservert tid for service på det gunstigste tidspunktet for kunden. Et varsel vil også bli sendt ut slik at en utbedring kan skje i god tid før bilen ikke lenger er kjørbar. Tjenesten skal dessuten kunne levere spesifikk informasjon om det enkelte kjøretøyet til kundene. Små virksomheter med opptil fem nyttekjøretøy vil motta disse varslene gjennom FordPass Pro-appen, mens de som styrer større bilflåter vil få tilgang gjennom et til­ passet Ford Telematics dashbord. Kjøretøydata blir automatisk sendt fra bilens FordPass Connect-modem. Dette har vært standard på Transit 2T, Transit Custom, Transit Connect og Ranger siden midten av 2019. Ved hjelp av statistikk fra en av Stor­ britannias ledende veihjelpstjenester, har Fords ingeniører anslått at så mye som 30% av behovet for veihjelp kan unngås, dersom kundene følger Smart Vedlikehold-varslene. Smart Vedlikehold vil dessuten hjelpe dem som styrer flåter med å planlegge vedlike­ hold, og bestille service når det passer dem. Smart vedlikehold vil dertil sende ut varsler om gjenværende levetid for olje, AdBlue-nivå og lufttrykk i dekkene for å redusere behovet for ikke-planlagt nedetid. Tjenesten vil gi flåteeiere en enkel forklaring på hva varsel­ lys og andre varsler i bilen betyr. Systemet gir også råd om hvordan disse skal håndteres, og den potensielle innvirkning­ en de kan ha på kjøretøyet. Systemet vil også bli benyttet til å varsle om eventuelle tilbakekallinger.

ord vet at når kjøretøyet først må på verksted, er dette en ulempe for brukeren og bedriften. Med den nye tjenesten vil Ford sammen med kunden kunne redu­ sere ikke planlagt nedetid på kjøretøyet med opptil 60%, ifølge en pressemelding. sier Hans Schep – CV General Manager Ford of Europe. For sjette år på rad ble Ford i 2020 mest solgte nyttekjøre­ tøymerke i Europa med ny markeds­ andelsrekord. Lanseringen av FORDLiive er et første steg for å nå ambisjonene om 100 % oppetid og maksimal produktivitet for nyttekjøre­ tøykundene.

Gratis for nyttekjøretøykunder Nøkkelen i FORDLiive-systemet er kobling av sanntidsdata fra bilen med det ­omfattende nettverket av Fords Transit-sentre i Europa. Mer enn 500 000 nyttekjøretøy fra Ford er allerede tilkoblet via innebygget modem, og i stand til å dele kritiske data. I midten av 2022 forventer Ford at dette antallet passerer en million tilkoblede nytte­ kjøretøy. FORDLiive vil være gratis tilgjengelig både for mindre virksomheter og større flåter i FordPass Pro-appen, og som en egen versjon gjennom Ford Telematics-verktøyet. Tjenesten skal introduseres i alle europeiske markeder i ­løpet av året i år, og dekke 80% av kundene med dedikerte oppetid-sentre før slutten av året. Tjenesten skal også videre­

30

BILBRANSJEN 02/21

«Smart Vedlikehold»


Raskere service og reparasjonstjenester En viktig del av FORDLiive er nye Ford Service Pro, som vil bli tilbudt av Fords Transit-sentre. Dette er en servicestandard som blant annet ved hjelp av tilpassede data skal ­sikre vedlike­hold av bil når det passer kunden, og få kunden raskt tilbake på veien ved driftsstans. De 28 Transit-sentrene i Norge vil kunne se de siste 60 dagene med ­kjøretøydata fra alle kundenes nytte­ kjøretøy ved bruk av «Smart Diag­ nose». Dette vil gi raskere diagnoser, og bidra til at nødvendige deler kan bestilles i forkant av verkstedbesøket. Med delingen av kjøretøydata kan også forhandler tilby kundene mer tilrettelagte verkstedbesøk, som for eksempel å samle opp flere mindre behov og utbedre disse i ett og samme besøk. Når lengre nedetid ikke kan unngås, vil Transit-sentrene kunne forutse kundens behov for erstatningsbil – og sørge for at denne er raskt på plass. De nye tjenestene kommer i tillegg til en rekke andre tilbud som fra de lokale Transit-sentrene. Dette inkluderer markedets lengste åpningstid, service over natten, 1-times ekspress-ser­ vice, tilbud om henting og levering av bil ved service og repara­ sjon, og en mobil serviceordning som tar verkstedet dit bilen er.

Tre nye FORDLiive sentre i 2021 Helt sentralt er ellers FORD Liive-sentre – tre nye i 2021 – hvor eksperter sitter med ett mål for øye: Å sørge for at kundenes biler er mest mulig på veien. Teamene med FORD Liive eksperter vil ved hjelp av ­UptimePro-programvare ta imot data fra Transit-sentre rundt i Europa, og følge hver eneste reparasjon for optimal oppetid. Hvis systemet avdekker forsinkelser på reparasjoner, eller flere besøk av samme kjøretøy, vil ekspertene gi råd om den beste måten å løse den underliggende utfordringen på. Utrullingen av Ford Liive for det norske markedet vil starte med Ford Service Pro i andre kvartal. n

PROFESJONELL – A/C SERVICE EL-, HYBRID- OG PLUG-IN BILER La oss hjelpe deg med å finne den riktige løsningen

Beskytt din AC servicestasjon mot falsk kjølegass MENTOR er et gassidentifiseringsinstrument for klimaanlegg i kjøretøy. Anerkjent globalt som den beste i markedet på nøyaktighet og kvalitet.

www.elektropartner.com - Tlf. 33 46 73 70


TEMA // SKADE OG LAKK

BRUK AV

BRUKTE DELER I BILREPARASJONER

– Det har i den senere tid vært økt fokus på bruken av brukte deler ved bilreparasjoner, blant annet gjennom en større reportasje i Motorbransjen. – Det er lett å være enig i mye av det som kommer frem her, selv om det ­sikkert er litt spisset fra journalistens side, sier Knut Martin Breivik, fagsjef forhandler- og verksteddrift i NBF.

B

reivik mener en noe høyere andel bruk av brukte deler enn i dag ville vært ønskelig, men peker på at det venter en del utfordringer for å komme dit. – For menigmann er dette i teorien enkelt å få til, men for alle de involverte parter handler det om litt av en reise, noe som ble påpekt allerede i 2013. Det er langt fra slik at det bare er «å trykke på knappen, understreker han, og viser til noen typiske utfordringer: n Tilgjengelighet n Katalogmateriell, delespesifikasjon, bestilling n Logistikk, transport, pakking, fremføringstid, reklamasjonsrutiner

32

BILBRANSJEN 02/21

n Leveres den brukte delen med tilhørende monteringsdetaljer n Merarbeid/kostnad ved bruk av brukte deler n Ståtid på verksted n Produsentens garantiansvar n Verkstedets ansvar n Sikkerhetsaspektet n Håndtering i interne ERP-systemer hos verkstedet Osv...

Knut Martin Breivik, NBF.

– Det er ikke tvil om at mye av dette har blitt betydelig bedre, med en langt mer profesjonell bildemonteringsbransje enn tidligere. Likevel er det ennå rom for ytter­ ligere forbedringer for å få den økningen mange ønsker seg, slutter Breivik.


VI HAR ALLTID DE NYESTE DEKK, FELGER OG HJUL NDI har alltid sesongens nyeste dekkmønster på lager. Toyo Proxes Comfort er utviklet for å gi førsteklasses stabilitet og komfort på både tørt og vått føre. Bestill i webshop eller kundeservice, strategisk plasserte lager over hele landet sikrer hurtig distribusjon. Se mer på ndi.no

TOYO PROXES COMFORT • Fremragende performance på både tørr og våt vei. • Utmerkede bremseegenskaper på både tørt og vått føre. • God kjørekomfort selv ved høy hastighet.

Performance

Bremseegenskaper

Stabilitet

NDI Norge AS / Tlf: 69 83 34 10 / post@ndi-no.com / ndi.no


TEMA // SKADE OG LAKK

– BRUKTE DELER HAR VÆRT EN HUMPETE VEI – I If har det vært sterkt fokus på sirkulærøkonomi og miljø så lenge jeg har jobbet i forsikring, sier Vidar ­Brustad, sjef Ettermarked motor Norge i If. – Å få opp bruken av brukte deler har vært en humpete vei å gå, men nå ser vi store fremskritt i Norge, sier han til Bilbransjen. AV FRANK WILLIKSEN

– Hos oss handler dette om å gjenbruke deler, og om å rette opp i stedet for å kjøpe ny del der dette er mulig. Alle slike tiltak må vi rapportere inn hvert år med bereg­ ning av besparelser på både CO2-utslipp og miljø til konsernets årlige miljørapport. Her måler vi alt, også reisevirksomhet og digitale møter. Å få opp bruken av brukte deler har vært en humpete vei å gå. Det har vært fokus på forskjellige sider av dette i flere tiår, som for eksempel kvalitet og leveringsdyktighet, og det har vært mange innlegg om dette både på samlinger og møter hos ­bildemontørene og bilbransjen, sier Vidar Brustad. Han under­streker at det ikke er interessen som har manglet.

BILDEMONTERERE SATSER PROFESJONELT – Fokus på brukte deler har det vært fra både bilbransje, forsikringsselskaper og bildemontører. Det har vært mange forsøk på å få mer fart på sakene, men alle forsøk har ikke vært like vellykket. Gjennom årene har vi sett strukturendringer i bransjen. Det startet med de gode, gamle bilopp­ huggeriene, så kom biloppsamlere – og til sist bildemontererne. Fortsatt finnes alle disse kategoriene. Vi har bilopphuggere, som mest jobber med materialgjenvinning, og vi har biloppsam­ lere som fortsatt samler inn mye biler, men uten å ha spesielt god struktur på gjenbruk.

34

BILBRANSJEN 02/21

De som virkelig satser profesjonelt på både kvalitet og god logistikk er bildemon­ terere. De beste av disse jobber aktivt og profesjonelt mot bilbransjen med oppsøk­ ende salg, velutviklet bildebank av deler og gode logistikksystemer.

BILDEMONTERINGS-FABRIKK – På dette området er kanskje svenske ­tilstander et mål mer enn et skremsel? – Absolutt, det er nok dit vi ønsker oss. Svenskene ligger langt foran oss på dette området, men det er flere grunner til dette. Bilparken er betydelig større og volumene likeså. I Sverige finnes det også mange bildemonterere som jobber kun med ett merke, fordi grunnlaget er så mye større. For en tid siden var jeg på besøk hos Jönköpings Bildemontering, som fremstår som en effektiv bildemonterings-fabrikk. Her stemmer alt av håndtering og logistikk, sier Brustad. Han forteller at If for få år siden endret strategi på brukte deler, og inngikk samarbeidsavtale med et utvalg på sju seriøse bildemonterere.

GODT HAKK VIDERE – Vi valgte ut noen av de beste i landet, som også geografisk er landsdekkende. Her tilfører vi biler til disse. Dermed får de større volum som igjen gir grunnlag for bedre og mer effektiv logistikk og oppfyl­ ling av kvalitetsnormer. Her har blant annet Atracco og Bil1Din sammen med flere andre vært foregangsfirmaer, og vi ser flere nye fine

Vidar Brustad, If.

anlegg skyter i været. Atracco i Moss er et eksempel, og det nye anlegget til Bil1Din i Namsos et annet. Jeg har ikke sett disse nye anleggene ennå, men er trygg på at de bringer profe­ sjonaliseringen av bransjen et godt hakk videre.

FORTSATT KVALITETSHEVING – Så det går rett vei? – Ja, bildemontererne i Norge har tatt et kvantesprang på både kvalitet og logis­ tikk her, men det kommer ikke av seg selv, man må investere i både gode logistikk systemer, og man må ha dyktige medarbei­ dere til å håndtere det hele på en god måte – og da er vi igjen der at det finnes noen krav til volum for å kunne drive lønnsomt. Jeg er imidlertid sikker på at vi fortsatt vil se kvalitetsheving her, sier Vidar Bru­ stad. – Bransjen er godt i gang? – Slik jeg vil beskrive det, er det en god begynnelse vi nå er inne i; vi er ferdige med startfase og pilot-drift, og er nå i full gang med driftsfasen.


-REN YTELSE

Ledende verksteder velger PRO-TEC!

Dokumentert effekt - overlegen virkning Produktserien som renser, smører, beskytter og gir nytt liv til: Dieselpartikkel-filteret Turboen EGR ventilen Drivstoffsystemet Motoren (innvending motorrens) Kjølesystemet Automatiske og manuelle girkasser AC-systemet

r ust” fo Et ”m kedet! ar etterm

www.lutken.no / www.bedre-bil-motor.no

Komplette løsninger for dine behov Lakkspesialisten AS er en av Norges største leverandører på utstyr til skade, lakk og industri. Vi representerer alle de store og kjente leverandørene innenfor automarkedet, fra det minste innen non-paint til det tyngste i utstyr. Lakkspesialisten AS har opparbeidet stor kompetanse på bygging av komplette skade – og lakkanlegg. Disse leveres ferdig innredet med løfteutstyr, blanderomsinnredning med mer. De største produktområdene våre er: - Billakk - Non paint, tilbehør til skade og lakk - Overflatebehandling tre og metall - Bil- og båtpleieprodukter fra store produsenter - Verktøy; hånd, luft og elektrisk - Festemateriell og et meget stort utvalg av klips - Løfteutstyr - Sentrale støvavsug - Sprøytekabiner til bil og industri, olje, gass, vann eller elektrisk drevet - Forarbeidssoner, også levert med varme og mulig resirkulering om ønskelig - Jig og annet tungt utstyr for rep av biler - Alt innen bulkfiks, punktsveising, vanlig sveis og batterilading - Eget serviceteam

www.lakkspesialisten.no BILBRANSJEN 02/21

35


TEMA // SKADE OG LAKK

MER FOKUS PÅ BÆREKRAFT – Hvordan utvikler Ifs egen bruk av brukte deler seg? – Siden vi endret strategi til syv hoved­ samarbeidspartnere for tre år siden, har vi doblet bruken av brukte deler. Vi ser dessuten at bilbransjen også er mer fokusert på dette temaet som om­ handler gjenbruk og bærekraft, og det er viktig – skal vi få dette til på sikt, må ikke minst de som fysisk skifter delene og repa­ rere biler være motiverte. Potensialet så vi jo litt av under fjorårets koronastengning. Da var det en periode mangelfull tilgang på nye deler, og i denne perioden så vi en klar økning i bruken av brukte deler.

Og hvis man har en bra del tilgjengelig i Norge – hvorfor skal man da produsere en ny del i Kina for å transportere den hele den lange veien hit, spør Vidar Brustad ­retorisk. – Er økt aksept for brukte deler alders­ betinget? – Jeg tror nok den yngre generasjon er mer fokusert på dette. Men når det er sagt, må det tilføyes at vi i forsikring selvsagt aldri vil sette våre kunder i en dårligere ­stilling, og samme garantibetingelser gjel­ der derfor for brukte deler som for nye. Brukte deler handler mest om skrudde deler, karosserideler, motorer og girkasser – men brukes aldri på komponenter som har med sikkerheten å gjøre, understreker han.

YNGRE GENERASJON MER FOKUSERT

VI KOMMER ETTER

– Vi ser at den nitidige jobben som er ned­ lagt med profesjonalisering de siste årene nå begynner å kaste noe av seg – både verksteder og kunder er blitt mer positive til brukte deler, også som følge av det økte fokuset på bærekraft, selvfølgelig.

– Noen later til å vurdere brukte deler som en konkurrent til nye? – Brukte deler er og blir et supplement, vi må se dette i et litt lengre perspektiv. I mange tilfeller vil bruken av brukte deler bety forskjellen på kondemnering eller

mange flere års levetid. Og når bilen lever flere år til, vil den også pådra seg flere repa­ rasjoner og flere verkstedtimer. Samtidig sparer den miljø og ressurser, og på lang sikt kan det også bidra til rimeligere forsik­ ringer. – Utsiktene fremover? – Jeg tror vi vil få en positiv økning av gjenbruk. Vi begynner å få noen fine anlegg med både logistikk og IT godt på plass. I dag er andelen av brukte deler i Norge i snitt rundt 3 prosent, mens hos de beste verkstedene og forsikringsselskapene ligger den på over 7 prosent, mens den i S ­ verige er 12-13 prosent. Dette burde være et ­naturlig mål også for oss her i landet. Vi har hengt litt etter svenskene lenge, men nå er på god vei til å komme etter, slutter Vidar Brustad. n

– DET GJELDER Å REDDE JOBBER – Brukte deler kan være helt avgjørende for at en bil får forlenget levetiden med flere år i stedet for å bli kondemnert, sier daglig leder Trond Syversen i skadeverkstedet Autolakk Moss til Bilbransjen. AV FRANK WILLIKSEN

– Bruken av brukte deler er til tider veldig viktig for oss. Som, frittstående verksted kjemper vi i et annet segment enn mer­ keforhandlerne. Her gjelder det å redde jobber, ikke minst på biler som er eldre enn fem år. – Hvor høy andel av brukte deler er det hos dere? – Andelen er altfor liten, 6 – 7 prosent. Men disse delene er veldig viktige. Samtidig er de lett tilgjengelig fra gode leverandører ikke langt unna oss, og å hente delene selv er fort gjort, sier Trond Syversen. Han un­ derstreker at viktige argumenter til fordel for brukte deler, er bærekraft, miljøvennlighet og fornuftig ressursbruk. Det siste blir ikke minst synlig der biler får forlenget liv i ste­ det for kondemnering. – Vi ser ikke sjelden at biler som er 7 – 10 år gamle reddes fra vraking ved bruk av brukte deler. Dette kan være helt avgjørende for at en bil fungerer godt i mange flere år. Det er ingen tvil om at vi ville sett langt

36

BILBRANSJEN 02/21

Trond Syversen, daglig leder i Autolakk Moss (bak rattet).

flere kondemneringer om det ikke hadde vært for brukte deler, understreker han. – Brukte deler har alltid vært viktige for oss, sier Trond Syversen. Han kan fortelle at verkstedet fra starten i 1983 og frem til 2016 jobbet med lakk og småreparasjoner. Fra 2016 ble dette utvidet til også å gjelde større reparasjoner.

I januar i år ble firmaet kjøpt opp av MPS Micropaint, som nå er i ferd med å vokse til en stor kjede gjennom oppkjøp på sentrale steder. – Vi har hatt flere interessenter på døra, men endte opp med å takke ja til MPS, som er et helnorsk foretak, slutter Trond Syversen. n


ss for gjennomføring av Periodisk Kjøretøykontroll. (EU-Kontroll)

må verkstedet være et offentlig autorisert bilverksted, som til enhver tid Verkstedene verksted

Et Kontrollert Bilverksted:

ted kommer t, og foretar arerte biler, t et svar med

l For å kunne nyttiggjøre systemet, må verkstedet være et offentlig autorisert bilverksted, som til enhver tid er godkjent av Statens Vegvesen. Verkstedene er også i tillegg et godkjent merkeverksted eller et kjedeverksted.

n enkel

l Det sikres at verkstedoppdraget overfor kunden, er utført i henhold til gjeldende forretningsvilkår for bilreparasjoner.

verfor dende ner. ides en i sitt arbeid,

l Personell fra Kontrollert Bilverksted kommer på uanmeldte besøk gjennom året, og foretar stikkprøvekontroller av ferdigreparerte biler, for å sikre at verkstedet har utført et fagmessig, og riktig arbeide i samsvar med bilprodusentenes spesifikasjoner.

erksted er aring. Alle våre konsulenter er tidligere godt skolerte bilmekanikere, KBV Norge AS er tekniske ledere.

Frittstående, nøytralt og objektivt selskap som har utviklet systemer, for å kontrollere og sikre kvalitet i hele bilverkstedet. Vi har enerett på bruk av systemet i Norge. Vi gjennomfører PKK-kurs, som sikrer at kontrollpersonell hos godkjente verksteder innehar den kompetanse, som må være på plass for gjennomføring av Periodisk Kjøretøykontroll. (EU-Kontroll)

l Om det skulle finnes avvik, utarbeides en rapport som verkstedet benytter i sitt arbeid, for å sikre kvalitet i verkstedet. l Tilgang til rapportene gjennom en enkel lettfattet webløsning. l Kontrollørene fra Kontrollert Bilverksted er fagpersoner med lang, og solid erfaring. Alle våre konsulenter er tidligere godt skolerte bilmekanikere, fagteknikere, verksmestere og/eller tekniske ledere.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss på post@kbv.as eller www.kbv.as

UTSTYRET DU TRENGER SmartPuller - flyttbart tårn

Tårnet gjør det mulig å trekke ut bulker hvor som helst på bilen! SmartPuller kan bygges ut med utstyr så du kan løfte av dører og hjul, uten at du belaster ryggen din.

Det mest profesjonelle målesystemet som brukes ved taksering, skadekalkyle, under retting, og ved etterkontroll av store og små skader. Systemet måler avstander, bredde og høyde, og lagrer data på PCen. EzCalipre målesystemet tåler enhver sammenligning. Over 1000 solgte!!

Klemmer til alle varianter karosseri

Løkke Tracker

Klemmer med krok.

Med en Tracker, som festes på taket slipper du å kalibrere på nytt hver gang bilen flyttes. Trackeren er et nyttig tilleggsutstyr til EzCalipre målesystem under jobb i benk.

B15 rettebenk

Når du bruker B15, er tidsbesparelsen bemerkelsesverdig, siden alle jobber kan gjøres på samme benk. B15 er utstyrt med allsidige løfteegenskaper; løftepå hjul og på kanalene, slik at hjulene henger fritt. Dette gjør B15 til den mest produktive multifunksjonsbenken for karosserivekstedene. Tårnet kan flyttes rundt benken.

Dataliner Norge AS,

Løkkevegen 12, 2260 Kirkenær. Vareadresse: Meierivegen 2, 2260 Kirkenær Tel: 62944200 www.dataliner.no E-post: info@dataliner.no Arve Jægersborg Mob: 47346608 E-post: arve@dataliner.no

Gyspot Inverter Evolution PTI-s7

Punktsveiseapparatet med de siste programmer, tekniske finesser og godkjenninger. Gyspot Inverter Evolution PTI-s7 er det ideelle svaret på sveisekravene, også til høyfast stål (UHSS / boron), med et tangtrykk på 550daN ved 8 bars lufttrykk, og en sveisestrøm som kan nå 14500a.

Speedliner PRO 230

er en komplett bulkrettingstasjon for STÅL. Perfekt for å reparere små, mellomstore og store bulker, gjør denne enheten ideell i reparasjonsarbeider på dører, skjermer og panser osv, uten demontering

VI FØRER ALLE GYS PRODUKTER

BILBRANSJEN 02/21

37


TEMA // SKADE OG LAKK

BÆREKRAFTIG KJEMIKALIEHÅNDTERING

HAR BETYDELIG INNVIRKNING PÅ FNS BÆREKRAFTSMÅL Hva betyr det egentlig at noe er bærekraftig, og hva har det med kjemikaliehåndtering å gjøre? – Ordet bærekraftig blir brukt i mange sammenhenger; blant annet bærekraftig bedrift, bærekraftig forbruk, bærekraftig samfunn og bærekraftig produkt. For flere er det fortsatt et ord som de kjenner til, men ikke har et bevisst forhold til, sier Anne Mosland, seniorrådgiver for risiko­ styring og kjemikaliehåndtering i Kiwa. – Alle disse ordene handler om bære­ kraftig utvikling som betyr å utvikle verden til et bedre sted for alle mennesker, uten å ødelegge for de som kommer senere, legger hun til. – FNs 17 bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, be­ kjempe ulikhet og stoppe klimaendringene

38

BILBRANSJEN 02/21

innen 2030. Det arbeides både på nasjonalt og internasjonalt nivå for å nå disse måle­ ne, og hver enkelt kan også bidra. God kjemikaliehåndtering er et viktig bidrag for å oppnå minst fire av bære­ kraftsmålene:

BÆREKRAFTSMÅL 3: GOD HELSE Ved å ha et bevisst forhold til valg og bruk av kjemikalier, kan risikoen for helse­ skader minimeres. Dette handler om å ha gode innkjøpsrutiner som etterspør minst mulig skadelige kjemikalier, samt rutiner i virksomheten om hvordan kjemikaliene brukes. De som bruker kjemikalier, må ha

Anne Mosland, Kiwa.


BÆREKRAFTSMÅL 8: ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST Det er viktig å unngå koblinger mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser. Ved å begrense antall kjemikalier som kjøpes inn og oppbevares, vil det føre til lavere kostnader og ikke minst mindre tid til opp­ følging av kjemikaliene. Dette vil også gi mindre avfall, som igjen er med på å redu­ sere kostnadene til avfallshåndtering. – Virksomheter som følger regelverket for farlige kjemikalier og arbeidsmiljø, bi­ drar til en sikker og attraktiv arbeidsplass som virksomheten og de ansatte kan være stolte av, sier Mosland.

BÆREKRAFTSMÅL 12: ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON Ansvarlig forbruk og produksjon kan opp­

nås ved å ta riktige valg helt fra innkjøps­ fasen til avhending av kjemikalier. Det starter med et bevisst forhold til kjemi­ kalieprodusentene, og hvilke tiltak de gjennomfører for å ta hensyn til klima og miljøet. – Ved å gjennomføre kjemikaliekart­ legging vil virksomheten få oversikt over hvilke kjemikalier de har. På bakgrunn av kartleggingen kan man se om det er flere kjemikalier med samme bruksområde, samt redusere antall kjemikalier. Dette kan også bidra til mindre sløsing, ved at man bruker mer av kjemikaliet som er kjøpt inn, sier Mosland. – Gode innkjøpsrutiner sikrer god kon­ troll på hvilke kjemikalier som kommer inn i virksomheten. Når virksomheten arbeider bevisst med substitusjon av kjemikalier, vil det bidra til å redusere bruken av farlige kjemikalier. Dette vil igjen redusere utslipp og avfall fra farlige kjemikalier. Risikovurderinger kan bidra til en ansvarlig produksjon som er mest mulig sikker og effektiv, forteller Mosland.

DEN MEST FLEKSIBLE MÅTEN Å BEHANDLE FARGER PÅ

FLERE TILKOBLINGSMULIGHETER

CRO_DCM_LAN_185x130mm.indd 1

MER PRODUKTIVITET

God kjemikaliehåndtering minsker mulig­ heten for utslipp av farlige kjemikalier på land og til vanns. – For å oppnå dette, trenger bedriften gode sikkerhetsdatablader som sørger for å gi riktige råd om hvordan kjemikaliene skal avhendes. I tillegg til gode arbeids­rutiner og opplæring som bidrar til bevisste arbeids­takere, sier Mosland. – Og ikke minst er det viktig med et godt system for avfallshåndtering, fortsetter hun.

TENK BÆREKRAFT - DET LØNNER SEG En bærekraftig og god kjemikaliehåndte­ ring vil bidra til økonomisk vekst gjennom riktige innkjøp, lavere forbruk, reduksjon av antall ulykker, uønskede hendelser og skader, eller senvirkninger på helse eller miljø, mindre avfall og godt omdømme. – Bærekraft er trenden som har kommet for å bli. Det vil gagne de kommende gene­ rasjoner, og det gjør din virksomhet eller ditt produkt mer attraktivt i dag, avslutter Molstad. n

CHROMACONNECT DIGITAL FARGEBEHANDLING Få nøyaktige fargekombinasjoner raskere enn noensinne med et banebrytende spektrofotometer koblet til en skydatabase med over 200 000 kontinuerlig oppdaterte farge formler. Få fart på arbeidsflyten ved å sende resultater til vektene trådløst. En har kontroll hvor som helst ved hjelp av et vanlig nettbrett eller en smarttelefon. ChromaConnect er det første digitale fargebehandlingssystemet som ikke trenger en PC. Det gir også viktig innsikt i bedriftens KPI-er. ChromaConnect bruker Axaltas digitale fargeteknologi for å gjøre fleksibilitet om til lønnsomhet. Finn ut mer på www.cromax.com/no/ chromaconnect

© 2019 Axalta Coating Systems. All rights reserved.

MER MOBILITET

BÆREKRAFTSMÅL 14: LIVET I HAVET

TEMA // SKADE OG LAKK

t­ ilgang til et stoffkartotek og ha kunnskap om hvordan sikkerhetsdatablader leses, slik at kjemikaliene brukes riktig. Det er også viktig å gjennomføre risiko­ vurderinger, for å vurdere om arbeidet utføres på en sikker måte, sier Mosland.

19-4-2021 17:24:15

BILBRANSJEN 02/21

39


FØRERSTØTTESYSTEMER OG UTVIKLING I SKADEFREKVENS TEMA // SKADE OG LAKK

Førerstøttesystemer, såkalte ADAS (Advanced Driver Assistance System), øker i omfang i den norske bilparken. Av de personbiler som selges i dag, har alle et minimum av førerstøttesystemer. Oppgraderte sikkerhetssystemer kan også kjøpes til gjennom ulike pakkeløsninger.

D

en yngste delen av bilparken består av en betydelig andel elbiler, der svært mange er godt utstyrt med det siste innen teknologiske løsnin­ ger, herunder også førerstøttesystemer. Den norske personbilparken besto ved utgangen av 2020 av 2.823.543 biler, hvorav 340.002 er elbiler (Kilde SSB). Hvilken innvirkning har disse fører­ støtte­systemene på skadefrekvensen, og er det flere skader på elbiler enn fossile biler? Det er tegn som kan tyde på dette. Også en del fakta som ble lagt frem under ICDPs vårmøte i april i år peker i denne retningen. Dette er europeiske tall, men de sier litt om forventet og erfart effekt av ADAS. Det er verdt å merke seg at tallene nok kan avvike noe i Norge på grunn av andre veiforhold og vinter da en del av førerstøtte­systemene har noe begrenset (i noen tilfeller ingen) effekt. Tallene i fort­ settelsen er internasjonale, og kan avvike til dels mye fra norske forhold. – I en modell som simulerer utviklingen frem til 2030, og forutsatt førerstøtte­ systemer i minst 60 prosent av personbil­ parken, er hypotesen at antallet ulykker/

40

BILBRANSJEN 02/21

uhell i trafikken vil synke med 30 prosent. Det vil være 22 prosent færre reparasjoner, og erstatningsutbetalingene vil være redu­ sert med 16 prosent. Tallene omfatter syv av de største europeiske bilmarkedene, der Norden samlet inngår som ett av disse. Mer detaljert er det fra blant annet flere store aktører innen forsikring, med forventninger til 38-50 prosent færre på­ kjørsler bakfra, og en reduksjon på hele 41 prosent av fotgjengerelaterte erstatnings­ krav, fortalte Thomas Chieux i ICDP under presentasjonen. Han la til at det er ventet at effekten av selvkjørende biler på skade­ reparasjoner vil være marginal også i 2030. ICDP venter at europeiske typegodkjen­ ningskrav fra juni 2022 vil få skjerpede krav til fabrikkmonterte sikkerhetssystemer i nye biler. Dette vil bl.a. omfatte følgende: n Intelligent fartsstyring n Alkolås n Avansert oppmerksomhetsvarsler for fører n Nødstoppsignaler n Siktsystem, revers n «Black box» lagring av kjøredata

«Hvilken innvirkning har disse fører­støtte­ systemene på skade­ frekvensen, og er det flere skader på elbiler enn fossile biler?» n Nøyaktig dekktrykkovervåking n Avansert nødbremssystem n Utvidet beskyttelsessone for hodet – Dette vil øke tempoet i implementering av førerstøttesystemer, sa Chieux, som viste til betydelig vekst i andel av bilpar­ ken med slike systemer. Bare i perioden fra 2019 til 2025 vil for eksempel andelen personbiler med dekktrykkovervåking øke fra 43 prosent av den rullende europeiske bilparken i 2019 til 73 prosent i 2025. Mest vil andelen i denne perioden øke


Det er delte meninger om hva som vil være den fremtidige effekten av fører­ støttesystemer. Både teknologiske ut­ fordringer og fører-atferd kan begrense de forventede fordelene fra førerstøtte­ systemer i daglig trafikk. Omfanget av utstyr som kameraer, lasere, radarer og sensorer er allerede høyt, og vil fortsette å øke takket være offentlige krav og lovgivning. Dette vil selvsagt påvirke både karosseri- og glassreparasjoner – og kalibrering. Økende omfang av kalibrering vil i sin tur stille krav til ytterligere investeringer i både utstyr og kompetanse for å sikre at dette utføres korrekt. Utviklingen av førerstøttesystemer vil ha både kort- og langsiktige virkninger for forsikringsselskapene, påpeker ICDP. – På kort sikt oppleves økende re­ parasjonskostnader. På litt lengre sikt vil det merkes som synkende volumer. Estimatet er en reduksjon mellom 7 og 15 prosent i perioden 2019-2035. Det er også ventet at andelen kondemneringer vil fortsette å øke, sa Thomas Chieux blant annet. n

TEMA // SKADE OG LAKK

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

for automatisk nødbrems og oppmerk­ somhetsvarsling for føreren. For begge disse vil andelen i europeisk bilpark i 2025 være 7,5 ganger høyere enn i 2019. Førerstøttesystemer har allerede hatt en betydelig innvirkning på dele­ prisene, ikke minst på grunn av bruken av kameraer og sensorer. – Økt kompleksitet og behov for kalibrering har ført til økte reparasjons­ kostnader, fastslår ICDP. – For en støtfanger bak har reparasjons­kostnaden økt med innfø­ ringen av kame­ra­er og sensorer. I gjen­ nomsnitt kan vi si at reparasjonskost­ naden er gått kraftig opp. Generelt kan vi si at det samme gjelder for støtfanger foran, utvendige speil, lykter og front­ ruter. På denne måten har delepriser økt relativt mye. I Frankrike, Italia og Stor­ britannia har deleprisene de senere årene gått opp med 4 – 6 prosent årlig, og det er mye, sier Chieux. – I tillegg kommer jo prisene for kali­ brering for frontruter, støtfangere mm, legger han til. Mest påvirket foreløpig er glassreparasjoner.

Verktøy og forbruksmateriell til karosseri, lakk og bilpleie

Hanne V. Brynjulfsen Daglig leder

Jan Aadne Salg

Robert Jansson Innkjøp

Rune Brynjulfsen Lager

Nina U. Hagbartsen Grafisk

Ny profil

Rune Sørensen Salg

Robert Vårhus Salg

Svein Habberstad Lager

Erfaren stab

Vi er

HOLGERS

Tlf.: +47 33 43 02 00 | Web: holgers.no

BILBRANSJEN 02/21

41


TEMA // SKADE OG LAKK – Målet er å skape så gode kundeopplevelser at det blir naturlig å velge Riis igjen også neste gang, sier kjedesjef Jan Terje Johansen.

– REPARERER NÅR VI KAN, SKIFTER RUTE NÅR VI MÅ Selv om Andreas L. Riis i Trondheim skiftet frontrute på en T-Ford allerede i 1916, er det først siden slutten av 1950-tallet at satsingen på bilglass for alvor har skutt fart. Den skjøt såpass fart at Riis Bilglass i dag er markeds­ leder med en andel på drøyt 43 prosent, og 200 avdelinger landet rundt med i alt ca 500 ansatte. Av de store aktørene er Riis den eneste norskeide. AV FRANK WILLIKSEN

T

rondheims-firmaet Andreas L. Riis kan neste år feire 150-års jubileum siden etableringen i 1872. Firmaet er et familieeid selskap i fjerde genera­ sjon, og ledes i dag av Frithjof Riis. Satsingen på bilglass har allerede en ­historie som strekker seg mer enn 60 år bakover i tid. Den første tiden, med grusveier og herdet glass i frontrutene, var det mye å gjøre.

42

BILBRANSJEN 02/21

– Det var derfor en naturlig konsekvens at firmaet på 1960-tallet hadde en ambu­ lerende bilglasstjeneste på strekningen ­Oppdal-Dombås. Der kunne bileiere få satt inn en nødrute når uhellet var ute, slik at de kunne kjøre videre til nærmeste Riis-verksted, forteller kjedesjef Jan Terje Johansen til Bilbransjen. Den gangen var frontruteskift mye ­enk­lere, rutene ble montert i gummilister, og var ikke på samme måte som nå en inte­ grert del av bilens bærende konstruksjon.

FELLESFUNKSJONER – At Riis var til stede på Dovre, var en måte å yte god service på. Tanken var at dersom vi kunne gi folk en god kundeopplevelse, så ville også sjansen være god for at de ville velge Riis igjen senere, sier Johansen, som vi treffer på kjedekontoret på Fornebu. – Her har vi to spesielt viktige oppgaver, forteller han. – En av dem er å holde kjedemedlem­ mene fornøyde. Riis Bilglass er en form for mildere franchise, der medlemmene beta­ ler en avgift for å være med. Forholdet er regulert i en gjensidig avtale som sier noe om hva medlemmene skal bidra med – og hva kjedekontoret har for oppgaver, for eksempel forskjellige fellesfunksjoner. Til disse hører nasjonal markedsføring, avtaler med storkunder – og avtaler med forsikringsselskapene, som er selskapets viktigste kunder. Vi har avtale med dem alle, og er opptatt av å være en pålitelig og fremtidsrettet samarbeidspartner for dem.

TILFREDSE KUNDER Den røde tråden ellers, er at Riis-identitet og kvalitet skal oppleves likt, uansett hvil­ ken medlemsbedrift kunden oppsøker. – Og den andre viktige oppgaven? – Den handler om å skape tilfredse ­kunder. Det krever først og fremst en opp­ levelse som gir mersmak. En ruteskade er ikke noe som inntreffer veldig ofte, og da er det lett å glemme at det var Riis Bilglass som skiftet ruta.


GODT SAMARBEID MED BILBRANSJEN

bare når vi må. På denne måten spares samfunnet for ressurser og kostnader. I dag er det blitt slik at vi må foto-dokumentere ruteskift der vi MÅ skifte, og slik var det jo ikke før, sier han.

GROSSIST I EGET HUS Riis Bilglass har 12 ansatte ved kjedekon­ toret på Fornebu. Bedriftens kundesenter med fire ansatte gir kundene råd og vei­ ledning, og tar imot timebestillinger på telefon og digitalt, som formidles videre til avdelingene. I tillegg kommer markedsavdeling og driftsavdeling med to ansatte, som har til

oppgave å følge opp kjede-medlemmene og passe på at alt fungerer som det skal til enhver tid – begge veier. Riis Bilglass AS ble sertifisert Miljø­ fyrtårn i 2018, og snart er 80 prosent av kjedemedlemmene også sertifisert. – Dette ser vi på som en klar konkurran­ sefordel. I tillegg har vi fordeler ved å være en del av Riis-konsernet, med grossist i eget hus og et effektivt distribusjonssystem der avdelingene får daglige leveranser av glass etter behov. Dersom bestillingen skjer tidlig nok, kan rute skiftes samme dag på større steder. Reparasjoner kan vi stort sett ta på drop-in, slutter Jan Terje Johansen. n

TEMA // SKADE OG LAKK

Å være «top of mind» når steinspruten treffer, slik at folk først tenker på Riis Bil­ glass er derfor svært viktig. Da gjelder det om å holde kontakten med kunden, og et eksempel på det er at kunder som skifter rute hos oss får en spylervæskeavtale som gjelder i ett år. Her er det bare å stikke inn­ om, så fyller vi opp spylertanken. Samtidig får vi også sjansen til å se om det har dukket opp steinsprutskader som vi kan reparere raskt og enkelt før det utvikler seg til sprekkdannelse og større skader, sier Jan Terje Johansen.

Riis Bilglass er størst i bransjen, med en markedsandel på rundt 43 prosent. De største konkurrentene er Hurtigruta, Ryds og merkeforhandlerne, og merkeforhand­ lerne er dessuten en viktig kundegruppe. – Vi er leverandører til flere merkefor­ handlere, og har et veldig godt samarbeid med bilbransjen, fastslår Johansen. – Ikke alle merkeforhandlere tilbyr rute­ skift. Dette er også et fag. En montør hos oss skifter gjerne opptil seks frontruter på en dag, mens antallet hos merkeforhand­ lere nok er mer begrenset. Vi er spesialister, og er ikke redde for å si det. Det er jo slik at jo mer du øver, jo dyktigere blir du – også med montering av bilglass.

FAGBREV I GLASSFAGET Ruteskift har med årene blitt en hel liten vitenskap, og alle Riis-avdelinger har derfor alt nødvendig kalibreringsutstyr. Det er mye rart som ligger i frontruta på en mo­ derne bil, og nettopp dette gjør det selvsagt mer interessant å være bilglassmontør. Jobben har blitt langt mer teknologisk ­preget enn tidligere, sier han. – Hva med rekruttering til faget? – En del rekrutteres fra Glassfagskolen, der man kan spesialisere seg på bilglass og ende opp med fagbrev i glassfaget. Noen montører er i utgangspunktet mekanikere, opprettere eller lakkerere med felles inter­ esse for faget, sier Jan Terje Johansen. – Bilglass er et fag på lik linje med me­ kaniker, oppretter eller lakkerer, og krever kompetanse. Mange biltyper blir nå mer og mer avanserte også når det gjelder front­ rute-teknologi, og da blir ofte vi tilkalt – spesielt til forhandlere som ikke driver med bilglass. – De senere årene har det blitt økt fokus på reparasjon av glasskader? – Ja, og ikke uten grunn. Nå er parolen at vi reparerer der dette er mulig, og skifter

Her startet det, og slik så det ut i 1872.

Dette bildet var å finne i en avis tidlig på 1960-tallet. Teksten lød: «Uheldig bilfører får hjelp av politiet, og Riis er allerede på plass med sin ambulerende bilglass-service». Vi beklager den dårlige bildekvaliteten.

BILBRANSJEN 02/21

43


JUS

LØNNSOPPGJØRET 2021

– LOKALE FORHANDLINGER

Lønnsoppgjøret mellom LO/YS og NHO er vedtatt. I år er det et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det bare var økonomi som var tema i de sentrale forhandlingene. Ingen endringer av tekstene til tariffavtalene i år. AV HANS TORE HAGLAND, FORHANDLINGSSJEF NBF

D

e lokale forhandlingene innenfor Biloverenskomstens tariffområde blir neste steg i forhandlingene. Biloverenskomsten omfatter mekanikere, opprettere, lakkerere og delelagerpersonell. De lokale forhandlingene omfatter også bilselgerområdene, samt øvrige tariffavtaler NBFs medlemsbedrifter er bundet av. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og ­arbeidskraftsituasjon – «de fire kriteriene». Det er vesentlig at bedriftene beskriver disse kriteriene på en god og profesjonell måte. I år blir det kanskje viktigere enn noen gang å følge de grunnleggende fire kriteriene i forbindelse med de lokale forhandlingene!

44

en total ramme på 2,7 %. Dette er et såkalt makroøkonomisk tall, som antas å bli tallet for hele året 2021. Tallet i den anslåtte rammen inkluderer et overheng på 1 % (effekten av fjorårets lønnsoppgjør i dette kalenderåret). Det generelle tillegget (inklusive et lavlønnstillegg som ikke omfatter bilbransjen) er kostnadsberegnet til 0,7 %. Det er ikke mulig å kostnadsberegne nå hva som f.eks. blir gitt i gjennom snitt i NBFs medlemsbedrifter. Tallet har ikke noe med nivået på hva et eventuelt lønnstillegg skal være i den enkelte bedrift, bare en indikasjon på hva lønnstilleggene vil kunne bli samlet i 2021. I rammen vil også være de mulige lokale lønnstilleggene samt alle andre former for lønnsvekst i bedriftene (f.eks. økning av kompe­ tanse- og ansiennitetstillegg i år)

RESULTATET AV FORHANDLINGENE – ØKONOMI:

VIKTIG Å HUSKE PÅ I DE LOKALE FORHANDLINGENE

n LO/YS og NHO ble enige om å gi et generelt tillegg på 2,25 kr til ansatte innenfor Biloverenskomstens tariffområde med virkning fra 1. april 2020 (denne datoen er den samme for alle tariff­områdene) n Dette generelle tillegget skal gis til de ansatte innenfor Biloverenskomstens tariffområde. n Tilsvarende innebærer dette at det generelle tillegget på kr. 2,25 også blir gitt for bilselgerområdene (HK og Negotia) med en økning av månedsfortjenesten med kr. 365,-. n I lønnsoppgjøret mellom LO/YS og NHO er det anslått

Mange av NBFs medlemsbedrifter er formelt bundet av tariff­ avtaler. I alle disse avtalene er det bestemmelser om at de ansatte har rett til å ha lokale forhandlinger med ledelsen hvert år. Dette gjelder i denne omgang Biloverenskomsten. (Bilselger­ avtalene og øvrige tariffavtaler som bedriftene er bundet av – for eksempel Standardoverenskomsten eller andre tariffavtaler ­mellom NHO/NBF – LO/YS.)

BILBRANSJEN 02/21

n Rammen på 2,7 prosent er begrunnet i flere årsaker. Pris- veksten anslås til å bli ca. 2,8 %. Men Norge er jo i en krevende


økonomisk situasjon som følge av den pågående pandemien. Selv om aktivitetsnivået både på salgssiden og ettermarkedet har økt, er det ikke tvil om at det ­fremdeles kan være ­ store avvik i økonomien til mange av NBFs medlemsbedrifter.

Det vil nesten uansett økonomi i den enkelte ­bedrift i år herske stor usikkerhet om utviklingen av pandemisituasjonen og hva den nærmeste ­ fremtid vil bringe. n Norges høye lønnsnivå reduserer generelt i tillegg vår konkurranseevne, og det er også en god grunn til å finne et balansert lønnsoppgjør. n Den enkelte bedrift må selv vurdere om det er grunnlag for å gi lokale tillegg i samsvar med bedriftens økonomiske situasjon. n De fire kriteriene skal være utgangspunktet for forhandlingene (se nærmere Biloverenskomsten § 7 nr. 4) – disse bør ledelsen nøye gjennomgå og forklare i forhandlingene:

Bilbransjens

MARKEDSTORG

1. Bedriftens økonomi (generell inntjening og resultat) 2. Produktivitet (den enkelte bedrifts produktivitet) 3. Fremtidsutsikter (gjelder både den enkelte bedrift, bilbransjen og makroøkonomiske utsikter for landet generelt. Og hva skjer med pandemisituasjonen? Hva med ettermarkedet og nybilsalget i 2021?) 4. Konkurranseevne (konkurranseevnen til den enkelte bilbedrift i bilmarkedet og markedet for øvrig). n Forhandlingsprosessen: Skal skape forståelse for bedriftens situasjon og etablere en felles oppfatning av bedriftens økonomiske status. Sikre tillitsvalgte og ansatte nødvendig informasjon før forhandlingen starter. I tillegg: n Avklar hvem som skal forhandle på vegne av klubben. n Viktig at tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at enighet kan oppnås så tidlig som mulig uten at alle medlemmer må høres i alle spørsmål. n Dersom faste lønnstillegg kan gi store negative virkninger på lengre sikt er det mulig å gi engangsbeløp som et alternativ. n Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på, og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet.

BRUKTE BILDELER EIN AV VESTLANDETS STØRSTE LEVERANDØRER AV BRUKTE BILDELER

Stadig nye biler inne til demontering Sjå vår hjemmeside:

www.kaldheimsbildeler.no 5585 Sandeid Tlf. 52 76 66 50

Ta kontakt med NBFs forhandlingssjef Hans Tore Hagland, telefon 930 32 593 dersom det skulle være flere spørsmål om lønnsoppgjøret. BILBRANSJEN 02/21

45


B

ehovet for reparasjoner, utbed-­ ringer og vedlikehold gjelder selvsagt alle biler, uansett alder. I tillegg til at det nærmer seg tre millioner personbiler, er det også rundt en halv million varebiler med norske skilter.

Ny tid – nye utfordringer Den kraftige veksten i antall elbiler gir også nye overraskelser. Både for eiere som møter uvante problemer, og for verksted­ ene som skal håndtere nye og andre typer utfordringer enn tidligere – i tillegg til tradisjonelle reparasjons- og vedlikeholdsoppgaver. For mekanikere, eller serviceteknikere, har den store endringen i bilparken ført til at mange ansatte på verkstedene rundt om i landet må kurses og ha opplæring i håndtering og utbedring av skader og oppdateringer av IT-løsninger. Både i el­ biler og andre nye biler.

En femtedel av personbilene skades årlig

Det nærmer seg tre millioner personbiler på norske veier, og bilparken er i stadig endring. (Foto: OFV / Bo A. Bergan)

Nærmer oss

3 000 000 personbiler

For første gang er det mer enn 2,8 millioner personbiler i den norske kjøretøybestanden. Med en snittalder på 10,8 år, betyr det at mange kan stå foran mer eller mindre k ­ ostbare utbed­ ringer og reparasjoner om de fortsatt skal kjøre på veien. 46

BILBRANSJEN 02/21

– Nye biler i dag er mye mer komplekse enn bilene var for en del år siden. Det betyr også at langt færre enn før skrur på bilene sine selv, eller er i stand til å utføre reparasjoner. Derfor er veien til verksted­ ene kanskje kortere nå, og man trenger kvalifisert fagpersonell til å utføre jobben, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Ifølge Finans Norge rammes årlig drøyt 20 prosent av forsikrede biler av en ­skadehendelse. Dette betyr store ut­ betalingssummer for forsikringsselskapene – og det betyr mye jobb for verkstedene. – Det er neppe grunn til å tro at det vil bli færre skader og bulker på bil­parken i de nærmeste årene. Stadig flere biler på veiene, og mange nye moderne ­biler som både går fort, og kanskje kjøres hardere enn andre, kan også bidra til økt ­skade­omfang med påfølgende verkstedbesøk.

Ganske stabil skadefrekvens For motorvogner sett under ett, har det vært en relativt stabil skadefrekvens de siste årene. Dette gjelder også for ­per­son­biler. Mens det i 2018 ble meldt litt over 832 000 skader på personbiler, var det nesten 835 000 i 2020, viser tall fra Finans Norge.


– Det kan også se ut til at når elbiler er utsatt for store skader, så er veien til vrak­ ing kortere enn for bensin- og dieselbiler. Dette fordi det kan være langt dyrere å ­reparere elbiler enn andre biler, sier ­Solberg Thorsen.

En bilpark i endring Kombinasjonen av mange eldre biler og et stort antall biler med ny, moderne teknologi, betyr at hele bilparken er i endring. Dette får konsekvenser for behovet for verkstedtjenester, lakkering og annet. – Kanskje er grunnlaget for vekst hos verkstedene større enn noensinne. Både på grunn av antall skader, veksten i a ­ ntall kjøretøy og kompleksiteten i b ­ ilparken som krever spesialkompetanse, sier ­Solberg Thorsen. En gjennomgang MotorBransjen.no gjorde i april, viste at skade/lakk-verksted­

ene hadde god omsetningsøkning i 2020 sammenlignet med året før. For de 51 ­undersøkte verkstedene, var økningen på 9,1 prosent, mens resultatet før skatt ­hadde økt med 43,9 prosent sammen­ lignet med 2019. – Dette kan være en indikasjon på at det neppe blir mindre å gjøre i framtiden, legger han til.

Et stort leasingmarked I den norske bilparken er det et relativt stort antall leasingbiler, og det betyr at mange biler hvert år skal leveres tilbake til profesjonelle forhandlere. I april var det drøyt 160 000 leasede personbiler, i privat og næring. Med bilene følger strenge føringer på service og skade­utbedring. For mange av disse bilene venter derfor større eller mindre utbed­ ringer, reparasjoner og lakkeringsarbeid.

Spennende tid – mange muligheter For verksteder, forhandlere og andre, finnes det nå flere muligheter til å få tak i og opprettholde kontakten med kunder og bileiere enn tidligere. Enten gjennom egne systematiserte databaser, PKK-innkallinger eller gjennom verktøyet OFV Statistikk. Og endringen av bilparken og den ­teknologiske utviklingen som følger moderne biler, forteller om en spennende tid for hele verdikjeden i bilmarkedet. Enten det er importører, forhandlere eller verksteder. – Selv om Norge er et lite bil-land i den store sammenhengen, så er vi blant de som i utstrakt grad er med på elektrifiseringen og på implementering av ny teknologi på fire hjul. Dette gir ulike ledd ­mange muligheter for fremtiden, sier ­Øyvind Solberg Thorsen.

ALDERSFORDELINGEN PÅ DEN NORSKE BILPARKEN

HER ER DET FLEST BENSINBILER:

Antall personbiler eldre enn 10 år: 1 380 564 Antall personbiler inntil 10 år: 1 425 476 Totalt antall personbiler: 2 806 040

Akershus: 114 064 Oslo: 89 152 Rogaland: 87 618 Hordaland: 79 938 Trøndelag: 75 026

HOVEDTALL KJØRETØYBESTANDEN I NORGE – PER DRIVSTOFF

ANTALL ANDEL

Diesel

1 202 999 42,87%

Bensin

955 131 34,04%

Elektrisitet

358 898 12,79%

Bensin Plugin Hybrid 144 751

5,16%

Bensin Hybrid

134 557

4,80%

8 359

0,30%

Diesel Hybrid

941

0,03%

Gass

231

0,01%

Hydrogen

149

0,01%

Diesel Plugin Hybrid

Totalt i Norge: 955 131 Hvilken bilfarge liker vi best? Svarene avhenger av hvem man spør. (Foto: OFV)

DISSE 5 FARGEVARIANTENE ER DET FLEST AV: Svart: 676 997 Grå: 637 735 Sølv: 357 695 Blå: 295 236 Hvit: 292 779

HER ER DET FLEST LADBARE HYBRIDER: Akershus: 24 129 Oslo: 16 781 Hordaland: 13 954 Rogaland: 13 203 Trøndelag: 11 999 Totalt i Norge: 153 110

HER ER DET FLEST DIESELBILER: Trøndelag: 124 108 Akershus: 116 263 Rogaland: 98 833 Hordaland: 92 948 Møre og Romsdal: 74 766 Totalt i Norge: 1 202 999

HER ER DET FLEST ELBILER: Akershus: 61 143 Oslo: 57 890 Hordaland: 51 399 Rogaland: 37 471 Trøndelag: 27 780 Totalt i Norge: 358 898

Fakta om OFV Statistikk Verktøyet OFV Statistikk oppdateres ukentlig, og du kan få full oversikt over bilparken i ditt område og p ­ lanlegge arbeidet med ettermarkedet: Hvilke merker/modeller er det flest av? Hva er trenden for nye merker som kommer inn i distriktet, og hvilke firmaer kan du ta direkte kontakt med? Dette og mye mer kan du finne i OFV Statistikk.

Alle tall er hentet fra OFV Statistikk, pr. 18.04.2021

BILBRANSJEN 02/21

47


SAMARBEIDSPARTNERE

MILJØFOKUS BIL Miljøfokus bil er et tilbud til NBFs medlemmer som vil bli Miljøfyrtårn

Phonero gir rabatt til ­medlemsbedrifter på telefoni­tjenester.

NBF har inngått en rekke gunstige avtaler til benyttelse for ­medlemsbedriftene. Les mer på www.nbf.no under «medlemskap»

Blostrupmoen Norge er ledende innen leveranse av hjertestartere og første­ hjelpskurs. «Så langt har våre kunder ­bidratt til å redde minst 50 liv.»

BUS gir rabatt på ­HMS-malene ­utarbeidet av NBF i BUSkvalitet.

BDO-avtalen gir deg tilbud på revisjon og rådgivning.

OFV tilbyr NBFs medlemmer bedre ­ etingelser og gode rabattordninger b på mange av OFVs produkter, som for ­eks­empel ­Miljøplakaten (alltid oppdatert).

KrediNor gir gratis ­medlemskap, ­gunstige ­vilkår for inkassobehandling, k ­ ostnadsfri deltakelse på dags­kurs og advokat­ rådgivning.

Stanley Security gir rabatt til NBFs medlemmer på sikkerhetssystemer som alarm og kameraløsninger.

Kreditorforeningen gir gratis medlemskap og gunstige vilkår for inkasso­tjenester.

NetCam gir rabatt på komplett «plug & play»-løsning.

Norsk Gjenvinning AS NBF har inngått en ­rammeavtale med Norsk Gjenvinning AS. Alle NBFs medlemmer får 20 % rabatt på ­standardpriser.

Haavind gir juridisk bistand med gruppe­ unntaket for bilbransjen, dessuten i forhold til kontrakter, skatt- og avgiftsrett, generasjonsskifte, salg av bedrifter, fast eiendom og ­entrepriserett og prosedyre for alle domstoler.

Norges Bilbransjeforbund

AXACTOR gir rabatt innen b ­ edrifts­råd­givning, betalings- og kredittjenester og ­administrativ fakturaoppfølging.

Telenor gir rabatt på fasttelefoni, mobil­ telefoni, og på bredbånd for både ­bedrifter og de ansatte i medlemsbedriftene.

Digitalt stoffkartotek – Nordens ledende og mest brukte aktør innen dokumentasjon av kjemikalier.

Mobit: Landets største faghandler innenfor mobil og IT. Som NBF-medlem er du garantert fordeler og rabatter.

KIWA – Alltid den beste kvaliteten. Ledende leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs.

Maske tilbyr NBFs medlemmer gode priser på smittevernartikler


Bilbransjen KJÆRE ANNONSØR:

Norges Bilbransjeforbund

FORBUNDSSTYRET STYRELEDER: PER HELGE GUMPEN Gumpens Auto AS, Postboks 4540 Grim, 4617 Kristiansand S Mobil: 900 23 318 E-post: per.helge.gumpen@gumpen.no NESTLEDER: TORGEIR HALVORSEN Jæger Automobil AS Postboks 73 Kristianborg, 5822 Bergen Mobil: 911 74 208 E-post: torgeir.halvorsen@jaegerbil.no FRANK MARTINSEN Bilservice Gruppen AS Blakervegen 11, 1920 Sørumsand Mobil: 908 38 892 E-post: frank@bilservicegruppen.no GEIR HOLUM Witro Bil AS Hornebergveien 2, 7038 Trondheim Mobil: 900 34 310 E-post: geir.holum@witro.no SVEIN ARILD JOHNSGÅRD Sulland Gruppen AS Postboks 4064, 2306 Hamar Mobil: 917 02 550 E-post: saj@sulland.no FRODE NETELAND Norsk Scania AS Postboks 143 Skøyen, 0212 Oslo Mobil: 970 32 632 E-post: frode.neteland@scania.no KARSTEIN AHLIN Volvo Norge AS Postboks 103 Alnabru, 1081 Oslo Mobil: 971 02 071 E-post: karstein.ahlin@volvo.com STEN MAGNE ANDREASSEN Bilskadesenteret Tromsø AS Postboks 3309 Grønnåsen, 9275 Tromsø Mobil: 991 59 155 E-post: sma@bokas.no PETTER HELLMAN Møller Bil AS Postboks 6671 Etterstad, 0609 Oslo Mobil: 970 71 661 E-post: petter.hellman@moller.no FRODE HEBNES Bilia Personbil AS Postboks 240 Økern, 0510 Oslo Mobil: 993 21 927 E-post: frode.hebnes@bilia.no

NÅ KAN DU TREFFE KUNDER PÅ EN NY MÅTE ANNONSØRINNHOLD FRA CBA FAGFORMIDLING AS

ANNONSØRINNHOLD FRA CBA FAGFORMIDLING AS

som formidler et bredt spekter av fagpersoner til bilbransjen. – Starten på samarbeidet med CBA Fagformidling AS, var at vi trengte ekstra arbeidskraft for å håndtere toppene i sesongene for dekkskifte, da er det hektisk aktivitet i vårt dekkhotell. Siden har CBA Fagformidling AS bistått oss i formidling av alt fra serviceteknikere, til medarbeidere på delelageret, sier Joachim Sommerseth. – Vi er veldig fornøyd med samarbeidet gjennom snart 10 år, det har gitt oss den fleksibiliteten vi trenger på bemanningssiden. Flere av medarbeiderne som er rekruttert gjennom CBA Fagformidling AS, har også fått fast jobb hos oss. Det positive er at vi får prøvd ut nye mennesker, og ikke minst, at innleide medarbeidere får anledning til å se om dette er rette arbeidsplassen for dem, sier Sommerseth. HELT TOPP: BMW servicetekniker Børge J. Halleraker (23), ble rekruttert til Bilia Skøyen gjennom CBA Fagformidling AS. – Det var en profesjonell og ryddig prosess. Jeg jobbet tre måneder gjennom CBA Fagformidling AS, før jeg fikk fast ansettelse i Bilia Skøyen. Serviceteknikerkonseptet er noe som tiltaler meg, det blir et mer sosialt miljø på arbeidsplassen og jeg trives med kundekontakt, sier Børge J. Halleraker. Servicemarkedssjef Geir Kyrre Thorrud er stolt over serviceteknikerkonseptet, og er glad for å ha fått Børge med på laget. – Han har en profesjonell servicetilnærming, i tillegg til å være en dyktig fagperson, rent teknisk, fastslår han.

Daglig leder Joachim Sommerseth, Bilia Skøyen:

– BYR PÅ SERVICE I SÆRKLASSE

– Som autorisert BMW-forhandler, ønsker vi at kundene skal oppleve en premium følelse, også på verkstedsiden. Det får de til med CBA Fagformidling AS på laget.

M

ed BMW Tekniker-konseptet, får hver enkelt kunde sin dedikerte tekniker, som tar dem imot, utfører avtalt arbeid og følger dem opp i ettertid. Målinger av kundetilfredsheten viser at vi har truffet blink, tilbakemeldingene er udelt positive, smiler daglig leder Joachim Sommerseth i Bilia Skøyen. Bilia Skøyen er en stor autorisert BMW- og MINI-forhandler, og der ruller det ut et betydelig volum nybiler på løpende bånd gjennom året. Daglig leder Joachim Sommerseth kan glede seg over en positiv utvikling, på tross av koronapandemien. – Fjoråret var det beste i historien, og første kvartal i år har også vært positivt. Men veksten i nybilsalget betyr også at vi må ha et godt dimensjonert ettermarkedsapparat. Når vi selger premiumbiler fra BMW og MINI, forventer våre kunder at vi leverer service i premiumklassen. Vi har et fantastisk team på ettermarkedet, og servicetekniker- og delelager-personalet teller rundt 50 ansatte, forteller Sommerseth stolt. Han legger til, at Bilia Skøyen har rundt 100 biler innom verkstedet daglig, eller rundt 10.000 unike kunder innom verkstedet i løpet av et år. Det sier litt om behovet for arbeidskraft.

TRENGER KVALIFISERT PERSONELL Deler av virksomheten, så som dekkavdelingen, har sesongmessige svingninger. Det ga støtet til et samarbeid med CBA Fagformidling AS,

Servicetekniker Børge J. Halleraker har ansvaret for kunden fra a til å, og trives i verkstedmiljøet hos Bilia Skøyen.

STORFORNØYD BMW-servicetekniker Børge J. Halleraker (23) ble rekruttert gjennom CBA Fagformidling AS, og har jobbet hos Bilia Skøyen i 2 ½ år. Han er full av lovord om serviceteknikerkonseptet. – Jeg har utdanningen innen industriell produksjon, automasjon og lette kjøretøy fra vgs i Trondheim og læretiden min i et BMW-verksted i Trondheim. Da jeg valgte å flytte til Oslo, ble jeg oppmerksom på en jobbannonse hos CBA Fagformidling AS, og tok kontakt. Jeg ble innkalt til intervju og opplevde prosessen som profesjonell og ivaretagende. Jeg syntes det var spennende å bli utplassert hos Bilia Skøyen, det var en billett til å sjekke om dette kunne være en arbeidsplass for meg. Hvis jeg ikke trivdes, ble jeg lovet at CBA Fagformidling AS ville skaffe meg arbeid i en annen verkstedsbedrift. Det var en trygghet for meg. Men – Vi jobber for en personifisert serviceopplevelse, jeg ble veldig og føler vi har lykkes med det, smiler Daglig leder fornøyd med Joachim Sommerseth i Bilia Skøyen. jobben i Bilia Skøyen, spesielt har jeg opplevd ansvaret jeg har fått som servicetekniker med direkte kundekontakt, som veldig positivt. Det blir mer sosialt å være på jobb, og jeg opplever det som en positiv kontrast til å jobbe som tekniker uten kundekontakt. Jeg vil ikke gå tilbake til en slik måte å jobbe på, for å si det sånn. Ellers trives jeg godt hos Bilia Skøyen, det er et godt arbeidsmiljø. Det er også hyggelig at kundene våre setter pris på måten vi jobber på. Jeg liker hands-on kontakten med kundene.

Kenneth Holter, CBA Fagformidling AS:

– TAKKER FOR TILLITEN – Vi er glade for at Bilia har valgt oss som samarbeidspartner gjennom mange år. Det viser at vår spesialisering på faglærte håndverkere holder en høy standard. – Vårt ansvar er å finne en match mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, og løse bemanningsutfordringer på en profesjonell måte. Vi lever av tillit, og kvalitetssikring av personell og forståelse av bedriftkundenes behov er avgjørende for vår virksomhet, sier direktør Kenneth Holter i CBA Fagformidling AS.

CBA Fagformidling AS ble etablert i 2000 av Kenneth Holter, og byr på et bredt spekter av tjenester, fra leie av medarbeidere, rekruttering og omskolering av medarbeidere ved nedbamanning. CBA Fagformidling har 11 lokale kontorer spredt rundt om i landet.

EKSEMPEL PÅ REDAKSJONELL ANNONSE FRA CBA FAGFORMIDLING AS

VI TILBYR FIKS FERDIG 2-SIDIG REDAKSJONELL ANNONSE TIL KUN KR. 21.900,-

Eks. MVA

Vi kan nå tilby deg en enkel og rimelig løsning på produksjon og innrykk av en tosidig redaksjonell annonse hvor du kan presentere et produkt eller tjeneste på en utdypende og troverdig måte i et redaksjonelt miljø. Våre fagfolk hjelper deg gjennom hele prosessen. Tekstarbeid, lay-out og innrykket er inkludert til en fast lav pris.

KONTAKT ASBJØRG ANTONSEN PÅ 982 23 813 ELLER ASBJORG.ANTONSEN@NBF.NO


VÅR EKSPERTISE - DIN RESSURS

Norges Bilbransjeforbund

LEDER

Ta kontakt når du trenger det!

KOMMUNIKASJON, POLITIKK OG REKRUTTERING STIG MORTEN NILSEN Adm. dir.

911 77 890 )

smn@nbf.no *

EGIL STEINSLAND

Kommunikasjonssjef )994 85 268 egil.steinsland@nbf.no *  Media, myndighetskontakt, medlemskommunikasjon, bladet Bilbransjen, medlemsbistand.

CHRISTIAN LAGAARD

Kommunikasjonsrådgiver 974 74 755 )  christian.lagaard *  @nbf.no Kommunikasjon, media, medlemsbistand.

ANNONSESALG

VIDAR HALBY STRANDE

Fagsjef rekruttering og kompetanse 908 39 383 )  vidar.strande@nbf.no *  Rekruttering, fagopplæring og kompetanse, yrkesfag bil, medlemsbistand.

ASBJØRG HARSTAD ANTONSEN

Annonseansvarlig 982 23 813 )  asbjorg.harstad. *  antonsen@nbf.no Annonsesalg for bladet Bilbransjen.

JURIDISKE SPØRSMÅL OG RÅDGIVNING HANS TORE HAGLAND

Advokat, forhandlingssjef 930 32 593 )  hans.tore.hagland@nbf.no *  Juridisk medlemsbistand, tariffspørsmål (biloverenskomsten og bilselgeravtaler), lønnsforhandlinger, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær samt feriespørsmål. Kurs og foredrag.

LINE MARIE DOLLES

Advokat 951 08 878 )  line.dolles@nbf.no *  Juridisk medlemsbistand, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær, ferie samt tariffspørsmål. Kurs og foredrag.

ANNA ELISABETH NORDBØ

Advokat 906 31 980 )  anna.e.nordbo@nbf.no *  Juridisk medlembistand, kurs og foredrag, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, forretningsvilkår, andre rettsspørsmål knyttet til drift.

HENRIK O. MELSOM Advokat 982 23 812 )  henrik.melsom@nbf.no *  Juridisk utredning, rådgivning, bistand og støtte.

BRANSJESPØRSMÅL OG RÅDGIVNING KNUT MARTIN BREIVIK

Avdelingsleder drift og utvikling 915 46 120 )  knut.martin.breivik@nbf.no *  Hovedansvar for NBFs nyttekjøretøygruppe, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til forhandler- og verksteddrift, nyttekjøretøy samt bilombygg.

HEIDI CHR. LUND

HMS- og kvalitetssjef 926 52 464 )  heidi.lund@nbf.no *  Lover, forskrifter, rammevilkår, kurs og prosjekter relatert til kvalitet, HMS, IA og sykefravær, medlemsbistand, ytre miljø.

TORE RYLANDER Fagsjef bilsalg 918 68 830 )  tore.rylander@nbf.no *  Hovedansvar for NBFs fagruppe bilsalg, medlemsbistand og rådgivning i saker relatert til bilsalg.

ØKONOMI, MARKED OG MEDLEMSHÅNDTERING ERIK RAMELOW LILLEJORD

Direktør økonomi og forretningsstøtte 958 42 632 *  erl@nbf.no )  Administrasjons- og økonomifunksjon, medlemsbistand, leder- og forretningsstøtte for medlemmer, styresekretær.

POSTADRESSE Norges Bilbransjeforbund, Pb. 5486 Majorstuen, 0305 Oslo

MARINA MARCUSSEN

Medlemskonsulent 468 18 393 )  marina.marcussen@nbf.no *  Medlemsbistand, medlemskapshåndtering, kontingent, årsoppgaver, organisasjonsendringer, innmelding, medlemshenvendelser.

E-POST: firmapost@nbf.no TELEFON: 22 54 21 00 NETT: www.nbf.no

KITTY STORSVEEN

Medlemskonsulent 982 23 817 )  kitty.storsveen@nbf.no *  Arrangementsansvarlig, nettbutikk, fakturering, medlemsbistand.

BESØKSADRESSE Norges Bilbransjeforbund, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo

INGRID MEDLAND

Salgs- og markedsanvarlig 976 58 689 )  ingrid.medland@nbf.no *  Medlemsbistand, rekruttering av medlemsbedrifter, web, sosiale medier, markedsføring og medlemskommunikasjon.

FAKTURAADRESSE Norges Bilbransjeforbund, NHO SP Scanning, Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo


Werksta Bilskadesenter Vi retter og lakkerer alle type biler, uansett hvilket bilmerke eller forsikringsselskap kunden har. Våre topp moderne verksteder leverer kvalitet i alle ledd. Som alle vet krever sikre bilskadereparasjoner dokumentasjon og høy fagkompetanse. Derfor har 90 % av våre ansatte Fagbrev. Vi tilbyr timebooking, drop-in eller digitale løsninger via www.werksta.no for uforpliktende skadetaksering. Våre seks lokasjoner finner du i Oslo på Ensjø, Grorud og Økern. Vi er i Drammen, på Romerike og på Hadeland. Selv om det er ergerlig å skade bilen, er det i hvert fall lett å være kunde hos Werksta.

werksta.no | Tel: 800 25 161


Etter 22 år samles vi under Etter 22 år samles vi under et nytt felles varemerke Etter 22 år samles vi under et nytt felles varemerke et nytt felles varemerke

Dere kjenner oss kanskje som ledende på Dere kjenneri Norden oss kanskje som ledende på bilgarantier bilgarantier i Norden AB Svensk Bilgaranti etablertsom i 1999ledende og har i dag Dere kjenner ossble kanskje på AB Svensk Bilgaranti ble etablert 1999 ogsterk har ivekst dag virksomhet i hele Norden. Med eni fortsatt bilgarantier i Norden virksomhet hele enhetlig Norden. tilbud Med en sterk vekst og et stadigi mer påfortsatt ulike markeder AB Svensk Bilgaranti ble etablert i 1999 og har i dag og et stadig mer enhetlig tilbud på ulike markeder finnes det mange samordningsfordeler med å samles virksomhet i helevaremerke. Norden. Med fortsatt sterk vekst finnes ett det felles mange samordningsfordeler med å samles under Alleen foretak i konsernet: og et stadig mervaremerke. enhetlig tilbud på ulikei markeder under ett felles Alle Bilgaranti, foretak konsernet: AB Svensk Bilgaranti, AS Norsk Fragus finnes det AS, mange samordningsfordeler med å samles AB Svensk Bilgaranti, AS NorskFinland Bilgaranti, Fragus Danmark Fragus Warranty Oy og Fragus under ett felles varemerke. AlleFinland foretak i konsernet: Danmark AS, Fragus Warranty Oy og Fragus Communication AB bytter navn til Fragus Group. AB Svensk Bilgaranti, AS Norsk Bilgaranti, Fragus Communication AB bytter navn til Fragus Group. Idag er vi mer enn än garantier Danmark AS,mye Fragus Warranty Finland Oy og Fragus Idag er bilindustrien vi myeABmer enn äntildet garantier Communication bytter Fragus Group. Vi hjelper med ånavn gjøre enklere, smartere Vi hjelper bilindustrien med å gjøre det enklere, smartere og tryggere for kundene. Fragus virksomhet i Norge er Idag er vifor mye mer Fragus enn än garantier og tryggere kundene. virksomhet i Norge er delt inn i to forretningsområder. Vi hjelper bilindustrien med å gjøre det enklere, smartere delt inn i to forretningsområder. og tryggere- for kundene. Fragus virksomhet i Norge er JustGO avtals& abonnemangshantering JustGO avtals-markedsføringsplattform & abonnemangshantering delt inn inettbaserte to-forretningsområder. Vår nye - JustGO nettbaserteogmarkedsføringsplattform - JustGO -Vår gir nye bilforhandlere verksteder unike muligheter for JustGO - avtals-og&verksteder abonnemangshantering - gir bilforhandlere unike muligheter for effektiv kontraktsadministrasjon, enkel konvertering Vår nye nettbaserte markedsføringsplattform JustGO effektiv kontraktsadministrasjon, enkel konvertering av ulike tjenester til løpende abonnementer og regel-messige girulike bilforhandlere verksteder unikepå muligheter for av tjenester tilog løpende og regelkontantstrømmer. Seabonnementer videoen fragus.com effektiv kontraktsadministrasjon, enkel konvertering messige kontantstrømmer. Se videoen på fragus.com av ulike tjenester til løpende abonnementer og regelmessige kontantstrømmer. Se videoen på fragus.com

JUST JUST JUST

om hvordan JustGO kan hjelpe deg med både å øke om hvordan JustGO kankostnader. hjelpe degUten medinnledende både å øke lønnsomheten og spare lønnsomheten og spare kostnader. Uten innledende investeringskostnader! om hvordan JustGO kan hjelpe deg med både å øke investeringskostnader! GOSafe - gjør enklereUten og tryggere! lønnsomheten og billivet spare kostnader. innledende GOSafe gjør billivet enklere tryggere! investeringskostnader! Etter drøyt 20 år som ledende nordiskog garantileverandør drøyt 20 årvisom nordisk garantileverandør iEtter bilbransjen vet hvaledende som skaper fornøyde forhandlere GOSafe - gjør ogbidrar tryggere! i bilbransjen vetVåre vi billivet hva somenklere skaper fornøyde forhandlere og sluttkunder. garantikonsepter til å skape Etter drøytog20goodwill, årVåre somgarantikonsepter ledende nordisk garantileverandør og sluttkunder. bidrarkundenes til å skape trygghet som i sin tur påvirker itrygghet bilbransjen vi hva forhandlere og vet goodwill, som skaper i sin turfornøyde påvirker kundenes beslutningsprosess og som styrker lojaliteten til forhandlerens og sluttkunder. Våreog garantikonsepter bidrar til å Våre skape beslutningsprosess styrkeri lojaliteten til forhandlerens verksted samt ettermarked hele garantitiden. trygghet og goodwill, som i sin tur påvirker kundenes verksted samt hele garantitiden. Våre eksisterende ogettermarked nye garantieri endrer nå navn til GOSafe. beslutningsprosess styrker lojaliteten forhandlerens eksisterende og nyeog garantier endrer nåtilnavn til GOSafe. Vi fortsetter å fokuserei hele på kundenes verksted samt ettermarked garantitiden.behov Våre Vi fortsetter å fokusere på kundenes behov eksisterende og nye garantier endrer nå navn til GOSafe. Vi er spesialister som tilfører bilbransjen verdiskapende Vi er spesialister som tilfører verdiskapende tjenester og produkter ved å bilbransjen forutse, forenkle og sikre Vi fortsetter fokusere på kundenes behov tjenester og produkter ved åfordeler forutse, forenkle og sikre økonomiske og å funksjonelle for våre partnere Vi er spesialister som bilbransjen verdiskapende økonomiske og funksjonelle fordeler for våre partnere og deres kunder. CEOtilfører Lars Hansson forteller hvordan tjenester og produkter ved forutse, forenkle sikre ogser deres kunder. CEO LarsåHansson fortellerog hvordan vi på bransjens utfordringer; fragus.com/no/om-oss økonomiske og funksjonelle fordeler for våre partnere vi ser på bransjens utfordringer; fragus.com/no/om-oss og deres kunder. CEO Lars Hansson forteller hvordan vi ser på bransjens utfordringer; fragus.com/no/om-oss

SAFE SAFE SAFE