Page 1

Bijlage 1: MI-schema: voorbeeld

Activiteit/ omschrijving Drama Emotiespel

Visueel

Auditief

Kinesthetisch

Interpersoonlijk

Intrapersoonlijk

Natuur

Linguïstisch

Mathematisch

Uitbeelden en kijken

Inspelen op teksten

Uitdrukken met je lijf

Is altijd een uiting van wat innerlijk leeft

x

Spelen met teksten en woordgrapjes

x

Survivaltocht spel

Spel doet aanspraak op ruimtelijk inzicht

Geluiden maken

Fysiek spel

Voorstellen , inleveren en meeleven Inspelen op elkaar en als groep acteren

x

Speelt zich af op een zgn landschap

x

Logische opbouw en indeling van de ruimte

Verwondering over effecten

Combinatie beeld en klank

Je handen zijn aan het toveren

Inleven gevoelens

Reflecteren op eigen ideeën

Natuur nabootsen

Verhaal maken

Uitzoeken wat gebeurt met de voorwerpen t.o.v. de lamp

Beeldend schimmenspel

7c. Meervoudige intelligentie - bijlage 1 - Linsey Vermeir  

Combinatie beeld en klank Voorstellen , inleveren en meeleven Natuur Linguïstisch Mathematisch Natuur nabootsen Inter- persoonlijk Intra- pe...

Advertisement