__MAIN_TEXT__

Page 1

1 NORCONSULT

I DAG

EN TIDNING FRÅN SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN #2 2019

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT

NYTT LIV EFTER VÅRFLODEN

NATURLIGA LÖSNINGAR

Lindbladskolan blir en av Sveriges första Svanenmärkta skolor. Uppdraget fick Norconsult och Peab att tänka nytt.

Väldiga vattenmassor orsakade oreda i Dalarna. Men efter en del insatser har naturen tagit ett stort kliv framåt.

Dagmar Clough studerade lemurer på Madagaskar. Nu arbetar hon med miljölösningar på Norconsult.

SIDAN 6

SIDAN 14

SIDAN 24

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT – Sveriges näringsliv ska bli fossilfritt


2

ledare //

”Staten måste stötta klimatneutrala lösningar”

J

ag har funderat en hel del på Greta-effekten.

självklart inget alternativ, men allt som byggs måste vara

På det anmärkningsvärda i vad som hänt sedan

klimatneutralt. Det är där vi kan påverka mest – i våra

Greta Thunberg började sin skolstrejk för kli-

uppdrag. Vi måste ta fram ännu vassare lösningar och bli

matet. Inte bara att hon inspirerat andra ung-

ännu bättre på att få våra uppdragsgivare att förstå varför

domar att mobilisera sig, utan också att miljöfrågan har

de ska välja dessa. Men samtidigt behöver vi – och hela

hamnat högre upp på den globala agendan i politiken

branschen – hjälp, för nya lösningar kan kräva ekono-

och den allmänna debatten. Det här med klimathotet var

miska muskler som det inte är givet att alla entreprenö-

ändå inget nytt.

rer eller konsulter har.

Men kanske var det just detta som krävdes; att en ung tjej som är rädd och förbannad vågar stå upp för sina

Därför tycker jag att staten borde gå in och stötta. Exakt hur ett sådant stöd ska läggas upp har jag ingen

åsikter och säga obekväma sanningar. Om en politiker

färdig lösning på, men jag tycker att principen är glasklar.

försökt säga samma sak hade budskapet lindats in och

Ska vi kunna bygga ett klimatneutralt samhälle måste

inte alls fått samma effekt. Så tack, Greta Thunberg, för

stater våga investera i nya och innovativa lösningar.

allt du gjort och gör. Förhoppningsvis var det ett lycko-

Det är som med all annan investering; för att skapa

kast att just någon som du lyfte den här frågan. Att du

värde och tjäna pengar måste man investera pengar.

blir en katalysator för verklig förändring.

Och i det här fallet handlar det om att rädda planeten.

Men för att klimatmålet ska nås måste alla, på alla

Rimligen en investering med stort värde.

För oss i näringslivet gäller det att göra omsorgen om

EN GRUNDLÄGGANDE SAK är att skifta fokus och tro att

miljön till en strategisk och central fråga. I en intervju

det går att ta fram hållbara lösningar som är minst lika

i Göteborgs-Posten i höstas säger miljövetarprofessorn

lösamma som de gamla. Och även inse att allt inte

Johan Rockström så här: ”Mitt råd till en styrelse i ett

måste handla om traditionell tillväxt. Här vill jag nämna

svenskt bolag är: stryk all form av corporate social

Nya Zeeland – lett av Jacinda Ardern, världens yngsta

responsibility om klimatet, att parkera frågan som

kvinnliga premiärminister – vars regering från och med

något slags moralansvar. Något man ägnar sig åt när

i år kommer att presentera en ”välmåendebudget”, för

man har lite nettovinst över som man inte riktigt vet

att visa vilken effekt långsiktiga politiska beslut får på

vad man ska göra av. Sätt klimatet mitt i affärsmodellen.

människors liv.

Vad innebär det för utvecklingen av vårt bolag om vi ska ha noll nettoutsläpp?”. Kloka ord, tycker jag.

REBECCA ELFAST

nivåer och på alla håll i världen, dra sitt strå till stacken.

Sådana beslut inspirerar och skänker hopp – precis

PÅ OMSLAGET Sverige ska bli klimatneutralt. Samverkan, ledarskap och kunskap är framgångsfaktorer för att klimatmålet ska nås enligt tre experter.

som Greta Thunberg. God jul på er, allihopa!

REDAN 2001 BLEV Norconsults miljöledningssystem

ISO-certifierat och vi har klimatkompenserat för våra resor och transporter nästa lika länge. Men vi kan inte och vår bransch måste ta stora kliv vad gäller att utveckla klimatneutrala lösningar. Vi jobbar med samhällsbyggnad och det kommer att finnas kvar. Att sluta bygga är

Ljot Strömseng vd

JOAN VALDES

bara slå oss för bröstet. Vi kan bli bättre. Både Norconsult

NORCONSULT I DAG # 2 2019


// innehåll

3

16

Säkrare järnvägskorsningar SHUT TERSTOCK

Just nu pågår ett arbete för att göra Sveriges järnvägskorsningar säkrare. Norconsult är delaktiga i testerna som ska se till att det nya systemet tål det svenska klimatet.

Recept på klimatångest

Ett dammbrott i Dalarna orsakade enorma skador flera kilometer nedströms. Men vattenmassorna hade inte bara en negativ effekt på området. Nu sprudlar naturen igen.

Dagmar Clough arbetar med att hitta lösningar för att bevara naturen. Utöver att mildra sin klimatångest bidrar hennes arbete till en bättre värld.

NORCONSULT

Livet hittar en väg

EMIL MALMBORG

24

14

10

Kan vi bli fossilfria till 2045?

20

När en generator vid EON Värmes anläggningen i Norrköping dömdes ut riskerade man ett inkomstbortfall på tiotals miljoner i veckan. Norconsult tog sig an uppgiften att rådge i det minst sagt komplicerade ärendet.

Norconsult I DAG – en tidning från oss på Norconsult POSTADRESS Box 8774, 402 76 Göteborg BESÖKSADRESS Theres Svenssons gata 11, 417 55 Göteborg

TELEFON +46 10 141 80 00 WEBB norconsult.se

ANSVARIG UTGIVARE Ljot Strömseng ljot.stromseng@ norconsult.com

PROJEKTLEDARE Catharina Johansson catharina. johansson@ norconsult.com

Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är en av Nordens ledande tvärfackliga rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Tillsammans är vi 3  800 medarbetare varav 770 arbetar i Sverige.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

PRODUKTION Rubrik AB Göteborg info@rubrik.se

OMSLAG Illustrationer: Rebecca Elfast

TRYCKERI Sandstens Tryckeri AB

ADRESSREGISTER mail@ norconsult.com

Foto: Norconsult, Sara Mac Key & Emil Malmborg

LÅT OSS HÅLLA KONTAKTEN. Redaktionen hanterar all prenumerantdata enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Vill du inte längre ta emot kundtidningen kan du alltid avregistrera dig via mail@norconsult.com.

SARA MAC KEY

Minutiös planering vid generatorbyte

Branschorganisationen Sveriges Byggindustrier är en av 13 aktörer som tagit fram en färdplan som ska göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har låtit tre insatta personer svara på rimligheten i miljömålen.


4

händer på Norconsult // TEX T MARIA BARD

NORCONSULT FORTSÄTTER ATT EXPANDERA

MED FOKUS PÅ TILLGÄNGLIGHET

Norconsult öppnar två nya kontor norr om Stockholm. Ett i Märsta

Med den nya kollegan Branka Majkic, stärker sig Norconsult ytterligare vad gäller tillgänglighet. Branka var en av de allra första certifierade tillgänglighetskonsulterna i Sverige och

i Gävle, som utgörs av medarbetare inom marknadsområde Industri.

har de senaste åren enbart ägnat sig åt tillgänglighetsfrågor. SHUT TERSTOCK

och ett i Sollentuna, där det inledningsvis kommer sitta konsulter inom spår- och järnvägsteknik. I början av 2020 öppnar dessutom ett kontor

Lysande möjligheter BELYSNING PÅ ALLMÄN plats,

från att projektet skissas fram, exem-

motorvägsbelysning och effekt-

pelvis i samarbete med landskaps-

belysning. Jan-Erik Wallerstedt har

arkitekter, till att det sätts i drift.

lång erfarenhet av att projektera olika

– Projektering är väldigt varierande.

typer av belysningsanläggningar och

Det kan vara allt från att

blev nyligen anställd som ansvarig för

följa strama riktlinjer

belysningsteknik på Norconsult.

i ett stort vägprojekt,

I vissa projekt kan det vara aktuellt att

till en abstrakt tanke som

ta fram en helt

beställaren vill omsätta

ny lösning, vilket

till verklighet.

ställer höga krav

Jan-Erik Wallerstedt, belysningsansvarig på team Väg- & järnvägsteknik

på nytänkande

NÄSTA UTMANING FÖR Jan-Erik

och kreativitet.

blir att bygga upp ett nytt team inom

Jan-Erik

Norconsult –  Målet är att vi ska ha kompetens

Wallerstedt är med hela vägen

inom belysning över hela Sverige. n

Nya ledare

CAROLINE MARTINSSON är ny teamchef för

LASSE TÖRNQVIST är ny teamchef för El &

MIKAEL HÄGGLUND är ny sektionschef

Byggkonstruktion. Hon kommer att fokusera

Automation i Kalmar. Han arbetade senast som

för team Industri i Sundsvall. Hans mål är

på långvariga och givande relationer mellan

verksamhetschef på ett automationsföretag.

att bygga upp industriverksamheten inom

såväl medarbetare som kunder. Rollen som

Han ser fram emot att utveckla teamet genom

Norconsult, med start i Sundsvall.

ledare tar hon sig an med stor entusiasm.

samarbete och kunskap på på Norconsult.

– Att se medarbetare växa och till exempel klara en ny utmaning, är en fantastisk känsla. CAROLINE MARTINSSON Ålder: 31 år. Familj: Sambo och hund. Fritid: God mat och dryck, spela tennis och måla.

– Det är positivt att ha många nya kollegor att utbyta erfarenheter med. LASSE TÖRNQVIST Ålder: 55 år. Familj Gift och tre utflugna söner. Fritid: ”Frilansar” i ett litet dansband, sjunger gospel, är speaker i ett ishockeylag och är intresserad av flygning.

–Mitt fokus blir att etablera kontor på andra orter, samt profilera Norconsult för industrikunder där vi fortfarande är okända. MIKAEL HÄGGLUND Ålder: 48 år. Familj: Sambo och fyra barn. Fritid: Umgås med familjen och sköta jordbruksfastigheten.

NORCONSULT I DAG # 2 2019


5

FÄLTGEOTEKNIK VÄXLAR UPP MILJÖARBETET

Genom att införa nya tjänstefordon och borrutrustning av högsta miljöklass, kan Norconsult Fältgeoteknik erbjuda sina kunder mer hållbara leveranser. – Med vår nya borrmast klarar vi att genomföra uppdrag i stadsmiljö med ett minimalt klimatavtryck, berättar Markus Mangsten, vd på Norconsult Fältgeoteknik. NORCONSULT

NORCONSULT

Vilka fördelar ser du med att arbeta på ett medarbetarägt företag?

Vattenkemister stärker utbudet FÖRVÄRVET AV MILJÖKEMIGRUPPEN AB möjliggör nya typer

av uppdrag. Miljökemigruppen, består av vattenkemisterna Ann Elfström Broo och Bo Berghult som har samarbetat med Norconsult vid ett flertal tillfällen tidigare. Nu har de värvats till Norconsults affärsområde Mark & Vatten. – Vårt tvåmansföretag har varit helt begränsat till det vi själva kan, men nu blir vi en del av en helhet och dessutom en del av ett härligt gäng,

Madeleine Holmgren HSE- OCH PROJEKTLEDARE, TEAM INDUSTRI

– Ju bättre det går för företaget desto bättre blir utdelningen. De ansträngningar man gör ger alltså något extra tillbaka. En del i det är att bidra till att kollegorna mår bra och det känns bra. Är man dessutom delägare så vinner man på att medarbetarna kan utföra sina uppdrag på ett professionellt sätt!

säger Ann Elfström Broo. Vattenkemisterna kan nu vara med under hela processen när vattenrening ska anläggas. Förvärvet innebär också att Norconsult nu kan ta sig an en ny typ av uppdrag. – Ett konkret exempel är att Norconsult nyligen vann uppdraget för en lokaliseringsutredning av Uppsalas tredje vattenverk, berättar Jan-Olof Nilsson, sektionschef på team VA-teknik & Process. n

Fabriksanalys som ger mervärde STRATEGISKT UNDERHÅLL

byggande, för-

är en helt ny kompetens

klarar Kimmo.

inom Norconsult, som leds av

Teamet be-

Kimmo Kuusela och hans team

sitter även

i Örnsköldsvik. I dagsläget arbetar

kompetens

de till stor del mot pappersindustrin

inom manage-

där de hjälper kunden att identifiera

ment consul-

och åtgärda svaga länkar med före-

ting, som ska

byggande åtgärder. På så vis blir

utvecklas till ett Norconsult-koncept.

fabrikssystem mer driftsäkra och produktionen ökar. – Det handlar om att förändra företagskulturen till att arbeta före-

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Kimmo Kuusela, gruppchef Underhåll & Asset Mgmt på team Industri

– Det inkluderar fler områden, samtidigt som företagsledning får rådgivning om hur fabriken ska nå sin fulla potential. n

Mikael Jakobsson UPPDRAGSLEDARE, TEAM MARK & VATTEN

– Jag upplever att engagemanget är högre eftersom alla jobbar mot samma mål och får utdelning av framgångar. Alla ser sin roll i arbetet mot målen. Det innebär också att det är en platt organisation med korta beslutsvägar, där man har fokus på medarbetaren, inte bara resultatet.

Jessica Wahlfridsson MARKPROJEKTÖR, TEAM LANDSKAP

– Jag tror att man känner ett djupare engagemang som anställd när man ser att ett bra resultat kan komma tillbaka i form av vinstutdelning. Detta gör att det finns en stark vi-känsla i företaget. Det föder det en kultur där vi värnar om varandra och företagets utveckling.


6

vår kund // TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON 

ILLUSTR ATION MATS JARL AND  FOTO KL AS ANDERSSON & PE AB

PEAB GÅR SIN EGEN VÄG Byggjätten Peab började som ett litet tvåmansföretag för renhållning startat av två skånska tonårsbröder. I dag sysselsätter bolaget närmare 15 000 människor – en framgångssaga så god som någon. Ett av de senaste projekten är en av Sveriges första Svanenmärkta skolor: Lindbladskolan i Vårgårda.

M

ellan Alingsås och Herrljunga, beläget längs västra stambanan, ligger Vårgårda. Kommunen är bland annat känd för att vara födelseort för rörtångens och skiftnyckelns uppfinnare, JP Johansson, och för brödrakvartetten Fåglum som på 1960-talet var cyklister i världseliten och i dag står staty på Murartorget i Vårgårda. En bit öster om Vårgårda centrum reser sig en ny skolbyggnad, som invigdes i december 2019: Lindbladskolan. Den kommer att ha skol- och fritidsverksamhet för 480

NORCONSULT I DAG # 2 2019


7 På bilden syns en skiss över den nya skolan. De tornkonstruktioner som reser sig ur huvudbyggnaden bär ett mönster som för tankarna till björkdungar som ligger en bit bakom skolan. Dessa dungar kommer skolbarnen passera på väg mot gymnastiksalen.

barn i årskurserna F–6, och dessutom byggs en förskola med plats för 60 barn i direkt anslutning till skolan. 60 år. Företaget startade 1959 med att två bröder i tonårsåldern, Mats och Erik Paulsson, började traktorköra latrintunnor för tömning åt sommargästerna på Bjärehalvön. Företaget breddade så småningom verksamheten från renhållning till andra sektorer – bland annat bygg och anläggning – och växte genom åren via bland annat uppköp. En liten udda anekdot är att Peab 1975 köpte skidanläggningen Lindvallen för att använda som rekreationsställe åt sina anställda, och startade ett företag för att sköta verksamheten. I dag heter bolaget Skistar, driver en mängd anläggningar i Sverige, Norge och Österrike, och äger till och med en egen flygplats i norska Trysil. Men själva Peab är numera ett renodlat bygg- och anläggningsföretag med kompetens inom hela byggprocessen, vars omkring 15 000 anställda omsätter runt 50 miljarder kronor per år. Det finns fyra affärsområden: bygg, anläggning, industri och projektutveckling. Och medgrun2019 FYLLER PEAB

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Lindbladskolan i korthet Lindbladskolan blir en av Sveriges första skolor med miljömärkningen Svanen. När skolan invigdes i december 2019 hade den skol- och fritidsverksamhet för 480 barn i årskurserna F–6 och en förskola med plats för 60 barn i direkt anslutning.

daren Mats Paulsson är fortfarande aktiv inom bolaget. L I N D B L A D S KO L A N KO M M E R AT T

ersätta de två befintliga skolorna, Kesbergskolan och Vårbergskolan. Henrik Johansson, projektledare – Våra förutsättningar var att det på Peab fanns en tomt, och önskemål om en skola för 460 barn, berättar Henrik Johansson, projektledare på Peabs kontor i Alingsås. – Vi fick utforma hela skolbyggnaden från scratch. Under projektets gång ändrades förutsättningarna, bland annat bestämde sig kommunen för att utöka till sammanlagt 540 platser, inklusive en förskola för 60 barn. Så då fick vi tänka om lite. Men vi är vana vid att beställarnas förutsättningar ändras, och vi hanterade det bra. Vi ligger väl till i tid, och har hållit budget, säger Henrik Johansson. Skolan är upphandlad som ett partneringuppdrag mellan kommunen och Peab, Henrik Johansson tycker att det har fungerat väldigt bra.


8

vår kund //

» Vårgårda kommun tänker långsiktigt i sitt miljöarbete, och valde Svanen för att det är välkänt och har stora krav på hållbarhet.« HENRIK JOHANSSON, PEAB

– Vi arbetar huvudsakligen med partnering i vår grupp. Planeringsmässigt har det stora fördelar: vi kan göra upp en ordentlig tidsplan redan från början, och planera för vilken personal vi behöver boka in. Genom att vi är med redan från start kan vi också vara med och styra inköpskanalerna, vilket betyder att vi kan jobba in de produkter vi vill ha från leverantörer vi vet är bra. I traditionella projekt blir det annars lätt att man kommer in sent i processen och får börja med att påpeka vad som har blivit fel, säger Henrik Johansson. Peab har valt att ha egna anställda snickare. – Det är ett strategiskt val som gör att vi vet precis vad de går för och vilka moment som passar vem. Det gör att vi kan hålla en väldigt hög och jämn nivå.

Peab Peab är ett av de stora bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Företaget hanterar bland annat byggen, renoveringar, vägar, järnvägar, broar, betong- och asfaltproduktion samt utveckling och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter. •  •  •  • 

Grundades: 1959 Huvudkontor: Förslöv Antal anställda: 14 661 (2018) Omsättning: 52,2 Mdr kr (2018)

bli en av Sveriges första lärt. I övrigt är fasaden i tegel, som är dyrare skolor med miljömärkningen Svanen. För att en byggnad än skivmaterial eller trä men också underska få märkningen krävs det att en rad kravspecifikationer hållsfritt och därmed minskar driftskostnauppfylls. Det finns krav på bland annat bygg- och fasad- derna, säger Henrik Johansson. skivor, golv, fönster, dörrar och inredning. – Vårgårda kommun tänker långsiktigt SKOL AN OMFAT TAR LOKALER för lektioner, i sitt miljöarbete, och valde Svanen för att personal, musik, slöjd och ett eget storkök. det är välkänt och har stora krav på håll- Ytorna utomhus är formgivna för att uppbarhet. Skolan har blivit väldigt bra och muntra till rörelse. Peab blev också ombedda energisnål ur miljösynpunkt. Alla mate- att köpa in all inredning, som även den skulle rial måste vara godkända, så det har varit uppfylla kraven för Svanenmärkning. mycket jobb med att kontrollera alla inköp. – Det är inte en typ av uppdrag vi brukar Byggnaden har också blivit väldigt tyst och få, men jag tog fram ett förfrågningsunderlag håller ljudklass B, vilket är ovanligt för en med hjälp av Norconsult. Jag blev överraskad skola, säger Henrik Johansson. av hur många duktiga hantverksföretag det Fasaderna på de tornkonstruktioner faktiskt finns i den svenska möbelindustrin. som reser sig ur huvudbyggnaden är Jag är väldigt nöjd med hur skolan blev. Den mönstrade på ett sätt som påminner om är fin och välbyggd, och formgivningen har Norconsult de björkdungar som ligger strax bakom fallit väl ut. och Peab skolan, och som eleverna kommer att proI projektet Lindbladskolan har Peab anlitat Norconsult menera förbi när de så småningom ska ha ANDRA PROJEKT SOM för närvarande är igång som konsulter i olika delar längs idrott i den närbelägna sporthallen. för Peab i Alingsås och Borås är Noltorpshela processen, allt från programskiss till färdig byggnad. – Där har vi använt terrazzoplattor i be- skolan i Alingsås, en fabrik för Veoneer Projektet har löpt från augusti tong som satts upp i olika mönster. Jag i Vårgårda, nya byggnader på sjukhuset SÄS 2017, och skolan ska slutbesiktigas tycker att det blev både fint och spektaku- i Borås och flera bostadsrätter. n i december 2019. LINDBLADSKOLAN KOMMER ATT

NORCONSULT I DAG # 2 2019


// så funkar det

TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION HENRIK SCHOUG & MAT TIAS DELLMO

För säkerhetens skull

I

nom en väldigt snar framtid installeras nya vägskydd där svenska

– Det nya systemet är mera driftsäkert och enklare att övervaka, säger Mats Lithner

– Jag tycker att det är bra att man mo-

vägar och järnvägar möts. Det nya

på Norconsult som varit uppdragsledare

derniserar det gamla

systemet heter Automatic Level

för projekteringen av två anläggningar som

systemet som var

Crossing System, även kallat Alex. Den nya

nu testas av Trafikverket.

vägskyddslösningen är helt datoriserad

totalt analogt, säger Mats.

och kan skicka felkoder och loggar. Det

EN ANNAN FINESS med det nya systemet

Om testerna faller

Mats Lithner, utvecklingschef på team Järnväg

innebär att teknikern åker till rätt plats och

är att ljudsignaler anpassas efter nivån

väl ut kommer de

har med sig rätt utrustning och reservdelar

på bakgrundsljud för att inte störa kring-

första vägskydden att bytas ut under

vid framkörning. Alternativt kan teknikern

boende.

ta itu med felet direkt från kontoret. De nya

hösten 2020. Utbytet sker sedan under en

I Sverige var vi tidigt ute med att bygga

tidsperiod på 25 år Trafikverket kommer då

bommarna utformas i underhållsfritt glas-

automatiska vägskyddsanläggningar. Men

byta ut alla 2 800 vägskydd som i dag finns

fiber eller aluminium, jämfört med trä, som

Trafikverkets nuvarande system bygger på

vid den svenska järnvägen, i en takt om

hittills använts.

gammal teknik som har 65 år på nacken.

cirka 100 anläggningar om året. n

•  HÖGTAL ARE För att inte störa omgivningen anpassas ljudsignaler efter nivån på bakgrundsljud. Ljudet kan också riktas så att endast de som står närmast bommen hör signalerna.

•  TEKNIKSK ÅP Skåpet där all teknik ryms är systematiskt uppbyggt vilket gör det lättare för serviceteknikerna att identifiera och justera eventuella fel.

•  BOMKJOL AR

Där det behövs kan bommarna förses med så kallade ”bomkjolar” för att öka bommens synlighet och förhindra underkrypning.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

9


10 helhetssyn //

Med sikte på fossilfritt Byggbranschen ska halvera sina utsläpp till år 2030 för att bli helt klimatneutral år 2045. Samtidigt sätter många andra branscher upp egna mål mot det klimatneutrala samhället. Hur vägen dit ska se ut beskrivs i färdplaner som respektive bransch ansvarar för att driva. Vi har pratat med tre experter på området om rimligheten i dessa mål.

R

iksdagen har slagit fast att Sverige successivt ska minska samhällets utsläpp och bli klimatneutralt år 2045. Som ett led i detta instiftade rege-ringen inför Parismötet 2015 initiativet Fossilfritt Sverige. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Näringslivet har ett stort ansvar för att målet ska nås, och de branscher som tillsammans ger störst klimatavtryck har av Fossilfritt Sverige ombetts utarbeta färdplaner för hur omställningen ska gå till i praktiken. – Jag tycker att det här är oerhört spännande – både att vi ställer om till fossilfritt näringsliv, och att det faktiskt kommer att vara positivt för samhällsekonomin, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. däribland betong-, stål- och byggindustrierna, färdigställt färdplaner.

HIT TILLS HAR 13 BRANSCHER,

– Vi räknar med att få in ytterligare sju eller åtta under hösten och våren. Dels handlar planerna om hur branscherna kan ställa om, och vilket arbete som redan har gjorts. Men näringslivet kan inte dra hela lasset själv, utan färdplanerna har också resulterat i 27 politiska krav som överlämnades till regeringen i slutet av oktober. Marknaden är långt framme, men politikerna måste börja ta krafttag. Bland de politiska kraven märks till exempel stöd för utfasning av fossila bränslepannor, införa krav på att deklarera byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och att regeringen ska ta fram en elektrifieringsstrategi. – Det finns några nycklar till framgång för Sverige. Den första är att det är viktigt att få igenom de politiska kraven. Det kan vara tufft och långdraget att få igenom beslut, så det är viktigt att vi får en stark opinion och att näringslivet är med och lobbar, säger Svante Axelsson, och fortsätter: – Den andra är att de offentliga upphandlingarna måste börja ställa mycket kraftfullare krav på fossilfria lösningar. Och den tredje är finansieringsfrågan

”Det finns några nycklar till framgång för att Sverige ska nå målet. Den första är att det är viktigt att få igenom de politiska kraven.” SVANTE AXELSSON, nationell samordnade för Fossilfritt Sverige

NORCONSULT I DAG # 2 2019


// helhetssyn

TEX T CHRISTIAN TARR AS ERICSSON ILLUSTR ATION REBECCA ELFAST FOTO ROSIE ALM, OSK AR OMNE & MALMÖ STAD

– att ställa om innebär en finansiell risk för många företag, och det kommer antagligen att krävas nya incitament i form av att staten går in och stöttar. Men det finns en tydlig politisk vision, och eftersom det finns ett brett stöd som går över blockgränserna kommer inte spelreglerna ändras vid ett regeringsskifte. I Sverige ses omställningen som ett välfärdsprojekt. ATT FÅ MED näringslivet i arbetet har inte inneburit några större svårigheter. – Där har man kommit till insikt att klimatproblemen bara kommer att bli värre om inget görs, så omställningen är nödvändig. Man är faktiskt snarare rädd för att det går för långsamt. Men de ser också affärsmöjligheter i detta, eftersom efterfrågan på lösningar kommer att öka globalt. Det är bara att se på bilindustrin, där tillverkarna tävlar om att konstruera elbilar. Det finns en intressant gruppdynamik i detta, där olika aktörer triggar varandra. Detta, i kombination med den starka miljöopinionen, gör att vi just nu har bästa möjliga förutsättningar i Sverige, säger Svante Axelsson. Ansvaret med att ta fram byggbranschens färdplan leddes av Skanska, och när den stod färdig överlämnades den till Sveriges Byggindustrier för implementering. – Det är mer naturligt och neutralt att en branschorganisation driver de här frågorna, berättar Birgitta Govén, som är energiexpert på Sveriges Byggindustrier och leder arbetet med färdplanen. Hon förklarar att byggbranschens färdplan täcker hela värdekedjan – allt från kommuner, byggherrar,

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

arkitekter, konsulter, fastighetsägare och entreprenörer till ansvariga för drift och i slutändan rivning. – Byggnaders liv har två faser – byggfasen och driftfasen. Vår största utmaning är att få ner utsläppen under byggfasen. Men det är en stor och komplex fråga, som omfattar allt från material och återvinning till byggmetoder och transporter, säger Birgitta Govén. MED DAGENS TEKNIK kommer man att kunna halvera utsläppen till 2030. För att sen komma ner till nollmålet kommer det att krävas innovationer och ny teknik. Byggbranschen är också beroende av att till exempel cement- och betongbranscherna lyckas med sina färdplaner. Där produceras i dag koldioxid vid själva tillverkningsprocessen av cement. – Det finns lösningar, men de behöver mer forskning. Sen är det många som menar att vi borde gå över till att bygga i trä. Det är absolut ett jättebra material, men vi måste också jobba vidare med betong. Vi tar inte ställning för eller emot något material. Tanken är att skapa konkurrenskraft för hela Sverige – alla ska vara med. Allt handlar dock inte bara om material, menar Birgitta Govén. – Det handlar också om att skruva till arbetssätt och processer. Byggindustrin är en stor skuta som nu ska ställa om kursen, och det är glädjande att det är så många som vill vara med och göra det. Men vilja och ambition är en sak, det måste finnas verktyg också. Och de verktygen måste vi ta fram.

11

”Hur vi ska nå de små och medelstora företagen är en ganska svår nöt att knäcka, men visst finns det ambition och vilja även hos dem.” BIRGITTA GOVÉN, energiexpert på Sveriges Byggindustrier


12

NORCONSULT I DAG # 2 2019


13

Stor vikt läggs på att inventera vad som redan görs på olika håll ute i landet, så att man undviker dubbelarbete. – Just nu arbetar vi med att ta fram en modell för hållbara upphandlingar, och att ta fram en vägledning för små och medelstora företag för hur de ska mäta sina utsläpp. Just hur vi ska nå de små och medelstora företagen är en ganska svår nöt att knäcka. De kommer inte på våra träffar – de har inte tid, helt enkelt, men visst finns det ambition och vilja även hos dem. Så vi måste hitta sätt att nå ut med information, utbildningar och inspiration, säger Birgitta Govén.

samma studier och pilotprojekt. Till nästa stormöte i december ska de ha tagit fram en gemensam handlingsplan, säger Josephine Nellerup. Grundfilosofin är även i Malmö att det inte ska kosta mer att bygga hållbart och klimatanpassat. – Det kommer troligen mest att kosta mod och engagemang – affären är en förutsättning för allt arbete vi gör här. I bästa fall kommer det till och med att bli billigare, genom att vi kommer att ha rätt material i rätt tid på rätt plats till rätt pris och utan spill. Jag är väldigt stolt över alla som samlats kring det här, och har stor respekt för deras kompetens och vilja att förändra branschen.

I MALMÖ ÄR branschens lokala målsättning ännu hårdare. Där siktar initiativet Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) på att halvera utsläppen till 2025, och komma ner till noll redan 2030. År 2035 ska byggandet i Malmö i stället bli klimatpositivt, det vill säga att det då kommer att bindas mer koldioxid än vad som släpps ut. – Malmö var den första kommun som skrev under FN:s klimatmål i Agenda 2030, och byggbranschen står för ungefär 20 procent av Malmös utsläpp. LFM30 är ett branschdrivet initiativ som involverar 95 byggaktörer i hela värdekedjan, och den är grundad på en politiskt initierad förstudie om hur staden ska klara av klimatmålen i Agenda 2030. Malmö stad i sig står inte för så mycket av utsläppen, utan det är byggaktörerna som kan påverka, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg inom Malmö stad. Tanken med LFM30 är att Malmö ska vara en testbädd för att utveckla och prova metoder, material och arbetssätt. Det man kommer fram till i Malmö ska sen kunna implementeras även på andra ställen. Arbetet görs inom sex strategiområden, som ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Malmö stad är med och stöttar byggaktörerna hela vägen. – Som nästa steg ska varje huvudaktör redovisa hur de tänker jobba med sina respektive områden. De kommer också att skapa en arbetsgrupp för varje område bestående av representanter från byggbranschen samt forskare. De ska genomföra gemen-

Handen på hjärtat: känns färdplanerna rimliga? Svante Axelsson tvekar inte en sekund innan han svarar. – Ja, det ser väldigt bra ut när vi tittar på prognoserna, och jag tror faktiskt att vi kommer att nå målet innan 2045, säger han och fortsätter: – Utvecklingen av till exempel batterier och solceller har gått fortare än förutspått, och det finns en tro på att hållbara lösningar är bra för ekonomin. Det finns andra positiva signaler, bland annat har stålbranschen nyligen meddelat att de kommer att tidigarelägga sin färdplan eftersom produktionen av fossilfritt stål kommit igång tidigare än beräknat. Birgitta Govén ser också ljust på möjligheterna att nå målen i färdplanen. – Ja, jag är positiv. Det är lite för tidigt för att vi ska ha mätbara resultat ännu, men det känns som att det finns ett driv framåt nu och det är många som vill vara med och ta ansvar. Det är bra att hållbart byggande ger konkurrenskraft, många börjar inse att det finns en lönsamhet i det här, säger hon.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

rimlighet reflekteras även i Malmö. – Det är väldigt många som engagerat sig frivilligt i den här frågan, och jag tror att de kommer att klara det. Sen har vi helt enkelt heller inte något val. Det är i slutändan klimatet som sätter tidsfristen, säger Josephine Nellerup. n SYNEN PÅ FÄRDPL ANERNAS

”Jag är väldigt stolt över alla som samlats kring det här i Malmö, och har stor respekt för deras kompetens och vilja att förändra branschen.” JOSEPHINE NELLERUP, stadsbyggnadsstrateg inom Malmö stad

Mål i färdplanen • 2020–2022: Aktörer i byggoch anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend. • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015). • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jämfört med 2015). • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.


14 ansvar // TEX T FREDRIK FERMÉN

FOTO NORCONSULT

NATUREN STARTAR OM I LÅNGSÅN I Dalarna spolade höga vattenflöden bort en fördämning. När Norconsult kom till platsen kunde man konstatera att vattenmassorna orsakat skador så långt som tre kilometer nedströms. Men dammbrottet orsakade inte enbart oreda.

N

ande vattnet ta med sig vägen och dammen nedströms Långsån. När dammen brast ökade flödet från sjön. En kraftig erosion av slänter intill vattendraget medförde att vattenmassorna förde med sig stora mängder jord. Under en period hotades en fastighet med flera byggnader nedströms.

är årstiden skiftar till vår och snö smälter undan på kort tid frigörs stora mängder vat- RÄDDNINGSTJÄNST OCH EN lokal entrepreten. Det mesta sugs upp, men när marken nör försökte få rätsida på situationen. Bland är mättad letar sig överflödet ut i vattendrag. annat började de täppa till där det brustit – När snösmältningen är som störst orsakar men innan situationen var under kontroll den vårfloder på sina håll i Sverige. När vår- hade vattennivån i den sju kilometer långa floden passerade sjön Lång, väster om Leksand i centrala Dalarna sjön sjunkit med en hel meter. den 29 april 2018 blev vattenflödet så pass kraftigt att det orsakade Fortum som ägde dammen kontaktade ett dammbrott. En bilist som korsade vägen över fördämningen Norconsult för att få hjälp i kaoset som dammhann precis över i tid innan dammen brast. Han såg det sprut- raset orsakat.

NORCONSULT I DAG # 2 2019


15 Fortum som ägde dammen bad Norconsult om hjälp för att återställa de erosionsskador dammbrottet orsakat en bra bit nedströms.

Raset skapade liv i naturen ”Som tur var inträffade detta i en näst intill obebyggd del av Leksands kommun, så det var inga människor eller byggnader som blev skadade.” ALBIN MÅNSSON, Norconsult

– När jag kom till platsen kunde med myndigheter och fastighetsjag konstatera att floden medfört ägare runt sjön, skadeinventering, stora erosionsskador en bra bit nedbyggledning vid uppbyggnad av ströms, säger Albin Månsson från vägen samt förslag på restaurering Norconsult. av utloppsområdet. Etappen inneLängs en tre kilometer lång Albin Månsson, höll också åtgärder för att skapa ett sträcka hade erosion och avsättning miljöutredare på naturlikt tillstånd i området. team Vattenbyggnad bildat något som kan liknas vid en Redan nu kan man dock identifiera trappa. På flera platser hade de väldiga skred- positiva följder av dammraset. Bland annat resterna tvingat ån att ta nya vägar. Där det ökade naturvärden och möjligheter för en tidigare gick en mindre skogsbäck, har bäck- högre biologisk mångfald i ett tidigare rensat fåran stundtals breddats till mer än 15 meter och påverkat vattendrag. och dessutom skurit ner 3–4 meter i jorden. Nästa etapp blir att åtgärda oredan med Ett par kilometer nedströms dammbrottet stenblock och timmer som bildats på sina hade en skogsbilväg spolats bort. ställen nedströms. – Som tur var inträffade detta i en näst intill obebyggd del av Leksands kommun, så det MAN VET INTE med säkerhet vad som orsavar inga människor eller byggnader som blev kade dammraset. Vårfloden 2018 var inte exskadade. Stora träd spolades bort och låg ceptionellt kraftig. som plockepinn i dalgången. En del av timret – Det kan ha berott på rötter som gått in transporterades ut med helikopter på grund i konstruktionen och försvagat den, säger av den svårtillgängliga terrängen. Flackare Albin. Han fortsätter. landområden intill vattendraget blev fyllda – Dammbrott är inte särskilt vanligt i Svemed sand och grus, säger Albin. rige, men detta visar hur angeläget det är att Efter att de mest akuta åtgärderna var ut- åtgärda gamla dammar. En miljöanpassad förda, däribland återbyggnad av vägen och utrivning är oftast den mest angelägna åtgärrestaurering av utloppet, har Norconsult nu den. Framför allt för de dammar som i dag tagit fram handlingar för ansökan om god- inte fyller någon funktion, som Långsdamkännande i efterhand vid Mark- och miljö- men som var en rest från flottningstiden. Vi domstolen. ansvarar för flertalet dammutrivningar. Vid utrivningar kan dammansvaret avvecklas, risken för dammbrott upphöra och naturvärden I SOMRAS BLEV NORCONSULT klara med den första etappen som innefattade kontakter återskapas i vattensystemen. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

GRUS PÅ BOTTEN OCH PÅ LAND När man förr flottade timmer rensades vattendrag från stenar och block. Det gjorde att grus och sand inte fick fäste. Långsån har nu fått tillbaka grus och sand där öring och trollsländor kan lägga ägg. Sandbankar och rasbranter på land är en förutsättning för andra insekter att bygga bon.

FLÖDESNIVÅERNA ÄR ÅTERSTÄLLDA När dammen inte längre reglerar, är det tillrinningen till sjön som styr vattennivån och flödet. Vid en kraftigare flod svämmas flacka delar av bäckfåran över. Det ökar livsmöjligheten för växtarter som trivs av periodvis översvämning. Sammantaget skapar detta en rikare flora.

DÖD VED I VATTENDRAG OCH PÅ LAND Både insekter svampar frodas i död ved. Död ved i vatten skapar en varierad ström, med ståndplatser för fisk eller skydd mot rovdjur. Efter dammbrottet finns nu en större variation och högre mångfald i Långsåns dalgång.


16 miljö // TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO TR AFIK VERKET & SHUT TERSTOCK

Konsekvenser på spåret I Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Men kulturhistoriska miljöer och hotade växtarter sätter Norconsults miljöutredare på prov.

E

– Till följd av spårarbetet måste vi flytta delar av en flera hundra år gammal landsväg med historiska vägmärken. Två av dessa vägmärken måste flyttas, det görs i samråd med länsstyrelsen, säger Caroline Jöngren som är ansvarig för miljöarbetet i projektet.

nligt Trafikverket kommer tågtrafiken genom Bergslagen att växa under de kommande åren. Helt utan åtgärder skulle de ökande transporterna korka igen I OMRÅDET HAR man sedan tidigare hittrafiken. Därför planeras ett antal mötes- Caroline Jöngren, tat två växtarter som riskerar att utrotas. stationer där tåg upp till 750 meter ska miljökonsult på team När Norconsult var på plats kunde man Miljö & Säkerhet kunna mötas på sträckor som i dag är konstatera att de rödlistade arterna ryl enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras och månlåsbräken lever på områden som kommer vid Ombenning i Fagersta kommun. exploateras. – Innan byggnationerna påbörjas kommer vi DEN UT VALDA PL ATSEN medför dock en del ut- vara med och flytta växterna till annan plats för maningar. Bland annat kommer den nya sträckan att skydda arterna. Tack vare dessa miljöåtgärder passera genom kulturhistoriska miljöer med vägar kan vi mildra påverkan på kulturmiljön och omgivande natur inom projektet. n som fungerat som pulsådror genom historien.

Kulturhistoriska värden Spårarbetet innebär att en del av en månghundraårig väg måste flyttas, liksom ett flertal historiska vägmärken längs med denna. En av dem har fornlämningsstatus, milstolpen Västervåla som syns på bilden. Spårarbetet medför att vägen får ett minskat kulturhistoriskt värde, något som anses mildras av att de historiska vägmärkena fortfarande kommer kunna upplevas i den nya vägmiljön.

NORCONSULT I DAG # 2 2019


TEX T FREDRIK FERMÉN ILLUSTR ATION NORCONSULT & SHUT TERSTOCK

// kreativitet

17

Montern växer med mässan

I

vimlet bland besökare och ut-

Efter att problem, vision

– Vi blir allt mer digitali-

ställare var den allmänna käns-

och ledord var fastställda

lan att Norconsults mässmonter

kunde slutsatserna lämnas

live blir mer organiskt. Vill

smälte in i mängden. Eftersom

över till inredningsteamet

man istället använda en

den hade några år på nacken var det

serade, att kunna måla

som skulle skapa montern.

dags för en totalrenovering. EFTERSOM ETT AV ledFÖR ATT TA FRAM en monter som

orden var hållbarhet stod

stack ut bjöds representanter från

miljön i fokus i alla led.

presentationsfilm så kan Steve Cook,

man såklart göra det på

innovationsledare på Norconsult Astando

skärmen som montern utrustats med.

– Därför valde vi att bygga

HAMPUS BERÄTTAR ATT

montern i trä som är ett håll-

han inspirerades av Mec-

Processen för mötet är framtagen av

bart material och rent este-

cano, därför kan den nya

Norconsults innovationsledare och

tiskt kommer det hålla över

syftar till att hämta goda idéer från

tid, säger Hampus Rendmar

personer som inte vanligtvis ingår

som varit ledande i skapan-

i arbetsgruppen.

det av montern.

Norconsults olika marknadsområden in till ett så kallat kreativt startmöte.

Hampus Rendmar, arkitekt på team Arkitekter

– Efter en nulägesanalys tittade

Något som diskuterades på det

vi på vad som kunde bli bättre. Det

kreativa startmötet vara att montern

montern storleksanpassas. När mässan är över plockas delarna isär och packas

sedan ned i bygglådor. – Den fick ett varmt mottagande på premiärvisningen på Business Arena

visade sig att montern upplevdes

upplevdes statisk och att det var svårt

i Stockholm tidigare i höst. Montern

trång, oflexibel och statisk, säger

att byta ut budskap på egen hand.

följer också vårt nya inrednings-

Steve Cook, innovationsledare på

Därför valde arkitekterna att inte-

koncept i entrén till huvudkontoret

Norconsult Astando.

grera en griffeltavla i monterväggen.

i Göteborg. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Montern i korthet För att uppfylla önskemål om flexibilitet och hållbarhet kan montern storleksanpassas och återanvändas. Möbler och annan inredning kan fällas ihop för att rymmas i platta paket. Montern är utrustad med griffeltavla som kan användas vid föreläsningar. Designmässigt består montern av klassiska modulformer i trä som kommer hålla över tid.


18 projekt // TEX T MARIA BARD

Vi erbjuder kommuner, statliga verk och privat näringsliv konsulttjänster inom arkitektur, bygg, samhällsplanering, infrastruktur och transport, vatten och miljö, energi, industri och data. Vi är med våra kunder hela vägen – från vision till verklighet – och genomför alla uppdrag med tydlig miljöprofil.

  Arkitektur   Bygg & Fastighet   Energi   Industri   Infrastuktur   IT

  Miljö   Olja & Gas   Risk & Säkerhet   Samhällsplanering   Vatten & Avlopp

NORCONSULT

VÅRA MARKNADSOMRÅDEN

Framtidens bilanläggning

S

nabb service, öppenhet och nya

genom att den visuella kontakten mellan bil-

möjligheter för både bilhandlare och

hall och verkstad ökas genom stora glaspartier,

40 minuter. Luckan är för

kunder. Genom ett nära samarbete

berättar Michael Moberg, ansvarig arkitekt på

kort för att kunden ska

med Volvo, har Norconsults arkitek-

team Arkitekter.

– I dag satsar man på utseende, kvalitet och miljö, och då vill vi även visa upp det för bilhallskunderna. Till exempel

lämna sin bil och komma tillbaka. Det innebär att

ter designat en ny typ av bilanläggning som ligger vid Volvo i Göteborg.

– Service tar inte mer än

ANLÄGGNINGEN INHYSER BÅDE bilhall,

bilhandlaren har kvar kun-

verkstadsservice och däckhotell. Den har

den i upp till en timma. Då

dessutom designats enligt ett nytt koncept, som innebär att två tekniker arbetar på bilen.

Michael Moberg, arkitekt på team Arkitekter

kan handlaren exempelvis låta kunden provköra nya bilar. Men det finns också möjlighet att shoppa i butiken, fika eller jobba. n

Volvos bilanläggning i Torslanda •  Anläggningen riktar sig enbart till Volvoanställda, men är ett bra exempel på hur övriga Volvoanläggningar gestaltas i landet. •  Ledorden är öppen-

het och transparens mellan de olika avdelningarna, vilket skapar kontakt och gemenskap. •  Ett genomgående miljötänk präglade designprocessen.

SHUT TERSTOCK

Nya beräkningar lokaliserar buller FÖR HÖGA BULLERNIVÅER påverkar

plank skulle sänka ljudnivån för flest personer.

hälsan negativt, och nu vill Trafikverket

De kommer även att använda beräknings-

skaffa sig en översikt över vilka hus som är be-

resultaten för att kunna svara på klagomåls-

rörda. Norconsult har därför fått i uppdrag att

ärenden. Det sparar dem tid och säkerställer

beräkna ljudnivåer vid samtliga hus i Sverige

att alla ärenden behandlas likvärdigt, berättar

som ligger vid statliga vägar, vilket möjliggör att

Anders Axenborg , miljö- och trafikutredare

Trafikverket kan prioritera åtgärder som ger stor

på Norconsult.

samhällsekonomisk nytta. – Nu kan de till exempel se var ett buller-

Beräkningarna har tagits fram länsvis och nästa vår ska beräkningar vara klara. n

NORCONSULT I DAG # 2 2019


19

STORT UPPDRAG I NATURSKÖNA GÖKEGÅRD

Norconsult kommer att hålla i samordning av de olika byggaktörerna och fastighetsägarna under genomförandet av detaljplanen för bostäder och handel i Gökegård i Partille

REGION KALMAR LÄN

SHUT TERSTOCK

utanför Göteborg. Uppdraget kommer ur ett ramavtal med Partille kommun.

Vattenverk ställer krav på grundlig utredning Norconsult löser geokyla för Länssjukhuset i Kalmar Med hjälp

NORCONSULT ARBETAR JUST

nu med att projektera geo-

Unik kulturmiljö, miljöhänsyn och grundvattenbildning. Norconsult utreder förutsättningarna för Uppsalas nya vattenverk – och det är många frågeställningar att ta hänsyn till.

av Norconsults

kyla för Länssjukhuset i Kalmar.

styrsystem kan

DET SOM KALLADES en lokaliserings-

För stora byggnader och industrier

geokylan drift-

studie för Uppsalas tredje vattenverk vi-

är geokyla både miljövänligt och

sättas och inte-

ekonomiskt energisystem, berättar

greras med kyl-

Alexander Svensson som är auto-

aggregat och

mationsingenjör på Norconsult.

ventilation

– Man har borrat sex ”varma och kalla” brunnar. Vattnet i brunnarna

i byggnaden.

Alexander Svensson, automatingenjör på team El & Automation

– Vi programmerar systemet

sade sig vara ett komplext uppdrag. I dagsläget arbetar både erfarna vattenkemister, miljö- och landskapsutredare, hydrogeologer, geotekniker och projektörer med frågeställningar kring hur ett framtida vattenverk skulle kunna se

används sedan till att värma bygg-

och hjälper kunden att få till en

ut och vara beläget. Det finns mycket

naden på vintern och kyla den på

bra lösning, berättar Alexander

att ta hänsyn till, såsom grundvatten

sommaren.

Svensson. n

och infiltration, risk- och sårbarhet och

Anna Johansson, VA-projektör på team VA-teknik & Process

inte minst Uppsalas känsliga kulturmiljö. Norconsults VA-projektör, Anna Johansson, och Bo Berghult på team

Projektleder för bättre investeringar

VA-teknik & Process, ingår i projektets kärngrupp.

Bo Berghult, vattenkemist på team VA-teknik & Process

– Det är väldigt många discipliner från Norconsult som är

FÖRBÄTTRAD KVALITET OCH ökad kapacitet,

inblandade i det här projektet. Dels olika kontor i Sverige,

det är syftet med investeringsprojekten som

men även ett par norska kontor, berättar Anna Johansson.

Norconsults Christian Skoglund, team Industri, driver för Mondi Dynäs i Kramfors. Företaget tillverkar oblekt

FÖR ATT RINGA in frågor som man behöver titta vidare på,

säck- och specialkraftpapper, och med hjälp av

har man använt sig av Norconsults så kallade innovations-

Norconsults projektledare kan de se över kostnad och vinster med planerade investeringar. – Vi medverkar även i Mondi Dynäs säkerhetsprogram. Säkerhetsarbetet är något som genomsyrar hela deras verksamhet, berättar Christian Skoglund. n

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Christian Skoglund, projektledare på team Industri

process. Under en två dagar lång workshop, spånade kompetenser inom Norconsult och Uppsala Vatten tillsammans. Enligt Bo Berghult innebar det ett lyft för projektet. – Innovationsprocessen gjorde att projektet tog nya vändningar och blev brett förankrat hos beställaren. n


20

GENERATORBYTE MED KIRURGISK PRECISION När en av EON Värmes två generatorer vid anläggningen i Norrköping dömdes ut vände man sig till Norconsult om råd: skulle man reparera eller köpa en helt ny? Valet föll på det senare, vilket skulle leda till en lika vindlande som detaljerad utmaning gällande tid, millimetrar och vindhastighet.

L

ångt ut på Händelö, en konstgjord ö i Norrköpings hamn där industrier ligger sida vid sida med naturskyddsområden och sommarstugor, sticker Händelöverkets bolmande skorstenar upp ovanför trädtopparna. Härifrån förser EON Värme Norrköping och Söderköping med el och fjärrvärme, allt som oftast utan större dramatik. Men vid midsommar 2016 fick man ett negativt besked: en av verkets två generatorer som stått på platsen sedan 1982 var i så dåligt skick att den antingen skulle behöva repareras eller bytas ut mot en ny. – Vad var inte en utmaning? säger anläggningschefen Henrik Lundberg med ett snett leende när vi är på väg in i anläggningen och jag frågar honom om det test man nu ställdes inför. Han utvecklar:

NORCONSULT I DAG # 2 2019


TEX T MARCUS JOONS FOTO SAR A MAC KEY

//följ med 21

Den nya generatorn skulle ha exakt samma längd och höjd som den gamla. Dessutom skulle den paras ihop med allt annat från den utdömda generatorn från 1982. Att den var placerad mitt i lokalen innebar att den 135 ton tunga generatorn togs in genom ett hål i taket.

Henrik Lundberg, anläggningschef på EON Värme Norrköping

Claes Svensson, projektledare på EON Värme Norr köping

Hans-Åke Eriksson, uppdragsledare på team Elteknik

– Vissa anläggningar i Europa har drabbats av stopp NÄR MAN TILLSAMMANS med Norconsult tagit fram i upp emot ett år då man inte upptäckt fel i tid vid sina offerter för reparation av den befintliga generatorn anläggningar. Sedan säger det bokstavligen smacke- och ställt detta mot att köpa en ny föll valet på det libang. Då pratar vi inte om ett inkomstbortfall på ett senare, då det i princip rörde sig om samma pris. par miljoner utan snarare om tiotals miljoner i veckan – När man köper en ny maskin har man ju dessutom som tickar iväg. möjligheten att som i det här fallet åka till fabriken Claes Svensson, som blev projektledare för genera- och prova igenom den innan leverans. Vid en repatorbytet, flikar in. ration är det mycket svårare att kvalitetssäkra, säger – När vi vid tiden gjorde förstudieanalysen av ge- Hans-Åke Eriksson när vi klipper sista trappstegen för neratorn fick vi höra att den kunde hålla i två år, men att komma in i hallen. att den lika gärna bara skulle hålla i två veckor. Den Men att beställa en generator och få den på plats skulle i vilket fall som helst inte hålla någon längre tid. på en anläggning som förser hundratusentals männDet gällde med andra ord att agera snabbt. Bland iskor med värme och el är ingenting som görs i en det första Lundberg och Svensson gjorde var att kon- handvändning. Detta märks när vi tar oss in i hallen takta Norconsults Hans-Åke Eriksson. Tillsammans där generatorn sedan 1982 stått på samma plats – med kollegan Rolf Johansson åtog han sig projektet. bokstavligen mitt i anläggningen. Rör och ledningar – Vi blev rekommenderade Hans-Åke då ryktet i skinande metall går om varandra. Dessutom påminsa att han var bäst när det kommer till generatorer, ner alla varningstrianglar rörande stark ström vilka förklarar Henrik Lundberg. Det finns ytterst få ge- krafter som finns här inne. neratorexperter i Sverige. Man måste förstå hur de är – Det är ytterst komplext att byta ut en generator, uppbyggda och mekanismen runt dem, vilket inte så och inte blir det lättare när den är placerad som här, många är insatta i då man köper dem på en interna- säger Hans-Åke Eriksson när vi alla tar oss fram till tionell marknad. den nya generatorn.

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN


22

Generatorbytet hos EON Värme Uppdraget Norconsult har på uppdrag av EON Värme agerat konsulter vid byte av generator och nytt generatorställverk vid sin anläggning på Händelöverket utanför Norrköping. Tidsplan Norconsult fick uppdraget sommaren 2016 och var med fram till det att den nya generatorn var på plats och uppkopplad mot nätet 1 november 2018. Utmaningar Den största utmaningen har varit att få en ny generator från 2018 att på millimetern passa in på samma plats där den tidigare generatorn från 1982 stått.

Det är så hög ljudvolym att Henrik Lundberg först – Vi hade vår lilla lucka med tid, sedan skulle de får utveckla svårigheterna med att få generatorn på vara i Tyskland eller i Frankrike, och då drar de bara plats först när vi lämnar hallen: oavsett hur det har gått, säger Henrik Lundberg. – Den nya generatorn skulle på millimetern ha exDet gällde nu att ha tur med vädret. akt samma längd och höjd som den gamla och paras – Vi uppdaterade våra väderappar om och om igen, ihop med allt annat från 1982, som det inte ens fanns säger Claes Svensson. Det får inte blåsa mer än sex fullständig dokumentation till. Den skulle placeras sekundmeter i byarna när man ska göra sådana här på samma pelare på exakt samma ställe och kopplas lyft, vilket nästan är lika med vindstilla. in mot turbinen på precis samma sätt. Dessutom var – Annars blir generatorn till en rivningskula, fyller den på grund av sin placering mitt i lokalen tvungen Henrik Lundberg i. att tas in genom ett hål i taket som vi skapade ett När generatorn var plats gick sedan driftsättaren skjutbart tak till. igenom ett hundratal sidor testdokumentation. Alla Bara det här lyftet in genom taket var extremt spe- inställningsparametrar ställdes in. Allt för att sedan cialiserat. Lyftkranen som skulle placera den 135 ton dubbelkollas. tunga generatorn på plats anlände från Finland med 48 långtradare. TILL SIST, PÅ ALLA helgons dag 2018, ivrigt påhejad av Claes Svensson och Henrik Lundberg, kopplade DÅ SOMMAREN 2018 var extremt varm så väl i Sve- driftsättaren upp generatorn och matade ut mot rige som i hela Europa hade ursprungsplanen om nätet. Klockan var halv sju på kvällen. Det hade nu att transportera upp generatorn på Elbe försenats då gått nära ett och ett halvt år sedan den gamla generavattenståndet i den tyska floden var för lågt. I stäl- torn uppfattats som en haveririsk. – Det var… en befriande känsla, säger Claes Svensson. let hade den nu fått monteras isär i mindre delar för Henrik Lundberg instämmer. att sedan flyttas och lastas på längre upp i floden där – Nu får vi ju av säkerhetsskäl inte ha någon alkohol vattenståndet var högre. I och med att lyftkranen och besättningsmän till densamma bokats ett år i förväg här på området så det fick på sin höjd bli lite Pommac. ledde transportförseningen till att det blev bråttom Men ett par veckor senare firade vi med champagne och cigarr och en finare middag inne i Norrköping. n när generatorn så till sist anlände till Norrköping.

NORCONSULT I DAG # 2 2019


// visste du att? 23

SIMON GELDNER

TEX T MARIA BARD

Tillsammans i Norconsultkoncernen är vi 3 800 medarbetare med kontor och uppdrag världen över. Norconsult AB har huvudkontor i Göteborg och vi har distriktskontor över hela Sverige.

ALLTID NÄRA

Uppfann en magnetisk stigbygel En magnetisk stigbygel och sula. Tanken slog Norconsults Marina Mossberg när hon red en nervig arabhäst – nu hjälper hennes stigbygel ”Ophena” ryttare att hålla sig kvar i sadeln. MARINA MOSSBERG ARBETAR

entreprenörs-

som trafikutredare på Norconsult

skola. Marina

i Göteborg, men på fritiden är hästar

Mossberg är fort-

och ridning hennes stora passion. Och

farande delägare

det var när hon kom i kontakt med

i företaget, men

en nervig arabhäst som ingenjören

har nu överlåtit

i henne tog klivet in i hästsporten.

driften till de två

– Han hoppade väldigt högt, och

Vi har 27 kontor i Sverige

Marina Mossberg, trafikutredare på team Trafik

duktiga entre-

det var lätt att tappa stigbyglarna. Då

prenörerna Simon Geldner och Anton

började jag fundera på om det fanns

Fast. Sen drygt ett halvår tillbaka

något ingenjörsmässigt sätt att lösa

finns den magnetiska stigbygeln och

problemet på.

sulan ”Ophena” ute på marknaden.

Hon började experimentera med olika magneter och provade att pla-

–  N U FINNS DET en hel del ryttare

cera dem i ridskon. Resultatet blev

som använder den. Särskilt folk som

en bra kontakt med stigbygeln, sam-

har nerviga unghästar gillar att man

tidigt som man inte sitter fast. Hon

inte tappar fotfästet, men att man

bestämde sig för att gå vidare med

inte kan fastna. Det ger en extra

idén och fick kontakt med Chalmers

säkerhet. n

Trafikutredare och medaljör i triathlon PÅ NORCONSULT ARBETAR

numera en SM-medaljör i tri-

meter löpning. – Jag tog ut

athlon. Robert Kallin, som är trafik-

mig väldigt under

utredare på team Trafik i Göteborg,

loppet, så jag för-

BORLÄNGE

SKELLEFTEÅ

GÖTEBORG

SOLLENTUNA

HALMSTAD

STOCKHOLM

HELSINGBORG

SUNDSVALL

HUDIKSVALL

UMEÅ

JÖNKÖPING

UPPSALA

KALMAR

VARBERG

KARLSKRONA

VÄSTERÅS

KARLSTAD

VÄXJÖ

LUDVIKA

ÄLVKARLEBY

tog inte mindre än tre titlar under

stod inte med en

sommaren 2019. SM-silver i olympisk

gång att jag hade

distans, SM-guld i duathlon (cykling

vunnit. När det

LULEÅ

ÖREBRO

och löpning) och SM-guld i medel-

sjönk in blev jag

MALMÖ

ÖRNSKÖLDSVIK

distans, där det ingår 1 900 meter

väldigt glad. SM-guld var målet med

MÄRSTA

ÖSTERSUND

simning, nio mil cykel och 21 kilo-

säsongen, berättar han. n

PITEÅ

SAMHÄLLSBYGGAREN MED HELHETSSYN

Robert Kallin, trafikutredare på team Trafik


Avsändare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

TEX T FREDRIK FERMÉN FOTO EMIL MALMBORG

NATUREN TROGEN

Från Tyskland, via Madagaskar och slutligen till Lund. Dagmar Cloughs väg till Norconsult har inte varit spikrak, men naturen har löpt som en röd tråd genom kurvorna.

P

å universitet i tyska

bestämde vi oss för att stanna,

Göttingen studerade

säger Dagmar.

Dagmar Clough bio-

logisk mångfald och

ekologi. Eftersom hon ville prakti-

Men trots den nyvunna kärleken till Sverige var det något som skavde. På universitetet i Lund

sera sina kunskaper i verkligheten

ägnade hon sig åt ekologiska

begav hon sig till Madagaskar när

frågeställningar, naturvård och

tillfället dök upp.

ekosystemtjänster, fast framför

– Där gjorde jag min doktors-

allt teoretiskt.

uppsats om lemurers parningsbe-

– Jag sökte mig så småningom

teenden och hur det påverkas av

till Norconult för att jag ville ville

parasitinfektion, berättar Dagmar.

praktisera mina kunskaper på riktigt. Nu jobbar jag med att hitta

DAGMAR CLOUGH Miljökonsult ÅLDER 42 år BOR: Lund. FAMILJ: Man och två barn. FRITID: Friluftsliv och körsång. DET BÄSTA MED MITT JOBB: Att jag får arbeta med hållbara projekt och ekosystem.

TILLBAKA I TYSKLAND fick hon en

lösningar för att bevara naturen

tjänst vid Göttingens universitet

och hitta miljövänliga lösningar.

där hon fortsatte att forska om eko-

Exempelvis kan det vara att ta

logiska interaktioner bland vilda

fram andra passager för djur när

djur. Några år senare flyttade både

en ny väg ska dras,

Dagmar och maken till Sverige

säger Dagmar. Hon fortsätter:

efter att hon blivit erbjuden en forskartjänst vid Lunds universitet. – Vi föll för Sverige och naturen här. Eftersom barnen också trivdes

– I dag är vi många som har klimatångest, då känns det bra för mig att bidra lite till en bättre värld genom mitt jobb. n

Profile for norconsultSE

Norconsult Idag 2-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...

Norconsult Idag 2-2019  

I vår kundtidning "Norconsult idag" berättar vi om vår verksamhet, olika projekt, medarbetare och mycket mer. Tidningen har en upplaga på 40...