Page 1

BE TN ŁA ZP

POLISH LOCAL MAGAZINE

Luton | Dunstable | Leighton Buzzard | Bedford | Hatfield | St. Albans | Welwyn Garden City | Harpenden | Hemel Hempstead | Milton Keynes | Stevenage | Watford

Y

Wyd. 55 ( wrzesień 2016)

www.magazynlokalny.co.uk

bezpłatny

Konkurs 'Dziewczyna Lata Magazynu Lokalnego' 2016

ROZSTRZYGNIĘTY


Słów kilka...

Witajcie drodzy czytelnicy. W obecnym numerze magazynu mamy dużo do przekazania. Odbyły się wybory Dziewczyny Lata Magazynu Lokalnego 2016. Niesamowitą sesję zdjęciową z laureatkami możecie zobaczyć na łamach obecnego magazynu. Uroczysty bankiet odbędzie się początkiem następnego miesiąca. Oczywiście w magazynie umieścimy sprawozdanie z wręczania nagród zwyciężczyniom. Jeszcze raz gratulujemy laureatkom i dziękujemy Paniom, które wzięły udział. Pierwsza impreza „Luton Polish Festival” która odbyła się w centrum Luton - już za nami. Ogromny sukces !!! Piękna pogoda, wiele firm z różnych branż oferujących usługi dla społeczności polskiej. Organizacje społeczne oraz rządowe. Pyszne potrawy. Muzyka na żywo oraz gry i konkursy. Jednym słowem wszystko czego można sobie zażyczyć na festiwalu. Fakt że odbył się w centrum Luton spowodował, że wiele narodowości mieszkających w Luton mogło zobaczyć jak bawią się Polacy. Obszerna relacja z Festiwalu na rozkładówce magazynu. W ramach artykułu poświęconego turystyce zapraszamy was do ośrodka Lee Valley. Ośrodek jest położony ok 40 min od Luton. Jest to duży kompleks wodny wybudowany pod potrzeby Olimpiady London 2012. Polecamy to miejsce osobom, które chcą wypocząć rodzinnie na łonie natury. Życzę udanej lektury. Redaktor Naczelny

Robert Szydlowski

Objectives and aims of of „MagazynLokalny” Magazine The growing needs for the Polish community to have access to information has prompted us to create “MagazynLokalny” magazine. Our primary objective is to inform, educate and create links for the Polish community and speed up the process of integration within their local communities. In our opinion the primary way for Poles in the UK to effectively contribute to the community is through education, access to information and understanding social and legal issues. We are not affiliated with any religion nor do we propagate any political views.

Where can You find us? Zespół redakcyjny: (Editorial) Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Bedford, Hatfield, Welwyn Garden City, Harpenden, Hemel Hempstead, Milton Keynes, Stevenage, Watford Robert Szydlowski (Red. Naczelny) mob. 0772 4747 878

Spis treści :

Rozwód Zaoczny..............................................4 Luton Polish Festival................................6 Jak zarabiać w internecie?.............................. 9 Luton's 20th Annual Peace walk....................... 10 Konkurs Dziewczyna Lata.......................12 Tak dla integracji............................................ 15 Sekret udanych związków............................... 16 Turystyka- Lee Valley.................................17 Wydarzenia kulturalne.................................. 20 Krzyżówka .................................................. 21 Humor.......................................................... 21 Ogłoszenia Drobne......................................... 22

str. 6

Aleksandra Miksiewicz Agnieszka Tomaszewska Wiktor Zwolnicki Małgorzata Szydłowska Karolina Rodak

Skład i opracowanie graficzne: (graphic designer) Anna Szydlowska Marketing i reklama: (Advertising)

str. 12 str. 17

Robert Szkółka Mateusz Sawicz Jan Sawicki mob. 07930 651 000 mob. 07930 650 989 tel. 02032 891 778 info@magazynlokalny.co.uk Ogłoszenia drobne i prenumerata (Classified ads and subscriptions) tel. 02032 891 778

www.MagazynLokalny.co.uk Wydawca: INTI Media LTD Nakład: 8000 copies / egzemplarzy

Redakcja Magazynu Lokalnego nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo odmowy publikacji reklam czy ogłoszeń bez podania przyczyn. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem. REKLAMA

2

wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


Kancelaria której możesz zaufać

Odszkodowania Powypadkowe - Zaniedbania Medyczne Prawo Rodzinne - Prawo Karne - Prawo Imigracyjne Testamenty & Prawo Spadkowe

www.lspartnership.co.uk | 01582 417 208

3


RozwódRozwód zaoczny

Ż

zaoczny

rozwodowej strony dochodzą do jedynie pozornego porozumienia. W efekcie może

ycie pisze różne scenariusze, nie zawsze zgod- Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci wówczas na- jąc m.in. na chronologię działań stron, a tym samym na to znacznie utrudnić a przede wszystkim wydłużyć postępowanie sądowe. Oto Życie pisze różne scenariusze, nie zawsze zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Bywa, iż to, co nie z naszymi oczekiwaniami. Bywa, iż to, co leży pamiętać, iż pozew rozwodowy nie obejmuje obec- właściwość miejscową sądu. Ostatecznie sprawa zakońz praktyki: małżeństwo zawarte w Polsce nie przetrwało próby czasu. wydawało się trwałe, rozpada się na kawałki i nie ma już szans na ponowne złączenie. Co wtedy? dzieckiem. Sytuacja czyła się wydaniem orzeczenia rozwodowego przez sąd wydawało się trwałe, rozpada się na kawał- nie kwestii regulacji kontaktów zprzykład z małżonkówtrybem wyjechał do Angli w celach drugi pozostał5-letniej w Rozwód to trudny złączenie. etap w życiu każdego z małżonków.się Dobrze, jeśli strony ta zmieniła w porównaniu z Jeden poprzednim ki i nieJaką mapodjąć już decyzję? szans na ponowne w Anglii wzarobkowych oparciu oaprzesłankę separacji, jedPolsce z dziećmi. Rozłąka, kłótnie,nakże wyrzutydziałania i samotność strony doprowadziły do rozpadu małżeństwa. stać na rozmowę, bez kłótnidecyzję? i głośnych wyrzutów. Wiele zależy od powodów rozstania, naszego postępowania, w którym zgoda stron w tej materii waCo wtedy? Jaką podjąć Rozwód pozwanej znacznie wpłyneły na Kumulacja złych emocji utrudniła kontakty pomiędzy małżonkami. Z chwilą doręczenia stronie oraz okoliczności współtowarzyszących. oboje małżonkowie podejmą zgodną dalsze postępowanie. Obecnie warunek ten czas y etap w charakteru życiu każdego z małżonków. Dobrze,Jeślirunkowała zaangażowany w przeprowadzenie procedury, nie zamieszkującej wOznacza Polsce pozwu rozwodowego złożonego przed sądem angielskim reakcja była decyzję o rozwodzie, powierzązostał sądowi angielskiemu, sprawa rozwodowym. pominięty wówczas w formularzu ny stać na rozmowę, bezktórego kłótniprzeprowadzenie i głośnych wywspominając o niepotrzebnym stresie związanym z jej natychmiastowa – złożenie pozwu rozwodowego w Polsce przeciwko małżonkowi w Anglii. ma szanse w miarę szybkie zakończenie. Albowiem jeśli wnosząca pozew prawidłowo to,strona iż jeśli małżonkowie nie mają tej kwestii uzgodnioWiele zależy od napowodów rozstania, naszego przebiegiem. Strona odpowiedziała na pozew zgadzającsytuacji się na rozwód nieuczciwie określi i wykaże współtowarzyszących. okoliczności na poparcie przesłanki i zupełnego rozpadu pożycia nej (podobnie jak np. kwestii alimentów), nie będzie to angielski nieTakich ru oraz okoliczności Jeślitrwałego jaka jednocześnie wyżej można uniknąć. To w tym samym przedmiocie toczy się iż już trudno postępowanie Polsce. Takie działanie małżeńskiego, co do zasady, sąd wyda orzeczenie rozwodowe na posiedzeniu nie na sam informując, miało zasadniczo wpływu przebiegiżpostępowaałżonkowie podejmąwówczas, zgodną decyzję o rozwozrozumiałe, jestw opanować przykre emocje, miało na celu utrudnienie postępowania a przede wszystkim utrudnienie działań stronie,pokrzywdzona która wymagającym obecności żadnejsądowi ze stron. angiel- nia rozwodowego w sensie jego wstrzymania. Wszelkie rego przeprowadzenie powierzą zwłaszcza jeśli strona czuje się mocno pozew. Należałoprzez więc przeprowadzić korespondencję w sprawie mogły złożyła być rozstrzywówczas sprawa ma szanse na w miarę szybkie ‘poboczne’ kwestie sporne będą pierwsza dłuższy okres czasu. Owyjaśniającą czym jednak mimo wszystgnięte w odrębnym postępowaniu sądowym ad- działań enie. Albowiem jeśli strona wnosząca ko warto więź pomiędzy stronami zostawskazując m.in. nalub chronologię stron,pamiętać? a tym samym Jeśli na właściwość miejscową sądu. Należy jednak pamiętać, iż forma pozwu jestpozew ściśle określona i zawiera katalog ustawowo ministracyjnym, ukierunkowanym na danysprawa przedmiot wo określi i wykaże okoliczności poparcie zerwana w takirozwodowego sposób, iżprzez patrząc małe Ostatecznie zakończyła sięławydaniem orzeczenia sąd w obiektywnie Anglii w określonych przesłanek rozwodu nana poparcie żądania pozwu. Oznacza to, iż w tym względzie nie rozstrzygnięcia. ki trwałego i zupełnego małsą szanse nadziałania jej odbudowę, wówczas i chęć oparciu o przesłankę 5-letniej separacji, jednakże strony pozwanej znaczniezłośliwość wpłyneły ma dowolności. Wśródrozpadu najczęściej pożycia powoływanych przesłanek są: dwuletnia separacja i rozwód za Przebieg zależnynajest od wielu czyno, wówczas, do zasady, sąd wyda orzeczenie ‘odegrania’ się nie zmieni tejo niepotrzebnym sytuacji. Chęć ‘odegrania czas zaangażowany w przeprowadzenie procedury, nie wspominając stresie zgodąco pozwanego, niewłaściwe zachowanie pozwanego obiektywnie wskazującerozwodu na niemożność ników, z których najważniejszym jest sama postawa się’ również nie da w efekcie końcowym żadnej satyswe na posiedzeniu wymagającym obecnozwiązanym z jej przebiegiem. dalszego z nim nie współżycia lub zdrada. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku powoływania się na małżonków. Zdarzakoniecznym. się, iż w dyskusjach prowadzonych fakcji czy ukojenia a jedynie przedłuży postępowanie, ej ze stron. Należy jednak pamiętać, iż forma na przesłankę dwuletniej separacji, zgoda współmałżonka rozwód jest warunkiem przez na strony rozwodowej est ściśle Oznacza określona i zawiera katalog które To dlazrozumiałe, dobra wszystkich powinno zakończyć Takich sytuacji jak wyżej można uniknąć. iż trudno jest opanować przykre emocje, się jak to, iż jeśli po wniesieniu pozwuustawowo pozwany w odpowiedzi pozew przed odmówi wszczęciem zgody, wówczas procedury jedynie pozornego ych przesłanek rozwoduw na poparcie żądania najszybciej i godnie. zwłaszczaporozumienia. jeśli strona czuje się mocno pokrzywdzona przez dłuższy okres czasu. O czym jednak dalsze postępowanie oparciu o tę przesłankę nie będziestrony możliwe.dochodzą Podobnie jestdo w przypadku a przede wszystOznacza to, iż w tym względzie nie ma dowol- W efekcie może to znacznie utrudnić W sytuacjach, w których do głosu dochodzą przesłanki zdrady, gdzie brak przyznania zdrady przez pozwanego znacznie utrudni postępowanie. mimo wszystko warto pamiętać? Jeśli więź pomiędzy stronami została zerwana w taki sposób, iż Wśród najczęściej powoływanych przesłanek są: kim wydłużyć postępowanie sądowe. Oto przykład emocje, trudno jest o zachowanie racjonalnego myślepatrząc obiektywnie małe są szanse na jej odbudowę, wówczas złośliwość i chęć ‘odegrania’ się nie Z tych też powodów należy dobrze zastanowić się nad wyborem właściwej przesłanki tak, by zróżne praktyki: małżeństwo zawarte w Polsce niemają przetrwało a separacja i rozwód za zgodą pozwanego, nieniawówczas oraz o naobiektywizm. Czasem, załamanie siętym relacji to małoletnie dziecisię’ ycie pisze specjalnej, scenariusze, nie zawsze zgod- Jeśli małżonkowie chronologię działań stron, a czy samym na zmieni tej sytuacji. Chęć również nie dającw m.in. efekcienakońcowym satysfakcji postępowanie mogło obiektywnie toczyć się w ramach tzw. procedury to jestJeden jedynie poprzez próby czasu. z małżonków wyjechał Angli w ‘odegrania ce- niena zachowanie pozwanego wskazujądany moment uczucie końcażadnej wszystkiego, w cozakońdopozew rozwodowy obejmuje obecnie z naszymi oczekiwaniami. Bywa, iż to, co leży pamiętać, iżdo właściwość miejscową sądu. Ostatecznie sprawa ukojenia a jedynie przedłużyz postępowanie, które dlaczyła dobrasięwszystkich zakończyć siętrudności, jak przez sąd pismz procesowych. Co to oznacza dla samych stron? to istotne znaczenie dla nie kwestii regulacji dzieckiem. Sytuacja wydawało się Ma trwałe, rozpada sięana kawał-pozostał wydaniem orzeczenia rozwodowego lach zarobkowych drugi w Polsce zkontaktów dziećmi. możnośćwymianę dalszego nim współżycia lub zdrada. tychczas wierzyliśmy. Jednak,powinno pomimo wielu najszybciej ta zmieniła się wi godnie. porównaniudo z poprzednim trybem ki i nie ma jużstresu szanskłótnie, na ponowne złączenie. rozwodzących się małżonkówpowoływania albowiem może zaoszczędzić im oraz dyskomfortu związanego w Anglii wżalu oparciu o przesłankę 5-letniej separacji, jedRozłąka, wyrzuty i samotność doprowadziły wrócić uwagę, iż w przypadku się nierzadko głębokiego i życiowego zawodu, warto w którym zgodadostron tej materii wa- trudno Co wtedy? Jaką podjąć decyzję? Rozwód postępowania, nakże jest działania strony pozwanej znacznie wpłyneły na W sytuacjach, w których głosuwzdobyć dochodzą emocje, oi zachowanie racjonalnego z samą obecnością na rozprawie rozpadu Kumulacja złych emocji utrudniankę dwuletniej separacji, zgoda rozwodowej. współmałżonsię na ten zgodnie przeprowadzić rozwód runkowała dalsze postępowanie. Obecnie warunek ten to trudny etap w życiu każdegomałżeństwa. z małżonków. Dobrze, czaskrok zaangażowany w przeprowadzenie procedury, nie oraz o obiektywizm. Czasem, załamanie się wspominając relacji na dany moment końcazwiązanym pominięty w formularzu rozwodowym. Oznaczadla jeśli strony to, stać na ła rozmowę, bez kłótni i głośnych wy- został myślenia o niepotrzebnym stresie z jej kontakty pomiędzy małżonkami. Z chwilą doręczenia zwód jest warunkiem koniecznym. Oznacza z szacunku tych,toktórych kiedyśuczucie przecież darzyło się to, iż pozwu jeśli małżonkowie nie mają tejwierzyliśmy. kwestii uzgodniorzutów. Wiele zależy od powodów rozstania, naszego przebiegiem. wszystkiego, w co dotychczas Jednak, pomimo wielu trudności, nierzadko głębokiego Jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci wówczas pamiętać, iż pozew rozwodowy stronie zamieszkującej wniePolsce rozwodowego o wniesieniu pozwu pozwany w odpowiedzi nanależy uczuciem. charakteru oraz okoliczności współtowarzyszących. Jeśli nej (podobnie jak np. kwestii alimentów), nie będzie to Takich sytuacji jak wyżej można uniknąć. To i życiowego zawodu, warto zdobyćpostępowasię na ten krokzrozumiałe, i zgodnie przeprowadzić z szacunku obejmuje obecnie kwestii regulacjipostępowanie kontaktów z dzieckiem. Sytuacjazgodną ta zmieniła się wo porównaniu złożonego przed sądem angielskim reakcja była natychdmówi zgody, wówczas dalsze miało żalu zasadniczo wpływu na sam przebieg oboje małżonkowie podejmą decyzję rozwoiż trudno jestrozwód opanować przykre emocje, dla tych, w sensie jego wstrzymania. Wszelkie zwłaszcza jeśli strona czuje się mocno pokrzywdzona rozwodowego którego przeprowadzenie powierzą sądowi angielz poprzednim trybem postępowania, wPodobnie którym zgoda stron w tej materii dalsze miastowa –warunkowała złożenie pozwuniarozwodowego u o tę przesłankę nie będzie możliwe.dzie, Artukuł opracowany przez Katarzynę Woźniak ‘poboczne’ kwestie będą mogły być rozstrzy- przez wówczas wsprawa ma szanse na w miarę szybkie dłuższy okres czasu. O czym jednak mimo wszystktórych kiedyśsporne Obecnie warunek ten skiemu, został pominięty formularzu rozwodowym. Oznacza w Polsce przeciwko małżonkowi w Anglii. zypadku postępowanie. przesłanki zdrady, gdzie brak przyznasądowym lub Prawnik ad- ko warto zakończenie. Albowiem jeśli strona wnosząca pozew gnięte w odrębnym postępowaniu Jeśli więź pomiędzy stronami zostaPartner Zarządzający/ Europamiętać? Lex Partners LLP (City London) na pozew angielski nie dy przez to, pozwanego znacznie utrudni postępoprzecież darzyło iż jeśli małżonkowie nie mają tej kwestii uzgodnionej (podobnie jak np. kwestiinaalimentów), ministracyjnym, ukierunkowanym dany(Poland) przedmiotLLM prawidłowo określiStrona i wykażeodpowiedziała okoliczności poparcie ła zerwana w taki sposób, iż patrzącLaw obiektywnie małe Master ofnaLaw in Business International (UK) LLB rozstrzygnięcia. przesłanki trwałego i zupełnego się rozpadu pożycia małsą szanse na jej odbudowę, wówczas złośliwość i chęć na rozwód a jednocześnie nie- (Hons) (UK) tych też powodów należy dobrzewpływu zastanowić się zgadzając się uczuciem. nie będzie to miało zasadniczo na sam przebieg postępowania rozwodowego w sensie Przebieg rozwodu zależny jest od wielu czynżeńskiego, wówczas, co do zasady, sąd wyda orzeczenie ‘odegrania’ się nie zmieni tej sytuacji. Chęć ‘odegrania uczciwie informując, iżww tymników, samym przed- Twój kontakt orem właściwej przesłanki tak,‘poboczne’ by postępowanie jego wstrzymania. Wszelkie kwestie sporne będą mogły rozstrzygnięteobecnoz których najważniejszym jest sama postawa rozwodowe na posiedzeniu niebyć wymagającym się’ również nie da w efekcie końcowym żadnej satysdo kancelarii: toczypamiętać, sięna już w Polsce. oczyć się w ramach tzw. procedury Zdarza się, iż w dyskusjach prowadzonych ściadministracyjnym, żadnej zetostron.miocie Należy jednak forma małżonków. czyOld ukojenia jedynie London, przedłużyEC2N postępowanie, odrębnym postępowaniu sądowymspecjalnej, lub ukierunkowanym danyiżpostępowanie przedmiot Euro Lex Partners LLP, Towerfakcji 42, 25 Broada Street, 1HN, przez strony przed wszczęciem procedury rozwodowej pozwu jest ściśle określona i zawiera katalog ustawowo które dla dobra wszystkich powinno zakończyć się jak nie poprzez wymianę pism procesowych. Co to Takie działanie miało na celu utrudnienie (przy stacji metra Liverpoool Street) rozstrzygnięcia. strony dochodzą do jedynie pozornego porozumienia. określonych przesłanek rozwodu na poparcie żądania najszybciej i godnie. dla samych stron? Ma to istotne znaczenie dla postępowania a przede wszystkim utrudnie- Otwarte w godz 9-21Pracujemy dla w Sobotę utrudnić a przede wszystpozwu. Oznacza to, iż w tym względzie nie ma dowol- W efekcie może to znacznie Wklientów sytuacjach,również w których do głosu dochodzą Tel. 020 8144 8363, Mob 07837214987, Mobjest 077 7226 0251,racjonalnego myślenie najważniejszym działań stronie, która złożyła ących sięPrzebieg małżonków albowiem może zaoszkim wydłużyć postępowanie sądowe. Oto przykład ności. Wśród najczęściej powoływanych przesłanek są: pierwsza emocje, trudno o zachowanie rozwodu zależny jest od wielu czynników, z których jest sama postawa E: office@eurolexpartners.co.uk, zawarte w Polsce nie przetrwało nia oraz owww.eurolexpartners.eu dwuletnia separacjapozew. i rozwód za zgodą pozwanego, nie- z praktyki: małżeństwo obiektywizm. Czasem, załamanie się relacji to Należało więc przeprowadzić korem stresumałżonków. oraz dyskomfortu związanego z samą Zdarza się, iż w dyskusjach prowadzonych przez strony przed wszczęciem procedury próby czasu. Jeden z małżonków do Angli w ce- na dany moment uczucie końca wszystkiego, w co dowłaściwe zachowanie pozwanego obiektywnie wskazująeurolexpartners spondencję wyjaśniającą w sprawie wskazu- skype:wyjechał cią na rozprawie rozwodowej. ce na niemożność dalszego z nim współżycia lub zdrada.R Elach K Lzarobkowych A M A a drugi pozostał w Polsce z dziećmi. tychczas wierzyliśmy. Jednak, pomimo wielu trudności,

Ż

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku powoływania się na przesłankę dwuletniej separacji, zgoda współmałżonka na rozwód jest warunkiem koniecznym. Oznacza to, iż jeśli po wniesieniu pozwu pozwany w odpowiedzi na pozew odmówi zgody, wówczas dalsze postępowanie w oparciu o tę przesłankę nie będzie możliwe. Podobnie jest w przypadku przesłanki zdrady, gdzie brak przyznania zdrady przez pozwanego znacznie utrudni postępowanie. Z tych też powodów należy dobrze zastanowić się nad wyborem właściwej przesłanki tak, by postępowanie mogło toczyć się w ramach tzw. procedury specjalnej, to jest jedynie poprzez wymianę pism procesowych. Co to oznacza dla samych stron? Ma to istotne znaczenie dla rozwodzących się małżonków albowiem może zaoszczędzić im stresu oraz dyskomfortu związanego z samą obecnością na rozprawie rozwodowej.

Rozłąka, kłótnie, wyrzuty i samotność doprowadziły do nierzadko głębokiego żalu i życiowego zawodu, warto rozpadu małżeństwa. Kumulacja złych emocji utrudni- zdobyć się na ten krok i zgodnie przeprowadzić rozwód ła kontakty pomiędzy małżonkami. Z chwilą doręczenia z szacunku dla tych, których kiedyś przecież darzyło się stronie zamieszkującej w Polsce pozwu rozwodowego uczuciem. złożonego przed sądem angielskim reakcja była natychmiastowa – złożenie pozwu rozwodowego w Polsce przeciwko małżonkowi w Anglii. Artukuł opracowany przez Katarzynę Woźniak Zarządzający/ Prawnik Euro Lex Partners LLP (City London) Strona odpowiedziała na pozew angielski nie Partner Master of Law (Poland) LLM in Business International Law (UK) LLB zgadzając się na rozwód a jednocześnie nie- (Hons) (UK) uczciwie informując, iż w tym samym przed- Twój kontakt do kancelarii: miocie toczy się już postępowanie w Polsce. Euro Lex Partners LLP, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, Takie działanie miało na celu utrudnienie (przy stacji metra Liverpoool Street) postępowania a przede wszystkim utrudnie- Otwarte w godz 9-21- Pracujemy dla klientów również w Sobotę nie działań stronie, która pierwsza złożyła Tel. 020 8144 8363, Mob 07837214987, Mob 077 7226 0251, pozew. Należało więc przeprowadzić kore- E: office@eurolexpartners.co.uk, www.eurolexpartners.eu spondencję wyjaśniającą w sprawie wskazu- skype: eurolexpartners

Konkurs dla czytelników!!! Dla 2 pierwszych osob ktore prześlą zgłoszenie i informacje w jakich miejscowościach jest dystrybucja Magazynu Lokalnego czeka 2 bilety na M. Rodowicz i Stand Up. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres redakcji.

4


REKLAMA

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

5


ponad 5,000 uczestników na Luton Polish Festival Zdjecia: Małgorzata Skibinska Daniel Cichy

11/09/2016

To był piękny dzień na festiwal. Po wcześniejszej sobotniej ulewie, niedziela 11 września 2016 zapowiadała się nadspodziewanie dobrze jak na tę porę roku. Polonia - Polish Community Group oraz Magazyn Lokalny jako organizatorzy Luton Polish Festival mogli się cieszyć z ogromnego zainteresowania oraz pozytywnych opinii uczestników. Luton Polish Festival rozpoczął sie tuż po godzinie 12.00. Przygotowaliśmy dla osób, które przyłączyły się do nas w centrum Luton na St. George’s Square muzykę na żywo, taniec, śpiew, teatr, konkurs piękności, iluzjonistę, wystawę malarstwa architektury polskiej. Ponadto dzieci mogły brać udział w zajęciach plastycznych, grach, zabawach i konkursach. Jak zwykle czekały na nie malowanie twarzy i modelowanie balonów. Mówiliśmy o zbliżającej się 76 rocznicy Bitwy o Anglię, rozwieszaliśmy polskie szachownice przygotowane przez Hurricane of Hearts jako symbol udziału polskich pilotów, zachęcaliśmy do oddawania krwi w Centrum Krwiodawstwa, które znajduje się na tym samym placu gdzie miejsce miało nasze wydarzenie. Wystąpili przed nami Marius Ptas Quartet, Tina’s Dance School, Julia Pawłowska, Gabriela Zarzeczna z Miedzywojewódzkiego Festiwalu Piosenki Angielskiej w Zaklikowie, Zespół Dziecięcy Promethidion z Bedford, Martin Fitch, Matt Smok, DJ Ande oraz aktorzy Teatru POSK - Scena Polska UK Renata Chmielewska i Jarek Cipichal, iluzjonista Mateusz Sawicz, zwyciężczynie Miss Lata Magazynu Lokalnego Izabela Kruk, Oliwia Wojciak oraz prowadzący wydarzenie Tomasz Grotkowski i Tomasz Grudzień. Aby Luton Polish Festival mógł się odbyć w takiej formie w jakiej przez cały dzień widziało go ponad 5000 osób, wysłaliśmy ponad 25000 emaili, rozwiesiliśmy 100 plakatów, rozdaliśmy 2000 ulotek, wysłaliśmy ponad 500 smsów, reklamę na facebooku zobaczyło 5800 osób, a posty 6700, które następnie zostały udostępnione na ponad 100 grupach. Napisaliśmy też kilka artykułów w dwóch numerach Magazynu Lokalnego i na portalu www.wLuton.net, nieustannie korzystaliśmy z poleceń naszych przyjaciół, wolontariuszy, artystów, sponsorów i uczestników. Serdecznie dziękujemy naszym widzom, sponsorom, patronom medialnym, uczestnikom, artystom, wolontariuszom, organizacjom i wszystkim tym, którzy pomogli nam przygotować Luton Polish Festival. Bez Waszej pomocy wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia Polonii i Magazynu Lokalnego.

6

wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

7


Organizatorzy Festiwalu

Sponsorzy oraz organizacje społeczne:

8

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016


Jak łatwo zarabiać w Internecie ?

Jaka działalność w internecie nie jest legalna? Tym razem postanowiłem opisać jaka działalność biznesowa w internecie nie jest legalna i na co należy zwracać uwagę przy wyborze swojego przyszłego źródła dochodu. Pod koniec artykułu opisze sposób zarabiania który, jest całkowicie legalny i dochodowy – wypróbowany przeze mnie i działający z dużym sukcesem. Zanim rozpoczniesz własną działalność gospodarczą w internecie upewnij się nie tylko, co do rentowności biznesu, ale również sprawdź, jakie formy działalności internetowej nie są prawnie dozwolone. Choć organy kontrolne nie radzą sobie z ilością nielegalnego handlu w internecie, to zakazy, co do prowadzenia określonych form gospodarczych są wiążące i należy ich przestrzegać. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko zyski i korzyści płynące z samo zatrudnienia, ale również szereg obowiązków i przepisów prawnych, których należy przestrzegać i pilnować, aby nie narazić się na nieprzyjemności prawne i skarbowe. Punkt pierwszy na liście ustawowych zakazów związanych e-handlem, to handel lekami i innymi środkami farmaceutycznymi i tu wyszczególnić należy nielegalność obrotu środkami tego typu, które nie zostały dopuszczone do obrotu, są podróbkami w bardzo podobnych opakowaniach do leków oryginalnych, a także medykamenty, które powinny być sprzedawane wyłącznie na receptę. Zakazany jest też handel lekami, które są jeszcze w fazie badań i nie została potwierdzona ich jakakolwiek skuteczność. Nielegalną działalnością jest także wszelkiego typu hazard i internetowe kasyna online. Odpowiednie ustawy

o grach losowych i zakładach wzajemnych wyklucza możliwość założenia i prowadzenia internetowych kasyn. Trzecią nielegalną (między innymi w Polsce) rzeczą jest sprzedaż w internecie alkoholi wysokoprocentowych i papierosów objętych niższą akcyzą niż ta, obowiązująca na terenie danego państwa. Alkohol i papierosy o połowę tańsze to efekt niższej akcyzy w innych krajach europejskich i zgodnie z np. polskim prawem, tylko mieszkańcy tych państw mogą się w nie zaopatrywać. Polacy powinni uiszczać podatki w Polsce, więc sprzedaż alkoholi i papierosów z akcyzą innego kraju jest u nas niedozwolona. Oczywiście należy sprawdzić odpowiednie przepisy w zależności w jakim kraju się przybywa. Opisane przypadki nie dotyczą biznesu, który prowadzę. Mój przykład pokazuje że można prowadzić legalny biznes zarabiać w bardzo prosty sposób. Nie mam czasu, aby móc poświęcać godziny przed komputerem. Biorąc to pod uwagę rozpocząłem biznes polegający na klikaniu w banery i na tą chwilę zarabiam spore pieniądze. Trafick exchange są to programy, które dzielą się ze swoimi użytkownikami zyskiem, wypracowanym na sprzedaży płatnego ruchu w internecie. Twoja praca polega na tym ze musisz kliknąć w określoną ilość reklam dziennie aby otrzymywać pieniądze. Systemy te są również powiązane z programem rekomendacyjnym w ramach którego również otrzymujemy dodatkowe pieniądze. Nie musisz posiadać szczególnych umiejętności wystarczy wiedzieć jaką stronę masz uruchomić i ile banerów kliknąć. W moim wypadku jest to 10 bannerów dziennie.

Zgłasza się do mnie dużo osób które są zainteresowane tą formą zarabiania. Jeśli ty również masz pytanie jak można z sukcesem zarabiać w ten sposób, wejdź na stronę www.InternetToPrzyszlosc.co.uk zostaw swoje dane lub napisz na mojego emaila info@InternetToPrzyszlosc.co.uk a chętnie podzielę się z Tobą potrzebnymi informacjami.

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

9


Luton's 20th Annual

Peace Walk

24 września 2016 godz 14.00 – 18.00

Zapraszamy wszystkich Państwa, aby dołączyć do Luton's 20th Annual Peace Walk w sobotę, 24-go września 2016. Zbiórka odbędzie się o godzinie 13:50 pod War Memorial, przed ratuszem.

spróbowania różnych przekąsek i pysznej herbaty.

Podczas marszu, odwiedzimy takie miejsca jak: * Shree Guru Ravidaass Temple na Cardigan Street (14:30) * Luton Central Mosque na Westbourne Road (15:50) * All Saints Church na Shaftesbury Road (17:00)

Prosimy o zabranie ze sobą szala, lub nakrycia głowy. Należy zachować skromny ubiór.

Weźmiemy udział w odsłonięciu pięknej mozaiki, utworzonej z 5000 kolorowych elementów przez społeczność, oraz ponad 500 uczniów szkół. Praca została zainspirowana grafiką brytyjskiego projektanta Williama Morrisa. Odsłonięcie nastąpi w Peace Garden, na terenie All Saints Church (Shaftesbury Road, Luton).

Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w promocji marszu na Państwa profilach społecznościowych w internecie, wśród przyjaciół i rodziny, zachęcając tym samym jak największą liczbę ludzi do dołączenia. David Jonathan (Johny) GRASSROOTS & LUTON COUNCIL OF FAITHS, 47 High Town Road, Luton, Beds. LU2 0BW 01582 416946 www.grassrootsluton.org.uk Dołącz do nas na Facebook & Twitter

Marsz jest idealną okazją do zadawania nurtujących pytań dotyczących wiary, kultury i tradycji, do poznania nowych znajomych, oraz do

R

10

E

K

L

A

M

A

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016


wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk

11


Konkurs 'Dziewczyna Lata ROZSTRZ

Oliwia Wojciak: Pasjonuję się filmami, montażem oraz podróżowaniem. Jestem studentką na trzecim roku studiów filmowych i po zakończeniu planuję dalej rozwijać się w tym kierunku. W wolnym czasie sięgam po kamerę i dokumentuję swoje życie w zdjęciach oraz vlogach na moim kanale YouTube. Moim marzeniem jest podróżowanie po świecie i tworzenie filmów dla większej widowni.

Oliwia Wojciak Pierwsze miejsce 12

Dominika Kozłowska :

Jestem otwarta, bardzo pozytywna i troszkę zwariowana. Moje hobby to siatkówka oraz tańce z ogniem. Jestem pewna siebie. Mam bardzo bujną wyobraźnię i nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych.

wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


Magazynu Lokalnego' 2016 ZYGNIĘTY

Izabela Kruk: Mama ale przede wszystkim młoda kobieta, która pamięta o sobie. Zawsze uśmiechnięta i pogodna. - Interesuję się fotografią i makijażem. Chciałabym kontynuować szkołę mimo bycia mamą. Na pierwszym miejscu stawiam dom i rodzinę.

Dominika Kozłowska Drugie Miejsce/ Miss Foto

Sesję zafundowała firma: Professional Photography & Videography by Daniel Cichy

www.danielcichy.co.uk

Zdjęcia: Daniel Cichy Asystent fotografa : Anna Szydłowska Przygotowanie modelek: Magdalena Anna KukiełkaRyszewska

Izabela Kruk Trzecie miejsce

13


Główni Sponsorzy Konkursu 'Dziewczyna Lata' 2016

14

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016


„ Tak dla integracji - przez sport ”

Anglia – Luton | Polska – Stalowa Wola | Francja - Gargan

Ukończono realizację projektu pt. "Tak dla integracji

- przez sport " w ramach programu Erasmus+, który polegał na spotkaniu się trzech grup rówieśniczych z trzech europejskich klubów sportowych: polskiego – MKS „Ring Sikorski Stalowa Wola”(organizacja koordynująca) oraz organizacji partnerskich – angielskiego Boxing Clubu Strike 06 z Luton UK oraz francuskiego Ring Olympique de Gargan. W 12- dniowym spotkaniu (nie licząc 2 dni podróży), finansowanym ze środków unijnych, które rozpoczęło się 4 lipca 2016 r., brało udział po 10 uczestników z trzech krajów w wieku od 15 do 25 lat wraz z 2 liderami z każdego kraju. Na bazę noclegową i warsztatową wybrano Sandomierz, ze względu na dużą atrakcyjność turystyczną miasta. Ważnym elementem projektu były działania podjęte przed międzynarodowym spotkaniem: zajęcia psychologiczne, kulturowe, językowe oraz zajęcia sportowe. Program spotkania był bardzo bogaty. Odbyły się m.in. specjalistyczne warsztaty z psychologiem, pedagogiem dotyczące tematu dyskryminacji w sporcie, sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem, tolerancji, asertywności, warsztaty integracyjne, zabawy ruchowe, wycieczki krajoznawczo tematyczne po Sandomierzu. Zwiedzaliśmy sandomierskie kościoły, synagogę i odbyła się dyskusja

na temat Islamu. Zwiedzaliśmy również Lublin, Stalową Wolę, byliśmy w obozie koncentracyjnym w Majdanku oraz z wizytą w Klubie Bokserskim Paco Lublin Odbyły się spotkania z weteranami pięściarstwa stalowowolskiego: Stanisławem Szado i Eugeniuszem Przyłuckim, specjalistami w dziedzinie sportu, którzy przybliżyli młodzieży temat dyskryminacji w sporcie ze swojej perspektywy. Spotkaliśmy również uczestniczkę igrzysk olimpijskich, mistrzyni świata amatorek z roku 2008 (Nigbo) jak również dwukrotną mistrzynię Europy Karolinę Michalczuk i międzynarodowego sędziego Tomasza Majchera oraz kurator sądowy, który przybliżył specyfikę zjawiska dyskryminacji z punktu widzenia psychologii społecznej oraz prawa. Młodzież z pomocą specjalistów przeprowadzała warsztaty tematyczne dotyczące dyskryminacji w sporcie, znajomości krajów, ich atrakcji turystycznych, wiedzy o religiach, zwyczajach, tradycjach i kulturze panującej w tych trzech krajach. Młodzi pięściarze stworzyli ulotkę zatytułowaną „Stop dyskryminacji w sporcie” jak również prezentację multimedialną wyświetloną na zakończenie projektu.

Wraz z kamerzystą napisali scenariusz do wspólnie stworzonego filmu „Stop dyskryminacji w sporcie”, którego realizacja przyniosła młodzieży wiele radości. Tymi właśnie materiałami chcemy się podzielić i pochwalić. Uczestnicy w Sandomierzu spotkali się z burmistrzem Sandomierza, a dzień wcześniej przyjął ich w stalowowolskim magistracie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny i starosta stalowowolski Janusz Zarzeczn. Podczas wizyty w Stalowej Woli mieście będącym siedzibą klubu odbyło się spotkanie i dyskusja na temat dyskryminacji z weteranami pięściarstwa oraz przeprowadzono pokazowy trening medialny. W dniu zakończenia projektu 14 lipca 2016 r. uczestnicy projektu odebrali certyfikaty z udziału w projekcie oraz odbyli ostatni trening, zakończony 2-rundowymi ośmioma sparingami, prezentującymi nabyte umiejętności podczas spotkania. Kluby i uczestnicy otrzymali od władz miasta i powiatu pamiątkowe puchary. W wyniku przeprowadzenia projektu uczestnicy zyskali: Youthpass oraz certyfikaty z przygotowania językowego, kulturowego, psychologicznego i przeprowadzonego treningu. Jesteśmy pewni, że wymiana grup rówieśniczych przyniesie długoterminowe korzyści dla wszystkich ze stron. Boxing Club Strike 06 - Luton

Klub Fotografii

Artystycznej

PIERWSZE SPOTKANIE PO WAKACJACH Witamy serdecznie po wakacjach. Pierwsze spotkanie naszego klubu odbędzie się 16 września 2016 o godz. 18.00 w Restauracji Gospoda w Luton. Prosimy o przyniesienie Waszych zdjęć wykonanych podczas wakacji. Nowe osoby mile widziane.

W planie mamy plener, który chcielibyśmy aby odbył się jak najszybciej. Jeśli przyjdziesz po raz pierwszy prosimy o przyniesienie kilku swoich artystycznych fotografii. strona FB - www.facebook.com/ klubfotografiiartystycznej/

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

Zapraszamy! 15


Szkolenie:

JAK BUDOWAĆ UDANY ZWIĄZEK 25.09.2016 - godz. 9:30 - 17:00 Reading, Novotel Reading Centre 07762959441

Anna Bialous-Griffiths

SEKRETY UDANYCH ZWIAZKÓW 1. ZACZNIJ OD SIEBIE. Niestety często ciężko jest nam się przyznać do tego, że w ogóle posiadamy jakieś negatywne cechy. Jeśli uda Ci się je odkryć i zmienić, jest duża szansa, że Twój związek będzie bardziej satysfakcjonujący. 2. UNIKAJ UOGÓLNIEŃ - zwrotów typu : „Ty zawsze, nigdy, ciągle” – odnoś się do konkretnych zachowań i sytuacji. 3. NIE OCENIAJ. Krytykę zastąp informowaniem o swoich odczuciach i potrzebach. Parter/ka zamiast zostać zaatakowany/a dowie się czego potrzebujesz i co jest dla Ciebie ważne. 4. SŁUCHAJ I STARAJ SIĘ ZROZUMIEĆ co czuje partner/ka w odpowiedzi na Twoje słowa i czyny – pomyśl jakbyś się czuł/a na jego/jej miejscu. 5. DOCENIAJ miłe słowa i gesty – informuj o tym, co sprawiło Ci przyjemność. 6. DBAJ zarówno o swoje dobre samopoczucie jak i partnera/ki – mów miłe rzeczy, przytulaj, rób niespodzianki. Poczucie, że jest się ważnym i kochanym jest fundamentem budowania udanego związku. 7. NIE WALCZ O RACJĘ. Podczas konfliktów nie staraj się postawić na swoim i udowodnić, że masz rację – skoncentruj się na znalezieniu rozwiązania. 8. UNIKAJ OBRAŻANIA SIĘ i wpędzania w poczucie winy, – jedyne, co w ten sposób zyskasz to, że partner/ ka poczuje się źle i być może zrobi to, czego chcesz ale wbrew swojej woli. 9. WYBACZAJ. Pielęgnowanie w pamięci każdej wyrządzonej przykrości, jest jak kolekcjonowanie śmieci. Systematycznie pozbywaj się więc tych niepotrzebnych rzeczy, aby Twój umysł nie był zaśmiecony złością i żalem. 10. NIE ŻYJ PRZESZLOSCIA. Zapomnij o wypominaniu i rozpamiętywaniu każdej przykrości. 11. ZADBAJ O PRYWATNOŚĆ. Pamiętaj, że zarówno Ty jak i Twój partner/ka macie prawo do przestrzeni tylko dla siebie i samotności od czasu do czasu – ta potrzeba nie oznacza zaniku miłości i zaangażowania.

16

12. MÓW WPROST „Owijanie w bawełnę”, aluzje, insynuacje zastąp jasnym, prostym, nieagresywnym komunikatem, aby partner/ka nie musiał/a się domyślać i rozumiał/a co chcesz mu/jej przekazać. 13. NIE REZYGNUJ z pasji, przyjaciół, hobby ze względu na związek. Twój rozwój osobisty, zainteresowania i pasje są nadal ważne. 14. NAUCZ SIE PRZEPRASZAĆ. Udawanie, że nic się nie stało, jest jak zamiatanie śmieci pod dywan. Żal narasta. A partnerzy oddalają się od siebie. 15. DOTRZYMUJ OBIETNIC. W ten sposób budujesz zaufanie, jeden z ważnych filarów szczęśliwego związku. 16. ROZBUDZAJ CIEKAWOŚĆ. Rozmawiaj o tym, co myśli i czuje Twój partner/ka. Dzięki temu, będziesz mógł go ciągle poznawać i nie znudzisz się ... 17. DBAJ O WEWNĘTRZNĄ RÓWNOWAGĘ. Odnajdź w sobie pewność siebie, a wtedy innym trudno będzie Cię zranić. Jeśli samodzielnie nie potrafisz się wzmocnić, poszukaj wsparcia wśród przyjaciół lub skorzystaj z pomocy psychologa. 18. BĄDŹ KREATYWNY Zacznij działać. Jeśli zależy Ci na tym, aby w Twoim związku działo się coś ciekawego, zaproponuj jakieś ciekawe zajęcie. Nie czekaj, że ktoś to zrobi za Ciebie lub, że coś samo się naprawi.

Autorki: Anna Bialous-Griffiths - Psycholog, coach, trenerka umiejętności osobistych Anna Baczyńska - Psycholog, trenerka umiejętności miękkich

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016


Lee Valley Centre –

atrakcje na cały dzień Szukacie miejsca na wypoczynek w niedaleko

Luton? Lee Valley Centre posiada szeroką ofertę atrakcji dla osób w każdym wieku, bez względu na sprawność fizyczną, dla rodzin, grup znajomych, par bądź osób lubiących samotne wycieczki. Doskonałe miejsce na spacery, jazdę rowerem czy piknik w gronie najbliższych. Lee Valley oferuje sporty wodne, jazdę konną, kolarstwo, lekkoatletykę, hokej oraz tenis. Lubisz spędzać czas nad wodą? Wędkować albo podróżować łodzią i poznawać Londyn oraz jego okolice z innej niż dotychczas perspektywy. Przyjedź do Lee Valley Marina przystanie w Springfield i Stanstead Abbotts i wynajmij łódź. Lee Valley Regional Park jest świetnym miejscem na spędzenie czasu z dziećmi poza domem. Dla najmłodszych wspaniałą atrakcją jest farma ze zwierzętami domowymi (kucyki, kozy, owce etc.) i egzotycznymi (surykatki, lamy, renifery, fretki, węże i jaszczurki), a nad naszymi głowami możemy się spodziewać pokazu powietrznego przy udziale ptaków drapieżnych, sów i sokołów. Chcesz nauczyć dziecko jazdy na rowerze? Wykwalifikowani instruktorzy pomogą wam w tym – zamów dla dzieci sesje na rowery górskie oraz BMX-y, a dla zaawansowanych młodych rowerzystów RaceReady Youth Academy doskonalącą taktykę wyścigu.

Zabierz dzieci na łódkę, łyżwy, kajaki czy tratwę albo skorzystaj z oferty i zorganizuj imprezę urodzinową w tym tak znanym i popularnym miejscu. Tęsknicie za otwartymi przestrzeniami, lesistymi terenami bogatymi w florę i faunę w Lee Valley znajdziecie to wszystko. Urokliwe zakątki ogrodów Myddelton House Gardens oraz Waltham Abbey Gardens z sąsiadującym Dragonfly Sanctuary, rezerwaty przyrody pozostawią w was na długo wyciszenie oraz niezapomniane piękno ukryte w naturze.

Jeden dzień to dla Was za mało w Lee Valley! Przenocujcie w specjalnie zaprojektowanych wigwamach wyposażonych w telewizor, lodówkę, czajnik, z ogrzewaniem oraz z podwójną szybą. Znajdziemy tu także pole namiotowe oraz kemping. Więcej informacji dotyczących rezerwacji oraz ceny noclegów szukajcie na stronie www.visitleevalley.org. uk. Zostań wolontariuszem w Lee Valley, wejdź na stronę www.visitleevalley.org. uk/en/content/cms/corporate/volunteers/ opportunities/open-spaces-and-activities/ i znajdź profesje (ogrodnictwo, administracja etc.), która do Ciebie najbardziej pasuje i zdobądź cenne doświadczenie, które wykorzystasz na rynku pracy.

www.visitleevalley.org.uk

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

KR

17


R

18

E

K

L

A

M

A

wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


19


WYDARZENIA KULTURALNE

17-18/09/16 g. 11:00 – 19:00 V Polskie Targi Medycyny Naturalnej i Kosmetyki NATURA - ZDROWIE – URODA Medycyna naturalna stała się w ostatnich latach wykładnią zdrowego życia i gdy zawodzą konwencjonalne metody leczenia, coraz więcej osób skłania się ku alternatywnym sposobom odzyskiwania zdrowia, urody i szczęścia. Nie dziwi więc rosnące zainteresowanie targami, które już po raz 5. odbędą się w Londynie. W programie: Wykłady, książki, minerały, biżuteria, preparaty zdrowotne, suplementy, diagnostyka, feng-shui, zioła, różne terapie, kosmetyka, poradnictwo życiowe, naturoterapia, ponad 30 wykładów! Wybitni goście: Viktor Żenni - innowacyjny terapeuta z Australii Dr Piotr Gutowski – hipnoterapeuta Anna Maria Rozańska - promotor zdrowia i reprezentant Starlife Hit Targów: Metoda Żenni (polega na uruchomieniu sił obronnych organizmu i doprowadza do wyleczenia choroby za pomocą elektrostymulacji) – bezpłatne stymulacje dla dzieci do lat 12 chorych na astmę! Pierwszy raz w Londynie! Wstęp: 5 GBP, posiadacze karty członkowskiej – 4 GBP Więcej informacji: www. targilondyn.pl www.targimedycynynaturalnej. co.uk Monika Dymecka +48 601 615 549 +44 74405 48265 Targi odbędą się w dniach: Sobota, 17 września - godz. 11:00 - 19:00 Niedziela, 18 września - godz. 11:00 - 19:00 POSK 238-246 King Street, London, W6 0RF Zapraszamy serdecznie! 17/09/16 g. 19:15 – 21:15 Danbor Talka: Clash of Drums w Luton wstęp darmowy, brak rezerwacji! Revolution Arts prezentuje Les Commandos Percu & Deabru Beltzak w DANBOR TALKA: Clash of Drums! Niesamowite darmowe show międzynarodowych artystów, pełne eksplozji i spektakularnych efektów! Wydarzenie dla całej rodziny, na świeżym powietrzu w Wardown Park (Luton). Wiele pirotechniki i fajerwerków! Audiowizualna uczta! Wydarzenie zorganizowane przy pomocy Luton Culture. Dowiedz się więcej: www. revolutonarts.com WIDEO: https://www.youtube. com/watch?v=y6qqRc71DXA

Czyli co warto zobaczyć? Imprezę poprowadzi jeden z najlepszych polskich freestyle'owców - Mikser oraz stacjonujący od jakiegoś czasu w Londynie Dj Cube, związany z ekipą Wielkie Joł. Wzorem pierwszej edycji, o efektowne wizualizacje zadba VJ Van. Bilety: do 30 sierpnia £30 potem - £35 Koncert odbędzie się w sobotę, 17 września o godz. 20:00 Town Hall Parade Brixton, London, SW2 1RJ Zapraszamy serdecznie! 24-25/09/16 g. 10:00 – 18:00 SETTING OUT dwudniowe szkolenie Stowarzyszenie Techników Polskich zaprasza na dwudniowe szkolenie Ramowy program szkolenia Setting Out: 1. Wprowadzenie do tyczenia i pomiarów elementów budowlanych – Setting Out. 2. Tyczenie i pomiar wysokości – niwelacja. Omówienie instrumentów do niwelacji (niwelator: dumpy level, laser level, pipe level) ćwiczenia w terenie. 3. Tyczenie i pomiar położenia punktu. Omówienie instrumentów geodezyjnych do lokalizowania punktów o określonych współrzędnych geograficznych - tachimetr elektroniczny (total station EDM), GPS (Global Positioning System), ćwiczenia w terenie. 4. Analiza najczęściej występujących pomyłek podczas Setting Out. Szkolenie jest poświadczane certyfikatem ukończenia kursu. TERMIN: 24-25 WRZEŚNIA 2016 GODZINA: 10.00-18.00 CENA: 300 £ ZAPISY: akademia. techniczna@gmail.com LICZBA GODZIN: 16 MIEJSCE: STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH, POSK INFORMACJE: www.akademiatechniczna.co.uk TELEFON: 0791 2210 255 Serdecznie zapraszamy! POSK 238-246 King Street, London, W6 0RF

30/09/16 g. 20:00 Maryla Rodowicz w Londynie Już jesienią zapraszamy na niesamowity koncert, wspaniałej Artystki. “... Jesień już, już palą chwasty w sadach i pachnie zielony dym…” Na koniec września na scenie IndigoO2 w Londynie wystąpi Maryla Rodowicz. Piosenkarka ma w swoim dorobku ponad dwa tysiące piosenek i od lat niezmiennie tworzy wielkie przeboje, dzięki którym ma rzesze wiernych fanów zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Bilety: GA ( stojące na płycie) - £28 Balkon - £35 VIP - £60 Wstęp bez ograniczeń wiekowych. Dzieci i młodzież do lat 14 pod opieką rodziców, miejsca siedzące. Koncert odbędzie się w piątek, 30 września o godz. 20:00 drzwi otwarte od godz. 19:00 indig02 Peninsula Square, London, SE10 0AX Więc… Królowa jest tylko jedna!!! Zapraszamy na Jej koncert!!! 01/10/16 g. 16:00 i 19:30 Wojciech Cejrowski w Londynie Premierowy wystep, stand up pt.”PRAWO DZUNGLI” Dobrze nam znany podróżnik, podczas swojego występu opowie o sobie , życiu w dżungli i przygodach podczas podróży. Pan Wojciech Cejrowski poprowadzi 120 minutowy występ , zakończony pytaniami od publiczności. Po występie każdy będzie mógł porozmawiac z podróżnikiem, otrzymać autograf i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Nie może Ciebie tam zabraknąć! Bilety: Normalny - £29 VIP - £59 Występ odbędzie się w sobotę, 1 Października o godz. 16:00 oraz 19:30 W miejscu: Genesis Cinema 93-95 Mile End Road, Whitechapel , London, E1 4UJ Zapraszamy serdecznie!

01/10/16 g. 19:00 Koncert BOYS & Jorrgus w Londynie 24/09/16 g. 19:00 Grabex Windows Mixer Hit 1664Music zaprasza do Londynu na koncert z cyklu Festival Disco Polo Live. Zagrają dla Was na żywo Boys oraz We wrześniu Mixer Radio rozpoczyna cykl festivali, Jorrgus. Impreza odbędzie się 1 października 2016 roku na których zagrają największe polskie gwiazdy muzyki! Podczas pierwszej edycji w Indigo at the O2 o godzinie 19:00 w klubie Student Central w Londynie. Arena świętować będziemy 35 lat zespołu LOMBARD. Bilety: £27.00 – przedsprzedaż Adres: Student Central, Każdy z Was zapewne pamięta hity takie jak "Szklana Malet Street, WC1E 7HY Londyn Pogoda" czy "Przeżyj to sam". Te i inne utwory 09/10/16 g. 18:00 1 LONDYŃSKA GALA STAND-UP usłyszycie już 24 września w muzycznej świątyni COMEDY Londynu. Jako support wystąpi młoda i bardzo http://www.enjoyuk.pl/pl/repertoire/50. utalentowana gwiazda Natalia Szroeder. Pierwszą 17/09/16 g. 20:00 Hip Hop Festival edycję Grabex Windows Mixer Hit Festival poprowadzi html?view=event Wstęp od 18 lat. Program przeznaczony tylko dla widzów dorosłych. Na występ O.S.T.R. jedną z gwiazd drugiej edycji London. kultowy prezenter telewizyjny Krzysztof Ibisz. pl Do Londynu zawita czołówka polskiej sceny Spośród osób, pojawią się na koncercie ze specjalnym wszystkie miejsca są numerowane, przydzielane hip hop za sprawą drugiej edycji London.pl kuponem (znajdziecie go w każdym wydaniu Mixer według kolejności zakupu. Bilety wysyłamy pocztą Hip Hop Festival. Wsród gwiazd widnieją m.in. Magazine) rozlosujemy najnowszej generacji SKUTER! rejestrowaną. Jeżeli nie otrzymasz biletów do 14 dni przed imprezą, prosimy o kontakt: enjoyuk.pl@ OSTR czy dawno nie słyszany w Londynie Ten Bilety: od £25 również w sieci sklepów Delight Typ Mes. Ale to nie wszystko! Główną gwiazdą Wędlinka Koncert odbędzie się w piątek, 24 września gmail.com UWAGA NOWOŚĆ! Gala będzie tłumaczona symultanicznie na język angielski. Jeżeli jesteś imprezy będzie z pewnością OSTR, któremu o godz. 19:00 indig02 Peninsula Square, London, zainteresowany tą opcją , musisz dodatkowo zamówić towarzyszyć bedą DJ Haem oraz Holendrzy z SE10 0AX z naszej strony zestaw słuchawkowy w cenie 5 funtów. Killing Skills. Obsadę uzupełnią Ten Typ Mes, Trzeci Indigo at the 02 Londyn SE10 0DX, The O2, Peninsula Wymiar, Małpa, Polska Wersja oraz Dwa Sławy. Square Niedziela 09 października 2016, godz. 18:00

20

wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk


KRZYŻÓWKA Poziomo: 4. Antyk objęty ochroną 6. Bajki opowiada 8. Bocianie – na maszcie statku 10. Naczynie do podawania sałat 12. Dywanowa, na podłodze 16. Rejestr notowanych przez policję 17. College lub gimnazjum 18. Kolor, owoc lub pocisk 19. Chodzi na ręce 20. Laserowa lub atramentowa obok komputera

1 2 3

4

6

12

8 7 8

10

9

12

7

10 11

9

3

Pionowo: 1. Komputerowy gryzoń 2. Domek rozbijany na biwaku 3. Ekipa statku kosmicznego 5. Specjalistka od maseczek, masaży i pilingów 7. Opuścił ojczyznę 9. Leczy dziurawcem, rumiankiem, skrzypem 11. Galaktyka 13. Ani Mru-Mru 14. Zagadka 15. Żniwiarz dawny

5

13

1

14

11

2 15 16 17

4 18

5 19 20

Rozwiązanie :

6

EclipseCrossword.com

Humor

Adam i Ewa tworzyli idealną parę: - On nie musiał wysłuchiwać, za kogo ona mogła wyjść za mąż. - Ona nie musiała wysłuchiwać jak gotowała jego matka. *** Dzwoni telefon w biurze podróży: - Organizujecie pobyty w Egipcie? - Oczywiście, proszę pana. A jaki ośrodek pana interesuje? - A jakie są? - Taba, Hurgada, Nuwejba... - Stop! Nuwejba, to mi pasuje! - Kiedy chce pan jechać? - A nie, nie, ja tylko rozwiązuję krzyżówkę... *** Jak nazywa się ulubione piwo Pinokia? -Dębowe *** Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców? - Cicha noc. *** Wódka z lodem szkodzi na nerki. Rum z lodem niszczy wątrobę. Whisky z lodem szkodzi na serce. Gin i lód szkodzi na mózg. Coca-cola z lodem niszczy zęby. To oznacza, że lód jest niebezpieczny!

Dlaczego Zeus żył wiecznie? Bo nie miał teściowej. *** Co to jest "nic"? Pół litra na dwóch. *** - Co to jest miłość? - Miłość to jest światło życia. - A co to jest małżeństwo? - Rachunek za to światło. *** W sklepie narciarskim: - Poproszę narty i buty narciarskie rozmiar 57. - Jaki??? - 57. - To po co panu jeszcze narty? *** Jaka jest różnica między dwulatkiem a dorosłym facetem? - Dwulatka można zostawić samego z nianią. *** Rozmawia dwóch dresiarzy: - Znasz takich: Beethoven, Mozart? - A, co? Kroimy ich? - Nie. Spoko goście. Melodyjki do komórek piszą.

Jaki jest najgroźniejszy nabój? - Kobieta. Bo jak wpadnie w oko, to zrani serce, wypróżni kieszeń i jeszcze wyjdzie bokiem. *** Siedzi facet nad przeręblą i łowi ryby, nagle podchodzi do niego inny facet i mówi : - Nic pan tu nie złowi - A skąd pan wie? - Bo jestem kierownikiem tego lodowiska *** Siedzi baca na przyzbie chaty..., zamyślony jakiś Przechodzi turysta, patrzy... - pyta w końcu : - Baco,co tak dumacie? - Ano, panocku... - myślem tak, myślę - no i ...wahom sie, wahom cós... - A czemuż to sie baco wahacie? - A bo to panocku wczora było wesele tu u nas... ... No i zech po mordzie dostol , a jesce mi i babe zepsuli... - Oj, to niedobrze! - i co wy nato? - Ano... - dzisia poprawiny! - baba chce isc, a jo sie wahom... *** Początkujący narciarz pyta bacę: - Czy ten zjazd jest niebezpieczny? - A gdzie tam, panocku, wszyscy zabijają się dopiero na dole! zdjęcia: Anna Szydlowska

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

21


OGŁOSZENIA DROBNE

Aby dodać ogłoszenie drobne wejdź na strone

www.MagazynLokalny.co.uk

USŁUGI Klub siatkarski Red Eagles prowadzi nabór zawodników do drużyny męskiej i żeńskiej. Gramy w lidze lokalnej, wiec znajdzie się miejsce dla osób początkujących jak i doświadczonych zawodników. Zapraszamy w każdą sobotę o 17:00 do Luton Sixth Form College. Koszt £5 od osoby. Kontakt: Krzysztof 07533253364. Więcej informacji na redeagles. co.uk

w dniu wyprowadzki. Kontakt: 07459078678

*** Wynajmę pokój 2 osobowy 15 minut od centrum. Czysty zadbany dom z ogrodem ,pl tv Internet w cenie oraz rachunki . Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu 07429347570 *** Wynajmę pokój w domu wyposażonym na wysoki MIESZKANIA standard. W domu są dwie Dom w centrum Luton z ogrodem, łazienki po remoncie, dom czysty, ciepły. Do dyspozycji duzy ogród, wymienione podłogi, nowy szybki bezprzewodowy Internet, bojler, podwójne okna, szybki bezpłatny parking, rachunki oraz Internet Virgin media wliczony, środki czystości wliczone w cenę. umeblowane. Dom zamieszkały Bardzo dobra lokalizacja,Lu1. przez Polaków. Więcej informacji pod numerem Kontakt: 07490233512 telefonu 07751182077. *** *** Wynajmę dwuosobowy pokój dla W domu po kapitalnym remoncie pary pracującej i bez nałogów w do wynajęcia przytulna dwójka centrum Luton (10 min pieszo). ,blisko do centrum i polskich W domu jest dostępna polska sklepów. Dom z ogrodem oraz telewizja i Internet. dwa miejsca parkingowe, zamieszkiwany przez polską parę z O kontakt proszę w godzinach: dwójką dzieci więc spokój i czystość 07442 228390, 07759 827976 gwarantowane. Do dyspozycji salon Poniedziałek - Piątek: po 17 z kominkiem i polską TV. Odstępne Weekend: po 9 rano *** wynosi 155 funtów tygodniowoDo wynajęcia duży umeblowany wszystkie rachunki wliczonepokój, w mieszkaniu jest duży podatek, woda, ubezpieczenie, salon z tarasem, Internet, internet, polska TV, prąd, gaz, możliwość PL TV, parking, 5-10 TV-licence. Ze względu na wysoki min do centrum. standard mieszkania pobierana Dla spokojnej pracującej osoby, jest kaucja 500 funtów zwracana depozyt tygodniowy, w cenę w dniu wyprowadzki. Proszę aby wliczone wszystkie rachunki. dzwoniły osoby bez nałogów ze Kontakt: 07572639914 stałą pracą(Osoby z pracą przez *** agencję 2 dni w tygodniu z góry Wynajmę umeblowany pokój, dziękujemy) Criminal record jednoosobowy w domu, w którym oraz referencję z miejsca pracy cenimy ciszę i prywatność. Krok do i poprzedniego landlorda będą centrum, rachunki wliczone. sprawdzane. Kontakt: 07522 108589 Kontakt:0752029437 *** W okolicy PC World wynajmę jedynkę najchętniej dla spokojnej pani lub pana bez nałogów. Dom z ogrodem i 3 miejsca parkingowe. Internet TV licencje, ubezpieczenie, prąd gaz woda i podatek wliczone w cenę pokoju. Tylko osoby ze stałą pracą(nie przez Agencję i Studenci) Wymagane referencje z miejsca pracy oraz wydruk z banku w celu sprawdzenia że nie zalega się z płatnościami. Cena 130 tygodniowo oraz trzy tygodnie kaucji zwracana 22

stawce godzinowej £7.20 na start. Praca na zasadzie samo zatrudnienia. Po więcej informacji proszę dzwonić pod numer telefonu 07714693565. *** Zatrudnimy pracowników budowlanych, mile widziani pracownicy z umiejętnościami pozwalającymi wykonać więcej niż jeden zawód, poszukujemy murarzy, zbrojarzy, cieśli szalunkowych, pracowników do rozbiórki, fixerow-sucha zabudowa ścian, plastrarzy, pomocników budowlanych. Dla zdyscyplinowanych, bez nałogów ,z potwierdzonymi umiejętnościami. Praca na okres 12-16 miesięcy. *** Oferujemy prace przy recyklingu materiałów wtórnych, na zmianę dzienną i nocną. Miejsce pracy: St. Albans. Zmiana dzienna- od poniedziałku do piątku 6:00 a.m.-4:00 pm., soboty- 06:00a.m.-02:00p.m. Stawka: £7.20 Zmiana nocna- od poniedziałku

PRACA Praca w kawiarni na pół lub cały etat. t.kscafe@gmail.com *** Plastrowanie Malowanie Kontakt: 07716607206 *** Praca dla kobiet przy sprzątaniu domków prywatnych na terenie Harpenden i St Albans. Oferujemy prace na cały etat przy wrzesień 2016 • www.magazynlokalny.co.uk

do piątku 4:00 p.m.-2:00a.m. Stawka: £8.20 Znajomość angielskiego nieobowiązkowa aczkolwiek mile widziana. UWAGA! Poszukujemy także kandydata na stanowisko Team Leadera, jednak w tym wypadku znajomość angielskiego na poziomie komunikatywnym to absolutne minimum. Stawka: £9.20. Więcej informacji pod numerem: 07483911983 *** Agencja pracy poszukuje osób do pracy w fabryce przetwórstwa drobiu w Bovingdon. Wymagania: - gotowość do pracy po 12h dziennie 5 dni w tygodniu - własny transport byłby dodatkowym atutem Oferujemy: - stale zatrudnienie - duża ilość godzin tygodniowo - stawka 7,20 Kontakt: 07502224948

REKLAMA


REKLAMA

Zarabianie w Internecie Dowiedz się więcej: www.InternetToPrzyszlosc.co.uk

autor: Anna Szydlowska

www.magazynlokalny.co.uk • wrzesień 2016

23


Magazyn Lokalny 55  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

Magazyn Lokalny 55  

Polish Local Magazine "Magazyn Lokalny" Distribution: Hertfordshire, Bedfordshire, Buckinghamshire (England)

Advertisement