__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NKE

KLA

IELE

MOB

ECT G

3+ 6+

JON

N

CONN

IES

0

EC U R ATO RE

N

E

12+

ME

18+

35+

SEN

IN

IES

E ENC

ID RES

ENT ESID OS R

65+

GELU ID

KUNSTE

ren d

ise

rov

F LABO

imp

DUCATIE

SOUNDMINE

A LABO ALBANOV BABELUT LABO

KENB

PUBL IEK

LAS

CAK

MUS I

E

R ATO DUC

KLAN

ART

ING

LABO

EXP

RTE

ISÉ PROV S ATIE ALL N INST ASSE CAKL MUSI

PUBLIEK GELUID

TAKE OV ER

CAFÉ IM

N NCE SCO KLA STE EER S NBO L

STIVA

UT FE

BABEL

ALB

STIV AL ANO VA F E

OLD UNF CONN

NASCH

RTIST RKSH UT WO OPS

UKELILA COACHING BABELUT SESSIES

VAKANT

KLANKATLAS

MUZIEK

d ief en act elnem de

luis ter end DATING THE A E

DEL

RTI SE

OLINGE NASCH ESS

LUT S BAB

end oek erz

ond

BABEL

CAF

PR É IM

S OVI É ECT

OLING EN

UKELILA C OACHING

IYAP

MASTERCLASS ES

IES

STE KLA SCO DIA NCE TOO RTE LS N EER


Musica’s werking in 30 formats

beleven

1

AlbaNova slaat een brug tussen vroeger en nu. Eigentijdse creaties met het verleden als inspiratie staan er naast historische muziek die klinkt als nooit tevoren. Een dag vol concerten, experimenten, installaties en workshops. Jaarlijks werken we samen met een centrale festivalgast die betrokken wordt in voorafgaande artistieke en participatieve trajecten. AlbaNova geeft stimulansen aan de wereld van oude en nieuwe muziek, toont resultaten van labo’s en is een broedplaats voor alternatieve vormen van publieksparticipatie. Coproductie met Alden Biesen.

• Actief en luisterend • iedereen

creëren

2

• Onderzoekend en improviserend • 18+

3

• Onderzoekend • 21 tot 35 jaar

4

• Actief • 0 tot 5 jaar en kindbegeleiders

MUSICEREN • Onderzoekend en improviserend • 21+

BABELUT FESTIVAL (werktitel) Een reizend mini-festival voor kinderen van 0 tot 5 jaar en hun (groot)ouders. Internationale artiesten en muziekanimatoren nemen het publiek mee in een belevingsparcours vol muziektheater, klankinstallaties en vooral veel muzikale interactie. Coproductie met Traffik Theater (lu), Lucerne Festival (ch) en Provinciaal Domein Dommelhof, i.s.m. gemeente Neerpelt en cc Sint-Truiden.

MUSICEREN

creëren

ART EDUCATOR IN RESIDENCE Een nieuw talentontwikkelingsprogramma dat context en ondersteuning creëert voor jonge kunsteducatoren in opleiding. Ze komen in contact met het werken in een non-formele context en krijgen daarbij feedback en inspiratie aangereikt vanuit Musica’s jarenlange ervaring op het terrein. Het format ambieert uit te groeien tot een kwaliteitslabel voor jonge kunsteducatoren. Coproductie met Koninklijk Conservatorium Antwerpen en deSingel.

verkennen

beleven

ALBANOVA LABO Beloftevolle kunstenaars en ensembles krijgen de kans om in de context van het AlbaNova Festival een ontwikkelingstraject te doorlopen met het oog op creaties die de brug slaan tussen erfgoed en creatie, of die mikken op alternatieve vormen van publieksparticipatie. AlbaNova Labo zorgt samen met partners voor een platformwerking die ontwikkeling mogelijk maakt op de grens van oud en nieuw. Coproductie met Alden Biesen.

MUSICEREN

creëren

ALBANOVA FESTIVAL

5

BABELUT LABO In samenwerking met partners uit kunsten, welzijn en onderwijs schept Musica contexten om nieuwe werkvormen en formats uit te testen voor muziekparticipatie en -educatie van de allerjongsten. Kunstenaars krijgen gerichte ontwikkelingsopdrachten en worden door Musica-experten begeleid. De resultaten van de labo’s worden opgenomen in het aanbod van workshops en sessies en in voorstellingen in het kader van Babelut Festival. I.s.m. Kind en Gezin, Pedagogie van het Jonge Kind (Erasmushogeschool), c-takt en Huis van het Kind Campus O3 Genk.

2


Musica’s werking in 30 formats

MUSICEREN

6

Een afgebakende reeks van workshops die deelnemers toelaat om gedeeld muzikaal vocabulaire te ontwikkelen met de allerjongsten en hun begeleiders. Het accent ligt op praktijkontwikkeling, met de nodige ruimte voor reflectie en feedback van deelnemers. Ouders en begeleiders worden gesensibiliseerd om de aangereikte spelvormen en methodieken in hun dagelijkse omgang met deze doelgroep toe te passen.

beleven verkennen • Improviserend, actief en onderzoekend • 0 tot 5 jaar en kindbegeleiders

MUSICEREN

7

• Improviserend en actief • 0 tot 5 jaar en kindbegeleiders

8

• Improviserend en luisterend • iedereen

MUSICEREN • Onderzoekend en improviserend • 21 tot 67 jaar

verkennen • Onderzoekend en luisterend • iedereen

CAFÉ IMPROVISÉ (werktitel) Een zoektocht naar de inspiratiebronnen en creatieve context van een klassiek meesterwerk via muzikale ontmoetingen en historische improvisatiepraktijken. Van de vroege avond tot ‘s nachts kunnen bezoekers vrij in- en uitlopen in een informele clubsfeer. Optredens wisselen elkaar af die het resultaat zijn van educatieve trajecten of improsessies met professionele muzikanten (maar eventueel ook met dichters, tekenaars, etc.) Coproductie met Concertgebouw Brugge.

MUSICEREN

verkennen

BABELUT WORKSHOPS Muzikale ontmoetingen en spelmomenten voor baby’s, peuters en kleuters waarin ze onder leiding van een Musicadocent en samen met hun ouders of begeleiders de mogelijkheden van stem, lichaam en muzikale dialoog onderzoeken. Spontaniteit en experiment staan centraal. Ouders en begeleiders krijgen ideeën en werkvormen mee om zelf met hun kinderen aan de slag te gaan.

beleven

beleven

BABELUT SESSIES

9

CONNECT Internationale experten inspireren een select groepje ‘ambassadeurs’ uit de professionele muziekwereld en deeltijds kunstonderwijs rond inhoudelijke problematieken en noden in de muziekpraktijk. Vanuit die input experimenteren de deelnemers in de eigen praktijk met de aangereikte werkvormen. Op terugkommomenten wisselen ze hun ervaringen uit en worden ze betrokken bij de kritische evaluatie en ontwikkeling van een internationale publicatie, applicatie, online tools en nascholingen.

10 DATING THE ARTIST (werktitel) Enkele weken voor een concert wordt een uitwisselingsproces tussen muzikanten en publiek op gang gebracht. Het publiek wordt deelgenoot van het voorbereidingsproces van een productie, terwijl andersom de muzikanten zich bewust worden van de achtergrond en motivaties van het publiek. Doel is een bewustwording te creëren van de persoonlijke context en motivaties van iedereen die aan een concert participeert. Coproductie met Concertgebouw Brugge.

3


Musica’s werking in 30 formats

beleven • Luisterend en actief • 6-7 jaar

verkennen • Onderzoekend • 18 tot 67 jaar

MUSICEREN • 18 tot 35 jaar

verkennen creëren • Onderzoekend • 16 tot 21 jaar

verkennen • Luisterend • iedereen

11 EERSTEKLASCONCERTEN Dit interactief belevingsparcours, in samenwerking met telkens een ander gerenommeerd ensemble, confronteert jaarlijks meer dan duizend kinderen van het eerste leerjaar met klassieke of hedendaags gecomponeerde muziek en haar vertolkers. Eersteklasconcerten sloopt de grenzen tussen luisteren, actief ervaren en samen performen. Het format sleepte in 2015 een Europese YEAH! Award in de wacht. I.s.m. Concertgebouw Brugge, deSingel en cultuurcentra.

12 EXPERTISEDELING Musica deelt haar expertise en resultaten uit labo’s en veldwerk met de brede culturele sector en academische wereld. Gekoppeld aan festivals of culturele evenementen organiseren we studiedagen, expertenmeetings en klankbordgroepen. Musica staat ook in voor enkele gastcolleges aan diverse hogeschoolopleidingen.

13 IYAP De International Young Artist’s Presentation (iyap) geeft jonge vocale en instrumentale artiesten en ensembles een duwtje in de rug op de internationale scène van de historische muziekpraktijk. De geselecteerde artiesten en ensembles worden intensief begeleid en gecoacht door één of meerdere internationale topartiesten. Bovendien krijgen ze een podium tijdens het oude muziekfestival Laus Polyphoniae in Antwerpen en krijgen ze de kans zich te presenteren aan een comité met internationale vertegenwoordigers uit de muziekwereld. Coproductie met amuz.

14 JONGE CURATOREN Jongeren krijgen de verantwoordelijkheid voor de omkadering van een concert in Concertgebouw Brugge. Ze gaan creatief aan de slag met het format van het klassieke concert en vertalen het naar de eigen leefwereld. Zowel productionele, communicatieve als artistieke elementen kunnen aan bod komen. Coproductie met Concertgebouw Brugge.

15 KLANKATLAS Klankatlas is een grensoverschrijdend online platform voor klankkunst en muzikaal erfgoed in de publieke ruimte. De unieke samenwerking tussen Belgische en Nederlandse partners maakt van Klankatlas een belangrijk aanspreekpunt voor klankbeleving in de Lage Landen. De website verenigt klankpunten en klankroutes op een virtuele kaart en ambieert uit te groeien tot een referentie op gebied van klankbeleving. Klankroutes worden via GPS-technologie verbonden met digitale soundscapes en nodigen uit tot immersieve klankexploraties. I.s.m. Intro in Situ, Resonant, Festival van Vlaanderen Kortrijk, Soundtrackcity (NL), bbot en Gonzo (circus). 4


Musica’s werking in 30 formats

verkennen beleven • Luisterend • iedereen

verkennen creëren • Onderzoekend • 15 tot 35 jaar

creëren MUSICEREN • Onderzoekend en improviserend • 21+

creëren MUSICEREN • Actief • iedereen

MUSICEREN • 18 tot 35 jaar

16 KLANKENBOS Musica heeft een internationale collectie klankkunst in openlucht uitgebouwd die uniek is in Europa. Zestien fysieke en virtuele klankinstallaties inspireren jong en oud tot bewust ervaren van klank en akoestische omgeving. Iedereen kan Klankenbos autonoom verkennen, maar er zijn ook begeleide rondleidingen en educatieve activiteiten voor kinderen, kansengroepen en bedrijven. Klankenbos biedt bovendien een inspirerende omgeving voor vernieuwende concert- en educatieformats in de publieke ruimte. I.s.m. Provinciaal Domein Dommelhof en gemeente Neerpelt.

17 KLANKENBOS RESIDENTIES Met de kunstcollectie van Klankenbos als inspirerend kader werken jonge klankkunstenaars of studenten van een kunstopleiding of hogeschool aan eigen creaties, gaan ze in interactie met internationale kunstenaars en presenteren ze de resultaten van hun werk tijdens een toonmoment of een nocturne aan het publiek.

18 KUNSTEDUCATIEF LABO Labosessies die de ontwikkeling van werkvormen clusteren rond algemene thematieken zoals belichaming, meerstemmigheid, improvisatie, enz. Zowel de eigen docenten en artistieke coördinatoren als externe experten worden bij het labo betrokken. De inhoud wordt bepaald vanuit actuele thema’s en vragen in de werking van Musica. De output krijgt een onmiddellijke verspreiding en toepassing in bestaande formats. Kunsteducatief Labo speelt een centrale rol in het op elkaar afstemmen van Musica’s diverse expertiseterreinen.

19 LABO PUBLIEK GELUID Musica geeft opdrachten aan kunstenaars om in een lokale context een co-creatief werk te realiseren met plaatselijke groepen en gemeenschappen. De publieke ruimte vormt het werkterrein: deelnemers en kunstenaars brengen de omgeving tot klinken of maken ze tot context voor een muzikale of interdisciplinaire creatie. Vanwege de open invulling en lokale realisatie lenen deze sessies en creaties zich erg goed voor het bereiken van de meest diverse doelgroepen. I.s.m. c-takt en diverse lokale partners.

20 MASTERCLASSES Gevorderde amateurs en jongprofessionele muzikanten worden gecoacht door internationale experten. Samen met andere cursisten werken ze rond een historisch repertoire waarbij het musiceren vanuit de bronnen centraal staat. Op het einde van de masterclass worden de resultaten gepresenteerd aan het publiek tijdens een toonmoment of concert. Coproductie met amuz.

5


Musica’s werking in 30 formats

MUSICEREN • Actief • iedereen

beleven • Actief • iedereen

creëren MUSICEREN beleven • Onderzoekend en actief • 8 tot 12 jaar

creëren MUSICEREN beleven • 6 tot 15 jaar

verkennen MUSICEREN • Onderzoekend en improviserend • 21 tot 67 jaar

21 MEDIATOOLS Musica pioniert sinds enige jaren met educatieve apps en online fora voor thematische muziekeducatie. Vanuit deze ervaring ontwikkelen we mediaformats die de voordelen van digitale en live interactie combineren en uitnodigen tot onmiddellijke en actieve omgang met muziek. In eerste instantie via een groeiende collectie van aanstekelijke instructiefilmpjes die het format van de traditionele lesmap kunnen vervangen, maar ook via de ontwikkeling van apps en een educatieve game-omgeving. I.s.m. CultuurNet Vlaanderen en Europese partnerorganisaties.

22 MOBIELE INSTALLATIES Musica bezit naast de vaste collectie van Klankenbos ook een aantal mobiele en virtuele installaties die klankinteracties in de publieke ruimte mogelijk maken. De mobiele installaties kunnen geboekt worden door festivals en muziekcentra en inspireren deelnemers om zonder voorkennis te experimenteren met geluid, beweging, ruimtelijkheid en muzische interactie. De collectie wordt regelmatig uitgebreid via opdrachten aan beloftevolle kunstenaars. Coproductie met c-takt, i.s.m. lokale partners.

23 MUSICAKLASSEN Leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs gaan een week lang aan de slag met klank en muziek, beweging en dans, met uitstapjes naar andere muzische domeinen. Onder leiding van kunstenaars-docenten en vanuit een jaarlijkse thematiek resulteert elke week in een toonmoment met hoogsteigen dynamiek. De leerkrachten raken vertrouwd met de thematiek en aanpak tijdens een inleefdag samen met de docenten. Het format wordt zowel aangeboden in Dommelhof als op locatie en op maat van een school.

24 MUZIEKVAKANTIES In de context van een internationaal muziekfestival of gekoppeld aan de werking van een ensemble, maken kinderen en jongeren actief kennis met muzikale tradities en hedendaagse benaderingen ervan. Elke week resulteert in een toonmoment met eigen creaties. Coproductie met mafestival, amuz en Casco Phil.

25 NASCHOLINGEN Een diverse reeks sessies voor leerkrachten die aanknopen bij de eigen muzikaliteit van de deelnemers, ongeacht het niveau, en vanuit een samenhangende visie voor iedereen toepasbare en aanpasbare werkvormen bieden die uitnodigen tot samen creëren. I.s.m. provinciale nascholingsinstituten.

6


Musica’s werking in 30 formats

beleven • iedereen

creëren • 18 tot 35 jaar

creëren MUSICEREN beleven • iedereen

MUSICEREN verkennen • Improviserend en onderzoekend • 21 tot 67 jaar

verkennen beleven MUSICEREN • iedereen

26 PUBLIEK GELUID In samenwerking met festivals, musea, cultuurorganisaties of gemeenten creëert Musica inspirerende contexten in de openbare ruimte waar amateurkunstenaars, ensembles en lokale groepen de resultaten van co-creatief werk (zie Labo Publiek Geluid) presenteren aan een breed publiek. I.s.m. deFilharmonie, ChampdAction, Prospekta/Museumnacht Antwerpen en lokale partners.

27 SOUNDMINE SoundMine is een internationale stage voor compositie en creatie onder leiding van kunstenaars-docenten van topniveau. Jongeren en volwassenen met een passie voor componeren en creëren verleggen vijf dagen lang de grenzen van de eigen muzikale verbeelding. De hele week wordt intensief toegewerkt naar een toonmoment waarop de creaties uitgevoerd worden. I.s.m. deFilharmonie en Stichting Logos.

28 TAKE OVER (werktitel) Het klassieke concertformat wordt opengebroken door een bestaand muziekwerk tot buiten de concertzaal te projecteren. Via muzikale principes van fragmentatie, looping, recompositie en soundscaping en in samenwerking met componisten en kunstenaars, amateurmuzikanten en lokale groepen transformeert een bekend meesterwerk tot verrassende muzikale interventies in de publieke ruimte. Met de interventies worden toeristen of toevallige voorbijgangers ook uitgenodigd voor de concertante uitvoering van het originele meesterwerk tijdens dezelfde week. Coproductie met Concertgebouw Brugge.

29 UKELILA COACHING Visieontwikkeling voor en coaching van leerkrachtenteams uit het deeltijds kunstonderwijs en basisonderwijs die, in het kader van het Limburgse Ukelila-project, inzetten op een geïntegreerde muzikale ontwikkeling bij maatschappelijk kwetsbare kinderen, met het oog op een toename van autonomie, verbondenheid en zelfvertrouwen. Het project verkent en onderbouwt nieuwe wegen rond algemene en specifieke muzikale ontwikkeling in een context van diversiteit, waarbij ‘muziek als doel’ en ‘muziek als middel’ in elkaar opgaan. I.s.m. vzw mik.

30 UNFOLD (werktitel) Een meesterwerk uit het muzikale erfgoed wordt in al zijn facetten belicht met een brede waaier aan parallelle activiteiten. Het werk wordt in zijn historische context geplaatst maar ook de betekenis ervan voor een hedendaags publiek wordt onderzocht in lezingen, lecture-performances, workshops, installaties en mini-concerten. Coproductie met Concertgebouw Brugge. 7


MUSICA’S WERKING IN 30 FORMATS EN IN 360° Deze draaischijf toont de werking van Musica in 30 formats. Elk format groepeert projecten en activiteiten op basis van inhoud, werkvorm of doelpubliek. Musica richt zich tot alle leeftijden, vanaf de geboorte. Becijferde jaarringen geven aan voor welke leeftijdsgroep een format bestemd is. De formats verhouden zich in 360° ten opzichte van twee assen met als tegenpolen:

VERKENNEN

MUSICEREN

inspirerende fysieke of digitale omgevingen zoals Klankenbos of Klankatlas nodigen uit om (zelfstandig) op ontdekking te gaan

activiteiten onder begeleiding van een docent of expert waarbij (samen) musiceren het vertrekpunt vormt

De termen luisterend

CREËREN talentontwikkelingsprogramma’s, artistieke labo’s, residenties en co-creatieve processen

BELEVEN activiteiten gericht naar een breed publiek, ook zonder specifieke muzikale voorkennis, en waar de muzikale beleving voorop staat, actief deelnemend dan wel luisterend

– improviserend –­ onderzoekend – actief deelnemend karakteriseren de formats nog specifieker.

Ga vooral zelf op verkenning! Dit model toont de diversiteit en samenhang binnen de Musicawerking. Het maakt duidelijk hoe formats complementair zijn zonder schotten te plaatsen tussen verschillende vormen van muziekparticipatie. Musica neemt participatie letterlijk door het historisch gegroeide onderscheid tussen maker, uitvoerder en luisteraar in vraag te stellen en waar mogelijk te doorbreken. Dat doen we door op zoek te gaan naar gemene delers en naar universele muzikale principes die voor iedereen hanteerbaar zijn.

MISSIE Musica nodigt uit tot een avontuurlijke en bewuste omgang met klank en muziek. Vanaf de allerjongste leeftijd stimuleren we muzikale beleving en interactie. We creëren context en speelruimte voor deelnemers om de eigen muzikaliteit te (her)ontdekken en het muzikale zelfvertrouwen te versterken. Muziekmakers en kunstenaars dagen we uit om nieuwe horizonten te verkennen. Met innovatieve formats brengen we een breed publiek in contact met klankkunst, historische en hedendaagse muziek. Musica volgt de ontwikkelingen in artistiek en wetenschappelijk onderzoek op de voet, evenals de evoluties in het educatieve en socioculturele veld. Vanuit dat brede perspectief maken we nieuwe verbindingen, inspelend op actuele vragen en noden. Met de vinger aan de pols van de samenleving streeft Musica naar een rijke en kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.

CONTACT Musica, Impulscentrum voor Muziek Toekomstlaan 5B 3910 Neerpelt – België +32 11 610 510 info@musica.be

Meer weten over Musica en inschrijven op onze nieuwsbrief ? www.musica.be Meer weten over onze 30 formats en onze 360° werking verder verkennen? www.musicaportfolio.org

Profile for Musica Impulscentrum voor Muziek

Musica corporate brochure 2016  

Ontdek de werking van Musica, Impulscentrum voor Muziek in 30 formats en in 360°.

Musica corporate brochure 2016  

Ontdek de werking van Musica, Impulscentrum voor Muziek in 30 formats en in 360°.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded