Page 1

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

5

1

2

3

15

4 12

7

9

6

8

10

11

13

17 20

18 19 MOLITVENIK

Večino bogoslužnih predmetov in pripomočkov najdemo v zakristiji, v zakristijski omari. Zato jo skupaj odprimo in poglejmo, kateri bogoslužni predmeti in pripomočki se skrivajo v njej. Poimenujmo jih in se naučimo, ob kateri priložnosti se uporabljajo.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Monštranca Kustodija Ciborij Posoda za blagoslovljeno vodo Kropilček Kelih Pala Velika patena Patena Vrčka za vino in vodo Pladenj za umivanje rok Prtiček za umivanje rok Purifikatorij Korporal Procesni križ Svečnika Kadilnica Čolniček Bogoslužne knjige Zvončki Košari za darove

PROŠNJE ZA VSE POTREBE

Pri vsakem bogoslužju uporabljamo razne predmete, če ne drugega, je tu bogoslužna knjiga ali molitvenik, v katerem se nahajajo molitve in navodila za sam potek bogoslužja. Slovesnejše je bogoslužje, več je tudi predmetov, ki služijo za lep potek bogoslužja in ga še povzdignejo.

1. 2. 3. 4.

BERILA leto C

Za razne oblike bogoslužij in cerkvenih praznovanj so se skozi čas oblikovali in uporabili bogoslužni predmeti kot znamenja in pripomočki pri čaščenju Boga.

Ministrant

RIMSKI MISAL

Zakristijska omara

SKUPAJ ZA BOGA

21

16

14

Ministrantov poster Zakristijska omara

priloga revije Ministrant, oktober 2009 ����������� Tina Rus �������� Marko Suhoveršnik ©2009 Založba Salve d. o. o. Ljubljana

Ministrant_2009-10_2_plakat.indd 1

21.10.2009 15:44:55

Ministrant_2009-10_2_poster  
Ministrant_2009-10_2_poster  

Revija za mašne strežnike

Advertisement