Brochure plateauKunst 2023

Page 1

plateau K u n s t

1
26 /27 augustus 2023 11.0017.00 uur

1 Parkeerwei

Kloppend hart

Bernadette Huijbers, Coen Eckhardt.

2 Gasthuis 18

Ben Wisman, Dave de Leeuw, Han Rameckers, Rob Hanssen.

3 Gasthuis 20, binnenhof Baukje Spaltro, Rene Reynders, Pleun Moons.

4 Reutjesstraat 1 Remi van der Linden.

5 Gasthuis 75, schuur

Floris Postmes, Raymond Moonen, Mike Moonen, Caroline Sarneel.

6 Gasthuis 79, Van Tienhovenmolen

Ton Slits, Ines van Rooyen.

7 Klein Welsden 23

Henk Speth, Mischa Drescher, Lotte Jacobs, Roland Visser.

8 ‘ t Rooth 9

Max Dauven, Joop Vugs, Ap Verheggen.

9 ‘ t Rooth 17

Milous Heunks, Juan Heurter en het Kunstspel.

10 ‘t Rooth 24

Rob van Acker.

11 Gasthuis 55a

Marta Volkova en Slava Shevelenko, Francis Feidler, Frits van Roon.

12 Gasthuis 67, Boomgaard Franse Steeg Tinka Pittoors, Theo Crijns.

13 Terblijt Lindenstraat 29

Mattanja Coehoorn, Hans Vos.

14 Terblijt Muntweg 5 Merlin Kater, Nowah Kater.

15 Terblijt Lindenstraat 21 Keetje Mans, Peter Crombach, Gerard Schuwirth.

16 Terblijt Lindenstraat 9

Ubaldo Sichi, Vivianne Schuijren, Ben Leenen, Jos Augustines.

17 Gasthuis 14, Blauwe Huis Eddie Symkens, Marielle Wintgens, Pacceka Studio.

18 Sibberkerkstraat 58 Roos Roberts, Joey Roberts, Elly Pingen, Ger Pirson, Bernadette Huijbers, Jan Heijnen, Michel van Henten, Hans Bekkers, Loe In De Braekt.

Een (gratis) pendelbus rijdt langs alle locaties en blijft rondrijden zodat iedere bezoeker alle locaties kan bezoeken.

een (gratis) taxi rijdt naar locaties 7 en 18 op verzoek, dus buiten de pendelbuslijn om.

Centrale parkeerplaatsen Gasthuis 20

hoek Franse Steeg

Tienhovenmolen

Alle presentaties zijn vrij toegankelijk. Alle kunstwerken zijn te koop!

3 P R T
en deelnemende kunstenaars, plateau Margraten. plateaukunst.nl plateauKunst
Locaties
1 12 6
Van
Niet parkeren in de berm ! Eten en drinken. Enchanthee Café ‘t Plateau Kom zoveel mogelijk op de fiets.

plateau K u n s t

PlateauKunst editie 17, wordt gekenmerkt door het informele karakter waarbij bezoekers kunnen genieten van actuele kunst in een unieke omgeving: in boerderijen, schuren, atelier, molen, boomgaarden, weilanden, midden in het prachtige landschap van het plateau van Margraten.

Dit jaar is het Sibberhuis vanwege verbouwing niet beschikbaar, is het kantoor in Gasthuis verhuurd en de zolder in ‘t Rooth verkocht, maar we hebben oplossingen gevonden. Bovendien is de geheime tuin van de Sibberkerkstraat 58 voor dit weekende toegankelijk.

PlateauKunst is een feest van herkenning, verwondering, nadenken, discussiëren, amuseren, waar iedereen elkaar respecteert, zich veilig voelt en in gesprek gaat.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om Vriend van PlateauKunst te worden. Op de achterkant staat hoe.

Alle kunst is te koop en de opbrengst is volledig voor de kunstenaars.

PlateauKunst wordt gedragen door de bewoners, vrijwilligers, subsidiegevers en de kunstenaars, en misschien door U. Wij verheugen ons op een geweldig weekend.

4

Kloppend hart, Bernadette Huijbers, Coen Eckhardt PARKEERWEI 1

Harteleed, hartgrondig, hartelijk, hartstocht, hartslag, hartstikke, hartsvriendin, hartverheffend, harttransplantatie, hartverscheurend, hartewens, hartig, hartcoherentie.

Dat laatste zou bereikt kunnen worden door de gigantische hartslag die aanwezig doch bescheiden een heel eind in de omgeving te horen zal zijn.

Concept: Bernadette Huijbers Techniek: Coen Eckhardt

5

De vormgeving van de sieraden die ik maak, ontstaat uit de keuze van het materiaal.

De beperkingen en de mogelijkheden van het materiaal en de geëigende technieken van bewerken en verwerken zijn bepalend voor de vorm van het sieraad.

De laatste jaren wordt mijn werk gerealiseerd door gebruik te maken van 3D printtechniek.

De sieraden zijn geprint in kunststof, sommige zijn later gegoten in zilver eventueel gecombineerd met goud en steentjes.

Naast dit kleinere werk heb ik soms de behoefte om groter te werken.

Door het verdwijnen van de gloeilamp en de opkomst van de ledverlichting, waarbij bijna geen warmte vrijkomt, zijn de lampen ontstaan: een combinatie van 3D printtechniek, metaal en kunststof. benwisman.nl

6 2 GASTHUIS 18 Ben Wisman

Dave de Leeuw (Heerlen 1981) woont en werkt in Maastricht. Hij wordt vertegenwoordigd door Josilda da Conceição Gallery in Amsterdam.

Zijn oeuvre bestaat uit muurschilderingen, video-installaties, tekeningen, schilderijen en sculpturen. De Leeuw is een echte multidisciplinaire kunstenaar.

De meest recente werken van Dave de Leeuw zijn dan ook een combinatie van keramiek, tekeningen en schilderijen. De rake intuïtieve lijnen uit zijn tekeningen en schilderijen worden naadloos vertaald naar de vormen in zijn sculpturen. Deze werelden smelten samen tot een nieuwe. De resulterende kleurrijke figuratieve installaties zijn een reflectie op de chaotische orde en balans die zijn wereld dynamisch houden.

Het verhaal gaat over de mens, over de man en de vrouw die als vergankelijke fragiele strijders vechten tegen het grote niets door simpelweg te bestaan.

Het scheppen van deze alternatieve wereld ziet De Leeuw als noodzaak, het is een spiegel die bij nader inzien wellicht even bizar is als onze eigen magische wereld.

De werken van Dave de Leeuw maken onder andere deel uit van de collecties Kunstmuseum Den Haag, Gemeentemuseum Helmond en diverse publieke en private collecties.

7 Dave de Leeuw GASTHUIS 18 2
davedeleeuw.com
Prins Universe sculptuur van keramiek 15 x 15 x 35 cm 2023

abstract emotions 2021, 220 x 180 x 6cm, acryl op doek.

Het oeuvre van beeldend kunstenaar Han Rameckers toont zijn unieke blik op de huidige tijdgeest. De experimentele en speelse aanpak, het gebruik van onconventionele materialen en een breed scala aan kunstvormen, technieken en kleuren vormen de leidraad van Rameckers werk. Met zijn schilderijen, installaties van afval en gebruikte voorwerpen, tekeningen en aquarell en nodigt hij de kijker uit tot een maatschappelijk gesprek:

“What are we doing here?” Isabel Ferreira de Sousa, 2023

info@hanrameckers.nl

hanrameckers.nl

instagram: rameckershan

8 2
GASTHUIS 18 Han Rameckers

Rob W Hanssen schildert een web, in een vorm gebaseerd op een molensteenkraag. Hij onderzoekt al langer de formele mogelijkheden van deze kragen, die we kennen in verf (van schilderijen). Hij probeert hiermee voor een belangrijk deel het niet zichtbare uit te beelden. Daarin lijkt hij op een abstract schilder, maar het werk blijft figuratief.

De kraag bevindt zich in deze observatie als bemiddelaar tussen voelen en denken. Het resultaat is geen droge studie, maar een schilderavontuur.

Want voor Rob W is zowel schilderen (emotie) als denken daarover een spannende aangelegenheid.

robhanssen.nl

9 Rob W Hanssen GASTHUIS 18 2

City Sphere SO36

Sinds 2015 schildert Baukje Spaltro City Spheres. Per wijk verbeeldt ze met kleur het verborgen karakter van die (gentrificeerde) wijk. Eerst in de wijk dan in haar atelier. Dit onderzoek is geïnspireerd op de trilogie Sferen van filosoof Peter Sloterdijk.

City Sphere SO36 toont de vliedende en verborgen identiteit van de Berlijnse wijk Kreuzberg, 30 jaar na de val van de muur. City Spheres gaan over de identiteit van de wijk die we samen bouwen en hoe we die waarnemen.

De sterk verzadigde kleuren refereren zowel aan de kleuren van onze computerschermen als aan het irrationale en verborgen aspect van de genius loci, de sfeer van een plek.

Spaltro nodigt uit anders naar de stedelijke ruimte te kijken door de aandacht op deze onzichtbare stedelijke identiteit te vestigen. Want het onzichtbare en het niet concrete bepalen meer dan we denken.

baukjespaltro.com

10 3
GASTHUIS 20 Baukje Spaltro

renereynders@hetnet.nl

11 Rene Reynders GASTHUIS 20 3
Thema: Ik, en de ander “Attention is a moral act.”
(I. McGilchrist)

De verbinding met de natuur en haar cyclische processen ligt ten grondslag aan mijn kunstpraktijk. Ik zie de tuin als een manifestatie van mijn verbinding met de aarde waarbij de samenwerking tussen de seizoenen, de maan en mijn interventies tot een samenspel leidt dat zich continu transformeert. Alles waar de tuin voor staat - het paradijs, het vrouwelijke en het heksachtige gebruik en bewapening van planten - neem ik mee in mijn schilderproces.

Naast de wisselwerking tussen mijn tuin en het atelier, heb ik in de kloostertuin van Hoogcruts een labyrint aangelegd volgens de principes van de permacultuur. Groenten, kruiden en bloemen begrenzen het gebogen en cirkelende pad naar het midden. Het pad

door het labyrint is van oudsher een metafoor voor de levensweg en geeft vertrouwen dat je altijd in het midden aankomt.

De groenten, bloemen en kruiden uit het labyrint oogst ik en vertaal ik vervolgens naar de tafel. Het eten, uitgespreid als een eetbare compositie, creëert een context voor ontmoeting en gesprek waarin de groeiprocessen in de tuin resoneren. Deze ontmoetingen krijgen vorm in de sporen van het eten op het tafellinnen: een afdruk van de samenkomst, het eten en het labyrint.

Het linnen met de sporen wordt een uitgangspunt voor een schilderij, waarin het groeiproces in het labyrint, de oogst, het eten, en het schilderen zichtbaar blijven.

12 3 GASTHUIS 20 Pleun Moons
pleunmoons.com

Beelden van brons in combinatie met steen of hout.

De spanning tussen en de verbinding van de elementen zijn kenmerkend.

Beelden maken is als tekenen in de lege ruimte.

13 Remi van der Linden REUTJESSTRAAT 1 4

Floris Postmes is multigediciplineerd kunstenaar levend voor, met en in zijn eigen werk en autodidact. Deze bubbel te doen verspreiden als een olievlek zodat ook anderen hierin mee kunnen vloeien voelt als zijn queeste.

Het staal en het vuur vormen voor hem de leermeester die hem begeleidt om zijn boodschap uit te dragen. Werkend vanuit pure zelfexpressie en gedreven vanuit het hart, heeft hij traditionele Japanse technieken naar zijn eigen hand gezet om zo het lijnenspel binnen zijn Damaststaal volledig te kunnen controleren.

Na jaren zelfstudie is Floris nu in staat te ‘schilderen’ in zijn staal door het in alle mogelijke en haast onmogelijke manieren te vouwen. Zo vangt hij de mystiek en romantiek van het bestaan binnen zijn verfijnde en toch aardse koksmessen.

14 5
schuur
GASTHUIS 75,
Floris Postmes
florispostmes.com

Gehuld in onze afgeknipte witte unieke tunieken (badjassen/badjasblazer) en de witte vissershoedjes start ons hedonistische avontuur. De leden van DQ dragen meestal witte kleding dit geeft een beeld van luxe, verhevenheid, reinheid en heeft iets futuristisch. De witte badjas is een hoofdingrediënt in deze garderobe. De badjas met zijn sjaalkraag maakt ons tot playboy, badgast, laborant, arts, Messias, bokser, popster, engel maar ook tot patiënt en loser. Het is ook een erg praktisch kledingstuk met zijn grote zakken, is snel uit en aan kan veel onder gedragen worden bij koude, bij hitte neemt het makkelijk vocht op en draagt fijn open. DQ puur en rein binnen een sjamanistische waarheid. Rituelen van hoedjesvorming op hoofden door mengsels van pate en wit haar. Vuil wit hoort ook in dit verhaal DQ is op missie u te bevrijden van de popmuziek.

Een man heeft 2500 kcal per dag nodig. Gedurende ons verblijf eten we alleen wit voedsel. Wit, de synthese van alle kleuren. Suiker Zoetjes kleine witte uitjes in het zuur Wit brood zonder korst Meel Rijst Feta, Ui, rettich, bloemkool, geschilde radijs en appels Bananen champignons Knoflook Witte wijn, wit bier Wit merk bier mozzarella Het wit van prei glasnoedels Tipp-ex Pepermuntjes Kauwgum, druivensuiker Melkpoeder Latex Alfalfa Asperges alles als het er het seizoen voor is niet uit blik Sommige vis Ei wit gebakken of gekookt de dooiers gooien we weg Paracetamol Zout Witte bonen Witte aubergine Slagroom Vanille-ijs white russian Speed, coke Sperma Witloof, witte kool Kokos marshmallow Melk, blanke vla, karnemelk, yoghurt Grieks of gewoon Yoganaise Witte chocolade Alle transparante dranken, al hebben transparante dranken eigenlijk geen kleur Transparant associeer je toch het meest met de kleur wit Al is wit eigenlijk geen kleur Alleen voor koffie maken we een uitzondering deze drinken we zwart zonder koffie geen leven

15 LOSDQ GASTHUIS 75, schuur 5
16 5 GASTHUIS 75, schuur
Caroline Sarneel carolinesarneel.nl

Dazzling

De Van Tienhovenmolen op het plateau van Margraten wordt van oudsher gezien als een baken. Naast het malen van granen wordt hij nog steeds gebruikt om informatie door te geven. Aan de stand van de wieken valt bijvoorbeeld af te lezen of de molen in gebruik is, of er wordt gerouwd of iets te vieren valt.

Bij oude cultuurvolken symboliseerde de molen een beeld van de omloop van de vaste sterren aan de hemel, die denkbeeldig door een kristallen wereld-as met het middelpunt van de aarde zijn verbonden.

Het bovenstaande inspireerde Ton Slits om voor de 17e editie van PlateauKunst een oogverblindend kunstwerk te maken.

17 Ton Slits Van Tienhovenmolen, GASTHUIS 79 6
tonslits.com

GASTHUIS 79, Van Tienhovenmolen Ines van Rooyen

Soep met een bijzondere perceptie U bent van harte uitgenodigd om een heerlijk bordje soep te komen eten, ieder heel uur een nieuwe ronde.

inesdenrooijen.nl

18 6

Henk Speth

Alle schilderijen zijn gemaakt met eitempera op linnen.

De verf wordt in dunne transparante lagen aangebracht op doek dat zorgvuldig geprepareerd is met een krijtachtige ondergrond. Alle tekeningen zijn met behulp van een speciaal procédé totstandgekomen waarbij, zonder directe aanraking, roet op rijstpapier wordt aangebracht. Hierdoor ontstaat een onvergelijkbaar zwart dat bovendien aan de randen op speciale wijze uitwaaiert. In de tekeningen laat het zwart zich definiëren als negatief licht, als een beeld dat inbrandt.

Thema’s worden ontleend aan de waarneembare werkelijkheid en zijn daarmee noch abstract noch geabstraheerd. De werkelijkheid manifesteert zich als geordende chaos. De natuur kent ordening noch chaos. De mens ordent zijn werkelijkheid, daadwerkelijk of in de geest. Schilderen is een vorm van ordenen. Hiermee kennen wij betekenis toe aan de dingen die we kennen.

henkspeth.nl

Mischa Drescher

“Schilderen voelt voor mij als een ‘vrije val’. Ik stel me open voor het oncontroleerbare, het onvoorspelbare. De vrijheid die dan ontstaat vind ik magisch.

Een tekst, een object, een vorm of een kleur of iets dat mijn aandacht trekt, is het begin van een avontuur. Daarna volg ik de wetten van het moment en weet niet waar het me heen zal leiden. Improvisatie is nodig en nieuwe wegen dienen zich aan. Mijn waarneming wordt aangescherpt, mijn blik wordt ruimer. Ik schilder niet de wereld die je met je ogen ziet, maar de wereld die nog geen beeld heeft.“

19 KLEIN WELSDEN 23 7

Lotte Jacobs

Spontaan, eigenwijs en kleurrijk. Zo zou je de illustraties (en Lotte) kunnen beschrijven.

De kunst om deze te maken: zo min mogelijk nadenken. En vooral niet bang zijn om fouten te maken. Het gekozen materiaal leent zich hier uitstekend voor. Onvoorspelbaar en fijn.

De figuratieve objecten geven de toeschouwer de kans om zelf te bepalen wat er te zien valt.

Roland Visser

In zijn beeldend werk onderzoekt kunstenaar Roland Visser de mogelijkheid om geestelijke processen en belevingen tastbaar te maken.

Processen zoals, het vormen van indrukken, de beleving van ruimte en tijd, de vloeibaarheid van betekenis en betekenisdragers, de vorm en de richting van denkprocessen, het bouwen aan ideeën. Door de werking van deze zeer subjectieve ervaringen inzichtelijk te maken voor anderen, kunnen ze door een toeschouwer worden herbeleefd. Het herbeleven is echter slechts een gewenste bijwerking van het werk.

Het uiteindelijke doel van het werk is om op een bescheiden en poëtische wijze te onderzoeken welke basale geestelijke processen effectief en ineffectief zijn in de verwerking van de realiteit.

20 7 KLEIN WELSDEN 23

The three photographic works in the Heracles series are an exploration of the visual language of men’s rights activists, esoteric fitness influencers, incel culture, and similar players on a wide variety of internet platforms.

On display are compositions consisting of a classic Heracles statue, as well as certain memes, symbols, and viral media that are particularly prevalent in the imagery used by the above-mentioned protagonists.

Certain set pieces are direct quotes to specific individuals: Heracles, for example, is a reference to the radical right-wing online-person Bronze Age Pervert, active since 2013, which has strongly influenced some of these subcultures and propagates a return to supposed role models of the ancient world. The championbelt is a reference to Andrew Tate, who has also become visible in the mainstream in recent months.

Online communication has for too long been seen as irrelevant and trivial, despite the fact that its subcultures have a great influence on how a large proportion of people behave on Internet platforms. Very slowly, this realization is coming to mainstream media. We need to understand the visual languages of these subcultures in order to engage with them. For me, this task is particularly exciting from a photographic point of view, because as a photographer you have an understanding of visual language and how images work.

Memes and viral media are also interesting from a photo-theoretical viewpoint because their fundamental properties - mutating, changing, sharing with other people, producing content as a collaboration - rely on the media specificity of the digital image. The image must be packable and manipulable, otherwise memes and viral media as we know them today could not exist.

In my work, I use almost exclusively analog photographic techniques: the photos are created through long exposures in the photo studio and are not digital collages. I use this concept to place online imagery in the context of artistic photography, making it accessible to a broader audience which might not otherwise frequent subcultural online forums.

maxdauven.de

Info about the submitted photo: Heracles and the Nemean Cat, 2023

Info about the three single works I’m going to show in the exhibition:

* Heracles and the Nemean Cat, 40 cm x 50 cm UV print on stone, 2023

* Heracles Gymmaxxing, 40 cm x 50 cm UV print on stone, 2023

* Heracles fighting his Vitruvian Body, 40 cm x 50 cm UV print on stone, 2023

21 Max Dauven ‘T ROOTH 9 8

ROOTH 9 Joop Vugs

‘ No Comment ‘ 2023

110,5 x 72,5cm acryl/linnen/mdf trycoia

joopvugs.nl

22 8
‘T

Titel sculptuur: ‘Urgent Waterdrop’.

De wereld is in snel tempo aan het veranderen. Droogte en temperatuurstijging teisteren onze planeet meer en meer.

Kunstenaar/Uitvinder Ap Verheggen introduceerde het concept ‘embrace your enemy’ : als omstandigheden veranderen, probeer deze dan in je voordeel te gebruiken.

Warme lucht bevat veel meer water dan koude lucht en op plekken waar het warm is, schijnt ook vaker de zon. Zo kwam hij op het idee om water uit de lucht te gaan winnen, met behulp van zonne-energie. Het water in de lucht (waterdamp) kun je condenseren en zo winnen. Vergelijk het met de druppeltjes water die ontstaan op een koud blikje frisdrank op een mooie zomerdag.

Na uitvoerige testen in Mali komt Verheggen erachter dat bestaande ontvochtigingstechnologie niet meer werkt bij hoge temperaturen en gortdroge lucht. Vandaar dat hij zelf aan de slag is gegaan. De vernieuwende blik van een kunstenaar kan verder reiken dan de bestaande grenzen. Verheggen heeft samen met zijn vriend Peter van Geloven een nieuwe en inmiddels gepatenteerde condensatietechnologie uitgevonden die zelfs efficiënt werkt in de meest extreme klimaten op onze planeet én waar bestaande technologie niet eens meer kan werken.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken met zijn uitvindingen en visies heeft Verheggen steeds video’s gemaakt en ‘kunstwerkjes’ gebouwd om te laten zien dat er oplossingen zijn voor onze meest urgente problemen. Voorbeelden daarvan zijn geëxposeerd in Museum Beelden aan Zee. Maar ook tot ver buiten onze landsgrenzen zijn Verheggens ‘Art meets Science’ projecten onder de aandacht gekomen. ‘Kunst’ is volgens hem het meest toegankelijke medium om veel mensen te bereiken en op een andere manier te betrekken in de klimaatdiscussie. Er zijn oplossingen voor ons klimaatprobleem maar we hebben geen tijd meer om deze zo snel als mogelijk toe te gaan passen.

Een van de eerste modellen, de DC02, een kubus gemaakt van zonnepanelen met in het centrum een wateropwekker, heeft een permanente plaats veroverd in Museum One Planet in Den Haag. Andere modellen, waaronder een complete off-grid akker met graan, zijn tijdens een geïmproviseerde tentoonstelling aan het publiek getoond. Vorig jaar werd een voorlopig hoogtepunt gepresenteerd tijdens The Dubai World Expo. Verheggen liet het dagelijks regenen in het Nederlandse paviljoen. Met zijn nieuwste apparaat, verpakt in een klein formaat container dat op het dak werd geplaatst, maakte hij dagelijks gemiddeld 1200 liter schoon en ijskoud water. Dit werd gewonnen uit de droge en extreem hete woestijnlucht. De technologie werd aangedreven door zonnepanelen die op het dak gemonteerd waren. Het water stortte 15 meter naar beneden om het publiek te laten zien en zó tastbaar te maken, wat innovatieve technologie in de toekomst voor ons kan betekenen.

Zijn projecten genieten al vele jaren over de hele wereld bekendheid, maar toch is Ap Verheggen niet vergeten waar zijn verhaal begonnen is. Wanda Reiff heeft hem tijdens zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht zijn eerste podium gegeven, waar hij ook kennis maakte met zijn grote vriend Joop Vugs, met wie hij nog steeds veel contact heeft en in het verleden diverse kunstprojecten heeft gerealiseerd.

Tijdens PlateauKunst 2023 presenteert Verheggen de ‘Urgent Waterdrop’. Een sculptuur van vele delen hout, geïnspireerd op een vallende waterdruppel. Een explosie van kracht, gevat in een enkele momentopname, met een urgente boodschap.

Meer informatie over het werk van Verheggen is te vinden op:

sunglacier.com apverheggen.com HERO

Ap Verheggen ‘T ROOTH 9 8

‘T ROOTH 17 Milous Heunks

De beeldtaal van Milous Heunks is herkenbaar. Zij maakt gezichten en mensfiguren soms ook meerdere op een doek. Met verschillende materialen bouwt ze haar werk op zoals acrylverf, tekenmaterialen, inkt, krijt en worden de stoffen en materie duidelijk gemaakt. Bedachtzame lijnen en gecontroleerde stippelpatronen , ….lijnen en vlekken. Patronen en texturen maken het beeld tastbaar en aantrekkelijk.

De werken van Heunks stellen de toeschouwer op het eerste gezicht gerust. Je ziet gezichten van vrouwen en kinderen. Opvallend is dat de modellen nagenoeg altijd wegkijken: ze mijden de blik van de toeschouwer. Daardoor zien we personages omringd met eenvoudige aanwijzingen van de hun omringende omgeving. Een bloem, een schoolbordpatroon, een hoofdband, naalden, een lichtvlek op een oor.

Het kleurgebruik is meestal gedempt. De kleur vlakt de werkelijkheid en meteen ook al te duidelijk referenties aan onze felgekleurde wereld weg. Het lijkt alsof de toeschouwer naar het verleden kijkt, wat kunnen we ons herinneren aan schoonheid van de andere wereld. De gezichten die contrasten laten zien

van de huid met omhullend textielweefsel. Haar observatie en weergave van de kleinste details in de gezichten en kleding gaan over in diverse patronen in de achtergrond.

milousheunks.nl

SPEL : kunstspeurtocht voor jong en oud !

Wegens groot succes komt er ook dit jaar weer een kunstSPEL op deze locatie, de Maretakkenboerderij.

Doel: jonge mensen betrekken bij Beeldende Kunst. Kinderen maken eigen kunst, geïnspireerd op bestaande kunstwerken.

Uitgangspunten: plezier van het bedenken en maken van een kunstwerk, trots zijn op het eindproduct en het proces dat

24 9
k u n s t

Juan Heurter is geinteresseerd in de snelheid van de beelden die wij dagelijks kunnen oproepen.

De enorme hoeveelheid en diversiteit van beelden,stijlopvattingen van eeuwen visuele informatie, die wij als laattwintigers in fracties van tijd naast en door elkaar kunnen zien.

In zijn werk komt eigenlijk een hoofdthema naar boven dat steeds terugkeert en dat steeds op een andere manier wordt vormgegeven. Kwetsbaarheid tegenover geweld als hoofdthema met als onderliggend Leitmotiv sexualiteit .

Techniek: olieverf op doek

Tekeningen: mixed media (collage)

je hebt meegemaakt. Ook nu hebben we een aantal scholen gevraagd deel te nemen.

Met de kunstwerkjes van de kinderen wordt een speurtocht uitgezet in en rondom de maretakkenboerderij op ’t Rooth. En ook dit jaar kunnen kinderen in het weekend van 26 -27 augustus actief deelnemen aan het kunstSPEL.

Kom kijken en doe mee!!

Tijdens PlateauKunst is het ook mogelijk mee te doen met een leuke workshop: Speksteen bewerken tot gelukssteen

25 Juan Heurter ‘T ROOTH 17 9

robvanacker.com

Als mens op twee benen zien we de wereld om ons heen op ooghoogte. Dingen die dichtbij zijn, zien we goed, soms te goed. Dingen die om de hoek liggen, zowel in tijd als ruimte , zien we niet. Daardoor ontbreekt het overzicht. Maar vanuit de verte zie je de wereld anders. Kleine dingen worden onbelangrijk. Grote lijnen worden zichtbaar. Ik hoop dat de toeschouwer door het werk wordt uitgenodigd om verder te kijken dan het hier en nu.

FERROSCAPES.

Ferro verwijst naar ijzer, een schijnbaar weerbarstig materiaal. Maar door de manier waarop ik ijzer gebruik geeft het mij als kunstenaar/ vormgever/lasser juist veel vrijheid. -Scapes verwijst naar landschap, een uitsnede van een oppervlak zoals je het ziet vanaf grote hoogte.

Mijn landschappen zijn in mindere of meerder mate geabstraheerd: het lijnenspel, het ritme, de afwisseling van het reliéf dat uit het oppervlak steekt, een vorm die door de tijd lijkt te zijn ontstaan. Het roestproces kan ik sturen maar niet controleren en dat levert een natuurlijke, rijke gelaagdheid. Het reliëf en de huid van roest maken een landschap waarop ieder een eigen verhaal kan projecteren.

26 10 ‘T ROOTH 24 Rob van Acker

martaslava.com

AI was here, hout, kunsthars, lengte 160cm.

Het onderwerp Artificial Intelligence, of AI, is de laatste jaren echt ‘hot’ geworden.

Enerzijds is er opwinding over de ongelooflijke nieuwe mogelijkheden die AI de wereld heeft gebracht.

Aan de andere kant is er een groeiende angst dat de wereld met AI in de afgrond van vervalsingen en namaak zal storten en dat machines mensen en levende natuur naar de knoppen zullen helpen.

27 Marta Volkova en Slava Shevelenko GASTHUIS 55 11

Mein Gehstock geht auf Reisen. Sommer 2023

Das Wandern ist des Müllers Lust… ein Liedchen trällernd, die Welt erkunden mit Sack und Stock, zwei treue Begleiter! Ein romantisches Klischee!

Seit 73 Jahren bin ich auf Wanderschaft. Meine Wege, durch Dorf und Garten, Wiesen, Wälder, Städte und Museen, zu Freunden und Künstlern, entlang von Seen und dem Meer, bergauf, bergab, über Stock und Stein im Fluss des Lebens, beschritt ich mit elastischer Spirale, Symbol für Austausch in Bewegung und Begegnung.

Heute halte ich ihn fest umklammert den Rundgriff von meinem Gehstock mit Spirale. Den Sack voller Geschichten Schritt für Schritt, langsam, und oft ohne Ziel, so wandern wir beide. Er gehört zu mir!

(wie pathetisch sich das anhört)

NOCH Leben, Erinnern, Entdecken, Erfinden!

NOCH Austauschen mit Frau und Tochter und Sohn mit Nachbarn und Bekannten mit Künstlern und Kuratoren Weiter!

Kurz verschnaufen! Weiter!

Der Tag wird leise. Die letzten Abenteuer verjährt! Richtungswechsel!

Ankommen! Vertrauen!

Mein Gehstock mit roter elastischer Spirale, Stütze und Chance! Er wird mich überleben!

de.m.wekipedia.org

Meine Wortschöpfung ELASTIKOMMUNIKATION ebenfalls!

28 11 GASTHUIS 55 Francis Feidler

De witte is gehakt in de steensoort Savonniere en de grijze in zogenaamd kolenkalk, een variant van Belgisch hardsteen.

Als kind struinde Van Roon graag rond in de bossen en het moeras aan de rand van een dorp ten noorden van de Canadese stad Montreal. Hij was het gewend om vaker verrast te worden door slangen die hem zowel ontzag als angst inboezemden.

Het hakken van de twee beelden kan gezien worden als een slangenbezwering. Het heeft in ieder geval ertoe geleid dat die angst plaats heeft gemaakt voor oplettendheid in de nabijheid van slangen, niet meer en niet minder.

fritsvanroon.nl

29 Frits van Roon GASTHUIS 55 11
Staande witte slang en Staande grijze slang

Ik weet niet uit welk materiaal ze haar sculpturen maakt. Ook niet waarom ze zo mooi met elkaar verstrengeld zijn en waarom er maar geen einde aan lijkt te komen.

Maar ik weet wel waar ze haar kunst maakt. Ergens in de suburbia van een grote stad. Hoe die heet, doet er zelfs niet toe. Alle suburbia zien er krek hetzelfde uit. Zelfde soort huizen, zelfde soort straten, zelfde soort saaiheid. Alleen bij haar om de hoek is er een Italiaan, die bolognaise met ananas maakt. Een keer per jaar gaat ze ernaartoe. Omdat ze weer eens vergat hoe slecht die combinatie smaakt.

Daar wonen, dat heeft gevolgen. In die suburbia, in een prachtige oase, maakt ze haar kunst. Een pamflet voor het eeuwige kwameisjesschap: altijd wild, altijd groots, nooit vermoeiend.

Ze mengt kleuren die ik nooit samen zie. Alleen in een vage droom. Of op een hete zomerdag, als ik te lang in de zon kijk.

Maar nergens zijn ze zo mooi als in haar kunst, in een atelier op een zondagmiddag in de suburbia.

Stijn Tormans, journalist

30 12 GASTHUIS 67 Boomgaard
Franse Steeg Tinka Pittoors
tinkapittoors.com

bunkeren, HET - (My Castle Is My Home)

De bunker / het bunkeren is een motief dat met enige regelmaat in mijn werk opduikt. Het is in oorsprong ontstaan vanuit de wens om te kunnen werken in een atelier als een bunker, een bunker als werkruimte.

De idee daarbij was een plek te hebben waar ik me totaal kon afschermen van de buitenwereld en waar ik alle invloeden van buitenaf kon wegfilteren en uitsluiten.

Later ontstonden frivolere vormen zoals een lopende bunker aan de wandel, een bunker die zich glimlachend voortbeweegt als in een Disney-animatie.

En dan is er nu dit transparante skeletvormige model, enkel de ribben van een massief betonnen blok resteren. Er worden ook geen camouflagekleuren gebruikt maar juist een spetterend en oogverblindend geel. Een open ruimtelijke constructie.

31 Theo Crijns Boomgaard Franse Steeg, GASTHUIS 67 12
a.m. kopper (pseudoniem van Theo Crijns)

TERBLIJT LINDENSTRAAT 29 Mattanja Coehoorn & Hans Vos

Tijdreizen in gras en bomen

Dit landart werk is deze week gemaakt met uitsluitend de natuurlijke materialen die voorhanden zijn in de boomgaard aan de Lindenstraat in Terblijt. Het nodigt uit om verbinding te voelen met de zorg voor cultuurlandschap binnen natuurlandschap, met de levenskracht van planten in de aarde, met de doden tussen de levenden, met de aarde in het zonnestelsel, en de tijd in de kosmos.

Mattanja Coehoorn (1965) is beeldend kunstenaar, meubelstoffeerder, schrijver. Zij maakt objecten van vooral natuurlijke materialen, zorgvuldig doorwerkt met textiele technieken. Geleidelijke overgangen spelen een belangrijke rol. De werken lijken

verbonden met aarde en universum, met verleden en toekomst, met voorouders en nageslacht, vanuit de gedachte: alles is er al en wordt steeds opnieuw gerangschikt, eindeloos, tijdloos.

mattanjacoehoorn.nl

Hans Vos (1957) is interieurarchitect met een lange beroepspraktijk. Hij is geleidelijk en sinds enkele jaren zich volledig toe gaan leggen op vrije creatieve projecten.

De analytische benadering is gebleven waarbij samenhang van plaats, tijd en cultuur een basis vormt voor intuïtieve werken die voor een belangrijk deel zichzelf lijken te scheppen.

32 13

16 Jaar jong, in de duinen van Egmond-Binnen. Ik was de eerste heuvel over, meteen rechtsaf het bos ingegaan. Kort daarna, bij de eerste T-splitsing, zag ik het meest vreemde wat ik in mijn tienerjaren in de natuur was tegengekomen.

Langs het pad onder de bomen stonden ze in een groepje van een stuk of zes. Kleine ‘engeltjes’ met kreukelige jurkjes en misvormde vleugeltjes; de grootste was ongeveer 15 centimeter hoog. Hun lijkbleke huidjes staken af tegen het groene mos en de bruine herfstbladeren. Vol van verbazing en opwinding kwam ik dichterbij en raakte voorzichtig hun zachte huidje aan. Maar van dichtbij leken ze niet echt meer op engeltjes; wat ik zag kon ik met bijna niets vergelijken. Het enige waar het me aan deed denken was de structuur van een mensenoor. Als het weefsel van een oor op een voedingsbodem in een laboratorium, zonder

sturing uitgegroeid tot een griezelig groeisel vol met draden, ribbels, holtes en gaten, daar leek het op. Zelfs de taaie pezigheid van het ‘lijfje’ voelde aan als dat van mijn eigen oren! Ik vond het zowel griezelig als fascinerend.

Eenmaal thuisgekomen rukte ik mijn paddenstoelenboek uit de kast; wat zou het in hemelsnaam anders kunnen zijn? dacht ik. En jawel, tot mijn grote vreugde vond ik het! Het was de Witte Kluifzwam. De naam en beschrijving waren eerder een anticlimax tegenover mijn mysterieuze ontmoeting met de schimmel. Een magische herinnering die ik koester.

33 Nowah Kater TERBLIJT MUNTWEG 5 14
nowahkater.com

Een droom van een ongrijpbaar oerbeeld, iets wat een vergeten beschaving heeft begraven en geschonken aan de toekomst.

Een onverklaarbaar gevonden energiemachine die zijn ding doet: het malen van dromen en het doorstromen van vergeten tijd.

merlinkater.nl

34 14
TERBLIJT MUNTWEG 5 Merlin Kater

Mijn schilderijen en tekeningen zijn interieurs of binnenwerelden die een constructie van een privéwereld ontsluieren. Vaak zijn het meubels, gebruiksvoorwerpen of soms zelfs lichaamsdelen die een bepaalde relatie aangaan met elkaar. Iets herkenbaars geeft je het sluimerende gevoel dat je erin kunt stappen maar wat jou uiteindelijk vast moet houden is juist dat het abjecte nooit ver onder het oppervlak van de schijnbare normaliteit huist. Ik maak werk dat voor mij een innerlijk gedreven en misschien wel persoonlijk motief moet hebben. Maar vaak valt dat idee onder het werken al snel uit elkaar. Meubels en armaturen maar ook personages kunnen vervagen en een schilderachtig en vaak onduidbaar verbond aangaan met elkaar. Ik hou van de spanning in beelden op het moment dat dingen lijken te verdwijnen en waar figuren en

meubels lijken te abstraheren in gebaren en uitwisselingen tussen elkaar. Ik werk eigenlijk heel organisch en vaak begint een werk eerder bij een gevoel dan een narratief.

Soms maak ik hierbij ook gebruik van typografische elementen die fl arden van gedachten weergeven. Of cerebrale motieven. Weelderige planten en sierlijke meubels. Het zijn ruimtes waarin alles uit de context geplaatst kan worden om in een totaal andere volgorde te belanden. Buiten en binnen, denkbeeldig en echt. Mijn doeken zijn vaak zo groot als decors, ik kan beter een relatie aangaan met de onderwerpen die ik schilder als ik het gevoel heb een werk in te kunnen stappen, als de onderwerpen op ware grootte of misschien zelfs nog groter zijn geschilderd. keetjemans.nl

35 Keetje Mans LINDENSTRAAT 21 TERBLIJT 15

LINDENSTRAAT 21 TERBLIJT Peter Crombach

De hangende sculptuur ‘Peel My Skin’ laat een afwisselende beweging zien van binnen naar buiten en andersom. De tweekoppige spiraal opent en sluit zich.

Zoals bij meerdere werken van PAM Crombach lijkt hier sprake van een mental state. Vormgeven aan een spanning tussen binnen- en buitenwereld. Droom, ironie en paradox wisselen elkaar af, zodat er een dubbele bodem overblijft.

Tekst: J.P. Hauser. pamcrombach.nl

36 15

Stupa East meets west

Een stoepa of stupa is een boeddhistisch bouwwerk dat de relieken van een boeddhistische heilige bevat. Oorspronkelijk waren stoepa’s hopen van steen of aarde waarin relieken van Boeddha begraven lagen. Bijvoorbeeld een haar, een sleutelbeen of een vingerkootje. Een Stoepa symboliseert geen levensfase maar staat voor positieve energie.

Een reliekschrijn is een westerse religie-uiting die indirect ook met stupa’s in verband kan worden gebracht. Beide zijn uiting van geloof, mystiek en hoop.

De hier getoonde stupa’s zijn gemaakt van keramiek en verwijzen naar deze godsdienstige uitingen die tot doel hebben de mensen op een hoger doel in het leven te wijzen maar ook dmv relieken naar het verleden.

East meets west door de overeenkomsten in overtuigingen. Beide hebben dezelfde boodschap van universele waarden: liefde, solidariteit, aandacht voor het hogere.

37 Gerard Schuwirth LINDENSTRAAT 21 TERBLIJT 15
schuwirthenvannoorden.nl

Zijn kunstwerk verbeeldt een tijdloze beeldpoëzie, het is raadselachtig, het gaat over mensen en het roept het gevoel op dat het elders niet anders is. De nauwelijks zichtbare transparante figuren doen twijfels rijzen over hun eigen aanwezigheid.

Via een zelfontwikkeld procédé, door acrylmedium in wassen vormen te gieten, worden de transparante figuren gemaakt en op de kunstwerken aangebracht. Sommige kunstwerken zijn totaal kleurloos en lijken alleen uit licht te bestaan, licht dat direct door het werk heen schijnt en zo een beeld vormt.

Zijn kamerschermen zijn complex vanwege de transparante elementen die de twee zijden met elkaar verbinden. ubaldo-sichi.nl

38 16 LINDENSTRAAT 9 TERBLIJT Ubaldo Sichi

Hoewel mijn werk als beeldhouwer en schilder van figuratief zich naar een steeds verdere abstractie ontwikkelde, bleven dezelfde thema’s mij fascineren, zoals de spanning en het evenwicht tussen tegenstellingen in vele vormen en gelaagdheden.

Momenteel ben ik in het bijzonder bezig met patina en de betekenis daarvan zowel letterlijk als symbolisch. Dit komt

zowel tot uitdrukking in mijn sculpturen als in mijn schilderijen.

In mijn sculpturen ben ik vormgericht, in mijn schilderijen zoek ik het veranderlijke en het vrije.

39
TERBLIJT 16
Vivianne Schuijren LINDENSTRAAT 9
vivianneschuijren.nl

LINDENSTRAAT 9 TERBLIJT Ben Leenen, Jos Augustines

Haasje Over

De een bouwt een ijzeren haas¹, de ander een houten haas2, ze weten niet van elkaar wat ze bekokstoven.

Pas bij de presentatie op een grasveld zien ze elkaars hazen en worden de karakters zichtbaar van maker en haas, samenvallend ongetwijfeld.

Het geheel verbeeldt een oud spel, door iedereen wel gespeeld in de jeugdtijd toen we acrobaten waren, dansers en springers en de beteren bij paardenrennen3.

Voetnoten:

1 Uit de werkplaats van J.A.

2 Uit de werkplaats van B.L.

3 Ik zeg maar wat.

40 16

Geworpen in een wereld waaruit de zingeving grotendeels verdwenen lijkt, leggen de keramische figuren van Eddie Symkens getuigenis af van de condition humaine van de menselijke soort. Vanuit hun lichamelijke deformatie en brokkelige structuur zenden ze intense gevoelens uit van rebellie, argwaan, verwachting en verlangen, maar ook van zelfzekerheid, genegenheid en affectie. Als beeld van de vereenzaamde, gepijnigde, maar ook extatische mens zijn ze een metafoor voor de mensheid tout court. Hun bestaan uit klei bepaalt hun lichamelijkheid en vergankelijkheid. Deze figuren zijn evenwel geen dragers van pessimisme, maar stralen wel degelijk levenskracht uit.

eddiesymkens.com

41 Eddie Symkens GASTHUIS 14, BLAUWE HUIS 17

Het keramische werk van Mariëlle Wintgens wordt gekenmerkt door een sterk organische vormentaal waarbij kleine sculpturen een groot maar beheerst innerlijk gevoelsleven tonen.

Met haar diepe verlangen om vorm te geven aan het plastische materiaal klei, zet Wintgens met haar werk de kijker, zonder oordeel, aan tot nadenken over vorm, gevoel en emotie.

Gemaakt in de opkneedtechniek (met rolletjes) is een vrije vormgeving mogelijk waarbij de plasticiteit van het materiaal meebepalend kan zijn voor het uiteindelijke resultaat. Beheersing van de vorm is daarbij iedere keer weer een uitdaging. Door gebruik te maken van de pure klei zonder glazuur ontstaat een zacht aandoende neutrale ‘huid’ die vraagt in de vorm om aangeraakt te worden. ‘Als de mens ontdaan van alle pracht en praal’, aldus Wintgens.

Mariëlle Wintgens (1968) is afgestudeerd keramiste van de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam.

mariellewintgens.nl

info@mariellewintgens.nl

42 17
GASTHUIS 14, BLAUWE HUIS Mariëlle Wintgens

De werken van Pacceka Studio gaan over de meditatieve kracht van herhaling en de schoonheid die daaruit voortkomt. Ritmes en patronen gebaseerd op jarenlange typografische experimenten, zorgen voor een rijkdom aan associaties.

Gefascineerd door de spanning tussen kunst en design zijn ze een voorbeeld van hedendaagse vormgeving waarin vakmanschap en esthetiek centraal staan.

paccekastudio.com

43 Pacceka Studio GASTHUIS 14, BLAUWE HUIS 17

Dit weekend is de ‘geheime’ tuin toegankelijk

< Michel van Henten

Michel van Henten richt zich voornamelijk op de menselijke figuur en gebruikt behalve hout ook andere materialen, zoals bladeren, veren, aarde en brons. De beelden hebben een sterk poëtisch karakter, verhalen over de aardse oorsprong van ons allen en proberen een beschrijving te geven van de complexe menselijke emotionele belevingswereld en hoe hierin het banale zich verhoudt tot het spirituele. De spanning hiertussen bepaalt mede zijn werk.

Bernadette Huijbers > Zowel de titel als het onvoltooid zijn van Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan spraken mij aan. Onvoltooide werken maken nieuwsgierig. Hoe zou de kunstenaar dat voltooid hebben ? En hoe zou ik dat zelf hebben gedaan. Al sinds ik mijn eerste piano moest slopen had ik het plan iets met de onderdelen te doen. Mijn ‘History Boogie Woogie’ is sindsdien het tweede werk dat ik hiermee gemaakt heb.

Als ik vis eet

Karpers vooral

Exposities in binnen- en buitenland. Werk in collecties van bedrijven, gemeenten en particulieren

Denk ik meestal vol bewondering

Deze sprak nooit

Deze smakelijke mond

Wroette rond in de modder en zweeg

(Heinar Kipphardt: Maerz)

44 18 SIBBERKERKSTRAAT 58
< Jan Heijnen
44

Hans Bekkers > Tekeningen en schilderijen.

Ergens buiten in de natuur worden waarnemingen bewust of onbewust opgeslagen. Door te tekenen komen de eerste beelden naar buiten en zijn zo vastgelegd. Tijdens het schilderen zal door toeval aanleiding zijn een beeld daarmee te binden. Zo krijgt het toeval een onverwacht belangrijke plaats.

Ik werk met vezels, wol en planten waarmee ik organische structuren creéer. Ik laat mij inspireren door het onverwachte dat kan ontstaan. Ik zoek naar een beeld dat mij ontroert en mij herinnert aan bepaalde momenten of plekken en de emoties die daarbij horen.

Het is vaak een langdurig proces waarbij het werkstuk voortdurend verandert en transformeert tot er een beeld ontstaat dat mij ontroert of mij herinnert aan bepaalde momenten of plekken. De natuur speelt een grote rol in mijn werk.

Vanuit het portret start ik mijn zoektocht naar wat schilderkunst voor mij betekent. Het liefst gebruik ik foto’s van geschilderde portretten door de eeuwen heen en probeer hierbij enige passie en aanwezigheid te creëren.

Inno 10

Acryl op papier 75 x105cm

45 SIBBERKERKSTRAAT 58 18
Ger Pirson > < Elly Pingen Doek 100x 166, katoen wol, zijde, vlas
45

< Roos Roberts

‘There is nothing else but what we feel’ Textiel/acryl, 20 x 20cm

Trouw blijven aan simpele gevoelens. Met aandacht kijken naar de schoonheid, de kracht maar ook naar de kwetsbaarheid ervan en die verdragen. Ontroerd raken door het loutere bestaan.

> Mergelland

Zuid-Limburg waar hellingen zacht glooien, plateau’s en krijtwanden zijn ontstaan met de karakteristieke Bemelerberg. Dagelijks op mijn fietsroute. Hellingen, holle weggetjes en uitzicht over het Maasdal.

Joey Roberts

Altijd op zoek naar de schoonheid van licht en sfeer probeer ik mijn focus te verleggen naar portretten, iets dat me altijd heeft aangesproken sinds mijn academieperiode.

46 18 SIBBERKERKSTRAAT 58
Loe In de Braekt <
46

Colofon

Ontwerp + vormgeving: Jos Wachelder

Plateaukunst : Wanda Reiff en Stichtingsbestuur

Eindredactie: Roos Hulscher

47

VriendVan plateau K u n s t

Word

Uw bijdrage als Vriend van PlateauKunst is van harte welkom. Het is een belangrijke aanvulling op de noodzakelijke subsidies. Een aanvulling vanuit het hart voor een zekere toekomst van een prachtige traditie. Doe mee en word Vriend! Dank daarvoor.

Beste bezoeker van Plateaukunst

De stichting heeft de status ‘culturele ANBI’ uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Met uw steun kunnen we ook de komende jaren genieten van kunst op het Plateau van Margraten. Een kunstmanifestatie met grote betrokkenheid van bewoners op het Plateau en vele vrijwilligers.

Wanda Reiff is de artistiek-inhoudelijke spil in het verhaal van PlateauKunst. Zij weet als geen ander de weg in het landschap van de hedendaagse kunst. Zij zorgt steeds weer voor een schitterende kunstroute en een warme ontvangst!

Fijn dat u er (weer) bent om samen te genieten van prachtige kunst op het mooie plateau van Margraten en met elkaar verbonden te zijn in een lange traditie van kunst, cultuur, natuur en ontmoeting. Om deze traditie een toekomst te geven, zijn we op zoek naar Vrienden van Plateaukunst.

Vriend worden kan al vanaf 10 euro per jaar, maar het mag natuurlijk ook een hoger bedrag zijn. Iedereen kan meedoen!

48