__MAIN_TEXT__

Page 1

MENIGHETSPLANTING

Menighetsplanting i Misjonskirken Norge

misjonsplanting.indd 1

20/01/17 11:44


Vi drømmer om å skape et fellesskap av misjonskirker, både nasjonalt og internasjonalt, der det er naturlig å plante sunne, misjonale menigheter. misjonsplanting.indd 2

20/01/17 11:44


misjonsplanting.indd 3

20/01/17 11:44


Veksthuset


Som menighetsplanter i Misjonskirken Norge blir du del av et nettverk av menighetsplantere. Du får god veiledning underveis fra sentralt ansatte som følger planteprosjektene tett.

misjonsplanting.indd 5

Vi ønsker å bidra med støtte, veiledning og strategisk planlegging, slik at miljøet rundt plantene legger tilrette for gode vekstforhold. Dette gjør vi ved å mobilisere kirkesamfunnet til å satse på menighetsplanting, utvikle de lokale plantingene og å utruste hver enkelt menighetsplanter.

20/01/17 11:44


REKRUTTERING

PROSJEKTERING

SØKNAD OM PLANTE PROSJEKT

3-5 ÅRS PROSJEKT ARBEID

MENIGHETS ETABLERING

Vi ønsker å tiltrekke oss mennesker som drømmer om å plante menighet. Vi bruker god tid på å velge prosjektledere og startteam som vil bli et planteprosjekt i Misjonskirken Norge. Dette gjøres for å best mulig sikre gode prosesser for alle involverte. Deretter etableres et nasjonalt prosjekt, med full oppfølging fra Misjonskirken Norge. Hvert prosjekt skal knytte seg til en etablert menighet, en ”modermenighet”, som følger opp prosjektet på en særskilt måte. Målet er at det det ved endt prosjektperiode etableres en selvstendig misjonskirke.

Misjonskirken Norge følger også opp planteprosjekter tilknyttet andre kirkesamfunn. De støttes da ikke økonomisk gjennom Misjonskirken Norge, men inkluderes i vårt plantenettverkt på lik linje med våre nasjonale prosjekter.

misjonsplanting.indd 6

20/01/17 11:44


Ønsker du å snakke med oss om menighetsplanting? Ta kontakt med nasjonal leder Torben Joswig. E-post: torben@mknu.no Telefon: 916 09 064 Les mer om våre planteprosjekter og satsingsområdet menighetsplanting på www.mknu.no

MISJONSKIRKEN NORGE

misjonsplanting.indd 7

20/01/17 11:44


www.mknu.no misjonsplanting.indd 8

20/01/17 11:44

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Menighetsplanting i Misjonskirken Norge  

Som menighetsplanter i Misjonskirken Norge blir du en del av et nettverk av menighetsplanter. Les mer om det å være menighetsplanter i vår s...

Menighetsplanting i Misjonskirken Norge  

Som menighetsplanter i Misjonskirken Norge blir du en del av et nettverk av menighetsplanter. Les mer om det å være menighetsplanter i vår s...