Page 1


PANORÁMA

Védd a természetet! menjenek. A különbözõ pontokon Hófehérke és a törpéi várták a diákokat. Az osztályokat az állomásoknál szerzett, valamint az elõzetes feladatokra kapott pontok alapján értékelték. A holtverseny esetében pedig nézték a magatartást is. A diákok 2 óra körül érkeztek vissza az iskolába. Mindenki nagyon elfáradt, hisz az út hosszadalmas volt. A tanulók, azért ennek ellenére jól érzeték magukat. A az osztályok oklevelet kaptak, az elsõ helyezett.6.b pedig Vépre a szélerõmûhez nyert jutalom kirándulást. Sulics Boglárka

képzõmûvészete

Greg Johnes a Dél-Oregoni Egyetem professzora a kõszegi Szõlõ Jövésnek Könyvében talált rajzok és festmények alapján következtet arra, hogyan változott a klíma abban az idõben, amikor még nem volt nyilvántartás a hõmérsékleti viszonyokról.

évre szebbnél szebb ceruza-, tollrajzok, majd akvarellek örökítik meg a szõlõ hajtásait. A hajtásokat megmérve Jones arra jutott, hogy szélsõséges hideg köszöntött be 1817 körül Európában, és meleg idõszakok voltak 1780 és 1830 táján. Adatai alátámasztják a legfris-

Jones professzor ugyanakkor a „borvilág” 50 legbefolyásosabb emberének számít. Egy olasz munkatársával, Diego Tomasival érkezett Kõszegre, április 24-én. Miután megvizsgálta a rajzokat, melyeket 1742 óta folyamatosan készítenek és rögzítenek a Szõlõ Jövésnek Könyvében, a képeket digitalizálta, majd az elemzésre már az Egyesült Államokban került sor. A szõlõkönyvben – melyhez csak fehér kesztyûben lehet nyúlni – évrõl

sebb méréseket, melyek szerint az elmúlt húsz évben egyre melegebbek lettek a tavaszok. „Az adatokból tudni lehet a március-áprilisi hõmérsékleteket – mondja Jones –, de nem utalnak a szeptemberi vagy októberi idõjárásra. Ugyanakkor nincs kapcsolat a tavaszi hõmérséklet és a szõlõ minõsége között, utóbbi ugyanis a nyári meleg és az õszi érés függvénye.” – magyarázza a klímakutató.

www.dailytidings.com

A Dr. Csepergi Horváth János Általános Iskola KIKI-ben a tanárok május 10-én idén is megrendezték a természetvédelmi napot. A versenyen elõzetes feladatok vártak a diákokra. A kidobandó szemétbõl hasznos dolgot kellett készíteni, az újrahasznosítás jegyében, menetlevelet összeállítani és elõre megírt szövegre reppelni. Majd május 10én 8 óra körül indultak ki a tóhoz a diákok. Útközben növények és állatok voltak megjelölve piros szalaggal, melyeket fel kellett ismerniük. Minden osztálynak megadták az útvonalat, hogy melyik állomáshoz

Az éghajlatváltozás

Fotó: Hetyésy Katalin

Kismenedzserek versenye

Lord koncert Bõben Bõben a 2007- es Kis Pál és a Borz koncert után most ismét az ország egyik neves együttese a szombathelyi Lord lép színpadra. A zenekar nem rég adta ki az Örökké címû nagysikerû lemezét, amely a helyszínen is kapható lesz. Elõttük hazai közönség elõtt fellép az Átjáró3 tehetségkutató gyõztese, a Rith zenekar is, akik már több alkalommal játszottak a rock-klasszikus vendégeként. A koncert 2010. június 5-én 20 órakor kezdõdik a bõi sportpályán. A Promenád címû kiadványukban megjelent az Ümmögõ Közhasznú Kulturális Egyesület 1% gyûjtésére szóló felhívása. Néhány éve az egyesület beolvadt a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesületbe, s annak keretein belül mûködik tovább. Az Ümmögõ népzenei és néptánc együttes részére felajánlandó 1%-t a Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület (Asz.18892987-1-18) fogadja. Köszönettel Gömböcz Róbert Ümmögõ együttes vezetõje

2

Nagy kihívás részesei lehetett a Dr.Csepregi Horváth János Általános Iskola KIKI csapat április 17-én. A csepregi iskola nevezett a „Kismenedzserek” versenyére, ahol 5 tanuló vehetett rész. A 7. osztályból Ridavits Tibor, Pócza Dániel, 6. osztályból Sulics Boglárka, a 4. osztályból Szabó Vivien és Tájmel Márk volt a csapat tagja. Szombathelyi döntõt levelezõs feladatok elõzték meg. A feladatok között szerepelt, hogy selejtes árukat kellett gyûjteniük, totót kitölteni, szponzort keresni, és természetesesen egy projektet kidolgozni. A csapat KIKIMOZI-t szeretett volna beindítani. Ehhez írni kellett álláshirdetést,

plakátot készíteniük, reklámszöveget kitalálni. A döntõben a projekt bemutatása, a selejtes áru eladása, állásinterjú, teszt kitöltése, a reklámszöveg elõadása volt a feladat. A csapat szponzora a Répcementi Coop volt. A csepregiek az elõkelõ 4. helyezést érték el. A diákok felkészítõje Molnár Sándorné, Márta néni volt, aki sok hasznos dologgal látta el a csapatot, amit késõbbiekben, az életben is tudnak használni. A tanulók nagyon remélik, hogy az idei tapasztalatokkal jövõre is újra elindulhatnak ezen a versenyen. Sulics Boglárka

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


HANGOLÓ

A nagy horgászok HORGÁSZVERSENY A SAJTOSKÁLI HORGÁSZTÓN Az idei évben harmadik alkalommal rendezte meg a sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete a sajtoskáli horgásztón a hagyományos májusi horgászversenyt. A rendezvénybõl aztán egy kisebb fajta majális lett. Az idõjárás is kegyeibe fogadta az idén azt a 27 horgászt, aki rajthoz ült, hogy megfogja a legtöbb, vagy a legnagyobb halat és elvigye a kupát. Az elsõ halra fél órát kellett várni, aztán horogra akadtak a többiek is szépen sorban. A megmérettetése csupán tizenegyen fogtak halat - kisebbeket fõként -, a többieknek a verseny ideje alatt nem volt szerencséjük. Két kategóriában hirdettek gyõztest. Felnõtt és ifjúsági-gyermek helyezetteket jutalmaztak az önkormányzat által felajánlott kupákkal, valamint a legnagyobb halat kifogó horgász kapott még nagyon szép díjat. Eredmények: Felnõtt horgászok: 1. Gurbács Sándor, 2. Dancs Péter, 3. Vigh Árpád Ifjúsági-gyermek horgászok: 1. Guzmics Martin, 2. Gurbács Gergely, 3. Gál Gergely A legnagyobb halat Guzmics Martin fogta – 2,75 kg volt. Strén Tibor a Büki Horgász Egyesület elnöke is megtisztelte a rendezvényt és meleg szavakkal köszöntötte a verseny szervezõit, a résztvevõket és az eredményhirdetésre szép számmal összegyûlt falusiakat. A gyerekeket hasznos

tudnivalókat tartalmazó könyvecskékkel ajándékozta meg, a felnõtt gyõzteseket pedig itallal jutalmazta. El kell azonban árulni, hogy a sajtoskáliak nem csak az eredményhirdetés kedvéért érkeztek a tóparti pihenõhelyre, hanem a bográcsban

fõtt halászlé és marhapörkölt illata is csábítóan hatott. A finom ételek egy szempillantás alatt éhes gyomrokra találtak, és így már jobban folytatódhatott a vidám beszélgetés, a gyerekek önfeledt játéka és a tét nélküli horgászat késõ estig. bse

Trianon fájó emlékei, jelen és a jövõ Sárváry Zoltán

Magyarország a trianoni diktátum szégyenteljes, komor sötét borzongással teli gyásznapján, megfosztatott gazdagságának és gazdaságának súlyosan nagy részétõl, történelmi országrészeitõl, vasutjaitól, iskoláitól, tájaitól, testvéreitõl, gyermekeitõl, apáik örökségeitõl, nemzeti létének szintereitõl, államalkotó nemzeti egységétõl. Megaláztatott, vértestvérei szolgasorsba taszíttattak. Trianonból, annak csonka Magyarországából azonban gyökeredzett valami. A testvériség, az együttérzésnél sokkal többet jelentõ támogatás, az elsõ világháború utáni súlyos gazdasági válság idején is tapasztalható befogadás, a kinyújtott kar nemcsak jelképes, hanem valóságos ereje. Amikor az elszakított országrészeken megszüntették, vagy minimálisra redukálták az oktatás, illetve közigazgatás magyar nyelvét, amikor iskolákat és magyar intézményeket szüntettek meg, amikor elvették a magyar földeket, és amikor köztisztviselõk, tanítók, mûvészek, magyar kisemmizettek tömegei fogadták el a fatörzs menedékhelyét, akkor hazaárulás lett volna arról

beszélni, hogy ez mennyibe kerül, és, hogy ez jó-e nekünk. Ugyanis egy kérdésben mindenki megegyezett, mégpedig abban hogy ez az állapot, igazságtalan és ebbe a magyarság soha nem nyugodhat bele. Miért kell emlékezni, miért kell újra feltépni a sebeket? Azért mert, ha elfelejtünk, a temetõbe kijárni, nem csak halottainkat felejtjük el, hanem önmagunkat is, ha legyintünk Trianonra, azt hisszük, hogy csak mi vagyunk, és ez által mi is elveszünk. Ha kivesznek gyökereink, mi is talajtalanná leszünk. Ha jön a felejtés, bennünket is el fognak felejteni. Ha már nem fáj Trianon, akkor csak önmagunkra gondolunk, és bekövetkezhet, - mint ahogy bekövetkezett - a második tragédia is, az arcpirítóan szégyenteljes árulás 2005. december 4-én. Azóta új szelek fújnak, reményt keltõek, és az anyaország fatörzsként nyújtja ágait testvérei felé, hogy lelkileg újra egyesüljenek az elszakított nemzettestek. Visszakapják azt, ami mindig az övék volt, hiszen õk sohasem hagyták el Magyarországot, „csak” valakik elvették tõlük.

I m p r e s s z u m Kiadó: CitiCom Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Rumi Rajki István u. 10. e-mail:citicom@chello.hu Felelõs kiadó: Óvári Gábor ügyvezetõ igazgató Tel.: 20/252 3711 Felelõs szerkesztõ: Hetyésy Katalin Tel.: 30/334 6402; e-mail: promenad@t-online.hu Szerkesztõség: Csepreg, Bartók Béla köz 1.

Szerkesztõbizottság: Boros Rudolfné, dr. Kevei Péter, Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Zádrovich Aliz, Baloghné Simon Erika Nyomdai elõkészítés: Mittl Attila - www.mittl.hu - info@mittl.hu Nyomda: Pannon Lapok Nyomdai Központ Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt - Veszprém Hirdetés: Szabó Edgár, Edy Marketing Bt. mobil: 20/911-3596 e-mail: edy@edymarketing.hu www.edymarketing.hu

Megjelenik havonta 10.000 példányban - ISSN: 1787-3932 Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csáfordjánosfa, Csánig, Csepreg, Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Iklanberény, Iván, Lócs, Lövõ, Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd, Nemeskér, Nemesládony, Nick, Répcelak, Répceszemere, Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd, Újkér, Und, Vámoscsalád, Völcsej, Zsira A hirdetések tartalmáért és a nyomdai hibákért felelõsséget NEM vállalunk!

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

3


NAGYÍTÓ Fotó: Sárváry Zoltán

Megújulnak

az utak és a fõtér

HÁROMI JENÕ, CSEPREG POLGÁRMESTERE A NYÁRI HÓNAPOK TERVEIRÕL Januári számunkban beszélgettünk az év eleji elképzelésekrõl és célokról, a forráshiányos város viszontagságos küzdelmeirõl Háromi Jenõvel, Csepreg polgármesterével. Közeledve a naptári év feléhez ismételten körbejárjuk az akkor felvetõdött kérdések egy részét. - Az utóbbi idõben legtöbb információ a város útjainak rendezésével kapcsolatban kelt napvilágra. Milyen alternatívák merültek fel eddig és milyen lépések történtek? - Körülbelül 10-14 olyan önkormányzati útja van Csepregnek, ami azonnali beavatkozást igényel. Ehhez a városnak gyakorlatilag nincs meg jelen pillanatban az önereje a javításra, karbantartásra. Januártól fogva kidolgoztunk egy olyan koncepciót, amelyben az önkormányzat, illetve az ingatlantulajdonosok segítségével megpróbálunk ezen a helyzeten javítani. Ez a konstrukció lényegében arra épül, hogy az önkormányzat egy bizonyos hitelt venne fel, és a visszafizetésben valamilyen formában az ingatlantulajdonosok segítenének. Ez a Fundamenta Lakástakarékkal létrehozandó konstrukció már más településen is mûködõképes, igaz, nem útépítésre, hanem szennyvíz közmûtársulásoknál alkalmazzák. A fejlesztésben arra is gondoltunk, hogy nem csak az utakat kellene rendbe tenni, hanem a járdákat is, javítással, vagy új építésével. - Milyen terheket ró ez a lakosságra? - Az állampolgár ehhez a programhoz kétféleképpen tud csatlakozni.

4

Vagy egyben biztosítja a reá esõ részt, vagy pedig részletekben fizet havonta 2300 forintot (5 évig). Ez 1200 ingatlanra lett kiszámítva. A mûszaki tartalma e munkálatoknak egy útkiegyenlítés, tehát kátyúzás, illetõleg profil, valamint kétszeres zárás, és mellette a csapadékelvezetés is meg lenne oldva. - Vannak olyan utcák, amelyek nem a város kezelésében vannak. Ezek lakói mit kapnának a társulási csatlakozásért?

- Akik az utakban nem érintettek, azokat a járdák, a csapadékvíz elvezetés és a kapubejáró rendbe tételével tudnánk motiválni. - Milyen az érdeklõdés a lakosság részérõl? - Érdeklõdés van a program iránt. Van, aki megérti, van, aki információ hiányában, vagy más miatt elutasítja. Természetesen ez egy önkéntes jellegû társulás lenne, azt kell az itt lévõ embereknek mérlegelniük, hogy meddig tudunk ilyen utakon közlekedni és akarjuk-e a jobbat.

- Figyelembe vette-e a képviselõ-testület a város lakóinak elöregedését, egy részük elszegényedését és terhelhetõségének határát? - A közelmúltban kapott minden polgár egy levelet és egy együttmûködési nyilatkozatot, amit pozitív válasz esetén május 31.-ig kellett a polgármesteri hivatalba visszajuttatni. Ezek alapján tudjuk felmérni az érdeklõdés és a támogató részvétel valódi arányait. Bár az elsõ alternatíva - ha minden tulajdonos segíteni tudna a programban-, lenne az optimális megoldás, számolva a kérdésben említett tényezõkkel, valószínûbb, hogy megpróbáljuk a megvalósítást utakra lebontva kivitelezni. Az összeg azonban valamelyest emelkedni fog. - Mely utcák rendezése várható a közeljövõben? - Mindenféle rangsor nélkül a következõ utcákról van szó: Alkotmány, Csokonai, Damjanich, Fehér, Kis, Mátyás, Sallai, Szabadság, Taksony utca és köz, Zrínyi, Visi utca és mindazok, ahol hiányosságok, gondok vannak. Az egyik utcát a vállalkozó a következõ hónapokban el fogja készíteni, hogy a lakosság lássa, milyen minõséget fog a pénzéért kapni. - Minden évben nélkülözhetetlen pénzügyi elem volt az „önhiki” támogatás. Mi lett ennek a sorsa? - Már korábban elmondtam, hogy a jelenlegi „önhiki” támogatási kérelmet beadtuk, de a régi jogszabályokkal, feltételekkel a város nem igényelheti vissza azokat a mûködési költségeket, amiket a kormányzat az elõzõ idõszakban elvont. Ez 2010 áprilisában,

derült ki, amikor nyilvánosságra kerültek a pályázati feltételek változásai. Ezért minden lépést meg fogunk tenni a hiányzó összegek pótlására, minden olyan pályázatot beadtunk, amely a késõbbiekben lehetõséget biztosíthat ezek lehívására. Az „önhikit” végeredményben, olyan mértékben szigorították, hogy kiszorultak azok a települések, amelyek intézményeket tartanak fenn. Az ügy azért is súlyos, mert ezek fenntartása kötelezõ feladat. - Látsz esélyt e súlyos anomália megszûntetésére? - Látok esélyt, és bízom a változásokban. Információim szerint az új kormány a következõ évben átalakítja az önkormányzatok finanszírozási szerkezetét, valamint a pályázatok rendje és feltételei is módosulni fognak. - Hogyan áll a fõtér rekonstrukciós programja? - A pályázatot megnyertük, és az igényelt 439 millió helyett 419 millió forint körül kaptunk, ami összességében nem rossz. A város pénzügy helyzete miatt, azonban minden forintra szükség van, ezért a képviselõ-testület úgy döntött, hogy „panasszal” élve próbálja meg a hiányzó összeget, vagy annak egy részét elérhetõvé tenni. A fõtér tehát a terveknek megfelelõen megújul, ha az önrészt is sikerül melléállítani, ami a kastély eladásának és a hitelkonstrukciónak a függvénye. A program kezdési idõpontja valószínûleg a nyár eleje lesz. - Hogyan befolyásolja ezt a kastély eladásának esetleges elhúzódása? - A kezdést nem fogja befolyásolni, hiszen a fizetés majd késõbbi idõpont-

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


ÉLETÜNK ban, 2010 végén, illetve 2011-ben lesz esedékes. A kastélyt azért is lenne jó mielõbb hasznosítani, mivel az is a fõtéren található, és tudnánk, hogy milyen funkcióban fog beilleszkedni. A megújult fõtér azonban pozitívan befolyásolhatja a kastélyeladást is, így a leendõ vevõ szívesebben jön, fektet be. - Milyen stádiumban van a kastély eladása? - Van egy potenciális vevõkör, akik egy szerényebb projekttel jelentkeztek. Ezek pécsi befektetõk, egy hotelt terveznek és a kastély rendbetételét, kívánják megvalósítani, megújuló energiaforrások segítségével. A tárgyalások reményt keltõek. - Hogy ítéled meg az év hátralévõ idõszakát? - Optimista vagyok, hiszen nem azért dolgozunk, hogy csõdhelyzetet teremtsünk, hanem a város fejlõdéséért. Bízom abban, hogy a kormányzati segítség és a mi erõnk, a lakosság segítségével együtt, elég lesz ahhoz, hogy ezt a nehéz évet átvészeljük és bizakodhassunk a jövõben. S.Z.

Felelõsséggel egy kis

település élén Gyalóka 75 fõt számláló falu. Bár kis közösséget irányít vezetõsége, felelõsségük nagy az itt élõk felé. Tóth Jánosné polgármesterasszonya értékelte az eltelt ciklust. Nehéz négy év áll mögöttük. Megköszönte a körjegyzõség munkatársainak munjáját, akiktõl nagyon sok segítséget kaptak. „Úgy érzem képviselõ-testületünk megfontoltan hozta, s hozza meg döntéseit, bizony néha komoly viták árán. Ennek is tudható be, hogy minden évben jól gazdálkodtunk, s azokat jól zártuk. Pedig terveink megvalósításához nem kevés anyagi forrásra, önerõre volt szükség. Vannak „hagyományosnak” nevezhetõ kiadásaink, melyekkel az itt élõket támogatjuk. Ilyen az évenkénti beiskolázási segély, a karácsony elõtti ajándékozás nyugdíjasaink és minden gyermek számára. Ez alkalmanként és személyenként 10 - 15 Ezer forintot jelent. Persze idén is szeretnénk ezeket az összegeket kiosztani” hangsúlyozta Tóth Jánosné. Megszokott már, hogy nyugdíjasokat köszöntenek, és a falugyûlésen tájékoztatják munkájukról az itt élõket, amit vendéglátás követett. Szociális étkeztetést támogatják az igények szerint. Anyagiakkal segítetik a Szakonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkáját. Minden év kiemelt feladata a közterületek, a temetõ gondozása. 2007 tavaszán a Csite malom felé vezetõ utat felújítatták. Õsszel a csapadékvíz elvezetését végeztették el. Voltak kellemetlenségek a munkálatok miatt, de az eredmény a fontos. Megállapodást kötöttek a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtárral a kistérségi könyvtári ellátás igénylésére. Komoly összeget tudnak évenként könyvekre, újságokra, DVD-re fordítani. A helyiség üzemeltetése az õ feladatuk. Jó lenne, ha minél többen élnének az

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

adott lehetõséggel. Dr. Brummer Krisztián volt körjegyzõ segítségével jelent meg a Gyalókáról szóló könyv. A következõ évben az elõírtaknak megfelelõen kihelyeztették a forgalmi tükröt, segítve a biztonságos közlekedést. Gyalóka címerét megterveztették, mely felkerült a falutáblákra, az önkormányzat épületére. A kistérségi könyvtári ellátásra utalt támogatásából a Polgármesteri Hivatal és Könyvtár épületének külsõ felújítása, térkövezése valósult meg. A közterületek rendbetartására fûnyíró traktort vásároltak. 2009-ben hivatalukba mobil internetes szolgáltatást kötöttek be, szintén a kistérségi könyvtári ellátás keretében. Csepreg Város Egészségháznak ötvenezer forint vissza nem térítendõ támogatást nyújtottak, a mûködési feltételek javítására. A buszváró üvegezését megoldották. A Fõ utca felsõ részén a vízelvezetõ árkot felújították, valamint az útfelület kátyúzták. A megszorított költségvetés bizony az idei évben keményen érintett bennünket is. Az ároklefedés további lépését pénzarányosan tudják folytatni. A tervezett járdafelújítás nem valósult meg. Pályázni nem lehetett, sajnos most sem

lesz rá mód. A templomok felújítására adható be pályázat. Községük temploma kiemelt mûemlék, így felújítása nem hozzájuk tartozik. Az orvosi rendelõ kerítése nagyon rossz állapotban van, azt meg kell csináltatniuk. Halottas hûtõt vásároltak, ezzel is próbálunk a családoknak segíteni a költségek lefaragásában. A pályázatok folyamatosan figyelik. Sajnos egyre kevesebb lehetõséggel élhetnek. Komoly önrészekre van szükség, vagy éppen nincs pályázati lehetõség adott feladatok megvalósítására. Ebben az évben elhunyt a falu alpolgármestere, Radics László. Az elsõ választás óta töltötte be ezt a posztot, nagy lelkiismerettel. A képviselõ-testület saját halottjának tekintette. A tisztség betöltésére Horváth Attila képviselõt kérte fel Tóth Jánosné. Az új képviselõk Asbóth Krisztián lett. Hogy mit hoz a jövõ? Nem tudni, de a falu vezetése továbbra is teszi munkáját. Az õszi választásokig van feladatuk bõven. „Amennyiben a gyalókai polgároktól kellõ bizalmat kapok, s egészségem is engedi továbbra is nyitottan várom a kihívásokat” – mondja bizakodva a polgásmesterasszony. Boros Rudolfné

5


HERBERT AKTUELL Programme in Kõszeg und in der Region • 06.05. Heilige Messe der Jäger an der Kapelle „Peruschka” in Horvátzsidány • 13.05. Kirchtag St. Anton in Lukácsháza • 18-20 Strassentheater in der Kõszeger historischen Innenstadt • 20.05 Kirchtag in Velem • 26.05. Nacht der Museen (Kõszeg) • 27.05. Kirchtag in Horvátzsidány • 04.06. Heilige Messe der Feuerwehrleute an der Peruschka Kapelle in Horvátzsidány • 02-04.06 Musikalisches Festival „Alpokalja” in Kõszeg

Csepreger Nachrichten Laut Informationen des Csepreger Bürgermeisters, Jenõ Háromi wird man mit den Rekonstruktionsarbeiten des Hauptplatzes der Stadt in den Soomermonaten anfangen. Dazu gehören unter anderen Errichtung neuer Parkplätze, Renovierung von Gebäuden (Kulturhaus, Bürgermeisteramt und das alte Schulgebäude, wo jetzt die Polizeiinspektion ist), Errichtung eines Sringbrunnens, neue Bushaltestelle, Renovierung der Denkmäler usw. Wenn alles planmässig läuft, kann man die Arbeiten am Ende Oktober beenden. Der Bürgermeister hofft darauf, dass sowohl die Einheimischen, als auch die Touristen und Besucher unserer Stadt an dem neuen Hauptplatz viel Freude haben werden.

Veranstaltungen im Monat Juni in der Region 11 – 13.06. Festival in Répcelak. Ausführliches Programm auf der WEB- Seite und auf den Plakaten. • 12.06 ab 9 Uhr Feuerwehrwettbewerb des Komitates Vas auf dem Csepreger alten Sportplatz in der Deák Strasse. • 18 – 20.06. BükBad RALLY. Ausführliches Programm auf der WEB-Seite und auf den Plakaten. • 18.06. Auftritt einer Volkstanzgruppe aus Südtschechien. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr auf dem Platz am Kulturzentrum in Bük.

6

Jubileumskonzert mit Gästen aus In- und Ausland in Csepreg In diesem Jahr feiert die Blasmusikkapelle der Stadt Csepreg das 80-jährige Jubileum der Blasmusikszehne in Csepreg und das 30-jährige Jubileum der Neugründung der Blasmusikkapelle. Aus diesem Anlass kommt es in der Stadt im Veranstaltungszelt zu einem Jubileumskonzert, wo neben den Gastgebern und Magoretten auch die Blaskapelle Dörfl aus Österreich, die Blasmusikkapelle

der Stadt Szombathely, die Blasmusikkapelle der Stadt Sárvár und die Blamusikkapelle der Stadt Kõszeg auftreten. Das Jubileumskonzert beginnt um 17. 00. Anschliessend um 21. 00 fängt eine Tanzparty mit viel Musik vom Schrammelensemble aus Pilisvörösvár an. Der Blasmusikverein der Stadt Csepreg lädt alle Freunde der Musik zu diesem herausragenden Musikereignis des Jahres herzlich ein.

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


AKTUÁLIS

Évfordulót ünnepelt

a Büki Nyugdíjas Baráti Kör

Az összetartozás, a közös érdeklõdés, az egymás iránti odafigyelés, kevésbé fontos értékrend napjainkban. Ezért is figyelemreméltó és követendõ példa sok település nyugdíjasainak összefogása. A hosszú és kemény munkával eltöltött évtizedek, a közösen átélt nehéz sorsok bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy idõt, törõdést adjanak egymásnak, önmaguknak. A Büki Nyugdíjas Baráti Kör1985-ben alakult 30 fõvel, Smidéliusz Ferenc vezetésével. Idén tavasszal ünnepelték 25. évfordulójukat, nagyszabású rendezvénnyel Az egyesületet, tevékenységüket Varga László jelenlegi vezetõ mutatja be. – Megalakulásunk óta kimondottan klub jelleggel mûködünk a mûvelõdési ház keretein belül. Szombatonként találkozunk, beszélgetünk, kártyázgatunk. A jelenlegi 26 fõbõl minden alkalommal egy-két tag kivételével ott vagyunk a foglalkozásokon. Nem feledkezünk meg egymás névnapjáról sem. A felköszöntés mellett egy kis nótázásra is mindig sor kerül. Érdekessége a klubnak, hogy csak férfiakból áll. Amikor megalakult, az asszonyok külön hímzõ szakkörbe gyûltek össze. Persze a programokon, kirándulásokon õk is részt vesznek. Jártunk már az ország különbözõ területein. Az egyik legemlékezetesebb a parlamenti kirándulás volt. Vasvár, Szombathely, Csepreg, Törökbálint településekhez pedig már barátságok fûznek minket. – Figyelemmel kisérve tevékenységüket, jól érzõdik, hogy nagy hangsúlyt fektetnek más klubokkal való kapcsolattartásra, az évfordulókra. Miért tartják ezt fontosnak? – Amikor az ember eléri a nyugdíj korhatárt, természetesen örül neki, fõleg, ha jó egészségnek örvend. Aztán tervezgeti az otthoni munkát, s rájön, hogy mennyi tennivalója van. Bizony eltelik egy-két év, mire tudatosul, a nyugdíjas évek így hamar elszállnak, s nem lesz idõ egy kis pihenésre, barátokkal, ismerõsökkel való találkozásra.

Tagjaink is inkább a hetven év körüliekbõl, annál idõsebbekbõl áll, ugyanakkor egyre több „fiatal” nyugdíjas csatlakozik hozzánk. Minden évnek örülünk, amit együtt tölthetünk. Ezért ötévenként jubileumi ünnepet tartunk, vendégek

büki asszonyok kiállítás keretében mutatták be munkáikat, nagy sikerrel. Vasváron is részt vettünk programokon. A csepregi barátaink köszöntöttek bennünket a 15 éves jubileumunkon, amire a visszahívás sem maradt el. Részt

meghívásával. A tízéves évfordulónkon egy újabb tabló készült a tagságról. 2000-ben rendezett találkozónkon velünk ünnepeltek a szombathelyi, csepregi és vasvári nyugdíjasok. Rá öt évre kibõvült a kör, törökbálinti társainkkal. Ezáltal életünk is mozgalmasabb, színesebb lett. 2002 tavaszán a két település testvér-települési szerzõdést írt alá Bükön. Itt találkoztunk a nyugdíjasok vezetõjével, s felvettük a kapcsolatot. Az év nyarán klubunk elsõként tett látogatást Törökbálinton. A következõ évben õk jöttek el hozzánk. Ez a kapcsolattartás rendszeressé vált, amit 2006-ban közösen megfogalmazott és aláírt szerzõdéssel pecsételtünk meg. A

vettünk a gyepûtipráson, a Nyitott pincék napján. Szoros velük a kapcsolat. – Meséljen az idei szép jubileumi rendezvényrõl? – Az alkalomra meghívást kaptak a baráti klubok, a helyi civil szervezetek, a város vezetõsége. Meghitt és vidám pillanatok váltották egymást. A házigazda, a vendégek köszöntõje Horváth Lajos polgármesterünk volt, aki emléklapot adott át tagjainknak. Vas Megyei Közgyûlés nevében Majthényi László alelnök méltatta a szépkorúakat, emléklappal köszöntve mindannyiunkat. Természetesen felszólaltak a meghívottak egy-egy képviselõje is. A kultúrmûsorban fellépett a büki, török-

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

bálinti, csepregi énekkar. A helyi néptáncos kislányok mûsorát meghatódva néztük. Két alapító tagja van még a klubnak. Dr. Fábián Jenõ bácsi, aki 91 éves és Taródi Lajos bácsi. Fia két szívhez szóló verset mondott ajándékként a jubilánsoknak. A Büki Napok kezdetén klubtagokból alakult citerások sokszor szerepeltek rendezvényeken. Az idõ múlásával ez már elkopott, de ezen a délutánon ismét elõkerült a hangszer. Jenõ bácsi két-három számmal örvendeztette meg társait. Majd csatlakozott hozzá a csepregi Iliás István, s szállt az énekszó. Majd eljött a nótázás, a közös éneklés ideje. A tombolahúzásnak igazán nagy sikere volt. A tárgyak egy része felajánlásokból érkezett. Köszönet érte mindenkinek. A rendezvény végén mindenkinek emléktárgyakat, emléklapokat adtunk át. Az önkormányzat minden évben hozzájárult az egyesület mûködéséhez. Az idei évben százezer forinttal támogatta klubunkat. A jubileumi rendezvényt pedig a mûvelõdési ház, klubtagok, fellépõk segítségével tudtuk megvalósítani. Mindenkinek köszönjük a lelkes hozzáállást. – Melyen terveik, elképzeléseik vannak? – Elõször is szeretnénk mi is egy tablót készíteni. Reméljük sikerül. Részt veszünk minden rendezvényen, mely a városban zajlik, civil összefogással. A májusi események után májusfa kitáncolás, horgásztó megnyitása, jönnek a Büki Napok, melyre hívtuk a törökbálintiakat. Tavaly készült el a Civil park, valamennyi civil szervezet összefogásával. Miden évben szeretnénk egy olyan civil napot, melyen sportrendezvények, közös fõzés lesz a program. Ez már szeptemberben lesz. Továbbra is tatjuk kapcsolatainkat klubtársainkkal. Nem unatkozunk. Ameddig lehet, szeretnénk mûködni, hasznosnak lenni városunk és kis közösségünk számára egyaránt. Boros Rudolfné

7


PRO CULTURA

Hagyományõrzés

árnyoldallal dégek a kiszolgáló sátor felé igyekeztek egy pohár italra, az asztalok mellett egy baráti beszélgetésre. A délutánnak ez is egyik célja volt. Ekkor történt meg az, amiért ez az írás megszületett. Az egyik csepregi versenyzõ, L. J., Farkas Sándor Egylet odaérkezõ elnökét, Éva asszonyt durván inzultálta, számon kérte, méltatlan helyzetbe hozta. L. J. nem ismeri a nõk, az életkor iránti tiszteletet. Nem akarja ismerni és használni gyönyörû anyanyelvünk lehetõségét, ami által minden megbeszélhetõ és tisztázható. Túl magas lóra ült. Sértett személyt és közösséget. A durvaság ellen tiltakozunk, mert a napjainkban terjed, mint a dögvész. Sudár Lászlóné, a Farkas Sándor Egylet elso elnöke és a tagság

a pünkösdi királynõ

KLAUDIA ZSUZSKÁVAL NYERT A Farkas Sándor Egylet a hagyományoknak megfelelõen pünkösdhétfõn ismét megrendezte a pünkösdi lófuttatást. Idén a szûkös anyagi keretek miatt szerény körülmények között, de színvonalas programmal gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról.

vai futották a legjobb idõt és vétették a kevesebb hibát, míg a régiós mezõnyben Simor Andrásé lett a gyõztest illetõ koszorú. A szünetekben az Ungaresca Táncegyüttes és a kõszegi Hajnalcsillag Néptánc Együttes gondoskodott a jó hangulatról. Fotó: Hetyésy Katalin

A régi lovas hagyomány 1993 óta tizenhetedszer került megrendezésre a csepregi Deák utcai régi sportpályán. A Farkas Sándor Egylet sokat tett, hogy a hagyomány évrõl évre megismétlõdhessen. Sokat tettek a velünk együttmûködõk: a helyi és vidéki lovasok, önkormányzat, mûvelõdési ház, a kulturális élet közismert szereplõi. Szeretettel emlékezünk a mindenkori nézõinkre, akik velünk töltötték pünkösdhétfõ délutánjait. Köszönet mindenkinek érte. Az idén pénzhiánnyal küzdöttünk. Rövidebbre sikerült a program, a rangos versenyek elmaradtak. Játék, közismert hagyományõrzõ elõadó csoportok pótolták a hiányt. Úgy éreztük, megtettük az erõnkbõl telhetõt. A pálya kiürült, a ven-

Megvédte címét

A lovasok és a fogatok a Promenádról indultak és ünnepélyes felvonulással a csepregi fúvószenekar és mazsorettcsoport kíséretében érkeztek még a régi sportpályára. A csepregi pünkösdi királyi címért nyolc induló versenyzett, és Kecskés Klaudia egymásután harmadszor is megvédte a címet és nem adta át dicsõséget másnak. Zsuzska nevû lova kiválóan engedelmeskedett Klaudiának. A helyi lovas egylet fiatal tagjai bemutatkoztak a versenyen és próbálkoztak a gyõzelemmel. A régiós pünkösdi címet Horváth Ádám szerezte meg. A fogathajtók közül a csepregieknél Varga Lajos lo-

Májusfa kitáncolás Bükön

Fotó: Sági Ferenc

A fiatalok régen április végén felállították, május végén kitáncolták a májusfát. E hagyományt elevenítették fel a Büki Városvédõ- és Szépítõ Egyesület kezdeményezésére a büki civil szervezetek. Hívó szavukra május 28-án megtelt a mûvelõdési központ elõtt lezárt útszakasz. Közel háromszáz fõ nézte végig a fellépõ együttesek mûsorát. A hangulatot a horvát kisebbségi önkormányzat kórusa gradistyei dalok bemutatásával alapozta meg. A Sok-Szín-Pad Mitchel: A rumra cserélt feleség átdolgozásával, A félkoronás frigy c. komédiával nevettette meg a nagyérdemût. Majd öröm volt látni az egyre ügyesebben táncoló kislányokat. Ha fiúk is kerülnek a csapatba - néhány kisebb próbálta utánozni a lányokat - ismét megerõsödhet egy fontos hagyományõrzõ együttes a települé-

8

sen. A hangulatot fergeteges mûsorával a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes tovább fokozta. Láthattak tõlük Rábaközi legényavatást, szatmári és vasi táncokat, közte a vidékünkre jellemzõ Zöld erdõt is. A Büki Nõi Kar erre még rá tudott tenni egy lapáttal, ugyanis közismert táncdalokkal lepték meg a közönséget. Már ekkor megkezdõdött a vonatozás és tánc. A nagy utcabál elõtt még hagyományoknak megfelelõen a májusfát elárverezték. Hosszú licitálás után, hatezer forintért Papp Jánosé lett a 17 méteres fenyõ, melyet elõbb még ki kellett vágnia. Közben már ropogott a tábortûz, hamarosan elkezdõdött a szalonnasütés, s folytatódott a vidám mulatozás és tánc. Gyermek és felnõtt, magyar és külföldi egyaránt jól szórakozott a rendezvényen. sf

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


PRO CULTURA

Ballag már a vén diák

Hagyományosan, 54 csengõszó után vonultak végig az iskola feldíszített termein az NTSZKI ballagó végzõsei, elbúcsúzva diáktársaktól, tanároktól, az intézmény dolgozóitól. Ez a szokás, s az azt kísérõ dallam elõször Selmecbányán, az erdészeti és bányászati fõiskolán csendült fel a hallgatók körében. Elterjedését követõen olyan gyökeret eresztett a magyar társadalomban, hogy az oktatásügy évszázados változásait túlélve, egyre erõsödõ tradíciónak bizonyult valamennyi generáció számára. Remélhetõleg meg is marad a múlt, a jelen és jövõ összekapcsolásának, a tudás köszönetének és az üzenet átadásának ünnepélyes megismételhetetlen szertartásaként. A ballagás olyannyira sajátos magyar hagyomány, hogy ehhez hasonlót az

egyesült Európa egyetlen országában sem találhatunk. Dorner Kornél, az iskola igazgatója ünnepi beszédében, méltatva a ballagás jelentõségét, a végzõsökhöz for-

dulva, kiemelte: ”Benneteket tisztelünk meg azzal, hogy most titeket ünneplünk, s ez a nap csak rólatok szól. Igen megtisztelünk benneteket, mert az európai hagyományok egyik legfonto-

sabb, megkérdõjelezhetetlen öröksége az emberi méltóság, a másik emberi mivoltának tisztelete. Igen, a tisztelet jó, a tisztelet erõforrás, a tisztelet nyereség, a tisztelet védelmet és biztonságérzetet ad, de elsõsorban nem annak, akit tisztelnek, hanem annak, aki tisztel. Neki jelent többet, õ gazdagodik általa. A valóban tiszteletre mél-

tó embernek alapjában véve nincs szüksége arra, hogy õt tiszteljék, mert elsõsorban nem õ nyer vele, hanem az, aki tiszteli. Mert kinek jó, hogy az édesanyját, vagy édesapját tisztelheti, elsõsorban a tiszteletadónak… Az Egyesült Államokban van egy iskola, amelynek pedagógiai programja mindössze 3

mondat, s mindegyike a tiszteletrõl szól. Emlékezetem szerint ennek a lényege a következõ: Tiszteld a szüleidet! Tiszteld az iskolát és a tanáraidat! Tiszteld a társaidat és önmagad! Ez azonban a másik és önmagad megismerése nélkül nem megy” A ballagás ünnepélyes pillanatai megfelelõ alkalmat adtak a kimagasló eredményeket elért tanulók méltatására is. Így a nevelõtestület határozata alapján az iskola által a diákok számára adható legrangosabb díjat, a Nádasdy emlékplakettet Paár Eszter 12. A osztályos tanuló kapta meg, az iskolai közösségben, a diákönkormányzatban végzett munkájáért, tanulmányi eredményeiért, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõbe jutásáért német nyelvbõl, és ottani helyezéséért. Könyvjutalomban részesültek: Essõ Judit és Horváth István 12. A osztályos, Zöld Soma, Frank Kristóf, Pereznyák Rita, Kocsis Tamás és Fábián Tamás 12. B osztályos tanulók. S.Z.

Végzõsõk 12.A Csókáné Milkovics Mónika osztályfõnök Baksa Boglárka, Berecz Zsolt, Berényi Boglárka Piroska, Bödõ Hanna, Czetin Adrienn, Dallos Dalma Dóra, Ekker Klaudia, Ernhardt Dóra, Essõ Judit, Hollósi Krisztina, Horváth István, Horváth Péter, Kovács Edina, Kovács Mónika Mária, Kóbor Noémi, Markovits Dávid, Mátyás Karolina, Nagy Alexandra, Németh Balázs, Paár Eszter, Pereznyák Martin, Pesti Viktória, Sarang Eszter, Szalai Ramóna, Szelestey Tamara, Szlávich Barbara, Toldy Antónia 12.B Nagy Erika osztályfõnök Balogh Tamás Géza, Barki Noémi, Bozsoki Milán Attila, Dancs Péter, Fábián Tamás, Frank Kristóf, Galavics Ágoston, Horváth Ádám, Horváth Ádám, Horváth Tamás Miklós, Illés Balázs, Kocsis Tamás Gyula, Kolonics Brigitta, Lágler Péter, Nagy András, Németh Gábor Csaba, Pereznyák Rita, Soproni Márk, Szabó Péter, Tendli Bálint Attila, Tóth Bianka, Török Fiorella, Varga Viktor Gábor, Varga Vivien Viktória, Vass Péter László, Zombó Péter Bálint, Zöld Soma

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

9


SPORT

A kihívások napja A Kihívás napja 0 órától 21 óráig tartó sportos világjáték 1982ben indult Kanadából. A rendezvény fõ célja, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz. Hazánk 20 éve, 1991-ben csatlakozott a rendezõ országokhoz. A két évtizedben az ország településeinek közel fele bekapcsolódott a vetélkedésbe, idén már csak 213 helység vett részt. A verseny a közel hasonló nagyságú települések közt, hét kategóriában folyik. Csepreg tizenegyedik alkalommal mérte össze erejét az akcióban, május 19-én. A tornateremben már éjfél után pattogott a labda, gyerekekbõl és fiatalokból álló csapatok a kedvelt zsámolyfociban mérték össze tudásukat hajnalig. Ugyancsak 0 órától egy kisebb csapat – a szeles és hideg idõ ellenére – a Locsmándi Fürdõig kerékpározott, majd vissza. A végre napos délelõtt közös gimnasztikával kezdõdött a Malomkertben. Majd kispályás focival, kézilabdával folytatódott. Volt kötélhúzás, tornakarika-hajtás, kocogás, gólyalábon járás… Végül a tanulók és a nevelõk jelentõs ré-

10

sze táncolt a Malomkertben. Majd idén is lezajlott a tanárok és diákok mérkõzése. Mind kézilabdában, mind fociban a tanárok gyõztek. Az óvodások délelõttje is mozgással, sportolással telt el. A délutáni ügyességi gyakorlatokra is sok tanuló érkezett. Köröztek a görkorcsolyások és a kerékpárosok, forogtak a karikák, pattogott a ping-pong labda, zajlottak a nõi foci mérkõzései. A vállalkozó kedvû gyerekek és fiatalok traktort húztak a Promenádon. Ebéd után a szakközépiskola kollégistái is nagy elánnal kapcsolódtak be a nekik szervezett versenyekbe. Lányok és anyukák aerobikoztak a tornateremben, majd alsó gyermekek és szüleik sorversenyeken mérték össze tudásukat. A nagy szél és a hûvösödõ idõ miatt a tóhoz a korábbinál kevesebben kerékpároztak, s a várt fiatalok és idõsebbek egy része az esti kispályás focitól is távol maradt. A néhány idegenlégióssal megerõsített önkormányzati csapat viszont - bár meg-megvillantotta oroszlánkarmait - nem bírt a CSSE fiataljaival. igás

Birkózó versenyek futószalagon CSORDÁS SZILVESZTER ÚJRA IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT A tavasz a sportrendezvények egyik fõszezonja. A Büki Birkózó Club sportolói is versenyek sokaságán vannak túl. A budapesti, majd a szigetszentmiklósi ifjúsági szabadfogású válogatón is, a 85 kg-osok versenyében Csordás Szilveszter négy–négy gyõzelmével megszerezte az 1. helyet. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy õ képviselje súlycsoportjában hazánkat az augusztusi szarajevói korosztályos Európa-bajnokságon. Szilveszter - kollégistaként - kettõs igazolással a Haladásnál látogatja az edzéseket. A versenyeken gyûjtött pontokon a két egyesület fele–fele arányban osztozik. A szerény fiatalember a nyár nagy részét edzõtáborban fogja tölteni, s mindent elkövet a sikeres szereplés érdekében. A két válogató versenyen - korengedménnyel - a 69 kg-osok mezõnyéCsordás ben a klub másik versenyzõje, Dosztál Áron is elindult. Budapesten harmadik, Szigetszentmiklóson az ötödik helyezést szerezte meg. Jövõre õ is harcba fog szállni az ifjúsági válogatottságért. A dabasi diákolimpián a II-III. korcsoportban (1997-2000) a 35 kg-os súlycsoportban - Varga Dorottya ismét bajnok lett. Bátyja, Varga Kristóf a Pécsett rendezett szabadfogású birkózó diákolimpiai bajnokságon, a III. (1997-1998) korcsoportban az 50 kg-osok mezõnyében bizonyult a legjobbnak. A 9. Nádasdy-kupa nemzetközi korosztályos szabadfogású birkózóversenyen, Sárváron a következõ helyezéseket szerezték meg a BBC versenyzõi: Gyermek (2001/2003) 26 kg: 3. Maráczi István. Diák II. (1999/2000) 55 kg: 1. Ambrus Attila. Diák I. (1997/1998)

50 kg: 1. Varga Kristóf. Serdülõ (1995/1996) 72 kg: 1. Dosztál Áron. Május 15-én a Büki Sportcsarnokban rendezték meg az idei serdülõ szabadfogású országos bajnokságot. A versenyen az 1995-97-ben született, 123 legjobb versenyzõ indult 11 súlycsoportban. A három szõnyegen zajló esemény lebonyolítása zökkenõmentes volt a BBC rendezésében, a vasi és az országos szövetség segítségével. A versenyszámok többségét nagy küzdelem jellemezte. Jól felkészített, tehetséges gyermekek léptek pástra. Az edzõk a szõ-

Szilveszter és Dosztál Áron

nyeg szélérõl kiáltozták utasításaikat versenyzõiknek, ezzel is emelték a hangulatot, forrósították a légkört. Viszont egyes edzõk túlzó megnyilvánulásai, játékvezetõket bíráló attrakciói nem találkoztak a nézõk egy részének tetszésével. A hazai színeket képviselõ Varga Kristóf a 47 kg-osok mezõnyében az elsõ körben kifogta a többszörös magyar bajnokot, akit az elsõ menetben 5-0-ra felülmúlt. Sajnos a második menetben megsérült, s fel kellett adnia a versenyt. A 66 kgosok mezõnyében Dosztál Áron az elsõ körben alul maradt a késõbbi gyõztes, ferencvárosi versenyzõvel szemben. A vigaszágon azonban sikerült felkapaszkodnia a dobogó harmadik fokára. S.F.

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


A Föld jegyében A TÁMOP 3.1.4 pályázat keretében megvalósuló „Kompetencia alapú oktatás Bükön” címû projekten belül három hetet meghaladó projekthét szervezése is feladat. A büki iskolában a Barátunk a természet címet viselõ projekthét Tavasz témakörének a megvalósítását a Föl napi rendezvények köré szervezték az alsó tagozatosok. Az április 19-23-ig tartó héten az ébredõ természet sokoldalú megismerését, védelmét tûzték ki célul a kis nebulók a tanító nénikkel és a szülõkkel együtt. Már a hetet megelõzõen a Föld napjával kapcsolatos képeket, ismeretanyagokat helyeztek el az osztályok faliújságjain, és az iskolagalériában is, hogy a tanulók minél több ismeret birtokába jussanak ezáltal is. A napi kézmûves foglalkozások mellett, mindig gazdagodtak új ismeretekkel változatos formában, kooptechnikák alkalmazásával az alsósok. Hétfõn, a „Kikelet napján” a 2. évfolyamosok felfedezték és megismerték a városban található gólyafészkeket, és az iskola folyosóján repro-

dukáltak is egy nagyon szépet. Bármelyik gólyapár megirigyelhetné. A többi évfolyamon a virágoké volt a fõszerep sokféle változatban. Keddet a „Levegõ napjának” nevezték ki. A szélerõmûvekrõl beszélgettek a harmadikosok, szélmalmot készítettek a negyedikesek, az 1-2. évfolyamosok pedig a szél játékos erejét hasznosították az elkészített sárkányok és szélforgók röptetéséhez. A harmadik nap a „Víz napja” címet viselte. Artúr, a kedves kis mesefigura megismertette az érdeklõdõ kisdiákokat a víz hasznosításával otthonukban, a víz körforgásával és a szennyvíz tisztításával. Ezen a napon a kézmûves foglalkozások is a vízrõl szóltak: hajtogattak csónakot, tavirózsát, készítettek békát, tutajt a szorgos kis kezek. Április 22-én, a Föld napján bolygónkat ünnepelték és próbáltak megoldást találni a védelmére. A gyerekek és tanítóik mindannyian „föld színû”- zöld, kék, barna – ruhában jöttek ezen a napon. Az 1-2. és 3-4. évfolyamos csapatok vetélke-

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

TÖBBHETES PROGRAM A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL

dõn mérték össze tudásukat a Földrõl, majd óriás rajzokon jelenítették meg szeretetüket a Föld iránt és aggodalmukat érte. A jelmezes felvonuláson gólyamama vezetésével felsorakoztak egymás mellett: a tenger, a Nap, a Hold, a csillagok, a tenger, a térkép, a virágok, állatok, madarak, gyümölcsök és a hulladék anyagokból készült jelmezesek. Jó volt együtt énekelni a héten tanult tavaszi dalokat, és hallgatni a kis elsõsök és másodikasok versét a tavaszról és a környezet védelmérõl. A harmadikosok jelenete – A tavasztündér beteg – pedig figyelmeztetett mindenkit a Föld védelmére. A délután további részében nagy feladatra vállalkoztak az osztályok. Az összegyûjtött hulladékokból a gyerekek a szüleikkel együtt osztályonként kompozíciót készítettek. Ötletesebbnél ötletesebb alkotások születtek: a legnagyobb tetszést a báli ruha aratta, aztán a kiscsibe, Bük város látképe 2050ben, a hulladékosztályozó szerkezet volt a rangsor. Látható a kiállításon még többek között a Csipkerózsika

vára, malomjáték, robotok, autók, különbözõ figurák. Több „alkotást” hasznosítani is tudnak a mindennapokban. A Föld napja és a Projekt tiszteletére fát is ültettek a kisiskolások az iskola gyakorlókertjében. Minden osztályból többen lapátot, ásót ragadtak, - a lányok sem voltak restek - , hogy gödröt ássanak, majd betemessék azt a faültetés után. Ígérték a gyerekek, hogy gondoskodni fognak továbbra is a kis fáról. A záró napot a „Tiszta város” napjának nevezték. A Parkom Kft.-ben való látogatás után a város megtisztítására vállalkoztak az osztályok. A véleményekbõl kiderült, hogy a hét játékossága mellett tanulságosak voltak a programok és jól érezték magukat a gyerekek és tanítóik egyaránt. Bízunk benne, hogy a kisiskolások megmaradnak ilyen lelkesek, környezetbarátok és figyelnek legalább a közvetlen környeztük tisztaságára és akkor talán nem lesz ekkora veszélyben kedves bolygónk, a FÖLD!

11


AKTUÁLIS

Küzdelem a vízzel ÖZÖNVÍZSZERÛ ÁR ÖNTÖTTE EL A PÁKÁC MELLETTI HÁZAKAT RÉPCEVISEN

Bokáig ért az iszap a házakban!

A meder az ár levonulása után

Elsötétedett az ég, és hatalmas cseppekben elkezdett esni az esõ május 26-án délután. 20-30 perc alatt nagyon nagy mennyiségû csapadék esett, a Pákác patak nem bírta elvezetni és kilépett medrébõl. A szomszédos házakon, kerteken keresztülrobogva, minden, ami mozdítható magával sodort. Legrosszabbul a patak mellett lévõ ház járt, mert a kapu befelé nyílott és a víz nyomásának hatására sem engedett. A feltorlódott víz hatalmas erõvel tört be a házba, összeborítva a bútorokat, ágyakat, szekrényeket, és fatuskókat sodort a házba, nagy menynyiségû iszappal. Az épületben 90100 cm magason állt az víz. – tájékoztatta a Promenádot egy olvasónk, aki átélte az eseményeket. Ezen kívül még egy házba tört be a víz, de jóval alacsonyabb volt a vízszint, ennek ellenére az ott lakókat is ki kellett telepíteni. A patak melletti házban két ember is tartózkodott, õket a tûzoltók menekítették ki a közel méteres vízbõl. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Az ingóságok, elektronikus készülékek nagy része tönkrement, a falak

átnedvesedtek, bokáig érõ iszap állt a házban, lakhatatlanná vált. Az épület biztosítva volt, az ingóságok sajnos nem. Az ár levonulása után elkezdõdött a romok eltakarítása, melyben részt vettek a helyi önkéntes tûzoltók és a helybéliek is. Az összefogás példaértékû volt, a következõ napokban is. Rengeteg barát, helybéli segített a romok felszámolásában. Az önkormányzat felajánlott lakhatási lehetõséget a károsultaknak, amellyel csak az egyik kilakoltatott család élt, a másik család tagja barátoknál, rokonoknál szállt meg. Az ezután következõ napokban gõzerõvel folytak a romeltakarítási munkák. Megjelent a helyszínen a vízügyi hatóság igazgatója is, akihez a Pákác felügyelete tartozik. Felmérte az elöntött ház állapotát, és a mellette található beton támasztékot, beton lapokat. Elismerte, hogy évtizedek óta nem volt kitisztítva a meder, melybõl méteres fák, bokrok nõttek ki, egyes helyeken be is szántották. Jelezte, hogy elsõ lépésben a ház melletti beton elemeket fogják kijavítani a ház védelme érdekében. Május 30-án ismét özönvízszerû esõ érkezett és most közel egy óráig esett, szerencsére most már gyorsabban jött a segítség, résen voltak a fa-

lu lakói és házat nem öntött el, csak a kerteken, udvarokon hömpölygött fél méteres magasságban a víz, tönkretéve a közel 5 napos helyreállítási munkákat. A kár itt kevesebb volt, de a mentéshez használt több gép és a pincék ismét víz alá kerültek. A házba minimális víz jutott be, amit hamar kimertek. Répcevis úgynevezett akácos részén is veszély fenyeget több lakóházat, a következõ nagyobb esõzés után bármikor megindulhat a domboldal! Az árvíz sújtotta családok úgy gondolják, hogy most a vízügy és az önkormányzat gyors, együttmûködése kell a helyzet megoldására. Jelenleg az érintett családok rettegésben élnek, ha beborul az ég, vagy leesik egy csepp esõ. Mivel a vízügy nem állt neki a meder kitakarításának, és az egyik lakhatatlan ház mellett a beton támaszték, betonlapok helyreállításának, ezért saját kezébe vette az ügyet a helybéliek egy része - félve az újabb özönvíztõl, és a még nagyobb pusztítástól - motorfûrészekkel, fejszékkel nekiállt a Pákác egy részének kitakarításának. A vízügyre még nagyon sok sürgõs feladat vár, mert bármikor jöhet egy újabb nagy zivatar és áradás.

A helybéliek tisztítják a medret

Az árvíz sújtotta családok köszönik a segítséget a tûzoltóknak, a helyi önkéntes tûzoltóknak, helybelieknek, illetve a barátoknak, akik segítettek a mentésben.

12

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


HITÉLET

Felnõtté válás

alkalmai a kereszténységben

Minden kultúrában jellemzõ, hogy a felnövekvõ ifjakat valamely beavatási szertartással fogadja nagykorú tagjaivá egy közösség. A keresztény egyházakban is megvan ennek a hagyománya. A katolikus egyházban két lépésben történik: elsõáldozással és bérmálással. A protestáns egyházakban ennek hagyománya a konfirmáció. Az ünnepi alkalmak szép idõszaka pünkösd.

Az elsõáldozás az Oltáriszentség elsõ alkalommal történõ vétele, amikor az elsõáldozó Krisztus Testét veszi magához. Ez a szentség a lelki fejlõdés, a keresztényi élet folyamatos segítõje. 1215-ben az elsõ lateráni zsinat az elsõáldozás idejét az értelem használatához, a hetedeik életév tájához kötötte. A gyermek megfelelõ oktatás után már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér

Egyes felekezeteknél a teljes jogú tagságot is jelenti az egyházban, míg a katolikusoknál minden megkeresztelt az egyház tagja. Hazánkban a papi konferencia 1983. XII. 13-14. ülésén

két részbõl áll: vizsgából és istentiszteletbõl. A vizsgán számot adnak az oktatás során szerzett ismereteikbõl. Az istentiszteleten pedig megvallják hitüket az Apostoli Hitvallás és a konfirmáci-

Szakonyi jubiláló konfirmandusok

Csepregi bérmálás Pünkösd elnevezése a „pentekoste-ötven” szóból ered. Ez a húsvét utáni ötvenedik nap. A keresztények számára húsvét Jézus feltámadásának, pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Egyben az ember önmagára találásának, az emberré válás beteljesedésének ünnepe is. Pünkösd az egyház létérõl és növekedésérõl is szól. A keresztény egyházi ünnepben Krisztus mennybemenetele után az apostolok összegyûltek, s a Szentlélek lángnyelvek alakjában leszállt a tanítványokra. Péter apostol prédikálásait egyre többen figyelték, követték. Megalakultak az elsõ keresztény gyülekezetek. Pünkösd az egyház születésnapja is.

között, és képes a gyónásra. A gyónás alkalom a lelkiismeret rendezésére, és a nagykorú gondolkodás kifejlesztésére. Az idõk folyamán többször változtatták az elsõáldozás korhatárát. Ma azon hittanosok lehetnek elsõáldozók, akik legalább két évet jártak hittanra. Az elsõ áldozás alsó korhatára harmadik osztály. Bérmálkozás a bérmálás szentségének fölvétele. A bérmálás magyar jelentése „megerõsítõ”. A Szentlélek közlésének szentsége, csak egyszer szolgáltatható ki. A szertartás során kézrátétellel, vagy felkenés után közvetítik a Szentlélek ajándékát a bérmálkozók számára. A bérmálás tökéletesíti a keresztségi kegyelmet.

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

úgy határozott, hogy a szentséget „lehetõleg” 12-14 éves kor elõtt ne szolgáltassa ki. A konfirmáció jelentése megerõsítés. Hagyománya az evangélikus egyházban, a 17. században, Németországban alakult ki. Magyarországon a 18. században terjedt el általánosan. Egy személyes vallomás arról, hogy a konfirmandus nem csak ismeri az egyház tanítását, hanem magáénak is tudja azt. A konfirmáció

ói vallástétel szavaival. A gyülekezet a Szentlélekért imádkozik, a lelkész megáldja õket, majd a gyülekezettel közösen úrvacsorát vesznek. Sok gyülekezet életében ünnepi istentisztelet keretében köszöntik azokat a tagokat, akik évtizedekkel ezelõtt vettek elõször úrvacsorát. A meghitt pillanatok mellett a megbecsülés jele, amikor ötven, hatvan, hetven éve konfirmáltakat köszöntenek. B.A.

13


CIVIL OLDAL

A település szolgálatában

A közalapítvány 2009. évi rendezvényei, eseményei:

TÖMÖRD KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Tömörd község képviselõ-testülete által alapított kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett Tömörd Községért Közalapítvány a célja szerinti kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet sikerült megvalósítania.

A közalapítvány 2009. évi bevétele 376 ezer Ft volt. Ebbõl 330 ezer Ft a 2008.évi magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából gyûlt össze.15 ezer Ft-ot egy magánszemély adomá-nyozott a közalapítványnak. Minden egyéb támogatást külön köszönnek.

A lekötött bankbetét után 31 ezer Ft kamatot kaptak. A kiadások összege 165 ezer Ft. Ebbõl mûködési költség (babérkoszorú, vonatjegy, webkönyv, viaszozás alapanyagai, bankköltség...) 31 ezer Ft. A község honlapját a budapesti NIOK Alapítvány CivilTech Informatikai Adományozó programja által meghirdetett, sikeres pályázat útján elnyert, 33 ezer Ft-os szoftver vásárlásával sikerült létrehozni. A honlap mûködési költségét az önkormányzat állja. A Polgári Magyarországért Alapítvány Civil Szervezetek számára 2009 II. pályázatán bronz emléktáblát nyertek, amelyet Kligl Sándor készített és templomuk külsõ falán látható Annak kiegészítéseként 102 ezer Ft-ért készíttették el az áldozatok nevét megörökítõ két márványtáblát. A közalapítvány vagyona az év eleji 366 ezer Ft-ról az év végére 577 ezerre Ft-ra nõtt, melyet kötelezettség nem terhel, de az alapító szerint 100 ezer Ft nem használható fel. A közalapítvány vezetõ tisztségviselõi, továbbá a honlap szerkesztõje semmiféle juttatást nem kapott, mindnyájan községük fejlõdésének érdekében, önként vállalt feladatként végzik tevékenységüket. 2010-ben is szeretnék folytatni sikeres programjainkat. Az idei évben a Faluház parkjában az önkormányzattal együtt egy közösségi, fedett, kiülõ, faszerkezetes, a Faluházzal azonos típusú, zsindelyfedésû esõbeálló megépítéséhez szeretnének hozzájárulni.

• Augusztus 08. Tevékenyen részt vettek a Falunap lebonyolításában. • Augusztus 15. Tömörd község I. és II. világháborús áldozatainak emléktábla-avatási ünnepsége. • Augusztus 17. Elindult Tömörd község honlapja a világhálón: www.tomord.hu címen. Folyamatos fejlesztõje: Szabó Gábor. • November 08. dr. Miletits Erzsébet szemész doktornõ elõadása: A szem betegségei címmel. • November 16. Elsõ alkalommal önkéntes véradást szerveztek a Faluházban. • November 28. Simon-Nagy Rita foglalkozása: Viaszkép és viasz karácsonyfadíszek készítése. • December 14. Karácsonyi hangverseny a templomban: a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola diákjaival, kik között tömördiek is zenéltek. • December 21. büki Sok-SzínPad Társulat és a Lurkó Csoport elõadása: Charles Dickens: Karácsonyi ének címû darabja.

Tavasz Sajtoskálban A tavasz eseménydús idõszaka az évnek. Ez nemcsak a természet változásaiban, hanem az ünnepek sokaságában is megnyilvánul. Így volt ez az idén Sajtoskálon is. Április utolsó napján 4 ballagó diákot – Berényi Boglárkát, Dancs Pétert, Gróf Gézát és Moór Dalmát - köszöntött családja és általuk a falu közössége is. Elbúcsúztak a középiskolás évektõl és vár rájuk a nagybetûs Élet. Bízunk benne, hogy mindannyian elérik kitûzött céljaikat, és kívánjuk nekik, hogy sikerük legyen pályájukon! Május hónap hajnalán színes szalagokkal díszített májusfák köszöntötték az ébredõ falut, és a településre bármilyen irányból érkezõket. „A tavasz emberemlékezet óta a megújulás, az új élet hordozásának és születésének az ünnepe. Ezért a májusi elsõ vasárnap az anyák ünnepe is. Az a nap, amelyen szerény csokrainkkal, megemlékezéseinkkel megpróbáljuk kifejezni érzelmein-

14

ket, hálánkat azok iránt, akiknek életünket, emberségünket köszönhetjük. A virág, a szó persze kevés ahhoz, hogy tolmácsolja szeretetünket, megbecsülésünket édesanyánknak, akitõl kaptuk a családi tûzhelynek azt a melegét, ahol emberré lettünk, és ahová mindig visszatérhetünk, ha megnyugvásra vagy bíztató szóra van szükségünk.” – köszöntötte e szavakkal az édesanyákat Horváth Ervin képviselõ az anyák napi ünnepségen. Majd együtt köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat a sajtoskáli óvodás és iskolás gyerekek. „Ide hozott minket, az a soha el nem múló gyermeki szeretet, amit nektek köszönhetünk. Nem tudjuk visszaadni azt a sok-sok gondoskodást, figyelmet és óvást, amivel növekedésünket követtétek. De a szeretet megtanított minket érzéseink kifejezésére. Egy ölelés, egy vers és egy szál virág az, amit most adhatunk. Ebben a virágban, ölelésben, és versben van minden hálás szeretetünk” – így szólt a vendé-

gekhez az ünneplõbe öltözött, csillogó szemû társai nevében Agócs Norbert. Kicsi és nagy ezen az ünnepen egyet akart: rózsával a kezében, verssel, dallal az ajkán – édesanyát, nagymamát köszönteni. Az ünnepség utolsó részében meghatottan álltak a színpadon a nyolcadikosok, akik azzal együtt, hogy köszöntötték édesanyjukat, egy kicsit búcsúztak is tõlük. „ Mama, indulnom kell, vár egy másik hely…”- énekelték az Emberekkel együtt. Hiszen jövõre már nem állnak itt társaikkal együtt az ünnepségen, hanem ki-ki a saját középiskolájából hazatérve köszönti az édesanyját. Elköszöntek ezen az ünnepen ezek a fiatalok egy kicsit ettõl a szûkebb közösségtõl is, melyben óvodás és iskolás korukban mindig együtt szerepeltek a különbözõ rendezvényeken – farsangtól – karácsonyig. Mindig lehetett számítani rájuk, reméljük helytállásuk ezentúl is ilyen kitartó marad! Bserika

2010. június • VI. évfolyam 5. szám


FÓRUM Rendezvények: • Május 21 - június 13 között a Csepregi Petõfi Sándor

Mûvelõdési- és Sportközpont, Könyvtárban: Csepreg és térsége - kiállítás a Hegyfalui JUÁR Képeslevelezõlap Múzeum gyûjteményébõl. • Június 9-én, szerdán Répcelakon a Mûvelõdési Otthon és Könyvtárban: Csikósné Tamás Katalin fõiskolai adjunktus zenetörténeti elõadása. • Június 11 – 13. Répcelaki Fesztivál. A részletes program a plakátokon és a www.repcelak.hu weblapon olvasható.

Június 12-én, szombaton a Büki Mûvelõdési Központban: Sok-Szín-Feszt – színjátszó fesztivál. A részletes program a plakátokon és a www.sok-szin-pad.mindenkilapja.hu weblapon olvasható.

• • Június 12-én, szombaton 9 órától Csepregen, a Deák

utcai sportpályán: Megyei tûzoltó verseny. A részletes program a plakátokon és a www.csepreg.hu weblapon olvasható. • Június 12-én, szombaton 17 órától Csepregen, a tûzoltószertár melletti sörsátorban: Csepreg Város Fúvószenekara újjáalakulásának 30., a csepregi fúvószenekari játék 80 éves jubileumi hangversenye. A helyi zenekar és mazsorettek mellett fellépnek: Musikverein Dörfl (Ausztria) - Kõszeg Város Fúvószene-

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

kara - Sárvár Város Koncertfúvószenekara - Szombathely Város Fúvószenekara. A 21 órakor kezdõdõ: Zenés-táncos esten a zenét a Pilisvörösvári Sramli Együttes szolgáltatja. Június 14 - 18. a Büki Mûvelõdési Központban: Idegen nyelvi tábor a Büki Német Kisebbségi Önkormányzat és az intézmény rendezésében. Június 18 – 20. Bükfürdõi RALLY- futam. A részletes program a plakátokon és a www.bukfurdo.hu weblapon olvasható. Június 18-án, pénteken 19 órakor Büki Mûvelõdési Központ melletti rendezvénytéren: Dél-csehországi néptánccsoport mûsora. Június 19-én, szombaton Nagygeresden 2. Kistérségi nap. A részletes program a plakátokon és a www.utiro.hu weblapon olvasható. Június 19-én, szombaton 21 órakor Büki Mûvelõdési Központ melletti rendezvénytéren: Büki Kertmozi. Június 26-án, szombaton Lövõn: Szent Iván-éji programok. A részletes program a plakátokon és a www.lovo.hu weblapon olvasható. Június 28 – július 3. között: Lovas tábor a Kissomlyón. Érdeklõdni és jelentkezni a Csepregi Petõfi S. Mûv.- és Sportközpont, Könyvtárban lehet. Július 9-én, pénteken 19 órakor: Büki Mûvelõdési Központban: Bánhidi Petra tánciskolájának bemutatója. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Központi orvosi ügyelet júniusban Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett) Tel.: 94/358-558

05. szombat: 06. vasárnap: 07: hétfõ: 08. kedd: 09. szerda: 10. csütörtök: 11. péntek: 12. szombat: 13 vasárnap: 14. hétfõ: 15. kedd: 16. szerda: 17. csütörtök: 18. péntek: 19. szombat: 20. vasárnap: 21. hétfõ: 22. kedd: 23. szerda: 24. csütörtök: 25. péntek: 26. szombat: 27. vasárnap: 28. hétfõ: 29. kedd: 30. szerda:

dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr. dr.

Bencsik István Orbán Zsuzsanna Szilasi Imre Szilasi Imre Szilasi Imre Müller András Orbán Zsuzsanna Szilasi Imre Varró Gyula Szilasi Imre Szilasi Imre Szirmai László Müller András Nagy Mária Földi Sándor Bencsik István Orbán Zsuzsanna Nagy Mária Szirmai László Müller András Orbán Zsuzsanna Nagy Mária Szirmai László Orbán Zsuzsanna Nagy Mária Müller András

15


promenad_2010_06  

2 2010. június •VI. évfolyam 5. szám Greg Johnes a Dél-Oregoni Egyetem professzora a kõszegi Szõlõ Jövésnek Könyvében talált rajzok és festm...

promenad_2010_06  

2 2010. június •VI. évfolyam 5. szám Greg Johnes a Dél-Oregoni Egyetem professzora a kõszegi Szõlõ Jövésnek Könyvében talált rajzok és festm...

Advertisement