januar-junij 2020

Page 1

LETNIK XXII: ŠTEVILKA 1 – 6 J A N UA R – J U N I J 2 0 2 0

G L A S I L O

ODMEV TIŠINE

M E S T N E G A

D R U Š T V A

6

6

7

13

14

G L U H I H

L J U B L J A N A


UVOD

Predsednik piše …

V

Fotografije na naslovnici: Stran 6: Prešernov dan v društvu stran 6: Valentinova delavnica Stran 7: Pustni dan s peko krofov Stran 13: Ponovno bronasta moška dvojica Stran 14: Bronasti Vinko (foto: Sabina Hmelina)

ODMEV TIŠINE

aroke ste dobili novo številko glasila Odmev tišine, ki ga boste prebrali v teh poletnih mesecih. Prihajajo negotovi poletni meseci, ko je med nami še »živa« neznana in skrivnostna bolezen covid-19. Skupaj s sekretarko upava, da ste zdravi in da ste preživeli zoprno karanteno zaradi epidemije koronavirusa, ki je bila po odloku Vlade republike Slovenije razglašena 12. marca. Povezano z odlokom, kateremu smo morali slediti, smo bili primorani zapreti društvene prostore. Naši člani so ostali brez priljubljenih popoldanskih srečanj ob sredah in vseh skupinskih aktivnosti, ki jih izvajamo v programih. Ne glede na to, da ni bilo uradnih ur društva za uporabnike, je delo v društvu nemoteno potekalo, saj so se obveznosti (poročanje v času izrednih razmer, zahtevki, e-računi, prijave na razpise, e-svetovanje uporabnikom, obveščanje itd.) s sofinancerji kljub temu morale odvijati. V času epidemije so bili osebni stiku z uporabniki prepovedani zaradi širjenja okužb s koronavirusom. Kljub temu, da ni bilo osebnih stikov smo še vedno ostali povezani z ugotovitvijo, da se nam je vsem življenje obrnilo na glavo in da smo vsi zelo ranljivi. Velika večina se nas je srečala s strahom, negotovostjo, osamljenostjo itd. Potrebovali smo nekoga, s komer bi se pogovorili in podelili svoje skrbi in stiske. Torej ni bilo v društvu nič manj individualnega dela. Člani so nas lahko kontaktirali vsak dan in tako pridobili potrebne informacije, nasvete ali pa sogovornika, ki jim je krajšal dolge dneve v času karantene. Več o tej skrivnostni bolezni in občutke nekaterih članov v času izrednih razmer boste prebrali v glasilu. Zahvaljujem se avtorjem, da so bili pripravljeni z nami deliti te občutke in doživete situacije. V imenu vseh članov Mestnega društva gluhih Ljubljana bi se na tem mestu še posebej zahvalil trem tolmačicam, Mojci Korenjak, Sabini Pokovec in Tanji Giuliatti Davinić, za neutrudno tolmačenje v znakovni jezik vladnih govorcev na tiskovnih konferencah, izrednih novic in dnevnih poročil na RTV SLO. Brez tolmačenj v SZJ bi bile gluhe osebe v še težji in bolj izgubljeni situaciji v teh izrednih razmerah, ko nihče od nas ni vedel, s čim se srečujemo ob tej skrivnostni in neznani bolezni. Vrnili se bomo v situacijo pred izbruhom epidemije, ko še nismo občutili moči širjenja. Prva dva meseca sta potekala zelo mirno, izvedene so bile

številne aktivnosti po planu dela, predvidene za januar, februar in marec. Letos nam je uspelo na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje in smo preko javnih del uspeli realizirati zaposlitev ene brezposelne osebe. Naša nova javna delavka je naglušna Zdenka Pavlin Novak, ki je že nekaj let naša članica in pozna osnove SZJ, tako da bo delo s starostniki na terenu nemoteno potekalo. Zaposlili smo jo konec februarja, ker je bil zaradi sprejemanja državnega proračuna razpis objavljen šele proti koncu januarja. Žal je njen začetek dela takoj zaznamovala pandemija in dela ni mogla opravljati v polnem zamahu kot bi ga, če ne bi bilo izrednih razmer. Sedaj, ko je konec pandemije, njeno delo poteka nemoteno in pozna že vse uporabnike. Po njenih besedah je z delom zelo zadovoljna, uporabniki prav tako. Zdenki želimo uspešno delo in da se bo prijetno počutila med nami v toplini in radosti vseh članov MDGL. V februarju smo se vsi članice in člani spomnili in obeležili obletnico smrti največjega slovenskega pesnika, Franceta Prešerna, ki nam je dal kitico za slovensko državno himno. Sledila sta dva priljubljena praznika, to sta bila Valentinovo in pustni dan. MDGL je oba praznika obeležilo nekoliko drugače. Za spremembo smo organizirali kuharske delavnice, vezane na temo praznikov, na katerih so zelo aktivno sodelovali naši člani. Izdelovali smo čokoladne srčke, izdelovali torte in pekli pustne krofe ter rogljičke iz kvašenega testa. Zahvalil bi se naši prostovoljki Brankici Velkoski, ki je našim članom podarila svoj čas, voljo, znanje in skrivne domače makedonske recepte. Prisotni člani so bili navdušeni, za kar je bil jasen pokazatelj njihova aktivna udeležba. V začetku marca nam je uspelo organizirati in obeležiti še dan žena in materinski dan ne vedoč, da so se širom naše države širile okužbe. Prav tako nam je v začetku meseca še uspelo izvesti predavanje na temo korona virusa o okužbi, znakih in protokolu v primeru suma na okužbo. Predavanje je bilo izvedeno dan pred razglašeno epidemijo. Na seji upravnega odbora, ki je bila 5. marca, smo sprejeli sklep o sklicu občnega zbora za 18. marec. Žal smo občni zbor zaradi varnosti preklicali in ga preložili na čas po preklicu epidemije. Veliko zmede in strahu je bilo prisotnega zaradi oddajanja končnih, t.j. letnih poročil za ministrstvo in Agenci-

Glasilo Mestnega društva gluhih Ljubljana, Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana; Tel.: 01 430 30 08, 070 699 336; spletna stran: www.mdgl.si; e-pošta: mdg-ljubljana@guest. arnes.si. Članke in slike za objavo OT pošljite na elektronski naslov: mdg-ljubljana@guest. arnes.si. Davčna št.: 7562470, transakcijski račun: 02083-0051930092. Glasilo Odmev tišine je registrirano pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 437. Odgovorni urednik: Robert Žlajpah, predsednik društva; namestnica odgovornega urednika: Indira Vehbić, sekre­tarka društva; član uredniškega odbora: Nikolaj Vogel; lektor: Sandi Lak­ner; tehnični urednik: GRAF LITTUS Janez Bric, s. p. Avtor logotipa in postavitve – izgleda glasila: Vinko Cepec. Tisk: SETZER Danilo Radanović, s. p.

2

JANUAR – JUNIJ 2020


jo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve AJPES, ker se zakonski rok za oddajo poročil izteče 30. marca. Navodila za oddajanje poročil so bila nejasna, prvotno je bil ukaz, da se moramo držati rokov, potem pa, da jih lahko oddamo z zamikom itd. Naposled je vlada RS naročila AJPES-u, da je sprejeti sklep upravnega odbora letnega poročila dovolj za oddajo tej instituciji. Društvo je žal bilo primorano zaradi odloka o prepovedi zbiranja množic odpovedati že v naprej napovedane aktivnosti oziroma jih preložiti na kasnejši čas po epidemiji. Dva meseca, to sta april in maj, ni bilo izvedenih nobenih skupinskih aktivnosti razen individualnega e-svetovanja z moje in sekretarkine strani. Za uporabnike sva bila dosegljiva kadar koli med tednom. Zaradi višje sile smo morali odpovedati vsakoletni športni piknik, ki je bil napovedan in rezerviran za 23. maj na zelenici Ilirije. V sredini meseca maja so se ukrepi počasi in postopoma sproščali, tako da so bila dovoljena zbiranja do določenega števila ljudi, najprej do 50 ljudi, kasneje pa do 200 ljudi. Vendar pa ostajajo preventivni ukrepi kot je uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, kjer ni možna varnostna razdalja 1,5 m. Občni zbor je bil končno izpeljan v začetku junija z udeležbo najmanj 10 članov, kar je bilo dovolj, da je bil sklepčen po 14. členu Statuta MDGL. Na tem občnem zboru sem bil potrjen za člana upravnega odbora na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije – ZDGNS. Do sedaj je to vlogo opravljal prejšnji predsednik, Nikolaj Vogel. Zahvaljujem se mu za redno udeležbo in zagovarjanje stališč v imenu MDGL. Več boste prebrali v prispevku o občnem zboru. Kot veste, je bilo naše društvo izbrano po sklepu upravnega odbora ZDGNS za organizacijo mednarodnega dneva

JANUAR – JUNIJ 2020

gluhih v letošnjem septembru. Po sklepu upravnega odbora v mesecu marcu so potekale prve priprave za izvedbo slavnostne akademije in formiranje organizacijskega odbora. Žal nas je ustavila epidemija. Upali smo, da ga bomo morda lahko le izpeljali po končani epidemiji. Žal sem zaradi negotove situacije sklical dopisno sejo upravnega odbora, ki se je odločil za odstop od organizacije mednarodnega dneva gluhih zaradi negotove situacije v zvezi s covid-19. Ta sprejeti sklep je MDGL sporočilo ZDGNS, ki ga je sprejela z razumevanjem. Maja smo spet odprli vrata našega društva. Za popoldanska srečanja ob sredah smo društvo odprli v začetku junija, kar je razveselilo naše člane, ki so se veselili ponovnega snidenja po dolgotrajni karanteni in prepovedi zbiranja množic. Za obisk društva so objavljena predpisana navodila po ukrepih NIJZ, kako se moramo vsi obnašati, tj. odgovorno, v skladu s preventivnimi ukrepi. V nadaljevanju je po planu Športne zveze gluhih Slovenije MDGL organiziralo državno prvenstvo gluhih v balinanju v kategoriji moške dvojice. Balinarji so igrali na igriščih balinarskega športnega kluba Hermes v bližini stadiona ŽAK v Šiški. Več boste prebrali na naslednjih straneh v športni rubriki. Prihajajo poletni dopustniški dnevi, nekateri bodo užili morsko vodo ali gorski zrak, kjerkoli boste lahko obnovili moči in ponotranjili svojo energijo. Tudi v upanju, da ne bo prišel drugi val epidemije, ko bi nas spet doletela karantena in bi bili ponovno brez stikov. Skratka, pazite nase, bodite odgovorni in redno si umivajte roke oziroma si jih razkužujte ter upoštevajte distanco med ljudmi enega in pol metra. Uživajte v branju naslednjih strani te nove številke, ki je pred vašimi očmi. Želim vam vse dobro in bodite zdravi!

3

ODMEV TIŠINE


AKTUALNO

Prvega julija brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko oddali na prodajnih mestih ali po pošti.

K

Pridobitev brezplačne vozovnice:

ljub zahtevnim izzivom, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo v obdobju epidemije koronavirusa premagovalo na področju javnega potniškega prometa, bo s 1. julijem 2020 zagotovljeno vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je med drugim objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj. 2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«. 3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov mzi.dtmpp@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«. 4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa. 5. Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice vam na Ministrstvu za infrastrukturo nudimo tudi prek telefonske številke 01/478 84 11. Dosegljivi smo ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Te bodo lahko koristili: • upokojenci, • imetniki invalidske evropske kartice, • vojni veterani in • starejši od 65 let. Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov. Razlaga: Brezplačno vozovnico ne morejo koristiti ljudje, ki so zaposleni, samozaposleni in brezposelni, četudi imajo evropsko invalidsko kartico ugodnosti. Prav tako ne morejo koristiti starejši od 65 let, ki so še vedno v delovnem razmerju (torej zaposleni ali samozaposleni). Brezplačni javni medkrajevni potniški promet (vlak, avtobus) lahko koristijo upokojenci, vojni veterani, starejši od 65 let, ki niso več zaposleni oziroma niso v delovnem razmerju.

Vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice je brezplačen prevoz za (vlogo se dobi na spletni strani gov.si - vir spodaj): • upravičence s statusom upokojenca, oziroma osebe starejše od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda in iz evidenc zavoda pristojnega za vodenje evidence o upokojencih in iz Centralnega registra prebivalcev, ki ga vodi ministrstvo pristojno za notranje zadeve izhaja, da imajo status upokojenca ali so starejši od 65 let; • imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide, izdane na podlagi zakona, ki ureja izenačevanje možnosti invalidov, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda; • posameznike, ki imajo na podlagi zakona, ki ureja pravice vojnih veteranov, status vojnega veterana, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti ali niso poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda; vlagatelj lahko odda elektronsko ali pisno na prodajnih mestih izvajalcev prevozov.

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti. Upravičencev do brezplačne vozovnice pod naštetimi pogoji je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na Ministrstvu za infrastrukturo opozarjamo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 zato priporočamo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte. Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času. Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3 evre. Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca). Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti. Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. ODMEV TIŠINE

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-06-23-prvega-julijabrezplacni-javni-medkrajevni-potniski-promet-za-vseupokojence/

4

JANUAR – JUNIJ 2020


DELAVNICA

Sladka delavnica …

M

estno društvo gluhih Ljubljana je povabilo gospo Brankico, ki je nekaj let delala v čokoladnici Rustiki. Brankica je iz izkušenj svojih del najprej predstavila recept za izdelavo različnih slanih peciv, nato je postopoma ustvarila primesi kvašenega testa. Seveda so ji pomagali še ostali člani, da so se poskusili v svojih veščinah pri ustvarjanju slanih peciv. Bili so navdušeni nad Brankinim ustvarjanjem, tako so pripravili in ustvarjali še ostale mojstrovine iz kvašenega testa iz katerega so izdelana različna slana peciva. Predvsem pa so osvojili tiste najbolj skrite trike in ukane velikih kuharskih mojstrov, ki jim testo in izdelki vedno tako lepo uspejo.

JANUAR – JUNIJ 2020

Seveda ni manjkala pečica, da so se lahko pekla različna slana peciva in na koncu so vsi prisotni člani navdušeno jedli slana peciva, da bi kar še in še pekli te dobrote …. Brankici se v imenu Mestnega društva gluhih iskreno zahvaljujemo in upamo, da bo v prihodnosti še pokazala svoje skrite dobrote z recepti, da bodo članice poskusile tudi doma ustvarjati. Več pa lahko vidite na slikah, kako so naredile slana peciva. MDGL

5

ODMEV TIŠINE


PRAZNIK

DELAVNICA

Prešernov dan v društvu Valentinova delavnica Valentinovo ali praznik svetega Valentina se praznuje 14. februarja in je tradicionalni dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen. Ljubezen se izkazuje največkrat s pošiljanjem voščilnic (pogosto anonimnih) in izmenjavo daril. Praznik svetega Valentina se je sprva praznoval kot rimskokatoliški dan posta v čast svetemu Valentinu. Današnji pomen je dobil šele po visokem srednjem veku, ko se je razvila zamisel o romantični ljubezni.

France Prešeren danes velja za največjega slovenskega pesnika. Del njegove pesmi Zdravljica, napisane leta 1844, je besedilo državne himne Republike Slovenije, obletnica njegove smrti pa osrednji državni kulturni praznik. V manjšem obsegu obeležujemo tudi obletnico njegovega rojstva kot Ta veseli dan kulture.

V

adruštvu nismo pozabili na največjega slovenskega pesnika, od katerega smo vzeli kitico pesmi Zdravljica za državno himno naše ljube Slovenije. Seveda smo priredili kratek kulturni program s kvizom. Člani MDGL smo počastili državno himno v znakovnem jeziku s pomočjo besedila kitice Zdravljice, ki je bila predstavljena na projektorju. Predsednik društva, Robert, je članom orisal njegovo življenjsko pot, da so osvežili spomin na dr. Figa in z zanimanjem prisluhnili njegovi zgodovinski poti od rojstva v Vrbi preko nesrečne ljubezni, težav z alkoholom, pisanja različnih pesmi do njegove smrti v Kranju. Sledil je kviz na temo o Sloveniji, da so udeleženci kviza malo »osvežili« spomin oziroma koliko poznajo zgodovino osamosvojitve naše ljube domovine. Na projektorju je bilo predstavljenih 10 vprašanj, ki so bila prikazana s tremi različnimi odgovori na vsako vprašanje. Zmagovalka tega kviza je bila starejša članica, Nada Glažar, ki je imela vse pravilne odgovore na vsa postavljena vprašanja. MDGL

ODMEV TIŠINE

V

adruštvu nismo pozabili na ta praznik zaljubljencev ali ljubezni, če lahko tako pišemo. Na kratko smo orisali zgodovino, nastanek in pomen tega praznika v današnjem času. Predsednik društva, Robert Žlajpah, je članom orisal nastanek Valentinovega praznika, na koncu pa podaril kratko pesmico z ritmom ljubezni v znakovnem jeziku. Za člane in članice smo pripravili majhno presenečenje, in sicer Valentinove čokoladne srčke, ki jih je naredila prostovoljka Brankica. Čokoladni srčki so bili tako srčkani, da so jih tudi člani poskušali narediti z oblikovanjem čokolade v obliki srčka in se seveda posladkali. Na koncu članka pa lahko zapišemo kratek verz Toneta Pavčka: »V srcu, če je ta pravo, je zmeraj prostora za mnogo (tisoč in več) lepih stvari, ki jih ljubiti mora vse, kar živi.« MDGL

6

JANUAR – JUNIJ 2020


DELAVNICA

PRAZNOVANJE

Ženske so praznovale Pustni dan s peko krofov brez objemov Pust je kot vsa druga leta čas rajanja, veseljačenja, pustnih šem in norčij. Je čas veselja ob pripravah na pomlad in čas, ko skriti za pustno šemo lahko povemo vse tisto, kar si drugače ne bi upali. Pust je čas, ko šeme prevzamejo oblast.

Dan žena (originalno »Dan delovnih žena«) je mednarodni praznik žensk, ki ga v približno 100 državah praznujejo vsako leto 8. marca. Kaj pravzaprav je ta praznik, praznik žensk? Je mednarodni praznik žensk, prvotno imenovan Dan delovnih žena in ga v približno stotih državah praznujemo 8. marca. Dan žena je dan ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk in se praznuje od leta 1917 dalje, saj so se 8.3.1917 začeli protesti v St. Petersburgu, iz katerih se je razvila Oktobrska revolucija.

N

a pustno februarsko sredo je MDGL organiziralo pustno peko krofov v svojih prostorih. Pustni krofi z lepimi »kranceljni« oziroma venčki ter z mehkim in prožnim testom, ki se kar stopi v ustih, so zagotovo sanje vsake gospodinje. A žal je tako, da se kaj hitro pripeti, da krofi nimajo lepih venčkov, testo je trdo in suho, v notranjosti pa so velike luknje. Priprava namreč ni tako preprosta, kot se morda zdi na prvi pogled. Da bodo tudi vaši krofi taki, kot morajo biti, je za člane društva pripravila kuharska mojstrica Brankica delavnico peke krofov. Že navsezgodaj je pripravila osnovne stvari in začela z mesenjem testa in obliovanju krofov. Pri tem ji je pomagala naša sekretarka Indira, da so bili zmeseni krofi že pripravljeni za peko pred prihodom članic in članov. Med peko krofov se je Božo prelevil v klovna in začel nagajati kuharici in nasmejal občinstvo z velikim nasmeškom na obrazu ter dobil za nagrado slasten krof. Seveda, člani so jedli zelo slastne Brankine krofe in se ji zahvaljujemo za dobrote.

N

a dan žena je v navadi, da se spomnimo na vse ženske, ki so nam ljube in jim v znak ljubezni, spoštovanja podarimo kakšen cvet, seveda pa lahko tudi lepo misel. In kako to storiti lepše kot pa z najlepšimi mislimi za dan žena …: Noben cvet ni tako lep kot ženska, noben vetrič ne piha tako nežno kot je nežna ženska, noben kamen ni tako trd kot je trdna ženska, noben vihar ne prenese toliko dežja, kolikor solz pretoči ženska in nihče ne premore toliko ljubezni kot jo ima v sebi ženka! Društvo ni pozabilo na naše članice, ki so imeli svoj praznik. Predsednik društva je članicam na kratko predstavil zgodovino praznika dan žena in izpovedal eno kratko misel. Seveda pa nismo pozabili na vrtnice, ki jim jih je poklonil predsednik društva. Posebnost je bila v tem, da niso dobile objemov, niti stiskov rok ter poljubov zaradi navodil glede preprečevanja širjenja okužb z COVID-19. Namesto objemov s predsednikom društva jih je društvo potolažilo s slastno tortico, ki jo je dobila vsaka ženska in jim polepšala večer. To je bilo zadnje naše srečanje v društvu pred epidemijo koronavirusa, saj je že naslednji dan Vlada RS izdala ukrepe za zaprtje vseh trgovin razen živilskih, šol, vrtcev in tudi društvo je bilo zaprto. MDGL

Robert Žlajpah Foto: MDGL

Vir: Shutterstock

JANUAR – JUNIJ 2020

7

ODMEV TIŠINE


PANDEMIJA

Koronavirus med nami Razvoj koronavirusa

Koronavirusna bolezen 2019 (COVID-19) je nalezljiva bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2. Širi se predvsem z respiratornimi kapljicami, ki jih okužene osebe ustvarjajo ob kašlju in kihanju. Povprečna inkubacijska doba (čas od okužbe do pojava simptomov) znaša 5,5 dni; v skoraj vseh primerih se simptomi izrazijo do 12. dneva. Širjenje je mogoče omejiti z umivanjem rok in drugimi higienskimi ukrepi. Okužba je pri nekaterih zelo blaga in simptomi se lahko sploh ne izrazijo, lahko pa se pojavijo (med drugim) vročina, kašelj, oteženo dihanje, bolečina v mišicah in utrujenost. Okužba lahko napreduje v pljučnico in sindrom akutne dihalne stiske. Pogosto se razvije pljučnica. Na voljo ni nobenega cepiva ali specifičnega protivirusnega zdravljenja, poudarek je na lajšanju simptomov in podpornih ukrepih. Strokovnjaki še vedno ne vedo vsega o novem koronavirusu, vendar so določene študije pokazale, da se med simptomi pogosto pojavljata tudi izguba vonja in okusa. Prvi primer COVID-19 je bil zaznan sredi novembra leta 2019 na Kitajskem. Konec decembra 2019 je Kitajska Svetovni zdravstveni organizaciji poročala o odkritju pljučnih okužb neznanega izvora v Vuhanu, glavnem mestu pokrajine Hubej na Kitajskem. Predvideva se, da izhaja iz živalskega rezervoarja in se je prilagodil na ljudi. Potrjen je bil tudi prenos med ljudmi. Izbruh okužbe je bil 30. januarja 2020 proglašen za mednarodno pomembno grožnjo javnemu zdravju. Zaradi globalnega širjenja okužbe je Svetovna zdravstvena organizacija 11. marca 2020 proglasila pandemijo. Javnozdravstvene organizacije priporočajo, da osebe, ki sumijo, da so okužene, nosijo kirurško obrazno masko in poiščejo zdravniško pomoč tako, da zdravnika pokličejo in ambulante ne obiščejo osebno.

Vir: Layerform.com

Morali smo jih upoštevati in pomagati medicinskemu osebju, da se ne bi obremenjevalo s še večjim številom okužb s koronavirusom. Vlada je sprejela prvi zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, imenovan protikoronski zakon, ki vključuje izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka upokojencem s pokojnino do višine 700 € v razponu od 130 do 300 evrov. Samozaposleni so bili upravičeni do izredne pomoči, če v zadnjem letu niso dosegli 25 % dohodka in jo dobili za tri mesece, od polovice meseca marca do konca meseca maja. Pomagali so tudi nekaterim podjetjem, ki so svoje delavce poslala na čakanje na domu, in sicer pri sorazmernem izplačilu za izgubo dohodka. Marsikaj je bilo o tem napisanega, katere ukrepe je država sprejela za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. Sledila bosta oziroma sta že drugi in tretji protikoronski paket za omilitev posledic v gospodarstvu in turizmu.

Javno življenje je obstalo

Veliko je bilo pisanja o tej neznani in skrivnostni koronavirusni bolezni, ki se je pojavila najprej na Kitajskem in se širila preko Italije po celem svetu. Pri nas se je pojavila konec februarja, ko se je počasi vztrajno povečevalo število okužb s koronavirusom. Bivša vlada pod Šarcem je 12. marca razglasila epidemijo, sledili so ukrepi z zapiranjem vseh šol, vrtcev, trgovinskih središč razen živilskih. Ker smo morali upoštevati te ukrepe, smo tudi zaprli društvo. Širom po Sloveniji je strokovna skupina Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) dajala navodila, kako se moramo obnašati pri tej koronavirusni bolezni. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je po navodilih NIJZ sprejela vrsto ukrepov v poteku epidemije kot so bile obvezna karantena, omejitev stikov, prepoved gibanja in prehajanja v druge občine. Od 16. marca je javno življenje obstalo, ni bilo javnega prevoza, kulturnih in športnih prireditev ter raznoraznih dejavnosti. Mesta po Sloveniji so postala mesta duhov, ni bilo tistega vsakdanjega živžava. Vsi smo morali ostati doma, odgovorno se vesti do drugih ljudi z omejenimi stiki. Iz ure v uro so prihajale nove novice. Ljudje so se spraševali, kdaj se bo vrnilo javno življenje v stare tirnice kot je bilo pred izbruhom te epidemije. V času epidemije je državni zbor potrdil imenovanje ministrov pod vodstvom predsednika Janeza Janše in vlada je začela sprejemati ostre ukrepe za prebivalstvo. ODMEV TIŠINE

Novinarske konference s pomočjo tolmačev SZJ

Od pojava prve okužbe s koronavirusom v Sloveniji, 4. marca, so tolmači v slovenski znakovni jezik ključni, da so o dogajanju ažurno obveščeni tudi gluhi prebivalci Slovenije, in to v njihovem osnovnem jeziku sporazumevanja: slovenskem znakovnem jeziku. Z namenom informiranja je Združenje tolmačev slovenskega znakovnega jezika uporabnikom Klicnega centra za osebe z okvaro sluha poslalo SMS sporočilo, kako naj ravnajo v primeru suma okužbe. Prav tako je posredoval informacijo v vsa društva gluhih in naglušnih v Sloveniji o spremljanju novinarskih konferenc in TV oddaj s tolmačem slovenskega znakovnega jezika s prošnjo, da te informacije posredujejo svojim članom. Tolmači SZJ so brez dvoma izpostavljeni in obremenjeni. Tanja Giuliatti Davinić, Mojca Korenjak in Sabina Pokovec so vsakodnevno menjaje se spremljale govorce na vsakodnevnih novinarskih konferencah in tolmačile aktualne novice. V imenu Mestnega društva gluhih Ljubljana in njihovih članov se zahvaljujem Združenju tolmačev

8

JANUAR – JUNIJ 2020


slovenskega znakovnega jezika, ki je res poskrbelo za tolmačenje v tako pomembni situaciji kot je epidemija koronavirusa. Seveda se zahvaljujem tudi vsem trem tolmačicam, ki so se trudile in trudile spremeniti v kretnjo tisoče besed, tudi zelo težkih, dati pomembne informacije gluhim osebam. Bile so tudi izpostavljene stresu in nevarnostim z možnostjo okužbe s to boleznijo. Iskrena hvala, da so gluhi končno le pridobili sliko, kaj pomeni ta COVID-19, kako je sploh nevaren!

Rahljanje ukrepov

V Sloveniji so postopoma začeli z rahljanjem oziroma sproščanjem ukrepov, ki so bili izvedeni. Pred prvomajskimi prazniki so sprostili gibanje ljudi med občinami, nato so sledila sproščanja še številnih ostalih ukrepov kot so odpiranje trgovskih središč, šol z nekaterimi razredi in vrtcev. A še ostajajo v uporabi zaščitni in preventivni ukrepi kot so nošnja zaščitnih mask v zaprtih prostorih, razdalja drug do drugega najmanj 2 metra in redno umivanje in razkuževanje rok. V času pisanja te številke so ukrepe sprostili tudi na drugih področjih, predvsem v turizmu. A na koncu bomo morali še zmerom upoštevati navodila v izogib okužbam dokler ne pride cepivo ali zdravilo proti tej skrivnostni bolezni. Nihče ne ve, niti strokovnjaki, niti epidemiologi, kako se bo koronavirus COVID-19 obnašal v poletnem in še prihodnjih letnih časih. Najbolj verjeten bo drugi val, na kar se bo treba pripraviti glede na pridobljene sedanje izkušnje v začetku izbruha te epidemije. Lahko se bodo vrnili še ostrejši ukrepi za zajezitev te koronavirusne bolezni. Počasi se bo treba navaditi biti na varni razdalji, a še vedno smo v objemu svojih najdražjih prijateljic in prijateljev, ki jih imamo radi.

te priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki izvaja ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi podatkov v svetu in doma. Bili so tudi ukrepi, ko so ljudje, starejši od 6. leta smeli v trgovine med 8. in 10. uro, po nekaj dneh so jim omogočili nakupovanje še v popoldanskie urah, tj. med 18. in 19. uro. Vsepovsod je bila do 31. maja obvezna zaščitna maska v zaprtih prostorih, trgovinskih središčih, pred vhodom si je potrebno obvezno razkužiti roke, po 1. juniju pa je zaščitna maska priporočljiva v zaprtih prostorih, kjer ni mogoče držati varnostne razdalje med ljudmi.

Preventivni ukrepi

Pri preprečevanju okužbe z virusi je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. • Ne dotikamo se oči, nosu in ust. • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. • Upoštevamo pravila higiene kašlja. • Redno si umivamo roke z milom in vodo. • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. • Glede na trenutno epidemiološko situacijo je splošna uporaba zaščitnih mask od 1. junija priporočljiva v javnih zaprtih prostorih, kjer ni mogoče držati ustrezne varnostne razdalje do drugih ljudi, v času od sredine marca do konca maja pa je bila obvezna v vseh javnih zaprtih prostorih V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Ker se razmere in ukrepi za zajezitev širjenja virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate in upoštevaJANUAR – JUNIJ 2020

Izjave članov

Zdenka Pavlin Novak Glede na to, da sem 14 dni pred zaprtjem spoznala kar lepo število članov našega društva, sem pogrešala predvsem zabavo in smeh, ki smo ga pričarali na zadnjem še odprtem sredinem popoldnevu v marcu. Seveda sem pogrešala tudi čas, ki sem ga prej lahko namenila zase, saj sem v času karantene opravljala kar nekaj poklicev: kuharica, učiteljica, vzgojiteljica, frizerka, varuška sosedovih otrok, športna motivatorka, vrtnarica, dekoraterka in še kaj. Sem pa vesela, da sem zaradi sinovih druženj preko spletnih kamer osvojila še takšen način komuniciranja. Zelo se mi je vtisnila v spomin prazna Ljubljana, ki je bila prav zato še lepša in na sprehodih na trenutke samo moja. Moji družini bo v spominu iz sprehodov po stari Ljubljani ostalo tudi bližnje srečanje s kačo. Ja, prav v centru Ljubljane. Še kakšen mesec izolacije in morda bi na ulici srečali tudi kakšnega volka ali pa celo medveda. Ljudje se

9

ODMEV TIŠINE


že vračajo na ulice in dokler še ni turistov, bo Ljubljana samo naša. Sandi Lakner Epidemija novega koronavirusa z znanstvenim imenom SARS-CoV-2, ki se je začela decembra 2019 na Kitajskem in se nato razširila po vsem svetu, je zarezala v naš način življenja. Nihče si v 21. stoletju ne bi mislil, da bo zaradi virusa obstalo življenje, da bo druženje med ljudmi, nekaj tako samoumevnega in vsakdanjega, postalo smrtno nevarno, saj lahko vsak posameznik, ne da bi se tega zavedal, nosi v sebi nevarni virus, ki lahko povzroči hudo pljučnico in smrt. Ljudje poznamo viruse kot povzročitelje prehladov, gripe in podobnih obolenj. O njih ne razmišljamo kot o resnih grožnjah javnemu zdravju, saj jih prebolimo brez kakšnih hujših posledic. Novi koronavirus pa je drugačen. Je bolj nevaren, smrten in bolj kužen od gripe ali prehlada. Okrevanje po koronavirusu traja dlje kot pri gripi ali prehladu celo v primeru blažjega poteka (vročina, kašelj, bolečine v grlu), v primeru hudega poteka (pljučnica, pri kateri je najresnejši simptom občutek pomanjkanja zraka, kot da bi se oseba utapljala) pa je potrebna tudi hospitalizacija in predihavanje z ventilatorjem. Koronavirus v mnogih primerih pusti tudi trajne posledice. Zaradi vsega navedenega je nujno, da se držimo higienskih ukrepov: Če se počutimo bolni, pokličemo svojega osebnega zdravnika in se držimo navodil, ne hodimo v ambulanto. Če smo zdravi, lahko gremo ven, na sprehod, se rekreiramo na prostem sami ali s člani skupnega gospodinjstva, vendar pa obvezno držimo varnostno razdaljo do drugih ljudi, ki znaša 2 metra, v zaprtih javnih prostorih pa je poleg navedenega obvezna tudi uporaba mask. Maske pa pri gluhih in naglušnih predstavljajo dodatno težavo. Onemogočajo namreč branje z ustnic, s pomočjo katerega mnogi gluhi in naglušni komunicirajo s slišečimi. Navedeno lahko pripelje do hujših stisk med njimi, še zlasti, ker utegnejo zaščitni ukrepi, med katere spada nošenje mask, trajati še lep čas, kljub temu, da se bodo sprostile številne aktivnosti, med katerimi bodo lahko slišeči iz različnih gospodinjstev tudi med seboj komunicirali, seveda z masko na ustih in nosu. Po predvidevanjih bo namreč konec epidemije šele, ko bo iznajdeno cepivo za koronavirus, z njim pa precepljeno vse človeštvo. Vendar pa tudi potem, ko bo epidemije koronavirusa konec, svet verjetno ne bo več takšen, kot je bil nekoč. V ljudeh bo ostal tisti strah, ki se je in se še bo razvil v času epidemije. Otroci, ki so zdaj še majhni, dobivajo podzavestne signale, da je druženje med ljudmi nevarno in da je svet nevaren kraj za bivanje, kar lahko kasneje, ko bodo večji, pripelje do tega, da bodo po vsej verjetnosti funkcionirali drugače, kot smo mi. Bojana Hren Oh, koronavirus, je beseda, ki je ne maram in jo je neprijetno slišati. V začetku marca se je razširil koronavirus prek Italije v Slovenijo, nisem pričakovala, da je res nevarna okužba. Nisem mogla verjeti, da se je po svetu hitro razširila s svetlobno hitrostjo. Malo sem bila v strahu, da ne bi dobila okužbe in na srečo sem zdrava zaradi upoštevanega navodila ODMEV TIŠINE

ter sem bila na varnem doma. Uporabljam zaščitne maske in razkužilo. Med epidemijo sem vsak dan ob kavici po videoklicu klepetala s svojimi prijatelji, seveda tudi z mojim bratom. Predvsem sem jih zelo pogrešala za srečanje ob kavici. Bilo je res hudo, ker sem komaj zdržala biti doma. V času karantene sem samo ležala na kavču ob televizorju, nekaj sem si ustvarila, meditirala z jogo, brala knjige … Ampak mi je bilo res dolgočasno, ker nisem imela ob sebi nikogar. Po 2 mesecih se je stanje umirilo in končno sem zadihala ter dočakala snidenje s prijatelji na kavici na svežem zraku, šla na sprehod, kolesarila … Sedaj se imam bolje in več energije kot sem je imela v času karantene. Pa tudi skoraj vsak dan sem gledala novice z vladne konference prek tolmača znakovnega jezika. Predvsem bi se rada zahvalila za njihov trud pri tolmačenju pomembnih informacij in sem bila vesela, ko mi jih je bilo lažje razumeti kot brez njih. Strokovnjaki napovedujejo, da virus ne bo še letos premagan in bo morda prišel drugi val. Upam, da ne bo več takšnih hudih razmer kot smo jih imeli v začetku marca s strogimi ukrepi in navodili, kakor je narekovala vlada. Slovenija je majhna država, na srečo smo imeli zelo dobre zaščitne in preventivne ukrepe v izogib še hujšim razmeram kot jih imajo v Italiji, Španiji in ostalih državah s še višjimi številom okužb in umrljivostjo. Prepričana sem, da bo čez nekaj let v Sloveniji in tudi ostalemu svetu rodilo novo obdobje brez okužb in bomo zaživeli, kot smo imeli življenje pred izbruhom pandemije. Želim vam, da ste pozitivni v mislih in spoštujte vaše varno življenje pred okužbami. V izogib okužbam VEDNO NOSITE MASKE (ki so v najnovejši modi) in redno si UMIVAJTE ROKE. # OSTANITE ZDRAVI. Maja Kuzma Ganić Z družino živim na bolj odmaknjenem in manjšemu kraju, nedaleč od mestnega vrveža v Črnomlju. V času širjenja okužbe s koronavirusom sem izvedela, da je Metlika, ki je 20 kilometrov stran od nas, postala prvo žarišče. Pomislili smo na začetku, da to nas ne more doleteti, dokler nismo pomislili, da je naša soseda zaposlena v zdravstveneu domu v Metliki. Skupaj z družino in starši smo bili malo prestrašeni, ker bi lahko soseda se okužila v ZD Metlika, kjer se je vse začelo. Soseda živi v hiši s svojimi starš,iin bi lahko morda okužila še svoje starše. Njen oče rad obiskuje sosede in bi lahko tudi koga okužil, celo mojega očeta. V vaseh je navada, da se medsebojno obiskujemo in poklepetamo. Celo še ena soseda dela v ZD Črnomelj kot čistilka. Na srečo se v naši vasi ni pojavila nobena okužba, tako smo lažji zadihali. V času karanteneismo se sprehajali s svojo družino in starši v naravo, kjer smo odkrivali skrite kotičke gozdov in se znebili občutka koronavirusa v domači vasi. Ostali sovaščani niso bil tako pogosto v karanteni, ker so med časom karantene obdelovali njihe in posadili zelenjavo za samooskrbo. V času epidemije je moja hčerka dopolnila štiri mesece in sem jo morala peljati na prvo obvezno cepljenje. Napisala bom zanimivo izkušnjo z zdravnikom, ki je bil zaradi preventivnih ukrepov popolnoma v zaščitni obleki z zaščitno masko in vizirjem čez ves obraz. Povedala sem zdravniku, da žal ne slišim in ne bom mogla komunicirati oz. odčitavati z ustnic za-

10

JANUAR – JUNIJ 2020


radi zaščitne maske in predlagala video klic s tolmačem zaradi lažje komunikacije. Zdravnik je bil v dilemi, zavrnil sodelovanje s tolmačem preko videoklica in pomislil na drugi način z zaščito prek obraza. Nisem želela preložitve cepljenja na čas po umiritvi razmer, na kar je pomislil zdravnik. Nadel si je širši vizir čez obraz brez zaščitne maske, kar je olajšalo komunikacijo med mano in zdravnikom. S tem sem si pridobila izkušnjo v nerodni situaciji pri komunikaciji gluhih oseb prek zaščitne maske s slišečimi osebami kot so zdravniki, ki si jih je težko zamisliti pri ostalih gluhih osebah. Pred epidemijo nismo pomislili na pogosto umivanje in razkuževanje rok, sedaj pa je postala nujna osnovna higiena v izogib okužbe s koronavirusom. No, če pa smo vedno doma, pa samo umivamo roke, ker vonj od razkužila nam ni prijeten. J. B. Spomnim se, bilo je 29. februarja 2020, na prestopno leto, ko sem v novicah prebral, da je en moški prišel iz Italije, iz območja okužbe s koronavirusom in da se je verjetno tudi sam okužil. Prvi primer so potrdili 4. marca. Srečo sem imel, da sem bil prihodnji teden, v ponedeljek, še zadnjič v toplicah. V četrtek, 12. marca je bila že prisotna epidemija, vendar še ni bila razglašena. Prisoten je bil strah, vendar sva se z materjo kljub temu odpeljala v kraj blizu Ljubljane, kjer sva kupila za naš travnik dve vrtnici - plezalki. Imel sem na spisku napisano, da moram v trgovini kupiti paket rokavic iz lateksa za enkratno uporabo. Opazil sem, da so bili nekateri v trgovini že v maskah, čeprav takrat ti ukrepi še niso bili obvezni. Pri sebi nisem imel maske, sem pa imel razkužilo za roke. V trgovini sva vzela rokavice za enkratno uporabo in sva nakupovala. Imeli so dovolj škatel rokavic iz lateksa, in sem imel željo, da bi vzel dve škatli namesto ene. Mami je bila takoj nejevoljna, ker je rekla, da ne potrebujemo toliko rokavic ... V petek, 13. marca, je bila razglašena epidemija koronavirusa. Že v nedeljo, 15., ali v ponedeljek, 16. marca so iz celotne Slovenije iz trgovine odpoklicali vsa razkužila, maske in rokavice za enkratno uporabo. To oskrbo so potrebovali bolniški delavci, civilna zaščita, policija. Takrat se je mami ugriznila v jezik. Pa sploh niso bile drage te rokavice iz lateksa. Čez nekaj dni so cene zaščitne opreme poskočile v nebo. Imel sem veliko srečo, da sem imel navadne kirurške maske doma. Okoli 40 kosov. Tri leta nazaj sem imel operacijo in so mi v bolnišnici svetovali, da naj po operaciji nekaj dni v javnosti hodim z masko, da se ne bi kaj okužil in bi lahko bile kakšne nepotrebne komplikacije. Spomnim se, da sem pred tremi leti za 50 kosov mask v lekarni plačal malo več kot 5 €. Na začetku epidemije (okoli 20. marca) je bila ena maska dražja kot liter bencina. Neverjetno, kako se je vse obrnilo. Proti koncu marca so cene mask rastle v nebo. Ena maska je stala celo 1,5 €/kos. Danes (sredina maja), je cena maske padla na 79 - 99 centov. In lahko celo rečem, da je skoraj enaka cena kot cena litra bencina, ki že od 7. aprila vztraja pri ceni 1,00 € (članek je bil napisan 20. maja in takrat je bila cena bencina še vedno 1,00 €). Kakšno je bilo moje počutje? Na začetku panika in strah. Mami sem prepovedal, da bi do nadaljnjega hodila v trgovino po špecerijo. To opravilo sem prevzel sam. V trgovino sem hodil enkrat na teden. JANUAR – JUNIJ 2020

V prvih dveh tednih po razglasitvi epidemije sva z mami bila skoraj v popolni samoizolaciji, pa ne zato, ker bi se okužila, ampak je bil prisoten strah. Vsak dan sem se meril, kolikšna je bila moja vročina. Nisva sprejemala obiskov. Moji ožji družini sem prepovedal obiske. Na vsakega sem gledal kot da je potencialni okuženec. Doma sem na veliko, skoraj vsak dan čistil s čistilnimi sredstvi kljuke vrat in vtičnike za prižiganje luči. Čeprav mi paše samota, je bila ta samoizolacija zadušljiva. Bil sem depresiven, hodil na »izlete« v hiši iz enega prostora v drug prostor. Zunaj pa so bili lepi sončni dnevi. Rekel sem si: »Zdaj je pa dovolj te depresije!« in sem začel hoditi v bližnji gozd v hrib. Poiskal sem neobljudeno gozdno pot, kjer ni bilo sprehajalcev, saj so govorili, da so lahko kapljice virusa tudi v ozračju in to celo eno uro. S seboj sem imel vedno telefon, plastenko vode in pohodniške palice. Vesel sem bil, ker sem bil doma v hiši na obrobju zelene narave in ne v mestu, v bloku. Ti ljudje so se mi smilili. Niso smeli nikamor iti in še stanovali so v majhnem prostoru. Doma sem v času epidemije od sredine marca do začetka maja imel nekakšen stalen urnik opravil in dogajanja. Zbujal sem se ob 9.30, imel zajtrk. Po zajtrku pospravljanje hiše ali surfanje na internetu do kosila. Po kosilu še malo na internetu do 14.30 ure. Od te ure pa do 19. ure sem bil pa samo zunaj. V gozdu dve do tri ure in eno uro za hišo pod kozolcem do 19. ure. Potem obvezno gledanje poročil, kakšne ukrepe so/bodo izvajali, koliko je bilo okuženih, itd. Zvečer klepetanje s prijatelji ali po telefonu ali Skypu, pogledal kakšen film. Kakšni so moji občutki za naprej? Zdaj sem veliko bolj pomirjen. A previdnost ni odveč. Držim distanco, razdaljo, več se pogovarjam po telefonu, več sem na internetu, gledam filme, berem aktualne novice. V trgovino iti ni več tak »bau bau«, saj smo vsi v maskah in pred vstopom v trgovino si razkužujemo roke. Verjamem, da bomo v trgovino z maskami hodili več kot eno leto oziroma do takrat, dokler ne bo cepiva za korono ali kot pravijo strokovnjaki, dokler ne uničimo virusa. Slednje je malo verjetno, zaradi preveč migracij med ljudmi. Razmišljam pa celo, da v jesenskem in zimskem času, ko je vsako leto prisotno toliko okužb dihal, prehladov in gripe, da letos ne bo veliko okužb z gripo, saj se bomo vsi navadili takšnega režima, da si bomo pogosto umivali roke, se razkuževali in nosili maske.

11

ČLANARINA ZA LETO 2020

ZAPOSLENI, UPOKOJENCI 15,00 € DIJAKI, ŠTUDENTJE in BREZPOSELNI so oproščeni plačila članarine na podlagi potrdila o šolanju ali potrdila o brezposelnosti, ki ga dobite na Zavodu za zaposlovanje. STARI NAD 80 LET so oproščeni plačila članarine na podlagi dokazila z osebnim dokumentom.

ODMEV TIŠINE


PODNASLAVLJANJE

Podnaslavljanje 3. programa TV SLO in tolmačenje na zasebnih televizijskih postajah

O

pazil sem, da se je v času epidemije koronavirusa znatno izboljšala dostopnost poročil za osebe z okvaro sluha. Pozdravljam tako uvedbo podnaslavljanja sej državnega zbora na 3. programu TV Slovenija preko kanala na Youtube-u kot tudi tolmačenje poročil tudi na nekaterih drugih, zasebnih televizijskih postajah, kot je npr. Nova 24 TV. Vse navedeno je tako meni kot tudi drugim gluhim in naglušnim močno olajšalo spremljanje vseh novic v zvezi s koronavirusom, ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, pa tudi ukrepi za blaženje posledic epidemije na gospodarstvo in socialni položaj posameznikov in družin. Te informacije so bile

zelo pomembne, da smo izvedeli vse potrebno o tem, kako se zaščititi, kaj narediti, če zbolimo, kako ravnati v trgovini, itd. Dostopnost poročil tudi ostalih televizij, poleg TV SLO, je zelo pomembna, da lahko dobimo informacije tudi z drugega zornega kota. Lažje je preveriti točnost in kvaliteto informacije, če imaš informacije z več virov kot le z enega vira. Zaradi vsega navedenega bi bilo zelo lepo, da bi navedene pridobitve trajale tudi v času po koncu epidemije koronavirusa, saj so velikega pomena za izboljšanje dostopnosti informativnih oddaj za gluhe in naglušne. Sandi Lakner

ŠPORT

Soliden nastop Natalije na DP gluhih v badmintonu

N

a seji predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije so člani predsedstva ŠZGS organizacijo državnega prvenstva gluhih v badmintonu z več glasovi zaupali DGN Celje. Zanimivost je predvsem, da se je tekmovanje odvijalo v času začetka širjenja okužb s koronavrusom, preden je Vlada RS zaostrila ukrepe oz. prepovedala organizacijo športnih tekmovanj. Tekmovanje je potekalo v badmintonskem klubu Celje. Za igro badmintona se je prijavila samo Natalija Javornik v ženski konkurenci. Pred tekmovanjem se je izvedlo računalniško žrebanje tekmovalcev in jih razvrstilo v tri predtekmovalne skupine, ženske pa v dve predtekmovalni skupini. V finalu moške konkurence je igralec DGN Podravja Maribor, Robert Debevec, z dvema pridobljenima nizoma premagal nasprotnika Marka Šmida iz DGN Celje in je osvojil naslov državnega prvaka v badmintonu med gluhimi. Članica Natalija Javornik je v malem finalu za 3. mesto nesrečno izgubila proti igralki iz DGN Severne Primorske, Jasmini Mihelj in osvojila nehvaležno četrto mesto. Naslov državne prvakinje med gluhimi igralkami v badmintonu je osvojila domačinka Adrijana Ločnikar iz DGN Celje, ko je v finalu z napeto igro premagala lanskoletno državno prvakinjo Gordano Škof, igralko DGN Celje. V imenu športne sekcije MDGL čestitamo Nataliji za soliden nastop in ji želimo več sreče na prihodnjem DP gluhih v badmintonu. Robert Žlajpah Slike: Robert Žlajpah

ODMEV TIŠINE

REZULTATI Moški: 1. 2. 3.

IGRALEC DEBEVEC Robert ŠMID Marko STREL Tomi

Ženske: IGRALKA 1. LOČNIKAR Adrijana 2. ŠKOF Gordana 3. MIHELJ Jasmina 4. JAVORNIK Natalija

12

DRUŠTVO DGN MARIBOR DGN CELJE DGN SEV. PRIMORSKE DRUŠTVO DGN CELJE DGN CELJE DGN SEV. PRIMORSKE MESTNO DG LJUBLJANA

JANUAR – JUNIJ 2020


ŠPORT

Ponovno bronasta moška dvojica Mestno društvo gluhih Ljubljana je vložilo kandidaturo za organizacijo državnega prvenstva gluhih v balinanju v kategoriji moških dvojic, kar so delegati potrdili na redni seji predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije. DP gluhih v balinanju je potekalo drugo junijsko soboto na zunanjih igriščih balinarskega športnega kluba Hermes za stadionom Železniškega atletskega kluba v Šiški.

D

ruga junijska sobota nam je dala sončno in toplo vreme, kot nalašč za igre na prostem. Za MDGL sta tekmovali dve moški dvojici - v dvojici A sta bila Stanislav Veršič in Vinko Kalizan, v dvojici B pa sta bila Božo Vidic in Mladen Veršič. Do določenega roka je sedem društev prijavilo 12 moških dvojic, tik pred tekmovanjem sta udeležbo odpovedali dve dvojici iz DGN Južne Primorske iz Kopra. Na tem tekmovanju je tekmovalo 10 moških dvojic iz šestih DGN. Z žrebom na licu mesta tekmovanja so se dvojice iz prijavljenih DGN razporedile v 4 kvalifikacijske skupine, od koder sta iz vsake skupine prvo- in drugouvrščena dvojica napredovali v četrtfinalne izločilne boje. Naši dve dvojici sta napredovali v četrtfinalne boje, žal pa sta se pomerili med sabo za vstop v polfinale. Boljša je bila izkušena moška dvojica S. Veršič - V. Kalizan. V polfinalu je dobila nasprotnika iz sosednjega društva, DGN Ljubljana, in se pomerila z dvojico M. Kralj - D. Nowotny. Naša najboljša dvojica je žal izgubila in šla v boj za 3. mesto, ki je bil repriza lanskega leta. Na koncu je premagala dvojico iz Auris Kranj, Knez – Reichard, in ponvno osvojila bronasto medaljo. Dvojica B (B. Vidic – M. Veršič) je po četrtfinalu proti izkušeni naši dvojici S. Veršič - V. Kalizan izpadla iz nadaljnjh bojev ter na koncu osvojila končno 6. mesto. Čestitamo obema dvojicama za odličen nastop, dvojici MDGL A (Stanislav Veršič in Vinko Kalizan) pa tudi za osvojeno bronasto medaljo. V imenu MDGL se zahvaljujemo balinarskemu športnemu klubu Hermes za uporabo njihovih prostorov za organizacijo DP gluhih, predsedniku športnega društva Ljubljana, g. Marku Brežanu za pomoč pri organizaciji kot tudi sodniku Darku Nagliču za odlično sojenje. Robert Žlajpah

JANUAR – JUNIJ 2020

ČETRTFINALE DGN LJUBLJANA A : DGN LJUBLJANA B AURIS KRANJ B : DOOS CELJSKE REGIJE B AURIS KRANJ A : DOOS CELJSKE REGIJE A MDG LJUBLJANA B : MDG LJUBLJANA A

12 : 5 13 : 4 8:7 5 : 10

POLFINALE DGN LJUBLJANA A : MDG LJUBLJANA A AURIS KRANJ B : AURIS KRANJ A

8:3 9 : 10

3. MESTO MDG LJUBLJANA A : AURIS KRANJ B

10 : 7

FINALE DGN LJUBLJANA A : AURIS KRANJ A

6:8

RAZVRSTITEV 1. AURIS KRANJ A (Andrej Filipič, Marko Dragoš) 2. DGN LJUBLJANA A (Milan Kralj, Dušan Nowotny) 3. MDG LJUBLJANA A (Stanislav Veršič, Vinko Kalizan) … 6. MDG LJUBLJANA B (Božo Vidic, Mladen Veršič)

13

ODMEV TIŠINE


ŠPORT

IN MEMORIAM

Bronasti Vinko

Anica Krotjko

P

o zatišju in prepovedi organiziranja športnih tekmovanj v državi Sloveniji zaradi epidemije koronavirusa so se naposled sprostili ukrepi s strani Vlade Republike Slovenije, tako da se od 23. maja lahko izvedejo državna tekmovanja z upoštevanjem navodil kot so razkuževanje rok in distanca enega metra in pol. Po planu Športne zveze gluhih Slovenije je bilo na zadnjo soboto v maju organizirano državno prvenstvo gluhih v balinanju za posameznice in posameznike, ki ga je izvedlo Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Slovenske Konjice. Igrali so na igriščih balinarskega kluba Balinček v Rogaški Slatini. Za Naše društvo so se prijavili trije tekmovalci, in sicer Vinko kalizan in Stanko Veršič v moški konkurenci, Natalija Javornik pa v ženski konkurenci. Na to tekmovanje se je prijavilo 19 moških in 7 žensk. Bili so razvrščeni v skupine, iz skupin so se v nadaljnje tekmovanje uvrstili boljši igralci in igrali na izpadanje. V polfinalnem dvoboju je Kalizan izgubil dvoboj z Antonom Klepcem iz DGN Ljubljane in se boril za končno 3. mesto s poražencem v drugem polfinalnem dvoboju proti Roku Knezu iz MDGN Auris Kranja. Na koncu je osvojil odlično 3. mesto in pridobil bronasto medaljo. Stanko Veršič ni imel dobrega dneva, zato je igral pod pričakovanji ter osvojil končno 9. mesto. V moški konkurenci je zmagal Milan Kralj iz DGN Ljubljana, ki je v finalu premagal svojega sotekmovalca Antona Klepca. V ženski konkurenci je zmagala zelo odlična balinarka Antonija Brumen iz DGN Ljubljana, ki ni imela hude konkurence, in ubranila svoj lanskoletni državni naslov. Lahko bi napisali, da ima zapečaten naslov državne prvakinje, ki ne prepusti svojega žezla v roke drugih balinark. V finalu je premagala domačinko, članico MDGN Slovenske Konjice, Ireno Marinko. Naša mlada članica, Natalija Javornik, se je odlično odrezala na tem tekmovanju kot tudi imela smolo, ker ni dobila bronaste medalje. Žal je v malem finalu izgubila proti članici Auris Kranj, Mileni Reichard. V imenu MDGL čestitamo Vinku Kalizanu za osvojeno tretje mesto med gluhimi balinarji, dvema pa za odlično igro. Želimo jima več sreče na naslednjem državnem prvenstvu gluhih v balinanju. MDGL REZULTATI Ženske: 1. BRUMEN Antonija, DGN LJUBLJANA 2. MARINKO Irena, MDGN SLOVENSKE KONJICE 3. REICHARD Milena, Auris KRANJ 4. JAVORNIK Natalija, MDG LJUBLJANA

Anica Krotjko (1918–2020) Tiho kot je živela, je odšla naša članica Anica Krotjko. Njena smrt se nas je zelo dotaknila. Bila je naša najstarejša članica, rojena 1918 leta V Sudaku ob Črnem morju, na polotoku Krim. Njena življenjska zgodba je bila prepletena z vojnimi vihrami. Že v zgodnjem otroštvu je zaradi napete politične situacije, v takratni carski Rusiji, z mamo emigrirala v Kraljevino Jugoslavijo. Druga svetovna vojna je bila zanjo najhujša zaradi vsesplošnega pomanjkanja, vendar so kljub vsemu preživeli, na račun skromnega življenja. Anica je bila velika ljubiteljica narave, gora, pohodništva. S pokojno mamo, ki je dočakala častitljivih 99 let, nista nikoli zamudile kakšnega izleta po naših prelepih krajih kot je rada večkrat omenjala. V mlajših letih je bila tudi skavtinja v dekliški skupini in so potovale od Triglava do Vardarja. Bila je šivilja, do upokojitve zaposlena v podjetju KROJ na Poljanski cesti v Ljubljani. V družini je lepo vzgojila sina in hčerko. Zelo rada je tudi hodila v društvo, v Mestno društvo gluhih Ljubljana, kjer se je prepuščala klepetu, kakšnim aktivnostim sploh je rada bila zraven na izletih. Spominjamo se je kot zelo živahne gospe, ki se ni ustrašila valčka ob dobri volji, kajti iz nje je vedno vela radost, smeh. Prišel je tudi čas, ko se je korak upočasnil, tu pa tam je telo omagalo, misel in spomin sta ubirala svoje poti, zato se je odločila, skupaj z družino, da gre v Dom starejših. Predlanskega leta smo jo člani društva obiskali, skupaj smo se posladkali s tortico za njenih 100 let. Draga naša Anica, lepo je bilo s teboj, bila si nam vsem za zgled s svojo igrivo veselostjo, s polno optimizma. Hvala ti za skupne trenutke v društvu, za zgodbe iz tvojega časa ... Pogrešali te bomo.

Moški: 1 KRALJ Milan, DGN LJUBLJANA 2 KLEPEC Anton, DGN LJUBLJANA 3. KALIZAN Vinko, MDG LUBLJANA … 9. VERŠIČ Stanislav, MDG LJUBLJANA ODMEV TIŠINE

Zdaj bivaš vrh višave jasne, kjer ni mraku, kjer ni noči; tam sonce sreče ti ne ugasne, resnice sonce ne stemni. (Simon Gregorčič)

Počivaj v miru! Meri Möderndorfer

14

JANUAR – JUNIJ 2020


OBVESTILO

Oglasna deska Kino karte za Kolosej V MDGL imamo nove kino karte za Kolo­ sej. Cena kino kart je spremenjena in zna­ ša 3,33 €/karto. Karte lahko kupite v dru­ štvu v času uradnih ur. MDGL

Želite dopisovati v naše glasilo? Članke in slike za objavo lahko pošljete na elektronski naslov: mdg-ljubljana@guest.arnes.si ali pa jih prinesete v pisarno društva. Mestno društvo gluhih Ljubljana Cankarjeva cesta 9, Ljubljana Uradne ure: ponedeljek, sreda, petek: od 9. do 12. ure sreda od 16. do 19. ure E-mail: mdg-ljubljana@guest.arnes.si Spletna stran: http://www.mdgl.si/

Priključite se nam v: FOLKLORNI SKUPINI VESELJE: dekleta in fantje, žene in možje, pridite in se nam priključite. Vsak torek od 17. do 19. ure v prostorih ČS Center Vodmat, Grablovičeva 28. Imamo odlično učiteljico in harmonikaša. Povezuje nas prijetno druženje in veselje do plesa.

BOWLINGU: vsak drugi torek od 16. do 18. ure v BK 300, Regnatova cesta 35, Ljubljana-Dravlje

BALINANJU: vsako sredo od 14. do 16. ure na igrišču Balinarskega športnega društva, Jezerska 5, Ljubljana-Šiška

ŠAHU, TAROKU in RAZNIH IGER: vsako sredo od 16. do 19. ure v društvu

TELOVADBI ZA STAREJŠE:

T: 041 231 791 - Robert Žlajpah, predsednik MDGL T: 070 699 336 - Indira Vehbić, sekretarka MDGL JANUAR – JUNIJ 2020

vsak torek in četrtek od 8.30 do 9.30. ure v športnem klubu Chagy, Vojkova 58 (Ljubljana-Bežigrad)

15

Fotografije na zadnji strani: FOTOREPORTAŽA: Občni zbor, junij 2020 (foto: Zdenka Pavlin Novak)

ODMEV TIŠINE


FOTOREPORTAŽA: OBČNI ZBOR, JUNIJ 2020

Izid brezplačne številke so omogočili:

Programe in delovanje financira FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.