Page 1


1%

Felhívás!

Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel az itt mûködõ kulturális alapítványok, ifjúsági és mûvészeti egyesületek számára. Segítsék ezzel is tevékenységüket az egyre rosszabbodó gazdasági helyzetben. Az alábbiakban közöljük az érintettek adószámát: • Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány (9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) adószáma [a továbbiakban: asz.]: 18887103-1-18. • Farkas Sándor Egylet (9735 Csepreg, Nádasdy F. u. 15.) asz.: 18882122-1-18. – A felajánlott összeget a Répcevidék gyermekjátékai, dalai és népszokásai c. könyv megjelentetésére kívánják fordítani. • Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737 Bük, Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18. • Csepreg Város Fúvószenekara (9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18892963-1-18. • Csepregi Vegyeskar Egyesület (9737 Csepreg, Deák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.

• CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület (9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18889071-1-18. • Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület (9737 Csepreg, Széchenyi tér 11.) asz.: 18894642-1-18. • Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület (9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.) asz.: 18892987-1-18. • Ümmögõ Közhasznú Kulturális Egyesület (9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.) asz.: 18889772-1-18. • Tömörd Községért Közalapítvány (9738 Tömörd, Fõ u. 9.) asz.: 18897119-1-18. • Közalapítvány Sajtoskálért (9632 Sajtoskál, Petõfi S. u. 27.) asz.: 18884832-1-18 • Büki Nõi Kar Egyesület (9737 Bük, Eötvös u. 1-3.) asz.: 18886724-1-18.

HANGOLÓ

Zádrovich Aliz

Eseménydús idõszak áll mögöttünk. Egy hosszú, végeérhetetlennek tûnõ, csatározásokkal terhes kampányidõszak, majd a választás kinek megkönnyebbülést, örömöt, kinek kétségbeesést és aggodalmat szülõ napja. Egy biztos: túl vagyunk rajta. Választottunk. Most van itt az ideje, hogy ne foglalkozzunk túl sokat a politikával. Ne éljük bele magunkat túlzottan. A kocka el van vetve. Még egy ilyen kisvárosban is, mint Csepreg, izzott a levegõ a választások elõtti napokban. Az emberek megállították egymást az utcán és politizáltak. Megvitatták, ki mit gondol, vitatkoztak, érveltek, gyõzködték egymást. Meg persze zajlott az interneten a szokásos eszmecsere az ismertebb közéleti blogokban. Ezzel nincs is semmi baj, éljünk állampolgári jogainkkal, legyen fontos számunkra, mi történik körülöttünk, és az sem árt, ha beszélgetünk róla. Nem mindegy, milyen lesz az elkövetkezõ 4 év. De tudni

kell leállni. Most már döntöttünk. Dõljünk hátra végre. Itt a május, az év talán legszebb hónapja. Élvezzük a napsütést, a majálisok vattacukor-illatú, zenés-ringlispiles hangulatát, menjünk a természetbe kirándulni, feltöltõdni. Itt az ideje a lazításnak. Élvezzük ki ezt a csodálatos hónapot: minden színét, illatát, hangját. Most nem tehetünk többet annál, mint hogy bizakodással nézünk a jövõbe és ki-ki teszi a maga dolgát. Régi mondás, hogy a cipész maradjon a kaptafájánál. És folytathatnánk: a vendéglátós az éttermében, a kereskedõ a boltjában, a tanár a katedránál. A politikusok meg csak politizáljanak a Parlamentben, az a dolguk. Akármennyire is fáj, mostantól nincs sok beleszólásunk a dolgokba. Jobban tennénk, ha innentõl a saját munkánkra, családunkra, életünkre koncentrálnánk, hiszen csak így juthatunk elõbbre. Mi is és az ország is.

I m p r e s s z u m Kiadó: CitiCom Kommunikációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Rumi Rajki István u. 10. e-mail:citicom@chello.hu Felelõs kiadó: Óvári Gábor ügyvezetõ igazgató Tel.: 20/252 3711 Felelõs szerkesztõ: Hetyésy Katalin Tel.: 30/334 6402; e-mail: promenad@t-online.hu Szerkesztõség: Csepreg, Bartók Béla köz 1.

Szerkesztõbizottság: Boros Rudolfné, dr. Kevei Péter, Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Zádrovich Aliz, Baloghné Simon Erika Nyomdai elõkészítés: Mittl Attila - www.mittl.hu - info@mittl.hu Nyomda: Pannon Lapok Nyomdai Központ Felelõs vezetõ: Jens Dänhardt - Veszprém Hirdetés: Szabó Edgár, Edy Marketing Bt. mobil: 20/911-3596 e-mail: edy@edymarketing.hu www.edymarketing.hu

Megjelenik havonta 10.000 példányban - ISSN: 1787-3932 Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csáfordjánosfa, Csánig, Csepreg, Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Iklanberény, Iván, Lócs, Lövõ, Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd, Nemeskér, Nemesládony, Nick, Répcelak, Répceszemere, Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd, Újkér, Und, Vámoscsalád, Völcsej, Zsira A hirdetések tartalmáért és a nyomdai hibákért felelõsséget NEM vállalunk!

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

3


NAGYÍTÓ

Ember

és állat védelmében LÁTOGATÁS A MOOTZ CSALÁDNÁL A Losonczy-kastély a Metõc patak mentén található, és jelenleg a Mootz család tulajdonában van. Miközben Frans F Mootz a területet és a környéket mutatja, a kezdetekrõl beszélgetünk. – Hogyan és mikor keletkezett a magyarországi megtelepedés gondolata? – 1997 elején határoztuk el, hogy teszünk valami hasznosat „emberért és állatért”. Jómagam a nyugdíjazás elõtt álltam, a feleségem is felhagyott korábbi szakmájával, és többévi szemeszter elvégzése után már 3 éve gyógyászként dolgozott Németországban. Ismerõseink Nyugat-Magyarországot ajánlották nekünk, mert itt már akkoriban jelentõsen elõrehaladott volt a fejlõdés és a Kisalföld optimális lehetõségeket biztosított a lótartás számára. Az Öreg Malomban egy kávé mellett kötöttünk ismeretséget Bruse úrral, aki felajánlotta segítségét, a terveink megvalósítására szolgáló terület kiválasztásához. Így kerültünk Sajtoskálba. – Ha jól tudom, Ön Hollandiából származik. – Igen, Hollandiában születtem és állampolgárságomat is megtartottam, bár Németországban nõttem fel, és egyetemi tanulmányaim elvégzése után nemzetközi vonalon Amerikában és Angliában is tevékenykedtem. Itt, Sajtoskálban Bruse úr mutatta meg nekünk ezt a kastélyépületet, ami nagyon leromlott állapotban volt, és alapos felújításra szorult. – Milyen célkitûzésekkel és elképzelésekkel vásárolták meg a kastélyt? – Alapvetõ célunk az volt, hogy embernek és állatnak egyaránt segíteni tudjunk egészség- és állatvédel-

4

mi területen. Ez számunkra ma is fontos ügy. – Milyen mértékben sikerült elképzeléseiket megvalósítaniuk? – Tíz éve vagyunk itt. A feleségem a természetgyógyászat, homeopátia, növénytan és táplálék-kiegészítés területén dolgozik Ebben a munkában, segíti a Quantec, ami egy diagnosztikus lehetõség az okok és a betegségek alapos megismeréséhez. 2000-ben indult el a tevékenység, kutyákkal, macskákkal és lovakkal. Ehhez azonban nagyobb területre volt szükségünk, 16 hektárt tudtunk az önkormányzattól megvásárolni. Elképzelésünk az volt, hogy az állatokat állattar-

Több, mint három évig tartott, míg a kastélyt 1923-as eredeti állapotában felújítottuk, így sokat fektettünk bele. – Hogyan ítéli meg az itt élõ embereket? – Egyenes, becsületes, jó magyarokat ismertünk meg. A község szorgos. – Úgy gondolja, hogy szándékaik megvalósulása és itteni tevékenységük szép jövõ elõtt áll? – Az elmúlt évek feljogosítanak bennünket arra, hogy ezt remélhessük. A szájról szájra terjedõ szóbeli propaganda jól mûködik. Ezen kívül szakirodalmi jellegû folyóiratok szerkesztõségei is segítenek bennünket.

tóikkal együtt a betegség megelõzésében támogassuk, az állat mindenkori egészségi állapotáról felvilágosítsuk. aztán a fajtát megilletõ állattartásról, a helyes táplálkozásról és mindenrõl, ami hozzá tartozik, ismereteket közvetítsünk, annak érdekében, hogy a komplex egészségi állapot fennmaradjon és megerõsödjön. – Hogyan érzik itt magukat ezen a vidéken? – Idegenként jöttünk, és ez idõ távlatából elmondhatjuk, hogy nagyon jól. Magyarországnak ezen a szép vidékén egy kis darabka földet optimálisan tudtunk számunkra kialakítani.

Egyébként az emberek beszélgetnek egymással és mondják egymásnak: „Menj csak oda, Frau Mootz ebben és ebben tud neked segíteni.” – Közben megérkezünk a kastély udvarába, ahol Anja Mootz asszony, ennek a kis birodalomnak a lelke, éppen rövid pihenõt tart. Megragadva az alkalmat rögtön folytatja tevékenységük bemutatását. – Induláskor az volt a stratégiánk, hogy természetet ismét regeneráljuk. Az öreg fákat kiselejteztük, s több mint 100 facsemetét ültettünk. Nálunk a két

tûlevelûn kívül, amit karácsony idõszakában szépen kidekorálunk, csak honos fák, növények, virágok gyógy-és haszonnövények láthatóak a telken. Három éven keresztül újítottuk fel a talajt, minden mûtrágya nélkül, csak ökológiai termékekkel, amelyeket részben helyben állítottunk elõ. – Mi okozza Önnek a legnagyobb örömet? – Fûszerrondellám. Innen nyerem a legtöbb esszenciát természetgyógyászati terápiáimhoz. Ezen kívül, nagyon örülök, ha az emberek idejönnek, hogy megtekintsék a haszonés házi állatok együttélését. Járnak ide tudományos szakemberek, állatorvosok, szakmai szemináriumok résztvevõi is. Tudatosan terveztük meg, hogy minden állatnak meg legyen a szabad tere, hogy egymással megfelelõ harmóniában legyenek. Még két sertésünk is van, amelyek a lovakkal együtt mennek a rétre, mint ahogy ez korábban Magyarországon is szokásban volt. A rendkívül rossz körülmények között hozzánk kerülõ állatokat megtartjuk. Az egészséges állatok számára meg próbálunk új otthont szerezni. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy nem vagyunk állatvédõ szervezet. Ahhoz egyszerûen kevés az idõnk. A beszélgetés végén 10 egykor szomorú sorsú kutya kíséretében még egy sétát teszek, megtekintve a tavat, a különleges, színes halakkal, a rikoltozó pávákat, a színpompásan virágzó fákat, körbejárom az antik hangulatú fûszerrondellát, érzem a tavasz illatát. A birtok minden lakója, ember és jószág egyaránt élvezi a természet adta teret és szabadságot. Sárváry Zoltán

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


ÉLETÜNK Répce Menti Diákok Mûvészeti Találkozója

Kolnhoffer Mónika kõszegi borkirálynõ udvarhölgyeivel, a csepregi Horváth Hannával és Horváth Emmával

Borok és borászok versenye Csepregen Az idei évben 30. alkalommal rendezték meg, Csepregen április 17-én, a Kõszeg és Környéke Hegyközség Csepreg Termõhely Borversenyét. Nagy volt az érdeklõdés, hiszen 26 fehér, 34 vörös, és 4 rozé bor került az asztalokra. A mûvelõdési házban reggel kilenc órától mutatták be termékeiket a boros gazdák, melyeket ötfõs szakmai és háromfõs társadalmi zsûri minõsített. A fehér borok szakmai zsûrijét Baráth Sándor, a vörös borokét Alasz László vezette. Szokás, hogy a zsûrik, az általuk legjobbaknak ítélt borokból kóstolót ajánlanak kollégáiknak. Így a visszakínálás után õk is elmondhatták véleményüket a már zsû-

rizett nedûkrõl. A délig tartó minõsítést ebéd követte, majd a zsûritagok ellátogattak Horváth Gábor borospincéjébe. Délután a borbarát hölgyek az arany minõsítést kapott borok közül választották ki a hölgyek borát, melyen részt vett tiszteletbeli tagként Kolnhoffer Mónika, a Kõszegen 2009ben megválasztott Borkirálynõ is. A zsûrizés után Tóth Kálmán chardonnay fehér és Iliás Miklós zweigelt vörös bora kapta a megtisztelõ címet. A gazdákat öt órára várták vissza az eredményközlésre, illetve a zsûri szakmai elemzésére. A fehér borok kategóriájában arany minõsítést kapott: Tóth Kálmán, Csepreg, char-

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

donnay, Németh Árpád, Csepreg, irsai olivér, Horváth József, Csepreg, szürkebarát, Nagy István, Bük, nektár, Szij Zoltán, Rábapaty, olaszrizling bora. A vörös borok közül arany minõsítéssel jutalmazták: Iliás Miklós, Csepreg, zweigelt, Horváth Gábor, Csepreg, zweigelt, Tóth Kálmán, Csepreg, zweigelt és kékfrankos valamint Horváth József, Csepreg, pinot noir borát. A rozé borok ezüst minõsítést kaptak. A nap végét kötetlen beszélgetés, borkóstolás, nótázás zárta. Az ünnepélyes díjkiosztást május 22én 14 órakor rendezik meg a Rothermann-kertben a Nyitott Pincék Napja rendezvény elõtt. P.A.

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI az idei évben is hagyományosan a költészet napjához kapcsolódva rendezte meg a Répce-mentén élõ diákok mûvészeti seregszemléjét. A közel 250 diák hangszeres és vokális zenében, valamint vers- és mesemondásban mérte össze tudását. A négy helyszínen zajló találkozón a zsûri véleményezte az elhangzott produkciókat. Minden versenyzõ kedves ajándéktárggyal és arany, ezüst vagy bronz minõsítésû oklevéllel, a legjobbak pedig nívódíjjal térhettek haza iskolájukba.

5


HERBERT AKTUELL

Mit einer

Austellung gestartet

Mit einer Ausstellung feierten Eduard und Claudia mit Ihren Freunden und Gästen die Eröffnung des neuen Saisons in Tompaládony im Geschäftshaus ANTIK. Es ist ihnen gelungen, zu dieser Angelegenheit die bekannte Wiener Künstlerin, Elisabeth Olivier zu gewinnen. Die Ausstellung ist an Wochenenden im ganzen Monat anzusehen. Herbert aktuell hatte die Möglichkeit, mit der Künstlerin ein kurzes Interview zu machen. – Wie kamen Sie auf die Idee, hier auszustellen?

– Wir haben uns bei dem Keramikworkshop kennengelernt. Es stellte sich heraus das wir in vielen Sachen die selben Interessen haben. – Wo stellen Sie sonst aus? – Ich habe in Wien ein Atelier und viele Ausstellungen. Aber im Sommer war ich auch in Deutschland, Italien und auch in der Schweiz. – Wie sieht Ihr Repertoar aus? – Ölgemälde, Zeichnungen, Aquarelle und in der letzten Zeit auch Skulpturen. – Thematisch? – Thematisch ist es eigentlich sehr weit gefasst. Figurative Sachen, wie zum Beispiel grosse Akte.

Aber ich habe auch eine Serie von zeitkritischen Bildern, die ich während des Balkankrieges gemacht habe. Ich male auch Landschaften und Stilleben. – In wieweit kennen Sie Ungarn? – Ich kenne einige schöne Städte, wie Budapest, Debrecen und Eger. Aber in Ungarn hatte ich noch nie eine Ausstellung. – Welche Zukunftspläne haben Sie? – Ich gebe ein neues Buch heraus, das in diesen Tagen fertig wird. Das ist ein grosser Überblick über meine Malerei. Alle Themen, die ich bearbeite, sind drinnen.

Veranstaltungen im Monat Mai in der Region • 08.05. Samstag: Um 19 Uhr findet in Lövõ im Kulturzentrum der Feuerwehrball statt. • 21.05. Freitag : Weinkosten zum Ivó (Trinker) Tag im Büker Kulturzentrum. • 22.05. Samstag : ab 13.30 Tag der offenenen Keller auf dem Csepreger Weinberg mit Preisverkündigung des Csepreger Weinwettbewerbs, Weinliedern und gastronomischem Angebot. Bummeln und Weinkosten in den Kellern des Weinberges. Anschliessend um 19.00 Uhr beginnt im Rothermann-Garten ein unterhaltsames Programm des Akkordeontrios vom Lyra-Preisträger, György Molnár. Eintritt für den ganzen Nachmittag und Abend 2000 Forint. Das Abendesssen ist nicht inbegriffen. • 24.05 Pfingstenmontag: Traditionelles Pferde- und Gespannrennen auf dem alten Sportplatz in Csepreg ab 14 Uhr. Im Ramen des Programms: Auftritt der

6

Tanzgruppe „Ungaresca”. Ausführliches Programm auf den Plakaten und auf der WEB -Seite. • 30.05. Samstag:Feierlichkeiten und Weinbergsgang am Heiligen Urbantag ab 14 Uhr. • 15-16.05. III. Jugendliches Magorette Festival in Kõszeg. • 22-23.05. Gedenkstag des Naturparkes Irottkõ „Von EDEN nach Eden” I. Eden-Tag in Kõszeg. • 22.05. Weinmarkt zum Trinkertag (Kõszeg, Hauptplatz). • Im ganzen Monat Rododendron Blütezeit im Rododendron Garten in Kiszsidány. Samstag-Sonntag 10-18 Uhr. • Wichtiger Hinweis: Von Bük aus gibt es voraussichtlich bis Ende Juli wegen Bahnbauarbeiten keinen Zugsverkehr. Fahrplanmäsige Ersatzautobusse werden den Fahrgästen zur Verfügung gestellt. Zusammengestellt: Herbert Schartmüller und Zoltán Sárváry.

Operettengala im Konferenzzentrum von Bük-Bad Mit den schönsten Melodien aus den Operetten: Tschardaschfürstin, Gräfin Marica. Fledermaus, Zirkusprinzessin usw. Karten sind in allen Reisebüros, in Ihren Hotels oder an Ort und Stelle des Konzertes ab 19.00 Uhr erhältlich. Die Aufführungen im Jahre 2010 finden in den Sommermonaten am 14. 05, 21.05, 28.05. und am 04.06. 18.06, sowie am 02..07, 16. 07, 30.. 07, bzw. am 13.08, 20.08, 27. 08 statt. Die Aufführungen beginnen um 20.00 Uhr und sind um 22.00 Uhr zu Ende.

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


AKTUÁLIS

Együttmûködõ

könyvtárak

NYERTES PÁLYÁZATOK A SZOLGÁLTATÁSBAN

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

A Petõfi Sándor Mûvelõdési–Sportház és Könyvtár a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vezette konzorcium tagjaként sikeres TÁMOP pályázatot nyújtott be a Vas megyei könyvtárak tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése címmel. A 2012. február 28-án záruló projektbõl a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár támogatása 5.952.108 Ft. A pályázat alapvetõ célkitûzése, hogy az együttmûködõ könyvtárak dokumentumaik döntõ hányadáról 24 órás elérhetõséggel biztosítsák a tájékozódási lehetõséget a különbözõ településeken élõknek, és az oktatási intézményekben tanulóknak, interaktív, használóbarát könyvtári honlapok kialakítása. Emellett saját fejlesztésû adatbázisok építésével, közhasznú információk szolgáltatásával biztosítsák az információhoz való korlátozásmentes hozzáférést. Az elektronikus írástudáshoz kapcsolódó ismeretek átadásával a korszerû információszerzõ technikákat tudatosan használók körét bõvítsék, az örömszerzõ olvasást középpontba állító megyei rendezvénysorozattal és a kapcsolódó helyi programokkal a kulturális tõke fontosságát tudatosítsák a pályázat teljesítése alatt.

A közösen vállalt megvalósítandó célok mellett a Petõfi Sándor Mûvelõdési–Sportház és Könyvtár részprojektjében megfogalmazott elképzelései eddigi tevékenységének szerves továbbfejlesztését célozzák. A másik pályázatot a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárral és a Nádasdy-vár Mûvelõdési Központ és Könyvtárral (Sárvár) közösen nyújtották be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP-1.2.3/09/01) támogatási rendszeréhez. A projekt alapvetõ célja, olyan technológiai fejlesztések megvalósítása, melyek erõsítik az együttmûködõ városi könyvtárak kistérségi információs központi szerepkörét, oktatási-képzési szerepüket, fejlesztik online szolgáltatásaikat, és ügyfélbarát könyvtár-technológia kialakítását. Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár 1.548.180 Ft támogatási öszszeget nyert a másik pályázatot kiegészítõ, technológiai fejlesztései megvalósításhoz. Mindkét projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósulhat meg.

7


PRO CULTURA

Tihanyi Béla emlékhét A NÁDASDY TAMÁS SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN VOLT TANÁRUKRA EMLKÉZTEK

Tihanyi Béla emléktermet avattak a kiemelkedõ pedagógus emlékére

Emléktábla és névadó Már több éve hagyomány az iskolában a Tihanyi Béla emlékére megrendezett informatikai verseny lebonyolítása. Ebben az évben az intézmény számos programmal is emlékezett az egykori igazgatóra. „Tíz évig volt igazgató, a tudós tanár, az informatikai oktatás helyi megalapozója. Azonban több volt, mint a szak megszállottja, kiváló emberi és tanári tulajdonságok jellemezték” Így kezdte a Tihanyi Béláról elnevezett terem névadó ünnepségét és az elõtte levõ emléktábla avatását Dorner Kornél, az NTSZKI igazgatója, majd a folytatásban hangsúlyozta: ”Nomen est Omen. A név kötelez. A mai naptól kezdve, aki ebbe a terembe bemegy annak, egy kicsit nehezebb lesz, hiszen van egy mérce, amit az elõd elénk, illetve elétek állított, s szeretné, ha ennek mindenki meg tudna felelni.” Az április 12-én 14 órakor kezdõdött ünnepélyes teremavató után informatikai házi verseny vette kezdetét, másnap csütörtökön került sor az általános iskolások informatikai versenyére 11 csapat részvételével. Sikeres életpályák Hétfõn olyan öregdiákokkal találkozhattak az intézmény jelenlegi tanulói a könyvtárban, akik e szakirányban tanultak tovább, és jelenleg felelõsségteljes beosztásban

8

hasznosíthatják ismereteiket. Találkozhattak többek között az 1999-ben végzett Kiss Istvánnal, aki a Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán tanult, majd egy takarékszövetkezetnél helyezkedett el, mint számviteli osztályvezetõ. Utána és emellett egyetemi képzést is végzett. 2007-töl ügyvezetõ igazgatói beosztásban dolgozik a Rum és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Hor-

A versenyek eredményei: Általános iskolák: 1-2. hely: Gárdonyi Géza Ált. Isk. (Sárvár) 1-1 csapata • 3. hely: Felsõbüki Nagy Pál Ált. Isk. (Bük) • Web-lap készítõ verseny nyertesei: Szalai Alexandra és Kiss Katalin • Informatika háziverseny gyõztese: Horváth Tamás, Keszei Roland (csapat) Vas megyei kollégiumok versenye: 1. Brenner János Kollégium (Szombathely), 2. Evangélikus SZKI (Kõszeg), 3. Gépipari és Mûszaki Szakk. Kollégiuma (Szombathely)

hogy nagyon jó munkahelyen, nagyon jó csapatban, rugalmas munkaidõben, fõleg európai uniós pályázatokkal foglalkozik. A harmadik beszélgetõtárs a volt diák és az iskola jelenlegi, népszerû tanára Török Zoltán volt. Egyéb programok mellett április 21-én szerdán 14 órakor rendezték meg a vas megyei kollégiumok in-

Informatkából mérték össze tudásukat a csapatok

váth Andrea középiskolai tanulmányai után a Széchenyí István Egyetemen közgazdászként pénzügybiztosítás szakirányon végzett. Elsõ munkahelye a Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség volt, ahol projektmenedzserként dolgozott, aztán egy magánvállalkozáshoz került. Fejvadászként is tevékenykedett egy fél évig. Jelenleg a Gyõri Innovációs és Technológiai Központban dolgozik projektmenedzserként. Elmondta,

formatikai versenyét, amelyre 8 csapat nevezett. Ugyanezen a napon délután zárultak az emlékhét eseményei. Az rendezvény irányító szervezõje Bánó Zoltán kollégiumi igazgató volt, a szakmai feladatokat Polnisch Attila, Serman Péter, Takács Tibor és Török Zoltán szaktanárok látták el a névadóhoz méltóan, színvonalas rendezvényeken. SZ

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


PRO CULTURA

Játékosan

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola alsó tagozatos munkaközössége az idén 18. alkalommal rendezte meg a Felsõbüki Nagy Pálról elnevezett alsó

logikusan

FELSÕBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY

tagozatos tanulmányi versenyt. Évrõl évre több iskola fogadja el meghívásukat, és mindig több tanuló jön megmérettetni tudását. Az idei évben 17 település - BersekKõszeg, Bõ, Bük, Csepreg, Felsõcsatár, Gencsapáti, Hegyfalu, Horvátzsidány, Ják, Kõszegszerdahely, Reményik– Szombathely, Söpte, Szentpéterfa, Torony, Vassurány, Vasszécseny, Vát–iskolájának 156 kisdiákja mérte össze tudását. Matematika, szövegértés és

szépírás nyelvtani területeken állították össze a feladatokat a büki kolléganõk, a szervezõk. A verseny összeállításánál a fõ szempont a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelõ tananyag, a logikus gondolkodás és a játékosság volt. A sok izgatott kis versenyzõ igyekezett az idén is a legjobb tudása szerint megoldani a nem könnyû feladatokat. Az évfolyamokon belül gyakran nagyon szoros volt a verseny, az azonos pontszámoknál a szépírás, a nehezebb feladat súlya döntött. Örültek annak, hogy a tanulók zöme nagyon alaposan felkészülve érkezett a tanulmányi versenyre. Bíznak benne, hogy a szorgalmuk, kitartásuk sokáig lankadatlan marad, és még sokszor találkoznak ugyanitt vagy hasonló szervezésû versenyeken.

Helyezések • 1. évfolyam Matematika: 1. Tóth Patrik Bõ, 2. Horváth Áron Vát, 3. Muntean Emese Reményik Szövegértés: 1. Tóth Huba Bersek- Kõszeg, 2. Kopcsándi Zalán Vasszécseny, 3. Tóth Kitti Bük Szépírás nyelvtani résszel: 1. Zsigrai Hanna Bük, 2. Prím Evelin Ják, 3. Molnár Gabriella Gencsapáti • 2. évfolyam Matematika: 1. Milisits Gergõ Reményik, 2. Kossuth Domonkos Bük, 3. Horváth Dávid Gencsapáti Szövegértés: 1. Pócza Franciska Csenge Bük, 2. Stankovits Borbála Szentpéterfa, 3. Boda Boglárka Ják Szépírás nyelvtani résszel: 1. Ambrus Anna Csepreg, 2. Harangozó Flóra Szentpéterfa, 3. Németh Angelika Ják • 3. évfolyam Matematika: 1. Babos András Csepreg, 2. Fekete Sára Bük, 3. Kappel Dominik Reményik Szövegértés: 1. Balogh Annamária Bük, 2. Horváth Patrik Vassurány, 3. Vincze Natália Bõ Szépírás nyelvtani résszel: 1. Zab Ramóna Ják, 2. Gyurácz Eszter Vát, 3. Szaksz Patrícia Bük • 4. évfolyam Matematika: 1. Schlaffer Daniella Szentpéterfa, 2. Milisits Máté Reményik, 3. Vinkó Tamás Kõszegszerdahely Szövegértés: 1. Poór Laura Bersek- Kõszeg, 2. Zsigovics Klaudia Bük, 3. Hersics Krisztián Vasszécseny Szépírás nyelvtani résszel: 1. Varga Alaxandra Horvátzsidány, 2. Kálmán Jázmin Ják, 3. Csercsics Dorina Felsõcsatár

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

9


HISTÓRIA

A zsidó férfiak1941. április 18-ig ugyan úgy hadkötelesek voltak, mint a kortársaik, s egy részük rendes katonai szolgálatot teljesített. Közülük sokan fegyveresen, mások kisegítõ munkaszolgálatosként részt vettek a Felvidék, Kárpátalja és Erdély visszacsatolt részeinek megszállásában. A csepregi 24. számú Magyar Királyi Honvéd Bevonu-

ra kötelezte a 18–48 év közötti zsidó férfiakat. Az izraelita tiszteknek elvették a fegyverét, és megfosztották õket rangjuktól. A 103/3. munkaszolgálatos századot szintén a csepregi hadkiegészítõ parancsnokság állította fel. Õk a Takács-majorban (a késõbbi TSZ- majorban) és a felsõgyári épületekben voltak pár hétig elszállá-

lási Központ 1941 márciusában kisegítõ munkaszolgálatra hívta be Sopron és Vas megye tartalékos zsidó fiataljait. A SAS- behívóval érkezõ izraeliták néhány napot a településen töltöttek. Majd a déli frontra kerültek, és Jugoszlávia bácskai részét megszálló magyar fegyveres alakulatok mellett végeztek mûszaki feladatokat. A 2870/1941. M.E. számú rendelet katonai szolgálat helyett honvédelmi kisegítõ szolgálatra, munkaszolgálat-

solva. E század – Szita Szabolcs szerint - kezdetben Lengyelországban, majd 1945. április 1-jéig Sopronban teljesített szolgálatot. Más századokat, melyekbe környékünk több izraelitája bekerült, Kõszegen állították fel. 1942-ben és 1943-ban Csepregben is dolgoztak munkaszolgálatosok: árvízvédelmi és egyéb feladatokat láttak el. Lázár Jenõ, a Ság hegyi bazaltbánya igazgatója, okleveles mérnök is köztük volt. Ekkor tervezte meg

10

bazaltból az artézikútak felépítményét, majd az I. számú kút építésénél a felügyeletet és vezetést is elvégezte. A községi bíró és fõjegyzõ 1943. 12. 14-i levele szerint “a Répce parti javítási munkálatokat is mint szakember nagy odaadással vezette.” A keleti frontra vezényelt munkaszolgálatosokkal a tisztek és a felügyeletüket ellátó keretlegények egy része aljas módon bánt. Ezért, s a Don-kanyari szovjettámadás következtében is nagy volt a veszteség soraikban. 1944 koranyarán a honvédelmi miniszter utasítására a 18–50 év közti egészséges, s ekkor civilben levõ zsidó férfiak zömét SAS behívóval mentették ki munkaszolgálatra a gettókból a Németországba szállítás elõtt. Ez is közrejátszott abban, hogy településeinkre – arányait tekintve – a munkaszolgálatosok közül többen visszatérhettek, mint a koncentrációs táborba hurcolt társaik közül. Már 1940-ben – a 2. zsidótörvény rendelkezése alapján – vettek el kisebb földterületeket (szõlõt, stb.) az izraelitáktól. 1942. szeptember 6-án kihirdették a XV. törvénycikket a zsidók mezõ- és erdõgazdasági ingatlanairól. Ezt követõen a környékbeli zsidók vagy eladták földtulajdonu-

II. RÉSZ

Munkaszolgálat és megkülönböztetés

kat, vagy átengedték az államnak. E kisebb területek egy részét 1943-ban a vitézek kapták meg. A magyar zsidóság helyzete hazánk német megszállása után tovább romlott. 1944. március végétõl naponta jelentek meg a korlátozó intézkedések: elvették rádióikat, fényképezõgépeiket, kikapcsolták és leszerelték telefonjaikat, eltiltották õket az utazástól, a focimeccsek és a szórakozó helyek látogatásától,... 1944. április 5–tõl elõírták számukra a sárga csillag viselését, s a jegyzõségekre be kellett nyújtaniuk a családok tagjainak összeírását. Ezek a volt Sopron megyei települések egy részének anyagában megtalálhatók a Soproni Levéltárban. Az 1600/1944. ME. sz. rendelet 12 §-a és a végrehajtására kiadott 1077/1944. FM. Sz. rendelet intézkedett a „zsidóknak tekintett személyek által haszonbérelt ingatlanok zárlati kezelésérõl. Ekkor Hackeréknek, akik Meggyes pusztát, Dasztit (ma Egyházasfalu része), valamint Keresztény-újmajort és Kunmajort, Zweig Jenõnének, aki az Ivánhoz tartozó csérimajori és alsómajori 1153 kh. ingatlant, Gönczöl Pálnak, aki az Ivánhoz tartozó visztamajori 880 kh. ingatlant bérelte, vissza kellett adnia a földterületeket a tulajdonosnak. Április 21-én elrendelték a zsidó üzletek lezárását, árukészletük és berendezésük zár alá került. Majd a takarékpénztárban „letétbe” be kellett szolgáltatniuk az ékszereket és egyéb értékeket (kötvényeket, festményeket, stb.) Sági Ferenc

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


SPORT

Kerékpáros szomszédolás Szent György nap délutánján a Csepregi Olvasókör néhány tagja és egy fiatal pár bicajra pattant. A gyönyörû, napsütéses idõben a kerékpárúton a zsirai teleházig hajtottak. Ott éppen a hagyományos egészségnap zajlott szépszámú érdeklõdõvel. Pihenés gyanánt õk is bementek a terembe. Volt köztük, aki részt vett a különbözõ méréseken, majd tesztlapot töltött ki. Többségük az egészséges ételeket és a hibiszkuszos gyümölcsteát kóstolta meg. Volt akinek az avokádós, teljes kiõrlésû lisztbõl sütött kenyérfalatka ízlett legjobban. A lassan teljesen kiépülõ zsirai lakópark mellett elhaladva, a portalanított mezõgazdasági úton Sopronhorpács volt a következõ céljuk. A „körmagtár” után az országos hírû, Árpádkori plébániatemplomot tekintették meg. Többen most látták közülük elõször a román és gótikus jegyeket a barok-

kal és a modern építészettel és berendezéssel harmonikusan ötvözõ épületet, melyet szépen gondozott park övez. A település harmadik

utat, még a fõhomlokzatig sem sétálhattak el. Az épületet körülvevõ park is elhanyagolt, az sem látogatható.

látványosságánál viszont csalódtak. A Széchényiek egykori – ma lakatlan - kastélya elõtt lezárták az

Az internetrõl és az idegenforgalmi kiadványokból mindez nem derül ki, csak a helyszínen szem-

besül vele az érdeklõdõ turista. Néhány kilométerre Ausztriától, ebben az idegenforgalmilag frekventált térségben, nem kellene végre felébreszteni Csipke Rózsika álmából ezt az értékes, egykor szebb napokat látott kastélyt és „természetvédelmi terület”-et? A túra utolsó állomása Répcevis volt. A rendben tartott közterületekkel bíró község temetõjében új ravatalozó fogadta õket. Heideri Devics János, 1848-as honvéd tüzérfõhadnagy síremlékénél emlékeztek meg a salamonfai – visi csata áldozatairól. Majd a róla elnevezett utcán fölhaladva, a szépen renovált templomot tekintették meg. Az egykori vicinális nyomvonalán, 1956 végén sok honfitársunk „szabad világba” vezetõ útján, tekertek hazáig. A vele párhuzamos, másik közeli úton május 15-én át is kerekeznek Locsmándra. S.F.

Világkupa-bronzérem Mayer István három gyõzelemmel és két vereséggel bronzérmet szerzett az Innsbruckban megrendezett Austrian Classic Kick-box Világkupán. Az április 16-ától 17-éig tartó versenyre 1458 sportoló nevezett. A csepregi kick-boxoló az elsõ napon 75 kg-os súlycsoportban, lightcontact szabályrendszerben versenyzett. Elõször egy olasz sportolót vert meg 3:0-s pontozással, majd osztrák ellenfelét gyõzte le 2:1-es végeredménnyel. A döntõbe jutásért egy kellemetlen stílusú horvát kick-boxossal kellett megmérkõznie. Az elsõ menet még döntetlennel zárult, a folytatásban azonban a horvát versenyzõnek sikerült felülkerekednie, és nemcsak Mayer Istvánt gyõzte le, de õ lett a súlycsoport gyõztese is. A másnapi döntõben 79 kg-os súlycsoportban, szintén light-con-

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

Ausztriából

tact szabályrendszerben lépett tatamira Mayer. Belga ellenfelét magabiztosan legyõzte, ám egy rutinos szlovák kick-boxolótól vereséget szenvedett. A kétnapos versenyrõl így egy jól megérdemelt bronzéremmel távozhatott Mayer István. A sportoló a vizsgái miatt most rövid szünetet tart. Az edzéseket folytatja, de csak júniusban lép újra tatamira. Zádrovich Aliz

11


KITEKINTÕ

Sikeres évek

Szakonyban

BESZÉLGETÉS FARKAS GYULA POLGÁRMESTERREL Szakony két megyehatár szélén, a „senkiföldjén” nyúlik el. Vas és gyõr-Sopron-Moson megye osztozik a falun. Nehézségei részben ebbõl is adódnak. A település lakossága fogy, de Szakony polgármestere, Farkas Gyula elmondhatja, hogy küzdelmek árán ugyan, de lehet szép eredményeket így is elérni. – Lassan nyolc éve állsz a falu élén. A második ciklus is hozott feladatot bõven. Hogyan értékeled az eltelt évek munkáját? – Úgy gondolom, Szakony fejlõdését tekintve sikeresnek mondható a mögöttünk álló idõszak. A kevés pályázati lehetõség ellenére is nagyon sok feladatot tudtunk megoldani. Az összközmûvesítést elértük, mind a két oldalszakaszon felújított járda, kerékpárút van. Az utcák – a Fõ utca 380 méteres szakaszát kivéve – felújítottuk, leaszfaltoztattuk. A hiányzó részt az idei évben újítjuk fel, ugyanúgy, mint a buszmegállók járdaszigetét is. Így könnyebb lesz az utasoknak a felszállás. Pályázati lehetõség kihasználásával Ford Transit típusú falubuszt vásároltunk, önerõbõl garázst építettünk, és elindítottuk a Falugondnoki Szolgálatot, mely az itt élõk mindennapi problémáinak megoldásában nyújt segítséget. Idõseket orvoshoz szállítjuk, segítsé-

12

get nyújtunk a gyógyszerek kiváltásában, bevásárlásban. Közremûködünk, segítünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, családgondozásban. Támogatjuk a Lövõ székhelyû Gyermek és Családvédelmi Szolgálatot. Az Önkéntes Tûzoltók régi autóját kicseréltük egy modernebb Wolsvagen tûzoltókocsira, teljes felszereltséggel együtt. Tervezzük a tûzoltószertár felújítását is pályázati források felújításával. Támogatjuk az Önkéntes Tûzoltó Egyesületet. – Folyamatos változásokban élünk, melyek hol pozitívan, hol negatívan érintenek bennünket, a települést. Milyen kihívásokkal kellett szembenéznie a falu vezetõinek? – Ami elsõdlegesen szomorú tény, hogy Szakony lakossága egyre erõteljesebben fogy. 2002ben, mikor polgármester lettem 537 fõ volt a falu lélekszáma. Ez mára 455 fõre csökkent. Ez majdnem 100 fõ 8 év alatt. Ez komoly kihívást jelentett, amit nem lehetett tétlenül nézni. Ezzel kapcsolatban próbáltunk lépéseket tenni. Sajnos néhány helybeli és külföldi tulajdonos nem adta el földterületét, ahol egy lakóparkot tudtunk volna létrehozni. Már tárgyaltunk egy biofalu/bioutca létrehozásáról, komoly pályázati lehetõségekkel. Az elképzelés egy könnyûszerkezetes, biotermikus és napelemes fûtési rendszerû utca létre-

hozása lett volna. Fiatal párok, családok betelepítésével meg tudtuk volna állítani az egyre fogyó falu létszámát. Itt van a munkahelyek teremtésének kérdése is. Be kell vallanom több lehetõséget is próbáltunk megragadni, sajnos sikertelenül. – Milyen tervek, elképzelések vannak, amelyek megoldásra várnak? – Az eddigi összegzésbõl is kitûnik, hogy feladat van bõven. Nagy változás ment végbe Magyarországon. Remélem az új kormány ad lehetõséget arra, hogy a csapadékvíz elvezetésére pályázhassunk, hiszen az elvezetõ árkok már nem tudják ellátni funkciójukat. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor az árkok helyén parkolókat alakítunk ki, és díszfákat szeretnénk ültetni. A tervek már készen állnak. A temetõ körüli út felújítása, aszfaltozása szintén napirenden van. Az urnafal elõtti rész térkövezését idén megcsináljuk, és a sírok körüli kavicsréteget felfrissítjük, kipótoljuk. A világítást karbantartjuk, a kandellábereket megerõsítjük. A központi temetõ elõtti parkolót meghosszabbítjuk, hisz a magasfeszültség miatt úgy sem lehet más célra hasznosítani. A központi temetõn kívül még 3 temetõ van, ezek rendbetétele, kerítéseinek felújítása is megoldandó feladat. A mezõgazdasági utak, hidak felújítása is a tervek között szerepel.

Nagyon fontosnak tartom a munkahelyek teremtését, ezzel kapcsolatban is vannak elképzeléseim, de ahhoz, hogy a vállalkozási kedv elinduljon, kormányzati döntések szükségesek. Bizakodó vagyok e tekintetben. Tervezzük egy közösségi tér kialakítását, és új játszótér építését is. Fontosnak tartjuk a hagyományok ápolását (idõsek napja, szüreti felvonulás, falunap), és a nemzeti ünnepek megtartását, a megemlékezéseket. Ebben sajnos van mit pótolnunk. A közmûvelõdés érdekében szerzõdést kötöttünk kistérségi könyvtári ellátás igénylésére, a soproni városi könyvtárral. Ennek sikeres megvalósítása érdekben a régi könyvtári helyiségbõl az iskolába költözött az új könyvtár, melynek szakszerû kialakítása folyamatban van. Köszönetemet fejezem ki az alpolgármester asszonynak, aki könyvtáros, mûvelõdésszervezõ, és rendezvényszervezõ szerepét is betölti. A kultúrotthont közösségi házként felújítjuk, pályázati lehetõségek kiaknázásával. Ezt mindenképpen meg kell valósítani, mert így az épület a falu szégyene. A megszorító gazdasági intézkedések komoly kihívás elé állította az intézményt. Ennek ellenér jelenleg semmilyen tartozásunk, kifizetetlen számlánk nincsen. Minden eddig elvégeztetett munkálatot kiegyenlítettünk.

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


HITÉLET – Az eredményes munka sok energiát igényel. – Mindezek a munkák, feladatok elérése érdekében a legfontosabb a jó munkahelyi légkör, és a testülettel való egységes, mindig a falu érdekeit figyelembe vevõ, a lehetõ legjobb döntéseket hozó, a feladatok elérését célzó hatékony együttmûködés. Ezúton engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki minden közvetlen munkatársamnak, jegyzõasszonynak, képviselõtársaimnak a körjegyzõség dolgozóinak a közös munkában való aktív részvételért, segítségért, elképzeléseim támogatásáért. – Megméretted magad a következõ helyhatósági választáson? – Hogy indulok-e, azt még nagyon távolinak tartom. Több feltételt is állítottam magam elé. Az elsõ, hogy amit megígértem, megígérek, teljesíteni tudjam. A második feltétel, lesz-e hozzá megfelelõ egészségem. A harmadik, de a legfontosabb, kapok-e felhatalmazást a falu lakóitól. Ha igen, akkor szeretném az ígéreteimet teljesíteni, és büszkén nyugdíjba volni egy 12 éves falut építõ szolgálat után. Boros Rudolfné

Elsõáldozások,

bérmálások

ünnepi alkalmak Ferling György büki lelkipásztor hittanosaival együtt készül az egyházi eseményekre: Bõben az elsõáldozók május 2-án a fél tízkor kezdõdõ szentmisén járulnak elõször szentáldozáshoz, elõzõleg elsõ szentgyónásukhoz. A bõi templomban három góri és három bõi gyermek vesz részt az ünnepi alkalmon. Elkísérik õket szüleik és rokonaik is a szentségekhez járuláshoz. Szép Anyák Napi ajándék ez a családban. Bõben a bérmálás május 24én, pünkösdhétfõn, délután 3 órakor lesz: 13 fiatal részesül a Bérmálás Szentségében (bõi, mesterházi illetve chernelházadamonyai fiatalok). A Megyésfõpásztor küldötte fõtisztelendõ Hrotkó Géza pápai prelátus, székesegyházi kanonok, teológiai tanár szolgáltatja ki a Szentséget mindazoknak, akik elégséges módon felkészültek a

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

hitbeli felnõtté válás Szentségének felvételére. Bükön a bérmálás május 16án, az Úr Mennybemenetelének fõünnepén, délután 3 órakor lesz: fõtisztelendõ dr. Schmatovich János székesegyházi kanonok, teológiai tanár szolgáltatja ki a bérmálás Szentségét 11 hittanosnak. A büki elsõáldozást június 6ára a fél tízkor kezdõdõ szentmise keretében tervezik mindazoknak, akik – családtagjaikkal együtt – elégséges módon megmutatták Jézus Krisztushoz való ragaszkodásukat. Elõtte nap, június 5-én, a gyerekek elsõ alkalommal szentgyónáshoz járulnak családtagjaikkal együtt, hogy méltóképpen felkészüljenek erre az ünnepre. Abban bíznak, és azért imádkoznak, hogy egyházközségeiknek élõ és hûséges tagjai legyenek a továbbiakban is ezek a gyermekek, fiatalok. B.A.

Evangélikus hittanosok versenye Országos Evangélikus Hittanversenyre jutott el egy büki és két szakonyi csapat. A megmérettetést Piliscsabán rendezték meg április 16-án és 17-én. Az idei év témája: Növények a Bibliá-

ban. A versenyt kibõvítették rajzpályázattal, melyet mindkét korcsoportnak hirdettek meg. A felsõsök rajzversenyét Gosztom Barbara nyerte meg. Több mint 20 csapat nevezett mindkét korosztályban. A szakonyi és büki csoportok a középmezõnyben végeztek. A versenyen a következõ gyerekek vettek részt: Kicsik: Tájmel Eszter, Baráth Dominika, Horváth Áron, Várkonyi Gabriella. Felsõsök: 1. csapat: Szele Boglárka, Csonka Viktória, Fekete Fatima, Sztehlo Eszter. 2. Csapat: Kovács Martin, Gosztom Barbara, Iliás Kristóf, Kajtár Dániel Giczi Nikolett hitoktató elmondta, hogy nagyszerû volt a hangulat, mindenki jól érezte magát. A versenyre komolyan készültek a gyerekek, ugyanakkor számukra nem maga a megmérettetés volt a nagy élmény, inkább a hozzá kapcsolódó zenés elõadások, és a kézmûves foglalkozások. Ezek az ösztönzõ események is segítik a fiatalokat abban, hogy évenként találkozzanak hittantársaikkal, s a verseny izgalmai után beszélgethessenek, tanulva kikapcsolódhassanak egymással. Ada

13


CIVIL OLDAL

Májusfaállítás Bükön Május a tavasz legszebb hónapja. Lombkoronát öltenek a fák, sokféle virág illatozik, pompázik. Elsõ napja régen is tavaszünnep volt. A legények a települések nagy részén elõzõ éjjel májusfákat állítottak, s több helyen állítanak még ma is vidékünkön. Április végén vágták ki a termetes fenyõ-, gyertyán- vagy nyírfát. Kérgét lehántották, az ágak nagy részét levágták, csak a fakorona végét hagyták meg. Ezt színes krepp-papírral, szalagokkal díszítették fel. A kocsmaira egy-egy üveg bor is került, melynek lehozása a következõ napokon gyakran fogadások tárgya volt. Bükön a Városvédõ és Szépítõ Egyesület már második éve közösségi megmozdulássá tette a má-

jusfa felállítását. A 17 méter magas fenyõ az Állami Erdészet kezelésében levõ Grófi erdõrõl került be a mûvelõdési központ elé. Felállításához a rendezõ egyesületen kívül a település más civil szervezeteibõl is érkeztek tagok. Míg a férfiak lehántották a fa kérgét, a szebbik nem tagjai feldíszítették a koronáját. Utána következett az elõre elkészített lyukba a fa beemelése és felállítása, melyhez létrákat és kötelet is hoztak. Végül kiékelték az egyenesen álló fenyõt, nehogy egy erõsebb szél kidöntse. A megérdemelt áldomás közben megegyeztek a jelenlevõk, hogy május végén még nagyobb összefogással, kitáncolják a májusfát. Sági

Központi orvosi ügyelet áprilisban Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett) Tel.: 94/358-558

07. péntek: dr. Nagy Mária 08. szombat: dr. Szilasi Imre 09. vasárnap: dr. Varró Gyula 10. hétfõ: dr. Szilasi Imre 11. kedd: dr. Szilasi Imre 12. szerda: dr. Szilasi Imre 13 csütörtök: dr. Müller András 14. péntek: dr. Orbán Zsuzsanna 15. szombat: dr. Nagy Mária 16. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna 17. hétfõ: dr. Szilasi Imre 18. kedd: dr. Nagy Mária 19. szerda: dr. Szilasi Imre

14

20. csütörtök: dr. Müller András 21. péntek: dr. Szirmai László 22. szombat: dr. Földi Sándor 23. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna 24. hétfõ: dr. Orbán Zsuzsanna 25. kedd: dr. Szirmai László 26. szerda: dr. Nagy Mária 27. csütörtök: dr. Müller András 28. péntek: dr. Földi Sándor 29. szombat: dr. Bencsik István 30. vasárnap: dr. Szirmai László 31. hétfõ: dr. Nagy Mária

Rendezvények • 8-án, szombaton 19 órától Lövõn a Szolgáltató és Kulturális Központban: Tûzoltó bál. • 15-én, szombaton (esõnap: 16.) Kerékpártúra Csepregbõl Locsmándra. Útközben a zsirai kastély (belépõdíj: 250-, ill. 500- Ft.), a határon a vasfüggöny- és az 1956-os emlékek megtekintése. Locsmándon a fõtér, a helytörténeti gyûjtemény (belépõdíj: 1-2 Euró) és a sáncmaradvány meglátogatása. Visszaút: Locsmándi szõlõhegy – zsirai golfpálya – Csepreg. Indulás 14 órakor a Promenádról. • 21-én, pénteken 18 órakor a Büki Mûvelõdési Központban: Ivó napi borkóstoló. Részletes program a plakátokon és a www.bukmsk.hu weblapon olvasható. • 22-én, szombaton 13.30 órától Csepregen a szõlõhegyekben: Nyitott pincék napja. Program: a répcementi borverseny eredményhirdetése, pincelátogatás, bordalnok bemutatkozása, gasztronómiai bemutató. 19 órakor a Rothermann-kertben: Molnár György, Lyra-díjas harmonika mûvész triójának mûsora. • 22-én, szombaton 18 órakor Lövõn: Hõsök napi megemlékezés. • 22-én, szombaton 21 órakor a Büki Mûvelõdési Központ melletti rendezvénytéren: Büki kertmozi: Valami Amerika 2. • 24-én, hétfõn 14 órától Csepregen a régi sportpályán: • Hagyományos, helyi és régiós Pünkösdi lófuttatás, majd fogathajtó verseny. Közben: Az Ungaresca Táncegyüttes mûsora. Részletes program a plaká-

tokon és a www.csepreg.hu weblapon olvasható. 24-én, hétfõn 14 órakor Lövõn a Szolgáltató és Kulturális Központban: Mûvészeti csoportok bemutatkozója. 26-án, szerdán Répcelakon a Mûvelõdési Otthon és Könyvtárban: Szilárdi Béla: Határtalan zsongásban c. könyvének bemutatója. A könyvrõl beszélgetnek: Fábián László író, költõ, mûfordító és Dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a NYME Savaria Egyetemi Központ docense. 28-án, pénteken a Büki Mûvelõdési Központ elõtt: Májusfa kitáncolás. 30-án, vasárnap 10.30 órakor Csepregen: Hõsök napi megemlékezés. 30-án, vasárnap 14 órakor Csepregen a Szent Orbán szobornál: Orbán napi ünnepség, utána Gyepûtiprás. 30-án, vasárnap 14 órakor Lövõn a Szolgáltató és Kulturális Központban: Gyermeknap. Június 4-én, pénteken 14 órától Csepregen a Promenádon: Ünnepi Könyvheti felolvasó délután a Csepregi Olvasókör rendezésében. Június 5-én, szombaton 14 órakor Lövõn a Szolgáltató és Kulturális Központban: Egészségnap. Elisabeth Olivier, bécsi festõmûvésznõ kiállítása tekinthetõ meg a hétvégeken, Május hónapban Tompaládonyban, a fõut mentén Eduard és Claudia „Antik” üzletházában. A kiállítás április 24-én nyílt meg, fotónk a tárlat egy részletét és a mûvésznõt ábrázolja.

A programváltoztatás jogát a rendezõ szervek fenntartják!

Tóparton ülve

A nádból madár ének hangzik, S a tó alján sok kis halacska alszik, Esteledik, csönd van, lágyan fúj a szél, A part s vele minden kis állat aludni tér.

Tóparton ülve nézem a tájat, Egyszerre van lelkemben öröm s bánat, s csodálom felszínét a tó vizének, Látom tükrét az aranyló felhõknek.

Csak a hold nem alszik, õ most ébredt fel, S csillag barátaival altat minket el. Hirtelen sötét lett, már e napnak is vége, Holnap is lesz egy, ha megengedi az élet.

Makkai Roland

2010. május • VI. évfolyam 5. szám


FÓRUM

Kétszáz éve

született Bognár Ignác

„Csodálatos következetességgel és szívós kitartással tudjuk szellemi életünk jeles munkálkodóit elfelejteni. Így például Bognár Ignácról, a Nemzeti Színház egykor kedvelt tagjáról már a Révai Lexikon sem tud, …pedig megérdemli, hogy emlékét felfrissítsük…” Ezekkel a szavakkal vezeti be megemlékezését dr. Isoz Kálmán zenetörténész a csepregi születésû Bognár Ignácról a Zene címû folyóirat hasábjain,1926-ban. De nem emlékezik meg róla Farkas Sándor sem Csepreg történetében. Bognár Ignác 1810. március 18-án látta meg a napvilágot Csepregen. Már hatévesen zongorázni, klarinétozni

és hegedülni tanult valószínûleg édesapjától. Kõszegen és Sopronban végezte az akkoriban 6 osztályos gimnáziumot. Ahogy õ írta „nem igen dicsõségesen”. Már akkor a zene volt fontos a számára. Bár édesanyja kívánságára beállt a szombathelyi szürke barátok közé, de zenélése miatt elcsapták az intézetbõl. 23 éves korában elindul Európába. Elsõ állomása Bécs, ahol felfedezik szép hangját, és az udvari színházhoz szerzõdtetik. Innen 1835-ben a szászországi coburg-gothai hercegségbe utazik, s az udvari színház elsõ tenoristája lesz, s egyúttal Albert hercegnek, Viktória angol királynõ férjének ének- és elmélet-

Faluszépítés – környezetvédelem Sajtoskálon, a falu arculatának szépítése érdekében a település több pontján lévõ erdõsávok kitisztítását vállalták az ott lakók az elmúlt évben. Ezzel is hozzájárultak ahhoz, hogy falu bevezetõ pontjai is szépüljenek, még barátságosabban fogadják a Sajtoskálra érkezõt. Közbiztonsági okok miatt az õsszel a Rákóczi és Bükfürdõi utcákban a fák ritkítását végezték el. A már 18 éve elültetett, nagyra nõtt fák veszélyeztették a villanyvezetékeket és a közutak beláthatóságát, valamint a járdák állapotának biztonságát. Haller Imre polgármester ígérete szerint tavasszal pótolják a kivágott fákat, hogy újra szépek, zölddel díszítettek legyenek a falu utcái. Az ígéret akkor igazi, ha be is tartják. Április hónapban 1.300.000 forint értékû 190 db - fát ültettek el a falu lakói a saját portájuk elõtt, illetve többen társadalmi munkában összefogva a lakatlan házak vagy éppen itt nem tartózkodó külföldiek elõtt. Az örökzöldek – tiszafa, ezüstfenyõ, smaragdtuja, keskeny koro-

nájú juhar – zöldbe borulva díszítik az utcákat, a tulipánfák, és –bokrok már kezdenek virágot bontani az utcák lakóinak nagy–nagy örömére. A Föld napja alkalmából szervezett országos szemétgyûjtési akcióhoz az idén is csatlakozott a település. Az eddigi éveknél többen vállalták, hogy a falu minden irányú határáig végigjárva az úttesteket megszabadítják a szeméttõl. Nem büszkék arra, hogy milyen sok hulladékot találtak. Szomorú tény, hogy a 84-es út mentén és a Bükfürdõre vezetõ úton is nagyon sok a szemetelõ autós. A kérdés azonban jelenleg még költõi marad: Hogyan akadályozzuk ezt meg? Azonban büszkeség a képviselõ-testület számára, és dicsõség a falu lakóinak is, hogy a faluban bent tisztaság fogadta a szemétgyûjtõket. Bíznak abban, hogy az õszi akciókor kevesebb szemetes zsákra lesz szükség és valami módon megoldódik az útszéli árkokat szemetelõk sorsa is. bserika

Megjelenik havonta • www.citicom.hu

tanára. Hiába azonban az anyagi és erkölcsi elismerés, hazavágyik. A Nemzeti Színházban vendégszerepel 1839-nen, majd a következõ évben szerzõdtetik is. Sok intrika éri, ezért megválik Pesttõl. Még ugyanebben az évben Brünnben és Innsbruckban szerepel. Ezt követõen Kolozsvárott operai rendezõ. Szíve hazahúzza, s 1847-ben végleg Pesten telepedik le. Hangja gyengülése miatt, 1862-ben történõ nyugdíjazásáig, kartanító a Nemzeti Színháznál. Zeneszerzõi tevékenységének fõ része erre az idõszakra esik. Két operát ír. Az elsõt Tudor Mária címmel, melyet a Nemzeti Színházban is bemutatnak 1856-ban. A fanyalgó kritika miatt két elõadást ért meg akkor a mû. A Fogadott lány c. operája könnyed vételû alkotás. Nagy szerepe volt

a század közepén kialakuló új színpadi mûfaj, a népszínmû népszerûsítésében. 32 népszínmûhöz írt zenét, melyek nagy részét a Nemzeti Színház mutatta be. Munkásságára jellemzõ, hogy nagyszámú dalt és kórusmûvet is írt. Utóbbiak illettek legjobban egyéniségéhez. Mintegy 20 nyomtatásban megjelent mû maradt fenn tõle. Bognár Ignác 1883. november 1én hunyt el. Halála után néhány évtizeddel azonban már nem volt senki, aki a sírját gondozza, s ma már megtalálni sem lehet. A csepregi zeneiskola tiszteletét fejezve ki az ember és munkássága iránt, 1993-ban felvette Bognár Ignác nevét. Az intézmény 2007-ig használta a zeneszerzõ nevét, mígnem az jogutódlással megszûnt, s az intézmény összevonással Dr. Csepregi Horváth János néven mûködik tovább.

15


promenad_2010_05  

Megjelenik havonta •www.citicom.hu Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-...