Medicinsk Access 2022 #3

Page 14

”Man bör komma ihåg att vistelse i solljus under sommarhalvåret inte behöver vara mer än 20-30 minuter för att dagsbehovet skall tillgodoses. För övrigt är det klokt att skydda sig från solen för att minimera risken för den farliga cancerformen malignt melanom”. Foto: Unsplash 14

#3 2022