Page 1

št. 06 | Maj 2013

Čisto podeželje

04

Čistilna akcija upokojencev in otrok

Dokumentarni film OŠ Veliki Gaber “Od ideje do praznika korenja”

08

Peti film OŠ Veliki Gaber

EKO PROJEKT “USE 06 REUSE” V VRTCU

KONJENIŠKI IZLET V 09 DEŽELO BELIH BREZ

KOLESARSKA DIRKA 12 OKOLI SLOVENIJE DOS

14

VIDIM S SRCEM intervju ~ David Fortuna št. 06, Maj 2013

1


Vsebina 03 Uvodna beseda 04 Krajevna skupnost Veliki Gaber 04 Dogajanje v občinskem svetu 04 Čisto podeželje 05 Utrinki iz šole in vrtca 05 Pomladni pozdrav iz vrtca 05 Iz majhnih grl prihaja velik glas 06 EKO projekt “USE - REUSE” v našem vrtcu 07 Vesela šola letos že drugo leto zopet na OŠ Veliki Gaber 07 Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber 07 Gledališka skupina OŠ Veliki Gaber 08 Dokumentarni film OŠ Veliki Gaber“OD IDEJE DO PRAZNIKA KORENJA” - Peti film OŠ Veliki Gaber 08 Delovanje gabrovških gasilcev 08 Društva se predstavijo 08 Delovanje gabrovških gasilcev 09 Konjeniški izlet v deželo belih brez 10 Dejavnosti in dogodki v društvu upokojencev veliki gaber v prvi tretjini leta 11 Šport 11 Ekipa BISTRO LAVŠ najboljša tudi pozimi 12 3. Prvomajski turnir zaznamovalo sonce in vročina 12 Extremna kolesarska dirka okoli Slovenije DOS 14 Ljudje iz našega kraja 14 Vidim s srcem - Kako življenje vidi David Fortuna 15 Napovednik

UREDNIŠTVO IN VSEBINSKA ZASNOVA Boris Praznik, Borut Sever, Matej Štepec FOTOGRAFIJE IN GRAFIKE Zasebni arhiv Veliki Gaber, T. Mesojedec, Fotolia, All free downloads NASLOVNICA All free downloads OBLIKOVNA ZASNOVA Studio Creadrom d.o.o. www.studiocreadrom.com TEHNIČNA IZVEDBA, TISK Tiskarna Ozimek Tone Ozimek s.p. NASLOV IN IZDAJATELJ KS Veliki Gaber Veliki Gaber 8213 Slovenija ks.veliki.gaber@gmail.com

2


UVODNA BESEDA

Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti Veliki Gaber … čas res hitro teče in nič ne reče. Po dolgi zimi in razmočeni pomladi smo se vsi razveselili prvih sončnih žarkov. In verjamem, da se prav tako vsi veselimo nove številke Gabrovega lista. Le ta dokazuje, da se v majhnem kraju, majhni krajevni skupnosti, znova in znova veliko dogaja.

Pred nami je že šesta številka lokalnega časopisa. Res je lepo slišati, ko sokrajani sprašujete, kdaj znova izide Gabrov list. Po njem sprašujejo tudi naši rojaki v zamejstvu, zanimanje zanj pa je tudi v organizacijah izven naše KS. Ogromno društev, šola, vrtec, posamezniki, posamezne organizacije pripomorejo k prepoznavnosti našega kraja. K promociji kraja pa je vsekakor pripomogel tudi naš krajevni praznik korenja. Iz mogoče malo nenavadne ideje je nastal velik projekt, za katerega osebno menim, da bo z leta v leto rastel, se širil in z njim se bo širil tudi glas o nas, »gabrovcih«. In prav je tako. Saj je v času, ki prihaja vse bolj pomembno druženje in medsebojno sodelovanje.

Leto res neusmiljeno teče; še malo in šolski zvonec bo odzvonil konec pouka in začetek počitnic, dopustov. Želim sebi in vam, da se spočijete, naužijete novih moči in ne pozabite, včasih je tudi doma lahko prav lepo. Na svojih potepanjih in dopustu, ali pa na domači terasi, lahko dobite idejo, utrinek za objavo v Gabrovem listu. Pa ne pozabite…., konec septembra pa le računajte, da se dobimo skupaj na 2. prazniku korenja v Velikem Gabru.

Veliko prijetnega branja in srečno. Borut Sever Svetnik KS Veliki Gaber

ODDAJA PRISPEVKOV ZA NOVO ŠTEVILKO Bralce časopisa vabimo, da nam posredujejo novice in prispevke o dogajanju v KS Veliki Gaber. Naslov, kamor lahko pošljete prispevke, je poštni naslov KS Veliki Gaber, ali pa na elektronski naslov ks.veliki.gaber@gmail.com. Rok za oddajo za naslednjo številko Gabrovega lista je do 10. 9. 2013.

št. ššt t. t . 06 0 66,, M 06, Maj Ma aj aj 20 201 2013 0013 013

3


KS VELIKI GABER

Dogajanje v občinskem svetu in aktivnosti v KS Veliki Gaber

Občinski svetnik Mitja Jeras

Čisto podeželje

Od januarske številke Gabrovega lista dalje smo imeli v Občinskem Svetu Občine Trebnje tri seje in sicer 06.02.2013, 06.03.2013 in 10.04.2013. Rad bi obvestil vse krajane, da si lahko na internetni strani Občine Trebnje www. trebnje.si ogledajo video posnetke preteklih sej Občinskega sveta v uradnem listu http://www.uradni-list.si pa vse objave sprejetih dokumentov.

V začetnem delu leta 2013 smo na nivoju občinskega sveta sprejemali dokumente, ki sledijo koledarskim letom. To pa so Zaključni račun Občine Trebnje za leto 2012 in Proračun za leto 2013 in 2014 ter z njim povezani dokumenti. Kot pa sem v pretekli številki ocenjeval je sprejet proračun bistveno nižji kot v preteklih letih in sicer nekaj čez 10 MIO €.

FEBRUARSKA SEJA • Sprejeti so bili Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in 2014 1. obravna • Odlok o dodeljevanju mesečnih subvencij za otroke, ki zaradi pomanjkanja prostora niso vključeni v javne vrtce Občine Trebnje - uradno prečiščeno besedilo

MARČEVSKA SEJA • Sprejeti so bili Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2013 in Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2014 – 2. obravnava • Ter z proračunom povezani dokumenti • Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2013 in 2014 • Letni program športa, socialnega varstva, kulture, program mladinske dejavnosti v Občini Trebnje za leto 2013 • Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - 1. obravnava

Podeželje. Kraj, kjer je mirno, veliko zelenega, svež zrak, lepa narava… Pa je res podeželje še danes takšen kraj? V soboto, 20. aprila, so se v naši KS po vaseh zbrali prostovoljci in očistili okolico. Društvo upokojencev Veliki Gaber je očistilo okolico stavbe KS, v Zagorici so se zbrali pri gasilskem domu, ena skupina, katero so sestavljali pretežno otroci, pa je pobirala smeti ob cesti Bič – Veliki Gaber. Vsi za dobro našega kraja, za nas, za našo naravo. Vreme je bilo bolj muhasto; nebo so prekrivali temni oblaki, zapihal je veter in postajalo je hladno. A nič nas ni ustavilo. Želeli smo pobrati smeti, katere nam ležijo dobesedno pred nosom. Nabralo se je kar nekaj polnih vreč. Ob pogledu nanje, pa se ti nehote v glavi poraja misel: ali je človek res tako napredoval, da sedaj že zavestno uničuje sebe in svoj rod? Že v osnovni šoli smo tehtali čokolado v ovitku in samo ovitek, embalažo. Če lahko prineseš v žepu čokolado v ovitku, potem lahko odneseš tudi samo ovitek. To »modrost« smo razvijali že takrat, pa je očitno še danes ne razumemo ali pa nanjo pozabljamo.

APRILSKA SEJA • Največja novost za nas pa je dokument, ki prinaša novega vzdrževalca lokalnih cest in sicer Komunalo Trebnje. • Sprejeti so bili Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje-2. obravnava. • Predlog Odloka o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku • Premoženjsko pravne zadeve, katere so podane s strani strank in na pobudo Občine. • Pripravlja pa se nov Statut Občine Trebnje, kateri bo po novem urejel in poenotil tudi delovanje Krajevnih skupnosti. • Ob znatno znižanem proračunu za leto 2013 so tudi za področje KS Veliki Gaber zneski močno okleščeni in investicij skoraj ni planiranih. Potrebno bo vsak dodeljen evro porabiti racionalno in se zavedati dejstva, da želje ne bodo nikoli v celoti realizirane.

Občinski svetnik Mitja Jeras 4

Kljub slabšemu vremenu, nam delovne vneme ni zmanjkalo in ta dan smo naredili nekaj konkretnega zase, za svoj kraj in za svoje potomce. Nekaj zase pa so naredili tudi otroci, ki so pobirali smeti ob cesti. Delo so si znali hitro popestriti s svojo otroško iznajdljivostjo. Med odpadki so najprej našli »ratkapo«, pa kmalu za tem še eno. Hitro so se domislili: »Še malo, pa bomo imeli avto!« In verjeli ali ne, na koncu bi ga skoraj že imeli. Našli so še brisalce za steklo, pokrov rezervarja ter varnostni trikotnik. In res skoraj na cilju, predno so se lotili sladoleda, pa so našli še volan avtomobila. Otroci so bili navdušeni, saj so v glavi imeli le svoj avto. Hvala vsem, ki ste si na to soboto vzeli čas. Pa ne za smeti in pometanje. Ampak za naš kraj, za podeželje, za naše otroke.

Maja Sever


Pomladni pozdrav iz vrtca Mesec Maj! Čas, ko je vse v razcvetu in vse prekipeva od energije. To se dogaja tudi v našem vrtcu – v Vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. Triindevetdeset otrok skupaj s svojimi petimi vzgojiteljicami in šestimi pomočnicami vzgojiteljic počasi, a vztrajno uresničuje še zadnje načrtovane teme iz LDN (letnega delovnega načrta). Ker nam vreme v zgodnji pomladi ni bilo najbolj naklonjeno, se sedaj vrstijo številni pohodi, izleti, zaključki projektov in različnih dejavnosti, kot sta bila koncert Cici pevskega zbora ali zaključek ekološkega projekta. In kaj nas čaka v jeseni? Kljub ne ravno svetlim obetom v naši državi gledamo v našem vrtcu zelo optimistično. Iznajdljivost in pripadnost delu strokovnih delavk ter pomoč staršev bo gradila kakovost vrtca tudi v prihodnjem letu, kajti le tako bomo nudili otrokom tisto, kar si zaslužijo.

tudi letošnje leto ne bomo mogli vključiti vseh otrok v vrtec. Sprejmemo jih lahko 15, tako da jih bo na čakalnem seznamu ostalo 17. Vsem staršem, ki so se odločili za »naš« vrtec, se zahvaljujem za zaupanje in si želim, da bi se uresničila pričakovanja. Vsi zaposleni se bomo trudili, da bomo vizijo vrtca Z ROKO V ROKI ZA ZDRAVO, VARNO, USTVARJALNO IN SPODBUDNO OTROKOVO OKOLJE uresničevali vsak dan in vse dni v letu. Vse vas lepo vabim na zaključek vrtčevskega leta ob odprtju otroškega igrišča na Selih pri Šumberku, ki bo predvidoma 7. 6. 2013. Pridružite se nam na otvoritvi in udeležite se spremljajočih se športnih iger, ki jih bomo pripravili ob tej priložnosti. Z roko v roki je lepše! Vabljeni!

Irena Ferlin, vodja vrtca

Po vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2013/2014, ki je potekal od 1. 4. 2013 do 10. 4. 2013, je skupaj prispelo 32 vlog. Žal

Iz majhnih grl prihaja velik glas

Tako se je pričela zgodba o prav posebnih otrocih, ki jih druži prijateljstvo in ljubezen do petja. Ti otroci prihajajo iz Vrtca Sončnica iz Velikega Gabra in so v letošnjem šolskem letu obiskovali dodatno dejavnost Cici pevski zbor. V zboru je prepevalo 28 otrok starih od 3 do 6 let. Družili smo se enkrat tedensko. Nemalokrat nas je na vajah mučila utrujenost in pomanjkanje energije, vendar smo s prepevanjem pregnali vse negativne stvari. Naučili smo se devet pesmi: Jezdec Mihaha, Praznujemo, Petelinček, Drobljanc, Zibenšrit, Šopek za mamico, Bela barčica, Poglejte tale kljunček in Megazavra. Otroci so pesmi hitro osvojili. Ker so jih vedno znova in znova prepevali z velikim navdušenjem smo se strokovne delavke vrtca odločile, da priredimo koncert na katerem se bodo otroci pokazali tudi staršem in drugim ljudem. Tako se je tudi zgodilo. 24. aprila smo v OŠ Veliki Gaber imeli koncert z naslovom Zaigrajmo in zapojmo na katerem so poleg Cici pevskega zbora nastopili še: Mark Hribar, Ksenja Kastelic, Nejc Lajkovič, Jan Grošelj, učenca glasbene šole Trebnje Aleks Zupančič in Jure Krevs ter Milan Radivojevič.

UTRINKI IZ ŠOLE IN VRTCA

V mali vasi so majhne hiše in v vsaki hiši so otroci. V pisanih oblekicah so in obuti v rdeče in modre copatke. Med seboj se imajo zelo radi in so si pravi pravcati prijatelji,…

Zgodba o prav posebnih otrocih pa se nebi tako lepo odvila, če ne bi bilo naše prekrasne povezovalke in avtorice veznega teksta ga. Tanje Korošec, ki se ji zahvaljujemo za pomoč in sodelovanje. … v tej mali vasi je veliko srečnih ljudi. In ker jih glasba povezuje zelo radi tudi zapojejo. Še posebno takrat, ko so srečni. In tako se naša pravljica konča, vsaj do naslednjega šolskega leta, ko spet pričnemo s prepevanjem z novo generacijo mladih pevcev.

Mentorici: Petra Pograjc in Vanja Slak št. 06, Maj 2013

5


UTRINKI IZ ŠOLE IN VRTCA

EKO PROJEKT “USE - REUSE” V NAŠEM VRTCU Že nekaj let naš vrtec sodeluje v EKO projektu in z različnimi dejavnostmi na izbrano temo ozaveščamo pomen pozitivnega odnosa do okolja, v katerem živimo. Letos so dejavnosti potekale na temo PONOVNA UPORABA PREDMETOV. Želele smo, da otroci in starši razumejo, zakaj je ponovna uporaba predmetov pomembna za ljudi in varovanje okolja.Na ta način varčujemo z viri (voda, les, električna energija, surovine), ki bi jih potrebovali pri reciklaži, prav tako pa zmanjšujemo količino odpadkov, saj bi »novi proizvodi« brez procesa ponovne uporabe končali med odpadki.

Vse skupine našega vrtca so aktivno sodelovale pri izvedbi projekta. Otroci so bili seznanjeni o pomenu ponovne uporabe predmetov, teorijo pa smo preizkusili tudi v praksi. Dotrajane stole iz igralnic, ki so potrebovali novo preobleko, smo zbrusili, prebarvali in okrasili, stare lonce smo pobarvali in v njih nasadili rože, ki bodo krasili naš vhod na igrišče, iz odpadnega lesa in malih kovinskih žličk smo izdelali obešalnike, stare lesene obešalnike pa smo naredili čisto »nove«. Otrokom smo želele predstaviti tudi različne načine krašenja in obdelave predmetov, zato smo pri delu uporabljali različne tehnike- od servietne tehnike, pirografije do različnih tehnik poslikav, vse te tehnike pa so otroci lahko preizkusili tudi na manjših koščkih lesa. Da pa tudi to ne bi romalo med odpadke, smo iz njih naredili različne stenske dekoracije.

Dejavnosti in različne ideje na temo ponovne uporabe predmetov so se vrstile ena za drugo, zato ni čudno, da se je kmalu nabralo veliko obnovljenih predmetov. Odločili smo se, da jih na Dan zemlje, 22.4.2013, ponudimo staršem in drugim obiskovalcem vrtca za simbolno ceno, zbrani denar pa smo namenili Šolskemu skladu oz. nakupu stenskih didaktičnih igrač za igralnico Mišk.

V sklopu projekta smo si ogledali tudi smetarsko vozilo in spoznali različne poklice, povezane s komunalno storitvijo. Projekt bomo zaključili v mesecu maju, kosi bosta skupini Zajčki in Kužki ogledali Zbirno sortirni center in Odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko pri Trebnjem ter na novoodprti Center ponovne uporabe v Trebnjem.

Bodite tudi vi eko! Vodja EKO projekta Tanja Novak

6


Vesela šola letos že drugo leto zopet na OŠ Veliki Gaber V skupini veselošolcev od 4. do 6. razreda je v šolskem letu 2012/13 sodelovalo 20 učencev. Osnovni moto Vesele šole in njenega medijskega partnerja da Vinci Learning, pa tudi drugih stalnih vsebinskih partnerjev je: Preizkusi svojo silo znanja - ker v naši galaksiji znanja izveš več! Učenci so pridno nabirali znanje z branjem o vsebinah v prilogah revije PIL in na spletnem portalu, kjer so se vsak mesec preizkušali v reševanju nalog. Vsi so se udeležili šolskega tekmovanja in kar 19 učencev je osvojilo bronasto priznanje. Državnega tekmovanja se je udeležilo 6 učencev: trije učenci iz 4. razreda, dve učenki iz 5. razreda in ena učenka iz 6. razreda. Vsi učenci na državnem tekmovanju so dosegli srebrno priznanje.

Mentorica Justina Zupančič

Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber Lutkovna skupina OŠ Veliki Gaber sestavljajo učenci 2. In 3. razreda, ki so se z lutkami in igranjem z njimi srečali v šolskem letu 2012/13 prvič. Nekaj učencev je bilo že v lanskem letu vključenih v gledališki krožek. Učenci so spoznavali najprej različne lutke in rokovanje z njimi, nato so spoznali zgodbo o naduti mavrični ribici in spoznanju, da je brez prijateljev življenje pusto in težko. Navdušeni so bili nad vlogami in izdelovanjem lutk s katerimi so veselo gradili zgodbo, ki vam pričara, kako pomembno je na svetu prijateljstvo. Z lutkovno igrico Mavrična ribica so se predstavili najprej 26. marca 2013 na Območnem srečanju lutkovnih skupin v Mokronogu, kjer je strokovno srečanje spremljala Irena Rajh Kunaver. Po njeni strokovni oceni so se učenci z lutkovno igro uvrstili na Regijsko srečanje lutkovnih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je potekalo 12. 4. 2013 v Kuturnem domu v Semiču. To srečanje je spremljal strokovni spremljevalec Matevž Gregorič, katerega so naši lutkarji navdušili z lutkami in igranjem.

Mentorica Justina Zupančič

Gledališka skupina OŠ Veliki Gaber Gledališko skupino OŠ Veliki Gaber sestavljajo motivirani učenci za različne oblike gledaliških dejavnosti: igre, skeče, deklamacije in tudi daljše gledališke uprizoritve. Učenci radi sodelujejo in nastopajo na različnih prireditvah na šoli in v kraju. Skupino sestavljajo učenci 1. razreda in učenci od 4. do 6. razreda, večina učencev se uri in razširja znanje o igri in igranju že od vstopa v šolo. Tudi učenci 1. razreda so v letošnjem letu že nekajkrat zborno korajžno stopili na oder. Z igro Pust so se učenci gledališke skupine od 4. do 6. razreda udeležili Območnega srečanja otroških gledaliških skupin v Trebnjem, ki je potekalo 28. 3. 2013 . Gledalcem so približali nekaj navad in šeg o tem prazniku, ki sta jih v besedilu predstavili pisateljici Urška Mitrović in Andreja Pleničar. Strokovna spremljevalka Kim Komljanec je učence za njihov trud pohvalila.

Mentorica Justina Zupančič

št. 06, Maj 2013

7


UTRINKI IZ ŠOLE IN VRTCA

DOKUMENTARNI FILM OŠ VELIKI GABER “OD IDEJE DO PRAZNIKA KORENJA” Peti film OŠ Veliki Gaber

Pri filmskem krožku je pri nastajanju dokumentarnega filma v šolskem letu 2012/13 sodelovalo 11 učenk, ki so z igro vlog novinarjev odkrile, kje je pognala ideja za korenčkov praznik, kako se je razvijala in kakšna je vizija za naprej. Ob raziskovanju je delo spremljal in vse posnel snemalec in montažer filma gospod Jože Planinšek. Veliko zanimivosti o korenju pa so novinarkam odkrile krajanke KS Velikega Gabra in okolice. Predsednica Društva upokojencev ga. Jožica Štrempfelj pa je razkrila, kako je korenček prišel in dopolnil Rastočo knjigo Velikega Gabra. Predsednik KS Boris Praznik pa je pojasnil vlogo praznika za krajane KS Veliki Gaber in okolico. Spoznali smo, da se s sodelovanjem naredi veliko dobrega in zanimivega. Film smo premierno predstavili 23. 2. 2013. Gostovali smo na koncertu ženskega pevskega zbora KUD dr. Petra Držaja. 21. marca 2013 smo se udeležili tudi vseslovenskega tekmovanja ZOOM.7 osnovnošolskih in srednješolskih filmov v Pionirskem domu v Ljubljani, kjer smo se s filmom uvrstili med najbolje ocenjene filme. 1. marca 2013 smo dokumentarni film OD IDEJE DO PRAZNIKA KORENJA podarili knjižnici Ivana Zorca kot poklon za veliko delo upokojencev in krajanov KS Veliki Gaber in okolice.

Mentorica Justina Zupančič

Delovanje gabrovških gasilcev Delovno leto za PGD Veliki Gaber se je začelo konec januarja z rednim 78. letnim občnim zborom v sejni dvorani gasilskega doma. Letos je bilo tudi volilno leto in tako je društvo izvolilo novo vodstvo – za predsednika Jožeta Praznika, za poveljnika pa Petra Noseta. Vodstvo si je zadalo kar nekaj nalog in že začelo s svojim delom, vendar ne brez ostalih prizadevnih članov društva. Ekipa se je lotila sanacije spodnje garaže zaradi prisotnosti vlage: pospravil se je leseni del stare orodjarne, odstranila omet in električna napeljava; nanesel se je grobi omet, napeljalo se je novo električno napeljavo in nanesel se je fini omet. V nadaljevanju sledi še popravilo tlaka in polaganje keramike. Če bo šlo vse po načrtu, bo sanacija končana do letošnje veselice, ki bo v soboto, 1. junija 2013, z ansamblom Novi spomini. Kot poveljnik sem mandat začel s pregledom članstva in opreme operativne enote. Skupaj smo pregledali zaščitno opremo gasilca. Pregledana je bila vsa tehnika in orodje, nato pa smo naredili plan za nakup potrebnega orodja. Odločili smo se, da za lažje in bolj strokovno posredovanje na intervencijah kupimo univerzalni ročnik, tekmovalni trojak, nosilne košare za B in C cevi ter večjo torbo za prvo pomoč. V mesecu aprilu se je sedem članov PGD odločilo, da se udeležijo osnovnega tečaja za gasilca, s katerim bodo postali gasilci pripravniki. Operativna enota se je v mesecu februarju in marcu zbrala na treh operativnih usposabljanjih, kjer se je obnovilo znanje uporabe izolirnih dihalnih aparatov in znanje uporabe radijskih postaj. Do sedaj smo se udeležili dveh intervencij, obakrat požara tovornjaka na avtocesti. Obakrat nas je za pomoč zaprosilo PGD Trebnje in skupno posredovanje je bilo zelo dobro. PGD Trebnje nam je odstopilo tudi dva rabljena izolirna dihalna aparata. Na nivoju občinskega gasilskega poveljstva GZ Trebnje, kamor sodimo, so se v aprilu pričele aktivnosti glede telefonskega aktiviranja članov operativnih enot. Trenutno poteka aktiviranje prek enajstih pozivnikov (včasih tudi s sireno), obstaja pa možnost (ki jo del OGP-ja že uporablja) aktiviranja prek SMS-a na telefon člana operativne enote. Naredili bomo vse, da pridemo do tega načina alarmiranja, saj je odziv članov veliko boljši in tudi hitrejši, kot je bil na letošnjih dveh intervencijah, ki smo jih imeli. Iz tega zapisa, dragi krajani, lahko vidite, da je vsak vaš prispevek gasilcem zelo skrbno in pravilno porabljen. Vsi gasilci pa delamo na tem, da ob morebitnih nesrečah ne boste ostali sami brez pomoči.

Poveljnik PGD VELIKI GABER Peter Nose

8


Konjeniški izlet v deželo belih brez Na prvo novembrsko soboto so se člani Konjeniškega društva Gombišče odpeljali raziskovati lepote dežele Bele Krajine, ki je znana po veselih, preprostih ljudeh in njihovi gostoljubnosti. Po jutranjem postanku se je izlet začel z obiskom Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Leta 1869 je bilo prvo prostovoljno gasilsko društvo na Slovenskem ustanovljeno prav v Metliki. Nadaljevanje poti je člane KD Gombišče vodilo v vas Drašiči, kjer sta najbolj znana cerkev sv. Petra iz leta 1775 in nasproti nje stoječa Soseska zidanica Drašiči. Soseska zidanica je velik objekt, ki ima vlogo nekakšne »vaške vinske banke«. V zidanici je shranjeno vino, ki ga vaščani enkrat letno prispevajo vanjo. Vsak član mora v zidanico prispevati 15 litrov belega vina, v primeru pa, da je v preteklem letu iz zidanice vzel vino, mora prihodnje leto poleg redne obvezne članarine 15 litrov, za vsak sposojeni liter vrniti liter in pol. Pristopnina za novega člana skupnosti znaša 100 litrov vina. Tako je v soseski zidanici v vsakem trenutku od 1500 do 3000 litrov vina. Poleg oskrbovanja vaščanov z vinom, kadar ga potrebujejo, ima skupno premoženje v zidanici še eno vlogo. Iz denarja, ki go vaščani dobijo s prodajo skupnega vina, pomagajo zagotavljati socialno varnost svojih članov. Kadar namreč umre eden od članov vaške skupnosti, ki je imel svoje vino spravljeno v zidanici, sovaščani s prodajo vina prispevajo denar za sveto mašo in del stroškov pogreba. Poleg tega se s skupnim denarjem delno financirajo tudi projekti gradnje skupne vaške infrastrukture. Dolgove so beležili z rovaši. (Vir: Wikipedija) Čudovit dan se je zaključil z obiskom Mirne Gore, 1047 m, ki je najvišji vrh Bele Krajine ter z obiskom gostiteljevčlanov Konjerejskega društva Semič, ki so člane postregli z okusnim »jedilnikom«. Ob druženju z dobro hrano in odlično belokranjsko kapljico so konjeniki zaključili svoje veselo potepanje po lepi deželi belih brez in prijaznih ljudi.

Prav gotovo pa so se trebušne mišice popolnoma okrepile z obiskom Osnovne šole Brihtna glava, v kraju Radovica pri Metliki. Ob šoli stoji velikanska lipa kot je bilo včasih v navadi. V njej so en razred opremili po vzoru iz 60.-ih let prejšnjega stoletja. V razredu se tako nahajajo stare klopi, črnilniki, stara tabla, zemljevidi. Učitelj je prav tako takšen kot nekoč. Naposlušne učence pa čaka kazen – klečanje na koruzi. Zapoje tudi šiba. V eni šolski uri, ki traja 45 minut učenci, lahko so otroci, mladi, pa tudi starejši, ki želijo obuditi spomin na stare čase, na lahkoten, duhovit način spoznajo Belo krajino in njene posebnosti. Ob koncu pouka pa prejmejo tudi spričevalo z ocenami.

DRUŠTVA IZ NAŠEGA KRAJA SE PREDSTAVLJAJO

Lucija Marolt

Konjeniško društvo Gombišče vabi k udeležbi na tradicionalno konjeniško prireditev s spretnostnim tekmovanjem, ki bo v soboto, 24. 8. 2013, na Gombiščah. Za veselo vzdušje bo poleg spretnih konjenikov in zabavnega voditelja poskrbel ansambel Pogum! Lepo povabljeni!

Belokranjsko doživetje se je nadaljevalo pri izviru reke Krupe, ki predstavlja največji izvir v Beli krajini v katerega se stekajo podzemeljske vode iz hribovitega dela Bele krajine. Gre za edini tovrstni izvir v Slovenji, ki je hkrati življenjski prostor človeške ribice in znano nahajališče jamske školjke. št. 06, Maj 2013

9


DRUŠTVA IZ NAŠEGA KRAJA SE PREDSTAVLJAJO

DEJAVNOSTI IN DOGODKI V DRUŠTVU UPOKOJENCEV VELIKI GABER V PRVI TRETJINI LETA Tudi v letošnjem letu potekajo redne aktivnosti društva po utečenem programu: redne tedenske vaje otroške in odrasle folklorne skupine (FS) in mešanega pevskega zbora (MePZ), ročna dela ter pohodništvo.

Januar Konec januarja so se začele priprave za tekmovanja v raznih športnih panogah med posameznimi društvi v sklopu PZDU Dolenjske in Bele krajine. Tekmovanja potekajo od februarja do sredine junija. Novo balinišče že služi svojemu namenu. Konec januarja smo se odzvali klicu Slovenskega društva Hospic, ki je na pobudo prostovoljke tega društva, dr. Mance Košir, organiziralo dobrodelni koncert za pomoč Hiši Hospica v Ljubljani, ki je bila zaradi nerešenega financiranja države, tik pred zaprtjem. Na našo pobudo so se članom našega društva pridružili tudi člani DU Mirna in DU Šentvid pri Stični. Tako smo z nakupom vstopnic za koncert zapolnili avtobus, ki nas je popeljal do SNG Opera in balet. Gala koncert pod naslovom »Darujmo življenje dnevom, darujmo Hiši Hospica«, na katerem so nastopali Boris Cavazza, Terrafolk z gosti in zdravniški orkester Camerata medica, je pripomogel, da je Hiša Hospica še naprej odprta. Na ta način smo ji tudi upokojenci dali podporo, predvsem pa izkazali svoj humani odnos do sočloveka, saj si vsi zaslužimo, da se od življenja poslovimo na človeku dostojen način. V naši krajevni skupnosti imamo kar štiri prostovoljke Slovenskega društva Hospic, ki so s 60-urnim tečajem usposobljene za spremljanje neozdravljivo bolnih ljudi, zato je prav, da o vlogi Hospica povem nekaj več.

Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1995 na pobudo onkologinje dr. Metke Klevišar. Osnovni program društva je celostna oskrba hudo bolnih ljudi z napredovano kronično boleznijo v zaključni fazi. Društvo si prizadeva, da bi tudi smrt, tako kot rojstvo, postala naravni element življenja. Izraz hospic izhaja iz latinske besede »hospitium«, kar pomeni gostoljubno hišo, prenočišče ali zavetišče. Zgodovinsko gledano, so hospice najprej ustanavljali samostani kot zavetišča za romarje in reveže. Prva slovenska hiša hospica je po večletnem prizadevanju odprla svoja vrata decembra 2010 v Ljubljani, na Hradetckega 20. Namenjena je odraslim ljudem z neozdravljivo boleznijo v zaključni fazi, kjer so deležni 24-urne celostne hospic oskrbe z namestitvijo po mednarodnih načelih hospica. Zagotovljeno je učinkovito lajšanje bolečine in drugih motečih simptomov. Svojcem je omogočena podpora in dana možnost, da so v njihovi bližini kar največ časa. Hiša ima 12 enoposteljnih sob. Glavni steber te institucije so prostovoljci, ki se na neplačani način odzivajo klicu svojega poslanstva. Prepričana sem, da bi vsak dobrodelni korak za hišo hospica, tako posameznika kot skupine, posredno prispeval k spreminjanju odnosa do umiranja in življenja nasploh. Upajmo, da bo tudi država dobila dovolj posluha glede potreb edine hiše hospica v Sloveniji. Hišo hospica bi moralo imeti vsako večje mesto v naši državi, je v svojem nagovoru na koncertu poudaril predsednik Zdravniške zbornice, primarij dr. Andrej Možina. Dr. Manca Košir se nam je še posebej zahvalila za številčno udeležbo na koncertu z željo, da se čez eno leto zopet vidimo. 10

Februar Februarja smo s pomočjo Svetovalne službe Trebnje organizirali predavanje o pripravi zemlje za setev korenja in drugih vrtnin, ki ga je pripravila gospa Natalija Pelko s KGZ Novo mesto. Na kulturni dan smo v knjižnici Ivana Zorca imeli predstavitev programa za bralno značko. Prebrali smo nekaj odlomkov iz knjige »Iz nižav in težav« Ivana Zorca. Sodelovale so tudi učenke OŠ Veliki Gaber. Naši člani – moška in ženska ekipa – so se udeležili tekmovanja v veleslalomu v Sodražici. Dramska skupina DUVG je nastopila na srečanju literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine. Konec februarja smo imeli redni občni zbor DUVG.

Marec Tudi v marcu smo s pomočjo dr. Janeza Gabrijelčiča organizirali strokovno predavanje z naslovom »Korenje in zdrava prehrana«, ki sta ga vodila primarij dr. Željko Ostojić in dr. Irena Sedej, inž. živilske tehnologije in klinična dietetičarka. Naša gosta sta bila dr. Andrej Capuder, prvi minister za kulturo v samostojni Sloveniji, in gospod Zvone Pelko, ustanovitelj kulturnega društva »Zgovorna tišina« (spoznavanje zgodovine in poslanstva kartuzijanskega reda). Gosta sta si ogledala knjižnico Ivana Zorca in Rastočo knjigo našega kraja. Na Gregorjevo smo se popeljali na Ljubljanski grad in si ogledali prenovljene kaznilnice in muzej, nato pa smo imeli še kosilo in prijetno druženje prav tako na Gradu. Folklorna skupina Večerna zarja je na povabilo Centra za razvoj kulturne dediščine nastopala v podhodu Maxi marketa v Ljubljani, zaplesala je tudi na prireditvi »Mati, kruh in rože« na Mirni.

April Aprila je folklorna skupina Večerna zarja že drugič nastopila na srečanju odraslih folklornih skupin v Novem mestu.


Aprilu smo se, tako kot prejšnja leta, udeležili akcije Očistimo Slovenijo. Na našem prvem izletu v letošnjem letu smo si ogledali znamenitosti Brežic in okolice, med drugim tudi Lovski muzej družine Polovič v Dobovi in bili gostje DU Brežice, s katerimi smo imeli prijateljsko tekmo v pikadu in ruskem keglanju Mešani pevski zbor (MePZ) DU Veliki Gaber vztrajno vadi, saj ima že v prvi polovici meseca maja kar dva nastopa. Prvega na Reviji pevskih zborov DU Dolenjske in Bele krajine v Dolenjskih Toplicah in drugega na Območni reviji odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin v Mokronogu.

Ekipa BISTRO LAVŠ najboljša tudi pozimi

ŠPORT

Tudi otroško folklorno skupino Jutranja zarja, ki vadi pod vodstvom naših mentorjev, smo prvič popeljali na območno srečanje otroških folklornih skupin v Dolenjskih Toplicah. (Število mladih plesalcev se je v tej skupini znatno povečalo). Njihov nastop kot edine otroške FS v občini Trebnje, je bil zelo vzpodbuden.

Pozimi je v telovadnici OŠ Trebnje, pod okriljem OLMN Trebnje, potekala še ena sezona rekreativnega tekmovanja v malem nogometu. Več kot uspešno so letos našo skupnost zastopale kar tri ekipe, v katerih so nastopili naši člani. Ekipi Bistro Lavš in Bar pri livarni sta se merili v prvi ligi, Športni studio V.I.P. pa je nastopal v drugi ligi. Ekipa Bistro Lavš, ki je poleti prvič osvojila letno ligo na asfaltnem igrišču v Šentlovrencu, je tudi pozimi imela tihe želje poseči po najvišjih mestih, ter po lanskem tretjem mestu narediti korak naprej in stopiti stopničko ali dve višje. V obeh ligah je nastopalo po 7 ekip, ki so se najprej pomerile vsaka z vsako. Potem pa so najboljše štiri ekipe uvrstile v »skupino za prvaka«, ostale tri ekipe pa v »skupino za obstanek«. V skupini za prvaka sta se merili tudi obe »naši« ekipi. Zelo dobro je šlo obema, za malenkost boljši je bila ekipa Bar pri livarni, ki je vseskozi držala vodilno pozicijo, vendar so naredili manjši »kiks« krog pred koncem tekmovanja, ko jih je premagala ekipa ZPKZ Dob. To so izkoristili igralci Lavša, ter pred zadnjo tekmo prevzeli vodstvo, usoda pa je hotela, da se prav vodilni ekipi pomerita med sabo za prvaka Zimske lige. Že lani je potekala med njima odločilna tekma, vendar takrat za tretje mesto. Bolje so tekmo začeli »barovci« in kmalu povedli, a se je izid kmalu poravnal z lepo izvedenim prostim strelom kapetana Nika Jefim. Remi je Lavšem pomenil dovolj za osvojitev prvega mesta, zato so barovci morali riskirati in zaigrati z vratarjem v polju. To se jim ni izšlo, saj je v hitrem proinapadu Jefim zadel še drugič in Lavši so tekmo zaključili z zmago, celotno ligo pa brez enega samega poraza. Za zmagovalno ekipo so nastopali: Niko Jefim, Robert Lekan, Gregor Zupančič, Anže Zidar, Blaž Zidar, Jani Hočevar, Tilen Jenko, Rok Sadar, Gašper Klemenčič, Robi Glavan, Mladen Džanan, Gregor Sinjur To je bil prvi naslov za ekipo, prvič v prvi ligi, dvakrat jim je že uspelo osvojiti prvo mesto, a se je to zgodilo v drugi ligi. Ta uspeh pa je uspel ekipi Športni studio V.I.P., ki je na koncu tudi z malce sreče osvojila prvo mesto v drugi ligi OLMN Trebnje.

Blaž Zidar

Program Društva upokojencev je za celo leto zelo zapolnjen, še vedno pa se najde čas in prostor za izredne aktivnosti in dogodke, ki niso zajeti v našem programu.

Predsednica DU Veliki Gaber Joži Štrempfelj št. 06, Maj 2013

11


ŠPORT

3. Prvomajski turnir zaznamovalo sonce in vročina

EXTREMNA KOLESARSKA DIRKA OKOLI SLOVENIJE

Po dveh letih premora (predvsem sta v prvi vrsti odpadla zaradi slabega vremena) smo se člani ŠD Veliki Gaber odločili, da zopet organiziramo »prvomajski turnir v malem nogometu«, za katerega si v prihodnje želimo, da bi postal tradicionalen.

V našo deželo je končno prišla pomlad in ceste so spet polne kolesarjev. Nekateri lovijo le sončne žarke na krajših kolesarskih turah, drugi pa pridno nabirajo kilometre in se pripravljajo na rekreativna tekmovanja. In tu so še tretji, ki kolesarsko formo vzdržujejo tudi pozimi, saj se kolesarske dirke pričnejo že spomladi.

DOS

Tako je tudi to pomlad, točneje od 9. do 12. maja potekala že sedma Dirka okoli Slovenije – DOS 2013. Lanske dirke se je prvič udeležil tudi Boris Praznik. Po končani dirki in nekaj prespanih nočeh, smo se odločili: naslednje leto gremo spet!

Turnirja se je udeležilo 12 ekip, največ seveda iz domačega okoliša (Bistro Lavš, Bar pri livarni, Športni studio V.I.P., ŠD Primskovo, ŠD Temenica, ŠD Ambrus mladi, Fortuna No.1, Vilinija kozmetični salon), nekaj ekip pa je prišlo od malce dlje (Novo mesto, Ljubljana, Vrhnika, Cerknica), katere so verjetno premamile tudi lepe nagrade za najboljše. Ekipe so bile razdeljene v 4 skupine po 3, naprej pa sta se uvrstili najboljši dve ekipi. Tako smo dobili štiri četrtfinalne pare, zmagovalci pa so se uvrstili v polfinale. Tja so se uvrstile ekipe Buc Buc Team (Novo mesto), ŠD Log-Zaplana (Vrhnika), Vata (Cerknica) in Beli balet (Ljubljana). V finale so se po pravi drami uvrstili igralci ekipe Buc Buc Team, potem ko so zaostajali že za tri zadetke, na koncu pa po 6-metrovkah zasluženo premagali ekipo ŠD Log-Zaplana, saj je njihov vratar ubranil dva strela. Beli balet je bil boljši od ekipe Vata in se je veliko lažje prebil v finale. Za tretje mesto so se izvajale 6-metrovke, kjer so bili bolj uspešni ŠD Log-Zaplana ter osvojili končno tretje mesto, mlada ekipa Vata pa se je morala zadovoljiti s četrtim mestom, kar je bil zanje lep uspeh. V velikem finalu so bili boljši nogometaši iz ekipe Buc Buc Team, ter z izidom 3-1 premagali Beli balet. Nerešljiva uganka za Beli Balet je bil predvsem vratar Benjamin Markovič, ki je zasluženo in brez pomislekov prejel nagrado za najboljšega vratarja. Za najboljšega strelca je bil proglašen Domen Božjak iz ekipe Beli Balet. Turnir je potekal v lepem sončnem vremenu, ekipe so pokazale pravo mero fair-playa in borbenosti, k temu pa je veliko pripomogel sodnik, ki je odlično odsodil turnir in ni oškodoval nobene ekipe. S takimi željami Vas člani Športnega društva Veliki Gaber povabimo na Medvaški turnir, ki bo potekal 22.junija, na asfaltnem igrišču pred OŠ Veliki Gaber.

Blaž Zidar 12

Tako je Boris preko zime treniral in nabiral kondicijo na spinningu, v fitnesu in na tekaških smučeh. Kot vsa prejšnja leta je že takoj po Novem letu nestrpno čakal suhih sončnih dni, da jih izkoristi za prve cestne treninge. Dnevi minevali in kot bi mignil je bil tu maj. Odpravili smo se v Postojno, kjer je štart in cilj te ekstremne kolesarske dirke. Letos je bila dolga 1.229,2 km s skoraj 15.000 višinskimi metri. V četrtek zjutraj se je prvi del spremljevalne ekipe odpravil v Postojno, kjer smo opravili tehnični pregled vozil in opreme. Kmalu se nam je pridružil še drugi del ekipe, in ob dobrem vzdušju smo čakali na Borisa, ki je doma lovil še zadnje minute spanca. Pozno popoldne se nam je pridružil v spremstvu svoje žene. Z njima so prišle tudi žene nekaterih članov ekipe in veselo razpoloženje se je nadaljevalo do večernih ur, ko se je začelo zares. Spremljevalno vozilo z delom ekipe je odšlo v štartni prostor vozil, Boris pa s preostankom ekipe na štart v center Postojne. Ob 20:40:30 se je za našo ekipo začelo zares. Ker je bila to za nas že druga dirka, smo bili pripravljeni na razmere v prvem delu, ko je na progi veliko tekmovalcev. Po planu smo peljali svojo dirko in ob spremljanju časa ugotavljali, da odlično napredujemo. Tako smo do jutra prevozili pot od Postojne do Dragonje, ob obali nazaj do Divače, preko Lipice in Sežane do Nove Gorice. Pojedli smo porcijo makaronov in nadaljevali pot proti Ajdovščini. Tam je Boris zamenjal kolo, saj ga je čakal zahteven vzpon na Predmejo. Ko je bil ta premagan, smo nadaljevali pot do Cola in naprej proti Godoviču, Idriji vse do Cerknega. Sledil je dolg vzpon preko Zakojce, kateremu je sledil izredno zahteven spust. Vzpon na 1611 m visok prelaz Vršič je Boris opravil brez težav, k temu pa je v veliki meri pripomoglo glasno spodbujanje ekipe in sodelavk (prijateljic). Z vrha se je hitro spustil proti Kranjski Gori in nadaljeval pot proti Jesenicam. Del ekipe z avtodomom smo poslali do Kamnika, kjer smo imeli predviden naslednji postanek. Ko smo okoli 16-ih prispeli tja, so nas z glasnim navijanjem pričakale naše zveste navijačice. Po krajšem postanku smo se odpravili


naprej proti prelazu Črnivec. Naš plan je bil, da pridemo do prelaza Sleme nad Šoštanjem brez spanja, in to nam je tudi uspelo. Dolge kilometre vzpona so nam popestrili navijači v zanimivih opravah, ki so nas do srca nasmejali. Po krajšem postanku in spustu v dolino, pa je druga noč pokazala zobe in pojavila se je zaspanost, prav tako pa je začelo deževati. Boris se je zelo počasi in previdno spuščal proti Črni na Koroškem. Po nekaj ovinkih smo se odločili, da naredimo postanek za spanje. Ob cesti smo parkirali avtodom in počivali slabo uro. Nato smo nadaljevali pot proti Dravogradu. V Prevaljah sta nas kljub pozni nočni uri prišla pozdravit prijatelja, kar nas je »zbudilo« za nekaj nadaljnjih kilometrov. Ker so bile napovedane močne padavine, se je Boris nekoliko bolj oblekel, kar se je kasneje izkazalo za napačno potezo. Zaradi težkih oblačil je izgubil veliko moči, hitrost se je občutno zmanjšala, poleg tega pa se je v anoraku nenadzorovano potil, in tako dehidriral. Pot smo nadaljevali ob reki Dravi do naslednje časovne postaje v Kamnici. Tu smo se obrnili levo proti Kungoti in štajerskim goricam, kjer pa so se zaradi dehidracije pojavile bolečine v nogah. V Moravskih Toplicah smo se ustavili na časovni kontroli in nadaljevali pot slab kilometer naprej, kjer smo imeli predviden postanek. Kot že lansko leto, so nas tam pričakali navijači in okusne palačinke. Krenili smo naprej proti Ptuju, vendar so bile bolečine v nogah prevelike. Spet je bila potrebna intenzivna masaža, medtem pa je Boris malo zaspal. Po skoraj eni uri smo nadaljevali pot naprej proti visokemu Rogatcu, ter do Šmarij pri Jelšah do naslednje časovne kontrole in naprej po gričevnati pokrajini proti Krškem. Tako smo na Borisov »domač« teren prišli v zgodnjih večernih urah. V Brežicah nas je spet čakala skupina navijačev, katere smo letos pozdravili kar s ceste in nadaljevali pot naprej. V Kostanjevici na Krki nas je nepazljivost stala 10 kazenskih minut, saj nismo upoštevali navodil iz potne knjige in zato nekoliko skrajšali pot. Sodniki so napako takoj opazili in nas kaznovali. Čez slabo uro smo prišli v Novo Mesto, kjer se je pričelo pravo navijaško vzdušje. Kot že lansko leto so nas navijači spremljali preko celotnega vzpona na Vahto. Med najglasnejšimi in najaktivnejšimi so bile Borisova žena Simona in prijateljice, ki so v zanimivih opravah dale dodaten elan celotni ekipi. Na vrhu Vahte je sledil kratek postanek, nato pa nadaljevanje proti Metliki in Črnomlju. Noč se je prevesila v jutro in ob svitu smo se vzpenjali še na zadnje metre hribovite Kočevske pokrajine, nato pa je sledil spust proti Livoldu. Pretežno ravninska pot je nato vodila preko Kočevja do Sodražice, kjer smo imeli spet obisk navijačev iz teh krajev. Na hitro smo se ustavili, rekli par besed in nadaljevali pot preko Bloške planote, kjer nas je lani spremljalo sneženje. Kmalu smo prišli na predzadnjo časovno postajo v Novi vasi. Hitro smo nadaljevali proti Postojni, saj je bil nedaleč pred nami tekmovalec, ki je štartal tik za nami, zato smo imeli priložnost da ga prehitimo in pridobimo eno mesto. Boris je

dobro vedel, da moramo nadoknaditi še 10 kazenskih minut, zato je na vso moč pritisnil na pedale in ob vzpodbudi ekipe premagal še zadnje klance pred Postojno. Ko nas je obiskalo službeno vozilo z direktorjem dirke, smo bili veseli, saj smo vedeli, da bomo v kratkem zaključili to dolgo in naporno dirko. Na cilj v postojno smo prispeli v nedeljo ob 9.30 uri. Kljub temu, da nismo dosegli skritih načrtov, smo bili z rezultatom nadvse zadovoljni, saj na tako ekstremni dirki pač ne moreš predvideti vseh ovir, ki se bodo med tekmovanjem pojavile. Sploh je bilo zadovoljstvo še večje, ko smo spoznali, da dirke niso dokončali nekateri veliko boljši in bolje organizirani tekmovalci. Res je, da nismo profesionalno opremljena in usposobljena ekipa, imamo pa veliko srce, ogromno dobre volje, ter tekmovalca, ki nikoli ne obupa, zato taki izzivi za nas nikakor niso preveliki. V celotni zgodbi pa ogromno pomeni tudi podpora Borisove družine, prijateljev in znancev, ki nas spodbujajo čez celo leto, še posebno pa v času dirke s svojo prisotnostjo, telefonskimi klici in sporočili. Hvala vam za to podporo. Tako se je v nedeljo dopoldne 12. maja 2013 končala letošnja kolesarska avantura DOS 2013…in začela nova… DOS 2014

Igor Čučnik

Na pripravah za DOS 2013 sta se mi večkrat pridružila tudi prijatelj Marko Horžen in Andrej Sirk. Marko je imel lani priložnost, da je dirko pobližje spoznal, saj je bil eden izmed nepogrešljivih članov moje ekipe, ki me je spremljala in podpirala skozi celotno dirko. Ta ekstremna avantura ga je tako prevzela, da se je takoj odločil, da bo na DOSU 2013 nastopil, kot tekmovalec, tudi sam. Tako je na predvečer štarta v Postojni izžrebal uro in sicer 20.45 minut. V cilj je uspešno prikolesaril 12.5. ob 6.16. uri. Nekaj minut za nama pa sta v konkurenci dvojic štartala tudi Andrej Sirk in Miran Golež pod imenom T.L.Sport. Tudi onadva sta uspešno prišla na cilj 12.5. ob 00.01. Boris Praznik

št. 06, Maj 2013

13


LJUDJE IZ NAŠEGA KRAJA

VIDIM S SRCEM

Kako življenje vidi David Fortuna Tam v daljavi ptica veselo poje mi, tam v daljavi reka žubori, tam v daljavi se prijatelj mi smeji. Prosim stopi čisto blizu mi, ker videl bi rad te z svojimi očmi. Pa kaj bi to, vseeno živeti je lepo. Hmm, kje naj začnem svojo zgodbo, na začetku ali na koncu?

in na odcepu Bič me je počakal dedek. Rad se spominjam teh dni, starši so se bali, če bom zmogel in sem. Ponosen nase.

Rodil sem se pred 28 leti v Ljubljani in že takoj ob rojstvu so mojima staršema dejali, da je bil porod težak in da je nevarnost, da bom slabše videl, kar se je nato tudi uresničilo. Otroštvo sem preživel v Zagorici, skupaj s starši in starimi starši ter bratom. Čuval sem se pri Žingerjevih in tam sem imel veliko stikov ter topli Malkini roki. Neizmerno sem ji hvaležen, da je zmogla. Kasneje sem obiskoval tudi vrtec v Šentvidu pri Stični.

Obljubili so mi, da ko bom dokončal šolo in se vrnil v domači kraj, bom dobil konja in psa. Vendar mi je umrl dedek in tako s konjem ni bilo nič. Se mi pa je pred sedmimi leti pridružila vodnica slepega - labradorka Alma. Takrat še slutil nisem kaj vse bova počela skupaj, se igrala, se potepala, klepetala ... Postala je ljubljenka vse naše družine.

Že kot majhen deček sem bil izredno zvedav in mamica mi je prebrala ogromno knjig. Peter Klepec je bil junak iz mojih mladih dni, želel sem si biti tak kot on. Prva dva razreda sem obiskoval v Velikem Gabru in vseskozi so strokovni delavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino vzpodbujali moja starša, da bi bilo dobro, da bi se šolal tam. V tretji razred sem tako res odšel v Zavod za slepo in slabovidno mladino na Langusovi 16 v Ljubljano. Ne smem reči, da ni bilo včasih lepo, da smo ušpičili marsikatero, pa vendarle saj poznate zgodbe o sitnih vzgojiteljih, pustih sobah, neosebnem pristopu ... Težko sem čakal sredo, ko so moji starši hodili k meni na obisk in še teže petek, ko sem se vračal v domači kraj. Spoznaval sem okolico, se pogovarjal s sosedi, kukal v hlev. Ob nedeljah sem obiskoval tekme z motorji, kjer sta tekmovala moj oči in brat. Vedno sem stiskal pesti zanju, tako saj veste, da sem imel kar potne. Moj razrednik je bil Roman, ki nas je poučeval zgodovino in zemljepis. Bila sva prava prijatelja in za njegovo dobroto sem se mu odolžil na način, da sem se trudil še bolj kot pri drugih predmetih. Tako sem spoznal vse zgodovinske bitke in lepote našega sveta. V Zavodu so nas v popoldnevih učili šivanja, likanja, pospravljanja ... bili smo malo okorni, ampak na koncu je bil rezultat pozitiven. Po končani osnovni šoli me je pot vodila na šolanje za telefonista v Škofjo Loko. Tam mi je bilo prijetneje kot v Ljubljani, bilo nas je manj in bili smo zelo povezani. Tudi vzogjitelji so nam dali več svobode. Ob petkih sem se sam vračal domov. V Škofji Loki sem se vsedel na avtobus, v Ljubljani presedel na »dolenjčka«

14

Zanimajo me avtomobili, orožje in potovanja. Velik del Evrope sem obiskal, ko je brat tekmoval za evropsko prvenstvo, bil sem že v Italiji, Nemčiji, Romuniji, Bolgariji, Turčiji, Španiji, Franciji, Monaku, Češki, Avstriji ... na vsak obisk dežele se dobro pripravim, se poglobim v zgodovino, da čimveč odnesem od potovanja. Navijam za Barcelono, obiskal sem že njihov stadion, veličasten Že kot majhen deček sem bil je. Sem velik lokal patriot in izredno zvedav in mamica navijam za košarkaški klub mi je prebrala ogromno Krka.

knjig. Peter Klepec je bil V letošnji zimi pa sem junak iz mojih mladih dni, naredil velik korak naprej – želel sem si biti tak kot on. naredil sem maserski tečaj – tečaj klasične masaže, pri Higeji. Zelo sem hvaležen Željkotu, ker se mi je izredno posvetil, začutil moj interes in mi res dal vse in še več. Domači skoraj vsakodnevno uživajo na masažni mizi in hvalijo moje zlate roke. Prav tako sem to zimo naredil začetni in nadaljevalni tečaj THETA HEALINGA pri Hiši radosti. Pravijo, da imamo slepi posebne darove, da vidimo nekako drugače, kako že, s srcem. Spoštovani krajani, vem, da mi verjamete, da mi je bilo velikokrat v življenju težko, da sem se moral ustaviti, globoko vdihniti ter stopiti naprej, samo naprej. Želel bi si, da sprejmete svoje otroke take kot so, da jih podpirate na njihovih poteh, da jim pokažete, da jih imate radi, da jih spoštujete. Hkrati pa bi rad, da bi se vsi otroci trudili po svojih močeh pri pridobivanju znanja, da bi razumeli stiske svojih staršev in jim priskočili na pomoč pri hišnih opravilih.

Imejte radi vse ljudi tega sveta, vsi to potrebujemo. David Fortuna


Napovednik prireditev in dogodkov DATUM IN URA

DOGODEK

LOKACIJA

31. maja do 7. junija

Letovanje Društva upokojencev Veliki Gaber

Izola

1. 6. 2013

Gasilska veselica z ansamblom Novi spomini

Veliki Gaber

7. 6. 2013

Odprtje otroškega igrišča

Vrtec Sončnica Sela pri Šumberku

22. 6. 2013

Medvaški turnir

Veliki Gaber

23. 6. 2013

Kresovanje v organizaciji Društva upokojencev Veliki gaber

Veliki Gaber

24. 6. 2013

Veselica v Zagorici

Zagorica

4. - 7. 7. 2013 Prijave do 21. 6. 2013

Oratorij 2013

Župnišče Veliki Gaber

5. – 8. 7. 2013

Tabor pevskih zborov

Šentvid pri Stični

24. 08. 2013

Prireditev Konjeniškega društva Gombišče z ansamblom Pogum

Veliki Gaber

sredi oktobra

Večdnevni izlet Društva upokojencev Veliki Gaber

Dolina Neretve, Mostar, Međugorje

2. – 9. 11. 2013

Letovanje Društva upokojencev Veliki gaber v Hotelu Delfin v Izoli

Izola

3. 8. 2013

Srečanje PZDU Dolenjske in Bele Krajine

Jasa - Dolenjske Toplice

konec avgusta

Piknik DU Metlika in DU Veliki Gaber

Lovska koča

28. 9. 2013

2. praznik korenja KS Veliki Gaber

Veliki Gaber

28. 9. 2013

2. korenčkov kolesarski maraton

Veliki Gaber

19. 10. 2013

2. tradicionalni Zorčev pohod po poteh treh občin

Okolica Velikega Gabra

2.-9. 11. 2013

Letovanje Društva upokojencev Veliki Gaber

Izola

8. 12. 2013

Prednovoletno srečanje Društva upokejencev Veliki Gaber

kraj še ni znan

15. 12. 2013

Božični koncert

Veliki Gaber

Datum še ni določen

Srečanje vseh slovenskih upokojencev

kraj še ni znan

vsak četrtek ob 19.30

Košarka

Igrišče pred OŠ Veliki Gaber

Prireditelji si pridržujejo pravico do sprememb.

Za prejemanje podrobnejših informacij o prireditvah v obliki tedenskega Napovednika dogodkov v občini Trebnje pošljite: • e-mail: OBVEŠČANJE na tic@trebnje.si • ali pokličite na 07 34 81 128 (TIC Trebnje).

Gabrov list je od sedaj naprej na voljo tudi v elektronski obliki na internetnem naslovu: http://www.mojaobcina.si/trebnje/org/ krajevna-skupnost-veliki-gaber.html

NAPOVEDNIK

za leto 2013


št. 06 | Maj 2013

Maj

veliki traven vel

Maja hlad lepo daje zelenjad, vina, žita in sena, vina ti obeta b do vrha.

16

Gabrov list št. 6 (maj 2013)  

Glasilo Krajevne skupnosti Veliki Gaber, Gabrov list

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you