Driesteden Business nr 5 2022

Page 1

www.driestedenbusiness.nl | Jaargang 36 | nummer 5 | november 2022 BUSINESS ZAKENMAGAZINE VOOR DE REGIO STEDENDRIEHOEK, NOORD-VELUWE, RAALTE EN LOCHEM TECHNOLOGIE ALS STIMULANS VOOR INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP TECHNOHUB INCLUSIEVE TECHNOLOGIE (TINT) ONYX CYBERSECURITY: OPENT DE OGEN VOOR INFORMATIEBEVEILIGING LINNARTZ: PARTICULIER ONDERWIJSINSTITUUT MET SOCIAAL SIGNATUUR DRIESTEDEN-NOORD VELUWE

eventimgroepen

Musical, dinnershow of concert?

Een onvergetelijk moment met jouw bedrijf, familie of vrienden.

Disney’s Aladdin

AFAS Circustheater, Scheveningen

De grote Broadway musical is een theaterspektakel vol humor, kleurrijke kostuums en special e ects. AFAS Circustheater Scheveningen bied tal van mogelijkheden. Denk aan een feestelijk ontvangst met een borrel of een bu et. Voor bedrijven kan de bedrijfsnaam vermeld worden in het theater en er zijn diverse ruimtes die te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld een vergadering of presentatie, waarna jouw gasten aansluitend van de show kunnen genieten.

Dinnershow Grandeur Studio 21, Hilversum

De grootste dinnershow van Nederland is terug in Studio 21. Een show met prachtige kostuums, fantastische artiesten en heerlijk eten! Een avond vol glitter en glamour. Voor uw relaties, uw personeel of uw familie. Tijdens het 4-gangen diner met bijpassend drankenarrangement verzorgd door Maison van den Boer, genieten de bezoekers van een wervelende show met het Grandeur live orkest. Een onvergetelijke all-inclusive ervaring voor jong én oud!

Holland Zingt Hazes

Ziggo Dome & Restaurant Soundbites, Amsterdam

Holland Zingt Hazes – van iedereen, voor iedereen – Nederland houdt van André Hazes. Het grootste meezingconcert van Nederland voor een onvergetelijke avond. Alle grote Hazes-hits, geweldige artiesten en 15.000 bezoekers die elke avond genieten… Kortom: één groot feest! Eventim werkt samen met Soundbites, een locatie boven de entree van Ziggo Dome en samen bieden we diverse borrelen dinerarrangementen aan speciaal voor jouw gezelschap.

Meer informatie? groepen.eventim.nl Bel
of mail met groepen@eventim.nl
088 – 011 2661
Foto: Nathan Reinds Foto: Guido Pijper

Zakenmagazine voor de regio Stedendriehoek, Noord-Veluwe, Raalte en Lochem.

JAARGANG 36 November 2022, editie 5

REDACTIE ADRES

MVM Productions BV, Postbus 6684, 6503 GD Nijmegen

Kerkenbos 1075H, 6546 BB Nijmegen Tel. (024) 373 8505, Fax (024) 373 0933 info@vanmunstermedia.nl

UITGEVER

Michael van Munster

SALES MANAGER

Jeroen Gerats

Hoofdredactie

Guus Hetterscheid

REDACTIE BIJDRAGEN

Wilma Schreiber, Aart van der Haagen

Fotografie Evert van de Worp

VORMGEVING / opmaak

Jan-Willem Bouwman, Lisanne Cobussen

DRUK Bal Media

ADVERTENTIE-EXPLOITATIE

VM Sales en Support B.V.

Kerkenbos 1075H, 6546 BB Nijmegen Tel. (024) 373 8505, Fax (024) 373 0933 info@vanmunstermedia.nl

ABONNEMENTEN

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan met en looptijd tot 31 december en worden automatisch verlengd tenzij de abonnee uiterlijk voor 31 oktober schriftelijk opzegt. Abonnementsprijs per jaar 55 euro

Copyrights

Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uit gever voorbehouden. Hoewel de infor matie gepubliceerd in deze uitgave zorg vuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprake lijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

© 2022 Overname van artikelen is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toe stemming van de uitgever Website www.driestedenbusiness.nl

4

TINT: Technologie als stimulans voor inclusief werkgeverschap 6 Marco Karman over Be More You: accelerated transformation 12 Marketing en communicatie anno 2022: mensgericht en focus op employer branding 18 Holland Robotics: sleuteltechnologie rukt op 20 CCS Energie-advies: energielabel C halen of kantoor sluiten 22 Linnartz: particulier onderwijsinstituut met sociaal signatuur 27 MijnKennis: kan jouw administratie een upgrade gebruiken? 29 IT Risk organisatie NewDay 30 Onyx Cybersecurity: opent de ogen voor informatiebeveiliging 32 Netcongestie noopt tot samenwerking 34 Lapré Reclame: ‘Samen mooie dingen maken voor klanten’ 38 Talent op de juiste plek: a hell of a job 41 Je CE-rijbewijs haal je bij ID Logistics 43 Pension@Work: wat is een goed pensioen? 44 Hartig.nl: het zakelijke lunchplatform 47 Factor 12: beste klant, een fijne reis gewenst! 49 Compassend Coachen: pak stress bij de wortel aan 50 Harry Webers: wat zeker moet

6 INHOUDSOPGAVE 3 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 34 22

TECHNOLOGIE ALS STIMULANS VOOR INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

In navolging van bestaande Technohubs Technologie elders in Nederland ging twee jaar geleden in Apeldoorn de allereerste Technohub Inclusieve Technologie (TINT) van start. Werkleerbedrijven, ondernemers en onderwijsinstellingen sloegen de handen ineen om met behulp van slimme technologie de werkomgeving geschikt te maken voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van betaald werk. Resultaat: een catalogus met beschikbare technologieën, een learning community die elke dag stappen zet, en een e-learning vol kennisclips voor geïnteresseerde bedrijven.

4
DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
Thomas Krikken (links) en Sjoerd de Vries willen met behulp van technologie de employability van medewerkers vergroten.

Experimenteren met mens en machine is een leertraject voor werkleerbedrijven en voor werkgevers. “Als werkgevers niet weten van het bestaan van dergelijke technologieën, kunnen zij ze ook niet toepassen. Dat was voor ons een van de drijfveren om te investeren in een TINT”, stelt Thomas Krikken, manager afdeling Ontwikkeling bij Werkleerbedrijf Lucrato in Apeldoorn. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten, aldus Sjoerd de Vries, vanuit Saxion in Deventer betrokken bij TINT. “Via de hub krijgen wij zicht op moderne productieprocessen. Omge keerd kunnen werkgevers dergelijke nieuwe technologieën gedemonstreerd zien bij de TINT door middel van diverse testopstellingen, zoals een cobotopstel ling bij Aventus, labruimten bij Saxion en bij aangesloten bedrijven, waaronder IJsseltechnologie in Zwolle.”

Eén voorbeeld van zo’n nieuwe tech nologie betreft het Operator Support System (OSS). “Hiermee kan een bedrijf complexe werkinstructies vereenvoudigd op het werkblad projecteren. De werk nemer wordt met behulp van filmpjes door alle handelingen in het proces geleid, wat ook de foutkans verkleint. Die technologie kan voor een bedrijf reden zijn de stap te zetten om ook krachten uit de beschutte doelgroep aan te trekken, bijvoorbeeld kandidaten met concen tratieproblemen”, vertelt Krikken. Ander voorbeeld van toepasbare technologie zijn vertaalapps en spraakapparatuur. “Een laagdrempelige oplossing voor een bedrijf om bijvoorbeeld statushouders of mensen die de taal niet goed machtig zijn in te zetten.”

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Dergelijke technologische oplossingen zijn doorgaans niet standaard. “Voor elk geïnteresseerd bedrijf voeren we een haal baarheidsonderzoek uit om te zien welke oplossing toepasbaar is. Daarvoor nemen we onder meer het huidige productiepro ces onder de loep. De oplossing ligt niet altijd in technologie, het kan ook gaan om een aanpassing van het werkproces. Daarbij denken we niet alleen mee, maar helpen we een bedrijf ook de oplossing te implementeren”, zegt Krikken, die

verder wijst op de voordelen van virtual reality als middel bij loopbaanoriëntatie. “Doorgaans hebben onze mensen moeite zich voor te stellen wat een beroep precies inhoudt. Met een VR-bril kunnen ze letterlijk rondlopen op de werkvloer. Dit testen we bijvoorbeeld voor een groter project in samenwerking met Weener XL, Aventus, Lucrato en Saxion.”

3D-printing kan ook uitkomst bieden, omdat met deze technologie hulpmidde len op maat gemaakt kunnen worden ter ondersteuning van bijvoorbeeld verpak kingswerk. “Mensen met motorische aandoeningen, bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of trau ma, zijn met zo’n geprint hulpstuk dan wel in staat bepaalde dingen op te pakken en in een mandje te leggen. Een slimme camera geeft de medewerker vervolgens feedback, bijvoorbeeld als hij wat verge ten is. Een veelbelovende technologie, die we komende tijd verder gaan onderzoe ken”, aldus De Vries. Hoewel cliënten nu vaak worden ingezet bij groenbedrijven of als inpakmedewerker, zien De Vries en Krikken ook mogelijkheden op digitaal vlak. “We willen recht doen aan eenieders talenten. Stel, iemand houdt van gamen. Dan zou hij met wat technologische ondersteuning wellicht iets kunnen gaan doen met ontwerpen voor 3D-printen. Daar lijkt heel veel potentie in te zitten. Een van onze partners, SDD in Emst, ondersteunt dit ook. Zo kunnen wij dit verder ontwikkelen en mensen opleiden.” Daarnaast kijkt TINT ook naar duurzame inzetbaarheid van het huidige personeel..

BETERE EMPLOYABILITY

Gevraagd naar de voordelen van aansluiting bij TINT, noemt De Vries het verbeteren van employability van medewerkers en voor bedrijven. “Met die nieuwe technologieën ben je flexibeler als het gaat om personeel dat je kunt inzet ten. Bij de huidige arbeidsmarktschaarste ontstaat bij bedrijven hiervoor ook veel meer interesse: buiten de traditionele vijver vissen”, zegt hij. “En medewerkers ervaren dankzij die technologie een zekere mate van autonomie en grip op het werk, en hun ontwikkelingskansen stijgen.” De afgelopen twee jaar is een learning community opgebouwd, waar studenten op mbo- en hbo-niveau werken aan projecten voor bedrijven, zoals OSS, exoskeletten, cobots en arbeidsmarktge relateerde skills. “Een continue lijn van onderzoek, die bijdraagt aan bruikbare oplossingen die ook worden opgenomen in een landelijke catalogus. Tegelijkertijd vernieuwen we zo ook het onderwijs. En studenten raken enorm gemotiveerd doordat hun oplossingen werkzoekenden vooruithelpen.”

TINT Apeldoorn heeft het onderwerp op de kaart gezet. Nu is het aan werkgevers hier hun voordeel mee te doen. “Door kennis te maken met beschikbare tech nologieën, zie je welke nieuwe deuren dit opent: hogere kwaliteit van je werkproces en beter inzetbare medewerkers. Dus heb je interesse, de deur bij TINT staat altijd open. We kunnen heel veel betekenen voor bedrijven in de Stedendriehoek!”

SAMENWERKINGSVERBAND TINT

In oktober 2020 namen tien partijen het voortouw bij het inrichten van een TINT in Apeldoorn en de Stedendriehoek. Doel: mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een betaalde baan aan het werk krijgen en houden. Naast Lucrato en Saxion betrof dit Aventus, AKOS, IJsseltechnologie, RCT Gelderland, Denkhuijzen, The Funding Company en VDL Weweler (tevens penvoerder). De TINT-initiatieven zijn gelieerd aan de Kennisalliantie Inclusieve Technologie (KIT) van Cedris en TNO, die tevens de landelijke coördinatie verzorgt. Via de hub willen partijen kennis over beschikbare technologieën bij werkgevers bevorderen en daarmee een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. TINT richt zich op de maakindustrie, in het bijzonder de metalektrobedrijven. In samenwerking met A+O Metalektro is inmiddels een e-learning met kennisclips voor leden ontwikkeld. Meer informatie op www.tint-apeldoorn.nl

DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
ARBEIDSMARKT
Evert van de Worp 5
Tekst: Wilma Schreiber.
Fotografie:

‘OVER INDIVIDUELE BREINTRAINING EN COACHING’

Het succes van bedrijven wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van het leiderschap. “Leiders die proactief en constructief kunnen kijken naar en reageren op mensen en (onverwachte) situaties zijn van cruciaal belang voor professionele effectiviteit”, aldus Marco Karman. Hij is founder van ‘Be More You, een organisatie die gebruikmakend van het leervermogen van het brein (neuroplasticiteit) een krachtig en universeel programma heeft ontwikkeld voor bewuste en blijvende talentontwikkeling.

6 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
MARCO KARMAN OVER BE MORE YOU: ACCELERATED TRANSFORMATION

Leiderschap is te ontwikkelen, maar hoe doe je dat? “Dat was inderdaad de vraag die ik me al lang geleden stelde. In 2010 is ‘Be More You‘ opgericht en samen met mijn team hebben we een methode ontwikkeld, waarmee we door meting van hersenactiviteit het onbewust bewust maken en deelnemers zo in staat stellen echte ontwikkelstappen te zetten. Hoe je op situaties reageert, wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door ervaringen die je in het verleden hebt opgedaan. Die worden in het neurale netwerk vastgelegd. Tot voor kort dacht men dat die ingegraveerde breinpaden onveranderlijk waren, maar dat is onjuist. Je hersenen en daarmee ook je gedrag kunnen veranderen. In onze trainingen doe je nieuwe ervaringen op en spreek je zo nieuwe neurale paden aan.

VECHTEN OF VLUCHTEN

Ons brein is volgens Marco Karman vanaf het ontstaan van de mensheid gericht op één ding: in leven blijven. “Een deel van de hersenen heeft zich hier volledig in gespecialiseerd. Elke situatie wordt telkens razendsnel opnieuw beoordeeld, is deze situatie levensbedreigend of niet? Moet ik vechten of vluchten? Nou komt de moderne mens niet snel meer in een levensbedreigende situatie

terecht en is leven of dood verandert in concepten als afkeuring, onrechtvaardig worden behandeld, niet gerespecteerd worden, er niet bij horen of niet goed genoeg zijn. Komen we in dergelijke situaties terecht, dan ervaren we stress en stress zorgt ervoor dat we niet goed meer functioneren. Wil je nieuwe stappen zetten, dan heb je een brein nodig dat ontspannen en nieuwsgierig is, dat open staat voor verschillende uitkomsten en een beroep kan doen op creativiteit en geheugen.

BRAINROUTING METHODE MAAKT JE BEWUST VAN WAT JE DENKT, VOELT EN WILT’

DE METHODE

Be More You heeft een eigen methode ontwikkeld. “We meten door middel van sensoren je hersenactiviteit. Dat is de beginmeting die aangeeft hoe je naar de wereld kijkt. We zien golven en kunnen daaruit patronen aflezen. Zo maken we het interne wegennetwerk van je brein in realtime zichtbaar en je wordt je ervan bewust

BRAIN TRAINING
Hans Eberson
Tekst:
7 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
‘DE

hoe je reageert. De gegevens van de meting verwerken we tot een profiel van je persoonlijk leiderschap. Daarna start de training. We spelen op een computerscherm een film af en tijdens het kijken krijg je door middel van een kleine of steeds grotere rand op je scherm feedback op je hersenactiviteit. Als je hersenactiviteit uit balans raakt, wordt de rand om de film breder en zie je dus minder van de film. Is je hersenactiviteit in balans, dan wordt de rand smaller en zie je meer film. Elke trainee traint individueel met een BrainRouting Expert. Hij of zij zet de objectieve data om in gerichte feedback en concrete, toepasbare adviezen. Je leert hoe je je steeds verder kunt ontspannen en je ervaart dat ontspanning effect heeft op je gedrag, want een ontspannen brein leert gemakkelijker en meer. Gaandeweg de training ontdek je steeds beter welke ingesleten neurale paden je gebruikt en welke andere mogelijkheden je hebt. Je leert hoe dat voelt en wat het oplevert.”

BRAINROUTING

“De BrainRouting methode maakt je bewust van wat je denkt, voelt en wilt”, aldus Marco Karman. “Door de combinatie van objectiviteit, ontspanning, feedback, reflectie en oefenen krijg je in korte tijd inzicht in je gedragspatronen. Je ontdekt welk gedrag

8 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

‘DE TECHNOLOGIE IS GEBASEERD OP NEUROSCIENCE, OBJECTIEF, NO-NONSENSE EN TRANSPARANT’

bij je past en welk effect het heeft. De methode brengt je verder dan alleen inzicht, we trainen nieuwe gedragspatronen, zodat ze inslijten. Je ervaart welke impact het op je heeft als je met een open mind kunt reageren, ook in uitdagende omstandigheden. Het leidt tot vrijer, bewuster en onafhankelijker gedrag. Je wordt als het ware een ander mens en een betere leider. De technologie is gebaseerd op neuroscience, objectief, no-nonsense en transparant. En het levert wat op. Deelnemers waarderen onze BrainRouting met een 9.3. Ze zitten na intensieve en leuke dagen duidelijk beter in hun vel. Dat is ook letterlijk zichtbaar, want je kunt meten wat er in je brein gebeurt en hoe je reageert. De coaches begeleiden je naar de voor jou optimale balans.”

FOCUS OP VERGROTEN VAN IMPACT

Sinds de oprichting heeft Be More You veel aandacht, tijd en energie geïnvesteerd in het vergroten van de impact van de trainingen. Iedereen die na een telefonische intake besluit deel te nemen kan er op vertrouwen dat de gewenste ontwikkeldoelen worden bereikt. De reacties van eerdere deelnemers (bemoreyou. nl/testimonials) geven een goed beeld van de behaalde resultaten. “Door de blijvende impact komen er veel nieuwe deelnemers via mond-tot-mond reclame. Aanbevelingen zijn voor mij het ultieme bewijs dat we op de juiste weg zijn”, aldus Marco Karman.

9 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
BRAIN TRAINING
WWW.EVERTVANDEWORP.NL T. 06-22501467 STUDIO : TEUGSEWEG 12, 7418 AM DEVENTER

MENSGERICHT EN FOCUS OP EMPLOYER BRANDING

Ondanks de internationale ontwikkelingen die ons blijven bezighouden, richten bedrijven en organisaties het vizier op hun klanten en potentiële medewerkers. Wij vroegen enkele professionals uit de regio naar hun visie op het huidige marketing- en communicatielandschap.

12 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

DE PROFESSIONALS

• Rik van Kooten,

Frappant brand building & activation

• Roy Smulders, RSM Solutions

• Gerard Russchen, internetvisie.nl, booosters.nl, mrktng.nl, contentvisie.nl en Schoolpositionering

• Manon Otten-Van Londen, qlant

Rik van Kooten: “Na een korte reactie van schrik en de hand op de knip, heeft er een stevige verschuiving van aandacht en budget naar online plaatsgevonden. Vooral ten koste van events en misschien ook wel outdoor. Een logische keuze als je naar het gedrag van de doelgroep kijkt, die meer dan ooit thuis en online te vinden was. Inmiddels zien we bedrijven ook wel weer terugvallen in oude gewoonten. Maar de focus op online mogelijkheden van communiceren, bereiken en zeker ook samenwerken is wel sterker geworden. Een andere verandering is de toename van maatschappelijk bewustzijn. Je zag tijdens de pandemie bedrijven die vanuit hun business betekenisvolle bijdragen gingen leveren aan het veranderde leven van mensen. Daarbij was vrij transparant of het een oprechte maatschappelijke drijfveer had, of dat de acties vooral gericht waren op eigen winstbejag of profilering. De pandemie was zeker niet de enige aanleiding, maar de focus vanuit merken op oprechte maatschappelijke betekenis, duurzaamheid en onderlinge verbinding is sterker geworden. Er is dus meer aandacht voor een sterke verbinding tussen merken en mensen. Die impact op de kracht van een betekenisvol merk is blijvend, richting de markt én richting medewerkers.”

Roy Smulders: “In het begin van de coronapandemie werd al vrij snel duidelijk dat het mkb en organisaties die goed online zichtbaar waren, een voorsprong hadden ten opzichte van bedrijven die dat niet waren. Veel potentiële klanten gingen zich noodgedwongen online oriënteren, waardoor de website

of webshop belangrijker werd dan voor corona. Mkb’ers zijn daardoor gaan inzien dat een simpele website niet meer van deze tijd is en dat er meer komt kijken bij hun online aanwezigheid. Het overgrote deel van de ondernemers heeft als gevolg van corona hun website/webshop met bijbehorende marketingactiviteiten nog prominenter in hun marketing- en communicatiestrategie opgenomen. Zonder een opvallende website met goede content en het juiste aanbod stond je al 1-0 achter ten opzichte van concurrenten die wel een goed bijgehouden website hadden. Daarnaast zijn veel bedrijven tijdens corona vanuit huis gaan werken, waardoor veel communicatie online plaatsvond in plaats van fysiek. Door de coronapandemie zijn veel ondernemers zich dus bewuster geworden van de marketing- en communicatie, zowel intern als extern. Die bewustheid is blijvend doordat de samenwerking tussen offline en online de toekomst heeft. Bij een volgende pandemie willen ondernemers immers niet weer de boot missen en online goed zichtbaar zijn.”

Gerard Russchen: “In de afgelopen jaren hebben we een enorme diversiteit gezien aan ontwikkelingen op marketingvlak. De coronapandemie heeft enerzijds volledige marketing- en communicatiestrategieën overhoop gegooid. Vacatures en budgetten zijn teruggetrokken en ad-hoc keuzes zijn gemaakt vanuit een onzekere toekomst. Aan de andere kant zien we ondernemers die enorm gegroeid zijn door de coronapandemie. Denk aan verveelvoudiging van e-commerce omzetten en nieuwe creatieve initiatieven die structureel succesvol blijken. Over een lange termijn zal de coronapandemie een blijvende invloed hebben op marketing- en communicatiestrategieën. Voorbeelden zijn flexibel (thuis)werken, vaste medewerkers

13 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 MARKETING EN COMMUNICATIE
WELKE IMPACT HEEFT DE CORONAPANDEMIE OP DE MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE VAN HET MKB EN ORGANISATIES GEHAD? IS DEZE IMPACT BLIJVEND?

aanstellen versus flexibele inleen. Ook weten we door de onzekere tijd tijdens de pandemie, dat het mogelijk moet zijn om ondernemerskeuzes te allen tijde bij te sturen.”

Manon Otten-Van Londen: “Het heeft vooral creatief gemaakt en aangezet tot nieuwe mogelijkheden. De pandemie heeft bedrijven ook flexibeler gemaakt, mooi om deze veerkrachtigheid te mogen ervaren. De online zichtbaarheid en de digitale klantreis - oftewel customer journey - zijn een vast onderdeel geworden in de marketing- en communicatiestrategie van mkb-bedrijven en organisaties.

De coronapandemie heeft op het gebied van klantcontact - en ook het contact met (potentiële) medewerkers - veel mkb’ers en organisaties op scherp gezet en vraagt ook steeds weer te worden herzien om het beste te halen uit een lopende marketing- en communicatiestrategie. Bovendien heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat bedrijven anders kijken naar gezondheid en welzijn van hun klanten en medewerkers. De impact is wat mij betreft blijvend, zeker ook omdat het ons ook veel heeft gebracht.

Tegelijkertijd kan ook ik niet wachten op het moment dat Corona alleen maar weer een lekker biertje is!”

WAT ZIJN OP DIT MOMENT DE BELANGRIJKSTE TRENDS IN MARKETING EN COMMUNICATIE VOOR HET MKB?

Rik van Kooten: “We zien meer aandacht voor het merk. Meer marketeers begrijpen dat de manier waarop mensen overwegen en kiezen verandert. Waar de focus heel sterk lag op korte termijn performance marketing omdat het allemaal lekker meetbaar is, zien we steeds meer aandacht voor de mindere tastbare ‘merkwaarde’. Ook duurzaamheid is belangrijk, en dan vooral echt doen én erover communiceren. In die volgorde. Daarnaast is een verschuiving te zien in doelgroepen: van klanten naar medewerkers. Dan hebben we het over employer branding, maar ook over aandacht voor de merkcultuur. Cultuur, company pride, trots, intrinsieke motivatie, noem het hoe je wil. Elke organisatie is uiteindelijk een verzameling mensen. En als die mensen heel sterk in elkaar geloven én in het merk waaraan ze bijdragen, dan doet dat iets met ze. Met de manier waarop ze hun werk doen, hoe blij en trots ze zijn. Dat geeft veel betekenis en draagt bij aan een sterke verbinding onderling en met het merk. Daarnaast zorgt het ervoor dat de beloftes écht worden waargemaakt, omdat iedereen begrijpt wat die merkbelofte betekent. Beyond Employer Branding dus. Het vergt goede samenwerking tussen management, HR en marketing, maar er zit enorme potentie die steeds meer ontdekt wordt.”

“Door de wereldwijde automatisering wordt data steeds belangrijker voor de marketing- en communicatieafdelingen van mkb-bedrijven. Vooral data die door bedrijven zelf wordt verworven (first party data) kan niet ontbreken. Met die data kunnen ondernemers beter inspelen op hun marketing en communicatie en zo hun eigen prestaties verbeteren. Iemand die de marketing en/of data beheert van een bedrijf kan aan de hand van de data met nieuwe voorstellen komen voor marketing- en communicatieuitingen. Ook kan er tijdens een campagne of een uiting gekeken worden naar de cijfers om te experimenteren, te leren en bij te sturen. Data is vaak het beginpunt van waaruit alle marketing- en communicatiewerkzaamheden voortvloeien. Daarnaast ondersteunt het uiteindelijk ook keuzes die worden gemaakt of een advies richting de ondernemer. Daarom is een goede opzet van dataverzameling essentieel om een bedrijf of organisatie datagedreven te maken en door te groeien. Naast automatisering en data is een trend dat ondernemers zich steeds bewuster worden van hun online zichtbaarheid en communicatie. Een website alleen is niet meer voldoende om op te vallen. Er moet aandacht besteed worden aan content op de website, via social media en op andere websites. Zo worden mkb-bedrijven meer en meer contentgedreven met onderbouwing van data.”

Gerard Russchen: “Over het algemeen zien we dat marketing en communicatie meer prioriteit en aandacht heeft gekregen. Leadgeneratie of een deal sluiten wordt niet alleen meer gedaan door de verkoopafdeling. Dat inzicht ontstaat doordat data het bewijs is dat marketing een grote bijdrage levert aan groei. Bedrijven

14 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
Rik van Kooten

die al jaren tijd en aandacht besteden aan marketing, zijn de bedrijven waar het nu goed mee gaat. Waar een plan, een visie en een focus is. Ondanks dat de transitie naar digitale marketing al langere tijd aan de orde is, verandert er in deze wereld nog steeds heel veel in een rap tempo. Bijblijven is zelfs voor de beste mkb’ers een pittige uitdaging. Ook al denk je als mkb’er in een stroomversnelling te zitten, de achterstand kan alsnog oplopen.

Wat tevens opvalt, is dat er steeds meer behoefte is aan authentieke no-nonsense marketing. Met communicatie kun je het niet meer veroorloven om je beter voor te doen dan je bent. Daar prikt men feilloos doorheen. De marketingcommunicatie van een bedrijf legt direct bloot hoe je als bedrijf georganiseerd bent en hoe de cultuur is. Zeker op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie zul je daar de verschillen in zien.”

Manon Otten-Van Londen: “Online zichtbaarheid of een uitbreiding hierin: het in gebruik nemen van nieuwe marketingen communicatiekanalen als onderdeel van de klantreis. De customer journey is misschien wel de allerbelangrijkste trend op dit moment. De content aanpassen aan elke stap die de doelgroep zet, waarbij een goede (digitale) marketingfunnel een mooie basis vormt. Alle contactmomenten zijn dan zorgvuldig op elkaar afgesteld en kunnen – mede door de verdergaande digitalisering – op een originele manier én geautomatiseerd worden ingezet. En wordt bovendien ook steeds vaker volledig gepersonaliseerd toegepast, waardoor online niet per definitie onpersoonlijk betekent. Sterker nog, een gepersonaliseerde aanpak is onmisbaar in de optimale klantbeleving!

Een andere belangrijke trend die wij zien, is het naar buiten brengen van ‘de echte verhalen’. Authenticiteit is op dit moment key in de corporate marketing- en communicatiestrategie en tevens in de arbeidsmarktcommunicatie. Het geeft een bedrijf of organisatie letterlijk een gezicht. Oprecht, empathisch en toegankelijk.”

MKB-BEDRIJVEN EN ORGANISATIES DOEN TE WEINIG AAN EMPLOYER BRANDING

Rik van Kooten: “Absoluut, hoewel er toenemend aandacht voor is. Ik vind vooral dat het vaak niet op de goede manier wordt

gedaan. Bedrijven benaderen het met een korte termijn focus, puur als een campagne om meer mensen aan te trekken. Als employer branding goed wordt gedaan, wordt het gekoppeld aan de essentie van het merk en de merkbelofte. Ik geloof niet in een term als ‘employer brand’, dan zou je ook een ‘consumer brand’ moeten hebben. Een merk is een merk. Als dat merk krachtig en consistent is, dan heeft het waarde voor klanten en voor medewerkers. Die waardepropositie kan per doelgroep wel wat verschillen, maar er is geen aparte employer brand voor nodig. Goede employer branding wordt vanuit een sterk merk gedaan. Als die basis er niet is, moet die er eerst komen. Daar kun je employer branding aan koppelen zodat je ook de personeelswerving vanuit je merk kunt doen. Als je het dan helemaal goed wilt doen, gebruik je dat ook voor bestaande medewerkers. Internal branding dus, de merkcultuur versterken. Dat zorgt voor medewerkers met meer intrinsieke motivatie en een sterkere binding met de organisatie en elkaar. En voor een merk dat waarmaakt wat het belooft.”

Roy Smulders: “Klopt, veel mkb-bedrijven vergeten om hun eigen marketing te voeren. Ze zijn niet genoeg zichtbaar in hun regio. Dit komt simpelweg omdat ze daar zelf niet aan toekomen of er geen tijd aan willen besteden. Daarom is het een understatement dat veel mkb-bedrijven en organisaties te

MARKETING EN COMMUNICATIE
Gerard Russchen
15 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
Roy Smulders
Wij maken van weggebruikers betere bestuurders! www.deweerd.net TRANSPORTOPLEIDINGEN Brengt structuur in uw organisatie Meetsma | Advies KWALITEITSZORG & CERTIFICERING ORGANISATIEONTWIKKELING COACHING CONFLICTHANTERING BEDRIJFSOPLEIDINGEN WWW.MEETSMA.NL “Kwaliteitszorg zonder zorgen” Voor elke reclamevorm een oplossing Nedlite Lichtreclame & Sign is een energiek reclame productiebedrijf en fullservice dienstverlener. Wij leveren met een creatief, gemotiveerd team oplossingen op het gebied van lichtreclame en overige sign in de vorm van LED-RECLAME, NEON, GEVELTEKSTEN en RECLAMEZUILEN

weinig doen aan employer branding. Dat zien wij ook veel terug bij onze klanten. Het overgrote deel van de bedrijven is gericht op het verkopen van hun product of dienst, terwijl employer branding en verkoop eigenlijk direct met elkaar te maken hebben. Ben je op zoek naar personeel en is je bedrijf (online) niet zichtbaar met een positief imago? Dan wordt het ook lastig om nieuw personeel te werven. Zonder personeel is de kans groot dat een mkb-bedrijf niet kan uitbreiden in verkopen, productie of diensten die ze aanbieden. Dit gaat ten koste van de groei, waardoor bedrijven stil blijven staan. Het niet erkennen en herkennen van de kansen omtrent employer branding zien wij vaak terug in de markt. Daarom adviseren en begeleiden wij bij RSM onze klanten met hun employer branding, zodat we ze kunnen helpen aan personeel en zo de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling.”

Gerard Russchen: “Volledig mee eens. Employer branding is niet het creëren van een werken-bij-pagina. Employer

branding is een oprechte consequente manier waarmee je op een prikkelende wijze communiceert hoe je als organisatie omgaat met medewerkers en hun groei. Oftewel, je kapitaal. Employer branding is wanneer je personeel zoekt niet alleen relevant in de do-fase van het see-think-do-care model van Google. Júist het employer branding verhaal neerzetten in de see- en think-fase zijn van groot belang.

Marketingcommunicatie, en met name employer branding, blijft voor veel ondernemers een vraagteken. Want wat levert mij deze investering op? Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat employer branding een lange termijn traject is. Een sterk werkgeversmerk neerzetten waarbij je authentiek communiceert, is een continu proces. Om zowel medewerkers te behouden als te werven. Een goede ondernemer weet bovendien als geen ander wat het bedrijfs-DNA is. Het is geworteld in de cultuur. Het zou daarom geen trucje moeten zijn om employer branding mee te nemen in je

marketingcommunicatie.”

Manon Otten-Van Londen: “Ik zou het liever anders willen formuleren: mkbbedrijven en organisaties doen steeds meer aan employer branding en het is inmiddels een must voor elk bedrijf en/ of organisatie. Employer branding helpt met het aantrekken van nieuw talent én het behouden van talent. Een goede strategie is hier uiteraard van belang en dient zowel extern als ook intern gericht te zijn: ‘extern winnen is intern beginnen’, wordt weleens gezegd. Wanneer de kernwaarden van het bedrijf en de medewerkers intern goed verankerd zijn, kun je extern sterk uitpakken. Goede arbeidsmarktcommunicatie maakt het verschil en is meer dan het opzetten van een werken-bij-website. Voor diverse mkb-bedrijven en organisaties bedenken wij momenteel de meest uiteenlopende concepten en campagnes op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en werken - letterlijk - mee aan sterke werkgeversmerken.”

17 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
“GOEDE ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE MAAKT HET VERSCHIL”
MARKETING EN COMMUNICATIE
Manon Otten-Van Londen

MINDSET ONDERNEMERS OVER ROBOTICA VERANDERT

SLEUTELTECHNOLOGIE RUKT OP

Robots zijn in de industrie al decennialang gemeengoed. In de logistiek winnen ze snel terrein. Mede door het toenemende personeelstekort staan ook ondernemers in andere sectoren vaker open voor de inzet van robotica. Holland Robotics ondersteunt bij het inzicht in de mogelijkheden. Echte meerwaarde en een sluitende businesscase zijn daarbij cruciaal.

In ons land houden zich meer dan 600 organisaties bezig met robotica, van onderzoek tot en met de inzet van robots en cobots bij productie. “Ruim honderd daarvan zijn aangesloten bij High Tech NL. Holland Robotics is een van de twee clus ters van deze branchevereniging, naast Semiconductors,” zegt Thijs Dorssers, manager van Holland Robotics.

POSITIE VERSTEVIGEN

Holland Robotics ontstond in 2017. “Toen sloegen industriële bedrijven, we tenschapsinstellingen en robotica-orga nisaties de handen ineen. Samen willen wij de concurrentiepositie van robotica verstevigen.”

Hoe staat Nederland ervoor in het in ternationale speelveld? “Als het gaat om innovatie, de ontwikkeling van nieuwe

toepassingen horen we bij de top. Een recent rapport zet Nederland op plaats 5.” Bij het gebruik van robotica ziet het beeld er anders uit. “Daar zijn we ver verwijderd van de top-10. Landen als De nemarken en België lopen op ons voor.”

DICHTER OP DE PRAKTIJK

Om daar verandering in te brengen, ha mert Holland Robotics op meer aandacht voor opleidingen. “Onderwijs is cruciaal om de koppositie bij ontwikkeling te behouden en de toepassing van robots uit te breiden. Ontwikkelingen in het hightech-bedrijfsleven gaan razendsnel en opleidingen kunnen dat simpelweg niet bijbenen. Onderwijs moet anders georganiseerd worden, veel dichter op de praktijk, om aansluiting te vinden. Een gerichte onderwijsagenda is dan

onmisbaar.”

QUICK WINS

Robotica wordt wel een sleuteltechnolo gie genoemd, net als fotonica en quan tumtechnologie. “Vergeleken daarmee worden robots al volop toegepast, in de industrie al meer dan dertig jaar,” zegt Dorssers. Steeds meer sectoren adopte ren de technologie. “Zo nemen logistieke toepassingen een grote vlucht. Denk aan Automatic Guided Vehicles (AVG’s), robots die volautomatisch producten of pakjes verzamelen.”

De grootste meerwaarde zit aan het begin of juist het eind van een productie lijn, weet Dorssers. “Als robots daar het handwerk overnemen, levert dat quick wins op. Zeker in de logistiek is robotise ring vaak financieel interessant én helpt

18 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
Thijs Dorssers: “De grootste meerwaarde van robots zit aan het begin of het eind van een productielijn.” Foto: Sam Walravens.

het om het tekort aan schaarse handen het hoofd te bieden.”

SAMENSPEL VEREIST

Bij de stap naar implementatie is een slui tende businesscase vaak een bottleneck. “In de agrarische industrie vindt veel innovatie plaats. Bij de toepassing stokt het echter. Boerenbedrijven die robots willen inzetten, lopen vaak tegen een financieringsprobleem aan omdat zowel retail als consumenten aan hun marges knagen. Idealiter investeert de hele keten – inclusief afnemers – samen in innovatie. De overheid heeft daarbij eveneens een rol. Zo’n brede benadering is nodig om ook in de toekomst voedsel met de ge wenste kwantiteit en kwaliteit te kunnen leveren, tegen acceptabele kosten. En als vernieuwing in de agrarische keten slaagt,

MKB ROBOTISEERT

Robots kunnen ook het mkb helpen om in de toekomst concurrerend te blijven. “Gebrek aan kennis over mogelijke toepassingen is een beperkende factor,” zegt Dorssers. “Ook is wel sprake van koudwatervrees, mede door beelden van autonome killer robots die in films voorbijkomen.”

Met MKB Robotiseert willen partners waaronder Holland Robotics bedrijven meer inzicht geven in de ontwikkeling en inzet van robotica. “Deze online leeromgeving biedt laagdrempelige basiskennis plus de mogelijkheid via losse modules verder te verdiepen. Een quickscan helpt om de mogelijkheden voor de eigen onderneming te verkennen.”

mkb-robotiseert.nl

draagt dat ook bij aan een oplossing voor het stikstofprobleem.”

STOFFIGE ROBOTS

Ook in de zorg is financiering een rem mende factor. Dorssers: “De investe ringsstructuur verschilt sterk van het bedrijfsleven. Het huidige samenspel van zorginstellingen, verzekeraars en banken belemmert vernieuwing. Eerder zag je in de zorg wel pilots met servicerobots. Die fungeerden vooral als innovatief uit hangbord; de meerwaarde was beperkt. Niet voor niets liggen er heel wat van deze robots in magazijnen te verstoffen. Meer perspectief zie ik bij verregaande automa tisering van handelingen als wassen en tillen. Een projectgroep onderzoekt op dit moment de mogelijkheden.”

LIVING LAB EN EXPERIENCE CENTER

In de horeca worden regelmatig robots in de bediening ingezet. “Ook een grote partij als Van der Valk experimenteert hiermee. De ervaring is echter dat kosten en rendement nog niet matchen. Dus of robots dé oplossing zijn voor het perso neelsprobleem in de horeca, betwijfel ik.”

Dorssers ziet vooral kansen bij processen achter de schermen. “In Azië zijn er al restaurants die vrijwel volledig geauto matiseerd en gerobotiseerd zijn, inclusief de keuken. Het vergt forse investeringen en lang niet alle maaltijden lenen zich hiervoor. Maar elementen van dergelijke oplossingen gaan we ook in ons land zien. Bijvoorbeeld in het living lab en experience center dat in Eindhoven wordt ingericht. Doel: horecaondernemers inspireren en ervaring laten opdoen.”

Illustratief voor de mogelijkheden is een recent in de VS ontwikkelde robot die sneller en beter friet bakt dan de gemid delde medewerker.

OPLOSSINGEN VOOR PROMINENT PROBLEEM

Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan medewerkers. Dit beperkt bedrijven in hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat cruciale voorzieningen onder druk staan. Demografische ontwikkelingen, digitalisering en de grote maatschappelijke opgaven maken dat dit probleem de komende jaren alsmaar prominenter wordt.

In een artikelenreeks gaat Business op zoek naar mogelijke oplossingen. We brengen manieren in kaart waarmee werk en proces sen beter, sneller, slimmer en met minder mensen uitgevoerd kunnen worden. Ook is aandacht voor onderliggende structuren die zowel de arbeidsmarkt als individuele werknemers wendbaar maken.

VERKENNING ONDERSTEUNEN

Rode draad bij bovenstaande voorbeel den: de inzet van robots biedt zeker kansen, maar niet in alle sectoren en niet bij alle processen. Ook is tijd een beper kende factor. “Technisch kan er heel veel, maar de ontwikkeling van prototype tot toepasbare techniek duurt jaren. Vervol gens moet ook de businesscase kloppen. In de industrie is een robotarm vaak binnen een jaar terugverdiend, zeker als deze ingezet wordt in een continu pro ductieproces. Zover is het bij de meeste andere toepassingen nog niet. Het actue le personeelstekort zorgt er wel voor dat de mindset bij ondernemers verandert. Ze staan open voor de mogelijkheden die robots kunnen bieden. Bij die verkenning ondersteunen wij graag, bijvoorbeeld met initiatieven als MKB Robotiseert (zie kader).”

DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 19 ROBOTICA Tekst Hans Hajée
‘IDEALITER INVESTEERT DE HELE KETEN SAMEN IN INNOVATIE.’
20 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

ENERGIELABEL C HALEN OF KANTOOR SLUITEN: AAN U DE KEUS!

Per 1 januari 2023 dienen eigenaren van kantoorpanden over een energielabel C te beschikken. Tenminste als dat kantoor meer dan 100 vierkante meter beslaat en voor meer dan 50 procent een kantoorfunctie heeft. De ondernemer in kwestie dient hiervoor een audit te laten uitvoeren en – mocht het pand niet voldoen aan de eisen –energiebesparende maatregelen te treffen om het verplichte label alsnog binnen te halen. Met slechts drie maanden voor de boeg, is de urgentie hoog: zonder label mag de kantoorfunctie niet meer uitgeoefend worden.

CCS Energie-advies in Deventer staat ondernemers terzijde bij alles wat met duurzame energie te maken heeft: van energiebesparing tot energieterugwinning en het opwekken van energie. De afgelopen 25 jaar is de aanvankelijke focus op zorginstellingen uitgebreid naar de industrie en de agrarische sector. Het team Gebouwde Omgeving verzorgt onder meer zogeheten compliancetrajecten voor kantoren, scholen en zorggebouwen: wat pandeigenaren moeten doen om aan de vigerende wetgeving te voldoen. “Denk aan de Europese richtlijn voor verplichte energiebesparingen in het kader van de energietransitie. En per 1 januari 2023 is voor kantoorpandeigenaren minimaal het energielabel C verplicht”, stelt Joost Berends, manager interne projecten bij CCS Energie-advies. “Hoewel de meeste ondernemers dit als een ongewenste verplichting voelen, kan zo’n label wel degelijk helpen energie te besparen.”

VEEL IMPACT

Dat ondernemers niet staan te popelen om in actie te komen, werd in 2020 onderstreept in een onderzoek van CCS Energie-advies naar de stand van zaken rond energielabels bij kantoorpanden in de binnenstad van Deventer. “Destijds bleek 80 procent nog geen energielabel te hebben. En van de 20 procent met label beschikte een derde nog niet over een energielabel C of hoger”, schetst Berends, die erop wijst dat al sinds 2008 een energielabel verplicht is bij overdracht of verhuur van een pand. Inmiddels brengt een GIS-viewer van de overheid op vergelijkbare wijze de stand van zaken in beeld in heel Nederland (https://ez.maps. arcgis.com). “Voldoet een pand niet aan deze verplichting, dan mag die functie niet meer uitgeoefend worden. Dit kan dus veel impact hebben op bedrijven.” Juli dit jaar constateerde de RVO dat pas 48% van de

naar schatting 65.000 kantoren aan deze verplichting voldeed.

Ervaring met andere compliancetrajecten leert dat het enige tijd duurt voordat de handhavende instantie – in dit geval de Inspectie Leefomgeving en Transport – in actie komt. “Maar je kunt beter zorgen dat je voorbereid bent, voor het geval de Inspectie meteen in januari uit de startblokken gaat en je pand sluit tot het energielabel C geregeld is”, adviseert Berends. Beschikt een pand nog niet over een energielabel, dan dient een gecertificeerd adviseur een audit uit te voeren om het huidige energieverbruik in kaart te brengen en een energielabel op te maken. De uitkomst moet worden bekrachtigd door een bureau dat zo’n energielabel mag afgeven; sommige adviesbureaus zijn hiervoor ook zelf gecertificeerd. Vervolgens wordt het energielabel geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

“Bij een gemiddelde bedrijfsgrootte kan zo’n traject binnen een paar weken afgerond zijn. Maar dan moet wel alle benodigde informatie, zoals schematische tekeningen van de installaties in het bedrijf, direct beschikbaar zijn”, zegt Berends. “Komt je pand nog niet in aanmerking voor energielabel C, dan kost het traject daarna de meeste tijd. Laat je het label afmelden – wat ook geld kost – of ga je eerst verbouwen of maatregelen treffen, zoals isolatie of zonnepanelen, een andere vorm van verwarming of een mix hiervan. Zeker bij een ouder pand, is het zaak hier snel mee te starten. Gezien de huidige geringe beschikbaarheid van aannemers en installateurs, kan dit maanden gaan duren. Het is de vraag of de Inspectie daar rekening mee wil houden.”

UITZONDERINGEN

Voor sommige panden geldt een uitzondering. “Panden die binnen nu en

twee jaar niet meer als kantoor gebruikt zullen worden, hoeven geen energielabel C te halen. Net als panden met een monumentale status en panden waar geen binnenklimaat wordt geregeld in verband met leegstand”, zegt Berends. “En als een ondernemer er alles aan gedaan heeft om energielabel C te halen, hoeft hij aanvullende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan tien jaar niet te nemen. Die worden dan gezien als financieel niet reëel.” Zodra een ondernemer de maatregelen heeft laten uitvoeren, volgt een check van de gecertificeerd adviseur om te zien of het pand nu in aanmerking komt voor energielabel C. Zo ja, dan wordt het pand afgemeld en het label geregistreerd bij de RVO.

Verder wijst Berends op een aantal bijzondere situaties. Bijvoorbeeld een pand met verschillende functies, zoals een bedrijfsverzamelgebouw. Of een pand met zowel woning als winkel of kantoor. “Bij één ID en meerdere functies, wordt per functie bekeken of er labelplicht is. Zijn er meerdere ID’s in één gebouw, dan wordt hiervoor elke ID en daarbij geregistreerde functie bezien. Een industrieel pand zelf is overigens níet labelplichtig”, zegt hij. Tot slot nog een welgemeende waarschuwing: het verplichte energielabel C is iets anders dan de zogeheten informatieplicht over energieverbruik; er moet echt een separate audit voor worden uitgevoerd. “Houd ook in het achterhoofd dat vanaf 2030 conform het Klimaatakkoord voor kantoorpanden gestreefd wordt naar ten minste gemiddeld energielabel A. Wellicht verstandig, eventueel in overleg met een EPA-U-adviseur, om uit te zoeken welke maatregelen je nu al kunt nemen en welke je beter even kunt parkeren, omdat bijvoorbeeld zonnepanelen steeds goedkoper en efficiënter worden.”

DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 21 BEDRIJFSVASTGOED
Tekst: Wilma Schreiber Fotografie: Evert van de Worp
22 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

EEN PARTICULIER ONDERWIJSINSTITUUT MET EEN SOCIALE SIGNATUUR

Vlak na de lastige coronajaren nam Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen, na 85 jaar in Nijmegen te zijn gevestigd, haar intrek in de nieuwe locatie aan Peppelenbos 3 nabij het centrum van Elst bij Nijmegen-Arnhem. Niet alleen de locatie is nieuw, ook presenteert men een nieuwe werkstijl. Wat die inhoudt, vertellen interim manager René en docent Grafisch Ontwerp Ton.

Wil je na je mbo- of hbo-opleiding of reeds opgedane werkervaring in deeltijd verdiepende vakken volgen die gericht zijn op de beroepspraktijk, dan ben je bij Linn artz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen aan het juiste adres. Het is dé persoonlijke opleider voor praktijkgerichte beroepsopleidingen en korte vakopleidingen op mbo+, niveau-4 en hbo-niveau. Alle docenten zijn werkzaam in het vakgebied waarin ze lesgeven en kunnen daarmee theoretische kennis aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk maken. Daarmee sluit men naadloos aan op de nieuwe wet die per 1 augustus 2022 van toepassing is: bedrijven en organisaties dienen de gehele vakopleiding te faciliteren.

BEDRIJFS- EN PARTICULIERE OPLEIDINGEN

“Er is veel aan de hand in onderwijsland”, aldus Ton. “Je ziet dat het zogenaamde ‘hospitality onderwijs’ steeds verder zijn intrede doet. We zijn een particulier onder wijsinstituut met een sociale signatuur. Dat wil zeggen dat onze studenten kwalitatief goede klassikale lessen én comfort kunnen verwachten. Onverhoopte obstakels gedurende een studie worden altijd op een menselijke manier opgelost.”

ACTIVERENDE GROEPSDYNAMIEK

De studentenpopulatie bij Linnartz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen is bijzonder divers: een deel heeft net een mbo-, hbo-, of universitaire opleiding afgerond, een deel heeft reeds ruime praktijkervaring opgedaan. In een combinatie van instructief en creatief onderwijs hebben studenten waardevolle ontmoetingen met elkaar. In een veilige, open omgeving is ruimte voor ieders visie en erva ring. Op die manier komt een uitdagende groepsdynamiek tot stand waarin men elkaar weet te activeren.

AANSLUITING OP DE BEROEPSPRAKTIJK

Ton: “We kiezen voor onderwijstypen die aansluiten op de beroepspraktijk. Moet je in de praktijk bijvoorbeeld regel matig presentaties geven? Dan geven we daar uitdrukkelijk

aandacht aan in de lessen.” Ton vertelt dat studenten aan de slag gingen met de opdracht ‘Ontwerp je eigen merk’. “Dat creëert echt een opening tot interactie. Studenten lieten niet alleen logo’s en dergelijke aan elkaar zien, maar lichtten ook de gedachten áchter hun ontwerp toe. Al snel ontstaan er dan leuke en leerzame discussies in de groep. Studenten sparren met én leren van elkaar. Ook zijn er gastcolleges en doen de studenten een fieldexperience op, dit zijn allemaal inhoudelijke verrijkingen voor hen. Zo hebben we een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld XXLPress en Papyrus-papierleverancier.”

PERSOONLIJKE AANDACHT

De groepen zijn klein, de sfeer prettig en het contact met de docenten laagdrempelig. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel en kan op deze manier goed geboden worden. René: “Wat de studenten tijdens klassikale lessen leren en daarna zelfstandig thuis moeten doen, vloeit naadloos in elkaar over. Uiteraard vergt dat de nodige dis cipline, maar iedereen die bij ons studeert, is erg gemoti veerd. Ze kíézen immers bewust voor een studie.”

CRKBO-CERTIFICERING

Linnartz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen is CRKBOgecertificeerd (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet hiermee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat geldt ook voor de docenten. Daarmee zijn de opleidingen vrijgesteld van BTW.

NRTO-KEURMERK

Daarnaast mag men het NRTOkeurmerk voeren, toe gekend door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze brancheorganisatie voor private onder wijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus kent hoge kwaliteitseisen. Aan alle eisen voldoet Linnartz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen nieuwe stijl. Het is dan ook niet verwonderlijk dat studenten afstuderen met hoogwaardige kennis, mooi materiaal en slagen met fraaie

OPLEIDINGEN
Fotografie: Jan Adelaar
Tekst: Heleen Kommers
23 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022

Bescherm uzelf en uw omgeving!

Om uzelf en uw omgeving te beschermen tegen schadelijke bacteriën en virussen is desinfecteren alleen niet genoeg. Een effectieve desinfectie begint namelijk met een goede reiniging. De schadelijke micro-organismen zitten vaak verstopt onder een laag van organische vervuiling. Door te desinfecteren zonder eerst te reinigen, is het dus lastig om deze micro-organismen te bereiken. Met een goede reiniging verwijdert u vervuilingen zoals stof, vet en vuil waardoor de onderliggende bacteriën en virussen beter bereikbaar worden voor het desinfectiemiddel.

Hygiënisch reinigen

met een alcoholbasis gebruiksklare sproeireiniger voor het dagelijks onderhoud van licht vervuilde oppervlakken. Toepasbaar op waterbestendige materialen: tafels, stoelen, ramen, deuren, bureaus, spiegels, vitrinekasten, tegels enz.

Droogt streeploos op Verwijdert vingerafdrukken en vervuilingen snel en effectief Zuinig in gebruik en met een frisse geur Volledig biologisch afbreekbaar

Desinfecteren

met Tevan Panox 300, een desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur met een erkende CTGB toelating voor gebruik tegen virussen. Het is een milieuvriendelijk product met als enige residu water en zuurstof.

Doodt bacteriën, schimmels en virussen Voor interieur, vloeren en waterresistente oppervlakken

Brede werking met een korte inwerktijd Geen naspoeling nodig en milieuvriendelijk

+31 (0)183 - 62 17 99

WWW.TEVAN.COM
Carefree Clean
u meer
WWW.TEVAN.COM
We ❤ PrintMedia Bouwmeesterweg 52 | 3123 AA Schiedam T 010 247 6666 W www.balmedia.com E info@balmedia.com Houdt u ook zo van schitterend drukwerk, scherpe prijzen en uitstekende service? Neem nu contact op en ondervind zelf de geweldige kwaliteit van ons Nederlands/Baltisch traject: optimaal van boom tot deur. BAL_adv_magazine.indd 4 24-02-15 16:30
Wilt
informatie of direct bestellen?
Volg ons op

Studente 'grafisch visuele communicatie' Evie de Heus, presenteert haar eindexa menopdracht; ontwerp een nieuw logo voor het Radio Philharmonisch Orkest en implementeer deze in on- (druk en print) en offline uitingen en ontwerp een goed functionerende (UX) app.

cijfers! De gemiddelde waardering ligt op 8,3 over alle vakken.

ONDERWIJSAANBOD

Het onderwijsaanbod bestaat uit creatieve, zakelijk-com municatieve en administratieve beroeps- en korte vakopleidingen. Drie pijlers dus. Omdat succes begint bij een verantwoorde studiekeuze, kun je altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met een van de ervaren studieadviseurs. Tevens kan Linnartz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen je talenten, studietempo en toekomstperspectief in kaart brengen. Of volg ter oriënta tie een gratis proefles of proefdag met meerdere vakken. Iedere maand heeft Linnartz een Open Huis dag op de zaterdag.

MAATWERK VAK- EN BEROEPSOPLEIDINGEN

René vertelt dat alle beroepsopleidingen bestaan uit twee modules met ieder drie vakopleidingen. Elke vakopleiding bestaat uit één of meer vakken, waarmee je gericht je eigen vakkenpakket samen kan stellen. Maatwerk dus. Dat maat werk gaat zelfs zó ver, dat eerst alle inschrijvingen op een bepaald vakgebied worden geïnventariseerd en pas daarna en in overleg met de studenten en docenten het lesrooster opgesteld wordt! Er zijn zowel dag- als avondopleidingen.

BIJBEHORENDE DIPLOMA’S

Voor ieder vak doe je tussentijds examen. Ben je geslaagd, dan ontvang je het bijbehorende vakdiploma. Eenmaal voor alle vakken geslaagd, levert dit het bijbehorende be roepsdiploma op. Na module 1 en 2 ben je klaar, maar kun je er ook voor kiezen om nog de hbo-module 3 te volgen.

Daarmee kun je op hbo-niveau afstuderen. De opleidingen zijn ook buitengewoon geschikt voor re-integratietrajecten van onder andere het UWV en de gemeenten.

KIEZEN VOOR ONDERWIJSTYPEN DIE AANSLUITEN OP DE BEROEPSPRAKTIJK”

NIEUWE STIJL

Linnartz Bedrijfs-, Beroeps- & Vakopleidingen werkt toe naar onder meer Blended E-Learning basisopleidingen en post hbo-opleidingen voor mensen met vijf tot tien jaar ervaring. Momenteel worden daar respectievelijk Linnartz-online.com en Linnartz-academy.com voor ontwikkeld. Dat geldt ook voor in-company trainingen, masterclasses en een medisch secretarieel opleidings programma om in te spelen op de personeelstekorten in de zorg- en ziekenhuissector. Je ziet: Linnartz Beroeps- & Vakopleidingen beweegt volop mee met de vraag vanuit de beroepspraktijk!

GEZOCHT: VAKDOCENTEN!

Vind je het leuk om praktijkgericht les te geven aan enthousiaste studenten die gericht voor een vak hebben gekozen? Neem dan vooral contact met ons op! Mail naar info@linnartz.nl of bel 06 46 428 341

25 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
OPLEIDINGEN
“WE

ROBOT ZOEKT COLLEGA

Nederland hoort bij de top als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe roboticatoepassingen. Bij de implementatie presteren we een stuk minder en ligt onder meer België op ons voor. Het maakt dit boek van de Belgische auteurs Steven Dhondt en Ezra Dessers extra interessant. Met een kritische blik onderzoeken zij hoe Vlaamse en Nederlandse bedrijven omgaan met robottechnologie. Conclusie is onder meer dat voor terughoudendheid – bijvoorbeeld door angst voor werkgelegenheids verlies – geen reden is. Integendeel: inzet van meer robots is simpelweg noodzakelijk om concurrerend te blij ven en onze welvaart de behouden. Robot zoekt collega vloeit voort uit een onderzoeksproject waarbij ingenieurs, marketeers en sociale wetenschappers van KU Leuven, Antwerp Management School en TNO samenwerken.

167 pag.

ISBN 978-94-0148-426-8. € 24,99. Kritak.

DE SPEECHSCHRIJVER

Door Renée Broekmeulen

Ich bin ein Berliner, van John F. Kennedy. Martin Luther Kings droom. We kennen niet alleen de woorden, velen hebben er nog altijd beeld en geluid bij. Het benadrukt de impact van deze iconische toespraken. Die is bij de speech van een ondernemer of manager uiteraard van een andere orde. Maar ook hun verhaal moet boeien, overtuigen en als het even kan: inspireren. Hoe je daarin slaagt, maakt expert Renée Broekmeulen duidelijk met De Speechschrijver. Daarbij hanteert zij acht stappen in de vorm van evenzo veel taken voor de schrijver. Zo moet de tekst van een speech zowel passen bij de spreker als aansluiten op de aan wezigen; ken je publiek en houd daar rekening mee. Verder moet de speech een relevante boodschap bevatten.

Een duidelijke structuur helpt om die met succes voor het voetlicht te brengen. Ook de presentatie maakt verschil. Een speech vanachter een katheder komt heel anders over dan exact hetzelfde verhaal van iemand die dynamisch over het podium loopt. Voor wat betreft de lengte: beperk de speech tot een half uur, zelfs als het gaat om een keynote.

245 pag.

ISBN 978-90-2444-862-3. € 27,50. Boom uitgevers.

FRAMERS

Kunstmatige intelligentie rukt op. Computers vinden steeds sneller een antwoord of oplossing. Voorwaarde voor deze zoektocht is wel dat de juiste vraagstelling bekend is. En met name daarin schuilt het onderscheidende vermogen van de mens ten opzichte van computers. Wij kunnen nieuwe situaties en problemen beoordelen met inzet van onze verbeeldingskracht. Met andere woorden: door te framen. De auteurs van dit boek betogen dat we ons verder moeten bekwamen in deze vaardigheid. De flexibiliteit van onze verbeelding vergroot het collectieve denkvermogen. Dat is hard nodig om oplossingen te vinden voor uitdagingen als klimaatverandering en pandemieën.

254 pag.

ISBN 978-94-9321-327-2. € 22,50. Maven Publishing.

ENERGIETRANSITIE

Door Machiel Mulder

Het buzzword na stikstof: de ener gietransitie. Om de extremen van het veranderende klimaat te beperken, is een ander energiesysteem nodig.

Die noodzaak wordt door velen ervaren. Over een realistisch tempo en de te nemen maatregelen lopen meningen echter sterk uiteen.

Vaak is er een gebrek aan kennis en inzicht in oorzaken en meest waarschijnlijke gevolgen. Reden voor Machiel Mulder om zijn boek Energietransitie een prikkelende ondertitel mee te geven: eerst snappen, dan doen. Mulder is hoogleraar Energie-eco nomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn boek verduidelijkt hij de economische samenhang tussen energiesystemen als elektri citeit, gas, warmte en waterstof. Hij schetst de impact van verschillende manieren om CO2-uitstoot te be perken: energiebesparing, productie van waterstof, groencertificaten, kernenergie, CO2-emissiehandel en het beëindigen van olie- en gaswinning. De inzichten die deze analyse oplevert, vertaalt Mulder in mogelijke acties.

Energietransitie zou voor stakehol ders verplichte kost moeten zijn. Ook politici en beleidsmakers kunnen hun voordeel doen met het boek.

204 pag. ISBN 978-94-6301-363-5. € 23,-. Uitgeverij Eburon.

26 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022 LITERATUUR
Door Kenneth Cukier, Viktor MayerSchönberger en Francis De Véricourt Door Steven Dhondt en Ezra Dessers

KAN JOUW ADMINISTRATIE WEL EEN UPGRADE GEBRUIKEN?

Soms kan jouw administratie wel een upgrade gebruiken. Hoe pak je zoiets aan? Jennifer Slinkert, administratieexpert bij MijnKennis, legt het uit.

DOE DE TEST:

1. Mijn administratie is niet (volledig) gekoppeld aan mijn softwaresystemen, zoals mijn kassa- en voorraadsysteem.

2. Er sluipen vaak onnodige fouten in mijn administratie.

3. Mijn administratieproces verdient meer aandacht.

4. De kwaliteit van mijn administratie past niet bij de professionele uitstraling van mijn bedrijf.

4x Ja? Dan kan jouw administratie wel een upgrade gebruiken. #nietdatjedatnog nietwist #administratieupgrade

WAT IS EEN ‘ADMINISTRATIE UPGRADE’?

De Administratie Upgrade levert struc tuur, overzicht, tijdswinst en kwaliteit op door de standaardisering en auto matisering van jouw administratieve processen. En daarnaast ook een stevige kostenbesparing op de arbeidsuren én de accountantskosten.

LEG UIT!

Ik probeer zoveel mogelijk bestaande softwarepakketten (van facturatie tot voorraad en van bank tot kassa) aan elkaar te koppelen. Hierdoor neemt de foutgevoeligheid enorm af. Daar naast proberen we zaken die nog niet geautomatiseerd zijn, ook hierin mee te nemen. Dit hebben we bijvoorbeeld bij Huijink Mobility Group in Huissen gedaan, waardoor een groot aantal papieren processen nu volledig geau tomatiseerd verlopen. Foutloos en je hebt tijd over om aandacht te geven aan zaken waar je je als ondernemer liever mee bezighoudt.

EN WAAR BESPAAR JE DAN KOSTEN?

Gemiddeld bespaar je met de Adminis tratie Upgrade circa 75% aan arbeidstijd van je administratie, inclusief het ma ken van rapportages. Daarnaast bereik je hiermee dat jouw informatie steeds up-to-date is en je betere beslissingen kunt nemen.

HOE PAKKEN JULLIE DIT AAN?

Ik kom bij jou op kantoor om te inven tariseren hoe het proces nu verloopt en om medewerkers te interviewen. Op basis hiervan stel ik aanbevelingen op die haalbaar zijn en aansluiten bij jouw wensen. Dan volgt de offerte.

HOE WETEN MIJN MEDEWER KERS HOE ZE HIERMEE MOETEN WERKEN?

Naast dat ik alle technische onderdelen inricht en koppel, bestaat een groot deel van mijn werk uit het trainen van de medewerkers. Ook nadat de nieuwe werkwijze is gestart, blijf ik beschikbaar om te helpen bij vragen en problemen.

WAT MERKEN MIJN KLANTEN VAN DEZE OVERGANG?

Helemaal niets. We gaan eerst op de achtergrond de nieuwe systemen inrichten. En als intern de medewerkers zijn ingewerkt op de nieuwe werkwijze dan pas gaat het helemaal over. En wat de klanten merken, is dat er geen fouten zijn, betaalverkeer loopt op tijd en de uitstraling van jouw administratie is professioneel en zakelijk. Een perfect visitekaartje dat past bij de professionele uitstraling van jouw bedrijf.

INTERESSE?

Vraag een gratis intake aan voor de MijnKennis Upgrade.

Mail: Jennifer.Slinkert@mijnkennis.nl of bel / app: 06 81 85 36 53.

BEDRIJFSADMINISTRATIE
27 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
Wij willen uw product graag verpakken Montage/assemblage werkzaamheden • Hoogfrequent lassen Blisteren • Lassen blisters en foliën • Inpakwerkzaamheden Spinfondsweg 27 8171 NT Vaassen (Industrieterrein Eekterveld) (0578) 571540 info@aarts.nl www.aarts.nl voor flexibele krachten met een PLUS Voordelen van 65-plus uitzendkrachten: ✓ bijzonder flexibel inzetbaar* ✓ zeer gemotiveerd ✓ jarenlange ervaring ✓ goede werkinstelling ✓ lagere loonsom *U kunt onze uitzendkrachten op oproep inzetten (geen vaste urenafname). Daarnaast leveren wij grotere aantallen voor korte tijd (bijvoorbeeld voor één dagdeel) of werken met een flexibele poule van uitzendkrachten. www.veluwe65plus.nl 055-8436282 055-8436282 055-8436282 055-8436282 055-8436282

ASSURANCE VERKLARINGEN EN ISO-CERTIFICATEN;

WHAT THE HELL IS THE DIFFERENCE?

Steeds vaker zien we IT-leveranciers met Assurance verklaringen of ISO-certificaten. Gelukkig maar, want ik las laatst dat één op de vijf Nederlandse Organisaties niet goed is voorbereid op een ransomeware-aanval. Nu sluit niets in absolute zin het risico van een dergelijk succesvolle aanval uit, maar ik vermoed toch dat organisaties die een dergelijke objectieve waarborg hebben wellicht toch een minder groot risico lopen. Maar wat zeggen deze Assurance verklaringen en ISO-certificaten nu precies?

Zonder de illusie te hebben hier volledig te zijn, zal ik toch een aantal belangrijke verschillen benoemen waardoor u beter in staat bent te beoordelen wat voor u relevant is. Allereerst is een ISO-certificaat er primair op gericht de organisatie op een ge structureerde wijze voortdurend te verbeteren. Dit is natuurlijk heel goed, maar is wellicht niet voldoende als je wilt weten of de voor jouw organisatie relevante risico’s dankzij goede maatregelen ook daadwekelijk slechts een zeer kleine kans op daadwerkelijk manifesteren hebben. Dit is juist de doelstelling van een Assurance verklaring.

Van een Assurance verklaring bestaan er meerdere soorten. Voor IT-leveranciers zijn de zogenoemde ‘3402-verklaring’ en de SOC II/III verklaring’ de meest relevante. Hiervan is de SOC II/III eigenlijk de best passende voor IT-leveranciers. Je kunt hiermee namelijk op Vertrouwelijkheid, Integriteit van Pro cessen, Beschikbaarheid en Security zekerheid geven. Daarbij onderkennen we dan weer twee varianten; een zogenoemd type I waarbij naar documentatie en eenmaal naar het bestaan wordt gekeken (zoals ook bij een ISO-audit) en een type II waarbij ook wordt getoetst of de maatregelen die de risico’s moeten voorkomen over een langere periode aantoonbaar gewerkt hebben.

Ik adviseer aan alle IT-leveranciers dus een SOC II/III verklaring en hoop dat alle organisaties die kiezen voor een IT-leverancier, kiezen voor een leverancier met een dergelijke verklaring!

Alex Klaassen, IT Risk organisatie NewDay newdayriskservices.nl

CYBERSECURITY 29 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022

ONYX CYBERSECURITY

OPENT DE OGEN VOOR INFORMATIEBEVEILIGING

Informatiebeveiliging is een veelbesproken onderwerp in onze moderne samenleving. Maar waar hebben we het dan over? Onyx Cybersecurity is gespecialiseerd in technische informatiebeveiliging en privacy en beschikt over meer dan 25 jaar ervaring in cybersecurity, privacy en bedrijfsanalyse. Met heldere taal en een praktische uitvoering helpt Onyx Cybersecurity de risico’s te beperken.

Informatiebeveiliging gaat over internet verkeer, opslag van gegevens, intern en extern dataverkeer en toegankelijkheid van systemen. Door dat allemaal goed te rege len, kunnen alle bedrijfsprocessen optimaal functioneren en loopt de continuïteit van bedrijfsactiviteiten geen gevaar. Binnen het team met diverse specialismes, weet Onyx Cybersecurity altijd weer de juiste persoon op de juiste plek te zetten.

Met een team van ervaren specialisten in Amersfoort werkt Onyx Cybersecurity door heel het land voor overheden, zorginstel lingen en het bedrijfsleven. Voor klanten werken ze projectmatig of via een servicea bonnement.

EEN VEILIGE OMGEVING

Informatiebeveiliging is tweeledig: je hebt de technische en de procedurele kant. Onyx

Cybersecurity kan de systemen helemaal dichtbouwen, als een medewerker de ach terdeur open laat staan, heb je er niets aan. Onyx Cybersecurity helpt ondernemers hun ogen te openen voor de risico’s die ze lopen en creëert een stuk bewustwording. Ze kun nen helpen risico’s in te perken.

Stap voor stap maakt Onyx Cybersecurity ondernemingen weer veilig dankzij een compleet pakket aan diensten en producten voor de informatiebeveiliging. Het begint met een nulmeting waarbij wordt gekeken naar actuele risico’s en welke verbeteringen er gedaan kunnen worden. Hiervoor wordt een roadmap uitgezet. De specialisten van Onyx Cybersecurity zijn flexibel inzetbaar en 24/7 bereikbaar. Ze bieden online en ook op locatie hulp en advies bij audits, incidenten, monitoring, projecten en implementaties.

Het team van experts ondersteunt en advi seert op het gebied van beleid, techniek en gedrag. Naast regelmatig managementover leg, kijkt Onyx Cybersecurity proactief naar de verbetering van cybersecurity binnen een onderneming en beantwoordt securityvra gen.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Infra security

Naast servers op locatie, wordt data veelvul dig opgeslagen op servers in de ‘cloud’. De IT-partner neemt hierbij praktisch werk uit handen, maar de data blijft de verantwoor delijkheid voor de klant. Het is van groot belang om de IT-omgeving (zowel de cloud als de lokale infrastructuur) regelmatig te laten testen door een onafhankelijke partij. Onyx Cybersecurity biedt diverse testmoge lijkheden. Na het testen en analyseren wordt

30 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

de rapportage en de risico’s doorgenomen en kunnen de kwetsbaarheden worden opgelost.

Pentesting

Hoe goed is de ICT binnen een organisatie of onderneming beveiligd tegen cyberaan vallen? Het is niet ondenkbaar dat bedrijven bewust of onbewust een doelwit worden. Nadat Onyx Cybersecurity een penetratietest heeft uitgevoerd op de systemen en appli caties, kunnen de kwetsbaarheden die zijn gevonden worden opgelost met advies van security engineers met jarenlange ervaring. Elke penetratietest levert een document op, waarin de testprocedure volledig is beschre ven. In dit document staan de uitkomsten van het onderzoek. Onyx Cybersecurity geeft direct advies en aanbevelingen voor de pro blemen of risico’s die zijn aangetroffen.

Organization Security

Het informatiebeveiliging en privacy team van Onyx Cybersecurity ondersteunt klanten en geeft hen advies bij organisatorische informatiebeveiliging. Ze brengen risico’s in kaart en business consultants helpen met het tot uitvoering brengen van een roadmap met directe verbeterpunten.

Security Awareness

Om beveiligingsincidenten te voorkomen is het noodzakelijk dat medewerkers inzicht krijgen in de mogelijke gevolgen van hun handelen. Een proces waaraan gewerkt moet blijven worden. Onyx Cybersecurity probeert op verschillende manieren de be wustwording van medewerkers te vergroten.

Hiervoor kunnen ze workshops of games (zoals een online escaperoom) verzorgen, een online leerprogramma opzetten of een phisingtest uitvoeren.

Application security

De beveiliging van softwareapplicaties is van groot belang. Meestal wordt bij deze applicaties van gevoelige (klant)data zoals financiële of persoonsgegevens gebruik gemaakt. De gespecialiseerde software Security engineers van Onyx Cybersecurity helpen klanten hierbij vanaf het moment dat een app nog in de steigers staat. De experts hebben jarenlange ervaring in het ontwikkelen van veilige software, kunnen op praktische wijze de software engineers leren om te bouwen met informatiebeveiliging in gedachten en testen de webapplicaties.

IT-Security

Het technisch cybersecurityteam van Onyx Cybersecurity onderzoekt wat de kwets baarheden van de IT-systemen zijn, hoe deze kunnen worden misbruikt en hoe deze kunnen worden voorkomen. Denk hierbij aan: smart building security, IoT security, AI security en OT security.

Security normen

De cyberwereld verandert continu. Om klanten te behoeden voor nieuwe kwets baarheden en bedreigingen helpt Onyx

Cybersecurity met het implementeren van gangbare security normen. Zowel op technisch als organisatorisch vlak. Het implementeren van veiligheidsnormen kan een uitdagende taak zijn die maanden kan duren. Onyx Cybersecurity heeft experts op het gebied van ISO27001, NEN7510 en ISO9001 in dienst.

Privacy regelgeving

Regelgeving vanuit AVG kan soms verwar rend of ingewikkeld zijn. Onyx Cybersecurity helpt met de implementatie van de meest recente regelgeving. Ze beantwoorden alle privacy- en securityvragen binnen de contractketen.

CONTACT

Meer weten over de risico’s binnen jouw onderneming en hoe je de informatiebevei liging kunt verbeteren? Het team van Onyx Cybersecurity helpt je graag bij het voorko men van problemen! Neem vrijblijvend con tact op en laat je in heldere taal begeleiden op weg naar een veilige manier van werken.

Ga voor meer informatie naar www.onyx-cybersecurity.com.

31 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
CYBERSECURITY

NETCONGESTIE NOOPT TOT SAMENWERKING

Nederland gaat van het gas af. Door de energietransitie zijn verwarming en vervoer steeds vaker elektrisch. De opwek van groene energie met zon en wind stijgt sterk. Netbeheerders kunnen deze toename van vraag en aanbod niet bijbenen. Als gevolg daarvan is rond 2030 naar verwachting de helft van het elektriciteitsnetwerk overbelast. Samenwerking op gebiedsniveau kan de gevolgen beperken.

Uit de landkaart die de capaciteit van het elek triciteitsnet weergeeft, blijkt dat in delen van de Randstad, Gelderland en Overijssel nog voldoen de ruimte is voor teruglevering van opgewekte duurzame energie. Andere gebieden kleuren echter steeds meer geel, oranje of rood. Die laatste kleur overheerst vooral in Friesland, Gro ningen, Drenthe en de kop van Noord-Holland. Teruglevering van opgewekte groene energie is daar niet mogelijk.

OVERBELASTING DREIGT

In landelijke gebieden werd en wordt minder energie afgenomen. Daarom is het elektriciteit snet er niet zo zwaar uitgevoerd als bijvoorbeeld in de Randstad. Bij de opzet van het net was nog geen sprake van grootschalige opwek. Maar zonneweides en windmolenparken worden vooral gerealiseerd waar ruimte is, in dunbevolk te gebieden dus. Door energiepieken op zonnige dagen of bij harde wind dreigt daar nu overbelas ting van het net. Daarom wordt de teruglevering beperkt.

VOORLOPIGE STOP

In drukker bevolkte regio’s heeft het net meer capaciteit. Maar door de concentratie van wonen en bedrijvigheid leidt bijvoorbeeld elektrische verwarming en het opladen van elektrische auto’s daar tot een sterke toename van de vraag. Als het net dit niet aankan, wordt de stroomafna mecapaciteit beperkt. Niet alleen in de Randstad; in juni 2022 werd in Limburg en Noord-Brabant een voorlopige stop afgekondigd voor nieuwe grootverbruikers.

STAGNATIE VOORKOMEN

Ligt een zonnepark er binnen een half jaar, door vergunningenverlening en inspraakprocedu res kost de aanleg van nieuwe infrastructuur jaren. Om te voorkomen dat de energietransitie stagneert, is op meerdere fronten actie nodig. Netbeheerders pleiten voor maximale verkorting van de ruimtelijke inpassing van aanvullende in frastructuur. En door tarieven te variëren, kunnen prijsprikkels worden ingezet om het net anders te gebruiken. Piekmomenten worden zo beperkt. Netbeheerders wijzen ook op mogelijkheden

voor grootschalige opslag om de netcongestie te beperken.

BEGRENZERS EN ACCU’S

Steeds vaker worden gebouweigenaren onaange naam verrast door een brief van hun netbeheerder. Boodschap: teruglevering van opgewekte energie is niet meer mogelijk. Toch hoeft dat de aanleg van een PV-installatie niet in de weg te staan. De inzet van een begrenzer voorkomt dat ongebruikte groe ne energie teruggaat naar het net. Dit beïnvloedt natuurlijk wel het rendement van een installatie. Andere optie: het tijdelijk opslaan van opgewekte elektriciteit in accu’s, om die energie later in te zet ten. Maar door de hoge kosten zijn deze opslagsys temen vaak nog niet aantrekkelijk.

MARGE OP MARGE

Naast individuele oplossingen kan het koppelen van energieaansluitingen van meerdere afne mers in een gebied helpen om de netcongestie te omzeilen. Netcapaciteit wordt bepaald op basis van de maximaal benodigde energie per afnemer. Vaak komen deze piekmomenten maar af en toe voor. Verder wordt de stroombehoefte van een nieuwbouwpand veelal ruim bere kend. Leveranciers van machines en installaties houden een veilige marge aan bij de benodigde elektriciteit voor hun componenten. Zo wordt marge op marge gestapeld bij het bepalen van de omvang van een aansluiting. Die is dan te zwaar, waardoor meer netcapaciteit geclaimd wordt dan feitelijk nodig is. Ook zijn de kosten hoger dan noodzakelijk.

CONGESTIE OMZEILEN

Op een bedrijventerrein vinden uiteenlopende processen plaats. Daardoor varieert de timing van de stroombehoefte. Kantoren verbruiken vooral overdag energie, distributiecentra vaak ook ’s nachts terwijl koelhuizen continu veel energie nodig hebben. Door alle aansluitingen in een gebied te koppelen en integraal te managen, kunnen gebruikers elkaars beschikbare capaci teit inzetten.

De voordelen zijn evident: netcongestie zorgt niet langer voor beperkingen bij vraag en aan bod. Ook kunnen gebruikers volstaan met een

32
VIRTUEEL GRID KANSRIJKE OPLOSSING DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

kleinere aansluiting en besparen daarmee geld.

SCHIPHOL TRADE PARK

De eerste pilots van een gebieds gewijze aanpak dienen zich aan, bijvoorbeeld op Schiphol Trade Park in Hoofddorp. Vooral door het grote aantal datacenters is in deze regio niet genoeg netcapaciteit beschik baar om nieuwbouwontwikkelingen van de benodigde energieaanslui tingen te voorzien. De energie die wel geleverd wordt, is onvoldoende voor – bijvoorbeeld – een groot distributiecentrum. Ook uitbreiding van bestaande aansluitingen is niet mogelijk.

BALANS DOOR ALGORITMES

De oplossing voor dit probleem bestaat uit een collectief virtueel net dat als het ware over het bestaande net ligt. Bedrijven in het gebied maken deel uit van een energie collectief. Daaronder ook partijen zonder aansluiting op het net. Alle verbruik en opwek worden realtime gemonitord. Dit maakt het mogelijk de totale netcapaciteit te verdelen over de deelnemers. Algoritmes zor gen voor een continue balans tussen vraag en aanbod. En als bedrijven met een dak vol zonnepanelen meer duurzame energie opwekken dan ze zelf inzetten, is deze beschikbaar voor andere deelnemers die op dat moment energie nodig hebben. Lokaal opgewekte energie wordt zo lokaal gebruikt.

ZEKERHEID

Monitoring maakt ook duidelijk wanneer de gezamenlijke energie vraag te hoog dreigt te worden voor de collectieve netcapaciteit. Op deze piekmomenten kan het verbruik tijdelijk worden verminderd. Ook kan de vraag worden opgevangen via een accu met duurzame energie. Alleen als niet genoeg groene ener gie beschikbaar is – bijvoorbeeld in de wintermaanden – schakelt een gasgenerator bij. Met deze combina

tie van energiebronnen garandeert Joulz, ontwikkelaar van het virtuele grid op Schiphol Trade Park, een leveringsbetrouwbaarheid van 99,99 procent. Dat is vergelijkbaar met het publieke net.

GEDEELD BELANG

Bij de pilot in Hoofddorp is sprake van een concrete, directe noodzaak. Bedrijven die zich in het gebied vestigen, kunnen niet jarenlang wachten tot het net verzwaard is. Betrokken partijen hebben een ge deeld belang bij een snelle oplossing en werken volop mee.

Als op een bestaand bedrijventer rein sprake is van netcongestie zijn de uitgangspunten anders. Een be drijf dat probleemloos functioneert met de bestaande elektriciteitsaan sluiting heeft geen direct belang als een collega-ondernemer een paar kilometer verderop door de beperkte netcapaciteit geen PV-panelen kan plaatsen of niet kan uitbreiden. Naast een mogelijke kostenbespa ring resteert voor het eerstgenoem de bedrijf vooral saamhorigheid als drijver voor deelname aan een collectief energienet.

FORSE INVESTERINGEN

Realisatie van een virtueel net is complex, zowel technisch als financieel. Er zijn forse investerin gen nodig die terugverdiend moeten worden met de levering van stroom. En in bestaande gebieden zal het lastiger zijn om zo’n collectieve oplossing te realiseren.

Naast de bereidheid om te partici peren kunnen ook regelgeving en de beschikbaarheid van data een be lemmering vormen. De impact van virtuele grids bij de steeds nijpender netcongestie is echter dermate groot dat zeker meer van deze samenwer kingen zullen ontstaan. Niet voor niets worden de informatiebijeen komsten over de pilot in Hoofddorp drukbezocht.

DUURZAAMHEID IN BREED PERSPECTIEF

Geen organisatie kan het zich veroorloven om duurzaamheid te negeren. Bij alle duurzame inspanningen moet een scherp oog zijn voor prioriteiten en onderlinge verbanden. Want focus op één duurzaamheidsthema kan negatieve gevolgen hebben op andere gebieden. Weloverwogen verduurzaming vereist een holistische benadering. In een reeks artikelen schetst Business verschillende aspecten van duurzaamheid met oog voor hun onderlinge samenhang.

33 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 DUURZAAMHEID
Shutterstock/Frans Blok
Tekst Hans Hajée Fotografie

MOOIE DINGEN MAKEN VOOR KLANTEN

“Samen mooie dingen maken voor klanten, is de kern van ons bedrijf”, vertelt Nick Lapré: “Niet ‘u vraagt wij draaien’, maar meedenken over wat een klant écht nodig heeft. Dat is redelijk bijzonder in onze branche. Dat onze producten kloppen en we garant staan voor een hoog serviceniveau is voor ons vanzelfsprekend. We hebben echte aandacht voor onze klanten.”

SAMEN
34 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

Soms gaan dingen anders dan je had voorzien. Nick Lapré volgde in Ede de op leiding tot grafisch vormgever, omdat hij dolgraag webdesigner wilde worden. Het liep anders, hij kwam tijdens zijn studie in aanraking met het beletteringsvak. Dat beviel, hij startte een bedrijf en koos voor een aantal kernwaarden die hij koste wat kost overeind wilde houden: een breed dienstenpakket, topservice en kwaliteit in alles wat je doet. Dat ging niet vanzelf. Nick Lapré (34 jaar) oogt ontspannen. Hij heeft recent een stap gezet die hem weer verder zal brengen in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Een nieuw pand met ruimte voor groei, maar ook de volgende stap in het totale ontwikkeling van de onderne ming. “We hebben een ervaren ontwer per aangenomen, waardoor we klanten vanaf hun beginvraag kunnen bedienen. Zij hebben een idee in hun hoofd en wij vertalen het naar een uniek en functioneel ontwerp voor alles op het gebied van sign & print. Dat is echt een meerwaarde in onze branche.”

DE START

Het begon allemaal met de opleiding in Ede. “Ik zocht een stageplek, maar die waren zeldzaam. Ik kon aan de slag bij het beletteringsbedrijf van JP in Duiven en dat vond ik een leuke tak van sport. Ik had me tijdens mijn studie al ingeschreven bij de KVK. Dan heb ik dat al geregeld voor als ik klaar ben. Na mijn studie bleek al snel dat er meer nodig was om een bedrijf te starten. Ik besloot mijn plannen even in de koelkast te zetten en eerst ervaring op te gaan doen. Ik vond een leuke baan bij een reclamebureau in Zelhem, maar het ondernemersbloed bleef stromen. Ik kwam in contact met een opdrachtgever voor wie ik als freelancer aan de slag kon (restyling van de supermarkten van de C1000- naar de Jumbo-formule). Dat was een gewaagde stap, er was een econo mische crisis aan de gang, maar ik zette toch door en nam in een onstuimige tijd ontslag. Van 2011 tot 2016 was ik als freel ancer aan de slag en langzaam maar zeker, kwamen er meer eigen projecten. In 2016

trok ik opnieuw de stoute schoenen aan. Ik besloot te stoppen met freelancen en alleen nog voor eigen klanten te werken. Ik huurde 180 m2 werkruimte, ik had een plotter en een computer, maar eigenlijk nog niet voldoende klanten. Dat was pit tig, ik ging bouwen vanuit de gedachte dat ik mooi werk wilde maken voor fijne klan ten. In de praktijk bleek dat ik tien keer zo hard werkte als tijdens mijn freelancetijd, maar met meer stress en voor hetzelfde geld. Na een bewogen jaar heb ik het roer omgegooid. Het was tijd voor een paar weloverwogen keuzes. Ik besloot kritisch te kijken naar mijn kernwaarden en visie, voor wie ben ik er? Ik had inmiddels al een breed dienstenpakket, in feite deed ik al veel op het gebied van sign & print en dat terrein heb ik gestaag uitgebouwd. Dat loopt tegenwoordig van wagenparkbelet tering, lichtreclames, interieurprojecten, carwrapping tot bijvoorbeeld bewegwijze ring en gevelreclames.”

COMMUNICATIE
Tekst: Hans Eberson 35 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022

HET TEAM

Nick wilde het hele proces in de hand hebben, niet alleen produceren, maar vooral ook ont werpen en uiteraard zorgen voor de perfecte uitvoering. Hij begreep dat hij dat onmogelijk allemaal alleen kon doen en in 2017 nam hij zijn eerste medewerker aan. Inmiddels werkt hij met een team van zes vaste medewer kers. “Specialisten, want die heb je nodig als je je wilt onderscheiden op het gebied van service. Onze dienstverlening moet klop pen, niet alleen mooie dingen maken, maar met name de weg naar het eindproduct tot in de puntjes regelen. Daar worden klanten blij van, dan worden het vaste klanten en uiteindelijk ambassadeurs. Ik besteed veel aandacht aan onze werksfeer, of het nou om een stagiair gaat of iemand die al lang hier werkt, we moeten het met z’n allen doen en dat lukt alleen als je plezierig kunt werken. Daar hoort zelfstandigheid en vertrouwen bij, mensen moeten hier kunnen groeien, zich kunnen ontwikkelen. Die ruimte krijgen ze. Die organisatie neerzetten was best moeilijk. Je bent gewend om als freelancer alle dingen zelf te doen, als ondernemer moet je leren die zaken uit handen te geven. Dat is een leerpro ces. Daar hoorden ook verhuizingen bij. Dat hebben we meerdere keren gedaan en in 2021

kwamen we terecht op Bieslook 7 in Didam. Deze locatie is ruim vijf keer zo groot als ons vorige onderkomen. Hier kunnen we met gemak meerdere voertuigen tegelijk binnen kwijt. We hebben hier ook de productieruim tes en het machinepark kunnen uitbreiden.”

36 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

VISIE

In al die jaren is de visie van Nick hetzelf de gebleven. “Altijd je kwaliteit overeind houden, niet meegaan in neerwaartse prijsspiralen in slechtere tijden en een optimale service garanderen. Dat was soms best moeilijk, feitelijk is het allemaal één groot leerproces en uiteraard stap je dan soms in een valkuil. Dat hebben we allemaal meegemaakt, maar het draait hier nog steeds om mooie dingen maken voor klanten die écht op zoek zijn naar een verfrissende blik op sign & print oplossingen. Daar hoort in mijn ogen ook een volwaardig eigen ontwerp bij. Veel klanten komen met lege handen als het gaat om een ontwerp of laten hun reclamebureau een pdf sturen. Ik wil klanten zelfstandig kunnen helpen, de vraag kunnen stellen waarom ze voor een bepaalde oplossing kiezen, want daar komen soms betere oplossingen en ideeën uit voort. Niet ‘u

vraagt wij draaien’, maar kritisch kijken naar wat een klant echt nodig heeft. Dat is de volgende stap, die we inmiddels vast in ons bedrijf hebben verankerd. Daardoor zijn we verder dan een tradi tioneel signbedrijf.” Lapré Reclame is inmiddels een gevestigde naam in een

TOEKOMST

zeer concurrerende markt. “Dat heeft met die visie te maken, maar ook met een bepaalde drive, nog een paar uurtjes doorgaan als de rest naar huis gaat. En meerwaarde bieden, daar krijg ik energie van, dat geeft voldoening.”

Toen Nick Lapré zich inschreef bij de KVK had hij geen idee wat hij eigen lijk wilde. “Dat heb ik inmiddels wel. We groeien stapsgewijs en die groei willen we vasthouden. Niet te snel te groot, maar met beleid. Ik ben niet zo’n netwerker, we hebben eigen lijk nooit iets aan marketing gedaan. Dat zijn we aan het uitbouwen, omdat het belang rijk is dat potentiële klanten je leren kennen, maar ook omdat signing een complex proces is. Het is een echt vak, dat start met creatieve ontwerpen en eindigt met vakkundige uitvoering. Dat is altijd maatwerk. In dat proces is communicatie met klanten essentieel, ze meenemen in wat we doen, afspraken maken en nakomen. Dat doen we al goed, maar we leren nog elke dag, want het kan altijd beter.”

www.laprereclame.nl

COMMUNICATIE ‘SIGNING IS EEN COMPLEX PROCES, DAT START MET CREATIEVE ONTWERPEN EN EINDIGT MET VAKKUNDIGE UITVOERING’ 37 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022

A HELL OF A JOB

Krapte dekt al lang de lading niet meer. In steeds meer sectoren tast het tekort aan medewerkers het cruciale bedrijfsproces aan. Uitdaging is om oplossingen voor de korte termijn te verbinden met opgaven voor de lange termijn. Soms botst dat. Maar pragmatische maatregelen kunnen ook de aanzet zijn voor structurele oplossingen. Zowel bij het tegengaan van tekorten als voor het perspectief van medewerkers is het nodig om over de grenzen van branches te kijken.

Sectoren springen om personeel. Toch zijn er ook branches waar medewerkers uitstro men – denk aan de financiële dienstverle ning. Bij deze mobiliteit spelen incidentele en structurele triggers. Corona fungeerde als snelkookpan voor de in- en uitstroom. Toen sectoren tijdens lockdowns op slot gingen, zochten medewerkers uit bijvoor beeld horeca, cultuur en recreatie noodge dwongen een andere baan. Veel mensen maakten een overstap naar retail en zorg; zo hadden testcentra duizenden medewer kers nodig.

VERGROOTGLAS

Deze ontwikkeling fungeert als vergroot glas voor een onderliggende, veel ingrij pender ontwikkeling die losstaat van de pandemie. Als gevolg van digitalisering,

robotisering en kunstmatige intelligentie, maar ook door maatschappelijke opga ven als de energietransitie wijzigen niet alleen de inhoud en eisen van functies. Ook sectoren veranderen in steeds hoger tempo. Waar sommige branches krimpen en wellicht op termijn zelfs verdwijnen, groeien andere sterk. TNO berekende dat voor iedere baan die in de fossiele energie wegvalt, er maar liefst zeven bijkomen in de hernieuwbare energie.

VAN WERK NAAR WERK

De beroepsbevolking vergrijst. Er gaan meer mensen met pensioen en de beperkte instroom biedt voor groeisectoren onvol doende soelaas. Arbeidskrachten moeten dus vooral uit andere branches komen. Dit vraagt om een gestructureerde toeleiding

van overschotten naar vragende secto ren. Nu verlopen dergelijke switches vaak noodgedwongen, via werkloosheid of een tijdelijke rol als zzp’er. Veel beter is het om mensen van werk naar werk te begeleiden.

SOFT SKILLS

De grootschalige overstap tussen branches – intersectorale mobiliteit – vereist een alternatieve manier van matchen, opleiden en begeleiden. Instromers vanuit andere sectoren hebben niet de juiste opleiding en missen relevante werkervaring. Vraag is daarom allereerst of zij beschikken over de vaardigheden die in een bepaalde functie gevraagd worden. Dan gaat het vooral om soft skills – persoonlijke competenties; is iemand servicegericht, zorgvuldig of flexibel?

DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022 38

VERBORGEN MATCHES

Door deze benadering ontstaat een breder perspectief op vraag en aanbod. En kunnen tot nu toe verborgen matches zichtbaar worden. Zo blijkt een kok – die niet langer ’s avonds en in het weekend wil werken –uitstekend op zijn plek bij een elektrotech nisch installatiebedrijf. De vaardigheid om zorgvuldig en geconcentreerd te werken, blijkt ook in de nieuwe functie van waarde.

SNEL EN FLEXIBEL

Specifieke functiekennis moet via gerichte scholing worden verkregen. Flexibiliteit en snelheid zijn daarbij cruciaal om in de benodigde grote instroom te kunnen voorzien. Als iemand eerst een drie jaar durende opleiding moet volgen, haken de meeste kandidaten al op voorhand af. Daarom moeten opleidingen anders worden ingericht; korter en bij voorkeur modulair. Belangrijk daarbij is dat de ver schillende niveaus van beroepsonderwijs samenwerken en zo individuele scholings vragen kunnen faciliteren.

VAN RABO NAAR PABO

Voor de financiering van deze scholing lij ken de opleiding- en ontwikkelingsfondsen de aangewezen bronnen. Die zijn tot nu toe sectoraal georganiseerd. Deze schotten moeten weg, wil een overstap tussen

branches – van Rabo naar Pabo – soepel kunnen verlopen. Voor een optimale impact moeten de fondsen bovensectoraal worden ingezet.

HOBBELS

Vrijwel iedereen die nu de arbeidsmarkt betreedt, zal in het werkzame leven een of meerdere keren van sector veranderen. Bij zo’n switch kunnen zich tal van hobbels voordoen. Zoals een lager salaris; denk aan de overstap van een commerciële functie naar onderwijs of zorg. Wellicht moet iemand zelfs verhuizen voor een nieuwe functie. Daar moet veel tegenover staan. Zoals zinvol werk, persoonlijk geluk of een baan in een sector met toekomstperspec tief. En dus financiële zekerheid op langere termijn.

REGIE HOUDEN

Dit besef moet ertoe leiden dat mensen zelf de regie over hun loopbaan nemen en houden. En daarbij proactief handelen, door tijdige oriëntatie, training en oplei ding. Het betekent ook dat een leven lang ontwikkelen een andere horizon heeft dan de huidige functie of sector. Op dit moment ligt de nadruk daarbij echter nog vaak op directe inzetbaarheid in plaats van algeme ne kennisontwikkeling.

LLO KATALYSATOR

Het kabinet honoreerde de Groeifondsaanvraag van de Nationale LLO Katalysator. Hiermee willen de drie onder wijsraden (MBO Raad, UNL en de Vereniging Hogescholen) nieuw aanbod creëren voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het initiatief richt zich met name op de energie- en grondstoffentransitie van de komende jaren. Doel van de nationale LLO Katalysator is om de duurzame inzetbaarheid van professionals te bevorderen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Daartoe worden bedrijven en medewerkers ondersteunt bij de ontwikkel vraag, zodat het onderwijs beter aansluit op de behoefte in de arbeidsmarkt. Het aanbod wordt integraal ontwikkeld voor alle opleidingsniveaus, van kleine modules tot complete trajecten. Verspreid over drie jaar ontvangt de LLO Katalysator 392 miljoen euro uit het Groeifonds.

39 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 HUMAN RESOURCES

NIET GENOEG

Er komen gelukkig steeds meer voorbeel den waarbij intersectorale mobiliteit struc tureel wordt ondersteund. Vaak met een focus op de tekortsectoren, meestal in een regionale samenwerking van overheden, opleiders en bedrijfsleven.

Dat is hoopgevend maar niet genoeg. Er is een landelijk netwerk nodig dat als spin in het web alle betrokkenen verbindt: mede werkers, werkgevers, publieke en private opleiders maar ook UWV, gemeenten en uitzendbureaus.

WERKTERREIN UITBREIDEN

Een groot deel van deze partners werken samen in de 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Deze zijn in coronatijd opgericht en begeleiden mensen van sectoren met werkloosheid naar branches waar wel vraag is. Ton Heerts is bestuurlijk verbinder van de RMT’s. In een interview op de site van de ABU breekt de voormalig FNV-voor zitter een lans voor uitbreiding van het werkterrein van de RMT’s. Hij wijst op de ministers Van Gennip en Schouten die in juni besloten dat ook bijstandsgerechtig den en niet-uitkeringsgerechtigden vóór 12 maart 2020 – dus voor de corona-uitbraak – hulp kunnen krijgen van de mobiliteits teams. Heerts: “Dat biedt kansen voor iedereen om aan de slag te komen en werkgevers te voorzien van het broodnodi ge personeel.”

DE WEG DOOR HET WOUD

Wellicht kunnen de RMT’s nog breder worden ingezet. “Op dit moment zijn er

verschillende plekken waar werkzoeken den kunnen aankloppen zoals leer werkloketten, regionale Werkbedrijven en werkgeversservicepunten,” aldus Heerts. “Je kunt je afvragen of al die organisaties in de toekomst nodig zijn en blijven.”

Er is een woud van loketten, regelingen, budgetten en initiatieven. Om daar als werknemer en werkgever de juiste weg te vinden, is tijdrovend en frustrerend. Daar om moet er zo snel mogelijk een centraal aanspreekpunt komen dat de weg wijst naar de juiste ontwikkel- en transitiepaden. Een landelijk netwerk dat regionale initi atieven verbindt, want maximale impact vereist een grote geografische scope. Po tentieel succesvolle matches moeten niet door regiogrenzen worden belemmerd.

DUIVELS DILEMMA

Bij al deze inspanningen doet zich een duivels dilemma voor. Het aantal tekortsectoren neemt toe en de hoeveelheid zij-instromers is per definitie beperkt. Verder vergt het faciliteren van grootschali ge intersectorale mobiliteit forse investe ringen. Dus wat krijgt prioriteit? De zorg, omdat wachtlijsten voor operaties alsmaar oplopen? Politie, want veiligheid moet immers altijd gewaarborgd zijn? ICT, om te voorkomen dat automatisering en dus cruciale processen kwetsbaar worden? De energietransitie, omdat de kosten de pan uit rijzen en een aanslag doen op ieders budget? De bouw, gezien het schrijnende woningtekort? Of toch het onderwijs, als basis van alles?

SPANNINGSVELD

In feite gaat het bij al deze voorbeelden om banen met maatschappelijke impact. Door haar sturende en financierende rol bepaalt de overheid voor een belangrijk deel welke sectoren prioriteit krijgen. Om in dit spanningsveld met alle druk van buitenaf de juiste afwegingen te maken, is a hell of a job

OPLOSSINGEN VOOR PROMINENT PROBLEEM

Steeds meer sectoren hebben te maken met een tekort aan medewerkers. Dit beperkt bedrijven in hun ontwikkeling en zorgt ervoor dat cruciale voorzienin gen onder druk staan. Demografische ontwikkelingen, digitalisering en de grote maatschappelijke opgaven maken dat dit probleem de komende jaren alsmaar prominenter wordt.

In een artikelenreeks gaat Business op zoek naar mogelijke oplossingen. We brengen manieren in kaart waarmee werk en processen beter, sneller, slim mer en met minder mensen uitgevoerd kunnen worden. Ook is aandacht voor onderliggende structuren die zowel de arbeidsmarkt als individuele werkne mers wendbaar maken

DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
HUMAN RESOURCES
40

JE CE-RIJBEWIJS HAAL JE BIJ ID LOGISTICS

Is het jouw droom om vrachtwagenchauffeur te worden? Bij ID Logistics in Apeldoorn leiden wij je intern op. Je leert de kneepjes van het vak van onze ervaren chauffeurs, zodat jij een echte logistieke specialist wordt. De opleiding doe je naast je huidige werk of een logistieke functie bij ID Logistics. Dankzij subsidie van het Sectorinstituut Transport en Logistiek kost de chauffeursopleiding jou geen geld!

OPLEIDEN IN APELDOORN

Bij ID Logistics in Apeldoorn worden leerlingen en zij-instromers opgeleid door onze eigen gecertificeerde trainers. Met onze eigen rijschool behaal je supersnel je CE-rijbewijs.

Iedere vrachtwagenchauffeur moet om de vijf jaar bijgeschoold worden, de zoge heten Code 95. Deze Code 95 trainingen worden intern gegeven door onze trainers. Dus ook voor je nascholing zit je goed bij ID Logistics. Ook leiden we onze chauf feurs op voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

EIGEN LESLOKAAL

Onze locatie op de Ecofactorij in Apeldoorn beschikt over een volledig uitgerust leslokaal waar wij nieuwe en be staande medewerkers trainen. Deze ruimte kunnen we ook gebruiken voor praktijkles

sen voor scholen. Hiermee laten we de jeugd kennis maken met de dynamische wereld van transport en logistiek.

PRAKTIJKERVARING OPDOEN

Praktijkervaring opdoen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Dit begint met het laden van de wagen. Het stuwen van de lading is een vak apart en mag zeker niet onderschat worden. Na het laden van de wagen ga je mee met een mentorchauffeur. Onderweg leer je dan de fijne kneepjes van het vak. Tijdens de opleiding heb je veel contact met jouw mentorchauffeur. Maar ook na de opleiding speelt hij of zij een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze chauffeurs. Zo zorgen we voor een continue doorstroom van goed opgeleide chauffeurs.

ZELFSTANDIG DE WEG OP

Na je opleiding ga je zelfstandig de weg

op. ID Logistics beschikt over een breed assortiment transporteenheden. Van een busje tot een LZV (lang en zwaar voertuig) van 25,25 meter lang. De meeste nieuwe chauffeurs beginnen in het klein transport. Met een bus of bakwagen worden distribu tieroutes gereden door Nederland. Daarna kan je doorgroeien naar het ‘grote’ werk. En zo kom je op de mooiste plekken in de Benelux met je trekker-oplegger!

WIL JIJ CHAUFFEUR WORDEN?

Ook interesse in een omscholing of functie van chauffeur? Kijk dan op www.werkenbijgvt.nl

Transport en Logistiek betaalt 85% van het lesgeld! Pak jij die kans? Kijk voor meer info op www.ikwordvrachtwagenchauffeur.nl

41 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 TRANSPORT

Wijluisteren. Wijadviseren. Wijdesignen. Wijadverteren. Wijprogrammeren. Wijschrijven. >Fabriek

>Wij zijn factory.

met maatwerk

Met uw boodschap als grondstof bouwt Van Munster Media Factory een eindproduct. Gespecialiseerd in het creëren en beheren van media, in de breedste zin van het woord. Van het bouwen van websites tot logoontwerp, tekst, fotografie, video, social media en marketing. Alles onder één dak. Efficiënt, snel, nauwkeurig: alle voordelen van een fabriek. Met één verschil: bij ons rolt maatwerk van de band.

>Ontdek alle mogelijkheden www.vanmunstermedia.nl | info@vanmunstermedia.nl

WAT IS EEN GOED PENSIOEN?

Met de geplande wijziging van ons pensioenstelsel op 1 januari 2023 wil Minister Carola Schouten ons pensioenstelsel toekomst bestendig maken. Het nieuwe pensioenstelsel wordt transparanter, persoonlijker en moet ervoor zorgen dat een goed pensioen voor iedereen bereikbaar wordt. Maar wat is nu een goed pensioen?

Een goed pensioen, dat is natuurlijk erg subjectief. Voor de één is een pen sioeninkomen van bijvoorbeeld €3.000 per maand goed terwijl de ander er niet eens zijn vaste lasten van kan betalen. De kwalificatie ‘goed pensioen’ is dus heel persoonlijk en hangt vooral af van de vaste lasten en de levensstijl van een gepensioneerde. Kan hij na zijn pensionering nog steeds ‘lekker leven’ zoals hij gewend was of moet hij elk dubbeltje twee keer omdraaien? Gelukkig hebben de Sociale Partners wel een duidelijk beeld van een goed pensioen. Volgens hen is dat 75% van het gemiddelde loon wat een werkne mer gedurende zijn gehele carrière verdient. Deze algemene maatstaf is ook het uitgangspunt voor pensioenopbouw in de (beoogde) nieuwe pensioen wet. Laten we aan de hand van twee voorbeelden eens gaan kijken hoe 75% van het gemiddelde loon op de lange termijn kan uitpakken. Om de zaak niet te ingewikkeld te maken, laat ik inflatie daarbij buiten beschouwing.

Voorbeeld Marijke Johan Leeftijd bij start carrière: 27 jaar 27 jaar Leeftijd bij pensionering: 67 jaar 67 jaar Jaarsalaris bij start carrière: € 30.000 € 30.000 Jaarsalaris bij einde carrière: € 110.000 € 40.000 Gemiddeld jaarsalaris gehele carrière: € 70.000 € 35.000 Pensioen 75% gemiddeld salaris: € 52.500 € 26.250 Pensioen in % van het laatste salaris: 47,73% 65,63%

Het pensioen van Marijke is in euro’s twee keer zo hoog als het pensioen van Jan. Toch gaat zij er relatief gezien meer op achteruit dan hij. Haar bruto-in komen daalt na pensionering met meer dan de helft terwijl Jan ruim 65% van zijn laatst verdiende loon overhoudt! Of Marijke en Jan goed kunnen rondkomen van hun pensioen dat kunnen we zo natuurlijk niet beoordelen, dat hangt af hun vaste lasten en hun levensstijl. Maar twijfel of het pensioe ninkomen voldoende is, is met name bij Marijke wel gerechtvaardigd. De vraag, wat is een goed pensioen?, blijkt dus niet zo makkelijk te beant woorden.

En dat terwijl de pensioendoelstelling van de nieuwe pensioenwet in beide voorbeelden wordt gehaald! Zowel Marijke als Jan heeft een pensioen van 75% van het gemiddelde loon. Veel mensen hebben dat geluk natuurlijk niet. Zij halen de 75% bij lange na niet als gevolg van een gebrekkige pensioenop bouw. Bijvoorbeeld vanwege echtscheiding, deelname aan ondermaatse pensioenregelingen of periodes zonder pensioenopbouw (door onderne merschap of werkloosheid).

Gelukkig is de oplossing relatief eenvoudig. Zorg ervoor dat jijzelf bepaalt wat een goed pensioen voor jou is! Stel je eigen pensioenplan op en begin daar op tijd mee. Denk na over hoe je wilt leven als je met pensioen bent en reken uit wat dat gaat kosten. Je hebt dan de tijd om bij te sparen als dat nodig is en je zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van je werkgever of de overheid.

En daarmee is de vraag dan toch beantwoord: wat een goed pensioen is, dat bepaal jezelf!

COLUMN PENSIOENADVIES
REMCO HAVEKES RPA CFP Pensioenadviseur & Financieel Planner Eigenaar Pension@Work www.pensionatwork.nl Fotografie: Natasja Wolf, Wolf Creatives
43 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022

HARTIG.NL

HÉT ZAKELIJK LUNCHPLATFORM VAN NEDERLAND

Het bakery café Hartig in Amersfoort is uitgegroeid tot hét online platform voor zakelijke lunches. En dit is pas het begin, stelt Maarten Geurtse, directeur van Hartig. nl en Eenhoorn Meeting Center Amersfoort. Hartig.nl is al tot ver buiten Amersfoort actief en Geurtse ziet meer mogelijkheden.

Hartig is al jaren een vertrouwd gezicht in het stationsgebied van Amersfoort. De lunchzaak stroomt in de middagen vol en Geurtse bedacht: hier kunnen we nog veel meer mee doen. Sinds de directeur van Eenhoorn Meeting Center Amersfoort vijf jaar geleden aan zijn baan begon, heeft de studio ook al

een metamorfose ondergaan en richt Eenhoorn zich steeds meer op events, zoals congressen en dinnershows.

In 2019 is het meeting center ge renoveerd, nog voordat de coronapan demie uitbrak.

Vanaf dat moment ging er steeds meer

aandacht uit naar Hartig. Doordat in de coronaperiode de mogelijkheden bleven bestaan om eten en drinken thuis (en later op bedrijfslocatie) te bezorgen, werd Hartig.nl opgezet; een online platform waar bedrijven hun zakelijke lunch kunnen bestellen. Denk aan lunchboxen voor vergaderingen tot

44 DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022

een rijk gevulde tafel met een perso neelslunch voor het hele team. Met bij zonder brood en goed verzorgde, verse producten. En het concept sloeg aan.

HÉT LUNCHPLATFORM

De ontbijt- en lunchboxen vallen steeds meer in de smaak gezien de vele bestellingen via Hartig.nl. In eerste instantie gingen de boxen vooral rond in Amersfoort, maar inmiddels zijn er ook vestigingen in Utrecht, Zwolle, Arnhem, Rotterdam en Amsterdam. Geurtse is met Hartig.nl hét zakelijke platform voor lunchend Nederland geworden.

Een platform als Hartig.nl was er nog niet voor de zakelijke markt. De explo sieve groei stemt Geurtse zeer positief en hij blijft bijzonder ambitieus. Met Hartig.nl heeft hij een online campag

ne ingericht en het bedrijf gaat ook samenwerkingen aan met online plat formen die zich richten op de zakelijke markt. Het bakery café wordt vanwege de toenemende drukte mogelijk anders ingericht. De grenzen van wat mogelijk is in het pand worden inmiddels bereikt. Op sommige ochtenden wordt voor 200 man een lunch samengesteld.

BALANS IN ONDERNEMEN

Naast Hartig.nl draait ook Eenhoorn Meeting Center als vanouds. Geurtse merkte afgelopen zomer al dat er door het verwelkomen van vele gasten bij verschillende events steeds meer leven in het pand is gekomen. Zo voelt het voor Geurtse alsof de balans weer terug is na de coronaperiode en de balans voelt zelfs beter dan voorheen, geeft hij aan.

Samen met zijn toegewijde team door stond de directeur van Hartig.nl en Eenhoorn Meeting Center de corona tijd en wist er dus ook op in te spelen met de mogelijkheden van zakelijke lunchopties. Nu het succesverhaal van Hartig.nl voortduurt, is er voor Geurtse ook meer ruimte voor ander werk. Zo staat hij ook andere ondernemers bij voor het opzetten startups en deelt hij daarbij zijn kennis en ervaring op zakelijk gebied. Nu Eenhoorn Meeting Center weer volstroomt, is het aan Geurtse om de aandacht bij bestaande bedrijfsonderdelen te houden en daar naast nieuwe impulsen te omarmen.

Ga voor meer informatie naar www. hartig.nl

DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 ZAKELIJK LUNCHEN 45
WWW.PRINTXPERT.NL Vlaggen Raamfolies Freesletters Gevelreclame Autobeletteringen Posters Stickers Drukwerk Spandoeken Reclameborden MOS GREENWALL Laat je creativiteit de vr e loop met mos +1000 REVIEWS ambius.nl/greenwalls

BESTE KLANT, EEN FIJNE REIS GEWENST!

Onlangs bestelde ik een wasmachine bij een populaire webshop. Voor een paar euro extra kon ik de machine ook laten aansluiten. Top! Na de eerste wasbeurt bleek dat er toch iets mis was met de aansluiting… Gevolg? Lekkage. Teleurgesteld nam ik contact op met de klantenservice. Een vriendelijke servicemedewerker bood mij aan om de fout de volgende dag te herstellen. Helaas kon ik daar niet op wachten, dus heb ik het zelf maar gedaan. Een paar dagen later ontving ik een handgeschreven kaartje met excuses. En een cadeaubon. Ik glimlachte - inmiddels weet je dus ook de naam van de webshop - bij het lezen van het bericht. Het teleurgestelde gevoel was weg. De cadeaubon was een leuke bijkomstigheid, maar het persoonlijke kaartje bleek pas écht van waarde! Waarom? Ik ga er gewoon weer bestellen.

JOUW REIS ALS CONSUMENT WORDT BELANGRIJKER

Tegenwoordig zijn product, plaats, promotie en prijs steeds minder onderschei dend in het gevecht om de klant. De concurrentie is bovendien moordend. Om echt het verschil te kunnen maken moet je als bedrijf investeren in een customer experience; je klant echt centraal zetten en daar ook concrete acties aan verbin den.

Je herkent het zelf ook wel. Als klant wil je altijd een positieve ervaring. Zowel voor, tijdens als na de aankoop. Daarom is het voor organisaties zo belangrijk om bewust te zijn van de customer journey die de klant aflegt. Ik hoor je denken: dat doen ze alleen om onderscheidend te zijn? Zeker, maar klanten zoals jij en ik zijn ook veeleisender én kritischer geworden.

Als merkspecialist ben ik dagelijks bezig met de customer journey van onze klan ten. We kijken dan niet alleen naar het begin of het einde van de klantreis, maar alle fases. Pas als jouw klant zich - in alle fases - erkend, begrepen en gewaar deerd voelt, kan er een (langdurige) relatie ontstaan.

STAP VOOR STAP NAAR EEN ONVERGETELIJKE REIS

Uiteindelijk heeft iedereen in de organisatie een rol in de klantbeleving. En dat maakt het een enorme uitdaging. Maar waar begin je? Er is eigenlijk altijd al een beleving bij de klant; intensief of oppervlakkig, positief of negatief. Het is een kwestie van monito ren, sturen en versterken. Het is wel belangrijk om een aantal principes voor ogen te houden om die klantreis in te vullen (en te monitoren).

LUISTER (ECHT) NAAR DE KLANT EN HANDEL ERNAAR

Dus probeer echt woorden te geven aan behoeftes en wat erachter ze zit. Stop dus niet bij ‘ik wil mobieler zijn’ als je bijvoorbeeld in de automotive werkt. Zoek naar het echte verhaal en redeneer niet vanuit jezelf.

VERANDEREN IS GEEN VANZELFSPREKENDHEID

Het kost jou - als ondernemer of professional - energie en aandacht. Focus je dus op kleine (positieve) veranderingen, vaak maken die al het verschil. Bijvoorbeeld dus het ontvangen van een kaartje na een minder positieve ervaring.

DEEL KLANTERVARINGEN IN DE HELE ORGANISATIE

Binnen alle afdelingen van de organisatie zou het over klantbeleving moeten gaan. Zo blijft iedereen op de hoogte wat klanten als positief ervaren en wat hen frustreert.

EEN REDEN OM TERUG TE KOMEN

Het zijn de persoonlijke ervaringen die een dienst of product meerwaarde geven. Met deze uitgangspunten zet je belangrijke stappen naar een beleving die leidt tot positieve ervaringen en dus ook loyalere klanten. En nog belangrijker: ze worden merkfans! Dat is niet alleen commercieel interessant. Het werkt ook erg motiverend. Want wat is er mooier dan werken voor glimlachende klanten?

COLUMN FACTOR 12 47 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022
Martijn Gillijns Merkspecialist bij Factor 12

Je hebt zoveel aan je hoofd

Kom langs in onze winkel en laat je adviseren. Snipperlingsdijk 50, Deventer | groeninrichters.nl

Je hoofd is misschien wel het belangrijkste dat je hebt. Alles gebeurt tussen je slapen. En als je goed slaapt, ben je vriendelijker. Gelukkiger. En sta je open voor elkaar.

Je hebt dus echt veel aan je hoofd. Rust ’t maar goed uit.

COACHEN

PAK STRESS BIJ DE WORTEL AAN! COMPASSEND

Op een ontspannen manier met je werk en stressvolle situaties omgaan kan een behoorlijke uitdaging zijn. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand in zijn omgeving die ziek werd van zijn werk. Hoe zorg je nou dat je niet kopje onder gaat door overbelasting en de balans goed blijft tussen werk en privé?

"Goed om door te vragen naar de oorzaken en stress bij de wortel aan te pakken", aldus Dianne Troquay, eigenaresse van Compassend Coachen.

WAT VEROORZAAKT JOUW WERKDRUK?

Om te weten te komen waar het bij de cliënten van Dianne om draait als wordt aangegeven stress te ervaren door hoge werkdruk, worden eerst de meest voorko mende oorzaken nagelopen. "In de eerste plaats de verhouding tussen taken en tijd", vertelt Dianne. "Hoeveel tijd is er om een bepaalde taak uit te voeren? Als er te weinig tijd is, zorgt dat voor een hogere druk."

ONDUIDELIJKHEID LEVERT STRESS OP

Maar ook als bijvoorbeeld de verwach tingen niet helder zijn, kan je werkdruk ervaren. "Daarom is het belangrijk om rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te hebben", legt Dianne uit. "Dat voorkomt onnodige discussies. Vraag jezelf af of de taken die jij doet ook echt bij jouw verant woordelijkheden horen. Bij twijfel is het goed om dit te bespreken met je manager of team. Daarbij is het belangrijk dat werkdruk en stress bespreekbaar zijn op het werk."

"Is het bij de cliënt helder aan welk doel

wordt gewerkt en wat prioriteit heeft?", vervolgt Dianne. "Als er onduidelijkheid is kun je werkdruk ervaren. Dat geldt ook voor de werkinhoud. Passen de taken en manier van werken nog wel bij de client en hoe zit het met de gevraagde competenties. Kun je nog vanuit je passie en talent werken? Krijg je nog energie van de taken waar je mee bezig bent? En hoeveel autonomie heb je?"

OORZAAK IS NIET ALLEEN TEVEEL WERK

Tot slot benadrukt Dianne dat werkstress niet alleen door te veel werk ontstaat. "Ook je persoonlijkheid en gebeurtenissen in je privéleven kunnen van invloed zijn op hoe je de werkdruk ervaart. Je neemt jezelf immers altijd mee naar je werk en daarmee ook wat je kunt, wat je weet en hebt mee gemaakt. Dat alles kan er voor zorgen dat je een hoge werkdruk en waarschijnlijk ook veel stress ervaart. En verklaart misschien ook waarom dezelfde taak jou werkdruk oplevert en een collega niet."

Als de oorzaak persoonlijk is, is de oplos

sing ook persoonlijk. Dianne verduide lijkt:."Kun je je werk bijvoorbeeld goed loslaten? Hoe zorg je voor voldoende ont spanning en dat je batterij weer oplaadt. Op welke manier ga je met stressvolle situaties om? Als je batterij voldoende is opgeladen, kun je meer hebben als wanneer je in het ‘rood’ staat. Ben jij je bewust van wat je alle maal meebrengt naar je werk en het effect daarvan? En ben je instaat om een goede werk-privé-balans te bewaren?"

MINDER STRESS ADVIESGESPREK

Wil je weten wat er voor nodig is om de werkdruk structureel aan te pakken zodat je met meer ontspanning en plezier in het leven staat en zo de balans goed houdt? Kijk op de website van Compassend Coachen voor gratis downloads en boek vrijblijvend een 'Minder stress' adviesgesprek met Dianne Troquay via 06-21484149.

www.compassendcoachen.nl

49 DRIESTEDEN BUSINESS | NUM MER 5 | NOVEMBER 2022 VITALITEIT

WAT ZEKER MOET

Ipsos Politieke Barometer publiceert online zetelpeilingen en het vertrouwen in de politiek. De barometer na Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen laat zetelver schuivingen ten opzichte van augustus zien: VVD en D66 leveren ieder twee zetels in, en PvdA krijgt er vier bij. Bovendien was het vertrouwen in het Kabinet historisch laag: na Prinsjesdag heeft 76 % van het volk (zeer) weinig vertrouwen in Rutte IV. Het wantrouwen groeit en Nederlanders haken vaker af omdat ze zich niet gehoord voelen, door ongemak en onbehagen over (de aanpak van) de huidige crises, en door groeiende tegenstellingen en breuklijnen in onze samenleving.

De Brabantse ondernemer Eric Wetzels (Maastricht, 1959) werd onlangs tot verba zing van het VVD-bestuur met overgrote meerderheid gekozen als nieuwe partijvoor zitter. Hij scoorde met kritische uitspraken over de VVD als ‘fletse partij’ en ‘klapma chine’. Zijn achterban roept om verandering en vernieuwing. Maar het zal nog een zware dobber zijn om het politieke tij te keren.

Voormalig internist en hoogleraar en (zorg)bestuurder Ernst Kuipers (Meppel, 1959) staat bekend om zijn Oosterse nuchterheid. Die kwam hem erg van pas tijdens de coronapandemie, toen hij in korte tijd een landelijke bekendheid werd. Hij werd D66-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Rutte IV. In het recente FD-interview ‘We moeten durven zoeken naar oplossingen die niet in ons DNA zitten’ constateert hij dat het aanvankelijke verzet tegen het Integraal Zorgakkoord voortkwam uit een gebrek aan vertrouwen vanuit de eerstelijnszorg. Maar er is meer aan de hand. Zo zijn er alarmerende berichten over de financiële problemen van de kleinere regioziekenhuizen, die dreigen om te vallen waardoor deze basisvoorziening in de regio onder druk staat. Dit voedt het wantrouwen en onbehagen in de regio en vergroot de kloof tussen de Randstad en de regio.

Met zijn Groningse nuchterheid werd de VVD-politicus en bestuurder Johan Remkes (Zuidbroek, 1951) staatssecretaris en later minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar het bracht hem ook delicate functies en opdrachten. Zo was hij commissaris van de Koning in de provincie Limburg en voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat medio 2020 het spraakmakende advies ‘Niet alles kan overal’ publiceerde. En hij was onafhankelijk gespreksleider en stikstofbe middelaar om de impasse in vastgelopen stikstofdialoog te doorbreken. Op basis van gesprekken met een groot aantal partijen publiceerde hij in oktober zijn kritische, maar vertrouwenwekkende rapport ‘Wat wel kan’. Het volgende citaat is betekenisvol: ‘Er is een groeiende kloof tussen Randstad en landelijk gebied én tussen stad en het platteland’ en ‘Zeker in het landelijk gebied wordt ervaren dat het op veel dossiers moet opdraaien voor problemen die vooral de stad ervaart. Mensen ervaren een groeiend verschil in culturele waarden, in economische positie en in kansen. Ze zien belangrijke voorzieningen verdwijnen. Dat zit bijvoorbeeld in het sluiten van de laat ste school, in het weghalen van bushaltes en het verdwijnen van de laatste pinauto maten.’ Dit bevestigt het groeiende wantrouwen in de landelijke politiek en bestuur. Voormalig beroepsmilitair, oud-Kamerlid en oud-gedeputeerde Hanke Bruins Slot (Apeldoorn, 1977), die ook enkele jaren in Winsum (Gr.) woonde, is nu CDA-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze zet zich in voor een dienstbare overheid, die mensen vooropstelt. Aan haar de mooie taak om de kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland en die tussen bevolkingsgroepen te dichten. Ze kan met de wijsheid uit het Oosten, militaire precisie en tact en een stevige dosis vrouwelijk leiderschap niet alleen bouwen aan het vertrouwen van burgers in de landelijke politiek en bestuur, maar ook de kloof tussen Randstad en landelijk gebied én tussen stad en het platteland slechten.

De tijd lijkt langzamerhand rijp voor een heuse Regeringscommissaris voor de regio’s. Omdat het naar analogie van de titel van het rapport van Remkes inmiddels wel duidelijk is: ‘Wat zeker moet.’ i.p.v. ‘Om in de woorden van haar voorganger Remkes te spreken: Wat zeker moet.’

50 COLUMN DRIESTEDEN BUSINESS NUMMER 5 | NOVEMBER 2022
Harry Webers voorzitter SER Overijssel

Kerstbomen

Lichtspecials

ELECTRIC, MEET DESIGN. Min./max. gecombineerd verbruik: 2,2-2,6 l/100 km, resp. 45,5-38,5 km/l, CO2-uitstoot 49-57 g/km. Wijzigingen en fouten voorbehouden. Van Mossel Land Rover Apeldoorn Oude Apeldoornseweg 40A, 055 368 28 47, vanmossel-apeldoorn-landrover.nl LAND2029 Adv RR Velar PHEV - Van Mossel_190x128.indd 1 18-11-22 10:55 De Kia Picanto Automaat. Dit jaar nog leverbaar bij Van Mossel. Gem. brandstofverbruik: 4,8-5,4/100 km, 20,8-18,5 km/l. CO2-uitstoot: 110-122 g/km. De vermelde waarden voor het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en het rijbereik zijn gemeten volgens WLTP. Genoemde consumentenprijs is een vanaf prijs en is geldig bij aankoop van een Kia Picanto. Kia voertuigen worden tijdelijk aangeboden tegen niet-vaste prijzen. Bekijk de volledige voorwaarden op kia.com of vraag ernaar bij jouw Kia-dealer. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 씲 18.095 Vanaf: Oude Apeldoornseweg 40B, Tel: 055 - 36 82 840 | kia-vanmossel.nl Van Mossel Apeldoorn Winnaar van: Platinum Prestige award
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.