__MAIN_TEXT__

Page 4

4

händer på Norconsult // TEX T SANNA PERSSON

FUKTSAKKUNNIG SKAPAR SPETS

KAJSA PRISAS FÖR BÄST EXAMENSJOBB

Norconsultaren Arbnesha Suljeva har blivit certifierad fuktsakkunnig

Kajsa Ahlström som är trafikplanerare på Norconsult i Malmö

– en högt efterfrågad kompetens som säkerställer fuktsäkerheten i bygg-

har vunnit Trafiktekniska föreningens pris för bästa examensarbete.

processen. Att man nu kan erbjuda denna spetskompetens in-house ökar

Examensarbetet ”En rättvis fördelning” av gatuutrymmet behandlar

kvaliteten på Norconsults slutprodukt.

jämlikhetsperspektivet på gaturummet som offentligt rum.

Norconsult breddas på arkitektfronten JOHNELS OCH MOBERG ARKITEKTER är specialise-

rade på att ta fram totallösningar – allt från skisser till färdiga bygghandlingar för exempelvis bilutställningar, verkstäder, däckhotell och biltvättar. Byrån arbetar bland annat med Volvo, Renault och Ford. De har också projekterat Sveriges mest miljövänliga tvätthall för bilar i Varberg. Hallen som använder väldigt små mängder färskvatten har ett eget reningsverk, regnvatteninsamling, solpaneler och är exteriört klädd med grönska och klängväxter. Företaget ansluter till Norconsult med ett team om åtta, bestående av arkitekter, ingenjörer och 3D-designers. – Sammanslagningen innebär en välbehövlig resursförstärkning som gör att vi kommer nå kunder i hela Sverige och Norge. Som en del av Norconsult har vi också tillgång till en rad olika kompetenser och kan ta oss an större uppdrag, säger arkitekten Michael Moberg. n

Nya ledare i Göteborg och Stockholm

MARIA ANELJUNG är ny teamchef för

I februari blev MAUDE ÖSTANENG tf teamchef

ELISABETH TORNBERG är sedan årsskiftet

VA-teknik & Utredning i Göteborg. Maria

för Arkitektur. Hon kommer närmast från

ny teamchef för Landskap i Stockholm. Hon

har tidigare arbetat på Tyréns och DHI med

Glantz Arkitektstudio.

har bland annat arbetat som specialist på

hydraulisk modellering och vattenfrågor. – Jag vill fortsätta bygga på den stora kom-

– Jag brinner för gruppens utveckling till ett starkt, självgående och modigt team. Arbets-

Exploateringskontoret, Stockholms stad. – Jag vill att gruppen växer och kompeten-

petensen inom VA och dagvatten. Dessutom

glädje och initiativkraft skapar god arkitektur

sen breddas, att vi blir mer kända i Stockholm

vill jag skapa en bredare modelleringsbas.

med mervärden för kunder och brukare.

och ökar samarbetet med övriga team.

MARIA ANELJUNG Ålder 42 år. Familj Tre barn. Fritid Familjen, segling och hästar.

MAUDE ÖSTANENG Ålder 54 år. Familj Man, tre döttrar, tre bonusdöttrar, hund och katt. Fritid Paddla kajak, friluftsliv, renovering, kultur och vänner.

ELISABETH TORNBERG Ålder 61 år. Familj Sambo, barn och barnbarn. Fritid Yoga och att vara ute i naturen.

NORCONSULT I DAG # 1 2019

Profile for norconsultSE

Norconsult Idag 1-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...

Norconsult Idag 1-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...