Maitojame 2-2018

Page 1

Maito ja me VA L I O N O M I S TA J AY R I T TÄ J I E N

A M M AT T I L E H T I / 0 2 — 2 0 1 8

VALIOLTA TULEE MAITO KOTIPIZZAN JUUSTOIHIN TERVEET LEHMÄT 12

NAVETAN ILMA 32

VAARALLISET JÄTTEET 52


Kaikki alkaa puhtaasta lattiasta Onpa pihatossasi ritäläpalkki- tai avokourulattia, Lely tarjoaa sopivimman automaatioratkaisun sen puhdistamiseen. Puhdas ja hygieeninen navetta vähentää sorkkaongelmia ja vaikuttaa lehmien kokonaisterveyteen. .\V\ OLV¿¿ O\SV\URERWWLP\\MLOW¿PPH <KWH\VWLHGRW ZZZ QKN Ƭ

Lely Discovery 120 Collector – Uusi puhdistusrobotti kiinteälattiaisiin pihattoihin

Lely Discovery

Lely Discovery 90 SW

– Puuha-Petellä puhtautta navettaan 24/7

– Vesimalli haastaviinkin olosuhteisiin


8 1 0 2 — 02

SISÄ

LT Ä Ä

Te e m a n a M A I D O N L A A T U J A T E R V E Y D E N H U O LT O

Pääkirjoitus ……..…………..…………………04 Alkutuotantojohtaja ...…………….………05 Uutisia .......………………………….…..…….…06 Toimitusjohtajalta ……...…...………………11 Terveillä lehmillä huipputuotos......…12 Vastuullisesti mikrobilääkkeitä......….18 12

28

UT-antibioottihoito järkipohjalle.......19 Raakamaidon laatu parani....................21 Onnistunut näyte Delvotestillä.........22 Paratuberkuloosin tilanne.................24 Pälvisilsa...........................................……26 Tue vasikoiden kasvua ja terveyttä..27 Me yrittäjät .....….………........……….………28

18

42

Hallituksen puheenvuoro ...…...…....…31 Työ ja terveys ...…............................……32 Nasevasti ...…....................................……35 Talous..….…..................................…………37 Valioryhmä ........…...……….…………...……39 Kysy asiantuntijalta …..……………………40 Kysy eläinlääkäriltä ..………......…..….……41

26

48

Laboratoriossa ………......................……42 Valio vastaa x 3..…….....................………45 Koneklinikka ...…..............................……46 Vastuullisuus ..…………………………………48 Vaaralliset jätteet ........…..……….....……52 Uutuuksia ….................………………………54

24

Ilkan iltalypsy ...................................……57

58

R PÄ

ISTÖME

R KK I

MAITO JA ME Julkaisija Valio Oy, PL 10, 00 030 Valio Konsepti A-lehdet Oy Toimitus Päätoimittaja Anu Artjoki, puh. 010 381 2904, anu.artjoki@valio.fi, maitojame@valio.fi Toimituskunta Juha Nousiainen (pj), Reima Luomala, Jaana Kiljunen, Heidi Huttunen, Riikka Peltola Tuottaja Susanna Cygnel Taitto Johanna Siljola Tilaukset ja osoitteenmuutokset Edita Prima Oy, Rekisteripalvelut/Maito ja me, p. 020 450 00, rekisteripalvelut@edita.fi Ilmoitusmyynti Cupik-Media Oy, p. (09) 278 7711, cupik@cupik.fi Painatus Edita Prima Oy Tilaushinta 50 euroa/vsk, ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava Maito ja me ilmestyy 26.9.2018. MAITO JA ME -AMMATTILAISSIVUSTO: maitojame.fi

YM

Tavataan Valiolla ..……….............….……58

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet 4041 0428

MAITO JA ME * 03


JO ÄKIR

ITUS

Laatumaitoa tinkimättömällä työllä

K

evättalvi on maidon laatupalkintojuhlien aikaa. Walter Ehrströmin säätiö palkitsi huhtikuussa 274 valiolaista maitotilaa 25 vuoden yhtäjaksoisesta parhaan E-luokan maidon tuottamisesta, Akolan tilan peräti 50 vuoden ansioista. Eija ja Juha Jämsä Iistä kertovat lehden sivuilla 28–29, miten maidon laatua on vaalittu Akolan tilalla puolen vuosisadan ajan. Valioryhmän maidon laatu kiri vuonna 2017 ennätyslukemiin: jo 96,7 prosenttia meijerimaidosta on parasta E-luokkaa! Laatutyö on vastuullisia toimintatapoja parhaimmillaan. Maidon laadun pysyminen E-luokassa vaatii tarkkuutta ja tinkimätöntä työtä joka päivä – niin yrittäjiltä, lomittajilta kuin esimerkiksi rehun korjaajiltakin. Silti vahinkoja sattuu. Viime vuonna Valioryhmässä oli 25 antibioottipoikkeaman takia hylättyä maitoerää, joiden vuoksi maitoa jouduttiin hävittämään harmittavan paljon eli 1,119 miljoonaa litraa. Sivuilta 18–19 löydät ajankohtaista tietoa utaretulehdusten antibioottihoidosta ja antibioottiresistenssistä. Suomessa olemme hoitaneet näitäkin asioita hyvin, mutta aina voimme parantaa! Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja toimiva eläinlääkärisuhde ovat avain hyviin hoitotuloksiin ja antibioottien tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Hyvää alkavaa kasvukautta!

ANU ARTJOKI Päätoimittaja Twitter: @anuar tjoki

04 * MAITO JA ME


AJA

N

TA KOH

ISTA

Laidunkausi lähestyy: näyteikkuna valiolaiselle tuotannolle

V

Tänäkin keväänä Valio ja valiolaiset osuuskunnat järjestävät ympäri maata useita lehmien laidunkauden aloitustapahtumia. Viime vuosina niiden suosio on ollut nousussa. Tapahtumiin tullaan usein koko perheen voimin nauttimaan keväisestä luonnosta ja lehmien riemusta. Lehmien pidosta ja maidontuotannosta ollaan aidosti kiinHelmikuussa koko Valionostuneita. ryhmässä tuotetusta maidosta Tällä hetkellä arvioimme, noin 91 prosenttia täytti vas"Laiduntaminen että Valioryhmän tiloista noin tuullisuuslisän kriteerit. on kuluttajille se 70 prosenttia laiduntaa lehUskomme, että osuus nousee miään, mutta osuus on ollut vielä selvästi vuoden loppua kaikkein näkyvin hienoisessa laskussa. Talvikohden. Näitä lukuja kelpaa ja ymmärretyin aikainen jaloittelu on käytössä esitellä myös kevään Laitunautaeläinten joka kymmenennellä tilalla. mellelasku-tapahtumissa. Noin 20 prosentilla tiloista pitoon liittyvä lehmät ovat aina sisällä. TalviVaikka tämän lehden ilmestoive." aikainen ulkoilutus on yleistytyessä on todennäköisesti viemässä, mutta niin myös eläinlä lunta suuressa osassa maata, ten jatkuva sisällä pitäminen. on hyvä huomioida laiduntaLaiduntaminen varmasti misen tärkeys. Laiduntamisen lisää työtä muutenkin kiireisenä kesäja ulkoilun edut eläinten hyvinvoinnille ovat aikana. Toisaalta jokainen maisekiistattomat. Tästä syystä Valioryhmän uudet massa näkyvä karja on panostus laatu- ja tuotantotapaohjeet suosittavat vahvasti laiduntamista ja ympärivuotista ulkoilua sekä eläinten hyvinvointiin ja näyteparsinavetoihin että pihatoihin. ikkuna valiolaiselle vastuulliselle Nimenomaan laiduntaminen on kuluttajille tuotannolle. se kaikkein näkyvin ja ymmärretyin nautaeläinten pitoon liittyvä toive. Jotkut meijeriyritykset Valioryhmässä on laaja yhteisymmärrys eläinten hyvinvoinnin Euroopassa ovatkin omissa vastuullisuusohjelmissaan ottaneet laiduntamisen erityistavoittärkeydestä. Myös laiduntamiseen kannattaa vahvasti satsata teeksi. Ainakin yksi merkittävä meijeri myös – eläimet ja tuotteitamme ostavat maksaa lisähintaa sekä lehmien ja nuoren karjan laidunnuksesta. kuluttajat kiittävät. alion laajaan vastuullisuusohjelmaan kuuluva laatu- ja tuotantotapauudistus on edistynyt hienosti. Tästä kuuluu iso kiitos omistajayrittäjille ja osuuskunnille.

JUHA NOUSI AI NEN Alkutuotanto-ja maidonhankintajohtaja, Valio Oy Twitter: @ JuhaNousiai ne n

MAITO JA ME * 05


TERHI HO N KO N EN

VALIO OY

UUTISET

Valio Oddlygood® kiinnostaa alion helmikuussa lanseeraamat 100 % kasviperäiset kotimaisesta kaurasta valmistetut Valio Oddlygood® tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassakin. Mainonta on saanut hyvän huomionarvon ja herättänyt ostokiinnostusta (TNS kampanjamittaus 3/2018). Valio Oddlygood® tuotteista on tehty juttuja niin printtimediaan, verkkoon, radioon kuin televisioonkin. Aiheet ovat vaihdelleet uutuustuotteiden esittely- ja testijutuista Valion liiketoimintaa ja uutta kategoriaa analysoiviin juttuihin. Joulukuusta tuoteperhe on saanut lähes 1 200 mainintaa sosiaalisessa mediassa, näistä 75 mainintaa blogeissa.

V

Lue lisää: www.valio.fi/ tuotteet/ valio-oddlygood

Lypsyrobottikauppa piristyi iime vuonna Suomessa aloitti 78 uutta automaattilypsytilaa. Vuoden 2017 lopussa automaattilypsytiloja oli kaikkiaan 1 075, mikä on 15,8 prosenttia kaikista maitotiloista.

V

Lue lisää: www.maitojame.fi/ sections/maidon-laatu

06 * MAITO JA ME

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (oik.) palkitsi Eija ja Juha Jämsän mitalilla ja kunniakirjalla.

Tunnustus laatumaidosta Walter Ehrströmin säätiö palkitsi 9. huhtikuuta 275 Valioryhmän maitotilaa parhaan E-luokkaisen maidon tuottamisesta. uhlallisen tilaisuuden Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa avasi säätiön puheenjohtaja, Eviran pääjohtaja Matti Aho. Hän kiitti erityisesti Osuuskunta Pohjolan Maidon maitotilayrittäjäpariskuntaa Eija ja Juha Jämsää, jotka vastaanottivat palkinnon jo toistamiseen ja ovat tuottaneet yli 50 vuoden ajan E-luokkaista maitoa. Kultamitalit ja kunniakirjat jakoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hän totesi tilaisuuden

J

olevan ministeritehtävien hienoimpia: ”Arvostan työtänne suuresti”, ministeri totesi. Ministeri Jari Leppä muistutti, että jos maito lähtee tilalta heikkolaatuisena, ei laatua voida jälkikäteen muuttaa enää missään maidonkäsittelyn vaiheessa. Luottamus hyvään tuotantohygieniaan ja maitotuotteiden laatuun on valtavan arvokas asia esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla. Walter Ehrström aloitti sata vuotta sitten arvokkaan työn maidon laadun parantamiseksi, ja säätiön jakamat palkinnot muistuttavat meitä erinomaisesta maidon laadustamme. Palkittujen tilojen nimet voit lukea Valman uutisesta.

Lue lisää ja katso kuvia: www.maitojame.fi/sections/ajankohtaista

Petokärpäset maitotilan apureina iologinen tuholaistorjunta kuuluu ympäristöystävällisempään maatalouteen. Lue biologi, maitotilayrittäjä Mirva Vilppolan kokemuksia biologisesta kärpästentorjunnasta petokärpästen avulla Maito ja me -ammattilaissivustolta.

B

Lue kärpästentorjunnasta: www.maitojame.fi/sections/tilan-kehittaminen


UUTISET

Valion hallintoneuvostoon uusia jäseniä

Valio Suomen vastuullisin brändi 2018

Valio Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 10.4.2018.

Valio valittiin Suomen vastuullisimmaksi brändiksi jo viidennen kerran peräkkäin.

V

VALIO OY:N HALLINTONEUVOSTO: Esa Kotala, Lapua, pj. Jaakko Rouhiainen, Juva, vpj. Kyösti Anttila, Jalasjärvi Tuomo Haikonen, Heinola

Lassi Mäkinen, Lieto Vesa Parvinen, Parikkala Mauri Penttilä, Vesilahti Jarkko Pirinen, Iitti Ari Pirttiniemi, Saarijärvi Jari Puhakka, Ilomantsi Satu Pulkka, Vieremä Juha Törmä, Tyrnävä Juhani Ylikauma*, Haapavesi Päivi Ylä-Outinen, Lappeenranta

Lue Valion tilinpäätöstiedote: valio.fi/yritys/media/uutiset/valion-liikevaihtokaantyi-kasvu-uralle-vuonna-2017

Valio Akatemia® stipendien haku käynnistyi asten ja nuorten Valio Akatemia® stipendien haku on käynnistynyt. Alle 18-vuotiaille suunnattuja liikunta- ja ravitsemusstipendejä jaetaan nyt kuudetta kertaa. Stipendien avulla Valio haluaa tukea ja lisätä lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Stipendiä voivat hakea kaikki vuonna 2000 ja sen jälkeen syntyneet liikuntaa harrastavat tai siitä kiinnostuneet. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue tai koululaisryhmä. Haettavana on raha-, tuote-, tapahtuma- ja ravitsemusstipendejä.

L

ustainable Brand Index™ tutki yli 1 000 brändiä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Alankomaissa, ja vastaajia oli yhteensä 35 000. Tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisesti yritys toimii ympäristön suhteen, miten se kantaa sosiaalisen vastuunsa ja täyttää sen toiminnalle asetetut odotukset. Kakkossijalla tutkimuksessa oli Kotimaista ja kolmantena Fazer. Kiitos tunnustuksesta kuuluu kaikille valiolaisille sekä omistajayrittäjillemme!

S *) Henkilöstön edustaja

alion hallintoneuvostoon valittiin kolme uutta maidontuottajajäsentä: Hannu Hokkanen, Jari Puhakka ja Satu Pulkka. Hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maanviljelijä Esa Kotala Lapualta Pentti Santalan jäädessä eläkkeelle. Hallintoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa Jaakko Rouhiainen Juvalta. Hallintoneuvostossa on 27 jäsentä, joista neljä edustaa henkilöstöä.

Ville Hakala, Hartola Jukka Hakkarainen, Valtimo Arto Heikkinen, Pyhäntä Mikko Heikkinen, Lapinlahti Jari Hekkala, Kalajoki Hannu Hokkanen, Kangasniemi Mikko Huuskonen*, Suonenjoki Esa Karjalainen, Puumala Raimo Kielenniva, Kärsämäki Katariina Lampela, Tervola Tapio Lehto*, Seinäjoki Matti Leikkanen, Sastamala Janna Luotola*, Helsinki

Vuonna 2018 Valio Akatemia® ohjelman kummeina toimivat jalkapalloilija Joel Pohjanpalo, estejuoksija ja suunnistaja Topi Raitanen, hiihtäjä Kerttu Niskanen, jääkiekkoilija Roope Hintz ja hiihtotubetusryhmä Real Skifi. Kummit osallistuvat stipendiaattien valintaan ja kannustavat heitä liikunnan ja terveellisten elämäntapojen pariin Valion verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä tapaamalla heitä eri tilaisuuksissa. Stipendien hakuaika on 16.4.– 29.7.2018.

Tilaa LEAN maataloudessa -kirja ean maataloudessa -kirja kokoaa leanjohtamisen käytännönläheiseksi käsikirjaksi maatilojen näkökulmasta. Tanskalaisen alkuperäisteoksen on muokannut suomalaisten tilojen tarpeisiin Heta Jauhiainen ProAgria Keskusten Liitosta, Juho Kyntäjä Mtech Digital Solutions Oy:stä ja Henna Mero Maitoyrittäjät ry:stä. Pehmeäkantisessa kirjassa on 184 sivua ja sen hinta on 42,80 €. Tilaa kirja ProAgrian verkkokaupasta: www.proagriaverkkokauppa.fi

L

Hae stipendiä: www.valio.fi/akatemia

MAITO JA ME * 07


UUTISET

Uusi AIV Laatutakuu IV Laatutakuu takaa rehuntekijälle, että hyvien säilöntätapojen ja annostelusuositusten mukaisesti säilötty nurmirehu on laadultaan joko hyvää tai erinomaista. Takuun piiriin kuuluu koko AIV-tuoteperhe.

A @lahtelantila Octavian kanssa sävysävyyn! #valiomaitoa #heifer

Lue lisää: AIV.fi sekä maitojame.fi/ sections/ruokinta-ja-rehu

Kotieläintiloille mm. laidunkatokset, vasikkakarsinat ja -iglut

• iglu; p x l x k 200 x 120 x 140 cm • aita; p x l x k 150 x 120 x 100 cm • aidan voi nostaa iglun päälle pystyyn siivousta varten • tuotekoodi: 050450 Iglujen valmitusmaa Hollanti

• iglu; p x l x k 260 x 225 x 180 cm • aita; p x l x k 225 x 225 x 105 cm • aidan voi nostaa iglun päälle pystyyn siivousta varten • tuotekoodi: 150050

UUSIA VIHERLINJA TUOTTEITA

Vasikkakarsina Calf-House paketti Vasikkakarsina Vasikkaiglu Viherlinjan yli 900,-alv 0 % kalusteCalf-House 1 paketti sisältää: yhdelle vasikalle ostokset rahtivapaasti • etuseinä x 1 • sivuseinä x 2 Vasikkaiglu CalfOTel Comfort • tolpat+ kiinnikkeet paketti sisältää: • muoviämpäri 7 l • tuttiämpäri 8 l • iglu kynnyksellä • iglussa pyörät • rehukulho 2,7 l • ämpäriteline • aidat • ämpäriteline Iglun materiaali lasikuituvahvisteinen Sisämitta 1,2 x 1,6 m korkeus 1,0 m muovi. Aitauksesta voi irrottaa etuosan Tarvittaessa eri mittaisia takaseinäelementtejä yksittäiskarsinalle tai ja siirtää iglun etuaidaksi. vierekkäisille karsinoille.

595,-

Toimitusmaksu 170,- 1-5 kpl

410,-

Tuotekoodi: VASIKKA1

Vasikkaiglu Laidunkatos 4 x 6 m Tuotekoodi: viidelle vasikalle Laidunkatos koko 4 x 6 m SAUKATOS Putkien ainevahvuudet: Vasikkaiglu CalfOTel XL-5 paketti sisältää: • iglu viidelle vasikalle • 42,2 x 2,6 mm • 60,0 x 4,0 mm • iglussa kynnys • iglussa nostolenkit • 60,0 x 2,0 mm • kuumasinkittyä • aidat • ämpäritelineet terästä • PVC-peite 650 g/m2 Iglun materiaali lasikuituvahvisteinen • peitteen väri vihreä muovi. Aitauksesta voi irrottaa etuosan Mitat: • leveys 6,12 m Toimitetaan ja siirtää iglun etuaidaksi. • syvyys 4,00 m • kork. 3,29 m kokoamattomana 2.230,- Toimitusmaksu 2.990,- Toimitusmaksu PVC-peite kattaa katon, ei aitaelementtejä 340,- 1-5 kpl 165,- kpl

Tuotteiden myynti ja lisätiedot puh. 020 7459 700 Hinnat alv 0 %

VERKKOKAUPPA.TURUNKONEKESKUS.FI


TULOSSA

Lehmät kirmaavat kesälaitumelle! alioryhmä järjestää toukokuun aikana perinteiset Laitumellelaskutapahtumat kuudella valiomaitoa tuottavalla tilalla. Koko perheen tilaisuudet tarjoavat elämyksellisen päivän maitotilalla ja tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden tilavierailuun. Tilaisuuksia järjestetään ympäri Suomen.

V

Laitumellelasku-tapahtumat 2018 la 5.5. klo 10.30-13.30 Viikin opetus- ja tutkimustila, Helsinki

la 12.5. klo 11-14 Nikkanen MTY, Somero

la 12.5. klo 11-14 Leena ja Antti Ilomäki, Jämsä

la 19.5. klo 11-14 Anu ja Heikki Hämäläinen, Mikkeli

la 19.5. klo 11-13 Suvi ja Heikki Lukkarinen, Joensuu

la 29.5. klo 11-13 Oulun seudun ammattiopisto, Muhos Lisätiedot: valio.fi/valiomaitoa

Tervetuloa Okraan esän 2018 suurin maatalousnäyttely Okra järjestetään 4.-7. heinäkuuta Oripäässä. Nelipäiväiseen näyttelyyn odotetaan jälleen yli 80 000 kävijää. Valioryhmän teltassa esittäytyvät alkutuotannon palvelut ja osuuskunnat. Osastolla on esillä myös Valmakauppa ja kävijöillä on mahdollisuus hankkia Valio brändättyjä vaatteita. Kesäistä maitojuhlaa vietetään tänä vuonna Okran päälavalla. Tilaisuus on kaikille avoin. Tuotemaistatuksessa esitellään uutuustuotteita kuten Valio MiFu®, Valio Oddlygood®, Valio Oltermanni® vähemmän suolaa ValSa® ja Valio Jäätelöfabriikki. Mukana on myös #valiomaitoa kuvauspiste sekä lapsille askartelua ja traktorirata. OKRA

K

Tavataan Okrassa!

4.-7.7.18 Oripää


Parasta rehunsäilöntään

Bonsilage Pro

- propyleenigykolia omasta säilörehusta Analysoimissamme kesän 2017 säilörehuissa propyleeniglykolia muodostui keskimäärin 32 g/kg kuiva-ainetta. 15 kg säilörehun kuiva-ainesyönnillä lehmä saa propyleeniglykolia tällaisesta säilörehusta 480 g päivässä!

Tutustu säilörehuanalyyseihin sivuillamme www.eurotrading.fi

Bonsilage Forte Ainoana biologisena säilöntäaineena DLG-sertifikaatti ryhmässä 5a: estää voihappoitiöiden lisääntymistä rehussa. Kaikki Bonsilage-säilöntäaineet käyvät myös luomuun.

Valmakaupoista ja alue-edustajiltamme kautta maan.

www.eurotrading.fi • p. 010 321 1950


TOIM

ITUS

TA JOH

J A LT

A

Valion liikevaihto kääntyi kasvu-uralle vuonna 2017

* Lähde: Elintarviketalous 2017. ** Lähde: EU komissio.

V

alio-konsernin liikevaihto Valion tavoitteena on maksaa omistajayritvuonna 2017 oli 1 708 miljoonaa täjilleen maidosta mahdollisimman tasaista, ennakoitavaa ja EU:n parasta tilityshintaa. euroa. Viime vuonna saimme pysäytettyä kotimaan liikevaihOsuuskuntien kautta omistajayrittäjille maksetaan kaikki, mitä Valion liiketoiminta tuottaa, don laskun ja ulkomaan liikevaihto kasvoi 12,4 prosenttia. Erityisesti Ruotsiskulujen ja liiketoiminnan kehittämiseen varattujen varojen jälkeen. Strategisesti tärkeät insa, Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa saavutimme vestoinnit ovat välttämättömiä, jotta turvaamme hyviä kasvulukuja. yrityksen toiminta- ja kilpailukyvyn ja pystymViime vuonna Valion viennin arvo Suomesta me luomaan uutta kannattavaa kasvua. oli 353 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 26 % koko Suomen elintarvikevienTavoitteenamme on kannatnistä*. Valion tuotteita viedään tavan kasvun aikaansaaminen tällä hetkellä 60 maahan. vientimarkkinoilla. Uusien Valion maidon tilityshinta oli vuonna 2017 noin 3 senttiä "Tavoitteenamme vientimarkkinoiden avaaminen tulevina vuosina vaatii litralta korkeampi verrattuna on kannattava EU:n keskimääräiseen tilityssekä kärsivällisyyttä että inveskasvu vientitointipanostuksia niin henkihintaan**. Keskimääräinen löstöön kuin markkinointiin. tuottajamaidosta maksettu markkinoilla." hinta oli viime vuonna 39,0 Viranomaisten lupaprosessin senttiä litralta ja jälkitiliä lisäksi vaaditaan tuotemerkkien tunnettuuden kasvattamaksettiin 0,5 senttiä litralta. mista maailmalla, joka ei Konsernin maitokatetta kertyi tapahdu hetkessä. Suomessa, Ruotsissa, 797 miljoonaa euroa ja maitotuotto oli 37,9 Venäjällä ja Virossa Valio tunnetaan, senttiä litralta. Maitoraaka-aineesta pystyimme mutta monessa muussa maassa olemme tilittämään omistajille yhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä vielä tuntematon toimija. 717 miljoonaa euroa. Valio toi viime vuonna Suomen Valion kannattavuutta eli maitotuottoa namarkkinoille yli 100 uutta tuotetta kersivat viime vuonna erityisesti maitojauheen ja ylläpiti positiivisen kasvutrendin erittäin matala hinta sekä alkuvuoden 2017 lisäarvotuotteissa. Muun muassa Valion uusimmat innovaatiot kuten huippulukemista laskenut teollisuusvoin hinta. Keräämästämme raakamaidosta menee tällä Valio ValSa® maitosuola ja vähempisokeriset välipalat vastaavat maailhetkellä noin 35-40 prosenttia jauheiksi ja voiksi, joten niiden tuottokyvyn muutokset vaikutmanlaajuisiin ravitsemushaasteisiin tavat suoraan Valion kannattavuuteen. Lisäksi ja tammikuussa 2018 markkinoille Suomen markkinalla maitotuotteiden kulutuklanseeratut täysin kasviperäiset Valio sen kokonaistrendi on edelleen laskeva. Oddlygood® tuotteet ovat vastaus suuriin kuluttajatrendeihin. Tilanne kansainvälisillä maitomarkkinoilla Valio maailman innovatiivisimpana ja vastuullisena on haastava. Maailmanmarkkinoiden epätasameijerinä tarjoaa tuotteita paino on jatkunut, EU:n interventiovarastot ja ratkaisuja ympäri maailovat suuret ja maidontuotannon odotetaan man - kuluttajia ja sidosedelleen kasvavan nopeammin kuin maitotuotryhmiään kuunnellen. teiden kysynnän.

ANNI KKA HUR M E Toimitusjohtaja, Valio Oy Twitter: @A nnikkaHur me

MAITO JA ME * 11


Terveillä lehmillä huipputuotos KUKKOSEN TILALLA ILMAJOELLA HALUTAAN PARANTAA TUOTANTOTULOKSIA JOKA PÄIVÄ. INTOHIMO KARJAN HYVÄÄN HOITOON PAISTAA YRITTÄJIEN SILMISTÄ JA PUHEISTA. TERVEET ELÄIMET OVAT HYVÄN TUOTOKSEN MERKITTÄVIN TEKIJÄ. T E K S T I J A K U VA T M A R K K U P U L K K I N E N

12 * MAITO JA ME


Jaakko Kukkonen ja Virve Mäkipää kehittävät maidontuotantoaan eläinten hyvinvointi edellä. Keskituotoksen nostaminen 11 100 kilosta on pienistä asioista kiinni. Mäkipää kertoo näkevänsä lehmän katseesta, onko kaikki kunnossa.

MAITO JA ME * 13


TEE

MA MAITOTILAYRITTÄJÄT Jaakko Kukkonen ja Virve Mäkipää ovat napsauttaneet tietokoneen auki navetan toimistossa aamukahdeksalta. Pariskunta tarkastelee edellisen vuorokauden tuotostietoja innokkaasti. ”Haluamme kehittyä koko ajan. Keskituotoksemme on reilut 11 100 kiloa, joten asiat alkavat olla todellista hienosäätöä. Pienikin muutos vaikuttaa. Tavoitteemme on päästä 12 000 kilon tuotokseen”, Mäkipää linjaa. MERKITTÄVÄ TEKIJÄ Kukkosen tilan korkeassa keskituotoksessa on karjan hyvä terveys. Yrittäjät liikkuvat robottipihatossaan paljon ja tarkkailevat lehmiä myös toimiston isoista ikkunoista. ”Näen lehmän katseesta, milloin asiat eivät ole hyvin. Karjasilmä kehittyy kokemuksen myötä, mutta jotain synnynnäistäkin siinä varmasti on”, Mäkipää arvelee. Fysioterapeutin koulutus auttaa Mäkipäätä havainnoimaan eläinten vaivoja. ”Osaan katsoa, kuinka ihmiset liikkuvat. Samalla tavalla lehmän monet vaivat näkyvät liikkumisesta. Jos joku ontuu, hoidamme sorkat heti kuntoon, ennen kuin tulee muita ongelmia”, Mäkipää painottaa. Omien silmien lisäksi yrittäjät käyttävät eläinten hyvinvoinnin mittareina aktiivisuuspantojen tietoja, maito- ja solumääriä ja robotilla syötyä rehumäärää. SEITSEMÄN VUOTTA vanha, yhden robotin pihatto palvelee hyvin yrittäjien ja eläinten tarpeita. Navetta on raikas ja valoisa. 65 lehmällä on reilusti tilaa. Myös eläinten käsittelytila sekä sairas- ja poikimistilat ovat kunnossa. Seuraaviakin askeleita on mietitty. ”Kestokuivikepohjainen poikimakarsina on suunnitelmissa. Erillisen vasikkalan rakentaminenkin tulee varmasti jossain vaiheessa eteen. Navetan laajentaminen kahdelle robotille on myös viiden vuoden suunnitelmissa. Teemme kaikki investoinnit miettien eläinten hyvinvointia”, Kukkonen sanoo. Kun navetan laajennus tulee ajankohtaiseksi, pohditaan tilalla myös ulkoilutarhan mahdollisuutta. Nyt jaloittelutarhaa ei ole. Laiduntaminenkaan ei ole mahdollista peltojen sijainnin vuoksi. HYVÄ LEHMÄ SYNTYY hyvästä vasikka-ajasta. ”Ravintoa pitää olla riittävästi, sillä lehmän utarekudos muodostuu juottokaudella”, Mäkipää muistuttaa. ”Vasikat saavat ternimaitoa 2–4 tunnin sisällä syntymästään. Ensimmäiset 1–3 päivää ne viettävät emänsä kanssa, minkä jälkeen ne siirtyvät imettäjälehmälle. Noin kuukauden ikäisinä siirrämme vasikat automaattiruokintaan. Ne kasvavat päivässä paljon ja pysyvät terveinä.” Imettäjälehmien käytöstä tilalla on vielä lyhyt kokemus, mutta tulokset ovat lupaavat. ”Totutamme vasikat väkirehuun mahdollisimman varhain, jotta niistä saadaan märehtijöitä. Vasikoille on aina tarjolla vapaasti kuivaa heinää, säilörehua ja vasikkanappulaa”, Mäkipää kuvailee. Vasikat siirretään navetan vieressä olevaan kestokuivikepohjaiseen kylmäpihattoon 10–12 viikon ikäisinä. Kukkonen ja Mäkipää olivat mukana Osuuskunta Maitosuomen järjestämässä utareterveyspienryhmässä, vaikka tulehdukset eivät ole olleet tilalla ongelma. Lyhytkurssit täydentävät omaa osaamista ja ovat molempien mielestä hyödyllisiä.

14 * MAITO JA ME


"Jos lehmä ontuu, hoidamme sorkat heti kuntoon, ennen kuin tulee muita ongelmia.”

Yhden robotin pihatto on valmistunut 2012. Seuraavina investointeina viiden vuoden suunnitelmissa ovat vasikkala ja navetan laajennus kahdelle robotille.

KUKKOSEN TILA, ILMAJOKI Yrittäjät Eläimet Tila Navetta Keskituotos Tuotos Kestävyys Poikimaväli Siemennys Visio

Jaakko Kukkonen, 36, ja Virve Mäkipää, 42, sekä 2-, 10- ja 12-vuotiaat lapset 65 lehmää (75 % holstein, 25 % ayrshire) 43 ha omaa ja 30 ha vuokrattua peltoa Vuonna 2011 valmistunut yhden robotin pihatto, aperuokinta visiiriseinien kautta 11 170 kg/lehmä/v., 4,2 % rasvaa, 3,2 % valkuaista 653 000 litraa meijerimaitoa/v. 2,9 poikimakertaa/lehmä 389 vrk Itse Jatkuva parantaminen

MAITO JA ME * 15


”Tärkein asia utaretulehdusten torjunnassa on robotin säännöllinen huolto.” Seitsemänvuotiaassa yhden robotin pihatossa on väljät tilat 65 lehmälle. Lehmien tarkkailua helpottaa toiseen kerrokseen nostettu navettatoimisto.

16 * MAITO JA ME


”Tärkein asia utaretulehdusten torjunnassa on robotin säännöllinen huolto. Äskeisen pienen epidemian syyksi paljastui väärä alipaine. Vetimien hyvää pesutulosta pitää myös valvoa”, Mäkipää tähdentää. Hän lähtee rakentamaan hyvää utareterveyttä umpilehmistä. Tavoitteena on lehmän kuntoluokan säilyminen samana läpi ummessaolokauden. ”Olen maltillinen umpeuttaja. Ensin lopetamme väkirehutarjoilun robotilla, jolloin lypsyväli harvenee. Sitten siirrymme umpiappeeseen ja kuivaan heinään. Umpilehmillä käytämme myös kalkitonta kivennäistä ja magnesiumpitoista nuolukiveä. Rehun pitää olla vähäenergistä mutta täyttävää.” Umpilehmät siirretään 1–2 viikkoa ennen poikimista navetan toiseen päähän. Tunnutuksesta tilalla on luovuttu lähes kokonaan. Umpiappeen päälle laitetaan poikimisen lähestyessä vain hieman lehmien seosrehua. Ennen poikimista vähintään kolme kertaa poikineille annetaan poikimahalvauksen estämiseksi kalsiumbolus. Toinen bolus annetaan heti poikimisen jälkeen ja kolmas tarvittaessa. ”Mittaamme poikineilta säännöllisesti lämmön ja tarkkailemme muita poikimahalvauksen merkkejä, jotta saamme jo seisovat halvaukset kiinni.” UTARETULEHDUSTEN estämiseksi kaikille lehmille annetaan antibiootittomia vahatuubeja kesän ajan. Niiden avulla vedinten päähän muodostuu vahatulpat. Antibioottia sisältäviä umpituubeja käytetään vain tarpeen vaatiessa utaretulehdusten hoitoon. ”Umpituubeja joudumme käyttämään nykyään tosi harvoin”, Mäkipää iloitsee. Parsissa on turvekuivike. Sen valinta perustuu kuivikkeen saatavuuteen, mutta myös turpeen antibakteeriseen ominaisuuteen. Yrittäjät pyrkivät hoitamaan eläimet niin hyvin, ettei sairauksia tulisi. Kokonaan niiltä ei voi kuitenkaan välttyä. ”Kun eläin sairastuu, annamme sille luonnollisesti sairauden vaatiman lääkkeen. Jos eläimellä on kipuja, pitää sille ehdottomasti antaa kipulääkettä. Kun eläin on kivuton, se pystyy käyttäytymään ja syömään suhteellisen normaalisti. Sairaus ei pääse voitolle ja isommilta ongelmilta ehkä vältytään”, Mäkipää tietää. Tilalla on terveydenhuoltosopimus Ilmajoen kunnaneläinlääkärin, Elina Rintalan, kanssa. ”Meille on muodostunut hyvä ja avoin kumppanuussuhde. Säännölliset terveydenhuoltokäynnit tuovat kustannukset moninkertaisesti takaisin”, Mäkipää painottaa. HYMYISTÄ JA ILOISESTA puheenporinasta päätellen työ, elämä ja parisuhde maistuvat yrittäjille. ”Tykkäämme työstämme. Yhteiset tavoitteet ja hyvä tekemisen meininki auttavat meitä jaksamaan. Kun voi henkisesti ja fyysisesti hyvin, jaksaa panostaa eläimiinkin”, yrittäjät toteavat yhdestä suusta. Tilan työnjako toimii. Mäkipää vastaa navetasta ja Kukkonen rehuista sekä peltoviljelystä. Töiden koneellistamista molemmat pitävät tärkeänä terveyden tukipilarina. ”Esimerkiksi kuivikkeet levitämme koneellisesti ja juoma-automaatti helpottaa vasikoiden ruokintaa”, Kukkonen luettelee. Yrittäjät ovat mukana myös maatalousyrittäjien työterveyshuollossa. Avioparin vapaa-aika kuluu mukavasti 2-, 10- ja 12-vuotiaiden lasten kanssa. Virve Mäkipää ehtii lisäksi hoitaa omia hevosiaan sekä ratsastaa. Jaakko Kukkonen hiihtää ja moottoripyöräilee.


TEE

MA

LIISA KAARTINEN Ylitarkastaja Evira, Eläinten terveys ja hyvinvointi

Vastuullisesti mikrobilääkkeitä RESISTENSSIN TORJUNTAA ON TEHTÄVÄ JOKAISELLA TILALLA MIKROBILÄÄKKEIDEN TEHON SÄILYTTÄMISEKSI JA IHMISTEN SEKÄ ELÄINTEN TERVEYDEN SUOJELEMISEKSI.

M

ikrobilääkkeiden tehon menetys aiheuttaa suurta huolta maailmanlaajuisesti. Uusia lääkkeitä ei pystytä kehittämään riittävän nopeasti edes ihmisten hoitoon. Samaan aikaan pohjoismainen hallittu mikrobilääkekäyttö eläinten lääkinnässä on osoittanut toimivuutensa resistenssin hallinnassa. SUOMESSA hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä on toteutettu systemaattisesti yli 20 vuotta. Tavoitteena on säilyttää eläimille käytettävien lääkkeiden teho mahdollisimman hyvänä. Meillä lainsäädäntö ohjaa lääkevalintaa: reservilääkkeitä, kuten kolmannen polven kefalosporiineja, fluorokinoloneja tai uudempia

18 * MAITO JA ME

makrolidejä, saa käyttää vain, kun ensisijaiset mikrobilääkkeet eivät ole käyttökelpoisia. Suomessa eläinten tauteja aiheuttavien bakteerien resistenssitilanne on pääosin vielä hyvä. Monissa naudan tavallisissa infektioissa, esimerkiksi utaretulehduksessa ja sorkkavälin ajotulehduksessa, penisilliini on ensisijainen lääke.

toiseen. Esimerkiksi kolibakteereilla ja salmonelloilla voi olla samoja resistenssitekijöitä. Ulkomaista alkuperää olevat suolistobakteerit ovat usein moniresistenttejä. Maailmalla laajakirjoisten kolmannen polven kefalosporiinien runsas käyttö on yhdistetty moniresistenttien ESBLbakteerien syntyyn eläinperäisissä bakteereissa.

KAPEAKIRJOISEN penisilliinin käyttö ei aiheuta resistenssin valintapainetta suolistobakteereihin: se tehoaa vain joihinkin bakteereihin eikä esimerkiksi kolibakteerin tyyppisiin suolistobakteereihin. Maidon pitkä varoaika on penisilliinin käytön kannalta ikävä menoerä. Suolistobakteerit siirtävät resistenssitekijöitä myös bakteerilajista

ELÄINPERÄISET ESBL-bakteerit aiheuttavat hyvin harvoin ihmisten tauteja, mutta läheisessä kontaktissa ne voivat siirtyä eläinten ja ihmisten välillä. Hyvällä tautisuojauksella, ennaltaehkäisyllä ja hygienialla rajoitetaan resistenttien bakteerien tai resistenssitekijöiden siirtymistä ihmisten ja eläinten välillä. Huolellinen käsien pesu kannattaa!


H E L I S I M OJ O K I Tu o t a n t o e l ä i n s a i r a u k s i e n erikoiseläinlääkäri, kliininen opettaja, HY:n eläinlääketieteellinen tiedekunta

UT-antibioottihoito järkipohjalle JOTTA BAKTEERIT EIVÄT MUUNTUISI VASTUSTUSKYKYISIKSI LÄÄKKEILLE, ON TÄRKEÄÄ HOITAA ELÄINTÄ ANTIBIOOTILLA VAIN VÄLTTÄMÄTTÖMISSÄ TILANTEISSA.

U

taretulehduksen aiheuttajaa on lähes mahdoton päätellä maidon ulkonäöstä. Lehmän muut oireet ja tilan aiemmat bakteerilöydökset auttavat eläinlääkäriä arvailemaan aiheuttajabakteeria, kun hoito pitää aloittaa heti. Antibioottien käyttö on tällä hetkellä suurennuslasin alla monessa maassa, koska niiden teho on alentunut holtittoman käytön vuoksi. Kun eläintä hoidetaan, tulee käyttää kapeakirjoista antibioottia oikealla annoksella oikean pituinen kuuri. Suomessa käyttö on jo pitkään ollut pääsääntöisesti järkevää. Lisäksi meillä on jo pitkän aikaa tutkittu maidosta utaretulehduksen aiheuttajabakteereita todella hyvin. Monessa karjassa onkin jo kattava käsitys siitä, mitkä bakteerit ovat tyypillisiä löydöksiä. Usein näytteenottoon kannustaa, että tuloksen perusteella voidaan jättää tulehtunut neljännes ilman antibioottihoitoa. VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ hoidettavia ovat tarttuvat bakteerit, kuten Staphylococcus aureus ja Streptococcus agalactiae. Antibioottihoidon

sijasta hoitona voidaan käyttää myös neljänneksen umpeutusta, kunhan akuuttivaihe on mennyt ohi ja maito on lähes normaalin näköistä. Maailmalla tehdyt tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että piilevien utaretulehdusten hoito lypsykauden aikana ei ole taloudellisesti järkevää, lukuun ottamatta tarttuvia bakteereita. Mikäli maitoa ei tarvitse tulehduksen vuoksi erotella, hoito kannattaa siirtää umpeenmenovaiheeseen. Lievät tulehdukset saattavat myös parantua itsekseen, etenkin jos aiheuttajana ovat koagulaasinegatiiviset stafylokokit. KÄYTÖSSÄ OLEVAT antibiootit voidaan jaotella usealla eri tavalla. Vastustuskykyisten bakteerikantojen lisääntymiseen vaikuttaa muun muassa se, kuinka laajakirjoinen antibiootti on eli vaikuttaako se monenlaisiin eri bakteeriryhmiin. Hoito pyritään kohdistamaan tutkittuun taudinaiheuttajaan kapeakirjoisilla antibiooteilla, kuten penisilliinillä. Onneksemme suurin osa utaretulehdusbakteereista ovat sille herkkiä. Tarpeen mukaan käytetään neljännekseen laitettavaa tuubihoitoa, lihaksensisäistä pistoshoitoa tai nii-

den yhdistelmää. Tuubihoito kohdistuu suoraan utareen maitotilaan, eikä antibioottia kulu hukkaan. Toisaalta itse utarekudokseen ei saada tehokkaita pitoisuuksia, mutta niitä ei joka bakteerilajilla tarvitakaan. Stafylokokeista osa on hankkinut vastustuskyvyn penisilliinille. Näiden bakteerikantojen paranemistulokset muilla lääkkeillä ovat niin huonoja (0–20 %), että hoidon järkevyys on kyseenalaista.

LYHYET KUURIT onessa maassa utaretulehduksen hoitoon käytettävät hoitokuurit ovat lyhyempiä kuin Suomessa. Yli viiden päivän pistoshoitoihin ei ole syytä ryhtyä, eikä yhdistelmähoito (lihaksensisäinen pistos ja tuubi yhtaikaa) saa olla rutiinihoito joka tulehdukseen. Pitkät kuurit ja ylisuuret annokset voivat myös aiheuttaa yllätyksiä varoaikoihin.

M

Lue lisää aiheista: maitojame.fi/ sections/terveys-ja-hyvinvointi

MAITO JA ME * 19


DeLaval VMSTM Spectra tavallisen hinnalla - ja paljon muuta

Pysy mukana kehityksen kärjessä ja rekisteröidy osoitteessa:

www.delaval.com/fi/innovaatiot ja kuulet ensimmäisten joukossa pian tulevista uutuuksista

Pihaton sisustuspäivät Parsipedit

LEDvalot

Käytävä matot

Karjaharja Juoma altaat

Kysy tarjous laitemyyjältäsi! Tarjoukset voimassa 30.6. asti

Olemme myös Facebookissa ja instagramissa: www.facebook.com/delaval www.instagram.com/delavalsuomi


HANNA LAITINEN Ryhmäpäällikkö Va l i o La at u - p a l ve l u t

Maidosta E-luokassa jo 96,9 % VALIOLAISTEN MAITOTILOJEN TUOTTAMAN RAAKAMAIDON LAATU PARANI EDELLEEN VIIME VUONNA.

P

arhaimman eli E-luokkaisen maidon osuus kasvoi vajaat 0,5 prosenttiyksikköä eli 96,9 prosenttiin edellisvuodesta. Iso kiitos laatumaidosta maitotilayrittäjillemme! Ehkä tänä vuonna ylittyy jo 97 prosenttia. E-luokan osuus tuotetusta maidosta on kasvanut vakaasti ja IIluokkaisen maidon osuus on erittäin pieni. Viime vuonna sen osuus oli vajaat 0,01 prosenttia ja koko vuonna II-luokkaan meni vain 143 807 litraa maitoa, kun edellisvuonna 100 000 litraa enemmän eli 241 584 litraa.

MAIDON LAADUN vuodenaikaisvaihtelu on tasoittunut koko ajan, mutta edelleen I- (ja II-) luokan maitoja on eniten kesäkuukausina, jolloin soluluvut ovat korkeimmillaan. Raakamaidon laatuluokittelu määräytyy solu- ja bakteeritulosten geometristen keskiarvojen perusteella. Soluissa laskennassa oli mukana viime vuoden kolmen viimeisimmän kuukauden tulokset (yleensä 9 tulosta) ja bakteereissa vastaavasti kahden kuukauden tulokset (yleensä 6 tulosta).

Lisäksi todetut antibioottijäämät tai muut maidon käytön estävät kuormapoikkeamat pudottavat laatuluokan E-luokasta 1-luokkaan. Maidon luokittelu I-luokkaan johtuu useimmiten soluista. Bakteerien vuoksi I-luokkaan meni viime vuonna vain noin 0,12 prosenttia maidosta, kun solut olivat syynä 2,9 prosentissa. Kuormapoikkeamat veivät I-luokkaan 0,06 prosenttia maidosta. II-luokkaan putoamisen syynä ovat usein samanaikaiset bakteerija soluongelmat. SOLULUKUJEN geometriset vuosikeskiarvot ovat olleet viimeiset vuodet vajaat 130 000/ml ja bakteerikeskiarvot noin 5 000/ml. Vuodenaikaisvaihtelua on edelleen. Soluissa matalimmat luvut olivat viime lokakuussa (122 000/ml) ja korkeimmat elokuussa (140 000). Bakteereissa matalimmat luvut löytyvät tammikuulta (4 530/ml) ja korkeimmat vastaavasti heinäkuulta (6 290/ml). KAIKISTA tuotantolaitoksiin vastaanotetusta maitoeristä 99,95 prosenttia oli viime vuonna lämpötilaltaan alle 6 °C. Vastaanotettujen erien lämpötilakeskiarvo oli 3,87 °C.

Kuormien bakteeripoikkeamat (tulos yli 100 000 pmy/ml) ovat hyvin hallinnassa ja määrä on vakiintunut noin 0,5 prosenttiin. Kaikkien analysoitujen kuormien bakteerilukujen keskiarvo viime vuonna oli 12 500/ml. VIIME VUONNA antibioottipoikkeamia oli 25 eli yksi vähemmän kuin edellisvuonna. Antibioottijäämien takia pilalle mennyttä maitoa jouduttiin hävittämään harmittavan paljon, sillä seitemän kertaa jäämä todettiin vasta jälkikäteen, kun maito oli jo purettu siiloon. Näissä tapauksissa maitokuormasta ennen purkua tehty pikatesti on näyttänyt negatiivista tulosta ja purun jälkeen tehty kolmen tunnin Delvotest SP NT positiivista tulosta. Antibioottimaitojen lisäksi viime vuonna oli 15 muuta maidon käytön estänyttä poikkeamatilannetta (n. 115 000 litraa). Näitä olivat muun muassa maidon verisyys tai pesuainevedet maidon joukossa. Tapausten määrä pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Lue laajempi maidon laatukatsaus: maitojame.fi/sections/maidon-laatu

MAITO JA ME * 21


TEE

MA

HANNA LAITINEN Ryhmäpäällikkö Va l i o La at u - p a l ve l u t

Onnistunut näyte Delvotestillä VALIORYHMÄN ANTIBIOOTTIJÄÄMIEN TESTIMENETELMÄ VAIHTUI KUUSI VUOTTA SITTEN, KUN DELVOTEST SP NT OTETTIIN KÄYTTÖÖN TILOILLA, MAIDON VASTAANOTOISSA JA ALUELABORATORIOSSA.

A

lussa uusi menetelmä aiheutti haasteita etenkin lehmäkohtaisessa testauksessa, mutta haasteista on selvitty ohjeiden täsmentämisellä. Delvotest SP NT on helppo tehdä, mutta tuloksen luotettavuuden varmistamiseksi on hyvä tietää, mikä voi aiheuttaa virheellisen tuloksen. VALIOLAISEN OHJEEN mukaan jokaisen hoidetun lehmän maito on testattava Delvotest SP NT -testillä varoajan jälkeen ja vain negatiiviseksi todetun maidon saa lypsää tilasäiliöön. Delvotestin tulos luetaan agarkerroksen alaosasta. Jos agar on puoleen väliin keltainen, tulos on negatiivinen. VIRHEELLINEN TULOS on lähes poikkeuksetta väärä positiivinen ja seurausta siitä, että testimikrobin kasvu on estynyt jostain syystä. Näytteestä saatu positiivinen testitulos ei ole merkki siitä, että maidossa olisi antibioottijäämiä. Oikea positiivinen tulos saadaan, kun testimikrobin kasvu estyy vain antibioottijäämän vuoksi, eikä esimerkiksi liian matalan hauteen lämpötilan takia. Virheet voivat aiheu22 * MAITO JA ME

tua sekä väärästä testiampullien säilytyksestä ja käsittelystä että virheistä testin teossa. Niitä voi tulla myös, jos maito on epänormaalia tai näyte otettu väärin. Delvotest SP NT on mikrobiologinen testi eli se perustuu testibakteerin kasvuun tai siihen, että kasvu estyy. Vain harvoin sillä saadaan virheellisiä negatiivisia tuloksia. JATKUVA POSITIIVINEN tulos tarkoittaa, että antibiootti ei ole poistunut lehmän elimistöstä normaalisti. Lehmä voi olla hyvin sairas tai sen maksa ei toimi normaalisti. Myös yhdistelmähoidot voivat pidentää varoaikaa reilusti. Samoin käy, jos kloksasilliinilla umpeenpanohoidettu lehmä ei ole ehtinyt olla ummessa riittävän pitkään ennen poikimista. Suositus olisi kahdeksan viikkoa. Lehmäkohtaisen testin voi tehdä varoajan jälkeen maitonäytteestä, jossa on sekoitettuna puolet tutkittavan lehmän maitoa ja puolet puhdasta maitoa. Tällä päästään tavallisimmissa betalaktaameissa lähelle MRL-arvoa, eli suurinta sallittua pitoisuutta. Testiin liittyviä ohjeita ja ongelmien syitä voi kerrata Valmasta.

KONTROLLINÄYTE OTETAAN AINA estatessa tarvitaan kontrollinäyte puhtaaksi tiedetystä maidosta, joka otetaan tilasäiliöstä, hoitamattomasta lehmästä tai kaupan maidosta. Tilasäiliöstä näyte otetaan yläkautta aina, kun se on mahdollista. Jos kontrollinäyte antaa positiivisen tuloksen, testin teossa, ampulleissa tai testihauteessa on vikaa. Tässä tapauksessa kannattaa olla yhteydessä meijerin neuvontaan. Sieltä saa neuvoja ja apua testaukseen sekä tarvittaessa uudet ampullit tai hauteen.

T


• •

• • •

• • • • • • • • •

• MAITO JA ME * 23


TEE

MA

LAURA KULKAS Te r v e y d e n h u o l t o eläinlääkäri, V a l i o Te r v e y s - p a l v e l u t

Paratuberkuloosin tilanne tutkitaan PARATUBERKULOOSI ON NAUTOJEN HITAASTI ETENEVÄ KROONINEN RIPULITAUTI, JOKA SAATTAA HIIPIÄ HILJALLEEN LYPSYKARJOIHIMME.

P

aratuberkuloosi aiheuttaa taloudellisia tappioita eläinten ennenaikaisen poiston, teurasruhon arvon alenemisen, maidontuotannon alenemisen ja yleiskunnon heikentymistä seuraavien muiden häiriöiden, kuten huonontuneen hedelmällisyyden kautta. Eloeläimiä myyvien tilojen eloeläinkauppa saattaa kärsiä. Paratuberkuloosin aiheuttaa Mycobacterium avium, subspecies paratuberculosis-bakteeri eli MAP. Sen yhteys ihmisen Crohnin tautiin on edelleen epäselvä, eikä se kuulu Suomessa tai EU:ssa virallisesti vastustettaviin eläintauteihin.

TARTUNTA TAPAHTUU suun kautta joko saastuneesta lannasta tai maidosta ja joskus myös suoraan emältä sikiöön kohdussa. 24 * MAITO JA ME

Aluksi infektio rajautuu eläimen suoliston seinämään ja tartunta pysyy niin sanotusti kurissa. Myöhemmin immuunipuolustus ei enää kykene estämään taudin leviämistä ja alkaa vasta-aineiden tuotanto. TAUDIN ITÄMISAIKA vaihtelee 2–12 vuoteen. Kun vasta-aineiden määrä alkaa lisääntyä, tuotostappiot alkavat. MAP-bakteereja voi erittyä jo ennen vasta-aineiden nousua, mutta viimeistään silloin. Vauriot suoliston seinämässä johtavat ravinteiden imeytymishäiriöihin ja ripuliin, mikä taas johtaa lehmän kuolemaan, ellei sitä poisteta ajoissa. Hoitoa ei ole. Myöhäisessä vaiheessa emon riski tartuttaa sikiö kohdussa ja syntymän jälkeen on suurentunut. Eläin erittää bakteeria eniten ulosteessa, mutta myös virtsassa, maidossa ja

spermassa. Tartunta kulkee yleensä suun kautta ja tavallisimmin jo vasikkana maidosta tai likaisista vetimistä. Myöhemmin tauti tarttuu ulosteen saastuttaman rehun ja veden välityksellä. Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu kliinisesti, vaan osa jää taudin oireettomiksi kantajiksi ja levittäjiksi. ELÄVIÄ MAP-BAKTEEREJA löytyy noin 1–3 prosentista pastöroitua maitoa, joten kulutusmaitotuotteet saattavat levittää bakteereja ihmisiin. Crohnin tautia sairastavilla lapsilla 35 prosentilla on MAP, kun terveillä luku on 5 prosenttia. Lopullista selvyyttä MAP:n merkityksestä ihmisten terveydelle ei ole, vaikka asiaa on tutkittu vuosikymmeniä. Paratuberkuloosi on kuitenkin hypo-


"Kaikki tartunnan saaneet eivät sairastu kliinisesti, vaan osa jää taudin oireettomiksi kantajiksi ja levittäjiksi."

teettinen zoonoosiriski ja mahdollinen riskitekijä maidontuotannossa. MAP-TARTUNTA on levinnyt koko maailmaan eloeläinkaupan välityksellä. Koska tartunta pysyy piilevänä kauan, yksittäisen eläimen tutkiminen ei ole luotettava tapa todeta tartuntaa. Seuranta on tehtävä karjatason tutkimuksilla. Paratuberkuloosia esiintyy lähes kaikkialla maailmassa. Tanskassa arviolta 85 prosentilla lypsykarjoista on tartunta ja 800 tartuntatilaa on nyt vastustusohjelman piirissä. Ruotsissa on lihakarjoille tiukka vastustusohjelma: tartuntakarjoja on lopetettu ja tartunta saatu hävitettyä. Norjassa paratuberkuloosia on esiintynyt lampaissa, joista tauti on hävitetty, mutta naudoissa tuskin on tartuntaa – tosin kattavia tutkimuksia ei ole tehty. USA:ssa, Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa 40–70 prosentilla karjoista on tartunta. SUOMESSA paratuberkuloosia on todettu emolehmäkarjassa vuonna 1992. Kaikkiaan paratuberkuloosia on lĂśytynyt viidestä emolehmäkarjasta, mutta ei koskaan lypsykarjoista. Pienimuotoista seurantaa on tehty, mutta nyt on ryhdyttävä toimeen tilanteen selvittämiseksi ja taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

OSALLISTU, JOS KUTSU KĂ„Y! änä vuonna alkaa kolmivuotinen nautojen tutkimushanke, jossa selvitellään paratuberkuloosin tilannetta Suomessa. Päärahoittaja on maa- ja metsätalousministeriĂś. Hankkeessa on tarkoitus analysoida 300 lypsykarjan 20 vanhimman lehmän tuotostarkkailumaitonäytteistä vasta-aineet. Positiivisten lehmien ulostenäytteistä analysoidaan paratuberkuloosibakteereja uudella PCR-menetelmällä ja näytteet myĂśs viljellään. Suuntaamme tutkimusotannan niihin tiloihin, joilla on kohonnut paratuberkuloosiriski eli karjoihin, jotka ovat tuoneet eläimiä ulkomailta tai ostaneet liharotuisen sonnin emolehmäkarjasta karjaansa tai ostaneet paljon eläimiä. Asiantuntijoiden oletuksena on, että paratauberkuloosia ei lĂśydy lypsykarjoista tai lĂśytyy korkeintaan muutama positiivinen karja. On erittäin tärkeää, että lĂśydämme mahdolliset tartunnan kantajakarjat, jotta kykenemme estämään taudin leviämisen. Se säästää paljon rahaa ja on suuri etu eloeläinkaupassa sekä eläinten hyvinvoinnille. Jos saat kutsun osallistua paratuberkuloosihankkeeseen, lähde mukaan! Se on todella tärkeää asian selvittämiseksi ja taudin leviämisen hallitsemiseksi. Tilojen tehtäväksi jää kerätä ulostenäytteet vasta-ainepositiivisista lehmistä analysointia varten.

T

Mikä tutkimushanke? Lypsykarjojen hyvän paratuberkuloositilanteen todentaminen ja sertiďŹ ointi lypsykarjatalouden tukemiseksi.

!26/)3! 6),*%,)*­ +!,+)43% 0( 0)4/)3%,,! .%34%+!,+),,! ,IETTEET ENNEN LEVITTĂ‹MISTĂ‹ SITOO TYPEN 3Ă‹NKIMAAT ENNEN KYLVĂšJĂ‹ (ETI VAIKUTTAVA .%34%+!,++) KORJAA PELLON (INNOTTELU +UUTIOKAUPALLA T M /-!.! 49ž.ÂŻ OMALLA KONEELLA (YĂšTY KOTIIN 3OITA 0YYDĂŠ TARJOUS 0 KALKITUSPALVELU KOLUMBUS l

(+4 9(4)ž (¯-%%. +!,++)45++5 /9 V TIETOTAITO 6AIN AIDOLLA KALKILLA LANNOITUSVAIKUTUS

MAITO JA ME * 25


OLLI RUOHO Asiantuntijaeläinlääkäri ETT ry

Pälvisilsan leviäminen ja vastustus PÄLVISILSA ON ENSISIJAISESTI NAUDOILLA ESIINTYVÄ TRICHOPHYTON VERRUCOSUM -SIENEN AIHEUTTAMA IHOTULEHDUS.

T

auti esiintyy yleensä pään, kaulan ja etulapojen alueella pyöreinä, kolikon kokoisina tai vähän suurempina karvattomina alueina, joiden keskellä on harmaata karstaa. Oireita todetaan tavallisimmin vasikoilla, sillä vanhemmat eläimet ovat taudin sairastettuaan jo saavuttaneet immuniteetin. PÄLVISILSAA vastustetaan elinkeinon yhteisesti sopimin toimenpitein. Eläinten terveys ETT ry korvaa puolet lypsykarja- ja emolehmätilojen pälvisilsarokotekuluista. Teurastamot pyrkivät ohjaamaan pälvisilsaa sairastaneet tai sairastumisriskissä olevat vasikat loppukasvattamoihin, joissa jo on tartuntaa ja joista se ei leviä. VUODEN 2016 kesästä alkaen on pälvisilsapositiivisten tilojen määrä lisääntynyt selvästi. Taudin esiintymistä seurataan terveydenhuoltokäynneillä: Nasevassa oli maalis-

26 * MAITO JA ME

kuun puolivälissä pälvisilsaerityistilannemerkintä lähes 70 tilalla. ETT:n pälvisilsasaneerausohjelmassa oli mukana yhteensä 32 tilaa. Taudin leviäminen aiheuttaa huomattavia kustannuksia nautatiloilla ja erityisesti välitysvasikoihin perustuvassa naudanlihan tuotannossa vuotavaurioina ja kasvutappioina. Vakavimmissa tapauksissa myös eläinten hyvinvointi vaarantuu erityisesti kylmäkasvatuksessa. Pälvisilsa on myös zoonoosi, eli se voi tarttua eläimestä ihmiseen aiheuttaen kivuliaan ja pitkäkestoisen ihotulehduksen. ETT RY käynnisti projektin, jonka tavoitteena on selvittää syitä pälvisilsatartuntojen leviämiseen. Selvitys tehdään teurastamoilta saatavien eläinliikennetietojen avulla ja selvittämällä eri tietojärjestelmistä tai tiloille tehtävän kyselytutkimuksen avulla muut mahdolliset pälvisilsatartuntaa levittävät kontaktit sekä tekijät. Projektissa selvitetään myös tilalta toiselle liikkuvien koti- ja

haittaeläinten merkitystä pälvisilsatartuntojen levittäjänä. Samalla laaditaan kriteerit sen määrittämiseen, missä vaiheessa pälvisilsasaneerattu tila voidaan katsoa tartunnasta vapaaksi. KYSELYTUTKIMUKSEEN otetaan mukaan lypsykarja- ja emolehmätilat, joiden pälvisilsatartunta on todettu heinäkuun 2016 jälkeen. Mukaan otetaan vastaavalta ajalta myös naudanlihantuotantotilat, joiden tartuntaa ei voi selkeästi jäljittää välityseläinkontaktin kautta lypsykarjatilalle. Projektieläinlääkäri Heli Mourujärvi tekee kyselytutkimuksen ja selvitystyön osana erikoistumistaan tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriksi.

Lisätietoja: Olli Ruoho, p. 040 820 1257, olli.ruoho@ett.fi


ANN-HELENA HOKKANEN Maatalousyrittäjä E LT, H e l s i n g i n y l i o p i s t o n eläinlääketieteellinen tiedekunta

Tue vasikoiden kasvua ja terveyttä POIKIMISTEN VALVOMINEN JA VASTASYNTYNEIDEN VASIKOIDEN HOITAMINEN KANNATTAA.

V

ahva vastustuskyky taudinaiheuttajia vastaan koostuu monesta tekijästä. Onnistuneessa alkuhoidossa tuetaan vasikoiden puolustusjärjestelmän toimintaa, vähennetään vasikoiden kokemaa stressiä ja mahdollistetaan ternimaidon saanti. Vasikoiden terveyden tukemiseen kannattaa ottaa avuksi niiden omat terveydenhuoltokäynnit. 1. TARJOA PUHTAUTTA Poikimaympäristön puhtaudella ja runsaalla kuivituksella ehkäiset tehokkaasti ripuleita ja varsinkin napatulehduksia. Terve, ehjä iho estää taudinaiheuttajien pääsyä vasikoiden elimistöön. Runsaalla kuivituksella vähennät vastasyntyneiden ihovaurioita ja ehkäiset poikimaympäristön liukkautta. Vasikat saavat ensimmäiset hyvät bakteerit elimistöönsä syntyessään. Turvaamalla poikivien lehmien terveyttä, tarjoamalla puhtaan paikan syntyä sekä antamalla emien nuolla

vasikkansa kuivaksi varmistat tilasi vasikoille mahdollisimman hyvän bakteerikannan ilman taudinaiheuttajia. Hyvät bakteerit asuttavat vasikoiden ihon, limakalvot sekä ruuansulatuskanavan ja suojaavat elimistöä muun muassa estämällä haitallisten bakteerien pääsyä elimistöön. 2. AUTA PYSYMÄÄN LÄMPIMÄNÄ Vasikoilla on syntyessään hyvin vähän vararavintoa. Ne ovat märkiä ja niiden kehosta haihtuu runsaasti lämpöä. Siksi vastasyntyneet kylmettyvät helposti. Energia, jonka vasikat joutuvat käyttämään itsensä kuivaamiseen ja lämpimänä pysymiseen, on poissa elimistön muusta toiminnasta. Estät kylmettymistä kuivittamalla runsaasti, ehkäisemällä vetoa, kuivaamalla vastasyntyneet nopeasti ja varmistamalla lämpimän ternimaidon saannin. 3. ESTÄ STRESSIÄ Hyvin hoidetut ja stressittömät vasikat voivat käyttää kaikki elimistönsä voimavarat kasvuun ja kehitykseen,

joten vastasyntyneiden stressiä kannattaa ehkäistä. Vaikeissa poikimisissa auttaminen on tärkeää, jotta hapenpuute ja kipu eivät vahingoittaisi vasikoiden elimistöä. Kipulääke vaikean poikimisen jälkeen voi auttaa vasikoita toipumaan nopeammin. 4. VARMISTA TERNIMAITO Vasikat saavat emiltään ternimaidosta tehokasta puolustuskykyä. Ternimaidon sisältämät vasta-aineet auttavat taudinaiheuttajien tuhoamisessa. Lisäksi emien erilaisia taudinaiheuttajia tuhoavia ja vasta-aineita tuottavia soluja siirtyy vasikoiden elimistöön, ja ne muun muassa tukevat vasikan oman puolustusjärjestelmän kehitystä sekä erittävät vasikoiden elimistön kasvua ja toimintaa tukevia aineita. Lisäksi ne toimivat paikallisesti ruuansulatuskanavassa. Varmista vasikoillesi hyvälaatuisen ternimaidon runsas saanti mahdollisimman varhain syntymän jälkeen. Lue laajempi artikkeli: maitojame.fi/ sections/terveys-ja-hyvinvointi

MAITO JA ME * 27


ME

TÄ YRIT

Eija, Juha ja Joni Jämsä (edessä) muodostavat Akolan tilan toimivan työtiimin. Labradorinnoutaja Alma pitää huolen, että joku tilan väestä nousee ylös aina aamuviideltä. 28 * MAITO JA ME

J ÄT


50 vuotta laatumaitoa Iijoen törmältä AKOLAN TILALLA, POHJOIS-IISSÄ ON TUOTETTU E-LUOKAN MAITOA VIISI VUOSIKYMMENTÄ. HUOLELLINEN LYPSYTYÖ ON PITÄNYT BAKTEERIT JA SOLUT LOITOLLA. T E K S T I J A K U VA M A R K K U P U L K K I N E N

YRITTÄJÄT Eija, 57, ja Juha Jämsä, 56, ovat hoitaneet karjaa ja viljelleet Akolan tilaa vuodesta 1992. Juha vastaa pääosin maatilan töistä, sillä Eija on käynyt tilan ulkopuolella töissä. Peltoaukean toisella laidalla asuva poika Joni Jämsä, 31, auttaa peltotöissä. Ensimmäiset 25 vuotta E-luokan maidon tuottamisesta vastasivat Juhan vanhemmat: Aarne Jämsä ja edesmennyt Emma Jämsä. TILA Lähellä E75-tietä ja Iijoen siltoja sijaitsevalla tilalla on viljelyssä 36 hehtaaria, josta nurmea ja kuivaa heinää kasvaa noin 25 hehtaarilla. ELÄIMET JA NAVETTA Vuonna 1967 valmistuneessa ja vuonna 2000 laajennetussa parsinavetassa asustaa 18 ayrshirelehmää ja nuorkarja. Putkilypsy tapahtuu parsissa. Säilörehu jaetaan käsityönä ”hamsterilla” ja täysrehu nokkakärryllä. Lehmien keskituotos tipahti viime vuonna 9 100 kiloon. Vuoteen osui epäonnea, sillä kaksi hyvässä tuotantovaiheessa ollutta lehmää jouduttiin lopettamaan, toinen liukastumistapaturman ja toinen sairauden vuoksi. ”Yli 10 000 kilon tuotoksessa käytiin ja sinne aiomme vielä päästä”, Juha Jämsä vakuuttaa. Lehmät ovat kestäviä, mistä osoituksena ovat vuosina 2014 ja 2016 saadut satatonnarikunniakirjat. ”Tunnen kaikki lehmät erittäin

hyvin ja ne saavat yksilöllistä hoitoa”, Juha painottaa. Lehmät laiduntavat kesäisin. Yöt ne ovat kuitenkin itikoiden vuoksi sisällä. Hiehot ovat ulkona toukokuusta lokakuuhun ja saavat säkäänsä itikkakarkotteen. MAIDON LAATU ”Lypsytyöhön on meillä panostettu aina. Muita töitä kannattaa ulkoistaa, jotta voi keskittyä tärkeimpään”, Juha linjaa. Urakoitsija paalaa säilörehun, levittää kuivalannan sekä pui ja kuivaa rehuviljat. Tilan resepti laatumaitoon on lypsyalueen puhtaanapito, lypsykäsineiden käyttö, huolellinen vedinten pesu, lypsyn seuraaminen neljänneksittäin ja vedinkaston laitto heti lypsyn loputtua. Näillä konsteilla bakteerit ovat pysyneet alle neljässä ja solulukukin lähellä 40 000:ta. ”Taidan lypsää liiankin rauhallisesti, mutta minkä tekee, se kannattaa tehdä hyvin”, kahta lypsy-yksikköä käyttävä Juha nauraa. Lypsimet huolletaan puolen vuoden välein. Kerran vuodessa säädetään tykyttimet ja vaihdetaan maitoletkut. Juha Jämsä antaa tunnustuksen hyvästä maidon laadusta myös lomittajille. ”Meillä on ollut hyviä lomittajia ja nostan heille lakkia. Jos arvostaa omaa työtään, pitää arvostaa myös lomittajien työtä.”

”Meillä on ollut hyviä lomittajia ja nostan heille lakkia.”

TULEVAISUUS Eija ja Juha Jämsä ovat tyytyväisiä tuotannon nykyiseen laajuuteen, kannattavuuteen ja elämäänsä. Lisäpellon saamisen vaikeus on pitänyt tuotannon yhden ihmisen hallittavissa olevassa koossa. Myös molempien selkävaivat ovat hillinneet investointiajatuksia. ”Päivä kerrallaan mennään niin pitkään, kun töihin kyetään”, Juha hymyilee. VAPAA- AIKA Hyvin kotioloissa viihtyvä pariskunta rentoutuu lukien ja musiikkia kuunnellen. Kotimaa on tullut lomilla tutuksi. ”Laatumitalia lähdemme tietysti Helsingistä hakemaan – ja taidammekin olla kaksi yötä. Kun eläinten pito aikanaan loppuu, lähdemme kiertämään Englannin kaunista maaseutua”, Juha suunnittelee. MAITO JA ME * 29


Tulevaisuutta pitää ruokkia Me tunnemme suomalaisen rehunsäilönnän haasteet, mutta tiedämme myös AIV-tuotteiden tehon. Siksi myönsimme ensimmäisinä rehunsäilöntäaineillemme ainutlaatuisen AIV Laatutakuun. Se takaa huippulaatuisen rehun ja turvaa tuloksellisen tuotannon. Tänään ja huomenna. Lue lisää: AIV.fi/laatutakuu

AIV.fi


EN UKS T I O L HAL ENVUOR E PUH

VESA KAUNISTO Va l i o n h a l l i t u k s e n puheenjohtaja

Tasapainohaasteita maitomarkkinoilla

E

uroopan maidontuotanto on talven aikana kasvanut jälleen lähes viiden prosentin vauhtia. EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan on varoitellut, että tuotannon kasvu ei ole kestävällä pohjalla, koska kasvavalle tuotannolle ei ole markkinoita. Maitokiintiöiden poistumisen jälkeen Euroopan tuotantomäärien hallinta näyttää vaikealta. Hogan ilmoitti, että EU:n komissio ei tule maitosektorin avuksi, vaan tuottajien ja osuuskuntien tulee huolehtia markkinoiden tasapainosta. Hogan on vaikeassa välikädessä, sillä kova paine maitosektorin hintatason turvaamisesta tulee hänen kotimaansa Irlannin tuottajilta, ja he kasvattavat tuotantoaan kaksinumeroisilla luvuilla. Toisaalta Hoganin huolena ovat valtavat rasvattoman maitojauheen interventiovarastot, jotka eivät yrityksistä huolimatta mene kaupaksi. Interventiosta on myyty pieniä eriä maitojauhetta 1,05–1,20 euron kilohintaan – näillä hinnoilla komissio tekee parinsadan miljoonan tappiot. Euroopan tuotannon kasvun myötä teollisuustuotteiden hinnat lähtivät laskuun jo syksyllä, ja vuodenvaihteen jälkeen Euroopan suuret meijeriyritykset ovat laskeneet tuottajahintojaan 15–25 prosenttia. EU:n keskimääräinen tuottajahintataso lähenee jälleen 30 senttiä. Valion tavoitteena on lisätä kuluttajatuotteiden osuutta myynnistään; kuluttajamarkkinoilla hintojen kehitys on tasaisempaa kuin teollisuustuotteissa. Ennen Venäjän vastapakotteita teollisuustuotteiden osuus Valion myynnistä oli pieni. Itärajan sulkeuduttua maitotuotteilta Venäjälle kuluttaja-

tuotteina viety maitomäärä siirtyi käytännössä kokonaan teollisuustuotteiden markkinalle. Maitorasvalla on kysyntää, ja olemme löytäneet voille hyviä teollisuustuoteasiakkaita ja uutta kuluttajamarkkinaa. Ongelmana on maidon proteiiniosa, josta on ylitarjontaa. Edelleenkin suuri osa aiemmin Venäjälle viedystä maidosta menee maitojauheena maailmalle. Useita uusia kohdemaita kuluttajatuotteille on viimeisen vuodenkin aikana avattu, mutta volyymien kasvu uusilla markkinoilla ei tapahdu nopeasti. Maitotuotteiden kasvumarkkinat ovat pääsääntöisesti kaukana Suomesta: Euroopassa maitotuotteiden markkina ei enää kasva, vaan kasvu tulee Afrikasta ja Aasiasta, erityisesti Kiinasta. Kaukana sijaitsevat kasvumarkkinat aiheuttavat haastetta myös tuotteistolle ja säilyvyydelle, sillä pelkkä merikuljetus Kiinaan kestää 6–8 viikkoa.

"Kevään aikana Valio on tehnyt kaksi hyvin onnistunutta uuden tuoteryhmän lanseerausta."

Kevään aikana Valio on tehnyt kaksi hyvin onnistunutta uuden tuoteryhmän lanseerausta. Helmikuun alussa markkinoille tulivat kaurapohjaiset Valio Oddlygood® tuotteet, jotka on otettu hyvin vastaan Suomen lisäksi myös Ruotsissa. Tuotteiden menestystä tukevat myös kevään aikana tehdyt kauratuotteiden makutestit, joissa Valio Oddlygood® on ollut kärjessä. Maaliskuun alussa markkinoille palanneista jäätelöistä odotettiin positiivista palautetta, mutta silti suosio yllätti. Jäätelö vetoaa tunteisiin, ja kuluttajat ovat selvästi odottaneet Valion jäätelöiden paluuta. Molemmat tuoteryhmät tuovat aidosti uutta liikevaihdon kasvua Valiolle, koska emme ole aiemmin olleet mukana kummankaan tuoteryhmän markkinassa. MAITO JA ME * 31


J U K K A M Ä I T TÄ L Ä FM, kehittämispäällikkö Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö Ty ö t e r v e y s l a i t o s

Ilma, jota hengitän navetassa NAVETAN HENGITYSILMAN EPÄPUHTAUKSILTA VOI SUOJAUTUA PARHAITEN RIITTÄVÄLLÄ TUULETUKSELLA JA OIKEILLA SUOJAIMILLA.

N

avetan ilman laatuun vaikuttavat eläimet ja materiaalit, kuten rehut ja kuivikkeet, navettarakennus ilmanvaihtoineen ja lantajärjestelmineen sekä käytettävät työmenetelmät. Moni asia ja toimi navetassa heikentää ilman laatua, mutta onneksi ongelmiin on ratkaisuja. Epäpuhtauksia sisältävän ilman laimentaminen on avainasemassa: riittävä ilmanvaihto suhteessa navetan ilmatilaan auttaa. Korkeaharjaisessa pihattorakennuksessa lähtökohdat ilmanvaihdon toteuttamiselle ovat kovin erilaiset kuin matalakattoisessa parsinavetassa, mutta molemmissa on mitattu toisaalta ohjearvon ylittäviä määriä kaasuja ja pölyjä tai sitten lähes ulkoilmalaatuista sisäilmaa. Yleisesti ottaen hyvin toimivalla ilmanvaihdolla navetan sisäilman

32 * MAITO JA ME

laatu voidaan saada sille tasolle, että altistuminen ilman epäpuhtauksille on hyvin vähäistä eikä terveydelle koidu haittaa. Poikkeustilanteissa tiettyjen työtehtävien aikana olen aistinvaraisesti havainnut ja mittareilla todistanut ilmanlaadun merkittävää heikkenemistä. NUORKARJAN osastolla lietelanta saattaa jumittua kuiluihin, jolloin sen kulkeutumista koetetaan edistää pumppaamalla sekaan vettä. Joskus lietettä kierrätetään pumppaamalla sitä ulkosäiliöstä takaisin navettaan, jolloin lietteestä irtoavan ammoniakin ja rikkivedyn määrät voivat nousta hälyttävän suuriksi voimakkaan sekoittumisen seurauksena. Ihmisellä voi ilmetä akuutisti päänsärkyä, myrkytysoireita ja tajunnan menetystä ja kroonisena seurauksena astmareaktioita.

Tilanteessa auttaa tehokas tuuletus navettaan työvaiheen ajaksi ja lisäksi hengityksensuojain, joka on varustettu monikaasusuodattimella (ns. ABEK-suodatin). NUPOUTUKSESSA nousee ylöspäin työntekijän hengitysvyöhykkeelle valkoista savua, joka sisältää monipuolisen kattauksen kaasuja ja hiukkasia. Terveyden kannalta merkityksellisin asia on poltossa muodostuvien pienhiukkasten suuri määrä. Nestekaasulla toimivan polttoraudan käytön yhteydessä on myös mitattu nupoutusta tekevän henkilön voimakasta altistumista häkäkaasulle. Hajuttomaksi työympäristönsä saa käyttämällä hengityksensuojaimessa yhdistettyä pölyn- ja kaasunsuodatinta mallimerkinnällä ABEK-P. Häkäkaasulle ei sen sijaan ole olemassa sopivaa suodatinta. Rat-


Nenä ei aina kerro totuutta ietekaasujen esiintymistä ilmassa voi karkeasti arvioida aistein, mutta riskinarviointiin ja korjaavien toimenpiteiden suunnitteluun tarvitaan luotettavia mittaustuloksia. Hiilidioksidia ja häkää ei voi edes haistaa. Kaasujen mittauksia voi kysyä työterveyshuollosta tai maatalouden neuvontapalveluista. Toki mittarin voi hankkia itselleenkin, kunhan varmistuu sen toimintakunnosta säännöllisin huolloin ja kalibroinnein. Työolojen selvittämiseen ja altistumisen arviointiin liittyvää palvelua voi kysyä myös Työterveyslaitokselta. Pölyjen mittaaminen navetan ilmasta on käytännössä mielekästä lähinnä ammattitautiselvityksissä ja tutkimustarkoituksessa.

L

kaisuna voisi olla moottoroidun hengityksensuojaimen käyttö niin, että puhallin ottaa ilmansa käyttäjän selän puolelta. SISÄTILOISSA käytetään yhä useammin esimerkiksi traktoria, pienkuormainta, rehunjakovaunua tai muuta polttomoottorikäyttöistä konetta. Silloin ilmaan pääsee dieselpakokaasuina muun maussa nokea eli pienhiukkasia ja monia haitallisia kaasuja, kuten typen oksideja ja PAH-yhdisteitä. Dieselpakokaasu on luokiteltu aineeksi, joka lisää keuhkosyövän riskiä. Pienhiukkasia pidetään yhtenä pahimmista ihmisten terveyttä uhkaavista ilmansaasteista. Polttomoottorin korvaaminen sähkömoottorilla poistaisi ongelman. Toki akkukäyttöisiä pienkuormaimia on jo markkinoilla, mutta traktoreita vielä odotellaan. Odotellessa kannattaa vakavasti miettiä hiukkassuodattimella (P3-suodatusluokka) varustetun hengityksensuojaimen käyttöä.

Tuottava ja hyvinvoiva karja Faban laajasta siemen- ja alkiovalikoimasta saat varmasti parasta eläinainesta karjaasi. Tuotamme palvelut ja ratkaisut karjan tehokkaaseen lisääntymiseen, hedelmällisyyteen ja hyvinvointiin.

Tutustu koko valikoimaan: www.faba.fi webshop.faba.fi

Faban kumppani

MAITO JA ME * 33


TYÖ & TERVEYS

Hiljaisuutta metsästämässä Melu kuormittaa. Se aiheuttaa monenlaisia haittoja terveydelle ja viihtyvyydelle. elu voi aiheuttaa kuulovamman. Se voi myös stressata, nostaa verenpainetta sekä häiritä keskittymistä, muistamista ja unenlaatua. Melun sietäminen on yksilöllistä. Se, mikä on melua toisen korvaan, voi olla musiikkia toiselle. Melun vastapainoksi tarvitaan hiljaisuutta. Hiljaisuuden ei tarvitse olla täydellistä äänettömyyttä. Hiljaisuus on voimavara, jota on helpompi löytää maaseudulta kuin suurista kaupungeista ja kotimaasta kuin maailmalta. Suomalainen löytää hiljaisuutta luonnosta, saunasta, kirkosta ja kirjastosta. Hiljaisuus elvyttää. Jo viiden minuutin oleskelu hiljaisuudessa

M

Lisää a urvast Mela-t ta tarinoi a j i f . a l me udulta maase o.f i ajoukk juurev

laskee verenpainetta ja sydämen pulssi tasoittuu. Tutkimustenkin mukaan sellaisilla ihmisillä, joilla on jatkuva pääsy meluttomaan ympäristöön, on vähemmän stressiä ja väsymystä. Ärsykkeiden kyllästämässä maailmassa on hyvä pohtia, onko hiljaisuuden mahdollisuutta vara olla käyttämättä. Päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille suositellaan hiljaisia tiloja. Luontomatkailu, retriitit ja meditaatio vastaavat hiljaisuuden tarpeeseen. Jatkuvat ärsykkeet ja häly virittävät aivot rasitustilaan. Silloin lyhytkestoisen muistin toiminta heikkenee, keskittymiskyky huononee ja toimintakapasiteetti kärsii. Aivot tarvitsevat lepoa. Mitä stressaantuneempi ihminen on, sitä enemmän hiljaisuutta tarvitaan vastapainoksi.

Melu aktivoi aivoissa alueita, jotka vastaavat kehon hyökkäys- ja puolustusreaktioista. Jatkuva meteli vaikuttaa verenkierron kautta suoraan aivoihin ja elimistön mekanismeihin, kuten verenpaineeseen sekä stressihormonin kautta hormonitoimintaan. Erityisesti tauoton melu uhkaa terveyttä. Hiljaisuutta olisi hyvä saada sopivina annoksina päivän aikana, mielellään päivittäin ja säännöllisesti.

ANNA-RIIKKA PUKARI Asiantuntija Mela


N A S E VA S T I

Onko terveydenhuoltosopimuksesi vielä voimassa?

Toukokuun ajankohtaiset

Uuden vastuullisuuslisän maksu edellyttää voimassa olevaa Naseva-terveydenhuoltosopimusta. Tieto tilan sopimustilanteesta haetaan sähköisesti Nasevasta ja tiedonsiirron tunnisteena on tilan tuottajanumero. otta vastuullisuuslisä on voitu maksaa tiloille, Nasevassa olevien valiolaisten yrittäjien tuottajanumeroita on korjattu osuuskuntien lähettämien listojen mukaisiksi. Nimi- ja tuottajanumerolistojen tietoja tarkistettaessa on ilmennyt yllättävä ongelma: Tilan omistaja on antanut terveydenhuoltosopimuksella luvan pitää tilan tietoja Nasevarekisterissä. Kun omistaja vaihtuu, lupa luonnollisestikin raukeaa ja tarvitaan uusi th-sopimus. Sukupuolenvaihdoksen tehneiden tilojen muuttuneita tuottajanumeroita on korjattu jo etukäteen ”odottamaan uutta terveydenhuoltosopimusta”, vaikka tilan omistajana Nasevassa on edellinen sukupolvi. Teknisesti Naseva toimii kuten ennenkin, mutta käytännössä tilalla ei ole voimassa olevaa terveydenhuoltosopimusta. Se on rekisterinpitäjän ja tietosuojasäädösten näkökulmasta ongelmallista. Toinen sopimuksen uusimisen paikka on silloin, kun eläinlääkäri muuttaa pois tai jää eläkkeelle. Tämä näkyy raportoinnin kautta, kun tilan terveydenhuoltokäynnit tekee useana vuonna joku muu kuin varsinainen sopimuseläinlääkäri. Voimassa oleva terveydenhuoltosopimus on yksi vastuullisuuslisän ehdoista, joten tarkistathan oman tilasi sopimustilanteen Nasevasta. Ole tarvittaessa yhteydessä suoraan omaan eläinlääkäriisi, joka toimittaa allekirjoitetun terveydenhuoltosopimuslomakkeen Nasevaan. Jos tunnuksesi ovat hukassa katso Nasevan ”Ohjeet ja lomakkeet” sivulta pdf-liite ”Unohtuneen salalauseen asettaminen.”

Lantmännen Effektsarjan kivennäiset • Maittavia, tasalaatuisia ja pölyttömiä • Sisältävät runsaasti E-vitamiinia sekä seleeniä • Erinomainen imeytyvyys ja tiivistetty koostumus – annostelu vain 100 g/lehmä päivässä

J

Nuolukivivati Universal, 15 kg

L

• Maittava nuolukivi vadissa. Sisältää laadukkaita mineraaleja ja hivenaineita mm. sinkkiä ja seleeniä 501101874 Svh. 24,-

18,95

Nuolukivisanko Mg Plus, 25 kg • Runsaasti magnesiumia ja vitamiineja • Seleeniä 30 mg/kg 501118603

Svh. 32,50

29,95

Suevia WT400 • Tilavuus 400 l • 125 x 82 x 63 cm • Ovaali muoto mahdollistaa monen eläimen yhtäaikaisen juomisen • Helppo ja nopea tyhjentää tyhjennysaukon kautta 500722926

229,Svh. 259,-

Aitatolppa lasikuitu • Okran värinen lasikuitutolppa kahdella eristimellä. Sopii 5–20 mm:n nauhoille ja ohuille langoille. Paketissa 10 kappaletta aitatolppia 160 cm 501526051 140 cm 500807167 110 cm 500800781

17,95 - 29,95

Svh. 19,95 – 31,95

Tilaa nyt!

PA U L A H A L KO S A A R I Re k i s te r i va s ta ava , N aseva

Kotimaiset pesuaineet alkutuotannon kokonaisvaltaiseen hygieniaan. Hinnat (rehuissa alv 14% ja tarvikkeissa alv 24%) ovat voimassa 31.5.2018 asti tai niin kauan kuin varattu erä riittää. Mahdolliset toimituskulut eivät sisälly hintaan.

L

= Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti.


Ohit ustä rkke lystä mais sista !

LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ JA TUOTOSTA Maiturin hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävästä voimasta kertovat lukuisat satatonnarit. Maituri maistuu lehmille ja auttaa maidontuottajaa saavuttamaan tulostavoitteensa. RAISIOAGRO.COM


TAL

OUS

HEIDI HUTTUNEN Kehityspäällikkö, vastuulliset tuotantotavat Va l i o La at u - p a l ve l u t

Vastuullisuuslisä kannustaa kohti yhteistä päämäärää VALIOMAIDON LAATU- JA TUOTANTOTAPAUUDISTUS KONKRETISOITUI HELMIKUUSSA, KUN YHDEN SENTIN VASTUULLISUUSLISÄ MAITOLITRAA KOHDEN NÄKYI MAITOTILISSÄ.

V

aliolaisten omistajayrittäjien kattava osallistuminen yllätti iloisesti, vaikka tavoite olikin korkealla. Valioryhmän yhteisenä tavoitteena on saada kaikki omistajayrittäjät vastuullisuusohjelmaan mukaan viimeistään vuonna 2020. Omistajayrittäjät ottivat laatu- ja tuotantotapauudistuksen hyvin vastaan. Vastuullisuuslisä on kiinnostanut erityisesti keskimääräistä suurempia tiloja. Helmikuussa vastuullisuuslisä kattoi 90,8 prosenttia maksetuista maitolitroista. Osuuskuntien välillä on pieniä eroja kattavuudessa. Paras kattavuus, yli 94 prosenttia, on Osuuskunta Länsi-Maidossa.

Automaattinen tiedonsiirto Nasevan ja maidontilitysohjelman välillä aiheutti haasteita, kun vastuullisuuslisän maksaminen aloitettiin. Vaikka järjestelmien toimivuutta testattiin lukuisilla eri tavoilla ennen ensimmäistä maidontilitystä, kaikkien mahdollisten taustatekijöiden yhdysvaikutuksia ei osattu ottaa huomioon. Esimerkiksi monta pitopaik-

kaa yhden tilatunnuksen sisällä aiheutti ohjelmille hämmennystä. Nyt suurin osa ongelmista on korjattu ja tiedot siirtyvät tietojärjestelmien välillä. Yksi vastuullisuuslisän edellytys on yrittäjän oma arvio tiettyjen lainsäädännön ja Valiotason vaatimusten toteutumisesta omalla tilalla. Itsearvioinnin tulosten avulla voidaan osoittaa Valion asiakkaille, miten hyvin valiolainen maidontuotantotapa toteutuu maitotiloilla. Jatkossa itsearviointi toteutetaan kolmen vuoden välein. Suunnitelmallinen lypsykarjan terveydenhuoltotyö ja sen todentaminen Nasevan avulla ovat laatu- ja tuotantotapauudistuksen tärkeimpiä tavoitteita. Karjakokojen kasvaessa yrittäjän ja terveydenhuoltoeläinlääkärin toimiva yhteistyö parantaa karjan terveyttä ja säästää karjanomistajan työaikaa. Eläinlääkärin vuosittain tekemä terveydenhuollon vuosikatsaus tuottaa arvokasta tietoa tilan toiminnan kehittämiseen. Riittävän kattavaa ja vertailukelpoista terveysdataa tarvi-

"Omistajayrittäjät ottivat uudistuksen hyvin vastaan."

taan myös vakuuttamaan maitotuotteiden ostajat valiolaisen maidontuotannon hyvistä toimintatavoista. Vastuullisuuslisän saaminen edellyttää, että nupoutus- ja sorkkaterveystiedot löytyvät terveydenhuollon vuosikatsauksesta. Valioryhmän yhteisenä tavoitteena on saada kaikki Valioryhmän maitotilat mukaan vastuullisuusohjelmaan – jokaisen omistajayrittäjän osallistuminen on tärkeää. Osuuskuntien tuotantoneuvonta auttaa kaikissa vastuullisuuslisään liittyvissä kysymyksissä. MAITO JA ME * 37V

RY ALIO

HMÄ

Säilörehulla hyvään tulokseen Valiolaiset osuuskunnat ovat tiedottaneet kevään kuluessa maidon pitoisuushinnoittelun muutoksesta ensi vuoden alussa.

visruokaan, nurmia ei enää olisi tuotannossa ja hiilen vapautuminen kiihtyisi nykyisestä. Nurmiviljelyn edulliset ympäristövaikutukset tasapainottavat eläinperäisiä päästöjä. Nurmen tuotanto sopii Suomen olosuhteisiin eli viileään, lyhyeen kesään ja kosteaan ilmastoon.

T

Maitotiloilla satsataan säilörehuntuotantoon, mikä näkyy kiinnostuksena nurmipienryhmätoimintaan sekä entisestään kasvavana Valio Artturi®-palveluiden käyttönä. Lehmä on maitotilan peltoviljelyn asiakas, jonka tarpeisiin säilörehu tehdään. Tilatasolla parhaaseen tulokseen pääsee optimoimalla ruokintaa aktiivisesti säilörehun käyttöä maksimoiden. Keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa hyvä sulavuus (D-arvo 68–70), hyvä valkuaispitoisuus ja hyvä säilöntälaatu.

avoitteena on seurata maidon rasvan ja valkuaisten todellisia markkina-arvoja. Jatkossa maidosta maksetaan entistä enemmän maidon arvo-osista, rasvasta ja valkuaisesta. Maidon pitoisuuksiin vaikutetaan muun muassa lehmärotuvalinnoilla, jalostuksella ja ruokinnalla. Muutoksen myötä omien rehujen ja erityisesti laadukkaan säilörehun merkitys kasvaa. Säilörehussa piilee taloudellinen ja ekologinen mahdollisuus. Säilörehun tuotantokustannus vaihtelee suuresti eri tilojen välillä. Etelä-Pohjanmaalla toteutetun NurmiArtturi-hankkeen perusteella säilörehun tuotantokustannus oli keskimäärin 18,6 senttiä meijerimaitolitraa kohti. Tilakohtainen vaihtelu oli 12,7–25,5 senttiä meijerimaitolitralta. Euroiksi muutettuna pienimmän ja suurimman kustannuksen erotus oli vuodessa noin 50 000 euroa 40–50 lehmän karjassa ja noin 130 000 euroa 110–120 lehmän karjassa. Hehtaarisadolla oli suurin merkitys tuotantokustannukseen: aina kannattaa tavoitella mahdollisimman korkeaa satoa. Tuotannon tehostaminen ja ympäristöhaittojen minimointi eivät ole aina ristiriidassa. Nurmi on potentiaalinen hiilinielu, jos viljelyä halutaan kehittää siihen suuntaan muun muassa täydennyskylvöin, nurmen ikää pidentämällä ja korkealla satotasolla. Nurmiviljely on ympäristöystävällistä verrattuna yksivuotisten kasvien viljelyyn, koska hiilen vapautumista nopeuttava muokkaus on vähäisempää. Jos siirtyisimme kas-

MARKO PUHTO To i m i t u s j o h t a j a , Osuuskunta Pohjolan Maito

"Lehmä on maitotilan peltoviljelyn asiakas."

Pohjoismaissa käytetään usein tuotosmittarina energiakorjattua maitotuotosta (EKM). Siinä otetaan huomioon maidon rasva- ja valkuaispitoisuus sekä laktoosi, jos se on analysoitu maidosta. ProAgria julkaisi tuotosseurannan tuloksia maaliskuussa. EKM-tuotos ylitti viime vuonna Suomessa ensimmäisen kerran 10 000 kilon rajan ollen 10 129 kiloa lehmää kohden. Hyviä pitoisuuksia tuotettaessa ruokinnan ja navetan päivittäisten prosessien seurannan ja kehittämisen merkitys nousee korkealle. Viime vuonna lanseerattiin Valman uudet KPI-mittarit, jotka tukevat tätä työtä. Tavoitteiden asettaminen tuotannolle, maitomäärien päivittäinen seuranta ja muutoksiin reagointi hallitusti oikealla tavalla oikeaan aikaan tuo tulosta. Käytettävissä on monia keinoja. Tuotannon johtamiseen kannattaa käyttää aikaa. Aina on järkevää kehittää omaa osaamistaan ja käyttää hyviä asiantuntijoita sparraamaan hyviin tuloksiin. MAITO JA ME * 39


AL Y NTIJ KYS U T N ASIA

TA

Kuinka pian lehmän voi lypsää antibioottituubin laiton jälkeen? otta utareensisäisen antibioottituubin antibiootti ehtii imeytyä ja vaikuttaa utareessa, lehmää ei kannata lypsää kovin nopeasti tuubin laiton jälkeen.

J

Lypsyrobotit on mahdollista säätää lypsämään utaretulehduslehmiä monta kertaa päivässä, mutta lypsy yli neljä kertaa vuorokaudessa vahingoittaa vetimien päitä. Suositeltavaa on, että tuubin laiton jälkeen lypsyn esto on vähintään viisi tuntia.

LAURA KULKAS Te r v e y d e n h u o l t o eläinlääkäri, V a l i o Te r v e y s - p a l v e l u t

Perinteisessä lypsyssä lypsyjen väli on aina pidempi, jolloin lääke ehtii varmasti vaikuttaa. Kun lypsyrobotilla käyttää tuubitai yhdistelmähoitoa, antibiootin poispesun epäonnistumisen riski on suurempi lypsyrobotilla kuin pelkässä injektiohoidossa, etenkin jos lehmä pääsee lypsylle lyhyen ajan kuluttua tuubin laiton jälkeen. TällÜin lääkityssä neljänneksessä on vähän maitoa ja lypsy poistaa merkittävän osan lääkkeestä.

KAJ NYMAN Laatuasiantuntija, Maidonkäsittelylaitteet, Va l i o Ly p s y - p a l ve l u t

Lämmin vesi tehostaa antibiootin ja tuubin pohja-aineen poistumista lypsyjärjestelmästä. Jäämien riski on suurin, jos lypsylaitteiston huuhtelee vain kylmällä vedellä. Varminta on kuitenkin tehdä pesu lääkityn lehmän lypsyn jälkeen kuumalla vedellä ja pesuaineella. Näin kannattaa toimia sekä lypsyrobotteja että perinteisiä lypsylaitteistoja käytettäessä. Robottitiloilla on suositeltavaa, että lääkityn lehmän lypsy ja sen jälkeen tehtävä pesu valvotaan.

Tutustu esittelyvideoon!

Kotimainen kumppani

Manure Master

- älykäs lannanpoistojärjestelmä • Puhtaus parantaa maitohygieniaa • Herkkyyden säädĂśllä turvallisuutta • Terveet sorkat • Energian säästĂś • HelppokäyttĂśinen • Tehokas virtsanerotus ,ZTZ MJTÂŞÂŞ XXX QFMMPO k NZZOUJ 1FMMPO (SPVQ 0Z ] 1VI ] XXX QFMMPO k

Karjatilan parhaat merkit Jourdain on maailman ykkĂśnen nautakalusteissa – kuvassa suositut hiljaiset lukkoaidat. Valitse laajasta valikoimasta portit ja aidat, nostoportit, käsittelyaitaukset sekä ruokintakehät. Kotimaiset Ransu-kalusteet räätälĂśitynä tilan mukaan. Erikoistuotteena kuivikepihaton aidat kesto- ja vinokuivikepohjalle. Kraiburg kumimatot ja Svea lantakoneet.

.fi

Verstaantie 4, 31500 Koski Tl

puh. 02 484 080


T Y ÄRIL K KYS Ä INLÄ ELÄ

Ä

Milloin eläin tarvitsee kipulääkettä? läin tarvitsee kipulääkettä aina, kun se on kipeä tai kuumeinen. Nauta ei näytä kipua tai muita sairauden oireita kovinkaan helposti. Tämä on tyypillistä saaliseläimille, joille on heikkouden osoittamisesta luonnossa haittaa: sairas tai loukkaantunut joutuu helpommin syödyksi. Kivun hienovaraiset merkit voi opetella tunnistamaan vaikkapa Valman Valio Terveys -kirjastossa olevan ”Naudan kivun arviointi” -taulukon avulla.

E

Vaikea poikiminen aiheuttaa kipua emälle ja vasikalle, ja molemmille on kipulääkkeestä apua. Vasikalle on

syytä antaa kipulääkettä myös sen sairastuessa kuumeiseen napa-, nivel-, suolisto- tai hengitystietulehdukseen tai jos se loukkaa itsensä. Nupoutuksen yhteydessä vasikan kipu on aina hoidettava asianmukaisesti. Rauhoite helpottaa vasikan käsittelyä ja estää pelkoa toimenpiteen aikana, mutta ei poista kipua. Puudutus ja kipulääkkeen anto ovat paikallaan ennen sarvenaiheen polttoa. Utaretulehduksen yhteydessä lehmä tarvitsee kipulääkettä, jos sillä on lieviäkin oireita, kuten muuttunut maito tai turvotusta. Kipulää-

K R I S T I I N A S A R J O K A R I , Te r v e y d e n h u o l t o e l ä i n l ä ä k ä r i , V a l i o Te r v e y s - p a l v e l u t

ke tulee yhdistää osaksi hoitoa myös kaikissa lehmän sairaustiloissa, joissa esiintyy kuumetta. Näitä ovat esimerkiksi kohtu- ja hengitystietulehdukset ja verkkomahaan joutuneet vierasesineet. Kipulääke on tarpeen myös, kun lehmä ontuu, tai sorkkahoidon yhteydessä huomataan kivulias muutos, esimerkiksi anturahaavauma, valkoviivan paise tai repeämä. Leikkauksen yhteydessä kivun lievityksen tarve on itsestään selvää, samoin silloin kun lehmä loukkaa itsensä tai siltä joudutaan esimerkiksi sahaamaan sarvi.


Juuri poikinut janoaa energiajuomaa

LAB

O

OR R AT

IOSS

A

TIMO L ATOMÄKI Ryhmäpäällikkö Va l i o La b o r at o r i o - p a l ve l u t

Näyteputki vaihtuu Valmakaupat toimittavat tästä lähtien vain säilöntäaineellisia näyteputkia. oma energiaju s y t rä e H lehmän. Helunan ineen le ikin oik p ä ä t s i is k vir

Uutta energiaa ja virkisty stä juuri poikineille lehmille

Juuri poikineen lehmän saadessa nopeasti energ iaa: 1. stressin haitat vähene vät 2. syönti lisääntyy nope asti – energiavaje vähene e 3. hyvän alun vaikutus jatkuu koko lypsykaude n

Helunan Herätys -energiajuoman saat meijereistä ja maatalouskaupoista. 5 kg pakkaus riittää 10 lehmälle. Kustannus lehmää kohtivain noin 2,80 €/vuosi.

www.valio.fi/startti

V

almakaupasta on saanut säilöntäaineellisia ja säilöntäaineettomia näyteputkia utaretulehdusnäytteitä varten. Maitoauton mukana lähetetty näyte kulkee kylmäketjussa laboratorioon saakka, joten säilöntäaineen käyttö ei ole ollut välttämätöntä. Jatkossa Valmakaupat kuitenkin toimittavat vain säilöntäaineellisia näyteputkia, koska säilöntäaineen käyttö estää bakteerien lisääntymisen ja varmistaa näytteiden laadun. Valmakaupan varastoissa olevat vanhat putket voidaan käyttää loppuun, joten siirtymäaika voi vaihdella eri osuuskunnissa jonkin verran. AIEMMIN säilöntäaineelliset putket ovat olleet maksullisia, mutta jatkossa ne ovat maksuttomia. Ut-määrityksen hinta on tästä lähtien 15 euroa näytteeltä (alv 0%). Laboratorio toivoo, että neljänneskohtaiset ut-näytteet lähetetään niin sanotuissa sormipulloissa. Saranakannellisten tuotosseurantapurkkien käyttö ei ole toivottavaa, koska niiden käsittely hidastaa työtä ut-laboratoriossa. Karjakohtaiset Str. agalactiae -seurantanäytteet voivat tulla laboratorioon tuotosseurantapurkeissa jatkossakin. STR. AGALACTIAE -saneeraustilat voivat pyytää ut-määrityksen tuotosseurantanäytteistä tai ylimääräisistä lehmäkohtaisista näytteistä. Näytelaatikkoon pitää laittaa saate, josta ilmenee, että näytteistä pitää tehdä ut-määritys. Jos näytteistä ei haluta tuotosseuranta-analyysiä, sekin on merkittävä saatteeseen.


t e s i a m i t o K uutuudet:

Milka

HYDRAID

Energiapitoinen elektrolyyttivalmiste vasikoiden ripuliin liittyvän kuivumisen ja painonmenetyksen sekä elektrolyyttitasapainon hallintaan.

• katkaisee ripulin nopeasti • liukenee hyvin veteen • kotimainen • yhdellä 5 kg:n pakkauksella hoidat 5 vasikkaa

Tuotosseurantalaatikon kanteen on hyvä kirjoittaa ”sisältää ut-näytteitä”. Tämä nopeuttaa näytteiden löytymistä muiden Tuse-näytteiden joukosta. Lehmäkohtaiset näytteet voidaan analysoida yksittäin tai esimerkiksi 10 näytteen yhdistelminä. Yhdistelmänäytteellä voi säästää analyysikustannuksia. Jos yhdistelmänäytteestä löytyy Str. agalactiaeta, kaikki yhdistelmässä mukana olleet näytteet analysoidaan erikseen. Jos saatteessa ei pyydetä yhdistelmänäytteen tekoa, kaikki näytteet analysoidaan erikseen. TANKKIMAITONÄYTTEESTÄ tehdyn Mycoplasma bovis -määrityksen tulosten raportointi muuttui huhtikuun alusta. Näytteestä raportoidaan vain M.bovis-tulos, eikä muita tulehdusbakteereita. Negatiivinen tulos näkyy Valmassa muodossa ”M.bovis ei löydöstä”. Jos M.bovista löytyy näytteestä, tulos raportoidaan normaaliin tapaan. Tankkimaidon tulos siirtyy myös Nasevaan samassa muodossa kuin se näkyy Valmassa. Laboratoriosta voi jatkossakin pyytää erillisen M.bovis-analyysitodistuksen.

Milka® ENERGY EXTRA Liuosmainen energiatäydennysrehu märehtijöille • vahva koostumus, ei ylimääräisiä täyteaineita • täydentää rehuseoksen energia-arvoa • lisää rehuseoksen maittavuutta ja näin houkuttaa lehmiä syömään enemmän • soveltuu käytettäväksi automaattisissa annostelujärjestelmissä, mutta voidaan käyttää myös appeen seassa

>Ìà B ii ÞÞ BÌ > ÌÕÌÕÃÌÕ ÌÕ ÌÌi à ÜÜÜ°L v>À °w

Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila p. 09-2252560JA T TA U L KU ELU P A LV

-

Valio vastaa x 3

* TNS Valion jäätelötutkimus 2015, N=1800

VALION KULUTTAJAPALVELU KERTOO, MITEN UUDET JÄÄTELÖMAUT VALITTIIN, MIKÄ ON GURTTI SEKÄ MITÄ KERMAA KANNATTAA KÄYTTÄÄ LEIVONTAAN.

01

02

03

MIKSI VALIO ODDLYGOOD® TUOTTEITA KUTSUTAAN GURTEIKSI JA JUOMIKSI?

MILLAISIA OMINAISUUKSIA KUOHU- JA VISPIKERMALLA ON KAKKUJEN KUORRUTTEENA?

MITEN VALIO JÄÄTELÖFABRIIKIN JÄÄTELÖIDEN MAUT ON VALITTU?

EU:n lainsäädäntö rajaa maitotuotteiden nimitykset vain nisäkkään maidosta valmistetuille tuotteille. Siksi kaurasta valmistettuja Valio Oddlygood® tuotteita kutsutaan juomiksi ja gurteiksi. Vain nisäkkäänmaidosta valmistettuja tuotteita voi kutsua nimillä, joissa esiintyy sanat jogurtti, maito, voi tai juusto – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, muun muassa maapähkinävoi ja kookosmaito. Jos tuote ei alun perinkään ole tehty maidosta tai jokin maidon ainesosa on korvattu jollain muulla, kuten maitorasva kasviöljyllä, maitotuotteiden nimityksiä ei saa käyttää. Myynnissä olevien kasvispohjaisten juomien, muiden kasvispohjaisten maitoa, kermaa, jogurttia, viiliä, muita maitopohjaisia ruoanvalmistustuotteitta tai juustoa muistuttavien tuotteiden pakkauksissa ei saa kutsua tuotetta esimerkiksi kasvimaidoksi tai juustoksi. Valion lisäksi muutamat muut valmistajat käyttävät gurtti-sanaa ja sen eri kielimuotoja viitatessaan kasviperäisiin lusikoitaviin välipalatuotteisiin. Uskomme, että sana gurtti vakiintuu hiljalleen tuotenimeksi.

Valio kermojen joukosta löytyy kuohukermaa, vispikermaa, laktoositonta kermaa ja luomukermaa sekä erilaisia ruokakermoja. Vispikerma sopii hyvin leivonnaisiin ja jälkiruokiin, etenkin jos kermavaahdon tulee olla rakenteeltaan kiinteää ja kestävää. Siinä on hitusen enemmän rasvaa kuin kuohukermassa, joten se sopii etenkin jälkiruokakäyttöön ja herkutteluun. Vispikermasta on vaivatonta saada hyvä vaahto, eikä se mene helposti voiksi eli vatkaudu yli. Vispikermasta tehty vaahto on etenkin kesähelteillä kestävää. Se sopii myös erityisen hyvin pursottamiseen ja kakkujen koristeluun. Valio kuohukerman maku sopii täyteläisyytensä vuoksi juhlavampiin ruokahetkiin, viikonloppuihin tai juhlapyhien aterioille. Moni klassikkoresepti valmistuu Valio kuohukermalla. Esimerkiksi klassinen kermakastike valmistetaan keittämällä kerma hiljalleen kasaan. Myös kermatoffee tai perinteinen kinuski valmistetaan Valio kuohukermaan. Katso vinkit kakkujen koristeluun lehden liitteenä olevasta Valion Reseptivihosta.

Valio Jäätelöfabriikki -maut voivat ensi näkemältä tuntua yllättäviltä, mutta niin on tarkoituskin. Kauppoihin maaliskuun alussa tulleet jäätelömaut – kreisi kinuski, mansikka-basilika, mustikka-ruis, porkkanakakku, macchiato-suklaa ja salmiakki-chili – ovat satojen vaihtoehtojen joukosta valikoitu kärkikuusikko, jotka on kehitetty Valion tuotekehityksen ideoista yhteistyössä kuluttajien kanssa. Makujen valinnassa on käytetty lähtökohtana mittavaa jäätelötutkimusta*. Kuluttajien viesti oli selvä: jäätelönystävät haluavat suosikkiherkkuunsa yllättäviä makuja. Makujen ideoinnissa tuotekehittäjät ovat hyödyntäneet muun muassa kuluttajilta saatuja ideoita, kansainvälisiä ruokatrendejä ja laajaa osaamista suomalaisten makumieltymysten asiantuntijoina. Lopulliset valinnat tehtiin kuluttajatestien perusteella.

Vinkit hyvän kermavaahdon valmistukseen: valio.fi/tuotteet/artikkeli/ oikea-kerma-oikeaan-ruokaan

MAITO JA ME * 45


KO

LIN NEK

IKKA Nännikumin mittojen pitää olla mahdollisimman hyvä kompromissi lehmän vetimien mittoihin nähden.

ESA MANNINEN Neuvontapäällikkö Va l i o Ly p s y - p a l ve l u t

Lypsykoneen tärkein osa Lypsykone voi toimia huonosti, jos lypsykoneen nännikumi on mitoitettu väärin suhteessa lehmien vetimien kokoon.

N

ännikumin toiminta ja mitoittaminen on malliesimerkki teknologisesta haasteesta: tekniikan on toimittava biologian asettamien ehtojen mukaan. Mikäli näin ei ole, lypsy sujuu hitaasti, lehmien tuotos laskee, vedinten kunto heikkenee ja utareterveys vaarantuu. Maito lypsetään utareesta lypsykoneen aikaansaaman lypsyalipaineen avulla. Kuitenkin jatkuva maidon imeminen ilman nännikumin sukkaosan hierovaa vaikutusta johtaa vetimen verenkierron pysähtymiseen. Tykytys, eli nännikumin sukkaosan hierova liike, keksittiin jo vuonna 1903 ja tämä periaate on käytössä tänäkin päivänä käytännössä kaikissa lypsykoneissa, myös lypsyroboteissa.

voimakas maidonantirefleksi. Ilman tätä lypsy ei onnistu millään lypsykoneella! Nopea maidonvirtaus saadaan aikaan riittävän korkealla lypsyalipaineella. Kuitenkin mitä korkeampi lypsyalipaine on, sitä todennäköisempää on vetimen verenkierron estyminen, minkä johdosta vetimen luontainen puolustusmekanismi häiriintyy ja utaretulehdusbakteerit

46 * MAITO JA ME

NÄNNIKUMIN yläosan mitoituksessa tärkeitä ovat kauluksen aukon halkaisija ja se, kuinka lyhyttä vedintä nännikumi pystyy hieromaan, eli kauluksen syvyys.

Suhteellinen hierontapaine vetimen kärjessä vetimen pituuden lisääntyessä 999009-01

120 %

964008-01 999004-01

100 %

80 %

60 %

40 %

100 % = Kyseisen nännikumin viiden korkeimman mitatun arvon keskiarvo.

20 %

10 %

0% 30

LEHMÄ tulee lypsää tehokkaasti ja utareterveyttä vaarantamatta. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, lehmälle pitää saada aikaan

pääsevät aiheuttamaan tulehduksia. Tämän vuoksi nännikumin mittojen pitää olla mahdollisimman hyvä kompromissi lehmän vetimien mittoihin nähden.

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 Vetimen pituus, mm

Esimerkki kolmesta erilaisesta DeLavalin nännikumista. 999009-01 on hyvin yleinen nännikumi, mutta se ei hiero lyhyitä vetimiä. Lyhyiden vetimien hieronnassa parhaiten onnistuu 999004-01. Kauluksen syvyyden lisäksi on huomioitava kauluksen aukon koko ja sukan halkaisija. Nämä kaikki tiedot ovat neuvojien käytössä olevassa nännikumitaulukossa.


Liian pieni aukko kuristaa vetimen verenkierron ja estää maidon pääsyn vetimeen. Liian suuri kaulus johtaa nännikupin hörimiseen eli paineiskuihin. Liian syvä kaulus ei hiero lyhyitä vetimiä, koska vedin ei ylety nännikumin hierovaan sukkaosaan. Tällöin kyseessä on lypsykone, joka on vuosimalliltaan 1902 tai vanhempi. Oheisessa kaaviossa on esimerkkejä nännikumeista, jotka pystyvät hieromaan eripituisia vetimiä. NÄNNIKUMIN kauluksen alapuolella on nännikumin sukka, jonka tehtävänä on hieroa ja lepuuttaa vedintä niin, että vetimeen kertyvät kudosnesteet pääsevät kiertämään vetimessä. Jotta tämä elvyttävä toiminto onnistuisi, lypsykoneen tykyttimien ja tykytysletkujen pitää olla kunnossa. Toinen sukkaosan tärkeä tehtävä on tiivistyä vedintä vasten, joka estää korkean lypsyalipaineen pääsyn kaulukseen. Korkea kaulusalipaine estäisi kudosnesteiden kiertoa ja maidon pääsyä vetimeen. Vedintä vasten tiivistyvä nännikumin sukka muodostaa myös kitkapinnan, joka estää nännikupin kiipeämistä. Vetimen tyhjentyessä maidosta nännikuppi yleensä hypähtää ylemmäksi vetimen juureen, koska kitka vetimen ja sukan välillä pienenee. Tyhjä vedin on halkaisijaltaan pienempi, jolloin kitka pienenee merkittävästi. Samalla myös kaulusalipaine nousee.

Nännikumitaulukko neuvojien työkaluna aliolaisten osuuskuntien neuvojilla on käytössä VaDia-alipainetallentimet, joiden avulla voidaan mitata lypsyn aikana lehmään vaikuttavaa lypsyalipainetta ja kaulusalipainetta. Lisäksi tallennin rekisteröi tykytyspuolen alipaineen. Mittaustulosten perusteella johtopäätöksenä voi olla se, että nännikumi ei ole tilan lehmille sopiva. Sopivan nännikumin etsinnässä neuvojilla on käytettävissään uusi nännikumitaulukko, josta löytyy lähes kaikkien Suomen markkinoilla olevien nännikumien mitat hierontapainekäyrineen. Oheisessa kaaviossa on esimerkki näistä hierontapaineista. Kaavio kertoo myös sen, kuinka lyhyttä vedintä nännikumi hieroo ja kuinka pitkä vedin ei saakaan enää hierontaa.

V

PALVELUA MAATILOILLE VUODESTA 1979 Tehotippi – Tehokas jodipitoinen vedinkastotiiviste vedinten ja utareiden desinfiointiin. Pitkäkestoinen desinfioimisvaikutus (sisältää hitaasti vapautuvaa PVPjodia). Sopii myös ihon haavaumien puhdistukseen.

Tehotippi Soft Plus – Jodipohjainen käyttövalmis vetimien desinfiointiaine. Sopii hyvin myös roboteille. Tuotteella on bakteereja ja hiivoja tuhoava vaikutus. Sisältää lisäksi vedinihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä.

Tiedustele tuotteita meijeristäsi tai alue-edustajiltamme.

puh. 010 402 7700 www.vilomix.fi


VA S

LL TUU

48 * MAITO JA ME

ISUU

S

Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen (vas.) sek채 viestint채- ja vastuullisuusjohtaja Antti Isokangas k채viv채t tutustumassa Pauliina Pakkasmaan ja Mikael Tammirinteen lehmien hyvinvointiin.


Miljoonan juustokilon lähteillä VARTA VASTEN KEHITETTY JUUSTO ON KOTIPIZZAN BISNEKSEN KULMAKIVI. VASTUULLISUUTTA VAALIVA PIZZAKETJU HALUAA TIETÄÄ TARKASTI, MILLAISISSA OLOISSA JUUSTON MAITO LYPSETÄÄN. T E K S T I S A M I T U R U N E N K U VA T M A R I A M I K L A S

K

evät vihertelee mutkaisen pikkutien penkoilla ja ilmassa tuoksuu lumen alta esille laikuttuva maa. Lohjalla Pakasen tilan aamukiireet ovat rauhoittuneet ja emäntä Pauliina Pakkasmaa palailee Hämeenlinnanreissultaan. Pakkasmaan ja Mikael Tammirinteen tilalla on 50 lypsävää lehmää. Vuosittain tilalta lähtee meijeriin 400 000 litraa ensiluokkaista maitoa. PIHATOSSA pyörivät Lumi ja Iiris, Lilja ja Lese, Kevät ja Cappuccino eivät ujostele vieraita. Ne tulevat liki, nuuhkivat ujosti ja kaipaavat rapsutuksia. Palkkioksi antamastaan huomiosta vieraat saavat lämpimänkosteita henkäyksiä ja lempeitä katseita. Osa eläimistä jonottaa kiltisti lypsyrobotille. Myrsky seuraa tiiviisti Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervasta, jota kiinnostaa Valion maito – toimittaahan Valio Kotipizzan vuotuisen miljoonan kilon juustovuoren. ”Pizza muodostuu pyhästä kolminaisuudesta: taikinasta, tomaatista ja juustosta. Näiden pitää olla kunnossa, ja muut täytteet ovat sivuosassa”, Tervanen toteaa. Pizzajuusto on kehitetty nimenomaan Kotipizzan tarpeisiin. Koska juusto on ratkaisevassa osassa, myös

toimitusvarmuuden on oltava kunnossa. ”Jos perjantain toimitus jää välistä, ravintolat menevät kiinni. Yrittäjä ei voi hakea korvaavaa tuotetta lähikaupasta.” Valion ja Kotipizzan yhteistyötä on kehitetty koko Kotipizzan historian ajan. Yksi esimerkki on intohimoja jakava Valio Aura® juusto. ”Valio kehitti murennetun version alun perin meitä varten. Valio Aura® juustoa menee valtavasti, ja isosta kiekosta raastaminen oli työlästä.” PAKASEN tilan juuret ulottuvat aina 1600-luvun puoliväliin. Pauliina Pakkasmaa otti kotitilansa ohjat käsiinsä vuonna 2000, ja muutama vuosi myöhemmin hän sai Mikael Tammirinteestä osaavan isännän. Valioryhmässä vastuullisuus on yhteistä, vapaaehtoista tekemistä ja pariskunta ottaa sen huomioon. ”Sitoudumme siihen, että maito on parasta laatuluokkaa. Se tuotetaan eläinten hyvinvointia kuunnellen, eikä niistä kiskota tuotosta väkisin”, Tammirinne sanoo märkiä turpia silitellen. Eläinten terveyttä seurataan säännöllisesti, ja tilalla käy kerran kuussa oma eläinlääkäri. ”Kynnys soittaa lääkäri akuuteissakin tilanteissa on matala. Käynti toki maksaa, mutta kun apua saadaan nopeasti, eläin saadaan kuntoonkin nopeasti. Olen

"Vastuullisuuslisän kriteerit ovat aina olleet meille itsestään selviä asioita."

ehkä huono bisneksentekijä, mutta haluan huolehtia eläinten hyvinvoinnista jopa tarkemmin kuin omasta hyvinvoinnistani”, Pakkasmaa hymyilee lehmiensä keskellä. Valioryhmä on maksanut tämän vuoden alusta yrittäjilleen vastuullisuuslisää, joka vaatii suunnitelmallista terveydenhuoltoa eläinlääkärin kanssa, ja muun muassa nupoutusta kivunlievityksellä. ”Nuo ovat olleet meille aina itsestäänselvyyksiä, eikä vastuullisuuslisä ole omalla tilallamme juuri muuttanut käytäntöjä”, Pakkasmaa kertoo. Vastuullisuuslisä kattoi helmikuussa Valioryhmän vastaanottamista maitolitroista 90,8 prosenttia. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki Valioryhmän tilat ovat mukana vastuullisuusohjelmassa. MAITO JA ME * 49


Puhtaanvalkea Lumi on Pakasen tilan säyseä mannekiini.

Pihatossa pyörivät Lumi, Iiris, Lilja, Lese, Kevät ja Cappuccino eivät ujostele vieraita.

NAVETAN YLÄKERRAN toimisto- ja kokoustiloissa on hyvä jutella vieraiden kanssa. Isäntä keittelee kahvit ja nostelee pikkuleivät pöytään. Vastuullisuus on noussut myös Kotipizzan ykkösasiaksi Tervasen aikana. Sen juuret ovat kuitenkin jo vanhemmissa tapahtumissa. ”Koko elämäni olen ollut ostotehtävissä ja etsinyt parhaita raaka-aineita ympäri maailmaa”, hän aloittaa. Kaiken muuttava kokemus sattui Filippiineillä, Manilassa. Sen jättimäistä kaatopaikkaa kutsuttiin osuvasti Smokey Mountainiksi. ”Siellä oli kuvottava mädäntyvien jätteiden höyry, jonka seassa lapset tonkivat arvometalleja ja muuta myytäväksi. Se pysäytti ja päätin, että jos joskus voin bisneksessä tehdä jotain vastuullista, niin teen.” Kotipizzalle viisi vuotta sitten tullessaan hän huomasi, että yhtiö oli pölyttyneessä tilassa: ”Raaka-aineet olivat mitä sattuu, myynti laski, kauppiaat voivat huonosti ja toimialalla oli paljon harmaata taloutta.” Silloin Manilan sytyttämä vastuullisuuskipinä roihahti liekkiin. ”Kysyimme itseltämme, mitä tämä yritys tekee ja miksi se tekee mitä tekee. Syntyi visio, että haluamme parantaa maailmaa pizza kerrallaan. Vastuullisuus on meille kaikki kaikessa, ja sen pitää näkyä kaikessa toiminnassa.” 50 * MAITO JA ME

KOTIPIZZAN 267 franchisingravintolassa myydään vuodessa kymmenen miljoonaa pizzaa. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä niiden päällä on. Osa vastuullisuutta on kotimaisuus. ”Lähituotanto, lyhyet kuljetusmatkat ja kotimainen tuote ovat meille tärkeitä”, Tervanen luettelee. Suomalaisten tavarantoimittajien osuus ostojen arvosta on lähes kaksi kolmannesta, ja laskennallisesti 70 maitotilaa saa elantonsa Kotipizzan juustosta. Tervanen tahtoo nähdä, mistä raaka-aineet tulevat. ”Me haluamme tuntea tuottajamme etunimeltä, kuten Pauliinan ja Mikaelin. Tunnen myös lapsenomaista uteliaisuutta lehmiä kohtaan. Niiden vointi on meille tärkeää.” PAKASEN pariskuntaa ja Kotipizzaa yhdistää halu viedä omaa vastuullisuuttaan koko ajan eteenpäin. Kotipizza ei usko näyttäviin raportteihin, vaan arkisiin tekoihin. Se optimoi pakkauskokoja ja vähentää muovin käyttöä. Yhtiö on juuri lanseerannut kampanjan, jonka aikana se puhdistaa ruokalistojaan lisäaineista: e-koodeja löytyy enää noin 30, ja nekin liittyvät ruuan säilyvyyteen. Kotipizza kehittää omavalvontaansa, ja erityisesti se haluaa satsata ruokahävikin vähentämiseen.

"Vastuullisuus on noussut myös Kotipizzan ykkösasiaksi."

Ruokahävikki on valtava maailmanlaajuinen ongelma, joka kuormittaa ilmastoa. Jokainen suomalainen heittää syömäkelpoista ruokaa roskiin joka vuosi yli 23 kiloa. ”Siksi ne pizzan reunatkin pitää aina syödä”, Tervanen sanoo hymyssä suin, mutta puolivakavissaan. ”Te olette edelläkävijöitä monessa asiassa”, sanoo Pauliina Pakkasmaa kuunneltuaan Tervasta, joka muistuttaa, että ”ikinä ei olla valmiita vaan aina pitää pyrkiä eteenpäin”. Moderni tuottajapariskunta ymmärtää maitotiloillekin asetetut vastuullisuusvaatimukset. ”Se on nykyaikaa. Tekojen lisäksi kaikki pitää myös pystyä näyttämään ja todentamaan”, Pakkasmaa sanoo. Tervanen katselee Pakkasmaata ja Tammirinnettä. ”Tuottajien hyväntuulisuus näkyy eläimissä ja tuotteen laadussa. Onnettoman lehmän juusto ei maistuisi hyvälle.”


Valion ja Kotipizzan vastuullisuus pähkinänkuoressa + Kotipizza on sitoutunut sataprosenttiseen läpinäkyvyyteen kaikkien raaka-aineidensa alkuperässä. Ketjun oma hankinta- ja logistiikkayksikkö Foodstock tarkistaa tavarantoimittajat säännöllisesti.

+ Vuodesta 2015 lähtien Kotipizza on käyttänyt ainoastaan suomalaisia lihatuotteita.

+ Kotipizza sai 2017 ensimmäisenä pizzaketjuna koko maailmassa MSC-sertifikaatin todisteena siitä, että ketjussa käytetään ainoastaan kestävästi pyydettyjä kala- ja äyriäistuotteita.

+ Valio on toimittanut 1990-luvulta lähtien Kotipizzalle kaiken pizzoissa käytetyn juuston. Valio valmistaa juuston Suomessa, ja raakaaineet pystytään jäljittämään tilalle asti.

+ Suomalainen maito on antibioottijäämätöntä ja EU:n puhtainta solu- ja bakteerimääriltään. Vuonna 2017 Valion keräilemästä maidosta 96,9 % oli parasta E-luokkaa.

+ Valio on maksanut tämän vuoden tammikuusta lähtien erillistä vastuullisuuslisää niille maitotilayrittäjille, jotka sitoutuvat muun muassa suunnitelmalliseen eläinten terveydenhuoltoon.

Vastuullisuuslisän pääkohdat

S- Ä I EH U N N R V E I S JA K I IKO PAN R E M JA K A

Nyt avataan kivennäiskevät

+ Tilalla on sopimus oman osuuskunnan kanssa. + Tilalla toteutetaan suunnitelmallista eläinterveydenhuoltoa yhdessä terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa. Terveydenhuollon vuosikatsaus tuottaa arvokasta tietoa tilan toiminnan kehittämiseen ja vastuullisten toimintatapojen todentamiseen.

+ Vasikat nupoutetaan rauhoitettuina paikallispuudutuksessa asianmukaista kivunlievitystä käyttäen. Riittävästä kivunlievityksestä huolehditaan myös toimenpiteen jälkeen.

+ Eläinten sorkkien kuntoa seurataan sään-

Kun nyt tilaat 1 000 kg rakeisia kivennäisiä, erikoisrehuja ja Premi-Tähtikivennäisiä tai 2 000 kg muita jauheisia kivennäisiä samalla kertaa

Kaupan päälle

Leatherman Wingman Laadukas 14 työkalun kombo, mm. jousiavusteiset kärkipihdit, sivuleikkurit, sakset, veitsi, viila, 3 ruuvimeisseliä ja mitta.

nöllisesti. Kaikkien lehmien sorkat hoidetaan tarvittaessa kerran vuodessa.

Murrontie 2 91600 Utajärvi p. 08 514 4700 www.kinnusentahtirehut.fi

Kampanja-aika 1.3.–31.5.2018 Saat halutessasi edun alennuksena. Myynti: maatalouskaupat


& ILA T O T Ö MAI RIST Ä P YM

Huolella eroon vaarallisista jätteistä MAITOTILAYRITTÄJÄ PÄÄSEE VAARALLISISTA JÄTTEISTÄ EROON VIEMÄLLÄ NE JÄTEASEMALLE TAI TILAAMALLA NOUDON. T E K S T I S U S A N N A C YG N E L K U V I T U S J O H A N N A S I L J O L A

aarallinen jäte, entiseltä nimeltään ongelmajäte, on käytöstä poistettu esine tai aine, joka on terveydelle ja ympäristölle haitallista. Se on aina eroteltava muusta jätteestä ja toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen. Maitotiloillakin syntyy vaarallista jätettä, eikä sitä saa missään nimessä kaataa viemäriin, piilottaa luontoon tai hävittää tavallisen sekajätteen seassa. Hyvän valiolaisen maidontuotannon ohjeissa tähdennetään, että vaarallisten jätteiden ja aineiden varastoinnissa ja käsittelyssä on estettävä niiden aiheuttamat terveyshaitat ja ympäristön saastuminen: jätteet eivät saa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai eläimille, eikä niitä saa haudata maahan.

V

lijäluonne, vaan haluan kaikesta turhasta ja varsinkin vaarallisesta nopeasti eroon”, Tomi Ylirintala kertoo. ”Traktorista jää jäteöljyä ja suodattimia. Käytöstä poistetut loisteputket ovat vaarallista jätettä”, Ylirintala listaa. Myös paristot, akut ja energiansäästölamput kuskataan maitotilalta turvallisesti jäteasemalle. ”Torjunta-aineidenkin loppuja joskus jää, jos ne ovat menettäneet tehoa jäätyessään. Vien nekin jäteasemalle”, Ylirintala kertoo. Vaarallisia kemikaaleja sisältävät tuotteet on usein merkitty varoitusmerkein. Tarkkuutta vaaditaan, koska esimerkiksi litra öljyä riittää pilaamaan vesistöön noruessaan miljoona litraa vettä. Niinpä Ylirintala kerää nestemäiset jätteet, kuten jäteöljyt, turvallisesti tyhjiin lypsykoneen pesuainekanistereihin.

TOMI JA ANU YLIRINTALALLA on Kauhavalla 45 lypsävän maitotila. Heillä on yksinkertainen resepti vaaralliselle jätteelle: äkkiä pois. ”Vien ne aika pian läheiselle jätteenkeräysasemalle autolla tai traktorin kauhassa. En ole mikään keräi-

KUNNILLA on jätelain mukaan velvollisuus järjestää maataloudessa syntyneiden vaarallisten jätteiden kohtuullisen määrän vastaanotto ja käsittely. Ylirintalan tilan lähettyvillä, vain seitsemän kilometrin päässä toimii

52 * MAITO JA ME

hyvin palveleva jäteasema. Se on auki ainakin kolmena päivänä viikossa ja yhtenä ihan iltaan asti. ”Täällä meillä päin ongelmajätteiden hävittäminen ei voi olla kiinni ainakaan aukioloajoista”, hän kiittää. Jos jäteasema on kohtuuttoman matkan päässä, maatilalle voi tilata maksullisen noutopalvelun. Jätteistä eroon pääseminen joka tapauksessa maksaa, koska jätteen haltija on vastuussa omista vaarallisista jätteistään. Maksukäytäntö vaihtelee alueen mukaan. ”Joissakin paikoissa on isompi kiinteä maksu, joka kattaa kaiken vaarallisen jätteen. Toisaalla saattaa taas olla pienempi perusmaksu, ja tietyt jakeet tuovat lisämaksua”, kertoo palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etappi Oy:stä. Tietyissä tuotteissa, kuten auton renkaissa, on tuottajavastuu, mikä säästää mukavasti asiakkaan jätekuluja. ”Tuottajavastuun piirissä olevat vaaralliset jätteet, kuten auton renkaat, saa viedä myyvään liikkeeseen ilmaiseksi. Lisäksi esimerkiksi Lassila & Tikanoja ja Fortum hakevat jäteöljyä ilmaiseksi,


”Vien vaaralliset jätteet aika pian läheiselle jätteenkeräysasemalle."

kunhan sitä on yli 200 litraa, mikä on hyvä ja jätekuluja pienentävä palvelu”, Estakari vinkkaa. Kemikaalilainsäädäntö vaatii vaarallisten jätteiden käsittelyn dokumentointia. Aina, jos yrityksen toiminnassa syntyy vaarallista jätettä, kirjanpidosta on käytävä ilmi syntyneiden jätteiden laji, laatu, määrä, alkuperä ja toimituspaikka sekä kuljetus ja käsittely. Suomessa on useita vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja hyödyntämiseen erikoistuneita yrityksiä. Merkittävin vaarallisten jätteiden loppukäsittelijä maassamme on Fortum Waste Solutions Oy, joka tunnetaan paremmin entisellä nimellään Ekokem Oy. Lisäksi teollisuus käsittelee itse merkittävän osan tuottamistaan vaarallisista jätteistä. TIETOA vaarallisten jätteiden käsittelystä saa esimerkiksi läheiseltä jäteasemalta ja kunnan jätehuoltoviranomaiselta. Jätteidenlajitteluoppaita on verkossa vaikka kuinka paljon. Maitotilayrittäjät ovat Ylirintalan mukaan valveutuneita jäteasioissa, ja hän näkee ilokseen jäteasemalla kollegoitaan samoilla asioilla. ”Sellainen kutina minulla on, että tietoisuus jäteasioista leviää koko ajan laajemmalle ja maitotilalliset osaavat toimia vastuullisesti”, hän toteaa. Tosin Ylirintala on myös kuullut, että jotkut polttavat jäteöljyä roskien seassa, mikä on jopa laitonta. Lisää tietoa ja valistusta siis tarvitaan. Tutustu Valiolaiset tuotantotapaohjeet 24. Jätehuolto ja 33. Kemikaalien turvallinen käyttö. Kaikki tuotantotapaohjeet löytyvät Valmasta kohdasta Valio Laatu ja Tuotantotapaohjeet. Lähteet: MTK, ympäristo.fi, vaarallinenjate.fi

Vaarallista jätettä ovat + + + + + + + + + + + + + + + + +

loisteputket ja energiansäästölamput paristot, akut (voi palauttaa niitä myyviin liikkeisiin) rehujen säilöntäaineet (hapot) peittausaineet jäteöljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet koneiden huollossa syntyvät jätteet märät maalit, liimat ja lakat liuottimet, esimerkiksi tärpätti, tinneri, asetoni ja bensiini painepakkaukset, kuten aerosolipurkit, jotka hölskyvät tai pihisevät lääkkeet, neulat ja ruiskut (viedään apteekkiin) elohopeakuumemittarit puunsuoja- ja kyllästysaineet asbesti emäksiset pesu- ja puhdistusaineet torjunta- ja desinfiointiaineet voimakkaat hapot, kuten rikkihappo sammuttimet ja kaasupullot

Vaarallista jätettä eivät ole + tyhjä tai täysin kuivunutta liimaa sisältävä liimapurkki (sekajäte) + tyhjä tai täysin kuivunutta maalia sisältävä maalipurkki + + + +

(metallinkeräys) täysin tyhjä painepakkaus, joka ei hölsky eikä pihise (metallinkeräys) halogeeni- ja hehkulamppu (sekajäte) led-lamppu (sähkölaiteromun keräykseen) palovaroittimet

Ecosyl-säilöntäaineilla ƚƵŽƩĂǀĂ ũĂ ŵĂŝƩĂǀĂ ƐćŝůƂƌĞŚƵ ŬĂƌũĂůůĞƐŝ͊

͊

h>> >hKD

zP^ D d z E

Kysy ŵLJLJũćůƚć͊

Jukka LLehtola ehtola ht ϬϰϬ ϭϰϮ ϲϴϴϵ

ǁǁǁ͘ĞĐŽƐLJů͘Į ǁǁǁ͘ĞĐŽƐLJů͘ĐŽŵ LJ

ǁǁǁ͘ůĂŬŬĂƉĂĂ͘ĐŽŵ sK/EE Ϯϰͬϳ

DLGƚĞƐƚĂƩƵ͊

MAITO JA ME * 53


Valio PROfeel® uudistuu uositut Valio PROfeel® proteiinivälipalat saavat toukokuussa uuden, raikkaan ilmeen. Samalla tuoteperhe täydentyy houkuttelevilla uutuuksilla. Proteiinijogurtit ovat uudenlainen proteiinivälipala. Mustikka-vaniljan ja aprikoosi-vadelman makuiset jogurtit on makeutettu hedelmien ja marjojen omilla sokereilla. Maustamattomassa jogurtissa ei ole lisättyä sokeria lainkaan. Sokeroimattomat proteiinirahkat hurmaavat mauillaan: minttu-suklaa, mango-vanilja ja vadelma-punaherukka. Alhaisesta rasvapitoisuudesta (0,2–1g / 100g) huolimatta rahkat ovat täyteläisen makuisia ja pehmeitä rakenteeltaan. Mukana tulevan lusikan ansiosta rahka on helppo nauttia missä vain. Uutuudet valmistetaan Valion Seinäjoen meijerissä.

S

Kesä kutsuu kokkaamaan esä on rennon ruoanlaiton aikaa. Grillaukseen, mökkeilyyn ja piknikeille sopivat helppokäyttöiset ruoanvalmistuksen uutuustuotteet. Valio dippi & kastike valkosipuli on monipuolinen valmis kastike. Kokeile kesällä esimerkiksi grilliruokien kanssa, hampurilaisten välissä tai perunasalaatissa. Valio Lempeä jogurtti muistuttaa turkkilaista ja kreikkalaista jogurttia, mutta maku on vähemmän hapan ja rasvaa on vähemmän, vain 6 g / 100 g. Molemmat uutuudet valmistetaan Valion Oulun meijerissä.

K Lisää ideoita ja reseptejä kesän kokkailuihin löydät osoitteesta valio.fi/ kesakeittio

54 * MAITO JA ME

VALIO OY

U U T T A V A L I O LT A


VALIO OY

U U T T A V A L I O LT A

Rakastetut Valio Fanny™ vanukkaat tulevat takaisin

V

suuteni suurta haavetta. Ehdotukseni olisikin, että voisiko Valio tehdä nostalgisuuden nimissä erän tätä jumaltenherkkua ja mahdollistaa tuo vuosien takainen pikku-Idan harras unelma!”

“Lapsuudestani muistan tällaisen ihanuuden kuin Fanny-vanukas. Vanukasta sain aina vain pienen kupillisen koska vanhempien mielestä ei liika herkuttelu ollut hyvästä, joten muistankin vannoneeni kovaan ääneen että sitten kun joskus olen aikuinen, niin ostan Fanny-vanukas törppösen ja huitasen sen yhdellä kertaa kurkusta alas. Näin sitten kuitenkin kävi, että Fanny-vanukkaan tuotanto lopetettiin ja en ole päässyt tekemään tätä lap-

Näin kirjoitti tamperelainen Ida Niinimäki Valion Facebook-sivulle keväällä 2016. Julkaisu keräsi nopeasti yli 5 000 tykkäystä, 300 kommenttia ja 65 jakoa. Siitä lähtien vanukkaita on toistuvasti pyydetty takaisin. Palautetta tuli niin paljon, että Valion välipalojen tuoteryhmässä päätettiin selvittää, voisiko fanien haaveen toteuttaa. ”Kuuntelemme toiveita tarkalla korvalla ja pyrimme vastaamaan niihin juuri oikeanlaisilla tuotteilla. Vanukkaiden lopetus oli aikanaan tarkkaan harkittu päätös. Totesimme kuitenkin, että niille on jälleen kysyntää ihan uudella tavalla vuoteen 2005 verrattuna, jolloin valmistus lopetettiin. Toki vaakakupissa

Valion historiasta löytyy monia tuotteita, joita suomalaiset ovat jääneet kaipaamaan vielä vuosia sen jälkeen, kun ne ovat kadonneet kauppojen hyllyiltä. Valio Fanny™ vanukkaat kuuluvat hartaimmin takaisin toivottujen tuotteiden joukkoon. Toukokuussa uskollisten fanien odotus päättyy, kun Valio Fanny™ tekee herkullisen paluun.

painoi myös Fanny-fanien innokkuus ”, kertoo liiketoimintapäällikkö Virve Valonen. Uudet Valio Fanny™ vanukkaat on valmistettu Turengin meijerissä alkuperäistä reseptiä kunnioittaen. Makuina ovat tutut maitosuklaa ja karamelli, uutta on vanukkaiden laktoosittomuus. Herkullinen maku ja täyteläinen suutuntuma ovat kuitenkin aivan kuten ennen – sen pääsi toteamaan myös Fannyn ykkösfani Ida Niinimäki, joka kutsuttiin maistamaan vanukkaita jo tuotekehitysvaiheessa.

JAANA KIESILÄINEN Sisällöntuottaja Va l i o O y

MAITO JA ME * 55


KU1 0 0 % PE O R I G R Ä I NA IN L EN AL

Suomen suosituin pastasarja lehmille

Nopea ensiapu laidunhalvauksen uhatessa Correct Magnesium Pidä aina saatavilla tehokkaat, nopeavaikutteiset ja helppokäyttöiset Correct-pastat. Maatalouskaupoista ja meijeristäsi. Correct Pötsi-Potku

Correct Calcium Pro

Correct Hiili+tanniini

Correct Ketosis

Märehtijöille pötsin vajaatoiminnan yhteydessä

Kalsiumlisä poikimisen turvaksi

Auttaa lehmää ripuliongelmissa

Energialisä lypsylehmille poikimisen jälkeiseen energiavajaukseen

Correct-pastat ovat eläinlääkäreiden kehittämiä ja lääketehtaan tarkkuudella valmistettuja tuotteita. Huippulaatuiset pastat valmistaa ranskalainen Virbac-yhtiö, joka on valmistanut tuotteita maanviljelijöille ja eläinlääkintään lähes 50 vuoden ajan.

valio.fi/startti


N ILKA YPSY L I LT A

ILKKA POHJAMO Edunvalvontajohtaja Va l i o O y

Lisää vaikutusvaltaa - ja vastuuta

E

U:n yhteistä maatalouspolitiikkaa muovaavan CAP-uudistuksen valmistelu jatkuu. Suomelle keskeistä on tuotantoon sidottujen tukien varmistaminen. Komissio julkaisi joulun alla näkemyksiään CAP-uudistuksen suuntaviivoista. Tiedonanto jätti paljon asioita avoimeksi, mikä ei yllätä ketään. Sen sijaan komission kaavailu lisätä jäsenmaiden vaikutusmahdollisuuksien CAP:n soveltamisessa on iso muutos. Komissio ei kuitenkaan halua kansallistaa maatalouspolitiikkaa, vaan tarjoaa mallia, jossa yhteiset raamit sovittaisiin EU:n tasolla. Mikäli jäsenmaat saavat vaikuttaa maatalouspolitiikan soveltamiseen nykyistä enemmän, Suomen erityisolosuhteiden huomioiminen helpottuu. Valta lisää vastuuta. Suomella ei ole varaa pilata asiaa keskinäiseen kinasteluun. CAP-valmistelun tilanne näyttää paremmalta kuin vuosi sitten. Silloin vielä vaikutti, että USA:n esimerkin mukainen vakuutusmalleihin perustuva riskienhallinta on tulossa isoksi osaksi EU:n maatalouspolitiikkaa. Sittemmin komissio näyttää luopuneen ajatuksesta. Katevakuutuksia on tutkittu Suomessa ja varmasti jokaisessa EU-maassa. Päätelmät ovat toistaiseksi olleet samansuuntaisia: laajamittainen eurooppalainen katevakuutusjärjestelmä osana maatalouspolitiikkaa ei ole vielä ajankohtainen. Suomen – ja erityisesti suomalaisen maitosektorin – kannalta keskeinen kysymys uudistuksessa on tuotantoon sidottujen tukien jatkon varmistaminen. AB-tukialueella maksettava lypsylehmäpalkkio on EU:n tuotantoon sidottua tukea, jonka jatkoa

Suomi ajaa vahvasti. Vaikka vielä ei ole mustaa valkoisella, niin jatkon osalta tilanne näyttää hyvältä. Markkinajärjestelyt ovat osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Tällä hetkellä koko eurooppalainen maitosektori tuskailee maitojauhetta pursuavan interventiojärjestelmän aiheuttamien ongelmien kanssa. Rasvattoman maitojauheen hinta on painunut poikkeuksellisen alas. Tänä vuonna rasvatonta maitojauhetta ei poikkeuksellisesti osteta interventiovarastoon kiinteällä hinnalla, vaan tarjousmenettelyn perusteella. Käytännössä tarjouksia ei joko hyväksytä lainkaan tai hyväksytään vain hyvin alhaisen hinnan sisältävät tarjoukset. Päätös on järkevä, koska nykyisestä varastosta tulisi päästä eroon. Interventiojärjestelmä on osa CAP:n markkinajärjestelyjä ja maitosektorin turvaverkkoa. Viimeistään CAP-uudistuksessa – mieluummin jo paljon aikaisemmin – tulisi kehittää interventiojärjestelmää parempi tapa ennaltaehkäistä ja hoitaa maitokriisejä.

"Suomelle keskeistä on tuotantoon sidottujen tukien varmistaminen."

Komission odotetaan julkaisevan ehdotuksensa seuraavan ohjelmakauden rahoituksesta toukokuun lopussa. Brexit ja monet muut asiat aiheuttavat painetta leikata CAP:n rahoitusta. Tällä hetkellä CAP:n osuus EU:n budjetista on noin 38 prosenttia. Toisella tavalla ilmaistuna CAP maksaa tällä hetkellä noin 30 senttiä päivässä EU:n kansalaista kohti, mikä ei ole paljon, vaikka kaikki eivät ole samaa mieltä. Kesäkuussa on odotettavissa komission lainsäädäntöehdotuksia tulevasta maatalouspolitiikasta. Sen jälkeen alkaa pitkä vääntäminen komission, parlamentin ja jäsenmaiden kesken. MAITO JA ME * 57


VALIO OY

N TA A A V TA IOLLA VA L

Kasvo Ross Crittenden, 49, Johtaja, Vientimarkkinat, Valio Oy

MU IS TO NI MA ATILALTA

P

erhetuttavillamme oli maitotila Australiassa. Vierailimme sillä, kun olin pieni, ja muistan, kuinka lehmät olivat aina ulkona ja tulivat katokseen vain lypsylle. Maatila sijaitsi trooppisella alueella palmupuiden keskellä, joten ympäristö oli aivan erilainen kuin Suomen maitotiloilla.

58 * MAITO JA ME


Uusien markkinoiden valloitus T E K S T I S U S A N N A C YG N E L

TEHTÄVÄNI VALIOLLA Vastaan Valion tuotteiden vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista Kiinassa, Yhdysvalloissa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa – eli koko maailmasta pois lukien Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän markkinat. Vastuullani on myös kaikki teollisuustuotteiden vienti Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolelle. ENSI KOSKETUS VALIOON Aloitin urani tutkijana ja niissä merkeissä työskentelin erään tutkimusprojektin parissa Suomessa VTT:llä tutkimuskohteenani muun muassa Valio. Yhteys Valion kanssa jatkui myös työskennellessäni Australiassa, ja kun Valiolla tuli hakuun minulle sopiva paikka, hain ja tulin valituksi. Aloitin Valiolla teknologiamyynnin johtajana. UUSIA KULUTTAJAMARKKINOITA Aloitamme uusilla markkinoilla etsimällä kuluttajia, jotka mahdollisesti olisivat kiinnostuneita Valion tuotteista, kuten laktoosittomista tuotteista, rahkoista tai erityisjuustoista. Sitten tutkimme, voisiko markkinalta saada riittävästi katetta, ja varmistumme, että tuotteemme ovat parempia kuin kilpailijoiden tuotteet kyseisillä markkinoilla. Seuraavaksi selvitämme pilotoimalla, onko Valion tuotteella mahdollisuus menestyä markkinalla. Siinä tapauksessa laajennamme ja investoimme lisää. Pitää myös ymmärtää siirtyä ajoissa toisaalle, jos emme saa toivottua vastakaikua. VALION INNOVAATIOT Suurin haaste uusien markkinoiden

valloituksessa on, että Valio on maailmalla täysin tuntematon brändi. Sitä on vaikea ehkä ymmärtää Suomessa, jossa kaikki tuntevat Valion, mutta uusilla markkinoilla aloitamme nollasta eli kukaan ei tunne Valion brändiä saati tuotteitamme. Joskus joudumme jopa selittämään, missä Suomi on. Euroopassa on valtavasti hyviä meijeritoimijoita eli kilpailu on todella kovaa. Valion valttina ovat uudet innovatiiviset tuotteet, joten niiden markkinoinnin onnistuminen on avainasemassa uusilla markkinoilla. Meidän pitää myös olla kärsivällisiä. Uuden markkinan valloittaminen vie aikaa. Valio on rakentanut Venäjän-kauppaa 80 vuotta ja Ruotsin 30 vuotta. Molemmissa niissä aloitettiin ihan pienestä. KIINASSA VALTAVA POTENTIAALI Kiinalaisten maidonkulutus kasvaa joka vuosi kolme kertaa sen, mitä Suomessa tuotetaan maitoa. Kiina ei ole omavarainen maitotuotteissa, ja nouseva keskiluokka arvostaa puhtautta sekä ekologisuutta. Siellä on siis valtava kasvupotentiaali puhtaista maista tuotaville meijerituotteille – ja Suomihan tuottaa maailman puhtainta maitoa. Muutkin kuin Valio ovat huomanneet Kiinan potentiaalin, joten kilpailu siellä on kovaa. Kiinassa pärjää vain olemalla Kiinassa – tosissaan. Emme voi viedä asioita täältä kiinalaisille, koska he esimerkiksi käyttävät meijerituotteita ihan eri tavalla kuin suomalaiset tai eurooppalaiset. Sinne pitää asettua ja siellä pitää tuntea paikalliset tavat ja mieltymykset.

Siksi avaamme toukokuussa uuden toimiston paikallista markkinointia ja myyntiä varten. Shanghaissa on nyt 25 ihmistä myymässä ja markkinoimassa Valiota. KIINASSA VERKKOKAUPAT Valio on vienyt Kiinaan maito- ja herajauheita teollisuuden käyttöön vuodesta 1991. Vuodesta 2001 Valiolla on ollut Kiinassa tytäryhtiö Valio Shanghai Ltd. Suurin osa sen asiakkaista on tähän mennessä edustanut lastenruokateollisuutta, joka on arvostanut Valion maitotuotteiden korkeaa laatua. Seuraava askeleemme Kiinassa on laajentaminen vähittäismyyntiin ja food serviceen eli suurkeittiöpuolelle. Olemme aloittaneet laktoosittomilla maitojauheilla verkkokaupoissa, joka on Kiinassa merkittävä myyntikanava kuluttajille, ja laajennamme tavallisiin supermarketeihin. Lanseeraamme keväällä Valio voin kuluttajille ja Food Service -voin lähinnä leipomoihin, jotka arvostavat tuotteitamme. Kehitämme Kiinan markkinoille myös uusia tuotteita, joista kuullaan myöhemmin. PERHE JA VAPAA- AIKA Kaksikieliseen perheeseeni kuuluu suomalainen vaimo ja 13-vuotias tytär sekä 8- ja 4-vuotiaat pojat. Australiassa käymme lähinnä lomilla. Rakastan surfausta ja Suomessa harrastan sitä myös talvella jään pinnalla. SUOSIKKITUOTTEENI VALIOLLA Maustetut rahkat, esimerkiksi Valio maustettu rahka vanilja, ovat suuri suosikkini. Australiassa ei ole mitään sellaista. MAITO JA ME * 59


Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon

RINNAKKAISTUOTTEET ROBOTTILYPSYYN

YHTEISTYÖSSÄ MEIJEREIDEN KANSSA

• pesuaineet • vedinhoitoaineet • letkut • pesuharjat • nännikumit • maitosuodattimet • ym. ym.

ROBO Blue ROBO Red

KOKONAISVALTAINEN, 3-VAIHEINEN SORKKATERVEYDEN YLLÄPITO

1

EHKÄISE

2

SUOJAA

3

PARANNA

Auttaa parantamaan sorkka-alueen ihotulehduksia (mm. Digital Dermatitis DD) • Ei antibiootteja • Ei karsinogeenejä • Tunkeutuu ihon alle • Ympäristöystävällinen

LAC®-hallit ja -karsinat vasikoille

MYYNTI: VALMAKAUPAT

www.finnlacto.fi • 064 210 300