Page 1

LJUS I ÖSTER #2 FEBRUARI 2017

SPÄNT LÄGE I TURKIET

Kristna intagna på förhör av polis

90

år för att översätta tibetanska Bibeln

500 LEDARE SAMLADES

Chanter går sin egen väg med Jesus

Husförsamlingar på missionskonferens

ROMSK SERB PÅ BESÖK NY FORM AV MISSIONSUTBILDNING

1


LEDARE Till de onådda. För de förföljda.

Ljus i Öster är en allkristen mission som grundades 1903. Genom nationella medarbetare arbetar vi för att nå onådda folkgrupper i framförallt forna Sovjetunionen, Turkiet, Kina och Mongoliet. Eftersom många i området lever under förföljelse, arbetar Ljus i Öster också med att främja reli­ gionsfrihet, både på strukturell och individuell nivå. Gårdsfogdevägen 18 A, 168 67 Bromma Telefon: 08-564 840 40 E-post: info@ljusioster.se Hemsida: www.ljusioster.se Org. nr: 802003-0972 Så här kan du ge gåvor: Inom Sverige Via tidningens inbetalningskort eller Bankgiro: 900-3625 Swish: 123 900 36 25 I Finland IBAN: FI21 3131 1001 6573 64 BIC: HANDFIHH (Handelsbanken) Från övriga utlandet BIC: HANDSESS IBAN: SE29 6000 0000 0006 6865 7782

Ljus i Östers verksamhet och räken­ skaper granskas av auktoriserad revisor och Svensk Insamlingskon­ troll. Om gåvor ges till specifika ändamål och insamlingsbehovet blir fyllt, eller ligger utanför våra projekt, förbehåller vi oss rätten att använda dem för andra närliggande ända­ mål.

Det är något som inte stämmer

”V

arför ska vissa människor få höra evangeliet gång på gång, när andra aldrig har fått höra det ens en första gång?” Orden kommer från den kanadensiske pastorn och missionsmannen Oswald J. Smith som under sitt liv gjorde vad han kunde för att inspirera till mission bland de absolut minst evangeliserade människorna på jorden. Trettio år efter hans död är frågan lika aktuell. År 2017 anses fortfarande över 6600 folkgrupper vara onådda av evangeliet. Det handlar om runt tre miljarder människor, av vilka 1,6 miljarder anses som fullständigt oevangeliserade. De har aldrig haft möjlighet att välja att tro på Jesus, för de har aldrig hört om honom. För dem skulle Jesus lika gärna kunna vara namnet på en ny läskedryck.

Det här är utmanande. Jag är införstådd med att statistik och siffror inte säger allt. Bakom en del siffror finns det också sociala insatser bland nödlidande människor, vilka är viktiga – även om de ”råkar” befinna sig i den så kallade ”kristna världen”. Vi får ju inte ge upp vårt stöd till våra kristna syskon som lider, bara för att de redan är nådda av evangeliet. Men hur man än vänder och vrider på argumenten är det något som inte stämmer. Varför ska det vara en sådan snedfördelning, när Jesus gett oss uppdraget att nå ut med budskapet om honom till hela världen? Varför ska vi satsa våra resurser uteslutande på dem som redan har haft möjlighet att gensvara på evangeliets budskap, när det finns människor som aldrig har fått chansen till det?

Ofta finns det naturliga anledningar till att vissa områden är onådda. Många gånger handlar det om landsdelar som rent fysiskt är väldigt otillgängliga. Det handlar också om områden där antingen islam, hinduism, buddism eller olika inhemska stamreligioner har stort inflytande på befolkningen. Att som kristen tala om evangeliet i dessa områden kan innebära att man riskerar förföljelse. Det finns ofta ett andligt tryck och stora kulturella skillnader. Det är också sällan man ser snabba resultat. Därför är det lätt att prioritera ned de områden som är i störst behov av det kristna vittnesbördet och i stället gynna de områden som är ”lättare” och som ger ”snabba resultat”.

På Ljus i Öster har vi alltid haft fokus på att jobba mot att nå ut med evangeliet till onådda folk. Genom olika satsningar, tillsammans med nationella partners, har många folkgrupper kunnat nås. Detta har varit fantastiskt. Men fortfarande finns det så många som omkring 900 folkgrupper i vårt målområde som anses onådda. Bland dessa finns uigurer, aguler, udiner, tadjiker, yugurer och turkar. Har inte de också rätt att få höra om Jesus? Har inte de rätt att åtminstone en gång få möjlighet att säga antingen ja eller nej till evangeliet? Därför kan vi inte slå oss till ro. Fortfarande finns det ett uppdrag som är ogjort. Det uppdraget gäller både dig och mig. Eller som missionsmannen Oswald J. Smith också sa: ”Om jag inte kan gå själv, så är jag med och sänder någon annan.” För de onådda folken.

Tidningen Ljus i Öster

Eller, hur kan man annars förklara att det endast är omkring en procent av de evangeliska kyrkornas insamlade medel som faktiskt går till att evangelisera onådda folkgrupper? En procent!

Omslagsbilden:

Den stora majoriteten av insamlade medel – omkring 87 procent – investerar vi som kyrka (mer eller mindre) i oss själva. Av de missionärer som sänds ut för att tjäna i andra länder är det omkring 90 procent som reser till länder där människor redan är nådda av evangeliet. Endast 10 procent av missionärerna arbetar faktiskt bland onådda folk.

ISSN 0345-7265 Ansvarig utgivare: Magnus Lindeman Redaktion: Linnéa Jimenez Frivillig pren.avgift: 150 kr/år Upplaga: 14 800 Tryck: Kontorsrutin AB, Örebro

Folkgrupperna chanter och manser lever främst på renskötsel, fiske och jakt. I dag uppskattas det finnas runt 250 evangeliskt kristna bland dem.  FOTO: PRIVAT

2

Magnus Lindeman Missionsföreståndare magnus.lindeman@ljusioster.se

Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


LJUS I ÖSTER

INNEHÅLL #2 2017 Han går i chanternas skor

4

4

För att få förtroende bland minoritetsfolk i Sibirien har missionären Andrus lärt sig leva som en chant. ”Om de går ut i skogen, går vi ut i skogen”, säger han.

Inspirationshelg i Kungsängen

Blev bibel mot alla odds

6

Flera hinder på vägen gjorde att det tog över 90 år att översätta och trycka den tibetanska bibeln. I dag görs nytryckningar av bibelberättelser på tibetanska.

9

Också i detta nummer

8 Missionär fängslad i Turkiet 10 Glädjebud på barnspråk 12 Förnyat missionsfokus i Kina 16 Kristet rehabcenter räddade Edita

» NÄR JAG FÖRLORADE KONTAKTEN MED GUD, 16 FÖRDÖMDE JAG MINA FÖRÄLDRAR OCH DÄREFTER MIG SJÄLV – SÅ JAG BÖRJADE DRICKA IGEN. «

Välkommen att delta och inspireras på Ljus i Östers årskonferens. I år gästar vi EFK-församlingen Skogakyrkan i Kungsängen den 22-23 april.

L

ars Mörling (till höger) är en av gästtalarna under helgen. Han har gedigen erfarenhet av islam och arbete bland muslimska folkgrupper och kommer därför att tala om detta mycket aktuella ämne. Även den nationella missionären Vladica Idic (till vänster) från Serbien är inbjuden att tala. Vladica växte upp som muslim men blev kristen när han var 15 år gammal. Han är rom och arbetar i dag med församlingsplantering. Programmet för helgen kan komma att ändras. Håll utkik på vår hemsida för de senaste uppdateringarna.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Tack för respons och böner!

D

et är alltid lika roligt att få ta emot respons från er läsare. Det kan vara alltifrån korsordslösningar, till inlägg på sociala medier eller direkta mejl. Det senaste året har vi också gett flera tillfällen att respondera genom att skriva under ”Månadens vädjan”. Ofta har det handlat om enskilda fall där kristna sitter fängslade för sin tros skull. Denna månad har vi berättat om pastor Andrew Brunson. Han sitter fängslad i Turkiet sedan oktober 2016. Många av er läsare har skrivit under vädjan via vår hemsida. För varje underskrift skickar vi ett brev till Turkiet. I början skickade vi breven direkt till Andrew i fängelset, men efter att hans fru Norine rapporterat att breven inte kommer fram skickar vi numera brev direkt till de myndigheter som håller honom fängslad. Ännu viktigare än era underskriffebruari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

ter är dock era böner. Enligt Norine har Andrew börjat tappa modet där han sitter isolerad från omvärlden i fängelset. Be om att han ska få känna hopp och liv. Du kan läsa mer om Andrew på sid 8 och på vår hemsida. I detta nummer av Ljus i Öster får ni också möta den estniska missionären Andrus som länge arbetat bland de ryska minoritetsbefolkningarna chanter och manser. Han berättar att den effektivaste missionsinsatsen görs när man lever livet tillsammans med människor, oavsett vad det innebär i praktiken. Ni får även läsa den dramatiska historien om hur det gick till när den tibetanska bibeln blev översatt.

Lördag 22 april 14.00 Seminarium med Lars Mörling om ”Kristen tro och islam” 16.30 Offentliga årsmötesförhandlingar 19.00 Kvällsmöte med Vladica Idic Söndag 23 april 11.00 Gudstjänst med Magnus Lindeman och Vlasica Idic

MÖTEN

MED LJUS I ÖSTER Sön. 26 feb 10.00 Hällabrottet Pingstkyrkan Sön. 26 feb 10.30 Skillingaryd Pingstkyrkan Sön. 19 mars 11.00 Skellefteå Pingstkyrkan Helg 22-23 apr Kungsängen Skogakyrkan (se info ovan) Sön. 7 maj 11.00 Gällivare Pingstkyrkan

Linnéa Jimenez Vikarierande redaktör linnea.jimenez@ljusioster.se

Vi talar om förföljelse och mission bland onådda folk.

Tider kan ändras och möten kan läggas till. Se www.ljusioster.se för uppdaterat mötesschema.

3


RYSSLAND

Ren(t) budskap om Jesus RYSSLAND För att nå människors hjärtan måste man

först förstå deras kultur. Det har esten Andrus fått erfara i kontakt med nomadbefolkningarna på västsibiriska låglandet. Under perioder sedan 2003 har han både levt och arbetat med minoritetsfolken chanter och manser. TEXT: LINNÉA JIMENEZ FOTO: PRIVAT

-I

vår kultur är vi alltid upptagna. Men chanter och manser är aldrig upptagna. De stiger upp på morgonen och kollar fiskenäten. Om det bara finns två fiskar slänger de tillbaka näten och går och sover igen, säger Andrus. Precis som med begreppet tid finns det otaliga exempel på hur kulturen bland chanter och manser skiljer sig från västvärldens sätt att tänka. Det är något man måste förstå innan man bedriver mission bland dessa onådda folkgrupper, Andrus. menar Andrus. – Vi kan inte bara komma och säga att vi ska sätta upp ett bönemöte. Nej, först följer vi med på en fisketur under två dagar. Som västerlänning tänker man på säkerhet, men inte chanterna. När det blåser upp till storm ser de vilken typ av person du är. De synar hur stark du är beroende på om du blir rädd eller inte. – En gång ställde jag mig upp i båten. Jag tackade Gud för att jag känner honom. Jag sa att eftersom jag är Guds barn spelar det ingen roll om jag kommer hem igen eller inte. Andrus är från Estland men arbetar för tillfället som missionär i Litauen. Kyrkan han tillhör har ett stort hjärta för mission och de har haft mycket kontakt med nomadbefolkningarna i ChantiMansien. I området finns det både chanter och manser som talar olika språk men har liknande livsstil. De lever främst på fiske, jakt, renskötsel och bärplockning. Under sommarmånaderna förflyttar de sig i grupper utspritt över det stora västsibiriska låglandet, några veckor på varje plats. Under vintern håller de sig närmare byarna där deras barn blir inkvarterade på internat för att gå i skolan. I dag uppskattas det finnas mindre än 11 000 manser och 28 000 chanter. Traditionellt är de animister och de tror på och offrar till schamaner. För 300 år sedan missionerade dock den ryska 4

ortodoxa kyrkan i området, vilket gör att de flesta chanter och manser i dag praktiserar en animistiskt religion med inslag av ortodoxa element. De hänger upp mynt och benknotor i träd under tillbedjan men kan också bära ikoner och kors. Enligt somliga kan silvret i mynten hålla sjön lugn när det blåser upp till storm. – En man berättade att när han var liten satt han i båten tillsammans med sin farfar och farmor. När det blåste upp till storm blev han uppmanad att vara försiktig för att Elia skulle komma ridande på sina hästar. Chanters sätt att relatera till världen är en megamix av religioner, förklarar Andrus. År 2003 åkte Andrus till Chanti-Mansien för första gången och 2009 fick han vara med när två chanter döptes. Sedan dess har gruppen av evangeliskt kristna växt. I dag är de i uppstarten till att bilda en liten församling. När Andrus åker till Chanti-Mansien reser han vanligtvis från en stam till en annan, möter de kristna och uppmuntrar dem. Ibland ger han en kort undervisning. – Efter 2009 insåg vi att det fanns ett behov av mer undervisning. Då åkte jag dit under vintrarna eftersom de är de mer bofasta under den perioden. De är väldigt trofasta. I dag finns det en grupp kristna som träffas tre gånger i veckan. Några av systrarna har redan avslutat missionsskola och de predikar.

Det kan bli –52 grader i delar av Chanti-Mansien under vintern. Men det är också då det är enklast att samla de kristna chanterna, som under vintertid är mer bofasta, förklarar Andrus.

För Andrus har det varit viktigt att inte sätta någon press på nomadbefolkningen. De måste kunna bilda församling och kyrka utan att ge upp sin livsstil och kultur som nomader. Därför är det viktigt att leva på samma villkor som dem, menar Andrus. – Det effektivaste sättet att uppmuntra dem är att leva med dem. Vi har rest mycket tillsammans. Om de går ut i skogen, går vi ut i skogen. Om de bygger hus, gör vi det också. Om de fiskar eller plockar bär i flera dagar så gör vi det också. Vi visar att även om vi är kristna kan vi överleva som de gör. Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


Men utmaningarna är stora. När folk från olika byar blir frälsta är det svårt att samla dem. – Problemet är att de flyttar väldigt ofta. De är alltid på väg någonstans, säger Andrus. En annan utmaning har varit att hantera pres�sen från andra kyrkor. Chanterna och manserna vill inte tillhöra något specifikt samfund. Men representanter från en närliggande rysktalande kyrka har försökt övertala chanterna att endast umgås med dem. De började säga att andra samfund och kristna inte var bra. – Chanterna blev rädda och förvirrade. De hade ju hört att Gud är kärlek. Jag fick åka till samfundsrepresentanterna och förklara att vi alla är systrar och bröder. Vi inte kan påtvinga chanfebruari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

terna något samfund eller specifik liturgi. Det är inte upp till oss att bestämma om de ska stå vid en talarstol eller inte. Andrus berättar hur spännande det är att upptäcka de förändringar som växer fram i chanternas liv när de tagit emot Jesus. Han behöver inte själv påtala de problem som finns i deras kultur. – De har heliga platser dit de tar med sig offerdjur till schamanerna. Det är något de har lärt sig att göra per automatik sedan de var barn. När de senare blivit kristna börjar de ifrågasätta varför de gjort på det viset. Deras sätt att tänka förändras – det är spännande, säger han. Andrus uppskattar att det i dag finns cirka 250 kristna chanter och manser. Före 2003 fanns det bara ett fåtal.

ÖVERSÄTTNING I dag finns vissa bibelböcker översatt till chanti och mansi. Markus- och Lukasevangeliet samt Apostlagärningarna finns på chanti. Matteus, Markus, Lukas och Johannesevangeliet finns på mansi. Den första av dessa kom ut år 2000. KÄLLA: FINSKA INSTITUTET FÖR BIBELÖVERSÄTTNING.

5


TIBETANSKA BIBELNS OTROLIGA HISTORIA

Så kom Bibeln till Tibet TIBET Manuset genomlevde ett fruktansvärt åskoväder

och en bombattack över London. Det tog 90 år för den tibetanska bibeln att bli färdig. Men i dag görs nytryckningar av bibelberättelser på tibetanska. TEXT: LARS NARIN

Å

ret var 1855 i Tibet. Den unge Dalai vägrade ta emot erbjudandet. I stället fortsatte han Lama hittades död, mördad, endast 18 med den tibetanska bibelns översättningsarbete. år gammal. Man misstänkte att han hade Vid ett tillfälle promenerade Yoseb iväg till en blivit förgiftad. Rykten började gå att det kanske annan dal för att besöka några tibetaner. När han var finansminister Tempu Gergan som gjort det. satte sig ner för att vila utanför ett tempel hörde Han började att frukta för sitt liv och såg bara ett han munkarna be. I bönerna använde de annoralternativ – att fly. Gergan lyckades ta sig förbi lunda ord som gjorde Yoseb nyfiken. Munkarna vakter och hastigt rida ut ur Potala, det monumen- plockade fram en gammal skrift som Yoseb fick tala klostret i centrala delen av huvudstaden Lhasa. behålla och ta med sig hem. Den innehöll ord och Men soldater var snabbt uttryck som blev nycklar för efter honom och han tvingJAG SKA GE BIBELN BEN Yoseb i det fortsatta arbetet ades fortsätta flykten över med översättningen. Yoseb SÅ ATT DEN KAN SPRINGA de höga bergen. Gergan började om med Nya testakom slutligen till staden IN I TIBET OCH BERÄTTA FÖR mentet och fortsatte sedan Leh, i Lubadalen i Kashmir. MITT FOLK OM JESUS att översätta även Gamla Där slog han sig ner och testamentet. År 1935 blev fick så småningom en son som kallades Sonam. han klar. Yoseb Gergan var då femtio år gammal Några år senare kom två missionär, William och hade arbetat med översättningen i tjugotre år. Heyde och Edward Pagel, till området. De var från Herrhut i Tyskland och försökte ta sig in i När boken skulle tryckas kom Indiska bibelsälldet förbjudna landet Tibet. Men de misslyckades skapet med tråkiga nyheter. De kunde inte trycka gång på gång och hamnade i stället hos Tempu i Indien, utan rekommenderade att materialet Gergan i Lubadalen. Heyde och Pagel försökte skulle sändas till Brittiska bibelsällskapet i Lonlära sig språket för att översätta evangeliet till ti- don. Men när manuset kom till London visste de betanska, men det var svårt för de tibetaner som inte ens vad som var upp och ned och texten blev hjälpte till med översättningen att förstå evang- därför liggande. eliet. År ut och år in kämpade missionärerna med I Europa var det spänt i dessa tider och inom att översätta Johannesevangeliet. kort bröt andra världskriget ut. Det tibetanska manuset hamnade i ett Tempu Gergans son Sonam visade redan som underjordiskt valv i ung pojke intresse för de utländska männens bud- Riponkatedralen skap. Han ville bli lärjunge, lät döpa sig, bytte namn tre mil norr om till Yoseb och hjälpte till med översättningen. När London. Tempu dog frågade de buddistiska munkarna vad sonen (numera Yoseb) tänkte göra. Han svarade: – Jag vet att Gud har ett uppdrag åt mig – jag ska ge Bibeln ben så att den kan springa in i Tibet och berätta för mitt folk om Jesus. Yoseb skickades till en kristen skola i Kashmir och fick en bra utbildning. Han blev så duktig att han erbjöds en högt uppsatt tjänst i Brittiska Indien, men han

»

«

6

Yoseb Gergan.


Behovet av biblar växer. Nu planerar man läsa in bibeltexter för att nå dem som är analfabeter.  Foto: Marika Johansson

När tyskarna bombade England föll en av bomberna ner på gatan utanför katedralen och studsade in mot kyrkväggen. Men den exploderade inte. På andra sidan väggen, lite mer än en meter bort låg manuset. Bombexperterna som kom för att desarmera bomben förstod inte varför den inte exploderade. Den gamle kyrkvaktmästaren sa att det måste ha varit en gudomlig hand som förhindrade detta. Bibelsällskapet i Lahore hade under tiden fått ny utrustning, så manuset skickades tillbaka dit. Där såg man att manuset var skrivet på billigt papper som var för grått för att kunna tryckas. Eftersom man inte hade några tibetanska tryckerityper för att sätta texten med, var den tvungen att skrivas om. Manuset skickades tillbaka till staden Leh och Yosub och hans medarbetare skrev ner texten på nytt. Det tog två år och texten skrevs med olika handstilar. Den 11 augusti 1946 blev de klara med sista versen. Fem dagar senare dog Yoseb Gergan. Innan manuset kunde tryckas behövdes den korrigeras och skickades därför med kurir fram och tillbaka mellan Leh och Lahore. Resan skulle ta fyra månader tur och retur. Den första kuriren försvann spårlöst. Den andra kuriren, Bandahar,

Potalapalatset i centrala Lhasa var både Dalai Lamas vinterresidens och kansli för den tibetanska regeringen.  Foto: Mattias Hallkvist

hamnade i ett fruktansvärt oväder. Det bröt ut en storm med regn och äggstora hagel. Han bad om beskydd över boken, men han själv träffades av blixten. Bandahar blev medvetslös och tappade hörseln. Slutligen lyckades han ändå ta sig fram. Vatten hade dock förstört innehållet i sadelväskorna och pappret hade blivit mos. Resan var till ingen nytta. För att undvika ytterligare problem bestämde bibelsällskapet två år senare att i stället ta med sig en tibetansk skriftlärd till Lahore som kunde göra korrigeringarna på plats. Gappel, som den tibetanska skriftlärde hette, lyckades efter många svårigheter att ta sig till Lahore. Väl framme fick han en chock. I staden var det så fruktansvärt hett att tibetanen inte kunde arbeta. Han var helt utmattad och önskade sig ”vind från snön”. Bibelsällskapets ledare ordnade med 50 isblock som fyllde upp Gappels arbetsrum. Då fick tibetanen nya krafter och kunde göra klart korrigeringarna. Efter 90 års arbete kunde Guds ord äntligen tryckas på tibetanska. Gappel fick ett exemplar av den tryckta Bibeln med sig på väg hem till Leh. Resan tog 40 dagar till häst. Folket i Leh trodde att Gappel hade dött. I stället kom han fram med de goda nyheterna i en nytryckt bok år 1948.* Sedan dess har Bibeln spridits bland tibetaner. År 2010 utkom en bok med utvalda bibelberättelser på modernare tibetanska, illustrerad av en lokal konstnär. Den blev så populär och efterfrågad att den sedan gjordes i en trespråkig utgåva, på tibetanska, kinesiska och engelska. Nu är den i behov av att tryckas om och bibeltexterna kommer även att bli inlästa, för att ännu fler ska få höra berättelsen om Jesus Kristus, hela världens frälsare.

OM TIBET - Egen stat mellan 1642-1951 - Sedan 1951 en autonom provins i Folkrepubliken Kina. - Antal tibetaner i fyra provinser i Kina (Tibet, Sichuan, Gansu och Qinghai): 6,6 miljoner. - Antal tibetaner i exil (Nepal, Indien och Bhutan): Cirka 130 000 - Exilledare: Dalai Lama - Språk: tibetanska - Religion: tibetan-buddism - Antal evangeliskt kristna tibetaner: 0.03%

*KÄLLA: ”GOD SPOKE TIBETAN” AV ALLAN MABERLY

7


TURKIET

Trots ökat hot blir fler kristna TURKIET Hotet mot kristna i Turkiet

ökar. Samtidigt fortsätter den kristna tv-stationen Kanal Hayat få in nya vittnesbörd om människor som kommit till tro på Jesus. ”Läget är spänt men det har inte påverkat oss i någon större utsträckning”, berättar de.

U

nder 2016 ökade terrordåden markant i Turkiet. Samtidigt har det misslyckade statskuppförsöket i juli 2016 lett till att president Erdogan försökt stärka sin makt genom att gripa och åtala tiotusentals domare, åklagare, militära tjänstemän, lärare, journalister och andra civila. De politiska spänningarna är påtagliga och känns av överallt, berättar vår kontakt som arbetar för Kanal Hayat. Av säkerhetsskäl skriver vi inte ut hans namn. President Erdogans försök att rensa landet på meningsmotståndare befaras även drabba de kristna. Redan nu har flera amerikanska missionärer drabbats. – Många av missionärerna som ansökt om förlängt visum har fått avslag. Jag själv behöver inte visum för att åka ned på kortare besök och har därför inte drabbats, säger vår kontakt. Han känner personligen Andrew Brunson – den amerikanska pastorn som sedan oktober suttit häktad i Turkiet.Tillsammans med sin fru Norine ledde Andrew Brunson den lilla evangeliska församlingen Resurrection Church i staden Izmir. Han, precis som andra påstådda

Månadens vädjan på ljusioster.se

Sedan i oktober sitter pastor Andrew Brunson fängslad i Turkiet. Foto: ACLJ

”meningsmotståndare” i Turkiet, anklagas för att ha samröre med den muslimske exilpredikanten Fethullah Gülen som befinner sig i USA och har pekats ut av den turkiska regeringen som ansvarig för kuppförsöktet i juli. Detta är dock en anklagelse som vår medarbetare för Kanal Hayat starkt betvivlar: – Andrew själv förnekar det och jag tror att det är falska anklagelser. De har inte lagt fram några riktiga bevis. Eftersom det är undantagstillstånd i landet, kan de göra lite vad som helst nu. Det vi undrar nu är om han kommer att få en rättvis rättegång eller inte. Enligt Andrews Brunsons fru sitter Andrew häktad utan någon kontakt med omvärlden. Han har endast haft ett fåtal besök av sin familj och sin advokat. På nyårsnatten skedde ytterligare ett terrorattentat i Istanbul. Denna gång riktade sig dådet mot en nattklubb som anordnat ett nyårsfirande. Ett meddelande på Twitter visar att regeringen bara några dagar före attentatet

fört en propagandakampanj mot att fira jul och nyår (se bilden nedan). I kampanjen betonar man att dessa är västerländska högtider som inte hör hemma i den muslimska traditionen, skriver Svenska YLE. – Det finns en känsla av otrygghet och spänning som alla känner av. Vi tänker mycket på våra producenter och team som arbetar ute i landet med uppföljning, säger vår kontakt. Enligt de senaste uppgifterna har flera pastorer och även medarbetare på Kanal Hayat blivit inkallade till polisen för förhör. Däremot har situationen inte påverkat det dagliga arbetet i någon större utsträckning. Vår kontakt berättar att Kanal Hayat, precis som vanligt, tar emot samtal med människor som berättar att de tittat på den kristna tv-kanalen och därigenom kommit till tro på Jesus. Uppföljningsteamen i östra delen av landet, där majoriteten är konservativa muslimer, känner av spänningarna men har ännu inte blivit direkt hotade.  TEXT: LINNÉA JIMENEZ

Propagandakampanj mot att fira jul. Foto: Skärmdump Twitter.

Ljus i Öster 2017 – ett år på väg mot föränd Hallå där Magnus Lindeman, som är Ljus i Östers missionsföreståndare.

8

Vad tänker du om 2017? – 2017 är lite av ett transitår för Ljus i Öster. Vi får in flera nya medarbetare på kontoret och kommer delvis att forma ett nytt team. – Det är också ett år då vi kommer att se över de projekt vi gör i dag och vad vi ska göra i framtiden.

Vad är målet med detta år? – Målet handlar om att stärka upp vårt fokus på onådda folk, församlingsplantering och utbildning av missionärer. Om vi inte utvärderar och går vidare från vissa projekt finns det en risk att vi blir trubbiga. Där vi har nått målen är det nu dags att smalna av för att bli mer spetsiga och få kraft framåt. – Fokus på onådda folk är det som Ljus i Öster har i sitt dna ända från det Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


Foto: Kanal Hayat

Uppföljningsteam på besök hos nya tittare Från Dilek i Ankara:

TURKIET Strax före jul fick Ljus i Öster ta del av

”Jag kom att se på er kanal av en händelse. Det var som att jag kunde känna mitt hjärta förvandlas medan jag lyssnade och tittade. Nya tankar flödade inuti mig… Jag har försökt komma i kontakt med en kyrka i min stad men lyckades inte.” (Denna kvinna har nu fått hjälp att komma i kontakt med troende i hennes stad)

flera vittnesbörd från människor som kommit till tro genom Kanal Hayat. Här är några av dem.

Från Sevim:

”Förut var jag rädd att berätta om min nya tro. Men det är jag inte längre. Jag delar nu med mig av min tro öppet utan rädsla. För några veckor sedan blev jag döpt. Om inte Kanal Hayat hade funnits så vet jag inte om det hade varit möjligt.”

Istanbul Från Izzettin i Diyarbakir:

Ankara

”Jag är 70 år gammal. Efter att ha sett på Kanal Hayat känner jag att jag behöver läsa Nya testamentet.”

Från Ismail i Manisa:

”Jag var en sökare. När jag hittade er kanal upplevde jag en förändring i mitt liv, genom att mina tankar förändrades. Jag insåg att jag hade hittat sanningen. Nu kommer jag snart att ta ett beslut, men jag känner ingen kristen. Jag behöver hjälp”

Från Abdurrahman: Från Veysel i Mersin:

”Jag lärde känna Jesus Kristus genom Kanal Hayat och har beslutat att gå i hans fotspår. Var snäll och skicka en bibel och kristna böcker till mig. Jag vill gå till en kyrka i mitt område och träffa andra kristna.”

”Jag kommer snart bli en troende. Jag är glad att ni även har program för barn på Kanal Hayat. Jag har ersatt de våldsamma tecknade programmen, som mina barn var beroende av, med era barnprogram. Nu känner jag mig lugn att låta barnen sitta mer framför TV:n.”

dingar med större fokus på onådda folk att Fredrik Höijer var med och startade organisationen. Vad satsar Ljus i Öster på i budgeten? – Vi fortsätter att göra mycket av det vi har gjort tidigare. Bland annat satsar vi på missionskolor i Kaukasien, slaviska områden och i andra länder. – Vi kommer också att arbeta vidare för att de som går på våra missionsskolor faktiskt fortsätter att vara med oss och februari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

förhoppningsvis planterar nya församlingar. En sak vi behöver tydliggöra är att mission tar tid. Det handlar om långsiktighet. De som utbildar sig behöver vara förberedda på detta. Vad tänker du på från 2016? – Ljus i Östers styrka är vår koppling till de nationella missionärerna. De är tydligt att de gör ett bra jobb i våra målområden. Sakta men säkert syns resultat

och folk kommer till tro på Jesus. – Jag blir även uppmuntrad av att se att vårt fokus på onådda folk har smittat av sig på våra partners. Exempelvis i Ryssland börjar man nu vända sig utåt för att se på vilket sätt ryssar kan vara med för att missionera bland onådda folk i andra länder. Det känns väldigt spännande.  9


VITRYSSLAND

Testar ny form av missionsskola VITRYSSLAND I Vitryssland är det

högt tryck på att få gå bibelskola. Många vill åka ut i mission. Utmaningen är nu att hinna utbilda och träna så många som möjligt och samtidigt behålla en god kvalitet.

Är det inte underbart att Gud kallar så många till mission? – Ja, visst är det. Det finns stor potential i Vitryssland. Men utmaningen är att de behöver utbildning och stöd från lokala församlingar. Flera av våra elever har redan varit ute som missionärer, men kommit tillbaka för att de insåg att de behöver utbildning, säger Leanid Birjuk, missionssekreterare för vitryska pingstunionen. Han berättar att missionskallelsen började växa på allvar för ungefär 10-12 år sedan i Vitryssland. I dag ligger onådda folkgrupper på deras hjärtan. På grund av språket har vitryssar fördel i många öststater. Många missionärer har åkt till Ryssland, men på senare har man även börjat fokusera på länder i före detta Jugoslavien. Montenegro är exempelvis ett av världens minst nådda länder. De slaviska språken i före detta Jugoslavien skiljer sig markant från vitryska, men eftersom de tillhör samma språkgrupp är det ändå möjligt att kommunicera. Dock är språkkunskaperna inte allt. Bristen på missionsutbildning har gjort att förväntningar ofta krockat med verkligheten. – Ibland tänker missionärer som åker till Ryssland att det borde vara enkelt eftersom de talar samma språk. Men kulturen är väldigt annorlunda. Det gör

FYRA STEG... för att bli missionär i Vitryssland 1. Gå missionsbibelskola. 2. Åka på korttidsmission upp till tre månader. 3. Göra praktik på 3-12 månader hos en utsänd missionär. 4. Åka ut på mission över ett år.

att de lätt kan känna sig frustrerade, om de inte fått utbildning först, säger Leanid Biruk. Tidigare år har pingstsunionen i Vitryssland, i samarbete med Ljus i Öster, anordnat bibelskolor Leanid Birjuk. som pågått under 2-3 månader i sträck. Nu kommer man i stället att utbilda framtida missionärer under 1,5 år uppdelat på ett par veckor per termin. De kommer att studera alla ämnen som berör mission – alltifrån missionshistoria och teologi till kulturförståelse och hur man bäst når muslimer eller människor med andra religioner. – På det här sättet hoppas vi ha mer tid att lära känna eleverna och se dem växa under tiden. När de inte är i skolan får de uppgifter och kan bli involverade i missionsarbete som lokala församlingar bedriver.

Leanid Birjuk berättar att årets elever dessutom kommer att åka med på evangelisationsresor under sommaren för att testa på livet som missionär. Under tiden som utbildningen pågår får eleverna också tid att kontakta understödjare för att kunna åka ut i mission under en längre tid. I januari började 25 elever den nya missionbibelskolan och till hösten hoppas man starta ytterligare en missionsklass med lika många elever. Men i kö för att utbilda sig finns det tusentals intresserade. Vad hoppas ni inför 2017? – Vår vision är att genom missionsskolan förbereda så många som möjligt för mission. Alla kanske inte kommer att sändas ut direkt, men vi vill förbereda dem för dagen när det finns möjlighet och resurser att resa.  TEXT: LINNÉA JIMENEZ FOTO: ADOBE STOCK

Magasinet ”Glädje” berättar för barn om Jesus VITRYSSLAND I över 23 år har den kristna barntidningen Radost, som betyder glädje, funnits i Vitryssland. Till en början tryckte Ljus i Öster magasinet i Sverige, men med tiden har det levt vidare på egen hand med nationella producenter. Flera år senare kan vi se fortsatt frukt av arbetet. Många barn kommer till kyrkornas söndagsskola tack vare berättelser som de läst i tidningen. I en pingstkyrka i Minsk kommer det mellan 60-70 barn från icke-kristna familjer varje söndag. I magasinet finns missionsberättelser och historier anpassade för barn. Barnen 10

får lära sig om olika nationer men också läsa dikter. Poesi är något som är väldigt viktigt för både vitryssar och ryssar och används lika ofta som sång i gudstjänsterna. Magasinet har vanligtvis en upplaga på ca 6 000 exemplar med fyra nummer per år, men under julen tycks runt 20 000 tidningar. De delas ut som julgåva till familjer som besökt kyrkornas stora julföreställningar. Det är förbjudet att dela ut kristen litteratur utanför kyrkan, men tidningen har ändå fått spridning och uppskattas av många – även av familjer som inte är kristna. Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


Lös korsordet och vinn den nya boken ”När allt förändras - ett urval av beA rättelser publicerade i Ljus i Öster”!

Sänd lösningen till Ljus i Öster, Gårdsfogdevägen 18 A, 168 67 Bromma och märk kuvertet ”Korsord” (OBS! Inga andra meddelanden kan lämnas i kuvertet)

hmed var på väg mot det muslimska ledarskapets topp. Men Jesus kom emellan. Efter att hans omvändelse-

berättelse hamnade i media, blev hot och trakasserier en del av

hans vardag i Istanbul i Turkiet. Trots det är han lugn och trygg i att Gud har allt i sin hand.

Om den unge turken Ahmed och andra troende kan du läsa i

Vi delar ut två böcker till de rätta lösningar vi drar först. Lösningen måste vara oss tillhanda den 20 mars 2016. denna bok som är fylld med livsberättelser som tidigare publicerats i tidningen Ljus i Öster. Många av de personer du möter i

boken lever i länder där kristna förföljs på grund av sin tro. Flera av dem har haft dramatiska möten med Jesus som lett till omvändelse.

Låt dig utmanas, uppmuntras och inspireras genom dessa

berättelser om helt vanliga människor som blivit berörda av en extraordinär Gud.

Ljus i Öster är en tidning som ges ut

av missionsorganisationen Ljus i Öster. Sedan 1918 har tidningen skrivit om mission i öst.

Rättelse!

NÄR ALLT

FÖRÄNDRAS

Ett urval av berättelser publicerade i Ljus i Öster

sterade av ”Vi blev arre hotade oss som på talibaner tlig hängning med offen torget”. r en om Baty ttels Läs berä 14. på sidan

Det smög sig in ett tryckfel i korsordet i förra numret. Vi ger därför rätt till både de som skrev LAHUkvinnor och LUHAkvinnor.

Namn och postadress:

..................................................................... ..................................................................... ....................................................................

MISSIONSRESA

GEORGIEN Tbilisi/Batumi 24 juni - 3 juli 2017

ÄR DU REDO FÖR EN UTMANING?

GATUEVANGELISATION - FÖRBÖN - JESUSFOKUS GUDSTJÄNSTER - BESÖK I BYAR - SAMTAL MED MÄNNISKOR - ANVÄND DINA GÅVOR

OBS! Datum kan komma att ändras.

Info/intresseanmälan till info@ljusioster.se eller 08-564 840 40 Från 16 år. Begränsat antal platser, ungdomar prioriteras. Pris ca 7000 kr. Med reservation för ändringar. Sista anmälningsdag 31 mars. februari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

11


NOTISER

Tuffare för asiens kristna n När organisationen Open doors pre-

senterade 2017 års lista över världens mest förföljda länder, var det mycket som var sig likt från förra året. Nordkorea är fortfarande i topp och bland länderna med koppling till Ljus i Öster finns de centralasiatiska länderna, Kina och Turkiet med på topp 50. En av årets trender är att flera asiatiska länder har klättrat på listan, vilket alltså innebär att det blivit svårare för de kristna i dessa länder. Islamistiskt förtryck är fortfarande den vanligaste orsaken för förföljelse av kristna, enligt Open Doors. Några utdrag ur World Watch List: 1. Nordkorea 2. Somalia 3. Afghanistan 16. Uzbekistan 19. Turkmenistan

KINA 500 husförsamlingsledare och

flera internationella kristna ledare samlades till en stor konferens för att tala om missionbefallningen.

Å

r 2017 startade med något alldeles extra. I januari flög hundratals husförsamlingsledare ut ur Kina för att samlas och tala om mission. En av talarna som mötte upp husförsamlingsledarna var den kinesiska pastorn Broder Yun som sedan många år bor i väst. Även andra välkända internationella talare var där för att uppmuntra husförsamlingsledarna och de kinesiska nationella missionärerna. En av talarna var missionären Don Richardson som gav sitt vittnesbörd om att arbeta bland folkstammar i Västra Guinea.

En stor mångfald av kulturer, etniciteter och nationer var representerade på konferensen. Flera hade fått stöd av familjer och vänner för att kunna köpa en flygbiljett. Några av husförsamlingsledarna stoppades dock på flygplatsen och kunde inte delta. Dessutom fanns personer representerade med olika teologiska inriktningar. Alltifrån karismatiska till traditionella och konservativa församlingsledare var på plats, rapporterar Back to Jerusalem. Ändå fanns en tydlig gemensam nämnare – en överlåtelse att genom mission nå ut med budskapet om Jesus. Direkt efter konferensen samlades ytterligare 50 kristna ledare från ett annat nätverk i sydöstra Asien.  TEXT: LINNÉA JIMENEZ

Total förföljelse Extrem förföljelse Allvarlig förföljelse

Foto. Adobe Stock

35. Tadzjikistan 37. Turkiet 39. Kina 43. Kazakstan

Husförsamlingarnas ledare samlades utanför Kina

När Gud talar i rytmer SVERIGE Söndagen den 2 april gästar en grupp från TCG Nordica, Mälarökyrkan (Ekerö) i samverkan med Ljus i Öster. Nordica är ett kulturcenter i Kina. Gruppen som kommer består av profesionella dansare och musiker. Danserna är inspirerade av de minoritetsfolk som bor i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina. De har inslag i gudstjänsten på förmiddagen och anordnar sedan en färgsprakande föreställning under namnet Lost and Found på kvällen kl. 18.00. Föreställningen är gratis. Välkommen!

Chen Jia är en av dansarna som besöker Sverige.  Foto: Mark Nelson

12

Max en bibel genom tullen KAZAKSTAN En ny ”anti-terror”-

kampanj i Kazakstan kommer att påverka religionsfriheten i landet, skriver Forum 18.

U

nder hösten 2016 gav den internationella Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) flera rekommendationer till Kazakstans regering gällande religionsfrihet. Bland annat lyfte man upp problemet med statlig censur av religiös litteratur. Dessa rekommendationer ignorerades dock av Kazakstans regering, som i december i stället tog beslut om att ytterligare försvåra importen av religiös litteratur, rapporterar Forum 18. De nya reglerna trädde i kraft i början av januari och innebär att man endast får importera ett exemplar per person av något religiöst material för personligt bruk – exempelvis en bibel. All annan import måste godkännas av staten.

Ett annat förslag som har diskuterats är att begränsa och hårdare kontrollera religiös turism i Kazakstan. Enligt Forum 18 planerar även myndigheterna en ny ”anti-terror”-kampanj som kommer att pågå under 2017-2020. Exakt vad kampanjen kommer att innebära är fortfarande oklart, men tidigare år har sådana kampanjer inneburit nya begränsningar i religionsfriheten. I juni 2016 skedde flera terrorattentat i staden Aqtobe i Kazakstan. Minst 27 förövare deltog. Efter attentaten meddelade president Nazarbayev att han skulle svara upp till hoten genom att förändra lagarna för att garantera nationell säkerhet. De senaste lagförändringarna har därför förberetts av säkerhetspolisen. Utåt sett är målet att bekämpa extremism och terror, men i slutändan drabbar de nya reglerna civila människors rätt till religionsfrihet – även de protestantiskt kristna i landet. 

TEXT: LINNÉA JIMENZ

Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


Årets stora

BOKREA!

50% rabatt på utvald litteratur – så långt lagret räcker

Bibelns mirakler i vår tid

Av Broder Yun

– inte ens i

NORDKOREA

Wilgot Fritzon har arbetat på Ljus i Öster (f d Slaviska Missionen) i 33 år, varav 22 som missionsföreståndare. Han har genom åren skrivit åtskilliga ledare i tidskriften Ljus i Öster – och ofta stuckit ut hakan och sagt sanningar som få andra. Inför sin pensionering har han samlat 52 av ledarna i en bok, som kan användas för enskild läsning likaväl som till samtalsunderlag i bönegrupper eller liknande. Ledarartiklarna är oftast lika aktuella i dag som när de en gång skrevs.

Jag kunde inte sluta läsa den här boken eftersom jag bara blev mer och mer nyfiken. Den speglar händelser, personer och skeden under en trettioårig epok av Ljus i Östers historia. Man påminns om personer som engagerat oss till förbön och tacksägelse. Det är uppmuntrande att se hur Gud kan vända omöjliga situationer till Guds rikes förhärligande. Wilgot Fritzon bjuder inte bara på bra berättelser, han skriver också initierat om politiska förhållanden. Boken är även otroligt utmanande och tar upp viktiga områden för mitt kristna liv. Frågan om väckelse återkommer liksom förhållandet till mina ägodelar. Boken är starkt missionsorienterad och fungerar också utmärkt som andaktsbok. Läs den! Hans Lindstrand Missionsföreståndare för Ljus i Öster från oktober 2008

Köp bokpaket och stöd östlitteraturen

Lärdomar från en krutgubbe

Wilgot Fritzon

På 1930-talet kallades Nordkoreas huvudstad Pyongyang för ”Österns Jerusalem”. Var femte korean i staden beräknas ha varit kristen. I dag är landet det som hårdast förföljer de kristna, men trots det har kristen tro inte kunnat utrotas. I boken beskrivs både väckelsen i början av 1900-talet och den väckelse som spirar i dag trots stenhård förföljelse.

GUD ÄR INTE DÖD

Lärdomar från en krutgubbe

DEN HIMMELSKE MANNEN

GUD ÄR INTE DÖD – inte ens i NORDKOREA

a husförsamlingsrö­ kten fram till dagens i Asien och Mellan­ man med personliga öljelser, får se väx­ ör Jesus Kristus.

Upp till

DEN HIMMELSKE MANNEN - Broder Yun

alla – den kinesiska ska biblarna tryckas s lastbilar som med ller. Vanligtvis vore vanligt för kinesiska

N REA ILL ÅR T G Å P 14/4

och andra ledare ur Ljus i Öster

lna r.se

Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna 08-564 840 40, www.ljusioster.se

Den himmelske Speglingar Bengt Samuel mannen

Gud är inte död Lärdomar från – Nordkorea en krutgubbe

Wilgots ledarbok.indd 1

Paul Hattaway

2008-07-30 10:29:28

Eugene Bach

Fortsättning på Apostlagärningarna

Jan-Endy Johannesson, Missionssekreterare, Evangeliska Östasienmissionen Rauli Lehtonens bok blir ett fantastiskt tillskott i presen-

David Aikman har, genom många intervjuer och observationer, lyckats sammanställa en bred bild av Kinas okända kristenhet. Här får vi möta Zhang Rongliang, Kinas kanske mest inflytelserike ledare för husförsamlingsrörelsen. Vi får också möta Lu Xiaomin, Kinas Lina Sandell, som skrivit bortåt 1000 kristna sångtexter som sjungs av kristna över hela Kina. Aikman har skrivit en utomordentligt intressant bok om kristendomens dynamiska tillväxt i Kina och pekar på att landet inom några decennier mycket väl kan ha flera hundra millioner kristna.

tationen av vad som sker i utbredandet av evangeliet. Det finns många sätt att beskriva Rauli – djupt erfaren och kunnig både inom den kristna sfären och många angränsande områden, visionär, inspiratör, ödmjuk och öppen för den helige Andes ledning. Boken kan inte bli annat än utomordentligt intressant med sin skildring av hur KINA evangeliet erövrar nya folk – HUR KRISTENDOMEN PÅVERKAR OCH KANSKE OCKSÅ burjater, DEN GLOBALA MAKTBALANSEN turkmener, mordviner, udmurter och många fler.

Klas Lundström, Adjunkt, Johannelunds Teologiska Högskola

ISBN: 91-975525-2-6

Det blodröda korset Eugene Bach

skulle kunna vara en lärobok i missiologi.

DAVID AIKMAN

Wilgot Fritzon, Missionsföreståndare, Ljus i Öster

Här finns öppenheten för alla olika redskap att göra budskapet om Jesus tillgängligt för nya folk som gör att den Den sista kamassen

DVD: The cross –Jesus in China

Persongalleriet, med alla exotiska namn på hjältar i Guds

Wilgot Fritzon

rauli lehtonen Den sista kamassen

”Jesus i Beijing” är tveklöst den bästa bok jag läst om den kristna kyrkan i Kina. David Aikman var under många år korrespondent i Beijing för Time Magazine. Den drivne journalisten behandlar inte sitt ämne i allmänna ordalag. De många intervjuerna ger de djuplodande analyserna spänst och liv. David Aikman Den engelska utgåvan har redan blivit ett standardverk för var och en som på ett grundligt sätt vill sätta sig in i den kristna församlingens villkor i Kina. Jesus i Beijing, nu på svenska, rekommenderas på det varmaste.

Ur förordet: De många intervjuerna med Kinas mest framstående kristna ledare ger en ärlig och trovärdig bild av den stora väckelsens framväxt i både officiella kyrkor och oregistrerade husförsamlingar. Med sina många kontakter bakom kulisserna visar författaren att den kristna tron har nått djupare in i den kinesiska kulturen och samhället än vad människor både i och utanför Kina hittills känt till.

Wilgot Fritzon

Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna, 08-564 840 40 www.ljusioster.se, info@ljusioster.se

Vi har fortfarande några fräscha böcker från 1970-1990-talet. Av dessa har vi gjort bokpaket indelat i fyra olika kategorier (Östeuropa, Kina, Sovjet och Barn). Varje paket kostar 50 kronor och innehåller 3 böcker. Behållningen av försäljningen går till inköp av östlitteratur.

RAULI LEHTONEN

rike, är imponerande. Likaså dessa människors visioner, uppoffringar och respekt för Guds ledning. Den ständigt pådrivande motiveringen att Jesus snart kommer tillbaka finns som en kraftfull underström för att föra evangeliet vidare. Var beredd på att du inte kan sluta läsa förrän du hunnit till sista sidan och att läsningen kommer att påverka dig för framtiden.

DAVID AIKMAN

– Sune Elofsson, direktor för dåvarande Pingstmissionen

DEN sIsTA kAmAssEN och andra troshjältar från öst

ISBN 978-91-977327-4-1

Jesus i Beijing

Den sista Kamassen

David Aikman

Rauli Lehtonen

Det blodröda korset

Den himmelske mannen Antal ex:...................... á 89 kronor, 288 sid mjukband

Speglingar av vår plats på jorden Antal ex:....................... á 89 kronor, 168 sid mjukband

Gud är inte död – inte ens i Nordkorea Antal ex:....................... á 49 kronor, 178 sid mjukband Lärdomar från en krutgubbe Antal ex:....................... á 49 kronor, 198 sid inbunden

Antal ex:..................... á 10 kronor, 284 sid mjukband

DVD: The cross – Jesus in China Antal ex:............ á 79 kronor, dubbel-DVD, 240 min

Jesus i Beijing Antal ex:...................... á 49 kronor, 410 sid inbunden

Den sista kamassen Antal ex:....................... á 59 kronor, 176 sid inbunden

Frankeras ej. Mottagaren betalar portot.

Bokpaket Antal ex:...................... á 50 kronor. Jag vill ha ............................................................(Östeuropa/Kina/Sovjet/Barn)

Namn och postadress:

(TEXTA TYDLIGT!)

............................................................................................. ............................................................................................. ............................................................................................. E-post: ..................................................................................

OBS! Enhetsporto tillkommer med 29 kr oavsett storlek på beställningen. Du kan även beställa från vår webbshop: www.ljusioster.se

Svarspost Kundnr: 20188626 168 20 Bromma

Namnteckning:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ev pren.nr:. . . . . . . . . . . . . . . . . . februari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

13


Häng med till Montenegro 2-9 juli 2017! Tillsammans med omkring 200 andra européer åker vi med ett team från Sverige på Impact Montenegro för att berätta om Jesus! På olika kreativa sätt delar vi evangeliet till både gamla och unga. Resan sker i samarbete med Ljus i Öster, Borås Pingstförsamling, Pingströrelsen i Europa samt lokala församlingar i Montenegro.

Kostnad ca 7 500 kr med helpension och resor. Intresseanmälan skickas senast 3 april till: expedition@boras.pingst.se

Vid frågor kontakta teamledaren, Mika Kosonen, mika.kosonen@gmail.com.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER /ljusioster

Så fungerar din prenumeration Tidningen Ljus i Öster skickas ut gratis till dig som anmält att du vill ha den. För den som ändå vill ge ett bidrag har vi en frivillig prenume­ rationsavgift som ligger på 150 kronor, vilket du naturligtvis gärna får betala in. Det hjälper oss att satsa ännu mer på mission.

Hillegatan 3, 570 01 Rörvik

Kristet forskningsinstitut och tankesmedja

Tillsammans förändrar vi Sverige

www.claphaminstitutet.se 14

Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017


Söker du biblar på andra språk? Beställ boklista från Ljus i Öster lars.narin@ljusioster.se

Assars Industri AB Box 20, 330 33 Hillerstorp Tel: 0370-37 33 30, fax 0370-37 33 40 www.assars.se

GUNNARS TRÅD M O D E R N T R Å D D R AG N I N G Vi är en av de marknadsledande producenterna av rundtråd och plattvalsad tråd.

WWW.GUNNARSTRAD.SE

Alla ViBoSa-böcker till HALVA PRISET under bokrean! För mer information se hemsidan.

Mera info www.vibosa.fi Beställningar vibosa@vibosa.fi, + 358- 50-4689678

februari 2017

l

Ljus i Öster nr 2

15


LIVSBERÄTTELSEN

Hon blev fri när stoltheten föll LITAUEN Edita försökte lösa sina bekymmer med alkohol. Men det var på rehabiliteringscentret hon fann den verkliga lösningen – Guds nåd och omsorg.

E

dita är 34 år gammal och har två barn – en flicka och en pojke. Under hennes liv har hon varit tvungen att gå igenom många svårigheter. För att orka med det som pågick drack hon mycket alkohol och tog ibland droger. Hon intalade sig själv att det skulle lösa hennes problem. – Jag var väldigt stolt och envis. Jag försökte leva bara för att tillfredsställa mig själv. Jag tänkte att jag inte är skyldig någon annan någonting. Jag försökte kontrollera mitt öde med min egen kraft, berättar Edita. Så småningom växte hennes problem ännu mer. Genom sitt sätt att leva klarade Edita inte av att kontrollera sitt eget liv eller sig själv. Slutligen kom hon i kontakt med ett kristet rehabiliteringscenter som Ljus i Öster är med och stöttar. Genom verksamheten fick Edita möta Gud. – Jag började lära känna Honom och såg vad som var fel i mitt liv. Jag förstod att jag levde i stor synd och att jag behövde börja leva på ett sätt som behagar Gud. Jag blev ledsen, men sakta förändrades min attityd gentemot människor och livet. Förändringen gick dock inte så fort som jag hade önskat.

m jag göra o Vad skulle sionär? jag var mis

Hur definieras mission i dag 2017?

”Jag tänkte att jag inte är skyldig någon annan någonting”, säger Edita. 

När Edita fick lämna behandlingshemmet flyttade hon hem till sina föräldrar. Det visade sig vara svårare än hon hade trott. Utan alkoholen kunde hon inte längre hantera stress. Relationen och kommunikationen med föräldrarna var lika dålig som tidigare. När de anklagade henne blev hon snabbt arg. Efter några månader föll Edita tillbaka i beroendet. – Jag förstår nu att när jag förlorade kontakten med Gud, fördömde jag mina föräldrar och därefter mig själv – så jag började dricka igen. Men jag kunde inte leva med den smärta jag kände. Slutligen gick jag tillbaka till samma rehabiliteringscenter som tidigare.

Foto: Adobe Stock

Den här gången var det enklare för Edita eftersom hon redan kände Gud. Hon lärde sig att komma över sin stolthet. Hon deltog i verksamheten och upplevde snart att Gud gav henne en andra chans. När Edita kunde lämna rehabiliteringscentret fick hon återförenas med sina barn. Hon fick stöd av sina föräldrar att köpa en lägenhet och de betalade även av hennes skulder. – Jag tror verkligen att Gud återigen visade mig sin nåd. Jag kom fram till att om jag följer Guds vilja, och förstår alla svårigheter som hans sätt att forma mig, kommer han alltid att hjälpa mig.  TEXT: LINNÉA JIMENEZ 

*EDITA HETER EGENTLIGEN NÅGOT ANNAT.

Vem kan arbeta inom mission? Vilka är dagen s utmaningar?

Ljus i Öster vill möta dig som är tonåring eller ungdom! Med hjälp av interaktiva övningar och diskussioner vill vi prata mission och höra dina tankar och funderingar. Vi kommer till konfagrupper eller ungdomssamlingar UTAN KOSTNAD. Vid intresse kontakta info@ljusioster.se 16

Ljus i Öster nr 2

l

februari 2017

Ljus i Öster #2 2017