__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se

Future of Finance

Erika Eliasson

Ett svenskt fintech i framkant kräver att vi vågar satsa! Mastercard. Vi använder vår globala styrka för att göra skillnad lokalt Trustly. Trustly stödjer Black Wallet-projektet för en säkrare och mer transparent fintechsektor.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

2 Läs mer på foretagsverige.se I DETTA NUMMER

06 Zimpler Finansiella tjänster i allmänhet och betalningar i synnerhet följer de trender vi ser i samhället i övrigt.

Bricknode Fler banker och finansbolag efterfrågar molnbaserade ITlösningar utan långa kontrakt och krångliga system.

15

Kunden, kunden, kunden – framtidens bank kräver nytt fokus Banktjänster är på väg att bli billig basservice; i framtiden handlar det snarare om kundfokus och individanpassade, finansiella lösningar.

B

FOTO : G A RT N ER

10

LEDARE

Alistair Newton Research Vice President Banking & Investment Services Gartner

Crosskey Marknaden befinner sig mitt i ett fundamentalt paradigmskifte. Crosskey säkrar betalinfrastrukturen tillsammans med små och medelstora banker. Projektledare: Gustav Bergqvist (gustav.bergqvist@mediaplanet.com) Verkställande direktör: Axel Landberg Redaktionschef: Edit Linder Distribution: Affärsvärlden, Mars 2021: V-tab E-post: redaktionen@mediaplanet.com: Omslagsfoto: Bingo Rimér

astjänster har varit pengakon… – Banking isn’t meant to be sexy. Det säger Alistair Newton, Research vice President inom bank- och investeringstjänster hos Gartner. Gartner är ett av världens ledande rådgivningsföretag när det gäller IT och affärsverksamhet och förser ledare med insikter, råd och verktyg för att stärka sina organisationer inför framtiden. I skrivande stund befinner sig Alistair Newton i lockdown i London. Det har sannerligen varit ett märkligt år. – Pandemin har varit en rejäl katalysator för digitaliseringen inom alla branscher, så även finanssektorn. Norden har länge varit i framkant och pionjärer inom digitalisering, men nu har utvecklingen påskyndats även i andra delar av världen.

Så till förklaringen om att banktjänster inte är… sexiga.

facebook.com/MediaplanetMarketing @MediaplanetWorld Återvinn gärna tidningen

Text Catharina Holm

– Banktjänster är en del av vår samhällsservice; de ska vara enkla, empatiska, effektiva och billiga. Många institutioner har tvärtom tjänat mycket pengar på rena bastjänster, utan ett genuint fokus på kunden. Som kund har man snarare fått en känsla av att det är vi som har varit till för bankerna … men nu är det dags för individanpassat fokus. Vi är dock inne i något av ett paradigmskifte. Nu ser vi istället en utveckling mot ett ekosystem av öppna affärsmodeller där kunden står i fokus. Här utmanar

verkligen fintechbolagen de traditionella aktörerna genom att ta fasta på branschens, av tradition, akilleshälar, säger Alistair Newton. Att finnas till för kunden, till och med just där kunden är, kommer att vara en hygienfaktor i nära framtid. Var kundens pengar återfinns kommer att vara sekundärt, det primära blir snarare gränssnittet och interaktionen med kunden. – Idag är banken den sista i ledet som får veta att du behöver en ny bil eftersom den gamla gått sönder. Att det är aktuellt med ett lån blir tydligt först när du tar kontakt. Bankerna måste bli bättre på själva onboardingprocessen som borde starta direkt när bilen går sönder på vägen, säger Alistair Newton. Samtidigt ser vi att många av våra digitala jättar – Google, Amazon och Apple för att nämna några exempel satsar på fintech utan ambitioner att vara banker. Apple/Google/Ali Pay har de flesta av oss hört talas om och dessutom använt. Det här är typexempel på aktörer som dessutom är mästare på att samla in och omvandla data till olika tjänster. Och data, det finns det. Särskilt i ett land som Sverige. Den behöver bara sluta hanteras som transaktionsdata och mer som värdefull råvara, menar Alistair Newton. – Självklart måste det ske på ett transparent integritetsskyddande sätt, helt öppet för kunden att välja själv. Samtidigt ser vi att vi kunder idag är öppna för att dela med oss av data om vi vet vad den ska användas till och dessutom hjälper oss att fatta bra beslut.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 3

Denna artikel är i samarbete med Trustly.

Trustly stödjer Black Wallet-projektet för en säkrare och mer transparent fintechsektor ”En ökad transparens gynnar samhället, våra kunder och oss som bolag.” Text Catharina Holm

Fintechbolag med unika insikter I början av 2019 startade Black Wallet, ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan svenska och finska polisen samt den privata fintechsektorn. Syftet med Black Wallet är att öka samarbetet mellan den offentliga sektorn och de privata fintechbolagen och på det sättet också kunskapen och förståelsen för varandras verksamheter. Målet är att identifiera såväl risker som möjliga åtgärder kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism.

FOTO : U N S P L AS H

P

engatvätt och terrorfinansiering är ett växande problem världen över. Så även i Sverige. Grov våldsbrottslighet i form av skjutningar, sprängningar, människohandel och narkotika möjliggörs genom finansiella aktiviteter bland grovt kriminella. Det påverkar vårt samhälle och den värld som våra barn växer upp i. Samtidigt, bankärenden som förr krävde ett personligt besök på banken kan idag hanteras genom några klick i en app. Den nya finansiella teknologin har medfört att fler aktörer involveras i betalningsflöden och transaktionskedjornas information delas upp. Förutsättningarna för monitorering har förändrats, inte minst för att flertalet finansiella aktörer idag inte är rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Viktig information kommer aldrig till finanspolisens kännedom. Å andra sidan, fler aktörer ger fler ögon som kan upptäcka misstänkta transaktioner.

När det svenska fintechbolaget Trustly våren 2019 blev tillfrågad av den svenska finanspolisen att delta i Black Wallet blev svaret ett självklart ja. Fintechs innovativa kultur och nya, unika, insikter vad gäller konsumentdata skulle kunna ge myndigheter möjligheter att få en bättre förståelse för det finansiella landskapet och dess potentiella risker. – Vi befinner oss mitt i transaktionsflödet, och har stor protential att kunna bidra i det förebyggande arbetet mot finansiell terrorism och pengatvätt, säger Maja Bergman, Head of AML & Merchant Risk på Trustly.

Nya brottsbekämpande möjligheter Projektet avslutades under februari 2021. Under hela projektet bidrog Trustly löpande med

marknadsinsikt utifrån deras perspektiv som ett av Sveriges ledande fintechföretag. Black Wallet resulterat i utbildnings- och vägledningsmaterial riktat till såväl fintechsektorn som europeiska finanspolisers utredningsarbete. En konkret utmaning som Black Walletprojektet adresserat är användandet av Payment Service Providers (PSP) kopplat till bankkonton, vilket idag inte ger ett tillräckligt transparent och sammanhängande betalningsflöde. – Vi välkomnar transparens och ett nära samarbete med andra aktörer såsom banker för att på så sätt kunna stoppa penningtvätt och terrorfinansiering. Bättre informationsdelning gynnar alla; de gynnar samhället, de gynnar oss som bolag och de gynnar våra slutkunder, säger Maja Bergman.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

4 Läs mer på foretagsverige.se

Denna artikel är i samarbete med Mastercard. FOTO : F R I DA A L M G R EN

Erik Gutwasser Regionchef Mastercard, Norden och Baltikum.

”Vi använder vår globala styrka för att göra skillnad lokalt” Sverige och Norden är världsledande inom fintech och digitala betalningar. Mitt i utvecklingens centrum står Erik Gutwasser, ansvarig för Mastercards verksamhet i Norden och Baltikum. Han leder arbetet när företaget nu tar nästa steg inom både digitalisering och inkludering. Text Christian Von Essen

V

arför är ett traditionellt amerikanskt kreditkortsföretag fortsatt relevant när det finns hungriga fintech-startups runt varje hörn, redo att slå undan benen för det gamla systemet? Erik Gutwasser både roas och engageras av frågan. – Mastercard är i dag ett techbolag. Vi har all underliggande infrastruktur för att betalningar ska gå att genomföra blixtsnabbt, oavsett var i världen du befinner dig. Vi jobbar med alla typer av

betalningar – kort, konto-till-konto, blockchain – vi har hela systemet och jobbar med både banker, fintech-bolag och offentlig sektor. Erik poängterar att det har hänt mer på den här fronten under de senaste fem åren än de gjort under de föregående 45 i Mastercards historia. Sverige och Norden framhålls dessutom ofta som ledande exempel på vart utvecklingen är på väg. Varför är det så? – Sverige är ett av de mest kontantlösa samhällena i världen, och jag tror att tillit är en väldigt viktig del i det – både till samhället

och till digitala tjänster. Att det finns nyfikna användare, digital infrastruktur och hög tillit bäddar för att man snabbare kan testa nya saker här. Stockholm rankas i dag som den tredje starkaste fintechhubben i Europa, efter London och Berlin.

Gemensamt nordiskt nätverk En viktig del i den nordiska framgången är också samarbetsförmågan och närheten till beslutsfattare. Ett konkret exempel på detta är P27, ett samverkansinitiativ mellan de nordiska bankerna. När det


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 5

Denna artikel är i samarbete med Mastercard.

gemensamma projektet går live i slutet av 2021 ska betalningar kunna ske i realtid över landgränserna. Mastercard bygger infrastrukturen i bakgrunden och kommer bidra till att underlätta vardagen för de 27 miljoner människor som bor i Norden. – Det här har aldrig gjorts tidigare. I dagsläget har vi nio olika plattformar som hanterar betalningar i Norden. När P27 träder i kraft kommer det att bli en. För privatpersoner blir det precis som att använda Swish, fast för alla typer av transaktioner i Norden. Med direkta överföringar kommer både våra företag och samhällen att bli ännu mer konkurrenskraftiga.

En vilja att driva förändring – Jag vill vara där det sker mest förändring. Det är det korta svaret på varför Erik Gutwasser är där han är i dag, som chef för Mastercard i Norden och Baltikum. För andra globala bolag kan det tyckas vara små marknader i världens utkant, men för Mastercard är det här spjutspetsarna finns inom fintech och digitalisering. Erik Gutwasser har med andra ord hamnat precis där han vill vara. Trots sin relativt unga ålder har han redan en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom betalningsbranschen. Han inledde sin karriär som managementkonsult innan han blev headhuntad till Mastercard. Under sina 8 år inom organisationen har han bland annat. byggt upp den nordiska konsultavdelningen, varit säljansvarig och landsansvarig. Nu leder han arbetet på de kanske mest digitaliserade och snabbrörliga marknaderna i världen när det gäller betalteknik. Att göra verklig skillnad är det som ger honom energi. Både hållbarhet, inkludering och innovation är ständigt återkommande begrepp i Eriks vokabulär.

Mastercard driver bland annat sedan flera år tillbaka initiativet Lighthouse för att para ihop startups och scale-ups inom fintechvärlden med banker, investerare och rådgivning. Nu har man tagit arbetet ett steg vidare och lanserat Lighthouse Massiv, som har impact och hållbarhet som grundläggande kriterier. – Vi jobbar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och med sikte på att skapa positiv förändring för en miljard människor i världen innan 2025. Bland annat jobbar vi tillsammans med svenska Doconomy, som tagit fram en lösning för att mäta klimatavtryck från de transaktioner man gör som företag eller privatperson. Det kommer bli en ny global standard.

Vi har hjälpt 500 miljoner människor bli mer finansiellt inkluderade. Nu är målet en miljard. Erik Gutwasser

Vill få med alla i samhället En flaskhals för den snabba utvecklingen är att alla medborgare inte är ombord på det digitala tåget. När kontanter och bankkontor fasas ut hamnar exempelvis många äldre i kläm. Med initiativet Betalningshjälpen försöker Mastercard överbrygga dessa klyftor tillsammans med SPF Seniorerna, Länsstyrelsen och landets banker. – Man räknar med att 400 000 äldre i Sverige känner sig utanför den digitala utvecklingen. Därför är kunskap och inkludering extra viktigt i dag. Genom vårt initiativ Betalningshjälpen vill vi utbilda och inspirera de personer som står i ett digitalt utanförskap att känna sig säkra med att hantera sin finansiella vardag. Globalt är detta en stor fråga för oss. Vi har hjälpt 500 miljoner människor bli mer finansiellt inkluderade. Nu är målet en miljard. Genom vår globala styrka vill vi bidra till att göra skillnad på våra lokala marknader.

7 SNABBA MED ERIK:

Född: 1982 Familj: Fästmö. ”Vi vill gifta oss och ha stor bröllopsfest, men det har varit svårt under pandemin.” Fritid: ”Nära naturen. Skärgården på sommaren, skidor på vintern.” Ledarskapsfilosofi: ”Generella värdeord inom Mastercard är ”Fair” och ”Dignity”. Det kommer vara det viktiga för ledare framåt. Man måste ha med sig folk, och jag tror att samarbeten kommer vara den enda vägen framåt. Vi har 18 000 anställda och finns i 210 länder. Vi måste samarbeta för att bli bättre och starkare.” Om hållbarhet: ”Hållbarhet genomsyrar allt vi gör på Mastercard. Genom vårt globala nätverk av kunder och partners kan vi nå ut med nya lösningar och göra verklig skillnad. Vårt samarbete med World Food Foundation har hittills genererat 100 miljoner skolmåltider. Mastercard Foundation driver också en fond värd 30 miljarder dollar, en av de största i världen. ” Klimatmål: ”Vi ska ha netto noll-utsläpp 2050 i alla våra led. Internt är vi redan mycket nära. Nu ska vi byta ut plasten i våra kort och kommer tillsammans med våra partners plantera 100 miljoner träd för att minska klimatavtrycket.”


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

6 Läs mer på foretagsverige.se

Denna artikel är i samarbete med Zimpler.

Framtidens digitala betalningar behöver vara ännu snabbare och säkrare Finansiella tjänster i allmänhet och betalningar i synnerhet följer de trender vi ser i samhället i övrigt. Allt ska gå snabbare, enklare och vara bekvämare för användaren. Samtidigt behöver säkerheten och hastigheten förbättras när framtidens betaltjänster utvecklas. Det anser Johan Strand, CFO på Zimpler, som utvecklar nästa generations bankbetalningar.

M

Säkerhet är nyckeln till att göra affärer online – Sverige har verkligen varit i framkant när det gäller digitalisering av betalningar. Det har varit inspirerande att se företag som Swish och Klarna förändra vårt sätt att göra affärer. Just nu är Sverige förmodligen på väg att bli det första kontantfria landet. Svenskar har alltid varit ett land med early adopters, det är nog därför vi har kunnat bygga så många globala teknikföretag trots att vi är så små. Oligopolstrukturen på bankmarknaden har också bidragit till att svenskarna anammat digitala lösningar som Swish och Bank-ID på bred front, säger Johan Strand. Han betraktar säkerhet och hastighet som två prioriterade förbättringsområden vad gäller framtidens digitala tjänster. – Säkerhet är nyckeln till att kunna göra affärer online. I Sverige

Text Annika Wihlborg

FOTO : R O M A I N LO H E Z I C

FOTO : Z I M P L ER

arknaden för digitala betalningar och fintech har utvecklats i snabb takt på senare år. Vi vill använda den teknik som bäst kan hjälpa till att göra transaktioner online säkra och friktionsfria. När vi startade åstadkom vi detta genom en fakturalösning med en egenutvecklad identifieringstjänst. I takt med att tekniken och infrastrukturen har gjort det möjligt för oss att bygga bättre, snabbare och säkrare lösningar har vi utvecklats och är idag en open banking platform, helt fokuserade på bankbetalningar i realtid, säger Johan Strand.

Johan Strand CFO Zimpler

har vi en låg andel bedrägerier jämfört med andra länder. Fortfarande finns det så mycket kvar att göra, speciellt inom nya, snabbt växande segment som marknadsplatser, gaming eller inom delningsekonomin. Där ser vi en större grad av transaktioner mellan konsumenter med högre risk för bedrägerier. Oavsett om det är när du handlar på Tradera eller när du köper en ny avatar i ditt favoritspel så kan säkerheten stärkas med ny teknik. Det är därför vi har investerat stort i KYC och säkerhet under det senaste året, säger Johan Strand. Hastighet är ytterligare en avgörande faktor för att göra användarens resa enkel, förståelig och snabb. Inga fler långa ansökningar om att öppna ett konto eller registrera din adress och personlig information. Det dödar konvertering och tillför inget eller litet värde.

Digital identifiering förblir en utmaning Zimpler erbjuder realtidsbetalningar och utbetalningar som är säkra för både slutanvändare och handlare. Zimpler har löst detta genom att integrera KYC och betalningsflöde i ett. När en betalning behandlas adderar Zimplers lösning även KYCinformation i samma flöde. På det sättet görs transaktionsflödet användarvänligt men samtidigt säkert och tryggt för alla parter. – Digital identifiering är förmodligen en av de mer komplexa frågeställningarna att tackla framöver. I takt med att vi blir allt mer globala i vårt sätt att leva, uppstår också nya utmaningar. Inte minst vad gäller gränsöverskridande betalningar, exempelvis att ge slutanvändaren en bra användarupplevelse oavsett var den befinner sig, säger Johan Strand.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

8 Läs mer på foretagsverige.se FOTO : B I N G O R I M ÉR

Ett svenskt fintech i framkant kräver att vi vågar satsa! Sverige har en stark fintechsektor men det krävs mer kunskap och fler initiativ från våra beslutsfattare för att Sverige fortsatt ska ha en fintechbransch i global framkant. Text Catharina Holm

D

en 28 januari i år släppte myndigheten Tillväxtanalys på uppdrag av Näringsdepartementet sin rapport Svensk Fintech. I den går att läsa att Sverige, är en fintechhub som står sig i ett globalt sammanhang. Samtidigt hårdnar konkurrensen från andra länder. Många länder satsar stort på nationella fintechstrategier och åtgärder för att främja de egna fintechbolagens utveckling, något som Sverige saknar. Trösklarna för svenska fintechbolags tillväxt är stora och Sverige riskerar att halka efter i ett globalt perspektiv.

Behov av förändring 2016 lämnade Erika Eliasson efter 15 år den traditionella bank- och finansvärlden för att bli en del av den svenska fintech-branschen. Hon såg stora behov av att förändra branschen och dess ineffektiva system. Inte minst för kundernas skull. – Jag började tvivla på om kunderna verkligen kommer att

vilja betala för de traditionella bankernas produkter och tjänster. För varför ska konsumenterna betala för bankerna ineffektiva system? säger hon. Under de senaste fem åren har hon i rollen som kommunikationschef och vice VD haft en nyckelroll i att bygga bolaget Lendify. I april i år lämnar hon Lendify för Kreab där hon kommer att arbeta med positionering och regleringsfrågor med fokus på fintech. Sedan 2020 är hon dessutom ordförande i både Wellstreet FinTech Board och i Swedish FinTech Association, Swefintech. Branschorganisationen Swefintech har i uppdrag att skapa bättre förutsättningar för svenska fintechföretag och verka för en säker och välfungerande fintechbransch. Swefintechs Fintech-rapport 2020 pekar i samma riktning som Tillväxtanalys. Utmaningarna att hitta kompetens, bristande förståelse för nya affärsmodeller hos beslutsfattare och en finansiell infrastruktur som styrs hårt av bankerna försvårar tillväxten hos unga fintechbolag.

För att förutsättningarna för fintech ska förbättras krävs större kunskap hos våra makthavare. En majoritet (nära 80 procent) av Swefintechs medlemsföretag upplever tvärtom att politiker och makthavare har låg förståelse för branschen. Finansmarknaden är och ska vara reglerad säger Erika Eliasson. Däremot måste myndigheter och beslutsfattare klara av att hantera teknisk utveckling, nya affärsmodeller och innovationer som driver marknaden framåt. Fintechbranschen hanterar idag många regulatoriska utmaningar förknippade med å ena sidan finansiella verksamheter å andra sidan tech. Många länder har upprättat servicecenter och regulatoriska sandlådor just för att kunna vägleda unga bolag samt ge innovationer en säker språngbräda ut i verkligheten. Så är det inte i Sverige. – Att Finansinspektionen, FI, numera har ett innovationscenter är mycket positivt och SweFinTech har en god relation med innovationscentret. FI har dock inget tydligt


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 9

uppdrag att verka för innovation vilket såklart påverkar deras arbete. SweFinTech skulle gärna se att FI i sitt regleringsbrev får ett tydligt uppdrag att verka för innovation, säger hon.

Fintech exkluderas

Text Annika Wihlborg

FOTO : B I N G O R I M ÉR

Ytterligare ett exempel rör kompetensförsörjning. Startups är sällan förknippade med höga löner och därför är personaloptioner ett värdefullt verktyg. Kvalificerade personaloptioner kan under vissa förutsättningar undantas från beskattning men i detta undantag exkluderas företag som bedriver verksamhet i form av bank- eller finansieringsrörelse. Det vill säga många fintechbolag. – Konsekvensen blir att de här lovande bolagen har svårt att knyta till sig den kompetens som krävs för att växla upp ytterligare. Det finns dessutom en risk att talanger väljer att leta sig utomlands istället. Om Sverige vill ligga i framkant inom fintech är det anmärkningsvärt att stora delar av fintechbranschen exkluderas även i det utökade förslaget om kvalificerade personaloptioner, säger Erika Eliasson. Innan pandemin bröt ut visade Swefintechs undersökningar att nära 100 procent av fintechbolagen hade planer på att nyanställa under 2020. Nästan lika många uppger att pandemin har påverkat dem på något sätt. 63 procent uppger dock att påverkan har varit positiv. Trots att lättnader som permitteringsregler inte riktigt träffat de unga bolagen på ett sätt som önskats. Erika Eliasson säger att det är tydligt att de stödåtgärder som sattes in under pandemin främst riktas till traditionell industri. Det är inte konstigt då den sektorn står för stor andel av Sveriges arbetstillfällen, men det är viktigt att även kunna tänka långsiktigt och säkerställa jobb i framtiden. Sverige har en enorm potential som fintechnation men det är viktigt att beslutsfattare orkar sätta sig in i ny teknik och nya affärsmodeller. I annat fall halkar Sverige efter och många framtida arbetstillfällen kan gå förlorade.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

10 Läs mer på foretagsverige.se

Denna artikel är i samarbete med Bricknode.

Framtidens finansbransch efterfrågar molnbaserade IT-lösningar Allt fler banker och finansbolag efterfrågar molnbaserade IT-lösningar och vill inte längre låsa in sig i långa kontrakt och krångliga system. Stefan Willebrand, som efter drygt tio år i finansbranschen startade IT-bolaget Bricknode, brinner för att accelerera finansbranschens digitalisering med flexibla, öppna och molnbaserade IT-lösningar som varken är tungrodda eller krångliga. Text Annika Wihlborg

Frigör tid till att utveckla slutkundsupplevelsen – Vårt motto är ”Put the fun in finance”. Det sammanfattar på sätt och vis syftet med Bricknodes existens. Genom att fokusera på allt som sker bakom kulisserna i ett operativsystem och se till att leverera en teknisk grundplåt som är tillförlitlig och stabil kan våra kunder istället lägga fullt fokus på att utveckla och förfina slutkundsupplevelsen. På så sätt kan de helt enkelt fokusera på det som är roligt istället för att lägga tid på att utveckla komplex IT-infrastruktur. Vår drivkraft är att

FOTO : M AT T I AS B R I A N , B R I C K N O D E

V

år vision är att hjälpa etablerade samt nystartade finansiella institut att digitalisera sin verksamhet på ett modernt, enkelt och smidigt sätt med hjälp av en molnbaserad infrastruktur med en modulstruktur som anpassas helt utifrån kundens behov, säger Stefan Willebrand, vd på Bricknode, som för tio år sedan lanserade ett modulbaserat ”operativsystem” som skräddarsytts utifrån bank- och finansbranschens behov. Hans vision var redan från start att bygga en flexibel IT-infrastruktur som kunde ta upp konkurrensen med de trögrörliga och ofta tungrodda system som vid den tidpunkten var regel snarare än undantag i branschen.

Stefan Willebrand Vd Bricknode

skapa värde för våra kunder genom att frigöra deras tid till att skapa kundnytta utan att behöva tänka på vad som händer i bakgrunden, säger Stefan Willebrand. Bricknodes skalbara och helt molnbaserade SaaS-plattform digitaliserar hanteringen av finansiell verksamhet. Bolaget var tidiga med att utveckla ett molnbaserat system som baseras på olika moduler eller byggstenar. Tanken är att varje enskild kund ska kunna skräddarsy sitt eget system genom att handplocka de moduler de behöver för tillfället. – Med den här typen av molnbaserade system blir det mindre dramatiskt och komplext för finansiella verksamheter att implementera ett nytt IT-system, säger Stefan Willebrand.

Molnbaserade lösningar är en ny standard Han tror att finansbranschen framöver kommer att präglas av fler transparenta, lättillgängliga och molnbaserade IT-lösningar som erbjuder låga implementeringströsklar. – När vi utvecklade vårt system sa många att det var omöjligt att lansera en helt molnbaserad IT-plattform för finansbranschen. Nu är den här typen av lösningar på väg att bli en ny standard för branschen, vi befinner oss bara i början av en spännande utveckling. För nystartade finansbolag är det självklart att välja en flexibel SaaS-lösning snarare än en tungrodd IT-plattform med inlåsningseffekter, säger Stefan Willebrand.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 11

Denna artikel är i samarbete med Crunchfish.

Cash is dead, long live cash! Sverige kan vara kontantlöst om tre år. Då försvinner det enda betalmedel som alltid fungerar och aldrig äventyrar den personliga integriteten. Fast det är bråttom att erbjuda kontanternas unika egenskaper i digital form, går processen att ta fram alternativ för långsamt och dessutom med ineffektiv teknik som inte ens behövs. Nu tar Crunchfish på sig ledartröjan och visar var skåpet skall stå. Text Joachim Samuelsson, Vd Crunchfish

Riksbanken är dock inte ensam om att vara på fel spår. Hela världens Central Bank Digital Currency (CBDC) industri är i en återvändsgränd i sin strävan att digitalisera kontanter, istället för att erbjuda kontanternas egenskaper digitalt. Det är inte sedeln som skall digitaliseras, utan postväxeln. Båda representerar ett värde, men postväxeln definierar även betalaren och betalningsmottagaren. Genom den enkla fundamentala förändringen faller allt på plats och den vanliga kontobaserade rälsen fungerar alldeles utmärkt. Det enda som krävs för att erbjuda kontanternas egenskaper digitalt är Crunchfishs Digital Cash.

Crunchfish har nyligen lämnat in ett tävlingsbidrag tillsammans med

FOTO : P E T ER ER L A N D S S O N

U

tvecklingen mot ett kontantlöst samhälle må ha sina fördelar, men inom en snar framtid kommer Sverige att sakna det betalningsmedel som alltid fungerar. Driftsstopp och längre störningar på nätet riskerar att lamslå hela landet. Riksbanken experiment med e-kronan har diskuterats i tre webinarier modererade av Crunchfishs VD. Tyvärr går processen långsamt och med ineffektiva blockkedjor som varken behövs eller ens adresserar kärnproblemet. För Sverige är det allvarligt eftersom vi blir det första kontantlösa landet.

Swish i Post och Telestyrelsens innovationstävling som implementerar kontanternas unika egenskaper digitalt på kontobaserad räls. Om Swishs medlemsbanker väljer att implementera Digital Cash erbjuds Sverige digitala kontanter som blir garanterade av banksystemet, istället för Riksbanken. Crunchfishs Digital Cash erbjuder en digital plånbok till världens betaltjänster, antingen i mobilen eller på ett kontantkort, som kan användas även när nätuppkoppling saknas. Den digitala plånboken hanterar ett saldo som är kopplat till ett virtuellt konto där alla transaktioner registreras när användaren är uppkopplad. Saldot på det virtuella kontot är spärrat för att garantera täckning när

offlinebetalningarna avvecklas online mot detta konto.

Crunchfish Digital Cash fungerar för alla betalningslösningar och bygger på en patentsökt avveckling i två steg, först offline i betalningsögonblicket och sedan online för att flytta pengar mellan konton. VISA har nyligen föreslagit denna arkitektur för CBDC och Crunchfish är teknologipartner till VISA. Det mest spännande med två-stegs arkitekturen är att den möjliggör för betaltjänster kan bli globalt interoperabla. Cash is king även i framtiden.

Läs mer på: crunchfish.com/DigitalCash


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

12 Läs mer på foretagsverige.se

GreenBay utvecklar ny betalningsteknik för jordens mest utsatta invånare Efter en lång karriär i finansbranschen, bland annat som en av arkitekterna bakom Swish, ägnar sig Mikael Bramstedt nu helhjärtat åt nya betalningstjänster baserat på Blockchain och AI som ska förenkla tillvaron och göra det billigare för utvecklingsländernas befolkning. Världsbanken mål om max fem procent transfereringsavgift mot idag cirka 15 procent är målsättningen. Text Annika Wihlborg

Effektiv betalningsinfrastruktur för tredje världens befolkning 2018 hoppade Mikael Bramstedt av storbankskarriären för att starta BlueBarricade Blockchain & AI Technology samt systerbolaget GreenBay P&DT för produkten Gowire och Donations. Nu har han utvecklat GreenBay, Gowire för att skicka pengar och GreenBay, Donation för donationer till gröna infrastrukturprojekt i tredje världen. GreenBay Donations,

FOTO : H I L DA S A N D G R EN

M

ikael anser att Globala bankoch finansinstitutionerna är direkt fientliga mot tredje världens ekonomier och har skapat betalningsinfrastrukturer som leder dem i direkt fattigdom. Därför tar han sig an utmaningen med hjälp av avancerad blockkedjeteknik och AI lösningar. Samtidigt som länder likt Sverige har billiga transfereringstjänster råder en brist på tillgång till att utnyttja teknologin bland jordens fattigare befolkning. I utvecklingsländerna är det vanligare att äga en mobiltelefon än att ha tillgång till ett bankkonto vilket saknas av 80 procent av befolkningen. Många av de betalningslösningar som erbjuds är dyra, osäkra och omfattas varje år av nya hårdare regelverk som till slut kommer stoppa alla dess överföringar.

Mikael Bramstedt Co-founder GreenBay P&DT

en motsvarande tjänst som ska underlätta finansiella donationer framför allt till stora viktiga utvecklingsprojekt som att bygga infrastrukturer samt donationer till nationers basindustri som genom Blockchain teknologin förhindrar korruption. Globala marknaden för Donations uppgår till över 500 bill USD.

Hela världen vinner på att jordens fattigaste befolkning utvecklas Mikael anser att banksektorn, globala finansiella aktörer, världssamfundet samt viktiga marknadsaktörer bör lägga in HROI och SROI, i sina balansräkningar. De bör istället för att bygga barriärer ge tillgång till regelverk och teknik

på deras villkor. Annars riskerar man att skapa ekonomisk nöd och flykt. Den här typen av satsningar bör, enligt Mikael Bramstedt, ingå i bankernas CSR-arbete. – Transaktioner måste gynna världens fattigaste genom tillgång till rätt finansiella instrument och är en hjälpinsats som inte går sätta ett pris på. Hela världen vinner på att jordens fattigaste utvecklas av oss som har möjlighet att påverka. Ständig innovation sker, där Blockchain- och AI utgör en helt avgörande roll. Genom användning av avancerade algoritmer kan företag möjliggöra upp till 1 000 transaktioner per sekund det vill säga snabbare än transaktioner i realtid, säger Mikael Bramstedt.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 13

Molntjänster – den tysta revolutionen FOTO : N AT H A L I E B ES ÉR

Text Peter Hellgren

T

eamsinbjudningar, förlorade länkar till Zoomrum och ofrivilligt ”mutade mikar” tillhör idag vår vardag. Coronapandemin tryckte på fastforwardknappen och plötsligt stod vi, lite omtumlade, i den digitala framtiden. Allt är förändrat. Hur vi handlar, hur vi äter, hur vi arbetar och hur vi umgås. Vanedjuret människan har fått nya sätt att leva.

Peter Hellgren Vd Consid

Redan före pandemin hade molntjänsterna erövrat stora delar av det digitala universumet. Nu är distansarbete och onlinemöten självklara och vi ser en ännu större rörelse mot just molntjänsterna. För företagen innebär övergången både en digital transformation och ett stärkande av den egna affärsmodellen. Samarbetsverktyg som Microsoft Teams och Google Meet har för många blivit navet i företagens molntjänstekosystem.

När Amazon år 2002 lanserade sin molntjänst var syftet att effektivisera verksamheten under trafikintensiva högtider. Än idag är Amazons tjänst, AWS, absolut störst, med över 45 procent av marknaden. En marknad som förra året omsatte över två tusen miljarder kronor. Bara under tredje kvartalet 2020 drog AWS in 11,6 miljarder USD och för 2021 kommer molntjänsterna att växa med hisnande 21 procent, enligt analysfirman Gartner.

Mest ökar ”Desktop as a Service” (DaaS), som erbjuder användaren molnbaserade virtuella skrivbord. De flesta har väl redan nu upplevt hur molnen underlättar för samarbete mellan användare med hjälp av olika onlineverktyg, som alla kan nå. Informationsdelning mellan olika delar av organisationen

har också stärkts. Automation hjälper användarna att förbättra sin produktivitet och effektivitet. De automatiseringsverktyg som finns tillgängliga idag med bäring på ”Infrastructure as code” har redan visat att de identifierar och åtgärdar fel i såväl affärs- som verksamhetsprocesser.

Tack vare AI:s hisnande utveckling de senaste åren är det nu möjligt att analysera och lagra data på ett helt nytt sätt. Molntjänsterna råkar vara det perfekta sättet att hantera den ofantliga mängd data som genereras. Tillsammans är de oslagbara. AI kan omvandla data om allt från brottsbekämpning, insamling av sjukdomsdata, till det senaste: kvantfysik. Kvantberäkning är lika stort som det låter. Kvantdatorer utför komplexa algoritmberäkningar och bearbetar massiva datamängder på kort tid. De används redan idag för att kryptera elektronisk kommunikation och att öka cybersäkerheten.

Men det finns förstås också en baksida. Och den handlar om vår integritet. I somras avgjorde EU-domstolen mål C-311/18 till den österrikiske aktivisten Max

Schrems fördel. Schrems har i flera år, och i flera insatser, hävdat att Facebook inte har rätt att föra ut hans personuppgifter till USA. Han menar att uppgifterna inte är säkra i USA, eftersom lagstiftningen kring övervakning ser annorlunda ut där. Domen var en rejäl käftsmäll på de amerikanska techjättarna, men också för stora delar av det offentliga Sverige, som använder molnen för att lagra oändliga mängder känslig information. Regeringen tillsatte en utredning som utgick ifrån offentlighets- och sekretesslagstiftning (OSL) och den osäkerhet som finns kring röjandebegreppet. Utredningen kom fram till ett lagförslag med en sekretessbrytande bestämmelse. Däremot fick vi inga svar på de utmaningar som finns med till exempel tredjelands rättsordning utifrån gällande lagstiftning i EU.

Vi vet idag egentligen inte den fulla vidden av EU-domen, men vi kan hoppas att den hjälper till att bryta dagens oligopolliknande situation. Europeiska montjänster finns redan, till och med svenska sådana. Domen kan innebära ett innovationssprång gällande molntjänsterna på vår sida av Atlanten.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

14 Läs mer på foretagsverige.se

Framtiden finns i EUs digitala strategi för finansbranschen Sverige placerar sig ofta i topp vid jämförelser med andra länder vad gäller innovationskraft och det gäller inte minst inom finansbranschen. Framgångsreceptet har varit en mix av privata initiativ som BankID och Swish kombinerat med offentliga initiativ som andra betaltjänstdirektivet (PSD2). Jag anser att insatser från båda led även krävs i framtiden om vi ska uppfylla de målsättningar som EU formulerat i sin digitala strategi för finansbranschen. Text Per Nordkvist

När det gäller tillgången till data så ska EU till 2022 ha ramverk på plats för det som kallas Open Finance, det vill säga en fortsättning av PSD2 vad gäller utbyte av data mellan företag. Här har Eiopa (Europeiska försäkring- och pensionsmyndigheten) nyligen kommit ut med ett underlag för diskussion där man nu efterfrågar kommentarer på såväl de fördelar som risker som beskrivs för mer datadelning inom försäkringssektorn. Här vill jag uppmana alla intressenter att bidra så att vi tillsammans kan säkerställa att det nya regelverket faktiskt löser de utmaningarna som finns.

Gränsöverskridande och teknikneutralt EU strävar efter att öka möjligheterna för europeiska aktörer att erbjuda tjänster inom hela unionen. Strategin är att göra de finansiella regelverken mer gränsöverskridande, enhetliga och teknikneutrala. En konkret aktivitet gäller blockkedjetekniken där det

FOTO : A N N A N I L D ÉN , F I N A N S I N S P EK T I O N EN

Tillgång till data

FOTO : A N N A N I L D ÉN , F I N A N S I N S P EK T I O N EN

I

en färsk rapport från Tillväxtanalys om innovationskraften på den svenska finansmarknaden bekräftas bilden av Sverige som en stark Fintech-nation men rapporten pekar samtidigt på ett antal utmaningar för aktörerna. Dessa kan exempelvis vara bristen på kunskap kring regelverk hos start-ups men även tillgång till data och möjligheterna att nå större marknader utanför Sveriges gränser. EU:s digitala strategi för finanssektorn från september förra året adresserar flera av dessa utmaningar.

Per Nordkvist Biträdande områdeschef Bank och ansvarig för Finansinspektionens innovationscenter

nu förhandlas kring ett testbäddskoncept som ska kunna ge aktörer undantag från existerande regelverk för att kunna ta tjänsterna till marknaden. Testbädden är ett intressant och EU-gemensamt verktyg för att möjliggöra att nya innovationer inte hindras av dess underliggande teknik.

Samverkan är avgörande Jag tror att arbetet på EU-nivå kan vara mycket gynnsamt för svenska innovativa bolag som vill nå en större marknad. Men

då gäller det också att ta vara på möjligheterna och att aktivt bidra i arbetet. Finansinspektionen deltar i över 140 europeiska och globala arbetsgrupper för att påverka regelverksarbetet men vi behöver även näringslivets erfarenheter och synpunkter. Därför uppmanar jag nu alla aktörer att vara aktiva och bidra till konsultationer för att forma nya regelverk och policys i en riktning som skapar finansiell stabilitet och samtidigt ger våra konsumenter bättre och mer hållbara finansiella tjänster.


Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet

Läs mer på foretagsverige.se 15

Denna artikel är i samarbete med Crosskey.

Crosskey säkrar betalinfrastrukturen tillsammans med små och medelstora banker Marknaden befinner sig mitt i ett fundamentalt paradigmskifte. Förändringen drivs av nya kundkrav och skärpta compliancekrav. En faktor som ritar om spelmarknaden för betaltjänster är Bankgirots avvecklade tjänsteutbud. För småoch medelstora banker kan ansvaret att utveckla sin egen betalplattform bli för utmanande, eftersom betaltjänster utgör ett viktigt fundament i samtliga bankverksamheter. Tjänsteutveckling i samverkan med andra banker samt aktörer som Crosskey blir därmed en nödvändighet för att kunna bibehålla ett attraktivt betalutbud. Text Annika Wihlborg

Payment-hub som skräddarsytts utifrån bankernas behov

integrationer och säkerhet. Det gör i sin tur att varje enskild bank inte behöver lägga resurser på att ha en egen enhet som hanterar utveckling och compliance av betalningslösningar. De kan istället fokusera på att vidareutveckla sin kärnverksamhet, säger Tommy Sjöblom.

Fler gemensamma betalningslösningar framöver Crosskeys erbjuder en flexibel och kraftfull betalningsplattform som underlättar resan genom betalningsmarknadens transformation för små och medelstora banker. Tommy Sjöblom är övertygad om att fler mindre och medelstora banker kommer att utveckla gemensamma betalningslösningar framöver.

– Varje enskild bank ska inte behöva uppfinna hjulet på egen hand, det finns många fördelar med att gå ihop och dela på kostnaderna för tjänsteutveckling och compliance. Den här typen av samverkan kommer sannolikt att vara en viktig del av bankernas strategi för att bibehålla sin framtida konkurrenskraft, säger han. FOTO : P R I VAT

Crosskey lanserar nu ett nytt payment-hub koncept som adresserar de små och medelstora bankernas behov kring innovation, AML och compliance. – Vår betalningsplattform erbjuder bankerna möjlighet att samla alla betalningsflöden i en central hub. Ett centraliserat betalningsflöde ger banken bättre kontroll på betalningsflödena, vilket gör dem lättare att övervaka men framförallt skapa en bra grund för framtidssäkring beträffande innovation, compliance,

FOTO : U N S P L AS H

B

anksektorn går från att i många år haft en betalningstjänsteleverantör i form av Bankgirot till en mer fragmenterad marknad där det är upp till varje enskild bank att utveckla de betalningstjänster de anser sig ha behov av och råd med. För storbankerna är det här inget problem men många mindre och medelstora banker saknar tillräckliga resurser för att utveckla och underhålla en portfölj av betalningstjänster med hög säkerhetsnivå i egen regi, säger Tommy Sjöblom, ansvarig för betallösningar på Crosskey, ett IT-bolag med en gedigen bakgrund i banksektorn och en grundmurad förståelse för insikt i bankernas behov. Bolagets expertis omfattar alltifrån traditionella banktjänster till kort- och mobilbetalningar samt kapitalmarknad.

Tommy Sjöblom Ansvarig för betalningslösningar Crosskey


Din digitala affärspartner Låt Nutanix förenkla din IT-vardag med hjälp av vår högpresterande och säkra molnplattform - Nutanix Enterprise Cloud

Profile for MediaplanetSE

Future of Finance  

Future of Finance  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded