Ear@line VL #1 2023

Page 1

AUDIOLOOG IN DE KIJKER

KWESTIE VAN BELEVING

INNOVATIES HOORTOESTELLEN

MIJN HOORTOESTEL & IK

EUHA SPRING CONFERENCE BOEKENTIPS

VLAANDEREN 1 - 2023
ONLINE MAGAZINE VOOR DE HOORBRANCHE
11 12 26
INHOUD 04

AUDIOLOOG WIM SANDERS IN DE KIJKER 04

Hij startte in de optiekzaak van zijn vrouw

Freija en bouwde voldoende cliënteel op om twee huizen verder een zelfstandige audiologiepraktijk te starten. Een interview met Wim Sanders.

ZEN MET WIDEX

SoundRelax biedt een nieuwe generatie fractale tonen, waarmee Widex voor een bredere groep mensen nu ook ontspanning kan bieden.

EEN KWESTIE VAN BELEVING

Volgens klinisch neuropsycholoog en consultant geluids(hinder)beleving Olav

Wagenaar hebben de meeste mensen met oorsuizen helemaal geen last van tinnitus; het is een kwestie van beleving. Een interessant artikel met praktijkvoorbeelden.

MIJN HOORTOESTEL & IK

Loes van der Doelen draagt de Ponto 5

SuperPower en ervaart daarmee een vrijheid die niemand haar meer afneemt. Ze kan de geluiden in de natuur nu echt beleven. Een

11

AI

12

26

Kunstmatige intelligentie (AI), het lijkt in een stroomversnelling te komen. Tenminste, je hoort er steeds meer over. Net aan het uitproberen wat de mogelijkheden van ChatGPT zijn en Bing Chat dient zich alweer aan. Ook in hoortoestellen is de laatste jaren veel aandacht voor AI. Volgens audioloog Thijs Thielemans was AI er al stilzwijgend langer door de komst van datalogging. Nu worden er volop algoritmes op data losgelaten en vindt er optimalisatie plaats als het gaat om bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van gebruikers bij hoortoestellen. Ook de toename van sensoren in hoortoestellen is opvallend. Ook daar speelt AI natuurlijk ook een grote rol. De ontwikkelingen gaan in ieder geval snel, ook als het gaat om de over-the-counter hoortoestellen (OTC’s). We werken in ieder geval in een markt die in beweging blijft! Veel leesplezier!

WIM’S HOORCENTRUM

DE SYMBIOSE TUSSEN

DE TWEE ZAKEN IS GOED EN WERKT VERSTERKEND

BEELD ZIDIS

AUDIOLOOG IN DE KIJKER

SLIJPTOESTELLEN

ZAG HIJ POTENTIEEL IN AUDIOLOGIE, ALS UITBREIDING BINNEN DE OPTIEKWINKEL VAN ZIJN VROUW, FREIJA’S OPTIEK.

Na het afstuderen vestigde hij zich halftijds als audioloog in de optiekzaak van Freija. “Op die manier kon ik gestaag een cliënteel opbouwen, zonder de eerste job prompt te moeten loslaten”, vertelt Wim. “Ik heb beide jobs jarenlang gecombineerd. Maar uiteindelijk werd de ruimte bij Freija te klein en heb ik een pand twee huizen verder ingericht. Freija helpt bij afspraken inplannen, naast verkopen van batterijtjes en onderhoudsproducten. De symbiose tussen de twee zaken is goed en werkt versterkend”. Enkele maanden geleden gaf Wim zijn job bij De Ceunynck op en

werd volledig zelfstandig audioloog. “Het was even wennen natuurlijk. Ik ben er met een goed gevoel vertrokken. Maar ik ben blij met mijn keuze: ik had het gevoel dat ik mijn eigen zaak verder moest uitbouwen. En op dit moment lukt dat aardig. Ik pin me zeker niet vast op targets want dat gaat uiteindelijk toch doorwegen op de manier waarop je klanten benadert. Door goed te luisteren naar ieders individuele noden, streef ik ernaar steeds de juiste hooroplossing te bieden. Klanttevredenheid is ook mijn uitgangspunt”.

EARLINE 5
WIM SANDERS STUDEERDE ONDER MEER VOOR OPTIEKER EN WERKTE JARENLANG ALS COMMERCIEEL AFGEVAARDIGDE VAN BIJ DE CEUNYNCK. VIJFTIEN JAAR GELEDEN

EIGEN EENMANSZAAK

Zijn vrouw Freija begon bijna dertig jaar geleden al met een eigen optiekzaak. “Na mijn opleiding werkte ik achtereenvolgens bij een éénmanszaak, daarna bij een grote optiekzaak met veel standing in teamverband en tenslotte bij een keten. Ik heb even getwijfeld om als gerant aan de slag te gaan bij een keten, maar koos uiteindelijk toch voor dat wat me het meest beviel: een eigen eenmanszaak. En van die keuze heb ik nog geen moment spijt gehad. Mijn man opperde wel eens om een tweede zaak te beginnen. Maar ik ben blij dat we dat nooit gedaan hebben. Het is druk geweest op sommige momenten, zeker toen de kinderen klein waren en mijn man studies combineerde met zijn job. Als ik zo terugkijk, denk ik niet dat ik iets op een andere manier had gedaan. Natuurlijk leer je met vallen en opstaan. Een kantelpunt was zeker de verhuis van de zaak naar deze nieuwbouw die we zelf bouwden. Ik zocht bovendien wat verbreding in mijn collectie en legde hierbij het accent op ‘dit is Belgisch’. Door het aanbieden van eigenzinnige collecties, zoals onder andere Theo, kreeg ik een

WIM SANDERS FREIJA VAN DER STRAETEN EN KATINKA SANDERS

bepaalde reputatie in de streek: ‘Zin in een écht toffe bril, dan moet je bij Freija zijn’. Op die manier wist ik me te differentiëren ten opzichte van de talrijke optiekers in Halle en omstreken. Met deze aparte collecties sprak ik zo een nieuw, breder publiek aan en die klanten zijn blijven komen”.

KRUISBESTUIVING

Dochter Katinka vult aan: “Met onze collecties spelen we feilloos in op de vraag. Iedereen vindt hier zijn of haar ding. Een aanpak die loont want ons klantenbestand blijft groeien. We proberen niet te veel bij grote spelers in te kopen, maar zoeken het

AUDIOLOOG IN DE KIJKER

vooral kwaliteitsvol, Europees en bij voorkeur Belgisch. Door mijn andere deeltijdse job bij een brilontwerper zie ik snel wat de trends gaan zijn, wat me van pas komt in de winkel. Maar ook andersom. In de winkel vang ik dingen op die ik snel kan overbrengen bij de brilontwerper. Die kruisbestuiving is leuk. Of ik trends kan voorspellen? Nee daar waag ik me niet aan, maar ik denk wel dat die zware kloeke acetaatmonturen die nu heel erg in zijn, ook weer snel gaan overwaaien. Mijn buikgevoel zegt dat we opnieuw naar kleiner en fijner gaan: Je ziet het reeds in combinaties van acetaat met metaal”.

EARLINE 7

DE KIJKER?

Voor onze vaste rubriek ‘Audioloog in de kijker’ is onze redacteur Matthias Vanheerentals op zoek naar u! Hij interviewt u graag om uw zaak en uw ondernemerschap in de kijker te zetten. Stuur direct een e-mail naar Matthias

BENT U ONZE VOLGENDE AUDIOLOOG IN

‘s Werelds eerste oplaadbare IHO-hoortoestel

Met Evolv AI ITC R heeft Starkey zoveel meer ontwikkeld dan een hoortoestel alleen. Dit oplaadbare multifunctionele IHO-hoortoestel is gemaakt voor persoonlijk comfort en gemak. Naast de allerbeste geluidskwaliteit maakt dit hoortoestel het leven makkelijker met functies als een ingebouwde virtuele assistent, automatische herinneringen en smartphone connectiviteit.

EARLINE OP FACEBOOK

NIEUWE VESTIGING HOORCENTRUM AERTS

DE REDACTIE VAN EARLINE FELICITEERT HOORCENTRUM AERTS MET DE NIEUWE VESTIGING IN TEMSE!

10 EARLINE
ONLINE NIEUWS

WIDEX SOUNDRELAX

Aandacht voor tinnitus is goed omdat een echte oplossing voor dit probleem er veelal niet is. Widex maakt sinds enkele jaren gebruik van ZEN-melodieën en ZEN-ruis waarmee de aandacht van de tinnitusklachten afgeleid kan worden.

SoundRelax is de nieuwe toevoeging aan de Widex Momentserie. Een nieuwe generatie fractale tonen, waarmee Widex voor een bredere groep mensen nu ook ontspanning kan bieden.

WWW.WIDEX.COM/NL-NL/HEARING-LOSS-AND-TINNITUS

EARLINE 11

EEN KWESTIE VAN BELEVING

DOOR OLAV WAGENAAR

REGELMATIG HOORT U VERSCHRIKKELIJKE VERHALEN OVER TINNITUS. GELUKKIG IS ER DE LAATSTE TIJD WEL VAKER EEN

POSITIEVER GELUID: DE MEESTEN MET OORSUIZEN HEBBEN

ER GEEN LAST VAN EN VAN THERAPEUTISCH NIHILISME IS (AL SINDS 2012) GEEN SPRAKE MEER. DIVERS, WAARONDER

EIGEN, ONDERZOEK (2022) WIJST BOVENDIEN OP EEN BIAS

IN DE BEELDVORMING: VERREWEG DE MEESTE STUDIES ZIJN

UITGEVOERD BIJ EEN PATIËNTENPOPULATIE, WAARDOOR DE

INDRUK WAS ONTSTAAN DAT IEDEREEN MET TINNITUS DOOR EEN

HEL GAAT. DE PATIËNTENPOPULATIE IS ECHTER AL JAREN SLECHTS

1 OF 2 PROCENT VAN IEDEREEN MET CHRONISCH OORSUIZEN.

DE MEESTE MENSEN MET OORSUIZEN HEBBEN HELEMAAL GEEN

LAST VAN TINNITUS; HET IS EEN KWESTIE VAN BELEVING.

EARLINE 13

Met dit gewone, dagelijkse woordje betreden we een complex psychologisch en neuro-cognitief terrein. Een definitie van beleving is: ‘de emotionele ervaring van het hier en nu’. Alhoewel dat een cirkelredenering lijkt - want wat is dan ervaring? - brengt ons dat toch een stapje verder, want een emotionele ervaring kan positief, neutraal of negatief zijn. Beleving is echter niet louter een aan- of afwezigheid van een emotie. Het staat op zijn minst in samenhang met een gedachte of interpretatie (cognitie) en, niet onbelangrijk: met het lichaam.

Volgens een, eind jaren 80, gepubliceerd neurocognitief model van emotionele gewaarwording (Lane, 1987, 1990) dat 5 niveaus van emotionele verwerking onderscheidt, is het lichaam de eerste noodzakelijke stap in het ontstaan van een beleving. De beleving ontwikkelt met het individu

van een onbewuste emotionele verwerking (waarbij men dus enkel bewust is van lichamelijke sensaties of ‘spanning’; niveau 1) naar een steeds bewustere emotionele ervaring. Niveau 2 zou dan een gedragsmatige uiting zijn van die lichamelijke spanning: toenadering van, of verzet tegen het aangename of onaangename, maar nog zonder bewuste, verbaliseerbare emotionele argumenten. Op het hoogste niveau 5 zou men in staat zijn tot fijnzinnige differentiatie in emoties van zichzelf én anderen en zelfs verschillende emoties tegelijkertijd kunnen ervaren. Let wel: Alleen op niveau 5 kan de beleving worden gemanipuleerd van negatief naar neutraal of positief (of vice versa). Dat is klinisch relevant. In de dagelijkse praktijk hebben we helaas meestal te maken het vrij primitieve niveau 2: verzet tegen het nog niet te verbaliseren spanningsgevoel bij een nieuw geluid. Daar komt nog bij: personen die over het algemeen op niveau 2 functioneren, doen dit in alle ºsituaties, behalve bij veel stress; dan wordt er teruggevallen op een niveau lager (i.c. 1: lichamelijke spanning)!, aldus de wetenschap (Lane 1990, Koelen 2014).

14 EARLINE

TOT ZOVER THEORIE

NU EEN PAAR PRAKTIJKVOORBEELDEN

TRAM

Langs uw huis rijdt een nieuwe tram. Deze heeft vele evidente voordelen en is dan ook geïntroduceerd op basis van rationele overwegingen. Omwonenden echter hóren de tram: de lichamelijke sensatie die emotionele spanning creëert. Men is zich echter niet bewust van de emoties, zo valt in de krant te lezen: geïnterviewden geven aan ‘niet te kunnen slapen’ of ‘steeds rechtop te zitten’, wanneer de tram passeert. Niemand komt tot niveau 3 van emotionele verwerking: ‘ik ben bang dat ik nooit meer kan slapen’, laat staan tot niveau 4 (‘ik vind het fijn dat ik nu snel op mijn bestemming ben, maar ik ben bang voor mijn nachtrust’ of niveau 5: ‘ik begrijp dat sommigen gelukkig zijn met deze tram en ik vind het ook wel fijn dat ik snel naar mijn bestemming kan, maar ik maak me zorgen over mijn nachtrust en heb behoefte aan geruststelling door de gemeente’. Tijdens inspraakavonden worden de klachten op niveau 2 van emotionele verwer-

king (‘rot op met die herriemakende tram!’) gepareerd met resultaten van geluidsmetingen (die binnen de normen vallen) en doet de gemeente haar best om bewoners tegemoet te komen door wieldempers en het bijslijpen van de rails te beloven: Dat kost tonnen, zo niet miljoenen! Denkt u dat de bewoners daarmee tot hogere emotionele verwerking worden gebracht? Nee, het leidt slechts tot machteloosheid en dat is emotionele spanning op niveau 2: aanhoudend verzet.

MUZIEKFESTIVAL Festivals en (pop)concerten zijn luid. Luidheid in combinatie met langere tijd blootstelling daaraan verhoogt het risico op gehoorschade. Gehoorschade is de meest voorkomende

EARLINE 15

oorzaak van tinnitus. Tinnituspatiënten kosten veel tijd, maken stampei in de pers én maken veel hulpverleners machteloos (niveau 2 bij de hulpverlener: weg(ver)wijzing is óók verzet!). De oplossing is eenvoudig, namelijk preventie van gehoorschade. Het naar beneden bijstellen van decibelnormen bij muziekconcerten is dan ook een logische, rationele stap. De bezoekers van concerten zijn echter fans of muzieklief-hebbers. De beleving is de fysieke sensatie van muziek: de bass, het kippenvel, de onverdeelde aandachttrance: niveau 1. Die beleving is precies waar muziek om gaat (‘de echte festivalervaring’) en hogere niveaus van emotionele verwerking zijn voor échte festivalgangers helemaal niet wenselijk: Zet u zelf uw autoradio zachter op het moment dat uw favoriete nummer wordt aangekondigd? Ook de evenemen-

tensector komt niet verder dan niveau 2: ‘verlaging van geluidsnormen zou de doodsteek betekenen voor de sector!’ en het verzet is duidelijk: ‘… wij zijn niet de grote veroorzaker van gehoorschade’ (Algemeen Dagblad 30-8-2022). De KNO-vereniging benadrukt waarom het toch zou moeten en maakt de tegenpartij daarmee bang (stress): dat is voor de festivalbezoeker en evenementenorganisatoren een stap terug naar niveau 1, de fysieke sensatie van frustratie. En we weten allemaal wat frustratie doet met een samenwerkingsrelatie.

AUDIOGRAM

Een cliënt blijkt op basis van een audiogram, gemaakt op advies van echtgeno(o)t(e) in aanmerking te komen voor hoortoestelaanpassing. De expert (NKO, audioloog, audicien) legt dit uit op basis van meting en feiten. Hij zegt dat horen kan verbeteren en biedt de client aan het zelf uit te proberen. Het hoortoestel wordt positief gelabeld als een hooroplossing. Dat is slimme marketing: wie wil er nou

16 EARLINE

geen oplossing voor een kennelijk probleem. Toch moet het wel eerst als probleem worden beleefd, oftewel emotioneel worden verwerkt op minstens niveau 4: in staat tot het maken van onderscheid tussen emoties en om tegengestelde emoties te integreren. Dat niveau wordt meestal niet gehaald, blijkens het bekende gegeven dat het gemiddeld een jaar of 7 duurt voor er pas wordt overgaan op het daadwerkelijk gebruik van hoortoestellen.

WIJNEN

Psychologen Koelen en Derks (2022) geven een mooie metafoor voor deze (spraak)verwarring in de spreekkamers of inspraakzaaltjes: ‘Twee verschillende wijnproevers treffen elkaar in het proeflokaal: een vinoloog en de persoon die voor het eerst een glas wijn drinkt. De vinoloog verwoordt zijn ervaring van de wijn die hij proeft aan de hand van structuur, houtrijping, diepte en afdronk, terwijl de beginner enkel kan aangeven dat er alcohol in zit, wijn zoet of zuur is en of hij het lekker vindt of niet.

Om klachten van geluidsoverlast (tinnitus, omgeving, verkeer, buren enz.) te begrijpen en tegen te gaan, is het noodzakelijk dat de professional oog heeft voor het belevingsniveau van de klant. Eerst moet worden gesignaleerd op welk van de 5 niveaus de klager klaagt. Vervolgens zal de professional de klager moeten helpen om de emotie(s) achter de klacht te beschrijven en pas daarna met behulp van educatie ook gemengde, gelijktijdig optredende tegenstrijdige emoties te helpen (h)erkennen. Pas dan wordt het verzet gestaakt en is er ruimte voor samenwerking. Dat is overigens een objectieve prettige belevenis.

BRON Het lichaam en psychisch functioneren; Theorie, onderzoek en klinische toepassing. Redactie: Eurelings, Kooiman & Lub. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2022

Olav Wagenaar is Klinisch

neuropsycholoog, consultant geluids(hinder)beleving

EARLINE 17

Roger OnTM

De slimme microfoon om beter te verstaan in gezelschappen en op afstand

De Roger On microfoon is onze beste microfoon ooit! De nieuwste generatie Roger microfoon combineert het beste van zijn voorgangers en biedt nog veel meer. Door een verbeterd ergonomisch ontwerp en nieuwe audiologische hoog standjes is de Roger On onze beste microfoon ooit.

Ergonomisch ontwerp  Duidelijk LCD-scherm  MultiBeam 2.0 Technologie voor stereo horen*  Verbeterde Interview modus  myRogerMic App

 Koppeling audiobronnen  Universeel

*RogerDirect vereist

Kijk voor meer informatie www.phonak.be/roger-on

Geschikt voor elk merk hoortoestellen/ CI/BCD

OPTITRADE AUDIOLOGIE MARATHON

STEEDS MEER VLAAMSE AUDIOLOGEN WETEN

DEZE MARATHON TE VINDEN. ZET IN UW

AGENDA: 22 MEI, CONGRESCENTRUM 1931 IN DEN BOSCH. NOG GEEN ANDERHALF UUR VANAF ANTWERPEN!

DEMANT OVER AI IN DE TOEKOMST

EARLINE 19
ONLINE NIEUWS

INNOVATIES IN HOORTOESTELLEN

HOE STAAT HET ERVOOR MET DE INNOVATIES IN HOORTOESTELLENLAND? EIND 2022 SPRAK VHZ-ONLINE HIEROVER MET CONNY POLLEUNIS, HOOFD AUDIOLOGIE EN STAKEHOLDER MANAGEMENT BIJ SCHOONENBERG, EN THIJS THIELEMANS, ZELFSTANDIG AUDIOLOOG BIJ HOORTOESTEL ADVIES CENTRUM. IN DEZE EAR@LINE EEN WEERGAVE VAN DAT INTERVIEW.

TEKST Rob Drullman

OPEN AANPASSING

Wat Conny Polleunis betreft moeten we eerst terug in de tijd. “Een van de eerste belangrijke innovaties is voor mij de open aanpassing. Een spannend kantelpunt met de Resound Air: de allereerste met een thin tube. We hoorden vanaf dat moment cliënten steeds vaker zeggen: ‘Wauw, ik was in een gezelschap en het ging gewoon goed’. Mensen waren trots op hun hoortoestel. Het was niet in de metingen terug te zien, maar in de praktijk leek er iets veranderd te zijn. Als ge-

volg van deze ontwikkeling zijn er uiteindelijk ook aanpassingen gemaakt in de meetmethoden”.

LIHO’S & VOLAUTOMATEN

Een innovatie die Thijs Thielemans graag genoemd wil hebben, is de komst van de luidspreker-in-het-oor hoortoestellen (LIHO), waarbij het geluid directer op het trommelvlies

terechtkomt en de afstand tussen speaker en microfoon is vergroot met minder feedbackklachten tot gevolg. Polleunis haakt hierop in met een fe-

EARLINE 21

nomeen dat wellicht nog voor de LIHO-toestellen kwam: de volautomaten. “Daarvóór had je vaak de keuze tussen een omnidirectionele stand en een directionele stand, dan moest je als slechthorende bewust de keuze maken voor het beste programma, maar met de volautomaat kon dat ineens automatisch”.

Thielemans benadrukt dat het afhankelijk blijft van de gebruiker en hoe die met het hoortoestel wil omgaan. Er zijn mensen die alles zelf willen kunnen regelen, maar er zijn ook mensen die er geen omkijken naar willen hebben.

AI

De laatste jaren is er veel aandacht voor kunstmatige intelligentie oftewel AI (artificial intelligence). Ook bij hoortoestellen komt deze technologie steeds vaker in beeld.

Thielemans: “AI is eigenlijk al langer geleden stilzwijgend gekomen door de opkomst van datalogging. Toen dat geïntroduceerd werd, was niemand heel erg bezig met wat er met die data gebeurde. Maar nu al die data

beschikbaar zijn, worden er natuurlijk algoritmes op losgelaten. Wat zijn de voorkeursinstellingen van gebruikers? In welke situatie? Dat je daar ook een optimalisatie kunt laten plaatsvinden is iets wat fabrikanten de laatste jaren pas concreet communiceren”.

CONNECTIVITEIT

Hoortoestelfabrikanten hebben het al langere tijd over zaken als ruisonderdrukking, spraakverheldering, richtinghoren en focussering. Hoe zit het met de innovaties op dat vlak?

Thielemans: “De afgelopen jaren is er door de coronapandemie vooral gefocust op de ontwikkeling van op-afstand-tools. De ontwikkeling rondom spraakverstaan en ruisonderdrukking heeft niet stilgestaan, maar het ging de afgelopen jaren vooral over connectiviteit. Eerst met de iPhone, met één bron, vervolgens met Android, vervolgens met twee bronnen”. Polleunis knikt instemmend. “De Lumity was de enige die op EUHA duidelijk demonstreerde weer aan spraakverstaan in rumoer te werken. In de praktijk merk ik dat er nu mogelijkhe-

22 EARLINE

den ontstaan voor slechthorenden om meer langs achter en van opzij te verstaan. Ik heb al zoveel hartverwarmende resultaten gehoord, dat ik dit echt wel weer een kantelpunt vind”.

OTC’S EN SENSOREN

Thielemans geeft regelmatig trainingen over toekomstige ontwikkelingen en bespreekt dan ook de OTC’s, de over-the-counter hoortoestellen.

“Het verbaast mij hoe snel die ontwikkelingen gaan. Op EUHA zag je een aantal fabrikanten die inzetten op een nieuwe lijn IHO’s, maar voor mij is dat meer de springplank naar de OTC. Die is in Amerika behoorlijk hot en zal ook in Europa voet aan de grond krijgen”. Polleunis: “Ik ben wel benieuwd hoe dat in Nederland zal gaan. Een gemiddelde prijs voor een OTC is in Amerika nu nog altijd hoger dan onze gemiddelde hoortoestelprijs in Nederland. In Nederland kun je voor hetzelfde geld veel makkelijker een fatsoenlijk ingesteld hoortoestel krijgen”.

Een andere ontwikkeling is de toename van sensoren in (toekomstige) hoortoestellen, waarbij ook AI weer een grote rol speelt. Thielemans geeft een aantal voorbeelden: “EEG-signalen meten, hartslagmetingen, zuurstofsaturatie, temperatuurmetingen, al dat soort dingen is in de hearables

gestopt. Hoortoestellen zullen steeds persoonlijker op maat gemaakt kunnen worden”.

KRACHTEN BUNDELEN

“Er staan nog een heleboel ontwikkelingen op stapel”, besluit Thielemans. “Dat is mooi, maar het maakt het vak ook complexer. Tien jaar geleden waren we hoortoestelexpert, nu zijn we hoortoestelexpert en mobieletelefoonexpert en over vijf jaar zijn we EEG-expert, valdetectie-expert en noem maar op”. Polleunis valt hem bij: “Daarom moeten we veel meer denken aan wat wij –al die partijen binnen de zorg die met audiologie bezig zijn – samen kunnen betekenen voor de slechthorenden. Dan wordt ons vak alleen maar mooier en kunnen we de ontwikkelingen en complexiteit in de praktijk heel goed aan”.

EARLINE 23
BRON VHZ-ONLINE.NL

BOEKENTIPS

ONGESTOORD

Audiologe Karen Stalpaert begeleidt mensen met tinnitus en hyperacusis in haar eigen praktijk Audiks. Zij schreef onlangs het boek

‘Ongestoord’, een zelfhulpboek bij tinnitus; te bestellen bij Borgerhoff & Lamberigts. René van der Wilk van HOorzaken ging met haar in gesprek.

GEZIEN EN GEHOORD

Een mooi Belgisch/Nederlands project van auteurs Sandra Ballij, Rob Beenders en Michael Graste: Gezien en Gehoord is een ‘musthave’ voor mensen met een zintuiglijke uitdaging, zorgverleners, ondernemers, overheden; eigenlijk voor iedereen die inclusie hoog op de agenda plaatst. Het boek verschijnt op 1 april.

24 EARLINE

DIGITAL EUHA SPRING CONFERENCE

Op vrijdag 31 maart bent u vanaf 09.00 uur welkom bij dit EUHA online event, dat dit jaar voor het eerst ook in het Engels gepresenteerd en/of vertaald wordt. De focus ligt op volksgezondheidsbeleid, onderzoek. Praktijktoepassing en communicatie. U kunt live chatten met de sprekers en er is een speciaal leveranciersprogramma.

EEN WERELD VAN VERSCHIL

LOES VAN DER DOELEN

DRAAGT DE PONTO 5 SUPERPOWER

“ROND MIJN DERDE JAAR KREEG IK OORONTSTEKINGEN.

HET BLEEK EEN BACTERIE TE ZIJN DIE MIJN OOR VANBINNEN

AANTASTTE, MET ALS GEVOLG DAT MIJN TROMMELVLIES EN MIJN GEHOORBEENTJES WERDEN AANGETAST.

26 EARLINE

Helaas was dat niet meer te verhelpen, ondanks een nieuw trommelvlies dat ik heb gekregen. Uiteindelijk werd me op mijn achttiende verteld dat ik definitief doof was aan één kant, maar dat ik de kans kreeg een implantaat te laten zetten, om op die manier toch mijn gehoorverlies zoveel mogelijk te compenseren.

Mijn eerste Ponto viel voor mij wel wat tegen; het geluid was heel blikkerig, ik had veel last van de wind en van mijn haar, dat ik los droeg. Toen ik terugging naar het ziekenhuis met weer een oorontsteking, werd mij een Ponto-upgrade aangeboden. Vanaf het moment dat ik de Ponto 4 had, was het voor mij echt een wereld van verschil, omdat het geluid veel natuurlijker was en daarmee ook goed aansloeg bij mijn goede oor. Van de wind had ik veel minder last en ook het wapperende haar hoorde ik niet meer. Bij de Ponto 5 was dat nóg natuurlijker en nóg fijner.

Sindsdien gebruik ik Ponto elke dag en dit geeft me écht meer vrijheid in mijn leven. Zoals op een feestje of wanneer ik met iemand aan het wandelen ben. Vooral een wandeling met de hond; dan is het best fijn om te weten (te horen) waar mijn hond loopt, of te horen

DE VRIJHEID

DIE IK MET PONTO HEB GEKREGEN, NEEMT NIEMAND MIJ MEER AF

of er bijvoorbeeld een auto aankomt en waarvandaan. Op andere momenten, wanneer de situatie minder prettig is, kun je de Ponto ook gewoon uitzetten.

Voor mij is een ander belangrijk voordeel dat ik de natuur nu echt kan beleven. Ik houd er heel erg van om buiten bezig te zijn, vooral om lekker met de hond te wandelen. De natuur te beleven; de vogels, de blaadjes, de honden voorbij horen gaan… Dan ben ik echt een onderdeel van de natuur en beleef ik ‘m maximaal! En ja, dat is voor mij écht ontzettend belangrijk.

De vrijheid die ik met de Ponto heb gekregen, neemt niemand mij meer af. Elke keer als ik met de honden aan het wandelen ben in het bos, geniet ik daar weer van en waarschijnlijk ga ik daar nog heel veel van kunnen genieten”.

EARLINE 27

uitgever

LT Media BV

Frank Smits

Algemeen directeur frank.smits@ltmedia.nl

Loes Brussen

Business strateeg

hoofdredactie

Anneke Pastoor anneke.pastoor@ltmedia.nl

eindredactie Marie-Catrien van Deijck

redactie

Dave Cuypers, Matthias Vanheerentals, Liesbeth Immink, Lola Hamers

gastredactie

Olav Wagenaar

webredactie

Michèle Claassen webredactie@ltmedia.nl

vormgeving

Christel Giezen, Brigitte van Mierlo

fotografie

Zidis

sales

Anneke Pastoor en Frank Smits

traffic

Miranda Becker Hoff traffic@ltmedia.nl

www.earline-magazine.nl

Facebook Instagram

LinkedIn

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.