Grafisk Workflow Portfolio Marie Prokopek H1

Page 1

MARIE

PROKOPEK

//MEDIEGRAFIKERELEV //H1 PORTFOLIO

GRAFISK WORKFLOW POMPdeLUX Bøjlekort


GRAFISK WORKFLOW

REDEGØRELSE //Bøjlekort //OPGAVEN

Opsætning af bøjlekort af SS13 KOLLEKTIONEN. Samtlige styles opsættes med foto, information af navn, størrelse og pris i DKK/NOK/SEK/EUR. Der opsættes to doc i Indesign, et i DKK/EUR og et i SEK/NOK. Opgaven udføres i flere etapper. Billeder af alle styles skydes i Style Shooter og redigeres herefter af freelance udefra. Informationer om pris, størrelse, mærker af OEKO-TEX og GOTS gennemtjekkes af salgs afdelingen. Færdig info og fotos og videresendes til mig. Mit bidrag til opgaven er, at opsætte det hele i indesign og i samarbejde med salg, udføre korrektur, rette og klargøre til tryk. Efterfølgende anvendes samme oplysninger og billeder til opsætning af oversigten i kataloget, som også sorterer under mig.

//AFSENDER POMPdeLUX

//MÅLGRUPPE Konsulenter i Danmark, Norge, Sverie, Holland & Finland. Bøjlekortene hænger på kollektionen ved konsulenten. Kolektionen hos konsulenten indeholder er en af hver style, i én farve, bøjlekortenes funktion er at kunden kan se alle farvevalg, størelser og pris, ved Homeshopping event, eller ved åbenthus arrangement.

//KRAV Samtlige sider skal stemme overens med inforamtioner, så korrektur og opsætning er vigtig. Der anvendes master til mærkning af OEKO-TEX og GOTS, JUNIOR og LITTLE. Filerne klargøres fra Excel og Bridge i Indesign til klargjort Pdf til tryk. Filerne deles op i GIRL, Little GIRL, BOY & Little BOY.

//KOMPOSITION//KONTRASTER Samtlige fotos indsættes i skrå linie fra venstre mod højre hjørne, de indstilles med lige mellemrum via align tools i top. Farve beskrivelser ligeledes. Billeder og tekst adskilles 2 centrerede streger, for at skabe ro. Tekst og logo er centreret i henholdsvis top og bund. OEKO-TEX og GOTS mærker er i højre hjørne under fotos.

//TYPOGRAFI

Der anvendes Tahoma og Merriweather udfra tidligere opsætninger og designmanual.

//KVALITETSKONTROL Pdf filerne gemmes i ISO UNCOATED, jf trykkerri. Det hele gennemtjekkes af salg og Mester Maja.

//KVALITETSVURDERING Jeg er godt tilfreds med resultatet, det er en god og stor opgave hvor tungen skal holdes lige og hovedet koldt. En super lærerig proces! Og skønt når både bøjlekort og katalog ankommer færdige fra tryk. Nb. jeg er bevidst om at der er hurtigere muligheder i at bruge Data Merge, men har endnu ikke været på sprciale facet. Jeg ser frem til at lære det da det vil lette vores WorkFlow en del.

PROGRAM VALG Bridge Indesign Acrobat pro


MARIE

PROKOPEK

//MEDIEGRAFIKERELEV //H1 PORTFOLIO

//PROCESSEN

PROCESSEN Style Shooter Fotos og style info modtages

Klargør ing til Indesign af info doc modtaget i Excel.

Opsætning afinfotekst og ombrydning i Indesign

Opsætning af style fotos

videresendelse til salg til korrektur// rettelser ef ter kor rektur

Korektur i grafisk afdeling//Mester Maja//

Klargør ing til pr int

Afsendelse til tryk

NY OPGAVE Opsætning til oversigt i katalog

Et doc oprettes i Indesign ud fra tidligere anvendte templates og mastersider. Tekst og info hentes i Excel ark, hvor jeg kopierer info til TextEdit, konverterer til alm. takst, kopypaster igen, og indsætter i word. I word og fjerner jeg ved hjælp af søg og erstat, linie-

skift og indsætter sideskift og andet jeg kan anvende, for at få en løbende tekst på alle kort. Dette gør jeg to gange da kortene skal printes to doc., et i DKK/EUR og et i SEK/NOK.

a //Excel

c //TextEdit

d //Word

b //Excel Nb. jeg er bevidst om at der er hurtigere muligheder i at bruge Data Merge, men har endnu ikke været på sprciale facet. Jeg ser frem til at lære det da det vil lette vores WorkFlow en del.

e //Word


//OPSÆTNING & OMBRYDNING

Jeg anvender 3 stk. mastersider, da der er forskellige mærkninger på tøjet

Jeg anvender Paragraph styles med short cuts så jeg hurtigt kan ombryde. Font størelse og type er forudbestemt udfra forrige bøjlekort.

Alle fotos indsættes og indrettes så de ligger i en linje ved hjælp af align værktøjerne. Desuden er margin og hjælpelinjer med til at definere placering af fotos


MARIE

PROKOPEK

//EXPORT

//MEDIEGRAFIKERELEV //H1 PORTFOLIO Efter grundig korektur og rettelse eksporterer jeg til Adobe PDF ISO Uncoated jf. trykkerri


//RESULTAT

GIRL Abelone SHORT SUIT

Little GIRL

DKK: 199,00 / EUR: 26,95 Size: 104-152 cm

Abigail Little DRESS DKK: 179,00 / EUR: 23,95 Size: 80-98 cm

Grey Melange Green

Blue

Peach

White Rose GirlSS13_imgMP.indd 1

06/02/13 15.58

Anton Little JACKET

LittleGirlSS13_imgMP.indd 1

DKK: 279,00 / EUR: 36,95

06/02/13 16.30

Size: 80-98 cm

Anton JACKET NOK & SEK: 399,00 Size: 104-152 cm

Blue

Navy

Red Blue

Red

Navy LittleBoySS13_imgMP.indd 1

06/02/13 16.29

Little BOY BoySS13_imgMP.indd 1

BOY Forsiderne af hvert doc klar til tryk.

Fotos af doc i korektur fasen

Fotos af færdigtrykte kort.

06/02/13 15.57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.