Page 1

Anul (VII). Nr. 33-34 - 2020 www.moldovainprogres.com

Revistă de economie, societate şi cultură Rivista di economia, società e cultura

Camera de Comerţ și Industrie a Republicii Moldova

Sub patronajul Guvernului Republicii Moldova

Expoziția națională Fabricat în Moldova, ediția a XIX-a Chișinău 2020


INTERVIU

ION

CHICU

Prim-Ministru al Republicii Moldova


Expoziția „Fabricat în Moldova” 2020, 29.01.2020 – 02.02.2020, CIE „Moldexpo” Domnule Prim - ministru, bună ziua. Vom începe de la o clarificare – cum ați defini misiunea expoziției „Fabricat în Moldova”? E o întrebare bună și la mp. Asemenea întrebări ne ajută să verificăm cât de actualizate sunt acțiunile și deciziile noastre. Fenomenul globalizării a acu zat compe ția economiei Republicii Moldova cu economiile altor state. Compe ția se simte și pe dimensiunea produselor, și pe dimensiunea pieței forței de muncă, care migrează în locurile unde sunt mai multe oportunități de angajare. Evident, compe ția se vede pe ra urile magazinelor, acolo unde produsele concurează pentru atenția și încrederea consumatorilor. Pentru a crește orice afacere trebuie să fie în stare să-și dezvolte con nuu produsele și serviciile, să fie în stare să ajungă la cumpărători, și toate astea să le ofere la un preț maximal avantajos și într-o manieră confortabilă pentru cumpărători. De asta cred că, ”Fabricat în Moldova” trebuie să devină o pla ormă, pe care producătorii autohtoni au posibilitatea să își facă văzute numele și produsele lor. Pla ormă unde pot beneficia de schimb de experiență în materie de tehnici de eficien zare a administrării afacerii, și pot cunoaște căi de promovare a produselor pe piețele internă și externă. Ar fi bine ca pla orma expoziției să aducă producătorilor autohtoni parteneri potențiali, inclusiv externi. Ce domenii a economiei cel mai mult necesită susținere în promovare? Nu aș separa necesitatea de promovare pe domenii. Merită meționat faptul că în Moldova au apărut și con nuă să apară nume cunoscute pe domenii precum industria tex lelor și industria chimică. În ul mii ani au apărut nume improtante pe sectorul tehnologiilor informaționale. De exemplu, în cadrul deplasărilor în teritoriu am cunoscut o întreprindere deosebită axată pe producerea hăinuțelor pentru copii – ”Bombonici”. Este un exemplu cât de mult poate face o familie inspirată și dedicată. Aceș oameni prac c păstrează focul vieții în localitatea lor, dar și în cele alăturate. Ei demosntrează că se poate de creat produse bune în Moldova. Acum ei sunt orientați spre export, iar noi suntem preocupați cum să simplificăm procesele de export pentru comerțul on-line. Evident, nu doar pentru ”Bombonici”, ci pentru toți producătorii care au această nevoie. Din fericire avem mai multe nume care merită apreciate precum: „Ionel”, „Iuvas”, „Casa Cristea”, „Carpeta”, „Pon ”, „Tricon”, „Viorica Cosme c”. Azi noi elaborăm și implementăm proiecte menite să determine o creștere esențială a listei producătorilor autohtoni în următorii ani. Domnule Chicu, guvernul oferă suport par cipanților la expoziție? Guvernul aplică un set de instrumente de susținere a companiilor micro, mici și mijlocii. Ministerul Economiei și Infrastructrurii, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) contribuie la

cofinanțarea parțială a cheltuielilor eligibile pentru par ciparea agenților economici la expoziție. Programele actuale oferă posibilitatea ca fiecare solicitant să fie subvenționat cu 50 % din valoarea contractului de închiriere a spațiului și cu 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, în cazul în care ambele costuri sunt de până la 4 mii lei. Dar nu aici e greul asistenței noastre. Guvernul oferă un set larg de instrumente de suport a business-ului, și vom depune eforturi să le promovăm. Îndemn părțile interesate să consulte paginile web ale MEI, și chiar să apeleze la specialiș i ministerului pentru a obține informații despre oportunitățile de asistență existente. Cum ați defini importanța sectorului industrial în contextul economiei naționale? Este o întrebare bună, vă mulțumesc că mi-ați adresat-o. Vă expun scurt opinia mea. În contextul social-economic actual, industria este creatorul de locuri de muncă stabile și cu un confort sporit, și mai e generatorul de tehnologii și inovații. Din păcate economia Republicii Molodva este insuficient de industrializată și, în prezent, în multe raioane sectorul agricol este angajatorul principal. Asta explică depopularea regiunilor. În lipsa industriilor pe piață se atestă un număr redus de oportunități de angajare, în special oportunități căutate de neri. Menționez aici că mii de neri de-ai noștri sunt angajați în cadrul celor mai mari nume din industria constructoare de mașini, în sectorul bancar, și în industria IT. Dar nu în Moldova. Acei neri ar putea lucra în Moldova și contribui la dezvoltarea economiei naționale dacă găseau aici oportunitățile de angajare potrivite. Acum zeci de mii de neri muncesc pentru economia și PIB –ul altor state. Înțelegem acest fapt și, de asta, industrializarea țării este ținta Planului de Acțiuni al Guvernului (PAG) 2020 – 2023. Sper că am reușit să răspund la întrebarea Dvs. Cum își propune Guvernul să industrializeze țara? Nu sunt ingrediente secrete. Pentru a industrializa țara trebuie să reușim să aducem în Moldova inves torii industriali mari, care acționează global. Trebuie să avem oferte pentru ei, care să includ tereneuri, acces la infrastructuri, costul resurselor energe ce și forță de muncă. Prac c în fiecare centru raional avem zone industriale, unde pe mpul soviec c actuvau fabrici și uzine. În acele zone pot fi create pla orme industriale moderne, pentru că acolo există acces la alimentarea cu energie electrică, la rețelele de apeduct și canalizare, și la drumuri. Vreau să menționez că prin crearea pla ormelor industriale de acest gen economia națională va fi integrată în lanțurile economice regionale și globale, și va deveni mai stabilă și viabilă. O problemă mare a țării în prezent este starea proastă a drumurilor naționale, care crește costurile de trasnport pentru industriași. Dar industriile sunt foarte dependente de transport atât a materiei prime, cât și a produselor finite. Acum, în Moldova industriașii consumă prea mult mp și mulți bani pentru serviciile de transpoprt.


Inves țiile masive rețeaua de drumuri naționale are misiunea de a convinge inves torii industriali să vină în Moldova, și să creeze pla orme industriale în fiecare raion a țării. Pentru a demonstra seriozitatea intențiilor noastre am elaborat PAG 2020 – 2023, ca a crea un mediu predic bil pentru inves torii potențiali. Ne propunem să demonstrăm că inves țiile în infrastructură în 2020 nu sunt accidentale. Previziunile noastre arată că, până în 2023, în infrastructurile naționale vor fi inves te cca 54 miliarde lei, în drumuri, în apeducte și canalizare, în infrastructura feroviară, în energe că, ș.a. Așa ne propunem să creăm condiții atrac ve pentru inves torii industriali, și o vom face. Domnule Premeir, Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE are impact asupra economiei naționale? Indiscutabil. Accesul la piața UE, împreună cu eforturile de a susține evoluția producătorilor noștri, au determinat o creșetere impresionantă a exproturilor din Moldova în UE. Creșterea exporturilor era imposibilă fără creșterea calității produselor noastre, și acest fapt bucură în mod deosebit. Acordul de Liber Schimb a fost un s mulent bun pentru economia noastră, dar cred că încă nu am reușit să folosim toate oportunitățile

4 /

Moldova în Progres

deschise. Avem multe de făcut pentru a diversifica economia națională. E important să înțelegem Republica Moldova este în compe ție directă cu toate statele UE, și azi oamenii pot alege ușor unde vor să trăiască. Pentru a putea păstra nerii acasă trebuie să creăm aceleași condiții de trai, și să le aducem aceiași diversitate de oportunități de angajare, care ei le găsesc în alte țări. Cred că nu există altă cale, și cred că trebuie să ne mișcăm repede. E important să depășim mul tudinea polemicilor sociale și să ne concentrăm pe modernizarea țării. Susțineți că în ul mii ani a crescut calitatea produselor autohtone? Sigur că da. Al el nu creștea exportul nostru pe piața UE. Creșterea calității a fost susținută de mai mulți factori precum tehnologizarea liniilor de producere, instruirea personalului și implementarea standardelor actuale de management a calității. Apar generații noi de ingineri și alți specialiș calificați, și cred că deja putem constata că specialitățile de inginereș sunt mai populare decât cea de jurist. E un semn bun. Le mulțumim partenerilor de dezvoltare, care au susținut producătorii noștri în procesul de implementare a standardelor de management a calității, și au ajutat mulți producători să-și elaboreze elementele de


iden tate vizuală – să construiască așa numitul brand. Tot aici voi remarca idea frumoasă „Din inimă. Branduri din Moldova”, care de asemenea a devenit o punte bună între producătorii autohtoni și cumpărători. Cum a evoluat deficitul comercial cu UE după semnarea Acordului de Liber Schimb? Evident, comerțul liber dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a favorizat mai mult economia RM. Deficitul comercial al RM cu UE s-a redus prac c în jumătate, dar cel mai important pentru noi aici este

creșterea exporturilor noastre pe piața UE. Sunt semnle bune, dar după cum am menționat mai sus – RM încă nu a valorificat potențialul Acordului cu UE. Valorificarea acestor oportunități depinde de inova vitatea și tehnologizarea producătorilor noștri. Pe aceste dimensiuni trebuie să insistăm în următorii ani. În dialogul nostru cu producătorii autohtoni vom aborda câteva întrebări: ”ce putem face pentru a dubla cifra de afaceri?”, ”ce putem face pentru a crește salariile cu 50%?” și ”ce putem face pentru a crește numărul de locuri de muncă?”. Nu neapărat vom găsi soluții în fiecare caz, dar contează să începem să gândim împreună în aceiași direcție.

Moldova în Progres

\ 5


SERGIU

HAREA

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova


S mați Domni, S mate Doamne, Cu o deosebită onoare, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) vă salută cordial și vă prezintă par cipanții celei de-a XIX-a ediție a Expoziției Naționale ,,Fabricat în Moldova”, proiect care an de an întrunește companii ce se impun prin perseverență, ambiție și mult curaj. Expoziția ,,Fabricat în Moldova” a fost lansată în 2001 și a fost concepută pentru unificarea forțelor reprezentanților administrației publice, comunității de afaceri și organizațiilor obșteș în vederea susținerii producătorului și prestatorului de produse și servicii din țara noastră. ,,Fabricat în Moldova” este evenimentul de augur cu care debutează programul fiecărui an expozițional în Republica Moldova. Scopul principal al expoziției este de a susține producătorii autohtoni, a promova produsele compe ve pe piața internă și externă, a atrage inves ții, precum și a intensifica dialogul publicprivat. Prin organizarea acestui eveniment, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova își propune să prezinte și să promoveze noile tehnologii, produse și servicii; să creeze premise pentru găsirea partenerilor de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare; să intensifice schimbul de experiență și bune prac ci, dar și să intensifice fluxul inves țional în țara noastră. De-a lungul celor 18 ediții, în cadrul expoziției au avut loc cele mai importante și de mare anvergură evenimente, ce au primit un feedback pozi v din partea producătorilor autohtoni și au fost pe larg media zate. La expoziție au luat parte peste 4500 de antreprenori autohtoni din toate regiunile republicii. Interesul sporit a fost manifestat și din partea vizitatorilor, numărul cărora a depășit sute de mii. În acest sens, în vederea promovării calității produselor autohtone, ediția din acest an se desfășoară sub sloganul: ,,Acasă! Autohton! Auten c!”. În cadrul evenimentului, are loc schimbul de informații și experiență între producători, comercianți, prestatori de servicii, se realizează interacțiunea directă cu consumatorii și drept rezultat, se eficien zează ac vitățile economice, inclusiv prin lansarea și experimentarea pe piață a unor produse/servicii inova ve. Grație reușitelor remarcabile înregistrate pe parcursul anilor, par cipanții pot fi numiți, pe bună dreptate, generatori ai dezvoltării mediului de afaceri autohton, promotori ai succesului, într-un cuvânt- pilonii de bază ai economiei Republicii Moldova. La baza rezultatelor frumoase, stă efortul și munca depusă pe parcursul anilor de ac vitate. Par ciparea unui număr de peste 4500 de companii pe parcursul anilor, confirmă dorința și ambiția companiilor de a se afirma pe plan național și de a pătrunde pe cel internațional, de a-și contura reușitele în domeniul promovării mărcilor/brandurilor și managementului calității, demonstrând încrederea pe care o manifestă față de această expoziție eficace, care le este pusă la dispoziție an de an. La final, vă îndemn să vă delectați cu informații u le despre cea mai mare Expoziție Națională ,,Fabricat în Moldova” și despre par cipanții acesteia, să valorificați și să vă mândriți cu rezultatele acestora, să le susțineți iniția vele frumoase și să fiți încrezuți că prin efortul nostru comun creăm o imagine pozi vă a acestui stat, contribuind as el la promovarea Republicii Moldova dincolo de hotare.

Moldova în Progres

\ 7


Deschis ĂŽn toamna anului 2019, Hotel Ambassador reprezintă o creaČ›ie de armonie Č™i confort, fiind menit să le ofere oaspeČ›ilor săi intimitate Č™i deplină libertate. O bijuterie arhitecturală ĂŽn stil eclectic cu tendinČ›e de modern ce Č›ine să amintească de perioada cea mai frumoasă din istoria ChiČ™inăului. ĂŽntr-o atmosferă de rafinament, eleganĹŁÄƒ ÉL FRQIRUW +RWHO Ambassador garantează R ÉHGHUH GH QHXLWDW DW¤W SHQWUX WXULÉWLL care cautăXQPRPHQWGHUHOD[DUHF¤WÉLSHQWUXRDVSHĹŁii aflaĹŁi ĂŽntr-o călătorie de afaceri.  $PSODVDW°QFHQWUXOLVWRULFDO&KLÉLQăului, hotelul oferă acces rapid căWUH FHQWUXO GH DIDFHUL DO RUDÉXOXL GDU ÉL OD SULQFLSDOHOH atracĹŁii turistice Č™i puncte de interes. Hotelul Ambassador dispune de camere dotate cu facilitÄƒĹŁi moderne, cum ar fi: mobilier din lemn ĂŽn stil clasic, saltele ortopedice Premium, perne antialergice, lenjerie de pat din bumbac pur, draperii blackout, instalaĹŁii de climatizare, internet Wi-Fi de mare viteză, Smart LED TV 4K, telefon. Băile sunt echipate cu sisteme de duČ™ RainShower cu baterii termostat, uscător de păr, halate Č™i papuci de baie, kituri cosmetice de lux. Pentru clienĹŁii care duc un mod de viaĹŁÄƒ activ, punem la dispoziĹŁie o sală de sport, iar pentru un sejur Č™i mai plăcut, puteĹŁi avea parte de un masaj relaxant. ĂŽn restaurantul nostru aveĹŁi posibilitatea să savuraĹŁi un mic GHMXQ ERJDW ÉL Vănătos dar Č™i alte bucate alese din bucătaria tradiČ›ională Č™i europeană, asortate cu cele mai alese vinuri ale Moldovei. Barul din lobby-ul hotelului ofera o varietate de băuturi calde ÉLUHFLFRFNWDLOXULGHOLFLRDVHÉLRJDPă largă de băuturi alcoolice. Hotelul dispune Č™i de o sală de conferinĹŁe dotată cu echipament performant. Aceasta este perfectă pentru organizarea prezentărilor, interviurilor sau a programelor de training. Echipa noastră vă va oferi toată asistenČ›a necesară pentru un eveniment de succes.

Pentru informaČ›ii Č™i rezervări: Tel: +373 22 22 56 56 GSM: +373 60 88 80 88 E-mail: info@ambassador.md www.ambassador.md

str. A. Č˜ciusev 52/1 MD 2012 ChiČ™inău Republica Moldova


GRUPUL EDITORIAL MORENEWS -

OPORTUNITATEA UNICÃ PENTRU A-ÞI PROMOVA AFACEREA ÎN ITALIA, A AJUNS ÐI ÎN MOLDOVA

G

rupul Editorial Morenews este astăzi cel mai mare grup editorial online privat din Italia după media de locuitori/cititori. O audiență de peste 680.000 de cititori pe zi, peste 20 de ziare online provinciale din Piemont, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Montecarlo și Riviera Franceză și 26 de milioane de pagini vizitate de utilizatori în fiecare lună sunt cartea de vizită a companiei.

Calea dinamică pe care a urmat-o conducerea grupului pentru a atinge cea mai râvnită poziție din sectorul editorial a început în același an în care Internetul a intrat în casele italienilor: 1997. O nouă eră din punct de vedere mediatic, care a deschis și un nou mediu pentru economie, care a crescut mână în mână cu provocarea dintre hâr e și online.

12 /

Moldova în Progres


Într-un sfert de secol, Morenews a construit, pagină cu pagină, primele ziare online „în stilul anilor 2000”, începând de la pionierul SanremoNews.it (www.sanremonews. it), astăzi printre primele 10 ziare online locale din Italia care trec prin SavonaNews. it (www.savonanews.it), citată în cărți și emisiuni de televiziune pentru a ajunge la TargatoCn.it (www.targatocn.it) și cel mai iubit de Facebook în toată regiunea Piemonte MontecarloNews.it (www.montecarlonews.it) – ziarul comunității italiene din Principatul Monaco și Riviera Franceză. Astăzi, Grupul poate conta pe peste 2 milioane de utilizatori lunar și în jur de 530 de mii de utilizatori lunari noi: cifre la care a ajuns compania al cărei leitmotiv permanent este „Cine nu iese în evidență, moare”. Un format care a crescut de-a lungul anilor știind să câștige, titlu după titlu, afecțiunea și încrederea cititorilor și clienților; un format în care, după cum ar spune Paul Watzlawick „Nu poate să nu fie comunicat”. Compania s-a concentrat mereu pe formarea continuă a personalului său, în special personalul jurnalistic și tehnic, pentru a oferi servicii inovatoare care pot marca dezvoltarea activității editoriale în arealul în care operează. O rețea puternică de vânzări susține cu activități comerciale importante dezvoltarea continuă cu resurse economice proprii, reușind să obțină rezultate prestigioase în timp redus. De câțiva ani, grupul editorial dezvoltă, de asemenea, unele afaceri externe, cu prezență în Franța, Marea Britanie, România, precum și, recent, în Republica Moldova. În statele străine, revistele au ca teme de bază turismul, afacerile și cultura, pentru a genera relații între state și noi oportunități de dezvoltare. Pentru informații suplimentare despre cum puteți lua legătura cu reprezentanța grupului editorial MoreNews în Moldova, puteți contacta numărul de telefon (+373) 79 950 779 sau la adresa de e-mail: savoia.moldova@gmail.com.

Moldova în Progres

\ 13


Ремесло, возведённое в степень искусства... Одежда, какой больше нигде не найти... Несмотря на технологический прогресс, изготовление мужской одежды традиционным способом остаётся высоко востребованной работой. Персонализация и комфорт остаются основными требованиями к одежде, отсюда необходимость для каждого мужчины создавать себе уникальный образ. В частности костюм требует профессионального подхода, особенно когда речь идёт об особенностях фигуры и конформации. Секреты накопленные за много лет работы, известных мастеров , держится в таине, и лишь немногим они становится доступными чтобы создать уникальные и качественные костюмы. Имея особый вкус и международный профессиональный опыт, портной Петер Портман предлагает инновационные решения в создание пошиве современного костюма, что дает владельцам ощущение абсолютного комфорта в классической одежды.

Tel.: (+373) 60 136 026


Moldova în Progres este prima platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educație pe care le întrunește Republica Moldova în drumul european. Partner media al Camerei de Comerț Italo-Moldava ACIM din Chișinău și al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Moldova în Progres are în calitate de cititori o comunitate de oameni cu un înalt nivel social și pregătire profesională, deschizând astfel calea spre colaborări profitabile între companii din Republica Moldova și cele din Italia. Datorită acestor fructuoase colaborări, a participat la expoziția mondială EXPO Milano 2015, cu două numere speciale, unde a prezentat brand-ul presei din Republica Moldova. Este înregistrat la AGEPI cu numărul de marcă 29252. În anul 2017 Moldova în Progres împlinit 5 ani de activitate și, cu această ocazie a organizat la Chișinău șase zile de reprize cu jurnalistul Franco Perdichizzi de la postul de televiziune OndaTV din Sicilia. În acest context, au fost realizate zece episoade de promovare a potențialului Republicii Moldova care au fost televizate pe parcursul mai multor luni ale anului 2018. In 2018 Moldova în Progres a fost printre câștigătorii premiului mare (Mercuriul de Aur), la categoria Servicii editoriale, în concursul „Marca comercială a anului 2017”, organizat de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Principalele domenii reflectate sunt: Diplomație, Economie, Societate, Artă, Cultură, Turism, Diaspora. Distribuire: Moldova în Progres beneficiază de o distribuire strategică și selectată. Regăsim publicația în Diaspora moldovenească din Europa și, în special, în Italia, în instituțiile guvernamentale, structurile publice și private din Republica Moldova. Revista poate fi găsita în cadrul misiunilor diplomatice în Republica Moldova și cele ale Republicii Moldova în alte țări. În prezent, putem număra circa 1500 de puncte de distribuție. În plus, distribuim revista în cadrul evenimentelor și târgurilor care sunt organizate în Republica Moldova și peste hotarele ei.

© Moldova in Progres Str. Pușkin, 22, Of. 521 A, Chişinău, Republica Moldova (+373) 799 50 779 moldovainprogres@gmail.com www.moldovainprogres.com Moldova in Progres @Moldova_Progres moldovainprogres Moldova în Progres

\ 15


associato a

Camera di Commercio Italo-Moldava, ACIM

Via Tighina 49/3, u.34 Chisinau, MD-2001, R. Moldova tel.: (+373) 22 929 005; (+373) 68 477 002 e-mail: info@cameraitalomoldava.it www.cameraitalomoldava.it


/ŶƚƌͲƵŶĮƕŝĞƌƚĞdžƚ͕ƟƉƵůĚĞĚĂƚĞĞƐƚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞdžƉůŝĐŝƚĐĂĮŝŶĚƚĞdžƚƵůŶĞĨŽƌŵĂƚĂƚ͘KƌŐĂŶŝnjĂƌĞĂƵŶƵŝĂƐƞĞů ĚĞĮƕŝĞƌĞƐƚĞƉĞƌąŶĚƵƌŝ;ĐĂƌĞƐĞŐĞŶĞƌĞĂnjĉůĂĂƉĉƐĂƌĞĂƚĂƐƚĞŝŶƚĞƌͬZĞƚƵƌŶͿ͕ĮĞĐĂƌĞƌąŶĚĚĞƚĞdžƚĮŝŶĚĚĞůŝŵŝƚĂƚĚĞ ƵŶƵůƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĐĂƌĂĐƚĞƌĞĚĞƐĨąƌƕŝƚĚĞƌąŶĚ;ĐĂƌĂĐƚĞƌĞK>Ϳ͘ĐĞƐƚĞĂĚŝĨĞƌĉŠŶĨƵŶĐƜŝĞĚĞƐŝƐƚĞŵƵůĚĞŽƉĞƌĂƌĞ ĨŽůŽƐŝƚƉĞŶƚƌƵĐƌĞĂƌĞĂƕŝĞĚŝƚĂƌĞĂĮƕŝĞƌƵůƵŝ͘ƐƞĞů͕tŝŶĚŽǁƐĨŽůŽƐĞƕƚĞĚŽƵĉĐĂƌĂĐƚĞƌĞĚĞĐŽŶƚƌŽů;^//ϭϯƵƌŵĂƚĚĞ ^//ϭϬ͕ƐĂƵ͕ŵĂŝƐĐƵƌƚZн>&ͿƉĞŶƚƌƵĂƐĞŵŶĂůŝnjĂƐĨąƌƕŝƚƵůƵŶĞŝůŝŶŝŝĚĞƚĞdžƚ͕ƉĞĐąŶĚƐŝƐƚĞŵĞůĞƟƉhE/y;ŝŶĐůƵnjąŶĚ ĂŝĐŝƕŝ>ŝŶƵdžƕŝ DĂĐK^yͿĨŽůŽƐĞƐĐŶƵŵĂŝĐĂƌĂĐƚĞƌƵů>&͕ŝĂƌƐŝƐƚĞŵĞůĞDĂĐK^ƉƌĞͲhŶŝdž;ǀĞƌƐŝƵŶŝůĞϵƐĂƵŵĂŝǀĞĐŚŝͿ͕ĨŽůŽƐĞƐĐĚŽĂƌ ĐĂƌĂĐƚĞƌƵůZ͘Ɛƚĉnjŝ͕ŵĂũŽƌŝƚĂƚĞĂƐŝƐƚĞŵĞůŽƌƕŝĞĚŝƚŽĂƌĞůŽƌĚĞƚĞdžƚƐƵŶƚƉĞƌĨĞĐƚĐĂƉĂďŝůĞƐĉƐĞĨŽůŽƐĞĂƐĐĉƕŝƐĉĐŽŶǀĞƌƚĞĂƐĐĉĂƵƚŽŵĂƚĮƕŝĞƌĞůĞƚĞdžƚŠŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐĞĂƌŚŝƚĞĐƚƵƌŝ͘KĞdžĐĞƉƜŝĞŶŽƚĂďŝůĉŠŶĂĐĞƐƚƐĞŶƐĞƐƚĞ͕ŠŶƐĉ͕ĞĚŝƚŽƌƵůEŽƚĞƉĂĚ͕ ĐĂƌĞ͕ŠŶĐĂnjƵůŠŶĐĂƌĞĞƐƚĞƉƵƐƐĉĚĞƐĐŚŝĚĉƵŶĮƕŝĞƌƚĞdžƚŐĞŶĞƌĂƚƉĞŽĂůƚĉƉůĂƞŽƌŵĉ͕ǀĂĂĮƕĂĐĂƌĂĐƚĞƌƵůĚĞĐŽŶƚƌŽů>& ƐĂƵZĚƵƉĉĮĞĐĂƌĞƌąŶĚ͕ŶĞŠŵƉĉƌƜŝŶĚƚĞdžƚƵůŠŶƌąŶĚƵƌŝ͘

ŽĚŝĮĐĂƌĞĂĮƕŝĞƌĞůŽƌƚĞdžƚƐĞĨĂĐĞŠŶŐĞŶĞƌĂůŽƌŝŠŶ^//͕ŽƌŝŠŶhŶŝĐŽĚĞ;ƐƚĂŶĚĂƌĚƵůhd&Ͳϴ͕ĐŽŵƉĂƟďŝůŝŶǀĞƌƐĐƵ^//Ϳ ƉĞƌŵŝƜąŶĚŽƉŽƌƚĂďŝůŝƚĂƚĞƌŝĚŝĐĂƚĉŠŶƚƌĞĚŝǀĞƌƐĞƟƉƵƌŝĚĞƐŝƐƚĞŵĞ͘

t.: 022 000 000

I

www.dom.md

I

e-mail:dom@gmail.com

Vinzare apartamente, case, terenuri si spa i comerciale. Adresa: Chisinau, str Soseaua Balcani 3A tel: (+373) 78 233 334

Web: www.domsolu ons.md e-mail: dome.md.info@gmail.com


VEACESLAV

ENI

Directorul general Termoelectrica S.A.

SISTEMUL CENTRALIZAT ESTE CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE DE TERMOFICARE


Dle Eni, în 4 ani de ac vitate, prac c, ați reușit să salvați sistemul centralizat de termoficare din mun. Chișinău. Cum v-a reușit acest lucru? Prin consolidarea eforturilor, multă muncă, dedicație și desigur, datorită susținerii partenerilor de dezvoltare și a unei echipe profesioniste și consolidate cu care mă mândresc! Cum și când a început ac vitatea Dvs. în sistemul termoenerge c din mun. Chișinău și prin ce transformări a trecut acesta din acel moment? M-am alăturat echipei cu 13 ani în urmă în cadrul fostei companii Termocom. În tot acest răs mp am avansat treptat în carieră, inițial în calitate de Șef al Secției juridice, ulterior de Director comercial adjunct, începând cu 21 iunie 2012 am fost numit în calitate de Administrator al insolvabilității S.A. ,,Termocom” în procedura planului, iar în 18 mar e 2014 de Lichidator al S.A. ,,Termocom” în procedura falimentului. As el, am reușit să cunosc în detaliu problemele cu care se confruntă sistemul termoenerge c - de la lipsa de inves ții și probleme financiare, până la debranșări masive și probleme de calitate. Așadar, în anul 2015 – când am devenit director general al noii întreprinderi Termoelectrica S.A. am avut o viziune clară și obiec ve de dezvoltare bine stabilite, care au pornit de la faptul că am pus în prim plan consumatorul și dezvoltarea întreprinderii, as el încât să preluăm modelele termoficării centralizate ale celor mai dezvoltate orașe ale lumii, demonstrând că se poate. Anume în anul 2015 a început o nouă filă din istoria Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din mun. Chișinău, iar în cei patru ani de ac vitate, prin proiectele implementate, Termoelectrica pune accent pe servicii de calitate, siguranța consumatorilor și performanță. Care sunt cele mai importante rezultate cu care se poate mândri Termoelectrica în 4 ani de ac vitate? Ne-a reușit să implementăm un șir de proiecte de modernizare atât a capacității de producere, cât și de distribuție a energiei termice. Cele mai importante sunt: reabilitarea a peste 130 de km de conducte termice, modernizarea a 7 stații de pompare, reconstrucția blocului energe c Nr.1, CET Sursa I. Am instalat cca 500 de Puncte Termice Individuale (PTI) și promovăm intens soluția Încălzirii Centralizate Autonome (Distribuția pe orizontală și PTI) etc.

Totodată, am simplificat procedura de conectare și deconectare a încălzirii în bloc, iar datorită unor lucrări fără precedent la infrastructura de producere și distribuție, putem asigura consumatorii din mun. Chișinău cu apă caldă non-stop, fără întrerupere în perioada de vară. Datorită îmbunătățirii calității serviciului și focusării pe necesitățile consumatorului, în fiecare an conectăm noi obiec ve la sistemul centralizat, iar numărul celor care solicită debranșări este tot mai mic. Ce vă diferențiază? Care sunt cele mai puternice valori și servicii ale companiei? Con nuitatea și siguranța serviciilor prestate sunt pe primul loc. Depunem eforturi considerabile pentru ca să ajungem în fiecare casă cu servicii bune, as el încât clienții noștri să fie mulțumiți de calitatea lor. Am fugit de la un șir de deprinderi istorice, cum ar fi – stoparea sursei de producere pe mp de vară. Am fugit de la termenul de început și sfârșit de sezon de încălzire. Livrăm energie în regim non stop, 365 de zile în an. Nu ne este frică să implementăm proiecte îndrăznețe – cum ar fi soluția Încălzirii Autonome, la sistemul centralizat. Oricât de fantas c nu ar părea, dar cu Termoelectrica și la sistemul centralizat poți avea propriul contor, poți fi independent de vecin și îți poți regla individual temperatura - cca 50 de blocuri loca ve beneficiază de un as el de sistem de asigurare cu energie termică. Care sunt principalele calități necesare pentru a conduce o as el de ins tuție ca Termoelectrica? Trebuie să fii pasionat și să iubești ceea ce faci, iar acest lucru este valabil pentru orice profesie. Doar prin pasiune, entuziasm și tenacitate – în timp, reușești să îți îndeplinești obiectivele. Ce face în mpul liber Veaceslav Eni? Timpul liber îl pot asocia doar cu familia: ea mă încarcă cu energie și liniște sufletească. Ce așteptări aveți de la anul 2020? Anul 2020 va fi un an foarte ac v. Avem un șir de proiecte și un plan de modernizări și reabilitări – atât a capacităților de producere, cât și de modernizare a infrastructurii de distribuție a energiei termice. Suntem în proces de conectare și reconectare a unui șir de consumatori noi. Totodată, suntem ac v implicați în realizarea, de comun cu partenerii noștri de dezvoltare, a unui studiu de fezabilitate privind noi proiecte de dezvoltare, printre care construcția unui CET nou.

Moldova în Progres

\ 19


Zona Economică Liberă

„Ungheni-Business”

Z

ona Economică Liberă „Ungheni-Business” are o așezare geografică favorabilă, fiind amplasată la hotar cu Uniunea Europeană, fiind una prosperă și atrac vă pentru potențiali inves tori. ZEL „Ungheni-Business” are cea mai mare varietate de produse fabricate în raport cu celelalte zone libere din țară, ca de exemplu: covoare, fire de lână și sinte ce, mobilă, ar cole de îmbrăcăminte, încălțăminte, lacuri și vopsele pentru autovehicule, cabluri și cablaje electronice/electrice, echipamente pentru automobile. Cel mai mare proiect inves țional de succes realizat în zona liberă este LEAR CORPORATION, lider mondial în dezvoltarea și producerea scaunelor de performanță și lux pentru automobile, precum și dezvoltarea și producerea sistemelor electrice de distribuție, sisteme de conexiune și electronică integrată pentru automobile. Fabricile companiei Lear sunt amplasate în 39 de țări, în 261 de locații, unde ac vează circa 161 000 de angajați. Lear Corpora on a devenit rezident în 2010, cu genul de ac vitate producerea de echipamente pentru autovehicule. Clienții Lear Ungheni sunt: Daimler, Porsche și Audi. SA „COVOARE-UNGHENI” - cel mai mare producător de covoare din Europa de Vest (pe piața internațională cunoscută sub brandul Moldabela), este rezident al zonei libere din anul 2004. Covoarele sunt produse pe categorii în dependență de s l și calitate, conform unei game variate de culori, fiind țesute atât din fir sintetic, cât și din lână (100% din Noua Zeelandă). Covoarele fabricate corespund standardelor internaționale, fiind comercializate în mai multe țări din Europa, în SUA și Japonia. ÎM „EURO YARNS” SRL este o companie cu capital moldo-belgian-francez, rezident al zonei libere din anul 2011, fiind unica companie din Republica Moldova, care produce fire sinte ce prin metoda de extrudare. Firul sinte c este comercializat în țările UE (Olanda, Belgia, Bulgaria, Polonia), CSI (Federația Rusă, Republica Belarus), dar și Maroc. Materia primă este de înaltă calitate fiind importată din Egipt, Israel, Arabia Saudită, Turcia și Germania. SRL „SOCLEMO” este rezident din 2010, cu genul de ac vitate producerea mobilei din lemn masiv și a obiectelor de mplărie. Producția fabricată este comercializată în Republica Moldova, România și Federația Rusă. Compania produce tot asor mentul de mobilier pentru locuință, birou și hoteluri,

20 / Moldova în Progres


precum și uși din lemn, oferind un termen de garanție de 50 de ani, folosind lemn de calitate premium și un design exclusiv. ÎCS „LONES-MOL” SRL este o companie din Italia, rezident din 2006, cu genul de ac vitate fabricarea încălțămintei, și anume este vorba de încălțămintea ortopedică, comercializată sub brandul Fly Flot în Italia. SRL „LESTRIS” este rezident din 2004, este unica companie din țară cu genul de acvitate fabricarea vopselelor, lacurilor și a produselor adiacente pentru autovehicule. În ac vitatea de producere compania folosește materia primă din Germania, Olanda, Austria, Belgia, SUA, producția fabricată fiind exportată în Israel, Polonia și țările CSI (Federația Rusă, Ucraina). „CABLING INTEGRATION SYSTEM” SRL este o companie cu capital francez, rezident din 2017, genul de ac vitate desfășurat fiind fabricarea cablurilor și cablajelor electronice/electrice. Este o întreprindere fiică a firmei „Cablage Connec que Europeen”, membră a grupului industrial francez „SOFIMECA”. În zona liberă Ungheni se produc cablaje pentru ascensoare și boilere. „ALPHA OMEGA CONFEXIM” SRL este o companie cu capital din Cipru, rezident din 2018, genul de ac vitate desfășurat fiind producerea ar colelor de îmbrăcăminte. Rezidentul produce haine de brand (Coast, Oasis, River Island, Debenhams, John Lewis, Marks & Spencer etc.), care sunt exportate în Marea Britanie. Compania folosește cele mai noi tehnologii în materie de producție de îmbrăcăminte de calitate superioară pentru femei. Produsele fabricate în ZEL „Ungheni-Business” corespund standardelor de calitate și merită a fi prezente pe piețele diferitor țări ale lumii. Pentru mai multe detalii, contactați Administrația și rezidenții zonei libere, datele de contact pot fi găsite pe site-ul www.freezone-ungheni.md

Moldova în Progres

\ 21


ALEXANDRU

BORDEA

Business trainer, antreprenor cu 14 ani de experiență în domeniul instruirilor. Fondatorul companiilor Evenda, Bridge și cofondator Angry Business. 22 /

Moldova în Progres


Alexandru Bordea: “Funcția statului a fost îndeplinită atunci când a oferit fiecărui cetățean posibilitatea să facă grădiniță, gimnaziu sau liceu. Mai departe, fiecare merge pe cont propriu. Dezvoltarea personală ține direct de motivația omului de a crește.”

Cum a evoluat educația non-formală în Republica Moldova în ultimii 10 ani? Dacă acum un deceniu la utilizarea cuvântului trening, o bună parte din interlocutori putea să întrebe despre ce tip de sport este vorba, astăzi acest termen se asociază clar cu instruirile. Este evident faptul că într-o criză de personal pe piața muncii, tot mai multe companii și instituții caută să-și motiveze și să crească angajații prin instruirile neformale. Care sunt provocările în educație? Întâi de toate lipsa unei viziuni și înțelegeri din partea top managementului asupra faptului cât de mult poate crește eficiența fiecărui angajat dacă acesta este instruit. Dar, dacă și au decis să investească în dezvoltarea lui, au prea multe așteptări după o singură instruire. O altă provocare presupune ca fiecare companie sau instituție să-și planifice un buget pentru instruiri la început de an, exact cum o fac cu cheltuielile pe marketing sau alte domenii. Care sunt tendințele în business pe acest segment? Astăzi, atât în business cât și în instituțiile statului, primii care se auto-dezvoltă sunt proprietarii sau directorii. Cu alte cuvinte, cei mai interesați și sunt cei care investesc în dezvoltarea personală și profesională, inclusiv din propriul buzunar. Și acest fapt este de apreciat. Dar se observă cum aceste instruiri coboară și în jos pe structuri. Deci, șefii au înțeles că cei din prima linie au la fel de multă nevoie de instruire, ei fiind primii care contactează cu clientul. Cum privesc instituțiile statului educația non-formală? Sceptic. Până la prima interacțiune, după care majoritatea din participanți pleacă plini de entuziasm și energie, cu o dorință de schimbare. În lipsa unor practici de instruiri neformale în majoritatea instituțiilor statului, cei prezenți pentru prima dată au nevoie de timp și convingere că aceste instruiri sunt în beneficiul lor. Ce oferă acest tip de instruiri și de ce apelează companiile și instituțiile statului la ele? Oferă în primul rând cunoștințe și abilități, iar acestea, odată implementate oferă o creștere a eficienței și a rezultatelor. Companiile, fiind într-o concurență acerbă nu doar pentru clienți, dar și pentru angajați, înțeleg că cunoștințele cu care a venit angajatul de pe băncile facultății nu mai sunt suficiente. Care sunt instituțiile care deja au beneficiat de acest instruiri? În ultimii 10 ani am instruit peste 20.000 de persoane. Vorbim aici despre angajați din peste 500 de companii, organizații non-guvernamentale și instituții de stat, cum ar fi: Parlamentul, Guvernul cu aproape toate ministerele, dar și primării din toată țara. Care sunt subiectele solicitate mai frecvent? În primul rând avem solicitări pe segmentul comunicării eficiente și tema liderismului. Bineînțeles, vânzările și marketingul, îndeosebi în companiile private, sunt la ordinea zile ca subiecte. Or, majoritatea directorilor cred că anume aceste teme ar crește rezultatele în cel mai scurt timp. Susține cumva statul domeniul instruirilor neformale? Funcția statului a fost îndeplinită atunci când a oferit fiecărui cetățean posibilitatea să facă grădiniță, gimnaziu sau liceu. Mai departe, fiecare merge pe cont propriu. Dezvoltarea personală ține direct de motivația omului de a crește. Există o temere că unii angajați după ce sunt instruiți pot să plece? Da, însă există un foarte bun gând legat de acest aspect: Mai bine bun și să plece, decât rău și să rămână. Dacă crezi că te costă mult un profesionist, e pentru că nu știi cât te poate costa la final un incompetent.

Moldova în Progres

\ 23


Fabrica „LUMINALED”, prezentul și viitorul iluminatului într-un ShowRoom imens din Capitală Un ShowRoom de 2.000 de metri pătrați de corpuri de iluminat, surse de iluminat cu LED, instrumente electrice, scule manuale, cabluri electrice și articole de decor. Toate aceste soluții ingenioase și elegante de iluminat le găsiți, într-o ambianță călduroasă și primitoare, la Fabrica "LuminaLed" din sectorul Ciocana al Capitalei, care și-a deschis ușile recent. Compania „NAVARH BTB” SRL, care a lansat în toamna anului 2019 Fabrica ”LuminaLed” activează pe piața internă ca producător a surselor de iluminat cu LED și anume: becuri LED, tuburi LED, panouri LED, corpuri LED, dar și ca distribuitor a cablurilor electrice înregistrate cu marca proprie „TopKab”.

Scopul lansării proiectului Fabrica ”LuminaLed” este producerea și promovarea celor mai eficiente și inovatoare surse de iluminat cu LED pe teritoriul Republicii Moldova. Paralel compania a lansat importul unei game vaste de cabluri din cupru, începând cu conductoare unifilare, multifilare, cordoane plate cu izolație și cabluri de energie cu izolație și manta din PVC. Fabrica are o suprafață totală de 6.500 m², dintre care: - 4.500 m² sunt preconizate pentru spații de depozitare și producere, dintre care: 200 m² sunt menite pentru laborator și 200 m² pentru oficii; - 2.000 m² sunt destinate ShowRoom-ului „LuminaLed”, unde sunt expuse produsele proprii, marfa de import, dar și a furnizorilor interni; - parcare cu capacitatea de până la 100 de locuri. „Suntem o echipă tânără și dorim să fim compe vi atât pentru piața internă, cât și pentru comerțul extern. Punem accent pe strategii de dezvoltare și îmbunătățirea performanțelor fabricii noastre pe termen lung, oferind produse și servicii de calitate”, afirmă reprezentanții „NAVARH BTB” SRL. În prezent, Fabrica ”LuminaLed” produce o gamă variată a surselor de iluminat cu LED preconizate pentru interior, exterior, spații industriale și comerciale, fiind într-un pas cu noile tendințe și tehnologii în domeniul iluminatului LED. Compania are ca obiectiv extinderea sortimentului produselor proprii, motiv pentru care este în căutare de materie primă și își dorește o colaborare eficientă cu furnizorii din Europa. „Ne-am propus să dezvoltăm acestă afacere în Moldova, deoarece LED-urile reprezintă prezentul și viitorul iluminării”, mai spun reprezentanții companiei. Fabrica „LuminaLed” pune accent pe calitate, motiv din care a achiziționat un laborator modern unde pot fi testate produsele finale în conformitate cu toate normele și standardele Uniunii Europene în demeniul energetic. Nu în ultimul rând, Fabrica deține de un utilaj performant și o echipă de angajați, cărora vrea să le ofere posibilitatea și condițiile de dezvoltare profesională continuă. „Datorită aportului comun, dar și a proceselor respectate cu exactitate și strictețe, avem drept scop obținerea produselor finite calitative, eficiente și accesibile tuturor”, este dezideratul companiei.
C

el mai bine o companie este reprezentată de produsele sale – este exact fraza care caracterizează compania noastră, iar aprecierea nu ne aparČ›ine nouă, ci clienČ›ilor cu care lucrăm deja de mai bine de 10 ani, mai exact din 2008. Acum mai bine de un deceniu, ne-am asumat misiunea deloc uČ™oară de a deschide un nou segment de piaČ›Äƒ ĂŽn Republica Moldova – cel de producere a dezinfectanĹŁilor Č™i soluČ›iilor profesioniste des nate curÄƒČ›eniei. De-a lungul anilor, am reuČ™it să ne impunem pe acest segment, fiind Č™i până acum unicul producător autohton de dezinfectanČ›i (pentru instrumente, dispozi ve medicale Č™i suprafeČ›e). Ne bucurăm de faptul că produsele noastre sunt folosite pe larg de ins tuČ›iile de stat Ĺ&#x;i cele private din as el de domenii ca medical Č™i industrial, de diverse colec vitÄƒČ›i, asigurând, totodată, Č™i necesitÄƒČ›ile sectorului casnic. Pentru noi a devenit o legitate să inves m ĂŽn permanenČ›Äƒ ĂŽn noi Č™i noi produse Č™i ĂŽn tehnologiile avansate. Aceasta ne permite să facem faČ›Äƒ celor mai diverse exigenČ›e ale consumatorilor Č™i să fim la ĂŽnălČ›imea scopului pe care ni l-am propus dintotdeauna - de a furniza produse de calitate pentru ĂŽmbunătÄƒĹŁirea calitÄƒĹŁii vieĹŁii consumatorilor. Originalitatea Č™i calitatea produselor noastre este recunoscută prin obČ›inerea cer ficatului de management al calitÄƒČ›ii ISO 9001 : 2008 Č™i ISO 9001 : 2015. Inves nd ĂŽn diversificarea gamei de produse Č™i ĂŽn asigurarea calitÄƒČ›ii acestora, am depÄƒČ™it deja numărul de 100 de produse proprii. O adevărată revoluČ›ie ĂŽn domeniu am produs ĂŽn anul 2012, prin lansarea pe piaČ›Äƒ a unei noi linii de produse „Fammy Homeâ€? (detergenĹŁi de uz casnic). Această linie e des nată consumului larg. De asemenea, ne mândrim că suntem unul dintre puČ›inii producători de detergenĹŁi lichizi profesionali – linia ,,Fammy Professionalâ€?, des nată segmentului HoReCa. Aceasta include toate domeniile de u lizare. ĂŽntreaga gamă de produse ce poartă marca noastră poate fi personalizată sub aspectul culorii, parfumului, concentraČ›iei etc. De asemenea, merită menČ›ionat Č™i faptul că toate produsele pe care le comercializăm sunt avizate de AgenČ›ia Medicamentului Č™i Dispozi velor Medicale, AgenĹŁia NaĹŁională pentru Sănătate Publică Č™i Centru de Metrologie Aplicată Č™i Cer ficare. Controalele interne Č™i cele externe, efectuate periodic de autoritÄƒČ›ile din domeniu, de fiecare dată scot ĂŽn evidenČ›Äƒ faptul că acele calitÄƒĹŁi declarate ale produsele noastre sunt reale, ceea ce denotă enormul respect pe care-l purtăm consumatorilor ce preferă marca noastră. De-a lungul anilor, ne-am ĂŽnvrednicit Č™i de premii relevante, cum ar fi Medalia de aur la marca „FAMMYâ€? sau Mercuriul de aur la marca „Chemixâ€? Pentru noi calitatea produselor furnizate consumatorilor este o valoare supremă. De aceea, vom face tot posibilul Č™i ĂŽn con nuare pentru a fi la ĂŽnălČ›imea aČ™teptărilor dvs., a clienČ›ilor noČ™tri fideli, dar Č™i a viitorilor clienČ›i.

   


ChemiDEZ Skin

ChemiDEZ

(gel & lichid)

Dispozitive medicale și suprafețe Медицинские принадлежности и поверхности Medical devices and surface

Antiseptic pentru mâini/piele Антисептик для рук/кожи Antiseptic for hand/skin

SmellDEZ Dispozitive medicale și suprafețe Медицинские принадлежности и поверхности Medical devices and surface

CleanDES New

ViroDEZ

SteriDEZ

Dispozitive medicale și suprafețe Медицинские принадлежности и поверхности Medical devices and surface

Dispozitive medicale și suprafețe Медицинские принадлежности и поверхности Medical devices and surface

Dispozitive medicale și suprafețe Медицинские принадлежности и поверхности Medical devices and surface

+373 22 84 31 36

+373 68 218 218

chemixgrupp.md@gmail.com


F.P.C. „Djofra-M” S.R.L. o Companie de succes cu cele mai compe ar cole de plasă din fibră de s clă din Republica Moldova Compania „Djofra-M”, a fost fondată în anul 2012, iar în câteva luni, a reușit să-și dezvolte și consolideze procesul de producție, as el devenind unul dintre cei mai mari producători din Republica Moldova.

În procesul de producție se folosesc materii prime de la cei mai buni producători din Europa și țările CSI. Fabrica este situată pe teritoriul Zonei Antreprenoriatului Liber Chișinău, fapt care permite partenerilor companiei o 28 / Moldova în Progres

ve

descărcare și încărcare rapidă, legată de amplasarea în apropierea posturilor vamale. Mândria companiei este personalul de calificare înaltă, echipamentul avansat și tehnologia u lizată, care permite producerea marfurilor fără a afecta mediul înconjurător. La momentul eliberării produsului, compania „Djofra-M” oferă toate documentele și cer ficatele necesare, inclusiv EURO 1. Obiec vul Companiei „Djofra-M” este de a fi cel mai bun producător al plasei din fibră de s clă în Moldova, oferind produse compe ve și în corespundere cu standardele europene atât pe piața locală, cât și cea internațională. Ne străduim să sa sfacem nevoile clienților noștri, pentru a le permite posibilitatea de creștere în condiții de concurență loială cu un produs calita v. În tot ceea ce facem, suntem ghidați de următoarele principii: decență, ones tate și siguranță. Calitatea produsului este asigurată de monitorizarea tuturor proceselor la toate etapele fluxului tehnologic. Plasa de fibră de s clă are o gamă largă de aplicații, cum ar fi armarea incălzirii în pardoseală și reducerea


fluctuațiilor de temperatură, pentru care se recomandă o grilă cu o densitate de 125 g/m2. Această fibră de s clă se aplică: sub gresie, pentru armarea podelelor calde. Pentru a for fica soluția de tencuială pentru pereți și fațade se recomanda – plasa cu densitatea de 145 g/m2 și plasa cu densitatea de 160 g/m2. Avantajele u lizării plasei de fibră de s clă sunt: • protejarea suprafeței de fisuri; • îmbunătățirea rezistenței suprafeței la șocurile mecanice; • reducerea sarcinilor la fluctuațiile de umiditate și temperatură; • asigurarea suprafeței la acționarea alcalinelor; • u lizarea simplă și ușoară; • creșterea durabilității și calității suprafeței.

Chisinau şos. Munces , 801

Tel: (+373) 60173510 Fax: (+373) 22571986

www.fgm.constructor.md Email: fgm@constructor.md

Moldova în Progres

\ 29


O

casă plină de istorie, de tradiții și pasiune față de frumos, Casa Cristea este locul unde găsiți cele mai auten ce ii și costume naționale brodate manual. Rafinamentul ornamentelor vechi, aplicate și pe bluzele și cămășile de croi modern, le dau acestora un farmec deosebit, totodată ducând mesajul lor de secole mai departe, dar deja într-o nouă formă, modernă.

Vă așteptăm pe strada A. Bernardazzi 32, mun. Chișinău, tel. (022) 22-22-51.


CJSC “Odema” named a er V.Solovyova (former - the sewing factory of “40 years of L.Y.C.L.S.U.” - the All-Union Leninist Young Communist League of the Soviet Union, founded in 1945) is a modern sewing enterprise with the number of workers is about 550 people of which 300 people are seamstresses.

Закрытое акционерное общество «Одема» им. В. Соловьевой (в прошлом- швейная фабрика им. «40 лет ВЛКСМ», основанная в 1945г.) представляет собой модернизированное швейное предприятие, с численностью рабочих 550 человек, из которых около 300 работают швеями. Производство – это модернизированный современный комплекс, включающий в себя: Подготовительно-раскройное производство, обеспечивающее подготовку и раскрой швейных изделий с применением автоматизированной системы раскроя «LEctra “ и САПРа Участок разработки и изготовления вышивки на вышивальном автомате Тajima Техническая подготовка – полный цикл разработки изделия от эскиза до оформления технической документации. Экспериментальный цех Швейные цеха Складские помещения

Produc on – is a modernized complex, which includes: Prepara ve and cu ng produc on, providing the prepara on and cutng of sewing garments with applying of Lectra auto cu ng and CAD system; Development and making the embroidery using the embroidery machine Tajima; Technical prepara on – the full cycle of garment’s development, starting from the sketch ll the making up the technical documents; Experimental workshop; Sewing workshops; Warehouses. The main principals of the enterprise “Odema” are: High-quality garments The modernized technologies Qualified staff The product line is represented by the following type of the garments: male and female assortment of uterwear - coats, jackets, suits for sports and recrea on; male and female assortment of light wear: blouses, skirts, pants, shorts, waistcoats; men’s shirts in a wide range, the produc on of which is the factory’s specializa on for many years; uniforms and special clothing. CJSC “Odema” cooperates with the numerous companies from Italy, Austria, Slovakia, Russia and produce the garments for the famous European brands. Address: 3300, Moldova, Tiraspol, Lunacharsky str., 24 Tel. (+373) 533 93 225, tel.(+373) 533 84 021, fax + (373533) 83 225 E-mail: odema.tiraspol@gmail.com www.odema.md

Основными принципами предприятия являются: высококачественные изделия, изделия с герметизацией швов продвинутые технологии, квалифицированные сотрудники и профессионалы. Линейка продукции представлена следующим видом изделий: мужской и женский ассортимент верхней одежды – пальто, куртки, костюмы для спорта и отдыха; женская и мужская одежда легкого ассортимента: блузы, юбки, брюки, шорты, жилеты; производство мужских сорочек в широком ассортименте, на производстве которых «Одема» специализируется на протяжении многих лет; форменная и специальная одежда. ЗАО «Одема» сотрудничает с многочисленными компаниями из Италии, Австрии, Словакии, России а также производит одежду для известных европейских брендов. Адрес: 3300, Молдова, Тирасполь, ул. Луначарского, 24 Teл. (+373) 533 93 225, тел. (+373) 533 84 021, факс + (373) 533 83 225 E-mail: odema. raspol@gmail.com www.odema.md


Founded in 2004 to serve our customers quality honey and other bee products. We have good experience on domes c and interna onal markets with bo led honey in glass jars, plas c buckets and metallic drums. Our foreign markets are European countries and USA. The quality of honey is in permanent a en on of our management. The company was cer fied in accordance with standards ISO 9001 – Quality Management System and ISO 22000 – Food Safety Management System. We have Danish equipment with a capacity of 400 tons per year, bo led in glass jars or 700 tons annual, bo led in metal drums and good poten al of quickly increasing. Fondată în 2004 pentru a servi clienților miere și alte produse apicole de calitate. Avem o bună experiență, pe piața locală și cea internațională, în comercializarea mierii ambalată în borcane de s clă, găleți din masă plas că și butoaie de metal. Piețele noastre externe sunt țările europene și SUA. Calitatea mierii este în permanenta atenție a echipei noastre de management. Compania a fost cer ficată cu standardele ISO 9001 – Sistemul de Management al Calității și ISO 22000 – Sistem de Management al Siguranței Alimentare. Posedăm echipament danez cu o capacitate de 400 tone pe an, pentru mierea ambalată în borcane de s clă, sau 700 tone de miere, ambalată în butoaie metalice și avem posibilitatea de a mări capacitatea rapid.


UZUAL s.r.l. O companie specializată în fabricarea și comercializarea nețesutelor din fibre sinte ce și fibre regenerate din bumbac, cu o istorie de peste 20 de ani pe piața Moldovei vă propune spre atenție producția sa. Printre materialele societății cu răspundere limitată „Uzual-SC” găsiți materiale nețesute; sintevol, vatelină; vată industrială etc. În speță, vorbim despre: Sintevol, poate fi folosit într-o gamă largă de produse din diverse industrii: mobilier tapiţat, confecţii, matlaseuri, saltele matlasate etc. Producem sintevol în diverse intervale de parametri; Pânză de uz casnic (este folosită în scopuri casnice); Vatelina, este folosită în industriile producatoare de mobilă, saltele şi ves mentaţie. La fel, „Uzual-SC” vă propune atenției nețesute pentru căptușeli și termoizolante, u lizate în lucrările de construcţii, armarea învelitorilor de acoperiş, termoizolante, pentru pardesiuri şi paltoane. Sintepuf (Umpluturi pentru perne, saltele, iorgane).

F.P.C. “UZUAL-SC S.R.L Chisina, str. Mesterul Manole, 9 Tel.: (+373) 22 469 949; (+373) 22 421 108 Tel./Fax: (+373) 22 479 073 Email: uzualsc@gmail.com


Fiting S.A. Producție de feronerie în Moldova FITING S.A. s-a înfiinţat în anul 1956, inţial având ca specific de activitate producerea utilajului tehnologic special şi articolelor din fontă. După mulţi ani de experienţă, firma acoperă următoarele domenii: - Feronerie pentru industria mobilieră; - Feronerie binale; - Unelte de grădinărit; - Coliere pentru ţeavă; - Nituri şi rondele, etc. Începând cu anul 2016 compania exportă cu succes în România feronerie pentru mobilă (somiere, arcuri sinusoidale, bare de ranforsare, conectori, elemente cuplare canapele, ş.a.). Volumul vânzărilor în ultimii 3 ani s-a dublat şi este în continuă creştere. Următoarea piaţa ţintă în viziunea administraţiei întreprinderii este piaţa Italiei. În acest scop, creştem productivitatea muncii şi calitatea produselor fabricate. Numai cu un produs calitativ şi competitiv la preţ este posibilă intrarea pe o piaţă nouă care îşi are deja furnizorii şi o relaţie de colaborare de lungă durată. Tindem spre dezvoltare deaceea vom face tot posibilul pentru a lărgi piaţa de desfacere şi sortimentul produselor fabricate.

FITING SA MD-7101, or. Ocniţa, str. Livezilor,31 tel.: +37327123208 fax: +37327122506 mob.: +373 691 13 965 director Ilia Ceban mob.: +373 686 05 751 director adjunct Vladimir Brodari e-mail: fiting2009@yandex.ru web: www.fiting.md


SA „Universcom” oferă o gamă largă de mărfuri de o calitate excelentă la prețuri accesibile:  Țesături

 Plapume

 Prosoape

 Pături

 Fețe de masă

 Confecții

 Lenjerie de pat

 Încălțăminte pentru destinație specială.

Vă așteptăm pe adresa: MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 21/3 www.universcom.md, www.univershome.md


Vinăria Brăneș este amenajată într-o veche mină de calcar, galeriile căreia se în nd pe o distanță de 75 de km și sunt dispuse pe o suprafață de 75 de ha. Întreaga arhitectură este construită la adâncimea de 60 metri, ceea ce favorizează păstrarea temperaturii constante de 12-14 grade tot mpul anului și a umidității de 90-92%. Condițiilor naturale li se adaugă măiestria oamenilor care transformă strugurii într-o licoare bahică. Vinăria are aproxima v 800 ha de viță de vie aflate într-o zonă frumoasă de pădure, în coasta Orheiului Vechi, dar și în satele Romaneș și Tudora. Majoritatea producției de vin este exportată în China, SUA, Polonia, Germania, România, Belarus, Kazahstan, Ucraina, Țările Bal ce, etc. Ne-am propus să dezvoltăm turismul vinicol și să venim cu ceva nou pe piață. În curând va fi gata primul hotel subteran din Republica Moldova. Complexul turis c „Epoca de piatră” al Vinăriei Brăneș este unic în felul său, începând de la amplasarea geografică, cu designul galeriilor, formele cazelor și terminând atmosfera de nedescris. Vrem să oferim turiș lor posibilitatea să experimenteze viața în peșteră, așa cum a fost în epoca de piatră, cu mici intervenții ale modernului. Complexul turis c „Epoca de piatră” al Vinăriei Brăneș își deschide porțile pentru vizitatori. Turiș i vor avea ocazia să descopere galeriile subterane, să deguste vin în sălile special amenajate pentru degustări, să-și închirieze caze pentru păstrarea vinului, să par cipe la evenimentele culturale, care vor fi organizate în sala de spectacole a complexului turis c și să experimenteze viața în epoca de piatră. În curând vor fi gata și camerele hotelului, zona SPA și restaurantul „Epoca de piatră”, unde nu este acces la internet și telecomunicații, as el turiș i vor savura din plin viața în peșteră, departe de zgomotul civilizației și de grijile co diene (la intrare în complex este conexuine la telefonia mobilă). Aflându-ne în satul Brăneș , raionul Orhei, în imediata apropiere de Orheiul Vechi (la doar 5 km), la 20 de km la Orhei și la 50 de km de Chișinău, suntem ușor de găsit. Invităm toți turiș i să viziteze Complexul turis c al Vinăriei Brăneș și să-și creeze amin ri frumoase în „Epoca de piatră”.


Этно-туристический комплекс

GAGAUZ SOFRASI

Anna STATOVA — директор Moroi SRL, основатель первого этно-туристического комлекса «Gagauz Sofrasi»

Э

тно-туристический комплекс GAGAUZ SOFRASI основан в 2018 году. Это разнообразие услуг, благодаря которым каждый гость найдет себе занятие по душе и станет не просто посетителем туристического комплекса, а почувствует себя «коренным» жителем этно-села, познает красоту и многообразие сельской жизни, познакомится с традициями и культурой гагаузов.

В туристическом комплексе “Gagauz Sofrasɪ” размещены этнические постройки: гостевые домики, этнографический музей , терраса с панорамным видом на туристические достопримечательности Гагаузской Автономии, винный погреб “Gagauz Maazası”, ресторан традиционной гагаузской кухни, банкетный зал “Favorit” и другие сооружения, передающие колорит местной традиционной культуры. Экскурсия по туристическому комплексу начинается со старой доброй традицией - встречи гостей с горячим домашним хлебом и солью. Наш гид проведёт вас по всему нашему комплексу и расскажет про быт, культуру и традиции гагаузов. Вы посетите наши традиционные гостиничные домики, этнографический музей, винный погреб и террасу. В музее, у вас есть уникальная возможность надеть традиционные гагаузские костюмы и сделать красивые фотографии на добрую память. Посещение музея дает глубокие и наглядные представления о богатом колорите и красочности гагаузского народа.

38 / Moldova în Progres


ГОСТИНИЦА Наш небольшой дизайнерский, эксклюзивный отель состоит из 10 номеров. 4 номера – это традиционные гостевые домики, с элементами гагаузского декора, которые были построены по старинной технологии наших предков. Все материалы использованные в данном строительстве являются экологически чистыми. 6 номеров – это современные гостиничные номера с классическим дизайном. Главное отличие от традиционных сетевых отелей хранится в умении гармонично сочетать роскошь и комфорт, стильный интерьер и домашний уют.

Гагаузская кухня Гагаузский народ испокон веков славился своим гостеприимством. Дорогим гостям всегда были рады. Радушные хозяева угощали их ароматным вином и кормили национальными вкусностями. И место гостям всегда отводилось в доме самое лучшее – в специальной комнате – «Büyük Baş». Такая комната есть и в нашем комплексе, в которой мы накрываем традиционные обеды и ужины для гостей нашего комплекса.

Винный погреб - «Gagauz maazası» В винном погребе нашего комплекса собраны вина со всех винзаводов и виноделен Гагаузии. Здесь каждый гость может продегустировать и приобрести понравившиеся вина из южного региона Молдавии.

Организация свадеб и других мероприятий В банкетном зале “FAVORIT” мы организуем различные мероприятия. Свадьбы, крестины, дни рождения, конференции и другие торжества.

Контактные данные : АТО Гагаузия, Комратский район, с. Конгаз Ул. Ленина, 141 Телефон для резервации : (+373) 605 34 969, (+373) 691 28 404 Website: gagauzsofrasi.com

Moldova în Progres

\ 39


„Gumeniuc-Dental”, clinica stomatologică apărută din dragoste pentru profesie

Clinica stomatologică „Gumeniuc-Dental” a fost fondată în anul 2010, de către soții Aureliu și Victoria Gumeniuc, având drept scop oferirea unui spectru larg de asistență stomatologică calita vă și modernă, conform standardelor internaționale. În prezent, clinica este dotată cu tehnică modernă, necesară pentru ac vitatea medicală a angajaților și confortul pacienților. Soții Aureliu și Victoria Gumeniuc sunt împreună încă de pe băncile facultății. Au studiat în aceeași grupă, el fiind singurul băiat. Soarta a făcut ca una dintre colege, Victoria, să-i fie alături, la bine și la greu, fiind căsătoriți încă din anul IV de studii. Din dragostea lor mare au apărut doi copii, iar fiica lor cea mare, Ana-Patricia, a decis să meargă pe urmele părinților. Și Clinica „Gumeniuc-Dental” este tot rodul muncii familiei. Capul familiei, Aureliul Gumeniuc este medic din anul 1993, cu grad științific de doctor în medicină, conferențiar universitar la catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi” la USMF „Nicolae Testemițanu”, specialist de categorie superioară, stomatolog prote cian orientat prioritar în domeniul restaurărilor prote ce cu sprijin implantar. „Medicina ne-a inspirat mereu. Împreună cu soția, am îndrăgit această meserie atât de mult încât, la un moment dat ne-am gândit să deschidem o clinică a noastră. Nu a fost ușor, dar la ziua de astăzi pot să spun că a meritat efortul”, mărturisește directorul clinicii stomatologice „Gumeniuc-Dental”. Pentru angajații clinicii, fiecare pacient este important, iar restabilirea frumuseții zâmbetului său este ceea spre ce nde întreaga echipă. Pentru a putea oferi un tratament eficient pacienților, soții Gumeniuc au selectat o echipă de specialiș de înaltă calitate în terapie, restaurare dentară, endodonție, parodontologie, ordotonție etc., aflați în con nuă dezvoltare profesională par cipând la conferințe și reuniuni atât pe plan național, cât și internațional.


Aureliu Gumeniuc este specializat în prote că dentară, obținându-și tlul de doctor în medicină cu o teză dedicată protezării pe bază de implanturi dentare sau, al el spus, restaurărilor implanto-prote ce. As el, situațiile clinice mai complicate, unde este nevoie de implantări mai specifice și restaurarea danturii atât funcțională, cât și este că, îi revin șefului clinicii. Pacienții ș u că medicul Aureliu Gumeniuc pune accentul nu doar pe aspectul vizual, adică cum arată dinții, dar și pe aspectul prac c al danturii pe care o au. Împreună cu asistenții medicali, echipa este compusă din nouă persoane, inclusiv un chirurg dento-alveolar implantolog, Andrei Mostovei, la fel cu grad ș ințific de doctor în ș ințe medicale, conferențiar universitar, prodecan al facultății de stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanu”, specialist de categorie superioară, cu stagiu de peste zece ani. Totodată, în cadrul clinicii ac vează doi medici stomatologi generaliș și un medic ortodont. „Încercăm să includem tot spectrul de servicii stomatologice: extracții de diverse grade de dificultate, implantologie, chirurgie dento-alveolară, protezarea prin metode tradiționale și pe implanturi, parodontologie, ortodonție, tratamente dentare, inclusiv restaurări și endodonție”, mai spune Aureliu Gumeniuc, menționând că domeniul stomatologiei în țara noastră este unul avansat, iar absolut toate procedurile stomatologice ce se efectuează în străinătate se fac și în Moldova, fapt pentru care mulți pacienți străini apelează la medicii noștri. Pentru spanioli, francezi, italieni, poate fi mult mai convenabil să vină în Moldova pentru un tratament stomatologic complet și complex, decât să apeleze la serviciile oferite în țările lor. Anume din acest mo v, în Moldova prosperă o asemenea ramură a turismului cum este „turismul medical”, inclusiv „turismul stomatologic”. Majoritatea străinilor care vin la clinica „Gumeniuc-Dental” apelează la serviciile chirurgicale de înaltă calitate și anumite implanturi și protezare cu implanturi. Aceș a pot alege din implanturile „Den um” din Coreea de Sud, „Alpha Bio” din Israel sau alte sisteme de implanturi de calitate superioară. As el, pacientul, fie că este din Moldova, fie din afara ei, are cer tudinea că atunci când apelează la medicii „Gumeniuc-Dental” beneficiază de un serviciu integral, „de la A la Z”, fără a fi nevoiți să revină de fiecare dată pentru întreținerea danturii. Asta pentru că implicarea ac vă a pacientului în tratament și stabilirea unei relații de încredere între acesta și medic, este esențială pentru medicii clinicii pentru a-i putea propune cele mai potrivite opțiuni de tratament. Iar pentru că se gândesc la confortul pacienților, le oferă toate serviciile medicale în condiții de siguranță maximă și într-o ambianță primitoare si confortabilă.

R. Moldova, or. Chișinău bd. Traian 22 Mob.: +(373) 69 250 353 +(373) 69 127 879 Tel.: +(373) 22 830 338 email: office@dentall.md Moldova în Progres

\ 41


Clinica Stomatologică

„Doctor Romaniuc” – un vis devenit realitate

„Fă primul pas către un zâmbet sănătos” Clinica Stomatologică „Doctor Romaniuc” este un proiect ce s-a dezvoltat armonios cu ajutorul oamenilor mo vați care își desfășoară ac vitatea în cadrul clinicii. La baza echipei stă doctorul în ș ințe medicale Dumitru Romaniuc, stomatolog profesionist cu o experiență de peste 8 ani. Fiind apropiat de pacienți, medicul și-a dorit să prac ce această profesie într-un loc plăcut, curat, bine dotat, într-un loc în care fiecăruia i-ar plăcea să meargă în calitate de pacienți. Clinica stomatologică are un colec v de profesioniș neri, însetați de noi cunoș nțe și informați, în permanență despre noile proceduri din medicina actuală. În aceeași măsură, este importantă grija pentru semenii noștri. Clinica „Doctor Romaniuc” este orientată spre funcția sistemului stomatognat în corelație cu esteca și nicidecum invers, fiindcă starea de echilibru dento-neuromuscular, confort și comoditate trebuie să fie principală. Clinica oferă o gamă largă de servicii: profilaxie, terapie, ortopedie, stomatologie este ca, chirurgie dento-alveolară, implantologie,

42 /

Moldova în Progres


parodontologie, ortodonție, radiologie, pentru necesitățile fiecăruia. „În clinica noastră pacienții trăiesc o experiență plăcută într-o ambianță caldă și prietenoasă. Ei își încredințează sănătatea în mâinile noastre și le mulțumim pentru acest fapt! Află mai multe despre noi vizitându-ne site-ul www.dr-romaniuc.md și, de ce nu, făcându-ne o vizită la cabinet, unde te așteptăm cu drag”, spune directorului clinicii, Dumitru Romaniuc. Așa s-a născut clinica stomatologică „Doctor Romaniuc”, un proiect de suflet care s-a realizat prin multă muncă. Dotată cu u laj de ul mă generație care să-i permită să a ngă standardele pe care și le-a dorit mereu, echipa „Doctor Romaniuc” poate diagnos ca mult mai precis afecțiunile stomatologice, ceea ce ajută la efectuarea unui tratament individualizat orientat către pacient. Clinica este dotată cu u laj de ul ma generație, având un cabinet radiologic (tomograf computerizat, radioviziograf), fotostudiou unde se fixează starea arcadelor dentare și a zâmbetului până și după tratament, manoperele se efectuează la microscopul operator, iar pacientul poate viziona live pe monitor toată procedura.

Moldova în Progres

\ 43


Tel: 079900006


„Labirintul” din centrul capitalei. Xcalibur Laser Game – locul perfect pentru a-ți petrece mpul plăcut, alături de prieteni Peste o mie de metri patrați de coridoare, scări și tuneluri pentru toți cei care vor să se mențină în formă, să-și dezvolte o gândire strategică, dar și să petreacă mpul liber plăcut, alături de prieteni. Toate acestea le găsiți la Xcalibur Laser Game care se află chiar în centrul Chișinăului, pe strada Vlaicu Pârcălab, în imedeaia apropiere de Primăria Capitalei. Lupta cu laser este o ac vitate recomandată pentru persoanele de orice vârstă, efectele de laser fiind absolut inofensive pentru corpul uman. Jocul este gândit as el încât, pentru a învinge, par cipanții trebuie să dezvolte o gândire strategică. As el, conducătorii unor întreprinderi aleg Xcalibur Laser Game cu scopul de a crea o atmosferă compe vă pentru a spori produc vitatea lucrului în echipă. Spre exemplu, în Italia, această ac vitate este un sport recunoscut de către Comitetul Olimpic, fiind prac cat de mai multe organizații pentru antrenamente, inclusiv de Poliție, carabinieri și pompieri. Jucătorii sunt echipați cu o vestă Xcalibur, dotată cu 6 lumini LED care cântărește doar 1,8 kg. Aceasta este conectată cu calculatorul principal care fixează toate mișcările jucătorului și toate tragerile spre jucător. As el, în momentul în care razele de laser străpung LED-ul – adversarul este înlăturat. La finele jocului, jucătorii primesc sta s ca cu scorurile acumulate. La fel, par cipanții au o armă cu laser Xcalibur, de doar 800 de grame, ceea ce permite jucătorului de a se mișca ușor în spațiul labirintului. Arma este dotată cu ecran LED ce permite vizualizarea energiei (muniției) rămase; credi lor (valutei interne a jocului); vieților rămase; punctelor acumulate pentru un joc; precum și ra ng-ului de joc acumulat. În funcție de modalitatea de joc aleasă – „în echipe” cu maxim 20 de jucători, „toți împotriva la toți” sau „Zombie”, în joc se u lizează: Bomba cu mp limită; Atacarea u lizatorului din apropiere; Ridicarea nivelului de muniție; Ridicarea nivelului de energie; Primire super putere și/sau Capturarea flagului adversarului/apărarea flagului propriu. Iar pentru că jocul presupune multă mișcare și o groază de calorii arse, Xcalibur Laser Game are și o sală de banchete cu pizza, paste, gustări calde, bucate din carne, salate și băuturi, unde jucătorii se pot relaxa și analiza toate rezultatele obținute.

„Labirintul” Xcalibur Laser Game se află pe strada Vlaicu Pârcălab, 45 A, iar detalii despre joc puteți afla la numărul de telefon 079 900 006. email: xcaliburwse@gmail.com site: www.xcalibur.md


Č˜coala de Dans Modern

NG Dance Dansatori pentru evenimente speciale: Nunți; Cumetrii; Spectacole; Petreceri corpora ve; Dansul Mirilor (primul dans al mirilor).

Tel.: (+373) 79 198 989 Facebook: NG Dance Studio Instagram: ngdancestudio Web: ngdance.md


Par cipan i expozi ei na onale "Fabricat in Moldova" Pavilionul Central Compania

Vieru Ion GȚ

Agrosmix Grup SRL

ÎI Gogu Ilie

Alfa-Nistru SRL

Valerina Tex SRL

Angromix77

Consiliul Raional Cimișlia

Arhygeea SRL

Javgur Vin SRL

ArtProeco SRL

Crisnicvital SRL

Asociația Producătorilor de Divin și Brandy în RM

Camedones SRL

Aroma SA

Consiliul Raional Criuleni

Barza Albă SA

Pădurea Haiducului SRL

Călăraș Divin SRL

ÎI S.Urîtu

Euro-Alco SRL

Hazelfarm SRL

Migdal-P

Dameco-Lux SRL

Ungheni-Vin SA

Iliada Plus SRL

Besweet SA

IF Porumbeni

Bio Trend

Eget-Grup SRL

Bojo-Vin SRL

Moara lui Ion Guzun GȚ

Buelo SRL

Gorgan SRL

Buket Moldavii SA

Velfruct SRL

Cafelini SRL

Prometeu SRL

Capmoale Victor Dumitru GȚ

Cangea Natalia

Călărași Divin SRL

Pelin Victor

Ce gan SRL

Consiliul Raional Dubăsari

Ciumasu&Co SRL

Elit-Arom SRL

Combinatul de panificație Franzeluța SA

Sarkys-Pro SRL

Combinatul de Vinuri Cricova SA

Aliment Ulei SRL

Concept Francais SRL

Tiraston SRL

Crea v-Nord SRL

Consiliul Raional Edineț

Crifort-Op m SRL (BISCOTTINI)

Aspect Fruct Coopera va de întreprinzători

Doctor-Farm SRL

Astra SRL

Donau Soja Moldova

Biocamara SRL

Etnovin SRL

Ghergheligiu Tamara GȚ

Euro-Alco SRL

GȚ Țen u Galina

Euroflora-com SRL

Consiliul Raional Ialoveni

Floarea Soarelui SA

AȚ-ZIM SRL

Fundația-Prod SRL

CÎ Moberry

Gelibert SRL

Malcoci Gheorghe GȚ

Intranslina SRL

Menavit-Lux SRL

Javgurvin Grup SRL

Nerdica SRL

Laro Lebedev GȚ

Neolacta SRL

Lefrucom SRL

Poiana Codrilor SRL

Lesnic Igor Tudor GȚ

Select Flor SRL

Maestro Fruits SRL

Vinuri Ialoveni SA

Mi Casa Grup SRL

Vioniservice SRL

Monistar SRL

Sava Mihail Ion GȚ

48 / Moldova în Progres


Piba&Co SRL

Timofei Pogor

Rikardel SRL

Consiliul Raional Hînceș

Sadro-Ursu SRL

Consiliul Raional Nisporeni

Sandriliona SRL

ÎI Сărchilan Ionuț

Sălașul Baciului SRL

Essence SRL

Standardul Calității SRL

Miaco-Lux SRL

Sweet Mary SRL

Prudol SRL

Todicamp SRL

Doctor-Farm SRL

Topciu Marianna Haralampi-Tomai GȚ

SC Nis-Struguras SRL

Uniunea Centrală a Coopera velor de Consum din RM „Moldcoop”

Maurt SRL

Vacum-Nord SRL

Nadia Capital SRL

Vero Nova SRL

Buhnă Valen na GȚ

Vinia Traian SA

Panțiru Gheorghe

Viorica-Cosme c SA

ProApis-Impex SRL

Vipom-Impex SRL

Consiliul raional Rîșcani

Ygrick-Group GȚ

Gordincom SRL

Consiliul Raional Anenii-Noi

Argon-Sigma SA

Aroma C.A.P.

Siret SRL

Basarabia C.A.P.

Condrațchi Zinovia GȚ

Carlevana Winery SRL

Consiliul raional Ungheni

Castel Mimi SRL

Danova-Prim SRL

Depofarm SRL

Criscomax SRL

Floreni SRL

Pitulicea SRL

GȚ Gori Nadejda Pavel

UTA Găgăuzia

Ins tutul ș ințifico-prac c de biotehnologiiîn zootehnie și medicina veterinară

Transtest SRL

Medicamentum SRL

Vinuri de Comrat AO

Vastdial SRL

Avdarma Proect SRL

Spinei Elena ÎI

Ta

Consiliul Raional Cahul

Toskana Deri SRL

Perimetru SRL

Carel-Tex l SRL

Milkagro SRL

Oguzenergy SRL

Stîna Baciului SRL

Anver-Tex l

Hancost Prim SRL

Vitapharm-Com SRL

Savitera SRL

Găgăuzia suvenir – Bolta Olga

Cojan Constan n – meșter popular

Bakayan-Com SRL

Zaporojan Dumitru – meșter popular

Marigold SRL

Consiliul Raional Călărași

Kivrak SRL

Aligocomex SRL

Tomai-Vinex SA

Anatolie Sapojnic ÎI

Afară

Casa Olarului

Agromasina SA

Ilinca Style SRL

Batstractor SRL

Instacon SRL

Fediuc Alexandr

Lapmol SRL

Consiliul raional Rîșcani

Tudor Aghenie GȚ

Carasevici Valen na GȚ

Consiliul Raional Căușeni

Guțu Vadim GȚ

Veste Fier SRL

Guțu Valen na GȚ

Lux SRL

Terra Maria SRL Lanacom Lux SRL

Moldova în Progres

\ 49


Pavilionul nr. 2 Alinia Art SRL

SC Maican-Com SRL

Profprint Expert SRL

Almir SRL

Mallena Art Studio SRL

Proțenco Nicolai ÎI

Arilux SRL

MA Logis c Group SRL

Rotari V. ÎI

Arti-Macarale SRL

Marsodi-Lux SRL

Rozafarm SRL

Ar zana Factory SRL

Mândria AAT SRL

Rusticart SRL

Bitprogram SRL

Mirabela Tradițional SRL

Sanmaximus SRL

Bodur Liudmila

ÎM Mobile SRL

Seredovschi Victor

Carpeta MD SRL

Montplast SRL

Sofdar SRL

Casa Cristea CPP SRL

Mândria AAT SRL

Stîș&Style SRL

SC Cherang SRL

Mirabela Tradițional SRL

Svibmagtex SC SRL

Coraf SRL

ÎM Mobile SRL

Șarm SA

Drujinina Aliona

Montplast SRL

Tricon SA

Flatstudio SRL

Nadejda Grozav SRL

Velitextil-Plus SRL

Ionel SA

N&M Fashion Rooms SRL

Viorica-Cosmetic SA

Iracomtex SRL

NA.AN Fashion SRL

SA Fabrica de Mobilă Viitorul

SC Iuvas SRL

Navarh BTB SRL

Vistlinie SRL

Jorj-Tex SRL

Odema SA

VMS-Companie SRL

Ju Bijoux SRL

Patrinichi-Stil SRL

Welokids SRL

Liana SRL FPC

Pon SRL

Zivax Maxi SRL

Maalex Grup SRL

Premiera Dona ÎCS SRL

Pavilionul 3 Compania

Dulciurile Basarabencelor

Rinardo-iarmida-com SRL

AGEPI

Dumnival SRL

Trimexpo SA

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Enersan Family SRL

Vadis Family SRL

Alexandru Chelaru ÎI

Forester Atelier SRL

Vielnax SRL

Apitera-Lisî GȚ

Firstline SRL

Virim-Impex SRL

Armir SRL

Gherman Mihail Alecseenok

Vismalv SRL

Atan Tehno SRL

Gîlcă Larisa

Wow&Corn SRL

Avidon Nina

Glass-Mirrors Group SRL

Consiliul Raional Cimișlia

Best SRL

Golobciuc Natalia

Yummy Sugar SRL

Canindsport SRL

Ins tutul de Inginerie Electronică și NanotehCemortan Cris na nologii “D. Ghițu”

Casa Națională de Asigurări Sociale

Intertehtest SRL

Tașca Viorica

Casa cu Handemade

Iraida Garabagiu Fortunela Beauty

Consiliul Raional Făleș

Cernova Albina

Irina Iosifidou

Med-Eliseirum SRL

Chirșcin Olesea (Soap.md)

Macoviciuc Petru GȚ

Beatrice-Com SRL

Chirșcin Alexei

Nutri arm SRL

Consiliul Raional Floreș

Claim-S l SRL

OlyNaturel

Art-Proeco SRL

CSM-Common Sense Manufacturing SRL

Organic Foods SRL

GȚ Tighineanu Robert

Daraban D

Pahomea Lidia Gheorghe GȚ

Consiliul Raional Leova

Drancor SRL

Prenuc SRL

Consiliul Raional Orhei

Dryco-Shop SRL

Prezicere Divină AO

50 / Moldova în Progres


Vefasistem este cea mai mare fabrică de ferestre și uși din PVC din Republica Moldova. Compania a fost înființată în anul 2008, în municipiul Bălți, în prezent numără 110 de angajați. Fabrica este dotată cu linii complet automatizate de producere a construcțiilor din PVC, a geamului termopan, cît și cașerarea profilului. Timp de o zi, fabrica produce circa 400 de ferestre , iar fiecare unitate ieșită de pe linia de producere se verifică minuțios de o echipă de profesioniști pe baza standardului “Managmentul Calității, ISO 9001” implimentat în 2016. La ziua de azi, Vefasistem are cea mai mare rețea de parteneri activi în R. Moldova, cifra depășind de 350. Compania deține 11 showroom-uri proprii pe teritoriul țării. Materia primă este una ecologică și nu conține plumb Seria Greenline, datorită partenerilor noștri din Germania grupul Profine. Profilul Trocal, Kommerling a fost concepută cu multă dedicație și grijă pentru clienții noștri. La noi puteți găsi diverse modele de uși, care combină calitatea profilului și rezistența feroneriei austriece Maco: uși cu balamalele ascunse, uși dotate cu feronerie antiefracție, cît și sisteme de acces moderne, ce se deschid la distanță sau chiar cu amprenta digitală. Producem totodată ferestre și uși din PVC cu placaj din aluminiu la exterior. Acesta oferă un nivel înalt de rezistență, dar și aspect exterior individual. Mai mult ca atât, poate fi vopsit în absolut orice culoare. Astfel ne străduim să satisfacem toate dorințile clienților noștri. Toate acestea ne oferă posibilitatea să fim prezenți pe piețele din Europa, în țări precum Franța, Spania, Germania, România, Luxemburg etc. Vefasistem este compania care oferă confort și siguranță casei tale. Designul modern, gama vastă de culori și calitatea europeană ne definesc numele. În toți acești ani neam dedicat în totalitate clienților și am depus eforturi considerabile pentru a fi „cei mai buni”!

Adresa: Mun. Bal str. Kiev, 114 A Tel.: (+373) 231 94 030

Mun. Chisinau str. Uzinelor, 11 Tel.: (+373)22 955 555


Profile for Moldova în Progres

Moldova în Progres N°33-34 Ianuarie 2020  

Moldova în Progres N°33-34 Ianuarie 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded