Page 45

CBS Shipping

The BSc Shipping provides you with an understanding of the context and strategies of the global shipping industry, and prepares you for efficiently planning and managing shipping operations. Shipping is at the very core of international trade. Millions of tons of cargo are shipped from one end of the globe to the other each day, and you could describe international shipping as “globalisation in its physical form”, linking production, people and companies all over the planet. Developing efficient, reliable and cost-effective solutions to moving goods from producers to buyers is increasingly a key component in assuring

Fuldriggeren GEORG STAGE tilbyder en maritim grunduddannelse til skibsassistent. Det er en godkendt uddannelse, der tager fem måneder, og du har mulighed for at få SU. Du skal have 9. klasse afgangsbevis og være mellem 17 ½ og 22 år. Uddannelsen er første trin for en videregående søfartsuddannelse. Efter kurset kan du videreuddanne dig til befaren skibsassistent, skibskok, skibsmekanikker, sætteskipper, maskinmester, og styrmand/skibsfører. Uddannelsen omfatter fag som søsikkerhed, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, motorlære,

business success for international companies. Shipping is not only a very large but also a dynamic and constantly changing industry. And in that industry, Denmark is a leading country, not only with the largest shipping fleet in Europe but also with around 10 % of the world’s shipping being operated from Copenhagen. The BSc Shipping is different from all the other programmes at CBS in that it focuses directly on just one industry. Rather than a general understanding of business conditions and business economics, you will develop a specific understanding of how shipping companies operate, how they develop strategies and business networks and how to plan

ellære, håndværksfag som tegningslæsning og værkstedspraktik, navigation og søvejsregler, vagttjeneste, praktisk sømandsskab og skibsteknik, første hjælp og sundhedslære, engelsk samt Safety Management System og Tankskibssikkerhed. Kokkeeleverne har kabystjeneste, proviantlære, arbejdssikkerhed mm. Forskellen på søfartsskolen ombord i GEORG STAGE og andre søfartsskoler er, at uddannelsen foregår ombord. Det vil sige at du udover at lære de forskellige fag og færdigheder også bruger dem i praksis, og får kendskab til tilværelsen i et skib til søs. Du lærer at sejle skibet og får som man siger ”dine søben”. Og du lærer, hvordan

and manage in an industry that operates in a global context, which is constantly changing. Thus, the programme is for those who feel quite confident that the shipping industry is indeed where they want to have their careers – and who want an academic, industry-focused university degree as the foundation for that career.

Start of the next class: 23/09/2013 For further information please visit: http://www.cbs.dk/ uddannelser/bacheloruddannelser/bsc-ininternational-shippingand-trade or contact Martin Iversen 38 15 21 85 mi.mpp@cbs.dk

du begår dig ombord i et skib. Sammen med dine skibskammerater indgår du i et team, hvor alle har en vigtig rolle om bord for at bringe skibet sikkert frem på havet. En uddannelse der sigter mod havet, enten i nærområdet eller på de store oceaner, giver dig en verden af muligheder. Du kan søge job på danske eller udenlandske skibe, og en maritim uddannelse giver også gode muligheder for job i rederier, på borerigge og i en lang række af andre virksomheder. Vil du vide mere www.georgstage.dk Tlf.: 3295-8019

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

Få luft under vingerne på fuldriggeren GEORG STAGE

45

Dbdu 2014  
Dbdu 2014