Eye@line NL #3

Page 14

COLUMN anton hofstede

Het is zover, de leeftijd begint nu echt zijn tol te eisen. Ik heb het door corona al een tijdje uitgesteld, maar nu begin ik toch serieus problemen te krijgen. Ik kan het gewoon niet meer lang volhouden en dat is toch best een probleem als je, zoals ik, dagelijks aan de bak moet. De afspraak was snel gemaakt. Eerst naar de kapper en dan naar specialist. Schoorvoetend moet ik aan hem vertellen dat ik klachten heb. Geruststellend vertelt hij me, gezien mijn leeftijd en voorgeschiedenis, het nog lang heeft geduurd. Hijzelf gebruikte ook al wat ter ondersteuning en dat terwijl hij nog maar 31 is!

zie de invloed van aberraties en de lichte cataractvorming. Mijn hersenen draaien overuren, ik zie zoveel mogelijkheden om dit te implementeren in een verkoopgesprek. Maar dan is er nog veel meer, ik zie pachymetriewaarden, de kamerhoek, de diepte van mijn VOK en de axiale lengte van mijn ogen. Ideeën schieten door mijn hoofd, het wordt bijna te veel om te bevatten.

HET LUKT NIET MEER

Ik neem plaats achter de gloednieuwe DNEye Scanner en een minuutje later sta ik vol verbazing te kijken naar een groot scherm met alle resultaten. Ik zie de verschillen in meetwaardes bij normaal licht, schemer en in het donker. Ik 14

eye@line

Een andere optiekzaak, waar ik laatst met mijn nichtje van 14 was vanwege haar hoofdpijnklachten (zie mijn column in eye@line #1 2021) deed ook al extra metingen met een Nidek OCT/ Funduscamera onder het mom van een nulmeting voor de toekomst. Ik merkte een aantal gemiste kansen bij de verkopers van deze prachtige instrumenten. De ene machine is verkocht door een glazenproducent; die vertelt natuurlijk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.