Page 1

Restaurante

curriculum vitae PROKOPEK CV Menu a la carte

CV for Marie Prokopek Thorup Pedersen,Danasvej 22, 8700 Horsens, Tlf.nr.:29 88 32 69, marieprokopek@hotmail.com, Web:,www.marieprokopek.com, www.behance.net/marieprokopek


PROKOPEK CV a la carte Forret / Uddannelser

Hovedret / Erhvervserfaring

Studerende 2011-

Personlig hjælper

på Aarhus TECH, mediegrafikkerelev.

for ALS patient i Horsens

Uddannet på Århus kunstskole

2007

I kunsthistorie, maleri, skulptur og tegning.

Restaurent PROKOPEK curriculum vitae

Uddannes under DGI

Tilbehør/ Kurser & andet 2010

2006-2009

Coach og projektkoordinator Livreddder

2009 2008-2009

Aqua Forum Horsens

Pædagogmedhjælper 2008 Sølund, Skanderborg

Hg student

2005

Horsens Handelsskole.

Illustrator og journalist

2006-2009

(Freelance) på Livsstilsmagasinet C’est

F.U.U. uddannet.

2002

Afslutning af Den Fri Ungdomsuddannelse. 3årrig uddannelse

Freelance journalist

2006

på magasinet EURO STYLE

Instruktørassistent

2001

På Odense Teater, store scene, for Emmet Feigenberg, på Forestillingen ”Laser og Pjalter”. Sideløbende: Studerer hos skuespiller, Frank Gunnersen og søger ind på skuespillerskolen.

Teaterteknikker

2001

På Musikhuset Århus, Børneteateret Filuren, med blandt andet afvikling af lyd og lys på forestillingerne. Deltager i Jens Arentzens masterclass, som Shakespeares Julie.Studerer hos skuespiller, Frank Gunnersen. Søger ind på skuespillerskolen. Opsætter sideløbende forestillingen ” Den Lille Havfrue” på Fyn.

Uddannet skuespiller

Børneteateret Filuren, Musikhuset Århus

2004

(Produktionsansat) på Børneteateret Filuren Musikhuset Århus

Grafisk design

2011

Ved Grafiskekurser.dk. Et 4 ugers kursus i Photoshop og Illistrator CS5.

DGI uddannet

2006-2009

Instruktør uddannet ved Brian Overkjær i Indoor cycling (Spinning) Uddannet instruktør i vandgymnastik, babysvømning, Indoor Water Cycling.

Falck 2008 Kursus i førstehjælp, samt udførelse af livredderprøve.

IT-kundskaber Erfaren bruger det meste ad Adobe CS5 pakken Photoshop, Illustrator, Indesign, Dream Weaver – Indgående kendskab til Microsoft Office pakken og Mac. Meget erfaring med Windows95, 98, 2000, XP, vista, hele Word pakken

Sprogkundskaber

(vikariat) Børneteateret Filuren, Musikhuset Århus

Dansk, engelsk, tysk Taler og skriver dansk og engelsk på højt niveau. Taler og skriver på kommunikations niveau –ikke flydende.

Lyd og lys teknikker

Dessert/ privat

Kontorassistent

2003 2002

Fritidsinteresser Mc, musik, kunst, design, klaver, omgangskreds og familie.

på Teaterakademiet Saga, Odense. Skriver afslutningsstykket til Amfi scenen Odense og er konferencier. Søger ind på skuespillerskolen.

Civilstand Samboende med kæreste, trykker Thomas Monberg Andersen

Take away / Udlandsophold 2000

Opsætter Tournéforestilling, både på og bagved scenen. Underviser i leg, sport og dans.

Opstart af F.U.U.

2005

(Produktionsansat) på Børneteateret Filuren Musikhuset Århus

2001

Ophold på Herning Højskole.

Kontorassistent Lyd og lys teknikker

2012

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

på ” 2skridt frem”

Instruktør uddannet i Indoor cycling (Spinning), ved Brian Overkjær. Instruktør i vandgymnastik, babysvømning, Indoor Water Cycling.

Falck

Ingen længerevarende Men rejser har der været mange af. Der har dog været et kortvarigt ophold alene i Grækenland, hvor jeg har et stort hjerte til.

1999.

(Den Fri Ungdomsuddannelse) Underviser sideløbende i leg og dans for børn og unge. Deltager i Horsens Revyen.

10. klasse, Viby Efterskole

1999

9. klasse, Elbæk Idrætsefterskole

1998 CV for Marie Prokopek Thorup Pedersen,Danasvej 22, 8700 Horsens, Tlf.nr.:29 88 32 69,

marieprokopek@hotmail.com, Web:,www.marieprokopek.com, www.behance.net/marieprokopek


BRUTTO CV a la carte 2010 Personlig hjælper for ALS patient i Horsens. Ansvarsområde: Ansvarlig for at brugerens luftvejene var frie, at respirator fungerer, plejet samt husligt arbejde. I det hele taget ansvar for, at brugeren blev plejet og holdt i live. Herudover var jobbet, hjemme i privaten hvilket gjorde, at jeg blev tæt med både bruger, familie og andre i huset. Ofte var jeg ”coach” og ”øre” i forhold til brugerens familie og omgangskreds, og deres oplevelser i forbindelse det liv de var nødsaget til at leve. Sideløbende: Instruktør Motions Forum. Ansvarsområde: At inspirere, guide og undervise elever i Indoor cykling (spinding) og hård fysisk træning samt underviser på aerobic anerobiske og aerobiske trænings hold. At forebygge skader og udføre korrekt vejledende træning. Mikse musik med rette rytme og smittende trænings lysten musik. Udstiller sideløbende egne malerier, forskellige steder.

2009 Coach og projektkoordinator på ” 2skridt frem” Ansvarsområde: Som daglig leder og projektkoordinator, for aktiveringsprojektet ”2 Skridt Frem”, udbudt af JOB Horsens, var mit ansvarsområde kvinder med anden etnisk baggrund, i aldersgruppen 30 til 55 år samt afklaring af deres situation, jobmæssigt og personligt. Kvinderne var af mach gruppe 5 og led af blandt andet, misbrug, posttraumatisk stress, depressioner mm. Jeg havde det fulde ansvar for undervisningen, opfølgning, afrapportering, sygeopfølgning, visitation og kontakten til JOB Horsens. Med nøgleordene „Det er dit liv, dit valg og du kan hvad du vil!”, brugte jeg en individuel, positiv coach arbejdsform, med henblik på at finde og udnytte den enkeltes resurser. Målet var, at højne selvfølelsen hos den enkelte, udvikle og skubbe hende videre i rigtig retning. Med mange små succesoplevelser og mere selvtillid, blev øjnene åbnet for mulighederne i det de nu kunne, i stedet for at se begrænsningerne, i det de mente de ikke kunne. Daglig kontakt til familien, børn og unge, blev også inddraget, da fundamentet for at komme videre var, at få hjemme-basen til at fungere. Under forløbet i ” 2 Skridt Frem” havde jeg tæt samarbejde med JOB Horsens, Odinsgaard, Sanne Rubinke, Annette Preuss, Kenn Lundum, Nenad Jurisic, og Michael Olsen. ”2 Skridt Frem” var desværre tidsbegrænset og jeg var derfor nødsaget til at søge nye veje. Det var et ansvarsfuldt job, hvor positivitet, overskud og overblik, blandet med kontakten med andre mennesker var vigtige egenskaber. Erfaring med næsten alle former for misbrugere, konfliktløsning, planlægning, psykologisk coachning, var nogle af de store erfaringer jobbet gav, blandet med en umådelig taknemlighed og livsbekræftende tid.

2008-2009 Livreddder Aqua Forum Horsens. Ansvarsområde: Forebygge uheld, afværge og yde livreddende førstehjælp, når det var nødvendigt, skabe tryghed for gæsterne i svømmehallen, rengøring af områderne i hallen. Undervise i vandgymnastik og Indoor Water Cycling, med ansvar for at forebygge skader og udføre korrekt, vejledende og inspirerende træning. Betjening af kunder og besøgende i Aqua Forum Horsens samt Forum Horsens. Uddannelser og kurser under jobbet som livredder: Uddannet instruktør i vandgymnastik, babysvømning, Indoor Water Cycling. Instruktør uddannet i Indoor cycling (Spinning), ved Brian Overkjær. Sideløbende: Instruktør Motions Forum.

2005 Kontorassistent Børneteateret Filuren Musikhuset Århus. Ansvarsområde: At inspirere, guide og undervise elever i Indoor cykling og hård fysisk træning, aerobic anerobiske og aerobiske trænings hold. At forebygge skader og udføre korrekt vejledende træning. Mikse musik, med rette rytme og smittende træningslysten musik. Udstiller sideløbende egne malerier, forskellige steder.

Ansvarsområde: Administrerende kontorarbejde; Billetsalg, lønsedler, bogføring, kontakt med kunder, elever, skuespillere og presse. Al bogføring og kontakt med teaterskolen knyttet til Børneteateret. Jeg var den praktiske gris, som holdt snorene sammen på teateret. En dejlig periode, som var lærerig og menneskelig.

2008 Pædagogmedhjælper, Sølund, Skanderborg.

2004 Lyd og lys teknikker (Produktionsansat) på Børneteateret Filuren Musikhuset Århus.

Ansvarsområde: Jeg havde i mine vagter, på institutionen Sølund, ansvaret for 8 multihandikappede beboere, i alderen 45 til 87 år. Dette indebar pleje og aktivering af beboerne. Det var et livsbekræftende job, i det beboernes umiddelbare glæde, var stor og givende. Men besparelser og gamle regler, gjorde at jobbet gav mig en afmagt, i form af mangel på tid og uvilligt og uuddannet personale, og medbragte forsømmelse af beboerne, fra andre medarbejdere. Sideløbende: Instruktør Motions Forum. Ansvarsområde: At inspirere, guide og undervise elever i Indoor cykling og hård fysisk træning, aerobic anerobiske og aerobiske trænings hold. At forebygge skader og udføre korrekt vejledende træning. Mikse musik, med rette rytme og smittende træningslysten musik. Udstiller sideløbende egne malerier, forskellige steder.

Ansvarsområde: At opsætte og afvikle forestillinger på teknik siden. Indebærende ophæng og indkodning af lys og lyd samt afvikling af hver forestilling. Jeg var den eneste, der kunne køre forestillingen, så mit ansvar var også, at forestillingen overhovedet kunne igangsættes. Jeg arbejdede på alle områder indenfor det scenetekniske felt, til læseprøver, på kulisser, med instruktøren, i kostumen, ja næsten alle steder på teateret, indtil premieren kom, hvor mit ansvar var at afvikle lyd og lys til hver eneste forestilling. En fantastisk periode, hvor jeg havde et stort ansvar og mødte en masse inspirerende mennesker. Sideløbende: Søger ind på teaterskolen. Læser ved skuespiller Frank Gunnersen og går til optagelsesprøve på Odense teaterskole. Jeg kvalificeredes igen til andenprøven, men finder frem til, at det er bag scenen mit hjerte ligger. – Jeg vil skabe hele billedet og ikke bare, være marionetten på de skrå brædder.

2006-2009 Freelance illustrator og journalist på Livsstilsmagasinet C’est.

2003 Kontorassistent (vikariat) Børneteateret Filuren, Musikhuset Århus.

Ansvarsområde: Idéudvikling samt udførelse af klumme og illustrationer, i tråd med redaktørens ønsker, samt kunden, læsernes og målgruppens behov. Ligeledes udførelse af interviews og skriftligfremstilling, af artikler samt månedlige faste rubrikker. Sideløbende: Udstiller i Horsens og Ålborg. Sideløbende: Instruktør Motions Forum. Ansvarsområde: At inspirere, guide og undervise elever i Indoor cykling og hård fysisk træning, aerobic anerobiske og aerobiske trænings hold. At forebygge skader og udføre korrekt vejledende træning. Mikse musik, med rette rytme og smittende træningslysten musik.

Ansvarsområde: Administrerende kontorarbejde; Billetsalg, lønsedler, bogføring, kontakt med kunder, elever, skuespillere og presse. Al bogføring og kontakt med teaterskolen, knyttet til Børneteateret. Jeg var den praktiske gris som holdt snorene sammen på teateret. En dejlig periode, som var lærerig og menneskelig. Sideløbende: Søger ind på teaterskolen. Læser ved skuespiller Frank Gunnersen og går til optagelsesprøve på Århus teaterskole Jeg kvalificeredes til andenprøven. Underviser i leg, sport og dans.

2006 Freelance journalist på magasinet EURO STYLE. Ansvarsområde: At Lave interviews og skrive artikler for magasinet, i tråd med kundens ønsker og målgruppens behov. Sideløbende: Udstiller i Horsens og Ålborg. Ansættes som Instruktør i Motions Forum Horsens. Ansvarsområde: At inspirere, guide og undervise elever i Indoor cykling og hård fysisk træning, aerobic anerobiske og aerobiske trænings hold. At forebygge skader og udføre korrekt vejledende træning. Mikse musik, med rette rytme og smittende træningslysten musik.

2002 Lyd og lys teknikker (Produktionsansat) på Børneteateret Filuren Musikhuset Århus. Ansvarsområde: At opsætte og afvikle forestillinger på teknik siden. Indebærende ophæng og indkodning af lys og lyd, samt afvikling af hver forestilling. Jeg var den eneste som kunne køre forestillingen, så mit ansvar var også at forestillingen overhovedet kunne igangsættes. Jeg arbejdede på alle områder indenfor det scenetekniske felt; på kulisser, læseprøver med instruktøren, i kostumen, ja næsten alle steder på teateret, indtil premieren kom, hvor mit ansvar var at afvikle lyd og lys til hver eneste forestilling. En fantastisk periode hvor jeg havde et stort ansvar og mødte en masse inspirerende mennesker. Sideløbende: Søger ind på teaterskolen. Læser ved skuespillerne Frank Gunnersen, Thomas Leth Rasmussen og Lars Johansen og går til optagelsesprøve på Statens teaterskole.


Restaurante

curriculum vitae PROKOPEK

CV for Marie Prokopek Thorup Pedersen,Danasvej 22, 8700 Horsens, Tlf.nr.:29 88 32 69, marieprokopek@hotmail.com, Web:,www.marieprokopek.com, www.behance.net/marieprokopek

cv  

PrOKOPeK CV Menu a la carte restaurante CV for Marie Prokopek Thorup Pedersen,Danasvej 22, 8700 Horsens, Tlf.nr.:29 88 32 69, marieprokopek@...

cv  

PrOKOPeK CV Menu a la carte restaurante CV for Marie Prokopek Thorup Pedersen,Danasvej 22, 8700 Horsens, Tlf.nr.:29 88 32 69, marieprokopek@...

Advertisement