Page 1

www.mnovine.hr Godina XVII.

Broj 874.

^akovec, PETAK, 8. lipnja 2012.

Cijena 7 kuna

TEŽAK POLITIKI UDARAC ZA IVICU PERHOA

str. 2

Ne žele ga u vrhu SDP-a BOŽENA KAPITARI iz Županijske bolnice akovec dobila veliko priznanje Hrvatske udruge medicinskih sestara

Imamo najbolju medicinsku sestru u cijeloj Hrvatskoj!

MINISTAR Ivan Vrdoljak u posjetu Meimurskoj županiji

str. 5

str. 3

Izravno ga upoznali s ak 119 projekata spremnih za realizaciju

Milan Branovi iz Kuršanca vodei u državi zahvaljujui kravama simentalkama ŽUPANIJSKI VIJENICI zabrinuti

OKO sedamdeset carinika moglo bi u akovcu pronai trajni posao

U bivši Centar za socijalnu skrb ulazi Intrastat!?

str. 4 str. 4

str. 14

REKORDERKE u “proizvodnji” mlijeka dolaze iz Meimurja

Potrebno ak 650.000 kuna

str. 4

Varaždinski lobi pokušava provincijalizirati akovec

KAKO SANIRATI vrti “Vjeverica”

Donji Kraljevec Kolodvorska 80A, Tel. 040/ 655 444 PJ Donja Dubrava Koprivnička 27, 040/ 688 200; 099/ 317 3164 PJ Podturen Športska bb, 040/ 847 159; 098/ 256 163 PJ Rasinja Kolodvorska bb, 048/ 837-274 ; 098/ 256 162

str. 11 media


Aktualno

2

UREDNIKI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Imamo Vladu koja ima sve manje veze sa socijaldemokracijom V

lada koalicijskog centra sve više postaje neoliberalna vlada koja nema veze sa socijaldemokracijom. Može premijer Milanovi govoriti o tome da je “situacija zahtjevna“, ali daleko je od toga da je državi oma oko vrata, kao u nekim drugim zemljama, poput Grke, Španjolske, Irske, Italije, Portugala itd. Država još uvijek nije (pre)zadužena, proraun se odlino puni i nema previše razloga da Vlada gotovo bezobrazno nasre na kolektivne ugovore u državnim i javnim službama. Umjesto da se ministri zajedno s prateim državnim aparatom pozabave gdje im u sustavima i dalje curi ogroman novac, da uoi turistike sezone organiziraju inspekcijske i porezne službe da dovedu turizam konano u red, jer je prema mnogima to zapravo najvea crna i siva zona gospodarstva u Hrvatskoj, da konano poinju rješavati pitanje privatizacije brodogradilišta, posebno rijeki 3. maj i drugo, s kojima bi se mogle dodatno oprihodovati ili uštedjeti milijarde kuna kad je u pitanju proraun, Vlada i dalje radi oito jedino što joj ide od ruke - reže na graanima. Zaduživanjem su kupovali socijalni mir i produžavali agoniju neeikasne brojne uprave pa ispada da konzervativci vode socijalnu politiku, a onda dou socijaldemokrati pa vode neoliberalnu politiku. Taj paradoks da mi kao socijaldemokrati sada radimo po neoliberalnom modelu treba trajati vrlo kratko i politiku treba jasno oblikovati u korist graana, poruuje jedan od vodeih SDP-ovaca, koji je i dalje blizu stranakoga vrha, Zlatko Komadina, ali je prvi zbog “pritiska“ kao ministar morao napustiti Vladu. eutim, još uvijek nitko iz vrha SDP-a ne kaže kada e to oblikovati državu - u korist graana. ve mi se više ini da je ovo zapravo poetak kraja regulatorne države i poetak nereguliranog kapitalizma utemeljenog na neogranienoj liberalizaciji i tržišnoj konkurenciji, ak i u onim dijelovima javnih usluga koje su bile sastavnim dijelom te socijalne države, što bi uskoro znailo i konano njezino dokidanje. Taj novi neoliberalni kapitalizam, na krilima globalizma, koji je vješto umotao u lažnu formu širenja demokracije u svijetu, ali oito i kod nas, sve više

-

M S

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

stvara deinitivan jaz izmeu bogatih i siromašnih. Nekadašnja “država blagostanja” sve se više rastvara u društvo ogromnih socijalnih razlika. a žalost, i neki mediji, od kojih su neki dobili znaajan vjetar u lea upravo nakon izbora jeftinim kreditima za zatvaranje svojih crnih poslovnih rupa, bespogovorno drže stranu Vlade, što se najbolje vidi po tome što neke tiskovine sotoniziraju prava radnika u javnom sektoru i svom se silom trude prikazati da radnici imaju ogromna prava i da je zapravo grijeh imati kolektivni ugovor. Kao socijaldemokratska Vlada trebala bi zapravo raditi na tome da prisili poslodavce u privatnom sektoru da uvedu kolektivne ugovore, jer je veina radnika raspadom velikih sustava i zapošljavanjem u malim i srednjim poduzeima i obrtima ostala bez ikakve mogunosti sindikalnog organiziranja (ono što je zapravo standard u državama zapadne demokracije), a ne da ruši sindikalno organiziranje i pregovaranje tamo gdje je ono u Hrvatskoj još uvijek jedino mogue. oemo li na ulicama uskoro vidjeti nezadovoljstvo graana? To mogu napraviti samo oni sindikati koji još uvijek imaju “težinu“. Neka se ugledaju na druge države, poput Grke, gdje plae u javnom sektoru prelazile i 2.500 eura (zdravstvo, prosvjeta i sl.) i još uvijek nema dogovora da se iste režu tako lako. er ako ovako “socijaldemokratska“ Vlada nastavi, vrlo lako se može dogoditi da sutra pone prigovarati i bude joj udno ako imate i redovnu plau, a kamoli regres i božinicu koje danas Milanovi proglašava “uspomenom iz nekih boljih vremena“. Zoki, na elu koje si ono stranke!?

N

H

J

VIJEST(I) TJEDNA

Imamo najbolju medicinsku sestru u cijeloj Hrvatskoj! Božena Kapitari etiri je godine glavna medicinska sestra u dnevnoj bolnici s kemoterapijom u Županijskoj bolnici akovec. Njen predani i požrtvovan rad, odnos s pacijentima i stalnu želju za usavršavanjem ovih je dana nagradila Hrvatska udruga medicinskih sestara, proglasivši je najboljom medicinskom sestrom u zemlji. Ona je potvrdila da se isplatio sav rad i trud koji je uložila u svoju struku, kao i vlastitu nadogradnju za poboljšanje kvalitete zdravstvene njege, no isto tako smatra da nagrada pripada svim sestrama Meimurske županije, jer se bez podrške kolegica ne može sve to postii. Više proitajte na str. 5.

(NE) SVIA NAM SE

Rekordne simentalke OPG-a Branovi iz Kuršanca Ovih dana Hrvatska poljoprivredna agencija obznanila je rezultate ocjenjivanja najboljih hrvatskih stada. Apsolutno najbolje stado simentalske pasmine u Hrvatskoj ima OPG Milana Branovia iz Kuršanca, što pokazuju brojani podaci o mlijeku, kao i zapažanje povjerenstva koje je, osim brojanih podataka, u ocjenjivanje uzelo izgled i zdravstveno stanje krava, te njihove osobine i posebnosti. Branovi j e jedini spomenuti držatelj krava iz Meimurske županije meu njih dvadeset iz itave Hrvatske. Više o svemu na str. 14.

Varaždinski lobi oduzima ovlasti Meimurskoj županiji? Pozicija i status Meimurske županije bile su najinteresantnije teme ovotjedne Skupštine Meimurske županije. Raspravu o položaju županije potaknuli su županijski vijenici, naglasivši da Meimurska županija polako ostaje bez sve više sjedišta razliitih državnih ili javnih institucija, koje se premještaju veinom u Varaždin. Poelo je sa Županijskim sudom u akovcu, zatim se slina stvar dešava i s carinskom ispostavom, a posebno je meimursku javnost isprovocirala injenica da regionalno dopisništvo HTV-a ipak nee imati sjedište u akovcu, ve u Varaždinu, koji se namee kao jedini centar “nove regije“. Više o tome proitajte na str. 4.

NEUSPJEŠNI POKUŠAJ IVICE PERHOA DA POSTANE LANOM PREDSJEDNIŠTVA SDP-a

Teški politiki udarac za meimurskog župana

etiri 2.300 izaslanika na meimurska izbornoj konvenciSDP-ovca u Glavnom ji SDP-a, koja je u subotu održana u odboru: Dragica PIŠE: DEJAN ZRNA ke odZagrebu. luke Zgrebec, Nadica Jelaš, Na izbornoj eimurski župan i u akTibor Rodiger i konvenciji izapredsjednik mei- tualno Stjepan Koraj brana su etiri potmurskog SDP-a Ivica vladaju-

M

Perho nije izabran meu 17 lanova Predsjedništva SDPa. Uvjerljivo najviše glasova za Predsjedništvo dobio je Rajko Ostoji (1.532). Slijedi ga Davor Bernardi s 1.472, pa Zlatko Komadina s 1.458. U Predsjedništvo su još izabrani: Gordan Maras, Arsen Bauk, Neven Mimica, Milanka Opai, Branko Gri, Željko Sabo, Siniša Hajdaš Doni, Mirando Mrsi, Željko Jovanovi, Boris Šprem, Biljana Borzan, Mihael Zmajlovi, Marina Lovri Merzel i Vedran Babi. Poprilian je to udarac za njega osobno, ali i za meimurski SDP, koji je uz rijeki u Hrvatskoj u posljednjih deset godina dobivao najviše glasova biraa na parlamentarnim i lokalnim izborima. Meutim, i ovaj put je potvreno, kao i prilikom nedavnog formiranja Vlade, da meimurski SDP-ovi kadrovi loše kotiraju u Zagrebu. Perho je ujedno jedini bivši ili sadašnji župan iz redova SDP-a koji nije ušao u Predsjedništvo stranke. Nisam razoaran, ali sam tužan, kratko je prokomentirao Perho neuspješni pokušaj da bude uz bok onima koji donose najvažnije operativne strana-

oj stranci u Hrvatskoj.

Saborski zastupnik iz Daruvara prošao umjesto Perhoa Inae, Perho je imao znatno olakšan put za ulazak u Predsjedništvo SDP-a, jer uz Sinišu Hajdaša - Donia nije bilo poznatog politiara iz SDP-ove regionalne kvote: Krapinsko zagorska, Varaždinska, Koprivniko - križevaka, Bjelovarsko - bilogorska i Meimurska županija. Meutim, umjesto njega uz aktualnog ministra i bivšeg župana Krapinsko zagorske županije Hajdaša - Donia u Predsjedništvo je ušao malo poznati daruvarski SDP-ov friški saborski zastupnik Vedran Babi. Usprkos tome što je Babi dobio uvjerljivo najmanje glasova izaslanika (ni 400) izaslanika, ušao je u Predsjedništvo. Perhou je ta brojka oigledno ostala nedostižna bez obzira što su gotovo svi SDP-ovi ministri protekla dva mjeseca "hodoastili" Meimurjem, ali oito je bilo kako je njegovo lobiranje bilo neuspješno. Ukupno je u ovoj "izbornoj jedinici“ bilo pet kandidata za koje je glasovalo

UTJEŠNA NAGRADA meimurskom SDP-u na Konvenciji SDP-a

etiri lana u Glavnom odboru: Koraj, Rodiger, Jelaš i Zgrebec Prema St atutu SDP-a, Glavni odbor je najviše stranako tijelo izmeu dvije Konvencije. Ima 103 lana koje bira Konvencija tako da svaka županijska organizacija bude zastupljena proporcionalno

rezultatu na izborima za Sabor, a najmanje s dva lana. Iz meimurske organizacije SDP-a meu 103 lana ušli su: Stjepan Koraj, Tibor Rodiger, Nadica Jelaš i Dragica Zgrebec. (BMO)

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: DEJAN ZRNA (tel. 311 866), zamjenica glavnog urednika: BOŽENA MALEKOCI-OLETI, pomonik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, novinari: (tel. 312 333) Stjepan Mesari, Velimir Kelkedi, Siniša Obadi, Bojana Španiek, Alen Fuš fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 312 333), graiki urednik: Dejan Horvat (tel. 312 335), graika priprema: Blanša Blaževi, Jurica Hoblaj, direktor marketinga: (tel. 313 133) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 313 133) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec.

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec TELEFAX: 040 311 699

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (1.935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11

Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

predsjednika stranke (Rajko Ostoji, Milanka Opai, Gordan Maras i Zlatko Komadina), te Glavni odbor stranke od 103 lana, za koji je 364 kandidata. Meu njima su i etiri meimurska SDP-ovca: Dragica Zgrebec, Nadica Jelaš, Tibor Rodiger i Stjepan Koraj.

Konana odluka – sljedee godine Ostaje za vidjeti kakve e reperkusije za daljnju Perhoovu politiku karijeru imati ovaj "test“ njegove vjerodostojnosti i utjecaja u središnjici stranke, ali i na domaem terenu, na kojem sljedee godine ne slijede samo lokalni izbori, ve i lokalni stranaki izbori. Perhou tako 2013. godine istjeu oba mandata, i onaj župana i predsjednika županijske organizacije SDP-a, tako da e se tek tada krojiti njegova osobna politika sudbina. S obzirom na to da je Perho uoi konvencije za Meimurske novine kazao da je ovo svojevrsni test koliko ostatak Hrvatske cijeni njegove i SDP-ove izborne rezultate koji su postignuti u prethodnom razdoblju, može se zakljuiti da to, s obzirom na njegov neizbor, veina izaslanika nije prepoznala ili pak nije željela prepoznati. Osim toga, iza kulise se oito dogaalo mnogo toga, jer i u redovima SDP-a bilo je snažnog lobiranja i "šalabahtera“. Na žalost, na onom najvažnijem oito nije bilo Perhoa. Glavnu ulogu na ovim izborima, kažu upueniji, odigrala je zagrebaka organizacija na elu s mladim Davorom Bernardiem i Gordanom Marasom, koja je snažnim lobiranjem ostvarila gotovo sve zacrtane ciljeve, pa su tako ak tri potpredsjednika i najvei dio Predsjedništva ljudi za koje su oni lobirali. Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: redakcija@mnovine.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr medjimurske-novine@ck.t-com.hr


8. lipnja 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MINISTAR GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREENJA IVAN VRDOLJAK U POSJETU ŽUPANIJI, KOJA JE SPREMNA ZA NATJEAJE ENERGETSKE UINKOVITOSTI ZGRADA

Meimurska županija prijavila 119 projekata, najviše u državi Ministar Ivan Vrdoljak na sastanku u akovcu: - Oito ste u Meimurskoj županiji bili dobro pripremljeni za sve teme pa se nadam da rezultati nee izostati

PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO FOTO: ZLATKO VRZAN Meimursk a županija prijavila je ukupno 119 projekata z a poboljš a nje ener get ske uinkovitosti zgrada, od ega 43 projekta imaju svu potrebnu dokumentaciju te se ekaju prvi natjeaji. Ministar graditeljstva i prostornog ureenja Ivan Vrdoljak je, boravei u Meimurskoj županiji, izjavio da bi prvi natjeaji mogli biti objavljeni krajem lipnja, a da bi prvi radovi na zgradama mogli zapoeti nakon provedbe natjeajnog i žalbenog postupka, odnosno u jesen ili kasnu jesen ove godine. Zainteresiranost opina i gradova te županije u Meimurju je znatna, reeno je, no nije sve tako jednostavno kako se ini. Postavlja se pitanje hoe li se i kako javiti na natjeaj domae graevinske tvrtke iz Meimurja, što bi bilo logino. Prema rijeima minist ra, bit e odreenih problema u javljanju na natjeaj jer

na natjeaju nee dobiti prednost najje tinija ponuda, ve ona koja je ekonomski najisplativija. Drugim rijeima, na natjeaju e proi ona ponuda koja štedi najviše energije, a to znai da se ponuai moraju prilagoditi i jako dobro izraunati svoje ponude. Naime, nije svejedno kakve prozore ima zgrada, treba li ih mijenjati ili ne, što se dobiva s debljim slojem izolacije i gdje je granini trošak. Osim toga, svaki je objekt pria za sebe. Projekt energetske uinkovitosti obuhvatio bi ove godine oko 500 zgrada, a investicije bi se vraale uštedama, odnosno smanjenom potrošnjom energije.

za praenje energetskog sektora i investicije u Ministarstvu. Cilj da se prije sezone grijanja, odnosno prije sljedee sezone napravi što je više mogue, jer je to direktna ušteda. Ministarstvo graditeljstva je za obnovu zgrada i poveanje energetske uinkovitosti osiguralo 200 milijuna eura. Sva potrebna sredstva ulaže pružatelj

Ukupno Srušit e se sve 43 projekta imaju vikendice na sve papire i mogu odmah na natjeaj, a oekuje se Dravi i Muri da to bude u lipnju ove godine, U tijeku je izrada dok bi radovi trebali poeti na novog Zakona o postupanju s nezakonito jesen. Na natjeaju nee dobiti izgraenim zgradama, prednost najjeftinija ponuda, koji e uvesti nova pravila ve ona koja je ekonomski igre u legalizaciji nelegalno najisplativija, rekao je izgraenih graevina. On bi ministar trebao odrediti koji objekti se usluge, dakle, izvoa radova, kojem su na raspolaganju kreditna sredstva HBOR-a i poslovnih banaka. Rok otplate je 14 godina uz fiksnu kamatnu stopu, a u tom se razdoblju oekuju uštede, što energije, što na raunima za grijanje. Hrvatska je projekt energetske uinkovitosti dužna provesti u skladu sa smjernicama Europske komisije u Programu energetske uinkovitosti poznatom pod nazivom '20:20:20'. Osim što štiti okoliš i smanjuje društvenu potrošnju, projekt je to koji potie

Cilj prije nove sezone grijanja napraviti što više Prvi natjeaji zapravo su ve raspisani, no ne u našoj županiji, i to za Djeji vrti u Bistri, uskoro kree i natjeaj za šest srednjih škola u Varaždinu. Samu e provedbu natjeaja pratiti Centar

Ministar graditeljstva i prostornog ureenja Ivan Vrdoljak: - Najvažnije je da predloženi projekti za energetsku obnovu zgrada imaju svu potrebnu dokumentaciju, bez toga nee u obnovu

Ministar je posjetio i opinu Orehovica, koja je zgradu u Vulariji kandidirala za projekt energetske obnove

mogu legalizira, a koji ne. Predvia se da e cijela procedura traja oko godinu dana, nakon ega bi trebalo poe rušenje. No, novi Zakon ne predvia legalizaciju u zašenim podrujima, a svi tamo izgraeni objekti morat e se srušiti. To se u sluaju Meimurske županije ponajviše odnosi na podruja uz Muru i Dravu, rekao je to u utorak ministar graditeljstva i prostornog ureenja Ivan Vrdoljak, tijekom službenog posjeta Meimurskoj županiji. Drugim rije ima, s ve vikendice na Muri i Dravi, odnosno u Regionalnom parku prirode Mura - Drava, kojih prema nekim procjenama ima oko pet stotina, a graene su zadnjih desetak i više godina, od ega treina otpada na Muru, nee e se moi legalizirati i bit e srušene, rekao je ministar. Iznesen je i podatak da se “placevi” s dobrim vidikom za vikendice na Muri i Dravi od pojedinaca nelegalno prodaju za cijenu od 700 eura ili više, a da je u zadnjih godinu dana nastao stampedo divlje gradnje na rijekama zbog toga jer svi oekuju legalizaciju, do koje, meutim, nee doi.

HRVATSKA narodna stranka i prvi potpredsjednik Vlade ai o projektima u Meimurju

PROJEKTI NA PAPIRU predstoji odluka o tome što i kako se ide u realizaciju PIŠE: VELIMIR KELKEDI Vlada je otvorila prostor da se svi projekti koji su spremni ponu realizirati, poruio je za nedavna posjeta Meimurju prvi potpredsjednik hrvatske Vlade i predsjednik HNS-a Radimir ai. Prije nego što je "rašlanio" projekte po podrujima, zamjenik meimurskog župana Matija Posavec aia je podsjetio da je Županija Vladi ve poslala listu potreba za financiranje ili sufinanciranje 226 projekata u našem kraju. Možemo li ovo ljeto oekivati barem poetak toga mnogo puta najavljivanog investicijskog zamaha kojim bi se, ako ništa

drugo, donekle oživio barem graevinski sektor? ai se ponajprije dotaknuo cestogradnje: - Realizacija ovisi samo o organizacijskim kapacitetima ŽUC-a i izvedbeno o graevinskoj operativi. No, tu nee biti problema jer je graevina ionako ve godinama na koljenima. Osigurano je 82.700 kuna. Kad je rije projektima HEP-a, u Meimurju e u rekonstrukciju, odnosno obnovu mreže biti uloženo 21.680 kuna, kazao je prvi potpredsjednik Vlade. Za projekte energetske uinkovitosti (119 projekata u Meimurskoj županiji) rekao pak je kako je putem Euorpske investicijske banke osigurano ukupno

300 milijuna eura. Prvi natjeaji su objavljeni. Županiji i jedinicama lokalne samouprave preporuujemo da što prije svoje javne ovlasti za realizaciju tih projekata prenesu na Centar za investicije ili pak da ih ponu realizirati sami ako su spremni. Zakon dozvoljava oboje. - Obnovite sve što možete, asade, kotlovnice, elektroinstalacije, prozore, poruio je ai. I u konanici svi projekti vezani uz cestogradnju i energetsku uinkovitost manjeg su opsega i mogu poeti odmah, a ujedno e se aktivirati graevinski i obrtniki kapaciteti, zakljuio je. Što se tie onih vezanih uz Hrvatske vode, radi se o iznosu od 869 milijuna kuna i dugoro-

Zamjenik meimurskog župana Matija Posavec aia je podsjetio da je Županija Vladi ve poslala listu potreba za financiranje ili sufinanciranje 226 projekata u našem kraju niji su. - Ipak, i oni e se u vremenu pred nama realizirati. Rokovi koje moramo poštivati definirani su ugovorima s Europskom unijom. Ako emo kasniti, slijedi penale. Posebna je pria dogradnja i izgradnja škola i sportskih dvorana. Projekti su "na papiru" vrijedni 275.000 kuna, no država od toga daje 55 posto, Županija bi

trebala osigurati 35 posto, a jedinica lokalne samouprave preostalih 10 posto. U Meimurju su spremna (zadovoljavaju standarde resornog Ministarstva) 22 projekta. - S time se može takoer poeti odmah, potrebna je samo odluka Županije, odnosno opine ili grada. Država je svoje odluke donijela i spremna je snositi trošak za svoj udio.

3

investicije i zapošljavanje. Cilj je da se osnaže tvrtke kojima su programi energetske uinkovitosti izvozni proizvod. Ne vidim razlog zbog ega mi ne bi bili oni koji emo sutra izvoziti znanje i iskustva ili ukratko pamet zemljama u regiji, rekao je uz ostalo Vrdoljak, i dodao: - Zgrade na natjeaj predlažu vlasnici, odnosno korisnici, koji predlažu i skup mjera za obnovu. Ministarstvo tada odabire zgrade, a program se provodi za one zgrade za koje se utvrdi da udovoljavaju k r it er ijima ekonomi nos t i obnove, odnosno da se iz uštede vraaju uložena sredstva. Jedan od ciljeva je da se obnovom asada i poboljšanja energetske uinkovitosti dijelom zaposle tvrtke u graevinarstvu kako bi se ublažila postojea kriza. Na kraju, treba priekati uvjete iz natjeaja pa e se tek tada vidjeti koliko e se domaih graevinskih t v r t k i jav it i na nat je aj, a koliko njih izboriti za posao. Na radnom sastanku s naelnicima i gradonaelnicima meimurskih opina i gradova, predstavnicima ve i h g r aev i n sk i h t v r t k i te udr uga poljopr iv rednih proizvoaa ministar Vrdoljak je napomenuo da e se legalizirati sve što e se moi. Župan Meimurske županije Iv ica Perho naglasio je da naša graevinska operativa od najavljenih projekata, posebice poveanja energetske uinkovitosti na javnim graevinama, oekuje svoj dio kolaa. Št o se t i e le g a l i z ac ije poljoprivrednih objekata, ministar je naglasio da e legalizacija objekata veliine do 50 etvornih metara stajati 1.000 kuna, što e se moi platiti u roku od pet godina, pa argument skupoe legalizacije pada u vodu. Cijena nee biti znatno viša i za objekte vee površine, no oni nee biti osloboeni plaanja komunalnog doprinosa. Ministar je posjetio i tvrtku "Pana" d.o.o. iz akovca te razgledao planove za bioplinsko postrojenje. elništvo tvrtke upoznalo ga je s poslovnim planovima, te problemima u kojima se danas nalazi hrvatska dr v na indust r ija . Vrdolja k je razgledao i Zranu luku u Pribislavcu te posjetio opinu Orehovica, no, kako je kasnio, nije stigao razgledati i društveni dom u Vulariji, koji se predlaže za energetsku obnovu. 

Meimurska županija zbog dubioza ne može s 35 posto u JPP? Kako je ve ranije rekao ai, prema modelu JPP-a u sljedee tri godine u Hrvatskoj se planira sagraditi, dograditi i rekonstruirati ak 338 škola. Vrijednost investicije procjenjuje se na 6,235 milijardi kuna, što bi znailo ukupnu godišnju najamninu od 873 milijuna kuna, pod uvjetom da privatni partner školu sagradi, a zatim je iznajmljuje državi sljedeih 25 godina. U sluaju Meimurja upitan je, meutim, udio koji bi trebala izdvojiti Meimurska županija. Ona je i bez toga novog financijskog "tereta", a novac eventualno može namaknuti putem kreditnog zaduženja, u teškoj dubiozi. Župan Ivica Perho uz to opetovano skree pažnju na injenicu da svake godine u veini meimurskih škola broj uenika opada pa se za pojedine škole može postaviti i pitanje opravdanosti, odnosno isplativosti dogradnje. Svi se za sad slažu tek da su "apsolutni prioriteti" – izgradnja objekta akovekog Centra za odgoj i obrazovanje te OŠ "Vladimir Nazor" u Pribislavcu. 


4

Aktualno

CARINSKA UPRAVA zainteresirana za prostore za 70 službenika u akovcu

ŽUPANIJSKI VIJENICI zabrinuti

Ostaje li Meimurska županija bez sve više sjedišta zbog jakoga varaždinskog lobija? Pozicija i status Meimurske županije bile su najinteresantnije teme ovotjedne Skupštine Meimurske županije, koju su vijenici otvorili ve na aktualnom satu, gdje pitaju ono što javnost najviše boli. Raspravu o položaju županije otvorio je Željko Pavlic, vijenik MDS-a. Kazao je da je i ranije na skupštinama kroz vijenika pitanja bilo upozoreno da Meimurska županija polako ostaje bez sve više sjedišta razliitih državnih ili javnih institucija, koje se premještaju veinom u Varaždin. Poelo je sa Županijskim sudom u akovcu, koji je postao Županijski sud u Varaždinu. Slina stvar se dešava i s carinskom ispostavom, a posebno je meimursku javnost isprovocirala injenica da, usprkos dogovorima, osiguranom prostoru i uloženim znatnim sredstvima, regionalno dopisništvo HTV-a ipak nee imati sjedište u akovcu, ve, naravno, u Varaždinu, kazao je Pavlic.

Varaždin se namee kao jedini centar "nove regije“ Zakljuio je da se oito radi o utjecaju snažnoga varaždinskog lobija, koji po njegovu mišljenju priprema teren za ustolienje Varaždina za sjedište neke vee regije. Naveo je takoer da bi, prema nekim in ormacijama, novo sjedište nekakve regionalne policijske teritorijalizacije bilo u Krapini ili Bjelovaru. Pavlic je gorko zakljuio da Meimurje tako ostaje bez dijela svoga regionalnog identiteta, tj. obilježja regije - županije i sve više dobiva obrise jednoga obinog podrunog ureda – ispostave, tj. prave "za vuglom provincije". Meimurski župan Ivica Perho je konstatirao da je dio onoga što je rekao Pavlic evidentno i da to možemo analizirati i nagaati ishod. Ponovio je da u razgovoru s koalicijskim partnerima ne bježi od regionalnog povezivanja, ali da on regionalizaciju ne vidi tako da umjesto centralizirane države

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

dobijemo pet centraliziranih regija te da želimo biti subjekt, a ne bilo kakav objekt regionalne decentralizacije.

Ivkovi: Pobrinite se da ai dozna o projektu Plinacra U raspravu se ukljuio i Vladimir Ivkovi (HDZ), koji je kazao da je prvi potpredsjednik Vlade medijima jasno rekao da nije ni znao da je dopisništvo HTV-a u akovcu, odnosno Meimurju. Da se ne bi nešto slino ponovilo, koristim priliku da izvijestim i zamolim župana da se ne dogodi nešto slino na jednom drugom regionalnom projektu koji ide u realizaciju, upozorio je Ivkovi. Radi se o projektu na kojem sam i ja osobno dugo radio, a sada je Vlada, odnosno Plinacro raspisao natjeaj da se centar za sjeverozapadnu Hrvatsku gradi u akovcu i preseli iz Zaboka ovdje uz autocestu. Takvih centara e u Hrvatskoj ukupno biti sedam, poruio je Ivkovi. - Budui da je to u resoru potpredsjednika Vlade, da ne bi opet ispalo da nije znao, pobrinite se da dozna, poruio je Ivkovi županu. - No, ako bi se u

Masa županijskih plaa probila zakonski okvir Državna revizija je poslovanju Meimurske županije dala uvjetno mišljenje. Meu ostalim na takvu ocjenu utjecala je i injenica da je Županija probila zakonski okvir za isplatu mase plaa u odnosu na zakonske odredbe. Dozvoljena masa sredstava za isplatu plaa trebala je iznositi 6,933.808 kuna, odnosno najviše do 20 posto od osnovica, a isplaena je u iznosu od 10,104.020 kuna, što je 29,1 posto od osnovice utvrene zakonom.

realizaciji tog projekta nešto dogodilo, onda bih ja imao razloga sumnjati u dobre namjere prvog potpredsjednika, pa ga izvijestite, poruio je Ivkovi. Županu je poruio da su u Hrvatskoj glavni oni koji su jako glasni i imaju puno ideja, ali i da bi ovo trebalo biti prvo gradilište koje e Vlada otvoriti u ovoj županiji. (BMO)

Proraun u minusu od 23 milijuna kuna Izv ršenjem prorauna za 2011. godinu utvreni su prihodi i primici u iznosu od 112,093.403,97 kuna i manji su za 32,956.117,55 kuna od planiranih ili 22,70%, a u odnosu na izvršenje za 2010. godinu vei su za 3,198.456,79 kuna ili 2,94%. Negativan je financijski rezultat proraunske godine u iznosu od 4,931.989,78 kuna, što kumulativno s manjkom iz prethodne godine od 18,219.938,52 iznosi manjak prihoda poslovanja u izvršenju prorauna 2011. godine u iznosu od 23,151.928,30 kuna. Negativan financijski rezultat uslijedio je zbog smanjene naplate poreza na dohodak od nesamostalnog rada te nenaplaenih potraživanja od 4,861 mil. kuna.

Zatim, Meimurska županija je i dalje sufinancirala kamate poduzetnicima te sufinancirala prijevoz uenika srednjih škola i studenata, što je direktno utjecalo na dodatnih 5,56 mil. kuna financijskih obveza iz izvornih prihoda Meimurske županije. Takoer, i u 2011. godini financirane su ve ranije zapoete aktivnosti (pilot projekt navodnjavanja Kuršanec, projekt navodnjavanja Prelog Donji Kraljevec, kanalizacijski sustav i projekt energetske uinkovitosti u školama). Iz navedenoga proizlazi da i uslijed teške gospodarske situacije i smanjene naplate financirane su planirane i ve ranije zapoete aktivnosti, ali i neke nove neplanirane, što je rezultiralo navedenim minusom u poslovanju.

Bivša zgrada Centra za socijalnu skrb za prikupljanje podataka o robnoj razmjeni unutar EU Carinska uprava je 16. svibnja putem Meimurske županije dostavila Gradu akovcu pismo namjere o iskazivanju interesa za korištenje bivše upravne zgrade Centra za socijalnu skrb, kako bi osigurali prostore za oko 70 službenika na podruju Carinarnice Varaždin zbog ustroja odjela za Intrastat zbog pristupanju Hrvatske EU. Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni izmeu zemalja lanica Europske unije (EU), koji je u primjeni od 1993., kad je uspostavljeno jedinstveno tržište i kad su uklonjene fizike granice izmeu zemalja lanica. Zakonska osnova za Intrastat je europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene izmeu zemalja lanica Europskog parlamenta i vijea, te provedbenih uredbi Komisije koje imaju nadnacionalni znaaj i obvezatno je za sve zemlje lanice EU. Grad akovec i Meimurska županija zainteresirani su da se odjel Intrastata ustroji u našoj županiji i ovdje ostane zaposleno 70 djelatnika, ali nakon što je pismo namjere Carinske uprave razmotreno na Kolegiju gradonaelnika akovca, odluku e donijeti Gradsko vijee.

Potrebno ureenje Da bi se zgrada bivšeg Centra za socijalnu skrb osposobila za novu unkciju, potrebno je urediti vanjsku i unutarnju stolariju, rekonstruirati elektroinstalacije, izvesti in ormatiku in rastrukturu, urediti sanitarne vorove i još neke manje preinake od unkcionalnog znaaja te opremiti namještajem za prijam prvih 15 službenika koji bi trebali useliti do 1. listopada 2012. godine. Do 1. ožujka 2013. godine trebalo bi useliti još 15 službenika, a do kraja 2013. godine još 40 do ukupno 70 službenika. Ukoliko Vijee prihvati da se ue u dogovore s Ministarstvom financija, odnosno Carinskom upravom, ovlastilo bi se gradonaelnika za voenje pregovora i potpisivanje potrebnih isprava.

Predlaže se zakupnina od 3.180 eura mjeseno za 685,50 metara etvornih zgrade i tri garaže. Umjesto plaanja zakupnine, mogue je da se u naknadu urauna dug Grada akovca prema Centru za socijalnu skrb u iznosu od 454.860,44 kune, preostao od zamjene nekretnina uz doplatu razlike, kad je Grad akovec s Centrom za socijalnu skrb mijenjao nekretnine, pri emu je nova zgrada Centra izgraena na gradskom zemljištu, a Gradu akovcu je ostala njihova stara nekretnina. Ukoliko Vijee prihvati da akovec dobije odjel Intrastata, naknada zakupnine, troškovi ureenja i drugo uredili bi se pregovorima i sporazumom s Ministarstvom financija, Agencijom za upravljanje državnom imovinom, Carinskom upravom i Meimurskom županijom. (BMO)

KAKO SANIRATI vrti “Vjeverica” i bivši Dom hrvatske vojske

Za sanaciju vrtia potrebno ak 650.000 kuna Završen je inspekcijski nalaz u Djejem vrtiu "Vjeverica", gdje je 24. travnja sa stropa pala žbuka i pri tome lakše ozlijedila troje djece. Dragutin Matotek, sudski vještak i procjenitelj za graditeljstvo, utvrdio je da su betoniranje armiranobetonske ploe i žbukanje stropa izvedeni suprotno pravilima struke te to smatra glavnim razlogom i uzrokom pad žbuke. Uz glavni razlog navodi i dodatne nedostatke na oploenju terase keramikom, pukotine na asadi i zaepljenje odvoda vode s terase zbog kojih je došlo do prodora vlage u unutrašnjost zgrade. Prema mišljenju vještaka, potrebno je neodložno pristupiti strunom pregledu, prvenstveno stropova, te potom izvesti sanaciju. Od IGH je zatraženo utvrivanje statike otpornosti i stabilnosti konstrukcije. Iz svega proizlazi da se u sanaciju vrtia ne može krenuti prije jeseni.

Što se tie pokretanja postupka odgovornosti za nastalu štetu, pravna osoba koja je gradila vrti "Vjeverica", Meimurska zadruga za proizvodnju, usluge i trgovine, izbrisana je iz sudskog registra Trgovakog suda u Varaždinu još 25. kolovoza 2004. godine. Predvia se da e sanacija Djejeg vrtia "Vjeverica" koštati oko 650 tisua kuna. Odluku o sanaciji treba donijeti Gradsko vijee. Kao nadzorni organ za sanaciju odreuje se mr. sc. Renato Slaviek, gradski vijenik. (BMO)

Bivši Dom hrvatske vojske poplavljen za obilnih kiša U razdoblju obilnih kiša do 14. do 20. svibnja bivši Dom hrvatske vojske pokazao je sve slabos zbog dugotrajne zatvorenos kad je bio "niiji", a prije nego što je s države prešao u ruke Županije, a potom u vlasništvo Grada akovca. On je Dom uz naknadu preuzeo u stanju kad su iz zidova ve nikla mlada stabla. Zbog izuzetno lošeg stanja graevine, Grad akovec je imao višestruka ulaganja od 2009. godine na ovamo u ukupnom iznosu od 1,081.369,73 kune. U svibnju ove godine zbog lošeg stanja krovišta ošteeno je 350 kvadrata laminata i 500 kvadrata zidova zbog poplavljivanja i vlage. Ukupna šteta je procijenjena na 38.000 kuna, a kako objekt nije osiguran, nema osiguravateljske naknade. Da se šteta ne bi ponovila, potrebno je pristupi sanaciji krovišta. Prekrivanje krovišta biber crijepom koštalo bi 208.700 kuna, a njegovom limenom imitacijom 180.23,50 kuna, a za kompletnu sanaciju krovišta trebalo bi pridoda još 60.000 kuna. Sredstva je potrebno osigura u rebalansu prorauna, te obveza Meimursku županiju da briše hipoteku s graevine bivšeg Doma hrvatske vojske, koja je ostala od obveza Meimurske županije prema državi. Za nadzor radova na sanaciji se, kao i u sluaju vra, predlaže mr. sc. Renato Slaviek. Odluku o sanaciji mora donije Gradsko vijee. (BMO)

POGLED ODOZDO

Trebamo meimursku vladu za podizanje Meimurja iz provincijskog blata N

e opravdava nas ni globalna ni nacionalna kriza, zapitajmo se zašto je Meimurje zaglibilo u provincijalizaciju. Stoji na mjestu, umovarilo se. Druge nas županije prestižu u ureenosti, u poduzetnosti, u nametanju svojih kadrova u državnu vlast. Meimurski SDP je definitivno gubitnik, nema ga u vrhu, a godinama je SDP tu osvajao vlast i bio lojalan toj orijentaciji, kad je drugdje SDP bio u debeloj opoziciji na svim razinama. U akovcu SDP vlada gotovo desetljee i pol i sada, kada se ta vlast poklopila s onom na državnoj razini, nema meimurskih

SDP-ovaca u vrhu stranke, a i u vlasti su rezervirani za pomonike. dje su izgubili utakmicu u svojoj stranci? Prije svega izgubili su se u tome što nisu pripremili generacijsku smjenu, a ona se na državnoj razini upravo dogaa. Meimurskom SDP-u, zbog toga što se presporo kadrovski regenerira, mogla bi se dogoditi istrošenost materijala. Gdje su nestali mladi lavovi koji su u jednom trenutku imali ideje i snagu pogurnuti nas s margine? Izgubio se jedan Mavrek koji je imao sjajne ideje, ne za SDP, nego za razvoj Meimurja. Šteta.

G

S

tagniramo i u visokoškolskom obrazovanju. Tu treu studijsku grupu, što bi rekli Meimurci, predugo “telimo”, a studenti odlaze drugamo. ekstil nismo uspjeli nametnuti kao stratešku meimursku granu, a trebali smo uvjeriti one koji donose politike odluke da svi koji nose uni ormu, od željezniara, komunalnog redara do policajca, vojnika, doktora ili bolniara, trebaju u službenoj odori imati gae, hlae, arape iz naše trikotaže. U krizi svaka zemlja brine za svoju sudbinu, samo smo mi blagonakloni prema svima.

T

Ali je tinije je uvesti, pobrati PDV na granici, radna mjesta zatvoriti. Važno da se proraun puni, pitam se kako dugo. Hrvatskoj se priznaju, kao što je napokon, mada prekasno, shvatio Ivkovi, oni koji su glasni i imaju puno ideja. To je istina i zato Meimurje koje je malo i slijedom te matematike ne može imati jako puno ljudi nema one koji se znaju postaviti na pravi nain. iše nego ikada od životne je važnosti ormiranje meimurske vlade za podizanje Meimurja iz provincijskog blata. Treba nam

U V

okupljanje pameti i znanja. Trebaju nam nova radna mjesta. Meimurje je desetljeima zrailo upravo davanjem ideja drugima. Tepali su nam da smo razvijeni, sada smo se o ucali kao islužena dama. Bankrotirali smo. Barem su Meimurci znali ranije gospodariti. Mnogo je tome kriv i sadašnji župan Perho svojim oklijevanjem. Od kandidature za župana njegov je stav bio de anzivni. On to najradije ne bi bio. I kad se sada drugi ešu o nas, oduzimaju nam ovlasti, još je kolebljivo neodluan, kao da mu nije stalo ili kao da e odahnuti izgubimo li status županije. Možda mu nije svejedno, ali upravo takav dojam odašilje svojoj okolini. I nije bitna ta njegova popustljivost zbog njega samog, nego zbog nas. Mi smo županija koja to ne zaslužuje, županija koja pretvrdo i prekrvavo radi da bi nas se zaobilazilo.

Piše: Božena Malekoci-Oleti bozena.malekoci@mnovine.hr

Z

bog toga je krucijalno, ali ne s figom u džepu, potrebno pozivati glave na okup. Okupiti sve izgubljene i razdrobljene kadrove u stranarenju, koje nam nije donijelo ništa dobra osim provincijalizacije i zaostajanja.


8. lipnja 2012.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

TOPLICE SVETI MARTIN - 16. nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu

u Meimurju

 GDQD

Gostovala gospodarska i politika krema Hrvatske Stvaranje pozitivne klime i afirmacija poduzetništva, kako ukloniti strah od donošenja odluka i pokrenuti gospodarstvo bile su glavne teme koje su dominirale na otvorenju 16. nacionalnog savjetovanja o gospodarstvu i poduzetništvu, koje se ovaj vikend održava u Toplicama Sveti Martin, pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. U petak prije podne skup je otvorio predsjednik Republike Ivo Josipovi, a u nastavku je održan svojevrsni aktualni sat na kojem su okupljeni poduzetnici mogli

postavljati pitanja Vladi. Na raspolaganju su im bili prvi potpredsjednik i ministar gospodarstva Radimir ai, ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras, ministar regionalnog razvoja i europskih ondova Branko Gri, ministar financija Slavko Lini i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Meimurski župan Ivica Perho kao domain na poetku je pozdravio skup i okupljenima poruio da je potrebno pokrenuti gospodarsku oluju slinu onoj u Domovinskom ratu. - Stavimo glave skupa i stvorimo

zajedništvo, poruio je Perho. Gordan Maras je takoer u tom tonu nastavio, da nam je potreban savez za pokretanje gospodarstva i izlaz iz recesije. Pozitivno je to da je napokon, nakon etiri godine krize i smanjivanja broja obrta, ove godine otvoreno 300 obrta više nego zatvoreno. Kazao je da se 10 tisua projekata kandidiralo na poduzetniki impuls, te da je Vlada poveala i da e još poveati jamstveni ond kako bi poduzetnici lakše došli do kreditnih sredstava, jer im je najvei problem osigurati garancije.

R adimir ai je govorio o tome da nije stvorena kultura preuzimanja rizika, posebno na državnim razinama, te da je potrebna afirmacija poduzetništva. Predsjednik Ivo Josipovi pak je govorio od strahu od odluivanja, posebno se osvrnuo na držav-

nu imovinu koja propada, napose turistiki kompleksi iz ijih propalih zidova rastu stabla, umjesto da se tu imovinu stavi u unkciju. Predsjednik Josipovi je poruio da svaka pogrešna odluka nije kriminal, zbog ega postoji poveani strah od rizika i preuzimanja odgovornosti.

BOŽENA KAPITARI, djelatnica Županijske bolnice akovec, dobila veliko priznanje Hrvatske udruge medicinskih sestara

Najbolja medicinska sestra godine u Hrvatskoj PIŠE: VELIMIR KELKEDI etiri godine kao glavna medicinska sestra u dnevnoj bolnici s kemoterapijom u Županijskoj bolnici akovec radi 50-godišnja Varaždinka Božena Kapitari. Njen predani i požrtvovan rad, odnos s pacijentima i stalnu želju za usavršavanjem ovih je dana nagradila Hrvatska udruga medicinskih sestara proglasivši je najboljom medicinskom sestrom u zemlji. - Ova nagrada je potvrda da se isplatio sav rad i trud koji sam uložila u svoju struku, kao i vlastitu nadogradnju za poboljšanje kvalitete zdravstvene njege. Smatram da nagrada pripada svim sestrama Meimurske županije, jer sami, bez podrške kolegica, ne možete postii sve to, kaže sestra Kapitari, dodajui i kako su je za

nagradu koju je preuzela na godišnjoj skupštini Hrvatske udruge medicinskih sestara, održanoj u Zagrebu, predložili lanovi predsjedništva akoveke podružnice spomenute udruge. Pro esionalni put Božene Kapitari poeo je u bolnici Novi Maro , gdje se zaposlila nakon završetka Srednje medicinske škole Varaždin. Od 1994. radi u akovekoj bolnici, najprije na Odjelu pulmologije, dok je od 2007. glavna sestra Dnevne bolnice i kemoterapije. Radila je i na bronhoskopiji, spirometriji, u prijamnoj ambulanti ... Uz podršku kolegica iz Zagreba organizirala je i dva onkološka kongresa koji su se održali u Meimurskoj županji s meunarodnim sudjelovanjem. Od prošle godine ujedno je mentorica za vježbe zdravstvene njege za Va-

Ne možeš samo dati terapiju i okrenuti se. Puno razgovaram s bolesnicima, dajem im savjete, završiti studij te otputovati u esto sam im i psiholog. Vrlo Australiju na svjetski kongres važna je i stalna edukacija, medicinskih sestara. Godinama je i lanica Lige protiv raka kaže o svom trenutanom akovec, a pomaže i u udruzi poslu na Odjelu kemoteoboljelih i lijeenih od karcinoma rapije

raždinsko veleuilište za sest rinstvo. Autorica je dvaju prirunika za bolesnike: “Kemoterapija i Vi” i “Rehabilitacija poinje dijagnozom“, pri emu su joj, istie, takoer pomogle kolegice. Uz rad, 2006. godine završila je dodiplomski studij sestrinstva, dok trenutno studira na diplomskom strunom studiju Zdravstvenog veleuilišta u Zagrebu kliniko sestrinstvo - onkološko hematološki modul. Riješila je sve ispite, ostaje joj tek diplomski. Želja joj je

plua nazvanoj “Kaj sad?”.

Sadašnji posao emocionalno najteži

Ministar financija Slavko Lini kazao je da je porezna politika išla na vee oporezivanje graana kako bi se olakšao položaj industriji. Punjenje prorauna pak nije e ekt poveanja PDV-a, nego vee porezne discipline, ali je i naglasio da dobra porezna politika nije u

teže joj je bilo dok je od karcinoma plua umirala njena najbolja prijateljica … – Oproštaj od nje bio je vrlo bolan. No sretna sam što sam imala priliku upoznati osobu koja mi je pružila toliko puno lijepih i nezaboravnih trenutaka. Inae dobra medicinska sestra, a mislim da su sve medicinske sestre dobre, mora imati sposobnost razumijevanja emocija drugih ljudi, treba se znati nositi s problemima, pitati za pomo kad je potrebno i imati pozitivan stav o životu. Ne treba pretjerano gubiti vrijeme na greške iz prošlosti, ako se ve dogode, nego uiti iz njih. Treba znati izraziti svoje mišljenje i nametnuti se kao ravnopravan partner u skrbi za bolesnika. Posao sestre nije ni jednostavan ni lagan, stalno se

O svom sadašnjem poslu na Odjelu kemoterapije napominje da on zbog siline emocija spada u teže poslove medicinske sestre … - Ne možeš samo dati terapiju i okrenuti se. Puno razgovaram s bolesnicima, dajem im savjete, esto sam im i psiholog. Za taj je posao vrlo važna stalna edukacija, izjavila je za Veernji list. Dodaje kako su joj najteži trenuci oni uz umirueg bolesnika, a naj-

MURSKO SREDIE Ako peticija koju je potpisalo 4.566 graana nije dovoljan argument za dodatni tim hitne za gornje Meimurje, tada e se organizirati i mirni protest

ZAJEDNIKI ZA T1 TIM

mijenjala, Grad Mursko Središe i gradonaelnik priekat e krajnjom mjerom izražavanja nezadovoljstva - mirnim prosvjedom. No, prosvjed ostaje, kao i mogunost blokade državne ceste koja vodi prema graninom prijelazu, pa makar i usred turistike sezone, ako se u razumnom roku ne promijeni situacija.

Medicinska struka, domaa politika i graani konano na istom putu

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI - OLETI U ponedjeljak 4. lipnja u gradskoj vijenici u Murskom Središu održana je zajednika kon erencija za novinare, na kojoj su bili gradonaelnik Murskog Središa te naelnici opina Selnica Anelko Horvat i Sveti Martin na Muri Franjo Makovec. Josip Dobrani, gradonaelnik Murskog Središa, bio je saziva kon erencije te inicijator peticije za jednaku dostupnost hitne u gornjem Meimurju kao i ostatku Meimurja, budui da je re ormom hitne taj kraj uz timove u akovcu dobio pripravnost tri lijenika obiteljske medicine iz ambulante u Murskom Središu. Uz njih na kon-

erenciji su bili Mirela Šte e, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Meimurske županije, i lijenici obiteljske medicine, dr. Slobodan Olui i dr. Biserka Gorianec, koji uz rad u svojim ambulantama imaju i obvezu pripravnosti za hitnu. Struna javnost - lijenici i pacijenti slažu se u tome da se povea broj timova T1 za gornje Meimurje i ukine pripravnost. U prilog tome na podruju Murskog Središa i okolnih opina sakupljeno je 4.566 potpisa graana koji e se uputiti ministru zdravlja Ranku Ostojiu i ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maji Grba - Bujani. Ravnateljica Mirela Šte e kazala je da je za Mursko Središe zatražila T1 tim i u sijenju i u travnju ove godine. Nakon toga pisali su i žalbu

na Ministarstvo. - O tome da je potreban T1 tim za Mursko Središe, kazala je, složila se i struka, ali se eka datum da se na razini cijele Hrvatske provedu promjene u mreži hitne, jer i na drugim podrujima postoje nedostaci. Nadam se da emo zajednikom borbom uspjeti isplivati u dobre vode, kazala je dr. Šte e. Ona je potvrdila gradonaelniku Josipu Dobraniu da imaju njezinu podršku od poetka za potrebe hitne u Murskom Središu umjesto pripravnosti. Rekla je takoer kad se dobije odobrenje za taj tim potrebno je zaposliti lijenike, koje nije lako nai na tržištu rada. - Kad se dobije T1, automatski se dobije pet ekipa, znai pet lijenika, ja se nadam da emo ih nai i u tome tražim i Vašu pomo.

Dobrani: Priekat emo još malo, ali, ako nee biti promjena, slijedi javni graanski protest Josip Dobrani skrenuo je pozornost na to da su lijenici iz ambulante u Murskom Središu potpisali pripravnost pod prijetnjom raskidanja ugovora, pa je pitao odakle onda spremnost da ih se otjera, ako doktora nema na tržištu. Što bi se tek onda dogodilo, pitao je Dobrani. Nije isto raditi u kancelariji i na terenu, aludirajui da je re orma napravljena u kabinetu. - Dakako, vi ništa niste tu krivi, kazao je Dobrani ravnateljici Šte e. Ona pak je pojasnila da je Hrvatski zavod za hitnu predložio mrežu. S obzirom na to da trenutano ima naznaka da bi se mreža hitne

Franjo Makovec, naelnik Svetog Martina na Muri, upozorio je da se uvijek kada su relacije u pitanju vodi rauna samo o odredištima do središta opina, primjerice akovec - Sveti Martin na Muri, akovec - Štrigova, akovec - Gornji Mihaljevec, akovec - Selnica. Ali postoje i druge rute: akovec - Koncovak, akovec - Jurovak i tu se ustvari vrijeme putovanja duplira. Franjo Makovec je kazao da je gotovo isto vrijeme potrebno da se doe od akovca do Kotoribe ili od akovca do Gornjeg Koncovaka, zbog toga podržavaju incijativu da Mursko Središe ne bude zakinuto za timove hitne pomoi zbog briježnog dijela. - Zainteresirani smo da tu ljudi ostanu i da imaju podjednake uvjete za život. I zato smo gradili ceste i plin, da bi omoguili da ljudi ostanu.

unkciji punjenja prorauna ve poveanja radnih mjesta. Poljoprivrednike je zanimalo zašto kasne poticaji, kao i mogunost kompenzacije neisplaenih poticaje za dugove za poreze i doprinose državi, a gospodarstvenike pak stara boljka plaanje PDV-a po naplaenom raunu. Hotel "Gol er" pak je i ovom prilikom potvrdio da može ugostiti i najzahtjevnije goste kad je u pitanju kongresni turizam. (BMO, oto: ZV)

nadograuje. Važno je da se znate nositi s njime i da ne sagorite na poslu, poruuje.

Aktivna i izvan radnog vremena u humanitarne svrhe Zajedno s kolegicama sudjelovala je, u ulozi modela, i u humanitarnoj modnoj reviji, namijenjenoj kupnji posebnog “pištolja” za citološku punkciju dojki i visokorezolutnih monitora za dijagnostiku bolesti dojke. – Ove godine reviju e na modnoj pisti nositi naše pacijentice, žene operirane na dojci. Prijavilo ih se ve 15, naglašava. O Boženi Kapitari sigurno e se još mnogo pozitivnog uti, a uz sve vrline krasi je i skromnost, želje su joj kupiti si bicikl i priuštiti si wellness tretman. 

Dr. Slobodan Olui je kazao da struka, dakle, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Meimurske županije, svi lijenici obiteljske medicine, pa i mnogi kolege iz bolnice, definitivno smatraju da je neophodan T1 tim za gornje Meimurje i da je neprimjeren trenutani nain da se putem pripravnosti zamjenjuje hitna pomo. Hrvatska lijenika komora takoer se oitovala o tom problemu i naglasila da je trenutna organizacija hitne putem pripravnosti neadekvatna i nedovoljna. - Struka je tu vrlo jasna, kazao je dr. Olui. - Ovo kako je sad organizirano putem pripravnosti nije dobro. Odluka je na politici. Politika uvijek kalkulira s novcem da se što je tinije proe i uštedi. Ali ne radi se o velikim novanima sredstvima da se T2 timovi i bez lijenika pretvore u T1 timove s lijenicima. Prebace li se sredstva koja su pripremljena za pripravnost za novo ormirane T1 timove i dodaju još vrlo mala sredstva, dobila bi se još jedna ekipa T1 i ukinula pripravnost. Odreivanje pripravnosti sa samo tri lijenika obiteljske medicine za podruje gornjeg Meimurja, koje inae u primarnoj zaštiti pokriva osam ambulanti, svojevrsno je ograniavanje slobode kretanja za tri lijenika, koji svaki tei dan moraju uz svoje redovne obveze biti i na raspolaganju za hitne sluajeve i praktiki ne mogu izvan mjesta boravka svaki trei dan, ni za osobne potrebe ni za struna usavršavanja, upozorila je dr. Biserka Gorianec. Josip Dobrani kazao je da e pokazati još malo strpljenja ukoliko se priprema izmjena mreže, ali da je to strpljenje ogranieno i da nakon toga, ako ne bude volje za rješenje problema hitne za gornje Meimurje, ostaje opcija izražavanja nezadovoljstva mirnim prosvjedom. 


6

Gospodarstvo

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NEDELIŠE Sajam poduzetništva MESAP u Nedelišu od 15. do 17. lipnja

SKUPŠTINA MEIMURJE PLINA - izmijenjen društveni ugovor

Odreeni uvjeti za prodaju poslovnih udjela treim osobama - Lanjska dobit nešto vea od 200 tisua kuna U utorak 4. lipnja održana je skupština Meimurje plina. Po prvi put se u ulozi direktora na skupštini društva pojavio Nenad Hranilovi, kojemu je odnedavno poeo mandat. On je na skupštini zahvalio dosadašnjem direktoru Vladimiru Ivkoviu, koji je 17 godina vodio firmu. Meimurje plin je lani ostvario dobit u iznosu od 214.091,76 kuna, koja se rasporeuje vlasnicima, odnosno lanovima društva, na nain da jedan posto poslovnog udjela iznosi 2140,9176 kuna. Skupština društva donijela je odluku o izmjeni društvenog ugovora. Tako je u izmijenjeni društveni ugovor ušla odredba da ocjenu o mogunosti prodaje poslovnog udjela na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora donosi skupština troetvrtinskom veinom glasova svih lanova društva. Ako ni jedan od lanova društva ne želi otkupiti ponueni poslovni udio, pravo U akovcu su održane dvije edukativne radionice na temu bioplina u organizaciji Energetskog instituta "Hrvoje Požar" i Meimurske energetske agencije. Radionica službenog naziva "Podizanje kapaciteta administrativnih tijela ukljuenih u proceduru stjecanja statusa povlaštenog proizvoaa" održana je 15. svibnja, a radionica pod nazivom "Obuka za investitore i nositelje projekata bioplina o mogunostima financiranja projekata bioplina" dan kasnije, obje u multimedijalnoj dvorani Tehnološko - inovacijskog centra. Bioplin je energent biomase iz kojeg se mogu proizvesti svi korisni oblici energije. Hrvatsko zakonodavstvo prepoznaje korištenje bioplina za proizvodnju elektrine energije, biogoriva te biometana, ali potie samo proizvodnju elektrine energije iz bioplina. Cilj radionice bio je upoznati zaposlenike tijela ukljuene u proceduru stjecanja statusa povlaštenog proizvoaa elektrine energije s tehnologijom proizvodnje bioplina i njezinim posebnostima, te najboljom praksom u Europskoj uniji. Paralelno s radionicom, namijenjenom iskljuivo institucijama, bilo je rijei i o obuci investitora kako bi što kvalitetnije pripremili dokumentaciju potrebnu za ispunjavanje uvjeta za stjecanje statusa povlaštenog proizvoaa elektrine energije iz bioplina. Izmeu ostalog predstavljeni su i konkretni projekti bioplinskih postrojenja. Važno je znati da izgradnja bioplinskih potrojenja zakljuuje prirodan ciklus u poljoprivredi i pridonosi razvoju sela. Bioplin je smjesa plinova koja nastane anaerobnim vrenjem

kupnje poslovnog udjela pod istim uvjetima i kao što su imali lanovi društva u postupku prvokupa ima društvo. Pravo kupnje društvo može koristiti u roku od dva mjeseca od dana kada je lanovima društva prestalo pravo prvokupa. Odluku o kupnji poslovnog udjela donosi skupština društva troetvrtinskom veinom glasova svih lanova društva, pod uvjetom da društvo za kupnju vlastitih poslovnih udjela ima rezervirana sredstva. Ako ni jedan od lanova društva ni društvo ne želi otkupiti ponueni poslovni udio, lan društva može svoj poslovni udio prenijeti treoj osobi, pod povoljnijim uvjetima od onih koje je ponudio drugim lanovima društva i društvu. lanovi društva mogu zalagati svoje udjele u društvu uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora društva. (BMO)

Prijavljeno 180 izlagaa, sajam bez stoarske izložbe Ovogodišnji 14. po redu sajam poduzetništva Meimurja MESAP bit e održan od 15. do 17. lipnja. Do srijede se prijavilo 180 izlagaa, a oekuje se da e se do održavanja sajma prijaviti oko 250 izlagaa iz zemlje i desetak zemalja regije, pak da e sav unutarnji i vanjski prostor biti popunjen. Ove godine nee biti tradicionalne stoarske izložbe, rekao je na kon erenciji za novinare u srijedu direktor sajma Vitomir Kiri, jer se ni jedna stoarska udruga u Meimurju nije izjasnila pozitivno. Naime, umjesto dolaska na MESAP, udruge su uputile pisma Županiji u kojima navode svoje razloge (neplaanja od strane države i drugo), dok je ceh ovaj put platio MESAP. No bit e održana izložba meimurskog konja. Nastavlja se tendencija iz prošlih godina, izlagai žele na MESAP, no zakupljuju manje prostore. Ove godine je, zaudo, pojaana turistika ponuda, pa e se tako na

Na otvorenje u petak u 11 sati oekuje se dolazak ministara Gordana Marasa, te Branka Gria, a vjerojatno i Radimira aia. Uz ostalo, u petak e biti održana radionica "Inovativna prekogranina suradnja obnovljivih izvora energije", organizator

je HOK i slovenski partneri, te okrugli stol "Uvjeti kreditiranja poduzetnika". U subotu e biti održana predavanja za vinare i vinogradare, predava je mr. sc. Milorad Šubi, a u popodnevnim satima prezentacija flotacije na štandu vina Kerman, kao i degustacija. Kad je rije o vinima, ocijenjena su 123 uzorka vina, a sve se više javljaju i vinari iz Varaždinske i Krapinsko - zagorske županije. Najboljima e medalje biti podijeljene na sajmu. Za nedjelju je predviena izložba meimurskog konja Udruge uzgajivaa meimurskog konja "Meimurec", parada starih automobila i motora, nastup ogranka "Seljake sloge" Nedeliše i mažoretkinja, te zabavni program. U petak e nastupiti Limena glazba Nedeliše, u subotu Pjevaki zbor umirovljenika iz Središa ob Dravi, a u nedjelju varaždinski tamburaški sastav "Špancir". Cijena ulaznica bit e 15 kuna, dok e parkiranje biti besplatno. (J. Šimunko)

rištena tek treina mogunosti za proizvodnju bioplina. U zemljama regije, kao i u Hrvatskoj, veoma je malo bioplinskih postrojenja. Ovdje je rije o proizvodnji bioplina, prvenstveno iz organskog otpada, gnoja i gnojovke. Šumska biomasa nije toliko pogodna za proizvodnju bioplina jer sadrži velike koliine lignina i manje bioplina. Za proizvodnju bioplina upotrjebljavaju se i energetski usjevi, no mi smo se prvenstveno orijentirali na proizvodnju bioplina iz ostataka poljoprivredne i prehrambene proizvodnje i nudimo tehnologiju koja je jedna od najboljih u svijetu. Naša je želja da u Hrvatskoj budemo partneri potencijalnom investitoru i da mu ponudimo potpunu tehniku i tehnološku potporu kao i obrazovanje uz projekt, sve do 'kljua u ruke'. Moram rei da Hrvatska ima jako veliki potencijal u proizvodnji bioplina, znatno vei nego Slovenija, jer je poljoprivreda razvijenija, a samim tim i koliine otpada ima više. Ne radimo tipska postrojenja, a kapaciteti postrojenja mogu biti sasvim razliiti, ovisno o kolii-

nama i vrsti otpada, pa i malih kapaciteta. Tako smo prošlu godinu u Sloveniji prezentirali bioplinsku elektranu snage samo 50 kilovata, nazvali smo je 'mini Organica'. Za kontinuiranu proizvodnju bioplina takvim postrojenjem potrebno je oko etrdeset krava, odnosno da poljoprivrednik ima desetak ili više hektara zemlje. Gornji kapaciteti u praksi nisu ogranieni i ovisni su o koliinama otpada. Za investitora proizvodnja bioplina znai siguran prihod, jer prodaje elektrinu energiju u mrežu po stimulativnim cijenama. Ulaganja u bioplinsku energanu snage 50 kilovata iznose od 400.000 do 500.000 eura, no treba znati da se dio sredstava može povratiti kroz europske ondove, a uz proizvodnju elektrine energije ulaganje se brzo vraa, ve za oko sedam do osam godina. No, ne može se govoriti na pamet bez uvida u mogunosti proizvodnje, svaki je projekt specifian za sebe, ovo je samo okvirno. U svakom sluaju, bioplinska postrojenja veoma su pogodna za poljoprivrednike koji se bave životinjama, znai stoari i ratari, ali i komunalne tvrtke koje imaju otpad. Na taj se nain mogu zbrinuti i velike koliine otpada, od košnje trave po parkovima ili uz kanale i drugo, koji sad završava na kompostarnicima, a mogli bismo ga korisnije upotrijebiti u proizvodnji elektrine energije. U Hrvatskoj trenutno radimo na nekoliko projekata bioplinskih postrojenja snage od 50 kilovata do jednog megavata. Jako vjerujem u tu hrvatsku priu kad je rije o bioplinskim postrojenjima, jer postoje baza, jaka poljoprivreda, a mogunosti su jako velike.

Direktor MESAP-a Vitomir Kiri i predsjednik Nadzornog odbora Mladen Novak

MESAP-u u veoj mjeri nai i ponuda vina pojedinih vinara, ponuda suvenira i ponuda turistikih zajednica. Druga je novost što se izašlo u susret djeci koju sam sajam ne zanima dovoljno, pa e na MESAPu gostovati luna park na ak 1.000 kvadrata sa sadržajima za djecu. Održavanje MESAP-a pomogla je Opina Nedeliše, ali i Ministarstvo obrta i srednjeg poduzetništva. Predsjednik Nadzornog odbora sajma Mladen Novak napomenuo da e se ove godine MESAP konsolidirati, a da se od jeseni ove godine oekuje razvoj sajma.

Prije svega, u ovom trenutku sajam vodi jedan zaposlen, što je sasvim premalo, bjelovarski sajam, na primjer, ima desetak zaposlenih, a da se ne govori o sajmu Radgoni.

Program sajma bogat sva tri dana

BIOPLIN RADIONICE U MEIMURSKOJ ŽUPANIJI

Energent pred kojim je velika budunost organskih tvari. Vrenje stajskog gnoja, gnojnice, energetskih biljaka, otpada iz klaonica i drugih vrsta organskoga otpada odvija se s pomou organizama kao što su bakterije i plijesni. Razgradnja biomase i životinjskoga otpada odvija se bez prisutnosti kisika u zatvorenom ureaju, koji nazivamo ermentator. Bioplin sadrži 50 - 70% metana, 25 - 50% ugljikovog dioksida i manji dio smjese vodika, dušika, amonijaka, sumporovodika, ugljikovog monoksida i vodene pare. On je jedan od najuinkovitijih energenata s povoljnim utjecajem na okoliš, jer ne poveava koliinu staklenikih plinova u atmos eri.

Bioplin ima slina svojstva kao zemni plin, stoga ga možemo koristiti u iste svrhe. Naješi naini uporabe bioplina jesu: proizvodnja topline i pare, proizvodnja elektrine energije, suproizvodnja toplinske i elektrine energije (SPTE), grijanje i hlaenje, izravno izgaranje za kuhanje i rasvjetu, pogonsko gorivo za poljoprivrednu mehanizaciju, gorivo za motorna vozila, gorivo za kotlove, dobivanje vodika i drugo.

Slovenska iskustva s bioplinom pozitivna O praktinim iskustvima s bioplinskim postrojenjima govorili su, uz strunjake Energetskog

instituta "Hrvoje Požar", Miran Hrženjak, direktor Keter Group, te Krešimir Jurec, prodajni re erent tvrtke. Naime, ta tvrtka je preko projekta "Keter Organica", što je zaštieno ime bioplinskih postrojenja, vodea u Sloveniji, a ve dulje vrijeme djeluje i u Hrvatskoj i drugim zemljama regije. Ona nudi konkretna rješenja, a sami objekti nisu tipski, ve su projektirani na temelju pojedinanih analiza, što daje sigurnost da e postrojenje doista i raditi prema specifikacijama. Najavljena je i gradnja bioplinskih postrojenja u Meimurju, tim više što ovdje ima dosta veih proizvoaa mlijeka i armi. Miran Hrženjak kaže: - U Sloveniji se proizvodi trenutano 25,8 megavata iz bioplina, sve u skladu s europskom direktivom o potrebi implementacije obnovljivih izvora energije. Od toga naša tvrtka 'Keter Organica' je u Sloveniji izgradila jedanaest postrojenja ukupne snage 16,8 megavata. Prema procjeni Poljoprivrednog instituta u Sloveniji, postoji potencijal za izgradnju bioplinskih postrojenja snage do 86 megavata, što znai da je isko-


8. lipnja 2012.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

GASTRO PATROLA Meimurskih novina

7

Pod pokroviteljstvom:

RESTORAN “Auto Stop” akovec

Konano posebna vinska karta, urednost i doek na visokom nivou, ekanje naruenog jela - predugo JELA

Gastro patrola

Jelovnik koji smo odabrali

Glavni cilj ovog projekta je da ponajbolji meimurski gastro strunjaci daju ocjenu i nezavisno mišljenje o tome što su “zatekli“ u posjeenom restoranu. Meutim, to je samo jedan od više ciljeva ovog projekta. Ima ih puno više, od ukazivanja da se pohvali ono što je dobro, ali i poboljša ono što nije dobro u posjeenim restoranima, da se potakne njihova meusobna kompetitivnost u težnji prema što veoj izvrsnosti itd. Najvažniji pak je cilj da se u danima, mjesecima i godinama koje slijedi u Meimurju proilira zbog zadovoljstva gastro doživljajem što više sjajnih restorana, da danas - sutra kod nas dolaze gosti i turisti ne samo zbog isto turistikog posjeta našem kraju, nego baš ciljano, nekom od restorana, pa da ostanu zbog toga još koji dan duže.

Široka je paleta jela u restoranu “Auto Stop” u akovcu, a posebnost su specijaliteti o divljai. Mi smo odabrali lignje na žaru, povre na maslacu i tartar umak za Vesnu. Punjenu puretinu, restani krumpir i ciklu za Bajšia te svinjetinu u umaku, restani krumpir i ciklu za Mesaria. Popili smo pola litre vina iz rinfuze, muškata žutog i liker, te za desert kukuruznu zlevanku i palainke.

Gastro patrola u sastavu Stjepan Mesari, Josip Bajsi i Vesna Stunkovi u akovcu je “skenirala” sve što se moglo i dalo u restoranu “Auto Stop” u njegovom dijelu na prvom katu ugostiteljsko - poslovnog objekta. Posjetili smo dobar, ist i uredan restoran, sa simpa-

vim i susretljivim konobarom Ivekom. Dok smo u ugodnom raspoloženju ekali hranu i birali vino koje emo popiti uz narueno jelo (konano smo doekali i jednu kvalitetnu vinsku kartu u našem restoranu), kolega Bjasi esto je pogledavao na ssat. - Od narudžbe do pos posluživanja jela na stol a, ar b o n ko pro je etrdesetak ljubaznost prostor, prošlo ist mi i to je predugo, ugodan i st minuta stupljeno od odnosno posluživanje te dobra za vina je bilo presporo, to se domaih ov ovakvom restoranu tinim i dragim osobljem. Na- ne smije d dogoditi, zapazio je džb je j brzo b t id k odmah d hD rudžba preuzeta dok Dragutin Bajsi, koji na smo je ekali imali smo vre- kraju i nije bio preškrt na ocjemena popriati s razgovorlji- nama, jer je hvalio okus jela (p (punjena puretina), koje je ipak moglo biti i malo b bolje posloženo na taraun nismo mo gli nj njuru. Pravedan i strog, platiti Visa kartic om, bolje bo reeno, kao i uvijek što smo svugdje je “uitelj Bajsi“, koji zadrugdje mogli kl kljuuje odmah na prvu ka ovaj restoran ipak kako

BODOVANJE (od 1 do 10 svakoga lana žirija po svakom od 15 zadanih kriterija) - ukupno:

- doek i smještaj gosju - osoblje - odjea i obua - radni prostor - sanitarni vor - preporuka konobara uz jelovnik izgled jela - okus jela - nain posluživanja - jelovnik (zastupljenost reg. i nac. kuhinje) - vinska karta (zastupljenost me. vina) - izbor vina u vinskoj kar POSLUŽIVANJE GLAVNOG JELA I DESERTA: - strunost - diskretnost - ljubaznost - vrijeme - UKUPNO:

29 24 29 26 25 24

24 26 23 27 25 27 25 28 24 386 bodova (od moguih 450)

vina i ponudom meimurskih vina, zapisala je Vesna Stunkovi, dodavši kako je lokal solidan i preporulji v za

daje gostima više dobrih nego loših strana.

Radost dolaska konobar Ivek dijeli s gostima - Meni je konobar Ivek super, lijepo nas je doekao, još ljepše smjestio i ugodno sam se osjeao. Ivekova ljubaznost i šarm posebice imponira. Istina, i ja sam se naekao hrane, koja mi je bila vrlo dobra i ukusna, istina, ne na tanjuru poslužena onako kako sam želio i oekivao, ali bilo je dobro. Izbor vina na vinskoj karti dosta je dobar i rinfuza koju smo pili bila mi je solidna. Dojmili su me se urednost restorana i posluživanje jela od strane konobara, koji to radi zaista sa srcem, istina, ne previše struno i diskretno, ali ljubazno do neba. Nedostaje mi zastupljenost regionalne kuhinje, malo više mašte kod stavljanja jela u tanjur od strane kuharica, no, svemu unato, gostima i turistima ovaj bih restoran preporuio u svako vrijeme, kazao je novinar Mesari.

Treba popraviti sitnice za još bolju ocjenu Vesna Stunkovi je, kao i muški dio ekipe, prezadovoljna doekom i smještajem gostiju, istoom restorana, diskretnošu i ljubaznošu konobara i malo joj, kao i muškima, smeta duže ekanje na narueno jelo. - Konobareva radna odjea odstupa od uobiajene, ali on je izuzetno simpatian, drag i uslužan. Bocu vina koju sam ja pila otvarao je struno, držanje boce treba se popraviti. Primjeujem da nije preporu-

386 bodova

io v ino uz desert, a, s obzirom na to da smo konano u restoranu koji ima vinsku kartu, konobar bi tako nešto trebao preporuiti. Lignje i povre koje sam jela poslužene su na crnom tanjuru, što bi trebalo izbjegavati. Zadovoljna sam izborom

goste, t e da je potrebno isprav iti sitnice za još bolje ocjene. Posebice se to odnosi na plaanje karticom, koje je zapravo danas posve uobiajeno za svaki restoran koji drži do sebe, iako taj dio, sreom po Auto Stopu, nije bio obuhvaen u ocjenjivanju, jer bi mu to zasigurno odnijelo puno bodova.

Sljedei restoran – “Vukovec” u Toplicama Sv. Martin U broju 874, koji izlazi 21. lipnja, donosimo bodovanje i priu iz restorana “Vukovec“ Toplica Sveti Martin. Tajna gastro patrola u ovom projektu obišla je 12 meimurskih restorana koji su odabrani nasumce, ali po naelu zastupljenosti svih dijelova Meimurja. Bodovanje je obuhvatilo sljedee restorane: Hotel Park akovec, Prepelica Otok, Mamica Pušine, Auto Stop akovec, Toplice Sveti Martin – restoran Vukovec, Hotel Kralj D. Kraljevec, Terbotz Železna Gora, Lovaki dvori akovec, Lovac Prelog, Cimper M. Središe, Stari krov D. Kraljevec i Mala hiža Makovec. Svaka dva tjedna sve do kraja rujna predstavljat emo ocjenjivanje jednog od restorana po objavljenom redosli-

jedu, a zatim slijedi završna sveanost i rezime cijelog projekta. Kako bi se izbjegle bilo kakve kalkulacije, nakon završetka obilaska restorana sastavljen je zapisnik žirija i uz pojedinane ocjene ocjenjivanja svakog lana zapeaen, te deponiran, a bit e dostupan na pregled, kao i sve bilješke – nakon objave svih rezultata. Želja nam je da se cijeli projekt nastavi “pregledom“ drugih restorana sljedee godine.

Projekt je napravljen u dobroj vjeri, a stvar smo prepustili strunjacima Žiri naše “patrole“ radio je u sastavu: Josip Bajsi, struni uitelj i mentor u Srednjoj školi Prelog, vrsni ugostiteljski djelatnik s preko 30 godina radnog iskustva, profesor koji je osposobio stotine konobara i ugostiteljskih djelatnika te osoba koja je prošla mnoge restorane u Hrvatskoj i svijetu, Vesna Stunkovi, ugledna profesorica i mentorica u Gospodarskoj školi akovec, enologinja i vrhunska poznavateljica vina i vinske kulture, i Stjepan Mesari, novinar Meimurskih novina, koji dvadesetak godina prati zbivanja u ugostiteljstvu i turizmu, a po mnogima spada u sam vrh poznavatelja vina, o kojima je kao o posebno prepoznatljivom gospodarskom proizvodu, pa ak kao i kultnom proizvodu, prvi pisao ne samo u županiji, nego i regiji, a u ovom projektu bio je moderator. Takoer se nadamo da e drugi restorani, voeni ovim primjerom, pokušati još više poraditi na izvrsnosti, da e se još više pokrenuti meimurska gastronomska scena. Uostalom, ovaj projekt vjerojatno e imati i svoj nastavak, a “tajna gastro patrola“ biti konstantni cilj zapoetog projekta. To je ujedno i odgovor na pitanje nekih ugostitelja zašto ovom prilikom nismo bili i kod njih.

TRENUTANI POREDAK: 1. Mamica Pušine - 394, 2. Auto Stop akovec - 386, 3. Prepelica Otok - 376, 4. restoran Hotela Park akovec - 329 bodova

Gastro patrola u sastavu Mesari, Stunkovi i Bajsi obišla je 12 meimurskih restorana i ocijenila ih pojedinano po svakom od 15 kriterija


8

Kroz Međimurje CRNA KRONIKA

AUTO KLUB akovec

U protekle etiri godine povean broj lanova i poboljšana preventiva Udario u drvo i poginuo 65-godišnji slovenski voza TOPLICE SVETI MARTIN - U subotu 2. lipnja oko 8.15 sati u Toplicama sveti Martin, u Martinskoj ulici, voza osobnog automobila slovenskih nacionalnih oznaka, 65-godišnji slovenski državljanin iz Ljubljane, u zavoju je vozilom sišao izvan kolnika i udario u drvo te poginuo. Uslijed udara odbaeni

dijelovi vozila oštetili su i parkirani osobni automobil. To je ve druga prometna nesrea sa smrtnom posljedicom u našem kraju u nepunih mjesec dana. Nedavno je u Prelogu poginuo 36-godišnji voza skutera, koji je sletjevši s ceste udario u zid kue. (V. Kelkedi, foto: Z. Vrzan)

UKRATKO

Mladi brutalno napao 83-godišnjaka AKOVEC - Pokušaj razbojništva zabilježen je u nedjelju poslijepodne u samom centru akovca. Nepoznati muškarac u Ulici Tome Masaryka saekao je i na tlo oborio 83-godišnjeg akovanina te mu potom iz ruke pokušao istrgnuti torbicu. U tome, meutim, nije uspio pa je pobjegao. Lijenikim pregledom u Županijskoj bolnici u akovcu utvreno je da je napadnuti muškarac lakše ozlijeen. Poinitelj je, navodi policija, mlae životne dobi, a u trenutku napada bio je u društvu s još tri nepoznate muške osobe. Za poiniteljem se intenzivno traga. (vk)

Ode zlatnina PRIBISLAVEC - U utorak 5. lipnja u popodnevnim satima u Pribislavcu, u Ulici Ivana Gorana Kovaia, nepoznati poinitelj iskoristio je odsutnost vlasnika i iz nezakljuane kue otuio zlatni nakit. Materijalna šteta procjenjuje se nekoliko tisua kuna. (vk)

Dolijala skupina mladih kradljivaca Službenici Policijske postaje akovec završili su kriminalistiko istraživanje nad više osumnjienika za koje se osnovano sumnja da su poinili više kaznenih djela teških kraa i kraa. Utvreno je da je 19-godišnjak iz Svetog Križa sam ili uz sudjelovanje petorice vršnjaka te 18-godišnjaka i dvojice 20-godišnjaka iz Male Subotice, 19-godišnjaka iz Pribislavca i 18-godišnjaka iz Knezovca poinio 16 kaznenih djela imovinskih

delikata. Uglavnom se radilo o teškim kraama na podruju Grada akovca i opine Male Subotice. (vk)

U nesvakidašnjim nesreama ozlijeene dvije žene AKOVEC, SIVICA - Policija je izvijestila o dva nesvakidašnja dogaaja u prometu. Na parkiralištu Županijske bolnice u akovcu teško se ozlijedila 60-godišnja biciklistkinja kad se, vozei nogostupom, izbjegavajui sudar s nepoznatim pješakom, prevrnula i pala. Zbog težine ozljeda zadržana je na bolnikom lijeenju. U Sivici pak je stradala 80-godišnjakinja. Ona je bila putnica na traktoru kojim je upravljala 52-godišnja žena te joj je u jednom trenutku pozlilo. Zatim je skliznula i pala s traktora. S teškim tjelesnim ozljedama takoer je završila u bolnici. (vk)

Ne ostavljajte kljueve na lopovima dostupnim mjestima

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Izvješe o etverogodišnjem radu na skupštini je podnio Franjo Turza, stari - novi predsjednik Auto kluba akovec

Auto klub akovec održao je svoju izbornu skupština. Tako je za novog predsjednika na još jedno etverogodišnje razdoblje izabran i dosadašnji predsjednik, dipl. iur. Franjo Turza, za zamjenika predsjednika Alenka Hošnjak, dok su ostali lanovi Upravnog odbora Ivan Bujan, Marija uek, Dragutin Bratko i Josip Kalamari. - U protekle etiri godine postojee je rukovodstvo povealo broj lanova s dvije na dvije tisue petsto, kazao je Turza u svojem izlaganju i osvrtu na dosadašnji rad. Puno toga je napravljeno i u preventivi, zatim je više od etiri tisue ljudi i uenika sudjelovalo u osposobljavanju za vožnju biciklom, a ak je etrdeset devet škola sudjelovalo u natjecanju 'Sigurno u prometu'. Osim toga, mi kao temeljni klub, lan Hrvatskog

autokluba, imamo i odreene javne ovlasti, tako da smo službu pomoi i informacije na cesti osposobili za razne intervencije, kojih je samo prošle godine bilo više od devetsto, kvarova je bilo etiristo, a izdali smo i preko dvije stotine ovlaštenja za upravljanje tuim motornim vozilom. Imamo i ispitni centar za polaganje vozakih ispita, kroz koji je prošlo više tisua ljudi. - Vjerujem da emo i dalje nastaviti s dobrim radom, dodao je Turza, jer smo i u ovim privredno lošim godinama poslovali pozitivno. Imamo etiri djelatnika u autoklubu, kao neproitnoj organizaciji, i trojicu u autoškoli kao proitnoj organizaciji, koja ne može biti lan udruge. Klub je uprihodio 538.555 kuna, a potrošio 537.878 kuna. (so, sm)

VATROGASNO natjecanje djece i mladeži Meimurske županije

DVD Palinovec najuspješniji, od šest prijavljenih ekipa etiri osvojile medalje Na nogometnom igralištu akoveke Sloge održano je ovogodišnje Županijsko vatrogasno natjecanje mladeži i djece. Ukupno su nastupile sto etrdeset tri ekipe, s tisuu etiristo trideset natjecatelja, ime je ovo bilo i jedno od najmasovnijih vatrogasnih natjecanja u Hrvatskoj. Najuspješniji sudionik je svakako DVD Palinovec, ije su etiri od prijavljenih šest ekipa bile na pobjednikom postolju. U kategoriji djeca muški 1. mjesto je osvojio DVD Savska Ves s nešto manje od sekunde prednosti ispred Makovca i Palinovca. U kategoriji djeca žene ekipa DVD Palinovec 2 je ostvarila nedostižno vrijeme za konkurenciju, koja je zaostala

Mladi vatrogasci Savske Vesi bili su najbolji u kategoriji djeca muški, ime su i oni stekli pravo nastupa na Državnom prvenstvu u Zadru

NESAVJESNI GRAANIN izazvao incident u skloništu za životinje u akovcu

Pas uvar ubio štenca baenog preko ograde

Netko nesavjestan, jedan ili više njih, ostavio je ili bacio etiri štenca uz ogradu skloništa za životinje, što je zabranjeno

Preplašeni štenci u karanteni skloništa za životnije

U jutarnjim satima u srijedu se u skloništu za životinje u akovcu na trokutu dogodio incident koji je prouzroio jedan ili više nesavjesnih graana iz našeg kraja. Tijekom noi ili rano ujutro ti su graani, jedan ili više njih, uz ogradu skloništa za životinje, na pješakom prijelazu prema ateksu, ostavili etiri štenca bez nadzora, ili ih samo bacili preko ograde. Djelatnici azila, odnosno skloništa za životinje koji su ujutro došli volontirati zatekli su jednog ubijenog štenca, a tri jako preplašena. Naime, psii su baeni pre-

Nepoznati lopov u ponedjeljak je iz obiteljske kue u Ulici Zrinskih u Štefancu otuio prijenosno raunalo i digitalni fotoaparat. Nije imao poteškoa s ulaskom budui da je u otkljuanoj pomonoj prostoriji pronašao klju kue. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisua kuna. Provaljeno je i u školu u Kuršancu, gdje je ukraden novac i fotoaparat, kao i u lijeniku, odnosno zubnu ambulantu u Donjoj Dubravi. Nepoznati poinitelj tamo je ukrao novac. (vk)


8. lipnja 2012.

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

5. LIPNJA – Svjetski dan zaštite okoliša

Siniša Golub: Meimurje prednjai u zaštiti okoliša PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Najuspješnije društvo na Županijskom vatrogasnom natjecanju djece i mladeži bilo je ono DVD-a Palinovec s etiri osvojene medalje, od ega su dvije bile zlatne i više od 6 sekundi.Tu su se na drugo i tree mjesto plasirali Donji Kraljevec i Mala Subotica. Kod mladeži muški prvo je mjesto ovaj put osvojio DVD Palinovec, nakon dugogodišnje dominacije DVD-a Gardinovec, koji je zaostao na drugom mjestu za 10 stotinki. Slijede ih Makovec, Krištanovec i Sveta Marija, stisnuti na razmak od malo više od sekunde razlike. DVD Gardinovec u kategoriji mladež žene ipak nije prepustio svoju dugogodišnju dominaciju, drugo je

mjesto pripalo Šandorovcu, a tree Palinovcu. Tri prvoplasirane ekipe iz svake kategorije stekle su pravo na izravni plasman na Državno natjecanje, koje e se održati 22. rujna u Zadru, a prema vremenima i rezultatima na drugim županijskim natjecanjima možda e još neka ekipa meimurskih vatrogasaca otii na državnu smotru. Nastupu su se na ovogodišnjem natjecanju pridružile i gostujue ekipe DVD-a Letenye (mladež muški) iz Maarske i DVD-a Lju-

bešica (mladež žene) u kategoriji gostiju. Pehare i medalje prvoplasiranim ekipama podijelili su predsjednik VZMŽ-a Zlatko Orsag i zapovjednik VZMŽ-a Ivan Krištoi. Našli su se tu i pomonik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Veselin Biševac, gradonaelnik akovca Branko Šalamon, ispred pokrovitelja natjecanja Meimurske županije Petar Novaki, te predsjednik veterana VZMŽ-a Ivan Novak. (dp, so)

Ovogodišnje Županijsko natjecanje u akovcu bilo je zasigurno jedno od najveih i najmasovnijih u Hrvatskoj, s 1.430 vatrogasaca

- U posljednjih dvadeset godina, otkako je i u našoj zemlji "stasao" pokret za zaštitu okoliša, uinjeno je podosta. U Meimurju smo riješili neke strukturne probleme, odnosno izazove u okolišu, a to je prije svega upravljanje otpadom, ne samo kunim, nego, primjerice, i otpadnim vodama – svime ime se razvijeni svijet poeo baviti ve prije. Tu smo dosegli standard o kakvom ostali dijelovi Hrvatske mogu uiti od nas. Porasla je i svijest o važnosti zaštite prirode i okoliša. Ne zaboravimo da su se u proteklih deset godina dogodili i znaajni momenti glede zaštite prostora, donesen je zakon o zaštiti prirodi i drugi koji reguliraju to podruje, kaže ravnatelj županijske Javne ustanove "Meimurska priroda" Siniša Golub povodom 5. lipnja – Svjetskog dana zaštite okoliša, obilježenog u utorak. Meutim, kako istie, problem je što zbog sve vee otuenosti ovjeka od prirode i zapravo želje da se vratimo prirodi, sad kad smo si posložili standarde življenja u naseljima, ovjek odlazi u prirodu i pretvara je u umjetnu tvorevinu, odnosno u okoliš. O tome svjedoe ogromni problemi vezani uz ilegalnu izgradnju. Urbani okoliš širi se na uistinu vrijedne i zakonski zaštiene

prirodne prostore. Ukratko, riješili smo pitanja standarda u zaštiti okoliša, ali sad se vraamo prirodi na pomalo krivi nain, zakljuuje Golub, koji je i pionir u zaštitarsko - ekološkom pokretu našeg kraja i osoba koja je osnovala jednu od prvih ekoloških udruga u našem kraju (danas ih je gotovo 20) – Zaštitarsko - ekološku organizaciju "Nobilis".

Šest eko-oskara Golub ujedno podsjea da je proteklih godina razliitim subjektima na podruju Meimurja dodijeljeno ak šest eko-oskara, najveeg priznanja za zaštitu prirode i okoliša u Republici Hrvatskoj, koje upravo na Dan zaštite okoliša dodjeljuje resorno Ministarstvo. To je takoer pokazatelj koliko se u Meimurju vodi rauna o zaštiti

okoliša. Dosadašnji dobitnici ekooskara jesu: ZEO Nobilis, tvrtka Tehnix iz Donjeg Kraljevca, GPK akom iz akovca, Opina Nedeliše, te Gimnazija akovec i Ekonomska i trgovaka škola akovec. Uz te dobitnike, u Meimurju djeluje i nekoliko dobitnika priznanja koje se istim povodom dodjeljuje kad i eko-oskar. Meimurje je na Svjetski dan zaštite okoliša dobilo i novu ekološku udrugu. Nekoliko aktivista predvoenih, Josipom Ceilingerom i Vladimirom Topolnjakom u Nedelišu, opini inae poznatoj po ulaganjima u zaštitu i ureenje okoliša, osnovalo je udrugu - Platana. Taj naziv izabran je zbog injenice da je prvi zaštieni prirodni objekt na podruju Meimurja još daleke 1963. godine bila upravo poznata platana u Nedelišu.

SVJETSKI DAN nepušenja obilježen i u akovcu

Više od šezdeset Meimuraca umire godišnje od bolesti plua vezanih uz pušenje

DVD Gardinovec osvojio je zlato u ženskoj i srebro u muškoj konkurenciji mladeži

Ovaj štenac nije preživio postupak nesavjesnog graanina

ko ograde ili pak samo ostavljeni kraj ograde, a kako su mali, mogli su se lako provui preko, gdje ih je napao pas uvar. Pas uvar je bul terijer koji uva ulaz u prostore skloništa, ali istovremeno uva i svoj dio dvorišta i ne dozvoljava nikome ulazak, pogotovo u nonim

satima. Pravo je udo što nije ubio još kojeg štenca. Volonteri iz udruge "Prijatelji životinja" kažu nam da je moglo biti i mnogo gore, jer su se psi u boksovima uznemirili, pa je moglo doi do ugriza i borbi, što sve kasnije dolazi na naplatu kod veterinara i poveanim troškovima.

O incidentu je obaviješten i komunalni redar Grada akovca. I on i volonteri iz udruge "Prijatelji životinja" mole sve graane da ne bacaju štence ili pse preko ograde skloništa jer dovode u opasnost svakog baenog psa, ali i pse u azilu. (JŠ)

S obzirom na to da je pušenje glavni izbježivi imbenik rizika za brojne bolesti koje su uzrok prijevremenog umiranja, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 31. svibnja svake godine obilježava kao Svjetski dan nepušenja. Iz te organizacije stiže i alarmantno upozorenje da pušenje ubija oko 6 milijuna ljudi u svijetu godišnje, te uz to uzrokuje i stotine milijardi dolara ekonomske štete. Ako se ne zaustave sadašnji trendovi pušenja, do 2030. godine umirat e 8 milijuna ljudi godišnje zbog štetnih djelovanja pušenja. U Hrvatskoj, prema procjeni HZJZ-a, od bolesti vezanih uz pušenje godišnje umire oko 9.000 osoba, a Meimurskoj županiji pak je rak plua takoer prvo sijelo raka po smrtnosti kod muškaraca. U prošle je dvije godine od raka plua umrlo etrdeset osam muškaraca i deset žena. Potaknut spoznajom i veliinom problema, Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije u suradnji sa školskim preventivnim programima, Županijskom ligom protiv raka akovec, Knjižnicom "Nikola Zrinski“ akovec, uz potporu Meimurske županije, i ove je go-

dine organizirao na akovekom Trgu Republike obilježavanje Svjetskog dana nepušenja. Tako su u Knjižnici bili izloženi najljepši straninici (bookmarkeri), koje su izradili uenici šestih razreda, a koji su bili vezani uz štetnost pušenja. Djelatnici Odjela pulmologije ŽB-a akovec pak su na akovekom Trgu Republike u suradnji s tvrtkom "Boehringer Ingelheim" Zagreb provodili besplatno spirometriju, funkcionalnu pretragu plua koja rano može upuivati na ošteenje plua kao posljedicu pušenja.

Interes za pušenje postoji kod sve veeg broja mladih O svijesti Meimuraca kada je u pitanju štetnost od pušenja dr. Renata Kutnjak - Kiš rekla je da se vidi jedna stagnacija, lagano se smanjuje broj pušaa u odrasloj dobi. - No ono što poseb-

no zabrinjava jest veliki interes djece i mladih za pušenje. Prema istraživanju koje je napravljeno prije par godina u meimurskim srednjim školama, u drugom je razredu bilo ak 18% djevojaka koje su redovito pušile, što je podatak nad kojim se treba zamisliti, kazala je dr. Kutnjak - Kiš. Svi oni koji se odlue na prestanak pušenja, a smatraju da im je zato potrebna pomo, mogu se javiti u Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije. - Na žalost, ni tamo još ne postoji specijalizirana škola nepušenja, kazala je doktorica Kutnjak - Kiš, no postoji služba za mentalno zdravlje i u svakom sluaju u toj službi mogu svi potražiti pomo. Tu je i psiholog koji u sluaju bilo kakve krize može zasigurno biti od pomoi. Zato iz Zavoda poruuju da ako želite život udahnuti punim pluima nemojte pušiti, jer “pljuga je mRAK“. (so)


10

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

8. lipnja 2012.

OPINSKO vijee Nedeliše prihvatilo poveanje

OPTIMIZAM BAZIRA

Proraun po za više od dv milijuna kun

OPINA DOMAŠINEC proslavila svoj dan

Put razvoja vide u turizmu PIŠE: VELIMIR KELKEDI FOTO: ZLATKO VRZAN

Sveanom sjednicom Opinskog vijea te prigodnim kulturno - umjetnikim programom svoj dan u nedjelju je obilježila opina Domašinec. U prigodnom govoru predsjednik Vijea Dragutin Furdi ukazao je na ono što zapravo karakterizira sve naše jedinice lokalne samouprave – da se unato krizi i sve veim obavezama koje se s razine države spuštaju na opine i gradove nastoji ulagati u sve što pridonosi razvoju – kapitalnu vrijednost, ali i pomagati pojedincu. Furdi je podsjetio i kako je Domašinec jedna od opina s najmanjim nametima, koje uz to godinama nisu poveavali. - Opina je utvrdila okvir inanciranja i davanja iz prorauna primjeren današnjoj situaciji, nastojei da graani i korisnici opinskih sredstava krizu osjete što manje. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture, korištenje prirodnih resursa na prihvatljiv i održiv nain, ouvanje okoliša, korištenje alternativnih izvora energije i turizam naša je zadaa za budunost. Na tome radimo i trudimo se, pronalazimo prihvatljiva rješenja, osmišljavamo projekte i programe koji pridonose razvoju Domašinca, poruio je Furdi.

Neke investicije još uvijek na ekanju O investicijama u proteklom razdoblju te planovima govorio je naelnik Dragutin Lisjak: - Prvenstveno smo radili na tome

PIŠE: VELIMIR KELKEDI

Dogradnja škole i izgradnja dvorane

da završimo sve zapoete investicije koje ranije zbog manjka novca nismo mogli. Za unutarnje ureenje dvorane Doma kulture izdvojeno je 100.000 kuna. Kad je Opina preuzela zgradu, vrijedila je 635.000 kuna, a od onda je u nju uloženo 2,800.000 kuna. Pri tome su inancijski pomogla i pojedina ministarstva. Tu se, meutim, ne staje. Planira se i dogradnja objekta, odnosno poslovni prostor, kao i ureenje sanitarnog vora. Uz to, predstoji i unutarnje ureenje kata zgrade na kojem je smješten ured Opine. U proteklom vremenu 60 tisua kuna izdvojeno je i za ureenje ureenja prostorija za mlade koje e, meutim, moi koristiti svi mještani, i to u bivšem "Acijevom" skladištu. Izraen je sustav grijanja, objekt je spojen na infrastrukturu, ureen je pod i strop. Kad je rije o cestrogradnji, ureena je pješako - biciklistika staza do Kvitrovca u vrijednosti od 111.000 kuna, što su zajedniki inancirali Opina i ŽUC. Ove se godine planira izve-

sti i dionica, odnosno povezati staza od Domašinca prema Turišu (vrijednosti 137.000 kuna), ime bi se zaokružila cjelina predviena višegodišnjim planom. Opina e tada imati oko pet kilometara pješako - biciklistikih staza. Jedan od veih ovogodišnjih projekata bit e i kompletna rekonstrukcija javne rasvjete. Dokumentacija je pripremljena te je osiguran novac. Od 826.000 kuna, koliko je planirana vrijednost, 54 posto trebao bi izdvojiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, a ostalo Opina. Za opinske udruge protekle je godine iz prorauna izdvojeno 72.000 kuna. Što se tie obrazovanja, za suinanciranje boravka djece u vrtiu utrošeno je 147.000 kuna, a za prijevoz osnovnoškolaca i srednjoškolaca ukupno 266.000 kuna. Opina trenutno suinancira pet studenata koji se obrazuju u akovcu i Zagrebu. Visina stipendije je 300, odnosno 400 kuna. Student je ne mora vraati, pod uvjetom da završi svoje školovanje.

Domašinec je i jedna od naših sredina kojoj je potrebna dogradnja škole, odnosno izgradnja sportske dvorane. Lisjak je podsjetio na injenicu da je Opina školi darovala zemljište u vrijednosti od milijun kuna. - Zainteresirani smo za izgradnju putem javno - privatnog partnerstva, no realizacija te investicije uvelike e ovisiti i o Meimurskoj županiji, odnosno njenim prioritetima, zakljuio je. Kada pak je rije o vremenski bližim ulaganjima, Lisjak je istaknuo da e jedan od veih ovogodišnjih projekata biti kompletna rekonstrukcija javne rasvjete. Dokumentacija je pripremljena te je osiguran novac. Od 826.000 kuna, koliko je planirana vrijednost investicije, 54 posto trebao bi izdvojiti Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost, a ostalo Opina. Opina je zajedno s partnerima iz Maarske te opinom Podturen za inanciranje iz EU fondova kandidirala projekt nazvan "Održivi okoliš i turizam u podruju rijeka Mure, Drave i Dunava". Još se eka informacija je li projekt "prošao". Opina bi za njega dobila 40.000 eura. - Premda imamo Poduzetniku zonu, ne možemo polagati previše nade u razvoj gospodarstva, smatramo da je pravi potencijal za budunost - turizam, napomenuo je prvi ovjek Domašinca. Vrijedi spomenuti i podatak da je Dragutin Lisjak na elu Domašinca od samog osnutka opine 1993. godine, sad ve u petom mandatu, a ujedno je nezavisni naelnik. U kulturno - umjetnikom programu proslave Dana opine nastupili su uenici Osnovne škole, opinske mažoretkinje, KUD Domašinec te Puhaki orkestar, dok su lanice Udruge žena "Potonica" postavile izložbu svojih rukotvorina. Uoi sjednice opinski elnici su na spomenik poginulom hrvatskom branitelju Ljubomiru Jalšovcu položili vijenac i zapalili svijee. 

Prvim rebalansom Opinsko vijee Nedeliše na svojoj je sjednici, održanoj u etvrtak, proraun najvee meimurske opine s 20,384.000 povealo na 22,741.000 kuna, odnosno za 2,357.000 kuna. Kako je rekao naelnik Mladen Horvat, još nedavno razmišljalo se o smanjenju prorauna, no izgledno je da e Opina dobiti sredstva od dvaju ministarstava za svoje projekte, pa je zato proraun povean. Ponajprije raunaju na iznos od 800.000 ili milijun kuna od Ministarstva kulture za obnovu domova kulture u reanu i Donjem Hrašanu, kao i na sredstva Ministarstva regionalnog razvoja kroz program EIB 3 za dovršetak nogometnog

stadiona Sportsko - rekreacijskog centra "Trate". I u aktualnom satu sjednice razgovaralo se o inancijama. Vijenik Josip Ceilinger naelnika Mladena Horvata upitao je razmišlja li o zapošljavanju visokoobrazovane osobe koja bi pisala projekte za inanciranje iz europskih fondova. Ceilinger, naime, smatra kako Opina ima sve predispozicije da povue znatno više novca nego do sad. Naelnik Horvat ocijenio je kako Ceilingerova ideja nije za odbaciti, no razlog što Opina ne zapošljava osobu koja bi radili na europskim projektima tehnike je naravi – u zgradu opinske uprave zbog skuenosti prostora iziki je nemogue smjestiti još jednu osobu. Horvat je ipak podsjetio da je Opina angažirala konzultantsku

OPINSKO vijee Mala Subotica

Naelnik o aktualnim investicijama i planovima Naelnik Male Subotice Vladimir Domjani na posljednjoj je sjednici tamošnjeg Opinskog vijea, uobiajeno, izvijestio o aktualnim investicijama na podruju opine. Ponajprije je rekao kako su pri kraju radovi na adaptaciji Vatrogasnog doma u Svetom Križu. Ožbukani su zidovi te je postavljena fasada kao i elektrine instalacije. Realizacija preostalih manjih zahvata pokušati e se dogovoriti s domaim obrtnicima. Ovih je dana ugovorena i izrada glavnog projekta ureenja središta naselja Mala Subotica. No, prije same realizacije projekta bit e potrebno srediti i imovinsko pravne odnose s DVD-om Mala Subotica vezane uz objekt u centru. Domjani je uz ostalo rekao i kako je Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisalo natjeaj za projekt „Poduzetnika zona“ za 2012.godinu kod kojeg e Ministarstvo inancirati izradu projektne dokumentacije. S obzirom da Opina ima

zajedniku središnju gospodarsku zonu s Opinom Orehovica uslijediti e razgovor obaju naelnika s meimurskim županom oko deiniranja prijave na natjeaj. Obje opine smatraju da bi Meimurska županija trebala sudjelovati u osmišljavanju spomenutog projekta. Ministarstvu gospodarstva prijavljeno pak je 5 objekata za inanciranje putem programa energetske uinkovitosti: Djeji vrti „Potonica“, Višenamjenska dvorana Štefanec, opinske prostorije u Glavnoj ulici 31 u Maloj Subotici, Vatrogasni dom Palovec i Dom kulture Držimurec-Strelec. Opinsko vijee Male Subotica na posljednjoj je sjednici donijelo i odluku o inanciranju politikih aktivnosti prema kojoj e Opina iz prorauna za svakog vijenika izdvojiti po 500 kuna. - U susjednim opinama odreen je iznos u rasponu od 200 do 1.000 kuna, rekao je naelnik Domjani. (vk)


8. lipnja 2012.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

e prorauna

DONJA DUBRAVA

AN NA OBEANJIMA MINISTARSTAVA

ovean va na tvrtku te da je u suradnji sa slovenskim partnerima odreen novac ve dobiven.

Bavarija Srnec i Matija Grabrovi dobitnici plaketa Nedeliša Opinsko vijee Nedeliše potvrdilo je i ovogodišnje dobitnike javnih priznanja – plaketa opine Nedeliše za 2011. godinu. To su Bavarija Srnec iz Nedeliša za ouvanje i razvoj tradicijskog obrta te Matija Grabrovi za ouvanje, njegovanje i poduavanje folklorne baštine. U obrazloženju odluke uz ostalo se navodi kako Bavarija Srnec djeluje još od 1918. godine. Osnovao ju je Matija Srnec, a trenutno je vodi ve trea generacija spomenute obitelji. Unato tome što u proizvodnji danas

koriste i modernu opremu, prepoznatljivi su upravo po tradicijskoj izradi drvenih baava, pri kojoj je upravo ljudska ruka ono najvažnije. Prosvjetni djelatnik iz akovca Matija Grabrovi svoj pak je etrdesetogodišnji radni vijek posvetio odgoju i obrazovanju osnovnoškolaca, radei u OŠ Nedeliše, a potom u akovekoj II. osnovnoj školi. No, generacije Meimuraca pamte ga i kao legendu folklora. Ve s nepunih 17 godina postaje voditelj folklorne sekcije u

Meimurskoj trikotaži, koja je prerasla u KUD "Veseli Meimurci". Godinama je, kao plesa i koreograf, vodio i Kulturno umjetniku udrugu "Seljaka sloga" Nedeliše te s njima tijekom karijere nastupio na više od dvije tisue priredbi. Opinske pl a k e t e bi t e dodijeljene na sveanoj sjednici Opinskog vijea na Dan opine Nedeliše. Plakete e nagraenima biti uruenena sveanoj sjednici Opinskog vijea, koja e se Opinski vijenik Josip Ceilinger održati 14. lipnja u 17 sati u bio je najaktivniji na posljednjoj dvorani MESAP-a. sjednici Opinskog vijea

Novinari jedini imaju mu... Vijenik Josip Ceilinger bio je “aktivan” i u aktualnom satu sjednice. Izrazio je svoje nezadovoljstvo odgovorom na pitanje koje je postavio na prošloj sjednici Vijea o tome koliko su u 2011. godini komunalni djelatnik, nadzornik prirode ili graani podnijeli prijava protiv osoba koje ostavljaju smee u prirodi, esto uz mogunost identiikacije poinitelja, koliko je pokrenuto prekršajnih postupaka i koliko je naplaenih kazni s te osnove. Naime, u odgovoru Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo stoji kako unato velikom broju uviaja i pod-

nesenih prijava s prekršajnim nalozima opisane kazne nisu naplaene. Upitao je kakva se time poruka šalje graanima koji postupaju savjesno i paze gdje se i kako može skupljati i odvoziti otpad u odnosu na prekršitelje koji ostaju nekažnjeni. - Godinama kopam po tuem smeu, sve da otkrijem tko ga odbacuje u prirodu. Podnosim prijave, meutim, rezultati su slabi. Ubudue u za svaki ilegalni deponij zvati novinare. Oni jedini imaju mu... da imenom i prezimenom, ako se neosporno utvrdi poinitelj, objave tko to radi. Drugog lijeka oito nema, ogoren je Ceilinger.

Naelnik Mladen Horvat je, komentirajui nezadovoljstvo vijenika, kazao kako je ipak vidljivo da je znaajni broj graana postupio po opomeni, a da je najvei problem u nemogunosti naplate kazni i drugih sankcija u nefunkcioniranju inspekcijskih službi. Rekao je kako to nije sluaj samo na podruju opine Nedeliše, no više je izražen jer se velik dio prekršaja odnosi na romsku populaciju, pa su zatražene promjene zakonskih odredbi kako bi se iz sredstava pomoi koje primaju mogle naplatiti odreene kazne za neodgovorne osobe.

DANAS POINJU Dani dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu

Javnosti e se obratiti i donatori Dani dr. Rudolfa Steinera u Donjem Kraljevcu, koji poinju danas, petak, u 16 sati i trajat e do nedjelje postaju internacionalnom manifestacijom ne samo po odabiru predavaa, ve i po najavi gostiju iz Austrije, Njemake, Italije, Maarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske. Za danas je uz otvorenje manifestacije i poetna predavanja planirana i pres - konferencija za novinare u 15 sati, na kojoj e uz osnivae Centra biti nazoan Peter Daniell Porsche, unuk osnivaa porschea iz Austrije, te predstavnici DM - drogerie markt d.o.o., Simensa i Welede. Porsche se založio oko izgradnje objekta Centra dr. Rudolfa Steinera velikom donacijom stolarije, a ostale tri tvrtke pomogle su oko inanciranja radova na fasadi centra. Nakon presice planiran je odlazak do objekta Centra, na kojem su upravo izvedeni radovi na fasadi i ugraena je donirana stolarija, a potom nastavak programa sveanog otva-

Alex Podolinsky u obilasku biodinamikih parcela

ranja 7. Dana dr. R. Steinera ispred rodne kue. Sandra Perca, ravnateljica Centra, napomenula nam je da e se suradnja s donatorima nastaviti i dalje, te da e krug donatora i dalje širiti.

Podolinsky obišao biodinamiare U meuvremenu, ovih je dana u Donjem Kraljevcu i drugim mjestima Meimurja svoje naputke i dojmove izrekao i Alex Podolinsky, jedan od najveih živuih biodinamiara iz Australije. U etvrtak 31. svibnja

u obilasku biodinamikih imanja s Alexom Podolinskim družili su se poljoprivrednici – biodinamiari s podruja Meimurske županije. Okupljanje je zapoelo u Donjem Kraljevcu, uz obilazak gradilišta objekta budueg sjedišta Centra dr. Rudolfa Steinera. Cjelodnevni obilazak obuhvaao je posjet biodinamikeparcele na relaciji Donji Kraljevec - Gorian, OPG-a Nevenke Belak, imanje gospodina Ivana Košaka na kojem se proizvodi humus, vonjak u Donjoj Dubravi u vlasništvu Josipa Sabola, bi-

odinamikog imanja u Ivanovcu kod Slavice Šegovi te biodinamikog imanja i vonjaka u Brezju vlasnice Jagode Turk. Na zamolbu gospodina Zlatka Bahuna, vlasnika ekološke farme krava u Vratišincu, posjeeno je njegovo imanje. Gospodin Podolinsky za vrijeme cjelodnevnog obilaska davao je upute te savjetovao proizvoae konkretnim i ciljanim naputcima, naravno, mogla se uti pokoja kritika. Iako je u visokoj životnoj dobi, Podolinsky je vrlo vitalna osoba te je bez problema podnio cjelodnevni angažman, a svoj obilazak ovaj put želio je završiti u biodinamikom vrtu u Donjem Kraljevcu, koji obrauje ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera Sandra Perca. Obilazak s Podolinskym bio je od velike važnosti za sudionike jer su tako iz prve ruke mogli uti mnogo korisnih savjeta o uspješnom biodinamikom vrtlarenju od pionira biodinamike proizvodnje. (JŠ)

Marijan Varga postao savjetnikom u Ministarstvu gospodarstva Naelnik opine Donja Dubrava Marijan Varga s 1. lipnjem rasporeen je na radno mjesto savjetnika ministra u Ministarstvo gospodarstva, objavljeno je na opinskim Internet stranicama. Kako se radi o službenikom radnom mjestu sa zasnovanim radnim odnosom, prema zakonskim odredbama Varga istovremeno može obnašati i dužnost opinskog naelnika.

Poslove koje e obavljati kao savjetnik odnose se na aktivnosti u robnim zalihama koje vodi Ravnateljstvo za robne zalihe u Ministarstvu gospodarstva. Posao savjetnika Varga e obavljati svakodnevnim odlaskom u Zagreb, dok e opinske poslove odraivati po povratku i subotom, navodi se u priopenju za javnost. (alf i vk)

SVETA MARIJA

Zbog sve veih troškova poskupljuje vrti Od 1. lipnja poskupljuje ekonomska cijena za boravak djece u Djejem vrtiu “Kockavica” u Svetoj Marija. Tako je na prijedlog Upravnog vijea vrtia odluilo Opinsko vijee. Nova cijena za desetosatni boravak je 1.408 kuna, umjesto dosadašnjih 1.220. Omjer inanciranja je 45% roditelji, a 55% otpada na Opinu. Za roditelje to je dodatan trošak u visini od 84,60 kuna (dosada 549, a po novome 633,60), a za opinsku blagajnu poveanje iznosi 103,40 kuna. Opinsko elništvo istie da je do pove-

anja cijene trebalo doi jer je ta predškolska ustanova u prva tri mjeseca u minusu za gotovo 20 tisua kuna. Razlozi manjka su visoki rauni za režije, rast cijena namirnica, troškovi pedagoškog standarda prema HACCP-u i putni troškovi zaposlenika koji e od sad biti puno manji. Iako su u Opini svjesni da je svaki novi namet u današnje vrijeme nepopularan, na temelju svega bili su primorani poveati ekonomsku cijenu kako bi vrti mogao pozitivno poslovati. Novi iznos baziran je na 35 djece. (alf)

KOTORIBA

Podnesena izvješa o radu vrtia, knjižnice i DVD-a Posljednjoj sjednici OV-a Kotoriba prisustvovali su i elnici institucija i udruga koji su podnijeli izvješe o radu i poslovanju. Isto su dali: Gabrijel Friši, predsjednik DVD-a Kotoriba, Biserka Horvat, ravnateljica Djejeg vrtia Kotoriba, te v.d. ravnateljice Knjižnice i itaonice Kotoriba Bernarda Habuš, jer su prema zakonskim propisima morali podnijeti godišnja izvješa o radu udruge, odnosno ustanova kojima rukovode. Sva izvješa su prihvaena. Vijenik Ivan Špicar javno je pohvalio rad DVD-a Kotoriba jer smatra kako ta udruga spada u red najorganiziranijih i da bi u tome trebalo slijediti njihov primjer. Ravnateljica Djejeg vrtia je u svom izvješu istaknula kako vrti radi u dvije odgojne skupine: starijoj u 6-satnom i mlaoj u10satnom boravku. Najvei broj polaznika (49) imao je u sijenju prošle godine, a tada se taj broj postupno smanjuje, da bi proteklu go-

dinu završili s 33 polaznika, koji su mahom boravili u 10-satnom boravku uz cijenu od 1.250 kuna, dok je za 6-satni boravak cijena iznosila 1.000 kuna s omjerom suinanciranja 60% Opina i 40% posto roditelji. Horvat je istaknula dobru suradnju s roditeljima oko ureenja okoliša ustanove, kao i pomoi u nekim drugim zajednikim akcijama. I ovdje je u raspravi rad ustanove pohvalio Ivan Špicar, dok je vijenik Zoran Radmani (HDZ) postavio pitanje mogunosti otvaranja jaslica s obzirom na to da dolazi do smanjena broja polaznika. Ravnateljica je odgovorila da se o tome razmišljalo i još se uvijek razmišlja, no postavila je i pitanje, na osnovu dosadašnjih anketa, hoe li to otvaranje biti isplativo. Vee rasprave nije bilo oko izvješa o radu Knjižnice i itaonice Kotoriba, koja posjeduje više od 10 tisua knjižne grae i ima 182 ulanjenih korisnika. (alf)


12

Kroz Međimurje

PIŠE: BOŽENA MALEKOCI OLETI

Luica sa šetnicom i novim svjetiljkama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim

S

jednica Gradskog vijea poinje aktualnim satom, kojeg u utorak na sjednici u Murskom Središu nije bilo. Gradonaelnik Josip Dobrani opravdao se da e kasniti na sjednicu, meutim, do kraja sjednice na nju nije došao, pa je time i splasnuo interes vijenika za postavljanje pitanja. Automatski sjednica je trajala sat vremena krae nego inae i bez povišenih tonova i polemika. Na sjednici je usvojena odluka o donošenju detaljnog plana ureenja gospodarske zone Istok. Radi se o zoni preko puta benzinske crpke na ulazu u Grad Mursko Središe, uz samu državnu prometnicu. Budui da se nalazi na ulazu u Grad, u njoj nije predviena gradnja proizvodnih ve poslovnih objekata, a kako se u toj zoni nalazi i trafostanica, u zoni je omoguena i izgradnja sunevih energana. Prema postojeoj stambenoj zoni odreen je zeleni tampon, a i odreen takav tip gradnje koji nee zaklanjati postojeu vizuru Grada, posebice ne pogled na crkvu i crkveni toranj. Mana ove zone jesu dalekovodi, koji prolaze kroz to podruje i koje e biti potrebno izmjestiti. Za izmještanje 35-KV dalekovoda postoji interes i slovenske strane kamo dalekovod vodi, da se zajednikim snagama izbore sredstva iz europskih fondova za njegovo izmještanje.

GRADSKO VIJEE Mursko Središe

Šetnica hvaljena, svjetiljke u spomen rudarskoj prošlosti kuene Odjel za gospodarstvo dvije i pol godine bez proelnika Pred vijenicima našlo i izvješe o radu Upravnog odjela za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove, koje je pod-

nio referent, budui da nakon odlaska prijašnjeg proelnika Grad nije zaposlio novog, nego zbog štednje upravni odjel ve 2,5 godine radi bez proelnika. Poslovi su prerasporeeni na ostale zaposlenike, gradonaelnika, zamjenika i tajnika. Vijenici nisu prihvatili ni takvo

OPINSKO vijee Podturen o radu svog naelnika

Legalizacija Lonareva korisna je stvar PIŠE: STJEPAN MESARI

Na svojoj 20. sjednici Opinsko vijee Podturen saslušalo je a potom i prihvatilo izvješe o radu opinskog naelnika Josipa Lepena za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine. - Opina Podturen je na poticaj Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, zajedno s Meimurskom županijom i Centrom za socijalnu skrb akovec, održala razgovor s predstavnicima svakog kuanstva iz romskog naselja Lonarevo, gdje smo ljudima prezentirali projekt infrastrukture i legalizacije kua. Naime, izgradnjom komunalne infrastrukture u Lonarevu pojavilo se mnogo problema s izgradnjom kua bez potrebnih dozvola i izmicanja utvrenih trasa ulica, što je zahtijevalo nove poslove vezane uz vodu, struju i asfalt. Romima je reeno kako se postojei objekti moraju legalizirati, da se mogu ishoditi graevinske dozvole i objekti onda prikljuiti na komunalnu infra-

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

rješenje ni izvješe. Izvješe o radu komunalnog redarstva prihvaeno je veinom glasova.

Graani Sitnica trebali bi biti zahvalni Podosta rasprave meu vijenicima izazvalo je iz-

- Krajem prošle godine mještani Lonareva dobili su rješenja o plaanju komunalnog doprinosa, a pojedina domainstva poela su se prikljuivati na vodovodnu mrežu

vješe o provedenim radovima u Sitnicama i legalizaciji objekta u romskom naselju Sitnice. Da bi legalizacija bila dovršena, tamošnji graani morali bi platiti komunalni doprinos na izgraene objekte. Meutim, unato tome što je Grad iskoristio sve mogue zakonske mjere da naplati minimalni iznos komunalnog doprinosa, koji je ak od pet do osam puta jeftiniji nego u drugim naseljima, nema odaziva. Graani Sitnica se pravdaju da bi oni platili komunalni doprinos, ali da nemaju iz ega platiti. Podsjetimo, uplaeni komunalni doprinos bio bi prihod ne Grada Mursko Središe ve Mjesnog odbora Sitnice, koji bi tim novcem mogao raspolagati za svoje potrebe. Takav stav graana Sitnice koji nisu svi u istom položaju, neki bi mogli platiti komu-

OPINSKO vijee Gornji Mihaljevec

Novi Odbor za uskoro i turisti - Odbor za turizam je skup kvalitetnih i dobrih ljudi, koji mogu i moraju osnovati opinsku turistiku zajednicu, nasušnu potrebu ove lijepe opine PIŠE: STJEPAN MESARI

U ovoj crkvi e 17. lipnja mladu misu služiti domai sin, veleasni Ivan Munar

strukturu. Radovi su uspješno privedeni kraju te je 7. rujna 2011. održana sveanost završetka radova uz nazonost predstavnika hrvatske Vlade i Europske unije. Ve krajem godine mnogi mještani Lonareva zapoeli su postupak legalizacije, dobili su rješenja za plaanje komunalnog doprinosa, a pojedinci su se poeli prikljuivati na vodovodnu mrežu, kao najvažnije u svom je izvješu naglasio naelnik Josip Lepen. Rekao je kako je legalizacija u Lonarevu vrlo dobra stvar za opinu, što su potvr-

dili i vijenici prihvaanjem ovog dijela naelnikovog izvješa o radu u zadnjih šest mjeseci prošle godine.

Hranilovi lan u projektu za proista Naelnik Lepen govorio je i o najveoj investiciji na podruju opine. Rije je o izgradnji proistaa otpadnih voda, koji se poeo graditi u srpnju prošle godine. Radovi na proistau vrijedni oko 17 milijuna kuna dobro napreduju, a usput se obavljaju manji zahvati korisni za žitelje i opinu.

Vijee je u lanstvo projekta proista kao predstavnika opine Podturen imenovalo Vjenceslava Hranilovia, predsjednika Opinskog vijea. Na prijedlog vijenika mr. sc. Vladimira Križaia, Vijee je buduem mladomisniku i sveeniku Ivanu Munaru iz Podturna odobrilo 5 tisua kuna, kao poklon za mladu misu koju e služiti 17. lipnja ove godine. Pri kraju sjednice Vijee je prihvatilo inancijska izvješa svih pet DVD-a s podruja opine.

nalni doprinos, dok dugi teže, ogorio je gradske vijenike. Naime, uz sve popuste Grad uz to graanima Sitnica nudi mjesenu otplatu od po barem 100 kuna na tako dugi rok dok se obveza ne otplati. Takve pogodnosti nemaju drugi graani Grada Mursko Središe, pa su vijenici ukazivali na to da graani i u obvezama moraju biti izjednaeni, a graani Sitnica biti svjesni da im je poklonjeno i zemljište, a i infrastruktura zahvaljujui europskim fondovima, samo da ih se zadrži ovdje, da ne presele u druge lanice EU. Najmanje što mogu uiniti jest shvatili vrijednost tog poklona i da stoga imaju obvezu živjeti u skladu sa zajednicom koja im je te privilegije koje ostali graani nemaju omoguila, poruio je vijenik Ivan Gorianec (HD).

Opinsko vijee Gornji Mihaljevec imenovalo je novi sastav Opinskog odbora za turizam, odnosno uinilo odreene zamjene i dopune lanstva. lanovi Odbora jesu Dragutin Novak, koji je predsjednik odbora, te Željko Dvanajšak, Goran Gregorini, Goran Cvetkovi i Vladimir Borko, lanovi odbora. Do izmjena u Odboru došlo je zbog izbora novog predsjednika. Naime, zbog poslovnih obveza dosadašnji predsjednik Dalibor Kovai nije u mogunosti obavljati poslove u Odboru pa je zamijenjen Novakom, a na Kovaievo mjesto imenovan je Borko. Nadolazei Dani lipe pred Odbor ve postavljaju odreene poslove i zahtjeve. - Isto tako Odbor za turizam svojevrsna je prethod-

nica ili temelj za osnivanje opinske turistike zajednice, koja je ovoj opini nasušna potreba, s obzirom na to da ovo podruje posjeuje sve više turista i gostiju, kojima nema tko (službeno) opisati i pojasniti ljepote ovog kraja, koji je na samoj granici Europske unije, te im predstaviti gastronomsku ponudu koja je vrlo dobra. Treba znati da i susjedne opine Nedeliše i Štrigova imaju vrlo dobre turistike zajednice, a na tom putu je i opina Sveti Juraj na Bregu, kazao je Franjo Kovaio, opinski naelnik. Mnogo je lijepo i zanimljivo turistima za pokazati, a to ne mogu volonteri ili ljudi koji su zauzeti drugim obvezama, ve za to osposobljeni i zainteresirani ljudi, okupljeni u turistiku zajednicu. Ljudi koji sada ine Odbor za turizam odlina su ekipa koja može napraviti iskorak prema


8. lipnja 2012.

VINSKIM balom završeno Urbanovo 2012.

Šetnica Ureenje šetnice privodi se kraju. I ona e Gradu na ulazu u Hrvatsku dati potpuno novu vizuru. Za sad je preostalo oploenje dijela šetnice oplonicima, sadnja hortikulture i urbane opreme. Šetnica je istovremeno hvaljena i kritizirana. Za ukus vijenika Ivana Brde (SDP) na šetnici je previše betonizacije. Za oporbenog vijenika Miljenka Cmreaka (HD) šetnica je pun pogodak, jer napokon omoguava graanima Murskog Središa pristup Muri. Do sada su graani Grada koji leži na samoj Muri tu rijeku mogli gledati samo s

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

mosta, a od sada e moi i šetati uz nju. Za Cmreaka je projekt šetnice bio ak dalekosežan i vizionarski, ali zato su tri svjetiljke koje bi trebale simbolizirati rudarsku prošlost Grada nalik, po njegovim rijeima, na križeve za muenje i da gostima koji su ga posjetili izgledaju srednjovjekovno. Dražen Srpak, zamjenik gradonaelnika, kazao je da je on dobio potpuno suprotne dojmove graana i posjetitelja, da im se naprotiv svjetiljke sviaju. Ukratko, injenica je da te svjetiljke nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Ivan Gorianec, vijenik (HD),

kazao da sada kada je sve gotovo nema smisla raspravljati, a da ova kreacija svjetiljki koje neke podsjeaju na križeve nije uspjela kreacija. Sad je gotovo, ali nije lijepo, misli Gorianec. No, Miljenko Cmreak je, premda mu se ne sviaju te svjetiljke, kazao: - Drago mi je da smo šetnicu napravili, spojili smo gornji i donji dio Murskog Središa, tako da graani gornjeg dijela Murskog Središa mogu šetnicom do centra. U centru je šetnicom dobiven prostor u kojem se sada mnogo toga može zbivati. (BMO, foto: Luka Bahun)

Otvaranje najboljeg pušipela, delicije i ples Sveani in otvaranja boce pripao je bivšem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiu i Zdravku Dvanajšaku, vlasniku ovog pušipela i ujedno predsjedniku Hortus Croatiae

Bocu pušipela berbe 2011. otvorili su bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesi i Zdravko Dvanajšak, vlasnik vina i predsjednik Hortus Croatiae

Vinskim balom u restoranu "Terbotz" u Železnoj Gori završeno je ovogodišnje Urbanovo - Dani vina u Županiji Zrinskih, najvee i najbolje vinarsko - gastronomske i turistike priredbe u regiji. Tijekom bajkovite veeri službeno je otvorena prva boca pušipela berbe 2011. godine. To je pušipel obitelji Dvanajšak - Kozol iz Drago-

slavca, a radi se o vinu koje je dobilo najvee ocjene na MESAP-ovu ocjenjivanju. Sveani in otvaranja boce pripao je bivšem predsjedniku Hrvatske Stjepanu Mesiu i Zdravku Dvanajšaku, vlasniku ovog pušipela i ujedno predsjedniku Hortus Croatiae. Isto tako tijekom veere održana je aukcija slika i još

neke razonode za rekordan broj sudionika ovogodišnjega Vinskog bala. Prikupljeno je 3.200 kuna, koje e u petak (danas) na prigodnom druženju lanova Organizacijskog odbora i novinara na imanju obitelji Vladimira Horvata u Svetom Urbanu biti uruene Emilu Viboviu, predsjedniku Udruge oboljelih od limfoma i leukemije. (sm)

ŠENKOVEC u cvijeu Vijenik Ivan Brda (SDP) kazao je: - Ne bih htio da se ostali graani osjeaju diskriminirani. I drugi graani bi htjeli komunalni doprinos po toj cijeni

turizam, ika zajednica

Šumsku stazu, jednu od turistikih zanimljivosti, godišnje prijee tisue turista i posjetitelja

osnivanju turistike zajednice uz pomo opinskog naelnika Franje Kovaia i Opinskog vijea, ugostitelja, vinara i župe.

Ne poveanju cijene odvoza komunalnog otpada Vijee je usvojilo godišnje izvješe o izvršenju opinskog prorauna za 2011. godinu. Proraun je ostvaren u iznosu od 2,010.367 kuna, što je 71,67 posto od 2,805.000 planiranog iznosa prorauna. Razlika ili manjak iznosa nastao je iz razloga što nisu realizirane, odnosno dobivene županijske i državne potpore. Odlukom Vijea Opina e prodati sta-

nove u opinskom vlasništvu od 55 kvadratnih metara, koji se nalaze u Gornjem Mihaljevcu. Stanove je do sada koristila Udruga umirovljenika za svoje potrebe, zatim se tu nalazio frizerski salom i prodavaonica tekstilne robe. Ne bude li interesenata za kupnju stanova, onda bi ih Opina željela dati u najam, za što e odlukom Vijea strune službe izraditi elaborate s procjenom vrijednosti stanova. Vijee nije dalo suglasnost na predloženo poveanje odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, ali je jednoglasno prihvatilo izvješa o poslovanju svih DVD-a s podruja opine.

SVETI Martin na Muri

Prikupljanje smea Murs Ekomu Opinsko vijee Sveti Martin na Muri na svojoj je 25. sjednici odabralo poduzee "Murs Ekom" iz Murskog Središa kao najpovoljnijeg ponuaa za prikupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s podruja opine Sveti Martin na Muri. Murs Ekom je i do sada obavljao ove poslove na zadovoljstvo mještana, ali i vijenika, te je odabir jednoglasan, a Opina na ime koncesije oekuje dobit oko 15 tisua kuna. Vijenici su jednoglasno prihvatili izvješa o izvršenju programa javnih potreba u sportu i kulturi, te programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Jednoglasno je prihvaeno izvješe o izvršenju Socijalnog programa, te je donesen Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva. (sm)

Šenkovec prepun gredica i raznobojnog cvijea Ovih dana Šenkovec je prepun gredica i tegli raznobojnog cvijea. Za to su ponajviše zaslužne neumorne ruke Davorke Štrukelj i Nade Varga, djelatnica zaposlenih preko javnih radova. One ve danima neumorno sade, zalijevaju i brinu se o cvijeu i cvjetnim gredicama u opini. Do sada je zasaeno 1.300 sadnica cvijea na Trgu sv. Jelene, na trokutu, kod

semafora, pekare “Friško“, centra “Mohari“ i prodavaonice graevinskog materijala

“METSS“. Rezultat svega je taj što je Šenkovec jednostavno procvjetao. (mk)

PEKLENICA

Uz Spomen - obilježje naftnom rudarstvu izgradili i sportski park Vijee Mjesnog odbora Peklenica je zajedno s mještanima i mjesnim udrugama izradila mali sportski park u ulici Zrinski, u blizini Spomen - obilježja naftnom rudarstvu. Do sada je u izgradnju i ureenje igrališta utrošeno 10.400 kuna, koji su inancirani kao projekt izgradnje igrališta, a za koji je inancijska pomo dobivena od Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah”. Projekt je kao graansku inicijativu pripremio Debelec Damjan iz VMO-a Peklenica, a u izradi i montaži golova i opreme pomogle su mjesne udruge, a od mještana su se naroito istakli Rudolf Gori-

anec, Ivan Škvorc - Ivi, Josip Murkovi, Milivoj Zadravec, Zlatko Tot , Branko Žganec, Mladen Tkalec , Zoran or, Slavko Peras, Stjepan Tarandek, Zoran Škvorc i Dražen Srša . Na do sada zapuštenom terenu obavljeni su radovi ravnanja zemljišta, te dovoz zemlje. Ureeno je malonogometno igralište, odbojkaško igralište, postavljen koš za košarku, te drveno igralo

Herkules s toboganom za djecu. Samom izradom igrališta željelo se urediti sam okoliš koji se nalazi u samoj blizini Spomen obilježja naftnom rudarstvu, ali i maknuti djecu s ulice i urediti im okoliš za igru i tjelesnu aktivnost. Kod izgradnje igrališta inicijatorima i volonterima je vei problem predstavljalo loše vrijeme, koje je nekoliko puta natopilo teren. (BMO)


14

Poljodjelstvo

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AKOVEKI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

Besparica kljuni faktor slabe prodaje Prva lipanjska srijeda na akovekom placu i sajmu nije bila nešto posebno, jer vrijeme je utjecalo na dolaske ljudi, ali isto tako i sve manje kuna u džepovima obinih ljudi. Na žalost i sramotu države, najviše gužvi bilo je kod stare krame, gdje smo sreli kako pregledaju i žele kupiti starinu do nedavno uglednih ljudi. Koliko - toliko prodavao se grašak, zatim mladi luk, uvozna rajica, kristalka, mladi krumpir, te alat za proljetno ljetne radove. Tiše nego je uobiajeno bilo je kod

CIJENE POJEDINIH ARTIKALA

- ml. krumpir 8 kn/kg - grašak 12 kn/kg - šampinjoni 20 kn/kg - rajica 22 kn/kg - kristalka 14 kn/kg - st. krumpir 1,20 kn/kg - kukuruz 1,50 kn/kg - pšenica 1,60 kn/kg - rotkvice 10 kn/pušlek - klineci 5 kn/ pušlek peenjara. Sve je slabo i siromašno, i prodavai i kupci. Daleko od oiju vladajuih. (S. Mesari, Z. Vrzan)

- Moje kravice, moj ponos, kaže Milan Branovi

Krava Flora je 1. na listi 15 najboljih hrvatskih prvotelki simentalske pasmine, dok je Laba na drugom mjestu, a Sana na 5. mjestu ove respektabilne tablice. U kategoriji ostalih krava Branovieva Sunica je na 6. mjestu, a Lana na 8. mjestu, kao jedine iz naše županije

OPG BRANOVI iz Kuršanca u samom vrhu mljekarske proizvodnje u našoj zemlji

Meimurske simentalke Milana Branovia hrvatske rekorderke Rezultat je to pravog odabira pasmine i kasnije strunog i brižnog uzgoja. Bez obzira na stanje u poljoprivredi, koje nije ni malo dobro, mi se previše ne žalimo, jer znamo što i kako, pa nas i kašnjenja isplate poticaja i prodanog mlijeka nisu uspjela slomiti, zadovoljno govori Milan, dok nam pokazuje svoje zaista lijepe krave.

PIŠE: STJEPAN MESARI Ovih dana Hrvatska poljoprivredna agencija obznanila je rezultate ocjenjivanja najboljih hrvatskih stada, simentalske pasmine, holstein pasmine, smee pasmine te ostalih pasmina, kao i najboljih matinih krava prvotelki. Apsolutno najbolje stado simentalske pasmine u Hrvatskoj ima OPG Milan Branovi iz Kuršanca, što pokazuju brojani podaci o mlijeku, kao i zapažanje povjerenstva koje je, osim brojanih podataka, u ocjenjivanje uzelo izgled i zdravstveno stanje krava, te njihove osobine i posebnosti. Ne samo najbolje, nego i najljepše i najproduktivnije, ukratko uzorno stado simentalki koje daju preko 800 litara vrhunskog mlijeka dnevno. Branovi je jedini spomenuti držatelj krava iz Meimurske županije meu njih dvadeset iz itave Hrvatske. U kategoriji holstein pasmine, meu dvadeset OPG-a iz cijele Hrvatske, na 18. mjestu je stado Željka Ilijaša iz Zebanec Sela, jedino iz Meimurske županije.

Od ništice do šampiona Najbolje hrvatsko stado nalazi se u Kuršancu

Flora i Laba najbolje su hrvatske prvotelke

U Kuršancu i najbolje prvotelke OPG Branovi ima i najbolje prvotelke simantalske pasmine u Hrvatskoj. Krava Flora je 1. na listi 15 najboljih hrvatskih prvotelki simentalske pasmine, dok je Laba na drugom mjestu, a Sana na 5. mjestu ove respektabilne tablice. U kategoriji ostalih krava Branovieva Sunica je na 6. mjestu, a Lana na 8. mjestu, kao jedine iz naše županije. - Izuzetno sam ponosan i sretan što sam i u ovo teško vrijeme zajedno sa svojom obi-

Dejan dnevno u laktofriz pospremi preko 800 litara mlijeka

telji, poglavito sinom Dejanom i njegovom Snježanom, ostvario ovako dobre rezultate. Istina, niz godina smo meu najboljim

imateljima krava na mnogim izložbama i ocjenjivanjima u Hrvatskoj, ali ovo je nešto najljepše što nam se dogodilo.

OPG Branovi posjeduje osamdesetak grla uglavnom simentalki i samo mali broj holsteinki, koje se hrane po strogim propisima, ali uz maksimalno korištenje vlastite hrane, koju proizvode na etrdesetak hektara zemlje i livada. - Kravama smo se poeli baviti prije 13 godina, poevši od iste ništice - nule. Kupili smo dvije, pa tri, etiri krave i junice, a potom se iz godine u godinu broj grla na našoj farmi širio. S obzirom na to da jako volim krave, što mi je ostalo od djetinjstva, kada smo kao siromašna obitelji imali jednu kravicu koja nas je držala na okupu i životu, vrsto sam odluio imati farmu krava na kojoj e se proizvoditi dosta mlijeka za naše potrebe, a potom i za prodaju. Radom i samo radom od ništice sam došao do vlasnika najboljeg stada, ali i najboljih dojnica, prvotelki, junica na državnoj razini, te na ocjenjivanjima HPA-e i brojnim izložbama stoke, ozarena lica govori Milan, i najavljuje da e njegov OPG i dalje biti, ako ne najbolji, meu najboljima u Hrvatskoj, a kasnije i u regiji Europske unije, koja cijeni ljude koji se bave stoarstvom i poljodjelstvom.


8. lipnja 2012.

Poljodjelstvo 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT Kako je lijep ovaj Svijet! Ovdje potok, ondje cvijet.

Pajasmin Ima mnogo cvjetnog grmlja koje cvate bijelo. Ali pajasmin je nešto posebno. Krajem maja i poetkom lipnja u velikoj se raskoši pojavljuju bijeli i žutobijeli cvjetovi, a njihov miris na naranu doista je snažan, romantian, zavodljiv. Pa nek’ je još pun mjesec... a vi na klupici ispod ovog grma... zaista trenuci za pamenje. Uobiajena visina je 1,8 m, ali ima i patuljastih vrsta za kamenjare i za prednji dio gredica kao i visokih varijeteta za pozadine obruba. Ovalni listovi imaju blijedu nijansu zelene boje, a cvjetovi promjera 2-4 cm što ovisi o varijatetu. Velika je vrijednost pajasmina što obilno cvate u velikoj ljetnoj praznini, izmeu proljetne

raskoši i živih jesenskih boja. Druga je vrijednost što je vrlo otporan i rast e gotovo posvuda - na siromašnim tlima, na vjetrovitim položajima i na zraku zasienu solima. No ne voli previše sjene i morate ga svake godine pravilno orezati. Ako se lagano orezuju, biljke iz skupine visokih pajasmina dosežu 3 m i više. P.Virginal je najomiljenija – posve bijeli dvostruki cvjetovi stvaraju se u viseim skupinama. Jednako visoka ali raširenija je stara, omiljena vrsta P.coronarius s jednostrukim, žutobijelim cvjetovima. Skupina srednje visokih 1,5 – 3 m sadrži najviše varijateta. Ako želite ponešto drkije listove, na sunano mjesto posadite

P.coronarius Aureus – jednostavni bijeli cvjetovi djelomino su skriveni zlatnožutim listovima. Za drukiju cvjetnu raskoš odaberite hibrid sa cvjetovima koji imaju purpurno središte – to su P. Beauclerk i P.Belle Etoile. Ostali omiljeni u skupini su P.Erectus i P.Innocence jednostrukih cvjetova. Ako želite mnoštvo dvostrukih cvjetova odaberite P. Enchantment. Varijateti niskih pajasmina niži su od 1,5 m. P. Sybile ima cvjetove s purpurnim mrljama a P.coronarius Variegatus s bijelo obrubljenim listovima.

Ako želite zbijenije varijetete posadite P. Silver Showers ili P.microphyllus s jednostrukim vrlo mirisnim cvjetovima. Omiljeni patuljasti grm za kamenjare je P. Manteau d Hermine koji naraste 60 cm i nosi dvostruke žutobijele cvjetove. Što se tie orezivanja, ono nije komplicirano. Odmah nakon cvatnje izrežite otprilike jednu treinu starih stabljika koje su cvjetale. Dobro pazite da grm ne bude prenatrpan granama. To je sva mudrost.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijaliska ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 - dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male

živonje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠE: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulan-

ta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa, subotom od 7,00 do 10,00 sa. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Privoenje službenih kontrola u podruju sigurnosti hrane i hrane za životinje Nadležno tijelo za provoenje službenih kontrola je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost hrane i hrane za životinje i predstavlja toku prema Europskoj komisiji. Nadležno tijelo može prenijeti odreene kontrolne zadaa na «Kontrolno tijelo» kao neovisnu treu stranu. Službena kontrola znai svaki oblik kontrole koju nadležno tijelo, odnosno tijela nadležna za provoenje službenih kontrola s ciljem verifikacije sukladnosti propisa o hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. Službena kontrola ukljuuje «inspekciju», znai kontrolu hrane ili hrane za životinje kako bi se verificiralo da su zadovoljeni

uvjeti propisa o hrani ili hrani za životinje, zatim «nadziranje» - sustavno promatranje jednog ili više subjekata u poslovanju s hranom ili njihovih aktivnosti «monitoring» - sustavno provoenje niza planiranih promatranja ili mjerenja kako bi se dobio opi pregled stanja provedbi propisa o hrani, zdravlju i dobrobiti životinja, «verifikacija» - provjeravanje, pregledom i razmatranjem objektivnih dokaza, jesu li zadovoljeni utvreni uvjeti, «revizija» - sustavno i neovisno preispitivanje kojim se treba ustanoviti je li djelovanje i uz to povezani rezultati u skladu s planovima, provode li se ti planovi uinkovito i jesu li prikladni za postizanje ciljeva. Službene kontrole se provode prema godišnjem planu služ-

benih kontrola koje je izradilo nadležno tijelo, a koji se temelji na analizi rizika te definira ciljeve, podjelu odgovornosti, prioritete službenih kontrola i raspodjelu resursa. Godišnji planovi službenih kontrola su sastavni dio višegodišnjeg nacionalnog plana, a izrauju se za pojedina podruja. Osobe ovlaštene za provoenje službenih kontrola su osobe koje provode službene kontrole u ime tijela nadležnog za provoenje službenih kontrola korištenjem prikladnih metoda i tehnika. One podliježu odreenim zahtjevima, kao što su integritet, to znai da mora biti iskrena i poštena prema drugim osobama, te prema subjektu u poslovanju s hranom (SPH), kako bi se uspostavilo

povjerenje, objektivna i nepristrana pri davanju mišljenja, procjena i preporuka, povjerljiva, a to znai da ne smije otkrivati in ormacije do kojih je došla, a koje se po svojoj prirodi u odreenim opravdanim sluajevima, smatraju službenom tajnom. Nepostojanje sukoba interesa, to znai, da u sluaju da osoba ovlaštena za provoenje službenih kontrola ima razloga vjerovati da se u odreenoj situaciji nalazi u sukobu interesa, o toj situaciji mora obavijestiti svog nadreenog i mora se suzdržati od obavljanja bilo kakve aktivnosti koja može dovesti do sukoba interesa. Samo pomaganje SPH u razvoju njegovog programa sigurnosti hrane ili hrane za životinje ne vodi nužno do sukoba interesa. Sukob interesa na postoji sve dok osoba savjetuje SPH o nainima kontrole opasnosti, bez davanja posebnih uputa o sustavu upravljanja. Službena kontrola se provodi putem kontrolnih aktivnosti, kao što su utvrivanje injeninog stanja, prikupljanjem dokaza, neposrednim promatranjem, razgovorom s odgovornom osobom SPH ili s njegovim osobljem ili eventualnim mjerenjima. Rezultati službenih kontrola prezentiraju se putem zapisnika, korištenjem kontrolnih lista, koje su onda sastavni dio zapisnika, izdavanjem rješenja u vezi s mjerama koje je potrebno poduzeti. Ljubica Kugelman-Mate, dr.vet.med.


16

Mozaik

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Gimnazija 4.c

Gimnazija 4.a

Gimnazija 4.b

vekih OBLJETNICE mature ako ekonomista i gimnazijalaca

Gimnazija 4.d

Gimnazija 4.g

I dalje lijepi i mladi

i referenti Ekonomska 4.ur upravn

Prošlo je pet godina kako su uenici akoveke Gimnazije i Ekonomske i trgovake škole 2007. godine završili etverogodišnje školovanje. Nakon pet godina okupili su se kako bi obilježili mali ali znaajan jubilej i vrijeme u kojem su neki postali oevi ili majke, neki su izgradili uspješnu karijeru, nastavili školovanje, no svima je zajedniko da su velika djeca, velikog srca. I dalje su lijepi i mladi, željni druženja i svega što nose godine koje još uvijek oznauju mladost. Nakon što su se okupili u svojim školama i fotograirali zajedno sa svojim razrednicima, skoknuli su do obližnjeg Hotela “Park” u akovcu i proveselili do sljedeeg jutra. - Bilo mi je jako lijepo i jedva ekam novi susret s dragim prijateljima i prijateljicama, kaže Tea Dvanajšak, uspješna enologinja i sommelierka iz Dragoslavca, koja upravo završava studij ugostiteljstva i menadžerstva. (sm)

Gimnazija 4.e

Ekonomska 4.ks kom

ercijali-

i Ekonomska 3.t trgovc

isti Ekonomska 4.a ekonom

Ekonomska 4.b ekonomisti Ekonomska 4.c

OSNOVNA škola Selnica

Zdravi, veseli i ponosni

Proslava i najava novog susreta Uenici Osnovne škole Selnica, koji su školu završili prije 10 i 5 godina, prošli su vikend obilježili i proslavili obljetnice završetka osnovnog obrazovanja. Svi su se obradovali susretu i najavili novi za pet godina, kada e ukupno imati 25 godina jubileja. (sm)

ekonomisti

Zaista lijepu obljetnicu, srebrnih 25 godina od završetka osnovne škole, proslavili su nekadašnji uenici koji su se od

10 godina osnovne škole

5 godina osnovne škole

osnovnoškolskih klupa oprostili u proljee 1987. godine. Svi su zdravi i veseli, te osobito ponosni, upravo onakvi kako su ih

usmjeravali njihovi razrednici Dragutin Grda i Stjepan Bašek, koji su se proveselili zajedno sa svojim nekadašnjim uenicima. (sm)


8. lipnja 2012.

Mozaik 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DOAJEN hrvatskog i meimurskog novinarstva Drago Ovar veselo proslavio 70. roendan

estitke i s “onoga svijeta” Doajen meimurskog i hrvatskog novinarstva Drago Ovar proslavio je u petak u restoranu “Eni” u Šenkovcu svoj sedamdeseti roendan, uz suprugu Rozinu, etrdesetak lanova obitelji te nekoliko prijatelja. Dogaaj je protekao u veselom i vedrom tonu, a sam je slavljenik u svojem govoru priznao da mu je drago što je doživio sedamdesetu, ali da bi ipak radije bio mlad, no s ovim iskustvom. Na njegov se bogati život osvrnuo i ura z Meimurja, odnosno Ivan Bene, koji je na šaljiv nain prepriao njegov život, uz salve smijeha. Bilo je tu svega. ura z Meimurja mu je za poetak donio pozdrav s “onoga svijeta”, od prijatelja šnajdera Štefa i Šajzija, uz meimursku narodnu pjesmu “Oj, ti siva megla”, te odglumio neke od anegdotalnih dogaaja iz njegova života, a kasnije se i zapjevalo. Drago Ovar je svjedok jednog vremena i sudionik dogaaja koji i danas ima što rei o proteklim vremenima, posebno onima koje zanima povijest i društvena kretanja. Svoj prvi tekst napisao je 1962. godine, a od 1963. godine piše u listu “Meimurje”. Nakon odlaska u Njemaku 1969. godine, bio je nekoliko godina dopisnik “Vjesnika” iz Franfurta.

Drago Ovar i supruga Rozina uz slavljeniku tortu

Radio je punih 17 godina za list “Vjesnik”, najprije u Njemakoj te u dopisništvu u akovcu. Od 1991. godine bio je direktor i glavni urednik lista “Meimurje” te 1995. godine osniva i direktor Meimurskih novina, ali i novinar nekadašnjeg radija Lopatinec i radija Varaždin. Bio je i predsjednik Aktiva novinara Hrvatskog zagorja i Meimurja. Za svoj novinarski i društveni rad nagraen je Plaketom “Zrinski” Meimurske županije za izuzetan doprinos. Uloga novinara u drugoj polovici dvadesetog stoljea u Hrvatskoj nije bila nimalo laka, o emu Drago Ovar, iako ne najzdraviji, može satima govoriti. Ljudi su naješe bili marionete politike. Profesija novinara bila je podložna mnogobrojnim

pritiscima i podmetanjima, ali je tim više bila dragocjenija za slobodu mišljenja i za uspostavu demokratskih procesa. Kroz pola stoljea promijenilo se i mišljenje o novinar-

stvu, od mišljenja da je novinar društveno - politiki radnik, pa do ponuenog stava da je novinar samo puki promatra dogaaja i vjerni prenositelj politikih i drugih stavova. Danas pak se novinarstvu pripisuje da je ono neistinito, da je previše crno i žuto. Sva tri izreena stava znae da je novinar puka transmisija sustava, u pozadini ega pak je sustav vrijednosti da o nekom dogaaju postoji samo jedna istina, a ni jedan od ta tri stava nije toan. Svako vrijeme oito ima svoj stav o novinarstvu kao generatoru društvenih ideja, pa tako i ovo današnje, sve bi ga politike, kako domae, tako i meunarodne, htjele upregnuti u svoje kolo, a ono se ne da. Tako

T-bone steak samo u Baroku Ugledni i prestižni akoveki restoran Barok, koji se nalazi u južnom dijelu meimurske prijestolnice, od sada ima “novi” meni, odnosno ionako raznovrstan jelovnik obogaen je ponudom novih jela. Jela kakvih nema u drugim restoranima! Da je to tako, a dobro je, prvenstveno treba zahvaliti vlasnicima, ali i kuharu Dragutinu Carlu Novaku, koji je zanat pekao u restoranima diljem svijeta u ponajboljim restoranima u Americi, Europi, Japanu i Hrvatskoj. Naime Carl je roen u Clevelandu u amerikoj državi Ohio i odande donosi recepte za jela koja sprema upravo na ameriki nain. Steak je u Americi najobožavanije jelo, a sada je u Baroku na jelovniku vrhunski pripremljen, upravo onako kao što je s one strane “velike bare”. Tako ukusan i tako blizu,

samo u akovcu i samo u Baroku. Spremljen od domaih namirnica i zaina i posebnim nainom dozrijevanja mesa, tzv. “dry aging”. T-bone steak Barok i veliki izbor pita nova su i vrhunski pripremljena jela restorana Barok, zbog kojih treba doi u Barok i uživati u njihovoj bajkovitosti. - Barokni interijer, ljubazno osoblje, osobito vlasnici koji gostu žele ispriati i pokazati zašto se restoran zove upravo Barok i još mnogo toga lijepog i zanimljivog razlog su dolaska u Barok, ovog trenutka najposebniji akoveki restoran, gdje se sljubljuju gastroenologija i romantika te tako sljubljeni ine nezaboravan dogaaj koji se mora ponoviti. Jer uz vrhunska jela u Barok toe desetak vrsta vina na ašu vrhunskih vinskih kua: Belovi, Lebar, Kuni. (sm)

Doživio u novinarstvu dvije revolucije Drago Ovar ima sreu što je doživio i dvije velike

Zajednika fotografija na proslavi roendana

RESTORAN “Barok” šestu godinu u akovcu - nova ponuda vrsnih jela, posebice steakova

PIŠE: STJEPAN MESARI FOTO: NEVENKA ŠARDI

ura z Meimurja donio je Dragi Ovaru poruku s “onoga svijeta”

je bilo i u vrijeme rigidnog sustava u kojemu je djelovao Drago Ovar, u kojemu su graani bilo marionete politike, a tako je i danas, ali na nešto drugaiji nain.

revolucije. Prva se odnosi na tehnologiju, prve je tekstove pisao rukom, zatim pisaom mašinom, a na kraju i na raunalu, no najradije je diktirao. Druga se odnosi na 1991. godinu i stvaranje države, o emu i danas kaže: - Mi smo ta blagoslovljena generacija kojoj je bilo dano da doživi ali i aktivno sudjeluje, da zaživi jedan stoljetni hrvatski san, da dobijemo svoju državu s vlastitom putovnicom, novcem, granicama i drugim obilježjima samostalnosti. Ono oduševljenje i zanos kojima smo išli na referendum 1991. i ona neustrašivost kojom smo išli bez oružja braniti Hrvatsku jest jedno herojsko vrijeme. Sretan sam i zadovoljan što sam smio biti sudionikom tih zbivanja koji spadaju u vrhunce hrvatske povijesti, a sretan sam i zbog toga što emo za godinu dana biti u Europi. (J. Šimunko, foto Z. Vrzan)

Zlatni burger od bifteka Biftek je od domae junetine, uz koje se poslužuje i domae pecivo. Povrh jela nalazi se jestivo 24-karatno zlato, što jelu daje neopisivu bajkovitost i poseban, sveani osjeaj njegovog konzumiranja.

Naša jela koja sprema izuzetan kuhar Carl sadrže najkvalitetnije domae namirnice i zaine


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

8. lipnja 2012.


8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 19


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

OŠ Tomaša Gorianca Mala Subotica

8. lipnja 2012.

VRIJEDNA DONACIJA Županijskoj bolnici akovec

Tea Kerovec osvojila tree mjesto na natjeaju “Lektira u slici”

Liga za borbu protiv raka prikupila više od pedeset tisua kuna

Uenica 1. b razreda Osnovne škole Tomaša Gorianca iz Male Subotice Tea Kerovec osvojila je tree mjesto u kategoriji prvih razreda na likovnom natjeaju “Lektira u slici”, koji je uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Agencije za odgoj i obrazovanje organizirala Osnovna škola “Vojni” iz istoimenog mjesta u Karlovakoj županiji. Na natjeaj je ukupno pristiglo 1.536 likovnih radova iz 137 osnovnih škola iz Hrvatske. Priznanje je Tea primila u petak na sveanosti u spomenutoj školi. Mentorica prvoškolke bila je Dragica Kolari, a iz Vojnia su donijele i lijepu nagradu – stabalce ginko bilobe koje e biti zasaeno u dvorištu škole u Maloj Subotici. (V. Kelkedi)

U ponedjeljak je u biblioteci Županijske bolnice akovec predsjednik Lige za borbu protiv raka akovec i rukovoditelj Djelatnosti radiologije i ultrazvuka ŽB-a dr. Hussein Saghir predao ravnatelju bolnice dr. Dragutinu Kopasiu vrijednu donaciju. Radi se o dva monitora visoke rezolucije, važnih za analizu mamografskih snimki, deset igli za core biopsiju i dva “pištolja” za citološku punkciju dojki. Dr. Kopasi najtoplije je zahvalio na ovoj donaciji, istaknuvši da e ova sredstva za rad zasigurno olakšati posao lijenicima u lijeenju, ali i pravovremenom otkrivanju zloudne bolesti. Naime, rak dojke je naješi rak u žena. U Meimurju je 2009. bio registriran kod pedeset i tri žene, dok je 2010. od raka dojke u Meimurskoj županiji umrlo dvadeset šest žena. Vrijednost donacije koju je Liga za borbu protiv raka prikupila tijekom raznih manifestacija koje su održane povodom Dana narcisa i koncertom, te modnom revijom koju su nosile medicinske sestre, ali i žene oboljele i operirane od

raka dojke, iznosi oko pedeset tisua kuna.

Humanitarna akcija “Zajedno protiv raka“ održat e se 15. lipnja u CZK-u Božena Kapitari, bacc. ms., glavna sestra Dnevne bolnice i kemoterapije u Županijskoj bolnici akovec, rizniarka Županijske lige protiv raka akovec i koordinatorica humanitarne akcije “Zajedno protiv raka“, na dodjeli donacije najavila je

i ovogodišnju modnu reviju i zabavni program u akovekom Centru za kulturu, koji e se održati 15. lipnja u 19 sati. Manifestaciju provodimo zato da bi realizirali sve ciljeve koje smo si zacrtali, kazala je Kapitari, a isto tako da ne bi bilo rijei o tomu da samo kupujemo ‘aparaturu’ nego i brinemo o našim operiranim ženama. Ovogodišnju emo akciju posvetiti rehabilitaciji i resocijalizaciji oboljelih, kao i preventivnim akcijama Županijske

lige protiv raka akovec. Dio modne kolekcije i nakita koji e biti predstavljen na reviji i koncertu moi e se kupiti tijekom akcije i nakon nje. Reviju e, kao i prošle godine, nositi medicinske sestre, kao i operirane žene, odnosno lanice Kluba žena ‘Nova nada’, dok se sprema i jedno iznenaenje vezano uz vodee ljude županijske i gradske vlasti. Ulaznice po cijeni od trideset kuna možete kupiti na blagajni CZK-a i u Dnevnoj bolnici akovec. (so)

UDRUGA oboljelih od leukemije i limfoma

OSNOVNA škola “Petar Zrinski” Šenkovec

Raznovrsnim aktivnostima obilježen Dan škole Prigodnim programom OŠ “Petar Zrinski“ Šenkovec proslavila je Dan škole. U školskoj sportskoj dvorani okupili su se uenici, roditelji i uitelji kako bi na sveanosti bili upoznati s ovogodišnjim uspjesima škole. Ravnateljica Vesna Kalšan, prof., na samom je poetku istaknula stoljetnu tradiciju, kreativnost i uspješnost škole. Pregled svih rezultata i osvojenih nagrada koje su postigli uenici sa svojim mentorima tijekom protekle školske godine proitala pak je zamjenica ravnateljice Radojka Oreški, uiteljica razrede nastave, nakon ega su velikim pljeskom nagraeni uenici i mentori koji su školu predstavljali na natjecanjima državne razine. Program je nastavljen kulturno - umjetnikim sadržajem tijekom kojeg

su se predstavili uenici nižih razreda matine i podrunih škola, lanovi velikog i malog zbora, dramske skupine, pobjednik Najglasa, recitatori, te gimnastika i plesna skupina. Službeni dio priredbe završen je podjelom nagrada i priznanja najboljim uenicima i njihovim mentorima, koje im je uruila ravnateljica škole. U središnjem holu škole svi prisutni imali su priliku pogledati izložbu koja je predstavljala ovogodišnji pregled rada nagraenih uenika i uitelja škole, te uradaka kojima su se predstavili na manifestaciji “Ana Katarina Zrinski“. Tako se ove godine u obilježavanju Dana škole spojilo kulturno - umjetniko, književno, sportsko, ali i zabavno ozraje rada u školi. (ms)

Amerike profesorice oduševljene akcijama UOLL-a U akovcu je nedavno u organizaciji UOLL-u održan zanimljiv radni sastanak Grupe za samopomo, na kojem su sudjelovali predsjednik UOLL-a Hrvatske Emil Vibovi, dr. Thomasina Borkman, profesorica emerita sa sveuilišta George Mason u Virginiji i vodea strunjakinja grupa za samopomo, zatim dr. Ann Dill, profesorica sa sveuilišta Brown, Providence. Uz njih tu su još bili doc. dr. sc. Križo Katini kao predstavnik Ministarstva zdravlja i predsjednik Povjerenstva za psihoonkologiju Ministarstva zdravlja, predstavnica Meimurske županije ispred Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine Elizabeta Nojman Hižman, dipl. soc. Radnica, te Maja Vidra, volonterka

Emil Vibovi i Maja Vidra bili su domaini amerikim gošama, dr. Thomasini Borkman i dr. Ann Dill, koje su oduševljene brojnim aktivnostima i akcijama UOLL-a

u UOLL-u i prevoditeljica. Obje amerike goše su sociolozi koji prouavaju organizacije civilnog društva. Govorei o razlozima posjetu akovcu, dr. Dill je kazala: - Jako smo

zahvalne na gostoprimstvu i informacijama koje je Udruga oboljelih od leukemije i limfoma podijelila s nama. Dr. Borkman je bila kratko vrijeme u Hrvatskoj i osigurali smo joj

susret s osobama iz razliitih grupa za samopomo i nevladinih organizacija. Važno je razumjeti i situaciju organizacija civilnog društva izvan Zagreba, a to je ono što nas je dovelo do akovca. Bile smo impresionirane brojnim aktivnostima i akcijama zagovaranja od strane udruge. Izlaganja predsjednika udruge i predstavnice iz županije pokazala su nam što sve jedna energina skupina posveena svojem cilju može uiniti i postii. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma ima važnu ulogu u pružanju pomoi pacijentima i njihovim obiteljima kako bi mogli dobiti lijekove, njegu i podršku koja im je potrebna. Stoga im želimo puno uspjeha u buduem radu i planovima socijalnog poduzetništva.


KSENIJA MEZGA i BRUNO KONTREC u reklamnim kampanjama za EURO 2012.

Ovaj petak zapoinje nogometna groznica zahvaljujui Europskom prvenstvu u nogometu, koje starta u Poljskoj i Ukrajini. Kako je i hrvatska nogometna reprezentacija dio toga nogometnog spektakla, unatrag mjesec i više dana zapoele se brojne reklamne kampanje. Meu originalnim i duhovitim likovima koji se vrlo esto pojavljuju na malim ekranima ovih dana su sve poznatiji akoveki glumac i dizajner interijera Bruno Kontrec, te novinarka Radija 105 iz Selnice i studentica PR-a Ksenija Mezga. Zašto pak je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu, provjerite na duplerici priloga MEDIA.

SELJAKA sloga Nedeliše organizirala 28. smotru meimurske popevke

INmusic festival Zagreb neoekivano dobio novu britansku glazbenu atrakciju

Umjesto The Cranberries, u petak 29. lipnja nastupa New Order PIVSKA GROZNICA Eura 2012.

Veliki radler test

Štrigovani osvježenje za publiku, Filipu Hozjaku najsnažniji pljesak AKOVEKA UMJETNICA i fotografkinja Maša Bajc na privremenom radu u New Yorku izložbu posvetila velikom skladatelju Josipu Štolceru Slavenskom

Razliiti mediji, druga vremena, ali isti sentiment


2

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

LJETO S POPUSTOM!!!

Kultura “FAUK”

PETAK, 8. LIPNJA; SUBOTA, 9. LIPNJA

CZK akovec

BOOM LJETO!

BOOM AKCIJE etvrtkom!!! -rezervirajte smještaj četvrtkom za pojedine destinacije i ostvarite popust od 20% za boravke od najmanje 3 noći!

Raspored dogaanja: u petak od 12 sati u dvorani CZK-a nastupa Studio suvremenog plesa Teuta – “Bijeli klaun“. U subotu od 16 sati predstava Kazališne družine “Pinklec” – “A tko si ti“, a od 17 sati Mala scena “Vinko Lisjak“ – zatvaranje izložbe marioneta akoveke lutkarice

Željke Horvat. Od 21 sati u klubu “Prostor” - “Dekonstrukcija“ - audiovizualni per ormans komadanja automobila per ormera Krune Jošta, a od 22 sata na istom mjestu završni estivalski party - CFSN DJs Funk Guru & Itch party elektronske glazbe.

PETAK, 8. LIPNJA Pastoralni centar Prelog, 20 sati

Promocija nove knjige Andrijane Kos - Lajtman Promocija nove knjige pjesama dr. sc. Andrijane Kos - Lajtman bit e održana u petak 8. lipnja u Pastoralnom centru “Bl. Alojzije Stepinac” u Prelogu, s poetkom u 20 sati.

JELSA – ADRIATIQ HOTEL HVAR 3* i BIOGRAD N/M – MED. SELO SAN ANTONIO 3*

SELJAKA SLOGA Nedeliše organizirala 28. smotru Meimurske popevke

LOVRAN, HOTEL PARK 4*, do 30.06. 2 pol po osobi od 545 kn RABAC, NO NAME HTL. 2*, 02.06.-23.06. 2 pol po osobi od 350 kn PETRČANE, HOTEL PINIJA 4*, do 31.05. 2 pol po osobi od 558 kn TRIBUNJ, APARTHOTEL THE MOVIE RESORT 3* 21.06.-25.06., 4 pol po osobi od 740 kn EUROPSKA PUTOVANJA zrakoplovom /autobusom! ISTANBUL, 07.06., 4 dana Zrakoplovom iz Zagreba cijena po osobi 3.495 kn + 800 kn zrak. prist. RUSIJA, St. PETERSBURG & MOSKVA 19.06.-26.06., Zrakoplovom iz Zagreba cijena po osobi 7.950 kn + 1.150 kn zrak. prist.

Štrigovani osvježenje za publiku, Filipu Hozjaku najsnažniji pljesak - Nakon stanke od nekoliko godina, na smotru je došao KUD “Sveti Jeronim”, iji je mješoviti zbor pravo osvježenje za publiku i samu smotru. Mladi pak Preložanin Filip Hozjak na smotri nastupa od svojih školskih dana i danas je prava zvijezda priredbe i zaista kvalitetan interpretator meimurskih popijevki, što je publika nagradila dugim i gromoglasnim pljeskom PIŠE: STJEPAN MESARI

KUBA, 22.06., 9 dana Zrakoplovom iz Zagreba Cijena po osobi od 9.990 + 3.690 kn zrak. prist.

P

GARDALAND & SAFARI PARK, 23-24.06. Autobusom iz Čakovca cijena po osobi od 645 kn TOP DESTINACIJE u lipnju Zrakoplovom iz Graza ili Beča TURSKA, 09.06. ORIENT HOTELS ROXY RES. 4* 7 AI po osobi od 3.455 kn EGIPAT, HURGADA, 09.06. THE GRAND HTL. HURGHADA4* 7 AI po osobi od 3.615 kn GRAN CANARIA, 09.06. HOTEL IFA BUENAVANTURA 3+* 7 pol po osobi od 4.065 kn TENERIFE, 09.06. HOTEL JACARANDA 4* 7 pol po osobi od 3.455 kn TUNIS, 06.06. Zrakoplovom iz Zagreba/Ljubljane HOTEL EM CLUB SELIMA 3* ULM 7 all incl. po osobi od 1.690 kn + 790 kn zrak. prist. HOTEL EM CAP MAHDIA 3* ULM 7 all incl. po osobi od 1.590 kn + 790 kn zrak. prist.

WELLNESS & SPA BAŠKA, otok Krk HOTEL CORINTHIA 3*, do 7.6. 2 pol po osobi od 670 kn KRAPINSKE TOPLICE HOTEL VILLA MAGDALENA 4* 01.06.-01.07., 2 pol po osobi od 1.349 kn OPATIJA HOTEL ADRITIC I 4* 01.06.-12.06., 2 pol po osobi od 849 kn

NUDIMO I ... ulaznice za koncerte, 2CELLOS u ZG 12.06., STING u ZG 27.06., RED HOT CHILI PAPPERS u ZG 29.08., IL DIVO u ZG 17.09., ulaznice za sportska događanja RUKOMET...

9LšHLQIRUPDFLMDXQDšRMSRVORYQLFLXČDNRYFX 326-(7,7(1$6,3878-7(6.203$620

www.kompas.hr

Nenad Gavez gromko je otpjevao “Kaj se tam na onom bregu”

rošlu subotu u SGC-u “Aton” u Nedelišu održana je 28. smotra Hrvatske puke popijevke Meimurska popevke Nedeliše 2012., na kojoj je nastupilo 22 izvoaa, koji su to pravo ostvarili nastupom na predsmotrama u Donjem Kraljevcu, Murskom Središu i u maarskom Sumartonu, te tri izvoaa gosta s Djeje smotre održane u Toplicama Sveti Martin. Priredba je bila vrlo kvalitetna, odlino organizirana, a veina interpretatora je dalo maksimum svojih pjevakim mogunosti kako bi ostavilo što bolji utisak na relativno malobrojnu publiku i struno povjerenstvo. Smotru je otvorio Matija Posavec, zamjenik meimurskog župana, a o prošlosti i sadašnjosti Meimurske popevke go-

DVANAESTI Plesokaz u organizaciji “Teute” akovec

Ponovno oduševio publiku U akovekom Centru za kulturu u nedjelju je održan tradicionalni sada ve dvanaesti Plesokaz u organizaciji Plesnog studija “Teuta” akovec. I ovu su godinu osim domaih akovekih plesaa i plesaica nastupili i oni varaždinski, zagrebaki i požeški. Uz domaina i organizatora, Plesni studio “Teuta”, mnogobrojnoj su se publici predstavili Plesni studio “Vindi” iz Varaždina, Lepeza iz Zagreba, skupina astetike gimnastike “Flik” iz Šenkovca, Osnovna baletna škola akovec, te Plesna radionica Ilijane Lonar iz Požege. Prema rijeima Nikoline Mekovec, voditeljice i koreografkinje u Teuti, i ovogodišnjem je Plesokazu bio cilj promicanje plesne kulture u našem gradu, te povezivanje plesnih ansambala djece i mladih koji se bave plesom iz razliitih krajeva Hrvatske. Lijepo je vidjeti da postoje mani estacije na kojima se može pratiti plesaki razvoj i usavršavanje djece i mladih koji su izabrali ples, pokret i gestu kao nain scenskog izražavanja. Tako su posjetitelji mogli uživati u modernom plesu, vidjeti onaj kombiniran s gimnastikom, ali vidjeti i male balerine u plesu koji nemamo prilike vidjeti preesto na akovekoj pozornici.


8. lipnja 2012.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

UTORAK, 12. LIPNJA Dvorana Zrinski/Scheier, 20 sati

SUBOTA, 9. lipnja, 9 sati Perivoj Zrinskih akovec

HARI GUSEK, klavir

Humanitarna likovna kolonija udruge “Venoart”

Na programu: J. S. Bach/A. Siloti, J. S. Bach/M. Hess, J. S. Bach/F. Busoni, D. Scarlatti, F. Chopin. Hari Gusek je hrvatski pijanist roen u Zadru. Klavir je poeo uiti u rodnom gradu, a srednju glazbenu školu završio je u Zagrebu. Na Muzikoj akademiji u Zagrebu upisuje se u klasi

prof. Darka Lukia, a diplomirao je i završio poslijediplomski studij u klasi prof. Ive Maeka. Usavršavao se dvije godine na prestižnom Konzervatoriju “P. I. ajkovski” u Moskvi, u klasi prof. Rudolfa Kehrera. Imao je brojne nastupe u zemlji i inozemstvu kao solist, u komornim sastavima i s orkestrom.

U subotu 9. lipnja s poetkom u 9 sati u prostoru caffe bara “Littera“ otvara se humanitarna likovna kolonija u organizaciji meimurske Udruge za promicanje kulture i kreativnog izražavanja “VenoArt“, policijske IPA-e i Turistike zajednice grada akovca. Likovna kolonija e trajati tijekom dana u prostoru Perivoja Zrinskih. Izraene slike

Zbor iz Štrigove posebnošu interpretacije i pojavom osvježio je smotru

vorila je Jasna Hajdinjak, predsjednica Organizacijskog odbora. Kroz program su ispred lijepo ureene bine, koju je osmislio i uredio akademski slikar i Graiar Veljko Posavec, vrhunski vodili Radovan Radikovi i Velina Novak, voditelji koji su niz godina redoviti sudionici nedelišanske priredbe godine.

smotre, jer nastupa od 1985. godine, Marija Tihanji i Katica Jakopanecz iz Petriba, MVS KUD-a Katruže Ivanovec, PS KUD-a opine Donji Kraljevec, PS iz

marton iz Maarske, ŽVS KUU-a Seljaka sloga Nedeliše, Dajana Škvorc i TS KUU-a Zvon Mala Subotica, Dunja Knebl iz Zagreba, Oršolja Kozma iz Budimpešte, ŽVS zbora Sveti Marko iz Selnice, ŽVS Ftiice iz KUD-a Mura Mursko Središe, ŽVS KUU-a Veseli Meimurci i Skupina pjevaa iz KUU-a Soboanci Mala Subotica. Djeja vokalna skupina HKUU-a Sveti Martin na Muri, Kitti Schevelik, Društvo Hrvata kre Mure iz Maarske i Marta Bašnec iz HKUDa Gorian bili su gosti smotre. Struno povjerenstvo inili su prof. dr. sc. Stjepan Hranjec te Branimir Magdaleni, Miroslav Novak i Dragica Karolina Šimunkovi, profesori glazbe. 

Pustare u Maarskoj i Josip Mezga iz Domašinca. U drugoj polovici izvoaa bili su ŽVS KUD-a Žiškovec, MPS KUD-a Su-

NOVOST U CZK-u akovec: “Dobar film etvrtkom”

14. lipnja – “Izmišljene ljubavi”

KUD Makovec najstariji sudionik Nakon što je Djeja mješovita skupina OŠ Sveti Juraj na Bregu otpjevala “Meimurje, kak si lepo zeleno”, i nakon što su govornici rekli svoje, na binu su redom izašli: Nenad Gavez iz Nedeliša, Mješoviti zbor KUD-a Sveti Jeromim Štrigova, Dragica Cvetko iz KUD-a opine Donji Kraljevec, Filip Hozjak iz KUD-a Seljaaka sloga Prelog, ŽVS KUD-a Katruže Ivanovec i MPS KUDa Makovec, koji je najstariji sudionik

KUD Makovec od svih sudionika ima najdulji staž na Meimurskoj popevki

NASTUP ivanovekih glumaca na Festivalu kazališnih amatera na Hvaru

Kreativna i odlino odigrana “Mala pria iz seoskog dvorišta” KUD-a “Katruže” Nakon uspješnog nastupa na ovogodišnjem KAM-u, gdje je njihova predstava bila proglašena najboljom, dramska družina KUD-a "Katruže" iz Ivanovca otputovala je na državnu smotru kazališnih amatera na otok Hvar. Prema rijeima voditelja ivanovekih glumaca ure Horvata, oni su i tamo vrlo korektno odigrali predstavu, no došlo je možda do male pogreške prilikom izbora mjesta gdje e se ona odigrati. I dok je to u Prelogu bilo na pozornici u zatvorenom prostoru, na Hvaru je pozornica bio otvoreni gradski trg, pa se samim time izgubio i onaj u predstavi potreban dojam dvorišta i susjedstva, no takav je bio izbor selektorice, koja je kasnije i sama izrazila žaljenje zbog toga. Unato tim malim “poteškoama sa scenom”, kasnije na okruglom stolu ipak je za glumce iz Ivanovca bilo reeno dosta pohvala. Uloga “susjeda” Ivana Bea bila je posebno istaknuta kao kreativna i odlino odigrana, te ugodno iznenaenje s obzirom na to da se radi o amaterskom glumcu. Posebne rijei pohvale otišle

umjetnici e pokloniti policijskoj udruzi IPA Meimurje, koja e krajem godine organizirati aukcijsku prodaju kako bi se prikupile donacije. Za koloniju vlada veliki interes, pa su organizatori popunili sva mjesta za sudjelovanje brojnih umjetnika, dok su svi posjetitelji dobrodošli tijekom cijelog dana.

su za improvizaciju i razigranost na sceni cijele ekipe, koja se morala snai na tom otvorenom i njima nepoznatom (neuvježbanom) prostoru. Ono što je bilo posebno dojmljivo jest i velika pohvala meimurskom izriaju na kojem je predstava odigrana, zbog razloga što je on, unato strahu nekih ljudi, bio ipak

svima razumljiv. Dobre kritike bile su upuene samom tekstu i scenariju, koji pak je bio jedan od rijetkih napisanih baš za tu prigodu, odnosno nastup na festivalu, dok je veina tekstova bila od poznatih književnih autora, koji su bili obraeni i prilagoeni za pojedinu glumaku družinu. (so)

Filip Hozjak zvijezda je smotre i dobiva najdulji i najsnažniji pljesak publike

9. FAUK - festival kazališne i uline kreativnosti

Još dva dana razliitih programa Fauk je festival koji Centar za mlade, CeZaM akovec, organizira svaku godinu (od 2004.), u suradnji s Kazališnom družinom “Pinklec”, koja djeluje pri Centru za kulturu akovec. Prva dva Fauka jednostavno su poslužila postojeim kazališnim družinama (Pinklec, DaDa, Djeje gradsko kazalište, dramske družine srednjih škola) na podruju grada da prezentiraju svoj rad, tj. da prikažu svoju godišnju produkciju i tako uz Dan Grada akovca poklone graanima malu kazališnu manifestaciju. Iz godine u godinu festival je rastao i svojim programom pokazivao i promovirao nove, mlade i drugaije kazalištarce i performere, kako hrvatske, tako i europske. Program je zapoeo u srijedu, a završava u subotu. Više o programima koji su danas i sutra na rasporedu pišemo u najavama kulturnih dogaanja.

Pria o mladenakom ljubavnom trokutu vizualno je dojmljivo djelo koje nas odlinom glazbom uvodi u svijet hipstera iz Montreala. Drugi ilm kanadskog vunderkinda Xaviera Dolana u središte prie donosi Francis (Dolan) i Marie (Monia Chokri), prijatelje koji su zajedno protiv ostatka svijeta - u stavovima o modi, ljudima i životu. Ta idila traje sve dok jednog dana u njihove živote ne ue zgodni seoski deko Nicolas (Niels Schneider), a njegove kovre boje meda posiju sjeme razdora u njihovo prijateljstvo. Od susreta do susreta, od trenutka do trenutka, uznemirene bezbrojnim znacima – nekim stvarnim, nekim izmišljenim – Francis i Mary padaju sve dublje u svoju fantastinu opsjednutost. Uskoro zapoinju dvoboj za ljubav koji e se odvijati na samom rubu provalije i zaprijetiti uništenjem prijateljstva koje su nekad smatrali neraskidivim. Nagrade: Sydney Film Festival – Grand Prix; Cannes International Film Festival – Izvjestan pogled nagrada Regards Jeunes.

IZMIŠLJENE LJUBAVI LES AMOURS IMAGINARES kanadska romantina drama Redatelj: Xavier Dolan Scenarist: Xavier Dolan Glumci: Monia Chokri, Xavier Dolan, Niels Schneider


4

Scena

PETAK, 15. lipnja, 19 sati Centar za kulturu akovec

PETAK, 8. lipnja Podroom akovec

Humanitarni koncert i revija “Zajedno protiv

The Trio - ZZ Top & AC/DC cover band Danas (petak) u Podroom Drink And Music Clubu održat e se koncert odlinog hrvatskog ZZ Top i AC/ DC cover banda pod nazivom The Trio. Prošli put je naglasak bio na AC/DC, ovaj put je u igri i ZZ Top.

SUPERIORAN ZAVRŠETAK sezone

Cheerleadersice Livi oduševile u Ljubljani i Zadru

Nastupima u Zadru i Ljubljani Cheerleadersice Livi pokazale su nadmo u svim kategorijama U organizaciji Hrvatskoga navijakog i pom pon plesnog saveza, u nedjelju krajem svibnja održano je 6. Prvenstvo Hrvatske u cheer i pom pon plesu. Zbog smanjenja troškova organizacije prvenstva, prvenstvo je održano u Ljubljani zajedno sa Slovenskim državnim prvenstvom. U predivnoj atmosferi, punoj pozitivne energije i šarenila plesaica, Cheerleadersice Livi dominirale su svojom sigurnošu. Natjecale su se u 8 disciplina i u svih 8 pobijedile. U mini kadetskoj konkurenciji Mini zvjezdice su osvojile 1. mjesto, u kadetskoj konkurenciji Zvjezdice su osvojile 1. mjesto, u juniorskoj konkurenciji Livi juniorke su osvojile 1. mjesto, u seniorskoj konkurenciji Livi seniorke 1. mjesto, u kadetskoj group stunt konkurenciji natjecala su se naša dva group stunta koja su podijelila 1. mjesto s istim brojem bodova, u juniorskoj group stunt kategoriji Livi Wizards nadmono su osvojili 1. mjesto, a u individual kategoriji Ana Frši osvojila je 1. mjesto. Ovakvim rezultatima Cheerleadersice Livi i dalje ostaju aktualne prvakinje Hrvatske u cheerleadingu, te su se plasirale na Europsko prvenstvo, koje e se održati 29. i 30. lipnja te 1. srpnja 2012. u Riminiju u Italiji. Tjedan dana kasnije održan je i Croatian Open Cheerleading&Cheerdance Championship Zadar 2012. u organizaciji Hrvatskog cheerleading saveza. Natjecalo se preko 500 natjecatelja iz Austrije, Slovenije i Hrvatske. Cheerleadersice Livi natjecale su se u 8 disciplina i opet su pokazale svoju superiornost, pobijedivši u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj cheer, te kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj group stunt kategoriji. Josip Merlak natjecao se u seniorskoj individual kategoriji i osvojio 1. mjesto, a Ana Friši natjecala se u juniorskoj individual kategoriji i osvojila 2. mjesto. Gledatelji i prisutni mediji bili su oduševljeni nastupom Cheerleadersica Livi, tako da su Cheerleadersice Livi zamoljene da nastupaju dan kasnije u nedjelju na Paintball Zadar Open turniru. Na Paintball turniru, osim atraktivnog nastupa, Livice su se dobro zabavile i uživale u roštilju koji je poslije turnira organizirao domain. Sada im predstoji priprema za Europsko prvenstvo i završetak ove uspješne plesne sezone.

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

The Trio je bend s velikim iskustvom i vjerojatno najbolji AC/DC i ZZ Top cover bend na ovim prostorima. Ne samo što uistinu vrhunski zvue, isto tako i izgledaju jer svoj nastup uvijek upotpune kostimima benda koji sviraju.

Ovogodišnja modna revija i zabavni program u akovekom Centru za kulturu, pod nazivom “Zajedno protiv raka”, bit e posveeni rehabilitaciji i resocija-

lizaciji oboljelih. Reviju e, kao i prošle godine, nositi medicinske sestre, a isto tako i oboljele i operirane žene, odnosno lanice Kluba žena “Nova nada“, dok se

AKOVEKA UMJETNICA Maša Bajc i fotografkinja na privremenom radu u New Yorku izložbu posvetila velikom skladatelju Josipu Štolceru Slavenskom

Razliiti mediji, druga vremena, ali isti sentiment PIŠE: BOJANA ŠPANIEK FOTO: MAŠA BAJC

N

a nedavno održanom 39. Majskom muzikom memorijalu “Josip Štolcer Slavenski”, osim što je veliki skladatelj proslavljen glazbom, njemu u ast postavljena je i multimedijalna izložba “Razgovori s Jožom”, iza koje stoji mlada akoveka umjetnica Maša Bajc (31). Iako je kao životni poziv najprije odabrala ekonomiju, koju je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, njen je životni put krenuo u potpuno drugom smjeru. Otkrivši strast prema umjetnikoj fotograiji, svoje je školovanje nastavila na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a okrunila ga je magisterijem iz fotograije na Rochester Institute of Technology u Rochesteru, na sjeveru države New York. Maša danas živi u samom New Yorku, gdje trenutno radi za englesku kompaniju Art Finder, a u akovec se na kratko vratila kako bi i domaoj

publici predstavila svoje stvaralaštvo, na prvoj samostalnoj izložbi u rodnome gradu. U Centru za kulturu akovec predstavila je tako tri rada iz najnovije serije “Made in Starrystan”: fotoinstalaciju “Vuprem oi”, videoloop “Razgovori s Jožom” i 2-kanalnu videoinstalaciju “Izmeu nas, Made in Starrystan”, te “Instalaciju br. 2”.

"Razgovor s Jožom“ • Što glazba znai likovnom umjetniku/fotografu i kako korespondiraju glazba i likovnost/fotograija? — Kad sam dobila priliku raditi izložbu uz Majski muziki memorijal, koja mora biti vezana za tradiciju Slavenskog, koja se u akovcu njeguje ve 40 godina, nisam željela raditi izložbu koja je usko vezana samo uz njegovu glazbu. Konceptualna je postavka bila nai zajednike poveznice. • Kako ste onda povezani Vi i Slavenski? — Slavenski je stvarao pod utjecajem tradicionalne meimurske glazbe i motiva. Ja takoer nalazim utjecaje u identitetu ovog kraja, izmeu dvije vode.

U ast Josipu Štolceru Slavenskom, Maša Bajc je u akovekom Centru za kulturu postavila izložbu, prvu samostalnu u rodnom gradu, pod nazivom “Razgovori s Jožom”

Upravo se voda kao motiv esto proteže mojim radovima, baš kao i zvijezde. Budui da je Slavenski bio astronom amater, to su bile neke paralele od kojih sam krenula. Istraživala sam njegov život i rad i pokušavala sam pronai zajednike poveznice. Zato se izložba zove 'Razgovor s Jožom', osmišljena je kao dijalog izmeu našeg stvaralaštva. Osim toga, mi radimo u dva razliita medija – on je bio glazbenik, dok ja glazbu slušam i

U New Yorku nitko nema vremena piti kavu • Što Vam najviše nedostaje kad ste u New Yorku, a što kad se vrate kui? — Doma mi ne nedostaje ništa – vozim se na biciklu, igram tenis, sve mi je ‘pod nosom’ i uz obitelj sam. Ali malo mi fali dinaminost, raznovrsnost i najviše mulkulturalnost New Yorka.

Kad sam tamo, najviše mi fale more, mir i šina. I dobra kava i kai u koje možeš sjes i pria! Tamo to, naime, malo drugaije funkcionira – ljudi nemaju naviku sjes i smiri se, oni u kae dolaze radi ili odjure s kavom za van.

osjeam, ali radim s vizualnim elementima. Izvedba je bitno razliita, no sentiment ostaje isti. • Kažete, esti motivi Vaših radova su voda te nebo i zvijezde. Odakle ta fascinacija? — Mislim da to dolazi iz nekog unutarnjeg mjesta koje nije sasvim objašnjivo i možda i ne treba biti, ali se pojavljuje kao neiscrpna inspiracija s kojom radim. I u protekloj seriji je bilo puno elemenata vode u fotograijama, što se nastavilo kroz prostornu intervenciju. Nekad to nije oito, ali u mojim promišljanjima je uvijek prisutno. • Kad su u pitanju prostorne instalacije, promatra, odnosno njegova reakcija je bitan segment samog djela. Kako ste je Vi zamislili, a kakva je ona doista bila? — S obzirom na to da je instalacija postavljena od zida do zida i da se na neki nain mora prekoraiti, a u jednom dijelu je to omogueno jer je uža, bilo je pitanje hoe li ljudi gaziti po tome ili ne. Ja sam oekivala da nee jer obino ljudi zastanu kad nešto vide, ali se po-

kazalo da ona jedan dio publike zapravo poziva da se gazi po njoj. To je možda bila neoekivana, ali svakako zanimljiva, reakcija. Baš je taj neoekivani element uvijek interesantan, jer izložbu nikad ne možeš osmisliti do kraja, na publici ostaje da intervenira. • Izlagali ste – što samostalno, što grupno – od Zagreba, preko Londona, sve do Rochestera i Seattlea. Kako biste ocijenili meimursku publiku – je li ona kulturno osviještena ili jednostavno prihvaa sve što joj se nudi? — Kao i svugdje drugdje, mislim da je jedan dio publike više kritian, a drugi manje, tako da ne bih umanjivala njenu važnost. Meni je ovo prva ozbiljnija samostalna izložba u akovcu, što mi je jako drago. Možda ovdje nije tako velik promet izložbama kao što je to sluaj u veim gradovima, ali to ne znai da ljudi ne znaju kako prihvatiti izložbu. Osim toga, u Centru za kulturu rade jako dobar posao, ne samo po pitanju izložbi, ve i predstava i ostalih programa.

Dinamian i inspirativan New York • Diplomirana ste ekonomistica, no svoj ste životni put skrenuli u smjeru umjetnosti. Kako je to do toga došlo? — Nije se to desilo naglo, ja sam se ve pred kraj studija ekonomije poela baviti fotograijom i shvatila sam da je to ipak nešto što me više veseli i da trebam krenuti tim putem. Uspjela sam upisati magisterij na Rochester Institute of Technology, a u sam New York City sam se preselila prošle godine, nakon što sam završila studij. • Kakav je život u New Yorku?


8. lipnja 2012.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

SUBOTA, 23. lipnja Arena VaraĹždin

modna raka�

Željko Joksimovi vraa se u VaraŞdin

sprema i jedno iznenaenje vezano uz vodee ljude Ĺžupanijske i gradske vlasti. Ulaznice po cijeni od trideset kuna moĹžete kupiti na blagajni CZKa i u Dnevnoj bolnici akovec.

— Grad je openito vrlo interesantan, pogotovo ťto se tie umjetnosti. Ovdje je velika koncentracija jako dobrih umjetnika iz cijelog svijeta. Interesantno je tamo provesti neko vrijeme, grad je jako dinamian i inspirativan. • Je li se, upravo zbog te velike koncentracije ljudi, moŞda teťko snai u velikom gradu, jeste li se moŞda bojali da e Vas 'pojesti'? — Ma ne, uvijek se mogu pronai neke oaze mira, iako je, naravno, mnogo bunije nego u akovcu. Recimo, ja viťe ne pri-

Organizator:

Nakon joť jednoga fantastinog nastupa i osvojenog 3. mjesta na ovogodiťnjem Eurosongu, Željko Joksimovi u lipnju se vraa u VaraŞdin! Jednog od najpopularnijih pjevaa regije joť je proťlu godinu u VaraŞdinu vjerna publika doekala s

oduťevljenjem, pa ni ne udi da se Željko odluio vratiti. Cijena ulaznice za parter je 80 kuna, za tribinu 90 kuna, a u prodaju e biti puťtene i ulaznice za fan pit po cijeni od 130 kuna (fanovi e dobiti i autogram kartu Željka Joksimovia). Prodajna mjesta:

va fotograija i injenica da su danas – svi fotograi? — Zaťto ne! Kod fotograije je lijepo bať to ťto je ona jedan od najpopularnijih hobija. Tehnologija danas omoguava ljudima da puno fotograiraju, svi imaju pristup aparatima i svi mogu fotkati, i meni je super da se ljudi nazivaju kako se osjeaju. Osim toga, mislim da je to samo poticaj da budeť bolji i radiť neťto novo. • MoŞete li moŞda povui paralelu izmeu hrvatPrva skog i amesamostalna rikog mjeujem raťkolzlike, ta dva izloŞba mlade stva? Şivota jedakoveke vizualne — nostavno Ne bih se ispreumjetnice Maťe Bajc u ulazila pletu i ne rodnom gradu tematski je u usporazmiredbu ťljam o vezana uz stvaralaťtvo k o m tome. Prve Josipa Štolcera pletnih dvije godine eduk acijsu mi promjene Slavenskog skih sistema, bile velike, ali sad jer sam imala iskusam navikla egzistirastva samo s poslijediti u oba prostora. • Smeta li Vam moŞda ek- plomskim studijem u Americi, ali spanzija koju danas proŞivlja- to je iskustvo bilo jako dobro. Svi su

 !9 ; 

;9#

VaraŞdin – trgovine Branka i Time out, akovec – caffe bar Arcus i Radio 1, Ivanec – Kavana Ivana, Novi Marof – caffe bar Prestige, Ludbreg – caffe bar Jura, Prelog – Pizzeria Rosa, Mursko Srediťe – caffe bar Alaya i Palovec – Domino bar. na fakultetu bili nadareni, talentirani i pametni i trebalo je puno raditi. Ali fakultet je postavljen tako da si ne moŞeť dozvoliti da eskivirať ili da ne radiť, ťto se, uostalom, ini mi se, s Bolonjom promijenilo i u Hrvatskoj. Najvea razlika je, naravno, u resursima. Primjerice, samo fotografska oprema kojoj smo imali pristup u ťkoli je apsolutno neusporediva. No, ne mogu rei da na Studiju dizajna u Zagrebu nismo imali dobre uvjete, samo smo imali manje mogunosti. Ali, bať to te tjera da budeť kreativan, jer se morať znati snai i raditi s onim ťto imať. • Jesu li umjetnici koji stvaraju u inozemstvu moŞda drugaije percipirani kod kue? — Nisam to primijetila. Jedino, a i sama sam imala takvu predodŞbu, ljudi znaju imati idealistian pogled na sam Şivot u Americi. New York svakako ima svoje prednosti, imať pristup stvarima kojih ovdje jednostavno nema. Ali da je tamo bať lako Şivjeti, nije.

U OĹ â€œPetar Zrinski“ Ĺ enkovec odrĹžan ĹĄesti Najglas

Ĺ enkoveki glazbeni talenti Krajem svibnja u sportskoj dvorani Osnovne ĹĄkole "Petar Zrinski“ Ĺ enkovec odrĹžan je Najglas. To je natjecanje koje ve ĹĄestu godinu za redom pruĹža priliku svim uenicima ĹĄkole, koji posjeduju glazbeni talent i vole pjevati, mogunost stjecanja iskustva javnog nastupa pred mnogobrojnom publikom. OvogodiĹĄnji program osmislio je, uvjeĹžbao i realizirao autor ovog projekta - Vladimir Novak, profesor glazbene kulture, uz pomo i podrĹĄku ostalih uitelja i djelatnika ĹĄkole. Trinaest uenika, koji su proĹĄli audiciju, pozorno je pratio tijekom njihovih nastupa Ĺžiri sastavljen od profesionalnih poznavatelja glazbe – Damira Rodigera, Vjerana Vidovia i Josipa Levatia. Pobijedio je Hrvoje Gorianec (8. b razred) otpjevavĹĄi pjesmu “Cry me a riverâ€?, druga je bila Leona Matotek (6. c razred) s pjesmom “Rolling in the deepâ€?, dok je tree mjesto osvojila Marija Pongrac (3. a razred) s pje-

Hrvoje Gorianec iz 8. b razreda pobjednik je ovogodiĹĄnjeg Najglasa OĹ Ĺ enkovec smom “Dat e nam Bogâ€?. Sve troje uenika osvojilo je lijepe i vrijedne nagrade koje je osigurala ĹĄkola zajedno s ravnateljicom Vesnom KalĹĄan, prof. Osim njih, dovoljno hrabri pjevati pred prijateljima, rodbinom, uiteljima i Ĺžirijem bili su i Lea Novak, Melita Novak, Melani Novak, Lea Ban, Eva urin, Ema BeluĹži, Monika Novak, Nensi AndraĹĄec, Barbara Makovec i Lana Matotek. (ms)

Pokrovitelj:

 23.06.2012. u 21h   ! " #$$$%&'())** +,%()'! ! %-.)**"+ /0"(1)**"2 %(/1%3%-03'3(45()**" 6%/() "%')4 7 % + +! ((-$8 Medijski pokrovitelji:

Sponzor:

R

Plus

Tjednik


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

8. lipnja 2012.

Knjige, glazba ... KAJ TE BRIGA

KNJIŽNICA “NIKOLA Zrinski” akovec preporuuje

KOLUMNA O GLAZBI I OKO NJE

Piše: Igor Baksa

Volim crtane serije (V.) Evo nekoliko crtanih ilmova ija mi je glazba ostala u sjeanju iz djetinjstva. Najuspješniji slovenski crtani ilm “Medved Bojan” namijenjen je predškolskoj dobi, a nastao je 1985. godine u produkcijskoj kui “Viba ilm”. Radi se o malom medvjedu Bojanu koji, koristei svoju paletu boja na kojoj se nalaze tri osnovne boje (dakle, crveana, plava i žuta), slikajui može oživjeti sve što zamisli i poželi. Taj smo crtani gledali svaku nedjelju ujutro unutar tadašnje slovenske djeje emisije zvane “Živ, žav”. “Sport Billy” je animirana serija koju je 1979. godine producenska kua “Filmation Associates” (zaslužna i za “He-Mana”) stvorila za njemako tržište. Tri godine kasnije, osim u ostatku Europe, crti se poeo prikazivati i u Americi i nekim dijelovima Latinske Amerike, a kod nas se prikazivao na tadašnjoj Televiziji Zagreb. Pria govori o malom crnom djeaku zvanom Sport Billy, koji je uvijek upadao u neke avanture vezane uz sport, a kako je, dakle, originalno bio europski lik, logino je i da je njegov najdraži sport bio nogomet. Billy dolazi s planeta Olympus (identian našoj Zemlji, samo se nalazi s druge strane Sunca). Jasna je referenca na starogrki Olimp, pa je tako Billyjeva planeta naseljena atletskim bogolikim stanovnicima koji se svi odreda ludi za sportom. Billy posjeduje i u svojim putovanjima služi se arobnom sportskom torbom koju naziva Supersak, a putuje diljem planeta Zemlje kako bi svugdje promovirao prijateljstvo, timski rad i sportski duh. Koliko se crti urezao u pamenje djece osamdesetih, govori i podatak kako mu je u našem popularnom sitcomu “Bitange

Publicistika

D. L. Lewis - “Božji žrvanj” Islam se uzdigao kad je pao Rim. U ranim godinama sedmog stoljea otvorio mu se širok put osvajanja svijeta, a poetkom osmog Arapi su takozvanom Mranom dobu Europe donijeli revoluciju, za tren oka izvršivši najvei preokret moi, religije, kulture i bogatstva u povijesti. Arapi su, ukratko, doveli sa sobom sve ono što je od Europe stvorilo Europu. Knjiga Pulitzerom nagraenog profesora povijesti na New York Universityju Davida Leve-

i princeze” izdana posveta kada Robi (Rene Bitorajac) u epizodi gdje se zbog hipnoze nae kao trogodišnjak u koži odraslog ovjeka plae jer na televiziji nema njegovog Sport Billya. “Moje tijelo” bila je francuska animirana serija iz osamdesetih, prepuna edukativnih podataka koja je na simpatian nain djeci priala prie o ljudskom tijelu. Serija je zanimljiva za svakoga koga zanima kako zapravo funkcionira naše tijelo, jer ovdje se radi o pounom putovanju po unutrašnjosti ovjeka, pomou kojega saznajemo mnogo korisnih informacija o našem zdravlju, o koži, roenju, koštanoj srži, krvi, srcu, disanju, mozgu, živanom sustavu, oku, slušnom aparatu itd. Crvene krvne stanice nosile su malene balone ispunjene kisikom na leima, dok su bijele krvne stanice prikazane kao policijski odred i maršali u malenim letjelicama koja kontroliraju uokolo. Upeatljivu uvodnu pjesmu otpjevala je Sandra “Kim” Caldarone, koja je za Francusku pobijedila na Euroviziji 1986. godine s pjesmom “J’aime la vie”.

ringa Lewisa zapoinje padom Perzijskog i Rimskog carstva, a nastavlja se usponom proroka Muhameda i stvaranjem muslimanske Španjolske, nakon ega slijedi pet stoljea zajednikog života muslimanskog imperija i formiranja Europe. Lewisova proza, ispunjena svjedoanstvima nekih od najveih bitaka u povijesti svijeta, otkriva kako je procvjetao kozmopolitski, muslimanski al-Andalus – svjetionik zajednikog rada i tolerancije izmeu islama, judaizma i kršan-

stva, dok je Europa, odreujui se kao oprena islamu, od nasljedne aristokracije, religijske netolerancije, neprestanog ratovanja i ropstva uinila vrline. Božji žrvanj, fascinantan uvid u zanemareno podruje povijesti, otkriva nam novu interpretaciju dogaaja koji su promijenili svijet u onaj kakav ga znamo danas. 2. F. Bedurftig: “Sveta mjesta svijeta” 3. A. Brezovnjaki: “Mitovi i injenice o pitkoj vodi”

ALBUM TJEDNA

Paul Weller - “Sonik Kicks” “22 Dreams” ubrzanih do “Wake Op The Nation” - bio bi najjednostavniji opis novog albuma Paula Wellera, podjednako živahnog i živanog 54-godišnjaka kojeg, ako je suditi po njegovom novom albumu “Sonik Kicks”, inspiracija ganja kao da ima 18. “Sonik Kicks” njeguje pristup “nomen est omen”. To je psihodelina pop-folk-punk-krautrock galama koja sadrži stilsku razgranatost i dovršenost koja je falila solidnom “Wake Up The Nation”: 13 pjesama i kratak intermezzo (“Twilight”) njeguju razigrani i nervozni zvuk, pun boja, raznih “zvunih ugriza”, specijalnih efekata, neobinih obrata i zavodljivih dionica koje odašilju više energije nego ruski naftovodi prema Europi. Od uvodne “Green”, preko “The Attic”, Weller navješta zabavu širokog spektra, a u “Kling Klang” samo u naslovu daje posvetu Kraftwerku, i uz zujavu i pomalo forsiranu melodijsko ritminu tapiseriju tvrdi: “And I don’t care ‘bout coming wave, I’ll take my chances in the grave, There’s only this moment that

is now, I can’t undo what I don’t know how”. Stihovi teško da e se nai u antologiji suvremene lirike, no vrlo solidno opisuju aktualno Wellerovo stvaralako stanje uma. On s gitarom ganja trenutke i pretae ih u uglavnom zarazne pjesme. Funky soul numera “That Dangerous Age” jedan je od takvih

primjera. Briljantan space rock broj “Dragonly” zvui kao da je Weller dosta slušao MGMT (Paul možda više voli psihodeliare prve generacije), a “When Your Garden’s Overgrown” solidno se nadovezuje na slian nain. Za emocionalne kulminacije rezervirane su stvari inspirirane folkom, youngovska

Miran Košuta - “Ljubavni život profesora Baltazara Sertia” WEB PREPORUKA

British Monarchy Službene stranice Britanske Monarhije postupno se prilagoavaju aktualnim trendovima na webu: sve je više videomaterijala na YouTube kanalu, Twitter se za sad koristi jednosmjerno, ali barem se koristi, a odne-

davno je i na mapi mogue vidjeti koji lanovi kraljevske obitelji navraaju u pojedini dio kraljevstva. Za one koji traže informacije o kraljevstvu i samoj obitelji, ovo bi trebala biti poetna stranica.

1. R. Meurean: “Kad jaganjci utihnu u Zdihovu” 2. R. Bach: “Let iznad oblaka” 3. R. Hage: “De Ninorva igra” “By The Waters” i “Be Happy Children”, koje pokazuju Wellera otvorenog srca. “Sonik Kicks” posveen je prerano preminuloj Amy Winehouse s kojom je Weller imao nekoliko prigodnih dueta. Na ovom je albumu Weller izmeu ostalih ostvario uspješnu vokalnu suradnju s keri Leah na zakljunoj temi “Be Happy Children”. A razloga za veselje imao je i Weller jer je “Sonik Kicks” nedugo nakon objavljivanja skinuo Davida Guettu s prvog mjesta britanske top liste albuma. Nek’ nam živi, živi rock ‘n’ roll! (Zoran Tukar, preuzeto s portala muzika.hr)

Popis pjesama:

MOZAIK KNJIGA

Baltazar Serti, ugledni sveuilišni profesor, i njegova ljubavnica, Anita Holzman, putuju na kongres u Bangkok. Na putu do zrakoplovne luke ispreplest e se prošlost sa sadašnjošu, postavit e se pitanja gdje smo i kamo idemo? On e se pitati što se dogaalo s njegovom obitelji od 1940., kad je tata diskretno protestirao protiv žandara, a ona bi voljela znati gdje je pogriješila i zašto je samo jednom u životu, i to nakratko, shvatila što je doista ljubav. Slijetanje u Bangkok otvorit e Pandorinu kutiju: Anita e se poslije jedne masaže poeti osjeati manje krivom zbog nasluivanja slobode i nesputanosti, a Baltazar e, pijan, završiti u bordelu. Za oboje e to biti

Beletristika

Odluke koje e donijeti znaajno e utjecati na njihove i tue živote (i poneku smrt), a naši e junaci (barem neki) shvatiti da se život može doživljavati i na drukiji nain - veseliji, duhovitiji, opušteniji i manje obvezujui.

1.The Attic Green 2. Kling I Klang 3. Sleep of The Serene 4. By The Waters 5.That Dangerous Age 6. Study In Blue 7. Dragonly 8. When Your Garden’s Overgrown 9. Around The Lake 10. Twilight 11. Drifters 12. Paperchase 13. Be Happy Children

Milan Košuta roen je 1960. u Skopju, a odrastao je u Zagrebu, gdje i danas živi. Završio je Medicinski fakultet, specijalizirao psihijatriju u Zagrebu i psihoterapiju u Beu. Od 1994. radi kao privatni psihoterapeut. Godine 1999. napisao je knjigu iz podruja psihologije “Susret kao lijek“, u kojoj se bavi egzistencijalistiko - fenomenologijskom psihoterapijom. Povremeno objavljuje kolumne u tjedniku Globus. “Ljubavni život profesora Baltazara“ njegov je prvi roman.

br. 874

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: nova i dotad nezamisliva iskustva koja e ih katapultirati u orbite o kojima su mogli samo sanjati.

Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Ivana Mažuranića 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.


8. lipnja 2012.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Film, Internet ... MADAGASKAR 3: NAJTRAŽENIJI U EUROPI animirana avantura sinkr. na hrvatski jezik Režija: Conrad Vernon Uloge/glasovi: Zrinka Cviteši, Boris Mirkovi, Jasna Biluši

hrvatski film Režija: Biljana aki Veseli Uloge: Ksenija Marinkovi, Nenad Cvetko, Hrvoje Perc, Sreten Mokrovi, Vera Zima...

Film prati Vjeru Kralj (Ksenija Marinkovi) kojoj u jeku rata muž odlazi u izbjeglištvo, a ona ostaje u obiteljskom domu kako bi bila bliže sinu, dragovoljcu u Domovinskom ratu. Radei kao prevoditeljica za njemaki jezik, skuplja

Urnebesni likovi iz Madagaskara se vraaju! Lav Alex, zebra Marty, nilski konj Gloria i žira a Melman odluno e krenuti kui u voljeni New York, dok kralj Julien, Maurice i Pingvini

NAGRADNO PITANJE

KORAK PO KORAK

novac kako bi nabavila pancirni prsluk za sina i susree razne ljude zanimljivih životnih sudbina. Pria se dogaa u jesen i zimu 1991.godine kad su se u Slavoniji vodile najžeše bitke. Trajanje: 111 minuta

THE MUPPETS

nain kako sprijeiti Texovo preuzimanje studija je organizirati šou za deset milijuna gledatelja... Hoe li Muppeti uspjeti?

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

petak, 8.6. FAUK

12.00 (Dvorana CZK) Studio suvremenog plesa «Teuta» BIJELI K LAUN

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________

19.00 MADAGASKAR 3 animirana avantura

21.00 KORAK PO KORAK hrvatska ratna drama

subota, 9.6. FAUK

Ime i prezime: ______________________

16.00 (Dvorana CZK)

________ _____________________________

Kazališna družina «Pinklec» A TKO SI TI?

kreu u zajedniku avanturu. U ovom nastavku put ih vodi kroz Europu, gdje su pronašli savršeno skrovište: putujui cirkus, koji su uredili u Madagaskar stilu! Za sve uzraste!

17.00 (Mala scena «Vinko Lisjak») ZATVARANJE IZLOŽBE MARIONETA AKOVEKE LUTKARICE ŽELJKE HORVAT

19.00 MADAGASKAR 3: animirana avantura

DVD, BLUE RAY IZLOG Glavni likovi ove nove avanture su Gary, Mary i Walter koji e morati okupiti staru Muppet družinu – koji su sad umirovljeni – kako bi spasili televizijski studio u kojem se nekad snimao njihov šou. Glavni negativac je Tex Richman koji želi uništiti studio, jer se ispod njega nalazi veliko nalazište na te. Jedini

(tri besplatne posudbe) Chronicle (Kronike) je a) ratni film b) s film c) glazbeni film Dobitnik iz prošlog broja: Ranko Obadi, Nedeliše

1.SHERLOCK HOLMES: IGRA SJENA

THIS MEANS WAR Chris Pine (Zvjezdane staze) i Tom Hardy (The Dark Knight Rises) glume zajedno s dobitnicom nagrade Oscar Reese Witherspoon u ovom miksu eksplozivne akcije i urnebesne komedije. FDR (Pine) i Tuck (Hardy) zaljube se u šarmantnu i ljubaznu Lauren (Witherspoon). I dok se Lauren bori u izboru

19.00 MADAGASKAR 3

5.CRNI SATI

animirana avantura

6.ODJEL STRAHA

21.00 KORAK PO KORAK

7.U BOLJEM SVIJETU izmeu njih dvojice – uz pomo svoje otkaene prijateljice Trish (Chelsea Handler) – FDR i Tuck kreu u epsku bitku...

hrvatska ratna drama

8.KAKO SE RIJEŠITI ŠEFA

ponedjeljak, 11.6.

9.TA LUDA LJUBAV

19.00 MADAGASKAR 3

10.PUT RATA

animirana avantura

INTERNET I RAUNALA

21.00 KORAK PO KORAK

Kako pronai otueni mobilni ureaj?

www.infinius.hr email: in o@infinius.hr Infinius d.o.o. Domovinskih žrtava 18 40000 AKOVEC Tel: +385 40 311 099

hrvatska ratna drama

nedjelja, 10.6.

3.SKLONIŠTE 4.PRAVI ELIK

Ukradeni laptopi i pametni tele oni rijetko kad ponovo nau put do svog vlasnika – ureaji su relativno mali te mogu brzo nestati, a ponekad je i teško je dokazati da se radi o vašem ureaju (znate li IMEI vašeg mobilnog tele ona ili serijski broj vašeg raunala?). No, uz sve više popratnih tehnologija na ovim ureajima, naroito što se tie geolokacije i snimanja videa mogunost da ponovo naete vaš ureaj su puno vee, naravno, ukoliko se unaprijed pripremite za ovaj nemili dogaaj. Aplikacije za praenje na omoguuju da pratite geolokaciju svojeg ureaja, pregleda-

21.00 KORAK PO KORAK

2.ALVIN I VJEVERICE 3

vate što je sve vidljivo od strane ugraene kamere, ali i sve aplikacije koje su pokrenute u odreenom trenutku. Sve više je pria sa sretnim završetkom u sluaju krae - gdje je na kraju laptop vraen vlasniku od strane policije, a kradljivac završi u zatvoru, a sve zahvaljujui podacima koje je laptop prenosio preko instalirane aplikacije. Vjerojatno najpoznatija aplikacija za praenje je Hidden, no nažalost on je dostupan samo za Macintosh raunala, isto kao i Undercover, ali tu su još i aplikacije otvorenog koda koje omoguavaju korištenje na drugim operativnim sustavima – Adeona te Prey. Prey (http:// preyproject.com/) se istie jer je dostupan za instalaciju na gotovo svim mobilnim ureajima (laptopima ali i pametnim tele onima), a i upotreba servisa za praenje je besplatna. No, za sve ove aplikacije vrijedi isto pravilo – potrebno

ih je instalirati prije krae; stoga ukoliko se odluite za neku od njih, instalirajte ih odmah jer ve sutra može biti kasno… Takoer, budui da podaci na raunalima znaju biti puno vredniji od samog hardvera, ne zaboravite redovno raditi backup podataka, a isto tako i enkriptirati sve osjetljive podatke na mobilnim ureajima – te poštujte ostale smjernice vezane uz upotrebu mobilnih ureaja (koristite sigurne veze, zakljuavajte lozinkom ekran im niste u blizini, iskljuite servise koje ne koristite, brišite nepotrebne in ormacije). Ovi programi vam nee pomoi ukoliko se kradljivac odlui odmah resetirati ureaj ili pak obrisati operativni sustav – stoga ih shvatite samo kao dodatnu zaštitu, a za svaki sluaj imajte zapisane serijske brojeve ureaja ali i dobro pripazite da do krae uope ni ne doe. Darko Mareš, Infinius d.o.o.

hrvatska ratna drama

utorak, 12.6.

19.00 MADAGASKAR 3 animirana avantura

21.00 KORAK PO KORAK hrvatska ratna drama

srijeda, 13.6. nema filmskog programa

etvrtak, 14.6. DOBAR FILM ETVRTKOM

21.00 IZMIŠLJENE LJUBAVI rancuska komina drama

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa, srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa, subota – od 16 do 20 sa, nedjelja – od 15 do 20 sa. Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (svadbe, roendane, proslave...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ

30 KN - 1 SAT


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Lifestyle

GROZNICA

H

PRAVILNA kupnja televizora

Odaberite dijagonalu koja e biti primjerena doživljaju gledanja

N

a razini cijele Europe rastom prodaje televizora prednjae Njemaka, skandinavske zemlje, Italija i Španjolska. Isto vrijedi i za Francusku i Veliku Britaniju. Uglavnom, 73 posto ukupne prodaje potrošake elektronike otpada na televizore. Za televizore je karakteristino i da potrošai investiraju više novca u višu kvalitetu takvih ureaja pa stoga raste broj prodanih komada (252 milijuna) i prihod od prodaje. LCD televizori dominiraju te ine oko 86 posto prodaje televizora. Rastu prodaje televizora svakako doprinosi i injenica održavanja europskoga nogometnog prvenstva, kada se eše tražilo ekrane od 37 ina. Sveukupno najpopularnija kategorija ipak su televizori od 32 ina. Bez obzira na recesiju, nabaviti dobar televizor uoi poetka ovogodišnje nogometne groznice i kod nas je bila ovih dana jedna od važnijih investicija. Oni pak koji su još uvijek neodluni neka proitaju reenice koje slijede. Naime, prilikom odabira televizora prvo deinirajte udaljenost s koje ete gledati televizor. Vaš televizor ne smije biti ni prevelik ni premali kako bi doživljaj gledanja bio najugodniji. Nakon što ste deinirali udaljenost i na temelju nje odabrali dijagonalu vašega novog televizora, potrebno je razmotriti njegovu namjenu. S obzirom na namjenu, odaberite TV onih karakteristika koje su vam zaista potrebne. Udaljenost za gledanje i optimalne dijagonale: 22” (55 cm) - od 0,9 do 2,7 m; 26” (66 cm) - od 1 do 3,1 m; 32” (82 cm) - od 1,2 do 4 m; 37” (94 cm) od 1,3 do 4,6 m; 40” (102 cm) - od 1,5 do 5,0 m; 42” (107 cm) - od 1,6 do 5,6 m; 46” (116 cm) - od 1,8 do 5,8 m.

r v a ts k o tržište piva, nakon tri godine pada od 13 posto, u pr o š loj godini raste zahvaljujui ponudi piva s okusom, prije svega limunovog. Ta su pia ve u prvoj godini zauzela 8,5 posto ukupnog tržišta. Zasigurno e predstojea nogometna euforija, koja poinje danas sa startom Eura 2012. u Poljskoj i Ukrajini, dodatno poveati zanimanje za ispijanje toga maloalkoholnog osvježavajueg pia koje obožavaju posebice žene. Radleri su u zadnje vrijeme preplavili hrvatsko tržište. Premda bi na prvu loptu mogli pomisliti kako je ovdje rije o nekoj novoj vrsti piva, prije kušanja radlera odmah zaboravite sve što ste znali o pivu jer e vas ve nakon prvog gutljaja iznenaditi novi neoekivani okus u kojem se pivo jedva nazire. Slobodno možemo rei da su i žene koje ispijanje piva smatraju iskljuivo muškom povlasticom konano došle na svoje - stigli su ini miksevi piva i limunade s niskim udjelom alkohola koji stvarno dobro osvježavaju. Vjerujemo da e vam naš test olakšati izbor kako biste što manje lutali u izboru radlera po svojem ukusu.

Ožujsko limun Zagrebaka pivovara svoje pie nije nazvala radler, nego jednostavno Ožujsko limun - pivo s limunom. Ova mješavina svijetlog piva lager i bezalkoholnog pia od limunovog soka ima 2% alkohola , uz udio piva od 40%. Pri prvom toenju u ašu na vrhu se pojavljuje lagana pjena koja se brzo slegne. Okusom dominira zreli limun kojem lagani mjehurii dodatno pojaavaju svježinu i veoma je slian jednom popularnom izotoninom napitku. Najbliži opis bio bi okus lagano gazirane limunade pa, ako ste ljubitelj takvih sokova, onda je ovo pravi izbor za vas. Ožujsko limun dostupno je u boci i limenci od 0,5 l. Kupac.hr ocjena: 3,8/5

PARFEM TJEDNA za nju

Very Irresistible Sensual, Givenchy

P

redstavljen je 2005. godine uz dizajnera Dominiquea Ropiona, u elegantnoj boici ljubiastih tonova. Note koje ispunjavaju prekrasnu boicu donose cvjetne note božura, sa zeleno - vonim a kor d i m a L i v Ty l e r ruže, uz buket nota razliitih

8. lipnja 2012.

vrsta ruža i vanilije. Ženski dojmovi za ovaj parfem uglavnom su vrlo pozitivni, poput toga da je to “predivan parfem koji na koži ostaje satima ... lagani cvjetni miris“ ili pak “imam utisak kao da postoji neka šumska jagoda na poetku, možda neka svježa malina, nešto kiselo i slatko i nježno u isto vrijeme, što se poigrava s ovom ružom“. S obzirom da oito ima tu notu svježine, parfem se može nositi i u ove kasne proljetne dane, odnosno ranu jesen, ali i svakodnevno u bilo koje doba godine.

Veliki radler test Karlovako radler Nakon Žuje limun, otvorili smo Karlovako radler. Omjer piva i limunovog soka je 40:60, uz 2% alkohola, što je identino Žuji. Ali iznenadio nas je okus koji se drastino razlikuje od Žuje limun. Ovdje gaziranosti gotovo da nema, pie je lagano zamueno i slabo se pjeni. Lagano razvodnjenim okusom više dominira pivo, dok limunov sok neodoljivo podsjea na sok od bazge. Ovo bi mogao biti pravi izbor za pivopije koji se u potrazi za osvježenjem ne žele odrei okusa piva zbog tamo nekog limuna. Karlovako radler dostupno je u boci i limenci od 0,5 l. Kupac.hr ocjena: 3,8/5

Pan radler - limun Ovaj radler ima isti omjer piva, limunovog soka i alkohola kao i prethodna dva testirana radlera. Nakon toenja, u aši se stvori lijepa pjena koja se brzo sleg ne. Ok us Pan radlera je svjež, ima boju prave limunade, a gaziran je manje od Žuje limun. Nakon ponovljenog kušanja okus limuna postane gorkast i jako podsjea na grejp, što za vrijeme ljetnih vruina može biti dobitna kombinacija za gašenje žei. Sve u svemu, vrlo osvježavajue i ukusno pie za sve one koji vole manju gaziranost.

U

mjetan nakit je mnogo ekonominiji od mnogih drugih koje nalazimo na tržištu. Njega može nabaviti veina ljudi. Ljudi preferiraju nakit koji je istovremeno jednostavan i elegantan. Brze promjene trendova vode neprekidnoj promjeni tipova umjetnog nakita koji se nosi. Iako su zlato i dijamanti još uvijek najdraži ljudima, mnogi nemaju inancijske mogunosti da ih nabave. U takvim sluajevima dobar umjetni nakit, koji slii zlatu i dijamantima, stiže u pomo. Razliite prednosti umjetnog nakita jesu: može se nositi nekoliko puta i lako se zamijeni za novi, budui da nije skup. Postoje razliiti modeli nakita za svaku posebnu priliku. ak ga i djeca mogu nositi, a da se ne moramo bojati da e ga izgubiti, oštetiti ili e im biti ukraden. Nepotrebna je svaka dodatna briga. Umjetni nakit možete nabaviti u svim veliinama i vrlo je udoban za nošenje. Ne morate imati debeli zlatni

Pan radler dostupan je u boci i limenci od 0,5 l. Kupac.hr ocjena: 4/5

Union – limun i grapefruit radler

razvodnjen okus piva, a žuta boja baš ne otkriva prisutnost limuna. Pivo i limun u omjeru 50:50 u ovoj se kombinaciji nisu baš najbolje snašli, a ako se odluite na kupnju ovog pia znajte da ima 2,5% alkohola.

Kupac.hr ocjena: 2,9/5 Union radler limun prilino nas je (neugodno) iznenadio. Okus je prazan i podsjea na razvodnjeno U ovom pivo sa zašeerenom vodom. testu kušani su Ni dobro radleri: Ožujsko lirashlaen mun, Karlovako radnije na m pružio ler, Pan radler limun, osvježenje Union (limun i grapekakvo oekujemo od fruit) i robna marka radlera i zato Grafenwalder je u ovom testu najslabije ocijenjen. Ali Union radler grapefruit je potpuno druga pria i svakako ga KRITERIJ OCJENJIVANJA Na konanu ocjenu test - tima pormorate probati. Odlian okus grejpa tala Kupac.hr od pet lanova utjecali i dobro izbalansirana gaziranost su ukupni dojam, mješavina okusa i nas je oduševila. Kad se za vrijeme svježina radlera. U testu smo više puljetnih vruina odluite osvježiti ta kušali rashlaene i nerashlaene Union radlerima, uzmite u obzir da radlere u boci i limenci. oni zbog 50:50 omjera piva i limunoDOBRO JE ZNATI vog soka imaju 2,5% alkohola. Union U nas relativno nepoznata mješaviradleri dostupni su u boci i limenci na piva i limunade, odnosno piva i konod 0,5 L. centriranoga limunovog soka izvorno potjee iz Njemake. Prema opeprihvaKupac.hr ocjena: enom mišljenju, radler je 1922. otkrio limun 2,5/5 grapefruit 4,5/5 minhenski gastronom Franz Xaver Kugler, ali recept za radler spominje se ve 1912. godine. Radler (biciklist) po Grafewalder deiniciji je mješavina piva i sode ili limunade u omjeru 50:50 ili 60:40. U sjeU potrazi za vernoj Njemakoj mješavina pilsnera i radlerima na hrlimunade zove se Alsterwasser, dok je vatskom tržištu u južnoj Njemakoj mješavina svijetlog otkrili smo Grapiva i limunade poznata pod nazivom fenwalder - pivo s Russ’n. Uživanje u ovakvim osvježavadodacima, robnu juim mješavinama ima dugu tradiciju marku jednoga inou krajevima njemakoga govornog pozemnog trgovakog druja, a ako se zateknete u njemakim lanca. Limenka od ili austrijskim pivnicama koje ih imaju 0,5 l cijenom je pou ponudi, obavezno kušajte radlere s voljnija od testirapravom limunadom koje svaka pivnica nih radlera u limenspravlja po svojoj originalnoj recepturi. ci. U Grafenwalder Preuzeto s portala: Kupac.hr dominira prilino

Umjetan, a ipak elegantan, nakit Nakit je postao jedan od statusnih simbola u društvu. Stoga je važno da svi imaju neku vrstu nakita za sve prilike. No, nisu svi u mogunosti kupovati skupi nakit za blistave prilike. U takvim sluajevima vrlo dobro e vam doi jeftiniji umjetni nakit.

lanac da bi izgledali privlano. Možete ga nabaviti u svim razliitim bojama i oblicima. Izbor je tolik da možete imati poteškoe s odabirom pravog nakita. Umjetni nakit ukljuuje sve, od naušnica,

prstenja, ogrlica, broševa do lania za nožni zglob u svim bojama, oblicima i veliinama. Možete izabrati nakit koji vam najbolje odgovara uz odreenu odjeu. Budui da je prilino jeftin, možete kupiti nekoliko modela da vam svaki odgovara s odreenom haljinom. Umjetni nakit veinom se radi od kože, plastike, titana i mnogih drugih metala i materijala. Danas gumene i plastine narukvice nose djeca u cijelom svijetu. Umjetni nakit isplati se kupiti ako uzmemo u obzir otmjenost koju pruža. Cijene variraju, pa svatko može nai ponešto za sebe. U svakom sluaju, još dugo nee izai iz mode.


8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

Dosta je ve toga "englesko amazonskog vremena“ Sunce, oblaci, sparina, kiša … Pun nam je kufer ve tog vremena u kojem se poput Londona ili nekoga drugog engleskog grada izmjenjuju sunce, oblaci i kiša. ovjek ne zna što i kako s odjeom i obuom, ponajprije zbog moguih pljuskova, a i temperatura ima znatne oscilacije. Takva je situacija i na akovekoj špici. To je ponajprije jer smo proteklih godina navikli da sunce prži ve krajem svibnja, a sada vlada samo nekakva ljetna sparina. I to se nee promijeniti ni krajem ovog tjedna, kažu prognostiari. Nadamo se, kad e se spajati sljedei praznici (petak – ponedjeljak), da e konano stii ljeto, a dugi rukavi otii na dno ormara.

ESPRESSO by

Nogometna groznica "

Da bi vam neka utakmica zaista istinski ostala u pamenju, od nje ete zahtijevati što je vei broj ovih osobina: .) Golovi. Neki tvrde da u posebno lakim pobjedama golovi poinju gubiti vrijednost, ali meni to nikad nije predstavljalo problem. .) Stravino nepoštene sudake odluke. Zgražanje je

1 2

kljuan sastojak nogometnog doživljaja. .) Buna publika. Najbolje je kad naša momad gubi, ali dobro igra; zato mi pobjeda od 3:2 u posljednjim minutama predstavlja omiljeni rezultat. .) Kiša, skliski teren itd. Ne postoji bolji prizor od igraa koji uleti u uklizavanje, pa se otkliže deset - petnaest metara.

3 4

5

.) Suparnika momad promaši jedanaesterac. Arsenalov vratar John Lukic bio je kralj jedanaesteraca, tako da sam ovo doživio poprilino puno puta. .) Suparniki igra primi crveni karton. Kljuno je da se ovo ne dogodi prerano; izbacivanja u drugom poluvremenu neizvjesnih utakmica pružaju neopisivo zadovoljstvo.

6

7

.) Doe do nekakvog "sramotnog incidenta". Kad bih bio sportski novinar ili nogometni dužnosnik, bez sumnje bih negodovao protiv takvog nedolinog ponašanja - koškanje na travnjaku, poput lakih droga, uope ne bi bilo zabavno kad bi se legaliziralo. Na sreu, meutim, nemam takvih odgovornosti: ja sam navija, i nisam baš nimalo dužan držati se službenih moralnih naela." rethodno citirani Nick Hornby u svojoj knjizi "Nogometna groznica“ vrlo zorno po-

P

kazuje što znai biti nogometni navija. Stoga bi svima onima koji ne vole nogomet preporuio da proitaju ovu knjigu, jer ako ništa drugo ona je i te kako zabavna. A možda i promijenite mišljenje o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. eutim, od danas, bez obzira što se svi kunu da baš i nema nogometne euforije, prvenstveno jer je puno skepse prema mogunostima hrvatske reprezentacije, ipak zapoinje nogometna groznica zahvaljujui poetku EP-a u

M

nogometu 2012. Tri su stvari koje dominiraju u muškom razmišljanju, a za koje naše ljepše polovice imaju najmanje strpljenja i razumijevanja. Rije je o seksu, pivi i nogometu. Meutim, ni jedna od navedene tri stvari više nisu iskljuivo muške, jer i veliki broj žena, bez obzira što se sablažnjavale, i te kako vole sve troje (ili barem jedno od toga J). Stoga je najbolje da iduih mjesec dana nekako "ukomponirate“ u život sve troje, ma kako to grozno zvualo.


10

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Savjeti Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TEAJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Zavod za javno zdravstvo Meimurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolniko lijeenje ovisnosti

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika ttt savjetovanje ttt psihoterapija ttt edukacija ttt istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Piše dr. med. Diana Uvodi - uri, specijalist školske medicine

Poremeaj prilagodbe

Zašto se bojimo javnih nastupa?

Što nam tijelo poruuje?

PI TANJE: Imam 23 godine: Pr ije kratkog v remena doživ jela sam stresni dogaaj. Psihijatrijskim pregledom ustanovljeno je da se kod mene radi o poremeaju prilagodbe. Interesira me kakav je to poremeaj? OD G OVOR : e s t o puta nakon izuzetnog stresnog dogaaja kao odgovor mogu se pojaviti afektivni i ponašajni simptomi. Simptomi mogu biti napetost, nesanica, smetnje koncentracije, anksioznost, depresivno raspoloženje, okupiranost

situacijom koja je stresogena te smetnjama u ophoenju. Stresni dogaaj je prema tome primarni i najbitniji imbenik jer bez njegovog djelovanja taj poremeaj se ne bi pojavio. To je zapravo odgovor loše prilagodbe na teški stres koja dovodi i do znaajnog ošteenja socijalnog ili radnog funkcioniranja. Poremeaj prilagodbe može se odrediti kao “akutan” ako mu je trajanje 6 mjeseci ili krae ili kao “kronian, ako simptomi traju dulje od 6 mjeseci.

Prije nego što sam poeo govoriti, imao sam nešto važno za rei. Groucho Marx U bezbroj se životnih situacija moramo javno pokazati i dokazati. U svim smo tim situacijama svjesni da e nas drugi ljudi promatrati i vrednovati našu izvedbu. Ponekad su ti ljudi dobronamjerni, a neki put nisu, ali mi esto ne znamo što im je u glavi. Problem nastaje ako mislimo da nam nisu skloni i da nas nee dobro ocijeniti. Svi smo mi uspješni dok nas nitko ne gleda. Student se može dobro spremiti za ispit, a onda na samom ispitu odjednom «sve zaboravi». Strunjak koji se izvrsno pripremi za prezentaciju može pred kolegama mucati i zaboraviti najvažnije što je trebao rei. Ali još je strašnije u najjednostavnijim životnim situacijama: može nas biti strah pitati nekog na ulici koliko je sati ili poslužiti kavu svojim gostima u kui... Kako nastaje strah od neuspjeha? Naravno, slijedi uvena reenica: svi naši problemi naješe vuku korijene iz ranog djetinjstva. Strah od neuspjeha povezan je s manjkom samopouzdanja i osjeajem da nemamo kontrolu nad svojim životom, da je okolina kritiki i neprijateljski raspoložena prema nama. Takvi zakljuci ne moraju biti ispravni, ali naješe su dio naših ranih iskustava sa bliskim osobama koje su nas odgajale. U nekim obiteljima djeca se smiju vidjeti, ali ne i uti. Tako nastaju

osobe koje i u odrasloj dobi misle da ono što imaju za rei nije važno. Druga loša mogunost je da su roditelji nadobudni i st alno v rše pritisak na dijete da u svemu bude uspješno, imaju previsoka oekivanja koja dijete ne može ispuniti i postupno razvija panian strah od neuspjeha, jer se boje roditeljske kritike i neprihvaanja. Varijante ovakvog roditeljskog postupanja mogu ii od agresivnog izikog do vrlo suptilnog psihikog teroriziranja djeteta, koje je mogue zaogrnuti u plašt roditeljske predanosti i posveenosti djetetovom napretku, ega ni sami roditelji ponekad nisu svjesni. Maltretiraju dijete a uope ne vide da rade krivo, uvjereni su da znaju što je za dijete dobro. U obrazovnim se ustanovama nastavlja i produbljuje ovakav pristup. Oekuje se da budemo uspješni, a ne vidi se kakve smo osobe, pa konstantno imamo osjeaj da nas se na ovom svijetu previše procjenjuje, a premalo prihvaa ... I još je jedna mogunost da razvijemo strah od javnih nastupa. Neki ljudi koji su bez poteškoa javno nastupali i možda ak u tome uživali mogu doživjeti traumatsko iskustvo pri samom nastupu ili paninu ataku u nekoj drugoj situaciji. Kao posljedica takvog psihikog poremeaja nakon šest i više mjeseci razvije se mnoštvo simptoma anksioznosti i fobije, koji pogoenoj osobi mogu godinama praviti ozbiljne probleme, zbog ega je najbolje potražiti strunu pomo.

tSVǏOBNBTBäB tDFOUSJSBOKFLSBMKFäOJDF ,*3013",5*,")37"54,*./"Ǝ*/0.

tCJPUFSBQFVUTLBQPNBHBMB #*0&/&3(*+"

tNJHSFOF tDJSLVMBDJKF t[BLPǏFOKB tTLFMJP[F tTQPOEJMP[B tMVNCBMOFJPTUBMFUFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

I. G. Kovai 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Žgaravica, tupa bol u trbuhu, loš okus u ustima, glavobolja, munina, slabost, drhtanje ruku...i sve to za dobro jutro...Nije ugodno buenje nakon što se juer „malo više popilo“. Naravno, još juer je sve izgledalo dobro... Dan je kao i svaki drugi zapoeo neim „žestokim“-protiv žgaravice i drhtanja ruku, nastavio se s nekoliko piva na poslu, završio gemištima u krmi i namjerom negdje u kutu pijanog uma da e od sutra sve biti drugaije, bez alkohola. Možda bi i bilo, bar da tako ne drhte ruke, da nije osjeaja da je netko u želucu potpalio vatricu, a u glavi bubnjaju lanovi nekog amaterskog rock benda, ne baš uvježbanog. Nervoza, ljutnja na sve oko sebe, a možda najviše na sebe. Makar, to se ne priznaje, naroito ne supruzi koja onako inspektorski jutros gleda i samo šuti. Frke nosom, kao, tu se ne da disati, smrdi na krmu... Doista, možda je i u pravu, ali nije mogao dekima rei da mora doma poslije posla, pa išlo se „samo na jedne...“ I što sada? Ve kasni na posao, osjea se loše, možda bi bilo dobro otii lijeniku ? Tipina je ovo pria koja se svakodnevno ponavlja u obiteljima alkoholiara. Dugotrajno pretjerano pijenje alkohola ostavlja brojne trajne posljedice za zdravlje. Nakon resorpcije u želucu alkohol vrlo brzo putem krvi dolazi do svih stanica ljudskog tijela i zapravo nema organa na kojem ne ostavlja štetne posljedice. esta su i opasna ošteenja probavnog sustava: Usna šupljina : eše se javlja karijes i paradontoza (propadanje zubnog mesa), a kod alkoholiara je primijeena i vea uestalost karcinoma jezika, grla i grkljana . Jednjak: este upale sluznice, slabost donjeg sinktera i reluksni ezofagitis, a pet puta se eše javlja karcinom jednjaka nego u osoba koje ne piju; Želudac i crijeva : naješe se javlja gastritis i ošteenje sluznice želuca i crijeva pa

su uobiajena jutarnja povraanja i munine kod alkoholiara; Ciroza jet re : najpoznat ija i vrlo esta komplikacija alkoholne b ole s t i j e tre, esto letalnog ishoda, naroito kod mlaih žena . Kod a lkoholi ara je i uestalije javljanje karcinoma jetre; Alkoholni pankreatitis : opasna upalna bolest gušterae, esta komplikacija alkoholizma. Naravno, zahvaeni su i drugi organi i sustavi, o njima emo pisati u drugom nastavku. Zanima li vas nastavak prie o „osobi A“ iz poetka ovog lanka? Da, morao je lijeniku, ak je i ostao u bolnici. I kako sam veli: „Našli su mu svašta, i visoki tlak, i gastritis i ir na želucu, i ošteenje jetre“, a on je sve tumaio stresom na poslu. Dobio je za piti „šaku lijekova“ i upute o laganoj prehrani. O alkoholu nije bilo previše govora, „pa nije mogao onom dobrom doktoru priznati koliko puno je svaki dan popio, šta bi ovjek o njemu mislio“? Ova se pria ponavlja s velikim brojem alkoholiara koji se lijee od brojnih drugih bolesti kojima je u podlozi alkoholno ošteenje. Potrebno je naravno provesti dijagnostike postupke i lijeenje prema uputama lijenika, ali do oporavka nee i ne može doi ako se ne prekine s alkoholom. Nužno je na vrijeme shvatiti da su sva ta ošteenja rezultat prekomjernog pijenja i da je važno stati na vrijeme, dok je još mogu oporavak. Naime, nakon odreenog vremena nastupaju nepovratna ošteenja i promjene, a lijeenje i oporavak postaju puno teži i neizvjesniji. Što je period prekomjernog pijenja duže trajao, to je teže prestati piti bez pomoi i podrške strunjaka pa ako ste ve bezuspješno pokušavali sami, nazovite 099 222 1 888 i potražite savjet. Uvijek ima naina da vam se pomogne i da ovakva jutra s poetka prie odu u zaborav.


8. lipnja 2012.

Piše Katarina Flajpan

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BIOTERAPIJA

San Stoljeima ovjek prouava snove, pokušava ih objasniti, traži u njima objašnjenje nekih minulih ili buduih dogaaja ali i znanstvenih objašnjenja na pitanje zašto nam je san toliko neophodan. Odgovora nema a kako se ini još ga dugo nee ni biti. Drugo su pitanje snovi. Postoji jedna itava teorija da su snovi zapravo ASTRALNO PUTOVANJE. Naime, odreena grupacija ljudi, koji imaju sve više sljedbenika tvrdi da duh ili duša za vrijeme sna napušta tijelo i bez kontrole spavaa "stvara" ili živi paralelni život. Kad se ovjek probudi duša se vraa u tijelo i nastavlja se normalan proces nastavka prirodnog života. Kao dokaz sljedbenici te tvrdnje navode da su razliitog intenziteta sna, ljudi nakon buenja dezorijentirani ili smeteni pa naješe kažu "moram doi k sebi" Gdje je tu zbilja ili granica stvarnosti ostaje nepoznanica. Znanost to pripisuje duševnoj aktivnosti za vrijeme spavanja. Isto tako pojedini znanstvenici tvrde da je fiziološki uzrok sanjanja djelomina "budnost" moždane kore do koje dolazi zbog razliitih vanjskih ili unutarnjih podražaja. ali ljudi koji imaju intenzivne snove snove, kojih se do u tanine sjeaju i koji se ponavljaju to pobijaju. Ponekad im se kroz koju godinu upravo ti snovi preslikavaju u zbiljDA BISTE BILI LIJEPI, ZDRAVI I DUGOVJENI POTREBNO JE I ZDRAVO ŽIVJETI. POMOU NAJNOVIJE BIO SLIM METODE VI MOŽETE POSTATI VITKIJI, LJEPŠI, POŽELJNIJI I SRETNIJI. BEZ NAPORA SKINITE SUVIŠNE KILOGRAME I OSIM GARANTIRANO LIJEPOG IZGLEDA POSTANITE ZDRAVA I USPJEŠNA OSOBA. AKO TO ŽELITE VI ETE SIGURNO

ski dogaaj. Ljudi su zbunjeni takvim situacijama i premda ih to plaši, rijetko ili nikad ne posjeuju psihijatra. Kod sanjanja je misaona kontrola svedena na minimum i zbog toga su snovi esto vrlo udnovati i nelogini a da to za vrijeme sanjanja uope ne primjeujemo. S druge strane ponekad usnemo samo vrlo kratak trenutak a san, kojeg se odlino sjeamo, govori nam da smo proživjeli dogaaj koji je trajao itavu vjenost. Pobornici teorije astralnih putovanja upravo tu pronalaze dokaze svojih tvrdnji da su u pravu. Oni, naime, tvrde da u univerzalnom svemiru (ili itajte na nebu) vrijeme nije nikakav aktor odnosno da ne postoji. Bilo kojoj teoriji se priklonili vrsti dokaz ne oekujte. Svatko brani svoje a ljudi po najrazliitijim sanjaricama traže istinu. Istina je još duboko zakopana i nikakvim udom nee izbiti tako skoro na svijetlo dana. Kad se neugodni snovi, istog sadržaja, uporno ponavljaju ne treba tražiti tumaenje vraare nego pomo u psihoanalizi. To su prave none more koje mogu uzrokovati i ozbiljnije poremeaje. Potražite strunu pomo ili me nazovite na broj tele ona 098/1347-031, vaš e problem biti u cijelosti odstranjen. USPJETI. BIO SLIM TRETMAN VAM OSIGURAVA JEDAN NOVI I SRETNIJI ŽIVOT KOJI E VAS ZAUVIJEK OSLOBODITI SUVIŠNIH KILOGRAMA I POPRATNIH TEGOBA. BIO SLIM TRETMAN TRAJE OKO 30 MINUTA A DOVOLJAN JE JEDAN POSJET TERAPEUTU. DOGOVORITE TRETMAN BEZ SMS-A NA BROJ TELEFONA 098/1347-031 I POSTANITE VITKI.

11


12

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

8. lipnja 2012.

VOZILI SMO: Nova Fiat Panda

www.autostil.info Ure=uje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Nagrada “eCar Award 2012” za Volkswagenov Cross Coupé U Leipzigu je dodijeljena nagrada „eCar Award 2012“. U kategoriji „Najbolji Plug-Inhibridni automobil, konceptualna vozila“ odlikovan je Volkswagen Cross Coupé – studija koja kombinira ekonomini TDI-Plug-In hibridni pogon sa snažnim dizajnom. Cross Coupé s Plug-In-hibridnom tehnologijom je vizionarska studija koja na savršen nain objedinjuje ekonominost i zahtjevnu dinaminost vožnje: pogonjen spregom turbodizelskog motora s izravnim ubrizgavanjem (TDI) i dva elektromotora, Cross Coupe ostvaruje senzacionalno nisku

prosjenu potrošnju od svega 1,8 litara/100 km u novom europskom ciklusu vožnje (NEFZ). Ova vrijednost odgovara emisiji CO2 od samo još 46 g/ km – a sve to uz 220 km/h brzi i 306 KS snažni SUV s etiri sjedala. Nagrada za Volkswagen Cross Coupé Plug-In dodijeljena je u Leizpigu Thomasu Lieberu, voditelju sektora za razvoj elektrinog pogona u Volkswagenu. Prethodno uz ovogodišnji AMI (Auto Mobil International) pozvani su itatelji asopisa AUTO BILD i AUTOTEST da online glasuju za svoje favorite meu 41 elektrinih vozila.

Autocentar Bratuša d.o.o. Preloška 38, Čakovec Telefon: 364-244

Trea generacija F Na hrvatsko tržište stigla je trea generacija Fiat Pande, modela koji je na tržištu 31 godinu.

F

iat Panda je osvojio 16 milijuna razliitih vozaa u smislu ukusa, dobi, nacionalnosti i pozadina. Najbolje je prodavana te je znatno pridonjela neospornom Fiatovom vodstvu u ovom segmentu. Tre a generacija Pande nudi više kvalitete u pogledu prostora, udobnosit, funkcionalnosti, tehnologije i sigurnosnih znaajki. Ona kombinira najbolje znaajke prve i druge generacije automobila. Ovo inteligentno vozilo je idealno za one koji žele kombinirati praktino rukovanje gradskog automobila s prostorom i udobnosti kompaktnog automobila. Polaze i od koncepta da svatko od nas ima razli ite zahtjeve, novi automobil maksimalno koristi unutarnji prostor. Iako je i dalje kompaktni automobil, Panda je narasla samo nekoliko centimetara kako bi osigurala postizanje najviših standarda sigurnosti i poboljšala velikodušnost

putnikog prostora. S dužinom od 365 cm, širinom od 164 cm i visinom od 155 cm, u novu Pandu se može udobno smjestiti do pet osoba te je jedan od najprostranih automobila u svojoj klasi: 225 litara koji postaju 260 ako su klizna stražnja sjedala u potpunosti

povuena naprijed te 870 litara ako su stražnja sjedala preklopljena. Fiat Panda nudi, brojne pretince za pohranu i široku lepezu koniguracija prednjih i stražnjih sjedala, maksimalnu slobodu uporabe prostora. Fiat je brand koji se identiicira s malim utjecajem

na okoliš. To je ilozoija koja je dovela do deiniranja palete motora, svi su prvaci u potroš nji goriva, emisiji štetnih plinova i performansa. Isti u se potpuno novi dvo-cilindarski motori koji su opremljeni sa Start & Stop sustavom u standardnoj opre-

Prodaje sljedeća rabljena vozila: 1. Ford Focus 1.6, 2011.g., 15000 km, reg. 2/2013, cijena 90000 kn 2. Hyundai Elantra 2.0 CRDi, 2005.g., 98000 km, reg. 6/2012, cijena 41000 kn 3. Hyundai IX20 1.4 GL, 2011.g., 4000 km, reg. 11/2012, cijena 99000 kn 4. Hyundai Matrix 1.6 GL, 2004.g., 100000 km, reg. 5/2012, cijena 31000 kn 5. Hyundai Tucson 2.0 GLS + plin, 2007.g., 80000 km, reg. 7/2012, 84000 kn 6. Nissan X-Trail 2.2 dci Sport, 2004.g., 112000 km, reg. 6/2012, 90000 kn 7. Renault Laguna 1.8 RT, 1995.g., 228000 km, cijena 5500 kn

Honda – after work akcija se nastavlja Svaki dan poslije 15:00 sati nastavlja se Hondina after work akcija. Honda poziva sve potencijalne kupce na ugodno after work druženje, a kako bi spojili ugodno s korisnim Honda je za svoje kupce pripremi-

la specijalne popuste koji se kreu i do vrtoglavih 45.000 kn. Samo za ovu priliku Honda nudi ogranienu koliinu vozila CR-V after work serije i motocikle CBR 1000RR i CBR 600RR po specijalnim uvjeti-

ma kupnje. Honda CR-V after work se nudi s agregatom 2.0 i opremom Comfort plus MT, s metalik ili perla bojom te bonim nogostupima. Honda after work akcija traje do isteka ograniene koliine vozila.


8. lipnja 2012.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Fiatove uspjeĹĄnice

Chevrolet e biti sluĹžbeni automobilski partner nogometnog kluba Manchester United Chevrolet je potpisao petogodiĹĄnji ugovor o partnerstvu s legendom Barclays Premier lige, nogometnim klubom Manchester United, te e postati sluĹžbeni automobilski partner kluba. Chevrolet se obvezao da e oboĹžavatelji biti u srediĹĄtu njegova sponzorstva, uz stalna nastojanja da se ĹĄto-

mi: 85 KS 0,9 TwinAir Turbo, koji je osvojio "International Engine of the Year 2011" nagradu te potpuno novi 65 HP 0,9 atmosferski TwinAir, usvojen po prvi put. Obnovljeni su i 69 KS 1,2 Fire benzinski motor i 75 KS 1,3 Multijet II koji su opremljeni s Start & Stop sustavom u standardnoj opremi. Pri lansiranju, novi model e biti dostupan s pogonom na prednje kotae - Panda 4x4 e biti lansirana kasnije - i nudit e 3 razine opreme (Pop, Easy i Lounge), 10 boja karoserije, 9 razliitih unutraĹĄnjosti, dva poklopca naplataka, dva aluminijska naplatka 14" i dva aluminijska naplatka 15“. Novi sadrĹž aji ukljuuju "Blue & Me TomTom LIVE" koji kombinira prednosti infotainment sustava te je integriran i povezan s prijenosnim navigacijskim sustavima. Novi inovativni LSCM (Low Speed Collision Mitigation) sustav koenja e biti dostupn kao opcija. Ovaj sustav prepoznaje prepreke ispred

vateljima kluba i nogometnim navijaima pribliĹži igra viĹĄe nego ikada prije. Pojedinosti o globalnom partnerstvu bit e objavljenje na sveanosti u Ĺ angajskom muzeju znanosti i tehnologije na kojoj e sudjelovati predstavnici Chevroleta, kluba Manchester United i ostali gosti.

automobila te automatski ko i ako je brzina kretanja manja od 30 km/h. Fiat Group Automobiles je postavio visok standard prilikom izrade nove Pande kako bi osigurao vrhunsku kvalitetu u cijelom procesu razvoja proizvoda. Takav proizvod je samo mogao biti proizveden u jednako naprednoj tvornici koja je redizajnirana prema istim kriterijima. To je razlog zaťto je novi model izraen u Pomigliano d'Arco tvornici koja se nalazi pokraj Napulja. Industrijsko podru je u potpunosti je obnovljeno, za proizvodnju nove Pande, s novim najnaprednijim sustavima koje Fiat trenutno ima, ti novi sustavi su takoer meu najnaprednijima u svijetu. Panda je prvi puta u povjesti siťla s automobilskih traka joť davne 1980. kada ju je Fiat predstavio na Salonu automobila u Ženevi, istraŞivanja su zapoeta joť 1976. Uz Panda rodila se ideja, koja je generirala drugi nain doŞivljavanja

automobila: jednostavna, demok racija, zabava a u isto vrijeme revolucionarna zahvaljujui svojim intuitivnim i briljantnim rjeĹĄenjima. To je prva generacija jednog od najatraktivnijih i visoko cijenjenih europskih gradskih automobila. U trogodiĹĄnjem razdoblju je obogaena verzijom s tekstilnim Ned krovom i verzijom 4x4 a u srpnju 1984

proizvedena je i 1.000.000 Panda i to nakon samo etiri godine. Druga generacija je stigla u rujnu 2003. Ukupno je proizvedeno oko 6 milijuna automobila prve i druge generacije. Sada je red na treoj generaciji Fiat Pande da i dalje koraa putem kojim je krenula joĹĄ prije 31 godinu po svim cestama svijeta.

KLADISSAAIDOBI AJ

oi bo

ai POSIOALI TIPSTI va o dana na a on vo mobi aa namaniianav!ommo !noidobi a" Po ivamono om#$o #ni# oa iami oov"

 dobivam adioi i

 idimai advim ad odi idoma o iaa

Samo oa SS

aia m

DOBITAK1 na

88708 S

POĹ ALJI SSA

88708

IPIĹ I IJ

DOBITAK1

ina%&"00 n'm'dan

ITdand"o"o"(mana1)#10)&7a i# "0*+700700#odava%DOBITAK1STOP


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Prodaja novih automobilau RH po proizvoaima 1.1. - 31.5.2012. proizvoa 1 Volkswagen 2 Peugeot 3 Opel 4 Renault 5 Citroen 6 Hyundai 7 Chevrolet 8 Kia 9 Škoda 10 Ford 11 Audi 12 Toyota 13 Nissan 14 Dacia 15 BMW 16 Fiat 17 Suzuki 18 Mazda 19 Seat 20 Mercedes 21 Honda 22 Volvo 23 Mitsubishi 24 Alfa Romeo 25 Mini 26 Smart 27 Lancia 28 Porsche 29 Land Rover 30 Lada 31 ostali UKUPNO

koliina

udio, %

2231 1464 1403 1373 1218 1071 998 941 911 786 513 505 485 439 422 353 347 343 303 151 147 112 110 36 35 22 20 19 18 14 46 16836

13,25% 8,70% 8,33% 8,16% 7,23% 6,36% 5,93% 5,59% 5,41% 4,67% 3,05% 3,00% 2,88% 2,61% 2,51% 2,10% 2,06% 2,04% 1,80% 0,90% 0,87% 0,67% 0,65% 0,21% 0,21% 0,13% 0,12% 0,11% 0,11% 0,08% 0,27% 100%

Izvor: Promocija plus

AMC Meimurje &akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751

Vrata novog Transit Customa testirana 550.000 puta Fordov tim zalupio je vratima svojeg novog dostavnjaka više od 550.000 puta kako bi se uvjerio da mogu izdržati dnevnu upotrebu i najzahtjevnijih korisnika tijekom mnogo godina. Ford je zalupio prednjim vratima Transita 250.000 puta, bonim kliznim vratima 150.000 puta, a stražnjim teretnim vratima 150.000 puta u posebnom ispitnom centru u kojem temperature padaju i do -40 stupnjeva Celzijusa i dižu se na 82 Celzijusova stupnja uz 85 posto vlage. Potpuno novi Transit Custom je potpuno novo jedno tonsko gospodarsko vozilo. Prodaja u Europi i na ostalim tržištima poinje pred kraj ove godine, a debitirao je na sajmu gospodarskih vozila u Birminghamu u Engleskoj. Test u kojem je 550.000 puta zalupljeno vratima je samo jedan u nizu rigoroznih ispitnih procedura koje Ford koristi kako bi nova vozila bila dostojna reputacije

legendarnog Transita poznatog po iznimnoj pouzdanosti. Broj od 250.000 puta koliko su zatvarana prednja vrata odgovara broju od 84.000 na osobnom automobilu. To govori o uestalosti korištenja vrata i strožem pristupu radnim vozilima. Ford bilježi i analizira stvarno lupanje vratima tako što ispitni ureaji simuliraju ponašanje korisnika u stvarnom životu. Prati se brzina i stupanj sile udarca vratima ukljuujui normalno i snažno lupanje vratima. Test pokazuje najvee brzine koje koristi 90 posto kupaca. Ispitivanje se održava u okviru automatiziranog prostora u Fordovom razvojnom centru u Merkenichu u Njemakoj. Inženjeri prate tonost ispitivanja i provjeravaju vrata redovito za bilo kakav znak ošteenja ili popuštanja. Proizvodnja novog Transit Custom poinje kasnije ove godine u Fordovoj tvornici u Kocaeliju u Turskoj.

e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr 1. Ford Fiesta 1.25 5 vrata - novi model, 2009., crvena, servo, ABS, klima, radio CD/mp3, daljinsko centralno zaključavanje, el. i grijani retrovizori 2. Ford Focus 1.6 Trend Sport 5 vrata - novi model, 2011., crvena, ESP, autom. klima, el. paket, maglenke, alu felge, sportska sjedala i ovjes 3. VW Passat 2.0 TDI Comfortline - novi model, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 4. VW LT 46 2.8 TDI, 2000., žuta, vučna služba, spuštanje platforme, hidraulično vitlo, signalizacija, tahograf, radio 5. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 6. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha 7. Iveco Turbo Daily 35-10, 1999., bijela, nadogradnja za prijevoz kruha

MEIMURJE PLIN INFO Ugradite li u stan novu plastičnu stolariju ili montirate novu kuhinjsku napu

SVAKAKO OBAVIJESTITE

DISTRIBUTERA PLINA

kako bi vam se izvršila provjera dozrake i povrata dimnih plinova

Sprijeit ete nesreu i život uiniti bezbrižnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

AKOVEC, Obrtnika 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA SVIBANJ 2012. GODINE KUĆANSTVO: Za razdoblje od 01.05.2012. do 31.05.2012. 2,840000 kn/m3 s PDV-om, odnosno 0,306672 kn/kWh s PDV-om, TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO: Za razdoblje od 01.05.2012. do 31.05.2012. 3,99 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,430853 kn/kWh uvećano za PDV, TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA): Za razdoblje od 01.05.2012. do 31.05.2012. 2,81 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,303433 kn/kWh uvećano za PDV, TS2 16,50 kn uvećano za PDV PODUZETNIŠTVO (PROIZVODNJA): godišnja potrošnja veća od 10 GWh odnosno 1.000.000 m3): Za razdoblje od 01.05.2012. do 31.05.2012., 2,78 kn/m3 uvećano za PDV, odnosno 0,300194 kn/kWh uvećano za PDV, TS2 60,00 kn uvećano za PDV

8. lipnja 2012.

U svijetu prodano više od 4 milijuna Toyota i Lexus hibrida

Jaguar je broj 1 prema istraživanju J.D.Powera Prema rezultatima istraživanja o zadovoljstvu vlasništva (VOSS –Vehicle Ownership Satisfaction Study) koje u UK-u provodi J.D.Power and Associates/ WhatCar?, Jaguar je proizvoa broj 1. Istraživanje se temelji na vrednovanjima gotovo 18.000 pojedinaca u UK-u nakon dvije godine vlasništva u prosjeku. Vrednuje se svaki aspekt vlasništva vozila od performansi, dizajna, udobnosti do kvalitete, troškova vlasništva, ekonominosti i zadovoljstva uslugom. S obzirom na dobivene podatke, ovo istraživanje je jedno od najsveobuhvatnijih. Podijelimo li po modelima, Jaguar XF zauzeo je ukupno drugo mjesto ime je napravio pomak od 15 mjesta u samo 12 mjeseci. Rezultat 2012. oznaava kulminaciju stabilnog rasta u zadovoljstvu vlasnika za usporedbu s 2011. kada je Jaguar zauzeo tree mjesto. Medijski partner u Ujedinjenom Kraljevstvu je magazin WhatCar?

Toyota Motor Corporation (TMC) je objavila rezultat globalne kumulativne prodaje hibridnih vozila koja od 30. travnja premašuje 4 milijuna vozila. U Europi je kumulativni prodaja hibridnih vozila dosegla 423.000. U kolovozu 1997. u Japanu je Toyota predstavila Coaster Hybrid EV, a nakon toga u prosincu 1997. Prius - prvo na svijetu masovno proizvedeno hibridno osobno vozilo. Prodaja Priusa je poela u Europi, Sjevernoj Americi i drugdje u svijetu 2000 godine. Druga generacija Toyote Prius lansirana je 2003., a otada je TMC proširio korištenje Toyota hibridne tehnologije na vozila kao što su monovolumeni, SUV, vozila sa stražnjim pogonom i kompaktne limuzine. Trea generacije Priusa je predstavljena u svibnju 2009. i odmah dobila snažnu potporu kupaca diljem svijeta, što je dovelo do poveane globalne prodaje TMC hibridnih vozila (ukupno 3 milijuna vozila do kraja veljae 2011). U Europi, Toyota vozila sa hibridnom tehnologijom ukljuuju modele: Prius, Auris Hibrid te skorašnji novitet Yaris Hibrid. Auris i Yaris sa hibridnim po-

gonom proizvode se u Europi. Kasnije ovoga ljeta, Toyota e takoer predstaviti modele Prius + i Prius Plug-in Hibrid. TMC ostaje predan uveanju svoje proizvodne linije te poveanju broja zemalja i regija u kojoj e se predstaviti hibridna vozila. TMC trenutno prodaje 18 hibridnih modela osobnih vozila u 80 zemalja širom svijeta. Ove godine, hibridna vozila su inila 15% globalne prodaje vozila tvrtke TMC, dok u Europi hibridna vozila ine 10% prodaje Toyota i Lexus vozila. U travnju 2012., TMC je izraunao da su hibridna vozila od 1997. zaslužna za poštedu okoliša od 26 milijuna tona CO2 emisija – koji se smatra uzrokom klimatskih promjena . Rije je o koliini CO2 koju bi emitirala vozila sline veliine, a s benzinskim pogonom. Takoer je izraunata i ušteda potrošnje goriva vožnjom hibridnih, umjesto benzinskih/dizel vozila; štednja 9 milijardi litara je jednaka ukupnoj godišnjoj potrošnji benzina i dizela zemlje poput Belgije. Toyota Motor Europe planira poveati udio prodaje Toyota i Lexus hibridnih vozila u 2012 godini do 14%.


8. lipnja 2012.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Ford Ka je najbolji gradski auto prema J.D. Poweru

TJEDNI TOP 5 Sarajevo 7.6. i 22.6. 3 dana / autobusom od 845,00 kn

Ford Ka je najbolji u kategori-

Povijesni Jaguari na Eifel Klassiku 2012. Jaguar e još jednom sudjelovati na dogaaju Eifel Klassik 2012. koji se održava od 7 do 9.lipnja. Meu automobilima s kojima e Jaguar sudjelovati na ovom dogaaju su i tri vozila koja su bila dio kraljevskog domainstva. Impozantni XJ12 serije I i graciozni MkVII koje je nekad koristila Kraljica Majka, u društvu su XJS-a koji je vozila Lady Diana. Jak Jaguarov nastup na Eifel Klassicu zaokružuje E-type serije II, XK150 i XK120 koji se upravo vratio sa sudjelovanja na Mille Miglia. Eifel Klassik privlai listu razliitih povijesnih vozila od kojih svaki vozi po zahtjevnoj kombinaciji cesta njemake regije Eifel. Jaguarov testni centar na Nurburgringu bit e domain na startu eventa, a natjecateljski automobili krenut e sa staze na kojoj se testira svaki moderni Jaguar prije nego što krene na ceste,

a vožnja e obuhvatiti ukupno 700 km tijekom tri dana. Ovo natjecanje je samo dio uzbudljivog programa dogaaja koje Jaguar planira tijekom 2012. Program Jaguar Heritage Racing predstavljen je 12.ožujka 2012. u klubu RAC u Londonu, a njime upravlja JD Classics ije je sjedište u Maldonu, pokrajina Essex. Ve etablirani igra u svijetu povijesnog motorsporta, JD Classics je pripremio Jaguar C- i D-type za natjecanje Nurburgring Oldtimer Grand Prix (10-12. kolovoza) i Goodwood Revivalu (14-16. rujna). Tijekom sezone, Jaguar Heritage Racing e sudjelovati na brojnim eventima iz kalendara povijesnog motosporta ukljuujui Pebble Beach Concours d’Elegance. Ove godine, Jaguarovi povijesni modeli ve su se pojavili na natjecanjima Grand Prix de Monaco Historique na kojem je pobijedio Ctype te na Mille Miglia u Italiji.

ji gradskih automobila prema istraživanju zadovoljstva kupaca koje je proveo J.D.Power and Associates 2012 u Njemakoj. Ka je na ljestvici zadovoljstva ocijenjen sa 78.9 posto ili 789 prema VOSS indeksu u kategorijama kvalitete, pouzdanosti, atraktivnosti, servisiranja i troškova vlasništva. Prestižno istraživanje zadovoljstva kupaca, 2012 J.D. Power VOSS , obuhvatilo je više od 14.000 vozaa u Njemakoj koji su registrirali svoje automobile u razdoblju od sijenja 2009. do prosinca 2010. Ocjenjivano je ukupno 25 proizvoaa i 89 modela. Ka je dostupan s izborom ekonominih motora: 1.2 litarskim benzinskim motorom te 1.3 litarskim Duratorq TDCi motorom. Oba su opremljena s runim mjenjaem sa 5 stupnjeva prijenosa i sutavom Auto-Start-Stop.

Petrol ušao na hrvatsko tržište opskrbe plovila pogonskim gorivima Grupa Petrol je u sklopu marine Tribunj otvorila svoju prvu benzinsku postaju specijaliziranu za brodice u Hrvatskoj te na taj nain proširila svoje poslovanje u zemlji i na segment opskrbe plovila pogonskim gorivima. Petrol planira nastavak širenja ovog poslovnog segmenta u Hrvatskoj, a u ponudi Petrolovih marinskih benzinskih postaja bit e gorivo nove generacije Q Max Eurodiesel BS. Vlasnici brodica kao i svi ostali ljubitelji plovidbe, koji e se ove godine zadržavati na Jadranu, u ponudi Petrolove marinske benzinske postaje u marini Tribunj e uz plavi dizel nai i Q Max Eurodiesel, gorivo iz nove generaciju visokokvalitetnih pogonskih goriva Q Max koje su od nedavno dostupne na svim benzinskim postajama Grupe Petrol u Hrvatskoj i regiji. Rije je o gorivima koja po svojim speciikacijama nadilaze aktualne

europske standarde na tom podruju. Prva Petrolova marinska benzinska postaja u Hrvatskoj opskrbljena je s dva agregata namijenjena za brodove, a protok pojedine ruke za toenje je 70 litara u minuti. Mogua je opskrba gorivom za plovila do 25 metara dužine, dok je dubina uz gat od 3 do 4,5 metra po dužini gata. U sklopu benzinske postaje korisnicima stoje na raspolaganju trgovina opremljena osnovnom ponudom artikala za osvježenje i mjenjanica. Uz benzinsku postaju u marini Tribunj do poetka turistike sezone Petrol planira otvoriti još jednu marinsku benzinsku postaju u Hrvatskoj – BP Kremik u Primoštenu. Benzinska postaja u marini Tribunj postala je dio velike mreže benzinskih postaja Grupe Petrol koja sada broji 88. benzinskih postaja u Hrvatskoj i 456 benzinskih postaja ukupno u regiji.

EURO 2012. charter vlakom IRSKA - HRVATSKA 09.-11.6.2012. ITALIJA - HRVATSKA 13.-15.6.2012. od 1.590 kn Tunis ultra last minute 30.5. i 06.06. EM Cap Mahdia 3*, 7 noćenja / all inclusive od 1.590,00 kn Krstarenje Grčkim otocima MSC MUSICA Dubrovnik -Venecija-BariKatakolon-Santorini -Mykonos-Pireje-Krf-Dubrovnik za rezervacije 21.05.-20.06.2012. već od 2.265,00 kn Turska 14.6.2012. Galaxy Beach Resort 4* 7 dana / all inclusive od 2.890,00 kn

POKLANJAMO: IZLET U MAĐARSKU (KESTHELY I HEVIZ) za prvih 50 rezervacija ljetovanja INSULA - Turistička agencija

Glavna 5 40323 Prelog

040 637 555 www.insulatour.com info@insulatour.com


PRIJAVITE

se za Ljetni fotosession 2012.

Meimurske novine i ovu godinu organiziraju Ljetni fotosession u kojem, kao i prethodnih ljetnih mjeseci, predstavljamo desetak meimurskih djevojaka. Uvjet za prijavu je navršenih osamnaest godina. Serijal naslovnica kree krajem lipnja i potrajat e cijelo ljeto. Prijave za fotosession primaju se na broj mobitela: 091/2417002 ili 091/2417008, ili putem e-maila: zlatko. vrzan@mnovine.hr ili urednik@mnovine.hr, ili pak putem Facebook proila Meimurskih novina.

Poznati i slavni INMUSIC FESTIVAL Zagreb neoekivano dobio novu britansku glazbenu atrakciju

Umjesto The Cranberries, u petak 29. lipnja nastupa New Order Nakon što je The Cranberries otkazao krajem prošlog tjedna sve potvrene festivalske nastupe u lipnju i srpnju, pa tako i najavljeni nastup na ovogodišnjem INmusic festivalu, ve u petak organizator je najavio novo ime. I to ne bilo kakvo. Tako nešto moglo se i oekivati jer je bend na povratnikoj turneji cijelo ljeto, a imao je slobodan termin u petak 29. lipnja, dok dan kasnije svira u nepredalekom Pragu. Uglavnom, u Zagreb stiže jedan od najutjecajnijih britanskih bendova New Order. New Order osnovan je još 1980. godine nakon smrti Iana Curtisa, pjevaa legendarnoga manchesterskog benda Joy Division. Ostali lanovi, s gitaristom Bernardom Sumnerom, koji je preuzeo ulogu frontmana, Stephenom Morrisom na bubnjevima i Peterom Hookom na basu te dodatnom lanicom Gillian Gilbert postali su zatim New Order. Ubrzo su postali jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih bendova, a hit “Blue Monday” postao je najprodavaniji dance singl svih vremena. Albumi koji su uslijedili nastavili su trend uspjeha, i kod kritike i kod publike, te su nanizali i komercijalne uspjehe. Bend je pauzirao s radom od 1993. do 1998. godine, kada su se pojedini lanovi benda bavili vlastitim projektima. Ponovno su se okupili 1998. godine zbog niza nastupa te su snimili album “Get Ready”, prvi album nakon osam godina, koji je izdan 2001. godine. Phil Cunningham, iz manchesterskog benda Marion, zamijenio je tada Gillian Gilbert,

koja se posvetila obiteljskim obvezama. Bend je doživio još jednu promjenu nakon što je Peter Hook najavio da odlazi iz benda kako bi se posvetio solo nastupima i promociji svog albuma. Od tada Bernard, Stephen i Phil rade na novom materijalu pod imenom “Bad Lieutenant” i izdaju album “Never Cry Another Tear”. U kolovozu 2011. godine New Order se vraa s Gillian Gilbert i Tomom Chapmanom iz Bad Lieutenanta na basu, kao zamjena Peteru Hooku. Ve prvi nastupi u Belgiji i Francuskoj rasprodani su. Nakon koncerta u Parizu, britanski Observer napisao je da je to “herojski povratak i da New Order izgledaju i zvue potpuno pomlaeno!”. Nakon izuzetno uspješnog nastupa u Parizu, New Order je najavio prvi londonski show nakon pet godina. Prvi je najavljeni nastup bio rasprodan za nevjerojatnih 5 minuta nakon objave. Taj je nastup ostao zabilježen kao live snimka “Live At The London Troxy”. New Order se vratio i ine ga: Stephen Morris (bubnjevi), Bernard Sumner (vokali, gitara), Gillian Gilbert (klavijature, gitara), Phil Cunningham (gitara, klavijature), Tom Chapman (bas). Ovogodišnji line up INmusic festivala, osim upravo najavljenih New Order, ukljuuje Franz Ferdinand, Gorillaz Sound System, Plan, Mando Diao, Gogol Bordello i mnoge druge izvoae, a festivalske ulaznice po cijeni od samo 340 kuna nalaze se u prodaji u Tisak media centrima u Hrvatskoj!

FORMULA 13 Hit Or Miss TOM JONES Too Close ALEX CLARE You Got The Love RHYTHMS DEL MUNDO feat. FLORENCE + THE MACHINE On The Run KAISER CHIEFS Guardian ALANIS MORISSETTE Burn It Down LINKIN PARK Carmen LANA DEL REY Dark Side KELLY CLARKSON Addicted To You SHAKIRA Slow It Down AMY MACDONALD Where Have You Been RIHANNA

Top 10 [domae]

You’re A Lie SLASH feat. MYLES KENNEDY Euphoria LOREEN

JELENA ROZGA Zanemari

Back In Time PITBULL

JOLE Nije muško

Cupid DANIEL POWTER

TONY CETINSKI Opet si pobijedila

Hurt Me Tomorrow K’NAAN

BOJAN JAMBROŠI Obeajem

TOP LISTA DOMAIH

NINA BADRI Nebo

Banjo RASCAL FLATTS

OPA OPASNOST Tvoje ime uvam DJEACI Lovrinac SLAVONIA BAND Raduje me raduje LUKA NIŽETI Jugo Kad zasvira ... GORAN KARAN Digni me IVAN ZAK Tko mi te krade MASSIMO Tišina COLONIA Tako je mali moj BORIS NOVKOVI Non stop DRAŽEN ZEI Prošlo podne AERODROM Duh je nestao

Varaždin 107.1 Novi Marof 103.1 Ivanec 93.3 Ludbreg 91.4

VAŠ NAJBOLJI RADIO VARAŽDIN www.radio-varazdin.hr


8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 37


38

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

O V NO

8. lipnja 2012.

posjetite nas na

www.metss.hr

Akcijska cijena kruha nastavlja si i tijekom lipnja

0g

70 i l e j i b Polu

2,99 KN AKCIJSKA PRODAJA KRUHA AKOVEKIH MLINOVA MALI POLUBIJELI KRUH 700 g =2,99 kn ZAHVALJUJEMO NA POVJERENJU, VAŠ METSS

Svake subote emisija KUHAJMO SUBOTOM, METSS U POTRAZI ZA NAJBOLJIM RECEPTOM.
9. ožujka 2011.

sport@mnovine.hr

NOGOMET

TENIS ROLAND GARROS

FINALE KUPA Meimurskoga nogometnog saveza

Sloboda Slakovec slavila na penale protiv favoriziranog Nedeliša

Iva Mekovec zalijeila ozljedu, ali nije uspjela proi 1. kolo

TEKST I FOTO: SINIŠA OBADI Sloboda iz Slakovca pobjednik je ovosezonskog izdanja Kupa MNS-a nakon što je priredila iznenaenje i uzela trofej hrvatskom treeligašu Nedelišu. Nedeliše – Sloboda 1:0 (1:1 ukupno, 2:4 nakon izvoenja jedanaesteraca). Novi je to uspjeh Slakovana u ovom natjecanju za koje postaju “specijalizirani“, ali i prestižna pobjeda u opinskom derbiju. Sloboda je na uzvratnu utakmicu inala kupa u Dunjkovec - Pretetinec stigla s prednošu od jednog gola, koje je Nedeliše anuliralo u regularnom dijelu utakmice, ali su nakon izvoenja dodatnih penala koji su odluivali pobjednika trofej odnijeli Slakovani.

Više od tisuu gledatelja na uzvratu Pred možda i više od tisuu gledatelja obje su momadi u susret krenule žustro, gosti i prežestoko. Osjetili su to, na žalost, ubrzo domaini na svojoj koži. Naime, ve nakon tridesetak minuta igre teren

Nakon ovogodišnje lutrije izvoenja jedanaesteraca, pobjednik kupa postala je Sloboda iz Slakovca su zbog ozljeda napustili Bujani i Levai. Ovog potonjeg su morali iznijeti na nosilima, pa je odvezen u akoveku bolnicu. Umjesto njih u igru su ušli Balent i Vibovec. No, unato svemu, Nedeliše je u tom dijelu igre bilo bolje, što je rezultiralo pogotkom Treske, na dodavanje Jageca u 29. minuti. Ubrzo nakon velike radosti stigao je i novi veliki šok za domaina. Nakon što je ve od 11. minute imao opomenu,

jedan od najiskusnijih u redovima Nedeliša Željko ukes u 35. minuti “zaradio“ je nepotrebnim prekršajem i drugi žuti, odnosno iskljuujui crveni karton.

Nedeliše i s igraem manje imalo prilike, ali… S igraem manje Nedeliše je moglo do kraja poluvremena poveati vodstvo, no Mihalic, kao

I uzvratnom susretu Sloboda je imala veliku podršku vatrenih navijaa, koji su buno i uz vatromet proslavili osvajanje kupa

ni Golubi i Jari nisu svoje prilike realizirali. Drugih 45 minuta igre ritam igre je i dalje bio visok, no s možda ipak malo manje izglednijih prilika za postizanje pogotka nego je to bilo u prvom poluvremenu. Do kraja susreta podijeljeno je tek nekoliko žutih kartona, no golova više nije bilo, pa se pristupilo izvoenju jedanaesteraca.

Sjajan vratar Slakovana Kolar Tu se pak je najboljim pokazao vratar Slobode Dejan Kolar, koji je obranio udarce Jageca i Perka, njegovi suigrai su svi redom bili precizni i veliko slavlje igraa i mnogobrojnih navijaa Slobode je nakon etvrte serije penala moglo poeti.

Meimurju uvjerljiva pobjeda u finalu juniorskog kupa

Nogometaši Meimurja su protiv Mladosti iz Ivanovca uvjerljivo s ukupnim rezultatom od ak 9:1 osvojili ovogodišnji kup MNS-a I u drugoj utakmici inala juniroskog kupa MNS-a Meimurje je bilo bolje od Mladosti iz Ivanovca, te je tako postalo pobjednik ovogodišnjeg natjecanja. Uzvratni susret odigran je u Ivanovcu pred sto pedeset gledatelja. Ekipa Meimurja dominirala je igrom od

samog poetka i domaini su tek zahvaljujui odlinim obranama vratara Luke Patafte na odmor otišli s poetnih 0:0. Bilo je tu stativa i “mrtvih“ šansi koje napadai akoveke momadi nisu iskoristili. S obzirom na prilike koje su propustili, poveli su tek u 56. mi-

nuti pogotkom Barata. Na 0:2 je povisio Manuel Marec. Domaini su iz jednog brzog kontra napada ipak uspjeli postii pogodak u inalu, rezultat je na 1:2 smanjio Kevin Višnji. No, to je što se golova Mladosti tie bilo sve. Meimurje je preko Roberta Skolibera u 85. i

88. minuti postiglo još dva pogotka za zasluženu pobjedu i osvajanje naslova pobjednika ovogodišnjeg kupa. Sudaka trojka Levai, Novak i Felker vrlo je kvalitetno odradila svoj posao, dodijelivši u fer i korektnoj utakmici tek dvije opomene. (so)

U prvom kolu juniorskog Roland Garrosa akovanka Iva Mekovec izgubila je me od domae igraice Oceane Dodin. Francuskinja je dobila me protiv naše 17-godišnjice tenisaice u dva seta: 6:3, 7:6 (6). Dodin je uspjela dobiti neizvjestan tie-break drugog seta s 8:6 i tako izbjegla da o pobjednici odluuje trei set. - Nisam razoarana, juniorske godinu polako su iza mene, sve više sam okrenuta profesionalnom tenisu, izjavila je 733. igraica svijeta, koja planira do kraja sezone barem za duplo napredovati na WTA listi. S obzirom na to da je nastup na najveem junior-

skom turniru sezone na zemljanim terenima bio zbog ozljede u potpunosti neizvjestan, zasigurno je to takoer jedan od razloga što nije mogla previše oekivati na ovom turniru. Naime, Iva je zahvaljujui varaždinskom strunjaku, svjetski poznatom izioterapeutu Tomislavu Vrbnjaku, u rekordnom roku zalijeila ozljedu mišia desne ruke s kojom servira i sa svega nekoliko treninga s reketom u ruci otputovala u Pariz. Tek slijedi pravi trening i priprema za nastavak sezone u kojoj je u planu igranje više profesionalnih ITF turnira, te nastup na juniorskom Wimbledonu i US Openu. (dz)

GIMNASTIKA

Ude i Tkalec u Gentu Put belgijskog Genta u etvrtak je otputovala zrakoplovom mala hrvatska gimnastika ekspedicija na natjecanje Svjetskog kupa. I meimurska gimnastika imat e svoja dva predstavnika: Filipa Udea i Tijanu Tkalec. U petak su kvali-

ikacije, u subotu i nedjelju inale. Ude brusi formu na konju s hvataljkama za nastup na Olimpijadi, dok je Tkalec opet uhvatila dobar ritam nastupa na preskoku, pa e pokušati isto nastaviti i u Belgiji. (dz)
8. lipnja 2012. ATLETIKA PH za mlae kadete i juniore

Sjajni nastupi Melani Kralji i Lino Zadrave Martina Srše u Zagrebu u mješovitom Iza najbolje meimurske biciklistice Mie Radoti još je jedan uspješan vikend s osvojenim treim mjestom na brdskom PH i prvim na memorijalu “Zambelli” u Rijeci

BICIKLIZAM

Mia Radoti nastavlja niz dobrih rezultata U Rijeci su prošli vikend održane dvije utrke. Prvo se u subotu vozilo Brdsko prvenstvo Hrvatske, disciplina koja joj i nije najjaa, no i tu je po prvi put stala na postolje, osvojivši tree mjesto. Idui dan, u nedjelju, pak je bio održan tradicionalni memorijal “Zambelli”, utrka koja je inae prva u kalendaru Hrvatske, ali je ove godine bila malo pomaknuta. Tu Mia nije imala problema, kroz cilj je prošla prva i tako obranila naslov prošlogodišnje pobjednice. Ono što je sljedee eka jest nastup na Kupu Hrvatske

u Pazinu ovu subotu 9. lipnja. Nakon toga planiran je i nastup na jakoj etapnoj utrci Suedtirol u Italiji, te posljednji vikend u lipnju prvenstvo Hrvatske na kronometar i cesti u Varaždinu. Treba spomenuti da ne miruju ni kotai na biciklu njezinog brata Brune, takoer uspješnog biciklista. On je na putu za jaku etapnu utrku u Slovakoj, a nakon toga mu slijedi i utrka u Srbiji. Mia i Bruno e uskoro imati i zajedniki nastup, odnosnu utrku na ve spomenutom prvenstvu Hrvatske u Varaždinu.

SPEEDWAY

Utrke u subotu i nedjelju Speedway klub Unia i ovaj vikend nastavlja s metanolskim uzbuenjima na stadionu “Milenium” u Donjem Kraljevcu utrkama Ekipnog prvenstva Hrvatske, eške, Slovake i Slovenije. Tako je u subotu 9. lipnja Hrvatska domain ekipi Slovake, dok u nedjelju 10. lipnja

u goste dolaze susjedi Slovenci. Ekipno prvenstvo etiriju država zamišljeno je i održava se zbog toga da bi se mladi vozai priviknuli na natjecanja, na meusobne duele, te kako bi postali sigurniji na stazi. U subotu utrka poinje u 19.30 , a u nedjelju u 19 sati. (so)

KOŠARKA LIGA U – 12

Curice ipak prejake! Ovogodišnje izdanje lige najmlaih igraa i igraica osvojila je ekipa Ženskog košarkaškog kluba Radost pod „ravnanjem“ trenerice Dejane Balog. Odlina selekcija, još bolji rad i – odlian rezultat kao toka na i. Sa nove dvije sjajne pobjede na posljednjem turniru u Kotoribi još su uvrstile svoju lidersku poziciju. estitamo! (bh)

KONANA TABLICA 1. ŽKK RADOST 2. ME IMURJE 3. KOTORIBA

4 4 4

4 0 8/+49 2 2 6/-5 0 4 4/-44

REZULTATI ZA PLASMAN OD 1.-3. mjesta: Meimurje (Hrustanovi 12, Herman 8)– ŽKK Radost(Rešetar 8, Bašek 7, Jeleni 6) 34:52 Kotoriba (Orehovec 14, Fuš 12)– ŽKK Radost(Rešetar 15, Bašek 15, Kranjec P. 8) 43:47 Kotoriba (Orehovec 16, Pongrac 15) – Meimurje (Hrustanovi 31, Herman 9, Kokolek 10) 43:61

Atletiari AK Meimurje ostvarili su odline rezultate na juer održanom meunarodnom mitingu Dinamo 2012. na stadionu Svetice u Zagrebu. U bacanju kugle nastupila je Melani Kralji i osvojila drugo mjesto hicem od 13,09 m, što je za samo nekoliko centimetara slabije od njenoga osobnog rekorda. Svoj osobni rekord i takoer odlian rezultat postigao je Martin Srša, koji je u utrci na 1000 m osvojio peto mjesto rezultatom 2:32,09. Na natjecanju je nastupila i trea predstavnica AK-a Meimurje Manuela

Turk, koja je trala u utrci na 400 m i osvojila 9. mjesto rezultatom 1:03,47. Melani i Martin pokazali su izvrsnu formu na ovom natjecanju i spremni doekuju nastup za hrvatsku juniorsku reprezentaciju, koja e u subotu 9. lipnja sudjelovati na tradicionalnom etveromeu reprezentacija Hrvatske, Slovenije, eške i Maarske u slovenskom Slovenj Gradecu. Na tom natjecanju Melani e nastupiti u dvije discipline, bacanju kugle i diska, dok Martina oekuje nastup na 3000 m sa zaprekama.

Odlino drugo mjesto u bacanju kugle za Melani Kralji

Prošli vikend u Zagrebu je održano Prvenstvo Hrvatske u badmintonu za mlae kadete (U 13) i mlae juniore (U 17) u organizaciji Badmintonskog kluba Medvedgrad. Na turniru je nastupio i Badmintonski klub Meimurje u sastavu: Viktor Ruži, Ela Trstenjak, Lino Zadravec, Sebastian Krznari, Ana Toplek, Luka Grubi i Laura Horvat pod vodstvom trenera Danijela Zadravca i Tomislava Grubia. Najuspješniji na državnom prvenstvu od meimurskih igraa bio je Lino Zadravec s osvojenim kompletom medalja (zlato, srebro i bronca). Meu mlaim kadetima (U 13) Lino Zadravec u paru s Petrom Rukavinom (Medvedgrad) postao je državni prvak u konkurenciji

PLIVANJE

Sedam plivaa PK-a osiguralo nast Plivai akovekoga plivakog kluba prošlu su subotu sudjelovali na 2. i 3. kolu Lige Regije IV. u Sisku. Natjecatelji su bili razvrstani u etiri zatvorene kategorije (raunaju se s plivakom sezonom 2012.): kategorija A - seniori, mlai seniori i juniori, kategorija B - mlai juniori, kategorija C - kadeti i kategorija D - mlai kadeti i poetnici. PK je na natjecanju nastupio s dvadeset i tri plivaa (Cigler, Jurian, Marciuš, Stunkovi K., Bogdanovi, Dodlek L., Tkalec, Baksa, Štampar K., Štampar A., Lisjak, Lovrek I., Dolenec, Pospišil, Dodlek M., Lovrek M., Novak, Jalšovec, Stojko, Sunkovi V., Furdi, Sabol i Šinjori) koje su vodili Darko Zver i prof. Matija Horvat. U Sisku su plivai PK-a ostvarili velik broj plasmana meu prva tri u svim disciplinama programa, ali ovo nije bilo natjecanje na kojem su se dijelile medalje, ve je poslužilo samo za isplivavanje rezultata koji omoguuju plasman na državno prvenstvo. Postignuti su odlini rezultati i ve sad se može rei da prikazanim rezultatima u PK-u mogu oekivati i dobre rezultate na državnom natjecanju. Do sad su nastup na Prvenstvu Hrvatske, koje e se održati u Rijeci od 12. do 15. srpnja, isplivavši limite osigurali: Luka Cigler, Kristijan Stunkovi, Vanja Bogdanovi, Luka Dodlek, Lovro Tkalec, Nelly Lisjak i Kaja Sabol.

Na mitingu u Sisku sedam je akovekih plivaa isplivalo normu za Prvenstvo Hrvatske u Rijeci

Dok su Filip Turk i Ivan Modri u Sisku isplivali norme za PH, ostali plivai GPK-a Meimurje tu e priliku moi ostvariti u iduih mjesec dana

ODBOJKA

LJETNA liga

Odigrano peto kolo, derbi u reanu pripao Centrometalu

Male košarkašice pobjednice prvenstva U-12

U petom kolu Ljetne odbojkaške lige derbi susret igran je u reanu. Sastali su se domai Centrometal Macinec i Totovec. Bolje su krenuli gosti i poveli 1:0, te su drugom setu imali i šest poena prednosti. Ipak domain izjednauje na 1:1. Trei

TABLICA 1. TOTOVEC

5 14:4 13 4

2. CENTROMETAL MACINEC

4 11:6 9 6

3. CENTROMETAL AKOVEC

4 10:7 7 7

4. TOTTENHAM

4 8:7 6 8

5. ELTING NEDELIŠ E

3 5:7 4 8

6. PLAVI PEKLENICA

3 3:10 3 11

7. MLADOST VULARIJA

4 2:12 0 12

set opet su Totovari bili bolji i poveli s 2:1. Ali tada se igra u potpunosti preokree, te na kraju domain dolazi do pobjede od 3:2. Tako više nema neporaženih ekipa u ligi. U drugom susretu kola u derbiju zaelja Plavi su u Peklenici pobijedili Mladost iz Vularije

3:1. Utakmica Tottenhama i Elting Nedeliše odgoena je zbog nastupa igraa gostiju na juniorskim kvaliikacijama za državno prvenstvo. Ovaj vikend igraju se i preostale utakmice 6. kola Elting Nedeliše – Plavi i Mladost – Centrometal Macinec.
8. lipnja 2012. BADMINTON e odigrano u Zagerbu

ec državni prvak m paru mješovitih parova pobijedivši u inalu zagrebaku kombinaciju Brcko – Trgovac (Medvedgrad) rezultatom (21:18, 22:20). Srebrnu medalju osvojio je u konkurenciji parova sa Dorianom Cvijanoviem (Velika Gorica) izgubivši u inalu od para Kralji – Šutevski (Max). Broncu je Lino osvojio u konkurenciji pojedinaca mlaih kadeta pobjedom protiv Martina Brcka (Medvedgrad). Od ostalih igraa BK Meimurje, u konkurenciji mlaih kadeta (U13) par Luka Grubi – Sebastian Krznari osvojio je broncu pobjedom protiv para Kozlik – Zlošilo (Dubrovnik), a par Laura Horvat – Ana Toplek takoer bronanu medalju savladavši zagrebaki par Cvitkuši – Ren-

KVALIFIKACIJE za popunu III. HNL - sjever Lino Zadravec bio je najuspješniji akoveki badmintonaš na Državnom prvenstvu u Zagrebu, s tri osvojene medalje duli. U kategoriji mlaih juniora (U 17) bronanu medalju osvojili su Viktor Ruži u paru s Patrikom Sadaiem (Medvedgrad) te Ela Trstenjak u paru s Ivanom Kozak (Medvedgrad).

KARATE

tup na PH Turk i Modri isplivali A normu Plivai GPK-a Meimurje otplivali su na vezanom drugom i treem kolu regije u Sisku i ovaj put sjajne rezultate. Pod vodstvom trenerice, prof. Marine Cimerman, kadet Filip Turk pobijedio je na utrci 200 m leno, a još u dvije discipline, 200 i 400 metara, mješovitim stilom isplivao je tzv. “A” norme, dok je mlai junior Ivan Modri pobijedio na utrkama 50 m leno i 200 m leno, od kojih je ova druga ujedno “A” norma. Vrijedni spomena su takoer dva trea i jedno etvrto mjesto Nikoline Šolti u disciplinama 400 m mješovito, 200 m leptir i 100 m prsno, drugo i etvrto mjesto Rina Mikca na 100 m prsno i 50 m prsno, drugo i peto mjesto Lane Blagus na 100 m i 50 m prsno, tree i peto mjesto Magdalene Kralj na 100 m prsno i 50 m leptir i peto mjesto Silvije Balent na 50 m leno. Na žalost, Nikolini i Silviji je ovaj put manjkalo malo sportske sree jer su ih, naime, doslovce stotinke dijelile od “A” normi koje e ipak imati prilike isplivati na jednom od mitinga u sljedeih trideset dana. Od plivaa Gradskoga plivakog kluba Meimurje nastupili su još Tomi Mavrin, Lovro Pepelko, David Kovaevi i Damjan uran koji su takoer popravili svoje dosadašnje rezultate.

Novi uspjeh brae Murši u Vukovaru U Vukovaru je održan karate turnir na kojem je nastupilo tristo pedeset natjecatelja iz 40 hrvatskih klubova. Vilim i Fabijan Murši bili su opet u vrhu. Fabijan Murši je osvojio zlatnu medalju u poluteškoj kategoriji uenika (-42 kg), u kojoj je i aktualni viceprvak Hrvatske. U Vukovaru se natjecao i u kategoriji preko 46 kg i osvojio srebrnu medalju nakon što je pobijedio predstavnika karate kluba “Hrvatski sokol“ iz Osijeka rezultatom 3:0, predstavnika karate kluba “Osijek“ rezultatom 6:0. U inalu je izgubio 0:1 od natjecatelja iz Ivani - Grada. Vilim je osvojio srebrnu medalju u uzrastu mlaih kadeta (12 i 13 god.) i to u lakoj kategoriji (-41 kg). U toj kategoriji nastupilo je ak 20 natjecatelja. Pobijedio je predstavnika Osijeka rezultatom 6:0, zatim predstavnika karate kluba “akovo“ rezultatom 3:0. U inalu je izgubio od predstavnika karate kluba “Student Zagreb“ rezultatom 0:2.

Polet uvjerljiv protiv Zdenke - Uzvrat bi nakon pobjede u Svetom Martinu na Muri domaina od ak 5:1 trebao biti samo formalnost PIŠE: SINIŠA OBADI U srijedu je u Svetom Martinu na Muri pred 600-tinjak gledatelja odigran prvi kvaliikacijski susret za popunu 3. HNL - sjever. Nakon devedeset minuta domai je Polet s 5:1 bio uvjerljiv protiv Zdeneke, drugoplasirane momadi Prve županijske lige Bjelovarsko - bilogorske županije. Iako je susret zapoeo u dosta visokom ritmu i s nekoliko prilika na obje strane, na kraju se slobodno može rei da su mnogobrojni gledatelji u prvih etrdeset pet

minuta vidjeli premalo od nogometa. Važnost utakmice donijela gr u domaim redovima Domaini možda i u malom gru zbog atmosfere koju su stvorili domai navijai, gosti pak bezuspješni u svojim pokušajima da iz daljine iznenade i svladaju domaeg vratara urkina. Polet je nakon poetnih minuta ispitivanja snage u vodstvo došao u 23. minuti, kada se nakon slobodnog udarca Rihtareca u gostujuem petercu u dosta velikoj gužvi najbolje snašao Gorianec i pospremio loptu iza

lea Zdenkina vratara Maria. Nakon osam minuta gosti su pak stigli do izjednaenja. Nesigurnost i nepažnju domae obrane iskoristio je gostujui napada Brekalo. Do kraja poluvremena dvije velike prilike za domaina nisu iskoristili Gorianec, efektnim pokušajem škaricama, te Hren iji udarac glavom takoer odlazi kraj gola. Konano razigrani Poletovci iskoristili brojanu prednost U 66. minuti domai su dobili igraa više na terenu i olakšani zadatak za daljnji tijek utakmice. U velikoj gužvi i

borbi za loptu Maruši laktom u vrat udara domaeg igraa Karloveca, za što mu je glavni sudac utakmice Kneževi nakon konzultacija sa svojim pomonikom Ulovcem pokazao crveni karton i put u svlaionicu. Polet je brojanu nadmo ubrzo kapitalizirao i vodstvom. Nakon samo etiri minute s igraem više za 2:1 svoj je drugi gol postigao Andrej Gorianec, a hat trick zakljuio golom u 78. minuti. Za Polet su se u strijelce još upisali i Makovec u 87. i Lisjak u sudakoj nadoknadi za konanih 5:1.

NK MEIMURJE Stjepan Hamonajec o obrazloženju zašto nije dobivena drugoligaška licenca

“Tak nekaj ne bi napisala ni teca na placu!” PIŠE: SINIŠA OBADI Nakon ovogodišnjega drugoligaškog prvenstva, u kojem su završili na 15. mjestu, u nogometnom klubu Meimurje prošli je tjedan održana konferencija za novinare. - Iza nas je sezona u kojoj smo imali velikih problema oko funkcioniranja kluba i koja je tek zahvaljujui izuzetnim naporima uprave kluba privedena kraju. Svi imbenici koji bi trebali raditi na optimalnom funkcioniranju kluba zatajili su. Prema Uršanievom vienju, Meimurje je tako bilo zapostavljeno od svih institucija koje su istovremeno pomagale drugima, ne samo na podruju naše županije, ve i diljem cijele zemlje. Jedno od glavnih pitanja svakako je bilo hoe li akovani idue godine igrati u drugoligaškom ili treeligaškom rangu. O tomu je predsjednik Uršani kazao: - Mi dan - danas ne znamo kakav je naš konani status. No, bez obzira kako i na koji e se nain završiti ove ligaške kombinacije i odluke koje e donijeti IO HNS-a, klub e se podrediti situaciji. Ukoliko budemo stavljeni u poziciju da smo treeligaši, sve emo podrediti tome da u sezoni koja je pred nama napravimo iskorak i stvorimo uvjete za što brži povratak u drugu ligu. Ukoliko e se stvari riješiti na drugaiji nain, na to emo se morati onda takoer pri-

premiti i odraditi svoje obaveze u tom dijelu.

udna mjerila prilikom licenciranja Kada pak je rije o ve prije toliko spominjanom licenciranju klubova, Stjepan Hamonajec, bivši sportski direktor kluba, još je jednom iznio nezadovoljstvo i uenje prema dopisu i obrazloženju koje je stiglo iz HNS-a, a vezano je uz neizdavanje licence Meimurju za natjecanje u II. ligi i sljedee sezone. Tako Hamonajec kaže da je kao jedan od navedenih razloga navedeno to da je Meimurje odlukom arbitražnog suda dužno pojedinim igraima. I ništa dalje. - To ne bi napisala ni teca na placu, kazao je Hamonajec, koje odluke, kome smo dužni, do kada to mora biti plaeno, apsolutno ništa od toga nije navedeno, a što je još najviše tragikomino u svemu tomu jest razlog zbog ega to nisu naveli. Naime, rije je o štednji

papira, barem tako su obrazložili svoj kratak dopis Meimurju iz HNS-a vezan uz licenciranje, kaže Hamonajec. Takoer Hamonajec kaže da Meimurje bez problema može igrati u III. HNL - sjever, jer sve tekue obveze koje klub ima podmiruje. Takoer ni za novo prvenstvo u ovom stupnju natjecanja nee biti potrebna licenca, ve samo prijave za natjecanje i ispunjavanje uvjeta koje zahtjeva III. HNL. Meutim, treba ipak dodati da Meimurje može imati problema s arbitražnom komisijom, jer dolazi iz višeg stupnja natjecanja i ima obveze prema bivšim trenerima i igraima, pa može konstantno biti pod prijetnjom suspenzije.

Damir Biškup i dalje ostaje trener Meimurja Prema odluci uprave kluba, Damir Biškup i dalje ostaje trener Meimurja. Biškup se na

konferenciji ponajprije osvrnuo na svoj dolazak kada je ekipa bila na posljednjem mjestu. - Nakon jesenskog dijela prvenstva otišla su devetorica igraa, a došla petorica. Opstanak se pokušao izboriti s mladošu, no oito je pritisak na igraima bio prevelik, kazao je Biškup, istaknuvši kako vidi da ima kvalitetnih igraa, kako se radilo maksimalno profesionalno i da treba proi izvjesno vrijeme da igrai postanu pravi profesionalci. Meu njima je i dvanaest mladih igraa Meimurja koji su iznijeli veliki dio sezone na svojim leima i na njih se i dalje rauna. To su Tizaj, Koren, Marec, Skoliber, Tomašek, Dodlek, Barat, Božak, Novko, Vuk, Puclin i Petak. Poetak priprema naravno ovisi, kazao je Biškup, i o tomu gdje e se Meimurje natjecati. - Ako je trea liga, onda s pripremama poinjemo oko 15. srpnja, ako pak to bude i dalje druga liga, onda e pripreme krenuti sedam dana ranije.
8. lipnja 2012.

30.kolo I. ŽNL MNS POLET – PODTUREN 6-0 (2-0) SV. MARTIN NA MURI. Igralište: NK Polet. Suci: Dražen Jurec, Renato Posavec, Ivica Felker. Delegat: Darko Jambrovi Strijelci: 1-0 Turk (7), 2-0 Gorianec (27), 3-0 Radikovi (63), 4-0 Karlovec (65), 5-0 Makovec (72), 6-0 Lisjak (86) POLET: urkin, Karlovec (od 63. Kralj), Karlovec, Soboan (od 45. Novak), Hren, Horvat, Radikovi, Rihtarec (od 72. Vrši), Gorianec (od 68. Makovec), Šardi, Turk (od 65. Lisjak), trener: Krešimir Šenji PODTUREN: Kolar D, Okreša, Horvat, Radovan, Balenovi (od 34. Golubi), Kolar A., Boži, Mui, Lepen-Jurak, Lepen, Berdin, trener: Damir Vrbanec

DINAMO – SLOGA () 3-0 (2-0) PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Suci: Dario Srnec, Bruno Brljak, Josip Kedmenec. Delegat: Krešimir Glavina Strijelci: 1-0 Hergoti (16), 2-0 Mihalovi (37), 3-0 Hergoti (57) DINAMO: Rebernik, Križai, Hali, Janec, Dodlek, Marec (od 61. Kocijan), Žuli D., Štampar, Mihalovi, Hergoti (od 76. Cirkveni), Domini, trener: Krešimir Glavina SLOGA: Novak, Kosalec (od 76. Ban), Branilovi, Kolar, Vabec Darko, Juki, Vabec Davor (od 46. Šari), Bajzek, Bali J., Bali N., Vugrinec, Vabec Damir, trener: Ivan Hamonajec Žuti kartoni: Vugrinec (Sloga)

CENTROMETAL – UKOVEC 77 6-2 (3-0) MACINEC. Igralište: Trate. Suci: Igor Križari, Marin Horvat, Borut Križari. Delegat: Slavko Vodopija. Strijelci: 1-0 Baan (6), 2-0 Pani (19), 3-0 Pani (36), 4-0 Novak D (51), 5-1 Herc (71), 5-2 Herc (75), 6-2 Jurman M (87) CENTROMETAL: Petkovi (od 70. Trupkovi), Borko (od 65. Jurman M), Novak L. (od 58. Vinceti), Fuko, Gunc, Vinceti, Buhanec (od 65. Lastavec), Bratkovi, Pani, Novak D (od 58. Fegeš), Baan. UKOVEC: Mikulan, Varga, Hladnik (od 70. Zvonarek), Anderlin, Bradari, Frani, Belovi, Poljak (od 46. Slaviek), Vuk, Herc, Dumani (od 70. Jezeri), trene: Ivan Bartoli Žuti kartoni: Buhanec (Centrometal); Frani (ukovec)

DUBRAVAN – SLOBODA (S) 1-4 (1-3) D.DUBRAVA. Igralište: Krbulja. Suci: Dario Bubek, Ivan Žganec, Tihomir Kralji. Delegat: Dražen Horvat Strijelci: 0-1 Hergoti (3), 1-1 Horvat (15) 11m, 1-2 Levec (35) 11m, 1-3 Goricaj (28), 1-4 Hergoti (58) DUBRAVAN: Meimurec, Jadan Dominik (od 73. Jadan Damjan), Ribi (od 73. Bali), Hujs, Horvat, Vuenik (od 46. Štefi), Vidovi, Brljak, Horvat, Nesti, mrlec, trener: Dražen Horvat SLOBODA: Tkalec, Hižman, Angel (od 62. Buhanec), Begovi, Levec, Katanec, Srnec (d 46. Miljani), Goricaj (od 78. Podvez), Hergoti (od 71. Kolar M), Novak, Šoštari, trener: Stjepan Petek

PUŠINE – BSK 1-0 (0-0) PUŠINE. Igralište: NK Pušine. Suci: Ivica Križai, Damir Fodor, Toni Fažon. Delegat: Dragutin Ša ari Strijelac: 1-0 Vidovi (60) PUŠINE: Majurec, Kresinger (od 69. Posavec), Pintari, Pozder (od 46. Vidovi), Celinger S, Novosel, Celinger T., Zanjko (od 87. Vrbanec), Levani, Knezi, Doveer (od 84. Lesar), trener: Boris orevi BSK: Strnad, Bašek, Šmit, Antolaši, Gajnik, Mihalec, Živkovi, Šari, Petrievi, Trstenjak, Šimuni (od 59. Gelo), trener: Kristijan Mihalec Žuti kartoni: Novosel, Celinger S., Posavec, Zanjko (Pušine); Živkovi, Šmit, Mihalec (BSK)

NAPRIJED – SPARTAK 2-1 (0-0) CIRKOVLJAN. Igralište: Zdenci. Suci: Zoran Hajdinjak, Dragutin Novak, Dragan Hrustek. Delegat: Josip Lesjak. Strijelci: 1-0 Vlah (61), 1-1 Šegovi (82), 2-1 Vlah (83) NAPRIJED: Mlinarec, Varga, Vlah, Horvat F., Šimunkovi, Hižman, Kemec (od 88. Hižman), Martinec, Horvat P., Glavina, Režek (od 86. Bermanec), trener: Dušan Podgorelec SPARTAK: Jalšovec, Lackovi, Križai, Hali, Rogina, Šegovi E, Pasler (od 79. Janec), Lovreni, Šegovi S., Juras, Šegovi I., trener: Zoran Graši Žuti kartoni: Rogina, Šegovi I., Šegovi E. (Spartak) Crveni karton: Juras (Spartak)

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Polet potvrdio naslov, Naprijedu bodovi nade Domaom šesticom Podturnu Polet kod kue proslavio naslov prvaka. Nažalost i u ovoj ligi, kao i svima drugima u posljednjih nekoliko tjedana najviše se prialo o dogovorima u borbi za opstanak, tako da se nogomet mnogima zaista z(a)gadio, posebice navijaima. Živo je bilo u Svetom Martinu na Muri od jutra. Vol na ražnju kao delicija polako se žario pod vatrom. U predigri seniorske utakmice domai veterani takoer prvaci svoje lige ugostili su veterane iz Podturna. Svearski je bilo i prije same prvenstvene utakmice posljednjeg 30. kola. Domai «ton i slika» majstor Stanislav Peri zahvaljivao se u ime kluba svima. Od sponzora, uprave, igraa, navijaa pa i oružara. Kada je utakmica krenula ve u 7.minuti lijepim zgoditkom Marija Turka Polet je poveo 1-0. Kod drugog domaeg postignutog zgoditka u 27.minuti kojeg je postigao Andrej Gorianec teže se ozlijedio (gležanj) stoper Podturna Mihovil Balenovi. Prekid je trajao skoro pet minuta, ali nije mogao nastaviti igru ve je pomo potražio u županijskoj bolnici akovec. Brojni gledatelji njih oko 500 na sljedei zgoditak ekali su sve do 63.minute kada je strijelac za vodstvo od 3-0 bio Nenad Radikovi. Dvije minute kasnije nakon udarca iz kuta Mihajel Karlovec glavom postiže zgoditak za 4-0. Nakon toga domai trener Šenji dao je prigodu priuvnim igraima da se i oni malo preznoje. Dvojica od njih Goran Makovec i Miroslav Lisjak postigli su zgoditke i tako Podturna porazili sa 6-0. Niti sudac utakmice Jurec nije imao težak zadatak jer se igralo izuzetno korektno bez opomenutih igraa. Naprijedu domai bodovi nade. U dosta živoj i dinaminoj utakmici svaka je momad imala svojih prigoda. No, niti domai, a niti gosti iz Male Subotice nisu bili uinkoviti sve do 61.minute kada je Naprijed zgoditkom Martina Vlaha stigao do vodstva. Igor Šegovi je uspio osam minuta prije kraja utakmice poravnati rezultat na 1-1. Veliku radost domainu za pobjedu od 2-1 minutu kasnije donosi svojim drugim zgoditkom na utakmici Martin Vlah. Nakon toga Spartak u samo dvije minute od

LISTA STRIJELACA 31 zgoditak – Igor Šegovi (Spartak) 25 zgoditaka – Dražen Horvat II (Dubravan) 21 zgoditak – Nenad Vibovec (Centrometal) 18 zgoditaka – Filip Murkovi (Mladost I) 17 zgoditaka – Marko Mihalovi (Dinamo P) 16 zgoditaka – Andrej Gorianec (Polet SMNM) 15 zgoditaka – Aleksandar Vincek (Sokol) 14 zgoditaka – Željko Glavina, Damir Režek (Naprijed), Jurica Novak (Omladinac NSR), Dino Herc (ukovec 77) 13 zgoditaka – Nenad Škrilac (BSK), Goran Krišto (Omladinac NSR) 12 zgoditaka – Denis Srnec (Sloboda S), Darko mrlec (Dubravan), Ivica Vugrinec (Sloga ), Zvonimir Pani (Centrometal) 11 zgoditaka – Matija Kolar (Podturen), Miroslav Lisjak (Polet SMNM), Ivan Malovi (Trnava) 10 zgoditaka – Željko Marnec (Naprijed), Sreko Šegovi (Spartak)

VETERANI – ISTOK – 23. KOLO DINAMO - BSK 1: 2 (0:2)

POLET – VIDOVAN 8:3 (5:0) PRIBISLAVEC. Igralište: NK Polet. Sudac: Zdravko Toplišnjak Strijelci: 1:0 Sever (7), 2:0 Sever (10), 3:0 Prprovi (23), 4:0 Pejanovi (30), 5:0 Sever (44), 6:0 Sever (50), 6:1 Gašpari (65), 6:2 Gašpari (67), 6:3 Gašpari (69), 7.3 Sever (72), 8:3 Juras (88)11m POLET: Stamenkovi, Juras, Ivani, Pejanovi, Šolti, Prprovi, Mihalkovi, Fodor, Sever, Novak, Radek VIDOVAN: Pišpek, Dolenec, Igrec, Kvakan, Fabi, Lukša, Nesti, Gašpari, Stojkov, Vidovi, Hertelendi

POLET – MLADOST (I) 2:3 (0:2)

JADRAN – KRALJEVAN 38 5:3 (4:2) ŠTEFANEC. Sudac: Dominik Mihoci. Strijelci: 1:0 Hajdinjak (5), 2:0 Hajdinjak (10), 3:0 Mihalic (13), 4:0 Mihalic (20), 4:1 Perca (28), 4:2 Iskra (40), 4:3 Ciglari (50), 5:3 Hajdinjak (81) JADRAN: Kovaec, Juras, Kljuari, Hajdinjak, Hrasti, Mihalic, Podvezanec, Janec, Vrbanec, Pavlekovi, Podgorelec KRALJEVAN: Strahija, Tisaj, Cerovec, Mlinarec, Ciglari, Iskra, Srpak, Perca, Hegeduš, Balog, Strbad

MLADOST – TRNAVA (G) 4-1 (3-0) IVANOVEC. Igralište: Park mladosti. Suci: Branko Bacinger, Saša Fegeš, Zoran Novak. Delegat: Franjo Kocijan. Strijelci: 1-0 Murkovi (4), 2-0 Beštek (21), 3-0 Novak (27), 3-1 Malovi (57) 11m, 4-1 Horvat (74) MLADOST: Lacko, Levai, Talan (od 46. Vuk), Bujan, Jaluši, Krištofi, Horvat, Murkovi, Beštek, Novak, Frani (od 58. Klinec) TRNAVA: Ivkovi, Malek, Blagus, Malovi T., Katanec, Markuši H. (od 70. Ribi), Jakši, Baksa (od 51. Markan), Malovi I., Markuši T., Pintari, trener: Mladen Vlah

AKOVEC – SLOGA 1:3 (1:1)

PODTUREN – HODOŠAN 1:0 (0:0) PODTUREN: Igralište Trnoc. Sudac: Ivan Žganec Strijelac: Mikuli (65) PODTUREN: Kukovec, Mikuli, Orehov, Ovar, Biber, Murkovi, Kerovec, Koevar, Ovar, Lepen, Srpak, HODOŠAN: Mesari, Domini, Bihar, Doleni, Krznar, Šte ok, Šavora, Bari, Grkavac, Vlahek, Švec

MLADOST – MLADOST (P) 3:1 (1:1) IVANOVEC. Igralište: Park mladosti. Sudac Saša Fegeš Strijelci: 0:1 Marciuš (37), 1:1 Višnji (42), 2:1 Lajtman (68), 3:1 Lajtman (73) MLADOST: Bujani, Višnji, Klinec, Jurinec, Jambrovi, Varga, Kranjec, Tkalec, Lajtman, Krištofi, Perone MLADOST (P): Nali, Kalšan, Kozjak, Posavec, ižmešija, Martinec, Pata ta, Zvonarek, Koiš, Domini, Marciuš

SOKOL – OMLADINAC (NSR) 0-2 (0-1) VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol. Suci: Goran Žganec, Lidija Kralji, Siniša Lukai. Delegat: Dragutin Vuk Strijelci: 0-1 Novak (41), 0-2 Pušar (77) SOKOL: Puh B, Lisjak, Novak F., Puh S., Mikolaj, Posavec, Vincek, Munar, Kovai (od 46. Mikolaj), Novak D., Horvat, trener: Denis Ratajec OMLADINAC: Tomaši, Marodi (od 67. Bari), Reich, Lukman, alopa, Jaluši, Culjak (od 64. Filipovi), Vukovi, Novak (od 84. Perho), Krištofi (od 80. Lesjak), Drk (od 30. Pušar) Crveni karton: Krištofi (Omladinac)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

20 16 17 14 15 13 12 11 12 12 11 11 10 9 10 4

4 8 4 6 3 7 6 8 4 3 6 5 7 9 2 4

6 6 9 10 12 10 12 11 14 15 13 14 13 12 18 22

78:37 68:29 69:46 47:36 58:51 56:39 56:47 53:51 53:60 52:60 35:48 42:59 49:67 37:41 55:82 31:86

64 56

55 48

48 46 42 41 40 39 39 38 37 36 32 16

FAIR PLAY Iskljueni igra: Marinko Juras (Spartak) Zbog tree opomene pravo nastupa u prvom jesenskom kolu nemaju: Krisjan Mihalec (BSK), Antonio Rogina, Emanuel Šegovi (Spartak)

STATISTIKA 33 zgoditaka posgnuto ili 4,1 po utakmici 1 iskljueni igra 14 opomenuh igraa 3 kaznena udarca dosuena i is realizirani

Igora Bešteka i Marka Novaka stigli do vodstva od 3-0. Trnava je tek u 57.minuti iz kaznenog udarca uspjela smanjiti na 3-1. Ivan Malovi je petom poput Cristijana Ronalda bio uspješan sa 11 metara. Nikola Horvat je u 74.minuti glavom i etvrtu loptu pospremio u mrežu vratara gostiju iz Goriana Nine Ivkovia. Niti jedan opomenuti igra. Od trenerske dužnosti kod Mladosti se oprostio Dragutin Narana koji je od 01.lipnja preuzeo u MNS pro esionalno unkciju instruktora za mlade. Domai poraz Dubravana i ispadanje. Ve u 3.minuti gosti dolaze do vodstva zgoditkom Patrika Hergoti. Domai su poravnali iz kaznenog udarca u 15.minuti kojeg je izveo Dražen Horvattrener. I Sloboda ima kazneni udarac deset minuta kasnije. Siguran kao i uvijek bio je Vjeran Levec. Tri minute kasnije u 28.minuti kapetan Slobode Milivoj Goricaj postiže i trei zgoditak. Drugim zgoditkom Patrika Hergotia u 58.minuti gosti dolaze do pobjede od 4-1, a domainima donose tugu ispadanjem u II Meimursku ligu. Opomenutih igraa nije bilo. Dinamo glatkom pobjedom završio prvenstvo. Sa dva zgoditka Kristijana Hergotia u svakom poluvremenu po jednim i njihovim najboljim strijelcem Markom Mihaloviem domai su stigli do pobjede od 3-0. Sloga je imala jednog i jedinog na utakmici opomenutog igraa. Gosti iz akovca nisu uspjeli zatresti domau mrežu. Omladinac u Vratišincu upisao pobjedu. Sa po jednim postignutim zgoditkom u svakom poluvremenu gosti su odnijeli u Novo Selo Rok važna tri boda u borbi za ostanak u ligi. etiri minute prije kraja prvog poluvremena strijelac je bio Jurica Novak. Sandi Pušar koji je u igru ušao još u 30.minuti kao priuvni igra postigao je drugi gostujui zgoditak u 77.minuti za pobjedu od 2-0. Igralo se er pa sudac utakmice Goran Žganec nije imao potrebe posezati za kartonima.

VETERANI – ZAPAD – 23. KOLO

PALOVEC. Igralište: NK Dinamo. Sudac: Željko Novak Strijelci: 0:1 Buhin (33), 0:2 Horvat V. (40), 1:2 Koprivec (72) DINAMO: Modrinjak, Križai, Furdi, Šegovi, Domini, Koprivec D., Granatir, Novak, Vugrinec, Koprivec Z., Jankovi BSK: Horvat J., Buhin, Mati, Mesari A., Horvat M., Mlinari, Horvat V., Mesari D., Trstenjak, Sirc, Pintari

PRIBISLAVEC. Igralište: NK Polet. Sudac: Ivan Žganec Strijelci: 0:1 Lajtman (8), 0:2 Varga (39), 1:2 Sever (50), 2:2 Sever (60), 2:3 Žbulj (70) POLET: Stamenkovi, Juras, Ivani, Pejanovi, Šolti, Prprovi, Mihalkovi, Fodor, Sever, Novak, Radek MLADOST: Ruži, Višnji, Klinec, Jambrovi, Varga, Tkalec, Pojer, Lajtman, Bašek, Perone, Žbulj

85. do 87. ostaje bez zbog druge opomene iskljuenog Marinka Jurasa. Prvu je opomenu dobio zbog preoštrog starta, a drugu zbog nešportskog ponašanja jer je pljeskao na jednu odluku suca utakmice Hajdinjaka. Domai koji su više željeli pobjedu nisu imali opomenutog igraa, a gosti uz iskljuenog i trojicu opomenutih igraa. Spartak je prvenstvo završio kao vice prvak, a domai Naprijed “drže fige” da Polet iz Svetog Martina na Muri proe kvalifikacije jer onda oni ostaju u ovoj ligi. Centrometal šesticom “astio” ukovca 77. Kod domaih najraspoloženiji strijelac bio je Zvonimir Pani koji je postigao hatrik. Dva u prvom poluvremenu, a jedan u drugom. Seriju domaih zgoditaka je u 6.minuti otvorio Bojan Baan. Tri su lopte u prvom dijelu završile u mreži mladog gostujueg vratara Davida Mikulana. Dario Novak u 51.minuti domae vodstvo povisuje na 4-0, a dvije minute kasnije ve je 5-0. Dino Herc je sa svoja dva zgoditka u 71. i 75.minuti uspio smanjiti domae vodstvo na 5-2. Tri minute prije kraja utakmice konanih 6-2 za Centrometal postavlja Matija Jurman. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi. Pušinama minimalna domaa pobjeda i neizvjesnost. Jedini zgoditak za domae postigao je u 60.minuti Mario Vidovi kojeg je trener orevi uveo u igru odmah od poetka drugog dijela. Mirna utakmica u prvom dijelu poprima sasvim drugaiji tijek u drugom dijelu. Dolazi do niza preoštrih startova pa i sudac utakmice Križai ima pune ruka posla. ak je sedmoricu igraa opomenuo. etiri domaa, a tri gostujua. Pušine zasad sele u II Meimursku ligu, ali ih uzija Meimurja i akovca ili gašenje jednog od njih zbog financija ostavlja u ligi, a u tom sluaju i Mladost iz Preloga ostaje u III HNL-sjever. Mladost uvjerljiva kod kue. Za nepunih pola sata igre domai su zgodicima Filipa Murkovia,

TABLICA 1.Polet (SMNM) 2.Spartak 3.Centrometal 4.BSK 5.Mladost (I) 6.Sloboda (S) 7.Dinamo (P) 8.Podturen 9.Sokol 10.Omladinac (NSR) 11.Sloga () 12.ukovec 77 13.Naprijed 14.Pušine 15.Dubravan 16.Trnava

TABLICA 1.Mladost (I) 2.Spartak 3.BSK 4.Mladost (Pr.) 5.Hodošan 6.Dinamo (D) 7.Vidovan 8.Podturen 9.Dinamo (P) 10.Radniki 11.Polet (P) 12.Kraljevan 38 13.Jadran

23 23 23 23 23 23 24 23 23 23 23 23 23

18 18 14 14 13 9 9 9 7 6 7 2 2

3 1 4 1 3 5 5 4 5 7 0 3 3

2 4 5 8 7 9 10 10 11 10 16 18 18

67:26 85:21 68:35 47:45 89:41 47:40 67:65 59:64 47:58 44:52 51:78 40:112 33:107

57 55 46 43 42 32 32 31 26 25 21 9 9

Parovi sljedeeg kola: Kraljevan 38 - Mladost (I), Mladost (Pr.) - Polet (P), Radniki – Podturen, Hodošan - Dinamo (P), BSK - Dinamo (D), Spartak - Jadran

AKOVEC. Igralište Mladost. Sudac Dragutin Novak Strijelci: 1:0 Kolari (7), 1:1 Glad (24), 1:2 Colev (75), 1:3 Raguž (85) AKOVEC: Tropša, Gaal, Dui, Saer, Šenji, Kneževi, Hamonajec, Kolari, Musta, Kolini, Damijan, SLOGA: Raj , Mikuli, Levai, Glad, Varga, Draži, Belec, Vuruši, Raguž, Baša, Strahija

OMLADINAC – POBJEDA (GH) 2:6 (1:2) MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Sudac: Velimir Levai Strijelci: 0.1 Trbovi (8), 1:1 Dodlek (36), 1:2 Ivani (48), 1:3 Debelec (52), 2:3 Vukovi (60), 2:4 Škvorc (70), 2:5 Debelec (76), 2:6 Debelec (81) OMLADINAC: Šari, Posavec, Zebec, Vukovi, Strahija, Kukovec, Dodlek, Blažon, Hranjec, Damiš, Bedi POBJEDA: Marciuš, Treska, Kova, Horvat, Trbovi, Furdi, Debelec, Zobovi, Topolnjak, Mikulan, Grmek

SLOGA – SLOBODA 2:2 (2:0) AKOVEC. Igralište: NK Sloga. Sudac: Marinko Hrušoci Strijelci: 1:0 Pintari (30), 2:0 Belec (33), 2:1 Kolari 66, 2:2 Kolari (88), SLOGA: Grkavac, Mikuli, Štampar, Vraži, Varga, Srnec, Pongrac, Belec, Levai, Baša, Pintari SLOBODA: Kovai, Vinceti, Varga, Žižek, Vidovi, Bratkovi, Gorianec, Mihoci, Marec, Plevnjak, Kolari

ŠENKOVEC – NEDELIŠE 1:3 (0:1) ŠENKOVEC. Igralište Gorica. Sudac: Dragutin Novak Strijelci: 0.1 Knez (22), 1:1 Kolar 52, 1:2 Marciuš (75), 1:3 Baksa (88), ŠENKOVEC: Palatinuš, Tkalec, Polak, Ratajec, Hren, Kolar, Toplek, Pušar, Saboli, Mikac, Zaspan NEDELIŠE: Tkalec, Branilovi, Vizinger, Baksa, Knez, Žnidari, Dokleja, Vizinger D., Kovai, Branilovi D., uek

BRATSTVO – SLOBODA (S) 3:3 (2:2) SAVSKA VES. Igralište: NK Bratstvo. Sudac Franjo Hergoti Strijelci: 1:0 Boži (13), 2:0 Boži S. (33), 2:1 Ivanuša (37), 2:2 Koruni (43), 2:3 Ivanuša (77), 3:3 Balent (80)11m BRATSTVO: Žnidar, Kolari, Horvat, Tomaši, Balent, Srnec, Boži, Šari, Vuruši, Žemlji, Boži J., SLOBODA: Posavec, Horvat, Hea G., Goricaj, Senar, Ivanuša, Kiri, Koruni, Hea D., Okreša, Krištofi

SOKOL – AKOVEC 4:0 (2:0) VRATIŠINEC. Igralište: NK Sokol Sudac: Željko Kovai Strijelci: 1:0 Novak (9), 2:0 Zadravec (40), 3:0 Ratajec (64), 4:0 Leško (75), SOKOL: Petak, Jambreši, Ratajec, Trstenjak, Novak, Leško, Trstenjak, Kovai, Tomaši, Filipan, Mavrek AKOVEC: Tropša, Gaal, Saer, Šenji, Kneževi, Hamonajec, Štefiar, Kolari, Sanjkovi, Damijan, Musta

STRAHONINEC – OMLADINAC (NSR) 3:6 (2:2) STRAHONINEC. Igralište: Bujan Stjepan Stipi Sudac Marijan Dumami Strijelci: 1:0 Kolar (23), 1:1 Vinko (35), 2:1 Kolar (39), 2:2 Varga A. (44), 2:3 Vinko (46), 2:4 Januši (52), 2:5 Kovaevi (59), 3:5 Krištofi (74), 3:6 Januši (78) STRAHONINEC. Trupkovi, Šimuni, Tomaši, Dragi, Kova, Pintari, Topolnjak, Senar, Zorkovi, Aldi, Bali OMLADINAC: Grahovec, Skoliber, Turk, Vukovi, Bel, Jaklin, Fric, Varga A., Vinko, Varga B., Jurinec

TABLICA 1.Nedeliše 2.Omladinac (NSR) 3.Sloga () 4.Strahoninec 5.Pobjeda 6.Bratstvo (SV) 7.Sloboda (S) 8.Sokol 9.akovec 10.Omladinac (M) 11.Šenkovec 12.Sloboda (M) 13.Hajduk (B)

23 23 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

18 18 13 11 10 10 9 9 7 6 5 5 1

2 1 6 6 6 5 8 4 5 5 5 3 0

3 4 5 6 7 8 6 10 11 12 13 15 22

70:31 79:39 61:40 83:58 72:43 70:57 62:49 68:59 57:57 43:61 42:67 47:76 25:142

56 55 45 39 36 35 35 31 26 22 20 17 3

Parovi sljedeeg kola: Sloboda (M) - Omladinac (M), Pobjeda - Bratstvo (SV), Sloboda (S) - Šenkovec, Nedeliše - Strahoninec, Omladinac (NSR) – Sokol, akovec - Hajduk (B)
8. lipnja 2012.

30. kolo II. ŽL MNS - istok SK – GALEB 0-2 (0-2) EHOVEC. Igralište: Makovica. Suci: Nino Škrobar, Franjo Horvat, Dino Horvat. Delegat: Tomislav Šolti Strijelci: 0-1 Granatir (22), 0-2 Erdelji (43) SK: Novak, Baranaši, Horvat, Božek, Puri, Lonari, Malek, Vidovi (od 57. Bašnec), Lonari, Kramar, Mlinarec (od 63. Višnji), trener: Davor Horvat GALEB: Dolenec, Fleten (od 90. Slaviek B), Balent N., Mihoci (od 70. Vuk), Erdelji (od 63. Slaviek I), Pigac (od 65. Hertelendi), Frani (od 78. Balent R.), Granatir, Balent R., Mihaljac, trener: Damir Pigac Žuti kartoni: Vidovi, Kramar (SK); Balent, Erdelji, Hertelendi (Galeb) Crveni kartoni: Malek (SK); Granatir, Pigac (Galeb)

VIDOVAN – DINAMO (D) 4-2 (4-1) D.VIDOVEC. Igralište: Kalanica. Suci: Rudolf ižmešija, Josip Jurinec, Renato Vuk. Delegat: Sreko Gabaj Strijelci: 1-0 Kvakan (12), 2-0 Herman (15), 3-0 Kvakan (18), 4-0 Matulin Marko (28), 4-1 Krznar (30), 4-2 Debelec (49) VIDOVAN: Kranjec, Lukša, Herman, Kuan, Matulin Mario, Nemet Dino (od 76. Nesti), Nemet Danijel, Friši N. (od 65. Friši D), Škoda (od 86. Vukoti), Matulin M., Kvakan (od 71. Tilošanec), trener: Sreko Gabaj DINAMO: Bobianec, Ovar (od 46. Krznar), Borovec (od 46. Baranaši), Gregori, Krznar, Brez, Debelec, Težaki, Trstenjak, Bihar, Jambroši (od 74. Novak), trener: Marko Obadi Žuti karton: Nemet Dino (Vidovan)

GRANIAR – KRALJEVAN 38 2-1 (0-1) NOVAKOVEC. Igralište: Drvarijum. Suci: Filip Aldi, Damir Aldi, Tomislav urila. Delegat: Dragutin Borko Strijelci: 0-1 Lipi (30), 1-1 Cvek (47) autogol, 2-1 Drvoderi A. (90) GRANIAR: Pancer, Drvoderi S., Levai (od 46. Lovrek), Paler, Mihalec, Novak (od 60. Buhin), Blažon, Drvoderi D., Krznar (od 79. Levai), Lovrek, Petak, trener: Antonio Drvoderi KRALJEVAN: Juras, ekunec, Vlah, Cvek S., Novak, Slaviek, Cvek V., Stankovi, Ilijaš, Hobor, Lipi, trener: Dubravko Mišin Žuti kartoni: Blažon (Graniar); Stankovi, Hobor, ekunec (Kraljevan)

BUDUNOST – BORAC PMP 0-1 (0-1) PODBREST. Igralište: NK Budunost. Suci: Velimir Levai, Antun Koruni, Danijel Koila. Delegat: Rajko Zadravec Strijelac: 0-1 Brumen (28) BUDUNOST: Novak, Lonari (od 85. Novosel), Hali, Višnji, Domini, Kodba, Hali A. (od 90. Ciglari Dario), Germek, Dodlek, Martinec, Ciglar Danije, trener: Danijel Ciglar BORAC: Vlah, Janec, Kovai, Markan (od 66. Špilek), Zrna (od 87. Cika), Brumen, Baksa, Ribi, Srpak, Rušanec, Gavez Žuti kartoni: Kovai, Brumen (Borac)

DRAŠKOVEC – BRATSTVO (SV) 5-1 (4-0) DRAŠKOVEC. Igralište: NK Draškovec. Suci: Robert Radek, Darko Pokriva, Robert Novak. Delegat: Ivan Mezga Strijelci: 1-0 Pišpek (7), 2-0 Pišpek (22) 11m, 3-0 Debelec (25), 4-0 Kavran (26), 5-0 Lonari (53), 5-1 Horvat M (72) DRAŠKOVEC: Taradi, Turk, avlek (od 68. Matijai), Baranaši, Kova, Matijai, Debelec (od 61. Smrk), Mlinari, Kavran (od 46. Lonari), Pišpek N., Pišpek F., trener: Božidar Repalust BRATSTVO: Lajtman, Bacinger, Kopjar (od 37. Tot), Kocijan, Magdaleni, Krištoi, Zlatarek, Vlahov, Cerovec, Horvat M., Hanžekovi, trener: Goran Kova Žuti kartoni: Kova, Turk (Draškovec); Vlahov (Bratstvo)

DUBRAVA – MLADOST (SM) 3-5 (1-2) SIVICA. Igralište: Berek. Suci: Damir Klari, Ivica Felker, Mario Pintari. Delegat: Zvonko Novakovi Strijelci: 0-1 Papak F. (18), 1-1 Vidovi (26), 1-2 Blažini (32), 2-2 Murkovi (51) 11m, 3-2 Jambroši (61), 3-3 Bogdan (70), 3-4 Posavec (74), 3-5 Blažini (87) DUBRAVA: Mui, Jambroši, Turk (od 64. Varga), Tkalec, Bobianec Matija, Murkovi (od 85. Paler F), Paler M., Bobianec Mihael, Sabol, Škvorc, Vidovi, trener: Ivan Ratajec MLADOST: Orehovec Dario, Orehovec Dejan (od 64. Bogdan), Štrok, Papak J., Posavec, Horvat, Markovi (od 88. Žini), Blažini, Štrok, Igrec, Papak F. Žuti kartoni: Tkalec, Sabol, Škvorc, Paler (Dubrava); Posavec, Horvat (Mladost)

30. kolo II. ŽNL MNS - zapad VENERA PMP – RUDAR (MS) 0-0 SV. JURAJ NA BREGU. Igralište: NK Venera. Suci: Željko Kovai, Vlado Blaži, Valentino Kantoci. Delegat: Stjepan Križari VENERA: Srnec, Cvetkovi, Kovai, Vabec I., Vabec L., Novak, Ambruš E. (od 82. urin), Kerman, Ambruš T., Srnec, Škvorc R. (od 43. Škvorc I.), trener: Saša Mihali RUDAR: Rajf, Simun, Kovai, Vuri, Županec (od 75. Vinko), Antolovi, Zadravec, Liklin (od 60. Podgorelec), Šolti N, Žganec, Šolti M., trener: Anton Srša

JEDINSTVO – PLAVI (P) 4-1 (3-1) N.SELO NA DRAVI. Igralište: NK Jedinstvo. Suci: Božidar Kolari, Ivan Vlahek, Mladen eke. Delegat: Slavko Novak Strijelci: 0-1 Erdelja (2), 1-1 orevi (14), 2-1 Škvorc (25), 3-1 Popovi (29), 4-1 orevi (50) JEDINSTVO: Varga, Jaluši M., Bezek (od 65. Plevnjak M), Lešnjak, Jaluši N., Jambroši, Škvorc, Vuruši, Novak, Popovi, orevi (od 83. Plevnjak N), trener: Mladen Rešetar PLAVI: Novak, Vugrinec, Radikovi (od 71. Gorianec), Škvorc S., Vabec, Trupkovi, Škvorc J., Nerer, Maari, Erdelja (od 71. Vugrinec), Zadravec. trener: Nenad Srnec

HAJDUK-VINDIJA – DRAVA (K) 3-5 (2-3) ŠTRUKOVEC. Igralište: NK Hajduk. Suci: Darko Filipi, Smiljan Perho, Dario Kos. Delegat: Mijo Horvat Strijelci: 1-0 Levai (23), 1-1 Plaftak (24), 1-2 Treska (26), 2-2 Levai (28) 11m, 2-3 Carevi (34), 3-3 Levai (66), 3-4 Plaftak (67), 3-5 Carevi (70) HAJDUK: Zadravec, Hrženjak D, Jurovi, Sabo, Šegovi, Levai, Debelec M (od 46. Hrženjak L.), Gorianec (od 70. Hrženjak K), Debelec G. (od 46. Šardi), Radikovi, Mikulaj, trener: Robert Gorianec DRAVA: Mohari, Postružin, Jozi (od 46. Zanjko), Carevi M, Florijani, Šol, Zanjko, Jaluši, Carevi B., Plaftak, Treska (od 85. Petrievi), trener: Damir Tomaši Žuti kartoni: Levai (Hajduk)

MURA – MEIMUREC 2-3 (0-2) HLAPIINA. Igralište: NK Mura. Suci: Davor Šupljika, Mladen Puklavec, Josip Novak. Delegat: Stjepan uranec Strijelci: 0-1 Bistrovi (29), 0-2 Kregar (31), 0-3 Treska D. (73), 1-3 Vuruši (80), 2-3 Na (88) MURA: Novak D. (od 46. Tkalec), Lipovi (od 46. Vinko D), Šagi (od 66. Soboan), Jurovi, Novak M., Vuruši, Stojko, Vinko M., urin, Breznik, Na, trener: Dražen Novak MEIMUREC: Marciuš, Kozina, Lonari, Kos, Fuek, Horvat, Ivanuša, Bistrovi (od 81. Ciglari), Treska D., Treska J. (od 84. Primorac), Kregar (od 46. Novak), trener: Siniša Gavez

BRATSTVO – STRAHONINEC 3-6 (0-2) JUROVEC. Igralište: SRC Peri-Mladen Bokši. Suci: Franjo Hergoti, Marinko Hrušoci, Martin Hrušoci. Delegat: Petar Krha Strijelci: 0-1 Višnjari (8), 0-2 Drabi (41), 1-2 Gorianec (49), 2-2 Gorianec (53), 3-2 Koraj (57), 3-3 Marec (63) 11m, 3-4 Hadzi (68), 3-5 Vrbanec (84), 3-6 Vrbanec (87) BRATSTVO: Jelini N., Novak, Kirec, Jambrovi L., Levai (od 46. Peri Marko), Gorianec, Peri Mihael), Jurovi, Trstenjak (od 31. Saka), Baumgartner (od 36. Kutnjak), Koraj, trener: Darko Rob STRAHONINEC:Bertapelle,Višnjari(od88.Bakai),Zlatarek,Štefulj(od85.Horvat),Hadzi, Kolari, Riko, Vrbanec (od 87. Bujan), Marec, Drabi, Krištoi, trener: Ivan Zobec Žuti kartoni: Jambrovi (Bratstvo); Hadzi (Strahoninec)

ZASADBREG – ŠENKOVEC 1-4 (1-2) ZASADBREG. Igralište: NK Zasadbreg. Suci: Darijan Zadravec, Branko Martan, Boško Martan. Delegat: Alojz Kopasi Strijelci: 0-1 Kukovec (13), 1-1 Marec (41), 1-2 Kanski (44), 1-3 Korent (76), 1-4 Fuko (77) ZASADBREG: Lukman, Rodinger Florijan, Novak Milan, Mesari Davor, Novak Dražen, Mesari Dušan (od 61. Sabolec), Rodinger Filip, Šajnovi I (od 47. Koroši), Šimunkovi, Gorianec, Marec (od 63. Šajnovi S.), trener: Dražen Novak ŠENKOVEC: Novak G., Novak M., Kranjec, Vugrinec, Ban, Kanski, Kukovec, Farkaš (od 40. Korent), Leško (od 74. Kranjec), Fuko (od 79. Zemlji), Kolar, trener: Marijan Kolar

II. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

Borba za opstanak do posljednjeg daha Dok pišemo ovaj tekst još uvijek nije bilo poznato tko e ispasti iz lige, za razliku od ovog petka, budui da se posljednje kolo odigralo juer. Inae, ve pet-šest kola dogaaju se „udni“ rezultati, bilo ih je i u ovom kolu, tako da je prvenstvo postalo i smiješno i žalosno. U Palinovcu prvak se od svojih navijaa oprostio sa pobjedom. Kako e od jeseni momad Mladosti igrati u I. Meimurskoj ligi ovo im je bila posljednja domaa utakmica u ovoj uspješnoj sezoni. Gost im je bila vrlo dobra momad Croatije. Domai su ipak do pobjede stigli u 38.minuti zgoditkom Nikole Talana. Kako se korektno igralo najbolje govori podatak o niti jednom opomenutom igrau. Golijada u Donjem Mihaljevcu. Pravu gol-poslasticu navijaima pružili su igrai domae Drave i momadi Hodošana ak 15 postignutih zgoditaka je pravi vaterpolski rezultat. Prvi dio dobili su gosti iz Hodošana 4-3. Na kraju je završilo 8-7 za Dravu. Po etiri su zgoditka postigli kod Drave Josip Hošnjak, a kod Hodošana Zoran Strahija. I sa po dva postignuta zgoditka imamo igraa u svakoj momadi., David Igrec kod domaih, a Krešo Kova kod gostiju. Dejan Narana bio je strijelac sedmog gostujueg zgoditka. Filip Igrec i Goran Orehovec po jednom su tresli mrežu Davora onkaša. Mislimo da niti onkaš ne pamti kad je zadnji puta primio osam “komada”. Kartoni ? Ma ostali su u sudakoj svlaionici. Pobjeda Galeba u ehovcu uz tri iskljuenja. Gosti iz Oporovca iako su pobijedili jako su ljuti na suca utakmice

TABLICA 1.Mladost (Pal.) 2.Hodošan 3.Croaa 4.Galeb 5.Mladost (SM) 6.Vidovan 7.Graniar (N) 8.Kraljevan 38 9.Dinamo (D) 10.Borac PMP (T) 11.SK 12.Dubrava 13.Drava (DM) 14.Draškovec 15.Budunost (P) 16.Bratstvo (SV)

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

22 16 13 14 14 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 4

4 5 10 6 4 3 5 4 6 4 3 5 4 5 2 4

3 8 6 9 11 12 11 12 11 14 15 14 15 15 18 21

92:28 90:58 62:43 59:40 66:58 54:63 48:38 51:51 59:55 48:61 48:50 37:61 59:80 45:72 39:60 32:71

70 53 49 48 46 45 44 43 42 37 36 35 34 32 29 16

Parovi sljedeeg kola: Galeb – Dubrava, Mladost (SM) - Drava (DM), Hodošan – Vidovan, Dinamo (D) - Mladost (Pal.), Croaa - Budunost (P), Borac PMP (T) – Draškovec, Bratstvo (SV) - Graniar (N), Kraljevan 38 - SK ehovec

Škrobara. Vele da je iz “prijateljske” utakmice napravio svojim odlukama “neprijateljsku”. Tomislav Granatir je iz junaka u 22.minuti kada je postigao zgoditak za Galeb u 33.minuti postao tragiar jer je na domaem igrau napravio grubi prekršaj s lea i zaradio iskljuenje. Tu je poela “srdžba” gostiju jer smatraju da start nije bio za crveni karton. Najbolje je planuo trener Damir Pigac kojeg su njegovi igrai jedva zadržali da ne napravi vei incident. Kad se sve smirilo udaljen je sa klupe i klub eka novana kazna. Dvije minute prije odlaska na odmor Galeb preko Igora Erdeljija postiže drugi zgoditak za konanih 2-0. U 68.minuti i domai SK ostaje sa igraem manje jer je zbog druge opomene iskljuen Marko Malek. Uz tri skljuenja, dva su domaa igraa opomenuta, a tri gostujua. Iz Sivice tri boda odlaze u Svetu Mariju. Ve je Mladost prvo poluvrijeme dobila 2-1, a u drugom samo dovršila posao I stigla do pobjede od 5-3. Domaa Dubrava imala je u 70.minuti 3-3, ali nisu uspjeli do kraja utakmice ouvati barem neriješeno. Strijelci za goste u prvom poluvremenu bili su Filip Papak I Nikola Blažini, a za domae je jedan zgoditak postigao Alen Vidovi. Dubrava je na 2-2 poravnala u 51.minuti iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dario Murkovi. Perica Jambroši donosi domainu deset minuta kasnije vodstvo od 3-2. Nakon toga domai su stali, a gosti sa tri zgoditka dolaze do pobjede. Ta tri preostala zgoditka postigli su redom Davor Bogdan, Goran Posavec i po drugi puta na utakmici Nikola Blažini. ak etiri domaa opomenuta igraa, a dva gostujua. Vidovan sve riješio za pola sata igre. Gosti iz Domašinca još se nisu niti snašli na terenu Kalanica, a ve je bilo 4-0 za domae. Tomislav Kvakan dva je puta bio strijelac, a po jednom Mihael Herman i Mario Matulin. Stjepan Krznar uspio

MLADOST – CROATIA 1-0 (1-0) PALINOVEC. Igralište: NK Mladost. Suci: Marijan Dumani, Boris Jakovljev, Lana Vidovi. Delegat: Franjo Fais. Strijelac: 1-0 Talan (38) MLADOST: Marec, Možek Z. (od 62. Kolari), Vlaši, Fileš, Kovai, Gorupi, Možek M., Murkovi (od 72. Valenti), Baksa, Vadlja (od 86. Tkalec), Talan (od 89. Podgorelec), trener: Josip Šegovi CROATIA: Bajkovec, Jeleni, Hunjadi, Križan (od 75. Ivanuši), Kozjak, Bali D, Ruži S., Šafari (od 90. Hanžekovi), Krmar, Ruži M., Bali J., trener: Miljenko Bali

DRAVA – HODOŠAN 8-7 (3-4) D.MIHALJEVEC. Igralište: NK Drava. Suci: Tomislav Herman, Antun Kukovec, Stjepan Novak. Delegat: Stjepan Perko Strijelci: 0-1 Strahija (5), 1-1 Hošnjak (7), 2-1 Hošnjak (9), 2-2 Kova (22), 2-3 Strahija Z. (35), 3-3 Igrec F (40), 3-4 Kova (41), 4-4 Igrec D (46), 5-4 Hošnjak (49), 6-4 Orehovec (52), 7-4 Hošnjak (64), 8-4 Orehovec (65), 8-5 Strahija Z (73), 8-6 Narana (74), 8-7 Strahija Z. (80) DRAVA: Bartoli I., Kos, Miser (od 46. Lipi), Mihoci, Vuk, Igrec Z., Herc, Orehovec, Hošnjak (od 66. Bartoli B), Igrec F., Igrec D., trener: Tomislav Lipi HODOŠAN: onkaš, Krampa, Bergovec, Sinkovi, Vadlja, Narana, Kranjec, Blagus, Jakši, Kova, Strahija Z., trener: Goran Strahija

II. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD

FAIR PLAY Iskljueni: Marko Malek (SK), Tomislav Granar, Damir Pigac trener (Galeb) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Nikola Brumen (Borac PMP), Igor Erdelji (Galeb), Nikola Turk (Draškovec)

STATISTIKA 42 zgoditka posgnuta ili 5,2 po utakmici; 3 iskljuenja ; 21 opomenu igra; 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

je u 30.minuti smanjiti na 4-1, a poetkom drugog dijela u 49.minuti konanih 4-2 djelo je igraa Dinama i njihovog najboljeg strijelca Santina Debelca. Jedan domai opomenuti igra zbog preoštrog starta u drugom poluvremenu. Alen Pancer junak utakmice u Novakovcu. Nakon što su gosti iz Donjeg Kraljevca zgoditkom Luke Lipia u 30.minuti poveli sa 1-0 na domaim vratima Pancer je radio “uda”. Kad se zbroji što je sve Kraljevan 38 propustio realizirati kazna je morala doi i to autogolom kapetana Silvestra Cveka u 47.minuti. Radost domainu donio je u 90.minuti Antonio Drvoderi svojim zgoditkom za pobjedu od 2-1. Jedan domai, a tri gostujua opomenuta igraa. Derbi za ostanak u Podbrestu pripao gostima. Nikola Brumen bio je taj koji je svojim zgoditkom u 28.minuti Borcu PMP donio ne stresno posljednje kolo. U mirnoj utakmici sa samo dvojicom i to gostujuih opomenutih igraa pobjeda je sasvim zasluženo pripala gostima. Petica Draškovca otpisanom Bratstvu. Kako su gosti ve u III. Meimurskoj ligi u Draškovec su stigli sa ne baš previše motiva za igrati. Domai su to najbolje iskoristili i postigli pet zgoditaka. etiri su zgoditka postigli ve u prvom poluvremenu od toga drugi u 22.minuti iz kaznenog udarca. Prva dva domaa zgoditka postigao je Filip Pišpek, a treeg i etvrtog Tomislav Debelec i Hrvoje Kavran. U 53.minuti zgoditkom Petra Lonaria Draškovec ima vodstvo od 5-0. Bratstvo je ipak u 72.minuti preko Miroslava Horvata ublažilo gostujui poraz na 5-1. Dva domaa, a jedan gostujui opomenuti igra.

LISTA STRIJELACA

U uzbudljivoj borbi za opstanak Zasadbreg na kraju ispao U Svetom Jurju na Bregu bez zgoditaka. Domaa Venera PMP kako se bliži kraj prvenstva tako igra sve bolje. U vrstoj i žustroj igri gosti iz Murskog Središa stvorili su puno više prigoda od domaina, ali domai vratar Marko Srnec svojim je obranama održavao «nulu». U 55.minuti Rudar je ošteen za kazneni udarac od strane suca utakmice Željka Kovaia. U domaem kaznenom prostoru je napada Rudara nespretno sapleten i to je po delegatu Križariu isti ko suza kazneni udarac. Kako je Rudar ve zaboravio kad je proslavio naslov prvaka nije bilo nikakve velike galame na suca, a niti jednog kartoniranog igraa na utakmici. Meimurcu pobjeda u Hlapiini. Da Mura nije u posljednjih deset minuta utakmice postigla dva zgoditka bio bi to težak domai poraz. Meimurec je u prvom dijelu zgodicima Miljenka Bistrovia i Bojana Kregara stigao dvodstva od 2-0. Za gostujue vodstvo od 3-0 pobrinuo se Darijan Treska u 73.minuti. Mura svoj prvi zgoditak postiže preko trenutno najboljeg strijelca lige Borisa Vurušia u 80.minuti. Drugi domai zgoditak za poraz od 3-2 dvije minute prije kraja utakmice postiže Dejan Na. Bez opomenutih igraa odigrana je utakmica. Trnovec iznenadio visokom pobjedom u Gornjem Mihaljevcu. Kad se ve ekao odlazak na odmor u 45.minuti Jedinstvo zgoditkom Damira Mikulana dolazi do vodstva od 1-0. U drugom dijelu zabijao je samo Trnovec, odnosno Casimir Rodrigue koji je postigao hatrik. Istina od toga dva iz kaznenog udarca. Prvi kazneni udarac bio je u 47.minuti, a drugi pet minuta kasnije. Kod drugog kaznenog udarca domai vratar Damir Angel se ozlijedio pa je morao napustiti igru, a kako domai nisu imali niti jednog priuvnog igraa igru su do kraja utakmice nastavili sa desetoricom. Mirnou završetka utakmice u 72.minuti treim svojim zgoditkom Casimir Rodrigue ini gostima. Denis Florijani je samo u 82.minuti potvrdio da Trnovec kui vozi tri boda. Jedinstvo uvjerljivo kod kue. Gosti iz Peklenice su ve u 2.minuti zgoditkom Krunoslava Erdeljija poveli sa 1-0, a to kao da je razljutilo domae pa su ofanzivnije krenuli u nastavak utakmice. Do poravnanja rezultata stigli su u 14.minuti zgoditkom Slavka orevia. Jedinstvo u samo etiri minute od 25. do 29. postiže dva zgoditka I ima vodstvo od 3-1. Strijelci su bili dva Mišela, Škvorc i Popovi. Poetkom drugog dijela u 50.minuti drugim zgoditkom na utakmici Slavka orevia Jedinstvo dolazi do pobjede od 4-1. Opomenuti igrai? Ne, nije ih bilo.

LISTA STRIJELACA 36 zgoditaka – Zoran Strahija (Hodošan); 26 zgoditaka – Sanno Debelec (Dinamo D); 22 zgoditaka – Tomica Mlinarec (Mladost Pal.); 18 zgoditaka – Nikola Talan (Mladost Pal.); 17 zgoditaka – Simon Jakši (Hodošan), Bruno Dodlek (Budunost P); 15 zgoditaka – Dejan Lonari (SK), Marko Mihaljac, Miroslav Pigac (Galeb), Stjepan Krznar (Dinamo D), Luka Lipi (Kraljevan 38); 14 zgoditaka – Dario Vadlja (Mladost Pal.), Filip Papak (Mladost SM), Josip Hošnjak (Drava DM); 13 zgoditaka – Antonio Drvoderi (Graniar N), Goran Orehovec (Drava DM); 12 zgoditaka – Marko Ruži (Croaa), Nikola Štrok (Mladost SM), Miroslav Horvat (Bratstvo SV); 11 zgoditaka – Josip Ribi (Borac PMP), Filip Pišpek (Draškovec), Krešo Kova (Hodošan); 10 zgoditaka – Antun Ružman (Mladost Pal.), Zdravko Bašnec (Hodošan), Luka Repalust (Draškovec), Josip Bali (Croaa), Aleksandar Kramar (SK), Igor Erdelji (Galeb)

Dravi važni bodovi iz Štrukovca. Hajduk je poveo u 23.minuti zgoditkom Denisa Levaia. Minutu kasnije ve je zgoditkom Dejana Plaftaka 1-1. Hrvoje Treska u 26.minuti Dravu dovodi po prvi puta u vodstvo. Domai imaju kazneni udarac u 28.minuti kojeg za 2-2 realizira po drugi puta strijelac Denis Levai. Kapetan gostiju iz Kuršanca u 34.minuti ponovno Dravu dovodi u prednost. Igrala se 66.minuta, a Denis Levai poravnava na 3-3 i sebi priskrbljuje hatrik. Minutu kasnije drugi zgoditak Dejana Plaftaka za vodstvo Drave. Bojan Carevi u 70.minuti postavlja konanih 5-3 za Dravu. Samo jedan opomenuti igra i to trostruki strijelac Levai jer je ve kod prvog postignutog zgoditka skinuo dres od radosti. Što bi tek radio da nije imao opomenu kod treeg ? Domaim porazom Zasadbreg ispao. Pad nakon prošlogodišnjeg ispadanja iz I. Meimurske lige se nastavlja. Sreom po njih niže lige od III Meimurske lige nema. Šenkovec ih je glatko dobio. Poveli su gosti u 13.minuti, sretna minuta za goste, a nesretna za domae, zgoditkom Darija Kukovca. Diego Marec uspio je poravnati na 1-1 u 41.minuti. Minutu prije kraja prvog dijela Robert Kanski Šenkovcu donosi prednost od 2-1. Još dva gostujua zgoditka u samo dvije minute 76. i 77. Dejana Korenta i Saše Fuko za pobjedu od 4-1. Kartoniranih igraa nije bilo. Petica Slobode Mladosti uz promašeni kazneni udarac. Domai su poveli u 26.minuti zgoditkom Saše Sovara. Na

TABLICA 1.Rudar 2.Meimurec 3.Jedinstvo (GM) 4.Jedinstvo (NSD) 5.Venera PMP 6.Hajduk (Š) 7.Mura 8.Šenkovec 9.Mladost (S) 10.Bratstvo (J) 11.Plavi (Pek.) 12.Strahoninec 13.Sloboda (M) 14.Trnovec 15.Drava (K) 16.Zasadbreg

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

25 16 14 13 12 13 13 12 11 11 10 9 10 10 10 8

2 5 5 6 8 5 3 4 5 3 5 7 4 4 2 2

2 8 10 10 9 11 13 13 13 15 14 13 15 15 17 19

104:22 72:44 50:49 78:50 47:36 53:47 70:63 48:57 38:60 49:78 52:51 47:53 56:63 47:68 41:71 38:78

77 53 47 45 44 44 42 40 38 36 35 34 34 34 32 26

Parovi sljedeeg kola: Rudar - Jedinstvo (GM), Trnovec - Sloboda (M), Mladost (S) - Hajduk (Š), Drava (K) – Zasadbreg, Šenkovec - Bratstvo (J), Strahoninec - Jedinstvo (NSD), Plavi (Pek.) – Mura, Meimurec - Venera PMP

40 zgoditaka – Boris Vuruši (Mura); 38 zgoditaka – Dario Šol (Rudar); 25 zgoditaka – Bojan Kregar (Meimurec); 24 zgoditaka – Darijan Treska (Meimurec); 18 zgoditaka – Alen Kovai (Rudar); 17 zgoditaka – Slavko orevi (Jedinstvo NSD); 15 zgoditaka – Goran Vuruši (Jedinstvo NSD); 14 zgoditaka – Tomica Nerer (Plavi Pek.), Robert Štefulj (Strahoninec), Karlo Gorianec (Hajduk Š), Miljenko Bistrovi (Meimurec); 13 zgoditaka – Goran Kolar (Šenkovec), Luka Jurovi (Bratstvo J), Krunoslav Tuksar (Mladost S), Saša Sovar (Sloboda M); 12 zgoditaka – Marko Šol (Rudar), Mišel Popovi (Jedinstvo NSD); 11 zgoditaka – Samuel Novak (Jedinstvo NSD); 10 zgoditaka – Robert Vabec (Venera PMP), Roman Trnjak (Jedinstvo GM)

FAIR PLAY Iskljuenja nije bilo Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Luka Jambrovi (Bratstvo J), Denis Levai (Hajduk Š)

STATISTIKA 43 zgoditaka posgnuto ili 5,3 po utakmici; iskljuenja nije bilo; 4 opomenuta igraa; 5 kaznenih udaraca dosueno, a 4 realizirana

JEDINSTVO – TRNOVEC 1-4 (1-0) G.MIHALJEVEC. Igralište: Pod Borom. Suci: Matija Horvat, Mihael Vukovi, Dario Veli. Delegat: Ivan Kova Strijelci: 1-0 Mikulan (45), 1-1 Rodrique (47) 11m, 1-2 Rodrique (52) 11m, 1-3 Rodrique (72), 1-4 Florijani (82) JEDINSTVO: Angel, Mohari, Plantak, Fujs, Mikulan, Novak D., Novak M., Ladi, Trtinjak (od 46. Vuk), Golub, Krumpi, trener: Roman Trtinjak TRNOVEC: Košak, eh, Borko, Horvat, Pokos, Zobec, Kiri R, Flac, Rodrique, Florijani, Slokan (od 32. Fras), trener: Kristijan Kiri

SLOBODA – MLADOST (S) 5-1 (3-0) MIHOVLJAN. Igralište: Ciglana. Suci: Bojan Juras, Ivica Horvat, Miran Culjak. Delegat: Vlado Soka Strijelci: 1-0 Sovar (26), 2-0 Belše (34), 3-0 Gorianec (36), 4-0 Sovar (48), 5-0 Tisaj (61), 5-1 Živko (87) SLOBODA: Horvat, Gorianec (od 80. Cerovec), Belše (od 80. Novak), Požgaj (od 81. Rešetar), Medved, Železnjak (od 78. Hajdinjak), Žganec, Tisaj, Sovar, Posavec (od 63. Bubek), Lukman, trener: Mladen Kuek MLADOST: Rajf, Vinko (od 46. Novosel), Koila, Stojko, Živko, Hren, Korba, Levai, Tuksar, Murkovi, Hošpel, trener: Marijan Mohari Žuti karton: Železnjak (Sloboda)

2-0 povisuje Patrik Belše u 34.minuti. Dvije minute kasnije ve je 3-0, a strijelac Bruno Gorianec. U 47.minuti Sloboda promašuje kazneni udarac, ali iz iste akcije Saša Sovar uspijeva postii svoj drugi zgoditak, a domai etvrti. Ivan Tisaj pobrinuo se za vodstvo od 5-0. Mladost je uspjela tri minute prije kraja utakmice postii poasni zgoditak i tako ublažiti poraz na 5-1. Pošlo je to za nogom Nikoli Živko. Strahoninec slavio u Jurovcu. Ve je u prvom poluvremenu bilo 2-0. Ta dva zgoditka postigli su Darko Zlatarek i Neven Drabi. Poetkom drugog dijela sa dva zgoditka Davida Gorianca Bratstvo je poravnalo na 2-2. Bernard Koraj u 57.minuti donosi i vodstvo domainu od 3-2. Gosti su na 3-3 poravnali iz kaznenog udarca u 63.minuti kojeg je realizirao Denis Marec. Goran Hadži u 68.minuti ponovno Strahoninec dovodi u vodstvo koje više do kraja utakmice nisu ispuštali. Sa dva zgoditka Boris Vrbanec postavlja konanih 6-3 za Strahoninec. Po jedan opomenuti igra u svakoj momadi.
8. lipnja 2012.

21. kolo III. ŽNL MNS - istok NAPREDAK – MLADOST 6:4 (3:2) G.KRALJEVEC. Igralište: Gmajna. Suci: Željko Turk, Dominik Mihoci, Nikola Križari Delegat: Drago Koruni Strijelci: 0:1 Hajdarovi (3), 1:1 Trstenjak (14), 2:1 Vidra (19), 2:2 Kanižaj M. (35), 3:2 Maari (33), 4:2 Vidra (58), 5:2 Mui (60), 5:3 Hajdarovi (63)11m, 5:4 Kanižaj M. (68), 6:4 Dragovi (80) NAPREDAK: Žagar, Leich, Hutinec, Bobianec, Mui (od 80. Govedi), Maari, Vidra (od 82. Hutnec), Dragovi, Sršan, Cilar, Trstenjak Trener: Siniša Mikolaj MLADOST: Ciceli J., Novak (od 62. Žerjav), Sabolek, Furdi, Žerjav, Ciceli A., Kanižaj, Ciceli A., Kanižaj S., Hajdarovi (od 68. Kos), Bokaj Trener: Ciceli Renato Žuti kartoni: Sršan, Trstenjak (Napredak), Kanižaj, Hajdarovi (Mladost)

BORAC – OMLADINAC (DS) 2:6 (1:3) D. HRAŠAN. Igralište: Gaj. Suci: Damir Mesari, Robert Kolari, Bojan Toplek. Delegat: Matija Poredoš Strijelci: 1:0 Pata ta (6)11m, 1:1 Lackovi (12)11m, 1:2 Lackovi (27)11m, 1:3 Pata ta (45), 1:4 Palfi (58), 2:4 Pata ta (62), 2:5 Lackovi (64), 2:6 Palfi (73) BORAC: Taradi (od 46. Saka), Jurec, Karabojev (od 52. Ivkovi), Kolari, Košak, Pozderec I., Branilovi (od 81. Novak), Jesenovi (od 46. Vargek), Pata ta, Pozderec M. (od 76. Dodlek), Jankovi Trener: Mario Mesari OMLADINAC: Saka R., Saka S., Korpar, Toplek (od 68. Piknja), Rošani (od 62. Valenti), Palfi, Pata ta (od 78. Srpak), Lackovi, Taradi, Tizaj, Ruži (od 48. Škvorc) Trener. Darko Sabol Žuti kartoni: Karabojev, Vargek (Borac), Toplek, Rošani, Piknja (Omladinac)

RADNIKI – EKO 1:3 (0:1) GARDINOVEC. Igralište: NK Radniki. Suci: Zdravko Toplišnjak, Dražen Sukanec, Dario Magdaleni. Delegat: Antun Mesari Strijelci: 0:1 Mlinari (5), 0:2 Bermanec (55), 1:2 Habuš (71), 1:3 Rudniki (77) RADNIKI: Horvat M., Jalšovec (od 46. Fažon N.), Kolari, Horvat E., Horvat S., Potonjak (od 70. Blaži), eh, Baksa (od 30. Novak), Fažon I. (od 46. Horvat D.) Mavrin, Habuš Trener: Josip Oreški EKO: Pani, Balog, Maek, Novak Danijel, Vutek S., Horvat, Mlinari, Bermanec, Rudniki, Novak Damijan (od 80. Novak Z.), Mihaljkovi Trener. Zlatko Novak Žuti kartoni: Mavrin, Horvat S. (Radniki) Bermanec, Novak Damijan (Eko) Crveni karton: Horvat E. (Radniki)

ROMSKA VATRA – TRNJE 0:8 (0:3) SV.JURAJ U TRNJU. Igralište: Trnje. Sudac Dominik Filipaši Delegat: Davor Dervenkar Strijelci: 0:1 avlek (4), 0:2 Begovi (23), 0:3 Begovi (32), 0:4 Vadlja (47), 0:5 Sušec (52), 0:6 Kolari (58), 0:7 Fai (69), 0:8 Sušec (86) R.VATRA: Balog M., Oršuš ., Oršoš E., Oršoš D. (od 57. Oršuš M.), Oršoš I., Oršoš S. (od 46. Oršoš B.),. Balog K., Oršoš I. (od 7. Oršoš M.), Ignac, Kalanjoš, Oršuš M. TRNJE: Vuk, Fai, Višnji, Kramar, Kolari, Mihoek, Borovi, avlek, Vadlja, Begovi, Sušec, trener Bruno Glavak Žuti karton: Oršoš E. (R. Vatra)

OTOK – BUDUNOST (M) 4:3 (3:1) OTOK. Igralište: NK Otok. Suci: Erik Žerdin, Matej Mesari, Filip Hrušoci. Delegat Marijan Sabol Strijelci: 1:0 Kalšan Z. (8), 2:0 Koiš D. (10), 3:0 Gorupi (21), 3:1 Novak (25), 4:1 Gorupi (38), 4:2 Sklepi F. (47), 4:3 Zadravec (81) OTOK: Kolarek, Novak Z., Lepen, Malek (od 80. Vargek), Novak J., Grabant, Gorupi, Kalšan Z. (od 82. Jurec), Kalšan P., Šimec, Koiš D., Trener Ivan Bermanec BUDUNOST: Lonari, Sklepi V. (od 80. Varga), Novak I., Berdin, Zadravec, Škvorc, Babi (od 46. Cerovec), Juriši, Sklepi F., Drk D. Sermek Trener. Stanislav Tot Žuti kartoni: Kolarek, Kalšan P. (Otok) Crveni kartoni: Sklepi F. (Budunost) Kalšan Z. (Otok)

III. MEIMURSKA LIGA – ISTOK

LISTA STRIJELACA

Napredak proslavio naslov prvaka kolo prije kraja I u ovoj ligi konano je poznat prvak. Tako posljednje kolo koje je odigrano juer nije odluivalo o niemu. Napredak je prije posljednjeg kola domaom pobjedom osigurao naslov prvaka. Gosti iz Dekanovca odmah na poetku utakmice u 3.minuti zgoditkom Željka Hajdarovia dolaze do vodstva od 1-0. Darko Trstenjak brzo u 14.minuti poravnava na 1-1. Pet minuta kasnije Napredak dolazi u vodstvo zgoditkom Emila Vidre. Mihael Kanižaj ponovno Mladost vraa u egal u 33.minuti. Domai ipak na odmor odlaze sa prednošu od 3-2 zgoditkom dvije minute kasnije zgoditkom Mihaela Maaria. Golijada i otvorena igra nastavila se i u drugom dijelu. Emil Vidra svojim drugim zgoditkom na utakmici u 58.minuti «podebljava» domae vodstvo na 4-2. Peti domai zgoditak dvije minute kasnije djelo je Davora Muia. Gosti imaju kazneni udarac u 63.minuti i isti realizira Željko Hajdarovi kojem je to ujedno drugi zgoditak na utakmici. Drugi zgoditak na utakmici takoer za goste u 68.minuti postiže Mihael Kanižaj za ve sada «kritinih» 5-4. No, kako je ulog domainu bio naslov u 80.minuti je sve dvojbe razriješio Rajko Dragovi za konanih 6-4. Nakon posljednjeg zvižduka suca utakmice Turka domaini slave. estitamo ! Po dvojica su igraa u svakoj momadi bila opomenuta. Eko pobijedio u Gardinovcu. Nakon prvog dijela bilo je tijesnih 1-0 za goste iz Svetog Križa ranim zgoditkom u 5.minuti Gorana Mlinaria. Poetkom drugog dijela u 55.minuti na 2-0 goste u prednost dovodi Karlo Bermanec. Ivan Habuš je uspio u 71.minuti smanjiti na 2-1, a u 77.minuti konanih 3-1 za Eko postavlja Dino Rudniki. Nakon toga u 78.minuti domai ostaju bez Elvisa Horvat koji je gostujueg igraa udario u lice. Sve je «zakuhao» Damjan Novak nešto žešim startom na domaeg igraa kada je zaradio opomenu. I gostujui predstavnik Vlado Gorianec se ukljuio u «dijeljenje

STATISTIKA 37 zgoditaka posgnuto ili 7,4 po utakmici; 3 iskljuena igraa; 16 opomenuh igraa; 4 kaznena udarca dosuena i is realizirani

pravde». Pitanje je samo kako je ostao ne kažnjen od strane suca Toplišnjaka i delegata Mesaria. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. U Donjem Hrašanu pobjeda gostiju i tri dosuena kaznena udarca. Tako je i utakmica krenula, kaznenim udarcima. Prvi u 6.minuti za domae kojeg realizira Nikola Pata ta. Potom slijede dva gostujua. Oba je u 12. i 27.minuti realizirao Edi Lackovi. Smiljan Pata ta je u 45.minuti vodstvo Omladinca povisio na 3-1. U 58.minuti gosti vode ve 4-1, a strijelac je bio Dominik Palfi. Domai Borac dolazi do daha u 62.minuti kada svojim drugim zgoditkom smanjuje gostujue vodstvo na 4-2. Do kraja još dva zgoditka u domaoj mreži za pobjedu od 6-2. Strijelci tih zadnjih dvaju zgoditaka bili su po trei puta Edi Lackovi i drugi puta Dominik Palfi. Dva domaa, a tri gostujua opomenuta igraa. Otok bolji od Budunosti. Domai su za 20 minuta igre zgodicima Zorana Kalšana, Dejana Koiša i Mateja Gorupia poveli sa 3-0. Ivan Novak je u 25.minuti smanjio na 3-1. Do poluvremena drugim zgoditkom Mateja Gorupia Otok vodi 4-1. Prije zgoditka u 35.minuti sudac utakmice Žerdin ne iskljuuje domaeg vratara Kolareka zbog namjernog igranja lopte rukom izvan kaznenog prostora. U drugom dijelu puno nervoze. Odmah na poetku u 47.minuti Budunost smanjuje na 4-2 zgoditkom Filipa Sklepia. Od 67.minute gosti igraju bez iskljuenog Filipa Sklepia koji je domaeg igraa otvorenom šakom udario po glavi. U 69.minuti i domai imaju iskljuenog igraa Zorana Kalšana zbog grubog odguravanja obim rukama gostujueg igraa. U toj situaciji «stradao» je i delegat Sabol kojeg je jedan gostujui gledatelj kantom sa vodom zalio po glavi. Kad je natezanje prošlo igra je nastavljena. Danijel Zadravec je u 81.minuti samo ublažio poraz Budunosti na 4-3. Uz po jednog iskljuenog igraa domai su imali dvojicu opomenutih igraa. Trnje pucaki raspoloženo protiv Romske vatre. Deki iz Piškorovca prvo poluvrijeme su se dobro držali i zaostajali samo tri zgoditka. No, u drugom dijelu Trnje postiže još pet zgoditaka i dolazi do pobjede od

33 zgoditaka – Ivan Fuko (Jadran) 30 zgoditaka – Bojan Mihaljkovi (Eko) 29 zgoditaka – Davor Mui (Napredak) 26 zgoditaka – Aldin Begovi (Trnje), Dino Rudniki (Eko) 25 zgoditaka – Željko Hajdarovi (Mladost D) 24 zgoditaka – Emil Vidra (Napredak) 17 zgoditaka – Mihael Maari (Napredak) 14 zgoditaka – Petar Ruži (Omladinac DS), Dragun Drk (Budunost M), Damjan Novak (Eko) 13 zgoditaka – Maja Pavlekovi (Jadran), Filip Sklepi (Budunost M), Matej Gorupi (Otok), Ivan Habuš (Radniki), Nikola Pata a (Borac DH) 12 zgoditaka – Stevica Bobianec (Napredak), Ivan Fažon (Radniki), Zoran Kalšan (Otok), Smiljan Pata a (Omladinac DS) 11 zgoditaka – Jadranko Lastavec (Napredak), Matija Kolari (Radniki) 10 zgoditaka – Marko Balog (Romska vatra), Vladimir Pintari (Mladost D), Dario Sušec (Trnje)

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Elvis Horvat (Radniki), Filip Sklepi (Budunost M), Zoran Kalšan (Otok) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Mario Kolarek (Otok), Stjepan Horvat (Radniki), Vladimir Vargek (Borac DH), Mladen Rošani (Omladinac DS), Darko Trstenjak (Napredak), Mihael Kanižaj, Željko Hajdarovi (Mladost D)

TABLICA 1.Napredak 2.Eko 3.Jadran 4.Omladinac DS 5.Budunost (M) 6.Otok 7.Trnje 8.Mladost (D) 9.Borac (DH) 10.Radniki (G) 11.Romska vatra 12.Roma

PLAVI 1975 – POBJEDA (GH) 4:3 (2:1)

SLOGA – DINAMO (Ž) 3:2 (1:1) ŠTRIGOVA. Igralište: NK Sloga. Suci: Stjepan Fic, Denis Fic, Ivan Kolari Delegat: Antun Horvat Strijelci: 0:1 Vukoja (10), 1:1 Smolkovi (38), 2:1 Jambrovi (56), 3:1 Jambrovi (80), 3:2 Bistrovi (84) SLOGA: Rojko, Kovai T. (od 87. Raus), Žižek K. (od 58. Stamniar), Kovai R., Novak, Nemec, Senar, Smolkovi, Gorianec, Jambrovi, Bogdan. Trener: Smiljan Jambrovi DINAMO: Novak S., Bistrovi, Hunjadi, Vukoja, Radek, Thes, Brdar, Mošmondor, Dobrani (od 68. Zanjko), Rudniki, Sanjkovi. Trener: Tomislav Šari

KRIŠTANOVEC – D.KONCOVAK 2:2 (0:2) KRIŠTANOVEC. Igralište: Trate. Suci: Željko Novak, Morano Vlah, Matija Filipi, Delegat. Miroslav Glavina Strijelci: 0:1 Hozjan (22), 0:2 Pleh (25)11m, 1:2 Bedi (48), 2:2 Baka (55) KRIŠTANOVEC: Horvat, Bedi (od 70. Kovai N.), Januši (od 76. Kovai M.), Novak, Hrušoci, Kovai D., Sabol D., Fric, Baka (od 88. Sabol I.), Radikovi, Ša ari Trener: Zdravko Horvat D.KONCOVAK: Saka, Cvetkovi (od 46. Gro ), Sklepi M., Flac D., Hozjan, Gorianec (od 54. Flac M.), Pintari, Horvat P., Horvat M. (od 89. Vrhar), Sklepi K., Pleh Trener: Ivan Sklepi Žuti kartoni: Sabol (Krištanovec)

HAJDUK – M.MIHALJEVEC 1:2 (0:1) BREZJE. Igralište: Hrastje. Suci: Jasmin Lozi, Kristinko Jaluši, Dražen Šajnovi. Delegat: Dragutin Hozjak Strijelci: 0:1 Srnec (29), 0:2 Posavec (60), 1:2 Posedi (70) HAJDUK: Horvat, Domini, Trupkovi Marko (od 66. Buhanec I.), Pintari R., Perko, Pintari L. (od 83. Buhanec M.), Senar, Gregorini, Žnjidari (od 76. Šimunkovi), Toplek (od 68. Posedi), Halabarec, Trener: Vladimir Pavlekovi M.MIHALJEVEC: Magdaleni, Bestijani N. (od 87. anadi), Trupkovi, Srnec, Mesari P. (od 60. Bestijani D.), Šimunkovi, Kovai (od 76. Varga), Makšadi, Mesari M., Posavec, Trener: Bruno Mesari Žuti kartoni: Gregorini (Hajduk), Trupkovi, Mesari M., Srnec (MM)

ZEBANEC – TORPEDO 2:6 (2:2) ZEBANEC. Igralište Maro . Suci: Jadran Kukovec, Dino Veli, Mario Sukanec Delegat: Željko Podgorelec Strijelci:0:1TuksarN.(5),0:2TuksarD.(10)11m,1:2Maari(40),2:2Ša ari(44)11m, 2:3 Tuksar D. (50), 2:4 Tuksar D. (55)11m, 2:5 Šolti (66), 2:6 Jambroši D. (78) ZEBANEC:Pokriva,Turk,Horvat,Žerjav(od75.Kovai),Puri,Kojter,Ša ari,Mlinari (od 88. Kovai I.), urin, Žuni, Maari (od 60. Horvat), Trener: Horvat Neven TORPEDO: Herceg, David, Tuksar N., Tuksar Dragan, Drk, Šolti N., Stojko (od 59. Šolti S.), eki, Jambroši D., Jambroši E. (od 68. Fric), Tuksar Damir Trener: Robert Glavina Žuti kartoni: Maari H., Horvat (Zebanec), Drk, Šolti N., Herceg, eki, Jambroši E., Fric (Torpedo) Crveni karton: Pokriva (Zebanec)

STATISTIKA 34 zgoditaka postignuto ili 5,6 po utakmici 1 iskljueni igra 16 opomenutih igraa

1 2 2 4 4 0 3 2 2 1 1 0

2 3 3 7 7 10 9 10 11 14 19 20

122:28 102:21 75:29 75:33 52:31 54:62 57:52 64:43 42:55 55:53 25:155 16:177

55 50 50 34 34 33 30 29 26 19 4 3

8-0. Po dva su puta strijelci za Trnje bili Aldin Begovi i Dario Sušec, a po jednom Ivan Kolari, Siniša avlek, Dario Vadlja i Miroslav Faji. Romska vatra je imala i jednog i jedinog opomenutog igraa na utakmici i to zbog prigovora na jednu odluku suca Filipašia.

LISTA STRIJELACA

Mali Mihaljevec uvjerljiv i na kraju prvenstva Mali Mihaljevec naslov prvaka potvrdio pobjedom u Brezju. U prvom dijelu dosta ravnopravna igra. Jedini zgoditak u 29.minuti postigao je Darko Srnec i to za goste iz Malog Mihaljevca. Niti jedan opomenuti igra u prvom dijelu. E, u drugom dijelu su bila ak etvorica igraa opomenuta. Jedan domai, a tri gostujua. Gosti dolaze u 60.minuti zgoditkom Milana Posavca do vodstva od 2-0. Hajduk je ipak u 70.minuti uspio postii zgoditak preko Tomice Posedija koji je samo dvije minute ranije ušao u igru kao joker sa klupe i tako ublažiti domai poraz na 2-1. Torpedu bodovi iz Zebanca. Prvi dio završio je 2-2, ali u drugom poluvremenu gosti iz Križovca dolaze do na kraju visoke pobjede. Dosuena su na utakmici tri kaznena udarca i svi su realizirani. Za deset poetnih minuta ve je bilo 2-0 za goste. Strijelci su bili prvo Nikola Tuksar, a nakon toga iz kaznenog udarca Dragan Tuksar. U posljednje etiri minute prvog poluvremena domai uspijevaju poravnati na 2-2. Kod njih pak su strijelci bili Hrvoje Maari i iz kaznenog udarca Tomislav Ša ari. Što se zgoditaka tie od strane domaih to je bilo sve. Nakon toga slijede dva zgoditka Dragana Tuksara za njegov hatrik. Jedan je postigao iz igre, a potom drugi iz drugog gostujueg kaznenog udarca. U 60.minuti Zebanec ostaje bez vratara Mihajela Pokrivaa koji je iskljuen zbog druge opomene. Stjepan Šolti u 66.minuti postiže peti gostujui zgoditak, a Dario Jambroši u 78.minuti postavlja konanih 6-2 za Torpedo. Pune ruke posla imao je sudac utakmice Jadran Kukovec. Uz iskljuenje opomenuo je ak osmoricu igraa. Dva domaa, a šest gostujuih. Podjela bodova u Krištanovcu. Nakon gostujueg vodstva od 2-0 u drugom poluvremenu domai uspi-

18 16 16 10 10 11 9 9 8 6 1 1

Parovi sljedeeg kola: Trnje - Radniki (G), Eko - Napredak , Mladost (D) - Borac (DH), Omladinac DS – Otok, Budunost (M) – Roma, Jadran - Romska vatra

24. kolo III. ŽNL MNS - zapad III. MEIMURSKA LIGA – ZAPAD PREKOPA. Igralište: Prekopa. Suci: Vjeran Tuksar, Elvir Bašek, Marko Smrti. Delegat: Božidar Jurai Strijelci: 0:1 Kocijan M. (21), 1:1 Ciglari (32), 2:1 Ciglari (37), 3:1 Vinkovi (57), 3:2 Kocijan T. (59), 3:3 Bistrovi (64), 4:3 Ciglari (67) PLAVI: Janeš, Škvorc N., Korošec, Francki, Vinkovi (od 89. Oleti), Levai, Škvorc D., Kova (od 75. Grefil), Bistrovi, Novak, Ciglari Trener: Jerko Petran POBJEDA: Tkalec Denis, Horvat (od 81. Brezovec), Senar, Hanžekovi, Vizinger, Tkalec Dino, Gavez (od 52. Kocijan T.), Ladi, Golub, Kovai, Kocijan M. Trener: Dejan Borko Žuti kartoni: Škvorc, Ciglari (Plavi), Kovai (Pobjeda)

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

jevaju na kraju poravnati na 2-2. Prvi gostujui zgoditak u 22.minuti postiže Kristijan Hozjan. Tri minute kasnije Donji Koncovak ima kazneni udarac kojeg za vodstvo od 2-0 realizira Marko Pleh. Za poetnih deset minuta drugog poluvremena domai zgodicima Filipa Bedija i Manuela Bakaa dolaze do poravnanja na 2-2. Samo jedan opomenuti igra i to domai. Sedmica Omladinca Paragu. Zanimljivo da su na utakmici dosuena dva kaznena udarca za svaku momad po jedan i oba su vratari obranili. Prvo je u 41.minuti Parag imao kazneni udarac kojeg je izveo Alen Oršuš, a vratar Omladinca Nikola Murk obranio. Nakon toga u 84.minuti domai imaju kazneni udarac kojeg izvodi Matija Zorkovi, a vratar Paraga Danijel Horvat brani. Kod Omladinca se istaknuo etverostruki strijelac Vlado Dodlek, prestala tri zgoditka postigli su Dejan Podvezanec, Nino Mlinari i Filip Levai. Igralo se bez opomenutih igraa. Sloga upisala domau pobjedu protiv Dinama. Gosti iz Žiškovca su poveli u 10.minuti zgoditkom Anelka Vukoje. Do kraja prvog dijela domai su zgoditkom Roberta Smolkovia poravnali na 1-1. U drugom dijelu domai igra-trener Smiljan Jambrovi sa dva zgoditka u 56. i 80.minuti dovodi domae u vodstvo od 3-1. Šest minuta prije kraja utakmice Dinamo uspijeva ublažiti poraz na 3-2 zgoditkom Mladena Bistrovia. Plavi 1975 bolji od Pobjede. Pobjeda je prva u 21. minuti zgoditkom Mihaela Kocijana povela sa 1-0. Kristijan Ciglari sa dva zgoditka dovodi domae u vodstvo do poluvremena od 2-1. Damir Vinkovi u

OMLADINAC – PARAG 7:0 (4:0) MAKOVEC. Igralište: NK Omladinac. Sudac: Radovan Posedi. Delegat: Nikola Toplek Strijelci: 1:0 Dodlek V. (1), 2:0 Dodlek V. (17), 3:0 Podvezanec (37), 4:0 Dodlek V. (43), 5:0 Dodlek V. (48), 6:0 Levai (71), 7:0 Šajnovi (81) OMLADINAC: Murk, Vrbanec, alopa, Peserlin (od 60. Šoštari), Jambroši (od 54. Zorkovi), Lesjak, Šajnovi, Podvezanec, Mlinari, Levai, Dodlek V. Trener: Branko Zebec PARAG: Horvat D., Oršoš Milan (od 15. Oršoš Martin), Horvat B., Balog D., Iganc S. (od 46. Oršuš S.), Oršoš Martin, Oršuš D. (od 30. Ignac I.), Šei (od 54. Oršuš M.), Oršoš D. (od 60. Oršuš M.), Oršuš A., Oršuš V.

35 zgoditaka – Bojan Novak (Bratstvo P) 34 zgoditaka – Dragan Tuksar (Torpedo) 24 zgoditaka – Tomislav Šafari (Zebanec) 23 zgoditaka – Matej Senar (Sloga Š) 20 zgoditaka – Milan Mesari (Mali Mihaljevec), 18 zgoditaka – Bruno Mesari (Mali Mihaljevec), Smiljan Jambrovi (Sloga Š), Nino Mlinari (Omladinac M) 17 zgoditaka – Denis Puri (Zebanec) 14 zgoditaka – Antonio Pintari (Torpedo), Krisjan Ciglari (Plavi 1975), Vlado Dodlek (Omladinac M), Milan Posavec (Mali Mihaljevec) 13 zgoditaka – Tine Špilak (Donji Koncovak), Nikola Ladi (Pobjeda) 12 zgoditaka – Miroslav Horvat (Donji Koncovak) 11 zgoditaka – Ivan Fegeš, Dario Golub (Pobjeda), Nikola Mošmondor (Dinamo Ž), Denis Sabol (Krištanovec), Krisjan Hozjan, Marko Pleh (Donji Koncovak) 10 zgoditaka – S ven Šparavec (Dinamo Ž), Alen Korošec, Tomislav Bistrovi (Plavi 1975)

FAIR PLAY Iskljueni igra: Mihajel Pokriva (Zebanec) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Denis Sabol (Krištanovec), Mišel Horvat, Hrvoje Maari (Zebanec), Alen Drk, Emil Jambroši (Torpedo), Nenad Trupkovi (Mali Mihaljevec)

TABLICA 1.Mali Mihaljevec

23 21 1

1

93:13

64

2.Torpedo

23 17 3

3

89:23

54

3.Donji Koncovak

23 14 5

4

78:35

47

4.Omladinac (M)

23 13 2

8

59:37

41

5.Sloga (Š)

23 12 4

7

70:38

40

6.Hajduk (B)

24 11 4

9

51:37

37

7.Plavi 1975

23 11 3

9

62:35

36

8.Pobjeda

23 10 2

11 66:61

32

9.Zebanec

23 9

3

11 76:62

30

10.Bratstvo (P)

23 9

2

12 58:55

28

11.Krištanovec

23 3

3

17 29:88

12

12.Dinamo (Ž)

23 3

0

20 39:105 9

13.Parag

23 1

0

22 30:211 3

Parovi sljedeeg kola: Mali Mihaljevec - Plavi 1975, Pobjeda - Sloga (Š), Dinamo (Ž) – Zebanec, Torpedo - Omladinac (M), Parag – Krištanovec, Donji Koncovak - Bratstvo (P)

57.minuti domae vodstvo povisuje na 3-1. Pobjeda se ponovno vraa u igru pa u pet minuta od 59. do 64. zgodicima Tomislava Kocijana i Darija Goluba dolazi do 3-3. Junak domae momadi Kristijan Ciglari svojim treim zgoditkom u 67.minuti donosi Plavima 1975 pobjedu od 4-3. Dva su domaa igraa bila opomenuta, a jedan gostujui.
8. lipnja 2012. SPORTSKI RIBOLOV

Seniori Soma iz Kotoribe osvojili županijski ribolovni kup Nedavno je u Žabniku održano natjecanje inala županijskoga ribolovnog kupa za sve kategorije. ŠRD “Som” iz Kotoribe natjecao se u seniorskoj i kadetskoj kategoriji. U konkurenciji 14 seniorskih ekipa Som je bio najbolji i tako osvojio županijski kup. Kadeti su osvojili 3. mjesto i time se plasirali u inale kupa Hrvatske “slet kadeta”. Seniori su se osvajanjem prvog mjesta plasirali na treu zonu daljnjeg kup natjecanja. Seniorska ekipa lovila je u sastavu Ivica Jakupak, Nikola Filipaši,

Zoran Lipi i kapetan Drago Filipaši, dok su se za kadete natjecali Marko Horvat, Lo-

vro Radmani, David Vlaši i kapetan Mihael Horvat. (alf)

Anto i Ivan uki najbolji ribii Žužike Trinaest lanova u seniorskoj i šest u kadetskoj kategoriji sudjelovalo je na društvenom ribolovnom natjecanju Udruge ljubitelja prirode i ribolova “Žužika”. Natjecanje je održano u nedjelju 20. svibnja na vodi Žužike. Pobjedniki pehar kod seniora osvojio je Anto uki s ulovom od 969 g ribe, dok je medalju za prvo mjesto kod kadeta osvojio njegov sin Ivan uki, ulovivši 766 g ribe. Drugo mjesto u seniorskoj kategoriji osvojio je Marko Škoda, dok se na tree plasirao Krešo Zvošec. Dominik Gregurec bio je drugi što se kadeta tie, a na tree mjesto plasirao se Mateo Maltar. Predsjednik Žužike Branko Matoš najboljima je uruio pehare i medalje. (alf)

STOLNI TENIS

GOLF

DRUGI otvoreni kadetski stolnoteniski turnir MSS-a u Kotoribi

LIGA Hrvatske golf udruge

Turnirom najmlaih završena stolnoteniska sezona

Sveti Martin Meimurje na treem mjestu

U sklopu Dana šibe i ribe u Kotoribi je prošlu subotu uz domainstvo STK-a Kos Kotoriba odigran 2. Otvoreni kadetski turnir Meimurskoga stolnoteniskog saveza. Na turniru koji je igran u sportskoj dvorani

sudjelovalo je 60 natjecatelja iz svih krajeva Meimurja. Najbolji u svakoj kategoriji nagraeni su medaljama koje su im uruili Ivan Špicar, predsjednik STK-a Kos Kotoirba i Franjo Flac ispred županijskog saveza. Ovim tur-

nirom službeno je završena još jedna stolnoteniska sezona. U kategoriji limaa najbolji su bili Marko Horvat iz Kotoribe i Barbara Novak iz Mihovljana. Kod najmlaih kadetkinja pobijedili su Stjepan Škoda iz Kotoribe i Ha-

na Zadravec iz Šenkovca. Najbolji u kategoriji mlaih kadeta bili su Bruno Siladi iz Mihovljana i Petra Vugrinec iz Šenkovca, dok su u kategoriji kadeta slavili Karlo Jambor (MSTC – akovec) i Marta Cividini iz Mihovljana. (alf)

ODBOJKA TURNIR rekreativki u odbojci u Donjoj Dubravi

Ekipa Donje Dubrave najbolja u Kotoribi

Proteklu subotu u poslijepodnevnim satima u školskoj dvorani odigran je ženski turnir u odbojci na kojem su sudjelovale rekreativke iz Donje Dubrave, Svete Marije,

Murskog Središa i Kotoribe. Odbojka je u tim sredinama i te kako popularna, a Kotoripanke su organizacijom takvog turnira dale svoj obol Danima šibe i ribe. Najbolje rekreativ-

ke bile su iz Donje Dubrave, na drugo mjesto plasirala se ekipa iz Murskog Središa, a tree su bile Kotoripanke. Iza njih plasirala se druga ekipa iz Murskog Središa i odbojka-

šice Svete Marije. Sve susrete sudili su dvojac Vedran Golub i Luka Plako. Nakon sportskog dijela uslijedilo je zajedniko druženje. (alf)

Prošli vikend na terenima Golf kluba “Dolina Kardinala“ u Krašiu odigrano je tree i etvrto kolo lige Hrvatske golf udruge. Za ekipu Golf kluba Sv. Martin - Meimurje, koja se natjee u drugoj ligi, u treem kolu nastupili su Kristijan Antolovi, Goran Makovec i Damir Cilar i zabilježili rezultat od 188 udaraca. U etvrtom kolu ekipa je nastupila u sa-

stavu: Sreko Novak, Mladen Dokleja i Ivica Horvat i odigrala 178 udaraca. S ova dva rezultata ekipa GK-a Sv. Martin - Meimurje nakon etiri odigrana kola nalazi se na treem mjestu, s ukupno 744 udarca. Zanimljivi i neizvjesni dvoboji za prve dvije pozicije koje vode u prvu ligu nastavit e se tijekom listopada na golf terenima “Blato“ u Zagreb.

Održan golferski etveroboj u Moravskim toplicama U subotu je na golf terenima “Livada“ u Moravskim toplicama odigran tradicionalni etveroboj golf klubova Sv. Martin Meimurje, GC Radenci, GC Slovenska Bistrica i domaina GC Moravske Toplice. Za ukupni poredak klubova raunalo se deset najboljih rezultata u bruto i neto kategoriji. Boje GKa Sv. Martin - Meimurje branilo je dvanaest igraa, a najbolje rezultate postigli su Miroslav Novinšak i Miljenko Bali u bruto kategoriji, te Dubravko Horvat i Boris Lazar u

neto kategoriji. Pobjednik etveroboja bila je ekipa GC-a Moravske toplice, dok je ekipa GK-a Sv. Martin Meimurje osvojila tree mjesto. Treba napomenuti da je ekipa Svetog Martina bila hendikepirana nenastupanjem šestorice ponajboljih igraa koji su istovremeno nastupali u Krašiu na prvenstvu Hrvatske golf udruge. Tako e veliki prijelazni pehar, koji je prije dvije godine osvojila ekipa GK-a Sv. Martin, sljedeih godinu dana krasiti vitrine domaina u Moravskim toplicama.


46

Informacije

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SLOBODNA RADNA MJESTA (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

NATJEAJ za upis u prvu godinu izvanrednih strunih studija Raunarstvo i Menadžment turizma i sporta u akademskoj godini 2012./2013. Prijave na izvanredni upis primat e se 18.06. - 12.07.2012., a sve dodatne informacije o strunim studijima, razredbenom postupku i upisima, mogu se dobi na Meimurskom veleuilištu u akovcu na adresi: Bana J. Jelaia 22a, u Studenskoj referadi na broj tel. 040/396-999, te na www.mev.hr. Upisi putem državne mature održat e se 18.07.-20.07.2012.

Temeljem programa rada i ekološko-edukavnog projekta Volim Hrvatsku, Turiska zajednica Meimurske županije

POZIVA NA KANDIDIRANJE ZA AKCIJU ZELENI CVIJET MEIMURJA 2012. Graani Meimurske županije, jedinice lokalne samouprave, turiske zajednice opina i gradova mogu podnije kandidaturu za ocjenjivanje okoliša: Okunice privatne kue Balkona privatne kue Ugosteljskog/turiskog objekta Poljoprivrednog/seoskog gospodarstva Kandidature se podnose poštom ili osobno na adresu: Turiska zajednica Meimurske županije J.B. Jelaia 22, akovec, faxom 040/390-191 ili e-mailom: info@tzm.hr. Prijava mora sadržavati: ime i prezime vlasnika ili naziv objekta, adresu, broj telefona/mobitela. Rok za podnošenje prijava je 10.06.2012. g. Prva tri najbolje plasirana objekta bit e nagraena prigodnim nagradama. Sve dodatne informacije mogue je dobi na: Tel. :040/390-191, e-mail: iva@tzm.hr

LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1, traži 1 m/ž MAGISTRA FARMACIJE na odreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do popunjenja, pismena zamolba na gornju adresu, info na www.hzz.hr

hladnjaama na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, znanje njem. i engl. jezika, radno iskustvo 12mj., dostavi prijave iskljuivo na e-mail: info@tkalectrans.hr ili na fax 040/384-800, 10.06.

GRAWE HRVATSKA d.d. 42000 VARAŽDIN, Vukovarska 5, traži 5 ZASTUPNIKA OSIGURANJA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 3g., znanje stranih jezika engl., znanje rada na raunalu, osobni automobil, mjesto rada Me. županija, javi se osobno na gornju adresu ili dostaviti pismenu zamolbu, najava na tel. 042/321-910, 099/2413-799 ili na e-mail: Anica.CukovicSambar@grawe. hr do 30.06.

OPTIMUS d.o.o. akovec, L.Bezeredija 41, traži 1 dipl.ing. ili ing. graevine za poslove rukovoditelja gradilišta na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javiti se na 095 915 6263, do 08.06.

AUTOROMAN d.o.o. AKOVEC,Dr.T.Bratkovia1,traži1PKV,KVSAMOSTALNOGAUTOLAKIRERA ILI AUTOLIMARA na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 2g, dostavi pismenu zamolbu na gornju adresu, mob. 098 918 2092 ili e-mail: auto-roman@ net.hr do 10.06.

Frizerski studio DANICA akovec, traži 1 m/ž FRIZERAnaneodreenovrijemeuzprobnirad, javi se na 098 911 7343, do 23.06.

Ugostelj Sabol Goran - Ca e bar MASKA, SV. JURAJ U TRNJU, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 091 5414 868, do 09.06.

PEK S.G. d.o.o. M. Središe, Selska 3, traži 1 KV/PKV PEKARA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog zaposlenja, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet, povrat putnih troškova u cijelosti, javiti se na 040 544 015, 099 736 0951, do 10.06.

AUTO ŠKOLA KOLEDŽ akovec, J.B. Jelaica 4d, traži 1 INSTRUKTORA VOŽNJE "B" kategorije na odreeno vrijeme, dostavi pismene zamolbe na gornju adresu ili e-mail: auto-skolakoledz@com ili na mob. 098 749 131, do 08.06. Ca e bar "AXY" akovec, Ž. Fašizma 4, traži 1 DJELATNICU ZA RAD U KAFIU na odreeno vrijeme, javi se na 091 510 6901, do 30.06. Vinogradarska zadruga "ŠTIGOVANKA" Železna Gora 68, traži 2 KV KONOBARA/ICE za šank; 1 KV KONOBARA/CE za hranu; radno iskustvo poželjno, znanje stranih jezika; 2 POM. KUHARA m/ž s obaveznim radnim iskustvom; 1 KV, SSS, VŠS, VSS OSOBE ZA BUKING - traženje potencijalnih gostiju, znanje stranih jezika, vozaki ispit, vlastiti auto, mjesto rada za sva radna mjesta je Krk, Malinska, Baška, zainteresirani javi se na 099 222 1338, do 30.06. MARTI d.o.o. Prelog, traži 1 m/ž strojarskog inž. ili dipl. strojarski inž. (radno iskustvo nije uvjet), ili strojarski tehniar m/ž na odreeno vrijeme, uvje: 15g radnog iskustva, izrada 3D programa na laseru, potrebno poznavanje tehnologije i procesa proizvodnje, akvno znanje engl. ili njem. jezika, te znanje autocada, solidworksa i ostalo 3D programiranje. Javi se iskljuivo e-mail: o ce@ mar.hr do 15.06. O.M.T.IVANOVEC,M.P.Miškine22,traži1inž. strojarstva na neodreeno, uvje: njemaki jezik,poželjnoradnoiskustvo,vrijeme;2CNC glodaa s radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, javi se na 338-120, do 20.06. TRANS-KUKOVEC d.o.o. Strahoninec, Dravska bb, traži 1 m/ž KV VOZAA za meunarodni prijevoz; 1 m/ž KV VOZAA za domai prijevoz, obavezno radno iskustvo, "C" i "E" kategorija na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 091 1257 984, do 15.06.

SAMANTA d.o.o. Hodošan, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, javi se na 099 681 2411, do 28.06.

Gradska kavana Lovac Prelog, traži 1 POM. KUHARA m/ž na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 098 192 5939 do 12.06.

SJAJ GRADNJA AKOVEC, traži 1 SOBOSLIKARA, 1 KNAUF, 1 FASADERA na neodreeno vrijeme uz probni rad, radno iskustvo 2-3g., najava na mob. 098 749 169, do 20.06. AC Jesenovi d.o.o. AKOVEC, Zrinsko Frankopanska bb, traži 1 KV/PKV AUTOLIMAR I 1 KV/ PKV AUTOLAKIRERA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 3g., javi se osobno sa zamolbom na gornju adresu do 15.06. LO-BOd.o.o.PRELOG,traži2FASADERAm/žna odreeno vrijeme, radno iskustvo 2g., mjesto rada Bogdanovec, javi se na 095 915 4247, do 15.06. RUSTICA d.o.o. AKOVEC, traži 1 KONOBARA/ ICU s radnim iskustvom na odreeno vrijeme, javi se na 040 311 207, do 30.06. Instalacije MARTI MONT, Nedeliše, Brae Radia 37, traži 1 m/ž VODOINSTALATERA i 1 m/ž INSTALATERA GRIJANJA I PLINA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 2-3g., javi se na 095 512 3469, do 29.06. GRADITELJSTVO SAŠKO, Zasadbreg, traži 2 RADNIKA VISOKOGRADNJE i 2 m/ž ZIDARA

na odreeno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa, radno iskustvo 3g., vozaki ispit B kat. javi se na 098 1790 151, do 07.06. ELLIT d.o.o. - CAFFE BAR "JABUKA" D.Kraljevec, traži 1 KONOBARA/ICU na odreeno vrijeme, javi se na 098 528 570, do 30.06. PRIMABIRO d.o.o. AKOVEC, Zrinsko Frankopanska 23, traži VIŠE ZAVARIVAA (M/Ž) TIG POSTUPKOM sa min. 1g. radnog isk.; ZAVARIVAA (M/Ž) MIG/MAG POSTUPKOM sa min. 2g. rada u struci; BRAVARA/STROJOBRAVARA (M/Ž) - SSS/KV min. 1g. radnog isk.; AUTOLAKIRERA (M/Ž) - SSS, min. 1g radnog isk. Ponude sa radnim životopisom, adresom i brojem telefona dostavi na gornju adresu ili e-mail: primabiro@ck.t-com.hr do 15.06. OPTIMUS d.o.o., L. Bezeradija, akovec, mob.095 915 6263, traži TESARA, ZIDARA I RADNIKA NISKOGRADNJE - na odreeno vrijeme, natjeaj je otvoren do 18.06. XENIA DESIGN, I.G. Kovaia 6, 40 000 akovec, traži SAMOSTALNOG KNJIGOVO U m/ž na odreeno vrijeme, min. 5g. iskustva, SSS, VŠS, VSS, ponude sla na : info@xenia-design. hr do 13.06. BAT d.o.o., R.Steinera 2, akovec, traži m/ž KOORDINATORA PRODAJNOG CENTRA – uvje: VŠS, VSS ekon. smjera, 3g iskustva, ponude sla na: bat@batprodajnicentar.hr Radna mjesta Varaždin: BOXMARK LEATHER d.o.o., Gospodarska 12, Trnovec Bartoloveki; traži 30 OSOBA ZA ŠIVANJE KOŽNIH NAVLAKA ZA AUTOMOBILE na odreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV - ili osobe sa školom za šivaa ili završen teaj krojenja i šivanja ili osobe s radnim iskustvom na poslovima šivanja pismene zamolbe osobno ili poštom na gornju adresu do 30.6. AutolimarskaradionicaNenadFlorijani,Dravska 83, Trnovec Bartoloveki, traži 1 m/ž KV AUTOLIMARA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, B kateg., osobni dolazak na navedenu adresu uz najavu na tel: 042 683 202 ili mob: 098 379 821, do 15.6. BEREN d.o.o. Zagreb, mjesto rada Varaždin, traži 2 m/ž TRGOVCA/PRODAVAA za rad u trgovini akumulatorima te auto dijelovima i opremom na neodreeno vrijeme, uvjeti: KV, SSS trgovac - bitno je znanje i iskustvo na ism ili slinim poslovima, potrebna je osnovna informaka pismenost te znanje u okviru paketa MS O ce, poželjno je osnovno znanje

o auto-mehanici te auto-dijelovima openito, B kat., engl. jezik, traži se odgovorna, uredna, pristojna, komunikavna i eksibilna osoba. Prijavu posla e-mailom na: beren@beren. hr do 21.06. DIONIS d.o.o. za ugosteljstvo i trgovinu, mjesto rada Varaždin, traži 2 KONOBARA/ICE U CAFFE BARU PICCOLO na odreeno vrijeme, uvje: KV, SSS, iskustvo nije važno, prijavu poslae-mailom:dionicvz@gmail.comilikontakt na mobitel: 091 567 5515, do 11.6. TESA PERKOVI d.o.o. za trgovinu i usluge, Bjelovar, traži 1 m/ž SSS, VŠS, VSS KOMERCIJALISTU na neodreeno vrijeme uz probni rad, uvje: poželjno radno iskustvo na komercijalnim poslovima 1g., položen vozaki ispit B kat. i posjedovanje vlastog automobila te poznavanje osnova rada na raunalu, rad je terenski na podruju Varaždinske, Meimurske i Zagrebake županije, životopis sa zamolbom sla iskljuivao na mail: mario@tesa-perkovic. hr do 10.6. Ugost. obrt DRAŽEN JAMBRIŠKO, mjesto rada Varaždin, traži 1 m/ž ŠEFA KUHINJE RESTORANA ZLATNE RUKE na neodreeno vrijeme, uvje: KV, VKV kuhar(-ica) ili kuhar(-ica) majstor(-ica), min. 2g. iskustva na poslovima kuhara, razvijene organizacijske i komunikacijske sposobnos, razvijena vješna pripreme. Poslati životopis na e-mail: zlatna_guska@ vip.hr ili zva (iskljuivo izmeu 8 i 10h) na 091 6690 906, gdin. Jambriško, do 30.6. VINDIJA d.d. varaždin prehrambena industrija, Meimurska 6, Varaždin, mjesto rada Varaždin, traži 1 KOTLOVNIARA - FRIGORIFIARA (M/Ž) na odreeno vrijeme za tekue i prevenvno održavanje energetskog postrojenja tvrtke, uvjeti: srednja struna sprema elektrotehnikog ili strojarskog smjera, poželjno da kandidat posjeduje radno iskustvo, ali nije uvjet, poznavanje engleskog ili njemakog jezika, poželjna informaka znanja, prednost kod odabiraimajukandidasapoloženimstrunim ispitom za strojara kotlovskog postrojenja i/ili strojara kompresorskih stanica. Pismenu zamolbu posla poštom na adresu VINDIJA d.d., Meimurska 6, 42000 Varaždin ili e-mailom na posao@vindija.hr do 12.6. Autotransport STJEPAN RADI, transport-trgovina, d.o.o., Bikovec 81, Maruševec, mjesto rada GREDA, traži 1 m/ž OŠ, KV MLINARA s radnim iskustvom na mlinu na kamen (najmanje 1g), najavi se na tel. 042 729 988 (g. Paula Radi), do 30.6.

, itetna l a v k , kožna a... n udob

LJEKARNA KOVA-DRAKULI, AKOVEC, D.Cesaria 5, traži 1 M/Ž MAGISTRA FARMACIJE na neodreeno vrijeme, javiti se na e-mail: ljekarna.kovac@gmail.com do 30.06.

12.06.2012. od 17 do 19 sati 13.06.2012. od 17 do 19 sati

EKO ME IMURJE d.d. ŠENKOVEC, Brae Radi 37, traži 1 M/Ž SSS, VŠS, VSS KONTROLORA KVALITETE U METALNOJ PROIZVODNJI, uvje: vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije, predanost radu, napredno korištenje mjerne opreme: metar, pomino mjerilo, elatoni, kutnik kutomjer, kalibri, endoskop, itd., razvijene vješne pronalaženja grešaka i propusta na proizvodima u svim fazama proizvodnje, usmjerenost prema ciljevima, razvijene motivacijske vještine, spremnost na rješavanje zadataka u zadanim rokovima, poznavanje rada na raunalu, poznavanje stranog jezika, SSS strojarski teh./raunalni tehniar za strojarstvo, VŠS ing.strojarstva (može i bez radnog iskustva), mogunost daljnjeg napredovanja, struna usavršavanja; 1 m/ž STRUNJAKA ZAŠTITE NA RADU – inž. sigurnos ili dipl.inž. sigurnos, smjer zašta na radu, 1g. radnog iskustva na poslovima zašte na radu, izvrsno poznavanje rada na raunalu, na neodreeno vrijeme uz probni rad smulavna i redovita primanja, dodatne edukacije vezane uz specinost radnog mjesta, intenzivan struni razvoj,dinaminoradnookruženje.Zamolbe se primaju u pisanom obliku, poštom ili na e-mail adresu: eko@eko.hr najkasnije do 04.06.2012. Soboslikarsko podopolagaki obrt Ladi, Strahoninec, traži 4 KV, PKV SOBOSLIKARA na odreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se na 099 2417 290, do 21.06. TKALEC TRANS d.o.o. akovec, T. Bratkovia 1, traži 4 VOZAA TERETNOG MOTORNOG VOZILA u meunarodnom transportu robe

igode za sve pr e i namjen

WFMJLBQPOVEBrBLDJKFJQPQVTUJrQPWPMKOFDJKFOF


8. lipnja 2012.

Informacije 47

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

Grad Prelog, Upravni odjel za gospodarstvo i nancije

OBJAVLJUJE ISPRAVAK OGLASA o otvaranju javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana ureenja dijela centra u Prelogu objavljenog dana 01. lipnja 2012. godine u javnom glasilu „Meimurske novine“ na nain da se u toci 5. Oglasa umjesto datuma 14.06.2012. stavlja datum 18.06.2012.

IN MEMORIAM

REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK Ivan Marodi AKOVEC Mace hrvatske 14 Broj: OU-62/12

poginulom hrvatskom branitelju

JOSIPU TURKU 8.6.1992. - 8.6.2012.

JAVNI BILJEŽNIK IVAN MARODI sa sjediťtem u akovcu, Mace hrvatske 14, na temelju lanka 277. Ovrťnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00) objavljuje prvu

Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Meimurske Ĺžupanije

USMENU JAVNU DRAŽBU za prodaju nekretnina

Grad Prelog

RADIONICA O PROCEDURAMA JAVNE NABAVE PO PRAVILIMA EU Regionalna razvojna agencija Meimurje REDEA d.o.o. poziva sve zainteresirane koji se u svom radu susreu s provedbom projekata EU i pripremanjem procedura javne nabave po pravilima EU na dvodnevnu radionicu o PRAG-u (Prakni vodi kroz procedure ugovaranja pomoi europskih zajednica treim zemljama). Radionica e se odrĹža 13. i 14. lipnja 2012. u akovcu u prostorijama TehnoloĹĄko Inovacijskog Centra Meimurje, J. B. Jelaia 22. Sudjelovanje na radionici je besplatno, ali je obavezno prijavi sudjelovanje. Prijavni obrazac i program radionice preuzmite na sluĹžbenim stranicama REDEA-e: hp://www.redea.hr/r_index.php?t=sn&id=865. Molimo da ispunjeni obrazac poĹĄaljete najkasnije do 11. lipnja 2012. na adresu elektronike poĹĄte: redea@redea.hr. Preporuujemo prijavu samo jednog polaznika po instuciji s obzirom da je broj polaznika ogranien. Radionica se organizira u sklopu projekta „Mladi i razvoj lokalnog gospodarstva“.

REPUBLIKA HRVATSKA MEIMURSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADNJU KLASA: UP/I-361-06/12-01/18 URBROJ: 2109/1-13/3-12-02 akovec, 06. lipnja 2012. Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju Meimurske Şupanije, na temelju odredbe lanka 23. i 24. Zakona o postupanju i uvjema gradnje radi pocanja ulaganja (²Narodne novine², br. 69/09. i 128/10.) i lanka 111. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (²Narodne novine², br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11. i 50/12.)

P O Z I V A na uvid u glavni projekt radi izjaĹĄnjenja vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava nekretnina koje neposredno granie s nekretninama na kojima e se gradi niskonaponska kabelska mreĹža u akovcu, Zapadna ulica, na kat.est. u k.o. akovec i k.o. Strahoninec, za koje se po zahtjevu investora:

1. Predmet prodaje na prvoj usmenoj javnoj draŞbi su nekretnine upisane kod Opinskog suda u akovcu: – upis. u z.k.ul.br. 1623, k.o. Pribislavec, est. broj 360/4/1/II kua i dvor u mjestu od 165 hv. 2. Nekretnine se nalaze u posjedu provnika osiguranja, odnosno ovrťenika i nisu slobodne od stvari i osoba. 3. Utvrena vrijednost nekretnina prema Miťljenu o trŞiťnoj vrijednos nekretnine od 25. 01. 2006. godine iznosi 114.043,47 EUR u protuvrijednos kuna. 4. Nekretnine se ne mogu proda ispod tri etvrne utvrene vrijednos.Sve pristojbe, porez na promet nekretnina te ostale eventualne troťkove u svezi sa prodajom plaa kupac. 5. Nekretnine e se prodava na usmenoj javnoj draŞbi koja e se odrŞa dana 12. 07. 2012. godine u 10,00 sa u uredu Javnog biljeŞnika Ivana Marodi u akovcu, Mace hrvatske 14. Prodaja nekretnina vrťi se po naelu "vieno-kupljeno" te se iskljuuju sve naknadne reklamacije. 6. Usmene ponude na javnom nadmetanju mogu dava sve zike i pravne osobe zainteresirane za kupnju predmetne nekretnine sve dok javni biljeŞnik ne zakljui javnu draŞbu. Na javnoj draŞbi mogu sudjelova ponuditelji koji najkasnije na dan 09.07.2012. godine, uplate jamevinu za ozbiljnost ponude u visini od 10% od utvrene vrijednos nekretnine u kunskoj protuvrijednos prema srednjem teaju Meimurske banke d.d., akovec, V. Morandinija 37 na dan uplate, na poslovni raun (za druge osobe) Ivana Marodi broj: 2392007-1500000479. Dokaz o upla (uplatnicu) molimo dostavi na adresu javnog biljeŞnika na dan odrŞavanja javne draŞbe. Jamevina za ozbiljnost ponude e se kupcu urauna u cijenu, a ostalim ponuditeljima is dan vra. Osiguranje nije duŞan da predlagatelj osiguranja na iji je prijedlog odreena prodaja. 7. Kupac ne moŞe bi ovrťenik, javni biljeŞnik ili druga osoba koja sluŞbeno sudjeluje u postupku prodaje, a ni osoba koja po zakonu ne moŞe stei nekretninu koja je predmet ovrhe. 8. Kupac je duŞan upla kupovninu u roku od 15 dana nakon odrŞane usmene javne draŞbe na poslovni raun (za druge osobe) Ivana Marodi broj: 23920071500000479. Ako kupac u navedenom roku ne upla cijenu javni biljeŞnik e prodaju proglasi nevaŞeom i odredi novu usmenu javnu draŞbu radi prodaje ish nekretnina, a jamevina nee bi vraena ponuau. Poziv na sklapanje ugovora uslijedit e najkasnije u roku od 30 dana od dana odrŞane javne draŞbe. 9. Ako se nekretnine ne prodaju na prvom roiťtu za draŞbu javni biljeŞnik e odredi drugu draŞbu za prodaju, a koja e se odrŞa nakon ťto protekne najmanje 15 dana od prvoga roiťta. Na drugom roiťtu nekretnine se mogu proda ispod tri etvrne utvrene vrijednos, ali ne ispod polovine te vrijednos. 10. Informacije se mogu dobi na tel: 040 390-477 ili u uredu Javnog biljeŞnika Ivana Marodi u akovcu, Mace hrvatske 14. 11. Tekst oglasa dostavljen je listu Meimurske novine radi objave. 12. Obavijest o zakazanoj javnoj draŞbi dostavit e se vjerovniku i provnicima osiguranja. JAVNI BILJEŽNIK IVAN MARODI

HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra akovec, Ĺ˝rtava faĹĄizma 2, vodi upravni postupak izdavanja rjeĹĄenja za graenje, za graenje niskonaponske kabelske mreĹže u akovcu, Zapadna ulica: izlaz br. 3 iz KTS 10(20)/0,4 kV akovec „RM Trgohit“ (Br. 108). Uvid u glavni projekt mogu izvrĹĄi: osobe s dokazom da su stranke u postupku – izvadak iz zemljiĹĄne knjige i preris katastarskog plana, kojima se dokazuje svojstvo stranke, te osobnu iskaznicu kojom se utvruje identet stranke opunomoenik s dokazom da zastupa stranku dana, 18. lipnja 2012. godine, u vremenu od 08 do 10 sa, u Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju Meimurske Ĺžupanije, akovec, Ul. R. BoĹĄkovia br. 2, soba br. 9. RjeĹĄenje za graenje moĹže se izda i ako se stranka ili njezin opunomoenik ne odazovu ovom pozivu.

Plinotehnika

Voditelj tehnikog odjela Posao se sastoji od: • Nadgledanja proizvodnje plinskih proizvoda, praenje rokova i repromaterijala • Voenja gradiliťta (termotehnike i hidrotehnike instalacije) • Izrade ponuda i izdavanja radnih naloga • Kontakta sa kupcima prilikom dogovaranja poslova i otklanjanja problema • Sudjelovanja u razvoju i poboljťavanju plinskih grijalica, servisno praenje TraŞimo: • InŞenjer strojarstva / diplomirani inŞenjer strojarstva ili elektrotehnike • Vozaka dozvola B kategorije • Osnovno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu • Komunikavnost • Spremnost na uenje i usavrťavanje • Poznavanje rada u AutoCADu, MS O ceu (Word i Excel) Nudimo: • Dinamian posao u manjoj radnoj okolini • Priliku za struno usavrťavanje te daljnju izobrazbu • Fleksibilno radno vrijeme • Smulavna primanja • Ugovor na neodreeno (nakon probnog roka od 3 mjeseca) Molimo potencijalne kandidate da molbe sa Şivotopisom ťalju na e-mail plinotehnika@plinotehnika.com.

IZ MATINOG UREDA ROENI ANA ZADRAVEC, ki Karmele i Erika; PAULA I PETRA POSEDI, keri Sanje i Klementa; ELENA TURKALJ, ki Marijane i Zdenka; KARLA KRAMAR, ki Mihaele i Duťana; DINO ORŠOŠ, sin Senade i Brune; SENAD IGNAC, sin Kristine i Parlova; NOA KUKOVEC, sin Silvije i Jurice; LARA OBADI, ki Ines i Gorana; LANA URIN, ki Dajane i Patrika; LANA PETRAN, ki Valentine i Kristijana; LUNA PLEVNJAK, ki Ane i Sonija; KARLA ŽGANEC, ki Monike i Nevena; MATEO POPADI, sin Slaane i Mitra (akovec)

VJENANI Vlatka GradiĹĄaj i Zoran Novak, Anita Pahek i Tomislav Vrtari, Lana SrĹĄa i Mario Novak, Mateja Sean i Goran Gorianec, Tanja Berki i Deni Vincek (akovec); Ivanka Soboanec i Damir Klobuari (Dekanovec); Monika Meimurec i Damir Vidovi (Kotoriba); Andrea Gorianec i Goran Brodari (M. SrediĹĄe); Dubravka Tkali i Daniel TiĹĄljari (M. Subotica); Dubravka Kemec i Andrija Branilovi, Jelena StrniĹĄak i Kristijan Narana (Prelog) UMRLI Marija Brkovi ro. Novak r. 1939., Stjepan Gradeak r. 1976., Vera Marinkovi ro. Novak r. 1942.,

Ivanka BiĹĄan ro. Rebernik r. 1949., Aleksandra TomaĹĄi ro. Kayser r. 1935., Katarina Brljak ro. Klari r. 1922., Stjepan Tkalec r. 1941., Katarina mrlec ro. ituĹĄ r. 1934., Marija Toplek ro. Rojko r. 1943., Angela Krajai ro. Kocen r. 1937. (akovec); Klara Virovec ro. Meimurec r. 1924. (Kotoriba); Ana Vinkovi ro. Murkovi r. 1930., Darko Modlic r. 1973. (M. SrediĹĄe); Stjepan Zajec r. 1920., Jozefina Ferek ro. Baak r. 1933., Veronika Pokriva r. 1934., Antun Jesenovi r. 1956., Margareta Gotal ro. Matjai r. 1919. (Prelog)


48

Oglasnik

8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA ObavjeĹĄtavamo naĹĄe cijenjene oglaĹĄivae da ubudue u rubrikama “Uslugeâ€? i “Iznajmljivanje apartmanaâ€? moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisi-

MOTORNA VOZILA PRODAJEM DAEWOO NUBIRA karavan. Mobitel: 098-241-172. CITROEN XSARA coupe 1.4 2005.g. metalik siva, sva oprema (klima, ABS, maglenke, dalj. centr.), reg. do 3/2013., 104tkm, vlasnica, cijena 28.000 kn, te oldtimer fiat 124 cabriolet, 1971.g., registriran, crvene boje, atraktivan, cijena 29.000 kn. mob 095/211-0000. PRODAJEM RENAULT CLIO 1998.g., reg. do 4./13. + zimske gume gra s, u odlinom stanju, mob. 091/312-1855 PRODAJEM ZA MERCEDES W123 prednji desni far, prednji i zadnji desni Ĺžmigavac, tri gume 175/14 na elinim felgama, te za mercedes “repeĹĄâ€? zadnje staklo i vrata za R4. mob. 099/339-00-86. Ĺ KODA FABIA 1.4 2000.g., 1.vl., odlino sauvan, garaĹžiran, tel. 040/395-075 ili 099/2155-586 PRODAJEM KACIGU za motor BM T500 srebrnoplavu, ABS, novu, vel. L, tri ven lacije, klik kopanje, lagana. upita svaki dan poslije podne na 040/858-001 PRODAJEM DIJELOVE za Opel Astru 1.6GL 1995.g., motor, getriba, ĹĄiber, lampe, dijelovi limarije, te 4 zimske gume Sava Eskimo 175/70 R13, voĹžene jednu zimu, moĹže i s felgama (za opel), cijena 1.200 kn, mob 098/491-636 PRODAJEM TOMOS TLS14 1975.g., ureen i ispravan, reg. istekla 6.5.2012., cijena 1.500 kn! Kontakt: Denis Kos, N.S. na Dravi, tel: 040 382 014 PRODAJEM 4 KOMADA ljetnih guma Continental 155/80/13, malo koriĹĄtene (cca 2000 km), po ukupnoj cijeni od 800 kn. mob: 099/8595-224. RENAULT LAGUNA 1.8 1997.g., 160tkm, klima, abs, centralno, stakla na struju, 2 zrana, muzika, novi amortizeri, reg. do 10/12. mob. 099 212 5200 RENAULT L AGUNA Break 1.8 + LPG, 1783ccm, 69kW, karavan, 1996.g., reg. do 12/12., 223tkm, zelena, ugraen plin, centralno, el. podizai prozora, maglenke, servo, ĹĄiber. cijena: 2.000 eur, Tel: 040/688-159 ili 098/929-2075 PRODAJEM SKUTER Piaggio Zip 50, kao nov, malo km. mob 091/637-0046 TOMOS REMENAĹ  oldmer 1971.g., potpuno sreen. MoĹže zamjena za skuter ili noviji moped. mob. 099 212 5200. PRODA JEM REN. MEGANE coupe 1996.g., plavi, u izvrsnom stanju, mob. 098/9205-620 PRODAJEM ELINE FELGE ZA AUDI A4 - 5 rupa, 15 cola, cijena 100 kn/kom. tel. 040/861-208 PRODAJEM AUDI A4 (S4) 1.8 benzin, autoplin, tvorniki spuĹĄten, 1996.g. u izvrsnom stanju, mob. 098/9205-620 PRODAJE SE FIAT BRAVA 1998. god. Tel. 095/906-7784 VW PASSAT 1.6D 1991.g., neregistriran, 1.vl., cijena 800 eur. mob. 099/673-6520 PRODAJEM OPEL COMBO 1.7 1997.g., reg. do 11.mj., mogua zamjena za manji osobni auto. mob. 098/954-9775 OPEL KADET 1.6D 1998.g., neregistriran, u voznom stanju, mob. 098/9811-081 OPEL OLYMPIA 1952.g., za dovrĹĄi limariju, motor sreen, originalni i kvalitetni dijelovi, mob. 098/633-041 OTKUP SVIH VRSTA STARIH OTPADNIH VOZILA – najbolja cijena plaanja. mob. 098/927-2282

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, URSUS, ZETOR - moŞe i neispravne. tel: 01/2067-370, 092/110-7110 PRODAJE SE PRIKOLICA za stajski gnoj SIPORION 25, stalno garaŞirana, koriťtena dvije sezone, oprana minivaťom i podmazana, super stanje, kao nova. tel. 098 316 865 ili 040 899 138 PRODAJEM BIJELO VINO (okolica Lepoglave), mogue su zamjene za drva, kukuruz, graevni materijal... mob 098 806 331. PRODAJEM 300 lit. vina po 10kn/lit. - mijeťano chardonnay, sauvignon. Mursko Srediťe, 099/237-2831 PRODAJE SE BIJELO VINO CIJEP (rizling, ťipon, suvignon) idealno za gemiťte, 500lit, hitno povoljno. mob. 099/687-6087. PRODAJEM MOTOKULTIVATOR Honda F620 sa velikom prikolicom, striŞnom kosom i plugom, sve u odlinom stanju. MoŞe zamjena za mali traktor. mob 099 212 5200 PRODAJEM vrtnu kosilicu, cirkular i ekiar, tel. 333-253 PRODAJE SE KVALITETNO BIJELO VINO – vrlo je ino, tel. 897-188

ma. Zakon o zabrani i spreavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizika i pravna osoba koja naruuje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuĹĄtenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naruitelj oglasa zato je duĹžan prilikom naruivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjediĹĄte tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naruitelja, OIB i njegovo prebivaliĹĄte/boraviĹĄte. Ukoliko to naruitelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo naĹĄe itate-

PRODAJEM DVIJE KIPER PRIKOLICE 1-osovinsku i 2-osovinsku, te prikolicu za gnoj Fahr 4T i rototiler 2.5m ťir. Howard. Tel: 098/170-53-11 PRODAJEM NOVE BAVE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJEM 2-brazdni plug i tanjurae za 900kn, te kukuruŞnjak i elevator – cijena po dogovoru. mob. 099/7488-408 PRODAJEM KUKURUŽNJAK dim. 3x3x85cm, malo koriťten, metal-drvo s pocekima i jednu preťu za groŞe oko 80lit., potpuno nova, na gvint. tel. 360-606 PRODAJE SE MANJA PRIKOLICA za traktor, mob. 098/9419-871 TRAKTOR Ursus 35, Stayer p 188, bona kosa za traktor, kabina za traktor, kabina za traktor, elevator 6m, prednji utovariva, traktorska gajba i motorna pila, mob. 091/5175-821 PRODAJEM traktor Torpedo Deutz s kabinom, 1.vl., sauvan, gumenjak prikolicu – sanduk, poteznicu za traktor IMT, za bera i jednoosovinku prikolicu, te automatsku kuku za Ursus. mob. 098/190-3753

MUĹ KARAC (33g) traĹži slobodnu Ĺžensku osobu slinih godina za druĹženje, mogu brak, iz Me. ili VaraĹž. Ĺžupanije, iskljuivo ozbiljne ponude na mob. 099/841-2937

PRODAJE SE OBITELJSKA KUA visoka prizemnica u M. Suboci, gl. ulica, blizina ťkole i Şelj. stanice, lokacija pogodna za gosp. djelatnost, mogua i zamjena za stan u k. mob. 098/244-295 PRODAJE SE KUA u D. Kraljevcu s velikom okunicom i zemljiťte, izlaz na drugu ulicu, blizina ťkole i vra, cijena po dogovoru. mob. 095/520-1908 PRODAJEM KUU KATNICU u M. Srediťu sa dva stana od 80 m2, dvije garaŞe, 2 podruma i gosp. objektom, svi prikljuci gradski, okunica 2600 m2. MoŞe i zamjena za stan uz doplatu. Cijena 65.000 eur. mob 095/863-1441 PRODAJE SE URE ENI STAN od 55m2 u k, Vukovarska, mob. 091/796-9072 PRODAJE SE KUA u M. Suboci od 90m2 stamb. prostora sa svim prikljucima, na lijepom poloŞaju, blizina ťkole i Şelj. stanice. Mob. 098/179-4612 PRODAJE SE ORANICA Begjec u Makovcu, mob. 098/946-6750 PRODAJE SE DVOSOBAN STAN u strogom centru akovca. mob: 091/559-8656 PRODAJEM LIJEPU KUU U akovcu, u ZAVNOH-a ulici na dobroj lokaciji, blizu Centra. Cijena 195.000 eura. Upita na mob. 098/134-7494 PRODA JE SE ZIDANA GAR A Ž A u k, J. Slogara (ispred zgrade br. 6), mob. 091/554-9323 PRODAJE SE POLOVICA KUE u akovcu, vlasniťtvo 1/1, poseban ulaz (plus garaŞa i dvije pomone prostorije). Upitati na broj 363-018 PRODAJE SE GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Vuencu (Lopancu), 2000m2 dio komunalnih i vodnih doprinosa pl., mirni kvart idealno za obiteljsku kuu, 17.000 Eur, te posl. prostor od 90m2, preko puta suda i Şupanije (tvz. sudska ulica), cijena 1450 e/ m2, mob. 098/297-222 PRODAJEM ZEMLJIŠTE u Lopatincu, I.L. Ribara 13, hitno i povoljno, sniŞena cijena na 5.000,00 EUR-a. tel. 091/545 7389, 040/500 990 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiťkovcu vel. 1600 m2, uredno vlasniťtvo, u mirnom dijelu naselja, spuťtena cijena, mob. 098/652-292. PRODAJEM TRI ŠTANDA I JEDAN KIOSK na staroj vagi u akovcu, tel. 095/901-6363 ili 040-500-096 PRODAJE SE ILI IZNAJMLJUJE poslovni prostor od 84m2 u centru akovca, kompletno ureen, predvien za sve namjene, povoljno, mob. 091-14-11-721 KUPUJEM VIKENDICU ILI ZEMLJIŠTE (vonjak, vinograd,...) u gornjem dijelu Meimurja s mogunoťu gradnje. Ponude na broj: 099/8595224 PRODAJEM OBITELJSKU KUU na Vojnim vrtovima u akovcu (6 soba, 2 kupaone, podrum, tavan, dvoriťte), odmah useljivo. tel: 364 166, 364 024 PRODAJEM IMANJE u gornjem dijelu Meimurja, dosta je veliko pa je iz njega mogue napravi viťe gra. parcela. Nalazi se pored gl. ceste. Svi prikljuci. Hitno!!! mob 099/8698-106 PRODA JE SE DVOSOBAN STAN u centru grada k, prizemno, 58m2. mob. 099/229-4064 PRODA JE SE GRUNT s kuom i gosp. zgradama u Dekanovcu, plin, voda, struja, telefon. Upitati nakon 14 sati na tel. 098/1602-857 PRODAJEM KUU ureenu, namjeťtenu, u ehovcu, 110m2, s dvoriťtem i vrtom, 1950m2 za 110.000 eur, mogua zamjena za stan uz doplatu. mob. 095/519-7555 PRODAJEM FRIZERSKI SALON, novi, namjeťteni, u k, Lj. Gaja 6, mob. 098/241-559 PRODAJEM STAN 4-sobni (etaŞa), novo, s garaŞom, ispod Šafrana Mihovljan, visoki roh-bau, kredit. mob. 098/241-559 PRODAJEM OBITELJSKU KUU od 120m2 sa okunicom od 1545m2 u Jakopovcu kod VŽ, kompletno opremljena + garaŞa, cijena 100.000 eur. mob. 098/9250-324 PRODAJE SE JEDNOSOBNI stan u k od 34m2, mob. 091/2462-412 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u centru k, mob. 091/767-0850

PRODAJEM KUU visoku prizemnicu u centru VĹž, s garaĹžom i okunicom. mob. 091/517-3243 PRODAJEM KUU u Ĺ trukovcu s gosp. objektima, oranice + vonjak. mob. 099/7080-305

USLUGE ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno. Tino, 098/931-7570 SOBOSLIKARSKO-LIILAKI I DEKORATIVNI RADOVI, fasadni radovi, knauf sistemi, keramiarski radovi i adaptacije. RUDMAN d.o.o., tel. 098/9870-895, 091/7939-028 STOLARIJA NOVAK – proizvodnja prozora, vrata, masivnih dovratnika, stepenica i namjeťtaja po mjeri. Info: 091/5320-559 ili www.stolarija-novak.hr INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 TRAŽIM PODUKE za mandolinu. mob. 095/242-0000 SELIDBE, PRIJEVOZ I TAPECIRANJE NAMJEŠTAJA - obavljamo u Hrvatskoj i inozemstvu. Tel. 098 704 257 ZAVARIVANJE Aluminija, inoxa i elika. Mob. 098-700-172, Slamek Var-BOŠKO INSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE - sve informacije na broj. mob: 091 528 66 71 INSTRUKCIJE IZ KNJIGOVODST VA Z A SREDNJU ŠKOLU - pruŞam pomo u uenju i vjeŞbanju zadataka. Termin i cijena po dogovoru. Mob: 098 546 069

POSAO ŽELITE LI ZARADITI NEKOLIKO TISU A EURA, BRZO I JEDNOSTAVNO??? (NIJE OBMANA!!) Nazovite 060/696-968. Cijena poziva 6,99 x; 8,41 mob. I.E.R. agencija za istraŞivanje trŞiťta, Makovec, Dr.I.Novaka 2, OIB: 92645881875 TRAŽIMO KUNU POMONICU. mob 098/915-0855 TRAŽIM POSAO koťnje trave, ureivanja okoliťa, cijepanje drva i gra. radove (farbanje fasada) i zidarske poslove, mob. 099/404-7517 ŽENSKA OSOBA traŞi posao iťenja ili bilo kakav drugi posao, moŞe i pomo starijim osobama. mob. 099/8420-173 MLA A MUŠKA OSOBA traŞi bilo kakav posao. mob. 099/8420-173 TRAŽIM POSAO uvanja djece, okolica k. Tel. 343-056, 099/852-7270 TRAŽIM POSAO - pomo starijim osobama ,pomo u kui, pomo kod posjeta ljeniku, nabava namirnica i sl. Tel: 098/9050-856 TRAŽIM BILO KAKAV HONORARAN POSAO, moŞe i rad vikendima, nedjeljama, praznicima. mob. 091/989-5820 TRAŽI SE ŽENSKA OSOBA za pomo Şenskoj osobi u Ljubljani. Upitati na mob. 099/516-2742 ili 00386/41-249-325

KREDITI BRZO DO KREDITA, KREDITNE K ARTICE! Nema ovjere i ustege na plai. Zaposleni na odreeno i stalno! mob 091/4080-226

NEKRETNINE – PRODAJA

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boťkovia 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr PRODAJEM KU U U CENTRU akovca, Ulica Kralja Tomislava, cca 700 m2. Mobitel: 098-552-990. PRODAJU SE NOVI STANOVI u akovcu kod teniskih igraliťta (58m2) i Merkatora (48m2), Zagrebu (73m2 + park mjesto + garaŞa) i apartman u Poreu (55m2). POVOLJNO, Tel: 098 241 578 STAN, AKOVEC, Istarsko naselje (kuice), kompletno renoviran i proťiren, sa ťupom i malim vrtom. Cijena 31.000 eur!! mob. 095/242-0000 PRODAJEM KU U u Vuetincu cca 350 m2 s velikom okunicom 800 m2. Mobitel: 098-552-990. POTRAŽUJEMO NOVIJE I RENOVIRANE KU E U AKOVCU, I BLIŽOJ OKOLICI AKOVCA DO 100.000 EUR-a. Nekretnine Maras, Uska bb, akovec (kod trŞnice), 040/390-770, 098/331-535, 099/331-5350. PRODAJE SE KUA u Gornjem Hraťanu. mob. 098/297-210 PRODAJEM GRADILIŠTE I KU U u akovcu, mob. 091/159-3575 PRODAJE SE KUA u Kriťtanovcu, vonjak i oranica 1 hektar u produŞetku... hitno i povoljno, mob. 095/3444 707 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Mihovljanu, 165 hv, 20x30 m, blaga kosina, pogled na grad, mirna novosagraena ulica. Tel. 098/198-9410 PRODAJE SE STAN u akovcu od 50m2! ODLINA CIJENA! Upi: 098/354-213 STARO IMANJE u D. Koncovaku sa okunicom od 11.000 m2, postojei prikljuak struje i bunar, blizina prikljuaka za plin i vodovod. Pogodno za nasad vinove loze ili kupine. Hitno i povoljno! mob 098/972-3313 Prodajem vikend vonjak - gradiliťte s lokacijskom dozvolom, u Zasadbregu, 1/1, povoljno. Tel. 091 7636 571 PRODAJE SE GRADILIŠTE u akovcu (Martane) za kuu u nizu, 600m2, povoljno. mob. 091 159-3575 ZAGREB, DrŞieva: 2-soban stan 66m2, 4. kat, zamjena ili prodaja, hrvr59@gmail. com PRODAJEM GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE u Murskom Srediťu, mob. 098/954-9775 PRODAJE SE KUA katnica u Trnovcu, mob. 098/9422-821 PRODAJE SE 3-SOBNI STAN od 98m2 u k, T. Gorianca 2, svi prikljuci, cijena: 835.000,00 kuna. Mob: 091/445-7049. PRODAJE SE KUA od 240 m2, blizina centra akovca, Vojni vrtovi, hitno i povoljno. Tel: 091/543-3518 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Praporanu od 1010m2 ili 600hv, gornje Meimurje, cijena po dogovoru, mob. 091/5460-414

ŽELITE SE RIJEŠITI OVRA, BLOKADA, CL?

DOĆI DO POVOLJNOG KREDITA ILI SMANJITI RATU? MI ZNAMO KAKO!!! r

POZNANSTVA

KREDITNO SAVJETOVANJE

NEOŽENJEN MUŠKARAC (36g.) traŞi Şensku osobu za ozbiljnu vezu, razvedena ili dijete ne smeta. Tel: 092/2696-213

NE DOPUSTITE DA VAM POMAĹ˝U LIHVARI! OBRATITE SE FINANC. STRUÄŒNJACIMA! r

lje i oglaťivae za razumijevanje, te dostavu traŞenih podataka, jer u suprotnom, oglas neemo biti u mogunosti objaviti. MEIMURSKE NOVINE IZNAJMLJUJE SE skladiťni prostor sa kancelarijama, a moŞe i samo skladiťtenje, natkriven ulaz; te stan studenma sa 5 soba, kompletno ureen, s velikom terasom, moŞe bi do 10 osoba, 1 km od centra grada, povoljno, mob. 091-14-11-721 IZNAJMLJUJE SE novi 2-pol sobni stan u akovcu - Sajmiťte, mob. 098/998-0023 ili 098/9165-825 APARTMANI GRAD PAG – terasa i parking, dva leŞaja + pomoni, sve opremljeno, po danu 200kn, 6. i 9.mj. 150 kn. mob. 098/633-041

IZNAJMLJIVANJE IZNAJMLJUJE SE POSLOVNI PROSTOR od 100m2 u Šenkovcu – povoljno. Mob. 098/530-211

VaraŞdinska 12a 40305 NEDELIŠĆE

tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

Solarni fotonaponski sustavi Paket SOLKMAL - mono panel Sol 40W - regulator 10A - pretvaraÄ? 150W/300W - akumulator 50Ah POTROĹ AÄŒI: rasvjeta, radio

1.510,99 kn

Paket SOLKSRE24 - mono panel Sol 30W x 2 - regulator 10A - pretvaraÄ? 500W/1000W - akumulator stacionarni 55Ah x 2 kom POTROĹ AÄŒI: rasvjeta, radio, TV, mini hladnjak

3.008,36 kn info@kerman.hr

www.kerman.hr Prodajna mjesta: akovec: Nikole Pavia 4, tel: 040/363-396 Strossmayerova 5, tel: 040/385-054 Prelog: Trg Svetog Florijana 18, tel: 040/646-787 VaraĹždin: Zagrebaka 55, tel: 042/321-843 Gajeva 4, tel: 042/200-944 Tarifa REVOLUCIJA mjeseÄ?no 150 kn. NeograniÄ?eni razgovori + SMS prema svim fiksnim i mobilnim operaterima + 500 MB internet prometa.

OVLAĹ TENI UVOZNIK ZA HRVATSKU

od 799 kn

GARMIN od 699 kn IZNAJMLJUJE SE apartman u gradu Pagu, plaanje na rate karticama svih banaka. AKCIJA 2 osobe od 16.6. - 1.7. 149 kn za 4 osobe 219 kn tel: 098/502-400

DIGITALNI PRIJEMNICI PS 2 s Ä?ipom

SAT HD 199 kn 899 kn

SERVIS MOBITELA I PLAYSTATIONA

Veliki izbor

laptopa Veliki izbor opreme za mobitele, USB kablovi, auto punjaÄ?i, kućni punjaÄ?i, torbice... info@bukal.hr

www.bukal.hr

info tel. 040363 396


8. lipnja 2012.

IZNAJMLJUJE SE STAN u Varaždinu, jednoj osobi, centralno itd. mob 099 414 5002 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU s upotrebom kuhinje i kupaonice, tel. 390-291 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kuhinje, blizu centra akovca, mladoj ženskoj osobi/ studenci. mob. 095/518-1881 IZNAJMLJUJEM 3-SOBNI STAN od 80m2 s garažom u Zg (Zaprue, Bundek), kompl. renoviran, blizina trgovine, tramvaja, autob. i želj. kolodvora. mob 098/616-674 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA s upotrebom kuhinje i kupaonice, Jug akovec, mob. 091/7237-999 ŽENSKOJ OSOBI IZNAJMLJUJEM sobu i kuhinju s korištenjem kupaonice u kui s dvorištem i vrtom u centru akovca. tel. 098 241 848 IZNAJMLJUJEMO namješteni stan u kui u M. Središu, poseban ulaz, cijena po dogovoru, mob. 092/254-9613 IZNAJMLJUJE SE opremljen ugosteljski lokal na odlinoj lokaciji, mob. 099/256-7899 IZNAJMLJUJE SE SOBA s kuhinjom blizu centra akovca mlaoj ženskoj osobi/studenci. mob 095 518 1881. IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBAN namješteni stan u Istarskoj ul., K. tel. 091/2177-558 IZNA JML JUJEM DVOSOBNI namješteni stan u Ivanovcu (mogunost garaže), mob. 099/333-7441 IZNAJMLJUJEM LOKAL od 30 ili 60m2, u k, K. Tomislava 7, za sve namjene, , od 1.7., tel. 098/210-570 ili 0049/21-531-3128 IZNA JML JUJE SE nenamješten stan od 45m2, garsonijere (blizina Pedagoške) i stan i garsonijere polunamješteni. tel. 384-515 ili 098/545-526 IZNAJMLJUJEM STAN u Zagrebu za 2 studenta ili mijenjam za stan ili manju kuu Sjeverni Jadran, Krk, Crikvenica, Opatija. Info: 098/426-021 IZNAJMLJUJE SE JEDNOSOBNI namješteni stan u k, s balkonom i pogledom na zelenilo, mob. 095/814-8715

ŽIVOTINJE

Pilići starosti tjedan dana

akcija samo 4 kn BI

JELI i BRZA GRAHORAS TI DOSTAV VA ,

,

PRODAJU SE ŠTENCI SHI-TZU-a, istokrvni, prisutna oba roditelja, mob 098-591-261 PRODAJEM MLADE NESILICE I MLADE KOKOTE, crvene i grahoraste, po cijeni od 30 kn/ kom, te krumpir za ishranu stoke cijena 0,50 kn/kg. Tel: 098 355 207 POKLANJAJU SE predivni štenci mješanca u dobre ruke. mob. 091/895-4662 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA K-9 i Brit za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJEM ZEEVE male za tov, zeice za rasplod i zeeve oišene, tel. 040/333-911 ili 091/906-6933

Oglasnik 49

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

DIVLJE PATKE (ženke) i razne vrste golubova prodajem, tel: 098 184 9728 PRODA JEM ZEEVE za rasplod. tel. 098/465-490 NJEMAKI OVARI, štenci, s rodovnicom, cjepljeni, tetovirani, odlinih nagraivanih roditelja – prodajem. Tel. 363-445, mob. 098/465-490 MUŽJAK MA ARSKE VIŽLE, kratkodlaki šampion, star 2g., traži ženku za parenje. mob. 098/500-681 BRANITELJ KUPUJE mlau dojnu kozicu i stariji Golf II. tel. 360-456, Mladen MOLIM NA POKLON MUŠKO ŠTENE terijera ili bigla. Ponude na tel. 099/756-0087 PRODAJU SE SVINJE ZA KLANJE, tel. 866-984

RAZNO PRODAJEM OGRJEVNO DRVO – bukva, grab, agacija, hrast. Cijena 199 kn/m. mob. 092/14-999-77 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisai stol, limena vrata, pvc ulazna vrata dim. 100x210cm, motokulvator Honda F360 i pe za centr. grijanje Centrometal 35KW (plin/ulje). Tel. 858-424 PRODAJEM BMX ramu, cijena povoljna. Tel. 829-230, 099/684-1-729, 098/944-3339 PRODAJEMO HRANILICU ZA DIJETE, malo korištena, visoka, plasna, mob. 095/513-7763 SMRŠAVITE, SMRŠAVITE, SMRŠAVITE! Postanite vitki i ostanite vitki pomou Bio Slim tretmana. Molim poziv bez sms-a na 098/1347-031 PRODAJU SE OIŠENI ORASI I LJEŠNJACI, mob. 098/1760-634 PRODAJE SE USISAVA Vorwerk, malo korišteni, tel. 091/545-8149 PRODAJU SE DVA KREVETA dim. 200x90, ouvani, mob. 098/176-0060 NAJBOLJA BIOTERAPEUTKINJA garantirano otklanja kostobolju i križobolju. Molim poziv bez sms-a na broj: 098/1347-031 PRODAJEM IPHONE 4GS clon 32g dual sim , radi istovremeno na dvije karce, za 750 kn. mob. 098 920 5620 PRODAJEM STOLARSKI BANZEK za 3.000 kn, tel. 858-362 PRODAJU SE dva nova stolarska radna stola (hoblipank), domae rune izrade, vel. 200x90cm, drveni tokarski vijci, cijena po dogovoru, Koruni Konrad, Dragoslavec 37, Sv. Juraj na Bregu PRODAJU SE DVA NOVA MADRACA dim. 190x90, mob. 098/163-6488 PRODAJEM teniski reket marke Prince (250 kn); 4 pl. zelena okrugla stola promjera 120 (90 kn/ kom); kompjuter Dell HD 149 GB, lcd monitor, kamera Logitech na poklon (1.000 kn), te primamo na deponiju uz mog. nadoknade prijevoza lomove, staru ciglu i crijep, bez morta. mob: 091/541-8810 NAMJEŠTENE SOBE s upotrebom kuhinje i kupaonice u Šenkovcu, idealno za radnike (rme), sportaše (klubove), samce i sl., blizina grada, veliko dvorište, svi prikljuci, mog. dužeg i kraeg najma do 9 osoba, te iznajmljujemo parkirna mjesta za vaše kamp-kuice, prikolice, kombi i manja vozila, na duži ili krai rok, u ograenom prostoru. mob. 098/171-4456 KUPUJEM CENTRALNU PE na drva, tel. 858-347 PRODAJEM UGOST. kuhinju, restoranske stolove (16kom), terasne stolove (8kom), vagu do 100 i 300kg, plou za tehniko crtanje, runi viliar i garderobne ormare. mob. 098/9211-929

te alum. spremnik za lož ulje od 1500 lit. (2kom), mob. 098/972-3313 PRODAJEM PREŠU za grože nekorištena 200 lit. i škrinju za zamrzavanje od 300 lit., vrlo povoljno, mob 091 384 3362 PRODAJE SE LAPTOP HP 6735b AMD Turion X2 Dual Core 2.00GHz, 4 GB RAM, 250HDD, WLAN, Bluetooth, Webcam, DVD+-RW, 4 USB, S-video, ita karca, pkovnica prov prolijevanja tekuine, skener prsta, starost 2,5g., odlino ouvani, cijena 1.700kn. mob. 091/5164-595 KUPUJEM KOMPLET RABLJENIH UDŽBENIKA i neispunjenih RB za 8. i 4.r. - III. OŠ, nakon završetka školske godine, uz provjeru stanja knjiga, te prodajem komplet za 7.r. iste škole. Tel. 098/948-9907 IZGUBLJEN NOVANIK U OKOLICI III. OŠ AKOVEC. Molim poštenog nalaznika neka me kontakra na tel 095 548 8465 ili 040 343 061. Hvala! PRODAJEM el. gitaru ESP LTD 400 VIPER, cijena po dogovoru, može zamjena za jeftiniju tehniku ili neku drugu robu uz doplatu. Mob: 099/4010-142, Email: tanja1804@net.hr PRODAJEM TRAPERICE Levis, sportske duge i kratke hlae Adidas, Puma raznih veliina, muške sportske majice dugih i kratkih rukava Nike, DC razne boje (vel. L), te muške pake Fila bijele, Globe crno-sive, Vans crne (vel. 45/46). Mob: 098/9920- 390 TECHNICS KLAVIJATURA model SX-KN 6000 Super za gaže. Prodajem ili mijenjam za je iniju muziku, tehniku ili neku drugu robu uz doplatu. Cijena po dogovoru, te akusnu gitaru Yamaha FG-412 BL crne boje, kao nova, malo isprobana. Mob: 099/2596-444 PRODAJEM MONITOR LG, led, full hd, 22” - cijena 700kn, mob: 098/491-636 KUPUJEM ouvane rock, punk i metal lp ploe domae i strane, mob 098-486-285, Robert PROTONI BOJLER Junkers 24, korišten 1 sezonu, prodajem ili mijenjam za centralnu pe na drva. tel. 040-500-096 ili 095/901-6363 PRODAJU SE halogeneratori, malo korišteni, za kunu uporabu, za trajno uklanjanje svih dišnih, alergijskih i kožnih boles djece i odraslih; te 4 ormara+2 stola za kancelariju, masivni namještaj, ušuvan, korišten samo godinu dana u ordinaciji, povoljno, mob. 091/1411-721 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODAJEMO GARNITURU ZA TERASU od bambusa, kao nova, sastoji se od dvosjeda i dvije fotelje te stolia sa staklenom površinom + udobni jastuci te navlake za fotelje i dvosjed. Cijena 750 kn ili zamjena za zranu pušku ili razno. Tel: 091/520-5575 PRODAJE SE KVALITETNO DOMAE BUINO ULJE. Cijena 70kn/lit., tel 040/829-316 ili 098/9363921. PRODAJU SE BIJELI ŽELJEZNI RADIJATORI, 4 komada, malo korišteni, u odlinom stanju. mob: 098-297-218 PRODA JEM djeje roza role, podesive (vel.31-34), vrlo malo korištene i djeji roza bicikl, promjer kotaa 16”, hitno i povoljno. mob. 099/687-6087. DAJEM U NAJAM graevinsku fasadnu brzomontažnu skelu za sve vrste radova na kui, prodajem bežini router TP-link za 150kn i skener MUSTEK za 50 kn. Mob 091 559 4332 LANEY 4X12 HH, gitarski zvunik, 300W mono na 4 ili 16 Ohm-a ili 150 W stereo na 8 Ohma, malo korišten, samo u sobi, kao novo, mob 098/972-3313

SMS telekom d.o.o. Miroslava Krleže 10, 34000 Požega OIB:04393429442.

Info: 034/622 173. Cijena: 6,99 f; 8,41 m Usamljeni? Tražite ljubav, avanturu, ert ili samo zabavu? Trebate nekoga za druženje? Na pravom ste mjestu, preko 20.000 akvnih lanova, sigurno ete nai nekoga za sebe! 060/600 506 Taži se muška osoba, radnih navika, da ne živi s roditeljima i nije u braku, koja nije izgubljena nego normalna u ovom ludom svijetu. 064/600-064

Udruga za zaštitu životinja PRIJATELJI žiro-račun: 2392007-1100062749 www.prijatelji-zivotinja.org, e-mail: info@prijatelji-zivotinja.org MOB: 091 89 88 004

PRUŽITE NOVI DOM nekom psu ili maci uz simbolinu naknadu troškova cijepljenja i kastriranja. Možete nas posje svaki dan izmeu 9-17 sa, a nalazimo se iza carine (prije nadvožnjaka, kod ateksa, skrenite LIJEVO. MOLIMO LJUDE KOJI IMAJU SLOBODNOG VREMENA DA DOĐU PROŠETATI PSE!!!

Crvenokosa dama 59g. traži ozbiljnog muškarca za druženje u svom pros toru. Diskrecija obavezna. 064/600-064

Torna je nevjerojatno privržena kujica. Od trenutka kad je došla u naš azil, silno se vezala na našu volonterku, stalno, onako velika želi biti u krilu, maziti se, davati šapu i igrati se. Njoj je hitno potreban novi dom jer azilska dvorišta su daleko premala za tako veliku kujicu željnu slobodne i tranja. Torna je roena u rujnu 2011.g, cijepljena i ipirana.

Udovica iz KC, 45 god. 165/50, tražim iskrenog, ozbiljnog, slobodnog, situiranog muškarca za trajnu i ozbiljnu vezu, avanture iskljuene. 064/600-064 Brineta 44, 170/80/4, razvedena ne svojom krivnjom traži poštenog muškarca za novi poetak. Živim u Istri. 064/600-506 ALENKA - 64, starija gospoa vrlo dobrog imovinskog stanja, još uvijek strastvena, traži muškarca za povremene susrete. 064/600-064

Keta

Ja sam Vera 55, dugo vremena razoarana propalim susretima, sada tražim samo iskreno i konkretno. 064/600-064

je prelijepa kujica izuzetno milog pogleda i jako dobre i tople naravi. Mješanka je jazavara, povuena, tiha, malecka izgledom i bila bi jako dobra za obitelj s djecom. Roena je negdje u svibnju 2011.g, cijepljena, ipirana i sterilizirana.

Atraktivna, kulturna dama, 47g.a iz VŽ, traži urednog, situiranog gospodina za povremena druženja. Diskrecija i urednost zagaran rani. 060/600 506 Josipa 29, usamljena traži partnera za život. Ako si sam i iskren u životu te tražiš ljubav svog života javi se. 064/600 064

Freya je crna ljepotica, guste duže dlake, vesela i veliki optimist. Uvijek e vas pozdraviti silnim mahanjem repom kad proete kraj njezinog boksa te nekoliko puta zalajati kako bi vas pozvala na igru. Roena je u listopadu 2011.g, cijepljena i ipirana.

Gordana 39g. Žena sam koja zna što želi!! Ako si osjeajan i za novi poetak javi se da uljepšam život. 060/600 506 Ankica 35g., nakon bolnog raskida prvi put nakon dvije godine traži nekog poštenog za vezu. 064/600 064 Dama, 44g., rastavljena, imam dvoje djece! Još uvijek vjerujem u ljubav!! Tražim muškarca za ozbiljnu vezu! 064/600 064 Marna 26 god, usamljena sam, ve duže vrijeme sama tražim muškarca koji e je razveseliti i dati smisao za život. 064/600 064 Šarmantna brineta, povratnica iz Australije, trenutno u akovcu traži za slatke susrete i druženje šarmantnog muškarca 064/600 064

Meimurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

Ovdje je za samo

Bucka 37 god., vesela, zabavna, punija brineta, velikih grudi i guze, ljepuškastog lica, traži muškarca kojeg uzbuuju punije žene. 064/600 064 Zgodna plavuša 54g, pruža nezaboravne trenutke, mogu dolazak na adresu, diskrecija. 064/600 064 Jagoda 67 g. Ako želiš da te poduim svemu, javi mi se, nee ti biti žao! Volim obraivati satima i polako. 060/600 506

mogao biti Vaš oglas Sve informacije na Iskoristi akciju u lipnju

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI

874

PRODAJEM SPAVAU SOBU trešnja, visoki sjaj, 5-krilni ormar, 2 madraca i podnice. mob. 098/9200-938 KUPUJEM STARINSKI NAMJEŠTAJ, satove, slike, porculan i ostale starine – plaam odmah. tel. 858-347 ili 095/528-7253 PRODAJEM: Ibanez Roadstar II, akvna power gitara, kao nova, Behringer V-Amp PRO , gitarski preamp i efekt procesor, novo, malo korišteno,


PETAK 8. lipnja 2012.

TV pregled

od 8.6.2012. do 14.6.2012.

FILMOVI - PREPORUUJEMO

Vlak bez voznog reda FILM

PETAK, HRT 1, 21:05

“Vlak bez voznog reda” nagraen je na lmskom fesvalu u Puli Velikom Zlatnom arenom za najbolji lm, Zlatnom arenom za scenarij kao i nagradom publike “Jelen”. Film je snimljen 1959. Dalmanska zagora, neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Siromašni seljaci iz kraja pogoenog ratnim razaranjima, nadajui se boljem životu, sele se u boga Banat. Konvoj koji putuje vlakom predvodi parzanski asnik (Stojan Aranelovi).

Nešto novo FILM

SUBOTA, HRT 1, 20:10

Romanna komedija “Something New” uisnu je nešto novo, prije svega po tome što se bavi crnakim visokim društvenim krugom, koji je netolerantan i snobovski kao i bjelaki. Izvrstan scenarij Krissa Turnera, odlina glumaka ekipa, prije svega S. Lathan i S. Bakera, te vješta režija Sanae Hamri daju ukupan rezultat - izvrsnu romannu komediju zanimljive prie, dobrog ritma, sa zanimljivim i glavnim i epizodnim likovima.

Ugledni gospodin FILM

NEDJELJA, RTL, 20:00

Ovu sjajnu politiku satiru, u kojoj Eddie Murphy briljira, režirao je Jonathan Lynn, roen u Engleskoj 1943. godine. Od sredine šezdesetih glumi u raznim televizijskim serijama, a od sredine osamdesetih bavi se i režiranjem filmova. Osobito je bila zapažena njegova prva amerika komedija “Moj roak Vinny” (1992), a odmah nakon nje snimio je “Uglednog gospodina” koji je imao velik uspjeh. Do danas je režirao ukupno jedanaest filmova.

Život u ružiastom FILM

PONEDJELJAK, HRT 1, 21:40

Film “La Môme” francuskoga redatelja Oliviera Dahana vrlo je dobra biograja što na zoran nain predstavlja život jedne od najveih francuskih legendi, pjevaice Edith Piaf koja je, uz izvanredan glas osebujne boje, postala mitska gura zbog svog izrazito nesretnog života.

Bruce i Lloyd FILM

UTORAK, NOVA TV, 22:25

06:12 Najava programa 06:17 Trenutak spoznaje (R) 06:47 TV kalendar 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji plamen 2, serija (1/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:10 Tvorci promjene 2: Nada za žene, dokumentarna serija (9/10) 11:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (17/55) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Mo sudbine, telenovela (4/102) 13:15 Dr. Oz, talk show (128) 14:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:09 Vrijeme sutra 14:10 Drugo mišljenje: Down sindrom (30’30”) 14:40 S Meunarodne smotre folklora: Bašna moravskih Hrvata, emisija puke i predajne kulture (30’44”) 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija 44’54” (124/180) 16:05 Gorski lijenik 2, serija (4/13) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:21 Hrvatska uživo 18:25 Putem europskih fondova 18:40 Iza ekrana 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:04 Veeras 20:05 Vrijeme 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Odabrao elo H.: Tajne Firence, dokumentarni lm (51’) 21:05 Ciklus hrvatskog lma: Vlak bez voznog reda (116’) 23:10 Dnevnik 3 23:30 Sport 23:33 Vrijeme sutra 23:35 Vijes iz kulture 23:45 Pe dan, talk show 00:45 Na rubu znanos: udno 7 (45’20”) 01:30 Pi, ameriki lm (12) (81’) 02:55 Euro 2012.: Poljska - Grka, snimka (R) 04:40 Skica za portret 04:55 Na rubu znanos: udno (R) 05:40 Divlji plamen 2, serija (1/13)

Šeprtljavi izumitelji Bruce (Masi Oka) i Lloyd (Nate Torrence) izlaze iz laboratorija i odlaze na teren dok pokušavaju pronai svoj najnoviji izum – koji je nekako nestao. Kad ste se navikli na to da cijeli dan stvarate najnoviju špijunsku tehnologiju poznatu ovjeku, neete samo tako uspje poprimi osobine kao što su tajnovitost i lukavost, potrebne da biste postali pravi tajni agent.

Mlae je slae FILM SRIJEDA, HRT 1 , 21:03 Uma Thurman i Meryl Streep u komedijici mladog newyorškog redatelja. Njemu zatrebala velika imena, a njima... hmm, malo odmora od ozbiljnih lmova. Mjesto radnje – New York. Ra Gardet (Uma Thurman) friško je razvedena 37ogodišnja karijerisca koja dušu olakšava na kauu svoje terapeutkinje Lise Metzger (Meryl Streep).

Najava programa Mo sudbine, telenovela (3/102) (R) Teletubbies, animirana serija (103/330) Mala TV: TV vr: uvar plaže (R) Tajni dnevnik patke Malde: Lujzini savje (R)

20:10

Odabrao elo H.: Tajne Firence

SPORT

Petak 8.6., HRT 2, 17:50

SPORT

Neke tajne u Firenci nadomak su pogledu. Nekadašnja rimska vojna utvrda razvila se u kolijevkurenesanse,notajekorjenitapromjena imala cijenu koju su platili umjetnici i njihove mecene.Prosvijeenipojedincibilisuzatoenici svojih inovacija. Majstori graditeljstva štitili su svoje pronalaske od krae dok bi se natjecali za naklonost mecene. Dvorske mecene služili su seskrivenimstubamaitajnimprolazimakakobi sauvali tajnost i uhodili vladare i obitelj.

Nedjelja 10.6., HRT 2, 20:35

ZVJEZDANI KUTAK Z

Meryl Streep Srijeda, HRT 1, 21:03 sati

‘Velika Meryl’ roena je i odrastala u New Jerseyu, u srednjoj školi pohaala je satove pjevanja i glumila u predstavama i mjuziklima. Još kao nejdžerka poela je s glumakim egzibicijama poput one kada je, smatravši se nelijepom djevojkom, potpuno promijenila imidž. Obojala je kosu u plavo, zamijenila naoale leama i od introverrane djevojice postala školska miljenica i glavna cheerleadersica. Glumom se nastavila bavi na koledžu na Vassaru nakon ega je dobila trogodišnju spendiju za dramski smjer na Yaleu gdje je i diplomirala 1975. akon diplome preselila se u New York i suraivala s Joseph Papp kazalištem gdje je za odlinu ulogu u komadu ‘A Memory of Two Mondays’ Arthura Millera bila 1976. nominirana za nagradu Tony. U Hollywoodu je debirala 1977. malom ulogom u lmu ‘Julia’ uz Jane Fondu i Vanessu Redgrave u glavnim ulogama. Ve sljedee godine ulogom supruge vijetnamskog vojnika u ‘Lovcu na jelene’ nagovijesla je svoj ogromni talent i zaradila prvu od 13 nominacija za Oscara. Istovremeno je u privatnom životu proživljavala pravu tragediju njegujui nasmrt bolesnog zarunika Johna Cazalea koji je 1978. umro od raka kosju. Meryl Streep se 1978. udala za kipara Dona Summera, te i danas žive na jezeru u Connecutu sa etvero djece (Henry, Mamie, Grace i Luisa). Za ulogu u NBC-evom serijalu ‘The Holocaust’ dobila je nagradu Emmy. Prvog Oscara dobila je godinu dana kasnije za ulogu žene koja napušta supruga i sina u lmu ‘Kramer prov Kramera’.

11.55 12.55 13.10 14.05 15.00 15.55 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00

22.45 00.35 02.20 03.20

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm Cobra 11, akcijska serija (S9E8/16) Cobra 11, akcijska serija (S9E9/16) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Kuhar i pol, kulinarski show (R) TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija (S9E159/180) (R) Vatreno nebo, telenovela (S1E129/165) TV prodaja Ruža vjetrova, dramska serija (S1E184/190) (R) Krv nije voda, serija (S1E51/70) (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E10/16) Cobra 11, akcijska serija (S9E11/16) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E160/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E52/70) (R) Ruža vjetrova, dramska serija (S1E185/185) Izgubljena budunost, igrani

lm, avanturiski/ znanstvenofantasni Željezni orao 2, igrani lm, akcijski Zloinake namjere, igrani lm, triler (12) Astro show, show, emisija uživo Kraj programa

15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:10 00:35 01:00 01:45

06.20 07.00 07.45 08.35 08.50 09.25 09.50 10.15 10.30 10.55 11.20 11.35 12.35 13.25 13.40 14.05 14.30 15.15 15.40 16.05 17.05 17.45 18.05 18.30 18.55 19.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.10 21.20 21.45 22.30 23.20 00.15 00.35 01.00 01.25 01.45

FILM HRT 1

Poznan: Euro 2012.: Irska - Hrvatska, prijenos

06.20 06.55 07.45 07.55 08.10 09.05 10.00 10.25 10.43 10.45 11.00

21.00 06:35 06:40 07:25 07:50 07:55 08:05

SPORT - IZDVAJAMO

Varšava: Euro 2012.: Poljska - Grka, prijenos

08:20 Fantasni prijatelji 1, serija za djecu (9/13) 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (22/26) (R) 09:10 Školski sat: Kako preživje ljeto 09:40 Puni krug 10:00 Gorski lijenik 2, serija (3/13) (R) 11:10 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (25/26) 11:35 Paralele (R) 12:05 Drugi format (R) 12:50 Euromagazin (R) 13:35 Mother’s Gi , ameriki lm (96’) 15:15 Edgemont 1, serija za mlade (3/13) 15:40 Olujni svijet, serija za mlade (21/26) (R) 16:10 Briljanteen 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Varšava: Euro 2012.: Poljska - Grka, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Wroclaw: Euro 2012.: Rusija - eška, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:35 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (1/13) 00:10 U uredu 5, humorisna serija (27/28) 00:35 Ministrova nasljednica, mini-serija (12) (1/4) 01:25 Ministrova nasljednica, mini-serija (12) (2/4) 02:15 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (12) (5/13) 03:00 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (10/13) 03:45 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06:50 Napomena: Tenis: French Open, Roland Garros - polu nale (M)

SERIJA RTL

19.05

Krv nije voda

SERIJA NOVA TV

14:01

Walker - teksaški rendžer

EMISIJA RTL

18.05

Exkluziv

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:25 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R TV izlog Naša mala klinika, serija R Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 121/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak

14:25 14:40

TV izlog Dona Barbara, serija

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 11:45 12:00 12:45 13:00 13:30 14:00

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) TV PRODAJA - MARION 1X2 kontakt emisija TV PRODAJA - MARION EUROBOX magazin (R) TV PRODAJA - MARION 24 SATA VIJESTI informavni program EMISIJA VTV-A OTVORENO NEBO dokumentarna emisija (R) TV PRODAJA OTVORENI STUDIO kontakt emisija (R) TV PRODAJA - MARION ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija VIJESTI VTV-A informavna emisija ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija TV PRODAJA GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI VIJESTI VTV-A POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI PRAVO NA OBRANU dramska igrana serija, ep. METAL EYE glazbena emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

14:30 14:45 15:45 16:00 16:55 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:15 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10

SERIJA DOMA TV

Dona Barbara

7:15

00:10 01:10 01:12

07:00 07:25 07:50 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:00 00:00 01:35 03:05 04:15 05:05

109/190 TV izlog Dona Barbara, serija 110/190 Oluja u raju, serija 122/185 Za tvoju ljubav, serija 71-72/90 Asi, serija 18/120 Naša mala klinika, serija 3/29 Puna kua, serija 13-14/24 Prijatelji, serija 12-13/24 Mr. Bean, serija 9/14 Prošli život, serija (12)* 1/7 Prijatelji, serija R Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija R Prošli život, serija (12) R Kraj programa

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dexter, kriminaliska serija (15) (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 13/18 Astro boy, crtana serija 44/50 Beba Felix, crtana serija 5/26 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 134-135/199 Zauvijek susjedi, serija 143/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 258/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 36/150 Larin izbor, serija 174/182 Nema rezervacija, igrani lm Slijepa pravda, igrani lm (12)* Potpuna šina, igrani lm, (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:55 17:30 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 19:55 21:15 22:15 22:40 23:10 00:40 01:40

Djeja TV Hrana i vino G.E.T.Report 24 sata, vijes Videostranice FORMULA 1, VN CANADE, trening 1 Vijes Obzori 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA TV Jukebox FORMULA 1, VN CANADA, trening 2 Ritam tjedna Vijes dana Veliko platno Kraljevi ratnici, igrani lm Erotski program (18) Videostranice


SUBOTA 9. lipnja 2012.

06:27 Najava programa 06:32 Drugo mišljenje: Down sindrom (R) 07:02 S Meunarodne smotre folklora: Bašna moravskih Hrvata, emisija puke i predajne kulture (R) 07:32 TV kalendar 07:45 Hrvatska kronika BiH 08:00 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Kobna odluka u Sundownu, ameriki

lm (74‘) (R) 09:15 Do Tarara i Maora, dokumentarni lm (28‘53“) (R) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:06 HAK - Promet info 10:09 Kuni ljubimci 10:41 Uša Mure - hrvatska Amazona, dokumentarni lm 11:15 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Veterani mira, emisija za branitelje 13:15 Duhovni izazovi, meureligijski magazin 13:45 Prizma, mulnacionalni magazin 14:30 manjinski Mozaik 14:50 Eko zona 15:20 Ti udesni mladunci, dokumentarna serija (52‘) (5/5) 16:20 Euromagazin 16:45 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:20 Reporteri: Mormonski kandidat 18:20 Potrošaki kod 18:50 Globalno sijelo 19:20 Loto 7/39 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:10 Nešto novo, ameriki lm (96‘) (R) 21:55 Paci k, serija (12) (9/10) 22:55 Dnevnik 3 23:10 Sport 23:13 Vrijeme sutra 23:15 Vijes iz kulture 23:30 Opaki igrai, ameriko-njemaki lm (15) (106‘) 01:15 Filmski maraton: Suspiria, talijanski

lm (18) (97‘) 02:55 Filmski maraton: RPM, britanskoameriki lm (12) (87‘) (R) 04:25 Euro 2012.: Njemaka - Portugal, snimka (R)

05.10 05.45 07.15 08.30 08.55 09.30 09.45 09.47 11.40 11.50 12.55 13.55 14.10 15.55 17.28 17.30

06:55 07:00 07:30 07:50

Najava programa Opera box Animanijaci 1, crtana serija (8/13) Prie u slikama, serija za mlade (3/6)

18.30 19.10 20.00 21.35

23.20 01.10 02.10 02.45 03.30 FILM HRT 1

23:30

NEDJELJA 10. lipnja 2012.

08:05 Mala TV 08:10 Baltazar: Duga profesora Baltazara, crtani lm 08:15 Danica i jastog, crtani lm (R) 08:20 Poštar Pat: Plaža, crtani lm 08:35 Kuni svemirci, crtana serija (9/26) 08:55 Zeko 2012., snimka 09:55 Ninja kornjae (TMNT), hongkonškoameriki animirani lm (84’) 11:20 uvari zdravlja, emisija pod pokroviteljstvom 11:55 KS Automagazin, emisija pod pokroviteljstvom 12:25 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom 13:00 4 zida, emisija pod pokroviteljstvom 13:30 Adria Air Race Zagreb 2012., prijenos utrke akrobatskih aviona 15:00 Tenis, Roland Garros - nale (Ž), prijenos 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Harkiv: Euro 2012.: Nizozemska Danska, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Lviv: Euro 2012.: Njemaka - Portugal, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:35 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (2/13) 00:10 U uredu 5, humorisna serija (28/28) 00:35 Johan Falk, serija (12) (3/6) 02:05 Vladimir Kranjevi dirigira Simfonijskim orkestrom HRT-a (2/2) oko 75’ 03:20 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:55 Napomena: Ružiona (rezerva) (R)

04.15

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Ben 10: Ulmate Alien, animirani

lm Uilica, kviz za djecu TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Columbo, kriminaliska serija (S4E4/6) TV prodaja Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E10/23) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E11/23) TV prodaja Prekid, igrani lm, romanna drama (R) U potjeri za zavodnikom, igrani lm, komedija Kuhar i pol, kulinarski show Discovery: Preživje divljinu Vijetnam, dokumentarna serija RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S1E8/74) (R) Tko je smjeso Crvenkapici?, igrani

lm, obiteljska animirana komedija Skaka - TV premijera, igrani

lm, znanstveno-fantasni/ avanturiski Omen 4: Buenje, igrani lm, horor (18) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija (S2E5/6) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija (S2E6/6) Kraj programa

Opaki igrai Novi film neosporno darovitog Paula McGuigana nipošto ne smijemo shvatiti ozbiljno. To je ponajprije razigrana, maštovita i prilino inteligentna filmofilska zafrkancija, kojom McGuigan i mladi scenarist Jason Smilovic odaju poast svojim filmskim uzorima, ponajviše Hitchcocku i Tarantinu. Dojmljivu filmsku fotografiju potpisuje Peter Sova. U praznoj njujorškoj aerodromskoj ekaonici zagonetni muškarac (B. Willis) svom naizgled sluajnom sugovorniku (S. Jaeger) pripovjeda neobinu priu.

SERIJA RTL 2

15:55

Moderna uda

SERIJA RTL

7:40

Naša mala klinika

INFO RTL

RTL Danas

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:45 11:00 12:00 12:15 12:45 13:00 13:30 13:45 14:45 15:00 15:30 15:45

19.10

Galileo

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

05:05 05:20

18:30

16:15 16:45 17:30 17:50 18:05 18:40 19:00 19:05 19:30 19:45 20:00 21:00 21:20 22:30 22:50 22:55 23:05 00:05 00:07

TV Izlog Dodir s neba, serija 4/22

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA 5 MINUTA ZA KONDICIJU IZ PROŠLOSTI TV kalendar ŽIVOT NA SJEVERU mozaika emisija (R) TV PRODAJA - MARION 1X2 kontakt emisija TV PRODAJA - MARION GUŠTI Z MIK-A zabavna emisija TV PRODAJA - MARION 24 SATA VIJESTI informavni program TV PRODAJA - MARION TV ORDINACIJA kontakt emisija (R) TV PRODAJA MOJA ISTRA dokumentarna emisija (R) MALI OGLASI KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi (R) KUTIONICA djeja emisija (R) EMISIJA VTV-A ZAJEDNO mozaina emisija TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program TV RAZGLEDNICA TV razglednica MALI OGLASI MOJ PUT dokumentarna emisija (R) VICOVIZIJA iz arhive VTV, zabavna emisija POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI METAL EYE glazbena emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

06:15 08:10 08:35 09:00 09:25 09:50 10:15 12:15 14:20 17:00 17:10 18:05 19:15 20:05 21:50 00:00 01:35 03:05 04:35 05:25 05:40

05.05 05.50 06.15 06.40 07.05 07.50 08.30 08.45 09.30 09.45 10.15 10.45 11.15 11.30 12.00 12.30 13.05 13.40 13.55 14.55 15.55 16.40 17.30 18.15 19.05 20.00 21.40 23.15 00.05 00.50 01.40 02.25

Zauvijek susjedi, serija R 139/180 Pca trkaica, serija 9/26 Lego Ninjago, crtana serija R Gormi, crtana serija R Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 23/24 Sestra Hawthorne, serija 4-5/10 Larin izbor, serija R Baraba, igrani lm Vijes Nove TV Provjereno, informavni magazin R Nad lipom 35, humorisnoglazbeni kviz Dnevnik Nove TV udovišta u kui, igrani lm Potraga za sreom, igrani lm Paklena vožnja, igrani lm (15)* Slijepa pravda, igrani lm (12)* R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R IN magazin R Kraj programa

Moderna uda, dokumentarni Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Veseli mladunci, zabavni Studio 45, talk show (R) TV prodaja Klon, telenovela TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija Veera za 5, lifestyle emisija Veera za 5, lifestyle emisija TV prodaja Veera za 5, lifestyle emisija Veera za 5, lifestyle emisija U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Ne daj se, Nina!, humorna drama Moderna uda, dokumentarni Moderna uda, dokumentarni Moderna uda, dokumentarni Moderna uda, dokumentarni Paklena kuhinja, reality show Columbo, kriminaliska serija (R) Fesvalac: Zabranjeno voe, romanna komedija (12) Dexter, kriminaliska serija (15) (R) Moderna uda, dokumentarni Moderna uda, dokumentarni Moderna uda, dokumentarni Kraj programa

06:12 06:17 06:47 07:00 07:35 08:05

Najava programa Duhovni izazovi, meureligijski magazin (R) TV kalendar Normalan život, emisija o obitelji (R) Globalno sijelo (R) Zlatna kinoteka: ovjek slagalica, ameriko-britanski lm (91’) 09:40 Vijes iz kulture (R) 09:45 TV kalendar (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:06 HAK - Promet info 10:10 ni DA ni NE: Direktna ili predstavnika demokracija (R) 11:05 Poirot 5, serija (5/8) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:25 Plodovi zemlje 13:20 Split: More 14:00 Nedjeljom u dva 15:05 Labirint, britansko-ameriki lutkarskoigrani lm (102’) 17:00 Vijes u pet 17:09 Vrijeme sutra 17:10 HAK - Promet info 17:15 Mir i dobro 17:45 Vrtlarica 18:15 Lijepom našom: Ploe (2/2) 19:20 Loto 6/45 19:25 Najava programa 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:10 Sve u 7!, kviz 21:05 U registraturi, TV serija 58’40” (2/9) 22:15 Dnevnik 3 22:30 Sport 22:33 Vrijeme sutra 22:35 Vijes iz kulture 22:40 Pošteno i prema zakonu 1, serija (7/10) 23:25 Dr. Oz 1b, talk show (12) (3) 00:10 Nedjeljom u dva (R) 01:10 Labirint, britansko-ameriki lutkarskoigrani lm (102’) (R) 02:55 Euro 2012.: Irska - Hrvatska, snimka (R) 04:40 Skica za portret 04:45 Vrtlarica (R) 05:10 Lijepom našom: Ploe (2/2) (R)

09:50 Biblija (ne kod. na sat.) 10:00 Zagreb: Meimursko prošenje, prijenos (ne kodira na satelitu) 11:15 Putovanja željeznicom: Vlakom do Velikoga koraljnog grebena - australski Sunlander-ekspres, dokumentarni lm (43’40”) 12:00 Filmska maneja: Baskervilski pas, kanadski lm (87’) 13:30 Babybonus, emisija pod pokroviteljstvom 14:00 Olimpijci: Prvaci i izazivai, dokumentarna serija (26’) (6/12) 14:30 13. meunarodna jedriliarska regata Fiumanka, reportaža 15:00 Tenis, Roland Garros - nale (M), prijenos 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Gdansk: Euro 2012.: Španjolska - Italija, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Poznan: Euro 2012.: Irska - Hrvatska, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:45 Tenis, Roland Garros - nale (M), snimka (R) 01:15 Me sto, njemako-maarsko-austrijski

lm (12)(144’) 03:40 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:39 Noni glazbeni program: Garaža - Only Bass & Drum 06:09 Noni glazbeni program: Glazbeni specijal: Metallica Specijal

Titanic, crtani lm Naša mala klinika, serija 14/15 TV izlog Ne zaboravi shove, glazbeni kviz R

11:05 11:55

Harvey Toons, crtana serija 56-57/78 Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R TV izlog Hellcats, serija 9-10/22 TV izlog Mike i Molly, serija 23-24/24 TV izlog Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija 23/40 Hellcats, serija R Supertalent, show Glasine, igrani lm Na tajnom zadatku, serija 9-10/13 Smallville, serija 5-6/22 Vampirski dnevnici, serija (12)*11-12/22 Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R Kraj programa

12:25 12:40 14:10 14:25 15:15 15:30 16:20 17:50

05.25 06.00 07.35 08.45 09.10 09.26 09.30 11.00 11.15 12.15 13.15 13.30 15.05

17.38 17.45 18.30 19.10 20.00 22.00 22.55

18:20 20:00 21:25 22:55 00:25 01:55 03:25 03:50

00.45 01.45 02.20 03.05 03.50 SERIJA HRT1

U registraturi

08:00 12:00 12:30 13:30 14:30 15:15 15:45 15:55 17:10 17:25 18:00

Djeja TV Auto – moto nauca Gleaj dalje (r) Ritam tjedna (r) Zagrljaj ljepote G.E.T. Report Dom2 FORMULA 1, VN CANADA,trening 3 Vijes Poljoprivredni savjetnik 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala 18:30 TV Jukebox 18:55 FORMULA 1, VN CANADE, kvali kacije 20:10 Vijes dana 20:25 Bašna 21:00 Planet Croaa 21:30 Dom&Sl (r) 22:15 Dom2 22:50 Tv prodaja 23:00 Zapisano u zvijezdama (18) 00:30 Erotski program (18) 01:30 Videostranice

05:40 05:55 06:50

08:38 08:40 08:50 10:50 11:20 11:30 SERIJA RTL

(bivša akoveka televizija)

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm (R) Ben 10: Ulmate Alien, animirani lm TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Columbo, kriminaliska serija (S4E5/6) TV prodaja Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E12/23) Poroci Miamija, kriminaliska serija (S2E13/23) TV prodaja U potjeri za zavodnikom, igrani lm, komedija Tko je smjeso Crvenkapici?, igrani

lm, obiteljska animirana komedija (R) Budva na pjeni od mora, humorisna dramska serija (S1E8/12) (R) Kuhar i pol, kulinarska emisija (R) Exkluziv Vikend, zvjezdani magazin RTL Danas, informavna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S1E9/74) Ugledni gospodin, igrani lm, komedija CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E15/25) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E16/25) (12) (R) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E17/25) (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija (S2E5/6) Discovery: Lutrija mi je promijenila život, dokumentarna serija (S2E6/6) Kraj programa

21:00

U registraturi je hrvatska mini-serija koju je godine 1974. na temelju istoimenog romana Ante Kovaia snimila Radiotelevizija Zagreb i originalno prikazala u okviru programa JRT-a. Radnja pra sudbinu Ivice Kimanovia, naivnog seoskog djeteta koji dolazi u grad kako bi se obrazovao, ali susree samo licemjerje i izopanost, ija e i sama bi žrtva. Scenarij i režiju je potpisao Joakim Maruši, a ulogu Ivice Kimanovia je tumaio Rade Šerbedžija.

17:45

Exkluziv Vikend

12:00 12:15 12:45 13:15 13:30 13:50 14:00 14:15

EMISIJA RTL 2

19:05

Paklena kuhinja

15:15 15:30 16:30 16:45 18:00 19:00 19:05

SERIJA RTL 2

20:00

Kardashians

SERIJA DOMA TV

Jamie Oliver

17:50

17:00 17:10 17:20 19:15 20:05 21:00 22:45 00:05 01:35 02:25 03:55 04:40 05:50 06:40

08.45 09.00

23.50 06:35 07:40 09:55 10:10

09:00 09:25 09:50 10:15 11:30 13:35 15:50

05.20

16.35

05:55 Najava programa 06:00 Vladimir Kranjevi dirigira Simfonijskim orkestrom HRT-a (2/2) (R) 07:15 Prijatelji 3 (1/15) 08:10 Vesele trojke, crtana serija (36/52) 08:35 Silvestrove i iijeve tajne, crtana serija (9/48) 09:00 Merlin 3, serija za djecu i mlade (3/13)

08:10 08:35

19:30 20:00 22:30 23:10 23:40 23:45 23:55 00:25 00:27

TV Izlog Dodir s neba, serija 5/22 Zauvijek susjedi, serija R 142/180

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi ZAJEDNO mozaina emisija (R) MALI OGLASI ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi (R) TV PRODAJA KUTIONICA djeja emisija (R) MINUTE ZAGORSKOG LISTA informavna emisija TV PRODAJA VJERA I NADA vjerski program MALI OGLASI TV PRODAJA - MARION ŠKOLA PREHRANE DR. BRANKA VRI A TV PRODAJA OTVORENI STUDIO kontakt emisija (R) TV PRODAJA - MARION POPEVKE I ŠTIKLECI zabavna emisija (R) MOJ PUT dokumentarna emisija (R) IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program VTV TJEDNIK VEER UZ FILM emisija o lmu MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI GLAZBENI IN kontakt emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

09.50 10.05 11.00 11.55 12.10 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 16.50 17.25 19.05 20.00 20.50 21.35 23.10 00.05 01.00 01.55

06:15 07:10 08:00 09:30 09:45 11:10 12:00 12:15 12:45 14:15 14:30 15:20 15:35 17:50 18:20 20:00 21:40 23:15 00:35 02:10 02:35

Pca trkaica, crtana serija R Lego Ninjago, crtana serija 4/13 Gormi, crtana serija 22/26 Pokemoni, crtana serija R Pokemoni, crtana serija 24/24 Osje ritam, dokumentarni lm Larin izbor, serija R Potraga za sreom, igrani lm, R Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show R Vijes Nove TV Nad lipom 35, humorisno-glazbeni show R - nastavak udovišta u kui, igrani lm R Dnevnik Nove TV Larin izbor, serija 175/182 Ubojstvo u Greenwichu, igrani lm (12)* Red Carpet, showbiz magazin (15)* Anaconda 3, igrani lm, (12)* Gospodari iluzija, show 9/13 Paklena vožnja. igrani lm, (15)* R Dodir s neba, serija R Red Carpet, showbiz magazin (15)* R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (S4E113-120/145) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S4E121-122/145) TV prodaja Divlji boravak, zabavni Divlji boravak, zabavni TV prodaja Paklena kuhinja, reality show TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Ne daj se, Nina!, humorna drama Ne daj se, Nina!, humorna drama U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija Columbo, kriminaliska serija (R) Paklena kuhinja, reality show Kardashians, reality show Cure iz Jerseya, zabavni Fesvalac: Zabranjeno voe, romanna komedija (12) (R) Paklena kuhinja, reality show Divlji boravak, zabavni Divlji boravak, zabavni Kraj programa

Ne zaboravi shove, glazbeni kviz 12/17 Mike i Molly, serija R Naša mala klinika, serija 2-3/29 TV izlog Supertalent, show R Harvey Toons, crtana serija R TV izlog Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R Hellcats, serija 11-12/22 TV izlog Puna kua, serija 15-16/24 TV izlog Naša mala klinika, serija R Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija 24/40 Hellcats, serija R Smallville, serija R Na tajnom zadatku, serija R Glasine, igrani lm R Vampirski dnevnici, serija (12)* R Jamie Oliver: Sve za 30 minuta , serija R Kraj programa

(bivša akoveka televizija)

08:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:50 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:10 19:50 22:00 22:40 23:00 00:30 01:30

Djeja TV Planet Croaa (r) Privredni.hr Veliko platno (r) Poljoprivredni savjetnik (r) Podravina i Prigorje (r) TV prodaja EU dnevnik G.E.T.Report (r) Hrana i vino Tjedna kronika U dobroj formi 24 sata, vijes Sedma brzina (r) FORMULA 1, VN CANADA,uvodna emisija FORMULA 1, utrka FORMULA 1, analiza TV Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) Videostranice


PONEDJELJAK 11. lipnja 2012.

06:12 Najava programa 06:17 Mir i dobro (R) 06:47 TV kalendar 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji plamen 2, serija (2/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (18/55) 11:00 Tvorci promjene 2: Obnavljamo vlasm rukama, dokumentarna serija (10/10) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Mo sudbine, telenovela (5/102) 13:15 My Sister’s Keeper, ameriki lm (97’) 15:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 15:09 Vrijeme sutra 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija 42’54” (125/180) 16:05 Gorski lijenik 2, serija (5/13) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:25 Hrvatska uživo 17:55 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (1/19) 18:30 Dr. Oz, talk show (129) 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 TV Bingo 20:35 Puls Hrvatske 21:40 Ciklus europskog lma: Život u ružiastom, francuski lm (12) (135’) 00:05 Dnevnik 3 00:25 Sport 00:28 Vrijeme sutra 00:35 Vijes iz kulture 00:45 PP 00:55 Ciklus ljubia - R.Pichler: Nijanse ljubavi, serija (1/4) 02:25 Najbolje iz povijes HTV-a: Crno-bijelo u boji - 600. emisija (R) 02:55 Najbolje iz povijes HTV-a: Crno-bijelo u boji - Sjeanje na Antona Marja (R) 03:25 Euro 2012.: Francuska - Engleska, snimka (R) 05:10 Skica za portret 05:25 Divlji plamen 2, serija (2/13)

06:35 06:40 07:25 07:50 08:20 08:45 09:10 09:30 10:00 10:25

Najava programa Mo sudbine, telenovela (4/102) Teletubbies, animirana serija (104/330) Mala Tv Fantasni prijatelji 1, serija za djecu (10/13) H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (23/26) (R) Patak Frka, crtana serija (1/26) Pipi Duga arapa, crtana serija (1/26) Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (26/26) Najbolje iz povijes HTV-a: Crno-bijelo u

boji - 600. emisija (29’27”) 10:55 Najbolje iz povijes HTV-a: Crno-bijelo u boji - Sjeanje na Antona Marja (29’) 11:25 Gorski lijenik 2, serija (4/13) (R) 12:10 Plodovi zemlje (R) 13:00 Idemo na zapad (29’08”) (1/5) 13:30 Fotogra ja u Hrvatskoj 13:40 Vrtlarica (R) 14:10 Ljubav u zaleu, telenovela (13/175) 14:55 Glazba, glazba... 15:10 Edgemont 1, serija za mlade (4/13) 15:35 Olujni svijet, serija za mlade (22/26) (R) 16:00 Svlaionica: Toni Kuko 51’ 16:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Donjeck: Euro 2012.: Francuska Engleska, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Kijev: Euro 2012.: Ukrajina - Švedska, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:35 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (3/13) 00:10 Sestra Jackie 1, humorisna serija (15) (12/12) 00:40 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (17/22) 01:25 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humorisna serija (18) (1/12) (R) 01:55 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (12) (6/13) 02:40 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (11/13) 03:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi

05.05 05.40 06.30 06.45 06.55 07.50 08.25 08.55 09.25 09.55 10.11 10.15 11.15 11.30 12.10 13.05 13.20 14.10 15.10 16.00 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00 20.30 21.05 21.35 23.50 00.05 01.55 02.55 03.40 04.15

EMISIJA NOVA TV

17:25

IN magazin Popularna Ana Stuni pridružit e se voditeljima IN magazina te emo je uz Miju Kovai i Ivu Perkušia od 19. ožujka gleda u poslijepodnevnom formatu u 18.25 sa. ‘Veselim se IN magazinu i samostalnom voenju lifestyle formata, a sigurna sam da je Nikolina izvrstan izbor za Red Carpet i s Danielom e ini nepogrešiv duo’ – izjavila je Ana Stuni.

INFO NOVA TV

19.15

Dnevnik Nove TV

INFO RTL

23:50

RTL Vijes

SERIJA RTL 2

14:20

Klon

SERIJA DOMA TV

Asi

19:15

07:00 07:25 07:50 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30 16:25 17:00

07:00 07:15 07:30 08:30 08:45 08:50 09:00 10:55 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 15:45 17:40 17:55 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10 23:40 00:40 00:42

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, animirani lm (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E11/16) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E9/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E10/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E11/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E12/82) TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Vatreno nebo, telenovela (S1E130/165) TV prodaja Exkluziv Vikend, zvjezdani magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E160/180) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S1E52/70) (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E12/16) Ezel, dramska serija (S1E1/66) Ezel, dramska serija (S1E2/66) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E161/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E53/70) (R) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E13/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E14/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E15/82) Vodeni svijet, igrani lm, znanstvenofantasni/ avanturiski RTL Vijes, informavna emisija X-Men, igrani lm, znanstvenofantasni Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: Miami, kriminaliska serija (S7E15/25) (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 14/18 Astro boy, crtana serija 45/50 Beba Felix, crtana serija 6/26 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 136-137/199 Zauvijek susjedi, serija 144/180 Vijes Nove TV

VTV TJEDNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI IZ PROŠLOSTI TV kalendar VEKERICA jutarnji program VTV-a VIJESTI VTV-A informavna emisija 1X2 kontakt emisija EMISIJA VTV-A PUTOMANIA putopisni serijal 24 SATA VIJESTI informavni program DOM 2 emisija o ureenju doma KULTURNI MAGAZIN emisija o kulturi (R) TV PRODAJA MUŽIKAŠI I PAJDAŠI glazbena emisija (R) MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VIJESTI VTV-A informavna emisija KOKTEL mozaina emisija U DOBROM DRUŠTVU iz arhive VTV, zabavna emisija ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi OTVORENO NEBO dokumentarna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI MOJA ISTRA dokumentarna emisija METAL EYE glazbena emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

UTORAK 12. lipnja 2012. 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:10 01:45 02:35 03:25 04:10 05:10 06:00 06:25 07:00

05.50 06.50 07.15 07.40 08.05 08.20 08.55 09.30 10.05 10.20 10.45 11.10 11.25 12.25 13.15 13.30 13.55 14.20 15.05 15.30 15.55 16.55 17.35 17.55 18.20 18.45 19.10 19.35 20.00 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.10 02.55

IN magazin Kad liše pada, serija 259/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 37/150 Larin izbor, serija 176/182 Veernje vijes Pretjerana sila: Osveta, igrani lm (12)* Ubojstvo u Greenwichu, igrani lm (12)* R Demoni, serija 4/6 Seinfeld, serija 135-136/180 Gospodari iluzija, show R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Seinfeld, serija R IN magazin R Kraj programa

Ne daj se, Nina!, humorna drama Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Uilica, kviz za djecu U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (R) TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kardashians, reality show (R) Cure iz Jerseya, zabavni (R) Kraj programa

06:09 Najava programa 06:14 Trea dob, emisija za umirovljenike (R) 06:44 TV kalendar 06:54 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji plamen 2, serija (3/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:05 Vrijeme danas 10:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (19/55) 11:05 Bestselerski redovnici - udo s nuspojavama, dokumentarni

lm (52’) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Mo sudbine, telenovela (6/102) 13:15 Mercy Mission: The Rescue of Flight 771, australsko-ameriki lm (89’) 14:45 Fotogra ja u Hrvatskoj 15:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 15:09 Vrijeme sutra 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija 42’49” (126/180) 16:05 Gorski lijenik 2, serija (6/13) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:25 Hrvatska uživo 17:55 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (2/19) 18:30 Dr. Oz, talk show (130) 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Boje turizma 21:00 Proof, ameriki lm (97’) 22:50 Dnevnik 3 23:10 Sport 23:13 Vrijeme sutra 23:15 Vijes iz kulture 23:30 Seks i grad, humorisna serija (18) (1/30) 00:05 Ciklus ljubia - R.Pichler: Nijanse ljubavi, serija (2/4) 01:35 Euro 2012.: Poljska - Rusija, snimka (R) 03:20 Najbolje iz povijes HTV-a: Zabavni program 50+5 (69’07”?) (R) 04:30 Dr. Oz, talk show (130) (R) 05:10 Skica za portret 05:25 Divlji plamen 2, serija (3/13)

10:25 Najbolje iz povijes HTV-a: Zabavni program 50+5 (69’08”?) 11:25 Gorski lijenik 2, serija (5/13) (R) 12:10 PP 12:15 Obrtnik i partner, emisija pod pokroviteljstvom (R) 12:45 Hrvatska kronika BiH (R) 13:00 Idemo na zapad (40’34”) (2/5) (R) 13:40 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (1/19) (R) 14:10 Ljubav u zaleu, telenovela (14/175) 14:55 Glazba, glazba... 15:10 Edgemont 1, serija za mlade (5/13) 15:35 Olujni svijet, serija za mlade (23/26) (R) 16:00 Svlaionica: Janica Kosteli 48’20” 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Wroclaw: Euro 2012.: Grka - eška, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Varšava: Euro 2012.: Poljska - Rusija, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:35 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (4/13) 00:10 Ružiona 00:40 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (18/22) 01:25 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humorisna serija (18) (2/12) (R) 01:55 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (12) (7/13) 02:40 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (12/13) 03:25 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06:06 Noni glazbeni program: Ružiona Blues scena

05.45

03.40

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E12/16) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E13/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E14/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E15/82) TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Vatreno nebo, telenovela (S1E131/165) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E161/180) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S1E53/70) (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E13/16) Ezel, dramska serija (S1E3/66) Ezel, dramska serija (S1E4/66) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E162/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E54/70) (R) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E16/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E17/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E18/829 Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E11/23) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E12/23) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E13/23) RTL Vijes, informavna emisija X-Men, igrani lm, znanstvenofantasni Astro show, show, emisija uživo (18) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

07:00 07:25 07:50 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40

I tako to..., serija 17/18 Astro boy, crtana serija 46/50 Beba Felix, crtana serija 7/26 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R

12:40 13:30 14:30

IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 138-139/199

06.20 07.10 07.25 07.35 08.30 09.05 09.20 10.10 10.23 10.25 11.25 11.45 12.05 13.00 13.15 14.10 15.05 16.00 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00

06:35 Najava programa 06:40 Mo sudbine, telenovela (5/102) 07:25 Teletubbies, animirana serija (105/330) 07:50 Mala Tv 08:20 Fantasni prijatelji 1, serija za djecu (11/13) 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (24/26) (R) 09:10 Patak Frka, crtana serija (2/26) 09:30 Pipi Duga arapa, crtana serija (2/26) 10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (1/26)

20.30 21.05 21.35 22.30 23.20 00.20 00.35 02.15 03.15

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:55 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 122/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 111/190 TV izlog Dona Barbara, serija 112/190 Oluja u raju, serija 123/185 Za tvoju ljubav, serija 73-74/90 Asi, serija 19/120 Naša mala klinika, serija 4/29 Puna kua, serija 17-18/24 Prijatelji, serija 14-15/24 Mr. Bean, serija 10/14 Prošli život, serija (12)* 2/7 Prijatelji, serija R 14/24 Mr. Bean, serija 10/14 Prošli život, serija (12)* R Kraj programa

SERIJA NOVA TV

Kad liše pada Nedžla, suoena s Ferhundinom novom igrom, donosi odluku i daje joj klju koji e otkljuati vrata pobjede.Oluja koja eka pred Nedžlinim vratima potpuno mijenja tijek dogaaja. G. Ali Riza umoran je od udaraca koje je zadobio i šutke promatra razvoj dogaaja, a snažan vjetar svakoga stavlja na drukiju kušnju. Ševketov se oaj poveava i on donosi posljednju odluku u vezi s poslovnom ponudom Mithata Kare. Lejla se vrsto drži sna o srei s Oguzom, ali tama u koju je upao Oguz dublja je nego što je mislila.Vjetar koji Nedžlu i Alija Sarpera dovodi na nov poetak za sobom ostavlja ruševine.

INFO RTL

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:50 18:00 18:30 18:40 19:00 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:15 00:15 01:15

(bivša akoveka televizija) Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Sedma brzina (r) 24 SATA, vijes Videostranice Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Lifestyle TV prodaja 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV prodaja Tehnika škola, zanimanja VIJESTI DANA Hrana i vino Sport ponedjeljkom Auto moto nauca Obzori VIJESTI DANA TV Jukebox TV prodaja Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE

16:55

RTL 5 do 5

ZABAVA RTL

18:05

Exkluziv

SERIJA RTL 2

21:40

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV TV kue imaju pravo promjene programa

18:05

Naša mala klinika

01:30

Zauvijek susjedi, serija 145/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 260/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 38/150 Larin izbor, serija 177/182 Veernje vijes Bruce i Lloyd: Izvan kontrole, igrani lm Pretjerana sila: Osveta, igrani lm (12)* R Osje ritam, dokumentarni lm R

02:40 03:30 04:15 05:15 06:05 06:30 07:00

Demoni, serija 5/6 Seinfeld, serija 137-138/180 Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Seinfeld, serija R IN magazin R Kraj programa

06.15 06.55 07.40

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Kraj programa

23:50

08.30 08.45 09.20 09.45 10.10 10.25 10.50 11.15 11.30 12.30 13.20 13.35 14.00 14.25 15.10 15.35 16.00 17.00 17.40 18.00 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.25 20.50 21.15 21.40 22.05 22.25 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.15

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:55 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40

07:00 07:20 07:30 08:30 08:45 09:00 10:55 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 17:40 17:55 18:00 18:40 19:00 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:00 22:30 22:55 23:00 23:10

20:00

16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25

23:40 23:42

VTV DNEVNIK informavna emisija (R) MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a VIJESTI VTV-A informavna emisija 1X2 kontakt emisija VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija GLAZBENI IN zabavna emisija (R) 24 SATA VIJESTI informavni program EUROMAXX TV magazin IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija (R) TV PRODAJA KOKTEL mozaina emisija (R) VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija ZASTUPNIKI KLUB VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VIJESTI VTV-A informavna emisija EMISIJA VTV-A VU SRCU TE NOSIM iz arhive VTV, emisija o narodnim obiajima ZASTUPNIKI KLUB (R) VTV DNEVNIK informavna emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar (R) MALI OGLASI MINUTE ZAGORSKOG LISTA informavna emisija ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 123/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 113/190 TV izlog Dona Barbara, serija 114/190 Oluja u raju, serija 124/185 Za tvoju ljubav, serija 75-76/90 Asi, serija 20/120 Naša mala klinika, serija 5/29 Puna kua, serija 19-20/24 Prijatelji, serija 16-17/24 Mr. Bean, serija 11/14 Prošli život, serija (12)* 3/7 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija 11/14 Prošli život, serija (12)* R Kraj programa

(bivša akoveka televizija) 07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:20 16:50 17:00 18:00 18:30 19:00 19:35 20:00 20:30 21:00 22:00 22:30 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino U dobrom zdravlju 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala VIDEOSTRANICE Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Sport ponedjeljkom (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Tajne uspjeha Obzori (r) Gledaj dalje, talk show VIJESTI DANA Tv Jukebox Zapisano u zvijezdama Erotski program (18) VIDEOSTRANICE


SRIJEDA 13. lipnja 2012.

06:12 06:17 06:47 07:00 07:05 07:10 07:35 07:40 08:35 08:40 08:58

Najava programa Meu nama (R) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji plamen 2, serija (4/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (20/55) 11:05 Zvuk Hollywooda - Max Steiner i njegovi nasljednici, dokumentarni lm (51’) (R) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Mo sudbine, telenovela (7/102) 13:15 The Lost Child, ameriki lm (95’) 15:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 15:09 Vrijeme sutra 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija 43’46” (127/180) 16:05 Gorski lijenik 2, serija (7/13) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:25 Hrvatska uživo 17:55 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (3/19) 18:28 Dr. Oz, talk show (131) 19:10 20pet, kviz 19:20 Loto 7/39 19:26 Najave + PP 19:30 Dnevnik 19:56 Sport 19:59 Veeras 20:00 Vrijeme 20:02 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:03 Hrvatsko podmorje 6, dokumentarna serija (1/3) 20:33 GSS - spas u planini, dokumentarna serija (1/4) 21:03 Mlae je slae, ameriki lm (101’) (R) 22:55 Dnevnik 3 23:15 Sport 23:18 Vrijeme sutra 23:20 Vijes iz kulture 23:35 Seks i grad, humorisna serija (18) (2/30) 00:10 Ciklus ljubia - R.Pichler: Nijanse ljubavi, serija (3/4) 01:40 Putem europskih fondova (R) 01:55 Vrijeme je za jazz 60’!!! 02:55 Euro 2012.: Nizozemska - Njemaka, snimka (R) 04:40 Prekid programa radi redovnog održavanja ureaja

10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (2/26) 10:25 Najbolje iz povijes HTV-a: Pria o Dinamu ‘82 (50’) 11:15 Fotogra ja u Hrvatskoj 11:25 Gorski lijenik 2, serija (6/13) (R) 12:10 Moje rodno mjesto 12:30 Euromagazin (R) 13:00 Idemo na zapad (37’03”) (3/5) (R) 13:40 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (2/19) (R) 14:10 Ljubav u zaleu, telenovela (15/175) 14:55 Glazba, glazba... 15:10 Edgemont 1, serija za mlade (6/13) 15:35 Olujni svijet, serija za mlade (24/26) (R) 16:00 Svlaionica: Goran Ivaniševi 51’20” 16:55 Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom 16:58 PP 17:00 Euro 2012., emisija 17:45 PP 17:50 Lviv: Euro 2012.: Danska - Portugal, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:31 PP 20:35 Harkiv: Euro 2012.: Nizozemska - Njemaka, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:30 PP 23:35 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (5/13) 00:10 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (19/22) 00:55 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humorisna serija (18) (3/12) (R) 01:25 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (12) (8/13) 02:10 Retrovizor: Dodir života i smr 2, serija (12) (13/13) 02:55 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 04:55 Noni glazbeni program

05.35 06.10 07.00 07.10 07.25 08.20

03.20 03.55

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E13/16) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E16/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E17/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E18/82) TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Vatreno nebo, telenovela (S1E132/165) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E162/180) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S1E54/70) (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E14/16) Ezel, dramska serija (S1E5/66) Ezel, dramska serija (S1E6/66) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E163/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E55/70) (R) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E21/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E22/82) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E21/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E22/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E23/24) (12) RTL Vijes, informavna emisija Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E11/23) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E12/23) Astro show, show, emisija uživo (18) Mentalist, kriminaliska dramska serija (S2E13/23) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

07:00 07:25 07:50 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40

I tako to..., serija 18/18 Astro boy, crtana serija 47/50 Beba Felix, crtana serija 8/26 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R

07:12 07:15 07:30 08:30 08:45 09:00 10:40 10:55 11:00 12:00

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija 1X2 kontakt emisija VRIJEME JE ZA GOSPODARSTVO gospodarski talk show FESTIVAL KAZALIŠNIH AMATERA MEIMURJA snimka predstava 24 SATA VIJESTI informavni program ZAJEDNO mozaina emisija (R) ZASTUPNIKI KLUB (R) MALI OGLASI EMISIJA VTV-A VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija ZAGORSKE VIJESTI DNEVNIK POBJEDNIKA dokumentarni

lm o obitelji Kosteli VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VIJESTI VTV-A informavna emisija VICOVIZIJA iz arhive VTV zabavna emisija KOKTEL SPECIJAL VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI VELIKE TAJNE MALOG VRTA kontakt emisija (R) ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

08.55 09.25 09.55 10.12 10.15 11.10 11.35 11.55 12.50 13.05 13.55 14.55 15.55 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00

06:35 06:40 07:25 07:50 08:20 08:45 09:10 09:30 09:55

Najava programa Mo sudbine, telenovela (6/102) Teletubbies, animirana serija (106/330) Mala Tv Fantasni prijatelji 1, serija za djecu (12/13) H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (25/26) (R) Patak Frka, crtana serija (3/26) Pipi Duga arapa, crtana serija (3/26) PP

20.50 21.35 22.30 23.20 00.20 00.35 01.25 02.10 03.10

EMISIJA RTL 2

23:15

Studio 45 U trajanju od 45 minuta, kao urednica i voditeljica razgovarat e sa zanimljivim gosma - pjevaima, glumcima, sportašima i poliarima, dok e se na ekranu prikaziva prilozi o temama koje su toga dana aktualne. Da show bude još zabavniji, svi e komenra teme bez obzira jesu li s njima upozna ili ne!

SERIJA NOVA TV

2:50

Seinfeld

INFO RTL

12:30

18:30

RTL danas

SERIJA RTL 2

18:25

Teorija velikog praska

13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:45 17:40 17:55 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 20:30 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10

SERIJA DOMA TV

Oluja u raju

8:45

00:05 00:07

ETVRTAK 14. lipnja 2012. 13:30 14:30 16:25 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 00:20 02:00 02:50 03:40 04:25 05:25 06:15 06:40 07:00

06.15 06.55 07.40 08.05 08.30 08.45 09.20 09.45 10.10 10.25 10.50 11.15 11.30 12.30 13.20 13.35 14.00 14.25 15.10 15.35 16.00 17.00 17.40 18.00 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.25 20.50 21.15 21.40 22.05 22.25 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25 02.15

Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 140-141/199 Zauvijek susjedi, serija 146/180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 261/320 Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 39/150 Larin izbor, serija 178/182 Veernje vijes Okrutne namjere, igrani lm (12) Hostel 2, igrani lm (15)* Demoni, serija 6/6 Seinfeld, serija 139-140/180 Demoni, serija R Ezo TV, tarot show (18)* Dnevnik Nove TV R Seinfeld, serija R IN magazin R Kraj programa

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Za tvoju ljubav, serija R

12:40 12:55 13:40

TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 124/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 115/190 TV izlog Dona Barbara, serija 116/190 Oluja u raju, serija 125/185 Za tvoju ljubav, serija 77-78/90 Asi, serija 21/120 Naša mala klinika, serija 6/29 Puna kua, serija 21-22/24 Prijatelji, serija 18-19/24 Mr. Bean, serija 12/14 Prošli život, serija (12)* 4/7 Prijatelji, serija R Mr. Bean, serija 12/14 Prošli život, serija (12)* R Kraj programa

20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

(bivša akoveka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 21:50 22:15 22:50 23:35 00:30

*

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Najljepše bajke svijeta, crtani lm (R) Braa koala, animirani lm TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Kraj programa

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:55 11:10

14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00

06:09 06:14 06:44 06:54

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino Veliko platno (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Tajne uspjeha (r) Dom2 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Povealo Dom&Sl Vijes dana Privredni.hr Zagrljaj ljepote (r) Erotski program(18) VIDEOSTRANICE

Najava programa Rije i život, religijska emisija (R) TV kalendar Obrtnik 100% poduzetnik, emisija pod pokroviteljstvom (R) 07:00 Dobro jutro, Hrvatska 07:05 Vijes 07:10 Dobro jutro, Hrvatska 07:35 Vijes 07:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:35 Vijes 08:40 Dobro jutro, Hrvatska 08:58 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 09:05 Divlji plamen 2, serija (5/13) 09:50 Vijes iz kulture (R) 10:00 Vijes 10:09 Vrijeme danas 10:10 Mjesto pod suncem - osta ili oi 5, dokumentarna serija (21/55) 10:55 Prapoeci života, dokumentarni lm (59’) (1/2) (R) 12:00 Dnevnik 12:10 Sport 12:12 Vrijeme 12:14 TV kalendar (R) 12:30 Mo sudbine, telenovela (8/102) 13:15 Brush With Fate, ameriki lm (96’) 15:00 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 15:09 Vrijeme sutra 15:15 Ponos Ratkajevih, TV serija 42’31” (128/180) 16:05 Gorski lijenik 2, serija (8/13) 16:50 TV kalendar (R) 17:00 Vijes u pet 17:20 HAK - Promet info 17:25 Hrvatska uživo 17:55 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (4/19) 18:30 Dr. Oz, talk show (132) 19:12 20pet, kviz 19:30 Dnevnik 19:59 Sport 20:05 Veeras 20:06 Vrijeme 20:09 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20:10 Pola ure kulture 20:35 Mo boja, dokumentarna serija (1/7) 21:00 Ljubav je slijepa, ameriki lm (109’) 22:55 Otvoreno 23:40 Dnevnik 3 23:50 Sport 23:53 Vrijeme sutra 23:55 Vijes iz kulture 00:10 Seks i grad, humorisna serija (18) (3/30) 00:45 Ciklus ljubia - R.Pichler: Nijanse ljubavi, serija (4/4) 02:15 Euro 2012.: Italija - Hrvatska, snimka (R) 04:00 Najbolje iz povijes HTV-a: Jadranski susre (R) 05:00 Dr. Oz, talk show (132) (R) 05:40 Skica za portret 05:47 Pola ure kulture (R)

06:35 06:40 07:25 07:50 08:20

Najava programa Mo sudbine, telenovela (7/102) Teletubbies, animirana serija (107/330) Mala Tv Fantasni prijatelji 1, serija za djecu (13/13) 08:45 H2O Uz malo vode! 1, serija za mlade (26/26) (R)

FILM HRT 1

21:00

Ljubav je slijepa Playboy Hal (Jack Black) se zaljubljuje u debelu ženu (Gwyneth Paltrow) zbog njezine unutarnje ljepote. Ali Hal mrzi debele žene. Mladi Hal izrazito je krian pri izboru djevojaka, a jedini mu je bitan kriterij njihov vanjski izgled. Kako sam nije pretjerano zgodan, djevojke ga uglavnom ignoriraju. Jednoga dana susretne modernog gurua Tonyja Robbinsa koji mu pokušava objasni kako nije sve u izgledu.

SERIJA RTL

10:27

09:10 Patak Frka, crtana serija (4/26) 09:30 Pipi Duga arapa, crtana serija (4/26) 10:00 Gradi Wakkaville, crtana serija (3/26) 10:25 Najbolje iz povijes HTV-a: Jadranski susre 11:25 Gorski lijenik 2, serija (7/13) (R) 12:10 REPRIZNI PROGRAM 12:15 Drugi format (R) 13:00 Idemo na zapad (39’39”) (4/5) (R) 13:40 Jugoslavija - država za jedno stoljee, dokumentarna serija (3/19) (R) 14:10 Ljubav u zaleu, telenovela (16/175) 14:55 Glazba, glazba... 15:10 Edgemont 1, serija za mlade (7/13) 15:35 Olujni svijet, serija za mlade (25/26) 16:00 Svlaionica: Špiro Guberina 49’19” 17:00 Euro 2012., emisija 17:50 Poznan: Euro 2012.: Italija - Hrvatska, prijenos 19:50 Euro 2012., emisija 20:30 Veeras... 20:35 Gdansk: Euro 2012.: Španjolska - Irska, prijenos 22:35 Euro 2012., emisija 23:45 Bitange i princeze 1, humorisna serija (12) (6/13) 00:20 Zakon i red: Zloinake nakane 5, serija (12) (20/22) 01:05 Retrovizor: Kalifornikacija 2, humorisna serija (18) (4/12) (R) 01:35 Retrovizor: Vjeruj mi, serija (12) (9/13) 02:20 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za žrtve 11, serija (12) (1/24) 03:05 Noni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05:05 Noni glazbeni program

05.50 06.25 07.15 07.25 07.40 08.35 09.30 10.10 10.25 10.27 11.25 11.45 12.10 13.00 13.15 14.10 15.05 16.00 16.55 17.10 17.58 18.05 18.30 19.05 20.00 20.50 21.35 22.30 23.20 00.20 00.35 01.25 02.10 03.10 03.55 04.30

07:00 07:25 07:50 08:15 08:30 09:25 09:40 10:40 12:40 13:30 14:30 16:25 17:00 17:25 18:05

07:17 07:20 07:30 08:30 08:45 09:00 10:40 10:55 11:00 12:00 12:30

Vatreno nebo

INFO RTL

18:30

RTL danas

EMISIJA HRT21 SERIJA RTL

20:05

Malcolm u sredini

SERIJA DOMA TV

Asi

12:55

13:00 13:30 14:00 14:30 14:45 15:30 15:45 17:40 17:55 18:00 18:40 19:00 19:01 19:05 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 21:30 22:00 22:30 22:50 22:55 23:00 23:10 00:10 00:12

RTL Danas, informavna emisija (R) Dragon Ball Z, animirani lm PopPixie, crtani lm Moji džepni ljubimci, crtani lm (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E14/16) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E19/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E20/82) TV prodaja Kuhar i pol, kulinarski show (R) Vatreno nebo, telenovela (S1E133/165) TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) Veera za 5, lifestyle emisija (S9E163/180) (R) TV prodaja Krv nije voda, serija (S1E55/70) (R) Cobra 11, akcijska serija (S9E15/16) Ezel, dramska serija (S1E7/66) Ezel, dramska serija (S1E8/66) RTL 5 do 5, Informavna emisija Veera za 5, lifestyle emisija (S9E164/180) Kuhar i pol, kulinarski show Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informavna emisija Krv nije voda, serija (S1E56/70) (R) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E21/82) Kismet - okovi sudbine, dramska serija (S1E22/82) CSI, kriminaliska serija (S9E10/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S9E11/24) (12) CSI, kriminaliska serija (S9E12/24) (12) RTL Vijes, informavna emisija CSI: NY, kriminaliska serija (S3E21/24) (12) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E22/24) (12) Astro show, show, emisija uživo (18) CSI: NY, kriminaliska serija (S3E23/24) (12) RTL Danas, informavna emisija (R) Kraj programa

I tako to..., serija 1/38 Astro boy, crtana serija 48/50 Beba Felix, crtana serija 9/26 TV izlog Kad liše pada, serija R TV izlog Stras Orijenta, serija R Walker, teksaški rendžer, serija R IN magazin R Larin izbor, serija R Walker, teksaški rendžer, serija 142-143/199 Zauvijek susjedi, serija 147180 Vijes Nove TV IN magazin Kad liše pada, serija 262/320

NAJAVA PROGRAMA MALI OGLASI ORLANDO KIDS crtani lmovi TV PRODAJA MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija 1X2 kontakt emisija PRIVREDNI HR emisija o gospodarstvu PUTEM EUROPSKIH FONDOVA informavno-edukavna emisija 24 SATA VIJESTI informavni program EUROBOX magazin ZAGORSKE VIJESTI (R) MALI OGLASI OTISCI VREMENA dokumentarna emisija MALI OGLASI VEKERICA jutarnji program VTV-a (R) TV PRODAJA VIJESTI VTV-A informavna emisija FILMSKE NAJAVE VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar 24 SATA VIJESTI informavni program MALI OGLASI TV RAZGLEDNICA TV razglednica VIJESTI VTV-A informavna emisija JUNACI HRVATSKE SLOBODE dokumentarni serijal EMISIJA VTV-A EUROBOX magazin IZ NAŠIH SREDIŠTA dokumentarna emisija VTV DNEVNIK informavna emisija VREMENSKA PROGNOZA IZ PROŠLOSTI TV kalendar MALI OGLASI SERIJSKI PROGRAM ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

19:15 20:05 21:00 22:05 22:25 23:25 02:00 02:30 04:30 05:30 06:10 07:00

06.15 06.55 07.40 08.30 08.45 09.20 09.45 10.10 10.25 10.50 11.15 11.30 12.30 13.20 13.35 14.00 14.25 15.10 15.35 16.00 17.00 17.40

Dnevnik Nove TV Stras Orijenta, serija 40/150 Larin izbor, serija 179/182 Veernje vijes Provjereno, informavni magazin Superman, igrani lm, Magazin MMA Lige (12)* Hodaj muški: Pria o Deweyju Coxu, igrani lm (12)* Ezo TV, tarot show (18) Glupost nije zapreka, serija 2-3/8 Dnevnik Nove TV R Kraj programa

02.15

Studio 45, talk show (R) Klon, telenovela Braa koala, animirani lm TV prodaja Uilica, kviz za djecu Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama Veseli mladunci, zabavni TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov Punom parom, kulinarski izazov Klon, telenovela Zabranjena ljubav, sapunica (R) Zabranjena ljubav, sapunica (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama Studio 45, talk show (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Dva i pol muškarca, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Studio 45, talk show Malcolm u sredini, humorisna serija Malcolm u sredini, humorisna serija Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Teorija velikog praska, humorisna serija (R) Kua lutaka, znanstveno-fantasna serija (R) Kraj programa

06:30 07:15 08:00 08:45 09:00 09:01 09:25 10:10 10:55 11:10 12:40 12:55 13:40 14:00 14:01 14:25 14:40 15:35 15:50 16:45 17:40 19:15 20:00 20:50 21:40 22:30 23:00 23:45 00:35 01:00 01:45

Ljubav bez granica, serija R Dona Barbara, serija R Dona Barbara, serija Oluja u raju, serija R Flash vijes Oluja u raju, serija R - nastavak Puna kua, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Za tvoju ljubav, serija R TV izlog Asi, serija R Ljubav bez granica, serija 125/125 Flash vijes Ljubav bez granica, serija - nastavak TV izlog Dona Barbara, serija 117/190 TV izlog Dona Barbara, serija 118/190 Oluja u raju, serija 126/185 Za tvoju ljubav, serija 79-80/90 Asi, serija 22/120 Naša mala klinika, serija 7/29 Puna kua, serija 23-24/24 Prijatelji, serija 20-21/24 Mr. Bean, serija 13/14 Prošli život, serija (12)* 5/7 Prijatelji, serija R 20/24 Mr. Bean, serija 13/14 Prošli život, serija (12)* R Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:10 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 18:00

Danas pogledajte Djeji program Hrana i vino G.E.T. Report 24 SATA, vijes VIDEOSTRANICE Djeja TV Yoga&Pilates Hrana i vino VIJESTI Povealo (r) 24 SATA (uživo), informavna emisija istoimenog TV kanala TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Podravina i Prigorje Dom 2 EU dnevnik Vijes dana Lifestyle (r) Zapisano u zvijezdama(18) Erotski program(18) VIDEOSTRANICE

18.00 18.25 18.50 19.15 19.40 20.05 20.25 20.50 21.15 21.40 22.05 22.25 23.15 23.55 00.15 00.40 01.05 01.25

(bivša akoveka televizija)

18:30 19:00 19:30 20:00 20:45 21:15 22:50 22:20 23:15 00:30 01:30


54

Kuharica

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

8. lipnja 2012.

PRIPREMAJU: Stjepan Mesari, Sinia Obadi

MEIMURSKI LONEC

Gazdin odrezak Ante Žvorc, kuhar u Restoranu “Lovac” u Prelogu, mladi je kuhar, ali pravi majstor dobrih jela i specijaliteta u kojima uživaju gosti Lovca, ali i brojni prijatelji kod kojih zna ponekad “baciti na mast” kakav odrezak, ribu ili ak samo povre. Vrsni majstor kulinarstva za itatelje Meimurskih novina pripremio je “gazdin odrezak”, ukusno jelo koje odgovara zahtjevnim i manje zahtjevnim ljubiteljima bajkovitih okusa. Gazdinom odresku daje poseban okus nain pripreme i izostavljane kod mnogih kuhara neizbježne Vegete. Na spomen Vegete Antiša, kako ga zovu prijate-

lji, naježi se, jer ono uzima sastojke (zaine) iz prirode, gotovo iz vrta ili “teglina”, gdje ih drži svježima. Gazdin odrezak poslužuje se uz povre (paprika, luk, rajica, korabica ...) i nikakav prilog, jer sam odrezak je gastronomska bajka i ništa joj ne treba. Uz ovo jednostavno ali tako ukusno i bogato jelo odlino prija Kojterov chardonay ili graševina iste vinske kue. Iz Lovca kliu: - U slast itateljima Meimurskih novina, a mi želimo uspjeh u pripremi, u protivnom krenite u Lovac i tamo uživajte u odlinoj hrani i jednako tako dobrom Kojterovom vinu.

Sastojci: - svježi kotlet, kiselo vrhnje - gauda sir, sol, papar

glo zapee prvo s jedne, a potom druge strane. U posebnoj posudi promiješati vrhnje i gauda sir i smjesu staviti na zapeeni kotlet. Sve skupa staviti u Priprema penicu zagrijanu na oko 250 Celzijevih - Kotlet razrezati, natui drvenim stupnjeva da se dobro zapee.Poslužiti batom te posoliti i popapriti. Pei na uz prženo povre na žaru te lovaki roštilju ili vruoj ploi, tako da se na- umak (wild souse), te domai kruh.

RECEPT PLUS IZ PENICE akovekih mlinova

Trešnjin vijenac

Lagana pita od tikvica Tikvice aktiviraju metabolizam elija, snabdijevaju dragocjenim hranljivim materijama i ine nas vitkim. Ako jedete ovo povre barem jednom tjedno, poboljšat ete

Sastojci: - oko 1 kg mladih tikvica - 50 g pšeninoga oštrog brašna - 100 g pšenine krupice - 1 vreica praška za pecivo - 5 jaja - 250 g svježeg sira ili ricotte

Sastojci: - ½ kg oišenih trešanja

Priprema: Jaja, šeer i vanilin šeer dobro izmiksati mikserom da smjesa bude što - 3 jaja pjenastija. Zatim u smjesu redom doda- 1 vanilin šeer ti ulje, brašno, prašak za pecivo i na kraju jogurt. - 1 i pol aša šeera Izlijete pripremljenu smjesu u nama- ½ aše ulja zan i pobrašnjen kalup za kuglof i - 2 aše glatkog brašna akove- po vrhu odkošene, oprane i dobro iscijeene trešnje. Lagano ih žlicom kih mlinova ugurajte u smjesu i stavite pei na 180 - ½ praška za pecivo C oko 45 minuta, odnosno dok vam lijepo ne porumeni, a to može zavisiti i - 2 dcl jogurta od vaše penice.

- 1 žlica mješavine zaina - papar - sol

koncentraciju, smiriti živce, ojaati mišie i srce. Bilo da ih spremate u penici, na roštilju, uz juhu ili gulaš, mnogo toga e uiniti za vaše zdravlje.

Priprema: Tikvice operite, naribajte i ostavite sa strane (nemojte ih soliti). Brašno, pšeninu krupicu i prašak za pecivo izmiješajte. Jaja razmutite, umiješajte sir, mješavinu zaina, papar i sol. Dodajte u smjesu brašna i na kraju umiješajte tikvice. Vatrostalnu posudu promjera 28 cm premažite maslacem i pospite grizom, pa ulijte pripremljenu smjesu. Pitu pecite u penici zagrijanoj na 180 °C oko 35 minuta (dok lijepo ne porumeni). Pitu narežete i poslužite toplu.

VINO TJEDNA

Cmrenjakov muškat žuti Polusuho i kvalitetno vino obitelji Rajka i Marte Cmrenjak iz Svetog Urbana odnjegovano je i punjeno u njihovom vlastitom podrumu, a pije se na temperaturi od 10 do 11 Celzijevih stupnjeva. Sadrži 12 posto alkohola, blage je karakteristine arome te bajkovite slamkasto - žute, gotovo zlatne boje. Pije se uz deserte ili kao aperitiv i u ljudima pobuuje radost duše i živost tijela. (sm)


8. lipnja 2012.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

Toplo, ali nestabilno

Trebalo bi biti veinom suho i sve toplije pa e temperatura zraka u petak vjerojatno uhvatiti ljetne vrijednosti. Upravo petak bi mogao biti najtopliji dan ovog tjedna s temperaturom zraka oko 30°C. No, pojavit e se južina jer bi u subotu mogla doi nova fronta s lokalnim pljuskovima i osvježenjem. Zapuhat e umjeren i jak jugozapadni vjetar, a tlak zraka e polako padati. Sve to moglo bi zasmetati meteoropatima i kroninim bolesnicima jer e se bioprognoza pokvariti.

U subotu bi u poetku još moglo biti sunano i sparno, ali tijekom dana i predveer sa sjeverozapada se spušta nova fronta s kojom je velika vjerojatnost kiše ili pljuskova s grmljavinom. Ponegdje je mogue i nevrijeme. Vjetar e ve ujutro okrenuti na sjeverne smjerove uz manji pad temperature. Ipak vei dio dana još e biti toplo i sparno. U nedjelju izmjena sunca i oblaka, a budui da nee biti posve stabilno ne možemo iskljuiti moguost za lokalne pljuskove, uglavnom u popodnevnim satima.

Ostaje nam toplo i sparno vrijeme, najviša dnevna temperatura bit e oko 25 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam donosi kombinaciju sunca i oblaka uz ugodnu temperaturu zraka. Ujutro je ponegdje mogua sumaglica ili magla, osobito uz vodene površine. Danju toplo i pomalo sparno pa je uz jai razvoj oblaka opet mogu pljusak praen grmljavinom. Pljuskova možda nee biti baš u

Vremenska prognoza i razbibriga 55 svakom mjestu u našoj županiji, ali nemojte biti iznenaeni ako se pojave baš kod vas. Ni utorak još nee biti posve stabilan. Oekujemo dulja sunana razdoblja, ali uz umjerenu naoblaku mogua je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. To nee biti neka velika kiša, ali budimo spremni na nju. Temperatura e biti ugodna – ni prevrue ni prehladno. Srijeda bi ve trebala biti stabilnija uz više sunca i manju šansu za pljusak. Temperatura zraka lagano e rasti pa emo danju imati osjeaj pravog ljeta. Prognostiki modeli u trenutku izrade ove prognoze upuuju da nas u etvrtak eka vrue i sparno vrijeme. Javit e se opet lagana južina pa bi se temperatura mogla ponegdje popeti i na 30 Celzijevih stupnjeva! Eto, što se tie opsežnih poljoprovrednih ili graevinskih radova za koje bi vam trebalo duže suho vrijeme, možda bi najbolji savjet bio da se još malo suzdržite jer u sljedeih pet dana nema trajne stabilizacije vremena. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nas nazovite na telefonski broj 060-555-555 uz cijenu poziva od 3,49 KN/min. iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. (prognozu izradila udruga Crometeo 7.6.)

METEOROLOŠKI KALENDAR - 13. lipnja 1974. god. mraz u Gorskom kotaru uz temperaturu do -2°C

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Mogli biste iznijeti neke svoje zamisli koje druga strana nee odmah ili nee najbolje prihvatiti. Zato prvo razmislite, a tek onda prezentirajte.Vaš privatni život bit e vrlo dobar uz nešto više strasti i želje za potvrdom. Samci e nagliti u udvaranjima. U prvom dijelu tjedna priekajte da se razbistre mogunosti suradnje sa strancima i ne žurite. Takoer budite oprezni na poslovnim putovanjima. Mogua je lakomislenost i indolencija.

BIK (21.4.-20.5.) Ukoliko ste upravo odluili otkri karte osobi s posla, znajte da e to izazva pravu buru emocija i turbulencija. Možda neete pogodi trenutak, no šta je, tu je. Budite iskreni i s vremenom e se sve slegnu. Isprva e vam se uini da ste u poslu koji radite prepušteni sami sebi i da vam nitko nee pomoi. Nakom sšavanja stras, uvidjet ete da nije tako, te ete se bolje poveza s drugima. Osjeat ete se sigurnije, a vaš opmizam e preras vaša oekivanja.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Bit ete poput plamtee zvijezde. Svi e vas primjeivati i željeti, a nee nedostajati ni strasti. Ipak, pokušajte ne pretjerivati u posljednjem, jer vas to može emotivno iscrpiti. Prilike su tu, srea takoer. Nema potrebe za pretjerivanjem. Najvei problem ovih dana bit e vam unošenje emocija u posao koji radite. To e vas istovremeno poticati, ali i koiti. Osjeaj e biti ambivalentan. Odredite prioritete i psotavite se profesionalnije i hladnije prema zadacima.

RAK (22.6.-22.7.) Oni koji se najviše budu trudli bi ni i ljubazni, ovih e dana proi najgore. Uglavnom zato jer njihov trud nee bi prepoznat. Oni nonšalantniji lutat e po svom svijetu snova i mašte, te tu nalazi sve ono ega nema u stvarnos. Mnogi e se drža po strani. Pomrina Mjeseca u ponedjeljak u vašoj prirodnoj 6. kui posla donijet e konaan završetak jedne faze i pokretanje ili kulminaciju novog ciklusa koji e osvijetli stvari na drukiji nain.

LAV (23.7.-23.8.) U prvom dijelu tjedna vjerojatno ete postati potpuno svjesni kako zapravo stoje stvari u vašem ljubavnom životu i to e vas nagna da nešto mijenjate. Drugi dio tjedna donosi nešto mirnije dane, ali i ponešto stras i pretjerivanja. Bit e uzbudljivo. Okonat ete pregovore u svoju korist. Budite malo oprezniji u suradnji s mladim osobama jer bi vas one mogle doživje kao teret ili obratno. Diplomacija i otvorenost uvijek su dobitna kombinacija.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Neki e u prvom dijelu tjedna doživjeti kulminaciju obiteljskih problema što e ih dodatno opteretiti, pa e za voljenu osobu imati malo vremena. Ponekad e im nedostajati strpljenja, pa e biti grubi ime mogu ugroziti vezu. Treba biti mudar i strpljiv. Izvana e izgledati kao da vam nude sjajnu priliku za napredovanje, no uz nju idu i odreena odricanja koja se nee prezentirati u prvom planu. Zato budite pametni i cijelu stvar sagledajte sa svih strana.

VAGA (24.9.-23.10.) Vjerojatnoedoidoljubavnog nesporazumaukomunikaciji,ali brzo ete se dosjetiti kako to nadvladati. Uspjet ete. Povremeno ete se boriti s unutrašnjimpreviranjimaistrastimaobojanimljubomorom,noitoetepobijediti. Možda mnogi ne bi razumjeli vašu potrebu za pravednošu, no ovih dana je se neete moi odrei. I bit ete u pravu. Samo je pitanje naina kako usmjeriti stvari da idu onako kako treba. Pokušajtetouinitidiskretnije,mirnije,bezobzira na iskušenja.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) Vaše samopouzdanje bit e ozbiljno naeto u prvom dijelu tjedna,paetedrugidioprovestiuosvješivanjusvojihljubavnih uspjeha iz prošlosti kako bi se ponovno ohrabrili za ljubavnapoduzimanja.Partnerjedvadae primijetiti vaše unutrašnje turbulencije. Neki e pretrpjeti financijski gubitak s kojim e se teško pomiriti, no šta je, tu je. Dobro je što e brzo nai podršku drugih i nastaviti dalje kao da se ništa nije ni dogodilo. Prihvatite druge, pa e i oni vas.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Mnogi e ovih dana mora jasno razlui kako dalje usmjeri svoj ljubavni život. Nee im bi nimalo lako jer e se u odluku stalno uplita emocije, stras i neobjekvnost. Zato je najbolje smiri se, ak i osami u šini, pa tek onda sagleda stvari. Previše ete bi obuze svojim privatnim životom ili emocijama da biste bili ozbiljnije angažirani u poslu. Stvari e se uglavnom odvijati više manje uhodano uz potrebu da maksimalno uvažavate druge.

JARAC (22.12.-20.1.) Da biste održali stabilnost svojih osobnih odnosa ovih dana, budite trezveni koliko god možete. Ne dopustite mašti li neprovjerenjim slutanjama da vam se upliu u život i pobijedit ete. Vodljena osoba je na vašoj strani i uz vas je. Mogue je da e se na suptilan nain opet aktivirati vaši tajni neprijatelji, zavidnici, ali vrlo brzo bit e oito da ste vi toliko jaki da e se oni ili postidjeti, ili povui neobavljena posla. Vi ete nastaviti raditi dalje još bolje i s još više radosti.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Netko od vaših prijatelja bit e u nevolji i potražit e vašu pomo. Zbog toga ete nakratko zanemariti voljenu osobu, pa bi vam ona to mogla uzeti za zlo. Objasnite da vi volite ljude i da je to vrlina. Brzo e sve doi na svoje mjesto. Vjerojatno neete dobiti ono što ste oekivali, ak bi u prvi tren mogli biti i razoarani. Ipak, brzo ete sve okrenuti na šalu. Relativizirajui cijelu stvar pokazat ete se zreli, a onda ete nastaviti dalje kao da niega nije ni bilo.

RIBE (20.2.-20.3.) Mnogi e se osjeati kao da su razapeti na križu. Nee moi ni lijevo, ni desno, a suoavanje s istinom bit e im najneugodnija opcija. Vrijeme je za zrelo promišljanje vlastite veze. Priznati greške ve je jedan korak prema naprijed. Ne svaajte se. U prvom dijelu tjedna mogli bi se osjeati degradirano ili e vas netko pokušati unazaditi u poslu. Ne prihvaajte ništa manje od onog što možete, osim ako to nije privremeno rješenje. Takoer ne unosite emocije u posao.

VIC tjedna

Razlika

Ivica: - Tata, kakva je razlika izmeu muškarca i žene? Tata: - Vidiš li, sine, koji broj cipela nosim ja, a koji broj nosi mama? Ivica: - Vidim! Tata: - E, vidiš, sine, razlika je meu nogama!


FINALE NOGOMETNOG KUPA MNS-a

KVALIFIKACIJE ZA III. HNL - SJEVER

MEUNARODNI ATLETSKI MITING “DINAMO 2012.“

Pobjednici: Sloboda Slakovec i Meimurje

Polet (SMnM) uvjerljiv u prvom susretu

Sjajni nastupi Melani Kralji i Martina Srše

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Niti partijsko sonce ne greje vse jednako… C

eli minuli tjeden smo vsi bili najgerek je li bode naš župan i prvi meimorski esdepeovec, Ivek Perhoov, uspel dojti vu Precedništvo svoje partije. To je Ivek pital sam sebe i vse svoje partijske pajdaše, tak gda je na vse zadje to poelo, makar pomalem, i nas gvintati. Ve vsi znamo gda je nej uspel i gda so ga pobedili jakši igrai. Pak neje uspel dojti niti gradonaelnik Reke, gospon Obersnel, ali ne bi vam znal rei je li je to Iveko kakša takša utjeha. Ivek je od teh partiskih izborov jako uda oekival i nadjal se gda bode jegovo delo vu partiji dobilo svojo plao, ali kuliko vidimo pak je odišel po riti k meši. No, verjem gda se je ve privil jerbo mo je to ne prvipot. Navek dok mo partija mora nekaj vrnuti kaj je on (i ne samo on z Meimorja) uložil vu partijo, navek to sfali ili pak partijski gazdi pozabijo na naše partijce.. Brzas je vse bilo druga dok se dohajalo na vlast, a ve je pak druga gda so na vlasti. Moral bodem pitati dragoga

Božeka, mortik on zna, gda bode presvetilo partijsko sunce našim esdepeovcima? Nejsam tu mislil na gospona Moharia, jegovo je presvetilo još vu decembro i zato je vu Saboro, a kuliko vidimo, nebrejo vsi biti na redo vu tak kratkom cajto jerbo partijsko sunce ne sveti za vse jednako, a i tu vredi ona nejstareša: što je bliže sonco, bole se greje. uda bole od Iveka prešli so naši hadezeovci. Oni so si dugo zbirali svojega novoga precednika. Išli so od jednoga do drugoga i špekulerali što bi, ipak, bil nejbolši, oem rei, što bode ipak pobedil jerbo je, navek, nejlepše biti na pobjednikoj strani. Kak je šteri kandidat dohajal vu akovec tak se nekomo dopal i vsaki si je zebral svojega kandidata, kajbi rekli precednika. Nejpredi je favorit bil Miloševi, pak unda Kosor, Milinovi Kujndži, Karamarko. uda je bilo spominkov, uda zestankov, uda „šalabahterov“, uda se cajta potrošilo i kak se to veli, stepali so se bregi, a rodil se Karamarko. Pardni predi izborov, a ruon tak i par dni posle, se je pripovedalo gda je trebal pobediti Kujundži (znate gda oni pre akoski vuri vse nejbole znajo), ali je Tomek Karamarko igral z kviskijom i nabrojil je nekaj vej glasov od protivnika. Morem vam rei gda se ve niši nikaj ne spomina o onomo što je brojil glase. Kaj se naših hadezeovcov dotikavle nejglavneše je gda so se na vreme vrnuli na pobjedniki pot i gda so vsi, od prvoga do zadjega, za novoga precednika tak gda je prvi i vodei meimorski hadezeovec, Darko Horvatov, ušel vu stranaku vlast, a Toza Kavran i Sunica Glavak vu Središnji odbor stranjke. Ak se po jutru den pozna unda so hadezeovci priznali gda je Meimorje vu Hrvaškoj, dok so esdepeovci to odluko (i Iveka) deli na ekanje. ak sam uspel zazvediti od meimorskoga doktorskoga lobija bivša precednica hadezeja, gospa Kosor, je bila minuli tjeden na EKGejo, a nalaz je pokazal gda so vu jenomo srco nej našli gospona Karamarkija.

K

V

sima nam je poznata on stara puka istina da dok jednomo smrai drugomo se presveti, pak vam je nej druga niti med „kukurikaaj“ šteri držijo cugle vlasti vu Lepoj našoj. Tak, na priliko, je of tjeden odišel po riti k meši naš župan, Ivek Perhoov, a za jim se poškliznul na esdepeovo koro od banane i guverner narodne banke, gospon Rohatinski, a vu isto vreme je namaneral gospon Marijan Varga haenesovec i dobravski opinski naelnik. Najme kaj, on je postal savjetnik gospono aio vu Ministarstvo gospodarstva. Dok jedni zameejo svoje lanove (itaj: esdepe) drugi se za svoje brigajo (itaj: haenes) i kak se meni vidi „kukurikai“ nemajo skupno kadrovsko politiko. Kak bilo gda bilo, nejvažneše je gda naši ljudi napreduvlejo, a meni je vsejeno je li igrajo vu rlenomo esdepeovomo ili pak vu rleno-plavomo haenesovomo dreso.

Z

a Den svojega Grada akoski gracki oci so podelili svoje Zlatne plakete, a ovo leto so jiv dobili tvrtka „Midi“ z Vanovca, Tamara Laptoš i Dejan Buva. Dragec Plevnjak, gazda vu vanoskoj fabriki „Midi“ pravi je fahman vu poslo s železom i sve ono kaj on napravi, z svojimi težaki, resproda se po Lepoj našoj, Evropi i sveto. Jako je lejpo gda je to neši prepoznal i kaj se Drageca pofalilo i kaj mo se dalo to plaketo štero je, kak je rekla teca Julika, jezeropot zaslužil. Verjem gda smo za našo Tamaro vsi uli. Ona je i nejvekša svecka tužibaba i dela svojega posla nejbole kaj more. Neje baš lepo kaj se o toj lepoj i sposobnoj gospoi spominamo sam unda gda je na dnevnomo redo mito i korupcija i dok se zmislimo na Sanadera. Ali kak zgledi neši i Sanadero mora na rep stati. Vsaka ast Tamari. Kak se to veli po naški, slavodobitnik je i Dejan Buva. Kuliko smo uli malo je poslov, šteri so vezani za

kulturo i šport, a štere je gospon Dejan ne delal. Takših entuzijastov ga malo, a kuliko vidimo takši se ve niti ne delajo. Kaj nek reem Dejano? Fala ti, Dejane, na vsemo kaj si napravil i nek ti Božek da zdravie kaj bodeš još dugo, dugo mogel delati vse ono kaj ti je na pameti, a i tam gde te nucajo. ej znati kaj bode z te državne televizije vu akovco i Meimorjo. Mi Meimorci se nadjamo gda bode prinas i ostala, a zazvedili smo gda so Varaždinci i ai niti nej znali gda je od jiv odišla. Dok si o temo gruntam vse se bojim gda bodemo pak odišli po riti k meši jerbo je naš Ivek zgubil pre Milanovio, a aievi jaajo. Nej znati je li ovi vu Zagrebo zanjo gda je Meimorje vu Hrvaškoj (uli ste gda ga nešterni ministri niti z GPS– om nebrejo najti) ili pak je još vse ostalo na tomo gda smo si mi Meimorci odnavek bili zdobra z Hrvatima. Ali ne tak kaj bi nam i državno televizijo dali?

N

MEIMURCE polako ali sigurno hvata euforija nogometnog EP-a Europsko nogometno prvenstvo je pred vratima. Vrijeme je to kada e se život mnogima usporiti i podrediti onomu što e se dogaati u Poljskoj i Ukrajini. Svi se polako pripremaju za najbolju nogometnu za-

Stjepan Boži, Novakovec Naravno da znam da je Prvenstvo pred vratima. Kod nas je ve sve spremno. Najvjerojatnije u utakmice pratiti s društvom na ribnjaku na Muri. Nekako je atmosfera bolja nego da gledam sam kod kue. Ako naši odigraju veinu utakmica kao što je bila ona kvaliikacijska protiv Turske, mislim da ne bi trebalo biti problema za prolaz u drugi krug.

Stjepan Kovai, Žiškovec - Pratim svako, pa tako neu propustiti ni ovo Prvenstvo. Najvjerojatnije u utakmice gledati sam, onako na miru, no možda se ‘potrei’ i kakvo društvo. Naši e najvjerojatnije proi prvi krug, a dalje to samo zna dragi Bog. Ako uspijemo napraviti dobar rezultat, naravno da e se slaviti onako kako se to samo kod nas zna.

bavu. Prvenstvo spremni doekuju i Meimurci. Jedni e susrete hrvatske reprezentacije pratiti u društvu, drugi e biti sami uz televizijske prijemnike, dok su neki “potegnuli“ i put Poljske kako bi uživo bili uz re-

Antun Kontrec, akovec - S obzirom na to da sam bivši nogometaš, a u mirovini sam, Prvenstvo u svakako pratiti. Utakmice u gledati sam, jer se tada mogu nekako više uživjeti u sam susret. Nama je rezultat kao naciji bitan, makar znamo premalo o drugim ekipama mislimo da smo najbolji na svijetu, no smatram da emo ovaj put biti sretni rezultatom.

Joško Smilovi, akovec - Prvenstvo u, naravno, pratiti. Najvjerojatnije e to biti u društvu s prijateljima, makar ni kod kue nema problema, jer supruga uvijek radije gleda nogomet nego nešto drugo, pa joj se slobodno prikljuim. Kada je rije o rezultatu, smatram da je na takvom Prvenstvu važan i onaj trenutni faktor sree i inspiracije, jer danas ve svi igraju dobar nogomet i može svatko svakoga pobijediti.

prezentaciju. Kao što nogometaši imaju svoje pripreme, tako i ljubitelji nogometa imaju svoje procedure, a veina od njih vjeruje u prolaz Hrvatske u drugi krug natjecanja. Sretno im bilo! (so, foto: Z. Vrzan)

Danica Bratkovi, Mihovljan - Moram rei da sam zapravo malo i tužna zbog ovog Prvenstva jer mi suprug ovih dana s ekipom putuje u Poljsku, kako bi uživo pratio susrete naše reprezentacije i nee ga biti deset dana. Mi ostali navijat emo zajedno kod kue. Ekipa koja je otišla u Poljsku rezultatski uspjeh ili neuspjeh doživljava dosta ‘srano’, tako da veselje traje dugo, a tuga još i duže.

Filippo Perzo, akovec – Meni e, s obzirom na to da sam rodom sa Sicilije, a ve trideset šest godina živim u akovcu, biti malo teže pratiti skupinu u kojoj igraju ‘moje’ reprezentacije, tako da u navijati za ‘naše’. Smatram i zapravo želim da obje reprezentacije prou u drugi krug, a dalje što nebo da. Smatram da su i Hrvati i Talijani slini po temperamentu kada je nogomet u pitanju, makar nema više tu onog žara kao što je bio nekada.

mi prodiremo dublje

Međimurske novine 874  

Međimurske novine 874

Međimurske novine 874  

Međimurske novine 874

Advertisement