Page 1

Bilingual Edition Thai And English

Vol.2 | No.4 | October - December 2017

USAID and Inmarsat Partner for Legal, Traceable and Sustainable Fishing USAID และ Inmarsat จับมือเพื่อการประมง ที่ถูกกฎหมายติดตามได้และยั่งยืน Published By

Prima Marine Eyes 26-Tanker Fleet Expansion after IPO

PRM รุกขยายกองเรือหนุนศักยภาพการด�ำเนิน ธุรกิจ มั่นใจแนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง Read more | 9

THB 150 / USD 5

Exxonmobil Launches New Service For End-To-End Marine Lubes Solutions เอ็กซอนโมบิลเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ด้านการบริการ น�้ำมันหล่อลื่นครบวงจร Read more | 18

www.mymarinenews.com


The 4th Edition

Oil & Gas Roadshow 2018 Thailand

Thailand Oil & Gas Roadshow 2018 OIL & gAS EVENT IN OIL & GAS TOWN

18-19 July 2018 GOLDEN CITY RAYONG HOTEL RAYONG THAILAND www.oilgasroadshow.com QuikFairs Thailand Tel: (+66) 2 513 1418 Ext.103

Email: thai@quikfairs.com

Website: www.quikfairs.com


IT PAYS TO STAY IN TOUCH USING FLEET ONE

Improve catch monitoring, increase profitability and easily comply with the latest vessel tracking legislation. To meet sustainable fishing requirements in an increasingly competitive world, open your vessels to connectivity onboard, with Inmarsat’s affordable Fleet One service. For more information email fleetone@inmarsat.com

INCREASE PROFIT

COMPLY WITH REGULATIONS

ACCURATELY TRACK AND TRACE

SIMPLE AND EASY TO USE

SEASONAL FLEXIBILITY

Powering global connectivity inmarsat.com/fleet-one


Editor’s Message

www.fireworksbi.com

FBI Publications (Thailand)

w w w . fi r e w o r k s b i . c o m Editor Managing Director Kenny Yong

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants Poontarika Saenrit

Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong

Media Executive Anon Ruktigoon

Translator Atipong Amornwongpeeti

Designer Yossak Chiwpreecha Jatuwat Watkaew

FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence,

Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Dear Readers, This month' s edition of Thailand's only bilingual Marine Today magazine is full of exciting to be the media partner with Ship Tech IV Exhibition from The Royal Thai Navy is hosting the International Fleet Review 2017 to mark Asean’s 50th anniversary and is also bringing the “Ship Tech IV Exhibition: Ship Technology for the Next Decade” and Thailand's premier Maritime & Offshore technology exhibition "Thailand Marine Offshore Expo 2017" is held on 10 -12 October at Bitec, Bangkok Thailand The United States Agency for International Development’s Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) and Inmarsat Global Limited (Inmarsat) have announced partner for legal, traceable and sustainable fishing in Southeast Asia is appears in our magazine’s the “INFOCUS: Fishing Industry” Find out more through our Marine Today about RTN commander-in-chief takes delivery of T261-Class Patrol Vessels. and Exxonmobil launches new service for End-To-End Marine lubes solutions. We would love to hear from you! Follow us onTwitter and www.mymarinenews.com You can also email us directly with your thoughts and critique, which I believe will help in our future improvements. Cheerios!

8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com

Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.


CONTENTS

Bilingual Edition Thai And English

Vol.2 No.4 October - December 2017

4

6

11

14

Organization New 4 The Royal Thai Navy is hosting the Ship Tech IV Exhibition: Ship Technology for the Next Decade 2017

กองทัพเรือพร้อมจัด "นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 4" อย่างยิ่งใหญ่ INFOCUS: Fishing Industry 6 USAID and Inmarsat Partner for Legal, Traceable and Sustainable Fishing

16

USAID และ Inmarsat จับมือเพื่อการประมงที่ถูกกฎหมาย ติดตามได้และยั่งยืน Industry News 9 Prima Marine Eyes 26-Tanker Fleet Expansion after IPO

PRM รุกขยายกองเรือหนุนศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจ มั่นใจแนวโน้ม ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง 10 Kerui Petroleum's WEFIC MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System Achieves Breakthrough in China's Underwater Drilling Technology

อุปกรณ์ปากหลุมส�ำหรับแขวนท่อกรุที่พื้นทะเลน�้ำตื้น WEFIC MSW-1 ของ Kerui Petroleum ผ่านการทดสอบเทคโนโลยีขุดเจาะน�้ำมันใต้ทะเล ของจีน 11 "Ship of the Year 2016" "DRIVE GREEN HIGHWAY" . "K" Line’s Next-Generation Eco-Friendly Flagship

เรือขนส่งรถยนต์ “Drive Green Highway” ได้รับรางวัล “Ship of the Year 2016”

12 Good Growth Seen At Philippines Ports as Economy Booms

ท่าเรือฟิลิปปินส์เติบโตดีผลจากเศรษฐกิจบูม Shipbuilding & Equipment 13 Biological Sewage Treatment For Marine Applications

การบ�ำบัดน�้ำเสียชีวภาพส�ำหรับงานเดินเรือ

18 14 ROG Ship Repair Completes Complex Moonpool Project for FPSO Bluewater

บริษัทอาร์โอจี ชิพ รีแพร์ บรรลุโปรเจคซ่อมมูนพูล อันซับซ้อนให้เรือ FPSO บลูวอเตอร์ Vessel Launches 16 RTN Commander-In-Chief Takes Delivery of T261-Class Patrol Vessels

ผบ.ทร. รับมอบ "เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง" ชุดเรือ ต.261 Marine & Offshore Technology 18 Exxonmobil Launches New Service For End-To-End Marine Lubes Solutions

เอ็กซอนโมบิลเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ด้านการบริการ น�้ำมันหล่อลื่นครบวงจร 19 Granting Net Access to Fishing Vessel Connectivity across Asia

การอนุญาตใช้เรือประมงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทั่วเอเชีย


Organization News

The Royal Thai Navy is hosting the Ship Tech IV Exhibition: Ship Technology for the Next Decade 2017 กองทัพเรือพร้อมจัด "นิทรรศการเทคโนโลยีเรือ ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4" อย่างยิ่งใหญ่

T

he Royal Thai Navy is hosting the International Fleet Review 2017 to mark Asean’s 50th anniversary and is also bringing the “Ship Tech IV Exhibition: Ship Technology for the Next

Decade” to the Peach Convention Centre of the Royal Cliff Beach Hotel in Pattaya from November 13 to 22. More than 40 modern warships and 10,000 crew members from 30 countries are joining the historic fleet to showcase the Royal Thai Army’s future ship technology, armament and security systems, which positions the Royal Thai Army at the forefront of the regional fleets. “Pattaya is striving towards becoming the economic hub and it requires high-standard sustainable tourism, which means that the urban development must address all economic, social, infrastructure and environmental dimensions. Particularly, economy and tourism are intrinsically linked so it is important to develop mutual understanding among the business participants in order to seed investment initiatives,” said Chonburi Deputy Governor Chaichan Aiemjaroen. There will also be a special lecture series on investing in the economic corridor as part of Thailand 4.0. Speakers include Deputy Prime Minister Dr Somkid Jatusripitak, Dhanin Chearavanont, senior chairman of Charoen Pokphand Group, Industry Minister Dr Uttama Savayana, Deputy Commerce Minister Sontirat Sontijirawong and Dr Kanit Sangsubhan, secretary-general of the EEC Office and a dinner talk by Vikrom Kromadit, CEO of Amata Corporation. Other activities include a Super Yacht Show, the International Fleet Review, world-class boxing matches, Chang Music Connection Concert, traditional boat chanting and a food truck caravan. For more information please visit www.ShipTech4.com

4

Marine Today

กองทัพเรือแถลงความพร้อมงานมหกรรมทางเรือ นานาชาติ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ อาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 "The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV" พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 โดย กรมอู่ทหารเรือ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพือ่ แสดงถึงเทคโนโลยีเรือในอนาคต อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือ ไทย ที่ก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค โดยมีมิตรประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 58 ประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและ นอกประเทศ กลุม่ CLMVT ประชาชนและก�ำลังพลทหาร เรือของมิตรประเทศให้เดินทางมาร่วมงาน โดยน�ำเสนอการแสดงกิจกรรม ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้ การปาฐกถาพิเศษ ได้เชิญ วิทยากรชั้นน�ำระดับประเทศเข้าร่วมการเสวนาด้านการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม /คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ /ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน ออก (EEC) และ Dinner Talk โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Yacht Show/ มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International Fleet Review) การเห่เรือ ขบวนรถ ขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck Caravan) ส�ำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าชมงานนิทรรศการ เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 "The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV" วันที่ 15-17 พฤศจิกายนนี้ ที่ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา ส่วนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ทีบ่ ริเวณอ่าวพัทยา มีกำ� หนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้ โดย ประมาณการก�ำลังทางเรือและก�ำลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบด้วยเรือ ของกองทัพเรือ จ�ำนวน 15 ล�ำ เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรือของ ประเทศนอกอาเซียน จ�ำนวนกว่า 28 ล�ำ จาก 18 ประเทศ และอากาศยาน ของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จ�ำนวน 20 เครื่อง


www.shiptech4.com

More Informations : Email : shiptech4@gmail.com Website : www.shiptech4.com Facebook : shiptech IV


Infocus : Fishing Industry

USAID and Inmarsat Partner for Legal, Traceable and Sustainable Fishing USAID และ Inmarsat จับมือเพื่อการประมง ที่ถูกกฎหมาย ติดตามได้และยั่งยืน

T

he United States Agency for International Development’s Oceans and

Fisheries Partnership (USAID Oceans) and Inmarsat Global Limited (Inmarsat) have announced a new partnership to help commercial fishing crews promote sustainable fishing in Southeast Asia.

Gerbrand Schalkwijk Vice Presiden Inmarsat Maritime

6

Marine Today


Infocus : Fishing Industry

By making use of enhanced communication technology, the

“We believe that by bringing a new level of connectivity

partnership will advance catch documentation and traceability

onboard, we can help combat illegal, unreported and unregulated

(CDT) to promote legal, reported and regulated fishing. USAID

fishing, ensure compliance, improve data transfer, quality and

Regional Development Mission for Asia’s Regional Environment

reliability, and enhance crew safety,” said Inmarsat’s Gerbrand

Office Director, Angela Hogg, and Chief Sales Officer for Inmarsat

Schalkwijk. “Inmarsat has been at the forefront of crew welfare

Maritime, Gerbrand Schalkwijk attended a signing ceremony for

and safety for over 37 years and is pushing the boundaries of

the partnership. “USAID Oceans is very pleased to be partnering with Inmarsat on developing solutions and services that will support sustainable fishing and, at the same time, improve the welfare and livelihood of those working at sea,” said Angela Hogg.

satellite communications at sea. By working with USAID Oceans, we can help safeguard the future of the industry and the countries where fishing is so vital to their economy.”

ABOUT USAID OCEANS

Through this partnership, USAID Oceans will leverage

USAID Oceans is a partnership between USAID and the

Inmarsat’s expertise to improve communications for fishing

Southeast Asian Fisheries Development Center. USAID Oceans

vessels in the region. Crew members on medium and large vessels

works to strengthen regional cooperation to combat illegal,

will integrate existing monitoring systems and CDT data with

unreported and unregulated fishing, promote sustainable fisheries,

Inmarsat’s Fleet One and IsatData Pro technology, a global

and conserve marine biodiversity in the Asia-Pacific region. The

two-way messaging service for tracking and monitoring ports

backbone of the program is the development and implementation

and vessels. USAID Oceans will pilot this technology in Bitung,

of a financially sustainable catch documentation and traceability

Indonesia, and Songkhla, Thailand, where the project has

system, piloted in learning sites in Indonesia and the Philippines

undertaken CDT system development and testing. Successful

and adapted for regional expansion. For more information, please

pilot tests demonstrating effective communications between vessels and ports will enable further CDT system development in the region.

visit www.seafdec-oceanspartnership.org.

ABOUT INMARSAT

In Indonesia, Inmarsat will equip fishing vessels from

Inmarsat plc is the leading provider of global mobile satellite

participating companies with onboard satellite systems for

communications services. Since 1979, Inmarsat has been

real-time electronic voice and data exchange while at sea,

providing reliable voice and high-speed data communications to

consistent with Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries

governments, enterprises and other organizations, with a range

reporting requirements. Enhanced connectivity will help reduce

of services that can be used on land, at sea or in the air. Inmarsat

illegal fishing and support fishers to monitor and share fish

operates around the world, with a presence in the major ports and

stocks. This technology will help fishing fleets to locate fish faster, improve voyage planning and reduce operational costs. Better ship-to-shore communication will enable captains to instantly track weather forecasts, thereby ensuring safer sailing and

centers of commerce on every continent. Inmarsat is listed on the London Stock Exchange (ISAT.L). For more information, please visit www.inmarsat.com. The Inmarsat press release newsfeed and corporate updates are on @InmarsatGlobal.

quality of life at sea. In Thailand, Inmarsat, in partnership with seafood producer, Thai Union, is providing a satellite communications to help crews maintain at-sea connectivity for quicker and easier digital catch reporting, communication and fleet management. Activities in Indonesia and Thailand will support expansion to other countries in the Asia-Pacific region to use similar systems.

องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ด้าน ความร่วมมือทางท้องทะเลและการประมง (USAID Oceans) และ Inmarsat Global Limited (Inmarsat) ได้ประกาศความร่วมมือ ครั้งใหม่เพื่อช่วยลูกเรือประมงพาณิชย์ในการส่งเสริมการประมง อย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Marine Today

7


Infocus : Fishing Industry โดยการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวจะพัฒนาไปข้างหน้าซึง่ ระบบการตรวจสอบย้อน กลับถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ และการบันทึกข้อมูลการจับปลา (Catch Documentation And Traceability: CDT) เพื่อ ส่งเสริมการประมงที่ถูกกฎหมาย มีการรายงาน และมีการจัดระเบียบ แองเจล่า ฮอกก์ ผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมประจ�ำภูมิภาคเอเชียของ USAID และ เจอบรันด์ ชาลควิจค์ ประธานเจ้า หน้าที่ขาย (CSO) ของ Inmarsat Maritime ได้ ร่วมพิธีลงนามด้านความร่วมมือดังกล่าว แองเจล่า ฮอกก์ ได้กล่าวว่า "USAID Oceans ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นหุน้ ส่วนในความร่วมมือ กับ Inmarsat ในการพัฒนาโซลูชนั่ และบริการ ต่างๆ ซึ่งจะส่งเสริมการท�ำประมงที่ยั่งยืน และ ในขณะเดียวกันก็เป็นการปรับปรุงสวัสดิการและ ความเป็นอยู่ของคนที่ท�ำงานเหล่านี้ในทะเล" ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ USAID Oceans จะยกระดับความเชี่ยวชาญของ Inmarsat เพื่อ ปรับปรุงการสื่อสารส�ำหรับเรือประมงทั้งหลาย ในภูมิภาคนี้ ลูกเรือบนเรือขนาดกลางและใหญ่ จะบูรณการซึ่งระบบการตรวจสอบและข้อมูล CDT ที่มีอยู่เข้ากับเทคโนโลยี่ Fleet One และ IsatData Pro ของ Inmarsat ซึ่งเป็นบริการส่ง ข้อความแบบสองทิศทางทัว่ โลกส�ำหรับการติดตาม และเฝ้าสังเกตท่าเรือและเรือต่างๆ USAID Oceans จะน�ำร่องเทคโนโลยีนี้ก่อนที่เมืองบิตุง ประเทศ อินโดนีเซีย และจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ทีซ่ งึ่ โครงการดังกล่าวได้ดำ� เนินการพัฒนาและทดสอบ ระบบ CDT อยู่ การทดสอบน�ำร่องทีป่ ระสบความ ส�ำเร็จซึง่ แสดงให้เห็นถึงการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ระหว่างเรือและท่าเรือต่างๆ จะช่วยให้สามารถ พัฒนาระบบ CDT ต่อไปในได้ในภูมิภาคนี้ ในอินโดนีเซีย Inmarsat จะติดตั้งระบบดาวเทียมบนเรือเพื่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ในขณะที่ อยูใ่ นทะเล ให้แก่เรือประมงจากบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วม ซึง่ สอดคล้องกับ ข้อก�ำหนดด้านการรายงานของกระทรวงการต่างประเทศและการประมง ของประเทศอินโดนีเซีย การเชื่อมต่อที่มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นนี้ จะช่วยลดการประมงทีผ่ ดิ กฎหมายและสนับสนุนชาวประมงในการเฝ้า ติดตามและแบ่งปันปลาในสต็อก เทคโนโลยีนจี้ ะช่วยให้กองเรือประมง หาปลาได้เร็วขึ้น ปรับปรุงการวางแผนการเดินทาง และลดต้นทุน การด�ำเนินงาน การสื่อสารแบบจากเรือไปถึงฝั่งที่ดีขึ้นนั้นจะช่วยให้ กัปตันสามารถติดตามการพยากรณ์อากาศได้ทันที เพื่อให้มั่นใจว่า จะแล่นเรือได้อย่างปลอดภัยและและมีคุณภาพชีวิตในทะเลที่ดี ในประเทศไทย Inmarsat โดยความร่วมมือกับ Thai Union ผู้ผลิตอาหารทะเลของไทย ก�ำลังให้บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพื่อช่วยให้ลูกเรือสามารถเชื่อมต่อการสื่อสารเมื่ออยู่ในทะเลได้ เพื่อ การรายงานข่าว การสื่อสาร และการบริหารจัดการกองเรือที่รวดเร็ว และง่ายดายยิง่ ขึน้ กิจกรรมต่างๆ ในอินโดนีเซียและไทยจะสนับสนุน การขยายผลไปยังประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ เพือ่ ใช้ระบบ ที่คล้ายคลึงกัน "เราเชื่อว่า ด้วยการน�ำเอาการเชื่อมต่อบนเรือในระดับใหม่นี้ มาใช้ จะช่วยให้เราสามารถต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มี การรายงาน และไม่มกี ารจัดระเบียบ และสามารถปรับปรุงการถ่าย โอนข้อมูล คุณภาพและความเชื่อถือได้ของข้อมูล และเพิ่มความ ปลอดภัยให้แก่ลกู เรือ" เจอบรันด์ ชาลควิจค์ แห่ง Inmarsat ได้กล่าวไว้ "Inmarsat อยู่ในระดับแนวหน้าของสวัสดิการและความปลอดภัย ลูกเรือมานานกว่า 37 ปีและก�ำลังผลักดันขอบเขตของการสื่อสาร 8

Marine Today

ผ่านดาวเทียมในทะเล โดยการท�ำงานร่วมกับ USAID Oceans เราสามารถ ช่วยปกป้องอนาคตของอุตสาหกรรมและประเทศต่างๆ ทีซ่ งึ่ การประมงมีความ ส�ำคัญเท่าชีวิตต่อเศรษฐกิจของพวกเขา"

เกี่ยวกับ USAID OCEANS

USAID Oceans คือความร่วมมือระหว่าง USAID และศูนย์พัฒนาการ ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) USAID Oceans ท�ำงานเพื่อ เสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมภิ าคเพือ่ ต่อสูก้ บั การประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ไม่มี การรายงานและไม่มกี ารจัดระเบียบ ส่งเสริมการประมงทีย่ งั่ ยืน และอนุรกั ษ์ความ หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แกนหลักของโครงการ คือการพัฒนาและการน�ำมาใช้ซึ่งระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ วัตถุดบิ และการบันทึกข้อมูลการจับปลา (CDT) ซึง่ มีความยัง่ ยืนทางการเงิน ซึง่ ถูก น�ำมาใช้น�ำร่องในสถานที่เรียนรู้ต่างๆ ในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และ ถูกดัดแปลงเพื่อขยายผลในระดับภูมิภาค ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ www.seafdec-oceanspartnership.org

เกี่ยวกับ INMARSAT

บริษัทมหาชน Inmarsat เป็นผู้ให้บริการชั้นน�ำด้านบริการสื่อสารผ่าน ดาวเทียมเคลื่อนที่ระดับโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 Inmarsat ได้ให้บริการ การสื่อสารข้อมูลด้วยเสียงและข้อมูลความเร็วสูงที่เชื่อถือได้แก่รัฐบาลประเทศ ต่างๆ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นๆ ด้วยบริการที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้งานได้ ทั้งบนบก ในทะเลหรือกลางอากาศ Inmarsat ด�ำเนินงานไปทั่วโลกโดยปรากฏ อยู่ในท่าเรือใหญ่ๆ และศูนย์กลางการค้าทั้งหลายในทุกๆ ทวีป Inmarsat ได้จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (ISAT.L) ส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติมโปรดเยีย่ ม ชมที่ www.inmarsat.com ข่าวประชาสัมพันธ์ของ Inmarsat และข่าวอัพเดท ของบริษัทนั้น เข้าชมได้ที่ @InmarsatGlobal


Industry News

Prima Marine Eyes 26-Tanker Fleet Expansion after IPO PRM รุกขยายกองเรือหนุนศักยภาพการด�ำเนินธุรกิจ มั่นใจแนวโน้มธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง

T

hailand’s newly-listed Prima Marine (PRM) is planning to double the size of its fleet over the next three years, including the

purchase of at least one VLCC and two FSO vessels, reports said. PRM, which debuted on the Stock Exchange of Thailand on Thursday, revealed its ambitious fleet expansion plan in view of anticipated rising demand for transport vessels for oil, petroleum and petrochemicals from growth in the Asia-Pacific region. Chanwit Anakkul, ceo of PRM, explained that the company plans to increase its capability in the transport and storage of crude oil, petroleum products, semi-finished oil products and liquid petrochemicals, as well as improve support for offshore exploration work and petroleum production, and the management of fleets. The company has an eye on 26 ships comprising nine tankers of 3,000-10,000 dwt, 11 larger tankers of including handysize, MR and LR tankers, aframax and VLCC, four vessels for the FSU business, and two FSO vessels. “As of 30 June (2017), we had 24 vessels. We seek to increase the number continuously over the next three years to improve our potential in oil and liquid petrochemicals transport, both quantitatively and qualitatively, as well as expand our boundaries with new shipping routes such as those from Thailand to Myanmar, China and Japan. We will also expand our client base, especially from neighboring countries in Southeast Asia with good growth prospects,” Anakkul was quoted saying. The IPO of PRM raised THB5.2bn ($157.6m) from the 650 million shares priced at THB8 per share.

บมจ.พริมา มารีน (PRM) เข้าซื้อขายหลัก ทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มั่นใจ นักลงทุนให้การตอบรับที่ดี ด้านผู้บริหารเดินหน้า แผนงานเพิ่มกองเรืออย่างต่อเนื่องภายใน 3 ปีข้าง หน้า จากปัจจุบันที่มีจ�ำนวน 24 ล�ำ เพื่อสนับสนุน การขยายธุรกิจทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณจาก การขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ รับแนวโน้มความ ต้องการใช้เรือเพือ่ การขนส่งน�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลว ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ น�้ำมันที่ขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจใน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�ำ้ มันดิบ น�ำ้ มันส�ำเร็จรูป น�ำ้ มันกึง่ ส�ำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่าง ครบวงจร ซึง่ เป็นรายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศไทย รวม ถึงให้บริการเรือขนส่งที่สนับสนุนงานส�ำรวจและ ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการ กองเรือของอุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมีเพื่อ ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้น�ำหุ้นเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวัน แรกในวันที่ 14 ก.ย. โดยใช้ชอื่ ย่อ ‘PRM’ ในการซือ้ ขาย หลังจากที่เสนอขายหุ้นสามัญ IPO จ�ำนวนไม่ เกิน 650 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อ หุ้น และได้รับตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนเพิม่ ขีดความสามารถการ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน�้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ น�้ำมันส�ำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น�้ำมันกึ่งส�ำเร็จรูปและ ปิโตรเคมีเหลวทางเรือ การสนับสนุนส�ำรวจและ ผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลและบริหารจัดการกอง เรือ โดยมีแผนขยายกองเรือที่ส�ำคัญในระหว่างปี 2560-2562 ดังนี้

ธุรกิจเรือขนส่งฯ โดยบริษทั ฯ จะลงทุนเรือขนส่ง ขนาดบรรทุก 3,000-10,000 DWT ประมาณ 9 ล�ำ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,340 ล้านบาท คาดรองรับปริมาณขนส่งสินค้าจากการลงทุนใน ครั้งนี้เพิ่มขึ้น 3,800 ล้านลิตรต่อปี และลงทุนเรือ ขนส่งขนาดใหญ่ ประมาณ 11 ล�ำ ประกอบด้วยเรือ ขนาดประมาณ 14,000 DWT เรือ MR เรือ LR2 เรือ Aframax และเรือ VLCC เพื่อการเติบโตของ ธุรกิจขนส่ง รวมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจเรือ ขนส่งและจัดเก็บ FSU มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,890 ล้านบาท คาดจะช่วยเพิม่ ปริมาณขนส่งอีก 16,700 ล้านลิตรต่อปี ลงทุนขยายธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการกักเก็บน�ำ้ มันอีก 4 ล�ำ มูลค่า โครงการรวมประมาณ 4,200 ล้านบาท รับการ เติบโตของอุตสาหกรรมขนส่งและจัดเก็บน�้ำมัน ดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ และพิจารณาการลงทุนเรือขนส่งและจัด เก็บน�ำ้ มันดิบส�ำหรับแท่งขุดเจาะน�ำ้ มัน (เรือ FSO) ประมาณ 2 ล�ำ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 1,090 ล้านบาท รับการเติบโตของธุรกิจการปฏิบตั งิ านการ ส�ำรวจและขุดเจาะน�้ำมันดิบกลางทะเลทั้งในน่าน น�ำ้ ไทยและประเทศใกล้เคียงในภูมภิ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ “ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 เรามีกองเรือที่ ให้บริการรวมทัง้ สิน้ 24 ล�ำ และมีแผนขยายกองเรือ อย่างต่อเนือ่ งในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า ท�ำให้พริมา มารีน มีศกั ยภาพการด�ำเนินธุรกิจขนส่งผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน และปิโตรเคมีเหลวทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึงขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ เช่น เส้นทางไทย-เมียนมาร์ ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น ตลอดจนขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ที่มีโอกาสเติบโตสูง” นายชาญวิทย์ กล่าว Marine Today

9


Industry News

Kerui Petroleum's WEFIC MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System Achieves Breakthrough in China's Underwater Drilling Technology อุปกรณ์ปากหลุมส�ำหรับแขวนท่อกรุทพ ี่ น ื้ ทะเลน�ำ้ ตืน ้ WEFIC MSW-1 ของ Kerui Petroleum ผ่านการทดสอบเทคโนโลยีขด ุ เจาะน�ำ้ มันใต้ทะเลของจีน

>> MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System

he MSW-1 Shallow Water Mudline Suspen-

T

suspends the casing strings at each layer in the

sion Wellhead System, a proprietary solution

mudline, controlling and transferring the pressure

developed by Kerui Petroleum's high-end

during underwater drilling. It features a simple

wellhead brand, WEFIC®, successfully completed

design, quick installation and a high level of safety,

its API 17D subsea production system performance

and can replace the deep sea wellhead during a

test, filling the gap in China's mudline suspension

shallow water drilling operation, reducing drilling

technology for underwater oil and gas production

costs by 10-20 percent.

and marking a breakthrough in China's underwater

Kerui Petroleum's WEFIC® group, on the

drilling and mining technology. The roll-out of the

back of the Mudline Suspension Wellhead System,

solution is a milestone in terms of the country's

plans to continue strengthening its research and

underwater oil and gas production.

development of conventional wellheads, offshore

The test fully simulated the installation and

platform equipment, and high-end integrated

pressure in the mudline environment. In the test,

underwater wellheads. With an experienced and

9 5/8" and 20" casing strings were able to bear

internationally diverse team of professionals, Kerui

500 ton and 1,500 ton loads respectively, and

Petroleum expects to improve its technological

operate under a pressure of up to 15,000 PSI.

competitiveness in the global offshore platform

The entire system can be deployed to complete

market, to enable more efficient acquisition of oil

drilling operations at a depth of approximately

and natural gas and help its clients succeed.

150 meters, and tied back to the platform for well completion. During the test, Kerui Petroleum invited the client to take part in the field observation, and the client expressed satisfaction with the product design and production quality. Huang Youliang, head of the project at Kerui Petroleum, explained that the MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System seals and

10

Marine Today

เมื่อมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา อุปกรณ์ปาก หลุมส�ำหรับแขวนท่อกรุที่พื้นทะเลน�้ำตื้น MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System ซึ่งเบรนด์ระดับไฮเอนด์ WEFIC(R) ของ บริษัท Kerui Petroleum เป็นผู้พัฒนาและเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์

ได้ประสบความส�ำเร็จในการทดสอบประสิทธิภาพ ของระบบการผลิตน�ำ้ มันและก๊าซใต้ทะเล API 17D ซึ่งถือเป็นการลดช่องว่างเทคโนโลยีแขวนท่อกรุที่ พืน้ ทะเลส�ำหรับการผลิตน�ำ้ มันและก๊าซใต้ทะเลของ จีน รวมทั้งยังเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ในแวดวง เทคโนโลยีการขุดเจาะและการท�ำเหมืองใต้ทะเล ของจีน นอกจากนี้ การประกาศเปิดตัวโซลูชั่นดัง กล่าวยังถือเป็นความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญในด้านการ ผลิตน�ำ้ มันและก๊าซใต้ทะเลของประเทศอีกด้วย การทดสอบครั้งนี้เป็นการจ�ำลองการติดตั้ง และแรงดันในสภาพพื้นทะเลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง ในระหว่างการทดสอบนั้น อุปกรณ์แขวนสายท่อ กรุขนาด 9 5/8 นิ้ว และ 20 นิ้ว สามารถรองรับ น�้ำหนักได้สูงสุด 500 ตัน และ 1,500 ตันตาม ล�ำดับ และสามารถท�ำงานภายใต้แรงดันสูงสุด 15,000 PSI ช่วยให้การปฏิบตั งิ านขุดเจาะทีร่ ะดับ ความลึกประมาณ 150 เมตรนั้นเป็นไปได้ พร้อม ทั้งผูกกลับไปที่แท่นเพื่อการท�ำงานที่สมบูรณ์ โดย ระหว่างการทดสอบ Kerui Petroleum ได้เชิญลูกค้า เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในภาคสนาม ซึง่ ลูกค้าก็ได้ แสดงความพึงพอใจกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และ คุณภาพการผลิต หวง โหย่วเหลียง หัวหน้าโครงการของ Kerui Petroleum อธิบายว่า อุปกรณ์ MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System นี้ สามารถปิดผนึกและแขวนสายท่อกรุทพี่ นื้ ก้นทะเลใน แต่ละชัน้ เพือ่ ควบคุมและถ่ายแรงดันในระหว่างการ ขุดเจาะใต้ทะเล อุปกรณ์นโี้ ดดเด่นด้วยดีไซน์ทเี่ รียบ ง่าย ติดตัง้ ได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยใน ระดับสูง อีกทัง้ ยังสามารถแทนทีห่ วั หลุมใต้ทะเลลึก ในระหว่างการขุดเจาะบริเวณน�้ำตื้นได้ ซึ่งช่วยลด ค่าใช้จา่ ยในการขุดเจาะได้ประมาณ 10-20% ทั้งนี้ จากความส�ำเร็จของอุปกรณ์ปากหลุม ส�ำหรับแขวนท่อกรุนี้ ทาง WEFIC(R) ในเครือ Kerui Petroleum ได้วางแผนทีจ่ ะยกระดับการวิจยั และพัฒนาอุปกรณ์ปากหลุมแบบดั้งเดิม อุปกรณ์ ส�ำหรับแท่นนอกชายฝั่ง และอุปกรณ์ปากหลุมใต้ ทะเลครบวงจรระดับไฮเอนด์ของทางบริษัทอย่าง ต่อเนื่องต่อไป โดย Kerui Petroleum คาดหวัง ที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน เทคโนโลยีในตลาดแท่นขุดนอกชายฝั่งระดับโลก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลาย ในระดับนานาชาติ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการขุด เจาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และช่วยสร้างความ ส�ำเร็จให้กับลูกค้าของบริษัท.


Industry News

"Ship of the Year 2016" "DRIVE GREEN HIGHWAY" "K" Line’s Next-Generation Eco-Friendly Flagship

"Ship of the Year 2016" "DRIVE GREEN HIGHWAY" "K" Line’s Next-Generation Eco-Friendly Flagship

>> DRIVE GREEN HIGHWAY

"

K" Line "DRIVE GREEN HIGHWAY," a 7,500RT

(SOx) and nitrogen oxide (NOx) are recognized

is a key milestone toward the goals set in our

large-scale car carrier operated by Kawasaki

as major causes of acid rain, and carbon dioxide

"Environmental Vision 2050." We also place a

Kisen Kaisha, Ltd. (hereinafter "K" Line), has

(CO2) as cause of global heating. "DRIVE GREEN

high value on ESG (Environment, Social & Safety

been selected as recipient of the grand award of

HIGHWAY" is equipped with innovative technolo-

and Governance) in our new medium-term

"Ship of the Year 2016" by the Japan Society of

gies that contribute to reduction of air pollutant

management plan as well.

Naval Architects and Ocean Engineers. The awards

emissions.

ceremony was held in July.

Going forward, "K" Line will continue to

"DRIVE GREEN HIGHWAY" was honored

pursue diverse environmental protection initiatives,

"Ship of the Year" has been annually awarded

not only for its advanced equipment ahead of

including the development of measures to prevent

to the most technically, artistically and socially

international regulations that will become effective,

air pollution, in order to help curb increasingly

conscious vessel built in Japan. The award was

but also for its outstanding contribution to the

heavy environmental loads on a global scale.

established in 1990 and this year is the 27th

maritime industry. On February, soon after delivery

anniversary.

of the vessel, an unveiling party and onboard tour

The eco-flagship, "DRIVE GREEN HIGHWAY,"

for the public were held at Osanbashi International

was built in recognition of our role to help lead

Passenger Terminal in Yokohama. The ceremony

the maritime industry in facing environmental

was reported in and outside of Japan, receiving

issues, such as marine & air pollution, ecosystem

broad national international attention.

protection and global heating. Sulfur oxide

The construction of "DRIVE GREEN HIGHWAY"

เรือขนส่งรถยนต์ “Drive Green Highway” ซึง่ ปฏิบตั กิ ารโดย สายการเดินเรือ Kawasaki Kisen Kaisha หรือ “K” Line ได้รบั รางวัล “Ship of the Year 2016” จากสมาคม Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers โดยการจัดมอบรางวัล “Ship of the Year” จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 1990 เพื่อยกย่อง เรือขนส่งสินค้าที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่น ที่มีเทคโนโลยีที่ ล�ำ้ สมัย มีประสิทธิภาพ และได้รบั การออกแบบโดย ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทัง้ นี้ “K” Line ได้ตอ่ เรือขนส่งรถยนต์ “Drive Green Highway” ขึ้น โดยค�ำนึงถึงการแก้ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี เช่น มลพิษทางอากาศ การปกป้องระบบนิเวศน์ และ ลดภาวะโลกร้อน โดยเรือขนส่งรถยนต์ดังกล่าว ได้ มีการติดตั้งเครื่องมือและนวัตกรรมที่ช่วยลดการ ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ ที่เป็นสาเหตุของการเกิด ฝนกรด และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ก่อให้เกิด ภาวะโลกร้อน. Marine Today

11


Industry News

Good Growth Seen At Philippines Ports As Economy Booms ท่าเรือฟิลิปปินส์เติบโตดีผลจากเศรษฐกิจบูม

>> MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System

D

riven by growing domestic demand

rate of 57% and quay crane productivity came in

and a booming economy, cargo volume

at 26 moves per crane per hour.

handled by Philippines ports grew 7% in

Meanwhile ports in the growing but troubled

the first half to 125.8m metric tons (mt) from 117.1m

southern regions also did well. “Mindanao ports,

metric tons in the previous corresponding period,

particularly those in Northern Mindanao, continued

the Philippine Ports Authority (PPA) said.

to show growth notwithstanding the ongoing

Container throughput for the first half

security concerns in the region,” Santiago said.

jumped 12% to 3.5m teu from 3.1m in the previous corresponding period. “Port traffic sustained its growth momentum propelled by the surging domestic demand as well as private investment, which drove economy wide growth in view of the government’s expansionary fiscal-policy stance,” PPA general manager Jay Daniel Santiago was quoted as saying in local media. Santiago added that volumes were also boosted by the implementation of the Terminal Appointment Booking System as well as other measures to solve the congestion problems at the Manila ports. In addition, productivity, especially at the key Manila terminals at anila South Harbor, Manila North Harbor and the Manila International Container Terminal, remains very healthy with no sign of congestion, Santiago said. The Manila ports had a combined yard utilization rate of 53%, combined berth occupancy

12

Marine Today

การท่าเรือฟิลปิ ปินส์ (PPA) เผย ด้วยอุปสงค์ ในประเทศทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับเศรษฐกิจทีก่ ำ� ลังบูม ท�ำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าทีท่ า่ เรือฟิลปิ ปินส์เพิม่ ขึ้น 7% ในช่วงครึ่งปีแรกมีปริมาณถึง 125.8 ล้าน ตันจากเดิม 117.1 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ในปีก่อน จ�ำนวนตูค้ อนเทนเนอร์ทผี่ า่ นท่าเรือในช่วงครึง่ ปีแรกพุ่งสูงขึ้น 12% คิดเป็น 3.5 ล้าน TEU จาก เดิม 3.1 ล้าน TEU ในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปีก่อน “อัตราการไหลเวียนสินค้าผ่านท่าเรือเป็นผลมา จากแรงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสูงรวมถึงการลงทุนภาค เอกชนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้มกี ารเติบโตทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมเป็นไปได้ดีถ้วนทั่วกัน เมื่อมองในมุม นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary Fiscal-Policy) ของรัฐบาล” นายเจย์ แดเนียล ซานติอาโก้ ผู้จัดการ PPA อ้างขณะให้สัมภาษณ์ กับสื่อท้องถิ่น

นายซานติอาโกกล่าวเสริมว่า ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิน สินค้าผ่านท่าเรือมากขึน้ ยังเป็นผลมาจากการปรับมา ใช้ระบบการจองพืน้ ทีท่ า่ เรือ (Terminal Appointment Booking System) ตลอดจนมาตรการอื่น ๆ เพื่อ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในท่าเรือมะนิลา นอกจากนี้ การด�ำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท่าเรือส�ำคัญ เช่นท่าเรือมะนิลาใต้ ท่าเรือมะนิลา เหนือ และท่าเรือนานาชาติมะนิลานั้นเป็นไปด้วย ดี ราบรื่น ไม่พบปัญหาความแออัดใด ๆ นายซาน ติอาโกกล่าว ท่าเรือมะนิลาท่าต่าง ๆ รวมกันมีอัตราการ ใช้พื้นที่รวม 53% รวมอัตราการใช้ท่า 57% และ อัตราการท�ำงานของเครนยกตู้ (quay crane) อยู่ ที่ 26 ครั้งต่อเครนต่อชั่วโมง ในขณะที่ท่าเรือต่าง ๆ ก�ำลังเติบโตไปด้วยดี ปัญหาความมัน่ คงทางภาคใต้กน็ า่ กังวลใจไม่ใช่นอ้ ย อย่างไรก็ตาม “ท่าเรือต่าง ๆ ในเกาะมินดาเนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือทางตอนเหนือของเกาะ มินดาเนายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า จะมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบที่เกิด ขึ้นกับภูมิภาคนี้อยู่” นายซานติอาโกกล่าว.


Marine & Offshore Technology

ExxonmobilLaunches New Service For End-To-End Marine Lubes Solutions เอ็กซอนโมบิลเปิดตัวโซลูชั่นใหม่ ด้านการบริการน�้ำมันหล่อลื่นครบวงจร

E

xxonMobil announced the launch of Mobil ServSM, a new global services brand to help marine operators optimise maintenance

programs, vessel reliability and operating costs.

Under the new brand, ExxonMobil is set to roll out a range of next-generation services for the

>> ExxonMobil has launched Mobil ServSM Lubricant Analysis

marine industry. The combination of Mobil Serv and ExxonMobil’s portfolio of world-class lubricants will provide an end-to-end solution for marine operators. Against the backdrop of a tough economic climate and changing regulation, the service will help equip them for the challenges ahead. The launch highlights ExxonMobil’s commitment to helping customers gain critical insights and achieve efficiencies. Some of the services under the Mobil Serv brand will now leverage the power of cloud computing and big data to provide customers with a platform that delivers value through information and trend analysis. “The industry is facing a number of challenges, and Mobil Serv can help our customers respond,” said Iain White, Global Marketing Manager at ExxonMobil Marine. “Many of our next-generation services build on new technology with an easy-to-use platform that will enable operators to gain deeper insights and help drive crucial efficiencies within their business.” Services in the Mobil Serv brand will include Mobil ServSM Lubricant Analysis, which will replace SignumSM Oil Analysis.

เอ็กซอนโมบิลประกาศเปิดตัว โมบิล เซิร์ฟ เอสเอ็ม (Mobil ServSM) ซึ่งเป็นแบรนด์ด้านการ ให้บริการใหม่ระดับโลก เพือ่ ช่วยผูป้ ระกอบการเดิน เรือในการปรับปรุงแผนการบ�ำรุงรักษา รักษาความ เชื่อถือได้ของเรือ และค่าใช้จ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ใหม่นี้ เอ็กซอนโมบิลมุ่งมั่นที่จะน�ำ เสนอบริการใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัยส�ำหรับอุตสาหกรรม การเดินเรือ เมือ่ โมบิล เซิรฟ์ ร่วมกับเอ็กซอนโมบิลทีม่ ชี อื่ เสียง ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ จะสามารถ บริการโซลูชนั แบบครบวงจรให้กบั ผูป้ ระกอบการเดิน เรือได้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ยากล�ำบากนี้ ทั้ง ผูป้ ระกอบการยังต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ การรับบริการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ ประกอบการมีความพร้อมรับกับความความท้าทาย ในภายภาคหน้าได้ดีขึ้น การเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของเอ็กซอนโมบิลในการช่วยเหลือให้ลูกค้าได้ รับข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ และด�ำเนินกิจการอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยบริการบางอย่างภายใต้แบรนด์ โมบิล เซิร์ฟจะใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและ บิ๊กดาต้าในการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อบริการลูกค้า โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะน�ำเสนอข้อมูลและการ วิเคราะห์แนวโน้มส�ำคัญต่าง ๆ

“อุตสาหกรรมนีก้ ำ� ลังเผชิญกับความท้าทาย ต่าง ๆ มากมาย ซึง่ โมบิล เซิรฟ์ จะสามารถช่วยให้ ลูกค้าตัดสินใจเลือกยุทธวิธไี ด้งา่ ยขึน้ ” นายเอียน ไวท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาดระดับโลกของเอ็กซอน โมบิลมารีนกล่าว “บริการทันสมัยหลาย ๆ บริการ ของเราสร้างขึน้ บนเทคโนโลยีใหม่ทมี่ แี พลตฟอร์ม การใช้งานง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับ ข้อมูลเชิงลึกและช่วยให้การบริหารกิจการเกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” บริการภายใต้แบรนด์ โมบิล เซิร์ฟ เช่น โมบิล เซิร์ฟเอสเอ็ม ลูบริแคนท์ อนะลิซิส (Mobil ServSM Lubricant Analysis) จะมาแทนทีบ่ ริการ ซิกนัมเอสเอ็ม ออยล์ อนะลิซิส (SignumSM Oil Analysis).

Marine Today

13


Marine & Offshore Technology

Granting Net Access to Fishing Vessel Connectivity across Asia การอนุญาตใช้เรือประมงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทั่วเอเชีย

N

ew fishing vessel connectivity across Asia

range of satellite communications solutions with

will allow a traditional industry to respond

different capabilities and benefits that will link

more nimbly to global consumer markets

fishing vessels to the connected economy.

and ensure a sustainable future, according to Cobham SATCOM Fish and fishery products represent

with national authorities progressively adopting

one of the most-traded type of goods in the

rules to combat the Illegal, Unreported and

world food sector, with about 78% of seafood

Unregulated (IUU) fishing as defined by the FAO.

products estimated to be exposed to

The availability of reliable, real-time connectivity

international trade competition.

China is the

will be pivotal to the success of these projects.

world’s largest producer, but South East Asian

A pilot involving Thai fishing vessels earlier this

fisheries in Indonesia, Thailand, the Philippines and

year tested scalable platforms for electronic

Vietnam are major regional players.

catch documentation and traceability (eCDT)

“While fishing may be one of the world’s

systems. The trial, based around the Inmarsat

oldest occupations, it is also a big business being

Fleet One platform looked to demonstrate

driven to grow and modernise fast,” observes

true electronic end-to-end traceability and

Jens Ewerling, Director, Maritime Broadband,

supply-chain management. Fleet One is also

Cobham SATCOM.

capable of fulfilling the electronic reporting

Today, working practices for fishermen in Asia differ greatly to those in Europe and it is

14

Marine Today

Fishing also faces advancing regulatory requirements to record and report catch data,

requirements intended to tackle and clamp down on IUU fishing practices.

routine for Chinese fisherman to go out to sea

SAILOR Fleet One is a low-cost entry

for 25-30 days at a time. “Such durations amplify

point, which provides reliable voice calling

the need for decent connectivity on boats,”

and basic Internet connectivity on Inmarsat's

suggests Ewerling. Cobham SATCOM offers a

Fleet One service. With data speeds up to


Marine & Offshore Technology

>> Jens Ewerling, Director, Maritime Broadband, Cobham SATCOM.

100kbps, it offers sufficient bandwidth for basic email, mobile web-browsing and social media. Because the SAILOR Fleet One user terminal is small and light, it is easy to install. However, owners of fishing vessels operating at sea for longer periods and with larger crews are already requesting higher bandwidths so that they can offer popular streaming services and access to social media around the clock. “Even online services designed and optimised for the mobile devices normally used by crew are crammed with images and video clips. Individually they don’t devour much capacity but cumulatively it soon mounts up,” Ewerling says. “The same can be said for frequent high-resolution weather updates to maximise catch or telemetry for monitoring machinery health to ensure availability.” In these cases, a more generous SAILOR FleetBroadband or a more advanced VSAT-based solution with greater bandwidth, such as the SAILOR 600 VSAT Ku, may prove a more appropriate solution. “Catch logging and monitoring are essential to ensuring that quotas are not exceeded especially now that authorities are taking a more aggressive stance in policing regulations,” remarks Ewerling. There is evidence already that technological solutions allowing small scale fisheries to prove that they are fishing legally backed up by low-cost reliable connectivity will be part of the answer. Start-up companies are exploring the potential of block chain technology and open-source smart inventory management systems and species scanners to trace yellowfin and skipjack tuna from catch to consumer. Prototype systems and pilot projects involving NGOs and local fishers are already underway. To reduce barriers to adoption, such systems allow fishers to feed catch details into the system simply transmitting small amount of data or messages. Adding a SAILOR Fleet One, FleetBroadband or VSAT system into the equation, would allow fishers to file reports in remote areas with patchy or no terrestrial mobile network. “In the past, the idea of having satellite communications on a commercial fishing vessel would have met with laughter,” says Ewerling. “However, it has evolved from a nice-to-have amenity to a necessity – analogous to the smartphone in your pocket.”

คอบแฮม แซทคอม (Cobham SATCOM) เผยระบบการเชือ่ มต่อเรือประมงทัว่ เอเชียเป็นระบบ ใหม่ทจี่ ะช่วยให้อตุ สาหกรรมแบบเดิมสามารถตอบ สนองต่อความต้องการในตลาดผูบ้ ริโภคทัว่ โลกได้ดี ขึ้นและมีอนาคตที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ปลาและผลิตภัณฑ์ประมงถือเป็นสินค้า ประเภททีม่ กี ารซือ้ ขายแลกเปลีย่ นมากทีส่ ดุ ประเภท หนึ่งในอุตสาหกรรมอาหาร โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 78% ของ ผลิตภัณฑ์ทงั้ หมดทีม่ กี ารแข่งขันทางการค้าระหว่าง ประเทศ ในระดับโลกจีนถือเป็นประเทศผูผ้ ลิตราย ใหญ่ที่สุด แต่ในวงการประมงระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลปิ ปินส์ และ เวียดนามถือเป็นประเทศทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ “แม้อาชีพประมงจะเป็นหนึ่งในอาชีพที่เก่า แก่ทสี่ ดุ แต่กย็ ังเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่โตเร็วและ มีแรงขับที่ท�ำให้ต้องปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยอยู่ ตลอด” นายเจนส์ เอเวอร์ลงิ ผูอ้ ำ� นวยการมาริไทม์ บรอดแบนด์ จากคอบแฮม แซทคอมกล่าว ทุกวันนี้ วิถีการปฏิบัติงานของชาวประมงใน ทวีปเอเชียแตกต่างอย่างมากจากชาวยุโรป และ เป็นเหมือนกิจวัตรทีช่ าวประมงจีนจะออกทะเลนาน ราว ๆ 25-30 วันต่อรอบ “ระยะเวลาขนาดนั้น ยิง่ ตอกย�ำ้ ว่าเรือจะต้องมีระบบเชือ่ มต่อทีด่ ”ี นาย เอเวอร์ลงิ แนะ คอบแฮม แซทคอมมีบริการโซลูชนั่ ด้านการสือ่ สารผ่านดาวเทียมมากมายหลายประเภท มีหลายแบบหลายขนาดทีจ่ ะช่วยเชือ่ มต่อเรือประมง กับระบบเศรษฐกิจบนฝั่ง นอกจากนีก้ ารประมงสมัยนี้ ยังต้องเจอกับข้อ ก�ำหนดด้านกฎระเบียบทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ จ�ำเป็นต้อง บันทึกและรายงานข้อมูลการจับสัตว์น�้ำกับหน่วย งานของชาติต่าง ๆ ที่มีแต่จะเพิ่มกฎระเบียบมาก ขึ้นเพื่อป้องกันการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย การ ประมงทีข่ าดการรายงาน และการประมงทีข่ าดการ ควบคุม (IUU) ดังทีอ่ งค์การอาหารและการเกษตร แห่งสหประชาชาติ (FAO) ก�ำหนดไว้ ซึง่ การทีเ่ รือ ประมงมีระบบการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ที่เชื่อถือ ได้และใช้งานสะดวกจะเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่จะ ท�ำให้การประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไป อย่างราบรื่น โครงการน�ำร่องจะให้บริการในเรือ ประมงไทยก่อนในช่วงแรกปีนี้ เพื่อทดสอบการ ขยายขนาดของระบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์นำ�้ ทาง อิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบย้อนกลับ (eCDT) การทดลองใช้งานครั้งนี้จะใช้ดาวเทียมอินมาร์แซท ฟลีท วัน รองรับการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรตลอดจนการจัดการห่วง โซ่อปุ ทาน นอกจากนีฟ้ ลีท วัน ยังสามารถช่วยตรวจ สอบการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดด้านการรายงานทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและระงับการ ประมงที่ผิดกฎหมายตามหลัก IUU เซเลอร์ ฟลีท วัน จะเป็นบริการแรกเข้าทีร่ าคา ต�ำ่ สุด ซึง่ จะบริการการโทรด้วยเสียงทีค่ มชัดและการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขั้นพื้นฐานผ่านดาวเทียมอิน มาร์แซท ฟลีท วัน ด้วยความเร็วข้อมูลสูงสุด 100 kbps ซึง่ ถือว่าเป็นแบนด์วดิ ท์ทเี่ พียงพอส�ำหรับการ

รับส่งอีเมลง่าย ๆ การท่องเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ต่าง ๆ และการเข้าใช้งานโซเชียลมีเดีย เนื่องจาก อุปกรณ์ตดิ ตัง้ ส�ำหรับ เซเลอร์ ฟลีท วัน นัน้ มีขนาด เล็ก น�้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย อย่างไรก็ตามเจ้าของเรือประมงทีอ่ อกเรือ ต้อง อยู่ในทะเลเป็นระยะเวลานาน และมีสมาชิกลูกเรือ จ�ำนวนมาก ซึง่ ต้องการแบนด์วดิ ท์การรับส่งข้อมูลที่ มากขึน้ เพือ่ รองรับบริการสตรีมมิง่ ยอดนิยมต่าง ๆ และเข้าถึงสือ่ สังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลา “แม้บริการ ออนไลน์ต่าง ๆ ที่ลูกเรือใช้จะได้รับการออกแบบ และปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ แล้วก็ ยังต้องมีการโหลดภาพหรือคลิป ซึง่ หากใช้งานคน เดียวก็คงไม่ใช้ดาต้ามากมายอะไร แต่พอหลายคน อยู่ร่วมกันการเรียกดาต้าพร้อม ๆ กันก็ต้องมาก ขึ้นด้วย” นายเอเวอร์ลิงกล่าว “เช่นเดียวกับกรณี ทีใ่ ช้เรียกอัพเดทข้อมูลสภาพอากาศความละเอียด สูงอยูซ่ ำ�้ ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการจับปลาหรือ การตรวจวัดทางไกลเพือ่ ตรวจสอบสภาพเครือ่ งยนต์ เพือ่ ให้เครือ่ งยนต์พร้อมท�ำงานอยูต่ ลอดเวลา” ซึง่ ในกรณีทวี่ า่ มาทัง้ หมดนี้ บริการอย่าง เซเลอร์ ฟลีท บรอดแบนด์ หรือ โซลูชันขั้นสูงบนฐานวีแซท ที่ให้ ขนาดแบนด์วิดท์มากขึ้น เช่น เซเลอร์ 600 วีแซท เคยู อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า “ระบบบันทึกและติดตามการจับสัตว์นำ�้ เป็น ระบบที่จ�ำเป็นเนื่องจากช่วยให้ทราบว่าจับเกิน โควตาแล้วหรือไม่โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เจ้า หน้าที่เข้มงวดในการบังคับใช้ระเบียบ” นายเอ เวอร์ลิง กล่าวเสริม นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยให้ผู้ประกอบการ ประมงขนาดเล็กพิสจู น์ได้วา่ ด�ำเนินกิจกรรมถูกต้อง ตามกฎหมายโดยใช้มรี ะบบเชือ่ มต่อต้นทุนต�ำ่ ดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบ บริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่ง ก�ำลังศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบ การจัดการคลังอัจฉริยะแบบโอเพนซอร์ส ตลอด ระบบสแกนสายพันธุ์สัตว์เพื่อติดตามข้อมูลการจับ ปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเชื่อมต่อ จากผู้จับปลาไปจนถึงผู้บริโภค ปัจจุบันมีองค์กร พัฒนาเอกชน (NGOs) และบริษัทประมงท้องถิ่น หลายรายเข้าร่วมในระบบต้นแบบและโครงการ น�ำร่องนี้แล้ว เพื่อลดอุปสรรคในการใช้งาน ระบบ ดังกล่าวจะช่วยให้ชาวประมงสามารถป้อนข้อมูลราย ละเอียดการจับสัตว์น�้ำเข้าไปในระบบได้ โดยระบบ จะท�ำการส่งข้อมูลหรือข้อความปริมาณไม่มากเข้าสู่ ระบบส่วนกลาง ดังนั้นเพิ่มเซเลอร์ ฟลีท วัน ฟลีท บรอดแบนด์ หรือระบบวีแซทเข้าไปในสมการก็จะ ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยจะช่วยให้ชาวประมง สามารถรายงานข้อมูลจากกลางทะเลได้โดยใช้การ ติดต่อผ่านเครือข่ายมือถือเพียงเล็กน้อยหรืออาจ จะไม่ใช้เลย “ในอดีต แนวคิดทีจ่ ะสือ่ สารผ่านดาวเทียมบน เรือประมงพาณิชย์ แทบจะเป็นเรือ่ งตลก” นายเอ เวอร์ลงิ กล่าว “แต่ทกุ วันนีม้ นั เปลีย่ นไปแล้ว จาก เดิมที่มีก็ดี กลายเป็นไม่มีไม่ได้ - ก็เหมือนกับมือ ถือในกระเป๋าของเราฉันใดฉันนั้น” Marine Today

15


Vessel Launches

RTN Commander-In-Chief Takes Delivery of T261-Class Patrol Vessels ผบ.ทร. รับมอบ "เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง" ชุดเรือ ต.261

A

dm. Na Areenich, Commander-in-chief

of the Gulf of Thailand and the Andaman Sea,

of the Royal Thai Navy (RTN), presided

enforcing maritime law in the assigned purview

over the delivery ceremony of four

of the Royal Thai Navy, and providing protection

T261-class patrol vessels at Pier 5 (LST Ramp) at Laem Tian Pier, Sattahip Port in Sattahip District, Chon Buri.

to members of the royal family. Tasked with to carrying out missions in the coastal areas of the Gulf of Thailand and the

The Commander-in-Chief was welcomed by

Andaman Sea, T261-class patrol vessels are equipped

Adm. Sucheep Whoungmaitree, Commander-in-

with various combat capabilities such as detection,

Chief of the Royal Thai Fleet, and Radm. Bunjob

tracking, and identification of surface targets. They are

Podang, Commander of the Coast Guard Squadron

also equipped with self-defense capabilities against

Royal Thai Fleet.

surface combatants and aircraft in accordance with

The Royal Thai Navy has pursued its strategies

their weaponry. In addition, they can operate in an

for 2008-2017, which prescribe the procurement

open sea for at least 24 hours without logistics

of 20 patrol vessels for its missions to replace

support and can operate in Sea State 2. These

existing ones, which have been on duty for a long

patrol vessels have the capacity for searching and

time and are due for decommission.

rescuing operations and high maneuverability.

The Royal Thai Navy commissioned Marsun Co., Ltd. to construct the vessels to support the domestic shipyard business as well as to obtain

Ship system performance •

lower costs, compared to imported craft.

45 tons

These T261-class patrol vessels will be

Length: 21.40 meters

commissioned to the Coast Guard Squadron

Beam: 5.56 meters

Royal Thai Fleet for patrols, reconnaissance,

Molded depth: 3.15 meters

suppression, and prevention of maritime and

Molded draught: 1.05 meters

coastal infiltration. The craft will also be tasked

Maximum full-load displacement speed:

with protecting fishery and commercial boats as well as the natural resources along the coasts

16

Marine Today

Approximate maximum displacement:

at least 30 knots •

Complement: 9 person


Vessel Launches •

Capable of operations in an open sea for at least 24 hours without logistics support

Range: at least 350 nautical miles at the economical speed of 15 knots and with full load displacement

The size and proportion of the vessel has been verified and certified by Det Norske Veritas (DNV).

Two D2862 LE463 engines (MAN),

Two 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz.

1,029 kW at 2,100 RPM, with propellers power engines, consisting of a prime mover (PERKINS) and a generator (MARATHON MAGNAPLUS)

• Two sets of immediate duty gear reducers (TWIN DISC) with maximum input rating of 1,145 kW and speed of 2,100 RPMs • Two sets of fixed-pitch propellers • Armament • A primary 20mm machine gun on the prow • A secondary .50-inch machine gun • A 81mm co-axial grenade launcher on the stern

ผูบ้ ญ ั ชาการกองเรือยามฝัง่ กองเรือยุทธการ ก�ำลัง พลประจ�ำเรือต้อนรับ กองทัพเรือ ได้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ พ.ศ.2551 - 2560 ที่ได้ก�ำหนดความ ต้องการเรือตรวจการชายฝั่ง เพื่อใช้ในภารกิจ ต่างๆ โดยด�ำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ ชายฝั่ง กองทัพเรือ จ�ำนวน 20 ล�ำ เพื่อทดแทน เรือตรวจการณ์ชายฝัง่ เดิม ทีใ่ ช้ราชการมาเป็นเวลา นาน และมีก�ำหนดที่จะปลดระวาง กองทัพเรือ ได้วา่ จ้างให้ บริษทั มาร์ซนั จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินการสร้างเรือ เพื่อเป็นการส่งเสริม อุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ อีกทั้งยัง เป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหา จากต่างประเทศ โดยเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จะ เข้าประจ�ำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝัง่ คุม้ ครอง เรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครอง ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตาม อ�ำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึง การถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ คุณลักษณะของเรือตรวจการณ์ชายฝัง่ ชุดเรือ ต.261 ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ (Combat Capabilities) สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุม พื้นที่ปฏิบัติการบริเวณชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเล อันดามัน สามารถตรวจจับ ติดตามและพิสูจน์ ทราบเป้าผิวน�ำ้ สามารถป้องกันตนเองจากเรือ ผิวน�ำ้ และอากาศยานข้าศึกได้ตามสมรรถนะของ อาวุธประจ�ำเรือ สามารถปฏิบตั กิ ารทางเรืออย่างต่อ เนือ่ ง โดยไม่ตอ้ งรับการส่งก�ำลังบ�ำรุงเพิม่ เติมได้ไม่ น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง สามารถปฏิบตั งิ านได้ในสภาพ ทะเลไม่น้อยกว่า Sea State 2 สามารถตรวจค้น เรือที่ต้องสงสัย ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ และมีความสามารถการทรงตัวที่ดีในการบังคับ เรือและบังคับเลี้ยวในการปฏิบัติงานที่ความเร็วสูง (Maneuverability)

• เครื่องจักรใหญ่ตราอักษร MAN รุ่น D2862 LE463 ก�ำลังเครือ่ งยนต์ 1,029 kWที่ 2,100 RPM พร้อมเพลาใบจักร จ�ำนวน 2 เครื่อง • เครื่องไฟฟ้าขนาด 32 kWe, 220 V AC. 1 Phase 50 Hz. จ�ำนวน 2 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องยนต์ขับ เครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้า (Prime Mover) ตรา อักษร PERKINS เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตราอักษร MARATHON MAGNAPLUS • เกียร์ทด ตราอักษร TWIN DISC ชนิด Intermediate Duty ขนาด Input Rating สู งสุ ดที่ 1,145 kW ที่ ความเร็ ว รอบ 2,100 RPM จ�ำนวน 2 ชุดเครือ่ ง • ระบบเพลาใบจักรแบบ Fixed Pitch จ�ำนวน 2 ชุด • อาวุธประจ�ำเรือ • อาวุธปืนหลัก ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร จ�ำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณหัว เรือ • อาวุธปืนรอง ปืนกลขนาด .50 นิ้ว จ�ำนวน 1 กระบอก • เครื่องยิงลูกระเบิด 81 มิลลิเมตร ร่วม แกน จ�ำนวน 1 กระบอก ติดตั้งบริเวณ ท้ายเรือ

คุณลักษณะทั่วไป (Ship System Performance)

พลเรือเอก ณะ อารีนจิ ผูบ้ ญ ั ชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ชุดเรือ ต.261 จ�ำนวน 4 ล�ำที่ ท่าเรือหมายเลข 5 (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก สุชพี หวังไมตรี ผูบ้ ญ ั ชาการ กองเรือยุทธการ พลเรือตรี บรรจบ โพธิ์แดง

• ระวางขับน�ำ้ เต็มทีโ่ ดยประมาณ 45 ตัน • ขนาดของเรือ ความยาวตลอดล�ำ 21.40 เมตร • ความกว้างสูงสุดของเรือ 5.56 เมตร • ความลึกของเรือ (Molded Depth) 3.15 เมตร • กินน�้ำลึกตัวเรือ (Molded Draught) 1.05 เมตร • ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน�้ำ เต็มที่ไม่น้อยกว่า 30 นอต • ก�ำลังพลประจ�ำเรือ 9 นาย • สามารถปฏิบตั งิ านในทะเลได้ตอ่ เนือ่ งได้ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องรับ การส่งก�ำลังบ�ำรุง • ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน�้ำเต็มที่ (Full Load Displacement) • ขนาดและสัดส่วนของโครงสร้างตัวเรือได้ รับการตรวจสอบ และรับรองจากสมาคม ต่อเรือ Det Norske Veritas (DNV)

Marine Today

17


Shipbuilding & Equipment

Biological Sewage Treatment For Marine Applications การบ�ำบัดน�้ำเสชีวภาพ ส�ำหรับงานเดินเรือ

T

he new Evac EcoTreat biological wastewater treatment plant is claimed to deliver the

>> MSW-1 Shallow Water Mudline Suspension Wellhead System

best of both worlds for owners of small

vessels, with cost-effective treatment of black and gray water that meets and exceeds the latest environmental standards. Available in capacities from 2–11 m3/day, the plant is compatible with both gravity and vacuum-based wastewater collection systems. It is a 100% biological system for the efficient treatment of black wastewater from toilets and urinals and gray wastewater from washbasins, sinks, and showers. Evac says that treating waste water in this way completely eliminates the need for any chemicals, filters, or membranes. The plant has been designed to make operation and maintenance as easy and cost effective as possible, while its compact footprint and low weight is said to make it suitable for smaller vessels where space restrictions may be tight.

OPERATING PRINCIPLE Evac EcoTreat uses the submerged fixed-film bacteria principle. Black and gray water waste streams are fed to the inlet mixing tank either by gravity or by a vacuum pump. From there, the wastewater is transferred to the bioreactor tank by a macerating pump, which mixes gray and black water and cuts up solids. The wastewater is then driven through the matrix in the bioreactor tank by compressed air that is supplied by diffusers in the bottom of the tank. The air supplies oxygen and also enhances the biological process. The treated water flows from the bioreactor tank into the settling tank by gravity, where it passes through the settling matrix. Before being transferred to the clean water tank, the water is exposed to an advanced UV light filter to eradicate all heat-resistant coli bacteria. Any organic or mineral sludge that accumulates in the settling tank is transferred back to the bioreactor tank for further treatment or removal from the system.

18

Marine Today

Evac EcoTreat is type approved and wheel-mark certified by DNV in accord-

หลักการท�ำงาน

อีแวค อีโค้ทรีท ใช้หลักการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย แบบฟิลม์ ตรึงฝังแบคทีเรีย เมือ่ น�ำ้ โสโครกและน�ำ้ ทิง้ plant is also approved by the U.S. Coastguard and ไหลผ่านทางน�้ำเข้าผสมกันในท่อผสมไม่ว่าจะผ่าน Transport Canada. ระบบรวมน�้ำแบบท่อแรงโน้มถ่วงหรือสุญญากาศ Mats Riska, Product Manager, Wastewater ก็ดี น�้ำเสียจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังถังปฏิกรณ์ Treatment Systems at Evac said: “This new ชีวภาพด้วยปั๊มย่อยของเสีย (macerator) ซึ่งผสม solution together with our existing advanced น�้ำโสโครก น�้ำทิ้งเข้าด้วยกัน พร้อมย่อยของแข็ง wastewater treatment solutions such as Evac EcoOcean MBBR (moving bed biofilm reactor) เป็นอนุภาคขนาดเล็กลง จากนั้นน�้ำเสียที่ได้จึงถูก and Evac MBR (membrane bioreactor) means we ขับไปยังแมทริกซ์ของถังปฏิกรณ์ชีวภาพโดยใช้วิธี can address the various needs of all our customers อัดอากาศโดยเครื่องส่งอากาศที่ติดตั้งอยู่ด้านล่าง in the marine sector.” ของถัง โดยอากาศจะป้อนออกซิเจนเข้าสูร่ ะบบและ ช่วยเร่งกระบวนการทางชีวภาพ น�ำ้ หลังบ�ำบัดจะไหลออกจากถังปฏิกรณ์ชวี ภาพ อุปกรณ์บำ� บัดน�ำ้ เสียชีวภาพชุดใหม่จาก อีแวค ไปยังถังพักฟื้นด้วยแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะผ่านเมทริกซ์ อีโค้ทรีท (Evac EcoTreat) อ้างว่าจะเป็นทางเลือก การตกตะกอน ก่อนทีจ่ ะถ่ายน�ำ้ ไปยังถังเก็บน�ำ้ สะอาด ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ผูใ้ ช้เรือเล็ก ด้วยเทคโนโลยีการบ�ำบัด น�้ำจะต้องผ่านตัวกรองแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อขจัด ที่คุ้มราคา บ�ำบัดได้ทั้งน�้ำโสโครก (blackwater) แบคทีเรียตระกูลโคไลทีท่ นร้อนทุกชนิด กากตะกอน และน�้ำทิ้ง (graywater) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อินทรียห์ รือแร่ธาตุใด ๆ ทีส่ ะสมอยูใ่ นถังตกตะกอน ด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุด จะถูกส่งกลับไปที่ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการบ�ำบัด อุปกรณ์สามารถด�ำเนินการด้วยก�ำลังการบ�ำบัด หรือก�ำจัดออกจากระบบ ตัง้ แต่ 2-11 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถท�ำงาน อีแวค อีโค้ทรีท ได้รบั การรับรองมาตรฐานจาก ร่วมกับระบบรวบรวมน�้ำเสียแบบท่อแรงโน้มถ่วง DNV ตามมาตรฐาน IMO MEPC 227(64) และ (gravity) และแบบสุญญากาศ (vacuum) นอกจากนีย้ งั ได้รบั การรับรองโดยหน่วยยามฝัง่ และ ระบบบ�ำบัดเป็นระบบชีวภาพ 100% เหมาะ การขนส่งของประเทศแคนาดา (United Coastguard ส�ำหรับงานบ�ำบัดน�้ำโสโครกจากห้องสุขาและโถ and Transport) ปัสสาวะ และงานบ�ำบัดน�้ำทิ้งจากอ่างซัก อ่างล้าง แมทส์ ริสกา ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ระบบบ�ำบัดน�ำ้ และห้องอาบน�ำ้ อีแวคกล่าวว่าการบ�ำบัดน�ำ้ ทิง้ ด้วย เสียของอีแวค กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ ตลอดจน วิธีนี้จะท�ำให้ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี ตัวกรอง หรือ ผลิตภัณฑ์ดา้ นการบ�ำบัดน�ำ้ เสียขัน้ สูงทีเ่ ราผลิต เช่น เยื่อกรองใดๆ โดยอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมา อีแวค อีโคโอเชียน เอ็มบีบอี าร์ (เครือ่ งฟิลม์ ชีวภาพ เพื่อให้การด�ำเนินการและการบ�ำรุงรักษาได้ง่าย แบบเตียงเคลือ่ นไหว - Moving Bed Biofilm Reacทีส่ ดุ และคุม้ ค่าทีส่ ดุ และด้วยตัวอุปกรณ์ทมี่ ขี นาด tor) และอีแวค เอ็มบีอาร์ (เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ กะทัดรัดและน�ำ้ หนักเบาจึงเหมาะสมส�ำหรับการติด แบบเมมเบรน) ล้วนพิสจู น์ให้เห็นว่าบริษทั สามารถ ตั้งในเรือขนาดเล็กที่มีพื้นที่ไม่มาก ตอบสนองทุกความต้องการของทุกกลุม่ ลูกค้าในภาค อุตสาหกรรมการเดินเรือได้เป็นอย่างดี”

ance with IMO MEPC 227(64). Furthermore, the


Shipbuilding & Equipment

ROG Ship Repair Completes Complex Moonpool Project for FPSO Bluewater บริษัทอาร์โอจี ชิพ รีแพร์ บรรลุโปรเจคซ่อมมูนพูล อันซับซ้อนให้เรือ FPSO บลูวอเตอร์

W

hen a Floating Production & Storage Offshore (FPSO) vessel was being towed from Europe to the Middle

East, and encountered problematic weather conditions, Holland’s ROG Ship Repair came to the rescue. The 89,184 dwt, 248.1 m long FPSO Aoka Mizu (Japanese for Bluewater), which is owned and operated by Holland’s Bluewater Energy Services, has recently been assigned a new contract. She will be utilised for the early production system (EPS) phase of the development on Hurricane’s offshore field in the North Sea.

>>The moonpool on-board the Aoka Mizu

The contract for the upgrade of the 30,000 bpd, Aoka Mizu, was awarded to Dubai’s Drydocks World and the vessel needed to be towed from

The job was well-prepared and precisely

Gdansk, in Poland, where she was in lay-up, to

executed, and successfully within the con-

Dubai. During this passage, high sea states were

tracted time frame following the highest safety

expected and therefore the turret moonpool

standards.

on-board this big blue lady had to be closed

ROG Ship Repair is one of the leading ship repair companies, with open sea accessibility,

off. Rotterdam’s ROG Ship Repair, was awarded the fabrication and installation of the moonpool

strategically located in the main port of Rotterdam with ISPS certification.

cover, with delivery required in a very short lead

Alongside the jetties there are lay-by facilities

time. It took ROG just two weeks working 24/7

for (marine, sea-going and jack up) vessels up

to fabricate this steel structure according the

to 320 m length, 60 m breadth and 9.5 m draft.

highest quality standards, in their workshops

ROG offers heavy lift crane capacity and a large

in Waalhaven.

yard area of more than 21,000 sqm with a fully

After fabrication, the cover was trans-

equipped workshop.

ported to Maasvlakte, Rotterdam, where it was positioned and coordinated on the seabed, ready and waiting for the arrival of Aoka Mizu. When the FPSO arrived, under tow, she was moored in a position precisely above the cover. ROG then came on-board to mount the hoisting arrangements. Before lifting the cover into the Aoka Mizu, air pressure hoses where connected underneath the cover to ensure that it was not sucked onto the seabed. Divers connected the cover to the hoist and ROG began the controlled lift, which hoisted the moonpool cover into the correct position. Once in position, sea-fastenings were installed and secured.

ขณะที่เรือผลิตและกักเก็บปิโตรเลียม หรือ FPSO ล�ำดังหนึ่ง ถูกลากมาจากยุโรป เพื่อไปยัง ตะวันออกกลาง แต่ประสบกับสภาพอากาศที่ไม่ เอือ้ อ�ำนวยการ อาร์โอจี ชิพ รีแพร์จงึ มาช่วยด�ำเนิน ภารกิจซ่อมเรือ เรือ FPSO ขนาด 89,184 dwt ยาว 248.1 เมตร นามอะโอกะ มิซุ (ชื่อญี่ปุ่นของบลูวอเตอร์) ซึง่ มีบริษทั บลูวอเตอร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วสิ สัญชาติ ฮอนแลนด์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ด�ำเนินการ พึ่งได้ รับมอบหมายรับงานตามสัญญาใหม่ ซึ่งเรือล�ำดัง กล่าวจะถูกใช้ส�ำหรับงานผลิตเบื้องต้น (EPS) ใน ระยะงานพัฒนานอกชายฝั่งทะเลเหนือของบริษัท เฮอริเคน

บริษัทดรายดอคส์ เวิร์ลด์แห่งดูไบเป็นผู้ได้ สัญญาเพื่อด�ำเนินการปรับปรุงขนาดก�ำลังเรืออะ โอกะ มิซุ เป็น 30,000 บาร์เรลต่อวัน และเรือ ดังกล่าวจะต้องถูกลากจากเมืองกดัญสก์ ประเทศ โปแลนด์ เดิมที่เรือจอดพักอยู่ ไปยังเมืองดูไบ ใน ช่วงที่เรือต้องเดินทางนั้นเป็นช่วงที่คาดว่าน�้ำทะเล จะหนุนสูงจึงต้องปิดมูนพูลของเรือไว้ (ช่องกลาง ล�ำเรือส�ำหรับภารกิจใต้ทะเล) บริษัทอาร์โอจี ชิพ รีแพร์ แห่งรอตเทอร์ดาม ได้รับงานผลิตและติดตั้งฝาปิดมูนพูล โดยก�ำหนด ให้ผลิตและน�ำส่งในระยะเวลาอันสั้น อาร์โอจีจึง ใช้เวลาเพียง 2 สัปดาห์ท�ำงานทุกวันวันละ 24 ชั่วโมง เพื่อผลิตโครงสร้างเหล็กนี้ให้เป็นไปตาม มาตรฐานคุณภาพสูงสุด ในโรงผลิตในเมืองวัลเฮ เวน (Waalhaven) กรุงรอตเทอร์ดาม หลังการผลิตเสร็จสิ้น ฝามูนพูลถูกล�ำเลียง ไปยังเมืองมาสวลักติ (Maasvlakte) กรุงรอตเท อร์ดาม เพื่อท�ำการปรับตั้งแหน่งและจัดการโหลด ลงก้นทะเล รอการติดตั้งกับเรืออะโอกะ มิซุต่อไป เมื่อเรือ FPSO ล�ำดังกล่าวถูกลากผ่านมา จึงจัด ท่าให้เรืออยู่เหนือฝาให้พอดี จากนั้นทีมอาร์โอจี จึงขึ้นเรือเพื่อติดตั้งระบบชักรอกให้เรียบร้อย ก่อนที่จะยกฝาครอบขึ้นท้องเรืออะโอกะ มิซุ มีการต่อท่อความดันอากาศใต้ฝาเพือ่ ป้องกันไม่ให้ ฝาจมลงก้นทะเลอีกครั้ง จากนั้นจึงขันฝาเข้ากับ ระบบรอกและทีมอาร์โอจีจงึ ควบคุมการยก ชักรอก ฝามูนพูลขึ้นให้ตรงต�ำแหน่ง เมื่อตรงแล้วจึงติดตั้ง ระบบการผูกยึดใต้น�้ำและยึดฝาให้แน่นหนา งานนี้เตรียมการมาเป็นอย่างดีและด�ำเนิน การได้อย่างแม่นย�ำ รวดเร็ว ทันเวลาตามสัญญา และที่ส�ำคัญเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สูงสุดอีกด้วย บริษัทอาร์โอจี ชิพ รีแพร์ ถือเป็นบริษัทซ่อม เรือชั้นน�ำบริษัทหนึ่งที่ได้รับการรับรอง ISPS และ ให้บริการถึงในเขตทะเลเปิด โดยมีจุดบริการอยู่ที่ ท่าเรือหลักของกรุงรอตเทอร์ดาม ตลอดแนวท่าเทียบเรือต่าง ๆ จะมีโรงเทียบ จอดไว้คอยอ�ำนวยความสะดวก (ส�ำหรับเรือเดิน ทะเล เรือเดินสมุทร และแท่นขุดเจาะ) โดยรองรับ เรือที่มีขนาดไม่เกิน ยาว 320 เมตร กว้าง 60 เมตร และสูง 9.5 เมตร นอกจากนี้อาร์โอจียังมี บริการเครนยกขนาดใหญ่และลานพักขนาดใหญ่ กว่า 21,000 ตารางเมตรพร้อมโรงซ่อมติดตั้ง อุปกรณ์ครบครัน Marine Today

19

Profile for Marine Today

Marine Today Vol 3 No 06 October - December 2017  

The United States Agency for International Development’s Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) and Inmarsat Global Limited (Inmars...

Marine Today Vol 3 No 06 October - December 2017  

The United States Agency for International Development’s Oceans and Fisheries Partnership (USAID Oceans) and Inmarsat Global Limited (Inmars...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded