Eye@line NL #7 2021

Page 16

COLUMN anton hofstede

DE WEBSITE

“Als je maar niet naar zo’n commerciële gaat!” Ik kijk Gijs aan en vraag wat hij bedoelt met ‘zo’n commerciële’. Piekfijn legt hij mij dat uit. Na zoveel jaar trouw te zijn geweest, ben ik op zoek naar een ander. De afstand wordt te groot voor iedere vier maanden even een beurt bij hem. Helaas weet hij niemand die hem weet te evenaren in Hilversum of omgeving.

16

eye@line

Nu moet ik zeggen dat ik enorm verwend ben door Gijs, mijn tandarts. Iedere jaar heeft hij geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en kennis. En ik was een dankbare patiënt, waar hij zijn kunsten op kon loslaten. Twee jaar geleden was ik nog bij een kaakchirurg die mij vertelde dat hij een hele speciale 3D-röntgenfoto ging ma­ ken. Ik gaf aan dat mijn Gijs dat ook al had gedaan, maar dat werd niet geloofd. Blijkt het ziekenhuis dezelfde appara­ tuur te hebben als mijn tandenvriend… Chirurg onder de indruk. Op zoek naar een nieuwe tandarts, terwijl mijn lat zo hoog is gelegd, is geen makkelijke opga­ ve. En dus ben ik gaan navragen bij mijn buren en kennissen. Die hebben hun oude tandartsen aangehouden. Dan maar online en mijn mond viel open; wat een bar slechte websites. Ze vertel­ len allemaal wel iets over mondzorg en een paar basale zaken over tandziektes en ze hebben uiteraard hun prijslijst


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.