Intimhälsa

Page 1

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se

INTIMHÄLSA

Den dolda smärtan Från tolv års ålder fram till hennes endometrios diagnos åtta år senare har hon levt med ihållande smärta och ångest inför varje mens.

MISSA INTE: Exeltis Med hjälp kunde Therese bli gravid på naturlig väg trots sin PCOS. Sida 3 Dynamic Code Självprovtagning möjliggör rätt diagnos på distans. Sida 5

0 kr patientavgift

Svara på några medicinska frågor

Identifiera dig med BankId

Hjälp direkt vid urinvägsinfektion!

Få den vård du behöver inom 30 minuter

Besök oss på urinkollen.se


Läs mer på folkhalsasverige.se

I DETTA NUMMER

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

HPV-virus orsakar livmoderhalscancer, men många förebyggande åtgärder genomförs nu

LEDARE

04

Humant papillomvirus, HPV, är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion som bland annat kan orsaka livmoderhalscancer. Nu introduceras flera åtgärder i form av utökad HPV vaccination och självprovtagning för HPV analys som tillsammans ska bidra till att nå ett långsiktigt mål: att utrota all livmoderhalscancer inom sju år.

AVA stories Med drivkraften att alla kvinnor på ett lättsamt, roligt och ”nytt” sätt ska kunna utforska sig själv och sin sexualitet har de skapat erotik i ljudformat.

ni

Tilly Tilly har skapat en tjänst som gör det enklare för kvinnor att förstå sin fertilitet och ta informerade beslut - oavsett om de vill ha barn just nu eller om flera år.

HPV FOTO : R EG I O N S K Å N E

a nära 11

Christer Borgfeldt Vice ordförande SFOG

13 omkring,

Vaccinationsprogram för skolungdomar

Projektledare: Emma Petersson (emma.petersson@ mediaplanet.com) Verkställande direktör: Axel Landberg Redaktionschef: Edit Linder Affärsutvecklare: Arvid Olofsson Distribution: Aftonbladet, Maj 2021 Tryckeri: V-tab E-post: redaktionen@mediaplanet.com Omslagsfoto: Tim Sobek TVÄTTA

facebook.com/MediaplanetMarketing @MediaplanetWorld

Text Annika Wihlborg

V Ä N T A T2A0 -B6 O 0

livmoderhalsen, så livmoderhalsen, att mer spermiersåkan in i att simma mer spermier kan simma in i livmodern. Efter detta kan du göra dukan vill:du gågöra omkring, livmodern. Efter vad detta vad du vill: gå omkring, duscha eller koppladuscha av på soffan. eller koppla av på soffan. Ta bort koppen efter och 20–60 minuter tvätta den. Du och tvätta den. Du Ta20–60 minuter bort koppen efter VÄNTA 20-60 MIN.

TA BORT

TVÄTTA

TiAupp B O R till T V Ä T Ttill A 6 månader. kan använda koppen 6 månader. kan använda koppen i Tupp

Ä Ö

Ä Ö

livmoderhalsen, på samma sätt som en tampong.

- B E F R U K T N I N-GB SEKF O RP UP KTNINGSKOPP

P Å D I T T N Ä RPMÅA: SDTI TE T ANPÄ OR TM EK ASTE APOTEK

göra det lättare att sätta in den. För koppen till

livmoderhalsen, på samma sätt som en tampong.

K Ö P F E R T I · LK I LÖ YP F E R T I · L I L Y

göra det lättare att sätta in den. För koppen till

FERTI·LILY-koppen är lätt och stör inte FERTI·LILY-koppen är att lättanvända att använda och stör inte intimiteten. Efter samlag vänd koppen ut och in för intimiteten. Efter samlag vänd koppen ut ochatt in för att

VÄNTA 20-60 MIN.

DRA KOPPEN

DRA KOPPEN

SÄTT IN KOPPEN

SÄTT IN KOPPEN

VÄND KOPPEN

VÄND KOPPEN

VD Ä AO2P0P- E6 N 0 MIN. RN A TK

FERTI·LILY-koppenFERTI·LILY-koppen utgör ett skydd för utgör spermierna näraför spermierna nära ett skydd

ÄLSKA

ÄLSKA

cellförändringar på livmoderhalsen remitteras patienten vidare till en gynekolog. Mellan 85 och 90 procent av de kvinnor som lämnar HPV prov har inget HPV i provet och därmed inte några skadliga cellförändringar och kan därmed avskrivas.

en. Du

En viktig del i denna strategi är att fånga upp kvinnor i åldersgruppen 21 till 26 år och erbjuda dem kostnadsfri HPV vaccination.

Sedan 2012 erbjuds samtliga flickor i 11- och 12 årsåldern HPV-vaccin via skolhälsovården, med syftet att ge Självprovtagning effektiviserar för alla skydd mot livmoderhalscancer. Sedan Riksdagen har nyligen uppmanat hösten 2020 omfattas även pojkar av regeringen att ta fram en handlingsplan vaccinationsprogrammet eftersom även för att helt utrota livmoderhalscancer män kan bära på viruset och föra över det inom fem till sju år. En viktig del i till kvinnor vid sexuell kontakt. denna strategi är att fånga upp kvinnor – Cirka hälften av de drygt 500 i åldersgruppen 21 till 26 år och erbjuda kvinnor som årligen diagnostiseras dem kostnadsfri HPV vaccination. med livmoderhalscancer upptäcks tack En positiv utveckling är att allt fler vare screening i ett tidigt skede medan regioner har ökat användningen av den andra hälften med avancerad självprovtagningskit för HPV analys som LSKA VÄ OPPPPEENN Ä LNSDK K ÄNTDT KI NO PK POEPNP E N AO P P E N VSÄ S Ä T TD RI NA KKO spridd sjukdomÄär svårare att behandla. gör det möjligt för kvinnor att själva ta Dödsfallen inträffar främst bland kvinnor HPV prov i sitt eget hem. som inte gått på cellprovtagning, säger – Studier visar att självprovtagningarna Christer Borgfeldt. för HPV analys är lika tillförlitliga som de FERTI·LILY-koppen är lätt att använda ochlätt stör inte FERTI·LILY-koppen är att använda stör inte Om ett HPV-prov visar sig vara cellprover som tas hosoch en barnmorska. De intimiteten. Efter samlag vänd koppen uttid och in för att intimiteten. Efterspar samlag vänd koppen ut och för att positivt blir man kallad till barnmorskan för sjukvården och förinkvinnorna för ytterligaregöra provtagning slipper ta ledigt från arbetet det lättaredär attman sättadet in den. Försom koppen tillden. göra lättare att sätta in För koppen till för att ta både analyserar HPV igen och letar sig till en barnmorskemottagning, livmoderhalsen, på livmoderhalsen, samma sätt sompåensamma tampong. sätt som en tampong. säger efter eventuella cellförändringar. Vid Christer Borgfeldt.

Mshop Även seniorer kan njuta av ett aktivt sexliv- på egen hand eller tillsammans med en partner.

Återvinn gärna tidningen

är en mycket smittsam sexuellt överförbar infektion och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet. HPV-infektionen är symtomfri och läker oftast ut av sig själv men det kan också bli kronisk och kan efter många år ge upphov till olika typer av cancer hos såväl kvinnor som män. Den vanligaste HPV orsakade cancerformen är livmoderhalscancer. Årligen diagnostiseras drygt 500 svenska kvinnor med livmoderhalscancer och i genomsnitt 150 av dem avlider, säger Christer Borgfeldt, lektor, docent och överläkare inom Obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet.

2

FERTI·LILY-koppen utgör ett skydd för spermierna nära

FERTI·LILY-koppen utgör ett skydd för spermierna nära livmoderhalsen, så att mer spermier kan simma in i livmoderhalsen, så kan att du mer spermier kangå simma in i livmodern. Efter detta göra vad du vill: omkring,

ENDAST PÅ A

duscha eller koppla av på kan soffan. livmodern. Efter detta du göra vad du vill: gå omkring,

duscha eller koppla av på soffan.

Ta bort koppen efter 20–60 minuter och tvätta den. Du kan använda koppen i upp till 6 månader.

Ta bort koppen efter 20–60 minuter och tvätta den. Du kan använda koppen i upp till 6 månader.

Ä Ö

KÖP FERTI·LILY

-BEFRUKTNINGSKOPP

WWW.FERTILILY.SE

EKET

Ä Ö


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se

Denna artikel är i samarbete med Exeltis.

Inositol hjälpte Therese att bli gravid på naturlig väg, trots sin PCOS När Therese Dahlberg försökte bli med barn upptäckte hon att hon hade svårt att bli gravid på naturlig väg. Efter en utredning beviljades Therese och hennes sambo IVF. Sammanlagt tre IVF-försök gjordes, men Therese lyckades inte bli gravid. Så småningom lyckades hon bli gravid på naturlig väg med lite hjälp på traven från ett kosttillskott. FOTO : P R I VAT

Text Annika Wihlborg

IVF

av alla kvinnor i Sverige har PCOS, vilket bland annat medför förhöjda testosteronhalter och förhöjda insulinnivåer. PCOS kan även leda till oregelbunden ägglossning. Kvinnor med PCOS har ofta svårt att bli gravida men kan behandlas med läkemedel som stimulerar ägglossningen, säger Stylianos Triantafyllidis, gynekolog på Cevita Care. Inositol fyller en viktig funktion för cellernas struktur och signalfunktionerna som tillsammans styr ägglossningen och regleringen av insulin. Inositol är ett ämne som förekommer naturligt i våra kroppar och som behövs för att släppa in glukos i våra celler.

Det kan i sin tur underlätta för kvinnor med PCOS att bli gravida på naturlig väg.

Är mamma till två barn – Jag önskar att fler kvinnor med PCOS ska få information om sambandet mellan inositol och fertilitet, det kan minska lidandet och väntan på att bli gravid. Så här i efterhand önskar jag att jag provat inositol innan jag genomförde IVFförsöken, men jag är samtidigt glad att allt gick bra och att jag till slut kunde bilda familj, säger Therese Dahlberg. – Mellan fem och femton procent

Therese Dahlberg FOTO : P R I VAT

-kliniken rekommenderade mig att fortsätta göra fler försök, men jag bestämde mig i stället för att ta kontakt med en gynekolog för att göra en ordentlig utredning som analyserade orsaken till att jag inte blev gravid. Gynekologen såg direkt att jag har PCOS, vilket andra gynekologer inte upptäckt tidigare, säger Therese Dahlberg. Hon rekommenderades ett kosttillskott. Det innehåller bland annat det naturliga ämnet inositol som många kvinnor med PCOS har brist på. Efter fyra månader blev Therese äntligen gravid med sitt första barn, som snart ska fylla tre år. När hon bestämde sig för att skaffa ytterligare ett barn tog hon återigen inositol. Även den gången blev hon gravid efter ett par månader med sin son, som precis fyllt ett år.

Inositol kan stimulera ägglossningen

Kosttillskott med inositol som aktiv ingrediens har i flera kliniska studier visat sig kunna stimulera ägglossningen och bidra till en mer regelbunden menstruation på ett effektivt sätt hos kvinnor med PCOS. Det kan i sin tur underlätta för kvinnor med PCOS att bli gravida på naturlig väg. – Många kvinnor med PCOS är överviktiga till följd av en förhöjd insulinhalt i blodet. Den här typen av kosttillskott kan ha positiva hälsoeffekter för kvinnor med PCOS, oavsett om de försöker bli gravida eller inte, säger Stylianos Triantafyllidis.

Stylianos Triantafyllidis

3


4

Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Fler kvinnor ska njuta och äga sin sexualitet – Vår drivkraft är att alla kvinnor på ett lättsamt, roligt och ”nytt” sätt ska kunna utforska sig själv och sin sexualitet, därför har vi skapat erotik i ljudformat, säger grundarna av AVA stories Rosanna Thun och Linnea Taube. Text Susanne Raaf

V

i vill få kvinnor att fokusera på sig själv och komma igång att njuta mer – själva eller tillsammans med en partner, säger Rosanna och Linnea. Det kan handla om att knyta an till sig själv på ett djupare, och mer intimt sätt. Just att öka kunskapen om sex och kvinnors sexlust på ett tilltalande, normbefriat och kaxigt sätt är det som driver Rosanna och Linnea i deras arbete med AVA stories. Det finns appar för träning, dejting, fertilitet och för att minska matsvinnet, och sedan finns det en uppsjö av amerikanska sex- och wellness-appar. I Sverige är utbudet av erotik i appformat fortfarande eftersatt, och en nyligen gjord Sifo-undersökning visar att kvinnor fortfarande ser på erotik som något tabubelagt. Många finner att utbudet av erotik inte är tillräckligt tilltalande. –Vi satt och hade en klassisk tjejkväll och började prata om sex. Där och då insåg vi att det fattades ett segment på den svenska marknaden. Idéen föddes att skapa en sexy self-care app med erotiska berättelser för att inspirera kvinnor till sexuell tillfredsställelse på sina egna villkor. Helt enkelt utmana den förlegade och mansdominerade porrindustrin. Förutom erotiska noveller kommer prenumeranterna kunna ta del av serier, artiklar, intervjuer och tutorials. Vi vill utvecklas tillsammans med våra lyssnare och vi kommer att testa olika ljudvarianter, men även noveller i olika format, säger duon.

Rosanna Thun & Linnea Taube, Grundarna till AVA stories

Vi hoppas att vi ska fånga upp en mångfald av kvinnor så att alla kan hitta något kittlande och eggande för olika sexuella preferenser.

– Vi hoppas att vi ska fånga upp en mångfald av kvinnor så att alla kan hitta något kittlande och eggande för olika sexuella preferenser. Med det sagt så stänger vi inte dörren för någon och välkomnar både dom som går igång vanilla, BDSM eller något annat spännande. I appen finns kategorier

FOTO : L I N DA LU ST I G

Vilken är din sexuella preferens?

som till exempel straight, queer, beyond och grupp, och vi kommer att utöka utbudet på kategorier allteftersom, säger Rosanna och Linnea. Grundarduon vill avdramatisera olika skeenden i livet – inte minst gynekologbesöket, vilket många kvinnor fortfarande upplever som obehagligt. I intervjukategorin finns varierande livsberättelser bland annat om en kvinna som blir lämnad vid altaret och hamnade i en livskris, men som

förändrade hela hennes liv till det bättre.

Den lustfyllda sexualiteten I appen finns även olika typer av guidade tutorials och nya kommer varje månad. Både för den som är ute efter att utforska något nytt och spännande eller den som vill ha något man redan är bekant med. –Vi bygger upp ett bibliotek med experter inom olika områden där vi samlar intressant innehåll. Inom

vissa ämnen får lyssnarna ett litet intro för att eventuellt vilja utforska eller utöva mer. Med tiden kanske våra lyssnare även ska kunna välja till exempel sina favoritröster och noveller. Målet är att bygga en helt ny typ av plattform som slår hål på det som tidigare fått definiera (och fängsla) kvinnors sexualitet, och istället ge kvinnor möjlighet att få djupare kontakt med sig själva, säger duon.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se

Självprovtagning möjliggör rätt diagnos på distans DNA-teknik associeras ofta med brottsplatsutredningar, men den kan även användas till att detektera bakterier, virus och svampar som orsakar infektioner. Via lättillgängliga tester som kan utföras hemma och sedan skickas på laboratorieanalys, kan man snabbt få reda på om man har en bakterieeller virusinfektion, exempelvis urinvägsinfektion eller bakteriell vaginos. Tester som tidigare krävt provtagning av vårdpersonal kan patienterna nu göra själva och få svar och behandling på några dagar.

FOTO : DY N A M I C C O D E

V

i behöver börja prata om kvinnohälsa, men vi behöver också agera. Linköpingsbolaget Dynamic Code är därför en del av den digitalisering och e-hälsa som gör det lättare för kvinnor att ta kontroll över sin hälsa.

Fler kvinnor får rätt vård i rätt tid Vaginal hälsa är ett ämne som få pratar om och vaginala sjukdomar är traditionellt förbisedda av både forskning, läkemedelsindustrin och vården. Vaginala infektioner och sjukdomar har länge varit underprioriterade inom vården och det förekommer brister i kunskapen inom området. Detta medför att många kvinnor får fel diagnos, felaktig behandling och att kvinnor lider alltför länge och helt i onödan. – Bakteriell vaginos är ett exempel på en underdiagnostiserad kvinnosjukdom, den drabbar mellan var femte och var tionde kvinna som har mens. Med våra test med självprovtagning för exempelvis urinvägsinfektion och bakteriell vaginos tar patienten själv provet hemma och får därefter, från vårt eget laboratorium, sitt provsvar som en läkare kan basera sin diagnos och behandling på. Det spar tid för såväl patienten som primärvården. Många vill gärna undvika krånglet med att behöva uppsöka en läkare för att testa sig, men med hjälp av självprovtagning kan fler diagnostiseras snabbare och enklare, säger Louise Nylén, vd på Dynamic Code.

Bekvämt, tryggt och tidseffektivt alternativ

Efterfrågan på test med självprovtagning har ökat på senare år.

Med Dynamic Codes test med självprovtagning tar patienten själv provet hemma och skickar sedan testet till laboratorium för analys. Det utgör därefter grunden till läkarens diagnos och behandling. Den här typen av självprovtagning spar tid för såväl patienten som sjukvården och ger patienten tillgång till test, diagnos och behandling inom loppet av ett par dagar. – Efterfrågan på test med självprovtagning har ökat på senare år, både som en konsekvens av Coronapandemin och för att allt fler kvinnor efterfrågar ett bekvämt, tryggt och tidseffektivt sätt att själv

genomföra tester i sitt eget hem. Vi ser verkligen en potential för våra tester att revolutionera kvinnohälsan. Med tester med självprovtagning kan fler kvinnor få snabbare besked och därmed snabbare få rätt vård, säger Louise Nylén.

Självprovtagningskit för HPV-virus kan förebygga livmoderhalscancer Dynamic Code har hittills utvecklat självprovtagningskit och analysmetoder för ett tjugotal olika diagnoser. Under

våren lanserar bolaget även ett HPV-test. HPV-virus är en mycket smittsam sexuellt överförbart virus som i förlängningen kan ge upphov till livmoderhalscancer. I och med Corona-pandemin har inte kvinnor kunnat kallas till cellprovtagning i samma utsträckning som vanligt vilket byggt upp en stor vårdskuld. Genom att använda test med självprovtagning för att detektera HPV-viruset så kan kvinnor själva ta testet utan att behöva besöka en vårdinrättning. Om en eller flera högriskstammar av HPV påvisas i provet får kvinnan en remiss för att boka tid för vidare utredning.Testens medicinska tillförlitlighet är lika hög som för tester som utförs av sjukvårdspersonal.

Text Annika Wihlborg

Denna artikel är i samarbete med Dynamic Code.

5


6

Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Allt du behöver veta om svampinfektion Upplever du intensiv klåda, svullnad och irritation i underlivet? I så fall kan du lida av svampinfektion, oftast ofarlig men som kan bli kronisk om du felbehandlar. Helena Strevens överläkare i obstetrik och gynekologi på Skånes universitetssjukhus i Lund rätar ut de vanligaste frågetecken kring tillståndet.

Kroniska besvär Överanvändning och felanvändning kan göra svampar resistenta mot behandling och förvärra besvären. Själva läkningen efter en svampbehandling kan också

klia. Om man tror att man har fått en ny infektion och behandlar den igen, kan det driva på en resistens. Svamp förväxlas ofta med bakteriell vaginos. Symtomen påminner om varandra men bakteriell vaginos brukar ge mer flytningar. De är i regel grågula och luktar illa, ofta efter samlag. Mot detta hjälper inte svampdödande medel. Man kan samtidigt ha både bakteriell vaginos och svampinfektion. Det är väldigt viktigt att veta vad som behandlas. En risk med obehandlad, kronisk svamp är att den till slut kan leda till eksem i underlivet. När man väl har fått eksem kan det bildas små sprickor och sår där svampen lättare frodas.

FOTO : S K Å N ES U N I V ER S I T E T S S J U K H U S LU N D

N

ästan alla kvinnor i fertilålder drabbas någon gång av svampinfektion. Ett hälsosamt underliv innehåller bakterier och några jästceller. Det är när balansen mellan bakterier och jäst förändras som jästcellerna förökar sig och orsakar obehag. Ofta förändras också flytningen och blir mer vit, vidhäftande och kesoaktig. – I det här skedet Googlar de flesta kvinnorna sina symptom och får en matchning med svampinfektion. De går till apoteket och köper svampbehandling receptfritt i kräm eller tablettform. Jag önskar att fler sökte sig till en gynekolog för korrekt diagnos och för att utesluta andra sjukdomar, säger Helena Strevens.

Helena Strevens Överläkare i obstetrik & gynekologi på Skånes universitetssjukhus i Lund

hormoner under graviditet, klimakteriet eller vid amning kan förändra bakteriebalansen i underlivet. Använd därför bomullsunderkläder, sov naken, välj kjol Det är viktigt att vi hittar istället för jeans, och byt effektiva och långvariga mensskydd ofta och välj behandlingsalternativ hellre tampong. Efter samlag så kan man smörja med vaselin då det läker såren snabbt och gör så att svampen inte får fäste, säger Helena.

Framtidens behandling – Det är viktigt att vi hittar effektiva och långvariga behandlingsalternativ för alla kvinnor med besvärliga symptom och utvecklar antibiotikafria behandlingar. Just nu behandlar vi ju även bort de goda bakterierna. På så sätt kan vi också förebygga det globala problemet med antibiotikaresistens och vi är faktiskt inte så långt bort från ett sådant läkemedel, säger Helena hoppfullt.

Undvik svamp med enkla knep Svampen växer där det är varmt, blött, och vid höga sockerintag. Diabetiker drabbas därför oftare. Antibiotika dödar både bra och dåliga bakterier, och det är mer sannolikt att du får en svampinfektion när du tar dem. Även

Text Susanne Raaf

Järnbrist är vanligare bland kvinnor i fertil ålder Ungefär en tredjedel av kvinnorna i Sverige lider av järnbrist. Bland kvinnor i fertil ålder är järnbrist vanligt, vilket kan göra att man känner sig utmattad, trött och orkeslös. Det finns dock hjälp att få, både i form av järntabletter och intravenös järntillförsel. Text Annika Wihlborg

Inget självklart samband med blodbrist Han anser att läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler runtom i landet behöver ökad kännedom om att järnbrist kan uppstå hos kvinnor utan att de samtidigt drabbas av blodbrist.

Kroppens järnnivåer hinner ofta minska relativt mycket innan man konstaterar blodbrist. Järn behövs inte bara för att öka blodvärdet utan det behövs också för att bilda så kallade transmittorsubstanser som dopamin och serotonin. Dessa transmittorsubstanser har betydelse för välmående. En väl sammansatt och varierad kost är förstås viktig för att förebygga järnbrist, men Jan Wesström påpekar att det ofta kan vara svårt för kvinnor att få i sig tillräckligt höga järnhalter via den mat man äter. Ett tillskott av järn behövs ofta, inte minst för att förebygga järnbrist.

Bra järnvärden särskilt viktigt under graviditeten Den vanligaste ordinationen vid järnbrist är järntabletter, men det kan ta ett drygt halvår innan en kvinna med järnbrist har återställt sina järnvärden till mer normala nivåer, om järntabletter inte hjälper kan läkare ordinera intravenöst järntillskott. Kvinnor som är eller försöker bli gravida har särskilt goda

Forskning visar dessutom att järnbrist hos en gravid kvinna kan överföras till barnet.

FOTO : J ES S I CA PA L M

J

ärnbrist är vanligare än man kan tro bland kvinnor i fertil ålder. Det är dock inte alltid så lätt att själv upptäcka järnbristen. Ibland har även sjukvården svårt att diagnostisera patienter med järnbrist. – Jag träffar många kvinnor som har tomma eller mycket låga järndepåer. De har inte så sällan varit på vårdcentralen först utan att man har identifierat eller behandlat järnbrist då de samtidigt fortfarande har hyffsat blodvärde. Eftersom järnbrist många gånger leder till trötthet, håglöshet och nedstämdhet så är det viktigt att den upptäcks och behandlas, säger Jan Wesström, överläkare på Kvinnokliniken vid Falu Lasarett.

Jan Wesström Överläkare Medicine Doktor Kvinnokliniken Falu Lasarett & Centrum för Kliniks Forskning Dalarna

skäl att regelbundet ta järntabletter. Bra järnvärden är nämligen viktigt för att man ska kunna bibehålla orken och en hög energinivå såväl under som efter graviditeten. – Om man exempelvis konstaterar järnbrist hos en kvinna som är i graviditetsvecka trettio eller senare så rekommenderas ofta intravenöst järn eftersom kvinnan inte hinner återställa sina järndepåer tills det är dags för förlossning. Det är viktigt att ha bra järnvärden vid förlossningen eftersom kvinnor ofta förlorar en del blod då. Forskning visar dessutom att järnbrist hos en gravid kvinna kan överföras till barnet, säger Jan Wesström.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se

Intimkirurgi gör verklig skillnad för kvinnors välbefinnande, livskvalitet och hälsa Bland kvinnor som genomgått vaginal förlossning kan uttänjd bäckenbottenmuskulatur och sprickor i slidan orsaka urinläckage, begränsa möjligheten till fysisk aktivitet och påverka den sexuella upplevelsen. För andra kvinnor orsakar oregelbundna blygdläppar som hänger ner mycket obehag och irritation i vardagen. För båda dessa grupper kvinnor kan intimkirurgi eliminera besvären och öka livskvaliteten. Text Annika Wihlborg

FOTO : K AT E G A B O R

D

en vanligast förekommande intimkirurgin är blygdläppskirurgi samt försnävningskirurgi efter vaginal förlossning. Många kvinnor som söker sig till oss har problem med blygdläppar som skaver, orsakar smärtor och obehag vid fysisk aktivitet. Andra kvinnor har förlossningsskador som ofta har en daglig negativ påverkan på deras liv, säger Riikka Veltheim, plastikkirurg på Akademikliniken.

Riikka Veltheim, Plastikkirurg, MD, PhD​​

Intimkirurgi åtgärdar verkliga medicinska problem Den absoluta majoriteten av de kvinnor som vill genomgå intimkirurgiska ingrepp söker alltså hjälp för verkliga medicinska besvär. Samtidigt lever myten att intimkirurgi i huvudsak genomföras av estetiska skäl kvar. − Intimkirurgi handlar om att göra skillnad i kvinnors vardag genom att åtgärda verkliga medicinska problem snarare än att eftersträva ett specifikt estetiskt ideal. På senare år har allt fler kvinnor sökt sig till intimkirurgin eftersom de inte accepterar att de ska tvingas leva resten av sitt liv med en begränsad livskvalitet till följd av sina problem. Många betraktar ett intimkirurgiskt ingrepp som en långsiktig investering i hälsa och välbefinnande. Det är glädjande att tabut kring intimkirurgiska ingrepp är på väg att försvinna, säger Riikka Veltheim. Kvinnor som genomgått ett intimkirurgiskt ingrepp upplever ofta att det har en stor påverkan på deras välbefinnande och livskvalitet. Kvinnor vars inre blygdläppar tidigare skavt och begränsat möjligheten till fysisk aktivitet upplever ofta en stor frihet som gör att de kan cykla eller rida utan att uppleva obehag efteråt. Blygdläppar som skaver orsakar många gånger en ständigt närvarande irritation som förstås är skön att slippa. Bara en sådan sak som att inte vara begränsad kring vilken typ av byxor kan man använda upplevs som

Kvinnor som genomgått ett intimkirurgiskt ingrepp upplever ofta att det har en stor påverkan på deras välbefinnande och livskvalitet.

en stor förbättring i livskvaliteten för många.

En investering i det egna välbefinnandet

− Kvinnor som genomgått försnävningsplastik efter förlossning upplever ofta att de fått sitt sexliv tillbaka. Operationen syftar till att rekonstruera och återskapa underlivet så långt som det är möjligt efter en förlossning. Förlossningsskadan som tidigare hindrat dem från att hoppa eller springa är inte längre ett hinder och de känner sig många gånger generellt sett mer tillfreds med och hela i sina kroppar, säger Riikka Veltheim.

Merparten av de kvinnor som söker sig till Akademikliniken är mellan 35 och 50 år. De är klara med sin familjebildning och känner att de vill göra en investering i sitt eget välbefinnande. − För kvinnor som besväras av antingen skavande blygdläppar eller förlossningsskador i slidan finns det ingen anledning att acceptera en nedsatt livskvalitet som förmodligen kan finnas kvar resten av livet. Med relativt okomplicerade ingrepp är det möjligt att antingen avlägsna överskottshud från blygdläpparna eller återskapa slidans ursprungliga struktur. Merparten av patienterna som söker sig till oss är verkligen motiverade att satsa på sin egen livskvalitet och hälsa, säger Riikka Veltheim.

Denna artikel är i samarbete med Akademikliniken.

7


8

Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

FOTO : T I M S O B EK

Den dolda smärtan –Är det så här mens ska kännas? frågade sig Athena Afshari när hon låg med svåra smärtor i fosterställning på badrumsgolvet. Från tolv års ålder fram till hennes endometrios diagnos åtta år senare har hon levt med ihållande smärta och ångest inför varje mens. Text Susanne Raaf

Låt oss prata om endometrios – Vi måste våga prata om mensvärk, smärtnivåer och blödningsmängder, säger Anna-Sofia Melin som är gynekologläkare och endometriosspecialist. Genom att ge kunskap om kroppen kan vi stärka kvinnor i att söka vård – för det finns hjälp att få!

uppsök närmsta ungdomsmottagning, vårdcentral eller ta kontakt med en gynekolog, menar Anna-Sofia. Två tredjedelar får symtom på sin endometrios redan före 20 års ålder, även om det kan komma i alla åldrar.

Vilken hjälp finns att få? Det finns inget botemedel mot endometrios, men det finns olika sätt att behandla och lindra symptomen. Genom låga östrogennivåer håller sig tillväxten lugn därför fungerar hormonella preventivmedel såsom hormonspiral eller p-piller väl då man

FOTO : H U L DA A N D ER S S O N

K

unskapsnivån inom vården och i samhället är fortfarande väldigt låg, trots att endometrios är en kronisk sjukdom med extrema besvär och symptom som försämrar livskvalitén för 176 miljoner kvinnor runt om i världen. Helt enkelt en folksjukdom som det inte pratas om. – Vänta inte med att söka vård vid svår mensvärk, då vanliga smärtstillande inte hjälper och du inte kan gå till skolan. Upplever du en strålande smärta som går ut i ryggen och ned i benet så

Anna-Sofia Melin Gynekologläkare & endometriosspecialist

svälter ut endometriosen. En annan typ av hormonbehandling sker med gestagen eller så kallade GnRH-analoger. Det innebär att kvinnan sätts i ett konstgjort klimakterium där äggstockarnas egen produktion av hormoner kraftigt sänks. Slutligen finns den kirurgiska möjligheten att med titthål gå in och ta bort endometriosen. Att stärka bålen genom träning, hålla igång tarmen med bra kost och att må psykiskt bra är alla byggstenar som kan underlätta. Det absolut viktigaste är att ta sina symptom på allvar och inte ge upp, säger Anna-Sofia.

Text Susanne Raaf


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

FOTO : T I M S O B EK

U

pp till var tionde kvinna i fertil ålder drabbas, men okunskapen om sjukdomen endometrios är stor, både hos allmänheten och vårdpersonalen. För Athena var det kaos varje gång hon blödde och vid vissa tillfällen gjorde smärtan henne svimfärdig.

Läs mer på folkhalsasverige.se

Ingen tog min smärta på allvar Till slut sökte hon hjälp på vårdcentralen. ”Mensvärk är vanligt, så åk hem och ta en värktablett” sa läkaren. Tonårstiden blev en mardröm - från att ha varit en glad och sprallig tonåring så förvandlades tiden innan och under mens till ett ångestmoment. Efter gymnasiet påbörjade Athena journaliststudier och under ett välgörenhetsprojekt som hon var involverad i föll hon ihop. På sjukhuset skrek och grät hon av smärta vid undersökningen och man misstänkte njursten. Hon blev hemskickad och tillsagd att söka hjälp ifall det inte blev bättre. Efter ett tag sökte hon hjälp på nytt och denna gång hittade läkaren en chokladcysta, stor som en apelsin vid sidan om äggstocken. Det blev operation med titthålskirurgi och hon diagnostiserades med endometrios samt ordinerad p-piller. Sjukdomen uppstår då delar av livmoderslemhinnan kommer utanför livmodern och hamnar på fel platser i kroppen och där bildas så kallade endometrioshärdar. Vanliga ställen är i bukhålan, men också på äggstockarna, bäckenet, urinblåsan och ändtarmen. – Jag Googlade tillståndet, men kände mig väldigt ensam eftersom jag inte hade någon att prata med trots att det drabbar så många kvinnor, säger hon.

Det måste ske ett kunskapslyft inom vården och samhället för att fler kvinnor med kronisk och dold smärta som söker vård faktiskt får den hjälp de behöver.

Lära sig att leva med en kronisk sjukdom Samtidigt som det var tungt att få reda på att hon har en kronisk sjukdom, som

mer eller mindre styr hennes liv så var det också en lättnad att förstå symptomen och varför hon hade haft så ont under alla dessa år. Men trots en diagnos, tog det lång tid att hitta rätt hjälp och stöd. Än idag är det också svårt att sluta ha det ”duktiga-flickan” tänket och inte visa sig svag. Men hon har lärt sig att lyssna på kroppen och inte ursäkta sig för att hon har ont. Det som hjälper Athena att må bättre, är exempelvis träning, massage, kost och bra sömn. – Jag mår bra av detta men det är högst individuellt. Det kanske inte funkar lika bra för alla, menar hon.

Öka kunskapen i stort Att hon nu har hittat en gynekolog som förstår, har räddat henne. Den dåliga infon om kvinnliga sjukdomar i kombination med kunskapsbristen har sporrat henne till att ta upp dolda sjukdomar och smärta som inte alltid syns på utsidan i podden Min dolda smärta. Podden lyfter ämnen som till exempel endometrios, att vara högkänslig eller ett liv med reumatism. Framförallt vill hon inspirera andra att kämpa och inte ge upp. – Det måste ske ett kunskapslyft inom vården och samhället för att fler kvinnor med kronisk och dold smärta som söker vård faktiskt får den hjälp de behöver, avslutar hon.

#ÅttaÅrÄrInteOK Cirka 10 % födda med livmoder har endometrios. Det motsvarar ungefär 200 000 personer i Sverige, varav minst 10 % är tonåringar. Trots det så tar det i snitt 8 år för att få en diagnos. Endometriosföreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård.

www.endometriosforeningen.com

9


10 Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Lid inte i det tysta Torra slemhinnor kan ge smärta och göra så att lusten släcks, ofta är orsaken östrogenbrist. Hälften av alla kvinnor mellan 51 och 60 år som genomgår klimakteriet drabbas. Angelica Lindén Hirschberg, professor i Gynekologi hjälper till att förklara symtom, orsaker och behandlingar. Text Susanne Raaf

Lokal behandling med östrogen Om man främst lider av torra slemhinnor, samlagssmärta och urinvägsinfektioner brukar hon rekommendera lokalt östrogen eller ickehormonell behandling som till exempel

fuktgivande kräm och glidmedel. Behandlingen sker med vaginaltablett, vaginalring, kräm eller vagitorium som innehåller en låg dos östrogen. Lokalt östrogen motverkar även lokala infektioner som till exempel slidkatarr samt urinvägsbesvär. Lokalt östrogen innebär ingen ökad risk för cancer.

Systemisk behandling påverkar hela kroppen – Om kvinnan lider av klimakteriebesvär i form av värmevallningar, svettningar och sömnstörningar då är systemisk behandling med östrogen att föredra då den är mest effektiv, säger Angelica Lindén Hirschberg. Vid intag av östrogen i tablett, spray, gel eller plåsterform så påverkas hela kroppen. Östrogenbehandlingen måste kombineras med gulkroppshormon om kvinnan har kvar sin livmoder. Till skillnad från lokal behandling, finns det en något ökad risk för bröstcancer med systemisk behandling av östrogen och

Allt fler frivilligt ensamstående väljer att skaffa barn genom könscellsdonation

F

FOTO : B O D I L L I N D H O L M

Andelen frivilligt ensamstående som väljer att få barn på egen hand med hjälp av könscellsdonation ökar. Att få barn som ensamstående är varken konstigt eller ovanligt. Det är hög tid att samhällets norm att ett barn ska ha två föräldrar och att det är en mamma och en pappa som gemensamt bildar familj anpassas till hur dagens verklighet ser ut.

Text Annika Wihlborg

rivilligt ensamstående är vanligt förekommande, även om samhället i många fall agerar som om det vore motsatsen. I mötet med vården, barnomsorgen, myndigheter och i många andra delar av samhället lever tvåsamhetsnormen kvar. Vi arbetar därför opinionsbildande för att vidga samhällets syn på hur en familj ser ut och få fler att inse att en familj likväl kan bestå av en frivilligt ensamstående förälder och barn, säger Emelie Wahlberg, ordförande i Femmis, ett nationellt nätverk för frivilligt ensamstående föräldrar med donation och deras barn. Femmis är en levande förening som både är till för den som går i tankarna på att få barn på egen hand, den som väntar barn och föräldrar vars barn kommit till med hjälp av donation. Bland annat arrangeras uppskattade sommarläger för barn och föräldrar. Föreningen bedriver också påverkansarbete med syfte att bana väg för de som vill bli förälder på egen hand, bland annat med målet att minska bristen på spermiedonatorer då tillgången är avgörande för att bilda familj.

gulkroppshormon, där risken ökar med behandlingstiden, menar hon.

DHEA –ett komplement FOTO : S O F I A N A H R I N G BAU ER

N

är östrogenproduktionen minskar kan slemhinnorna bli torra och man kan uppleva smärta vid samlag. Många upplever blödningsrubbningar, värmevallningar och sömnstörningar. Till skillnad från värmevallningar, som försvinner efter klimakteriet, brukar problemen med torrhet i underlivet bestå. – Sök vård vid symptom och när det påverkar livskvalitén. Det är viktigt att kvinnor förstår att de inte ska skämmas och att symptomen inte är banala. Vid kontinuerlig och livslång behandling kan torra slemhinnor återställas, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Angelica Lindén Hirschberg Professor i Gynekologi

DHEA är ett steroidhormon som produceras i binjurarna, och Det viktigaste är att kvinnor söker som omvandlas hjälp så att de kan få de behandlingstill östrogen och alternativ som passar bäst. testosteron i Angelica Lindén Hirschberg kroppens celler. Vid stigande ålder så sjunker hormonnivåerna i kroppen. Man har sett att behandling med DHEA i vagitorium har hjälpt kvinnor med till exempel torra slemhinnor. I dagsläget pågår studier som jämför effekterna med lokalt östrogen, men det är oklart om lokalt DHEA har några fördelar i jämförelse. – Det viktigaste är att kvinnor söker hjälp så att de kan få de behandlingsalternativ som passar bäst, avslutar Angelica Lindén Hirschberg.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se 11

Jenni lyckades till slut bli gravid efter många års kamp Att bli gravid och kunna skaffa barn när man själv planerat är absolut ingen självklarhet för alla. För 32-åriga Jenni Jonsson krävdes det åtta år av försök, IVF-behandlingar och missfall innan hon äntligen blev gravid. För Jenni var det en livsstilsomläggning och ett ökat fokus på den egna hälsan som gjorde att hennes efterlängtade son till slut kom till världen. Text Annika Wihlborg

Jenni Jonsson

Läs mer om Fertilitetscoachen och kontakta henne på: fertilitetscoachen.se hej@fertilitetscoachen.se Tel: 0707 455 401 facebook.com/fertilitetscoachen/

Regelbunden mens gjorde det lättare att bli gravid − 2017 blev jag till slut gravid och var förstås jättelycklig. Känslan när jag höll min son i mina armar för första gången är verkligen obeskrivlig. Många av de livsstilsförändringar som jag genomförde när jag försökte bli gravid har jag hållit fast vid, vilket förstås haft stor positiv påverkan på min livskvalitet, säger Jenni Jonsson. − Livsstilsomläggningen gjorde bland annat att min mens blev regelbunden, vilket gjorde det lättare att bli gravid ännu en gång. Jenny är nämligen gravid med sitt andra barn, som beräknas födas i augusti 2021. Även denna gång blev hon gravid på naturlig väg, utan IVFbehandling − Nu är min inställning till barn och graviditet betydligt mer avslappnad. Under perioden när jag försökte bli med barn upplevde jag att sjukvårdens stöd inte räckte till, därför är jag glad att jag till slut fick det stöd jag behövde för att kunna bilda familj, vilket känns jättebra, säger hon.

FOTO : P R I VAT

FOTO : P R I VAT

J

ag diagnostiserades med PCOS och försökte bli gravid i nästan åtta år innan jag till slut sökte privat stöd i form av Fertilitetscoachen. Under dessa år hann jag och min dåvarande man genomgå två IVF-försök. Båda dessa försök resulterade dessvärre i missfall, säger Jenni Jonsson. När Jenni bestämde sig för att kontakta Fertilitetscoachen fick hon rådet att öka fokus på sin egen hälsa. Mötet med Fertilitetscoachen resulterade i helt nya kostråd och ett träningsschema som både skulle bidra till att stärka hennes generella hälsa och göra att hon gick ner i vikt. − För mig var det jättebra att börja lägga mer energi på mig själv och genomföra livsstilsförändringar som verkligen ökade mitt välbefinnande. Tidigare upptogs en stor del av min tid på tankar kring att bli gravid. Fertilitetscoachen fick mig att ändra mina tankebanor och släppa denna fixering. Detta sänkte också mina stressnivåer, säger Jenni Jonsson.

Helena Nordwall - Även jag tog hjälp av Fertilitetscoachen Susanne. Jag var 43 år och på grund av min ålder och låga AMH-värde tänkte jag mest att jag skulle få hjälp att förbereda min kropp inför en graviditet med donerat ägg. Så kallad äggdonation. Susanne gjorde en hårmineralanalys och bad mig följa min morgontemperatur. Sedan gav hon mig råd angående livsstil, kost och kosttillskott. Många piller, pulver och droppar att hålla reda på men det var så värt det. Efter 9 månader blev jag gravid på naturlig väg med vår dotter Nikki, som jag födde när jag var 44 år.

Denna artikel är i samarbete med Tilly.

Annas egen tuffa resa till barn fick henne att förstå hur lite hon visste om sin egen kropp - och att det går att vara proaktiv när det kommer till fertilit Text Annika Wihlborg

J

ag har alltid vetat att jag ville ha barn men innan jag började försöka och stötte på problem, så hade jag inte särskilt bra koll på hur det egentligen fungerar. Vi kvinnor får ju av någon anledning inte lära oss särskilt mycket om hur vår cykel och vår fertilitet fungerar, säger Anna Sane, en av grundarna till Tilly. Hon har själv en tuff resa med flera missfall och IVF bakom sig. – Det har utan tvekan varit mitt livs

största utmaning på så många plan både fysiskt och mentalt. Dessutom har resan gjort mig arg över hur lite vi kan om något som påverkar oss så mycket, och över varför man ska behöva vänta så lång tid på att utesluta uppenbara riskfaktorer. Jag kände att vi måste prata mer om fertilitet helt enkelt! Trots att mellan 15 och 20 procent av alla par behöver någon slags hjälp för att bli med barn är fertilitetsproblem i många fall omgärdat av skam och tystnadskultur. Det går att vara proaktiv när det kommer till fertilitet – Fertilitet är komplicerat och det finns inget test som kan ge ett svartvitt svar, men att lära känna sin kropp kan hjälpa och det går att utesluta många riskfaktorer genom ett enkelt blodprov; allt ifrån ägglossningsproblem till det som kallas POI och som innebär att man når klimakteriet tidigare än genomsnittet, säger Anna Sane. – Vi startade Tilly Fertilitetskoll för att kvinnor ska kunna utbilda sig om sin fertilitet och för att andra ska slippa känna som vi gjorde… “Varför har ingen berättat det här innan!?”

Hur hjälper Tilly Fertilitetskoll dig att förstå din fertilitet?

FOTO : P R I VAT

Kunskapsluckan är stor när det kommer till fertilitet och hormonhälsa - det är ett ämne det sällan pratas om förrän man stöter på problem. I slutet av 2020 släpptes därför Tilly Fertilitetskoll, en tjänst som genom ett hormontest och en kunskapsbank gör det enklare för kvinnor att förstå sin fertilitet och ta informerade beslut - oavsett om de vill ha barn just nu eller om flera år.

Anna Sane Grundare Tilly

Läs mer om Tilly på hemsidan: mytilly.co Instagram: mytilly.co

Du lämnar ett blodprov som mäter en rad hormoner, och svarar på frågor om din cykel, eventuella besvär osv. Baserat på svaren, sätts en personaliserad rapport ihop - utöver dina provsvar får du en ordentlig förklaring av eventuella avvikelser, vad de betyder och vilka frågor du ska ta med dig till din läkare. Dessutom innehåller rapporten en hel del information om hur man kan hålla koll på sin cykel, hur äggkvaliteten utvecklas med åldern och så vidare. Testet kan visa: Om din cykel och/eller provsvar indikerar ägglossningsproblem Hormonella rubbningar som PCOS och hypothalamisk amenorré Om din äggreserv är normal för din ålder För tidigt klimakterie som drabbar 1 av 100 kvinnor Sköldkörtelrubbningar


12 Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Barnmorskans råd för hur du hanterar herpes: Gör en plan för sexlivet Herpes är en av våra vanligaste könssjukdomar och många har herpes utan att ens veta om det. Trots det orsakar sjukdomen ofta mycket oro. Både för att få den och för att föra den vidare.

blåsor, svullna lymfkörtlar eller andra symtom. Man kan få jätteont och ha besvär i upp till tre veckor. Om man får fler utbrott så är de oftast lindrigare. Herpes kan inte botas och efter utbrottet ligger viruset vilande i kroppen tills nästa skov. En del får aldrig några fler utbrott, andra får utbrott när man är sjuk, stressad eller vid mens.

partner. Då brukar vi försöka hjälpa till att avdramatisera det lite. Vi berättar hur vanligt det är och att många har det utan att ens veta om det. Sedan måste man själv fatta beslut om ifall man vill berätta eller inte.

FOTO : EL L EN W EST ER LU N D

H

erpes är så oerhört vanligt och det är synd att det fortfarande är så skamfyllt och tabubelagt. Om alla som har herpes visste om det så är jag säker på att mycket av det stigma som finns skulle försvinna, säger Kajsa Hagstrand, barnmorska på RFSUkliniken. Herpes är ett virus som kan sätta sig både på läpparna och på könet där det orsakar blåsor eller sår. – Herpes smittar vid sex och vid hudkontakt. Det är bra att använda kondom men det skyddar inte helt. Viruset sprids lättare när man har blåsor och sår men de flesta smittas av någon utan symtom. Det är nästan omöjligt att skydda sig mot herpes, säger Kajsa Hagstrand. De flesta får lindriga symtom och vet inte ens om att de har herpes. Precis när man blivit smittad är det dock vanligt att man får ett utbrott. – Inom några dagar brukar man få

Behandling kan förebygga nya utbrott

Gör en plan för sexlivet

Kajsa Hagstrand Barnmorska RFSU-kliniken

Utbrotten går över av sig själv, men om man har återkommande problem finns det behandling. – Man kan få läkemedel som trycker tillbaka viruset och dämpar utbrotten. Har man stora besvär kan man få långtidsbehandling som hjälper till att förebygga skov. Ofta är dock oron det största problemet, och att få herpes kan väcka närmast existentiella frågor. – Många känner skam och skuld och är rädda för att aldrig mer kunna ha sex som tidigare. Många brottas också med frågan om eller hur de ska berätta för sin

Ett sätt att hantera situationen kan till exempel vara att göra en “sexplan” för hur man ska förhålla sig till sin herpes. – Då kan man till exempel bestämma sig för att man har sex som vanligt när man inte har symtom, men att man avstår eller har sex på ett sätt som inte smittar när man känner att ett nytt skov är på gång, säger Kajsa Hagstrand. Man har dock ingen skyldighet att berätta att man har herpes. Men om man är gravid finns det en liten risk att viruset överförs till barnet vid förlossningen, därför är det viktigt att berätta det för vårdpersonalen. Det är också bra om du som vet att du har herpes berättar det för din partner om ni planerar att skaffa barn.

Denna artikel är i samarbete med MonthlyCup.

Vill du ha ett smartare mensskydd?

Lisa Perby, vd och grundare av MonthlyCup

En menskopp är återanvändningsbar och håller i upp till fem år. Under en livstid behövs det endast sju menskoppar, vilket betyder att varje menskopp besparar världen cirka 1600 bindor och tamponger. Text Annika Gavric Strüwer

Kan det vara enkelt att ha mens?

Var noga med ditt val Det är viktigt att välja en menskopp av ett seriöst bolag, en med kundtjänst och där du vet att produkterna är testade. – Mensskydd behöver inte enligt europeisk lag testas eller bevisa att de är säkra att sätta in i kroppen. Vi har valt att producera vår menskopp i Sverige i medicinskt silikon för att säkerställa att vår produkt är den bästa du kan få på marknaden.

FOTO : M O N T H LYC U P

Det finns många fördelar med att använda en menskopp. De flesta behöver bara tömma den två gånger per dygn, vilket betyder att den kan sitta inne i upp till tolv timmar i taget innan du behöver ta ut och tvätta av den. Den samlar upp mensen istället för att absorbera den, vilket gör att den inte påverkar din inre miljö. Du slipper andra typer av mensskydd och kan sova, bada och träna med den och leva ditt liv precis som vanligt. – En menskopp som sitter rätt varken

känns eller läcker. Det kan ta ett par cykler innan man får full kläm på det, så var lite enveten och ge inte upp. Om koppen läcker beror det vanligtvis på att den inte har öppnat upp sig ordentligt. För det finns det lite olika knep såsom att föra ett finger runt koppen för att känna att den är utvecklad, att krysta och dra lite i den samt att snurra på den. Det gäller att hitta sitt sätt. Det kan också vara så att du har fel storlek på koppen. MonthlyCup har tre olika storlekar som utgår ifrån blödningsmängd för att varje menstruerande ska kunna hitta rätt. – Mini är för de första åren med mens. Normal för måttlig till normal blödning (passar de flesta) samt Plus för riklig till väldigt rikliga blödningar.

FOTO : P E T ER H Å K A N S S O N

D

et är dyrt med tamponger och bindor. De produceras, används och sedan kastas vilket har en inverkan på miljön. För att inte tala om de absurda mängderna plast bindor och tamponger innehåller. Men den främsta anledningen till att jag använder menskopp är friheten den ger mig. Jag kan leva mitt liv som att jag inte har mens. Att till exempel spendera en hel dag på stranden med flertalet bad är inte längre ett problem, förklarar Lisa Perby, vd och grundare av MonthlyCup.

Text Ebba Rosencrantz


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se 13

Även seniorer kan njuta av ett aktivt sexliv- på egen hand eller tillsammans med en partner Sex har positiva effekter på hälsan och människors allmänna välbefinnande. Allt fler seniorer är sexuellt aktiva och vill kunna njuta av sex och närhet långt upp i åren. Oavsett om man lever själv eller tillsammans med en partner så finns det ett stort utbud av sexhjälpmedel som både kan förhöja upplevelsen och bidra till att möjliggöra ett aktivt sexliv även som senior. Ålder är absolut inget hinder för att njuta av sex och intimitet, något allt fler äldre tar fasta på. Text Annika Wihlborg

FOTO : P R I VAT

T

idigare associerade många sexhjälpmedelsbutiker med murriga och mörka källarlokaler där man helst inte ville synas eller bli sedd. Mshop, som finns i Göteborg, Ullared och digitalt, har i stället valt att gå i motsatt riktning genom att erbjuda ljusa och öppna lokaler där alla kan känna sig välkomna och bekväma. – Vår ambition är att det ska kännas lika naturligt att komma till oss som att gå till Apoteket eller vilken annan butik som helst. Vår inredning är ett sätt att minska det tabu som till viss del fortfarande råder när det gäller sexhjälpmedel, säger Evelina Odle, sexleksaksexpert på Mshop i centrala Göteborg.

Evelina Odle,Pleasure Product Expert

Vill bryta tabun kring sexleksaker och sexhjälpmedel Ibland möter hon seniorer som tänker att de är för gamla för att ha sex och att ett aktivt sexliv är ett avslutat kapitel i deras liv. Andra upplever att olika sexhjälpmedel är tabubelagt. Hennes råd till seniorer som vill ha ett bra sexliv är att inte alltid ta sex på så blodigt allvar. Våga prova dig fram med olika sexhjälpmedel. Även som singel kan man göra mycket för att njuta på egen hand. – Man ska inte heller glömma att man kommer långt med närhet och beröring. Massageolja och glidmedel kan göra mycket för njutningen. Något av de allra mest givande med att arbeta i butiken är när äldre damer kommer hit, kvinnor som kanske varit änkor i flera år och nu bestämt sig för att börja prioritera sin egen njutning. Det känns bra att kunna hjälpa dem. Sex och den njutning som är associerad med det handlar ju i slutänden om att bibehålla sin livskvalitet och hälsa, säger Evelina Odle.

Sex och den njutning som är associerad med det handlar ju i slutänden om att bibehålla sin livskvalitet och hälsa. Evelina Odle

Rätt produkter gör sexlivet lättare och mer njutbart Somliga använder ordet sexleksaker, medan andra föredrar att kalla

produkterna för sexhjälpmedel. För Evelina Odle är det ungefär samma sak, men många seniora kunder föredrar att använda sig av ordet sexhjälpmedel. Säkerhet och teknologi är två starka trender på sexhjälpmedelsfronten just nu. – Många tillverkare lägger stor vikt vid att utveckla sexhjälpmedel som inte innehåller några skadliga ämnen. Allt fler produkter kan numera också kopplas till appar eller innehåller någon form av

teknologi, säger hon. – Seniora män som kommer till oss har ofta någon form av erektionsproblematik. Det finns en mängd olika produkter som kan underlätta vid erektionsproblematik och göra det möjligt även för dessa män att ha penetrerande sex, exempelvis penisringar, penispumpar och olika typer av krämer. Seniora kvinnor som söker sig till oss har ofta problem med torra slemhinnor, vilket innebär att de behöver någon form av glidmedel. Även lufttrycksvibratorer har på senare år vunnit mark bland våra äldre kvinnliga kunder. Lufttrycksvibratorer är väldigt skonsamma eftersom de ger kontaktfri stimulering, säger Evelina Odle.

Denna artikel är i samarbete med MSHOP.


14 Läs mer på folkhalsasverige.se

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Vi måste öka kunskapen om den tysta folksjukdomen Tre av tio svenskar 55 år eller äldre är drabbade av inkontinens. Det påverkar livet både för dem och deras anhöriga. Två av tre väljer att inte berätta för någon. Skammen är ofta så djup och stigmat så starkt att många lider i det tysta. Text Sofia Hallberg

FOTO : T EN A / ES S I T Y

V

i vill kunna leva ett aktivt liv som seniorer idag. Att tvingas välja bort aktiviteter, få sömnen störd och bära på något vi inte vågar tala om kan kännas tungt och i värsta fall leda till isolering. I 60 år har vi på Essity arbetat med att sprida kunskap kring inkontinens. Vi har lärt oss mycket om de felaktiga föreställningar som omger denna dolda folksjukdom. Därför vill vi vara med och bryta tabun och bidra till ökad kunskap, berättar Ingrid Sannum, ansvarig för TENA i Sverige.

Det handlar om att bidra med kunskap både till de som lever med inkontinens och till de som arbetar inom vården. Fler behöver förstå hur vanligt inkontinens faktiskt är för att våga berätta och söka hjälp. Samtidigt behöver vården bli bättre på att ställa rätt frågor.

Alla som drabbas av

Vi måste alla gemensamt verka för att bryta barriärer och stigman kring inkontinens.

inkontinensproblematik har rätt till en individuell utredning. Ändå är det bara upp-skattningsvis hälften som får det. Till det kommer ett mörkertal.

­­– Så behöver det inte vara.

Idag finns det stöd, hjälp och behandling att tillgå, men tyvärr känner många inte till det och söker därför inte vård, berättar Ingrid Sannum.

Vården har en viktig roll i detta, men det finns idag inget krav på utbildning inom blås- och tarmdysfunktion. – Sjuksköterskor har en viktig roll inom den svenska inkontinensvården. Under utbildningen till sjuksköterska är kunskapen om inkontinens en begränsad del av innehållet eller saknas helt. Detta är en viktig fråga att belysa.

– Vår prioritet är omsorgen om människors hygien, hälsa och välbefinnande. Vi måste alla gemensamt verka för att bryta barriärer och stigman kring inkontinens så att människor kan leva livet fullt ut, avslutar Ingrid Sannum.

Ingrid Sannum, Ansvarig för TENA Sverige


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på folkhalsasverige.se 15

Denna artikel är i samarbete med Virutal Labs.

Vårdens flöden är under förändring Vårdens personal behöver avlastas. Om vi inte alla börjar tänka i nya banor kommer vi ha svårt att klara av den demografiska utmaningen. Det är hög tid att satsa på den digitala vården, framförallt för kroniskt sjuka. Text Annika Gavric Strüwer

FOTO : H A P P I F Y

D

et är dags att hitta en uppföljning för kroniker med hjälp av digitala vårdflöden. Årliga uppföljningsbesök eller akutbesök ersätts med delande av data. – I framtiden kommer alltfler att istället använda sig av digitala tester i sitt eget hem. Den stora utmaningen vi måste lösa är att effektivisera vårdflödena och göra medborgarna till en professionell motpart, där sjukdom upptäcks tidigt och kroniskt sjuka patienter får hjälp tidigt vid skov av deras sjukdom, förklarar Roger Mellin, medgrundare av VirtualLab.

Roger Mellin, Medgrundare av VirtualLab

Regelbundna mätningar skapar trygghet De digitala testerna har två vägar. En är att få in patienterna tidigt i processen och få dem under behandling, som med urinvägsinfektion eller höga kolesterolvärden. En annan är att mycket av mätande av ens värden ska kunna skötas i hemmet istället för på vårdcentraler eller specialistkliniker. – Det är bättre att patientens data mäts regelbundet med riskformulär eller frågeformulär och att den datan kommer till vården. Då kan de reagera på felaktiga och avvikande värden, som en ansvarig vårdfunktion. Det sker inte riktigt idag då mycket är upp till patienten själv att söka hjälp, vilket ofta sker i ett akut skede. Det är viktigt för många att vara uppdaterade och lära känna sin sjukdom. Framförallt för en kroniker som måste leva med sin sjukdom livet ut. – Det är en trygghet för många kroniker att ha koll på sin sjukdom och att kunna göra ändringar i sin behandling. Att aldrig veta när man ska få ett skov eller behöva bli inlagd är för många ett trauma. Att få veta att värdena är bra skapar en trygghet. Det är den här vägen som vården måste ta för att kunna förbättra livet för många kroniker. Här har VirtualLab flera produkter som kan hjälpa vårdgivaren att monitorera sina patienter.

Enkla hjälpmedel som, förutom att diagnostisera patienten tydligt och tidigt, kommer att spara in kostnader.

Vitala parametrar kan snart mätas i mobilen

Många produkter är enkla och kan vägleda patienten tidigt. Många primärvårdsaktörer och apotek behöver förstå att de kan spela en stor roll med enklare tester eller specifika tester som stöttar den anamnes som läkaren gör. – Första vårdnivån kommer att vara digital från och med nu. Primärvården och nära vården kommer fortfarande att vara styrande, men mycket kommer att skötas digitalt. Digitala tester och hjälpmedel kan göra första besöket mycket mer kvalificerat. VirtualLab är distributör till en app som lanseras i höst som kan mäta vitala

parametrar såsom, puls, syresättning, blodtryck och andningsfrekvens via patientens mobil innan själva mötet med primärvården. De kommer då att veta mycket mer om dig när du söker vård än vad man gör idag. – Den första processförändringen är att du med detta hjälpmedel visar vad du har för problem. Själva tiden med sjukvården kommer att vara kortare och mer effektiv och du kommer få hjälp snabbare. Den andra är om man vet att man har en kronisk sjukdom kan man mäta ens värden oftare och att man reagerar när värdena går åt fel håll.

Enkla men effektiva hjälpmedel Appen Testcard är en produkt som med enkla urintester kan hjälpa många framöver. Har du symtom som liknar

urinvägsinfektion kan du med hjälp av den snabbt få hjälp av läkare. Efter det enkla kissprovet och med analys i din mobil kan den utläsa värdet och snabbt koppla dig till en digital vårdgivare för ett besök och ett utskrivet antibiotikarecept. – Det är en trygghet för läkaren att se ett kvalificerat resultat och om patienten har behov av antibiotika, men också att patienten slipper vänta på hjälp. Initialt kommer det här vara för urinvägsinfektion, men inom den närmsta tiden kommer det tio olika tester, såsom för diabetes och kronisk njursjukdom. Enkla hjälpmedel som, förutom att diagnostisera patienten tydligt och tidigt, kommer att spara in kostnader. Idag står kronikerna för cirka 80 procent av kostnaderna inom vården, så här behövs nya sätt att använda digitala tester.


X

Finns där appar finns.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.