julij-december 2019

Page 1

LETNIK XXI: ŠTEVILKA 7 – 12 JULIJ – DECEMBER 2019

G L A S I L O 5

11

12

ODMEV TIŠINE

M E S T N E G A

D R U Š T V A

G L U H I H

L J U B L J A N A


UVOD

Predsednik piše …

P http://www.mdgl.si/ dejavnosti/glasiloodmev-tisine

Fotografije na naslovnici: stran 5: Obeležitev okroglih obletnic stran 11: Nastopi folklorne in gledališke skupine MDGL na dveh priznanih sejmih stran 12: Predbožično avstrijsko mesto Graz

ODMEV TIŠINE

red vami je nova številka, v kateri boste v teh prazničnih dneh prebrali novice in dogodke prejšnjih šestih mesecev. Odkar sem nastopil s funkcijo predsednika društva, je čas hitro tekel in smo že skoraj pri koncu letnice 2019. Na vrata že trkajo božični in novoletni prazniki, čas že hitro beži, nič ne reče in kmalu bomo stopili v novo letnico 2020. Letošnje leto je bilo zelo pomembno in si ga bomo zapomnili po tem, da so gluhi z izgubo sluha nad 95 procentov po Fowlerju dobili zgodovinski komunikacijski dodatek na svoje bančne račune. S komunikacijskim dodatkom je mnogim gluhim ljudem olajšano življenje in skrb za svoje potrebe. Predvsem moramo biti hvaležni Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije za borbo in trud na državni ravni, da se je omenjeni dodatek vnesel v Zakon o osebni asistenci. Upam, da ga boste znali ceniti in dobro unovčiti. Druga pomembna novica je, da je Upravna enota Ljubljana potrdila spremenjen statut društva. Statut, ki smo ga obravnavali in sprejeli na marčevskem občnem zboru, ni bil povsem skladen z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije. Statut smo na podlagi poziva UE uskladili in ga nato potrdili na oktobrskem občnem zboru. Upravna enota je potrdila usklajen statut društva in ga vpisala v register društev. V društvu se je marsikaj dogajalo, vsi posebni socialni programi so se izvajali po letnem načrtu in izvedenih je bilo veliko predvidenih aktivnosti, ki so v sklopu programov. V začetku septembra smo osvežili tudi pisarno sekretarke. Celo pisarno so prebelili podpredsednik, mag. Nikolaj Vogel, sekretarka Indira in jaz. Očistili in organizirali smo društvene omare in se znebili odvečnih in neuporabnih stvari, ki so samo nabirale prah in zasedale prostor. Za pomoč pri čiščenju in ureditvi omar gre zahvala štirim prostovoljkam – Milici, Branki, Magdi in Metki. V nadaljevanju oz. v začetku prihodnjega leta pa nameravamo osvežiti še ostale društvene prostore, da bodo prostori sveži in svetli. September je bil posvečen mednarodnemu prazniku gluhih. Dogodek smo obeležili z druženjem in sodelovanjem drugih organizacij, tako da sta naša gledališka in folklorna skupina gluhih nastopali dvakrat na dveh velikih prireditvah in to sta Šuštarska nedelja v Tržiču in Dnevi slovenskih narodnih noš

v Kamniku. Za trud in pomoč pri organizaciji se v imenu društva zahvaljujemo Jožetu Habuli, ki je s svojim sodelovanjem pomagal, da smo se uvrstili v program teh dveh največjih prireditev. Dosegli smo cilj in se znova prikazali v javnosti s svojo kulturo in slovenskim znakovnim jezikom, kajti samo z javnim nastopanjem bomo nevidno invalidnost prikazali kot vidno, da osebe z okvaro sluha obstajamo in smo tukaj. Nastop folklorne in gledališke skupine je bil zelo uspešen in zelo odmeven z imenom našega društva. Letošnji organizator mednarodnega dneva gluhih na državni ravni je bilo DGN Celje. Slogan letošnje slavnostne akademije je bil: »Gluhi = slišeči: Pripravljeni sprejeti drugačnost?«. Slavnostni govornik te akademije je bil predsednik vlade republike Slovenije, g. Marjan Šarec. Na zadnji seji UO ZDGNS je bilo govora o organizaciji mednarodnega dneva gluhih za naslednje leto. Žal nobeno društvo gluhih in naglušnih ni želelo sprejeti organizacije dogodka, zato se je naše društvo na predlog UO ponudilo in je UO ZDGNS naš predlog sprejel. Organizacija tega čudovitega dogodka v letu 2020 je naša. V kolikor bo res naslednje leto uspela sprememba Ustave in bo SZJ uvrščen v Ustavo, bo res pomembno, da naš največji praznik obeležimo v prestolnici Slovenije in se zopet predstavimo v javnosti na odprtem. Tako bo naš dogodek še bolj ovenčan in prepoznaven. Verjetno se boste spraševali po tem, da ni okrogle obletnice obstoja kot smo jo imeli pred dvema letoma ob 20-letnici obstoja društva. Ni nujno, da organizacijo dogodka sprejme društvo zaradi okrogle obletnice, pomembno je biti aktiven, organizirati dogodke in delati na prepoznavnosti društva. Vsekakor bo dogodek odprtega tipa praznovanja. Člane in članice društva vabim k sodelovanju pri pripravi tega dogodka. Zaradi višje sile nam je le delno uspelo organizirati kostanjev piknik v Mostecu, ki žal ni dišal po kostanju. Pač pa so imeli družabni klepet, zraven pa so tudi balinali. Upamo, da se bo družbi v naslednjem letu pridružil pečen kostanj. V novembru je sledil praznik slovenskega znakovnega jezika, ki ga je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije počastila s slavnostno proslavo v Kinu Bežigrad. Ogledali smo si dokumentarni film z naslovom Tri generacije. Gluhe in ostale udeležen-

Glasilo Mestnega društva gluhih Ljubljana, Cankarjeva 9, 1000 Ljubljana; Tel.: 01 430 30 08, 070 699 336; spletna stran: www.mdgl.si; e-pošta: mdg-ljubljana@guest. arnes.si. Članke in slike za objavo OT pošljite na elektronski naslov: odmev.tisine@gmail. com. Davčna št.: 7562470, transakcijski račun: 02083-0051930092. Glasilo Odmev tišine je registrirano pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno številko 437. Odgovorni urednik: Robert Žlajpah, predsednik društva; namestnica odgovornega urednika: Indira Vehbić, sekre­tarka društva; član uredniškega odbora: Nikolaj Vogel; lektor: Sandi Lak­ner; tehnični urednik: GRAF LITTUS Janez Bric, s. p. Avtor logotipa in postavitve – izgleda glasila: Vinko Cepec. Tisk: SETZER Danilo Radanović, s. p.

2

JULIJ – DECEMBER 2019


ce je nagovoril predsednik državnega zbora, Dejan Židan. Ob tem prazniku pa v prihodnosti upamo na umestitev slovenskega znakovnega jezika v ustavo republike Slovenije. Nogometna zveza Slovenije je s svojo lepo gesto omogočila osebam z okvaro sluha skupinski ogled reprezentančne tekme Slovenije proti Latviji v Stožicah. Zahvala gre Jožetu Habuli ter Nogometni zvezi Slovenije. Ne smemo pozabiti na rojstni dan društva, ko je na dan 30. 11. praznovalo 21. obletnico obstoja društva. Je res zelo mlado društvo, najmlajše od vseh

DGN in smo zelo veseli in hvaležni ustanoviteljem društva, ki so mu izborili prostore. Zahvala tudi tistim aktivnim članom, ki negujejo naše društvo in sodelujejo v različnih aktivnostih društva. Za konec leta je bil organiziran posladek s srečanjem članic in članov na prednovoletni večerji v gostilni Pri Micki. Skupaj s sekretarko Indiro in člani upravnega odbora želimo vsem članicam in članom vesele in tople praznike ter veliko zdravja, sreče in uspeha v prihajajočem letu 2020. Srečno vsem! Robert Žlajpah

Uredništvo glasila Odmev tišine želi vsem članom Mestnega društva gluhih Ljubljana in prostovoljcem vesele božičnonovoletne praznike ter zdravo, srečno in uspeha polno 2020.

ČESTITKA OB ROJSTVU HČERKE Novorojeni otrok prinese darove, ki jim ni konca. Vsak dan novo veselje, nova presenečenja … Iskrene čestitke novopečenima staršema Maji Kuzma Ganić in Milošu Ganiću. Naj bo otroštvo vajine hčerke zdravo, igrivo, veselo, polno dogodivščin, raziskovanj in lepih spominov! MDG Ljubljana

JULIJ – DECEMBER 2019

3

ODMEV TIŠINE


DELAVNICA

Priročna video slovnica SZJ

Z

ajanuarjem 2018 se je na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS) začel obsežen projekt ‘Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika’. Cilj projekta je objaviti 40 filmčkov, v katerih bodo kretalci v kretnji razlagali slovnico slovenskega znakovnega jezika (SZJ). Projekt, ki je namenjen dvigu sporazumevalne zmožnosti ranljivih skupin, financira Republika Slovenija in Evrpska unija iz Evropskega socialnega sklada. V Mestnem društvu gluhih Ljubljana (MDGL) sta bila z namenom seznanitve gluhih članov s slovnico slovenskega znakovnega jezika in njenimi pravili ter s projektom priroč-

ne video slovnice slovenskega znakovnega jezika v letu 2019 izvedena predstavitev priročne video slovnice slovenskega znakovnega jezika in izobraževanje o slovnici slovenskega znakovnega jezika, ki ga je vodil Robert Lah Veršič. Po koncu izobraževanja so udeleženci na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije dobili potrdilo o opravljenem izobraževanju o slovnici slovenskega znakovnega jezika, prejeli pa so tudi knjigo o priročni video slovnici slovenskega znakovnega jezika, ki so jo izdali na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije. Sandi Lakner FOTO: MDGL

PRAZNOVANJE

Mednarodni dan gluhih v Celju

V

asoboto, 21. septembra 2019, se je v Celju, v organizaciji DGN Celje in pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Celje, Bojana Šrota, odvijalo tradicionalno praznovanje mednarodnega dneva gluhih. Potekalo je pod sloganom »Gluhi = slišeči pripravljeni sprejeti drugačnost?«. Slogan pomeni, da naj bomo tako slišeči, kot gluhi pripravljeni sprejeti drugačnost oz. različnost. Ljudje smo zelo različni, kar velja tako za slišeče kot za gluhe in to različnost je potrebno sprejeti. Dopoldanski del praznovanja se je odvijal na Krekovem trgu pred Celjskim domom, kjer so bile postavljene različne stojnice, kjer so lahko udeleženci in mimoidoči dobili različne informacije o gluhoti, gluhih in njihovem življenju ter organizacijah, ki pomagajo gluhim. Za člane društev gluhih in naglušnih so bili organizirani različni vodeni ogledi Celja, imeli pa smo možnost tudi samostojnih ogledov, klepetanja in drugih oblik preživljanja prostega časa pred začetkom osrednje slavnostne prireditve. Osrednja slavnostna prireditev s kulturnim programom se je pričela ob 13. uri. Nastopili vodje organizacij gluhih ter predsednik vlade RS, Marjan Šarec. Povedali so, da se kljub napredku pri pravicah gluhih v zadnjih letih gluhi še vedno soočajo s težavami. Del navedenih težav naj bi rešil vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo, katerega postopek je v ODMEV TIŠINE

teku. Tudi kulturni program z gledališkimi nastopi je bil zelo zanimiv. Po osrednji slavnostni prireditvi sta sledila kosilo in družabno srečanje v Kongresnem centru Celje. Člani so se imeli priložnost srečati in poklepetati s prijatelji in znanci iz vse Slovenije. Prihodnje leto bo mednarodni dan gluhih ponovno organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana. Sandi Lakner FOTO: Nebojša Tejić (arhiv ZDGNS)

4

JULIJ – DECEMBER 2019


PRAZNOVANJE

Obeležitev okroglih obletnic

30.

anovembra je minilo 21 let od ustanovitve Mestnega društva gluhih Ljubljana. Na ta dan vsako leto obeležimo tudi okrogle obletnice naših članov od 50. leta dalje. Letos je bilo jubilantov precej veliko. Praznovalo je 17 naših članov. Na naše povabilo se je odzvalo 11 članov, ki so skupaj šteli 750 let. Ne morem mimo dejstva, da se je praznovanja udeležil tudi kdo, ki ni bil povabljen oziroma ne obeležuje okrogle obletnice. Nič zato… pomembno je, da smo skupaj in da gradimo prijateljstvo, iskreni pogovor in dobronamerno kritiko, kajti osebni odnosi so tisto največ, kar lahko človek dobi od človeka. Še vedno drži, da je zares biti tam za in s človekom največ, kar mu lahko vrneš. To je namen naših praznovanj.

JULIJ – DECEMBER 2019

Za naše jubilante smo pripravili skromno pogostitev. Torta, seveda ni manjkala. Pridni prsti naše Magdalene so poskrbeli za neverjetno slastne piškote, v katerih smo uživali. Vsak slavljenec je dobil za spomin skromno darilo. Manjkali niso niti govori, tako od povabljenih kot od predsednika, ki je tudi praznoval. Naša draga Meri je za nas imela prav topel in spodbuden nagovor, ravno tako predsednik društva. V prijetni družbi smo uživali nekaj ur, se naklepetali, sprehodili po spominih in na koncu si zaželeli veliko lepih stvari. Naj bo takih srečanj še veliko, ker vemo, da priložnosti za praznovanje in veselje v letu, ki se prebuja, ne bo zmanjkalo. Se vidimo naslednje leto. 😉 MDGL

5

ODMEV TIŠINE


OBISK

Obisk starostnikov

N

aše društvo se je spomnilo na starostnike, ki zaradi visoke starosti in onemoglosti ne morejo več prihajati na srečanja v društvo. Zato je pred bližajočimi se božičnimi in novoletnimi prazniki obiskalo starostnike, ki živijo v domovih starejših občanov ali na domovih. V imenu MDGL so jih obiskali predsednik društva, Robert Žlajpah, član upravnega odbora, Božo Vidic, članici Milica Razlag in Metka Lah. Starostnike smo obdarili in jih razveselili z dobrotami ter jim zaželeli veliko dobrega zdravja v letu 2020. Nas so bili izredno veseli, navdušeni nad obiskom. Polepšali smo jim dan. Omenili so, da se zelo dobro počutijo v

domovih starejših občanov, saj zanje lepo poskrbijo. Žal pa nimajo družbe kakšnega gluhega starostnika ali starostnice, ki bi se pogovarjali z njimi v kretnjah in jim olajšali dneve. Treba pa je še napisati, da je Anica Krotko še vedno dobre in vedre volje ter bistre pameti glede na to, da je stara 101 leto. Častitljiva visoka starost! Za njo pa je nasmejana Marija Bergant, ki je 6 let mlajša. Ostali starostniki pa se bližajo devetdesetim letom in so še kar dobrega zdravja. Vsem starostnikom želimo vse najboljše in veliko dobrega zdravja v novem letu 2020! MDGL

Robert Žlajpah in Anica Pernat

Marjan Lušin

Metka Lah, Pavel Šumnik, Milica Razlag in Božo Vidic

Robert Žlajpah, Gabrijela Gostiša, Metka Lah, Milica Razlag in Božo Vidic

Anica Krotko

Robert Žlajpah in Marija Bergant

ODMEV TIŠINE

6

JULIJ – DECEMBER 2019


EKSKURZIJA

Izlet v večno mesto Italije in še …

V

Angelski grad je trdnjava v Rimu. Zgraditi ga je dal rimski cesar Hadrijan kot mavzolej zase in za svojo družino. Pozneje je bil v rabi kot zapor oziroma trdnjava, danes pa je muzej. Leta 401 je bil mavzolej spremenjen v trdnjavo, nato pa so jo papeži od 14. stoletja uporabljali kot grad v primeru napada na Rim. Vatikan je grad uporabljal tudi kot zapor. Panteon izhaja iz starogrške besede za tempelj vseh bogov, saj v njem stojijo njihovi kipi. Nekaj stoletij po njegovi izgradnji, leta 608, ga je bizantinski cesar Fokas podaril papežu Bonifaciju VIII, ki ga je spremenil v cerkev Santa Maria dei Martiri. Danes velja za eno največjih rimskih arhitekturnih del. Tempelj ima kupolo, ki je enako široka in visoka (43 metrov), na njenem vrhu pa je odprtina, ki omogoča, da v zgradbo prihaja svetloba. Beneški trg je najpomembnejši trg v Rimu in velja za središče celotnega mestnega dogajanja. Na sam trg se tako povezujejo najpomembnejše ulice in ceste. Najpomembnejši objekt na trgu je Spomenik Viktorja Emanuela II., ki leži med Beneškim trgom in Kapitolskim gričem. Vodnjak Fontana di Trevi je baročni vodnjak. ki je visoka je 26,3 metra in široka 49,15 metra. Je največja baročna fontana v mestu in eden najslavnejših vodnjakov na svetu. Vodnjak Fontana di Trevi je bil zgrajen in podarjen meščanom od papeža Nikolaja V. Kdor je obiskal Rim, je v slavni vodnjak Trevi zagotovo vrgel kakšen kovanec v upanju, da mu bo to izpolnilo željo.

azačetku oktobra (od 2. do 5. 10. 2019) je bil organiziran tridnevni izlet s strani DGN Ljubljana v sodelovanju z agencijo Sonček v osrčje in večno mesto Rim. Pot je bila zelo naporna, ker smo se z avtobusom peljali ponoči in prispeli naslednjega jutra. V programu so bili vodeni ogledi različnih znamenitosti po Rimu, Vatikanu, Pompejih, vulkanu Vezuvu in mestu Neaplju. Domov smo se vrnili po tridnevnem potepanju v poznih nočnih urah. Resnično je bil zanimiv in poučen ter zgodovinski izlet. Predvsem me je navdušil Vatikan in porušeno mesto Pompeji, nekoč zelo bogato trgovsko mesto v času pred našim štetjem. Pompeji je bilo zelo nesrečno mesto, ki je bilo dvakrat porušeno, prvič zaradi močnega potresa, drugič pa zaradi izbruha vulkana Vezuv. Več v naslednjih stavkih, kjer so kratki povzetki ogledov znamenitosti. Rim – po italijansko Roma – je glavno mesto Italije in dežele Lacij (Lazio). Je eno izmed največjih mest v Evropi s približno dvema milijonoma in pol prebivalcev. Rim je znan tudi kot večno mesto Razprostira se na bregovih reke Tibere in na sedmih mestnih gričih: Palatinski grič, Aventino - Aventinski grič, Kapitolski grič, Kvirinalski grič, Viminal, Eskvilin in Celijo. V središču mesta je najmanjša neodvisna država na svetu - Vatikan, dom papeža in sedež osrednje oblasti rimskokatoliške cerkve.

Ostanki starega mesta v Rimu

Vatikan – V Vatikanu se nahaja največja znamenitost in najpomembnejša rimskokatoliška cerkev na svetu, bazilika svetega Petra, ki je eno najpomembnejših romarskih središč sveta. Na vrhu bazilike sv. Petra je kupola, s katere je najlepši razgled na okolico vatikanskih parkov in obzidja Vatikana ter na mesto Rim. Na vrh kupole se je bilo treba sprehoditi po 550 stopnicah, delno ozkih in zavitih.

Vodnjak Trevi

Met kovanca sreče v vodnjak Trevi

JULIJ – DECEMBER 2019

7

ODMEV TIŠINE


Nadaljevanje s strani 7

Španske stopnice, ki jih sestavlja 138 stopnic, so najširše v Evropi. Danes pa je ena najbolj priljubljenih rimskih turističnih točk.

Ostanki mesta Pompejev po izbruhu vulkana Vezuv

Pompêji je bil kraj ob Neapeljskem zalivu, rimska mestna občina, ki ga je 24. avgusta leta 79 uničil vulkan Vezuv, za katerega sploh niso vedeli, da je pravi vulkan. Pompeje so odkrili po naključju leta 1748, ko je neki kmet s plugom zadel ob bronast predmet. Leta 1710 so odkrili marmorne plošče na mestu, kjer je bilo nekoč mesto Herkulanej. K obširnejšemu izkopavanju jih je gnala želja, da bi našli zaklade. Pompeji so bili v primerjavi z ostalimi rimskimi mesti majhni, vendar so bili zaradi dobrega podnebja ter rastlinstva bolj priljubljeni od Rima. Potres je kasneje porušil mesto do tal, a so ga kasneje obnavljali in se je ponovno razcvetelo. Pompejski kraj se je nahajal na zelo ugodnem mestu zaradi prelepega zaliva ter vulkana Vezuva. Najpomembnejši prostor za prebivalce je bila tržnica, ker so bili Pompejci trgovsko zelo razviti, trgovali so predvsem s sadjem ter zelenjavo. Za Pompejce je bilo tudi značilno, da so zelo skrbeli za svojo higieno. Imeli so svoje terme, tam so imeli kopališče, telovadnico, najzanimivejši del mesta pa so bile vroče kopeli. Imeli so tudi ogrevanje, kar je bilo za tiste čase prava redkost. Pompejci so imeli tudi amfiteater. Sprejel je do 5000 obiskovalcev. V njem so potekali gladiatorski boji. Pompejci so za gradnjo hiš uporabljali apnenčast kamen in lehnjak. Hiše so pokrivali s strešniki. Najznačilnejša hiša je imela atrij ter zunanji vrt, vendar so kasneje hiše postale še prostornejše in bogatejše. Bile so udobne, vendar je bilo hrupno zaradi trgovskih cest.

Vulkan Vezuv je najbolj znan po svojem izbruhu leta 79, katerega posledica je bilo zasutje in uničenje rimskih mest kot so Pompeji in nekaterih mest ob neapeljskem zalivu. Od takrat je Vezuv izbruhnil že večkrat in je edini vulkan na celinskem evropskem območju, ki je izbruhnil v zadnjih sto letih. Danes velja za enega najnevarnejših vulkanov na svetu zaradi 3.000.000 ljudi, ki živijo v bližini, in je med najbolj gosto poseljenim vulkanskim območjem na svetu, pa tudi zaradi nagnjenosti k nasilnim, eksplozivnim izbruhom plinskega tipa.

Ostanki mesta Pompejev po izbruhu vulkana Vezuv

Globina vulkana

ODMEV TIŠINE

Amfiteater v Pompejih

8

JULIJ – DECEMBER 2019


Nadaljevanje s strani 8

nega Rima in še vedno tesno povezan z Rimskokatoliško cerkvijo. Papež vsako leto na veliki petek vodi do Koloseja procesijo »Križevega pota« z baklami.

Katakombe so bila podzemna pokopališča, ki so se uporabljala v antiki. Najbolj znane so krščanske katakombe, čeprav so jih gradili tudi pripadniki drugih religij. Kolosej je velikanski amfiteater sredi mesta Rim. Prvotno je lahko sprejel 45.000 do 50.000 gledalcev in se je uporabljal za gladiatorske boje in druge javne predstave. Gre za največji amfiteater, kar jih je bilo zgrajenih. Zgrajen je bil vzhodno od rimskega prostora. Gradnja se je začela med letoma 70 in 72 n. št in je bila končana leta 80 n. št. pod cesarjem Titom. Čeprav je Kolosej danes zaradi potresov in tatov kamnov precej porušen, je že dolgo simbol rimskega imperija in eden od najveličastnejših ohranjenih primerov rimske arhitekture. Je med najpriljubljenejšimi turističnimi znamenitostmi sodob-

MDGL

PRAZNIK

14. november – dan slovenskega znakovnega jezika

L

eta 2013 je bil 14. november s sklepom vlade razglašen za dan slovenskega znakovnega jezika. Na navedeni datum je bil namreč leta 2002 v uradnem listu objavljen Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki je gluhim prinesel pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika na vseh področjih življenja in pravico do neomejenega obsega tolmačenja v slovenski znakovni jezik pred vsemi državnimi in občinskimi organi ter v privatnem življenju v obsegu 30 ur na leto (oz. za gluhe dijake in študente 100 ur na leto). Leta 2018 je bil dan slovenskega znakovnega jezika prvič obeležen s kulturnim programom, namenjenim vsem članom društev gluhih in naglušnih, in sicer v Kinu Bežigrad z dokumentarnim filmom »Lastovke letajo nizko« o odraščanju, zlasti z vidika izobraževanja, in življenju gluhih nekoč. Navedeni dokumentarni film je bil ponovno predvajan na 1. programu RTV SLO v nedeljo, 17. 11. 2019. Letos pa je bil osrednji del kulturnega programa ob obeležitvi dneva slovenskega znakovnega jezika projekcija novega dokumentarnega filma o izobraževalnih težavah gluhih danes, z naslovom Jezik enakopravnosti. Čeprav se je na področju izobraževanja gluhih in pravice gluhih do uporabe slovenskega znakovnega jezika v zadnjih desetletjih marsikaj spremenilo na boljše, na področju izobraževanja gluhih še vedno ni vse tako, kot si gluhi želijo. Gluhi otroci tako npr. niso več tepeni, če v šoli ali pred šolo uporabljajo slovenski znakovni jezik, prav tako se jim več ne vežejo roke, če jih učitelji zalotijo pri uporabi slovenskega znakovnega jezika in se jih ne »uči« govoriti z nečloveškimi metodami. Pri delu pouka imajo pravico do tolmača za slovenski znakovni jezik, ki pa mora biti za tolmačenje pri pouku posebej pooblaščen. Še vedno pa se gluhi otroci v šoli ne učijo o slovenskem znakovnem jeziku, ni jim omogočeno tolmačenje v slovenski znakovni jezik pri vseh urah pouka, zaradi česar so prikrajšani za marsikatero znanje. Šolo sicer zaključijo, a s slabšim znanjem kot njihovi slišeči vrstniki, a s slabšim znanjem od JULIJ – DECEMBER 2019

vrstnikov, kar pa jim oteži vključevanje v kasnejše življenje. Za tolmača so prikrajšani tudi med odmori (zaradi česar med malico samevajo, medtem ko se njihovi slišeči sošolci pogovarjajo). Upamo, da bo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo prinesel gluhim tolmačenje v slovenski znakovni jezik pri vseh urah pouka, učenje o slovenskem znakovnem jeziku in njegovi zgodovini in da bo odpravil še druge anomalije na področju izobraževanja gluhih. Sandi Lakner

MOJ KOMENTAR

Č

eprav ni bilo nikjer povedano, je po mojem mnenju pozitiven premik na področju izobraževanja gluhih tudi, da se gluhi lahko šolajo v integraciji, saj lahko tako gredo vsak dan domov in če imajo skrbne in ljubeče starše (ki imajo do njihovega 18. leta starosti pravico do dela s skrajšanim delovnim časom, zaradi česar se jim tako lažje posvetijo), lahko ti marsikaj naredijo za izboljšanje njihovega izobraževalnega procesa tako, da se npr. učijo z njimi, jim pomagajo pri snovi, ki jim ne gre, jih spodbujajo pri učenju, itd. Med vrsticami sem namreč zasledil, da takšnih spodbud v Gluhonemnici ni bilo. Ko bo slovenski znakovni jezik vpisan v ustavo, bo potrebno tudi slišečim staršem gluhih otrok omogočiti učenje slovenskega znakovnega jezika, da bodo lahko v slovenskem znakovnem jeziku komunicirali s svojim gluhim otrokom. Menim pa tudi, da bo vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo prinesel gluhim izboljšave tudi na drugih področjih. ne le na področju izobraževanja. Če pogledam druge člene ustave RS, vidim, da je teh področij kar precej. Sandi Lakner

9

ODMEV TIŠINE


DOGODEK

Pohod članov MDGL na Tamar v okviru akcije Gluhi strežejo v planinskih kočah »Gluhi strežejo v planinskih kočah« je vseslovenska prostovoljska akcija, ki je povezovalo dva svetova, slišeči in gluhi svet. Skupina je bila sestavljena iz slišečih in gluhih, tolmači znakovnega jezika pa so skrbeli, da je komunikacija potekala brez ovir. Poleg strežbe je bila vključena tudi animacija, spoznavanje načina življenja gluhih ter učenje znakovnega jezika. MDGL

L

ansko leto je bila organizirana prva akcija »Gluhi strežejo v planinskih kočah« v sklopu mednarodnega dneva gluhih in svetovnega dneva znakovnih jezikov, ki je potekala med vikendom, 22. in 23. septembra, v desetih planinskih kočah po vsej Sloveniji in je nastala v sodelovanju med Planinsko zvezo Slovenije in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Tudi letos je potekala akcija »Gluhi strežejo v planinskih kočah«, a v drugačni obliki. Razvlekla se je od meseca maja do sredine septembra, saj je potekala na vsak drugi vikend v različnih planinskih postojankah. MDGL je na pobudo predsednika društva na prvo soboto v mesecu juliju organiziralo prevoz s kombijem na pohod na Tamar, da so se pridružili vseslovenski akciji. Jutro nam je naklonilo lepo in sončno vreme s primerno temperaturo zraka, da je bilo lažje pohodnikom. Iz Ljubljane smo krenili v jutranjih urah, se odpeljali na Gorenjsko in občudovali naše lepe gore. Prispeli smo v najlepšo pokrajino skakalnic, kjer je kombi bil parkiran pod Poncami. Nato so pohodniki krenili na pot do planinske koče v Tamar, ki je po kategorizaciji lažja planinska

pot. Pred planinsko kočo Tamar se je zbralo ogromno pohodnikov, gluhih in slišečih. Gluhi prostovoljci so delali v planinskih kočah, kjer je dišalo po čaju, domačnosti in sproščenosti. Največ pa jim je pomenil pogovor med slišečimi in gluhimi. Slišeči pohodniki so podprli to vseslovensko akcijo in so tudi pripravljeni sprejeti kulturo gluhih, to je znakovni jezik oz. govorico rok. Po sproščenem klepetu in počitku smo se počasi vračali v dolino, kjer jih je čakal kombi. Mimogrede smo se ustavili še za razgled s planiških skakalnic, nato pa smo krenili še v Kranjsko goro. Peljali smo se do jezera Jasna, kjer je bila voda na pogled zelo lepe barve. Videli smo, da so se nekateri ljudje kljub mrzli vodi kopali. Vsekakor smo imeli prijeten sprehod in občudovali lepote jezera Jasna, nasploh pa Kranjske gore. Dan je bil za pohodnike zelo čudovit in so se vrnili domov z lepimi vtisi. Pohod in sprehod sta bila odlična. Če se bo drugo leto ponovila podobna akcija, bo seveda MDGL organiziralo pohod na eno planinsko postojanko v okviru te akcije.

PIKNIK

ČLANARINA ZA LETO 2020

Kostanjev piknik

V

ZAPOSLENI, UPOKOJENCI 15,00 €

asoboto, 12. oktobra 2019, je bilo na Mostecu nad Ljubljano izvedeno družabno srečanje za naše člane. Ob lepem vremenu se nas je zbralo lepo število. Žal pečenega kostanja zaradi prezasedenosti organizatorjev nismo jedli. Smo se pa v sproščenem in prijetnem vzdušju na svežem zraku v prečudoviti naravi zabavali ob balinanju in uživali v dobrotah, ki jih je nudila tamkajšnja gostilna. Upam, da bo na kostanjevem pikniku prihodnje leto ponovno tudi pečen kostanj. Sandi Lakner ODMEV TIŠINE

DIJAKI, ŠTUDENTJE in BREZPOSELNI so oproščeni plačila članarine na podlagi potrdila o šolanju ali potrdila o brezposelnosti, ki ga dobite na Zavodu za zaposlovanje. STARI NAD 80 LET so oproščeni plačila članarine na podlagi dokazila z osebnim dokumentom.

10

JULIJ – DECEMBER 2019


KULTURA

Nastopi folklorne in gledališke skupine MDGL na dveh priznanih sejmih V mesecu septembru, ko praznujemo mednarodni dan gluhih, so se odvijali različni dogodki v javnosti, ki opozarjajo na nevidno invalidnost, tj. na našo gluhoto in naglušnost. Ob tej priložnosti se odvijajo okrogle mize in različni nastopi društev. Mestno društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je dobilo vabilo organizatorjev za nastop na dveh zelo priznanih sejmih, to sta Šuštarska nedelja v Tržiču in Dnevi narodnih noš v Kamniku.

MDGL

P

o zaslugi našega prostovoljca Jožeta Habule se je MDGL uspelo prebiti na seznam vabljenih na nastop pri dveh priznanih organizatorjih. Na omenjenih sejmih sta v okviru mednarodnega dneva gluhih nastopili gledališka in folklorna skupina Veselje. Lahko smo ponosni, da se je ime Mestnega društva gluhih poneslo v javnost cele Slovenije in s tem povečalo prepoznavnost gluhote kot nevidne invalidnosti.

Sejem »Šuštarska nedelja«

Na prvo septembrsko nedeljo, imenovano tudi angelsko, ko naj bi bilo po izročilu lepo vreme, že pet desetletij poteka v Tržiču najbolj obiskana turistična prireditev, Šuštarska nedelja. Viktor Kragl je v delu Zgodovinski drobci župnije Tržič omenil, da so šuštarji kot čevljarsko nedeljo praznovali angelsko nedeljo. Tedaj naj bi na frejšprehungi vajenci opravljali pomočniški izpit, mojstri naj bi najemali pomočnike, vsi skupaj naj bi se zabavali na šoštarskem herbergu. V Tržiču nas je pričakalo zelo lepo in sončno vreme ter gruča ljudi, ki so si ogledali razstavljene stvari. V režiji Jelene Bolšedenove so pripravili igralci gledališko igro v znakovnem jeziku pod naslovom »Folklorni čevelj«. V tej igri so nastopili čevljar Janez Rotar, mama Milica Razlag in folklorna plesalka

JULIJ – DECEMBER 2019

Jelena Bolšedenova. Za prevod iz znakovnega jezika v govorni jezik je poskrbela Karin Brumen. Sledil je nastop folklorne skupine Veselje, ko so zaplesali v gorenjskem ritmu folklore s pomočjo dveh harmonikarjev.

Sejem »Dnevi narodnih noš«

Prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku že tradicionalno spremljajo razstave, ki vsaka na svoj način poudarjajo pomen oblačilne in kulturne dediščine. Kljub deževnemu sobotnemu jutru smo le dočakali jasno vreme, da smo izpeljali dva nastopa, kakršna sta bila na prvem sejmu v Tržiču. V igralsko skupino je namesto Jelene Bolšedonove vskočila Marta Vavpetič, ki je prijazno sprejela našo prošnjo in nastopila v igri, ki jo je zrežirala Jelena Bolšedenova. Sledil je ples folklorne skupine Veselje, kjer so po odru prešerno zaplesali v ritmu folklornega plesa in harmonike. Tako so gledalci oz. širša javnost prepoznali tako ime našega društva kot tudi pomen znakovnega jezika. Na koncu bi se zahvalil prostovoljcu Jožetu Habuli za pomoč pri navezovanju stikov z organizatorjema. Predvsem se zahvaljujem tudi vsem nastopajočim, ki so za priprave na nastop dali svoj čas in nas prikazali v najlepši luči. Vsem hvala!

11

ODMEV TIŠINE


IZLET

Predbožično avstrijsko mesto Graz

V

alanskem letu je MDGL prvič organiziralo izlet v predbožično hrvaško mesto Zagreb, kjer so si člani ogledali utrip novoletnih lučk z božičnim sejmom. Letos se je odločilo za drugo predbožično mesto lučk, in sicer za avstrijsko mesto Graz, po slovensko Gradec, ki je v bližini drugega največjega slovenskega mesta Maribora. Grádec (nemško Graz) je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Štajerske ob reki Muri. Mesto je drugo največje mesto v Avstriji s približno 270 tisoč prebivalci. Se ponaša z enim najbolj bogatih adventnih sejmov v Srednji Evropi. Simpatično mestno jedro je na listi svetovne kulturne dediščine Unesca, že dvajseto leto zapored pa so v atriju graške Deželne hiše na ogled jaslice iz ledu, za katere porabijo skoraj 50 ton ledu. Na prvo soboto v decembru so se zbrali prijavljeni izletniki na stalnem zbirnem mestu na avtobusni postaji in se odpeljali z avtobusom proti Štajerski. Sobotno vreme nam je bilo naklonjeno, temperature niso bile tako nizke. Predsednik društva je presenetil izletnike z obiskom rojstne hiše zelo znanega avstrijsko-ameriškega igralca Arnolda Schwarnezzerggerja, ki trenutno živi v Ameriki in ima tudi ameriško državljanstvo. Igral je v akcijskih filmih kot so Terminator, Predator, Dvojčka, itd. Njegova rojstna hiša se nahaja v vasici Thal, ki je oddaljeno 10 km od mesta Gradec. Muzej njegove rojstne hiše se nahaja v nekdanji gozdarski loži di-

ODMEV TIŠINE

nastije Herberstein. Sledili smo stopinjam verjetno najslavnejšega Avstrijca. Številni eksponati prikazujejo njegovo izjemno kariero, vključno z najpomembnejšimi življenjskimi fazami, kot sta njegovo otroštvo in mladostništvo, kako je postal najboljši svetovni bodybuilder, največja filmska zvezda in guverner Kalifornije. Po obisku muzeja nas je avtobus odpeljal v center Gradca, kjer se je nahajal največji adventi sejem. Izletniki so imeli od popoldanskih do večernih ur prosto za oglede po mestu, ki je bilo poplavljeno s sejmi. V osrčju mesta kraljuje z gozdom poraščen Grajski hrib/Schlossberg, na katerega si se lahko povzpel in videl najlepši razgled na mesto. Od nekdanje utrdbe na platoju se je do danes v celoti ohranil samo urni stolp, ki velja za stari simbol mesta. Bližala se je noč, s tem pa so se prižgale novoletne lučke, ki so krasile ves center mesta. Na različnih točkah v mestu se je odvijal adventni sejem, tako da so si ga izletniki ogledali in nekateri tudi kupovali razne stvari. Izletniki so se s svojimi lepimi vtisi v poznih večernih urah vrnili v Ljubljano. V naslednjem letu pa bo društvo organiziralo predbožični izlet v drugo mesto, ki ga bodo krasile novoletne lučke.

12

Robert Žlajpah

JULIJ – DECEMBER 2019


SREČANJE

Prednovoletno srečanje članov MDG Ljubljana

T

ako kot vsako leto, smo tudi letos organizirali tradicionalno prednovoletno srečanje članov društva. Letos smo se zbrali v četrtek, 12. decembra 2019, ob 15.30 v gostilni Pri Micki. V prijetnem in sproščenem vzdušju smo drug drugega popeljali skozi zabaven program, ki so ga popestrili nekateri člani društva. Prisluhnili smo voščilu in dobrim željam, ki nam jih je namenil predsednik društva,

JULIJ – DECEMBER 2019

g. Robert Žlajpah, in vsi skupaj nazdravili srečnemu in zdravemu letu, ki prihaja. Gostilna Pri Micki je za vse pripravila bogato kosilo. Člani so bili veseli in počaščeni, da so se lahko sprostili ob klepetu v družbi in za kratek čas pozabili na tegobe življenja.

13

MDGL

ODMEV TIŠINE


ŠPORT

Ekipa bowlinga MDGL v Superligi 50+

Sreča ni bila naklonjena moški dvojici

I

D

gralci MDGL že dolga leta sodelujejo v Superligi v bowlingu, to je slišeča liga posameznikov in ekip seniorjev 50+. Sodelovala tudi v tej sezoni, tj. v letu 2019. V omenjeni ligi sta sodelovali dve ekipi gluhih igralcev, to sta ekipi MDG Ljubljana in DGN Ljubljana iz Zadobrove. Ekipa MDGL je igrala v spremenjeni postavi v primerjavi z lanskim letom, ko je v ekipo vstopil Robert Žlajpah namesto odstopljenega Franja Haliča. Poleg novega igralca Roberta Žlajpaha sta bila v ekipi še standardna igralca Mladen Veršič in Branimir Srdan. V Superligi 50+ je sodelovalo 14 ekip, ki so 2x na mesec skozi celo leto, razen v poletnih mesecih, odigrale tekme proti različnim slišečim ekipam. Naša ekipa žal ni ponovila lanskega rezultata, ko je bila zmagovalka supelige med veterani in se je skozi leto borila z vsemi močmi ter pristala na končnem predzadnjem, 13. mestu. Ekipa MDGL je imela tudi večkrat smolo, da je na koncu precej tesno izgubljala z nasprotniki. A je imela tudi 4 zmage, kar je glede na novega igralca za začetek dober uspeh. V naslednji sezoni, tj. v letu 2020, bo ekipa MDGL verjetno združila moči skupaj z igralci DGN Zadobrova v eno ekipo gluhih igralcev. Glavni razlog je v tem, da vsaki ekipi primanjkuje igralcev, ki zaradi svojih obveznosti ne morejo biti prisotni na tekmah superlige veteranov v bowlingu. Za zaključek sezone Superlige 50+ je bilo izvedeno posamično tekmovanje 52 prijavljenih igralcev bowlinga. Igralci so iz 12 odigranih kol v celi sezoni 2019 pridobivali bonuse, kar pomeni, da je vsak posameznik na zaključnem turnirju odigral 3 igre z doseženimi več točkami, ki se jim je prištel priigrani bonus. Tudi trije igralci MDGL so se prijavili na navedeno tekmovanje, žal se jim ni uspelo prebiti med 12 najboljših posameznih igralcev. Upamo, da bo v naslednji sezoni več sreče z združeno ekipo gluhih in da se bo izboljšala uvrstitev na lestvici Supelige 50+ v bowlingu.

GN Severne Primorske je prevzelo organizacijo državnega prvenstva v odbojki na mivki, ki je bilo na zadnjo soboto v mesecu avgustu na igriščih za odbojko na mivki športnega parka v Šempetru pri Gorici. Tekmovanja se je udeležilo 5 moških dvojic. Tekmovanje ženskih ekip zaradi premajhnega števila prijav po pravilniku Športne zveze gluhih Slovenije ni bilo izvedeno. Za društvo MDGL je nastopala moška dvojica Miha Jakofčič in Samo Petrač. Dan je bil zelo poletno vroč, tako kot običajni poletni dan, zato so lahko igralci in igralke igrali v pravih vremenskih in vročinskih razmerah. Moške dvojice so igrale po sistemu vsaka z vsako. Naša dvojica ni imela sreče za dosego dobrega rezultata, a sta z dobljeno točko osvojila predzadnje mesto, tj. 4. mesto. Zmaga je pripadla dvojici T. Strel – U. Prinčič iz DGN Severne Primorske, ki je ubranila lanskoletni naslov državnih prvakov med moškimi dvojicami v odbojki na mivki. Za našo dvojico pa želimo več sreče na naslednjem državnem prvenstvu gluhih. Robert Žlajpah

REZULTATI: Moški: 1

T. Strel – U. Prinčič (DGN Severne Primorske A)

2

DGNP Maribor A – Aleš Škof in Shkelzen Dacaj

3

DGNP Maribor A – Žiga Bedenik in Agim Mersini

MDGL

Vir grafike: https://all-free-download.com/free-vector/download/sports-symbols-icons-collection-various-colored-design_146837.html ODMEV TIŠINE

14

JULIJ – DECEMBER 2019


ŠPORT

Gluhi navijači na reprezentančni nogometni tekmi

M

estno društvo gluhih Ljubljana je pridobilo brezplačne karte za ogled reprezentančne kvalifikacijske tekme Slovenije proti Latviji. Karte so bile namenjene gluhim nogometnim navdušencem. MDGL jih je ponudilo tudi ostalim društvom po Sloveniji. Čeprav ta tekma ni imela znaka pomembne tekme, ki bi odločala za pot na evropsko prvenstvo, ki bo naslednje leto v dvanajstih državah. Naša država je takrat imela še možnosti po veliki zmagi nad Latvijo v gosteh, Izraelom in Poljsko na domačih tleh v mesecu septembru. Apetiti so zrasli do naslednje tekme proti Severni Makedoniji, ki pa je žal izgubila po zelo slabi igri in še 1x izgubila proti Avstriji v razprodanih Stožicah. Tako so zapravili vse možnosti, da bi bili kot drugi na lestvici po točkah, če ne celo na prvem mestu za vstopnico na evropsko prvenstvo. Skratka, gluhi navdušenci so imeli možnost ogledati si v živo nogometno tekmo Slovenije proti Latviji in podpreti slovenske nogometaše. Za to tekmo je bilo kar precej zanimanja pri gluhih navdušencih, tako da so karte kar razgrabili v ve-

čjem številu. Sedeži so bili rezervirani v bližini navijačev nasprotnikov, ki jih ni bilo. Namesto njih je bila razprta čez cono velika slovenska zastava. Le-ta je spodbujala slovenske nogometaše, da dvignejo glave in gredo naproti. Žal je tekma bila preveč ležerna. Zmaga je ostala doma s pomočjo latvijskega nogometaša, ki je z avtogolom zatresel latvijsko mrežo. Slovenskim nogometašem zaželimo v prihodnje več sreče in upanja v naslednjem kvalifikacijskem ciklusu za vstop na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2022 v zelo vroči arabski državi Katarju. V imenu Mestnega društva gluhih Ljubljana se zahvaljujemo Jožetu, ki je stopil v kontakt z Nogometno zvezo Slovenije in uredil brezplačne karte za gluhe nogometne navdušence. Predvsem pa se iskreno zahvaljujemo Nogometni zvezi Slovenije za lepo gesto z brezplačnimi kartami, s katerimi je omogočila ogled tekme v živo. MDGL

Vir grafike: https://all-free-download.com/free-vector/download/sports-symbols-icons-collection-various-colored-design_146837.html JULIJ – DECEMBER 2019

15

ODMEV TIŠINE


TOMBOLA

Nagrade, nagrade …

P

rvo sredo v novembru je bila organizirana jesenska tombola. Pri organizaciji in pripravi nagrad jesenske tombole so sodelovale naše živahne članice – Milica, Magda, Branka in Metka, ki so razveselile igralce tombole. Žrebanje številk je vodila Milica s pomočnico Bojano, ki je številke prebrala in tudi kot za šalo narisala smeh na obrazih igralcev. Člani so si izbrali tablične kartice z različnimi številkami, ki smo jim jih podelili ter zaželeli srečo. Spremljali so potek žrebanja številk. Pravilnost izpolnjenih izžrebanih številk na tablicah je kontroliral Robert Žlajpah. Nagrade, ki so bile podeljene vsem srečnežem, so bile zelo zanimive in koristne. Čestitke vsem srečnežem! Vsi člani, ki tokrat niso imeli sreče s številkami, pa se lahko še vedno poskusijo na naslednji tomboli v letu 2020!

18

7

9

27 14

3

32

15

MDGL

ŠPORT

Koledar državnih prvenstev Športne zveze gluhih Slovenije za leto 2020 PANOGA

ŠAH – POSAMIČNO IN EKIPNO BADMINTON BOWLING – POSAMIČNO/DVOJICE ODBOJKA M/Ž (3x3) BOWLING – TROJICE FUTSAL BALINANJE – POSAMIČNO ORIENTACIJSKI TEK BALINANJE – DVOJICE ŠPORTNI RIBOLOV KOŠARKA 3x3 ODBOJKA NA MIVKI M/Ž BALINANJE – EKIPNO

PREDVIDENI DATUM

15. 2. 2020 7. 3. 2020 14. 3. 2020 4. 4. 2020 18. 4. 2020 23. 5. 2020 30. 5. 2020 6. 6. 2020 13. 6. 2020 27. 6. 2020 julij (vezano na KZS Streetball tekmovanja) 29. 8. 2020 5. 9. 2020

ORGANIZATOR

DGN PODRAVJA MARIBOR DGN CELJE DGN LJUBLJANA MDGN VELENJE DGN LJUBLJANA DGN CELJE MDGN SLOVENSKE KONJICE DGN POSAVJA KRŠKO MDG LJUBLJANA DGN POMURJA MURSKA SOBOTA ŠZGS DGN SEVERNE PRIMORSKE AURIS KRANJ

Koledar je bil 30. 11. 2019 potrjen na seji predsedstva Športne zveze gluhih Slovenije. Termini organizacije državnih prvenstev v različnih športnih panogah se lahko spreminjajo na podlagi izvajalca oz. organizatorja. Spremljajte razpise DP na oglasni deski društva, spletni strani www.mdgl.si ali www.zveza-gns.si pod rubriko Šport. ODMEV TIŠINE

16

JULIJ – DECEMBER 2019


IN MEMORIAM

Drago Jerman, 1940–2019 Prijatelj moj, si res odšel? Zapustil nas? Si se le umaknil v veliko tišino? Zdaj kot odsev z ugasle zvezde iz nje tvoj glas prodira vame, lajša bolečino. (Ciril Zlobec)

N

e dolgo tega smo bili skupaj ob kavici, si povedali nekaj šal – in že je pohitel z bratom in svakinjo na avtobus, na njegovo Brdo, kjer je bil doma. Nato nepričakovana vest, da Draga ni več. Je resnično odšel, se mnogi sprašujejo. Ja, odšel je, kot se je ob slovesu Draga lepo poslovila ravnateljica Osnovne šole Brdo: »Dobil v vetru si svoj tihi dom, odšle s teboj so sanje, kjer si barve vpletal vanje.« Naš Drago je bil nekaj posebnega. Slikar samouk nemirne duše, vedno iščoč neke starine, da jim s čopiči na platno zapečati nesmrtnost. Z Dragom smo bili gojenci, učenci nekdajne Gluhonemnice, kjer smo poleg množice gluhih rasli, se učili in osamosvojili. Drago je bil vseskozi član našega društva, Mestnega društva gluhih Ljubljana. Rad je prihajal na druženja, redno se je udeleževal srečanj Zveze gluhih in naglušnih, na izletih, pohodih … Ob pomembnih srečannjih ali praznovanjih je društvu in Zvezi vedno podaril kakšno sliko, sploh idiliko Ljubljane. Mestno društvo je v stekleni dvorani Mestne hiše Ljubljana pod pokroviteljstvom MOL-a organiziralo njegovo retrospektivno razstavo likovnih del pod naslovom Most do ljudi. Gostoval je še v številnih drugih krajih. Bil je naš prijatelj, umetnik, spoštovan, in radi smo ga imeli. Ravnateljica OŠ Brdo se je poslovila z občutenimi besedami in v imenu skupnosti Brdo. Drago je bil zanje slikar z Brda. Citiram: »… in tu, na najinem Brdu, sva se večkrat srečala. Ti, s slikarskimi pripomočki pod pazduho, si iskal zanimivosti kraja, da jim s sliko na platnu podariš nemsrtnost. Jaz pa sem v zvokih šolskega zvonca, otroškega smeha in živahnega vrveža na šoli iskala le trenutek tišine – za dušo. Čutil si to, me pocukal za rokav in jaz sem ti sledila. Vstopila sva v tvojo malo slikarsko galerijo. Že ob prvem koraku mi je zastal dih. Ob pogledu na skrbno urejene police s slikami v vseh tehnikah sem ostala brez besed. Tvoj svet tišine me je opominjal, da je ljudem dano življenje, da se ga naučijo ljubiti, da zmorejo odkriti lepoto v vsem, kar jih obdaja, da znajo iskreno stisniti dlan vsakemu, ki prebiva v njihovi bližini. Drago, ti si nas s svojo nesebično pomočjo znova in znova presenečal. Mnogim pomembnim dogodkom na šoli, tvoji sosedi, si z razstavo slik postavil piko na i. V likovno skupino KUD Fran Maselj Podlimbarski si se vključil že pred 30 leti. Udeleževal si se ekstemporov, likovnih delavnic in z njimi razstavljal v mnogih krajih. Drago se od mladih nog pogovarja z naravo, z drobnimi rožami, začuti domačnost starih kmečkih hiš, kozolcev in vse to upodablja v različnih tehnikah na slikarsko podalgo. Slike so v akvarelu, tušu, kredi, svinčniku, olju. Rad pokuka med stene starih hiš

JULIJ – DECEMBER 2019

in ohranja, kar je naša preteklost. Slika tihožitje in portrete. Njegov slikarski opus je bogat in neverjeten. Dragova likovna dela krasijo stanovanja njegovih sorodnikov, prijateljev, so v lasti mnogih ljudi. Odhajaš, odpočij se! Na poti v večnost naj te ziblje veter v mavričnih jesenskih barvah.« Dragi Drago, v imenu Mestnega društva gluhih Ljubljana, v imenu vseh članov, tvojih prijateljev, znancev in v mojem osebnem imenu, hvala ti za prijateljevanje, za mnogokatera druženja, za podarjene slike, za čast, da si uveljavil dobro ime tudi za gluho skupnost. Počivaj v miru! Meri v imenu MDGL FOTO: MDGL Vir: Iz sveta tišine, letnik XXXX, št. 11, november 2019, stran 26

17

ODMEV TIŠINE


IN MEMORIAM

Marku Kordišu v slovo

Emi Lovrenčič v slovo

Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo. (J. W. Goethe)

P

Ne joči več. Obriši solze. Ona je že onkraj groze in trpljenja. Ne moti ji miru – ne joči več. Najhujše breme, breme je življenja. (S. Makarovič)

red koncem meseca julija je v 86. letu starosti preminil naš dragi član, Marko Kordiš. Bil je dolgoletni član Mestnega društva gluhih Ljubljana. Dragi Marko, naj ti bo lahka ljubljanska zemlja, vedno te bomo imeli v lepem spominu. Svojcem in vsem njegovim najbližjim izrekamo iskreno sožalje! Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana

ZAHVALA

O

b boleči izgubi mojega moža in najinega očeta se iz srca zahvaljujemo dobrim prijateljem in znancem za izrečene besede sožalja, za stiske rok ter za darovane sveče in cvetje. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

N

epričakovano je med nas prišla novica, da si se poslovila za vedno. Še nedavno si bila na obisku v društvu, poklepetala s svojimi prijateljicami. Odšla si za vedno, ne da bi slutili o tvoji nepričakovani smrti. Draga Ema, vedno se te bomo spominjali po nasmehu, prijaznosti, dobrovoljnosti in darovih za polepšanje dni v društvu. Ema, spočij se rahlo in udobno na svoji zemlji in hvala za vse tvoje lepe dneve! V imenu vseh članic in članov MDGL izrekamo sožalje Eminim svojcem. MDGL

Ana Kordiš s sinovoma

ZAHVALA IN VOŠČILO Mestno društvo gluhih Ljubljana se zahvaljuje slušnemu centru Audio BM za donacijo baterij in za njihovo skrb za uporabnike slušnih aparatov. Audio BM-u želimo veliko poslovnih uspehov, sreče in zdravja v prihajajočem letu.

ODMEV TIŠINE

18

JULIJ – DECEMBER 2019


OBVESTILO

Oglasna deska Kino karte za Kolosej V MDGL imamo nove kino karte za Kolo­ sej. Cena kino kart je spremenjena in zna­ ša 3,33 €/karto. Karte lahko kupite v dru­ štvu v času uradnih ur. MDGL

Želite dopisovati v naše glasilo? Članke in slike za objavo lahko pošljete na elektronski naslov: odmev.tisine@gmail.com ali pa jih prinesete v pisarno društva. Mestno društvo gluhih Ljubljana Cankarjeva cesta 9, Ljubljana Uradne ure: pon., sred., pet.: od 9h do 12h sreda od 16h do 19h E-mail: mdg-ljubljana@guest.arnes.si Spletna stran: http://www.mdgl.si/

Priključite se nam v: FOLKLORNI SKUPINI VESELJE: dekleta in fantje, žene in možje, pridite in se nam priključite. Vsak torek od 17. do 19. ure v prostorih ČS Center Vodmat, Grablovičeva 28. Imamo odlično učiteljico in harmonikaša. Povezuje nas prijetno druženje in veselje do plesa.

BOWLINGU: vsak četrtek od 16. do 18. ure v BK 300, Regnatova cesta 35, Ljubljana-Dravlje

BALINANJU: vsako sredo od 14. do 16. ure na igrišču Balinarskega športnega društva, Jezerska 5, Ljubljana-Šiška

ŠAHU, TAROKU in RAZNIH IGER: vsako sredo od 16. do 19. ure v društvu

TELOVADBI ZA STAREJŠE:

T: 041 231 791 - Robert Žlajpah, predsednik MDGL T: 070 699 336 - Indira Vehbić, sekretarka MDGL JULIJ – DECEMBER 2019

vsak torek in četrtek od 8.30 do 9.30. ure v športnem klubu Chagy, Vojkova 58 (Ljubljana-Bežigrad)

19

ODMEV TIŠINE


PREDNOVOLETNO SREČANJE ČLANOV MDGL

Izid brezplačne številke so omogočili:

Programe in delovanje financira FIHO. Stališča organizacije ne izražajo stališč FIHO.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.