Page 1

8.

 Activiteitenbus IDEE 4

DEFINITIES VAN EVENWICHT LINSEY VERMEIR

 Vooraf: De meervoudige intelligenties van de leerlingen zijn in kaart gebracht. Doel: De leerlingen maken per groepje een boekje over evenwicht. De verschillende leergebieden worden in deze les geïntegreerd. Annelies Steels, Elke Celie, Jeroen Van Hecke, Linsey Vermeir, Niels Fernhout, Nina Van de Vyver, Vanessa Van De Vyver, en Yoshi De Meyer Bachelorproef club 174 - 2011/ 2012

Maak samen met de leerlingen een brainstorm rond ‘evenwicht’ (activeer hun voorkennis, dit kan ook a.d.h.v. foto’s) De kinderen worden in groepjes van 8 leerlingen gezet. De verschillende intelligenties zitten hierin aanwezig. De opdrachten zijn voor alle leerlingen, ze moeten per groepje samen zoeken naar een oplossing. De leerkracht zegt niet specifiek wie wat moet doen, ze zetten hun sterktes onbewust in. Opdrachten: - Maak een mindmap rond evenwicht. (mathematisch en visueel) - Maak een elfje over evenwicht . (verbaal/linguïstisch) - Maak met je groepje een pose waarbij iedereen zich probeert te balanceren. Neem hiervan een foto. (kinesthetisch) - Zoek een liedje dat je doet denken aan evenwicht ( leerlingen mogen hiervoor de computer gebruiken). (auditief) - Teken een landschap dat voor volgens jullie in evenwicht is. (natuur en visueel) - Elk groepslid tekent, schrijft, maakt een liedje, …iets wat voor jou evenwicht is.


 Intra- en interpersoonlijke intelligentie zitten in deze opdrachten verweven. De leerlingen moeten samenwerken en ze moeten eerst voor zichzelf denken voor ze dit met de groep kunnen delen ( reflectie)

MATERIAAL Computer Papier Kleurpotloden Camera

AANTAL PERSONEN Ongeveer 20 personen

TIJDSBESTEDING 1 tot 2 uur dit is afhankelijk van de groepsamenstelling

 De leerlingen maken samen een boekje over evenwicht.  Wanneer iedereen klaar is, stelt elk groepje zijn eindresultaat voor.  Ze geven na elke voorstelling een tip en een complimentje aan elkaar. Op deze manier kunnen kinderen van elkaar leren.

8. Definities van evenwicht - Linsey Vermeir  

Doel: De leerlingen maken per groepje een boekje over evenwicht. De verschillende leergebieden worden in deze les geïntegreerd. DD EE FF II...

Advertisement