Page 1

HRVATSKI SIMPOZIJ gastronomske baštine

SABORSKO POVJERENSTVO:

Bučino ulje, turoš i meso z tiblice

Rajko Grkavac je u sukobu interesa str. 2 www.mnovine.hr

str. 10-11

Godina XIV. Broj 708.

media str. 3

Mladi čakovečki pjevač Bojan Jambrošić uspješan u RTL-ovom showu "Hrvatska traži zvijezdu"

Bitno je samo da pjevam

^akovec, UTORAK, 31. ožujka 2009.

str. 7

NEVIĐENA GUŽVA na Sajmu poslova u Čakovcu

Životopisi za posao predavali se i prije ceremonije otvaranja

TEPEŠIJA PO ME\IMURJU u ovom broju

Cijena 7 kuna

Franjo Sobočan, direktor i vlasnik tvrtke "Sobočan interijeri", ovogodišnje dobitnice Nagrade "Zrinski"

Duplerica

Grabrovnik

Međimurci su sve više prepoznatljivi kao uspješni poduzetnici str. 4-5

Komunikacija bez granice

www.novi-net.hr • 040/865-777

RTAVA FAŠIZMA 2/A 40000 ^AKOVEC tel 040 375 700 fax 040 375 716 E-MAIL: METSS@METSS.HR

ME\IMURSKA TRGOVINA SUVREMENOG STILA

AGROME\IMURJE d.d. ^AKOVEC, R. BO[KOVI]A 10 Tel: 040 / 390-822

str. 63


2

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

SABORSKO Povjerenstvo odluilo

Rajko Grkavac je u sukobu interesa Ime Rajka Grkavca, naelnika opine Pribislavec, s liste SDP-a, ponovno se veže uz negativni skandal. Nakon što smo se ve naslušali pria o njegovoj navodnoj upetljanosti u sluaj Hypo Leasing Steirmark, pa optužbi za nepotizam zbog kupovanja zemljišta u industrijskoj zoni, malverzacija oko promjene lokacije škole... sad pak je odlueno da je u sukobu interesa. Tako je odluilo saborsko Povje-

renstvo za odluivanje o sukobu interesa na sjednici održanoj u etvrtak 25. ožujka. Grkavca je Povjerenstvu prijavio opinski vijenik HDZ-a Ivica Lesjak, optuživši ga da je za Opinu ugovorio poslove koje je obavljala njegova privatna tvrtka “Sara”. Grkavac je, tvrdi Lesjak, za poslove sanacije poljskih putova angažirao poduzee “Prijevozništvo Varga” koje nema strojeve potrebne za

obavljanje spomenutih poslova. Strojeve im je ustupila Grkaveva “Sara”, za što im je ispostavila i raun. Opinsko vijee je znalo da se radovi obavljaju strojevima naelnikove tvrtke, no Lesjak kaže kako ih je naelnik svjesno obmanuo tvrdei da se posao obavlja bez naknade. - Naelnik se ponaša kao šerif u opini, govori da svojim strojevima sve besplatno radi, a

preko tree irme kasira novac od Opine. On je Prislavanima plasirao da radi za ‘džabe’, a u biti to dobro kasira. Osim toga, on ne može biti profesionalni naelnik i lan uprave jedne irme, što sad jest. I po tom je pitanju u sukobu interesa. On si svašta dozvoljava. Iako ovo nije sud da ga osudi na zatvor, nadamo se da e ovo sprijeiti da se sline stvari i dalje dešavaju, rekao je Lesjak. (mn)

UZNEMIRENA Vularija

Tegra otkupljuje zemljište, nema širenja eksploatacijskog polja Vijest da Tegra d.d. otkupljuje poljoprivredno zemljište u okolici eksploatacijskog polja u Ivanovcu iznjedrila je razna nagaanja o proširenju eksploatacije na podruje k.o. Vularija, emu se mještani toga naselja, ali i itave opine Orehovica, oštro protive. Za opravdanost javnog pogovora zanimao se vijenik u Opinskom vijeu Orehovice Silvio Kozjak. Na posljednjoj sjednici ovog saziva Vijea naelnika Franju Bukala pitao je što zna o tome. Odgovoreno mu je da u opini Orehovica ne znaju ništa o širenju eksploatacijskog polja na podruje k.o. Vularija. Naelnik Bukal obeao je provjeriti glasine, napominjui da prostorni plan ne predvia nikakva eksploatacijska polja na prostoru opine Orehovica. Direktor Tegre d.d. Ivan Kolari potvrdio je za Mei-

t

murske novine da ta tvrtka doista otkupljuje poljoprivredno zemljište u okolici eksploatacijskog polja. - Planiramo eksploataciju šljunka s plovnim bagerom, što je ogromna investicija, od oko 2 milijuna eura. Da bismo se odluili za nju, moramo stvoriti uvjete za dugoronu eksploataciju. Prije no što se odluimo investirati, moramo biti sigurni da emo dugorono ostati na tom eksploatacijskom polju. Zato i otkupljujemo okolno zemljište. Radi se o zemljištima unutar ve zacrtanoga eksploatacijskog polja. Dakle, radi se o eksploataciji koja je ucrtana u prostorni plan Meimurske županije i Grada akovca. Šljunara se ne širi izvan zacrtanoga eksploatacijskog polja i sigurno se nee u sljedea dva desetljea. Za tim nemamo potrebe, niti inancijskih mogunosti. Ali širit emo se unutar eksploatacijskog polja, to zasigurno, kazao je Kolari. (D.Mihoci)

ODGOENA odluka o moguem otvaranju starog GP-a Gorian

Sve manja mogunost aktiviranja staroga graninog prijelaza Dogovorom vlada Hrvatske i Maarske odlueno je da se zajednika sjednica, koja se trebala održati u etvrtak u Budimpešti, odgodi za nekoliko tjedana. Tako je, po svemu sudei, propala mogunost da se do ljetne turistike sezone otvori stari GP Gorian i Letenye, jer je ova tema trebala biti, izmeu ostalog, na dnevnom redu ove zajednike sjednice. - Jedino što mogu potvrditi u ovom trenutku jest injenica da je ovo pitanje trebala biti jedna od toka dnevnog reda na zajednikoj sjednici vlada. Pokušat emo i dalje na nižim razinama, preko MVP RH i maarskog veleposlanstva, pokrenuti rješavanje tog pitanja. Meutim, zbog trenutane politike situacije u Maarskoj sve je postalo jako komplicirano, iako emo probati sve da se otvori stari GP Gorian za turistiku sezonu kako bi se izbjegle gužve, odnosno preusmjerio dio putnikog prometa na stari prijelaz, da tamo živnu tamošnje uslužne djelatnosti, rekao nam je zamje-

nik župana i HDZ-ov kandidat za novog župana Mladen Križai, koji je nedavno prisustvovao zajednikom sastanku više lokalnih i državnih dužnosnika o ovom pitanju. O novom terminu održavanja zajednike sjednice hrvatske i maarske vlade dogovor e biti postignut diplomatskim putem. Kao što je poznato, Maarska je trenutano bez vlade koja je dala ostavku, dok je gospodarska situacija na rubu kaosa. Stoga je i odgoena ova sjednica koja se ekala s nestrpljenjem kad su u pitanju svi oni koji imaju gospodarsku djelatnost na GP-u Gorian. - Razoarani smo razvojem situacije. Osobno mislim da se pitanje graninog prijelaza nee moi tako skoro riješiti, svakako ne prije poetka turistike sezone. Smatram da e tek kaos koji predviamo, i to ve u svibnju, natjerati mjerodavne da riješe problem. Mi smo poduzeli sve što smo mogli, svi su, na svim ra-

Mladen Križai

Mario Mohari

zinama, kako u Hrvatskoj, tako i u Maarskoj, upoznati s problemom, pa vjerujem da e relativno brzo reagirati kad nastane kaos, komentirao je Mario Mohari, naelnik opine Gorian. Hrvatska i Maarska do sada su održale dvije zajednike sjednice vlada, a na sjednici koja se trebala održati u etvrtak u Budimpešti bilo je predvieno potpisivanje deset meudržavnih

sporazuma iz razliitih podruja od obostranog interesa. Kako se nova sjednica nee održati tako brzo, teško je za oekivati da e se uope otvoriti pitanje rješavanja ovog problema, što je nedavno dogovoreno na zajednikom sastanku lokalnih dužnosnika pograninih opina i županija, te maarskog veleposlanika, odnosno MVP-a RH. (D. Zrna; D.Mihoci)

Televizija i Internet meu najveim krivcima za nasilje meu mladima

Anketa “Pod vurom”

Marina Vugrinec, Žiškovec Mislim da na nasilje meu mladima puno utjeu mediji, prvenstveno ilmovi i serije neprimjerenog sadržaja, koji se prikazuju u vrijeme u koje djeca gledaju televiziju. Primjerice, u osam naveer prikazuje se ilm nasilnog sadržaja, a u to su vrijeme djeca još uvijek budna i gledaju TV. Mišljenja sam da je to jedan od glavnih razloga. Smatram da e nasilja meu mladima biti sve više jer ne postoje odreene kazne i sankcije za to. Treba djeci dati do znanja da se neke stvari ne smiju raditi.

Nasilje meu djecom i mladima fenomen je koji je u središtu pozornosti ve duže vrijeme. ini se da se nasilje uvuklo u gotovo sve pore života, od školskih klupa, preko obitelji, do sporta i

Tomislav Sušec, Totovec - Televizija i Internet imaju veliku ulogu kod porasta nasilja meu mladima. Nasilni sadržaji na televiziji, nasilne kompjutorske igrice te dozvola roditelja da djeci ovakvi sadržaji uope budu dostupni jedni su od glavnih razloga nasilja meu mladima. Smatram da je uz to veliki problem što se u školi tolerira nasilje time što se ono ne kažnjava ukorima i slinim sankcijama.

zabave. O problemu i uzroku nasilja meu mladima upitali smo Meimurce. Jednoglasno je donesen zakljuak da su televizija i Internet, odnosno dostupnost istim, meu najveim krivcima Dušan Vugrinec, akovec - Mišljenja sam da postoji više uzroka nasilja meu djecom i mladima. Prvo je okolina, zatim kuni odgoj, ali isto tako veliku ulogu u porastu nasilja ima i televizija. Smatram da se nasilni sadržaji prikazuju u neprimjereno vrijeme. Ako želite pogledati ilmove, ne možete nai ni dvije komedije na mjesec. Veinom se prikazuju ilmovi nasilnog sadržaja. Smatram da je uvijek bilo nasilja, ali sigurno ne u tolikoj koliini i tako ekstremnog. Nekad su se šamarali, a danas se djeca meusobno cipelare.

za nasilje. Nasilni sadržaji koji se prikazuju na našim televizijama u neprimjereno vrijeme, u vrijeme kada su djeca još budna, naješe su spominjani uzroci nasilja.

Nikola Šoštari, akovec - Smatram da je djeci u današnje vrijeme sve dozvoljeno i dostupno i to je jedan od razloga nasilja meu njima. Pristup Internetu, a time i neprimjerenim sadržajima, nasilne kompjutorske igrice, nasilje na televiziji, sve to igra veliku ulogu kod nasilja meu mladima. Roditelji su isto dosta veliki krivci jer, manje - više, sve to dopuštaju. Možda premalo vremena provode s djecom, premalo komuniciraju s njima. Oito je premalo ogranienja roditelja, jer djeci je sve što im se svidi to i dostupno.

Meutim, kuni odgoj i usredotoenost te podreenost materijalnim stvarima umjesto pravim vrijednostima takoer su Meimurci navodili kao uzroke nasilja meu djecom i mladima. Sandra Jarni, Krištanovec - Mislim da je mnogo uzroka nasilja meu mladima. Dostupnost nasilnim sadržajima, bilo na Internetu ili televiziji, kao i kuni odgoj, sve to utjee na nasilje meu mladima. Smatram da roditelji dosta malo vremena provode s djecom. Nekako smo svi ubrzani i zato se gube prave vrijednosti. Svi smo podreeni nekakvim materijalnim stvarima i nemamo vremena jedni za druge. Mišljenja sam da je to ipak jedan od glavnih razloga poveanog nasilja meu mladima.

I dok jedni kažu da je nasilje u porastu, drugi se nadovezuju i govore kako bi trebale postojati odreene sankcije kako bi djeca nauila da za svaki postupak treba snositi posljedice. (H. Zear)

Natalija Branovi, Makovec - Smatram da je za nasilje meu mladima krivo prikazivanje nasilnih sadržaja u za to neprimjereno vrijeme, kompjutorske igrice, pristup Internetu, a vjerujem da malu ulogu u tome svemu ima i kuni odgoj. Mislim da se u današnje vrijeme premalo radi s djecom. Komunikacija izmeu roditelja i djece u veini sluajeva trebala bi biti bolja. Smatram da je nasilje meu mladima u porastu i, ako se nešto ne poduzme, mislim da e biti sve gore. (H. Zear, foto: Vrzan)


31. ožujka 2009.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

3

RANO STUPANJE u spolne odnose i sklapanje braka u Meimurju

Brakovi s maloljetnicama sve su rjei Za rano stupanje u spolne odnose, kao i rano sklapanje braka i raanje djece, kaže se da je dio kulture romske populacije. Najkasnije do 20. godine gotovo sve Romkinje postanu majke. Mnoge u ovoj dobi imaju ve nekoliko djece. Prošlotjedni sluaj najmlae hrvatske majke blizanaca, 14 godišnje romkinje iz Zagreba, u kojem je intervenirala i policija ponukao nas je da istražimo kakva je situacija u meimurju. O vrlo ranom stupanju Roma u spolne odnose kazala nam je Jelena ugalj, dipl. socijalna pedagoginja iz Centra za socijalnu skrb akovec. - Zabrinjavajue je to što je vidljiv porast spolnih odnosa s malodobnom osobom. U mojoj se praksi do sada uglavnom ti spolni odnošaji s malodobnom osobom odnose na romsku populaciju. Ovdje je zapravo rije o spolnom odnosu punoljetne osobe s djetetom koje u trenutku spolnog odnosa nije imalo 14 godina. Na žalost, to je onaj porast koji mi detektiramo i vidimo u Meimurskoj županiji, kazala je. Do ovakvih saznanja Centar za socijalnu skrb dolazi preko Policijske uprave meimurske koja prilikom terenskih obilazaka dolazi do odreenih saznanja. Takoer same škole na podruju Meimurske županije prijavljuju ovakve sluajeve Centru, kao i ginekolozi i Odjel ginekologije Županijske bolnice akovec ako doe do trudnoe te sami djelatnici Centra prilikom obavljanja svojih poslova. - Meutim, važno je spomenuti da sami Romi pojedinih romskih naselja dolaze k nama samoinicijativno prijaviti sluajeve stupanja u spolni odnos s maloljetnom osobom, kada primijete da malodobna osoba živi s maloljetnom, odnosno punoljetnom osobom. Pozitivno je to da su sami Romi postali osviješteni da je takvo djelo kažnjivo, a sve zahvaljujui odreenim edukacijama koje provode same romske udruge po školama, romskim naseljima. Zapravo

nije došlo do porasta broja maloljetnikog stupanja u spolne odnose, nego se samo radi o veem broju prijavljivanja takvih sluajeva zbog porasta svijesti kod samih Roma da je rije o kaznenom djelu. Toga je bilo i ranije, meutim, upravo zbog raznih aktivnosti vea je osviještenost samih Roma, ime informacije o takvim sluajevima eše dolaze do nas, zbog ega je i zabilježen spomenuti porast, dodaje Jelena ugalj. Znaajan broj Roma u današnje vrijeme osuuje i ne odobrava seksualni odnos s maloljetnom osobom koji esto zapoinje ve u dobi od 12 godina. Iako još uvijek postoje mnogi koji odobravaju ovakav in, pozitivno je da ipak ima Roma koji shvaaju da je ovdje rije o kažnjivom djelu.

Utvrivanje okolnosti U situacijama kada Centar za socijalnu skrb dobije odreena saznanja, kree cijeli postupak. Nakon što se izvidi situacija odlaskom u odreenu obitelj, utvruju se okolnosti zbog kojih je dijete, odnosno djevojica otišla živjeti izvan svoje primarne obitelji. Paralelno s Centrom za socijalnu skrb radi i Policijska uprava koja utvruje elemente kaznenog dijela od strane samog poinitelja, odnosno osobe koja je imala spolni odnošaj s maloljetnom osobom te utvruje kaznenu odgovornost roditelja te malodobne osobe. Nakon prikupljanja materijala policija piše kaznenu prijavu, a Opinsko ili Županijsko državno odvjetništvo podiže optužnice. - Ukoliko se utvrdi da je do spolnog odnošaja došlo zbog zanemarivanja od strane roditelja, odnosno ukoliko se utvrdi da je dijete bilo ‘prodano’, mi po službenoj dužnosti zbrinjavamo takvo dijete ili u udomiteljske obitelji ili u ustanove socijalne skrbi, a ostalim službama prepuštamo poduzimanje mjera iz njihove nadležnosti. U nekim sluajevima kada se utvrdi da roditelji imaju odgojnih potencijala brižni su i skrbni te im je trenutno potrebno pružanje strune pomoi da odgojno dje-

OPINA Strahoninec

Na izbore zajedno HNS, HSLS i HDZ Opinske organizacije HNS-a, HSLS-a i HDZ-a opine Strahoninec potpisale su koalicijski sporazum o zajednikom izlasku na predstojee lokalne izbore. Potpisom elnika stranaka Marija Topolnjaka, Dražena Vidovia i Franje Patafte, stranke su se obvezale da e se zalagati za provedbu zajednikog programa opine Strahoninec za razdoblje

od 2009. do 2013. godine. Zajednika je poruka da se opina želi pretvoriti u servis graana. - Odgovornosti emo podijeliti i ne želimo da ikada više u Strahonincu postoji ‘kult linosti’. Na našoj zajednikoj listi bit e prije svega struni i sposobni ljudi kako bi što kvalitetnije realizirali zajedniki usuglašeni program, istiu predstavnici triju stranaka.

etverolani koalicijski sporazum potpisali su u ime SDP-a Veselin Biševac, u ime HSS-a Zoran Vidovi, u ime HSU-a Ranka Likovi i u ime HSLS-a Ninoslav Šipoš

ETVEROSTRUKA koalicija za Grad akovec: SDP – HSS – HSU – HSLS

- Važno je spomenuti da sami Romi pojedinih romskih naselja dolaze k nama samoinicijativno prijaviti sluajeve stupanja u spolni odnos s maloljetnom osobom, govori Jelena ugalj

-Više se ni djeaci ni djevojice ne žene mladi, a one koje u brak stupaju sa starijim osobama isto paze da ne rode vrlo mlade, kaže Franc Horvat

luju na malodobno dijete koje je samoinicijativno pobjeglo i otišlo od kue ‘deku’, u takvim sluajevima dijete ‘vraamo’ roditeljima, kojima izriemo mjere obiteljsko - pravne zaštite s ciljem da se istima pruži odreena pomo u daljnjem odgoju i podizanju tog djeteta, objašnjava Jelena ugalj.

Razlog ranom roditeljstvu Vuk vidi i u nedostatnim informacijama i slabom spolnom odgoju. - Romi ne znaju za seks sa zaštitom, ma mislim da su jako slabo u to upueni. U spolne odnose stupaju prilino neupueni, pa se esto zna dogoditi da djevojka ostane u drugom stanju jer se nisu pazili, govori Vuk.

Vjenanje za pet kuna U romskom naselju u Orehovici, kaže Krunoslav Vuk, dosadašnji predstavnik romske manjine u Opinskom vijeu Orehovica, djevojke vrlo rano stupaju u intimne odnose, pa s 15 ili 16 godina prvi put postaju majke. Ne sjea se neke djevojice koja je prije toga postala mamom. Oevi su uglavnom punoljetni mladii. Život ih, kaže, sili na rano roditeljstvo. Nema u tome neke tradicije, kako se misli. - Kad jednom djevojka i mladi poinju izlaziti, stariji ih sile da ponu živjeti zajedno kao muž i žena, meutim, malo se koji par ženi. Vjenanja su preskupa. Sjeam se 2005. godine kada sam se ja ženio bila je neka akcija pa si se mogao vjenati za pet kuna. Tada se puno parova vjenalo, pa tako i ja sa svojom dotadašnjom djevojkom. Ona je bila punoljetna kada mi je rodila prvo dijete, što je u našem selu više - manje rijetkost, otkriva Vuk.

U Sitnicama raaju sve kasnije i sve manje Je li se što izmijenilo kada je u pitanju raanje djece mladih Romkinja u naselju Sitnice, pitamo Franca Horvata, lana VMO-a Sitnice. - Par godina unazad sve manje Romkinja iz našeg naselja raa u takozvanim djetinjim godinama, odnosno ne raa dijete dijete. Gotovo da lani i ove godine nije bilo takvih sluajeva. Naime, više se ni djeaci ni djevojice ne žene mladi, a one koje u brak stupaju sa starijim osobama isto paze da ne rode vrlo mlade. Dakle, Romkinje u Sitnicama raaju kasnije i, što je vrlo važno, imaju sve manji broj djece, kaže Horvat, dodajui da je to rezultat želja roditelja da im djevojice završe osnovnu, a po mogunosti i srednju školu. (dm, sm, hz)

Branko Šalamon gradonaelnik, Veselin Biševac i Zoran Vidovi zamjenici U petak 27. ožujka potpisana je etverostruka koalicija za Grad akovec. Radi se o nastavku dosadašnje koalicije SDP - HSS – HSU, s time da se u koalicijsku obitelj vratio HSLS, ispao HNS koji je u koaliciji sa SDP-om na županijskoj razini. S druge strane, HSLS-a pak nema u županijskoj koaliciji. No oito se i koalicije slažu i prema osobnim partnerstvima i naklonostima pa je tako i šef gradskog HSLS-a Ninoslav Šipoš, ujedno i proelnik jednog od najvažnijih resora prostornog ureenja, procijenio da u ovoj kombinaciji ostaje na vlasti u akovcu i njegova stranka i na poziciji

on osobno. etverolani koalicijski sporazum potpisali su u ime SDP-a Veselin Biševac, u ime HSS-a Zoran Vidovi, u ime HSU-a Ranka Likovi i u ima HSLS-a Ninoslav Šipoš. U raspodjeli funkcija Branko Šalamon je kandidat za gradonaelnika. Veselin Biševc bit e jedan od zamjenika gradonaelnika iz kvote SDP-a koju je izborio u unutarstranakim izborima ispred Gordana Vrbanca, a drugi zamjenik gradonaelnika Zoran Vidovi dolazi iz HSS-a. SDP je za sebe rezervirao i mjesto predsjednika Gradskog vijea, ali za sada još ne barataju imenom. (BMO)

PROSVJED Visokogradnje otkazan

Steaj se (ipak) ne zatvara Otkazan je najavljeni prosvjedni skup zakazan za ponedjeljak 30. ožujka ispred Trgovakog suda u Varaždinu, a u vezi sa zatvaranjem steajnog postupka Visokogradnje, priopio je Franjo Veble, regionalni povjerenik Saveza samostalnih sindikata. Odluka o otkazivanju prosvjednog skupa donesena je nakon što se u petak 27. ožujka održalo mirenje na Trgovakom sudu u Varaždinu. Na mirenju nije postignut nikakav dogovor zato što predstavnik Ingre nije imao punomo, ali je dobiveno obea-

nje da se steaj ove godine nee zatvoriti, što je za sada ipak neki pomak. Igor Openhaim, predsjednik Uprave Ingre, mora se u ponedjeljak javiti Trgovakom sudu hoe li osobno prisustvovati sljedeem mirenju, zakazanom za petak 3. travnja. Ukoliko nee potvrditi svoje prisustvovanje na mirenju, Sindikat graditeljstva Hrvatske e za idui petak organizirati prosvjed ispred Ingre u Zagrebu. Ne uspije li mirenje 3. travanja, tada e se ii u organizaciju konkretnih sindikalnih akcija, poruuju iz SSSH. (BMO)

U NEDELIŠU HNS-a i SDP-a u koaliciji

Mladen Horvat kandidat za naelnika opine Nedeliše Podružnica HNS-a i Opinska organizacija SDP-a opine Nedeliše u petak 27. ožujka potpisale su koalicijski sporazum. Meustranaki sporazum u ime HNS-a potpisao je Vitomir Kiri, a u ime SDP-a Darko Dania, kandidati za zamjenika naelnika u opini Nedeliše. Kao kandidata za naelnika stranke su istaknule Mladena Horvata, dosadašnjeg predsjednika Opinskog vijea opine Nedeliše. Za predsjednika Opinskog vijea koalicija je istaknula Željka Kacuna. Dogaaju su prisustvovali i predsjednici županijskih organizacija HNS-a i SDP-a Matija Posavec i Ivica Perho. - HNS i SDP su bili u koaliciji prethodna dva mandata, znai

osam godina. Za to vrijeme koalicija je izvanredno funkcionirala, a sve to pokazuju i rezultati raznoraznih projekata koji su realizirani na podruju opine Nedeliše. Sadašnja koalicija je, kako sam rekao, izvanredno funkcionirala, a siguran sam da e to biti tako i u idue etiri godine. Ima tu nekih lanova koji su ve duže vrijeme u tom timu, a ima i nekih novih snaga, što je takoer potrebno. Posebno me raduje suradnja, odnosno koalicija na županijskom nivou. To je jedna poveznica koja nam omoguava jedan lakši pristup realizaciji projekata na podruju opine Nedeliše, kazao je Vitomir Kiri, predsjednik Podružnice HNS-a opine Nedeliše. (H. Zear)


4

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

FRANJO SOBOAN, direktor i vlasnik tvrtke “Soboan interijeri”, ovogodišnje dobitnice Nagrade “Zrinski”

Meimurce sve više p kao uspješne poduze Najviša županijska Nagrada “Zrinski” po prvi put stiže na podruje Grada Mursko Središe, i to tvrtki “Soboan interijeri”koja je u maloj poduzetnikoj zoni izgradila pogon za izradu moderne opreme od metala i drva za ureenje prodajnih prostora. Od tri meimurska grada Mursko Središe je najmanji i poduzetniki najmanje razvijen, a Soboan interijeri Nagradu su dobili na prijedlog Poglavarstva Grada Mursko Središe te je ova nagrada ne samo veliko priznanje tvrtki, koja izvozi 55 posto proizvodnje, ve može znaiti i zaokret u politikom ozraju tog grada u kojem dugo nije bilo kritine mase za jai gospodarski razvoj i poduzetniku klimu. O gospodarskoj situaciji, problemima poduzetnika te kako ojaati poduzetniku klimu u gornjem dijelu Meimurja koje je gospodarski znatno slabije razvijeno od donjeg Meimurja razgovarali smo s Franjom Soboanom, direktorom i vlasnikom tvrtke “Soboan interijeri”. Ova firma opremu za trgovake centre izvozi na tržišta Slovenije, BiH, Srbije, Crne Gore, a sada se spremaju i za Bugarsku i Albaniju. Najveim dijelom u ekspanziji prate Mercator koji im je najvei kupac. Mercator se oštro probija na tržišta navedenih zemalja, gdje se sada razvija trgovaka mreža i zauzimaju pozicije. • Kako to da ste i na tržištu Slovenije, za koje mnogi naši poduzetnici kažu da je zatvoreno i da je na njega gotovo nemogue ui? — Mogu opisati segment u kojem mi radimo. Radimo za Mercator, a on ima licencirane dobavljae. Znai, mi smo jedan od njegovih licenciranih dobavljaa, a ostali su slovenski firme. Za svaki i najmanji posao ide natjeaj iz Ljubljane za opremanje trgovakih centara u zemlje u koje se šire.

Ali mi smo si kvalitetom i pristupom stvorili takve reerence kod njih da imamo najbolju poziciju od svih njihovih dobavljaa opreme, pa koliko nas možda oni i ne voljeli, ne mogu nas mimoii i sad u ovim vremenima. Tako da mi tu ‘zatvorenost’ ne osjeamo. Mislio sam ak da e nas više izbjegavati, ali ne, nije se to dogodilo. • Ovo je prilika da kažete koje su razlike u položaju gospodarstvenika kod nas i u Sloveniji? — Ne znam postoje li bitne razlike, osim što su oni u EU pa nemaju raznu papirologiju, nema bitnih razlika.

Istono tržište prirodno nam je sueno • A ova istona tržišta? Meimursko gospodarstvo dosta je okrenuto na zapad, a zanemarila su se ta istona tržišta? — Oni su nama sueni prirodno. Mi smo za njih zapad, Europa, i oni nas tako doživljavaju, htjeli priznati ili ne. Mi smo na srpskom tržištu konkurentniji od Slovenaca jer u Srbiji je carina na proizvode iz Europske unije, dok je nema na proizvode iz Hrvatske. Nama je razvijanje tih tržišta neminovnost, normalno i uz zapadna tržišta koja su zahtjevnija. Ve sada kontaktiramo s nekim austrijskim tvrtkama, nama e to biti trend kada se otvori. Kada se za nas otvori tržište Europe, mi se spremamo s kvalitetom i sa svim normama da nam ni to tržište ne bude daleko u segmentu u kojem djelujemo. Nismo velika firma i sigurno emo nai mjesta za sebe na tržištu, ali s proizvodima višeg stupnja zahtjevnosti. I tu emo sigurno biti uvijek konkurentniji od nekih velikih sustava, jer se takvi, manji, lakše prilagoavamo. • Bavite se opremanjem, korištenjem materijala u kombinaciji metala i drva. Razvi-

jate li sami te proizvode ili se ustvari bavite nekom vrstom lohn posla? — Za uspješno poslovanje danas nije dovoljno samo raditi police. Potrebno je projektirati, osmisliti prostor, znai, prodavati znanje, a ne samo rad. Kada bi mi prodavali samo police, od toga bi bila mala vajda i tu nikad ne bi mogli konkurirati Talijanima koji su ve 30 godina prije nas imali vrhunsku tehnologiju. Svjesni smo da masovnom visokom produkcijom ne možemo konkurirati na svjetskom tržištu, nego smo se koncipirali prema projektiranju u suradnji s kupcom, prema individualnim potrebama njegova vizualna identiteta. Mi sudjelujemo u kreiranju njegova vizualna identiteta. Danas svaki kupac želi izgledati drugaije i želi biti prepoznatljiv u svom opremanju. Tako da s njim suraujemo kod izrade standarda, kao u sluaju Metssa, naše domicilne trgovake kue koju mi opremamo. S njima suraujemo od same zamisli kako mora izgledati njihova trgovina do 200 kvadrata, koje su visine polica, koje ukrašene kojim drvom. I svaka druga trgovaka kua ima svoje prepoznatljive standarde. Tako da danas ne možeš samo prodavati police, ve moraš sudjelovati u njihovu kreiranju. Zadnje dvije - tri godine radili smo iskljuivo na horizontalnom spuštanju odgovornosti u firmi, da ne bude jedan ovjek - jedna firma, nego da imamo tim

ljudi koji to razvija. Danas imamo zaposlena etiri inženjera koji ne rade samo na dnevnim poslovima, ve i na pripremanju kataloga, rješenja.

Važnost dizajna • Tko se bavi dizajnom, jer police ili nosai mogu biti atraktivan detalj koji obogauje prostor? — Mi smo na svim prestižnim europskim sajmovima zbog trendova, gdje znaajni proizvoai odreuju kuda e moda ii u opremanju. Kao što to u modnoj industriji u odijevanju odreuje Pariz, tako je i u opremanju Dusseldorski sajam, koji se održava svake tri godine. Tu treba biti i pokupiti ideje i onda ih razraivati. Suraujemo s našim vrhunskim arhitektima na hrvatskom podruju. • Suraujete li i s meimurskim arhitektima? — Uglavnom su to arhitekti iz Zagreba i veih sredina. Da bi mogli prodavati zahtjevniju robu, zahtijevaju je oni koji to mogu plaati. Za njih projektiraju vrhunski arhitekti. Znai, morate suraivati s vrhunskima da bi imali pristup poslu koji je cjenovno viši i zahtjevniji, ali, naravno, takvih ima i u Meimurju i mi s njima suraujemo. • Kada u rastu firme doe do takvih razmišljanja o razvoju? Obino se pone iz malog prostora, “garaže”. Kod

nas je došlo do raspada velikih sustava i atomizacije, gdje smo mi sada, iz Vaše perspektive? — Firma ‘Soboan interijeri’ zapoela je samostalno 2000. Negdje 2005. godine smo vidjeli, a poslovali smo u Hlapiini, da zacrtana strategija nee biti ostvariva, da se moramo potpuno mijenjati. Donijeli smo odluku o seobi u Mursko Središe, a ve je to zahtijevalo potpuno drugi pristup. Vi danas ne možete djelovati lokalno. Sve firme koje su uspješne djelovale su globalno, šire. Naravno da se bez obrtništva i lokalnog ne može, ali za povui jednu sredinu naprijed obavezan je širi pristup i pogled na tržište. I mi smo to napravili 2005. godine i ocjenjujemo da je ta strategija bila pogoena, a to je vidljivo i iz naših dijagrama rasta proizvodnje i zapošljavanja. Nakon preseljenja drastino su nam porasli ti pokazatelji, što znai da smo iskoili iz jednog okvira. • Koje odluke je potrebno donijeti, esto je to prerastanje okvira problem našim gospodarstvenicima? — Nema ormule za to, ako dobro radiš, situacija e te dovesti to toga da moraš o tome razmisliti, sad hoeš li pogoditi ili ne, ne znam ima li recept za kljunu odluku. • Što treba promijeniti u razmišljanju? —Samo bavljenje poduzetništvom ima prednosti i nedostataka. Imam dva sina koji e

sigurno nastaviti ovaj biznis i kad vidiš da ide onda vidiš da se isplati u to ulagati i razvijati firmu. No, teško je rei neki recept . Ili ocijeniš da se društvo razvija u nekom smjeru.

Zašto je Mursko Središe u proteklim godinama zaspalo • Ovo je prva Nagrada “Zrinski” koja dolazi na podruje Grada Mursko Središe, grada koji je u proteklih sada ve skoro dvadeset godina od promjena najviše zaspao ili se izgubio. Sada se poela ormirati ta industrijska zona, ali u odnosu na Sveti Martin na Muri koji je dio 90-ih bio u odnosu na Mursko Središe inerioran, sada je Grad u zaostajanju. Zašto ste odluili tu doi, mogli ste u akovec ili drugdje? — Nama se poklopilo nekoliko stvari, a tada je Mursko Središe imalo riješeno ovaj dio zone. A zašto je u Murskom Središu tako, zato jer smo se predugo bavili nekim sporednim stvarima, neproduktivnim temama. Meusobno smo se iscrpljivali kao da nam to priinjava zadovoljstvo. Svaki mještanin s podruja grada koji želi dobro svojoj sredini trebao bi na svom podruju dati maksimum, jer time najviše doprinosi napretku svoje sredine. I svima bi nam trebalo biti u interesu da se problemi ponu rješavati. A usporedba s ostalim sredinama u bližoj okolici: Prelog,

POGLED ODOZDO

Kriza je samo za one dolje Kriza je samo za one dolje. Oni e biti otpušteni, smanjit e im se plae, kako onima gore ne bi trpjele dividende, došli u pitanje skupi automobili. Kriza je odlian izgovor za išenje poslovnih dvorišta. U psihozi koja vlada meu zaposlenima oko možebitnog gubitka radnog mjesta poslodavci e sada lako nai alibije za rezanje troškova radne snage. Na krizu se mogu izgovarati svi, i oni koju su objektivno suoeni sa smanjenim narudžbama i oni kojima je kriza odlian izgovor pa iskoriste povoljan trenutak za smanjenje plaa ili otpuštanje zbog poveanja dobiti koju izvlae za sebe, ugaajui svojoj pohlepi. Sada je na testu društvena odgovornost. Odgoditi podjelu dividende kako bi se sauvala radna mjesta i novac koji je na raunu sauvao za plae dok kriza traje. Ili zanemariti društvenu odgovornost pa isplatiti dividendu, gotovinom namiriti nekolicinu u firmi, a poslije makar firma išla pod lokot. No, tako dugo dok

nema kritine mase javnosti nema ni društvene odgovornosti. Štoviše, mi imamo menadžere s velikim plaama i bonusima ak i u državnim monopolskim poduzeima koji godinama stvaraju gubitke koje pokrivamo iz prorauna, a da ih nitko ne dira. Društvena neodgovornost mogua je svugdje tamo gdje nema pritiska javnosti. Bonusi i pohlepa menadžera, suprotno mišljenju da su samo kod nas tajkuni mogui, nije izmišljena u Hrvatskoj. Mi smo samo uvezli taj globalni deekt. Enormni bonusi i basnoslovni menadžerski ugovori izmišljeni su negdje drugdje, ali su se jako dobro primili i na našem tlu. Zbog toga e se i pred našim oima odvijati crni scenariji u kojim nee biti plaa za radnike, a da su prethodno menadžeri, kod nas su to esto ujedno i vlasnici, izvukli milijunske novane nagrade, ostavljajui za sobom prazne blagajne. Radnike emo u prosvjednim kolonama gledati kako traže pomo od dr-

žave, koja e nezadovoljstvo od sluaja do sluaja gasiti novcem iz prorauna. Dakle, od novca onih koji su društveno odgovorni ili društveno slabiji pa se prema njima zakon provodi striktno u odnosu na one koji su moniji pa mogu zaobii i zakonske kvake. Ili njihovi basnoslovni prihodi po zakonu nisu oporezivi. Sve to moglo bi voditi velikom kaosu i anarhiji, ne shvati li se da je društvena odgovornost pitanje socijalnog mira i stabilnosti. U Americi se ve rade scenariji o tome da bi upravo neodgovorni pohlepni bogatuni koji su odgovorni za financijsku krizu i koji su si unato tomeisplatili ogromne bonuse mogli biti meta nezadovoljnika. Je li to razlog što si kod nas politiari i bogatuni naruuju blindirane automobile kako bi se zaštitili od potencijalnog nezadovoljstva masa? Vraa li se društvo natrag u eudalizam? A financijska se aristokracija u koaliciji s politikim plemstvom, meu kojima je sve teže razaznati

Piše: Božena Malekoci-Oleti

desne od lijevih, sklanja u utvrene zamkove koje umjesto nekadašnjih debelih kamenih blokova od nezadovoljne svjetine štite elektronske naprave, blindirani automobili i tjelesni uvari. No dovoljan je samo jedan kuršlus da shvate koliko su bedemi takve zaštite krhki i kako ih najviše ugrožava upravo ta odijeljenost od naroda, kome bi trebali biti dogovorni za novac koji su im povjerili na gospodarenje.


31. ožujka 2009.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

5

prepoznaju etnike Donji Kraljevec, Sveti Martin na Muri nas upozoravaju da moramo skupiti glave u cilju nekog napretka. Samo pojaana privredna aktivnost može nam donijeti poveanje prihoda grada i samim time i sposobnost ulaganja u nove projekte. To je definitivno to što ste primijetili, da je Mursko Središe sada ineriorno u odnosu na Sveti Martin koji je prema Murskom Središu bio inerioran do 90-ih. Predugo smo se tu bavili sitnim temama, imali prekratke horizonte i djelovali lokalno, niti vidjeli što dolazi, niti pripremili zone. Sad smo tu gdje jesmo.

Stabilni uvjeti važniji od poticaja • Koliko gospodarstvenici mogu utjecati na politiku, jer ova kriza je definitivno pokazala da bi glavna tema trebala biti kako poveati zaposlenost, to mogu jedino poduzetnici, a politika im to samo može olakšati ili otvoriti mogunosti? — Oni koji vode društvo trebaju pripremiti uvjete. Nama ne treba ništa dati, samo omoguiti stabilne uvjete. Mi znamo raditi, nama samo trebaju uvjeti da to možemo ostvariti, da ne razmišljamo o likvidnosti, problemima neplaanja. Nije sve u poticajima. Poticaji su dobra stvar, ali onaj tko je sposoban uspjet e i bez poticaja. Ali društvo bi trebalo osigurati uvjete. • Koji je trenutno najvei problem, po Vama, u gospodarstvu? Dan ranije ula sam na Gospodarsko socijalnom vijeu da kupci koriste dobavljae kao banke? — Investicije e se smanjiti, nas e okrznuti ta investicijska kriza, to je definitivno, samo je pitanje u kojoj mjeri. Oni koji su sposobni investirati, ti sada koriste svoju priliku, prebacuju teret na izvoae, što im ne možete zamjeriti, jer koriste priliku. Bit e pritiska na cijene, jer e se poveati ponuda, uz smanjenu potražnju, uz produžavanje rokova plaanja koji su ve sada od 120 do 180 dana. A to je to prebacivanje tereta financiranja na izvoae. • Kako je s plaanjem na istonim tržištima? — Mi imamo sreu da radimo za investitora s drugog podruja i nemamo problema u tom segmentu. Ali u poslovanju s tim tržištem direktno ima problema. Ali, s druge strane, tko e biti tamo, izgradi si inrastrukturu, sad kad se dijeli kola stvara si poziciju za budunost. • Kako gledate na ovu krizu, neki vele da je izazov, ini mi se da je manje depresije nego ranije, prošli smo mnoge krize. Što e donijeti loše, a što dobro?

— Dobro e sigurno donijeti, jer e nas investitori pritiskati s cijenama i morat emo pronalaziti unutarnje rezerve i pregledati gdje još možemo optimizirati unutarnje troškove. Bilo bi dobro da to natjera i državu da posloži javnu upravu. U tom segmentu bi kriza dobro došla. Osobno mislim da je u ovoj krizi malo više panike. Mi krizu za sada ne osjeamo toliko. Ve u drugoj polovici prošle godine pripremali smo se za novonastalu situaciju kad su veliki investitori unaprijed poeli predviati budue stanje pa smo pojaali rad na tržištu. Mi moramo dobiti nove kupce, da s njima nadoknadimo smanjenu investicijsku aktivnost standardnih partnera, ali to je znailo da je operativni menadžment trebao biti više angažiran na tržištu. Znai, više manjih poslova, ali to je jedini nain da se stanje prebrodi.

Širenje u tri faze • Gdje se vidite za pet godina, hoete li se širiti, graditi nove hale? — Mi smo 23. veljae dali zahtjev za lokacijsku dozvolu za poveanje proizvodnih prostora u tri aze. Prvi je ve u rijeku, preseljenje montažnih dijelova s bivše lokacije u Hlapiini. Druga aza je produženje jedne od hala za 300 kvadratnih metara zbog novoga tehnološkog postrojenja za završnu obradu. To bi trebalo biti dovršeno do kraja lipnja ove godine. Trea aza je izgradnja još jedne hale od 1.200 kvadrata jer smo od Grada kupili još jednu parcelu. U naredne tri godine vidimo poveanje proizvodnih prostora za 50 posto, što e nam donijeti poveanje obima proizvodnje, jer se širi naša prisutnost na tržištu. U svibnju, lipnju montirat emo našu opremu u Bugarskoj, pa ide Albanija, Crna Gora, Makedonija. Moramo se širiti. To znai da e biti i novog zapošljavanja. • Kakva je radna snaga na podruju Meimurja, uspijevate li pronai ono što tražite? — Mi nemamo problema s kvalitetnom radnom snagom, ali naziremo problem. Bit e sve teže dobiti zavarivae. Prisutni smo i na sajmu poslova preko Grada Mursko Središe. Želimo dobiti mlade ljude koji kreu u školovanje, preko ugovora o naukovanju koje bi mi pripremili. Meimurska radna snaga je kvalitetna. I ne samo to, mi Meimurci polako postajemo prepoznatljivi ne samo kao vrijedni radnici, ve kao i uspješni poduzetnici. Na tržištu kotiramo kao uspješni poduzetnici i u seri znanja, ne samo kao dobri radnici na gradilištima.

U klasteru za velike poslove • Gdje bi se meimurski gospodarstvenici trebali više povezivati? — Meusobno. Mi suraujemo u radu jednoga drvnog klastera koji je u Varaždinu u okviru Gospodarske komore, a povezuje poduzea iz Varaždinske i Meimurske županije. Tu se našlo sedam - osam gospodarskih subjekata, a registrirat emo zajedno i jedno poduzee, jer klaster je udruga i na nekim podrujima ne može djelovati. U zajedniko poduzee ui e svatko sa svojim programom kako bi mogli pristupiti zajednikom nuenju velikih poslova: opremanja hotela i slino. • Velik problem naših opremaša i proizvoaa namještaja bio je dizajn, uoavate li važnost dizajna? — Naravno da uoavamo i radimo na tome i koristimo usluge dizajna. Svjesni smo da neemo dostii Talijane, jer na tome rade desetljeima, ali je vrlo važno da smo to uoili i da se radi na tome i da se školuju na akultetima dizajneri i arhitekti unutarnjeg opremanja.

Donje Meimurje preteže na vagi gornje Meimurje • Meimurje prije petnaest - dvadeset godina i sada. Koje su slabosti, a koje prednosti? — Prvo što mi pada na pamet: velika razlika izmeu gornjeg i donjeg dijela Meimurja. Kad stavite na vagu gornje i donje Meimurje, donje znatno prevagne, a to smo si krivi sami, mi iz gornjeg dijela. Nas nigdje nema u Županijskoj skupštini. Ne možemo stalno nekoga optuživati. Sad e biti lokalni izbori, a to nikoga ne zanima. Mi smo grupa aneminih ljudi i sami smo si krivi za to. Tu je strašna razlika u odnosu na donje Meimurje. Ukupno gledajui, Meimurje je daleko napredovalo. I to što sam ve rekao nismo više poznati samo kao dobri radnici na gradilištu, ve u svim serama na tržištu na državnom nivou. • Koliko Vi u ovoj poduzetnikoj mikrozoni možete biti magnet za druge poduzetnike? - U Sveti Martin na Muri je prvo došla Klema, a oko nje drugi i to je danas respektabilna poduzetnika zona. Greška svih dosadašnjih u Murskom Središu je u tome da se to nije pripremilo. Danas kad se pone pripremati zona bit e pripremljena tek za oko tri godine kad se neki ulaga pojavi da je tu, gotova, spremna za njegov ulazak. Tako smo i mi ušli, jer je zona bila izgraena, da nije, možda bi otišli drugdje.

Franjo Soboan, direktor i vlasnik tvrtke “Soboan interijeri” • Može li se pozicija Muskog Središa promijeniti ukidanjem granice i ulaskom u EU? — Apsolutno. Maknut e se kamioni s granice i dolazi jedna potpuno nova filozofija. Automatski mora ii zaobilaznica koja e uz sebe vezati novu industrijsku zonu i samim tim Mursko Središe dobiva jednu zonu povezanu s autocestom. Ako se to ne napravi, sljedeih petnaest godina potonut e još dublje. • Je li lokalna politika svjesna toga i koliko vi poduzetnici možete utjecati na širenje takve svijesti o važnosti za daljnji gospodarski razvoj ovog grada? — Mislim da je svjesna sada, mislim da smo se ranije predugo bavili nekim nevažnim temama. Ako ne bude privrede, ne bude punjenja prorauna, niti nadogradnje niti kulture. Preduvjet za novi razvoj je izmještanje carine, novi most, nova južna zaobilaznica i nova industrijska zona koja se nadovezuje na zaobilaznicu.

Društvena odgovornost — Htio bih istaknuti da smo kao firma duboko svjesni i svoje društvene odgovornosti. Kad god zatreba, pomažemo OŠ Mursko Središe, kao i školi u Selnici, vrtiu. Pomagali smo i kod opremanja knjižnice, Vatrogasnom domu kad se preureivao. Pomažemo i klubovima i udruženjima. A normalno, prvi u srcu je i NK Mura Hlapiina. Suraivali smo i s TIOŠ-om u nabavi CNC-a. Što se tie Nagrade ‘Zrinski’, zahvalio bih Poglavarstvu Mursko Središe koje nas je nas je predložilo i Skupštini Meimurske županije koja je donijela odluku da nam se Nagrada dodijeli. Ona je nagrada prije svega svim djelatnicima firme ‘Soboan interijeri’, kazao je na kraju razgovora Franjo Soboan u ime svih svojih 65 djelatnika. Cjelokupni novani iznos Nagrade “Zrinski” donirat e zakladi “Katruža” Meimurske županije za kupnju lijekova teško oboljelima. Božena Malekoci - Oleti

RURALNI razvoj Meimurske županije

Poljoprivreda i seoski turizam dobitna kombinacija prošlom broju U proš ošš lo o lom m broj b br r oj oju j u predpr pr stavljen stavlj jen je je širi kontekst i propropr o ces izrade Str SStrategije t atteg egijje ruralnog ru urraalnog razvoja Meimurske razv ra azv zvoj ojaaMe M Me e iimu murske županije. žup pan anijje. e. dokument S obzirom da je do oku kume meent prom pro r proceduru šao službenu procedu du uru ru tee je je županijskih usvojen od strane župa paaniijs jski kh njegovo vlasti, predstoji nam m nj jegov vo provoenje. Kako bi bi približili prribli p liži li ž li l dokument široj društvenoj dru u štv v e n oj zajednici, u nastavku nastaav vk ku dajemo d jeemo da mo kratki pregled ciljeva, potreba potrreb po ba i mjera koje je dokument defidef efief nirao kroz tri kljuna podrupodru uja: a: poljoprivredu, turizam i društveno-ekonomski razvoj. Krajnji je cilj Strategije poboljšanje kvalitete života i uinkovitosti u pogledu korištenja prirodnih dobara i ljudskog potencijala u ruralnim podrujima Meimurske županije. Postavljeni ciljevi ostvarivat e se poticanjem razvoja i sinergije izmeu poljoprivrede i seoskog turizma kao glavnih pokretaa ruralnog razvoja Meimurske županije, a pratee mjere odnosit e se na upravljanje društvenim i prirodnim resursima te na financijske aspekte dotinog ruralnog podruja. Kao glavni pravci poboljšanja uinkovitosti poljoprivrednog sektora u Meimurskoj županiji definirani su porast u potražnji prehrambenih proizvoda iz Meimurske županije te poveanje u smislu konkurencije meu proizvoaima; poveanje ruralnih prihoda podizanjem vrijednosti i raznolikosti ponude; ojaana pozicija meimurskih proizvoaa unutar tržišnih lanaca. Glavnim pravcima razvoja seoskog turizma u Meimurskoj županiji drže se racional-

iskorištavanje turistikog no isk kor o išta tav ta avanje turistiko potencijala Meimurske žup po tencijalaa M Me ei imu m rske žu panije p pa nije ni je rradi adi održivogg rrazvitka ad az azvitk az turizma uspostava sseoskog se eos o ko kog tu uri rizma zma te zm te uspostav osiguravanje i osig iiggurav av vanje uinkovitog ogg tutu ristikog rist ti i ko kog menadžmenta menaadž d me ment nta MeiMe murske m mu ursske ke žžupanije. upan a ije. an bii ssee o osigurao održivi Da b sigurao održiv društveno-ekonomski dr rušštv t en no-ekonomski razvirazv tak k ruralnih ru ura ral aln lnih podruja, koji se s temelji tte emeelji na poljoprivredi i seoseo skom turizmu, potrebno je sve sv interesne i društvene skupine skupin uspješne ukljuiti u proces uspješn tako primjene strategije. Isto tak trebalo prirodnim resursima treba bi se upravljati na isplativ i odrod živ nain te bi malim i srednjim poduzetnicima trebalo omoguomogu iti lakši pristup institucijama koje nude pomo, ukljuujui javno i privatno financiranje ruralnih podruja. Predstavljeni na ovako sažet nain, ciljevi i glavni pravci razvoja, možda djeluju nedostižno i vremenski zahtjevno. Meutim, kroz dokument su pažljivo i detaljno razraeni prioriteti, programi i mjere kojima se mogu otkloniti dosadašnji problemi (kao npr. usitnjenost zemljišta), postaviti uvjeti za poveanje konkurentnosti (npr. meimurska oznaka kvalitete) i dr. Iako je dokument predvien za razdoblje od pet godina i prilikom izrade uzeti su u obzir nacionalni i europski prioriteti, on e se sustavno usklaivati s novim razvojnim trendovima. Kako je ukljuenost i sudjelovanje ciljnih skupina bitan element uspješnosti provedbe dokumenta, pozivamo vas da na internetskoj stranici www.redea.hr pogledate cijeli tekst.


6

Gospodarstvo

EKONOMSKI BREVIJAR

Što raditi u krizi? Jednostavno, treba biti što bolji u onom ime se bavimo u osnovnoj djelatnosti. U krizi uvijek treba djelovati na smanjivanje mogue štete i negativnih vanjskih utjecaja, a to se postiže prilagoavanjem tržištu! Da bi se prilagodili tržištu, najprije se treba posvetiti unutarnjim slabostima i prilikama ( mogue smjernice su smanjivanje troškova, smanjivanje utroška vremena, unapreenje procesa , poboljšanje proizvoda, poveanje produktivnosti …). Za vrijeme krize i vanjskih utjecaja na koje se ne može utjecati, poželjno je posvetiti se strateškim poboljšanjima tehnologije i smanjivanju jedininih troškova, što je svaiji trajni i dugoroni cilj. Bitno je da se promjene odvijaju brzo, jer vremena nee biti mnogo. Pri donošenju odluka, najviše pažnje treba posvetiti povoljnom odnosu troškova i koristi, birati ono što u najkraem roku ostvaruje korist. Pravi je put usmjeravanje samo na osnovnu i najdonosniju djelatnost, kojom se postižu najbolji rezultati. Pritom se postavlja pitanje što stvara dodanu, novu vrijednost? Kada identificiramo osnovne aktivnosti, moi emo prepoznati i one sporedne, koje nisu donosne. Njih se, nažalost, treba riješiti i prepustiti ih onima koji su uinkovitiju. I to je tržište! Svima treba na-

javiti mjere štednje, a štedi se na svemu osim na temeljnim djelatnostima. Brižljivi pregled troškova može donijeti i ugodna iznenaenja. Troškovi na koje se nije obraala pozornost, mogli bi biti bezbolno otklonjeni uz istovremen odlian financijski i psihološki utjecaj. U svakoj krizi, partnerstvo je posebno važno, i to partnerstvo s kupcima, dobavljaima a ponajprije sa zaposlenicima, treba naglasiti i njegovati. Osim toga, važno je pokrenuti ili pojaati rad na kreativnim rješenjima. Radi se o postavljanju zadataka i ciljeva, njihovom preispitivanju, razmišljanju, razgovorima i upitnicima o novim nainima, procesima, idejama i prijedlozima. Dobro je pitanja postavljati i ljudima izvan svoje neposredne sredine te konzultantima, jer se tako mogu odbiti neutralna mišljenja neoptereena uvriježenim nainima razmišljanja. Svakako treba dodatno poticati inovativnost ( nova rješenja, poboljšanja, unapreenja, obnove i promjene, nove proizvode i usluge… ). Sve navedeno i inae se provodi, meutim vrijeme je za pojaavanje svih aktivnosti i mobilizaciju svih resursa. Najuputnije je zapoeti s motiviranjem zaposlenika radi ouvanja sadašnjeg položaja, a zatim i za novi napredak. (Zlatko Boži, dipl.oec.)

SURADNJA Hrvatska - Maarska

31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

GOSPODARSKO socijalno vijee

Kupci koriste dobavljae umjesto banaka Meimursko gospodarstvo je u recesiji. Pokazatelji su neumoljivi, poslovna aktivnost je u padu za oko 22 posto, vee smanjenje narudžbi i poslova gospodarstvenici bilježe ne na inozemnom nego na domaem tržištu. Kao izlaz iz recesije Rasko Šati ponudio je jednostavnu ormulu: glave skupa, pljunuti u šake i staviti kae na buksu. - Uz to gospodarstvenici oekuju pad likvidnosti zbog smanjenoga kreditnog potencijala banaka, ali i socijalne apatije izazvane bombastinim izjavama, kazao je Rajko Šari, predsjednik Županijske gospodarske komore, na tripartitnom sastanku poslodavaca, županijske vlasti i sindikata okupljenih na Gospodarsko socijalnom vijeu Meimurske županije. Stjepan Varga, direktor akovekih mlinova, kazao je da bi trebalo odrediti zakonski maksimalni rok plaanja, jer kupci koriste proizvoae umjesto banaka i tako se financiraju. Ovakvom praksom loši e potopiti dobre. Zbog nedefiniranog rada nedjeljom, po kojem rade oni koji ne plaaju, a oni koji plaaju ne rade, akoveki mlinovi zajedno s trgovinama u svom sustavu mogli bi nakon 31. prosinca otpustiti 15 posto zaposlenih. Naime, sustav pekara i trgovina dimen-

Gospodarsko socijalno vijee Meimurske županije

zioniran je brojem radnika na rad nedjeljama. Zbog zabrane rada nedjeljom bit e prisiljeni riješiti se viška radne snage. To e u narednoj azi izazvati poremeaj strune radne snage, jer e otpušteni potražiti posao u drugim djelatnostima, što e kasnije rezultirati nedostatkom strune radne snage. Zbog prazne državne blagajne država je sve agresivnija u naplati PDV-a, tako su ranije graevinari PDV plaali na ovjerene situacije, a sada se od njih traži plaanje PDV-a na izlazne situacije, premda se na naplatu rauna eka šest mjeseci, pa i duže. Dok gospodarstvo traži naplatu PDV-a na naplaene si-

tuacije, država svoje traži onog asa kad se raun izda. No uz poreze gospodarstvo je optereeno s još 250 raznih nameta, od kojih ni jedan nije skinut radi rastereenja gospodarstva. Suoeni sa smanjenjem narudžbi i opsega posla, poslodavci predlažu i smanjenje radnog tjedna na etiri dana, time bi i plaa radnicima bila manja za etiri do pet dana mjeseno, a porezi i doprinosi obraunavali bi se na pet dana, emu su pribjegle i neke zapadnoeuropske zemlje kako bi izbjegle otpuštanje radnika. No, kao i u svakoj krizi, ima i lova u mutnom, tako je u ovoj do poveanja broja nezaposle-

nih dovelo išenje dvorišta pojedinih poslodavaca. No, unato znatnom poveanju broja nezaposlenih i tome što se na Zavodu za zapošljavanje nalaze struke koje poslodavci traže, ali radi se o izraubanim ljudima koji unato ormalnoj osposobljenosti nemaju potrebne vještine i znanja koje poslodavci traže. Mladen Križai, zamjenik župana i predsjednik GSV-a, predložio je na sastanku s gospodarstvenicima i sindikatom da Upravni odjel za gospodarstvo Meimurske županije izradi paket mjera kojima bi gospodarstvenicima olakšali nastalu situaciju. (BMO)

Kick - off konferencija u akovcu Upravljako jelo programa IPA prekogranina suradnja Hrvatska – Maarska 2007. - 2013. - maarska Nacionalna razvojna agencija i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kao jelo odgovorno za upravljanje programom na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj organiziraju kick - off konferenciju za navedeni program. Konferencija e se održati 1. travnja u Centru za kulturu akovec te

e ujedno obilježi formalni poetak programa. Otvorenje je predvieno za 10 sa. Konferencija e na jednom mjestu okupi sve interesne sudionike. Uz predstavljanje prekograninih programa suradnje u Maarskoj i hrvatskih iskustava u prekograninoj suradnji i transnacionalnim programima, bit e rijei i o Strategiji regionalnog razvoja RH u kontekstu programa prekogranine suradnje.

UDRUGA ŽENA “Zlatne ruke” organizira

Predavanje “Voenje osobnih financija” Udruga žena za ouvanje tradicije i kulturne bašne “Zlatne ruke” akovec u želji za podizanjem kvalitete življenja priprema predavanje na temu “Voenje osobnih nancija”. Predavanje e se održa u etvrtak 2. travnja u prostoru

polikih stranaka u Strossmayerovoj 9, s poetkom u 16 sa. Predavaica e bi Vera Kedmenec, izvršna direktorica Sektora poslova sa stanovništvom u Meimurskoj banci akovec. Svi su dobro došli na predavanju.

EDUKACIJA u upotrebi NLP-a

Komunikacijom je mogue postii sve Ovog utorka, 31. ožujka, u dvorani multimedijalnog centra Kult u Varaždinu održati e se predavanje na temu: “Komunikacijom je mogue postii sve”. Predavanjem e biti predstavljeno i demonstrirano nekoliko segmenata NLP-a i važnosti razumijevanja interpersonalnih odnosa i komunikacijskih obrazaca. Ulaznica 20 kuna.

Saša Tenodi, Licenced trainer of NLP, www.komunikacija.net info@komunikacija.net

DAMIR NOVOTNY na poduzetnikom forumu MESAP-a

Samo nova radna mjesta mogu spasiti Hrvatsku Hrvatska je u krizi, a ne u globalnoj recesiji. Kriza koja sada dolazi do kulminacije poela se akumulirati još prije 18 godina uglavnom zbog strukturnih razloga, a naroito krivog rasporeda proraunskog novca, rekao je makroekonomist mr. Damir Novotny na poduzetnikom orumu održanom u petak u dvorani MESAP-a. Novotny je okupljenim gospodarstvenicima govorio o globalnoj recesiji i hrvatskom gospodarstvu, te nainima izlaska iz krize. Nakon uvodnih rijei o tome što je recesija i kako se maniestira te da je to normalan ekonomski proces koji se ponavlja svakih 8 do 10 godina i da ih je od drugog svjetskog rata bilo trinaest, Novotny je naglasio da je ovo ipak najdulja ekonomska kriza zadnjih 50 godina, jer je prva zaista velik, globalna, koja je zahvatila cijeli svijet. Uzrok je u pohlepi investicijskih bankara uglavnom iz cijelog svijeta, koji su zaraivali velike novce hipotekarnim kreditima na amerikom tržištu nekretnina. No recesija je psihološki enomen, a ne ekonomski te svjetske vlade na razliite naine pokušavaju što brže vratiti gospodarstvo

u uzlet, razliitim financijskim mjerama. Hrvatsko gospodarstvo stalno je u krizi, jer se vode loše ekonomske politike koje ne mogu pokrenuti gospodarstvo ve ga sustavno zaustavljaju. Ulaganje u velike inrastrukturne projekte doi e nas glave, rekao je Novotny. Autocesete su potpuno nerentabilne, ak nisu u stanju od zarade plaati niti kamate kredita utrošenog na njihovu izgradnju. Krediti za autoceste su nas osudili na dugotrajnu stagnaciju. Slino misli i o gradnji Pelješkog mosta: - Samo razvoj poljoprivrede i preraivake industrije mogu spasiti radna mjesta, a ne ulaganje u inrastrukturne projekte. Hrvatski istoni grijeh je pad industrijske proizvodnje. Imali smo tvornice i ljude koji znaju raditi, no vlada je poticala samo uvoz, od kojeg se najbrže ubire PDV i puni proraun. No proraun se troši na socijalu umjesto na razvoj gospodarstva. Zbog toga danas imamo najskuplje radnike od svih zemalja u tranziciji. Trošak naše radne snage dižu brojna izmišljena radna mjesta u državnoj upravi i kriva fiskalna politika

koja ne pomaže razvoju gospodarstva. Zanimljivo je da Novotny kaže da je dobra vijest što su nam banke stabilne i imaju puno kapitala, najjae su u istonoj Europi. No pitanje je hoe li imati snage preusmjeriti novac u gospodarstvo. Naime država se toliko zadužila kod banaka da su banke u hrvatskoj ostale bez likvidnih sredstava koji bi sad trebalo usmjeriti u razvoj novih radnih mjesta. Dobra je i vijest što strane banke ne povlae novac iz Hrvastke jer dobro zarauju kod nas. Velike devizne rezerve od ak 9 milijardi eura kod HNB-a i još toliko u privatnim bankama, Novotny takoer smatra našom prednošu. Naime to govori da o devalvaciji kune ne može biti ni rijei, jer kad bi se otkupili svi euri na tržištu u financijskim bi tokovima ostalo još “viška” kuna. Kao rješenje izlaska iz krize mr. Damir Novotny zahtijeva zaokret u ekonomskoj politici naše vlade. Naime upravo kriza je pravo vrijeme da se to napravi. Vlada treba usporiti javnu i privatnu potrošnju, a sredstva za socijalne intervencije preusmjeriti u razvoj novih radnih

mjesta. Za to je, kaže Novotny, dovoljno restrukturiranje državnog prorauna, ak niti nisu potrebne inozemne kreditne injekcije. Na pitanje: Zar to naša Vlada ne zna? Novotny, koji je kroz predavanje iskritizirao sve dosadašnje vlade, odgovorio je: Zna, ali kod nas su uvijek neki izbori. A izborni glasovi kupuju se upravo plasiranjem novca iz prorauna za socijalu, plae, mirovine i prigodne poticaje koji ne donose rast, nego su prije sredstva za kupovanje socijalnog mira. Još je mnogo zanimljivih detalja rekao mr. Damir Novotny iz kojih se može zakljuiti da su odgovorni u ovoj državi ipak dobro inormirani, no oito su interesi postavljeni naglavake. (Tomislav Novak)


31. ožujka 2009.

Gospodarsto

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

7

NEVIENA GUŽVA na Sajmu poslova

Životopisi za posao davali su se i prije ceremonije otvaranja Ljiljana Horvat je nezaposlena mlada djevojka koja je na Sajam poslova, koji je održan u etvrtak 26. ožujka u dvorani Graditeljske škole, došla zbog prilike da nae posao. Zatekli smo je na Dometovu štandu gdje je predstavnicima te firme predavala svoj životopis. - Došla sam na sajam jer firme tu imaju svoje predstavnike i kako postoji mogunost da im ostavim svoj životopis uveavaju mi se šanse da me pozovu i na razgovor za posao. Završila sam gimnaziju i imam srednju strunu spremu, te uz to završeni teaj za poslovnu tajnicu. Sposobna sam i komunikativna, osposobljena za rad na raunalu, a imam i vozaku dozvolu, kratko nam je sve svoje reerence reerirala Ljiljana Horvat, koja je i na sajmu tražila svoju priliku za posao. - Sprema sam prihvatiti i kakav drugi posao, te sam pitala i za posao prodavaice, kazala nam je Ljiljana. Bila je jedna od mnogih koji su se u nevienoj gužvi probijali od štanda do štanda.

Firme stvaraju svoje baze podataka tražitelja posla Branko Erent iz Dometa, kome je Ljiljana predala životopis, kazao nam je da Ljiljanin životopis nije prvi koji su primili toga dana. Ve su primili etiri - pet životopisa, a sajam je tek poeo. Ponude koje su primili uglavnom su se odnosile na prodavae. Gužva kojom je otpoeo sajam bila je golema i Branko Erent je kazao da je iskreno iznenaen gužvom i posjetom sajmu. Trenutno nemaju

potrebu za novim zaposlenicima, ali si slažu svoju bazu podataka raspoložive radne snage, pa kad im zatreba koji novi zaposlenik odmah mogu kontaktirati nekog od onih ije molbe su u njihovoj bazi podataka. Nakon toga naprave si uži izbor, pozovu ljude na razgovor. Pri izboru zaposlenika za posao najvažnijim smatraju volju za rad. Ako to postoji, sve ostalo se naui, kaže Branko Erent, a kako je volja za rad kod zaposlenika jaka, vidi se u probnom roku, jer svaki novi zaposlenik mora odraditi probni rok. Vrlo brzo se vidi ima li zaposlenik volju za rad ili ne. Na štandu firme Dika zatekli smo Danijelu Hodi i Josipu Cilar, buduu Radikovi. Firma traži radnike za šivanje, štikanje i krojenje i poznavanje runog rada. One koji traže posao trebaju imati samo dobru volju, vješte ruke i brzinu, kažu nam Danijela i Josipa. Premda je sajam tek poeo, i na njihovu štandu bilo je interesenata. Izrazile su zadovoljstvo po-

sjeenošu sajma, a one su svim zainteresiranima bile spremne pokazati prezentaciju firme i pogona u kojem se radi. Naješa pitanja koja im postavljaju posjetitelji sajma u potrazi za poslom je što firma radi, kakve radnike trebaju i je li potrebno radno iskustvo. Radno iskustvo donosi prednost pri zapošljavanju, ali ako ga zaposlenik nema najprije e ga educirati.

raspisati natjeaj. Željko Zadravec potvrdio nam je da i na njihov štand ljudi dolaze ve od deset sati raspitivati se za posao, a neki su ostavili i molbe. Bili su na Sajmu poslova i prošle godine, ali kaže da je po njegovu mišljenju sajam ove godine bolje organiziran.

Traži se 70 zaposlenika, a stiglo 700 molbi

Na Istra turistovu štandu naš sugovornik je bio Fulvio Titonel. Na sajam doemo jer u akovcu i okolici naemo jako kvalitetnih radnika za gotovo sve profile koje mi trebamo tijekom sezone. Ljudi s ovog podruja jako se dobro prilagode našim uvjetima i standardima koje imamo, pogotovo u našoj firmi, tako da nam je uvijek drago izabrati što više ljudi iz vaših krajeva, kazao je Titonel iz Istra turista. - Tražimo 52 zanimanja, sve mogue profile. Ne tražimo samo pomonu radnu snagu, kuhare i konobare, nego i ostale profile radne snage koja je ovdje izvanredne kvalitete.

Na Sajmu poslova zatekli smo i Željka Zadravca iz Toplica Sveti Martin na njihovu štandu. Toplice Sveti Martin prije mjesec dana pokrenule su veliki natjeaj za radna mjesta od direktora hotela do istaice. - Zapošljavamo 70 ljudi u narednom periodu. Natjeaj je završen, a pristiglo je nekih 700 molbi. Trenutno se obavljaju razgovori, a za radna mjesta za koja neemo nai ljude ponovno emo

Iz Umaga u akovec došli u potragu za 52 zanimanja

strojarstvo iz TIOŠ-a, graditeljski smjerovi na one iz Graditeljske škole. Ekonomija i turizam na studij menandžmenta turizma i sporta koji je novi smjer u pripremi na Veleuilištu. eka se odobrenje Nacionalnog vijea. Dobra baza za nastavak školovanja na ovom studiju jesu srednjoškolci ekonomskih smjerova iz akovca i Preloga. - To je prvi takav program u Republici Hrvatskoj i nadamo se velikom interesu ne samo s našeg podruja ve i cijele Hrvatske, kazala je Nevenka Breslauer. Zanimljivo je da e se uskoro otvoriti novi hotel u Toplicama Sveti Martin, pa e se to jedno na drugo nadovezati. - Evo ve smo uspostavili suradnju s njima za strunu praksu naših buduih studenata, isto tako s akovekim bazenima, turistikim zajednicama te Tehnixom koji ima hotel i gastro ponudu, osim proizvodnje, kazala je Nevenka Breslauer, privremena dekanica. Od obrazovnih ustanova na sajmu se predstavilo i Puko otvoreno uilište Novak koje se najviše bavi programima prekvalifikacije odraslih. Zvornimir Paveec kazao nam je da ovakav vid obrazovanja odraslih kroz puko uilište brže priprema ljude za novo zapošljavanje, bilo da su u svojoj struci ostali bez posla ili traže novu priliku. Sajam poslova po drugi put organiziran je u akovcu, u dvorani Graditeljske škole. Trajao je od deset do sedamnaest sati, a organizirao ga je Zavod za zapošljavanje Podruna služba akovec. Na sajmu se predstavilo etrdesetak firmi, ali i meimurske srednje škole, Meimursko veleuilište, obrazovne ustanove za prekvalifikacije i obrazovanje odraslih, opine, gradovi, komore, ali i tri turistike firme iz Porea i Umaga. Naravno, na otvorenju je bio i vrh županijske i tri gradske vlasti s podruja Meimurja. (BMO)

Ljiljana Horvat na sajmu je tražila posao

Branko Erent iz Dometa: - etiri - pet životopisa primili smo im je sajam poeo

Željko Zadravec, Toplice Sveti Martin: - Zapošljavamo 70 ljudi u narednom periodu

Novi studij: menadžment turizma i sporta

Zvonimir Pavec, Puko otvoreno uilište Novak - obrazovanje odraslih kroz otvorena uilišta brže priprema ljude za novo zapošljavanje

Josipa Cilar i Danijela Hodi iz Dike - traže radnike za šivanje, štikanje i krojenje te poznavanje runog rada

Na Sajmu poslova predstavilo se i Meimursko veleuilište. Nevenka Breslauer, privremena dekanica, kao razlog za predstavljanje na sajmu navela je to što je Meimursko veleuilište nastavak na naše srednjoškolsko obrazovanje. Raunarstvo i

Nevenka Breslauer: - Studij menandžmenta turizma i sporta novi je smjer u pripremi na Veleuilištu, a ve smo se povezali s firmama za praksu

Fulvio Titonel iz Istra turista Umag: - Tražimo 52 zanimanja, sve mogue profile

U AKOVCU predstavljen projekt “GreenBuilding plus”

Važnost energetske uinkovitosti u zgradama U akovcu je održana rasprava o projektu Europske komisije “GreenBuilding plus”. Program “GreenBuilding” promovira energetsku uinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije u nestambenim zgradama i definira osnovni okvir za tehniku i organizacijsku primjenu mjera energetske uinkovitosti na razliite tipove gradnje, na zgrade u rekonstrukciji i nove zgrade. Osim Grada akovca, interes za

program ve su pokazale tvrtke i lokalne jedinice, primjerice, Sisako - moslavaka, Primorsko - goranska županija te Grad Labin. Uvodnu rije o programu na raspravi održanoj u zgradi “Scheier” dao je pro. dr. Mladen Borši ispred MENEA-e, a nakon njega govorili su Željka Hrs Borkovi, dipl. ing. arh., i Margareta Zidar, dipl. ing. arh. iz EIHP-a, te ravnatelj Graditeljske škole Zoran Pazman, dipl. ing. arh. Cilj ovog

programa je, osim inormiranja javnosti i obrazovanja strunjaka, potaknuti sve sudionike u gradnji na meusobnu suradnju kako bi se poveao broj projekata koji ostvaruju prednosti energetski uinkovite gradnje i poveale investicije u energetski uinkovite i obnovljive tehnologije. U program se mogu ukljuiti vlasnici ili korisnici nestambenih zgrada u kojima žele poveati energetsku uinkovitost (tzv. GB

partneri), te tvrtke koje se bave npr. proizvodnjom energetski uinkovitih materijala i opreme, ili pomažu u poveanju energetske uinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora (tzv. GP podupiratelj). Rezultati programa bit e poznati u zimi ove godine, a tada e biti upriliena i dodjela nacionalnih nagrada, dok e se u proljee 2010. održati i dodjela europskih nagrada za GB partnere i podupiratelje. (mn)

Cilj je poveati broj projekata koji ostvaruju prednosti energetski uinkovite gradnje


CRNA KRONIKA U DONJEM VIDOVCU poginuo Milan Zvonar

Stradali bio u alkoholnoj komi U nedjelju naveer oko 20,20 sati u Donjem Vidovcu se dogodila prometna nesrea u kojoj je smrtno stradao pješak. Na 55-godišnjeg Milana Zvonara koji se nalazio na kolniku, policija nije izvijestila je li hodao ili ležao na kolniku, automobilom registarske oznake K 389-EL naletjela je 22-godišnjakinja iz Donjeg Vidovca. - Kreui se kolnikom Glavne ulice ona brzinu kretanja nije prilagodila osobinama i stanju ceste blagom zavoju i mokrom kolniku, a padala je i jaka kiša, pa radi toga svoj automobil nije mogla pravovremeno zaustaviti ve je automobilom udarila pješaka. Do udara je došlo prednjim lijevim dijelom vozila, izvijestio je

Rušio jablane, srušio opskrbu strujom Sveta Marija - U polju zvanom “Štrkovica” nedaleko od Svete Marije 43-godišnjak iz Svete Marije u subotu 28. ožujka ujutro oko 9.30 sati rušio je stabla jablana. Jedno stablo dužine 28 metara palo je na žice 35 KW dalekovoda, što je prouzroilo nestanak struje u donjomeimurskom kraju. Stablo je oštetilo tri konzole na betonskim stupovima dalekovoda, vlasništvo poduzea “Elektra akovec” iz akovca. Djelatnici Elektre akovec brzo nakon nesree ponovno su uspostavili opskrbu elektrinom energijom, i to alternativnim pravcom. Materijalna šteta nastala ovim dogaajem bit e utvren po zaprimanju odštetnog zahtjeva. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Pijan pao na plonik Prelog - Na Trgu bana Jelaia kod Osnovne škole u Prelogu u nedjelju 29. ožujka oko 22.40 sati ophodnja PP Prelog naišla je na muškarca starog 68 godina kako leži na ploniku. Ošteeni se žalio na ozljede pa je pozvana Hitna pomo koja je muškarca prevezla u Županijsku bolnicu u akovec. Lijenikim pregledom utvreno je da je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog kojih je zadržan na lijeenju. Poduzetim policijskim izvidima utvreno je da se muškarac zbog utjecaja alkohola (u koliini od 1,41 g/kg) spotaknuo na ploniku i pao na betonsku podlogu. O dogaaju slijedi izvješe ODO-u u akovcu.

Stradao lovac Kuršanec - U šumskom podruju zvanom remiza “olte”, izmeu naselja Kuršanec i Totovec, u nedjelju ujutro oko 9.30 sati dogodila se nesrea. Lovci LD-a “Trka” akovec istili su to lovno podruje rušei drvee koje smeta poljoprivrednim po-

glasnogovornik PU meimurske Krunoslav Gosari. U prvi mah inilo se da je Zvonar tek teže ozijeen, budui da je na licu imao tek neznatne ogrebotine i ozljedu noge. Vozilom hitne medicinske pomoi prebaen je u akoveku bolnicu gdje su lijenici ustanovili da su ozljede ipak teške i opasne po život, da bi na koncu u 1,35 sati 30. ožujka pacijent umro na Odjelu intenzivne skrbi. Policija je izvješena da je Zvonar bio u alkoholnoj komi. Radi toga mu je još dok je bio živ uzet urin te vaena krv, a nalazi e stii u roku od mjesec dana. - Takva je procedura, rekao je Gosari. Istražni sudac Županijskog suda odredio je sudsku obdukciju, a protiv vozaice slijedi podvršinama. Prilikom rušenja drva topole ono je palo na drugo stablo te odskoilo i udarilo 58-godišnjeg lovca iz Kuršanca. On je zbrinut u akovekoj bolnici gdje je utvreno da je teško ozlijeen, zbog ega je i zadržan na lijeenju. O dogaaju slijedi posebno izvješe ŽDO-u u akovcu.

Za posjedovanje marihuane platio 2.700 kuna Gorian - eh star 25 godina, koji je u srijedu 25. ožujka oko 12.30 sati teretnim vozilom pristupio graninoj kontroli na graninom prijelazu Gorian, uhvaen je u posjedovanju 12,2 grama marihuane. On je drogu samoinicijativno predao carinicima. Marihuanu je uvao u plastinoj vreici, a držao u džepu hlaa. Preliminarnim testiranjem dobivena je pozitivna reakcija na prisustvo THC-a u materiji koju su carinici oduzeli, ime je potvreno da se doista radi o marihuani. Mladom ehu, na Prekršajnom sudu u Prelogu, izreena je novana kazna u iznosu od 2.700 kuna. Protiv njega slijedi i kaznena prijava.

Neuspjela kraa Orehovica - U srijedu 25. ožujka izmeu 14 i 14.30 sati, u ulici A. Šenoe u Orehovici, nepoznati poinitelj pokušao je izvršiti tešku krau iz kue u vlasništvu muške osobe roene 1921. godine iz Orehovice. Poinitelj je podesnim alatom otvorio ulazna vrata kue u kojoj je porazbacao stvari u potrazi za plijenom, no kako ništa njemu interesantno nije pronašao, ništa ni nije otuio. Provalom poinjena

Vozilo pod kojim je poginuo pješak nošenje kaznene prijave ŽDO-u u akovcu. Pokojnom Zvonaru ovo nije bilo prvi put da je na slian nain bio sudionikom prometnih nesrea, no ova je bila kobna. materijalna šteta procjenjuje se na 100 kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Dva automobila u istom danu na meti provalnika akovec - U ulici Josipa Kozarca u akovcu u poslijepodnevnim satima 25. ožujka nepoznati je poinitelj razbio leptir staklo na vozaevim vratima i bono staklo na suvozaevim vratima, na automobilu 32-godišnje vlasnice iz Novog Sela Rok. Potom je, služei se nastalim otvorom, ušao u vozilo gdje je porazbacao stvari, no na koncu nije ništa otuio. Poinio je štetu od oko tisuu kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave

On je etvrta žrtva stradala u prometu na Meimurskim cestama. U PU meimurskoj nisu zadovoljni stanjem u prometu pa pozivaju vozae na pojaan oprez, osobito pješake i motocikliste. ODO-u akovcu. Isti dan na parkiralištu u Preloškoj ulici kod Željeznike postaje Buzovec nepoznati je poinitelj kamenom razbio lijevo bono staklo na osobnom vozilu registarske oznake K 897-BO, u vlasništvu 25-godišnjaka iz akovca. Kroz nainjeni otvor ušao je u vozilo, gdje je porazbacao stvari i ukrao pecivo. Poinjena šteta procjenjuje se na oko 310 kuna.

Vozilo ukradeno u Zagrebu pronaeno u Držimurcu Držimurec - U blizini mosta koji vodi preko Trnave, kod Držimurca, u srijedu 25. ožujka ophodnja Policijske postaje Prelog pronašla je osobno vozilo marke “VW Jetta”, registarske oznake ZG 2610-BL. Utvreno je da se radi

o automobilu koji je vlasništvo 40-godišnjaka iz Zagreba. Vozilo je ukradeno isti dan u Folnegovievoj ulici u Zagrebu. O pronalasku vozila izviješten je vlasnik, koji ga je sav sretan preuzeo.

Kraa na fakultetu akovec – Ponovno se dogodila kraa na Uiteljskom fakultetu, akoveke podružnice Sveuilišta u Zagrebu. Kraa se vjerojatno zbila 24. ili 25. ožujka. Nepoznati poinitelj je originalnim ili slinim kljuem otkljuao vrata kabineta informatike, odakle je otuio crnu torbu u kojoj se nalazilo prijenosno raunalo marke “Acer”, vlasništvo Sveuilišta, i oko 6 tisua kuna vlasništvo plesnog studija “Takt” sa sjedištem u Varaždinu. Ukraden je i štambilj studija. Sveukupna materijalna šteta procjenjuje se na iznos od 9.129,30 kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Kraa iz javnog WC-a akovec - Iz aparata za kontrolu ulaska u javni WC, vlasništvo JKP-a “akom”, koji se nalazi u Uskoj ulici u akovcu, nepoznati poinitelj ukrao je 500 kuna u kovanicama. On je podesnim alatom, napinjanjem, otvorio vrata aparata, te iz drvene posude otuio novac. Kraa se dogodila 27. ožujka. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Ukradena videokamera Žabnik - U vremenu od 14. do 23. ožujka u Žabnikoj ulici u Žabniku provaljeno je u kuu 72-godišnjaka. Poinitelj je podesnim predmetom nasilno otvorio ulazna vrata kue i ulazna podrumska vrata, nakon ega je u kui porazbacao stvari, te otuio videokameru nepoznate marke i razna alkoholna pia.

Materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 3 tisue kuna. Protiv poinitelja slijedi podnošenje kaznene prijave ODO-u u akovcu.

Oprez, policija u akciji! Na podruju Policijske uprave meimurske provedena je operativna akcija “Nadzor vozaa mopeda i motocikla”. Tijekom akcije utvrena su ukupno 34 prekršaja, od ega po sedam prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom i upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, ak šest prekršaja nekorištenja zaštitne kacige, po etiri prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, te upravljanja vozilom kada je u organizmu prisutan alkohol i dva prekršaja tehnike neispravnosti vozila. Iz prometa su iskljuena etiri vozaa i tri vozila. Najvea koncentracija alkohola izmjerena kod vozaa tijekom kontrole prometa iznosila je 1,38 g/kg. Zabilježena je kod vozaa osobnog automobila. Tijekom provoenja navedene operativne akcije dogodila se jedna prometna nesrea s nastalom materijalnom štetom. Tijekom vikenda dogodilo se ukupno osam prometnih nesrea, od ega jedna prometna nesrea s poginulom osobom. U utorak 31. ožujka policija e od 9 do 13 sati provoditi operativnu akciju “Nepoštivanje prednosti prolaska i prometnih svjetala”. Operativna akcija usmjerena je na suzbijanje prekršaja kao što su nepoštivanje prednosti prolaska, nepoštivanje prometnih svjetala, nepropisno ukljuivanje u promet i nepoštivanje prometnih svjetala za pješake. Aktivnosti e takoer biti usmjerene i prema ostalim sudionicima u prometu koji krše prometne propise.

Automobilom umalo Novo razbojstvo završila u kanalu Donja Dubrava - Na županijskoj cesti uz jezero HE Dubrava nedaleko od Donje Dubrave u utorak 24. ožujka oko 8 sati dogodila se prometna nesrea. Vozaica stara 29 godina iz Donje Dubrave na izlazu iz mjesta, vozei se u smjeru Preloga, sletjela je s ceste te umalo završila u kanalu od kojeg ju je dijelilo tek nepuna dva metra. Vozilo varaždinskih registracija ozbiljno je ošteeno, a vozaica je teže ozlijeena.

Radi zadobivenih ozljeda vozilom Hitne pomoi prevezena je, a potom i zbrinuta u Županijskoj bolnici u akovcu. Brzina, kiša i sklizak kolnik kumovali su ovoj nesrei.

Strahoninec - Muškarac visine oko 180 centimetara odjeven u sivu jaknu s vunenom kapom na glavi i maramom preko lica u utorak naveer oko 20,25 sati utrao je u kladionicu Fortuna u ulici Matije Gupca u Strahonincu te poinio razbojstvo. Djelatnici kladionice naredio je da mu otkljua vrata ograenog prostora pulta, no kako ona to nije željela uiniti razbojnik je preskoio pult i ostakljeni dio blagajne iz koje je ukrao manju koliinu novca. Potom se udaljio u nepoznato. Policija intenzivno traga za poiniteljem još jednog u

nizu ovomjesenih razbojstava te moli graane da joj u tome pomognu. Suradnja s graanima policiji puno znai, tvrdi glasnogovornik PU meimurske Krunoslav Gosari. Zahvaljujui meu ostalim i graanima nedavno je otkriven i uhien razbojnik koji je inio dva razbojstva i krao pod prijetnjom nožem.


31. ožujka 2009.

Kroz Meimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

9

VIJEE ZA PREVENCIJU Grada Mursko Središe

Nezaposlenost, oružje, alkohol i droga stanuju u Sitnicama Svoju drugu sjednicu u etvrtak je održalo Vijee za prevenciju Grada Mursko Središe. Na sjednici je razmatrano stanje meu mladeži, te se opširno razgovaralo o sve uzavrelijem stanju i opoj problematici u romskom naselju Sitnice. Ustvreno je i zakljueno da je mladima u gradu potrebno iznai prostorije za okupljanje i, po svemu sudei, to e biti prostorije DVD-a Mursko Središe. - Kada su u pitanju Romi, reeno je kako su osnovni problemi u Sitnicama neistoa, alkohol, droge, oružje, spaljivanje otpada i nezaposlenost. Vijee je zadužilo svog predsjednika i ujedno gradonaelnika Josipa Dobrania da u Sitnicama što prije održi zbor graana. Naelnik PP-a Mursko Središe Branko Polanec naglasio je kako manjak komunikacije kada su u pitanju razna nedjela ili nezadovoljstva uzrokuje nezadovoljstvo graana. - Policija uvijek dolazi na kraju kada treba mjeriti, utvrivati injenice ... Sada se želimo usmjeriti na uzrok problema, premda mogu rei da statistiki podaci

- Mladi koji su u Prostoru u organizacijskoj strukturi trebali bi svojim primjerom pokazati kako se treba ponašati izvan Prostora, kazao je Davor Dokleja

SJEDNICA Savjeta mladih Grada akovca

Puno posla za Vijee za prevenciju pokazuju kako u Meimurju nema drastinih problema kao što su prepadi na ljude, banke, kladionice, rekao je Polanec, dodavši kako i mali problemi stvaraju lošu sliku o gradu.

Mlade maknuti iz luice lanpovjerenstvaIvanLeekje zadržavanje mladih - pukoškolaca u Gradskoj luici ocijenio spornim, te je predložio da se za njih i ostalu mladež osigura mjesto zabave u dvorani Vatrogasnog doma, što je

nakrajuiprihvaenoinaloženogradonaelnikuDobraniudatouredis DVD-om Mursko Središe. Puno vremena vijee je potrošilo na razmatranje sve uzavrelijeg stanja meu Romima u Sitnicama, te predložilo mjere da se stanje popravi. Franc Horvat je rekao kako je osnovni problem neureenost naselja, a zatim su tu i dolasci Roma i drugih osoba koje prave nered i probleme, te je zamolio za pomo. Naelnik policije Polanec, komunalni redar Drago Belše i

kontakt policajac Maltari rekli su kako u naselju Roma ima neistoe, alkohola, droge, oružja, nekontroliranog spaljivanja smea i, povrh svega, nezaposlenosti. Vijee za prevenciju je odluno initi što je mogue da se stanje meu mladima i Romima popravi, a želi pomo i suradnju svih graana. Ivici Maltariu, kontakt policajcu, upuene su estitke na ostvarenim rezultatima u svojem radu, koji utjee i na bolje stanje u gradu, posebice u prigradskim naseljima. (S. Mesari)

OPINA NEDELIŠE odluila kome e dodijelit opinske plakete

Udruzi uzgajivaa malih životinja, Popevki i karatistima Na posljednjoj sjednici Opinskog vijea opine Nedeliše prihvaena je odluka o dodjeli javnih priznanja, plaketa opine Nedeliše, koje se dodjeljuje povodom Dana opine Nedeliše, koji se obilježava 15. lipnja. Plakete opine Nedeliše dodjeljuju se Udruzi uzgajivaa malih životinja Nedeliše za postignute znaajne rezultate u uzgoju i zaštiti malih životinja, organizaciju izložbi životinja i promociju opine Nedeliše, Karate klubu Nedeliše za postignute vrhunske rezultate u karateu, uspješan rad s djecom i mladeži, te promociju opine Nedeliše u Hrvatskoj i inozemstvu, Organizacijskom odboru smotre “Meimurske popevke” za organizaciju 25 smotri “Meimurske popevke” i plodonosno djelovanje u ouvanju i predstavljanju hrvatskih kajkavskih popijevki iz Meimurja. Kao prva i najstarija udruga ovakvog tipa u Meimurju Udruga uzgajivaa malih životinja Nedeliše ve 33 godina

okuplja uzgajivae golubova, peradi, ptica i kunia iz Nedeliša i šire. Ljubav prema malim životinjama, iji uzgoj i zaštita zahtijeva speciine uvjete, svakodnevnu skrb i njegu lanova Udruge, godinama se prenosi na mlade uzgajivae. Uz mnogobrojne pojedinane rezultate Udruga je na prvenstvu Hrvatske u sezoni 2007./2008. osvojila 1. mjesto, a osvojena su i prva mjesta na Europskom prvenstvu u njemakoj, ime Udruga ujedno uspješno promovira opinu Nedeliše. Osnovan prije dvanaest godina, Karate klub Nedeliše pravi je primjer uspješnog djelovanja i razvoja jedne sportske organizacije. Napornim radom i odricanjem te velikom voljom karatistica i karatista, zalaganjem rukovodstva kluba i neizmjernom podrškom roditelja i podupiratelja karate sporta lanovi ovog Kluba iz godine u godinu postižu vrhunske rezultate na domaim i meunarodnim natjecanjima. Smotra hrvatskih pukih popijevki iz Meimurja, pod nazivom “Meimurske popevke”, održava se od 1971. godine u

SVETI JURAJ NA BREGU

Novi pravilnik o groblju Opina Sve Juraj na Bregu ima novi pravilnik o groblju kojim su detaljno propisani normavi o prostorima i tehnikim uvjetima kod planiranja ureenja i izgradnje groblja te prateih graevina. Pravilnik propisuje da grobna mjesta dodjeljuje Opina Sve Juraj

na Bregu, a grobno mjesto može se dodijeliti na korištenje i prije nastanka potrebe za ukopom. Za jedno grobno mjesto naknada iznosi 600, a za dva 1.200 kuna. Naknada za gradnju grobnice iznosi 2.400 kuna, dok za korištenje mrtvanice prije ukopa treba pla 400 kuna. (sm)

Mi možemo biti primjer, a ne kontrolirati što se dogaa izvan Prostora Na sjednici Savjeta mladih Grada akovca, održanoj prošli etvrtak u Gradskoj vijenici, najviše rijei bilo je o problemu okupljanja mladih izvan Prostora u vrijeme programa. Na sjednicu su bili nazoni predstavnici Grada akovca, Policijske uprave meimurske i irme “Sova” d.o.o., tonije, najmodavca Prostora. I dok se kao glavni problem od strane Policijske uprave meimurske spominjala konzumacija alkohola meu mladima, Roman Bogdan, lan Gradskog poglavarstva Grada akovca, nadovezao se istaknuvši kako ovaj problem nije samo problem grada akovca, ve svih urbanih sredina. - Problem okupljanja mladih na javnim mjestima i ispijanje alkohola ne može se riješiti, eventualno smanjiti, istie Bogdan.

- Mladi koji su u Prostoru u organizacijskoj strukturi trebali bi svojim primjerom pokazati kako se treba ponašati izvan Prostora, a mislim da bi se tu trebale ukljuiti i ostale institucije, kao što su policija koja bi provjeravala mlade i komunalno poduzee koje bi oistilo okolni dio nakon programa. Na sve što se dogaa izvan Prostora na neki službeni nain mi ne možemo djelovati, niti smijemo. Okolni dio od 20-ak do 30- ak metara pokušavamo održati istim. Meutim, na ono što se dogaa puno dalje ne možemo previše utjecati, osim svojim primjerom, odnosno da mladima pokažemo kako bi se trebali ponašati, kazao je Davor Dokleja, predsjednik Savjeta mladih Grada akovca. (H. Zear)

BOŽIDAR BALOG upozorio Opinsko poglavarstvo

Niti je dovršio orgulje, niti e izdati CD

Ljubav prema malim životinjama, iji uzgoj i zaštita zahtijeva specifine uvjete, svakodnevnu skrb i njegu lanova Udruge, godinama se prenosi na mlade uzgajivae Nedelišu. Želja je tom smotrom ouvati i njegovati hrvatsku puku pjesmu iz Meimurja, za koju je poznato da je sauvala nacionalni identitet Hrvata u Meimurju kroz teška vremena prošlosti. Takoer je želja da smo-

tra “Meimurska popevka” zadrži svoju prepoznatljivost, uspješnost i ugled kako bi i dalje mogla djelovati u ouvanju hrvatskih kajkavskih popijevki iz Meimurja. (H. Zear)

U sklopu aktualnog sata, na 24. sjednici Opinskog vijea Sveti Juraj na Bregu vijenik Božidar Balog pitao je opinsku naelnicu Dragicu Vugrinec: - Kako ste na Poglavarstvu mogli Tihomilu Horvatu odobriti pet tisua kuna za izdavanje CD-a, a do dana današnjeg nije dovršio (restaurirao) orgulje u župnoj crkvi? On je za obnovu orgulja od crkve, države i opine dobio više novca nego gospodin Bajuk (prof. Josip Bajuk, op. a.) u svojih 45 godina staža. Dakle, nije napravio ono što mu je ve plaeno, a sada ste mu Vi dali novih pet tisua kuna. Niti je završio orgulje niti e izdati CD, barem jedan da ga donese u Opinu. Budete vidjeli, srdito je ustvrdio Balog. Naelnica Vugrinec je odgovorila kako pet tisua kuna nije dodijeljeno Tihomilu nego zboru

Božidar Balog ne vjeruje Tihomilu Horvatu “Svjetlost” koji je kvalitetan i koji nastupa i na opinskim i župnim priredbama. Balog nije bio prezadovoljan naelniinim pojašnjenjem, ali je ostalo na tome i upisano u zapisnik. (sm)

HRVATSKI DEMOKRŠANI Mursko Središe

Na izbore za Lidiji Bajuk 15 tisua kuna gradonaelnika i vijee POGLAVARSTVO OPINE Sveti Juraj na Bregu

Opinsko poglavarstvo Sveti Juraj na Bregu novano e s 15 tisua kuna pomoi samostalnoj umjetnici Lidiji Bajuk za izdavanje dvostrukog albuma hrvatskih tradicijskih napjeva iz Meimurja, pod nazivom “Matapur”. Razlog inancijske pomoi je što e znaajan dio projek-

ta biti posveen kulturnim i prirodnim znamenitostima opine Sveti Juraj na Bregu, koja je njezin rodni zaviaj. Kod glasovanja o ovoj odluci na Opinskom poglavarstvu prof. Josip Bajuk, Lidijin otac, bio je suzdržan. (sm)

Hrvatski demokršani Grada Mursko Središe izai e na lokalne izbore u Gradu Mursko Središe. Demokršani e imati svojeg kandidata za gradonaelnika, dva zamjenika gradonaelnika te listu za Gradsko vijee. Tako je u srijedu odluilo Veliko

vijee središanskih demokršana pod predsjedanjem svog predsjednika dr. vet. med. Miljenka Cmreaka. Više e se znati nakon razgovora elnika Hrvatskih demokršana na državnoj razini, kao i s kandidatima za gradonaelniko mjesto. (sm).


10

Kroz Meimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

OPINSKO VIJEE Selnica rasporedilo donacije

Kultnom Pikau manje nego lovcima Odlukom Opinskog vijea Selnica udruge graana i politike stranke ove e godine iz opinskog prorauna dobiti ukupno 56 tisua kuna. Najviše, 13 tisua kuna, dobit e politike stranke, i to za potrebe izborne promidžbe, te 10 tisua kuna Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Plešivica. HKUU “Pika”, koji je najpoznatiji po istoimenoj mask(ot)i “pika” izraenoj od slame i po kojem se o Selnici

nadaleko zna, dobio je 4.000 kuna. A upravo u obrazloženju o dodjeli donacije piše kako je pika zaštitni znak opine Selnica i njezin najprepoznatljiviji simbol. Samo su USR Donji Koncovak i USR Selnica dobili manje, odnosno 3.000 kuna. Više su dobili i lovci okupljeni u LD-u “Srnda” i Udruga “Oaza 98.”, po 6.000 kuna, te Udruga umirovljenika. Na podruju opine Selnica djeluje sedam udruga graana. (S. Mesari)

Predstavnice Robinsona okružile su vinara Židova i poželjele njegov muškat

NAJVEI HRVATSKI simpozij na temu gastronoms

Sjajno predstav ulja, turoša, me

OPINA Orehovica

Zatražila minus na svom poslovnom raunu Opina Orehovica zatražila je od svoje poslovne banke da joj odobri minus na poslovnom raunu. Opinsko poglavarstvo ocijenilo je da e joj u situaciji kad su prihodi opine na klimavim nogama, jer se ne zna hoe, kada i koliko dotacija iz državnog prorauna biti uplaeno na raun opine, upravo to biti slamka spasa. - Mi smo u velikim investicijama, ugovorili smo radove s izvoaima koje trebamo platiti. Nadali smo se da to nee biti problem, no kako sada stvari stoje,

mogli bismo se nai u neubranu grožu. Isto tako pred nama su isplate na ime povrata poreza graanima, pa bi i tu moglo zaškripiti. Zato smo oprezni i zato smo zatražili minus, pojasnio je naelnik Franjo Bukal, prezentirajui prijedlog odluke Opinskom vijeu. Ono je, zlu ne trebalo, podržalo prijedlog da se pokrene postupak za odobravanje minusa u iznosu od 300 tisua kuna. (D.Mihoci)

Zoran Štefulj i Lidija Horvat, zadovoljni obavljenim na simpoziju

Kao nigdje do sada, na Svijetu hrane 2009. meimurski proizvoai buinog ulja, kozjeg sira, mesa z tiblice, turoša, krumpira, jabuka, rakija i drugih izvornih proizvoda sjajno su predstavili svoju proizvodnu i gastronomsku baštinu

Belianke su pokazale kako se pripremaju delicije od krumpira

Pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka i Meimurske županije, i u odlinoj organizaciji Nakladniko novinsko poduzee “Robinson” iz Zagreba, od 25. do 26. ožujka u Toplicama Sveti Martin održan je VI. hrvatski struni simpozij gastronomije, prehrane i turizma - Svijet hrane 2009. Otvorio ga je na prigodnoj sveanosti državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Sreko Salanac, a kao visoki gosti nazoni su bili zamjenik meimurskog župana Mladen Križai i svetomartinski opinski naelnik Franjo Makovec. - Svoje proizvode izložilo je više proizvoaa autohtonih proizvoda te onih koji žele da upravo

OPINA Orehovica

Dodijelila dvije nove stipendije Emina Gajnik iz Podbresta, studentica druge godine Pravnog fakulteta Sveuilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i Anita Požgaj iz Podbresta, brucošica Geotehnikog fakulteta u Varaždinu, nove su stipendistice opine Orehovica. Prvoj je odobrena stipendija u iznosu od 500 kuna, a drugoj od 300 kuna mjeseno. Ugovor o stipendiranju djevojke su

potpisale prošli tjedan. Opina Orehovica od ranije stipendira tri studenta. Kristijan Hajdinjak iz Orehovice student je Fakulteta informatike i organizacije u Varaždinu, Maja Vuruši iz Orehovice studentica je Menagmenta i poduzetništva u Puli, Martina Šafari iz Podbresta studentica je Fakulteta za turistiki i hotelski menadžment u Opatiji. (D.M.)

Meimurske suvenire mnogi su ponijeli kuama

Meso z tiblice meu najtraženijim proizvodima njihovi proizvodi dobiju zaštitnu markicu. Od Iloka do Krapine, od Štrigove do Bola na Brau, proizvoai su posvjedoili da je gotovo svaki pedalj hrvatske države na odreen nain dio ogromne hrvatske gastronomske baštine.

DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO zemljište u Opini Gorian

Gorika zemlja napokon u rukama domaih poljoprivrednika OŠ KOTORIBA

Uenici krenuli u novu školu Nakon sveanog otvaranja nove škole i dvorane u Kotoribi, uenici su krenuli u novu školu. U školske klupe sjest e 330 uenika u 17 razrednih odjela, a s njima e raditi 26 uitelja te dva struna suradnika – psiholog i knjižniar. U novoizgraenoj školi nastava e se održavati u jednoj smjeni. Uenicima je na raspolaganju 9 uionica razredne nastave, 10

uionica za predmetnu nastavu, 8 kabineta, školska kuhinja, knjižnica i suvremeno opremljena sportska dvorana. Izborna nastava organizirana je iz rimokatolikog vjeronauka, njemakog jezika i informatike. Uenici su ukljueni u brojne izvannastavne aktivnosti, a najprepoznatljivija je uenika zadruga “Mura”. (A.Fuš)

Nakon niza godina poljoprivrednicima iz Goriana bit e omoguena obrada državnoga poljoprivrednog zemljišta koje okružuje ovu opinu. Zemljište površine 170 hektara do sada je bilo u zakupu jedne obitelji koja nije iz Goriana, zbog ega su poljoprivrednici iz Goriana otvoreno protestirali. - Obitelji Srpak, koja je državno poljoprivredno zemljište obraivala posljednjih desetak i više godina, posljednje tri godine produžavali smo zakup državnoga poljoprivrednog zemljišta budui da nismo mogli raspisati novi natjeaj o zakupu jer smo radili novu parcelaciju zemljišta. Naime, stanje na terenu nije odgovaralo onome u

katastru, pa je to bio kamen spoticanja raspisivanju novog natjeaja. Sada se dogodio i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, uz koji nisu doneseni potrebni pravilnici i napuci, pa ponovno nismo mogli raspisati natjeaj i omoguiti poljoprivrednicima iz Goriana da konkuriraju za zakup toga zemljišta. Zato smo se na pragu nove poljodjelske sezone konzultirali s Ministarstvom poljoprivrede tražei da nas upute što da inimo. Uz njihovu suglasnost i podršku raspisali smo natjeaj i ponudili 130 hektara državnoga poljoprivrednog zemljišta u zakup poljoprivrednicima iz Goriana, otkriva Mario Mohari, naelnik opine Gorian. Dosadašnji zakupoprimci prihvatili su prijedlog Opine da

oni ostanu u zakupu 40 hektara zemljišta, a da se ostalo ponudi drugima. Taj prijedlog prihvatila je i Udruga poljoprivrednih proizvoaa opine Gorian. - Danonono smo radili na ovome. Do petka 27. ožujka ne samo da smo prikupili ponude zakupaca ve smo i izabrali 14 novih zakupaca za isto toliko poljoprivrednih parcela. Takoer smo i ostalim zainteresiranima omoguili obradu zemlje na nain da smo s nositeljima zakupa dogovorili da dio površina ustupe na obradu tim drugim poljoprivrednicima. Svi su ve i uplatili ukupno negdje oko 120 tisua kuna u državni proraun na ime jednogodišnjeg zakupa parcela, s ponosom istie naelnik Mohari.

U opini Gorian oekuju da e do sredine godine biti doneseni pravilnici, odnosno upute kako, pod kojim uvjetima, da raspišu novi natjeaj za zakup državnoga poljoprivrednog zemljišta, koji e biti u skladu s novim Zakonom. Naelnik Mohari tvrdi da e sada izabrani zakupci imati pravo prvenstva pri izboru zakupaca novim natjeajem. Navodno e zemljište biti dano u zakup na 20 godina, kako to i propisuje novi Zakon. Osim toga, poljoprivrednicima iz Goriana u dogledno vrijeme bit e ponueno u zakup još 180 hektara zemljišta koje sada obrauje Agromeimurje, a kojemu pravo na zakup istie 2010. godine. (D.Mihoci)


31. ožujka 2009.

Kroz Meimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

AUTONOMNI CENTAR predstavio JAKO program

Ako se ne kandidiraš, ne možeš ništa oekivati Štampar, Tomaši, Crleni i Dobrani sa “svijetom u aši”

Dalibor Kovai predstavio je izvorna meimurska jela

ske baštine

vljanje buinog esa z tiblice...

U utorak 3. ožujka udrugama s podruja Grada Mursko Središe u Pansionu “Ilonka” predstavljen je program JAKO. Isto tako program je prezentiran 25. ožujka u Scheierovoj zgradi u akovcu gdje su se okupili zainteresirani s podruja akovca i drugih sredina. Program, odnosno usluge koje on pruža predstavio je Teo Petrievi iz Autonomnog centra, a predstavnici udruga dobili su i kalendar aktivnosti programa JAKO u 2009. godini, kao i aktualne otvorene natjeaje za projekte i programe za organizacije civilnog društva. Program JAKO dio je cjelovitog Programa regionalnog razvoja i jaanja sposobnosti organizacija civilnog društva u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koji provode Autonomni centar- ACT akovec te udruga K.V.A.R.K. iz Križevaca u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva iz Zagreba koja

je pokrenula ovaj program regionalnog razvoja krajem 2006. godine. Cilj je ojaati sposobnost i organizaciju civilnog društva, znai udruga, sindikata i zaklada na podruju cijele Republike Hrvatske. U programu JAKO postoji pet programa koji djeluju na nacionalnoj razini. Na podruju sjeverozapadne Hrvatske, tonije u Meimurskoj, Varaždinskoj, Koprivniko-križevakoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji poelo se djelovati 1.1. 2009. nakon probne dvogodišnje pilot faze. Usluge koje udruge, sindikati i zadruge mogu dobivati putem ovog programa jesu savjetovanje, izobrazbe i informiranja. Putem programa udruge u slijedee tri godine mogu dobivati besplatne informacije i savjete vezane za njihov rad. - Organizirat emo treninge, predavanja i radionice iz speciinih podruja djelovanja

Beliki krumpir pobrao je dobre kritike

Ovako se jede meimurski sir z vrhnjem

Buino ulje ulazi u svijet odabranih - Posebno se to odnosi na zaštitu izvornosti meimurskoga buinog ulja koje su odlino prezentirali mr. Vladimir Mesari i

dipl. ing. Zoran Štefulj. Meimursko buino ulje uskoro e dobiti službenu zaštitu i ve je sada sigurno da ulazi u svijet odabranih (opširnije u sljedeem broju Meimurskih novina).

Svoje proizvode predstavilo je jedanaest meimurskih udruga, te isto toliko iz drugih krajeva Hrvatske. O tradicijskoj gastronomiji Meimurja govorio je Dalibor Kovai, predsjednik Udruge kuhara Meimurske županije. Kroz prezentaciju na tematskim predavanjima te na ogromnom degustacijskom stolu predstavljeni su i vidoveko zelje, slavonski kulen, meimurski kalamper, hrvatski sirevi, Zdenka sirevi, meimurski turoš, sol Koralj, meso z tiblice i mnogi drugi autohtoni proizvodi. Sudionici su razgledali i meimurske znamenitosti, posebice meimurske vinske kue. Skup je završio govorima moderatora, zakljucima simpozija i druženjem svih sudionika. (S. Mesari)

Predstavnici središanskih udruga pozorno prate prezentaciju

JAKO program predstavio je Teo Petrievi iz Autonomnog centra organizacija civilnog društva sukladno njihovim potrebama. Svi ti treninzi i radionice takoer su besplatni za organizacije civilnog društva, kazao je Teo Petrievi koji kaže da su izuzetno zadovoljni jer su udruge polako prepoznale i kvalitetu toga programa, ali i mogunosti koje im se pružaju ukljuujui se u aktivnosti programa. Petrievi je takoer rekao kako je lani udrugama na podruju Hrvatske raspodijeljeno 28 milijuna kuna, ali, na žalost, u Meimurskoj županiji samo je jedan projekt isinanciran. Kroz razgovore je ustvreno da udruge previše oekuju od lokalne samouprave, pak se stoga ne kandidiraju na otvorene natjeaje Civilnog društva. (S. Mesari, H. Zear)

Ptiice predstavile svoj nosa zvuka

GODIŠNJA SKUPŠTINA KUD-a “Mura” Mursko Središe IZBORNA SKUPŠTINA dobravskih slogaša

Ivanu Kardoš naslijedio Saša Šopar Saša Šopar novi je predsjednik KUD-a “Seljaka sloga” iz Donje Dubrave. Tako su odluili lanovi na izbornoj godišnjoj skupštini. Dopredsjednik je Damir Vidovi, poslove tajnika obavljat e Jadranka Pani, dok e za blagajnu biti zadužen Darko Klari. U svom izvješu za proteklu godinu dosadašnja predsjednica Ivana Kardoš istaknula je velik uspjeh dramske sekcije koja je s predstavom “Mea” predstavljala Meimursku županiju na državnom festivalu kazališnih amatera u Kastvu. Organizirali su 15. smotru meimurskog folklora, održana je promocija CD-a “Teta Liza i Lado”, sveano je obilježena 80. godišnjica rada, dok su kulturno blago svoga kraja na brojnim nastupima prezentirale sve sekcije KUD-a. Ove godine KUD “Seljaka sloga” dobit e Nagradu “Zrinski” Meimurske županije za svoj uspješan dugogodišnji rad, što im uz priznanje donosi i novanu pomo. Najavljena je promocija

Plesai, javite se za folklor Voditelj folklorne sekcije Franjo Liklin na redovnoj godišnjoj skupštini KUD-a “Mura” ukazao je na nedostatak lanova u sekciji koju vodi, te upuuje poziv onima koji znaju plesati ili to žele nauiti da se jave i dou na vježbe. Da je lanstvo problem KUD-a, rekla je i Marija Trstenjak, voditeljica mješovitog zbora i vokalne skupine “Ptiice”, koja je izdala

i predstavila svoj nosa zvuka (CD). Izvješe o radu i aktivnostima društva podnio je predsjednik Nikola Kontrec, koji je predložio i program rada za naredno razdoblje. Nastupi na raznim smotrama te na priredbama u gradu i ove e godine biti dio aktivnosti svih sekcija, a omasovljenje društva pak zadatak novog Upravnog odbora. Predsjednik Nikola Kontrec

Novo elnštvo KUD-a nosaa zvuka “Teta Liza i Tonek” koja e biti u mjesecu travnju. Novi predsjednik Šopar iznio je

svoju viziju i program rada, za što je dobio punu podršku lanova društva. (A.Fuš)

Mala ali dobra ekipa tamburaša

lanovi su Upravnog odbora: Slavko Bregovi, Ana Munar, Jasmina Turk, Boris Gorianec, Lidija Škvorc, Ružica Pahor, Ksenija Bilas, Ružica Hren i Vesna Horvat. Na skupštini su donesene izmjene Statuta društva, a Nikoli Kontrecu je povjereno daljnje voenje KUD-a. U ime Grada Mursko Središe skupštini je nazoan bio Zlatko Bek, proelnik za kulturu. (S. Mesari, JM)


12

Kroz Meimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

NEOBIAN HOBI Stjepana Mihalica iz Male Subotice

Korijenje drvea preobražava u umjetnika djela Franjo Turza, predsjednik Autokluba akovec

AUTOKLUB akovec

Pomo na cesti stiže u roku od najviše 45 minuta Autoklub akovec proslavio je u prosincu prošle godine šest desetljea djelovanja, što je sveano obilježeno, a tim povodom izdana je i monografija kluba, podsjetio je Franjo Turza, predsjednik Autokluba akovec podnosei skupštini izvješe o radu. Auto klub akovec u prošloj je godini imao 2.071 lana, što je porast od 6,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Lani je nabavljeno novo vozilo za potrebe službe pomoi na cestama, u što je uloženo 260 tisua kuna. Dio sredstava potrebnih za ovu investiciju namaknuo je kreditnim zaduživanjem. U prošloj godini u suradnji s policijom Autoklub akovec proveo je niz preventivnih ak-

cija i natjecanja u školama na temu “Sigurnost u prometu”. U program preventive u prometu bilo je ukljueno više od tri tisue djece. Za upravljanje biciklom lani je osposobljeno 860 uenika meimurskih osnovnih škola. U ovoj godini, naglasio je Turza, cilj Autokluba je poveanje broja lanova. Pohvalio se da njihovi lanovi svoja prava ostvaruju u roku od 30 do 45 minuta od traženja pomoi pozivom na broj 987. Preventivnim akcijama u prometu ove godine namjeravaju obuhvatiti 3.500 djece. Za provoenje programa rada i svoje djelovanje Autoklub akovec planirao je proraun u iznosu od 555 tisua kuna. (D.Mihoci)

Korijenje drvea, naplavljene grane i panjevi velik su izazov i izvor veselja za Stjepana Mihalica iz Male Subotice. Oni ga oduvijek privlae, oduvijek ih skuplja i naglašavajui njihovu pravu prirodu oblikuje mala umjetnika djela. - Brat moga djeda imao je istu sklonost. Kud bi išao, tud bi skupljao neobine grane i korijenje. Mislim da sam to, tu sklonost dobio u nasljee. Obožavam prirodu, šume i gajie. Naša obitelj ima tu blizu sela jednu šumu u koju esto zalazim. To za mene znai veliki odmor, odmak od svega. Kako sam u mirovini, imam dosta slobodnog vremena pa satima znam lutati prirodom, a onda provoditi vrijeme u svojoj maloj radionici u kojoj prebirem i gledam korijenje i granje koje sam skupio. U svakom obliku pokušam prepoznati neki lik, dati mu neko znaenje, otkriva Mihalic. Neobian hobi izuenog zidara, koji je više od 40 godina radio na Graevinskom institutu u Lju-

bljani, podržava obitelj, osobito supruga. - Supruga mi je velika podrška, uvijek mi je bila. Kada sam radio, dosta sam vremena provodio u prirodi. Proputovao sam cijelu Sloveniju uzduž i poprijeko. Najviše me se dojmila Soa zato jer sam na njenim obalama nalazio najljepše primjerke naplavljenih grana. Za radnog vremena ja ne bih išao na pauzu, ve bih se spustio do rijeke u potrazi za naplavinama ili neobinim kamenjem, otkriva Stjepan. Od granja drvea on je napravio itav niz ukrasnih štapova koji oduševljavaju svojom ljepotom, a bome i svrhom, jer svaki od njih može poslužiti kao trea noga. Štapove Stjepan nerado poklanja jer, kaže, svaki je jedinstven, pa mu je žao odvajati se od njih. Ipak, za posebne prilike traži posebne grane koje obrauje, isti, polira, boji i poklanja. Njegovi štapovi oslikani su, teško ete pogoditi, obinim flomasterima koje, kako tvrdi, ne krade svojim unuicama, ve ih sam kupuje.

Stjepan s vrckavim osmjehom pokazuje ovu skulpturu od hrasta. Što vi vidite?

OPINSKO VIJEE Štrigova

Posljednja sjednica bez oporbe Jednoglasno su donesene sve odluke na posljednjoj sjednici Opinskog vijea Štrigova. Nije da su se usuglasili vladajui i oporbeni, nego lanova oporbe (SDP i HDZ) nije bilo na sjednici. Opinsko vijee usvojilo je izvješe o izvršenju opinskog prorauna u 2008. godini. - Prihodi su ostvareni u iznosu od 4,101.270 kuna ili 88 posto, a rashodi u visini od 4,218.722 kuna ili 90 posto od planiranog. Vijee je izviješteno da vrijednost opinske imovine iznosi

22,251.308 kuna, od ega vrijednost dugotrajne imovine iznosi 20,383.576 kuna. U Povjerenstvo za popis biraa imenovani su Stjepan Pozderec, Vladimir Novak, Franjo Novak, Dušan Rebernik, Franjo Klobuari i Ivan Frlin. Na kraju sjednice naelnik Branko Resman i predsjednik Vijea Stjepan Pozderec ustvrdili su da su radili dobro i za dobrobit opine i njegovih žitelja, s ime su se vijenici složili. (sm)

OPINA Strahoninec

Uskoro nova poslovna zona uz akoveku južnu obilaznicu Strahoninec bi trebao uskoro novu poslovnu zonu uz akoveku južnu obilaznicu. Vijee opine Strahoninec, na sjednici održanoj prošli tjedan, usvojilo je urbanistiki plan ureenja sjeverozapadne poslovne zone u k. o. Strahoninec. Radi se o relativno malom podruju veliine 15.000 metara kvadratnih i samo o jednom vlasniku. UPU-om se definiraju nove prometnice i inrastruktura za to podruje. Ovim planom definiran je jedan novi ulini koridor i dobivene su sve suglasnosti za spajanje cjelokupne zone na svu potrebnu inrastrukturu. Kako je prethodnim planom iz 2005. ovo podruje namijenjeno u gospodarske namjene, na ovom podruju postoji mogu-

nost otvaranja neke trgovako - uslužne djelatnosti, komunalno - servisne djelatnosti ili skladišnih prostora. Zabranjena je izgradnja teške industrije. S obzirom na to da se radi o samo jednom vlasniku, njemu e se na volju prepustiti da sam definira oblik i veliinu parcele kako mu odgovara. To e biti neke tri - etiri parcele koje e se definirati lokacijskom dozvolom. Unutar zone izgradit e se i traostanica. Na sjednici je Vijee prihvatilo i izvršenje prorauna za prošlu godinu. Prihodi su ostvareni u visini od 5,232.358 kuna, a rashodi iznose 4,328.340 kuna. Višak iz prorauna ove e se godine namijeniti za rekonstrukciju prometnica. (mn)

Stjepana Mihalic ponosan je na svoje štapove od korijenja

Od panjeva je nastala ova lijepa vrtna garnitura

- Uživam u svom hobiju, on me ispunjava kao ništa do sad. Toliko me ispunjava da znam izgubiti pojam o vremenu dok se njime bavim, otkriva Stjepan, koji je od panjeva drvea izradio vrtnu garnituru, te posebnu stolicu za svoju suprugu. Budui da je zidar po struci i vian radu s betonom i drugim materijalima, on od kamenih oblutaka, koje takoer skuplja, izrauje zaista prekrasne žardinjere, a na dvorištu je uredio potok i malo jezerce te cvijetnjak, koji sam sadi i njeguje. Voli Stjepan i nogomet i druge tipino muške stvari, ali ništa kao korisno lutanje prirodom u potrazi za materijalom za svoja umjetnika djela. (D.Mihoci)

DILJEM MEIMURJA predavanja o raku debelog crijeva

Godišnje oboli 60, a umire 40 Meimuraca U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Meimurske županije diljem Meimurja održavaju se predavanja i radionice o ranom otkrivanju raka debelog crijeva. Do sada su održane u Prelogu, Strahonincu, Orehovici, Maloj Subotici, Kotoribi i Domašincu, Belici, Štrigovi, Lopatincu, Donjoj Dubravi i Nedelišu. - Cilj je ovih predavanja inormirati graane o mogunostima prevencije i ranog otkrivanja raka debelog crijeva kroz provedbu Nacionalnog programa koji ukljuuje testiranje stolice na skriveno krvarenje i kolonoskopiju u sluaju pozitivnog nalaza. Edukacijom stanovništva želimo poveati broj graana koji e se odazvati na testiranje jer nismo zadovoljni dosadašnjim odazivom koji iznosi 30 posto. Takoer želimo educirati potencijalne korisnike programa o ispravnom nainu testiranja, kao i o dijetalnoj prehrani koju je

potrebno provoditi dva do tri dana prije i za vrijeme testiranja, pojašnjava dr. med. Renata Kutnjak - Kiš, koordinatorica Programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za Meimursku županiju. Rak debelog crijeva veliki je javno - zdravstveni problem. U Meimurju od ovog sijela raka svake godine obolijeva 60 osoba, a budui da se bolest otkriva naješe u ve uznapredovaloj azi, od ovog oblika raka godišnje umire 40 osoba. - Provedbom testiranja uz pretpostavku 50 do 60-postotnog odaziva ciljane populacije, a to su osobe u dobi od 50 do 74 godine života, možemo, u roku od 5 godina, oekivati smanjenje smrtnosti od raka debelog crijeva od ak 15 posto. Uz to e kvaliteta života osoba s novootkrivenim rakom u ranim azama bolesti biti znaajno bolja, a takoer e se smanjiti i troškovi lijeenja. Zato smo odluni o ovome obavijestiti i u testiranja

S predavanja o raku debelog crijeva u Domašincu ukljuiti što vei broj ljudi. S tim ciljem organiziramo i radionice, kazala je dr. med. Kutnjak – Kiš, pozivajui graane, ali i udruge žena i umirovljenika, da pozovu svoje lanove na predavanja o raku debelog crijeva.

U srijedu 1. travnja predavanje e biti održano u Svetom Martinu na Muri, dan kasnije u Murskom Središu i Gorianu, 3. travnja u Donjem Kraljevcu, a 21. travnja u akovcu. (D.Mihoci)


31. ožujka 2009.

Kroz Meimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MEIMURSKI LOVCI zbog naleta divljai na vozila plaaju velike naknade

Ogoreni zbog plaanja šteta na vozilima - Za naknadu štete na osobnim vozilima zbog naleta na divlja lani smo platili milijun kuna. Ako se zakon ne promijeni, prijeti gašenje nekoliko meimurskih lovakih društava, reeno je na skupštini Lovakog saveza Meimurske županije Lovaki savez Meimurske županije održao je godišnju izvještajnu skupštinu u Lovakom domu u akovcu, na kojoj se o aktualnim problemima moglo uti iz izvješa predsjednika saveza Ljubomira Grgeca. On je naglasio kako je unato mnogim problemima savez poslovao solidno, a isto tako i gotovo sva lovaka društva u županiji. Istaknut je problem naleta vozila na divlja, gdje lovaka društva trpe dvostruke štete. Plaaju štetu na vozilima i ostaju bez divljai. - Po ne znam koji put ve upozoravam i molim da se riješi problem naleta vozila na divlja. Hrvatski lovaki savez mora taj problem riješiti,

Edo Pongrac upozorava na posljedice naleta na divlja

jer ako tako ostane mojem lovakom društvu “Patka” Donji Vidovec, ali i mnogim drugima, prijeti gašenje. Tražim u rješavanju ovog problema solidarnost i ostalih hrvatskih saveza i društava. Ako ne ide drugaije, predlažem da ne platimo savezu mjesenu lanarinu, rekao je ogoreni Edo Pongrac iz LD-a “Patka” Donja Dubrava.

Za cjepivo 2 tisue kuna Opina Domašinec e s 2 tisue kuna inancirati nabavu cjepiva koje štiti od raka vrata maternice kako bi ga mogle primiti djevojice u dobi od 13 godina. U Domašincu je deset takvih djevojica. Zahvaljujui ovoj gesti, roditelji tih djevojica ne moraju skrbiti o tome kako e namaknuti svoju treinu, odnosno tisuu kuna za nabavu cjepiva. Podsjeamo, treinu novca za kupnju cjepi-

va obvezala se osigurati Meimurska županija. Opina je s 10 tisua kuna odluila pomoi NK Borac sanaciju krovišta na prostorima kluba. Takoer e uložiti 254 tisua kuna za javnu rasvjetu koja se ureuje na potezu od Turiša do groblja u Domašincu, ali izvan naselja. Izvoa radova postavit e 38 kandelabera. (D.Mihoci)

HDZ, HNS i HSP opine Gorian u koaliciji

Horvata za naelnika, Lepoglavca za njegova zamjenika Ljubomir Grgec podnosi izvješa o aktivnostima saveza

Predsjednik županijskog saveza Ljubomir Grgec rekao je da je za sve kriv zakonodavac, koji unato brojnim upozorenjima i apelima ništa nije poduzeo. - Lani smo na ime štete na vozilima isplatili milijun kuna, što je dvostruko više nego plaanje lovozakupnine. Hrvatska Vlada i Sabor nemaju sluha za ovaj pro-

blem, rekao je Grgec, dodavši da ovakvu vrstu šteta imaju lovci u tri sjevernohrvatske županije i Istarske županije, pa vjerojatno to Vladi i Saboru nije dovoljno da reagira. Tajnik Mladen Lackovi zamolio je meimurskog župana Josipa Posavca da preko meimurskih saborskih zastupnika potakne raspravu u Saboru, na što je župan odgovorio da sabornici znaju što trebaju initi i dodao da je sada prilika intervenirati jer

- Neka predsjednik Grgec na skupštini HLS-a inzistira na raspravi o našem trenutno najveem problemu, zatražio je Fajfar

Tajnik Lackovi župana moli da o problemu izvijesti meimurske sabornike

Traži se podrška saborskih zastupnika

OPINA Domašinec

se hrvatski zakoni usklauju sa zakonima EU. Još konkretniji je bio Zrdavko Fajfar iz LD-a “Srnda” Selnica. - Predlažem da se usvoji zakljuak po kojem naš predsjednik Ljubomir Grgec na skupštini Hrvatskoga lovakog saveza decidirano zatraži raspravu i zauzimanje stava o pitanju naleta vozila na divlja, zatražio je Fajfar i dobio podršku. Skupština je donijela plan rada i inancijski plan za ovu godinu kojim se planira uprihoditi 458 tisua kuna. Uz lovce, skupštini su nazoili meimurski župan Josip Posavec, predstojnik županovog ureda Marko Puškadija i Krunoslav Gosari iz PU meimurske. I Posavec i Gosari istaknuli su kako je suradnja s lovcima dobra, korektna i konkretna. Lijepu našu i Tišinu te još dvije skladbe izveli su Lovaki rogisti. (Stjepan Mesari)

HDZ, HNS i HSP opine Gorian potpisali su koalicijski sporazum o suradnji. Te e stranke sastaviti zajednike izborne liste za vijenike i naelnika u toj opini. U skladu s potpisanim sporazumom kandidat ove koalicije za naelnika opine Gorian je Stjepan Horvat (HDZ), dok je njegov zamjenik Mladen Lepoglavec (HNS). Nositelj zajednike liste je Leo Begovi. Za razliku od koalicije SDP, HSS i HSU, koja se bazira iskljuivo na osobnim interesima, diktaturi pojedinaca i bezidejnosti, ova

koalicija, po prvi put u povijesti Goriana, ima u svojim redovima intelektualce, ljude na položaju kako na županijskoj, tako i državnoj razini. Oni su garancija ispunjenja svih programskih ciljeva. Koalicija HDZ, HNS i HSP nee se baviti drugima, jer oni to nisu zaslužili, ve e se okrenuti radu, stvaranju i realizaciji projekata koji e konano opinu Gorian pokrenuti i omoguiti budunost svim njezinim žiteljima, reeno je na konferenciji za novinare na kojoj je obznanjeno potpisivanje sporazuma. (D.Mihoci)

UDRUGA “SPORT ZA SVE” Mala Subotica

Godina puna aktivnosti, nagrada i priznanja Stjee se dojam da je Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” iz Male Subotice svake godine sve aktivnija i da se spisak zadataka s njihova plana rada iz godine u godinu poveava. Ostvareno u prošloj godini na skupštini Udruge održanoj prošle subote prezentirala je njena predsjednica Ljiljana Šipuš. O ostvarenom su zorno govorile i fotograije, njih 80-ak, te 4-minutni videozapis Željka Agejheva, što daje misliti. Uz organizaciju raznih rekreativnih natjecanja i sadržaja za sve dobne skupine od predškolaraca do umirovljenika, lani je Udruga obilježila otvorenje trim staze koju su izgradili njeni lanovi uz inancijsku pomo brojnih sponzora. Udruga se osim toga ukljuila u rekreativnu kampanju Županijskog tima za zdravlje – “Rujan mjesec rekreacije i tjelesne aktivnosti”, i to s ak šest raznih programa u kojima je sudjelovala gotovo polovica mještana Male Subotice. Da su prošlogodišnji rezultati rada zaista bili dobri, dokaz su i priznanja i plakete kojima

OPINSKO VIJEE Sveta Marija

Prihvaeno izvršenje prošlogodišnjeg prorauna Na posljednjoj sjednici u sadašnjem sazivu okupili su se lanovi Opinskog vijea Sveta Marija. Prihvaeno je godišnje izvješe o izvršenju prorauna opine za 2008. godinu. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 5,156.268,93 kune ili 96%, dok su rashodi 5,110.380,20 kuna ili 87,85%. Treba spomenuti prihode od poreza koji su ostvareni iznad predvienog iznosa, sa 104%. Na sjednici je jednoglasno donesena odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjaarskih poslova. Koncesija je dana Dimnjaarskom obrtu “Dimos” iz Strahoninca. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 8 tisua kuna, dok se koncesija daje na vrijeme od

5 godina. Inae, na objavljeni natjeaj pristigle su dvije ponude. Od strane opine za zapovjednika DVD-a Sveta Marija potvren je Dražen Gašpari koji je od strane vatrogasaca predložen na godišnjoj skupštini društva. Vijenici su donijeli odluku o raspisivanju izbora za lanove Vijea Mjesnog odbora Donji Mihaljevec. U vijee e se birati sedam lanova, a za dan provedbe izbora odreuje se dan raspisivanja izbora za lanove predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Sjednica je završena rijeima zahvale za dobru suradnju i skromnim domjenkom. (A.Fuš)

Predsjednica Šipuš podnijela je izvješe o radu Udruge je Udruga nagraena od strane Meimurskog i Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” te Hrvatskoga olimpijskog odbora. Od strane MSSR-a “Sport za sve” za svoj dosadašnji rad nagra-

ena je i Tanja Horvat, voditeljica aerobika kojoj je dodijeljena medalja za razvoj sportske rekreacije, što je ujedno i priznanje udruzi iz koje dolazi. U ovoj godini ustrajat e na svim ve zacrtanim aktivnosti-

ma, ali i na ostvarenju izleta, za koji nikako da se nae slobodan termin, ali ga radišni lanovi Udruge svojim zalaganjem i ostvarenim rezultatima i te kako zaslužuju. (D.M.;Z.V.)

Gorinka preuzima prijevoz pokojnika GORIAN Opinsko vijee opine Gorian donijelo je odluku o prijenosu ovlasti za prijevoz pokojnika na Opinsko komunalno poduzee “Gorinka”. Te poslove

do sada je obavljao koncesionar, “Pogrebnik” iz Makovca. Opinskoj tvrtki prepušteno je da uredi sve vezano uz ovo pitanje. (d.m.)


14

Kroz Meimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

OPINSKO VIJEE Donja Dubrava

Žustra rasprava oko ureenja parka “Nikola Zrinski” Vrijednost cjelokupne investicije je oko 500 tisua kuna

TIOŠ-ov Centar za nove tehnologije dodatno opremljen

Suradnja gospodarstvenika, lokalne zajednice i škole U Tehnikoj, industrijskoj i obrtnikoj školi akovec prošli je etvrtak održana prigodna sveanost na koju su bili pozvani poduzetnici iz metalopreraivake strukovne grupe Meimurske županije kako bi im se zahvalilo na donacijama kojima je omogueno dodatno opremanje Centra za nove tehnologije TIOŠ, s ciljem stvaranja boljih uvjeta za uenje i rad uenika. Škola i poduzetnici uz podršku ostalih partnera, Meimurske županije i Ministarstva gospodarstva, poduzeli su niz radnji oko osiguravanja potrebnih sredstava za nabavu suvremenog CNC obradnog centra. Vrijednost cjelokupne investicije je oko 500 tisua kuna, a za prikupljena sredstva zaslužni su TMT d.o.o. akovec, Eko Meimurje d.d. Šenkovec, Meimurska županija, Promming d.o.o. akovec, Vist d.o.o. akovec, Soboan interijeri d.o.o. Mursko Središe, Tehnix d.o.o. Donji Kraljevec, Novi feromont d.o.o. Donji Kraljevec, TEPRO d.o.o. Vrhovljan, CNC Obrada d.o.o. Vrhovljan, Team d.d. akovec, TIOŠ- Mingorp- projekt “Razvoj strukovnih škola” i Stro-

jotehnika d.o.o. Soblinec koja je donirala opremu. Prije nešto više od godinu dana, tonije, u listopadu 2007. godine, nekolicina profesora strojarstva u TIOŠ-u uvidjela je da interes i potrebe uenika, kao i njihovih majstora u radionicama, nadilazi mogunosti postojee opreme u Centru za nove tehnologije koji je u uporabi od 2003. godine. Time je na njihovu inicijativu zapoeto s aktivnostima oko dodatnog opremanja. - Ovime smo stvorili preduvjete da uenici, posebno u podruju strojarstva, rade na stroju s opremom i alatima koji su danas prisutni u pojedinim radionicama u Meimurju, a sutra e se neminovno pojaviti u svim pogonima i radionicama koje žele biti konkurentne na tržištu. O ovom za hrvatske okvire rijetkom primjeru partnerstva gospodarstvenika, lokalne zajednice i škola željeli smo obavijestiti javnost, a posebno budue polaznike TIOŠ-a, te ujedno zahvaliti svim donatorima i prijateljima škola, kazao je Dražen Blažeka, ravnatelj Tehnike, industrijske i obrtnike škole akovec. (H. Zear)

Prodaja kolaa u akciji “Dani narcisa”

U KOTORIBI obilježen Dan narcisa

Prodajom kolaa prikupljeno 4.500 kuna Društvo žena Kotoriba i ove se godine ukljuilo u humanitarnu akciju “Dani narcisa”. Na kotoripskoj tržnici žene su prodavale kolae, a u akciju su se prvi put ukljuile lanice Kluba lijeenih alkoholiara “Nada” iz Kotoribe. Kolae je ispeklo sedamdeset žena te je nji-

hovom prodajom prikupljeno 4.500 kuna. Svaki kupac kolaa na dar je primio narcise. Novac e biti proslijeen Županijskoj ligi borbe protiv raka, klubu žena lijeenih od raka dojke za kupnju potrebnih aparata za bolnicu u akovcu. (A.Fuš)

DOBROVOLJNO darivanje krvi

Akcije u Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu Gradsko društvo Crvenog križa akovec organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U Donjoj Dubravi akciji se možete odazvati 6. travnja u vremenu od 8 do 10 sati u prostorijama kavane “Opera”, dok e se isti dan akcija takoer održati u Donjem Vidovcu u vremenu od 11 do 13 sati u prostorijama NK Vidovan.

U ponedjeljak 6. travnja održat e se akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu

Na posljednjoj sjednici Opinskog vijea Donja Dubrava u ovom sazivu najviše rasprave izazvao je prijedlog idejnog rješenja ureenja budueg parka “Nikola Zrinski” u centru mjesta. Na tu temu održan je zajedniki sastanak vijenika, poglavara i predstavnika opinskih udruga na kojem je dogovoreno da se krene u ureenje parka koje predvia kompletno rušenje postojeeg drvea te sadnju novog nasada prema dostavljenom idejnom rješenju, s ureenjem zelene površine ispred južnog ulaza u župnu crkvu. Postavili bi se rubnici, granitne ploe i postolje za postavu spomenika Nikoli Zrinskom ije je otkrivanje najavljeno za 3. svibnja.

- Nekaj delamo, a ne znamo kaj, poruio je Franjo Fabi

Naelnik Marijan Varga rekao je da su u proraunu za ureenje parka osigurana sredstva u iznosu od 110 tisua kuna, a da je za ureenje potrebno oko 200 tisua kuna, pa je zatražio zeleno svjetlo od vijenika za poetak radova. Vijenik Franjo Fabi smatra da se prije bilo kakvih radova treba izraditi troškovnik i raspisati natjeaj jer je svaka kuna bitna zbog recesije. - Nekaj delamo, a ne znamo kaj. Recesija je, a mi za ureenje parka trošimo tako veliki iznos, i to bez troškovnika, što smatram krajnje neozbiljnim i neodgovornim od strane naelnika. Prezentirajte nam troškovnik, pa emo onda raspravljati o toj temi, rekao je Fabi. Predsjednik Vijea Darko Horvat predložio je da se s ureenjem parka prieka. - Cjelovitom ureenju parka možemo pristupiti tek nakon rješenja, tj. uklapanja planiranog poslovnog centra i osmišljavanjem kompletnog ureenja centra mjesta, smatra Horvat. Javio se još jedan problem. Iz udruge ZEUS vijenici su primili pismo da se u parku nalazi zaštieno drvo ginko staro 6 godina i visoko oko 5 metara, pa su predložili da se izvidi idejno

rješenje u koje bi se uklopio ginko. Nakon rasprave pristupilo se glasovanju te je sedam vijenika bilo za da se krene u ureenje parka uz raspoloživ iznos do 200 tisua kuna. Vijenici Drago Mikulan, Darko Horvat i Franjo Fabi bili su protiv ove odluke. Prema najavama naelnika Vrage, ovih dana kree se s rušenjem postojeeg drvea i s ureenjem parka Nikola Zrinski. Na sjednici je prihvaeno izvršenje prorauna opine Donja Dubrava za 2008. godinu i opinski projekti koji e biti kandidirani za programe IPARD i IPA

i Fondu za regionalni razvoj. Konaan je obraun izgradnje novog vrtia odgoen jer je došlo do krivog zbrajanja i zamjeni brojeva, na što je upozorio Franjo Fabi. Odlukom vijenika Opina e kupiti parcele od Agromeimurja za ureenje industrijske zone. Cijena po hv bit e 3 eura, a radi se o površini oko tisuu hv. Predsjednik Vijea Darko Horvat i naelnik Marijan Vraga na kraju sjednice zahvalili su lanovima Vijea na dobroj suradnji u protekle etiri godine. (A.Fuš)

VJEŽBENIKA TVRTKA SS-a Prelog meu prve tri na meunarodnom Sajmu vježbenikih tvrtki

U Dramiti nema financijske krize Vježbenika tvrtka Srednje škole Prelog “Dramita” d.o.o. postigla je izvanredan uspjeh na Sajmu vježbenikih tvrtki koji je 12. i 13. ožujka održan na Zagrebakom velesajmu. U konkurenciji 30 škola, meu kojima je bilo sedam škola iz Hrvatske, dok su ostale iz Austrije, Slovenije, Makedonije, Njemake, Italije i drugih europskih zemalja, Srednja škola Prelog osvojila je izvanredno tree mjesto u prezentaciji svoje tvrtke te u poslovanju tijekom ta dva sajamska dana. Školu su predstavljale uenice 4. razreda ekonomskog usmjerenja: Lucija Horvat, Sanja Srpak, Ivana Vadlja, Tea Špoljar i Mirna Hali, dakako, predvoene svojom mentoricom prof. Darinkom Musta. One ne samo da su pokazale kako se trguje i prezentira proizvod koji nude, u ovom sluaju radi se o madracima i namještaju, ve su posjetiteljima sajma posredstvom obiaja i pjesme predstavile Meimurje kao turistiki zanimljiv kraj. Prezentacije su odradile ne samo na hrvatskom ve i engleskom jeziku. Posjetitelje i žiri osvojile su dojmljivim i sigurnim nastupom.

Predstavnice Dramite, vježbenike tvrtke Srednje škole Prelog, u društvu mentorice - Naša se tvrtka bavi proizvodnjom i prodajom na veliko madraca i namještaja. Imamo 22 zaposlena. Neki od njih rade u administraciji, drugi u nabavi, raunovodstvu, odnosno u prodaji i marketingu. U našoj tvrtki radnici primaju prosjenu plau od 5 tisua kuna, otkrila je na konferenciji za novinare Lucija Horvat, zadužena za marketing i promociju tvrtke. Za razliku od stvarnih tvrtki, ova virtualna nema baš nikakvih problema zbog gospodarske kri-

ze. Tome su doskoili pomnim planiranjem i kvalitetnim voenjem tvrtke, a kažu da je važnu ulogu odigrao timski rad. Na svoje proizvode daju popuste, više ulažu u marketing, a manje u gomilanje zaliha robe i sirovine. Kažu kako s opravdanjem oekuju pozitivan poslovni rezultat, krizi unato. Budui da su izvozno orijentirana tvrtka, u ovoj godini planiraju još snažniji prodor na tržišta. Sada izvoze u Austriju, a zanimljive su im i arapske zemlje.

Mentorica prof. Musta izuzetno je ponosna na mlade biznismene. Kaže da e ih rad u ovoj virtualnoj tvrtki i te kako dobro pripremiti na stvarne poslovne poduhvate. Na ovaj nain uenici, kaže ona, dobivaju praktina znanja koja e im vrijediti više od svake teorije. Prof. Musta je i sama itavo jedno desetljee provela radei u tvrtki pa zasigurno ima dobre savjete i zna kako i emu poduiti mlade ekonomiste. - Jako smo ponosni na naše srednjoškolce. Ovaj fantastian rezultat potvrda je njihova rada. Njihova virtualna tvrtka svojevrsna je priprema za stvarni život, stvarni posao i jako smo zadovoljni što su na Sajmu pokazali ne samo da su Meimurci za ‘delati’, ve i da su, barem ove nove generacije, nauili kako se prezentirati, prokomentirao je ponosan ravnatelj škole Tomislav Gregur. Djevojke koje su uspješno predstavile tvrtku “Dramita” planiraju svoja znanja iz ekonomije i marketinga produbiti na fakultetima. Samo jedna od njih namjerava upisati politike znanosti, što nije izravno vezano uz ekonomiju, ali uz trgovanje svakako jest. (D.Mihoci)

ZDRAVSTVENA KNJIŽICA djeteta

TOPLICE Sveti Martin

Predavanje u utorak 7. travnja

Savjetovanje uzgajivaa svinja

U utorak 7. travnja u Gradskoj vijenici održat e se predavanje o zdravstvenoj knjižici djeteta. O ovoj temi govorit e dr. med. Marija Hegeduš

- Jungvirth, spec. pedijatrije, a predavanje se organizira u povodu deset godina postojanja zdravstvene knjižice djeteta.

U Toplicama Sveti Martin u Grkavešaku 2. i 3. travnja održavat e se peto savjetovanje uzgajivaa svinja Hrvatske. Pozvani su svi uzgajivai svinja, kojima e

govoriti eminentni strunjaci s podruja svinjogojstva. Otvorenje skupa zakazano je za etvrtak u 10 sati, a savjetovanje e završiti u petak u 12.30 sati. (sm)


31. ožujka 2009.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

DARUJEMO VAM knjigu koja ne ostavlja ravnodušnim

Hrvatska stranka nezaposlenih

Iz drugog kuta - Put prema sretnijem društvu Razbijanje stereotipa uvriježenih u hrvatskom društvu nevjerojatan je Sizifov posao s kojim su se usudile uhvatiti u koštac Nada akar i Vlatka Sakar, inae poslovne žene s respektabilnim karijerama. Jednostavno im je dosadilo biti dio društvenog licemjerja. Brojni kratki tekstovi na 60-ak stranica kroz primjere uglavnom iz osobnih iskustva govore o edukaciji, nužnosti pozitivne selekcije u društvu i gospodarstvu, poduzetništvu, graanskoj (ne)aktivnosti, društvenoj i osobnoj odgovornosti, ekonomskoj realnosti, parazitizmu, (ne)jednakosti, (ne) pravdi te soc-nostalgiarstvom. Knjiga kroz priice, ponekad na sarkastian nain, daje odgovore na pitanja zašto hrvatsko društvo nikako da krene naprijed. Prstom ukazuje na krive vrijednosti i vie ovom društvu: Car je gol!

Podržavaju SDP

U sljedeim brojevima Meimurskih novina iznosit emo pojedine tekstove iz knjige, no isplati se proitati cijelu knjižicu, jer tko je proita preporuit e je i svojim najmilijima te poslovnim suradnicima. Vjerojatno e svaki itatelj pronai i sebe u ponekom tekstu koji e ga razljutiti. No, još je gore ako se ne pronae, e onda je cijela knjiga upravo o njemu. Knjižicu naroito preporuujemo proitati politiarima prije lokalnih izbora, kako ne bi graanima više obeavali staklene perlice, a glasai proitali ovu knjižicu. Izdava je Udruga Praksom do znanja, a knjižica je ilustrirana karikaturama Zvonka Lennera. Knjižicu možete kupiti po 30 kuna na kioscima Tiska i eNovina, a prvih 30 itatelja koji dou u redakciju Meimurskih novina dobit e je besplatno. (Tomislav Novak)

Vlatka Sakar i Nada akar na promociji svoje knjige u Domu Hrvatskog novinarskog društva

ODABRANO IZ KNJIGE: Iz drugog kuta

Otac, majka i pet keri Bio jedan brani par. Imali su pet keri. Obožavali su te svoje keri i nastojali im pružiti sve što djeca, kasnije mladi ljudi, žele, trebaju i imaju. Supruga, uz petero djece, jasno, nije radila. Odrastu keri, ne upišu fakultet, jer ii e raditi. Šalju molbe (tu i tamo pokoju), ali kamo god odu na razgovor, nigdje im nije dovoljno dobro. I tako njih sedmero živješe od plae jednoga. Otac je radio dvije smjene ne bi li prehranio brojnu obitelj postajui sve mršaviji u licu žui. A njegova ženska

ekipa zahtijeva putovanja, doek Nove godine, auto, novu odjeu, ljetovanje. Kada ponestane novca, ekipa gunajui, spuštenih noseva, hoda po kui predbacujui ocu, kada se u kasne sate vrati kui, kako je okrutan jer im ne da novce. A on nema. One ne vjeruju, misle da ih skriva. Kada su napokon uvidjele da novca zaista nema, okrenule su priu i poele napadati oca da se nije pobrinuo da više zarauje, da je sebian, da se ne trudi dovoljno. I otac pone raditi i treu smjenu. Na kraju… zamislite sami. Dojadi-

lo mu je i nestao je. Odselio se ili umro, svejedno. Šest žena ostalo je samo. Rauni su pristizali, smonica i hladnjak se ispraznili. Prodale su auto, vikendicu, na kraju i kuu. Djevojke su, a i majka, poele raditi. I tek su tada shvatile oca. Vuete li paralelu s 400.000 Hrvata koji hrane etiri i nešto milijuna ljudi? Ne? Jasno, u obitelji iz prie na jednog koji radi dolazilo je šest onih koji ne rade. Kod 400.000 Hrvata situacija je gora. Na jednoga koji zaista privreuje, dolazi deset koji žive na njegov raun.

A završetak? Sretan. Djevojke su krenule u “lov” na mladoženju. I uspjele. Sve su se udale za vrijedne, požrtvovne, odgovorne, obiteljske ljude. I pria se nastavlja…

Hrvatska stranka nezaposlenih, Županijska organizacija Meimurja, održala je u subotu 28. ožujka u Domu sindikata konferenciju za novinare na kojoj je Nurija Ahmetovi, predsjednik Županijske organizacije, govorio o buduim koalicijama te stranke na predstojeim lokalnim izborima. - Hrvatska stranka nezaposlenih nema i nije htjela imati predstavnika u gradonaelniku i predstavnika u županu, kazao je na konferenciji za novinare Nurija Ahmetovi, predsjednik Županijske organizacije Hrvatske stranke nezaposlenih, jer se neemo kompromitirati. Mi smo odluili da suraujemo ili, bolje reeno, dogovorimo suradnju s vrlo jakom proiliranom strankom, SDP-om. Hrvatska stranka nezaposlenih napravila je suradnju sa SDP-om na razini itave Meimurske županije. Kroz ovu suradnju podržat emo sve njihove kandidate u gradu akovcu, Murskom Središu te na razini itave županije u svim opinama osim Šenkovca. Procjena opinske organizacije je da je Šenkovec od SDP-a dobio malo i tamo e Nevenka Zdolec samostalno na izbore. U ponedjeljak je u pisanom priopenju iz stranke došla informacija o ve sklopljenim koalicijama, u Strahonincu sa SDP-om, Kotoribi sa SDP-om, HSU-om i HSS-om, u Podturnu sa SDP-om i Nezavisnom listom i Gradu akovcu sa SDP-om. Te da su u tijeku

Nurija Ahmetovi, predsjednik

preliminarni razgovori za Grad Mursko Središe. Ivica Perho, predsjednik Županijske organizacije SDP-a, kazao nam je da je za sada sklopljena koalicija samo u Kotoribi, a da mu razgovori oko Grada akovca nisu poznati. Kako se radi o novoj i mladoj politikoj stranci, bit e da još nisu upoznati s abecedom politikog pregovaranja i inesa u koje su starije i zrelije stranke dobro upuene. U politici su pojmovi: mogua koalicija, inicijativa o koaliciji i sklopljena koalicija tri potpuno razliita pojma, svaki s tono preciznom speciinom težinom. Za novu stranku kao što je Hrvatska stanka nezaposlenih to možda znai samo jedno - da podržavaju SDP. (BMO)

REPOVA ŠUMA kod Štrigove

Da se 1947. više nikad ne ponovi U Repovoj šumi kod groblja u Štrigovi u subotu 28. ožujka održan je krai “sat povijesti” u povodu 62. obljetnice likvidacije tridesetak žitelja Štrigove i okolice, te njihovog pokopa bez obilježja i oznaka u toj šumi. Na grobištu, koje je nedavno Društvo za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava privremeno uredilo, a štrigovski ogranak UHVDDRa postavio plou, okupilo se

sedamdesetak ljudi da odaju poast žrtvama. Vijence je položilo više udruga i pojedinaca te zapalilo svijee. Bili su tu Josip Kolari i Franjo Talan iz Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava, predstavnici Matice hrvatske akovec, Družbe “Braa hrvatskoga zmaja” ogranka UHVDDR-a, opine Štrigova Branko Resman i Danica Rojko te drugi.

Molitvu za žrtve, za njihove obitelji i proganjane stanovnike župe Štrigova i okolnih naselja, kao i za to da se nešto takvo više ne dogodi, predvodio je monsinjor Leonard Logožar, štrigovski župnik i gornjomeimurski dekan. Reeno je kako se mjesto zloina mora dostojanstvenije i trajnije obilježiti, a za to se planira otkupiti zemljište na kojem se nalazi i Repova šuma. (S. Mesari)

kernpontoni

akcija! antracit

siva

bijela

opločnik GRANITNA KOCKA

176,90 kn/m2 1 144,99 kn/m2 14

176,90 kn/m2 144,99 kn/m2

195,20 kn/m2 159,99 kn/m2

akcija traje do 01.06.2009.

T 040 382 165 . E betaplast@betaplast.hr

betonska galanterija, a ne bižuterija

Besplatna dostava Međimurska županija . Varaždin . Ludbreg


16

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.


31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

NOVOSTI IZ PITTARELLA Varaždin

Stigla nova kolekcija Suneve zrake sramežljivo proviruju, no u Pittarellu Varaždin, spremni su za dolazak toplih dana. Pripremili su novu kolekciju cipela i sandala za nadolazeu sezonu. Ima tu svega; od cipela vrtoglavo visokih peta, jakih boja, remenia, balerinki, sandala, natikaa… Ako pak želite po izuzetno povoljnim cijenama kupiti nešto iz sezone koja je za nama, iskoristite velika sniženja koja još traju. Doekajte ljeto spre-

mni, jer u Pittarellu se isplati iskoristiti ovu neodoljivu ponudu. Požurite jer ete u mnoštvu modela i širokoj paleti modernih boja sigurno nai i poneki baš vama najljepši par, po najpovoljnijoj cijeni. Uz obuu, u Pittarellu su pripremili i velik izbor novih modela torbi, papua, kofera, ruksaka, kišobrana, novanika, tobolaca, etuija za dokumente ili kljueve, školskih ruksaka. Podsjetimo i na pogodnosti: iznose preko 450 kuna mogue

je platiti u tri rate Dinersom, iznad 300 kuna na odgodu uz ekove ili preko 900 kuna American karticom. Tu je i 15 posto popusta za plaanje IPA karticom, a svakog utorka je dan kada na djejem odjelu Pittarella ostvarujete popust od 10 posto, ak i na sniženu robu. . Doite u StoreLand u Varaždin,na adresu Gospodarska bb, radnim danom i subotom od 9 do 21, jer Pittarello eka na vas. (SZ, NŠ)

Dobro je znati 17


18

Poljodjelstvo

ELVIS BIBER iz Peklenice proširio vonjak

S AKOVEKOG sajma

Za proljee spremni Puno je ljudi obišlo akoveki sajam posljednje srijede u ožujku. Trgovalo se dosta dobro, te su na kraju bili zadovoljni i prodavai i kupci. Najzadovoljniji su bili prodavai opreme za roštiljanje i kotlovinu, te peenjari. Manje zadovoljni, ali ne ljuti kao ranijih srijeda na sajmu, bili su prodavai krumpira i kukuruza. Naime, krumpir se dobro prodavao, što zbog povoljne cijene, što zato jer ga pojedinci žele posaditi u svoje vrtove za osobnu potrebu. Osim po opremi za kotlovinu i roštilj, dolazak toplijeg proljea navješta dobra ponuda i prodaja peradi za daljnji uzgoj.

31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

CIJENE NA AKOVEKOM SAJMU - oprema za kotl. 170 do 400 kn - oprema za rošlj 130 do 210 kn - krumpir 120 kn/mtc - kukuruz 100 kn/mtc - jeam 170 kn/mtc - pšenica 160 kn/mtc - zob 200 kn/mtc - purii 35 kn/kom - žibeki 40 kn/kom 20 kn/kom - paii - pilii 14 kn/kom - grah s kobasicom 25 kn/porc.

Kada su zadovoljni prodavai i kupci, zadovoljni su i peenjari, pa je tako bilo i sada, a kod jednog je i zasvirala glazba u živo. Ususret proljeu bez recesije. (S. Mesari, Z. Vrzan)

Zlatni delišes na peklenikom polju Mlad ali iskusan voar i povrtlar Elvis Biber iz Peklenice ovih je dana okonao sadnju vonih cijepova na novim površinama u polju izmeu Peklenice i Murskog Središa. Možda bi to pred par godina bila obina vijest, no sada je to nešto drugo. Svjesni smo kakva su teška i nesigurna vremena za hrvatske i meimurske poljoprivredne proizvoae, pak Biberov primjer zaslužuje biti zabilježen i javno prezentiran. - I te kako sam svjestan stanja i injenica i mnogi su mi rekli da nisam normalan da se upuštam u ovaj posao. No, ja sam mlad, željan rada i napretka i jednostavno sam odluio ii u sadnju. Ni meni ni mojoj obitelji recesija nije nepoznanica. Kako nemam vlastiti novac, na odreeni nain se zadužujem i znam da mi nee biti lako. No, ‘tapkanje’ na mjestu mi nee donijeti ništa. Treba riskirati, svjestan je Biber, koji ima iskustva u voarstvu i jagodniarstvu.

Vjerujem u bolje sutra - Mišljenja sam da svi moramo vjerovati u bolje sutra i da e, ako ne prije, a onda ulaskom Hrvatske u lanstvo Europske unije

Elvis Biber u svom tek zasaenom vonjaku poljoprivrednim proizvoaima biti znatno bolje nego je to trenutno, razmišlja i vjeruje mladi Biber, koji nastavlja posao koji su zapoeli njegovi roditelji Josip i Nevenka. Biber je na površini od oko dva hektara posadio 6.500 voaka sorte zlatni delišes, jabuke koja

je ve desetak godina najtraženija vrsta na tržištu. Vrijednost samih sadnica je 260 tisua kuna, dok je obrada tla i sama sadnja obavljena uz pomo obitelji i prijatelja. Prodaja, odnosno plasman jabuka mu je osiguran, a kupac je spreman i pomoi. Biber, kao i mnogi drugi, posebice

mladi poljoprivredni proizvoai, želi da županija, ministarstva i država, a posebno poslovne banke, imaju više razumijevanja za poljoprivredu, kako bi što više njih ostalo vezano uz jednu od najpotrebnijih grana hrvatskog gospodarstva. (S. Mesari)

HRVATSKI SOMMELIER klub

Zapoinje trodnevni seminar za sommeliere - Kak bu na tomu meso cvralo ...

S AKOVEKOG placa

Puterica kao carsko meso Cijene salate u posljednjih petnaestak dana znatno su poskoile, pa se ak i prodavai slažu da su visoke. Po njima je to zbog poskupljenja energenata i zaštitnih sredstava te prijevoza na plac. Kupci pak smatraju da je to zbog odreenog manjka tih artikala na tržištu, ali po njima nije u redu da cijene salate tako rastu. Inae, ponuda salate je odlina, a zbog visokih cijena ljudi je kupuju na “grmeke”. Na akovekom placu odlina je ponuda gotovo svih vrsta povra, cvijea te pelinjih proizvoda, šampinjona, bukovaa i jaja.

CIJENE NA AKOVEKOM PLACU

- puterica - kristalka - endivija - kelj - cvjetaa - mladi luk - mrkva - blitva - mladi luk - grah

25 do 30 kn/kg 20 kn/kg 15 kn/kg 10 kn/kg 16 kn/kg 5 kn/pušlek 10 kn/kg 5 kn/pušlek 25 kn/kg 15 do 20 kn/kg

Od 3. do 5. travnja u Dvorcu “Terbotz” u Železnoj Gori održat e se seminar za sommeliere. Organizator ovoga trodnevnog intenzivnog seminara je Hrvatski sommelier klub, iji povjerenik za sjeverozapadnu Hrvatsku Milivoj Kossi poziva sve zainteresirane osobe da se što prije jave na mobitel 099/341-8144 gdje e

SREDIŠANSKI SAJAM etvrtkom

Stigli su pravi sajmari

Super ponuda je kod cvjeara i prodavaa presadnica povra. (S. Mesari)

- Lijepa je, ali preskupa ...

Za razliku od prvog “serjonjskog sejma” prije tjedan dana, drugi po redu prošli je etvrtak u potpunosti uspio. Naime, svoju su robu i proizvode došli prodati izraivai predmeta od drva, kao što su štilovi, zubae, rasuve, korpe ... Bilo je prodavaa krumpira, voa i povra, te razne tekstilno - konfekcijske robe. Bilo je i posjetitelja koji su primijetili da nedostaje barem jedan peenjar s kotlovinom i kobasicama. (S. Mesari, ZB)

dobiti sve potrebne informacije i naputke. - Ovaj teaj je I. razine i dobro je da ga obave svi koji na bilo koji nain imaju posla s vinima i ugostiteljstvom, napominje Kossi, te dodaje kako e upravo o broju kandidata ovisiti održavanje seminara. Hrvatski sommelier klub okuplja hrvatske sommeliere i

lan je meunarodne organizacije sommeliera (ASI), a osnovni cilj mu je širenje kulture stola putem strunih glasila, edukacija i javnih priredbi. Sommelieri su znaajna karika u turistikoj nadogradnji pojedinih regija. Struno poznavanje pia, od proizvodnje, ocjenjivanja kakvoe do posluživanja gostu

na stol, te poznavanje sljubljivanja s jelom, dio je kulture svakog graana, a ponajviše ugostitelja i vinogradara, kaže Milivoj Kosi, dodajui kako je puno meimurskih vinara i ugostitelja svladalo pojedine segmente sommelierstva, ali da je svakako poželjno i dobro obaviti nadogradnju. (S. Mesari)


31. ožujka 2009. BIOINSTITUT D.O.O. AKOVEC

Poljodjelstvo 19

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

VAŠ VRT

VETERINARSKI SAVJETI

Kiniju ga Dravica i Murica, nasred parka maloga Meimurja!

Meimurski vrt – Joha

Afriki tvor kao kuni ljubimac Zadnjih nekoliko godina afriki tvor je sve popularniji kuni ljubimac i est je gost u veterinarskoj ambulan. Afriki tvor (lat. Mustela puturius furo) pripada porodici lasica (Mustelidae). Društvena je, inteligentna, znaželjna, tiha, ista i zaigrana životinja koja se voli mazi. Veže se za osobu koja se o njemu brine, koja ga hrani, is , igra se s njime. Zna pokaziva sklonost prema samo jednoj osobi. Kao i make, voli puno spava (3/4 dana). Tijelo mu je duguljasto sa kratkim nogama i dugakim repom. Na svakoj šapi ima po 5 prsju. Prosjena dužina tvora je 40-60 cm, a raskošan rep dužine je 12-20 cm. Krzno je smee boje sa crnom maskom, repom i nogama ili dolazi u bijeloj (albino boji). Životni vijek mu je 5-11 godina, a u zatoeništvu obino živi 6 godina. Mužjaci su vei (1-2 kg) od ženki (0,6-1 kg), a kastrirane ili sterilizirane živonje su podjednake veliine (0,8-1,2 kg). Miris tvorova posljedica je više razliih izluevina: iz spolnih, analnih i kožnih žlijezda. Takoer, spolno zreli mužjaci uriniranjem oznaavaju svoj teritorij. Za držanje tvora kao kunog ljubimca potrebno je nabaviti prostran žiani kavez po mogunos na više etaža, u kojem se nalazi pojilica, keramika

zdjelica za hranu, posuda za obavljanje nužde i “kuica” (tamni, zatvoreni prostor koji služi za spavanje i osamu). Iako se drži u kavezu, tvora treba dnevno pus minimalno dva sata u sigurnom prostoru gdje e se igra i istraživa. Kavez može bi smješten vani u dvorištu, ili u kui, ovisno o vremenskim uvjema. Ne toleriraju visoke temperature (32 °C – toplotni udar), pogotovo sa visokom vlagom u zraku, a smetaju mu i niske temperature (-7 °C). Tvor je mesojed, potrebna mu je hrana bogata masma (energija) i bjelanevinama živonjskog porijekla. Zbog jako kratkog gastrointestinalnog trakta nije u stanju probavi hranu biljnog porijekla. Prehrana sa veom koliinom bjelanevina biljnog porijekla dovodi do stvaranja mokranih kamenaca (urolijaze), prehrana sa ugljikohidrama može doves do ošteenja gušterae, dok voluminozna hrana izaziva opspaciju i nije probavljiva. Isna, tvor u prirodi pojede cijeli plijen, zajedno sa biljnom hranom u probavnom traktu, meutim ta hrana je ve dijelom probavljena. Preporuuje se hrani tvorove najkvalitetnijom hranom za male maie, te posebnom hranom za tvorove koja se nalazi u specijaliziranim pet shopovima. Ta hrana ima 30-35% bjelanevina i 15-20% masnoa i idealna je za tvorove. Od do-

AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (bivša Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalistika ambulanta za kune ljubimce, Rudolfa Steinera 7, akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta JUG

d.o.o. akovec, Nikole Pavia 1 dežurni veterinar na tel. 363-801 i 091/363-80-10. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male životinje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni sluajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata.

mae hrane može se dava kuhano meso, kvalitetno svježe sirovo meso, kuhano jaje uz dodatak živonjskih mas, ribljeg ulja. Neki vlasnici hrane tvorove i sa glodavcima i pcama iz kontroliranog uzgoja, ali to se ne preporuuje. Ne smije se hrani tvorove sa pseom hranom, mlijekom i mlijenim proizvodima, slatkišima… Svježa voda uvijek treba bi dostupna. Tvorovi steknu odreenu naviku prehrane do etvrtog mjeseca života i poslije je jako teško nešto promijeni u prehrani. Tvorovi spolno sazrijevaju sa 6-12 mjeseci. Ženka tvora se treba pariti ili obavezno sterilizira. Ako se ne pari, dakle rasplouje, ostat e u stalnom tjeranju (ovulacija inducirana parenjem). U takvom stanju proizvodi e se velika koliina ženskog spolnog hormona tzv. estrogena te e ta neizmjerna koliina estrogena dovesti do bolesti kod koje se ne stvaraju krvne stanice što dovodi do smr, a bolest nazivamo estrusna hipoplazija koštane srži. Kastracija mužjaka pak s druge strane bitno smanjuje njegov neugodan miris i zaustavlja nagon za oznaavanjem teritorija. Sterilizacija i kastracija se izvode u opoj anesteziji i uobiajeno se obavlja u našoj praksi. Graviditet u ženke traje 41-43 dana, i obino nosi 1-18 mladunaca. Mladunci se

raaju slijepi i gluhi sa bijelim dlakama. Nakon 3 dana staros mladunci dobivaju boju. U dobi od 3 tjedana akvno hodaju, a oi otvaraju u dobi od 32 dana. Odbijaju se od sise u dobi od 6-8 tjedana. Othrani siroe tvora gotovo je nemogue. Što se e njege krzna, tvorovi se mogu kupati šamponom za pse, make ili tvorove jednom mjeseno. Potrebno ih je etka u periodu linjanja, jer se lizanjem mogu skupi kuglice dlaka (trihobezoari) u probavnom traktu i radi probleme. Takoer treba redovito kra nokte. U nekim zemljama obavezna je vakcinacija tvora prov bjesnoe. U dobi od 8 tjedana mogu se vakcinira prov štenešaka, jer su kao i psi skloni toj boles. Tomislav Dolar, dr. vet. med. Bioinstut d.o.o.; Specijalizirana ambulanta za kune ljubimce

DEŽURNI VETERINARI MURSKO SREDIŠ E: Veterinarska ambulanta Mursko Središe: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec:

dežurni veterinar na tel. 863-110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduzee za pružanje veterinarskih i veterinarsko-sanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sati, subotom od 7,00 do 10,00 sati. DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

Crna joha (rna jolša, A. glutinosa (L.) Gaertn.), je do 30 m visoko drvo; deblo je posve ravno, nerazgranjeno, izrazito do vrha krošnje, grane horizontalne, duge i tanke. Kora debela u mladosti je zelenkastosmea i glatka, kasnije crno smea i ljuskava. Izbojci okruglasti ili pri vrhu peterobridni, u poetku ljepljivi, crvenkasto smei, sa mnogo svjetlijih lenticela, pupovi crvenkasto smei do ljubiasto smeih, goli, tupi ili nešto ušiljena vrha. Plojka je s obje strane živo zelena, odozdo nešto svjetlija, u mladosti ljepljiva, 4-9 cm duga, 3-7 cm široka, na gornjem kraju prikraena ili plitko udubljena. Rubovi pilasto nazubljeni, plitko lapoviti. Odozdo u pazušcima žilica rastu uperci žukastih dlaica. Peteljka je 1-2 cm duga. Listovi otpadaju zeleni u septembru ili oktobru. Muške su rese ljubiasto smee, po 3-5 na vrhu izbojaka. Ženske su rese sitne, na stapkama, po 3-4 u pazušcu listova. Cvate u februaru i martu. Za cvatnje , muške se rese produže do 5, pa i 10 cm. Na svakoj su ljusci po 3 cvijeta, sastavljena od etverodijelnog perigona i 4 kratka prašnika. Na ženskim resama proviruju izmeu pokrovnih ljusaka konaste crvenkaste njuške. ešeri su isprva zeleni, kasnije smei, s plosnatim, nešto okriljenim crvenkasto smeim orašiima. Dozrijevaju pod konac septembra i u oktobru. Fotoit je ali na dobru tlu može podnijeti dosta sjene. Izrazito je drvo movarnih terena, raste i na vlažnim

i humusnim tlima. Melioraciom takvih terena smanjuju se njene površine . Gdje voda dulje ne stagnira, ini manje ili vee sastojine. Optimalno raste na ilovastim tlima s visokom podzemnom vodom i sa dosta vapna, ako movarni sloj nije odviše debeo. Takva su tla uglavnom ravna ili slabije džombasta. Na njima raste kopriva, svib, trušljika, rjee crni ribiz, a od drvea sremza i bijela vrba. Drži se i na kiselim tlima sa malo vapna, gdje voda duže stagnira, no tada joj je uzrast lošiji. Stabla su na povišenim mjestima, a u udubinama izmeu njih raste izrazito movarno bilje (kaljužnica, perunika, šaševi ,idr.). U srednjoj i južnoj Evropi tvori iste sastojine ili raste zajedno s poljskim jasenom, poljskim brijestom, bijelom vrbom, obinim jasenom, bijelom johom, i dr. U Panonskoj nizini tvori itocenozu Alentum glutinosae (Alneto-Caricetum brizoides Horvat). Obnavlja se sjemenom i izbojcima iz panja. Izbojnost iz panja velika je i trajna; slaba je kod natrulih panjeva. Na slobodnom položaju donosi plod ve izmeu 12. i 20. godine, a u sklopu tek u 40. godini. Rodi obilno gotovo svake godine. Klijavost sjemena traje oko pola godine. Meimurci, nemojte izludjeti radei previše!


20

Pisma čitatelja i priopćenja

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

HDZ Donji Kraljevec

HRVATSKA ISTA STRANKA PRAVA

HRVATSKA STRANKA RADA

HDZ kontra etiri stranke

Misa zadušnica za sve pale hrvatske branitelje

Rasipanje prorauna?

U vašem listu od 24. ožujka napisan je lanak o “Velikoj koaliciji”. Kao prvo ova koalicija je sastavljena od osoba, a ne od stranaka. Dosad nisu nikad koalirali pa e se vidjeti i njihov rasplet pred same izbore. Vjerovati u uspjeh svakog koji izlazi na izbore nije nikakav grijeh, ve se mora priekati 17. svibnja iza 19 sati i tada se vidi tko je dobio povjerenje biraa. Mislim da bi vam bilo pogrešno baviti se s nama u HDZ-u, jer mi smo samo jedna stranka, a vi grupa bez podrške lanstva i biraa. Program pojedinaca iz ove grupe uvijek je bio njihov osobni, pa ne udi da se sele po potrebi. Uz poštovanje prema gospodinu uri Horvatu, ipak mu nije mjesto u ovakvoj grupi, koja ga prilikom predlaganja za dodjelu nagrade “Grb opine” opisuje na

nain na koji to ne prilii mjesnom odboru D. Kraljevec, u jako loše sastavljenom prijedlogu, jer ga je potpisao predsjednik mjesnog odbora, ili budui zamjenik župana. Mislim da i predsjedniku županijskog odbora SDPa želim svako dobro uz ljude koji su mu pristigli u njegovu blizinu. HSLS nije bio u ovoj grupi 200. godine kada se na tajnom glasovanju, na sjednici opinskog vijea, smijenio dotadašnji naelnik gospodin Mladen Cvek, pa je stoga vidljivo kakovi su planovi ove grupe bez lanstva. lanovi HSLS-a vama je mjesto sasvim drugdje. Na prvom mjestu, ostat e nam i dalje interes zajednice gdje živimo, a privatni interes dužnosnika ostat e po strani, jer snaga onih koji nam vjeruju je nemjerljiva. (Predsjednik Opinskog odbora HDZ-a, Ivan Balog)

Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod

Nisu radnici doveli zemlju u krizu Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod poziva saborske zastupnike da se pri skorom izglasavanju Zakona o osnovici plae u javnim službama, prema kojem e se prosvjetarima, medicinarima, kulturnjacima i socijalcima trenutno smanjiti plae, porazmisle ne bi li bilo korektno i pošteno primjenu spomenutog zakona vezati uz 2011., istu onu godinu u kojoj su, prije samo nekoliko dana, predvidjeli stupanje na snagu novih uvjeta o svojim povlaštenim mirovinama. Iako su oba ova zakona potaknuta gospodarskom krizom i prekomjernom proraunskom potrošnjom, sramotno je trenutano podmetanje lea jednih i odgoeno podmetanje lea drugih. Kako su ovu zemlju u krizu doveli politiari, a ne radnici, u Sindikatu Preporod predlažemo da se umjesto 10-postotnog smanjenja, plae državnih dužnosnika trenutno pre-

polove, te da im se oduzeta polovica plae vrati kada jednog dana dovrše svoj posao izvlaenja zemlje iz krize. Uostalom, ako posao ne obave ili ga na izborima prepuste drugima, nisu zaslužili ni polovicu svojih neprimjereno visokih plaa. Dokle god u ovoj zemlji bude mogue da se premijer vozika u automobilu vrijednosti za koju srednjoškolski profesor treba raditi punih 63 godine, a kirurg puni radni vijek od 40 godina, iluzorno je oekivati da e se nastavnici i lijenici pomiriti sa smanjenjem plaa. ak i kad bi vlastodršci uspjeli podijeliti, kupiti ili zastrašiti sindikaliste, vlast bi se ozbiljno trebala zamisliti nad sve oitijim gnjevom i nezadovoljstvom 180 tisua radnika u javnim službama. (Željko Stipi, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod)

Hrvatska ista stranka prava daje punu podršku desetorici vukovarskih branitelja koji pješice hodoaste iz grada heroja Vukovara u Barbarin rov kraj Hude Jane u Sloveniji, gdje je nakon završetka Drugog svjetskog rata bestijalno pogubljeno nekoliko stotina Hrvata, iako je rat ve završio i oružje je utihnulo, pa zato za taj gnusan zloin nije bilo nikakve potrebe. Ovim inom vukovarski vitezovi s pravom izjednauju hrvatske žrtve za Domovinu tijekom Drugog svjetskog rata s onima tijekom Domovinskog rata. Neprijatelj je bio isti, sredstvo i cilj jednaki, samo je vrijeme bilo drugo. Kako se nikada ne bi zaboravili, HSP organizira svetu misu zadušnicu za sve pale hrvatske branitelje, koja e se održati u etvrtak, 02. travnja o. g. u crkvi Sv. Nikole biskupa u akovcu s poetkom u 7 sati. S druge strane, pravaši najenerginije osuuju nedavne istupe elnika Istarskog demokratskog sabora, gospodu Damira Kajina i Ivana Jakovia. Tako gospodin Kajin u saborskoj raspravi o Konanom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprjeavanju nereda na športskim natjecanjima, sa saborske govornice osuuje 15-godišnju hrvatsku djecu na stadionima diljem Hrvatske za fašizam, što je za svaku osudu, a iste epitete upuuje i organiziranim hrvatskim navijakim skupinama, zaboravljajui pri tom da su upravo te navijake skupine ranih 90-ih godina meu prvima stale u obranu Hrvatske od velikosrpske agresije. Kajin za fašizam optužuje i Marka Perkovia Thompsona kao i njegove pjesme, iako ni Thompson, ni njegove pjesme, pa ni njegova imovina koju Kajin takoer spominje u vrlo pogrdnom i negativnom kontekstu, nisu bili temom toke saborske rasprave, pa gospodin Kajin ovim inom namjerno i svjesno narušava znaaj i integritet Hrvatskog sabora, ali i obezvreuje tradicionalne vrijednosti hrvatskog parlamentarizma. Takoer, i gospodin Ivan Jakovi na skupu mladeži svoga IDS-a u Vodnjanu nedavno izjavljuje kako e prvom prilikom nakon ulaska Hrvatske u EU odcijepiti Istru od Hrvatske i proglasiti je nezavisnom državom. Ovime gospodin Jakovi dovodi u pitanje teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske i krši ak etiri toke Ustava RH ime direktno podliježe Kaznenom zakonu Republike Hrvatske. Stoga HSP i ovim putem traži hitnu reakciju Državnog odvjetništva RH. (Hrvatska ista stranka prava, Županijsko vijee Meimurske županije, predsjednik, Goran Rohaek)

estetikheretik – STUDIO ZA UŽ IVAOCE PROSTORA

itamo prošli tjedan kako je HDZ nezadovoljan gradskom vlašu u akovcu, jer je “poznata po rasipanju prorauna”. U prisustvu elnih ljudi hrvatske vlade lokalni hadezeovci odluili su se “obraunati” s meimurskim SDP-ovcima, a osobito s onima u gradu akovcu. I doista, gradskoj vlasti akovca imamo mnogo toga za zamjeriti, što najbolje znamo mi koji u akovcu i živimo. Ali, da HDZ tu istu vlast proziva zbog rasipanja novca ini nam se itekako pretenciozno. Mogli su radije na licu mjesta pitati svog “šefa” zašto se ne štedi na Pelješkom mostu i emu nam služe rukometne arene vrijedne milijarde kuna? Mogli su pitati emu služi 25 gradova i opina u Meimurju i 556 gradova i opina u Hrvatskoj? emu toliki naelnici, vijenici, tajnice, naknade, vozni parkovi, putni troškovi, papirologija-da bi bili sami sebi svrha? Kako god zamjerali prošlom sistemu ovo ili ono, ipak su nekad u Meimurju bile dovoljne dvije opine-akovec, Prelog i dosta. Ne kažemo da ih sad mora biti opet dvije, ali šest bi ve bilo skoro pa previše. Umjesto 25 naelnika bilo bi ih 6, umjesto 400 vijenika najviše 200. Eto uštede za proraun! Znate li koji bi još bio dobar nain da se „pokrpa“ proraun? Jednostavno to da se provode zakoni koji su ve odavno doneseni. Ni manje ni više. Neka svi posluju zakonito i evo vam poveanja prorauna za najmanje 10 %. Ali, ne. Dok strane banke izvrsno posluju i u 2009. izvlae iz Hrvatske stotine milijune kuna dobiti i još prijete dizanjem kamata, vlada se odluila za „herojsko“ djelo snižavanja plaa, a možda i mirovina. Kad premorenim hrvatskim graanima, koji stenju pod sve više kredita i sve veim ratama, naplate izgradnju par sportskih borilišta, tada e u HDZ-u tvrditi kako su spasili proraun. Žalosno je da se uvijek svi problemi gospodarstva lome preko lea naroda! Zar zbilja nemate neku pametniju ideju? Mi u Hrvatskoj stranci rada zato pozdravljamo odluku sindikata da se suprotstave Vladi i da organiziraju i generalni štrajk ako treba. Samo hrabro za narod, ne dajte se! Žao nam je što to moramo rei, ali opi je dojam da se HDZ više ne bori za narod, ve prvenstveno za vlast i to iz razloga kako bi jedan uski sloj vladajuih ostvarivao osobnu materijalnu korist. Mi bi voljeli uti da se HDZ mijenja, ali tako da nude nešto novo, a ne da nam uvijek ispoetka prodaju izlizanu priu o “crvenoj opasnosti”. Voljeli bi vidjeti konkretne poteze kojima se vladajua stranka nastoji riješiti “grijeha struktura”. A do tada, kad se opet bude govorilo o “rasipanju prorauna” dobro je podsjetiti na narodnu dosjetku: “Pokrijete se po vuhima i rajše bujte stiha!”. (Za Hrvatsku stranku rada, Branimir Bunjac) Piše: Bruno estetikheretik Kontrec

Udobnost za duže vrijeme Poštovani! Molim vas da mi pomognete oko ureenja stana od 55m2 u Zagrebu. Stan je novogradnja, nacrte šaljem u prilogu. Pošto je stan nov, ne bih rušila zidove ve mi je potreban neki savjet oko razmještaja elemenata, boja i dekora. Visina stana je 2,5 m. Vrata i prozori su od PVC-a, a parket je od svijetlog hrasta. Keramike ploice u kupaonici i kuhinji su bež boje. Zahvaljujem, Ana Poštovana gice Ana, koliko sam shvao, Vi ete živje sami u tom stanu, tako da sam pokušao izvesti elemente da Vam bude vrlo udobno duže vrijeme. Dizajn sam koncipirao tako da od elemenata dobijete samo ono najnužnije te da pri tome zadržite istou i jednostavnost. U hodniku, desno od ulaza, postavio sam ugradbeni ormar od poda do stropa sa vrama kako bi taj prostor bio maksimalno iskorisv. On e služi za odlaganje jakni i kaputa, cipela, kao i za ostale stvari kojima se ne služite tako esto. Na taj nain oslobodio sam prostor za odlaganje u ostalim dijelovima stana. Sa lijeve strane kod kupaonice postavljen je element sa ladicama koji je apsolutno funkcionalan, a koliko shvaam, iznad njega je postavljen plinomjer tako da

ni ne bi kompletno zatvarao taj dio. Kraj elementa sam postavio ogledalo za cijelu guru. Na pod sam postavio male okrugle tepihe u rasteru kao na slici i oni odgovaraju identetu koji bi nastavio u dnevnom boravku. Kuhinja i dnevni boravak su spojeni, nisu nešto preveliki, ali u njih stane sve što je potrebno. Kuhinja u velikoj niši oblika je slova U kako bi dobili što više iskorisve površine, ali i dovoljnu koliinu iskorisvih elemenata. U sredini prostorije, iznad blagovaonskog stola, postavio sam izboinu u antracit sivoj boji u obliku slova L sa halogenom rasvjetom (ili malim re ektorima za interijer) te na taj nain naoko odijelio prostor na kuhinju i dnevni boravak. Blagovaonski stol izvedite tako da se može pomica a kod izbora stolica pripazite da one pretjerano ne natrpaju prostor. Predlažem da razmislite o bijelim stolicama sa metalnom konstrukcijom (na njih uvijek možete stavi jastuie u boji koja odgovara identetu). U dnevnom boravku postavio sam trosjed i manju fotelju u tamno sivoj boji (koriste tkaninu ili pak pravu kožu), a element za TV i ostale stvari, logino, nasuprot njima na desni zid. Uz trosjed ispod prozora postavljen je mali element sa ladicom, koji takoer služi za odlaganje. Primjeujete da su svi elemen pravokutnog ili kvadratnog oblika, a da se dobi neka ravnoteža tu su zaobljeni (okrugli) detalji u vidu tepiha i klub stolia.

Spavaa soba neka bude izvedena vrlo jednostavno, pravokutni krevet sa jednostavnim nonim ormariima i ugradbeni ormar slian onom u hodniku. Na lijevi zid od ulaza u spavau sobu postavite tapete sa nekim laganijim i blažim uzorkom u pastelno roza ili pastelno lila nijansi. Isto tako pokušajte iskombinira slinu krevetninu i tepihe kraj kreveta. Uz sve to, posebnu pažnju posvete zdravom spavanju. Ne štedite na madracu ili podnicama! Zajedniki nazivnik u cijelom stanu posgnite pomou materijala od kojih ete izradi namještaj. Predlažem da on bude bijele boje, ali sa frontama u visokom sjaju (ne morate kupova skupe lakirane elemente, danas postoje i ploe u sjaju koje prekrasno izgledaju u prostoru), u svim prostorijama. Zidovi takoer neka budu bijele boje i po mogunos izvedeni im urednije i glatkije, uz izuzetak prije spomenutog L prola iznad blagovaonskog dijela i zida u spavaoj sobi na koji ete nalijepi tapete. Umjesto teških zastora ili zavjesa, postavite rolo zastore iskljuivo u bijeloj boji kako bi i prozori izgledali moderno i lagano. Predlažem takoer da izmeu donjeg i gornjeg dijela kuhinje postavite kaljeno staklo sa folijom sa unutarnje strane i to sa folijom u boji identeta. Na tlocrtu u prilogu vidite da sam se poigrao sa žuto-zelenom kombi-

nacijom, meutim postoje mnoge kombinacije koje bi ovdje odgovarale s obzirom na to da je cijeli prostor namjerno izveden potpuno neutralno kako bi se nakon nekog vremena identet mogao promijeni uz što manji budžet. Možete kombinira: žuto-crvenu kombinaciju, naranasto-crvenu, ljubiasto-žutu kombinaciju ili pak stavi ak i 3 boje kao identet. Samo, pri tome budite specijalno pažljivi. I za kraj još 2 stvari. U prostor postavite zelenilo i njima a i sebi u njega puštajte što više danjeg svjetla.

Trebate li besplatan savjet, javite se! Ako sanjate o svom prekrasno ureenom domu, usklaenih boja i stilova, možda vam mi možemo pomoi. Javite nam se i “Estetikheretik studio” e pokušati odgovoriti na vaša pitanja, riješiti vaše dvojbe i dati vam koji savjet o ureenju. Zato ve ovaj tjedan pošaljite tlocrt ili konkretan opis (ili crtež) svog stana, kue ili neke prostorije u svom domu. Ono što je bitno, oznaite strane svijeta, sve prozore i vrata te nosive zidove. Važno je da napišete i dimenzije (duljine i visinu) prostora. Tlocrte ili skice zajedno sa svojim podacima (koje neemo objaviti) šaljite na adresu Meimurskih novina – Ivana Mažurania 2, 40 000 akovec ili ih jednostavno skenirajte ili fotograirajte i pošaljite na e-mail: redakcija@mnovine.hr ili info@estetikheretik.com.


31. ožujka 2009.

Religija 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

BOG mojih detalja

Darovani život - vrhunac ljubavi!

Okupljanje za poetak križnog puta kod kapelice

U koloni su bili svi, od djece do umirovljenica

Postaje su bile ugibališta i slobodna dvorišta, a molitve je predvodio veleasni Pavao Mesari

KRIŽNI PUT u Peklenici

Vjernici rado mole na otvorenom Po drugi put križni put u korizmi u Peklenici, koja pripada župi Uzvišenja svetog Križa Vratišinec, održan je na otvorenom. Molilo se i pjevalo hodajui ulicama mjesta, a križne postaje nisu odreene unaprijed ve se kolona

zaustavljala pred pojedinim kuama, dvorištima ili ugibalištima te molila predvoena župnikom Pavlom Mesariem. Prvi put križni put kroz mjesto održan je prošle godine i naišao je na dobar odaziv mještana. Ima nešto posebno u

molitvi križnog puta koji se prohoda u snazi vjere koja se nosi javno i ponosno pred svima. Na Cvjetnu nedjelju poslije podne s poetkom u 15 sati križni put na otvorenom održat e se i u sjedištu župe u Vratišincu, s tom

razlikom što e križni put predvoditi kostimirani likovi iz Isusova križna puta, kako bi doživljaj golgote za vjernike bio puniji. Lani je župni križni put u Vratišincu održan po prvi put i naišao je na velik odaziv vjernika.(BMO)

NAPREDUJE GRADNJA schönstattskog svetišta u Maloj Subotici

Posveta svetišta na blagdan Marije Kraljice

Evanelist sveti Ivan koristi jedno biblijsko sjeanje. Za vrijeme etrdesegodišnjeg hoda kroz pustinju, židovski narod je bio napadnut od jednog opasnog neprijatelja: zmija ljutica (Br 21, 6-9). Mojsije e narodu napraviti ‘mjedenu zmiju’ koja e ih lijeiti. Tu mitološku sliku i dan danas upotrebljavaju lijenici kao njihov zaštitni znak. Recimo odmah da se ne radi o magiji. ‘Pogled’ na tu zmiju ne ozdravlja sam po sebi, jer bi tada ona bila talisman: ne, nego ono što nas ozdravlja je vjera kojom se ‘okreemo’ prema Bogu. Sjeanjem na to, sveti Ivan nas poziva da se ‘okrenemo’ takvom vjerom i gledamo ‘križ’. Ivan nikada nee zaboraviti što se toga petka dogodilo. Velikog petka. Cijeli život je o tome razmišljao, više od sedamdeset godina...i dan danas nam piše o tome. Za njega su i ‘križ’ i ‘uskrs’ ista tajna (isto otajstvo). Za njega Uznesenje zapoinje na Veliki petak. U našoj kršanskoj praksi, mi bez prestanka oekujemo da na Bog pokaže svoju slavu u nekoj trijumfalnoj sceni. Meutim za svetog Ivana, onaj koji vidi križ vidi i slavu Božju. Nakon što je Juda izišao iz dvorane Posljednje veere, Isus je rekao: “Sada je proslavljen Sin ovjeji i Bog se proslavio u njemu!” (Iv 13, 31). Zato i mi trebamo podignuti pogled prema Onome koji je bio uzdignut izmeu neba i zemlje. Darovani život bit e uvijek vrhunac ljubavi! Vrhunac ljubavi Sina za svoga Oca i vrhunac ljubavi Brata za brau ljude svega svijeta. Tako je taj križ, na kojem visi krvavo tijelo izmrcvarenog ovjeka, u isto vrijeme vrhunac boli i smrti, ali i vrhunac božanske objave. On je deinitivna ljubav koja gori u srcu Isusovu za sve nas: “Vee ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje” (Iv 15, 13). Slika je to i Oeve ljubavi: “Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinoroenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vjeni” (Iv 3, 16). Mnogi danas, ispunjeni

Piše: vl. Antun Štefan pesimizmom, govore: “svijet je pokvaren…nema više ništa za raditi…” Bezvoljnost i neugoda je posvuda. Nasilje, otimanje, kolektivni i individualni egoizam, niskosti svih vrsta, pad morala, gubljenje profesionalne svijesti, iskorištavanje ovjeka po ovjeku, ideološke laži, iskonstruirano javno mišljenje i drugo. I Bog to sve isto vidi, ali nastavlja voljeti ovaj svijet i nije rezigniran zbog njega. Želi ga spasiti. Taj svijet koji nam izgleda tako konfuzan i loš - Bog voli! Oduševljen je za nedovršeno Stvaranje…Svijet po Njemu zasigurno nije ispunjen apsurdom. Ako i mi prihvatimo Božji pogled, pogled ljubavi, onda emo u tom svijetu htjeti dati naš život za svoju brau, a neemo stalno cmizdriti. Bog je dao svog Sina jedinoroenca. Tako je volio ovaj svijet da je Njega dao. Jedinoroenca. Bog je odluio komunicira svoj život ovjeku, božanski, vjeni. Bog nikog ne osuuje, nego želi svakog spasiti, jer sve voli. ovjek je taj, nažalost, koji sudi i sam sebe osuuje kada svojevoljno odbija Boga. Osuda nije nešto što za ovjeka dolazi ‘izvana’, nego ‘iznutra’, kojoj je on sam autor. Vjera nas ui da u Bogu i njegovom Kraljevstvu nema osude. Želimo li ‘da Isus raste’ u svijetu i srcima ljudi, ne smijemo druge suditi i osuivati nego željeti ih razumjeti i spasiti, pošto poto, kako kaže sveti Pavao. Pod svaku cijenu. Bog nije došao osuditi svijet nego dati za njega život. I uskrsnuti za njega!

DUHOVNI velikan

U 94. godini osnutka Schönstattskog pokreta i 40. godini od smrti njegova utemeljitelja p. Josepha Kentenicha, u Maloj Subotici se podiže novo, jedno od 180 filijalnih, hodoasnikih svetišta identinih schönstattskom prasvetištu. Gradnju svetišta MajkeTriput Divne, koja je zapoeta u rujnu prošle godine, uz hrvatsku schönstattsku obitelj, osnovanu prije 8 godina, podržavaju i Varaždinska biskupija, te malosubotika župa Roenja BDM i Opina Mala Subotica, koja je ujedno i darovala dio zemljišta za podizanje svetišta. - Svetište gradimo prema projektima i uputama iz Njemake, a posao smo nakon raspisanog natjeaja povjerili domaoj tvrtki ‘Žuli graditeljstvo’ iz Palovca. Oni su se, moram to rei, pokazali kao uspješni graditelji jer izgradnja svetišta nije jednostavna, dapae, radi se o graditeljski zahtjevnom projektu. Ima jako puno oluka za prozore, za vrata,

na stropu, a moraju jako paziti da sve u centimetar tono izgrade jer emo u suprotnom imati velikih problema oko opremanja kapelice oltarom. On ve eka da bude postavljen, a izgraen je zahvaljujui s. Hedwig Maria Weinzierl, koordinatorici Glavnog vodstva Hrvatske obitelji. Ona je zamolila za pomo svoje susestre iz Bavarske da joj inancijski pomognu oko nabave oltara za ovo naše svetište. Oltar je izraen u, ini mi se, eškoj, a samo je on koštao više od 17 tisua eura. Naše prvo svetište ovdje u Maloj Subotici, poput svih ostalih imat e nešto više od 50 kvadrata, pripovijeda Josip Škvorc, koji je lan povjerenstva koje brine za izgradnju svetišta. Budui da se gradi kapelica identina onima u drugim ilijalnim svetištima, valjalo je nabaviti i poseban crijep od škriljevca. Organizatori su ga dobavili u Njemakoj, a uspjeli su ga uve-

sti bez plaanja carine i drugih davanja državi. Tako su, kažu, uštedjeli znaajna sredstva koja e uložiti u ureenje svetišta. Inae, za ovaj projekt, samo za zidarske poslove, moralo se iznai 220 tisua kuna. - Prošli smo težak put do tog crijepa. Dobavljeni crijep koji je donacija jedne gospoe iz Njemake ovih je dana razgledao majstor kojega smo našli u Maarskoj. Nije lako nai dobrog majstora, a ovaj je radio na ilijalnoj kapeli u Maarskoj, pa ima potrebno znanje i iskustvo. Dogovorili smo da e 15. travnja zapoeti s postavom crijepa. Ovih dana planiramo postaviti vitraje koje izrauju u Zagrebu, u izradi su i ulazna vrata, klecala se izrauju u Slavoniji, sve ide svojim tijekom, pa bi radovi mogli biti na vrijeme gotovi, otkriva Škvorc. Želja je da se prvo hrvatsko svetište posveti na blagdan Marije Kraljice 22. kolovoza ove godine.

- Naša je želja da sva hrvatska schönstattska obitelj sudjeluje u izgradnji ovog svetišta pa smo zato u našim zajednicama dogovorili da svaka na neki nain doprinese. Tako su se Slavonci ponudili da e za svetište nabaviti hrastove klupe, drugi žele pokloniti svijenjake kao simbol svjetla i tako redom. Svi ti predmeti nisu samo materijalne stvari kojima emo opremiti svetište, ve e one u svojoj simbolici doprinijeti i našoj duhovnoj povezanosti, istie Škvorc. Stoga se na sveanosti posveenja u Maloj Subotici oekuje mnoštvo vjernika iz cijele Hrvatske, pa ak i iz Švicarske, Njemake, Austrije i Maarske. Kapelicu e posvetiti varaždinski biskup Josip Mrzljak. - Pred nama je još puno posla, ovih dana kreemo i s ureenjem okoliša kako bismo svetištu dali iskonski oblik srca, kazuje Škvorc. (D.Mihoci)

Vinko Ferreski, dominikanac Roen je 1350. godine u Valenciji u Španjolskoj. Postao je dominikanac i posvetio se propovijedanju i obraanju heretika. Zbog izvanredne propovjednike sposobnosti i uvjerljivosti imao je vrlo velikih uspjeha. Pripisuju mu se brojna udesa ozdravljenja i uskrisenja mrtvaca, posebice djece. Umro je 1419., a kanoniziran 1455. godine. Obino se prikazuje kao dominikanac, esto u ekstazi, s plamenom iznad glave, a esto i s krilima i golubicom nadahnua. Atributi su mu još i zastava, dijete, Kristov monogram i ljiljan. Zaštitnik je Valencije, a zazivaju ga protiv epilepsije i glavobolje. (sm)

IMENDANI I BLAGDANI utorak, 31. ožujka Benjamin, Amos, Ljubomir srijeda, 1. travnja Hugo, Teodora, Božica etvrtak, 2. travnja Franjo Paulski, Dragoljub petak, 3. travnja Rikard, Cvijeta, Radojko subota, 4. travnja Izidor, Žiga, Strahimir nedjelja, 5. travnja Vinko Fererski, Berislav, Julijana ponedjeljak, 6. travnja Vilim, Celzo, Rajko

RIJEI MUDRE “Više je ljudi ubilo pie nego ma.” (MKLI,sm)


22

Novi život se raa

Tomislav (33) i Dijana (31) Debelec iz Strelca dobili su Domagoja, roenog 18. ožujka u 16.30 sati.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Marko (27) i Maja (27) Šestak iz Preloga dobili su Lorenu, roenu 20. ožujka u 6.17 sati.

31. ožujka 2009.

Božidar (29) i Željka (28) Kuhanec iz ehovca dobili su Nou, roenog 21. ožujka u 1.30 sati. Po bracu je došla i Elena (5).

Branko (33) i Žaneta (30) Vratislavski iz Donjeg Vidovca dobili su Roka, roenog 25. ožujka u 10 sati. Imaju i Erika (4).

Robert (31) i Ivana (28) Horvat iz Svetog Urbana dobili su Matiju, roenog 19. ožujka u 8 sati.

Goran (36) i Kristina (30) Pleh iz akovca dobili su Helenu, roenu 18. ožujka u 10 sati. Po seku je došao i Neven (3).

Saša (35) i Mirjana (35) Pahek iz Goriana dobili su Nou, roenog 23. ožujka u 14.15 sati.

Goran (30) i Valentina (29) Leko iz Gornjeg Zebanca dobili su Lovru, roenog 25. ožujka u 12.30 sati. Po bracu je došao i Leon (7,5).

Stjepan Ignac (26) i Petrica Horvat (24) iz Orehovice dobili su Mateja, roenog 20. ožujka u 11.30 sati.

MT “LEPTIRI” poklanja benkicu i partlek

Igor (21) i Lana (19) Božani iz Strahoninca dobili su Jakova, roenog 16. ožujka u 19.30 sati.

Florijan (33) i Marica (34) Oršuš iz Trnovca dobili su Brunu, roenog 21. ožujka u 6 sati. Imaju i Milorada (16), Senada (14), Manuela (11), Manuelu (10) i Denisa (7).

Benkicu, partlek i 10 posto popusta u prodavaonicama Leptiri dobivaju naše novoroene bebe, iji se roditelji pristanu fotograirati za rubriku “Novi život se raa” MEIMURSKIH NOVINA. Prigodnim e ih poklonom obradovati naš fotograf. Darove za male bebe omoguio je vjerni i pažljivi sponzor, tvrtka MT tvornica trikotaže iz Štrigove.


Mladi akoveki pjeva Bojan Jambroši ušao je u top 60 natjecatelja RTL-ova showa “Hrvatska traži zvijezdu“. Bojan je trolani žiri oborio s nogu s pjesmama “I Belive I Can Fly” i “Ostala si uvijek ista“.


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

IZLOŽBA fotografija Damira Klaia - Kljua u Arrowu

Meimurski pejzaži kroz oko objektiva Prvi meimurski fotograf koji je postao lan ULUPUH-a, jedine strukovne udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti u Hrvatskoj, Damir Klai – Klju otvorio je izložbu fotograija u akovekom caffe baru “Arrow”. Dio izložbe ime radovi na temu “Meimurski pejzaži”, fotograije koje bi Klju trebao izlagati u rujnu na izložbi u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu, a drugi dio fotograija

prikazuje odnos arhitekture i graita. Izložbu su otvorili Luka Buni, ak. Slikar, i Bojana Blažini Pongrac. Ovo je prva Klaieva izložba nakon dužeg vremena, ak tri godine. - Nisam u akovcu dugo izlagao i sad se skupilo puno materijala. Jednostavno pukneš, moraš to dati van. Ove e godine biti puno izložbi, jednostavno moram pokazati sve to što se gomilalo duže vrijeme, tri godine je puno za fotografe. Ima tu

Damir Klai – Klju izlaže fotografije pejzaža, te odnos arhitekture i grafita

Izložbu su otvorili Luka Buni i Bojana Blažini Pongrac

svakakvih pria, od aktova, preko portreta, life fotograije, ima i dark rooma ..., kazao je Klai. Klai se fotograijom bavi od sredine osamdesetih godina. Objavljuje u brojnim specijaliziranim asopisima (Polet, Kult, Ten, Heroina, Frakcija, Nacional, Ako), i tjednicima. Bio je art direktor i fotograf reklamnih kampanja za mnoge istaknute domae tvrtke. Klaieve su fotograije poslužile u izradi naslovnica 15 knjiga u Bibli-

NA TRIBINI održana premijera filma “Buick Riviera” redatelja Gorana Rušinovia

Ne možemo pobjei od vlastite sudbine akovec je doekao svoju premijeru ilma ‘’Buick Riviera’’ redatelja Gorana Rušinovia, i to prošli tjedan na Tribini akovec etvrtkom. Film, napravljen prema istoimenoj knjizi Miljenka Jergovia (koji je radio i scenarij), u kojem glavne uloge tumae Slavko Štimac i Leon Luev, govori o sluajnom ali sudbonosnom susretu dvojice emigranata iz Bosne i Hercegovine u Americi. Bošnjak i bosanski Srbin, koji su devedesetih napustili svoju domovinu zbog ratnih zbivanja, sluajno se susreu u amerikoj ledenoj pustoši, gradiu Fargo. Kako se nalaze u zabiti, prisiljeni su provesti neko vrijeme zajedno. Kao da ne mogu pobjei od vlastite sudbine, i taj susret obilježit e nacionalna nesnošljivost i osveta, ono što su pokušali ostaviti iza sebe. ‘’Buick Riviera’’ jedan je od rijetkih domaih ilmova koji se mogu pohvaliti ovako dobrom kombinacijom glumaca, redatelja i scenari-

sta, kazao je ilmski kritiar Josip Grozdani koji je u akovec došao predstaviti ilm. - Ova kombinacija jako dobro funkcionira. Ovdje Rušinovi ponovno potvruje svoj redateljski dar. Film je snimljen veoma sugestivno, atmosferino. A dobro je odabrao i glumaku ekipu. Luev i Štimac su izvrstan par na ekranu. Pažnju posebno plijeni Leon Luev u ulozi agresivnog Srbina Vuke kojem parira smirenim, minimalistikim nastupom Slavko Štimac, kazao je Grozdani. Osim glumaca, u ilmu je još jedan “lik” neizbježan, po njemu ime i ilm nosi. - Automobil Buick Riviera s jedne strane simbolizira Bosnu i predmet je spora izmeu njih dvoje. Srbin pokušava oteti auto, posredno oteti Bosnu. S druge strane, auto istodobno funkcionira i kao posljednji zalog osobnog dostojanstva toga bosanskog muslimana. On osjea kako e, ako njega izgubi, izgubiti svoju dušu, uvjetno reeno.

KNJIŽNICA I ITAONICA Šenkovec i udruga “Univerzalni život” organiziraju

Predstavljanje knjige “Uzrok i nastanak svih bolesti” Knjižnica i itaonica Šenkovec i udruga “Univerzalni život” organiziraju predstavljanje knjige “Uzrok i nastanak svih bolesti”. Predstavljanje knjige održat e se u petak 3. travnja u 18 sati u vijenici Opine Šenkovec. Knjiga “Uzrok i nastanak svih bolesti” - Što ovjek sije, to e žeti, izdavake kue

Das Wort prevedena je na hrvatski jezik 2002. godine u izdanju Univerzalnog života. Knjiga pruža pomo za svakog ovjeka u okviru cjelovite terapije duše i tijela. Napisana je preko Gabriele Wittek, proroice i izaslanice svim ljudima, kao Kristova objava iz 1986. godine u svjetlu današnje znanosti.

oteci Insula od 2002. do 2008. godine. Autor je fotograija u Monograiji akovec u izdanju Grada akovca 2005. godine. Kao fotograf i dizajner razliitih publikacija surauje s glumcima i ostalim umjetnicima iz hrvatskih kazališta, te glazbenim i likovnim umjetnicima. Do sada je imao 12 samostalnih i sudjelovao na 13 skupnih izložbi u Hrvatskoj i Sloveniji. Živi i radi u akovcu. (mn)

KAZALIŠNA družina “Pinklec”

Ponovno Periklo Film je došao predstaviti filmski kritiar Josip Grozdani

Filmovi koji se snimaju prema knjigama imaju težak zadatak prenijeti priu iz pisane rijei na platno. No sam autor Miljenko Jergovi smatra kako ilm prati istu priu i ima istu emisiju, iako postoji i dosta razlika. Slino ilm vidi i Grozdani: - Film je dosta razliit od knjige jer osim što je izmijenjen kraj u knjizi musliman ostaje nijemi promatra koji dopušta da se tragedija dogaa i da ništa ne poduzima. U ilmu je to znatno promijenjeno i on postaje aktivni sudionik. Osim toga, u ilmu je drastino smanjen broj likova, svega ih je troje, a reducirano je i vrijeme trajanja radnje, u ilmu se prati svega 24 sata, a to puno duže traje u romanu. Na Festivalu igranog ilma u Puli prošle godine Buick Riviera je nagraen Zlatnom Arenom za najbolji scenarij, a na Sarajevo Film Festivalu osvojio je nagradu “Srce Sarajeva” za najbolji ilm, najbolje glumce (Slavko Štimac i Leon Luev) te nagradu kritike FIPRESCI. (mn)

Nakon nešto manje od godinu dana akoveka publika ponovno je dobila priliku pogledati predstavu “Periklo” u izvedbi Kazališne družine “Pinklec”. Predstava napravljena po djelu Williama Shakespearea u režiji Romana Bogdana poprimila je zanimljiv oblik, napravljena je kao kombinacija lutaka i glumaca, a publika je dovedena na samu pozornicu. U predstavi igraju: Marko Jakši, Igor Baksa, Karolina Horvat, Davor Dokleja, Alen Barbi, Mario Zelenbaba, Jasenka Štrek, Bruno Kontrec, Jelena Vugrinec - Dokleja.

MATICA HRVATSKA – ogranak akovec

Predstavljanje knjige “Sedam glavnih” u akovcu i Prelogu Matica Hrvatska – ogranak akovec, Franjevaki samostan akovec i župa Sv. Jakoba Prelog organiziraju predstavljanje knjige “Sedam glavnih” autora Vladimira Mesaria. Predstavljanje e se održati na dva mjesta, u petak 3. travnja u Katolikom domu u akovcu s poetkom u

18 sati i u subotu 4. travnja u Knjižnici “Croata Insulanus” župe Sv. Jakoba u Prelogu u 19 sati. O knjizi e na oba mjesta govoriti njen urednik Tomo Blažeka, Ivan Pranji, prof., i sam autor Vladimir Mesari. U prigodnom programu sudjeluje meimurska kulturno - umjetnika grupa “Sarcas”.


31. ožujka 2009.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

MLADI AKOVEKI PJEVA Bojan Jambroši uspješan na RTL-ovom showu “Hrvatska traži zvijezdu“

AKTUALNE IZLOŽBE

Bitno je samo da pjevam

AKOVEC - izložbeni prostor Centra za kulturu –izložba “Lik žene u ilustraciji, karikaturi, stripu i crtanom lmu”. Predstavlja se dvadesetak autora, hrvatskih umjetnika/ ica mlae i srednje generacije, od profesionalnih karikaturista, modnih kreatora i grafikih dizajnera, do alternavnih autora/ica stripa i crtanog lma. Autori radova pored razliih likovnih kvaliteta radova na izložbi su prikazali i svoje esto oprene stavove o ulozi žena u današnjem društvu. Izvorna ideja izložbe potekla je iz ULUPUH-ove Sekcije za ilustraciju, karikaturu, strip i crtani lm, na inicijavu njenih lanica Sanje Pribi i Željke Mezi.

Za Bojana Jambrošia i njegov talent za pjevanje Meimurci ve dugo znaju, a sada ponovno i Hrvatska ima prilike vidjeti što sve zna i može. Mladi akoveki pjeva ušao je u top 60 natjecatelja RTL-ova showa “Hrvatska traži zvijezdu“. Pjesmom “I Belive I Can Fly” oduševio je Jelenu Radan, a cijeli žiri oborio s nogu pjesmom Miše Kovaa “Ostala si uvijek ista“. Takoer je bio vrlo uvjerljiv kad je bio u pitanju cjelokupni nastup i žiri uvjerio da može postati “hrvatska zvijezda“. 23-godišnji Bojan Jambroši pjevanjem se bavi od malih nogu. Sve je poelo s pjevanjem u školskim zborovima, zborom “Josip Štolcer Slavenski” i nastupima po glazbenim festivalima, od kojih je posljednji prošlogodišnji MEF na kojem je nastupio s pjesmom “Nemam pojma“. Glazbenu karijeru mu je obilježilo i pjevanje u rock bendu “Larva”, kao i nastupi na televizijskim showovima koji traže mlade pjevake zvijezde, a na kojima je uvijek bivao zapažen. • Glazbeno nisi ostao u lokalnim okvirima. Ve se duže vrijeme pokušavaš probiti na nacionalnu glazbenu scenu. Pokušao si ak i kroz glazbene showove. — Poelo je s Coca Cola Music Stars 2004. godine. To je za mene bilo jedno zanimljivo iskustvo, dobra zabava i dosta mi je dobro išlo. Stekao sam vrijedno iskustvo. Neke stvari o pjevanju nisam do onda znao, a to je razmjena iskustava s drugim mladim ljudima, stjecanje samopouzdanja. Coca Cola iskustvo završilo je tako da su mi rekli da sam dobar, ali još premlad. Pa sam priekao i eto me sad tu na Hrvatska traži zvijezdu. • Ovo razdoblje izmeu Coca Cole i danas obilježili su neki bendovi, zbor “J. Š. Slavenski”. Što se sve još dešavalo u ovo vrijeme? — Nakon tog showa je sve nekako stalo. Prvenstveno zbog toga jer nekako ne stignem sve. Jedan dio tog vremena obilježio je bend ‘Larva’ s kojim sam pjevao više rock stvari. Tražio sam se u razliitim glazbenim stilovima, koji me nisu privukli dovoljno da bih ostao u njima. Ali mogu rei da sam i iz tog iskustva puno nauio. Što se tie zbora ‘Slavenski’, stvarno sam ponosan što sam bio dio toga. Sad ve jedno duže vrijeme nisam, nadam se da u se vratiti kad ludilo ovog showa proe. Tu je i grupa ‘Bljesak’ s kojima

pjevam duhovnu glazbu. Grupa je locirana u Zagrebu, što znai dosta putovanja, ali nije mi problem je mi je to stvarno užitak.

Rasplakao Jelenu Radan • Sad je došao na red RTLov show “Hrvatska traži zvijezdu”. Zašto si se odluio ponovno prijaviti na jedan ovakav show? — Ma puno sam o tome razmišljao. Ono, kao, bio sam ve pa što u opet tamo, pa nije bilo ni neke prevelike volje, ali onda sam na kraju na nagovor drugih ipak otišao. Probao i prošao, prvo meu 100, onda i meu 60. Bilo je zanimljivo. Prijavile su se tisue i tisue ljudi, puno ekanja i nervoze. Tenzije i trema su rasli, ali kad sam stao pred žiri sve je bilo ok. Bila je prisutna trema, ljudi koji me ne poznaju rekli bi da sam djelovao jako samouvjereno i bez treme, ali oni koji me malo bolje poznaju rekli su da kao da to nisam bio ja. Trema je ipak svoje napravila. Na sreu, ipak sam prošao. • O tvom prolasku odluivali su naši ponajbolji pjevai Toni Cetinski i Jelena Radan. — Meni je osobno zbilja drago što su to bili baš oni jer ih oboje jako cijenim kao glazbenike. Zbilja me zanimalo njihovo mišljenje i puno znai njihovo odobrenje da proem dalje. Vidjet emo što e biti dalje. •Jelena je dok si pjevao ak i suzu pustila. - (smijeh) Iskreno, nisam to primijetio kad sam bio unutra, vjerojatno zbog treme. Ali sad kad sam vidio na televiziji iznenadilo me to. Nije to mala stvar kad nekog ganeš do suza. • Prošao si meu 60 najboljih. Što dalje oekuješ? — Oekivanja su ista k’o i želje. Želja je da proem što dalje, do samog kraja. Barem do inala da pokažem što znam i mogu. Vidjet emo što e onda dalje biti. • Što ako uspiješ i pobijediš? Zamisli da se proslaviš. Kako eš se nositi sa silnim obožavateljima? — Ve sad kad sam bio tek pet minuta na TV-u stižu SMS-ovi podrške. Meni je drago i puno mi znai što ljudi prepoznaju moj trud. Sad se trenutno dobro nosim s time, iako mi ponešto smanjuje slobodno vrijeme. A ako pobijedim i bude još toga, vjerojatno u se snai nekako. (smijeh)

Fan club s preko 3.000 obožavatelja • Ve sad na Facebooku imaš svoj fan club s preko 3.000 ljudi. A tek si poeo ... — To je moja sestra Irena organizirala. Mislim da je to nazvala nekako u stilu: ‘Pomozimo Bojanu da oboji glazbenu scenu’. Tako nešto. Drago mi je što me sestra u tome podržava, a i ostatak obitelji. A još kad sam vidio da je podrška prisutna i kod toliko ljudi stvarno sam ostao iznenaen. Ovom bih prilikom svima želio zahvaliti na tome. To mi je velik poticaj da samouvjereno krenem dalje. Svi mi pišu da se ne umislim, pa im sad poruujem da u se truditi da se to ne dogodi. (smijeh) Ma neu se umisliti. Normalan sam. (smijeh) • Rekao si kako si pjevao u rock bendu, pjevaš duhovnu glazbu, u zboru ... U kakvom se ti glazbenom žanru vidiš? — Najviše u pop - rock žanru, mislim da mi to najviše leži. Mada mi ni nije toliko bitno koji je žanr. Sve što pjevam ja napravim opet na svoj nain, tako da pokušavam snai se u svemu i to odraditi najbolje. Vidjet emo što e biti. • Imao si prilike pjevati i operu na talijanskom, i to s jednom od naših najtalentiranijih opernih pjevaica Evelin Novak. — To je bilo sve na brzinu organizirano, a na kraju je rezultat po meni bio odlian. Prvo me bilo pomalo strah pjevati s toliko talentiranom opernom pjevaicom, a i pjevati operu ... Znate što to znai. Na kraju je bio pravi užitak s njom pjevati. • Kad bi mogao izabrati bilo kog, s kim bi najradije želio suraivati? — Od ženskih vokala bi to bila Nina Badri, mada je i Jelena Radan u samom vrhu. Uvijek ciljam na te neke vokale koji su jaki, ne nužno na glazbenoj sceni, ve glasovno. Što se tie muškog dijela, sigurno Toni Cetinski. I Giuliano mi zanimljivo pjeva. Ali kako se ne protivim ni jednom žanru, otvoren sam za bilo kakvu suradnju.

Emotivno zauzet? • S obzirom na to da se ve dulje vrijeme pokušavaš probiti na glazbenu scenu, reci mi, koji je najbolji savjet koji si do sad dobio?

Zgrada Scheier - humanitarna prodajna izložba slika slikarice Milene Petkovi. Izložba obuhvaa pejzaže i radove ljubavne temake, a prihodi od prodaje slika oi e Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma. Milena Petkovi intenzivnije se bavi slikarstvom tek nekoliko godina, a za nju je posebno upeatljivo to što je jedna od rijetkih slikarica koja je na platno sposobna prenije svoje emocije i sasvim iskrena raspoloženja u tolikoj mjeri da to i postaje njen nain slikanja.

Bojan Jambroši je ušao meu 60 najboljih u RTL-ovom showu “Hrvatska traži zvijezdu” • Ovo sad moram pitati. U — Ono što sam uspio poloviti jest da je važno da se ostane svoj i RTL-ovom Explozivu si prida budeš uporan. Da sam odustao znao da u tvom životu postoji nakon prvog showa ne bih bio sad jedna posebna djevojka ... — To je bilo iznenadno pitatu gdje jesam. A za mene je uvijek tu i pisanje pjesama, preko ega nje u tom prilogu. I njemu sam to se na još jedan nain izražavam objasnio ovako – to su tek neki i prikazujem. Sama si rekla, po- poeci. Sad su to oni prikazali kušavao sam se probiti na više kao da je ne znam što. Ja stvarno naina. A, kako kažu, upornost je ne znam. Možda iz toga nee biti vrlina, pa se nadam e kod mene ništa. Za sad je to neko dopisivanje, razgovori. I to je to. Kako je to uspjeti. • Što ti je najvažnije u živo- bilo reeno u toj emisiji, to je kao maturalac za sad još. (smijeh) tu? • Što eš ako ne uspiješ na — Najvažnije mi je, kao i svima nama, biti zdrav i moi raditi Hrvatska traži zvijezdu? - Ako tu ne uspijem, što se tie ono što volim. To je za mene pjevanje. Znao sam biti bolestan, pa glazbe, i dalje u raditi na tome, bi se dogodilo da ne mogu pjevati, pisati pjesme. Ako ne za druge, niti govoriti i to mi je bila valjda onda za svoju dušu. Pjevat u i najvea kazna koja se može dogo- dalje gdje god mi se pruži prilika. diti. (smijeh) Stvarno mi je pjeva- Neu se samo ograniiti na taj nje nešto najbitnije i zato se toliko show. Ako ispadnem, nee to biti kraj svijeta. trudim uspjeti u tome. * Gdje se vidiš kroz nekoliko • Tko te najviše inspirira? — Najviše me inspiriraju godina? - Vidim se na nekoj veliljudi koji su uspjeli na hrvatskoj i koj bini s par hitova. Ne treba ih svjetskoj glazbenoj sceni. Osobno puno, ako je par godina u pitanju, ne bih nikog isticao, ali me uvijek dosta e biti dva - tri hita. (smiinspiriraju ljudi koji preživljavaju jeh). Tu je i želja je da ljudi slušaju od pjevanja i iji rad mnogi cijene. moju glazbu i prepoznaju ono što To mi je inspiracija da i ja posti- radim. (mn, foto: Z. Vrzan) gnem tako nešto.

IZLOŽBENI PROSTOR CZK-a, 2. travnja u 19 sati

Suvremena mariborska intermedijalna umjetnost U Izložbenom prostoru CZK-a u etvrtak 2. travnja u 19 sa otvorit e se izložba suvremene mariborske intermedijalne umjetnosti. Izložbu e otvori likovni kriar iz Maribora Mario Berdi. Izložba organizirana u suradnji CZK-a, HDLU-a Meimurja i Kulturnog inkubatora (u okviru MKC - Omladinskog kulturnog centra Maribor) prikazuje najnoviju produkciju meunarodno armiranih autora iz teritorija sjeveroistone Slovenije, koji su uglavnom pozna i hrvatskoj

kulturnoj publici. Izložba se sastoji od tri razliita sklopa. Svoje radove predstavit e: grupa son:DA - Metka Golec i Miha Horvat (digitalni printovi), kiparica i novinarka Aleksandra Saška Gruden (videoradovi iz ciklusa Move) i grupa izlagaa s kratkim videoradovima selektora i voe projekta Marka Ornika u okviru projekta Inkubator Ulica/Inkubator Izlog s projekcijama kroz izlog Kulturnog inkubatora na Korošku ulicu “od mraka do zore”. Surauju: Marko Ornik, Borut Po-

penko, son:DA, Urška Golob, Fenshu, Edvard Zajec, Flash Kino. Selektor izložbe je Jože Slaek, kustos Mario Berdi. Ovom izložbom nastavljaju se reciprocitetni projek izmeu MKC - Omladinskog kulturnog centra Maribor i HDLU-a Meimurja, u duhu europskog kulturnog povezivanja, koji su poeli velikom izložbom suvremene likovne umjetnos sjeverozapadne Hrvatske u studenom 2006. godine na Židovskom trgu u Mariboru u etiri galerije, ukljuujui 32 likovna i mulmedij-

ska umjetnika iz razliih podruja stvaralaštva. Ve se tada predstavilo troje meimurskih umjetnika: Smiljana Šafari Buni, Luka Buni i Kristina Horvat Blažinovi, koji su prošle godine samostalno izlagali u mariborskom Kulturnom inkubatoru (MKC), ukljuujui i muziara Antuna Tonija Blažinovia. MKC Maribor ove se godine prijavio na trogodišnji europski projekt iz podruja likovnih i intermedijalnih umjetnos u okviru gradske opine Maribor, namijenjen iskljuivo

suraivanju s hrvatskim autorima. Prve e se dvije izložbe realizirati lje 2009. godine, predstavljajui ve spomenutu etvoricu autora u galeriji Media Nox MKC na Židovskom trgu u Mariboru.

Cae bar Arrow – izložba fotografija Damira Klaia – Kljua. Dio izložbe ime radovi na temu “Meimurski pejzaži”, fotograje koje bi Klju trebao izlaga u rujnu na izložbi u hrvatskom veleposlanstvu u Londonu, a drugi dio fotograja prikazuje odnos arhitekture i grata. Galerija Sabol - stalnu postavu priznah hrvatskih slikara možete pogledati u Galeriji Sabol, Kralja Tomislava 17, akovec. Posebno se isu slike D. Džamonje, S. Svilan, E. Glavur i M. Veže. Memorijalna zbirka Ladislava Kralja Meimurca, Ruera Boškovia 7 - stalni postav. Memorijalna zbirka ve je gotovo 30 godina u kulturnom prospektu akovca, obuhvaa brojne radove Ladislava Kralja stare izmeu 50 i100 godina, te pokustvo i osobne predmete umjetnika. U skladu sa svojim preferencijama oblika, boja i duhovnog znaaja mova, autori su izgradili cijeli jedan mikrosvijet na temu crkve Svetog Jakoba, iskreno odgovarajui na mogua pitanja. PRELOG – Riblji restoran Prelog – izložba Julije Pongrac, ure Maretko i Draženke Bašnec. Umjetnice su lanice i osnivaice novoosnovane Likovne udruge Gorian, a istovremeno lanice Likovne udruge donjeg Meimurja Prelog ve više godina. Uz vedute izloženi su i pejzaži, te guracije. Pizzerija Ro-Sa – izložba slika dvadesetak lanova Likovne udruge Gorian. Uz domae autore iz Goriana izlažu i slikari porijeklom iz Goriana koji danas žive izvan Meimurja. Caffe bar ART – izlažu Franjo Musta i Pavao Ružman. Franjo Musta je jedan od najpoznatijih meimurskih lirskih slikara, a Ružman samouki slikar s ekspresivnim nabojem na svojim slikama, na kojima naješe slika move coprnica, bogci i slino ... Marina Prelog – izložba crteža Slavka Dukia, lana Likovne udruge donjeg Meimurja.


4

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

DANAS (UTORAK) koncert Žige i Bandista u akovekom CKZ-u

Usudite se željeti više Što je zajedniko nekoj sponzoruši, ženi kojoj je primarna zadaa da bude na usluzi svojoj obitelji, ne zato što ona to želi, ve stoga što su je uili da mora udovoljiti drugima ili se to od nje oekuje, ak i zahtijeva, i recimo kurvi? Sve tri su žene i sve tri su bez slobode. Prva je nema jer se jeftino podaje da bi posjedovala stvari, a s njima i tobožnju materijalnu sigurnost, druga je nema jer udovoljava bližnjima na svoj uštrb, a trea je nema jer se prodaje. Sve tri su neodgovorne prema vlastitom postojanju. Sve tri uludo troše dragocjene dane na ovom svijetu. Sve tri uskrauju si slobodu kreiranja vlastita života. Slobodu (lijepu, dragu, slatku slobodu, rekao bi naš najvei pjesnik baroka Ivan Gunduli) sve tri mogu ponovno stei mijenjajui sebe. No prije toga moraju se usuditi željeti više i bolje za sebe. Želje su te koje odreuju kako emo djelovati, što emo odabrati, dokle emo ii. Kad se odrekla slobode, sponzoruša je željela materiju. Žena koja udovoljava drugima, samo

Piše: Danijela Mihoci

ne sebi, željela je prihvaanje i razmijenila ga za slobodu. A kurva, njoj je sloboda oduzeta njenom krivnjom ili bez njene krivnje. Za poželjeti više i bolje, za shvatiti da zaslužuješ više i bolje treba imati petlje, treba imati hrabrosti. Želje donose promjene, a one naješe nisu ni lake ni jednostavne. Ponekad su zastrašujue poput brda pred kojim stojite, a morate do njegova dalekoga vrha. Ali vrijede plae. Plaa je osjeaj slobode, sama sloboda. Usudite se željeti više da bi vaš život bio vrijedan življenja.

IZLOŽBA u Hrvatskoj pošti akovec predstavlja

Filatelistiku zbirku “Muka smrti i uskrsnue Isusovo” U predvorju Hrvatske pošte u akovcu bit e postavljena izložba poštanskih maraka pod naslovom “Muka smrti i uskrsnue Isusovo”. Sveano otvorenje izložbe bit e uprilieno u etvrtak 2. travnja u 16 sati. Izložba e predsta-

viti dio Filatelistike zbirke religioznih motiva Hrvatske franjevake provincije sv. irila i Metoda, a zastupljene poštanske marke iz 23 razliite zemlje svijeta uglavnom su s motivima Isusove muke, smrti i uskrsnua.

Otvaranje kajkavske turneje u slavu Mati! Današnja veer (utorak, 31. ožujka) bit e u Centru za kulturu u znaku meimurske pjesme, koncerta Žige i Bandista. Iako je kajkavska turneja povodom izdavanja novog albuma Žige i Bandista “Cvetno protuletje” bila zamišljena nešto drugaije, nakon tragine smrti Matije Škvorca, nezaobilaznog tenora u sastavu, puno se toga promijenilo. Nakon male stanke ipak je dogovoreno da se krene s novim nastupima, najprije na turneji po kajkavskim gradovima, koja bi trebala kulminirati koncertom u zagrebakom Vatroslavu Lisinskom. Turneja koja obuhvaa pet “kajkavskih gradova” krenut e ipak iz akovca… - Kreemo iz akovca jer na taj nain želimo odati pjesmom i glazbom poast našem Matiji. Mata je bio ‘dobar duh’ cijelog projekta iz velikog broja razloga, od radnih navika i izvršavanja obveza, kao i spremnosti za šalu, dobru komunikaciju kad je bilo najteže. Stoga sam siguran da e Mata tamo negdje gore biti s nama na koncertu koji održavamo njemu u ast, povodom njegovog roendana koji je trebao proslaviti 30.

ožujka, kazao je Žiga u najavi koncerta. Koncert koji zapoinje u 19,30 sati bit e humanitarnog karaktera, a sav isti prihod nakon odbitka PDV-a s koncerta namijenjen je u humanitarne svrhe. Poseban gost na veeri bit e poznati hrvatski glumac Zlatko Vitez. (D. Zrna, foto: Z. Vrzan)

“Spin” - manipuliranje javnošu ili ...!? Vjerojatno se u posljednje vrijeme susreete s jednim za hrvatske politike prilike ipak novim izrazom - “spin”. Što je to “spin”? U svijetu “modernog demokratskog društva” taj izraz uglavnom se prevodi kao manipuliranje javnošu. “Spin doctori” su strunjaci za politiki marketing koji stoje iza monih ljudi, oblikuju njihove odluke i nain na koji ih javnost percipira. U sustavu totalitarnog društva, pa tako i kontroliranih medija, “monici” uglavnom imaju puni nadzor, pa “spin” gotovo pa da nije potreban. Meutim, u demokratskom društvu “spin doctori” su vrlo esto presudan faktor u opstanku monih ljudi, prvenstveno politiara na “velikoj sceni”.

Tko i što su “spinovci”!? Naziv “spin doctor” složenica je engleskih rijei “spin”, što znai vrtjeti ili okretati, a dolazi iz popularnog engleskog sporta kriketa, i “doctor” ije je znaenje svima poznato. U podruju politike komunikacije “spin doctor” se odnosi na osobu koja je savjetnik za imidž ili politiki savjetnik, ali takoer i na osobu koja posjeduje vještine upravljanja informacijama i manipulacije masovnim medijima. U pitanju

je nešto posve drugo od obinog PR-a. Za Engleze i danas kažu da su još uvijek istinski vladari svijeta, posebice u knjigama koje se bave “teorijama zavjere”, pa nije udno da su njihovi “spin doctori” možda i najuveniji u svijetu. Inae, ovaj izraz prvi je upotrijebio poznati engleski pisac George Orwell u svom romanu “1984”’ gdje je glavni lik bio “spin doctor” zaposlen u “Ministarstvu istine”. Svi koji bi željeli razumjeti kako zapravo funkcionira “moderno demokratsko društvo” i koja je zapravo uloga “spin doctora” možda bi trebali proitati ovu knjigu, uz zakljuak koji se namee - kako baš i nema prevelike razlike izmeu demokratskog i totalitarnog društva. Ok, ne baš doslovce, ali ...

“Prljavi posao” za politiare Prvi koji je primijenio spin bio je ameriki glumac, kasnije predsjednik, Ronald Reagan. Njegova “pratee ekipa” oito je prva shvatila da novinari uvijek žele imati ekskluzivnost informacija. U lanku “Debata i spin doktori” New York Times o poetnim koracima spina u amerikoj politici kaže: - Nakon što je veeras završila debata

Reagan - Mondale, deseci muškaraca u dobrim odijelima i žena u svilenim haljinama cirkulirat e press centrom i novinarima nuditi “pouzdane” informacije. To nee biti izravno ljudi zaduženi za odnose s medijima koji pokušavaju utjecati na novinare. Bit e to spin doktori. Sve ostalo je povijest. Koliko puta danas možete proitati ili uti sintagmu “iz pouzdanih vladinih izvora” i sl. Uglavnom, strunjaci za politiki marketing iz sjene vuku konce i stoje iza uspješnog politiara te za njega obavljaju “prljav posao”. Dobar “spinovac” je onaj koji može svoju verziju istine plasirati u medije tako da ona bude prihvaena u javnosti tono onako kako on želi. Vještine ovih komunikacijskih eksperata najviše dolaze do izražaja u kriznim situacijama, emu smo danas i te kako svjedoci.

“Spin” u hrvatskoj politici Ovo pišem i pokušavam objasniti prvenstveno jer se nakon odlaska Franje Tumana s politike scene i konanom pluralizacijom medija i u hrvatskoj politici poeo dogaati “spin”. Stranka koja je prva shvatila da su joj “spin doctori” potrebni za veliki povratak na hrvatsku po-

litiku scenu bio je HDZ i njihov elni ovjek Ivo Sanader. Za njih je na prošlim izborima taj posao sjajno odradio irski “spin doctor”, bivši šef irskog premijera za odnose s javnošu. Irski “spinovac” kako se nagaa i dalje aktivno pomaže premijeru i HDZ-ovoj vladi i to izvrsno radi, što je najbolje vidljivo po plasiranju “kosti” na koje se bombastino hvataju pogotovo velike dnevne novine i najvažniji elektronski mediji (poput “afere Facebook” ili pak najnoviji “spin” o prebacivanju odgovornosti s Vlade na sindikate itd.). Nažalost, SDP i njegov elnik Zoran Milanovi u rijetkim pokušajima protunapada jedino ime znaju napasti Sanadera i HDZ jesu izjave u stilu: “to je samo spin”. Umjesto izravnog i kvalitetnog suprotstavljanja po njihovom mišljenju lošim politikim odlukama, ponavljanjem sintagme “spin” obinom graaninu “zapravo ne kažu ništa”. Možda i zbog toga što oito SDP više ne plaa usluge engleskih “spin doctora” koje je takoer koristio prijašnjoj predizbornoj kampanji ili pak Milanovi možda ima “obzira” prema svojem nekadašnjem poslodavcu. I tako oito dok Irci i Englezi osmišljavaju kako “zabaviti” hrvatske graane i prodavati im

“maglu” zahvaljujui natjecanju posebice državnih medija za im ekskluzivnijim i bombastinijim temama i informacijama, pitam se npr. zašto ti Irci i Englezi konano ne ukažu što i kako da nas ti isti naši politiari ipak konano približe - EU. Ili pak, možda oni rade “za dva poslodavca” kad je u pitanju ulazak Hrvatske u EU, poput “dvostrukih špijuna”. Hm .., he, he!?

Koji meimurski politiar ima samo “spin”!? Stoga je uloga nas novinara danas možda i presudna u procjeni što, kako i zašto politiari i stranke u javnost plasiraju odreenu temu u odreeno vrijeme. I je li to zaista samo “spin”, tj. pokušaj manipuliranja javnošu, kako bi ta tema toliko zaokupila sve da kontroverzne da politike odluke o kojima bi se zaista trebalo pisati i govoriti, ostanu u drugom planu, ili pak da se o njima uope ne piše i govori!? Pa, eto, prepuštam vam na volju da sami procijenite tko u vašoj i našoj okolini ima samo “spin” ili radi pravi posao u korist graana. Osobno u navesti samo jedan primjer lokalnog politiara kad je u pitanju manipulacija s medijima i s javnošu. U pitanju je jedan meimurski sabornik koji

Piše: Dejan Zrna

je na vrijeme shvatio što “puše” novinari i javnost (svaka ast). Duboko se nadam da ga u sluaju njegove eventualne kandidature npr. za župana birai ipak nee zaista “popušiti” i ozbiljno shvatiti. Naime, dotini “prodaje” samo “spin”, tj. vješto manipulira medijima (zbog toga sam odavno izgubio vjeru u ozbiljnost navodno etabliranih hrvatskih novinara i urednika), a na taj nain i s javnošu. Naravno, iskljuivo u vlastitu korist i osobnu promociju. I stoga bi, ako ne želimo “politiku elementarnu nepogodu” u vlastitom dvorištu, bilo možda najbolje da ostane tamo gdje je, do kraja mandata i na završetku istog postane “politika povijest”. Naime, Meimurje danas više nego ikada treba župana koji e imati “spin” potreban za namicanje love iz državnog prorauna, fondova i sl. za nekakav “new deal”, a ne “spin” za novinare i birae!


31. ožujka 2009.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.) Svae s partnerom akviraju vašu destrukvnost i postajete sve manje tolerantni. Udaljit ete se od kompromisa i svatko e misli kako je jedino on u pravu. Slobodnim Ovnovima se smiješi ert na neoekivanom mjestu. U traženju odgovarajueg rješenja uzmite u obzir neke prijedloge vaših poslovnih suradnika. »ako vam ne budu donijeli ništa novo, u konanici e se pokaza da ste izvukli ono najbolje iz zadanih okolnos. Ne iskušavajte granice izdržljivos svog organizma, jer biste mogli oslabi imunitet i bi podložniji zdravstvenim smetnjama. Pronaite vremena za odmor. Dani vikenda e bi stvoreni za planiranje novih projekata i ulaganja koji e podii kvalitetu vašeg života i ujedno vas oslobodi nekih ogranienja.

VAGA (24.9.-23.10.) U ljubavi su krajem tjedna mogui novi i sve zanimljiviji izazovi koji bi mogli u velikoj mjeri promijeni vaš sadašnji status. Zasad nemojte ii naprijed suviše naglo i nepromišljeno. Dopuste si polaganu prilagodbu na promjene. Pred vama je jedan naizgled složen izbor poslovne prirode. Odluku ete najlakše donije ukoliko se na vrijeme budete raspitali o svim aspekma ponude koji bi mogli bi znaajni za vašu poslovnu budunost. Pripazite na svoje zdravlje, osobito na neke postojee, kronine probleme. Zanemarivanjem ete ih samo pojaa te umanji mogunost njihovog uspješnog lijeenja. S radošu ete doeka jedan susret u utorak, osobito ukoliko je poslovne prirode jer bi vam mogao donije promjene kojima se nadate ve neko vrijeme.

BIK (21.4.-20.5.) Želite li unaprijediti i poboljšati svoj ljubavni život ne biste smjeli prokockati priliku koja vam se nudi. Budete li sami sebe sputavali, predmet vaših želja uskoro bi vam mogao pobjei iz vidokruga. Trebali biste se uva tajnih neprijatelja, traeva ili sumnjivih i ilegalnih radnji, bilo da ih sami inicirate ili ste u njih uvueni od strane drugih ljudi. Jer, ako pokleknete, nai ete se na udaru afera i sankcija. Neke neoekivane situacije, možda iznenadne posjete krajem tjedna, zbog kojih ete bi prinueni mijenja svoje planove init e vas napema i nervoznima. Dobra organizacija pomoi e vam da doete do cilja. Usmjerit ete energiju na mski rad i bolje suraiva s kolegama na nekim zajednikim projekma.

ŠKORPION (24.10.-22.11.) U odnosu s ljubavnim partnerom savjest vam je ista, no to ne znai da ne biste trebali dodatno poraditi na onim manjim nesporazumima u komunikaciji koji ve neko vrijeme narušavaju harmoniju u vašem odnosu. Ne ulijeite u poslove kojima neete moi vladati bez pomoi i asistencije drugih. Nekritikim odnosom prema vlastitim sposobnostima ili vremenom kojeg imate na raspolaganju samo ete si stvoriti probleme. Razvoj jedne situacije u ljubavi u velikoj e mjeri ovisiti o tome kome ste se povjerili. Ako vaša procjena bude pogrešna, štetu zbog narušenog povjerenja teško ete popraviti. Ne bojte se krenuti sami u nove izazove. Nema razloga zašto nešto ne biste uinili. Osobe koje su vam važne znat e cijeniti vašu hrabrost i inicijativu.

BLIZANCI (21.5.-21.6.) Ako imate ikakvih tajni pred partnerom samo ete se još više uples u mrežu vlash laži i sve teže vlada situacijom. Bolje je što prije prizna manji grijeh, nego biti optužen za ono što niste skrivili. Unato okolnostima, ini se kako još nisu sazreli svi uvje za realizaciju jedne poslovne zamisli. Stoga se prepuste organizacijskim i društvenim akvnosma, jer na tom podruju vrata su vam širom otvorena. Zbog pojaane mogunos kvarenja kunih ureaja, budite spremni na nepredviene troškove. Njihov popravak kao i još neke obiteljske obaveze past e na vaša lea. Obrate pažnju na onu intuivnu stranu vašeg bia, jer biste zahvaljujui njoj, konano mogli riješi jednu višemjesenu zagonetku ili problem.

STRIJELAC (23.11.-21.12.) Slobodni meu vama bi se mogli upustiti u novu ljubavnu pustolovinu. Osoba o kojoj je rije, oduševit e vas svojim svjetonazorom, ali i zbuni nepredvidljivošu. Brani odnosi su sve vrši i skladniji. Sklapanje poslova i ugovora ui e u razdoblje išekivanja, a mogue je otkrivanje nekih nepravilnos ili propusta. Osjete li da ste na meti neije osude, ne ulazite u sukobe ve se povucite i usmjerite na svoj posao. Od ponedjeljka možete zbog nepovoljnog djelovanja Marsa bi izloženi nepravdi i zavis. Ne uzimajte to previše k srcu jer e stvari vrlo brzo razriješi u vašu korist. Venera vam i ovaj tjedan pruža priliku da se posvete sebi i svojim potrebama. Priušte si novi komad odjee ili se opuste u kadi punoj mirišljavih ulja.

RAK (22.6.-22.7.) Zategnuti odnosi starijih s mlaim lanovima obitelji uzrokovat e nekoliko razmirica od kojih niti jedna nee biti produktivna. Dajte sve od sebe kako biste na vrijeme zaustavili jaanje antagonizma i u vašoj intimnoj vezi. Dobro bi vam došao kakav dodatni izvor zarade, osobito ako se bavite mišlju da nekako kapitalizirate svoj dugogodišnji hobi. Jedna ponuda poetkom tjedna e biti previše dobra da biste ju tek tako odbacili. Posuivanjem novca prijatelju samo možete ostati i bez novca i bez prijatelja, osobito ako je rije o osobama koje su se u posljednje vrijeme kod vas ve zadužile. Oslobodit ete se nekih predrasuda, razmišljati o novom poetku ili o tome kako osvježiti postojeu vezu koja je ušla u fazu gotovo predvidljive rutine.

JARAC (22.12.-20.1.) Bit ete previše okupirani intenzivnim poslovnim zbivanjima da biste se mogli opustiti u ljubavi. Partner e vam sve eše, s pravom, predbacivati ignoriranje i zanemarivanje obiteljskih obveza. Dobro pazite s kim ulazite u partnerstva i zajednike poslove, jer je ovo vrijeme kada bi moglo doi do naglih prekida suradnje. Provociraju vas neodgovornost i prijetvornost drugih pa možete izgubiti strpljenje. Na partnerove kritike i zamjerke uzvraat ete istom mjerom pa e esto planuti iskra svae, u kojoj ete, bez oklijevanja, izbacivati napetost i izgovoriti sve što vam smeta. Ljubavna dogaanja ili obveze oko djece ispunit e vam slobodne dane vikenda. Bit ete aktivni i rado pomagati drugima savjetima ili konkretnim uslugama.

LAV (23.7.-23.8.) Raznovrsnost i promjena mogu dati pravi zain vašoj ljubavnoj vezi, no ne biste trebali pretjerivati. Ako ste slobodni, nee vas zanimati ono što vam se otvoreno nudi, ve ono što vam uporno bježi iz ruku. Jedan dobar prijatelj mogao bi vam pružiti vrijednu potporu u ispunjenju vama važnih profesionalnih ambicija. Nemojte podcjenjivati njegove sposobnosti i mogunost da vam konkretno pomogne. U ponedjeljak ete osjeati pojaane pritiske sa svih strana što e podii razinu stresa do te mjere da ete se morati iskljuiti i ukloniti od ljudi i situacija koje vas optereuju. U subotu se više pozabavite prijateljima i prihvatite njihov poziv za zabavu jer ete se u veselom društvu najbolje opustiti i riješiti viška napetosti.

VODENJAK (21.1.-19.2.) Vaša sve vea samouvjerenost upozorit e partnera da vas mora poe shvaa ozbiljnije. Shvat e da ste neovisni o njemu, što e ga uini nesigurnim. Budite sami sebi najvažniji i ciljajte visoko. Želite li nešto konkretno postii, sadašnje prilike zahjevaju da uložite mnogo više truda i rada. Umor i zika slabost upozoravaju da nije dobro pretjera. Budite svjesniji zapreka i ljudi koji rade prov vas. U subotu jedan razgovor sa starijim ukuanom nee završi na oekivan nain. Pokušajte ostati smireni i ne dozvolite da se vaša zabrinutost prenese na ostale lanove obitelji. Zahvaljujui pozivnom utjecaju Merkura bi u pravoj prilici da mnoge probleme pretvorite u zgoditke, a propuste u neke sasvim nove poslovne prilike.

DJEVICA (24.8.-23.9.) Drugi e ljudi komentirati vaše ljubavne izbore i uporno ‘zabadati’ nos u vašu intimu. Bez obzira na stupanj bliskosti, na vrijeme povucite jasnu granicu do koje dopuštate miješanje u svoj privatni život. Koliko god možete izbjegavajte susrete s negativnim osobama, osobito onima koje na sve gledaju crno i s pozamašnom koliinom pesimizma jer bi vas mogle zakoiti u realizaciji nekih vama važnih poslovnih planova. Zbog pretjerane nervoze u petak bi se mogli pojaviti neki zdravstveni poremeaji. Obnovite energiju i ne ignorirajte simptome koji ukazuju na narušenu psihofiziku ravnotežu. Vrijeme je za znaajniju promjenu imidža, ali i za obnavljanje društvenog života koji ste posljednjih dana zbog pojaanih obaveza prilino zapustili.

RIBE (20.2.-20.3.) Izbjegavat ete velika društva i radije uživa u mirnijem nainu života. Nove ljubavi bi mogle bi obavijene velom tajni. Vaše simpaje potaknut e osoba koja za sobom vue dosta teško ljubavno breme prošlos. Nedostajat e vam movacije, a ni organizacija vam nee bi jaa strana. Ako ste u prijelaznoj fazi i razmišljate o promjeni posla, dobro prouite ugovor i ne nasjedajte na obeanja osoba koje ne poznajete. U utorak i srijedu neete bi radišni, ve ete izvršavanje nekih radnih i obiteljskih obveza odgaa za posljednji tren. Morat ete ispuni svoje zadatke bez obzira na raspoloženje. Stei ete komplimente ili priznanje bez obzira jesu li oni poslovne ili privatne prirode. Mogle bi vam se otvori nove mogunos za promjenu posla.


6

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Svijet dosade i adrenalina Dosada je stanje neaktivnosti, stanje u kojem ne znamo što bi sami sa sobom. To je stanje u kojem se ništa ne dogaa, u kojem sve miruje, situacija u kojoj nema ideja, nema inspiracije, ni promjena. Koliko god taj enomen izgledao bezazlen, ne bih rekla da je to baš tako. Prouavajui povijest dosade zakljueno je da ljudi nikada u povijesti nisu imali toliki stupanj dosade kakav ima suvremeni ovjek. Zapadnjaka ideja dosade produkt je vremena. Iako se ne može rei da se ljudi u prošlosti nisu suoavali s enomenom dosade, smatram da se taj oblik dosade uvelike razlikuje od ovog koji mui današnjeg ovjeka. Ovdje nije rije samo o “zijevanju”, ve o izrazitom nezadovoljstvu time što moramo biti dio koloteine. Meutim, svijet, odnosno ovjek ne želi popustiti. Izmišljaju se ekstremni sportovi, zabavni parkovi i razne druge aktivnosti koje dižu adrenalin. Ovisnici o adrenalinu raaju se svakodnevno. I sve bi to bilo u redu kad bi ovdje bio kraj, kad bi postojala odreena granica preko koje se ne ide. No našli su se oni koji su otišli korak dalje, izmislivši rješenje za ljude koji muku mue sa svojom dosadom i ne znaju kako bi izašli s njom na kraj. Ako vam ali uzbuenje u životu, naruite sami sebi otmicu tijekom koje ete biti praeni, oteti te toliko psihiki i fiziki zlostavljani da ete na trenutak osjetiti da silazi-

Piše: Helena Zear

te s uma. Dodatnu napetost gradi to što kandidat ne zna u kojem e tono trenutku biti otet. Kako ljudskoj gluposti nema kraja, postoje ljudi koji upravo za ovakav scenarij troše svoj novac. Naravno, ovdje nije rije o stotinama, ve naravno o tisuicama (dolara, kuna, eura - ega god želite). Meutim, veina je, sreom, svjesna da postoji lakši i jetiniji nain na koji se možemo riješiti dosade. Sve dok aktivnosti za suzbijanje dosade ne postanu okus života te osobe i ne umanjuju njegovu kvalitetu, do tada, najvjerojatnije, nema razloga za brigu. No neki ljudi vjeno tragaju za sreom i ispunjenjem te im svakojake aktivnosti, koje im “pomažu” da promijene raspoloženje, uklone dosadu ili dožive uzbuenje, padaju na pamet. Ekstreman primjer naruivanja svoje otmice razlog je za brigu, a ujedno i dokaz da dosada ipak nije sasvim bezazlen enomen.

31. ožujka 2009.

Je li bolje razmišljati srcem ili glavom? Piše: Maja Novosel

Štrigova i lejpo dekanovsko grobie Piše: Stjepan Mesari

U zadnje vrijeme, više nego obino, suoena sam s raznoraznim odlukama, važnim, trivijalnim, velikim i malim. I veinu vremena u nekoj takvoj situaciji pokušavam sagledati sve kutove i pronai najbolje rješenje, a to zahtijeva i puno energije. No eše, ipak, iz raznih razloga baš i nemam volje ni vremena za dugo razmišljanje, pa sve rješavam u hodu voena intuicijom i nadam se da sama sebi neu morati rei “E, jesam ti rekla”. Na sreu, za sad ova metoda dosta dobro pali. Vezano uz sve ovo, prošli tjedan gledala sam jedan film koji me potaknuo na razmišljanje o tome što zapravo upravlja tim cijelim sustavom donošenja odluka u meni. Ovaj film govori o prekidu ljubavne veze i kontradiktornom stanju u kojem se tada nalazite. Vaša vam glava govori “sva srea da je to gotovo” ili “to je bolje za sve nas”, dok se srce osjea raspadnuto u milijun komadia i misli kako je ovo najgora stvar koja vam se ikad dogodila. Ja, doduše, ne prolazim kroz ružan prekid, ali sam shvatila kako je konflikt izmeu razuma i srca ui negdje iza svake odluke koju donosim. Razmišljajui o svojim prošlim izborima, probala sam ih podijeliti u dva stupca da bih vidjela donosim li odluke eše srcem ili razumom. Uvijek sam sebe smatrala racionalnom osobom koja razum, kao neki štit, uvijek stavlja ispred srca koje uvijek nae nain da te uvali u ... Na kraju sam ustanovila kako je ta mala “pumpa” isto tol’ko samostalna i tvrdoglava kao i ja, da ne dozvoljava da se njome komandira i uklju-

Proteklih dana dosta sam vremena proveo itajui knjigu “Štrigova” koja je prije dva tjedna predstavljena u Razkrižju. Nisam knjigu itao zbog toga da doznam istinu, povijesnu ili ljudsku, ve da vidim dokle Slovenci mogu ii kad je u pitanju njihova pretenzija prema hrvatskom teritoriju i koliko su spremni iskriviti ne samo broj pogubljenih ljudi nakon II. svjetskog rata, nego što su za to spremni okriviti svoje nekadašnje i sadašnje susjede - Hrvate. Autor se poslužio arhivskim dokumentima, meu kojima ima mnogo zapisa s raznih sastanaka održanih u Štrigovi. To što su sastanci održavani u Štrigovi i što su im nazoili žitelji Razkrižja, Vešice, Šaarskog, Gibice, danas Gibine i Presike, autoru, ali i Slovencima, je adut da je Štrigova slovenska. Konkretno, autor knjige dr. Peter Pavel Klainic iz arhivske je dokumentacije u knjigu stavio uglavnom dokumente i zapise koji Slovencima tjeraju vodu na mlin. Osobito je tužno poglavlje o obraunima s bandama, križarima. Nakon itanja knjige ostajem tužan zbog injenice što su Slovenci napisali knjigu o hrvatskoj Štrigovi, a ne Hrvati. Još me više rastužilo razmišljanje “školanih i vrlih” ljudi iz Meimurja da je ovakvu knjigu napisati “sam tak” i da ova slovenska nema vrijednost. Pitam: a zašto gotovo 60 godina nakon likvidacija u Repovoj šumi i svih slovenskih provokacija i laži nitko od Hrvata nije napisao svoje vienje dogaanja i stanja? - Kaj buš kad smo Hrvati takvi prema svemu što je naše i ne držimo do sebe i svojega, tješila

uje je se po vlastitoj volji, bez obzira na to koliko se glava trudila iskljuiti je. Upravo je ispalo ono ega sam se pribojavala, da srce možda ima puno više utjecaja na moje odluke nego što sam mislila. Usred svega ovog prisjetila sam se pisma koje je Thomas Jeerson jednom napisao ženi koju je upoznao u Parizu. Ona je bila udana, on nesretno zaljubljen, a sve je rezultiralo esejem u kojem njegovo srce i glava vode dijalog. Raspravljaju o radosti prijateljstva i boli razdvojenosti, a kasnije i o ozbiljnijoj podijeljenosti sebe, o razlici izmeu razuma i emocija, izmeu vlastitog interesa i altruizma u svakom od nas. U svom eseju on piše kako se glavom puno više kalkulira, dok su odluke donesene srcem iskrenije. On tvrdi i kako su ustupci koje um ini u korist srca (dajui mu tako mo odluivanja) izvor nekih od naših najveih moralnih pobjeda. Zapravo sve se svodi na balans tih dviju stvari. Nije dobro niti previše razmišljati, niti se pustiti da nas emocije nekontrolirano vode. E sad, kad bi mi još netko otkrio kako to postii ...

me Štrigovanka, ne skrivajui razoarenje što knjiga Štrigova ne nosi potpis hrvatskog autora. A da ne držimo do sebe i svojega doživio sam na veeri u jednom meimurskom ugostiteljskom lokalu. Super lokal, ljubazno osoblje, odlina hrana i dobro vino. I puno gostiju. Svira glazba, mnogi vele jako dobra, meni osrednja, ali nije najvažnije svia li se meni ili ne. Gotovo sve goste znam ili poznam i svi su katolici i mnogi kažu da su praktini vjernici. Gotovo svi su bili u plesu. Pa što??? Korizma je!!! Pa u korizmi se ne pleše i ne pjeva. Ali briga Meimurce i Meimurke za vjeru i ponos. Dok sam se “kiselio” jer sam kod svojeg stola ispao vei papa od Pape i zato mi je trebalo biti neugodno, a ne ovima koji su u korizmi “dernekovali”, muzikaši su zasvirali i zapjevali: “Lejpo moje dekanovsko grobie ..., i zakopajte mene mladog na tom lejpom dekanovskom grobiu...” Svi, ali doslovce svi, osim moje supruge i mene, živahno su plesali na pjesmu o groblju i teškom životu. Prelijepa pjesma, ali plesati na njezinu glazbu i rijei mi je nezamislivo.

NOVE KNJIGE

Chopra, Deepak: Isus pria o prosvjetljenju meki uvez, 256 str. ormat 14,5x21 cm cijena 140,00 kn izdava: Dvostruka duga www.dvostrukaduga.hr/ Autor romana Buddha - pria o prosvjetljenju, bestselera New York Timesa, u ovom iznenaujuem i uzbudljivom romanu koji pobuuje dušu, doarava Isusov život. Otkrivajui preobražajne “izgubljene godine” koje nisu opisane u Novom zavjetu, Deepak Chopra zamislio je Isusov put prema prosvjetljenju: od anonimnosti do prevratništva, od sumnje do uda, a potom još dalje, do uloge dugo išekivano-

ga Mesije. Isus je kao tinejdžer slutio što e mu se dogoditi, a potkraj, stigavši na krštenje u rijeci Jordan, prihvatio je svoju sudbinu, koja obuhvaa krajnosti svjetlosti i tame. Uz karakteristinu sposobnost iznošenja dubokih duhovnih uvida putem sposobnosti pripovijedanja Deepak Chopra u romanu Isus - pria o prosvjetljenju prikazuje Kristov život kako još nije prikazan te nas na posljetku približava razumijevanju prirode Boga i duše. Kao što autor kaže: “Ne želim da Isus u ovoj knjizi bude štovan, a ovu priu nipošto nisam želio istaknuti kao najpotpuniju i najtoniju. Dogaaji ove prie ista su fikcija. Ali, na dubljoj razini, Isusa doživljavam kao stvarnog jer sam zavirio u njegov um. Jedan bljesak spoznaje uslišava mnoge molitve.”

Deepak Chopra i David Simon: Sloboda od ovisnosti meki uvez, 200 str. ormat 23x17 cm cijena 140,00 kn izdava: Dvostruka duga www.dvostrukaduga.hr/

Ako ste ikada poželjeli jednostavno prestati: piti, prejedati se, pušiti, kockati, kupovati...

Povezujui najbolje znaajke zapadnjakih istraživanja i istonjakih tradicija, Simon i Chopra (www.chopra. com) svima pružaju orue za otkrivanje istinskog uzroka ovisnosti i savjetuju sveobuhvatne korake prema trajnom oslobaanju. Otkrit ete: kako ustanoviti kojoj svrsi služi vaša navika i kako možete popuniti tu prazninu; kako prepoznati otponce i izbjei recidiv; kako stres prevladati na nain koji, umjesto privremenog zanosa, pruža trajno olakšanje; kako meditacijom suzbiti stres; kako birati hranu i dodatke prehrani koji e pospješiti detoksikaciju vašega tijela i obuzdati žudnje.

Napredujui putem koji su tisue ljudi prešle prema korjenitoj promjeni života, i vi sada možete postii trajnu slobodu od ovisnosti. Živimo na planetu koji nudi mnogo potencijala za ovisnosti. Kao ljudsko bie vrlo vjerojatno ste razvili kakvu naviku koja vas je mamila iako je imala neželjene nuspojave. Ljudi su iznimno sposobni upuštati se u ponašanja koja pružaju trenutno zadovoljstvo, ali odnose emocionalni ili tjelesni danak. Premda relativno malo nas uzima heroin ili puši crack kokain, mnogi se prejedaju, opijaju, pretjerano razmišljaju, puše cigarete, kompulzivno kupuju stvari koje im nisu potrebne, kockanjem gube teško zaraen novac i donose druge odluke koje ne koriste ni tijelu, ni duhu, ni duši. Štoviše, ovisnost je najrašireniji problem u našemu društvu. Emocionalna i tjelesna bol ovisnika i njihovih obitelji je nesaglediva. Izravni i posredni troškovi ovisnosti širom svijeta premašuju stotine milijardi dolara. Pa ipak, u “ratu s drogama” gubimo jer ne uviamo da je neprijatelj skriveni vid nas samih, podsvjestan poriv na žrtvovanje dugoronog mira zbog kratkotrajnog olakšanja. Ova

je knjiga naš pokušaj da prijeporu ovisnosti pristupimo na drukiji nain te proširimo vaše mogunosti za trajan mir.

John Douillard: Savršeno zdravlje za djecu i odrasle meki uvez, 320 str. ormat 23x17 cm cijena 150,00 kn izdava: Dvostruka duga www.dvostrukaduga.hr/ Deset ajurvedskih zdravstvenih tajni koje bi svaki roditelj trebao znati.

Priroda nam pruža sve potrebne lijekove za održavanje zdravlja djece i odraslih. Na nama je da ih nauimo prepoznati i koristiti. Sav ršeno zdravlje za djecu i odrasle otkriva zaboravljene tajne koje bi svaki roditelj trebao znati ukljuujui naine proaktivnog tretiranja vlastite djece, dok su zdrava, s ciljem sprjeavanja prehlada, uhobolja i ak gripe tjednima prije no što se pojave. Primjenjujui iskušana i znanstveno dokazana ajurvedska naela, možete postii više od tretiranja simptoma; možete proniknuti do uzroka djeje pretilosti, ADD-a, astme, alergija, boli u trbuhu i još mnogo toga. Dr. Douillard objašnjava razliite potrebe djece u skladu s njihovim tipom te s promjenama godišnjih doba. Predstavlja svoju zbirku prirodnih lijekova te popise za kupnju namirnica i praktine zdravstvene savjete. Budui da sâm ima šestero djece, dr. Douillard je osmislio desetke djeci primjerenih postupaka kako bi održavao sreu i zdravlje svoje – i vaše – djece. Svaki od tih praktinih naputaka primjenjiv je kako za djecu tako i za roditelje.


31. ožujka 2009.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

NAGRADNO PITANJE

Tajni snovi jedne šopingholiarke romantina komedija Režija: P. J. Hogan Uloge: Isla Fisher, Joan Cusack, John Goodman

Hotel za pse obiteljska komedija Režija: Thor Freudenthal Uloge: Lisa Kudrow, Emma Roberts, Jake T. Austin, Jimmy Bennett Hotel za pse je inteligentna, zabavna komedija koja pokazuje što sve ljubav i mašta mogu postii. Kada Andi i Bruce dobiju nove skrbnike, ovi im zabrane dovesti psa. Stoga moraju upotrijebiti svu svoju maštu da svom ljubimcu Petku osiguraju novi dom. U potrazi za smještajem otkrivaju

napušteni hotel od kojeg naprave pravi mali raj za Petka i sve njegove prijatelje. Stalni lavež pasa izaziva sumnju kod susjeda, pa Andi i Bruce koriste sve mogue naine da sprijee ljude da otkriju Hotel za pse. Trajanje: 100 minuta Preporuujemo starijima od 6 godina.

(tri besplatne posudbe)

CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

Glavnu ulogu u filmu iz serijala James Bond - “Zrno utjehe” igra: 1) E. Harris 2) S. L. Jackson 3) D. Craig

18.00 HOTEL ZA PSE

petak, 3.4.

HOTEL FOR DOGS

DOBITNIK IZ PROŠLOG BROJA:

Jakob Lukai, akovec

KUPON ZA NAGRADNU IGRU Odgovor: ___________________________ l. br: _______________________________ Ime i prezime: ______________________ ________ _____________________________

obiteljska komedija Režija: Thor Freudenthal Uloge: Lisa Kudrow, Emma Roberts, Jake T. Austin

20.00 TAJNI SNOVI JEDNE Film je nastao prema bestselleru Sophie Kinselle, proslavljene autorice serije romana o šopingholiarkama. Glavna protagonistica u filmu je dvadeset i petogodišnja Rebecca Bloomwood koja živi u popularnom dijelu grada s najboljom prijateljicom. Radi dosadan posao u financijskom

ŠOPINGHOLIARKE CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC

magazinu i mašta o poslu u modnom asopisu. Ovisna je o šopingu, što joj uz njezinu malu plau stvara ogromne probleme. Rauni joj se nagomilavaju i ona u jednom trenutku odlui prestati kupovati, što završi potpunim fijaskom ... Trajanje: 105 minuta. Preporuujemo starijima od 10 godina.

TOP LISTA

VIDEO IZLOG OLUJNA LJUBAV U RODANTHEU Adrienne (Diane Lane) još se uvijek oporavlja od muževe izdaje i bori se da ponovno izgradi svoj život bez njega. Saznaje da joj se on želi vratiti i pokušati obnoviti staru ljubav. Da stvari budu bolje, njena ki tinejdžerica nimalo joj ne olakšava situaciju – proturjei i buni se protiv svake njene odluke. Rastrgana proturjenim emocijama, razveseli se kada joj stara prijateljica predloži da za vikend vodi njezin mali hotel. Ondje, na udaljenom mjestu duž otonog niza Outer Banks u Sjevernoj Karolini, Adrienne se nada da e pronai mir koji joj je potreban da razmisli o svom životu. Sezona je ve prošla i hotel bi bio zatvoren da nije bilo neoekivanog dolaska jednog usamljenog gosta, Paula (Richard Gere), lijenika iz grada. ovjek koji je ve davno žrtvovao svoju obitelj zbog karijere došao je u Rodanthe kako bi ispunio tešku obvezu i kako bi se suoio s vlastitom životnom krizom. Oni su dva stranca ispod istog krova. Meutim, kako se približava velika oluja, oni jedan u drugome pronalaze utjehu i tako se budi romansa koja e zauvijek promijeniti njihove živote.

ZRNO UTJEHE

Nakon što ga je izdala jedina žena koju je istinski volio, Vesper, Bond (Daniel Craig) sada ima namjeru iskoristiti svoju posljednju misiju za osvetu. Sve zapoinje ispitivanjem tajanstvenog gospodina Whitea koje otkriva da je organizacija koja je ucijenila Vesper mnogo složenija i opasnija nego što se to isprva mislilo. Pria se nastavlja na Haititju, gdje Bond dolazi pratei trag izdajice iz MI 6. Ondje sluajno upoznaje prekrasnu i borbenu Camille (Olga Kurylenko), ženu koja je na tragu svoje vlastite osvete. Camille nakon nekog vremena suoi Bonda izravno s Dominicom Greeneom, okrutnim biznismenom i velikom acom u tajanstvenoj organizaciji poznatoj jedino pod imenom Quantum …

PREBACUJEMO VAŠE VIDEO MATERIJALE (SVADBE, ROENDANE, PROSLAVE...) NA DVD VIDEO DISKOVE, NAJJEFTINIJE U HRVATSKOJ - 30 KN - 1 SAT.

DOK VRAG NE SAZNA DA SI MRTAV Napeti triler Sidneya Lumeta o obitelji iji se lanovi moraju suoiti sa najgorim moguim neprijateljema – sobom samima. Pria u prvi plan stavlja disunkcionalnu newyorkšku obitelj, u kojoj svaki lan ima svoju zanimljivu i tajnu priu. Najstariji sin, Andy rustrirani je broker koji nikako ne može zadovoljiti svoju prelijepu ženu Ginu pa zbog toga esto pribjegava konzumaciji droge. Najmlai sin, Hank poprilino je pasivan i živi od danas do sutra, a najvea briga u životu mu je plaanje rata alimentacije. Hank takoer ima vezu s Ginom te se njih dvoje svakodnevno trude održati taj odnos u tajnosti pred Andyjem, što postaje sve teže i teže. Cijelu tu zbrkanu obitelj na okupu drže njihovi roditelji, koji su vlasnici male draguljarnice u predgrau. Za Andyja, Hanka i Ginu svaki dan je jednak onome prije njega, sve dok Andy ne smisli plan koji bi ih mogao, kako on kaže, izvui iz blijede svakodnevnice i uiniti sretnima.

OPSESIJA Karizmatini proesor David Kepesh (Ben Kingsley) poznat je po jurenju za mladim studenticama željnima avanture, ali ni jednoj ženi ne dopušta da mu se previše približi. Meutim, kada prekrasna Consuela Castillo (Penélope Cruz) ue u njegovu predavaonicu, njegov se obrambeni mehanizam raspada. Ta oaravajua ljepotica u potpunosti ga obuzme, a ujedno i uznemiri. Iako Kepesh proglašava njezino tijelo umjetnikim djelom, Consuela nije samo predmet žudnje. Ona je iznimno pametna i posjeduje emocionalnu napetost koja dovodi u pitanje njegove unaprijed stvorene zakljuke o ženama. No, kako vrijeme prolazi, Kepeshova potreba za Consuelom postaje opsesija. Njihov odnos se polako pretvara u pravu nonu moru, a njegove ljubomorne tlapnje o izdaji u konanici otjeraju prekrasnu Consuelo …

1.

OLUJNA LJUBAV U RODANTHEU

2.

MAMMA MIA

3.

IZA NEPRIJATELJSKIH LINIJA 3

4.

BEZ GREŠKE

5.

MAGLA

6.

IZBRISANA SJEANJA

7.

NEMA ME

8.

BEZ GREŠKE

9.

LUDA VJENANJA

10. ROPSTVO

FILMSKA TOP LISTA “MEIMURSKIH NOVINA” 1.

MILIJUNAŠ S ULICE

2.

ZAMJENA

3.

ELITNA POSTROJBA

4.

HRVA

romantina komedija Režija: P. J. Hogan Uloge: Isla Fisher, Joan Cusack, John Goodman

subota, 4.4. 18.00 HOTEL ZA PSE obiteljska komedija

5.

ROCKNROLLA

20.00 TAJNI SNOVI JEDNE

6.

LJUBAVNI ZOV

ŠOPINGHOLIARKE

7.

NIIJI SIN

8.

RECI DA

9.

SUMRAK

10. MADAGASKAR 2

US BOX OFFICE 1 . FRIDAY THE 13TH 2. HE’S JUST NOT THAT INTO YOU 3. TAKEN 4. CORALINE 5.

CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC

6.

PAUL BLART: MALL COP

romantina komedija

nedjelja, 5.4. 16.00 i 18.00 HOTEL ZA PSE obiteljska komedija

20.00 TAJNI SNOVI JEDNE

ŠOPINGHOLIARKE romantina komedija

ponedjeljak, 6.4. 18.00 HOTEL ZA PSE obiteljska komedija

7. THE PINK PANTHER 2 8 . THE INTERNATIONAL 9. SLUMDOG MILLIONAIRE 10. PUSH

20.00 TAJNI SNOVI JEDNE

ŠOPINGHOLIARKE romantina komedija


Pogled na Sigetec, sjeverni dio Grabrovnika, koji je od zapadnog podno Ciganjšaka udaljen oko 7 kilometara

Piše Ivan Leek Svako naše selo ima svoje male junake, ljude koji su žrtvovali svoje slobodno vrijeme da nešto naprave za svoje selo ili su po neemu znani. Ovo je posveeno njima i njihovim selima.

Grabrovnik se ni po emu ne može usporeivati s drugim mjestima. Nai nekoga u Grabrovniku samo po kunom broju nemogu je zadatak. U Grabrovniku jedino možete nai nekoga ako imate nekoga tko e vas voditi. Ni domai ne znaju sve pute i sve kue. Ako ve selo poinje na zapadu pored Svetog Urbana, ide na jug do Malog i Velikog Slatnjaka. Onda se pruža na istok do srednjeg Grabrovnika, a zatim ravno na sjever po sljemenu brijega Ciganjšak, pa se spušta u dio koji se zove Sigetec. I završava uz cestu u estijancu. Kažu u šali da je i križni put na Kalvariji bio bolji. Sav njihov društveni život odvija se u Štrigovi. Tamo bi se sastajali. Tamo bi odbori imali sastanak. Jer to je bilo jedino kamo su svi znali doi. I jedino se tu stariji ne razlikuju po govoru. Jer mladi danas više i ne znaju one slovenske rijei koje su tako esto bile u uporabi. Tko zna kako su to sve razumjeli Francuzi kada su došli ovamo ispitivati vodu. Nisu je trebali zbog vina, nego zbog žaba. Naumili neki domai uzgajati žabe kao delikatesu. Tu su movare baš za to idealne. I voda je bila odlina jer dolazi iz dijelova gdje su šume i ne prska se. Sve je bilo dobro, osim što se nisu mogli dogovoriti oko prodaje zemljišta. Bilo je jala. Stoga i kažu da se po tome vidi da su Meimurci, makar ih neki guraju u Sloveniju. Grabrovnik je zapravo predgrae Štrigove. I sve ono što jednom selu treba nalazi se u Štrigovi. Tako su se navikli i tako žive. Kažu da je to ostavilo traga i u njima. Pa su postali zatvoreniji. I nije im baš bilo do šale. Mnoge su stvari morali sami nauiti. I sami napraviti da si uine život boljim. I žele li nešto postii, moraju putovati daleko. No, tvrde da se život ponovno vraa u selo. Jer je sve više onih koji žele mir i tišinu. Ovdje je bar toga u izobilju. A ve se to može i prodati.

Alojz Belovi - Heek sa suprugom Elizabetom. Najstariji je žitelj, a bio je poznat kao glazbenik. Sam je nauio svirati klarinet i harmoniku te je godinama svirao po svadbama

MALA TEPEŠIJA po meimurskaj selaj II/24

I božek je videl kakša je v Grabrovniku muka pak je odišel

Pogled na Grabrovnik, odnosno brijeg Ciganjšak, sa sjeverne strane od Mure

Iše Novaki pamtiju rata na Štrigovaku Na brijegu i pod brijegom Štrigovak živi ak pet obitelji Novak. I to gotovo u neposrednom susjedstvu. Ali si nisu nikakva rodbina. Svi njihovi jako stari još pamte onaj II. svjetski rat i frontu koja je tu prolazila. Na vrhu brijega je bio njemaki bunker s kojeg su Nijemci kontrolirali veliko podruje. A onda su došli Bugari. Pak su jurišali. I što rei. Baš tu podno Štrigovaka u Grabrovniku imali su kuhinju. A vina i rakije su bili puni podrumi. Još i danas kada tu netko rigola gorice nalazi ostatke ljudskih kostiju. I tako bi rekli da su ljudski putovi nedokuivi. Makar je cilj znan. Ali su i nejasni. Nejasno je i to kako je na

Najstarija preša na Ciganjšaku iz 1864. godine, a Tomislav Kovai pokazuje tono urezanu godinu. Prvi je vlasnik bio Jozef Alt

Štrigovaku ostalo još puno kamenja od starog dvorca grofova Celjskih. Pa je tako i mnogima nejasno kako to odmah pored Grabrovnika poinje Sveti Urban ili, tonije, Vrbovica. Ali mnogi ovdje koji prolaze sjednu na klupu koju su uredili Novaki. Kažu da im je to lijepa postaja na putu do gorica. A Stanko Novak je ak darovao i zemljište. Samo da se nešto malo uredi u dolini ljepše za oko. Jer ionako je muka s vodom kada voda sa Slatnjaka dogura dolje i blato i šljunak.

Božek je odišel, a sveci su ostali Srednji dio Grabrovnika posebna je pria. Prvu priu bi ispriala stara ruševna opinska zgrada.

Antun Kolmani predsjednik je VMO-a. Na slici sa suprugom Marijom, kerkom Dijanom i sinom Tomislavom. - Iz Grabrovnika tko je otišao teško da se vratio, no zadnjih je godina uinjeno puno na poboljšanju života

Stoji sama obrasla u šikari. I mnogi Grabrovani više ni ne znaju da su tu imali opinsku zgradu. A kilometar dalje istono stoji zaboravljena kapelica. Na mjestu je dokle se i teško dolazi jer tu kao da se slegla sva voda sa svih bregova pa izlazi na površinu. Kapelica samo što se ne sruši, ali su zato freske svetaca sa žbukom u unutrašnjosti ostale sauvane. I zato kažu u šali da ih je tu Božek napustio, ali su sveci ostali. Da vide nevolju kada se voda stušti s bregova i poplavi put i ono nekoliko kua u tom donjem dijelu. Ali to nije sve. Prema legendi, u obližnjoj šumi Bukovje bila je jedna kapelica. I ona je potonula jer je bila izgraena na živom blatu. I tako su zakljuili da se i Božek teško snalazi u tim grabrovnikim

Katarina i Stanislav Novak sa Štrigovaka koji ureuju malo križanje. - Ljudi vole sjesti i odmoriti se pa nam je zadovoljstvo onda to i ureivati, kažu oni

bregima i grabama. Unato svemu, Grabrovniari su jako pobožni ljudi. I još nešto, šuma je Bukovje, a selo je dobilo ime po grabrovima. udna li uda. No, u povijesti se baš nisu ovdje esto dogaala uda. Pa tko e znati tko živi u Grabrovniku

osam kilometara dalje. Znalo se samo da je trebalo ii u svijet. Jer život je bio surov.

Voda je ista kak suza Ako ve Grabrovniari imaju lijepe bregove, imaju i obilje vode.

Jedina udruga koja djeluje na podruju Grabrovnika je Radio klub “Meimurje”, no oni imaju ovdje samo svoje ureaje. Jedan od najstarijih lanova Josip Rihtarec - Pepi kod radioantena

lanovi Vijea Mjesnog odbora Grabrovnik: Branko Arnuš, Antun Kovai, Antun Kolmani, Anica Turk i Drago Flinec


TV kue imaju pravo promjene programa

06.50 TEST 07.05 Najava programa 07.10 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija 07.30 Mala sirena, crtana serija 07.55 TV vr:

05.50 Najava programa 05.55 Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Sve e bi dobro, telenovela 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Pria o vukovima, dok. lm 11.10 Chrisnin vrt, dok. serija 11.40 Hrvatska kulturna bašna 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela 13.25 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Meu nama 15.35 Nosit u te - Veliki Petak u Gdinju i Bogomolju, emisija puke i predajne kulture 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.25 Hrvatska uživo - Vijes 17.30 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.32 HPB t 17.45 Najslabija karika, kviz 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Globalno sijelo 20.45 Rijeke Hrvatske: Ravniarske rijeke, pop.-znan. serija 21.15 HPB t 21.20 Poslovni klub 21.50 Burzovno izvješe 21.55 Otvoreno 23.00 Dnevnik 3 23.15 Poslovne vijes 23.20 Vijes iz kulture 23.30 Dosjei X, serija (12) 00.15 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 01.00 CSI: Miami, serija (12) 01.45 Zovem se Earl, hum. serija (12) 02.05 Pria o vukovima, dok. lm 02.55 Nosit u te - Veliki Petak u Gdinju i Bogomolju, emisija puke i predajne kulture 03.25 Drugi format 04.05 Globalno sijelo 04.35 Poslovni klub 05.05 Draga neprijateljica, telenovela

Danica: Danica i lane Medvjedii: Put zbog sunca Klaun Kiri: Mišoljub ljenari Profesor Baltazar: Hanibalove Alpe Petar Pan i gusari, crtana serija Lagodni život Zacka i Codyja, serija za djecu Beverly Hills, serija Obiteljski lm / Film za djecu Pustolovine Sare Jane, serija za mlade Antologija hrvatskoga glumišta: Planetarij (FraniVodari, Muka) Mali veliki Cezar Obini ljudi, TV serija Navrh jezika Iznad crte Nove avanture stare Chrisne, hum. serija Happy Hour, hum. serija Drugi format Košarka, PH: Zadar - Cibona, prijenos Vijes na Drugom Košarka, PH: Zadar - Cibona, prijenos Otkad si ošla, hum. serija Nogometna Liga prvaka emisija Nogometna Liga prvaka - 1/4nale: Villarreal Arsenal, 1. poluvrijeme Vijes na Drugom Vrijeme Nogometna Liga prvaka - 1/4nale: Villarreal Arsenal, 2. poluvrijeme Nogometna Liga prvaka analiza utakmice CSI: Miami, serija (12) Zovem se Earl, hum. serija (12) Nogometna Liga prvaka sažeci TV raspored

06.50 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.15 Transformeri, crtana serija 07.40 Korak po korak, hum. serija 08.05 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 08.35 Punom parom, kulinarski izazov 09.15 Astro show, emisija 10.20 Kunolovac, kviz 11.20 Malcolm u sredini, hum. serija 11.45 U dobru i zlu, hum. serija 12.15 Exkluziv, magazin 12.30 Vijes, informavna emisija 12.40 Reba, hum. serija 13.05 Veera za 5, lifestyle emisija 13.35 Marina, telenovela 14.30 Cobra 11, krimi serija 15.20 Magnum, akcijska serija 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija

00.25

00.05

22.50 23.40

22.35

21.30 21.35 21.40

20.35

19.30 20.05

18.35 18.45

16.45 17.10 17.55

13.35 15.10 15.55 16.05 16.25

12.30

12.05

09.15 10.00

08.50

08.25

-----------------------------

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 TERENAC; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); ; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 PARLAFON; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 15.05 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 TOP 20; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: CLIFF RICHARD; 01.00 NO NI PROGRAM

06:45 Otvori svoje srce, serija 07:35 Yu-Gi-Oh, crtana serija 08:00 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 08:10 Pepa praši, crtana serija 08:20 Graditelj bob, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:30 IN magazin 11:20 Inspektor Rex, serija 12:20 Farma, reality show 13:20 Vatreno srce, serija 14:20 Rebelde, serija 15:20 Spy Kids, komedija 17:00 Vijes 17:25 Inspektor Rex, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 21:00 Djevojka iz predgraa, (2007., SAD, romanna komedija; Redatelj: Marc Klein; Glume: Sarah Michelle Gellar, Alec Baldwin, Maggie Grace, James Naughton, Chris Carmack) 22:50 Vijes 23:05 Uvod u anatomiju, serija 00:05 Seinfeld, serija 00:35 Život na sjeveru, serija 01:25 Ezo TV, tarot show 02:25 Spy Kids, igrani lm 03:50 Seinfeld, serija 04:15 Život na sjeveru, serija 05:00 IN magazin 05:40 Kraj programa

Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Hrvatska traži zvijezdu, glazbeni show 21.00 Ljubav je na selu, dok. sapunica 22.00 Doc Hollywood, (komedija; 1991.; Redatelj: Michael Caton-Jones; Uloge: Michael J. Fox, Julie Warner, Barnard Hughes, Woody Harrelson, David Ogden Sers) 23.50 Vijes, informavna emisija 00.00 Kunolovac, kviz 02.00 Najtraženiji, igrani lm, akcijski

19.35

NAJAVA PROGRAMA SPORTSKI ZOOM emisija o sportu VEKERICA jutarnji program VTV-a KOKTEL mozaina emisija DOKUMENTARNI PROGRAM ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A KNEGINEKA KRONIKA

08:00 08:02 09:00 11:00 12:00 13:40 14:00 16:00 17:00 17:25

Danas pogledajte... Mali oglasi Snimka koncerta, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Sport ponedjeljkom, ponavljanje Dom 2, emisija o ureenju interijera Pylates & Yoga Meimurje danas

14:55 14:57 15:00 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly 15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

7.05 Tv prodaja 7.05 Djeji program 10.15 Uživajmo život, serija 10.45 Vražje nevjeste, dok. serija 11.35 Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sretna linija 13.40 Sjeverni vidici, serija 14.35 ista isna, lm 16.10 Brane vode, hum. serija 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Crni vjetar, lm 22.15 Dharma i Greg, hum. serija 22.50 Seinfeld, hum. serija 23.20 Naši oci, lm 1.45 Nona panorama

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sedmo nebo, serija 14.05 Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Vitkorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Provjereno 21.05 Naša kua, lm 22.35 24 UR 22.55 Lijenikova savjest, serija 23.50 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.45 Seks i grad, serija 2.20 Nona panorama

8.30 Dobar dan, Koroška ® 9.00 Videostranice 15.00 TV prodaja 15.30 Tjedni izbor 17.25 Koncert 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Primorski mozaik 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 TV igra 20.50 Amerika serija 22.20 Dokumentarna emisija 23.20 Ameriki m 1.15 Serija 2.15 Dnevnik pogranine TV 2.35 Videospotovi 3.20 Videostranice

6.35 Videostranice 10.15 Djeji program 11.55 Tjedni izbor 13.00 Vijes 13.15 Tjedni izbor 15.55 Dokumentarna serija 16.30 Vijes 16.50 Šetnje po prirodi 17.05 Dokumentarna emisija 17.10 Knjiga mene nije briga 17.30 Skrivnos 17.40 Dokumentarna serija 18.45 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Meunarodna obzorja 20.55 Aktualno 22.00 Odjeci 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

UTORAK 7. travnja 2009.

ZASTUPNIKI KLUB IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A TV ORDINACIJA kontakt emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

18:00 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 23:00 -------23:20 ---------------

Puls, gospodarske aktualnost Poslovne vijes Meimurje danas Voice of America Sutra na programu

Voice of America Glazba akoveki kutak Uskršnji kviz Meimurje danas Sport Vrijeme Gospodarski tjedan, gospodarski pregled

23:40 00:10 00:15 00:30 00:35

19:10 19:20 20:00 21:00 22:45 23:00 23:03 23:10

8.30 Wa s 11.00 Curling 14.45 Nogomet 16.00 Gewichtheben, prijenos 18.00 Eurogoals 19.00 Gewichtheben, prijenos 21.00 Curling, prijenos 23.00 Rallye

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Formula 1 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 DSF Motor 22.15 Bo om line 23.15 Sportquiz

08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Dobrodošli 22:15 exklusiv 0.15 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Ekipa za oevid, serija 21.15 Dr. House, serija 22:15 Monk, serija 23:10 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Ubojstva, lm 22:20 AKTE 08 23:20 24 Stunden 0.20 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 WipeOut 21.15 Rick Kavanian 22.15 Comedystreet 23.15 Tv Total 0.15 Noni program

sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Soko Kitzbühel 21.00 ZiB Flash 21.10 Der Bulle von Tölz, lm 22.45 Cobra 11, serija 23.35 Noni program

od 1.4.2009. do 7.4.2009.

PREGLED

TV

(5.4. u 21.00 h, RTL Televizija)

Pierce Brosnan


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.25 17.30 17.32 17.45 18.30 19.15 19.30 19.57 20.02 20.10 21.00 21.40 22.10 22.15 23.25 23.40 23.45 23.55 00.40 01.25 02.15 02.55 03.35 04.05 04.35 05.05

06.45 07.00 07.05 07.25 07.50 --------

Najava programa Meu nama TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Zemlje-ljudi-pustolovine: uvari Ararata, dok. lm Oprah Show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Rije i život, religijski program Eko zona Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 HPB t Najslabija karika, kviz Sve e bi dobro, telenovela LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Idemo na put s Goranom Miliem: Australija Luda kua, TV serija Proces Burzovno izvješe Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijes Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija Državna opasnost, serija (12) Bostonsko pravo, serija Oprah Show Sciena croaca Eko zona Proces Draga neprijateljica, telenovela

TEST Najava programa Jura iz džungle, crtana serija Mala sirena, crtana serija TV vr: Ninin kutak TV kue imaju pravo promjene programa

Otvori svoje srce, serija Code lyoko, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Pepa praši, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra IN magazin Inspektor Rex, serija Farma, reality show Vatreno srce, serija Rebelde, serija Mit, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Farma, reality show Opasna šifra, (1998, SAD, akcija; Redatelj: Harold Becker; Glume: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens) Vijes Uvod u anatomiju Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Zavodnica, (2000., SAD, komedija/drama; Redatelj: Arthur Allan Seidelman; Glume: Jacqueline Bisset, Linda Hamilton, Paolo Segan, Peter MacNeill, Stewart Bick) Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Kraj programa

19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 CSI: New York, krimi serija 21.00 Mentalist, krimi serija 21.50 11. sat, krimi serija 22.40 Bratstvo, dramska krimi serija 23.40 Vijes, informavna emisija 23.50 Kunolovac, kviz 01.50 Muza, igrani lm, komedija

06:45 07:35 08:00 08:10 08:20 08:30 09:30 10:00 11:10 12:10 13:10 14:10 15:05 17:00 17:25 18:25 19:15 20:00 21:00

23:00 23:15 00:10 00:40 01:30 02:30

04:00 04:25 05:10 05:50

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12.30 LJUDI I IDEJE; 13.30 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 MOVIE SHOW; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + INFO; 17.03 IZA POZORNICE (BACK STAGE); 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA F-13; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: WILLIE NELSON; 01.00 NO NI PROGRAM

08:00 08:02 09:00 11:00 12:30 13:00 14:00 16:00 17:00 17:25

14:25 14:27 14:30 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00

NAJAVA PROGRAMA TV ORDINACIJA kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a NARODNO VESELJE zabavna emisija GOSPODARSKI TJEDAN TV magazin OPASNE VEZE talk show VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A DOKUMENTARNI PROGRAM

Danas pogledajte... Mali oglasi Dom2, ponavljanje Gospodarski tjedan, ponavljanje Puls, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Povealo, ponavljanje Zov prirode Pylates & Yoga Meimurje danas, informavna emisija

8.25 Jutarnji program 9.30 Djeji program 14.00 Dokumentarne serije 15.50 Hallo Holly

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Sjeverni vidici, serija 14.25 Uspomene i ljubav, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Hudson Hawk, lm 22.50 Dharma i Greg, hum. serija 23.15 Seinfeld, hum. serija 23.45 Zauvijek lopov, lm 1.30 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sedmo nebo, serija 14.05 Doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Svjedok ubojstva, lm 21.35 Ekipa za oevid, serija 22.25 24 UR 22.45 Lijenikova savjest, serija 23.30 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.45 Seks i grad, serija 1.20 Nona panorama

07:00 Tv prodaja 08:00 Zlatolaska 09:00 Djeji program 12.00 Vijes 12.20 Dramski program 14.00 Humorisne serije 18:00 Vijes 18:05 Kalejdoskop 19:00 Serija 20:00 Ameriki lm 22:00 Francuska priredba 00:00 Slovenska jazz scena 00:45 Slovenski lm

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 07:00 Vijes 07:05 Dobro jutro 08:00 Vijes 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Sport 09:35 Crtani lmovi 10:20 Zlatko zakladko: regratov sirup, ponovitev 10:35 Knjiga mene briga 11:00 Dokumentarna emisija 11:30 Modro 12:00 Ljudje i zemlja 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:25 Umjetnost igre 13:50 Odpe pesniki 14:00 Dokumentarac mjeseca 15:10 Mostovi - Hidak 15:45 Crtana serija 16:05 Male sive celice, kviz 17:00 Novos, sport, vrijeme 17:35 Z vami 18:30 Loto 18:40 Cratani lmovi 18:55 Vrijeme 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Njemaki lm 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:05 Omizje

SRIJEDA 1. travnja 2009.

Dexterov laboratorij, crtana serija SpužvaBob Skockani, crtana serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Punom parom, kulinarski izazov Astro show, emisija Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Exkluziv, magazin Vijes, informavna emisija Reba, hum. serija Veera za 5, lifestyle emisija Marina, telenovela Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin

-------- Braa koale -------- Moj mali poni 08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija 08.50 Lagodni život Zacka i Codyja, serija za djecu 09.15 Beverly Hills 9., serija 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 reprizni program 14.45 Obini ljudi, TV serija 15.35 Dalek put do kue, danski dok. lm za mlade 15.50 Kokice 16.10 Nove avanture stare Chrisne, hum. serija 16.30 Happy Hour, hum. serija 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.50 Županijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Sciena croaca 19.05 Znanstvene vijes 19.20 Crtani lm 19.25 Otkad si ošla, hum. serija 20.00 Kvalikacije za Nogometno SP 2010. - emisija 20.20 Kvalikacije za Nogometno SP 2010.: Andorra Hrvatska, 1. poluvrijeme 21.30 Kvalikacije za Nogometno SP 2010.: Andorra Hrvatska, 2. poluvrijeme 22.20 Kvalikacije za Nogometno SP 2010. - emisija 22.55 Vijes na Drugom 23.07 Vrijeme 23.15 Državna opasnost, serija (12) 00.10 Transfer 00.40 Pogled iznutra, serija (12) 01.25 TV raspored

06.55 07.15 07.40 08.05 08.35 09.15 10.20 11.20 11.45 12.15 12.30 12.40 13.05 13.35 14.30 15.20 16.15 16.40 17.10 17.35 18.00 18.30 18.55

16.15 Gilmorice, serija 17.00 Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.55 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak… 20.00 Vijes 20.15 Nogomet, prijenos 22.35 Bez traga, serija 23.20 Noni program

6.10 Djeji lmovi 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Kuanice, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Hitna služba, serija 23.10 Tv Total 0.10 Noni program

5.15 Jutarnji program 11.00 Sutkinja Barbara Selesch 12.00 Sudar Alexander Hold 13.00 Bri 14.00 Dvoje kod Kallwassa 13.00 Sutkinja Barbara Selesch 16.00 Sudar Alexander Hold 17.00 Niedrig und Kuhnt 18.00 Magazin 18.30 Anna i njezina ljubav 18.00 Lenßen & Partner 19.00 K11 20.15 Der Bulle von Tölz, lm 22.20 Reportaža 23.20 24 Studen 0.20 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Djeca van kontrole, dok. serija 21.15 Raus aus den Schulden 22.15 Stern Tv 0.00 Noni program

08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 Zvjezdana vrata, serija 22.05 Torchwood, serija 23.55 Noni program

6.00 Poker 8.00 Bundesliga Hits 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.00 Rukomet, prijenos 22.00 Poker

19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:45 23:00 23:03 23:05 23:35 00:00 00:05 00:20 00:25

IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE TAJNE USPJEHA dokumentarni serijal VIJESTI VTV-A HR TOP 20 glazbena emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Sport Vrijeme Voice of America Glazba Partymaker, glazbena emisija Što mui Gilberta Grapea, igrani lm Meimurje danas, informavna emisija Sport Vrijeme Poslovni magazin Kanadski KZO, serijski lm Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

8.30 Snooker, prijenos 13.00 Nogomet, prijenos 15.00 Snooker, prijenos 16.30 Tenis 18.00 Eurogoals 19.45 Golf 22.45 Nogomet

18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 23:00 -------23:20 ---------------

06.10 06.15 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.30 17.35 17.37 17.45 18.35 19.30 19.57 20.02 20.10

21.50 22.20 22.25 23.30 23.45 23.50 00.00 00.45 01.30 02.15 02.35 03.20 04.10 05.05

06.50 07.05 07.10

Najava programa Drugo mišljenje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Ris, lane i janje - dok. lm Trea dob, emisija za umirovljenike Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Normalan život, emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 HPB t Najslabija karika, kviz Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Pria iz Hrvatske, (Uloge: Ivo Gregurevi, Zoja Odak, Maja Ruži, Mustafa Nadarevi, Vedrana Meimorec, Dragan Despot, Krisjan Ugrina, Marn Sagner; Scenaris: Mate Maši i Krsto Papi; Redatelj: Krsto Papi) Potrošaki kod Burzovno izvješe Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijes Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija Momci s Madisona, serija (12) Dosje kuhinja, hum. serija (12) Bostonsko pravo, serija Ris, lane i janje - dok. lm reprizni program Draga neprijateljica, telenovela

TEST Najava programa Pustolovine Marka i Goge, crtana serija Mala sirena, crtana serija TV kue imaju pravo promjene programa

07.30

07.55 ---------------------08.10 08.25 08.50 09.15 10.00 11.30 11.55

13.35

14.55 15.45 15.55 16.15 16.35 17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.20 19.30 20.05 21.25 21.37 21.40 22.15 23.05 23.30 01.10

06.55 07.15 07.40 08.05 08.35 09.15 10.20 11.20 11.45 12.15 12.30 12.40 13.05 13.35 14.30 15.20 16.15 16.40 17.10 17.35 18.00 18.30 18.55 19.05

08:58 09:00 11:00 12:00

14:55 14:57 15:00 15:30 16:00 17:00 17:10 18:40 19:00 19:15

Danas pogledajte... Mali oglasi Auto moto nauc vision, ponavljanje Vinoteka, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes 100% meimursko, ponavljanje Pilates & Yoga, crtani lm Meimurje danas Voice of America

14:00 16:00 17:00

13:30

13:00

NAJAVA PROGRAMA reportaža VEKERICA jutarnji program VTV-a DOKUMENTARNI PROGRAM IGRAJTE NAM MUŽIKAŠI glazbena emisija VTV TJEDNIK uz komentar za slušno ošteene osobe VJERA I NADA vjerski program uz komentar za slušno ošteene osobe VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A

07:55 Baywatch, serija 08:40 Obitelj, serija 09:00 Sabrina, serija 09:25 Hallo Holly 09:45 Malcolm u sredini, hum. serija 10:10 Stažist, hum. serija 10:30 SOKO Kitzbühel 11:15 Die Über ieger 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch 11:55 Moj ujak Charlie, serija 12:15 Baywatch, serija 13:00 Die Schlümpfe 13:25 Der rosarote Panther 13:30 Trollz 13:50 Disneys Hotel Zack & Cody 14:15 Scooter 14:40 H2O 15:05 Sabrina, serija 15:30 Hallo Holly

15:50 ZiB Flash 15:55 Obitelj, hum. serija 16:20 Gilmorice, serija 17:05 Malcolom u sredini, hum. serija 17:30 Moj ujak Charlie, serija 17:50 ZiB Flash 17:55 Simpsoni, crtana serija 18:45 Stažist, hum. serija 20:15 Ekipa za oevid, serija 21:05 Kuanice, serija 21:50 Privatna praksa, serija 22:35 The Closer, serija 23:20 Las Vegas, serija 0.00 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 Deine Chance! 17:00 ta 18:00 Vijes 18:10 Simpsoni 19:10 Galileo 20:15 Fringe 21.15 Primeval, serija 22.10 Izgubljeni, serija 23.10 Noni program

17:25

19:30 20:00 21:00 22:40 22:55 22:58 23:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

Glazba Sport ponedjeljkom, emisija o sportu Igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of Amerika Sutra na programu

20:00 20:05 21:00 23:00 -------23:20 ---------------

17:45 18:35 18:40 19:00 19:10

PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom SPORTSKI ZOOM emisija o sportu IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJEST VTV-A KOKTEL mozaina emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

9.00 Rallye 9.30 Superbike 11.00 Curling 13.00 Snooker 16.00 Gewichtheben, prijenos 19.00 Eurogoals 19.00 Gewichtheben, prijenos 21.05 Hrvanje 22.25 Krampfsport

6.00 Poker 8.00 Bundesliga Hits 9.00 Doppelpass 11.00 Normal 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga aktuell 19.45 Ha rick, prijenos 22.45 Nogomet

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner Tv prodaja 13.05 Sedmo nebo, serija 14.05 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Sve Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, za ženu, lm 22:20 Toto & Harry 22:50 Focus TV serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 23:20 Reži me, serija 0.20 Noni program sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Lepo je bi sosed, slovenska serija 20.40 Kuanice, serija 21.35 Kašmir maja, serija 22.35 24 sata 22.50 Lijenikova 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena savjest, serija 0.00 Zakon i red: Odjel za žrtve, 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz serija 1.30 Seks i grad, serija 2.30 Nona pan10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinorama same Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 7.00 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.35 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles Dadilja, hum. serija 12.05 Tv prodaja 12.35 Sret- was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Tko na linija 13.40 Sjeverni vidici, serija 14.35 Žrtva želi bi milijunaš? 21.15 Rach 22:00 Extra 23:30 dijagnoze, lm 16.10 Brane vode, hum. serija 30 Minuten Deutschland 0.00 Noni program 16.40 Cosby Show, hum. serija 17.10 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.30 Skriveni adu, serija 19.20 Navigator 19.50 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Lov na crveni oktober, 08:20 Jutarnji program 09:00 Frauentausch lm 23.00 Dharma i Greg, hum. serija 23.30 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Seinfeld, hum. serija 0.00 Lovci na marihuanu, Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT lm 1.30 Noni program 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20:15 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske Restoran 21.15 Big Brother, prijenos 23.15 Noni 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 program Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

7.30 Vremenska panorama 8.30 Alica (R) 9.00 Videostranice 11.00 Djeji program 14.45 TV prodaja 15.15 Tjedni izbor 16.00 Videstranice 17.45 Neobine zgode Twistovih, serija 18.10 Jasno i glasno 19.00 Videospotovi 19.40 Rije Tima Ricea 20.00 Ameriki lm 21.45 Tempirana bomba, dok. emisija 22.30 Brane Ronel izza odra 23.45 Dnevnik pogranine TV 0.30 Videostranice ®

6.30 Tjedni izbor 9.00 Videostranice 13.00 Vijes 13.05 Tjedni izbor 16.00 Dobar dan, Koroška 16.45 Vijes 17.00 Crtani lmovi 17.20 Dogodovšne u veseloj hos, crt. serija 17.30 Dolina na meji, emisija 18.30 LOTO 3x3 PLUS 18.40 Izvlaenje Astra 18.45 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05 Sredozemlje, serija 21.00 Dokumentarna serija 21.55 Odjeci 22.45 Knjiga mene briga 23.00 Skrivnos 23.15 Noni program

PONEDJELJAK 6. travnja 2009.

Punom parom, kulinarski izazov Najtraženiji, (akcijski triler; 1997. ; Redatelj: David Hogan; Uloge: Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul Sorvino, Robert Culp, Wolfgang Bodison, Simon Baker) Opasna zona, (akcijski; 1994.; Redatelj: John Badham; Uloge: Wesley Snipes, Gary Busey, Yancy Butler, Michael Jeter, Corin Nemec, Malcolm-Jamal Warner) Vijes, informavna emisija Kunolovac, kviz Afera Thomasa Crowna, igrani lm

Otvori svoje srce, serija Yu-Gi-Oh, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Pepa praši, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra IN magazin by Bijele udovice Inspektor Rex, serija Farma, reality show Vatreno srce, serija Rebelde, serija Crni vitez, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Farma, reality show Ne zaboravi shove, glazbeni kviz Privatna praksa, serija Vijes Uvod u anatomiju, serija Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija Ezo TV, tarot show Graanska dužnost, drama Seinfeld, serija Život na sjeveru, serija IN magazin Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG);05.05 RADIO DROBILICA;06.30 GLAS AMERIKE;07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI(ZG) + HRAK INFO; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.05 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI(HR + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 12:30 SPORT RAPORT; 13.00 CNN VIJESTI; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.00 RADIO PLANER; 19.30 PHONE BOX & SMS BOX; 21.00 MUSIC NEWS - NEW YORK - LONDON; 23.00 HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: GRACE JONES; 01.00 NO NI PROGRAM

TV vr: 19.35 Život u obitelji vodenkonja: Album maraka 20.00 Tikvii: Medvjea uspavanka Pingu arobna ploa (2. razred) Petar Pan i gusari, crtana serija Lagodni život Zacka i Codyja, serija za djecu 21.40 Beverly Hills, serija Obiteljski lm / Film za djecu Ulica Somerset, serija za mlade Antologija hrvatskoga glumišta - I.Bakmaz: Šimun 23.25 Cienac 23.35 Zovite me Aksel, (Uloge: 01.35 Adam Gilbert Jespersen, Nadia Boeggild, Nour Abou El-Foul, Sarah Kjargaard Boberg, Jesper Lohran, Sara Bovin; Scenarist: Bo Hansen; Redateljica: Pia Bovin) 06:45 Obini ljudi, TV serija 07:35 Ta poliká 08:00 Kako žive živonje Nove avanture stare Chrisne, 08:10 hum. serija 08:20 Happy Hour, hum. serija 08:30 Bostonsko pravo, serija 09:30 Županijska panorama 10:30 Vrijeme 11:15 Vijes na Drugom 12:15 Na rubu znanos: Lucidni 13:15 sanjai 14:15 Crtani lm 15:15 Otkad si ošla, hum. serija 17:00 Klapska muka (rapska) 17:25 prijenos iz Katedrale 18:25 Vijes na Drugom 19:15 Vrijeme 20:00 Zakon!, domaa hum. serija 21:00 (12) Momci s Madisona, serija (12) 22:00 Dosje kuhinja, hum. serija (12) 23:05 Ciklus horora: Nestajanje 23:20 TV raspored 00:20 00:50 01:45 02:45 04:20 04:45 05:30 06:10 Dexterov laboratorij, crtana serija SpužvaBob Skockani, crtana serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Punom parom, kulinarski izazov Astro show, emisija Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija Dadilja, hum. serija Exkluziv, magazin Vijes, informavna emisija Reba, hum. serija Veera za 5, lifestyle emisija Marina, telenovela Cobra 11, krimi serija Magnum, akcijska serija Korak po korak, hum. serija Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Reba, hum. serija Vijes, informavna emisija Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija


Najava programa Svirci moji, glazbena emisija Glas domovine Euromagazin TV kalendar Vijes “Sedam posljednjih Spasiteljevih rijei na križu” u zagrebakoj Katedrali Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze Opera box TV kalendar Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Biblija Senj: Cvjetna nedjelja prijenos mise Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme Syngenn poljoprivredni savjetnik Herbosov poljoprivredni savjetnik, ep reportaža Plodovi zemlje Split: More Nedjeljom u dva Mir i dobro Vijes Vrijeme sutra Jura Hura Trnoružica, animirani lm Goranska jutrenja, dok. lm U istom loncu, kulinarski show Za one koji misle unaprijed CO LOTO 6/45 Dnevnik Sport Vrijeme 1 prov 100, kviz Spe u gosma, TV serija Paralele Rizzi bizzi (12) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Vijes iz kulture Filmski klub: Nazovi M radi ubojstva, (Uloge: Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings, John Williams, Anthony Dawson; Scenarist: Frederick Kno (prema vlastom komadu); Redatelj: Alfred Hitchcock) Strani igrani lm Rizzi bizzi (12) Garaža Opera box Plodovi zemlje Split: More

TV kue imaju pravo promjene programa

06.40 TEST 06.55 Najava programa 07.00 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.25 Povratak Tommyja Trickera,

01.15 03.05 03.50 04.20 04.50 05.40

19.15 19.30 19.57 20.03 20.10 21.10 21.50 22.25 23.10 23.15 23.25 23.35

19.14

12.30 13.25 14.00 15.05 15.40 15.50 15.55 16.35 17.55 18.35

12.17

11.45 12.00 12.13 12.15

08.50 09.20 09.35 09.44 09.45 09.50 10.00

05.40 05.45 06.30 06.55 07.25 07.40 07.50

22.55 23.45

21.00

19.00 20.00

17.45 18.30

17.15

16.25

14.50

14.45

13.00

11.30

08.50 09.45 10.10 10.35

07.40 08.25

01.30

Bujold) Kunolovac, kviz

NO NI PROGRAM

06:45 Code lyoko, crtana serija 07:10 Superheroj Spiderman, crtana serija 07:35 Winx, crtana serija 08:00 Pocoyo, crtana serija 08:25 Roary, crtana serija 08:40 Dora istražuje, crtana serija 09:05 Automov, auto-moto magazin 09:35 Novac, business magazin 10:05 Lude 70-e, serija 11:05 U sedmom nebu, serija 12:05 Kuanice iz visokog društva, serija 13:05 Samo je jedan pravi, serija 13:35 Kako zavolje svoje jelo, serija 14:05 Bebe genijalci, igrani lm 15:45 Karate pas, (2004., SAD, akcijska komedija; Redatelj: Bob Clark; Glume: Jon Voight, Simon Rex, Jaime Pressly, Pat Morita, Chevy Chase) 17:15 Vijes 17:25 Ljetno kampiranje, (SAD, 1994., obiteljski; Redatelj: Jonathan Prince; Glume: John Putch, Peter Scolari, Romy Windsor, Jonathan Put izdaje, akcijska serija Jackson, Joshua Gibran Grupna terapija, hum. Mayweather) serija 19:15 Dnevnik Nove TV Ulica Sezame, crtana serija 20:00 Farma, reality show Bikeri s Marsa, crtana serija 21:00 Crni vitez, (2001., SAD, Ben 10, crtana serija komedija/avantura; Samov život, hum. serija Režija: Gil Junger; Glume: (dvije epizode) Marn Lawrence, Marsha Dunston u hotelu, igrani Thomason, Tom Wilkinson, lm, komedija Vincent Regan, Daryl Odjednom predsjednik, Mitchell) igrani lm, komedija 22:45 Red Carpet, showbiz Vijes, informavna magazin (15) emisija 00:15 Televizijska posla, serija Savršena meta, igrani lm, 00:45 Osumnjieni, igrani lm akcijski (15) Discovery: Preživje 02:20 Talac, igrani lm divljinu - Škotska, dok. 04:05 Red Carpet, showbiz emisija magazin (15) Odred za istou, dok. 05:20 Farma, reality show emisija 06:20 Kraj programa Exkluziv, magazin Vijes, informavna emisija Kraljevi leda, dok. emisija Hrvatska traži zvijezdu, 05.00 RADIO BUDILICA; 06.30 GLAS glazbeni show AMERIKE; 07.00 HITOVI TJEDNA; 07.30 Afera Thomasa Crowna, RECEPTI AKOVEKIH MLINOVA; 08.00 (krimi; 1999.; Redatelj: John VIJESTI; 08.15 RADOSNA VIJEST; 09.00 McTiernan; Uloge: Pierce EVERGREENCAJG; 10.00 VIJESTI (ZG) + Brosnan, Rene Russo, Denis HRAK INFO; 10.05 HALO OLDTIMERI; Leary, Ben Gazzara, Frankie 11.00 POLJOPRIVREDNA EMISIJA; 12.00 TJEDNIK; 12.45 JA SAM S VAMA U SVE Faizon) DANE...; 13:00 HRAK INFO; 13.03 A CSI: Miami, krimi serija Oko špijuna, (triler; 1999.; SRCE KUCA; 13.15 ME IMURSKI MINULI CAJTI; 15.30 VIJESTIZA DOBAR TEK - RERedatelj: Stephan Ellio PRIZA; 16.30 VIJESTI (ZG); 16.35 LIGA 98; ; Uloge: Ewan McGregor, 18.30 VIJESTI(ZG); 18.35 FORMULA 13; Ashley Judd, Patrick Bergin, 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 AB POEZIJA; Jason Priestley, Genevieve 00.00 Music Special: NICKELBACK; 01.00

kanadski lm za djecu 09.00 Nora Fora, TV igra za djecu 09.45 Crtani lm 09.55 Lockie Leonard, serija za djecu 10.25 Studio F1 10.50 Kuala Lumpur: Formula 1 za Veliku nagradu Malezije 12.50 Studio F1 13.20 Hannah Montana, serija za mlade 13.45 Zvijezde pjevaju 15.25 Magazin nogometne Lige prvaka 16.00 Volim nogomet 19.20 Milano: EP u gimansci, snimka 20.00 HNL - emisija 20.10 HNL: Cibalia - Dinamo, prijenos 22.05 HNL - emisija 22.25 Sportske vijes 22.30 Za one koji misle unaprijed - CO 22.35 Posljednji preživjeli, (Uloge: Bruce Willis, Bruce Dern, Christopher Walken, David Patrick Kelly, Ned Eisenberg, Michael Imperioli; Scenarist i redatelj: Walter Hill) 00.15 Prikraeni, hum. serija (12) 00.40 TV raspored 20:15 Eragon, lm 22.15 ZiB Flash 22.25 Columbo, lm 0.25 Noni program

NAJAVA PROGRAMA KAD NARASTEM BIT U ZVIJEZDA djeja glazbena emisija PEVECOV KUTAK emisija pod pokroviteljstvom VJERA I NADA vjerski program KNEGINEKA KRONIKA SLATKA VALENTINA telenovela REZERVIRANO VRIJEME

14:43 12:45

15:00 15:30 16:00 17:00

14:30

13:45

13:00

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Razbijai mitova, serijski lm Poljoprivredni savjetnik, ponavljanje Ekran zdravstva, ponavljanje

13:40 13:42 07:30 11:30

6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i mladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Koncert 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Dokumentarna serija 14.25 Rijei mora, lm 16.20 Mrtvi svjedok, serija 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Potpuna preobrazba, dok. serija 19.30 Tv Tuba 20.00 Loš dan u susjedstvu, lm 21.35 Uvod u anatomiju, serija 22.25 Traženje pravde 9, lm 0.05 Zvjezdana vrata, serija

22:30 23:30 ---------------

20:10 21:00 22:00

19:30

18:55 19:00

19:30 23:45 00:15

17:00 17:30 18:00

15:00 16:00

14:30

IZ PROŠLOSTI TV kalendar ZOV PRIRODE emisija o lovu i ribolovu VTV TJEDNIK informavna emisija ŽUPANIJSKE TEME ŽIVOT VERDIJA serijski lm GILETTE SVIJET SPORTA sportski magazin PRESSICA talk show IZ PROŠLOSTI TV kalendar ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vinoteka, emisija o kulturi vina Snimka koncerta Slatka Valenna, serijski lm Tjedna kronika Vegetarijanska kuharica 100% meimursko, KUD Podturen Glazba koja srce dira Tjedna kronika Sutra na programu

8.30 Marton, prijenos 11.15 Motorsport, prijenos 12.00 Superbike, prijenos 12.45 Motorsport, prijenos 14.00 Rad, prijenos 17.00 Rukomet, prijenos 19.00 Gewichtheben, prijenos 21.00 Snooker 23.00 Rallye

6.00 Poker 8.45 Bundesliga Hits 11.00 Doppelpass, prijenos 13.00 Bundesliga Pur 15.30 Pferderennen, prijenos 18.00 Formula 1 19.30 Ha rick 21.00 Bundesliga Pur 0.00 Sport Clips

8.00 Djeji program 11:00 Magic A ack 11:15 Doug 12:15 Stanley 12:45 Higglystadt Helden 13.15 Crtani lmovi 14:15 Reprize serija 16:05 Skunk Fu 16:20 Camp Lazlo 16:40 Typisch Andy! 17:45 Hotel Zack & Cody 19:15 Disneys Kuzcos Königsklasse 19:45 Hotel Zack & Cody 20:15 Pria o jednom djeaku, lm 22:10 Blood Ties, serija 23:05 Autopsija, dok. serija 0.10 Noni program

17.25 Mr. Bean, lm 18.55 Vrijeme 19.00 24 UR 20.00 As tud not padu?! 21.40 Zvijezde u sudnici, dok. serija 22.35 Grof Monte Cristo, lm 1.05 Vincent, serija 2.25 08:00 Princ iz Bel Aira, hum. serija 09:00 Alles was zählt 11:30 Autopros 12:00 Air Nona panorama Race 14:00 Serije za djecu i mladež 15:40 Mein Garten 16:45 Mario Barth 17:45 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. Exclusiv Spezial 20:15 Eragon, lm 22.15 serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Spiegel Tv Magazin 23.00 Noni program

07:45 Stažist, hum. serija 8:40 CineTipp08:50 Gülcan und Collien ziehen aufs Land 09:50 Sarah & Marc 10:45 Disney Filmparade 12.10 Crtani lm 12:20 Putovanje, lm 13.50 Sedam godina u Tibetu, lm 16.00 Eureka, serija 17.00 4400, serija 18:00 Newsme 18:10 Simpsoni, crtana serija 19:10 Galileo 20:15 World Trade Center, lm 21.50 ZiB Flash 22.00 Talac, lm 7.30 Videostranice 10.30 Glazba 11.00 23.45 Noni program TV prodaja 11.30 Volim Lucy, serija 12.00 Naša pjesma 12.20 TV prodaja 12.55 Film za djecu i mladež 15.00 Sport nedjeljom 18.15 Videospotovi 19.30 Vijes 20.00 Ushuia, 08:00 Weck Up 10:00 Zack! 10:30 Paare serija 20.45 Fraiser, serija 21.15 Taj život, 11:00 Deich TV 11:30 Film za djecu i mladež serija 21.55 Veer baleta 22.45 Dnevnik 13:20 Das weiß doch jedes Kind! 14:20 pogranine TV 23.15 Videostranice Grän gesucht 15:30 Inspektor Rex, serija 16:30 Der Bulle von Tölz, lm 18:30 Vijes 19:05 Grän gesucht 20:15 Vojna ekipa za 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 9.45 oevid, serija 21:15 Kriminalni um, serija Školska košarkaška liga 10.45 Formula 1, 22:15 Sechserpack 22:45 Planetopia 23:30 prijenos utrke 13.00 Kuni video, serija Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni 14.15 Kabaret, lm 16.30 Tužiteljica, serija program

8.00 Djeji program 9.55 Koncert 10.30 Divlje živonje 10.55 Ozare 11.30 Serija za djecu i mladež 12.00 Ljudi i zemlja 13.00 Vijes 13.10 Tjedni izbor 15.00 Videspotovi 16.05 Simpsoni 16.30 Vijes 16.50 Ameriki lm 18.35 Izvlaenje lota 18.45 Crtani lm 19.00 Dnevnik 20.00 24, serija 20.45 Dokumentarna emisija 22.00 Vijes 22.45 Ameriki lm 0.25 Noni program

NEDJELJA 5. travnja 2009.

TV kue imaju pravo promjene programa

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Jura iz džungle, crtana serija 07.25 Mala sirena, crtana serija

05.50 Najava programa 05.55 Rije i život, religijski program 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijes 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijes 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijes 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.15 Sve e bi dobro, telenovela 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Souvage, le chat foreser dok. lm 11.10 Oprah Show 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela 13.25 Dan za danom, mozainozabavna emisija 14.30 Vijes + prijevod za gluhe 14.39 Vrijeme sutra 14.45 Trenutak spoznaje 15.35 Dok. lm 16.10 Hrvatska uživo - Vijes 16.15 Hrvatska uživo 17.25 Hrvatska uživo - Vijes 17.30 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.32 HPB t 17.45 Najslabija karika, kviz 18.35 Sve e bi dobro, telenovela 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 1 prov 100, kviz 21.10 Dossier.hr 22.00 Pola ure kulture 22.30 Burzovno izvješe 22.35 Otvoreno 23.25 Dnevnik 3 23.40 Poslovne vijes 23.45 Vijes iz kulture 23.55 Dosjei X, serija (12) 00.40 Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija 01.25 Blizu doma, serija (12) 02.10 Bostonsko pravo, serija 02.50 Dok. lm 03.20 Indeks, emisija o školstvu 03.50 Pola ure kulture 04.20 Dossier.hr 05.05 Draga neprijateljica, telenovela

17.35 18.00 18.30 18.55 19.05

17.10

11.45 12.15 12.30 12.40 13.05 13.35 14.30 15.20 16.15 16.40

09.15 10.20 11.20

08.35

07.15 07.40 08.05

06.50

23.20 00.05 01.05 01.50

16.30 17.00 17.50 18.10 18.15 18.35 19.10 19.30 20.05 20.40 20.52 21.00

13.35 14.10 14.45 15.35 16.10

09.15 10.00

08.50

07.50 ----------------------------08.25

Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Ljubav je na selu, dok. sapunica 21.00 Uvod u anatomiju, dramska serija 21.50 Kuanice, dramska serija (dvije epizode) 23.35 Vijes, informavna emisija 23.45 Ženski klan, krimi serija 00.35 Mentalist, krimi serija 01.20 11. sat, krimi serija

19.35

PATROL; 01.00 NO NI PROGRAM

06:45 Otvori svoje srce, serija 07:35 Code lyoko, crtana serija 08:00 Fi i cvjetno društvo, crtana serija 08:10 Pepa praši, crtana serija 08:20 Graditelj Bob, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show 09:30 Nova lova, TV igra 10:30 IN magazin 11:10 Inspektor Rex, serija 12:10 Farma, reality show 13:05 Vatreno srce, serija 14:00 Rebelde, serija 15:00 Opasna šifra, igrani lm 17:00 Vijes Nove TV 17:25 Inspektor Rex, serija 18:25 IN magazin 19:15 Dnevnik Nove TV 20:00 Farma, reality show 21:00 Provjereno, informavni magazin 22:00 Pod nož, serija 23:05 Vijes 23:20 Uvod u anatomiju, serija 00:20 Seinfeld, serija 00:50 Život na sjeveru, serija 01:40 Ezo TV, tarot show 02:40 Davidova majka, (SAD, 1994., drama; Redatelj: Robert Allan Ackerman; Dexterov laboratorij, crtana Glume: Kirse Alley, Sam serija Waterston, Stockard Transformeri, crtana serija Channing, Michael A. Korak po korak, hum. serija Goorjian, Chris Sarandon) Kako sam upoznao vašu 04:10 Seinfeld, serija majku, hum. serija 04:35 Život na sjeveru, serija Punom parom, kulinarski 05:20 IN magazin izazov 06:00 Kraj programa Astro show, emisija Kunolovac, kviz Malcolm u sredini, hum. serija U dobru i zlu, hum. serija Exkluziv, magazin Vijes, informavna emisija Reba, hum. serija Veera za 5, lifestyle emisija 05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROMarina, telenovela BILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) +HRAK INFO; Cobra 11, krimi serija 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 TERENAC; Magnum, akcijska serija 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI (HR Korak po korak, hum. serija + ZG); 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; Kako sam upoznao vašu 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA majku, hum. serija KRONIKA + HRAK INFO; 13.00 CNN VIJESTI; 13.03 TUŽIBABA; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR Malcolm u sredini, hum. TEK; 15.00 CNN VIJESTI; 16.00 VIJESTI U 16 serija + HRAK INFO; 17.00 HIT DANA; 17.03 KULU dobru i zlu, hum. serija TURNJAK; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; Reba, hum. serija 18.15 RADIO PLAC; 18.25 CRO TOP 5; 19.00 Vijes, informavna emisija RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 TOP LISTA SVIH VREMENA; 22.30 Exkluziv, magazin Veera za 5, lifestyle emisija HITOVI TJEDNA; 00.00 Music Special: SNOW

TV vr: Danica Pingu Platno, boje, kist Vatrogasac Sam Petar Pan i gusari, crtana serija Lagodni život Zacka i Codyja, serija za djecu Beverly Hills, serija Prijenos sjednica Hrvatskog sabora reprizni program Slikovnica Obini ljudi, TV serija Koga briga? Nove avanture stare Chrisne, hum. serija Happy Hour, hum. serija Bostonsko pravo, serija Županijska panorama Vrijeme Vijes na Drugom Indeks, emisija o školstvu Crtani lm Otkad si ošla, hum. serija Domai dok. lm Vijes na Drugom Vrijeme Misna rijeka, (Uloge: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins, Laurence Fishburne, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Kevin Chapman; Scenarist: Brian Helgeland (prema romanu Dennisa Lehanea); Redatelj: Clint Eastwood) Blizu doma, serija (12) Dobro ugoena veer Pogled iznutra, serija (12) TV raspored

6.00 Poker 8.00 Bundesliga aktuell 8.30 Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 20.15 Poker 23.00 Sportquiz

5.10 Jutarnji program za djecu 09:00 Frauentausch 11:00 Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Hör mal, wer da hämmert! 20:00 Vijes 20.15 Zakon i red, serija 21.10 Frauentausch 23.15 Exklusiv 0.10 Noni program

08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vremena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Alles was zählt 19:40 Dobra, loša vremena 20:15 Cobra 11, serija 21.15 Ekipa za oevid, serija 22.15 Kos, serija 0.00 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Trikovi, lm 22.30 Zakon brojeva, serija 23.30 Vojna ekipa za oevid, serija 0.30 Noni program

5.20 Djeji jutarnji program 10.00 Film za djecu i mladež 12.00 SAM 14.00 Mi smo obitelj! 15.00 Ljubav, dok. serija 16.00 U20 17.00 ta 18.00 Vijes 18.20 Simpsoni, crtana serija 19.10 Galileo 20.15 Njemaki Top model 22.15 red! Stars, Lifestyle & More 23.15 Tv Total 0.10 Noni program

Humorisna serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 Simpsoni, crtana serija 18.30 Anna i njezina ljubav 19.00 Stažis, hum. serija 20.00 Vijes 20.15 Dr. House, serija 21.00 Ekipa za oevid, serija 21.45 ZiB Flash 21.55 Wir sind Kaiser 22.45 Noni program

00:00 00:05 00:20 00:25

14:55 14:57 15:00 15:40 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15 19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 23:00

Danas pogledajte... Mali oglasi Zov prirode, ponavljanje Obzori Slatka Valenna, serijski lm Vijes Partymaker, ponavljanje Poslovni klub, ponavljanje Pylates & Yoga Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Glazba Prie iz života Uskršnji kviz Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Poslovne vijes Meimurje danas Voice of Amerika Sutra na programu

20:00 20:05 21:00 22:30 23:00 -------23:20 ---------------

12:30 13:30 14:00 16:00 17:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10

08:58 09:00 11:00

NAJAVA PROGRAMA VEKERICA jutarnji program VTV-a OGLEDALOM U BUDU NOST kontakt emisija HR TOP 20 glazbena emisija DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA SLATKA VALENTINA telenovela VIJESTI VTV-A KUTIONICA djeja emisija IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A OTVORENI STUDIO kontakt emisija IGRANI FILM X-ICA studentska emisija VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski lm ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

8.55 Djeji program 10.35 Film za djecu i mladež 12.15 Obalna straža, serija 13.00 8.30 Snooker, prijenos 11.30 Nogomet 13.30 Crtani lmovi 14.00 Dokumentarne serije Snooker, prijenos 16.30 Tenis, emisija 19.00 Tenis, 15.50 Hallo Holly 16.15 Gilmorice, serija 17.00 prijenos 20.45 Kampfsport 23.00 Rallye

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 16.25 Rukomet, Dukat premijer liga: Dubrava – Bjelovar, prijenos 18.05 Dok. emisija 18.45 Glazbena emisija 20.00 Koncert 21.40 Film 23.25 U dobrom društvu 00.15 TEST

6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Sjeverni vidici, serija 14.20 Nevjerojatna gospoa Ritchie, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspektor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, serija 20.50 Neprimjerena ponuda, lm 22.30 Dharma i Greg, hum. serija 22.55 Seinfeld, hum. serija 23.25 Tjelesna strast, lm 1.10 Noni program

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sedmo nebo, serija 14.05 Savršeni doktori 15.00 Bombonom do sree, serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija 19.00 24 sata 20.00 Trenja 21.45 Ekipa za oevid, serija 22.35 24 UR 22.55 Lijenikova savjest, serija 23.40 Zakon i red: Odjel za žrtve, serija 0.50 Seks i grad, serija 1.25 Nona panorama

07:30 Tv prodaja 18:00 Vijes 18:05 Glazbeni spomini z borisom kopitarjem 19:00 Z glasbo in s plesom ... 20:00 Dokumentarna serija 20:35 Ameriki lm 22:35 Emisija nakon utakmice 23:30 Film 01:10 Infokanal

06:10 Kultura 06:15 Odmevi 08:05 Dobro jutro 09:00 Vijes 09:05 Male sive celice 09:50 Crtani lm 09:55 Mi znamo 10:15 Berlin, Berlin, serija 10:40 Z vami 11:35 Omizje 13:00 Vijes, sport, vrijeme 13:15 Vojko Anzeljc 13:45 Piramida 15:00 Vijes 15:10 Mostovi – Hidak 15:40 Crtana serija 16:05 Dokumentarni lm 16:20 Jedanaesta škola 17:00 Novos, slovenska kronika, sport, vrijeme 17:30 Jasno i glasno 18:30 Žrebanje deteljice 18:40 Crtani lm 19:00 Dnevnik 19:35 Vrijeme 19:40 Sport 19:55 Milijunaš z Jonasom 20:55 Tjednik 22:00 Odmevi, kultura, sport, vrijeme 23:00 Knjiga mene briga 23:20 Koncert 00:55 Dnevnik

ETVRTAK 2. travnja 2009.


05.50 05.55 06.45 07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 11.55 12.00 12.13 12.15 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.10 15.40 16.15 16.20 17.25 17.30 17.32 17.35 18.00 18.35 19.30 19.57 20.02 20.15

22.10 22.15 22.35 23.25 23.30 23.40 00.25 01.10 01.55 02.50 03.35 04.05 05.05

Najava programa Trenutak spoznaje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Sve e bi dobro, telenovela Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijes Vrijeme danas Vijes iz kulture Les terrassiers de la nuit - Le blaireau existe, dok. lm Oprah Show Burzovno izvješe Dnevnik Vrijeme TV kalendar Draga neprijateljica, telenovela Dan za danom, mozainozabavna emisija Vijes + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Glas domovine Znanstvena peca Drugo mišljenje Hrvatska uživo - Vijes Hrvatska uživo Hrvatska uživo - Vijes Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 HPB t Jelovnici izgubljenog vremena Iza ekrana Sve e bi dobro, telenovela Dnevnik Sport Vrijeme Zgodna žena, (Uloge: Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander, Laura San Giacomo, Hector Elizondo, Ralph Bellamy; Scenarist: J. F. Lawton; Redatelj: Garry Marshall) Burzovno izvješe Dnevnik 3 Lica nacije Poslovne vijes Vijes iz kulture Dosjei X, serija (12) Zvjezdane staze: Deep Space Nine, serija Bostonsko pravo, serija Les terrassiers de la nuit - Le blaireau existe, dok. lm Oprah Show reprizni program Lijepom našom: Križ (1/2) Draga neprijateljica, telenovela

TV kue imaju pravo promjene programa

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Pustolovine Marka i Goge, crtana serija Mala sirena, crtana serija TV vr: 07.25 07.50

21.40

23.25 23.35

01.05

06:45 07:35 08:00 08:10 08:20 08:30 09:30 10:30 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 17:00 17:25 18:25 19:15 20:00 22:00

23:30

01:15 02:45 03:45 05:15

Otvori svoje srce, serija Code lyoko, crtana serija Fi i cvjetno društvo, crtana serija Pepa praši, crtana serija Graditelj Bob, crtana serija Ezo TV, tarot show Nova lova, TV igra IN magazin Inspektor Rex, serija Farma, reality show Vatreno srce, serija Rebelde, serija Davidova majka, igrani lm Vijes Nove TV Inspektor Rex, serija IN magazin by Bijele udovice Dnevnik Nove TV Farma, reality show Okrutne namjere 3, (2004., SAD, triler; Redatelj: Sco Ziehl; Glume: Kerr Smith, Krisna Anapau, Nathan Wetherington, Melissa Yvonne Lewis, Natalie Ramsey) Plaeni ubojica, (1998., Hong Kong, akcija; Redatelj: Wei Tung; Glume: Jet Li, Eric Tsang, Simon Yam, Gigi Leung, Keiji Sato) Lovci na blago, SF triler Ezo TV, tarot show Osuena, triler IN magazin by Bijele udovice Kraj programa

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI; 09.00 VIJESTI UREDNIKA; 09.03 KAVICA; 09.30 PROGRAM U BOJI; 10.00 VIJESTI; 11.00 CNN VIJESTI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 PODNEVNA KRONIKA + HRAK INFO; 13:00 CNN VIJESTI; 13.03 MOJ AUTO; 14.00 VIJESTI ZA DOBAR TEK; 14.30 TOP 5 MUSIC NEWS; 15.00 CNN VIJESTI; 16.16 VIJESTI U 16 + HRAK INFO; 18.00 ME IMURSKA KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 18.30 ZLEVANKA REPRIZA; 19.00 HIT DANA; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 PHONEBOX & SMS BOX; 21.00 ELECTRONIC DISCOVERY; 00.00 Music Special: PETE DONERTY; 01.00 NO NI PROGRAM

05:55

Wynorski; Uloge: Tom Arnold, Ice-T, Michael Dudiko, Amanda Pays, Cathy Lee Crosby, Chrisan Oliver) Rafalna paljba, (akcijski, 1992.; Redatelj: Dwight H. Li le; Uloge: Brandon Lee, Powers Boothe, Nick Mancuso, Raymond J. Barry, Kate Hodge) Vijes, informavna emisija Nepobjedivi, (akcijski, 2001.; Redatelj: Jefery Levy; Uloge: Billy Zane, Byron Mann, Dominic Purcell, Stacy Oversier, Tory Ki les) Vatrena shija, igrani lm, akcijski

14:55 14:57 15:00 15:20 16:00 17:00 17:10 18:10 18:40 19:00 19:15

08:00 08:01 09:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:40 15:40 16:00

NAJAVA PROGRAMA OTVORENI STUDIO kontakt emisija VEKERICA jutarnji program VTV-a KUHAMO FINO I FRIŠKO s Varaždinskog placa X-ICA studentska emisija PULS TV magazin ARTS 21 magazin o umjetnosti DOKUMENTARNI PROGRAM VEKERICA KUHAMO FINO I FRIŠKO s Varaždinskog placa SLATKA VALENTINA telenovela

Danas pogledajte... Mali oglasi Obzori, ponavljanje Kanadski KZO, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Prie iz života, ponavljanje Boja novca, emisija o gospodarskim kretanjima Pylates & Yoga Meimurje danas Sport

8.10 Jutarnji program za djecu 12.15 Obalna straža, serija 13.00 Crtani lmovi 15.25 Hallo Holly, serija 16.15 Gilmorice, serija 17.20 Malcom u sredini, hum. serija 17.40 ZiB Flash 17.50 Simpsoni, crtana serija 19.00 Stažist, hum. serija 19.30 Moj ujak Charlie, hum. serija 20.15 Dancing Stars 22.00 ZiB Flash 22.05 Dancing Stars 23.35 Noni program

07:55 Dva i pol muškarca, hum. serija 08:20 Malcolm u sredini, hum. serija 09:15 Stažist, hum. serija 10:10 Charmed 11:00 Uvod u anatomiju, serija 12:00 SAM 14:00 Mi smo obitelj! 15:00 U20 16:00 U20, dok. serija 17.35 ta 19.25 Galileo Mystery 20.15 Schlag den Star 22.20 Galileo Mystery 23.15 Noni program

05:30 Jutarnji program 10:00 Dvoje kod Kallwassa 11:00 Sutkinja Barbara Salesch 13:00 Bri 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 Niedrig und Kuhnt 18:00 Lenßen & Partner 18:30 K 11 19:30 Magazin 20:00 Vijes 20:15 Schillerstraße 21.15 Sretan roendan, Hella! 22.15 Ladykracher 22.45 Die dreisten Drei 23.15 Noni program

17:00 17:25 18:35 18:40 19:00 19:10 20:00 20:05 21:00 23:00 -------23:20 ---------------

19:18 19:20 19:30 20:00 21:00 22:35 22:50 22:53 23:00 00:00 00:05 00:20 00:23 00:25 00:30

VIJESTI VTV-A DOKUMENTARNI PROGRAM IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A NEWSFLASH - GLASA AMERIKE GLAZBENI IN kontakt emisija sa SMS porukama VIJESTI VTV-A KOKTEL mozaina emisija IGRANI FILM VIJESTI VTV-A IZ PROŠLOSTI TV kalendar RAZODIJEVANJE serijski film ODJAVA PROGRAMA VIDEOSTRANICE

Vrijeme Voice of America Glazba Veeras uživo... Jaja s lanca, igrani lm Meimurje danas Sport Vrijeme Trzalica, glazbena emisija Poslovne vijes Meimurje danas Sport Vrijeme Voice of America Sutra na programu

8.30 Snooker, prijenos 11.30 Nogomet 13.30 Snooker, prijenos 16.30 Tenis 18.30 Eurogoals 19.00 Rukomet, prijenos 20.30 Nogomet 21.15 Snooker 23.00 Eurogoals

7.00 24 UR 8.00 Djeji program - crtani lmovi 10.00 Smijeh nije grijeh 10.25 Tv prodaja 10.55 Viktorija, serija 11.50 Osveta, serija 12.45 Tv prodaja 13.05 Sedmo nebo, serija 08:00 Izmeu nas 08:30 Dobra, loša vre14.05 Doktori 15.00 Bombonom do sree, mena 09:00 Tono u 9 09:30 Familienhilfe serija 15.55 Aneli bez krila, serija 16.55 24 mit Herz 10:30 Moje dijete 11:00 Unsere sata 17.05 Viktorija, serija 18.00 Osveta, serija erste gemeinsame Wohnung 11:30 Die 19.00 24 sata 20.00 Feniksov let, lm 21.50 Kinderärzte von St. Marien 12:00 Tono u Zaboravljeni sluaj, serija 22.40 24 UR 23.00 12 14:00 Oliver Geissen Show 15:00 Mi en Ludi život Vivienne Vyle, lm 1.05 Nona im Leben! 17:00 Einer gegen Hundert 17:30 panorama Izmeu nas 18:00 Explosiv 18:30 Exclusiv 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Happy O o! 20.15 Tko želi bi milijunaš? 21.15 Dobrodošli, show 23.30 Alles Atze 0.00 Noni program 6.20 Tv prodaja 6.25 Djeji program 11.20 Dadilja, hum. serija 11.50 Tv prodaja 12.20 Sretna linija 13.25 Sjeverni vidici, serija 14.15 Surferi, lm 16.05 Brane vode, hum. serija 16.35 Cosby Show, hum. serija 17.05 Inspek- 08:20 Informacije 09:00 Frauentausch 11:00 tor Rex, serija 18.00 Svijet 18.55 Rebelde, Obitelj 13:00 Kickers 13:25 Pokémon 14:45 serija 19.45 Svijet 20.00 Ekipa za oevid, Yu-Gi-Oh! 15:05 Pokito TV 15:15 Dragon Ball serija 20.50 Sestre, lm 22.30 Nona mora u GT 15:40 Naruto 16:05 Takeshin dvorac, Ulici brijestova 4, lm 0.05 Skins, serija 1.00 hum. serija 16:30 Puna kua, hum. serija Love Tv 17:00 Rodney, hum. serija 18:00 Svijet prema Jimu, hum. serija 19:00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Šakal, lm 22.45 Vijes 23.00 Noni program 10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.40 Glazbena emisija 19.30 Zagreb: SP u 6.00 Poker 8.00 Formula 1, prijenos 9.40 sinkroniziranom klizanju, prijenos 22.00 Film Sportquiz 11.30 Reklamni program 14.30 23.45 U dobrom društvu 00.35 TEST Sportquiz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuell 19.15 Bundesliga Hits 19.45 Formula 1 22.30 Ha rick

7.30 Videostranice 8.30 Mostovi - Hidak 9.00 Videospotovi 11.00 TV prodaja 11.30 Djeji program 13.00 Videostranice 16.35 TV prodaja 17.05 Dokumentarna serija 18.00 Gradi Peyton, serija 18.30 Vic za Jurja 18.50 Minijature 19.00 Videospotovi 20.00 Ameriki lm 21.30 Praksa, serija 22.15 Ameriki lm 23.15 Jazz u Sloveniji 1.15 Dnevnik prekogranine TV 3.20 Videostranice

6.55 Tjedni izbor 10.00 Djeni program 13.00 Vijes 14.00 Tjedni izbor 16.00 Mostovi Hidak 16.45 Vijes 17.00 Divlja maka, am. serija 17.25 Iz putne torbe 17.55 Dokumentarna serija 18.30 Crtani lm 19.00 Tv dnevnik 20.00 Ameriki lm 21.30 Homo turiscus 22.15 Vijes 23.00 Pononi klub 0.20 Noni program

PETAK 3. travnja 2009. -------- Pingu -------- Tikvii -------- Simfolije 08.10 arobna ploa - uimo engleski 08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija 08.50 Lagodni život Zacka i Codyja, serija za djecu 09.15 Beverly Hills, serija 10.00 Prijenos sjednica Hrvatskog sabora 13.35 reprizni program 14.10 Dokuteka 14.45 Obini ljudi, TV serija 15.35 Koga briga? 16.10 Nove avanture stare Chrisne, hum. serija 16.30 Happy Hour, hum. serija 17.00 Bostonsko pravo, serija 17.50 Županijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijes na Drugom 18.35 Drugi red partera, emisija o kazalištu 19.20 Crtani lm 19.25 Otkad si ošla, hum. serija 20.00 Lijepom našom: Križ 20.55 Torino: Košarka, završni turnir Eurokupa: Bilbao Zadar, prijenos 22.45 Vijes na Drugom 22.57 Vrijeme 23.05 Sudac John Deed, serija (12) 00.00 Sudac John Deed, serija (12) 00.50 Zagreb: SP u sinkroniziranom klizanju, snimka 01.50 Filmski maraton: Ong-bak, tajlandski lm (12) (10 03.30 Filmski maraton: Život u strahu 05.00 TV raspored

06.55 Dexterov laboratorij, crtana serija 07.15 SpužvaBob Skockani, crtana serija 07.40 Korak po korak, hum. serija 08.05 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 08.35 Punom parom, kulinarski izazov 09.15 Astro show, emisija 10.20 Kunolovac, kviz 11.20 Malcolm u sredini, hum. serija 11.40 U dobru i zlu, hum. serija 12.15 Exkluziv, magazin 12.30 Vijes, informavna emisija 12.40 Reba, hum. serija 13.05 Veera za 5, lifestyle emisija 13.35 Marina, telenovela 14.30 Cobra 11, krimi serija 15.20 Magnum, akcijska serija 16.15 Korak po korak, hum. serija 16.40 Kako sam upoznao vašu majku, hum. serija 17.10 Malcolm u sredini, hum. serija 17.35 U dobru i zlu, hum. serija 18.00 Reba, hum. serija 18.30 Vijes, informavna emisija 18.55 Exkluziv, magazin 19.05 Veera za 5, lifestyle emisija 19.35 Punom parom, kulinarski izazov 20.00 Vatrena shija, (akcijski, 2001.; Redatelj: Jim

05.40 Najava programa 05.45 Drugi red partera, emisija o kazalištu 06.25 Iza ekrana 06.55 Velike lmske ljepoce: Macha Meril, dok. serija 07.45 TV kalendar 08.00 Vijes 08.10 Kinoteka - ciklus klasinog vesterna: Rio Conchos, ameriki lm 09.55 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijes 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijes iz kulture 10.15 Kuni ljubimci 10.50 Veterani mira, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvješe 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela 13.20 Prizma, mulnacionalni magazin 14.10 Duhovni izazovi 14.45 Reporteri: Na silu vjenane 15.55 Euromagazin 16.30 Vijes 16.39 Vrijeme sutra 16.40 Hrvatska kulturna bašna 17.00 Svirci moji, glazbena emisija 17.45 Croaa Osiguranje - prozor u svijet 125 17.50 U istom loncu, kulinarski show 18.35 TV Bingo Show 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Zvijezde pjevaju 21.00 Zvijezde pjevaju 21.55 Mahnitost, (Uloge: Harrison Ford, Be y Buckley, Emmanuelle Seigner, David Huddleston; Glazba: Ennio Morricone; Redatelj: Roman Polanski) 23.50 Burzovno izvješe 23.55 Dnevnik 3 00.05 Vijes iz kulture 00.15 Filmski maraton: Ljeto kad je ubijao Sam, 02.30 Filmski maraton: Stara gunala 2., ameriki lm reprizni program Draga neprijateljica, telenovela 04.10 04.55

TV kue imaju pravo promjene programa

06.45 TEST 07.00 Najava programa 07.05 Disneyjevi cri: Šiljo i sportovi 07.30 Disneyjevi cri: Kuzco careva nova škola 07.55 Na kraju ulice 08.20 Danica 08.25 arobna ploa - uimo engleski 08.40 Ninin kutak 08.50 Dinosapien, serija za djecu

07:35 07:27 07:30 11:30 12:00

13:00 14:15

08:00 08:01 09:00 09:30 10:00

11:00 12:00 12:30 14:00 15:00 16:00

NAJAVA PROGRAMA KOKTEL mozaina emisija VARAŽDIN INFO EUROPA TV magazin DOKUMENTARNI PROGRAM snimka koncerta TV ORDINACIJA kontakt emisija GOSPODARSKI TJEDAN magazin NARODNO VESELJE zabavna emisija KUTIONICA djeja emisija OTVORENI STUDIO kontakt emisija SLATKA VALENTINA telenovela

Danas pogledajte… Mali oglasi Djeja televizija Razbijai mitova, serijski lm Zapisano u zvijezdama, kontakt emisija Trzalica, ponavljanje Boja novca, ponavljanje

15.10 Smallville, serija 16:15 Što je sa Brianom?, serija 17:00 Alles Be y! 17:45 Kuanice, serija 18:25 Hitna služba, serija 19.30 Newton 20:00 ZIB 20 20:07 Vrijeme 20:15 Krvavi dijamant, lm 21.35 ZiB Flash 21.45 Phoenix, lm 23.20 Noni program

5.30 Jutarnji program 12.35 Meteor, lm 14.25 Twisters, lm 16.00 Smallville, serija 18.00 Das A-Team 19.00 Big Brother 20.00 Vijes 20.15 Ey Mann, lm 22.35 Zabava na autoces, lm 0.35 Noni program

6.00 Poker 9.15 DSF Motor 11.45 Ha rick 13.00 Nogomet 15.15 Samstag Live, prijenos 17.30 Formula 1 18.30 Eishockey 19.00 DSF Motor 21.00 Formula 1 22.00 SmackDown 23.00 Kampfsport

14:50 16:00 17:00 17:10 18:00

19:00 19:10 19:30 23:45 00:00 00:10

17:00 18:15 18:35 18:40 19:00 19:35 20:05 21:00

22:00

-------22:30 --------

HR TOP 20 glazbena emisija VJERA I NADA vjerski program IZ PROŠLOSTI TV kalendar VIJESTI VTV-A ZLATNA DOLINA emisija o poljoprivredi EUROPSKI DNEVNIK TV magazin REZERVIRANO VRIJEME RAZBIJAI MITOVA znanstvenopopularna serija GILETTE SVIJET SPORTA sportski magazin IZ PROŠLOSTI TV kalendar NO NA MORA kontakt emisija VIDEOSTRANICE

Veeras uživo, ponavljanje Slatka Valenna, serijski lm Vijes Poljoprivredni savjetnik Zagrljaj ljepote, emisija o kulturi življenja Vijes Ekran zdravstva Glazba koja srce dira Auto moto nauc vision Vijes Sutra na programu

8.30 Snooker, prijenos 11.30 Eurogoals 12.45 6.10 Jutarnji program 7.25 Program za djecu i Nogomet 13.30 Snooker, prijenos 16.30 Rukomladež 12.30 Jamie Oliver 12.55 Moja ljubav i met 18.30 Tenis, prijenos 20.30 Springreiten ja 13.20 Kate Fox 14.25 Freddie 14.45 Simpsoni 21.45 Snooker 23.30 Rallye

10.00 TV vodi + turiska središta Hrvatske 15.25 Koncert 16.05 Glazbena emisija 17.10 Emisija za djecu i mlade 18.00 Dok. emisija 18.45 Zagreb: SP u sinkroniziranom klizanju, prijenos 22.00 Film 23.45 U dobrom društvu 00.35 TEST

7.30 Tv prodaja 8.00 Pustolovine, dok. serija 9.00 Svi mrze Chrisa, hum. serija 9.25 Blizanci, serija 9.55 Kod Stevensonima, serija 10.20 Serije za djecu i mladež 11.20 Cybill, hum. serija 11.45 Prijatelji s obale, serija 12.25 Sretna linija 13.55 Dokumentarna serija 14.25 Ulovite ga, lm 16.15 Što je s Brianom?, hum. serija 17.10 Mali vražii, serija 18.10 Pazi kamera 18.40 Povratak u Jericho, dok. serija 19.30 TV Tuba 20.00 Zamjena, lm 21.40 Las Vegas, serija 22.30 Pasji problem, lm 23.55 Zvjezdana vrata, serija 0.45 Noni program

Ameriki lm 21.40 Velika imena maloga 07:40 Stromberg 08:50 Dr. Psycho 09:50 Simekrana 22.45 Vijes 22.55 Serija 23.40 Noni ply the Best 10:45 Elton vs. Simon 11:45 switch program 12:15 Family Guy 12:45 Futurama 13:10 American High 13:40 American Campus 14:05 Malcolm u sredini, hum. serija 15:00 Stažist, hum. serija 16:00 Deine Chance! 17:00 U20 18:10 Simp7.30 Videostranice 8.00 TV prodaja 8.30 soni, crtana serija 19:10 talk talk talk 20:15 Kua Tjedni izbor 9.00 TV prodaja 9.30 Tjedni izbor 11.00 Djeji program 12.30 Film za djecu leteih zmajeva, lm 22.00 Creep, lm 0.10 i mladež 14.00 Videospotovi 15.50 Tv prodaja Noni program 16.30 Videostranice 18.00 Gradi Peyton, serija 18.45 Glazba 20.00 Ameriki lm 21.40 Oliver Twist, serija 22.30 Koncert subotnjih noi 0.50 Dnevnik prekogranine TV 1.10 Vid- 08:00 alphateam 11:00 Dobar dan, ujak Doc! eostranice 12:00 Deal or no Deal 13:00 Best of Talk 14:00 Dvoje kod Kallwassa 15:00 Sutkinja Barbara Salesch 16:00 Sudac Alexander Hold 17:00 automagazin 17:30 Lenßen & Partner 18:00 AllesTester im Einsatz 18:30 Vijes 18:40 Magazin 7.30 Tv prodaja 8.00 Djeji program 10.55 19:15 Deal or no Deal 20.15 Der Räuber HotzenFormula 1, prijenos kvalikacija 12.10 Na konju, serija 13.05 ovjekova priroda, dok. plotz, lm 22.35 Genial daneben 23.35 Noni serija 14.05 As tud not padu?! 15.50 Škola program za parove, hum. serija 16.20 Svježa kandidatkinja, serija 17.20 Srea na vrvici, slovenski lm 18.55 24 UR 20.00 Njegovi roditelji, lm 21.55 Bratstvo, serija 23.00 Moulin Rouge, lm 1.15 08:45 Exclusiv 08:55 Explosiv 09:25 Dobra, loša Lepr, lm 3.00 Nona panorama vremena 12:00 Crtani lmovi 13:50 Dokumentarni lm 15:20 Die 90er Show 16:45 Unglaublich! 17:45 Die 10 schrägsten Promi-Pärchen 18:45 Vijes 19:03 Vrijeme 19:05 Explosiv 20:15 Superstar, prijenos 21.15 Dokumentarna serija 22.15 Ja sam zvijezda, prijenos 23.15 Noni program

7.00 Tjedni izbor 10.20 Film za djecu i mladež 11.45 Pononi klub ® 12.55 Vijes 13.30 Tjedni izbor 14.35 Amerika humorisna serija 14.55 Caroline u metropoli, serija 15.20 Emisija TV Koper - Capodistria 15.50 Alica 16.30 Vijes 16.45 Crtana serija 17.10 Na vrtu, emisija 17.35 Ozare 17.40 Domae viže 18.10 Slovenski magazin 18.40 Crtani lm 19.00 TV Dnevnik 20.05

SUBOTA 4. travnja 2009.

05.00 VIJESTI (HR+ZG); 05.05 RADIO DROBILICA; 06.30 GLAS AMERIKE; 07.10 RADIO PLAC; 08.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 09.00 RECEPTI; 10.00 VIJESTI (HR+ZG); 10.03 PROGRAM U BOJI; 11.42 RADIO PLAC; 11.53 HITOVI TJEDNA; 12.00 VIJESTI (ZG) + HRAK INFO; 12.30 SPORT NAJAVA; 13.00 PHONE BOX & SMS BOX; 14.00 VIJESTI (HR+ZG); 15.00 LATINO PARTY; 16.00 VIJESTI (ZG) + INFO; 18.00 KRONIKA; 18.15 RADIO PLAC; 19.03 RADIO PLANER; 19.30 ZLEVANKA; 20.00 SMS PHONE PARTY; 22.00 HITOVI TJEDNA; 22.07 BEATBOX; 23.00 HOT CHIP; 00.00 Music Special: PEARL JAM; 01.00 NO NI PROGRAM

04:25 05:55

Michael Pena, Danny 09.15 Iznad crte Glover, Rhona Mitra, Rade 09.30 Navrh jezika Šerbedžija) 09.40 Kokice 21.35 Pritajena vatra, (akcijski; 09.55 Parlaonica 1997.; Redatelj: Felix Enriquez 10.55 Kuala Lumpur: Kvalikacijska Alcala; Uloge: Steven Seagal, utrka Fa za Veliku nagradu Marg Helgenberger, Harry Malezije, prijenos Dean Stanton, Stephen Lang, 12.15 Briljanteen Kris Kristoerson) 13.05 Dr. Who, serija za djecu 23.20 Cop land, triler 13.55 KS automagazin 14.30 Stara gunala 2, (Uloge: Jack 01.00 Rafalna paljba, igrani lm, akcijski (12) Lemmon, Walter Ma hau, Ann-Margret, Daryl Hannah, Kevin Polak, Sophia Loren; Scenarist: Mark Steven Johnson ; Redatelj: Howard Deutch) 16.10 Zagreb: SP u sinkroniziranom 06:10 Code lyoko, crtana serija 06:35 Superheroj Spiderman, klizanju, snimka crtana serija 16.40 Rukomet, LP - emisija 17.00 Rukomet, LP (M) - 1/4 nale: 07:00 Winx, crtana serija 07:25 Pocoyo, crtana serija Kiel - CO Zagreb 07:50 Roary, crtana serija 18.30 Rukomet, LP - emisija 18.45 Zagreb: SP u sinkroniziranom 08:05 Dora istražuje, crtana serija 08:30 Ezo TV, tarot show klizanju, prijenos 09:30 Nova lova, TV igra 20.00 Planet majmuna, (Uloge: 10:50 Kralj Queensa, serija Mark Wahlberg, Helena 11:50 arobnice, serija Bonham Carter, Tim Roth, Michael Clarke Duncan, Paul 12:50 Smallville, serija Giama , Estella Warren, Kris 13:50 Provjereno, informavni magazin Kristoerson, Cary-Hiroyuki 14:50 Farma, reality show Tagawa; Scenaris: William Broyles Jr., Lawrence Konner, 17:10 Vijes 17:20 Ne zaboravi shove, glazbeni Mark Rosenthal (prema kviz romanu Pierrea Boullea); 18:30 Kod Ane, kulinarski show Redatelj: Tim Burton) 19:15 Dnevnik Nove TV 22.00 Bitange i princeze, hum. 20:00 Talac, (2005., SAD, Njemaka, serija (12) akcija; Redatelj: Florent 22.40 Brit awards Emilio Siri; Glume: Bruce 22.40 Brit awards Willis, Kevin Pollak, Jimmy 00.15 Sportske vijes Benne , Michelle Horn, Ben 00.25 No u kazalištu: Norma, Foster) opera (1984.) 03.10 Zagreb: SP u sinkroniziranom 22:00 Osumnjieni, (2004., SAD, triler; Redatelj: E. Elias klizanju, snimka Merhige; Glume: Aaron 03.40 TV raspored Eckhart, Ben Kingsley, Carrie-------- Torino: Košarka - završni Anne Moss, Harry Lennix, turnir Eurokupa: Zadar Kevin Chamberlin) Pamesa, prijenos 23:50 Okrutne namjere 3, igrani lm (12) 01:15 U iskušenju, akcija 02:45 Plaeni ubojica, igrani lm (12) Bebe genijalci, igrani lm Kraj programa 07.10 07.55 08.45 09.10 10.05 10.30 10.55

11.45 12.40 14.15 14.20

15.55 18.00 18.30 19.00 20.00

Marina, telenovela Magnum, akcijska serija Najbolje godine, hum. serija Ulica Sezame, crtana serija Bikeri s Marsa, crtana serija Ben 10, crtana serija Kaya, reality drama (dvije epizode) Put izdaje, akcijska serija Ninja kornjae 2, obiteljski/ pustolovni Vijes, informavna emisija Dunston u hotelu, (komedija; 1996.; Redatelj: Ken Kwapis; Uloge: Jason Alexander, Faye Dunaway, Eric Lloyd, Rupert Evere , Graham Sack, Paul Reubens, Nathan Davis) Premier league: ArsenalManchester City, prijenos Zvijezde Ekstra, zabavna emisija Vijes, informavna emisija Exploziv, magazin Savršena meta, (triler; 2007.; Redatelj: Antoine Fuqua; Uloge: Mark Wahlberg,


Grabrovnik je površinom najvee mjesto u opini Štrigova. Poinje sa zapadne strane Štrigove na Štrigovaku pa se u obliku potkove pruža prema sjeveroistoku i sjeveru do estijanca. Zapravo je nekada bio do same Mure, ali je sada to imanje napušteno. Teško je rei koliko je to kilometara jer se staze i puti pružaju od brega do brega. Pa imaju velike brege kao što je Ciganjšak s 276 metara nadmorske visine i pogled s njega prema sjeveru sve do Murske Sobote. A što su vidjeli, tamo su nekada i davno išli. Sve dok nije došla granica. Grabrovnik je selo ogromnih kontrasta. I ljudskih djela, ali i prirodnih ljepota. Od krasnog dijela uz glavnu cestu Štrigova akovec pa do Ciganjšaka ili srednjeg Grabrovnika gdje svaka jaka kiša spere šljunak s puta pa su opet na poetku. Ili padina Ciganjšaka gdje je grmlje i drvee ve sakrilo napuštene kue.

Seoske zanimljivosti

Ostaci kapelice gdje je još prije etrdesetak godina služena misa te obavljan ak i blagoslov jela za Uskrs

Ankica i Josip Rojko na svojem gruntu na kojem je preko dvadeset malih vjetrenjaa. Gospodin Rojko je radio u inozemstvu kao precizni mehaniar, a neke je stvari isprobavao doma

Grupa žitelja Grabrovnika ispod brijega Štrigovak Pa onda imaju i male movare. Tako je izmeu Slatnjaka i Štrigovaka. A najviše je iste vode u srednjem Grabrovniku. im je malo jaa kiša, voda napuni movare. Ali i dvorišta

nekoliko kua. A putovi postaju potoci. Tako u selu imaju etiri potoia. Kako god da su mali, ipak im zagoravaju život. Svi utiu u potok Jalšovec i u Muru. Jedino što ih tješi

Drago Flinec je osam godina bio predsjednik VMO-a. Iako je poduzetnik, nae vremena za pjesmu pa pjeva i na festivalu u Ludbregu. U kui on i sin Darjan ipak sviraju samo majci Olgi

Mihael Kelnari, mladi voza motokrosa, s mamom Jelenom i tatom Marijanom. - Oni su mi najvea potpora, kaže Mihael

jest da je voda ista kak suza. No što im to znai. Ne tješe prazne kue. Malo je onih koji su otišli u svijet pa se vratili. Kažu da ih najviše ode i ne vrati se. Nekad su odlazili raditi u rudnik koji je tu bio prije sedamdesetak godina. Jama se i zvala Ciganjšak, a prema zapisima bio je to kalorijski najvrjedniji ugljen u Meimurju. Malo je danas onih koji se uope toga sjeaju. A još manje onih koji uope znaju da je ispod Ciganjšaka ugljen. Svi vide samo šume, vinograde i šljunani put po vrhu brijega. I onaj još gore kroz šumu dolje. Nema tu ni nekih velikih vinograda kao drugdje. Imaju samo pogled na Štrigovu i još dalje u Prekmurje. Kažu da je više za dušu, a manje za tijelo.

Legenda o barunu Ciganinu Brijeg Ciganjšak. Kažu da nije dobio to ime bez razloga. Prema predanju koje su tu pria, cijeli je brijeg bio u vlasništvu jednog baruna - Ciganina. Bio je on tu pravi gazda sa svojom obitelji. No, kako su došli ratovi i teška vremena, tako je i taj barun - Ciganin sa svojom obitelji nestao. Nema tragova njegove kue, ali je ostalo ime brijega. I tako je ovjek ostavio trajni trag. No, mnogo je onih koji su svoj trag za sobom ve i obrisali. Ni ne znaju Grabrovniari koliko je ljudi napustilo selo. Vidi se samo po praznim kuama koje je ve mnoge i obrastao gustiš. Valjda da sakriju ono što je nekad tu bilo. Cijeli Grabrovnik sve više postaje legenda. Tako su se tu i

Mirjana Sever, tajnica štrigovske opine, suprug Mario, policajac, sa sinovima Leonardom i Gabrijelom. Žao mi je ako tko napusti naše selo jer se puno ini da se poboljša život, kaže ona

pojedini dijelovi sela nazivali po vlasnicima. I svi su znali za Žliarovu šumu. Svi su znali i za polje koje se zove Lopate. Pruža se prema Muri. I to je bio jedini ravni dio sela. I znali su da na krajnjem sjeveru kod Pilharove kue raste jedan od zadnjih primjeraka autohtone kruške zvane lušica. Danas je više nema. Ostala je samo na fotograijama. Isto kao što ostaju samo na fotograijama oni koji napuste selo. Ali zato Grabrovnik sve više postaje raj za one željne šumske tišine, mira i prelijepih pogleda. Zbog toga vrijedi doi. A i sve ih više i dolazi. Kažu domai da e se Božek jednog dana vratiti u njihovu oronulu kapelicu. Samo da mladi ponu ostajati. Jer tko e doi do kapelice na misu ako samo stari ostanu.

Grabrovnik je najvee selo po površini u opini Štrigova. Prema njihovim podacima, samo je ukupna dužina putova na podruju sela najmanje 19 kilometara. Jedan dio sela je uz prometnicu Štrigova - akovec i to je najureeniji dio sela. Drugi je dio uz južne padine brijega Štrigovak. Put je asfaltiran u širini od tri metra, ali je samo nekoliko kua uz sam put, dok su ostale poviše na brijegu te do svojih kua imaju ureene šljunane putove koje sami održavaju. Neki ak nekoliko stotina metara. Zadnjih godina je puno uinjeno na ureenju komunalne infrastrukture, posebice asfaltiranju putova, tako da je ostalo još neasfaltirano oko sedam kilometara putova. Vodovodna mreža i plinska postoji, no još nisu svi prikljueni zbog poveih troškova do pojedinih kua. Prema podacima iz zadnjeg popisa stanovništva, u selu je bilo 390 stanovnika, 146 kuanstava i ak 261 stan. U ovom zadnjem broju je puno vikendica na Ciganjšaku. Inae, prema službenim podacima Grabrovnik je 1981. godine imao 556 stanovnika, a 1991. 411. U popisu stanovniš-

tva 1937. godine Grabrovnik se ni ne spominje kao samostalno naselje. U selu nema nikakvih javnih objekata. Postoji jedna “zapuštena i ruševna opinska zgrada” gdje je nekad navodno kratko vrijeme djelovala i škola te jedna kapelica u ruševnom stanju, i to još na izrazito nepovoljnom movarnom podruju.

O ljudima … U selu djeluje Vijee Mjesnog odbora koje ine: Antun Kolmani, predsjednik, te lanovi: Branko Arnuš, Antun Kovai, Anica Turk, Drago Flinec, Vladimir Breznjak, Mladen Vinko i Martin Lesjak. Poznatiji Grabrovniari su Stjepan Makovec - Pišta i Mihael Kelnari. Mihael je mladi voza motokrosa koji je dvije godine bio viceprvak, a jednu godinu prvak Hrvatske u svojoj kategoriji te osvaja Alpe-Adria-Cupa. Dva puta tjedno putuje na trening u Zabok gdje je i lan kluba. Stjepan Makovec – Pišta je glazbenik, pjesnik, skladatelj i ovjek zaljubljen u kulturno nasljee štrigovskog kraja. Grabrovniari još vole rei da je i tajnica štrigovske opine Mirjana Sever iz Grabrovnika.

Pogled na ruševnu zgradu koja je nekad bila opinska zgrada Stjepan Makovec - Pišta sa suprugom Katarinom, unukom Sarom i kerkom Aleksandrom. - Volim ovaj kraj i odavde mi i dolazi inspiracija za pjesme

Ovo se rijetko gdje može nai, ali ima u Grabrovniku, a to je obitelj sa šest sinova. Mama Ivanka Kovai i otac Antun sa svojim sinovima (od najmlaeg): David, Luka, Nikola, Tomislav, Roko i Martin. Najmlaem je 7, a najstarijem 18 godina


14

Poli_284x190_curve.indd 1

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.

1/22/09 1:52:51 PM


31. ožujka 2009.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

Piše Katarina Flajpan

Lijeenje bioterapijom Piše dr. med. Alija Mujezinovi, spec. neurolog, psihijatar

Duševne boli Duševna bol je stvarna i jednako biološki utvrena kao tjelesna bol. Osoba koja trpi duševne boli nije jednako tretirana od okoline kao osoba koja trpi tjelesnu bol. Glavni razlog tome je da su duševne boli umišljene i da osoba koja boluje od duševne boli može svojom snagom i pozitivnim mislima na njih utjecati. Duševnu bol moramo jednako tretirati kao tjelesnu bol. Što su duševne boli? Duševne boli zapravo su negativne emocije i raspoloženja a tu spadaju svi oblici straha, bijes, mržnja, žalost. Naše raspoložene i emocije uvjetovane su biokemijskim procesima u središnjem živanom sustavu, odnosno hormonima (neurotransmitora) koje izluuju živane stanice na svojim okoninama. Poremeaji biokemijske ravnoteže u mozgu mogu dovesti do poveanog osjeaja ugode i sree ili do smanjenog

osjeaja ugode odnosno neugode. Što može naješe uvjetovati poremeaj biokemijske ravnoteže? P r ije s veg a t u spadaju stresne okolnosti bilo da se one javljaju u sadašnjosti ili da su one bile ranije pretrpljene. Sa pojavom stresa, koji dovodi do poremeaja biološke ravnoteže dolazi i do pojave duševnih boli. Meu najteže stresove, koji dovode do pojave jaih duševnih boli spadaju gubitak voljene osobe, bliske osobe, zbog prava osobe, zbog povrede slobode, zbog gubitka zdravlja... Meutim, svi ljudi ne reagiraju jednako na neki stres, tako su neki ljudi manje tolerantni na jedan te isti stres pa time i na pojavu duševnih boli. Dakle, možemo rei, da e neki ljudi ve na mali stres reagirati i koji e kod njih izazvati jau i trajniju duševnu bol. To se isto može rei i za tjelesne boli.

estetsko oblikovanje tijela aparatima tvrtke Oxiline . besplatne konzultacije i nutricionistiko praenje . SPA zona . masaže . njega ruku i nogu by Catherine nails

Piše: Patricija Simov, Spa wellness terapeut

okoladna rapsodija Iako ste se tijekom zime možda tješili da e vam se s proljeem vratiti optimizam i energija, osjeate umor i bezvoljnost. Ne brinite! Radi se o proljetnom umoru koji se javlja zbog istrošenosti organizma tijekom zime . Postoje razne metode vraanja u formu . Tretman okoladom izdvojila bih kao poseban doživljaj . Ukoliko želite da vam koža zablista s prvim proljetnim suncem , tretman okoladom je upravo ono što vam treba. Namijenjen je osobama koje se žele osvježiti, opustiti i nahraniti svoju kožu. Ukusna mješavina okolade ( u kombinaciji s eterinim uljima ili mineralnim blatom ) osigurava intenzivnu stimulaciju meta-

HRVATSKI INFORMATIVNI TJEDNIK

bolizma, detoksiicira i njeguje kožu. Koža je trenutno mekša, glaa i vrša, a osjetila su podražena satima. Redoviti tretmani, u kombinaciji s dijetom i pravilnom tjelovježbom, pomažu ouvati tonus i elastinost kože pri mršavljenju. Osim što je izrazito hranjiva, okolada pozitivno djeluje na raspoloženje ak i ako se unosi preko kože i za as e vam vratiti optimizam. Mirisi takoer snažno utjeu na naše raspoloženje, pa je smjesa okolade i raznih mirisnih eterinih ulja mona kombinacija za prevladavanje proljetne bezvoljnosti i umora . Posve ugaajue iskustvo i prava poslastica za ljubitelje okolade!

Piše mr. Jelena Klinevi, spec. kliniki psiholog

Asertivnost Aser tivni ljudi bore se za svoja prava ne ugrožavajui tua, koriste komunikacijske vještine kojima utjeu na sugovornika bez ponižavanja i manipulacije, otvoreno se i jasno izražavaju, u vjeri da je za svaki problem mogue nai rješenje koje nee nikoga povrijediti. Ne mui ih tko je u pravu, žele otkriti i postii ono što je dobro. Budui da znaju svoje ciljeve i oekivanja, a poštuju tue, prihvaaju realnost da ne može uvijek biti zadovoljena njihova strana. Zadovoljstvo im stvara sama injenica da su ipak pokušali zastupati sebe i svoje interese. Asertivnost je mogua ako vjerujemo da su obje strane odgovorne za svoje ponašanje, a taj komunikacijski ideal u praksi je teško dostižan. Sve i kad s druge strane imate nekog tko nije sposoban prihvatiti taj stil i vidite da vas manipulira ili je grub i netaktian u ostvarivanju svojih namjera, pitanje je hoete li više postii postanete li i sami agresivni (hm, zapitajte se možete li biti agresivniji i jai od druge strane?) ili mislite da e vam se isplatiti submisivno jadikovanje kojim ete možda postii sažaljenje (iako s agresivcima ne smijete na to preesto raunati!)... Sve ste to ve isprobali i znate da osjeaj baš nije dobar, makar ostvarite što ste naumili. Asertivnošu možete neke agresivce primiriti i disciplinirati , a neke pasivce potaknuti da budu

jasniji i sigurniji u razmjeni mišljenja, ali ono najbitnije je da se sami osjeate dobro u svojoj koži jer nikog ne vrijeate i ne napadate, pažljivo slušate tue mišljenje, uoavate tue potrebe i želje, jasno izražavate svoje osjeaje i mišljenja, otvoreno tražite ono što trebate ili želite...Vaš miran i ljubazan glas, blag pogled, opušten stav tijela i staloženost ukupnog ponašanja ukazuju na samopoštovanje i poštovanje za druge, pa s ljudima možete biti u dobrom kontaktu, bez obzira slažete li se ili ne. Nitko nikog ne napada i ne vrijea, a uzajamno uvažavanje i tolerancija razliitosti poveava eikasnost suoavanja s konliktima i kritikom. Pa kako bi to bilo kad bi uvijek bilo baš onako kako vama treba, zapitajte se bi li onda uope život imao smisla.... Asertivnost je briga za sebe, naravno, i svijest da i drugi brinu za sebe. Logino, zar ne? Ne svaajui se (agresivnost) i ne cmizdrei (pasivnost) možemo uspješno rješavati teške odnose i situacije u životu , jer nas asertivnost opskrbljuje alatom za pozitivno utjecanje na druge ljude.

SOS TELEFON 040/395-555

Bio – rije koja dolazi iz grkog jezika znai život. Bioenergija je životna energija koja besprijekorno funkcionira do trenutka kad je iz nekih razloga njezin sklad narušen. Tada nastaju manji ili vei zdravstveni problemi, odnosno zdravlje dolazi u disbalans. Alternativne metode lijeenja priznate su od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) 1976 godine koja je na taj nain obilježila nove bezgranine mogunosti pristupa lijeenju bolesnika prema bioenergetskom principu. Bioterapija je izuzet no snažna metoda iscjeljenja, a istovremeno je blaga, bezbolna, neagresivna, eikasna i nadasve jednostavna metoda iscjeljivanja. Pokriva cijeli spektar djelovanja lijeenja od psihikih do najsloženijih izikih problema. Važno je napomenuti da je za uspješno iscjeljenje potrebna dijagnoza od strane oicijelne medicine. Bioenergija ima izuzetnu snagu i mo koja pokree cijeli organizam ije je zdravlje nerijetko ugroženo negativnim vanjskim utjecajima, stresom, klimatskim promjenama, nezdravom i nepravilnom prehranom, dakle mnogim faktorima koji dužim djelovanjem ostavljaju znaajne promjene na ljudskom organizmu, energetskoj razini ovjeka te dovode do bolesti odnosno do disbalansa na zdravstvenom podruju. Bioterapeutsko iscjeljivanje ili bioterapija najprirodniji je i najuinkovitiji nain lijeenja bolesnika koji ima jedan ili više zdravstvenih problema. Tretmani mogu biti grupni ili pojedinani a traju od 15 – 45 minuta zavisno od problema koji su ugrozili zdravlje pacijenta. Bioterapeut se ne postaje u nekim visokim zdravstvenim ustanovama. On doduše svoje sposobnosti stalno usavršava, ali kako se raaju ljudi skloni slikarstvu, kiparstvu, glazbenoj umjetnosti, pjevanju, gospodarstvu, razni dobri zanatlije tako se raaju i ljudi imaju visok bioenergetski potencijal. Ne mogu svi ljudi biti savršeni bioterapeuti ali mogu postii odreenu razinu

TELEFAX: 040 311 699

OD MENE JOŠ NITKO NIJE OTIŠAO NEIZLIJEEN

- radnim danom od 17 do 19 sa - psihološka podrška

Direktor: BOJAN HRKA (tel. 311 788), glavni urednik: TOMISLAV NOVAK, zamjenik glavnog urednika: JOSIP ŠIMUNKO, pomonici glavnog urednika: Božena MALEKOCI-OLETI , Dejan ZRNA, novinari i stalni suradnici: (tel. 31 23 33) Stjepan Mesari, Danijela Mihoci, Maja Novosel, Helena Zear, fotograija: Zlatko Vrzan, tajništvo: Dijana Deban (tel. 31 23 33), graika priprema: Blanša Blaževi, direktor marketinga: (tel. 31 31 33) Snježana Zorkovi, komercijala: (tel. 31 31 33) Nevenka Šardi, lektura: Monika Zorec

IZDAVA: MEIMURSKE NOVINE d.o.o. Ivana Mažurania 2, 40000 akovec

iscjeljiteljstva jer bioterapijom ni jedna bolest nije neizlijeiva. Bioenergo-terapija nema nikakve veze s religijom. Osobno sam bioterapeutmedij, koji ima sposobnost i mo balansirati bio potencijal oboljele osobe, ili naprosto unijeti energiju na oboljeli dio i pravilno ju rasporediti na itav organizam tretirane osobe. Kad je bio potencijal pravilno rasporeen u organizmu, nestaje disbalans i oboljeli se odmah bolje osjea. Nakon etiri dana terapije u organizmu oboljelog ovjeka nastaju pozitivne promjene, odnosno dolazi do potpunog iscjeljenja. Maksimalno sam razvila svoj bio potencijal, priroeni talent, i predispoziciju vrhunskog bio terapeuta s kojim sam roena. Ja svjesno kontroliram energiju tj. bio potencijal i usmjeravam ga bolesnicima kojima je to od životnog znaaja. Bio terapeut mora biti smiren i opušten. Lijeenje ili iscjeljivanje bio terapijom ne izvodi se na brzinu nego se usmjeravanjem i koncentracijom na prisutni problem u cijelosti posveuje pacijentu. Svaki se pacijent kod mojih tretmana odmah osjea bolje i ve nakon prvog tretmana evidentna su poboljšanja zdravstvenog stanja. Za eikasno iscjeljenje potrebna su etiri tretmana. Osobno se fokusiram na kvalitetu života tretirane osobe tako da iscijeljeni ljudi imaju dobar emotivni život. Razliite bolesti zahtijevaju i razliite bio terapeutske tretmane. Naješi problemi koje vrlo uspješno tretiram su loša cirkulacija (hladne ruke i noge) Problemi s kralježnicom, hernija diska, bolesti zglobova, reuma, reumatoidni artritis, migrena, problemi s mjehurom, oboljenja prostate, epilepsija, autizam, kožna oboljenja, ciste, tumori, bolesti jetre, želuca, gušteraa, crijeva, plua… Važno je znati da je lijeenje bioterapijom bez neželjenih nuspojava ali vrlo uinkovito. Radim od ponedjeljka do etvrtka od 9 – 16 sati uz prethodan dogovor telefonom na broj 098/1347 03.

ŽIRORAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjesena 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke (935 kn (pretplata+ poštarina) DEVIZNI RAUN: 2392007-1100000800 kod Meimurske banke d.d. (S.W.I.F.T. COD: MBCKHR2X) Tisak: SLOBODNA DALMACIJA, 21204 Dugopolje, Dugopoljska 11 Rukopise, fotograije i CD-e ne vraamo.

Internet: www.mnovine.hr e-mail adrese: medjimurske-novine@ck.t-com.hr urednik@mnovine.hr marketing@mnovine.hr redakcija@mnovine.hr komercijala@mnovine.hr oglasnik@mnovine.hr


16

31. oĹžujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

ZA UPRAVLJAEM: CitroĂŤn Nemo 1,4 HDi

Malo i praktino

www.autostil.info Ureuje: Dalibor Flajpan info@autostil.info Prodaja novih automobila u RH po modelima od 1.1. do 28.2.2009.

Posebna ponuda iz Jaguara

F1 poredak nakon 1. od 17 utrka

Poredak vozaa: koliina udio, %

1.

Jenson Bu on

10

1

Opel Astra

608

7,24%

2.

Rubens Barrichello

8

2

Volkswagen Golf

307

3,66%

3.

Lewis Hamilton

6

3

Renault Megane

271

3,23%

4.

Timo Glock

4

5.

Fernando Alonso

3

4

Suzuki SX4

268

3,19%

6.

Nico Rosberg

3

5

Ĺ koda Octavia

264

3,15%

7.

Sebasen Buemi

2

6

Ford Focus

260

3,10%

8.

Sebasen Bourdais

1

7

Renault Clio

249

2,97%

8

Ĺ koda Fabia

240

2,86%

1.

Brawn-Mercedes

18

9

Peugeot 207

217

2,59%

2.

McLaren-Mercedes

6

10

Opel Corsa

190

2,26%

3.

11

Nissan Qashqai

175

2,08%

12

Volkswagen Passat

160

1,91%

13

Peugeot 308

158

1,88%

14

Dacia Sandero

135

1,61%

15

Kia Ceed

135

1,61%

16

Mazda 3

122

1,45%

17

Toyota Auris

119

1,42%

18

Suzuki Swi

112

1,33%

19

Renault Twingo

103

1,23%

101

1,20%

20 Peugeot 206 21

Ostali

UKUPNO Izvor: Promocija Plus

4200

50,04%

8394

100%

Poredak konstruktora:

Toyota

5

4.

Renault

4

5.

Williams-Toyota

3

6.

STR-Ferrari

3

Slijedea utrka: VN Malezije, Kuala Lumpur, 5. travnja 2009.

Cijene goriva u RH Eurosuper 95 Super plus 98 Super 100 BS Eurodizel Eurodizel BS LPG auto plin

6,81 6,85 6,34 3,35

6,85 7,03 6,34 6,39 3,35

*BS - bez sumpora Cijene vrijede na dan 28. oĹžujka 2009.

Nemo je inovativno vozilo, s modernim, prijateljskim i dinaminim stilom. Kompaktan izvana i prostran iznutra, a karakterizira ga funkcionalnost, robusnost i ekonominost. CitroĂŤn Nemo odlian je izbor renomiranog francuskog proizvoaa koji predstavlja start u ponudi praktinih vozila koji osim putnike kabine nude i praktian prtljaĹžnik na razini malog gospodarskog vozila. Glavne odlike CitroĂŤna Nemo su kompaktne vanjske dimenzije koje mu omoguuju jednostavno manevriranje u gradskoj voĹžnji. Iznutra ga karakterizira prostranost za vozaa i suvozaa sprijeda, vrlo prostrana straĹžnja klupa te posebno praktian teretni prostor zavidnog obujma. Pristup do teretnog prostora jednostavan je kroz asimetrina dvokrilna straĹžnja vrata koja se otvaraju pod kutem od 180

stupnjeva. Bona klizna vrata smjeĹĄtena su samo na desnom boku Nema, tako da putnici na straĹžnju klupu mogu ui samo s desne strane vozila. Praktinost ovog vozila je upotpunjena joĹĄ jednom bitnom karakteristikom, a to je ekonominost s ugraenim pogonskim agregatom moderne dizelske tehnologije obujma 1,4 litre. Izuzetno niska prosjena potroĹĄnja od 4,6 litara goriva te niska emisija ĹĄtetnih plinova (123 g CO2 po km) takoer ga svrstavaju u izuzetno poĹželjno okretno i praktino gospodarsko vozilo. Dalibor Flajpan

Cijena: Testni model je Citroen Nemo 1.4 HDi ija je cijena 100.900 kn, a od dodatne opreme ima klima ureaj 6.800 kn, Paket Plus (daljinsko centralno zakljuavanje, elektrine grijane retrovizore, elektrine podizae prednjih stakala i automatsko zakljuavanje vrata tijekom voĹžnje) 2.700 kn, priprema za radio + zvunici 450,00 kn. Cijena testnog modela je 110.850 kn, a vrijedi i akcija od 18.000 kn tijekom oĹžujka ĹĄto ini cijenu od 92.850 kn s PDV-om. Tehniki podaci: CitroĂŤn Nemo 1,4 HDi Snaga:

70 KS pri 4.000 o/min

Moment:

160 pri 1.750 o/min

Ubrzanje:

16.9 s

Najvea brzina:

152 km/h

PotroĹĄnja: grad

5.7 L

otvoreno

3.8 L

mjeĹĄovito

4.5 L

Cijena tesranog modela:

92.850 Kn

Posebna atraktivna ponuda dolazi iz Jaguara, a ukljuuje Jaguar X-Type 2.2 diesel s automatskim ili manualnim mjenjaem te iznimno bogatom opremom u speciikaciji automobila. Oprema ukljuuje: dinamiku kontrolu stabilnosti, EBA, 6 stupnjeva prijenosa, prednji pogon, varijabilni servo upravlja, tempomat na multifunkcionalnom upravljau, zrane jastuke za vozaa i suvozaa, elektrino podesive, preklopive i grijane vanjske retrovizore, kiĹĄni senzor, samozatamnjujui unutarnji retrovizor, halogena svjetla s manualnim podeĹĄavanjem visine, bone zavjese – prednje i straĹžnje, putno raunalo, automatski klima ureaj s peludnim ilterom, Jaguar radio s CD playerom, alu naplatke 16“, sjedala u kombinaciji koĹža/ platno i itav niz dodatnih opcija – koje ukljuuju i Xenon svjetla s pranjem, metalik boju ili pak parkirne senzore prednje i straĹžnje. X – Type iz ponude raspoloĹživ je odmah i to po cijeni od 251.563 kn s manualnim mjenjaem odnosno 269.648 kn s automatskim mjenjaem.

Izvrsna prodaja Honde Neupitna pouzdanost, visoka kvaliteta te njegovanog sportskog karaktera, koji briĹžljivo gradi u svojih 60 godina postojanja, Honda s pravom uĹživa status jednog od najpoĹželjnijih automobila na hrvatskom trĹžiĹĄtu. Tome u prilog idu i prodajni rezultati posljednje akcije, u kojoj se prodaja Honda automobila udvostruila. Za iznimno dobre rezultate najzasluĹžnija je Honda Civic. Ona se u akciji, koja joĹĄ uvijek traje, moĹže dobiti uz uĹĄtedu od ak 45.000 kuna. Drugi bestseler je svakako Honda CR-V koja je u akciji povoljnija 40.000 kuna. S obzirom na vrlo dobre rezultate u prvih nekoliko dana trajanja akcije, realno je za oekivati da e do kraja oĹžujka, koliko e akcija biti na snazi, Honda ostvariti izvrsne prodajne rezultate. Atraktivan dizajn modela, visoka razina opreme te pristupane cijene najeĹĄi su razlozi zbog kojih se sve viĹĄe kupaca na naĹĄem trĹžiĹĄtu odluuje za kupnju Honda automobila, za koje, bez imalo pretjerivanja, moĹžemo ustvrditi da trenutano na trĹžiĹĄtu predstavljaju najbolji omjer uloĹženog i dobivenog.


31. ožujka 2009.

Novi Volkswagen struni centar za upravljae u Braunschweigu Nakon što je tvornica komponenata Braunschweig u godini 2007. dobila odobrenje za proizvodnju nove generacije Audijevih upravljaa, postalo je jasno da je za proširenje proizvodnih kapaciteta potrebna dodatna proizvodna površina. Pored ve postojee hale 30, u kojoj se trenutano proizvode osovine, izgraena je i otvorena hala 31, novi «Kompetenz Center Lenkung», odnosno struni centar za upravljae. Ondje je sad smješten kompletan know-how pod jednim krovom. Trenutano je zaposleno oko 250 djelatnika na novoj proizvodnoj lokaciji, a do kraja cjelokupne izgradnje objekta bit e ih gotovo 500. Dvije montažne linije premještene su iz matine tvornice u Gifhorner ulici u novu halu 31. Ondje se ve proizvode upravljai za Tiguana i Passata. Površina hale iznosi 14.000 etvornih metara, a cjelokupno zemljište obuhvaa površinu od 87.000 etvornih metara. 13 milijuna eura uloženo je u izgradnju hale. Poslovna jedinica Braunschweig spada meu najvee svjetske proizvoaa komponenata voznog postroja. Spektar proizvoda seže od pojedinanih disk-konica do kompletnih osovinskih sustava, dopunjen upravljakim sustavima, prigušnicima, papuicama i plastinim komponentama te proizvodnjom alata za komponente. U tvornici u Braunschweigu zaposleno je oko 6.400 ljudi. U godini 2008. isporuene su komponente i moduli za 5,5 milijuna vozila. Tvornica je važan dobavlja sustava za tvornice vozila Volkswagen koncerna.

17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

S radom poinje nacionalni Club Seat Hrvatska

Od 19.ožujka 2009. na web adresi www.clubseat.com.hr s radom zapoinje prvi nacionalni Seat club koji svim ljubiteljima Seat-a, onima koji Seat voze ili e ga tek voziti, donosi mnoštvo zabave i puno pogodnosti, i kao takav predstavlja jedinstveni projekt. Ulanjenje u club je potpuno besplatno i u njemu e svi moi osjetiti auto emocion marke Seat. Sve lanove oekuje mnoštvo inormacija, zabave, druženja s ostalim lanovima, ali što je još važnije i puno pogodnosti kao

što su: posebne cijene pri kupnji dodatne opreme, popusti na ponovnu kupovinu Seat vozila, nagradne igre, ulaznice za razne evente, ekskluzivne ponude posebno dizajniranih promo materijala, mogunost online rezervacije probne vožnje, online igrica, besplatni download raznih zabavnih sadržaja i kataloga modela. Pokreta cluba Seat je PZ Auto d.o.o., generalni uvoznik marke Seat za RH, a sve pojedinosti oko uvjeta i pravila lanstva potražite na www.clubseat.com.hr.

Naša preporuka: nemojte gasiti svjetla! Posjetite Hyundai salone Hyundai poziva sve vlasnike automobila u Hyundai servise bez obzira na marku automobila, pri emu vlasnici Hyundai vozila ostvaruju pogodnosti kupnje originalnih rezervnih dijelova, a ostali pogodnosti pri kupnji akumulatora, te guma Pirelli, Sava i Cooper. Poziv vrijedi od 30. ožujka do 20. travnja. Dok je vaše vozilo na pregledu možete zatražiti besplatnu procjenu Vašeg vozila kod prodajnih savjetnika u Hyundai salonima te napraviti probnu vožnju s bilo kojim modelom iz game Hyundai, od gradskog i10, novog i20, kompaktnog i30, pa do prestižnih terenaca Tucson, Santa Fe i ix55. U sklopu posjeta svakako provjerite ponudu Hyundai modela po nikad povoljnijim cijenama gdje se posebno izdvaja model i20, nasljednik legendarnog Getza od kojeg je naslijedio pouzdanost i kvalitetu, ali i neke nove vrijednosti poput modernog dizajna i vrhunskih voznih odlika po cijeni od 74.470 kn.

Posljednjim vikendom u ožujku nastupilo je ljetno raunanje vremena ime prestaje obveza vožnje s upaljenim svijetlima tijekom dana. lanak 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama glasi: “(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju zimskog raunanja vremena. (2) Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. (3) Novanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit e se za prekršaj voza ako postupi suprotno odredbama ovoga lanka.”

Naša je topla preporuka svim sudionicima u prometu da radi vlastite sigurnosti i sigurnosti svih ostalih sudionika nastave paliti svjetla te da ih koriste uvijek jer su i mnogobrojne statistike pokazale da upaljena svjetla daju velik doprinos sigurnosti sviju, bez obzira na to što Zakon dopušta i drugaije. (da)

Ford Fiesta na Facebooku Nova Ford Fiesta doživjela je svoj društveni debi ukljuivanjem i na popularni Facebook. Ovakav moderan na in komunik acije k roz društvene mreže, odlian je pokazatelj poznavanja modernih navika suvremenog tržišta te odmaka od uobiajenog naina oglašavanja.


18

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

EKO kutak

Volvo izbjegava otpuštanje radnika smanjenjem troškova radnih mjesta

Nissanov prototip elektrinog vozila na probnim vožnjama Tvrtka Nissan Motor izložila je svoje elektrino vozilo na izložbi “Kanagawa Electric Vehicle Festa 2009”, koju organizira Vijee za promociju elektrinih vozila Kanagawe, u Akarenga Parku, u Yokohami. Posjetitelji su mogli isprobati vozilo. Kao predvodnik u razvoju vozila s nultom emisijom, Nissan je objavio da e u fiskalnoj 2010. na japansko i sjevernoameriko tržište pustiti potpuno

elektrino vozilo. Svjetska prodaja oekuje se 2012. Izložbeni je automobil testno vozilo proizvedeno radi ispitivanja raznih perormansa. To je prvi put da e Nissan javnosti ponuditi probne vožnje u elektrinom vozilu. Automobil ima prednji pogon i rabi novorazvijeni motor od 80 kW i inverter. Napredni ploasti kompaktni litij-ionski akumulatori postavljeni su ispod podnice, pa nisu žrtvovani ni kabinski ni prtljažni

prostor. Serijski automobil koji e biti predstavljen 2010. imat e jedinstvenu karoseriju i nee se temeljiti ni na jednom od postojeih Nissanovih modela.

PONUDA GODINE ZA OGRANIČENU KOLIČINU VOZILA

Prosječna potrošnja goriva: od 4,6 -7,3 l/100km. Emisija CO2: od 120-172 g/km. Slika automobila je simbolična.

BOGATO OPREMLJENA DACIA LOGAN VEĆ OD 54.900 KN!*

GODINA JAMSTVA ili 100 000 km*

Besplatni telefon 0800 15 16

www.dacia.hr

Think big

*Cijena i 5 godina jamstva vrijede uz Dacia financiranje, a jamstvo vrijedi do ispunjenja prvog od dva navedena uvjeta. Ponuda se odnosi na Logan Preference 1.4 s paketom Plus iz 2008. godine. Požurite, jer količine su ograničene!

Karlovac-Draganići, ZAK, 047/ 644-600 tKoprivnica, AUTO KUĆA CULAK, 048/ 240-741 tKrapina, AUTOMOBILI KREŠO, 049/ 373-777 t Metković, AUTO KUĆA JERKOVIĆ, 020/ 685-410 t Osijek, AUTO KUĆA LOZIĆ, 031/379-205 t Poreč, AUTO CENTAR POREČ, 052/ 432-066 t Rijeka, R.B. AUTO, 051/ 458-418 t Sisak, AUTO KUĆA CINDRIĆ, 044/ 554-403 t Slavonski Brod, AUTODOM VIDAKOVIĆ, 035/ 407-600 t Split, AUTO KUĆA GAŠPEROV, 021/ 375-014 t Varaždin, KOS TRANSPORTI, 042/ 403-311 t Vrbovec, AUTO KUĆA CULAK, 01/ 2727-403 t Zadar, MEHANIZACIJA, 023/ 240-121 tZagreb, AUTO KUĆA BAOTIĆ, 01/ 2900-188 t Zagreb, AUTOKUĆA - ŠTARKELJ, 01/ 6659-810

DACIA preporučuje

FOLIJE ZA STAKLA

graevine

automobili

sigurnost

zaštita od UV zraenja, temperaturna zaštita (hlaenje - grijanje), blještanja, nepoželjnih pogleda, provala i ozljeivanja, vizualni izgled vozila i objekata

Kompletna usluga, prodaja folija, opreme i postavljanje.

Buzoveka 77 . 40000 akovec . Hrvatska T 040 364 270 . F 040 364 944 . www.eltel.com sign & multimedia

31. ožujka 2009.

Volvo Cars je potpisao jedinstveni sporazum s lokalnim sindikatima, koji e po svoj prilici znaiti to da e kompanija izbjei daljnje otpuštanje radnika. Sporazum znai da e svi zaposleni – kako menadžment tako i radnici u pogonu – doprinijeti smanjenju troškova radnih mjesta u kompaniji tijekom 2009. godine putem, primjerice, odgoenih revizija plaa. U proces smanjenja troškova bit

e ukljueni i top menadžeri kompanije. Nakon smanjenja troškova prošle jeseni, Volvo je dosegnuo prihvatljiv balans i sada poduzima daljnje mjere kako bi održao razvoj kompanije te omoguio najveu moguu uinkovitost, dok se stanje na tržištu ne popravi. Ove e mjere omoguiti uštedu od oko 500 milijuna švedskih kruna u 2009. (otprilike 50 mil. amerikih dolara). Tako-

er, planirano je i smanjenje opsega proizvodnje u tvornicama u Gentu i Torslandu zbog trenutnih zahtjeva tržišta.


31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

19


ROCK SPEKTAKL u susjedstvu

Santana u VaraĹždinu 12. srpnja Jedan od najpoznatijih svjetskih glazbenika i gitaristiki virtuoz Carlos Santana 12. srpnja nastupa u VaraĹždinu. Nastup se planira u sklopu festivala. JoĹĄ uvijek se nisu oglasili domai organizatori, ve je isto objavljeno na njegovoj sluĹžbenoj stranici pod naslovom VaraĹždin - Festival 12. srpnja 2009. Time su takoer demantirane dosadaĹĄnje najave o nastupu u Puli. Kako je njegov nastup zakazan za 12. srpnja, za sad se samo

TOP LISTA DOMAIH 01. COLONIA LAŽU OI MOJE 02. NINA BADRI DODIR OD STAKLA

nagaa o kojem je festivalu rije. Ako je rije o Radar Festivalu, koji je proĹĄle godine ugostio legendarnog Boba Dylana, taj se dogaaj proĹĄlih godina odrĹžavao u lipnju. Meutim, proĹĄle godine je upravo taj dan bilo jako loĹĄe vrijeme, usprkos lipnju, pa je mogue njegovo datumsko pomicanje. Bilo kako bilo, VaraĹždin e tijekom ljeta ponovno biti srediĹĄte koncertnog dogaaja u Hrvatskoj, pa i ĹĄire. (D. Zrna)

TOP LISTA 03. JACQUES HOUDEKDOMAIH DUŽNA SI

TOP 20

04. E.T. SOBA 202 05. HALID BEĹ LI DVADESETE

01. PUSTI...

06. ANTONIJA Ĺ OLA

BU ENJE . Mario Huljev

USNE NA USNE

02. ZAPISAN U TEBI - BORIS NOVKOVI

07. FRANKA BATELI

03. PJESMA ZA KRAJ - FRANKA BATELI

PJESMA ZA KRAJ

04. BOJE - MASSIMO

08. MIROSLAV Ĺ KORO JORGOVAN

05. TEBE VOLJETI - IVANA MARI

09. BORIS NOVKOVI ZAPISAN U TEBI

06. Ĺ MIRAMO (live) - JINX

10. MASSIMO SAVI

07. MAJA - MLADEN BURNA

TRAŽI ME

08. TEBE IMAM JA - MAJA VUI 09. IMAVICA - ŽAN I MAZGUNI 10. BITANGA I PRINCEZA

NAJAVLJUJEMO: Arcus akovec - “graba�, petak, 3. travnja

Modern rock party night akoveki Arcus u donjem dijelu, “grabiâ€?, 3. travnja (petak) prireuje svim poklonicima modernog rocka jedinstvenu poslasticu koju deinitivno ne smijete propustiti. Za ovu prigodu DJ Teshu pridruĹžit e se pratitelj aktualnih glazbenih zbivanja - novinar Dejan Zrna, te e zajedno birati najvee rock hitove danaĹĄnjice. Bit e to ujedno sjajna uvertira za nadolazee bogato ljeto

festivala i koncerata u Hrvatskoj i inozemstvu, od ega deinitivno preporuujemo: Novarock festival, The Killers u Ljubljani, T-mobile In Music fest Zagreb (Franz Ferdinand, Moby ...), Carlos Santana u VaraĹždinu, Exit Novi Sad (Arctic Monkeys ‌), Sziget Festival (Placebo, Klaxons, Prodigy ‌) u BudimpeĹĄti i, naravno, â€œĹĄeer sezoneâ€? - 10. kolovoza U2 u Zagrebu. U petak vas u “grabiâ€? takoer oekuje i party pie veeri. Ulaz je slobodan, a poetak nakon zagrijavanja u 22 h. Medijski pokrovitelj su Meimurske novine.

Antonija Ĺ ola . Stefan Filipovi

TOP LISTA STRANIH 01. USE SOMEBODY KINGS OF LEON 02. INFINITY 2008 - GURU JOSH

FORMULA 13

LISTA DOMAIH 03. IFTOP HE SHOULD EVER LEAVE YOU -

01. POKER FACE - LADY GAGA

TOM JONES

02. GET ON YOUR BOOTS - U2

04. HUMAN - KILLERS

03. MY LUCKY DAY

05. HOT ‘N COLD -

BRUCE SPRINGSTEEN

KATY PERRY

04. REVERLY - KINGS OF LEON

06. WARM THIS WINTER -

05. WE LET HER DOWN - CHRIS ISAAK

GABRIELA CHILMI

06. IF THERE’S A ROCKET TIE ME TO IT

07. IF I WERE A BOY - BEYONCE

SNOW PATROL

08. MILES AWAY - MADONNA

07. LIFE IN TECHNICOLOR - COLDPLAY

09. VIVA LA VIDA - COLDPLAY

08. QUIET TIMES - DIDO

10. I’M OUTTA TIME - OASIS

09. BETTER THAN THIS - KEANE 10. HALO - BEYONCE

TJEDNI KALORIFER TOP LISTA STRANIH TOP LISTA RADIA MEIMURJE

Lizzie

Haley Batty boluje od nevjerojatnog poremeaja – dok spava, traĹži seks, zbog ega je njezin deko budan cijelu no. No ujutro, kada se probudi, niega se ne sjea. Svi su uli za mjesearenje, prianje u snu i jedenje, ali postoji joĹĄ jedan poremeaj spavanja o kojem se malo pria – seksomnija. Haley Batty dobro zna ĹĄto je seksomnija, jer, dok spava, vodi ljubav, a ujutro se niega ne sjea. “Mogu voditi ljubav tri ili etiri pu-

ta tijekom noi, dok spavam, ali ujutro se niega ne mogu sjetitiâ€? objaĹĄnjava Haley svoje stanje. “To je neĹĄto kao hodanje u snu, samo ĹĄto ja ne hodam nego se seksamâ€?, kaĹže Haley. Prvi simptomi su se pojavili u 19. godini, kada se preselila u stan s cimericom koju su po noi budili uzdisaji, pa ju je nakon godinu dana zamolila da se odseli. Nakon toga je Haley upoznala deka kod kojeg je prespavala. Seksali su se cije-

lu no, a kada se Haley probudila deko ju je upitao kako to da nije umorna. Odgovorila mu je da je vrsto spavala cijelu no. On je, naravno, tvrdio drugaije i Haley je poela shvaati ĹĄto se dogaa. Jedan ju je deko zbog toga nogirao, te je potraĹžila pomo. “Grozno je kada se probudite kraj nekoga i niste svjesni ĹĄto ste radili cijelu no, Ĺželim samo imati normalan seksualni Ĺživot i biti budna dok vodim ljubavâ€?, poĹžalila se ova 23-godiĹĄnjakinja.

DEAD & GONE FT. JUSTIN TIMBERLAKE

01. TOĹ E PROESKI IGRA BEZ GRANICA

02. FLORIDA RIGHT ROUND

02. SMS MOJA ULICA

TOP LISTA DOMAIH 03. DEPECHE MODE WRONG

03. COLONIA 

04. BIG ALI

LISTA DOMAIH POD TOP SRETNOM ZVIJEZDOM

HIT THE FLOOR FT.DOLLARMAN

04. VLADO JANEVSKI 

05. NIGHTWISH EVA

RUĹ˝ SA TVOJIH USANA

06. BEYONCE HALO!

05. KINGS ZAKUNI SE

07. JAMES MORRISON

06. BORIS NOVKOVI RUŽO SNENA

PLEASE DON’T STOP THE RAIN

07. LUKA NIŽETI SLOBODNO DIŠEM

08. U2 GET ON YOUR BOOTS

08. ITD BAND SAMO JE TVOJE LICE

09. KATY PERRY

09. LEO DVIJE VATRE

THINKING OF YOU

10. BORIS BABAROVI 

10. ENRIQUE IGLESIAS

TI NISI VIĹ E MALENA

TAKIN BACK MY LOVE

Francois

I to je mogue: seksomnija!

01. T.I.

Jenni najseksi Ĺžena svijeta

Na vrhu liste najseksipilnijih Ĺžena u asopisu za muĹĄkarce “Detailsâ€? zasjela je Jennifer Aniston. Satisfakcija joj je tim vea ĹĄto se Angie nije uspjela ugurati ni meu prvih pet. Odnedavno opet single, 40-godiĹĄnja Jennifer Aniston iza sebe je ostavila zvijezdu Transformera Megan Fox i friĹĄko vjenanu manekenku Gisele BĂźndchen. Meu ljepotice je uĹĄla i zvijezda MilijunaĹĄa s ulice Freida Pinto, kao i amerika glumica Kim Kardashian, koja je ulaskom meu pet najseksipilnijih dokazala da koliina celulita na bedrima muĹĄkarcima ne predstavlja ni najmanji problem.


31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 43


za velike i male

Mala likovna izložba

Katarina Maari, 2.r, PŠ Gornji Kraljevec Mentor: Marija Leek

Novinarski zapisi • Novinarski zapisi Koga briga?! Utorak, 13. sijenja 2009. godine. Mama donosi novine iz trgovine. Tata i ja se svaamo jer on bi itao sportske novos, a ja bih htjela vidje svoje prijatelje koji su 9. sijenja nastupali na obilježavanju devedesete obljetnice osloboenja Meimurja od maarske vlas i pripojenja Republici Hrvatskoj. Važnu je ulogu u tom dogaaju odigrao dr. Ivan Novak, naš sumještanin. Konano dobivam novine u ruke. Prelistavam ih nekoliko puta. Nikako ne pronalazim lanak. itam sve velike naslove: “Trenutak istine”, “Veera za pet”, “Filmska potjera za bjeguncem iz zatvora…” Nigdje mojih prijatelja koji su se ak pod zimskim praznicima pripremali za nastup! Tek sutradan u razgovoru s prijateljicom saznajem da ipak postoji lanak o tome. Naša je škola dobila ime po dr. Ivanu Novaku koji se 22. svibnja 1884. godine rodio u Macincu, našem selu. U vrijeme kad se živjelo od rada u polju, njegova obitelj cijenila je školu pa se Ivan školovao u Zagrebu, Varaždinu, Budimpeš, Pragu. No, gdje god bio, velikim je žarom isticao svoje hrvatsko podrijetlo pa je iz nekih škola ak i izbaen. Kao doktor znanos 1907. godine objavio je brošuru “Isna o Meimurju”. Njegov književni i poliki rad cijenili su znaajni pisci poput Ive Vojnovia, Antuna Gustava Matoša, Milana Begovia i Marije Juri Zagorke koji su mu bili i prijatelji. Ivan Novak bio je pravnik, publicist, književnik i poliar ijom je zaslugom Meimurje izbavljeno od maarske vlas. Moja baka pam svoje teške maarske dane u maarskoj školi.

Da nije bilo dr. Ivana Novaka, bismo li mi sad pripadali Maarskoj? Govorili bismo maarski? Ali, koga danas briga što se 9. sijenja 1919. godine na trgu ispred akoveke crkve Sv. Nikole održala velika narodna skupšna na kojoj je donijeta Rezolucija o odcjepljenju Meimurja od Maarske?! Znaajnom dogaaju tada je prisustvovalo deset sua oduševljenih Meimuraca! Pjevao je pozna macineki pjevaki zbor uz pratnju dr. Vinka Žganca. Danas, devedeset godina kasnije? Kome je to danas važan dogaaj? Kratak lanak u novinama trebao bi bi dovoljan? Ciram gotovo cijeli tekst: “Delegacija županije, Grada akovca, Opine Nedeliše, Mace hrvatske i Družbe Braa hrvatskog zmaja položile su vijence na grob dr. Ivana Novaka na akovekom gradskom groblju, a potom je u Scheierovoj zgradi održana sveana akademija. U sklopu akademije… govorio je mr. sc. Vladimir Kalšan, ravnatelj Muzeja Meimurja, a u kulturno-umjetnikom dijelu programa nastupili su recitatori OŠ dr. Ivana Novaka iz Macinca i bend Komedija. Nakon akademije u Crkvi Sv. Nikole Biskupa služena je misa za domovinu koju je prevodio varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak.” Novine koje se rese imenom Meimurje morale su prida vei znaaj ovoj velikoj obljetnici, pokazati poštovanje i zahvalnost. Jer danas ipak ne moramo govori, ita i pisa maarskim jezikom te s ponosom možemo rei da smo Meimurci, da smo Hrva! Klara Kiri, 7.b OŠ DR. IVANA NOVAKA MACINEC Mentor: Marna Horvat-Kolar

Kak je negda bilo Lucija Šilec i Krisna Modlic, Sve Marn Na Muri

Kad odrastem, možda, u biti TV voditeljica Kao i svi moji vršnjaci, previše vremena provodim pred TV ekranom, tako govore moji roditelji, svi uitelji, a naroito uiteljica na satu razrednog odjela. No vrijeme je medija, brzog protoka informacija, i treba mu bi u trendu. Program RTL-a i Nove TV svakodnevno je u mojem ustaljenom rasporedu. Uz humorisne serije, obavezne Kuanice, Jel me netko tražio … upadne tu i vremenska prognoza… Kao svaka cura u trendu, domoljubno osviještena Hrvatica i ljubiteljica sporta, svakodnevno pratim SVJETSKO RUKOMETNO PRVENSTVO koje se upravo održava diljem naše domovine: u Splitu, Poreu, Zadru, Osijeku, Zagrebu i kod naših susjeda u Varaždinu. Osim rukometnih komentatora, starih rukometnih znalaca, Vlade Šole, naše slavnog rukometaša, i ostalih, za uho i oko zapela mi je jedna voditeljica RTL-a koja prijenos pra i komenra poslije utakmice, s tribina, u direktnom kontaktu s navijaima. To je jedna lijepa atrakvna plavuša kratke kose. Vedra je, vesela, okružena oduševljenom publikom (Nakon 7 uzastopnih pobjeda hrvatskih rukometaša tko ne bi bio oduševljen?) Iako vedra i vesela, mlada voditeljica upravo iritira, smeta svojim izgovorom glasa R kojeg, na žalost, ne može pravilno izgovori. Svaki put kad je vidim i ujem, ekam kad e joj naii neka rije u kojoj e se javi glas R. Pitam se: Koji su to uvje i kriteriji da bi mlada djevojka postala TV voditeljica? Sve mi nekako priželjkujemo da barem vodimo školsku priredbu jer nas gledaju i slušaju svi uitelji i uenici, ali uvje su, ini mi se mnogo stroži. (Naša nas profesorica hrvatskog jezika uvijek ispravlja u naglascima i izgovoru. Rije ili reenicu moramo ponovi ispravno u duhu hrvatskog standardnog jezika). Na TV-u vidim nešto drugo. Mlade, atrakvne djevojke lijepog osmijeha, esto manekenke, dugih vitkih nogu, obuenih u trendu ili po posljednjoj modi bez obzira radi li se o najavi vremenske prognoze, komentaru sportske emisije, zabavnoj emisiji ili emu treem… Je li to dovoljno? Kako bih voljela posta poznato TV lice. Tko zna, možda mi uspije, budem li dovoljno zgodna? (Samo da se riješim ovih dosadnih priša.) I još samo da nam voditelji postanu takvi, pa da i ženski dio publike uživa u tome. Tihana Kralj, 7.r OŠ ŠTRIGOVA Mentor: Sanja Jerosimi-Puklavec

Svaštice Ne u i Ne dam Susreli se Ne u i Ne dam s arobnim rijeima: Molim, Hvala, Izvoli i Opros. Ne dam je reklo: - Što je to za ružne rijei?! - Kakve ružne rijei? Što je vama? – reklo je Izvoli. Ne u je reklo: - Niste baš u skladu s nama! Opros je reklo: - Mislio sam da ste se popravili od prvog razreda! - Popravili? Jesi lud? – reklo je Ne dam. Onda je nastala svaa.

Veronika Kolari, 2.r, PŠ Gornji Kraljevec Mentor: Marija Leek

Svaštice

Opros je reklo: - Hej, zašto se ne bismo pomirili lijepim rijeima? Ne u, ne i ne! – reklo je Ne u i odjurilo s Ne dam u park, a lijepe su rijei krenule u školu, u drugi razred. Ivana Sklepi, 2.r OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC

arobnjak Bilo je to u jesen. Išao sam u trgovinu i tamo sam vidio plakat. Na plakatu je pisalo da e kod nas bi cirkus. Drugi dan sam išao u školu. Uiteljica nam je podijelila ulaznice.

Foto strip

Došao je taj dan. Ja sam sa sestrom i braem išao gleda cirkus. Kada smo tamo došli sve je bilo puno ljudi. Najviše je bilo djece, a nešto malo odraslih. Kada je poeo cirkus na binu je prvi izašao arobnjak. arobnjak je imao: dugi šešir, cipele, odijelo, arobni štapi i arobni ogrta. Tada je izvodio puno trikova. Svi smo se jako smijali. Meni je bilo jako zabavno, smiješno i lijepo. Ja bi volio opet ii u cirkus. Leonardo Zadravec, 2.r OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC

Foto strip OŠ I. G. Kovaia, Sveti Juraj Na Bregu
31. ožujka 2009.

sport@mnovine.hr Iz Pule:

NAIVAN poraz Meimurja na gostovanju u Puli u borbi za vrh II. HNL

Fatalna pogreška Paraa za gubitak sva tri boda Nevjerojatno na koji je nain Meimurje izgubilo utakmicu u Puli protiv Istre 1961, možda i “najozbiljnijeg” drugoligaša koji pretendira za I. HNL. Domai su zgoditkom Šehia nakon nesporazuma izmeu stopera Meimurja Paraa i vratara Banovia u završnici prvog dijela susreta stigli do prednosti od 1:0 koju su zadržali do kraja utakmice. Prilino naivno i jeftino ponovno su izgubljeni važni bodovi za prvoligaški status. Utakmica je odigrana u sjajnoj atmosferi pred oko 2.500 gledatelja, što je zasigurno rekordan ovogodišnji posjet u II. HNL, usprkos lošem vremenu, jakom i neugodnom vjetru, te temperaturi tek nekoliko stupnjeva iznad ništice, apsolutno neprimjerenoj blizini mora. Istra 1961 možda ponajviše zaslužuje status prvoligaša zbog sjajnih navijaa “Demona”, njih petstotinjak koji su svih 90 minuta žestoko bodrili svoju momad (uz tradicionalna pirotehnika sredstva kojima je proslavljeno 17 godina postojanja), što je nepojmljivo za druge drugoligaške stadione, pa tako i akoveki. Utakmica nije donijela puno lijepog i dobrog nogometa. Važnost utakmice kao da je sputala jednu i drugu momad, jer klubovi su najavili prvoligaške ambicije, a ni jednom ni drugom baš sve ne ide po planu. Meutim, uoi utakmice domai su imali 6 bodova prednosti pred Meimurjem, koju su nakon subote poveali na 9. Sreom, izgleda da je mnogim

klubovima u II. HNL ipak “zamirisala” I. HNL, pa užurbano rade na uvjetima za ulazak u I. HNL koja bi tada imala 16 klubova, pa u tom sluaju Meimurje još uvijek ima nadu za prvoligaški status. Ali trebat e ui u seriju dobrih rezultata kao ujesen da bi se zadržala sadašnja 6. pozicija ili napalo 5. mjesto koje bi u sluaju Lige 16 takoer bilo dovoljno za ulazak u I. HNL. Meimurje je, na žalost, ponovno prihvatilo igru domaeg sastava. Nije se igralo kombinatorno, ve se uglavnom “bunarilo”, posebice u posljednjih 30 minuta utakmice kad domain više nije želio ništa riskirati, ve samo sauvati steeno vodstvo. Do 60. minute utakmica je imala vrlo dobar tempo i teško shvatljivo za navijae Meimurja vodstvo domaina.

Gol odluke Naime, nakon što je utakmica došla u smiraj prvog poluvremena koje je bilo potpuno ravnopravno, Para je imao kontrolu jedne lopte i neshvatljivo stao i ekao da istu pokupi vratar. Mogao je s loptom uiniti što je htio, na kraj kad je shvatio da Banovi nee pokupiti loptu, pokušao je graditi domaeg igraa da krene s loptom sam prema golu Meimurja i, naravno, nije uspio. Na kraju je uslijedila asistencija za Šehia koji je sa 6 - 7 m lako pospremio loptu u mrežu. Nevieno olako primljeni zgoditak Meimurja. Do kraja prvog poluvremena akoveki sastav je dva put preko Žuljevia i jednom Eliomara imao najbolje prilike da poravna. U sva tri navrata loše su primili loptu

Traore ni ovaj put nije uspio prevariti F. Pintaria ponajboljeg u akovekim redovima

Sjajni Demoni korektnim navijanjem za Istru 1961 vodili su je prema pobjedi

CENTAR ZA OBRADU ŽITARICA Toni d.o.o. Donji Kraljevec

Dejan Zrna & Zlatko Vrzan

(Pre)jeftino primljeni gol koji je odluio pobjednika u Puli

DOJAM

Igrai bi trebali prestati izigravati frajere! Meimurje je u Puli doekano s respektom i pomalo sa strahom. I to nije samo paušalni dojam, ve to govore i napisi u dnevnom tisku nakon utakmice, tepajui momadi trenera Elvisa Scorije, iako za tako nešto i nema previše razloga. Osim toga, i broj gledatelja koji se okupio na utakmici govori ne samo da je Pula nogometni grad ve je sigurno i protivnik bio atraktivan. Pa i nervoza koju su iskazali neki domai klupski predstavnici koji su dolje potpisanog novinara poastili s primjedbom da “nema što priati i komentirati, jer je sada u Puli, a ne u akovcu”. Primitivizam koji inae nije sklon samo toj sredini. Meutim, oito je projekt I. HNL i te kako ozbiljno zagrižen, iako bi kad i ako tako nešto ostvare Puljani mogli osigurati novinarima barem kakve - takve uvjete za rad, a ne koji trenutano uope ne postoje. Inae Istra 1961 zaslužuje I. HNL prvenstveno zbog navijaa i stvorene atmosfere nego zbog momadi koja ne igra previše dobro, iako dobro stoji na tablici.

I stoga je Meimurje, imamo dojam, ponovno propustilo priliku da uini nešto više. Ovaj put je sve bilo idealno. Od nervoznog protivnika do odlinog suenja, koje, naravno, kad je pošteno ne odgovara domainu. Meutim, momad Meimurja ponovno nije bila prava. Oito su deki puno glasniji izvan terena, nego kad treba igrati. Posebice se to odnosi na inae pouzdanog Paraa koji odigra dobru utakmicu, ali ve u treem navratu fatalno pogriješi, što se kažnjava zgoditkom. Kako je Para jako glasan kad su u pitanju obveze prema igraima, dotini bi se morao zamisliti kad je u pitanju odgovornost. A, odgovornost je igraa prema klubu presudna. Takoer trener previše luta, te kao da ima nepotrebni respekt prema igraima. Je li pod neijim utjecajem? Ne bi valjalo da su opet u pitanju nekakvi “Zeleni” i slini! Takav trener nam ne treba u Meimurju. U Puli je postavio igru s “etiri umjetnika” u sredini i tri istovrsna napadaa i to nije valjalo,

u izglednim situacijama. Na gol je uspio zapucati tek Žuljevi u zadnjem pokušaju (na slici), ali iz teške pozicije nije uspio svladati sigurnog domaeg vratara. U nastavku su najprije odline dvije prilike imali domai, ali su obje promašili. Nakon toga inicijativa Meimurja, nekoliko izglednih prilika za dobre ubaaje sa strane, koje je uglavnom sve upropastio Baeli - Grgi lošim ubaajima u kojima nije uspio prebaciti prvog obrambenog igraa. Do kraja se više nije previše igralo. Meimurje je ponovno pokušalo receptom, ubacivanjem pred šesnaesterac domaina, a s takvim loptama visoka domaa obrana nije imala veih problema. Ostalo je 1:0

za Istru 1961 i sad još teža pozicija Meimurja u borbi za ulazak u I. HNL. Inae, 20. kolo donijelo je ponovno dosta iznenaenja i potvrdu izjednaenosti lige u kojoj

IZVJEŠE OMOGUILI:

kao i u Karlovcu. Lima e valjda uskoro i na gol, koliko mu se mijenjaju pozicije, a Baeli - Grgi ponovno je pokazao da “ne želi” igrati zadnjeg veznog. I njemu bi svakako trebalo puno više odgovornosti u igri. I ne samo to, dosta nam je i njegove nonšalancije, nepotrebnog driblanja i lošeg izvoenja slobodnjaka. Ako želi postati pravi igra, onda mu je ovo prilika da postane ili možda i nestane iako “tako dobro izgleda na terenu”. Ali, na nain kako se ponašao na pripremama i odnosom prema igri u Turskoj, a ne u posljednjih mjesec dana. I tako, mogli bi još nabrajati. Uglavnom, ekipa je još za vrijeme Kovaevia poela gubiti “kontrolu” i treba je netko hitno zauzdati. Ili pak rastjerati deke koji se zajebavaju i misle da mogu u našoj sredini glumiti frajere, zadržati one koji žele i hoe završiti prvenstvo korektnim odnosom prema klubu. A ne da se svi skupa zavaravamo da ekipa nešto vrijedi, a igrai zapravo izigravaju frajere i sve skupa nas vuku za nos! (Dejan Zrna) svaki može dobiti svakoga, pa je Meimurje i dalje u igri za ulazak u prvoligaško društvo, posebice ako e se igrati Liga 16. U sljedeem kolu u akovcu gostuje Hrvatski dragovoljac.

Žuljevi je imao najbolju priliku za Meimurje
31. ožujka 2009.

PREMIER RUKOMETNA LIGA - prekinut pobjedniki niz Perutnine Pipo IPC

Poraz u posljednjim minutama Stara sportska uzreica da je statistika poput bikinija - puno pokazuje, ali ne otkriva sve – još jednom se pokazala tonom. Uoi gostovanja u Rijeci kod Zameta, Perutnina Pipo IPC nanizala je etiri pobjede (tri u prvenstvu i jedna u kupu), dok su domaini iza sebe imali niz od etiri poraza. I pogled na prvenstvenu ljestvicu otkrivao je da su šanse na strani akovana, bili su sedmi na prvenstvenoj ljestvici, a Rijeani pretposljednji.

Domai više željeli pobjedu U dvorani na Kozali statistiki pokazatelji pali su u vodu jer je Zamet po isteku 60. minute slavio s 26:24. Utakmica je od prve pa skoro do posljednje minute bila vrlo dinamina i zanimljiva, s puno preokreta i ak 11 poravnanja rezultata. Od prvog kretanja s centra igralo se

gol na gol, a prvu veu prednost Zamet je imao u 28. minuti kod 14:11, ali se na poluvrijeme ipak otišlo s dva razlike, 14:12. Tijek prvog poluvremena pokazao je da Meimurci izuzev raspoloženog Arnaudovskog nemaju nikog tko bi ga mogao pratiti. Kombinirao je Josip Borkovi, tražio još nekog da se prikljui njegovom prvom šuteru, ali ga do kraja susreta nije pronašao. Da se Zamet ipak previše ne odvoji, bili su zaslužni sami Rijeani sa svojim estim tehnikim pogreškama, ali i obrana 6-0 gostiju. No, za nešto više trebao je doprinos vratara koji su u subotu naveer zakazali – do kraja susreta Sladoljev i Lonar skupili su zajedno 11 obrana. Premalo da bi se moglo govoriti o dva nova boda. Nakon promjene strana akovani nošeni Arnaudovskim poravnavaju i uspijevaju do 48 minute držati egal, ali se tada

Rijeani po prvi put odvajaju na plus dva. Finiš utakmice protekao je u lovljenju rezultata kojeg se ipak nije moglo stii. Dvije minute prije zvuka sirene povratnik u sastav Zameta Ivan osi postiže svoj 11. pogodak i rješava pitanje pobjednika. Njemu se pridodao vratar Karabati sa 16 obrana i bolje od konanih 26:24 Perutnina Pipo IPC nije mogla, nije pomoglo ni 13 golova Aranudovskog.

I suci pomogli domainu Utakmica se prelomila u 52. minuti kada kod plus jedan za domaine sudaki par Miloševi – Gubica koji je dijelio pravdu na Sp ne dosuuje dva evidentna sedmerca za akovane. Do tada se moglo rei da ljudi u crnom dobro odrauju svoj posao, ali nakon tog previda voda je usmjerena na mlin Zameta.

Osim sudaca, razlog zašto je jeziac na vagi bio na Zametovoj strani objasnio je Igor Balog: - Domaini su jednostavno više željeli pobjedu. To je bio njihov zadnji vlak da izbjegnu kvalifikacije i nakon ove pobjede još uvijek se voze u igri za opstanak. Bila je to jedna prava prvenstvena utakmica, vrsta, borbena i zanimljiva, na ijem kraju je Zamet ipak zbog nekih sitnica pobijedio. Od gostovanja u Rijeci u taboru Perutnine Pipo IPC puno se oekivalo, ali pobjedniki niz ipak nije nastavljen. Josipa Borkovia posebno su zaboljele odluke sudaca u finišu susreta. - Odluivale su nijanse, a u odluujuim trenucima presudili su suci. I to je to, zakljuio je Borkovi.

Stiže Medvešak Da se ostvari zacrtani cilj i iz pet utakmica upišu etiri

TABLICA pobjede, trebat e se nadvisiti Medvešak, a za nju strateg Borkovi kaže: – Idemo na pobjedu. Ništa drugo osim pobjede nam ne igra. Držimo se one filozofije da kod kue ne smijemo i neemo ispuštati bodove. Susret Perutnina Pipo IPC – Medvešak igra se ove subote 4. travnja u dvorani Graditeljske škole s poetkom u 19.30 h. (tj)

1. Croaa Osig. 2. Metkovi 3. Nexe 4. Siscia 5. Varteks DC 6. Karlovac 7. EMC-Split 8. Pipo IPC 9. Pore 10. Medvešak KM 11. Osijek EM 12. Moslavina 13. Bjelovar 14. Zamet 15. Umag 16. Dubrava

21 21 20 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22

21 15 13 12 13 9 10 10 9 8 7 8 7 6 5 2

0 2 4 5 1 5 3 1 3 3 3 1 1 1 2 1

0 4 3 5 8 7 9 11 10 10 12 13 14 15 15 19

832:471 627:606 627:531 591:539 625:620 570:564 552:595 622:616 569:607 505:556 549:612 586:657 571:617 559:628 607:645 618:746

42 32 30 29 27 23 23 21 21 19 17 17 15 13 12 5
31. ožujka 2009. III. HNL-ISTOK - Meimurski predstavnici u uobiajenom ritmu

IV. HNL-SJEVER - skupina A

Pobjedu Nedeliša zasjenila ozljeda Perka KRIŽEVCI – MLADOST (P) 1:0

NEDELIŠE – MLADOST (C) 2:1

KRIŽEVCI. Gradski stadion. Sudac: Grgurevi (Sibinj). Pomonici: Severinac i Vecko. Strijelac: 1: Kovaec (11). KRIŽEVCI: Špoljar, Sabo, Biškup, Božinovski, Menzil, Evai (od 58. Spaji), Bukal, Kuhar, Kovaec (od 86. Gaja), Jakšini, Hotko (od 89. Kapitanovi). Trener: Ivica Ser. MLADOST: Marec, Baari (od 60. Rogina), Jari, Cvetko (od 84. Hižman), Radikovi, Krznar, N. Bukal (od 46. Kalšan), Vuk, Balent, Mlinarec, Habuš. Trener: Zlatko Baari. Igra utakmice: Ivan Kovaec.

DUNJKOVEC-PRETETINEC. Igralište Hrašica. Sudac: Vibovec (Beliše). Pomonici: Damjanovi i Zrno. Strijelci: 0:1 Kuhi (2), 1:1 Zavrtnik (37), 2:1 Periši (50). NEDELIŠ E: Posavec, Zanjko, Periši, Celinger (od 60. Perko; od 64. Gyo), Vibovec, Zavrtnik, Jagec, Baksa, Mihalic, Bujani, Dumani (od 85. Vizinger). Trener: Nenad Marec. MLADOST: Kao, Jankovi, Jurakovi, akovi (od 46. Švan), Abri, Medved (od 59. Divkovi), Palkovi (od 59. Kurjakovi), Terzi, Kuli, Bariši, Šiši. Trener: Dinko Terzi. Igra utakmice: Marko Zavrtnik.

Malo je tko mogao slaviti nakon domae pobjede Nedeliša. Susret je naime obilježio težak sudar glavama jednog domaeg i jednog gostujueg igraa. Sve je ipak na kraju izgleda OK. No, krenimo redom. Prije no što je oslabljena obrana Nedeliša poela igrati gosti su ve u prednosti od jednog pogotka. Na ubaaj s desne strane odlino je reagirao Kuli i glavom Mladost odveo u vodstvo. Na sreu, iznimno je spretan bio Zavrtnik u 37. minuti, koji rezultat vraa u egal. Do gola Zavrtnik stiže nakon centaršuta Perišia, kojeg obrana Mladosti izbija iz opasne zone, no spomenuti Zavrtnik u trku ipak pronalazi dovoljno smirenosti i preciznosti da loba istralog gostujueg vratara. Nešto bolje Nedelišani ulaze u drugi dio susreta, a rezultat pritiska na gostujui gol je i 2:1 u 51. minuti. Dumani se vrzmao po kaznenom prostoru Mladosti, a u želji da loptu otjera van opasne zone griješi Jankovi, koji je šalje u vlastitu mrežu. Nakon toga dogodio se nesretni trenutak koji je obilježio utakmicu. Do kraja

susreta su gosti igrali s igraem manje, jer su prije nesree obavili sve tri izmjene, dok je u domae redove ušao Gyofi. Premda se odigralo to što se trebalo, ipak su svima misli bile uz ozlijeene, pa je susret završen bez promjene rezultata. Bez nekoliko igraa Nedeliše eka gostovanje u Virovitici.

Ostali rezulta: Vukovar ‘91 – Koprivnica 0:0; NAŠK – Virovica 0:1; Croaa – akovo 1:0; Graar Vodovod – Beliše 3:1; Graniar – Bjelovar 5:1; Višnjevac – Olimpija 4:3.

TABLICA

Preložani igrali, domai zabili Preloška Mladost odigrala je solidnu partiju na gostovanju kod visokoplasiranih Križevci, ali nisu uspjeli stii do pobjede ili barem boda. Gol su dobili u ranoj azi utakmice kad je stoper Jari kojemu se ne dogaaju esto sline situacije ovaj put bio poprilino nonšalantan, što su domai iskoristili preko Kovaeca za vodstvo od 1:0. I u prvom i u drugom dijelu Mladost je bila bolji protivnik, ali nije bilo pravog završnog pasa. Stoga su sve prijetnje bile uglavnom “praznih pušaka”. U nastavku su se još k tome ozlijedili Baari i Bukal, a kao što je ve poznato Mladost na klupi nažalost nema igrae koji bi donijeli prevagu vi-

1. Graf. Vodovod

22

14

4

4

49:21

46

2. Graniar

22

13

5

4

42:28

44

3. Križevci

22

13

4

5

36:18

43

4. akovo

22

12

4

6

30:17

40

5. Vukovar ‘91

22

11

4

7

36:27

37 36

6. Virovica

22

10

6

6

35:22

7. Bjelovar

22

11

3

8

36:35

36

8. Nedeliše

22

11

2

9

30:34

35 33

9. Slavija

21

10

3

8

35:25

10. Mladost (P)

22

9

4

9

36:39

31

11. Višnjevac

22

10

0

12

27:40

30

12. NAŠK

22

9

1

12

38:39

28

13. Mladost (C)

22

7

5

10

22:26

26

14. Olimpija

22

7

4

11

35:40

25

15. Koprivnica

22

6

5

11

33:35

23

16. Beliše

22

7

1

14

31:40

22

17. Croaa

22

6

3

13

22:35

21

18. Marsonia

21

1

2

18

14:66

5

Parovi 23. kola: NAŠK – Graniar; Virovica – Nedeliše; Mladost (C) – Vukovar ‘91; Koprivnica – Graar Vodovod; Beliše – Croaa; akovo – Višnjevac; Olimpija – Marsonia; Slavija – Križevci; Mladost (P) – Bjelovar.

še na terenu. Na kraju su sve karte bacili u napad, a domai u tim trenucima stvorili jedine prave prilike na utakmici. Ali sjajno je dvaput reagirao Marec. U subo-

tu na domaem terenu Preložani imaju ozbiljan ispit protiv nekadašnjeg drugoligaša Bjelovara. Utakmica se igra s poetkom u 16 sati. (D. Zrna i I. Strahija)

DRAMATINE MINUTE u Dunjkovcu-Pretetincu

Sretni epilog neugodnog sudara glavom U 65. minuti susreta užasan trenutak, koji se malokad via na nogometnim terenima. Nai-

me, u jednom duelu žestoko su se glavama u skoku sudarili domai igra Perko i gostujui Šti-

Struna intervencija fizioterapeuta Borisa Klaria pomogla je Perku u nesretnoj situaciji

vin. Perko ostaje ležati, Štivin se, krvav pridiže. Bez daha je dvjestotinjak gledatelja ekalo da se Branko Perko digne, uz njega je odmah bio iskusni fiziotarapeut Boris Klari, meutim, brani Nedeliša je i dalje ležao bez svijesti. Službeni spikeri pozvali su hitnu, a minute su se vukle kao godine. Tek smo nakon susreta od trenera Nedeliša Nenada Mareca saznali kako je to izgledalo na travnjaku: “Perko je odmah ostao u nesvijesti, a naš fizioterapeut i lijenik koji su odmah dotrali nikako mu nisu uspjeli izvaditi jezik kako bi sprijeili gušenje. Bilo je užasno dramatino, no nakon kojih minutu uspjeli su Perku

osloboditi dišne putove. Par minuta nakon toga je Perko došao k sebi, a odmah zatim stigla je i Hitna, opisao je dramatine trenutke nedelišanski trenere. Zbilja sve pohvale idu i na raun djelatnika Hitne medicinske pomoi u akovcu, koji su za nepunih devet minuta od poziva stigli u Dunjkovec-Pretetinec. Perko je prevezen u Županijsku bolnicu, da bi u nedjelju bio pušten kui, uz nalaze koji govore da bi sve trebalo biti u najbolje redu i sreom bez ikakvih posljedica. Želimo Branku što brže potpuno ozdravljenje, odnosno, oporavak od ove neugodne situacije i naravno povratak na teren. (IS)

NEUGODNJAK za našu novinarku od predsjednika NK Nedeliše

Neprimjereno ponašanje Alena Novaka Iznimno neugodno iskustvo doživjela je naša novinarka po okonanju subotnjeg treeligaškog dvoboja u Dunjkovcu-Pretetincu, kad ju je predsjednik Nedeliša Alen Novak u službenim prostorijama igrališta neprimjerenim rjenikom, pa i nasrtajem, pokušao privoljeti (inae predsjednica Zbora sportskih novinara) da izbriše otografije nesretnog dogaaja i dolaska Hitne pomoi na igralište. ak je pokušao zabraniti pristup treneru od kojeg je tražila izjave, no na

kraju je ipak odustao. Takav nam postupak nije jasan, jer osim što je zbilja neprimjeren, novinarka se nije ogriješila o zakonske ili etike norme novinarskog posla. Dogaaj se zbivao na javnom mjestu, dakle bez ogranienja otografiranja, a otografija je trebala poslužiti kao ilustracija pohvale brzoj reakciji Hitne pomoi. Premda se dio nervoze vjerojatno može pripisati dramatinoj situaciji koja se prije toga dogodila na travnjaku, valja se sjetiti da bi sportski djelatnici

trebali u prvom redu sami služiti kao primjer poštenog i moralnog odnosa, te da je unošenje u lice, zahtijevanje da se ne objavi nešto i navlaenje za ruku ispod granice takvih postulata. Uvijek imamo razumijevanja za odreene propuste koje su uglavnom zbog štednje prisiljeni raditi meimurski predstavnici u hrvatskim nogometnim ligama. Nažalost, sramotno mali prorauni koje imaju meimurski klubovi u najvišim stupnjevima HNL, ali i injenica da se špara uvijek tamo

gdje se možda ne bi smjelo, mogu dovesti upravo do ovakvih situacija i reakcija. Ovaj put je sretni epilog “poštedio” možda upravo predsjednika kluba od moguih daljnjih reperkusija, ali sigurno je to opomena svima da službene osobe koje su “na papiru” zaista trebaju biti i na klupi ili uz teren utakmice na kojoj zaista trebaju biti. I to je opomena ne samo za NK Nedeliše, ve i za sve druge klubove koji se ponašaju u stilu “pa valjda se to nee dogoditi baš nama”. ®

Briljantni ukovani, remi u napetom derbiju u Kotoribi Sjajnu nogometnu predstavu prezentirali su ukovani na jutarnjoj nedjeljnoj matineji u akovcu. Domai su pali bez ispaljenog metka i izgubili utakmicu kakva se ne pamti u posljednjih nekoliko godina. Naime, sve je bilo u znaku ukovca ‘77 koji je zaigrao u kompletnom sastavu. Naime, od ozljede se u potpunosti oporavio Vukina, a ekipi konano prikljuio Prebegovi. Vukina je donio vodstvo u prvom dijelu susreta, da bi svojim drugim zgoditkom u nastavku usmjerio utakmicu u potpunosti u gostujuu korist. Do kraja su visoku pobjedu zaokružili povratnik Prebegovi i Marka. Domai su pogodili tek stativu i to je sve što su uinili. Drugi zanimljiv meimurski derbi odigran je u Kotoribi. Palovani su izgleda poeli u proljetnom dijelu sezone bolje igrati u gostima, nego kod kue. Ujesen je bilo uglavnom obrnuto. Na muku su stavili domai Graniar-Ellabo u prvom poluvremenu, ali sreom po domaina pogodio je samo Debelec. Domai su poravnali nakon što je penal izborio Boris ižmešija, a Filip Kos ga realizirao. Gosti su još jednom poveli preko Dodleka, da bi Vilim Kos postavio glavom konanih 2:2. Inae, domai su u nastavku konano uspostavili prepoznatljivu igru. Ulazak Pavelija donio je veliki preokret i puno

bolju igru kotoripskog sastava. Gosti su bili prisiljeni na obranu, ali prijetili su iz protunapada iz kojeg su uostalom stigli do drugog vodstva. Nakon što su domai poravnali, mogli su sasvim preokrenuti rezultat u završnici. Gosti su se izvukli nakon što Zvošec, te na kraju Gorupi nisu realizirali odline prilike za pobjedu domaina. akovec je sve bliži vrhu i tek sad se vidi koliko ih košta izgubljena utakmica protiv Graniar-Ellaba. Da su slavili bili bi trei, ovako su etvrti. Dinamo iz Domašinca je u nezavidnoj situaciji, po svemu sudei teško e se izvui. Pitanje je koliko imaju i motiva u Domašincu da se i dalje “mue” u ovoj ligi. Isto vrijedi za Trnavu koja je izgubila ponovno važne domae bodove. Ne bi bilo udno da na kraju Dinamo iz Domašinca i Trnava ispadnu iz lige, jer Dubravka je strašno pojaala ekipu za nastavak prvenstva i poznavatelji prilika u ovoj ligi kažu da e se sigurno izvui. Da su kvalitetni pokazuje i pobjeda protiv ambiciozne Podravine. Možda je najvea šansa za meimurske klubove katastroalno stanje u redovima Ivanice, meutim, ona ima ak 11 bodova prednosti, a to e teško do kraja sezone ako ovako nastave skupiti bilo jedni, bilo drugi. (D. Zrna)

Rezulta 16. kola: Dubravka – Podravina 2:1; Ivanica – Sloboda 0:0; Dinamo (D) – akovec 2:4; Graniar-Ellabo – Dinamo (P) 2:2; Sloga – ukovec 77 0:4; Mladost – Plitvica 3:1; Trnava – Novi Marof 1:2.

TABLICA 1. Sloboda

16

12

3

1

54-13

19

2. Podravina

16

10

2

4

56-19

32

3. Graniar-Ellabo

16

9

5

2

41-24

32

4. akovec

16

9

2

5

56-22

29

5. Novi Marof

16

9

2

5

36-17

29

6. ukovec 77

16

8

3

5

25-17

27

7. Sloga

16

7

2

7

21-17

23

8. Plitvica

16

7

1

8

40-39

22

9. Ivanica

16

6

3

7

25-35

21

10. Dinamo P.

16

6

2

8

28-40

20

11. Mladost

16

4

2

10

15-35

14

12. Trnava

16

4

1

11

14-40

13

13. Dinamo D.

16

3

1

12

22-58

10

14. Dubravka

16

3

1

12

17-74

10

Parovi 17. kola: Trnava – Dubravka; Novi Marof – Mladost; Plitvica – Sloga; ukovec 77 – Graniar-Ellabo; Dinamo (P) – Dinamo (D); akovec – Ivanica; Sloboda – Podravina. Sve utakmice igraju se u nedjelju. U ukovcu i akovcu ujutro, a u Gorianu i Palovcu poslijepodne.
31. oŞujka 2009. I. ŽNL - 15. KOLO PLAVI – VENERA PMP 2:1 (1:0)

PEKLENICA. Igraliťte Pocurke. Suci: Damir Aldi (Strahoninec), Saťa Fegeť (Nedeliťe), Dragan Hrustek (M. Mihaljevec). Delegat: Stjepan uranec. Strijelci: 1:0 Vidra (44), 2:0 Mikuli (54), 2:1 Kamenar (56). PLAVI: Novak, Polanec, Turk, Zadravec, Trstenjak, Nerer, Mikuli (od 75. Murkovi), Škvorc, Majeri, Vidra (od 84. Vugrinec), Sanjkovi. Trener: Milivoj Trstenjak. VENERA PMP: Kocijan, T. Ambruť, Perko, Kerman, I. Vabec, Medved (od 78. Fic), Peras, Cvetkovi, Kamenar, R. Vabec, Petrievi (od 58. L. Vabec). Trener: Kreťimir Šenji. Žuti kartoni: Polanec, Nerer, Sanjkovi, Majeri, Vidra (Plavi), Kamenar, T. Ambruť (Venera PMP).

SOKOL – MLADOST (I) 2:1 (1:1) VRATIŠINEC. Igraliťte Sokola. Suci: Marin Horvat (Šenkovec), Ivan Žganec (akovec), Josip Novak (akovec). Delegat: Slavko Novak (Podturen). Strijelci: 0:1 Fuko (15-11m), 1:1 Lebar (32), 2:1 Mir. Lisjak (69). SOKOL: B. Puh, M. Mikolaj, Lebar (od 74. Drk), Kerovec, Dan. Munar (od 70. Drk), M. Lisjak, Simun, L. Mikolaj, Šolti, T. Lisjak, N. Munar. Trener: DraŞen Fric. MLADOST: Jeleni, Novak, Cvek, Jambroťi, Dragovi, Horvat, Fuko, Novak (od 74. Žvorc), Vrbanec (od 46. Fuko), Levai, Fodor. Trener: Robert Taradi. Žuti kartoni: Cvek, Dragovi (Mladost).

RADNIKI – SPARTAK 1:3 (0:2) GARDINOVEC. Igraliťte Gaj. Suci: Zdravko Topliťnjak (Nova Ves), DraŞen Jurec (D. Kraljevec), Željko Kovai (Šenkovec). Delegat: Alojz Kopasi (D. Vidovec). Strijelci: 0:1 Hali (14), 0:2 S. Šegovi (19), 1:2 Sabol (68), 1:3 S. Šegovi (80). RADNIKI: Sternad, Carovi, BlaŞeka (od 69. Colari), Toplek, Zver, Novak, Škvorc, D. Kovaevi, Patata, Sabol, M. Kovaevi. Trener: Goran HadŞi. SPARTAK: Jalťovec, Bari, S. Šegovi, Opaak, KriŞai, Podgorelec, Pasler, Orehovec, Hali (od 86. Cirkovi), RuŞi, I. Šegovi. Trener: Vladimir Bartoli. Žuti kartoni: Patata (Radniki), Opaak (Spartak).

BRATSTVO – POLET (SMnM) 2:2 (1:0) SAVSKA VES. Igraliťte Bratstvo. Suci: Branko Bacinger (Novi Maro), Dario Bubek (Miklavec), Darko Pokriva (Nedeliťe). Delegat: Josip Lesjak (Makovec). Strijelci: 1:0 Novak (14), 2:0 Vuruťi (57), 2:1 orevi (63), 2:2 Koťa (72). BRATSTVO: Ladi, D. Mesari, Kojter, Fras, Vidaek, Jambroťi, Novak, M. Mesari, Kopjar (od 83. HiŞman), Gorianec, Vuruťi. Trener: Mladen Reťetar. POLET: urkin, Koťa, Karlovec, Hren, Peri, Turk, Soboan, Kralj (od 83. Županec), G. Gorianec, Šardi, A. Gorianec (od 60. orevi). Trener: Boris orevi. Žuti kartoni: D. Mesari, Jambroťi, M. Mesari (Bratstvo), G. Gorianec, urkin, Karlovec (Polet). Crveni karton: HiŞman (Bratstvo).

OMLADINAC – SLOBODA (S) 3:3 (1:1) NOVO SELO ROK. Igraliťte Stadion Omladinac. Suci: Ivica KriŞai (Šteanec), Renato Posavec (Strahoninec), Robert Radek (Pribislavec). Delegat: Stjepan KriŞari (akovec). Strijelci: 1:0 Cerovec (35), 1:1 Srnec (43), 1:2 Pani (47), 2:2 Ratajec (63), 3:2 Novak (64), 3:3 Goricaj (83). OMLADINAC: Deban (od 35. Murk), Reťetar (od 85. Culjak), Reich, KaniŞaj, alopa, Filipovi, Culjak (od 46. Ratajec), Toplek, Novak, Cerovec, Mlinari. Trener: Denis Ratajec. SLOBODA: Kolar, Buhanec, Ivanuťa, Kamenar, Novak, Katanec, Pani, Srnec, Goricaj, Tkalec (od 62. Koruni), Petek. Trener: Stjepan Petek. Žuti kartoni: Mlinari (Omladinac), Ivanuťa, Buhanec (Sloboda).

RUDAR – POLET (P) 1:6 (0:5) M. SREDIŠE. Igraliťte Šoderka. Suci: BoŞidar Kolari, Damir Fodor, Davor Srnec. Delegat: Dragutin Šaari. Strijelci: 0:1 Magdaleni (4), 0:2 R. Glad (13), 0:3 Gajnik (16), 0:4 R. Glad (39), 0:5 Palfi (44), 0:6 Zadravec (57), 1:6 Strojko (82). RUDAR: Raj, Kovai, Šprajc, Varga (od 72. Levai), Leich, Rihtarec, Strojko, N. Šolti, Vinko (od 46. Liklin), M. Šolti (od 61. Augusti), Vincek. Trener: Smiljan Liklin. POLET: Stamenkovi, Lesjak, Zadravec, Nemec (od 83. Kriťtofi), Posavec, Okreťa, Magdaleni (od 46. Vukovi), Obadi, R. Glad, Gajnik (od 57. Pintari), Palfi. Trener: Željko Domjani.

BSK – VIDOVAN 1:3 (1:1) BELICA. Igraliťte Mostiťe. Suci: Igor KriŞari, Borut KriŞari, Vlado Soka. Delegat: Željko Bacinger (akovec). Strijelci: 1:0 Korent (5), 1:1 Hujs (7), 1:2 Hujs (67), 1:3 Horvat (90). BSK: Pani, Dodlek, Haek (od 80. Strahija), Gunc, Mesari, Horvat, Baksa, Korent, Mihalec, Kolar, Hajdarovi. Trener: Zlatko Vugrinec. VIDOVAN: Šubaťa, Nemet, Vidovi, D. Horvat, A. Nesti, I. Horvat, Mario Matulin, T. Nesti, Hujs, Marko Matulin (od 42. Herman), Varga (od 80. Kuzmi). Trener: Tomislav Zvoťec. Žuti kartoni: Mihalec (BSK), Varga (Vidovan).

I. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA

Bratstvo propustilo priliku da svlada lidera - Utakmicu u Savskoj Vesi obiljeĹžilo je mnogo obostrane nervoze Bez pobjednika u Savskoj Vesi. Bio je vodei Polet na mukama. Domae Bratstvo povelo je u 14. minu zgoditkom Daniela Novaka 1-0 i to uspjelo ouva u prvom dijelu utakmice. Kad se ve igralo gotovo sat vremena, tonije u 57. minu vodstvo domaina na 2-0 povisuje Goran VuruĹĄi. Nakon toga u 60. minu trener Poleta Boris orevi gubi Ĺživce i zbog uestalog vrijeanja sudaca udaljen je sa klupe. U istoj minu gos rade izmjenu i samo ĹĄto je uĹĄao u igru Slavko orevi u 63. minu smanjuje vodstvo domaih na 2-1. Do boda su gos doĹĄli u 72. minu zgoditkom za konanih 2-2 Vedrana KoĹĄe. Ĺ est minuta kasnije domai su traĹžili kazneni udarac, ali za suca utakmice Bacingera to nije bio. Minutu prije kraja utakmice Bratstvo je ostalo bez Borisa HiĹžmana koji je iskljuen zbog druge opomene. Zanimljivo prvu je dobio u 31. minu kao priuvni igra na klupi zbog prigovora sucu utakmice. Nakon iskljuenja HiĹžman je nastavio sa vrijeanjem koje se nastavilo i po zavrĹĄetku utakmice. BiljeĹžilo dosta neĹĄportskog ponaĹĄanja u obije momadi. Uz po jednog iskljuenog igraa svaka je momad imala i po trojicu opomenuh igraa.

Sokol preokrenuo protiv Mladosti Sokolu domaa pobjeda. Iako su gos iz Ivanovca u 15. minu nakon opravdano dosuenog kaznenog udarca doĹĄli zgoditkom Ivana Fuka u vodstvo od 1-0 bodovi su ostali u VraĹĄincu. Isna tek u 32. minu domai su uspjeli svlada Denisa Jelenia i doi do poravnanja rezultata. PoĹĄlo je to za nogom Mihaelu Lebaru. Tim se rezultatom oĹĄlo i na odmor. Zgoditak odluke domai posĹžu u 69. minu preko Miroslava Lisjaka za pobjedu od 2-1. Samo dvojica opomenuh igraa i to obojica od Mlados.

Polet (P) uvjerljiv u M. SrediĹĄu Visoka pobjeda Poleta u Murskom SrediĹĄu. Iako je vjetar u prvom dijelu pomagao gosma iz Pribislavca zasluĹženost njihove pobjede nije m manje vrijedna. Domaem Rudaru nije se pisalo dobro jer za samo 16. minuta igre gos su ve imali visoko vodstvo od 3-0. Strijelci su redom bili Dejan Magdaleni izravno iz udarca iz kuta, Robert Glad i Krunoslav Gajnik. Robert Glad svojim drugim zgoditkom na utakmici u 39. minu povisuje vodstvo Poleta na 4-0. Samo minutu prije nego li je sudac utakmice BoĹžidar Kolari obje momadi poslao na odmor MiĹĄo Pal postavlja konanih 5-0 u prvom dijelu. U drugom dijelu igra se malo primirila, a i strijelci. Tihomir Zadravec u 57. minu posĹže ĹĄes zgoditak za goste. Da ipak domai ne bi bili bez posgnutog zgoditka pobrinuo se u 82. minu Filip Strojko. Na kraju kad se sve zbroji pobjeda Poleta od 6-1. Kakva je bila utakmica dovoljno govori podatak o ni jednom opomenutom igrau.

Kiťa golova, preokreta i na kraju remi u N. S. Rok Podjela bodova u Novom Selu Rok. Ve nakon prvih 45 minuta i rezultata od 1-1 dalo se naslu da e domai Omladinac i Sloboda iz Slakovca podijeli bodove. Prvi su u 35. minu zgoditkom Ivice Cerovca poveli domai. U istoj minu teŞe se ozlijedio, ozljeda glave, vratar Omladinca Miroslav Deban koji je morao napus igru i pomo potraŞi u Županijskoj bolnici. Umjesto njega na domaa vrata stao je Nikola Murk. Dvije minute prije odlaska na odmor na 1-1 poravnao je Denis Srnec. Samo ťto je zapoeo drugi dio utakmice u 47. minu Zvonimir Pani dovodi Slobodu u vodstvo od 2-1. U 55. minu malo se zaiskrilo. Naime na travi je ostao leŞa igra Slobode Željko Kamenar. Nitko od sudaca nije vidio ťto se dogodilo, ali je glavni sudac Ivica KriŞai

vidio u toj guĹžvi naguravanje domaeg igraa Nine Mlinaria i gostujueg Ivana Buhanca pa su obojica zaradila opomenu. Omladinac do poravnanja rezultata dolazi u 63. minu zgoditkom Denisa Ratajca nakon velike pogreĹĄke vratara Slobode Dejan Kolara koji je na jedan centarĹĄut imao ÂŤlet u praznoÂť. To kao da je domae malo osokolilo i samo minutu kasnije nakon odlinog proigravanja Ratajca na Juricu Novaka koji pretrava cijelu obranu Slobode i posĹže zgoditak za vodstvo od 3-2. Kako gos kui u Slakovec ne bi oĹĄli bez iega sedam minuta prije kraja utakmice njihov kapetan Milivoj Goricaj poravnava rezultat na konanih 3-3. U obostrano borbenoj, ali ne previĹĄe kvalitetnoj igri ipak je posgnuto ĹĄest zgoditaka i trojica igrau su opomenuta. Jedan domai i dvojica gostujuih.

Vidovan iznenadio Beliance Vidovan iznenadio pobjedom u Belici. Da se joĹĄ nisu predali nogometaĹĄi Vidovana pokazali su svojom igrom u Belici. BSK je vrlo rano u 5. minu zgoditkom Dejana Korenta doĹĄao do vodstva od 1-0. Nije dugo trajalo to domae vodstvo, samo dvije minute i rezultat je poravnat na 1-1, a strijelac za goste Dalibor Hujs. Is je igra u 67. minu Vidovan doveo do vodstva od 2-1. BSK je u posljednjoj minuti utakmice ostao bez Nikole Strahija zbog spreavanja napadaa Vidovana u izglednoj prigodi za poszanje zgoditka. Gos su ipak u istoj minu posgli i trei zgoditak za pobjedu od 3-1, a strijelac je bio DraĹžen Horvat. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi. Domai mogu Ĺžali za propuĹĄtenim prigodama, ali su zato gos imali uinkovitu realizaciju.

Spartak u pobjednikom ritmu Spartaku pobjeda u Gardinovcu. Nakon prvih dvadesetak minuta igre gos iz Male Suboce zgodicima Denisa Halia i Sreka Ĺ egovia imaju vodstvo od 2-0. Mario Sabol u drugom dijelu u 68. minu smanjuje vodstvo gosju na 2-1 i tako barem rezultatski ini zavrĹĄnicu utakmice neizvjesnom. Svojim drugim zgoditkom na utakmici mladi Sreko Ĺ egovi u 80. minu postavlja konanih 3-1 za Spartak. Pristup svih igraa s obzirom na uvjete, mokar teren, bio je korektan i nadasve ĹĄportski. Tako je sudac utakmice TopliĹĄnjak u svakoj momadi opomenuo po jednog igraa.

Pekleniani sauvali prednost Plavi bolji od Venere PMP. Po kiĹĄovitom vremenu, teĹĄkom skliskom terenu igrai jedne i druge momadi uloĹžili su veliki trud kako bi doĹĄli do pobjede. To je poĹĄlo za nogom domaim Plavima koji su uspjeli stvori vei broj izglednih prigoda, a ĹĄto je i najvaĹžnije i posi dva zgoditka. Koliko su viĹĄe domai Ĺželjeli pobjedu govori i podatak o njihovoj agresivnos sa pet opomenuih igraa, a gos samo sa dvojicom. Plavi su poveli 1-0 minutu prije odlaska na odmor zgoditkom Emila Vidre. Poetkom drugog dijela u 54. minu na 2-0 za Plave povisuje Nenad Mikuli. I Venera PMP se budi u 56. minu kada zgoditkom Gorana Kamenara smanjuje rezultat na 2-1. Plavi su do kraja utakmice uspjeli tu minimalnu prednost ouva i doi do tri boda.

FAIR PLAY Iskljueni: Boris HiĹžman (Bratstvo SV), Boris orevi trener (Polet SMNM), Nikola Strahija (BSK) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Ivan Buhanec (Sloboda S), Mihael Polanec (Plavi Pek.), Goran Kamenar (Venera PMP), Rajko Dragovi (Mladost I), Danijel Mesari (Bratstvo SV), Ivan urkin (Polet SMNM)

NajvaĹžniji je prirodni sportski razvoj djeteta individualnih sposobnosti djeteta pristupa se svakom pojedinano s ciljem da se napravi maksimalno. *Po emu prepoznajete talentirane djeake? - Ja sam u nogometu ve 30 godina. I kao igra, MT, Dinamo, Zagreb, Varteks, 11 godina Austrija i kao trener pa mogu bez laĹžne skromnosti rei da svojim iskustvom mogu prepoznati djecu koja obeavaju. Stopostotne garancije ipak nema. To je inae sloĹžen proces u kojem se mora poklopiti puno imbenika (talent, rad, karakter, motorike sposobnosti). Mislim da malo kada grijeĹĄim u procjeni. *Mnogi roditelji sanjaju o karijeri svojih sinova. Ĺ to vi mislite o tome? - Karijera mora doi sama po sebi, kao rezultat treninga i pravog pristupa. Roditelji koji unaprijed sanjaju o karijeri djeteta mogu vrlo lako i naĹĄtetiti njegovom sportskom razvoju. Tu mogu razluiti dvije skupine njih. Oni koji su bili neuspjeĹĄni sportaĹĄi ili one koji nisu postigli Ĺželjeno u svojim karijerama. Drugi su oni koji se nikad nisu bavili sportom pa nisu upoznati s cijelim ciklusom stvaranja vrhunskih igraa. U oba sluaja deĹĄavaju se sline stvari. PokuĹĄava se u liku djeteta isorsirati neĹĄto ĹĄto se nije uspjelo u samome sebi. To moĹže jako loĹĄe utjecati na razvoj djeteta jer se ne uzimaju u obzir njegove sposobnosti i njegov karakter. U veini sluajeva to dovodi da jako velikog obostranog razoarenja. Za mene uspjeĹĄnost u nogometu nisu samo proesionalni nogometaĹĄi. Zar nema u amaterskim ligama jako dobrih igraa koji plijene svojom igro? Jesu li oni neuspjeĹĄni?

TABLICA 1. Polet (SMnM)

15

11

3

1 26:8 36

2. Sokol

15

9

4

2 38:20 31

3. Polet (P)

15

8

4

3 51:26 28

4. Sloboda (S)

15

8

3

4 36:21 27

5. BSK

15

8

3

4 32:22 27

6. Spartak

15

7

3

5 27:21 24

7. Plavi (P)

15

5

5

5 25:29 20

8. Bratstvo (SV)

15

5

4

6 30:33 19

9. Venera PMP

15

5

4

6 22:25 19

10. Omladinac (NSR)

15

4

3

8 36:43 15

11. Mladost (I)

15

4

3

8 24:31 15

12. Vidovan

15

4

2

9 30:45 14

13. Rudar

15

2

6

7 15:38 12

14. Radniki Elite R.O.

15

1

1

13 19:49 4

Parovi sljedeeg 16. kola: Polet (SMnM) – Sokol; Mladost (I) Radniki Elite R.O.; Spartak - Plavi (P); Venera PMP – BSK; Vidovan - Omladinac (NSR); Sloboda (S) – Rudar; Polet (P) - Bratstvo (SV). Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sati

LISTA STRIJELACA 13 zgoditaka – Miťo Palfi (Polet P); 11 zgoditaka – Jurica Novak (Omladinac NSR); 10 zgoditaka – Milan Mesari (Bratstvo SV), DraŞen Horvat (Vidovan); 9 zgoditaka – Tomislav Baksa (BSK), Davor Vabec (Mladost I), Nikola Munar (Sokol), Kristijan Hergoti (Sloboda S), Krunoslav Gajnik (Polet P); 7 zgoditaka – Matija Pavlekovi, Igor Šegovi (Spartak), Slobodan Horvat (BSK), Tihomir Majeri (Plavi Pek.), Denis Srnec (Sloboda S), Robert Glad (Polet P), Daniel Novak (Bratstvo SV); 6 zgoditaka – DraŞen Petek, Danijel Novak (Sloboda S), Zoran Šardi, Andrej Gorianec (Polet SMNM), Miran Horvati (Polet P); 5 zgoditaka – Luka Rihtarec (Rudar), David Reich, Ivica Cerovec (Omladinac NSR), Goran Kerman (Venera PMP), Dejan Korent (BSK)

STATISTIKA 31 postignuti zgoditak ili 4,4 po utakmici 3 iskljuenja, 22 opomenuta igraa 1 kazneni udarac dosuen i isti realiziran

START obje skupine III. meimurske lige

Kreu i Ĺžupanijski treeligaĹĄi III. MEIMURSKA LIGA - istok Parovi 11. kola: Napredak-Budunost (P), Kraljevan ‘38-HodoĹĄan, Borac (DH)-SK, Budunost (M)-Torpedo (utakmice se igraju u nedjelju u 16 h), Eko-Jadran (igra se u nedjelju u 10 h), HodoĹĄan-Kraljevan ‘38 (igra se u subotu u 16 h).

TABLICA

DRAŽEN ŠKVORC, nogometni trener iz Peklenice govori o radu s mladima

DraĹžen Ĺ kvorc Ĺživi u Peklenici, a radi kao nogometni trener u Omladinskoj nogometnoj ĹĄkoli Varteksa. Vodio je i srediĹĄanski Rudar, te djeju ljetnu nogometnu ĹĄkolu koju je pohaalo preko stotinu djece iz Murskog SrediĹĄa i okolice. Vlasnik je licenci UEFA-e. Njegov rad s mladima je bio povod za mali razgovor. Zapitali smo ga na poetku upravo o tome. Ĺ to Vas viĹĄe privlai u trenerskom pozivu rad s djecom ili rad sa seniorima‌ - Bez razmiĹĄljanja biram rad s djecom.. *Za vas govore da imate poseban “filingâ€? za rad s mladima. U vaĹĄu nogometnu ĹĄkolu doĹĄle su ak i djevojice‌ - Svakom djetetu treba dati vaĹžnost i kao linosti posvetiti paĹžnju. NajvaĹžniji je odnos trener-dijete. Trener mora biti uzor u ponaĹĄanju i znanju svakako. ZaĹĄto djevojice? Svaki polaznik sa stajaliĹĄta trenera mora biti isti u poetku, zaĹĄto bi se stvarala razlika? *Ĺ to je to ĹĄto vas tako privlai u radu s mladima? - To je sigurno svakodnevni napredak djece kao linosti, ali i u nogometnom znanju. To je ono ĹĄto kod trenera stvara zadovoljstvo. *MoĹžete li svoj djeci pristupiti jednako ili imate svoj nain rada? - Na poetku nisu sva djeca ista (talent, bioloĹĄka starost, motorika‌), ali tko jami da na poetku trenaĹžnog procesa ineriorna djeca nee na kraju izobrazbe biti bolji sportaĹĄi? Zato svako dijete zasluĹžuje istu paĹžnju na poetku rada. Tek boljim upoznavanjem

Rezultati 15. kola: Bratstvo (SV) - Polet (SMnM) 2 – 2; BSK – Vidovan 1 – 3; Plavi (P) - Venera PMP 2 – 1; Radniki Elite R.O. – Spartak 1 – 3; Sokol - Mladost (I) 2 – 1; Rudar - Polet (P) 1 – 6; Omladinac (NSR) - Sloboda (S) 3 – 3.

1. BUDU NOST (P)

10

7

3

2. MLADOST URKIN

10

6

3

0 45-6 24 1 27-16 21

3. HODOĹ AN

10

7

0

3 23-19 21

4. SK

10

6

2

2 24-9 20

5. TORPEDO

10

6

1

3 45-17 19

6. BUDU NOST (M)

10

6

0

4 23-18 18

7. NAPREDAK

10

3

2

5 11-16 11

8. EKO

10

3

1

6 17-25 10

9. JADRAN

10

3

0

7

10. KRALJEVAN 38

10

2

0

8 13-32 6

11. BORAC (DH) -1

10

0

0

10

11-31 9 5-55 -1

III. MEIMURSKA LIGA - zapad Parovi 12. kola: Dinamo (Ĺ˝)-Bratstvo (P), M. MihaljevecG. Mihaljevec, KriĹĄtanovec-Hajduk (B), Bratstvo (J)-Trnovec, Zebanec-Pobjeda, Drava (K)-Plavi 1975. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa.

TABLICA

DraĹžen Ĺ kvorc *Ĺ to biste preporuili roditeljima? - Respektirajte svoje dijete kao linost i kao sportaĹĄa. Omoguite mu prirodni razvoj i veselite se s njime njegovim uspjesima. Bodrite ga u porazima. Ukoliko poraza u mladim uzrastima uope i ima. Ako je dijete dalo svoj maksimum u igri i izgubilo, zar je to poraz ili pobjeda?

1. TRNOVEC

11

9

1

1 41-12 28

2. MALI MIHALJEVEC

11

8

1

2 46-11 25

3. POBJEDA

11

8

0

3 35-15 24

4. DRAVA (K)

11

7

1

3 54-11 22

5. BRATSTVO (J)

11

7

1

3 35-18 22

6. HAJDUK (B)

11

6

1

4 29-15 19

7. JEDINSTVO (GM)

11

5

3

3 33-18 18

8. BRATSTVO (P)

11

3

1

7 20-26 10

9. PLAVI 1975

11

2

2

7 24-36 8

10. KRIĹ TANOVEC

11

2

2

7 17-33 8

11. ZEBANEC

11

1

3

7

12. DINAMO (Ĺ˝)

11

0

0

11 5-125 0

16-35 6
31. ožujka 2009. II. ŽNL ISTOK - 15. KOLO MLADOST – OTOK 7:0 (2:0) SV. MARIJA. Igralište Mladost. Suci: Tomislav urila (Vularija), Marinko Hrušoci (Nedeliše), Mario Pintari (Nedeliše). Delegat: Davor Drvenkar (Belica). Strijelci: 1:0 Posavec (15), 2:0 Šamarija (30), 3:0 Štrok (53), 4:0 Mesarek (57-ag), 5:0 Štrok (63), 6:0 Balent (76-ag), 7:0 Štrok (87). MLADOST: Mir. Kranjec, Hobor, Posavec (od 64. Kuzmi), Mar. Kranjec, Šamarija, D. Orehovec, G. Orehovec (od 76. Vla. Markovi), Gašpari, Bogdan (od 70. Ved. Markovi), Igrec, Štrok, M. Orehovec. Trener: Božidar Kedmenec. OTOK: Farkaš, Novak, Vargek, Vuji (od 83. I. Kalšan), Palai, Mesarek, Malek, Režek, Balent, D. Kalšan (od 64. Grabant), Toplek. Trener: Ivica Kalšan.

NAPRIJED – DRAŠKOVEC 3:2 (1:2) CIRKOVLJAN. Igralište Zdenci. Suci: Matija Horvat (Savska Ves), Davor Šupljika (Šenkovec), Stjepan Fic (Lopatinec). Strijelci: 0:1 Kova (5), 0:2 D. Vuleti (13), 1:2 Horvat (22), 2:2 Martinec (49), 3:2 Ž. Glavina (79-11m). NAPRIJED: Viher, Vuk (od 75. Žvorc), N. Režek, Lukai, Hižman, Možek, I. Glavina, Martinec, P. Horvat (od 82. F. Horvat), Ž. Glavina, D. Režek (od 83. A. Horvat). Trener: Tomica Šestan. DRAŠKOVEC: Igrec, Gor. Slaviek, Goran Slaviek (od 86. Kova), Pišpek, M. Vuleti, Kova, avlek, mrlec, Pišpek, Matijai, D. Vuleti. Trener: Stjepan Hohnjec. Žuti kartoni: N. Režek (Naprijed), Gor. Slaviek, avlek, mrlec (Draškovec). Crveni karton: Lukai (Naprijed).

DUBRAVAN – GALEB 2:1 (1:0) D. DUBRAVA. Igralište Krbulja. Suci: Dario Srnec (Pušine), Neven Bujani (Savska Ves), Morano Vlah (D. Mihaljevec). Delegat: Dragutin Hozjak (Prelog). Strijelci: 1:0 Horvat (44-11m), 1:1 Frani (74), 2:1 Horvat (89). DUBRAVAN: Cvetini, Miser, Mikulan (od 46. Jakupak), Na, Horvat, Vuenik (od 9. Smolek), Jadan (od 74. Jankulija), Špoljar, Lovrek, Kokša, Brljak. Trener: Vladimir Fabi. GALEB: Domini, N. Balent, Mihoci, Petri, Soka, Martan, Vlah, Frani, Herc (od 59. Vuk), Erdelji (od 87. Kos), R. Balent. Trener: Dubravko Mišin. Žuti kartoni: Jadan, Miser, Smolek (Dubravan), Frani, R. Balent, Vlah (Galeb).

OMLADINAC – CROATIA 2:4 (2:4) DRŽIMUREC-STRELEC. Igralište Omladinca. Suci: Jadran Kukovec (Makovec), Marijan Dumani (akovec); Antun Koruni (Lopatinec). Delegat: Antun Vlahek. Strijelci: 0:1 Novak (25), 0:2 Debelec (27), 1:2 Lackovi (30), 1:3 Kosi (33), 1:4 Debe3lec (41), 2:4 Mesari (43). OMLADINAC: Saka, Dodlek, Kovai, Taradi, Križai (od 39. Gregorini), Lackovi, Vlaši, Mesari, Jankovi, Janec (od 69. Domjani), Krmar. Trener: Darko Stamenkovi. CROATIA: Patarec, Gorianec (od 31. Hunjadi), urin, Kozjak, Novak (od 30. urila), Kolar, Kosi, Ruži, Krmar, Ciglar, Debelec (od 90. Martinec). Trener: Stjepan Makar. Žuti kartoni: Jankovi (Omladinac), Ruži, urila (Croatia).

GRANIAR – DUBRAVA 2:1 (2:1) NOVAKOVEC. Igralište Drvarium. Suci: Kristinko Jaluši (akovec), Darko Filipi (Slakovec), Božidar Jurai (Strahoninec). Delegat: Dragutin Vuk. Strijelci: 1:0 Novak (2), 2:0 Krištofi (13), 2:1 Sabol (25). GRANIAR: Šalamon, Kolari (od 80. Horvat), Posavec (od 80. Orehov), D. Drvoderi, Kova (od 89. Petak), Paler, S. Drvoderi, Novak, A. Drvoderi, Blažon, Krištofi. Trener: Josip Katani. DUBRAVA: Mui, Gavez, Paler (od 60. Ovar), Hutinec, Maari (od 78. uranec), Sabol, S. Bobianec, Koevar, Golubi, T. Bobianec, Gotal. Trener: Vladimir Sabol. Žuti kartoni: Paler, D. Drvoderi (Graniar), Paler, S. Bobianec (Dubrava).

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ISTOK

Naprijed na elu ljestvice nakon poraza Dubrave Poraz Dubrave u Novakovcu. Brzo je domai Graniar zgoditkom Ivana Novaka ve u 2. minuti došao do vodstva od 1-0. Na poveanje vodstva domaih nije se dugo ekalo. Marko Krištofi bio je taj koji je domae u 13. minuti doveo do vodstva od 2-0 i mirniji nastavak utakmice. Da se gosti iz Sivice ne žele tek tako predati pokazali su u 25. minuti kada je Tino Sabol smanjio domae vodstvo na 2-1. Bila je to dosta dinamina i borbena utakmica u kojoj je dvjestotinjak gledatelja uživalo. Nažalost zgoditaka više nije bilo u nastavku utakmice pa su tri boda za prikljuak Graniara vrhu ostala u Novakovcu. Po dvojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Naprijedu domaa pobjeda i vodee mjesto na tablici. Gosti iz Draškovca dobro su otvorili utakmicu. Dario Kova ve u 5. minuti postiže prvi zgoditak za Draškovec. Na drugi nisu morali dugo ekati. U 13. minuti Draškovec zgoditkom Dejana Vuletia ima lijepo vodstvo od 2-0. Petar Horvat u 22. minuti smanjuje gostujue vodstvo na 2-1. Samo što je poeo drugi dio u 49. minuti na 2-2 poravnao je Željko Martinec. Radost domainu donio je u 79. minuti Željko Glavina udarcem sa 11 metara. Nakon što je u vlastitom kaznenom prostoru jedan igra Draškovca igrao rukom po lopti sudac utakmice Matija Horvat dosudio je opravdano kazneni udarac za Naprijed. U 90. minuti Naprijedu je iskljuen temeljem druge opomene Mario Lukai. Domai jedan, a gostujua trojica opomenutih igraa. Sedmica Mladosti. Tijekom cijele utakmice domaa Mladost bila je bolja i dobro napunila mrežu momadi Otoka. U prvom dijelu gosti su se još i dobro držali kada su primili samo dva zgoditka. Goran Posavec otvorio je seriju zgoditaka u 15. minuti. Stiven Šamarija bio je strijelac drugog zgoditka u 30. minuti. U drugom dijelu kod Mladosti se raspucao trostruki strijelac Nikola Štrok. Jednoga, etvrtog zgoditka, gosti su si sami zabili. Nespretan je bio Mladen Mesarek. Taj sedmi zgoditak u mreži Farkaša postigao je Davor Bogdan. Opomenutih igraa nije bilo. Minutu prije kraja utakmice Galeb ostao bez boda u Donjoj Dubravi. Minutu prije kraja prvog dijela utakmice domai su poveli 1-0 iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Dražen Horvat na koji gosti

DRAVA – BORAC PMP 2:0 (0:0)

PODTUREN – MLADOST (P) 2:1 (2:1)

D. MIHALJEVEC. Igralište Drava. Suci: Tomislav Herman (Belica), Siniša Lukai (akovec), Ivan Vlahek (ukovec). Delegat: Željko Podgorelec. Strijelci: 1:0 Ruži (49), 2:0 Furundžija (88). DRAVA: Koiš, Mihalec (od 17. Štrok), Klari, Ivaci, Novak, Kos, Lipi, Hošnjak, Ruži (od 86. Igrec), Ivaci (od 73. Bartoli), Furundžija. Trener: Ivan Bartoli. BORAC PMP: Vlah, Granatir, Blažini, Zrna, Hali, N. Brumen, Janec, Ružman, Srpak, Bister, Kovai (od 76. R. Brumen). Trener: Ivan Zrna. Žuti kartoni: Klari, Lipi, Novak (Drava), Ružman (Borac PMP). Crveni karton: Hali (Borac PMP).

PODTUREN. Igralište Trnoc. Suci: Bojan Juras (akovec), Darko Jambrovi (Šteanec), Ivica Felker (Strahoninec). Delegat: Ivan Kova (D. Kraljevec). Strijelci: 0:1 M. Sabol (12), 1:1 Golubi (29), 2:1 I. Telebuh (31). PODTUREN: Špilek, Balenovi, Lepen, Golubi (od 87. P. Telebuh), Sršan, Radovan, Škvorc, I. Telebuh (od 90. Radovan), Boži, R. Kovai (od 66. D. Kovai), Mravljek. Trener: Dušan Novak. MLADOST: I. Kolari, N. Kolari (od 80. Jankulija), Talan, Tkalec, avlek, M. Sabol, Ž. Sabol, Borovi (od 55. Mihali), Cirkveni, Brez, Files (od 66. Katani). Trener: Dušan Podgorelec.

II. ŽNL ZAPAD - 15. KOLO CENTROMETAL – OMLADINAC (M) 4:0 (2:0) MACINEC. Igralište Trate. Suci: Zoran Novak (M. Središe), Darjan Zadravec (M. Središe), Milivoj Bali (Nedeliše). Delegat: Petar Krha (Novakovec). Strijelci: 1:0 Fegeš (29), 2:0 Novak (43-11m), 3:0 Vibovec (65), 4:0 Vibovec (83). CENTROMETAL: Trupkovi, Novak, Kacun, M. Vinceti (od 46. Vincek), B. Vinceti (od 76. Hatlek), Koprivec, Fegeš, Novak, Vibovec, D. Doveer, Lastavec (od 76. A. Doveer). Trener: Dražen Novak. OMLADINAC: J. Dodlek, Horvat, alopa, Peserlin, Drvoderi, Vidai, Šaari, Lesjak, Škvorc, V. Dodlek, Latin. Trener: Branko Zebec. Žuti kartoni: T. Vinceti, Novak, Vincek, Fegeš (Centrometal), Vidai, J. Dodlek, Drvoderi (Omladinac).

STRAHONINEC – ŠENKOVEC 1:2 (1:0) STRAHONINEC.IgrališteStjepanBujanStipi.Suci:Rudiižmešija(D.Dubrava),Petar Petrac (Kotoriba), Bernard Vuenik (D. Dubrava). Delegat: Franjo Fais (Dunjkovec). Strijelci: 1:0 Srnec (30), 1:1 Varga (77), 1:2 Vugrinec (89). STRAHONINEC: M. Lisjak, H. Zlatarek, Šteulj, Matkovi, Horvat, Tomaši (od 68. Drabi), Jurec (od 80. Srnec), Zobec (od 88. D. Zlatarek), Vidovi, Brez, Srnec. Trener: Ivan Zobec. ŠENKOVEC:Mesari,Hamonajec,Novak,Radikovi,Sean,Vugrinec,Plevnjak,Zanjko(od 45.Mikac),Tisaj(od45.Mošmondor),Borko(od86.Horvat),Varga.Trener:DamirVrbanec. Žuti kartoni: Brez, Drabi, H. Zlatarek (Strahoninec); Mesari, Plevnjak (Šenkovec).

MEIMUREC – SLOGA (Š) 3:1 (2:1) DUNJKOVEC-PRETETINEC.IgrališteHrašica.Suci:FranjoHergoti(ŽeleznaGora), Toni Fažon (akovec), Saša Mihali (Dragoslavec). Delegat: Dragutin Horvat (Belica). Strijelci: 1:0 Ivanuša (5-11m); 2:0 Treska (10), 2:1 M. Bistrovi (36), 3:1 Kregar (53). MEIMUREC: orevi, Lonari, Fuek, Levec, Frani, Kos, Ivanuša, Fuko, Horvat (od 80. Golub), Treska, Kregar (od 85. Vizinger). Trener: Tihomir Treska. SLOGA: Vugrinec, Peri, Vinkovi, Brežnjak, Šeruga, Bogdan, Novak (od 80. Klanjšak), Jambrovi, T. Bistrovi, M. Bistrovi, Kova. Trener: Franjo Klobuari. Žuti kartoni: Treska (Meimurec), Šeruga (Sloga).

MLADOST – ZASADBREBG 2:0 (0:0) SELNICA. Igralište Karaa. Suci: Tihomir Kralji (Vularija), Bojan Rodiger (Totovec), Valentino Kantoci (Šandorovec). Delegat: Toni Martinjaš (akovec). Strijelci: 1:0 Dan. Hereni (57-11m), 2:0 J. Levai (60). MLADOST: Raj, Rudniki, Hošpel (od 86. Dam. Hereni), I. kodba, J. Levai (od 80. N. Stojko), Korošec, T. Stojko, Dan. Hereni, Šavniar, T. Levai, Vrani. Trener: Mihael Lajtman. ZASADBREG: Kolar, Šopar, Marec, Kovai, Rodinger, D. Šajnovi, I. šajnovi, Šimunkovi, B. Šajnovi, Koroši, Višnjari. Trener: Vladimir Pavlekovi. Žuti kartoni: Vrani, Hošpel, T. Levai (Mladost), Višnjari, I. šajnovi, Rodinger (Zasadbreg). Crveni karton: I. kodba (Mladost).

PUŠINE – SLOBODA 4:3 (2:1) PUŠ INE. Igralište Pušine. Suci: Bruno Brljak (D. Dubrava), Lidija Kralji (Ivanovec), Danijel Koila (Ferketinec). Delegat: Željko Šteanac. Strijelci: 1:0 Žnidari (13), 2:0 Šaari (20), 2:1 Varga (29), 3:1 Doveer (61), 4:1 Žnidari (63), 4:2 Tremski (66-11m), 4:3 Tremski (89). PUŠ INE: Špicer, urila, Novak (od 89. Juras); Celinger, Plantak, Strmeki, Šaari, Grabar (od 74. Fegeš), Doveer (od 84. Jurinec); Knezi, Žnidari. Trener: Mario Ruži. SLOBODA:Horvat,Tremski,Lukman,Želežnjak(od74.Mezga),Vrbanec(od65.Vinceti), Požgaj,Mui(od57.Medved);Lukman,Posavec,Sovar,Varga.Trener:RadovanŽganec. Žuti kartoni: Žnidari, Grabar, Strmeki, Novak (Pušine); Vrbanec, Želežnjak, Lukman, Mui, Medved (Sloboda). Crveni karton: Posavec (Sloboda).

HAJDUK – D. KONCOVAK 3:2 (1:1) ŠTRUKOVEC.IgrališteHajduk.Suci:ZoranHajdinjak(akovec),RenatoVuk(Ivanovec), Mladen eke (Ferketinec). Delegat: Antun Horvat. Strijelci: 0:1 Vinkovi (5), 1:1 M. Maari (18), 1:2 Koraj (52), 2:2 Horvat (75), 3:2 M. Maari (78): HAJDUK:Jurovi,K.Hrženjak,H.Maari(od62.Strah),Šegovi,Sabo,D.Hrženjak,J.Maari (od 79. Mikulaj); M. Debelec, M. Maari, G. Debelec, Gorianec. Trener: Ivan Kovai. D. KONCOVAK: Gro, Kolar (od 46. Žerjav), Horvat (od 57. Krajai), Saka, B. Pleh, Hrženjak, Šardi, Vinkovi, Koraj, Brezniar (od 73. Sklepi). Trener: Ivan Sklepi. Žuti kartoni: Gorianec (Hajduk), Sklepi (D. Koncovak).

imaju dosta primjedbi. Kada je u 74. minuti Petar Frani poravnao rezultat na 1-1 izgledalo je da e bod u Oporovec. Minuti prije kraja utakmice po drugi se puta u listu strijelaca za Dubravan upisuje Dražen Horvat i tako pobjeda od 2-1 i tri boda ostaju u Donjoj Dubravi. Po trojica opomenutih igraa u svakoj momadi. Croatiji gostujua pobjeda. Unato teškom i nakvašenom terenu kvalitetna utakmica, naroito u prvom dijelu. Gosti iz Orehovice imali su tijekom cijele utakmice nešto više od igre. Zanimljivo svih šest zgoditaka su gledatelji vidjeli u prvom dijelu. Dvostruki strijelac bio je Tomislav Debelec. Prvi je u 25. minuti zgoditak za Croatiju postigao Marinko Novak. Sandro Lackovi pak je bio strijelac prvog domaeg zgoditka. Josip Kosi u 33. minuti povisuje gostujue vodstvo na 3-1. Dvije minute prije odlaska na odmor Omladinac postiže preko Mire Mesaria svoj drugi zgoditak, ali poraz od 4-2 bio je nakon drugog dijela neizbježan. Jedan domai, a dvojica gostujuih opomenutih igraa. Podturen nastavlja niz pobjeda. Gosti iz Palinovca dobro su krenuli u utakmicu i u 12. minuti zgoditkom Mladena Sabola poveli sa 1-0. Domaima je trebalo samo dvije minute da to gostujue vodstvo preokrenu u svoju korist. Prvo je u 29. minuti domai kapetan Martin Golubi glavom pospremio loptu u mrežu Igora Kolaria za 1-1, a potom u 31. minuti za vodstvo od 2-1 strijelac je bio Ivica Telebuh. Tri minute prije kraja utakmice nakon jednog udarca iz kuta u domaem kaznenom prostoru skoio je Martin Golubi i glavom udario jednog gostujueg igraa. U sudaru je teže prošao Golubi koji je morao napustiti igru i pomo potražiti u Županijskoj bolnici. Po kišovitom vremenu jedna i druga momad prikazale su borben nogomet. Gosti gotovo bez prave prigode za zgoditak. Niti domai ih nisu imali baš previše. Sudac utakmice Juras utakmicu je priveo kraju bez kartoniranih igraa što je za pohvalu. Nakon prvog dijela bez zgoditaka Drava u drugom dijelu stigla do pobjede. U prvih 45. minuta mreže se nisu tresle mada je bilo nekoliko prigoda. Poetkom drugog dijela u 49. minuti Dravu u vodstvo od 1-0 dovodi Stjepan Ruži. Gosti iz Turiša pokušavali su sve ne bi li poravnali rezultat, ali nije išlo. Otežavajue im je bilo i to što su u 67. minuti ostali bez Franje Halia koji je iskljuen zbog druge opomene. Dvije minute prije kraja utakmice stigla je potvrda domae pobjede od 2-0 zgoditkom kojeg je postigao Ivan Furundžija.

STATISTIKA 29 posgnuh zgoditaka ili 4,1 po utakmici 2 iskljuena igraa , 21 opomenu igra 2 kaznena udarca dosuena i is realizirani

FAIR PLAY Iskljueni igrai: Mario Lukai (Naprijed), Franjo Hali (Borac PMP) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Dominik Drvoderi (Graniar N), Danijel avlek (Draškovec), Dragan Miser (Dubravan), Nenad Novak (Drava DM)

LISTA STRIJELACA 17 zgoditaka – Dejan Vuleti (Draškovec); 16 zgoditaka – Damir Režek (Naprijed); 14 zgoditaka – Tino Sabol (Dubrava); 13 zgoditaka – Miro Mesari (Omladinac DS); 11 zgoditaka – Stjepan Ruži (Drava DM); 10 zgoditaka – Rajko Gavez (Dubrava); 9 zgoditaka – Darko mrlec (Draškovec), Željko Martinec, Željko Glavina (Naprijed); 8 zgoditaka – Marijan Krmar, Tomislav Debelec (Croatia), Dražen Horvat (Dubravan); 7 zgoditaka – Tomica Blažon (Graniar N), Dragan Kovai (Podturen), Nikola Štrok (Mladost SM); 6 zgoditaka – Marko Mihaljac (Galeb), Antun Ružman (Borac PMP); 5 zgoditaka – Manuel Koevar (Dubrava), Ivan Novak (Graniar N), Josip Kosi (Croatia), Ivan Furundžija (Drava DM) Rezultati 15. kola: Graniar – Dubrava 2 – 1; Omladinac (DS) – Croatia 2 – 4; Mladost (SM) – Otok 7 – 0; Podturen - Mladost (Pal.) 2 – 2; Dubravan – Galeb 2 – 1; Naprijed – Draškovec 3 – 2; Drava (DM) - Borac PMP 2 - 0

TABLICA 1. Naprijed

15 10

3

2. Dubrava

15 10

2

2 39:22 33 3 40:23 32

3. Graniar

15

9

3

3 30:16 30

4. Mladost (SM)

15

8

2

5 25:21 26

5. Dubravan

15

7

4

4 30:23 25

6. Croaa

15

8

1

6 32:26 25

7. Mladost (Pal.)

15

6

4

5 23:22 22

8. Borac PMP

15

6

2

7 23:28 20

9. Draškovec

15

6

1

8 33:34 19

10. Podturen

15

4

4

7 26:27 16

11. Omladinac (DS)

15

4

4

7 26:29 16

12. Drava (DM)

15

4

4

7 27:31 16

13. Galeb

15

4

3

14. Otok

15

0

1

8 24:34 15 14

6:48 1

Parovi sljedeeg 16. kola: Croatia – Graniar; Dubrava Drava (DM); Borac PMP - Naprijed; Draškovec – Dubravan; Galeb – Podturen; Mladost (Pal.) - Mladost (SM); Otok - Omladinac (DS). Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 stai

II. MEIMURSKA NOGOMETNA LIGA - ZAPAD

Centrometal uvjerljiv na domaem terenu Glatka domaa pobjeda Centrometala. Sa po dva zgoditka u svakom poluvremenu domai su kui isprali Omladinca u Makovec. Prvi je mrežu Jurice Dodleka naeo u 29. minu Antonijo Fegeš. Dvije minute prije kraja prvog dijela utakmice dosuen je kazneni udarac za domae. Dario Novak bio je uspješan sa bijele toke za poveanje vodstva na 2-0. Nenad Vibovec bio je dvostruki strijelac za domaine u drugom dijelu i konanih 4-0. ak sedam opomenuh igraa. eri domaa, a tri gostujua. Donji Koncovak dva puta vodio, a na kraju izgubio u Štrukovcu. Da Hajduku nee bi baš tek tako lako sa gosma iz Donjeg Koncovaka pokazalo se ve u 5. minu kada je Andrejas Vinkovi posgao prvi zgoditak za goste. Mihael Maari poravnao je na 1-1 u 18. minu. Drugi dio puno zanimljiviji. Novo vodstvo od 2-1 gos su stekli u 52. minu zgoditkom Bernarda Koraja. U samo tri minute od 75. do 78. domai Hajduk preokree rezultat zgodicima Dominika Horvata i drugim na utakmici Mihaela Maaria na 3-2 i tako dolazi do nova tri boda. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi. U Pušinama sedam zgoditaka i pobjeda domainu. Domai su do vodstva od 1-0 došli u 13. minu iz slobodnog udarca kojeg je izveo Ivan Žnidari, a u tome mu je umnogome pripomogao i gostujui vratar Mario Horvat svojom lošom reakcijom. Na 2-0 povisuje sedam minuta kasnije Goran Šafari. Sloboda smanjuje na 2-1 u 29. minuti zgoditkom Alena Varge. U drugom dijelu u samo dvije minute 61. i 63. Pušine stižu do visokog vodstva od 4-1. Prvi je zgoditak posgao Siniša Doveer, a drugi po drugi puta igra utakmice Ivan Žnidari. Sloboda je na 4-2 smanjila u 66. minu iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Denis Tremski. Is je igra posgao zgoditak i minutu prije kraja utakmice, ali dovoljno tek za ublaži poraz na 4-3 ne i nešto više. Od 73. minute gos iz Mihovljana igrali su bez iskljuenog Karla Posavca koji je u prekidu igre rukom u lea udario igraa Pušina. ak devet opomenuh igraa. eri domaa, a petorica gostujuih.

Pobjeda Šenkovca u Strahonincu. Imali su domai vodstvo od 1-0 od 30. minute kada je zgoditak posgao Denis Srnec, ali su u drugom dijelu pali i izgubili. Šenkovec do pobjede dolazi u samom nišu utakmice. Prvo je u 77. minu na 1-1 poravnao Zoran Varga. Pobjedu gosma od 2-1 minutu prije kraja utakmice donosi Andrej Vugrinec. Tri domaa, a dvojica gostujua opomenuta igraa. Domaa pobjeda Meimurca. Ve u 5. minu za Meimurec je dosuen kazneni udarac kojeg je realizirao za vodstvo od 1-0 Dejan Ivanuša. Domai gledatelji na drugi su zgoditak ekali još samo pet minuta i ve je 2-0, a strijelac Jurica Treska. Gos iz Štrigove takoer u 36. minu uspijevaju preko Miljenka Bistrovia posi zgoditak i smanji vodstvo domaina na 2-1. Poetkom drugog dijela u 53. minu Bojan Kregar svojim zgoditkom postavlja konanih 3-1 za Meimurec. Sloga je do kraja utakmice nešto pokušavala, ali je samo na pokušajima i ostalo. Po jedan opomenu igra u svakoj momadi. Mura visoko porazila Jedinstvo. Nikola Dragoja kao trostruki strijelac se posebno istaknuo svojom igrom u momadi Mure. Isna jedan je zgoditak posgao iz kaznenog udarca, ali i on se piše u zgoditke. Uz njega za domae je još strijelac bio Dejan Na minutu prije kraja utakmice za glatku pobjedu od 4-0. Gos iz Novog Sela na Dravi istakli su se samo po dvije opomene koje su dobili njihovi igrai. Mlados važna domaa pobjeda. Nakon prvog dijela i rezultata 0-0 domai u drugom dijelu kreu agresivnije sa veom željom od gosju iz Zasadbrega za pobjedom. Ni to što su u 42. minu ostali bez Igora Kodbe koji je rukom namjerno u predjelu prsiju udario igraa Zasadbrega nije ih omelo u nakani da dou do tri boda. Mladost je do vodstva od 1-0 došla u 57. minu nakon što su imali kazneni udarac, a is je realizirao Danijel Hereni kao pravi kapetan svoje momadi. Tri minute kasnije prakki je utakmica bila riješena jer Mladost zgoditkom Josipa Levaia ima vodstvo od 2-0 koje do kraja utakmice ne ispušta. Po trojica opomenuh igraa u svakoj momadi.

MURA – JEDINSTVO (NSnD) 4:0 (2:0)

FAIR PLAY

HLAPIINA. Igralište Oleti Radovan-Ratko. Suci: Nikola Toplek (Nedeliše); Dragutin Novak (Lopatinec), Nino Skrobar (Brezje). Delegat: Dragutin Borko (Nedeliše). Strijelci: 1:0 Dragoja (15), 2:0 Dragoja (28), 3:0 Dragoja (58-11m), 4:0 Na (89). MURA: Novak, Na, Lipovi, Novinšak, Soboan, Vuri, Šagi (od 85. Vrši); Breznik, Jurovi, Vinko, Dragoja (od 60. Stojko). Trener: Darko Vincek. JEDINSTVO: Tomaši, ekunec (od 46. Lesnjak), Horvat (od 74. rep), Jaluši, Rešetar, Plevnjak, Markovi, Popovi, Krizman, Plavtak, Štajerec. Trener: Kristijan Varga. Žuti kartoni: Plevnjak, ekunec (Jedinstvo).

Iskljueni igrai: Karlo Posavec (Sloboda M), Igor Kodba (Mladost S) Zbog tree opomene pravo nastupa u sljedeem kolu nemaju: Karlo Gorianec (Hajduk Š), Maja Grabar, Nikola Novak (Pušine), Vedran Želežnjak, Davor Mui (Sloboda M), Miljenko Vrani, Gabrijel Hošpel (Mladost S), Dario Brez, Hrvoje Zlatarek (Strahoninec), Mišo Vince, Dario Vincek, Antonijo Fegeš (Centrometal), Antonio Vidai (Omladinac M)

LISTA STRIJELACA 14 zgoditaka – Siniša Doveer (Pušine); 13 zgoditaka – Ivan Žnidari (Pušine); 11 zgoditaka – Nikola Dragoja (Mura); 10 zgoditaka – Nikola Špicer (Pušine), Karlo Gorianec, Dominik Horvat (Hajduk Š), Denis Tremski (Sloboda M); 9 zgoditaka – Antonijo Fegeš, Nenad Vibovec (Centrometal); 8 zgoditaka – Goran Debelec, Mihael Maari (Hajduk Š), Bojan Kregar (Meimurec), Miljenko Bistrovi (Sloga Š); 7 zgoditaka – Mario Januši (Omladinac M), Dejan Ivanuša (Meimurec), Bernard Koraj (Donji Koncovak), Zoran Varga (Šenkovec); 6 zgoditaka – Goran Dokleja (Sloboda M), Goran Krišto (Mura), Diego Marec (Zasadbreg), Goran Koprivec (Centrometal); 5 zgoditaka – Saša Fuko (Meimurec), Ivan Lesjak (Omladinac M), Saša Vidovi (Strahoninec), Mišel Popovi (Jedinstvo NSD), Karlo Posavec (Sloboda M) STATISTIKA

29 postignutih zgoditaka ili 4,1 po utakmici 2 iskljuena igraa 33 opomenuta igraa 5 kaznenih udarca dosueno i isti realizirani Rezulta 15. kola: Mura - Jedinstvo (NSD) 4 – 0; Hajduk Vindija (Š) - Donji Koncovak 3 – 2; Strahoninec – Šenkovec 1 – 2; Meimurec - Sloga (Š) 3 – 1; Centrometal - Omladinac (M) 4 – 0; Pušine - Sloboda (M) 4 – 3; Mladost (S) - Zasadbreg 2 - 0

TABLICA 1. Centrometal

15

11

2

2 36:14 35

2. Hajduk Vindija (Š)

15 10

2

3 42:22 32

3. Pušine

15

8

2

5 48:29 26

4. Sloboda (M)

15

7

5

3 32:31 26

5. Strahoninec

15

6

5

4 26:19 23

6. Jedinstvo (NSD)

15

6

4

5 29:24 22

7. Meimurec

15

5

6

4 33:32 21

8. Mura

15

7

0

8 31:31 21

9. Zasadbreg

15

6

1

8 24:28 19

10. Šenkovec

15

4

6

5 22:31 18

11. Omladinac (M)

15

4

4

7 26:38 16

12. Mladost (S)

15

2

5

8 20:35 11

13. Donji Koncovak

15

2

4

9 17:39 10

14. Sloga (Š)

15

1

6

8

13:26 9

Parovi sljedeeg 16. kola: Jedinstvo (NSD) - Mladost (S); Zasadbreg – Pušine; Sloboda (M) – Centrometal; Omladinac (M) – Meimurec; Sloga (Š) – Strahoninec; Šenkovec - Hajduk Vindija (Š); Donji Koncovak – Mura. Utakmice se igraju u nedjelju s poetkom u 16 sa
31. ožujka 2009. DRUGA hrvatska stolnoteniska liga - muški

KOŠARKA A 2 LIGA SJEVER

B LIGA

TABLICA:

drugi! Odluka o prvaku Dubravan Nakon što su Križevci u prvom dijelu prvenstva pobijedili u u subotu! Donjo Dubravi jedinoga poluozU predzadnjem kolu A 2 lige, odigranom ovoga vikenda, u najznaajnijoj utakmici je Meimurje tuklo Petra Zrinskoga iz Vrbovca, te je time odgodilo pitanje prvaka za subotu, 4. travnja u 17.30 sati u dvorani Druge osnovne škole u akovcu. akovec je na gostovanju u Ivancu u «laganici» od utakmice bez problema odnio bodove, Mursko Središe je bilo vrlo blizu bodova protiv križevakoga Radnika, ali – pali su u posljednjih par minuta susreta kada su umjesto svojima, poeli dodavati lopte protivnikim igraima i to u – kontru! Nedeliše je u još jednoj blamaži od utakmice izgubilo na svom terenu od Mladosti iz urevca koja se do prije par dana borila za opstanak! Situacija je slijedea: u posljednjem kolu igraju akovec i Meimurje u gore navedenom terminu utakmicu za prvaka. Prvak može biti akovec (koji ovoga trenutka ima 2 poraza) ako pobijedi. U tom sluaju akovec ima i dalje dva poraza, Podravac tri, a Meimurje etiri. U sluaju da pobijedi Meimurje- najvjerojatniji prvak je Podravac, jer ima ovoga trenutka najbolji koš kolinik izmeu ova tri sastava +20 (akovec +5, a Meimurje –25!). Najmanja je mogunost da Meimurje bude prvak jer mora tui akovca s 46 koševa razlike, što se ovoga trenutka ini kao znanstvena antastika! No, košarka je kraljica igara i kao takva tisuu puta do sada dokazala da nije baš pametno prognozirati takve utakmice! (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Bjelovar – Podravac 91:117 ŠK Vindija – Grafiar 92:79 Prima pivo Ivanica – akovec 50:71 (19:19, 8:19, 10:19, 13:14)

AKOVEC: Radinovi 2, Novak Mat., Megla 10, Mudri 9, Zaspan 13, Juras 3, Ganzer 3, Biševac 17, Stani 4, Ostoja 10, Lenar. Meimurje – Petar Zrinski 78:62 (25:13, 19:15, 13:22, 21:12)

ME IMURJE: Podvezanec 7, Terek 3, Novak Marek 20, Vugrinec 16, Habuš, Marnovi, Hrka 2, Drk, Levai, Novak Mar. 26, Novak Man. 4, Šopar. Nedeliše – Mladost 76:95 (19:28, 26:24, 15:19, 16:24)

NEDELIŠ E: Valkaj 19, Kranjec 17, Šte 12, Varga 12, Golubi N. 6, Marciuš 4, Mikolaj 4, Šegovi 2. Mursko Središe – Radnik 60:69 (13:18, 22:12, 12:17, 13:22)

MURSKO SREDIŠ E: Varga 10, Brodar 1, Kralji M. 12, Levai, Radikovi, Cilar 9, Bedi 1, Bogdan, Frani 9, Dodlek 5, Srnec 13.

TABLICA: 1. AKOVEC 2. Podravac 3. ME IMURJE 4. Petar Zrinski 5. ŠK Vindija 6. Graar 7. NEDELIŠ E/-1 8. Bjelovar 9. Radnik 10. Prima pivo Ivanica 11. Mladost 12. MURSKO SREDIŠ E

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

19 18 18 16 16 7 8 7 6 5 5 1

2 3 3 5 5 14 13 14 15 16 16 20

40/ +440 39/ +492 39/ +439 37/ +248 37/ +226 28/ -97 28/ -125 28/ -275 27/ -280 26/ -148 26/ -218 22/ -702

biljnoga pratitelja na tablici, u uzvratu je Dubravan još jae stradao, pa je osvojio drugo mjesto na tablici tree lige, dok su Križevci prvak bez poraza. (bh)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA Lepoglava – Cestica 2000 76:73 Križevci – Dubravan 77:45(17:11, 29:13, 11:13, 20:8)

DUBRAVAN: Meimurec 10, Lukša D., Jakupak 4, Haramija 9, Lukša R. 10, Brljak, Horvat, Orehovec, Tišler, Balog, Šte 12. Podravski list – Prelog 80:62 (17:14, 26:16, 14:19, 23:13)

PRELOG: Klinec 13, Ciglar M., Jankovi, Blažona 15, Šari 4, Poljak 1, Hajdinjak, Ciglar D. 6, Blažeka 5, Poredoš 18. Meimurje Globetka – D. Kraljevec 63:53(11:10, 22:22, 16:5,14:16)

ME IMURJE GLOBETKA: Markovi 9, Capek 10, Belovi, Serdarevi 2, Gomzi 5, Turk 4, Horvat 3, Franji, Vuruši T. 3, Car 6, Vuruši V. 13, Jaluši 8. DONJI KRALJEVEC: Dopu 2, Borovi 2, Belovari M. 1, Zrna 4, Belovari J. 2, Glavina 1, Švenda 19, Balent, Ruži 22, Lonari, Ivanovi.

TABLICA: 1. Križevci 2. DUBRAVAN 3. Podravski list 4. PRELOG 5. Lepoglava 6. KOTORIBA 7. ME . GLOBETKA 8. DONJI KRALJEVEC 9. Cesca 2000 10. Graar 2

17 17 17 17 17 16 17 17 17 16

17 15 13 12 8 7 5 5 2 1

0 2 4 5 9 9 12 12 15 15

34/ 32/ 30/ 29/ 25/ 23/ 22/ 22/ 19/ 17/

+453 +143 +151 +222 -7 -61 -69 -93 -291 -448

KADETSKA LIGA REGIJE SJEVER

Naši polovino! Utakmicama prvoga kola zapoele su kvalifikacije za državno prvenstvo na kojem e nastupiti samo prvak ove lige koju sainjava 6 klubova, dva iz naše, jedan iz varaždinske, te tri iz podravske županije. Naši klubovi Meimurje i Donji Kraljevec nemaju šanse za plasman na državno, a u ovom su kolu bili s polovinim uinkom – Meimurje je pobijedilo Mladost iz urevca, dok je Donji Kraljevec izgubio od Virovitice. Igra se u kadetskoj ligi i nastavak natjecanja za plasman od 5. – 10. mjesta, gdje vodi akovec bez poraza. (bh)

1. Podravski list 2. ŠK Vindija 3. ME IMURJE 4. Virovica 5. DONJI KRALJEVEC 6. Mladost ( )

4 4 5 5 5 5

4 4 2 2 1 1

0 0 3 3 4 4

8/ 8/ 7/ 7/ 6/ 6/

+183 +89 +22 -26 -67 -201

PLASMAN OD 5. – 10. MJESTA: Mladost Ivanovec – M. Središe 148:17(40:2, 40:4, 37:6, 31:5) MLADOST IVANOVEC: Kranjec R. 34, Kocijan 20, Kranjec J. 38, Janec 11, Fekeš 40, Blajda, Kameni, Bjelobrk 5, Drvenkar, Hamer. Trener Blažeka T. MURSKO SREDIŠ E: Lesar, Matoša 2, Vinko Novak 2, Balaž 3, Korbelj, Peri 2, Repalust, Radikovi 8, Benik, Korbelj K. Trener Repalust S.

Nedeliše – Prelog 61:108 (21:34, 16:22, 10:28, 14:24) NEDELIŠ E: Baruki 44, Posavec, Milihram, Marec, Golik 3, Kocijan 14. Trener Štrukelj M. PRELOG: Lukai 15, Soka 22, Budiša 4, Blažeka 32, Podvezanec 6, Zadravec 3, Pongrac 4, Vuk 6, Hoblaj 6, Grivec 10. Trener Krha

TABLICA: 1. Mladost Ivanovec 2. akovec 3. Prelog 4. Kotoriba 5. Mursko Središe 6. Nedeliše

9 8 9 8 8 8

8 8 3 3 2 1

1 0 6 5 6 7

17/ 16/ 12/ 11/ 10/ 9/

+549 +242 -212 -44 -432 -103

7. ME . GLOBETKA 8. DONJI KRALJEVEC 9. Cesca 2000 10. Graar 2

17 17 17 16

5 5 2 1

12 12 15 15

22/ 22/ 19/ 17/

-69 -93 -291 -448

LIGA MLAIH KADETA REGIJE SJEVER

Meimurje bez poraza!

Donji Kraljevec – Virovitica 61:67 (15:13, 19:19, 15:18,12:17)

DONJI KR AL JEVEC: Ivanovi J., Dopu 11, Sinkovi Gašpari, Glavina 20, Branilovi 6, Paan, Ivanovi D. 20, Vadlja, Švenda, Taradi, Horvat 4, Meimurec. Trener Horvat T. Meimurje – Mladost() 111:61 (30:14, 30:16, 28:19, 23:12)

ME IMURJE: Jeleni 12, Mavrek 13, Miko 25, Kelin, Voni 23, Vuruši 11, Bedi 6, Ivanek 6, Rusak 15. Trener Novak S.

- MSTC Nostro ili Mihovljan u kvalifikacije Putjane je riješilo stvar! Okolnosti su bile takve da se moglo i pretpostaviti tko e od naših klubova prvi riješiti pitanje izbjegavanja kvalifikacija. Kada u ekipi imate bivšeg juniorskog reprezentativca Hrvatske Borisa Preksavca, igraa bi i sada sigurno kvalitetom odgovorio prvoligaškim kriterijima u kombinaciji sa trenutno najveom nadom hrvatskog stolnogtenisa Nikolom Horvatom, tko vam može uzeti opstanak u ligi! Nain na koji je osigurana viza za iduu sezonu ipak je bio poseban. Naime, uprvo u subotu, mogli smo biti prisutni otvaranju obnovljene dvorane Putjanana. Sveanost je popraena i od strane dužnosnika Grada što svjedoi o važnost i znaaju ovog sportskog udruženja. Od ovog tjedna pa do vjerojatno idue sezone, Putjane kvalitetom predstavlja drugi klub u Meimurju, iza, jasno, neprikoslovljenih Šenkovana. A da oko ovog drugog mjesta ne bi bilo dileme, svi su tomu mogli zorno posvjedoiti u subotu. 4:2 protiv Mihovljana, ime se ovogodišnji omjer ova dva kluba popeo na 2:0 u korist Putjana. Putjane ima sto posto i sa Nostrom, a tablica govori stanje stvari. Tko e u kvalifikacije ? Mihovljan ili MSTC-Nostro? Trenutni rezultat u broju pobjeda 4:4(5). Mihovljan je napravio pravu stvar protiv Nostro-a i time pokazao da im je orma u uzlaznoj putanji. Jedini njihov problem su samo dvije utakmice koje još moraju odigrati.

Nastavlja se doigravanje po kvalitativnim skupinama u ligi najmlaih. U onoj najboljoj Meimurje do sada nije osjetilo gorinu poraza, a sudei po prikazanom – niti nee. (bh)

Meimurje – Donji Kraljevec 83:59(12:14, 24:9, 17:16, 30:20) ME IMURJE: Glumac 4, Agi 4, Jambrovi 9, Franin 14, Momilovi 10, Žvorc 6, Štefok 8, Car 11, Kocijan 10, Farkaš 2, Gašpari 2, Novak 3. Trener aji I. DONJI KRALJEVEC: Sinkovi G. K. 8, Sinkovi G.L. 2, Meimurec 22, Špoljar 2, Paan 17, Mesari, Švenda, Sabol, Pintar, Pozderec 2, Ivanovi J. 6. Trener Horvat T.

ŠK Vindija – akovec 45:72 (13:12, 16:23, 11:8, 5:29) AKOVEC: Lepen 29, Vibovi 18, Škrobar 13, Franji 12, Žuna, Markulija, Baksa. Trener Vesterbah M.

Dubravan – Mladost Ivanovec 46:50(13:20, 7:11, 16:10, 10:9) DUBRAVAN: Šte I., Šte N. 9, Hani, Blažeka 5, Balog 19, Ribi 13, Poljanec, Orehovec. Trener ituš. MLADOST IVANOVEC: Kameni 6, Kranjec J. 28, Janec 10, Blajda, Hamer 2, Habjan. Trener Blažeka T.

NEDELIŠ E: Pintari 4, emerin, Kocijan 18, Milihram 2, Posavec, Kovai, Golik 17, Miholek, Ledi 2. Trener Štrukelj M. PRELOG: Kalšan, Budiša 2, Hoblaj 12, Bermanec 3, Vuk 2, Podvezanec 13, Strbad 9. Trener Krha M.

TABLICA: 1.-4. 1. Meimurje 2. akovec 3. Donji Kraljevec 4. ŠK Vindija

5 5 5 5

5.-9. 5. Mladost Ivanovec 6 6. Dubravan 6 7. Meimurje Globetka 4 8. Mursko Središe 5 9. Kotoriba 5 10.-14. 10. Nedeliše 5 11. Prelog 5 12. Ivanica 5 13. Lepoglava 5 14. Cesca 2000 4

5 3 2 0

0 2 3 5

10/ 8/ 7/ 5/

+211 +6 +9 -226

6 4 2 1 0

0 2 2 4 5

12/ 10/ 6/ 6/ 5/

+321 +36 -8 -120 -229

5 3 3 1 0

0 2 2 4 4

10/ 8/ 8/ 6/ 4/

+111 +99 +59 -92 -177

ŽUPANIJSKE STOLNOTENISKE LIGE

Šenkovec 3 i službeno prvak Kad smo na poetku sezne vidjeli sastav Šenkovca 3, mogli smo ne sam onaslutiti, ve i biti prilino sigurno tko je novi prvak I. ŽL. Svaka ast MSTC-Nostro-Teamu na izvrsnoj borbi i prisku koji su na prvaka držali vei dio sezone. Ipak da ne bi bilo zabune i zabluda tko je tko, Šenkovec 3 je u službeno prvak nakon ovotjedne pobjede 10:0 prov Katex-a. 10:0 za kraj, za tulu, za zadovoljstvo “šenkovske mašine”! MSTC-NostroTeamom poraz od Kotoribe nee utjeca na njihovo zadovoljstvo uinjenim u ovoj sezoni. Naime, drugo mjesto i sjajan rezultat. Više je ta pobjeda znaila Kotoribi koja se potajno nada peharu i kiksu Damtex-a 1. Putjane 3 apsolutno najgori, Mala Suboca ne tako loša, ali svejedno uvjerljivo pretposljednja. Rezulta: Kos-Kotoriba 2 - MSTCNostro-Team 7:3, Putjane 3 - Damtex 1 3:7, Šenkovec 4 - Kos-Kotoriba 3 4:6, Mala Suboca 1 - Putjane 2 2:8, Šenkovec 3 - Katex 10:0. TABLICA: 1. Šenkovec 3 17 17 2. MSTC-Nostro-Team 17 14 3. Damtex 1 17 10 4. Kos-Kotoriba 2 17 10 5. Putjane 2 17 8 6. Šenkovec 4 17 6 7. Katex 17 6 8. Kos-Kotoriba 3 17 4 9. Mala Suboca 1 17 1 10. Putjane 3 17 0

REZUULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICE

Nedeliše – Prelog 43:41 (3:10, 15:4, 18:21, 7:6)

REZULTATI, SASTAVI, KOŠEVI, TABLICA 1. kola Regije Sjever

Putjane dobile stolnoteniski dom

Dvije manje od MSTC-Nostro-a. Tko im je možebitna žrtva? Vinkovci i Olimpija. Trebali bi dobiti barem jednu tekmu. A Nostro?! Majstori izvlaenja!! Iz godine u godinu na razno razne udesne naine ostaju u ligi. Dobro, sada situacija nije ni baš tako loša i definitivno manje od uda potrebno im je za izbjegavanje kvalifikacija. Vidjeti emo. MSTC Nostro je pokazao koliko je žilav klub kad je o opstanku rije i i iz te perspektive nekako se ini da kvalifikacije ostaju Mihovljanu. (M. Mašovi, oto: mimi)

0 1 3 2 2 3 1 2 3 1

0 2 4 5 7 8 10 11 13 16

146:24 108:62 101:69 102:68 92:78 78:92 76:94 59:111 54:116 34:136

34 29 23 22 18 15 13 10 5 0

II. ŽL

Velika zbrka uoi posljednjeg kola Putjane su odigrale pobjedniki u novoj dvorani

Stvar još nije riješena, ali izgleda da nema problema za HE-DRA 1. Ako

ni Putjane 5 nije dorasla ekipa tko to može pra! Liga gore! Ipak za prvo mjesto treba još pobjeda prov Nedeliša 1. Za svaki sluaj. Hodošan još nije odustao. No, iako se potajno još nada prvom, Hodošan mora pripazi i na drugo mjesto. Šenkovec 5 još može naprijed, a Hodošanci igraju protiv MSTC Nostro Štikme koja traži izlaz s dna. Napeto!! Još jedna ekipa Putjana, Putjane 4 na rubu ispadanja. Nostro u ljutom boju za opstanak izgledao dobro i neustrašivo ali ipak ni Lopanec 2 nije za odbaci. Ništa od potpune metamorfoze Nostra. Lopanec 2 MSTC-Nostro-Škma 5:5!!! Zadnje kolo urnebes!!! Lopanec 1 – Putjane 4 , MSTC Nostro- Škma – Hodošan 1. Rezulta: Lopanec 2 - MSTC-Nostro-Škma 5:5, Putjane 4 - Mihovljan 3 3:7, Šenkovec 5 - Lopanec 1 6:4, HE-DRA 1 - Putjane 5 6:4, Hodošan 1 - Nedeliše 1 9:1. TABLICA:

1. HE-DRA 1 2. Hodošan 1 3. Šenkovec 5 4. Mihovljan 3 5. Putjane 5 6. Nedeliše 1 7. Lopanec 2 9. MSTC-Nostro-Škma 8. Putjane 4 10. Lopanec 1

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

12 2 3 11 2 4 8 63 9 35 7 55 7 1 9 4 58 4 3 10 4 2 11 3 3 11

106:64 100:70 97:73 95:75 91:79 78:92 78:92 68:102 70:100 67:103

26 24 22 21 19 14 13 11 10 9

III. ŽL

Hodošan ET osvojio naslov ! Jao, jao Šenkovec 6! Damteks 2 je posljednji i u kiks dolazi u stvarno najgori mogui trenutak. U jeku borbe za prvo mjesto. E, sad toga više nema. U Hodošanu ET trljaju ruke. Ako se sjemo desetog kola i 9:1 Hodošana ET! Toliko o odnosima na vrhu. estitke prvaku, a ponajprije osovini Vidaek – Marka. Rezultati: Klima-montaža 1 Hodošan ET 2:8, Damtex 2 - Šenkovec 6 6:4, Kos-Kotoriba 4 - STK 2 4:6, Donji Kraljevec 1 - Mihovljan 4 4:6, Lopanec 3 - Cirkovljan Zabat 1 6:4. TABLICA:

1. Hodošan ET 2. Šenkovec 6 3. STK 2 4. Cirkovljan Zabat 1 5. Donji Kraljevec 1 6. Kos-Kotoriba 4 7. Lopanec 3 8. Mihovljan 4 9. Klima-montaža 1 10. Damtex 2

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

13 1 11 3 11 1 8 2 7 3 8 1 8 1 6 2 3 2 1 2

3 3 5 7 7 8 8 9 12 14

108:62 105:65 99:71 92:78 93:77 85:85 80:90 78:92 62:108 48:122

27 25 23 18 17 17 17 14 8 4
31. ožujka 2009.

REZULTATI krosa (najboljih šest):

PRVA HRL - muški

Županja bez problema u Prelogu Preložani su i nakon 17. kola ostali na uinku od 10 bodova. Zapravo su osvojili dva više, ali su zbog kazne s dva boda manje. Bodove iz Preloga minuli vikend odnijela je Županja. Gosti su slavili pobjedu 33:25. Utakmica u jednom smjeru u korist gostiju koji su bili previše kvalitetni, da bi se domai sastav mogao ravnopravno suprotstaviti. Prelogu se na tablici opasno primakao Trogir koji je svladao akovo i stigao na bod zaostatka, dok je posljednja Slatina. Ostaje za vidjeti hoe li se Preložani uspjeti spasiti ispadanja, iako bi možda bilo najbolje da se igra liga koja je sastavu koji trenutano igra možda i primjerenija - II. HRL. U sljedeem kolu gostuje se u Gorici sastavu koji takoer loše igra u nastavku prvenstva, ali upitno je može li preloški sastav nekoga iznenaditi u ovom trenutku forme i kvalitete igre na gostovanju. (DZ)

Osnovne škole

PROLJETNI KROS - ponovno rekordni odaziv u tri konkurencije

Najvrjednije medalje za OŠ akovec, najtrofejnija OŠ Podturen Proljetni kros uenika meimurskih osnovnih i srednjih škola, kao utrke graana još jednom su potvrdili opravdanost održavanja tradicije i potjecanje na kulturu bavljenja tranjem, ako ništa drugo onda kao rekreacijom. Na tradicionalnom Proljetnom krosu za 2009. godinu protekle subote nastupilo je ukupno 682 trkaa.

U najveem broju odazvali su se osnovnoškolci kojih je na startu bilo 632 iz 28 škola Meimurja te nekolicina polaznika vrtia koji su trali zajedno sa 1. razredima. Najuspješnija škola po broju zlatnih medalja je III. OŠ iz akovca sa tri zlatne i tri srebrne medalje. Osnovnoškolci Nedeliša osvojili su tri zlatne medalje, ali manji

broj srebrnih. Najtrofejnija pak je OŠ Podturen. Njihovi uenici osvojili su ukupno najviše medalja, ali najmanje zlata. “Samo jedno”, ali zato su uzeli ak šest srebrnih i pet bronanih medalja. Natjecanje je organizirao AK Meimurje akovec, a u provedbi su sudjelovali suci Zbora Atletskih sudaca Meimurje. Pokrovitelji

natjecanja bili su Grad akovec i Meimurska županija, a pomogle su i tvrtke: Muraspid kao glavni sponzor koji je osigurao majice za najbolje pojedince, te Linea Cod, Stolarija Kikelj, Pizzeria Rosa, Meimurske vode, te Dom zdravlja akovec. (D. Zrna, foto: V. Žganec Rogulja i arhiva organizatora)

1. razred - uenice

1. razred - uenici

2. razred - uenice

2. razred - uenici

3. razred - uenice

3. razred - uenici

4. razred - uenice

4. razred - uenici

5. razred - uenice

5. razred - uenici

6. razred - uenice

6. razred - uenici

II. HRL ŽENE - sjever

Tako je malo nedostajalo… Malo neopreznost i i nesigurnosti u završnici utakmice u akovo, stajalo je rukometašice akovca osvajanja jednog ili ak dva boda. Ovako, u nepovrat je otišla prigoda za popravak ne baš blistave pozicije na prvenstvenoj tablici. akovanke su protiv PAN akova igrale vrlo dobro i mogu žaliti za propuštenim prilikama. Da je obranjen sedmerac i da je jedan više realiziran kraj prie bio bi bila drugaiji. U akovu se raspucala Petra Jurkovi, a solidne su bile Petra Gudlin i Maja Vugrinec. Na istoj razini nisu bile sutkinje iz Kutine, koje akovankama redoviti slabo sude. Prigoda za popravak dojma i mjesta na tablici je ve u subotu od 17 sati, kada u akovec dolazi sve samo ne slaba, ali ipak pobjediva Pitomaa. Protiv PAN akova za akovec su igrale: Kolak, Poljakovi, Križai, T. Horvat (1), Šipuš, Šulj, Gudlin (4), Petkovi (1), Jurkovi (12), Cerovec (3), Veble, Marec (2), Vugrinec (2), Sklepi (1) Trener Stjepan Golik Rezultati 17. kola: Pitomaa-Darda 36:22, Natura Agro-Bjelovar 28:34, Dragovoljac-Brod Gymnasium 26:19, Podravka LINO-Ivanec 45:26, Vinkovci-Zelina 24:35, PAN akovo-akovec 27:25 POREDAK: Podravka LINO 30, Natura Agro 30, Zelina 26, Pitomaa 21, Bjelovar 21, Brod Gymnasium 15, Dragovoljac 12, Vinkovci 12, PAN akovo 12, akovec 11, Darda 11, Ivanec 2 bod(ov)a. (sm)

1. razredi, djevojice: 1. Lukrecija Medvar Gorian; 2. Dora Pali III. OŠ akovec; 3. Dora Berdin Podturen; 4. Nika Bogdan Štrigova; 5. Stela Andrašec Hodošan; 6. Lucija Mikuli II. OŠ akovec. 1. razredi, djeaci: 1. Luka Posavec Podturen; 2. Luka Pani III. OŠ akovec; 3. Mario Kova Štrigova; 4. Karlo Blagovi Strahoninec; 5. Matija Žnidari Nedeliše; 6. Robert Jeleni Ivanovec; 2. razredi, djevojice: Ana Marija Gavez Nedeliše; 2. Lea Mlinari Gorian; 3. Lorena Kos Mursko Središe; 4. Dora Cerovec Podturen; 5. Tiffany Golubi Podturen; 6. Vlatka Lovrin Podturen; 2. razredni, djeaci: 1. Luka Liklin Mursko Središe; 2. Martin Dodlek Podturen; 3. Luka Lukman I. OŠ akovec; 4. Sebastijan Andrašec Podturen; 5. Jakov Blagus Gorian; 6. Marko Bašek II. OŠ akovec; 3. razredi, djevojice: 1. Sara Senar Nedeliše; 2. Magdalena Doležaj I. G. Kovai, Sv. Juraj na Bregu; 3. Leona Jeleni Ivanovec; 4. Marija Ovar Podturen; 5. Antonia Mutvar Podturen; 6. Ena Megli III. OŠ akovec; 3. razredi, djeaci: 1. Filip Turk II. OŠ akovec; 2. Maja Antolovi Podturen; 3. Dino Horvat Podturen; 4. Marn Pai III. OŠ akovec; 5. Leo Tot Domašinec; 6. Roberto Ribi Gorian; 4. razredi, djevojice: 1. Tina Horvat Nedeliše; 2. Elena Marnevi Prelog; 3. Klara Ovar Podturen; 4. Maja Kos Prelog; 5. Maja Marnevi Prelog; 6. Ivana Zadravec Sveta Marija; 4. razredi, djeaci: 1. Leon Furdi Prelog; 2. Petar Kova Podturen; 3. Dominik Filipovi Podturen; 4. Erik Bajs Strahoninec; 5. Karlo Malenovi I. OŠ akovec; 6. Nikolaj Horvat I. OŠ akovec; 5. razredi, djevojice: 1. Tena Horvat III. OŠ akovec; 2. Petra Krnjak Domašinec; 3. Nika Horvat Nedeliše; 4. Jasmina Horvat Štrigova; 5. Petra Mlinari Pribislavec; 6. Anja Horvat Nedeliše; 5. razredi, djeaci: 1. Robert Jezernik Mursko Središe; 2. Marko Ša II. OŠ akovec; 3. Sven Mesari Macinec; 4. Sandi Ignac Macinec; 5. Dario Opaak Mala Suboca; 6. Tin Sanjkovi Pribislavec; 6. razredi, djevojice: 1. Mateja Jambrovi Draškovec; 2. Veronika Kova Podturen; 3. Tena Biber Vrašinec; 4. Lucija Vuk Prelog; 5. Tea Taradi Donji Kraljevec; 6. Ana-Mary Vadlja Gorian; 6. razredi, djeaci: 1. Patrik Škvorc I. G. Kovai, Sv. Juraj na Bregu; 2. Maja Krišto, III. OŠ akovec; 3. Petar Horvat Podturen; 4. Bruno Babi III. OŠ akovec; 5. Petar Novak III. OŠ akovec; 6. Mislav Markovi III. OŠ akovec; 7. razredi, djevojice: 1. Erika Frani III. OŠ akovec; 2. Alena Hrušoci Nedeliše; 3. Maja Bergovec Gorian; 4. Josipa Drk Podturen; 5. Krisna Petkovi Gornji Mihaljevec; 6. Lucija Žbulj II. OŠ akovec; 7. razredi, djeaci: 1. Marn Srša Sv. Marn na Muri; 2. Krunoslav Maleri Podturen; 3. Bernard Gavez Nedeliše; 4. Luka Vrbanec I. OŠ akovec; 5. Denis Mavrin I. OŠ akovec; 6. Ivan Blagus Hodošan; 8. razredi, djevojice: 1. Krisna Dudek III. OŠ akovec; 2. Mateja Novini Podturen; 3. Silvia Trstenjak Štrigova; 4. Romana Bogdan Štrigova; 5. Stela Bergovac Gorian; 6. Melani Filipovi Podturen; 8. razredi, djeaci: 1. Tomislav Markuši Gorian; 2. Luka Malek Gorian; 3. Maja Pintari Gorian; 4. Ervin Šegovi Podturen; 5. Mihael Toplek Pribislavec; 6. Danijel Kopaevi Macinec.

Srednje škole 7. razred - uenice

7. razred - uenici

8. razred - uenice

8. razred - uenici

Uenice: 1. Monika Lonari Ekonomska akovec; 2. enifer Lovreni Ekonomska akovec; 3. Mateja Knezi Ekonomska akovec; 4. Romana Vrbanec Ekonomska akovec; 5. Monika Domijani Ekonomska akovec; 6. Marna Vidovi Gimnazija. Srednje škole – uenici: 1. Zoran Vuk TIOŠ; 2. Tareq Al-Mu eh Gimnazija; 3. Neven Toplek Graditeljska; 4. Monico Pongrac TIOŠ; 5. Sandi Horvat Ekonomska akovec; 6. Mario Mustak Ekonomska akovec;

Graani

Najviše medalja uzeli su uenici OŠ Podturen

Najvei broj najvrjednijih medalja osvojili su uenici III. OŠ akovec

Žene: 1. Marna Bezek; 2. Mirjana Furdi; 3. Lidija Levai; 4. Željka Podgorelec Sirc. Muškarci: 1. Dražen Polak; 2. Mario Horvat; 3. Stjepan Furdi; 4. Marko Kokot; 5. Josip Novak; 6. Dragan Nedelkovski; 7. Ivica ekunec; 8. Dražen Koleni.


52

Oglasnik

MOTORNA VOZILA AUTOUSLUGA D.O.O. STRAHONINEC: Ford Galaxy 2.3, 7 sjedala 1999.; Fiat Slo 1.6 16V 2002., registr.; Fiat Punto 1.2 2003.g.; Ford Mondeo 2.0 TDCI, 2005.g, reg. do 5./09.; Ford Mondeo 2.0 TDCI 2006.g.; Renault Clio 1.2 2003.g, Peugeot 206 1.4 2006.g. VOZILA SU S DOMA EG TRŽIŠTA. GARANCIJA. KREDITI BEZ JAMACA, UEŠ A I KASKO OSIGURANJA DO 7 GODINA. TEL. 040/333-033, 091/591-8889

FIAT TEMPRA 1.6 ie SX (klima, el. podizai stakla, alu felge), 1994.g., u odlinom stanju, bijela, cijena 11.000 kn. Mob. 091/510 7261. HITNO SE PRODAJE LAND ROVER FREE LANDER 2.0, registriran, full oprema. Mob: 098/598-323 VW CADDY dostavni 1997.g, prvi vlasnik, bijele boje, za 2.400 EUR sa pdv-om. tel: 01/2313-234 POVOLJNO PRODAJEM RENAULT MEGANE cabrio 1.6 16V 115 KS, 2005.g., crni metalic, full oprema, mob. 091/2580 953 PRODAJEM AUDI A4 2.0 benz 2001.g., tiptronic, crni, odlian, oprema, mob. 091/501-66-07 F I AT T E M P R A 1 .9 D 1 9 9 7. g . , m o b . 091-589-4876, zva iza 16 h PIAGGIO X9 2000.g., 250ccm, srebrni metalik, reg. do 7./09., u odlinom stanju, cijena 2.500 EUR, tel: 098/846 532 NISSAN ALMERA 2.0D 1998.g., ouvan, reg. do 3./10. g., 3.750 EUR, tel: 042/701-158 RENAULT LAGUNA karavan 1.9 DCI 2004.g., puno opreme, ouvan, 8.000 EUR, mob. 091/5017-913 HYUNDAI SANTA FE 2.0 2000. god., sva oprema + klima, 77tkm, reg. do 12./09., odlian, cijena povoljna, mob. 098/9354 361 MAZDA 3 1.4 16V SPORT, 1.vl., 2004.g., oprema, 65.000 km, servisna, odlina, 9.450 EUR, mob. 091/595-8273 VW GOLF II 1.6D 1992.g., proizv. Njemaka, orig. 167 tkm, servisna, garažiran, odlino stanje, 2.400 EUR, mob. 099/310-9845 P-206 1.4 X-LINE mod. 2005.g., 1.vlasnica, 57.000 km, servisna, klima + oprema, odlian, 6.700 EUR, mob. 095/9214-703 CITROEN C3 1.4 HDI 2003.g., reg. do 3./10.g., klima, 4 zrana jastuka, el. podizai stakla, maglenke i cd radio, mob. 098/749-188 LAND ROVER FREELANDER 1.8 16V 2002.g., 1.vlasnica, 65.000 km, kupljen kod Tomia, uredno servisiran, 10.000 EUR, mob. 095/9209-874 SEAT TOLEDO 1.9 TD 1996.g., registr. do 3./10. info 091/5890-824 PEUGEOT 405 SRDT 1.9D 1994.g., centr. zaklj., el. podizai stakla, alu felge, nove gume, cijena 1.600 eur, mob. 098/9060-182 VOLVO 460 1.9TD 1996.g., registriran, karamboliran, mob. 091/510-1064 PRODAJEM AUTOPRIKOLICU i ljetne gume Hankok 185/65/15, tel. 098/9246-314 PRODAJEM RENO CLIO 1.2 1997.g., reg. do 3./2010., 140 tkm, cijena 2.700 eur, mob. 098/9320-817 ŠKODA FABIA 1.9SDI 2004.g., klima, 1.vl., u sustavu pdv-a, reg. do 6./09., cijena 6.400 eur, mob. 095/9077-062 AUDI A4 1.9 TDI 115KS 2006.g., ful oprema, limuzina, crni, cijena 19.900 eur, mob. 091/511-40-57 VW GOLF IV 1.9TDI variant 2003.g., klima, registriran, 7.950 eur, mob. 091/511-40-57 GOLF III 2.0 GTI 16V 150KS 1997.g., reg. do 5./09., ser vo, centralno, abs, el. pod. stakla, alu 15 cola, 3.500 eur, mob. 091/216-2769 PRODAJEM MALI ELEKTRO SKUTER, crni, za 600 kn, pogodno za osnovnoškolce, tel. 098/935-2124 RENAULT MEGANE 1.5dci 2003.g., crne boje, 5 vr., u izvanrednom stanju, vrlo povoljno, tel. 098/749-131 OPEL CORSA 1.2i 1996.g., reg. do 9.mj., centralno, el. pod. stakla, alu felge, spojleri, cijena 2.500 eur, mob. 098/949-5861

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

FORD ESCORT karavan 1.8TD 1998.g., sve osim klime, +4 zimske gume, tel. 095/840-8455 FIAT UNO 1992.g., u voznom stanju, crvene boje, mob. 099/411-4269 ili 099/681-8912 OPEL KADET 1.4i, ušuvan, crvene boje, mob. 098/187-1338 PRODA JEM OPEL ASTRU karavan 1.8i 1993.g., metalik crna, cijena po dogovoru, mob. 099/695-1422 REN. MEGANE 1.4 1997.g., prvi vlasnik, 171 tkm, te prodajem smreke jele za sadnju, tel. 312-550 FORD ESCORT 1989.g., neregistriran, ispravan, cijena 2.500 kn, mob. 098/957-2675 REN. MEGANE 1.9 dizel 1972.g., 1997./98.g., registr. do 7./09., cijena 22.000 kn, mob. 544-162 ili 091/783-1089 PRODAJEM SKUTER Peugeot Speedfight 50 2006.g., žuto-srebrni, odlian, cijena 8.200 kn, mob. 098/173-9510 VW EOS 1.4TSI 2008.g., novi, neregistriran, upita od 17-19 sa na tel. 042/731-381 VW PASSAT CL 1600 1988.g., plavi, neregistriran, alu felge, veoma ouvan, garažiran, cijena po dogovoru, tel. 040/851-257 ili 091/1930-562 PRODAJE SE OPEL VECTRA B 1998.g., 2.vl., u odlinom stanju, 100kW, ful oprema, reg. do 6./09., mob. 098/9477-054 KHIA SEPHIA 1994.g., u dobrom stanju, crvena, reg. do 5./09., cijena 10.000 kn, mob. 095/867-8984 PRODAJEM HYUNDAI ACCENT 1998. registriran godinu dana, povoljno, mob. 098/355-090 YAMAHA TZR 50 2003.god., prva reg. 2004 ., cr veno - crna boja, 6 br zina, 9450 km, cijena: 10.500 kn. Upitati na: 098/929-2008 HONDA CIVIC 1.4 1997., reg. do 9./09., crna, klima, airbag, servo, alu felge, zimske/ ljetne gume, muzika, mob: 098/730-522 ili 098/934-7413 OPEL VECTRA karavan 1.8 1997.g., registr. godinu dana, full, servisna, 2. vl., 3.900 eur, mogua zamjena za jeftinije, mob. 098/551-267 PRODAJEM MAN 8-136 1983. god., sanduk sa ceradom, ušuvan. mob. 098 989 3370 ili 091 781 6104 PRODA JEM YAMAHA 125 SR 1999.g., 14.000 km, super stanje, za 1.200 eur, mob. 091/910-9097 HYUNDAI ACCENT 1997.g., sva oprema, 15 8 .0 0 0 k m, 18 .0 0 0 k n. m o b. 091/573-3953. PRODAJEM NEISPRAVAN MOTOR za Audi A4 1.6 dizel 1998. god. Mob: 098 303-517 PRODA JEM ALU FELGE 15 cola 5 rupa za ford, cijena po dogovoru, tel. 098/1788-2293 PRODAJEM DVIJE NEKORIŠTENE AUTO GUME Continental Premium contact 185/55/15 cola, cijena po dogovoru, tel. 098/9422-845

POLJOPRIVREDA KUPUJEM TRAKTORE IMT, Zetor i Ursus – može i neispravno, mob. 092/110-7-110 PRODAJEM TRAKTOR Zetor 2511, 1972.g, u vrlo dobrom stanju, mob. 098/180-80-27 KUPUJEM MOTOKULTIVATOR ili Tomo Vinkovi, te kabinu za IMT 533/539, tel: 098/899-364 MOTOKULTIVATOR IMT 6.5KS generalno ureen, freza, prikolica i dvokolica, tel: 098/879-477 PRODAJEM prikolice, tanjurae, prskalica, okreta sijena, mob. 091-589-4876, zva iza 16 h PRODAJE SE SIJENO u balama i u rinfuzi, tel. 337-310 ili 099/579-4109 PRODAJE SE TRAKTOR Masey Fergusson, plug i gumenjak, cijena 15.000 kn, zvati poslije 16 sa na tel. 389-056 PRODAJEM DVIJE PRIKOLICE, plug 12 cola, rasipa za umjetno gnojivo, sijeno i slamu u balama, zva na tel. 360-236 MOTOKULTIVATOR IMT 507 sa frezom, plug, želj. kotai, i nastavci, u odlinom stanju, cijena 8.000 kn, mob. 098/9060-182 PRODAJEM TRAKTOR Torpedo 4806 TD sa širokom kabinom, malo radnih sa, te visoki plug 10 cola, a kupujem runja – pogon kardan traktorski, te sadilicu krumpira, mob. 098/190-3753 MIJENJAM STARIJI TRAKTOR IMT-533 za Ursus C-335 ili sl. mob. 091/192-8525 PRODAJEM DOVOREDNI BERA KUKURUZA Sip Tornado 80, prvi vlasnik. tel. 091/1688-679 ili 040/895-086

USLUGE PREKRIVANJE I IZRADA KROVIŠTA, ZIDARSKI RADOVI. Dugogodišnje iskustvo. Brzo i kvalitetno! Povoljne cijene usluga i materijala. «KROV», akovec, Istarska 9, tel. 395-722, 098/744-980 ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - struno i povoljno; VODOINSTALATERSKI I KERAMIARSKI RADOVI. Mob: 098/931-7570 ili 091/522-2344, Tino

OVLAŠTENI SERVIS ELEKTRO ALATA ISKRA/MAKITA/BOSCH/AEG FLEX/HILTI/HITACHI/B&D METABO/REMS/FEIN/DEWALT.. ROTORI/MOTORI/STATORI/ PREMATANJE «RODIKOMM» d.o.o., K. Tomislava 37, AKOVEC Tel. 040/395-180, 091/5005-128

INOZEMNI HIPOTEKARNI KREDITI – povoljno i brzo. Mob. 098/205-691

POZNANSTVA MARA 55, voli mlae. sms na 66805, 3,66 kn/sms.

MEGA-PARKETI d.o.o. Kotoriba POSTAVLJANJE SVIH VRSTA PARKETA, LAMINATA, BRUŠENJE STARIH PODOVA. Tel. 099/672-7067 ili 682-191 GRADITEL JSTVO «GRANIK» s dugogodišnjim iskustvom izvodi sve vrste graevinskih radova, mob. 099/794-9922 ili 095/8129-133 MRŠAVITE POMO U BIOTER APIJE – brzo i efikasno, bez dijete i zdravstvenih posljedica. Mob. 098/1347-031 SERVIS MAJA – ugradnja i servis plinskih trošila, izvedba elektroinstalacija i ugradnja i servis klima ureaja, tel. 099/33-33-635 ili 040/333-635

GRADITELJSTVO KOCIJAN d.o.o. izvodi sve GRA EVINSKE RADOVE, te razne ADAPTACIJE uz ponudu BESKAMATNIH KREDITA, mob. 091/1861-336 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIRANJE KUPAONICA. Mob. 091/55-49-323 PRIMAMO STARIJE I NEMO NE OSOBE na skrb u ugodnom ambijentu. Tel. 048/835-212 OBAVLJAMO USLUGE: obrezivanja voaka, košnja trave, frezanje, štihanje, špricanje voaka, rezanje živice i sve ostalo vezano uz vrt, vonjak, dvorište i kuu. Nazva na tel: 095/902-3251 TRAŽIM STARIJU OSOBU ZA UZDRŽAVANJE koji nemaju djece a posjeduju kuu ili stan, tel. 099/405-8245 DAJEM INSTRUKCIJE IZ ENGLESKOG JEZIKA i prevodim sa/na engleski jezik. mob: 099-791-7115 FASADE, ŽBUKE, ADAPTACIJE, NOVOGRADNJE – dugogodišnje iskustvo, tel. 868-194 ili 099/794-99-22 OBAVLJAM FREZANJE povrtnjaka motokulvatorom. Tel: 098/9429-681 ODGOVORNA, OZBILJNA I POZITIVNA OSOBA BRINULA BI O STARIJIM I NEMO NIM OSOBAMA (itanje, ispomo u kui ili stanu, obavljanje sitnije nabave) NA PODRUJU GRADA AKOVCA u popodnevnim sama (4-5 sa). Cijenjene ponude na mob. 098/9785-992 OBAVLJAM šišanje živica i košnju trave. mob. 099/1911-573 DAJEM INSTRUKCIJE IZ KEMIJE I BIOLOGIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU. Tel. 098 182 7889. PREVO ENJE SA/NA NJEMAKI JEZIK, sve vrste tekstova, mob. 091/158-9262 PODUKE IZ MATEMATIKE, zike, elektrotehnike i mehanike, tel. 337-262

NEKRETNINE I Z N A J M L J UJ E S E P O S L OV N I PROSTOR na starom sajmištu od 150m2, tel. 040/384-277 ili 091/200-2-920 PRODAJEM STAN od 82m2 u centru k, namješten, s malim dvorištem, šupom i podrumom, s mogunošu ureenja potkrovlja od 48m2, cijena 85.000 EUR, mob. 099/316-2112 PRODAJU SE STANOVI na starom sajmištu od 75 i 65 m2, tel. 040/384-277 ili 091/200-2-920

NAMJEŠTENJA NUDIMO DINAMIAN I DOBRO PLA EN POSAO KOMERCIJALNOG REFERENTA. Ozbiljni kandida mogu se prijavi za razgovor na tel. 051/336-052 ili e-mail: posao@parnad.com ODGAJATELJICA - studenca TRAŽI POSAO UVANJA DJECE, puno radno vrijeme u akovcu i bližoj okolici! Molim javi na broj 095/883-9656 TRAŽIM OZBILJNU ŽENU ZA POMO U IŠ ENJU stana u akovcu (Globetka), tel. 311-015 TRAŽIM SLOBODNU UMIROVLJENICU koja bi mi bila stalna domaica u stanu i obavljala lagane poslove. Kasnije mogunost prijepisa stana. Tel. 042/215-106 TRAŽIMO SURADNIKE ZA HONORARNI POSAO, plaa po uinku. mob. 098-257-398

KREDITI

POZAJMICE na ovjeru kod javnog bilježnika. POZAJMICE uz deponiranje knjižice vozila. POSEBNE POGODNOSTI za zaposlene u obrma i vlasnike obrta sa urednim poslovanjem. Od ponedjeljka do subote od 9 do 19 sa na tel. 060-610-614.

www.mn-nekretnine.com O. PRICE 34 AKOVEC TEL: 391-373 MOB: 098 426-917 PRODAJEMO: KU E, STANOVE, VIKENDICE, POSLOVNE PROSTORE, ZEMLJIŠTA RJEŠAVAMO STAMBENE KREDITE ZA KUPNJU NEKRETNINE!

SMS NEKRETNINE akovec, Ruera Boškovia 21 (preko puta suda) tel/fax: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr sms.nekretnine@ck.t-com.hr PRODAJEMO: kue, stanove, vikendice, poslovne prostore, gradilišta POTRAŽUJEMO: sve vrste nekretnina na podruju Varaždinske i Meimurske županije

www.nekretnine-maras.hr info@nekretnine-maras.hr Tel: 040/390-770; mob: 099/331-5350 RADNO VRIJEME: Pon-Pet 08:00-15:30, subota 08:00-12:30 Prodajemo i potražujemo kue, stanove, apartmane, zemljišta, poslovne prostore u Meimurju i šire.

PRODAJE SE KU A stambeno-poslovna u akovcu, R. Boškovia 30, mob. 091/8830-720 PRODAJE SE KU A u Murskom Središu sa svim prikljucima, garažama, vrtom, vonjakom, dvorištem. Mob: 098/912-4670 IZNAJMLJUJEMO VIŠE POSLOVNIH PROSTORA ulinih i unutarnjih od 20-70m2 u strogom centru akovca, K. Tomislava 22, P.C. Trak, mob. 091/501-66-07 PRODAJE SE JEDNOIPOLSOBNI STAN u akovcu, od 40m2, blizina škole i vrtia, otkupljen, mob. 095/515-6780 PRODAJEM MANJI DVOSOBNI STAN u centru k, kompletno renoviran, namješten i opremljen. mob. 095/900-8890 PODTUREN - stariju kuu sa gospodarskim objektima prodajem povoljno. tel. 00386/1-7210-158 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU od 30 m2, namještenu, centar, samcima ili studenma. tel. 095/8080-116 PRODAJEM ZEMLJIŠTE (vonjak) u Lopancu sa drvenom kuicom. mob. 091/545 7389 PRODAJEM DVOSOBNI STAN od 64m2 sa etažnim centralnim grijanjem + cca 40m2 podrumskih prostorija u Varaždinu, ul. S.Vukovia, u zgradi od 4 stana. Cijena 80.000 EUR, mob 098/466-372 PRODAJEM GRADILIŠTE u Gornjem Hrašanu, 263 hv, tel: 091/241-6620 STAN U CENTRU akovca od 33m2, svi prikljuci, cijena 900 EUR/m2. Info: 099/2190-172 PRODAJEM DVOSOBNI STAN u akovcu, Vukovarska ulica, mob. 098 1846 898 GRADILIŠTE U LOPATINCU, 3144m2, 4,5km od akovca, na mirnoj lokaciji, 13.500 EUR, mob. 098/210-886 MAKOVEC - gradilište s projektom i gra. dozvolom, mob. 098 355 140 IZNAJMLJUJEM SOBE STUDENTIMA ili ozbiljnim zaposlenim osobama, upotreba kuhinje i kupaonice, mob. 099/1940-469 PRODAJEM ILI IZNAJMLJUJEM POSLOVNI PROSTOR u Prelogu, Glavna 5, tel. 095/854-7332 ili 040/639-416 IZNAJMLJUJEM NAMJEŠTENU SOBU u akovcu na Jugu, mob. 091/7237-999 IZNAJMLJUJE SE SOBA mlaoj ženskoj osobi/studentici, blizu centra k, tel. 099/2426-087 IZNAJMLJUJE SE NAMJEŠTENA SOBA za jednu osobu i namještena garsonijera, tel. 390-291 ili 390-462 PRODAJE SE KU A na Jugu k, svi prikljuci, blizina vrtia, mob. 098/260-955 ili 098/677-504 IZNA JML JUJEM POSLOVNI PROSTOR za automehaniku ili tihi obr t, mob. 099/1940-469 IZNAJML JUJE SE JEDNOSOBNI namješteni stan u Murskom Središu, zaposlenim osobama. Poruku poslati na mob. 099/402-1413 IZNAJMLJUJEM SKLADIŠNI PROSTOR i uzimam stvari na uvanje i daljnju prodaju, mob. 098/463-502 KU U U MURSKOM SREDIŠ U prodajem povoljno ili mijenjam za manju kuu ili za vikendicu bez nadoplate, uredni papiri, mob. 098/9176-477 POSLOVNI PROSTOR u akovcu od 30m2 u ul. K. Tomislava 38, povoljno iznajmljujem, mob. 098/600-205 IZNAJMLJUJEM JEDNOSOBNI STAN i posl. prostor u ul. R. Boškovia 39, blizu suda, mob. 098/195-7448 IZNA JML JUJE SE NAMJEŠTENA SOBA sa djeljivom kuhinjom i kupaonicom, samcima, u užem centru akovca, mob. 095/836-1170 PRODAJE SE ŠUMA u Macincu od 1380 hv, te oranice u akovcu od 500 i 900 hv (Pustakovec), tel. 363-929 ili 099/418-3305 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kupaonice, namještena, I. Gundulia bb, k, tel. 337-407 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Ivanovcu, Kalnika 22, mob. 098/1363-827 IZNAJMLJUJE SE GARSONIJERA u akovcu, nenamještena, na duže vrijeme, tel. 384-515 ili 098/545-526 PRODAJE SE NOVA KU A 10/9 u Pribislavcu s okunicom od 239 hv, stara 18g., 3-fazna struja, voda, telefon, kabelska, ha ulica, cijena samo 55.000 eur, mob. 095/8992-138 IZNAJMLJUJE SE SOBA s upotrebom kupaonice i kuhinje, ženskoj osobi ili branom paru bez djece od 1.4.2009., u M. Središu, zasebna kua, namješteno, mob. 091/730-2997 KUPUJEMO KU U u ehovcu, Prelogu, Cirkovljanu za cca gradilište u ehovcu i 100.000 kn keša i kuu u Legradu – mogu dogovor, tel. 091/721-9920 FRIZERSKI I BEAUTY SALON, k, novi, klima, lcd, kuhinja, namješteno, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 4-SOBNI, novogradnja s garažom i parkingom, ispod Šafrana, prodajem, mob. 098/241-559 STAN 72m2, garaža, parking, ispod Šafrana, novogradnja, kredit, prodajem, mob. 098/241-559 IZNAJMLJUJE SE TROSOBNA KU A u akovcu, zaposlenom paru bez ili s jednim malim djetetom, povoljno, mob. 098/932-7953

31. ožujka 2009. IZNAJMLJUJEM JEDNOIPOLSOBNI STAN u centru akovca, namješten, na dulji rok, mob. 098/923-1576 PRODAJEM GRADILIŠTE na vrlo povoljnoj poziciji predvieno za samostojee kue, vojni vrtovi, mob. 091/9320-288 PRODAJE SE JEDNOIPOLSOBNI STAN u akovcu od 40m2, blizina škole i vrtia, otkupljen, cijena 900 eur/m2, mob. 095/515-6780 IZNA JML JUJE SE POSLOVNI PROSTOR (34m2) u akovcu u ulici J. Kozarca 15, poslovni centar “Team”, tel: 098/701-202 IZNAJMLJUJEM GARSONIJERU od 30 m2, namještena, u centru k, samcima, za 1.000 Kn. tel. 095/8080-116 IZNAJMLJUJEM SOBE s upotrebom kuhinje i kupaone, ženskim osobama. tel. 390-094 PRODAJEM STARIJU KU U na Belici s velikim dvorištem, tel: 099 570 6866 PRODAJE SE KU A U VRATIŠINCU. Tel. 091/5811-358 PRODAJEM STAN od 56 m2 u centru akovca, namješten. mob. 098/426-580 PRODAJE SE VIKEND KU A u Dragoslavcu, novije gradnje, s malim vinogradom i vonjakom, na prekrasnoj lokaciji. tel: 343-557 PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN u akovcu, ul. Ivana pl. Zajca. mob 098/381-702 PRODAJE SE KU A U NIZU U ULICI ZAVNOH-a, mob. 098/242-533

TURIZAM IZNAJMLJUJU SE APARTMANI za 4-6 osoba u Loparu na otoku Rabu, u lipnju i rujnu mjesecu, mob. 091/543-4828

ŽIVOTINJE

LABRADORI štenci sa i bez rodovnika, cijepljeni i tetovirani, prodajem tel: 091/3822-459 PRODAJU SE ŠTENCI (7 tj) mama istokrvna maltezerica, tata mješanac maltezera i shitzua, štenci su cijepljeni i oišeni od parazita, cijena 1.000 kn, mob. 091/6033-731 PRODAJE SE KVALITETNA HRANA za pse i make. Tel. 363-445 PRODAJU SE NJEMAKI OVARI odlinih roditelja, s rodovnicom, cijeljeni, tetovirani, upita na tel. 363-445 PRODAJU SE MALTEZERI istokrvni bez rodovnice, stari 2mj., mob. 098/562-938 PRODAJEM POKRETNI PELINJAK sa 8 AŽ košnica napuenih pelama, pogodan za prijevoz autoprikolicom, tel. 384-010 PRODAJEM PAPIGE grice, nimfe, rozekolise, personate, pjevajue, rozele, aleksandre, te srebrne, zlatne, planaste i kraljevske fazane, mob. 098/912-3938

ELEKTRONIKA SINTISAJZER GEM GK 340, korišten 2 godine, ušuvan, cijena 2000 kn. Tel. 098/9883-776, zva poslije 14 sa. PRIJENOSNO RAUNALO Acer Aspire One AOA 150-Bw, Intel Atom N270, 8.9”, 1 GB DDR2, 120 GB, 10/100 base T, Wireless, Windows XP Home, novo, zapakirano 2.200 kn. Tel. 091/2177-558. DIGITALNA VIDEOKAMERA Panasonic NVGS 500 3CCD mega ois 4,0 megapiksel s puno dodatnog pribora. Tel. 098/961-4948 PRODAJEM FLEX marke Makita 2000W, mob. 099/1940-469 PRODAJEM AUTO RADIO Rockford Fosgate RFX 9220R, CD, MP3, daljinski, cijena 1.200 kn. 091/2177-558 PRODAJEM mobitele: SONYERICSSON C905 i K700, NOKIA E65, 6120 classic i 5800 express music - novi, za 2.000 Kn, te SAMSUNG Z240. mob. 098/802-269. BAS POJAALO ASHDOWN ABM C410T-500 EVO II Combo novo i nekorišteno, mob. 098/1626-125 RAUNALO AMD Athlon 1600+, 512MB DDR RAM, disk WD 20GB, VGA GeForce4 MX 440 64MB, DVD ita, CD snima, modem, LAN, 17” Fujitsu e175 monitor, zvunici, pkovnica, miš, cijena 600,00 kn. mob. 098 777 022 PRODA JEM T V Altus 55cm, rabljeni, za 400kn + sobna antena gratis, mob. 091/5370-323 PRODAJEM RAUNALO, monitor Samsung, pkovnica, miš, zvuniki, stol za raunalo, malo korišteno, sve u kompletu, cijena 3.300 kn. mob. 099/7969-541 PRODAJEM WINDOWS PROGRAME i igrice za kompjutor i instaliram windowse i ostale programe za kompjutor. Zva nakon 17 sa na mob. 099/786-3461 PRODAJE SE KOMPJUTOR 700mhz i postavljam zemaljske i satelitske antene za gledanje Digi tv i Hbo, povoljno. Zva nakon 17 sa na mob. 099/764-3628


31. ožujka 2009.

ORGULJE dvoredne Yamaha D-3, pedale, 150W pojaalo, ritmovi, 300 eur, mob. 098/723-160

RAZNO PRODAJEM BETONSKO ŽELJEZO i armaturne mreže. Šleperska isporuka. Cijena izvrsna. Mob. 091/8964-036 PRODAJE SE SPRAVA za veslanje ENERGETICS 700, za 1.000 kn. mob. 091/94 17 509 PRODAJE SE moto. jakna vel. xs i hlae HELD vel. s, crne boje, nošeno samo jednom, tel: 098/516-531 PRODAJEM CLIC-CLAC LEŽAJ Maja, plavi, rabljeni, dim. 190x130 ili 190x100x90. Tel.: 091/722-9172 PRODAJEM ORBITREK spravu za vježbanje (nova, ušuvana, u pola cijene). Tel. 091/518-1600 PJESKARENJE FELGI, ograda, skidanje hre, kemijsko išenje automobila, poliranje automobila. Kontakt: 091/507-8743 PRODAJEM staklo-plastini amac duž. 3,6m sa Yamaha motorom, zvati na broj 099 403 6220 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling te ambalaža za pivu i mineralnu vodu, vrlo povoljno. Tel. 098/632-494 PRODAJEM TROFAZNI EL. MOTOR 4kw 1440 okretaja, te VECTRU 1993.g., ispravnu i neregistriranu, hitno i povoljno. mob. 099/7911-207 PRODAJEM 250 vrhunskih dokumentarnih lmova za 200 kuna, odlina slika i tlovi, mob. 095/8766-048 PRODAJE SE potpuno nova garnitura za blagovaonu (stol+6 stolica), zapakirano, cijena vrlo povoljna!! mob. 095/8540-737 PRODAJEM GIPS BIJELI elektriarski, pakiranje u vreama od 25kg, povoljno, mob. 099/1940-469 PRODAJEM: produžni kabel 7x2.5mm 2 (50m), el. bojler Vaillant od 80 lit., radijatori 90x200cm, alat za savijanje bakrenih cijevi i runa pumpa za lož ulje, crni pisai stol, dj. autosjedalica Romer od 9-18kg i prijenosni kreve 125x65cm. Tel. 858-424 DVD i VHS KONCERTI: Azra, B. Dugme, Balaševi, Him, Gnr, Nirvana, B. Jovi, Eminem, Korn, Rhcp, Metallica, I. Maiden, Doors, AC/DC, Zeppelin, Purple, P. Floyd, D. Straits i dr. Tel: 091/2518-371 PRODAJE SE DRVENA VITRINA sa staklenim vrama, runi rad, puno drvo, kvalitetno, potpuno novo i nekorišteno – povoljno. Tel. 098/408-049 PRODAJU SE VJENANICE, sveane haljine, inventar (lutke, regali) iz salona; u kompletu ili pojedinano. Info. 091/191-9913 VASKO LIPOVAC (45x40) – More – brodica, cijena 2.700 kn; VLADIMIR KIRIN – akvarel, stara katedrala Zagreba, 28x20, cijena 3.000 kn. Mob. 091/767-5200 PRODAJEM KARTONSKE KUTIJE za pakiranje vel. K-260-280 PKS i K-260-320 PKS, mob. 099/1940-469 TRAŽIM STARU CIGLU i crijep Kikinda 333. Mob. 091/7237-999 PRODAJE SE TV Schneider 72cm i kuhinjska kutna klupa sa stolom i 3 stolice, mob. 099/676-5660 PRODAJEM PLASTENIK 18x4,20m za 6.000 kn, te 2-brazdni plug Olt, kukuruz tvrdunac 4T, te opremu za ugosteljstvo za kuhinju i šank s aparama, mob. 098/9211-929 PRODAJE SE CRIJEP Biber u dobrom stanju, 100m2, mob. 091/527-3929 PRODAJEM 6 kom betonskih stupova za brajde duž. 3.5m, cijena 35kn/kom – hitno, mob. 098/915-0044 PRODAJEM: kau, ormar, fotelje, stoli, regal, tapec. garnituru masiv, vitrinu, kvalite-

Oglasnik 53

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

tan ležaj, dvosjed, pisai stol, tepih, štednjak (2+2), hladnjak, perilicu sua, rešo, okrugli stol na razvlaenje, šivau mašinu Bagat i bicikl, mob. 099/3361-032 PRODAJEM ŠKRINJU ladiarku (6 ladica), cijena po dogovoru, tel. 395-127 ili 091/9025-498 PRODAJE SE ORBITREK, mob. 098/9830-373 PRODAJEM: regal, stoli za dnevnu sobu, dvije fotelje, komodu s vitrinom puno drvo hrast, el. ugradbeni štednjak s manjom greškom (100 eur) i 2 gume 185/65/14 (200kn), tel. 328-106 ili 098/171-4456 PRODAJEM ŠKRINJU LADIARKU od 260 lit., 2 plinske pei Termo 3 i Termo 4. Mob. 098/211-840 PRODA JE SE PLINSKI BOJLER Junkers 32kW, potpuno ispravan, 1998. proizv., tel. 347-102 KVALITETNO VINO mješavina rizling, šipon, sauvignon, 300 lit., mob. 099/687-6087 PRODAJEM RAZNI AUTOMEHANIARSKI I STROJARSKI ALAT, tel. 040/311-974 ili 091/737-2353 PRODAJE SE VE A KOLIINA stajskog gnoja od konja, mob. 099/506-8698 PRODAJEM KOŽNU GARNITURU komb. koža-drvo u smeoj boji, nije masiv, tel. 099/4144-737 PRODAJU SE EMPRESI (thuja, smaragd i columna) od 20-40 kn/kom, te ariši. tel. 863-525 PRODAJE SE KUKURUZ u zrnu Zlatko, te oišeni orasi po cijeni od 30kn/kg, mob. 098/418-826 PRODAJEM GROB na akovekom groblju, centar starog djela groblja, spomenik od granita, tel. 098/710-333 PRODAJU SE domae jabuke nešpricane, domai suhi grah trešnjevac i sitni bijeli, domai krumpir nešpricani, te kvalitetno vino cijep ranjski rizling. tel: 343-557 PRODAJEM NOVE KACIGE - skuter Baoan Speedy, 50ccm, mob. 098/242-737 PRODAJEM VINO šmarnica, 4 kn/lit., mob. 091/910-9097

TAROT 060 606 609 f/m 6,81-8,21 kn/min FILATELISTIKI KLUB «MARIJA HUNJAK» poziva sve koji se žele prikljui radu kluba da se slobodno jave na broj telefona 099/590-6808, Darko Hunjak TAROT VAM OTKRIVA VAŠU SUDBINU – ljubav, posao, budunost. Molimo nazovite za dogovor 098/1347-031

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

POSAO - Ponuda

UDRUGA “PRIJATELJI” - “AZIL ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE ME IMURSKE ŽUPANIJE” POKLANJA: PSE I MAKE: - razliitih pasmina, spola i dobi. - Pogledati svaki dan od 10 - 12 sati ili od 14 - 16 na “Azilu za napuštene životinje Meimurske županije”, pokraj carine – hladnjae, kod nadvožnjaka, izmeu pruga u akovcu. Više informacija na telefon: 091/89 88 004 / uvar/. Unaprijed se zahvaljujemo medijima i udomiteljima u ime napuštenih i odbae nih životinja Meimurja! Na mjesto udomljene životinje, imamo mjesta za napuštenu lutalicu koju možemo spasiti od mogue smrti. Hvala Vam što ste uinili dobro djelo! lanovi i simpazeri Udruge “Prijatelji”

1. 172222 :ADMINISTRATOR, turistika agencija, znanje engleskog i talijanskog, 1 god.iskustva, rad na raunalu, mogunost stalnog radnog odnosa, tražimo. Šifra:172222. Tel. 060/523-641. 2. 171247 :AMBICIOZNE DJELATNIKE bez obzira na godine, za poslove nanacijskog savjetovanja traži ugledna nancijska kua, plaa 14000 kn i više. Šifra:171247. Tel. 060/523-641. 3. 171390 :BOOKERA, bookericu, za sezonu 2009. ozbiljne osobe sa iskustvom, tražim. Tel. 091/739-1519, 098/915-4664. 4. 130602 :BRODOVI, ribarice, jahte, marine, platforme, naftovodi, predstavništva u inozemstvu, potražuju vei broj mornara, NKV, KV radnika, tehniko i bijelo osoblje i asnike. Šifra:130602. Tel. 060/523-641. 5. 172699 :CAFFE BAR na Hvaru traži 2 djelatnice. Šifra:172699. Tel. 060/523-641. 6. 172098 :CAFFE BAR u centru, Ilica, traži djelatnicu, obvezna prijava. Šifra:172098. Tel. 060/523-641. 7. 172097 :CAFFE BAR u Dubravi traži djelatnicu, blizina nove bolnice. Šifra:172097. Tel. 060/523-641. 8. 172094 :CAFFE BAR u okolici Bjelovara traži djelatnice, uvje odlini. Šifra:172094. Tel. 060/523-641. 9. 172100 :CAFFE BAR, In Club u Zagrebu traži dvije mlae djevojke sa ili bez iskustva, plaa odlina, mogu smještaj. Šifra:172100. Tel. 060/523-641. 10. 172096 :CAFFE BAR, na Hvaru hitno traži djelatnice za stalni radni odnos. Šifra:172096. Tel. 060/523-641. 11. 172092 :CAFFE BAR, u centru Sesveta traži djelatnicu, rad u 1. smjeni, mogunost smještaja. Šifra:172092. Tel. 060/523-641. 12. 172093 :CAFFE BAR, u centru Sesveta traži djelatnika i mlau djelatnicu, uvje odlini. Šifra:172093. Tel. 060/523-641.

ŽELJEZNIKI KOLODVOR AKOVEC tel. 384-333 AUTOBUSNI KOLODVOR AKOVEC tel. 313-947 LJEKARNA AKOVEC, V. Morandinija 1 tel. 310-651 POLICIJSKA UPRAVA ME IMURSKA tel. 373-111 tel. 375-444 ŽUPANIJSKA BOLNICA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e DOM ZDRAVLJA AKOVEC, I.G. Kovaia 1e tel. 372-300 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO, I.G. Kovaia 1e tel. 311-790 HRV. ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE tel. 311-755 HRV. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE AKOVEC tel. 372-900 HRV. ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE AKOVEC, Bana J. Jelaia 1 tel. 396-800 ME IMURSKA BANKA AKOVEC tel. 340-000 ME IMURJE PLIN, Mihovljanska 70 tel. 395-199 ME IMURSKE VODE, M. hrvatske 10 tel. 373-700 tel. 371-700 ELEKTRA AKOVEC, Ž. fašizma 2 - prijava kvara na tel. 371-600 GKP AKOM, Mihovljanska 74 tel. 372-466 AMBULANTA ZA KU NE LJUBIMCE AKOVEC, R. Steinera 7 tel. 390-859 MATICA HRVATSKA AKOVEC, Park R. Kropeka 1 tel. 314-080 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Mihovljanska 70 tel. 396-294 REDEA – Regionalna razvojna agencija Bana Josipa Jelaia 22 (bivša vojarna) tel. 395-560 ME IMURSKA ŽUPANIJA AKOVEC tel. 374-111 HRVATSKE POŠTE – CENTAR POŠTA AKOVEC, T. Masaryka bb tel. 804-000 HRVATSKI TELEKOM – T centar, M. hrvatske 6 tel. 0800-9000 MUZEJ ME IMURJA AKOVEC, Trg Republike 5 tel. 313-499 SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE-SSSH akovec, Trg Republike 1 tel. 312-331 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA, V. Nazora 16 tel. 390-977 MINISTARSTVO OBRANE, J. Gotovca 5 tel. 313-114 tel. 311-160 HRV. GOSPODARSKA KOMORA AKOVEC, I.G. Kovaia 2 tel. 313-971 OBRTNIKA KOMORA ME . ŽUPANIJE, Park R. Kropeka 1 FINA AKOVEC, O. Keršovanija bb tel. 371-000 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, AKOVEC, V. Nazora 16 tel. 391-920 HVIDR-a, Strossmayerova 9 tel. 314-644 INSPEKCIJE DRŽAVNI INSPEKTORAT - Ispostava akovec, Zrinsko-frankopanska 9 SANITARNA INSPEKCIJA, R. Boškovia 2 (zgrada županije)

tel. 391-970 tel. 374-229; 374-121; 374-106

POREZNA UPRAVA Ispostava AKOVEC, O. Keršovanija 11 Ispostava PRELOG Ispostava MURSKO SREDIŠ E

tel. 371-200 tel. 379-730 tel. 370-790

URED DRŽAVNE UPRAVE - predstojnik - Služba za gospodarstvo - Služba za društvene djelatnos - Služba za opu upravu - Mani ured AKOVEC - Mani ured PRELOG - Mani ured M. SREDIŠ E - Mani ured M. SUBOTICA - Mani ured NEDELIŠ E - Mani ured ŠTRIGOVA - Mani ured KOTORIBA - Mani ured DEKANOVEC - Ispostava PRELOG

tel 374-111 tel. 374-212 tel. 374-102 tel. 374-112 tel. 374-190 tel. 374-176 tel. 374-055 tel. 374-057 tel. 374-054 tel. 374-059 tel. 374-058 tel. 374-056 tel. 374-060 tel. 374-022

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se DO PETKA DO 11 SATI

708


54

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Varaždinska 12a 40305 NEDELIŠE tel: 040 823 023 - fax: 040 823 005

SATELITSKA I ZEMALJSKA OPREMA Dreambox DM 800 HD PVR HD prijemnik univerzalni ita kartica

AKCIJSKE CIJENE DVB-T PRIJEMNIKA Digisat T133C2SR Triax TR 500 HD

NO

VO

!

KVALITETNA MEIMURSKA VINA

[ [ [ [ [ [

Urbanska kapljica Žuti muškat Rajnski rizling Graševina Zeleni silvanac Chardonnay

Distribucija i montaža Total TV opreme

info@kerman.hr

www.kerman.hr

31. ožujka 2009.


31. ožujka 2009.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 312 333

SLOBODNA RADNA MJESTA 1. MILENA SHOP d.o.o. HLAPI INA 205, traži 1 ZIDAR, 1 TESAR, 1 GRA . RADNIK na neodreeno vrijeme, javi se na 091-502-3933. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 2. Plodine i savjetovanje “TIP” AKOVEC, Preloška 112, traži 5 DJELATNIKA NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA I MARKETINGA, na neodreeno vrijeme, javi se na 091-202-2602. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 3. Sobosl. I liilaki obrt “PIKNJA” AKOVEC, D. Žrtava 15, traži 2 SOBOSLIKARA sa radnim iskustvom na neodreeno vrijeme uz probni rad, javi se na 091514-5858. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 4. KVANTUM d.o.o. AKOVEC, Novakova 38, traži ZIDARI, TESARI, ARMIRAI, SOBOSLIKARI, MONTERI SUHE GRADNJE-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 391-800; GRA EVINSKI TEHNIARI, INŽ. GRA EVINE, 5 godina radnog iskustva, na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 391-800. Natjeaj otvoren do 14.04.2009.g. 5. ELMONT vl. Mesari Vladimir Sv. Marn na Muri, traži 5 KV/PKV ELEKTROINSTALATERA na neodreeno vrijeme, javiti se na 095-802-1296. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 6. Krojaki obrt “ANITA” STRAHONINEC, Cvjetna 10, traži ŠIVA TRIKOTAŽE - više izvršitelja na neodreeno vrijeme, min. 3 godine radnog iskustva, dvosmjenski rad, zva na 333-074. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 7. Wustenrot stambena štedionica d.d. AKOVEC, K. Tomislava 2, traži 3 FINANCIJSKA SAVJETNIKA, KREDITNA SLUŽBENIKA honorarni rad, a nakon toga zaposlenje, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, dostavipismenuzamolbuilisejaviosobnoili311-960. Natjeaj otvoren do 03.04.2009.g. 8. HOZJAN-FLEGAR d.o.o. MAKOVEC bb, traži 1 SAMOSTALNI KUHAR, 2 KONOBARA na odreeno vrijeme uz probni rad, dostavi pismene zamolbe. Natjeaj otvoren do 01.04.2009.g. 9. STROJARSTVO BRANILOVI AKOVEC, Neummanova 1, traži 2 LAKIRERA, 1 OSOBA ZA RAD NA SAVIJAICI na odreeno vrijeme, radno iskustvo jedna godina, javi se na 098-928-0868. Natjeaj otvoren do 10.04.2009.g. 10. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, traži 1 STROJARSKI TEHNIAR ILI INŽ. STROJARSTVA; 1 BRAVAR na neodreenovrijeme,javiseosobnoili856-060.Natjeaj otvoren do 12.04.2009.g. 11. Restoran TRATTORIA RUSTICA AKOVEC, traži 1 PIZZAPEKARnaneodreenovrijeme,javiseosobno ili 311-207. Natjeaj otvoren do 04.04.2009.g. 12. Ca e bar “MARTI” PRELOG, akoveka 72, traži 1 KONOBARICA na neodreeno vrijeme, struka nije uvjet, javi se na 099-229-1197. Natjeaj otvoren do 03.04.2009.g. 13. G.P.P.T.-Nekretnine d.o.o. G. Hrašan, Varaždinska 43a, traži 1 TESAR, 1 ZIDAR, POM. RADNICI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se na 098132-0871. Natjeaj otvoren do 04.04.2009.g. 14. ART -ing d.o.o. AKOVEC, traži 2 KV, PKV SOBOSLIKARA na neodreeno vrijeme, javiti se na 091-2390-279, 091-4390-279. Natjeaj otvoren do 03.04.2009.g. 15. TEAM d.d. AKOVEC, D. Cesaria 5, traži 2 KV ZIDARA, 2 KV TESARA, 2 KV ARMIRAA, 2 KV BRAVARA,2MONTERASUHEGRADNJEnaneodreeno vrijeme uz probni rad, javi se osobno ili 638-333, 091-788-4315. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 16. DOMJANI TEKSTILd.o.o.SLEMENICE37,tražiŠIVATEKSTILA-višeizvršiteljananeodreenovrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 865-230. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 17. Pekara IDA D. VIDOVEC, Bistrika 35, traži 1 PEKAR na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se na 615-454, 098-426-605. Natjeaj otvoren do 04.04.2009.g. 18. TEKOM d.o.o. Strahoninec, akoveka 61, traži 1 TERENSKI KOMERCIJALIST, min SSS, akvno služenje PC-om, vozaki ispit, organizacijske sposobnos, komunikavnost, na neodreeno vrijeme uz probni rad, zamolbe sa kratkim životopisom i popratnom kopijom dokumenata dokazom o strunoj spremi, domovnicu, kopiju vozake dozvole, kopiju radne knjižice, potvrdu o nekažnjavanju dostavi na gornju adresu od 5.4.2009. god. 19. Auto centar Jesenovi d.o.o. AKOVEC, Zrinsko-Frankopanska bb, traži 1 PRODAVA VOZILA na neodreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, znanje njemakog jezika, znanje rada na raunalu, komunikavnost, javi se osobno ili dostavi pismenu zamolbu do 31.03.2009.g. 20. Zidarsko fas. Obrt PUKLEK M. Suboca, Lj. Gaja 14, traži 2 ZIDARA, 2 GRA . RADNIKA na neodreeno

vrijeme, javi se na 098-956-3014. Natjeaj otvoren do 30.03.2009.g. 21. MIDA d.o.o. AKOVEC, K. Zrinski 2, traži 2 DJELATNICEZAPRODAJUIPOSLUŽIVANJEUSLASTIARNICI, na neodreeno vrijeme, rad u dvije smjene, povrat putnih troškova, javi se osobno ili 091-582-8639 do 12.04.2009.g. 22. SLASTIARNICA “HOLIDAY” PRELOG, Glavna 14, traži 2 PRODAVAA/KONOBARA SLADOLEDA I SLASTICA, na neodreeno vrijeme, radno iskustvo nije uvjet, javi se osobno ili 098-9711-739. Natjeaj otvoren do 09.04.2009.g. 23. PEKARA CVEK d.o.o. D. Kraljevec, Kolodvorska 17, traži 1 PREHRAMBENI TEHNOLOG, VŠS, VSS na neodreeno vrijeme, radno iskustvo poželjno ali nije uvjet; 1 PRODAVA/KONOBAR, poslovi prodaje i posluživanja u pekari, rad na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog radnog odnosa; 5 RADNIKA U PROIZVODNJI KOLAA, poželjno kuhar ili slasar ali nije uvjet, rad na odreeno vrijeme, javi se na 602-206, 091-456-0008. Natjeaj otvoren do 08.04.2009.g. 24. PEKARA CVEK d.o.o., Pušine, traži 2 PEKARA, na odreeno vrijeme, struka nije uvjet, javi se na 602-206, 091/537-3651. Natjeaj otvoren do 11.4. 25. KLESARSTVO ZRNA HODOŠAN, akoveka 10, traži 2 GRA EVINSKA RADNIKA na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se na 679-363. Natjeaj otvoren do 10.04.2009.g. 26. GRADITELJSTVO KOCIJAN d.o.o. SELNICA, Zrinskih 22, traži 1 ZIDAR, 1 TESAR, 1 GRA EVINSKI RADNIK na neodreeno vrijeme, javiti se na 0912861-336. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 27. TEUS-BB d.o.o. M. Središe, R. Konara 67, traži 10 SOBOSLIKARA, 10 MONTERA SUHE GRADNJE na neodreeno vrijeme, javi se na 311-510. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 28. Kavana i pizerija KAKTUS SAVSKA VES, traži 4 KUHARA, 4 KONOBARA na neodreen vrijeme, javiti se na 091-789-9289. Natjeaj otvoren do 10.04.2009.g. 29. Maring d.o.o. NEDELIŠ E, Livadarska 53, traži 1 ING. STROJARSTVA na neodreeno vrijeme, znanje njemakog jezika, javi se na 098-313-455. Natjeaj otvoren do 12.04.2009.g. 30. ELKA-TEH d.o.o. GARDINOVEC, traži 1 FRIGO – TEHNIAR na neodreen vrijeme, javi se na 098329-670. Natjeaj otvoren do 13.04.2009.g. 31. Ugostiteljski obrt “ZDENKA” AKOVEC, Gundulieva bb, traži 1 KONOBAR – ICA na neodreeno vrijeme, javiti se na 337-407. Natjeaj otvoren do 13.04.2009.g. 32. BUZZ SLAKOVEC 70, traži 1 WEB DIZAJNER informatiar, programer, SSS, VŠS, na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, T. Bratkovia 1, javi se osobno, mob. 099/660-0005, email:info@buzz.hr Natjeaj otvoren do 03.04.2009.g. 33. Kavana Palma Pušine, akoveka 106, traži 2 KONOBAR-ICAnaneodreenovrijeme,javiseosobno ili 895-163. Natjeaj otvoren do 05.04.2009.g. 34. Zašta Jurenec d.o.o. KOPRIVNICA, F. Galovia 10, traži 3 ZAŠTITARA OSOBA I IMOVINE, SSS, licenca za zaštara ili uvara na neodreeno vrijeme, mjesto rada akovec, javi se na 048-622-983, 095-2508391. Natjeaj otvoren do 16.04.2009.g. 35. Peenjara ALIBABA AKOVEC, Svetojelenska, traži 1 DJELATNICA ZA PRIPREMU BRZE HRANE, kuhar-ica ili bilo koje drugo zanimanje na neodreeno vrijeme, javi se na 095-8102-181. Natjeaj otvoren do 16.04.2009.g. 36. EXPERT GIPS STRAHONINEC, Ž. Fašizma 22, traži 3 MONTERA SUHE GRADNJE, 2 SOBOSLIKARA na neodreenovrijeme,javisena095-903-9524.Natjeaj otvoren do 16.04.2009.g. 37. PAMAKS d.o.o. TURIŠ E, traži 1 KV FRIZER na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, samostalnost u radu, mjesto rada Prelog, javi se na 091-581-3130. Natjeaj otvoren do 08.04.2009.g. 38. VIRO GRADNJA d.o.o. STRAHONINEC, Dravska 69, traži 3 KERAMIARA s iskustvom na neodreeno vrijeme, javi se na 328-613, 098-210-162. Natjeaj otvoren do 16.04.2009.g. 39. ARIJA d.o.o. PRELOG, akoveka 36, traži 1 ELEKTROINSTALATER na neodreeno vrijeme, javi se na 091-941-7519. Natjeaj otvoren do 18.04.2009.g. 40. MARTId.o.o.PRELOG,A.Šenoe10,traži2RADNIKA NA PAKIRANJU PROIZVODA na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se osobno na gornju adresu. Natjeaj otvoren do 16.04.2009.g. 41. Keramiarski obrt KD NEDELIŠ E, akoveka 86, traži 2 KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-501-6617. Natjeaj otvoren do 10.04.2009.g. 42. ANDREJA d.o.o. CELINE, traži 5 zidara, 5 ARMIRAA,4TESARA,2RADNIKAnaneodreenovrijeme,rad

naterenu,javise095-808-3281.Natjeajotvorendo 10.04.2009.g. 43. Gips art akuska d.o.o. AKOVEC, J. Š. Slavenskog 16,traži1MONTERSUHEGRADNJE,2POM.RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 091-527-3922. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 44. SLK d.o.o. AKOVEC, ZAVNOH-a 16, traži 2 KV VOZAA “E” kat.za domai prijevoz na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili 040-492-020 ili 099-215-1846. Natjeaj otvoren do 19.04.2009.g. 45. KOZAR d.o.o. AKOVEC, Športska 5, traži ZIDARI, TESARI, KROVOPOKRIVAI, POMO NI ZIDARI, POMO NI GRA EVINSKI RADNICI-više izvršitelja na neodreeno vrijeme, javi se osobno ili 396-056. Natjeaj otvoren do 20.04.2009.g. 46. GRA-COOP d.o.o. M. Središe, Marnska 165, traži 3 ZIDARA, 3 TESARA, 4 GRA . RADNIKA na neodreeno vrijeme, javi se na 543-980, 098-241-431. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 47. Frizerski salon “JASMINA” DOMAŠINEC, V. Nazora25,traži1FRIZERKAnaneodreenovrijeme,javise na 091-569-8815. Natjeaj otvoren do 20.04.2009.g. 48. PIRAMIDA d.o.o. LOPATINEC, V. Nazora 18a, traži 1 AUTOLAKIRER na odreeno vrijeme, javi se osobno na gornju adresu ili 856-060. Natjeaj otvoren do 20.04.2009.g. 49. Keramiarski obrt “Kuki-ker” Pribislavec, Radnika 16, traži 1 KERAMIAR na neodreeno vrijeme, javi se na 091-1180-683. Natjeaj otvoren do 30.03.2009.g. 50. Keramika Žuni d.o.o. akovec, Dr. I. Novaka 38, traži 3 KERAMIARA na neodreeno vrijeme, javi se na 098-167-1048. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 51. TEHNODOM D. Dubrava, Trg Republike 3, traži 1 PRODAVA teh. robe, elektromaterijala, metalnih prola, vijane robe, boje, lakovi i sl. na neodreeno vrijeme uz probni rad, mjesto rada Kotoriba ili D. Dubrava, poželjno radno iskustvo, javiti se poslodavcu zamolbom i životopisom na gornju adresu do 10.04.2009.g. 52. I.C.C.-Dr.Pohld.o.o. AKOVEC,ZAVNOH-a17,traži 5 SSS DJELATNIKA ZA POSLOVE TELEMARKETINGA na neodreeno vrijeme ili vanjski suradnik, životopis s fotograjom sla na: i.c.c.dr.pohl@ck.t-com.hr ili inf. 310-680. Natjeaj otvoren do 30.03.2009.g. 53. Kavana “Dada” Miklavec bb, traži 1 KONOBARICAnaneodreenovrijeme,javi sena098-1922-144. Natjeaj otvoren do 17.04.2009.g. 54. STOLAR vl. Rožman I. PRIBISLAVEC, R. Boškovia 16, traži 2 STOLARA na neodreeno vrijeme, javiti se osobno ili 360-616. Natjeaj otvoren do 30.04.2009.g. 55. Allianz Zagreb d.d. PODRUŽNICA AKOVEC, traži ZASTUPNICI-višeizvršitelja,VŠS,SSS,poznavanjerada na raunalu, vozaka dozvola “B” kat.,sklonost mskom radu, javi se 091-1487-829, 314-001. Natjeaj otvoren do 15.05.2009.g 56. Stolarska radionica MASIV SLEMENICE 51, traži 1 STOLAR za montažu i prodaju namještaja na odreeno vrijeme, javi se osobno ili 098-653-254. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 57. AC JESENOVI d.o.o. AKOVEC, Zrinsko-Frankiopanska bb, traži 1 AUTOLAKIRER s radnim iskustvom na odreeno vrijeme uz mogunost stalnog zaposlenja, javi se osobno, tel. 379-800, ili pismena zamolba. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 58. TRGOVINAZASVEAKOVEC,TrgRepublike6,traži 1 SSS, VŠS KOMERCIJALIST za prodaju i distribuciju tekslnerobenaneodreenovrijeme,poželjnoradno iskustvo, vozaki ispit “B” kat.; 2 KV prodavaa teksla sa radnim iskustvom, dostavi pismene zamolbe sa životopisom na gornju adresu do 05.04.2009.g. 59. HOTEL GOLF DONJI VIDOVEC, traži 1 KONOBAR na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo ali nije uvjet, javi se na 615-245, 098-242-670. Natjeaj otvoren do 01.04.2009.g. 60. ŠVENDA EKO FARM SERVIS d.o.o. EHOVEC 95, traži 2 DIPL. VETERINARA na odreeno vrijeme, radno iskustvo 1 godina, položen struni ispit, javiti se na 091-646-5050. Natjeaj otvoren do 24.02.2009.g. 61. BU-NET d.o.o. STRAHONINEC, traži 6 OSOBA ZA POSLOVE IŠ ENJA na odreeno vrijeme, javi se na 091-518-0672. Natjeaj otvoren do 31.03.2009.g. 62. UgosteljstvoitrgovinaINNSveKriž, akoveka 1a, traži 1 KV KONOBAR – PRODAVA na odreeno vrijeme, javi se na 099-631-2070. Natjeaj otvoren do 10.04.2009.g. 63. Caffe bar MARTI PRELOG, traži 1 KV, PKV KONOBAR-može i druga struka na neodreeno vrijeme, javi se na 099-229-1197. Natjeaj otvoren do 24.04.2009.g.

IN MEMORIAM 64. AUTOKLUBAKOVECAKOVEC,Športska8,traži 1 KV AUTOMEHANIAR-pomo i inf. na ces vozaka dozvola “C” kat., 2 godine radnog iskustva, prijave sa životopisom i preslikom dokumenata, dostavi na gornju adresu, informacije na tel.328-779. Natjeaj otvoren do 03.04.2009.g. 65. Ca e bar “Viktorija” PRIBISLAVEC, traži 1 KONOBAR-ICAnaneodreenovrijeme,javisena099-6945494. Natjeaj otvoren do 17.04.2009.g. 66. DOMJANI TEKSTIL d.o.o. SLEMENICE 37, traži DJELATNICE ZA ŠIVANJE NA STROJU na neodreeno vrijeme, poželjno radno iskustvo, javi se osobno ili tel. 865-230. Natjeaj otvoren do 27.04.2009.g. 67. CLAM INTERIJERI d.o.o. ŠTRIGOVA 132 A, traži SOBOSLIKARI, MONTERI SUHE GRADNJE-više izvršiteljananeodreenovrijeme,radnaterenu,javisena 099-402-5962. Natjeaj otvoren do 27.04.2009.g. 68. Caffe bar LABELA MALA SUBOTICA, traži 1 KONOBAR – POSLUŽITELJ na odreeno vrijeme uu mogunost stalnog radnog odnosa, javi se na 095882-4527. Natjeaj otvoren do 15.04.2009.g. 69. AUTOSERVIS-TUNING DRVODERI d.o.o. PODTUREN, traži 1 AUTOMEHANIAR sa radnim iskustvom na neodreeno vrijeme, javiti se osobno na mob.099-502-9558. Natjeaj otvoren do 26.04.2009.g. 70. UNION d.d. HOTEL PARK AKOVEC, traži 3 KONOBARA na odreeno vrijeme, javi se osobno sa zamolbom i životopisom u HOTEL PARK akovec. Natjeaj otvoren do 12.04.2009.g. IZVOR PODATAKA: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUNA SLUŽBA AKOVEC ISPOSTAVA AKOVEC: 396-802 ISPOSTAVA PRELOG: 646-740 ISPOSTAVA M. SREDIŠ E: 543-200 RADNA MJESTA VARAŽDIN: 1. UGOSTITELJSKI OBRT ZELENDVOR PETAR SILI , GROFOVA BOMBELLES 2, ZELENDVOR; traži 1 KONOBARA/ICU za primanje narudžbi, posluživanje jela i pia, naplata ish i rad za šankom u restoranu ‘Zelendvor’naneodreenovrijeme,uvje:uobzirdolaze iskljuivo KV konobari (radno iskustvo nije uvjet); djelatnicima se nudi mogunost raznih osposobljavanja u domeni ugosteljstva za što je takoer uvjet kvalikacija za konobara; poradi inozemne klijentele potrebno je poznavanje njemakog ili talijanskog jezika (osnovna komunikacija s gostom restorana). Najava na tel. 042/714-808 ili 098/301-189 (Nataša Novko) ili zamolbom na adresu ili osobnim dolaskom u restoran od 8-14 sa do 23.4. 2. UGOSTITELJSKI OBRT LAV, ANTE STAREVI A 27, VARAŽDIN; traži 1 KUHINJSKOG RADNIKA/ICU za osnovnu pripremu namirnica za jela, razni poslovi pomoi kuharu, išenje kuhinje na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV, uredne i odgovorne osobe, zainteresirane za navedeni posao, bez obzira na zvanje, radno iskustvo i 1 KONOBARA/ICU za primanje narudžbi, posluživanje jela i pia, naplata i rad za šankom na neodreeno vrijeme, uvje: OŠ, PKV, KV, osobe s anitetom za rad u ugosteljstvu, najava na tel. 042/233-042 (G. Košir) radi dogovora za intervju do 5.4. 3. UGOSTITELJSKI OBRT MIROSLAV MAJCEN - “Restoran Lipa” (u krugu HAK-a), VARAŽDIN, GOSPODARSKA 58; traži 2 KONOBARA/ICU za posluživanje jela i pia te rad za šankom, uvje: OŠ, PKV, KV bez obzira na zvanje; radi se u dvije smjene, a nedjeljom i praznikom se ne radi i 1 KUHARA/ICU za pripremanje svih jela, uvje: ili KV, SSS kuhar ili OŠ, PKV, KV osoba s iskustvom u pripremi jela (samostalna u radu). Radna mjestasunaodreenovrijemeuzmog.naneodreeno vrijeme. Najava na mob. 091/751-9745, do 15.4. 4. LATERNA d.o.o., VLADIMIRA NAZORA 2, VARAŽDIN;traži4KONOBARA/ICEzaposluživanje (sladoled, pia, topli napitci) gosju u objektu ‘Laterna’ na Vžd Korzu na odreeno vrijeme uz mog. na neodreeno, uvje: KV, SSS bez obzira na vrstu zvanja, najava na mob. 091/526-2807 (Dejan Nenadi), do 10.4. 5. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU KANCIJAN, VARAŽDIN, ZAGREBAKA 255; traži 1 MEDICINSKU SESTRU na odreeno vrijeme, uvjeti: SSS, položenstruniispit,vozaki Bkat.+potrebnovlasto vozilo, najava na mob. 098/902-8866 (Dubravka Kancijan), do 25.4. 6. UGOSTITELJSKI OBRT TREND, VARAŽDINSKA 141, TRNOVEC; traži 2 KONOBARICE za posluživanje pia i rad za šankom u caffe baru ‘Trend’ na neodreeno vrijeme, uvje: ili KV konobarice ili osobe sa iskustvom rada u ugosteljstvu, najava na mob 092/201-3211 (Ružica Brnji), do 5.4.

Povodom preranog odlaska našeg dragog sina, brata i ujaka

MARIJANA DEGAA iz akovca ISKRENO ZAHVALJUJEMO rodbini, susjedima, prijateljima i dragim ljudima koji su ga ispratili na njegovo posljednje poivalište. Zauvijek eš živjeti u našim srcima. Ožalošene obitelji Dega i Brkovi

Novi Feromont d.o.o. Kolodvorska bb 40320 Donji Kraljevec info@noviferomont.hr

Raspisuje natjeaj za radno mjesto

Lakirer Poželjno radno iskustvo od 2 godine na ism ili slinim poslovima. Traži se više djelatnika. Natjeaj je otvoren do 07.04.2009.

IZ MATINOG UREDA RO ENI NOA KOVAI , sin Jasmine i Alena; INES RADELI , ki Dragane i Stjepana; RENATO BOGDAN, sin Radojke i Josipa; FRAN ONKAŠ, sin Milene i Mislava; ROSANA ORŠUŠ, ki Dušanke i Vlade; MARCEL KOZAR GRGI , sin Klaudije i Marka; MATEO PETRAN, sin Ivane i Vilima; NIL ALEX MALTAR, sin Tonke i Alena; KAJA CIGLARI , ki Ive i Karla; JONA ŽVORC, sin Gabrijele i Ivice; VILI MARKA, sin Rosane i Kristijana; STIVEN ORŠOŠ, sin Olivere i Nedeljka; MARKO TOT, sin Marine i Antuna; MATIJA HORVAT, sin Ivane i Roberta; AMELA MEHANOVI , ki Štefice i Rajka; DINA HIŽMAN, ki Željke i Dine; DOMAGOJ DEBELEC, sin Dijane i Tomislava; EMA BLAŽINI , ki Sanele i Jurice; HELENA PLEH, ki Kristine i Gorana; ENA NOVAK, ki Suzane i Željka; ZITA ZAMUDA, ki Željke i Maria; MATEJA MENDELSKI, ki Sanje i Roberta; ALBERT TARADI, sin Nataše i Ivana; NOA KUHANEC, sin Željke i Božidara (akovec).

VJENANI Evica Oršoš i Josip Levai, Darija Fegeš i Danijel Novak, Sandra Krnjak i Damir Kolar (akovec); Nenad Tot Kaša i Kristina Magdaleni (M. Subotica); Diana Nägele i Robert Koprivec (M. Središe). UMRLI Branko Fodor r. 1980., Antun Novak r. 1924., Franjo Toplianec r. 1936., Ana Zorec ro. Kozar r. 1933., Kristina Kralji ro. Ratajec r. 1920., Marija Nevenka Medlobi ro. Majsen r. 1940., Josip Škrobar r. 1951., Marijan Dega r. 1960., Franjo Varga r. 1935., Marijan Špicar r. 1949., Ivan Majsen r. 1932., Barbara Kolari ro. Premuš r. 1920., Ivan Veseli r. 1959. (akovec); Antun Haek r. 1923. (Dekanovec); Katarina Tišler ro. Pei r. 1926., Dragutin Peranec r. 1958., Josip Friši r. 1921. (Kotoriba); Katarina Hoblaj ro. Brodar r. 1927., Rudol Glavina r. 1939., Josip Turk r. 1965. (M. Središe); Stjepan Perca r. 1918. (Prelog); Cecilija Tuksar ro. Turk r. 1933. (Štrigova).


56

Mozaik

FESTIVAL kazališnih amatera Meimurja

HKD “Meimurje” iz Ljubljane

Vodu tira na svoj mlin Ve tradicionalno na Festivalu kazališnih amatera Meimurja nastupit e HKD “Meimurje” iz Ljubljane. Na KAM-u se predstavljaju još od 1998. godine. U dramskoj grupi djeluje deset aktivnih glumaca, a uglavnom izvode predstave autora kajkavskog govornog podruja kao što su Stjepan Škvorc, Štefanija Mesari i Lucija Mati. Na KAM-u smo ih gledali u Iveku i Miciki, Praksi, Granici, Meji, Snobokima i nizu drugih predstava. Ove godine izvest e djelo Magdalene Vlah – Hranjec “Kak se tira voda na svoj melin”. - etiri prijateljice svaki dan nakon kupovine u duanu svraaju u obližnji kai na kavu koju svaka sama plaa. Druženje je neobavezno, ali redovito. Teme njihovih razgovora uobiajene su ženske teme, sitna podbadanja. Jednoga dana jedna od njih - Kata malo kasni jer je svratila u duan s elektromaterijalom, a druga prekine ugodno askanje uz ispriku da mora požuriti kui jer joj dolazi majstor da joj instalira mašinu za sue. Nakon te njene izjave prvo nastane tajac, a nakon što im se uz kavicu pridruži Kata razvije se žuna rasprava, otkriva Štefanija Mesari. U kojem smjeru rasprava ide i kako završava pogledajte sami na kraju Festivala, u nedjelju 5. travnja s poetkom u 19.20 sati. (D.M.)

KAM u Prelogu od 3. do 5. travnja se radi o pantomimi. - Tom pantomimom nastojali smo prikazati Isusov cijeli život od roenja do njegove smrti. Sam poetak, kao i za vrijeme dok se Isus rodio, vlada veselje, narod dolazi pokloniti se Isusu u priprostim jaslama, pjesma i ples odzvanjaju. Meutim, to veselje naglo prekida poslovni ovjek koji svojim gestama predstavlja svijet današnjice – ubrzan život, ežnju za novcem, trošenje, alkohol, preljub i drugo. Marija se sa svojim sinom trudi ui u život svakodnevnice, no svi ih odbijaju. Svaka svjetovna stvar stavlja Isusu još vei teret na lea. Isus više ne može nositi križ i pada. Umire pod teretom ljudskog grijeha. Aneli plesom predstavljaju Isusovo umiranje, njegovu bol, sve do uskrsnua. Nakon njega Isus se sree sa svojom majkom te se na kraju njih dvoje trude preobratiti one zbog kojih je sam Krist završio na križu. Dok im to s nekima uspijeva, drugi i dalje bježe te zatvaraju svoje srce pred stvarnošu, u dahu je ispripovjedila Mihaela Novak. U ovoj predstavi igra mnogo glumaca. ak šest anela, deset Marijinih prijateljica, tu je i Djed Mraz, Pijanica, Tri kralja i niz drugih likova. Ulogu Isusa uprizorit e Vilko Vukina, a Mariju Lana Dominko. Na sceni se izmjenjuje ukupno tridesetak glumaca.

Glazbena udruga Šenkovec – Zajednica Totus Tuus

Pria o Isusu Glazbena udruga Šenkovec – Zajednica Totus Tuus koja djeluje od 2001. godine i broji 60 aktivnih lanova ne samo glazbenika, ve i glumaca amatera, i ove se godine predstavlja na Festivalu kazališnih amatera Meimurja. Ovaj put nastupaju s predstavom “Na izvoru života” ija je autorica a ujedno i redateljica Monika Novak. Predstava je duhovnog karaktera, a zapravo

FESTIVAL kazališnih amatera Meimurja

19 kazališnih nastupa Ovogodišnji Festival kazališnih amatera Meimurja bit e održan ovaj vikend od 3. do 5. travnja u Domu kulture u Prelogu. Ove godine svoj nastup na Smotri prijavilo je devetnaest meimurskih kulturno - umjetnikih udruga, odnosno društava, obznanila je Mirjana Hrži, predsjednica Odbora kazališnih amatera Meimurja. Njihove nastupe pratit e i ocjenjivati struni ocjenjivaki sud koji e initi glumica Barbara Rocco, prof. dr. Stjepan Hranjec te državni selektor Damir Maeri. Sveanost otvorenja Festivala najavljena je za 3. travnja u 17 sati. Ovogodišnji KAM otvaraju domaini, dramska sekcija KU-a “Seljaka sloga” iz Preloga. Sat kasnije nastupa dramska sekcija HKUD-a Gorian s predstavom Magdalene Vlah – Hranjec “A samo sam išla na kovo”. U 18.55 sati nastupa dramska skupina KUD-a Strahoninec, a u 19.50 sati dramska skupina Glazbene udruge Šenkovec. Prvi dan Festivala zatvara dramska skupina KUD-a Mihovljan koja e s poetkom u 20.50 sati izvesti 25-minutnu predstavu “Ili ja ili krma”. Poznat je i raspored nastupa dramskih družina tijekom drugog dana Festivala. Publici e se u 15 sati predstaviti kazališna družina KUU-a

31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

“Seljaka sloga” iz Nedeliša, iza njih, u 17 sati, nastupa dramska skupina KUD-a Domašinec, pa u 17.55 KUD-a opine Donji Kraljevec. Veseli Meimurci predstavit e se u 18.45, a kazališna družina KUD-a “Seljaka sloga” iz Donje Dubrave s komedijom “Japa bi se ženil” u 20.10 sati. Posljednji nastupa KUD Žiškovec sa svojom priom o pijonki Juliki i jenim grehima. Nedjeljne nastupe s poetkom u 14 sati otvara dramska skupina KUU-a “Lipa” iz Gornjeg Mihaljevca s predstavom “Kakva ljubav, takva plaa”. Zatim u 15.30 nastupa KUU “Zvon” s predstavom “Hote k mej”, nakon kojih u 16.10 sati slijedi KUD “Katruže” iz Ivanovca. Priloka amaterska scena s predstavom “Kanal”, koja se izvrsno uklapa u ovo predizborno vrijeme, nastupa u 16.55 sati. Iza njih u 17.45 slijedi nastup Društva žena iz Gornjeg Mihaljevca, a potom u 18.30 sati Društva žena iz Macinca. Ljubljanani zatvaraju ovogodišnji KAM. Njihov nastup predvien je za 19.20 sati. Sveana završnica na kojoj e biti proglašeni najbolji glumci te predstava koja e Meimurje predstavljati na državnom Festivalu najavljena je za 22 sata. Ulaz na sve predstave je besplatan. (D.Mihoci)

Bit e zanimljivo pogledati 40-minutnu predstavu koja je na rasporedu u petak 3. travnja s poetkom u 19.50 sati.

KUD Žiškovec

O pijonki i njenim grehima

Dramsko – recitatorska sekcija KUD-a Žiškovec u Prelog na KAM dolazi s predstavom naslova “Pijonka Jula i jeni grehi” koju je napisala Marina Nini. - Ove smo se godine odluili za domau autoricu, zapravo za lanicu našega KUD-a. Iskreno govorei, nisam pitala odakle joj inspiracija za ovu temu, ali nekako mi se ini da pria nema slinosti sa stvarnim životom, makar, sve je mogue, otkriva redateljica Jagoda Srša. Ona govori o ženi koja svoju tugu utapa u alkoholu jer misli da je suprug vara. - On dolazi kasno kui, a ona ga jedne veeri onako pijana ne pušta u kuu. Na to dolazi susjeda koja mu ponudi smještaj kod sebe. Sutradan kad se muž vraa kui pijana žena ga optužuje za preljub, pa nastaje velika svaa u koju je umiješana i susjeda. Mužu je toga dosta pa dok se žene svaaju on odlui skonati život, otkriva redateljica. Ovo nije pria sa sretnim krajem. Dubravka Toplek glumi ženu, a Vlado Nini muža. Uz njih glume

i Ivan Kralji, Draga Gorianec, Marija Makovec, Viktorija Sršan i Tanja Mikolaj. Od svog nastupa na KAM-u ni ova dramska družina ne oekuje puno u smislu nagrada, ali se nada stei novo iskustvo i nova poznanstva. (D.M.)

KUD Domašinec

Slatka repa kriva za nevjeru Cecilija Mavrin i ove je godina napisala priu kojom e se dramska družina KUD-a Domašinec predstaviti na ovogodišnjem KAM-u. Njihova polusatna predstava kojom e zaigrati na pozornici preloškoga Doma kulture u subotu 4. travnja u 17 sati nosi naziv “Slatka repa”. Pria govori o svakodnevnici zajednikog života radišnog muža i živahne žene i o tome koliko je prava, izvorna, domaa kuhinja važna za mir u kui. Zapravo pria pripovijeda o paru koji teško živi, pa žena muža naputi da ode u Zagreb trbuhom za kruhom. I dok muž naporno radi zaraujui za život, žena doma opslužuje ljubavnika. U jednom nezgodnom trenutku muž je došao kui, kad li nabasa na ženina ljubavnika. Kako je žena mužu poslužila slatku repu za jelo, uvjerila ga je da je slatka repa kriva za njegova “privienja”. - Pa to je samo jedna u nizu pria koje su mi stari japa i stara mama pripovedali dok sam još bila u mladenakoj dobi. Nekad nismo imali televiziju i raznorazne ilmove, a bome nije bilo ni struje pa smo takvim pripovijestima kratili duge zimske veeri. Ova pria koju pripovijedamo ima temelje u stvarnom životu, u stvarnom dogaaju, otkriva Cecilija Mavrin. Za razliku od nekih drugih drugih društava, KUD Domašinec nema problema s muškim glumcima. Boris Haek igra Imbru, Violeta Haek Doricu, Ivan Haek, sina Ivana, Milica Mezga staru mamu, Ana Baranaši susjedu Katu, a Josip Bokaj glumi Štefa. - Od KAM-a ne oekujemo puno. Bit emo ugodno iznenaeni primimo li kakvu nagradu. Nama je bitno da glumimo, da se pojavljujemo na ovom Festivalu, otkriva Cecilija Mavrin. (D.M.)

TWIRLING KLUB akovec odlazi na Svjetsko prvenstvo

Na Državnom prvenstvu osvojeno jedno zlato, sedam srebra i pet bronci Poetkom mjeseca ožujka lanice Twirling kluba akovec na Državnom prvenstvu u Požegi ostvarile su odline rezultate. Osvojile su jedno zlato, sedam srebra i pet bronci. Ovi odlini rezultati omoguili su putovanje na Svjetsko prvenstvo koje e se održati u Belgiji od 8. do 12. travnja, gdje e se lanice Twirling kluba kao dio reprezentacije Hrvatske takmiiti u ak pet kategorija. Treba napomenuti da je twirling kao sportska disciplina u Hrvatskoj relativno mlad sport kojim se bave djevojice, ali i djeaci, te e ovo Svjetsko prvenstvo na koje dolaze Amerika i Kanada, favoriti prvenstva, ujedno biti i odlian seminar za lanice Twirling kluba akovec na kojem e moi vidjeti ali i nauiti pokoji element baratanja štapom. S obzirom na uvjete treniranja, u holu TIOŠ-a, dvorani Policijske uprave i dvorani II. Osnovne škole, na Državnom prvenstvu ostvareni su odlini rezultati. Zlato u solu 2 štapa seniori osvojila je Iva Prprovi, dok je srebro osvojio twirling tim seniori koji ine Valentina Buhanec, Barbara Prprovi, Roberta Zadravec, Mateja Krar, Tihana Novak, Iva Graši, Ana Varošanec i Morana Kiš. U kategoriji solo 1 štap seniori srebro je pripalo Ivi Prprovi, dok je u kategoriji solo 1 štap juniori

Twirling klub akovec odlazi na Svjetsko prvenstvo koje e se održati u Belgiji od 8. do 12. travnja

srebro osvojila Tihana Novak. Morana Kiš osvojila je srebro u kategoriji solo 2 štapa seniori, a sa srebrnim odlijem vratili su se i duo dance kadeti Ena Raoni i Antonija Janec te duo dance seniori Morana Kiš i Iva Graši. U kategoriji zastava takoer je osvojeno srebro, za koje su zaslužne Iva Prprovi, Mateja Krar, Roberta Zadravec, Barbara Prprovi, Tihana Novak, Ana Varošanec, Valentina Buhanec, Janja Bedi, Maja Mikolaj, Tihana Novak, Helena Balaž, Blanka uri, Marinela Frani, Jasmina Bek i Karolina Blagovi. lanice Twirling kluba akovec osvojile su pet bronanih medalja u raznim kategorijama. U kategoriji solo 2 štapa juniori broncu je osvojila Tihana Novak.

Duo twirl seniori Iva Prprovi i Iva Graši, kao i dance twirl seniori Iva Graši, Iva Prprovi, Maja Mikolaj, Jasmina Bek, Marinela Frani i Karolina Blagovi takoer su osvojile broncu. U kategoriji twirling grupe u kojoj je svoje znanje pokazalo 16 djevojaka takoer je osvojena bronca, kao i u kategoriji parad corps gdje je plesalo 17 djevojaka. Svi ti rezultati ostvareni su s puno truda i odricanja gore spomenutih djevojaka, ali i njihove trenerice Smiljane Nedeljko. Ovim putem lanice Twirling kluba akovec zahvaljuju Gradu akovcu i gradonaelniku Šalamonu na dotaciji bez koje djevojke ne bi mogle otputovati na Svjetsko prvenstvo.


31. ožujka 2009.

Mozaik 57

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a Meimurska trikotaža akovec

IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a Pustakovec - Buzovec - Putjane

Mijo Vuruši ponovno Mario Medved predsjednik i dalje predsjednik Na izbornoj godišnjoj skupštini Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Meimurska trikotaža akovec, održanoj u etvrtak 19. ožujka u prostorijama Društva, izabrano je novo vodstvo, izneseno izvješe o radu u 2008. te program rada i financijski plan za 2009. godinu. Za predsjednika Društva ponovno je izabran Mijo Vuruši. Za zapovjednika je izabran Damir Novak, dok e unkciju tajnice obnašati Jadranka Sermek. Dozapovjednik je Sreko Mrazovi, a za zastupnika u skupštinu Vatrogasne zajednice Meimurske županije izabran je predsjednik Društva. Novoizabrani lanovi Upravnog odbora jesu Jadranka Sermek, Nada Hali, Mijo Vuruši, Damir Novak i Sreko Mrazovi, dok su za lanove Nadzornog odbora izabrani Mladen Vrhar, Nevestin Fegeš i Stjepan Novak. Vodstvo je izabrano na mandat od etiri godine. Društvo danas broji 32 lana, od ega je 30 aktivnih i 2 poasna lana. Prioritet

Društva jest angažiranost na polju protupožarne preventive te su ovu zadau lanovi Društva u prošloj godini izvršili u potpunosti. Operativan rad svih lanova Društva obavljao se na savjestan nain, osobito što se tie protupožarne preventive, što potvruje injenica da u prošloj godini nisu imali ni jedan poetni požar. U 2008. godini postignuti su vrhunski rezultati na raznim natjecanjima, što potvruje osvajanje Kupa HVZ i plasman Društva na vatrogasnu olimpijadu koja e se održati ove godine u eškoj. Samim time dokazali su da su izvježbani i spremni u sluaju nastalog požara. Krajem prošle godine sveanom sjednicom DVD MT takoer je obilježio 80 godina rada. Danas je malo ili gotovo nema dobrovoljnih vatrogasnih društva u gospodarstvu koja su se toliko godina održala u aktivnom radu. Ovom Društvu to je uspjelo zahvaljujui generacijama vatrogasaca i njihovim voama koji su kroz svoj rad nesebino stvarali i vodili rauna kakvo e stanje ostaviti za generacije koje dolaze iza njih.

Mijo Vuruši nastavlja obnašati funkciju predsjednika DVD-a Meimurska trikotaža akovec U 2009. godini DVD MT planira i dalje uspješno provoditi protupožarnu preventivu. Planira se nabava osobne i skupne vatrogasne opreme, za što bi se trebalo odvojiti ukupno 20 tisua kuna, kao i osposobljavanje operativnih vatrogasaca. Sudjelovanje na natjecanjima te odlazak na vatrogasnu olimpijadu u ešku takoer je zacrtan planom rada za 2009. godinu. Za kotizaciju i troškove natjecanja Društvo planira utrošiti 16 tisua kuna, dok e sudjelovanje na vatrogasnoj olimpijadi u eškoj Društvo stajati 18 tisua kuna. (H. Zear)

IZBORNA SKUPŠTINA DVD-a Donja Dubrava

Predsjednik Zlatko Ljubek Na 121. izbornoj skupštini okupili su se lanovi DVD-a Donja Dubrava i njihovi gosti. Društvo ima 78 aktivnih lanova i više od 40 lanova djece i mladeži. Prošle su godine sveano obilježili 120. godišnjicu društva, sudjelovali su na raznim natjecanjima te su bili organizatori tradicionalnog natjecanja Memorijala Marija Rusaka i natjecanja s navalnim vozilima. Etapno je kompletno

ureen Vatrogasni dom, a pred završetkom je i obnova kapelice Svetog Florijana. U 2008. donjodubravski vatrogasci intervenirali su uspješno na tri požara otvorenog tipa i jedan požar obiteljske kue. Za predsjednika društva ponovno je izabran Zlatko Ljubek, dopredsjednik je Vinko ituš, za zapovjednika je imenovan Vladimir Žini, dozapovjednika Branko Brljak, taj-

Funkciju predsjednika u naredne etiri godine obnašat e Mario Medved (lijevo), a funkciju zapovjednika Zvonko Knezi ba i unaprjeenje dobrovoljnog vatrogastva. Uz uvježbavanje ekipa za natjecanja te sudjelovanje na raznim natjecanjima, lanovi su kroz 2008. godinu bili angažirani na polju protupožarne preventive i sprjeavanja mogunosti nastanka požara. Društvo je u prošloj godini sudjelovalo na osiguranju “vuzmenica” koje su se palile na podruju koje pokriva DVD. Na osiguranju su bila po dva lana DVD-a s prirunom vatrogasnom opremom i vlastitim vozilom. U 2008. godini Društvo je organiziralo 9. susret s djecom iz Djejeg vrtia “Krijesnice”, na kojem su djeca upoznata s opasnostima od izbijanja požara te mogunostima ukljuivanja u sam rad društva. Orijentacija DVD-a Pustakovec - Buzovec - Putjane je rad s mladima te su u tu svrhu podredili svoje slobodno vrijeme i znatna materijalna sredstva. S obzirom na to da je zima bila dosta blaga, Društvo upozorava

graane na oprez te graanima podruja koje pokrivaju poruuju da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i “vuzmenki” kontaktiraju nekog od lanova DVD-a kako bi Društvo moglo osigurati spaljivanje istog. U 2009. godini DVD Pustakovec - Buzovec - Putjane planira sudjelovati u svim aktivnostima kojima su nosioci Vatrogasna zajednica Grada akovca i Vatrogasna zajednice Meimurske županije. Uvježbavanje ekipa seniora, mladeži i djece za natjecanja i sudjelovanje na istim, kao i usavršavanje lanova Društva, planirane su aktivnosti u 2009. godini. Razne aktivnosti u mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara, zacrtane su programom rada za 2009. godinu, kojim je takoer zacrtano obavljanje preventivnog pregleda domainstva njihovog podruja jednom godišnje te održavanje sprava i opreme u stalnoj ispravnosti. (H. Zear)

GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD-a Sveta Marija

Predsjednik Ivan Pavlic Dobitnici statue Najvatrogasac Željko Kova i Vladimir Horvat

Novoizabrano elništvo DVD-a

U subotu 21. ožujka u prostorijama NK Sloga u akovcu održana je izborna godišnja skupština Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Pustakovec - Buzovec - Putjane. Na skupštini je izabrano novo vodstvo DVD-a te je podnesen izvještaj o radu Društva u 2008. godini i prijedlog programa rada za 2009. godinu. Funkciju predsjednika i dalje e obnašati Mario Medved. Za zapovjednika je izabran Zvonko Knezi, dok e u naredne etiri godine tajnik Društva biti Damir Šari. Zamjenik predsjednika posao je Robert Ban, a za zamjenika zapovjednika izabran je Marijan Medved. Za zastupnika u skupštini Vatrogasne zajednice Meimurske županije izabran je predsjednik Društva Mario Medved. Novoizabrani lanovi Upravnog odbora jesu Mario Medved, Zvonko Knezi, Marijan Medved, Damir Šari, Ana Peri, Robert Ban, Dubravko Patata, Zoran Toplek, Ivana Peji, Stjepan Kova i Siniša Lukai. Nikola Breznik izabran je za predsjednika, a Zoran Ban i Slavko Horvat za lanove Nadzornog odbora. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pustakovec - Buzovec Putjane trenutno broji ukupno 72 lana, od ega su 54 lana iznad 16 godina starosti i 18 lanova ispod 16 godina starosti. Sve zadae i aktivnosti Društva u 2008. godini bile su usmjerene na sprjeavanje nastanka požara, provoenje preventivnih mjera zaštite, strunu obuku lanova, prijem novih lanova te promidž-

nike poslove obavljat e Tihomir urni, blagajna ostaje u rukama Marija Lisjaka, dok e uro Hrašanec biti predstavnik u VZMŽu. Statuu Najvatrogasac dobili su Željko Kova i Vladimir Horvat, a priznanje za 20 godina neprekidnog rada primio je Dragutin Štefi. (A.Fuš)

Na svom godišnjem skupu okupili su se lanovi DVD-a Sveta Marija i njihovi gosti. Ovo je bila izborna skupština, pa se dosadašnji predsjednik Ivan Pavlic u svom izvješu osvrnuo na rad društva u protekle 4 godine. Danas društvo broji 118 lanova. U protekle 4 godine imali su 80 vatrogasnih intervencija, a u sklopu društva djeluje 12 natjecateljskih ekipa. Posebna se pažnja posveuje radu s djecom i mladeži. Jedna od važnijih aktivnosti koja je obilježila proteklo razdoblje jest adaptacija i dogradnja Vatrogasnog doma i spremišta. Za Dane opine u kolovozu ve tradicionalno organiziraju Meunarodno natjecanje sa

Oni vode vatrogasce iz Svete Marije zaprežnim špricama. Svetomarski su vatrogasci u samom vrhu u županiji prema bodovanju koje vrši VZMŽ. Predsjednik e i u narednom razdoblju biti Ivan Pavlic, poslove

tajnika obnašat e Dražen Šulj, blagajna je predana Mihajlu Pongracu, zapovjednik društva je Dražen Gašpari, dok je njegov zamjenik Andreas Lisjak. (A.Fuš)

MURSKO SREDIŠE

MURSKO SREDIŠE

U subotu istimo grad

Utakmica carinika i policajaca

Središanska Turistika zajednica i Grad Mursko Središe u subotu 4. travnja organiziraju veliko išenje gradskog okoliša. Pozvani su svi graani, a mjesto okupljanja je parkiralište kod Mure u 10 sati. Sa sobom je dobro ponijeti alat te po mogunosti sredstva za prijevoz smea i otpada. (sm)

NK Rudar Mursko Središe zajedno s Carinskom ispostavom i Policijskom postajom Mursko Središe te župnim Caritasom organizira humanitarnu nogometnu utakmicu. Na igralištu NK Rudar u petak 3. travnja s poetkom u 16.30 sati igrat e djelatnici Carinarnice Mursko Središe

protiv svojih kolega s Carinarnice Petišovci (Lendava). Dragovoljni prilozi bit e namijenjeni Caritasu koji iz dana u dan ima sve vee potrebe pomoi ljudima, stoga organizatori pozivaju ljude da u što veem broju dou na utakmicu i pomognu ovu humanu nakanu u preduskrsno vrijeme. (sm)


58

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Ivano Balić: ‘Zastanite i Vi na tren i svojim pozivom pomozite djeci leptirima. Oni Vas trebaju, jer ljubav to ste Vi!’

Neckermann bira modele Ve treu godinu za redom kataloška kua Neckermann organizira jedinstveni online natjeaj ljepote Neckemodel na koji se i ove godine prijavio velik broj kandidata iz svih dijelova Hrvatske u ak 5 kategorija.: manekeni, fotomodeli, XL modeli, djeca i bebe. Poticaj za ovako veliki interes svaka-

ko su i atraktivne nagrade koje osvajaju pobjednici. Naslovnica glavnog kataloga, promotivna kampanja, modni editorijali u hrvatskim modnim asopisima samo su neke od njih. Natjecanje koje traje od poetka 2009. približava se samom vrhuncu. Nakon sva kruga glasovanja, struni žiri je odabrao 15

kandidata po kategoriji i spolu koji e biti pozvani na inalni casting. Finale e se održati 04.04. u Zagrebu gdje e struni žiri odabrati pobjednike. Okrenuvši se komunikaciji i kupovini budunosti, Neckermann shop na www. neckermann.hr nudi još širi asortiman ponude mode, namještaja i tehnike uz dodatne pogodnosti. Tako kupci mogu uživati u posebnim popustima i akcijama, proširenom asortimanu, vrijednim nagradnim igrama i korisnim savjetnicima. Jednostavnost odabira i sigurnost narudžbe ine online kupovinu pravim zadovoljstvom.

31. ožujka 2009.


31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 59


60

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

31. ožujka 2009.


31. ožujka 2009.

Razbibriga 61

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

ŠALA mala

A negda smo si puce po parko zbirali... J

oš je nekaj meje od dva mesece ostalo do novih izborov, a ve pomalem nose vum rivlejo novi naelniki i župani. Kaj se izbornoga zakona dotikavle, on vsakomo oveko vu Lepoj našoj dopuša kaj se pojavi na izboraj i to nej sam kak glasa, nek i kak kandidat. Kuliko vidimo tu je pravica jednaka za vse. Za ve smo zazvedili za pet županov i to štiri z kravatom i jeden „brez kravate“. Del sam to zadjo kravato med navodnike, jerbo je to vu pitajnju glavni meimorski esdepeovec i vodei akoski „komunalac“, Ivek Perhoov, a vsi šteri ga poznajo znajo gda je niti na svojemo gostuvanjo nej nosiv kravato i zato sam biv istam vum sebe gda sam ga videv na velikomo ambo plakato vu kravati i to z jako velikim vozlom. Kak bi se z toga moglo videti, biti župan je jako velika funkcija i tua se nebre dojti brez kravate. Nej znati što je to, itak, Iveko pošepetnuv gda meimorske žene rajši imajo moške z kravataj, a kuliko znamo, ve od pol birakoga tela je ženskoga roda. No, jeli bode prevagnula kravata, ljepota, visina, frizura ili pak bode zebrani neši spameten, mladi, pak makar i školani to bodemo zazvedili vu

majušo. Retko šteri den prejde kaj se ne spominamo o nekšaj novaj koalicijaj, jerbo posle vsakoga novoga partijskoga zestanka otpirajo se nove želje (nekaj vej) i nove mogunosti (nekaj meje). Vse te kombinacije se, nejvepot, delajo po noi, a jeli so one vredo i jeli držijo vodo vidlo bode se po dnevo dok jiv politiari donesejo na sunce. Neje niti sunco leko z politiaraj. Ali nikak mi nejde vum z glave to gda politika ima nekšo udno mo, štera je uda jakša i od ženi, jerbo kak druga razmeti to gda si je naš Ivek, zbog žene, nej dev kravato, a zbogradi politike si jo je dev!

J

ako sam tožen kaj se denešji mladi nebrejo špancerati po akoskomo parko, a kaj se nej morali, vsaki as, obraati okoli sebe i gledati jeli nebode odnekod neši došev šteri bi jiv štev zbiti i to z istoga mira. Tožen sam i zbogradi tega kaj se to vsaki as znova pripeti.. Ve vidite kak je denes, a negda, dok smo mi bili mladi, unda smo se z pucaj skrivali po parko, držali se za roke, stiskali i kušuvali. rez dva-tri mesece je to tak dauko odišlo kaj so i ženske i muške gake pale na kolena, pak so se

i naši veni malo kušuvali, a mi smo se i dale stiskali. Ne verjem gda bi neši denes ope vupav, z svojom deklicom, oditi vu park, a gda bi se i pripetilo gda jim dojde milo i gda bi se stisnuli, brez ga, kak i mi negda, dekova bi rit brzas, bila rna, jerbo navek bi se bešterni huligan ili pak jalnoš našev i na našim mladima, ureko i Dorici, trenerav strogoo. Deka bi nakefav, a kak bi puca prešla, ne vupam se niti zmisliti!

spominkuju i traajo oni šteri vse nejbole znajo, serjanski naelnik je odluiv stegnuti remena kak bi vsima pokazav gda je kriza zahaila i politiare. I kaj se pripetilo? Remen je tri dni zdržav, a unda je popustila i ona zadja, nejslabeša, karika. No, nejte misliti gda so mo hlae doli pale, pravi poltiari imajo rešeja za vse nevole, tak je i serjanski naelnik ve, vu cekero, mev prepravlene hozentregere.

M

ebrem nikak razmeti zakaj se naše žene bunijo ak mi moški imamo, mortik, malo premale organe unutrašnjih poslov vu gaama i zakaj one mislijo gda je to naša falinga i furt išejo vekše? Poglednite naše sosede Janeze i jivo Deželo, mali so kaj jiv jedva z lampašom najdemo na karti, a kriipetri so kak gda so vekši od Rusije.. To je vsim nam, a isto tak i našim ženama, dokaz gda je nej vse vu veliini, nek tre znati, ono kaj ovek ima, na pravo mesto i vu pravo vreme deti. Niti si Janezi nebrejo pomoi kaj so mali, a niti pak mi moški moremo ženama dati ve nek imamo. Oni bodo pomalem vuhnuli, a mi bodemo i dale stiha.

inuli tjeden smo pratili soponico vu šteroj so se spominkovali sindikati državnih službenikov z našim ministrom za peneze, Ivekom Šukerom. Nej so se, bar za ve, bogzna kaj dospomenuli, jerbo so državni službeniki žilavi kak vrag i neejo Vladi šenkati teh pišljivih šest procentov. Najgerek sam, i to jako, kajbi se pripetilo gda bi se jempot zamenili državni službeniki i težaki i to tak kajbi službeniki punili kaso, a težaki vum nosili. Kak bi se, itak, unda spominali? Nejleži je jesti kruha brez motike, a dok kriza dojde ona je sam za one šteri motike držijo vu rokaj.

K

uliko sam mev za uti, pre akoski gracki vuri gde se

N

Promjena glagola Uiteljica kaže: - Djeco, danas emo uiti promjenu glagola. Perice, ako ti pjevaš, kako eš rei? - Ja pjevam. - Pravilno. A ako tvoja sestra pjeva, kako se onda kaže? - Ne krekei!

Kazna - Kakav je grijeh uinio Adam? - pita vjerouitelj uenike? - Pojeo je zabranjeno voe odgovori uenik. - I kako je bio kažnjen? - pita vjerouitelj. - Morao se oženiti Evom - odgovori uenik.

Sat prirode i društva Na satu prirode i društva uiteljica upoznaje uenike s cvijeem: - Neka mi svatko nabroji jedan cvijet! - Ruža! – javi se Marica. - Marice, pa to je diiivno! – pohvali je uiteljica. - Karanil! – ponosno e Jelena. - Jelena, pa to je diiivno! – veselo e uiteljica. - Tulipan! – javlja se Perica. - Perice, pa to je diiivno! - Sisica! – povie mali Ivica. - Ivice, srami se, što to priaš? Pa to nije cvijet! – zgranuto e uiteljica. - Znam da nije, uiteljice! – odvrati Ivica. – Ali je diiivno!

Pomo uvijek dobrodošla - Idem ti ja sino kui s posla, kad vidim dvojicu kako mlate nekog frajera! – pria Mujo Hasi. - Razmišljam ja: da skoim ili ne… Al’ dvojica, znaš kako je? - I što si napravio? – pita Haso. - Ipak sam skoio. Prebili smo frajera kao vola u kupusu!

Namjera - Mladiu, recite mi imate li prema mojoj keri asne ili neasne namjere? - upita djevojin otac. - Nisam uope znao da mogu birati! - odgovori mladi.

Brza zarada uli Mujo i Haso da se zarauju velike pare na kožnim stvarima od krokodila, naroito na cipelama, pa odlue otii u Amazonu i hvatati krokodile. Nakon tri mjeseca posla, Muji pukne ilm: - Haso, ako ni ovaj na sebi nema cipele, ja izlazim iz posla!

Perica u operi Mali Perica prvi put sjedi u publici i sluša operu. - Mama, tko je onaj koji maše štapom? - Dirigent. - A zašto prijeti onoj teti? - Ma, ne prijeti joj! - A zašto onda ona vrišti?

Uenje Kaže mama Perici: - Perice, zašto ne uzmeš knjigu da malo uiš? A Perica e na to: - Mama, prošli put kad sam otvorio knjigu, našao sam dlaku u njoj i tako mi se zgadila...

Povratak kui Na povratku s vatrogasne zabave zaustavi policajac Štefa. - Gospon Štef, jeste kaj konzumirali od alkohola? – upita ga. - Ni kapi, gospon policajac! – odgovori ovaj. - Jeste li voljni puhati? - A puhal bum, kaj mogu! - Jeste li sigurni da niste ništa pili? – upita policajac nakon puhanja i pokaže Štefu alkotest. Štef ga uzme u ruke, pa paninim glasom povie: - Vrag te zel! Ve je pol tri, Bara me bu ubila!

Greška U devet sati ujutro zove neki ovjek u policijsku postaju. Javlja mu se policajac i pita: - U emu je problem? ovjek e: - Pomozite, netko mi je iz auta ukrao papuicu za gas, konicu i kvailo, volan i mjenja! - Ne brinite, odmah emo obavijestiti sve patrole! Poslije 20 minuta zove ga isti ovjek i objašnjava: - Nemojte nikoga da zovete, greškom sam sjeo na zadnje sjedalo.

Novi posao Zaposlio se Mujo u trgovini gdje se prodaju sanduci za mrtve. Šef mu odmah na poetku rekao da mora biti ljubazan. Dolazi prva mušterija. Mujo proda sanduk i na izlazu kaže kupcima: - Hvala, doite nam opet.

Uinkovitost policije Razgovaraju ministri policije Njemake, Amerike i Hrvatske. Kaže njemaki ministar: - Naša policija svako kriminalno djelo ili zloin riješi i otkrije poinitelja najkasnije za tjedan dana! Amerikanac kaže: - Naš FBI to napravi još brže, za maksimalno 3 dana! Na to e hrvatski ministar: - A naša policija je toliko eikasna da sudjeluje ve u samom injenju kriminalnog djela!

Plivanje

Muke

- Imaš li tamo neki amac? pita Mujo Hasu koji je na drugoj strani rijeke. - Nemam - kaže Haso. - A znaš li plivati? - pita Mujo. - Ne znam, a zašto pitaš? - odgovori Haso. - Onda ti mogu rei da sam noas spavao s tvojom Fatom.

Došao muškarac sa ženom na poroaj. I tijekom poroaja padne u nesvijest, jednom, pa drugi put, pa trei put, zatim ulazi babica i kaže: - Gospodine, dobili ste ker. - A on e: - E baš dobro da nije muško da se ovako ne mui kao i ja!


62

Vremenska prognoza

PROGNOZA VREMENA za sljedeih 7 dana

PREGLED VREMENA proteklih 7 dana

U travanj s povremenom kišom VREMENSKA SLIKA: Ciklona koju je Crometeo tim nazvao Dominik, a ve je u nedjelju donijela kišu još e se i sljedeih nekoliko dana zadržavati iznad podruja Hrvatske pa e i u Meimurju povremeno padati kiša. Ono što je povoljno je da ne oekujemo nikakvo jae zahlaenje, a nee biti ni mraza. Stabilizacija vremena s više sunca i topline mogua je za vikend. No, proljetna kiša ne bi nam trebala biti mrska, a izreka „Travanjske kiše, svibanjsko cvijee“ daje nam razloga za optimizam. VREMENSKA PROGNOZA: Danas oekujemo pretežno oblano vrijeme uz mogua kraa sunana razdoblja, uglavnom prijepodne. U popodnevnim satima naoblaka e biti sve guša i deblja pa iz nje može biti slabe kiše ili kratkotrajnih pljuskova, osobito prema veeri. Puhat e veinom slab sjeveroistonjak, a najviša temperatura bit e izmeu 10 i 12 Celzijevih stupnjeva. Srijeda e biti veinom oblana, a povremeno e padati kiša, veinom slaba pa ne oekujemo vee koliine. I dalje e puhati veinom slab sjeveroistoni vjetar, a

temperatura zraka e s jutarnjih 6 porasti na popodnevnih 12 Celzijevih stupnjeva, u donjem Meimurju ponegdje i stupanj-dva više. Ni etvrtak nee biti sunan. Nastavit e se veinom oblano vrijeme, a malo sunca moglo bi se probiti kroz oblake u prvom dijelu dana. Popodne e povremeno biti kiše, glavninom naveer i u noi na petak. Vjetar veinom slab sjeverni i sjeveroistoni, a temperatura zraka se nee bitno mijenjati u odnosu na srijedu. U noi na petak i u petak prijepodne povremeno e padati kiša koja bi sredinom dana i popodne trebala postupno oslabjeti, a u ve-

31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333

em dijelu Meimurja i prestati. Uz veinom slab istonjak i sjeveroistonjak dnevna temperatura zraka malo e se sniziti – bit e u rasponu od 10 do 12 Celzijevih stupnjeva. Subota bi nam trebala donijeti postupnu stabilizaciju vremena zbog slabljenja utjecaja ciklone. Bit e umjerene i poveane naoblake, ali se oekuju i sunana razdoblja. Ponegdje bi još moglo pasti vrlo malo kiše ili se može dogoditi kratkotrajan popodnevni pljusak. Vjetar veinom slab. Jutro e biti malo hladnije, a dan topliji nego u petak. Kraj tjedna bit e sunaniji i topliji. U nedjelju ujutro mogua

Nedjelja spasila ožujski prosjek

je kratkotrajna sumaglica i magla, osobito u donjem Meimurju uz Dravu i Muru. Danju e biti pretežno ili djelomino sunano uz uglavnom slab vjetar. Jutro svježe uz temperaturu zraka izmeu 2 i 5, a najviša dnevna mogla bi se približiti vrijednosti od 20 Celzijevih stupnjeva. Prema prognostikom materijalu ini se da i u ponedjeljak možemo oekivati suho, djelomino sunano i toplo proljetno vrijeme. (prognozu izradila udruga Crometeo)

METEOROLOŠKI KALENDAR - 2. travnja 1958. god. u tornadu u Wichita Fallsu (SAD) izmjerena brzina vjetra od 450 km/h - 3. travnja 1996. god. obilna kiša i olujno jugo u Hrvatskoj (u Baškim Oštarijama palo 173, a u Govearima 150 mm kiše)

Seniorski sastav Mažoretkinja Nedeliše najstarija je i najiskusnija postava djevojaka od 13 do 18 godina

Prošli ponedjeljak, Svjetski dan meteorologa, protekao je uz djelomino sunano vrijeme i povremeno poveanu naoblaku, ali ugodnu popodnevnu temperaturu od 14 Celzijevih stupnjeva. U utorak je Meimurje zahvatila hladna ronta povezana s ciklonom koju je Crometeo tim nazvao Cicibela. Najmanje oborina s njom palo je baš uMeimurju, dok su Gorski kotar i Lika prekriveni s desetak centimetara snijega. Uz sjeverni vjetar stiglo je umjereno zahlaenje pa se temperatura vrtila oko 7°C. U srijedu ujutro bilo je slabog mraza jer se temperatura u veem dijelu Meimurja spustila na nulu, no danju je uz djelomino sunano vrijeme temperatura porasla do 10 Celzijevaca. Jutro je u etvrtak bilo oblanije uz vrlo malo kiše, a zatim se ra-

zvedrilo. No, zbog nestabilne atmosere popodne je došlo do jaeg razvoja oblaka i mjestiminih pljuskova s grmljavinom. Izmjena sunca i oblaka nastavila se i tijekom petka, ali ipak uz malo višu popodnevnu temperaturu – u veem dijelu županije izmjerili smo 15 Celzijevih stupnjeva. Poeo je puhati jugozapadnjak koji je u subotu mjestimice imao i pojaane udare. S njim nam je dolazio još topliji zrak pa se temperatura u Štrigovi popela do 18, Maloj Subotici na 19, a u Prelogu na toplih 20 Celzijevih stupnjeva, dosad najvišu temperaturu ove godine. Nedjelja je donijela preokret uz kišu i osvježenje – palo je tridesetak litara kiše po metru kvadratnom ime je nakoknaen manjak oborina tijekom ožujka i dostignut mjeseni prosjek za ovaj mjesec.

Oluje divljaju Amerikom Od prošlog etvrtka se preko Velikih ravnica u SAD-u premješta neuobiajeno snažna proljetna oluja koja donosi mnogobrojne probleme. Uz rekordne poplave, mnoge krajeve je paralizirala snježna meava, dok južnim dijelovima SAD-a bijesne snažne grmljavinske oluje koje prate i tornada, a esta je i tua. Sjeverna i Južna Dakota te Minessota su pogoene rekordnim poplavama. Najgore je stanje s rijekom Red River koja je u gradu Fargo dostigla rekordnu razinu, a najgore se tek oekuje. Dijelovi grada su ve evakuirani.

Obilan snijeg praen jakim vjetrovima na podruju središnjeg dijela Velikih ravnica uzrokuje mnogo problema – palo je preko 60 cm snijega, a nanosi prelaze 4 metra. Proljetni mjeseci u SAD-u esto donose snažne oluje koje “hrani” velika razlika u temperaturi izmeu sjevernih i južnih dijelova zemlje. Ponekad hladnoa prodire duboko na jug. Tako je na sjeveru Teksasa u gradu Amarillu izmjerena temperatura od -7°C, dok je istovremeno u 1060 kilometara udaljenom gradu McAllen na krajnjem jugu izmjereno vruih 38°C.

Unutar Mažoretkinja Nedeliša djeluje i kadetski sastav

ODRŽANA plesna sveanost

Mažoretkinje Nedeliša i gosti Sportska dvorana Osnovne škole Nedeliše u nedjelju 15. ožujka bila je mjesto plesne sveanosti na kojoj su Mažoretkinje Nedeliša promovirale svoj godišnji rad. Ove mlade plesaice ve devetu godinu za redom organiziraju program na kojem se, osim njihovih, promoviraju i brojni drugi plesni i mažoret sastavi iz Meimurske županije i šire. U programu je sudjelovalo oko 250 izvoaa. Predstavio se

djeji, kadetski i seniorski sastav Mažoretkinja Nedeliša, a u goste su stigle i mažoretkinje iz Svetog Martina na Muri, Štrigove, Varaždina, Kotoribe, Vidovca, Domašinca i Murskog Središa. Sve to upotpunile su navijaice Plesnog centra Livi. lanice najmlaeg, djejeg sastava Mažoretkinja Nedeliša marljivo treniraju sa svojom trenericom Valentinom Bel. Nastup u nedjelju bio je tek drugi njihov

U goste su stigle i Mažoretkinje iz Domašinca

nastup pred ovako brojnom publikom. Seniorski sastav Mažoretkinje Nedeliše najstarija je i najiskusnija postava djevojaka od 13 do 18 godina. Iza njih je mnogo uspješnih nastupa, a trenutno se pripremaju za Regionalno prvenstvo u Krapini. Unutar Mažoretkinja Nedeliša djeluje i kadetski sastav. U ovakvom proširenom sastavu mažoretkinje su ostvarile zapažene nastupe na Božinom velesajmu

u Zagrebu te na reviji u Domašincu. Kadetski sastav, kao i seniorski, trenira zajedno sa svojom trenericom i koreografkinjom Vedranom Horvat. Mažoretkinje Nedeliša susret su zakljuile uruenjem zahvalnica gostima i prijateljskim sastavima koji su zahvalili na pozivu te Mažoretkinjama Nedeliša zaželjeli puno uspjeha u daljnjem radu. (H. Zear)

Predstavile su se i Mažoretkinje Vidovca iz susjedne nam županije

Cjelokupni program upotpunile su plesaice Plesnog centra Livi

Što znaju i umiju, pokazale su i Mažoretkinje iz Kotoribe


31. ožujka 2009.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 312 333

Dobro je znati 63


64

Aktualno FOTOREPORTAŽA S DERBIJA II. HNL ISTRA 1961 - MEIMURJE

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 312 333 31. ožujka 2009. DRAMATINI TRENUCI NA UTAKMICI III. HNL ODRŽAN TRADICIONALNI PROLJETNI KROS U - ISTOK U DUNJKOVEC - PRETETINCU AKOVCU

(pre)Jeftino primljen gol Meimurja za novi poraz

Fizioterapeut Boris Klari Najuspješnija III. OŠ akovec, spašavao život Branku Perku najvei broj medalja OŠ Podturen

REKORDNO rasprodan jedan koncert u Hrvatskoj

Za 12 sati prodano svih 63.000 ulaznica za U2 Ulaznica za koncert irske grupe U2, koji e se održati u ponedjeljak 10. kolovoza u Zagrebu, prošli petak tono u 12 sati više nije bilo. Svih 63.000 ulaznica

prodane su od ponoi do podneva, potvrdili su u Lupa promociji tog dana rano poslijepodne. Iako su mnogi obožavatelji bili ljuti zbog nemogunosti kupovine na

Jedan od sretnika koji je bio meu onima koji su uspjeli kupiti ulaznice za U2 u Dallas Music Shopu

Modno osviješteni neovisno o krizi

Internetu zbog pada servera, sve su ulaznice planule. - Prodane su sve ulaznice, rekla je u petak oko 12.30 sati predstavnica organizatora Lupa promotion i naglasila: - Od ponoi do 2.15 sati na Internetu je prodano oko šest tisua ulaznica, tako da informacije da nitko nije uspio kupiti ulaznicu nisu istinite. Naravno da je problem ako 10 - 20 tisua ljudi pokuša kupiti jednu ulaznicu. To je kao kad pokušate ugurati 10.000 ljudi kroz ista vrata, objasnila je odreene probleme Maja Valjak iz Lupa promocije. Dodala je da su problemi s padom servera uobiajeni, te istaknula da se isto dogodilo ak i na poetku prodaje ulaznica za koncert grupe U2. U 9 sati ujutro zapoela je prodaja ulaznica za koncert irske megapopularne grupe U2 i na vanjskim prodajnim mjestima. Kako diljem Hrvatske, tako i u a-

U akovekom starom pasažu ekalo se i po nekoliko sati na “dragocjeni papiri” kovcu brojni obožavatelji ekali su satima u redu od 50-ak metara ispred Dallas Music Shopa kako bi kupili karte za ovaj spektakl. Ukupno je u prodaji bilo 63 tisua ulaznica, koliko je organizatoru koncerta u zagrebakom Maksimiru na raspolaganju. Cijena ulaznica za sjedenje na sjevernim tribinama iznosila je 250

Kad špiceri svojim modnim kombinacijama ne inspiriraju nas, red je da mi inspiriramo njih. Iako je vrijeme recesije i stezanja remena, to ne znai da ne možemo biti modno osviješteni. Prekopajte po ormaru i osmislite zanimljive odjevne kombinacije. Inspiraciju pronaite u nekim prošlim vremenima, jer, kao što ve svi znaju, moda i

kuna, cijena stajanja 500 kuna, dok je za ulaznice tribine istok/ zapad/jug trebalo izdvojiti 750 kuna. Ulaznice najzanimljivije obožavateljima nalaze se najbliže pozornici na istoku i zapadu, te je za njih trebalo platiti 1.000 kuna. Za sjedenje u VIP loži trebalo je izdvojiti 2.000 kuna, a dodan je još jedan sektor ulaznica nazvan

novi trendovi vrlo su esto inspirirani prošlošu. Ovo proljee nekoliko je modnih trendova “in”. Na prvom je mjestu sako, i to ili muški ili klasini kroj. Zatim su to vreaste hlae, takozvane dimije, i volanii, bilo na suknjama, majicama, bluzama, košuljama ili jaknicama ... Ove sezone apsolutni su hit intenzivne, jarke boje. Na prvom

fan pit koji se nalazi neposredno uz pozornicu, te isti košta 2.000 kuna. Odmah nakon rekordne rasprodaje jednog koncerta u Hrvatskoj, postoje odreene najave da bi se mogao održati dan ili dva dana kasnije nakon 10. kolovoza još jedan koncert. (D. Zrna)

mjestu je plava boja, od tamnoplave, intenzivnoplave do indigo. Plavo je u trendu i ne možete pogriješiti ako se odluite za bilo koju nijansu, a odlina je u kombinaciji sa žutom bojom. Nosi se i boja ciklame, vjena crvena, naranasta, zelena i ružiasta, sve u razigranim kombinacijama za pravi proljetni look.

Međimurske novine 708  

Međimurske novine 708

Međimurske novine 708  

Međimurske novine 708

Advertisement