Opplæring til hat og terror

Page 1

OpplĂŚring til og

hat terror En analyse fra Palestinian Media Watch av de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningssystem Utgitt pü norsk av Med Israel for fred ¡ Forord av Morten Fjell Rasmussen


2


Opplæring til hat og terror En analyse fra Palestinian Media Watch av de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningssystem

Av Itamar Marcus, Nan Jaques Zilberdik og Alona Burger. Palestinian Media Watch. Rapporten er sponset av Lærerlaget ved videregående skoler i Israel. Oversatt til norsk av Geir Knutsen.

FORSIDE: Palestinske barn i Betlehem. (Illustrasjonsfoto: Amre, flickr)

3


4


Den norske utgiverens forord Palestinian Media Watch (PMW) har igjen kommet med en viktig rapport. Rapporten setter søkelys på utdanning, i vid forstand, under de palestinske selvstyremyndighetene. Innholdet i rapporten er ikke så forskjellig fra rapporter vi har sett tidligere. Datoene i kildematerialet er ferskere, men tematikken er den samme: En ny generasjon palestinere læres opp til å avvise Israels rett til å eksistere, og til å slutte seg til kampen mot den jødiske staten. Terrorister hylles og presenteres som rollemodeller for barn og unge. Såkorn av hat plantes, og det blir stadig vanskeligere å oppnå fred og forsoning. Blant konsekvensene er de siste månedenes knivintifada, hvor til og med barn gjør seg til mordere. Den myndighetsdrevne hatpropagandaen er like gammel som de palestinske selvstyremyndighetene, og grundige rapporter om dette har kommet fra PMW nesten like lenge – PMW ble opprettet i 1996, et par år etter at Osloavtalen trådte i kraft. Det har ikke alltid vært like lett å nå igjennom med slike rapporter. Når Med Israel for fred (MIFF) har rettet søkelyset mot dem, har vi flere ganger blitt møtt med skuldertrekk hos norske myndigheter og i norske medier. Noen vil heller spekulere i hva slags motiver som måtte ligge bak PMWs arbeid, enn å diskutere kildematerialet, som taler for seg selv. Vi har også opplevd at noen både benekter innholdet i PMWs rapporter og nekter å bli forelagt dokumentasjon. Men det finnes enkelte lyspunkter: Her hjemme iverksatte utenriksminister Espen Barth Eide i 2013 en omfattende gransking etter at PMW hadde dokumentert hvordan dømte terrorister i israelske fengsler mottar skyhøye lønninger fra selvstyremyndighetene. Månedslønnen til de dømte terroristene øker med lengden på straffen (de som har drept flest får de høyeste utbetalingene), og de mottar flere ganger så høy lønn som vanlig offentlig ansatte. I forkant av granskingen ga Barth Eide anerkjennelse til PMW fra Stortingets talerstol, for arbeidet med å avdekke palestinsk hatpropaganda. Barth Eide skal selv ha anerkjennelse, siden han iverksatte gransking. Men da denne var gjennomført var konklusjonen til å gråte av: Utenriksministeren vår slo fast at belønningsordningen for dømte terrorister eksisterer, men han hadde fått forsikringer om at ingen norske penger gikk til å finansiere den, og slo seg til ro med det. «President Abbas og statsminister Fayyad sier at det heller ikke har skjedd før, så det kan se ut som at denne saken egentlig har vært litt misforstått fra begynnelsen, altså at dette ikke er penger som er kommet fra oss som er givere,» uttalte Barth Eide til avisen Dagen 20. april 2013. Dette blir for enkelt: Så lenge vi gir penger inn i systemet, frigjør vi midler som kan benyttes på andre budsjettposter, blant annet til «fangelønn». Og selv om Barth Eide hadde hatt rett i at palestinerne finansierer fangelønnen selv, er jo ikke saken løst av den grunn. På tross av Barth Eides noe underlige konklusjon, tok han et skritt i riktig retning. Da TV2 sommeren 2008 spurte forgjengeren Jonas Gahr Støre om det kan tenkes at norske bistands-

5


midler går til å finansiere tv-produksjoner som hyller terror, svarte han: «Nei, det mener jeg er helt utenkelig.» Men utenkelig er det ikke. Som denne rapporten viser, er det vanlig med slike tv-sendinger på selvstyremyndighetenes tv-kanal PA TV, og Norge er med på å finansiere selvstyremyndighetene. MIFF vil utfordre regjeringen til å ta et skritt videre i riktig retning. Dyrking av hat og terror er helt uakseptabelt, og må opphøre umiddelbart. Dette er det neppe uenighet om. Men det er ikke tilstrekkelig å snakke med palestinerne om dette på bakrommet, da blir det ingen forandring. Kravet må presenteres i full offentlighet! Videre går utfordringen til de store mediehusene våre: Hvorfor har ikke palestinske myndigheters hatpropaganda nyhetsverdi? Utdanning kunne vært det fundamentet en varig fredsløsning hvilte på, men slik har det ikke blitt. Det må en endring til, og det haster. Om ikke vil enda en generasjon palestinere gå tapt for fredens sak. Morten Fjell Rasmussen Styreleder, Med Israel for fred

6


Innhold: Den norske utgiverens forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Forfatternes forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Kapittel 1. Skoler drevet av PAs utdanningsdepartement, oppkalt etter terrorister . . . . . . . 13 Kapittel 2. Hvordan elever preges av at skoler er oppkalt etter terrorister . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kapittel 3 . PA-skoler og universiteter fremmer terror og hyller terrorister . . . . . . . . . . . . . . 23 Kapittel 4. Uttalelser fra lærere. Aktiviteter i regi av lærere og utdanningsmyndighetene . . 29 Kapittel 5. PAs skolebøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kapittel 6. Skolefjernsyn på PA TV og uformell påvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Kapittel 7. Hyllest av Hitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Kapittel 8. PA slår ned på fredsbygging mellom palestinske og israelske barn . . . . . . . . . . . 57 Kapittel 9. Fred er mulig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Konklusjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Oppdatering på engelsk frem til utgivelse i april 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7


8


Forfatternes forord Etter at Palestinian Media Watch (PMW) i 2007 presenterte innholdet i de palestinske selvstyremyndighetenes skolebøker og medier for senator Hillary Clinton, tok hun affære umiddelbart. Clinton inviterte PMW til Senatet, hvor de sammen holdt pressekonferanse. I klare og tydelige ordelag fordømte hun det budskapet palestinske myndigheter (PA) retter mot, hun sa at dette «inngående forgifter tankene til disse barna.» Med referanse til sendinger på PAs egen tv-stasjon PA TV sa hun: «De er et åpenbart eksempel på barnemishandling»:

Senator Hillary Clinton, i det amerikanske Senatet 8. februar 2007: «Det er et privilegium igjen å kunne dele talerstol med Palestinian Media Watch på denne pressekonferansen … Vi må stanse propagandaen palestinske barn utsettes for. Dette må prioriteres av alle som bryr seg om barn, og som ønsker fred, stabilitet, trygghet og sikkerhet for Israel. Det bør også være en prioritert oppgave for alle som bryr seg om framtiden for det palestinske folk … Jeg møtte Itamar [Marcus, PMWs direktør] på en høring i Senatet, der jeg gjentok hvor viktig det er at landet vårt på alle måter gjør det klart at disse barna fortjener en utdannelse som lærer dem respekt for livet og for fred, og at ikke død og vold glorifiseres. Videoene [fra PA TV] som ble vist under høringen i Senatet, var klare eksempler på barnemishandling … Disse nye lærebøkene [for 12. årstrinn] gir ikke de palestinske barna utdanning; de indoktrinerer dem. Da vi leste denne rapporten og studerte de andre mediene som disse barna blir utsatt for, så vi et større bilde som er bekymringsfullt … fordi utdanningen forgifter tankene til disse barna. Hat har ingenting å gjøre i skolenes pensum, og glorifiseringen av vold hører overhodet ikke hjemme i utdanningen av barn ... Jeg mener at utdanning er en av nøklene til å opp-

9


nå varig fred og sikkerhet i Midtøsten og i regionen. Derfor er jeg svært bekymret over hva PMWs rapport avslører. Vi kan ikke bygge en fredelig, stabil og sikker framtid på et slikt hatefullt, voldelig og radikalt fundament ... Jeg er bekymret for muligheten for å oppnå fred når den neste generasjonen [palestinere] lærer at krig mot Israel er en ærefull og religiøs handling for islam, slik rapporten viser.» Det er tragisk at veldig lite er blitt forandret i PAs budskap til palestinske barn siden Hillary Clinton fordømte dem som «barnemishandling» i 2007. Denne rapporten dokumenterer den verden av hat og terrorpromotering som palestinske barn blir utsatt for og oppfordres til å omfavne.

10


Innledning «Ingen blir født med hat overfor et annet menneske på grunn av personens hudfarge, bakgrunn eller religion. Folk må lære å hate, og hvis de kan lære å hate, kan man lære dem å elske, fordi kjærligheten er mer naturlig for menneskenes hjerte enn det motsatte.» [Nelson Mandela, fra selvbiografien Veien til frihet, utgitt i 1994]

Fred starter med utdanning. Palestinian Media Watch har undersøkt de palestinske selvstyremyndighetenes utdanningssystem for å finne ut om fred blir fremmet av institusjonene som PA kontrollerer eller finansierer. Rapporten tar for seg navn på palestinske skoler, skole­ aktiviteter og offentlige uttalelser fra lærere og representanter for det palestinske utdanningsdepartementet. Den vurderer også i hvilken grad PAs skolebøker, skolefjernsyn på PA TV og et PA-finansiert barneblad fremmer eller undergraver fred. Det er tragisk at PA under ledelse av Mahmoud Abbas gjør akkurat det Mandela advarte mot: PA lærer barna opp til å hate. Gjennom sine offisielle kommunikasjonskanaler lærer PA og den politisk dominerende Fatah-bevegelsen – også den er ledet av Abbas – palestinske barn at jøder og israelere har iboende onde karaktertrekk. Å bekjempe dem er derfor ansett for å være heroisk og dessuten Allahs vilje. Terrorister som har myrdet titalls israelske sivile blir omtalt som nasjonale helter og islamske martyrer. Følgende hatbudskap er vanlige hos PA: • Israel har ingen rett til å eksistere. • Israel vil forsvinne og vil bli erstattet av «Palestina». • Vold – «væpnet kamp» – er tillatt for å bekjempe Israel. • Muslimer må kjempe en endeløs islamsk krig mot Israel. • De som myrder israelere, er helter og rollemodeller. • Martyrdøden for Allah er den høyeste form for ære. Barn har de siste årene lest opp dikt på PA TVs undervisningsprogram med følgende budskap: • Jøder er «aper og griser». • Jøder er «fiender av Allah». • Jøder er «de mest ondskapsfulle av alle skapninger». • Sion er «Satan med en hale». Når barn gjentar disse hatbudskapene, blir de ikke korrigert av programlederne. I stedet får barna ros, til og med applaus.

11


Da en gutt fortalte en nyhetsreporter fra PA TV at han hadde lært på skolen «å kjempe mot jødene og drepe dem», ble budskapet hans formidlet via PA TVs kveldsnyheter uten kommentarer eller imøtegåelse (se kapittel 4.) Hitler er blitt hedret av noen palestinske skoler og av et PA-finansiert utdanningsmagasin, og PA har oppkalt flere titalls skoler etter terrorister som har drept sivile israelere. En skole ble oppkalt etter en krigsforbryter som samarbeidet med nazistene og var ansvarlig for drapene på tusener av sivile. Mens alt dette hatet plantes i tankene til palestinske barn, har PA forbudt fredsskapende kontakt mellom israelske og palestinske ungdommer. Slike personlige relasjoner mellom unge blir fordømt som «normalisering», og lederen for PAs råd for sport og ungdomssaker karakteriserte faktisk et vellykket fredsfremmende arrangement som «en forbrytelse mot menneskeheten.» Det er tragisk at palestinske barn blir utsatt for denne typen budskap, ikke fra Hamas eller ekstreme grupper, men fra offisielle PA-kilder. Forfatterne av denne rapporten håper den vil skape diskusjoner og føre til selvkritikk hos palestinske myndigheter, slik at det blir en kursendring og grunnlaget legges for et utdanningssystem som fremmer fred. Terminologi: I denne rapporten benyttes betegnelsen «terrorist» om enhver person som med hensikt rammer sivile i et forsøk på å drepe dem.

12


1

Kapittel 1

Skoler drevet av PAs utdannings­ departement oppkalt etter terrorister

Palestinske myndigheter fremmer et ideologisk budskap gjennom navnene de velger på skoler og andre pedagogiske arenaer. Mange PA-skoler er oppkalt etter terrorister. Dermed blir mordere som hadde sivile som mål, fremstilt som rollemodeller for barn og unge. PMW har funnet titalls PA-skoler som er oppkalt etter terrorister. Navnene på andre skoler glorifiserer martyrdøden, og en skole er til og med oppkalt etter en notorisk nazi-kollaboratør og kollega av Hitler. Barn i slike skoler som har vært intervjuet av PA TV, har forklart at det å gå på skoler oppkalt etter terrorister, fører til at terroristene blir ansett som rollemodeller for elevene og at de derfor ønsker å «nå opp til det samme nivået» som terroristene klarte. [PA TV, 27. mars 2014, se kapittel 2.]

Her er noen eksempler på skoler oppkalt etter terrorister: Tre skoler i de palestinske områdene er oppkalt etter terroristen Dalal Mughrabi: 1. Dalal Mughrabis videregående skole for jenter – Gaza. 2. Dalal Mughrabis videregående skole for jenter – Al-Shuyoukh, Hebron. 3. Dalal Mughrabis barneskole for jenter – nær Hebron. Terroristen Dalal Mughrabi ledet det mest dødelige terrorangrepet i Israels historie, kjent som Kystvei-massakren i 1978, da hun og andre terrorister fra Fatah kapret en buss på hovedveien langs kysten. Der drepte de 37 sivile, 12 av dem barn, og skadet over 70.

Bildet viser bussen etter at Mughrabis gruppe hadde kapret den og myrdet mange av passasjerene.

13


To skoler er oppkalt etter terroristen Shadia Abu Ghazaleh: 4. Shadia Abu Ghazalehs skole for jenter – Gaza. 5. Shadia Abu Ghazalehs videregående skole for gutter – Jabaliya. Terroristen Shadia Abu Ghazaleh var en av de første kvinnelige palestinske terrorister og medlem av terrororganisasjonen Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). Hun var involvert i mange angrep mot Israel og ble drept i 1968, da en bombe hun forberedte for et angrep i Tel Aviv, detonerte ved et uhell. Tre skoler er oppkalt etter terroristen Abu Jihad: 6. Khalil Al-Wazirs (Abu Jihad) barneskole for jenter – Hebron. 7. Abu Jihads videregående skole for gutter – Arabe, Jenin. 8. Abu Jihads videregående skole for gutter – Hebron. Terroristen Abu Jihad (Khalil Al-Wazir) ledet terrororganisasjonen PLOs militære gren og planla også mange dødelige terrorangrep gjennomført av Fatah. Et av dem var kapringen av en buss og drapene på 37 sivile, inkludert 12 barn. Det var det mest omfattende terrorangrepet i Israels historie. Til sammen var Abu Jihad ansvarlig for drapene på 125 israelere. Én skole oppkalt etter den nazistiske krigsforbryteren Amin Al-Husseini, som samarbeidet med Hitler: 9. Amin Al-Husseinis barneskole – El Bireh. Amin Al-Husseini var stormufti av Jerusalem under den britiske mandatperioden. Under den andre verdenskrig flyttet han til Berlin, hvor han samarbeidet med nazistene og ble en del av kretsen rundt Hitler. Jugoslavia førte Al-Husseini opp på listen sin over ettersøkte krigsforbrytere. Han var ansvarlig for en muslimsk SSdivisjon som myrdet tusenvis av serbere og kroater. Da nazistene tilbød å sette fri noen jødiske barn, kjempet Al-Husseini imot dette. 5000 barn ble dermed sendt til Amin Al-Husseini sammen med Hitler. gasskamrene. Tre skoler er oppkalt etter terroristen Salah Khalaf (Abu Iyad): 10. Salah Khalafs barneskole – Gaza. 11. Salah Khalafs ungdomsskole – Gaza. 12. Martyren Abu Iyads skole – Rafah. Terroristen Salah Khalaf (Abu Iyad) var en av grunnleggerne av Fatah og leder for terrororganisasjonen Svart September. Han planla angrepene under OL i München (5. september 1972), der 11 israelske utøvere ble myrdet, og drapene på to amerikanske diplomater i Sudan (1. mars 1973). Én skole er oppkalt etter Hamas-lederen Ahmed Yassin: 13. Martyren Ahmed Yassins skole for gutter – Jenin.

14


Terrorlederen Ahmed Yassin grunnla og ledet terrororganisasjonen Hamas. Han hadde ansvaret for en rekke selvmordsbombinger og terrorangrep som, hvor hundrevis av sivile israelere ble drept. Én skole er oppkalt etter terroristen Abu Ali Iyad: 14. Abu Ali Iyads videregående skole for jenter – Kalkilya. Terroristen Abu Ali Iyad ble utnevnt til leder av Fatahs militære gren i 1966, og var ansvarlig for tallrike terrorangrep mot israelske sivile, deriblant angrep på sivile i landsbyene Beit Yosef, Margaliot, Manara og Kfar Giladi. Én skole er oppkalt etter terroristen Nash‛at Abu Jabara: 15. Martyren Nash‛at Abu Jabara videregående skole for jenter – Tulkarm. Terroristen Nash‛at Abu Jabara var medlem av Hamas og ekspert på å lage bomber. Han produserte bombebelter som ble brukt av selvmordsbombere i tallrike terrorangrep mot israelske sivile. To skoler er oppkalt etter terroristen Abu Ali Mustafa: 16. Abu Ali Mustafas barneskole for gutter – Jenin. 17. Abu Ali Mustafas barneskole for jenter – Jenin. Abu Ali Mustafa var leder for terrororganisasjonen Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP), som sto bak tallrike terrorangrep mot sivile fra opprettelsen i 1967 og under den palestinske terrorkampanjen i årene 2000–2005 (Al Aqsa-intifadaen). To skoler er oppkalt etter terroristen Ali Hassan Salameh: 18. Ali Hassan Salamehs barneskole – Gaza. 19. Ali Hassan Salamehs ungdomsskole for jenter – Gaza. Terroristen Ali Hassan Salameh var operasjonsleder for terrorgruppen Svart September. Han planla mange terrorangrep, deriblant angrepet på den israelske delegasjonen under sommer-OL i München i 1972, der 11 israelske utøvere ble myrdet. To skoler er oppkalt etter terrorlederen Mustafa Hafez: 20. Mustafa Hafez’ barneskole for gutter – Khan Younis. 21. Mustafa Hafez’ skole – Gaza. Terrorleder Mustafa Hafez var offiser i den egyptiske hæren. Han organiserte terrorceller og sendte terroristene over grensen for å angripe israelske sivile i 1950-årene. Én skole er oppkalt etter terroristen Izzat Abu Al-Rubb: 22. Martyren Izzat Abu Al-Rubbs videregående skole – Jenin. Terroristen Izzat Abu Al-Rubb var en militær leder i Fatah, som deltok i flere terrorangrep mot Israel. To skoler er oppkalt etter terroristen Izz A-Din Al-Qassam: 23. Martyren Izz A-Din Al-Qassams videregående skole for gutter – Ya’bad. 24. Martyren Izz A-Din Al-Qassams barneskole – Jenin.

15


Terrorleder sjeik Izz A-Din Al-Qassam var en innflytelsesrik islamsk forkynner som ledet en muslimsk terrorgruppe under den britiske mandatperioden i Palestina i 1930-årene. Den væpnede delen av Hamas, som har myrdet hundrevis av israelere i selvmordsbombinger, er oppkalt etter ham og kalles Izz A-Din Al-Qassam-brigaden. I tillegg er én skole oppkalt etter den irakiske lederen Saddam Hussein, som ble henrettet for å ha stått bak forbrytelser mot menneskeheten: 25. Martyren Saddam Husseins skole – Ya’bad. Saddam Hussein, tidligere president i Irak, ble dømt av en irakisk domstol for forbrytelser mot menneskeheten og ble henrettet i 2006 for å ha gitt ordre om å utføre massakren i Dujail i Irak der 148 mennesker ble drept. For å fremskynde henrettelsen, ble det bestemt at man ikke skulle tiltale ham for andre forbrytelser han hadde begått. Å oppkalle skoler etter terrorister er ikke den eneste måten palestinske myndigheter glorifiserer terror på overfor barna. Artas videregående skole for jenter, som ligger nær Betlehem, valgte å plassere et bilde av den 17 år gamle kvinnelige selvmordsterroristen Ayyat Al-Akhras, som myrdet to sivile i et supermarked i 2002, like over inngangen til skolen. Teksten på bildet lyder: «Den heroiske martyren.»

Skolenavn som hyller martyrdøden: Et veldig vanlig skolenavn er Al Khansa. Minst åtte skoler er oppkalt etter henne. Al-Khansa er hedret i islamsk tradisjon og av PA som «Martyrenes Mor.» Hun var en arabisk dikter og mor til fire sønner i islams første periode (det sjuende århundre). Hun er kjent for å ha sendt alle sønnene sine i krig og for å ha reagert med glede og jubel da de døde som martyrer. Hun er blitt hyllet av PA og presentert som en rollemodell for mødre. Slik blir hennes betydning forklart i en skolebok for 8. årstrinn, utgitt av PA i 2002: «Al-Khansa var vitne til slaget om Al-Qadisiyah, der hennes fire sønner deltok. Hun oppfordret dem til å kjempe ... De slåss inntil alle falt som martyrer. Da nyheten nådde henne, sa hun: Allah være lovet, som har hedret meg gjennom deres martyrdød ... (Fra boken: Leseteknikk og tekster, del 2, for 8. årstrinn, side 13.)

16


På mange ulike måter fremstiller de palestinske myndighetene det som om det er verdifullt å strebe etter å dø som martyr for Allah. Et eksempel finner vi i en skolebok for 13-åringer, utgitt av PA i 2006: «Dine fiender søker livet, mens du søker døden.» (Fra boken Leseteknikk og tekster, del 2, for 8. årstrinn, side 16.) Åtte skoler er oppkalt etter «Martyrenes Mor», Al-Khansa. 1. Al-Khansas barneskole for jenter – Betlehem. 2. Al-Khansas barneskole for jenter – Jenin. 3. Al-Khansas barneskole for jenter – Nablus. 4. Al-Khansas barneskole for jenter – Khan Yunis. 5. Al-Khansas barneskole for jenter – Rafah. 6. Al-Khansas barneskole for jenter – Yatta. 7. Al-Khansas videregående skole for jenter – Abasan Al-Kabira. 8. Martyrenes Mors skole for gutter – Betlehem. En utvetydig og absolutt avvisning av terror av moralske grunner, er en grunnleggende forutsetning for fred. De palestinske selvstyremyndighetenes ledere har offentlig og internasjonalt erklært sin forpliktelse til å bekjempe vold. Dette løftet kan imidlertid bare anses som hyklersk, ettersom de sender barna til skoler som er oppkalt etter terrorister som har myrdet mange israelske sivile. Faktisk er det ikke mulig å støtte vold og terror på en tydeligere måte enn ved å ære og minnes mordere som med hensikt har rammet israelske sivile. Om freden skal ha en sjanse, må terrorister som har angrepet og myrdet sivile bli fordømt og utstøtt – ikke bli udødeliggjort som helter og rollemodeller ved at institusjoner oppkalles etter dem.

17


18


Kapittel 2

2

Hvordan elever preges av at skoler er oppkalt etter terrorister

En målsetning for de palestinske myndighetene er å få barn til å se terrorister som rolle­ modeller. At indoktrineringen har vært vellykket, bekreftes ved at elever ved skoler oppkalt etter terrorister åpent erklærer at de beundrer morderne og lengter etter å bli som dem. Her er tre eksempler på slike uttalelser fra unge kvinner som studerer ved skoler oppkalt etter terroristene Shadia Abu Ghazaleh og Dalal Mughrabi. At terrorister gjøres til rollemodeller har vidtrekkende konsekvenser, ved at PA skaper en generasjon som tror at drap på israelere vil udødeliggjøre dem som nasjonale helter.

PA TV intervjuer studenter på Shadia Abu Ghazalehs videregående skole for jenter, drevet av det palestinske utdanningsdepartementet: PAs offisielle tv-stasjon intervjuet elever ved skolen Shadia Abu Ghazaleh videregående skole for jenter i Gaza. Som nevnt i kapittel 1, var Abu Ghazaleh involvert i flere angrep mot Israel og ble drept da en bombe, som hun gjorde klar for et angrep i Tel Aviv i 1968, eksploderte ved et uhell. Elevene uttrykte beundring for den kvinnelige bombeprodusenten, og sa de ønsket å bli som henne. PA TVs programleder: «Hva vet du

om Shadia Abu Ghazaleh, ettersom du studerer på en skole oppkalt etter henne?

Student 1: «Jeg vet at hun er en mar-

tyr og at hun spilte en viktig rolle. Hun kjempet. Skolen er oppkalt etter henne

19


for å feire og minnes henne, og for å oppmuntre andre til å bli som henne.» Student 2: «Shadia Abu Ghazaleh

er en symbolet på en patriotisk kvinne som sto sammen med menn mot Sion ...»

Student 3: «Vi er glade for at vår sko-

le er oppkalt etter en velkjent martyr som utgjorde en forskjell og gjorde noe stort i hjemlandet. Shadia Abu Ghazaleh var en fremtredende kriger. Hun var en av det palestinske folkets første krigere.» Student 4: «Hun var et symbol på

den vidunderlige palestinske kvinnelige krigeren. Vi følger i hennes fotspor på denne skolen.» Student 5: «I sannhet var Shadia en

rollemodell for oss. Hun vil forbli en rollemodell for oss, og vi vil følge i hennes fotspor.» PA TVs programleder: «Kjære seere, Shadia Abu Ghazaleh – en ung kvinnelig kriger og den første kvinnelige martyren i den moderne palestinske revolusjonen ...» [Fra PA TV, 5. desember 2013]

På en av skolens vegger finnes et maleri, hvor bombeprodusent Abu Ghazalehs biografi er beskrevet. Maleriet ser du til høyre, og her er et utdrag av terroristens biografi: «Shadia Abu Ghazaleh ... deltok i en operasjon hvor en buss ble sprengt i luften. Da hun var hjemme og gjorde klar en bombe som skulle sprenges i en bygning i Tel Aviv, eksploderte den i hendene hennes, og hun døde som martyr.»

PA TV intervjuer elever ved Dalal Mughrabis videregående skole for jenter i Gaza, drevet av PAs utdanningsdepartement. PAs offisielle tv-stasjon besøkte også Dalal Muhgrabi-skolen, hvor de intervjuet elever. Som nevnt i kapittel 1 ledet Dalal Mughrabi det mest dødelige terrorangrepet i Israels historie da hun sammen med Fatah-terrorister kapret en buss og drepte 37 sivile, 12 av dem barn. Elevene uttrykte respekt for terroristen. En av dem sa at hennes «livsmål» er å bli som Mughrabi.

20


Elev 1: «Dalal Mughrabi er en stor leder ... Denne krigeren er kanskje død og hennes sjel har

kanskje steget opp til himmelen, men fortsatt føder våre mødre tusener som Dalal, og fortsatt er hun blant oss. Dalal Mughrabi har gitt oss mye, og personlig er jeg stolt over å gå på Dalal Mugrabis skole, som bærer dette pioner-navnet.»

Elev 2: «Mitt livs mål er å komme på samme nivå som martyren og krigeren Dalal Mughrabi

...»

Palestinske studenter blir opplært til å beundre terroristen Mughrabi: Palestinske studenter som feiret fødselsdagen til Dalal Mughrabi i begynnelsen av 2015, viste tilsvarende ærefrykt og beundring av terroristen. Reporteren fra den Fatah-kontrollerte tvstasjonen Awdah TV, beskrev Mughrabi som en rollemodell: «Martyren Dalal Mughrabi hevet det palestinske flagget fra hjertet av okkupert Palestina [dvs. Israels kyst, nord for Tel Aviv]. På hennes fødselsdag fornyer vi løftet vi ga henne om å fullføre løpet. De neste generasjoner vil følge i martyren Dalal Mughrabis fotspor.» Flere av de andre unge som deltok i feiringen sa at Mughrabi er rollemodellen deres: Ung kvinne: «Jeg ber Allah om

å vise henne nåde. Hun er vår rollemodell og et eksempel for enhver ung palestinsk kvinne. Dalal gjorde alt vi drømmer om å gjøre. Vi er selvsagt stolte over henne, og hun er vår stolthet ... hun er vår rolle­modell og vi vil følge hennes eksempel ... Kunne vi bare gjøre en liten del av det hun gjorde for Palestina.» En skuespillerinne som spilte terroristen i en film, og som er medlem av Fatah-bevegelsens studentorganisasjon kalt Dalals søstre, sa at Dalal Mughrabi er «inspirerende» og at studentene «fornyer» sitt «løfte til henne og hennes sjel»: «Dalal Mughrabi er inspirerende. Vi henter inspirasjon fra henne, fra hennes kamp og hennes livshistorie. Hun inspirerer oss og gir oss styrke til å fullføre den oppgaven hun begynte på. For oss som studerer ved universiteter og høyskoler, og som tilhører «Sisters

21


of Dalal Committee» [tilsluttet Fatah studentorganisasjon Shabiba] – dette er i seg selv en tillitserklæring til oss, og det hviler et stort ansvar på våre skuldre, for vi skal bære med oss navnet til en martyr som var like stor som landet sitt: martyren Dalal Mughrabi. På hennes fødselsdag fornyer vi det løftet vi ga henne og hennes sjel. Vi sier til henne: Hvil i fred, mens vi fortsetter der du slapp.» [Fra den Fatah-kontrollerte tv-stasjonen Awdah TV og fra Facebook-siden til Awdah TV, 3. januar 2015.]

Det er vanskelig å forestille seg mer urovekkende hyllester av rollemodeller enn disse, fra ungdommer som beundrer en morder. I tillegg stiller disse tv-sendingene den offisielle tvstasjonen PA TV i et svært alvorlig lys. Etter at den hadde intervjuet studentene og redigert opptakene, valgte den altså å ta med erklæringene deres om å følge i en massemorders fotspor. Det er betegnende at de palestinske elevene og studentene mener det å skape rollemodeller nettopp var det palestinske utdanningsdepartementets hensikt med å oppkalle skolene etter terroristen Mughrabi: «Skolen er oppkalt etter henne som en hyllest, for at folk skal minnes henne og oppmuntres til å bli som henne.» Titusener av palestinske ungdommer har fått utdanning i disse skolene og har deltatt i idrettsarrangementer (se kapittel 3) oppkalt etter terrorister. Antallet palestinske ungdommer som beundrer terrorister og som trakter etter å bli som dem, må være skremmende høyt når vi tar i betraktning hvor mange skoler som er oppkalt etter terrorister.

22


Kapittel 3

3

PA-skoler og universiteter fremmer terror og hyller terrorister

I tillegg til å oppkalle skoler etter terrorister, hyller PA terror ved å knytte terroristers navn til bl.a. kulturelle aktiviteter, idrettsarrangementer og gater. PA benytter også skoleaktiviteter og Facebook til å fremme hat og vold. En karikaturtegning som tre palestinske skoler publiserte på sine Facebook-sider, er et tydelig eksempel på hvordan det oppfordres til terror og drap på jøder. Tegningen illustrerer en islamsk læresetning, som av mange tolkes som en oppfordring til å utslette jøder. Den viser en mannlig muslim som er på vei for å drepe en jøde som gjemmer seg bak et tre. Treet avslører jøden og roper ut til muslimen: «Å, muslim, Guds tjener! Det er en jøde bak meg, kom og drep ham.»

[Fra Facebook-siden til Al-Khansa barneskole for jenter (Jenin), 17. november 2012/ Facebook-siden til Betlehem videregående skole for jenter, 17. november 2012 og Facebook-siden til Iktaba videregående skole (Tulkarm), 22. januar 2012]

23


Teksten er fra en hadith, dvs. en fortelling som sier noe om hva Muhammed sa, gjorde eller mente. Den sier følgende: «Oppstandelsens time vil ikke komme før muslimene bekjemper jødene og dreper dem.» Hadith-en forteller muslimene at trær og steiner vil avsløre jøder som gjemmer seg, og at disse vil rope til muslimene at de må komme og drepe jødene, slik tegningen viser. 9. januar 2012 anvendte PAs høyeste religiøse autoritet, mufti Muhammad Hussein, denne hadith-en på dagens Israel. Han fremstilte konflikten med Israel som en religiøs kamp for å utrydde jødene. En uke senere publiserte Iktaba videregående skole for jenter i Tulkarm tegningen på sin Facebook-side. Senere samme år gjorde to andre skoler det samme. Skolene lærer også elevene at terrorister skal beundres. En rektor på en barneskole sendte de unge elevene sine på besøk til Muhammad Issa Steihs familie. Steih soner en livstidsdom i et israelsk fengsel etter å ha erkjent deltakelse i drapene på to israelske soldater som ved en feil kjørte inn i Ramallah, der de ble lynsjet, drept og lemlestet av en mobb.

Bilder av lynsjingen av soldatene 12. oktober 2000 [Foto: Den italienske tv-kanalen Mediaset]

Slik blir skolebesøket beskrevet i det PA-finansierte barne- og ungdomsmagasinet Zayzafuna, som blir publisert med økonomisk støtte fra PLOs nasjonale komité for utdanning, kultur og vitenskap (Palestinian National Committee for Education, Culture and Sciences) og hvor PAs statssekretær for utdanning er medlem av magasinets rådgivende komité: «For å markere de palestinske fangenes dag arrangerte Deir Qaddis barneskole for jenter en ekskursjon til Muhammad Issa Steihs hjem. Steih er fangen med landsbyens lengste soningstid [i israelsk fengsel]. Skolens rektor, Suad Nasser, ga sin støtte til besøket. Det må bemerkes at fangen fikk en livstidsdom for over 12 år siden. Disse aktivitetene, som er del av et program utarbeidet av skolens administrasjon, er ment å styrke båndene mellom skolen og lokalmiljøet. Gjennom besøk av landsbyens fanger skal det skapes en relasjon til dem. I løpet av besøket holdt en av jentene tale for fangens mor.» [Fra Zayzafuna, 13. mai 2013]

24


Også inne på PA-skolene blir terroren hyllet. PAs kulturdepartement markerte «25-årsjubileet for martyrdøden til Khalil Al-Wazir (Abu Jihad). Det ble feiret med kulturinnslag og sang ved Omar Bin Abd Al-Aziz barneskole for jenter.» Det var palestinske myndigheters egen dagsavis Al-Hayat Al-Jadida som meldte dette 18. april 2013. Terrorlederen Abu Jihad, som var knyttet til PLO, var ansvarlig for drapene på 125 israelere.

I tillegg til skoleaktiviteter kan også skole-emblemer bli brukt for å minnes terrorister. Logoen og den offisielle uniformen til Dalal Mughrabi barneskole for jenter i Hebron viser et bilde av terroristen Dalal Mughrabi inne i et kart over «Palestina», hvor de palestinske myndighetene har tatt bort Israel.

På Facebook-siden til en av Dalal Mughrabi-skolene vises et bilde av Mughrabi med en tekst som hyller angrepet hun ledet. Teksten beskriver terrorangrepet steg for steg og skryter av at Mughrabi og de andre terroristene «forårsaket hundrevis av døde.» Tekst fra skolens Facebook-side: «Abu Jihad [Khalil Al-Wazir] planla operasjonen, hvor de skulle ankomme den palestinske kysten sjøveien [fra Libanon] [sic.: Det var den israelske kysten, red.] ... Dalal [Muhgrabi] og gruppen hennes lyktes i å nå veien til Tel Aviv, hvor de tok kontroll over en israelsk buss med alle dens passasjerer, disse var soldater [sic.: alle passasjerene var sivile]. Bussen kjørte deretter mot Tel Aviv mens Dalal og gruppen hennes skjøt på israelske biler langs veien. Resultatet var hundrevis av døde og sårede. Store [israelske] stridsvogn-avdelinger [sic.: Det var ingen stridsvogner involvert] tok opp jakten på bussen, inntil den stoppet ved den israelske bosetningen Herzliya [en israelsk by] ... og Dalal sprengte bussen med alle soldat-passasjerene [sic.: Alle var sivile], og alle ble drept.» [Publisert 8. desember 2013 på Facebook-siden til Dalal Mughrabi-skolen, besøkt 2. juli 2015]

25


PA og Fatah, begge ledet av Mahmoud Abbas, presenterer terrorister som rollemodeller for unge på andre måter også, blant annet ved å oppkalle idrettsarrangementer etter dem. Her følger noen eksempler: I 2014 arrangerte PAs utdanningsdepartement en friidrettsturnering som var oppkalt etter terroristen Ahmad Abu Sukkar. Sukkar detonerte en bombe i sentrum av Jerusalem i 1975 der 15 ble drept og 60 skadet. «Turneringen var organisert av sentraladministrasjonen for studentaktiviteter i PAs utdanningsdepartement ... Turneringen, som er oppkalt etter martyren Abu Sakkar, ble besøkt av lederen for studentaktiviteter i Utdanningsdepartementet, Ilham Abd Al-Qader Muhaisen, underdirektør ved Ramallahs utdanningsadministrasjon Qais Nabhan ...»

[Fra PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 14. april 2014]

Det er ikke noe nytt at PAs utdanningsdepartement kaller idrettsarrangementer opp etter terrorister. Helt tilbake i 2003 oppkalte Utdanningsdepartementet en fotballturnering etter en selvmordsbomber som drepte 31 sivile under en jødisk påskemiddag: «Startskuddet for martyren Abd Al-Basset Odehs mesterskap, hvor sju fremstående lag deltok, gikk med tilstedeværelse av skolens rektor, Jamal Ayyat. Jamal Tarif, direktør for utdanningsavdelingen [i PAs utdanningsdepartement], og Jamal Odeh, [lokal] ansvarlig for fysisk fostring [ansatt i PAs utdanningsdepartement], var mesterskapets beskyttere ... De deltagende lagende er oppkalt etter martyrer som ga sitt liv for å frigjøre hjemlandet. Lagene er: ... martyren Raed Karmi, ... martyren Tareq Abu Safaka, martyren Tareq Al-Qato, martyren Mahmoud Marmash ... Broren til martyren [selvmordsbomberen] Abd Al-Basset Odeh, Issam, vil dele ut pokalene.» [Fra PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 21. januar 2003]

Abd Al-Basset Odeh var en selvmordsbomber som utførte den såkalte påskemassakren på Park Hotel i Netanya 27. mars 2002. 31 israelere ble drept og 140 skadet. De andre «martyrene» som fikk lag oppkalt etter seg i Utdanningsdepartementets fotballturnering inkluderte terroristene Raed Karmi, leder av en terrorgruppe som myrdet ni, Tareq Abu Safaka, selvmordsbomber som drepte tre, Mahmoud Marmash, som planla en selvmordsbombing på et kjøpesenter i Netanya hvor fem ble drept og 74 skadet og Tareq Al-Qato, medlem av terrorgruppen Al-Aqsa-martyrenes brigader, en skarpskytter som skjøt mange israelere. PA og Fatah har arrangert mange andre idrettsturneringer og konkurranser hvor terrorister er gjort til rollemodeller for unge mennesker. Lederen for PAs olympiske komité, president i det palestinske fotballforbundet og leder av det øverste rådet for idrett og ungdomsrelaterte saker, Jibril Rajoub, sendte hilsninger til en turnering i regi av det palestinske bordtennisforbundet hvor målgruppen var «kvinner, unge kvinner og jenter». Turneringen var oppkalt etter buss­

26


kapreren som stod i spissen for drapene på 37 israelere, terroristen Dalal Mughrabi: «Martyren Dalal Mughrabis bordtennisturnering ... ble organisert av [det palestinske] bordtennisforbundet ... Visepresident i forbundet, Radwan Al-Sharif, talte ved avslutningsseremonien. Han overbrakte hilsninger fra lederen av den olympiske komiteen, Jibril Rajoub ... Han nevnte de ærefulle bragdene utført av helten og martyren Dalal Mughrabi …» [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 1. oktober 2013]

Også palestinske universiteter fremstiller terrorister som rollemodeller ved å oppkalle arrangementer etter dem. Al-Quds-universitetet æret Hamas-terrorist Ibrahim Al-Akari bare fire dager etter at han utførte et terrorangrep i Jerusalem 5. november 2014, der han drepte to og skadet minst 13: «Foreningen for Burj Luq Luqs sosialsenter organiserte Martyr Ibrahim Al-Akaris turnering for to dager siden [9. november 2014], i samarbeid med fakultetet for kroppsøving ved Al-Quds-universitetet ... Doktor Ahmad Al-Khawaja, som leder fakultetet for kroppsøving ... [uttalte at] dette var et nasjonalt arrangement holdt til ære for og i takknemlighet til den heroiske Martyr Ibrahim Al-Akaris sjel.» [Den palestinske dagsavisen Al-Ayyam, 11. november 2014]

Det Palestinske Polytekniske universitet, i samarbeid med dekanus for studentsaker, arrangerte en turnering oppkalt etter terroristen Marwan Zalum. Zalum skaffet bomben som ble brukt i et selvmordsangrep på et utendørsmarked i Jerusalem 12. april 2002, der 6 mennesker ble drept og 80 skadet. Han sendte også en snikskytter som skjøt og drepte et spedbarn i en barnevogn 26. mars 2001, og var dessuten involvert i mange andre terrorangrep. Studentrådsleder Baher Abu Ras forklarte at «rådet kalte turneringen opp etter martyren Marwan Zalum på grunn av hans kjærlighet og hengivenhet til det palestinske samfunnet ... og på grunn av den nasjonale enheten han representerte da han levde og etter hans martyrdød.» [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 4. desember 2013]

Instituttet for moderne medier ved Al-Quds universitet kalte lagene i en turnering opp etter en rekke terrorister. En av disse var Yahya Ayyash, Hamas’ første selvmordsbombe-ekspert og organisator, kjent som «Ingeniøren». Han blir ansett for å være grunnleggeren av palestinsk selvmordsterror og sto bak angrep som drepte titalls israelere og skadet flere hundre. Et annet

27


lag ble oppkalt etter Dalal Mughrabi. Som tidligere nevnt ledet hun det mest dødelige terrorangrepet i Israels historie, der 37 sivile ble drept, inkludert 12 barn.

[Det uavhengige palestinske nyhetsbyrået Ma‛an, 25. oktober 2013]

Det palestinske sjakkforbundet og Fatah sponset en sjakkturnering i mai 2015, som var oppkalt etter terroristen Marwan Zalum. [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 3. mai 2015] Fatah har sponset et maratonløp for ungdommer til minne om terroristen Abu Jihad. Jihad stod for planleggingen av angrep hvor til sammen 125 mennesker ble drept. Under arrangementets seremoni ble han hedret. «Sekretæren i Fatahs Salfit-avdeling, Abd Al-Sattar Awwad, uttalte ...: Abu Jihad vil fortsatt være som en læremester for revolusjonen, som palestinske ungdommer vil lære av. Følg i hans fotspor, væpnet med tro på revolusjonen.»

[PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 22. april 2015]

Gjennom skoler og idrettsarrangementer har barn blitt lært opp i at vold mot jøder er noe prisverdig. I mars 2015 viste PA TV en reportasje fra et teaterverksted ved en skole i Hebron, hvor barna lærte om boikott av israelske varer. I reportasjen valgte tv-stasjonen å ta med uttalelser fra en gutt som sa han hadde lært på skolen at jøder må drepes: Gutt på skolens teaterverksted:

«Jeg kom for å øve på stykket for å boikotte israelske varer og slåss mot jødene, drepe dem og vinne over dem.» [PA TV, 22. og 25. mars 2015]

Det samme hatet og den samme terroren som får næring ved at skoler gis navn etter terrorister, fremmes gjennom aktiviteter i skoler drevet av palestinske myndigheter så vel som gjennom idrettsarrangementer for unge. PAs vedvarende hylling av terror er stadig blant de mest alvorlige hindrene for fred.

28


Kapittel 4

4

Uttalelser fra lærere. Aktiviteter i regi av lærere og utdanningsmyndighetene

De palestinske myndighetenes glorifisering av hat og terror i skoleverket blir også formidlet av lærere. Faktisk var et arrangement i regi av fagforeningen for palestinske lærere (Union of Palestinian Teachers) en eneste stor feiring av terror (se nedenfor). Dette kapitlet dokumenterer eksempler på: 1. Hylling av terror og dyrking av martyrdøden 2. Demonisering av jøder og israelere 3. Avvisning av Israels rett til å eksistere

1. Hylling av terror og dyrking av martyrdøden

Det palestinske lærerlaget hyller terror Da det palestinske lærerlaget (General Union of Palestinian Teachers) markerte verdens lærerdag i 2013, valgte generalsekretær Ahmad Sahwil ut tre terrorister som forbilder for de palestinske lærerne. Han slo fast at de er «fremtredende eksempler på offervilje og mot». Foran scenen ble fire store fotografier av palestinere satt opp. I tillegg til Yasser Arafat og Mahmoud Abbas, den tidligere og nåværende lederen av PA, var det bilde av terroristene Abu Jihad og Dalal Mughrabi, planleggeren og den som utførte kapringen av bussen som førte til at 37 sivile israelere ble drept i 1978. Flere fremtredende representanter for palestinske myndigheter deltok ved arrangementet, deriblant utdanningsministeren.

29


Generalsekretær Ahmad Sahwil talte til lærerne og holdt fram for dem tre terrorister som til sammen har drept flere hundre sivile. Han sa at lærerne burde være stolte fordi de er «brødre av Salah Khalaf ..., Abu Jihad ..., og Ahmed Yassin». Salah Khalaf planla drapene på 11 israelske idrettsmenn under OL i München i 1972 og på to amerikanske diplomater i 1973. Abu Jihad stod for planleggingen av angrep hvor 125 ble drept. Ahmed Yassin – grunnlegger og leder av Hamas – har ansvaret for selvmordsaksjoner hvor flere hundre mistet livet. Dette sa generalsekretæren: «Kjære lærere og ansatte i utdanningssektoren, det er dere som har stått – og daglig står – for de fremste eksempler på offervilje og mot. Hvordan kunne det være annerledes? Det er jo dere som har sådd manndom og offervilje i de unge ... Dere, lærere i Palestina, kan absolutt være stolte. Hvordan kunne det være annerledes? For dere er brødre av Salah Khalaf, martyrlæreren; brødre av Khalil Al-Wazir [Abu Jihad], martyrlæreren; og også sjeik Ahmed Yassin, martyrlæreren. Disse store lederne er deres brødre, og dere følger i deres fotspor.» [Direktesending på PA TV, 19. desember 2013]

Under det samme arrangementet talte også medlem i Fatahs sentralkomité Tawfik Tirawi til lærerne med et budskap som fremmet martyrdød og vold. Han sverget at «ikke én centimeter av Jerusalem vil bli frigjort uten at hvert sandkorn av palestinsk land kommer til å bli vått av blod fra landets modige folk»: Tirawi: «Jeg sier, og dette kommer fra en med lederansvar, at ikke én centimeter av Jerusalem vil bli frigjort om ikke hvert sandkorn av palestinsk land vætes av blod fra landets modige folk. Jerusalem trenger ikke forhandlinger, for forhandlinger vil ikke bringe Jerusalem tilbake til oss ... Vi har gjennomført forhandlinger, men uten å legge ned geværet. Kanskje benytter vi det ikke nå, men vi står fast på prinsippene våre. Krigeren skal få hvile, men hver periode har sin egen kampmetode. Fra strid til intifada, til folkelig motstand, til forhandlinger – men vi står fast [på prinsippene våre].» [Direktesending på PA TV, 19. desember 2013]

Issa Salman, leder av det palestinske lærerlagets Jerusalem-avdeling, valgte å sende «lykkeønskninger» til to terrorister da han ble intervjuet av PA TV i 2012: Lærer Issa Salman: «Vi sender lykkeønskninger til lærere i utlandet og i alle deler av

landet, spesielt til læreren over alle lærere, den store lærer kamerat Ahmad Sa‛adat, generalsekretær i PFLP, som var lærer på skoler i Jerusalem, og til martyren Fathi Shaqaqi, som var en av lærerne på skoler i Jerusalem.» [PA TV, 21. desember 2012]

30


Ahmad Sa‛adat soner en dom på 30 års fengsel for å ha ledet terrororganisasjonen Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP). Fathi Shaqaqi grunnla terrororganisasjonen Islamsk Jihad og var ansvarlig for mange terrorangrep, der hundrevis av israelere ble drept eller skadet.

Lærer på en skole oppkalt etter en terrorist som myrdet 37 uttrykker beundring for morderen. Som tidligere nevnt, ledet Dalal Mughrabi det mest dødelige angrepet i Israels historie da hun og andre terrorister fra Fatah kapret en buss og drepte 37 sivile, 12 av dem barn. Denne læreren fra Dalal Mughrabi-skolen forklarer hvorfor det er viktig at barn går på en skole oppkalt etter terroristen:

«Dalal Mughrabi er en kriger som hele livet har kjempet og utført jihad. Hun var en av de modige kvinnelige krigerne som gjennomførte aksjoner med tanke på å bli martyr [dvs. terrorangrep]. Vi i Utdanningsdepartementet hadde æren av å kalle skolen opp etter martyren Dalal Mughrabi, slik at minnet om henne vil vare evig.» [PA TV, 27. mars 2014]

Under en sending på det offisielle PA TV fra Shadia Abu Ghazaleh-skolen, oppkalt etter terroristen fra PFLP som døde da bomben hun gjorde klar detonerte mellom hendene hennes, fokuserte kameraet på skolens navneskilt. Dette viste at skolen drives av PAs utdanningsdepartement. I samme sending tok PA TV også med en uttalelse fra et medlem av PFLPs politiske råd. Hun ga sin støtte til at bombeprodusenten ble fremstilt som rollemodell for palestinske kvinner:

Medlem av PFLPs politiske råd, Mariam Abu Daqqa:

31


«Shadia døde som en martyr, men hun eksisterer fortsatt. Med blodet sitt staket hun ut kursen for alle palestinske kvinner. Dette la grunnlaget for nye heltefortellinger ...» [PA TV 9. desember 2013]

I 2012 ble dr. Sabri Saidam, rådgiver for PA-president Mahmoud Abbas, intervjuet av PA TV. Han uttalte da at PAs politikk er å inkludere hylling av terror i skolenes pensum: «Vi må forberede oss gjennom skolene våre, institusjonene våre ... og pensumet vårt. Disse må benyttes til å innprente og være en støtte for palestinsk hukommelse, slik at vår kollektive ideologi opprettholdes.» Deretter nevnte han terroristen Abu Ali Iyad, som var ansvarlig for flere bombeangrep, og understreket at Iyad måtte «bli husket» av «enhver liten løveunge», dvs. palestinske barn. [PA TV 25. juli 2012]

På et arrangement i 2014 i regi av det palestinske lærerlaget, ble terrorister og lærere hedret om hverandre. En representant for Mahmoud Abbas «roste lærernes innsats» og «gratulerte de frigitte fangene». Terroristene var blitt løslatt av Israel i desember 2013, som ledd i en avtale – PA stilte krav om løslatelse av fanger for at fredsforhandlingene skulle gjenopptas. Blant de frigitte fangene var terroristen Nu’man Al-Shalabi, som hadde drept tre israelske sivile. Al-Shalabi ble valgt ut til å tale til ære for lærerne. [Det offisielle palestinske nyhetsbyrået WAFA og den palestinske dagsavisen Al-Ayyam, 6. januar 2014]

I forbindelse med Fangenes dag i 2014, arrangerte skolemyndighetene et «festmøte» ved Al-Shaymaa videregående skole i Kalkiliya-området. Gjennom at «20 fanger med livstidsdommer» ble hedret, ble morderiske terrorister fremstilt som rollemodeller for barn og unge – livstidsdommer blir vanligvis gitt til terrorister som har begått drap. PAs offisielle dagsavis meldte at «et brev hvor Utdanningsdepartementet uttrykte solidaritet med fangene, ble lest opp på alle departementets skoler.» «Festmøtet fikk besøk av guvernør for Kalkilya-distriktet Rafe’ Rawajbeh, leder i fylkesadministrasjonen Muhammad Abu Al-Haifa, ordfører i Kalkilya Othman Daoud, direktør for utdanningsadministrasjonen Yusuf Odeh, visedirektør i lærerlaget Na‛im Al-Ashqar ... Direktøren for utdanningsadministrasjonen takket rektor, lærere og studenter ved Al-Shaymaa-skolen og alle utdanningsadministrasjonens skoler som markerte begivenheten.»

32

[PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 18. april 2014]


2. Demonisering av jøder og israelere PA og Fatah demoniserer aktivt israelere og jøder. Jøder blir fremstilt som fiender av Allah, etterkommere av aper og griser og som onde av natur. De følgende eksemplene viser palestinske lærere som gir sin tilslutning til denne tankegangen. Under en direktesending på PA TV omtalte en lærer ved Al-Aqsa-moskeens skole jøder som «apenes og grisenes medhjelpere»: Sjeik Muhammad Al-Tawil, lærer ved Al-Aqsa-moskeens skole:

«Det som skjer ved Al-Aqsa-moskeen [dvs. Tempelplassen], er at tiden fordeles [mellom jøder og muslimer]. De israelske okkupasjonsmyndighetene låser Al-Aqsa-moskeen fra morgenen til ettermiddagen. I løpet av denne tiden kan apene og grisenes medhjelpere [dvs. jøder] og flokker av bosettere [dvs. israelere] gå inn i Al-Aqsa-moskeen [dvs. på Tempelplassen] uten at noen stopper dem.»

[Direktesending på PA TV, 27. september 2013]

Khaled Hammad, visedirektør i palestinske myndigheters utdanningsadministrasjon i Jerusalem, kom med en uttalelse som viser hvordan ærekrenkende løgner spres gjennom utdanningssystemet. Han påstod at Israel ønsker at palestinerne skal bli uvitende stoffmisbrukere: Visedirektør Khaled Hammad:

«Okkupasjonsmakten [dvs. Israel] har en skjult agenda.» Vert hos PA TV: «Selvsagt.» Hammad: «Disse folkene [dvs. israelerne] vil slett ikke ha en velutdannet og lærd generasjon [av arabere] i Jerusalem. De forsøker å gjøre Jerusalems [arabiske] ungdommer til stoffmisbrukere.» [PA TV 20. januar 2013]

Et månedsmagasin utgitt av det palestinske utdanningsdepartementet valgte å ta inn et essay skrevet av en lærer ved en av PAs skoler. Her ble Israel omtalt som «en fiende som ligner en blekksprut», hvor «brennende flammer skjøt ut mellom hoggtennene». Den «lemlestet meg og kastet meg i ruinene»: Saadia Muhammad A‛amia, lærer ved PAs Al-Khas wal-Nu’man-skole: «En dag da det blåste en sterk vind, kom en fiende som lignet en blekksprut til oss og begynte å gripe rundt seg, uten å spørre om lov. Brennende flammer skjøt ut mellom hoggtennene dens. Den gikk inn i våre hjem ... rykket opp avlingene våre og stirret på dem med arrogant glede og hovmod ...»

[Masirat Al-Tarbiya Wal-Ta’leem, 5. juni 2012]

33


3. Avvisning av Israels rett til å eksistere Det palestinske lærerlaget er tydelig på at de avviser at Israel kan eksistere fredelig side om side med palestinerne. Som forsidebilde på Facebook viser det palestinske lærerlagets Jerusalem-avdelingen et kart over «Palestina» som både inkluderer de PA-kontrollerte selvstyreområdene og hele Israel. Hele landområdet er svøpt i det palestinske flagget, noe som symboliserer palestinsk herredømme over hele området.

Teksten sier: «Vi blir her så lenge fikentrærne, za‛atar (en krydderblanding) og oliventrærne blir her. Vi har ikke forlatt og vi vil ikke forlate Jerusalem. Det er våre fiender som kommer til å forlate Jerusalem.»

[Fra Facebook-siden til det palestinske lærerlagets Jerusalem-avdeling. Bildet ble publisert 3. mars 2014, siden ble besøkt 24. juni 2015.]

Noe lignende finner vi på den offisielle Facebook-siden til det palestinske lærerlagets hovedorganisasjon: Et kart over «Palestina» inkluderer både selvstyreområdet og hele Israel. Foran kartet står en soldat, og bak kartet ligger en bok. [Fra den offisielle Facebook-siden til det palestinske lærerlagets hovedorganisasjon. Bildet ble lastet opp 27. november 2012, siden ble besøkt 25. juni 2015]

Budskapet om at Israel egentlig ikke eksisterer og at alt land er «Palestina», blir også formidlet i palestinske skoler av palestinske lærere. Da det offisielle PA TV i 2014 intervjuet Issa Salman, leder av det palestinske lærerlagets Jerusalem-avdeling, omtalte han Israel som «den forbannede okkupanten». Han erklærte at palestinske lærere underviser elevene at hele Israel – fra elven til havet – er «Palestina», og at landet både er islamsk, palestinsk og arabisk: «I skolene våre underviser vi det som både religionen [islam] og samvittigheten vår dikterer oss: at Jerusalem er arabisk og at Palestina – fra nord til sør, fra elven [Jordan] til havet [Middelhavet] – er islamsk, palestinsk og arabisk. Det vil forbli slik på tross av den forbannede okkupanten.»

34

[PA TV, 15. november 2014]


Bilder som forteller at Israel ikke har rett til å eksistere, uansett størrelse, finnes på skoler, i skolebøker og på skolenes Facebook-sider. Her er noen få av mange eksempler: Elevene på Al-Karamehs Første barneskole for gutter i Jenin blir møtt av dette veggmaleriet når de ankommer skolen. Det viser et kart over «Palestina» som inkluderer både selvstyreområdet og hele Israel. Det palestinske flagget er plassert midt på kartet og symboliserer politisk suverenitet over hele dagens Israel. Ved siden av kartet står det: «I dette landet har vi noe å leve for» (teksten er fra en sang skrevet av den nasjonale dikteren Mahmoud Darwish). [PA TV 2. juni 2015]

Skolene lærer også de palestinske barna opp til å tro at de vil få oppleve en framtid uten Israel. Ett eksempel er Jeriko videregående skole for jenter, som på Facebook-siden sin postet dette bildet av hvordan Israel blir erstattet av «Palestina». På bildet dekkes det nordlige Israel av det palestinske flagget: [Facebook-siden til Jeriko videregående skole for jenter, 2. oktober 2012]

35


Dette er bare noen få representative eksempler som dokumenterer at det palestinske lærerlaget, lærere og ledelse ved de palestinske myndighetenes skoler forherliger og hyller terror, demoniserer jøder og Israel, og benekter Israels rett til å eksistere – uansett geografisk størrelse. Når de som skal undervise unge palestinere har slike holdninger, blir det vanskelig å se for seg at fred kan oppnås i løpet av neste generasjon.

36


Kapittel 5

PAs skolebøker

5

De palestinske selvstyremyndighetenes skolebøker gjør ingen forsøk på å undervise om fred eller sameksistens med Israel. Faktisk er det motsatt: Barna blir gjentatte ganger fortalt at de må avvise Israels rett til å eksistere, at de må bruke vold for å bekjempe Israel og at konflikten med Israel er en forutbestemt religiøs kamp for islam. Et gjennomgående prinsipp i PAs skolebøker og i den uformelle utdanningen er den totale avvisningen av Israels mest fundamentale rettighet – landets rett til å eksistere: «Krigen om Palestina endte i en katastrofe som historisk sett savner sidestykke, da de sionistiske gjengene stjal Palestina og fordrev befolkning der fra byene og landsbyene deres. De ødela mer enn 500 landsbyer og byer og etablerte den såkalte staten Israel.»

[Arabisk språk, analyser, litteratur og kritikk, for 12. årstrinn, side 104]

Når opprettelsen av Israel fremstilles som «en katastrofe som historisk sett savner sidestykke» og «et tyveri» utført av «sionistiske gjenger», i tillegg til at Israel fremstilles på andre hatefulle måter, læres neste generasjon opp til å avvise Israels rett til å eksistere – uavhengig av størrelsen på Israel. Barna lærer å avvise at Israel er en stat, ved at Israel omtales som «den såkalte staten Israel.» Slik rettferdiggjøres den forherligelsen av terror og hyllingen av terrorister som vi har sett i tidligere kapitler. Senere skal vi se hvordan krigen mot Israel fremstilles som et religiøst, islamsk, imperativ. Dette forsterker budskapet ytterligere. Ifølge de palestinske myndighetenes skolebøker tillater FN «væpnet kamp» mot rasistiske, fremmede og kolonialistiske regimer. Når de så definerer Israel som rasistisk, fremmed og imperialistisk, er dette enda en måte å fremme terror mot Israel på:

Israel defineres som rasistisk, fremmed og kolonialistisk: «Fenomenet kolonialistisk imperialisme kan defineres som at utlendinger bosetter seg blant de opprinnelige innbyggerne i et land, de ... utsetter de opprinnelige innbyggerne for ulike former for rasistisk diskriminering ... Den moderne imperialismen er sentrert i Palestina, Sør-Afrika og Rhodesia (Zimbabwe)». [Arabernes historie og verden i det 20. århundre, 12. årstrinn, 2006 og 2007, side 6, og Revidert prøveutgave, 2011, side 5]

37


Forsvar av vold mot rasistiske, fremmede og kolonialistiske stater, dvs. Israel: «FNs generalforsamling har vedtatt en rekke grunnleggende prinsipper for den juridiske statusen til dem som kjemper mot kolonialistiske, fremmede og rasistiske regimer ... Ethvert forsøk på å undertrykke kampen mot kolonialistiske, fremmede og rasistiske regimer strider mot FN-konvensjonen og de prinsippene folkeretten bygger på ... Når nasjoner reiser seg mot kolonialistiske, fremmede og rasistiske regimer gjennom væpnet kamp, er dette å anse som internasjonale væpnede konflikter.» [Samtidens problemer, 12. årstrinn, 2006, side 105, og Andre prøveversjon, 2009, side 101]

Ifølge dette læreverket fra PA er vold mot Israel ikke bare en rettighet godkjent av FN, men ethvert forsøk på å stanse palestinsk vold mot israelere blir påstått å være et brudd på folkeretten.

Å bekjempe Israel inntil frigjøring er en religiøs kamp for islam PAs skolebøker fremstiller dagens kamp mot Israel som en forpliktelse mot islam. Bøkene forteller at konflikten med Israel er «ribat for Allah», definert som «en form for jihad for Allah, i betydningen: Å befinne seg i de områdene hvor kampen mellom muslimer og deres fiender står.» [Islamsk opplæring, 12. årstrinn, side 86]. Fredelig sameksistens med Israel er ikke mulig siden det heter at Israel befinner seg på islamsk land. Konflikten med Israel blir beskrevet som «en av de største ribat-er, og de [palestinerne] fortjener en stor belønning fra Allah.» [Islamsk opplæring, 12. årstrinn, side 86–87]. Barna lærer også at de aldri kan inngå fred med Israel, fordi denne kampen varer til evig tid: «Innbyggerne i Al-Shaam generelt [Syria], og Palestina spesielt, er i ribat inntil oppstandelsens dag.» [Islamsk opplæring, 12. årstrinn, side 87].

Også i en lærebok utgitt av PAs religionsdepartement, finner vi den religiøse forordningen om å bekjempe Israel. Det følgende utdraget demoniserer også jøder ved å kalle dem «røverjøder»: «De muslimske landene er i et umiddelbart behov av jihad og jihad-krigere, slik at de kan frigjøre de frarøvede landområdene og bli kvitt røverjødene fra de frarøvede landområdene i Palestina og i Levanten». [Religiøse spørsmål, 8. årstrinn, side 12, udatert, utgitt av Departementet for religion og WAQF-saker, oversatt av impact-se.org]

I samsvar med dette blir palestinsk voldsbruk mot Israel, helt fra landets opprettelse i 1948, definert som «motstand ... og de mest ærefulle og heltemodige handlinger.» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 105]

Foraktens terminologi Den måten lærerne i palestinske myndigheters skoler omtaler Israel på, og det stoffet vi finner i lærebøkene, forsterker budskapet til de unge om ikke å akseptere Israel som en nabo med rett til å eksistere. Her følger noen eksempler på hvordan Israel beskrives:

38


• «Den sionistiske fienden» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 122] • «Den sionistiske enheten» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 104] • «Fienden av dette folket» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 17] • «De sionistiske gjengene» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 104] • «Sionistisk imperialistisk plan» [Arabisk språk, analyser, litteratur og kommentarer, 12. årstrinn, side 103] • «Dine fiender drepte dine barn, skar opp magen på deres kvinner, dro deres aktede gamle menn i skjegget og ledet dem til dødsgropene.» [Leseteknikk og tekster, for 8. årstrinn, del 2, først utgitt i 2003 (nytt opplag i 2007), side 16, oversatt av impact-se.org]

• «I alle dager! Hvordan kan det ha seg at vi [fortsatt] overholder forpliktelsene i beskyttelsespakten [dhimmi], når vi blir invadert av slanger?» [Arabisk språk – lingvistikk, 12. årstrinn, utgitt 2010, side 61, oversatt av impact-se.org]

En verden uten Israel – Israel eksisterer absolutt ikke Ved siden av hat- og voldskampanjene og benektelsen av Israels rett til å eksistere, presenterer skolebøkene en verden der Israel ikke eksisterer. Dagens «Palestina» omtales som en «stat» («Dawla» = stat på arabisk) med adgang til både Middelhavet og Rødehavet, noe som bare er mulig dersom Israel ikke eksisterer. [Naturgeografi og befolkningsgeografi, 12. årstrinn, side 105] «Staten Palestina» består ikke bare av Vestbredden og Gaza: «Stater klassifiseres etter [størrelsen på] territoriet deres … Små stater: 10.000 til 100.000 km2, for eksempel Palestina, Libanon, Jordan og Holland.» [Naturgeografi og befolkningsgeografi, 12. årstrinn, side 107]. Ettersom Vestbredden og Gaza totalt bare utgjør 6220 km2, vil områder utover dette inkludere deler av eller hele Israel. At navnet «Palestina» blir brukt om hele Israel, er et implisitt signal om at Israel etter hvert ikke vil eksistere mer: «Palestina vil bli frigjort av sine menn, kvinner, unge og gamle» [Arabisk språk og språkvitenskap, 12. årstrinn, side 44]. Skolebøkene til palestinske myndigheters utdanningsdepartement inneholder stoff hvor leseren aktivt oppfordres til hat mot Israel, hvor man ser for seg en framtid uten Israel og konflikten omtales som forpliktende og religiøs. I stedet for å arbeide for å fjerne dagens hat, har PA valgt å fortsatt inkludere slike skadelige budskap i de palestinske skolenes pensum. PAs skolebøker lærer neste generasjonen opp til å se Israel som en ulovlig statsdannelse, en fiende man skal hate, bekjempe og ødelegge, i stedet for en nabo man kan leve ved siden av i fred.

39


40


Kapittel 6

Skolefjernsyn på PA TV og uformell påvirkning

6

Både gjennom det palestinske selvstyrets offisielle tv-stasjon, andre media og gjennom uformell påvirkning blir barn indoktrinert. Budskapet går ut på at fred med Israel ikke er mulig, og at jøder og israelere ikke kan aksepteres som rettmessige naboer. Gjennom PA TV lærer de palestinske barna å se på jøder som onde, å se på Israel som en fiende og å se fram mot Israels ødeleggelse. Vold blir omtalt som et legitimt middel i kampen mot Israel. Dette kapitlet dokumenterer eksempler på:

1. Demonisering av jøder 2. Løfter om ødeleggelse av Israel 3. Forherligelse av vold og av å lide martyrdøden for Allah

1. Demonisering av jøder I skolefjernsyn på palestinske myndigheters offisielle tv-stasjon PA TV kan man bli servert antisemittisk tankegods og hatefulle ytringer mot jøder og Israel. Kanalens barne-tv-sendinger har inneholdt antisemittiske dikt, hvor jøder omtales som umenneskelige. I juni 2015 sendte PA TV barneprogrammet Det beste hjemmet, der en ung jente leste opp et dikt som omtalte jøder som «barbariske aper», «de ondeste av alle skapninger» og de «som myrdet Allahs gudfryktige profeter». Jøder ble omtalt som «flokker ... som vokste opp med å utgyte blod ..., urene ... møkk»: Dette diktet har blitt lest opp minst tre ganger på PA TV de to siste årene: «Å, dere som myrdet Allahs gudfryktige profeter [dvs. jøder, jfr. islamsk tradisjon] Å, dere som vokste opp med å utgyte blod Å, sønner av Sion, å, mest ondskapsfulle blant de skapte Å, barbariske aper, motbydelige griser 1 Jerusalem motsetter seg deres folkemylder 1 To ganger inkluderte barna ordene «motbydelige griser» i opplesningen. Ett barn utelot ordene.

41


Jerusalem spyr over urenheten deres Fordi Jerusalem, dere urene, er gudfryktig og ren Og Jerusalem, dere som er skitne, er ren og ekte Jeg frykter ikke barbariske handlinger Så lenge jeg elsker Koranen og byen min Så lenge jeg har mine armer og mine steiner ...»

[PA TV, 29. mai 2015, 12. september 2014 og 3. juli 2013]

Her følger et annet eksempel på at PA TV fremmer islam-basert hat mot jøder med bakgrunn i den samme tradisjonen. Diktet omtaler jøder som «fiender av Allah, sønner av griser», som besudlet Koranen og Jerusalem – begge deler anses som forbrytelser mot islam – og «myrdet barn», «kuttet av lemmene deres» og «voldtok kvinnene på torget i byene.» Dette diktet ble lest opp av en ung jente under det ukentlige barneprogrammet «Det beste hjemmet»: Jente: «Allah skapte meg og formet meg, han bygget opp stoltheten min og gjorde meg til en palestiner ... Allahs fiender, sønner av griser [dvs. jøder, jfr. islamsk tradisjon] Ødela og rykket oliven- og fikentrær opp med roten De drepte barn med geværer, de var som slanger De skar av lemmene deres med steiner og kniver De voldtok kvinnene på byenes torg De besudlet Allahs bok [Koranen] foran millioner Hvor er islams nasjon? Hvor er islams nasjon og jihad-krigerne? Hvor er frykten for Allah i Jerusalem, som har blitt vanhelliget av sionistene?» Programleder på PA TV: «Bravo, applaus, applaus, applaus for Hadeel.» [PA TV, 22. mars 2013]

Et annet dikt hvor jøder demoniseres har blitt lest opp av minst fem barn på PA TV. Diktet beskriver hva araberne har lært av lederne sine. Deretter kritiseres de arabiske lederne for ikke

42


å ha nådd målene sine, siden de ikke har stått sammen. Ett av budskapene i diktet er: «Vår fiende, Sion, er Satan med hale»: «Da jeg var ung, lærte jeg å være stolt over å være araber ... Og at landet vårt strekker seg fra den ene yttergrensen til den andre ... Og at vår fiende, Sion, er Satan med hale ...» Her er de fem barna som leste opp diktet:

Barnets navn: Laila Sammenheng: Laila leser diktet i programmet Det beste hjemmet. Reaksjon fra programleder på PA TV: «Bravo, bravo, bravo!» Dato: 7. april 2012

Barnets navn: Lina Sammenheng: Lina forklarer at hun ble spurt om å lese diktet under en utstilling for pedagogiske hjelpemidler. Dato: 8. mai 2012

Barnets navn: Tala Sammenheng: Programleder introduserer programmets «poesi-del». Dato: 30. august 2013

Barnets navn: Lara Sammenheng: Lara leser deler av diktet under en seremoni, for å hedre den egyptiske forfatteren. Seremonien ble sendt på PA TV. Dato: 30. september 2013

43


Barnets navn: Muhammad Sammenheng: Programleder i PA TV spør Muhammad hvilket dikt han skal lese opp, og Muhammad svarer: «Diktet som folket liker best. Uansett hvor jeg har reist, har jeg blitt bedt om å lese opp dette diktet.» Dato: 13. og 14. mai 2014 Når barna blir intervjuet av PA TV, tyder ordvalget på at de virkelig har tatt til seg hatbudskap­ et. Under en jubileumsseremoni Fatah arrangerte i 2012, ble en gutt intervjuet av PA TV. Han uttalte at målet var å «frigjøre Palestina fra de jødiske fiendene»: Intervjuer på direktesending hos PA TV: «Hva ønsker du å si i dag?» Gutt: «Jeg kom for å snakke om presidenten vår, Yasser Arafat, martyren, måtte Allah se i

nåde til ham. Han hjalp oss og ønsket å frigjøre Palestina fra de jødiske fiendene. Vi må identifisere oss med ham, jeg og alle vi ‘løveungene’ [palestinske gutte-speidere] som er til stede her i dag, inntil vi frigjør Palestina fra disse jødiske fiendene.» Intervjuer: «Takk til deg. Takk.»

[Direktesending på PA TV, 31. desember 2012]

Dette neste diktet, som også ble sendt på PA TVs undervisningsprogram Det beste hjemmet, gir et bilde av at den muslimske verden er i konflikt med den vestlige verden. Kristne og jøder blir hånet som «underordnede og mindreverdige, feigere og foraktede» og omtales som «fiender av skjebnen». De må bekjempes av «verdens muslimer», som kritiseres for å ha «sovet for lenge». Diktet ble lest opp av en ung jente og sendt to ganger: Programleder på PA TV: «Du skal lese et dikt som også lærer oss ansvar og tilhørighet.» Jente: «... Hvor er mitt vå-

pen? Jeg fant det – en stein. Jeg tok den og kastet den på skjebnens fiender. Jeg lærte verden at muslimene i Allahs navn ikke kan bli beseiret ... De [vesten] utfordrer oss med Det hvite hus, mens vi utfordrer dem med [den islamske] oppvåkningen og Kabaen [muslimsk helligdom i Mekka] ...

44


De [kristne og jøder] er små og mindreverdige, feige og foraktet. De er den resten som er igjen etter korsfarerne og Khaibar [jødisk landsby tilintetgjort av muslimer i år 629] ... Å, verdens muslimer: Våkn opp, dere har sovet for lenge. Deres fedre og sønner blir massakrert, deres Al-Aqsa [moské] er besudlet og ødelagt.» Programleder: «Bravo! Applaus for vår venn Lara.» [PA TV, 11. mai og 2. juni 2012]

Et antisemittisk tema som de palestinske myndighetene sprer gjennom barne-tv-sendinger, er at jødene av natur ikke er pålitelige og må straffes. I desember 2014 snakket en jente på programmet Det beste hjemmet om «utlendingene», dvs. israelske jøder, som ikke har noen «historiske røtter» i Israel, men «kom for å fordrive oss.» Hun forklarte at «de har vært tvers igjennom forræderske» og uttrykte ønske om at enhver utbytter måtte «rammes av sine egne knep»: Jente: «De [jødene] var spredt på ulike steder, og det forteller oss at de ikke har historiske

røtter i Palestina. Vi er ikke overrasket, ettersom de har vært tvers igjennom forræderske fra profeten Moses’ dager til i dag. Måtte enhver utbytter rammes av sine egne knep. Si Amen med meg.» [PA TV, 26. desember 2014] Under ramadan i 2013 sendte PA TV en egyptisk tegnefilm med tittelen «Profeten Muhammeds felttog». I en av episodene lærte barna at djevelen og jødene var på samme side og ønsket å beseire Muhammed:

Djevelen: «Planen min tar utgangspunkt i det brennende hatet og den forakten jødene har

for Muhammed og tilhengere hans ...

[PA TV, 29. juli 2013]

2. Løfter om ødeleggelse av Israel I tillegg til demoniseringen beskrevet over, sprer PA et budskap om at Israel kommer til å ødelegges en gang for alle. På PA TVs ukentlige barneprogram Det beste hjemmet gjentas det gang på gang at Israel vil bli ødelagt og overtatt av palestinerne. Hele Israel, som ble opprettet og internasjonalt anerkjent i 1948, blir omtalt som «okkupert». Hele Israel vil til slutt bli til «Palestina».

45


Programleder på PA TV: «Mine venner, jeg kan fortelle dere at vi uten tvil en gang vil få tilbake Jaffa, og ikke bare Jaffa, men også Haifa, Akko, Nasaret og alle palestinske byer [alle disse byene er israelske] okkupert i 1948.» [PA TV, 6. mars, 15. mai og 23. mai 2015]

Programleder på PA TV: «Mine

unge venner, dette er landet Israel okkuperte i 1948. Det bor fortsatt palestinere der, men de lever under full israelsk kontroll, dessverre ... inntil dagen da hele Palestina vil bli frigjort. [PA TV, 28. november 2014]

Gutt, gjest i programmet: «Jeg

har aldri vært i Israel eller Gaza.» Programleder: Hvilket Israel? Det er ditt land.» Gutt: «Israel er vårt land – 1948-landet.» Programleder: «Det er vårt land, det okkuperte Palestina.» Gutt: «1948-landet.» Programleder: «Vårt land, det okkuperte Palestina. Det er Haifa, Jaffa, Akko [israelske byer]. Dette er vårt okkuperte land, 1948-landet – Israel okkuperte det i 1948 ... Dette er palestinsk land og det vil forbli palestinsk. Med Allahs vilje vil vi få det tilbake en dag, og da vil det ikke lenger bli styrt av okkupantene.» [PA TV 4. oktober 2014]

En jente i programmet bærer et halssmykke med kart over et «Palestina» som dekker hele Israel. Programleder: «Jeg ble oppmerksom på smykket ditt, som selvsagt er kartet over Palestina. Det som gjør okkupasjonsmakten [Israel] mest sint, er at vi tror at hele det okkuperte Palestina [dvs. hele Israel] er vårt, og at vi en dag vil få det tilbake.» [PA TV, 5. september 2014]

46


Sabrin, en ung sanger: «Vi sier at Palestina eksisterer, at vi vil få det tilbake, og at det ikke finnes noe som heter Israel.» Programleder: «Bravo!» [PA TV, 16. mai 2014]

Programleder: «Alma har tatt med

seg tegninger, et kart over Palestina – kan du se kartet over Palestina? Vi vil få hele landet tilbake, med Allahs vilje. Vi vil få tilbake alt du ser på kartet ... Alt dette er vårt, ikke sant?» Jente: «Ja.» Programleder: «Selv om de tok det fra oss, vil vi ta det tilbake en dag, ikke sant?» Jente: «Ja, det er sant.» [PA TV, 16. mai 2014]

Gutt leser et dikt: «Jeg vil ikke glemme Beit Shean, Akko og Tiberias. Kan jeg glemme Lod og Ramle? Kan jeg glemme det gylne Jaffa [alt dette er byer i Israel]? Programleder: «Fantastisk, fantastisk, fantastisk! Bravo, bravo, bravo, bravo! Hvem har sagt deg at vi vil glemme Haifa, Jaffa, Akko og Jerusalem? Vi vil aldri glemme dem – vi kommer ikke til å glemme noen av de vakre byene som okkupasjonsmakten har besatt. Vi vil vende tilbake til dem en dag. De vil vende tilbake til oss en dag ...» [PA TV, 2. mai 2014]

Programleder: «Vet du hvor vår venn Yahya er fra? Fortell.» Gutt: «Fra Ramle-området.» Programleder: «Fra Ramle-området [dvs. i Israel] – vårt frastjålne land, vårt okkuperte land som vi vil vende tilbake til en dag. Vi skal vende tilbake dit, ikke sant?» Jente: «Selvsagt.»

[PA TV, 25. april 2014]

47


Programleder: «Og selvsagt vil vi aldri glemme at vi har landområder som ble okkupert

i 1948 [dvs. Israel], og som vi en dag vil få tilbake.»

[PA TV, 23. februar 2013]

Disse eksemplene viser at PA ikke seriøst går inn for å utdanne for fred. Vi har dessverre ennå ikke funnet et eneste tilfelle hvor slike destruktive erklæringer i barne-tv-sendinger blir motsagt. Til tross for at PA har underskrevet internasjonale avtaler der de har lovet å slutte å nøre opp under hat, bruker de fortsatt den offisielle tv-kanalen sin til å lære barn at Israel er en fiendtlig stat som en dag vil bli ødelagt. PA oppmuntrer ikke palestinske barn til å akseptere jøder eller israelere som likeverdige mennesker som de kan ha normale relasjoner med i framtiden.

3. Forherligelse av vold og av å lide martyrdøden for Allah Demoniseringen og de antisemittiske budskapene, sammen med løftet om en verden uten Israel, leder naturligvis til oppfordringer om vold mot Israel. Ved å fremstille Israel som en ond fiende som må fjernes fra kartet, blir vold rettferdiggjort og fremstilt som heroisk. Å lide martyrdøden for Allah blir fremstilt som noe positivt og ærefullt som man bør ettertrakte. Her følger noen eksempler på forherligelse av vold mot Israel og av å lide martyrdøden for «Palestina» og Allah. Eksemplene er hentet fra PA TV og Zayzafuna, det PA-finansierte ukemagasinet for barn og ungdom: Diktet nedenfor ble lest opp på PA TV av tre barn i løpet av en periode på to måneder. Det oppfordrer til «krig ... for å knuse sionistenes sjel.» Diktet ble også lest opp i april 2014: «Jeg er en palestiner, mitt navn er pale­stinsk. Jeg har skrevet navnet mitt over alt i byen ... Fra dypet av hjertet mitt hører jeg Saladin [muslimsk erobrer av Jerusalem] kalle på meg. Hele min arabiskhet kaller på meg om å ta hevn og sørge for frigjøring ... Tusener av fanger og tusener som er sitter i fengsel kaller på denne store nasjonen, de kaller på millioner og sier: Til Jerusalem, som man vendte seg mot i bønn [i islams første tid]. Til krig! Vi skal kaste av oss lenkene og ødelegge sionistenes sjel. Den palestinske fanen skal løftes mot himmelen. Og styrk budskapet mitt, som er dette: Palestiner, palestiner, palestiner.» [PA TV, 29. januar, 1. februar, 1. mars 2013 og 25. april 2014]

48


Noen ganger blir barn utnyttet til å komme med uttalelser om vold og terror. PA TV valgte å ta med følgende erklæring fra en gutt med en far som ble dømt til 17 års fengsel: Sønn av fangen Rami Al-Ayleh:

«Far ga meg en rifle og et maskingevær i gave. Når jeg blir stor, skal jeg slutte meg til frigjøringshæren. Frigjøringshæren lærte oss å forsvare hjemlandet vårt. Vi elsker, elsker hjemlandet [gutten har sufflør i bakgrunnen]. Vi skal beseire, beseire Amerika og Israel.»

[PA TV, 9. april 2014]

Under en seremoni hos Fatah leste gutten Abd Al-Rahman Mustafa opp dette voldsforherligende diktet: «Plukk opp geværet, gjør motstand og skrem [dem]. Slutt å være taus, slipp tankene fri ... Stå støtt, vær ved godt mot. Ødelegg, sjokkér, brenn og sett fyr på ... Helbred dine sår og glem dine bekymringer ... Ditt hjemland er din stolthet; beskytt det med ditt blod. ... Våpenet ditt finner du ved siden av mitt ... Al-Aqsa kaller: ‘Hvor er mine menn?’ Palestiner, svar på kallet: Yasser Arafats menn skal aldri bøye seg.» [PA TV, 16. september 2014]

Følgende er et utdrag fra en bok som stod på trykk i PAs barne- og ungdomsmagasin Zayzafuna: «Mine venner spør meg: Hvorfor bor din familie der [i Palestina]? Hvorfor kommer de ikke hit? Hvorfor ønsker du å dø? Jødene er kriminelle ... Vi vil ha et helt land, de bør dra herfra, bli revet opp og returnere dit de kom fra. Hvis ikke vil [landet] bli deres siste gravplass. De [jødene] vil fornekte dette [palestinske] folket. De er mer redd for folkets barn enn for ungdommene og de eldre. De er redde for en framtid med potensielle martyrer, som er beredt til å dø og omdanne sine kropper til bomber som vil eksplodere dersom de bestemmer seg for det ...» [Zayzafuna, februar 2015]

49


Det følgende diktet som hyller martyrdøden, har blitt trykket i tre utgaver av Zayzafuna (januar 2012, juni 2013 og september 2013). To ganger ble det tilskrevet en elev i 8. klasse, én gang en 11-åring i 5. klasse. «Dersom du elsker døden ... da er du en palestiner. Dersom du vet at du ble født med en dødsdom, og hvis du ser døden i møte uten å bekymre deg – da er du en palestiner! Dersom du synger sangen om martyrdøden [Shahada], og døden for deg er som en fødsel – da er du en palestiner! Dersom du elsker døden, og du høyt og tydelig fremsier Shahada [dvs. den islamske trosbekjennelsen: «Det finnes ingen Gud unntatt Allah, og Muhammed er hans sendebud»] – da er du en palestiner! Dersom du har kjent på følelsen av at kroppen din eksploderer, og sjelen din lengter etter å bli en tapper ridder for hjemlandet ditt – da er du en palestiner! Dersom steinen er ditt våpen mot undertrykkelse, og hvis de som hater deg kritiserer kampen din – da er du en palestiner! Dersom du har vannet hjemlandets tre med ditt frie blod, med kjærlighet, og har tilbudt resten av kroppsdelene dine som en bro for dem som vil komme i framtiden – da er du en palestiner! Dersom du har sprengt lenkene og båret nøkkelen til huset som dine bestefedre ble fordrevet fra – da er du en palestiner! Dersom ditt bryllup [en martyrdød og begravelse er ifølge islamsk tradisjon et bryllup hvor man gifter seg med de 72 jomfruene i Paradis] fant sted midt i et kuleregn mellom skuldrene til venner [som bar kroppen din], mens gråt blandet seg med gledesrop og den brennende smerten av atskillelse – da er du en palestiner, og du er full av stolthet over å være en palestiner!»

[Zayzafuna, 1. september 2013]

Også andre tekster i dette magasinet idealiserer det å dø for Allah. En av tekstene beskriver en mor som jubler over sønnens martyrdød for «Palestina», og beskriver det som en vei til Paradis: «Han falt på Palestinas jord, og slukket hjemlandets tørst med sitt rene blod.» Denne teksten, skrevet av en jente på videregående skole, hadde tittelen «Den palestinske moren»: «Jeg er den palestinske moren, jeg er moren til martyren som ofret seg selv for friheten, og gikk i martyrdøden for hjemlandets skyld ... Han falt på Palestinas jord, og slukket hjemlandets tørst med sitt rene blod. Min sønn døde som en martyr da en kule, en forrædersk kule, traff brystet hans. Men hovedsaken er at han døde som en martyr på palestinsk jord; Å, landet med de guddommelige oppdrag, det velsignede landet og hjemlandet til profetene og budbringerne: Å, stedet der profeten [Muhammed] gjennomførte sin nattreise ... Gratulerer, [du er i] Paradis og de himmelske boliger, Å, palestinske martyr. Med våre liv kommer vi til å frigjøre deg, Palestina.» [Zayzafuna, april 2011]

I et annet dikt beskrev en gutt i 6. klasse en mors glede over sønnens død som martyr: «Min mor besøkte hjemmet til en martyr, for å kondolere ... Min mor sa [til martyrens mor]: ‘Hvorfor gråter du? Han døde som en martyr, ikke vær lei deg.’ Moren svarte:

50


‘Jeg gråter fordi jeg tenker på at han var så ung ... Men i hjertet mitt er jeg svært glad fordi han døde som martyr. Jeg vil beherske meg.’ Etter ettermiddagsbønnen deltok hele landsbyen i en storslagen begravelsesprosesjon. Muhammads mor ledsaget sin [døde] sønn som om han ikke var en martyr, men snarere brudgommen i et bryllup.» [Zayzafuna, mai 2011]

Gjennom PA TV, øvrige palestinske medier og uformell påvirkning, forsterkes og sementeres den hatindoktrineringen de unge utsettes for gjennom skole, idrett og kulturarrangementer. Jøder og israelere fremstilles som onde fiender som må bekjempes både i den palestinske nasjonalismens og islams navn. Allahs fiender – jødene – er «barbariske aper», og voldsutøvelse mot dem er legitimt og heroisk. Barna blir attpåtil lovet at Israels dager er talte, ettersom «Palestina» vil erstatte det, og palestinerne vil styre over Tel Aviv og Haifa. Så lenge det er dette budskapet palestinske barn får høre, vil veien til fred bli stadig lengre.

51


52


Kapittel 7

Hyllest av Hitler

7

Noe som er spesielt urovekkende, er at palestinske myndigheter hyller Hitler for å ha forsøkt å utrydde jødene. Eksempler på dette finner vi bl.a. på skoler. To videregående skoler for jenter på Vestbredden har publisert bilder av Hitler på sine Facebook-sider. Begge brukte følgende tekst, med fokus på folkemordet på jødene: «Hitler sa: Jeg kunne ha utslettet alle jødene i verden, men lot noen av dem være igjen for at dere skulle forstå hvorfor jeg utslettet dem.» [Facebook, Anabta videregående skole for jenter, 26. januar 2012]

«Hitler sa: Jeg kunne ha utslettet alle jødene i verden, men lot noen av dem være igjen for at dere skulle forstå hvorfor jeg utslettet dem.» [Facebook, Iktiba videregående skole for jenter, 22. mai 2012]

Et annet eksempel på dyrking av Hitler var en skolestil skrevet av en ung jente som stod på trykk i ungdomsmagasinet Zayzafuna. Som nevnt tidligere er dette magasinet PA-finansiert og sponses av PLOs Palestinian National Committee for Education, Culture and Sciences. PAs statssekretær for utdanning sitter i bladets rådgivende komite.

53


Jenta beskriver en drøm der hun møter fire historiske personer, og samtlige blir fremstilt som positive rollemodeller. Hun samtaler med hver av dem om det spesielle forholdet de er kjent for. Tre av dem er heroiske muslimer: Matematikeren Al-Khwarizmi fra det 9. århundre, den egyptiske forfatteren og Nobelpris-vinneren Naguib Mahfouz og Saladin, den muslimske lederen som beseiret de kristne korsfarerne og erobret Jerusalem på 1100-tallet. Den fjerde, og eneste ikke-muslimske, rollemodellen i drømmen hennes er Adolf Hitler. Hitler blir beundret fordi han drepte jødene «slik at dere skulle forstå at de er en nasjon som sprer ødeleggelse over hele verden»: «Jeg vendte meg mot den neste døren, og der ventet Hitler på meg. Jeg sa: ‘Er du han som drepte jødene?’ Han svarte: ‘Ja. Jeg drepte dem slik at dere skulle forstå at de er en nasjon som sprer ødeleggelse over hele verden. Og det jeg ber deg om, er å være tøff og tålmodig i møte med de lidelsene som de påfører Palestina.’ Jeg svarte: ‛Takk for rådet.’» [Zayzafuna, februar 2011]

Det er betegnende at Zayzafunas redaktører valgte å ta inn denne teksten uten å ta avstand fra hyllesten av Hitler. De mente altså at det var akseptabelt å plassere Hitler sammen med andre rollemodeller for palestinske barn. Dette eksemplet er ikke enestående. I en senere utgave av Zayzafuna stod en liste med ti korte budskap, angivelig sitater av Hitler. Magasinet hadde ingen annen innledning eller kommentar til listen enn tittelen: «Blant Hitlers utsagn». Ved å knytte disse utsagnene til Hitler, fremstilles han som en klartenkt og vis person. Her er noen av utsagnene: «Hvis du blir knivstukket i ryggen, da skal du vite at du er foran.» «Når den beseirede smiler, nekter han vinneren gleden av seier.» «Ikke utfordre en mann som ikke har noe å tape.» «Ikke klag på din kones smak, for en gang valgte hun deg.» Iktiba videregående skole for jenter i Tulkarm postet et bilde av nazi-offiseren Erwin Rommel på Facebook-siden sin. Innlegget forteller hvordan Hitler tvang Rommel til å begå selvmord, og avslutter med følgende hyllest av Hitler: «Toppen av lederskap, Hitler. Fantastisk!» [Facebook, Iktaba videregående skole for jenter, 21. juni 2012]

54

[Zayzafuna, august 2013]


Som tidligere nevnt valgte PAs utdanningsdepartement å kalle en grunnskole i El-Bireh opp etter den nazistiske krigsforbryteren Amin Al-Husseini, som samarbeidet med Hitler. Al-Husseini var stormufti i Palestina på 1920- og 30-tallet. Selv om det er frastøtende at palestinske tenåringer beundrer Hitler fordi han drepte jøder, og at palestinske skoler fremstiller Hitler som en helt, er det ikke fullstendig uventet. Som denne rapporten viser, lærer palestinske barn at det er heltemodig å drepe israelere og jøder. PA har oppkalt gater, skoler, idrettsarrangementer og annet etter palestinske terrorister som har drept hundrevis av sivile israelere. Det er ikke overraskende at de som har blitt utdannet til å anse jødemordere som helter og rollemodeller, også har konkludert med at Hitler, han som ifølge historien har drept flest jøder, fortjener den samme beundringen.

55


56


Kapittel 8

8

PA slår ned på fredsbygging mellom palestinske og israelske barn

De foregående kapitlene dokumenterer PA og Fatahs bruk av ulike utdanningsarenaer for å fremme terror og vold, demonisere israelere og benekte Israels rett til å eksistere. I tillegg til dette slår PA aktivt ned på fredsbyggende aktiviteter mellom palestinere og israelere, selv når det gjelder barn. De palestinske selvstyremyndighetene kaller pedagogiske, kulturelle og sportslige aktiviteter som fremmer fredelige relasjoner mellom israelere og palestinere for «normalisering». Ikke bare fordømmer PA slik «normalisering» mellom palestinske og israelske barn og unge, de hindrer også barn og unge i å ha noen som helst fredelig kontakt med sin israelske motpart. I noen tilfeller har PA til og med truet med å ta rettslige skritt overfor dem som er involvert i felles israelsk-palestinske sportslige aktiviteter. Dette kapitlet dokumenterer eksempler på PAs og Fatahs politikk for å forby fredsarbeid mellom palestinere og israelere. I 2011 ble det arrangert en fotballturnering for israelske og palestinske jenter i Canada. Generalsekretæren i det palestinske fotballforbundet reagerte og ga uttrykk for forbundets sterke motstand mot slike turneringer. Han kunngjorde at «en granskingskomité» ville bli opprettet «før rettslige skritt blir satt i verk mot spillerne»: «Abd Al-Majid Hujjah, generalsekretær i det palestinske fotballforbundet, erklærte at forbundet ville opprette en granskningskomité for å undersøke omstendighetene rundt at flere jentelag deltok i ‘normaliserings-samlinger’ med israelere i Canada. Han poengterte at det ikke vil bli tatt rettslige skritt mot spillerne før granskningskomiteen har levert sin anbefaling. Hujjah sa at fotballforbundets standpunkt til spørsmålet om normalisering [med Israel] innen sport er velkjent, ettersom det har vært redegjort offentlig for dette mer enn én gang tidligere. Standpunktet har blitt kommunisert til alle involverte, og det palestinske fotballforbundet skal ikke være representert på noen arrangementer hvor den israelske siden deltar.» [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 21. juli 2011]

Et nyere eksempel fant sted like etter Gaza-krigen i 2014. PAs offisielle dagsavis trykket en melding fra AFP (Agence France Presse) om palestinske og israelske barn som «deltok i vennskapelige fotballkamper» organisert av Shimon Peres’ fredssenter (Peres Center for Peace). Arrangementet var en stor suksess og var virkelig et eksempel på fredsarbeid:

57


«Ofer på 11 år fra Sderot, en by i det sørlige Israel som har vært truffet av mange raketter, sa: ‘Det er fantastisk å komme tilbake hit og kose oss etter ukevis med krig hvor vi har måttet holde oss innendørs.’ Palestinske Qusai på 11 år sa: ‘Jeg elsker å spille sammen slik. Jeg håper at det vil bli fred mellom arabere og jøder en dag og at det ikke vil bli mer krig og død.’» [Fra AFP, gjengitt i PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 3. september 2014]

I kjølvannet av arrangementet viste de palestinske idrettsmyndighetene hvor negative de er til fredelig kontakt mellom palestinske og israelske barn. Den palestinske idrettsfunksjonæren Abd Al-Salam Haniyeh kalte kampen for «en forbrytelse» og forlangte at organisatorene skulle «tiltaltes ... og anklages for landsforræderi»: «Abd Al-Salam Haniyeh, medlem i den palestinske olympiske komité, fordømte kampen som ble holdt mellom palestinske og israelske barn. Han anså den som en forbrytelse og en upatriotisk og umoralsk handling ... Haniyeh sa at slike kamper er fullstendig uakseptable for idrettsfamilien, den olympiske komiteen, det øverste råd for sport og ungdomssaker og det palestinske fotballforbundet ... Haniyeh forlangte at presidenten i det palestinske fotballforbundet, Jibril Rajoub, straks avhører [de palestinske] organisatorene av kampen, tar et oppgjør med dem og tiltaler dem for landsforræderi.» [Sama News, uavhengig palestinsk nyhetsbyrå, 3. september 2014]

Den lokale Fatah-avdelingen i Yatta innkalte til et ekstraordinært møte for å diskutere fotballkampen. Fatah kritiserte den i svært harde ordelag og «oppmuntret innbyggerne til å holde øye med barna sine for å holde dem borte fra slike aktiviteter.» De ba til og med om at politiet skulle «ta et oppgjør» med organisatorene. [Ma‛an, uavhengig palestinsk nyhetsbyrå, 4. september 2014] Tre dager senere fordømte en sint Jibril Rajoub den fredsbyggende fotballkampen. Han skrev på sin egen Facebook-side: «Enhver normaliserende aktivitet innen idrett med sionistfienden er en forbrytelse mot menneskeheten.» [Den palestinske sportssiden Kooora.com og Jibril Rajoubs offisielle Facebook-side, 6. september 2014] Dette var ikke nye toner fra Rajoub, som er den øverste idrettslederen innen PA, i tillegg til å være nestleder i Fatahs sentralkomité. I januar 2014 sa Rajoub under et møte for ulike idrettsgrener og klubber at det ikke vil «finne sted noen former for samarbeid om ungdoms- eller idrettsaktiviteter med den israelske siden.» [Dagsavisen Al-Hayat Al-Jadida, 5. januar 2014] I 2013 truet Rajoub med å kaste ut ethvert medlem av PAs fotballforbund som deltar i idrettsaktiviteter sammen med israelere: «Enhver som deltar i noen som helst form for idrettsaktivitet med israelere, vil jeg fjerne fra det palestinske fotballforbundets lister. Dette gjelder spillere, trenere, dommere eller, Gud forby, lag ... Jeg vil ikke tillate eller godkjenne noen kamper mellom arabere og Israel.»

58

[PA TV, 1. juli 2013]


Ved en annen anledning erklærte Rajoub: «Ordet normalisering eksisterer ikke i den palestinske idrettsordboken.» [Al-Hayat Al-Jadida, 18. mai 2012]

Mens Rajoub forbyr fredsbyggende aktiviteter, fortsetter han med å oppmuntre til voldsbruk. Han henvender seg også til barn, og postet dette bildet på sin egen Facebook-side.

[Jibril Rajoubs Facebook-side, 11. november 2013]

Også på universitetsnivå har fredsbyggende aktiviteter blitt fordømt. Et eksempel på dette fikk vi da en palestinsk professor, dr. Mohammed S. Dajani Daoudi fra Al-Quds-universitetet, tok studenter med seg til Auschwitz. Han forklarte at hensikten med turen var å «synliggjøre den menneskelige historien om Holocaust, å studere betydningen av den historiske bakgrunnen for vår konflikt, å øke empati, bevissthet og sensitivitet.» Dessverre ble dr. Daoudi kritisert av mange palestinere for initiativet, og etter to uker med protester ble han kastet ut av fagforeningen ved Al-Quds universitet. [Algemeiner.com, 6. mai 2014]

Diplomater kan forhandle om fredsavtaler, men grunnlaget for varig fred skapes gjennom personlig kontakt mellom mennesker. Idrett har vist seg å være en fin måte å etablere og styrke vennskapelige forbindelser på, og heldigvis finnes det gledelige eksempler på fredsbyggende initiativ mellom palestinere og israelere. Dessverre stikker PA kjepper i hjulene for slike initia­ tiv, og når de gjennomføres med suksess, blir de fordømt av det palestinske lederskapet som «forbrytelser mot menneskeheten».

59


60


Kapittel 9

Fred er mulig

9

I denne rapporten har vi vist hvordan palestinske myndigheter sår hat og oppmuntrer til terrorhandlinger. Men det finnes også enkelte eksempler på at de samme myndighetene står bak fredsskapende tiltak, og det er viktig at også dette gjøres kjent. På den måten kan positive tendenser oppmuntres og forsterkes. Også fredsskapende tiltak i Israel er en del av bildet som bør trekkes fram, da slike kan tjene som eksempler til etterfølgelse. Et eksempel på et fredsskapende tiltak i regi av PA, var en reportasje på PA TV i 2014 om religiøs toleranse. Dette var blant temaene det ble undervist over på en palestinsk skole i Nablus. Reportasjen viste en forestilling på et skoleteater, hvor de sang en sang som het «Koranen, Det nye testamentet og Toraen». Ei jente som deltok i stykket, sa på PA TV at sangen lærte henne at «dersom vi ikke elsker hverandre, har vi et stort problem.» «Gjennom sangen Koranen, Det nye testamentet og Toraen har jeg oppdaget at vi alle er brødre, og ingen søster er forskjellig fra en annen – vi er alle like, og dersom vi ikke elsker hverandre, har vi et stort problem.» [PA TV, 15. desember 2014.]

Enda et eksempel: Til tross for offisielle fordømmelser av «normalisering» nevnt i kapittel åtte, skrev PAs offisielle dagsavis om en hendelse som hadde vært omtalt på den saudi-arabiske nettsiden Akhbaar 24 og andre steder. Saken handlet om en vennskapsturnering i fotball mellom palestinske og israelske barn som ble gjennomført i USA i 2012. Turneringen ble organisert gjennom prosjektet Forente Barn (Children United). Offisielt deltok ikke de palestinske myndighetene, men det ble ikke rapportert om fordømmelser fra PA i etterkant. «Under en trening med Real Madrid på en av banene til UCLA i USA, [bestemte] den kjente portugisiske fotballtreneren José Mourinho ... seg for å ta en pause for å bli fotografert … sammen med en gruppe [palestinske og israelske] barn. Barna deltok på et arrangement i regi av en veldedig organisasjon som arbeider for fred mellom de to folkene. Mourinho er et fremtredende medlem av organisasjonen, som heter Forente

61


Barn (Children United). Han står personlig for finansieringen av en liten fotballturnering mellom palestinske og israelske barn, hvor han håper å så frø for fred. Henrique Cymerman, Midtøsten-korrespondent for den portugisiske tv-kanalen SIC, uttalte ... «Mourinhos innflytelse kan vise seg å bli langt større enn politiske myndigheters. Gjennom fotball kan man oppnå det man ikke har klart gjennom politiske avtaler og overenskomster ...» [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 4. august 2012]

Det finnes også eksempler på fredsfremmende tiltak som ikke involverer barn. I et program om religion på PA TV i 2013 fikk muftien av Ramallah et spørsmål fra en innringer som lurte på om han hadde handlet korrekt da han hjalp israelske bosettere som hadde vært utsatt for en bilulykke. Vennene hans hadde kritisert ham for det. Muftien svarte at han hadde handlet korrekt, fordi moralske handlinger er et prinsipp i islam: Fra PA TVs program Religion gjør det mulig: Innringer Yusuf fra Jenin: «Jeg var på vei tilbake fra Hebron, og klokken to opp-

daget jeg en israelsk bil som hadde trillet rundt ... og lå opp ned ved siden av veien ... For å si som sant var, så hjalp jeg dem. Nå sier folk til meg: ‘Hvordan kunne du hjelpe bosettere?’ Dette spørsmålet plager meg, og jeg spør derfor sjeiken: Er dette tillatt eller ikke?» Mufti i Ramallah, Ibrahim Awadallah: «Jeg vil si deg at menneskelig, etisk,

selv om vi er i krig og denne krigen pågår til enhver tid, så har vi moralske standarder, krigens moral. Derfor er det ikke akseptabelt om man kommer over to barn som har vært involvert i en bilulykke, og bare drar videre uten å tilby dem førstehjelp eller hjelper dem på annet vis. Det spiller ingen rolle hva bakgrunnen er. Profeten og hans etterfølgere forlot aldri prinsippene sine, selv i de vanskeligste situasjoner.» Programleder på PA TV: «Og du vil få din lønn [fra Allah].»

[PA TV, 13. august 2013]

De to neste eksemplene på at offisielle PA-medier har publisert fredsbyggende saker, er fra 2010. Etter en ildspåsettelse i en moské på Vestbredden donerte israelske rabbinere fra nærliggende bosetninger 20 eksemplarer av Koranen til moskeen for å erstatte dem som var blitt ødelagt av brannen. De jødiske religiøse lederne møtte palestinske muslimske ledere i moskeen. PAs offisielle dagsavis valgte å rapportere om den vennligsinnede gesten og trykket et bilde av det fredsbyggende møtet på avisens forside. I går besøkte en delegasjon jødiske religiøse ledere landsbyen Beit Fajar, der de undersøkte skadene etter brannen for to dager siden. De poengterte at den jødiske religionen tar avstand fra gjerningsmennene ... Delegasjonen av rabbinere uttalte at hensikten med besøket til Beit Fajar var å vise solidaritet med innbyggerne og med muslimene i Palestina. De sa at dem som utførte aksjonen, har distansert seg fra den

62


jødiske religion, og meldte at uttrykket «Gud er større» tilhører alle de tre [monoteistiske] religionene, fordi Gud er større enn alle slike handlinger. De la vekt på at de søker fred og rettferdighet. De uttrykte et håp om at det vil bli fred i det hellige landet, ettersom de monoteistiske religionene er basert på sameksistens og fred. [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 6. oktober 2010]

Også dette bildet om israelsk-palestinsk sameksistens stod på trykk i PAs offisielle dagsavis i 2010. Billedtekst: «En bosetter fra Kiryat Arba spiller gitar mens en [palestinsk] innbygger høster sine oliven.» [PAs offisielle dagsavis Al-Hayat Al-Jadida, 8. oktober 2010]

Fred er mulig: Fredsbygging i Israel I motsetning til sin palestinske motpart, støtter ikke de israelske myndighetene opp under rasisme – de viser ingen toleranse for slikt. Tvert imot blir rasisme fordømt av det israelske samfunnet når det blir avslørt. Etter at en gruppe fotballsupportere ropte rasistiske slagord mot arabere, ble opptak av hendelsen vist på et israelsk tv-program for ungdom. Både den voksne og den unge programlederen fordømte oppførselen i harde ordelag: Voksen programleder: «Da noen av Beitar Jerusalems supportere ankom kjøpesenteret i Malha etter en fotballkamp forrige mandag, ropte de rasistiske slagord og angrep arabiske ansatte.»

Fra opptaket høres slagordet: «Død over araberne!» Kommentator: «Slik opptrådte altså noen av Beitar Jerusalem supportere etter en fotballkamp. Det tok ikke lang tid før det utartet til opptøyer mellom supporterne og de arabiske vaktene ... Politiet startet etterforskning i dag, en uke etter hendelsen, og vil bruke opptak fra kjøpesenterets overvåkningskameraer i etterforskningen.» Ung programleder: «Det er opprørende å se disse bildene, og det er spesielt bekymrings-

verdig at de fleste bråkmakerne er unge og oppfører seg rasistisk og skammelig ...»

Voksen programleder: «Ja, rasisme dreier seg om å angripe folk kun på bakgrunn av

deres rase eller religion. Dette er veldig farlig og negativt. Vi får håpe at politiet klarer å sette en stopper for denne oppførselen, som dessverre ikke bare forekommer i forbindelse med idrettsarrangementer.»

63


Ung programleder: «Vi får også håpe at vi, som jødiske ungdommer, i framtiden vil oppføre oss annerledes og i større grad vise aksept for andre.» Voksen programleder: «Absolutt! Husk at alle mennesker er født like.» [Kanal 1 (Israel), 16. mars 2012]

At det israelske fredsarbeidet har gitt resultater, blir tydelig når man studerer tv-seernes stemmegivning under sangkonkurransen The Voice i 2013. Under finalen stod det mellom en israelsk jødisk kvinne, Ofir Ben Shitrit, og en israelsk arabisk kvinne, Lina Makhoul.

Til tross for den pågående konflikten og den spente situasjonen, valgte de israelske tv-seerne med overveldende flertall den israelsk-arabiske finalisten Lina Makhoul til vinner. På bildet under viser den høyre røde søylen oppslutningen om Lina.

[Israelsk TV2, 23. mars 2013]

Israelsk lov forbyr forherligelse av og støtte til terror, og når en israelsk tjenestemann en sjelden gang blir tatt i å demonisere palestinere, blir dette fordømt av det politiske miljøet og det israelske samfunnet. Disse lovene og denne politikken/etikken har påvirket det israelske samfunnet positivt. Israelere har ingen problemer med å stemme fram en araber som vinner av en populær konkurranse. Dersom PA hadde støttet oppunder fredsbyggende tiltak, fordømt demonisering

64


og innført lover mot forherligelse av terror, ville de sendt et klart signal til palestinerne, det internasjonale samfunnet og Israel om at de palestinske myndighetene vil arbeide for fred og sameksistens. Denne rapporten om utdanning i det palestinske samfunnet viser imidlertid at PA er en hoveddrivkraft bak dyrkingen av hat og terror, og det finnes fü eksempler pü at PA fremmer fredelige aktiviteter.

65


66


Konklusjon Utdanning er en nøkkel til fred. Men det palestinske utdanningsdepartementet og andre PA-støttede uformelle utdanningsaktører fremmer dessverre ikke fred, forsoning eller normalisering med israelere og jøder. De gjør faktisk det stikk motsatte. PA benytter utdannings­ arenaene aktivt til å sikre at konflikten, terror og krig vil fortsette også i neste generasjon. PA har oppkalt flere titalls skoler etter terrorister, og de hedrer dem i seremonier og ved ulike arrangementer, noe som resulterer i at palestinske barn betrakter terrorister som har myrdet israelere som helter og rollemodeller. PAs skolebøker forteller at islam gir muslimer fullmakt til å bekjempe Israel og jøder inntil «oppstandelsens dag». Palestinske barn blir opplært til å avvise Israel uavhengig av landets politikk, fordi Israels eksistens i seg selv er utålelig. Hele staten Israel blir ansett som okkupert «Palestina» og vil til slutt forsvinne. Antisemittiske budskap har også sin plass i palestinsk utdanning. De palestinske barna blir lært opp til å se på jøder som sine egne og Allahs fiender. De lærer at Allah har forbannet jødene, at jødene stammer fra aper og griser og at de er «de ondeste skapninger». Barn som leser opp slike budskap under barne-tv-sendinger blir applaudert, ikke korrigert. I dag, i 2016, fortsetter de palestinske myndighetene å forgifte barnas tanker. For ferske eksempler se det etterfølgende tillegget på engelsk. Den utdanningen PA står for er en oppskrift på varig hat og terror. Forfatterne av denne rapporten håper at den vil tjene som en vekker, at den vil føre til debatt hos de palestinske myndighetene og at den vil påvirke deres ledere til å begynne å utdanne palestinske barn for fred.

67


Rapporten fra Palestinian Media Watch som MIFF har oversatt til norsk ble ferdigstilt i juni 2016. Her følger et tillegg på engelsk med nye eksempler på hatformidling og hyllest av terror fra perioden juni 2016 til mars 2016

Palestinian Authority Education – A Recipe for Hate and Terror -revisited, 2016

Palestinian Authority Education – A Recipe for Hate and Terror -revisited, 2016 Update on official Palestinian Authority educational activities that promote violence and glorify terror and murder (June 2015 - March 2016) Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik This collection of Palestinian Media Watch reports on PA educational activities is a follow-up to PMW’s report Palestinian Authority Education – A Recipe for Hate and Terror (June 2015) and features additional examples of violence promotion and terror glorification at events held and in statements made within PA educational frameworks during the period June 2015 to March 2016. It shows that the Palestinian Authority’s policy of honoring murderers continues unabated. Contents: 1. PA schools and universities promote terror and honor terrorists 2. Statements and activities by PA Ministry of Education 3. PA Ministry of Education is responsible for school names – and changing them – including the 25 schools named after terrorists 4. List of terrorists honored by PA educational frameworks

68

PMW prepared the report PA Education: A Recipe for Hate and Terror for the Association of Secondary School Teachers in Israel and presented it at the 7th World Congress of Education International (EI), the international organization of teachers' unions, on July 21-26, 2015. PMW was asked to make the report by the Israeli teachers' association after it was notified that the congress, which brought together nearly 2,000 teachers and educators from all over the world, planned to vote on several anti-Israel


– A Recipe for Hate and Terror -revisited, 2016 Update on official Palestinian Authority educational activities that promote violence and glorify terror and murder (June 2015 - March 2016) Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik This collection of Palestinian Media Watch reports on PA educational activities is a follow-up to PMW’s report Palestinian Authority Education – A Recipe for Hate and Terror (June 2015) and features additional examples of violence promotion and terror glorification at events held and in statements made within PA educational frameworks during the period June 2015 to March 2016. It shows that the Palestinian Authority’s policy of honoring murderers continues unabated. Contents: 1. PA schools and universities promote terror and honor terrorists 2. Statements and activities by PA Ministry of Education 3. PA Ministry of Education is responsible for school names – and changing them – including the 25 schools named after terrorists 4. List of terrorists honored by PA educational frameworks PMW prepared the report PA Education: A Recipe for Hate and Terror for the Association of Secondary School Teachers in Israel and presented it at the 7th World Congress of Education International (EI), the international organization of teachers' unions, on July 21-26, 2015. PMW was asked to make the report by the Israeli teachers' association after it was notified that the congress, which brought together nearly 2,000 teachers and educators from all over the world, planned to vote on several anti-Israel resolutions that included calls for boycott of Israel and support for BDS. PMW’s director Itamar Marcus distributed the report and spoke at the teachers’ unions’ congress and documented that the real problems in Palestinian Authority education are caused by the PA and its leaders themselves, not by Israel. In the end, the anti-Israel resolutions were withdrawn. This update is being presented in Norway at the annual conference of MIFF – Med Israel For Fred

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

69


I PA schools and Universities promote terror and honor terrorists 1. PA schools and Universities promote terror and honor terrorists Reading and murder linked by 4 Palestinian universities

70

Hebron U, Birzeit U, Al-Quds U and An-Najah U commemorated killer of 3 with chains of readers

Hebron U: Murderer was "an intellectual, a reader, and above all - a Martyr and a fighter"

Al-Quds U students “"wrote letters... to the soul of” murderer

At Birzeit U, father of murderer justified stabbings: "The significance of this chain is that we are a people that loves life, which does not like to stab, but is forced to do so in order to live."

At An-Najah U, PA official, Nablus District Governor about murderer: "It is as if his soul is soaring above our heads”

Two Palestinian terrorists, Baha Alyan (22) and Bilal Ghanem (23) boarded a bus in Jerusalem and attacked passengers with a gun and a knife, killing 3 Israelis and wounding 4, on Oct. 13, 2015. Terrorist Alyan was shot and killed by a security guard while the other terrorist was arrested. Hebron University considers the murderer Baha


1. PA schools and Universities promote terror and honor terrorists Reading and murder linked by 4 Palestinian universities 

Hebron U, Birzeit U, Al-Quds U and An-Najah U commemorated killer of 3 with chains of readers

Hebron U: Murderer was "an intellectual, a reader, and above all - a Martyr and a fighter"

Al-Quds U students “"wrote letters... to the soul of” murderer

At Birzeit U, father of murderer justified stabbings: "The significance of this chain is that we are a people that loves life, which does not like to stab, but is forced to do so in order to live."

At An-Najah U, PA official, Nablus District Governor about murderer: "It is as if his soul is soaring above our heads”

Two Palestinian terrorists, Baha Alyan (22) and Bilal Ghanem (23) boarded a bus in Jerusalem and attacked passengers with a gun and a knife, killing 3 Israelis and wounding 4, on Oct. 13, 2015. Terrorist Alyan was shot and killed by a security guard while the other terrorist was arrested. Hebron University considers the murderer Baha Alyan a "Martyr" and a "fighter" worthy of commemoration. The university decided to honor him by establishing a "human chain of readers," since the terrorist himself had once organized such a chain around Jerusalem. [Photos from Raya News Network, Feb. 1, 2016]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

71


Addressing the dead terrorist as "Dear Baha," the host of the ceremony explained that the event was "to complete the mission you started." He went on to say that the students are using their "belief in the pen and the book as means to convey our Palestinian message to the world." [WAFA (the official Palestinian news agency), Feb. 1, 2016] The use of "the pen and the book" to convey a "Palestinian message" stands in stark contrast to Baha's use of a gun and knife to convey a Palestinian message of murder of innocent civilians on a bus. This is yet another example of how Palestinians turn terrorist murderers into role models and link cultural values to other Palestinian "values" of murder and terror, as documented by Palestinian Media Watch. Ahlam Abayat, the activity coordinator and a student of journalism and communications at Hebron University explained the purpose of the event: "Our objective is to commemorate the Martyr's idea, and to encourage awareness and culture, to introduce the reading culture into society and to prove that our Martyrs are not just numbers, but had their own ideas and dreams, and goals for which they strived just as any other living person." WAFA, the official Palestinian news agency, added that the murderer "believed in life, loved Palestine and acted to strengthen the role of the young," and that his body which is being held in Israel, is "still pulsating with the warmth of life!" Shortly after the event at Hebron University, Al-Quds University and Birzeit University have followed suit. For their event, Birzeit University invited the father of murderer Baha Alyan and the family of another murderer, Muhannad Halabi, who murdered 2 in the Old City of Jerusalem last year. When 500 participating students had formed a chain, murderer Alyan's father walked along it and "blessed the participants one by one," the report in the official PA daily said. The father justified the many stabbing attacks carried out by Palestinians, saying that "the significance of this chain is that we are a people that loves life, which does not like to stab, but is forced to do so in order to live." He

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

72


added that "commemorating the Martyrs must be done by following their path of culture, and by continuing to hold cultural activities." [Al-Hayat Al-Jadida, Feb. 21, 2016] Earlier, Al-Quds University had 2,500 students participate in a "human chain of readers" named the "Glory of the Martyrs." This event was also in honor of murderer Baha Alyan with the murderer's father participating. The students all wore shirts with a picture of the murderer and "wrote letters... to the souls of Martyr Baha Alyan and the other Martyrs." [Wattan (independent Palestinian news agency), Feb. 13, 2016] Mentioning the other universities that organized chains of readers, the official PA daily stated that "today, Birzeit [University] fulfills its role in the advancement of reading and culture." An-Najah University is the 4th university to have copied the idea of a chain of readers in honor of murderer Alyan, and at the event, the Nablus District Governor Akram AlRajoub honored Alyan in his speech: "It is as if his [Baha Alyan's] soul is soaring above our heads and saying to us: 'We are a generation that must have a national culture that will [help] us distinguish between right and wrong, a culture that will create a generation that leads rather than one that is being led.'" [Al-Fajr Al-Jadid TV (Independent Palestinian TV channel), March 21, 2016] In addition to these four Palestinian universities, which have decided to play a role in promoting terrorist murderers as heroes to young Palestinians, Fatah's student movement Shabiba has also come up with an initiative serving the same purpose. At Hebron University, Fatah students have started a "campaign to write the Martyrs' names on the streets of Hebron in order to commemorate them." The campaign's goal is to rename the streets of Hebron "until all the streets in the city are named after the Martyrs." Muhammad Abu Sbeih, one of the initiators, referred to the "Martyrs" of the "uprising" as "loyal and most honorable of all," stating that the renaming "is the minimum that the city's residents can do for them in order to commemorate them." The campaign also plans to erect "a monument of stone... with the name of the Martyr and the date on which he died as a Martyr, and a large sign with his picture" on every street. [Al-Quds, Feb. 14, 2016] The Hebron Education Directorate has also taken part in the glorification of terrorists from the district. A "mourning vigil" was recently held and a tree was planted at the school of a young female terrorist who stabbed an Israeli soldier and a Palestinian bystander in Hebron earlier this month. At the memorial event, the Head of the Hebron Education Directorate Sami Marwah gave a speech "in which he conveyed the condolences of [PA] Minister of Education Sabri Saidam." [Ma'an, independent Palestinian news agency, Feb. 15, 2016, and official PA daily Al-Hayat Al-Jadida. Feb. 16, 2016]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 73


The following are longer excerpts of the reports on the activities of Palestinian educational institutions honoring the murderer Baha Alyan and other terrorists at Palestinian universities: Headline: "Baha Alyan in Hebron University!" "Baha Alyan (i.e., terrorist who killed 2) was powerfully present today [Feb. 1, 2016] in the plazas and corridors of Hebron University, and in its passageways and gardens, as an intellectual, a reader, and above all – a Martyr (Shahid) and a fighter, and this was in order to fulfill one of his greatest dreams: to create a reading culture in a society which suffers from the bitterness of occupation and cultural and economic colonialism in its most criminal forms. 'Dear Baha, the invitation you sent us on March 16, 2014 has reached us, with a slight delay, but has finally reached us. Today, hundreds of students from Hebron University stand in order to complete the mission you started, out of their belief in the pen and the book as means to convey our Palestinian message to the world,' said the host of the ceremony. Thus began the longest chain of readers (i.e. chain formed of people reading books) within the university's walls... Ahlam Abayat, the activity coordinator and a student of journalism and communications at Hebron University said: 'The idea was inspired by Martyr Baha Alyan, who headed the longest academic chain of readers around the walls of Jerusalem. Today, we have done it around the university, together with all its student clubs and all faculties, and our objective is to commemorate the Martyr's idea, and to encourage awareness and culture, to introduce the reading culture into society and to prove that our Martyrs are not just numbers, but had their own ideas and dreams, and goals for which they strived just as any other living person.' Baha, the intellectual, the Martyr and the fighter, who believed in life, loved Palestine and acted to strengthen the role of the young, passed away covered in wreaths of flowers, but his ideas did not perish, and his body, which is held frozen in the Israeli [mortuary] refrigerators since Dec. 13 of last year [2015], after his father refused the occupation's conditions for handing him over, is still pulsating with the warmth of life!" [WAFA (the official Palestinian news agency), Feb. 1, 2016] Headline: "Baha Alyan - the body is no longer, but the idea lives" "At 10:00 a.m. reading and Martyr time, more than 500 students of Birzeit University gathered at the entrance to the humanities faculty and waited for Muhammad Alyan, father of Martyr Baha Alyan (i.e., terrorist who participated in attack where 3 Israelis were murdered) the first who had the idea of a chain of readers, and the family of Martyr Muhannad Halabi (i.e., terrorist who murdered 2), who all came in order to commemorate the idea of a chain of readers...

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 74


A few minutes after 10:00 am, the students arranged themselves in a row on the long sidewalk that connects the humanities faculty and the university's cafeteria. Ninety percent of them were women, and every participant held a book. Martyr Baha Alyan's father passed in front of the chain and blessed the participants one by one. He said: 'The significance of this chain is that we are a people that loves life, which does not like to stab, but is forced to do so in order to live. Commemorating the Martyrs must be done by following their path of culture, and by continuing to hold cultural activities.' Alyan spoke of the importance of culture in the ideology of the young people of resistance, as it is the first weapon capable of reorganizing society in a proper manner, for the purpose of liberation and revival, when the resistance member knows when and how to use it... The coordinator of the reading campaign, Muhammad Jaradat said: 'The chain [of readers] at Birzeit today [Feb. 21, 2016] is a continuation of what Martyr Baha Alyan began at Damascus Gate [in Jerusalem], and its purpose is to strengthen the culture and express solidarity with the Martyrs' families.' ... Tens of thousands of participants surrounded the walls of the Old City of Jerusalem... in the first chain [of readers], which Martyr Baha Alyan began in March 2015. Baha died as a Martyr in December of the same year, but the idea remains: Hundreds of students at Hebron University participated in a chain of readers on Feb. 1, [2016]. Al-Quds University followed in its footsteps with an additional chain [of readers] on Feb. 13, and today Birzeit [University] fulfills its role in the advancement of reading and culture. Hundreds and thousands gathered in an unusual sight... thanks to the idea of a Martyr whose body is still being held in the occupation's refrigerators after 130 days, while his idea floats freely over the land of Palestine." [Official PA daily Al-Hayat Al-Jadida, Feb. 21, 2016] Headline: "2,500 students participated in the 'Glory of the Martyrs' chain'" "Today, Saturday [Feb. 13, 2016], the students of Al-Quds University formed a human chain of readers called 'Glory of the Martyrs' on the Abu Dis campus as a continuation of Martyr (Shahid) Baha Alyan's (i.e., terrorist who murdered 3) idea to form 'the longest reading chain around the walls of Jerusalem,' which he did a number of years ago in Jerusalem. More than 2,500 male and female students participated in the chain, and it included the reading of books and letter writing by the participants, all of this in the presence of the Martyr's father, the lawyer Muhammad Alyan. At the end of the activity, which lasted two hours, the participants wrote letters that included sentences and excerpts to the souls of Martyr Baha Alyan and the other Martyrs and their relatives, along with their names, student numbers, and the book they read during the activity. Participants in the activity wore shirts with a picture of Martyr Baha Alyan." [Wattan (independent Palestinian channel), Feb. 13, 2016]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 75


Headline: "Campaign to write the Martyrs' names on the streets of Hebron in order to commemorate them" "In order to commemorate the city's Martyrs (Shahids) who have fallen during the ongoing popular uprising, the [Fatah] Shabiba student movement and the Hebron University Student Union launched the 'Changing Hebron Street Names to Names of City's Martyrs' campaign. The campaign began on the street of Martyr Farouq Abd Al-Qader Sidr (i.e., terrorist who attempted to stab Israeli soldiers near Hebron on Oct. 29, 2015), in the Qaizoun area, in northeast Hebron, where the Hebron University law student lived, who died as a Martyr on the 29th of last October [2015], shot by the Israeli army near Shuhada Street in the center of the city... The campaign will continue until all the streets in the city are named after the Martyrs. Muhammad Abu Sbeih, one of the campaign's initiators, said that in light of the daily crimes being perpetrated by the occupation against the land and man, and its ongoing efforts to falsify the facts and history, and as the Martyrs are loyal and most honorable of all, we have launched this campaign in order to change Hebron's street names, to which the Martyrs gave their names (i.e., upon their death). Abu Sbeih emphasized that all of the streets in the city on which Martyrs lived, will carry their names, and that is the minimum that the city's residents can do for them in order to commemorate them. Likewise, he noted that the names of some streets where martyrs lived cannot be changed because they are under the Israeli occupation's rule, but the name of the closest street to those neighborhoods, to which there is access, will be changed. Abu Sbeih explained that the campaign has two parts - first, the students will change the street names to names of the Hebron University's Martyrs, and then they will continue to the rest of the city's Martyrs. Likewise, a monument of stone will be placed on every street, with the name of the Martyr and the date on which he died as a Martyr, and a large sign with his picture will be hung at the end of the street." [Al-Quds, Feb. 14, 2016] Headline: "Directorate of Education in Hebron organized a mourning vigil for the student Martyr Al-Uweiwi" "The Hebron Education Directorate held a mourning vigil in memory of the student Martyr (Shahida) Kilzar Muhammad Abd Al-Halim Al-Uweiwi (i.e., terrorist who stabbed an Israeli soldier and a Palestinian bystander in Hebron on Feb. 13, 2016), one of the students at the Widad Nasser Al-Din High School for Girls, led by the Head of the Hebron Education Directorate Sami Marwah... After the recitation of the [Quranic] sura Al-Fatiha for the Martyr's soul and the souls of all the Martyrs, Marwah gave a speech in which he conveyed the condolences of [PA] Minister of Education [and Higher Education] Sabri Saidam to the school, the Al-Uweiwi family, and the Martyr's relatives. Likewise, he emphasized the depth of the educational and national message conveyed by the

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 76


students and the entire Education Directorate staff in the shadow of the harsh political and security conditions, which demonstrates the Palestinian people's will to achieve its freedom and independence, despite all the racist attempts and acts of the Israeli occupation army and its settlers... Marwah and the participants planted an olive tree in the school's garden to commemorate her, and in order to emphasize the right of the Palestinian people to live in dignity and independence and defend its holy Islamic sites." [Ma'an, independent Palestinian news agency, Feb. 15, 2016, and Al-Hayat Al-Jadida. Feb. 16, 2016] Headline: "The spirit of Martyr Baha Alyan is gazing longingly over the An-Najah National University plaza" "[Baha Alyan] loved Jerusalem, its people, and its history, and worked night and day for the success of the first chain of readers around the walls of Jerusalem in March 2014, which included thousands of people holding books and thus succeeded in breaking a Guinness record... Our Jerusalemite Martyr (Shahid) Baha Alyan has left us only in body, as his soul and idea of a chain [of readers] continue to exist throughout Palestine and now for the fourth time in Nablus. The students at An-Najah National University held a chain of readers at the Arts Faculty back plaza. They read several books together with their professors, discussed various matters with each other, and exchanged books for two hours during their studies. Alaa Al-Dik, a student at the Written and Electronic Press Faculty, said in her speech: 'In an event which has never before taken place in any city in Palestine two of Baha Alyan's chains of readers within four days - Nablus is witnessing a shift culturally and quality-wise in the [field] of reading. Baha did what no one else has done for many years, praise his soul.'... Nablus District Governor Akram Al-Rajoub stated in his speech: 'This is an exceptional day on which we remember the souls of the Martyrs, including Baha Alyan, who founded the first long chain of readers in Jerusalem. It is as if his soul is soaring above our heads and saying to us: "We are a generation that must have a national culture that will [help] us distinguish between right and wrong, a culture that will create a generation that leads rather than one that is being led."'" [Al-Fajr Al-Jadid TV (Independent Palestinian TV channel), March 21, 2016

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 77


Palestinian Authority school hosts basketball game for high school girls named after terrorist who led killing of 37 “The Dalal Mughrabi Cup” 

Terror glorifying game "held under the auspices" of PA Ministry of Education official

Palestinian NGO supported by inter-governmental institution under EUROMED organized game

Retaining the Palestinian Authority's policy of glorifying murderers of Israeli civilians, a Palestinian Authority school in March hosted a basketball game named after Dalal Mughrabi who led the worst terror attack in Israel's history, in which 37 civilians were killed, among them 12 children. "The Dalal Mughrabi Cup" took place in the Al-Awael School for Girls. This school is under the PA Ministry of Education and listed on the website of the ministry's Directorate of Education - Ramallah-El-Bireh. The terror glorifying game was held "under the auspices" of the head of this same education directorate, Bassam Erekat. [AlQuds, March 23, 2016]

[Panet.co.il, March 26, 2016]

The Dalal Mughrabi Cup was co-organized by a Palestinian NGO, the Al-Razi Cultural and Social Association. This NGO is a member of the Networks program under the Anna Lindh Foundation (ALF), which aims at

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 78


promoting “intercultural dialogue across the Euro-Mediterranean region,” and “build trust and improve mutual understanding.” ALF is “an inter-governmental institution” established under EUROMED, an organization consisting of the 28 EU member states and 15 Southern Mediterranean, African and Middle Eastern countries. [Website of the Anna Lindh Foundation, accessed March 29, 2016] This is not the first time that murderer Dalal Mughrabi is being presented to Palestinian children and youth as a role model through sports. Palestinian Media Watch has documented that Jibril Rajoub who is Deputy-Secretary of the Fatah Central Committee and Head of the PA Olympic Committee sponsored a table tennis tournament named after Dalal Mughrabi. Other killers have also had tournaments named after them, even murderers who have killed Israelis during the current terror campaign. Rajoub sponsored another table tennis tournament, this time one named after terrorist Muhannad Halabi who stabbed 2 Israelis to death in October 2015. Another PA school recently held a tournament named after 2 terrorist stabbers with participating teams named after additional 4 terrorists who attacked Israelis. The following is a longer excerpt of the report on the Dalal Mughrabi Cup: Headline: “In honor of Palestinian Women’s Day - the Rosary Sisters’ High School won the Martyr Dalal Mughrabi Cup after beating the Al-Awael School in a basketball [game] under the auspices of the Al-Razi Cultural and Social Association” “The Rosary Sisters’ High School in Jerusalem has beaten the Al-Awael School (i.e., a school under the Palestinian Authority Ministry of Education) in Ramallah in a basketball game held at the Al-Awael School basketball courts. The Rosary Sisters’ High School rightfully won the Martyr (Shahida) Dalal Mughrabi Cup on the anniversary of her death as a Martyr that coincides with Palestinian Women’s Day, March 11 [2016]. The Al-Razi Cultural and Social Association’s department of educational activities organized this game in cooperation with the Women’s Association for Life and Equality. The game was held under the auspices of Head of the [PA Ministry of Education’s] Education Directorate in Ramallah Bassam Erekat, and in the presence of Chairman of the [Al-Razi] Association Jamil Al-Dweik, its director Kefaya Hammouda, Director of the Al-Awael School for Girls Fitna Abed, Head of the Public Education Department in the Education Directorate in Ramallah Ibrahim Al-Khatib, and Director of Women’s Association for Life and Equality in Jerusalem Zuhour Abu-Mayaleh... After the game, the awards committee awarded the Martyr Dalal Mughrabi Cup and gold medals to the Rosary Sisters’ High School and a plaque [of honor] and silver medals to the Al-Awael School.”

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 79


A photo published in the Al-Quds newspaper shows the winning team. A photo, published on the Israeli-Arab website Panet.co.il together with the same article that appeared in Al-Quds, shows three people with the game cup. The PA’s map of “Palestine” that includes the PA areas as well as all of Israel is seen in the background. [Al-Quds, March 23, 2016]

Football tournament at Palestinian school named after 13-year-old who stabbed two Israelis In October 2015, two Palestinian boys, Hassan Manasrah and Ahmad Manasrah, aged 15 and 13, went with knives to the Pisgat Ze'ev neighborhood of Jerusalem, planning to kill Israelis. They stabbed two people aged 21 and 13, critically wounding both victims. Terrorist Hassan was killed while fleeing the scene, while terrorist Ahmad was shot and wounded by Israeli police and later tended to in an Israeli hospital. Later, a Palestinian school named a football tournament after one of the stabbers: "The Ahmad Manasrah Football Tournament"

[Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 23, 2015]

This is not surprising as the Palestinian Authority practices a policy of glorifying terrorists who have murdered Israelis, presenting them as role models to Palestinian children. During the wave of terror attacks (September 2015 - continuing) the PA emphasized its terror glorification policy when a PA municipality erected a monument and named a road after terrorist killer Muhannad Halabi who at the start of the current terror wave stabbed and murdered two Israelis in Jerusalem. A youth center in Jenin also named a football tournament after this murderer. Seeing the incessant glorification of murderers of Jews and Israelis by the PA and Fatah, it is also not surprising that two young Palestinian boys decided to try and kill Israelis. Attacking Israelis bring honor and fame, and youth are drawn by this temptation. Not one of the Palestinian attacks against Israelis since September 2015, which have left dozens of Israelis killed and wounded many more, have been condemned by any PA leader, not even by PA Chairman Abbas himself. On the

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

80


contrary, the terror wave has and is being openly supported and applauded by PA and Fatah leaders. Only a few days before the Palestinian boys decided to attack Israelis, PA Chairman Abbas had himself called on Palestinians to "protect the holy sites," as if they were in imminent danger of Israel. Abbas gave this speech only a few days after Hamas terrorists murdered two Israeli parents in front of their children and terrorist Halabi murdered an additional two Israeli civilians. Abbas stated on official PA TV that "the Palestinian side... did not do anything against the Israelis," and implicitly endorsed the murders, claiming Palestinians have the "right" to protect their holy sites: "The Palestinian side did not attack and did not do anything against the Israelis. If they [Israelis] think that the [Palestinian] people in Jerusalem are protecting themselves, that is our right. We have to protect our holy sites." [Official PA TV, Oct. 6, 2015 and Al-Hayat Al-Jadida, Oct. 7, 2015] The following is a longer excerpt of the report on the tournament named after the terrorist: Headline: "Al-Khatib School's team won the football "The Al-Khatib School's team won the Ahmad Manasrah Football Tournament, which was held two days ago [Nov. 21, 2015] on the sport fields of the Dar Al-Maarefa [Boys'] School in El-Bireh, in which many schools from the Ramallah and ElBireh district participated." tournament named after prisoner Manasrah (i.e., terrorist who stabbed two)" [Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 23, 2015]

Birzeit University hosts tennis tournament named after terrorist who stabbed Israelis Birzeit University near Ramallah hosted the "Martyr Omar Al-Faqih Tennis Tournament," named after a terrorist who stabbed Israeli border policemen: Headline: "Ajjaq won the Martyr Omar Al-Faqih Tournament" "[Tennis] player Tawfiq Zuhair Ajjaq, a student at the Birzeit University, won the Martyr Omar Al-Faqih Tennis Tournament (Al-Faqih was a terrorist who stabbed Israeli border policemen -Ed.), after uncontestably beating Atallah Darwish in two

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 81


sets in the finals 0-6, and 1-6. This is the second victory in a row for Ajjaq, as he recently won the Palestinian University tennis tournament. The [present] tournament took place on the courts of the Birzeit University for two whole weeks under the name 'Martyr Omar Al-Faqih Tennis Tournament,' with 18 players participating. The tournament was sponsored and organized by the student council, represented by the sports committee." [Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 17, 2015]

Fatah Christmas spirit symbolized by murderer of two at Birzeit University Fatah student movement decorates Christmas tree with pictures of terrorist murderer Muhannad Halabi who stabbed two to death, founder of terror organization Hamas Ahmed Yassin, founder of terror organization Islamic Jihad Fathi Shaqaqi, Secretary-General of the terror organization PFLP Abu Ali Mustafa and Yasser Arafat

Red circle marks Fatah Shabiba’s photo of murderer Muhannad Halabi

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 82


As its contribution to the Christmas spirit at Birzeit University near Ramallah in 2015, Fatah’s student movement Shabiba decorated a Christmas tree with pictures of “Martyrs” - among them terrorist murderer Muhannad Halabi who recently stabbed and killed two Israeli civilians in Jerusalem. Additional “Martyrs” who the Fatah students apparently think express the message of love, benevolence and goodwill generally associated with Christmas and Christianity, were founder of the terror organization Hamas Ahmed Yassin, founder of the terror organization Islamic Jihad Fathi Shaqaqi, and Secretary-General of the terror organization PFLP Abu Ali Mustafa – all responsible for numerous terror attacks and the deaths of hundreds of Israeli civilians. Crowning the top of the tree was a picture of former PA and Fatah Chairman Yasser Arafat, who throughout his rule endorsed and encouraged terror attacks against Israelis. Posted text: "Birzeit Shabiba hung pictures of Martyrs (Shahids) and faction symbols on Christmas tree" [Official Facebook page of the Fatah movement, Dec. 17, 2015] Abbas’ Fatah movement posted pictures of the tree along with members of its student movement on its official Facebook page. Behind the group of Fatah Shabiba students is a sign with the text: "The way to freedom is a bullet and a Martyr, a pen and a prisoner, an olive tree and a wounded, a crescent and a cross Merry Christmas [Fatah] Shabiba student movement Birzeit University" [Official Facebook page of the Fatah Movement, Dec. 17, 2015]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

83


Hebron University holds ceremony honoring ‎terrorists from Hebron Photos and text posted on the Hebron ‎Governorate Facebook page on Dec. 8, 2015:‎ The picture shows Hebron Governor Kamel ‎Hamid, and behind him are pictures under the ‎caption “Hebron district’s Martyrs.” (Some of those appearing in the pictures are not ‎from Hebron).‎ Text: “The Union of Hebron University ‎Employees and the Student Union Council held ‎today [Dec. 8, 2015], Tuesday, a mass ceremony ‎titled ‘Loyalty to the Martyrs and Prisoners,’ ‎attended by Hebron District Governor Kamel ‎Hamid, Fatah Central Committee member ‎Sultan Abu Al-Einein, head of the university’s b ‎ oard of trustees Nabil Al-Jabari, University ‎President Dr. Salah Al-Zaru, and a number of ‎officials and citizens, heads of the security ‎forces, and relatives of the Martyrs and ‎prisoners.‎ The ceremony speakers emphasized the need ‎for the occupation government to release the ‎prisoners and the Martyrs’ bodies that it is ‎holding, in order that they can be buried in a ‎way befitting their heroic battle for Jerusalem ‎and for Palestine’s freedom, and also ‎emphasized that the fact that the occupation ‎authorities continue to hold the Martyrs’ bodies ‎is a crime against humanity. ‎[‎…‎] Likewise, the speakers emphasized the ‎importance of providing the Martyrs’ and ‎prisoners’ families with a life of dignity, and that ‎our people will continue to stand firm and to ‎defy [Israel] until the end of the occupation, ‎the release of prisoners sitting in the ‎occupation’s prisons, the cessation of ‎settlement, and the establishment of the State of ‎Palestine, with Jerusalem as its capital.”‎ [Hebron G ‎ overnorate Facebook page, Dec. 8, 2015] The terrorists honored at the ceremony are marked *honored at Hebron U in the list of terrorists

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

84


85


II Statements and Activities by PA Ministry of Education 2. Statements and Activities by PA Ministry of Education Palestinian Authority Ministry of Culture and Ministry of Education organize activity honoring murderer of 3 at PA school Who better to "encourage reading" than a murderer of 3? At least that's what officials in the Palestinian Authority Ministry of Culture and Ministry of Education seem to think. Adopting the idea of "human chains of readers" named after terrorist Baha Alyan who together with an accomplice murdered 3 Israeli civilians on a bus in Jerusalem last year, the two ministries organized such a chain at a PA school for boys in Qalqiliya. The school holding the event, the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya, posted invitations to the event on Facebook. The invitation bore the Palestinian Authority's logo and showed Baha Alyan, the terrorist murderer's picture and the name of the event, commemorating the killer: "Baha is the idea and the idea doesn't die" [Facebook page of the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya, April 5, 2016]

86

The event was held for 10th grade students "under the auspices" of PA official, District Governor of Qalqilya, Rafe' Rawajbeh. It was organized by the PA Ministry of Culture, the Qalqilya municipality and the municipal library, and held in cooperation with the Qalqilya District Directorate of Education which is under the PA Ministry of Education. The following are longer excerpts of the reports on the chain of readers organized by the PA ministries:


2. Statements and Activities by PA Ministry of Education Palestinian Authority Ministry of Culture and Ministry of Education organize activity honoring murderer of 3 at PA school Who better to "encourage reading" than a murderer of 3? At least that's what officials in the Palestinian Authority Ministry of Culture and Ministry of Education seem to think. Adopting the idea of "human chains of readers" named after terrorist Baha Alyan who together with an accomplice murdered 3 Israeli civilians on a bus in Jerusalem last year, the two ministries organized such a chain at a PA school for boys in Qalqiliya. The school holding the event, the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya, posted invitations to the event on Facebook. The invitation bore the Palestinian Authority's logo and showed Baha Alyan, the terrorist murderer's picture and the name of the event, commemorating the killer: "Baha is the idea and the idea doesn't die" [Facebook page of the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya, April 5, 2016] The event was held for 10th grade students "under the auspices" of PA official, District Governor of Qalqilya, Rafe' Rawajbeh. It was organized by the PA Ministry of Culture, the Qalqilya municipality and the municipal library, and held in cooperation with the Qalqilya District Directorate of Education which is under the PA Ministry of Education. The following are longer excerpts of the reports on the chain of readers organized by the PA ministries: Headline: "Shari'ah School for Boys in Qalqiliya participates in a 'Human chain to encourage reading' activity" "The Shari'ah School for Boys in Qalqiliya participated in an activity to encourage reading, with the participation of 10th grade students... Director of the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya Hani Khader thanked everyone who organized [the event] and contributed to the success of the human chain project to encourage reading [titled] 'Baha is the idea and the idea doesn't die'...

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

87


The activity was [held] under the auspices of Qalqilya District Governor Rafe' Rawajbeh. It was organized by the [PA] Ministry of Culture, the Qalqilya municipality and its library, and the charity organization Nour Allah, in cooperation with the [Qalqilya District] Directorate of Education, Al-Quds Open University branch in Qalqiliya and College of Islamic Preaching." [Ma'an (independent Palestinian news agency), April 6, 2016] Text on invitation: "Invitation to participate in the human chain of readers Under the auspices of his honor, Governor of Qalqilya District Rafe' Rawajbeh, the charity organization Nour Allah and the Qalqiliya Municipality Library are honored to invite you to take part in the human chain of readers Baha is the idea, and the idea doesn't die From 11 to 1 PM on Tuesday, April 5, 2016 At the Qalqilya National Zoo Your participation will be a support for the cultural development" [Facebook page of the Shari'ah School for Boys in Qalqiliya, April 5, 2016] A photo of Palestinian terrorist Baha Alyan appears on the invitation.

PA Ministry of Education plants trees in honor of terrorists the "Martyrs" of "the ongoing popular uprising" PA Ministry of Education: "Event meant to illustrate the devotion of the ministry... to honoring the Martyrs... [It] instills national and humanitarian values in the minds of the young" In a demonstration of support for the current terror and murder campaign (September 2015 and continuing), the Palestinian Authority Ministry of Education planted olive trees and placed "signs with the names of the Martyrs," honoring the "Martyrs" of what they called "the ongoing popular uprising." The ministry event followed two weeks of Palestinian terror attacks in which several Israelis were murdered and dozens wounded in stabbing and shooting attacks carried out by Palestinians. The attacks included the murders of the Henkin parents in front of their children and the stabbing to death of two Israeli civilians by terrorist Muhannad Halabi. The PA Ministry of Education stated that its tree planting ceremony was a symbol of its dedication to the "Martyrs," and mentioned that some of them were school pupils. This

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 88


refers to, among others, Hassan Manasrah (15) who together with an even younger boy brutally stabbed 2 people the same week, leaving a 13-year-old Israeli boy fighting for his life with multiple stab wounds. The ministry event was to "honor" the terrorists' "sacrifices": "This event is meant to illustrate the devotion of the ministry and its staff to honoring the Martyrs, among them school students, and to strengthen the sense of belonging to the land... [and] in order to highlight the permanent presence of the Martyrs and to honor their sacrifices." [PNN, independent Palestinian news agency, Oct. 13, 2015] The announcement went on to say that the event - which glorified killers of Israeli civilians - was part of the ministry's efforts to "instill national and humanitarian values in the minds of the young, and respect for the symbols of the struggle," and that it showed the "loyalty to the blood of the Martyrs": "The ministry invites you to participate in this event, which demonstrates the depth of the connection between the education sector and the national and educational causes, and loyalty to the blood of the Martyrs, which was spilled for our freedom, honor, and the obtainment of our legal rights." The following is a longer excerpt of the report on the PA's honoring of terrorist murderers: Headline: "The [PA] Ministry of Education is organizing an event to plant olive trees and place signs with the names of the Martyrs" "The [PA] Ministry of Education and Higher Education will hold an event tomorrow [Oct. 14, 2015] to plant olive trees and place signs on them with the names of the Martyrs (Shahids) of the ongoing popular uprising (Arabic: habba) for Jerusalem, in response to the barbaric attacks the Israeli occupation is carrying out against our people, students, and children. Likewise, this event is meant to illustrate the devotion of the ministry and its staff to honoring the Martyrs, among them school students, and to strengthen the sense of belonging to the land, especially during the olive harvest season. The ministry organized this event in order to highlight the permanent presence of the Martyrs and to honor their sacrifices. Likewise, it is part of the framework of the ministry's renewed interest in activities that will help instill national and humanitarian values in the minds of the young, and respect for the symbols of the struggle. The ministry gave notice that the event will take place on Wednesday, Oct. 14, 2015, at 2:00 p.m. in the ministry's main plaza, next to the old building. The ministry invites you to participate in this event, which demonstrates the depth of the connection between the education sector and the national and educational causes, and loyalty to the blood of the Martyrs, which was spilled for our freedom, honor, and the obtainment of our legal rights." [PNN, independent Palestinian news agency, Oct. 13, 2015]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 89


PA Ministry of Education, following murder of 4 Israelis, expresses “appreciation of the sacrifice of our people, and… the heroic epic battle in Jerusalem… Glory and eternity to our pure-hearted Martyrs” The PA Ministry of Education issued the following press release on Oct. 8, 2015, only a few days after terrorist Halabi murdered two and Hamas terrorists murdered two Israeli parents in front of their four children, and several others were wounded in additional stabbing attacks. A big red sign with the text: "Very important notice" appeared below the press release, which expressed the ministry's as well as the Palestinian Teachers' Union's "appreciation of the sacrifice of our people, and their efforts to support the heroic epic battle in Jerusalem" and included "greetings of admiration for the Martyrs": "In the name of Allah the All-Merciful Press release from the [PA] Ministry of Education and Higher Education and the General Union of Palestinian teachers: On Oct. 7, 2015, representatives of the Ministry of Education and Higher Education, led by Minister [of Education and Higher Education] Sabri Saidam, met with representatives of the General Union of Palestinian Teachers, led by [Secretary-General of the General Union of Palestinian Teachers] Ahmed Sahwil, in the presence of members of the General Secretariat of the union and secretaries of the homeland branches. During the meeting, both sides expressed their appreciation of the sacrifice of our people, and their efforts to support the heroic epic battle in Jerusalem, embodying loyalty to our national principles. They sent greetings of admiration for the Martyrs (Shahids), the wounded, and the prisoners, whose position has formed the basis for our righteous cause which continues blazing the memories of generations... Glory and eternity to our pure-hearted Martyrs, a speedy recovery to our injured, and freedom to our prisoners." [PA Ministry of Education's official Facebook page, Oct. 8, 2015]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

90


PA Education Minister: Palestinian flag in schools demonstrates “loyalty to the blood of the Martyrs” In a speech at a Palestinian school, PA Minister of Education, Sabri Saidam linked the respect for the Palestinian flag and honor for terrorist murderers. He specifically singled out Marwan Barghouti who is serving 5 life sentences for planning attacks that killed 5 Israelis: “[Minister] Saidam emphasized that cherishing the Palestinian flag in the homeland’s schools demonstrates the inculcation of noble values and ideas in the young souls, and the loyalty to the blood of the Martyrs (Shahids), the struggle of the prisoners and the sacrifices of the wounded. He… mentioned the prisoner leader [Palestinian Parliament Member] Marwan Barghouti, who serves time in the occupation’s prison camps for the freedom and honor of our people and the young generations.” [Facebook page of the Palestinian Ministry of Education, Jan 3, 2016] The following is a longer excerpt of the report on the PA Education Minister’s honoring of murderers “The schools in the State of Palestine have raised the Palestinian flag this morning [Jan. 3, 2015] in response to the [PA] Ministry of Education and Higher Education’s call to commemorate [Palestinian] flag day in schools on this day every year… In order to emphasize the flag’s status as a symbol of sovereignty, independence, and freedom, Minister of Education and Higher Education Sabri Saidam participated this morning, together with students of schools in [the village of] Kobar, which are subordinated to the Ramallah and El-Bireh Education Administration, in the ‘flag day’ events in the schools... In his speech, Saidam emphasized that cherishing the Palestinian flag in the homeland’s schools demonstrates the inculcation of noble values and

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

91


ideas in the young souls, and the loyalty to the blood of the Martyrs (Shahids), the struggle of the prisoners and the sacrifices of the wounded. He also praised the residents of the village of Kobar, and mentioned the prisoner leader [Palestinian Parliament Member] Marwan Barghouti, who serves time in the occupation’s prison camps for the freedom and honor of our people and the young generations.” [Facebook page of the Palestinian Ministry of Education, Jan 3, 2016]

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 92


93


III PA Ministry of Education is responsible for school names – and changing them – including 25 schools named after terrorists 3. PA Ministry of Education is responsible for school names – and changing them – including 25 schools named after terrorists In the report PA Education – A Recipe for Hate and Terror, Palestinian Media Watch documented that the PA Ministry of Education has named at least 25 schools after terrorists. The following are two articles proving that the naming of state schools is indeed "under the authority" of the PA Minister of Education. [WAFA, Aug. 25, 2015] and that it is also in the ministry’s power to change school names since "the naming of schools and changes are the responsibility of the Minister of Education, by a direct decision of the Ministry or the Name Committee." [Ma'an, independent news agency, Aug.26, 2015] The following three terrorists are among the ones the PA Ministry of Education has honored by naming schools after them: Terrorist Dalal Mughrabi: Three Palestinian Authority schools are named after Dalal Mughrabi - the terrorist who led the most lethal terror attack in Israel's history, known as the Coastal Road massacre. She and other Fatah terrorists hijacked a bus, killing 37 civilians, 12 of them children, and wounding over 70, in 1978. Terrorist Shadia Abu Ghazaleh: Two Palestinian Authority schools are named after Shadia Abu Ghazaleh - a terrorist who was active in the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) terror organization and involved in many attacks against Israel. While she was preparing a bomb for an attack in Tel Aviv in 1968, it accidentally detonated and killed her. 94

Terrorist Abu Jihad: Three Palestinian Authority schools are named after Abu Jihad - a founder of Fatah and deputy to Yasser Arafat. He headed the PLO terror organization's military wing and also


3. PA Ministry of Education is responsible for school names – and changing them – including 25 schools named after terrorists In the report PA Education – A Recipe for Hate and Terror, Palestinian Media Watch documented that the PA Ministry of Education has named at least 25 schools after terrorists. The following are two articles proving that the naming of state schools is indeed "under the authority" of the PA Minister of Education. [WAFA, Aug. 25, 2015] and that it is also in the ministry’s power to change school names since "the naming of schools and changes are the responsibility of the Minister of Education, by a direct decision of the Ministry or the Name Committee." [Ma'an, independent news agency, Aug.26, 2015] The following three terrorists are among the ones the PA Ministry of Education has honored by naming schools after them: Terrorist Dalal Mughrabi: Three Palestinian Authority schools are named after Dalal Mughrabi - the terrorist who led the most lethal terror attack in Israel's history, known as the Coastal Road massacre. She and other Fatah terrorists hijacked a bus, killing 37 civilians, 12 of them children, and wounding over 70, in 1978. Terrorist Shadia Abu Ghazaleh: Two Palestinian Authority schools are named after Shadia Abu Ghazaleh - a terrorist who was active in the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) terror organization and involved in many attacks against Israel. While she was preparing a bomb for an attack in Tel Aviv in 1968, it accidentally detonated and killed her. Terrorist Abu Jihad: Three Palestinian Authority schools are named after Abu Jihad - a founder of Fatah and deputy to Yasser Arafat. He headed the PLO terror organization's military wing and also planned many deadly Fatah terror attacks. These attacks, which killed a total of 125 Israelis, included the most lethal in Israel's history cited above. The PA is responsible for the naming of these schools glorifying terror and murder and has the potential to change these names and stop this promotion and glorification of terror which Palestinian children are exposed to daily.

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

95


PMW has pointed out the significance of such a change. Were the PA to change the name of schools honoring terrorists, it would be a signal to Israelis and the world that Palestinians want peace and no longer find it morally justifiable to elevate killers of civilians to heroes. But it does not seem likely that such a change will happen. Commenting on an internal controversy over the change of the name of a school in Gaza named after Ghassan Kanafani - a leader and spokesman of the terror organization the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) - PA Minister of Education and Higher Education Sabri Saidam "emphasized that national symbols must not be denigrated in any way." [Ma'an, independent Palestinian news agency, Aug. 26, 2015] In the same interview, Minister Saidam proclaimed that Fatah would protest against a change of the name of a street named after Ahmed Yassin - the founder and former head of the terrorist organization Hamas - "as our ethics and principles do not allow us [to do this], for how can a Palestinian harm national figures of prominence and Martyr leaders?'" [Ma'an, independent Palestinian news agency, Aug. 26, 2015] The following are the reports documenting the responsibility of the PA Ministry of Education for naming schools: Headline: "The Ministry of Education and Higher Education: 'Naming or changing the names of schools is under the authority of the Minister'" "The [PA] Ministry of Education and Higher Education emphasized that naming state schools is under the authority of the Minister alone, and he does not know of any name change in any of his schools in the Gaza Strip. In a press release this evening (Tuesday) [Aug. 25, 2015] it said: 'The Ministry, which names its schools after one of the Martyrs (Shahids) at the beginning of the school year, did not and will not agree to change the name of a school named after a Martyr as prominent as Ghassan Kanafani." [WAFA (the official Palestinian news agency), Aug. 25, 2015] Headline: "Saidam: 'Kanafani is a national figure, and the affront to prominent people and symbols is offensive" "Minister of Education and Higher Education Sabri Saidam emphasized that national symbols must not be denigrated in any way, and that the naming of schools and changes are the responsibility of the Minister of Education, by a direct decision of the Ministry or the Name Committee. Saidam stated today [Aug. 26, 2015] in an interview with Radio 'Mawtini' (radio station of Fatah's Information and Culture Commission -Ed.): 'It is regretful that Hamas changed the name of the Rafah school that was named after Ghassan Kanafani.

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 96


A notice was published in Gaza, according to which this didn't happen, however published documents clarify that this indeed did happen...' Saidam stated: 'The Fatah movement opposes the change [of name] of the street named after Martyr (Shahid) Ahmed Yassin, as our ethics and principles do not allow us [to do this], for how can a Palestinian harm national figures of prominence and Martyr leaders?'" [Ma'an, independent Palestinian news agency, Aug. 26, 2015]

4. ‎List of terrorists honored by the PA educational frameworks

-the terrorist descriptions appear in the order they appear in the report above

Jerusalem line 78 bus terror attack - On Oct. 13, 2015, two Palestinian terrorists, Baha Alyan (22) and Bilal Ghanem (23) boarded a bus in Jerusalem's Armon Hanatziv neighborhood with a gun and a knife and attacked passengers, killing Israelis Haviv Haim (78) and Alon Govberg (51),and Richard Lakin (76), and wounding 3 Israelis. Alyan was shot and killed by an Israeli security guard at the scene and Ghanem, a Hamas terrorist who served time in Israeli prison in 2013-2014, was wounded. Jerusalem Old City stabbing attack - On Oct. 3, 2015, Palestinian terrorist Muhannad Halabi, 19, from the West Bank city of El-Bireh attacked Israeli citizen Aharon Bennet, 21, and his family, who were on their way back from prayer at the Western Wall. The terrorist killed Aharon and Israeli citizen Nehemia Lavi, who came to the family's aid, and injured Aharon's wife and 2-year-old son. Following the attack, the terrorist was shot and killed by Israeli security forces. Prior to his attack, in a post to his private Facebook page, the terrorist referred to recent terror attacks as part of a "third Intifada," and said that it was a response to Israel's actions at the Al-Aqsa Mosque and that the Palestinian people would not "succumb to humiliation." This is a reference to the PA libel that Israel is plotting to take over and destroy the Al-Aqsa Mosque and to the PA's portrayal of Jews praying on the Temple Mount as "an invasion of the Al-Aqsa Mosque." Farouq Abd Al-Qader Sidr - 19-year-old Palestinian terrorist who attempted to stab Israeli soldiers at Beit Hadassah in Hebron on Oct. 29, 2015. Soldiers saw him coming toward them with a drawn knife and shot and killed him. *honored at Hebron U Kilzar Al-Uweiwi - 17-year-old Palestinian terrorist who stabbed an Israeli soldier and a Palestinian bystander in Hebron on Feb. 13, 2016. Al-Uweiwi was shot and killed by Israeli soldiers. Pisgat Ze'ev stabbing attack - On Oct. 12, 2015, two Palestinian terrorists, Hassan Manasrah (15) and Ahmad Manasrah (13), stabbed Yossef Ben Shalom (21) in the

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 97


IIII A notice was published in Gaza, according to which this didn't happen, however published documents clarify that this indeed did happen...' Saidam stated: 'The Fatah movement opposes the change [of name] of the street named after Martyr (Shahid) Ahmed Yassin, as our ethics and principles do not allow us [to do this], for how can a Palestinian harm national figures of prominence and Martyr leaders?'" [Ma'an, independent Palestinian news agency, Aug. 26, 2015]

List of terrorists honored by PA educational frameworks

4. ‎List of terrorists honored by the PA educational frameworks

-the terrorist descriptions appear in the order they appear in the report above

Jerusalem line 78 bus terror attack - On Oct. 13, 2015, two Palestinian terrorists, Baha Alyan (22) and Bilal Ghanem (23) boarded a bus in Jerusalem's Armon Hanatziv neighborhood with a gun and a knife and attacked passengers, killing Israelis Haviv Haim (78) and Alon Govberg (51),and Richard Lakin (76), and wounding 3 Israelis. Alyan was shot and killed by an Israeli security guard at the scene and Ghanem, a Hamas terrorist who served time in Israeli prison in 2013-2014, was wounded. Jerusalem Old City stabbing attack - On Oct. 3, 2015, Palestinian terrorist Muhannad Halabi, 19, from the West Bank city of El-Bireh attacked Israeli citizen Aharon Bennet, 21, and his family, who were on their way back from prayer at the Western Wall. The terrorist killed Aharon and Israeli citizen Nehemia Lavi, who came to the family's aid, and injured Aharon's wife and 2-year-old son. Following the attack, the terrorist was shot and killed by Israeli security forces. Prior to his attack, in a post to his private Facebook page, the terrorist referred to recent terror attacks as part of a "third Intifada," and said that it was a response to Israel's actions at the Al-Aqsa Mosque and that the Palestinian people would not "succumb to humiliation." This is a reference to the PA libel that Israel is plotting to take over and destroy the Al-Aqsa Mosque and to the PA's portrayal of Jews praying on the Temple Mount as "an invasion of the Al-Aqsa Mosque." Farouq Abd Al-Qader Sidr - 19-year-old Palestinian terrorist who attempted to stab Israeli soldiers at Beit Hadassah in Hebron on Oct. 29, 2015. Soldiers saw him coming toward them with a drawn knife and shot and killed him. *honored at Hebron U 98

Kilzar Al-Uweiwi - 17-year-old Palestinian terrorist who stabbed an Israeli soldier and a Palestinian bystander in Hebron on Feb. 13, 2016. Al-Uweiwi was shot and killed by


A notice was published in Gaza, according to which this didn't happen, however published documents clarify that this indeed did happen...' Saidam stated: 'The Fatah movement opposes the change [of name] of the street named after Martyr (Shahid) Ahmed Yassin, as our ethics and principles do not allow us [to do this], for how can a Palestinian harm national figures of prominence and Martyr leaders?'" [Ma'an, independent Palestinian news agency, Aug. 26, 2015]

4. ‎List of terrorists honored by the PA educational frameworks

-the terrorist descriptions appear in the order they appear in the report above

Jerusalem line 78 bus terror attack - On Oct. 13, 2015, two Palestinian terrorists, Baha Alyan (22) and Bilal Ghanem (23) boarded a bus in Jerusalem's Armon Hanatziv neighborhood with a gun and a knife and attacked passengers, killing Israelis Haviv Haim (78) and Alon Govberg (51),and Richard Lakin (76), and wounding 3 Israelis. Alyan was shot and killed by an Israeli security guard at the scene and Ghanem, a Hamas terrorist who served time in Israeli prison in 2013-2014, was wounded. Jerusalem Old City stabbing attack - On Oct. 3, 2015, Palestinian terrorist Muhannad Halabi, 19, from the West Bank city of El-Bireh attacked Israeli citizen Aharon Bennet, 21, and his family, who were on their way back from prayer at the Western Wall. The terrorist killed Aharon and Israeli citizen Nehemia Lavi, who came to the family's aid, and injured Aharon's wife and 2-year-old son. Following the attack, the terrorist was shot and killed by Israeli security forces. Prior to his attack, in a post to his private Facebook page, the terrorist referred to recent terror attacks as part of a "third Intifada," and said that it was a response to Israel's actions at the Al-Aqsa Mosque and that the Palestinian people would not "succumb to humiliation." This is a reference to the PA libel that Israel is plotting to take over and destroy the Al-Aqsa Mosque and to the PA's portrayal of Jews praying on the Temple Mount as "an invasion of the Al-Aqsa Mosque." Farouq Abd Al-Qader Sidr - 19-year-old Palestinian terrorist who attempted to stab Israeli soldiers at Beit Hadassah in Hebron on Oct. 29, 2015. Soldiers saw him coming toward them with a drawn knife and shot and killed him. *honored at Hebron U Kilzar Al-Uweiwi - 17-year-old Palestinian terrorist who stabbed an Israeli soldier and a Palestinian bystander in Hebron on Feb. 13, 2016. Al-Uweiwi was shot and killed by Israeli soldiers. Pisgat Ze'ev stabbing attack - On Oct. 12, 2015, two Palestinian terrorists, Hassan Manasrah (15) and Ahmad Manasrah (13), stabbed Yossef Ben Shalom (21) in the

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

99


Pisgat Ze'ev neighborhood of East Jerusalem, and then repeatedly stabbed Naor Ben Ezra (13) who was riding his bike. Hassan Manasrah was killed while fleeing the scene, and Ahmad Manasrah was shot by Israeli police and hospitalized. Both victims of the attack were seriously injured. The terrorists, who were cousins, came from the nearby Palestinian neighborhood of Beit Hanina. *honored at Hebron U Omar Muhammad Al-Faqih- 23-year-old Palestinian terrorist who stabbed an Israeli border policeman at the Qalandiya checkpoint on Oct. 17, 2015. Al-Faqih was shot in his lower body by another border policeman. Al-Faqih then tried to stab a sapper with scissors he took from him, and was shot and killed by an Israeli soldier. Fathi Shaqaqi - Founder of Islamic Jihad that was ‎responsible for more than 1,000 terror attacks, killing ‎approximately 150 and wounding 950. He was killed by ‎Israel in Malta in 1995.‎ Abu Ali Mustafa - Secretary-General of the terror ‎organization Popular Front for the Liberation of ‎Palestine (PFLP). The PFLP, which rejected the Oslo ‎Accords (1993), has planned and carried out numerous ‎terror attacks against Israeli civilians since its founding ‎in 1967 and throughout the Palestinian terror campaign ‎between 2000-2005 (the Intifada).‎ Sheikh Ahmed Yassin - Founder and former head of the ‎terrorist organization Hamas. The Hamas movement is ‎responsible for numerous terror attacks and the deaths ‎of hundreds of Israeli civilians.‎ Amjad Al-Jundi - 18-year-old Palestinian ‎terrorist who stabbed an Israeli soldier and stole ‎his weapon in the southern Israeli city of Kiryat ‎Gat on Oct. 7, 2015. Al-Jundi then broke into an ‎apartment in a nearby building and tried to attack ‎two Israeli women, but they managed to escape. ‎Al-Jundi was subsequently shot and killed by ‎Israeli police. The soldier and one of the women ‎were lightly wounded in the attack.‎‎*honored at Hebron U ‎‎ Bashar and Husam Al-Ja’abri – 15 and 17-‎year-old Palestinian terrorists who stabbed and ‎injured an Israeli soldier in Hebron on Oct. 20, ‎2015. They were shot and killed by another ‎soldier.‎‎*honored at Hebron U Iyad Khalil Al-Awawdeh – 26-year-old ‎Palestinian terrorist who stabbed an Israeli ‎soldier near the entrance to Hebron on Oct. 16, ‎2015. He was shot and killed by an Israeli ‎soldier.‎‎*honored at Hebron U

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 100


Fadl Al-Qawasmeh - 18-year-old Palestinian ‎terrorist who tried to stab an Israeli citizen in the ‎town of Kiryat Arba in the West Bank, on Oct. 17, ‎2015. The Israeli man shot and wounded Al-‎Qawasmeh, who later died of his wounds. ‎*honored at Hebron U Hamza Musa Al-Amla – Palestinian terrorist ‎who ran over and injured two 20 and 21year-old ‎Israelis at Gush Etzion junction on Oct. 20, 2015, ‎and then got out of his car and tried to stab them. ‎He was shot and killed by an Israeli soldier.‎‎*honored at Hebron U Uday Al-Masalmeh – 24-year-old Palestinian ‎terrorist who stabbed and injured an Israeli ‎soldier during clashes between Israeli soldiers ‎and Palestinians near Negohot, south of Hebron, ‎on Oct. 20, 2015. Al-Masalmeh was shot and ‎killed by Israeli soldiers.‎ *honored at Hebron U Ahmad Sha’aban – a 23-year-old Palestinian ‎terrorist, resident of East Jerusalem, who ‎stabbed a 72-year-old woman outside the ‎Jerusalem central bus station on Oct. 14, 2015. ‎Sha’aban injured the woman and tried to board a ‎bus with passengers in order to continue his ‎attack. He was shot and killed by an Israeli ‎policeman who was at the scene.‎‎*honored at Hebron U Basel Sidr – A 19-year-old Palestinian terrorist w ‎ ho tried to stab Israeli border policemen near ‎Damascus Gate in the Old City of Jerusalem on ‎Oct. 14, 2015. Sidr was shot and killed by the ‎police when he tried to escape.‎‎*honored at Hebron U Hassan Al-Baw – Palestinians claim 23-year-‎old Palestinian Hassan Al-Baw was shot in the ‎heart during a confrontation with Israeli soldiers ‎near Hebron on Nov. 13, 2015, and died of his ‎injuries in the Al-Ahli hospital in Hebron. Israel is ‎investigating the incident.‎‎*honored at Hebron U Muhammad Abd Al-Baset Al-Hroub – 24-year-‎old Palestinian terrorist who opened fire with a ‎submachine gun at cars in a traffic jam near the ‎Jewish town of Alon Shvut, in the West Bank, on ‎Nov. 19, 2015. He killed three people, American ‎Ezra Schwartz, 18, Israeli Yaakov Don, 49, and ‎Palestinian Shadi Arafah, 40. Four others were ‎wounded. Al-Hroub was arrested at the site of the ‎attack. *honored at Hebron U Omar Al-Za'aqiq – 19-year-old Palestinian ‎terrorist who rammed his car into 6 Israeli ‎soldiers and injured them at the entrance to the ‎Beit Amr refugee camp, near Hebron, on Nov. ‎27, 2015. Soldiers shot and killed him.‎

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel

101


Malek Talal Al-Sharif – 25-year-old Palestinian ‎terrorist who tried to stab an Israeli soldier near ‎the Gush Etzion junction on Nov. 5, 2015. Al-‎Sharif was shot and killed by soldiers when they ‎attempted to arrest him.‎‎*honored at Hebron U Fadi Al-Farouh – A Palestinian terrorist who ‎tried to stab Israeli soldiers near Bet Anoun, ‎north of Hebron, on Nov. 1, 2015. He was shot ‎and killed by Israeli border policemen. ‎*honored at Hebron U Farouq Abd Al-Qader Sidr – 19-year-old ‎Palestinian terrorist who attempted to stab Israeli ‎soldiers at Beit Hadassah in Hebron on Oct. 29, ‎2015. Soldiers saw him coming toward them with ‎a drawn knife and shot and killed him.‎‎*honored at Hebron U Ibrahim Samir Skafi – 23-year-old Palestinian ‎terrorist who rammed his car into 3 border ‎policemen at the Halhoul junction near Hebron ‎on Nov. 4, 2015. Border Policeman Benjamin ‎Yakubovich, 19, was mortally wounded in the ‎attack, and died from his wounds on Nov. 8, ‎2015. Skafi was shot and killed by soldiers. ‎*honored at Hebron U Ahmed Qneibi – 23-year-old Palestinian terrorist ‎who stabbed one man, and attempted to stab a ‎ nother at the light rail station at Ammunition Hill ‎in Jerusalem on Oct. 30, 2015. He was shot and ‎wounded by light rail security guards and a ‎border policeman. An errant bullet struck and ‎wounded a bystander at the scene.‎‎*honored at Hebron U Raed Jaradat – A 22-year-old Palestinian ‎terrorist who stabbed and critically wounded an ‎Israeli soldier at the Beit Anoun junction near ‎Hebron on Oct. 26, 2015. Jaradat was shot and ‎killed by Israeli soldiers at the scene.‎‎*honored at Hebron U Ihab Maswadeh – 21-year-old Palestinian ‎terrorist who stabbed and injured a 40-yearold ‎Israeli near the Cave of the Patriarchs, in ‎Hebron, on Dec. 7, 2015. He was shot and killed ‎by Israeli border policemen.‎‎*honored at Hebron U Diya Al-Talahmeh – 23-year-old Islamic Jihad ‎terrorist who blew himself up while trying to throw ‎a hand grenade at an Israeli army vehicle on ‎Sept. 22, 2015. His body was discovered by ‎Israeli forces in searches carried out after the ‎explosion.‎‎*honored at Hebron U Tareq Al-Natsheh – 16-year-old Palestinian ‎terrorist who stabbed an Israeli soldier in Hebron o ‎ n Oct. 17, 2015. Al-Natsheh was shot and killed ‎by Israeli soldiers.‎‎*honored at Hebron U

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 102


Hamadeh Al-Ja'abari – Palestinian terrorist who ‎stabbed and injured a policeman at an entrance ‎to Kiryat Arba on Oct. 9, 2015. Another ‎policeman shot and killed him.‎‎ *honored at Hebron U Hashem Al-Izza - According to Palestinian ‎sources, Palestinian Hashem Al-Izza died from ‎inhaling gas from tear gas grenades used by ‎Israeli soldiers in Hebron during a confrontation ‎with Palestinians on Oct. 21, 2015. PMW has ‎been unable to confirm this.‎ *honored at Hebron U Mahmoud Khaled Ghneimat – A 20-year-old ‎Palestinian terrorist who, together with another ‎terrorist, 20-year-old Miqdad Al-Heeh, stabbed ‎and injured an 18-year-old man in Bet Shemesh. ‎They were shot and wounded by Israeli police, ‎and Ghneimat later died of his wounds.‎‎*honored at Hebron U The Henkin murders - Israelis Naama and Eitam Henkin (also an American citizen) were murdered in a shooting attack on Oct. 1, 2015, on the road between Itamar and Elon Moreh in the West Bank. Their four children, aged 9, 7, 4, and 4 months, were also in the car and witnessed the murders, but were not physically injured. Five suspects in the murder, members of a Hamas terrorist cell, were arrested by Israel and confessed to the murders. The leader of the group, Ragheb Ahmad Muhammad Aliwi, has served time in an Israeli prison for security related crimes. Marwan Barghouti - serving 5 life sentences for orchestrating three shooting attacks that killed 5 people: one in Jerusalem (June 12, 2001, 1 killed), another in Givat Zeev near Jerusalem (Jan. 15, 2002, 1 killed), and one in Tel Aviv (March 5, 2002, 3 killed). When arrested in 2002, he headed the Tanzim (Fatah terror faction). After he was convicted and imprisoned, he was re-elected member of the Palestinian Authority parliament. Ghassan Kanafani - was a leader and spokesman of the terror organization the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Sheikh Ahmed Yassin - Founder and former head of the terrorist organization Hamas. The Hamas movement is responsible for numerous terror attacks and the deaths of hundreds of Israeli civilians.

Phone: 972-2-625-4140 • PMW@palwatch.org • www.palwatch.org • Jerusalem, Israel 103


Utgitt av Med Israel for fred www.miff.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.