Tyopgrafi og ombrydning

Page 1

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING//


p K

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

}

Opgaven lød fremstil, med en rød tråd mellem, en bog og en hjemmeside om to stilperioder. Skriv en tekst på mindst 12000 anslag, fordelt mellem 2 til 4 stilperioder. Redegør for valg af bogformat og marginforhold. Læg vægt på, design, layout, typografi og ombrydning. Opgaven er individuel.

Krav: smudstitelside, titelside, kolofon forord, indholdsfortegnelse og mindst 8 indholdssider. Trykark med formatet 74x52 eller 72x102 cm prima/sekunda. Hvis ekstra tid, design smudsomslag. Mit valg faldt af stilarter var Popart og nutid. Jeg ønskede at henvende mig til læseren, som gerne vil have mening og viden med eftertanke om de valgte perioder og tog udgangspunkt i, at skrive en samfundskritisk og atypisk gennemgang af stilperioderne. For at give bogen et kvadratisk og fangende udtryk, valgte jeg et bogformat i 200x200 mm. Jeg udførte forskellige analyser af klummestørrelse, ud fra Van de Graf og Jan Tschhold. Den bedste indstilling var dog InDessigns forslag. Alle forsøg med trykark gav spildplads, men jeg vurderede at bogformatet var vigtigere for bogens udtryk.I produktionsmetoderer der bl.a brugt. Paragraphstyles, mastersider og regulering af grundlinienet.i InDesign.

Begrundelse for typografi

32

Valget af font til gennemgående rubrik og til stopeffekt på forside, var vigtig.- Den skulle give, sige noget om stilarterne og udstråle eksklusivitet og enkelthed. Fonten Matra gav den ønskede virkning. I kontrast hertil valgte jeg som brødtekst, Legacy Serif, en antikva, fra skriftgruppe 1, fonten er frisk, let læselig og moderne med de

skrå streger i minuskel E-rne. Den store størrelseskontrast mellem brødtekstens 10 pt og rubrikkens 56 pt er bevidst og skaber en god sammenhæng mellem fonte og det grafisk design. Den minimale afstand mellem rubrik og brød på 0,5 mm blev gav bedst læsbarhed og harmoni. Kontrasterne understøtter det utraditionelle, kvadratiske og frimodige look, jeg ønskede i designet.Billedteksterne er i Helvetica Neue (TT), 37 Thin Condensed 9 pt. som er let og luftig. Jeg arbejdede med at designe en ligatur af titlen, resultatet blev dog luft mellem P KogN, som giver fornemmelse af ligatur, men er nok mere en display typografi. Der er to tekstspalter på hver side, som gennemsnitligt indeholder 50,5 anslag pr. linje og holder sig herved under den almindelige grænse for god læsbarhed, 60-65 anslag. Billede og tekst er tilpasset så de holder register.Brødteksten er venstrejusteret for at undgå floder, og indrykkene er med til at give holdepunkter til orientering i teksten. Placeringen af spalternes margin giver en harmonisk placering af tekstfelter og billeder, der holder sig centreret og fremhæver tekst og billeder på opslagssiderne som noget, der hænger sammen. Paginering og bund-billedtekster er henholdsvis venstre- og højrejusteret og flugter op til ydermarginerne. Rubrikker flugter med brødtekst og topmargin.


Mere en display typografi end ligatur. Men resultatet er godt.

Virkemidler Kontrast i billeder, fonte og farver skal lede læseren nemt og underholdt igennem bogen. I bevidsthed om det gyldne snit og læseretning, er samtlige rubriktoner valgt ud fra toner i billedet på samme opslag. Billederne forholder sig til tekstindholdet. De dynamiske udtryk og farver i billederne giver samspil og kontrast, til den statiske tekst og det kvadratiske design. Variationen af baggrunds farve og negativ skrift, skaber liv. Rubrik-typografien er sammen med billeder og farve, med til at understrege opslagenes sammenhæng og emne, så det grafiske design fanger læserens opmærksomhed.

Kvalitetsvurdering Jeg er rigtig godt tilfreds med mit arbejde og har fået et dragende forhold til typografi og ombrydning. Tekniks har de fleste standard regler har sat sig på rygraden.

33


TYPOGRAFI OG OMBRYDNING// paragraph styles SkĂŚrmdump af mastersider

}

RATIONELLE PRODUKTIONSMETODER Der er oprettet flere mastersider, med blandt andet paginering, marginfor-hold, tekstbokse, baggrunds farver og regulering af grundlinjenettet, mm.

SkĂŚrmdump af indstillinger & sidetal - master D som eksembel

34


SkĂŚrmdumps: Udsnit og oversigt over paragraph styles

35


TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

36


12,7mm inside margin

Baseline grid start 26,46 mm

12,7 mm topmarign 12,7mm outside margin

13 mm bottom margin

Collums 2 stk

Pagineringen er venstrejusteret i sin tekstboks og flugter op til ydermarginen.

37


TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Grundlinjenettet tilsvarer brødtekstens skydning og er tilpasset således, at rubrikkens x-højde flugter med topmarginen.

Eksempel på citat flugter med indhold i billeder - munden på som udtalte citatet

38

Alle billeder flugter med


marginforhold eller/og collums

Alle billedtekster i bunden af siderne, følger pagineringen

39


TYPOGRAFI OG OMBRYDNING// Register og læseretning Valg af farver i rubrik er på hver side udvalgt udfra toner i billederne og læseretning

Rubrik billeder og læseretning er nøje tilpasset på samlige ideer udfra indhold og læseretning

40


Billeder og rubrik holder register og margin

Alt efter billedernes toner skifter baggrundsfraven melllem sort og hvid for blikfang og lĂŚsbarhed

41


TYPOGRAFI OG OMBRYDNING// Register og læseretning Eksembel på farvealg til rubrik udfra billeder

42


En samfundskritisk bog om Pop-art og nutiden Af Marie Prokopek

e

Pop Kunst Nutid

n

}

Trods det at formatet er 100% kvadratisk vil det ofte som her syne vertikalt aflangt. Denne effekt arbejdede jeg bevidst arbejdede med.

POP KUNST NUTID

Marie Prokopek f.982, Medieg blandt andet Li opr책bende klum

Marie har siden forskellige mag Hendes artikler og fyldt med he

En samfundskritisk bog om Pop-art og nutiden Af Marie Prokopek

43


Ekstra info

}

Under projektet søgte jeg info om copyright på billederne, jeg kom tilfældigvis i kontakt med, Kristian Von Hornsleth selv, som ønsker at fremvise bogen på sin hjemmeside.