Spektrum 2013—2016

Page 26

VÁLO GATOT T PROJ E KTE K SPE KTRUM

3 MOME+ Kísérleti Inkubációs Program A MOME+ Kísérleti Inkubációs Program (momeplusz.mome.hu) missziója, hogy a tehetséges alkotókat, a fiatal tervezőket segítse elindítani pályájukon, valamint támogassa őket abban, hogy saját vállalkozásaikkal hatékonyan tudjanak megjelenni a hazai és nemzetközi piacokon.

PROJEKTVEZETŐK Schmidt Andrea Koós Pál

A program a MOME végzett és jelenlegi hallgatói számára a szakmai megerősödést, az új, innovatív utak keresését szolgálja. Az inkubációs tevékenység kiterjesztése során a programba bevont fiatal tervezők terveikhez tartalomfejlesztési és vállalkozásfejlesztési támogatást is kapnak, amelyek eredményeként piaci hasznosításra is alkalmas termékek és szolgáltatások jönnek létre.

MOME+ 1.0, a mentorprogramot bemutató könyv. Grafika: DEMECZKY NÓRA (de_form)

26


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.