Page 1

Avis for tårnagenter, av Søndagsskolen Norge

Løser mysterier i kirka! Over hele landet samles gutter og jenter til en spennende helg for å utforske kirka og løse mysterier. Hva betyr de hemmelige symbolene? Hvorfor har kirka tårn og klokker? Hvorfor finnes kirka, egentlig? Og hva har den å fortelle? Side 17

Hva er egentlig en tårnagent? Side 3

Skatten og perlen Side 4

Symboljakt Side 8

Kirka er full av mystiske tegn og symboler. Tårnagenter kan finne ut av dem! Tårnagentsangen Side 9


2

TÅRNAGENTEN

TOMASKIRKEN

TÅRNAGENT Manus: Runar Bang

W.W

.J.D

.

KLUBB

LUKAS

Tegninger: Kanako & Yuzuru

Fotballaget til Lukas spiller kamp.

Men keeperen deres er uheldig, og det andre laget skårer.

MARTIN LINNEA

SUKAI

Treneren er ikke fornøyd. Kom igjen! Følg med!

Men keeperen er uheldig igjen og slipper inn et mål til.

WWJD betyr "Hva ville Jesus gjort". Det er et godt spørsmål å stille seg selv.

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Det er din feil at vi tapte!

To skikkelige keepertabber!

Hold opp, gutter! Alle er uheldig av og til. Og vi kunne vunnet hvis noen av oss andre hadde skåret!


TÅRNAGENTEN

Mer verdifullt enn alt vi eier

3

Hva er egentlig en tårnagent?

r R u n a for r ø t ak – red ebladet barn nas Bar

En tårnagent er en som har vært med på Tårnagenthelg eller er med i en Tårnagentgruppe. Mange søndagsskoler rundt om i landet har Tårnagentgrupper. På Tårnagenthelg får du utforske kirka di og være med på å løse mysterier. Hva betyr de hemmelige symbolene? Hvorfor har kirka tårn og klokker? Hvorfor finnes kirka? Hva har kirka å fortelle? Hvem er egentlig Jesus? Sto

E

n mann snublet tilfeldigvis over en skatt i en åker. En annen mann hadde jaktet på en verdifull perle i årevis, før han endelig fant den. Begge solgte alt de eide for å sikre seg skatten. Skatten og skattejakten er et bilde på Guds rike: Det evige livet sammen med Gud. Den ene fant skatten der han bodde. Den andre måtte lete andre steder. Akkurat som noen finner troen på Jesus hjemme, mens andre finner den andre steder. For mange er troen på Jesus en skatt som er mer verdt enn alt de eier! Jesus sier at barna er de største i Guds rike. Og du er som en perle i Guds skattkiste. Hilsen Runar

Bønner

han opp igjen på ordentlig? Var det noen vitner som så Jesus bli levende igjen? Hva betyr det for oss? Hvilke skatter er det Jesus snakker om? Hva betyr det for meg? Hva er greia, liksom? Det er det dere tårnagenter skal finne ut av denne helga! I Tårnagentavisa finner du hjelp til alt dette. Lykke til!

Visste du at mange søndagsskoler har Tårnagentgrupper som møtes av og til? Gå inn på sondagsskolen.no og finn din nærmeste Tårnagentgruppe eller søndagsskole!

Du kan be hvor som helst!

– Kjære Far i himmelen! Takk for at du har skapt meg og elsker meg høyt, fordi jeg er meg. – Kjære Jesus! Takk for at du vil dele Guds rike med meg! – Kjære Hellige Ånd! Hjelp oss å finne skattene dine, og la dem bli verdifulle i livene våre. Husk at selv om du ber alene, så er Gud alltid nær deg og hører bønnene dine!

Så du ...

TV-serien om Tårnagentene på NRK Super? Den var starten på all den spennende utforskningen av kirker og kirketårn over hele landet! Avisa om utforskning og mysterieløsning


4

TÅRNAGENTEN

SKATTEN OG PERLEN En gang Jesus var sammen med disiplene, fortalte han en lignelse.

Matteus 13,44-46 "… som var gjemt i en åker."

Guds rike er som en skatt …

"En mann fant den,"

"… han dekket den til igjen," "… og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide …"

"… og kjøpte åkeren."

Lykke til med jordlappen!

Avisa om utforskning og mysterieløsning


TÅRNAGENTEN "… som lette etter fine perler."

Guds rike er også som en kjøpmann …

"En dag kom han over en veldig verdifull perle."

5

"Da gikk han bort og solgte alt han eide."

"Så gikk han tilbake og kjøpte perlen."

Te g n e s e r i e m a n u s :  R U N A R B A N G • Te g n i n g e r :  K A R I S O RT L A N D

Avisa om utforskning og mysterieløsning


6

TÅRNAGENTEN

OPPGAVER Finn ni dyr!

R

N

I

G

J

H

L

A

B W

R

A

R

D

E

U

G

L

E

I

E

F

E

R

N N

Y

Å

E

N

Finn ti perler!

K

R

O

K

O

D

I

L

L

E

Ti perler er gjemt inne i bladet. Kan du finne dem?

O

I

T

A

P

O

D

N

E

S

R

R

E

T

P

E

L

A

F

U

N

K

R

T

I

G

E

R

A

R

A

N

D

R

O

T

I

U N

Y

S

L

A

B

A

D

T

E

Z

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet. Dyrenavnene står bortover og nedover. Finner du alle?

Fyll inn sidetall:

Finn 5 feil!

De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

T

TÅRNAGENT-KRYSSORD I agent-kryssordene skal dere bare bruke Det nye testamente. Store tall i Bibelen er kapittel, små tall er vers. Markus 2,11

betyr altså kapittel 2, vers 11 i evangeliet etter Markus. Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

1.

By i Lukas 2,15

Hage i Markus 14,32

2.

Gave i Matteus 2,11 3.

4.

By i Lukas 19,28

5.

Te g n i n g :   K A R I S O RT L A N D

Du finner Bibelen på internett også! Se bibel.no

6.

8.

Klesplagg i Matteus 3,4

11.

Tall i Matteus 26,15 Barn i Apostlenes gjerninger 20,9

9. 10. Elv i Johannes 1,28

12.

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Mann i Efeserne 1,1

7.

Helligdag i Markus 1,21

13.

Dyr i Johannes 12,14

Verdifull ting i Matteus 13,44 By i Lukas 2,4


7

TÅRNAGENTEN

TOMASKIRKEN

TÅRNAGENT Manus: Runar Bang

W.W

.J.D

.

KLUBB

LUKAS

Tegninger: Kanako & Yuzuru

Så dere Amanda i gymmen i dag? Hun er bare så klønete!

Hei, Sukai! Så du den kløna Amanda i gymmen, eller?

MARTIN LINNEA

SUKAI

Hvorfor snakker du stygt om andre?

Eh, hva?

Vil du at andre skal snakke sånn om deg?

Det betyr "Hva ville Jesus gjort" på engelsk. Det er et godt spørsmål å stille seg selv.

Sukai er skikkelig rar, altså!

Ikke vær lei deg for det i gymmen, Amanda. Alle er flinke til forskjellige ting. Og du er jo så god til å synge!

Avisa om utforskning og mysterieløsning


8

TÅRNAGENTEN

Oppdrag: Symboljakt Et symbol er et tegn eller bilde som har en spesiell betydning. Kirka er full av symboler. Her er noen av de vanligste symbolene for Gud. Sett ring rundt de symbolene du finner i din kirke. Symboler for Gud vår Far

Symboler for Den hellige ånd

HÅNDEN

DUEN I evangeliet etter Matteus står det at Den hellige ånd kom ned over Jesus som en due da han ble døpt.

Guds hånd er et vanlig bilde på Gud. Den åpne hånden er symbol for Gud som skaper alt og gir oss alt. Hånden med tre fingre opp og to ned er symbol for Gud som velsigner. Hva tror du de tre fingrene betyr?

Symboler for Jesus KORS Korset er et av de mest kjente symbolene i verden. Jesus ble korsfestet da han døde for verdens synder. KRUSIFIKS Et krusifiks er et symbol som viser Jesus på korset. FISKEN Fisken ble et viktig symbol for de første kristne. På grunn av forfølgelsene var de forsiktige med å bruke korset. Det greske ordet for fisk, ichthys, var en hemmelig forkortelse for Jesus Kristus, Guds sønn, Frelser. ALFA OG OMEGA Alfa og omega er den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. I Johannes’ åpenbaring sier Jesus «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.» Avisa om utforskning og mysterieløsning

CHI RHO De greske bokstavene Chi og Rho (X og P) ble satt oppå hverandre som et symbol for Kristus. Det tilsvarer K og R på norsk, de to første bokstavene i Kristus. DEN GODE GJETER Bildet av den gode gjeteren er et vanlig symbol for Jesus. Det er hentet fra Jesu lignelse om den forsvunne sauen. LYS Jesus sa «Jeg er verdens lys.» Derfor er stearinlys også et vanlig symbol for Jesus. LAMMET Lammet er et mye brukt symbol for Jesus. Da israelsfolket var slaver i Egypt, slaktet de et offerlam for at folket skulle få leve, slik Jesus døde for å gi oss evig liv. Døperen Johannes kaller Jesus Guds lam som bærer verdens synder.

ILD Da disiplene fikk Den hellige ånd i pinsen i Jerusalem, kom Ånden som tunger av ild som satte seg på dem.

Symboler for Treenigheten

Treenighet betyr tre i én. Gud er tre personer, men likevel én Gud: Gud vår far, Jesus Guds sønn og Den hellige ånd. TREKANTEN Et vanlig symbol på treenigheten er en likesidet trekant. Trekanten har tre sider som er like store og til sammen danner de én trekant. På samme måten er Gud tre personer og likevel én Gud. ØYET I TREKANTEN Øyet er symbol for at Gud er god og allmektig, allvitende og tilstede overalt. Vi har en god Gud som ser oss. TRIKVETRA Tre ovaler som er bundet sammen, slik Gud vår Far, Jesus og Den hellige ånd hører sammen.


TÅRNAGENTEN

nner en fi en g n a ts Dagen nt-C o) Tårn Tårnage skolen.n s å g du p n.sonda tify! ikke Spo (but eller på

Teks

Tårnagentsangen

r!

u he

ar d ten h

(Tekst og melodi: Runar Bang) Høyt der oppi kirketårnet henger det ei diger klokke Synger ut en hem’lig sang, klinger med en mystisk klang

Du ække alene, du har en Far i himmelen Som kjenner deg og ser deg midt i vrimmelen Du er åtte-ni år, du ække født i går! Så kom, kom, kom og få en himmel over livet!

Symbolske farger

I kirken bruker vi ulike farger på alterduken og presteklærne i løpet av året.

Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, Tårnagenter! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, gutter og jenter! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom, mysteriet venter! Kom, kom, kom og få en himmel over livet!

FIOLETT ELLER LILLA er fargen for forberedelse, oppgjør og sorg. Den brukes i advent, fastetiden og begravelser. HVIT er fargen for glede, fest og renhet. Den brukes i julen, påsken og bryllup. Dåpskjoler og konfirmantkapper er også hvite som symbol på at Jesus vasker oss rene for vår skyld.

Vi skal jobbe for det gode. Bruke hjertet, bruke hodet Bibelen har gode ord, vi skal sette gode spor

RØD er fargen for Den hellige ånd (ild) og offer (blod). Den bruker vi i pinsen og på martyrdagene. En martyrdag feires til minne om en som ofret livet for troen på Jesus.

Ikke bare tenke på oss selv, men hjelpe andre Du og jeg kan gjøre en forskjell, vi kan forandre noe der vi bor. Sette gode spor, sånn at andre får en himmel over livet! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, Tårnagenter! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, gutter og jenter! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom, mysteriet venter! Kom, kom, kom og få en himmel over livet!

GRØNN er fargen for vekst og liv. Den brukes resten av året.

Vi er Tårnagenter! Vi er Tårnagenter! (Kom an, kom an!) Vi er Tårnagenter! (Kom an, kom an!) Vi er Tårnagenter! (Å-åh!) Vi er Tårnagenter! (Kom igjen, Tårnagenter!) (Å-åh!) Vi er Tårnagenter! (Kom igjen, gutter og jenter!) (Å-åh!) Vi er Tårnagenter! (Kom! Mysteriet venter) Kom, kom, kom og få en himmel over livet!

HEMMELIG MELDING!

Det mystiske tårnagentalfabetet: Q

C

Q

W

X

9

Z

W

Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, Tårnagenter! Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom igjen, gutter og jenter! X Z Å-åh! Kom, kom igjen! Kom, kom, mysteriet venter! Kom, kom, kom og få en himmel over livet!

Avisa om utforskning og mysterieløsning


10

TÅRNAGENTEN

Papyrus-mysteriet Hva skrev de på før de hadde mobiler og datamaskiner? Ja, før de hadde papir? For flere tusen år siden skrev de på steintavler, på skinn eller på papyruser! Papyrus var ark eller ruller som de lagde av papyrus-planten. En dag i 1934 fant de en mystisk, liten papyrusbit i en gammel kasse på et bibliotek i Manchester ...

Den vesle papyrusbiten var bare ni centimeter lang. Og det stod gamle, greske bokstaver på den. En superagent som het Colin H. Roberts, klarte å tyde bokstavene og fant ut at teksten var fra Bibelen! Og han fant ut akkurat hvor i Bibelen teksten var hentet fra. Da Colin H. Roberts la til den greske bibelteksten som manglet, på hver side av papyrusen, ble margene helt rette (se bildet). Det viste at teksten virkelig var fra Bibelen.

Det som var ekstra spennende, var at de fant ut at biten var fra litt etter år 100. Det var en kopi som var skrevet bare noen få år etter at Jesus levde. De hadde jo ikke kopimaskiner, så de måtte skrive kopien for hånd. Uansett viser denne papyrusbiten oss at bibelfortellingene var kjente allerede da – og at tekstene i Bibelen er fra tiden like etter at Jesus levde på jorda!

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Bakgrunnsfoto: © The University of Manchester


TÅRNAGENTEN

11

Etter en idé fra Bibelselskapet.

t oppdrag? e r o f r a l k u d r E Her er den samme del av teksten på norsk (bokmål), og den er plassert på en «papyrus». På den greske papyrusen var det ikke mellomrom mellom ordene. Så for at oppdraget

skal bli vanskelig, er det ikke mellom- Teksten mangler jo mange ord, men rom i den norske teksten heller! kanskje du klarer å finne igjen alle bokstavene likevel? Klarer du å finne igjen denne teksten Når du har lett godt, kan du se i bibelteksten som står i rammen? på svaret på side 12!

Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet. Pilatus gikk da ut til dem og sa: «Hva er anklagen som dere fremfører mot dette mennesket?» De svarte: «Var han ikke en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg.» «Ta ham dere, og døm ham etter deres egen lov!» sa

Pilatus. Men jødene svarte: «Vi har ikke rett til å ta livet av noen.» Slik skulle det ordet bli oppfylt som Jesus hadde sagt da han ga til kjenne hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus til seg og sa: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham: «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt det om meg?» ... «For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg

kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» (Evangeliet etter Johannes 18,28–37, utdrag)

Avisa om utforskning og mysterieløsning


12

TÅRNAGENTEN

Høytidsmysteriet På denne siden finner du tre bibeltekster, én om julen, én om påsken og én om pinsen. Rundt om på siden er fem ord fra hver høytid skrevet med det mystiske tårnagentalfabetet. Les de tre bibeltekstene, tolk de mystiske ordene og sett en strek fra hvert ord og bort til riktig høytid.

JUL

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Lukas 2,4-7

Svaret på papyrusoppdraget side 11:

Avisa om utforskning og mysterieløsning


TÅRNAGENTEN

13

Det mystiske tårnagentalfabetet: Q

C

C

Q

W

X

Z

PINSE

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. Apostlenes gjerninger 2,1-4

PÅSKE Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven. Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her, han er stått opp.» Lukas 24,1-6

Avisa om utforskning og mysterieløsning

W

X


14

TÅRNAGENTEN

JESUS STÅR OPP FRA DE DØDE

Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?

Jesus var død og hadde ligget i graven i tre dager. Maria Magdalena og to andre kvinner gikk til graven for å salve kroppen hans med oljer som luktet godt.

Det må minst fem mann til for å flytte den.

Men da de så opp, fikk de se at den store steinen var rullet fra.

Men engelen snakket vennlig til dem og trøstet dem.

Vær ikke redde! Jesus er ikke her. Han er stått opp fra de døde. Se, der er stedet hvor de la ham!

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Markus 16,1-14

Da de kom inn i graven, så de en engel sitte der. Kvinnene ble veldig redde.


TÅRNAGENTEN

15

Kvinnene løp bort fra graven, skjelvende, men fulle av glede.

Gå og si til disiplene at Jesus er stått opp fra de døde.

På veien dit viste Jesus seg for Maria Magdalena.

Jesus, du lever!

Hun sprang og fortalte det til disiplene som sørget og gråt.

Jesus lever! Jeg har sett ham!

Senere viste Jesus seg for to av disiplene mens de gikk på veien og skulle ut på landet.

Men disiplene trodde ikke på henne. Da viste Jesus seg for dem mens de var samlet.

Men da de fortalte det til de andre disiplene, trodde de ikke på dem.

Hvorfor tror dere ikke på dem? Jeg er stått opp, slik jeg sa dere på forhånd.

Te g n e s e r i e m a n u s :  R U N A R B A N G • Te g n i n g e r :  F AY E S I M M S

Avisa om utforskning og mysterieløsning


16

TÅRNAGENTEN Du finner Bibelen på internett også ! Se bibel.no

OPPGAVER

TÅRNAGENT-KRYSSORD

Prikk til prikk

I agent-kryssordene skal dere bare bruke Det nye testamente. Store tall i Bibelen er kapittel, små tall er vers. Markus 2,11

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. Hva skjuler seg her?

15

21 20 17 19 18

16 14

13 12 10 11

7

28

6

3

36

33

30

1.

37 38

32

46

48

40

41

45

43 42

49 2

50

1

70

68

69

59 60

67 66

65

64

63

51 52 58 57

61

By i Lukas 19,1

Fugler i Lukas 12,6

39

31

29 47

5

4

34 35

24

25 26 27

8

9

22 23

betyr altså kapittel 2, vers 11 i evangeliet etter Markus. Løsningen på kryssordet står i de fargede rutene.

44

Høytid i 1. Korinter 16,8

3.

Frø i 2. Korinterbrev 9,10

4.

Høy bygning i Lukas 14,28

5.

6.

Land i Romerne 15,28

Årstid i Johannes 10,22 Keiser i Apostlenes gjerninger 11,28

53 54

56 55

62

2.

7.

8. 9.

By i Apostlenes gjerninger 16,12

Dyr i Lukas 14,5

10.

Dyr i Matteus 12,11

11.

12.

Finn 5 feil De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Te g n i n g :  F AY E S I M M S

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Finn veien gjennom bikuben Kan du hjelpe bien å finne veien gjennom bikuben?

Mann i Matteus 2,13


TÅRNAGENTEN

17

Tårnagenthelg i Tananger kirke En lørdag i februar har det kommet over førti gutter og jenter for å være tårnagenter i Tananger kirke. Først får de agentkortet sitt med et personlig agentnummer og et hemmelig symbol. Så må de gjennom en labyrint. Ved enden av labyrinten står en politimann klar for å ta fingeravtrykkene deres.

P

olitimannen forteller at han ble politi fordi han ønsker å hjelpe mennesker. Han vil prøve å gjøre verden litt bedre ved å bry seg om de han møter – både de «snille» og de «slemme». Det er jo et godt tips til oss tårnagenter også!

Oppdrag: tårnbygging

Agentene blir delt inn i grupper ut ifra de hemmelige symbolene på agentkortene. Første oppdrag å lage det høyeste tårnet de klarer med plastkopper. Rekorden blir 21 kopper i høyden!

Oppdrag: alterlys

Plutselig oppdager agentene at alterlyset er borte. Hvor har det blitt av? Det ligger en lapp med noen spor der lyset skulle stått. Tårnagentene må bruke Bibelen for å finne løsningen på mysteriet. Dyktige agenter løser oppdraget raskt, og snart er alterlyset funnet igjen!

Oppdrag: agentmat

I en skummel bøtte med ris skal agentene lete etter noe de ikke vet hva er. Lettelsen er stor når de finner en gelefisk. Fisken er et Jesus-symbol. Så er det på tide med Tårnagentmat! På menyen står det Flaggermusgryte. Den består av flaggermus-

blod, edderkopphjerter og rottetarmer! Agentene koser seg og spiser av hjertens lyst likevel. (Det var heldigvis tomatsuppe, pølsebiter og spagetti.)

Oppdrag: kirketårn og symboljakt

Gode og mette er agentene klare for neste oppdrag, som er å klatre opp i kirketårnet for å undersøke hva som står på kirkeklokkene. Det mystiske symbolet XP er de greske bokstavene KR, en forkortelse for Kristus. Symboljakten fortsetter, både ute og inne. På porten er det et kors, i døpefonten er det en due. I glassmaleriene er det hemmelighetsfulle tegn. Kirka er full av symboler!

Oppdrag: tårnagentsang

Det er på tide å forberede seg til tårnagentgudstjenesten neste dag. Agentene skal nemlig delta med å synge Tårnagentsangen. Kirkerommet fylles av musikk og glade stemmer: «Vi er tårnagen-

ter!» Agentene får ulike oppgaver som de skal gjøre på gudstjenesten. Noen skal lese en bibeltekst, noen skal ta opp kollekt, noen skal lese en bønn og noen skal være forsangere. Tårnagentene er klare! Før agentene går hjem for å ta seg en velfortjent hvil, samles alle rundt lysbåten i kirka og tenner et lys hver. Presten ber om at Jesu lys skal få skinne gjennom oss alle, sånn at vi kan få gi lys og varme til dem vi møter.

Oppdrag: gudstjeneste

Søndag formiddag er kirka stappfull av tårnagenter, dåpsbarn, faddere, naboer, familie og venner. Det blir en fantastisk gudstjenestene med bibeldrama og fin musikk! Tårnagentene synger og hjelper til. De får også utdelt en bok hver. Etterpå er det kirkekaker og saft. Tårnagenthelga i kirka er over. Nå venter nye oppdrag hjemme, på skolen, på fritidsaktivitetene og i nabolaget. Mange av agentene skulle ønske de kunne være tårnagenter neste år også! Reportasje: Marianne Bøe Weibell Foto: Marianne Bøe Weibell og Inger Karin Rott

Avisa om utforskning og mysterieløsning


18

TÅRNAGENTEN

Hei Gulliver! Har du sett at Søndagsskolen sitt merke ligner på deg? Det er meg! De spurte om jeg ville være logofisken deres, og jeg svarte ja.

Sorry, det kan jeg ikke fortelle. Fiskehemmelighet. Men jeg er jo en fiskevenn! Fiskeelsker, faktisk. Fisk er det beste jeg vet!

Fiskehemmelighet?!

Nettopp! Derfor får du ikke vite det.

Ja. Bare for fisker og fiskevenner.

Men, men … Stakkar! Du får vel fortelle ham det, Gulliver.

Ok, siden jeg stoler på deg, skal du få vite det: Fisken er det hemmelige tegnet for Jesus.

Avisa om utforskning og mysterieløsning

Men tegnet for Jesus er jo et kors! Det vet jo alle.

Når de så en som gikk med fiskemerket visste de at det var en venn. Men fiendene visste ikke hva det betydde.

Nettopp! Derfor måtte de første kristne ha et hemmelig tegn, siden de ble forfulgt.

Ganske smart!

Te g n e s e r i e m a n u s :  R U N A R B A N G • Te g n i n g e r :   A S B J Ø R N T Ø N N E S E N

Fisken har en hemmelig mening: Det greske ordet ichthys (fisk) ble brukt som en forkortelse for Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelser.

Men hvorfor vil søndagsskolen ha en puslete liten fisk som sitt merke? Hvorfor ikke en stor og flott hummer?


TÅRNAGENTEN

19

C.S. LEWIS – MANNEN SOM SKAPTE NARNIA Allerede som barn skrev han fortellinger om en verden der dyrene bestemte. Som voksen skrev han de fantastiske bøkene om Narnia; en verden hvor dyrene kan snakke og nesten ingen har hørt om menneskene. Bøkene viser hvordan Gud kunne ha skapt en annen magisk verden og hvordan han kunne grepet inn for å redde skapningene der.

C

live Staples Lewis vokste opp i Belfast sammen med broren Warren, som var tre år eldre. Da han var fire år, ble hunden hans, «Jacksie», overkjørt av en bil. Etter dette sa Clive at han het Jacksie, og nektet å svare hvis han ble kalt noe annet. Etter hvert godtok han Jack, som familie og venner kalte ham resten av livet. Han vokste opp i et hjem som var fullt av bøker, og allerede som barn elsket han å lese. Særlig var han interessert i «påkledde dyr», som i Beatrix Potters historier.

«var svært sint på Gud for at han ikke fantes». Clive ble veldig interessert i nordiske legender og sanger. Han begynte å elske naturen, og i naturen fant han ting som minte ham om legendene. Han sluttet å skrive om Boxen og begynte i stedet å skrive om naturen og norrøne myter.

Da han var 18 år, vant han et stipend og fikk begynne på det berømte universitetet i Oxford. Dette var under første verdenskrig. Siden Clive var fra Irland, var han ikke nødt til å gå inn i det engelske militære, men gjorde det likevel. Som 19-åring ble han sendt for å kjemHan begynte selv å skrive historier om pe i Frankrike. Der traff han en annen dyr. Sammen med broren skapte han ire, Paddy Moore. De lovte hverandre at verdenen Boxen, hvor det var dyrene hvis en av dem ble drept i krigen, skulle som bestemte. Clive hadde en sterk angst for edderkopper og insekter, og den andre ta seg av familien hans. Paddy døde i kamp, og Clive holdt løftet sitt. hadde ofte mareritt om dem. Etter krigen hentet han Paddys mor og lot henne flytte inn hos ham. Han tok Moren døde av kreft da Clive var 10 år gammel. Etter dette ble han sendt til seg av henne i over tretti år. De siste forskjellige internatskoler i England. Som årene hun levde, betalte han for stell av tenåring mistet han barnetroen sin. Han henne fram til hun døde. sa senere at han i Clive var blitt såret tenårene under kampene i Frankrike. Da han

Fakta om Clive Staples Lewis: • Født i Belfast, Irland i 1898 • Død i Oxford, England i 1963 • Professor i litteratur ved Oxford og filosofi ved Cambridge • Kjent for bøkene om Narnia

ble bedre, fullførte han studiene på Oxford med de best mulige karakterene. Senere ble han professor på universitetet både i Oxford og i Cambridge. I Oxford ble han kjent med en annen professor, nemlig Tolkien, han som skrev bøkene om «Ringenes herre». Tolkien var veldig glad i naturen, akkurat som Lewis. Tolkien var en kristen, og etter hvert ble også Lewis overbevist. Da han var 32 år, omvendte han seg til Gud. C.S. Lewis ble en brennende kristen og skrev mange bøker til forsvar for den kristne troen. Senere begynte han på bøkene som han er mest berømt for, serien om Narnia. Disse bøkene er inspirert av greske og romerske myter og engelske og irske eventyr. Likevel handler de om hvordan Gud kunne ha laget et annet, magisk univers, og hvordan han kunne grepet inn for å redde skapningene der. I Narnia er løven Aslan et bilde på Jesus. Aslan dør frivillig for å redde de andre, og står så opp igjen fra de døde. Det er i alt sju bøker om Narnia. Bøkene er oversatt til 47 språk og har solgt i mer en 100 millioner eksemplarer. Det er også laget flere filmer ut fra bøkene. Lewis giftet seg med Joy da han var femtiåtte år gammel. Hun var allerede da syk av kreft. Hun ble bedre en periode, og de fikk fire år sammen før hun døde. Lewis døde 64 år gammel i hjemmet sitt i Oxford, som han delte med broren Warren.

ang Tekst: Runar B s Jørgen Sandnes an edia) H n: jo as Illustr rrari (fra Wikiprf 2015) Fe o ed fr an M : alldo (Hmysterieløsning PortrettfotoAvisaia/D omeutforskning fulgte Jesus og Kilder : Wikiped


20

TÅRNAGENTEN

VITSER Hvis du kaller meg liten én gang til, så hopper jeg opp og biter deg i tåa!

Hva er forskjellen på en fotballproff og en bankraner? Bankraneren sier: Hit med pengene, ellers skyter jeg.
 Fotballproffen sier: Hit med pengene, ellers skyter jeg ikke.

Hvordan finner du ut hva som er fram og bak på en meitemark? Svar: Du kiler den på midten, og så ser du hvilken ende som ler.

En loppe vant mange penger i Lotto. De andre loppene lurte på hva hun skulle bruke alle pengene til. – Jeg skal kjøpe meg egen hund!

– Når jeg forteller deg noe, så går det inn det ene øret og rett ut det andre! klaget kona. – Ja, men det er verre med deg, sa mannen. – Når jeg forteller deg noe, så går det inn ørene og ut av munnen.

– Du spør og spør om alt mulig! sa faren oppgitt. – Skal tro hva som hadde skjedd hvis jeg hadde spurt like mye da jeg var på din alder? – Da kunne du kanskje ha svart meg på noen av spørsmålene mine, sa lille Ole.

En kvinne ringte til legen: – Mannen min tror han er en høne. – Hvor lenge har han hatt det slik? spurte legen. – Et års tid, svarte kvinnen. – Så lenge? Hvorfor har du ikke ringt før? spurte legen. – Du skjønner, vi trenger eggene.

– Gulrøtter er bra for synet! – Hvordan vet du det? – Har du noen gang sett en kanin med briller, kanskje?

Du kan lese mer

om tårnagentene Lukas, Sukai, Linnea og Martin i bladet Barnas! Gud er kjærlighe

t

nt rtje Ufo dhet go

14

10. november

2019

Supersetning 13 2019 1. Kor 13,13

ber 27. okto

etning Supersteus 1,7 2. Timo

ånd som ikke en en som gir ga oss Ånd For Gud løs; vi fikk visdom. gjør mot lighet og kjær kraft,

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

24. nove

mber

De to sønn ene

Supers

etning

Matteus

6,33

15

Søk førs 2019 så skal t Guds rike og dere få alt det hans rettferd andre ighet, i tillegg.

Sjekk ut: butikken.sondagsskolen.no Avisa om utforskning og mysterieløsning

To tusenbein møttes i skogen. Nå er det veldig lenge siden jeg har sett deg, sa det ene tusenbeinet. Ja, jeg har vært i butikken og prøvd sko, sa det andre.

Vet du hvem som oppfant steppingen? Svar: En familie med ni barn og bare én do.

– Mamma, hvorfor har pappa så lite hår? – Det er fordi han tenker så mye. – Men hvorfor har du så mye hår, da? – Ti stille, og spis maten din!

Lille Per ringte på døren i femte etasje. – Hei, er det her dere leker gjemsel? – Ja, hvordan visste du det? – Det står Finn Olsen på døren.

Profile for Søndagsskolen Norge

Tårnagentavisa bm  

Tårnagentavisa bm  

Profile for monbec
Advertisement