Page 1

IMATRAN ASUKASLEHTI 1/2019

Kosken koululta pyöräilyideoita Sivut 10-11

Kipa tarjoaa laatua tasapuolisesti Sivu 20

Uusi kirjasto Vuoksenniskalle Sivu 22


Sisältö

3 Pääkirjoitus

18

Osallisuuden tunne tekee yhteisöstä vahvan

4

Imatralla lukio taipuu moneksi

19

Myös ensi suvena kesätöihin setelin avulla

5

Ammatillisen koulutuksen poluille Sampoon

20

Kipa tarjoaa maailmanluokan laatua tasapuolisesti

6

Yhdeksänvuotias liikuntamaa

21

Riikka Suutari on latujen suurkuluttaja

6

Satsauksia ikäihmisiin, vähän liikkuviin ja maahanmuuttajiin

22

Vuoksenniskalle valmistuu aivan uusi kirjasto

7

Jäähallin yleisöluistelu

23

Ikäihmiset liikkuvat Ukonniemessä

7

Koululaisten ilmaiset vapaa-ajanmatkat paikallisliikenteessä

24

Teatterin kevät on yllätyksiä täynnä

8-9

Imatralla kaupunkia luotsataan kahden johtajan mallilla

26

Tavaraa tubeen ja nimi lehteen

10-11 Kosken koululaiset pyöräilevät päivittäin

28-29 Kulttuuritalo Virta täynnä tapahtumia ja taidetta

12-13 Päiväkotien ja koulujen uudistus etenee

30-31 Virta-opisto on meijän opisto

14-15 Mitä maksaa uusi talo Imatralla?

32

16-17 Pieni suuri nuorisopalvelut

Imatran myyntiä ja markkinointia tekee Imatra Base Camp Oy

SUOSITUIMMAT JOULUKALENTERIKUVAT

Asukaslehti 1/2019

Julkaisimme joulukuussa joulukalenterina 24

Imatran asukaslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja jaetaan kaikkiin talouksiin Imatralla ja Imatran lähialueille. Lehti ilmestyy myös verkkoversiona osoitteessa www. imatra.fi/viestinta. Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa 2019.

vanhaa talvista mustavalkokuvaa Imatralta. Julkaisemme vielä tässä suosituimpia ja eniten kommentteja saaneita kuvia. Jatkamme vanhojen kuvien julkaisua Imatran kaupungin Facebookissa viikonloppuisin, lau-

8.2.2019 5. VUOSIKERTA

PÄÄTOIMITTAJA Kai Roslakka

Kuvat Imatran kaupunginmuseon kuva-arkisto.

Abiturienttien penkinpainajaiset 1948, rekikulkue tulossa Lappeentielle. Valokuvaamo Kuvapaja.

Näkymä Lappeentielle. Vasemmalla Jääsken Osuuskauppa ja Väärätalo, oikealla Piispan huonekaluliike, Virolaisen liikerakennus ja taustalla Kylmäsen talon pääty.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

TOIMITUS Liisa Hupli-Oinonen, Leena Peura-Kuusela ja Heikki Laine ULKOASU JA TAITTO Mainostoimisto Dominus PAINOPAIKKA Kirjapaino Seppo (Lprint), Lappeenranta KANNEN KUVA Mainostoimisto Dominus/Hiski Hämäläinen

antaina ja sunnuntaina.

2

TUOTTAJA Leena Peura-Kuusela


Pääkirjoitus

Imatra tarjoaa asukkailleen hyvinvointia ja elämänlaatua arjessa Kaikissa tehtävissä, joita kaupunki asukkailleen hoitaa, on kyse tavalla tai toisella asukkaiden hyvinvoinnin tukemisesta. Jopa elinkeinopoliittiset ratkaisut saavat perustelunsa kaupunkilaisten hyvinvoinnin turvaamisesta, sillä yleinen hyvinvointi perustuu keskeisesti myös asukkaiden mahdollisuuksiin työllistyä kotiseudullaan.

I

matralla olemme tottuneet laajaan ja laadukkaaseen valikoimaan houkuttelevia liikunta-, kulttuuri- ja tapahtumamahdollisuuksia, jotka

ovat vain parantuneet entisestään viimeisien vuosien panostuksien siivittämänä. Myös yleiset asuinympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuut-

”Se, millaista keskusteluilmapiiriä kehittämistarpeiden osalta ylläpidämme, vaikuttaa tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemukseemme.”

ta ylläpitävät tehtävät ovat tärkeässä roolissa kaupunkilaisten hyvinvointia tukemassa. Kaupunki on pyrkinyt palvelujen kehittämisessään ottamaan monipuolisesti huomioon eri ikäryhmien tarpeet. Lähivuosina valmistuvat uudet koulukeskukset takaavat pitkälle tulevaisuuteen modernit ja terveet tilat lasten ja nuorten palveluiden toteuttamiselle. Ikäihmisille suunnatut liikuntata-

Koskinäytökset kesäkaudella 2019

pahtumat ovat puolestaan saavuttaneet suuren

la 1.5. klo 18, Vappu

pahtumaan. Tapahtumat tukevat oivalla tavalla

la 25.5. klo 18, Imatran kesänavaus

osallistujiensa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

la 1.6. klo 18, Koulujen päätös

Selvää on, että kaupunki ei selviydy tehtävis-

la 8.6. klo 18, Mustan ja Valkoisen

tään menestyksellä ilman tiivistä yhteistyötä

suosion kannustaen osallistujia paitsi liikkumisen pariin, myös merkittävään sosiaaliseen ta-

Myös se, millaista keskusteluilmapiiriä elinympäristössämme havaittujen kehittämistarpeiden osalta ylläpidämme, vaikuttaa tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin kokemukseemme. Positiivisella ja ratkaisukeskeisellä keskustelukulttuurilla kutsumme kaikki osallistumaan. Myös näin saavutamme parhaat lopputulokset niin hyvinvoinnin kuin kaupunkimme elinvoimankin näkökulmasta. Jokaisella meillä on oma tärkeä roolimme yhteisen hyvinvoinnin ja menestyksen rakentamisessa.

kaupunkilaisten, erilaisten kaupungissa toimi-

Toivotan meille kaikille mitä parhainta me-

vien yhteisöjen, vapaaehtoisten ja muiden si-

nestystä alkaneelle vuodelle 2019, sekä tiivis-

dosryhmien kanssa. Yhdessä toimien saamme

tä osallistumista yhteisen tulevaisuutemme

la 22.6. klo 18, Juhannus

voimavaramme parhaiten käyttöön. Osallistu-

rakentamiseen!

26.6. – 25.8. ke-su klo 18

minen yhteisten asioidemme kehittämiseen

la 7.9. klo 18, Makkarafest

tukee sekin tehokkaasti yhteisömme jäsenten

teatterifestivaali la 15.6. klo 20, Imatranajo

Talvinen kuva Niskalammen risteyksestä. Suoraan ylös menee tie Tipanmäelle, vasemmalle kävelemässä kaksi naista tehtaan puutarhalle päin. Oikealla oleva tie vie riippusillalle. Linja-auto tulossa riippusillalta päin, menossa Tipanmäen suuntaan.

hyvinvointikokemusta.

Imatrankosken asema talvella 1965. Kuvaaja Katja Anttila. Paul Jyllinvuoren kokoelma.

Kaisa Heino Apulaiskaupunginjohtaja

Imatrankosken vanha apteekki, taustalla Imatran yhteiskoulu. Valok. Pentti Oksanen 1972. Paul Jyllinvuoren kokoelma.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

3


Imatralla lukio taipuu moneksi Kulttuuriakatemia laajenee musiikkiin ja kuvataiteeseen.

Miksi kannattaa hakea Imatran yhteislukioon?

– Ensimmäisen syksyn kokemukset ovat hy-

– En ymmärrä miksi lähteä Imatran seudulta

Strömberg kertoo.

vät. Laajennamme Kulttuuriakatemiaa ensi

muualle lukioon, koska täällä on hyvin laajan kurssitarjonnan lukio. Meillä on erittäin hyvät opettajat, lukion rehtori Mika Strömberg kehuu. Imatran yhteislukio on laajan yleissivistyksen oppilaitos. Sieltä saa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin. Imatralla lukio-opetus on keskitetty yhteen paikkaan, mutta se ei tarkoita yksipuolista opiskelua. Päinvastoin. Kaupungissa on poikkeuksellisen paljon valinnanvaraa

lukuvuodeksi musiikin ja kuvataiteen puolelle, Kulttuuriakatemiaan haetaan kurssivalintojen yhteydessä. Ensin haetaan lukiopaikkaa yhteishaussa. Urheiluakatemiassa on erillinen haku sitä organisoivan Etelä-Karjalan Liikunta- ja Urheilu -yhdistyksen (EKLU) kautta. Opiskelijaksi haluavan tulee siis hakea yhteishaussa lukioon ja sen temiaan. Samaa mahdollisuutta ovat käyttäneet nyt kansainvälisestikin

lukio-opintojen suhteen.

menestyneet ampumahiihtäjä

– Meillä voi valita perintei-

Venla Lehtonen ja kilpapyö-

Yhteishaku lukioon ja ammattiopistoon 19.2.–12.3.2019.

sen kansallisen lukion tai kansainvälisen IB-lukion. Lisäksi samoissa tiloissa toimii Itä-Suomen koulun lukio. Heidän opiskelijansa

Kansainvälisyys näkyy opiskelussa, kertoo rehtori Mika Strömberg.

lisäksi EKLUn ilmoittamalla tavalla Urheiluaka-

räilijä Jaakko Hänninen.

Kaksoistutkinto ja yliopistoyhteistyötä Imatralla voi opiskella myös

ovat yhtä samaa lukioperhet-

ammatin lukion ohella. Kak-

tä, vaikka hallinnollisesti lukio

soistutkinto on ammattiopisto

on itsenäinen. Opiskelu tapahtuu yhdessä.

Sampon järjestämää. Yhteishaussa haetaan ensin ammattiopistoon. Va-

Urheilu- ja kulttuuriakatemiaa Perinteisen lukion sisällä on mahdollisuus valita kilpaurheilun tueksi Urheiluakatemian opintoja. Vastaavasti tarjolla on myös Kulttuuriakatemia, jossa lukio-opintojen rinnalla voi vahvistaa taideaineiden osaamista.

lintakirjeen mukana on ohjeet lukiotutkinnon suorittamiseen.

Lukio ei ole pelkkää pänttäämistä. – Pyrimme tukemaan aktiivista opiskelijakuntatoimintaa. Kansainvälisyys on myös vahvasti esillä Imatran lukio-opinnoissa. – Meillä on yhteistyökumppaneita eri puolella Eurooppaa ja Kiinassa. Se tarkoittaa muun muassa vastavuoroisia vierailuja. Meiltä jokin ryhmä matkustaa kerran vuodessa Kiinaan. Teemme matkoja myös Saksaan Salzgitteriin ja Ranskaan. IB-lukio käy usein Englannissa,

Korkeakouluyhteistyötä yhteislukio tekee Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) kanssa FIRMA-opintojen matkailukursseilla sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa Junior University -toiminnan ja LUMA-keskuk-

Tänä vuonna Kulttuuriakatemia on toiminut pi-

sen kautta.

lottikokeiluna tanssitaiteessa. Lukio on tehnyt

– Kehitämme tätä Junior University –toimintaa

yhteistyötä Tanssistudio Jamin kanssa.

Oppilaskunta ja matkoja

Strömberg listaa. Nyt lukioon hakevat joutuvat vuoden opiskelemaan väistötiloissa ammattiopistolla. Mutta jatkossa opetusta annetaan uudessa koulussa, josta rakentuu parhaillaan Suomen suurin puukoulu.

LUT:n kanssa jatkossa.

Liisa Hupli-Oinonen

Kysy lisää

Rehtori

Apulaisrehtori ja opinto-ohjaaja

Itä-Suomen koulun lukion (ISK) rehtori

Sähköpostit

Mika Strömberg

Kristiina Heikura

Katri Anttila

p. 020 617 5709

p. 020 617 5727

katri.anttila@itasuomenkoulu.fi

Apulaisrehtori ja IB-koordinaattori

Opinto-ohjaaja

Anne Lindell

Ilkka Mielonen

ISK:n opinto-ohjaaja

p. 020 617 5561

p. 020 617 5823

Anu Siuvatti

etunimi.sukunimi@imatra.fi

p. 040 594 5336

anu.siuvatti@itasuomenkoulu.fi p. 040 849 3886

4

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019


Erilaisia vaihtoehtoja lukioopintoihin Imatralla 1. Imatran yhteislukio on vuonna 1908 perustettu perinteinen yleislukio.

• Tarjoaa opiskelijoille kilpailukykyiset valmiudet eri alojen jatko-opintoihin.

• Monipuolinen noin 400 opiskelijan lukio, jossa hyvä opiskeluilmapiirin.

• Lukiolla yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Junior University) sekä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

• Monipuolinen kansainvälisten kurssien, projektien ja hankkeiden valikoima. Opintojen yhteydessä mahdol-

Erilaisia opintopolkuja pitkin opiskelijat löytävät omat väylänsä ammattiin. Kuva: Lukas Pearsall

lisuus ulkomaan matkoihin. 2. IB-lukio

• Voi suorittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden sekä suomalaisiin että ulkomaisiin yliopistoihin. 3. Itä-Suomen koulun lukio

• Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukio toimii Imatran yhteislukion yhteydessä.

• Voi suorittaa erityislaajan venäjän ja laajan englannin oppimäärän.

• Venäjän kieltä voit opiskella myös äidinkielen omaisen oppimäärän mukaan.

Ammatillisen koulutuksen poluille Sampoon

S

aimaan ammattiopisto Sampo kasvattaa ammattitaitoisia moniosaajia. Se tarjoaa ammatillista koulutusta kaikenikäisille sekä kou-

lutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja yhteisöille. Sampossa on noin 3900 opiskelijaa, ja sen toimipisteet ovat Imatralla, Lappeenrannassa ja Ruokolahdella. Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen ratkaisee. Opiskellaan niitä tietoja ja taitoja, joita ei vielä osata. Pääpaino ei siis ole luokassa istumisessa vaan osaamisen hankkimisessa parhaiten soveltuvalla tavalla. Monelle se on työn tekeminen. Siksi yhteistyötä työelämän kanssa tehdään tiiviisti.

4. Urheiluakatemia

• Etelä-Karjalan urheiluakatemia on tarkoitettu tavoitteellisesti urheileville opiskelijoille.

5. Kulttuuriakatemia

Erilaisia oppimisympäristöjä hyödynnetään, muun muassa lähiopetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen, verkko-opinnot ja harrastukset. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin suurin osa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Koulutusalojen yhteistyö ja erilaiset opintopolut auttavat jokaista opiskelijaa löytämään oman väylänsä. Ammatillisen tutkinnon jälkeen on rajattomat jatko-opintomahdollisuu-

Tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden hyödyntää opinnoissaan kulttuuriosaamistaan, kuten tanssia, musiikkia ja kuvataidetta.

6. Kaksoistutkinto

det, joita voi vielä vahvistaa suorittamalla kaksoistutkinnon. Lisäksi Sampo järjestää valmentavaa koulutusta, kotoutumiskoulutusta ja kielitutkintoja. Tytäryhtiö Edusampo Oy tarjoaa henkilöstökoulutuksia, kortti- ja lupakoulutuksia sekä palveluja yrityksille ja yhteisöille. Tervetuloa osaamisen poluille Sampoon!

• Imatran yhteislukio ja Saimaan ammattiopisto (Sampo)

Lisätietoja: www.edusampo.fi, puh. 020 496 00.

tarjoavat mahdollisuuden suorittaa kaksoistutkinto.

• Pääkouluna on Sampo, jossa suoritetaan ammatillinen

Voit seurata Sampoa myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

perustutkinto.

Osaamisen polkuja joka lähtöön

• Kaksoistutkinto (ammatillinen tutkinto ja lukio)

Yhteislukion sivut: imatranyhteislukio.fi Tietoa hakemisesta lukioihin: opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/ yhteishaku/haku-lukioon-ja-ammatilliseen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry / urheiluakatemia:

• • Kansainvälisyyspolku • Yrittäjyyspolku • YritysSampo • Kilpaurheilupolku • Taitaja-polku Suora reitti amk:iin

Koulutukseen hakeutuminen

• Yhteishaussa helmi-maalis-

kuussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulunsa päättävät nuoret

• Jatkuvassa haussa voi kuka

tahansa hakea koulutukseen lähes ympäri vuoden.

eklu.fi/etela-karjalan-urheiluakatemia

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

5


Yhdeksänvuotias liikuntamaa on valloittanut paikkansa imatralaislasten sydämissä Merirosvo-teemalla pidettävässä tammikuun alun liikuntamaassa on tavallista liikuntamaata aktiivisempaa ohjausta. Liikunnanohjaajat ja nuorten liikkumista edistävät moverit lähettävät lapset pomppupatjalle turvallisin välein, rytmittävät sählypeliä, tasoittavat köydenvetoa ja ohjaavat äänellään eläväistä lapsikatrasta.

M

Kärhä arvostaa liikuntamaata palveluna.

– Täällä on kaikkea erilaista lapsille. Kaksi tuntia

lapsia liikkumaan. Ehdottomasti suosittelen.

aija Kärhä pyrkii käymään lastensa kanssa Liikuntamaassa aina kun sitä järjestetään.

menee kyllä nopeasti. Jos joka viikonloppu olisi, niin olisivat ihan mielissään.

– Kyllä tämä minusta on tosi hyvä ja kannustaa Tavallisessa liikuntamaassa ohjausta on vähemmän ja kaupunki tarjoaa monipuoliset välineet avarassa urheiluhallissa. Tarjolla on muun muassa pehmopalikoita, pomppumatto,

salibandykaukalo varusteineen, erilaisia palloja ja eksoottisempiakin liikuntavälineitä kuten hyrrät, purkkijalat, tasapainokivet ja niin edelleen. – Vaikka täällä on paljon lapsia, niin ei tule mitään tapaturmia. On sujunut kyllä aina tosi hyvin. Liikuntamaa voisi olla useamminkin, toivoo Kärhä.

Kevään lasten liikuntamaat Heikki Laine

lauantaisin klo 11-13 23.2., 16.3., 4.5. Vesiliikuntamaat klo 10-12 9.2., 9.3., 13.4.

Satsauksia ikäihmisiin, vähän liikkuviin ja maahanmuuttajiin

K

aupungin meneillään olevat liikuntahank-

rohkeutta ja taitoja lähteä vaikka iäkkäämmän

Salun mukaan moni voi tietämättään olla hank-

keet heijastelevat ajankohtaisia kehittä-

naapurin kanssa ulkoilemaan.

keessa mukana.

Liikunnallista elämäntapaa edistävässä hank-

– Esimerkiksi Liikuntamaat ovat hankkeen

keessa yhtenä painopisteenä on tytöt.

toimintoja.

– Tyttöjen liikkuminen on yleisesti kaikissa ikä-

Hankkeiden myötä on saatu käyttöön kiinnosta-

ryhmissä poikia vähäisempää. Tytöille on Imat-

via uusia välineitä.

misen painopisteitä.

Liikunnanohjaaja Sanna Salu kertoo, että hankkeista saadaan usein materiaaleja ja koulutusta omille ohjaajille. Voimaa vanhuuteen hankkeessa pystytään kouluttamaan myös vertaisohjaajia.

ralla aika vähän joukkueurheilumahdollisuuksia.

– Toissa vuonna hankittiin hankkeessa luiste-

Salu kertoo, että Ketterä aloitti hiljattain tyttöjen

lutuet. Viime vuonna vesiliikuntamaahan tuli

– Jos on kiinnostunut vertaisohjauksesta, niin

ringette-harjoitukset, mukaan saatiin jo ensim-

kelluva matto.

koulutuksia kannattaa kysellä liikunnanohjaa-

mäisellä kerralla toistakymmentä tyttöä ja lisää

jilta. Koulutuksia järjestetään muutamia kertoja

otetaan mielellään mukaan.

vuosittain. Liikuntaystävä -koulutuksessa saa

Lisätietoa liikuntapalveluista ja -hankkeista www.imatra.fi/liikunta Heikki Laine

6

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019


Jäähallin yleisöluistelu pitää pintansa Kaukalossa on vilskettä loppiaisen yleisöluistelussa. Kieliä oli myös käytössä ainakin kaksi. Monilla on apunaan luistelemaan opettelevien avuksi tarkoitettu kelkka.

I

matralainen Anne Syrjänen on tuonut luistelemaan lapsensa Ada ja Alpo Ketolan sekä kummipoika Jari Nousiaisen.

Vasta luistelua opetteleva Ada on luistellut jo ennätykselliset 45 minuuttia. Adan mielestä luistelu sujuu hyvin ja kelkka on hyvä, vaikka hän on aika paljon kaatuillut. Yleisöluisteluajat Imatra Spa Areenalla

Pojille maistuu hallissa luistelu.

keskiviikko klo 14.30 - 15.30 (mailaton)

– Jää on täällä tasainen, pojat toteavat yhdestä suusta.

sunnuntai klo 10.15 - 11.15 (mailallinen)

Anne Syrjänen on tyytyväinen yleisöluisteluun.

sunnuntai klo 11.15 - 12.15 (mailaton

– Käymme täällä noin kaksi kertaa kuukaudessa. Kaksi euroa on sopiva hinta. Pikkasen enemmän vuoroja voisi olla ja mieluummin vapaa-aikana, kun keskiviikon luistelu on usein työpäivän aikana, Syrjänen toteaa. Heikki Laine

Koululaisten ilmaiset vapaaajanmatkat paikallisliikenteessä Imatra aloitti viime syksynä kokeilun, jossa koululaisille tarjotaan ilmaisia linja-automatkoja vapaa-ajalle.

K

oululaiset saavat lunastaa toimitusmak-

Tällä hetkellä kyseessä on kahden vuoden ko-

sun hinnalla eli 20 eurolla näyttölipun.

keilu eli jatkoa seuraa vielä ensi lukuvuodelle.

Lipulla voi matkustaa arki-iltaisin kello 16

Näyttölipulla pyritään helpottamaan esimerkiksi

jälkeen, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina ilmaiseksi. Lippu on voimassa vielä koko ensi kesän. Lippu on tarkoitettu peruskoululaisille eli 7 - 16-vuotiaille imatralaisille. Elokuun loppuun asti voimassa oleva lippu maksaa vain 20 euroa (toimitusmaksu). Näyttölipun voi lunastaa Imatran kaupungin pääkirjastolta sekä Vuoksenniskan ja Rajapatsaan kirjastoilta. Lippua varten tarvitaan yksi kasvokuva, mutta sen ei tarvitse olla virallinen passikuva. Koulukuva on käynyt lippuun hyvin.

lasten ja nuorten harrastusmatkoja. Matkoja on tehty noin 1200 vuoden loppuun mennessä. – Nyt käytössä olevat liput ovat voimassa elokuun 2019 loppuun asti, joten lipulla voi matkustaa koko ensi kesän ilmaiseksi, lippuhan maksaa itse itsensä jo muutamalla matkalla, kertoo kaupungininsinööri Päivi Pekkanen. Näyttölippuja voi edelleen lunastaa kirjastoista niiden voimassaoloajan. Leena Peura-Kuusela Elli Hyppönen liikuntamaassa

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

7


Imatralla kaupunkia luotsataan kahden johtajan mallilla Kaupunginjohtaja Kai Roslakka ja apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino kertovat, mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Johtamisessa avainmetodi on dialogi.

”Kaupunki on kaupunkilaisia varten.”

”Meidän on tehtävä enemmän kuin vain lain kirjaimen edellyttämät asiat.”

– Kai Roslakka

– Kaisa Heino

I

matralla valittiin viime kesäkuussa kaupungin

Kun kysymykset ja toimintaympäristö on niin

Kaitsu: Meidän on ymmärrettävä, että kunta toi-

johtajaksi Kai ”Kaitsu” Roslakka ja apulaiskau-

laaja, meillä ei voi olla yhtä ainoaa totuutta. Mei-

mii kuntalaisten palvelemiseksi.

punginjohtajaksi Kaisa Heino. Johtajien määrä

dän on etsittävä useita näkökulmia.

ei kuitenkaan kasvanut, päinvastoin. Työt jaettiin uudelleen, ja ylimmästä johdosta karsiutui yksi paikka pois. Kaitsu: Kahden johtajan malli tarkoittaa sitä, että emme usko, että olisi vain yksi tapa ratkaista asioita. Toimintatapa on tiimityöhön perustuva. Vastuunkantamisen osalta malli on täysin selvä. Kaupunginjohtajalla on lain näkökulmasta aina viimekätinen vastuu kaupunginjohtamisesta. Apulaiskaupunginjohtajan vastuu Imatran mallissa on kuitenkin käytännössä rinnasteinen kaupunginjohtajan vastuuseen. Helsingissä eri apulaiskaupunginjohtajilla on esimerkiksi omat selkeät vastuualueet. Meillä toimintatapa on siihen nähden uusi. Johtamisen näkökulmasta kummatkin vastaavat kaikesta. Tämä on jatkuvaa dialogia siitä, miten edetään.

8

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

Kaisa: Olemme kehittäneet jo vuosien ajan toi-

Kaisa: Meidän johtamislinjaukset perustuvat

mintoja kohti asiakaslähtöisyyttä, muun muassa

laajemminkin vahvasti dialogiin. Käymme aktii-

keskittämällä palveluita yhdelle luukulle. Myös

vista keskustelua organisaation toimijoiden, po-

sähköiset palvelut ovat kehittymässä ja kehitty-

liittisten päättäjien ja sidosryhmiemme kanssa.

neet, samoin verkkosivut uudistettiin aiempaa

Kaitsu: Kaupunki on kaupunkilaisia varten, sitä ei voi toteuttaa muuten kuin dialogin kautta.

Mikä muuttuu tai on jo muuttunut teidän johdossanne? Kaitsu: Työskentelemme koko ajan organisaatiossa pois byrokraattisuudesta kohti asiakaspalvelua. Kaisa: Meidän on tehtävä enemmän kuin vain lain kirjaimen edellyttämät asiat, jotta olemme aidosti palveluorganisaatio. Viimeisetkin rippeet vanhakantaisesta hallinto-organisaatioajattelusta on pystyttävä karistamaan.

selkeimmiksi ja osallistuvuutta tukevaksi. Esimerkiksi rakennusvalvonta on toiminut varsin hyvänä esimerkkinä sähköisten palveluiden kehittämisessä. Nykypäivänä viestintä on yhä tärkeämpää, ja siksi olemme panostaneet uudella tavalla myös siihen. Pyrimme kertomaan itse mahdollisimman paljon asioita, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Me emme saa unohtaa heitäkään, joilla ei ole mahdollisuutta hyödyntää sähköisiä palveluja.


Mihin suuntaan Imatra on menossa? Mitä strategialla haetaan?

Kaitsu: Elinkeinoelämän rakenteen muutos

Kaitsu: Strategian tarkoitus on kehittää kunnas-

nipuolistaa elinvoimaa. Myös raskas teollisuus

ta sellainen, joka palvelee kaupunkilaisia entistä paremmin. Vain sitä kautta meidän kaupunkimme houkuttelevaisuus kasvaa. On olennaista

laahaa edelleen menneisyydessä. Meillä raskas teollisuus on yhä voimakkaasti asenteissa. Pitäisi pystyä luomaan uutta sen rinnalle, moon muuttunut. Tehtaatkin ovat jo nyt oikeastaan asiantuntijaorganisaatioita.

Kaisa: Omien vahvuuksien esilletuominen luo

Yhtenä strategian kivijalkana ovat hyvinvoivat imatralaiset. Miten tämä tavoite saavutetaan?

edellytykset meille, että olisimme vetovoimai-

Kaitsu: Fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat

esimerkiksi se, miten me omasta kaupungistamme puhumme.

simpia. Toivotaan, että jokainen sisäistää olevansa osana kaupungin maineen rakentamista. Kaitsu: Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei meillä voisi olla sisäistä kriittistä keskustelua. Sitä tarvitaan. Keskustelun tulisi olla kehittämishakuista.

kaiken A ja O. Kaupungin roolina on luoda

sektorin toimimista. Osallisuuden tunne on tär-

Hyvinvointi on enemmän kuin liikuntapaikka-

se, miten me saamme mitattua kaiken hyödyn niistä irti. Tässä meillä on tehtävää esimerkiksi kansainvälisyydessä ja korkeakouluyhteistyössä. Niissä on saatavissa lisäarvoa.

3 alaikäistä ja 1 aikuinen lapsi Ura Imatran kaupungilla: aloittanut Imatran kaupungilla kaupunginlakimiehenä 1/2012, toiminut vs. hallintojohtajana 02/2015-05/2016, sekä vakituisesti hallintojohtajan virassa 5/2017 lukien. Apulaiskaupunginjohtaja 6/2018

mm. capoeira ja jooga

keää. Kun kaupunkilainen tai kaupunginosan hyvinvointi paranee.

kuin uskoa omiin vahvuuksiimme. Iso haaste on

Perhe: naimisissa, mies ja (uusperheen)

Harrastukset; liikunta eri muodoissaan,

osalta annetussa maailmassa. Esimerkiksi maa-

Kaisa: Ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa

(OTM), varatuomari (VT)

Kaisa: Toimintamme täytyy tukea kolmannen

misessa on se ongelma, että toimimme isolta

raameissa, jotka meille annetaan.

Koulutus: oikeustieteiden maisteri

alkaen.

asukas kokee olevansa osa jotakin yhteisöä,

tävissä oleva asia. Meidän täytyy elää niissä

Ikä: 42 vuotta

edellytyksiä

Laajemmin ajateltuna tulevaisuuden ennusta-

kuntauudistus ja sote eivät ole meidän päätet-

Kaisa Heino

Kai Roslakka

olosuhteita. Meillä on oltava esimerkiksi kevy-

Ikä: 61 vuotta

enliikenteen väylät kunnossa ja joukkoliikenne

Koulutus: hallintotieteiden maisteri

toimivaa.

Perhe: naimisissa, 2 aikuista poikaa

Kaitsu: Imatra-päivä on hyvä ilmentymä imatra-

edellisestä liitosta, vaimolla aikui-

laisten osallistumisesta ja myös hyvinvoinnista.

nen poika ja aikuisuuden kynnyksellä

Kaisa: Se on osoitus vahvasta yhteisöllisyydestä.

oleva tytär

Myös koulu- ja päiväkotiverkoston uudistami-

Ura kaupungin palveluksessa: 1986-

nen ja uudet koulut ovat yksi tärkeä panostus

93 kaupunginreviisori; 2008 alkaen ta-

hyvinvointiin. Takaamme hyvinvointia tulevai-

lousjohtaja. Kaupunginjohtaja 6/2018

suuden tekijöille, kasvaville imatralaisille.

alkaen.

Liisa Hupli-Oinonen

Harrastukset: lukeminen, penkkiurheilu

Imatran strategia ohjaa kaupungin johtamista. IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

9


Teksti: Heikki Laine

Kosken koululaiset pyöräilevät päivittäin ja toivovat parempia olosuhteita Kuvassa vasemmalta Luka Huuhtanen, Lotta Meski, Sandra Turkia, Luukas Leinikka, Jutta Kupiainen, Janita Huotari, Lotta Nevalainen, Justus Hiltunen ja opettaja Eeva Multisilta

E

lla Nevalainen esitteli mielikuvituksellista vuoristorataideaa. Siinä kiinnitettiin huomiota pyöräilyn houkuttelevuuteen.

– Käytän kesällä pyörää. Nyt kun on talvi ja lunta, tulen bussilla yleensä. Ajan pyörällä aika paljon,

– Haluttiin tehdä tästä sellainen erilainen, koska kaikki ei välttämättä jaksa ajaa pyörällä. Kun siitä

Joukko Kosken koulun kahdeksasluokkalaisia visioi unelmien pyöräreittejä ja -parkkeja. Tuloksena syntyi kolme projektityötä, jotka herättävät pohtimaan tulevaisuuden liikkumista Imatralla.

Pyörään Ellalla on käytännöllinen suhde.

reitistä teki hauskan, niin muutkin haluais liikkua enemmän pyörällä. Nevalaisen mielestä pyöräteitä saisi olla enemmän.

koska en pääse mihinkään ilman sitä. Autoilukin silti kiinnostaa Ellaa. – Käytän pyörää varmaan aikuisenakin, mutta ostan itelleni auton, koska ainakin nyt käyn treeneissä eri paikkakunnalla. Autolla pääsen niihin helpommin, Nevalainen kertoo.

– Pitäisi saada enemmän pyöräteitä. Keskustassa on, mutta kun lähtee vaikka Meltolaan, niin niitä ei ole hirveästi.

Pyörä-vuoristorata

omme ”pyöräTässä on uusi innovaa� hurja vuoristorata, vuoristorata”. Se on kuin sama kuin paikallismu�a sen periaate on n bussipysäkkien tylsie busseilla. Tavallisten et 20m siasta olemme kehi�äne patjalle. Tavallisten vapaapudotuksen ilma siasta ideana on vuoristoratojen vaunujen ujen paikalla oleviin lai�aa oma pyörä vaun käy�äminen on elun palv pidikkeisiin. Tämän än tulevaisuuden ilmaista. Tässä on meid paikallis-liikenne

10

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

Rei�ohje: Meltolan koulu, S-market, Koskenkoulu, U-talo, Mansikkala, ukonniemi


Justus Hiltusen, Luukas Leinikan ja Luka Huuhtasen työryhmä teki konkreettisia parannusehdotuksia. – Enemmän liikenneympyröitä niihin kohtiin, joissa on paljon liikennevaloja ja missä ruuhkat pysyy. Jos tulisi liikenneympyrä, niin liikenne pyörisi eikä tulisi pattitilanteita, listaa Justus Hiltunen projektityön pointteja. Luukas Leinikka panostaisi pyöräteihin. – Parempia pyöräteitä, kun on paljon hiekkateitä. Asvaltti olisi parempi.

Liikennevaloja EläviäEläviä Liikennevaloja voivat pokeutua punaisiin, IhmisetIhmiset voivat pokeutua punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin sukkapukuihin ja keltaisiin ja vihreisiin sukkapukuihin ja voivat pantomiimillä ohjastaa autoilijoita ja voivat pantomiimillä ohjastaa autoilijoita ja liikenne�ä. liikenne�ä.

Enemmän valvontakameroita, turvallisuutta.

Parempia pyöräpyörä teitä teitä Parempia

Luka Huuhtanen on kiinnittänyt huomiota teiden kuntoon.

Koh�inKoh�in joissa on vaikka joissa on hiekkaa vaikka hiekkaa tai vaikka tai paranne�aisiin vaikka paranne�aisiin muita. muita.

– On paljon teitä, jotka on täynnä reikiä. Niitä saisi paikata. Pyöräily on pojille luontainen liikkumisen tapa. He pyöräilevät joka päivä kouluun, harrastuksiin, kavereille ja jakavat lehtiä. Pyörämatkat ovat muutaman kilometrien mittaisia.

Enemmän liikenne ympyröitä Enemmän liikenne ympyröitä joissa on liikennevaloja Koh�in Koh�in joissa on liikennevaloja enemmän enemmän

Pyörän värejävärejä Pyörän Pimeässä hohtavia pyöriä ja pyörän Pimeässä hohtavia pyöriä ja pyörän maalimallit voisivatvoisivat olla punaisia maalimallit olla punaisia sinisiä ja vihreitä joitakinjoitakin mus�a mus�a sinisiä ja vihreitä ehkä ehkä

– Olisi tosi hyvä jos ihmiset ajaisivat enemmän pyörillä. Ei tulisi niin paljon pakokaasuja ja ilmasto ei lämpenisi niin nopeasti. Se on ainaki miun näkemys, Luukas Leinikka pohtii. – Tietenkinhän auton voi hankkia. Eihän se tarkoita sitä, että pitäisi koko ajan ajaa autolla, sanoo Luka Huuhtanen – Ja jos hankkii ajokortin, niin voihan samalla sitten hankkia vaikka sähköauton, Justus Hiltunen lisää. Justus Hiltusen, Luukas Leinikan ja Luka Huuhtasen työryhmä unelmoi pyöräilystä tarjoamalla käytönnöllisiä ratkaisuja.

Kolmaskin projektityö korostaa viihtyisyyttä, se kuvaa unelmien pyöräparkkia. Jutta Kupiainen selventää ryhmänsä ideaa. – Haluttiin keksiä sellainen paikka, mihin nuoret voi mennä hengailemaan. Sieltä saisi halvalla juomia ja leivonnaisia. Sitten siellä pystyisi lataamaan puhelimia. Siellä olisi vähän värikkäämpi sisustus. Tässä olisi pyöräparkki vieressä. Siinä olisi valvontakamerat. Olisi turvallinen pitää pyöriä, kertoo Kupiainen.

Turvallisuus tuli esille muidenkin ryhmien töissä. Lähes jokaiselta pro-

Yleisesti projektiin osallistuneiden kesken jaettiin käsitys, että jatkossa

jektiin osallistuvalta oli joskus varastettu Imatralla pyörä.

kun tekniikka kehittyy, pyöräily saattaa jäädä vähemmälle ja uudet jouk-

Kaikki projektiin osallistuvat kasiluokkalaiset uskovat ajavansa aikuise-

koliikenteen muodot voivat korvata nykyisiä liikkumisen muotoja.

nakin pyörällä, mutta aikovat hankkia myös ajokortin. Lisäksi kahdeksasta oppilaasta seitsemän aikoo hankkia mopon.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

11


Teksti: Mari Routti

Päiväkotien ja koulujen uudistus etenee Palveluverkon uudistuminen näkyy katukuvassa Vuoksenniskan lisäksi nyt myös Mansikkalassa. Kauaa ei mene siihen, kun myös Koskella alkaa tapahtua.

Kolme uutta koulukeskusta

Mansikkalassa nousee seiniä

M

ansikkalan koulukeskuksen raken-

Koulukeskuksen käyttäjien kanssa tehty suun-

taminen etenee vauhdilla. Rakennus

nittelu alkaa olla loppusuoralla. Väliseinien

koostuu yhdeksästä lohkosta, jotka

ja –ovien, kiintokalusteiden ja vesipisteiden

pystytetään yksi kerrallaan. Ensimmäiseksi

paikkojen sekä pihan suunnitelmat ovat jo vii-

valmistui G-lohko ja tammikuun loppuun men-

meistelyä vaille valmiina. Samoin akustinen

nessä valmistuu E-lohko. Näiden lohkojen en-

suunnitelma on tarkistettu. Parhaillaan työn alla

simmäiseen kerrokseen sijoittuu päiväkoti ja

ovat pintamateriaalien päättäminen ja sähkö-

toiseen kerrokseen esi- ja alkuopetuksen tilat.

ja AV-suunnitelmien tarkastaminen siten, että

Väestönsuojien ja näyttämön valutyöt ovat jo

ratkaisut ovat käyttäjien tarpeiden mukaisia. Ta-

lähes valmiina. Muiden lohkojen pystytys jat-

voitteena on kevään aikana aloittaa irtokalustuk-

kuu lohko kerrallaan ja tavoitteena on, että ra-

sen suunnittelu. Mansikkalan koulukeskuksen

kennuksen runko on kokonaisuudessaan valmis

suunnittelun rinnalla on aloitettu Kostinpuiston

kesään mennessä.

suunnittelu.

Mansikkalan koulun ensimmäinen osa hahmottumassa.

12

• Vuoksenniskan koulukeskus

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

valmistuu elokuussa 2019

• Mansikkalan koulukeskus valmistuu 2020

• Kosken koulukeskus otetaan käyttöön 2021

Havainnekuva Mansikkalan koulukeskuksen liikuntasalista


Kosken koulukeskus suunnittelupöydällä

K

aupunginhallitus hyväksyi marraskuun

siten, että se voidaan ottaa käyttöön elokuussa

lopussa Kosken koulukeskuksen han-

2021.

kesuunnitelman ja arkkitehtisuunnittelu

käynnistyi heti vuoden alussa. Koulukeskuksen muodostavat Lyseo, uusi päärakennus sekä pitkäaikaiseen käyttöön hankittavat uudet tilaelementit. Päärakennukseen sijoitetaan kaikkien koulukeskuksen oppilaiden yhteisiä tiloja kuten esimerkiksi ruokala, liikuntasalit, erikoisluokat sekä oppilashuollon ja hallinnon tilat. Uusiin tilaelementteihin tulee sekä Kosken että Itä-Suomen koulun oppilaille opetustiloja.

Kosken koulun käyttöön tuleva uusi tilaelementti tarvitaan jo ensi syksynä, koska Linnalan kieliluokat siirtyvät koulukeskukseen. Kosken koulukeskuksen rakentamisen aikaisia työmaaliikenne- ja pihajärjestelyitä suunnitellaan parhaillaan. Työmaa tullaan aitaamaan samaan tapaan kuin Vuoksenniskalla on tehty ja työmaaliikenteen kulkureitit suunnitellaan siten, että oppilaiden saattoliikenne ja muut kulkureitit

Alkuvaiheessa käyttöön jää myös osa nykyisistä

ovat turvallisia.

tilaelementeistä.

Kosken koulukeskuksen päärakennuksen työ-

Arkkitehtisuunnittelu valmistuu kesällä. Samoin

maa pienentää jonkin verran oppilaiden välitun-

vanha käytöstä poistuva koulu on tarkoitus purkaa kesän aikana. Päärakennuksen rakentaminen aloitetaan syksyllä ja pääkoulu valmistuu

tipihaa. Parhaillaan suunnitellaan myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan myös pihan toimivuus rakentamisen aikana.

Kuvan keskellä näkyy tuleva uudisrakennus ja yläreunassa näkyy moduulikoulu, josta ensi syksynä otetaan osa käyttöön.

Vuoksenniskalla jo melkein valmista

V

uoksenniskan koulukeskuksen har-

koulukeskuksen uudisrakennukseen. Päiväko-

pyrkimässä yhä enemmän yhteisopettajuuteen.

jannostajaisia vietettiin tammikuussa.

tiin vapautuu tilaa pienemmille lapsille ja siksi

Opettajat odottavat mielenkiinnolla uusia tiloja

Rakentaminen on edennyt sujuvasti

päiväkodissa tehdään kesän aikana pieniä muu-

ja ovat lähteneet hyvin mukaan kehittämään

tostöitä muun muassa ruokailuun liittyen.

opetusta, kertoo rehtori Janne Rautiainen

ja aikataulun mukaisesti. Koulukeskuksen uudisrakennusosa otetaan käyttöön elokuussa 2019. Parhaillaan valmistellaan irtokalusteiden ja tietoteknisen varustuksen hankintaa sekä tarvittavien opetusvälineiden ja tarvikkeiden hankintoja. Henkilöstön kouluttaminen uudenlaisessa oppimisympäristössä työskentelyyn on käynnissä. Vuoksenniskan

– Luokat eskarista neloseen opiskelevat uudisrakennuksessa ja viitosesta ysiin työskente-

Vuoksenniskan koululle muuttavat myös Kau-

levät nykyisissä tiloissa Vuoksenniskan mäellä.

kopään ja Virasojan koulujen oppilaat.

Uusissa tiloissa avainsana on muunneltavuus. Rakenteilla olevaan kouluun tulee esimerkiksi siirtoseiniä, joilla voi luoda erilaisia oppimistiloja. Jatkossa toimimme tiloissa enemmän

mäellä

toimivan

Vuoksenniskan koululta.

Viraso-

yhdessä, mikä mahdollistaa paremmin uuden

jan päiväkodin eskarilaiset siirtyvät syksyllä

opetussuunnitelman toteuttamisen. Olemme

– Kaukopään oppilailla on haikeutta Kaukopään koulun loppumisesta. Virasojan oppilaat odottavat jo kovasti pääsyä Vuoksenniskalle ja pois väistötiloista. Uudet ja nykyaikaiset tilat kuitenkin kiinnostavat oppilaita, jatkaa Rautiainen.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

13


Teksti: Satu Tähkä

Mitä maksaa uusi talo Imatralla? Pientalorakentajat suosivat tällä hetkellä 100-120 neliöisiä taloja, joissa keittiö yhdistyy oleskelutilaan ja makuuhuoneet on sijoitettu talon ulkolaidoille. Talot ovat yksikerroksisia ja suoralinjaisia.

T

alon rakentaminen on iso taloudelli-

erkkeri maksaa noin 10 000 euroa, sanoo Imat-

nen satsaus. Siksi sen suunnitteluun

ran Immo Oy:n toimitusjohtaja Arto Ojala.

on hyvä panostaa aikaa. Suunnittelu-

vaihe on merkittävä osa projektia, sillä esimerkiksi tontti, talon koko ja muoto, energiaratkaisut ja laatutaso vaikuttavat merkittävästi rakennuskustannuksiin.

Hyvin suunniteltu, puoliksi tehty Iso päätös suunnitteluvaiheessa on, tehdäänkö

Ojalan mukaan rakennutetun pientalon neliö-

talo pitkästä tavarasta vai valmiista talopaketis-

hinta Imatralla on tällä hetkellä keskimäärin

ta, ja rakennetaanko itse vai rakennutetaanko

2 300 euroa. Lisäksi kuluja tulee tontista. Imat-

ammattilaisilla.

ralla tonttien hinnat ovat tällä hetkellä 3 000 eurosta 48 000 euroon. Tontin voi myös halu-

– Suorakaiteen muotoinen talo sorapohjaiselle

tessaan vuokrata. Tontteja on hyvin saatavilla

tontille on edullisin rakentaa. Ylimääräiset kul-

ja niitä tarjolla ympäri kaupunkia – myös aivan

mat nostavat heti talon hintaa, esimerkiksi yksi

keskustan tuntumassa.

Pitkästä tavarasta rakentaminen tarkoittaa sitä, että rakennusmateriaalit tilataan työmaalle, jossa ne käsitellään, työstetään ja asennetaan. Talopaketissa työmaalle toimitetaan asennusvalmiit elementtiosat. – Pitkästä tavarasta rakennettu talon runko on noin 15-20 prosenttia edullisempi, kuin sama runko pakettitoimituksena, Ojala sanoo. Eri talotoimittajien pakettien sisällöt vaihtelevat laajuudeltaan, vaikka kyse olisi esimerkiksi muuttovalmiista talosta. Talopaketin lisäksi kuluja tulee esimerkiksi luvista, maanrakennustöistä ja liittymistä.

”Yksi erkkeri maksaa noin 10 000 euroa” Arto Ojala, Imatran Immo Oy

14

Ari Kosonen listoittamassa paritalon saunaa. Asunto valmistuu alkuvuoden aikana. Kuva: Satu Tähkä IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019


Kymmenen vinkkiä rakentajalle Valmista liki samaan tahtiin Ensikahvit uudessa kodissa voi nauttia nopeimmillaan noin kahdeksan

Rakennatpa talon itse tai ostat avaimet käteen -pakettina, ohessa muutama ohjenuora projektia varten.

kuukauden kuluttua rakentamisen aloittamisesta. Rakentamiseen käytet-

1. Tee realistinen budjetti

tävä aika ei merkittävästi pitene, vaikka talo tehtäisiin pitkästä tavarasta.

2. Pohjaltaan suorakulmainen talo säästää rahaa

– Kun ammattilaiset rakentavat, talopaketin saa säältä suojaan eli vesi-

3. Merkittäviä kustannustekijöitä ovat myös tontin koko,

kattoon asti valmiiksi noin pari-kolme viikkoa nopeammin kuin pitkästä

muoto ja maaperä sekä talon perusmateriaali: puu on

tavarasta rakennetun talon. Sisätyöt ottavat sitten saman verran aikaa. Näkyvä osa talosta nousee suhteellisen nopeasti ja pinta-alaan nähden huokealla summalla. Sisärakentaminen on kalliimpaa, koska se on hitaampaa ja materiaalikustannukset ovat korkeammat. – Maarakennus, runko ja talotekniikka kun ovat valmiina, projekti on jo puolessa välissä. Sisäosien rakentaminen vie noin 50 prosenttia kuluista ja isomman osan ajasta.

halvempi kuin esimerkiksi kivi 4. Vaikein osuus talopaketin hankinnassa on eri vaihtoehtojen vertailu 5. Talon kokoa miettiessä huomioi myös tilojen ylläpitokustannukset sekä käyttömukavuus 6. Valitse lämmitysmuoto tulevaisuutta ajatellen – huomioi investoinnin lisäksi ylläpito- ja käyttökulut 7. Huomioi budjetissa sähkö-, viemäri- ja muiden liittymien hinnat 8. Ota selvää rakennuttajan vastuista 9. Varaa suunnitteluun ja rakentamiseen tarpeeksi aikaa 10. Jätä budjettiin pieni ylitysvara

Enemmän määräyksiä, parempaa laatua Ojala arvioi, että ammattilaiset rakentavat pientalon noin 1200–1500 työtunnissa, sisältäen rakentamisen eri työvaiheet. Itse tekemällä voi tässä säästää parhaimmillaan muutamia kymmeniä tuhansia, mutta oma osaaminen ja resurssit kannattaa arvioida realistisesti. Myös tee se itse -rakentaja joutuu teettämään luvanvaraiset työt, kuten putki- ja sähkötyöt, ammattilaisilla. – Erilaisista määräyksistä johtuen työmailla on paljon luvanvaraisia töitä ja tehdään enemmän tarkastuksia. Määräysten myötä rakentamisen Jari Hallahuhta työn touhussa Tinttikalliossa sijaitsevalla Imatran Immo Oy:n talotyömaalla. Kuva: Satu Tähkä

laatu on parantunut.

imatra.fi/tontit asuimatralla.fi

Viljan ”unelmatalo” IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

15


Teksti: Leena Peura-Kuusela

Pieni suuri nuorisopalvelut Nuorisopalvelut ovat paljon muutakin kuin vain hengailua nuorisotiloissa

Biljardia pelaamassa Iina Kovalainen, Pia Helveranta, Anu Muukkonen ja Mervi Mikkonen

N

äkyvin osa nuorisopalveluiden toimin-

nuoria. Auto oli Imatralla kerran viikossa ja mu-

taa ovat nuorisotilat, joita tällä hetkellä

kana oli nuoriso-ohjaajan lisäksi seurakunnan

on Imatralla kaksi, Hengaamo Imat-

työntekijöitä.

rankoskella ja Vuoksenniskan koululla toimiva Kertsi. Nuorisotilat on tarkoitettu seiskaluokkalaisista 17-vuotiaisiin, mutta myös viides- ja kuudesluokkalaisille on oma päivänsä Hengaamon viikko-ohjelmassa. Oma ilta on myös täysi-ikäisille alle 30-vuotiaille.

sinne missä nuoret ovat ja kyllä se täällä tavoittikin yllättävän paljon paikallisia nuoria, kertoo ohjaa-

lauta- ja konsolipelejä ja Hengaamosta löytyy

nen Wauton toiminnasta.

kerran kuukaudessa. Ne valitaan kiinnostuksen mukaan ja myös valtakunnalliset teemaviikot huomioidaan. Suosituimpia ovat olleet kuvataide- ja leivontakurssit, joita on järjestetty eri ikäryhmille. Kerran pari vuodessa tehdään yhteinen retki, suosituimpia kohteita ovat olleet Helsinki ja laskettelumatka Tahkolle. Kesällä toimintaa järjestetään paljon ulkona. Nuorisotiloissa on aina paikalla nuoriso-ohjaaja.

ta puolestaan nuoriso-ohjaaja Pia Helveranta.

Koulutyö

Tuotamme tasapuolisesti ja monipuolisesti palveluja imatralaisille nuorille. Nuorille hyvä elämä.

telee kouluittain. Ohjaajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä opettajien, terveydenhoitajien

talan kynnyksen paikka, jonne on helppo tulla. Ohjaamossa saa keskitetysti tietoja ja ohjausta koulutukseen ja työeläAsiat hoituvat yhdestä paikasta, sillä ohjaamossa on tavattavis-

vät nuorisotilojen lisäksi kouluilla yläkoululla on oma ohjaajansa. Toiminta vaih-

– Pyrimme olemaan ma-

mään liittyvissä asioissa.

Nuoriso-ohjaajat työskenteleoppilaiden parissa. Imatralla jokaisella

Ohjaamo Imatra

sa eri alojen asiantuntijoita, jotka omalta osaltaan auttavat ja etsivät ratkaisuja nuorten elämäntilanteisiin, kertoo ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen.

ja kuraattorien kanssa ja auttavat nuoria muun

Ohjaamo on avoinna kolmena päivänä viikossa

muassa ryhmäytymään yläkoulun alussa. Kou-

Hengaamon tiloissa Imatrankoskella.

luilla järjestetään monenlaista pienryhmätoi-

Kansainvälinen toiminta

– Monelle on tärkeintä se, että täällä on aina ai-

mintaa, joissa voi harrastaa itselleen mieluisia

kuinen, joka kuuntelee. Se kun ei ole mitenkään

asioita. Uutena Vuoksenniskan koululla aloitti

itsestään selvää kaikille, toteaa etsivä nuoriso-

syksyllä Liikkis, joka on nuorille tarkoitettu va-

työntekijä Mervi Mikkonen.

paamuotoinen liikuntakerho koulun jälkeen.

Nuoriso-ohjaajat liikkuvat paikoissa, joissa nuo-

– Pidämme myös erilaisia teematunteja päih-

Erasmus+ -ohjelmaan on hyväksytty ja keväällä

ria on. Syksyn aikana Etelä-Karjalassa liikkui Ase-

teistä, unesta ja sen tarpeesta ja muistakin ai-

ryhmä imatralaisia ja lappeenrantalaisia nuoria

man Lapset ry:n Walkers –auto (Wauto). Wauto

heista, joita meiltä toivotaan, kertoo työstään

lähtee vaihtoon Madeiralle. Vastavuoroises-

liittyi Etelä-Karjalan yhteiseen hankkeeseen, jol-

nuoriso-ohjaaja Anne Tiainen.

ti madeiralaisia nuoria tulee Etelä-Karjalaan

la pyrittiin tavoittamaan mahdollisimman monia

16

viedään nuorisotyöntekijöitä

moneuvoja Iina Kovalai-

tiloissa järjestetään lisäksi erilaisia aktiviteetteja

myös viritellä kahvilatoimintaa, kertoo omas-

– Ideana Wautossa on että,

Tiloissa voi pelata biljardia, pingistä, erilaisia erilaisia soittimia musiikin tekemiseen. Nuoriso-

– Keväällä meillä on Kosken koululla tarkoitus

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

Nuorisopalvelut ovat aloittamassa kansainvälistä toimintaa yhdessä lappeenrantalaisten kanssa. Ensimmäinen yhdessä tehty hakemus

kesällä.


Etsivä nuorisotyö

resursseilla koko yhteiskunnan hyvinvoinnin

sydänpesässä, jossa aikuisella on tarjota nuo-

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea ja oh-

kannalta tärkeää työtä. Imatran kaupungin nuo-

relle ennen kaikkea aikaa.

risopalvelut ovat toimialana määrällisesti pieni,

jata 15-28-vuotiaita nuoria koulutuksen tai työn piiriin ja auttaa heitä saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivässä nuorisotyössä yhteistyön lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet ja toiveet. Yhteistyötä tehdään nuoren luvalla muiden toimijoiden ja lähiverkoston kanssa. Nuoret voivat ottaa itse yhteyttä etsiviin nuorisotyöntekijöihin tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta. Myös huoltajat, ystävät tai lähipiiri voivat olla yhteydessä huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta. Nuoria tavataan heille parhaiten sopivassa paikassa. Tässä työssä ei ole yhtään samanlaista päivää. Aamulla et voi tietää mitä sinä päivänä tulet tekemään, kertovat etsivät nuorisotyöntekijät Anu Muukkonen ja Mervi Mikkonen.

mutta pienelläkin volyymilla nuorten tavoitettavuus on suuri.

– Meitä nuorisotyön ammattilaisia saa ja pitää ottaa hihasta kiinni, kun bongaat meitä kaupungilla. Olemme juuri teitä ja teidän nuorianne var-

– Nuorisotyö on vahvasti ennaltaehkäisevää

ten, jatkaa Vento.

toimintaa, johon kannattaa panostaa, sillä nuorisotyö on tehokas väliintulon väline jo syrjäytymiskierteen alkuvaiheessa.

Panostamalla

nuorisotyöhön tarkoittaa, että tulevaisuudessa korjaavan toiminnan resursseja tarvitaan vähemmän, painottaa vastaava nuoriso-ohjaaja Marika Vento. Nuorisotyöntekijällä on nuorten arjen tuntijana tärkeä rooli monialaisessa ammattilaisten verkostossa, tästä esim. ohjaamotoiminta on yksi toimiva malli. Kaikilla ohjaamossa toimivilla asiantuntijoilla on sama tavoite - auttaa nuorta. Nuorisotyöntekijät kohtaavat joka päivä nuoria,

Hyvin hoidettu nuorisotyö on yksi kunnan peruspilareita

joilla on erilaisia elämäntilanteita ja -kertomuksia. Vaikka nuoria tavataan eri paikoissa, on nuo-

Suomalainen nuorisotyö on kansainvälisestikin vertailtuna tehokasta, tehdään pienillä

rilla edelleen tarve kohdata nuorisotyön ammat-

Nuorisopalveluja pyörittävät: Vastaava ohjaaja Marika Vento, ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen, nuoriso-ohjaajat Anne Tiainen, Pia Helveranta, Tuula Silventoinen ja Jaana Lipsanen sekä etsivät nuorisotyöntekijät Anu Muukkonen ja Mervi Mikkonen. Nuorisopalvelut ovat osa Imatran kaupungin hyvinvointipalveluita ja kuuluvat hyvinvointipalveluiden päällikkö Arja Kujalan alaisuuteen.

tilaisia omassa turvallisessa ja kiireettömässä

Hengaamosta löytyy erilaisia soittimia musiikin tekoon. Kuvassa Iina Kovalainen ja Pia Helveranta

Anne Tiainen ja Jenna Kauhanen

SOMES SINUU VARTEN! hengaamo

iina_ohjaaja

tupu_ohjaaja

Torigallerian nuorisotila

Ohjaamoneuvoja

Nuorisotila Niskan Kertsi

ohjaamoimatra

Vastaava nuoriso-ohjaaja Marika Vento

Nuorisotila Hengaamo

Nuorisotila Hengaamo

nuorisotila_niska_kertsi

nuorisotila_niska_kertsi

Etsivä Nuorisotyöntekijä Anu

Etsivä Nuorisotyöntekijä Anu

Etsivä Nuorisotyöntekijä Mervi

Ohjaamo Imatra

Etsivä Nuorisotyöntekijä Mervi

Ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen

Nuoriso-ohjaaja Jaana Lipsanen

Ohjaamoneuvoja Iina Kovalainen

Nuoriso-ohjaaja Jaana Lipsanen

Nuoriso-ohjaaja Anne Tiainen

Nuoriso-ohjaaja Pia Helveranta

Nuoriso-ohjaaja Anne Tiainen

Nuoriso-ohjaaja Pia Helveranta

Nuoriso-ohjaaja Tuula Silventoinen Ohjaamo Imatra

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

17


Osallisuuden tunne tekee yhteisöstä vahvan

Kunnissa ja valtionhallinnossa on viime vuosina yritetty kovasti kasvattaa kiinnostusta yhteisten asioiden ratkomiseen ja niistä vastuun ottamiseen.

I

matran kaupungilla osallisuutta on parannet-

Sarlomo kokee saavansa osallisuustyöstä myös

Pitkään Imatran kaupungin hallinnossa työsken-

tu Osallistu- ja vaikuta –ohjelmalla. Ohjelman

henkilökohtaisesti.

nelleen Sarlomon mukaan osallisuuden koros-

laatineen työryhmän viranhaltijajäsen kehittä-

mis- ja työllisyyskoordinaattori Sirkku Sarlomo pitää nykyistä osallisuuspolitiikkaa perusteltuna. – Kaupungin järjestämät palvelut ovat palveluja asukkaille, yrityksille ja täällä toimijoille sekä kävijöille. Palvelujen rahoitus, verotulot, tulee asukkailta ja yrityksiltä. Asukkaat ja yritykset ovat vertauskuvallisesti asiakasomistajia, joten on luonnollista ottaa heidät mukaan myös palvelujen kehittämiseen, Sarlomo perustelee. Kaupunki on saamapuolella myös tiedollisesti.

– Eri toimijoiden osallistuminen on tullut laajasti

ja alueet, mihin suoraa osallistumista keksim-

osaksi asioiden valmistelua ja päätöksentekoa ja

mekään käyttää. Mahdollisuuksia on valtavasti.

myös erilaiset osallistumisen keinot ovat lisään-

Osallisuus on jo käsitteenä moninainen, mikä tuo haasteensa osallisuuden edistämiseen. – Suora osallisuus on kiinnostavaa ja samalla myös haastavaa. Haastavaa siitä tekee mahdollisuuksien runsaudesta huolimatta osaamme tarttua oikeisiin asioihin ja löytää oikeat asiat asukkaiden kannalta, isoja ja pieniä asioita. Virkamiehille suorassa osallistumisessa on eniten

peellista luottamushenkilöiden työssä pää-

oppimista ja asiaa on jatkuvasti pidettävä yllä.

valmistelussa. Osallistu ja vaikuta -toiminnan kehittäminen on osa valmistelun ja päätöksenteon kehittämistä.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

tuminen on muuttanut päätöksentekoa.

suoran osallisuuden kehittämisen uudet keinot

– Asukkailta ja yrityksiltä saatu tieto on tartöksentekoa varten ja virkamiehille asioiden

18

– Osallisuuden muodoista minua kiehtovat eri

tyneet. Erityisesti tietysti verkkosivut ja sosiaalinen media ovat luoneet uuden ulottuvuuden osallistumiseen asiakasnäkökulmasta. Imatran kaupungin Osallistu ja vaikuta –ohjelma 2019 - 2021 hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2019. Ohjelma on luettavissa osoitteessa www.imatra.fi/osallistu Heikki Laine


Myös ensi suvena kesätöihin setelin avulla Kaupunki myöntää jälleen ensi kesänä nuorille 200 kesätyöseteliä edistämään nuorten työllistymistä kesätöihin

K

esätyösetelin arvo on 300 euroa. Niitä myönnetään 200 kpl 14-20

Kaupunki tekee yhteistyötä kesätyöseteleissä Etelä-Karjalan Osuuspan-

vuotiaille (v. 2005-1999 syntyneet) nuorille, joiden kotipaikka on

kin kanssa. Osuuspankki tarjoaa kaupungin kesätyösetelien lisäksi kesä-

Imatra. Työtä tarjoavalla yrityksellä tulee olla toimintaa ja kesätyö

työseteleitä imatralaisille ja ruokolahtelaisille nuorille.

tarjolla Imatralla.

– Nuoret itse etsivät kesätyöpaikan. Työn etsinnässä kannattaa markkinoi-

Kesätyösetelin myöntämisen muina kriteereinä on, että työ ajoittuu 1.5.-

da työnantajille kesätyöseteli mahdollisuutta ja viedä kesätyösetelihake-

31.8.2019 väliselle ajalle ja työn kesto on minimissään 10 päivää. Työtun-

mus jo mukana yritykseen, vinkkaa kehittämis- ja työllisyyskoordinaattori

teja tulee kertyä vähintään 60 tuntia työsopimuksen aikana.

Sirkku Sarlomo.

Kesätyöseteleistä on hakuinfo 12.2.2019 kello 15 -17 Imatran kaupunginta-

Lue lisää kaupungin kotisivuilta: imatra.fi/kesätyöseteli

lolla Kesäksi duuniin -tapahtumassa. Hakulomakkeita jaetaan jo infossa. Setelien jako aloitetaan Ohjaamossa 19.2.2019 ja setelien hakuaika päättyy 30.6.2019.

Kesätyöseteleistä on hakuinfo 12.2.2019 klo 15-17 Imatran kaupungintalolla Kesäksi duuniin -tapahtumassa.

Kaupungin kesätyöpaikat 2019

I

matran kaupunki tarjoaa tulevana kesänä

Konsernipalvelut vastuualueelle sijoittuu

40 kesäharjoittelupaikkaa. Paikkoja voi-

yhteensä neljä harjoittelijaa toimisto-, tieto-

vat hakea vuonna 2002 syntyneet tai sitä

tekniikka-, vahtimestari- ja viestintätehtäviin.

vanhemmat koululaiset ja opiskelijat. Työsopimukset ovat pääsääntöisesti neljän viikon mittaisia.

– Kesätyöntekijöiden tehtävät ja paikkojen määrät ovat pysyneet lähes samoina vuodesta toiseen. Hakemuksia tuli viime vuon-

Harjoittelupaikkoja on kaikilla kaupungin

na 337 ja odotamme hakemuksia tänäkin

vastuualueilla. Määrällisesti eniten niitä on

vuonna runsain mitoin. Hakuaika alkaa 4.2.

hyvinvointi- ja koulutuspalveluissa. Päiväko-

ja päättyy maaliskuun puolessa välissä, ker-

teihin otetaan kesäksi yhteensä 20 harjoit-

romme haun alkamisesta kotisivuillamme ja

telijaa. Lisäksi muutamia harjoittelijoita ote-

sosiaalisessa median kanavissa, kertoo hen-

taan museoihin, kirjastoon, nuorisotyöhön ja

kilöstöasiantuntija Raisa Lepistö.

uimahalli-urheilutalolle.

Tarkemmat tiedot tehtävistä ja linkki hakulo-

Kaupunkikehitykseen ja teknisiin palvelui-

makkeelle löytyy 4.2.2019 alkaen kaupungin

hin palkataan yhteensä kuusi harjoittelijaa.

kotisivuilta www.imatra.fi/kesatyopaikat.

Nämä sijoittuvat seudulliseen ympäristötoimeen, Imatran Vedelle, maastomittaukseen ja kaupunkisuunnitteluun.

Kesätyöntekijä Riina Tanskanen teki kesällä 2016 jutun kesätyöntekijä Valtteri Nevalaisesta. Kuva: Ari Nakari

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

19


Teksti: Heikki Laine

Seuraa latuvinkkejä Facebookissa: Imatran KIPA Jani Niittynen, kuvassa oikealla, ja Kimmo Korhonen ampumapenkalla.

Kipa tarjoaa maailmanluokan laatua tasapuolisesti

U

konniemi Stadionilla on joulukuisena ar-

Vieressä kuunteleva työnjohtaja Jani Niittynen

– Ikinä ei ole ollut näin haastavaa syksyä ladun

kiaamuna satunnaisen vierailijan silmin

ilmiantaa Korhosen opetelleen ihan oikeasti

pidon suhteen. Iso käsi tälle työryhmälle, että

kova vilske. Aseiden pauke ja kymme-

myös japania.

hoitavat tämän loistavasti. Uhrautumisia on

net valko-venäläiset urheilijat luovat eksoottisen tunnelman. Haastateltavat Imatran Kiinteistö- ja Aluepaluelu Oy:n liikuntapaikkahoitaja Kimmo Korhosen ja työnjohtaja Jani Niittynen eivät ole moksiskaan. Stadionilla on kuulemma tavallista hiljaisempaa. Vaikka miehet ovat kuin kotonaan stadionin

pua myy. On semmonen tauko niin tulee aina vähän opiskeltua netin kautta. Pystyy edes tervehtimään, niin se jo antaa hyvän vaikutuksen, myöntää Korhonen. Kilpailut ja maajoukkuetason asiakkaat asetta-

jouduttu tekemään, kun on tultu aamulla tekemään penkkaa, kun se on sulanut yön aikana 10 senttiä reunasta. Aamulla tarjotaan vain priimaa, lupaa Jani Niittynen. Niittyselle on kunnia-asia, että kaikkia asiakkaita palvellaan samalla pieteetillä.

vat riman korkeammalle. Jani Niittynen kertoo,

– Siihen pyritään, että on se sunnuntaihiihtäjä

että Tsekin ja Valko-Venäjän maajoukkueiden

tai Valko-Venäjän maajoukkue, niin palvelua tar-

ilmestyttyä viime talvena maisemaan opittiin

jotaan samalla tavalla. Me emme valikoi kuka

– Olen aina tykännyt kansanhiihtoladuista.

uusia asioita.

hiihtää, työn jälki on se meidän käyntikortti. Latu

Mieltymys pitkin Imatraa risteileviin kansanhiih-

– Saatiin oppia miten kuuluu tehdä maailman-

tolatuihin ei ole estänyt vuodesta 1999 alalla

tason ampumapenkka. Käytiin ihan porukassa

ollutta Korhosta viihtymästä myös ensilumen-

läpi. Esimerkiksi ampuma-alusta on vatupassilla

ladun ja ampumahiihtostadionin huollossa.

tehty vaateriin. Ei voi olla puolen sentin heittoa,

hektisessä ilmapiirissä, haastattelun aluksi Korhonen tekee tunnustuksen.

– Kansainvälinen meininkihän täällä on. Joutuu

hän kertoo.

käyttämään vähän lontoota ja yrittää opetella

Oikeanlaisen penkan ylläpito myös vaatii

siinä sivussa valkovenäjää ja tsekkiäkin, vitsai-

paneutumista.

lee Korhonen.

20

– Joo. Kolme sanaa vain. Iltavuorossa kun lip-

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

on meidän puolesta maailmancup-kunnossa jos niin vaaditaan. Voisin väittää, että se on koko ajan sitä, Niittynen sanoo.


Riikka Suutari on latujen suurkuluttaja

S

yntyjään imatralainen Riikka Suutari aje-

– Tykkään varsinkin kun pääsee metsään hiih-

luontopolut ja ulkoilureitit Hossukassa, Lam-

lee Joutsenosta Imatran laduille harva

tämään kansanhiihtolatuja ja on lunta joka

massaaressa, Malonsaaressa, Paajalassa, Mel-

se päivä. Hiihtokeikalla hoituvat muutkin

paikassa.

lonmäessä, Mellonlahdella, IVO:n puistossa ja

asiat.

Hiihto on lempeä laji Suutarin kipeälle selälle,

Malonsaaressa.

– Hoidan kaikki virastoasiat, kauppa-asiat, oi-

mutta harjoittaa kroppaa monipuolisesti. Kilo-

– Aika paljon kaupunki on viime vuosina raivan-

keastaan kaikki Imatralla. Lappeenrantaan on

metri- tai aikatavoitteita ei ole.

nut ja tehnyt uusia reittejä. Pyöräilyseura pyöräi-

pidempi matka ja Imatralle on luontevampi tulla.

– Olen ihan tavallinen kuntohiihtäjä. Jos on ras-

Liikkumisen eväät Suutari sai lapsena Imatralla

kas keli, niin olen vähemmän aikaa ja jos hyvä

Ossi Karttusen pitämässä Tainionkosken Täh-

keli niin olen pidempään.

den urheilukoulussa.

lyseura Imatralla aktivoitunut ja on tehnyt lisää polkuja ja raivannu umpeenkasvaneita. Imatran laduista Riikka Suutarilla on hyvää

Ensilumenlatu on pidentänyt Suutarin hiihto-

sanottavaa.

– Metsä on minulle tärkeä. Vanhempien talo

kautta. Alkutalvella hän hiihtää lyhempää lenk-

– Tänä talvena on ollut pisin ja parhaiten kun-

Lempukassa on metsän reunassa, siitä pääsee

kiä ja sitten pidempiä reittejä metsissä.

nossa oleva latu koko Suomessa. Hirveästi on

suoraan metsään ja siihen on kasvanut. Harrastin yleisurheilua ja maastojuoksua. Sitten tuli heppatallit. Myöhemmin ulkoilu ja hiihto ovat tulleet Riikalle tärkeimmiksi lajeiksi.

– On tosi tärkeää että tämä ensilumenlatu on. Tuossa käy paljon vanhempia ihmisiä. Heistä näkee että latu on tosi tärkeä. Nuoria saisi käydä enemmän. Lempukka hiihtämisen ja asioinnin lisäksi

ollut kehuja ja täällä on ollut väkeä tosi monelta paikkakunnalta pitkin Suomea. Mitä enemmän kisoja ja käyttäjiä, niin sen paremmat laduthan myö saadaan niinku oheistuotteena, Suutari kiittelee.

Suutarin kenkien alla kuluvat myös Imatran

Katso imatran latuverkosto osoitteessa imatra.fi/ladut

”Tänä talvena on ollut pisin ja parhaiten kunnossa oleva latu koko Suomessa. ”

Riikka Suutari on latujen suurkuluttaja.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

21


”Imatran oma Oodi!”

Vuoksenniskalle valmistuu aivan uusi kirjasto

K

alevalan päivänä, suomalaisen kulttuu-

Eksoten ohjaajat tekevät yhteistyötä tapahtu-

rin päivänä 28.2.2019 avataan Vuoksen-

mien suunnittelussa. Tärkein rooli toiminnassa ja

niskalle uuden kirjaston. Senioritalo Im-

sen toteutuksessa on kuitenkin kaupunkilaisilla,

malan Loisteessa toimiva kirjasto on Imatran

asiakkailla ja talon omilla asukkailla. Kirjastossa

oma Oodi, kirjaston tulevaisuus kompaktissa

voi järjestää yhteislaulutilaisuuden, tai siellä voi

koossa. Kirjastosta tulee viihtyisä, moderni ja

kirjoittaa opinnäytetyötä. Siellä voi kokoontua

monitoiminen.

käsityökerho, siellä voi kaikessa rauhassa istua

Vuoksenniskan vanha kirjasto sulkeutui tammikuun lopulla. Helmikuu on muuttokuu, jonka aikana kirjastopalvelut täytyy hakea verkosta, Virrasta ja Rajapatsaan kirjastosta. Kirjaston olemus muotoutuu vuoksenniskalaisten omien ideoiden ja tekemisen pohjalta. Uusi kirjasto on pieni, silti sieltä löytyy tilaa tapahtumille, työskentelylle sekä pienryhmien kokoontumiseen.

22

Kirjaston henkilökunta ja

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

lukemassa päivän lehdet. Omatoimisuuden ansiosta kirjaston aukioloajat ovat pitkät ja palvelut helposti tavoitettavissa. Vuoksenniskan uusi kirjasto on saavutettava, esteetön, tasa-arvoinen ja yhteisöllinen olohuone kaikille imatralaisille. Se antaa kaikille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. Marja Huuhtanen

Avajaisia suunnitellaan Kalevalan päivälle, ajankohta varmistuu vasta lehden mentyä painoon.


Ikäihmiset liikkuvat Ukonniemessä Hyvää mieltä ja liikunnan iloa

A

viasport Areenan ovella on ruuhkaa ja

leikkimielisiä pallopelejä mitä ohjaajat nyt vain

- Tämä on myös sosiaalinen tapahtuma, täällä

sisään tulessa iloinen puheensorina

keksivät. Ja lopuksi aina venytellään.

näkee vanhoja tuttuja vaikka viidenkymmenen

täyttää tilan. Alkamassa on Ikäihmisten

liikunta-iltapäivä. Paikalla olijat vaihtavat kuulumisia ja tervehtivät tuttujaan. Innokkaimmat ovat menneet areenalla kävelemään joko sauvoilla tai ilman. Liikuntailtapäivä alkaa lämmittelyllä, joka on siis yleensä kävelylenkki areenan ympäri, mutta myös keppijumppaa tai muuta vastaavaa. Lämmittelyosuudessa käydään kaikki lihasryhmät läpi. Lämmittelyn jälkeen on vuorossa kunto-osio, jossa ohjelma vaihtelee; kahvakuulaa, keppijumppaa, ”ampumahiihtoa”, eli heitetään golfpalloja koriin ja kierretään sakkokierroksia, jalkapalloa, pesäpalloa, putkipalloa tai muita

Iltapäivä jakautuu alun liikuntaosioon, jonka jäl-

vuoden takaa Tainionkosken kansakoulusta

keen juodaan kahvit ja palataan vielä areenalle

kuten minä. Lisäksi tutustuu uusiin ihmisiin, jat-

venyttelemään.

kaa toinen vakiokävijä Risto Ihalainen.

- Täällä jokainen liikkuu oman kuntonsa mu-

Areenalle ovat kaikki tervetulleita, liikkujia on

kaan, osa pelkästään kävelee ja osa on hyvinkin

nähty kaupunginjohtajista alkaen. Kaikki liikku-

kilpailuhenkisiä, mutta pääasia on että liikkuu.

vat oman kunnon mukaan ja omalla tavallaan.

Minulla tulee yleensä täällä askelia noin viisituhatta mittarin mukaan, kertoo Eeva Välimäki, yksi areenalla alusta asti liikkunut.

Liikuntailtapäivän sosiaalista puolta korosti myös Aviasport Areenan toimitusjohtaja Sakari Myllys, joka totesi että ihmisten kokoontumi-

- Voisihan sitä jäädä kotiin sohvallekin makaa-

nen yhteen ja toisten tapaaminen on mitä tär-

maan, mutta kun tänne tulee, niin aina on sen

keitä yksinäisyyden torjuntaa ja yhteisöllisyyden

jälkeen todella hyvä mieli, tietää tehneensä jo-

luontia. Kaikki haastatellut toivoivat liikuntailta-

tain, Välimäki jatkaa

päivien jatkuvat. Ainakin kevät on turvattu uuden perinnön avulla. Leena Peura-Kuusela

”Tämä on myös sosiaalinen tapahtuma.” • Imatran kaupunki on tarjonnut ikäihmisille ohjattu liikuntaa jo kolmen vuoden ajan Ukonniemen alueella.

Talvisin liikutaan Aviasport Areenalla kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja torstaisin. Ilmojen lämmetessä siirrytään liikkumaan ulkosalle pesäpallostadionille. Tällöin ohjattua liikuntaa on vain yhtenä päivänä viikossa.

• Toiminta sai alkunsa kaupungin saadessa perintöraho-

ja, jotka ohjattiin ikäihmisiä hyödyttävään toimintaan. Rahoilla kustannetaan Areenan vuokrat, ohjaajat ja väliaikakahvit.

• Ikäihmisiä käy viikoittain harrastamassa keskimäärin 120 henkeä kerralla. Toiminta jatkuu myös tänä vuonna ja se

Raija Inkinen ja Hilkka Tuure: Olemme käyneet täällä alusta lähtien. Eläkkeellä olevina sairaanhoitajina tiedämme, kuinka tärkeää ja ennaltaehkäisevää tämä toiminta on. Todella hieno ele kaupungilta.

kustannetaan edelleen perintörahoin.

Eeva Välimäki ja Risto Ihalainen ovat vakiokävijöitä, Eeva jo alusta alkaen. Jumppaosuus menossa.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

23


Teksti: Satu Tähkä

Teatterin kevät on yllätyksiä täynnä Hyppysellinen dekkaria, jännitystä ja komediaa, ripaus rohkeutta, ystävyyttä ja yhdessä tekemisen voimaa. Siinä resepti kevään Yllätysten ovet -näytelmälle. Ajassa risteilevä nerokas trillerikomedia vie katsojan elämysmatkalle toisenlaiseen maailmaan – maailmaan, jollaista ei muualla voi kokea.

Y

llätysten ovet on toiminnallinen, yllätyksellinen ja visuaalinen leik-

Näytelmän päärooleissa nähdään kolme vahvaa naista. Heitä näyttele-

ki. Siinä yhdistyvät teatterin eri puolet parhaimmillaan. Katsoja saa

vät vieraileva tähti Kirsti Valve sekä Teatteri Imatran Marika Huomolin ja

jännittyä, jopa pelätä, ja toisaalta nauraa, sillä karmeat tilanteet

Ulla-Maija Järnsted.

kääntyvät yhtäkkiä aivan absurdeiksi. Lopussa voi puolestaan silmäkulma kostua, teatterinjohtaja ja produktion ohjaaja Timo Rissanen paljastaa.

Kolmen aikakauden koukussa

Teatterin kevään toinen oma produktio on Ilta Pekan seurassa. Näytelmä

Englantilaisen Alan Ayckbournin kirjoittama Yllätysten ovet lainaa ideoita

keelle vuoden 2019 lopussa. Näytelmän ohjaa Rissanen.

juhlistaa näyttelijä Pekka Rädyn 40-vuotista näyttelijänuraa. Räty jää eläk-

Hitchcockilta ja ottaa mallia Paluu tulevaisuuteen -elokuvista. Rissasen mukaan kyseessä on äärimmäisen harvinainen lajityyppi teatterissa. Tapahtumien keskipiste on Lontoossa sijaitseva sviitti, jossa vanha liikemies tunnustaa prostituoidulle, että hänen liikekumppaninsa on murhannut kaksi entistä vaimoaan. Kun liikekumppani saa selville, että prostituoitu tietää hänen salaisuutensa, aikoo hän päästää tämänkin päiviltään. Tästä alkaa juonikas seikkailu kolmen eri aikakauden – menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden – syövereissä.

Esitykset Teatteri Imatrassa

Kevään vierailut

Yllätysten ovet

2.5.2019

ensi-ilta 2.2.2019, esitykset jatkuvat 13.4. asti

Palvelija (LM) Älä jätä sinua yksin 25.4.2019

Ilta Pekan seurassa Ensi-ilta 14.2.2019, esitykset jatkuvat 6.4. asti

Tähtihaastattelussa Pirkko Mannola 12.3.2019

Lisätietoja: teatteri-imatra.fi

24

Oodi Pekalle

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

Luvassa on aito läpileikkaus taiteilijan arjesta ja juhlasta ihmiselon muotoisessa paketissa. – Näytelmä on hyvin ihmisläheinen ja aivan Pekan näköinen. Saamme kuulla otteita hänen tunnetuimmista rooleistaan, runoja, laulua sekä haitarin ja kitaran soittoa – tätä kaikkea teatterillisen esityksen muodossa. Näytelmän jälkeen katsojilla on mahdollisuus jäädä jututtamaan Pekkaa.


Kruununpuiston kesäteatterissa 99-OKTAANISTA KOMEDIAA Neil Hardwick- Jussi Tuominen

HUOLTAMO BAARI S. VILÉN FUNOIL

Ohjaus Timo Rissanen

Ensi-ilta 27.6.2019

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

25


Teksti: Satu Tähkä

Tavaraa tubeen ja nimi lehteen Nykyajan idolit löytyvät esiintymislavojen sijaan netistä. Suureen suosioon noussut tubettaminen tuo esikuvat osaksi fanien arkea, kun välissä on vain puhelimen näyttö ja uutta tuotantoa syntyy lähes päivittäin.

T

ubettajat ovat henkilöitä, jotka kuvaavat ja lataavat videoita videopalvelu YouTubeen. Lajin hienous piilee siinä, että YouTubeen voi kuka tahansa tuottaa videosisältöä sekä katsoa ja kommentoi-

Tubetähdet varrella virran Suomen suosituimpia tubettajia nähdään keväällä myös kulttuuritalo Vir-

da muiden käyttäjien videoita.

rassa, kun valtakuntaa kiertävä TubeTour rantautuu Imatralle.

Palveluun ladataan joka minuutti satoja tunteja videota. Ei siis ihme, että

Estradille kiertueen tähdistä nousevat Herbalisti, Ilaripro, Ilona ja Jen-

tubettaminen on kaikkien huulilla.

nysvoices. Shown jälkeen on Meet & greet -tilaisuus, missä katsojat pää-

Sisältö edellä

– Toivottavasti saamme nuoret liikkeelle isolla joukolla.

Tekninen kalusto perusvideoille löytyy joka tallaajan taskusta, sillä ny-

Taustatiedot: Roni Back, Ville Kormilainen: Tubettajan käsikirja (Otava, 2017)

sevät jututtamaan tubettajia.

kyisissä älypuhelimissa on kaikki tarvittava – kamera, mikrofoni, valmius editointiin ja nettiyhteys. Kalustoa tärkeämpää on itse sisältö. Helpoiten sisältö syntyy aiheesta, joka itseä kiinnostaa. Saman henkisiä ihmisiä löytyy varmasti, onhan YouTubessa yli miljardi käyttäjää. Suosio on usein kiinni tyylistä, nokkeluudesta ja kanssakäymisestä katsojien kanssa. – Aihepiirejä on joka lähtöön: on tuotearvosteluja, matkustukseen ja pelaamiseen liittyvää sisältöä tai joku kertoo vain omasta päivästä, sanoo kulttuuritalo Virran tuottaja Juha Leskinen.

Vaikuttajien kanava Suomessa tubettajien fanit ovat aikuisiän kynnyksellä olevia nuoria. Kyseessä on nykyajan nuorisokulttuuri, jota varttuneempi väestö ei vielä juuri tunne. Tutustuminen kannattaa, sillä tubettajissa kasvaa mielipidevaikuttajien uusi sukupolvi. – Videosisältö voi olla todella informatiivista, etenkin, kun se on usein kokemukseen ja henkilökohtaisuuteen perustuvaa. YouTube on nykyään suosittu tiedonhaun kanava, Leskinen kuvailee.

26

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

Tubetour 2019 TubeTour-kiertue karauttaa matkaan helmikuussa uudistetulla kokoonpanolla kuuden suosikkitubettajan voimin! Luvassa hulppea lavashow, yllätyksiä ja taatun tubetunnelman kruunaava Meet & Greet!

TO 7.3. klo 17, KARELIA-SALI Liput toimituskuluineen alk. 22€

Tapahtuman tuottaa Imatra Base Camp yhteistyössä Etelä-Karjalan Osuuspankin kanssa. Lisätiedot: kulttuuritalovirta.fi


KEVÄT 2019

An Evening of Rock Classics Odotettavissa täyslaidallinen tunnettuja hardrock-hittejä salonkikelpoisissa olosuhteissa – Saa laulaa mukana! Mukana Stratovariuksen laulajana tunnettu Timo Kotipelto, Brother Firetriben solisti Pekka Heino, kitaristi Jani Liimatainen ja virtuoosimainen harmonikan soittaja Netta Skog.

PE 15.2. klo 19, KARELIA-SALI Liput toimituskuluineen alk. 29€

Sydämeni osuman sai Konsertti täynnä kauniita rakkauslauluja eri vuosikymmenten varrelta. Rakkaudesta kertovia lauluja tulkitsevat valovoimaiset ja upeaääniset artistit Diandra ja Teemu Roivainen. Kappaleiden kirjo on laaja, vanhoista suomalaisille rakkaista kappaleista uudempaan tuotantoon. Konsertin läpi soljuvat sulassa sovussa niin suomalaisen mustavalkoelokuvan ikonin Leif Wagerin Romanssi kuin 2000-luvun rakkauslaulut, mm. Johanna Kurkelan, Anna Erikssonin ja Ultra Bran tutuksi tekemää tuotantoa. Mahtuupa mukaan myös mestarisanoittaja Juicen musiikkia.

TI 26.3. klo 19 KARELIA-SALI Liput toimituskuluineen alk. 38€

Juha Vainio 80v -juhlakonsertti Mukana Ilkka Vainio, Janus Hanski, Legenda Ilkka ”Luumu” Kaikkonen, Kulkuriveli Jami sekä Viihteen kenttämiehet. PE 5.4. klo 19, KARELIA-SALI Liput toimituskuluineen alk. 31€

Jukka Kuoppamäki Vuonna 2019 Jukka Kuoppamäki kiertää ympäri Suomea Elämäni Laulut -konsertillaan, jossa toinen puoliaika koostuu yhteislaulusta. Imatralle Jukka Kuoppamäki saapuu äitienpäivänä, joten korsetti on oiva lahjaidea!

SU 12.5. klo 15, KARELIA-SALI

Liput toimituskuluineen alk. 21,50€, ovelta 28€

0600 10 800 (1,98 €/min + pvm)

KULTTUURITALOVIRTA.FI

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

27


Kulttuuritalo Virta täynnä tapahtumia ja taidetta

Taidemuseon näyttelyt

Käytävägallerian näyttelyt kevät 2019

25.1.-16.2. Hannu Leimu Surrealistisia öljyvärimaalauksia, joissa vahvaa symboliikkaa. Teokset ovat viimeisten 5-6 vuoden aikana syntyneitä. Asuu ja työskentelee Kokkolassa.

2.1. - 2.2. Piirustusilta Imatran taideyhdistyksen piirustusiltojen satoa Piirustuksia ja veistoksia

22.2.-16.3. Ritva Kärmeniemi

5.2. - 2.3. Muistellen...

Imatralla asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Tullut tunnetuksi

Gunnar Salmi ja Seija Ahonen

maalarina ja valokuvaajana. Aiheet usein luonnosta tai muinaisista uskomuksista.

22.3.-13.4. Ilkka Palosaari ja Aino Tervo Teosten yhdistävänä tekijänä on luonto sekä voimakas materiaalin tuntu. Esillä maalausveistoksia, kollaaseja, installaatioita ja veistoksia.

23.4.-4.5. Saimaan ammattikorkeakoulun opinnäytteet 1. osa 13.5.-25.5. Saimaan ammattikorkeakoulun opinnäytteet 2. osa 5.6.-5.7. Kuvataidetta Xiuzhoun alueelta Kiinasta

Grafiikkaa, akvarelleja ja muuta

7.3.-1.5. Virta-opiston kevätnäyttelyt 7.5. - 1.6. Saimaan ammattikorkeakoulu

Kari Nieminen, Maisema Imatralta, 2018, valokuva

Teoksia

4.6. - 28.6. Teppo Nygren, Sanna Pajari, Marjaana Tykkyläinen Veistoksia, koruja, maalauksia ja keramiikkaa

2.7. - 30.8. Kari Nieminen Valokuvia

Näyttely kiinalaisesta kumppanikaupungista. Kansanomaisia maala-

Marjaana Tykkyläinen, Lisko, 2018, keramiikka

uksia. Aiheina mm. maaseutu ja sitä halkovat vesitiet sekä paikallinen kulttuuri.

12.7.-16.8. Omat kokoelmat 1900-luvun kuvataidetta. Teoksia mm. Sihtolan Imatra-kokoelmasta.

Kulttuuritalo Virta, Imatran taidemuseo, Virastokatu 1, 55120 Imatra Avoinna talvella 1.9.-31.5. ma-pe klo 9-19, la 10-15 ja aattoina 9-16. Avoinna kesällä 1.6.-31.8. ma-to klo 9-19, pe 9-16

28

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019


Kirjaston tapahtumia pe 8.2. klo 17:00

Toistuvat

Lapsille ja nuorille

Lainan päivän kirjailijavieraana Petri Pietiläinen

ma 11.2. ja 25.2. klo 17:00–18:30

ke 13.2., 13.3. ja 17.4. klo 17:30

ke 13.2. klo 17:00 kahvila Virrassa

Filosofiakahvila Virtapiiri

Satuja ja askartelua (yli 4-vuotiaille)

Hey Cassettes -yhtyeen

ke 6.2., 6.3. ja 3.4. klo 17:00–18:30

– teemoina ystävyys, avaruus ja kevät

Citylights-minimusikaali

ti 19.2. klo 17:30 Ruokolahden musiikkiteatteri: Lukuteatteri

to 21.2. klo 17:00 Novellikoukku – tule kuuntelemaan novelleja ja ota halutessasi mukaan käsityösi

ke 6.3. klo 17:00 kahvila Virrassa Paavo Pesosen kirjastokeikka

ti 19.3. klo 17:00 Vuoksenniskan kirjastossa Novellikoukku

ti 16.4. klo 17:00 Rajapatsaan kirjastossa Novellikoukku

Lukupiiri

ke 27.2., 27.3. ja 24.4. klo 18:00

ke 13.2., 13.3. ja 10.4. klo 9:00–19:00

Venäläis-suomalainen satutuokio

Poistokirjamyynti

Lasten lauantai: Minikino

ke 27.2. ja 27.3. klo 17:30–19:00

to 21.2. klo 18:00

Ompeluseurat

Lukukoira Ninni kuuntelee kaikenikäisiä

to 7.2., 7.3., 4.4., 9.5. ja 6.6. klo 16:00–18:00 Martat vinkkaa – tietoa ja ideoita arkeen

to 7.2., 7.3. ja 4.4. klo 17:00–18:30 Askartelua poistokirjoista

la 16.2. klo 13:00

lukijoita

la 16.3. klo 11:00 Lasten lauantai: Kirjastokoira Kirjavainen (lukukoira Ninni tavattavissa 11:30)

pe 29.3. Kirjailijavieraana Maria Kuutti

la 27.4. klo 11:00 Nuorten lauantai: Soturikissatapahtuma

ke 17.4. klo 17:00 kahvila Virrassa Gadfly-yhtyeen kirjastokeikka (Jarkko Palokas, Heikki Pöyhiä ja Pekka Ranta)

ti 23.4. klo 17:30

TAPAHTUMAT PIDETÄÄN PÄÄKIRJASTOSSA, ELLEI TOISIN OLE MAINITTU. KAIKKI KIRJASTON TAPAHTUMAT OVAT MAKSUTTOMIA.

Ruokolahden musiikkiteatteri: Lukuteatteri Muutokset ovat mahdollisia.

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

29


VIRTA-OPISTO on meijän opisto

Virta-opiston kevään 2019 tapahtumat ti 22.1., 5.2., 12.3., 9.4. Ja 7.5 Oppilaskonserttit, klo 18.30 Kaleva-sali ke 6.2., 6.3., 3.4., ja 8.5. Kahvilakonserttit, klo 15 kahvila virta

parissa (Virran vinkeä lapsikuoro). Kaik-

Keitä ollaan? Virta-opiston monipuolisen opiskelu- ja harrastustoiminnan mahdollistaa opiston kuvassa alla oleva vakinainen henkilöstö sekä useat kymmenet tuntiopettajat eri opetusaloilta. Osaamista meiltä löytyy aina oboen soitosta makramee-solmeiluun. Ihanat opistosihteerimme palvelevat Kult-

joko työväenopiston tai musiikkiopisVirta-opistossa teemme yhdessä työtä kanssa: ideoimme tapahtumia, luentoja, konsertteja.

9 alkaen ja oppilaat valitaan ilmoittautu-

matalal kynnyksel kysellä kaikist opiskelumahollisuuksist. Toiveita ja ideoitaki kuunnellaan!” Opiston yhteisiä ryhmiä on jo synty-

misjärjestyksessä. Haastatteluissa pyritään oppilaalle löytämään sopiva soitin. Työväenopiston seuraavan lukuvuoden 2019-2020 kursseille voi ilmoittautua 10.6. alkaen. kenikäisille ilman pääsyvaatimuksia!

Virta-opiston porukka Vasemmalta oikealla, ylärivi: Tarmo Mahla, kielet ja yleissivistävät aineet Mirja Ruti, opistosihteeri Jaana Huhtanen, opistosihteeri Taija Kananen, kädentaidot Irma Pylsy, piano Anna-Mari Kärkkäinen, viulu, orkesteri, lapsikuoro Ann-Christin Forsell-Kirvesmies, piano Elisa Mäkelä, apulaisrehtori, piano Arto Valjakka, musiikin perusteet, oboe, piano Marja Syrjälä, huilu Kalle Pajari, viulu, orkesteri Olga Pravdina, viulu, orkesteri Juho Karppinen, kitara Reetta Taavila, piano Nerses Kostandian, sello, kontrabasso, kitara, orkesteri

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

la 4.5. Käsityökoulun ja kuvataidekoulun saippuakuplateltta – taidetapahtuma klo 13-16 Tainiotalo ke 17.4. Musiikkiopiston opettajien konsertti, klo 18 Karelia-sali la 13.4. Soitinpolku, Imatrankoskella pe 10.5. Kevyenmusiikin konsertti, klo 18 Karelia-sali ti 14.5. Musiikkiopiston keväinen konsertti,

Virta-opistossa on mahdollisuuksia kai-

tossa (Vuoksi Big Band) ja lapsikuoron

30

8.4.-1.5. Kuvataiteen näyttely, kulttuuritalo virta

tumassa. Oppilaaksi voit hakeutua 1.4. klo

nyt Ukulelen soitossa, big band soi-

Alarivi; Maija Hallikainen, kuvataiteet Kari Salin, apulaisrehtori, tietotekniikka Anna-Leena Matero-Karppinen, piano Sarianna Purtilo, rehtori Pekka Jäppinen, vaskisoittimet, orkesteri

Kädentaitojen näyttely,

su 7.4. Tanssinäytös, klo 18 Karelia-sali

Opiston opetustarjonta -lehti ilmestyy

”Meilt voit iha

klo 18 Karelia-sali 6-7.4.

klo 10-15 Tainiotalo

Musiikkiopiston hakumenettely on muut-

opetustarjonnastamme.

klo 18 Karelia-sali ke 3.4. Työväenopiston kevätkonsertti,

myös koko Kulttuuritalo Virran porukan

Mitä tehdään?

ta-opisto löytyy aina ajankohtainen tieto

ke 27.3. Lastenkonsertti tsuku-tsuku,

ton oppilaana ja mukaan mahtuu vielä!

Mitä uutta?

ja opiston nettisivuilta www.imatra.fi/vir-

kevätnäyttely, Kulttuuritalo Virta

kiin näihin ryhmiin voit ilmoittautua

tuuritalo Virrassa maanantaista torstaihin.

kotitalouksiin elokuun puolessa välissä

7.-28.3. Käsityökoulun ja kuvataidekoulun

klo 18 Konserttihovi ti 21.5. Musiikkiopiston muskarilaisten kevätjuhla, klo 18 Karelia-sali

Sarianna Purtilo

ke 22.5. Musiikkiopiston kevätkonsertti, klo 18 Karelia-sali


Työväenopisto pitää ajassa kiinni Työväenopistossa opiskelee vuosittain n. 2700 ihmistä. Joukkoon mahtuu kaikenikäisiä erilaisista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Utelimme muutamalta konkarilta opiskelusta työväenopistossa.

Helena, 70 v, oli Mediapysäkillä ratkomassa tietoteknisiä ongelmia, opiskellut muistaakseen 20 vuotta. Mitä: Kieliä, tietotekniikkaa, liikuntaa, kaikenmoista Miksi: Olen kiinnostunut monenlaisista asioista. Olen ikuinen Noel

opiskelija.

Raimo, 70 v, oli ilmoittautumassa kuoroon, opiskellut vuodesta 1973 alkaen

Musiikkiopistossa on hauskaa opiskella

Mitä: Ensimmäiseksi piti saada pöytiä kotiin, joten puutyökurssille. Musiikkimiehenä tuo laulaminen on aina ollut lähellä sy-

Linda Wallenius, 15 v, musiikin perusopinnot - Harrastan viulun ja pianon soittoa. Lisäksi opiskelen musiikin

däntä sekä yksin että kuoroissa. Eläkkeellä on sitten yrittänyt pysyä tietotekniikassa mukana. Tietokoneen ajokorttia ei taida olla tulossa? Miksi: Talousihmisenä kansantaloudellisesti ajateltuna tässä on

perusteita, ja olen solisti ja pianisti bändissä. - Musiikkiopistolla on rento ja mukava ilmapiiri. Kaikki opettajat ovat ystävällisiä ja avuliaita, ja tunneilla on kiva käydä. Tunneilla kerromme myös kuulumisia, ja jutustelemme soittelun lomassa. - Musiikki on minulle tärkeää, ja hyvä tapa ilmaista itseään ja tunteitaan. Suosittelen musiikkiharrastusta kaikille, joilla on siihen intoa ja mahdollisuus.

loistava kustannus-hyötysuhde. Mukavan henkilökunnan pariin on aina kiva tulla.

Katriina, 71 v, oli lähdössä akvarellimaalaustunnilta, opiskellut yli 40 vuotta Mitä: Kaikkea mahdollista. Kieliä englannista alkaen. Ehkäpä eri-

Justus Tyyskä, 11 v, musiikin perusopinnot

koisimpana esperanto, josta ei nykyään moni ole kuullutkaan.

- Mie soitan yhessä bändissä, ja mie soitan myös pianoa ja kitaraa.

taa itseään ja puutarhassakin pitää tietää, mikä kuuluu mihinkin.

Piano on miun pääinstrumentti ja kitara sivuaineena. Opistolla taisin alottaa vuonna 2014. Mie olin ennen yksityisoppilaana ja se tuntu kivalta, joten päätin hakee tänne opistolle. Saan soittaa pianolla melkeen mitä vaan haluu. Bändissä on kivaa, koska saa

Tietokoneen kanssa pitää tulla toimeen. Maalaamalla voi toteutMiksi: Keskustelun aiheita pitää löytyä. Yleissivistystähän se on, kun tietää monesta asiasta jotain. Aina on jotain uutta opittavaa. Kari Salin

olla muidenkin kanssa.

Leevi Leinikka, 12 v, musiikin perusopinnot - Mie harrastan sellon soittoa, oon harrastanut sitä kaksi kuukautta. Miun iskä on myös soittanu selloa, niin sen takia aloitin.

Noel Storhammar, 7 v, musiikin perusopinnot - Mie soitan viulua. Sen lisäks soitan Gruppo Virrassa, joka on kerran viikossa. Oon soittanut kolme vuotta. Mie vaan tykkään soittaa.

Tarja Hynninen, 52 v, avoimen linjan opinnot - Soitan huilua, musiikkiopistolla taisin aloittaa vuonna 2015 tai 2016. Ajatuksena oli hankkia itselleni synttärilahjaksi soittotunteja eli hain ja pääsin opiston avoimelle linjalle ja siitä se sitten lähti. - Opistolla on mukava ilmapiiri. Kun on pikku hiljaa uinut hommaan sisään, niin löytyy yllättävän paljon, mitä aikuispuolellakin opintoihin voi sisällyttää ja avoimella puolella on saanut vaikuttaa tosi paljon ohjelmistoonsa. Viime vuodesta uutena juttuna miulle tuli huiluryhmässä soittaminen. Suosittelen kyllä muillekin! Oon kyllä tosi tyytyväinen, saa rahalleen vastinetta. Linda Wallenius

IMATRAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 1/2019

31


Imatran myyntiä ja markkinointia tekee Imatra Base Camp Oy

Imatran tunnettuuden kasvattaminen ja tietoisuuden lisääminen alueen tarjonnasta ja täällä olevista mahdollisuuksista ovat yhtiön tärkeimpiä tehtäviä.

I

matra Base Camp (IBC) on toiminut Imatran

vastataan myös niiden markkinoinnista sekä ta-

kaupungin myynti- ja markkinointiyhtiönä lä-

lon yhteismarkkinoinnista.

hes kahden vuoden ajan. Imatra on tässäkin

asiassa ollut edelläkävijä, vain harvoissa kaupungeissa myyntiä ja markkinointia tehdään keskitetysti.

– Markkinoimme kaupunkia ja alueen tarjontaa potentiaalisille matkailijoille ja vastaamme paikallisesti matkailuinfotoiminnan järjestämisestä. Teemme myös tiivistä yhteistyötä goSaimaan

IBC:n tehtävänä on markkinoida ja myy-

kanssa, jonka vastuulla on Etelä-Karjan yhteis-

dä kaupungin tiloja ja tapahtumapaikko-

matkailumarkkinointi, kertoo toimitusjohtaja

ja, kuten Kulttuuritalo Virran tiloja, teatteria,

Jukka Aallikko.

jäähallia, ensilumenlatua ja Virran puistoa. Yhtiössä tehdään Teatteri Imatran produktioiden myyntiä ja markkinointia, tuotetaan Kulttuuritalo Virtaan konsertteja ja keikkoja, ja

Kansallisihmeestä ylpeänä Käy lukemassa lisää Imatran tuotteista oheisista linkeistä, ja vie viestiä eteenpäin. Kun jokainen imatralainen kertoo Kansallisihmeestä ulkopaikkakunnalla asuville ystäville, tuttaville ja sukulaisille, tietoisuus Imatran tarjoamista mahdollisuuksista leviää entistäkin paremmin. Sinä voit olla avuksi, Imatralle, joten tee se!

ICB auttaa myös tapahtumantuottajia onnistu-

#kansallisihme

maan tapahtumien toteuttamisessa, ja mark-

Katri Storhammar

kinoi tapahtumia omissa kanavissa ja kampanjoissa. Lisäksi yhtiö tekee kaupungin tonttien markkinointia.

Tutustu: Imatra Base Camp Oy Omistaja Imatran kaupunki alk. 2016 Liikevaihto n. 700 000 € Henkilöstöä 6 vakituista työntekijää ja harjoittelija

Kansallisihme Imatra

Teatteri Imatra

kansallisihme.fi

teatteri-imatra.fi

Lomailijalle

Kulttuuritalo Virta

vuodenparasloma.fi

kulttuuritalovirta.fi

Ukonniemi

Uusille asukkaille ja

ukonniemi.fi

oman kodin rakentajille

ensilumenlatu.fi

asuimatralla.fi

ukonniemihockey.fi

imatra.fi/tontit

Tilat, leiritykset ja tapahtumien tukeminen

Matkailijalle

imatrabasecamp.fi

imatrainfo.fi

Profile for Dominus

Imatran Asukaslehti 1/2019  

Imatran kaupungin julkaisu imatralaisille ajankohtaisista asioista.

Imatran Asukaslehti 1/2019  

Imatran kaupungin julkaisu imatralaisille ajankohtaisista asioista.