__MAIN_TEXT__

Page 1


Din anul 2003 societatea Morello Mobila, a satisfăcut pe deplin cerinţele a mii de familii, furnizîndule mobilier de calitate, cu design de avangardă şi la preţ destul de accesibil. Mereu atenţi şi respectuoşi faţă de piaţa internă hotărîtă, în creştere şi mereu foarte exigentă, considerăm că ne putem propune ca fiind o întreprindere modernă, flexibilă, calificată şi în continuă creştere.


Î.M. Morello Mobila SRL - web: www.morellomobila.md; e-mail: info@morellomobila.md str. Meșterul Manole 5, Chișinău (Republica Moldova). Tel/fax: (+373) 22 474 173, Tel.: (+373) 22 923 070 Show Room, str. Sadoveanu 9/1, Chișinău (Republica Moldova). Tel/fax: (+373) 22 228 252. Tel: (+373) 22 930 161


mun. ChiČ™inău, str. Vasile Alecsandri, 72 Tel.: (+373) 22 000 828 e-mail: prosital.srl@gmail.com


Carmelo Italian market Prin experienta noastră Vă garantăm produse italiene de cea mai înaltă calitate


MOLDOVA “Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în Moldova, cît și peste hotare. Revista promovează valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional. Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spaţiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent europene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi în lume, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituţiilor statului, ale personalităţilor din Republica Moldova. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista “Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale din Moldova și din Roma (Italia). Disponibilă prin abonament.

Director editorial: Luigi Savoia Copertă: Iulia IABANJI Directorul General ODIMM

I N

CURIER DIPLOMATIC

P R O G R E S

Interviu cu Pirkka Tapiola Ambasadorul UE în Republica Moldova Interviu cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova Valeria BIAGIOTTI

10

Interviu cu Ambasadorul Republicii Moldova în Italia Stela STÎNGACI

12

Interviu cu Iulia IABANJI Directorul General ODIM

14

CCIM - Prezentarea Republicii Moldova în Italia

20

Interviu cu Alexandru BALTAG Directorul General al AOAM

22

Interviu cu Vitalie GAMURARI Prorectorul Universității ULIM

24

Boris ANDROS Director General “Franzeluța” SA

28

S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”: Priorităţi şi deziderate

32

DIASPORA

Olga Coptu Șef al Biroului Relații cu Diaspora (BRD)

36

SĂNĂTATE

Prezentarea clinicii Terramed

52

Centru de reabilitare Neokinetica

54

Prezentarea clinicii Dr. Ungureanu

56

Inovatii în îngrijirea nou-nascuților prematuri

60

ECONOMIA

SOCIETATE

ECONOMIA

TURISM STOMATOLOGIC SĂNĂTATE TURISM STOMATOLOGIC MODA

Prezentarea clinicii Megadent

64

Festivalul de modă IO din Republica Moldova

68

© Moldova in Progres Str. Pușkin, 22, Of. 521 A, Chişinău, Republica Moldova (+373) 799 50 779 moldovainprogres@yahoo.com www.moldovainprogres.com Moldova in Progres @Moldova_Progres moldovainprogres

8

Partener oficial:


Interviu cu Ambasadorul UE ĂŽn Republica Moldova Pirkka Tapiola


Calea europeană a Republicii Moldova este una dificilă și lungă. Totuși, UE rămâne principalul partener de dezvoltare al țării. Care sunt beneficiile acestei cooperări pînă acum? Beneficiile Acordului de Asociere (AA) dintre UE și Republica Moldova sunt numeroase și nu pot fi contestate. În primul rând, AA permite, cu condiția să fie implementat corespunzător și în totalitate, o transformare și dezvoltare profundă a țării în baza principiilor democratice, statului de drept, standardelor economice și sociale, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Angajamentele asumate de către autoritățile Republicii Moldova, în cazul implementării profunde în cadrul statului și straturilor sociale, vor ajuta la atingerea unui standard de viață la care aspiră mulți cetățeni ai Republicii Moldova și pe care, din păcate, mulți îl caută emigrând în țările UE. AA vine cu o varietate de instrumente de sprijin din partea UE pentru implementare expertiză financiară și tehnică. În al doilea rând, prin Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ALSAC), asocierea cu UE ajută la costruirea unei economii solide, sănătoase, bazate pe standarde Europene de calitate și principii economice ce permit afacerilor din Republica Moldova să crească, susține întreprinderile mici și mijlocii, start-upurile, dar cel mai important, în baza acestor standarde Europene și certificării de calitate, produsele moldovenești pot ajunge pe întreg globul, sunt bune pentru export către toate piețele de înaltă calitate și cu putere înaltă de cumpărare. Noi deja vedem aceste rezultate, s-a îmbunătățit legislația, însă ne așteptăm la o implementare reală și eficientă. Comerțul cu UE a crescut foarte mult, exporturile către piața UE atingând peste 64% din exporturile Republicii Moldova. În prezent, avem peste 150 de proiecte cu un buget total de peste 640 milioane Euro – acestea sunt proiecte ce au început în 2010 și multe dintre ele vor fi implementate pînă în 2021. Cea mai mare parte a suportului financiar este direcționată către reforme în sectorul bugetar, justiția fiind sectorul prioritar (58 milioane Euro), iar Agricultura și Dezvoltarea Rurală fiind pe al doilea loc ca mărime a alocărilor (proiectul ENPARD – 53 milioane Euro). Cea mai mare parte a proiectelor de asistență din partea UE este concentrată în domeniile transport, energie, infrastructură, dezvoltare rurală și oportunități de piață, justiție și drepturile omului. În prezent, din cauza evenimentelor interne din țară din ultimii ani, asistența bugetară se va mai diminua, concentrându-ne mai mult pe proiecte concrete, beneficiarii cărora sunt cetățenii Republicii Moldova, care sunt partenerii noștri reali. Dle Tapiola, anul acesta mandatul Dvs în calitate de Ambasador UE în Republica Moldova expiră. Ați putea declara că pe parcursul mandatului ați avut o contribuție semnificativă la parcursul european al țării? Consider că este exclusiv dreptul altora să aprecieze acest lucru, însă vă asigur că Republica Moldova este o țară strategic importantă pentru UE și pe parcursul mandatului meu relațiile dintre UE și Republica Moldova s-au aprofundat și s-au maturizat. La începutul mandatului meu în calitate de Ambasador UE la Chisinau, țara era percepută ca fruntașă în Parteneriatul Estic. Republica Moldova a primit Regimul Liberalizat de Vize – prima țară din cadrul Parteneriatului Estic. Acordul de Asociere, inclusiv componenta de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, a fost semnat în 2014 și a început să fie implementat provizoriu pînă în 2016, atunci cînd a intrat în vigoare pe deplin. În ultimii ani, cooperarea cu UE s-a dezvoltat, relațiile comerciale au crescut enorm - 64% dintre exporturile Republicii Moldova ajung pe piața UE datorită ALSAC, după cum am menționat anterior. Împreună cu echipa mea, am depus foarte mult efort în susținerea țării pentru a atinge standardele europene și modelul democrației

europene. Cu toate că există foarte multe provocări, chiar și la nivel personal într-o țară unde un diplomat trebuie să rămână un observator în timp ce de la el se așteaptă implicare, pot spune că mi-am îndeplinit majoritatea obiectivelor cu care am venit de la Bruxelles. S-a simțit o anumită dezvoltare în maturitatea și realismul cu care ambele părți văd această relație, o înțelegere mai profundă a principiilor cu care operăm și a așteptărilor noastre în ceea ce privește implementarea Acordului de Asociere, iar aceasta poate fi considerat doar ca un pas înainte. Referitor la importanța suportului oferit de către UE pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile sărbătorii jubileului ODIMM, care sunt principalele mesaje pe care doriți să le transmiteți? Pe parcursul ultimilor 10 ani Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova (ODIMM) a avut o activitate foarte bună care a dus la o multitudine de rezultate cocrete în domeniul susținerii Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) din Republica Moldova, care, după cîte știm, sunt și vor fi motorul cheie în modernizarea structurii economice a țării, creând o clasă mijlocie în creștere și influentă iar, într-un sens mai larg, atingînd o dezvoltare socioeconomică evidentă. Totuși, fondarea unui sector IMM de succes în Republica Moldova, precum în orice altă țară, nu se întâmplă de la sine. Este nevoie de un set de elemente cheie de sprijin și dezvoltare, inclusiv întreprinzători curajoși ce cred în ideile lor de afaceri și sunt gata să-și asume riscuri, un guvern angajat să-și susțină antreprenorii prin crearea unui mediu prietenos relației cu antreprenoriatul și prin existența antreprenoriatului performant și orientat către client, și a instrumentelor și mecanismelor de dezvoltare a afacerilor. În acest ultim sector, ODIMM, de la crearea sa, a preluat un rol central în Republica Moldova, inclusiv prin conceperea, lansarea și implementarea programelor specifice de suport financiar și non-financiar al antreprenoriatului, precum Programul Național de Atragere a Remitențelor în Economie, cunoscut sub acronimul de PARE 1+1. Acest program oferă migranților întorși în țară un Leu ca suport nerambursabil pentru fiecare Leu investit într-o idee și/sau proiect de afacere productivă în Republica Moldova. Obținînd acest loc special în domeniul de asistență a antreprenoriatului în țară, ODIMM a reușit să se bazeze pe ajutorul partenerilor de dezvoltare, în primul rînd, pe suportul din partea Uniunii Europene. Într-adevăr, Uniunea Europeană a oferit ODIMM sprijin financiar și non-financiar de la primele etape ale formării sale cu 10 ani în urmă și aceasta, în special, sub formă de asistență tehnică și acces la finanțare printr-un set de programe de susținere bugetară. De fapt, suportul nostru pentru ODIMM a fost cel mai de durată sprijin oferit oricărei organizații din Republica Moldova, activă în dezvoltarea sectorului privat. Cu acest suport, ODIMM a obținut lucruri majore, inclusiv crearea Incubatoarelor Rurale de Afaceri, oferirea de finanțare nerambursabilă afacerilor și antreprenorilor noi și celor deja existenți, suport în crearea și dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii deținute sau conduse de către femei, inclusiv prin lansarea recentă a Academiei de Afaceri pentru Femei. Astfel, sunt mândru să spun că prin colaborarea noastră - Uniunea Europeană- cu ODIMM am adus în ultimii 10 ani rezultate reale și concrete în sectorul IMM-urilor din Republica Moldova. Mai mult decât atît, și aș vrea să subliniez acest lucru, intenționăm să continuăm susținerea și chiar să extindem această colaborare de succes, și de aceea am decis recent să alocăm ODIMM fonduri suplimentare printr-un grant direct însoțit de un proiect de asistență tehnică dedicat consolidării continue a capacităților și capabilităților manageriale și operaționale ale ODIMM. Îndeosebi, oferirea ODIMM a unui grant direct pentru a putea în continuare să ofere și să-și extindă programele de susținere a IMM-urilor este un pas în plus în asigurarea unui model și mai înalt și sofisticat de colaborare dintre Uniunea Europeană și ODIMM. Moldova în Progres

\ 9


Întâi de toate, permiteți-mi să Vă exprim felicitările noastre pentru numirea în funcție. Și întrucât suntem absolut în favoarea ”egalității de șanse”, ideea unei Ambasadoare femeie ne surâde, îndeosebi prin prisma sensibilității ce caracterizează, dintotdeauna, condiția feminină. Considerați că acest lucru poate fi un avantaj, având în vedere relațiile deosebite existente între Italia și Republica Moldova? Pentru mine este o mare onoare să fac parte din cele zece Ambasadoare italiene (sau Ambasadori femei – referitor la terminologia corectă mai sunt încă unele dezbateri aprinse, inclusiv între colege!) dintr-un număr total de 135 Șefi ai Ambasadelor sau Reprezentanțelor Permanente. Este o onoare, dar și o responsabilitate în același timp, având în vedere că îmi propun să reprezint bine această categorie în prima mea experiență în calitate de Șef al Misiunii! Unul din avantajele de a fi Ambasador femeie în Republica Moldova este, cu siguranță, acela de a avea o legătură specială cu ceea ce eu consider o resursă adevărată a acestei Țări, și anume componenta sa feminină. Mă refer la tenacitatea și la energia extraordinară a multor femei din politică pe care le-am cunoscut, indiferent de orientarea lor, a multor exponente din lumea culturală și din societatea civilă, dar și la toate acele femei din Moldova ce vin să muncească în Italia, confruntându-se cu mari sacrificii de ordin familial. Nu pot să nu o menționez și pe omoloaga mea la Roma, Stela Stângaci, cu care avem o colaborare excelentă. În același timp, este foarte strânsă și relația cu alte Ambasadoare la Chișinău (pe lângă Italia, Austria, Germania, Marea Britanie și Suedia) cu care am format un ”grup de presiune” în adevăratul sens al cuvântului. Împreună programăm o serie de acțiuni și inițiative, legate, îndeosebi, de drepturile femeilor și de lupta împotriva violenței domestice, dar și de promovarea turismului. Avem reuniuni permanente nu numai între noi, dar și cu Șeful Agențiilor Internaționale și de Cooperare (ONU, UN Women, Cooperarea Suedeză), precum și cu Platforma Femeilor Deputați din Parlamentul Moldovei, care reunește parlamentarii din toate partidele. Ce ne puteți spune despre primele luni de mandat în Republica Moldova? Primele șase luni de mandat au fost foarte intense, dar, cu siguranță, foarte interesante și formative. Mi-am dat seama imediat că funcția de Șef de Misiune într-o reprezentanță mică necesită capacități de multitasking pentru a trata contemporan nu numai argumente politice, comerciale, consulare, dar și chestiuni de ordin administrativ, contabil și organizatoric. În aceste șase luni am foarte absorbită de ritualele vizite de curtoazie (la toți Ambasadorii rezidenți), de organizarea unei serii de evenimente importante aniversare, cum ar fi celebrarea a 25 ani de relații diplomatice între Italia și Republica Moldova, a 60 ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, a 150 ani de la nașterea lui Pirandello și, evident, a recepției din 2 iunie. În același timp, încerc să cunosc cât mai mult posibil Țara și realitățile sale diferite, precum și dimensiunea și potențialul prezenței italiene. Comunitatea Italiană în Țară este, fără niciun dubiu, numeroasă și plină de potențial, în unele cazuri neexprimat încă. Știm că recent ați efectuat vizite de lucru la unele întreprinderi italiene dislocate pe teritoriul Republicii Moldova. Care sunt impresiile Domniei Voastre în acest sens? Cum spuneam anterior, încerc să vizitez un număr cât mai mare posibil de întreprinderi italiene. Am rămas foarte surprinsă de relevanța și vitalitatea multor realități vizitate, dintre care unele activează cu succes în această țară deja de mulți ani. Cred că există spațiu pentru o consolidare ulterioară a prezenței italiene, atât în termeni de investiție cât și în termeni de export de produse și tehnologii italiene. O contribuție importantă în acest sens poate veni inclusiv de la cetățenii moldoveni, care revin din Italia și pornesc afaceri proprii în această Țară, aplicând experiența și tehnologia italiană. Care sunt proiectele Domniei Voastre pe viitor în Moldova? O parte a proiectelor mele pe viitor sunt legate de evenimente devenite deja tradiționale, cum ar fi Forumul întreprinderilor italiene în Moldova, prevăzut pentru toamnă și la care muncesc deja împreună cu Camera Italo-Moldavă și cu Camera Moldo-Italiană. Mai sunt și alte proiecte legate de inițiative decise la nivel ministerial, care se desfășoară contemporan în toată lumea, cum ar fi Săptămâna Limbii Italiene (16-22 octombrie) și Săptămâna Bucătăriei Italiene (16-20 noiembrie). Mă gândesc, însă, și la noi inițiative în domeniul economic, cultural, consular, politic, despre care pentru moment nu mă voi pronunța până când nu voi avea elemente mai precise. În fine, sunt foarte mulțumită că am avut lansat un dialog constant cu Comunitatea italiană din Moldova (prima întrevedere a avut loc la 8 iunie recent, iar următoarea este prevăzută pentru luna septembrie) și intenționez să mă angajez, împreună cu toți conaționalii care vor dori să colaboreze cu noi, să identificăm noi proiecte și inițiative ce pot uni și valoriza prezența unui nucleu consistent (cu siguranță nu atât de numeros ca și cel al moldovenilor în Italia) și activ al Italienilor în această țară!

10 /

Moldova în Progres


Interviu cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova Valeria BIAGIOTTI


Interviu cu Ambasadorul Republicii Moldova în Italia Stela STÎNGACI


SERVICII CONTABILE • SURFHVDUHDGRFXPHQWHORUGHFRQWDELOLWDWHSULPDUăúLVHFXQGDUă5HJLVWUHHYLGHQĠHvQWUHĠLQHUH contabila • 3URFHVDUHDVăSWăPkQDOăDGRFXPHQWHORUSUH]HQWDWHGHFDWUHFOLHQW • Gestionarea personalului si calculul salariilor • $QDOL]DUHDVWDWXOXLHFRQRPLFDOFOLHQWXOXLLQIRUPDĠLLORUFXSULYLUHODREOLJDĠLLOHFăWUH$GPLQLVWUDĠLD )LQDQFLDUă SUHFXP úL FăWUH DXWRULWăĠLOH ORFDOH PXQLFLSDOH EăQFLL FRODERUDWRDUH IXUQL]RULORU DQJDMDĠLORUúLDOWRUFUHGLWRUL • 3ăVWUDUHDGRFXPHQWHORUUHJLVWUHORUúLHYLGHQĠHORUFRQWDELOHGHODvQWRFPLUHDORUSkQăODSUHGDUHD ORUSHQWUXSăVWUDUHvQDUKLYD • ,QIRUPDUHDFOLHQWXOXLFXSULYLUHODXUPăWRDUHOH • PRGL¿FăULSULYLWRDUHODOHJLVODĠLDFRQWDELOăúL¿VFDOă • UH]XOWDWXO¿QDQFLDUDODFWLYLWăĠLLVDOHSHDQXOFXUHQW • ÌQGHSOLQLUHDFHULQĠHORUVSHFL¿FHPHQĠLRQDWHvQPRGH[SUHVvQFRQWUDFW • ÌQWRFPLUHDUDSRUWXOXL¿QDQFLDUDQXDOSkQăODPDUWLHDDQXOXLXUPăWRUFHOXLvQFXUVGHYHUL¿FDUH • 3UH]HQWDUHDGHFODUDĠLLORUúLYHUL¿FDUHDVWDWXWXOXL¿QDQFLDUúLDOSURSULHWăĠLORUvQDLQWHGHSOăWLUHD LPSR]LWXOXLVLWXDĠLHLVWDWLVWLFHúLDOWHOHúLDXWRULWăĠLORUPXQLFLSDOH SERVICII JURIDICE • &RQVWLWXUHDVRFLHWDWLORUFRQVXOWDWLLSULYLQGLQWRFPLUHDFRQWUDFWHORU • &RQVXOWDWLLSULYLQGOHJLVODWLDORFDOD • &RQVXOWDWLLSULYLQGFRQVWLWXLUHDRUJDQL]DUHDJHVWLRQDUHDVRFLHWDWLORU • $VLVWHQWDODLQWRFPLUHDUDSRDUWHORUDXWRULWDWLORUDGPLQLVWUDWLYHJRYHUQDWLYH¿VFDOHVLYDPDOH • 6XSRUWLQREWLQHUHDDXWRUL]DWLORUOLFHQWHORUVLSHUPLVXULORU • &XPSDUDUHDYLQ]DUHDFRWHORUGHSDUWHFLSDUHVLVRFLHWDWLORU

ZWh>/DK>Ks͕ŵƵŶ͘,/^/Eh ^ƚƌ͘dŝŐŚŝŶĂϰϵͬϯŽĨ͘ϯϰ͕ dĞů͗͘;нϯϳϯͿϮϮϵϮϵϬϬϱ͕&Ădž͗;нϯϳϯͿϮϮϴϴϴϮϵϳ ƐĞƌǀŝnjŝΛŵŽůĚŽǀĂĐŽŶƐƵůƚ͘ŵĚ͕ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂΛŵŽůĚŽǀĂĐŽŶƐƵůƚ͘ŵĚ


Peste 10.000 de clienti au renuntat la fumat cu ajutorul NewSmoke


Renunță la tutun și alege NEWSMOKE.MD

Suntem o companie specializată în importul și comercializarea țigărilor electronice, fondată în 2012, compusă din persoane pasionate de aceste produse, în care credem cu fermitate. Scopul nostru principal este garantarea seriozității serviciilor noastre și a calității produselor, încercînd de a comunica prin intermediul web, în mod simplu și intuitiv, oferind chiar și utilizatorului mai puțin expert posibilitatea de a cumpăra on line, într-un mod clar și fără riscuri. Obiectivul nostru este orientat spre a oferi produse de calitate exceptională și garanție durabilă. Respectiv pe NewSmoke.MD probabil nu veți găsi prețul cel mai mic de pe web, dar la sigur veți găsi mereu cele mai bune produse de la cei mai renumiți producători mondiali. Încrederea dumneavoastră este privelegiul nostru. Echipa NewSmoke.MD

Orar showroom:

Adresele:

Lu - Sâ 9:00 - 19:30  |  Du 10:00 - 16:00 Livrare gratuită și livrare rapidă în toată țara

Sectorul Rîșcani, bd.Moscova 14/1, Chișinău Sectorul Centru, str. Armenească 31, Chișinău

Telefon: (+373) 79 696 718, (+373) 60 812 777

Sectorul Botanica, bd. Dacia 18, Chișinău


Boris ANDROS Director General “Franzeluța” SA


Asortimentul produselor S.A. „Franzeluța” în diferite țări Italia

magaz zi magazinele etnice

România

Auchan, Carrefour, Mega Image, Penny, Profi, Cora,Benzinăriile Lukoil, MOL.

Izrael

Rețelele Tifftan & Manea; Rețelele locale izraeliene.


SUA Rețelele: Netkost ,Gurman , Stop & Shop, Key Food Fresh; Rețelele locale americane, magazinele etnicilor ruși, români...

Canada

Magazinele etnice și locale canadiene.

Germania prin firma Dovgan, în rețelele: Rewe, Kaufland, Lidl discount, Real, Metro, Edika, Neukauf, Globus, Norma, Teegot (din Germania și Austria); Fillips N, Tedox, Todawoll, magazinele etnicilor ruși; Rețelele „LIDO”, magazinele etnice (Germania, Franta, Belgia, Spania, Cehia); magazinele etnice din Germania, Luksemburg, Irlanda, Anglia.


În ajunul Zilelor Diasporei, BRD trece în revistă principalele realizări din ultimul an de activitate

Dna Olga Coptu, dețineți funcția de șefă a Biroului Relații cu Diaspora (BRD) de aproape un an. Ați făcut deja multe. Care au fost realizările în ultimele luni? Dacă e să vorbim de ultima perioada, m-aș referi la Memorandumul semnat la Lisabona de BRD cu Înaltul Comisariat pentru Migrațiune din Portugalia, care presupune cooperarea acestor două instituții în domeniu. Al doilea lucru ar fi semnarea Acordului dintre Cancelaria de Stat și OIM Moldova care presupune realizarea a două activități mari – zece Centre Educaționale în Diasporă care deja activează și lansarea unui nou program guvernamental - Grupurile de Excelență ale Diasporei ce presupune că specialiști înalt calificați din diasporă vor lucra în tandem cu consilierii Prim-ministrului. Astfel, prin elaborarea de politici noi sau prin contribuția la elaborarea strategiilor de țară, ei vor veni cu recomandări pe anumite documente în funcție de domeniul de activitate și expertiză, astfel contribuind direct la dezvoltarea țării lor de origine. Ați menționat că au fost deschise zece Centre Educaționale. În ce țări? Am deschis Centrele în șapte țări, în urma unui concurs de proiecte în cadrul programului guvernamental Diaspora Engagement Hub, activitate după cum am menționat mai sus finanțată de OIM Moldova, prin Fondul de Dezvoltare al OIM. Astfel, avem trei centre în Portugalia, două în Italia și, câte unul în Kazahstan, Canada, Franța, Irlanda și Belgia.

Proiecte câștigătoare în cadrul programului guvernamental Diaspora Engagement Hub, subrogramul Centre Educaționale în Diasporă 1. Plushkis Nicolai, Societatea Culturală „Dacia”, Karaganda, Republica Kazahstan; 2. Dragalin Tatiana, ONG „Vorbesc Românește”, Oakville, Canada; 3. Godoroja Lilia, Centrul Educațional al diasporei moldovenești din Cașcaiș, Republica Portugheză; 4. Gherasim Rodica, Asociația Culturală a Imigranților Moldoveni „Miorița”, Barreiro, Republica Portugheză; 5. Șestovschi Vasile, Asociația „Moldavi nel Veneto per la solidarieta sociale ONLUS” și Biserica ortodoxă moldovenească „Nașterea Maicii Domnului”, Padova, Republica Italiană; 6. Albu Cristina, Centrul educațional ”Crisalida” din cadrul Comunității Basarabenilor din Irlanda ”Moldova Vision”, Dublin, Republica Irlanda; 7. Grosu Larisa, Asociația cultural-religioasă „LusOrtodoxia”, Faro, Republica Portugheză; 8. Dimitrașco Nina, Asociația de Moldoveni din Belgia, Bruxelles, Regatul Belgiei: 9. Cosoi Andrei, Asociația „Centro Internazionale di Cultura e Socialità – Solidarietà Universale”, Padova, Republica Italiană; 10. Guzun Doina, Asociația pentru Integrarea Migranților, Paris, Republica Franța.

Moldova în Progres

\ 37


Deci, BRD încearcă să se extindă în toate țările unde sunt moldoveni? Nu este o extindere a BRD. Este o cooperare strânsă între Birou și asociațiile de moldoveni din diasporă, de susținere din partea Guvernului și de recunoaștere a efortului depus de către liderii de asociații, profesori de limbă română din afară țării care ani la rând au activat pe cont propriu, cu susținerea părinților copiilor. În acest an ei au reușit însă cu eforturi comune să deschidă aceste centre de limbă română, de cultură și tradiție. Mai mult decât atât, în Republica Moldova a fost elaborat în premieră un curriculum de predare-învățare a limbii române pentru copiii din diasporă. El va fi disponibil pentru toată lumea, dar în special pentru profesorii din diasporă interesați de predarea limbii române copiilor moldovenilor stabiliți peste hotare. Am organizat recent un atelier de instruire pentru acești profesori care au lucrat în baza curriculumului nou elaborat de experți naționali în parteneriat cu Minsiterul Educației, BRD, OIM Moldova, ANTEM. Lor li s-au alăturat alte două profesoare din Federația Rusă și Germania care vor să deschidă în toamna anului curent un astfel de Centru Educațional peste hotare. Care sunt evenimentele pentru această vară din program? În perioada 18-20 august vor avea loc Zilele Diasporei (ZD) în Republica Moldova. Vom organiza activități la nivel central, de care se ocupă BRD, dar și evenimente la nivel local. Guvernul își va arăta toată deschiderea și va încerca să răspundă solicitărilor din diasporă. În urma consultării cu membrii diasporei pe marginea agendei ZD desfășurate de BRD s-au conturat următoarele activități: dialog tripartit GuvernDiasporă-Corp diplomatic. Sperăm să avem pentru această activitate cât mai mulți ambasadori și consuli pentru că ei în primul rând comunică cel mai mult cu concetățenii noștri peste hotare, ei le cunosc probleme cel mai bine, dar și participă la toate evenimentele culturale organizate de membrii diasporei în străinătate. Avem mai multe idei de proiecte pe care le putem face împreună. Și, pe de altă parte, Guvernul ar vrea să audă și vocea misiunilor diplomatice când își construiește o agendă comună, pentru că și acestea au anumite limite sau dificultăți în relația cu cetățenii moldoveni de peste hotare.

38 / Moldova în Progres

Un alt set de activități ar fi ateliere de instruire pentru diasporă. Am stabilit temele împreună cu membrii diasporei, cei care au răspuns solicitărilor noastre în urma emailurilor expediate. Știm sigur că vom organiza un al doilea atelier de instruire pentru profesorii din diasporă privind predarea-învățarea limbii române pentru copiii din diasporă pentru cei care nu au reușit să participe în iunie 2017, la Chișinău. În paralel cu acest atelier, vom organiza altele câteva ce țin de problemele și oportunitățile economice, de promovarea revenirii și reintegrării în țară. Partenerii noștri de la NEXUS Moldova și proiectul MiDL vor fi și ei prezenți pe agendă cu exemple de bune practici din activitatea lor. Vom desfășura, de asemenea, consultări privind Strategia Națională Moldova 2030. Un alt subiect pe agenda Zilelor Diasporei este turismul nostalgic. Credem că diasporă este cel mai bun promotor al Republicii Moldova ca destinație turistică, inclusiv în rândurile cetățenilor moldoveni de peste hotare. Împreună cu diaspora ne propunem să discutăm despre modalitățile optime de promovare a țării peste hotare, cum s-ar putea implica diaspora în acest sens și ce trebuie să facă Guvernul pentru a avea o imagine mai bună, pentru a crește numărul turiștilor interesați de a vizita Republica Moldova, dar și implicarea diasporei anume pe dimensiunea turism nostalgic. O temă de interes pentru diasporă care va fi abordată la Zilele Diasporei este deschiderea azilurilor private de bătrâni. Mulți dintre concetățenii de peste hotare își doresc să investească în astfel de activitate. Un alt subiect pe agenda ZD va fi prezentarea țărilor unde sunt stabiliți membrii diasporei. Invităm cât mai multe persoane de peste hotare să se implice activ aici. Zilele Diasporei au un sfârșit foarte frumos... Exact! În acest an organizăm a cincea ediție a programului guvernamental DOR – Diasporă*Origini*Reveniri - dedicat copiilor și tinerilor între 12-17 ani din diasporă, la care vor participa o sută de copii din 13 țări, inclusiv Republica Moldova. Am avut un număr record de înregistrări de participare la program anul acesta – 197. Ei vor petrece o săptămână foarte intensă în Republica Moldova, plină de activități precum olărit, împletitul cu nuiele, gastronomie locală, lecții de istorie și limbă


română, întâlniri cu diverse personalități din țară, câteva excursii în locuri pitorești. Într-un timp restrâns ei vor reuși să cunoască tradițiile și obiceiurile țării lor de origine sau a părinților lor. De obicei, în urma acestui program, copiilor le rămâne în amintiri o altfel de Moldovă și ei devin, dacă vreți, mici ambasadori ai ei, pentru că reveniți în țările de destinație vorbesc, povestesc, împărtășesc cunoștințele și emoțiile trăite aici. Credem că este un program de succes pentru că prin el sunt consolidate legăturile diasporei cu țara de origine. Care sunt obiectivele BRD până la sfârșitul anului 2017? Ca orice structură de stat, Biroul Relații cu Diasporă are un plan de acțiuni. Încercăm să respectăm termenii și activitățile prevăzute în acest plan. Ne propunem ca până la Zilele Diasporei să avem aprobate două hotărâri de Guvern importante în domeniul Diasporei, Migrației, Dezvoltării și anume: - Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul Diasporei, Migrației și Dezvoltării la nivel național și local. Vorbim aici de consolidarea la nivel central a punctelor focale și extinderea lor la nivel local. - Planul de acțiuni privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare (2017-2020).

Precizez că aceste două proiecte de hotărâri de Guvern au fost consultate cu membrii diasporei. Vom organiza și instruiri pentru persoanele la nivel local care, în urma aprobării hotărârii de guvern, vor fi responsabili de domeniul diasporei la nivel local. Ne propunem până la sfârșitul anului să elaborăm și Ghid pentru persoanele revenite în țară. Sperăm, de asemenea, să obținem finanțare de la Uniunea Europeană pentru un proiect în domeniul antreprenoriatului social depus în parteneriat cu Ministerul Muncii din Italia. Un alt proiect depus pentru solicitare de finanțare la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în domeniul Diasporei, Migrației, Dezvoltării pe care, dacă BRD îl va obține, va fi în premieră gestionat în totalitate de Cancelaria de Stat, inclusiv financiar. Și, tradițional, anul îl încheiem cu o serie de activități dedicate sărbătorilor de iarnă în diasporă, în care BRD se implică în măsura posibilităților. Mulțumim și vă urăm spor la muncă!

IMPORTANT: Profesorii din diasporă care nu au reușit să se alăture atelierului din iunie 2017 privind predarea-învățarea limbii române pentru copiii din diasporă organizat de Biroul Relații cu Diaspora (BRD) și Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și ANTEM, vor putea beneficia de un alt atelier cu același subiect, organizat cu ocazia Zilelor Diasporei 2017 (18-20 august). Rugăm doritorii să își exprime intenția de a participa la adresa electronică itvigun@iom. int până pe 10 august.

Moldova în Progres

\ 39


In memoriam

Nicolaas de Zwager Fondatorul și Directorul IASCI, Creatorul și Coordonatorul Proiectului NEXUS 29.09.1957 – 22.06.2017 Nicolaas de Zwager a decedat joi, 22 iunie 2017, în sânul familiei sale în Breitenfurt, Austria. Născut la 29 septembrie 1957 în Velsen, Olanda, pe când era de o vârstă fragedă, familia lui s-a mutat în Finlanda, după care în Canada, unde și-a petrecut cea mai mare parte a adolescenței sale. Și-a luat masteratul în Istorie și Științe Politice la Universitatea din Victoria, BC, Canada, după care a urmat cursuri postuniversitare în Relații Economice Internaționale la Universitatea din Amsterdam. Nicolaas și-a început cariera profesională internațională lucrând în Canada, China, Olanda și Ucraina. Nicolaas a fondat Agenția Internațională pentru Informații din Țările de Origine (IASCI) în mai 2004 în Breitenfurt bei Wien, Austria, și a fost directorul organizației până cu două săptămâni înainte de decesul său.

Înainte de aceasta, dumnealui a fost Șef de Misiune la OIM Kiev; Coordonator de Proiect la Centrul de Informații privind Repatrierea (RIC) în Sarajevo, Bosnia și Hertegovina; Directorul ICMPD și Coordonator SCIS, Viena. El a fost lector invitat la Direcția Migrare și Dezvoltare din cadrul Universității din Maastricht și vorbitor principal și participant în forumuri de nivel înalt și ședințe cu experți internaționali. În domeniul migrației și dezvoltării, Nicolaas a fost unul dintre cei mai inovatori gânditori din lume. Fără a neglija provocările personale, sociale și politice ale migrației, dânsul s-a concentrat pe impactul pozitiv și solid economic, educațional și cultural pe care această experiență de viață o poate aduce migranților și familiilor lor, societății civile și economiei, atât a țării de origine, cât și a țării de destinație. Migrația poate avea un impact major numai dacă este înțeleasă adecvat, susținută prin acțiuni semnificative și gestionată într-un spirit constructiv. Cu ajutorul dovezilor, printr-o puternică determinare și carismă, Nicolaas a inspirat dialogurile internaționale să privească dincolo de remitențe. Dintr-o perspectivă atât de mare, el a reușit să sporească nivelul de conștientizare aferent a) succesului economic admirabil al milioanelor de oameni angajați în migrația muncii și b) oportunităților de dezvoltare economică relevante, reale, dar cel

mai des neexplorate la nivel local și național. IASCI a început prin efectuarea unor studii extensive, pe care le continuă mai departe, cu privire la migranți și gospodării în Balcani, Moldova, Georgia, Armenia, Ucraina și Nepal, prin analiza specială a acumulării economiilor și intereselor de investiții pe termen lung ale migranților circulari. În general, cercetarea IASCI este efectuată din numele guvernelor și organizațiilor internaționale și în cooperare cu partenerii selectați pentru studiile sociologice și economice, precum CESS Albania, SOROS România și CIVIS Moldova. Activitatea lui Nicolaas a culminat cu crearea NEXUS, un prestator complet de servicii oferite migranților și familiilor lor înainte de plecare și până la revenire. Prototipul NEXUS este testat și implementat în Moldova, o țară mică cu rate incredibil de mari de migrație. De fapt, Moldova a devenit pentru Nick o nouă și îndrăgită casă, lui plăcându-i să spună adesea "eu însumi fiind migrant mă simt extraordinar în Moldova; îmi place totul aici, bunătatea deosebită a moldovenilor și nivelul lor înalt de profesionalism, simțul umorului, frăgezimea ruralului moldovenesc. Îmi place nespus clima din Moldova și, firește, bucatele ei tradiționale și vinul renumit...”. Începând din 2007, dânsul a vizitat frecvent Moldova, elaborând o analiză profundă și inovatoare a scenariului migrației,


dat fiind că avea un interes special pentru țările mici cu rate înalte ale migrației. Din 2012 a lucrat și a locuit la Chișinău cu familia sa. Sub conducerea sa inspirată a fost creată o echipă extrem de motivată, instruită să ofere informații de calitate foarte înaltă în șase centre regionale NEXUS, create în parteneriat cu autoritățile publice locale. IASCI, acționând în conformitate cu faptul că migrația este locală, a favorizat această abordare descentralizată odată cu crearea unei rețele unice, intersectoriale verticale și orizontale. În ianuarie 2017, Nicolaas a primit distincția de cetățean de onoare al orașului Edineț, Moldova. La nivel național, IASCI a intrat în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora (BRD) și un număr de ministere și agenții publice cu responsabilități aferente migrației. IASCI este membru fondator al sucursalei moldovenești ALDA, Asociația Europeană pentru Democrație Locală, și a deschis un oficiu satelit NEXUS la Paris.

NEXUS ChińinÅu Str. Columna 106, et. 2 + (373) 22 222 377 + (373) 606 696 36 chisinau@nexusnet.md nexus_chisinau

NEXUS Cimińlia Str. Ștefan cel Mare 14, et. 3 + (373) 621 004 10 + (373) 621 004 11 cimislia@nexusnet.md nexus_cimislia

NEXUS, bine cunoscut în Moldova pentru benzile sale colore și sloganul „migrează pregătit, revino mulțumit”, a schimbat mentalitatea mai multor persoane și decidenți politici. De la deschiderea primului centru în ianuarie 2014, aproape 7000 de clienți au primit suport individual și informațional bazat pe fapte și necesități, ce le permite migranților să-și atingă obiectivele mai ieftin, mai rapid și cu mai mult succes. NEXUS Moldova a fost finanțat de UE și cofinanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) în perioada 2012 – 2015, iar adaptarea și transformarea sa ulterioară într-o întreprindere socială este în prezent sponsorizată de Oficiul Elvețian pentru Cooperare din Moldova, în cadrul unui program special.

Prin includerea sectorului privat și a practicilor de recrutate responsabile din punct de vedere social pe agenda de migrare și dezvoltare, Nicolaas a pavat drumul spre viitor. IASCI și echipa NEXUS, fiind dedicate extinderii realizărilor frumoase, vor continua să producă un impact durabil. Suntem recunoscători lui Nicolaas pentru cele trei trăsături sclipitoare ale sale – analiză, viziune și îndrumare profesională. Stabilind întotdeauna standarde înalte, el a fost un profesor excelent. Mai mult decât orice, IASCI și echipa NEXUS vor duce dorul onestității și transparenții, simțului umorului neegalat și personalității sale respectuoase și afectuoase. Breitenfurt bei Wien și Chișinău, 28 iunie 2017

În numele întregii echipe NEXUS Moldova Ulrike Brüderle, Director IASCI

NEXUS Cahul Str. Independenței 6, et. 4 + (373) 606 696 30 + (373) 606 696 37 cahul@nexusnet.md nexus_cahul

Maria Conișescu, Coordonator adjunct de proiect

NEXUS Edineņ Str. Independenței 53 + (373) 606 696 35 + (373) 606 696 38 edinet@nexusnet.md nexus_edinet

NEXUS Rezina Str. 27 August 1 + (373) 621 004 12 + (373) 621 004 13 rezina@nexusnet.md nexus_rezina

facebook.com/NEXUSMoldova odnoklassniki.ru/NEXUS Moldova

NEXUS Ungheni Str. Barbu Lăutaru 26 + (373) 236 84 999 + (373) 606 696 39 ungheni@nexusnet.md nexus_ungheni


Mereu împreunã

Magazinele specializate AROMA: mun. Chişinău, str. Petru Movilă, 37; tel. (+373) 22 295 719 mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9; tel. (+373) 22 221 689


Mihail IVASI Director General “Terramed”


81,&$7(+12/2*,(Ì1/80(


Inga Ojog Model, actriță și organizatoare de evenimente, Inga Ojog este una din puținele modele din Republica Moldova, care a reușit să cucerească mai multe țări. 1. Povestiți-ne cum ați ajuns, încă de la început, în vizorul lumii. În anul 2010 am participat la Reality Show-ul românesc ”Next Top Model by Cătălin Botezatu”. Eram prima moldoveancă din acest show. După proiect, am îndrăgit mult televiziunea și arta cinematografică. De aceea, am decis să-mi urmez visul și în 2013 am participat la filmările filmului turcesc ”Vay Bașima Gelenler”. Acestea au fost evenimentele de debut care mi-au marcat viața. În spatele lor a fost multă muncă și efort. 2. Recent ați organizat în Moldova un eveniment de modă la cel mai înalt nivel, care a avut ecou și în presa internațională. Da, festivalul de modă IO este un festival care îmbină arta modei și zonele turistice din Republica Moldova. Pentru că avem locuri și lume frumoasă, dorința și scopul meu era acela de le îmbina pentru a crea un eveniment de excepție.     3. Ce planuri aveți pentru acest an? Planurile pentru 2017 și 2018 sunt legate de organizarea următoarelor ediții ale festivalului de modă IO, precum și de alte noi proiecte interesante.

68 / Moldova în Progres


Luna Morgaciova

 Când a ales Luna Morgaciova să devină designer? Nu mă consider designer vestimentar, poate designer de stare, eu pictez, colajez, ilustrez, pictura este prima mea iubire. Prin intermediul colecțiilor propuse îmi doresc să realizez un muzeu urban. Înainte de a proiecta ținutele eu îmi printez materialul, iar ținuta este definită în funcție de personajul sau starea pe care mi-o oferă tabloul / colajul / ilustrația printată. Luna Morgaciova este un brand de artă purtabilă.  Cine a avut cea mai mare influență in viața ta? Nu aș putea să fac un clasament, dar îmi așez familia pe primul loc, fiecare a avut rolul lui pentru ceea ce însumez eu azi: tatăl meu e cel, datorită căruia am învățat să visez și să cred că tot ce îmi propun se poate concretiza, e cel mai bun prieten al meu, mama are puteri magice și uneori cred că e super erou, iar sora mea reprezintă binele universului meu.  Există artiști sau vreo tendință în modă care te inspiră în mod deosebit? Încerc să nu urmăresc tendințele tocmai pentru a nu mă inspira, în ceea ce privește artiștii, îmi plac foarte mulți, printre preferați: Egon Schiele, Frida Khalo, Jana Euler, Elsa Schiaparelli, sunt doar câțiva care îmi trec prin minte acum, lista e mult mai lungă. Cât despre inspirație o găsesc foarte ușor în jurul meu prin tot ce trăiesc și datorită tuturor celor cu care interacționez direct sau indirect.  Cum lucrează Luna Morgaciova la realizarea unei colecții și care sunt pașii efectuați ? Fiecare colecție are o individualitate aparte și nu consider că se pot aplica reguli ori pași, nu există rutină în niciuna dintre creațiile mele.  Recent ți-ai prezentat colecția toamnă/iarnă’17 la evenimentul IO Moda, organizat de Inga Ojog. Povestește-ne despre această ocazie de a promova și în R. Moldova colecția ta. Am participat la acest eveniment, fiind atrasă, inițial, de locația în care urma să se desfășoare, Castel Mimi. Nu ajunsesem în Chișinău pană la prezentare, dar am știut că voi găsi o piață interesantă. Am mulți prieteni din Republica Moldova și toți sunt foarte talentați, argument care m-a făcut să nu stau pe gânduri când m-a sunat Inga. Am propus o colecție cu impact puternic vizual, Collage à trois avec maman, prin mix-ul de țesături combinate neașteptat, colajate cu materiale printate cu tablourile mele. A fost, de altfel, pentru prima dată când am introdus accesorii create de mine, dar și pulovere împletite manual, prin intermediul cărora îmi doresc să continui frumoasele tradiții românești transpuse într-un mix fresh, contemporan. Reacția publicului, dar și interacțiunea post prezentare, m-a surprins foarte plăcut. Moldova este încă o comoară nedescoperită, artistic vorbind.  Ce planuri are Luna pe viitor? Vara aceasta vine cu un proiect de suflet în cea mai frumoasă locație de pe litoralul românesc, la Ego, în Mamaia. Voi fi acolo până în septembrie. Deschidem un boutique swimwear & beachwear, EGO x LUNA MORGACIOVA, unde veți găsi colecția Now you see me, cu care am participat în decembrie la Bucharest Fashion Week, dar și o linie creată special pentru Ego, We feed your EGO #artistically, cu ținute propuse pentru plajă și yachting. Această colaborare aduce pe litoralul românesc o premieră, printr-un concept unic, o abordare care cu siguranță va impacta, dar mai ales, va inspira. În toamnă voi pleca în Amsterdam deoarece am fost admisă la Gerrit Rietveld Academie, o universitate de artă și design cu o abordare experimentală. Este o realizare imensă pentru mine, dar și o oportunitate de a accesa o piață foarte interactivă. Moldova în Progres

\ 69


Diana Caramaci este un tânăr designer român, care dorește sa își lase amprenta în universul modei prin croiuri puternice, dar totodată feminine, care să acorde fiecărei ținute o formă de expresie și strălucire. Diana și-a început cariera de designer prin câștigarea concursului Young Designers on Stage at Bucharest Fashion Week Spring Edition 2017. În urma debutului promițător de la BFW, Diana a fost invitată să prezinte colecția cu care s-a lansat la prima ediție a Festivalului de Modă IO din Moldova, ce a avut loc la Castelul Mimi din Chișinău la începutul lunii iunie. Conceptul care stă la baza transpunerii viziunii Dianei în realitate este cea de a crea ținute care să fie purtate de femei puternice și încrezătoare. Acest lucru se reflectă și în prima colecție prezentată, “Metallic Renaissance”. Prin această colecție, a fost readusă epoca Renașterii în actualitate, urmând linia arhitecturală din acea perioadă. Totodată, colecția adaptează croiala modelelor pe linia actuală, fiind create din materiale cu structuri metalice, ce conferă o transpunere în forță dar și feminitate. Diana va păși, în continuare, și pe podiumul Feeric Fashion Week, cel mai mare festival de modă din Europa de Est, la cea de-a zecea ediție ce va avea loc in iulie 2017 la Sibiu.

70 /

Moldova în Progres


Centrul Comercial UNIC, et 3


Profile for Luigi Savoia

Moldova in progres № 22 2017  

“Moldova în Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educație și colaborare pe care le în...

Moldova in progres № 22 2017  

“Moldova în Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educație și colaborare pe care le în...

Advertisement