Earline #1 2023

Page 1

BLIK OP AUDIOLOGISCHE MARKT

GOED HOOR-WEKEN

VAKBLAD VOOR DE TOTALE HOORBRANCHE
82578UK / 2022.12.14 / v1

Onze Motion Sensor Technology levert niet alleen audiologische voordelen op, maar is ook zeer interessant voor een groeiende groep consumenten die een gezondere levensstijl wil. Met My Steps kunnen ze hun fysieke inspanningen volgen.

In onze Signia Library is een whitepaper beschikbaar over My Steps. Scan de QR code voor meer informatie.

gehoor geven

COLOFON

uitgever

LT Media BV

Frank Smits

Algemeen directeur frank.smits@ltmedia.nl

Loes Brussen Business strateeg

hoofdredactie

Anneke Pastoor anneke.pastoor@ltmedia.nl

eindredactie

Marie-Catrien van Deijck

redactie

René van der Wilk

Jan de Laat

Wendelina Timmerman

Martijn Plantinga

Liesbeth Immink

Lola Hamers

Erik Riemens

gastredactie

Olav Wagenaar

Roy Boers

webredactie

Michèle Claassen webredactie@ltmedia.nl

vormgeving

Christel Giezen

Brigitte van Mierlo

fotografie

Miranda Becker Hoff

Stefan Segers

Riechelle van der Valk

cover

Miranda Becker Hoff, Stefan Segers, Optitrade Retailgroep

sales Anneke Pastoor en Frank Smits

traffic

Miranda Becker Hoff traffic@ltmedia.nl

www.earline-magazine.nl

Facebook Earline Magazine

Instagram Earline Magazine

LinkedIn Earline Magazine

Beleving

Wat een beleving, al die berichten de laatste maanden waar Earline of ik persoonlijk in werden getagd. Er is zeker een boost gaande rond het zichtbaar maken van de impact van gehoorverlies én de aandacht en noodzaak voor preventie, gehoorbescherming en goede hoorzorg. In de Week van de Tinnitus kwamen weer indringende verhalen aan de oppervlakte, maar ook artikelen om over na te denken. Zo las ik een AD-artikel waarin KNO-arts Dennis Kox pleit dat tinnitus geen ziekte is, maar een klacht. En hij vraagt zich af over het verlagen van het aantal decibellen van 103 naar 100 nou echt wel dé oplossing is: wordt de belangrijke beleving bij muziekconcerten dan niet totaal anders? Olav Wagenaar vindt ook dat het vaak draait om ‘een kwestie van beleving’.

2022 was het jaar waarin thema’s als tinnitus en gehoorverlies letterlijk een gezicht kregen en waar eindelijk ook eens over gesproken werd in het preventiedebat in de Tweede Kamer. 2022 was ook het jaar van een kleine krimp in de audiologische markt. We spraken erover met GAIN en Optitrade Retailgroep. Blijf vooral zaaien om straks te oogsten, is hun devies. De verwachting voor 2023 is een bescheiden stijging, we gaan het met elkaar beleven. Voor Cas van Opstal van Sonova nadert zijn pensioen nu snel. Voor hem komt er een tijd aan dat hij gas terug gaat nemen en tegelijkertijd geeft hij aan in het interview door René van der Wilk dat hij graag nog wel ergens beter in wil worden. Bijvoorbeeld 18 holes in plaats van 9 golfen. In onze familie noemen we dat: ‘meemaken, beleven en fijn vinden’. Dat gunnen we Cas. Bedankt voor alles.

ABONNEMENTEN

Bel 026-3616960 of mail office@ltmedia.nl met het verzoek om een abonnement. Prijs abonnement voor een compleet kalenderjaar: 25,00 euro. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, indien geen opzegging plaatsvindt voor 1 november van het lopende kalenderjaar.

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit Earline worden overgenomen. De redactie is niet verantwoordelijk te houden voor de inhoud van interviews.

Hoofdredacteur Earline Magazine

EARLINE 3

Moeiteloos met elkaar verbonden

Met de Hear Share app (voorheen “Thrive Care”)

kunnen gebruikers nuttige data - zoals fysieke activiteit, hoortoestelgebruik of sociale interactie - delen met geselecteerde familieleden, vrienden, mantelzorgers of zelfs professionele zorgverleners.

Hear Share positioneert hiermee het hoortoestel tot het middelpunt van zorgverlening en geeft gebruikers, naasten en zorgverleners gemoedsrust.

Hear Share is beschikbaar voor Evolv AI en Livio Edge AI hoortoestellen.

(0)55 360 2111

Starkey Nederland - KIND HOREN B.V. - Distributeur voor Nederland en België +31
www.starkey.nl info@kindhoren.nl Starkey is lid van vereniging GAIN
EARLINE 5 INHOUD
Audiologisch Centrum Pento aan het woord Koffietafelgesprek René van der Wilk en Cas van Opstal 16 Nieuwe campagne Multi Care Systems 38 TECHNIEK & INNOVATIE Starkey Hear Share 9 Widex heeft passie voor geluid 30 Oticon Real 34 Bernafon Alpha XT 41 12 Tinnitus: symptoom of syndroom 21 Integrale zorg dove en slechthorende kinderen 22 Een blik op de audiologische markt 24 GOED HOOR-weken 28 ELK MAGAZINE Wendelina’s Hooridee 26 Column Jan de Laat 36 Doorgeefcolumn Roy Boers 42 Nieuws 27, 33, 35, 37 12 34 22
EARLINE 1 - 2023

EEN KWESTIE VAN BELEVING

DOOR OLAV WAGENAAR

DE WEEK VAN HET OORSUIZEN IS WEER ACHTER DE RUG. EEN WEEK LANG HEEFT IEDEREEN WEER KUNNEN LEZEN DAT TINNITUS VERSCHRIKKELIJK IS. GELUKKIG IS ER DE LAATSTE TIJD WEL VAKER EEN POSITIEVER GELUID: DE MEESTEN MET OORSUIZEN HEBBEN ER GEEN LAST VAN EN VAN THERAPEUTISCH NIHILISME IS (AL SINDS 2012) GEEN SPRAKE MEER. DIVERS, WAARONDER EIGEN, ONDERZOEK (2022) WIJST BOVENDIEN OP EEN BIAS IN DE BEELDVORMING: VERREWEG DE MEESTE STUDIES ZIJN UITGEVOERD BIJ EEN PATIËNTENPOPULATIE, WAARDOOR DE INDRUK WAS ONTSTAAN DAT IEDEREEN MET TINNITUS DOOR EEN HEL GAAT. DE PATIËNTENPOPULATIE IS ECHTER AL JAREN SLECHTS 1 OF 2 PROCENT VAN IEDEREEN MET CHRONISCH OORSUIZEN. DE MEESTE MENSEN MET OORSUIZEN HEBBEN HELEMAAL GEEN LAST VAN TINNITUS; HET IS EEN KWESTIE VAN BELEVING

Met dit gewone, dagelijkse woordje betreden we een complex psychologisch en neuro-cognitief terrein. Een definitie van beleving is: ‘de emotionele ervaring van het hier en nu’. Alhoewel dat een cirkelredenering lijkt - want wat is dan ervaring? - brengt ons dat toch een stapje verder, want een emotionele ervaring kan positief, neutraal of negatief zijn. Beleving is echter niet louter een aan- of afwezigheid van een emotie. Het staat op zijn minst in samenhang met een gedachte of interpretatie (cognitie) en, niet onbelangrijk: met het lichaam.

Volgens een, eind jaren 80, gepubliceerd neurocognitief model van emotionele gewaarwording (Lane, 1987, 1990) dat 5 niveaus van emotionele verwerking onderscheidt, is het lichaam de eerste noodzakelijke stap in het ontstaan van een beleving. De beleving ontwikkelt met het individu van een onbewuste emotionele verwerking (waarbij men dus enkel bewust is van lichamelijke sensaties of ‘spanning’; niveau 1)

naar een steeds bewustere emotionele ervaring. Niveau 2 zou dan een gedragsmatige uiting zijn van die lichamelijke spanning: toenadering van, of verzet tegen het aangename of onaangename, maar nog zonder bewuste, verbaliseerbare emotionele argumenten. Op het hoogste niveau 5 zou men in staat zijn tot fijnzinnige differentiatie in emoties van zichzelf én anderen en zelfs verschillende emoties tegelijkertijd kunnen ervaren. Let wel: Alleen op niveau 5 kan de beleving worden gemanipuleerd van negatief naar neutraal of positief (of vice versa). Dat is klinisch relevant. In de dagelijkse praktijk hebben we helaas meestal te maken het vrij primitieve niveau 2: verzet tegen het nog niet te verbaliseren spanningsgevoel bij een nieuw geluid. Daar komt nog bij: personen die over het algemeen op niveau 2 functioneren, doen dit in alle situaties, behalve bij veel stress; dan wordt er teruggevallen op een niveau lager (i.c. 1: lichamelijke spanning)!, aldus de wetenschap (Lane 1990, Koelen 2014).

EARLINE 7

TOT ZOVER THEORIE NU EEN PAAR

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Langs de Uithoflijn in IJsselstein rijdt een nieuwe tram. Deze heeft vele evidente voordelen en is dan ook geïntroduceerd op basis van rationele overwegingen. Omwonenden echter hóren de tram: de lichamelijke sensatie die emotionele spanning creëert. Men is zich echter niet bewust van de emoties, zo valt in de krant te lezen: geïnterviewden geven aan ‘niet te kunnen slapen’ of ‘steeds rechtop te zitten’, wanneer de tram passeert. Niemand komt tot niveau 3 van emotionele verwerking: ‘ik ben bang dat ik nooit meer kan slapen’, laat staan tot niveau 4 (‘ik vind het fijn dat ik nu snel in Utrecht ben, maar ik ben bang voor mijn nachtrust’ of niveau 5: ‘ik begrijp dat sommigen gelukkig zijn met deze tram en ik vind het ook wel fijn dat ik snel naar Utrecht kan, maar ik maak me zorgen over mijn nachtrust en heb behoefte aan geruststelling door de gemeente’. Tijdens inspraakavonden worden de klachten op niveau 2 van emotionele verwerking (‘rot op met die herriemakende tram!’) gepareerd met resultaten van geluidsmetingen (die binnen de normen vallen) en doet de gemeente haar best om bewoners tegemoet te komen door wieldempers en het bijslijpen van de rails te beloven: Dat kost tonnen, zo niet miljoenen! Denkt u dat de bewoners daarmee tot hogere emotionele verwerking worden gebracht? Nee, het leidt slechts tot machteloosheid en dat is emotionele spanning op niveau 2: aanhoudend verzet.

MUZIEKFESTIVAL

Festivals en (pop)concerten zijn luid. Luidheid in combinatie met langere tijd blootstelling daaraan verhoogt het risico op gehoorschade. Gehoorschade is de meest voorkomende oorzaak van tinnitus. Tinnituspatiënten kosten veel tijd, maken stampei in de pers én maken veel hulpverleners machteloos (niveau 2 bij de hulpverlener: weg(ver)wijzing is óók verzet!). De oplossing is eenvoudig, namelijk preventie van gehoorschade. Het naar beneden bijstellen van decibelnormen bij muziekconcerten is dan ook een logische, rationele stap. De bezoekers van concerten zijn echter fans of muziekliefhebbers. De beleving is de fysieke sensatie van muziek: de bass, het kippenvel, de onverdeelde aandachttrance: niveau

1. Die beleving is precies waar muziek om gaat (‘de echte festivalervaring’) en hogere niveaus van emotionele verwerking zijn voor échte festivalgangers helemaal niet wenselijk: Zet

u zelf uw autoradio zachter op het moment dat uw favoriete nummer wordt aangekondigd? Ook de evenementensector komt niet verder dan niveau 2: ‘verlaging van geluidsnormen zou de doodsteek betekenen voor de sector!’ en het verzet is duidelijk: ‘…wij zijn niet de grote veroorzaker van gehoorschade’ (Algemeen Dagblad 30-8-2022). De KNO-vereniging benadrukt waarom het toch zou moeten en maakt de tegenpartij daarmee bang (stress): dat is voor de festivalbezoeker en evenementenorganisatoren een stap terug naar niveau 1, de fysieke sensatie van frustratie. En we weten allemaal wat frustratie doet met een samenwerkingsrelatie.

AUDIOGRAM

Een cliënt blijkt op basis van een audiogram, gemaakt op advies van echtgeno(o)t(e) in aanmerking te komen voor hoortoestelaanpassing. De expert (KNO, audioloog, audicien) legt dit uit op basis van meting en feiten. Hij zegt dat horen kan verbeteren en biedt de client aan het zelf uit te proberen. Het hoortoestel wordt positief gelabeld als een hooroplossing. Dat is slimme marketing: wie wil er nou geen oplossing voor een kennelijk probleem. Toch moet het wel eerst als probleem worden beleefd, oftewel emotioneel worden verwerkt op minstens niveau 4: in staat tot het maken van onderscheid tussen emoties en om tegengestelde emoties te integreren. Dat niveau wordt meestal niet gehaald, blijkens het bekende gegeven dat het gemiddeld een jaar of 7 duurt voor er pas wordt overgaan op het daadwerkelijk gebruik van hoortoestellen.

WIJNEN

Psychologen Koelen en Derks (2022) geven een mooie metafoor voor deze (spraak)verwarring in de spreekkamers of inspraakzaaltjes: ‘Twee verschillende wijnproevers treffen elkaar in het proeflokaal: een vinoloog en de persoon die voor het eerst een glas wijn drinkt. De vinoloog verwoordt zijn ervaring van de wijn die hij proeft aan de hand van structuur, houtrijping, diepte en afdronk, terwijl de beginner enkel kan aangeven dat er alcohol in zit, wijn zoet of zuur is en of hij het lekker vindt of niet.

Om klachten van geluidsoverlast (tinnitus, omgeving, verkeer, buren enz.) te begrijpen en tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de professional oog heeft voor het belevingsniveau van de klant. Eerst moet worden gesignaleerd op welk van de 5 niveaus de klager klaagt. Vervolgens zal de professional de klager moeten helpen om de emotie(s) achter de klacht te beschrijven en pas daarna met behulp van educatie ook gemengde, gelijktijdig optredende tegenstrijdige emoties te helpen (h)erkennen. Pas dan wordt het verzet gestaakt en is er ruimte voor samenwerking. Dat is overigens een objectieve prettige belevenis.

BRON Het lichaam en psychisch functioneren; Theorie, onderzoek en klinische toepassing. Redactie: Eurelings, Kooiman & Lub. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2022

Olav Wagenaar is Klinisch neuropsycholoog, consultant geluids(hinder)beleving

TRAM
8 EARLINE

THRIVE CARE WORDT HEAR SHARE

Deze baanbrekende app zorgt voor verbeterde communicatie tussen dragers van een hoortoestel en hun familie, vrienden en verzorgers. De gebruikers kunnen namelijk data - zoals fysieke activiteiten, hoortoestelgebruik of sociale interactie - delen. Met als gevolg betere communicatie en deelname aan alledaagse activiteiten. Bij te weinige fysieke activiteiten kan de app bijvoorbeeld voorstellen om een wandeling te maken. Hear Share geeft meer controle over de hoorbeleving en zorgt ervoor dat gebruikers zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

MONITOREN

De app zorgt ook voor rust bij familie, verzorgers en vrienden. Dit dankzij de mogelijkheid om op afstand het hoortoestel van de gebruiker te volgen en bij te sturen als dat nodig is. De omgeving is er op deze manier zeker van dat de gebruiker altijd optimaal hoort en wordt ondersteund. Vooral voor mantelzorgers is de app een uitkomst. Ze kunnen op afstand zien hoe het met de gebruiker gaat en dat geeft rust.

MOEITELOOS MET ELKAAR VERBONDEN

De app is eenvoudig te gebruiken en beschikbaar voor zowel Android- als iOS-toestellen. Gebruikers kiezen in hun eigen app met welke personen ze data willen delen en bepalen ook zelf welke informatie wordt gedeeld. Mantelzorgers of zorgprofessionals kunnen gegevens van meerdere gebruikers in dezelfde app monitoren.

Starkey staat bekend om zijn innovatieve technologieën en Hear Share is daar geen uitzondering op. De app is ontwikkeld met de laatste technologieën en beschikt over veel handige functies zoals real-time monitoring, geavanceerde aanpassingsmogelijkheden en gezamenlijke beheerfuncties.

Hear Share is een must-have voor hoortoesteldragers en hun omgeving. De app biedt een baanbrekende oplossing voor betere communicatie en een zelfstandiger leven. Starkey blijft zich inzetten om de levenskwaliteit van mensen met gehoorproblemen te verbeteren. Hear Share is daarvan het directe bewijs.

voor meer info: www.starkey.nl

STARKEY HEEFT DE NIEUWE APP HEAR SHARE GELANCEERD. DEZE WAS EERDER BEKEND ONDER DE NAAM THRIVE CARE. DE APP IS ER VOOR MENSEN MET EEN HOORTOESTEL ÉN HUN OMGEVING.

MAAK IMPACT VAN GEHOORVERLIES ZICHTBAAR

HET ZAL ZO’N 15 JAAR GELEDEN ZIJN GEWEEST DAT CARMEN DE JONGE ALS

TOENMALIG DIRECTEUR VAN DE BRANCHEVERENIGING VAN ARBO- EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN WERD BENADERD DOOR EEN AMBTENAAR VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. “DE VRAAG WAS OF WE IN DE WEEK VAN DE CHRONISCH ZIEKEN OOK EEN WERKBEZOEK VOOR

DE STAATSSECRETARIS KONDEN ARRANGEREN BIJ EEN BEDRIJF DAT MENSEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING WIST TE BEGELEIDEN NAAR WERK?

EN OH JA… OF WE OOK WERKGEVERS DIE MENSEN MET DIE CHRONISCHE AANDOENING EEN KANS BODEN, ERBIJ KONDEN BETREKKEN”.

Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Carmen: “Al snel had ik een aantal van mijn leden geënthousiasmeerd, waaronder een fantastische dienstverlener die mensen met gehoorverlies wist te bemiddelen naar werk. Jobcoaching op de werkplek, begeleiding van het team waar mensen met gehoorverlies kwamen werken en betrokken werkgevers; kortom het ervaringsverhaal had ik binnen een week bij elkaar. Met groot enthousiasme meldde ik mijn oogst bij de betreffende ambtenaar, waarop ik als antwoord kreeg: ‘Ja, maar slechthorendheid is toch geen chronische aandoening?’ Ik denk hier nog vaak aan terug, nu ik in de wereld van de hoorzorg rondloop. We zijn nu toch 15 jaar verder…”.

MET CIJFERS ALLEEN REDDEN WE HET NIET

Nederland kent momenteel al zo’n 1,3 miljoen mensen met gehoorverlies. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de laatste jaren diverse rapporten uitgebracht met daarin de waarschuwing dat dit aantal snel stijgt tot 25 procent van de bevolking in 2050. In 2019 is een rapport uitgebracht door Strategies in Regulated Markets waarin berekend werd wat de maatschappelijke kosten zijn van onbehandeld gehoorverlies (>5,8 miljard). “Getallen waarvan je denkt dat de politiek wel wakker wordt, maar andere issues en crises voeren de boventoon. Gehoorverlies gaat veelal gepaard met schaamte en taboe, dat maakt dan ook dat het weinig zichtbaar is. En: het is iets van oude mensen, wordt gedacht… Papier is geduldig en het Ministerie van VWS ziet

zich genoodzaakt met de groeiende vergrijzing vooral de hand op de knip te houden. Maar daarmee gaan eventuele problemen niet weg en doen we uiteindelijk al die mensen met gehoorverlies tekort. Ik zie het als onze gezamenlijke missie om de impact van gehoorverlies zichtbaar te maken; immers dan blijkt aandacht voor preventie, onderzoek en goede hoorzorg onontkoombaar. En als we SIRM mogen geloven, verdient die zichzelf terug. Maar met cijfers alleen redden we het niet, dat is wel duidelijk. Die zullen samen moeten gaan met concrete voorbeelden en verhalen. De combinatie met het taboe dat op gehoorverlies rust, maakt dat echter wat lastig”.

EINDELIJK OVER GEHOORVERLIES IN PREVENTIEDEBAT

Afgelopen jaren zagen we al wat kleine openingen. “Met Irma van der Sluis als gebarentolk bij de corona-persconferenties kwam er ook in Nederland eindelijk een doorbraak om mensen met een gehoorbeperking te voorzien van actualiteiten. Een aantal BN’ers committeerde zich in 2020 en 2021 aan specifieke acties. Sander de Kramer, die ambassadeur werd van de jaarlijkse Week van het Oorsuizen in februari, georganiseerd door Hoormij-NVVS. Reinier van den Berg, weerman, zelf minder goed horend, neemt deel aan verhalen waarin twee generaties hun ervaringen uitwisselen. En Wibi Soerjadi die zelf als componist door beschadiging aan een gehoorzenuw plotsdoof werd, is niet alleen te zien in reclames, maar organiseert met een landelijke keten ook huis-

10 EARLINE
CARMEN DE JONGE

kamerconcerten om daarmee eenzaamheid als gevolg van gehoorverlies op de kaart te zetten. Terugkijkend lijkt 2022 tot een verdere doorbraak te hebben geleid. Sowieso komen er meer en meer studies die aantonen dat het bij gehoorverlies niet enkel om oudere mensen gaat, maar ook om jongeren en mensen die nog midden in hun carrière zitten. Vooral ook laten de mensen zichzelf meer zien. Zij zijn niet hun beperking, ze delen hun ervaringen - soms hilarisch, soms indringend - en ze vragen aandacht voor de acceptatie, voor preventie en voor onderzoek. Ik zou het bijna ‘the coming out’ van mensen met gehoorverlies en gehoorschade willen noemen. Mede door deze verhalen heeft de Tweede Kamer in haar preventiedebat eindelijk ook eens tijd genomen om over gehoorverlies door te praten. Het is een begin”.

Overigens is het werkbezoek dat Carmen 15 jaar geleden organiseerde gewoon doorgegaan en heeft het er destijds toe geleid dat de jobcoaching kon worden doorgezet. “De ambtenaar in kwestie begreep na het werkbezoek waarom het zo belangrijk was, juist voor deze doelgroep. We zullen met elkaar de schouders onder onze missie moeten blijven zetten, onderzoeken en cijfers onderbouwen het belang. Maar dat niet alleen: gehoorverlies heeft een impact op persoonlijke levens en mede door persoonlijke verhalen heeft gehoorverlies in 2022 ook een gezicht gekregen”.

diverse artikelen over de gevolgen van tinnitus en de relatie met gehoorschade die hij heeft opgelopen bij concerten en evenementen.

• René van der Heijden, journalist/redacteur bij de NOS en oprichter van Stichting Oorfonds, vertelt zijn verhaal aan de Telegraaf, met de oproep meer te investeren in gehooronderzoek. Hij leidt aan een erfelijke aandoening.

• Manon Spierenburg, auteur en scenarioschrijfster, brengt haar boek ‘Doof’ uit, waarin ze haar ervaringen deelt, persoonlijk en in relatie tot haar werk. Een interview bij Radio 1 met Femke van der Laan is ook te horen als Podcast.

• Frances Gilmore schrijft met haar boek ‘Zo lang ik nog vrijgezel ben,..’ een verhaal over haar datingervaringen als jonge, slechthorende vrouw.

met gehoorverlies aan het woord laat.

• Diverse artiesten en presentatoren spreken zich in kranten openlijk uit over hun gehoorverlies, waarmee ze waarschuwen en oproepen tot een serieuze aanpak van dit probleem. Denk aan Waldemar Torenstra, acteur en programmamaker, Wilfred Genee, presentator, Huub van der Lubbe zanger van de Dijk, Milo Driessen, Goldband, IJsbrand van Eerdenburg, (Ybra) DJ en producer van Gotu Jim, Dirk Zandvliet, saxofonist van Gallowstreet, Joost van Bellen, DJ en feestorganisator.

• Dyon Scheijen, klinisch fysicus-audioloog, deelt diverse geanonimiseerde patiëntverhalen op LinkedIn.

• En daarnaast al die professionals die ook nog eens ervaringsdeskundige zijn en weten wat de impact van gehoorverlies is en hoe je daar zelf regie op kunt nemen.

EARLINE 11
MONICA GERMINO SOR DYON SCHEIJEN

AUDIOLOGISCH CENTRUM

AAN HET WOORD

SAMENWERKING MET AUDICIENS

HEEFT ALTIJD MEERWAARDE

ONZE RUBRIEK ‘AUDICIEN AAN HET WOORD’ DOPEN WE IN DEZE EDITIE OM IN AUDIOLOGISCH CENTRUM AAN HET WOORD’. WE SPRAKEN KLINISCH FYSICUSAUDIOLOOG PAULIEN DE JAGER OVER HET WERK DAT KENMERKEND IS VOOR DE CENTRA VAN PENTO.

TEKST Marie-Catrien van Deijck BEELD Stefan Segers

12 EARLINE
PAULIEN DE JAGER

“De twee belangrijkste pijlers onder Pento zijn taal/ spraak-ontwikkeling en gehoor. We zien heel veel kinderen met taal/spraak-problematiek. Bij hen wordt ook altijd het gehoor in kaart gebracht, omdat gehoorproblematiek hierin natuurlijk een belangrijke risicofactor kan zijn. We werken in multidisciplinaire teams. Waar het gaat om het gehoor doen de audiologen, onder wie ik als klinisch fysicus, en audiologische onderzoekers de onderzoeken. In de follow-up werken we samen met audiologisch maatschappelijk werkers en worden - bij kinderen - ook logopedisten en orthopedagogen betrokken. Het audiologisch centrum is heel functioneel gericht. Wat heeft iemand nodig? We doen onderzoek naar het gehoor en werken met mensen die gespecialiseerd zijn in het goed in kaart brengen van gehoor. Heel veel KNOartsen opereren graag mede op basis van een door ons gemaakt audiogram. Het maken van een audiogram is echt een specialisatie, zeker waar het gaat om gehooronderzoek bij jonge kinderen, maar ook bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking”.

ER ZIJN VEEL MENSEN MET

GEHOORVERLIES WERKZAAM OP EEN

PLEK WAAR NIET GEHEEL WORDT

ERKEND WELKE IMPACT DAT HEEFT

SAMENWERKING MET AUDICIENS

“Bij kinderen is onze manier van werken heel erg ontwikkelingsgericht. We proberen het gehoorverlies zo goed mogelijk te compenseren met een hoortoestel - waarvoor wij het recept uitschrijven - en blijven de kinderen begeleiden en volgen tot hun acht tiende jaar. Daarbij focussen we ons ook op de taal/ spraak-ontwikkeling. Wat heeft het kind nodig? Welke informatie heeft de school nodig? Moet er extra be geleiding komen op school? We hebben een maat schappelijk werker in dienst die contact houdt met de betreffende docent en ook op school gaat kijken.

Bij volwassenen, die meestal in een arbeidsproces zitten, gaan we als dat wenselijk is op de werkvloer kijken. Het compenseren van gehoorverlies begint meestal met een hoortoestel. Wij doen onderzoek, schrijven een recept uit en daarmee gaan onze cliën ten naar de audicien. Wij verkopen geen hoortoestel len, maar kijken naar de context: in welke luisterom geving bevindt een slechthorende zich? Moeten collega’s geïnformeerd worden, zijn er aanpassingen

OVER PENTO

Pento is een organisatie van acht audiologische centra in Nederland. De meeste centra zijn gevestigd in het oosten en noorden van het land. Vroeger waren de aangesloten centra op zichzelf staande stichtingen, maar nu behoren ze tot één organisatie, aangestuurd vanuit een centraal bureau. Elk audiologisch centrum heeft een eigen directie die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Cliënten kunnen bij Pento terecht met problemen die te maken hebben met taal/spraak, gehoor, dyslexie, duizeligheid, tinnitus en hyperacusis. In twee centra kunnen mensen terecht voor evenwichtsonderzoek.

op de werkplek nodig? Hoe ga je om met gehoorverlies? Wanneer is het zinvol om even goed tot de rust te komen? En hoe doe je dat? Zijn er aanvullende hulpmiddelen nodig? Daarin kunnen wij adviseren. Wij doen het onderzoek, de audicien meet het hoortoestel aan. We werken veelvuldig samen met audiciens. Samenwerking heeft altijd meerwaarde. Het is heel fijn als je gemakkelijk contact met elkaar kunt hebben en kunt overleggen over je bevindingen. Het komt wel eens voor dat een cliënt bij ons iets anders zegt dan bij de audicien en dat kan wat ruis op de lijn geven. Dan is het heel fijn om dat goed met elkaar af te stemmen”.

TINNITUS EN HYPERACUSIS

“Hier in Utrecht hebben we een tinnitusgroep, dus wij zien vrij veel mensen met tinnitus. Dat is een groeiend probleem, net als overgevoeligheid voor geluid, hyperacusis. Dat komt ook steeds meer aan de op-

EARLINE 13

pervlakte en kan veel verschillende oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met een toename van prikkels, met stress, vermoeidheid. Wanneer je daar last van hebt, word je wat gevoeliger voor prikkels - en geluid is een heel sterke prikkel. Ook mensen met autisme zijn daar vaak gevoeliger voor. Bij mensen met gehoorverlies komt de pijndrempel wat lager te liggen. Dat geldt ook voor mensen die voor het eerst een hoortoestel proberen. Ze moeten leren omgaan met nieuwe geluiden, nieuwe klanken, en dat kan zich soms vertalen in overgevoeligheid. Daarin kunnen wij hen begeleiden”.

ARBOZORG

“Er zijn veel mensen met gehoorverlies werkzaam op een plek waar niet geheel wordt erkend welke impact dat heeft. Ook daar kan een audiologisch centrum een rol in spelen. Er is heel veel mogelijk en samenwerking met audiciens helpt daarbij. Wanneer iemand niet genoeg heeft aan alleen een hoortoestel, is het heel fijn als een audicien wijst op expertise van een audiologisch centrum. Wanneer een audicien alles heeft gedaan binnen de mogelijkheden en het is niet voldoende voor die cliënt, is het fijn als die persoon bij ons terechtkomt. Wij hebben brede begeleidingsmogelijkheden”.

voor meer info: www.pento.nl

14 EARLINE
CENTRUM AAN HET WOORD
AUDIOLOGISCH

SAVE THE DATE

NOTEER ‘M VAST IN DE AGENDA, WANT OP ZATERDAG 3 EN MAANDAG 5 JUNI BENT U VAN

HARTE WELKOM OP HET AUDICIENSCONGRES VAN AUDIDAKT IN DE EVENEMENTENHAL GORINCHEM.

Er is dit jaar voor een andere opzet gekozen, namelijk een HoorzorgBeurs. De beursvloer gaat een veel grotere rol vervullen en er zijn verschillende interessante expertsessies waaruit u kunt kiezen in plaats van één plenair gedeelte. De aanmeldlink komt binnenkort beschikbaar.

voor meer info: www.audidakt.nl

WIDEX SOUNDRELAX

Aandacht voor tinnitus is goed omdat een echte oplossing voor dit probleem er veelal niet is. Widex maakt sinds enkele jaren gebruik van ZENmelodieën en ZEN-ruis waarmee de aandacht van de tinnitusklachten afgeleid kan worden.

SoundRelax is de nieuwe toevoeging aan de Widex Moment-serie. Een nieuwe generatie fractale tonen, waarmee Widex voor een bredere groep mensen nu ook ontspanning kan bieden.

voor meer info: www.widex.com/nl-nl/hearing-loss-and-tinnitus

EARLINE 15
GIJS MAKKER GUIDO MAKKER

TIJD

PENSIOEN CAS VAN OPSTAL ZWAAIT AF BIJ SONOVA

DIRECTOR
LEVERANCIER
BINNENKORT
VAN OPSTAL DIT BELANGRIJKE HOOFDSTUK
HIJ GENIETEN VAN ZIJN VERDIENDE
VOOR
RUIM 43 JAAR WERKTE HIJ IN DE HOORBRANCHE, WAARVAN 21 JAAR ALS MANAGING
BIJ SONOVA,
VAN PHONAK EN UNITRON.
SLUIT CAS
VAN ZIJN LEVEN EN GAAT
PENSIOEN. RENÉ VAN DER WILK GING MET CAS IN GESPREK.
RENÉ VAN DER WILK EN CAS VAN OPSTAL KOFFIETAFELGESPREK
TEKST René van der Wilk BEELD Miranda Becker Hoff

René van der Wilk Je bent in 1980 na de HTS direct in de hoorbranche gaan werken. Hoe kwam je daar zo bij?

Cas van Opstal Ik had drie of vier sollicitaties lopen. In de krant stond een vacature: ‘Gevraagd, jonge man die opgeleid wil worden tot audicien’. Ik had geen idee wat een audicien was. Op een maandag ben ik op gesprek gegaan bij Beter Horen in Breda en de volgende dag was mijn eerste werkdag! Ik kreeg tijdens het gesprek wel de vraag waarom ik niet ‘in pak’ was komen solliciteren. Maar ik had nog helemaal geen pak. Dus dat werd snel naar de winkel en de volgende dag, op mijn eerste werkdag, stond ik op de stoep keurig in pak. René Heette het bedrijf toen ook Beter Horen of was het indertijd Audire?

Cas Nee, het heette later een tijd Audire. Toen ik er begon, was het nog een kleine organisatie met zo’n 16 filialen verspreid over Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg, met niet veel meer dan 36 man personeel. Na het behalen van het FIDA-audiciensdiploma heb ik de audiologieassistentopleiding gevolgd bij het audiologisch centrum in Eindhoven. Ik kan me nog goed herinneren dat we daar overdag geen gehoormetingen konden doen omdat ze aan het heien waren voor de bouw. Dus startten we eind van de middag en gingen we door tot een uur of negen ’s avonds. Dat was een leerzame tijd, waarin ik ook nog metingen heb gedaan aan het zogeheten CAM-oorstukje, waarmee je een piekverschuiving krijgt.

René Kreeg je daarmee een opslingering in het hoog?

Cas Klopt, dat had voordelen voor het verstaan van spraak. Met de kennis die ik door het volgen van de opleiding daar heb opgedaan, kon ik later ook lesgeven aan leerling-audiciens van Beter Horen die in de avonduren de FIDA-opleiding deden.

René En na je tijd bij Beter Horen?

Cas Na acht jaar als audicien te hebben gewerkt, werd ik in 1988 directie-assistent bij Fred van Schoonderwalt - die inmiddels een jaar of vier met pensioen is. In 1990 is Beter Horen samengegaan met Geervliet, een audiciensbedrijf dat meer in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht vertegenwoordigd was. Er kwam een hoofdkantoor in Nieuwegein en ik mocht daar de nieuwe driekoppige directie assisteren, wat ik tot 1993 heb gedaan. Ik ben in die tijd in contact gekomen met de Amerikaanse Silicon Valley-startup ReSound. Die wilden een eigen BV opzetten in Nederland en dat mocht ik gaan doen. Een aantal maanden later ben jij bij mij begonnen.

René Dat was een prachtige tijd met een flinke uitdaging: met een nieuw merk, met een hogere prijs en een uniek concept tussen de gevestigde bedrijven marktaandeel verwerven.

Cas Ja in die tijd had je Widex, dat samen met Phonak bij Veenhuis was ondergebracht, Oticon, Danavox, Siemens en natuurlijk Philips en nog een aantal kleine merken. ReSound kwam toen met de BT2 en de Encore, met een nieuwe wijze van signaalbewerking.

René Ja, in die tijd was syllabische compressie in meerdere kanalen met een lage compressiedrempel een grote innovatie.

Cas En ook nog eens een nieuwe manier van aanpassen met die ‘game boy’, de P3. Daarmee kon je ook een test doen om de luidheidsopbouw in kaart te brengen om zo de versterking van zachte en harde geluiden te bepalen: de LGOB-test. De toestellen werden in die tijd erg goed ontvangen door de audiciens in Nederland én in andere landen. Op de EUHA in oktober stonden er werkelijk rijen om aan het toestel te kunnen komen.

René Uiteindelijk heeft ReSound met maar een paar type hoortoestellen – de BT2, de Encore en later BT4 - een flink marktaandeel weten te behalen. Was het niet zo’n 14 procent?

Cas Daar zat het inderdaad niet ver vandaan. Dat hebben we toen met het team goed gedaan. Een team waar André de Goeij ook deel van uitmaakte. Hij is later bij Unitron in Canada gaan werken en houdt zich nu bezig met de ‘Consumer Hearing Business’: de over-de-counter-hoortoestellen van Sonova. Daarnaast werkte sinds 1995 ook Mark Bakkum bij ReSound, en hij werkt daar sinds de overname door GN nog steeds. En natuurlijk Frans Story, die zo rond 1997 bij ReSound in Oosterhout kwam werken.

René Ik kan me de eerste grote productintroductie door ReSound nog goed herinneren; dat was in Hotel New York in Rotterdam.

Cas Dat was een heel goede combinatie: eerst een stuk scholing over de audiologische achtergronden en de mogelijkheden van de nieuwe hoortoestellen, en daarna een mooi feest.

René En Hotel New York was voor een Amerikaans merk wat ReSound toen was, natuurlijk ook de uitgelezen locatie.

Cas De Kop van Zuid was nog wel een erg braakliggend terrein met oude fabrieken. Je parkeerde er nog in de modder. Nu is het heel mooi geworden.

René Helaas is zo’n manier van productintroductie volgens mij niet meer mogelijk.

Cas Dat klopt, daar zijn vandaag de dag de mogelijkheden echt niet meer beschikbaar voor. Wij volgen de Gedragscode Medische Hulpmiddelen, waar dit goed in is geregeld.

René En toen werd het Amerikaanse ReSound helaas overgenomen door GNDanavox. Dat deed pijn.

EARLINE 17

Phonak Audéo Life™

‘s Werelds eerste water- en zweetbestendige*, oplaadbare hoortoestel

Krijg meer vertrouwen in uw gehoor met Phonak Audéo Life. Deze is bestand tegen zoet- en zoutwater tot een diepte van een halve meter. Of uw cliënt nu transpireert tijdens een intense workout, baantjes trekt in het zwembad of in een fikse regenbui terecht komt, Audéo Life is de ideale oplossing voor iemand die ongehinderd wil leven.

Uw toestel is goed beschermd in deze situaties:

Transpiratie Recreatief zwemmen of op amateur niveau

www.phonakpro.nl/life
gehoor geven Zeilen, kajakken of kanoën Sporten Regenbui Beter dan IP68! Geschikt voor transpiratie, zwembad

GN, maar verhuizen was destijds geen optie. Ik moest me dan ook bezinnen op de toekomst. Ik ben in 1999 naar de EUHA gegaan en daar het gesprek aangegaan met Unitron en Viennatone. Viennatone was toen al onderdeel van GN en Unitron was nog zelfstandig. Ik ben toen beide merken in Nederland gaan importeren met mijn eigen bedrijf: Van Opstal Compro.

René Dat was vast ook een flinke uitdaging?

Cas Dat was het zeker. Na een jaar werd Unitron alweer overgenomen door Phonak, wat nu Sonova is. Ik was toen een kleine importeur met twee merken van twee hele grote bedrijven onder één dak. Ik ben toen wijselijk in gesprek gegaan met de Viennatone-directie. Daar kreeg ik te horen dat het merk ophield te bestaan. Toen was het natuurlijk nog belangrijker om te horen wat de plannen waren die Phonak had met Unitron in Nederland. Zeker omdat Phonak in 1999 al een BV was geworden en weg was bij Veenhuis. Ik heb toen verzocht om een gesprek met een van de mensen van Phonak en werd vervolgens uitgenodigd om aan het eind van de middag op een zondag naar Schiphol te komen. Het was 38 graden en ik stond daar in driedelig pak. En daar stapte iemand van Phonak uit de lift, gekleed in korte broek en Hawaï-shirt. Hij zei tegen mij: ‘Hé, het is zondag hè!’ Dus snel jasje en dasje uit. Wat bleek? Op dat moment had de directeur van Phonak afscheid genomen en werd mij gevraagd of ik die functie wilde. Ik heb toen aangegeven dat ik daar echt niet voor naar Schiphol was gekomen. Waarop hij zei: ‘Ik wel!’. In september 2001 ben ik daar begonnen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik het eerste overleg had met het managementteam van Phonak in Nederland. Ik kwam net terug uit Zwitserland. Die dag vond de aanslag plaats op het

René En daar heb je er ondertussen 21 jaar op zitten! Cas Als ik stop, is het om precies te zijn 21½ jaar.

René In die tijd is de markt flink veranderd.

Cas We hebben natuurlijk een flinke consolidatie gezien bij de audiciensbedrijven en een enorme groei van het aantal winkels waar hoortoestellen worden verkocht. In die jaren groeiden Beter Horen, Schoonenberg, Van Boxtel, Hans Anders en ook Specsavers. En uiteraard zijn er in die periode ook steeds weer audiciens voor zichzelf begonnen. Een andere grote verandering was er trouwens veel eerder, in 1988. Toen gingen zorgverzekeraars zelf hoortoestellen inkopen. Die kochten zomaar 20 duizend hoortoestellen; voor die tijd een groot aantal. Een aantal jaren later lagen er nog flink wat op de plank. Om te voorkomen dat die alsnog op de markt zouden komen, heb ik die partij in de jaren 90 - Viennatone was indertijd onderdeel van ReSound - uit de markt gehaald.

René Een andere grote verandering was dat fabrikanten door de prijsdruk zelf in de retail zijn gestapt.

Cas Dat hebben zo goed als alle fabrikanten gedaan inderdaad, wereldwijd.

René Wat zie jij als de grootste positieve verandering in de hoorbranche?

Cas Een heel positieve ontwikkeling was natuurlijk de digitalisering van hoortoestellen.

René Indertijd, ik meen eind jaren 90, zagen de Digifocus van Oticon en de Senso van Widex het licht.

Cas En even later de Claro van Phonak, die was net iets later. De digitalisering heeft uiteindelijk een groot verschil gemaakt. Toen ik begon, hadden de hoortoestellen twee trimmers en de voorschrijver in het ziekenhuis waar ik veel

EARLINE 19
KOFFIETAFELGESPREK

mee van doen had, schreef slechts drie toestellen voor: de Widex A1 voor lichte gehoorverliezen, de Widex A2 voor iets zwaardere gehoorverliezen en voor de ernstigere verliezen het kasttoestel van Oticon, de P11P. Met de twee trimmers kon de output enigszins geregeld worden en de andere was een laag-af regelaar. Dat was het en daar moest je het mee doen. In die tijd kon je ook precies zien wanneer er een vertegenwoordiger van een fabrikant bij de KNO-arts langs was geweest. Dan zag je ineens andere toestellen verschijnen op het voorschrift. Het voordeel in die periode was wel dat je met heel veel merken werkte. Het nadeel is dat het lastig is om alle details van alle hoortoestellen te kennen. De keuze om nu met een beperkt aantal merken te werken, is een heel logische: je leert alle ins & outs van een hoortoestel en hebt daarnaast minder accessoires en onderdelen op voorraad nodig.

René Digitaal was indertijd ook het grote buzz-woord. In principe deden de eerste digitale hoortoestellen niet veel meer dan de analoge en de resultaten waren zo goed als gelijk. Later zijn de echte grote stappen gekomen.

Cas Jazeker, op signaalbewerkingsgebied en ook op het gebied van connectiviteit: telefoneren, muziek streamen en connectie met de tv en radio - het kan allemaal.

René En niet te vergeten de soloapparatuur, zoals de Rogerapparatuur uit jullie stal. De steeds verdergaande ontwikkelingen in techniek zijn natuurlijk positief. Wat zie je als negatieve verandering?

Cas Je ziet dat er nu een grote druk is op het werk van audiciens. Allereerst is de administratieve last erg zwaar. Daarnaast staan de prijzen enorm onder druk. Er wordt steeds meer geëist van een audicien en tegelijkertijd zien ze jaar na jaar de vergoeding dalen. Dat geeft een flinke druk.

René Wordt dat met de verkoop van hoortoestellen uit de private markt niet gepoogd te compenseren?

Cas Bij flink wat audiciensbedrijven, zeker wanneer ze niet kunnen profiteren van diverse bedrijfsprocessen, kan dat ook bijna ook niet anders. Vooral wanneer je een boterham

Cas Het was eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten. Het werk als audicien heb ik altijd graag gedaan. Je bent met techniek en tegelijkertijd sociaal bezig en je kan ook echt iets voor mensen betekenen: je geeft ze levensvreugde terug. De periode dat ik kennis mocht overdragen, was ook erg bevredigend. En bij het werken op een audiologisch centrum was dat inzicht gevend, voor beide partijen. Dat gaf veel meer begrip voor elkaar. De stap richting management en het opzetten van een bedrijf van nul af aan zoals bij ReSound, was mooi. Ik heb toen echt de eerste paperclip gekocht. Ook tijdens het werken voor een grote beursgenoteerde organisatie - wat Sonova is - heb ik veel geleerd. Daar is natuurlijk veel meer sturing vanuit het hoofdkantoor. Het gehele financiële gebeuren wat daarbij komt kijken, is een uitdaging. Ook mijn betrokkenheid bij de vereniging van hoortoestelfabrikanten GAIN gaf veel energie. We zijn steeds meer gaan doen aan voorlichting en belangenbehartiging en zoeken ook meer en meer de samenwerking met andere partijen.

René Hoe voelt het om met pensioen te gaan?

Cas Ruim anderhalf jaar geleden ben ik daarover gaan nadenken. Tja, hoe voelt dat nu? Eigenlijk voel ik nog niks, doordat ik enorm druk ben met de budgetperiode! Straks mogen we het budget gaan verdedigen. Dus ik ben nog niet echt bezig met mijn pensioen.

René Wordt er niet vaak aan je gevraagd wat je straks gaat doen? Juist op het moment dat je na 43 jaar even niks meer hoeft?

Cas Ik heb het er natuurlijk met mijn vrouw Jacqueline over gehad en ik wil zeker in het begin echt heel weinig doen. In april, als mijn pensioen start, gaan we op vakantie. Het zal vast wel even wennen zijn dat er tijdens de vakantie niks meer op mijn telefoon binnenkomt. Dat zal dus een heel andere vakantie worden. Daarnaast wil ik meer gaan golfen: 18 holes gaan lopen in plaats van de 9 die ik nu doe, en kijken of ik vooruit kan gaan, want dat wil ik wel; er beter in worden. René Zien we je nog ergens terug in de hoorbranche? Ton Heijman, oud-directeur van Oticon, zei destijds: ‘Ik trek de deur dicht en dan ben ik ook echt weg’.

Ik sta er nu ook zo in. Ik wil ook vooral graag meer gaan

Ik kan me herinneren dat je ooit je metseldiploma hebt

(Lachend) Het enige muurtje dat ik ooit gemetseld heb, was op mijn examen! Maar klussen vind ik erg leuk en thuis heb ik nog genoeg te doen. Daarnaast kook ik erg graag.

En is al bekend wie je opvolger is?

Dat wordt binnenkort bekend gemaakt. Iemand uit de branche?

Dat wel. Ik verwacht dat de nieuwe manager ergens in maart zijn entree maakt bij Sonova. De contacten om het bedrijf door te nemen en de overdracht te regelen, lopen al. Dank voor dit gesprek Cas en geniet van je pensioen!

Dank je René, ook voor alle jaren dat we fantastisch samen hebben gewerkt!

KOFFIETAFELGESPREK

TINNITUS SYMPTOOM OF SYNDROOM

IN HET KADER VAN DE WEEK VAN HET OORSUIZEN, DIE PLAATSVOND IN DE TWEEDE WEEK VAN FEBRUARI, LEGDE HOORMIJ•NVVS DE STELLING ‘TINNITUS, EEN OPLOSSING IS ER WÉL’, VOOR AAN ERVARINGSDESKUNDIGEN EN (ZORG)PROFESSIONALS. HET DOEL DAARVAN WAS INZICHT GEVEN IN DE MOGELIJKHEDEN DIE ER ZIJN VOOR WIE TE MAKEN KRIJGT MET DEZE AANDOENING. EN DAT ZIJN MAAR LIEFST 1 TOT 2 MILJOEN MENSEN IN NEDERLAND. DE INVLOED VAN TINNITUS OP IEMANDS LEVEN KAN HEEL GROOT ZIJN, MAAR ER ZIJN BEHANDELOPTIES DIE BEWEZEN EFFECTIEF ZIJN.

Een van de professionals die op de stelling reageerde, is Jan Ost, mede-oprichter en -eigenaar van Brai3n, een kliniek voor hersenonderzoek voor geavanceerde, internationale, innovatieve en interdisciplinaire neuromodulatie. “Dankzij hersenonderzoek begrijpen we steeds beter hoe tinnitus in de hersenen wordt gevormd. Het hersennetwerk dat verantwoordelijk is voor tinnitus bestaat niet alleen uit gebieden van het auditieve systeem. Het al dan niet betrokken zijn van gebieden die de aandacht reguleren kan de beleving van de tinnitus sterk beïnvloeden. Het ‘salience netwerk’ reguleert de aandacht en bestaat uit een groep hersengebieden die relevante informatie uit de omgeving identificeren en de aandacht erop richten. Als dit netwerk gekoppeld is aan het tinnitusnetwerk ondervindt de patiënt beduidend meer hinder van het geluid. Als het brein het tinnitussignaal als ‘normaal’ beschouwt, wordt de prikkel opgenomen in het Default-mode netwerk waardoor de hersenen er alles aan doen om het geluid te blijven genereren. Daarom is het meten van de hersenenwerking met QEEG, naast het onderzoeken van het gehoor, een belangrijke informatiebron om de tinnitus van de patiënt beter te begrijpen. Als we meer mensen met tinnitus willen helpen, moet de behandeling op de persoon worden afgestemd. Het is niet nuttig om iedere patiënt hoortoestellen aan te meten of met antidepressiva te behandelen. Daarom is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het tinnitussymptoom en het tinnitussyndroom. Het symptoom tinnitus duidt op de aanwezigheid van een geluid zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Meestal is de tinnitus goed te verdragen en volstaat het om aan geluidsverrijking te doen om in een stillere omgeving de tinnitus te maskeren. Als de tinnitus gepaard gaat met bijvoorbeeld slaapstoornissen, angst, depressie of continue hyperfocus dan spreken we van een tinnitussyndroom”.

Met neuromodulatie zijn hersennetwerken op een elektrofysiologische manier te beïnvloeden, zodat bijkomende symptomen te reduceren zijn, volgens Jan Ost. “Behandelen van de depressie, slapeloosheid of angst is vaak cruciaal om de tinnitus minder prominent te maken. Door het doorbreken van de ‘verkeerde’ hersennetwerken is het tinnitusgeluid als minder scherp waar te nemen. Naast het stimuleren van de hersenen (centrale neuromodulatie) wordt ook ingezet op perifere neuromodulatie waarbij spieren en zenuwen in de nek en de kaken worden getriggerd. Door de tinnitus te benaderen vanuit de hersenen én vanuit de perifere zenuwen (bottom-up en top-down), bereiken we een grotere groep patiënten die geholpen kunnen worden en zijn de resultaten beter. Helaas geldt dit nog niet voor iedereen, maar

JAN OST

LUMC NIEUWJAARSREFEREERAVOND

INTEGRALE ZORG

VOOR DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN

WEES JE BEWUST VAN

WAT ZE WÉL KUNNEN

EN HOEVEEL ZE MEEKRIJGEN

OP DINSDAG 10 JANUARI VOND DE JAARLIJKSE NIEUWJAARSREFEREERAVOND VAN HET LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM PLAATS. VOOR HET EERST IN EEN HYBRIDE VORM, ZOWEL FYSIEK ALS ONLINE. IN VERSCHILLENDE PRESENTATIES WERD HET THEMA ‘INTEGRALE ZORG VOOR DOVE EN SLECHTHORENDE KINDEREN’ BEHANDELD. DE LEZINGEN SLOTEN GOED OP ELKAAR AAN, ER WAS VEEL OVERLAP EN SAMEN GAVEN ZE EEN MOOI COMPLEET BEELD VAN AUDIOLOGISCHE ZORG BIJ KINDEREN.

TEKST Lola Hamers

Prof. dr. Peter Paul G. van Benthem, afdelingshoofd van de KNO in het LUMC, gaf een kort welkomstwoord waarin hij zijn blijdschap uitte dat de refereeravond weer fysiek kon worden gehouden. Direct daarna startte dr. Anouk P. Netten, KNO-arts, met de eerste presentatie: ‘Van significant naar relevant; aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in de spreekkamer’. We ontdekken steeds vroeger als kinderen doof zijn. En kinderen krijgen steeds vroeger en steeds vaker een cochleair implantaat (CI). Amerikaans onderzoek bracht de taalontwikkeling bij goedhorende kinderen, dove kinderen en kinderen met een CI in kaart. Het is duidelijk: hoe vroeger er wordt ingegrepen, hoe beter.

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

92 procent van alle dove kinderen heeft horende ouders. Communicatie is dan moeilijker, want ouders komen met gebarentaal vaak niet verder dan het niveau van een driejarig kind; hoezeer ze ook hun best doen. Daardoor krijgen slechthorende kinderen helaas vaak minder kwalitatieve aandacht van hun ouders: ze moeten in korte zinnen spreken. Sociale ontwikkeling leer je niet als schoolvak, dat is incidenteel leren. Je leert door met elkaar om te gaan. Als je daartoe geen of verminderd toegang hebt, maakt dat de ontwikkeling een stuk lastiger. Kinderen met een CI blijken minder goed te zijn in het herkennen van emoties dan horende kinderen. Het herkennen van emoties is immers aangeleerd. Kinderen met hogere taal- en communicatievaardigheden rapporteerden hogere eigenwaarde omdat ze meer betrokken zijn in de sociale omgeving. “Binnenkort verschijnt er een folder vanuit het LUMC, het is aan te raden om daar een paar exemplaren van te hebben”, adviseerde dr. Netten. “Informeer ouders. Betrek de kinderen bij het gesprek, vraag waar ze behoefte aan hebben en wat ze nodig hebben. Ook voorlezen door de ouders is belangrijk, ongeacht of het kind dat goed kan verstaan. Het gaat om het contact en dat het kind kan observeren. Het is zoveel meer dan spraak”.

GEHOORVERLIES OP HET SCHOOLPLEIN

De volgende lezing, van prof. dr. Carolien J. Rieffe, psycholoog, sloot naadloos op de voorgaande aan: ‘Sociale participatie op het schoolplein van kinderen met gehoorverlies’. Prof. dr. Rieffe doet al 25 jaar onderzoek naar het belang van emotionele intelligentie voor sociaal functioneren en mentale gezondheid. “Je kunt ondersteunen wat je wil, als andere kinderen incidenteel kunnen leren met hun ouders, en later op het schoolplein met andere kinderen, zal er een achterstand zijn voor het slechthorende kind”. Er zijn veel kinderen van het speciaal onderwijs naar het reguliere onderwijs gegaan. Kinderen met een cochleair implantaat doen moeilijker mee. Er is vaak negatieve interactie met medeleerlingen: pesten of onbegrip. Om dat te kunnen merken en ingrijpen moeten leerkrachten er goed bovenop zitten. Soortgelijke situaties worden waargenomen bij bijvoorbeeld kinderen met autisme.

AUTISMEDIAGNOSE

Na de presentaties ‘The Expert Center for Rare Ear Diseases’ van prof. dr. ir. Johan.H.M. Frijns, KNO-arts; ‘Eko spreekuur’ van dr. Liselotte J.C. Rotteveel, KNO-arts; en ‘Revalidatie en begeleiding gehoor bij kinderen in het LUMC’ van drs. Dick Biesheuvel, KF-audioloog, ging de laatste lezing van dr. Leo De Raeve, directeur van het ONICI, ook in op dit onderwerp: ‘Kinderhoorzorg: van (vroeg) input naar output’. Hij waarschuwde om voorzichtig te zijn met de diagnose autisme bij dove en slechthorende kinderen, omdat hun ontwikkeling door de gehoorproblematiek op eenzelfde manier kan achterlopen als bij kinderen met autisme. Het kan hier een groot verschil maken om interdisciplinair samen te werken: experts op het gebied van autisme die hun kennis delen met experts in de audiologische zorg en andersom. Gehoorverlies heeft namelijk niet alleen impact op de taalontwikkeling, maar op de gehele ontwikkeling. Ondanks het stijgen van de meervoudige problematiek worden de prestaties van dove en slechthorende kinderen in het onderwijs steeds beter, en steeds meer van hen kunnen een beroep leren. Bijna 60 procent van deze kinderen scoort binnen de grenzen van het ‘normale’. “Wees je bewust van wat ze wél kunnen en hoeveel ze meekrijgen”, besloot dr. De Raeve.

EARLINE 23

EEN BLIK OP DE AUDIOLOGISCHE MARKT

DOOR GAIN EN OPTITRADE RETAILGROEP

RICHARD ZOETEMELK PIM FÖSTER

BLIJF ZAAIEN OM STRAKS TE OOGSTEN

EEN INFLATIE DIE TORENHOOG WAS. VERMINDERD CONSUMENTENVERTROUWEN EN HET

MOETEN BETALEN VAN EEN EIGEN BIJDRAGE, NET NU ER SPRAKE IS VAN EEN MOEILIJKE

ECONOMISCHE TIJD. DE HOORTOESTELLENMARKT LIET IN 2022 DAN OOK EEN KLEINE KRIMP

ZIEN. ZORGELIJK? EEN TRENDBREUK? OF, NU DE INFLATIE OVER ZIJN TOP IS, JUIST KANSRIJK?

TEKST Anneke Pastoor/Erik Riemens BEELD Miranda Becker Hoff

Richard Zoetemelk namens GAIN en Pim Föster van Optitrade Retailgroep laten hun licht erover schijnen. En dat niet alleen. Ze zijn ook van het wakker schudden. De rek is eruit.

“Ik kan mij niet heugen dat er structurele prijsstijgingen in Nederland doorgevoerd werden door fabrikanten”, trapt Richard af. “Vanuit WS Audiology hebben we hier zeker mee te maken en zo vast ook bij andere leveranciers; de continue druk vanuit zorgverzekeraars betekende een doorvertaling in onze prijzen. Wij hebben lang een tegendraadse beweging gemaakt, maar op een gegeven moment was het op en de rek eruit. Het moment van besparen én nog meer besparen hield een keer op”. Pim vervolgt: “De kosten voor de audiciens werden ook steeds hoger, maar de vergoedingen van de zorgverzekeraars gingen niet omhoog. Er was geen sprake meer van prijselasticiteit, de marges knelden eigenlijk bij iedereen. Richard: “Neem een land als België en de situatie is volledig anders, omdat daar de zorgvergoedingen jaarlijks geïndexeerd worden”.

KLEINE KRIMP

Over welke cijfers hebben we het eigenlijk? Het rapport ‘Een blik op de audiologische markt 2022 en 2023’ van GAIN meldt dat fabrikanten in 2022 347.875 hoortoestellen leverden aan Nederlandse audiciensbedrijven. Als we 2020, het eerste coronajaar, buiten beschouwing laten, dan betekent dat een kleine krimp ten opzichte van andere jaren. Het aantal verkochte hoortoestellen vorig jaar eindigde net iets hoger dan het niveau van 2019. En van alle verkochte hoortoestellen in 2022 is 17,4 procent uit de vrije, private markt; een daling naar 60.689 stuks ten opzichte van 65.175 in 2021 (toen 18,4 procent van het totaal). Die trend zet zich door in cijfers van januari 2023: ruim 3.400 ten opzichte van 6.000 aankopen in januari 2022. “Opvallend”, vindt Richard. “Maar die ontwikkeling zagen we mid vorig jaar al aankomen; zeker na de zomer en vooral bij de ketens. Ik vind het een forse krimp. Van 21,3 naar 12,8 procent van het

totaal aantal verkopen en dat in één maand. Dat is nogal wat. We krijgen veel wisselende signalen vanuit de markt. Het wordt nog spannender als het een continue krimp zou zijn, maar dat is niet de verwachting”.

GEEN TRENDBREUK

Die mening deelt Pim, die dit dan ook geen trendbreuk noemt. De verkoop in de vrije markt bij de zelfstandige audiciens is het afgelopen jaar zelfs gestegen. Juist onzekere tijden leiden tot krimp. Hij ziet de rest van 2023 dan ook voorzichtig positief tegemoet. “Mensen krijgen meer salaris, de gasprijzen gaan omlaag en er is extra geld. Dat kan positief werken, maar we kunnen daar pas echt iets over zeggen aan het begin van het tweede kwartaal, verwacht ik. Zet die dalende trend zich dan nog door… ja, dan moeten we ons zorgen maken”. Richard breekt een lans voor de audicien, als hij kijkt naar de vrije markt waarin hoortoestellen niet door zorgverzekeraars worden vergoed en zonder vergoeding door consumenten worden aangeschaft. “Maatwerk is vertragend in het proces. Efficiency is ‘king’ en tijd is geld. Dat gaat vaak ten koste van de aandacht. Soms vind ik dat we daarin compleet zijn doorgeslagen. Als audicien moet je de prijsverschillen en de keuze tussen een duur en minder duur hoortoestel kunnen blijven uitleggen. En dat vraagt aandacht, tijd en reguliere en professionele nazorg voor de consument”.

OPLAADBAAR PAST PRIMA IN PLAATJE

Een doorkijk naar de marktontwikkeling in 2023 levert nog meer inzichten op. Allereerst de opkomst van de oplaadbare hooroplossingen. In 2022 was 57 procent van het totaal aantal geleverde hoortoestellen van een oplaadbaar type. Een jaar eerder lag dat percentage nog op 41 procent. In absolute getallen een groei van bijna 59.000. Richard: “De oplaadbaarheid wordt steeds beter en ik verwacht binnen nu en vijf jaar dat er alleen nog maar oplaadbare hooroplossingen zijn”. Pim is het daarmee eens. “Het past prima in het plaat-

EARLINE 25

je van duurzaamheid, hergebruik van materialen en maatschappelijk ondernemen. In de optiekbranche zie je nu al meer ‘groene’ aandacht, bij monturenmerken die acetaat hergebruiken, maar ook daglenzen die gerecycled worden. De audicien wordt zich er ook steeds meer bewust van. Belangrijk, want we zien daarin een toenemende vraag van de consument”.

GEHOORBESCHERMING EN HOORHULPMIDDELEN

Door de enorme hoeveelheid media-aandacht voor preventie van gehoorschade in de afgelopen maanden, is dat aandeel flink de lucht ingegaan. De oorzaken? Muzikanten die met hun gehoorschade naar buiten traden, de discussie over het verlagen van de volumegrens en de diverse campagne-aandacht. Pim: “Die focus en ook de verandering en acceptatie van preventiemiddelen, droegen daaraan bij. Net als de bewustwording vooral onder jongeren. We hebben echt stappen gemaakt als branche. Dat hebben we goed gedaan en daar mogen we best trots op zijn”. Als laatste opvallende ontwikkeling benoemen de heren de hoorhulpmiddelen en dan in het bijzonder de rookmelder. “Sinds 1 juni 2022 werd een rookmelder verplicht op elke verdieping van een woning. Het gevolg van de invoering van het nieuwe Bouwbesluit. En dat gaf weer een enorme boost aan de hoorhulp-

wingssystemen”, vertelt Richard. Pim vult aan: “Regelgeving doet dus zeker wel iets. Neem die kleine plastic flesjes. Daarvan dacht toch niemand dat we deze, met name jongeren, zo massaal zouden inleveren? Het werkt blijkbaar. Die boodschap geef ik altijd mee aan de Optitrade-leden: trigger de consument, maak het ze iets gemakkelijker en communiceer erover”.

ZAAIEN EN OOGSTEN

De algemene slotconclusie luidt dat 2022 een aantal ontwikkelingen heeft laten zien, die in 2023 zeker nog van invloed zijn. De Nederlandse Bank verwacht een economische groei van 0,8 procent in 2023 en 1,6 procent in 2024. De economie komt langzaam weer op gang, geholpen door bijvoorbeeld het prijsplafond van de overheid om de gevolgen van de energieprijsstijgingen op te vangen. Ook de inflatie zal sterk dalen. “In dit licht is het logisch om te verwachten dat de Nederlandse hoortoestelmarkt groei gaat laten zien”, zegt Richard. De verwachting is een bescheiden stijging naar ongeveer 352.000 hoortoestellen. Pim besluit: “Kijk vooral naar verbreding, de combinatie ‘audiologie en optiek’ is een belangrijke. Daar zijn zeker nog groeimogelijkheden. Zorg ook dat je andere doelgroepen binnenkrijgt en vernieuwende producten aanbiedt. Kortom, blijf als het goed

26 EARLINE
KIJK VOORAL NAAR VERBREDING, DE COMBINATIE ‘AUDIOLOGIE
EN OPTIEK’ IS EEN BELANGRIJKE

WIDEX SOUND ASSIST

Widex Sound Assist is een soort “Zwitsers” zakmes voor Widex Moment hoortoestellen. Met zijn zeer geringe afmetingen past het in de handpalm.

Widex Sound Assist kan worden gebruikt als tafelmicrofoon tijdens groepsgesprekken, als partnermicrofoon in een-op-eengesprekken, voor Bluetooth-streaming van telefoongesprekken of audio en heeft een ringleidingfunctie dat handig is voor hoortoestellen zonder luisterspoel. Daarnaast kan dit multitalent worden gebruikt als afstandsbediening voor de hoortoestellen om van programma te wisselen of het volume aan te passen. Kortom, een echte alleskunner!

Wilt u meer weten over Widex Sound Assist? Neem dan contact op met uw accountmanager, onze customer service: 085 - 890 20 10, of scan de QR-code.

SOUND LIKE NO OTHER
gehoor geven UW HULP IN TALLOZE SITUATIES

U HEBT HET

GOED GEHOORD

DE GOED HOOR-WEKEN 2023 ZIJN EEN FEIT!

IN 2022 IS OPTITRADE RETAILGROEP IN SAMENWERKING MET LOYALTY LAB EN JILL MARKETING GESTART MET LANDELIJKE CAMPAGNES VOOR ZELFSTANDIGE AUDICIENS. DE REDACTIE VAN EARLINE GING IN GESPREK MET PIM FÖSTER, DIRECTEUR OPTITRADE RETAILGROEP, OVER HET BELANG EN DE KRACHT VAN DE JUISTE MARKETING ÉN OVER DE GOED HOOR-WEKEN DIE IN MEI 2023 VAN START GAAN.

“Voor zelfstandige audiciens is het moeilijk om op te boksen tegen de marketingslagkracht van de ketens. Dankzij collectieve marketingbudgetten en een team dat zich daarmee bezig kan houden, kunnen ketens zich duidelijk profileren en positioneren in hun verzorgingsgebied. Het is niet zo dat zelfstandige audiciens niet zouden willen investeren in marketing, maar het ontbreekt hen vaak aan de tijd en kennis om dit op een effectieve manier te doen. Onze missie is zelfstandige audiciens het zo gemakkelijk mogelijk maken, door hen direct in te laten stappen in een marketingcampagne die lokaal inzetbaar is, maar een landelijke uitstraling heeft. Onze GOED HOOR-campagne is gericht op zowel het werven van nieuwe klanten als het uitnodigen van bestaande klanten om langs te komen voor een controle”, legt Pim uit.

DE GOED HOOR-WEKEN

De insteek van de campagne is als volgt: Zorg vraagt om aandacht. Niet altijd, maar wel op het juiste moment. Liefst op gezette tijden Daarom is er een APK voor je auto. Daarom kijk je eens in de drie jaar naar het verfwerk van een huis; (zou je) eens per zes maanden naar de tandarts moeten gaan; laat je een piano jaarlijks stemmen; doe je de tuin en olie je de ketting van een fiets.

Als je op het juiste moment de juiste zorg geeft, gaat alles langer mee, kost het je onder aan de streep minder, voor kom je irritatie en kun je onbezorgd langer genieten. Voor jouw gehoor is dat niet anders. Doe eens per jaar een check. Dan weet je het weer.

VOOR WIE IS DE GOED HOOR-CAMPAGNE?

Pim: “Voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Loyalty Lab en Jill Marketing zoeken voor onze audiciens uit wie zij het beste kunnen benaderen. Voor deze campagne is een basis pakket ontwikkeld dat naar behoefte kan worden uitgebreid met extra middelen. De marketingconsultants adviseren en begeleiden de audicien in het samenstellen van het beste campagneplan voor zijn/haar winkel. Ook kunnen zij meer vertellen over de Whize-analyse; een tool om direct meer inzicht te krijgen in de eigen doelgroep en het eigen ver zorgingsgebied. Deze analyse is zeer waardevol: ook voor toekomstige campagnes en om de winkel goed op de kaart te zetten”.

HET BELANG VAN DE JUISTE TIMING

De GOED HOOR-campagne gaat in mei van start en dat is geen toeval. “In mei gaan we met z’n allen weer naar buiten. Een dagje weg, een stevige wandeling of fietstocht, iedereen trekt er weer op uit en een bezoekje aan de audicien mag daarbij niet ontbreken”, zegt Pim. “Om dit gevoel extra te benadrukken, hebben we een superleuke incentive aan de campagne toegevoegd: het boek Bucketlist, Eropuit in Nederland, van Marleen Brekelmans. Hierin staan de mooiste nog onbekende plekjes van Nederland. Een reisgids vol unieke belevenissen. Erg leuk om aan de consument mee te kunnen geven. Wat ik tot slot nog tegen onze audiciens wil zeggen: de verkoop

EARLINE 29 INFOTORIAL

WIDEX

HEEFT PASSIE VOOR GELUID

DE WARMTE IN HET WIDEX-GELUID ZIEN WE TERUG IN HET WARME CONTACT MET KLANTEN

VANAF DE START 67 JAAR GELEDEN, IS HET WIDEX-GELUID TOONAANGEVEND. EEN CONSUMENT DIE EENMAAL EEN WIDEX-HOORTOESTEL HEEFT GEPROBEERD, WIL NIETS ANDERS MEER.

HETZELFDE ENTHOUSIASME VINDEN WE BIJ DE KLANTEN VAN WIDEX, DE AUDICIENS. VERANTWOORDELIJK? HET SALESTEAM. AL SPREKEN ZE ZELF LIEVER VAN EEN TEAMPRESTATIE EN ZELFS VAN ‘DE WIDEX-FAMILIE’. WAT MAAKT HET WIDEX-GELUID NOU ZO BIJZONDER EN ZELFS UNIEK? WE VRAGEN HET SALESMANAGER NICK LINSSEN EN ACCOUNTMANAGERS BRAM VAN ROSSUM, MICHIEL ENGELEN EN ANDRÉ LUKKES.

TEKST Martijn Plantinga BEELD Stefan Segers

NICK LINSSEN, BRAM VAN ROSSUM, MICHIEL ENGELEN EN ANDRÉ LUKKES

WE DOEN GEEN CONCESSIES DIE

TEN KOSTE GAAN VAN DE KWALITEIT

“Ik werk hier sinds 2005 en toen al hoorden we van klanten dat als ze één keer een Widex-hoortoestel hadden geprobeerd, ze eigenlijk niets anders meer wilden”, opent André. Natuurlijk is dat een groot compliment. Je komt in onze branche al snel op het ‘verstaan’ en vaak worden de geijkte punten genoemd, maar er is veel meer in het horen dan alleen verstaan. We doen er alles aan om de geluidskwaliteit in zijn algemeenheid zo goed mogelijk te houden. Je hebt tegenwoordig allerlei gadgets en koppelingen op de markt, maar we zullen nooit concessies doen die ten koste gaan van die kwaliteit. Met onze nieuwe toestellen en patenten kunnen we dat ook echt laten horen. Vertragingen zijn vrijwel niet meer aanwezig en geluid wordt zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven. We horen terug van gebruikers en audiciens dat wanneer je een Widex toestel gewend bent, je niet snel overstapt naar een ander merk”.

MET JE HOORTOESTEL ONDER DE DOUCHE

Bestaat het perfecte geluid eigenlijk? Is er nog wel winst te boeken? Bram: “Als je kijkt naar de Widex Moment™ met de PureSound™, dan draait er veel om tijdsvertraging. In ons basisprogramma hebben we ongeveer 2,5 milliseconde tijdsvertraging en daarmee zijn we de snelste in de markt. Met het nieuwe PureSound-programma is dat minder dan 0,5 mil liseconde. Het kamfiltereffect, karakteristiek voor traditioneel hoortoestelgeluid, is bij ons niet meer hoorbaar. Dan kom je in de buurt van het meest natuurlijke geluid. Het moment dat klanten zeggen: ik hoor niet meer dat mijn hoortoestel aan staat en daardoor soms zelfs onder de douche gaan staan met hun hoortoestel… Dat is mooi om te horen en het groot ste compliment. Het mooie van Widex vind ik dat het toestel niet per se een gadget hoeft te zijn. Als iets ten koste gaat van geluidskwaliteit, laten we het achterwege”.

Natuurlijk wordt er zelfs op dit vlak nog winst geboekt. Dit is echter vooral gebaseerd op het verbeteren van het geluid op het moment zelf; denk aan een situatie in een restaurant. Naast het werk dat de audicien doet, kan een gebruiker zijn hoortoestel zelf aanpassen zodat het voor hem goed klinkt in een specifieke situatie. Dit is te danken aan de AI-technologie. Het wordt allemaal steeds nauwkeuriger en meer en meer maatwerk. Nick: “In feite geven we de audiciens extra tools om de klant op ieder gewenst moment en op iedere plek te kunnen helpen”.

WARME BAND MET DE KLANTEN

Wat is er nu zo mooi aan werken bij Widex? Wat maakt jullie trots? Michiel, sinds januari van dit jaar in dienst: “Werken bij Widex voelt heel informeel, haast als familie. Toen ik hier kwam voor mijn sollicitatie, stonden we eerst een half uur bij de voordeur te kletsen voordat ik mijn daadwerkelijke gesprek had. De sfeer is heel familiair en prettig”. André: “Het mooie, vooral bij nieuwe klanten, vind ik dat ze erachter komen dat ze niet alleen ons product kopen, maar ook de service erachter. Het is een totaalplaatje”. Bram: “Precies, we hebben het vaak over onze producten, maar het gaat eigenlijk om de service. En dat zijn niet alleen wij als Sales, maar ook Customer Service en de hele groep met elkaar. En niet alleen voor, maar ook mét de klant”. Nick maakt een mooie brug: “De warmte in het geluid zien we terug in dezelfde warmte in het contact met de klanten. We helpen ze ook met de ontwikkeling van hun zaak. Dat is onze gezamenlijke uitdaging. Hoe gaan we er samen een succes van maken? We kunnen op verschillende manieren helpen. Je koopt niet ‘even’ een hoortoestel, maar we hebben vaak heel lange en zeer hechte relaties. Het vertrouwen en de loyaliteit is heel hoog”. Bram: “Kortom, we werken echt als een team. Samen werken en samen onze doelen bereiken”.

EARLINE 31
INFOTORIAL
DE MEEST RECENTE INNOVATIE VAN WIDEX: SOUND ASSIST

DE MOUNT EVEREST BEKLIMMEN

Een voortdurend avontuur, dát is het leven en werken met gehoorverlies! Het is een onophoudelijke ontdekkingsreis met verrassingen, obstakels en fascinerende overwegingen.

VOORZITTER MET GEHOORVERLIES

Zo werd ik recent gevraagd om voorzitter te worden van Netwerk Haarlemmerolie. Een erg leuk netwerk van 25 ondernemers die wekelijks op vrijdagochtend van 7.00 tot 9.00 bijeenkomen om elkaar te helpen en te inspireren, en waar ik al vier jaar enthousiast lid van ben. Ik zei direct ‘ja’. Ik besefte pas later wat dit voor mij als mens met een fors gehoorverlies met zich meebrengt. Er was wel een moment midden in de nacht dat ik dacht: wat heb ik gedaan? Kan dit wel? Heb ik alles wel overzien? Ik neem jullie juist als hoorspecialisten graag mee op deze onvergetelijke reis en deel wat er bij deze stap en functie komt kijken, opdat iedereen kan leren hoe je hierin goed kunt faciliteren.

MINDSET

Nu ik gekozen heb voor de mindset dat omgaan met gehoorverlies niet zozeer obstakels maar wel vragen met zich meebrengt, merk ik dat ik met open vizier complexe situaties tegemoet treed. Problematiseren geeft spanning en stress. Kiezen voor het denken in vragen in plaats van problemen geeft volop ruimte voor nieuwsgierig verkennen en onderzoeken.

SAMENWERKEN

We zijn als bestuur een goed team. Dit betekent dat ik volop vertrouwen voel om te durven vragen en aan te geven wat goed werkt. Ik neem ze mee met uitleg en zo leren we samen hoe we optimaal kunnen communiceren. Bijvoorbeeld als zij links en rechts van mij zitten tijdens de netwerkmeeting, helpt het als zij opmerkingen opschrijven, want fluisteren kan ik niet verstaan. Zij tikken mij aan als ze contact willen maken. We gebruiken kleine gebaren waar nodig. We hebben afgesproken dat als ik dingen mis of er een misverstand lijkt te ontstaan, dat zij dan inspringen. In het hele netwerk is er een soepele samenwerking en fijne sfeer met ruimte voor humor. Dit heeft er zeker voor gezorgd dat ik ‘ja’ durfde zeggen tegen het voorzitterschap.

GOED VERSTAAN VRAAGT VOORWERK

Voor een groep van 25 mensen die verspreid aan tafels zitten in een matig akoestische ruimte, zijn mijn top ingeregelde hoorapparaten voor goed-verstaan toch niet toereikend. Dit vraagt per keer om goede voorbereiding, anticiperen, oefenen,

WENDELINA’S HOORIDEE

nadenken, inschatten, hulp vragen, voor- en nabespreken en uitproberen. Evenals bij het bestuur en de leden checken wat er beter kan. Zo werken we iedere keer aan samen leren en een mooie afstemming.

TECHNIEK

Natuurlijk heb ik de beschikking over goede hooroplossingen zoals tafelmicrofoons, waarmee ik iets meer kan verstaan. Dit is de auditieve ondersteuning. Daarnaast werkt het super dat ik ook aanspraak kan maken op een schrijftolk. Zij typt alle tekst in en dit kan ik lezen op mijn laptop die ik voor me op tafel zet. Zo heb ik altijd een back-up. Dit geeft cruciale rust. Dankzij de schrijftolk heb ik vooraf geen stress dat ik iets zal missen. Als mensen binnensmonds spreken of anderszins onduidelijk, of een accent hebben, dan kan ik dankzij deze schrijftolktekst altijd checken of wat ik versta wel volledig is.

ENERGIE

Om ervoor te zorgen dat ik voldoende energie heb voor deze functie ga ik de avond ervoor op tijd slapen en zorg ik ervoor dat ik de resterende vrijdagochtend kan lanterfanten om mijn brein en body te kalmeren. Van dit lummelen maak ik een klein feestje.

MOUNT EVEREST

Bovenstaande is een ontroerend mooi en leuk leerproces. Het is stap voor stap leren en afstemmen en aan de hand van de nieuwe ervaringen steeds aanscherpen en bijstellen. Dit is een prachtige kans om samen met anderen grenzen en capaciteiten te onderzoeken en te ontwikkelen. Vanwege het unieke, uitdagende en enerverende karakter en de intensiteit van deze taak, maak ik de vergelijking met het beklimmen van een unieke berg. Samen op reis en onderweg zijn met mijn Sherpa’s: zo kom ik een heel eind.

STARKEY REMOTE MICROPHONE+

Voor sommige slechthorenden blijven situaties met rumoer en geroezemoes uitdagend, zelfs met hoortoestellen. De Remote Microphone+ kan dan een flinke meerwaarde hebben. Uw klant geniet ook in drukke omgevingen volop van één-op-één gesprekken met dit accessoire.

Audiostreamen kan eenvoudig en vanaf verschillende geluidsbronnen. De microfoon is uitgerust met Bluetooth voor 8 apparaten tegelijkertijd, Amazon Alexa, DAI en T-COIL. Compatibel met Evolv AI, Livio Edge AI, Livio AI en Livio. Handige instructievideo’s beschikbaar.

voor meer info: www.starkey.nl, www.kindhoren.com, info@kindhoren.nl, +31 (0)55 3602111

In deze rubriek van Earline deelt Wendelina Timmerman eigen ervaringen en ervaringen uit de praktijk. Zij traint, samen met haar team, professionals zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, audiologen en audiciens. Haar bedrijf Hooridee geeft workshops en biedt individuele trainingen voor werknemers en ondernemers met gehoorverlies. “Iedere dag werk ik met mensen die een nieuwe stap willen zetten, nieuwsgierig zijn en willen weten wat er bestaat, wat beter kan en welke mogelijkheden er zijn. Zij hebben allemaal hun eigen vragen over leven en werken met gehoorverlies”.

MET VEEL PLEZIER MELDDE STARKEY ONLANGS DAT DE REMOTE MICROPHONE+ WEER VOLOP LEVERBAAR IS EN OP VOORRAAD.
EARLINE 33

OTICON REAL BESCHERMT

TEGEN

DAGELIJKSE STORENDE GELUIDEN

Tevens blijft Oticon Real gebruikmaken van het kenmerkende Deep Neural Network. Dit is ook onderdeel van de Oticon

More en Oticon Own, maar nu op het vernieuwde chipplatform Polaris R. Hierdoor is het mogelijk om twee baanbrekende innovaties te implementeren die deze toestellen tot een waardige opvolger van de Oticon More maken, namelijk SuddenSound Stabilizer en Wind & Handling Stabilizer. Hiermee worden gebruikers beschermd tegen storende geluiden, zoals zachte en harde plotselinge geluiden, en wind- en bedieningslawaai – iets waar 7 van de 10 gebruikers dagelijks last van hebben.

SUDDENSOUND STABILIZER

Eén van de twee nieuwe innovaties is de SuddenSound Stabilizer. Met deze functie wordt het gemakkelijk om korte, plotselinge geluiden die als storend kunnen worden ervaren, te dempen zonder daarbij spraakverstaan te verliezen. De functie is ontworpen om zowel met zachte als harde plotselinge geluiden om te kunnen gaan. Voorbeelden zijn een richtingaanwijzer in een auto die hoorbaar moet blijven, zonder dat de aandacht op de weg verslapt, of het geluid van groenten die gehakt worden zonder dat dit een gesprek met de tafelgasten onderbreekt. Daarnaast

TWEE BAANBREKENDE INNOVATIES

MAKEN HET GEMAKKELIJKER OM VAN

ALLEDAAGSE SITUATIES TE GENIETEN

NIEUW
OP DONDERDAG 9 FEBRUARI HEEFT OTICON ZIJN NIEUWSTE HOORTOESTELFAMILIE GEÏNTRODUCEERD, DE OTICON REAL. DEZE FAMILIE, BESTAANDE UIT DRIE PRESTATIENIVEAUS - REAL 1, 2 EN 3 - IS HET ALLERNIEUWSTE EN MEEST INNOVATIEVE PREMIUM PRODUCT VAN OTICON.

is SuddenSound Stabilizer niveau-afhankelijk. Dit houdt in dat er meer afzwakking wordt toegepast als plotselinge geluiden luider zijn. Dit gaat in de hoogste stand – er zijn zes verschillende standen - tot wel 30 dB. Deze functie is zeer nuttig, aangezien op een gemiddelde dag mensen te maken kunnen hebben met ongeveer 500.000 plotselinge geluiden, die allemaal tot irritatie kunnen leiden voor hoortoestelgebruikers. Tenslotte is er dankzij SuddenSound Stabilizer een vermindering van de luisterinspanning tot wel 22 procent.

WIND & HANDLING STABILIZER

Traditionele hoortoestellen laten wind- en bedieningslawaai in alle hevigheid toe in beide microfoons. Dit kan als oncomfortabel worden ervaren en kan leiden tot verminderde toegang tot heldere spraak. Wind & Handling Stabilizer detecteert dit soort lawaai en verwijdert dit ook tot wel 500 keer per seconde. Echter is er slechts een zeer minimale impact op het spraakverstaan, en vergeleken met toestellen van twee topconcurrenten overtreft Oticon Real deze ruimschoots. Zo zijn andere toestellen bijvoorbeeld tot respectievelijk 22% luider en 17% minder duidelijk wat betreft spraakhelderheid in wind, vergeleken met Oticon Real. Daar naast zijn vergelijkbare cijfers te zien bij de vermindering van bedieningslawaai, namelijk tot respectievelijk 14 dB en 19 dB lager bij Oticon Real dan bij toestellen van de concurrentie. Dankzij deze functie is het gemakkelijker en prettiger om van alledaagse situaties te genieten.

CONNECTIVITEIT

Met de Oticon Real is het mede door de nieuwe Oticon Com panion-app nog makkelijker om verbonden te blijven. Voor Apple-toestellen is het mogelijk om handsfree te bellen, voor Android is dit ook het geval, maar dan met gebruik van de discrete ConnectClip. De Companion-app is een nieuwe app die de functies van de Oticon ON-app en de Oticon Remote Care-app combineert en samenvoegt tot een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke ervaring. De nieuwe Oticon Real is verkrijgbaar in vier uitvoeringen, negen kleuren en drie prestatieniveaus.

voor meer info: www.oticon.nl

ABRI-CAMPAGNE OORFONDS

STICHTING OORFONDS NEDERLAND VROEG IN DE AANLOOP NAAR WORLD HEARING DAY OP 3 MAART MET EEN ABRI-CAMPAGNE AANDACHT VOOR GEBREK AAN GELD VOOR HET FONDS EN AANDACHT VOOR OORPROBLEMEN.

“Want zonder geld kan er geen onderzoek plaatsvinden. En, zonder geen onderzoek, geen oplossing”, aldus voorzitter René van der Heijden. “Feitelijk begrijpen we nog steeds maar weinig van de precieze werking van het binnenoor. Wetenschappers doen hun uiterste best om met werkelijke oplossingen te komen, maar wij investeren simpelweg gewoon te weinig in ooronderzoek.

Er gaat zeker een factor 25 minder publiek geld naar ooronderzoek dan naar oogonderzoek. Dat hebben adviseurs van Vital Innovators recentelijk uitgezocht. We vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg”.

INFOTORIAL EARLINE 35

MEER HOREN DAN JE LIEF IS TINNITUS EN

Binnenoorschade, bijvoorbeeld ten gevolge van vaak langdurige blootstelling aan te hard geluid, leidt niet alleen tot slechthorendheid of doofheid, maar kan juist ook herrie in het oor tot gevolg hebben. Mensen kunnen last krijgen van oorsuizen (tinnitus), of van overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis), wat helaas al veel te vaak gebeurt. Defecte trilhaarcellen in het binnenoor zorgen voor spontane activiteit op de gehoorzenuw, wat zich in de hersenen uit als oorsuizingen of overgevoeligheid voor harde geluiden1

Dat kan een ware hel zijn voor degene die eraan lijdt. Het kan ook gaan om piepen, brommen, of hoge, schelle tonen, die geen moment weggaan en mensen vaak ook uit hun slaap houden. Stress en inspanning in het hoofd (hersenen, aangezicht, kaak) of daaronder (nek, hals) kunnen de waarneming van oorsuizingen en van vervormde geluiden ook nog eens in sterke mate beïnvloeden, waardoor er ondraaglijke situaties ontstaan.

Overgevoeligheid voor geluid (hyperacusis) kan ertoe leiden dat de pijngrens al bij 80 of 90dB komt te liggen. Dat maakt gewoon sociaal verkeer bijna onmogelijk. Patiënten gaan van houten borden eten, omdat het tikken van bestek op aardewerk onverdraaglijk is, een beetje regen en wind lijken een orkaan. Eigenlijk kunnen ze alleen nog zachte geluiden, zoals fluisteren verdragen. Naast hyperacusis treedt soms ook diplacusis op: met het ene oor sommige toonhoogten anders horen dan met het andere. Het effect dat dat heeft op het horen van geluid en muziek kan desastreus zijn, met name voor musici, bijvoorbeeld het stemmen en spelen op gelijke toonhoogte, wat niet meer lukt.

Maar gelukkig, er zijn wel degelijk perspectieven om mensen die (veel) last hebben van tinnitus en/of hyperacusis te helpen. Enkele jaren geleden verscheen

de richtlijn ‘tinnitus’ van de KNO-vereniging2, waarin allerlei mogelijkheden opgenomen zijn t.a.v. de behandeling van tinnitus. In 2017 verscheen een belangrijk rapport van het Zorginstituut3, waarin de zogenaamde ‘Stepped Care’methode (cognitieve gedragstherapie in multidisciplinaire setting), ontwikkeld door Adelane in Hoensbroek en het UMC in Maastricht, erkend en ondersteund en vervolgens ook in het basis zorgpakket opgenomen werd. Deze methode wordt in steeds meer plaatsen toegepast, vaak geïnitieerd door audiologische centra4, en vanuit de GGMD’s5 Niet onbelangrijk zijn tips en adviezen die altijd wel van toepassing zijn (zie kader). Tenslotte: bedenk dat er goede literatuur is die je ook op weg kan helpen, en van harte aan te raden is6

• Probeer spanningen te vermijden; spanning stimuleert een toch al te gespannen hoorsysteem.

• Zorg voor voldoende rust en vermijd oververmoeidheid.

• Zoek zoveel mogelijk afleiding, onderneem activiteiten in de frisse buitenlucht (zuurstofrijk), maar las wel rustpauzes in.

• Probeer situaties waarbij veel lawaai is, te vermijden; gebruik zo nodig gehoorbeschermers.

• Probeer zo goed mogelijk te slapen, met het hoofd wat hoger, bijvoorbeeld op twee kussens. Een verminderde bloedaandrang naar de hersenen werkt gunstig op tinnitus.

• Zorg voor een goede bloeddruk, passend bij uw leeftijd.

• Leer uw oorsuizen te aanvaarden als een vervelende realiteit en probeer er zo weinig mogelijk aandacht aan te schenken.

• Men hoort het oorsuizen meestal in een stille omgeving. Een afleidend geluid, bijvoorbeeld een radio, ventilator of zelfs een tikkende klok kan uw geluid maskeren.

36 EARLINE
ER IS EEN AANPAK! JAN DE LAAT COLUMN
HYPERACUSIS

• Lees bij medicijngebruik eerst de bijsluiter goed na op eventueel oorsuizenrisico.

• Gebruik kalmerende middelen alleen op voorschrift van uw arts en dan liefst zo weinig mogelijk.

• Wees matig met stimulerende middelen waaronder ook alcohol, koffie en zelfs chocolade worden gerekend.

• Tenslotte: probeer een zo overzichtelijk mogelijk leven te leiden

1 (Zie https://www.trouw.nl/nieuws/bij-oorsuizen-is-de-piep-het-signaal-van-eenschattend-brein~ba1074cf/)

2 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/tinnitus

3 https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2017/12/22/trapsgewijzetinnitusspecifieke-behandeling-in-basispakket

4 https://www.fenac.nl/voor-clienten/gehoorproblemen/

5 https://www.ggmd.nl/aanbod/trainingen/trainingsprogramma-tinnitus/.

6https://nalk.info/portfolio_page/eerste-hulp-bij-oorsuizen/ van Olav Wagenaar, https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/nieuw-zelfhulpboek-oorzaken-bij-tinnitus-en-hyperacusis-van-arno-lieftink van Arno Lieftink, en heel recent: https://www.hoorzaken.nl/nieuws/boek-ongestoord-zelfhulpboek-bij-

LOOP WARM VOOR APP SIGNIA

De nieuwe functionaliteiten van de Signia-app passen volgens dit merk bij een gezonde levensstijl. Deze kan uw klant nu eenvoudig beter via de app monitoren. Adviseer hem of haar daarom deze te downloaden en probeer ‘m zelf ook uit, oftewel ‘loop warm’ voor deze nieuwe features.

voor meer info: www.signia-pro.nl, Customer Service +31 (0)88 1466600

EARLINE 37

NIEUWE CAMPAGNE MCS

VERTROUW OP VISIT

UIT HET EUROTRAK-ONDERZOEK¹ VAN 2022 BLIJKT DAT MEER DAN DE HELFT VAN DE SLECHTHORENDEN NIET OP DE HOOGTE IS VAN ANDERE

HOORHULPMIDDELEN NAAST HET HOORTOESTEL. “EEN VERRASSEND HOOG

PERCENTAGE DAT WE GRAAG WILLEN VERLAGEN”, ALDUS DIRECTEUR MAARTEN

BERKHOUT EN ACCOUNTMANAGERS ARJAN MARTIJNSE EN PETER VAN POLEN. AL VELE JAREN VORMEN ZIJ HET BOEGBEELD VAN MULTI CARE SYSTEMS (MCS), GESPECIALISEERD IN HOORHULPMIDDELEN VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN.

TEKST Martijn Plantinga BEELD Riechelle van der Valk

EEN KLANT KAN NIET VRAGEN OM IETS

WAARVAN HIJ HET BESTAAN NIET KENT

MCS is een nieuwe campagne gestart voor Visit wek- en waarschuwingssystemen: ‘Vertrouw op Visit’. Met een weken waarschuwingssysteem kunnen doven en slechthorenden (ook zonder hoortoestel) alle belangrijke signalen in en om het huis waarnemen. Hierbij kunt u denken aan de deurbel, telefoon, babyfoon en rookmelders. Het systeem bestaat uit draadloos verbonden zenders en ontvangers en geeft signalen met behulp van geluid, flitsen en/of trillingen. Ook wordt gewerkt met kleuren en iconen, zodat gebruikers direct kunnen zien welke zender een signaal geeft. Met een vernieuwde brochure, een overzichtelijke display, een video en een informatieve website probeert MCS de audiciens optimaal te ondersteunen om hun doelgroep te bereiken.

MEER DAN BRANDVEILIGHEID

De afgelopen jaren was er veel aandacht voor brandveiligheid, met als hoogtepunt het nieuwe Bouwbesluit vorig jaar.

Hierin werd de noodzaak van de rookmelder bekrachtigd door de overheid. “Mooi natuurlijk”, vindt Maarten, “maar dan moet je een melding wel kunnen waarnemen. We zijn al een aantal jaren aan het bouwen met MCS. Vooral de laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de burger. Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen. Er is bij de doelgroep nog zoveel onwetendheid van hulpmiddelen die naast het hoortoestel beschikbaar zijn. Alleen samen met de hoorprofessionals kunnen we daar verandering in brengen”.

Het doel van de nieuwe campagne is bewustzijn vergroten. Peter: “Iemand met gehoorverlies heeft niets aan een geluidssignaal. Met ons wek- en waarschuwingssysteem ben je niet alleen afhankelijk van geluid, maar word je ook geattendeerd door flitsen en/of trillingen. Dit geldt naast de rookmelder ook voor de babyfoon, telefoon en deurbel.

Slechthorendheid vraagt veel energie, ongeacht de techniek van nu. Met het Visit wek- en waarschuwingssysteem krijgt de gebruiker ontspanning en rust terug. Men hoeft minder alert te zijn op deze signalen. Vertrouw op Visit”.

DANKBAAR

Uit het EuroTrak-onderzoek bleek ook dat mensen hun hoortoestel gemiddeld 8,6 uur per dag dragen. Maarten: “Dat betekent dus 15,4 uur per dag niet! Dit bevestigt nog maar eens de noodzaak van een goed wek- en waarschuwingssysteem”. Arjan: “We hebben ons jarenlang op brandveiligheid gericht, maar andere signalen in en om huis zijn net zo belangrijk. Stel je eens voor dat je twee uur lang gefocust bent op de deurbel omdat je de bezorger niet wilt missen. Naast tijd kost dit ook veel energie”. Peter vervolgt: “Daar willen we ons dit jaar meer op gaan richten. Met een hoortoestel begint het eigenlijk pas”.

Dat slechts de helft van de doelgroep weet wat er voorhanden is, blijkt uit de praktijk. Arjan: “Onze technici horen regelmatig: ‘Had ik toen jaar geleden maar geweten dat dit bestond’. Laatst was ik bij een audicien, waar één van zijn klanten ons systeem had aangeschaft. Die mevrouw kwam mij persoonlijk bedanken. Dáár doen we het voor”.

TOOLS VOOR DE AUDICIEN

De campagne ‘Vertrouw op Visit’ wordt nu uitgerold. Peter en Arjan bezoeken gedurende het jaar natuurlijk vele audi-

MEER DAN DE HELFT VAN DE SLECHTHORENDEN IS NIET OP DE HOOGTE VAN ANDERE

HOORHULPMIDDELEN NAAST HET

HOORTOESTEL¹; HIER WIL MCS

VERANDERING IN BRENGEN

hun klanten tijdens een intake al kunnen informeren: ‘U heeft een hoortoestel nodig, maar wist u dat er nog veel meer mogelijkheden zijn die uw leven een stuk makkelijker maken?’ We zeggen weleens: een klant kan niet vragen om iets waarvan hij het bestaan niet kent. Vandaar dat we een pakket aanbieden met een overzichtelijke display, folders om mee te geven en een informatieve video”. Arjan besluit: “We zien onszelf graag als verlengstuk van de audicien. Daarom bieden we tools waarmee hij of zij een relatie met de klant kan opbouwen en uitbouwen”.

voor meer info: www.multicaresystems.nl

OPVOLGER ALPHA-FAMILIE

BERNAFON ALPHA XT

NADAT BERNAFON DE ALPHA-FAMILIE IN 2021 OP DE MARKT BRACHT, EN DIT PORTFOLIO VORIG JAAR JUNI HEEFT UITGEBREID IN ZN-CATEGORIËEN 5, 4 EN 3, LANCEERT HET

ZWITSERSE BEDRIJF OP 3 APRIL A.S. DE OPVOLGER: DE ALPHA XT-HOORTOESTELFAMILIE.

Deze revolutionaire familie van hoortoestellen beschikt over een aantal nieuwe functies, zoals Hybrid Sound Care™ in Hybrid Technology™, waardoor deze op een hoger niveau komt, en een sterkere Transient Noise Reduction. Daarnaast ligt de focus op gebruiksgemak door de koppeling van alle Bernafon-toestellen met de allernieuwste alles-in-een Bernafon-app. Deze combineert de functies van de oude Easy-Control-app en de RemoteCare-app. Door deze functies is Bernafon in staat om vol in te zetten op haar kenmerkende prijs-kwaliteitverhouding waarbij de kwaliteit van de toestellen op een hoog niveau is, maar tegen een betaalbare prijs. Annika Prins, Marketing Specialist bij Demant, zegt hierover: “De komst van deze nieuwe Bernafon-producten in de zorgmarkt sluit naadloos aan bij ons doel om audiciens én hun cliënten een geweldige prijs-kwaliteit te bieden in dit segment, waar het gros van de slechthorenden zich bevindt”.

NIEUWE FUNCTIES

Alpha XT wordt uitgebracht in drie verschillende prestatieniveaus: de Alpha XT 9, 7 en 5. Dit bouwt voort op de Alphafamilie met dezelfde namen. Een van de nieuwe functies in deze familie is Hybrid Sound Care. Hiermee wordt lawaai dat ervaren kan worden bij het bedienen van de hoortoestellen, of door wind, gedempt en daardoor blijft het spraak-verstaan helder. Dit is mogelijk dankzij tot wel 500 aanpassingen per seconde over 24 frequentiebanden. De andere ‘nieuwe’

functie is de verbetering van de Transient Noise Reduction. Deze zorgt ervoor dat vergankelijk geluid specifiek per frequentieband wordt gedempt om het spraaksignaal beter te behouden. Voorbeelden hiervan zijn het lawaai van dichtslaande deuren, geluid van bestek op borden of het geklik van toetsenborden. Voor hoortoestelgebruikers kunnen deze geluiden storend en zeer afleidend zijn en Transient Noise Reduction helpt bij de demping van deze geluiden, om ze op een prettiger niveau te brengen.

CONNECTIVITEIT

Bernafon Alpha XT bevat uitstekende connectiviteit. Handsfree bellen is mogelijk met iPhone, en streamen is mogelijk voor zowel iPhone als Android dankzij 2,4 GHz Bluetooth™ Low Energy draadloze technologie. De nieuwe Bernafon-app combineert de functies van de vorige twee apps en maakt het simpel om de hoortoestellen te bedienen. Het is nu ook mogelijk om afspraken te maken tussen cliënt en hoorzorgprofessional om gebruik te maken van aanpassingen op afstand. Dit kan via video, audio of chat. Een nieuwe interface met verbeterde gebruiksvriendelijkheid en met hulp bij het eerste gebruik, stelt gebruikers in staat functies gemakkelijker te gebruiken. Ook wordt het nu mogelijk om een gesproken melding te krijgen als de batterijen bijna leeg zijn.

voor meer info: www.bernafon.nl

EARLINE 41

DE VENT MAAKT DE TENT

Terugkijkend op 2022 zien we dat het vertrouwen in de economie zijn vruchten niet heeft afgeworpen, kijkend naar het fors dalende aantal hoortoestellen dat is verkocht in 2022. Voor 2023 wordt er een mediane koopkrachtontwikkeling van 4 procent verwacht: wishful thinking? Of gestaafd op wat we momenteel zien gebeuren?

Vanuit de hoorzorg verwacht ik dat onze eindgebruikers achter gesloten huiskamerdeuren zo nu en dan vervallen in een controverse, waarbij concessies moeten worden gedaan in geplande uitgaven. Wordt hiermee de ‘historisch zichtbare wachttijd’ van 7 jaar gerekt, omdat er zaken moeten worden geprioriteerd? Of is het een excuus voor verder uitstelgedrag? Weber’s law werkt hier ons eveneens tegen; grondstofprijzen zijn exorbitant gestegen, vergoedingen staan wederom onder druk. Prijzen domweg verhogen, gelijk aan wat toeleveranciers doorvoeren, maakt dat de prijs meer-en-meer onderdeel wordt van een aankoopbeslissing, los van alle ver-

Tóch is er licht aan het einde van de tunnel… Naar blijkt zoekt de consument steeds meer naar dé specialist. En als deze eenmaal is gevonden en een goed verhaal heeft, dan is in veel gevallen de prijs ondergeschikt aan de oplossing. De ‘vent maakt de tent’ lijkt dus nog nooit zo waar te zijn geweest als in deze tijd. Een perfecte keuze voor een hoortoesteloplossing valt of staat bij het lastigste wat er is: luisteren naar de klant, het managen van de verwachting, waar ook occlusie en autofonie onderdeel van zouden moeten zijn. En de uitdaging om de klant te voorzien in een significant stuk levensgeluk. Maar wie wil er meermaals terugkomen bij dé specialist voordat dit stuk levensgeluk terug is? Het is op z’n zachts gezegd vreemd dat het ‘First Time Right'-principe niet mag gelden in de audiologie. Voor elke nieuwe gebruiker zal élke vorm van versterking maar ook elke vorm van compressie, of elk andere feature, als een vorm van vervorming worden gezien: alles is immers nieuw en vreemd. De werkelijke problemen kunnen daardoor tot ver na de adaptatieperiode door jullie als een blok aan het been worden ervaren.

Confectie is een keuze die vaak is gestaafd op een kortetermijnvisie. Dit geldt zowel voor gehoorbescherming als helaas vaker voor gehoorverbeteringsproducten. Waar de consument direct een goed gevoel heeft bij de uitleg dat een gehoorbeschermer op maat met een passend beschermingsfilter de beste keuze is, ligt dit voor een oorstukje helaas anders. In veel gevallen wordt er een concessie gedaan in maatwerk om de ‘korte-termijn-snelheid’ te bevorderen, al dan niet gestuurd door de extreem uitgeknepen vergoedingen die worden uitgekeerd. Wat ik jullie mee wil geven lijkt een open deur, maar is dit het vaak niet voor de klant. Zoals bekend zijn de meeste features gericht op het ‘laagfrequent’, dus windruisonderdrukking, occlusiemanagement, features gericht op het tackelen van upward spread of masking, etc. Een dome of een té grote venting zorgt ervoor dat deze features niet of nauwelijks hoorbaar zijn. En hebben als nadeel dat het directe pad van het geluid voorrang krijgt op het indirecte pad van het geluid. Naast behoud van de warmte van het geluid dat voor zowel stemherkenning als de beleving van muziek een pré is. Wat is de meerwaarde wanneer deze geweldige hooroplossing niet volledig tot zijn recht komt? Dit is de reden dat we met meerdere stakeholders het gesprek zijn aangegaan met de makers van het beleid rond hoortoestelvergoedingen. Goed maatwerk geldt als het verlengstuk van uw hoortoestelaanpassing. Retentiemarketing maakt dat de vent écht de tent is en ‘the customer lifetime value’ wordt begrepen door elke potentiële nieuwe klant die enthousiast wordt gemaakt door uw bestaande klant die u als ambassadeur predikt tijdens de welbekende ervaringsdeskundigengesprekken. Ik wens jullie een fantastisch jaar in een fantastisch vak. Alleen het allerbeste is nog niet goed genoeg om de klant zich voor de rest van een leven lang te binden aan jullie praktijk.

VOLGENDE DOORGEEFCOLUMN:

COLUMN DOORGEEF
Roy Boers is Salesmanager AudiologyAudiologist bij Comfoor Pluggerz Richard Zoetemelk ROY BOERS

Was jij al fan? Nu méér Blu in ZN!

Unitron Blu serie

3-4-5 Per1april incategorie

De Blu 1 is een groot succes in categorie 3. Niet verwonderlijk want het biedt zeer goede connectiviteit in combinatie met oplaadbaar en een uitstekende geluidskwaliteit van onze nieuwste chip. We breiden dit succes nu uit naar de hogere categorieën!

*Raadpleeg het IHO-bestelformulier voor beschikbare uitvoeringen

gehoor geven
RIC AHO IHO Cat 3 Moxi B1-R / RT / 312 Stride B1-PR / UP Insera B1* Cat 4 Moxi B3-R / RT / 312 Stride B3-PR / UP Insera B3* Cat 5 Moxi B5-R / RT / 312 Stride B5-PR / UP Insera B5* Unitron is jouw nummer 1 in de database! www.unitron.com/nl

van de hoortoestelgebruikers worden dagelijks uitgedaagd door storende geluiden*

Ervaar de geluiden van de echte wereld

Oticon Real™ geeft uw cliënten toegang tot de volledige geluidsscène, en beschermt ze tegen storende geluiden - zodat ze scherp kunnen blijven in de echte wereld.

Onderzoek toont zelfs aan dat Oticon Real significant luisterinspanning vermindert in de aanwezigheid van plotselinge, storende geluiden, wat helpt om hoortoestelgebruikers betrokken te houden bij het luisteren naar spraak in complexe omgevingen.

Nu kunt u helpen om uw cliënten scherp te laten blijven in de echte wereld.

oticon.nl/real

* Gade et al. (2023). Wind & Handling Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.