__MAIN_TEXT__

Page 1


2 /

Moldova ĂŽn Progres


4 /

Moldova ĂŽn Progres


, (15) N r. 4st 2015O u N Aug O MILA EXP

CUPRINS EDITORIAL Editoriale

Religia şi religiozitatea în Moldova

ECONOMIE Economia

Pirkka Tapiola - Ambasadorul UE în R. Moldova

Religione e religiosità della gente di Moldova

6 a 10

Pirkka Tapiola - EU Ambassador in Republic of Moldova

Ion SULA - Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

20

Ion Sula - Ministro dell’Agricoltura della Repubblica Moldova

SOCIETATE Società

Director editorial: Luigi Savoia

Redactor-Şef:

ARTE ŞI CULTURĂ Arte e cultura

Expo Milano

26

Marca Comercială a anului 2015

34

Facilitarea comertului RM - UE la Vama Leuşeni

36

Salvăm mărturiile trecutului

42

Salviamo le testimonianze del passato per construire il futuro Corso per assistenti domiciliari Moldavi

44

Turismo Religioso nella Repubblica Moldova

46

Raffaele Scognamiglio

Redactor text: Valeriu Anischevici

Copertă: Agenţia Naţională de Turism Cetatea Soroca

Parteneri din diasporă:

Design: OlyWebArt Studio www.olywebart.com Asociaţia Arcobaleno Trento

Ginosauro SRL

Str-la. Studenţilor 2/4, Of. 114, Chişinău, Republica Moldova (+373) 799 50 779 moldovainprogres@yahoo.com www.moldovainprogres.com Moldova in Progres @Moldova_Progres moldovainprogres_marketing


Moldova in Progres

“Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie, 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în țară, cît și peste hotare. Revista îşi propune să promoveze valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional. Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spaţiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent italiene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi în Italia, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituţiilor statului, ale personalităţilor de aici. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista “Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale și disponibilă prin abonament.

Religia şi religiozitatea sînt două dimensiuni în raport direct cu reciprocitatea, care cu toate acestea nu se identifică. Să dăm explicaţii. Religia are propria sa istorie, teologia sa, dogmele sale, ritualurile sale. Religiozitatea provine dintr-un sentiment uman, impetuos ancestral, care se formează în conştiinţa fiecărui individ în parte, cu trăsături deseori unice şi irepetabile, atunci cînd se cercetează marile mistere ale existenţei sau se lasă a fi influenţată de sugestiile imaginarului colectiv. Uneori sentimentul religios, care poate trece în fanatism, pînă la forme deviante de superstiţie, este un fenomen universal, al oricărei epoci şi al oricărei civilizaţii. Nu ne vom adînci în speculaţii filosofice perfide, inoportune şi desigur controversate. Oricum, religiozitatea implică de asemenea credinţa care se manifestă în atitudini bine definite, reglate de normele „canonice” influenţate de fiecare religie în caz particular. Deci poporul moldovenesc, moştenitor al unei culturi obişnuite şi simple, nutreşte o religiozitate profundă, supusă de secole crezului religiei ortodoxe. Şi dacă religiozitatea este o categorie a spiritului, o dimensiune umană care ia naştere şi se exprimă în sînul civilizaţiei unui popor, moldovenii au menţinut vie religiozitatea lor proprie, care a reprezentat o profundă apărare morală împotriva represiunilor regimului sovietic. Şi deoarece în moldoveni există o conştiinţă fatalistă înnăscută a existenţei, religia constituie pentru mulţi o confruntare cu problemele realităţii cotidiene. Cititorul este avertizat să nu interpreteze cele spuse în sens necuviincios şi tendenţios. Dimpotrivă. Este necesar, mai curînd, să i se recunoască „credinciosului” moldovean o respectare autentică a valorilor fundamentale umane şi o oarecare sinceritate … puritate a inimii.

Raffaele SCOGNAMIGLIO

ISSN - 9772345115701


PROFILAXIE ENDODONŢIE PARADONTOLOGIE TERAPIE RESTAURATORIE IMPLANTOLOGIE PROTEZARE DECORAŢIUNI DENTARE

SUNĂ CHIAR ACUM PENTRU O CONSULTAŢIE GRATUITĂ! PrimDent - Lux CENTRU STOMATOLOGIC

Cricova - Str. Chişinăului 86 (+373 22) 452 874 Chişinău - Str. Calea Ieșilor 15 (+373 22) 931 971

www.primdentlux.com primdentlux@mail.md Moldova în Progres \ 71


(+373) 60 400 800

Hotel

Nivelul impecabil de servicii, interiorul exclusiv a trei săli spaţioase şi a unui hotel cu 15 camere de lux, şi desigur, bucatele foarte şi foarte gustoase, permit complexului “Platinum”

|

www. platinum.md

menţinerea clienților fideli şi atragerea vizitatorilor noi. Bucătăria tradiţională europeană şi moldovenească, nu va lăsa indiferent nici unul dintre invitaţii Dumneavoastră.


EXPERIENCE MEETINGS ALL THE INGREDIENTS FOR A SUCCESSFUL MEETING

EXPERIENCE MEETINGS

RADISSON BLU LEOGRAND HOTEL CHIȘINĂU Mitropolit Varlaam Str. 77, Chisinau, Republic of Moldova T: +373 22 201 201 info.chisinau@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-chisinau


The presence of the European Union has a great significance and a value for the Republic of Moldova. What are the reasons that led the EU to open a Delegation in Moldova? The European Union developed over the years a network of Delegations representing the EU and its citizens globally. Maintaining political dialogue, managing EU development aid, overseeing EU trade issues and building cultural contacts, are just some of the daily tasks undertaken by EU Delegations all over the world. As a neighbouring country of the European Union, the Republic of Moldova is a key partner. Ever since the 2004 enlargement of the EU with ten new member countries our relations have substantially developed, within the framework of the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership. The objective of this framework of cooperation represents an effort to bring stability and prosperity to countries at the EU’s borders, including the Republic of Moldova. Besides the political dialogue, the European Union, together with its Member States, provides the largest financial assistance among Moldova’s developing partners. The EU’s increasingly close relationship with the Republic of Moldova goes beyond simple cooperation, but encompasses gradual economic integration and deeper political cooperation. All these mentioned aspects prove that is essential for the EU to be present in the Republic of Moldova, and I would say that with common interests and shared values, the approximation between the EU and Moldova has followed a natural course.

16 / Moldova în Progres

Could you briefly describe the main achievements in EU-Moldova relations? An important step in EU-Moldova relations was achieved in 2014 with the signature of the Association Agreement (AA). This agreement also includes a free trade component – the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA). The Association Agreement not only aims to deepen political and economic relations between Moldova and the EU, but it provides a strong framework for reforms. It seeks to produce a functioning democracy which relies on solid institutions and common rules. The AA contributes in advancing structural reforms in various fields such as the justice system, agricultural sector, public administration and other key areas. The process of modernization is a long-term endeavour, and the EU supports Moldova’s process with expertise and financial means. In terms of commercial relations, the European Union is the largest trading partner of Moldova. Through the liberalization of trade, the DCFTA aims at aligning Moldovan products with European standards and gradually integrating Moldova into the European market, the largest commercial market in the world. Once implemented, the DCFTA provisions will ensure new trading opportunities for Moldovan products, will increase economic reforms and will attract foreign investments in the country. This translates into more business opportunities, better paid jobs and quality products. We have already seen a significant increase in our bilateral trade in 2014, a sign that we are moving in the right direction.


inisterul agriculturii şi industriei alimentare menţine un dialog eficient cu asociaţiile şi federaţiile agricultorilor, în cadrul căruia discutăm problemele existente şi consultăm politicile pe care le promovăm în domeniu.

Deoarece în sectorul agricol mai există încă probleme nerezolvate, ce măsuri a întreprins Guvernul pentru susținerea agricultorilor și depășirea crizei? Ministerul agriculturii şi industriei alimentare menţine un dialog eficient cu asociaţiile şi federaţiile agricultorilor, în cadrul căruia discutăm problemele existente şi consultăm politicile pe care le promovăm în domeniu. Dacă e să mă refer la măsurile întreprinse întru susţinerea agricultorilor, atunci trebuie să subliniez că, acţiunile ministerului sânt orientate spre asigurarea unei dezvoltări durabile a sectorului agroalimentar, având la bază, obiective bine determinate, precum creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii; stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune; sporirea veniturilor producătorilor agricoli; atragerea mai multor tineri fermieri în sectorul rural; utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant; extinderea accesului pe pieţele externe, inclusiv pe cele ale Uniunii Europene ş.a. Urmare a activităţii ministerului la compartimentul dat, agricultorii din Republica Moldova pot beneficia în prezent de granturi și credite preferențiale, prin implementarea programelor de asistență externă:

20 / Moldova în Progres

 Proiectul „Agricultura Competitivă” (MAC-P), Banca Mondială, Guvernul Suediei, Guvernul RM, buget – 503,2 mil MDL;  Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanţat de USAID, buget – 281,7 mil MDL;  Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR, finanţat de Guvernul Japoniei, buget – 372,1 mil MDL;  Programul Rural de Rezilienţă Economico - Climatică Incluzivă (IFAD VI), finanţat de IFAD, buget – 460,7 mil MDL;  Tranziţia la Agricultura Performantă, finanţat de MCAMoldova, buget total – 1,8 mld MDL;  Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, finanţat de BEI, buget – 1, 43 mld MDL ;  Proiectul “Utilizarea eficientă a combustibilului solid din biomasă”, finanţat de Guvernul Japoniei, buget – 310 mil MDL;  Proiectul Livada Moldovei, BEI – 2,29 mld MDL;  Acordul de finanțare suplimentară în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă”, compensaţii, Banca Mondială – 212 mld MDL.


Acordul de Liber Schimb cu UE, în opinia Dvs., va putea oferi imediat și în viitor careva garanții suficient de certe pentru întreprinzătorii și producătorii agricoli? Oportunitatea de bază oferită de Acordul de Asociere este accesul la o piaţă de 500 milioane consumatori, a căror putere de cumpărare este destul de mare. Semnarea Acordului de Asociere stabileşte un cadru de reglementare a relaţiilor comerciale cu UE pe termen lung, ceea ce înseamnă relaţii stabile cu un partener previzibil în condiţiile unor reguli concurenţiale corecte şi echitabile. Regulile clare de joc permit producătorilor să-şi concentreze eforturile în conformitate cu cerinţele şi reglementările pieţei. În acelaşi timp, producătorii care au capacitatea de a exporta pe piaţa UE, au un nivel de competitivitate înalt, care le asigură posibilitatea de a concura cu succes şi pe piaţa internaţională. Care sânt produsele care vor putea obține cele mai mari beneficii? Consider că, la exportul produselor agroalimentare este necesar să sporim ponderea produselor cu valoarea adăugată înaltă, care pot asigura o creştere mai considerabilă a veniturilor pentru producători. Fructele şi legumele proaspete, vinurile, nucile, mierea de albine, produsele procesate, produsele ecologice deja înregistrează succese în exportul în UE şi au un potenţial de creştere pe viitor. Este cert faptul că, producătorii trebuie să întreprindă eforturi pentru

24 / Moldova în Progres

implementarea sistemelor de management al calităţii, investiţii în modernizarea proceselor de producere, procesare şi post-recoltare, pentru a atinge nivelul de competitivitate cerut pe piaţă. Pe lângă aceasta, este important ca producătorii autohtoni să-şi modifice cultura antreprenorială, prin asociere, crearea grupurilor de producători, realizarea eforturilor comune de penetrare a pieţei cu ajutorul unor strategii de promovare. Ce părere aveți despre calitatea produselor agricole și alimentare autohtone? Cum este asigurată verificarea calității acestora? Produsele agricole și alimentare autohtone sânt în mare parte produse calitative, cu calităţi gustative deosebite, produse conform tehnologiilor tradiţionale. Important este că, acestea nu sunt genetic modificate. O parte din ele sânt ecologice. La moment, mulţi dintre agenţii economici lucrează activ atît asupra calităţilor organoleptice, cât şi asupra modului de prezentare a produselor. A crescut, evident, exportul de produse agricole şi alimentare pe alte pieţe, altele decât cele din ţările CSI, ceea ce confirmă faptul că, acestea sânt apreciate şi solicitate pentru calitatea de nivel înalt. Atât produsele agricole, cât și alimentare sânt în mare parte reglementate. Pentru produsele nereglementate (adică pentru cele pentru care nu sunt Reglementări tehnice, Norme, Cerinţe ş.a.) se aplică


26 / Moldova ĂŽn Progres


32 / Moldova ĂŽn Progres


ACCUMED – marca ce conferă acurateţe şi fiabilitate. Rossmax, lider mondial în sisteme de măsurat tensiunea, linia Accumed. Portofoliul Rossmax oferă produse şi soluţii inovatoare menite de a îmbunătăţi calitatea vieţii pacienţilor. Unicul producător care controlează procesul de fabricare a pieselor şi asamblarea sistemelor de

măsurat tensiunea. Având sediul central în Basel, Elveţia, compania ACCUMED este al doilea producător în lume de sisteme de măsurat tensiunea. Produsele Accumed sunt clinic validate şi certificate cu Certificate Europene de calitate. Gama de produse include: tensiometre automat pe braţ,

tensiometre semi-automat, tensiometre pe încheietură, tensiometre mecanice, ermometre digitale noncontact, auricular, cu capăt rigid şi flexibil, inhalatoare, cântare, stetoscoape. Tensiometre automat pe braţ cu dublă alimentare, model: AW150f, CG175f şi AF701f corespund ultimilor

TENSIOMETRU AUTOMAT PE BRAŢ ACCUMED

Model AF701f

Calculează media pentru ultimele 7/14/21/28 zile

Indicator pentru risc de hipertensiune

Memorie pentru 120 de măsurări (pentru 2 pesoane)

Manşetă specială fără latex

Indicator pentru aritmii cardiace

ÎM “Becor” SRL este importatorul şi distribuitorul oficial al mărcii ACCUMED în Republica Moldova. Produsele Accumed sunt disponibile în reţeaua de farmacii “Elody” ori online, pe www.farmacie.md 40 / Moldova în Progres


performanţe din domeniul tehnicii medicale. Dotate cu funcţii ce vin în sprijinul persoanelor care le folosesc, şi anume: funcţie auditivă, detector mişcare braţ, indicator pentru risc de hipertensiune, indicator pentru aritmii cardiace. Sunt recomandate în deosebi pentru uz personal, în

condiţii casnice oferindune un confort superior! Termometrul digital, non-contact HB500, prevăzut pentru măsurarea temperaturii la tâmplă şi a siuprafeţelor. Este recomandat de către medicii pediatri pentru copiii, chiar de la naştere, fiind comod şi precis. Datorită

faptului că nu vine în contact cu pielea este recomandat pentru grădiniţi şi grupuri de copii. Este precis, comod şi efficient! Cântare digitale model SYE2010A1 şi SYE2010D1 cu analizator corporal un accesoriu obligatoriu în casa noastră. Dispun de un design modern şi ultrasubţire.

TERMOMETRU DIGITAL CU INFRAROŞII NON CONTACT ACCUMED

Model HB500

Timp de măsurare 1 sec.

Măsoară temperatura la tâmplă de la distanţă, prin scanare, fără a intra în contact cu pielea

Măsoară temperatura camerei sau a obiectelor

Alarmă febră

Memorie 9 seturi

°C / °F

Display de mare suprafaţă, iluminat din interior

Deconectare automată

Indicator descărcare baterii


46 / Moldova ĂŽn Progres


1. Il Monastero di Ţâpova

Il Monastero di Tipova con il nome della festa ortodossa „Adormirea Maicii Domnului”, è situato a circa 100 km, Nord dalla città di Chisinau, a 40 km dalla città di Rezina e a 45 km dalla città di Orhei, essendo uno dei più bei monasteri di Moldova. È situato sopra il fiume Dniester e contiene tre complessi monasteriali scavati nella roccia. Il primo complesso è composto di alcune celle e una basilica che porta il nome della festa ortodossa “Înălțarea Sfintei Cruci” e datata dal periodo dei secoli XI-XII. La basilica che porta il nome della festa ortodossa „Sfântul Nicolae” (San Nicola) è il centro del secondo complesso monastico, fondato nel secolo XIV. La maggiore agglomerazione di celle si trova nei pressi della basilica che

48 / Moldova în Progres

porta il nome della festa ortodossa „Adormirea Maicii Domnului”, datata dai secoli XVI-XVIII. Qui, per alcuni kilometri lungo la riva del fiume Dniester, sono stati scoperti centinaia di monumenti della nostra storia e della cultura antica. Braniste è unica grazie alla diversità della ricchezza archeologica; villaggi e città stravecchie, fortezze, chiese, basiliche e cimiteri sono scavate nella riva porosa. Il monastero, difeso da questa roccia millenaria, è servito ai moldavi, per secoli interi, da scudo nella lotta ardua per la libertà e indipendenza. Il monastero – bastione che ha salvato tante e tante generazioni di indigeni dalla schiavitù tartaro-turca, è ora espressione viva della memoria del popolo.


6. Il Monastero Frumoasa Il Monastero Frumoasa con la chiesa „Sfânta Treime” (Santa Trinità), è situato a 65 km, nord-ovest dalla città di Chisinau e a 15 km dalla città di Calarasi. È situato su una collina inclinata, circondata in tutte le parti da colli boscosi con un paesaggio aperto verso il sud, da dove si vedono le belle coste con boschetti e giardini ricchi della valle dell’Ichel. Nell’autunno del 1804 tre ieromonaci, arrivati dal Monastero Neamt all’eremitaggio Raciula, hanno accettato di fondare nella radura di Frumusica, un monastero.

9. Il Monastero Rudi

10. Il Monastero Zabriceni Il Monastero Zabriceni con la chiesa che porta il nome della festa ortodossa „Nașterea Domnului” (Nascita del Signore), è situato a circa 200 km, Nord dalla città di Chisinau e a circa 12 km dalla città di Edineț. Questo santuario monacale è situato a una margine di foresta, in un posto molto pittoresco. Al monastero, sono ufficiate le Lodi della chiesa e la Santa Liturgia. Il tipo del monastero è bizantino, secondo il modello del Santo Monte Athos. Il cantico che si fa nella chiesa è psalticobizantino.

52 / Moldova în Progres

Il Monastero Rudi con la chiesa che porta il nome della festa ortodossa „Sfânta Treime” (Santa Trinità), si trova in mezzo al paesaggio pittoresco Rudi - Arionesti, non lontano dal fiume Dniester. È situato a circa 230 km, Nord dalla città di Chisinau, a 50 km dalla città di Donduseni e a 17 km dalla città di Otaci. La basilica „Sfânta Treime” (Santa Trinità) del Monastero Rudi è speciale, grazie alla sua architettura di carattere moldavo ben evidenziato, che ricorda le chiese Moldave medievali dei secoli XVI-XVII.


MIGRAŢIE?

• Vrei să pleci peste hotare, dar nu ai destule informaţii? • Te-ai întors şi vrei să investeşti banii acumulaţi? • Ai rude plecate la muncă şi care au nevoie de asistenţă?

Noi te ajutăm! Simplu, eficient, gratis!

Profile for Luigi Savoia

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Mp 15  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement