__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 (13), Aprilie 2015 Revistă de economie, societate şi cultură

Consultant juridic SC “Onoris Legis” SRL

Rivista di economia, società e cultura

\ 1


MOBILĂ LA COMANDĂ

Str. Otovasca 14/1 Mun. Chişinău, 2 /

(+373) 22 41 11 14 (+373) 68 81 77 71


ION BULIBAŞ director

Compania ‘’BILATER’’ activează din anul 2005 ocupînd pe piaţa producătorilor de mobilă un loc sigur. Ne axăm pe producerea mobilei de corp, moale şi din lemn natural pentru case, spaţii comerciale, instituţii de învăţămînt şi medicale, hoteluri, etc.

faurmobila@gmail.com www.mobilaeco.md

Progresam împreuna \ 3


4 /


Director editorial: Luigi Savoia

Redactor-Şef: Raffaele Scognamiglio

Redactor text: Valeriu Anischevici

Copertă: Matciac Parascheva

Design: OlyWebArt Studio

Colaboratori: Sergio Tirigan Ion Chislea Slavian Gutu Viorica Cerbusca Irina Bodolica Aurel Samoila Alina Sargu Andrei Russu Mirco Mungari Doina Moraru Tatiana Nogailic Galina Sava Svetlana Lisagor Vergis Veronica Ciubotaru Nina Toma Mihai Soltan Radu Soltan Margaret Soare

Advertising agency:

Un proiect interesant întitulat MAC P, este în faza de elaborare și va permite agricultorilor moldoveni de a exporta fructe și legume în Europa. Un număr considerabil de producători din orășelul Sălcuța (Căușeni), neavînd fiecare în parte resursele financiare suficiente, s-au asociat și au constituit o Cooperativă denumită COM FRUCTFRESH,în scopul obținerii mai ușoare a creditelor necesare pentru a produce, cu perspectiva evidentă de acces la piețele europene, esportînd produse în stare poaspătă. Proiectul va fi finanțat de Moldova-Agroindbank care intenționează să acorde producătorilor credite înlesnite cu dobîndă redusă. Pe lîngă construcția unei structuri care va trebui să cuprindă camere frigorifice cu o capacitate de 500 de tone, prin dotarea secțiilor speciale de selectare, păstrare și ambalare a fructelor și legumelor, se prevede și procurarea de camioane frigorifice de ultima generație pentru transport. O atenție deosebită va fi acordată selectării produselor în scopul garantării calității acestora și, evident, competitivității. Ținem să amintim că în anul 2014 opt grupuri de cultivatori au beneficiat de o subvenție de 73 milioane de lei de la Banca Mondială pentru un proiect analogic care în prezent,datorită Acordului semnat recent între Moldova și UE, a adus rezultate foarte bune. Și noul Guvern care a fost creat de curînd, a relevat în programul său obligația de relansare a agriculturii Moldovei, în vederea perspectivei de creștere a exporturilor, luînd în considerare că Uniunea Europeană a acordat diminuarea taxelor vamale în privința tranzitării produselor moldovenești către piețele sale.

CUPRINS

Ginosauro SRL

EDITORIAL Editoriale

Agricultura în Moldova

Marketing Manager:

SOCIETATE Società

Asistenţă gratis on-line

Doina Branişte

glio i m a n cog R. S

Agricoltura in Moldova

Gazoductul Iaşi-Ungheni

5 a 8 10

Il Gasdotto Iaşi-Ungheni

Moldova în Progres Str-la. Studenţilor 2/4, Of. 114, Chişinău, Republica Moldova

ECONOMIE Economia

(+373) 67 450 450 moldovainprogres@yahoo.com www.moldovainprogres.com Moldova in Progres @Moldova_Progres moldovainprogres_marketing

CULTURĂ ŞI ARTE Arte e cultura

Un Call-center de calitate eficientizează comunicarea şi relaţiile cu clienţii

12

Declarare electronică la toate posturile vamale

16

La Dogana di Moldova inaugura un nuovo sistema

Interviu cu Victor Gaiciuc

24

Interviu cu George Firican

28

Sardinia - patria viilor şi a războinicilor antici

34

iProsop

42

Mănăstirea Saharna

44

Il Monastero di Saharna

Teodor Macari - Pictorul Memoriei

48

Teodor Macari - Il pittore della memoria

\ 5


6 /


Un interessante progetto, dal titolo MAC P, è in fase di elaborazione e consentirà agli agricoltori moldavi di esportare frutta e legumi in Europa.

Moldova in Progres

Un cospicuo numero di coltivatori, della cittadina di Salcuta (Causeni), non avendo individualmente sufficienti risorse finanziarie, si sono associati ed hanno costituito una Cooperativa denominata COM FRUCTFRESH, per ottenere più facilmente i crediti necessari alle proprie produzioni, con l’evidente finalità di accedere ai mercati europei esportando prodotti freschi. Il progetto sarà finanziato dalla Moldovaagroindbank che intende concedere ai produttori crediti agevolati a basso tasso d’interesse.Oltre alla costruzione di una struttura che dovrà accogliere celle frigorifere per una portata di 500 tonnellate, con la dotazione di appositi spazi per la selezione, conservazione e imballaggio della frutta e dei legumi , si prevede l’assegnazione di camion-frigo di ultima generazione per il trasporto. Particolare cura si riserverà alla scelta dei prodotti, per garantirne la qualità e ovviamente la competitività. Da ricordare che nel 2014 otto gruppi di coltivatori hanno beneficiato di una sovvenzione di 73 milioni di lei dalla Banca Mondiale per un analogo progetto che attualmente, grazie al recente Accordo sottoscritto tra la Moldova e l’UE, ha comportato eccellenti risultati.

“Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie, 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în țară, cît și peste hotare.

Anche il nuovo Governo, creatosi recentemente, nel proprio programma ha ribadito il serio impegno di rilanciare l’agricoltura di Moldova, sempre nella prospettiva di potenziare l’esportazione, tenuto conto che l’Unione Europea ha concesso l’abbattimento delle tasse doganali per quanto riguarda il transito dei prodotti moldavi verso i propri mercati.

Revista îşi propune să promoveze valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional.

Parteneri din diasporă:

Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spaţiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent italiene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi în Italia, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituţiilor statului, ale personalităţilor de aici. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista “Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale și prin abonament.

\ 7


Compania de consulting SC “Onoris Legis“ SRL Tel/Fax: (+373) 22 44 44 73 Mobil: (+373) 699 129 29 Mail: onorislegis@gmail.com

Republica Moldova, Mun. Chişinău str. Alecu Russo 7/1

ASISTENŢĂ GRATIS ON-LINE

C

ompania “Onoris Legis” are o bogata experienţă în prestarea serviciilor juridice de calitate pe teritoriul Republicii Moldova și o reputație ireproşabilă atât în Moldova cât și în străinătate. Datorita experiențelor acumulate compania a elaborat un proiect social pentru cetățenii Republicii Moldova, care este unul unic si original. Acum fiecare dintre Dvs. aveti posibilitatea de a lua cunoştinţa cu acest proiect accesând site-ul www.consultexpert.md. Mediul de afaceri se schimbă radical, odata cu dezvoltarea internetului. Anume, prestarea seriviciului nu mai este limitată de frontiera oraşului, ţării sau continentului. Tocmai în acest context neam propus lansarea portalului, creat special pentru a diversifica piaţa de prestare a serviciilor juridice, oferind un plus de confort și rapiditate în vederea restabiliri drepturilor și intereselor încălcate în mod ilegal. Cu ajutorul portalului putem purta un dialog direct cu cei din Milano, Paris, Istambul, Beijing, Helsinki, Ierusalim, Ottawa etc, la fel de uşor ca şi cu cei din odaia de alături, atît cu cetăţenii RM, precum şi cu cei străini. Portalul www.consultexpert.md - este o platformă interactivă, unde orice persoană, fără a părăsi casa și fără a pierde timp și bani, poate găsi pe acest site un profesionist pentru a-şi soluţiona rapid problema. Clientul face alegerea pe baza unui evaluări a Expertului, recomandărilor și opiniilor altor clienţi, comparând răspunsurile Experților cu răspunsurile altor Experți etc. Acest proiect social are 2 sarcini de bază: prestarea consultaţiilor rapide pe de o parte, şi găzduirea paginilor web private pentru profesionişti calificaţi sau începători din orice domeniu, pe de altă parte.

8 /

Scopurile de bază ale portalului sunt: •

identificarea rapidă de către orice persoană, pe baza tehnologiilor moderne de informare, a unui consultant competent și inițierea unui dialog direct pentru obținerea recomandărilor acestuia în soluţionarea problemei existente;

îmbunătățirea culturii de prestare a oricărui serviciu de către specialişti, în condiţiile concurenţei deschise și elaborarea unui model ideal de prestare a serviciului de consulting, care este util şi aşteptat de către utilizator;

oferirea serviciilor de marketing pentru anumite categorii de profesionişti, promovarea acestor specialişti în Republica Moldova şi peste hotare, pentru obţinerea de către aceştia a unui venit stabil şi echitabil;

crearea condițiilor de participare a unui cerc larg de oameni în procesul de formare a societății civile, lupta împotriva birocrației și corupției, etc.

Actualmente elaborarea acestui portal se află în faza finală de dezvoltare şi la ora actuală deja se manifestă un interes sporit din partea partenerilor companiei faţă de acesta. Site-ul va fi disponibil în trei limbi: română, rusă și engleză. În cadrul acestui portal “Onoris Legis” va oferi clienţilor informații privind modificările actelor legislative din Republica Moldova, pentru a facilita comunicarea, va oferi consultaţii și nu numai. ALĂTURAŢI-VĂ LA ECHIPA NOASTRĂ ŞI PERFECŢIONAŢI-VĂ ÎMPREUNĂ CU NOI!!!


tot spectrul de servicii stomatologice pentru familia ta Consultaţie şi diagnostic computerizat (radioviziografie şi radiografie panoramică) Înlăturarea tartrului dentar (Air Flow, ultrasunet) Înălbirea dinţilor (Opalescence) Tratamentul cariei dentare şi a complicaţiilor ei Protezare (ceramică pe zirconiu, mataloceramica, proteze scheletate arcade, proteze mobile, proteze pe implanţi) Ortodonţie - corectarea ocluziei (sisteme breket, plăcuţe individuale) Implanturi dentare Îmfrumuseţarea decorativă a dinţilor Programe ’’Anti SIDA’’, ’Anti-HEPATITĂ”, etc

IMPLANT DENTAR

posibilitate de achitare în rate, 0%

Str.Petru Rares, 36

www.astralis-dent.md

(+373) 22 60 23 32, (+373) 22 83 00 34, (+373) 68 25 02 50 \ 9


Gazoductul Iași-Ungheni

G

azoductul IașiUngheni este o realitate concretă. Echipamentul este funcțional, astfel încît circa 19 localități din raion sunt deja alimentate, asigurînd în acest

pentru dezvoltarea economiei Moldovei ci și pentru zona Balcanilor Occidentali și Ucraina. De reținut că gazoductul IașiUngheni a costat 26 milioane de euro, din care 7 finanțate de UE, iar restul de România, inclusiv

financiar pentru lucrările de prelungire a gazoductului pînă la Chișinău. Inclusiv Pirkka Tapiola, Șeful Delegației Uniunii Europene în Moldova, recent a confirmat angajamentul Europei de a garanta asistența tehnică

Capacitatea actuală este de 500 milioane metri cubi pe an, dar în regim maxim va putea depăși un miliard și jumătate. mod aprovizionarea cu gaz pentru viitorul sezon rece a întregului raion în cazul în care robinetele dinspre Moscova ar fi închise, lucru, de altfel improbabil, deoarece rețeaua națională a Moldovei se află în proprietatea Gazprom-ului care nu ar avea interes să piardă un astfel de partener comercial ca Moldova. Cu toate acestea, problema securității energetice este vitală și are o relevanță urgentă nu doar

10 /

cei 11 kilometri construiți pe teritoriul Moldovei. Într-adevăr, deoarece trebuie să aprovizioneze capitala,Chișinău, (care va fi cel mai mare consumator) va deveni necesară o structură ulterioară de interconexiune, cu intervenții minore prin intermediul rețelelor comunale. Comisarul european pentru Energie, Gunther Oettinger, a relatat că UE se va angaja să ofere sprijin

necesară pentru aceste lucrări. În timp ce în ceea ce privește securitatea energică există alte proiecte, printre care o rețea care ar transporta energia electrică din România în Moldova, cu o reducere de 40% din preț în comparație cu cea ce se referă la producția autohtonă. Dacă aceste promisiuni vor fi îndeplinite se va reduce considerabil dependența energetică a Moldovei de Rusia.


Il Gasdotto iaşi-Ungheni

I

l Gasdotto Iaşi-Ungheni è una realtà concreta. L’impianto è funzionante, sicché ben 19 località della Regione sono già alimentate, assicurando così l’approvvigionamento del gas per il prossimo inverno all’intera area regionale, nel caso che i rubinetti da Mosca venissero chiusi, la qual cosa peraltro è improbabile, in quanto la rete nazionale moldava è di proprietà della Gazprom, che non avrebbe interesse a perdere un partner commerciale come la Moldova. Tuttavia la questione della sicurezza energetica è vitale ed ha rilievo urgente non solo per lo sviluppo dell’economia moldava, ma anche per l’area dei Balcani occidentali e l’Ucraina. Da ricordare che il gasdotto JasiUngheni è costato 26 miliardi di euro, di cui 7 finanziati dall’UE e il resto dalla Romania, compresi gli 11 kilometri costruiti sul territorio della Moldova.

La portata attuale è di 500 milioni di metri cubi all’anno, ma a regime totale si potrà superare il miliardo e mezzo. Infatti dovendo approvvigionare la Capitale Chisinau (che sarà il maggior consumatore) si riterrà necessaria una ulteriore struttura di interconnessione, con interventi minori attraverso reti comunali. Il Commissario europeo per l’Energia, Gunther Oettinger, ha riferito che l’UE si farà carico di offrire il sostegno finanziario per i lavori di prolungamento del gasdotto fino a Chisinau. Ma anche Pirkka Tapiola, Capo della Delegazione europea in Moldova, ha recentemente confermato l’impegno del’Europa a garantire l’opportuna assistenza tecnica per tali interventi. Mentre per quel che riguarda la sicurezza energica esistono altri progetti, tra cui una rete che

trasporterebbe l’energia elettrica dalla Romania fino alla Moldova, con una riduzione del 40% dei costi a confronto con quelli che si riferiscono alla produzione moldava.

Se tali promesse verranno mantenute verrà a ridursi in modo ragguardevole la dipendenza energetica della Moldova dalla Russia.

\ 11


UN CALL-CENTER DE CALITATE

UN CALL-CENTER DE CALITATE eficientizează comunicarea şi relaţiile cu clienţii eficientizează comunicarea şi relaţiile cu clienţii 12 /


O

rice entitate economică are ca sarcină fundamentală deservirea calitativă a populaţiei, atît la nivel de prestare a serviciilor sau a bunurilor oferite, cît şi prin acordarea asistenţei şi a informaţiilor necesare. Prin urmare, pentru a satisface exigenţele beneficiarilor este extrem de importantă asigurarea unei conexiuni operative a clienţilor cu persoana potrivită. Totuşi, studiile efectuate în domeniu relevă puţine instituţii care asigură ca metoda de interacţiune cu publicul să fie una eficientă, facilă, dar să implice şi cheltuieli minime. De obicei, în cadrul organizaţiilor se anunţă un număr de contact, iar pentru procesarea apelurilor telefonice se desemnează 1-2 colaboratori ai instituţiei. Însă, suficient de des se manifestă cazuri de adresări telefonice multiple, pe care operatorii respectivi nu reuşesc, fizic, să le recepţioneze şi să ofere consultaţia de care solicitantul are nevoie. O practică pozitivă şi un exemplu elocvent în acest sens poate fi oferit de instituţiile care în vederea soluţionării problemei abordate au contractat serviciile Centrului de Apel al Î.S. „Fiscservinform”. Î.S. “Fiscservinform” este specializata în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC), fiind prezentă pe piaţa Republicii Moldova din anul 2008 pentru a asigura dezvoltarea, întreţinerea tehnică şi buna funcţionare a Sistemului informaţional fiscal. Întreprinderea oferă servicii rapide, comode în utilizare, reuşind stabilirea unor raporturi eficiente şi durabile dintre contribuabili şi SFS prin intermediul tehnologiilor informaţionale. Centrul de Apel reprezintă o structura din cadrul întreprinderii, specializată şi cu experienţă în domeniul informării şi consultării clienţilor aferent serviciilor puse la dispoziţia utilizatorilor atît de întreprinderea noastră, cît şi de organizaţiile cărora le prestăm asemenea servicii de asistenţă (printre care: Serviciul Fiscal de Stat şi A.O. „Monitorul Fiscal FISC.md”). Totodată, Centrul de Apel prelucrează solicitările înaintate de public (persoane fizice, juridice, instituţii publice) prin intermediul poştei electronice, faxului, prin forumuri sau în regim internet chat – skype.

Telemarketing de intrare În vederea asigurării unui proces eficient de asistenţă telefonică, operatorii noştri creează, menţin şi actualizează registrele utilizatorilor, documentează toate solicitările în sistemul CRM, precum şi elaborează, actualizează „Baza de cunoştinţe” cu întrebările şi răspunsurile autentice la subiectele solicitate cel mai des. 1. Serviciul „Suport informativ-consultativ” presupune existenţa unui număr de contact al companiei Dvs., la care solicitanţii vor obţine operativ, prin mijlocirea operatorilor Centrului de Apel, informaţii şi/sau consultaţii de calitate privind serviciul/produsul oferit. 2. Prin intermediul serviciului „Suport tehnic” operatorii noştri, instruiţi şi cu experienţă în domeniul IT, vor oferi operativ asistenţa tehnică necesară, reacţionînd rapid la soluţionare incidentelor. Prezenta categorie de servicii prevede înregistrarea şi prezentarea reclamaţiilor persoanelor competente din cadrul companiei Dvs., soluţionarea situaţiilor de conflict, înregistrarea şi documentate tuturor solicitărilor parvenite etc. \ 13


Centrul şi-a început activitatea în anul 2009 pentru a oferi suportul informativconsultativ şi tehnic contribuabililor privind utilizarea serviciilor electronice fiscale, în special a „Declaraţiei electronice” şi „Declaraţiei rapide”. În prezent, paleta acestor servicii s-a extins considerabil, astfel încît şi Centrul s-a dezvoltat ca structură şi competenţă. Începînd cu anul 2011, Centrul de Apel asigură procesul de promovare prin telefon a publicaţiei periodice „Monitorul fiscal FISC.md”, care reprezintă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat în tratarea şi implementarea aspectelor economicofiscale, avînd un rol important pentru promovarea civismului fiscal în societate. Cu referinţă la principalii indicatori de performanţă, este de menţionat că în anul 2014 au fost înregistrate peste 125 000 apeluri de intrare şi cca 45 000 apeluri de ieşire. Pentru moment, Centrul de Apel oferă servicii de marketing – telemarketing de intrare şi de ieşire. Potrivit Administratorului Î.S. „Fiscservinform”, dl Vitalie Coceban - „un Call-center de calitate este o investiţie bună în viitorul unei activităţi de succes, din prisma raporturilor cu publicul-ţintă. 14 /

Procesele de lucru desfăşurate în condiţiile prezentei conjuncturi a pieţii cer mult efort şi creativitate pentru a satisface necesităţile clienţilor şi a păstra imaginea favorabilă a organizaţiei. Astfel, în tendinţa de a menţine o poziţie avantajoasă în percepţia societăţii, o abordare bazată pe soluţii IT şi o orientare către consumator este foarte importantă. În acest sens, apelînd la serviciile Centrului de apel calificat, cu experienţă în domeniu, investiţi în succesul şi prosperitatea instituţiei Dvs.”. În prezent, Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” prestează o gamă largă de servicii, prin intermediul cărora instituţiile îşi pot optimiza cheltuielile aferente realizării apelurilor, diminuarea cheltuielilor legate de retribuirea muncii şi care contribuie la sporirea loialităţii publicului şi a partenerilor. Toate serviciile Centrului de Apel sunt dictate de confortul şi comoditatea cetăţeanului. Echipa de operatori garantează un nivel înalt de asistenţă prin asigurarea suportului telefonic şi online utilizatorilor. Tatiana STAICOVA, Şef al Serviciului de presă, Î.S. "Fiscservinform"


Telemarketing de ieşire Aveţi un domeniu nou de activitate, oferiţi pe piaţa produse/servicii noi sau aţi modificat preţurile? Operatorii Centrului de Apel vor asigura informarea rapidă a publicului vizavi de toate aceste aspecte. Comunicarea bilaterală cu cetăţenii va determina luarea celor mai bune decizii privind realizarea unor proiecte avantajoase. 1. Serviciul „Căutarea clienţilor noi” reprezintă soluţia optimală pentru extinderea pieţei de desfacere a produsului/serviciului Dvs. şi identificarea cererii pe piaţă. Acest serviciu vizează contactarea potenţialilor solicitanţi, din numele instituţiei Dvs. pentru a identifica utilizatorii produsului/serviciului oferit. În cazul identificării subiecţilor cointeresaţi, apelul poate fi readresat către persoana competentă din cadrul organizaţiei Dvs. sau datele lor sunt remise pentru continuarea tratativelor. 2. Serviciul „Promovarea prin telefon” are ca efect scontat creşterea vînzărilor produselor/serviciilor şi extinderea pieţii. Business procesele utilizate în prestarea acestui serviciu se referă cu prioritate la: efectuarea apelurilor telefonice pentru promovarea produsului/serviciului şi a companiei Dvs. în rîndul potenţialilor clienţi; obţinerea feedback-ului cu referire la activitatea companiei, care se documentează şi se prezintă spre analiză. 3. Serviciul „Informarea” este soluţia potrivită pentru desfăşurarea unei campanii ample de informare. În comun cu Dvs. se stabileşte scenariu de lucru şi lista pentru contactare. Operatorii în termeni cît mai restrînşi asigură contactarea şi informarea utilizatorilor şi/sau potenţialilor utilizatori aferent aspectelor necesare.

4. Serviciul „Cercetări de marketing” vizează realizarea unei investigaţii complexe a pieţei, a mediului extern al firmei, poziţia concurenţială, dar şi pentru a determina necesităţile şi preferinţele publicului şi a determina direcţiile de implementare a unor noi politici de marketing. Ca sursă de colectare a informaţiei serveşte anchetarea (efectuarea sondajelor) prin telefon. 5. Serviciul „Actualizarea bazei de date a clienţilor” presupune preluarea listei clienţilor pentru care se necesită actualizarea, stabilind datele ce urmează a fi actualizate şi operatorii vor asigura procesul de contactare şi actualizare a bazei de date. În rezultat, se obţine o baza de contacte sigure, deoarece sursa de informare este nemijlocit clientul. Un plus de valoare al acestui serviciu este ca acţiunile realizate vor demonstra grija faţă de clienţi şi în final vor contribui la consolidarea imaginii instituţiei şi sporirea nivelului de fidelitate a clienţilor Dvs. 6. Serviciul „Invitarea la activităţi” permite efectuarea unei campanii privind înştiinţarea şi invitarea persoanelor vizate la diferite activităţi organizate de compania Dvs. Astfel, se asigură prezenţa participanţilor la respectivul eveniment. \ 15


DECLARARE ELECTRONICĂ LA TOATE POSTURILE VAMALE Serviciul Vamal vă informează că începînd din 1 martie, importatorii vor putea aplica procedura de declarare electronică a mărfurilor la toate posturile vamale. VAMA DOUANE

LA DOGANA DI MOLDOVA INAUGURA UN NUOVO SISTEMA Il Servizio doganale informa che già a partire dal 1 Marzo gli importatori possono valersi della dichiarazione elettronica del transito delle merci presso tutti i punti di frontiera. 16 /


A

ceastă procedură se înscrie în procesul de modernizare a procedurilor vamale prin implementarea serviciilor electronice, care facilitează comerţul internaţional. Elementul cheie al declarării electronice rezidă în eliminarea documentelor pe suport de hîrtie şi trecerea la procesarea tranzacţiilor economice doar în format electronic. Odată cu aplicarea importului electronic, agentul economic va comunica cu vama exclusiv prin intermediul sistemului informaţional şi va remite nu doar declaraţia vamală, dar şi toate celelalte documente necesare vămuirii doar în format electronic, astfel, agenţii economici îşi vor reduce considerabil din costurile aferente şi vor

economisi timpul. Este de menţionat faptul că procedura este una simplă şi nu necesită pregătire specială, ci doar semnătura digitală. Mai mult, prin implementarea importului electronic, Serviciul Vamal se racordează integral standardelor şi conceptului european de Vamă electronică (E-customs). Această procedură electronică permite îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă la capitolul comerţul transfrontalier şi se încadrează în priorităţile Serviciului Vamal de a asigura protejarea intereselor economice ale statului şi creşterea veniturilor colectate în bugetul de stat. Reamintim că procesul de declarare electronică a mărfurilor la import a fost lansat în septembrie 2014, fiind aplicat la două posturi vamale de frontieră - Sculeni şi Tudora. Totodată este de notificat faptul că în prezent exportatorii preferă declararea electronică. Conform statisticii vamale, în ianuarie curent, ponderea exportului electronic a atins cota de 43 % din totalul declaraţiilor vamale de export.

VAMA

VAMA

DOUANE

DOUANE

T

ale nuovo sistema si inserisce nel processo di modernizzazione dei servizi doganali, applicando la procedura elettronica che in tal modo facilita il commercio internazionale. L’elemento chiave consiste nell’eliminazione dei documenti “cartacei”, consentendo di svolgere qualsiasi pratica in formato on line. Con l’applicazione di questa nuova procedura gli agenti economici possono comunicare con le dogane esclusivamente attraverso il sistema elettronico, inviando alle dogane non soltanto le dichiarazioni delle merci, ma tutti gli altri documenti richiesti per il transito frontaliero, venendo così a ridurre i costi ed ottenere una considerevole economia di tempo. Da

sottolineare che tale procedura è semplice, non necessita di una speciale preparazione, tuttavia richiede l’impiego della firma “digitale”. Con l’applicazione di questo sistema a favore dell’import, il Servizio doganale si adegua allo standard europeo e al concetto di dogana elettronica (E-Customs). Inoltre tale moderna ed efficace procedura, considerata una necessaria priorità per il miglioramento del servizio, si rifletterà positivamente sul settore del commercio transfrontaliero, assicurando la piena tutela degli interessi dello Stato, adducendo un aumento delle entrate nel bilancio statale. Da sottolineare che il processo di dichiarazione elettronica delle merci importate è già attivo dal Settembre 2014 presso i due punti di frontiera di Sculeni e Tudora. Al momento attuale è utile segnalare che gli esportatori hanno mostrato di preferire il sistema elettronico, tant’è che il volume dell’export in formato on line ha raggiunto la quota del 43% del totale delle dichiarazioni doganali di import-export.

\ 17


18 /

PIZZA TRADITIONAL ITALIANA


ChiĹ&#x;inău, Miron Costin, 25

(+373) 79 817 817

Ialoveni, Alexandru cel Bun, 9/1

(+373) 69 497 472

CasaDellaPizza.Chisinau

\ 19


20 /


\ 21


22 /


GALIA SAVA

Servizi di consulenza fiscale

Avvocato in sede

Calcolo e domande di pensione INPS

• Diritto del lavoro. Impugnativa licenziamento • Diritto civile. Conteggi di lavoro. Contratti • Separazioni e divorzi. Diritto di famiglia. Locazioni e sfratti. • Tutela del consumatore per mezzo dell’Associazione dei consumatori ASSOCONSUM. • Multe, cartelle esattoriale. • Diritto tributario. Diritto amministrativo. • Infortunistica stradale. Previdenziale e accertamento dell’invalidità. • Traduzioni ( Italiano, rumeno, russo, bulgaro, ucraino.

• Calcolo e domandi di pensione EX-INPDAP • Domande di invalidità civile e infortuni • Verifiche sulle posizioni contributive • Assistenza pratiche pensionistiche • Riscatti • Ricongiunzioni • Versamenti volontari • Disoccupazioni • Rinnovo permesso di soggiorno • Ricongiungimenti familiari • Sportello immigrazione

Compilazione modello 730 • Unico • Pagamento IMU, TASI, TARES • Dichiarazioni red • Ise/isee

• Successioni • Servizio paghe Colf e Badanti • Tutela alle lavoratrici domestiche

Indirizzo: Via dei Levii 11, Metro A

Email: galiasava@hotmail.it

Tel:

(Porta Furba) 15 min da Termini.

0039 388 158 8870

Galia Sava

\ 23


Interviu

Victor Gaiciuc Preşedintele societăţii de asigurări “Acord Group“

C

um apreciați că va evolua economia Republicii Moldova în 2015?

În opinia mea, Republica Moldova continuă să fie vulnerabilă la riscurile ce vin din mediul extern. Economia Republicii Moldova este dependentă direct de economiile țărilor vecine (România, Ucraina, și Rusia). În 2014, situația tensionată din Ucraina și sancțiunile internaționale aplicate Rusiei au condus la crearea unui dezechilibru economic pe plan național – deprecierea monedei naționale. Abordările pe plan intern țin de o îmbunătăţire a mediul de afaceri, de atragere a investiţiilor, de aplicare echitabilă și uniformă a normelor legale şi în special de maximă eficienţă în gestionarea cheltuielilor publice. Rolul cheie al dezvoltării economice îl dețin autoritățile locale, care ar trebui să promoveze competitivitatea în economie şi să profite de oportunităţile pe care le deschide liberul schimb cu Uniunea Europeană.

24 /

C

um apreciați perspectivele de dezvoltare ale asigurărilor generale în 2015? Estimați o creștere/stagnare/ scădere (puteți face o estimare procentuală)? Consider ca piața locală de asigurări are perspective clare de creștere, dezvoltare și extindere. Produsele de asigurări generale reprezintă o nişă importantă în piaţa de asigurare din Republica Moldova, întrucât portofoliul companiilor de asigurare rămâne a fi unul concentrat, cu o pondere de peste 95%, în furnizarea produselor specifice asigurărilor generale. Continuitatea creşterii anuale a numărului de poliţe emise denotă faptul că interesul asigurabil al fiecărui cetățean din Republica Moldova este într-o permanentă creştere. Am încrederea că anul 2015 va spori interesul tuturor participanților pentru furnizarea unor servicii de asigurare complexe în cadrul unui climat competitiv și transparent.


C

are sunt clasele de asigurări cu cel mai mare potențial în 2015?

Sunt de părerea că în anul 2015, Asiguratorii pieții locale ar trebui să intensifice promovarea produselor de asigurare existente, fără distincții și priorități, întru crearea omogenității produselor de asigurare și a unui mediu concurențial și sănătos. Potenţialul de creştere al pieţei de asigurare este la un nivel înalt, fiind totodată nevalorificat pe deplin de către participanți. Totuși, în 2015 potențialul cel mai mare va fi concentrat pe segmentul asigurărilor generale, precum: asigurările de răspundere civila auto (internă, externă), asigurări de vehicule terestre (auto-casco).

A

sigurările auto – care sunt estimările pe care le aveți referitor la vânzările în 2015 pe CASCO, RCA și Carte Verde? Prognozați o eventuală scumpire a polițelor pe clasele de asigurări auto? Analiza rezultatelor cumulate ale anilor precedenți îmi oferă posibilitatea de a estima o eventuală creștere a subscrierilor de prime pentru anul 2015. Totodată, prognozăm un trend descrescător ale volumului despăgubirilor brute de asigurare achitate, în cadrul asigurărilor facultative de vehicule terestre – AUTO CASCO. Referitor la primele de asigurare percepute, consider că tarifele pentru polițele de răspundere civilă auto internă (RCA) trebuie să crească, deoarece nivelul actual a tarifelor este inferior nivelului de risc potențial.

C

um apreciați evoluția pieței de brokeraj în asigurări în 2015? Va crește ponderea intermedierilor (puteți face o estimare procentuală)? Așteptările dezvoltării pieței locale de brokeraj, sunt încă mari, atât în coordonate cantitative, cât și în special calitative. Factorii care vor determina o evoluție pozitivă în anul 2015 sunt descriși de creșterea calității serviciilor prestate, a gradului de pregătire profesională. Sunt de părerea că ajustarea cadrului legal și implementarea unor politici și strategii transparente, de către organul de supraveghere a pieții (CNPF), vor determina oportunități clare de dezvoltare a întregului sector financiar.

\ 25


26 /


Hotel Stil este amplasat în suburbia Chișinău,com. Stăuceni. Fiind o comună modernă și mereu în dezvoltare, vă poate oferi liniștea și detașarea de care aveți nevoie în timpul unei călătorii, sau la dorința de a combina liniștea de țară într-un stil modern.

mai înailte nivele europene, dar cu cele mai preţuri începând cu 200 lei pentru o noapte şi o zi.

Noul Hotel Stil redefinește conceptul de eleganță și rafinament, gata să vă incînte cu ospitalitatea sa. Pășind pragul hotelului, pătrunzi într-o ambianță modernă de bun-gust, unde armonia culorilor sunt organic legate cu grijă pentru confortul oaspeților.

• Wi-Fi • Aer Condiţionat • Baie cu duş sau Jacuzzi • Televiziune prin cablu • Mini-bar • Parcare separată • Room service • Splătorie • Informaţii turistice • Intrare separată pentru VIP

Pentru dumneavoastră Hotelul Stil pune la dispoziţie 9 camere, cu un design interior clasic la cele

Camerele de cazare sunt duble matrimoniale, twin şi de tip hosting, pentru fiecare dintre acestea oferindu-vă dotări moderne care să vă aducă relaxare şi comfort:

Bunăvoinţa, operativitatea şi calitatea înaltă a serviciilor sunt cartea de vizită a Hotelului STIL.

Vă aşteptăm cu drag.

\ 27


În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate la Chișinău, George FIRICANDirectorul Regional adjunct al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO) a vorbit despre priorităţile ICAO în raport cu Autoritatea Aeronautică Civilă din RM, regulile pe care se axează securitatea unui zbor, dar şi despre evoluţia Aviaţiei Civile din RM, precum şi despre nivelul de pregătire a industriei aeronautice din țara noastră pentru un proces de integrare amplu în structurile europene de specialitate.

INterviu exclusiv George Firican Evoluţia Aviaţiei Civile din RM este remarcabilă Priorităţile principale ale ICAO în raport cu Autoritatea Aeronautica Civilă din Republica Moldova G.F.: Ultima adunare generală a ICAO a stabilit ceea ce numim obiective strategice pentru următorii ani. Republica Moldova ca membră a organizaţiei noastre trebuie să respecte aceste priorităţi. Sunt cinci obiective. Primul este legat de siguranţa aviaţiei civile. Al doilea este legat de capacitatea şi eficienţa sistemului de navigaţie aeriană. Al treilea – securitate şi facilităţi la nivelul tranzitului de pasageri. Al patrulea – dezvoltarea economică a transportului aerian şi al cincilea este protecţia mediului. Aceste cinci obiective devin automat şi obiectivele prioritare ale activităţii civilă a Autorităţii Aeronautice

28 /

Civile a Republicii Moldova. Noi, ca biroul regional în această parte a lumii, supraveghem ca autorităţile civile din RM să respecte aceste priorităţi şi suntem convinşi de suportul activ al Autorităţii Aeronautice Civile a RM în aceste direcţii. Vectorul pro-european al Moldovei impune standarde noi în activitatea aviaţiei civile din Republica Moldova G.F.: Aş putea spune că este vorba de un alt nivel al standardelor care sunt deja aplicabile la nivel mondial. Nu există o diferenţă fundamentală între standardele care sunt impuse la nivelul Uniunii Europene faţă de cele ale Aviaţiei Civile Internaţionale. Singura deosebire este că în Europa, bineînţeles,

anumite standarde au un nivel mai ridicat de cerinţe. Din acest punct de vedere, eforturile din Republicii Moldova trebuie să răspundă unui alt nivel. O să aibă bineînţeles anumite implicaţii din punctul de vedere al resurselor necesare pentru a implementa toate cerinţele la nivelul european. Regulile pe care se axează securitatea unui zbor G.F.: Este un subiect general, pentru că avem o multitudine de reguli. Siguranţa unui zbor este un sistem destul de complex, cu o multitudine de factori. Aici pot să mă refer la aeroporturi, servicii de navigaţie aeriană, este vorba despre utilizatorii de spaţiu aerian fie ei civili sau militari, de asemenea furnizorii de servicii în


Republica Moldova a fost Gazda celui de-al 4-lea meeting al Grupului de Coordonare ICAO RASG-EUR

general, şi nu în ultimul rînd Autoritatea Aeronautică care este responsabilă de siguranţa zborului în spaţiul aerian al ţării respective. Deci, factorii sunt foarte mulţi, din punctul de vedere al organizaţiei noastre, cerinţele de bază sunt reflectate în 19 anexe, una dintre ele – anexa 19, este dedicată cerinţelor pentru siguranţa aeronautică mondială. Este o sarcină foarte complexă, cu foarte multe aspecte şi bineînţeles asta reprezintă activitatea de zi cu zi a experţilor şi managerilor din aviaţia civilă RM. Evoluţia Aviaţiei Civile din RM, prin prisma trecutului şi a perspectivelor de viitor G.F.: Evoluţia Aviaţiei Civile din Republica Moldova este remarcabilă. Să nu uităm că RM, în secolul trecut doar a început să existe ca un stat

independent. Evoluţia între 1991 şi 2015 este remarcabilă. S-a început practic de la zero, nu exista niciun fel de sistem, dar acest sistem a fost creat treptat, din 1991 pînă acum. Ceea ce pot să spun este că la nivelul anului 2015, RM este la un standard internaţional. Asta o arată şi rezultatele din ultimele vizite de audit întreprinse de ICAO. În patru ani, din 2010 pînă în 2014, la intervalul a două astfel de audituri, progresul este remarcabil - 16% deja, de la 55 la sută la 71%. Moldova este peste media internaţională, încă puţin sub media europeană, dar sunt convins că eforturile care au fost făcute în ultimii ani sunt o dovadă a capacităţii sistemului de a progresa şi de asemenea de a se ridica la nivelul cerinţelor mondiale şi mai ales europene.

G.F.: Este un semnal foarte important în ceea ce priveşte participarea activă a Republicii Moldova în activităţile legate de siguranţa traficului aerian. Nu numai că este gazdă a acestei reuniuni, pentru care mulţumim, asta este un semnal puternic vizavi de angajamentul pe care RM îl are faţă de organizaţia noastră, dar şi faţă de siguranţa aviaţiei civile la nivel european şi mondial. Nu numai că facem prezenţa în acest minunat oraş Chişinău, dar Moldova participă prin experţii ei în activităţile noastre. Ca o recunoaştere a faptului că Moldova nu numai că participă, dar de asemenea arată o voinţă foarte puternică de a se integra la nivel internaţional şi european, este faptul că unul din grupurile importante ceea ce numim noi Regional Aviation Safety Group (Grupul Regional pentru Siguranţa Aviaţiei Civile), este co-prezidat de un expert din Republica Moldova. Asta este de asemenea un semnal foarte important, o recunoaştere la nivel regional în ceea ce priveşte expertiza care există în Moldova, şi de asemenea, dedicaţia pe care Moldova o depune în sprijinirea acestor activităţi la nivel regional. Evoluția industriei aeronautice din RM din 2010 pînă în prezent în domeniul siguranței zborurilor G.F.: Din punctul meu personal de vedere evoluţia este clar pozitivă. An de an am putut urmări cum evoluează sistemul în Republica Moldova şi suntem destul de satisfăcuţi. Aşa cum menţionam mai devreme, nu este numai o percepţie, este vorba de o realitate care a fost verificată în urma ultimului audit în februarie 2014 care a putut să observe această evoluţie. Suntem destul de mulţumiţi, aş spune foarte mulţumiţi. Trendul este pozitiv. La ora actuală avem o Autoritate matură care are numărul necesar de

\ 29


www.flyUIA.com

30 /


experţi la un nivel profesional foarte ridicat. Bineînţeles, este loc de mai bine ca peste tot în lume şi sperăm că acest trend pozitiv va continua, în speranţa că Moldova va fi foarte curînd deasupra mediei înregistrate în regiunea europeană. Așteptările ICAO faţă de autoritățile aeronautice din Republica Moldova G.F.: Foarte mari. Am stabilit o ştachetă la nivelul ţărilor din Europa care este foarte ridicată. Speranţa noastră bazată pe realităţile din trecut în ceea ce priveşte trendul totdeauna pozitiv al evoluţiei activităţii în R. Moldova, este că angajamentul autorităţilor civile din RM va continua la acelaşi nivel. Ceea ce aşteptăm este ca efortul să continue cu acelaşi grad, astfel încît Republica Moldova să poată să evolueze pozitiv şi depăşească o serie de alte de ţări din Europa.

Industria aeronautică din RM este pregătită pentru un proces de integrare amplu în structurile europene de specialitate G.F.: Avem diverse aspecte aici dacă vorbim despre siguranţa aviaţiei civile. Sunt convins că la etapa actuală Republica Moldova este pregătită să facă faţă acestei provocări. Nu numai faptul că eforturile din trecut au demonstrat această capacitate, dar cunoscînd expertiza care există la ora actuală sunt convins că nu există nici un fel de obstacol ca Republica Moldova să se poată integra într-un viitor foarte foarte apropiat în structurile europene şi aici mă gîndesc în primul rînd la Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (EASA). Sunt o serie întreagă de responsabilităţi pentru care Republica Moldova a răspuns deja pozitiv, deci nivelul e deja atins și nu există nici un fel de obstacol pentru ca Republica Moldova să se poată integra în acest sistem.

Aş dori cu această ocazie să adresez felicitările mele personale şi din partea organizaţiei pe care o reprezint autorităţilor aviaţiei civile din R. Moldova pentru rezultatele deosebite pe care le-a înregistrat în ultimii ani. De asemenea, aş vrea să adresez mulţumirile noastre pentru sprijinul constant pe care Republica Moldova l-a adus Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi de asemenea participării sale active în structurile noastre la nivel regional şi mondial.

\ 31


32 /


\ 33


Diplomă de studii superioare în fizică, conducător de cercetări, a fost mai mulți ani responsabil de Departamentul Cercetare al CNR la Bologna. Geofizician și planetolog la Institutul de Științe ale Atmosferei și Climei, a participat la cercetări în Antarctida. În 1996 i-a fost dedicat un asteroid (6069 Cevolani) pentru studiile asupra atmosferei terestre și astronomiei sistemului solar. Are peste 200 de publicații și este autorul unor lucrări științifice.

O

riginile vinului sînt așa de vechi încît se scufundă în legende. Din istorie se știe că cultivarea viței- de- vie și îndeletnicirea vinificării erau cunoscute în Armenia (parte a Mesopotamiei). Acolo avu loc prima revoluție a omenirii - revoluția Neolitului – prin abandonarea nomadismului de către unele comunități și respectiva naștere a agriculturii. Este vorba despre “Semiluna Fertilă”, o zonă geografică limitrofă cursului fluviilor Tigru și Eufrat, mama cerealelor și laboratorul descoperirii proceselor de fermentare din care rezultă pîinea, brînza și băuturile euforizante, așa cum le cunoaștem azi: aceasta este zona cea mai probabilă în care se situează prima domesticire a viței-de -vie. Unele ieroglife egiptene datate cu anul 2500

34 /

înaintea erei noastre descriu deja diferite tipuri de vin. În Egiptul antic practicarea vinificației era întratît de consolidată încît în cortegiul funebru al regelui Tutankhamon (1339 î.e.n.) erau incluse amfore ce conțineau vin cu indicarea zonei de proveniență, anului recoltei și producătorului. Din Egipt meseria vinificației se răspîndise la Evrei, Arabi , Greci și în sfîrșit, la Romani. O știre de la începutul noului an 2015 anunță că acum 3000 de ani în Sardinia civilizația nuragică se îndeletnicea cu cultivarea viței-de-vie. Cele circa 15000 semințe de vița-de-vie descoperite în situl nuragic de la Sa Osa (Cabras), a căror datare a fost obținută prin metoda carbonului 14, par a confirma


această concluzie după mai bine de 10 ani de cercetări efectuate asupra viilor autohtone din Sardinia și asupra semințelor vechi provenite din săpăturile arheologice întreprinse de Administrație și de Universitatea din Cagliari. Mai precis, semințele descoperite întro stare perfectă par să aparțină culturilor cu boabe albe, demonstrînd o legătură puternică cu soiurile Vernaccia și Malvasia cultivate și azi tocmai în zona Oristano, în Sardinia centrooccidentală. Diversele structuri scoase la lumină ascundeau o comoară biologică, adică fîntîni cu adîncimea de 4,5 și 6 metri, adevărate ”frigidere” săpate în stîncă de către locuitori pentru păstrarea alimentelor: nu doar semințe de viță-de-vie, ci și nuci, alune, semințe de smochine, semințe de pin, leguminoase, carne de cerb, pește… Arheobotanica și istoria pînă astăzi atribuiau răspîndirea speciei Vitis Vinifera (adică a viței-de-vie domestice) Fenicienilor, navigatori neobosiți, mai apoi Romanlor, însă studiile care au condus la recenta descoperire ar putea duce la o rescriere a dinamicilor de răspîndire a viței-de-vie cel puțin din Mediterana occidentală, deoarece, așa cum s-a subliniat, îndeletnicirea vinificației era deja cunoscută la Egipteni cu 4000-5000 în urmă și chiar mai înainte în Mesopotamia. Cu toate acestea, chiar dacă știrea este importantă, nu este absolut nouă pentru Sardinia deoarece încă în

anul 2004 pe collinele din Sardara,la nord de Cagliari ți apoi la Villanovafranca, pe podișul Campidano, au fost găsite sute de sîmburi de struguri, semințe dintr-un bob de struguri, foarte vechi, carbonizate de timp alături de vase și urne, și este certitudinea că ar proveni din viță-devie cultivată de popoarele nuragice. Descoperirea, după săpăturile efectuate totdeauna de Administrația Sardiniei și de Universitatea din Cagliari, este cea a unei echipe de arheobotanici și arheologi italieni și e olandezi lărgită de Cras, Centrul regional agrar experimental din Cagliari. O dată duse în laborator și analizate, împreună cu piesele arheologice și cu sedimentele găsite în aceleași situri, sîmburii au povestit o istorie surprinzătoare: acele resturi de viță-de vie erau datate cu anul 1200 înainte de Christos, cu 3.200 ani în urmă și erau folosite la producerea vinului, probabil, a celui mai vechi din Mediterana occidentală. Între timp o altă informație a devenit de domeniul public: cannonaul sard, care pînă azi se credea că era importat din Spania, este un soi diferit de cel iberic și ar putea să se fi născut în Sardinia. A fost de-ajuns doar aceasta pentru a susține în unele cercuri insulare că cannonaul sard este cea mai veche viță-de-vie din Mediterana occidentală. Cele două descoperiri comentate împreună sînt tulburătoare sun alt aspect. Se vorbește despre descoperiri care datează din anul 1000 î.e.n. și 1200 de ani î.e.n. ,

\ 35


respectiv. De ce această datare este atît de importantă pentru istoria omenirii? În acele secole se înregistrează o cădere a civilizațiilor importante și nu doar sub presiunea dorinței de cuceriri dar și ca urmare a unei schimbări climatice care forțase populații întregi să se deplaseze în căutare de terenuri roditoare și de resurse noi de subzistență. Marele filosof grec Aristotel scria astfel în Meteorologica: ‘..ceea ce s-a întîmplat în acest mic raion al Greciei s-ar fi putut întîmpla și în regiunile mari și chiar în țări întregi..’. Dacă trebuie de vorbit despre schimbarea climatică, aceasta a cuprins zone vaste și nu este întîmplător că diferite civilizații pe lîngă cea micenă, printre care civilizația Iptită și regatul Mitannilor

36 /

dispăruseră în același timp la sfîrșitul sec XII î.e.n. (în jurul anului 1175 î.e.n. Era vorba, prin urmare, de o răsturnare de climă cu rază amplă cu o lungă perioadă de secetă care a pus în genunchi aceste civilizații și prin urmare migrații masive ale populațiilor pe pămînt și mare în căutarea continuă de noi pămînturi pe care să se așeze. Invazii care nu erau doar operații militare ci erau dictate de o stare de necesitate comună ținînd cont de eterogeneitatea acestor popoare forțate să-și lase pămînturile secătuite în căutare de noi teritorii mai roditoare. Vorbim de Popoarele Mării, o confederație de prădători provenind mai ales din Marea Egee, care către sfîrșitul epocii bronzului invadaseră Anatolia, Siria, Canaan, Ciprul și Egiptul. În istoria egipteană

au fost descrise două invazii ale acestor Popoare în 1232 și în 1191 î.e.n. (1). Printre aceste populații, una este citată repetat îndeosebi în ierogrifele egiptene: Shardana, un popor care potrivit multor istoricieni se laudă cu originile sale nuragice

(alții înclină pentruo așezare a lor postumă după încercarea invadării Egiptului) și pe care o regăsim în Egiptul de Mijloc și de Sus și în diferite colonii, poate chiar ca urmare a răsturnării climatice care secătuise pămînturile lor. O


inscripție a lui Ramses II gravată pe una din stelele găsite la Tanis, descrie incursiunile lor și pericolul constant pe care prezența lor îl reprezenta pentru coastele egiptene: « Rebelii Shardana pe care nimeni niciodată nu a știut cum să-i combată, swosiră dinspre centrul

de piese arheobotanice ,așa ca semințele de viță-de-vie, în perioadele ulterioare, ca o demonstrare a faptului că pe o lungă perioadă de timp pămînturile sarde s-ar fi uscat încît în mare parte au devenit neproducătoare și aceasta este confirmat de faptul că

Aheii să poarte un război nemilos timp de circa 60 de ani (din 1250 pînă în 1194 î.e.n.) împotriva troianilor, ci necesitatea unei hegemonii comerciale și căutarea de noi pămînturi cu noi resurse. În bună parte, istoria pe care am învățat-o prost din izvoarele oficiale

În bună parte, istoria pe care am învățat-o prost din izvoarele oficiale ar trebui rescrisă trecînd prin Sardinia... mării navigînd aprig nu navele lor de război, nimeni niciodată nu a reușit să reziste în fața lor». Shardana au fost totuși învinși de Ramses III, fiul lui Ramses II, apoi fură capturați și înrolați în armata faraonului. Aceasta ar explica într-un anume sens lipsa descoperirilor

mulți nuragi fuseseră părăsiți tocmai în jurul anului 1200 î.e.n. Este vorba bineînțeles doar de o ipoteză care,însă, ar coincide cu evidența istorică a războiului din Troia ce a avut loc, ca să vezi, tocmai în acea perioadă. Nu mitul despre răpirea Elenei ar fi mișcat

ar trebui rescrisă trecînd prin Sardinia, nu numai din punctul de vedere al domesticirii viței-de-vie, ci și din cauza importanței strategice pe care au avut-o popoarele care au trăit în acele locuri începînd cu Paeoliticul tîrziu și pînă la Neolitic (2800-1900 î.e.n.

\ 37


20 de ani pe piata din Israel Cosmetica SeboCalm, creată de către farmaciștii din Israel, a devenit un lider în vînzări în Israel și unul dintre liderii mondiali în dezvoltarea produselor de îngrijire a pielii, care ocupă 40% din piaţă, prezentă în peste 1000 de magazine şi depășește cifrele de vânzări lea mai multe brănduri renumite mondiale, este rezultatul a ani de experiență și cunoștințe, cercetări științifice și teste de laborator pentru toate tipurile de produse.

Toate produsele SeboCalm sunt aprobate de Ministerul Sănătății din Israel ca o cosmetică hipo-alergică şi recomandată pentru pielea sensibilă. Produsele SeboCalm sunt recomandate de medici dermatologi de peste 20 de ani și s-au dovedit a fi extrem de eficiente în probleme de sănătate a pieli, cum ar fi roșeață, seboree, acnee, sensibilitatea pielii la diferiti stimuli. Gama largă de produse cosmetice Calm este bazată doar pe produse naturale - plante medicinale, uleiuri esențiale și aditivi alimentari.

38 /


SeboCalm Sensitive

SeboCalm Inovation

Produsele din gama SeboCalm Sensitive sunt destinate pielii sensibile, ce previn și elimină defectele pielii, cum ar fi exfolierea, roşeaţa şi iritarea. Produsele SeboCalm conțin plante medicinale și uleiuri esențiale de calitate superioară, cu proprietăţi de tratare, hidratare și îmbogățire a pielii.

Gama SeboCalm Innovation este destinată în primul rând femeilor în varsta de 35 +, pielea cărora are nevoie de îngrijire atentă suplimentară. Produsele SeboCalm Innovation sunt elaborate conform celor mai inovatoare formule pentru încetinirea procesului de îmbătranire a pielii, effect anti-rid rapid și eficient, stimulează regenerarea celulelor pielii. Gama SeboCalm Innovation este bogată în vitamine, plante medicinale si aminoacizi.

Îngrijirea pielii sensibile SeboCalm Triple

SeboCalm Young

Gama SeboCalm Triple reprezintă o nouă eră în cosmetologie si dermatologie – produsul ce combină trei măsuri eficiente: Cremă hidratantă, ce se absoarbe imediat si rămâne revigorant pe tot parcursul zilei. Fond de ten transparent pentru toate tonurile de piele, conferind pielii un ton mat blând, aspect natural și tineresc. Protecție solară SPF29, ce oferă protecție optimă împotriva razelor ultra-violete, prevenind îmbătrânirea prematură a pielii.

Gama SeboCalm Young este o serie de tratamente bazată pe o formulă inovatoare pentru ingrijire instantanee și eficientă a tenului gras și pielii combinate. Gama SeboCalm Young conține ulei esențial de Manuka și complexul de vitamine bogate, precum și minerale, plante medicinale care absorb secreţiile grase excesive ale pielii, şi reglementează secreția glandelor sebacee , restabilește echilibrul de hidratare al pielii, lasand-o netedă și sănătoasă.

\ 39


CUPTOR CU LEMNE

PIZZA TRADITIONAL ITALIANA Mircea Darii, îşi incepe parcursul gastronomic în 2006 în Italia la Carpi (Modena). Frecventează Internatul Naţional ‘’Rinaldo Corso’’: un institut ce pregăteşte personalul hotelier, consolidind pasiunea sa naturală pentru bucătărie. După studii a lucrat în mai multe restaurante din Carpi, Modena si Verona, unde este angajat în calitate de bucătar-şef afirmându-se rapid ca un bun bucătar şi cunoscător al bucătăriei italiene. În 2012, Mircea decide sa se întoarcă în Moldova şi, datorită experienţei sale, deschide “Cassa della Pizza’’ pizzerie cu cuptor cu lemne, chiar în oraşul său natal - Ialoveni. În 2014 Mircea deschide un alt restaurant în capitala Chişinău, si vorbeşte cu încredere despre extinderea reţelei sale. Astăzi Mircea are o imagine bine consolidată, şi se simte realizat în plan profesional pentru a reuşit să facă cunoscută arta culinară italiană şi în Republica Moldova.

Mircea Darii, inizia il suo percorso gastronomico nel 2006, in Italia a Carpi (Modena). Frequenta il Convitto Nazionale "Rinaldo Corso": un istituto che prepara il personale alberghiero, consolidando, la sua naturale passione per la cucina. Conclusi gli studi lavora in vari ristoranti di una certa rinomanza, a Carpi, Modena e Verona, dove svolge mansioni come primo cuoco e come pizzaiolo qualificato. Nell'anno 2012 decide di ritornare in Moldova, e grazie alla sua esperienza, apre la “Casa della Pizza” ristorante pizzeria con forno a legna, proprio nella sua città natale Ialoveni nel 2013 Nel 2014 Mircea ha aperto un altro più prestigioso ristorante nella capitale, Chisinau, e non ci nasconde il fatto di volere espandersi ulteriormente. Ben persuaso d'aver ormai consolidata la sua professionalità, di sentirsi pienamente realizzato, è contento di far conoscere ed apprezzare ai suoi connazionali la gastronomia tipica italiana.

Pizza pregătită la cuptor păstrează toate calităţile unui produs italan veritabil. Particlarităţile de pregătire şi mâinile dibace ale bucătarului vă garantează o masă de vis.

TRADIŢIE ITALIANĂ

Experienţa de preparare a pizza pe care a acumulat-o Mircea în Italia, este marele secret al gustului deosebit al bucatelor servite la Cassa della Pizza

AMBIANŢĂ PLĂCUTĂ

Cum mai plăcut să serveşti o pizza italiană decât într-o ambianţă liniştită şi plăcuta aşa cum este cea de la Cassa della Pizza?

40 /


O CARTE A ADEVĂRULUI UN LIBRO VERITÀ Andrea Bandini, scriitor și ziarist, la distanța de 75 de ani de la cel de-a Doilea Război Mondial, într-o relatare zguduitoare și sinceră care nu aparține unui comentator ci protagonist, prezintă acele evenimente chinuitoare și dureroase pe care le-a trăit Italia din 1939 pînă în 1945. Cartea se deosebește de numeroasele cărți care au povestit despre război nu numai deoarece relatează fapte și evenimente întîmplate în orașul său (Imola), ci pentru că relatarea sa reflectă complexele evenimente din Italia, sociale și umane, ale acelor ani. Cercetarea scrupuloasă pe care a efectuat-o A. Bandini, consultînd numeroase izvoare, înregistrînd mărturii nemijlocite și documente inedite, i-a permis să reconstruiască o realitate care deja, fără umbră de îndoială, aparține Istoriei.

Andrea Bandini

Andrea Bandini, scrittore e giornalista a distanza di 75 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, in un racconto commosso e sincero, non da commentatore ma da protagonista, presenta quegli avvenimenti tormentati e dolorosi che l’Italia ha vissuto dal 1939 al 1945. Il libro si distingue dai molti moltissimi libri che hanno trattato della Guerra, non soltanto perché riferisce fatti ed eventi accaduti nella sua città (Imola), ma perché il suo racconto riflette, la complessa vicenda italiana, sociale e umana di quegli anni. La ricerca scrupolosa che Bandini ha effettuato, consultando numerose fonti, valendosi di testimonianze dirette e documenti inediti, gli ha consentito di ricostruire una realtà che ormai, senza ombra di dubbio, appartiene alla Storia

\ 41


Olga Coptu, organizator festival iProsop

Festivalul „iProsop” este dedicat tradiției locale a prosopului țesut manual și oportunităților antreprenoriale de promovare a culturii naționale Festivalul iProsop promovează reorientarea societății către cultură, către tradiții și artizanat, totodată deschizând perspective economice, culturale și sociale într-o localitate rurală din sudul Moldovei. Manifestarea va reuni circa 50 meșteri și creatori populari din țară și de peste hotare, avînd ca obiective principale promovarea meșteșugurilor tradiționale și educarea publicului în spiritul tradițiilor românești. Antreprenorii locali vor avea posibilitatea de ași comercializa produsele, atăt de artizanat, cât și cele gastronomice, precum și servicii prestate în infrastructură, fapt care va genera un flux de capital fără precedent în sat. Echipa de organizare înclude tineri migranți reveniți în Moldova, în aspirațiile lor de a schimba societatea, precum și voluntarii satului Selemeț în frunte cu Primăria.

42 /


TÂRG/EXPOZIŢIE Unde vor fi puse în vînzare diferite produse artizanale: prosoape, port tradițional, meșteșuguri populare, obiecte hand-made. Colecții personale de prosoape vor fi organizate în expoziții cu vânzare, în cadrul cărora specialiștii în domeniu vor aprecia exponatele și vor explica semnificația uzoarelor, precum și originea lor. Un târg vibrant de prosoape și alte articole artizanale va crea atmosfera necesară pentru o zi de dezvoltare și agremenet atât pentru localnici, cât și pentru cei sosiți din depărtare.

GASTRONOMIE Unde vor fi oferite bucate pregătite pe loc, pentru consum, grătar, băuturi răcoritoare şi fierbinţi. Teatrul Gastronomic va oferi Master Class-uri interactive la care se vor pregati reţete tradiționale de Duminica Mare, cu participarea localnicilor. Tarabe ale producătorilor agro-alimentari din sat și din satele vecine.

DIVERTISMENT EDUCATIV Evoluarea ansamblurilor etno - folclorice de amatori din întreaga țară. Evoluarea vedetelor naționale. Prezentarea scenică a obiceiurilor de nuntă moldovenească. Prezentarea scenică a colecției de modă „Prosopul reinventat”. Ateliere demonstrative și de informare în arta meșteșugăritului, țesut, broderie, ș.a. Casa Mare - Master class de țesere manuală a prosopului, istoricul prosopului, file din istoria satului Selemet. Curtea bunicii- ferma animalelor de casă. Concursuri (Originalitatea prosopului reinventat; iProsop internațional; Concursul gospodarilor). Camping.

ICOPII Zonă de divertisment pentru copii (jocuri educative, face painting, animatori pentru copii). Activități de confecționare a prosopului, colorare desene ornamente prosop, trambilină și bătută.

\ 43


Mănăstirea

SAHARNA

C

ălătorul, fie și neașteptat, care este impulsat de curiozitate și dorința de cunoaștere a unor locuri neobișnuite să descopere locurile de atracție ale Moldovei nu trebuie să neglijeze o vizită la Mănăstirea din Saharna. Complexul monastic și parcul natural (care este declarat patrimoniu național, protejat de stat) ocupă o suprafață totală de 670 hectare și se află la 8 kilometri de orașul Rezina, la 45 de Orhei și la circa o sută de Chisinau. Potrivit unei tradiții transmise din generație în generație, în vremurile imemorabile în această localitate, numită Horodiște,era doar o biserică mică săpată în stîncă lîngă o peșteră naturală care îl găzduise la 1776 pe un călugăr rus, pe nume Bartolomeu Storpi, care căuta un loc singuratic pentru a ridica un schit, se stabili acolo împreună cu unii

44 /

confrați. În 1863 Abatele Serafini a dorit să lărgească biserica, costruind și mănăstirea care pînă în 1919 găzduise vreo douăzeci de călugări. În 1964 călugării fură expulzați de acolo pentru a da loc unui spital de pediatrie. În 1990, la insistența credincioșilor din partea locului complexul monastic a fost restaurat și restabilit. Biserica are o lungime de 5 metri pe 4 în înălțime; în timp ce mănăstirea în care se află chiliile călugărilor, cuprinde o sală de mese, o cămară, cîteva săli de lucru și sufragerii. Întregul complex se prezintă ca o compoziție alungită, cu o terasă mare care unește toate părțile schitului. La cîteva sute de metri se află mica peșteră în care sălășluiseră primii călugări sosiți în depărtatul veac al XVIII. Înăuntru, în centru, sub un naos dreptunghiular, se înalță un altar săpat în piatră, cu iconostasul în spatele acestuia.


I

l viaggiatore, pur estemporaneo, che sia mosso da curiosità e volontà di conoscere luoghi insoliti e intenda realmente scoprire le attrattive della Moldova non dovrebbe trascurare una visita al Monastero di Saharna. Il complesso monastico e il parco naturale ( che è patrimonio tutelato dalla Stato) si estendono su una superficie totale di 670 ettari e si trovano a 8 kilometri dalla cittadina di Rezina, a 45 da Orhei e a circa un centinaio da Chisinau. Secondo una tradizione tramandata da generazioni, in tempi antichissimi in quella località, denominata Horodiste, vi era soltanto una piccola chiesa, scavata nella roccia, accanto ad una grotta naturale che aveva accolto nel 1776 un monaco russo, Bartolomeo Storpi, il quale avendo cercato un luogo solitario per edificarvi un eremo, vi si era stabilito insieme ad alcuni confratelli. Nel 1863

l’Abate Serafini volle ampliare la chiesa, costruendovi anche il convento che fino al 1919 aveva ospitato una ventina di monaci. Nel 1964 i monaci furono espulsi per dare spazio ad uno ospedale per bambini. Nel 1990, per insistenza dei fedeli della zona, il complesso monastico fu restaurato e ripristinato. La chiesa ha una lunghezza di 5 metri e 4 in altezza; mentre il convento, dove si collocano le celle monacali, comprende un refettorio, una dispensa, alcune sale di lavoro e di soggiorno. L’intero complesso si presenta come una composizione allungata, con una grande terrazza che collega tutte le parti del romitorio. A poche centinaia di metri si trova la piccola grotta, dove si erano insediati i primi monaci giunti nel lontano XVIII secolo. All’interno, in posizione centrale, sotto una navata di forma rettangolare, si leva un altare scavato nella pietra, con nello sfondo l’iconostasi. \ 45


46 /


\ 47


Teodor Macari

PICTORUL MEMORIEI

N

ăscut la 13 Martie 1960 la Mîndrești (Telenești), își face studiile la Liceul “Igor Vieru”. După absolvire și le continuă la Facultatea de Arte “Tallinn” în Estonia și susține teza de doctorand la Universitatea din Cluj Napoca. Este docent la Universitatea “Ion Creangă” din Chișinău. Un adevărat maestru se recunoaște dintr-o privire întrucît reușește să împace talentul și meseria. Uneori încercarea inovativă la un artist este atît de mare încît depășește moștenirea școlilor picturale, atît celor trecute cît și celor contemporane. Macari pare a aparține acelei categorii de artiști capabile de depăși limitele materiale înguste ale tehnicii. În adevăr, nu doar mîna sa iscusită, ci originalitatea concepției sale artistice îi

48 /

permite să imprime temelor operelor sale o individualitate, o identitate unică, o solitară și irepetabilă împlinire, exprimată printr-o inconfundabilă continuitate a stilului. Și nu este luată doar cea necesară și atît de rara abilitate, prezentă la mulți artiști, atunci cînd tratează semnul, linia, culoarea; se simte chiar o nestăvilită putere de imaginație, generată de puritatea creativă interioară. Universul picturii lui Teodor Macari, care apare ca reflectat într-o oglindă, recuperează memoria unor sentimente îndepărtate, nostalgia dureroasă pentru frumusețile pierdute, melancolia omenească (universală) pentru incapacitatea de a învinge timpul.


N

ato il 13 Marzo 1960 a Mindresti (Telenesti) frequenta il Liceo “Igor Vieru”. Prosegue gli studi presso la Facoltà d’Arte “Talin” in Estonia e compie il dottorando nell’Università di Cluj Napoca. E’ Docente presso l’Università “Jon Creanga” in Chisinau. Un vero maestro si riconosce a prima vista, quando sa conciliare talento e mestiere. Talora l’intento innovativo in un artista è tale da trascendere l’eredità delle scuole pittoriche, sia passate che contemporanee. Macari sembra appartenere a quella categoria di artisti in grado di superare gli angusti limiti materiali della tecnica. Infatti, non la sua sapiente manualità, ma l’originalità della sua concezione dell’Arte gli consente di conferire ai soggetti delle sue opere una individualità, un’identità unica, una solitaria e irripetibile compiutezza, espressa in una inconfondibile continuità di stile. E non vi si coglie soltanto quella necessaria, quand’anche rara abilità, presente in molti artisti, nel trattare il segno, la linea, il colore; vi si avverte bensì una incontenibile potenza di immaginazione, generata da una interiore purezza creativa. Il mondo pittorico di Teodor Macari, che appare come riflesso in uno specchio, recupera la memoria di sentimenti remoti, la nostalgia dolente di bellezze perdute, l’umana (universale) malinconia dell’essere incapace di vincere il tempo. \ 49


ODIHNA TA PE PRIM PLAN! Compania “Dacardov” SRL (Prim Tur) prestează servicii din 2007. Rezervarea și vânzarea biletelor de avion a fost primul gen de activitate al companiei, dar scopul de bază este turismul. Administratorul agenției, având o bogată experiență în domeniul turismului, în 2010 a obținut licența pentru activitate. În prezent compania are un colectiv dinamic, competent, disponibil să vă propună oricând oferta potrivită pentru odihna Dumneavoastră. Angajații companiei “Dacardov” SRL (Prim Tur) dețin o experiență relevantă a destinațiilor, traseelor și infrastructurii turistice.

La Societa’ “Dacardov” SRL, Prim Tur, presta servizi dal 2007. La prenotazione e la vendita dei biglietti aerei ha costituito il primo genere di attivita’ della Societa’, ma la finalita’ di base e’ promuovere il Turismo. L’Amministratore dell’Agenzia ha acquisito una ricca esperienza nel settore turistico e dal 2010 ha ottenuto la licenza per tale attivita’. Attualmente la “Prim Tur” dispone di un collettivo dinamico, competente, disponibile, in grado di suggerire l’offerta piu’ adatta per la vacanza di chiunque la richiede. Ovviamente tutti gli operatori dell’Agenzia “Dacardov”, - Prim Tur, hanno una rilevante esperienza circa le più diverse destinazioni, dei percorsi e delle infrastrutture turistiche.

Republica Moldova, Chişinău Bd. Mircea cel Batrân 12/5 primtur@gmail.com

bilete de avion ÎN TOATE DIRECŢIILE (+373) 22 83 55 67 (+373) 22 83 55 76 Marina Ardovan, Director

50 /

(+373) 691 20 800 (+373) 791 20 800


\ 51


52 /

Profile for Luigi Savoia

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in Progres N° 13 Aprilie 2015  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement