Eye@line NL #2 2021

Page 10

COLUMN anton hofstede

‘Uw moeder is overleden…’ de woorden denderen nog na en zo staan we ’s nachts op de laatste dag van 2020 in het verzorgingshuis. Een telefoontje naar een uitvaartondernemer die ons in het verleden in Leeuwarden heeft begeleid, zal de aanzet zijn tot de laatste reis van onze moeder. Net als bij een 5-sterren reisorganisatie word je meegenomen in alle stappen, is onze ervaring.

Zo kreeg ik laatst een vraag van een dame uit het noorden. Ze had haar leven omgegooid: van een zeer goede, maar o zo drukke managementfunctie in Amsterdam was ze nu ineens eigenaresse van een kerk in Friesland waar zij haar passie wilde uitvoeren: kunst maken en onderdak geven aan bedrijven die ‘hei-dagen’ willen organiseren op een unieke locatie. Ze kwam bij mij met de vraag over oplossingen voor het kijken. Als kunstenares werkt ze lang op dezelfde afstand. Geen lees­afstand, geen beeldschermafstand maar háár werkafstand. Ze had ook iets nodig voor het dagelijks leven. Haar nieuwste kunstvorm is tatoeëren en daarmee wil ze ook geld gaan verdienen. Als klap op de vuurpijl: ze had al een montuur in Amerika gekocht van Cutler & Gross. Tijdens het gesprek kreeg ik een beeld van deze mevrouw en wist

CUSTOMER EXPERIENCE

@pand.61 10

eye@line


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.