Page 1

Vjencanje

    

      ,  ! -!!+ )!.$ ")/' 0$ -.$

           ! " #$%&'(!)! + ' $&!!

 1    !2!3' 4'/' +2$ 

 !4&3) 5!&" 67 5$+/$ 5$5"+/! %! 2 ! " +/$&!" &'+/!.8


2

Vjencanje 

 

   

    

Planirate vjencanje? Dodite u Lumini !" # $ %%&$  ! " # $" #% "  # #  &' ( #"  !" #  % )( # " ' % '% (  & "# &*" + #%'  #  & ,#  ' ("  

!' ( . /# .0 '% 1*# 0 2 !3 . * # 421" ( ' "  (   . 4 (%"#15 # . 4 (%"#16*" . '#"'" *7839: $. 0 % #  (  ! $. 4 (%"#16*" ;. 5( <""# ,=: 

%  ( . 0 '% 1*# 0 2 !3 . : '  > " )0)* ? . 6  @" "# A' . 4 (%"#16*" . <" )B) $. <""# 8

;. * 

;.4 (%"#1# 10 2 !3 ;. *  1 "#  4"#( C

>

  ? " # &" "?&

@# % @ "'E/ * # " ( #( # 8 )  F $ '" ##8 % "  ( % "'%' & ( D% ('% & #  (  !   )' "## ""' ( ( 

  "  & "# ( " G#% H & " #  / #  "# "   &  '"# &"  '#'(& (  @%#% + D% ('% "' )    '  " #0 "# ' * # 4 2&5 # &6*" 6  @" "# A' #0 2 !3 & " '" !' -

( #! '( # ?"'"  5(( ( % '% &"'" ## # 8    '  > " ()0)D * ? 

 " ##    !&"' # ;" #&"  (  ? '"# #   8 &* #"2 "% >#2 


 

Vjencanje 

   

3

GORAN I INES OKUN svoj hobi su savrĹĄeno ukomponirali u svoj bajkoviti svadbeni dan

Ines je plesne cipelice zamijenila gojzericama! Planinari i biciklisti u duĹĄi, Ines i Goran Okun posebni su mladenci koji su se do svoje lokacije     Ä?iti. Prvi      zelenog Kalnika

I

nes i Goran Okun zaljubljenici su u prirodu, bicikliranje, planinarenje i svega ĹĄto je vezano uz pokret. Njihova ljubavna ' "? % kad su se upoznali na SRC-u Mladost. Ines je u to vrijeme trenirala atletiku, a Goran % @ "  Nakon â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;ĹĄkicanjaâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;, Goran ju je pozvao da odigraju zajedno koĹĄarku. Ines je biciklom stigla do koĹĄarkaĹĄkog terena u T (#%> # odakle je i rodom. Nakon toga sve se razvilo u ljubav, a " " (  # ( ; godine. Prosidba je pala na sedmu godiĹĄnjicu veze, na mjestu na kojem su u svojim ' ( % zvjezdano nebo. Ines je magistrica eko H#""# &#

â&#x20AC;&#x153;

Zalazak sunca, ples i planinarske cipelice stvorile su poseban # # ! ' ## # ?#

koordinatorica, a Goran je magistar informatike, a radi kao profesor u Ekonomskoj #% @T Danas zajedno stanuju u Savskoj Vesi, a hobi im je bicikliranje i planinarenje. Zato ne @#"  ( G#% H  2 

%( '$! *$ !+&$+  , , -U naĹĄoj vezi zajedno smo proĹĄli smo gotovo sve ' ? Dvatskih do austrijskih Alpi. T " # &' obavezno je bio ĹĄator i barem jedna planina na Jadranskoj &"' 4 ]' &2 "'sebno urezao u srca, a stari grad kliknuo je kao lokaci ( G#% H 0&( 2 @" '"pelice, pa je Ines kao prava '  "' cu obukla â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;gojzericeâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;. Osim ' "# & 2 nik su vozili i svoje ljubimcebicikle s kojima su napravili nepregledne kilometre. No, # & " plan barem malo izjaloviti.

Planinarske cipele bile su uoÄ?ljivi simbol mladenaca

Kalnik je bio savrĹĄena destinacija za romantiÄ?ne fotografije D^"H( ( &  "# !4 " "' # #& pa je jedino on na kraju bio '" # G#% H & ?]" /"'  '2 ku, na vrhu su isprobali prvi '" " @# ? ( %    + ( " &'" planinarske cipelice stvorile " '" # # ! ' ## # ?# Ines i Goran joĹĄ su po ne "'H 0 -

" %#" '" #no sve, pa je tako Goran prvi ' # ]"   salonu gdje ih je isprobavala. D+ ! ?  !" ' % '' #   pred oltarom, ali ja to nisam (? 6 " 4  povela u salon da iz prve ruke ! (% # @ dan iz snova, rekla je.

SUDBONOSNO â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122;DAâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122; REKLI SU U " * "$&$ !-(! D_ "  nje bude u mojem kraju, ali " #  "  2 ' #> % # 2 '@    Mala, kompaktna i zaista '" &"'  # % "]" U Svetom Martinu na Muri postoji jedan interesantan  " (  @' 0 &"!  "' 'lice, te zajedno s njim ulaze do oltara. -Ja sam ipak htjela da me otac vodi, a pompozne stepenice koje vode do kapelice bile su idealne za to. Na   4 " 

Otac je Ines dopratio do vrha romantiÄ?ne kapelice u KapelĹĄÄ?aku "! "  uveo unutra, rekla je. < " : ?#   '" #  notu dolaska mladenke do vrha kapelice. Nakon crkve feĹĄta se preselila u Hotel Gol-

G 6' #> #& a iako je vrijeme bilo lagano @#&(?  #  (Dora Vadlja, foto: Martinezz Photography)


4

Vjencanje 

   

 

.   (/1 2 1 3 15  

Od crkve do Pozoja u svega par koraka!

Restoran Pozoj   

R

"# <( T D  '" # ( " # # < % <(  " ' # % D & # "#  (  #   5(#"  " @ (  ?" #' @& 

Grupa Vulkan slavi 40 godina pjesme i dobre zabave

Ĺž Vulkanovcima stiglo novo pojacanje

R

ijetko tko na naĹĄim prostorima nikad nije (  %  % (" "# D4 ' * D  ? ' '" " ' %D dina. >%' #'D G@# ## &'D " &? "*"" & (% '(#&(% % " %# '' %  <""#( *  & (''( # &" ' "# ## 

" "G& '? #"D G " 4 ( D ' ?  D   & "' "# " ' #@# ( " #"<" '@# ?  ( ''"  !"# '( ##& ( #  #  ' D ## # T '"# % D '* " _ / ! {A |1 & & 2 8 # 1" }&%# &

 &] <# !{~ | 1# & "# %# & &0 > # 1 D # &# & & &>@*!1^ "&  & " D > #  1 & (* ? D)"'( # # & #" @! ' ! + D " ( "# 'G"  %# ' &#" ## % ("# #&' D * 

#"% '    # %  <(  " ! "# & % (  " &"##&' "#& H #5(#  #% " + "' &( ( " % '  '"# '' "# 

â&#x20AC;&#x153;

<(  " ! "# &

 (# #% "


 

   

Vjencanje 

5

   6 53 37

7 PiĹĄe: Martina Horvat Strahija; Foto: Studio Marrtinez

P

'  "# ? #"#" "  "'  %  #    ?  # "# '!#" @'( ((  @#"  ! ' ?  (" "# ? #  "#  " !  ) &( " '@" "# % ( #  , " "#   % # '!" # &  ! !# ( #  " # >C #& "#" ? ' "# # #  " # '@'#-

  vjencanje  # @? ' / % '!" " # ' C "% '"## %"#  ^# % "#@#"# "( "  ' # @"' (  T"#"(%% "# &#  '" # ' # (% (   & (   ? '"# " # # # "# #" 

%'$% ",$ *  '' #  # ' ' # ' " @"# *?# 0 #"# #"  * @  '"  * @  #

â&#x20AC;&#x153;

#" @ '( ((  @#"  ! ' ?  ( "

 #" @ ##  "# "   "#( @ ^#"#* " 

8! ! "%! >%'  " ?  "'@'( "" ! "% " % '" ] ?# " 'CÂ&#x20AC; ' Â ' "# # '@# ?& '% #" ? #< @##" ' ( ""## ( (%" " '& #'% #"  * "'?  " ' ?# *  "# 

9%"% !'% 0 #' ## C " & ' #@# '"&@#@#!#" * # ! ' #: ("#" 

(  & "' - ; %(%  Â&#x201A;'" ( #" "$!- " 4 # !# +  "  #'"  ( ? % ! ' "' " (%( ! :%" ! " C ]( %#0?# $* ! ( ' #( ?# " C*G   7* "@# ( "#% "C & #  ' @##& * #' "# "### ###  ! #&( @#' ! #( #* @#+ @#" ' # #?#& "* -  % %0 @ " 0#* ! ' #"  "?# ( # # ' @## !##' !#  "# " # % ? @  7?# ##  # '(%" (  & # .  ' ## # *?# " ^ # &?*  "C #( #"%"#& 

  "# (  % # "* @  "" # % % !4"#! "##"#"&( ( "# ( # "' @ # #''# #@#" %  ( "

%.'$ .-$! <" % " #. #( #( @#% ( #  6 "  ! @ # # &( #( # " ( + % (   #!# ("#" "# & #( #( @#"## #


6

Vjencanje 

   

 

RAZGOVOR S LETIZIOM ZADRAVEC, jednom od najuspjeĹĄnijih hrvatskih dekoraterki Ä&#x152;akoveÄ?ki stari grad odliÄ?na je kulisa za vjenÄ?anja na otvorenom

#  ""   carobnim  

   

     "Ä?  Ä?    - Povijest mog posla je i   " "  "   ' "# # 8#  (  % ! "%

R

azgovarali smo s Letiziom Zadravec, izuzetno cijenjenom dekoraterkom

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, kreativkom koja postavlja #&  " koracija unikatna, a odiĹĄe

Letizia Zadravec: VjenÄ?anja su danas umjetniÄ?ka djela

obrta prerasla u prepoznat " Cnjem i uljepĹĄavanjem vaĹĄih 'H @! %  # # < '  Dekoraterkom koja je osmi- " " "# slila neka od najluksuznijih ?" #?8   ' ! &    @ ( si moja majka nije mogla pri@##& ?#' #  @# iskrenim prijateljstvom moji su roditelji postali vlasnici %" " ! #?2   invalid, pomagala sam joj u '" % '  " C  (? ! >C   ? '( #" Ivan Rabuzin, koji me anga?  ! '@  '"# %(?6 je bio trenutak koji je presudio da se nastavim baviti # "'"8#( ( " & "# '# &' " #  i graditi istoimeni brend u trenucima veselja, radosti i Dekoracije na stropu posebno su efektne, a pri tome ostavljaju viĹĄe '#7% #% @ mjesta na stolovima


 

   

VjenÄ?anje u crkvi najvaĹžniji je trenutak svakog vjenÄ?anja %   E5?  '"   ? # &#"" # + % &#% % '( "  ~ #" ' @~ " "'"# % &  (&  !'"# " (& ' " "  " #?@# 2( "#%# ?"   ' ##  ( ' "&'  " "#  #&"' # ( # ( ( "H"#   % & ( @" # "# '"  # T &"]#H& " #"% ( & " @#  0 !  %   ( "   @ #  

 D> # ? % # #"'   &'?# ' "@! * "% '"# ## " ( @ ' #  "#" ? ]## " &#  "  @  G " " @#" #?@# / 

C " & @ '"  ! "' # ? ?#" "' ? >% !  %@ %  '" "  # : "  @ ( & "# # ? % !"# '  % + # "# % "  @#@#"#  !   " &@# ' ! ( ' ##&@# "#  G# C    %'"#    D ( # #   (  # @'"# ' @ ? & !" 0? # "@"' #  ! &" (  # ?"##( "#&@'% " !    #" !&' ' " # 5(" " "# %"  (" % " ' % &?  & % ! {%'"H &#( | " " % /@#  ?  '( # & ' " ' #& "# ? " #& " # ?#'-

VjenÄ?anja na 17. katu Hotela West Inn imaju svoju posebnu draĹž

Vjencanje 

7

More u pozadini daje poseban ugoÄ&#x2018;aj svakom vjenÄ?anju Kontakt: T: 042 212 362  !!" #$ %& ' ( ) *!% +! ,,, -

 #@#    ( "  "&# #"' # (  " @   % ( @ "   & @# #  ?  """# + # ( @  #' % ( & ? VjenÄ?anja pod ĹĄatorom u prirodi posebno su lijepa # ( ( " ' (  " &( " '# '  '"      D0 D( + %?  (    

 D*  #&    {" |& "# & ' ## "! /"%@ &

H# #   #& "@# '&   #" '" % 7? Posebno vjenÄ?anje u Butique hotelu Alhambra na Malom LoĹĄinju $D # &"# /' # Â&#x201E;"#] + %   '% # ('( %  '% : "  " ( #   &?  ? #^ ^ #Â&#x2026; # 7  > 8@ &   # (6" ' " #' '! @&  & #&' @#  ' '! ' ?/"   Â&#x201E;"#] & "# 8(%  &

'" '' #  > + % *"  ' @ #

> # C" @! # ?"# &   @"   D"# '%#

" @&% & &% '"#  " ( G#% H  H6   '" ""# 6" "! & " '" '  "# # "# @ "#   

 !

 ! D^ #  '# " "#  + ' ' # "  "# " @"C ^ #   ""#(( " 

# ?' "' @ < #& '"#  #& ('# ( ""# @  #"# (( ? # " ' # "#  @ &( & *  "  " #  )"" ## "   ( # %  # #"# @  # & #& " '  @#& @ C& % +    ( @  "  " "#   " " !%  { ? +!& G#. 8#( & * ?.*#~ !||


8

Vjencanje 

 

   

 F  >1 H2 3

U Lorelli nabavite elegantne vjencanice! >;?@% %(%, >;?@% , % 58&""  ( "'%& 58&

( "'%& ?#   /"# ?# #% #  /"# #'' "# Â? ( "# Â? ( # ^ # % ( % (   ! F   ! F <" ## #% # <" ## #% # 2( & + % ;$ T ' C# + % ; ;$ " @  ( "  ( " F

RESTORAN N - PANSION N MAMICA

 Za malo vjencanje s velikom duĹĄom I

mate manju svadbu do 90 uzvanika? Za malo vjen " @ restoran Mamica je pravo mjesto. Uz restoran imaju i vanjski vrt te veliku terasu  ?#% ( # %   #&"   Uz restoran nalazi se i pansion za 12 soba, od kojih jedan mladenci dobivaju na poklon.

/" ' # > mica je jedan od 100 najboljih hrvatskih restorana, a (  '!(  "% ' (#'#' % (   ^ " @ " 'C  )C#  " "*@G  #com Sandrom Nedeljko i %# @  G. Â&#x2039;$D mamica@mamica.com.hr iz snova.

.YXVETYREPNYFEZMMZIĂ&#x2018;IVMTYRIVSQERXMOIÄłIPMZEQ ZEÄ&#x161;'IRXEVZNIRĂ&#x2018;ERSKTVWXIRNE% 0 $/&!3'/ !+ " !0$2("9 /!& 2 !$# 5&+/! /&$++)!:&$2! ;


 

   

Vjencanje 

9

KAVANA STARI KROV U DONJEM KRALJEVCU

Ĺž #  "" " najljepĹĄe price

/

% ( " " "# stven i individualan % C &"#%  @'"# ' # &   % !  ' # '" 

 %( % ?# > "   " ' # " "#&  '"  # " "% ( "##'

stari.krov1@gmail.com

% & % ( # ? %"#"# "   " ' !  # '" ? '! "# %"#   ' &  " #  '"# &  '  "' %C ?  <"# ( #  ' ' C &( ! '' "# &#@"'#  ! ( '! '# < % ( C "'" " #!"# %"# '" % (  " "#( #

@#" @"C 3 '" " "#   % ' # &' " % & ( ' # :"#  ' ##  " Ukoliko pak imate potre ( #%&((  '% & # ! ' # H  !"' "# !%  '' #   Kako u Starom krovu " @# &  ' "' # ' # ( D;" &

 '#& raspolaganju su i dodatne "''   (SZ)

'5J3 Q / 5 

 Neka vaĹĄe vjencanje bude premijera! R

asvjeta je postala neKontaktirajte Bazingu i ophodni dio ukupne %  " !- " dekoracije svakog " ."  -   & '"# ( na mobitel 099/787-4627 ili ti paketi koji mogu stvoriti ;+<=*-% G#' %H"% '  )>?!@ /" " #% % "# & ( &"#' & (  ""# "#-  ( ' & ^ (%  & # "&! neprekidno uvode novitete i i projekcije imena i inicijala   ' -

" '"#'"# ( @ ' ]( % %"# ?" '"# #( " " ?   &  ( ( 

  ?  >?#" #( '" & !'"! ( ? #'%'" &  ""

<"' ?(% # ' ' #= ( " # ' & " % ###  ! ! " # ' %C #

# (#'"# '" #"G "" ? ' G@# '  ^ (% !" '  " #


10

Vjencanje 

   

 

RESTORAN HOTELA KRALJ

Ĺž Velicanstvena vjencanja u Kralju H otel Kralj smjeĹĄten je na ulazu u Donji 2 / ? zelenom prirodom, uz izvor potoka Bistrec, pru? "# ?# ' i daje gostima jedan poseban @ % >C ja koje je poznato kao najljepĹĄi hrvatski cvjetnjak. Ljubazno osoblje Hotela Kralj nudi organizaciju vjen  ! ( '"# # "#' * @ %"# @ ! %'' #" impresije, a Vas ispunjavati '" '@" !  & ! "' ## %?# 

Jela bazirana na tradicionalnim recepturama naĹĄeg kraja, nikoga ne ostavljaju ravnoduĹĄnim, a za svadbene " "# ''mljene posebne menije.

Ljubazna i profesionalna posluga, vrhunski specijaliteti te jedinstven ambijent s " ? &'" #! @%"#" dobnih skupina.

Hotel Kralj Tehnix d.o.o. LudbreĹĄka 93 40320 Donji Kraljevec T: 040/650-170, 040/650-172 M: 099/310-94-13 E: hotelkralj@tehnix.com www.hotelkralj.com.hr


 

Punih 28 godina iskustva u foto i video produkciji V

Prilagodavamo se glazbenim mladenaca! $ "  "   prilikom planiranja vjenÄ?anja

^

 ' A G !& Goran i Andrea, svoj " ?#'"# % (>%  '   " % "  " " "#/" ĹĄto pjevaju i sviraju na svadbama i tijekom crkve% & (  naprave i kod proslave dje #  U svojim nastupima ' %C "?  mladenaca te su poznati po ĹĄirokom repertoaru !"# % (& kao i profesionalnosti u pripreme broĹĄura, kataloga, knjiga, plakata, kalenda "## ' ( smo se i za industrijske i ( G#% H {| #' ]( "@ H ' ( #(  #  %  ( obrta postigli smo da sve us-

11

'$(%$-+$#5 Y[

Video i foto studio VIPRO

ideo i foto studio VIPRO je obiteljski obrt s viĹĄegodiĹĄnjim iskustvom i profesionalnom video i foto opremom, koji se specijalizirao za organizaciju, snimanje i produciranje  " %  ?% C + " ?# # ? ni sami niste primijetili, pa !" # "# ## " < ? mo i povezujemo kadrove te "# H" ' 2"#  H" # ( "  # ? ^% # '  izrade i dizajna fotoknjiga i

 & ( " #tu i povoljne cijene, zadovoljit ! ( #  # VIPRO je suvremeni "# ' ? ""# # " " % & G#% H "   % % C &( H & ( G#% H "## "# &G#% H ( dokumente i digitalne mon# ?( % H 

Vjencanje 

   

% " !  0  % !"( ( ' nastupa, ali i puno ulaganja u sebe, to jest u autor"' "< mjeseci odradili su svoj prvi samostalni koncert te snimili svoj prvi spot ( ' " Â&#x20AC; '  " Â 0 ' " prepoznavati i drugi gra'! %  >C "? ' "#ga na vrijeme rezervirajte svoj termin kod uvijek dra%7 4 

 %( (G#% H Studio VIPRO video produkciju imamo na Nikole Tesle 4, Prelog "# 0 @ ( T. 040/646-678 temelji se na usavrĹĄavanju E: info@vipro.hr "#  ( & www.vipro.hr @# # & "guravamo prepoznatljivost Prepustite nama da za vas ## " % ufotografijiamaifilmovimasaVaĹĄe zadovoljstvo naĹĄ je  "'  '@ ponos!  ? # # ?# 

Glazbenici Goran i Andrea Ĺ afariÄ&#x2021;


12

Vjencanje 

   

 

$$%$(*

Budite prvi i uhvatite 20 posto popusta K

 '   & 2"# '@#'  ' #* & " # " ?'# %"# & '"# "? #'  % '#"  ? "#& " " %"# (" '(  2 (% "'"#  '" ' #9% #'" C&"# & # "" @" ' # " /"#  " "# " "#" # " # & %C 

" ! & " ( ""#"#   " (C " #  & ( C "" ? (  2"# ' # #  @   (   #

ISKORISTITE VELIKI POPUST UZ KUPON IZ PRILOGA  " @" ( #  &  ? %@  # (" 

KUPON ZA POPUST 20% popusta-"* ; R " -

-

 "! " ."!J ! !" ."! ".QQ % !-;

. " !;-; %S 15% popustaR " -

-

 "! " ."! J ! !" ."! ".QQ% !- ;

. " !;-; %S

$!(! KRISTALU 6 # 2"# ( " %"#''   " ''#  ) " ##  "" "# & % % "#     " " # # & ' %   (" (""' ##'' # !%G# &' '" &#!   "( (# ' 0 & ' #   "  

%&("#  2"# "'( C#" " '(% '% 0 ?'  '' "# '"# '# " % "# {" & &'!|&" "# '"#(  "

Restoran Kristal H "  T: 040/ 328-105

 =I + J " + ( ' " "?- 

 ? " "(O?Q

Profile for Međimurske novine - www.mnovine.hr

Međimurske novine 1222 - prilog Vjenčanje za pamćenje  

Međimurske novine 1222 - prilog Vjenčanje za pamćenje  

Profile for mnovine