Earline #1

Page 28

Fotograaf John Arkes

GEEFT TINNITUS EEN GEZICHT “het idee van de reportage ontstond tijdens mijn opleiding aan de school voor fotografie. ik heb zelf last van tinnitus, een geluid dat alleen ik hoor. ik vond het erg spannend om een geluid dat niet eens bestaat, in beeld te vangen”. “Het moeilijkste aan het vastleggen van de verschillende geluiden die mensen horen, is het vinden van een beeld voor dat geluid. Sommigen wisten meteen te omschrijven wat ze hoorden: een fluitketel, de branding of krekels. Bij anderen moesten we daar in het gesprek echt naar zoeken. Bij het beeld van de zombie moest ik echt op zoek naar wat die zombie het beste kon uitdrukken. Uiteindelijk is dat een zelfportret geworden, maar wel met een masker op, haha. En ik heb een paar dozen met krekels gekocht. De beelden roepen veel emoties op. Ik heb tijdens het fotograferen met vijftien mensen gesproken. Hun verhalen waren oprecht en vaak ook hartverscheurend. Ik heb die gesprekken ervaren als prachtige cadeaus. Daarvoor wil ik al deze mensen bedanken. Het zijn supermensen, met een enorme veerkracht”. voor meer info: www.stichtinghoormij.nl

WEEK VAN HET OORSUIZEN

ONLINE TINNITUS CONFERENTIE

Hoormij.NVVS organiseert ieder jaar de Week van het Oorsuizen, een week waarin aandacht wordt gevraagd voor mensen met tinnitus. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben hiermee te maken. Tinnitus letterlijk een gezicht geven, was het doel van John Arkes voor zijn fotografieproject en de rode draad van Hoormij.NVVS voor de bewustwordingscampagne die dit jaar plaatsvond van 1 tot en met 7 februari. Hoe maak je het onzichtbare zichtbaar? Fotograaf John Arkes maakte vijftien portretten van mensen met oorsuizen. Zelf hoort John continu een natte vinger die over een glas wrijft.

Op zaterdag 27 maart 2021 vindt van 10.30-16.00 uur een online Tinnitus Conferentie plaats, georganiseerd door Hoormij.NVVS en bedoeld voor consumenten. De centrale thema’s: Onderzoek, behandeling en perspectief voor mensen met oorsuizen. Er wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is tinnitus? Waarom heeft de één er zoveel last van en de ander niet? Wat zijn de gevolgen voor mij en mijn omgeving en wat zijn de perspectieven op het gebied van behandeling? Hoe kun je er zo goed mogelijk mee omgaan en wat zijn de ervaringen van anderen? Wetenschappers en behandelaars geven informatie over de stand van zaken op het gebied van onderzoek en beantwoorden live vragen. Voor leden van Hoormij.NVVS is deelname gratis. Niet-leden betalen 29,50.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.