Page 1

SKUPAJ

k s k m n e a s j i i ž p n o t i e c v a S

Ministrant

Pisma sv. Pavla (1)

1 Peter

Juda

3 Janez

2 Janez

1 Janez

2 Peter

Hebrejcem

Filemonu

Titu

1 Timoteju

m ano Kol oš

Efežanom Filipljanom

Galačanom

1 Tesaloničanom 2 Tesaloničanom

Ap

ost

ols

ka

del

a

Marko Luka

Janez

Jakob

Rimljanom 1 Korinčanom 2 Korinčanom

Matej

ka Preroigša knj

Katoliška pisma

Pisma sv. Pavla (2)

2 Timoteju

Evangeliji in apostolska dela

Nova zaveza

Staro zavezo najdemo v pritličju in je razvrščena v Postavo, zgodovinske knjige, modrostne knjige in knjige prerokov. Skupaj obsegajo 46 knjig. V njih je opisano Božje razodetje Judovskemu ljudstvu, ki ga je rešil suženjstva in obljubil Odrešenika. Nova zaveza pa je razporejena v nadstropju in sicer obsega evangelije, Pavlova pisma, druga pisma apostolov in Razodetje. Ta knjižna zbirka obsega 27 knjig. V njih se nam razodeva Božji sin Jezus Kristus in odziv prvih kristjanov na to Božje odrešenje.

Janezovo Razodetje

Sveto pismo je prava knjižnica Božje besede, ki se je v zgodovini razodevala najprej Judovskemu ljudstvu, dopolnil pa jo je Jezus Kristus. Sveto pismo sestavlja 73 delov, ki so nastajali v razponu 1.000 let! V tej »knjižnici« so v različnih literarnih slogih Božji pisatelji zapisali Božje razodetje in njegovo zgodovino. V spodnji »Svetopisemski knjižnici« so po policah tematsko razvrščene knjige Stare in Nove zaveze.

Stara zaveza

Amos

Agej

Zaharija Malahija

Ozej Sofonija

Habakuk

Nahum

Pridi Viso gar ka pe sem Mod rost Sirah

Jona

ori

Izaija Jerem ija Žalo stink e Baru h Ezek ijel Danie l

Joel

rerokov

Pre gov

Job Psalmi 2 Makabejci

Knjige p

Abdija

a Judit

1 Makabejci

iška 2 Kron Ezra mija Nehe Tobit

1 Samuel 2 Samuel 1 Kralji 2 Kralji 1 Kroniška

Estera

5 Mojzes

4 Mojzes

3 Mojzes

2 Mojzes

1 Mojzes

Jozue Sodniki Ruta

Postava

Modrostne knjige

Mihej

Zgodovinske knjige

Ministrantov poster Svetopisemska knjižnica priloga revije Ministrant, maj 2010 ����������� Tina Rus �������� Marko Suhoveršnik ©2010 Založba Salve d. o. o. Ljubljana

Ministrant_2009-10_6_plakat.indd 1

24.5.2010 11:40:57

Ministrant_2009-10_6_poster  

Revija za mašne strežnike

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you