Page 1

MARITIEM


We are the charge towards elektrification. Pictured here: Den Bosch MAX Blauw

Concordia Damen heeft een eigentijdse kijk op scheepsbouw. Door zowel innovatieve als bewezen technieken in te zetten, creëren wij geëvolueerde oplossingen. Oplossingen die hoge prestaties combineren met een efficiency die gelijktijdig de operationele kosten verlaagt en de duurzaamheid vergroot. Wij bouwen voor de toekomst.

Find out more on Concordiadamen.com
DRUKWERK PRINTING RECLAME

COLOFON UITGEVERIJ MARITIEM MEDIA  078 64 54 286  info@maritiemmedia.nl  www.maritiemmedia.nl  Jan Valsterweg 104 3315 LG Dordrecht REDACTIE Matthijs Daniels (eindredactie), Claudia Langendoen, Wout Pluijmert, Marc Vossen, Michel de Waard, Leo van Teeffelen Jan van Laar  06 5132 0758  jan@maritiemmedia.nl ADVERTENTIEVERKOOP Michel Loopik  06 1495 30 78  michel@maritiemmedia.nl

WE MISSEN DE

Jeron Van Laar  06 3619 6998  jeron@maritiemmedia.nl TRAFFIC Jolanda Rijsdijk  06 5254 9450  jolanda@maritiemmedia.nl STUDIO Kees van der Wilt  kees@maritiemmedia.nl Monika Plewinski  monika@maritiemmedia.nl Michelle Reijnst  michelle@maritiemmedia.nl DISCLAIMER De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Maritiem MGZN is een gratis uitgave van Maritiem Media. Maritiem Media is ook de uitgever van Maritiem Courant, het maandelijkse vakblad voor de scheepvaart, haven en maritieme sector. Heeft u interesse om een uiting te plaatsen in dit vakblad? Neem dan contact met ons op. Oplage 10.000 exemplaren

ONTMOETING De jaargangen van het Maritiem MGZN beginnen een aardige plank te vullen in de boekenkast. Editie zeven is dit alweer en dat de maritieme sector volop in beweging is, blijkt wel uit het feit dat de begrippen ‘Stage V’ en ‘waterstof’ in het eerste nummer helemaal niet voorkwamen. Dit MGZN schetst jaarlijks een beeld van waarmee de sector en de in de sector actieve bedrijven zich bezighouden. Op zichzelf zijn de glossy uitgaven mooie naslagwerken voor op de leestafel in het bedrijf en in het stuurhuis van het schip. Naast elkaar in de kast vormen ze inmiddels een aardig maritiem tijdsbeeld, met alle ontwikkelingen, uitvindingen en uitdagingen waarmee we te maken hebben en hebben gehad. We presenteerden het Maritiem MGZN in de eerste jaren altijd tijdens Maritime Industry in Gorinchem, maar helaas missen we dat officiële moment al voor het tweede jaar op rij. Des te meer biedt het MGZN het podium om toch gezien en gehoord te worden, nu we het persoonlijke contact van de beurzen, de bijeenkomsten en de businessborrels moeten missen. Gelukkig mogen we weer voorzichtig vooruitzien naar vrolijker en gezelliger tijden, want - zoals meerdere ondernemers ook aangeven in deze uitgave - die persoonlijke ontmoeting missen we enorm. We hopen en verwachten u de komende maanden weer te treffen tijdens een beurs of borrel. Voor nu wensen we u veel leesplezier van de zevende jaargang van het Maritiem MGZN! Jan van Laar MARITIEMMAGAZINE 2021 | 3


OUR MISSION IS YOURS

Special transport | www.vanderwees.nl
INHOUD DE WAAL

8

Koploper op het gebied van robotisering

KOEDOOD Investeren in en voorop lopen met de vergroening van scheepsmotoren

EUROPARLEMENTARIËR VERA TAX ‘Het vrijblijvende moet eraf’

10 12

IMPRESSED PRO MARINE Complete onderhoudslijn die de levensduur van het jacht of schip verlengt

15

TINNEMANS Sinds jaren het vertrouwde adres voor dokbeurt en reparatie

17

NAUTIC SERVICES & CONSULTANCY Duurzame relatie met zowel opdrachtgevers als de gedetacheerde werknemers

19

XEAMOS Verlangen naar heropening van beurzen in het najaar21

4COM ‘Er verdwijnen nergens zoveel telefoons in het water als bij de binnenvaart‘

22

MARITIEM MASTERPLAN ‘Als we het Maritiem Masterplan uitvoeren, zitten we in de internationale voorhoede’

25

SCHEEPSWERF DE GERLIEN VAN TIEM Plaatsing achterwoning en stuurhuis in een recordtempo

SAA OVERVLIET Op zoek naar pareltjes

28 31

PURE BLUE Afwalwaterzuivering state of the art en duurzaam

33

SEVERNAV SHIPYARD Alle wegen leiden naar rome, alle zeeën leiden naar Severnav 

34 Vervolg inhoud $

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 5


Uw partner voor nieuwbouw en verkoop in de binnenvaart

T +31 (0)183 50 70 40 | E info@gallemakelaars.nl | gallemakelaars.nl | Biesboschhaven Noord 12 | 4251 NL Werkendam
INHOUD CONCURRENTIEPOSITIE

37& 39

Koop eigen waar en durf te dromen

NED MARINE SERVICES 'Als de klant ons nodig heeft, dan zijn we er!'

DE MAAS BV Voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering

41 43

AYOP 'In deze sector hoeft niemand zich zorgen te maken over een baan'

47

TEUS VLOT DIESEL MARINE Meerdere Stage V-primeurs op

51 & 53

tanker MTS Melbourne

KEUKENLINE

55

De nieuwste trends in scheepskeukens

DISCOM Zelf ontwikkelende watergekoelde klep geperfectioneerd

57

DIESEL ENGINES ONLINE

Door scherpe prijzen altijd een interessante partij

DE GROOT DIESEL MARINE SERVICES BV

62

Ook producent van ballastpompen

RIEGMAN & KLAVERDIJK Kijken met klanten naar de lange termijn

61

65

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 7


KOPLOPER OP HET GEBIED VAN

DE WAAL Dat De Waal in de scheepsbouw koploper is op het gebied van robotisering blijft niet onopgemerkt. Tijdens regelmatig terugkerende WERK-bezoeken, georganiseerd door Werkendam Maritime Industries (WMI), maken onder andere politici kennis met de mooie innovaties van deze Werkendamse machinefabriek. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve lasrobot die nu volop wordt ingezet bij de voorbereidingen van de veertig LNG-binnenvaartschepen van Shell.

Machinefabriek De Waal is regelmatig onderdeel van de WERKbezoeken die WMI organiseert voor overheid en ondernemers. Tijdens deze bezoeken leren zij meer over de kracht en potentie van maritieme bedrijven in de regio. Zo bracht CDA Europarlementariër Tom Berendsen in april een bezoek aan het hightech machinepark van De Waal. Hij maakte onder andere kennis met de innovatieve lasrobot en complimenteerde De Waal met het feit dat het bedrijf koploper is in de scheepsbouw op het gebied van robotisering. Dankzij robotisering wordt aldoor nieuwe kennis verworven op het gebied van IT en daarnaast blijft de productie in de regio. VEEL VOORDELEN De lasrobot levert De Waal veel voordelen op. De laskwaliteit is toegenomen en het werk is geautomatiseerd. De productietijd is sneller en de doorlooptijd is afgenomen. Met de ontwikkeling van deze robot gaat De Waal mee met de tijd en kan men blijven concurreren met de lageloonlanden. De robot wordt momenteel ingezet bij de voorbereidingen voor de veertig LNGbinnenvaartschepen van Shell. De Waal levert hiervoor het complete pakket aan voortstuwings- en manoeuvreerproducten; een serieuze productiecapaciteit die vraagt om een strakke planning. In de machinefabriek zijn medewerkers druk bezig met het opbouwen van een buffer. Zo zijn hennekokers, roerkoningen en roeren volop in productie en het assenstaal en staal voor de roeren zijn op voorraad ingekocht. De lasrobot moet uiteindelijk maar liefst honderdzestig roeren verwerken, plus de overige onderdelen zoals lieverjukken en schroefaskokers. ,,Concordia Damen krijgt 8 | MARITIEMMAGAZINE 2021

J
hiermee de hoogste kwaliteit aan laswerk’’, aldus eigenaar Marco de Waal. Directeur Albert Visser vult aan: ,,Met de lasrobot en onze ervaring ermee, stellen we onze productiecapaciteit ook open voor andere partijen uit onze sector en kunnen we complexe objecten eenvoudig en snel lassen en verwerken voor derden.’’ SCHROEFASCAPACITEIT VERDUBBELD  Naast al deze werkzaamheden blijven ook de overige opdrachten gewoon doorgaan. De Waal behoudt daarbij zijn betrouwbaarheid, kwaliteit en snelle levertijden. De machinefabriek staat bekend om de flexibiliteit; ook de spoed- en reparatieklussen gaan continu door. Omdat nieuwbouw en reparatie door elkaar heen lopen, is ervoor gekozen een nieuwe tweede schroefasbank voor schroefassen tot elf meter aan te schaffen. Deze draaibank verdubbelt de schroefascapaciteit, waardoor De Waal nog sneller kan leveren of nieuwbouw en reparatie schroefassen tegelijkertijd

kan verwerken. Het is een mooie toevoeging aan het uitgebreide machinepark van de moderne fabriek. STERK IN VERSPANEN Het machinaal bewerken van staal en andere metaalsoorten vormt het kloppend hart van het bedrijf. In de moderne machinefabriek worden schroefassen tot maar liefst twaalf meter bewerkt, maar bijvoorbeeld ook kleine bronzen sealringen, grote kokers, roerkoningen van hoogwaardig staal en schroefasmoeren. Alle onderdelen van de voortstuwings- en manoeuvreerinstallaties worden in eigen huis ontwikkeld en bewerkt. De Waal beschikt over een flink aantal ‘teach-in’ draaibanken en heeft daarnaast verschillende volledig CNC-gestuurde draai-, frees- en kotterbanken. Deze computergestuurde machines kunnen in snelle doorlooptijden nagenoeg alle bewerkingen uitvoeren op het gebied van draaien, frezen en kotteren. ONE-STOP-SHOP De Waal is trots op zijn uitgebreide machinepark, dat overigens niet alleen voor de eigen producten wordt ingezet. Er wordt tevens verspaningswerk uitgevoerd voor andere opdrachtgevers uit verschillende branches zoals de offshore industrie, de waterbouwwereld of de landbouwindustrie. Daarnaast kan De Waal alle aanvullende las- en constructiewerkzaamheden verzorgen. Deze moderne Werkendamse machinefabriek biedt zo een ‘onestop-shop’ concept voor opdrachtgevers uit alle branches. www.dewaalbv.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 9


INVESTEREN IN EN VOOROP LOPEN MET DE VERGROENING VAN

10 | MARITIEMMAGAZINE 2021


Michel de Waard

J 

Koedood Marine Group en duurzaamheid gaan goed samen. Dat blijkt wel uit de ontwikkeling die het bedrijf uit Hendrik-Ido-Ambacht doormaakt. Met salesmanager Gertjan de Gelder praten we over Stage V-motoren, innovatie en de weg naar emissieloos varen.

KOEDOOD

Je kijkt je ogen uit als je langs het hypermoderne pand van Koedood rijdt. Zo trekken de prachtige motoren in de showroom meteen de aandacht. ,,We zijn enorm trots op ons nieuwe pand’’, vertelt De Gelder. Eind 2019 hebben we het in gebruik genomen.’’ Warmtepompen, zonnepanelen, planten met een luchtzuiverende werking; Koedood heeft er alles aan gedaan om het zo duurzaam mogelijk te maken. Zo duurzaam, dat het bedrijf er een BREAAMcertificaat mee verdiende. ,,Het past helemaal bij onze visie in de markt. We zijn specialist in scheepsmotoren en investeren veel in duurzaamheid. Hoewel dat geen vanzelfsprekende combinatie is, maken we toch flinke stappen als het gaat om schonere motoren.’’ STAGE V In de binnenvaart wordt er al langer gesproken over Stage V, de Europese emissienorm waar scheepsmotoren aan moeten voldoen. Toch worden dit jaar pas de eerste Stage V-motoren ook echt geïnstalleerd. En Koedood heeft de primeur voor de Mitsubishi-motoren. ,,Vanaf 1 juni moeten alle nieuwbouwschepen echt uitgerust zijn met een Stage V-motor’’, geeft De Gelder aan. ,,Daar kun je niet meer omheen. Verder dienen de motoren op bestaande schepen uiterlijk 31 december vervangen te worden. We zijn enige tijd geleden een traject gestart voor Stage V-certificering van de SR-serie van Mitsubishi. Waar we voor de scheepsmotoren van Mitsubishi al distributeur zijn in de Benelux, zijn we voor de Stage V-motoren van Mitsubishi nu ook fabrikant. Het is een samenspel met Mitsubishi. We doen alles in eigen beheer, maar we delen de resultaten uiteraard met het Japanse bedrijf.’’ ,,We werken met een bewezen technologie. De eerste Stage V-motor, die uitgerust is met een uitlaatgassenreinigingssysteem van onze partner Emigreen, hebben we recent geïnstalleerd op een nieuwbouwschip van Duraship. Dit schip gaat eind juni varen. Waar we nu met Stage V vooroplopen, deden we dat in 2007 trouwens ook al met de CCR2-motor. En uiteraard hebben we dat te danken aan de goede samenwerking met Mitsubishi.’’ VOORRAAD Koedood is een internationale speler in scheepsmotoren en werkt samen met grote rederijen. ,,Veel van onze motoren hebben we op voorraad in Hendrik-Ido-Ambacht’’, verduidelijkt De Gelder. ,,Als klanten overzee bijvoorbeeld niet aan de motor of de expertise van motoren kunnen komen, dan kloppen ze al snel bij ons aan. We zijn niet alleen distributeur van Mitsubishi-motoren voor dealers, maar hebben zelf natuurlijk ook voorraden voor onze eigen klanten. Richting de dealers werken we steeds meer ondersteunend. Vroeger was de concurrentiestrijd tussen de verschillende partijen veel heftiger. Nu zie je toch meer dat we elkaar aanvullen. We helpen elkaar.’’ INNOVATIESCHUUR ,,Behalve in Stage V investeren we ook in andere oplossingen voor vergroening’’, vervolgt De Gelder. ,,Dat doen we vooral met Hybrid Ship Propulsion, dat ook deel uitmaakt van de Koedood Marine Group. We noemen het ook wel onze innovatieschuur. Het is de ideale combinatie. De elektrische knowhow van Hybrid Ship Propulsion en de mechanische knowhow van Koedood. De afgelopen jaren zijn daar al verschillende oplossingen uit voortgekomen. Oplossingen waar intussen veel schepen gebruik van maken: van sleepboten tot aan hopperzuigers, van multipurpose vessels tot aan kraanschepen.’’ WATERSTOF De ontwikkelingen volgen elkaar snel op in de markt van scheepsmotoren. Volgens De Gelder komt er een andere manier van varen. ,,Veel schepen varen al met onze dieselelektrische en batterij-elektrische voortstuwing. En nu zetten we dus de volgende stappen. Via Stage V gaan we meer en meer richting waterstof. In het geval van waterstof praten we echter niet meer over motoren, maar over fuel cells. We zijn dealer van de fuel cells van Nedstack en zorgen ervoor dat die aan boord stroom kunnen geven. De eerste sets gaan binnenkort naar Holland Shipyards voor een schip dat eind december moet gaan varen. Verder loopt er voor de voortstuwing met waterstof ook een project bij Concordia Damen.’’ www.koedood.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 11


EUROPARLEMENTARIËR VERA TAX OVER VERDUURZAMING VAN DE SCHEEPVAART

‘HET VRIJBLIJVENDE MOET ERAF’

Allereerst: waarom dit initiatiefrapport? Fit for 55 komt eraan. Dat is eigenlijk de concrete uitwerking van de Europese Green Deal; met 2030 als eerste meetpunt op weg naar een klimaatneutraal 2050. Het doel is om dan al een emissiereductie van 55 procent te realiseren. Alle sectoren brengen daarvoor hun eigen doelstellingen en maatregelen in. Vanuit de Transportcommissie in het Europees Parlement hebben we dit initiatiefrapport opgesteld, als een preadvies voor de definitieve wetgeving. Met een duidelijk signaal aan de maritieme sector. Had de maritieme sector dat zo nodig dan? Er bestaat nauwelijks wetgeving, zeker voor de zeevaart. Die is, net als de luchtvaart, vooral internationaal georganiseerd binnen de International Maritime Organisation, de IMO. Buiten Europa zijn er echter te weinig landen die zich aan klimaatambities van de IMO committeren. Sterker nog, Europa vindt dat de IMO geen ambitieuze targets heeft gesteld. Er wordt wel over gesproken en we zien echt wel dat maritieme bedrijven betrokken zijn bij het milieu, maar je moet harde afspraken maken als je ze wil nakomen. Het vrijblijvende moet eraf. Elke sector moet meedoen als we onze klimaatdoelen willen halen, dus ook de scheepvaart. Vera Tax is namens de PvdA sinds anderhalf jaar lid van het Europees Parlement. Namens de sociaal-democraten in de Transportcommissie was ze als zogenaamd schaduwrapporteur betrokken bij de totstandkoming van het initiatiefrapport. ,,Zowel het Parlement als de Raad van de EU als de Europese Commissie moet er nu nog over beslissen. Ik verwacht dat het één tot twee jaar duurt voordat al die organen er consensus over hebben bereikt. En dan moet het nog in wetgeving worden vertaald. Dat duurt lang, maar er zijn ook wel zevenentwintig landen die erover meepraten.’’ Hoe ga je nu afdwingen dat de scheepvaart zijn aandeel levert aan het bereiken van de klimaatdoelen? Je kunt veel afdwingen met wetgeving, maar je moet je afvragen of dat de juiste weg is. Een belangrijk item in het initiatiefrapport zijn Europese investeringen in fondsen die de

12 | MARITIEMMAGAZINE 2021

sector helpen duurzame keuzes te maken. We willen namelijk ook dat de Europese maritieme sector internationaal concurrerend blijft. Een belangrijke rol is bijvoorbeeld ook weggelegd voor de havens. Denk daarbij aan de regulering van de toegang van de meest vervuilende schepen. En waar kun je voor de scheepvaart zelf op aansturen? Je kunt de maatregelen grofweg verdelen in drie hoofdlijnen. De eerste betreft de alternatieve en duurzamere brandstoffen. Hoe zorg je ervoor dat die ontwikkeld en daadwerkelijk ingezet worden? Dat zullen we vanuit Europa moeten stimuleren. Ten eerste met een herziening van het belastingsysteem, die het aantrekkelijker maakt om voor alternatieve brandstoffen te kiezen in plaats van de vervuilende fossiele brandstof. De ontwikkeling van bijvoorbeeld groene waterstof of ammoniak als brandstof moeten we ook stimuleren met subsidies. Het is zo jammer dat lidstaten - ook Nederland - er altijd mee pronken dat ze hun bijdrage aan Europa zo laag mogelijk hebben gehouden. Iedereen is voor de Green Deal tot er een prijskaartje aan hangt. Politici ‘vergeten’ daarbij alleen dat door die zuinigheid je eigen sectoren, dus ook de scheepvaart, over minder middelen uit Europa beschikken. ‘Penny wise, pound foolish’, noemen ze dat.

J

De maritieme wereld is best van goede wil als het gaat om de verduurzaming van de scheepvaart. Concrete afspraken om na te leven werden er echter nooit gemaakt in Europa. Aan die situatie wil het Europees Parlement nu een einde maken. Het vrijblijvende moet eraf. Europarlementariër Vera Tax was nauw betrokken bij de totstandkoming van het initiatiefrapport met aanbevelingen voor wetgeving op dit gebied.

JE KUNT VEEL AFDWINGEN MET WETGEVING, MAAR JE MOET JE AFVRAGEN OF DAT DE JUISTE WEG IS

Wat zijn de andere twee hoofdlijnen? We willen de maritieme sector opnemen in het emissiehandelssysteem. De zeevaart staat voor 4 procent van de Europese broeikasuitstoot, evenveel als heel België. Dan moet je ook voor je uitstoot betalen. Investeer je in duurzaamheid, dan betaal je dus minder voor uitstoot. En dat loont, want door de verduurzaming gaan emissierechten steeds duurder worden. Verder investeren we in aandrijving, maar ook in digitalisering en data-sharing. Daar heeft de scheepvaart echt nog een wereld te winnen. Met ‘just in time planning’ is heel veel winst te behalen, omdat je dan niet met ronkende motor in de haven ligt te wachten. Kun je het belang van dit rapport duiden? Het schept vooral duidelijkheid. Rederijen moeten een keer weten waar ze aan toe zijn. De vraag of je wel of niet voor LNG moet kiezen bijvoorbeeld blijft maar boven de sector hangen. Als de aanbevelingen uit dit rapport worden overgenomen, komen op zulke vragen eindelijk antwoord. LNG mag dan misschien minder vervuilend zijn, maar het blijft een fossiele brandstof. En die heeft niet de toekomst.


INITIATIEFRAPPORT J

‘Als er niet snel beperkende maatregelen worden vastgesteld, kunnen de emissies uit het internationale zeevervoer tegen 2050 toenemen van een stijging met 90 procent in 2018 ten opzichte van 2008 tot een stijging van 90 tot 130 procent in 2051 ten opzichte van 2008’

J

‘Het Europees Parlement wijst op de positieve rol van de Europese zeevaartsector en de positieve ontwikkelingen op internationaal niveau om innovatie te ondersteunen en de emissies van de scheepvaart te verminderen. Het roept de Commissie en de lidstaten op initiatieven te ondersteunen die tot deze positieve ontwikkelingen bijdragen’

J

‘Het Europees Parlement verzoekt de Europese Commissie, reders en scheepsexploitanten ervoor te zorgen dat alle beschikbare operationele en technische maatregelen worden uitgevoerd om energie-efficiëntie te bereiken. In het bijzonder optimalisering van de snelheid – waar nodig met inbegrip van verlaging van de snelheid – en innovatieve hydrodynamische optimalisering van de bevaarbare routes, nieuwe voortstuwingsmethoden zoals technologieën voor voortstuwing door de wind, optimalisering van vaartuigen en optimalisering in de maritieme logistieke sector’

J

‘Het Europees Parlement is ingenomen met de nieuwe grenswaarde voor het zwavelgehalte van brandstoffen van 0,5 procent die de IMO op 1 januari 2020 heeft ingevoerd, en beklemtoont dat deze niet mag leiden tot een verschuiving van lucht- naar watervervuiling’

J 

UIT HET

‘Het Europees Parlement verzoekt de Commissie maatregelen in te voeren en de nodige financiële middelen te voorzien opdat de Europese scheepswerven extra kunnen investeren in duurzame, sociale en gedigitaliseerde scheepsbouw en in de sector scheepsreparatie’.

Foto: Ania Liesting.

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 13


NEW STAGE V ENGINE STEYR MOTORS MASTERS ALL CHALLENGES WITH EASE Met de ontwikkeling van de SE186, introduceert Steyr Motors een 175PK dieselmotor die voldoet aan de Fase-5 normering. Beroepsvaartuigen met een Fase-5 gecertificeerde motor voldoen aan de Europese regelgeving die betrekking heeft op emissienormen.

SNELLE LEVERTIJD 8-10 WEKEN

EXCELLENTE PRESTATIES

MARINE | SAILBOAT. MOTORBOAT. WORKBOAT. +31 (0) 111 692407 sales@padmos.com www.padmos.com


J 

COMPLETE ONDERHOUDSLIJN DIE DE LEVENSDUUR VAN HET JACHT OF SCHIP VERLENGT IMPRESSED PRO MARINE

Een jacht of schip in de beste technische en esthetische staat houden valt of staat met een goed onderhoudsplan. Cleaning Care Products International (CCPI) en de gerenommeerde jachtbouwer Graafship introduceren daarvoor een exclusieve, innovatieve productlijn: Impressed Pro Marine. Waarbij de experts van Graafship (en zijn geselecteerde partners) helpen het schip in goede ‘basisconditie’ te brengen en een meerjarig onderhoudsplan op maat maken voor de eigenaar.

Impressed Pro Marine levert een complete onderhoudslijn voor álle onderdelen van het schip.

Matthijs Daniëls

CCPI en Graafship hebben elkaar gevonden bij het samenbrengen van twee specialismen: een onderhoudslijn en scheepsbouw op het hoogste niveau. Met Rob van der Graaf, zoon van Graafship-oprichter Kees van der Graaf, als de verbindende man. Hij groeide op in de wereld van de luxueuze jachten en werd zelf ondernemer in het vastgoedonderhoud. ,,Ik werkte al jaren met de hoogwaardige producten van CCPI’’, vertelt hij. ,,Zo ontstond het contact toen CCPI een maritieme lijn ontwikkelde. Ze kenden mijn achtergrond en vroegen of Graafship geïnteresseerd was om wereldwijd exclusief distributeur te worden van Impressed Pro Marine. Dat klonk als een goede combinatie en dat is het ook.’’ ,,Jacht- en scheepseigenaren willen hun schip echt wel goed onderhouden, maar weten niet altijd hoe dat te doen. ,,Best begrijpelijk als je je daar nooit in hebt verdiept. Dan maak je op goed geluk een sopje van een reinigingsmiddel waar misschien zuren in zitten die schadelijk zijn, vooral op de langere termijn.’’

Het verschil tussen het aanzien van het schip voor en na de behandeling.

Over Graafship Graafship, in de jaren tachtig opgericht als Van der Graaf Lasonderneming in HardinxveldGiessendam, heeft altijd een grote reputatie genoten in de bouw van middelgrote jachten, ten tijde van de oprichting nog een relatief onbekend marktsegment. Graafship onderscheidde zich met aansprekende schepen als de replica’s van de schooners Eleonora en Atlantic, maar ook met bijzondere projecten als de Nesciobrug in Amsterdam, die om groot vakmanschap vroegen van de bouwers. Eigen projecten worden inmiddels niet meer aangenomen, maar onder supervisie van Graafship kunnen er nog jachten worden gebouwd.

CONDITIESCORESYSTEEM Impressed Pro Marine is een complete lijn van hoogwaardige onderhoudsproducten voor de maritieme sector – en in het bijzonder gericht op jachten in alle soorten en maten. Voor romp en dek, maar ook voor glas, interieur, elektra en de machinekamer; overal zijn passende producten voor. Het is echter de complete service eromheen waarmee Graafship zich echt onderscheidt. ,,Aan de hand van het Impressed Pro Marine Conditiescoresysteem brengen we de technische staat van het schip in beeld’’, zegt Rob van der Graaf. ,,Dat is echt uniek. Die score (onder meer gebaseerd op ondergrond, vervuiling, beschadiging, onderhoudshistorie en esthetiek) laat zien in welke conditie het schip is én welke behandeling nodig is.’’ ,,Op basis van de score bepalen we het meerjarenonderhoudsplan. We brengen het schip eerst in de conditie die het moet hebben en dan selecteren we de producten die je nodig hebt om het zelf te onderhouden. Een hele duidelijke lijn: duurzaam, effectief, kostenbesparend. Je kunt er al vanaf de nieuwbouw mee beginnen. Dan houd je het schip altijd in de staat waarin het voor het eerst de loods uitkwam.’’ ,,Alle producten zijn easy to clean, voor iedereen gemakkelijk te gebruiken. Gebruik je ze voor een binnenvaartschip of een luxe jacht met crewleden, dan kunnen wij personeel ook trainen in het goede gebruik.’’ CCPI is de producent, Graafship de officiële distributeur en daarnaast zijn er nog vijf dealers in Nederland die de producten verkopen en klanten begeleiden. De begeleiding is de kern van het verhaal. ,,Wij verkopen niet zomaar een product, wij lossen problemen op’’, besluit Van der Graaf. ,,Met het persoonlijke onderhoudsplan kiezen we de juiste behandeling en producten uit, waardoor je langer van je schip kunt genieten.’’ www.impressedpro.com

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 15


Meer dan 80 jaar ervaring! 3 DROOGDOKKEN VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD Wij kunnen schepen met een lengte tot 135 m droogzetten in een van onze drie droogdokken:  Dok 1: 56 m L x 14,3 m B: 800 ton  Dok 2: 30 m L x 13,6 m B: 500 ton  Dok 3: 22 m L x 12 m B: 250 ton

BOUW EN OMBOUW Bouw en ombouw van schepen voor de binnenvaart, pontons, duwboten, duwbakken, passagiersschepen, jachten... in onze eigen productiehallen en droogdokken.

PRODUCTIE VAN OP MAAT GEMAAKTE LIEREN (ANKERLIEREN, AANMEERLIEREN…) EN ANKERS Onze specialisatie: draadankerlieren met 1 of meerdere trommels, maar ook koppellieren, verhaallieren en spudpaallieren. Tevens levering van ankers.

TELESCOPISCHE RADARMASTEN IN RVS

SCHEEPSINTERIEURBOUW OP MAAT Van ontwerp tot tevreden eindresultaat wordt uw woonwens door professionele vakmensen gerealiseerd. Geen ruimte blijft onbenut. Zowel complete interieurprojecten als meubels op maat.

BOUW EN RENOVATIE VAN ALUMINIUM EN STALEN JACHTEN Bouw en refits van stalen en aluminium jachten op maat. Maar ook onderhoud en service.

BOUW VAN TINN-SILVER ALUMINIUM (BIJ) BOTEN Bouw van aluminium boten op maat voor zowel pleziervaart, visserij, overheidsinstanties als ook SI-gekeurde bijboten voor de binnenvaart (Tinn-Silver 390, 450 en 550).

Tinnemans Floating Solutions  Industrieweg 16, 6051 AE Maasbracht NL  +31 475 46 19 59  info@tinnemansfs.com

www.tinnemansfs.com


J 

SINDS JAREN HET VERTROUWDE ADRES VOOR

TINNEMANS FLOATING SOLUTIONS MAASBRACHT

De naam Tinnemans klinkt al meer dan 80 jaar als een klok in de Nederlandse scheepvaartwereld en daarbuiten. Het no-nonsense bedrijf aan de Maas in Maasbracht doet al decennia lang waar het goed in is: schepen droogzetten en repareren. En niet te vergeten: scheepsbouw op maat. Tinnemans Floating Solutions heeft een naam hoog te houden als het op scheepsreparatie en nieuwbouw aankomt. Voor elke schipper en zijn gezin is samenwerken met het familiebedrijf een prettige zekerheid in minder prettige en onzekere tijden.www.tinnemansfs.com

Het lijkt wel of de coronacrisis geen vat heeft gekregen op het Maasbrachtse bedrijf. Er is volop beweging, ook in deze bijzondere tijden. Zo zijn de drie droogdokken quasi continu druk bezet voor allerlei reparaties en onderhoudswerkzaamheden. ,,Wij hebben een grote trouwe klantenkring en klanten weten wat ze aan ons hebben. Mouwen opstropen en ervoor gaan!’’, aldus directieleden Jan en Geert Tinnemans. ,,Onze drie droogdokken blijven dan ook een belangrijke spil in ons familiebedrijf. Afhankelijk van de afmetingen van een schip kunnen bepaalde dokken in combinatie ingezet worden om grote (staal) werkzaamheden uit te voeren alsook voor het volledig droogzetten van grotere schepen. Over grotere schepen gesproken: recent hebben we het 135 meter lange MS Vios drooggezet (135m x 11,45 m, 4.098 ton). Dit motorschip hebben we twee jaar geleden als casco al eens drooggezet en daarna volledig afgebouwd met onze voornamelijk Maasbrachtse onderaannemers. Maar een volledig afgebouwd schip van deze omvang dokken is geen dagelijkse kost voor ons. Vaak zijn het schepen van 110 meter en minder die we volledig droogzetten en de daarbij horende klasse-werkzaamheden, maar de grote 135-meters dokken lukt dus ook prima’’, aldus Jan Tinnemans. Maar niet alleen op de drie droogdokken is er veel bedrijvigheid. Ook in de productiehallen weten de medewerkers wat ze doen. Zo wordt naarstig doorgewerkt aan de nieuwbouwprojecten zoals de bouw van een houseboat op maat en het plaatsen van de woning op de duwboot in aanbouw. Het is de eerste keer dat het familiebedrijf een houseboat maakt. ,,Tja, wat wil je? Ons hart gaat nu eenmaal sneller kloppen van nieuwe en uitdagende projecten. Het uitdagende aan de bouw van deze houseboat is zorgen voor uitstekende vaar-en manoevreerkwaliteiten. En dat is niet vanzelfsprekend voor een houseboat, het vaarvermogen van pontonboten wordt immers vaak als onprettig ervaren. Net daarom hebben we in samenspraak met de klant beslist om de boot niet op twee drijvers te bouwen, maar een goed varend onderwaterschip ontwikkeld dat aangedreven wordt door een ingebouwde dieselmotor voorzien van hekdrive. Er wordt ook een boegschroef gemonteerd op de houseboat, wat helemaal geen standaard gegeven is op een houseboat. Naast de nieuwbouw-houseboat, wordt er in de andere loods de laatste hand gelegd aan het plaatsen van de (trillingvrije) woning op de nieuwbouw tweeschroefs duwboot (19 x 10 m). Anders dan de zes eerder gebouwde duwboten zijn bij deze duwboot de grotere schroeven (1,75 m), betere straalbuizen en een onafhankelijk bedienbaar 4-roerensysteem. De woning wordt flexibel opgesteld, door deze ophanging voldoet de nieuwe duwboot vanzelfsprekend aan de huidige regelgeving op het gebied van geluidseisen en resonantie. Maar het systeem biedt ook heel wat comfort voor de toekomstige bemanning, want die krijgt een mooi en goed uitzicht op het schip en de duwbakken. De wooninrichting en interieurbouw zijn zoals gewoonlijk voor rekening van de interieurafdeling van het familiebedrijf onder leiding van Geert Tinnemans. Er mogen door de toekomstige eigenaar nog interieurknopen doorgehakt worden. ,,Zoals bij al onze projecten, werken we weer volledig naar de wensen en behoeften van de klant’’, aldus Geert Tinnemans. MARITIEMMAGAZINE 2021 | 17


Voor onderhoud en reparatie in ons stevendok

 Gespecialiseerd in levering en installatie van pijpleidingen voor de scheepvaart en industrie.  Advies bij ontwerp, fabricage en montage  Reparatiewerkzaamheden

Wij zijn op zoek naar een meewerkend voorman, pijpfitters en lassers voor diverse werkzaamheden aan boord en in de werkplaats. Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Jacobus Lipsweg 91, 3316 BP Dordrecht Tel. : 078 6171517, Fax: 078 6170221 E-mail : info@ankopiping.nl Internet : www.ankopiping.nl

Direct , flexibel en een goede service

SERVICE 24/7

Boeg of achterschip worden moeiteloos drooggelegd voor reparatie en onderhoud. Dagelijks worden schroeven gewisseld, roeren geplaatst en schroefasbussen vervangen. Dankzij de mogelijkheid om schepen vlot te kunnen in- en uitdokken, kan er ook direct worden gehandeld in geval van nood. Het dok is efficiënt ingericht, zodat de werkzaamheden in de uitvoering optimaal op elkaar aansluiten. Gezien de grote functionaliteit van het stevendok, wordt er structureel in geïnvesteerd.

Marine Jet Power waterjets. Marine Power waterjets. RVS enJet aluminium waterjets met mixedRVS en aluminium mixedof axial-fl ow van waterjets 112kW totmet 21Mw of axial-flow van 112kW tot 21Mw Marine Jet Power waterjets. RVS en aluminium waterjets met mixedof axial-flow van 112kW tot 21Mw

Distributeur Julianastraat 1 Distributeur

Distributeur

MECHANICAL SEALS

f

in

Productie van Productie van kwaliteit kwaliteit trek& duwkabels trek- & duwkabels Productie van kwaliteit trek- & duwkabels

INSTALLATIE VERKOOP INSTALLATIE SERVICE 24/7 REPARATIE SERVICE 24/7

ASTO SHIPYARD BESCHIKT OVER EEN EIGEN DOK, MET EEN INWENDIGE AFMETING VAN 15 BIJ 35 METER EN EEN TOTAAL HEFVERMOGEN VAN MAAR LIEFST 450 TON.

T 0162 - 513 650 - E inf o@as t o-b v.nl - I www.as t o-b v.nl

VERKOOP VERKOOP REPARATIE INSTALLATIE REPARATIE

TO B E E XACT .

MECHANICAL SEALS

3331 XG Zwijndrecht +31 (0)78 6192003 info@dcsint.nl

Microtem mechanische Microtem mechanische schroefasdichtingssystemen schroefasdichtingssystemen van 50 tot 2000 mm van 50 tot 2000 mm Microtem mechanische schroefasdichtingssystemen van 50 tot 2000 mm

Kobelt elektronische en Kobelt elektronische en mechanische motorbedieningen, mechanische motorbedieningen, schroefasremmen en stuurwerken, schroefasremmen enhekschroeven stuurwerken,en Keypower boeg- en Kobelt elektronische en Keypower boegen hekschroeven Accu-Steer continues run pumps. en mechanische motorbedieningen, Accu-Steer continues run pumps. schroefasremmen en stuurwerken, Keypower boeg- en hekschroeven en Accu-Steer continues run pumps.

WWW.DCSINT.NL


Bij Nautic Services & Consultancy (NS&C) in Rotterdam zijn de effecten van de coronacrises merkbaar. CEO Piet Knot: ‘Detachering van personeel voor de binnenvaart is tijdens de crisis veranderd, we hebben er veel extra werk en onkosten aan gehad. Toch hebben we geen nee hoeven verkopen, mede dankzij de flexibiliteit van onze klanten en het personeel; zowel op kantoor als op de schepen. Gelukkig is de crisis op z’n retour en trekt de vraag weer aan.’ Leo van Teeffelen

J 

MET ZOWEL OPDRACHTGEVERS ALS DE GEDETACHEERDE WERKNEMERS

NS&C

Nautic Services & Consultancy

Piet en Jeroen Knot en Saida Perez bij ‘De Hef’.

Zoon Jeroen Knot is per 1 april 2021 de gelederen komen versterken. En per 1 juni versterkt Saida Perez het team operationeel. Jeroen heeft in het verleden 14/14 gedraaid als matroos op verschillende binnenschepen, dus hij kent het vak van binnenuit. Na tien jaar als zelfstandig ondernemer aan de wal, begon het binnenvaartbloed weer te kriebelen. Nu als accountmanager bij NS&C richt hij zich op consultancy. Oftewel het verder uitbreiden van de bestaande tak van scheepsmanagement. ,,Ja, dat bevalt me enorm. Mijn ervaring kan ik goed gebruiken en mijn vader en ik zitten er op dezelfde manier in.’’ SPECIFIEKE AANPAK De specifieke aanpak van NS&C werpt zijn vruchten af. ,,Het personeel dat gedetacheerd wordt, staat bij ons op de loonlijst. Nederlanders, Bulgaren, Roemenen; zij krijgen bij ons de gelegenheid voor opleiding tot en met niveau 4 en maken daar gretig gebruik van. De grote verandering ten opzichte van voor de crisis is dat het aanbod van personeel groter geworden is en de vraag minder. Dat heeft te maken met het aanbod vanuit de passagiersvaart, met name matrozen. Zij zijn trouwens representatief en goed in hun talen.’’ ,,Onze insteek is om een duurzame relatie aan te gaan met opdrachtgevers en werknemers. Die werknemers krijgen een feeling met het schip, dat is voor de eigenaar en ons personeel het beste. Die band werkt goed, een korter dienstverband dan

acht maanden hebben we nog nooit meegemaakt.’’ De prijzen staan wel onder druk. Dat heeft ervoor gezorgd dat het project om kapiteins met een Donaupatent bij te scholen voor het Rijnpatent tijdelijk stilligt. ,,Maar zodra het kan starten we dat weer op. Het gebrek aan goede kapiteins blijft, dat willen we graag veranderen.’’ ENTREPOT Qua werkomgeving heeft NS&C sinds 31 maart 2020 een enorme stap gemaakt door te verhuizen naar het Entrepotgebouw ‘Vijf Werelddelen’ in Rotterdam-Zuid. ,,Ik wilde graag een aparte spreekkamer voor sollicitatiegesprekken en een ruimer kantoor zodat je voor telefoongesprekken verder uit elkaar zit. Daarbij hebben we nu een apart magazijn voor de werkkleding voor onze medewerkers. En de locatie sprak mij enorm aan.’’ Een blik naar buiten geeft uitzicht op ‘De Hef’. Buiten zie je de Willemsbrug en de Erasmusbrug. Dan hebben we het nog niet over de inspirerende dynamiek van het voormalige negentiende-eeuwse pakhuis. Piet Knot: ,,Het bijzondere is dat wij nu kantoor houden in een pand waar vroeger geladen en gelost werd door binnenschepen. Een bedrijfstak waarin we zijn opgegroeid en die we nu mogen voorzien van personeel.’’ www.nsc-bv.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 19


Thuis Thuis in in de scheepvaart e scheepvaart 081045_T_Poster:A2

23-04-2008

10:23

Pagina 1

Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl Scheepswerf en Machinefabriek Machinefabriek’t’tAmbacht AmbachtB.V. B.V. Scheepswerf en Noordeinde LWAA Hendrik idoIdo ambacht Nieuwe Bosweg34• IPostbus Postbus14 14• •3341 3340 Hendrik Ambacht Tel. (078) (078) 681 Fax. (078) (078) 681 Tel. 68141 4177 77• Fax. 68150 5056 56 E-mail: post@scheepswerfambacht.nl post@scheepswerfambacht.nl • internet: www.scheepswerfambacht.nl E-mail: www.scheepswerfambacht.nl

REINTJES Green Solutions: REINTJES Green Solutions: The Hybrid System REINTJES Green Solutions: The Hybrid System The Hybrid System

Up to 2,650 kW from diesel or gas engine Up to 2,650 kW from diesel or gas engine Up to 630 kWe electric motor power Upto to630 2,650 kW from diesel gas engine Up kWe electric motor Giving 25% electric driveorpower Up to 630 electricdrive motor power Giving 25%kWe electric Giving electric drive We can25% supply: We can supply: A system including the gearbox, the electric We can supply: Amotor/generator, system including the the power gearbox, the electric electronics, the A system including the gearbox, the electric motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. motor/generator, the power electronics, the shaft line and the propeller. shaft line and the propeller.

Inland shipping magazine_190x140_102018.indd 1

25.10.2018 09:23:46


IN CORONATIJD

Overzicht van de app die Xeamos in het voorjaar presenteerde tijdens het Maritime Platform. Dit schetst de historie van één dag varen.

J 

VERLANGEN NAAR HEROPENING VAN BEURZEN IN HET NAJAAR

XEAMOS

Alwin de Kock, managing partner bij Xeamos in Wijchen, kijkt ondanks corona terug op een voor zijn bedrijf positief 2020. Over het jaar 2021 verwacht Xeamos verdere groei. ‘Enerzijds vanuit de refitprojecten binnenvaart, geholpen door de subsidieregelingen, anderzijds door de sterk aangetrokken yachtingmarkt.’ Wout Pluijmert

,,Wij mogen beslist niet klagen, want er is sprake van groei ten opzichte van het jaar daarvoor.’’ Maar meteen zijn wenkbrauwen ophalend: ,,Wij hebben het beoogde budget niet gehaald. Dat heeft vooral te maken met de re-fits. Die markt is in zowel de binnenvaart als de jachtbouw helemaal op zijn gat gegaan. Er is weinig gevaren en dus is iedereen afwachtend. Wij hadden gehoopt aan een aantal passagiersschepen te gaan werken, daar willen zij ook vergroenen.’’ Het laatste grote project was op de Excellence Empress van eigenaar Twerenbold, afgebouwd door TeamCo Shipyard. ,,Wij hebben de zes motoren nabehandeld. Het uitlaatgasreinigingssysteem vermindert de uitstoot van stikstof met minimaal 75 procent en van fijnstof met meer dan 95 procent.’’ ,,Mede door de lokale regelgeving van steden als Düsseldorf, Arnhem en Keulen, die aan reders vragen schepen toch minimaal aan Stage V-niveau te laten voldoen, gaat het vergroenen steeds meer leven’’, merkt De Kock op. ,,Naar verwachting kunnen wij op dat niveau in 2022 weer wat projecten gaan oppakken.’’ Bij Xeamos gaat men ervan uit dat de subsidieregeling ‘Verduurzaming Binnenvaartschepen’ in de natte aannemerij, die doorloopt tot en met 2025, opdrachten gaat opleveren. In deze sector heeft men te maken met het MKI-getal (Milieu Kosten Indicator). Dit betekent dat bij inschrijvingen op openbare aanbestedingen er een berekening moet worden gemaakt voor het effect op het milieu. Vooral kijkend naar

emissies zoals het CO2 en de stikstof. ,,Wij krijgen nu al opdrachten van bedrijven die op basis van deze wetgeving verder willen vergroenen en dus het katalysatorvolume willen aanpassen. Daar zit een relatief korte terugverdientijd op. Een laag MKI-getal geeft dus een commercieel voordeel.’’ Nu de coronapandemie in Europa lijkt te worden ingedamd, bereiden scheepvaart gerelateerde bedrijven zich voor op de beurzen. Xeamos is in november beslist van de partij op de Europort vakbeurs in Rotterdam. ,,Wij hebben gelukkig een stand kunnen reserveren. Ook wij hunkeren weer naar contactmomenten met onze relaties. Iedereen wil zich toch graag weer laten zien. Van groot belang voor Xeamos is straks eerst in september de Monaco Yacht Show. In november is in de Amsterdamse RAI de Metstrade, de grootse beurs voor uitrusting, materialen en systemen voor zeeschepen. Ook daar laat Xeamos zich zien. Voor de binnenvaart is de Maritime Industry beurs in Gorinchem, in mei 2022, de volgende die wij bezetten.’’ Onlangs lanceerde Xeamos tijdens een maritiem platform een app waarop realtime inzichtelijk wordt wat de NOx-reductie is. Dus ook het brandstof- en het ureumverbruik is daarop afleesbaar. Door middel van deze app kan gemakkelijk voor overheden een rapportage worden gemaakt van de emissiereductie in de afgelopen periode. Deze app wordt in de nabije toekomst verder doorontwikkeld en in de markt gezet. www.xeamos.com MARITIEMMAGAZINE 2021 | 21


PAUL VAN UTRECHT:

‘ER VERDWIJNEN NERGENS ZOVEEL TELEFOONS IN HET

ALS IN DE BINNENVAART’ 4COM

J

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je smartphone in het water valt is dat zonde, maar niet meer de ramp die het ooit was. Mits je je back-up hebt ingeschakeld regelt 4COM dat je nieuwe telefoon weer alles bevat wat er in het exemplaar zat dat nu op de rivierbodem ligt. Leo van Teeffelen

Paul van Utrecht noemt het voorbeeld van de overboord gevallen telefoons, omdat het niet om het probleem gaat, maar om de oplossing. En daar is 4COM goed in. ,,Het overzetten van gegevens doen we dagelijks bij vervanging. Laatst hadden we er een waar 50 Gigabyte in was opgeslagen, dan ben je wel even bezig. Onze grootste markt bevindt zich nog steeds in de binnenvaart’’, vervolgt Van Utrecht. ,,Wij, ook mijn broer Marco, zijn daarin opgegroeid als schipperszonen. En veel van onze medewerkers hebben ook zo’n achtergrond.’’ Over 4COM: ,,De marges in de telecomwereld zijn kleiner geworden, vandaar dat we moeten blijven groeien. Dat lukt ook. Met gerelateerde bedrijven als toeleveranciers, bunkerstations, scheepswerven, rederijen en bevrachtingskantoren hebben we onze markt kunnen verbreden. Dat verbetert de onderlinge communicatie en blijft een doorlopend proces.’’

Paul (links) en Marco van Utrecht blijven vanuit hun kantoor verbonden met het water. 22 | MARITIEMMAGAZINE 2021

THUISWERKEN De bevrachtingskantoren vormen een uitzondering op een algehele trend. ,,Die trend is dat bij de meeste bedrijven het internet steeds meer de functie van het telefoneren overneemt. Bij bevrachtingskantoren is dat niet het geval; onderhandelen wordt daar nog steeds voornamelijk telefonisch gedaan. Ook daar wordt door de coronapandemie veel meer thuisgewerkt. Wij
Het 4COM-team. Van links naar rechts: Remko Polack, Paul van Utrecht, Kim Stout-den Breejen, Marco van Utrecht, Hans de Vries en Ramon Hardenbol. Remko en Hans zijn adviseurs vaste telefonie, Ramon en Kim adviseurs mobiele telefonie en internet. kunnen dan zorgen dat dat de gesprekken blijven lopen via de telefonist(e), ook al werkt die thuis. Of dat de telefonist(e) wel op kantoor aanwezig is, maar de bevrachter thuiszit. De klant merkt daar helemaal niets van. Hierdoor wordt het thuiswerken sneller geadopteerd en geaccepteerd.’’ Dat geldt ook voor 4COM zelf. Van Utrecht: ,,Hier is het half om half. De helft werkt thuis, de andere helft op kantoor. Daardoor heeft iedereen, behalve Marco en ik, een eigen kantoor. Veiliger kan het niet.’’ BELLEN MET TEAMS Het bedrijf heeft zich in de afgelopen tijd ingespannen om Teams en Zoom mogelijk te maken voor de klanten om te kunnen blijven vergaderen. Met succes, maar bij 4COM zien ze de voor- en nadelen daarvan in. ,,Van de toename in thuiswerken blijft zeker iets over. Het is vaak veel efficiënter dan iedereen naar kantoor te laten rijden. Toch, merken ook wij, dat er een behoefte is om elkaar in echt te blijven zien en spreken. Alleen Teams of Zoom, dat trekken wij zelf ook niet. Afwisseling is nodig.’’

,,Wist je dat je ook prima kunt bellen met Teams?’’, oppert Van Utrecht. ,,Het is makkelijk in te schakelen. Je hebt er wel een licentie voor nodig, daar kunnen wij voor zorgen. Het is dan helemaal onafhankelijk van waar je bent. De route, via de telefonist(e) of rechtstreeks kun je helemaal zelf bepalen. Vaste telefonie in het bedrijf, vaak onderdeel van de welbekende telefooncentrale, wordt steeds meer onderdeel van een softwareapplicatie.’’ VPN Tot slot: ,,Bij twee rederijen hebben we een VPN (Virtual Privat Network) verbinding gemaakt tussen het kantoor en de schepen. Je kunt dan het schip op afstand volgen. Is het al geladen en zo ja wanneer? Tot het uitlezen van het aantal draaiuren en de conditie van de motor aan toe. Dankzij deze technologie ontstaan steeds meer mogelijkheden. Het is maatwerk, maar de motorfabrikanten spelen er steeds meer op in.’’ www.4com.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 23


SERVICE OP HOOG NIVEAU Berg Maritieme Meetsystemen is gespecialiseerd in meet-en alarmsystemen. Voor reparatie, onderhoud, vervanging en periodieke controles van bestaande systemen, maar ook voor nieuwbouw bent u bij ons aan het juiste adres! Door de kennis en ervaring van onze medewerkers zorgen wij altijd voor een passende oplossing. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

TER STEEGHE RING 51-53 | 3331 LX ZWIJNDRECHT |TEL. 0183 - 648 248 | TEL. 088 BERGMMS | TEL. 088 237 46 67 | INFO@BERGMM.NL | WWW.BERGMM.NL
‘ALS WE HET MARITIEM

UITVOEREN, ZITTEN WE IN DE INTERNATIONALE VOORHOEDE’

Met 150 miljoen euro toegezegde overheidssteun voor innovatie en verduurzaming kan het Maritiem Masterplan écht een systeemverandering tot stand brengen in de maritieme sector. Die kans moeten we grijpen met z’n allen. Het zou zonde zijn als we deze mogelijkheid niet benutten. Die aansporing deed Rob Verkerk, voorzitter van Nederland Maritiem Land, nog maar eens tijdens het in het voorjaar gehouden Maritime Platform. Hij haakte daarmee aan op de eerdere bekendmaking van het kabinet over de subsidies die bedrijven en kennisinstellingen in de maritieme sector, de autoindustrie en luchtvaart kunnen aanvragen voor onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit. Daarmee is een belangrijke voorwaarde gecreëerd om het Maritiem Masterplan uit te voeren. Dit plan voorziet in de ontwikkeling van dertig emissieloos varende schepen voor 2030. ,,Het idee is voortgekomen uit de vraag hoe we als maritieme sector sterker uit de coronacrisis kunnen komen’’, vertelde Verkerk tijdens een van de digitale sessies tijdens Maritime Platform 2021. ,,Dat kan door te innoveren, verduurzamen en digitaliseren. Met de 150 miljoen die het Rijk voor zulke initiatieven over heeft kunnen er nu echt concrete project worden opgezet.’’ Een belangrijke stimulans is daarnaast een begin met ‘launching ships’ voor Defensie en Rijkswaterstaat. Die kunnen als springplank dienen voor de civiele sector. ,,De gelden zijn voor iedereen beschikbaar’’, benadrukte Verkerk, ,,of het nu om een marineschip, een ferry of een baggerschip gaat.’’ SAMENWERKINGEN Het kabinet heeft met de subsidieregeling ingezet

op het stimuleren van samenwerkingen tussen het mkb, grote bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector. Samenwerkingen tussen minimaal twee partijen kunnen een projectvoorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een adviescommissie zal de projecten beoordelen. Een project moet gericht zijn op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en minimaal vijf miljoen euro aan subsidiabele kosten maken. De subsidie is bedoeld voor onderzoek- en ontwikkelingsprojecten die op korte termijn kunnen starten en een looptijd hebben van maximaal vier jaar. ,,Samenwerking is dus het toverwoord. Stel dat je als rederij wil vergroenen, zoek dan een bouwer op en kaart je initiatief gezamenlijk aan’’, adviseert Verkerk. ,,Of benader Nederland Maritiem Land. Wij hebben coördinatoren en matchmakers op het Masterplan, die proberen partijen met elkaar te verbinden. Op deze manier kunnen we ook kleinere MKB-bedrijven koppelen aan lopende projecten, waardoor zij ook gebruik kunnen maken van de regeling.’’ ,,Nu de financiering rond is kunnen we met het Maritiem Masterplan de innovaties in onze sector echt ‘een schop geven’. Het is tevens een stimulans voor de werkgelegenheid en zal de concurrentiepositie van Nederland versterken. Als we dit realiseren en straks dertig emissieloze schepen in de vaart brengen zitten we zeker in de internationale voorhoede.’’ Het online event Maritime Platform 2021 voor de maritieme maakindustrie was een initiatief van weekblad Schuttevaer en SWZ|Maritime in samenwerking met NMT. MARITIEMMAGAZINE 2021 | 25


ALS DE ONAFHANKELIJKE BINNENVAART-EXPERT VERZORGEN WIJ ALLE DOOR U GEWENSTE EXPERTISE WERKZAAMHEDEN VAN A TOT Z • Casco- en veiligheidsinspectie

• Diktemetingen

• Bouwbegeleiding

• Advies

• Taxaties

• Schade-expertises

Bestevaer Expertise B.V. Boelewerf 48 | 2987 VE | Ridderkerk +31 (0) 180 855 035 | www.bestevaerbv.nl | info@bestevaerbv.nl


PLAATSING ACHTERWONING EN STUURHUIS IN EEN

RECORDTEMPO

De Matanja met het nieuwe stuurhuis en achterwoning.

SCHEEPSWERF DE GERLIEN VAN TIEM

J

Wout Pluijmert

Witte koppen verschijnen stroomopwaarts op de Waal. De westenwind doet ook half mei haar werk. Bij Scheepswerf De Gerlien van Tiem wordt volle bak gewerkt. In mei en juni verlaat regelmatig een van casco tot tanker afgebouwd schip de bijna vijfenvijftig jaar jonge werf. Uniek is de plaatsing van een achterwoning en stuurhuis op ms Matanja terwijl het schip nauwelijks uit de vaart is geweest.

28 | MARITIEMMAGAZINE 2021

Sinds 1967 is Scheepswerf De Gerlien van Tiem werkzaam in de binnenvaart. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een specialist op het gebied van boegschroeven, spudpalen, scheepsreparaties en levering van complete nieuwbouw. Vele vormen van afbouw zijn eveneens mogelijk. De kracht van De Gerlien van Tiem is het compleet ‘turn-key’ opleveren van een afgebouwd casco. MATANJA Een goed voorbeeld van klantgerichtheid is de vernieuwing van de achterwoning en het stuurhuis aan boord van het drogeladingschip Matanja. Marcel van Tiem legt uit: ,,De wensen van de klant staan bij ons altijd voorop. En na goed overleg zij wij uitgekomen op deze voor de klant zo gunstig mogelijke uitvoering van de opdracht. Wij hebben de nieuwe woning van 18 bij 8 meter en het stuurhuis op onze werf gemaakt, compleet afgetimmerd, voorzien van elektra en airconditioning. Het ontwerp is al in mei 2020 gemaakt. Begin mei 2021 zijn de woning en het stuurhuis met behulp van een giga-dieplader van de firma Wagenborg uit Groningen
geplaatst. Wij hadden bij de plaatsing aan beide zijden een centimeter speling. Het koppelen van alle leidingen was nog wel even een dingetje. Al met al is ms Matanja maar vijf weken uit de vaart geweest.’’ Scheepswerf De Gerlien van Tiem heeft bewezen ook een dergelijke opdracht aan te kunnen. ,,Wij hebben eens, in het belang van deze particuliere schipper, andersom gedacht en zijn tot deze unieke oplossing gekomen. In de loop der jaren hebben wij al veel innovaties toegepast. Het extern bouwen van een achterwoning met stuurhuis is volstrekt nieuw en zal ons beslist verder helpen als het om het binnenhalen van dergelijke opdrachten gaat.’’ Marcel van Tiem geeft vast een geheimpje voor de nabije toekomst weg. ,,Voor een Franse club gaan wij in november de eerste Stage V-boegschroefmotoren van Scania monteren.’’ ZEVEN TANKERS Vervolgens legt Eric Rietveld, commercieel projectmanager bij

De Gerlien van Tiem, uit wat zich verder op de werf beweegt. ,,Wij werken aan de oplevering van een serie van zeven tankers, variërend van 86 bij 9,5 meter tot 135 bij 18 meter voor verschillende opdrachtgevers. Zes casco’s komen uit China, één uit Roemenië. Zij zijn medio januari 2021 bij ons aangekomen. Wij zijn volop bezig met de afbouw. De eerste is in week zeventien opgeleverd. De tweede tanker kende in week twintig de proefvaart en zo gaan wij door. Het werk is complex omdat het op twee na om allemaal verschillende schepen gaat. Twee schepen hebben voor een lagere emissie een dual-fuel voortstuwing, dus zowel met gasolie als LNG. Er staat een grote LNG-tank op het dek. Deze voorziet de twee hoofdmotoren van gas.’’ Het is met veel ingehuurde medewerkers gezellig druk op de werf, want naar verwachting staat er vanaf nu elke twee weken een proefvaart gepland. Voor de bouwvakvakantie moet de hele klus geklaard zijn. www.gerlienvantiem.com

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 29


De gezichten van SAA Overvliet uit de buitendienst. Achter staand van links naar rechts: Els Oosse en Veronique Sijbrands-Buitendijk. Vooraan (vlnr): Arjan de Mik, Floor van Dijk en Laurens Houtman.

Als specialist in de maritieme sector weet SAA Overvliet alles over scheepvaartverzekeringen. Niemand doet vergeefs een beroep op de deskundige adviseurs bij wie een persoonlijke benadering altijd voorop staat. Claudia Langendoen

J 

OP ZOEK NAAR

SAA OVERVLIET

In onzekere tijden is het prettig om te worden bijgestaan door een onafhankelijk registermakelaar die van alle markten thuis is. Daarvan is sprake bij SAA Overvliet, waar klanten terechtkunnen voor een breed pakket aan verzekeringen. Waaronder ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid, brand, aansprakelijkheid en pensioen. CASCO COMPLEET De medewerkers doen er altijd alles aan om klanten te ontzorgen en met raad en daad én waardevolle service terzijde te staan. Extra noemenswaardig in dit verband is het Casco Compleetproduct waarmee de adviseurs van SAA Overvliet zelf ook erg blij zijn. Dat biedt hen namelijk de mogelijkheid om relaties die altijd erg secuur zijn, de zogenoemde pareltjes uit de markt, iets extra’s aan te kunnen bieden. Het gaat dan om klanten die met zorg omgaan met hun eigendommen, onder andere wat betreft onderhoud, en bij wiens bezit sprake is van een goed schadeverleden. ,,Zij krijgen de voordelen van meerdere producten ineen’’, verduidelijken senior accountmanager Els Oosse en accountmanager Laurens Houtman. Denk aan een allrisk dekking

met vaste eigen risico’s, waarbij dus geen aftrek nieuw voor oud wordt toegepast. Dit kan een groot verschil in uitkering geven. Denk ook aan een stukje bedrijfsschade voor wie door een grote schade langere tijd uit de running is. Bij schade wordt in overleg een onafhankelijke expert ingeschakeld. ,,En dit tegen een mooie premie, die nog voordeliger kan worden bij schadevrij varen, vanwege een no-claim constructie’’, benadrukken Els Oosse en Laurens Houtman, die aangeven ‘ook nieuwe relaties met het Casco Compleet-product te kunnen verwelkomen’. ONTZORGEN EN BEGELEIDEN Het is een mooie toevoeging op de dienstverlening, waarmee SAA Overvliet Assurantiemakelaars de klant nog beter hoopt te kunnen bedienen. Het menselijke aspect staat daarbij voortdurend voorop. ,,Door een persoonlijke benadering willen we onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen en begeleiden in de wirwar van verzekeringen’’, stelt Els Oosse. Kenmerkend zijn ook de korte lijnen waarlangs wordt gewerkt bij SAA Overvliet. Doordat professionals in de buitendienst direct gekoppeld zijn aan gespecialiseerde collega’s in de binnendienst, gaat cruciale informatie niet verloren. ,,En kan efficiënt worden gewerkt’’, aldus Laurens Houtman. Ook is er veel aandacht voor kennisontwikkeling. Met behulp van trainingen, opleidingen en cursussen volgen de medewerkers de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. Tegelijkertijd dragen collega’s intern hun kennis en ervaring aan elkaar over. Zo krijgt jong talent de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Laurens Houtman is zo’n talent. Hij werkt sinds 2017 bij SAA Overvliet en is dit jaar als accountmanager aan de slag gegaan. Laurens komt graag bij nieuwe en bestaande klanten langs om het Casco Compleet-product goed uit te leggen en belangstellenden te voorzien van een onafhankelijk advies. www.saa.nl

Behoefte aan meer informatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met SAA Overvliet, op telefoonnummer: 010-4119595. MARITIEMMAGAZINE 2021 | 31


Maasland TE KOOP

TE KOOP

MVS Cetera

MVS Con Zelo

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

: : : :

85,88 x 9,02 x 3,0 1.597 1971 Caterpillar 3512 DITA

: : : :

80 x 8,21 x 2,54 1.087 1957 1.102 pk Wartsilla UD 25

TE KOOP

TE KOOP

MTS Cheson Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

: : : :

MVS Yvette

85,67 x 9,50 x 2,90 1.388 1998 1.300 pk Cummins KTA 38 M2

Afmetingen Tonnage Bouwjaar Hoofdmotor

: : : :

85,61 x 11,05 x 3,38 2.100 1958 2 x 700 pk Caterpillar 3412 DITA

Maasland Shipbrokers verzorgt in samenwerking met de Maasbrachtgroep de complete afbouw van uw schip. Turnkey oplevering voor een scherpe prijs. Naar eigen wens en met de juiste begeleiding. VOOR MEER INFORMATIE NEEMT U CONTACT MET ONS OP

Maasland Shipbrokers B.V.

E-mail

Telefoon

Zuidsingel 2 6051 CH Maasbracht

info@maaslandshipbrokers.com

+31 (0) 475 46 00 60 +31 (0) 617 59 18 49

KIJK VOOR MEER INFO OP: WWW.MAASLANDSHIPBROKERS.COM


PureBlue ontwikkelt # en produceert alle systemen zelf.

STATE OF THE ART EN DUURZAAMPureBlue uit Kapellebrug ontwikkelt en produceert duurzame en innovatieve oplossingen op het gebied van afvalwaterzuivering, waterproductie en waterhergebruik. Het bedrijf is actief in de maritieme, industriële, agrarische en gemeentelijke sector en heeft grote ambities om impact te maken met water. Marc Vossen

J 

!De InnoPack++ Marine.

PURE BLUE

Sven Wittiber, sales accountmanager PureBlue: ,,Binnen ons bedrijf vertegenwoordigt de maritieme sector de grootste afzetmarkt. Daarbij richten wij ons op dit moment vooral op de Europese binnenvaart. Wetgeving bepaalt dat afvalwater van passagiers- en vrachtschepen in de binnenvaart niet zomaar geloosd mag worden in het oppervlaktewater. Daarom heeft PureBlue geavanceerde systemen ontwikkeld om dit afvalwater te behandelen.’’ MISSIE De missie van PureBlue luidt: het van de natuur geleende water in zijn natuurlijke staat teruggeven aan de natuur én dit op een duurzame manier. ,,Vanuit deze missie streven wij zoveel mogelijk naar hergebruik van afvalwater, temeer ook omdat water steeds schaarser wordt en het voor de natuur beter is dat er zo min mogelijk vervuild afvalwater geloosd wordt. Is het niet mogelijk om (al) het afvalwater te hergebruiken, dan moet duurzaam gezuiverd worden zodat enkel schoon afvalwater in de natuur terecht komt’’, aldus Sven Wittiber.

Sven Wittiber.

EIGEN SYSTEMEN In de afgelopen jaren heeft PureBlue een volledig eigen product genaamd InnoPack++ ontwikkeld. Dat is een innovatief, biologisch afvalwaterzuiveringssysteem dat helemaal op maat gemaakt is voor de passagiersvaart (voor veertig tot driehonderd personen). Naast dit grote systeem is er ook een

compactere variant, namelijk de InnoPack++ Mini. Dit systeem is geschikt voor vrachtschepen in de binnenvaart (voor twee tot tien personen) en past met zijn compacte formaat gemakkelijk op vrijwel ieder schip. PureBlue ontwikkelt en produceert alle systemen zelf. Zo kan er perfect worden ingespeeld op alle specifieke wensen en behoeften van de markt en van klanten. Sven Wittiber: ,,Doordat we alles zelf ontwikkelen en bouwen zijn wij de perfecte partner voor ieder project. Moet bijvoorbeeld aan boord van een schip de bestaande, verouderde installatie verbeterd worden, ook dan ben je bij ons aan het juiste adres.’’ De afvalwaterzuiveringssystemen van PureBlue worden altijd gekoppeld aan een remote monitoringssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de betreffende installatie zo optimaal mogelijk draait. Met de analyses uit het monitoringssysteem worden - op afstand - constant verbeteringen en updates doorgevoerd. INNOPACK++ MARINE Sven Wittiber: ,,Recent hebben wij de kleinste InnoPack++ Marine installatie geplaatst in het trainingsschip Ab Initio van de STC-Group. De STC-Group is een Nederlandse kennisen onderwijsinstelling op het gebied van scheepvaart, havens, transport, logistiek en havengebonden olie- en chemieactiviteiten. Het nieuwe trainingsschip biedt plaats aan veertig personen. Vanwege het compacte ontwerp van het trainingsschip was het noodzakelijk om de afvalwaterzuivering ook zo slim en klein mogelijk te bouwen. De MBBR-technologie, een 3D-model en een nauwkeurige planning maakten dit mogelijk. Een topprestatie van ons team.’’ AMBITIE Momenteel richt PureBlue zich volledig op de Europese binnenvaart, terwijl het bedrijf in de toekomst ook een belangrijke rol wil gaan spelen in de internationale zeevaart. www.pureblue.nl

Zie hier meer over het Ab Initio-project.

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 33


SEVERNAV SHIPYARD ROMANIA:

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR ROME

Severnav Shipyard Romania is een begrip in de internationale maritieme wereld. Al meer dan 150 jaar ontwerpt, ontwikkelt en bouwt het bedrijf alle mogelijke schepen. Of het nu een schip betreft voor de binnenvaart, zeevaart, offshore, visserij of overheid, serie schepen of full customised projecten, Severnav Shipyard is de specialist op dit gebied. Marc Vossen

SEVERNAV

J

Het succesverhaal van Severnav Shipyard vindt zijn oorsprong in de topografische ligging en de daarbij behorende geschiedenis. Het bedrijf werd in 1856 opgericht in Drobeta Turnu Severin in

ALLE ZEEËN LEIDEN NAAR SEVERNAV Roemenië, een regio waar in de Romeinse tijd veel economische bedrijvigheid ontstond. In Drobeta Turnu Severin stroomt de Donau Roemenië binnen. Daarna legt de rivier nog ruim duizend kilometer (meer dan 35 procent van zijn totale lengte) af tot aan de Zwarte Zee. Het economische belang van deze Donau is groot, temeer omdat de regenrivier in 1992 via het RijnMain-Donaukanaal met de Main en de Rijn werd verbonden en een kortere vaarroute tussen de Noordzee en de Zwarte Zee ontstond. DYNAMISCHE GROEI Ruim anderhalve eeuw geleden begon Severnav Shipyard als reparatielocatie van een Oostenrijkse binnenvaartscheepswerf. Daarna is het bedrijf jarenlang eigendom geweest van de Roemeense staat en kende Severnav Shipyard een explosieve groei. De reparatie- en conversiewerkzaamheden waren niet langer de corebusiness van het bedrijf. De focus lag veel meer op de nieuwbouw van binnenvaart- en zeevaartschepen. In die tijd waren er meer dan vijfduizend arbeidskrachten in dienst en was Severnav Shipyard marktleider, specialist in complexe maritieme projecten.

De imposante scheepswerf aan de Donau. 34 | MARITIEMMAGAZINE 2021
Het nieuwe cruiseconceptschip dat Severnav Shipyard samen met Concordia Damen opleverde. Agnes Kiss, strategy and development Severnav Shipyard: ,,Van oorsprong zijn wij een conservatief bedrijf dat graag eigen personeel aan het werk heeft. Op dit moment telt ons bedrijf 470 vaste medewerkers. Dat zijn stuk voor stuk vakspecialisten met een enorme werkervaring. Wij verwerken tienduizend ton staal op jaarbasis.’’ EIGEN OPLEIDINGSCENTRUM Severnav Shipyard beschikt over een eigen opleidingsinstituut waar het zijn eigen vakmensen opleidt. Dit instituut is de grootste school voor technisch vakmanschap in de regio. Jonge krachten krijgen een gedegen opleiding en kunnen vervolgens hun benodigde officiële certificaten en getuigschriften halen als scheepsbouwer, lasser of staalbewerker. In het eigen opleidingscentrum zijn constant zo’n honderdtwintig personen in opleiding. Deze studenten krijgen op hun beurt allemaal de kans om in dienst te komen van Severnav Shipyard. Op die manier is het bedrijf altijd voorzien van een constante toestroom van nieuwe jonge specialisten, in eigen huis opgeleid en getraind. DESIGN EN ENGINEERING ,,90 procent van onze werkzaamheden bestaat uit de nieuwbouw van binnenvaartschepen. De overige 10 procent zijn reparatieen conversie (ombouw) werkzaamheden’’, zo gaat Agnes Kiss verder. ,,Bij onze West-Europese klanten staat Severnav Shipyard bekend als een van de beste cascobouwers, zeker met het oog op de korte levertermijnen en de prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij een eigen professionele afdeling engineering kunnen wij ieder complex en specifiek project aan, voor alle soorten schepen, van binnenvaart tot zeevaart. Dit zorgt ook voor de flexibiliteit die met name klanten in de binnenvaart verlangen. Eigenaren van schepen willen soms gedurende de bouw zaken veranderen, efficiënter hebben. Daar zijn wij goed in; wij kunnen snel schakelen en veranderen, zelfs tijdens de bouw.’’ ,,Onze engineers adviseren en denken mee over het zo efficiënt mogelijk bouwen van een schip – lichter of sneller bijvoorbeeld en zijn onze klanten zo optimaal mogelijk van dienst.’’ PARTNERSHIPS Bij de bouw van binnenvaartschepen levert Severnav Shipyard doorgaans alleen de ruwbouw op. Het afbouwen gebeurt op Nederlandse en Belgische werven. Voor de zeevaart is dat anders. In die specifieke sector kan Severnav Shipyard turn-

key complexe maritieme projecten opleveren. Dat gebeurt dan in samenwerking met bijvoorbeeld partnerbedrijven die gespecialiseerd zijn in afbouwwerkzaamheden. TECHNISCHE ONTWIKKELING Severnav Shipyard volgt de trends en nieuwe ontwikkelingen op de voet en loopt voorop als het om technische innovaties gaat. De nieuwste trends in de binnenvaart zijn zoveel mogelijk laadvermogen creëren en zo licht mogelijke casco’s. ,,Onze engineers beschikken over alle knowhow om deze nieuwe concepten en oplossingen door te ontwikkelen.’’ ,,Maar onze technische ontwikkeling gaat verder dan alleen de materialen die wij gebruiken. Zo zetten wij bijvoorbeeld sinds 2020 lasrobots in bij ons productieproces. Niet ter vervanging van ons personeel, zeker niet. Maar als aanvulling op onze eigen kennis en kunde. Ons bedrijf investeert veel in de nieuwste technologie en daarom kunnen wij ook met trots zeggen dat wij in Oost-Europa een van de modernste werven zijn op het gebied van automatisering.’’ TROTS OP… ,,Recent hebben wij een première beleefd door het eerste passagiersschip te bouwen voor een nieuw marktconcept: de familiecruise. Het betreft een passagiersschip van 135 x 17,50 meter en is bestemd voor maar liefst 453 personen. Samen met Concordia Damen hebben wij recent dit prototype casco met succes aan rederij Arosa opgeleverd.’’ Momenteel wordt ook de nieuwste standaard ‘4.0 Industrie’ geïmplementeerd. Deze biedt klanten straks een zeer nauwkeurige voortgangsrapportage. Omdat een klant op ieder gewenst moment kan zien in welke fase het bouwproces is, heeft de klant de zekerheid dat zowel de leveringsdatum als ook de beste kwaliteit/prijsverhouding gegarandeerd zijn. Agnes Kiss: ,,Severnav Shipyard is al meer dan honderdvijftig jaar koploper in de markt en is altijd hypermodern en bij de tijd!’’

CONTACT Agnes Kiss(NL) gsm +40721 507 709 email: a.kiss@severnav.ro

Cristian Miu (EN) gsm +40722 221 966 email: pcm@severnav.ro MARITIEMMAGAZINE 2021 | 35


Wij leveren voor elke watersporter zowel particulier als de beroepsvaart stickers voor op de boot / schip voor zowel de bootnaam als thuishaven / woonplaats maar ook de unieke registratienummers en ENI oftewel het unieke Europees scheepsidentificatienummer.

DE KLEUR VAN DE STICKERS IN IN ELKE GEWENSTE KLEUR HET

Lettertype IS VOLLEDIG NAAR WENS

BIJ DE BOOTSTICKERS/ REGISTRATIESTICKERS DE THUISHAVEN STICKER GRATIS Zo maken we ook prachtige bootnaamborden met gegraveerde letters die op kleur gemaakt worden, u kan kiezen voor een set van 2 bootnaamborden maar ook een set van 3 bootnaamborden waarbij de thuishaven / woonplaats is inbegrepen. Onze bootnaamborden zijn van hoogwaardige kwaliteit en worden gemaakt van FSC gekeurd Mahonie. Drapenierlaan 143 8043 AL Zwolle

Tel. 06-22324142 Tel. 038-2022045

Kvk 77218787 Btw nr: NL860937951B01

Check o site voornhze assortimenet t!

www.vzcreatief.nl

ONDERHOUD, REVISIE, SERVICE EN REPARATIE VAN DE MEEST VOORKOMENDE DIESEL MOTOREN

GESPECIALISEERD IN CUMMINS EN DETROIT DIESEL

LEVERING FLEETGUARD FILTERS

Fuutweg 2 - 4791 PB Klundert - Holland - Havennummer 460A - Moerdijk  +31 (0)78 - 612 29 52 Service: Cenzio van Rees  +31 (0)6 - 537 558 48 Chris van Sinttruije  +31 (0)6 - 25 02 7173 Hugo van Sinttruije  +31 (0)6 - 38 93 5845

LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE GENERATORSETS

Cummins CATTERPILLAR

LEVERING VAN ORIGINELE ONDERDELEN

LEVERING VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN
KOOP EIGEN WAAR EN DURF TE

Te lang is Nederland

het braafste jongetje in de klas geweest, maar het taboe op industriepolitiek

is gelukkig aan het

slijten. Je mag best

innovatief aanbesteden als je daarmee je eigen maritieme sector, die wereldwijd zo veel

aanzien geniet, een

welkom steuntje in de rug kunt geven.

JUIST DE SCHEEPSBOUW PAST ONS ZO GOED Lees verder op pagina 39 $

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 37


doet het goed én VEILIG

Aqua Barging

doet het goed én VEILIG

Holland

Het bevrachtingskantoor voor allerlei transporten op alle Europese binnenwateren

Combi Isolatie Tholen is VCA** 2017/6.0 gecertificeerd

Combiuw Isolatie Tholen is in isolatie! Combi Isolatie B.V. Tholen, partner

 Alle Nederlandse en Belgische binnenwateren  Rijn en de Duitse kanalen  Neckar  Moezel en Saar  Donau

VCA** 2017/6.0 gecertificeerd Combi Isolatie Tholen is • Scheepsisolatie • Isolatie in de jachtbouw • Koude Isolatie VCA** 2017/6.0 gecertificeerd

• Isolatiematrassen • Brandwerende doorvoeren (gecertificeerd) Combi Isolatie B.V. Tholen, uw partner in isolatie! Combi Isolatie B.V.• Tholen, partner isolatie! • Elektrische tracing Akoestischeuw Isolatie • Warmtein Isolatie

Vervoer over water .............de juiste weg!

• •Scheepsisolatie • Isolatie in de jachtbouw • Koude Isolatie • Scheepsisolatie • Isolatie• in de jachtbouw • Koude Isolatie Tankisolatie Isolatiepakketten voor exportdoeleinden

• Isolatiematrassen • Brandwerende doorvoeren (gecertificeerd) • Isolatiematrassen • Brandwerende doorvoeren (gecertificeerd) 38 4691Isolatie SG Tholen • Elektrische Energieweg tracing • Akoestische • Warmte Isolatie

• Elektrische tracing • Akoestische • Warmte Isolatie Ramgatseweg 11B Isolatie 4941 VN Raamsdonksveer

Ons adres: Scheepmakerij 152 3331 MA Zwijndrecht Tel: +31 (0) 78 304 01 11 Mob: +31 (0) 6 52 52 52 81 E-mail: info@aquabarging.nl Internet: www.aquabarging.nl

• Tankisolatie • Isolatiepakketten voor exportdoeleinden Tel. : 0166-69 27 58 • Fax: 0166-69 29 79 • E-mail: info@combi-isolatie.com

• Tankisolatie • Isolatiepakketten voor exportdoeleinden www.combi-isolatie.com

Energieweg 38 4691 SG Tholen Ramgatseweg 11B 4941 VN Raamsdonksveer Energieweg 38 0166-69 4691 29 SG79 Tholen Tel. : 0166-69 27 58 • Fax: • E-mail: info@combi-isolatie.com Ramgatseweg 11B 4941 VN Raamsdonksveer www.combi-isolatie.com

Tel. : 0166-69 27 58 • Fax: 0166-69 29 79 • E-mail: info@combi-isolatie.com www.combi-isolatie.com

REPARATIES VAN ALLE MERKEN POMPEN TEVENS VERKOOP VAN NIEUWE POMPEN

Perfect in pompen!

ALL PUMPS HOLLAND B.V. Buitendijks 11, 3356 LX Papendrecht Nederland Tel: +31 (0) 78 641 40 90 E-mail: info@allpumpsholland.nl

www.allpumpsholland.nl
J

Eppo Bruins

Eppo Bruins 

Foto: Facebook.

Christophe Tytgat. 

Foto: CESA.

Thecla Bodewes 

Foto: ©Merlijn Doomernik.

Vervolg van pagina 37 Dat was een van de conclusies tijdens een debat over de Nederlandse concurrentiepositie in de maritieme sector en de rol die de overheid hierin vertolkt. Een geanimeerd gesprek hierover werd gevoerd tijdens het online Maritime Platform door Thecla Bodewes (CEO Thecla Bodewes Shipyards en Topsector Water & Maritiem), Pieter van Oord (CEO Van Oord), voormalig Tweede-Kamerlid Eppo Bruins, Christophe Tytgat (secretaris-generaal SEA Europe) en gespreksleider Bas Ort, voorzitter van Netherlands Maritime Technology. NAÏEF ,,Het enige wat wij maken is beleid. Dat is te lang de heersende gedachte geweest in de Nederlandse politiek’’, zo onderstreepte Eppo Bruins het thema van het debat. ,,Veel landen om ons heen nemen protectionistische maatregelen om hun maritieme sector te beschermen. In Nederland is dat altijd een taboe geweest, maar dat slijt gelukkig. Juist de scheepsbouw past ons zo goed.’’ Het werd van harte beaamd door zuiderbuur Christophe Tytgat: ,,Een aantal andere lidstaten van Europa trekt veel meer de nationalistische kaart dan Nederland. Jullie zouden wat minder naïef moeten zijn op dit vlak.’’ Bruins: ,,De maritieme sector heeft met vier ministeries te maken. Dat zegt genoeg over het belang dat eraan wordt gehecht. Koop eigen waar’’, spoorde hij aan, ,,en maak technische opleidingen gratis. Je komt veertig- tot zestigduizend technische mensen tekort op mbo-niveau. Nu al.’’ HANDEN EN HERSENEN Maar hoe zorg je er nu voor dat er meer schepen worden besteld en afgenomen in Nederland? Op die vraag van Bas Ort haakte Pieter

van Oord in met een prikkelend statement. ,,Mijn advies aan de maakindustrie in zijn geheel is: leg je toe op het werk waarin je competitief bent. De concurrentie aangaan met de lagelonenlanden is een bij voorbaat verloren strijd. Hulls bouwen in Nederland is lastig vanwege de dure arbeid. Wij zijn wel goed in schepen verkopen, ontwerpen en afbouwen én in technologie ontwikkelen. Wij bestellen een schip niet bij IHC, maar de baggerinstallatie voor dat schip wordt wel in Kinderdijk gemaakt. Ik denk dat we de vertaalslag moeten maken van werken met de handen naar werken met de hersenen.’’ Thecla Bodewes ging daar niet zomaar in mee, want: ,,Innovatie komt ook voort uit je productieproces. Wij kunnen juist efficiënt bouwen door wel ook het casco te bouwen en de techniek erin te integreren. En de innovaties die daaruit voortkomen kunnen wij als kleinere bouwer doorgeven aan de makers van grotere schepen die niet in Nederland gebouwd kunnen worden. Als je helemaal stopt met produceren raak je de rest ook kwijt. Het zou wel helpen als de politiek de sector meer steunt. Dat de overheid zegt: hier zijn we goed in, laten we samen proberen opdrachten binnen te halen. Zoals in China, maar bijvoorbeeld ook Noorwegen, wel gebeurt.’’ WIND OP ZEE Wellicht biedt de energietransitie daar mogelijkheden voor. ,,Wind op zee is een enorme kans voor de scheepsbouw’’, stelde Pieter van Oord. ,,Er komt een hele nieuwe generatie schepen aan die nog gebouwd moeten worden. En we staan pas aan het begin van dat tijdperk. Denemarken gaat nu een kunstmatig eiland bouwen in de Noordzee waarop de energie van windparken wordt verzameld en verdeeld. Dat is een idee dat wij ook al hadden bedacht, maar de Denen doen het.’’ Eppo Bruins erkende de gemiste kans: ,,We moeten meer durven dromen in Nederland.’’

Pieter van Oord:J JUIST DE SCHEEPSBOUW PAST ONS ZO GOED

V  OOR DE WIND OP ZEE KOMT ER EEN HELE NIEUWE GENERATIE SCHEPEN AAN, DIE NOG GEBOUWD MOETEN WORDEN. EEN ENORME KANS. (foto Van Oord) MARITIEMMAGAZINE 2021 | 39


Bemiddeling, in- & verkoop van alle drijvende materialen

Scheepvaart Bedrijf “Renate” B.V. Oude Heijningsedijk 207 4794 AK Heijningen

VOOR ALLE REPARATIES BOVEN DE WATERLIJN KUNT U BIJ ONS TERECHT!

NUALA SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF BEZOEKADRES:

� Havenkant 8c 4781 AA Moerdijk � info@nuala-reparatie.nl

Tel : +31(0)168 - 46 54 68 Fax: +31(0)168 - 46 54 69 Mob: +31(0)6 - 54 20 69 39

� 06 54206939 � nualabv

www.svbrenate.nl

L

EEUWESTEIN SC HEEPSI NTA LL AT I ES B. V .

UW AANSPREEKPUNT VOOR UITEENLOPENDE SCHEEPSREPARATIES  ELEKTROTECHNIEK  BALLASTPOMPEN  TOTAALOPLOSSINGEN  SPUDPALEN  BRANDBEVEILIGING  ELEKTRISCH VAREN

Keizershof 14, 3311 JP Dordrecht 078-6311477  info@leeuwestein-scheepsinstallaties.nl  www.leeuwestein-scheepsinstallaties.nl


Een nuchter, laagdrempelig bedrijf met het maritieme arbeidsethos diep in het dna gedrukt. Dat is Ned Marine Services: specialist in Ger Monster. las- en constructieinspecties én producent van allerhande maritieme producten en materialen. Het Ridderkerkse bedrijf groeit en bloeit in beide takken van sport. Matthijs Daniëls

J 

‘ALS DE KLANT ONS NODIG HEEFT, DAN ZIJN WE ER!’

NED MARINE SERVICES

Oprichter en eigenaar Ger Monster ontvangt zijn gasten in zijn kantoor, in het in 2020 in gebruik genomen nieuwe pand aan de Wolweverstraat in Ridderkerk. Informeel, want: ,,Dat is wie we zijn. Ik ben niet belangrijker dan wie dan ook hier’’, benadrukt hij meerdere malen en oprecht. ,,Zonder personeel geen bedrijf, zeg ik altijd maar. We hebben echt een geweldig team van vaste medewerkers, allemaal ambassadeurs van Ned Marine Services naar de klant toe.’’ NIET-DESTRUCTIEF ONDERZOEK Ned Marine Services is de overkoepelende naam boven twee bedrijfsonderdelen. Ned NDT Services is de oorsprong van het

Onder de producten zijn Ned Industrial Products and Services verkoopt zijn gangways en accommodatieladders.

Één van de specialisaties het onderzoeken van de lassen en de berekening maken van kathodische bescherming. bedrijf, de achtergrond van Ger Monster zelf. NDT staat voor Non Destructive Testing, dus niet-destructief onderzoek. Het gaat om las- en constructie-inspecties en diktemetingen (UTM)voor de scheepvaart en offshore. ,,Daarvoor staan we zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag klaar. Dat is inherent aan het werk. Als een schip voor een reparatie in de werf komt, wil het direct weer weg als het laswerk klaar is. Wij passen ons altijd aan de klant aan; als die ons nodig heeft, dan zijn we er. Dit werk doen we bijvoorbeeld ook voor ProRail. Aan het spoor zijn zulke inspecties sowieso altijd nachtwerk.’’ KATHODISCHE BESCHERMING Vrijwel meteen vanaf de oprichting heeft Ned Marine Services zich toegelegd op de kathodische bescherming voor de scheepvaart, havens en offshore. Waarbij het ook de berekeningen maakt voor de hoeveelheid te plaatsen anodes en de aangewezen posities. ,,Onze voorraad is onze grote kracht. We kunnen aluminium, zink en magnesium altijd snel leveren.’’ Dit deel van de werkzaamheden gebeurt onder de naam Ned Industrial Products and Services. Daarmee is het ook producent van onder andere gangways, accommodatieladders en spare parts voor ICCP- en ICAF-systemen. ,,We breiden ons assortiment voortdurend uit met producten die doorgaans niet snel leverbaar zijn. Zo hebben we onlangs sodium metabisulfite toegevoegd, voor de reiniging van waterballastmanagementsystemen’’, vertelt Ger Monster. ,,Dat leveren we nu dagelijks in het ARA-gebied. Zulke uitdagingen zoeken we graag op.’’ Over nieuwe uitdagingen gesproken: zo werd Ned Marine Services in coronatijd ook gevraagd om ‘hazardous materials inspecties’ uit te voeren, naar stoffen als asbest en pcb. GEWELDIG TEAM Door die voortdurende uitbreiding van dienstverlening en assortiment is Ned Marine Service continu op zoek naar nieuwe aanwas van medewerkers. ,,Voor de verkoop, inspectierapportages, de werkvoorbereiding; voor alle facetten van ons werk kunnen we goede mensen gebruiken. Daarvoor hebben we een paar jaar geleden al onze eigen leerschool opgezet waarin we aan jong talent en mogelijke nieuwe medewerkers een scholingstraject aanbieden. Helaas zijn we daar door corona een beetje in beperkt, omdat we geen groepen tegelijk kunnen ontvangen in ons leslokaal. Maar dat pikken we zo snel mogelijk weer op. Het is mooi werk in de scheepvaart. Onregelmatig, maar goed betaald. En voor de inspecties kom je – ook als de coronasituatie het weer toelaat – overal op de wereld. Bovendien kom je hier in een geweldig team terecht.’’ www.nedmarine.com MARITIEMMAGAZINE 2021 | 41


GLOBAL AN LS SOGLL UOTB IO EN RS SIN OLPUOTW IO IN POWER

DOOSAN IMO TIER 3 MOTOR RAYWIN S EN TAGE V M OTOREN

Molenvliet 51 3335 LH Zwijndrecht The Netherlands phone email website

+31 (0)10 419 65 30 info@demaasbv.nl www.demaasbv.nl

7 scheepswerven 17 maritieme toeleveranciers 13 maritieme dienstverleners 5 constructie- waterbouwbedrijven Werkendam: alles aan boord werkendammaritimeindustries.nl


KWALITEITS VERBETERING J 

VOORTDUREND OP ZOEK NAAR

DE MAAS BV

Machine- en Motorenfabriek De Maas BV werkt voortdurend aan vernieuwing. Geregeld worden nieuwe typen motoren toegevoegd, met als doel de klant schonere motoren aan te kunnen bieden. Claudia Langendoen

Zo zijn recent de Doosan IMO Tier III-motoren beschikbaar gekomen voor toepassing in de kust en zeevaart. Een ontwikkeling waar De Maas BV als importeur en distributeur van het Zuid-Koreaanse motormerk reikhalzend naar heeft uitgekeken. De elektronische motoren met uitlaatgassen nabehandeling vormen een mooie toevoeging op het assortiment. Net als de Doosan Stage V-motoren, die binnen afzienbare tijd volgen, dat zullen zijn. Het zijn mooie nieuwe motoren waarmee de klant optimaal kan worden bediend; in een tijd waarin veel aandacht is voor milieuwaarden en aan steeds strenger wordende emissie-eisen moet worden voldaan. Dat is alleen te realiseren met kwalitatief hoogwaardige producten. In dat licht presenteert De Maas BV ook met trots een nieuw importeurschap dat de in Zwijndrecht gevestigde machine- en motorenfabriek is aangegaan. ,,Wij zijn nu ook distributeur van Raywin dieselmotoren’’, vertelt general sales manager John van Maaren van De Maas BV. ,,Dit is een Chinees product dat voortkomt uit een joint venture tussen YUCHAI Group en de RATO Group.’’ Dat wordt gecombineerd met Britse, Italiaanse en Japanse technische expertise.

Het beste uit meerdere werelden komt in dit product samen: ,,Raywin motoren worden in China gebouwd, op basis van componenten die gefabriceerd zijn bij gerenommeerde Westerse producenten van halffabricaten’’, zegt Van Maaren. Met als resultaat een betrouwbare range geluidsarme én milieuvriendelijke motoren die uiteraard voldoen aan de Emissie normen EU Stage IIIA en EU Stage V. ,,Het zijn ontwikkelingen waar wij erg blij mee zijn’’, verwoordt John van Maaren. ,,Zo zorgen we niet alleen continu voor vernieuwing, maar creëren we ook een steeds veelzijdiger assortiment. Daaraan dragen ook de Lister Petter-motoren bij, een merk dat eveneens onlosmakelijk met De Maas BV verbonden is. De samenwerking op de Nederlandse markt gaat zelfs ruim honderd jaar terug. Vermeldenswaardig in dit kader is ook het importeurschap dat De Maas BV heeft van MECC Alte Generatoren. Voor specifieke marine toepassingen heeft MECC Alte een compleet productgamma beschikbaar. En ook voor dit merk geldt dat de samenwerking al langere tijd bestaat. ,,Het is een gewaardeerd product, waarvan de verkoop gestaag toeneemt.’’ Tel daarbij op de grote kennis wat betreft motoren-opbouw van de medewerkers, evenals de uiterst moderne werkplaats én de gecertificeerde testruimte voor motoren, waarover De Maas BV beschikt. Dankzij dit alles kan de klant optimaal met technische oplossingen terzijde worden gestaan. ,,En kunnen we snel en adequaat handelen, zonder onnodig tijdverlies. En wat blijkt: dat krijgen we vrijwel altijd voor elkaar.’’ www.demaasbv.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 43


DÉ SPECIALIST IN SCHOTELANTENNES EN CAMERA SYSTEMEN Camera Systemen • • • •

Speciaal ontwikkeld voor de scheepvaart Starlight lichtgevoelige camera’s Aansturing voor diverse type camera’s Anticorrosie camera behuizingen

Satelliet systemen • • • •

Travelvision satellietsystemen Deskundige installatie Optimale service Onderhoud van alle toonaangevende merken

Satelliet abonnementen • • • •

Een compleet en exclusief pakket voor ultiem kijkplezier Inclusief Ziggo Sport Totaal en Film 1 zenders Korting met 2e en 3e abonnement Optioneel ESPN sport

Dacom Werkendam B.V. Ir. Lelystraat 10 - Werkendam T. 0183 501 707

dacomwerkendam.nl


NNPC Excellent Full Service Support

Mutual Insurance Association “Noord Nederlandsche P&I Club” U.A. Anno 1937

Maritime insurance for ship, cargo and crew

The NNPC is a mutual maritime underwriter without

Legal assistance with trade, contract and employment related risks

just insurance. We call it NNPC Excellent. Full service

Risk prevention and expertise to avoid unnecessary costs

a profit motive. Working with the NNPC means more than support free of charge which helps you take control of your risks and costs in a changing market.

NNPC is always looking for maritime professionals and lawyers

www.nnpc.nl

Rijksstraatweg 361, 9752 CH Haren, telephone +31 50 534 32 11


‘IN DEZE HOEFT NIEMAND ZICH ZORGEN TE MAKEN OVER EEN BAAN’ Offshore wind: boeiend, interessant en uitdagend. Voor mensen met een hart voor een schonere wereld en een hang naar avontuur, techniek en zelfstandigheid een ideaal werkveld. Maar ja, hoe krijg je ze geïnteresseerd? En hoe zorg je dat er een goede aansluiting is op de praktijk? De offshorenetwerkvereniging AYOP belegde hierover een debat met vier specialisten uit het veld.

46 | MARITIEMMAGAZINE 2021

Om maar met een praktische vraag te beginnen, hoe staat het met de werkgelegenheid in offshore wind? WvM: ,,Ik kan natuurlijk alleen namens Vattenfall spreken, maar niet slecht. Op onderhoud hebben we de komende tijd sowieso al zo’n vijftig plekken in te vullen voor ons project Hollandse Kust Zuid. Daarbij heb ik geen zicht op de bemensing die onze onderaannemers er tegenover zetten.’’ JP: ,,Als je het bekijkt vanuit het geheel aan bedrijven dat betrokken is bij offshore wind en de levenscyclus van windparken, dan zijn er alleen voor de ontwikkeling en installatie al gauw honderden mensen nodig.’’ En hoe zit het met de skills? Wat heb je nodig? JP: ,,De laatste jaren is dat opgeschoven naar elektrotechnische kennis en vaardigheden. Bovendien worden persoonlijke eigenschappen steeds belangrijker: hoe gemotiveerd, zelfstandig, verantwoordelijk en gedisciplineerd ben je? Daardoor passen ook zij-instromers steeds beter in het plaatje passen.’’ WvM: ,,En het is natuurlijk belangrijk dat je fysiek geschikt bent. Ben je claustrofobisch of snel zeeziek, niet doen. Maar ben je gemotiveerd en heb je de skills in huis, dan heb je wel een ontzettend gave baan!’’ ES: ,,Bij Nova proberen we ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de kennis en skills die het bedrijfsleven verlangt. Daar hebben we twee trajecten voor uitgezet, waarvan één een keuzeprogramma is dat we kunnen aanbieden aan zij-instromers en zittend personeel. We kunnen op korte termijn gediplomeerde mensen afleveren die in het bezit zijn van de nodige kennis en skills. Maar we moeten die mensen – jonge mensen – wel eerst zien te verleiden. Dat is cruciaal. Want we kunnen wel een goede opleiding hebben, als niemand warm loopt voor wind, simpelweg omdat men er geen beroepsbeeld bij heeft, dan heb je niks. Daar ligt een belangrijke taak voor het bedrijfsleven.’’
Ik hoorde net een paar keer het woord zij-instromers vallen. Hoe belangrijk zijn die? JvM: ,,Erg belangrijk. De sector heeft behoefte aan ervaring. Daarbij verlaat slechts 33 procent van de MBO’ers hun opleiding gediplomeerd. Reden genoeg waarom zij-instromers onze aandacht hebben.’’ ES: ,,Bij ons ligt dat percentage echt stukken hoger, rond de 95 procent. Neemt niet weg dat er echt een taak weggelegd is voor het bedrijfsleven. Wat betreft de promotie van het werkveld, maar zeker ook wat betreft het aanbieden van stageplekken.’’ JvM: ,,Helemaal mee eens. En dat geldt niet alleen voor het bedrijfsleven. Ook intermediairs zijn gebaat bij een goede balans tussen vraag en aanbod en moeten die rol dus pakken. Zelf worden we weliswaar vooral gezien als kennis- en samenwerkingspartner van bedrijven, maar dat zijn we in zekere zin ook van opleidingen. Daarom geef ik regelmatig voorlichting op scholen om te vertellen hoe boeiend werken in wind is.’’

Waar staan we over tien jaar? WvM: ,,Ik verwacht dat de sector tegen die tijd volwassen is. Dat wind stevig op de kaart staat en een populaire bedrijfstak is om in aan de slag te gaan.’’ JP: ,,Daarnaast hoop ik dat we straks kunnen zeggen dat de effort die we er ingestoken hebben wezenlijk heeft bijgedragen aan een schonere wereld. Dus dat human capital geen vertrager, maar een versneller is van de energietransitie.’’ WvM: ,,Een gezonde planeet, dat was voor mij ook een belangrijke motivatie om dit vak in te stappen. Ik ben blij dat ik straks kan zeggen dat ik aan de goede kant van de geschiedenis heb gewerkt.’’

Kan AYOP hierin een rol van betekenis spelen? JP: ,,Jazeker, jullie brengen jullie leden bij elkaar en zijn dus de partij bij uitstek om het windverhaal breed uit te dragen.’’ ES: ,,Het is erg belangrijk om elkaar scherp te houden. Het gaat helemaal niet zo slecht. Laat ik zeggen dat we goed aan het voorsorteren zijn, maar er is echt nog een weg te gaan. Daar ga ik weer: stageplaatsen, werk, promotie. Hallo bedrijfsleven, bent u daar…?’’ WvM: ,,Samen moeten we een tekort aan mensen zien te voorkomen. Het werk is er en dat wordt alleen maar meer. Als ik kijk naar de ontwikkelingen bij Vattenfall, zowel binnen Nederland als internationaal, dan hoeft niemand zich zorgen te maken over het vinden van een baan.’’ ES: ,,Toch maak ik me wel zorgen. Met name over het aantal stageplaatsen en de daarvoor vereiste GWO-certificering. Wat kan en mag iemand die niet gecertificeerd is? Precies, niks. Die certificering zou dus meegenomen moeten worden binnen de opleiding, maar dat kunnen wij niet bekostigen en we kunnen het ook niet bij de studenten neerleggen. Het lijkt mij dat de bedrijven dit voor hun rekening nemen. Daar kleven risico’s aan, maar het is een investering in hun eigen toekomst.’’

AYOP is een actieve vereniging met ruim honderd leden: bedrijven, regionale overheden en kennis- en onderwijsinstellingen actief in de offshore olie-, gas- en windenergiesector in het Noordzeekanaalgebied. De leden hebben een sterke focus op offshore-windonderhoud (inclusief kabellogistiek), boorprojecten (gasexploratie), het verrichten van aanpassingen en het onderhoud van werkschepen en platforms en het demonteren van offshore-constructies en schepen. AYOP organiseerde dit gesprek over wat nodig is om offshore wind goed bemand te houden. De deelnemers: Joost Pellis, strategic manager Renewables Atlas Professionals, Edward Straus, programmamanager Nova College, Willemijn van Meurs, development manager onshore wind, interim bij Hollandse Kust Zuid Vattenfall en gespreksleider Dorothy Winters, programmamanager offshore wind AYOP.

OVER AYOP

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 47


• Ontwerpen van o.a.: - Tankschepen type C, G, N - Containerschepen - Veerponten - Passagiersschepen - Patrouilleschepen - Werkschepen - Pontons • Constructie- en werkplaatstekeningen • Snijpakketten • Stabiliteits- en sterkte berekeningen • Bouwbegeleiding

Grevelingenweg 23 PO-box 9008 - 3301AA Dordrecht

Consulting Engineers and Naval Architects

Tel: +31 (0)10-4130852

Website: www.groensoet.nl E-mail: info@groensoet.nl


WILT U MET UW MOTORJACHT OP VAKANTIE

NAAR DE ALLERMOOISTE PLAATSEN IN DUITSLAND EN FRANKRIJK AAN DE RIJN?

Wij organiseren transporten, waarbij we uw jacht vervoeren in het ruim van een binnenvaartschip de Rijn op. U kunt op die manier al uw vakantiedagen benutten op deze mooie rivier of een van de mooie zijrivieren. Aan het eind van uw vakantie kunt u stroomafwaarts de Rijn af richting Nederland.

 Kadeweg 39. 3241 SE, Middelharnis  (00) 31+ 621 67 22 14  info@liftaboat.nl

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw jacht wordt door een gerenommeerd kraanbedrijf in een centraal gelegen Nederlandse haven aan boord gehesen in het ruim van een binnenvaartschip en zorgvuldig door ervaren mensen op bokken vastgezet. Als uw jacht ingeladen is bieden wij u de service om u naar het dichtstbijzijnde treinstation te vervoeren. Als alle jachten ingeladen zijn vertrekt het schip naar de plaats van bestemming. Drie a vier dagen later organiseren wij een touringcar, die u naar de plaats van bestemming brengt. U komt aan in de haven, uw jacht wordt uit het schip gehesen en voor u in het water gelegd. U neemt uw jacht in ontvangst en vanaf dat moment begint de ultieme vakantie! U kunt vanaf die plaats alle mooie zijrivieren (Neckar, Ruhr, Moezel, Main, Donau, Lahn, enz.) bevaren en/of op uw eigen tempo stroomafwaarts de Rijn af zakken richting Nederland. U komt dan langs de allermooiste plaatsen, zoals Mainz, Bingen, Rudesheim, St Goar (Lorelei), Lahnstein, Koblenz, Andernach, Bonn, Keulen, Dusseldorf en Duisburg. En dat alles beleeft u aan boord van uw eigen motorjacht! Kijk op www.liftaboat.nl Voor alle bestemmingen en vertrekdata

WWW.LIFTABOAT.NL


UW PARTNER IN ZONWERING & STOFFERING OP MAAT UW PARTNER IN ZONWERING & STOFFERING OP MAAT

Ve-stoffering is een betrouwbare partner, denkt met u mee en weet wat kwaliteit is of het nu gaat om uw woning, schip of kantoor. Onze kracht is de ervaring en goede samenwerking met u als klant, de interieurbouwers en andere aannemers zodat alles perfect op elkaar afgestemd en opgeleverd wordt. Ook voor uw (her)stoffering van banken en stuurstoelen tot aan matrassen en bed textiel. Ve-stoffering is een betrouwbare partner, denkt met u mee en weet wat kwaliteit is of het nu gaat om uw woning, schip of kantoor. Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek Onze kracht is de ervaring en goede samenwerking met u als klant, de interieurbouwers en andere aannemers zodat alles perfect op elkaar T 0180 - 51 90 71 M 06 -139 503 12 afgestemd en opgeleverd wordt. Ook voor uw (her)stoffering van banken en stuurstoelen tot aan matrassen en bed textiel. E-mail ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

VE VE

EN NATUURLIJK HET PLAATSEN VAN

SCREEN ONZE EIGEN VE-SCREEN ZONWERING www.ve-screen.nl EN NATUURLIJK HET PLAATSEN VAN SCREEN ONZE EIGEN VE-SCREEN ZONWERING

Hoofdstraat 23/25 - 2931 CE - Krimpen a/d Lek T 0180 - 51 90 71 M 06 -139 503 12 E-mail ve-stofferingwinkel@kpnmail.nl

www.ve-screen.nl

Stage V of CCR2 wij weten er wel raad mee!

GJV DIESEL SERVICE IS DÉ PARTIJ VOOR REPARATIE, REVISIE, HERMOTERISERING EN KEURINGEN

GOEDE SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT

Een persoonlijke, vertrouwde partner voor alle reparaties, revisies, hermotoriseringen en keuringen van de scheepsmotor. Onze kennis en ervaring op het gebied van dieselmotoren staan garant voor een gedegen advies aan onze klanten. GJV Diesel Service is officieel Caterpillar Marine Service Provider Provider. Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.

Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


OP TANKER MTS MELBOURNEHet MTS Melbourne in de vaart.

Teus Vlot Diesel Marine (TVDM) en Diesel Motoren Service hebben zich de voorbije jaren goed voorbereid op het Stage V-tijdperk. In het voorjaar van 2021 ging dan echt de kop eraf met het in de vaart komen van het MTS Melbourne, het eerste schip in Europa dat aan alle Stage V-normen voldoet. In 2021 worden er nog vijf zusterschepen afgebouwd waarvoor TVDM dezelfde Scania en John Deere Stage V-gecertificeerde motor set-up levert.

J 

STAGE V-PRIMEURS

MEERDERE

TEUS VLOT DIESEL MARINE

Matthijs Daniels

De tankschepen zijn gebouwd in opdracht van Gebroeders De Jonge Shipbuilding & Services BV en worden afgebouwd bij Breko Shipbuilding & Repair in Papendrecht. Het eerste schip, het MTS Melbourne, gaat varen voor UniBarge uit Zwijndrecht. Teus Vlot Diesel Marine levert voor alle zes schepen drie Scaniamotoren die voldoen aan de nieuwe Stage V-normen. De primeur was dus voor MTS Melbourne die meteen onder klasse werd gecertificeerd. ,,We hebben veel primeurs beleefd met dit schip’’, lacht Ronald Kornet, managing director bij TVDM. ,,Het was de eerste tanker uit de serie van zes die bij Breko wordt afgebouwd, het was de eerste Stage V-motor en dus ook de eerste gecertificeerde motor. Breko heeft de keuze gemaakt om voorop te lopen met Stage V bij deze schepen en bij Scania is ontzettend hard gewerkt aan de ontwikkeling van deze motoren.’’ Geert Vlot, managing director bij de Teus Vlot Groep, stemt in: ,,De marinisering van de motor was de grote uitdaging. De Stage V-motor was er al, maar daar kwam de nabehandeling nog

bovenop om te voldoen aan de strengere Europese ES-TRIN standaard. Voor de maritieme sector is de normering dus nog iets zwaarder.’’ Stage V wordt in 2021 definitief de nieuwe standaard: eind juni moeten de motoren in nieuwbouwschepen eraan voldoen, eind december geldt het ook voor hermotoriseringen. De afgelopen jaren konden klanten nog kiezen voor een CCR2-motor – waar Breko bijvoorbeeld dus al snel de keuze maakte voor Stage V – maar het omslagmoment is nu echt gekomen. TDVM had een grote voorraad CCR2-motoren opgebouwd voor de overgangsfase. ,,Daar is ook echt een run op gekomen’’, vertelt Geert Vlot. ,,Er zijn er nog een paar over waar al aanvragen voor zijn. Maar nieuwe voorraad komt niet meer.’’ ,,We merken ook wel dat de markt zich steeds meer richt op Stage V’’, vervolgt Ronald Kornet. ,,Iedereen wist dat het eraan kwam. We krijgen nu veel vragen van klanten die zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn en zijn volop aan het offreren voor toekomstige projecten. De Stage V-voorraad beginnen we op te bouwen. Als een klant vandaag onverhoopt vastloopt kunnen we die morgen meteen helpen met een nieuwe Stage V-motor.’’

DE KLANT STAAT ALTIJD CENTRAAL Lees verder op pagina 53 $ MARITIEMMAGAZINE 2021 | 51


Teus Vlot Diesel Marine B.V. is officieel Scania dealer

Wij wensen mts Melbourne een behouden vaart!

EU

STAGE

5

Teus Vlot heeft de volgende motoren geleverd: 2x Voortstuwingsmotoren type Scania DC-13 312A vermogen 331 kW – 1800 rpm 1x Generatorset RLP 621 D met Scania DC-13 312A vermogen 311 kW- 1800 rpm 1x John Deere generatorset met motor type 4045TFM85 vermogen 70 kVa 1x John Deere generatorset met motor type 6068AFM85 vermogen 135 kVa

Alle motoren zijn Stage V gecertificeerd
De inbedrijfstelling van een John Deere.

DE KLANT STAAT ALTIJD

CENTRAAL

Vervolg van pagina 51 Naast nieuwbouw en hermotorisering kunnen klanten uiteraard ook nog kiezen voor revisie van de bestaande motor. ,,Dan vergroen je nog niet, maar als je nog een tijdje vooruit kan met je CCR0-, CCR1- of CCR2-motor dan kan dat gewoon. Dat is in deze tijd een beetje een spanningsveld’’, zijn Vlot en Kornet eensgezind. ,,De sector verandert, dat is een feit. Maar een nieuwe motor vraagt een investering en sommige klanten hebben simpelweg de ruimte niet aan boord. Daarbij zijn ze vaak trots op hun schip en hun motor en zijn ze blij als we die nog eens kunnen reviseren. We leggen niks op. De klant staat altijd centraal.’’ Het Breko-project met de zes tankers – waarvoor TVDM de voorstuwingsmotoren van Scania en de de generatorsets met motoren van Scania en John Deere leverde – vervult het Sliedrechtse familiebedrijf met trots. Met recht natuurlijk: het is

OVER

Ronald Kornet (links) en Geert Vlot met de Stage V-gecertificeerde Scania.

altijd mooi om met innovaties op de eerste rij te zitten. ,,Scania had al veel ervaring vanuit de industrie’’, kijkt Geert Vlot terug. ,,De technieken uit de after treatment komen daar voor de maritieme sector nog achteraan. Er zit meer elektronica in, meer sensoren; dat heeft natuurlijk wat huiswerk gevraagd. Het mooie aan deze motoren is dat ze in de basis al heel schoon zijn. Wat er aan roetdeeltjes en NOx-emissies overblijft vang je nog op met de nabehandeling.’’ Ronald Kornet besluit: ,,Dit project heeft misschien tot wat extra zweetdruppeltjes geleid, maar onze mensen genieten juist van zo’n uitdaging. Om voor zulke vraagstukken een oplossing te vinden, daar halen we veel plezier uit.’’ www.teusvlotdieselmarine.com www.dieselmotorenservice.nl

TEUS VLOT

Teus Vlot Diesel Marine is full service-dealer van Scania, Cummins en Agco Power. Onder de Teus Vlot Groep vallen verder Teus Vlot Elektrotechniek, Teus Vlot Verspaning, Teus Vlot Revisie Techniek, handelsbedrijf Cornerpoint en Diesel Motoren Service (DMS). Het laatste bedrijf verhuisde in 2020 van Ridderkerk naar Sliedrecht, op een goede steenworp afstand van het bekende onderkomen van Teus Vlot aan de Baanhoek 182b. DMS is Cummins-dealer voor Nederland en België en beschikt in het nieuwbouwpand over veel vierkante meters om een grote voorraad motoren aan te houden. MARITIEMMAGAZINE 2021 | 53


Straathof Straathof ontrols ontrols

Altijd de juiste koers

U vaart wel met Huisman Etech Experts. Onze engineers koppelen specialistische kennis aan groot oplossend vermogen. Vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering van uw schip kunt u rekenen op de ervaring en inzet van onze experts. Maar ook daarna staan de specialisten van onze service- & onderhoudsdienst dag en nacht voor u klaar. Vakkundig en snel verhelpen zij uw storing, zodat u snel weer zorgeloos kunt doorvaren.

Joystick control voor sleepen werkboten

Vestigingen in: Druten, Elst, Nijmegen (NL) Hamburg (D) Monaco

Joystick control Een unieke bediening waarbij altijd één hand vrij is! voor sleepen werkboten De Straathof Controls iQJ joystick biedt een subtiele besturing van motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand! 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl Een unieke 0321 bediening www.straathofcontrols.nl waarbij altijd één hand vrij is! • Leverancier van ZF motorbedieningen •

De Straathof Controls iQJ joystick biedt een subtiele besturing van motor, boegschroef en stuurwerk met maar slechts één hand! 0321 382315 • Dronten, Flevoland • info@straathofcontrols.nl

www.straathofcontrols.nl

T +31 487 51 85 55 W www.huismanetech.nl

• Leverancier van ZF motorbedieningen •

Inlandshipping l lnsurance l Ship’s survey l Retatedsectors

We power your future

Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf met diverse medewerkers, waaronder monteurs, lassers, hydrauliekspecialisten, constructie/bankwerkers en administratief personeel. Door onze ruime ervaring weten we heel goed wat er in de beroepsscheepvaart speelt.

We zijn in staat snel te handelen als er iets gerepareerd moet worden, overal binnen Europa. Service staat bij ons hoog in het vaandel.

 Handelsweg 75, 6541 CS Nijmegen  024 3731919

 06 53 10 90 65

 info@vpgscheepsservice.nl  www.vpgscheepsservice.nl


DE NIEUWSTE TRENDS IN

SCHEEPSKEUKENS Inductieplaat met afzuiging doet het heel goed. Een mooi voorbeeld van een scheepskeuken op de bovenverdieping.

J 

Met de headroom afzuigkap is je hoofd stoten verleden tijd.

KEUKENLINE

Berichten over grote drukte in de keukenbranche worden door Edwin Ameling bevestigd. ‘We hebben in de coronaperiode twee weken een dip gehad, voor de rest gaat het juist goed. Onze omzet is vorig jaar met een kwart gestegen en dit half jaar is dat opnieuw gebeurd.’ Leo van Teeffelen

Het is hard werken voor het keuken-Line team in deze drukke tijd, maar altijd met een lach.

Ameling, sinds 2013 eigenaar van Keuken-Line in Zwijndrecht en tevens eigenaar van Belmar Keukens in Dordrecht, beseft wat de toegenomen vraag heeft veroorzaakt. ,,Door de pandemie waren mensen meer thuis. Je gaat dan vanzelf om je heen kijken en ontdekt dat de gezelligheid zich voor een groot deel in de keuken afspeelt. Tel daarbij op de onmogelijkheid om op vakantie te gaan of andere uitjes te ondernemen, en je hebt vanzelf een budget voor een nieuwe keuken.’’ NIEUWS & TRENDS Keuken-Line, het bedrijf bestaat al ruim dertig jaar, heeft een specialisatie in scheepskeukens. Hoe kan het ook anders in de grootse binnenvaartgemeente van Nederland. In die tak komt het neer op vakmanschap gezien de afwijkende maten en omstandigheden. Dat neemt niet weg dat alle nieuwtjes en trends uit de keuken aan de wal terug te vinden zijn in de scheepskeukens. Edwin Ameling: ,,Keukens worden steeds luxer. Zo hebben we tegenwoordig inbouwkoffiemachines van Miele die zijn voorzien van een cartridge waarmee het apparaat zichzelf een jaar lang reinigt en ontkalkt. De Quooker-kraan is nog steeds hét item in de keuken. Naast koud, warm en kokend water kan de kraan via een Quooker Cube naar wens ook gekoeld of bruisend water laten stromen. Verder zie je dat keukenkranen steeds vaker in een matafwerking worden uitgevoerd, in chroom, brons of zwart. Rechtsreeks vanuit de horeca heeft de combisteamer zijn intrede gedaan in de particuliere keuken. Het eten is lekkerder omdat het kan garen, de smaak behoudt en nooit kan overgaren. Heel populair.’’ WIFI, APPS, SENSOREN De liefhebbers van communicatie hebben tegenwoordig de mogelijkheid om via WiFi een menu door te sturen naar de oven. De oven weet precies wat die moet doen en kan zelfs via een app bij AH de ingrediënten bestellen! Ook een pan met een sensor die communiceert met de inductiekookplaat waardoor de eitjes voortaan altijd perfect zijn, het kan allemaal. Nog meer trends: ,,Inbouwwijnkasten met twee koelzones voor rood en wit, met marmer afgewerkte aanrechtbladen en inbouwapparatuur in de kleur matzwart. Verder de headroom afzuigkap waartegen je door de schuine constructie nooit meer je hoofd kunt stoten. Een hele populaire is een inductieplaat met afzuiging weggewerkt in de kookplaat. Het werkt goed, de klanten zijn er enthousiast over.’’ Edwin Ameling en zijn teamleden kunnen er alles over vertellen. Op de bovenverdieping staan voorbeelden van scheepskeukens die een goede indruk geven van hoe het er straks in het schip uit kan komen te zien. www.keuken-line.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 55


Van hermotorisering tot het plaatsen van een nabehandelingssysteem

TO B E E X AC T . Van hermotorisering tot het plaatsen van een nabehandelingssysteem het gebeurt bij Asto Shipyard Omdat Asto Shipyard alle disciplines in eigen huis heeft, is een efficiënte planning gegarandeerd. Het gehele traject wordt centraal gecoördineerd en het schip wordt ‘turn-key’ opgeleverd. Asto Shipyard onderhoudt contacten met een groot aantal fabrikanten en importeurs van erkende, innovatieve scheepsmotoren, waaronder Caterpillar, Mitsubishi en Scania. Asto Shipyard maakt bestaande schepen weer modern en toekomstbestendig.

T 0162 - 513 650 - E inf o@as t o-b v.nl - I www.as t o-b v.nl

f

in

UW PARTNERS VOOR

Dealer van Honda en Mercury outboard, Ranieri 4XC, Tinn Silver, Rigiflex en diverse rubberboten. Dealer van Honda en Mercury outboard, Ranieri, Tinn Silver, Rigiflex en Quicksilver boten

HUISSTIJL GRAFISCH ONTWERP RECLAME SIGNING XL-PRINTING STANDBOUW SCHEEPSBELETTERING

VERKOOP – INRUIL - REPARATIE – ONDERHOUD

AUTOBELETTERING

INBOORD EN OUTBOARD SERVICE VERKOOP - INRUIL - REPARATIE - ONDERHOUD EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE

WEBDESIGN

INBOORD EN OUTBOARD SERVICE EIGEN HAAL EN BRENG SERVICE

D e k ke r M a r i n e - S i n t A n n a l a n d - Te l 0 1 6 6 - 6 5 2 4 5 4 - w w w. d e k ke r m a r i n e . n l

Dekker Marine - Sint Annaland - Tel 0166 - 65 24 54 www.dekkermarine.nl

www.misterpink.nl

Jan Valsterweg 104 3315 LG Dordrecht

085 - 273 79 98


Werner van Well ziet een goede toekomst voor deze watergekoelde klep in marine, koopvaardijen kustvaartschepen.

Leo van Teeffelen

ZELF ONTWIKKELDE KLEP GEPERFECTIONEERD J 

Discom in Alblasserdam behoort tot de leidende bedrijven op het gebied van dempers en nabehandelingssystemen van uitlaatgassen. In de branches Industrieel, Energie en Maritiem weet het bedrijf hoge ogen te gooien bij haar afnemers. De maritieme sector is verdeeld in binnenvaart, zeevaart, cruiseschepen en marine. En binnen die vier sectoren worden technieken gedeeld en gecombineerd.

DISCOM

Een mooi voorbeeld van het delen van technieken is die van de zelfontwikkelde en daarmee unieke watergekoelde klep WCVSP. ,,Het is een excentrische vlinderklep die door de marine wordt gebruikt om uitlaatgassen gekoeld door de scheepshuid te laten gaan’’, vertelt accountmanager Werner van Well. ,,Het nieuws is dat we deze klep hebben herzien, daarmee is deze klep gestegen naar een hoger kwaliteitsniveau.’’ De klep is een alternatief voor het waterinjectiesysteem. Dat systeem werkt goed, maar neemt de nodige ruimte in beslag. Waar ruimte een uitdaging is, is dit product een uitkomst. Dan komt de compacte, elektrisch of pneumatisch bediende klep goed van pas. Waarbij je niet het uitlaatgas, maar de huid koelt. Daarnaast kan deze klep een goede bescherming geven aan de huid om roetaanslag te voorkomen. LEKDICHTHEID Met name bij een polyester of aluminium scheepshuid zorgt de afkoeling voor bescherming van die huid. Dan is de in eigen huis ontwikkelde klep een goede, betaalbare en makkelijk te installeren oplossing. Door toepassing van nieuwe technieken is de vernieuwde klep nu 100 procent waterdicht in de meest extreme condities. ,,Volgens de norm EN12266-1 leakage rate C’’, vult R&D engineer Ruben Johannes aan. Verder is de klep getest om een schok van 500G te ondergaan voor marinetoepassingen en andere extreme condities en toch zijn werk te blijven doen. ,,Voor de nieuwbouw van kleine en middelgrote zeeschepen is het interessant omdat je daarmee gedeeltelijk of geheel van de funnels (schoorsteenpijpen) af bent’’, vervolgt Van Well. Zo bereik je 360 graden vrij zicht en ben je verlost van de blinde vlek die een schoorsteenpijp nu eenmaal oplevert. Bovendien blijft, in combinatie met emissie nabehandeling (eveneens een product van Discom), niet alleen de huid, maar ook je dek schoner. Het bovenstaande is daarnaast een voordeel bij DP (Dynamic Positioning). Kortom, voordelen genoeg. Het verschil in werking tussen het injectiesysteem en de klep is dat de eerste de uitlaatgassen afkoelt en de klep de omgeving afkoelt door een koudefilm te creëren.

Deze WCVSP staat, getest en al, klaar voor verzending naar de klant.

Met de waterdichtheidsgarantie van de huid, de inbouwvoordelen vanwege de compactheid en de hoge kwaliteit van het product, gemaakt van zeewaterbestendig roestvast staal, ziet Van Well een goede toekomst voor het product in marine-, koopvaardij- of kustvaartschepen. Hoewel het product ook geschikt is voor inbouw bij bestaande schepen, is het toepassen in de ontwerpfase bij scheepswerven en naval architecten een extra voordeel omdat hier de ruimtebesparende kracht nog meer naar voren komt. ,,Graag lichten we dit toe in een persoonlijk gesprek.’’ www.discom.eu MARITIEMMAGAZINE 2021 | 57


UW VISIE IS ONS STREVEN NAAR PERFECTIE! Aan- en verkoop Nieuwbouw binnenvaart Ship Vision B.V. houdt zich al jaren bezig met de aan- en verkoop van schepen, pontons en overig drijvend materieel. Als EMCI gecertificeerd scheepsmakelaar bemiddelen we niet alleen bij aan- en verkoop van bestaande schepen. Ook voor nieuwbouw binnenvaart- en zeeschepen kunnen we u voorzien van de juiste adviezen.

Nieuwbouw zeevaart Afbouw begeleiding Bemiddeling

“Uw wensen realiseren bij aanschaf van een nieuwbouw of bestaand schip”

WWW.SHIPVISION.NL Merwestraat 4a 4251 CR Werkendam Tel: +31 (0) 183 50 54 33 E-mail: info@shipvision.nl

Jan Ruijtenberg Tel: +31 (0) 651 14 53 39 Dolf Cornet Tel: +31 (0) 646 92 12 80

Volg ons op:

ZOEKT U EEN ADMINISTRATIEKANTOOR IN LUXEMBURG? LVLS sarl ondersteunt ondernemers uit de scheepvaartbranche met administratieve, fiscale en financiële zaken. LVLS sarl verzorgt uw loonadministratie. LVLS sarl heeft veel ervaring in de scheepvaart. LU bent van harte welkom in Luxemburg. LNederlands sprekend.

VLS Sarl. 29 Grand Rue | L-9710 Clervaux Luxembourg

Meer informatie? info@vls.lu of bel +352 206 07 66


LOGISTICS rt in Duitsland

De enige Duitse vakbeurs voor de binnenvaart - Shipping - Technics - Logistics (STL) - heeft

een reputatie opgebouwd als hét internationale knooppunt voor de maritieme industrie. Als

jaarlijkse inspiratiebron voor antwoorden op de

centrale vraagstukken van de toekomst biedt het exposanten en bezoekers een platform van hoge kwaliteit voor onderlinge uitwisseling. De beurs

STL koppelt vraag en aanbod in een aangename sfeer aan elkaar en vormt hiermee een stevige basis voor zakelijke lange-termijncontacten. Hebben we uw interesse gewekt? Neem contact met ons op!

Party “Dock & Rock” met live muziek

Dinsdag 21 september 2021 - Party incl. bu et en live muziek voor maar € 30,00 p.p.


POWER IN CUMMINS PARTS

DIESEL ENGINES ONLINE B.V. Augustapolder 11,

CUMMINS

2992 SR, Barendrecht

BRANDSTOFPOMP

info@dieselenginesonline.com

+ 31 (0) 180 699273

& INJECTOR REPARATIE

D-I INDUSTRIAL KEERKOPPELINGEN

DIESELENGINESONLINE.COM


Diesel Engines Online is een kleinschalige, persoonlijke Cummins-specialist in Barendrecht. Eigenaar Perry Andriese groeide vrijwel letterlijk te midden van deze motoren op als zoon van Cummins-expert Bram Andriese, die ook een eigen bedrijf had in motorrevisies. Wout Pluijmert

J 

DOOR SCHERPE PRIJZEN ALTIJD EEN INTERESSANTE PARTIJ

DIESEL ENGINES ONLINE Diesel Engines Online schippert altijd tussen twee pijlers waarop de corebusiness steunt. Het is gespecialiseerd in de Cummins-onderdelen en -motoren. De tweede pijler is de distributie van D-I industrial keerkoppelingen binnen de Benelux. Het echtpaar Perry en Cynthia Andriese is de drijvende kracht achter Diesel Engines Online. ,,Met een geweldig team van medewerkers om hen heen’’, stellen zij. ,,Onze drie ervaren monteurs zijn gespecialiseerd in revisies. Brandstofpompen, injectoren, turbo’s, cilinderkoppen en andere aan slijtage onderhevige componenten worden voorzien van nieuwe onderdelen, zorgvuldig gereviseerd, getest en afgesteld en zijn daarna weer als nieuw. Wij hebben altijd gereviseerde ruil brandstofpompen en -injectoren liggen. Daarmee kan de klant dus meteen door.’’ De markt is grillig. Omdat bij Diesel Engines Online altijd voldoende voorraad is, weet men de weg naar Barendrecht te vinden. ,,Er is in de covid-pandemie vaak vertraging in de aanvoer vanuit de Verenigde Staten en Azië. Je ziet telkens prijsaanpassingen en problemen met levertijden. Omdat er meerdere spelers in de markt zijn moeten zelfs wij er op dit moment stevig aan trekken’’, weet Cynthia Andriese.

Lucht- en zeevracht is erg prijsgevoelig. In de laatste crisis zijn de tarieven factor vijf verhoogd. Door die fluctuaties is het lastig om aan klanten prijsvoorstellen te doen. Perry Andriese: ,,Een groot spectrum aan klanten, zoals motorrevisiebedrijven, de offshore en mijnbouwbedrijven, weet ons te vinden als het over dergelijke onderdelen gaat. Wij blijven met onze tariefstelling in de markt overigens wel heel scherp en zijn daardoor een interessante partij.’’ D-I Terug naar de D-I keerkoppelingen. ,,Wij hebben al twintig jaar een goede band met het Koreaanse D-I Industrial. Dit bedrijf fabriceert kwalitatief hoogwaardige en prijstechnisch interessante keerkoppelingen. Dankzij de meest recente spectrumuitbreiding sluiten deze aan bij bijna alle binnenvaartmotoren’’, vertelt Perry Andriese. In 2019 heeft D-I Industrial een heavy duty keerkoppeling op de markt gebracht, uitgevoerd met dubbele lagers en dus geschikt voor de zwaardere motoren, met vermogens nu al boven de 1500 pk. ,,Het is fijn dat wij die markt van de zwaardere vermogens nu ook kunnen bedienen met D-I Industrial. Toen wij er begin deze eeuw mee begonnen was het nog een onbekend merk in Nederland, maar inmiddels hebben wij ruim voldoende referenties van tevreden klanten in de binnenvaart om naar te verwijzen.’’ Er komt licht aan het einde van de coronatunnel. ,,Ook wij hunkeren weer naar het persoonlijke contact met de klanten’’, stellen Perry en Cynthia Andriese. ,,Toch heeft corona ons veel geleerd. Een aantal praktische zaken zullen mogelijk blijven zoals ze nu zijn. Fijn is wel dat de grote beurzen in Rotterdam - Europort in november 2021 en Maritime Industry in mei 2022 in Gorinchem - er weer aankomen.’’

www.dieselenginesonline.com MARITIEMMAGAZINE 2021 | 61


Inbouw , ombo

uw en

installa

tie:

Benieu wd na ar de m De Gr oo Tel. 07 t Diesel M 8a info@d 303 97 00 egroot m www. degroo arine.c tmarin e.co

PRODUCENT VAN

OOK Benieuwd naar de mogelijkheden en prijzen?

De Groot Diesel Marine Services Tel. 078 - 303 97 00 info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com Veelzijdigheid, efficiency en flexibiliteit kenmerken

Importeur en ser

De Groot Diesel Marine Services BV Om nog beter in te kunnen spelen op wensen van de klant, ontwikkelt en produceert de specialist in de (her)motorisering, onderhoud en revisie van binnenvaartschepen en werkschepen ook ballastpompen. Claudia Langendoen

DE GROOT DIESEL SERVICES BV

J

Die worden geleverd onder de merknaam: Power Transmissions Dordrecht BV (PTD). Belangrijk pluspunt is dat de PTD ballastpompen een lage aanzuighoogte hebben. ,,Hierdoor blijven de pompen vaak onder de laadvloer’’, verduidelijkt Martin de Groot. ,,Met als voordeel dat het gehele ruim droog te pompen is.’’ De ballastpompen zijn in verschillende typen verkrijgbaar, zodat er altijd wel een pomp is die aan de specifieke behoeften voldoet. ,,Alle modellen produceren wij in eigen huis’’, noemt De Groot nog een belangrijk voordeel. ,,Wij zijn dus eigen fabrikant en hebben alle materialen en onderdelen op voorraad. Daardoor zijn we niet afhankelijk van externe leveranciers en kunnen we een snelle levering garanderen.’’ Nóg een voordeel: de ballastpompen kunnen ook in eigen huis worden geïnstalleerd en indien nodig worden gerepareerd. Dat voorkomt onnodige wachttijden. Dit mede dankzij de 300 meter eigen kade - die zo beschut ligt dat golfslag en wind er nauwelijks vat op kunnen krijgen - met daarop drie grote kranen. Én dankzij de twee droogdokken waarover het aan de 2e Merwedehaven gevestigde Dordtse bedrijf beschikt. 62 | MARITIEMMAGAZINE 2021
Zo is De Groot Diesel Marine Services BV al gedurende twee decennia Cummins dealer. Dit motormerk, dat ook bezig is de schone Stage V-motor te introduceren, heeft zich in al die jaren ruimschoots bewezen als ‘robuuste, krachtige en betrouwbare motor in de meest uitdagende omstandigheden’. Tevens verkoopt en plaatst het bedrijf al vele jaren dieselmotoren, generatorsets en alternatieve brandstofmotoren van de Duitse fabrikant MAN, die eerder al een Stage V-motor op de markt bracht en nog diverse vermogens dit jaar en komend jaar op de markt brengt. Ook wordt vanuit eigen huis voorzien in boegschroefsystemen die bij de juiste toepassing de manoeuvreerbaarheid van een schip flink verhogen. En levert het bedrijf Advancekeerkoppelingen, tandwielkasten en koproeren van hoge kwaliteit, die in geval van een noodstop allebei naar beneden kunnen worden gestuurd, waardoor de remweg sterk afneemt. SLAGKRACHT Voor al deze werkzaamheden kan De Groot Diesel Marine Services BV te allen tijde rekenen op een groot team, bestaande uit drieëntwintig toegewijde, vaste medewerkers. Het team is dankzij een flexibele schil uit te breiden tot zeker vijftig personen, wat de slagkracht aanzienlijk vergroot. Ook dit zijn ervaren vakmensen die geregeld bij het bedrijf werkzaam zijn en dus het klappen van de zweep kennen. Dat biedt mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, zodat schepen niet onnodig lang uit de vaart hoeven te worden genomen en snel weer kunnen varen. Hiertoe zetten de medewerkers uiteraard indien nodig een stapje harder. De ervaren en gekwalificeerde medewerkers zijn wars van een 9 tot 5 mentaliteit en gaan met volledig ingerichte servicewagens ook langs bij klanten om ter plaatse werkzaamheden te verrichten.

ONE STOP SHOP Vanuit deze optimaal geoutilleerde locatie biedt De Groot Diesel Marine Services BV een one stop-service voor de binnenvaart. Alle reparaties aan schepen en andere werkzaamheden boven de waterlijn kunnen in één stop worden uitgevoerd én er kan worden voorzien in de complete afbouw en het onderhoud van schepen. ,,Daartoe beschikken wij over alle faciliteiten’’, wijst Martin de Groot op de veelzijdige expertise in onder andere het vernieuwen van motoren in bestaande schepen.

SCHROEVENDOKKEN In de twee schroevendokken van De Groot kunnen meerdere reparaties tegelijk worden uitgevoerd, maar kan bijvoorbeeld ook enkel de schroef worden gewisseld voor reparatie of vervanging. Tevens kunnen er schroefassen, roeren en boegschroeven worden gerepareerd en vernieuwd. En naast de vele dokwerkzaamheden, afbouw van schepen en her-motoriseringen behoort ook klein ijzerwerk tot de werkzaamheden. Om in de veelzijdigheid aan activiteiten, overzicht te kunnen houden, wordt er gewerkt volgens korte lijnen, waarbij klanten één aanspreekpunt hebben voor alle uit te voeren werkzaamheden. Behoefte aan meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met De Groot Diesel Marine Services. De medewerkers staan belangstellenden graag te woord. www.degrootmarine.com

MARITIEMMAGAZINE 2021 | 63


Werkina zet met baanbrekende innovaties vol Werkina met baanbrekende innovaties vol in op hetzet elektrificeren van de binnenvaart. Werkina zet met baanbrekende innovaties vol in op de hettoekomst elektrificeren van de binnenvaart. Want is elektrisch! in op de hettoekomst elektrificeren van de binnenvaart. Want is elektrisch! Want de toekomst is elektrisch!

Houtbewerking | Meubels Interieur | Scheepstimmerwerk

www.erwinswooddesign.nl

ONZE PRODUCTEN, DE BOUWSTENEN VAN UW ONDERNEMING authorized partner of man engines

officieel geautoriseerd dealer

Nu ook Leverbaar:

Stage V gecerificeerde motoren met vermogens van 300 pk t/m 1000 pk Service motoren Hermotoriseren Levering motoren

Levering onderdelen Levering boegschroefsystemen

Service boegschroeven Levering en plaatsen van ballastpompen

De Groot Diesel Marine Services | Tel. 078 - 303 97 00 | info@degrootmarine.com | www.degrootmarine.com


Klanten echt verder helpen. Bij Riegman & Klaverdijk vormen de cijfers de basis, maar gaat het om veel meer dan het opstellen van een jaarrekening. Het Zwijndrechtse accountantskantoor geeft een advies op maat voor de lange termijn. Michel de Waard

Riegman & Klaverdijk is een van dé maritiem gespecialiseerde accountantskantoren in Nederland.

J 

KIJKEN MET KLANTEN NAAR DE LANGE TERMIJN

RIEGMAN & KLAVERDIJK ,,We geven bedrijfseconomisch en fiscaal advies. En daar hebben we ook een zorgplicht in. Van beginnende zzp’ers tot aan grote mkb-bedrijven, we begeleiden iedereen op een manier die het beste bij zijn of haar situatie past.’’ Aan het woord is Christiaan Klaverdijk, die samen met broer Robbert, Ton Starink en Peter de Graaf de directie van het accountantskantoor vormt. BINNENVAART Dat de thuisbasis van Riegman & Klaverdijk zich pal naast de rivier de Oude Maas bevindt, is geen toeval. Het is al heel lang één van de accountantskantoren in de binnenvaart. Klaverdijk: ,,We zijn specialist op maritiem gebied. Zo helpen we scheepvaartbedrijven onder meer met de afschrijvingsproblematiek en spelen we een belangrijke rol bij het Binnenvaart Convenant van de Belastingdienst. En op dit moment speelt er, net als in andere sectoren, veel op het gebied van subsidieregelingen zoals de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).’’ SUBSIDIEREGELINGEN ,,Bij de subsidieregelingen in de coronacrisis komt best veel kijken’’, vult Peter de Graaf aan. ,,Veel ondernemers hebben aanvragen ingediend, maar het gaat juist ook om de bewijslast. Vooral voor de NOW-regeling kunnen er veel extra werkzaamheden zijn, die kosten met zich meebrengen voor de ondernemer. Alex Gouw, Register Belastingadviseur bij Riegman & Klaverdijk, kan dat alleen maar onderstrepen. ,,Hoewel het knap is van de Nederlandse overheid dat die regelingen in korte tijd opgetuigd zijn, komt het helaas vaak voor dat de kosten de baten van de betreffende regeling

overstijgen. En het is niet altijd gemakkelijk de ondernemer daarvan te overtuigen.’’ Ook de afwikkeling van belastingschulden is een actueel onderwerp voor Riegman & Klaverdijk. Met een betalingsregeling van maximaal vijf jaar krijgen ondernemers van de Belastingdienst nu langer de tijd om een belastingschuld af te lossen. ,,Dat kan ondernemers natuurlijk lucht geven’’, vervolgt De Graaf. ,,Tegelijkertijd maakt die versoepeling het voor onze exploitatieprognoses vaak weer lastig, omdat je niet altijd ziet en weet wat de exacte belastingschulden zijn.’’ FINANCIEEL PLAN Of het nu gaat om de jaarrekening, een exploitatieprognose of een compleet bedrijfsadvies, Riegman & Klaverdijk begeleidt klanten op meerdere vlakken. ,,Wie de klant ook is, we kijken naar het totaalplaatje’’, geeft Klaverdijk aan. ,,Wat is de huidige situatie? Waar wil de klant naartoe? En hoe behaal je de gestelde doelen? Met onze kennis en ervaring geven we samen met de klant invulling aan een financieel plan. En dan is het leuk om de groei bij onze klanten te zien. Zo hebben we relaties die ooit begonnen met één schip en nu een vloot hebben van meer dan tien schepen.’’ PERSOONLIJK CONTACT ,,Op afstand kun je veel, dat is afgelopen jaar wel gebleken’’, zegt Ton Starink. ,,Toch denken we dat het persoonlijke contact altijd belangrijk blijft en misschien zelfs alleen nog maar belangrijker wordt. Zeker in de binnenvaart. Het succes van de vakbeurs Maritime Industry is daar een goed voorbeeld van. Jammer dat de beurs ook dit jaar weer niet doorging. In 2022 zijn we graag weer van de partij. We kijken ernaar uit.’’ www.riegman-klaverdijk.nl MARITIEMMAGAZINE 2021 | 65


Services Services Services Import Traffic Air Export

Air Export Air Export AirOcean Export Export Import Import Traffic Traffic Import Traffic Automation Services Ocean Ocean Export Export Ocean Export Cargo Insurance Automation Automation Services Services Automation Services Customs Cargo Insurance CargoBrokerage Insurance Cargo Insurance Customs Customs Brokerage Brokerage Customs Brokerage

Rotterdam Office

RotterdamRotterdam Office Office Nijverheidsweg 62 Nijverheidsweg Nijverheidsweg 62 Rotterdam Office62 3341 LJ Hendrik Ido 3341 LJ Hendrik 3341 LJ Ido Hendrik Ambacht Ido Ambacht Ambacht Nijverheidsweg 62 3341 LJ Hendrik Ido Ambacht

      www.clearfreight.com www.clearfreight.com www.clearfreight.com www.clearfreight.com


EU STAGE V LEVERT JE AL GENOEG TECHNISCHE UITDAGINGEN OP. DAAROM MAAKT PON POWER HET JE ZO GEMAKKELIJK MOGELIJK. Download en plaats onze kant-en-klare 3D Stage V motoren in jouw ontwerp via

pon-cat.com/stageV

Profile for Maritiem Media

Maritiem MGZN | 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded