Mælkeritidende nr. 11 - MIA

Page 1

11 6. november 2020 133. årgang

NYT FRA MEJERIINDUSTRIEN

Fokusnummer: MIA

Kruså dyrker Cornerstones – s. 4

Taulov opgraderer med LOTO – s. 6

Vision Zero – s. 13

SIKA HIGHLINE

high durability. high safety. high comfort. KOMFORT, SIKKERHED OG SLIDSTYRKE HIGHLINE-SERIEN I EN KLASSE FOR SIG...

Mælkeritidende_Teaser_forside_178x100mm_1020.indd 1

23-10-2020 12:09:33


[ INTRO ]

Velkommen til fokus på mejeribrugets arbejdsmiljø Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) byder hermed velkommen til en gennemgang og status på nogle af tidens aktuelle emner, når det gælder arbejdsmiljø i mejeribranchen. Vi havde glædet os til at mødes med alle branchens ildsjæle til årets konference i Herning d. 18. november, men dette var desværre ikke muligt som følge af COVID 19. I stedet har MIA besluttet at øge kommunikationen til branchen, hvilket bl.a. omfatter udgivelsen af dette særnummer af Mælkeritidende. Temasektionen rummer bl.a. en række opdateringer på regler og retningslinjer, når det gælder kemi, elsikkerhed, krænkende handlinger og psykisk trivsel på arbejdspladsen. Vi ser også nærmere på arbejdet med at sikre farlige positioner med Lock Out – Tag out, hvor Taulov Mejeri (Arla) fortæller om deres arbejde. Arla gør også status på sel-

skabets arbejdsmiljøarbejde med programmet Cornerstones, hvor vi har besøgt Kruså Mejeri, som har præsteret flotte resultater. Fra Nørager Mejeri (Nordex Food) fortæller Jan Larsen om arbejdet med kemisk risikovurdering. Vi foreslår også, at vores læsere tager sig tid til at læse sektionen med annoncørbidrag, da flere leverandører har spændende nyheder til branchen. Vi håber meget, at situationen næste år er anderledes, så vi atter kan mødes d. 24. november i Herning. Indtil da må vi nøjes med mindre møder og kommunikation på forskellige medieplatforme, så vi kan fastholde det flotte fokus på arbejdsmiljøet rundt omkring på danske mejeriarbejdspladser. God læselyst til alle.

STIG ERICHSEN, CHEFKONSULENT OG SEKRETÆR FOR MIA

[ LÆS MERE ] 04

03 Psykisk trivsel

Annoncører

4 Kruså dyrker Cornerstones

14 Sika Footwear

6 Taulov opgraderer med LOTO

16 AP Pension

9 Kemi på arbejdspladsen – og på Nørager Mejeri

16 April Clogs

10 El-sikkerhed

18 Schmersal

11 Fokus på krænkende handlinger

19 Audiovox

12 MIA’s kurser

19 AL-LIFT

13 Vision Zero – og MIA’s sammensætning

20 Hovmand

17 Ejnar C Kjeldsen

09

Artikler og tekst i dette temanummer er udarbejdet i et samarbejde mellem MIA-sekretariatet og Mælkeritidende (redaktør Lars Winther). Annoncører dog undtaget.

2  Mælkeritidende 11 / 2020


[ ARBEJDSMILJØ ]

Husk de grønne felter på tavlemødet Kursister arbejder med fokus - også på det, der fungerer. Erhvervspsykolog Henrik Leslye har de seneste to år mødt op mod 100 arbejdsmiljørepræsentanter på kurset ’Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen’. Over tre kursusdage gennemgår han en række principper for det gode arbejdsliv med udgangspunkt i positiv psykologi og PERMA-teorien (se mere under kursusbeskrivelse).

Udfordringen på mange arbejdspladser er en massiv fejlfinderkultur og konstant fokus på de forhold, der ikke fungerer. Det gælder også de danske mejerier, konstaterer Henrik Leslye. - Mange kursusdeltagere beretter, at de daglige tavlemøder udelukkende fokuserer på de røde felter, hvor man har proble-

Henrik Leslye

mer, mens man glemmer de grønne med de mange gode løsninger. Det er ærgerligt – men heldigvis også muligt at rette, forklarer psykologen. Som en del af kurset skal kursisterne forberede et forslag til en intervention på deres arbejdsplads, som afrapporteres på den sidste kursusdag. - Vi forsøger at finde ideer og justeringer, som er lette at koble på eksisterende aktiviteter som eksempelvis tavlemøder. Vi har bl.a. mødt forslag om, at man på hvert tavlemøde skal finde mindst en succeshistorie, som skal deles i gruppen, og det er en vældig god ide at vænne kollegerne til denne tankegang, forklarer Henrik Leslye, som ser frem til at møde flere kursister i 2021.

Hold fast i arbejdsglæden – styrk trivslen MIA udbyder i samarbejde med psykolog Henrik Leslye en supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”. Kurset afvikles over 2 + 1 dag i hhv. forår og efterår. Formålet er, at arbejdsmiljøgrupperne tilegner sig den nyeste viden inden for psykologi og organisationsudvikling til gavn for deres virke og opgaver i hverdagen på mejerierne. Det praktiske afsæt er PERMA-modellen: 1) Positive følelser, 2) Engagement, 3) Relationer, 4) Mening, 5) At lykkes. Målgruppen for kurset er arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsleder).

Positiv Psykologi Positiv Psykologi er forskningen i, hvad det er der gør, at vi mennesker trives, udvikler os og lykkes med de ting, vi sætter os for at opnå. Det viser sig heldigvis, at der er en række fællestræk ved mennesker, der lykkes særligt godt. Målet med den positive psykologi er ikke at eliminere det negative, men derimod, at supplere den traditionelle psykologi i, hvordan positive forhold kan fremmes, så mennesker trives.

Kurser 2021 10. - 11. marts og 15. april 2021 23. - 24. september og 13. oktober 2021

Mælkeritidende 11 / 2020

3


[ ARBEJDSMILJØ ]

ARLA RYKKER PÅ SIKKERHEDEN Danske mejerier har flyttet arbejdsmiljø og en sikker arbejdsplads markant op på deres dagsordener i de senere år. Det gælder ikke mindst Arla Foods, der i 2017 iværksatte programmet Cornerstones, der på fire indsatsområder definerer forskellige tiltag med en vision og målsætning om en virksomhed helt uden arbejdsulykker. I de seneste år har man reduceret antal ulykker med fravær markant, hvilket både gælder koncernen globalt og i Danmark. Koncernen har i sikkerhedsarbejdet løbende haft forskellige indsatsområder i Cornerstones, hvor seneste kampagne er en ny global standard for LockOut – TagOut (LOTO), som er foranstaltninger, der skal forhindre utilsigtede bevægelser i maskiner ved fejlretning og vedligeholdelse.

Arla Danmark Arbejdsulykker m fravær

- frekvens pr. 1 mio. arb.timer

Arla Globalt Arbejdsulykker m fravær

-frekvens pr. 1 mio. arb. timer

2012

205

18,3

493

16,5

2017

116

9,6

304

9,5

2019

54

4,1

199

6,2

På de følgende sider kan du læse mere om arbejdet med Cornerstones på Kruså Mejeri samt LOTO på Taulov Mejeri.

Kruså dyrker den modne sikkerhedskultur Cornerstones har medvirket til en stærk sikkerhedskultur på Arlas mejeri i Kruså, som har oplevet markant fald i antal arbejdsulykker med fravær. På Kruså Mejeri laver de ikke noget, der er værd at komme til skade for. Sådan lyder velkomsthilsenen fra mejerichef Henrik Jessen på dørmåtten, når man ankommer til det sønderjyske Arla-mejeri, som er specialiseret i produktion af hvid ost. Om man så nøjes med at tørre fødder af i denne hilsen, er op til den enkelte, men stort set alle 210 medarbejdere har taget budskabet til sig. På bare syv år har man reduceret antallet af arbejdsulykker med fravær fra 10 i 2013 til foreløbig én i 2020. Det skyldes bl.a. en målrettet indsats bygget op i sikkerhedsprogrammet Cornerstones, som blev introduceret i Arla i 2018. Moden sikkerhedskultur En af dem, der har været med på rejsen frem mod en sikker arbejdsplads, er mejerist Arno Gormsen. Han har været på Kruså Mejeri i 26 år – heraf de 25 som arbejdsmiljørepræsentant. - I mine første 10 år her oplevede vi meget større fokus på økonomi, når vi havde møder med ledelsen i sikkerhedsudvalget. Vi skulle virkelig slås for at få nye sikkerhedssko eller en ekstra stige, forkla-

4  Mælkeritidende 11 / 2020

rer Arno Gormsen. I dag tænker A og B-side meget mere ens omkring sikkerhed. - Vi har udviklet en kultur, hvor sikkerhed er en ganske naturlig del både af vores daglige tavlemøder og vores adfærd i hverdagen. Vi har udviklet en moden sikkerhedskultur, hvor ingen tager det fortrydeligt op, hvis man lige minder om, at man skal holde ved gelænderet på trappen, lyder det fra arbejdsmiljørepræsentanten.

Dørmåtten i Kruså.


[ ARBEJDSMILJØ ] International læring Denne udlægning kan mejerchef Henrik Jessen tilslutte sig. Han har været på mejeriet siden 2018, hvor Cornerstonesprogrammet blev introduceret, og hvor man startede med at uddanne 50 sikkerhedsambassadører. - Jeg har været i Arla siden 1982 og kan sagtens genkende den transformation, som Arno beskriver. Det er der flere forklaringer på – bl.a. at vi er en international virksomhed, hvor vi løfter det bedste fra hvert enkelt land op som fælles koncernstandarder. Og når vi samtidig har en topledelse med fuld fokus på området, så bliver det et meget stærkt koncept, for sikkerhed er i udgangspunktet en ledelsesbeslutning, forklarer Henrik Jessen. Cornerstones´ rammer med faste procedurer for afrapportering og opsamling af hhv. tilløb til ulykker og egentlige ulykker stemmer fint overens med Henrik Jessens tanker om sikkerhed. Mens arbejdsulykker med fravær er faldet til én de sidste to år, er antallet af registrerede TTU’er (-Tilløb Til Ulykker) i samme periode fordoblet til godt 3200 i indeværende år. Mange registreringer foregår i øvrigt via en app på den enkelte medarbejders telefon, som både ledelse og medarbejdere er flittige til at bruge, hvis man har observeret en uhensigtsmæssig situation. - Sikkerhed fylder meget i mit hoved og typisk noget af det første jeg lige får en snak med mine medarbejdere om, når jeg møder ind på mejeriet.

En flittig afrapportering - også af små episoder - er udtryk for at alle tager sikkerheden alvorligt i hverdagen og en god påmindelse til hver enkelt medarbejder, siger Henrik Jessen, som samtidigt glæder sig over, at et godt arbejdsmiljø også kan aflæses i regnskabet. - De seneste år har vores bundlinje været fremragende – så der er ingen konflikt i at fokusere på sikkerheden, samtidig med at man leverer på de økonomiske mål, siger Henrik Jessen, som også bemærker, at de store kunder i stigende grad interesserer sig for sikkerhed og arbejdsmiljø!

Samtidigt med Arlas indførelse af Corner­ stones i 2018, har Kruså oplevet et markant fald i antal ulykker med fravær mens antal registreringer af Tilløb Til Ulykker er fordoblet til 3246 i indeværende år.

Cornerstones – et adfærds­ baseret sikkerhedsprogram Cornerstones – eller på dansk hjørnesten - er et program eller en ramme for at ensrette tankegangen omkring adfærdsbaserede løsninger til et sikkert arbejdsmiljø. Programmet rummer bl.a minimumskrav til forskellige løsninger på sikkerhedsmæssige problemstillinger, ligesom der opsættes enkelte retningslinjer for de typer adfærd, som påvirker sikkerheden i hverdagen. Programmet rummer følgende fire målsætninger: Standarder: Enkle og nemt forståelige standarder. Mål: Beskrevne mål for opgaven og opfølgningen herpå. Konsistens: Vedholdenhed – vi holder fast. Ansvarlighed: Hvilket ansvar ligger der i opgaven, og hvem har det.

Arno Gormsen (tv.) og Henrik Jessen studerer seneste tal for Tilløb Til Ulykker.

Mælkeritidende 11 / 2020

5


[ ARBEJDSMILJØ ]

Taulov opgraderer sikkerhed med aflåsning og skiltning Ny Arla-standard for Lock Out – Tag Out er ved at blive rullet på Taulov Mejeri. De 270 medarbejdere på Taulov Mejeri kan egentlig være stolte over få arbejdsulykker. De seneste 5 år er man lykkedes med 1-2 episoder om året, hvor der har været et kortere fravær, og hvor man har været forskånet for alvorlige ulykker. Dog var en tekniker tæt på en alvorlig ulykke i foråret, hvor en robot i forbindelse med service tabte et løfteaggregat, så medarbejderen fik et mindre snit i ansigtet. Fejlen skyldtes en fortrådningsfejl i nogle kabler, som udløste en fejlstrøm. Det var en påmindelse om, at træerne ikke vokser ind i himlen. På den baggrund giver det mening for de fleste på Taulov, at Arla i efteråret 2019 søsatte en ny global standard for et Lock Out – Tag Out-sikkerhedsprogram (LOTO), som skal

skabe endnu mere sikre maskiner og procedurer, når medarbejderen rutinemæssigt skal rengøre, rette fejl eller foretage service. Det skal ganske enkelt være umuligt at udløse energikilder, som kan forårsage utilsigtet bevægelse i maskiner og udstyr eller flow af væsker i tanke og rørsystemer, når en medarbejder er i berøring med produktions-/pakkerianlæg. På Taulov Mejeri er man i fuld gang med at implementere de nye standarder. Et forløb, som formentlig vil strække sig over 3-4 år, før man er igennem de centrale dele i det store og teknisk komplekse mejerianlæg. En stor udfordring, som samtidigt ikke må koste for meget nedetid eller besværlige procedurer for medarbejderne.

Klaus Jeppesen, mejeridirektørf og Lars Hoelgaard, vedligeholdelseschef på Taulov Mejeri tror begge på lavere ulykkesfrekvens med de nye LOTO-standarder.

6  Mælkeritidende 11 / 2020

Centrifuger og robotceller i fokus Som første skridt har mejeridirektør Klaus Jeppesen og vedligeholdelseschef Lars Hoelgaard nedsat en arbejdsgruppe i vedligeholdsafdelingen med 2 arbejdsmiljørepræsentanter, 2 teamledere samt 2 vedligeholdsteknikere. Her har man besluttet at starte med mejeriets 12 centrifuger og 35 robotter med tilhørende robotceller. Denne beslutning er truffet efter et tæt sparringsforløb med leverandør- og rådgivningsfirmaet Brady, som er eksperter, når det gælder de nyeste tekniske løsninger, der både tilgodeser sikkerhed og convenience i dagligdagen. - Vi starter med centrifuger og robotceller, fordi vi vurderer, at effekten er størst i disse områder. Sammen med vores rådgivere har vi skudt os ind på de forskellige tekniske muligheder, som vi efterfølgende vurderer og prioriterer med udgangspunkt i vores konkrete erfaringer med maskiner og arbejdsgange, fortæller Lars Hoelgaard. Man opererer i forvejen med omfattende brug af hængelåse, sikkerhedsswitches og skilte, som skal monteres, før man kan komme ind i farlige områder. En central del af opgaven er således at skabe klare og overskuelige manualer – også kaldet procedurer på Arla-sprog. Klare procedurer giver tryghed - Procedurerne skal med enkle, tydelige billeder og illustrationer vise, hvordan du sikrer anlægget, inden du kommer tæt på de områder, som kan være farlige, hvis de ikke er sikrede forsvarligt. Det gælder både teknikere og operatører, siger vedligeholdschefen. Procedurerne angiver på et enkelt billede, hvilke remedier man skal bruge for at sikre anlægget, hvordan man afbryder energikilder, og hvordan man tydeligt markerer, at der pågår service. - Det giver tryghed både i forhold til overlevering mellem skiftehold og især, hvis du som


[ ARBEJDSMILJØ ]

LOTO Aflåsning betegnes ofte med det engelske udtryk “Lockout”. Skiltning betegnes ofte med det engelske udtryk “Tagout”. Lockout og Tagout samles i betegnelsen LOTO.

operatør eller medarbejder er ved et anlæg, du ikke normalt betjener. I tillæg kan du også hurtigere få gjort de rigtige ting med en klar procedure, siger Lars Hoelgaard. Nye tekniske løsninger er dog også i spil, hvor elektroniske brikker eksempelvis kan afløse mere besværlige hængelåse, når en dør skal sikres. Medarbejdersiden inddraget Medarbejdersiden er også glad for arbejdet med LOTO. Arbejdsmiljørepræsentant Thomas Jørgensen sidder med i den centrale arbejdsgruppe, og han fornemmer stor opbakning til de nye regler i LOTO blandt kollegerne. - Medarbejdersiden er jo inddraget i arbejdet med at udvikle og formulere procedurerne, og vi er vant til at prioritere sikkerhed. Når blot vi formår at forklare baggrunden og formålet med de nye regler, er der normalt stor vilje til at praktisere mejeriets sikkerhedsregler, siger Thomas Jørgensen Første halve million bevilget Mejeridirektør Klaus Jeppesen har det primære ansvar for økonomien i LOTO på Taulov. Indtil videre har han fået en halv million til første udviklingsrunde. - Så ser vi hvor langt det rækker og hvilke resultater vi opnår, og så kan vi løbende søge om yderligere midler. Jeg oplever meget stor opbakning til disse investeringer fra den central ledelse, siger Klaus Jeppesen, som på sigt forventer en reduktion af arbejdsulykker på op mod 25 pct. alene som følge af LOTO. Yderligere forbedring af sikkerheden skal ske gennem forandringer af adfærden i programmet Cornerstones. - Men LOTO er uhyre central, fordi de ulykker vi ser ved uhensigtsmæssig aflåsning og skiltning ofte er i den grove ende af skalaen, som bare ikke må ske, siger mejeridirektøren. Fortsættes side 8

De første tre procedurer er klar på Taulov – hhv. for to centrifuger og en robotcelle (-på billedet). Nu fortsætter arbejdet med at lave tilsvarende for de resterende centrifuger og robotceller.

Taulovs plan og rækkefølge for LOTO-sikring 1. Robotceller og centrifuger 2. Ventilbatterier – integrere spærringsventiler 3. Sikkerhedsafbrydere til elmotorer 4. Pakkemaskiner.

Mælkeritidende 11 / 2020

7


[ ARBEJDSMILJØ ]

Arbejdsmiljørepræsentant Thomas Jørgensen (-i blåt) sammen med Johnny Boesen i gang med en fejlretning inde i en af de robotceller, som fremover bliver yderligere sikret med de nye LOTO-standarder.

Ventilbatterier udfordrer Mens arbejdet med sikring af centrifuger og robotceller skrider fremad, er Lars Hoelgaard i gang med at overveje næste skridt i LOTO. Det handler om sikring af ventilbatterier, som i princippet skal sikres med afspærringsventiler, så man ikke utilsigtet kan åbne for væsker. -Vi har jo flere tusinde ventiler, så det vil være meget omkostningstungt at sikre hver

enkelt med en afspærringsventil. Her skal der virkelig tænkes kreativt, lyder det fra vedligeholdschefen, som ser frem til at dele sine erfaringer med kolleger fra andre Arla-mejerier. - Vi skal vidensdele og lære af hinanden. Men hvert mejeri har sin egen historie og tekniske set-up, så hovedparten er man desværre nødt til at udvikle selv, slutter Lars Hoelgaard.

Love/bekendtgørelser/vejledninger - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 vedrørende tekniske hjælpemidler, EU-direktiv 2009/104/EF (bilag 1 pkt. 2.14) - AT-vejledning B.1.3 omhandlende maskiner og maskinanlæg (kap. 6 Start- og stopfunktioner) - European Standard EN-ISO-1418 (kan erhverves hos Dansk Standard) omhandler alt sikkerhed omkring udstyr samt sikring og isolation af energikilder Sikkerhed ved service og reparation, Branchevejledning, Industriens Branchearbejdsmiljøråd.

8  Mælkeritidende 11 / 2020

Fordele ved Lockout/Tagout – Forøger synlighed og sikkerheden for medarbejdere – Nedsætter risikoen for arbejdsulykker – Synliggør igangværende arbejde på udstyr/anlæg – Forkorter driftsstop-tiden – Tydelige retningslinjer for at arbejde sikkert i maskiner og anlæg – Signalerer arbejdssikkerhed og ansvarlighed


[ ARBEJDSMILJØ ]

Nye regler for sikker kemi Sidste år satte ny lovgivning fokus på forbedret arbejdsmiljø og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, herunder sikker omgang med kemi. Med de nye regler flyttes fokus i lovgivningen fra det enkelte kemikalie til risikovurdering og instruktion for de processer og arbejdsopgaver, der udføres på arbejdspladsen. 1. Kemisk risikovurdering Kemisk risikovurdering (kemisk APV) gennemføres, hvor der findes eller udvikles farlige kemikalier på arbejdspladsen. Skal dokumenteres skriftligt og være tilgængelighed for de ansatte. Den kemiske risikovurdering udgør endvidere grundlaget for oplæring og instruktion (se pkt. 3).

2. Krav om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) bortfalder Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger blev ophævet den 1. juli 2019 og erstattes af kravet om kemisk APV. 3. Oplæring og instruktion Med afsæt i den kemiske risikovurdering skal der ske en effektiv og tilstrækkelig oplæring og instruktion af de ansatte, der arbejder med eller har risiko for at blive udsat for kemikalier. Instruktion og træning skal gentages med jævne mellemrum. 4. Sikkerhedsdatablade (SDS) Det fremhæves særligt, at arbejdsgiveren har pligt til at indhente SDS’er fra leverandøren. Det gælder både på de kemikalier

som leverandøren er forpligtet til at fremsende, og på de kemikalier som leverandøren, ifølge REACH, kun er forpligtet til at fremsende ved anmodning. Sammen med SDS’erne skal der være en liste over de farlige kemikalier, der bruges på arbejdspladsen.

Se mere på: Se mere på: At-vejledning C.1.3-5 Arbejde med stoffer og materialer (opdateret januar 2020)..

Nørager Mejeri har styr på 250 kemikalier Efter ét års arbejde er arbejdsmiljøgrupperne igennem de fleste kemikalier, som nu er udstyrede med de nye kemiske APV’er.

Da Jan Larsen på Nørager Mejeri (Nordex Food) sidste år blev præsenteret for de nye regler for kemi på arbejdspladsen, blev han en smule svedt. Med mejeriets 250 kemikalier samt derudover processer, som blandt andet svejsning/svejserøg, var EHS-koordinatoren forberedt på et langt og tidskrævende forløb, når de eksisterende arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) skulle suppleres med de nye kemiske risikovurderinger (kemisk APV). De kemiske risikovurderinger skal nemlig samti-

digt fungere som præcise, skriftlige instruktioner til de medarbejdere, der arbejder med kemikaliet. Medarbejderne skal således gennemse instruktionerne, som en del af den nye lovgivning. Sammen med mejeriets fire arbejdsmiljøgrupper gik han i gang med opgaven, og her et år efter er 3 af grupperne færdige, og den sidste gruppe nået igennem godt ¾ af alle kemikalierne. - Indrømmet – vi har brugt mange timer på det her. Hvert enkelt kemikalie er gennemgået med specifik vurdering og en tilhørende skriftlig instruktion. Det klarer man ikke bare på et par møder, siger Jan Larsen. Han er dog glad for de nye kemiske APV’er og den grundige og pædagogiske gennemgang af de farlige kemikalier. - Vi har haft arbejdsulykker med kemikalier,

som kunne være undgået ved korrekt håndtering. Med de nye skriftlige instrukser bliver vi skarpere, forklarer han. Selve arbejdsprocessen har også givet nye erfaringer. - Det har været sundt at komme igennem alle kemikalier, hvor vi også er blevet opmærksomme på forskellige ting undervejs. Eksempelvis havde vi 4 forskellige smøremidler til transportbånd, hvor vi godt kan nøjes med ét, som selvfølgelig skal være det mindst skadelige, forklarer Jan Larsen. Også i fremtiden vil han skulle bruge tid på at vedligeholde de kemiske risikovurderinger. - Vi er heldigvis godt hjulpet af Dansk Kemidatabase, og databasen giver besked, hver gang der er ændringer i et kemikalies SDS og tilhørende APB, regler for bortskaffelse og den slags, så vi er godt rustet fremover, lyder det.

Mælkeritidende 11 / 2020

9


[ ARBEJDSMILJØ ]

Ikke kun elektrikere

FÅR STØD

El-sikkerhed gælder ikke kun elektrikere. På www.helsikker.dk gennemgås alle el-risici på mejerierne, så alle sikres mod stød. Det er ikke kun elektrikere, der får stød. Mange ulykker skyldes mangelfuld planlægning eller undervurdering af strømbehovet, som igen øger sandsynligheden for risikomæssig adfærd. Ved el-arbejde møder man nemlig de fleste af de klassiske arbejdsmiljøfaktorer, som omfatter løft, træk, dårlige arbejdsstillinger, farlige kemikalier og støv samt støj og vibrationer fra værktøj samt selvfølgelig stød. Mange ulykker ved daglige arbejdsopgaver samt service og vedligehold sker på grund af misforståelser samt manglende kompetencer eller uklarheder om hvem, der må/kan arbejde med forskellige elinstallationer. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne er bevidste om, hvilke kompetencer de har i forhold til el-sikkerhed. MIA har fokus på kompetencer ved el-arbejde Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, MIA under BAR Jord til Bord, har derfor udarbejdet hjemmesiden www.helsikker.dk. Formålet er at sætte fokus på el-sikkerhed på mejerierne med særlig fokus på de enkeltes medarbejderes kompetenceniveauer.

GODE EL-RÅD • Der skal altid udarbejdes en risikovurdering ved måling, fejlfinding eller arbejde på elektriske installationer eller maskiner og udstyr • Undgå sammenkobling af ledninger, kabler og kabeltromler – der skal være undertavler nok • Lad ikke ledninger og kabler rode på køreog adgangsveje– de skal hænges op eller graves forsvarligt ned • Brug aldrig defekt værktøj eller ledninger • Brug kun slagfaste stikpropper med 3 eller 5 ben på forlængerledninger og kabeltromler • Undgå at klemme og rykke i ledninger og kabler – og lad dem ikke hvile på skarpe kanter • Hold el-tavler fri for støv og fugt samt tjek for skader. • Hvis det er umuligt at arbejde uden spænding, så skal L-AUS-bestemmelser (-Arbejde på spændingsførende dele), overholdes. Det betyder bl.a. krav om udpegelse af faglig person, som får ansvar for risikovurdering og tilhørende sikkerhedsforanstaltninger, rette kompetencer hos udførende medarbejder (uddannelse, viden og erfaring) samt øvrig bemanding, instruktion og tilsyn.

FAKTA Når kroppen udsættes for strøm, kan der ske skader, som kan give helbredsproblemer. Skadernes omfang og alvorlighed afhænger af spænding, strømstyrke og hvor længe, man er udsat for stødet. Erfaringer viser, at medarbejdere som får elektrisk stød kan have senskader. Hvis du har fået stød anbefaler Dansk El-Forbund, at du altid tager på skadestuen eller til egen læge. Selv små stød kan forårsage stor skade. Husk at få stødet registreret, Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder, så de kan hjælpe med at få registreret ulykken.

10  Mælkeritidende 11 / 2020

Få mere inspiration www.sikkerhedsstyrelsen.dk www.at.dk www.helsikker.dk http://baujordtilbord.dk – søg ’elsikkerhed’


[ ARBEJDSMILJØ ]

Større fokus på krænkende handlinger Ny lovgivning øger fokus på håndteringen af krænkende handlinger på arbejdspladsen. Desuden er der stor politisk bevågenhed på hele området, herunder mobning og seksuel chikane.

I de seneste måneder har offentligheden oplevet adskillige sager om krænkende handlinger, hvor seksuelle grænser er overskredet. Derfor er den politiske bevågenhed på området stor. Et arbejdsforhold må ganske enkelt ikke medføre risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Det fremgår tydeligt af arbejdsmiljølovgivningen. Reglerne er senest skærpet med ny lovgivning med effektuering fra 15. februar 2019. Ændringen indebærer, at Arbejdstilsynet fremover vil reagere ved enkeltstående krænkelser i grovere tilfælde med risiko for helbredsforringelse. Hvorvidt de krænkende handlinger indebærer en risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse afhænger af grovheden, varighed og hyppighed af handlingerne. Krænkende handlinger generelt Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre overgreb, som kan forekomme på arbejdet. Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Der kan både være tale om aktive handlinger og om undladelse af handling. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.

Krænkende handlinger kan udøves af både ansatte og ledere. Selvom krænkende handlinger mellem kolleger er mest udbredt, opleves krænkende handlinger udøvet af en leder ofte som ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ofte ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp, hvilket gælder i særlig grad, hvis det er medarbejdernes egen leder, som opleves krænkende. Det samme gælder, hvis der er uformelle magtforhold, herunder situationer, hvor medarbejdere med en stærk position på arbejdspladsen krænker kollegaer. Lederen kan også blive krænket af underordnede. Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback o.l. er ikke i sig selv krænkende handlinger.

Aftale om håndtering af krænkende handlinger på arbejdspladsen i mejeribranchen Parterne har ved overenskomstaftalerne i foråret 2020 tiltrådt protokollat angående krænkende adfærd i mejeribranchen. Det betyder, at arbejdsmarkedets parter gennem mejeribrugets samarbejdskonsulenter og Mejeribrugets Samarbejdsforum fremadrettet fra forventet 2021, varetager forespørgsler og uoverensstemmelser angående krænkende handlinger på arbejdspladserne. Hermed overtages Arbejdstilsynets tilsynspligter på dette område. Der er fokus på forebyggelse, håndtering samt opfølgning. Se mere på www.samarbejdsforum.dk Vejledning Se mere i Arbejdstilsynets AT-Vejledning nr. 4.3.1 om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Mælkeritidende 11 / 2020

11


[ ARBEJDSMILJØ ]

Kursus giver sikkerhed om egen rolle Er man ny i arbejdsmiljøgruppen, er den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse et vigtigt led til at forstå krav og forventninger til hhv. medarbejder og leder i gruppen.

Når der er 10 ansatte i en virksomhed, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres omkring en arbejdsmiljøorganisation. Det sker med én eller flere medarbejdervalgte repræsentanter og tilsvarende én eller flere af ledelsen udpegede arbejdsgiverrepræsentanter. Disse skal alle gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer – og her er ganske mange mejerifolk stødt på arbejdsmiljøkonsulent Tove Andersen fra CRECEA A/S. Siden 1979 har Tove Andersen arbejdet med arbejdsmiljø – både som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, som arbejdsmiljøkonsulent på forskellige virksomheder og som rådgivende konsulent. Og altså som ansvarlig for den obligatoriske Tove Andersen arbejdsmiljøuddannelse på mejeriområdet i de seneste fem år. Ifølge Tove Andersen en dedikeret branche, hvor man blandet andet har særlig stor fokus ergonomi, hvilket har udmøntet sig i en ekstra kursusdag med dette fokus. - Når repræsentanterne kommer på kurset, er de typisk ret usikre på deres egen rolle og funktion. Derfor er det meget tilfredsstillende, at man over tre dage kan bygge folk op, så de er afklarede og rolige omkring deres opgaver i hverdagen sammen med kollegerne, siger Tove Andersen, som er imponeret over den gejst kursisterne typisk byder ind med. Det ser hun blandt andet i de skriftlige praktikopgaver, som produceres i pauseperioden mellem de to forløb. - Kursisterne tager typisk udgangspunkt i en sag fra egen arbejdsplads, hvor de kender detaljerne. Det er også rigtig lærerigt for de øvrige på kurserne, som generelt er glade for vidensdeling på tværs af arbejdspladserne – også selvom man måske kommer fra samme mejerikoncern, forklarer Tove Andersen.

12  Mælkeritidende 11 / 2020

MEJERIINDUSTRIENS KURSER – ARBEJDSMILJØ 2020 Arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøgruppers medlemmer skal gennemgå en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes i et forløb over 2+1 dage (22 timer) samt mejeriindustriens ekstradag om ergonomi, i alt 4 dage. 01.03 - 23.03 17.05 - 15.06 06.09 - 05.10 01.11 - 30.11 Kurserne afholdes på Kold College i Odense. Hold fast i arbejdsglæden - styrk trivslen MIA udbyder den supplerende arbejdsmiljøuddannelse: ”Hold fast i arbejdsglæden- styrk trivslen”. Erhvervspsykolog Henrik Leslye er kursusarrangør og primær oplægsholder (se mere s. 3). Kurser 2021 10. - 11. marts og 15. april 2021 23. - 24. september og 13. oktober 2021 Kurserne afholdes på Hornstrup Kursuscenter i Vejle.


[ ARBEJDSMILJØ ]

Vision Zero giver inspiration til at styrke arbejdsmiljøet Brug Vision Zero som inspiration til sikkerhedsarbejdet med større fokus på selve processen fremfor det endegyldige mål. Vision Zero er en tilgang til arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel, hvor fokus ikke længere er et mål om fravær af ulykker (”nul arbejdsulykker”). I stedet ses sikkerhed som en vision, hvor det er processen hen imod visionen, der er i fokus. Vision Zero har således fokus på at opstille positive mål for processen frem for at have øjnene rettet mod kontrol og at tælle alt det, man ikke vil have såsom ulykker og sygefravær. - Det brede perspektiv med sikkerhed, sundhed og trivsel som omdrejningspunkt, gør Vision Zero til et koncept og et mindset, der kan anvendes i det samlede arbejdsmiljø-

arbejde af alle virksomheder uanset branche og størrelse, siger Stig Erichsen, chefkonsulent og faglig sekretær i MIA. Alle virksomheder kan frit tilslutte sig Vision Zero kampagnen og dermed tilkendegive, at man arbejder målrettet efter en vision om at arbejde forebyggende med sikkerhed, sundhed og trivsel. Foreløbigt er knap 30 danske virksomheder tilmeldt. - MIA får tilbagemeldinger på, at flere arbejdsmiljøgrupper lader sig inspirere af arbejdet med Vision Zero, som kan følges på organisationens hjemmeside, siger Stig Erichsen.

Vision Zero - global kampagne med fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel i arbejdsmiljøet. - Vision Zeros er en vision om, at alle arbejdsulykker, arbejdsrelaterede skader og sygdomme kan forebygges. - Fokus på at opbygge en forebyggelseskultur som integrerer både sikkerhed, sundhed og trivsel. - Processen er i centrum fremfor selv målet – et mindset.

7 gyldne regler fundamentet i Vision Zero I den internationale Vision Zero for arbejdsmiljø kampagne er der udarbejdet ’7 gyldne regler’ som virksomheder kan arbejde med: 1. Tag lederskab – udvis engagement 2. Identificer farer – kontroller risici 3. Definer mål – udvikl programmer 4. Sørg for et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem - vær velorganiseret 5. Sørg for sikre og sunde maskiner, udstyr og arbejdspladser 6. Forbedr kvalifikationer - udvikle kompetencer 7. Invester i medarbejderne - motiver ved deltagelse Se mere på: Kilde: https://at.dk/media/3612/ kvikguidevisionzerointeraktiv3.pdf http://visionzero.global/ Yderligere information: Stig Erichsen, MIA/Dansk Industri: ster@di.dk

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) er et af 3 underudvalg under Branchearbejdsmiljøudvalg (BAU) Jord til Bord. MIA er ligeligt sammensat af repræsentanter fra arbejdsgiverforeningen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer, DMF, NNF, 3F, Dansk Metal og HK. Sekretariatsfunktionen varetages af arbejdsgiverforeningen. Udvalg: Forhandlingssekretær Peter Møller Sjøgren (formand) Fagligt Fælles Forbund. Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand) Dansk Industri, Mejeribranchen.

Director Hans Sønderskov Uhrenholt, Arla Foods. Senior Site director Klaus Jeppesen, Taulov Mejeri, Arla Foods. Produktionschef Bjarke Damsgaard Jørgensen, Mammen Mejerierne. Chefkonsulent, advokat Birgitte Dember, Dansk Industri – Mejeribranchen Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen, Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Arbejdsmiljøkonsulent Heidi Lizette Bille, HK/Privat. Forbundssekretær Lars Johansen, Dansk Elforbund

Sekretær Michael Antonsen, Dansk Metal. Forhandlingssekretær Karl Ovesen, Fødevareforbundet NNF Forbundssekretær Per Hansen, Fødevareforbundet NNF, Mejeribranchen. Sekretariat: Chefkonsulent Stig Erichsen (sekretær), Dansk Industri – Mejeribranchen. Health & Safety Manager Betina Goul, Arla Foods. Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent Jesper Lund-Larsen, Fagligt Fælles Forbund.

Mælkeritidende 11 / 2020

13


[ ARBEJDSMILJØ ]

Et skridt mod større sikkerhed på arbejdet Glatte gulve er skyld i mange ulykker i levnedsmiddelindustrien. De nye sikkerhedssko Sika Highline fra danske Sika Footwear, giver brugeren større skridsikkerhed og nemmere rengøring. Omkring hver fjerde arbejdsulykke skyldes skrid, fald eller styrt, og medarbejdere i levnedsmiddelindustrien er mere udsatte for arbejdsulykker end medarbejdere i andre brancher, viser tal fra Arbejdsskadestyrelsen. Derfor er det vigtigt med fodtøj, der kan hjælpe medarbejderne til at stå fast på forskellige typer underlag, der er blevet glatte af for eksempel olie, mel eller blod.

Fakta om SIKA arbejdsfodtøj: • SIKA arbejdsfodtøj udvikles og produceres af Sika Footwear, som er en af nordens største udbydere af sikkerhedssko og arbejdsfodtøj. • SIKA arbejdsfodtøj udvikles med særlig fokus på anvendelse, funktion og pasform – og i tæt samarbejde med brugerne. • SIKA arbejdsfodtøj er især koncentreret omkring træsko til alle brancher/ formål samt arbejdsfodtøj målrettet levnedsmiddel- og medicinalindustri, HORECA, service og rengøring samt hospital- og plejesektoren. Få mere information om virksomhed og arbejdsfodtøj på www.sikafootwear.dk

14  Mælkeritidende 11 / 2020

Sål med selvrensende effekt Den danske sikkerhedsskoproducent Sika Footwear har udviklet en ny sikkerhedssko, Sika Highline, der er særligt velegnet til brug i levnedsmiddelindustrien. I udviklingen af skoen er der især blevet fokuseret på, at skoen skal være skridhæmmende, hygiejnisk og let at gøre ren foruden at give størst mulig komfort til brugeren. – Det specielle sålmønster giver skoen en selvrensende effekt, fordi snavset falder ud, når man går. Desuden er Highline designet med så få syninger som muligt, så der ikke samler sig snavs på skoen, fortæller Head of Sales and Marketing hos Sika Footwear, Hans Løve. Han tilføjer: – Også komforten er taget med i betragtning i designet. Vi har gjort skoen lettere og sålen fleksibel og stødabsorberende, så skoene er behagelige at have på over selv en lang arbejdsdag. Begejstring hos Kohberg Skoene er taget i brug hos Sika Footwears kunder, deriblandt brødvirksomheden Kohberg Bakery Group A/S. Her har rengørings­ koordinator Martin Vagner været med til at teste skoen, og han er begejstret. – Skoene føles mere skridsikre end vores sidste sko. Og så er de nemme at holde rene og hygiejniske, fordi de store mellemrum i mønsteret gør, at snavset nemt kan vaskes af i vores fodtøjsvaskere. Selv efter en lang testperiode med adskillige rengøringer, ser slidstykket på snuden fortsat meget fint ud, siger han og fortsætter:

Sika Highline med suveræn pasform, godt med plads og luft forrest i foden, som gør skoen meget åndbar.

- Highline har en fantastisk pasform, godt med plads og luft forrest i foden, som gør skoen meget åndbar. Det betyder en hel del for mig, for jeg har normalt varme fødder og skal gå med skoene mange timer om dagen. Sika Highline findes i flere forskellige modeller og i to farver, hvid og sort. Alle modellerne kan fås i størrelserne 35-50.  SIKA FOOTWEAR


[ ARBEJDSMILJØ ]

SIKA HIGHLINE

high durability. high safety. high comfort. NÅR DET GÆLDER KOMFORT, SIKKERHED OG SLIDSTYRKE, ER HIGHLINE-SERIEN I EN KLASSE FOR SIG. Bag det enkle design gemmer sig innovative teknologier og gennemtestede materialer, der tilsammen giver én af markedets stærkeste arbejdssko til levnedsmiddelindustrien. Et sikkert valg til jer, der ikke vil gå på kompromis. Se hele serien på www.sikafootwear.dk/highline

DANMARKS ÆLDSTE FABRIKANT AF SIKKERHEDSSKO FYLDER 150 ÅR Fra blot at være fodtøj til at være en essentiel del af sikkerheden på arbejdspladsen; Sika Footwear har med sine 150 år bag sig været med hele vejen i udviklingen af sikkerhedssko til alle brancher i Danmark.

Mælkeritidende_helside_1020.indd 1

ÅR 1870-2020 Sika Footwear fejrer jubilæum. Kvalitet, komfort og sikkerhed gennem 150 år

22-10-2020 14:41:22

Mælkeritidende 11 / 2020

15


som du har svært ved at forklare, f.eks. prikken i fingre, mavesmerter eller et stigende forbrug af f.eks. alkohol, medicin eller cigaretter. Har du en pensionsordning i AP Pension? Som kunde i AP Pension kan du få hjælp og rådgivning af deres helbredsvejledere i AP Care, hvis overskuddet mangler, eller hvis dit helbred svigter. Helbredsvejlederen vil hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal til, for at du får det bedre. Du kan ringe eller skrive til dem hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00 på 7080 5020 eller care@appension.dk Helbredsvejlederne har tavshedspligt. Dvs. at hverken din arbejdsgiver eller andre bliver informeret om din henvendelse, medmindre vi aftaler det.

Mangler du overskud, eller svigter helbredet? Så kan du få hjælp og rådgivning af AP Pensions helbredsvejledere. Det er en del af AP Pensions tilbud til dig som kunde. Sundhed handler ikke kun om at være i god fysisk form eller at have sunde vaner. Det handler også om dit mentale helbred, og om du trives. Men for mange kan det træde i baggrunden i en travl hverdag. Det kan være, at du overser symptomer, som ikke umiddelbart får dine alarmklok-

ker til at ringe, men som alligevel kan være tegn på, at dit velbefindende er på vej ned ad bakke. Det kan f.eks. være, at du gennem længere tid har haft svært ved at trække vejret helt ned i maven, koncentrere dig, eller at du let bliver irriteret eller ked af det. Det kan også være, at du har symptomer,

Forebyg smitte med APRILCLOGS • • • • •

Behagelig, også efter en lang arbejdsdag Individuel sikkerhed og komfort Fås med lukket hæl eller strap Autoklaverbar ved 134°C 100% genbrug

Skridsikker

Med rem

Stødabsorberende

Med rem og stålkappe

Tel.: 75 160 160 Mail: info@aprilclog.com www.aprilclog.com

16  Mælkeritidende 11 / 2020

Genanvendelig

Lukket hæl

Autoklaverbar

Lukket hæl og stålkappe


[ ARBEJDSMILJØ ]

Beskyt medarbejdere og udstyr ved korrekt aflåsningsprocedure

Ejnar C. Kjeldsen Med firmaet Ejnar C. Kjeldsen A/S (ECK) som samarbejdspartner omkring udarbejdelse af Lockout/Tagout procedurebeskrivelserne bliver det endelige resultat overskueligt og letforståeligt. ECK har mange års erfaring indenfor rådgivning omkring Lockout/Tagout og har medvirket til udarbejdelse af procedurebeskrivelser til flere mejerier i Danmark.

Find og beskriv energikilderne, før du implementerer Lockout/Tagout,og opnå en højere sikkerhed for medarbejderne samt en mere effektiv og økonomisk lockdown-proces. Formålet med Lockout/Tagout er at beskytte medarbejdere, produkter og udstyr, samt at nedsætte risikoen for arbejdsulykker, som ofte har alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser. Den mest velkendte del af Lockout/Tagout er fysiske anordninger, der afspærrer mekaniske, elektriske og hydrauliske energikilder som derved hindrer utilsigtet genstart. En lige så vigtig, men ofte undladt, del af Lockout/Tagout princippet, er en systematisk og detaljeret gennemgang af maskiner og udstyr for at finde og identificere energikilder i produktionen samt en udførlig beskrivelse af, hvordan disse lukkes og sikres mest effektivt. Enhver opstart med Lockout/Tagout bør derfor begynde med en grundig gennem-

gang af produktionsmaskiner og -udstyr, som resulterer i en udførlig nedlukningsprocedurebeskrivelse pr. anlæg. Beskrivelsen, som efterfølgende benyttes ved enhver nedlukning, bør indeholde; • Præcis identificering og placering af alle energikilder • Vejledning om, hvordan energikilderne deaktiveres • Information om forhold, som har betydning for aflåsningen • Oversigt over hvilke Lockout- og evt. Tagout-enheder, der skal benyttes. Procedurebeskrivelsen kan med fordel inkludere fotos af det aktuelle anlæg og med billeder af det anbefalede Lockout/Tagout udstyr.

Procedurebeskrivelserne gør implementering af LockOut nemmere og overskuelig, men vil især bevise sin værdi i hverdagen. Beskrivelserne indeholder en klar og tydelig nedlukningshandleplan inkl. udførlig information, om hvilket Lockout-udstyr, der skal anvendes, og hvor det skal anvendes. Dette betyder nemmere og hurtigere nedlukninger som følge af klare arbejdsgange, hvilket bidrager til forøget produktivitet på grund af kortere drift-stop-tid.

FIND - BESKRIV -VÆLG Kom godt i gang med Lockout/Tagout Find:

Lokaliser energikilderne på dine anlæg

Vælg:

Beskriv: Udarbejd procedurebeskrivelse af hvordan hver energikilde deaktiveres og aflåses

Definér hvilke Lockout enheder der skal benyttes til afspærring, aflåsning og afmærkning af energikilderne.

Hvis procedurebeskrivelserne udføres udførligt, vil nedlukning af anlæg kunne gennemføres sikkert, effektivt og økonomisk. Klare retningslinjer med præcis beskrivelse af hvor, hvordan og med hvad, giver store tidsmæssige og økonomiske besparelser ved nedlukning af udstyr. Lad ECK være din samarbejdspartner i denne proces.

Lockout enheder fra Brady kombinerer kvalitet, pålidelighed og innovative løsninger - kontakt ECK for vejledning.

Opnå optimal sikring af såvel medarbejdere som produktionsudstyr med Lockout/Tagout. Kontakt ECK for en uforpligtende snak om, hvordan man kommer i gang med Lockout/Tagout. ECK

Ejnar C. Kjeldsen A/S

36 77 06 77

eck@eck.dk

www.eck.dk

Mælkeritidende 11 / 2020

17


Gør arbejdspladsen til et Gør arbejdspladsen til et sikrere sted sikrere sted Gør arbejdspladsen til et Gør arbejdspladsen til et sikrere sted sikrere sted Det nye SLC440 sikkerhedslysgitter Det nye SLC440 (IP69) Perfekt for fødevare industrien sikkerhedslysgitter (IP69) Hygiejnisk design - kapslingsklasse IP69 Det nye SLC440 Perfekt for fødevare industrien Det nye SLC440 Meget robust beskyttelseskappe i polykarbonat Hygiejnisk design - kapslingsklasse sikkerhedslysgitter (IP69)IP69 Endekapsel og forskruning i 316 rustfrit stål sikkerhedslysgitter (IP69) Meget robust beskyttelseskappe i polykarbonat Perfekt for fødevare industrien Endekapsel og forskruning i 316 rustfrit stål Perfekt for design fødevare industrien Hygiejnisk - kapslingsklasse IP69 Hygiejnisk design kapslingsklasse IP69 Meget robust beskyttelseskappe i polykarbonat Meget robustogbeskyttelseskappe i polykarbonat Endekapsel forskruning i 316 rustfrit stål Endekapsel og forskruning i 316 rustfrit stål

Det nye sikkerhedslysgardin med Bluetooth BLE Det nye sikkerhedslysgardin Sikkerhedslysgitter med BluetoothSLC440 BLE / COM med Bluetooth interface (Bluetooth Low Energy) Det nye sikkerhedslysgardin Sikkerhedslysgitter SLC440 / COM med Bluetooth Det sikkerhedslysgardin Visernye status og diagnostiske data på smartphone interface (Bluetooth Low Energy) med Bluetooth BLE eller tablet med Bluetooth BLE Viser status og diagnostiske data på smartphone Status data i aktuel SLC440 tid Sikkerhedslysgitter / COM med Bluetooth eller tablet interface (Bluetooth Low Energy) Sikkerhedslysgitter SLC440 / COMoppetid med Bluetooth Hurtigere problemløsning - højere på Status data i aktuel tid interface (Bluetooth Low Energy) maskinen Viser status og diagnostiske data på smartphone Hurtigere problemløsning - højere oppetid på eller tablet Viser status og diagnostiske data på smartphone Lang rækkevidde - globalt anvendeligt maskinen eller tablet Status data i aktuel tid Lang rækkevidde - globalt anvendeligt Status data i aktuel tid Hurtigere problemløsning - højere oppetid på maskinen problemløsning - højere oppetid på Hurtigere maskinen Lang rækkevidde - globalt anvendeligt Lang rækkevidde - globalt anvendeligt

www.schmersal.dk www.schmersal.dk


Beskyt dine ører mod skadelig støj Formstøbte høreværn med mulighed for tilslutning af Jabra eller ISOtunes headsets, som beskytter dine ører mod skadelig støj, og samtidig giver dig mulighed for at kommunikere med dine kolleger. Vi er glade for at kunne præsentere vores nye formstøbte høreværn til kommunikation via Bluetooth headset. Med disse høreværn får du og dine medarbejdere to forskellige funktioner i ét høreværn. Du beskytter dine ører mod skadelig støj, mens du har mulighed for at kommunikere takket være den ekstra kanal, som er tilpasset vores headset. Vi servicerer hele Danmark. Ring til os på 7022 5141 for en gratis konsultation, se mere på audiovox.dk eller mød os på FoodTech messen, 29 sept. - 1 okt. 2019, stand J7259

Jabra elite 25e og ISOtunes IT5 / IT12 headsets, individuelt tilpasset høreværn mod industristøj. I støjende industri miljøer beskytter høreværnet mod de skadelige lyde, samtidig med at man kan kommunikere med hinanden og følge med i hvad der sker i ens omgivelser.

PAS PÅ DIN HØRELSE - DEN SKAL HOLDE HELE LIVET

Mælkeritidende 11 / 2020

19


[ ARBEJDSMILJØ ]

Veje til bedre ergonomi og arbejdsmiljø i mejerierne Det tyske ostemejeri, Altenburger Land, har investeret i nye løftevogne, der skåner mejeriets ansatte for tunge løft og dårlige arbejdsstillinger. Det giver et bedre arbejdsmiljø og nogle gladere medarbejdere. Ligeledes forbedres mejeriets effektivitet. Alle, der arbejder i et mejeri, ved hvor tungt det er at håndtere de store folieruller, når der skal skiftes folie på pakkemaskinen. En løftevogn fra Hovmand kan imidlertid klare opgaven, så de ansatte slipper for de tunge løft. Hovmands løftevogne lever op til de strengeste krav til hygiejne og kan håndtere tunge varer uden, at medarbejderne belaster sin ryg, arme og skuldre. - Selv om mange processer i mejerierne i dag er automatiserede, så skal produktionsudstyret stadig forsynes med tunge og uhåndterlige emner, der kan

Ved hjælp af løftevognen er det ingen sag at løfte folierullen op fra pallen.

20  Mælkeritidende 11 / 2020

være svære at håndtere i dagligdagen. Derfor har vi lanceret løftevogne, der kan løfte op til 300 kg, siger Joy Bauer Jørgensen fra Hovmand – en dansk virksomhed, der i næsten 50 år har hjulpet industrien med at håndtere og transportere tunge emner. Løft af tunge folieruller kan give varige rygskader I mejerindustrien bruges store mængder af folieruller, og derfor har Hovmand udviklet en løftevogn med et særligt gribeværktøj til rullerne.

AF LEVNEDSMIDDELINGENIØR OG JOURNALIST KLAUS HANSEN

Skån ryg, arme og lænd De ergonomiske løftevogne fra Hovmand tager de tunge løft, hvilket skåner de ansattes ryg, arme og lænd. Herved forebygges arbejdsskader og sygemeldinger. Ligeledes er det muligt ved hjælp af løftevognen at anbringe emnerne i rigtige arbejdshøjde, hvorved uheldige arbejdsstillinger og løft undgås.


Altenburger Land Ostemejeriet Altenburger Land beskæftiger godt 80 medarbejdere og fremstiller ostespecialiteter af en høj håndværksmæssig og gastronomisk kvalitet. Mejeriet blev grundlagt for over 100 år siden – nærmere bestemt i 1897. Mejeriet forarbejder ca. 23 mio. kg komælk og 6 mio. kg gedemælk om året.

”Vi har nu anvendt løftevognen fra Hovmand i et års tid. Alle, som har prøvet den, har straks været begejstret. Den er let at rangere med, og folierullerne lader sig nemt og ubesværet udskifte. Medarbejderne lagde straks mærke til den store aflastning.”

Her transporteres den 30 kg folierulle hen til pakkemaskinen.

HENDRIK KOTZAN, LEDER AF INDKØBSAFDELINGEN, ALTENBURGER LAND, TYSK MEJERI

Det tyske og velrenommerede ostemejeri, ”Altenburger Land”, har netop investeret i en sådan løftevogn fra Hovmand. Løftevognen bruges bl.a. til at transportere de tunge folieruller fra lageret og helt hen til pakkemaskinen. Mejeriet er netop begyndt at bruge store folieruller med en vægt på ca. 30 kg. Som følge af folierullernes vægt har Altenburger Land netop investeret i en løfteløsning fra Hovmand.

Hendrik Kotzan, der er indkøbschef på det tyske mejeri, fortæller: - På FachPack-messen så jeg de mobile løftevogne på Hovmands stand. Her blev det aftalt, at vi kunne få en løftevogn på prøve i mejeriet. - Tidligere brugte vi folieruller, der kun vejede 10-15 kg, men fremover var det planen, at vi skulle køre med de store folieruller, der vejer ca. 30 kg. Det er klart, at en så tung folie kan en enkelt mand ikke håndtere alene. Derfor var vi på jagt efter en ny løfteløsning på FachPack. - Nu har vi efterhånden brugt løftevognen i et års tid, og vi er særdeles tilfredse med den. Den betyder, at en enkelt mand hurtigt og let kan løfte folierullen op fra pallen, dreje den rundt og sætte den på plads i pakkemaskinen. Det gør det meget hurtigere og nemmere at udskifte folierullerne. Alt sammen sker ergonomisk korrekt og belaster ikke medarbejderens ryg, arme og lænd. Mejeriet valgte Hovmand af flere årsager, bl.a. fordi deres løftevogne fås i 100 % rustfrit stål, hvilket er et must i mejeribranchen. Rådgivning i ergonomi og arbejdsmiljø Hovmand rådgiver også kunderne om de bedste løsninger inden for ergonomi, arbejdsmiljø og intern transport. - Vi har værktøjer til at kunne måle på ergonomien, og derfor kan vi hjælpe mejerierne med at forbedre deres ergonomi og interne transport. Vores løftevogne er modulopbyggede, og det betyder, at vi kan have en skræddersyet løsning klar på kort tid, slutter Joy Bauer Jørgensen.

Om Hovmand Danske Hovmand er med 48 års erfaring en af verdens førende producenter af løftevogne og løfteværktøjer. Virksomheden fik i 2019 regeringens pris som Årets Digitale SMV, bl.a. for en unik app, der designer løsninger i 3D direkte i kundens produktionsmiljø. Virksomheden har i foråret indtaget et helt nyetableret teknologi- og innovationshovedsæde i Køge. Yderligere informationer: www.hovmand.com Hovmand A/S, Sandvadsvej 15A, DK-4600 Køge +45 57 83 33 00 customerservice@hovmand.com www.hovmand.com

Fra løftevognen skubbes folierullen på plads i pakkemaskinen. Helt uden løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Mælkeritidende 11 / 2020

21