Page 1

Kommunikationsplattform med grafisk profil

Bilden av Motala Ambassadรถrsutbidlning 28 november 2011


Vad t채nker du p책 om jag s채ger Motala?

2


Vad tänker du på om jag säger Motala? (associationer) Vättern

30

Vatten och/eller bad

26

Sm åstad

8

Industri

8

Som m arstad

5

Genom fart

5

Radio

4

Motala ström

4

Idrott, bandy/piraterna

3

Göta kanal/ slussar/ham nen

3

Varam on

3

Vätternrundan/cykel

3

Vacker natur

3

Sjukhus

2

Traditionell/tråkig kom mun

2

Motormusem um

1

Välordnad kom m un

1

Norrköpingsbor

Mjölbybor

Vättern Vatten eller bad

30 procent 26 procent

Ingen skillnad vad man tänker på i första hand om man tittar på åldrar eller i vilken kommun man bor Norrköpingsbor tänker också på industri (11%) Linköpingsbor även på småstad (10%) Örebroare även på genomfart (11%) Jönköpingsbor också på industri Mjölby, Hallsberg och Askersund tänker också på småstad (ingen i A-sund tänker sommarstad) 2008

3


Positionering Att gå mer mot Stadsliv/Tempo handlar om att sträva mot en position där Motala kopplas till mer urbana värden såsom bredd, variation, mångfald, fart, utveckling och framtidstro.

Att gå från Traditionellt/Verksad handlar om att sträva mot en position där Motala kopplas mindre till värden som omodernt, stillastående, bakåtblickande, ensidighet och jante.

Att mer mot Nytänkande/Business handlar om att sträva mot en position där Motala kopplas till mer framåtsträvande värden såsom nyskapande, idékraft, samverkan, entreprenörskap, marknad och initiativkraft.

Att gå från Landsort/Lugnt handlar om att sträva mot en position där Motala kopplas mindre till värden som litet, traditionellt, overksamt, folktomt, passivt och avveckling.

4


Bilden av Motala • • • • • • • •

Aktiv, nyskapande, modern En levande stad med bekväma avstånd Stadsliv och natur i ett Kreativa möten – starkt entreprenörsklimat Levande kultur och idrottsliv Aktiv i regionens utveckling Stolta Motalabor Historien ger kraft

5


Vision Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka.

6


Motalas kärnvärden Öppna, stolta, och nyskapande…

…är de värden som bildar grunden för vad vi tror på, hur vi agerar och vart vi strävar.

7


Vinster • • • • • • • •

Motala tar en tydlig identitet/positionering Vi utstrålar kvalitet Förmedlar en gemensam bild, samlad och entydig Utgår från gemensamma kärnvärden – ger en röst Sätter ambassadörskapet i fokus Plattform och manual ger medarbetare/ambassadörer ett verktyg Visar när kommunen agerar och vad kommunen gör Resurserna utnyttjas på bästa sätt

8


Mรถte pรฅ bussen

9


Grafisk profil Bilden av Motala Ambassadรถrsutbidlning 28 november 2011


Grafisk profil Gör det tydligt för medborgarna och andra intressenter att det ä r Motala kommun som ä r avsä ndare. Stä rker vå r image och tydlighet och bidrar ä ven till en ekonomisk medvetenhet. Den grafiska profilen ä r kommunens visuella identitet och stöder budskapen i en kommunikationsplattform vi förmedlar till omvä rlden samt stä rker den gemensamma identiteten. En grafisk profil ä r en manual för kommunens grafiska uttryck i form av logotype, typsnitt och formsprå k.

11


Vinster grafisk profil • • • • • •

Enhetlig och konsekvent profil ger professionellt intryck Mallar och manual borgar för kvalitet Med enhetlig profil och eget typsnitt syns man Ger en tydlig avsändare Manual och grafiska element är tidsbesparande Gemensam plattform och profil lösgör resurser till verksamheten som annars skulle gå till dokumentskapande

12


Grafisk profil ger besparingar • Vi kan producera internt i större utsträckning och det blir bra och rätt med hög kvalitet • Enhetlighet ger lägre kostnader • Större effekt till lägre kostnad • Mer för pengarna när alla vet vad som ska kommuniceras

13


Mer information https://kanalen.motala.se/ http://motala.se/

14


Öppna – Stolta – Nyskapande

15

Bilden av Motala  

Kommunikationsplattform med grafisk profil

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you