__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 18, aprilie-mai 2016

Revistă de economie, societate şi cultură

Consultant juridic SC “Onoris Legis” SRL

Rivista di economia, società e cultura


Turismul stomatologic ĂŽn Republica Moldova

2 /

Moldova ĂŽn Progres


Indiferent de problemele stomatologice

Bd. Decebal 23, nr.1,

pe care le ai, la Delia Dent găsești

R. Moldova – Chișinău

cea mai potrivită soluție

Tel.: (+373) 22 522 626

la cel mai bun raport calitate-preț!

Mob.: (+373) 794 02 909

„Soluția la rădăcina problemei”

e-mail: adelagutu@mail.ru

În domeniul implantologiei, DELIA DENT oferă o gamă complexă de implanturi dentare Paradontologie

Folosim cele mai noi protocoale și medicamente din domeniul parodontologiei

Chirurgie

Medicii noștri chirurgi sunt pregătiți și dețin o vastă experiență în abordarea tuturor procedurilor de tratament chirurgical pentru dantura ta

Protetică avansată

Dacă dorești să restabilești farmecul zâmbetului tău la cote maxime acum ai soluția cea mai avansată la DELIA DENT

Endodonție

Medicii noștri specializați de endodonție efectuează cele mai performante obturații de canal prin pro¬ceduri care măresc substanțial durata de viață a tratamentului

Ortodonție

Zâmbetul tău va fi irezistibil atunci când imperfecțiunile geometrice ale danturii vor fi corectate prin cele mai moderne metode ortodontice. Tratamentul copiilor este însoțit de jocuri, muzică și poezii

Moldova în Progres

\ 3


Showroom: str. Ismail 81/1, Chişinău Tel./fax: (+373) 22 228 252 Tel.: (+373) 22 930 161 Oficii şi producere: str. Meşterul Manole 5, Chişinău Tel./fax: (+373) 22 474 173 Tel.: (+373) 22 923 070 info@morellomobila.md www.morellomobila.md


6 /

Moldova ĂŽn Progres


Moldova ĂŽn Progres

\ 7


Nr. 7 (18), aprilie-mai 2016

Revistă de economie, societate şi cultură

CUPRINS

Rivista di economia, società e cultura

EDITORIAL Editoriale

Curierul diplomatic

10 11

Interviu ambasadorul Moldovei în Italia Stela Stîngaci

14

Societate

Interviu Antonio Polosa – IOM

18

Medicina

KinetoTerra

28

Diaspora

Interviu cu Esenia Steckmest, consulul onorific al Moldovei în Regatul Norvegiei

36

Arte şi cultură

PLAI MAGIC pe farfurii decorative

44

Turism stomatologic

Caracaș-Dental turismul stomatologic în Republica Moldova

48

Arte şi cultură

Zdob și Zdub: Zdubii bat tare

50

Consultant juridic SC “Onoris Legis” SRL

Curier diplomatic

Director editorial: Luigi Savoia Director marketing: Ghenadie Neguleanu

Il corriere diplomatico

Redactor text: Valeriu Anischevici Copertă: Paulina Matciac Pictură: Muzeul național de istorie a Moldovei Desing și machetare: PP „Monitroul fiscal FISC.md

Parteneri din diasporă:

Moldova in Progres elaborat și dezvoltat de pubilcitară Ginosauro Agency Asociaţia Arcobaleno Trento

Ginosauro SRL

Str-la. Studenţilor 2/4, Of. 114, Chişinău, Republica Moldova (+373) 799 50 779 moldovainprogres@yahoo.com www.moldovainprogres.com Moldova in Progres @Moldova_Progres moldovainprogres_marketing

8 /

Moldova în Progres


Povestea cafelei Kimbo, începe în anii '50, când famila Rubino fondează în centrul istoric al orașului Napoli o mică fabrică de prăjire a cafelei numită Café do Brasil redenumită in anul 1970 în KIMBO. Datorită experienței acumulate, a atitudinii și a dăruirii față de acest produs, ce nu lasă indiferent pe nimeni, KIMBO a devenit astăzi una dintre cele mai importante companii în prăjirea cafelei din Europa. si răspândește în lume cultura cafelei espresso din tradiția Napoletană. Kimbo Bar Showroom – tradiție, atitudine, senzații gustative de neuitat. Vă așteptăm cu drag!

str. Bogdan Voievod 2 mun. Chișinău (+373) 607 79 777 kimbo.moldova@gmail.com facebook.com/kimbo.moldova

2 /

Moldova în Progres

Moldova în Progres

\ 9


Il corriere diplomatico Le potenzialità di uno stato dipendono dallo sviluppo interno e dall’immagine che uno stato ha all’estero, sul piano internazionale. In questo caso un ruolo speciale è assegnato alla diplomazia. A partire da questo numero, Moldova in progres esce con una nuova rubrica chiamata “Corriere diplomatico”, che sarà gestito dalla giornalista Ludmila Barba, Master in Relazioni Internazionali. Appunti sulla storia della diplomazia internazionale e sugli aspetti nazionali del protocollo, ma anche interviste ad ambasciatori moldavi accreditati all’estero e ad ambasciatori stranieri accreditati in Moldova - tutto questo troverete nella rubrica Corriere diplomatico. La diplomazia è l’arte della negoziazione Spesso, un po’ per scherzo e un po’ sul serio, si dice che “il diplomatico è un uomo onesto che mente al servizio del proprio Paese”. Ovviamente ci sono stati casi come questo, ma con lo sviluppo delle tecniche di comunicazione è difficile presentare le cose in modo diverso da quello che realmente sono. Anche se a qualcuno riesce, non sarà per molto tempo. Il percorso della diplomazia è lungo e profondamente radicato nella storia. Inizialmente gli stati negoziavano principalmente su questioni relative alla guerra e la pace e, più tardi,

sulle questioni che si riferivano alla cooperazione in vari campi, soprattutto in quello commerciale. Nel XV secolo gli stati iniziarono a tenere missioni permanenti nelle capitali estere. Attraverso i propri emissari, gli stati sovrani si tenevano in contatto e dialogavano. I prototipi dei diplomatici di oggi apparvero nel Medioevo, in città-stato come Genova, Venezia, Firenze, ecc. dove era vigente una forma repubblicana di governo. Una pietra miliare nella storia della diplomazia è costituita dal Congresso di Vienna del 1815, quando i nemici vittoriosi di Napoleone cercarono di imporre alla Francia una pace devastante. Charles Maurice deTalleyrandPérigord, soprannominato più tardi „Il principe diplomatico”, mostrò capacità straordinarie e riuscì ad imporre molte regole del cerimoniale e del protocollo mediante l’adozione, per la prima volta, delle nozioni di grande e piccola potenza. Egli salvò in tal modo la Francia da una pace vergognosa e la incluse tra le grandi potenze. In tal modo Vienna entrò nella storia per l’adozione, nei due Congressi del 1815, di alcune delle regole di protocollo e di cerimoniale valide ancora oggi. Da allora la conduzione dei negoziati è ufficialmente considerata come il compito primario dei diplomatici, mentre la negoziazione propriamente detta non è che “l’arte del possibile”.

Luigi SAVOIA

10 /

Moldova în Progres


Curierul diplomatic Capacitatea unui stat depinde de evoluțiile pe interior, dar și de imaginea pe care o țară sau alta o are în exterior, pe arena internațională. Și în acest caz, un rol aparte îi revine diplomației.

Moldova in Progres

Începând cu acest număr al revistei, Moldova în Progres vine cu o nouă rubrică numită „Curierul” , care va fi gestionată de jurnalista Ludmila Barbă, magistru în relații internaționale. Schițe din istoria diplomației internaționale și naționale, aspecte ce țin de protocol, dar și interviuri cu ambasadorii moldoveni acreditați peste hotare, dar și ambasadorii străini acreditați în Republica Moldova – toate acestea le veți găsi la rubrica Curierul Diplomatic. Diplomația este arta negocierii Deseori, mai în glumă, mai în serios se spune, că „diplomatul este un om onest, care minte în serviciul ţării sale”. Evident, au fost și timpuri de acest gen, însă odată cu dezvoltarea tehnologiilor de comunicare, este dificil să prezinți lucrurile altfel, decât sunt în realitate. Chiar dacă reușește cuiva, atunci nu pentru mult timp. Calea diplomației este una lungă și ancorată adânc în istorie. Inițial, statele negocieau cu preponderență chestiunile ce țineau de război și pace, iar mai târziu, și aspecte cu referință la colaborarea în diverse domenii, pornind de la comerț. În secolul al XV-lea statele au început să întrețină misiuni permanente în capitale străine. Prin trimișii săi, statele suverane întrețineau dialogul. Prototipii diplomaților de astăzi au apărut în Evul Mediu, în orașele - state, precum Genova, Veneția, Florența, etc, în care funcționa forma republicană de guvernare. Un moment de referinţă în istoria diplomaţiei l-au constituit Congresele de la Viena din 1815 când inamicii şi invingătorii lui Napoleon au încercat să impună Franţei o pace distrugătoare. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord , supranumit mai târziu prințul diplomaților, a dat dovadă de abilități extraordinare și a reuşit prin impunerea unor norme de ceremonial şi protocol ca şi prin adoptarea, pentru prima dată, a noţiunilor de mare şi mică putere, să salveze Franţa de la o pace ruşinoasă , dar şi să o includă printre marile puteri. Astfel, Viena a intrat în istorie pentru adoptarea la cele două Congrese din 1815 a unora dintre normele de protocol şi ceremonial valabile şi astăzi. Tot de atunci, purtarea negocierilor este în mod oficial considerată drept rolul indispensabil al diplomaților, iar negocierea propriuzisă nu este altceva decât „arta posibilului”.

„Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie, 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în Moldova, cît și peste hotare. Revista îşi propune să promoveze valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional. Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spațiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent italiene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituțiilor statului, ale personalităților de aici. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista „Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale și disponibilă prin abonament.

Ludmila Barba

Moldova în Progres

\ 11


Mai aproape, mai dulce

E

ste campania, prin care noi, cei de la NEXUS, în luna dragostei, ne-am propus să “îndulcim” clienții noștri, să le aducem un zâmbet, o lacrimă de bucurie în ochi, să le transmitem toate gândurile bune din lume, și să micșorăm, măcar și pentru câteva clipe, distanțele dintre cei dragi. Asta fără doar și poate, numai și numai cu sprijinul partenerilor noștri care ne-au oferit acele ”surprize dulci”, pe care echipele NEXUS din le-au livrat cu succes la timpul și locul potrivit. Așadar, ce trebuiau să facă participanții? Simplu - să scrie pe pagina evenimentului de pe Facebook, www.facebook.com/NEXUSMoldova, un mesaj de dragoste persoanei dragi, de restul ne-am ocupat noi și credem că nu ne-am străduit în zadar, or emoțiile celor ”surprinși” sunt mai grăitoare decât orice cuvinte. Mai mult decât atât, ne bucurăm că am izbutit să contribuim și la o frumoasă împăcare între doi îndrăgostiți. Cristi se află de mulți ani în Belgia, unde mult mai devreme a plecat mama lui. Deci, el a simțit pe propria piele ce înseamnă a crește având părinții la distanță, cuvântul ”dor” fiind mai mult decât trei litere. Soarta a fost cruntă cu el când și-a pierdut prima dragoste într-un tragic accident, aceasta însă nu l-a oprit să poată iubi din nou. Astfel, deși departe, oricum și-a găsit dragostea acasă, în satul lui natal, unde a întâlnit-o pe Ilaria. Deja de doi ani tinerii încearcă să facă față greutăților pe care le implică o relație la distanță. Ilaria ne-a întâlnit foarte surprinsă. Vorba e că mai deunăzi au avut un conflict minor și nu se aștepta să primească vreun cadou. Și când colo, au apărut cei de la NEXUS cu baloane, bomboane și, bineînțeles, cu mesajul scris din toată inima de către prietenul ei, Cristi. - E greu uneori să transmiți tot ce simți prin skype. Se mai întâmplă și să ne certăm, cum fără asta? ni s-a destăuinuit Ilaria. - Dar vă veți împăca acum? am întrebat-o cu o ușoară indiscreție. - Firește că da, că nici nu ne-am certat chiar tare. O mică neînțelegere și atât. Suntem siguri că așa va fi, iar surpriza dulce oferită de către partenerii noștri a alungat orice nouraș deasupra relației lor. „Dorul e un sentiment greu de definit, dorul înseamnă să te

12 /

Moldova în Progres

gindesti cu plăcere și în același timp cu tristețe la ființele dragi, când ele nu îți sunt aproape. Dorul e semnul unei trăiri intense, e în același timp duioșie și durere, un foc ce îți arde inima, o boală care te sfârșește. Dorul înseamnă transfigurarea ființelor iubite în absența lor, e dovada prezenței ei de neșters în sufletul și conștiința ta. Dorul e un sentiment greu de descris, dar oricum l-ai simți, fii sigur că orice mesaje de dor vei transmite, ele vor ajunge direct în inima ființelor noastre dragi” – este un frumos mesaj de la Veronica și Dumitru, doi tineri aflați de mulți ani în Franța, dar care au ținut să-și felicite părinții cu acest frumos prilej cum este Ziua Dragostei. - Acum au ocazia să vină mai des, zice înduioșată Ecaterina, mama lui Dumitru, dar prima perioadă nu-i puteam vedea cu anii. E greu când copiii pleacă departe de casă, dar acum știu că am la cine apela pentru a găsi răspuns în privința a tot ce ține de plecarea și aflarea peste hotare. Pe final, dar nu în ultimul rând aducem cele mai sincere mulțumiri partenerilor noștri locali care au făcut posibilă ca această sărbătoare să aducă lumină în inimile clienților noștri: • Centrul de Limbi Europene ORATORICA (Chișinău) • Compania Gebhardt-Construct (Cahul) • Compania Feramenta (Cahul) • Cabinetul stomatologic Denta Mostovei (Cahul) • Notarului public Munteanu Timofei (Cahul). Sperăm că acesta este doar începutul unei cooperări care va aduce și mai multe roade în viitor. Urmăriți-ne pe www.nexusnet.md și pe www.facebook.com/NEXUSMoldova! Surprizele vor continua!


GALIA SAVA

Servizi di consulenza fiscale

Avvocato in sede

Calcolo e domande di pensione INPS

• • • •

• • • • • • • • • • •

• • • •

Diritto del lavoro. Impugnativa licenziamento Diritto civile. Conteggi di lavoro. Contratti Separazioni e divorzi. Diritto di famiglia. Locazioni e sfratti. Tutela del consumatore per mezzo dell’Associazione dei consumatori ASSOCONSUM. Multe, cartelle esattoriale. Diritto tributario. Diritto amministrativo. Infortunistica stradale. Previdenziale e accertamento dell’invalidità. Traduzioni ( Italiano, rumeno, russo, bulgaro, ucraino.

Calcolo e domandi di pensione EX-INPDAP Domande di invalidità civile e infortuni Verifiche sulle posizioni contributive Assistenza pratiche pensionistiche Riscatti Ricongiunzioni Versamenti volontari Disoccupazioni Rinnovo permesso di soggiorno Ricongiungimenti familiari Sportello immigrazione

Compilazione modello 730 • • • •

Unico Pagamento IMU, TASI, TARES Dichiarazioni red Ise/isee

• Successioni • Servizio paghe Colf e Badanti • Tutela alle lavoratrici domestiche

Indirizzo: Via dei Levii 11, Metro A

Email:

galiasava@hotmail.it

Roma, (Porta Furba) 15 min da Termini.

Tel:

0039 388 158 8870

Galia Sava

Moldova în Progres

\ 13


Stela Stîngaci: Pentru a reuși, trebuie să pui multă minte, inimă și suflet în ceea ce faci

I

nterviu cu Stela Stîngaci, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în Republica Malta, pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta, Reprezentant Permanent al R. Moldova la Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD), Programul Alimentar Mondial (PAM) MP: D-nă Stîngaci, experiența Republicii Moldova în diplomație este doar de un sfert de secol. Practic nu am avut în preajmă diplomați, astfel încât aceștia să servească drept exemplu de opțiune vocațională. Cine sau ce v-a determinat să părăsiți catedra universitară și să mergeți în diplomație? Stela Stîngaci: De fapt, mă definesc o persoană cu un simț acut al dreptății și, poate tocmai de aceea, mi-am dorit întotdeauna să activez în domeniul dreptului, al justiției. Drumul vieții m-a adus, însă, pe tărâmul diplomației. Nu pot să zic că a fost o întâmplare, căci am urmat conștient acest parcurs. Am muncit, am perseverat, uneori am eșuat, până a ajunge aici. La începuturi, cea care m-a îndemnat să îmbrățișez profesia de diplomat a fost profesoara mea de limbă franceză, doamna Claudia Sorocean, pe care, trebuie să recunosc, o priveam cu o bună doză de scepticism și chiar ironie atunci când îmi zicea: „Tu trebuie să devii diplomat”. MP: Aveți studii în drept, dar și în filologie. Ați obținut un doctorat în științe politice. Ce abilități trebuie să posede un ambasador, astfel încât săși exercite cel mai bine obligațiile?

14 /

Moldova în Progres

Stela Stîngaci: Cred că, în primul rând, trebuie să aibă o pregătire foarte bună în domeniul de specialitate. Diplomația nu este un hobby. Este o meserie care implică mari responsabilități. Eu nu-mi prea imaginez cum un diplomat, mai cu seamă un ambasador, ar putea să reprezinte cu demnitate țara și să apere interesele cetățenilor săi fără a avea o pregătire temeinică în domeniul dreptului și al relațiilor internaționale, fără a stăpâni limba țării gazdă sau, cel puțin, o limbă de circulație internațională. Evident că, pe lângă pregătire, trebuie să fii și un bun comunicator, un bun negociator, să fii deschis și onest. Într-un cuvânt, pentru a reuși, trebuie să pui multă minte, inimă și suflet în ceea ce faci. MP: Misiunea diplomatică în Italia a fost pentru DVS prima în calitate de ambasador. Vă mai amintiți cu ce ați început? Care au fost primele acțiuni? Cine v-a sprijinit sau v-a ghidat în prima perioadă? Stela Stîngaci: Este prima misiune în calitate de ambasador, nu însă și prima mea misiune diplomatică în Italia. Muncind anterior timp de șapte ani în cadrul Ambasadei noastre la Roma, am reușit să cunosc țara, să-mi fac mulți prieteni printre italieni și printre concetățenii noștri care se află în număr foarte mare pe teritoriul italian. Știam exact unde merg și ce am de făcut. A început totul cu prezentarea scrisorilor de acreditare la Ministerul italian de externe, apoi la Președintele Italiei. Am avut atunci sprijinul, în primul rând, al colegilor de ambasadă. Dar, de fapt, obișnuiesc să mă bizui pe mine însămi și să fac totul cum știu mai bine. MP: Care sunt obiectivele de bază pe care și le-a propus spre realizare în 2016 ambasadorul Stela Stîngaci? Stela Stîngaci: În primul rând, menținem un dialog constant cu autorităţile italiene și malteze în vederea implementării Declarațiilor comune ale miniștrilor de externe privind cooperarea bilaterală pentru implementarea Acordului de Asociere R. Moldova – Uniunea Europeană. Punem accent pe intensificarea dialogului politic la nivel parlamentar și guvernamental, prin organizarea vizitei Președintelui Parlamentului în Malta și a Primului ministru la Roma. Acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor economice prin promovarea companiilor şi produselor moldoveneşti pe piaţa italiană şi cea malteză, organizarea forumurilor de afaceri și a prezentărilor de țară. Muncim la consolidarea cadrului juridic bilateral. În special, vom continua să promovăm semnarea acordului în domeniul protecției sociale și a celui privind recunoașterea titlurilor de studii. Evident că în


centrul preocupărilor noastre rămâne apărarea drepturilor și a intereselor legitime ale concetăţenilor noștri aflați în Italia și Malta. MP: Apropo, în 2014 ați devenit și ambasadorul Moldovei pentru Malta. Care ar fi domeniile care ar putea fi explorate în colaborarea pe bilaterală în interesul ambelor țări? Stela Stîngaci: În ultimii doi ani colaborarea moldo-malteză a cunoscut evoluții foarte bune. În 2014, am avut un schimb de vizite la nivelul miniștrilor de externe, au fost semnate un șir de acorduri bilaterale importante privind protecția reciprocă a investițiilor, evitarea dublei impuneri, în domeniul audiovizualului, inclusiv o Declaraţie comună cu privire la integrarea europeană. Partea malteză a pus la dispoziție transferul de experienţă instituţională în domenii de excelență, precum cel al turismului, educaţiei, e-guvernării, audiovizualului, eficienței energetice. În contextul viitoarei Președinții a Maltei la Consiliul UE, în semestrul I al anului 2017, vom promova in-

tens obiectivele de interes pentru R. Moldova, care ar putea fi incluse pe Agenda Peședinției malteze. MP: Volumul schimburilor comerciale în general și a celor moldo-italiene au înregistrat în 2015 o scădere, în comparație cu 2014. Care sunt factorii care ar putea impulsiona acest proces? Ce ar putea întreprinde Ambasada RM, Camerele de Comert, MIEPO în acest scop? Stela Stîngaci: Într-adevăr, în 2015, volumul schimburilor comerciale cu Italia a înregistrat o scădere cu circa 18%, practic la toate categoriile principale de mărfuri. Cred că, nu în ultimul rând, un impact nu tocmai pozitiv l-au avut instabilitatea politică din țară și problemele din sectorul bancar. Totuși, Italia a continuat să se plaseze pe locul 2 după volumul investiţiilor și după numărul întreprinderilor străine, cu circa 1160 întreprinderi mixte sau cu capital italian. După cum am menționat mai sus, promovarea relațiilor economice este prioritară pentru noi. De aceea, vom continua și în acest an să organizăm forumuri de afaceri, misiuni, prezetnări de țară, în colaborare cu Camera de comerț moldo-italiană, Camera de comerț italo-moldavă, cu MIEPO și alte structuri specializate. Vom dezvolta institutul consulilor onorifici, care pot avea un rol important în dezvoltarea acestor relații. Am solicitat deja părții italiene consensul pentru înființarea unor consulate onorifice în Regiunile Veneto, Toscana, Puglia, Basilicata și Molise. Vom prezenta curând propuneri și pentru Regiunile Marche, Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia și Malta.

Moldova în Progres

\ 15


16 /

Moldova ĂŽn Progres


MP: Dintre țările europene de destinație ale migranților moldoveni, Italia se plasează pe primul loc. Instituțiile sociologice din această țară desfășoară cu o periodicitate constantă sondaje privind capacitățile de integrare ale migranților din diferite țări. Cum sunt caracterizați moldovenii în aceste studii? Stela Stîngaci: Conform datelor oficiale italiene, la 1 ianuarie 2015, numărul cetățenilor moldoveni cu ședere legală pe teritoriul Italiei era de 146.654 persoane. Pentru prima dată după mai mulți ani a fost atestată o inversiune de tendință: o reducere cu 2,2% față de anul precedent. Comunitatea moldovenilor din Italia este a 7-a după numărul străinilor extracomunitari și constituie 3,7% din numărul total al imigranților. Din numărul total de peste 26 mii de minori cetățeni moldoveni, peste 25 mii sunt școlarizați, dintre care circa 2300 sunt studenți universitari. Avem circa 19 mii de familii mixte moldo-italiene. Anual peste 1200 conaționali dobândesc cetățenia Italiei. Rata medie a șomajului printre moldovenii din Italia este de circa 13%, față de rata medie de 17,4%. Toate aceste date denotă faptul că moldovenii se integrează foarte bine în țesutul social și economic italian. MP: Italia este și țara cu cele mai multe asociații diasporale. La ce se rezumă activitatea acestora? Stela Stîngaci: Avem peste 70 de asociații ale moldovenilor pe întreg teritoriul Italiei. Inițial majoritatea se ocupau activități de promovare a culturii și tradițiilor. Azi tot mai multe asociații se implică în domeniul social, de promovare a drepturilor și intereselor cetățenilor noștri, devenind interfeţe importante în relațiile cu autoritățile. Asociaționismul este în plină dezvoltare printre moldovenii din Italia, iar aceasta contribuie la creșterea calitativă a comunității noastre. MP: În 2016 Republica Moldova va marca 25 de ani de la declararea independenței. Ce-și propune Ambasada Moldovei la Roma sa realizeze pentru marcarea acestei aniversări? Stela Stîngaci: Vom marca acestă frumoasă aniversare prin organizarea unor evenimente cultural-artistice cu participarea artiștilor de valoare din țară și din rândul moldovenilor din Italia. Am programat și un simpozion cu studenții noștri de aici la tema identității noastre. Nu va lipsi nici tradiționala recepție oferită pentru corpul diplomatic și prietenii noștri. MP: Mulțumim mult pentru această informație consistență și exhaustivă și vă urăm succese în misiunea nobilă pe care o îndepliniți!

Moldova în Progres

\ 17


Fenomenul migrației în Moldova oportunități și provocări: perspectivele unor acțiuni comune și decisive

O

rganizația Internațională pentru Migrație și-a început activitatea în Moldova acum cincisprezece ani – o perioadă destul de lungă ca noi să avem subiecte asupra cărora să reflectăm. Eu cred că migrația a fost și va rămîne să fie o provocare serioasă pentru Republica Moldova, însă eu cred că aceasta va oferi oportunități pentru creștere și dezvoltare durabilă. În cele din urmă, noi suntem responsabili pentru ca să ieșim din această provocare cu rezultate frumoase. Organizația pe care eu o reprezint cu mîndrie în Moldova, Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), este des întrebată despre cifrele și tendințele migrației din Moldova. Noi am lucrat și vom continua să lucrăm împreună cu partenerii noștri ca să sporim nivelul de înțelegere a migrației, a tendințelor, a impactului, primejdiile și oportunitățile acesteia pentru această țară și popor. Imaginea generală a acestui fenomen s-a schimbat treptat în ultimii cincisprezece ani, în perioada cărora OIM a activat în Moldova, și noi suntem bucuroși că am contribuit la aceste schimbări. Din momentul proclamării independenței în 1991, Moldova a trecut prin cîteva perioade migrați-

18 /

Moldova în Progres

onale care se deosebesc după cîțiva factori, precum factorii de respingere și atragere, nivelul prevalenței migrației, direcția și compoziția fluxurilor migraționale, și durata și statutul legal al migranților în țările de destinație sau tranzit. La general, în ultima decadă, noi am fost martorii unui flux anual și consistent de migranți din Moldova, denotînd participarea unei pătrimi de persoane din categoria persoanelor cu vîrsta aptă de muncă în experiența migrațională. Dacă e să apelăm la cifre, atunci ele variază între 300 de mii și 850 de mii de moldoveni rezidenți peste hotare. Cea mai prudentă estimare a noastră, bazată pe un număr de surse informaționale, se găsește între 650 și 850 de mii de persoane, în funcție de anotimp. Cel mai mare factor de respingere a migranților în Moldova este cu caracter economic: sărăcia, lipsa locurilor de muncă adecvate și salariile mici, pe cînd standardele mai înalte de trai peste hotare, bogăția și nivelul salariilor prezintă factori de atracție. Regiunile și țările de destinație a migranților moldoveni au rămas preponderent aceleași, precum și celei din deceniul trecut: Federația Rusă (cu mai mult de 50% din migranți moldoveni) și Uniunea Europeană, care a devenit treptat mai solicitată (cu peste o treime de migranți moldoveni, care se stabilesc în marea lor majoritate, în Italia). Alte regiuni au devenit de asemenea semnificative, precum SUA și Canada, predominant pentru cei ce se stabilesc peste hotare pentru o perioadă mai lungă. Însă în afara cifrelor este important și aspectul uman despre care vreau să vorbesc mai departe. Vreau să vorbesc acum despre profilul migrațional al celor ce se duc peste hotare, despre planurile acestora, circumstanțele socio-economice ale


Antonio Polosa, șeful misiunii OIM în R. Moldova

vieții lor, problemele lor în familie, implicarea lor în viața comunitară a diasporei și despre relațiile lor cu țara de origine. Decizia de a migra și selecția țării de destinație este deseori influențată de prezența prietenilor, cunoscuților și/sau rudelor în țările de destinație. Iar ceea ce ține de motivele migrației, migrația în scopuri de muncă predomină (72%), urmată de migrația permanentă (18%) și migrația în scopuri de a studia peste hotare (8%). Celelalte motive precum migrația în scopul tratamentului medical sau în scopuri antreprenoriale se regăsește cu mult mai rar. Există diferență între profilul migranților moldoveni în țările menționate mai sus care sunt determinate de cererea de pe piața de muncă și felul în care această poate fi accesată. Migranții care sunt stabiliți în țările UE au un nivel mai înalt de studii, precum studii superioare sau chiar titluri științifice, ei sunt originari preponderent din mediul urban, sunt mai tineri, iar femeile reprezintă o bună parte din ei. Noi suntem îngrijorați că din ce în ce mai mult populația cea tînără și școlită alege să migreze. Numai 10-12% din întregul număr de migranți reușesc să-și găsească un loc de muncă în propria arie de specialitate pe care au obținut-o Moldova. De regulă, migranți lucrează în domeniul construcției, sănătății și serviciilor sociale, transportului și comunicării și în domeniul serviciilor comunale, sociale și persoanele. Acestea înseamnă un înalt nivel descalificare, cunoscut sub denumirea de exod intelectual. Numărul de moldoveni care și-au deschis afaceri peste hotare este destul de mic – 5-6%. Cea mai mare pondere de moldoveni care și-au deschis afaceri peste hotare se găsește în Franța (9%), iar cea mai mica pondere îi revine Italiei (2%). Aceleași tendințe corespund și Federației Ruse. Printre multitudinea de dificultăți

cu care se confruntă moldovenii peste hotare sunt (în ordine descrescătoare): limba străină, problemele cu angajarea, legalizarea șederii în țara de destinație și exploatarea prin muncă. Cazurile de exploatare prin muncă sunt mai frecvente în Federația Rusă și Turcia, care împreună cu regiunea Orientului Mijlociu, prezintă țările cu cea mai mare rată de trafic de ființe umane, în special exploatarea sexuală, dar și cea prin muncă. Diaspora moldovenească tot mai mult este în proces de dezvoltare. Provocările cu care se întîlnesc reprezentanții diasporei sunt determinate de nivelul scăzut de participare a moldovenilor în viața comunitară. Organizațiile moldovenilor peste hotare sunt conduse de nuclee mici de oameni care își dedică timpul pentru a-și realiza activitățile diasporale. Totuși, o mare parte a asociațiilor reușit să devină o sursă importantă de informații pentru migranții moldoveni, să promoveze Republica Moldova peste hotare, precum tradițiile și obiceiurile acesteia, să mențină relații bune cu prestatorii de servicii pentru migranți în țările de destinație și să coopereze cu numeroase părți interesate de acest domeniu.

Moldova în Progres

\ 19


20 /

Moldova ĂŽn Progres


Aceste activități merită să fie susținute și în continuare. În ceea ce privește planurile lor de viitor, multor migranți moldoveni le-ar plăcea să revină în Republica Moldova ceva mai tîrziu. Însă majoritatea lor sunt în regim „de așteptare”, fără să aibă idei sau obiective clare despre viitorul lor. Decizia de a rămîne peste hotare sau a reveni în țara de origine depinde de circumstanțele sociale, economice și politice în țările de origine și destinație. Eu consider că autoritățile moldovenești trebuie să facă eforturi mai concrete și mai bine gîndite pentru a deveni mai atractive pentru proprii migranți, ca cei din urmă să se întoarcă cu resursele și capacitățile acumulate peste hotare, altminteri riscul de a-i pierde pe ei și pe copii lor este foarte înalt. Împreună cu partenerii noștri guvernamentali și neguvernamentali, noi lucrăm ca să promovăm o înțelegere mai bună și mai modernă a impactului fenomenului migrației asupra structurii societății moldovenești, asupra familiilor, precum și asupra șanselor la creșterea și dezvoltarea individuală. Migrația este un fenomen ce rupe legăturile emoționale în familie, lucru ce duce uneori la destrămarea familiilor precum menționează mulți migranți, însă mulți din ei par să nu regrete decizia lor de a migra. Migrația internațională continue să fie un factor important în dezvoltarea demografiei țării, avînd impact direct și indirect. Mai precis, prevalența emigrării asupra imigrării afectează numărul populației și contribuie la continua descreștere a acesteia, iar migrația femeilor în vîrsta fertilă în scopuri de muncă duce la deteriorarea indicatorilor demografici din motivul scăderii ratei natalității. Migrația este mai răspîndită în mediul rural decît cel urban, influențând semnificativ situația demografică din sate, ceea ce poate fi văzut cu ochiul liber cînd treci printr-un sat. Numărul mare de copii rămași fără îngrijire părintească reprezintă un aspect deosebit de deranjant. Însă, un lucru pozitiv e că creșterea PIB-ul Republicii Moldova din anii precedenți este atribuit veniturilor trimise de migranții moldoveni de peste hotare. Remitențele rămîn o sursă importantă pentru populația Moldovei: contribuția de facto către stabilitatea socio-economică provenită din remitențe într-o țară cu un nivel foarte scăzut de venituri nu trebuie să fie neglijată. Remitențele reprezintă jumătate din veniturile gospodăriilor recipiente, contribuind printre altele la creșterea accesului la locuință, educație și sănătate. Din alt punct de vedere, migrația exercită presiune asupra sustenabilității sistemului de protecție socială a Moldovei, avînd în vedere faptul că tot mai pu-

țini migranți contribuie la aceasta. Sectorul sănătății este de asemenea afectat din cauza exodului intelectual al profesioniștilor din domeniul sănătății. În ceea ce privește imigranții din străinătate în Moldova, noi observăm că, deși fenomenul nu este de amploare, numărul străinilor doritori să se stabilească în Moldova este într-o creștere continuă. La momentul curent, în funcție de scopul șederii în țară, străinii obțin un permis de ședere temporară (în scopuri de muncă, studii, reintegrării familiei, pentru activități cu caracter umanitar sau religios, pentru tratament sau în alte scopuri reflectate în legislația națională) sau un permis de ședere permanentă. Din motivele de securitate legate de situația în Ucraina și Orientul Mijlociu, noi mai observăm și un număr de refugiați sau de persoane care sunt în căutarea altor forme de protecție umanitară în Moldova. O întrebare legitimă ar fi „asupra căror acțiuni trebuie să ne concentrăm ca să valorificăm aspectele pozitive ale migrației și ca să diminuăm impactul aspectelor negative?” În urmă cu patru ani, cînd a început misiunea mea în Moldova, m-am întrebat ce valoare poate să adauge OIM și care trebuie să fie activitățile prioritare? Înainte să vin în Moldova, OIM a activat în țară deja de un timp îndelungat și a reușit să încerce să aplice unele instrumente clasice din domeniul dezvoltării internaționale. În ultimii cîțiva ani, în strînsă coordonare cu partenerii și prietenii noștri, noi am adoptat un șir de acțiuni mai decisive ca să valorificăm impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării statului. Noi am extins programul nostru pentru migrație și dezvoltare, dar și am consolidat programul nostru orientat spre protecția celor mai vulnerabile grupuri de migranți. Lucrul nostru cu scopul de a spori nivelul de conștientizare a fenomenului migrației, predispus să producă impact pozitiv și negativ asupra societății, și angajamentul concomitent de a mînui activ oportunitățile și provocările migrației, au adus la implementarea intensă a unui număr de politici și activități legislative de către guvernul moldovenesc. Au fost întreprinse inițiative concrete pentru a scade costurile pentru trimiterea remitențelor. Au fost extinse programele pentru a direcționa remitențele în dezvoltarea antreprenoriatului, bazate pe experiențe similare din alte țări cu o diasporă considerabilă. Mai mult, OIM a susținut crearea și capacitarea Biroului pentru Relații cu Diaspora, responsabil pentru susținerea implicării pozitive și interactive a diasporei în activitățile realizate de țara lor de origine. OIM a susținut crearea unei noi instituții care are grijă de nevoile celor mai vulnerabili migranți reîntorși. Mai mult decît atît, OIM a contribuit la fortificarea capacităților de management al migrației ale poliției de frontieră. Noi continuăm să lucrăm în vederea consolidării capacităților guvernului în integrare sistematică și bazată pe dovezi a migrației în strategiile de dezvoltare. Sperăm că în viitorul apropiat noi vom lua măsuri decisive pentru a răspunde nevoilor copiilor rămași fără îngrijire părintească. Experiența mea de peste 20 de ani în cadrul misiunilor OIM din diferite colțuri ale lumii îmi permit să fac cîteva comparații și să le dau lucrurilor un context. Mesajul meu către cetățenii și autoritățile din Moldova este unul de încurajare și speranță. Pentru a schimba lucrurile este nevoie de timp și determinare: voi veți putea să construiți o societate mai prosperă dacă va avea loc lucrul în grup necesar, dacă resursele necesare vor fi împărțite judicios, și dacă voi veți gîndi și veți acționa într-o maneră chibzuită. Ca să concluzionez, vreau să subliniez că frumusețea și potențialul care provine din migrație, ca și în celelalte cazuri, poate fi văzută doar de cei ce vor să o vadă. Frumusețea despre care vorbim nu poate fi descoperită dacă rămîi pasiv. Antonio Polosa.

Moldova în Progres

\ 21


Artur Michalski: Filozofia, pur și simplu, este de mare folos în viață, precum și în diplomație

D

-le Michalski, Dvs. ați ales diplomația sau diplomația v-a ales pe Dvs.? De fapt, cred că diplomația m-a ales pe mine. Pe când mă maturizam, în Polonia era sistemul comunist, iar eu făceam parte din generația a cărei gândire și atitudine a fost mult influențată de „Solidaritatea” – protestul puternic al poporului polonez împotriva sistemului din Polonia impus după război. Nici prin minte nu-mi trecea că aș putea servi unui astfel de stat, care și-a construit identitatea în opoziție față de lumea liberă, față de familia națiunilor europene libere și structurile euro-atlantice de securitate, adică NATO. În schimb istoria în acel timp a accelerat în mod cert. În Polonia s-a făcut o mare schimbare, vă reamintesc că Polonia a fost prima țară din așa-numitul lagăr socialist, unde la 4 iunie 1989 au avut loc primele, deși nu complet libere, dar totuși autentice, alegeri parlamentare. La aceste alegeri câștigător triumfător s-a dovedit a fi anume „Solidaritatea” – acesta a fost plebiscitul, care a arătat unde este poporul și unde este partidul, precum și cui îi aparține viitorul. În Polonia s-a format primul guvern non-comunist din Europa Centrală și de Est. De aici vântul revigorant al libertății a suflat asupra întregii noastre regiuni și a răspândit peste tot flăcările mocninde ale libertății... a izbucnit revoluția de catifea în Cehoslovacia, a căzut Zidul Berlinului. Era greu să nu faci nimic în timpul unor astfel de evenimente epocale. Diplomația avea nevoie de oameni noi, cu o altă experiență decât cea comunistă. Eu aveam experiență de jurnalist independent. În acea perioadă turbulentă de la sfârșitul anilor optzeci călătoream prin țările din regiunea noastră, relatam ce se întâmpla acolo și am primit oferta de a mă angaja în serviciul de externe. Așa dar, cred ca diplomația m-a ales, dar nu am ezitat nici o clipă și eu am ales-o și eu. Și iată așa conviețuim, iar recent am sărbătorit jubileul de argint. Sunteți absolvent al Academiei de Teologie Catolică din Varşovia și Magistru în Filozofie. Ce au în comun teologia și diplomația? Da, am o educație filozofică și prețuiesc mult acest lucru. Filozofia este ca un îngrășământ perfect, care ne fertilizează și ne dă posibilitatea să jucăm mai multe roluri în viată. Ea ne ajută să înțelegem procesele, să privim multe lucruri de la distanță, să apreciem un alt punct de vedere. Diplomația este arta de a apropia oamenii,comunitățile, creând astfel un mediu favorabil pentru dezvoltarea propriului stat, pentru crearea unei legături strânse de vecinătate, pentru a dialoga cu

22 /

Moldova în Progres

privire la aspectele dificile, de asemenea, de a lupta cu diferite experiențe istorice și interpretări diferite a ceea ce s-a întâmplat în trecut, de a crea o bună imagine a țării sale, de a apăra interesele ei, dar ținând cont de sensibilitățile altora. În acest proces cunoașterea istoriei, căutările filosofice de-a lungul evoluției umane, mă ajută foarte mult. Deci, filozofia, pur și simplu, este de mare folos în viață, precum și în diplomație. De ce calități trebuie să dea dovadă un diplomat? Într-o oarecare măsură deja am menționat acest lucru. Dar lista calităților utile este, desigur, mult mai lungă. Cred că mai întâi de toate, dar nu ca fundament, este necesar să dai dovadă de un interes sporit față de omenire. Omenirea este uneori periculoasă, complicată, dar pentru a o înțelege, este necesar să dai dovadă de o deschidere și o curiozitate „binevoitoare” în analiza ei. Această înțelegere a omenirii facilitează identificarea soluțiilor în situații foarte dificile. Apoi urmează deschiderea spre dialog, implicarea în construirea prosperității țării tale, în comunitatea cu alții. În acest context aș menționa necesitatea de a da dovadă de disponibilitate pentru un compromis inteligent. În serviciul nostru avem un moto sigur, care, cred, ne ajută să înțelegem esența vocației noastre: „Polonia o servesc, Europa o creez, Omenirea o înțeleg.” Deseori, presa solicită ambasadorilor să dea aprecieri situației din țara–gazdă, ale calității guvernării. De cele mai dese ori acestea se abțin sau dau răspunsuri evazive. De ce? Există anumite prevederi în legislația internațională privind asemenea lucruri?


Există o tradiție ca diplomatul să fie atent în formularea unor observații critice la adresa țării în care activează. Până la urmă el este oaspete, iar autoritățile din țara respectivă sunt gazda. Acest lucru nu înseamnă că diplomatul nu trebuie să spună adevărul, chiar dacă acesta este dificil și incomod, dar preferă să-l spună în discuții directe, unde și este, de fapt, locul potrivit. Acolo se ajunge la unele constatări, acolo se acceptă eventuale compromisuri, în cazul în care este dificil de a găsi o soluție care să satisfacă pe deplin ambele părți. Aceasta este tradiția, obiceiul, dar asta nu înseamnă că de la această tradiție nu se pot face excepții. Cu toate acestea, important este că, dacă există motive pentru care trebuie să se meargă la critici publice, barem atunci când sunt încălcate drepturile omului, acest lucru trebuie făcut într-un mod care să nu ofenseze,care să lase deschisă calea dialogului. Ați activat în cadrul misiunilor diplomatice din Rusia, SUA și Canada. Există caracteristici speciale în relațiile diplomatice cu actorii geopolitici mari și cu țările mici? Care sunt acestea? Serviciul diplomatic, indiferent de locul unde ne revine să-l facem, întotdeauna are multe elemente asemănătoare: dezvoltarea relațiilor bilaterale politi-

ce, economice, culturale, străduința de a realiza interesele naționale. Dar fiecare misiune este diferită și într-adevăr activează într-un fel în țările mari, în capitalele cărora sunt o mulțime de diplomați din întreaga lume, unde se intersectează interesele tuturor, și altfel e în țările mai mici, unde deseori suntem mai puțini la număr și nu fiecare stat din lume are motive să fie interesat de țara în cauză. Dar indiferent dacă o țară este mare sau mică, munca este fascinantă, uneori țările mai mici ar putea avea chiar mai mult farmec – este mai ușor de a specifica lista de sarcini și mai ușor de a le îndeplini. Polonia, alături de Suedia, a fost inițiatoarea proiectului numit Parteneriatul Estic, care include și Republica Moldova. Tara dvs. întotdeauna a sprijinit Moldova pe diverse căi: a oferit consultanță, suport financiar, twinning, etc. Care este motivația Poloniei pentru aceste acțiuni complexe în favoarea Moldovei? Este în interesul național al Poloniei de a construi o vecinătate prietenoasă, acest interes coincide cu interesul european. Este mai bine să ai vecini care își construiesc viitorul pe baza modelului economiei de piață și a democrației, pentru că, așa cum demonstrează fenomenul Europei unite,este cel mai bun mod de a crea condiții de viață decente și o dezvoltare prosperă. În propunerea noastră a Parteneriatului Estic, ideea era de a răspunde la aspirațiile societăților din statele Europei de Est la o viață mai bună, la modernizarea în sensul larg al cuvântului. Evident, acest proces uneori este lung și dureros. Problema constă în aceea că, cu cât sunt mai puține reforme și consecințe ale implementării lor, cu atât procesul este mai lung și mai dureros. Ca și în cazul dinților: cu cât mai mult vom tergiversa tratamentul lor, cu atât mai mult ne vor durea. Consultările noastre politice foarte intense, vizitele la diferite niveluri, asistența financiară, proiectele de dez-

Moldova în Progres

\ 23


voltare, schimbul de experiență de transformare – toate acestea le facem de câțiva ani, insistând mereu asupra consecvenței în efectuarea reformelor și luptei împotriva corupției. Din păcate, de prea multe ori aceste cuvinte nu au fost tratate cu seriozitate la Chișinău. Iar acum, treptat, se apropie timpul examenului și se pare că nu este bine. Societatea așteaptă deja roada, iar recolta este slabă. Societatea are dreptul să pună întrebări despre aceasta și este frustrant faptul că nu primește nici un răspuns satisfăcător. Care dintre proiectele realizate în Moldova le-ați menționa în primul rînd și de ce? În fiecare an realizăm diverse programe de dezvoltare în valoare de peste un milion de euro. Dar cel mai important lucru a fost, probabil, încheierea în urmă cu aproape doi ani a acordului de creditare pentru 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea agriculturii. Acesta a fost conceput ca un instrument puternic pentru a schimba situația în satul moldovenesc, dar, spre regret, instabilitatea politică, disputele de coaliție, alegerile, schimbările frecvente de guvern au condiționat ca creditul să nu fie utilizat. Deși acum lucrurile au avansat și eu sper, că partea poloneză va primi în curând primele cereri de creditare. Satul moldovenesc s-ar putea schimba mai rapid, cooperarea economică polono-moldovenească s-ar putea dezvolta mai bine. Dar mai așteptăm... Și nu numai politica și economia sunt importante. De asemenea, este importantă arta– limbajul universal, care nu cunoaște bariere. Și aici avem proiecte, care îmi sunt deosebit de dragi: colaborarea între teatrele din Polonia și Moldova. Pe scena Teatrului „M. Eminescu” s-au produs două înscenări ale pieselor dramaturgului polonez cu renume mondial Slawomir Mrozek. De asemenea, susținem tinerii pictori, studenți și elevi din școlile de artă prin organizarea unui concurs anual de artă „Jan Matejko” și a concursului de pian „Ignacy Paderewski”.

24 /

Moldova în Progres

Ce priorități și-a stabilit Ambasada Poloniei la Chișinău pentru 2016? Am intrat în anul 2016 cu o doză mare de incertitudine. În Moldova nu exista guvern. Acum el deja este, însă, în același timp, nu e un secret că societatea este foarte dezamăgită de practica curentă de guvernare și echipa actuală care exercită puterea nu se bucură de încrederea publicului larg. Din fericire, guvernul este conștient de acest fapt evident și declară reforme serioase și un dialog social autentic, un dialog cu opoziția. Ne vom strădui să folosim fiecare șansă cu sorți de izbândă. Discutând de multe ori cu tinerii moldoveni, observ că generația tânără dorește o schimbare reală, dorește să fie mai aproape de Europa, vrea să aibă șanse mai mari. Implementarea reformelor prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și DCFTA, precum și dialogul autentic al autorităților cu societatea sunt fundamentul acestei bune schimbări așteptate. Polonia a fost întotdeauna și rămâne un avocat binevoitor al modernizării vieții sociale, economice și politice din Moldova. Iar la concret ... aș dori ca în cele din urmă agricultorii moldoveni să beneficieze de creditul polonez. Cred că suntem mai aproape decât mai departe de acest obiectiv. Excelență, vă mulțumim pentru acest interviu și sperăm ca în 2016 relațiile moldo-polone să cunoască ascensiune.


La presenza Italiana in Moldova Camere di Commercio Italo Estere ed Estere in Italia SEZIONE DI UNIONCAMERE

Camera di Commercio Italo-Moldova, ACIM Chisinau, MD-2001, Repubblica Moldova Tel: (+373) 22 929 005; (+373) 69 302 229 E-mail: info@cameraitalomoldava.it www.cameraitalomoldava.it Moldova ĂŽn Progres

\ 25


20

Credite pe o perioadă de până la

ani

M

P: Doamnă Vicol, Prime Capital este un nume sonor pe piața moldovenească, și totuși v-am ruga să-i faceți o scurtă prezentare. Carmina Vicol: Prime Capital este o companie cu capital străin, originar din Statele Unite, care oferă credite pentru procurare de locuință, pentru reparația și amenajarea ei, pentru dezvoltarea unei afaceri. Timp de zece ani, cât activăm pe piață, am reușit să acordăm credite în valoare de peste 100 milioane de dolari. Din start ne-am propus să oferim niște produse mai speciale, care să corespundă necesităților pieții în domeniul ipotecar. Oamenii întotdeauna au necesitatea să-și procure o casă, să-și îmbunătățească

26 /

Moldova în Progres

condițiile de trai, dar uneori, nu dispun de banii necesari și în acest caz aceștia se pot adresa la noi. Noi le oferim o multitudine de produse, identificând în asemena mod soluții pentru fiecare. MP: Prime Capital este o istorie de succes pe piața Republicii Moldova. Cum v-a reușit acest lucru? Carmina Vicol: În condițiile unei concurente acerbe, noi ne punem in evidență prin calitatea, rapiditatea și diversitatea serviciilor pe care le acordăm beneficiarilor. Spre exemplu, în compania noastră un credit poate fi obținut in maximum trei zile. Pe tot parcursul tranzacției din partea companiei acordăm clienților asistență juridică gratuită, le oferim diverse opțiuni de protecție. În cazul în care, să zicem, clienții nu au posibilitate să achite la timp creditul, aceștia pot contracta niște opțiuni care să-i protejeze pe viitor. Un alt avantaj al companiei Prime Capital este flexibilitatea de care dăm dovadă. Ne străduim la maximum să răspundem


necesităților clienților. Prin aceasta se explică faptul că avem niște clienți loiali, unii dintre care sunt la al șaselea sau al șaptelea credit până acum. MP: Vorbeați de flexibilitate. Cum se manifestă aceasta? În ce măsură în activitatea sa Prime Capital ține cont de condițiile economice și sociale existente în țara noastră, dar și de necesitățile clienților? Carmina Vicol: Avem produse destinate diferitor grupuri de clienți. Avem credite destinate tinerilor familii. Dacă acestea au acumulat o sumă de bani la nuntă, sau au primit un dar, iar valoarea acestuia nu este suficientă pentru a procura o locuință, tânăra familie se poate adresa la noi pentru a obține în condiții avantajoase restul banilor sub formă de credit. Avem credite pentru tinerele sau viitoarele mămici. Aflându-se în concediu de îngrijire a copilului, femeia nu poate munci și, respectiv, veniturile familiei scad. În acest caz, noi oferim mămicilor credite, dar cu vacanță pe perioada concediului de maternitate. Clienta reia achitarea creditului din momentul în care revine la serviciu. Unul dintre produsele noastre este destinat conaționalilor noștri care merg la muncă peste hotare, pentru ca ulterior să-și cumpere o locuință. Din această categorie fac parte cam 60% dintre clienții Prime Capital. Achitarea creditului poate fi făcută atât în direct de peste hotare, cât și de rudele rămase acasă. Noi identificăm soluții și pentru cazurile când clientul nu are un contract stabil de muncă în afara țării. Avem produse pentru tinerii antreprenori, pentru femei antreprenoare, pentru doritorii de a eficientiza utilizarea resurselor energetice. Iată doar câteva dintre direcții... MP: Activați și în sectorul agrar? Carmina Vicol: Avem un produs special destinat agricultorilor. Este vorba de oferirea suportului financiar pentru plantarea livezilor și viței de vie, pentru costrucția de sisteme frigorifice sau de procesare a materiei prime. Creditele pot fi oferite, prin luarea în gaj a acestor imobile sau a terenurilor agricole. MP: Ați menționat că un număr impunător de clienți ai Prime Capital sunt conaționalii noștri plecați peste hotare. Sub aspect geografic, din ce țări sunt cei mai mulți beneficiari ai companiei dvs.? Carmina Vicol: Avem clienți din Franța, Portugalia, Israel, Marea Britanie. Și totuși cei mai mulți sunt stabiliți în Italia și Federația Rusă. Noi depunem tot efortul pentru a ne ghida în activitatea noastră de cele mai înalte standarde și cele mai bune practici europene și internaționale și acest fapt conferă mai multă încredere clienților noștri. Unul din principiile de bază ale activității noaste este transparența maximă în raport cu clienții. Noi nu avem comisioane sau alt gen de cheltuieli ascunse, pe care clientul să nu le cunoască. Absolut toată informația este oferită clientului la prima vizită la compania noastră. Mai mult, în cazul în care clientul se confruntă cu anumite probleme, să zicem, pierderea serviciului, noi de comun acord identificăm soluții. Una dintre ele este restructurarea datoriilor și oferirea unei vacanțe pentru perioada necesară de reangajare în câmpul muncii. Pentru noi este important ca clientul nostru să nu se simtă de unul singur în fața provocărilor, să fie mulțumit și, în ultimă instanță, fidel companiei noastre.

te calculele necesare pentru plați, inclusiv cele lunare, pentru a decide dacă își permite sau nu să acceseze un credit ipotecar pentru apartamentul selectat. MP: Doamnă Vicol, care este termenul de creditare? Carmina Vicol: Prime Capital poate acorda credite pe o perioada de până la 20 de ani, iar în calitate de gaj poate fi pus atât apartamentul care se achiziționează, cât și alte bunuri ale lor sau ale rudelor și prietenilor, sau, în cazul agricultorilor, așa cum am menționat, și terenurile agricole. Însă dacă la un moment dat clientul are posibilitatea să restituie creditul mai devreme, el o poate face. Dobânda pentru credit va fi plătită în strictă concordanță cu soldul și timpul utilizării creditului. MP: Dacă clientul locuiește în sudul țării sau la nord, este necesar să se deplaseze la Chișinău pentru a accesa un credit? Carmina Vicol: Cu mare drag îi așteptăm la Chișinău, dar Prime Capital are trei filiale: la Cahul, Bălți și Edineț. Respectiv, clientul se poate adresa la sucursala, care îi este mai aproape. MP: Ce planuri are Prime Capital pentru 2016? Carmina Vicol: Prime Capital își propune în 2016 să fortifice poziția pe piață și să lanseze noi produse, care ar răspunde necesităților clienților noștri. Mai multe detalii vom oferi la lansarea lor. MP: Doamnă Vicol, vă mulțumim pentru acest interviu exhaustiv și dorim prosperare Companiei Prime Capital, Dvs în persoană, dar și clienților. O primăvară frumoasă să aveți! OFICIUL CENTRAL: str. V. Alecsandri, nr. 63/1 MD-2009, Chişinău, R. Moldova Call Center: tel.: (+373) 22 871 111 fax: (+373) 22 543 043 e-mail: office@primecapital.md

MP: Oferiți și alt gen de suport sau consiliere clienților? Carmina Vicol: Desigur. Spre exemplu, noi oferim clienților asistență în selectarea apartamentelor. În acest scop avem creată o pagină web – www.casainrate.md, unde clientul poate vedea toate ofertele de imobile propuse de parteneri noștri: fie că este vorba de casele noi, fie că e vorba de piața secundară. El își poate efectua toa-

Moldova în Progres

\ 27


KinetoTerra Cel mai frumos și sincer mod de a-ți trăi viața și visul este de a ajuta oamenii în suferință

C

entrul de Recuperare Medicală „KinetoTerra” a fost înființat în anul 2013 de către kinetoterapeutul Vladimir Botezatu, din dorința de a ajuta oamenii să-și recapete sănătatea, dar și pentru a crește nivelul recuperării medicale, un domeniu complex și fascinant, care solicită multă implicare și dăruire. După mulți ani de experiență cu pacienți imobilizați la pat, grav afectați de diverse boli neurologice sau după traumatisme, kinetoterapeutul Vladimir Botezatu a ajuns să înțeleagă la un nivel înalt nevoile

28 /

Moldova în Progres

pacienților săi, atât cele fizice, cât și cele sufletești. Pentru sine și-a stabilit un lucru important: fiecare pacient este unic, reacționează diferit la tratament și necesită un program de recuperare individual și personalizat conform afecțiunii sale. Scopul final este redobîndirea funcțiilor pierdute și îmbunătățirea calității vieții pacientului, iar pentru un kinetoterapeut aceasta reprezintă cea mai mare satisfacție. Cunoștințele teoretice, experiența acumulată și competențele dobândite au servit drept bază pentru a veni în sprijinul pacientului cu o abordare unică, astfel încât să-și recapete sănătatea într-un mod corect și sigur. În acest sens, la Centrul KinetoTerra, pacienții de diverse categorii de vârstă pot beneficia de programe de recuperare medicală constituite din ședințe de kinetoterapie, tehnici de terapie manuală, terapia punctelor trigger, kinesiotaping, terapia TENS și EMS, stretching, reflexoterapie, precum și evaluări și consultații de specialitate. Obiectivele de bază ale Centrului de Recuperare KinetoTerra sunt: informarea detaliată a pacientului despre afecțiunea cu care se confruntă; crearea unui management adecvat de tratament și educarea pacientului pentru un mod de viață sănătos în scopul prevenirii apariției eventualelor afecțiuni și recidive. Cele mai frecvente afecțiuni cu care se adresează pacienții la kinetoterapeut sunt: diverse afecțiuni ortopedice și post-traumatice, afecțiuni musculare și articulare, probleme de postură(scolioze, cifoze, lordoze), migrene și dureri de cap, hernia de disc, dureri de gât și de spate, afecțiuni neurologice(traumatisme, pareze, scleroză multiplă, sechele post-AVC), recuperare post-mastectomie(magementul lymphedemului) etc. Sănătatea se întreține prin mișcare, iar kinetoterapia, definită în termeni simpli, înseamnă terapie prin mișcare. Totuși, când vine vorba despre kinetoterapeut nu trebuie să ne imaginăm doar un specialist care știe să indice exerciții. Mai mult decât un specialist în mișcare kinetoterapeutul este și medic, pedagog, un cunoscător veridic al psihologiei omenești, este înzestrat cu talent, pricepere și ajută oamenii să-și reamintească de ce iubesc viața. Recuperarea este un proces anevoios, progresele se fac pas cu pas, zi de zi, iar kinetoterapeutul este cel care îți inspiră încredere și speranță în viitor. Vladimir Botezatu este kinetoterapeutul care promovează „Conceptul unui spate sănătos”, ce se bazează pe crearea condițiilor favorabile în activitățile vieții zilnice pentru prevenirea apariției durerilor și afecțiunilor coloanei vertebrale, este cel care a implementat Bandajarea Kinesiologică pentru prima dată în țară, iar din 2015 a devenit Instructor acreditat al companiei olandeze Physiotape pen-


tru predarea cursurilor de Bandajare Neuromusculară(Medical Taping Concept) pe teritoriul Republicii Moldova și României. Andrei Cabac este un alt kinetoterapeut de excepție, dedicat și perseverent. În lucrul său dă dovadă de creativitate și profesionalism, întocmind programe de tratament bine structurate și individualizate, care prin eficiența lor aduc pacientului rezultatele dorite. Andrei este specializat atât în tratamentul de recuperare pentru adulți, cât și pentru copii cu diverse deficiențe ale aparatului locomotor. Echipa Centrului KinetoTerra pune accent pe profesionalism și o continuă dezvoltare profesională. Participă la diferite cursuri de perfecționare din țară și străinătate. Dincolo de pregătirea profesională mai au în comun dorința de a aduce calitate în serviciile de recupere medicală, sunt specialiști orientați spre rezultate și dispuși oricând să vină în ajutorul pacienților săi. Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul Centrului, Echipa KinetoTerra a participat la diverse evenimente sportive: competiții de golf, atletism, tir cu

arcul și proiecte precum expoziții din domeniul sănătății, oferind publicului larg recomandări și consultanță de specialitate. Kinetoterapia este extrem de importantă în sport. Acolo unde se vrea performanță se întâmplă accidentări frecvente, este nevoie de recuperare, iar un kinetoterapeut este indispensabil. Astfel, în februarie 2016, specialistul Centrului, Vladimir Botezatu, a călătorit la Maratonul International din Malta cu reprezentativa de atleți amatori din țară, unde a contribuit la pregătirea condiției fizice și prevenirea accidentărilor sportivilor. Aceste provocări nu se sfârșesc aici, pentru că pe 17 aprilie 2016 urmează o altă colaborare frumoasă, deja acasă. Specialiștii Centrului KinetoTerra vor asigura asistență kinetoterapeutică pentru sportivii amatori în cadrul celui de-al 2-lea Maraton Internațional din Chișinău. Oricine poate suferi la un moment dat o traumă sau o durere de spate, care aparent nesemnificativă îți afectează eficiența în activitatea zilnică. Specialiștii Centrului de Recuperare Medicală „KinetoTerra” vă așteaptă cu drag pentru a vă oferi servicii de recuperare de înaltă calitate și profesionalism! Centrul de Recuperare Medicală „KinetoTerra” Simte libertatea de mișcare!

Adresă și date de contact: Republica Moldova Or. Chișinău, str. Valea Trandafirilor, 18 Informații și Programări la nr. de tel.: (+373) 69223366 e-mail: info.kinetoterra@mail.ru

Moldova în Progres

\ 29


Mircea Maleca:

... a fost anul realizărilor

D

le Maleca, cum a fost anul 2015 pentru AAC, în particular, şi pentru piaţa aeriană a Republicii Moldova, în general?

Mircea Maleca: Anul 2015 a fost anul realizărilor. AAC a reuşit să contribuie atît la implementarea prevederilor Acordului privind Spaţiul Aerian Comun UE-RM, cît şi la promovarea procesului de liberalizare a pieţei serviciilor de transport aerian cu Federaţia Rusa. Rezultatele sunt vizibile şi resimţite de fiecare pasager. Mă refer aici la reducerea importantă a preţurilor la biletele de avion, creşterea numărului de destinaţii directe operate din şi spre Republica Moldova, intrarea noilor actori pe piaţa serviciilor de transport aerian. Nimeni nu poate contesta schimbările frumoase din ultimii ani care au loc în domeniul pe care-l conduceţi. Numiţi 5 realizări care cu adevărat au impulsionat domeniul avia autohton? Mircea Maleca: Prima realizare importantă este schimbarea atitudinii faţă de pasager. Acesta a devenit, în deplinul sens al cuvîntului, cel care determină direcţia de dezvoltare a industriei aviaţiei civile din Republica Moldova. Un alt element important a fost semnarea şi implementarea Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre UE şi Republica Moldova. Această realizare a făcut posibilă liberalizarea pieţei serviciilor de transport aerian din Republica Moldova cu toate efectele ei pozitive. Elementul-surpriză a fost cel al demonstrării capacităţii operatorilor aerieni naţionali de a se adapta noilor condiţii de piaţă, fapt demonstrat prin creşterea de la 40% la 48% a cotei de piaţă a companiei aeriene naţionale. O realizare importantă a fost cea privind extrapolarea procesului

30 /

Moldova în Progres

de liberalizare a pieţei serviciilor de transport şi în raport cu alte state. Astfel, în 2014 am asistat la un proces complex de eliminare a restricţiilor privind accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Personal consider că o realizare importantă este şi afirmarea regională a domeniului aviaţiei civile din Republica Moldova. Astfel, urmare a tuturor acţiunilor întreprinse de Autoritatea Aeronautică Civilă, s-a reuşit promovarea atractivităţii regionale a Republicii Moldova, o dovadă fiind zborurile care au fost lansate în 2013 din Emiratele Arabe Unite spre Chişinău, dar şi interesul sporit al colegilor din Qatar pentru semnarea Acordului bilateral privind serviciile de transport aerian şi intenţia de lansare a unei curse directe Doha-Chişinău. AAC este responsabilă de siguranţa zborurilor. Ce s-a schimbat în 2015 în acest sens? Mircea Maleca: Siguranţa zborurilor este într-adevăr prioritatea nr.1 a autorităţilor aeronautice din orice stat al lumii. Tocmai din acest motiv, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova depune eforturi zilnice pentru ca această prioritate să fie asigurată nu doar prin declaraţii, dar şi prin acţiuni concrete. Astfel, am reuşit stabilirea unor relaţii profesionale strînse cu EASA – Agenţia Europeană pentru Siguranţa Zborurilor, prin semnarea şi punerea în aplicare a Aranjamentelor de Lucru. Trebuie remarcat că AAC a RM este prima autoritate aeronautică non-UE care a semnat Modelul nou al Aranjamentelor de Lucru, elaborate de EASA în 2014. Cifrele arată că avionul devine transportul preferat al moldovenilor. Care sunt tendinţele pentru 2016? Mircea Maleca: Într-adevăr se constată o creştere semnificativă a gradului de utilizare a transportului aerian (+85%, în 2015 faţă de 2012), ceea ce înseamnă că obiectivul guvernării (de creştere a gradului de accesibilitate, dar şi de siguranţă a acestui tip de transport) a fost realizat. Aceste rezultate sunt derivate ale procesului de creştere a concurentei între companiile aeriene, lansarea unei adevărate „lupte pentru pasageri”, ceea ce a determinat reducerea preţurilor la biletele de avion şi migrarea pasagerilor de pe transportul terestru spre cel aerian. Un transport aerian mai accesibil determină şi frecvenţa de utilizare a acestuia. Respectiv, mai mulţi cetăţeni ai RM pot călători mai des la rudele din alte ţări, dar şi cetăţenii RM, care lucrează sau trăiesc în alte state, pot reveni de mai multe ori acasă. Această afirmaţie poate fi exemplificată în baza relaţiei Republica Moldova – Italia


Mircea Maleca, Directorul Autorităţii Aeronautice Civile

sau Republica Moldova – Federaţia Rusă, unde lucrează foarte mulţi cetăţeni moldoveni, care beneficiază de transport aerian mult mai accesibil şi mai variat (destinaţii directe noi, mai multe curse săptămînale operate, preţuri mai mici la biletele de avion). Pentru anul 2016 se vor păstra aceleaşi tendinţe care s-au materializat în 2015 şi anume deschiderea noilor destinaţii directe, intrarea companiilor aeriene noi pe piaţă, diversificarea ofertei de zboruri directe din Republica Moldova şi asigurarea dezvoltării durabile a industriei aeronautice din Republica Moldova. Spre ce destinaţii se zboară din ţara noastră? Care sunt cele mai solicitate? Mircea Maleca: În prezent, există curse directe din Chişinău spre 32 de destinaţii. Cele mai solicitate sunt cursele operate spre Federaţia Rusă, Italia, Turcia. Salutăm orice intenţie exprimată de companiile aeriene care doresc să deschidă noi curse directe din şi spre Republica Moldova. Avem convingerea fermă că diversificarea ofertei contribuie în mod direct la dezvoltarea pozitivă a pieţei serviciilor de transport aerian din Republica Moldova, în beneficiul direct al pasagerilor. „Preţul măreţiei este responsabilitatea”, spunea Winston Churchill. Vă caracterizează această afirmaţie? Mircea Maleca: Prin definiţie, Autoritatea Aeronautică Civilă este instituţia responsabilă de siguranţa şi securitatea zborurilor. Statutul de Director al AAC obligă la responsabilitate directă faţă de toţi pasagerii care zboară din şi spre Republica Moldova. Totodată, această responsabilitate are o arie extinsă de aplicabilitate, deoarece se referă şi la întreg domeniul aviaţiei civile din Republica Moldova. Consider că, în ceea ce mă priveşte, responsabilitatea este nu doar o calitate a unei persoane – practic acest calificativ reprezintă un criteriu indispensabil pentru funcţia pe care o deţin.

Ce va aduce anul 2016 domeniului aerian autohton? Mircea Maleca: Există în continuare un volum enorm de lucru în ceea ce priveşte implementarea din punct de vedere juridic a Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Urmează să transpunem integral în legislaţia naţională peste 80 de regulamente ale Comisiei Europene, menite să asigure conformarea domeniului aviaţiei civile din Republica Moldova standardelor impuse de Comisia Europeană pentru toate autorităţile aeronautice din UE. Sunt convins că vom avea parte în continuare de evoluţii foarte bune pentru pasageri. De asemenea, am convingerea că se va păstra tendinţa de diminuare a preţurilor la biletele de avion, vor apărea noi destinaţii spre care se va opera, vor creşte frecvenţele de operare a zborurilor pe anumite destinaţii, ceea ce va stimula creşterea traficului pînă la 2,5 milioane de pasageri. Vom încuraja deschiderea noilor curse directe (Doha, Qatar) sau redeschiderea celor care au fost operate în 2014 (Varşovia, Dubai), astfel încît pasagerii care doresc să călătorească din şi spre Republica Moldova să beneficieze de cît mai multe curse directe la un preţ decent. În 2016 se va desfăşura deja tradiţionalul „show aerian”, organizat de AAC împreună cu reprezentanţii industriei aeronautice din Republica Moldova, iar toţi spectatorii vor avea posibilitatea să aprecieze realizările noastre.

Moldova în Progres

\ 31


Rodica Musteața:

Certificatul – procedură formală care vine în completare integrat (de calitate, securitate şi servicii IT) şi impactul acestuia asupra companiei în care el se aplică, ne-a povestit Rodica Musteaţa, Şef al Direcţiei Planificare şi Audit intern din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, care este şi Reprezentatul managementului pentru Sistemul de Management Integrat.

Î

n procesul de elaborare şi furnizare a produselor şi serviciilor IT de importanţă naţională, aplicarea standardelor de calitate şi securitate a informaţiilor capătă o valoare deosebită, reieşind din directivele de modernizare stabilite în Republica Moldova. Despre ce este un sistem de management

32 /

Moldova în Progres

Tatiana Staicova: Pe parcursul activităţii sale, Î.S. „Fiscservinform” a implementat mai multe sisteme de calitate şi securitate. Ce este un sistem de management integrat şi de ce este important ca acesta să funcţioneze într-o companie? Rodica Musteața: Satisfacerea aşteptărilor clienţilor a fost întotdeauna o prioritate pentru întreprindere şi întru a realiza acest obiectiv am căutat diferite soluţii pentru optimizarea proceselor de conducere şi de execuţie ce au loc la Î.S. „Fiscservinform”. Una dinte aceste soluţii a fost implementarea Sistemului de Management Integrat, format din: 1. Sistemul de management al calităţii, conform Standardului ISO 9001:2008; 2. Sistemului de management al securităţii informaţiei, conform Standardului ISO 27001:2013; 3. Sistemului de management al Serviciilor IT, conform Standardului ISO 20000-1:2011. Importanţa acestor Standarde pentru întreprindere derivă în primul rând de la ceea, că odată fiind implementate a fost stabilită o abordare nouă - bazată pe proces, care presupune controlul permanent al eficienţei proceselor derulate. De asemenea, adoptarea unui Sistem de Management Integrat presupune documentarea proceselor existente şi încadrarea lor în Standardul Î.S. „Fiscservinform”, precum şi îmbunătăţirea continuă a acestora. Ceea ce facilitează activitatea per ansamblu şi în acelaşi timp permite monitorizarea calităţii la fiecare etapă: luarea deciziei, planificarea şi realizarea proiectului, comercializarea produsului/serviciului finit, evaluarea satisfacţiei clientului, îmbunătăţirea continuă prin optimizarea proceselor şi implementarea managementului schimbării. Aceste subiecte au fost abordate şi în cadrul acordului de parteneriat între Banca Mondială şi Organizaţia internaţională de standardizare (ISO).


T.S.: Ce beneficii aduce certificarea conform standardelor ISO întreprinderii? Dar clienţilor? R.M.: La cele menţionate se poate de adăugat că implementarea inteligentă a Standardelor seriei ISO în cadrul întreprinderii sporeşte competitivitatea produselor pe piaţă, dar în acelaşi timp eficientizează procesele interne - prin definirea corectă a rolurilor şi responsabilităţilor angajaţilor. Astfel se reuşeşte sporirea spectrului de servicii prestate şi produse comercializate, păstrând numărul de angajaţi, dar şi reducerea timpul de dezvoltare şi implementare a serviciilor şi produselor. În acest mod, clienţii noştri beneficiază de proiectele realizate într-un timp mai scurt. Deci, cerinţele standardelor servesc drept vectori pentru îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciilor prestate şi produselor comercializate, în conformitate cu aspiraţiile clienţilor şi reduce costurile suportate de practicile ineficiente. Standardele au un impact pozitiv asupra creşterii satisfacţiei la locul de muncă a angajaţilor, nivelul căreia se evaluează periodic prin anchetare, iar propunerile înaintate se analizează şi se implementează în activitatea curentă a întreprinderii. De asemenea, pentru ca salariaţii să aibă claritate privind sarcinile de realizat, toate procesele derulate sunt documentate şi sunt accesibile pentru personal. Da, implementarea Standardelor internaţionale de management în cadrul unei întreprinderi implică un efort foarte mare, dar recuperabil, care aduce beneficii semnificative atât întreprinderii, clienţilor, dar şi societăţii per ansamblu. T.S.: Care sunt cele mai semnificative schimbări înregistrate la Î.S. „Fiscservinform” după implementarea Sistemului de management integrat? R.M.: Alinierea Î.S. „Fiscservinform” la standardele şi practicile internaţionale de management a contribuit la creşterea credibilităţii şi a încrederii partenerilor şi a clienţilor noştri în serviciile şi produsele oferite; au fost documentate 155 de procese ce au loc pe intern. Pe această cale a sporit transparenţa şi eficienţa activităţilor de afaceri (business-proceselor) ai întreprinderii şi, evident, profitul. Îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei serviciilor prestate şi produselor comercializate a condus la creşterea gradului de satisfacţie a clienţilor, înregistrând pentru anul 2015 o valoare de 93,31 %. Aceste rezultate permit o poziţionare avantajoasă a întreprinderii pe piaţă şi-i îmbunătăţeşte imaginea. În acelaşi timp, suntem conştienţi despre necesitatea menţinerii nivelului înalt de calificare şi motivare a personalului. De aceia. ne-am propus să dezvoltăm

continuu un management al cunoştinţelor eficient. În anul 2015, pentru îmbunătăţirea competenţelor salariaţilor, au fost organizate 57 de instruiri interne şi 21 instruiri externe. Gradul de satisfacţie a angajaţilor pentru anul 2015 a constituit 87%. Sunt multe alte benefici aduse întreprinderii de Sistemul de management integrat, şi anume scăderea cu 30% a reclamaţiilor, datorită identificării şi eliminării la timp a neconformităţilor şi implementării acţiunilor de prevenire, precum şi crearea unei culturi de instruire şi autoinstruire a angajaţilor. Esenţial e să generăm şi să menţinem continuu aceste beneficii într-un mediu de afaceri ghidat de schimbări şi inovaţii. T.S.: Din experienţa Dvs. proprie, care sunt cele mai importante abilităţi ce trebuie să le deţină un manager pe calitate, securitate sau servicii IT? E suficient să fie un bun conducător? R.M.: Întru efectuarea unor schimbări ce ţin de calitate şi de cultura managerială a întreprinderii nu este suficient doar să fii un bun conducător, care tinde să-şi ducă sarcinile zilnice la bun sfârşit. Pentru ca o entitate să-şi atingă obiectele pe care şi le propune în materie de calitate, securitate şi un management eficient fiecare domeniu necesită a fi condus de un manager cu capacitate avansată de sinteză şi analiză. Dacă un specialist se axează pe realizarea obiectivelor curente, atunci un manager, inclusiv un manager pe calitate, trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra activităţii întreprinderii. Doar astfel putem progresa din schimbare, trasa noi graniţe, putem stabili un cadru de comunicare cu angajaţii bazat pe argumente, explicându-le rolul fiecăruia în valorificarea acestor schimbări. Deci, abilitatea de a comunica este un atu esenţial pentru un bun manager. Înainte de a delega anumite sarcini, trebuie să-ţi cunoşti angajaţii: care sunt viziunile, valorile, obiectivele lor, dar şi temerile, frustrările. Fiecare angajat este ca un „lacăt” pentru care trebuie găsită „cheia” potrivită. Planificarea eficientă şi un time management riguros sunt la fel obligatorii. De ce unele obiective tind să nu fie realizate? Pentru că, nu a fost efectuată o planificare şi o gestiune corectă a resurselor umane, financiare şi de timp. Pentru că, atunci cînd angajaţii se confruntă cu anumite activităţi pe care nu le pot realiza, motivaţia şi entuziasmul acestora scade, iar managerii nu le oferă suportul şi exemplu necesar pentru depăşirea acestor bariere. Organizarea, gândirea pozitivă şi entuziasmul managerului ajută angajaţii să se simtă la muncă ca într-o călătorie revigorantă spre noi provocări, cunoştinţe şi abilităţi. T.S.: Şi pe final, ce sfaturi aţi da firmelor care doresc să dobândească un certificat ISO? R.M.: Este îmbucurător că astăzi în Republica Moldova tot mai multe companii, chiar şi cele din sectorul public, şi aici mă refer la: Serviciul Vamal, Comisia Electorală Centrală, instituţiile superioare de învăţământ ş.a, au implementat standardele din seria ISO, orientându-şi eforturile în optimizarea procesele de business. Totuşi, nu întotdeauna companiile sesizează importanţa şi beneficiile aplicării acestor standarde, care îmbunătăţesc procesele de afaceri, sporesc nivelul de calitate a serviciilor prestate şi a produselor comercializate, satisfacţia clienţilor şi-a angajaţilor. Orice entitate, care intenţionează să implementeze un standard din seria ISO, trebuie să conştientizeze că responsabilitatea aparţine întregii companii sub îndrumarea şi asistenţa managementului de vârf, care încurajează angajamentul întregului personal de-a aborda sistemul de management ca parte a competenţelor profesionale. Sub această prismă, avantajele se vor face simţite instant, iar certificatul este procedura formală care vine în completare. Realizat de Tatiana Staicova

Moldova în Progres

\ 33


Oameni din Diaspora propun soluții pentru problemele noastre

34 /

Moldova ĂŽn Progres


Rubrică permanentă, de Dorin Dușciac

D

orin Dușciac: Dna Victoria Mogîldea, vă rog să povestiți cititorilor revistei noastre despre cariera unui tînăr arhitect la Paris. Cum a fost perioada de studii în acest domeniu? Care sunt principalele diferențe față de studiile în arhitectură în Republica Moldova? Victoria Mogîldea: Mi-am făcut studiile nu doar în arhitectură, dar și în inginerie civilă și design. În ziua de azi este necesar să fim cât mai pluridisciplinari, fie pentru a conduce o echipă cât mai eficient, fie pentru a ne adapta cerințelor pieței. Cariera unui arhitect la Paris nu este ușoară, dar daca ești muncitor și curajos – reușești să te remarci printre alții. Am avut ocazia să lucrez la proiecte foarte mari, ca amenajarea unui cartier ecologic în Champigny sur Marne (în apropierea Parisului) și restructurarea gării acestui oraș. În 2012 am participat la un concurs Internațional de Poduri în Iran cu un asociat inginer, unde am reușit să ne plasăm pe locul 2. De asemenea, am colaborat cu mulți arhitecți, pentru a realiza diferite echipamente publice: săli de spectacole, săli de festivități, biblioteci publice, universități etc. La moment, lucrez pe cont propriu, și în același timp colaborez cu un birou de arhitecți, unde lucrăm mai mult la imobile de birouri, săli de spectacole/ festivități și case pentru particulari. Cred că principalele diferențe vizavi de studiile din Republica Moldova ar fi accentul pus pe cultură și artistism. Arhitecții francezi sunt în primul rând artiști și în al doilea rând ingineri, dar nu invers. Pentru francezi arhitectul poate fi inginer dar inginerul nu poate deveni arhitect, căci arhitectul trebuie să fie artist. Această gândire am simțit-o la universitate, acolo unde profesorii pun accentul foarte mult pe partea artistică.

DD: Care sunt, după părerea Dvs, cele mai eficiente metode pentru a lupta împotriva corupției, la nivelul administrației publice locale? Ce putem învăța în acest sens de la Occident? VM: Această întrebare este foarte delicată, nici în Europa nu este ideal la acest nivel. Însă multe măsuri sunt luate pentru combaterea corupției și totul este mult mai transparent. Cred că pentru Moldova trebuie de început de la un nivel mai jos prin conștientizarea populației ca să nu fie coruptă și să nu permită corupția în mediul în care ei locuiesc, mă refer la fenomenul „cumătrismului”. Fiecare individ trebuie să realizeze că corupția subminează democrația și statul de drept, duce la încălcarea drepturilor omului, denaturează piețele, erodează calitatea vieții și permite dezvoltarea crimelor organizate, a terorismului și a altor amenințări a securității umane. În ce privește administrația publică locală, mă refer la transparența fondurilor alocate pentru proiectele de dezvoltare a Chișinăului, spre exemplu. Punerea in concurentă prin concurs public cu anonimat a arhitecților sau a întreprinderilor etc., pentru a evita concurența neloială.

DD: În ultimii ani, opinia publică se arată foarte critică în legătură cu evoluția orașului Chișinău. Din ce în ce mai mult, capitala Republicii Moldova se cufundă într-un haos administrativ și se aseamănă cu un soi de “bazar oriental”. Ce credeți că trebuie să fie întreprins în urgență, pentru a redresa situația? VM: De urgență trebuie interzise toate formele de gherete care apar ca niște ciuperci după ploaie și intoxică orașul. Panourile publicitare sunt amplasate fără sens prin oraș și distrug peisajul urban – acest lucru l-am mai zis și acum 3 ani. Apoi, planul urbanistic zonal și planul urbanistic general trebuie reactualizat. Centrul istoric trebuie revalorificat iar clădirile patrimoniului nostru trebuie renovate înainte de a cădea in ruină.

DD: Aș dori să încheiem acest interviu pe o notă optimistă. Credeți într-un viitor frumos, curat, cu adevărat european pentru municipiul Chișinău și pentru locuitorii săi? VM: Eu cred că există un viitor european pentru Chișinău și rămân optimistă în acest sens. Dar, este necesar ca oamenii rămași în țară sau cei care sunt în afară să se implice activ și să ajute cum pot pentru dezvoltarea țării. În plus, am observat în ultimul timp că sunt mulți tineri care au început sa organizeze tot felul de acțiuni pentru un oraș mai frumos și mai curat și aceasta este îmbucurător. De aceea, îndemn poporul moldovean să continue să realizeze ceva, azi un mic proiect, mâine altul mai mare și tot așa mai departe. Trebuie să luăm exemplu de la francezi, ei își cunosc drepturile și știu să ceară respectarea lor. La fel, pentru moldoveni este necesar să-și cunoască drepturile și să impună respectul acestora.

DD: Victoria, să ne închipuim pentru cîteva momente, că ați fost numită în funcția de Vice-primar al municipiului Chișinău, responsabilă de domeniul arhitecturii și urbanismului. Care ar fi primele trei decizii în această funcție? VM: Primele trei ar fi: 1. Revalorificarea Centrului istoric și patrimoniul arhitectural, cultural; 2. Renovarea drumurilor și canalizărilor; 3. Accesibilitatea persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap. La fel, e important să fie impuse o serie de legi stricte care vor prevedea ca toate localurile cu acces public să corespundă normelor de accesibilitate.

Moldova în Progres

\ 35


,, Nu mă pot desprinde de Moldova...

Interviu cu Esenia Steckmest, consulul onorific al Moldovei în Regatul Norvegiei

D

-na Steckmest, ce v-a determinat să vă asumaţi funcţia de consul onorific al Moldovei în Norvegia, or aceasta necesită nu doar timpul dvs, ci şi investirea unor resurse de întreţinere a consulatului, de organizare a diverselor evenimente, de promovare a Republicii Moldova? Esenia Steckmest: Cred că principala motivaţie este dorinţa de a contribui la dezvoltarea ţării care se asociază cu multă dragoste şi bunătate, cu multe amintiri plăcute. Probabil că doza de dragoste primită în copilărie a avut un impact asupra restului vieţii. Chiar nu demult vorbeam cu o conaţionala, care mi-a zis într-un context: „mă înțelegi, nu pot să mă desprind de Moldova şi gata”. Am înțeles-o perfect. În fond, îmi place să muncesc, să obţin rezultate, să am activităţi multe şi diverse. Munca şi realizările îmi aduc bucurie. Implicarea este în raport cu posibilităţile, iar funcţia de consul îmi conferă un statut, ce-mi permite să extind aria de activitate, prin care pot sa contribui la promovarea Moldovei. Care sunt priorităţile pentru 2016 în misiunea diplomatică pe care v-ați asumat-o? Esenia Steckmest: Moldova, deocamdată, este o ţară care urmează a fi descoperită… Voi promova Moldova cu fiecare ocaziei, voi contribui la aprofundarea şi consolidarea relaţiilor moldo-norvegiene. În 2015 am venit cu câteva iniţiative pe care le voi continua în 2016, printre acestea fiind şi promovarea turismului. Consider, că Moldova dispune de un potenţial turistic semnificativ, iar turis-

36 /

Moldova în Progres

mul este un catalizator substanţial pentru creşterea economică. Voi continua colaborarea cu asociațiile diasporale din Norvegia pentru realizarea obiectivelor comune. În 2015, spre exemplu, s-a desfăşurat întrunirea asociațiilor diasporale din ţările baltice şi statele Parteneriatului Estic, în cadrul căreia au fost discutate şi propuse Guvernului şi Parlamentului norvegian modalităţi și idei de realizare a politicilor de vecinătate incluse în Parteneriatul Estic, despre contribuţia Norvegiei în sprijinirea proceselor de materializare a obiectivelor, dar şi despre beneficiile imediate pe care ar putea să le obţină ţările PE. În 2016 urmează să avem noi întruniri şi discuţii la aceste subiecte. Cîţi moldoveni sunt în Norvegia şi care sunt ariile lor de activitate? Esenia Steckmest: Conform datelor statistice ale instituţiilor norvegiene, la data de 1 ianuarie 2015 în Norvegia sunt 769 moldoveni. Domeniile de activi-


tate sunt foarte diverse: construcţie, inginerie, logistică, medicină, contabilitate, educaţie, etc. Iniţial, aţi fost unul dintre liderii asociaţiei diasporale moldoveneşti din Norvegia. Care ar putea fi aportul şi contribuţia diasporei în dezvoltarea ţării de origine, Republica Moldova? Esenia Steckmest: Diaspora întotdeauna, direct sau indirect, conştient sau inconştient, a contribuit şi contribuie la dezvoltarea țării de origine. Mă refer atât la suportul financiar trimis celor de acasă, care a contribuit la îmbunătăţirea meniului social, la transferul de cunoştinţe şi experienţă, cât şi implicarea lor în proiecte concrete sau în procesul de lansare a unor afaceri. Din punctul meu de vedere, întrebarea ar fi alta: care sunt mecanismele optimale de valorificare a potențialului diasporei?! Există foarte multe idei şi proiecte bune, dar care necesită timp, finanţare şi eforturi considerabile pentru a le realiza. Pe lîngă acestea, cred că e necesar să fie promovate cu preponderență proiectele ce necesită un efort uman şi financiar mai mic pentru implementarea lor, fiindcă pur și simplu nu dispunem de ele, dar, în același timp, proiectele să aibă efecte imediate. Norvegia nu este printre ţările prioritare de destinaţie ale moldovenilor. Cum aţi ajuns în această ţară nordică şi cum aţi reuşit să vă stabiliţi acolo? Esenia Steckmest: Nu prea am avut din ce alege: unde mi s-a deschis uşa, acolo am plecat. În rest - munca şi noroc. Cum zicea cineva: „cu cît mai mult muncesc, cu atât mai mult noroc am”. Care dintre calităţile şi abilitățile norvegienilor, credeţi că ar fi bine să şi le altoiască moldovenii pentru a atinge un nivel mai înalt de trai? Esenia Steckmest: Eu cred că moldovenii au toate calităţile şi abilităţile necesare pentru a atinge succes şi un nivel mai înalt de trai. Din câte cunoaşteţi, moldovenii plecaţi peste hotare foarte repede se integrează şi se acomodează în tara de destinaţie. Foarte mulţi au înregistrat succese într-un timp scurt. De ce?! Fiindcă există un mediu propice,un mediu unde capacitățile sunt apreciate la justa valoare.

Sunteţi mamă a trei fetiţe minunate. Cum reuşiţi să îmbinaţi toate rolurile: de mamă, de soţie, de jurist, de lider diasporal, de consul onorific? Esenia Steckmest: Stabilesc cu atenţie priorităţile, îmi planific bine timpul, schimb unele activități pe altele. Dar am parte şi de înţelegerea şi sprijinul soţului, a familiei şi a prietenilor. Cel mai complicat rol, de fapt, mi se pare cel de mamă. În 2016 Republica Moldova va marca un sfert de secol de la declararea independenţei sale. Ce credeți, că a câştigat şi ce a ratat în acest timp ţara noastră? Esenia Steckmest: Eu privesc Republica Moldova ca pe un stat tînăr cu o democraţie tînără, ca pe un copil, dacă doriţi, care pentru a avea succes în viaţă, are nevoie de multa dragoste, atenţie, educaţie bună, ghidare şi susţinere în situaţii dificile, încurajări şi laude când face lucruri bune. S-a reușit să se menţină pacea, a fost obţinută libertatea de a călători şi libertatea de exprimare, s-au reparat drumuri şi multe obiecte turistice de importanţă naţională. Produsele şi vinurile moldoveneşti au fost promovate pe pieţe noi, sectorul IT a înregistrat performanţe excelente, s-a dezvoltat meşteşugăritul şi portul naţional a căpătat valoare. În bună parte a fost ajustată legislaţia la standardele europene şi multe altele. Ceea ce s-a ratat, a rămas în trecut şi nu merită atenţie. Mulțumesc, și vă urez mari realizări în continuare. Esenia Steckmest: Și eu vă mulțumesc!

Moldova în Progres

\ 37


Asociația Obștească „Prezicere Divina” Asociația Obștească „Prezicere Divină” pentru solidaritate feminista și contra violenței asupra femeilor ia atitudine față de violența ca fenomen și este de partea femeilor și a copiilor acestora și dorește să le restituie astora liniștea pe care au pierdut-o trăind în situație de risc.

Î

n acest scop cu ajutorul și susținerea constantă a asociației Aktiv Hilfe fur Kinder din Regiunea Trentino Alto Adige în satul Ciuciuleni, raionul Hîncești, a fost construit un Centru social. Fondurile bănești și materiale fiind aduse din Italia. Volumul total al investițiilor atingînd aproximativ cifra de 2 milioane de euro. Pentru prima dată în R. Moldova, centrul va fi monitorizat și dirijat de către o asociație obștească bazată pe autogestiune și autofinanțare. Centrul de antiviolență este alcătuit din două structuri: a) Casa de femei (structura de tip închis) unde pot fi găzduite concomitent 15 femei sau mame cu copii. Încăperile sunt toate mobilate și înzestrate cu toate cele necesare (lenjerie de pat, plapume, prosoape) cu SUSȚINEREA femeilor din satul Ciuciuleni ce s-au integrat activ la inițiativa „FEMEIA ajută FEMEIA” b) Centrul de Consultanță (structura deschisă) unde se poate adresa oricine dorește să informeze despre o situație de violență sau să primească consultație corectă în acest domeniu. Sarcinile de bază ale acestei structuri sînt: −− Acordarea sprijinului moral și material (cazarea pe un termen nu mai puțin de 6 luni împreună cu copii) −− Asistența legală (la dispoziția acestor femei va fi pus un avocat care să le monitorizeze beneficiarele pînă la decizia definitivă)

38 /

Moldova în Progres

−−

Asistența sanitară (femeile ce vor fi găzduite vor putea trece un control medical gratuit). −− Asistența psihologică gratuită, iar în caz de necesitate și consultație psihiatrică. −− Asistența specializată în toate domeniile (psihologică, psihiatrică, medico-sanitară, logopedică) pentru copii. −− Crearea unui program individual de reabilitare și monitorizarea constantă din partea specialiștilor Centrului pe toată perioadă aflării în această structură, iar în caz de necesitate și după plecare pe un termen ce se va stabili la momentul oportun. Pentru a avea posibilitatea de a se autofinanța la Centrul Social „HELMUT WOLF” a fost creată o bază materială impunătoare cu ajutorul departamentului pentru cooperare și dezvoltare provinciei autonome Bolzano și Regiunii autonome Trentino Alto Adige, cu ajutorul sponsorilor din orașele Bolzano, Merano, Bresanone din Italia.


În acest scop este amenajată o bucătărie donată și instalată de către întreprinderea de bucătarii industriale „NIEDERBACHER” din Alto Adige. Cu capacitatea de 100 persoane concomitent, unde femeile vor putea munci, dar vor putea face și cursuri de bucătar și ospătar. Vom putea deservi cu prînz cald toate gimnaziile și liceele din cele 6 comune din vecinătate −− Sunt instalate 16 mașini de cusut industriale cu posibilitatea de a deschide 24 locuri de muncă și la fel putem organiza cursuri. Nu numai pentru femeile de la Centru, dar și pentru femeile din localitate. Mai este prevăzută reprofilarea în cusători și bucătari sau ajutori de bucătari a tinerilor ce au pierdut parțial capacitatea de muncă. Sîntem la etapa finală a construcției spațiului locativ pentru această categorie de beneficiari. −− Centrul este dotat cu două ambulanțe pentru servicii paliative la domiciliu și pentru ieșiri la accidente stradale împreună cu pompierii și salvatorii. −− Urmează să fie deschise frizeria și centrul de masaj ce dispun deja de încăperi și utilaj necesar adus sau procurat de către Aktiv Hilfe. −− Este amenajată o sală-fitness pentru necesitățile centrului dar și pentru a da posibilitate tineretului să petreacă timpul liber în mod decent. −− Cu suportul Asociației de voluntari Aktiv Hilfe fur Kinder Centrul este dotat cu o mașină anti-incendiară. Iar la 4 ianuarie 2016 a fost deschis postul de pompieri și salvatori în cadrul Asociației Obștești „Prezicere Divină”. −− Sala de conferințe are o capacitate de 180 de locuri și e dotată cu ascensor. −− Suntem la etapa finală cu construcția Casei pentru bătrîni și a unei băi, unde să putem aduce măcar o dată în lună bătrînii din localitate. −− Pe lîngă Centru vor funcționa și serviciile de consultație juridică, servicii notariale pentru populație.

Lucrările și aprovizionarea Centrului au fost finanțate sută la sută prin proiecte cu departamentele pentru cooperare și dezvoltare, care au fost coordonate și duse la bun sfîrșit de către Asociația Aktiv Hilfe fur Kinder, președinte dl Peter Lanthaler și prin contribuția sponsorilor privați. Cea mai mare contribuție privată a venit din partea întreprinderii „Wolfenster” proprietar Helmut Wolf. O contribuție în geamuri, uși externe și munca în valoare de 70 mii euro. Domnul Helmut Wolf a decedat la o vîrstă timpurie. Astfel, asociația Aktiv Hilfe în colaborare cu AO „Prezicere Divină, președinte Maria Bezer, au căzut de comun acord ca centrul social să-i poarte numele și să-i dăm denumirea oficială Centrul Național de antiviolență „Helmut Wolf ”, pentru femei și mame cu copii victime ale violenței domestice. Informația o puteți găsi https://www.youtube. com/watch?v=WPgCKObwmbk Pentru Moldova in Progres Valentina Geamănă vicepreședinte Aktiv Hilfe fur Kinder tel de contact 068216835

Moldova în Progres

\ 39


IO CONOSCO I MIEI DIRITTI

I

l 6 marzo, presso la scuola FEROLI di via Albalonga a Roma, si è svolto l’incontro “IO CONOSCO I MIEI DIRITTI” e, con grande piacere, ho potuto costatare l’apprezzamento per l’evento da parte di tutti i partecipanti. Sicuramente, dopo questa prima esperienza ne seguiranno molte altre, ancora più ricche ed interessanti. È molto importante conoscere i propri diritti in ogni ambito, ed è per questo motivo che abbiamo proposto interventi da parte di varie figure professionali, per poter offrire ai invitati informazioni ad ampio raggio in materia fiscale, legale e assistenza sociale: io, Galia Sava, consulente fiscale ho informato i partecipanti riguardo le novità e le pratiche da espletare in materia fiscale, l’avvocato Michela CUCCIARI e il consulente di lavoro Alessandro LATINI - hanno parlato circa i diritti nell ambito legale e previdenziale, quindi ringrazio di cuore i miei colleghi, per il prezioso contributo e la professionalità. Un ringraziamento particolare all’Ambasciata della Repubblica di Moldova a Roma per il patrocinio concesso, a S. E. Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia Stela Stingaci per il consueto sostegno e al Console moldavo Tudor VASILICA per la Sua partecipazione. Ci tengo a ringraziare Larisa Vizir, Veronica Vartic, Elena Damaschin, Turcan Elena e tutti i membri dell’associazione “A Casa”, la fotografa Spoitoru Nina per il loro lavoro e l’impegno che apprezzo tantissimo. Vorrei menzionare e ringraziare anche altri ospiti dell’incontro: −− Aurelia Petrea, che ha presentato il suo libro “Il diritto alla vita: tra la teoria e pratica” nel quale espone le riflessioni e argomentazioni giuridiche e

40 /

Moldova în Progres

legislative circa gli argomenti come il diritto alla vita e alla morte; −− Ludmila Posiletcaia di Aster Club (servizi turistici) e membro dell’associazione onlus “Rete di Sicurezza Attiva”, che ha presentato il progetto “Valigia di salvataggio – per non tornare indietro” destinato alle donne, vittime di violenza e ci ha informato circa lo svolgimento di alcuni corsi come “Primo soccorso pediatrico” e di rianimazione con uso del defibrillatore, organizzati insieme all’ associazione “Salvamamme Salvabebè”; Maria Grazia Passeri e Rodolfo Paolozzi −− Jaime Trujillo Jimmy I del comitato Roma Capitale, che è intervenuto in merito alle problematiche degli stranieri; −− Valentina Mocanu e Claudia SELIVANOV altre due splendide scrittrici e autrici di libri; −− Marina Negara, Presidente dell’associazione “ANIMI”, organizzatrice del concerto “La donna sceglie la dignità”, che si terrà a Roma il prossimo 20 marzo. −− Corneliu Sucilea campione mondiale di kick boxing. Un ringraziamento particolare per il sostegno pratico: −− ai media partner: le riviste “Moldova in Progres” Luigi Savoia e “Gazeta Basarabiei” Coptu Olga; −− alla direzione della scuola FEROLI di via Albalonga, 44A di Roma. −− al Caf, Patonato e Studio Legale, Via dei Levii 11, Roma, Michela Cucciari e Galia Sava. −− a D&L Global Service, Moldova. E, ovviamente, ringrazio calorosamente tutti i cittadini moldavi, italiani, romeni e bulgari che sono stati presenti a questo incontro


Serată de suflet dedicată marelui poet Grigore Vieru

A

sociația Baștina - Centrul de cultură, informare și orientare din Padova, Italia, a organizat duminică, 28 februarie curent o „Masă rotundă” și o serată de suflet cu genericul „Mamă, tu ești Patria mea” (ed. a III-a) dedicată marelui poet Grigore Vieru. În vederea unei colaborări mai fructuoase, la „Masă rotundă” au participat lideri ai asociațiilor moldovenești și românești din Nord-Est-ul Italiei, precum și reprezentanți ale autorităților locale. Parohul Bisericii Sfânta Parascheva din Padova, Vasile Corja, a ținut un parastas în memoria regretaților Grigore Vieru, Doina și Ion Aldea Teodorovici. După Masa rotundă a urmat o serată muzical-literară cu participarea conaționalilor din teritoriu. S-au recitat versuri și s-au interpretat cîntece la care au luat

parte și numeroși copii. Alexandru Marinschi, președintele asociației „Baștina” în discursul său a îndemnat conaționalii să ia exemplu de la marele nostru poet Grigore Vieru, care a fost un luptător aprig pentru dreptate și adevăr și să lupte împotriva fărădelegilor ce se comit astăzi în Republica Moldova, deoarece poporul nostru merită să traiască in libertate, demnitate și prosperitate. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare. Asociația Baștina.

Moldova în Progres

\ 41


Parteneri:

Commune de Koekelberg (PCS) AirBe Harmonie asbl Asociatia de Tineret Demo Terra

Sediul de exploatare: Centrul Victoria rue 4, Léon Autrique 1081 Bruxelles Belgique

Asociația de Moldoveni din Belgia NOROC

A

MB NOROC – este o asociație cu caracter social-umanitar, neguvernamentală, democratică, independentă, non-profit și apolitic, avînd ca scop promovarea valorilor democratice și drepturilor fundamentale ale omului, în special ale migranților moldoveni. Din 2004, misiunea noastră a fost și este de a însoți migranții moldoveni, de a le oferi servicii și a pleda cauza lor. Printre obiectivele noastre se numără: −− Dezvoltarea unui sistem integrat de asistență și servicii, pentru bătrîni, femei și copii refugiați și migranți în Belgia; −− Promovarea toleranței și luptei împotriva xenofobiei și discriminărilor de orice natură;

−−

−−

Oferirea serviciilor holistice ca – asistența socială, activități interculturale și educaționale, advocacy și lobby, instruire și seminare, campanii de conștientizare și informare prin diverse tipuri de proiecte, pe care le desfășurăm în parteneriat cu organizații europene (Erasmus+) și naționale (FWB); Oferirea serviciilor de traducere și interpretariat (traducători autorizați în limba franceză/română/engleză și rusă, cursuri de limba franceză pentru adulți și limba română pentru copii, ateliere artistice pentru copii și adulți, cercul de dansuri populare moldovenești, excursii de descoperire a patrimoniului țării-gazde.

DOMENII DE ACTIVITATE Activitățile organizației se desfășoară în domeniile: • Copii (cursuri de susținere școlară, atelier de limba română, atelier de Bricolage, tabără de vara); • Tineret (mese rotunde, întîlniri internaționale (Erasmus+), conferințe tematice); • Femei (activități artistice interculturale); • Bătrîni (reuniuni, ateliere, susținere și participare la viața socială în Belgia).

42 /

Moldova în Progres


Atelierul de Mărțișor de la Atena Î

n data de 2 Martie, Uniunea Moldo-Elena „Al. Ipsilantis” din Atena, a organizat cel de-al 3-lea atelier de Mărțișor „Mîini dibace”. Și în anul acesta, Uniunea Moldo-Elena „Alexandru Ipsilantis” cu sprijinul primăriei din Atena, a invitat copiii și părinții la Centru Cultural din Kypseli, unde cu ajutorul artistului plastic Veaceslav Bondarciuc și alături de Svetlana Lisagor Vergis, au confecționat cărți colorate pe care au aplicat flori confecționate cu mare dibăcie, apoi au vizionat o poveste de primăvară, „Maria Mirabela”.

Bucuria și entuziasmul copiilor dar și al părinților care s-au simțit reîntorși în timp, cu cîțiva zeci de ani în urmă, a creat o deosebită ocazie pentru a-și reaminti din nou de casă, de școală și de zilele de sărbătoarea Mărțișorului, povestindu-le copiilor istorioare de primăvară din copilăria lor. „Atelierele „Mîini dibace” este o tradiție pentru uniunea MoldoElena „Alexandru Ipsilantis”, dat fiind faptul că în fiecare an de sărbătorile calendaristice și cele naționale, copiii sunt invitați la atelierul de creație pentru a-și dezvolta creativitatea, de a se implica în grupuri de lucru cu copii de diferite vîrste și, desigur, de a comunica în limba română. Organizarea activităților de acest fel mai are ca scop sa unească comunitatea de moldoveni, să-i motiveze să se implice în acțiuni care țin de păstrarea și promovarea obiceiurilor și tradițiilor noastre.” La finele atelierului copiii și părinții au primit în dar mărțișoare cu DOR de acasă oferite de către BRD. Text: Svetlana Lisagor Vergis Foto: Veaceslav Bondarciuc

Moldova în Progres

\ 43


PLAI MAGIC

pe farfurii decorative C

ompania „Plai Magic” SRL vine cu o nouă viziune asupra promovării imaginii întreprinderii, a produselor sau activităţii Dv. – FARFURII DECORATIVE din porţelan de calitate superioara, executate după tehnologii de cea mai înaltă performanţă. Pe parcursul a 12 ani de activitate clienţii noştri au apreciat originalitatea şi actualitatea acestui tip de cadou. Datorită specificului său, acesta poate căpăta o valoare istorică, reflectînd anumite etape ale activității, diverse evenimente și jubilee, produse și branduri. Ne bucurăm că am reușit să inițiem și să menținem o colaborare de succes cu diverse ministere și structuri de stat, ambasade și organizații internaționale, bănci și asigurători, universități, complexe hoteliere, cluburi sportive, teatre și săli de concert, companii de producere și de construcții etc. Un segment aparte în activitatea noastră îl constituie promovarea imaginii şi istoriei țării noastre. Aceste obiecte artisitce reprezintă un bun cadou pentru diverse ocazii, sunt înalt apreciate de oaspeţii de peste hotare și de colecționari. Farfuriile „Moldova”/„Chișinău” pot fi procurate la secţiile de suveniruri naţionale din centrele comerciale „Sun City”, „UNIC”, magazinele „Fantezia”, „Benefis”, sala de expoziţii „Galeria-L”, hotelul „Jolly Allon”, I.S. „Poşta Moldovei”, „DutyFree” (Aeroport).

44 /

Moldova în Progres


tel. mob. (+373) 69 325 032; (+373) 69 589 475 email: plaimagic@yahoo.com https://www.facebook.com/souvenirmoldova/ Moldova ĂŽn Progres

\ 45


Vieni vacanza con con noi noi Vieni in in vacanza

bilete de avion în orice direcție, low cost, bilete la tren prin Europa și Rusia, croaziere, hoteluri în orice colț al lumii

www.aeropremertur.com

Telefon: (+373) 22 844 711, (+373) 22 843 388 (+373) 68 899 977 Adresa: Chișinău, str. Alexandru ce Bun, 98

46 /

Moldova în Progres


CARDELEN DIVANI aducem stilul italian în casa ta

mun.Chişinău, bd. Dacia 29 tel/fax. (+373) 22 505 043 mob. (+373) 60 707 707 e-mail: office@cardelendivani.md www.cardelendivani.md facebook.com/Cardelendivani

Moldova în Progres

\ 47


Caracaș-Dental Turismul stomatologic în Republica Moldova

Caracaş Ion

Director General, chirurg implantolog, medic de categorie superioară

Bolgari Irina

Vice-director, stomatolog-terapeut, ortoped, medic de categorie superioară

Popescu Ludmila

Stomatolog-terapeut, ortoped, medic de categoria intaia

Paiu Gheorghe

stomatolog-ortoped, medic de categorie superioară

Paiu Vasilii

Stomatolog-ortoped, medic de categoria a doua

Prodan Constantin Stomatolog terapeut

Jecico Roman

Stomatolog terapeut

Negru Neli

Stomatolog terapeut

Buracovschi Irina Stomatolog terapeut

48 /

Moldova în Progres

C

aracaş-Dental” este un centru stomatologic cu profil larg, dotat cu echipament stomatologic de ultimă oră şi materiale de calitate. Aproape 20 de ani medicii clinicii oferă pacienţilor zîmbete frumoase, voie bună şi încredere în forţele proprii. Lucrătorii atenţi şi tacticoşi vă vor întîlni cu bucurie, iar medicii calificaţi vă vor oferi consultaţie gratuită. Principiul de bază al clinicii este să oferim servicii de cea mai înaltă calitate, lucru imposibil fără acordarea atenţiei fiecărui detaliu, o deservire la nivel şi nu în ultimul rând, o dotare modernă a cabinetelor medicale. Utilizarea pentru diagnosticare şi tratament a echipamentului medical de ultimă oră de la cei mai buni producători din Germania, SUA, Franţa, Elveţia (Schutz-Dental, Durr-Dental, Ultradent, Dentaurum, EMS, Heraeus-Kulzer ş.a.m.d.) ne permite să garantăm rezolvarea absolut oricăror probleme stomatologice şi paradontologice. E de menţionat şi faptul că „Caracaş-Dental” este prima clinică din Europa de Est care a implementat sistemul de tratare a parodontitei conform metodologiei elaborate de firma germană „Durr-Dental” (sistemul Durr-Vector). Avantajul principal al clinicii noastre este posibilitatea de a rezolva toate problemele legate de cavitatea bucală. Centrul stomatologic „Caracaş-Dental” oferă întreg spectrul de servicii stomatologice: tratarea conservativă a dinţilor, intervenţie chirurgicală, inclusiv implantologie, toate tipurile de protezare dentară, o gamă largă de cerecetări diagnostice, cercetare radioviziografică, cercetare panoramică cu ajutorul razelor X, computer tomografie a regiunii faciale. Identificarea exactă a problemei şi cauzei acesteia este garanţia unui tratament eficient, cu un rezultat de lungă durată. Clinica dispune şi de un laborator tehnic dentar proprium, ce reduce timpul de executare a lucrărilor. Menținerea regimului sanitaro-igienic în clinică, conform prevederilor normelor sanitare, se efectuează cu materiale (Durr-Dental, Ritter) și accesorii moderne (Ulma, Medicom, Durr-Dental), produse în strictă conformitate cu standardele Europene. În clinică sunt situate dispensere pentru dezinfectarea mîinilor, bahile, etc.


Acum în cadrul Centrului Stomatologic Caracaș-Dental aveți posibilitatea să profitați de ultimele tehnologii în protezare - protezele parțiale flexibile. Acest tip de proteze este foarte dur, practic indistructibil, are o culoare asemănătoare gingiei. Avantajele acestor tipuri de proteze: • Grad de flexibilitate ideal. • Estetic – nu utilizează sistem de retenție metalic. • Biocompatibil – nu conține monomeri acrilici. • Ideal pentru pacienți ce nu se pot adapta la proteze dure.

Stomatologia terapeutică • • • • • •

Tratamentul cariei dentare Restaurarea dinţilor Tratamentul pulpitei Tratamentul periodontitei Tratamentul parodontitei cu dispozitivul Durr-Vector Detartraj

Implantologia • • • • • • • • • •

Ceramică fără utilizarea metalului

Procesul de implantare a dinţilor Implantarea dinţilor Implanturile dentare Stomatologia chirurgicală Exodontia Eliminarea dintelui de minte Stomatologia ortopedică Coroanele dentare Metaloceramica Protezele detaşabile

• • •

Stomatologia cosmetologică Înălbirea dinților Fațete dentare

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 65 Tel.: (+373) 22-72-19-84 Tel./fax: (+373) 22-22-51-19 E-mail: caracas@company.md

Moldova în Progres

\ 49


Zdob

si , Zdub

Zdubii bat tare

C

înd și cum ați început acest parcurs muzical? Trupa activează deja 20 de ani. Am început să facem repetiții în subsolul școlii unde învățam. Am avut alte denumiri - mai întîi „Ave Maria”, apoi „The Noise”. Inițial ascultam muzică alternativă la MTV, imitam stilul trupelor grele gen Rollins Band, Biohazard, Faith No More, Nirvana. Denumirea de Zdob și Zdub a apărut în 1994 cînd am început să experimentăm cu elemente folclorice. În trupa au apărut și muzicieni profesioniști – trompetist și trombonist. Am început să folosim instrumente populare ca cimpoiul, fluierul, doba, acordeonul, ocarina și altele. Ca oameni și caractere suntem foarte diferiți, ascultăm muzică diferită, avem temperamente diferite. Dar aceste diferențe, în același timp, ne unesc și creează acea energie „Zdob”. Coloritul folcloric, chitare grele, trilul fluierului, un gît de vin bun - acestea sunt elementele Hardcorului Moldovenesc.

50 /

Moldova în Progres

Deși am crescut pe muzică alternative, mai tîrziu am început să căutăm stilul nostru, pe care l-am găsit – „Zdubii bat tare”! Povestiți, vă rog, un pic despre echipa și strategia Zdob și Zdub. Strategia e una simplă – multă muncă, repetiții, improvizații, compunerea pieselor noi. Vrem să rămînem optimiști, să ieșim din tipare, să nu avem frică de experimente și să ne dezvoltăm în continuare. Cel mai important pentru o trupă e să fie inspirată și să creeze piese noi. Ca să compui piese noi trebuie să rămîi tănăr în suflet și îndrăgostit de muzică


Moldova ĂŽn Progres

\ 51


non stop! În rest, de management, logistică, organizare se ocupă o echipă pe care o avem în spate: director, tour-manager, PR manager, office manager, tehnicieni. La moment aveți mai multe cîntece foarte melodice și care sunt reprezentative a RM; dar unul îndeosebi este cel care a avut un eco larg în Europa „Moldoveni sau născut”... De unde inspirația și cu cine ați colaborat să compuneți acel video deosebit? De obicei ne inspiră însăși viața! În timpul repetițiilor ne jucăm cu frînturi de melodii și ritmuri, improvizăm ca la un jam session. Mihai (chitara-bas) este și compozitorul trupei. El a venit cu fraza muzicală pentru chitara. Iar Tarantella a venit de la sine. Nu-mi amintesc exact cine a propus s-o folosim…, însă unanim am fost de acord s-o includem în piesă, fiindcă se lega armonios! Apoi ne-a venit și gîndul să scriem textul despre concetățenii noștri – despre moldoveni. Prietenul și co-autorul nostru Andrei Copot ne-a ajutat să scriem textul. A ieșit un text sufletist și cu o doză de autoironie. O bună parte din populația Moldovei a plecat în Italia. De aici s-a născut și ideea clipului. La o ceașcă de cafea cu regizorul Igor Levinschi și producătorul Corina Caireac s-a scris scenariul. Scopul a fost să filmăm un video pozitiv despre poporul nostru sudic, să fie un clip cu umor și suflet. Conceptul este următor: un turist italian vine în Moldova s-o vadă pe renumita Bunică (care a bătut doba la Eurovision 2005). În aeroport el ia un taxi și pornește cu taximetristul prin toată

52 /

Moldova în Progres

țara în căutarea satului unde locuiește Bunica. A fost mai complicat să găsim protagoniști pentru acest scenariu – un „italiano vero” și un taximetrist carismatic. Corinei i-a venit ideea fericită să-l invităm la filmare la rolul de taximetrist pe talentatul actor Sergiu Voloc. Iar apoi am avut norocul sa găsim un băiat italian, care lucra în Moldova într-o misiune caritabilă ca voluntar – Marco Povero. Datorită lui Sergiu Voloc, Marco și întregii familii Bunicii Lidia Bejenaru din satul Văleni a ieșit un clip vesel, luminos. Care sunt proiectele și programele pentru 2016? Pregătim un program „Zdob și Zdub” unplugged cu un caracter de instrumente clasice. Planificăm să compunem un album nou. Și, intenționez să fac un documentar despre trupa noastră. Însă, acest film documentar e un proiect de lungă durată. În rest, ca de obicei, avem multe concerte și festivaluri în România, Ucraina, Rusia și alte țări, la care așteptăm cu drag publicul nostru!


PROIECTUL

Exclusiv pentru revista MOLDOVA ÎN PROGRES

D

omeniul Fashion se compune dintr-o mulțime de elemente precum ar fi designerii și creațiile lor, manechinele profesioniste, artiștii make-up și hair style, fotografi, PR manageri, care au în comun o pasiune imensă pentru modă. În prima săptămână a lunii decembrie, anul 2015, în locația Ambasador Events din București a avut loc o reuniune reușită acestor elemente care au creat evenimentul Bucharest Fashion Week unind reprezentanții ai diferitor țări precum România, Moldova, Anglia, Italia etc., organizator de bază fiind Ionuț Constantin. În acest context menționăm că sectorul Fashion din Republica Moldova are un viitor frumos reieșind din succesele obținute la nivel internațional ale designerilor autohtoni și ale manechinelor profesioniste.

Au fost prezenți la eveniment și reprezentanții Institutului de modă Cordella din orașul Lecce, Italia. Pasiunea și iscusința cu care au contribuit la crearea ținutelor au demonstrat nivelul înalt de profesionalitate. Proiectul Fashion. Power. Reality își propune să promoveze acest sector, având ca bază dragostea desăvârșită față de aspectul etic și estetic al lumii înconjurătoare. Irina Mili Molocenco

Moldova în Progres

\ 53


54 /

Moldova ĂŽn Progres

Profile for Luigi Savoia

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement