__MAIN_TEXT__

Page 1

www.link2fleet.com

your vade mecum for a smarter mobility 229 JANUARI 2019

MMM BUSINESS MEDIA & Co Luxembourg - Zeswekelijks informatietijdschrift - Nederlandse uitgave - Prijs 13 EUR - Afgiftekantoor: MASSPOST LIÈGE X - P205028

CAR & VAN IMPORTERS LEASING COMPANIES SHORT TERM RENTAL MULTIMODAL MOBILITY

REMARKETING

2019


LEASING VOOR PARTICULIEREN, DAT IS…

TOEGANKELIJK

EEN NIEUW VOERTUIG

EEN ALL-IN FORMULE,

VOOR ALLE PARTICULIEREN

AAN EEN ONKLOPBARE PRIJS

ZELFS DE VERZEKERING IS INBEGREPEN!

EN, ÉÉN WEBSITE DIE ALLE PRIVATE LEASE DEALS OP DE MARKT VERZAMELT:

WWW.MYPRIVATELEASE.BE


EDITO

UW LICHTBAKEN … Sta mij allereerst toe u in naam van het voltallige link2fleet-team onze beste wensen voor een goede gezondheid en … mobiliteit voor het nieuwe jaar over te maken. U zult zo meteen onze nieuwe editie van de toolbox 2019 ontdekken. Deze ‘bijbel’ somt alle dienstverleners op die actief zijn in de fleet- en mobiliteitssector. Zoals u ongetwijfeld weet, ondergaat onze sector momenteel een transformatie zonder voorgaande. Deze verandering, die voor een groot deel versneld wordt door de jongere generatie, vindt zijn oorsprong in een andere benadering van het begrip mobiliteit. De alomtegenwoordige auto begint omwille van ecologische, economische of soms ook gewoon persoonlijke (de afmattende files) redenen plaats te maken voor andere mobiliteitsalternatieven. Uiteraard willen we die fantastische machine op vier wielen, die ons leven al gedurende een eeuw op fenomenale wijze vereenvoudigt, niet zomaar naar de vuilnisbak verwijzen. De auto blijft een grote toekomst beschoren en hij zal – ongetwijfeld in een niet-vervuilende, autonome en ongevalsvrije versie – nog honderden generaties na ons blijven vervoeren. Maar we kunnen er niet naast kijken dat het mobiliteitslandschap volop aan het veranderen is.

“De alomtegenwoordige auto maakt om allerlei redenen plaats voor andere mobiliteitsalternatieven.”

Een baken in een wereld in verandering Voor wie de actualiteit niet dagelijks volgt, wordt het behoorlijk ingewikkeld om zijn weg te vinden in dit nieuwe ecosysteem van de mobiliteit. Er gaat inderdaad geen dag voorbij zonder dat een leverancier één of andere service aan zijn dienstenpakket toevoegt of een start-up die een mirakel-app wil lanceren waarmee men de mobiliteit van de burgers of de ondernemingen wil optimaliseren, het levenslicht ziet. Ons niet zo grote, maar bijzonder dynamische team maakt er echter een erezaak van om u met dit jaarboek 2019 een instrument te bieden waarmee u uw bakens blijft behouden. U vindt er op een duidelijke en precieze wijze alle leveranciers uit de mobiliteitssector in terug. Daarnaast leest u op de volgende bladzijden ook analyses van experts, die een blik in de achteruitkijkspiegel werpen op de meest markante feiten van 2018. Tegelijk anticiperen zij ook al op wat 2019 in petto zou kunnen hebben. Aangezien het jaarbegin traditioneel het moment is voor de goede voornemens, hopen wij vanuit het diepst van ons hart dat wij voor u nuttig kunnen blijven door u zoveel mogelijk objectieve expertise aan te bieden, waarmee u uw – steeds complexere - beroep in de beste omstandigheden kunt blijven uitvoeren. Wij engageren ons ertoe om dicht bij u te blijven met onze digitale ondersteuning, onze Fleet Dating, onze evenementen, maar ook via onze zes afspraken op het ouwe getrouwe papier, dat wij nog zeker niet willen laten vallen. mdemoulin@link2fleet.com

CONTRIBUTORS Ferre Beyens, Eduard Coddé , Tony De Mesel, Charles Demoulin, Ken Divjak, Bob Monard, Maxime Pasture

COLOFON EDITORIAL TEAM Editorial Director: Marc Demoulin (mdemoulin@link2fleet.com) Editorial Manager: Damien Malvetti (dmalvetti@link2fleet.com)

CONTRIBUTING EXPERTS Wouter Housen (PEB) , Joost Kaesemans (Febiac), Cathy Macaris (Professeur VUB), Yannick Mathieu (Fleet Profile), Vincent Meerschaert (Traject), Guido Savi (Febiac), Frank Vancamp (KPMG) , Frank Van Gool (Renta), Johan Verbois (5S Consulting), Michel Willems (Mobilitas), cabinet KOAN, Cathy Macaris (Professeur VUB) SALES & MARKETING TEAM Senior Communication Specialist: Marleen Neukermans (mneukermans@link2fleet.com) Communication Specialist: Sigrid Nauwelaerts (snauwelaerts@link2fleet.com)

Sales Coordinator: Claudia Lilien (clilien@link2fleet.com) CONCEPT & LAY-OUT STR8! - Kurt Thys EDITOR Managing Director: Hervé Lilien (hlilien@link2fleet.com) Content & Innovation Coordinator: Yannick Mathieu SUBSCRIPTIONS Contact: Claudia Lilien (clilien@link2fleet.com) Subscription: 1 year - 79 EUR

BELGIUM OFFICE LINK2FLEET BELGIUM, A Branch of MMM BUSINESS MEDIA & CO LUXEMBOURG sàrl Office: Grauwmeer 1/60 bus 59, B - 3001 Leuven Phone: +32 16 66 14 75 info@link2fleet.com HEADQUARTERS MMM BUSINESS MEDIA & CO LUXEMBOURG sàrl Rue de l’Industrie (s/n), L – 3895 Foetz Phone: +352 26 57 87

© Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for all countries. Received documents will not be returned. By submitting them, the author implicitly authorizes their publication.


INHOUD link2fleet 2019

2019 / PART 1

DESKUNDIG ADVIES 05

2018: het jaar van de bevestiging

08

Carte Blanche aan Frédéric Pairoux, Facility Directie - Eco adviseur Mobility Manager, RTBF - Fleet Owner of the Year 2018

10

De ‘milestones’ van het jaar ontleed door de experts

14

Repertorium fiscale actualiteit 2019 personenwagens

18

De diesel heeft het verkorven

20

WLTP: Realistischere uitlaatgasmeting laat zich voelen

22

Elektrisch rijden met variatie

26

Mobiliteit à la carte

2019 / PART 2

COMPANY PROFILES 31

Bouwers en invoerders auto’s VP

65

Leasingmaatschappijen (Financiële en operationele)

83

Verzekeringen, risk management, bijstand en pechverhelping

87

Brandstof- en energiebeheer

89

Onderhoud, herstellingen, glasherstelling, car wash

91

Ombouw, opbouw, koetswerkherstellingen

93

Professionele organisaties, federaties, experten


OVERZICHT link2fleet 2019

2018: HET JAAR VAN DE BEVESTIGING Het is een traditie geworden dat het team van link2fleet deze speciale ‘Toolbox’-editie aangrijpt om nog eens in de achteruitkijkspiegel te kijken en terug te blikken op onze opvallende initiatieven van het voorbije jaar. In een volstrekt willekeurige volgorde is dit de top 5 van de projecten waar we trots op zijn dat we ze u het voorbije jaar hebben aangeboden. door Marc Demoulin

01

DE ‘FLEET DATINGS’ KOMEN TOT WASDOM De ‘Fleet Datings’ werden in de loop van 2017 opgestart en zijn een niet te missen afspraak geworden tussen fleet- en mobiliteitsbeheerders en door link2fleet uitgekozen experts. Ter herinnering: dit evenement, dat telkens exact 4 uur duurt, draait rond een thema dat wordt gekozen in functie van de verwachtingen van de klanten. Na een reeks korte en concrete presentaties kunnen de fleetowners daarna in alle vrijheid in groepen samenkomen om hun mening over het onderwerp te geven en een reeks vragen voor te bereiden – van de meest eenvoudige tot de meest ingewikkelde – voor het panel van experts. Zij moeten dan antwoorden op een heldere, bondige en objectieve manier in eenvoudig taalgebruik.

De ‘Fleet Datings’ worden telkens in twee sessies (Frans- en Nederlandstalig) verdeeld om een zo groot mogelijk aantal deelnemers aan te trekken en tellen gemiddeld een 80-tal beheerders, die elke keer terugkeren omdat het concept hen echte antwoorden biedt op hun vragen. Nadat we in april het mobiliteitsbudget hebben besproken, in september het beheer van het einde van een contract en in november het aansturen van een vloot van lichte bedrijfsvoertuigen begint 2019 krachtig met een ‘Fleet Dating Special’ rond de nieuwe fiscaliteit voor 2020. Voor de rest van het jaar zijn nog drie andere sessies gepland. Om het programma en de thema’s te ontdekken, is er maar één enkel adres: www.fleetdating.be

link2fleet - toolbox << 5


OVERZICHT link2fleet 2019

0

02

EEN ZEER MULTIMOBIELE EDITIE VAN DE ‘FORUM & AWARDS’ Onze niet te missen ‘Forum & Awards’-avond heeft indruk gemaakt, zowel door zijn originele inhoud als door de kwaliteit van de laureaten die in de bloemetjes werden gezet. Het evenement werd voor het eerst georganiseerd in een van de Heizelpaleizen dat bijzonder elegant werd ingericht en bracht meer dan 450 professionals uit de fleet- en de mobiliteitssector bij elkaar. Omdat link2fleet een reputatie van trendsetter hoog te houden heeft op de markt van de fleet en mobiliteit schreef een veertigtal deelnemers zich in voor de blue Run, een teamspel waarbij punten kunnen worden gescoord door verschillende manieren om zich te verplaatsen te benutten. In een speelse context konden onze dappere pioniers van de multimobiliteit zo een hele reeks minder bekende mogelijkheden ontdekken om zich efficiënt door de hoofdstad te bewegen.

0

Het hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de trofee voor de ‘Fleet Owner of the Year’, die door Sandra Eemans van Mediahuis werd

overhandigd aan Frédéric Pairoux, mobility manager van de RTBF. Frédéric werd unaniem verkozen om de vooruitstrevende mobiliteitspolitiek die hij binnen zijn bedrijf op poten heeft gezet. Zijn passie, toewijding en overtuigingskracht tegenover zijn collega’s maar ook zijn managementtalent konden op de bewondering van de voltallige jury rekenen. HET PALMARES VAN DE AWARDS 2018: • Fleet Owner of the Year : Frédéric Pairoux – RTBF • Mobility Award : Cécile Bourgeois – Greenfish • Green Fleet Award : Nicolas Paris – Lampiris • Fleet Innovation Award for suppliers : Mobileye • Life Time Achievement : Guido Huenaerts • Fleet Dealer of the Year: - Brussel: BMW Brussels - Vlaanderen: BMW Van den Broeck - Wallonië: Group Vandecasteele

03

WE BEREIKEN NOG BETER ONS DOELPUBLIEK DANKZIJ FLEET PROFILE Of het nu gaat om een papieren magazine, een digitale nieuwsbrief of een uitnodiging voor een opleiding of een evenement, zelfs de meest uitgewerkte communicatie mist haar doel als ze niet bij het juiste publiek terechtkomt. Om die reden hebben link2fleet en Fleet Profile, het bedrijf gespecialiseerd in de kwalificatie van databanken in de fleet- en mobility-sector, beslist om hun samenwerking te versterken. Dankzij deze diepere synergie kan link2fleet niet alleen de hele markt bestrijken (ongeveer 40.000 Belgische en 1.200

6 >> link2fleet - toolbox

Luxemburgse bedrijven) maar ook scherp bepalen welk type bedrijf wordt gecontacteerd in functie van de inhoud van de boodschap. Het is ook belangrijk om te noteren dat deze samenwerking de communicatie van link2fleet helpt om meerdere verantwoordelijken uit de fleet- en mobiliteitssector binnen één bedrijf te bereiken. Dat is een niet te verwaarlozen element als je weet dat het beheer van de mobiliteit van medewerkers niet langer enkel op de schouders van de fleetmanager rust, als die er al is.


2018: HET JAAR VAN DE BEVESTIGING

04

MYPRIVATELEASE.BE DOORBREEKT DE GRENS VAN DE 250 VALABELE LEADS PER MAAND In maart 2017 wijdde link2fleet de website ‘www.myprivatelease.be’ in, een platform dat het volledige aanbod voor privéleasing op de Belgische markt wil bundelen. Het doel was om surfers met potentiële interesse alle mogelijke op de markt beschikbare modellen met elkaar te laten vergelijken. Op dit platform met een zeer ‘user friendly’ roeping en met een reeks erg eenvoudige zoekmotoren (voertuigtype, budget, kilometers, duurtijd enzovoort) volstaan een paar kliks om – zonder enige verbintenis – een reeks offertes op te vragen voor de geselecteerde voertuigen. Het platform werkt dan als link tussen de potentiële koper en de aanbieder. Vervolgens nemen de twee partijen met elkaar contact op. Eenvoudig, snel, efficiënt en volstrekt uniek in België. Laat ons er even wat cijfers bij halen om te bewijzen dat ‘www. myprivatelease.be’ op dit moment op een bijzonder positieve golf surft. Vandaag bezoeken gemiddeld 10.000 mensen onze portaalsite en brengen ze er gemiddeld drie minuten door. In ons virtuele uitstalraam staan ongeveer 50 modellen, en dat cijfer zou snel moeten toenemen nu ook Renault zijn aanwezigheid heeft bevestigd. De verschillende operatoren krijgen elke maand meer dan 250 valabele leads doorgestuurd. Daarmee bedoelen we klanten die potentieel in een aankoop geïnteresseerd zijn en die hun gegevens hebben achtergelaten om te worden gecontacteerd. Als je ziet hoe belangrijk deze manier van ‘auto’s consumeren’ is geworden in Nederland of het Verenigd Koninkrijk, dan mogen we besluiten dat leasing voor particulieren in België nog in zijn kinderschoenen staat. De toekomst van ons platform ziet er dus veelbelovend uit.

05

LINK2FLEET WERD MEER BELUX DAN OOIT TEVOREN

De Luxemburgse markt is in het algemeen zeer specifiek. Voor elk bedrijf met internationaal bereik werpt dat specifieke karakter vragen op. Enerzijds is het essentieel om deze markt aan te boren en daarbij via een echte lokale inplanting rekening te houden met zijn specifieke eigenschappen. En anderzijds verplichten de grootte en het potentieel van deze markt tot slimme samenwerkingen met de moederhuizen. Een intelligente dosering van die dubbele aanpak laat toe om plaatselijk kwaliteitsvolle en economisch leefbare oplossingen aan te bieden. In de autosector vertaalt zich dat in dealers die erg dicht bij de klant staan en die doorgaans afhangen van een invoerder die de specifieke trekken van de lokale markt aanvaardt. Hetzelfde geldt voor de leasingsector, waar het moederbedrijf steeds meer steun biedt aan zijn dochter-afdelingen.

Om zijn activiteit in stand te houden en de Luxemburgse markt te bedienen moet ook link2fleet een glokale strategie kiezen, gebaseerd op het beproefde concept “think global, act local”. De redactie is voortaan gebaseerd in Windhof en staat meer dan ooit rechtstreeks in contact met de lokale spelers. Ze maakt gebruik van de middelen van de groep om via heel ons platform (web, event, print) informatie en hulpmiddelen aan te bieden die de vele spelers in de fleetsector vandaag missen. Dankzij de versterkte samenwerking met het Belgische moederhuis kan link2fleet Luxemburg vanaf begin 2019 aan Luxemburgse wagenparkbeheerders een duidelijk efficiëntere website en praktische opleidingen (Fleet Dating) aanbieden. Bestuurders, die vaak ‘user choosers’ zijn, hebben toegang tot een portaal waar ze kunnen gaan winkelen in de nieuwe wereld van de ‘private lease’.

link2fleet - toolbox << 7


CARTE BLANCHE AAN FRÉDÉRIC PAIROUX (RTBF) - FLEET OWNER OF THE YEAR 2018 link2fleet 2019

DE PLEK VAN DE AUTO IN DE MULTIMODALITEIT HERDEFINIËREN Alle mobiliteitsspelers - en vooral dan de fleetmanagers, autoconstructeurs en verhuurbedrijven van voertuigen - kenden een zeer bewogen, maar toch spannend 2018. Link2fleet gaf letterlijk het woord aan Frédéric Pairoux, fleet owner of the year 2018, die zijn ‘fleetbalans’ opstelt voor het voorbije jaar. Uiteraard heeft hij het over WLTP maar ook en vooral over de rotsvaste wil om een zachte mobiliteit te introduceren die minder vervuilend is en waarin de auto een minder vooraanstaande rol speelt.

De verwarring van de WLTP Het jaar begon in enorme verwarring door de invoering van de nieuwe NEDC2/WLTP-normen, waarvan de invoeringsdatum en de impact ondergedompeld werden in een onontwarbaar kluwen van informatie. Dit zorgde ervoor dat de volledige sector in paniek schoot, fleetmanagers ontredderd achterbleven en zelfs autofabrikanten niet meer wisten welke motorversies de veranderingen zouden overleven en wat de realistische leveringstermijn van de modellen zou zijn. Het resultaat waren bestelbonnen waar onderaan het document in kleine lettertjes stond dat het mogelijk was dat het geleverde voertuig van een andere motor voorzien zou kunnen zijn. Motoren waarvan de technische kenmerken nog niet gekend waren. Het werd met andere woorden een overgangsjaar en we zijn dan ook heel erg benieuwd naar de mobiliteitsnieuwigheden en -ideeën die in 2019 de automobielsector zullen kenmerken. Een goed alternatief voor de diesel vinden Het geleidelijke verdwijnen van de diesel als enig alternatief zal ervoor zorgen dat men voortaan niet langer enkel geïnteresseerd moet zijn in de technische kenmerken van een wagen, maar ook en vooral in de rijstijl van de bestuurder. De rijstijl van de bestuurder heeft immers niet meteen een bepalend effect op het verbruik van dieselmotoren, maar dat zal helemaal anders worden bij elektrische of hybride voertuigen. De diesel zal uiteraard ook in de volgende jaren een rol blijven spelen bij de keuze van bestuurders die veel kilometers afleggen, maar het aantal kilometer zal bij de motorkeuze niet langer de enige parameter zijn. Er zal ook rekening gehouden moeten worden met het soort traject (aantal kilometer afgelegd na een koudstart). Bepaalde merken beginnen dit soort verfijnde informatie geleidelijk aan te delen, maar de fleetmanagers zullen over instrumenten moeten beschikken waarmee ze hun volledige vloot kunnen analyseren. Wij wachten vol ongeduld op de komst van performante systemen, die het mogelijk maken om in één oogopslag de TCO van elk van onze voertuigen te kennen en dat gebaseerd op het reële gebruik en rekening houdend met het reële verbruik van diesel, CNG, waterstof of elektrische kWh. De analyse van deze gegevens zal ons eveneens de kans bieden om de CO2-impact van ons wagenpark op een nog preciezere manier te berekenen en dus adequate maatregelen te nemen die onze milieu-impact kunnen verminderen. Iets wat een essentieel punt is voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

8 >> link2fleet - toolbox

We moeten naast de fijne analyse van de gegevens van de nieuwe motoren die aangeboden worden ook werk maken van het vervangen van de dieselmotor voor stedelijke trajecten. Daar moeten we opteren voor elektrische of hybride (waaronder de plug-inhybride) voertuigen. Het probleem schuilt hier echter in de infrastructuur die in de standscentra nog ontoereikend is, terwijl er op administratief en financieel vlak nog altijd hoofdbrekens bestaan bij gemeenschappelijke eigendommen. Een unieke oplossing is er niet. Een ‘one size fits all’ bestaat niet in de mobiliteit. Vandaar dat het belangrijk is om de gebruiker te benaderen met duidelijke en pertinente boodschappen. Iets wat de laatste maanden zeker niet het geval is geweest. Een nieuwe taal introduceren Om deze nieuwe boodschappen te communiceren, zullen we in 2019 vooral aandacht besteden aan lessen in eco-driving en opleidingen over de nieuwe motortypes. Het is primordiaal dat een nieuwe gebruiker van een elektrische of plug-inhybride (of zelfs hybride) wagen begeleid wordt wanneer hij zijn voertuig in ontvangst neemt, zodat hij zal begrijpen waarom dit type auto niet op dezelfde manier bestuurd mag worden als zijn oude wagen met verbrandingsmotor. In de showrooms van concessiehouders horen we trouwen ook nog altijd teveel praten over drijfstangen, cilinders, versnellingsbakken en andere onderdelen, terwijl ze ook daar geleidelijk aan met een aangepaste woordenschat voor de dag zullen moeten komen en het hebben over kathode, anode, de batterij, lithium, de snelheidsreductor … We mogen CNG evenmin over het hoofd zien. Dit blijft een fossiele brandstof die bijzonder weinig fijn stof uitstoot en daarmee een ideaal overgangscompromis vormt, zolang de elektrische technologie (en meer bepaald de batterijen) nog niet tot volledige rijpheid zijn gekomen. Ook hier blijft de infrastructuur echter wat achterop hinken, zeker in Wallonië en Brussel. Wij hebben om dit probleem te omzeilen zelf slow-fill CNG-pompen geïnstalleerd op drie van onze Waalse sites, zodat we over een complementair alternatief beschikken dat beantwoordt aan de eisen van ons beroep en toch een milieubalans biedt die aan onze normen voldoet. Dit hele gebeuren dwingt fleetmanagers tot het veranderen van hun car policy. Het komt er op aan hem aan te passen aan de mogelijkheden van de markt. Wij hebben van onze kant de aanbevelingen van Leefmilieu-Brussel opgevolgd en alle uitstootreferenties in g/km CO2


vervangen door de ecoscore. Deze typisch Belgische indicator is vollediger dan enkel de CO2-uitstoot, aangezien hij ook rekening houdt met de uitstoot van fijn stof en de akoestische vervuiling. Wij kunnen daardoor de minimale vereisten op het vlak van ecoscore ook gemakkelijker aanpassen en zodoende de mix van verbrandingsmotoren en alternatieve aandrijvingen van ons wagenpark veranderen. De toekomstige plek van de auto herdenken We moeten de aanpassing van de car policy echter vooral gebruiken om de plaats van de auto binnen de multimodaliteit te herdenken. Het is primordiaal dat we de auto kunnen combineren met andere transportmodi. We mogen de auto niet langer als het enige transportmiddel beschouwen. De constructeurs en de leasingmaatschappijen hebben dat goed begrepen, zodat er nu al oplossingen aangeboden worden die de auto, de fiets, de step of zelfs het stappen combineren … Wij gaan deze nieuwe pakketten trouwens in de loop van 2019 uittesten. Zo willen we nagaan welk pakket het beste past bij de behoeften van onze medewerkers. Al zullen we erover waken dat we daarbij de nieuwe vereisten verbonden aan de GDPR respecteren. Aangezien de mobiliteit iedereen aanbelangt, zullen we onze ervaringen en feedback delen met onze buren op onze site, zoals de VRT. Want ook al zijn onze behoeften niet dezelfde, toch zullen we onze

mobiliteit moeten veranderen en de organisatie van gemeenschappelijke evenementen moet ons in staat stellen synergieën te vinden en ‘good practices’ uit te wisselen. Ik beëindig mijn bijdrage met wat eigenlijk het belangrijkste element is. Ik heb het dan uiteraard over de fiscaliteit. Ook op dat vlak hebben we een bewogen en onzeker jaar achter de rug en wij wachten met ongeduld op de invoering van een echt en realistisch mobiliteitsbudget en de versoepeling van de antimisbruikmaatregelen omtrent de mobiliteitsuitkering. De RTBF mag dan door zijn statuut van overheidsinstelling met autonoom beheer minder te lijden hebben onder de aanpassingen op het vlak van fiscale aftrekbaarheid, maar het blijft toch van vitaal belang dan wij onze medewerkers een volledig mobiliteitspakket kunnen aanbieden, waarvan de fiscale afhandeling gekend en onder controle is. Op de markt zijn er intussen trouwens al instrumenten of app’s te vinden die echt kunnen helpen bij de verwerking van deze gegevens. Samengevat mogen we stellen dat MaaS (Mobility as a Service) platformen binnen 3 of 4 jaar volwassen zullen zijn. Wij zullen van deze periode gebruik maken om de verschillende mobiliteitsvormen uit te testen en de auto de plaats te geven waarin hij op zijn best is. Dat kan door te kiezen voor de motor die het best aangepaste is aan het gebruik. We hebben dus nog enkele overgangs- en testjaren voor ons, die zeker erg spannend zullen zijn, maar we zullen klaar zijn voor de inrichting van ons nieuwe gebouw, die voorzien is voor 2021-2022.

Frédéric Pairoux, Facility Directie - Eco adviseur Mobility Manager, RTBF Fleet Owner of the Year 2018

link2fleet - toolbox << 9


EXPERTS link2fleet 2019

2018: CHAOTISCH JAAR - DE ‘MILESTONES’ VAN HET JA door Marc Demoulin

2018 zal in ons collectief geheugen gegrift blijven als een jaar met de talloze omwentelingen en de chaos die daaruit voortvloeide. GDPR, WLTP, ‘cash for car’, mobiliteitsbudget, verandering van de fiscaliteit. En dan noemen we nog maar een deel van de ingrediënten op die de fleetsector en de mobiliteit uit evenwicht brachten. Link2fleet heeft getracht u in de loop van de afgelopen maanden zo goed als mogelijk op de hoogte te houden over de evoluties en de schommelingen van de markt. Op de volgende bladzijden laten wij enkele experts aan het woord, die exclusief voor link2fleet de meest in het oog springende feiten van het afgelopen jaar ontleden.

Joost Kaesemans, Directeur Communicatie FEBIAC

Memorabel jaar voor de automobielbranche Het jaar 2018 was in meer dan één opzicht memorabel voor de automobielbranche. En niet altijd in de positieve zin. De - allesbehalve rimpelloze – introductie van WLTP, is een sprekend voorbeeld. De aanzienlijke vertraging die de automarkt de voorbije maanden liet optekenen, is het bewijs dat de markt er tot op vandaag de naweeën van ondervindt. WLTP-homologaties liepen vertraging op, modellen werden noodgedwongen vroegtijdig afgevoerd, stocks moesten worden weggewerkt … geen sinecure. Al blijft het positief dat zowat alle voertuigsegmenten hoger gingen in verkoopsvolume dan in 2017. 2018 was tevens het jaar van de grote beroering in de media over de kwaliteit van de omgevingslucht. De grootschalige actie ‘Curieuzeneuzen’, die niet toevallig net voor de verkiezingen haar resultaten naar buiten bracht, is daar het meest sprekende voorbeeld van. Luchtkwaliteit en mobiliteit waren dé thema’s bij de verkiezingen, en de kans is groot dat zij hoog op de agenda blijven in de aanloop naar de komende stemronde. De dieselmotor moet het nog steeds ontgelden, zowel in het debat over luchtkwaliteit als in de verkoopscijfers. Een goed bewijs dat

10 >> link2fleet - toolbox

de autosector het hoofdstuk ‘dieselgate’ nog niet heeft weten achter zich te laten. Of beter gezegd, dat de succesvolle inspanningen van de constructeurs om de nieuwste diesels werkelijk indrukwekkend schoon te maken, nog niet als dusdanig worden gepercipieerd. En tegelijkertijd leek 2018 mij een kantelmoment in de ontwikkeling van elektrisch rijden. De opstart van de elektrische productie bij Audi in Vorst is daar een mooie illustratie van. Het wordt hoe dan ook een uitdaging voor verkopers en vlootbeheerders om sereen en objectief elke individuele gebruiker te kunnen overtuigen van de voor hem beste brandstof of aandrijving. Nog even terug naar auto en luchtkwaliteit. De bezorgdheid hierover is des te opvallend, wetende dat onze omgevingslucht in vele decennia niet zo goed geweest is als vandaag én dat zij jaar na jaar blijft verbeteren. Beter dan in het verleden, is duidelijk nog niet goed genoeg. Al kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat vaak de auto an sich bestreden wordt, en niet de milieu-impact die hij veroorzaakt. Het in vraag stellen van de rol van de auto in de mobiliteit is een realiteit waarmee wij als sector beter moeten leren omgaan.

Met de creatie van de sectie WeAreMobility heeft FEBIAC daarin in 2018 een belangrijke en proactieve stap gezet. De auto (individueel of gedeeld) is een schakel - een zeer belangrijke zonder twijfel - in een hele keten van verplaatsingsmogelijkheden en -middelen. En we moeten de consument als uitgangspunt nemen. Hoe kunnen we hem of haar de beste, vlotste, veelzijdigste mobiliteit bieden? Het mobiliteitsbudget dat ingevoerd wordt, zou een stimulans kunnen zijn om dat optimale mobiliteitsmenu binnen het bereik van veel gebruikers te brengen. Al moet ik vlootbeheerders en HR-verantwoordelijken allicht niet overtuigen van de complexiteit van het dossier en van de vele vragen die vandaag nog rijzen …


ET JAAR ONTLEED DOOR DE EXPERTS ‘Never change a winning team’. Met dit beroemde citaat kunnen we deze terugblik op 2018 door de experts aanvatten. Voor onze toolbox 2018 beslisten we om van A5-formaat over te stappen naar het beter leesbare en gebruiksvriendelijkere A4formaat. Dit viel duidelijk in de smaak en velen onder u hebben ons gefeliciteerd met deze verbetering, die ervoor zorgde dat u sneller en duidelijker toegang heeft tot de kerninformatie. U liet eveneens uw enthousiasme merken voor dit hoofdstuk waarin meerdere experts de kans kregen om op objectieve wijze in te gaan op de evenementen die het afgelopen jaar tekenden. Daarom hebben we beslist om u hetzelfde menu voor te schotelen, waarbij Joost Kaesemans van Febiac, Wouter Housen van het Platform Elektrische Voertuigen, Frank Van Gool van Renta en Frank Vancamp voor KPMG hun licht laten schijnen over de gebeurtenissen van het jaar 2018.

Frank Van Gool, Algemeen Directeur RENTA

De bedrijfswagen blijft duidelijk populair Dankzij een groei van meer dan 5% in 2018, bereikte het Belgische wagenpark in operationele leasing voor het eerst de kaap van 400.000 voertuigen. De bedrijfswagen blijft duidelijk populair. De nieuwe verbruikstestcyclus (WLTP) heeft ertoe geleid dat de CO2-waarden gemiddeld licht gestegen zijn, waardoor de fiscale aftrek en de solidariteitsbijdrage RSZ voor bedrijven en de belasting voor de bedrijfswagengebruiker (Voordeel van Alle Aard) iets minder gunstig zijn voor wie een nieuwe bedrijfswagen koopt of leaset. Voor de meeste voertuigen is de financiële impact voor werkgevers en werknemers echter beperkt en verandert er fundamenteel niets aan de aantrekkelijkheid van de bedrijfswagen als extralegaal voordeel. Ongeveer 60% van de leaseklanten kiest vandaag voor een diesel, daar waar dat tot voor enkele jaren nog boven de 90% lag. Dit is vooral een gevolg van de gestegen dieselprijs. Dat betekent echter niet dat de dieselbedrijfswagen definitief ten dode opgeschreven is. Zolang de prijs van elektrische en hybride wagens hoog blijft en het verbruik van benzinewagens relatief hoger is, is de diesel

nog steeds een prima keuze voor wie veel kilometers rijdt. Bovendien beantwoordt de nieuwste generatie motoren aan normen die de schadelijke uitstoot drastisch terugbrengen. Dat neemt niet weg dat leasemaatschappijen hun klanten ten volle helpen om nieuwe aandrijftechnologieën geïntegreerd te krijgen in hun wagenpark. Werknemers kunnen sedert de maand maart hun bedrijfswagen omruilen voor een mobiliteitsvergoeding (cash for car). De maatregel blijkt echter een slag in het water, slechts enkele tientallen bedrijfswagen-gebruikers maakten tot nu toe gebruik van deze regeling. Vanaf 2019 zou het mobiliteitsbudget daar als alternatief aan toegevoegd worden, waarbij een milieuvriendelijke wagen fiscaal gunstig gecombineerd kan worden met andere, duurzame mobiliteitsmiddelen en een resterend saldo cash uitbetaald kan worden onder aftrek van sociale bijdragen. De leasemaatschappijen staan klaar om dit concept aan te bieden aan klanten die het wensen.

werden toegevoegd aan de bestaande leasevloten. Eens het mobiliteitsbudget op kruissnelheid komt verwachten we nog een sterke bevestiging van die groei. De groei van het leasewagenpark in 2019 zal voornamelijk afhangen van de algemene economische groei en van het succes van de private lease. We rekenen op een toename van het wagenpark van opnieuw meer dan 5%.

Het afgelopen jaar schoot ook de fietsleasing uit de startblokken en dat bleek een groot succes. Enkele duizenden bedrijfsfietsen

link2fleet - toolbox << 11

+ +


EXPERTS link2fleet 2019

Wouter Housen, Project Manager PEB

Interesse in de elektrische auto is bevestigd Het Platform Elektrische Bedrijfswagens is een platform dat de transitie naar elektrische wagens bij bedrijven en organisaties in Vlaanderen/België wil versnellen. Met elektrische wagens worden plug-inhybride, batterij elektrische en fuel cell/water-stofwagens bedoeld. Het platform is één van de zeven Clean Power for Transport projecten voor 2017-2018, ondersteund door de Vlaamse Regering. Op zes maanden hebben 46 bedrijven en organisaties zich aangesloten bij het Platform Elektrische Bedrijfswagens. Met deze verzamelde vloten is het Platform momenteel zo’n 35.000 voertuigen sterk. Een groeiende community waarbij bedrijven aangeven dat ze hun vloot snel willen vergroenen. Vanaf 1 februari zal het platform zijn ambities verder ontvouwen. Op korte termijn wil het Platform doorgroeien naar minstens 50.000 voertuigen. PEB is dé ontmoetingsplaats voor alle professionelen die vragen hebben over het aan de slag gaan met EV en e-mobility binnen hun organisatie. Dit kan zowel een fleetverantwoordelijke zijn, maar ook de HRmanager, Comp&Ben, de CEO, facilities-, milieu- of energieverantwoordelijke vinden er inspiratie en best practices. Voor de aanbieders van diensten en producten rond elektrische mobiliteit is PEB eveneens een snel groeiend kennislerend netwerk waar constructeurs, leasingmaatschappijen, CPO’s, MSP’s, energiespelers in contact komen met elkaar en hun doelgroepen.

12 >> link2fleet - toolbox

Doorbraak 2018 was het jaar waarin de technologie volwassen werd, 2019 wordt het jaar van de doorbraak voor elektrische bedrijfswagen. Het autosalon van Brussel stelt alvast een reeks nieuwe modellen voor. In 2018 is de verkoop van elektrische bedrijfswagens door het magisch plafond van 3% gebroken. Dat betekent dat bedrijven erkennen dat er een businesscase kan gebouwd worden rond de elektrische bedrijfswagen. De groei voor 2019 zal exponentieel zijn. Politiek en klimaatakkoorden duwen steeds meer in de richting van een propere en slimme mobiliteit, maar ook vanuit het oogpunt van verloning en employer branding zal uw mobility policy de komende jaren een hefboom blijken. Drempels zijn weg De vroegere drempels bestaan niet meer. Er is zowel publieke als private laadinfrastructuur genoeg. De range voor bedrijfswagens gaat voor alle nieuwe wagens vlot boven 300 km en voor sommige modellen zelfs boven 500 km. Zelfs een vertegenwoordiger rijdt geen 300 km elke dag. En laden kan ‘s nachts aan een goedkoop tarief. Binnenkort zullen bedrijven de Total Cost of Mobility gaan bekijken. Dit zal een stuk verder gaan dan de Total Cost of Ownership, die hoe langer hoe positiever zal worden voor batterij elektrische voertuigen. We zien nu al dat elektrische voertuigen steeds meer samen in de weegschaal gelegd worden met de klassieke voertuigen.

Milieu-, energie- en mobiliteitsoplossingen zullen steeds meer hand in hand gaan. PEB zet in 2019 verder in op nieuwe ontwikkelingen op het vlak van elektrische mobiliteit, nieuwe innovaties en een nog groter netwerk. In 2019 worden twee evoluties verwacht. Mobiliteits- en andere bedrijven zullen doorgroeien naar geïntegreerde dienstverleners op vlak van mobiliteit, onder meer ook op het vlak van energie. De elektrische wagen zal door zijn grote opslagcapaciteit een grote rol gaan spelen in het energiesysteem van de toekomst.


2018: CHAOTISCH JAAR - DE ‘MILESTONES’ VAN HET JAAR ONTLEED DOOR DE EXPERTS

Frank Vancamp, Partner Automotive, Leasing & Mobility – KPMG Tax & Legal Advisers

2018 een kantelpunt? Is 2018 een kantelpunt voor de automobiel – en fleetsector? En wat brengt 2019? Bij het ter perse gaan van dit artikel loopt 2018 ten einde. Premier Michel (I of II?) zoekt voor zijn minderheidsregering steun in het parlement om nog een aantal beleidsmaatregelen door het parlement goedgekeurd te krijgen, beleidsmaatregelen waarvoor er in de meeste gevallen een politiek akkoord was toen de regering nog wel over een meerderheid (inclusief N-VA) beschikte. Het betreft onder meer het mobiliteitsbudget. Ondertussen betogen wekelijks ‘gele hesjes’ nadat het protest tegen te hoge brandstofprijzen uit Frankrijk overwaaide. 2018 was ongetwijfeld een interessant jaar: cash for car, WLTP, mobiliteitsbudget, switch van diesel naar benzine … Meer dan de moeite voor een overzicht en een vooruitblik op 2019! Cash-for-car Mobiliteitsexperten, vakbonden en werkgevers, iedereen krabt zich in het haar wanneer het parlement het wetsontwep inzake cash-for-car goedkeurt. Niemand heeft er namelijk om gevraagd. Cash-for-car vervangt de bedrijfswagen door een (laag belaste) vergoeding, zonder de werknemer te sturen naar een betere mobiliteitsoplossing. De werknemer kan zijn bedrijfswagen dus perfect vervangen door een eigen wagen, die als het even tegen zit nog meer vervuilt en zijn dagelijkse bijdrage tot het fileleed gewoon verderzetten. Niemand begrijpt waarom aan deze regeling voorrang wordt gegeven ten opzichte van een echt mobiliteitsbudget. Maar er is licht aan de horizon! Mobiliteitsbudget Eind 2018 staat er eindelijk een wettelijke regeling voor het mobiliteitsbudget in de steigers! Het wetsontwerp voorziet in drie pijlers. De eerste peiler bestaat uit de bedrijfswagen. Door deze te vervangen door een milieuvriendelijker voertuig creëer je budget. Dat kan je dan in de tweede pijler gebruiken voor duurzame vervoermiddelen (de trein, fiets en zelfs een woonplaats nabij het werk). Mobiliteit wordt dus ruim geïnterpreteerd. Wat dan nog van het budget

uit de eerste pijler overblijft, moet aan de werknemer worden uitbetaald en ondergaat een eigen parafiscale regeling. Dit wetsontwerp is een stap in de goede richting maar wordt hopelijk nog wat bijgestuurd. Zo zijn de milieukenmerken voor het vervangingsvoertuig in de eerste pijler zo streng dat er twijfels zijn of er voldoende alternatieven in aanmerking komen. Een aantal ondernemingen zoals KPMG hebben de goedkeuring van de wettelijke regeling niet afgewacht en alvast van start gegaan met de invoering van een mobiliteitsbudget binnen het bestaande wettelijke kader. Dat is ook nu al een mogelijkheid. Switch van diesel naar benzine Geleidelijk aan zien we de verhouding dieselwagens ten opzichte van benzinewagens in ons wagenpark wijzigen. Oorzaak is de gelijktrekking van de accijnzen op diesel. In 2018 kwam de dieselprijs voor de eerste maal hoger uit dan de benzineprijs. Van overheidswege worden dergelijke maatregelen vaak verpakt als klimaatmaatregelen, al zijn budgettaire overwegingen nooit ver weg. Interessant is dat de verschuiving richting benzinewagens zich niet alleen op de particuliere markt voordoet maar ook op de bedrijfswagenmarkt. Dit blijft niet zonder maatschappelijke gevolgen. Zeker voor particulieren betreft de auto in vele gevallen de tweede grootste investering (na de woning), zij zijn ook niet in de mogelijkheid om hun dieselvoertuig na 3 à 4 jaar te vervangen door een benzinewagen. Niet toevallig is het protest van de gele hesjes ontstaan naar aanleiding de stijgende dieselprijzen. WLTP 2018 is ook een sleuteljaar voor de invoering van WLTP, de nieuwe test- en homologatiecyclus voor autovoertuigen. In de nasleep van het dieselgateschandaal werd deze nieuwe procedure ingevoerd die meer rekening zou houden met het reële gebruik (en verbruik) van autovoertuigen. Deze cyclus werd volledig van kracht sedert september 2018. WLTP leidt gemiddeld tot CO2 emissies die meer dan 20% hoger liggen in vergelijking met de voorgaande

testcyclus. De invoering heeft haar impact dan ook niet gemist. Constructeurs schrappen modellen omdat ze de normen niet meer halen, te hoge investeringen nodig zijn. Wat betreft de autoverkoop zien we in de maanden voor de invoering in september een sterke stijging gevold door een dalende trend na de invoering (voor november -14,7%!). Zet deze dalende trend zich door in de komende maanden of betreft het louter een verschuiving? De verkoopcijfers tijdens het komende autosalon zullen ongetwijfeld een goede indicator geven. Een vooruitblik op 2019 De auto- en fleetsector wordt het komende jaar ongetwijfeld met een aantal uitdagingen geconfronteerd. De nadruk op klimaat en mobiliteit die zich in 2018 vertaalde in maatregelen zoals cash-for-car, mobiliteitsbudget, hoge brandstofprijzen, WLTP zal zich ongetwijfeld doorzetten in 2019. Het komt er voor de auto- en fleetsector op aan om de opportuniteiten die deze uitdagingen waar te maken. Zo zitten veel ondernemingen meer dan ooit met vragen over de keuzes die ze moeten maken met betrekking tot hun wagenpark (electrisch, hybride, diesel, benzine?), te voorzien in een multimodaal mobiliteitsaanbod voor hun werknemers, nieuwe concepten zoals mobiliteitsbudget etc. De sector staat in 2019 meer dan ooit voor grote uitdagingen, misschien is dit precies het ideale momentum om een beslissende stap te zetten van autoleasingmaatschappij naar volwaardige multimodale mobility-provider.

link2fleet - toolbox << 13


FISCALITEIT link2fleet 2019

REPERTORIUM FISCALE ACTUALITEIT 2019 PE RS door Michel Willems – MOBILITAS

Voor aankopen in het jaar 2019 is het belangrijk om weten dat er vanaf 2020 belangrijke hervormingen werden goedgekeurd i.v.m. de fiscale aftrekbaarheid met bovenop een speciaal regime voor plug-inhybrides Gezien de looptijd van een leasingcontract meestal tussen 36 en 48 wordt gekozen, heeft de fiscaliteit vanaf 2020 een invloed over een groot deel van de looptijd van het contract. In de meeste gevallen verlaagt vanaf 2020 de fiscale aftrekbaarheid van bijna alle voertuigen inclusief voor de 100% elektrische voertuigen. Fiscaal erkende plug-

1.

inhybrides en 100% elektrische voertuigen blijven met aftrekpercentages tussen 90% en 100% ook na 2020 een interessante fiscale keuze. Goed nieuws is er ook op andere fiscale domeinen. De formules voor het voordeel van alle aard en de CO2-bijdrage wijzigen behoudens de jaarlijkse indexering niet. Ook geen wijziging van de berekening van de BIV en de verkeersbelasting voor leasingvoertuigen ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij op basis van de fiscale PK’s en het vermogen in kilowatt (en dus niet op basis van de CO2-uitstoot).

FORMULE SOLIDARITEITSBIJDRAGE 2019

BENZINEVOERTUIGEN

[(CO2 x 9) – 768] : 12 x 1,2950

DIESELVOERTUIGEN

[(CO2 x 9) – 600] : 12 x 1,2950

LPG/CNGVOERTUIGEN

[(CO2 x 9) – 990] : 12 x 1,2950

De minimumbijdrage per maand bedraagt vanaf 1 januari 2019 minstens 26,97 euro. De bijdrage voor de elektrisch aangedreven voertuigen bedraagt eveneens 26,97 euro per maand.

2.

FISCALE AFTREKBAARHEID 2019-2020

2019 voor vennootschappen Geen wijzigingen. De schijven van aftrekbaarheid die van toepassing waren in 2018 volgens de tabel hiernaast (fiscale aftrek van 50% tot 120%) blijven van toepassing in 2019. In 2019 moeten vennootschappen in hun beslissingen van aanschaf echter wel reeds rekening houden met de nieuwe regels van aftrekbaarheid die zullen gelden vanaf 2020 gezien het volledig bestaand voertuigenpark vanaf 1 januari 2020 wordt onderworpen aan de nieuwe formules van fiscale aftrekbaarheid • fiscale aftrekbaarheid autokosten geldig in 2019 voor vennootschappen EN zelfstandigen. • brandstofkosten blijven voor 75% aftrekbaar • intresten voor 100% aftrekbaar

Fiscale aftrekbaarheid autokosten geldig in 2019 voor vennootschappen EN zelfstandigen (*) CO2 -UITSTOOT

CO2 -UITSTOOT

DIESEL

BENZINE

FISCALE AFTREK BEPERKT TOT

100% elektrisch

100% elektrisch

120%

0 - 60 g

0 -60 g

100%

61 - 105 g

61 - 105 g

90%

106 - 115 g

106 - 125 g

80%

116 - 145 g

126 - 155 g

75%

146 - 170 g

156 - 180 g

70%

171 - 195 g

181 - 205 g

60%

> 195 g(**)

> 205 g(**)

50%

(*) brandstofkosten blijven voor 75% aftrekbaar, financieringkosten voor 100% (**) of indien CO2-uitstoot niet is gekend

14 >> link2fleet - toolbox


PE RSONENWAGENS 2019 - voor de zelfstandigen (personenbelasting) Voor alle voertuigen (ook plug-inhybrides) aangeschaft vanaf 1 januari 2018, zijn de regels van fiscale aftrekbaarheid gelijklopend met deze van de vennootschappen volgens tabel op de linkerpagina. Concreet betekent dit dat de autokosten niet meer aftrekbaar zijn tegen een standaard tarief van 75% ongeacht de CO2-uitstoot, maar volgens een aftrekpercentage dat varieert tussen 50% en 120% in 2019. Vanaf 2020 zal ook voor hen de nieuwe lineaire formule van aftrekbaarheid van toepassing zijn die geldt voor vennootschappen (zie voorbeeld voor dieselvoertuigen rechtsonder). Voor de periode 2019 blijft de brandstofkost verder wel aftrekbaar tegen 75% van het beroepsgebruik. Voor alle voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018, wordt vanaf 1 januari 2018 de degressieve tabel gebruikt geldig voor de vennootschappen maar met een gegarandeerd minimum van 75% zelfs na het jaar 2020. Zelfstandigen kunnen vanaf 2018 enkel hun situatie verbeterd zien met een hoger percentage fiscale aftrek dan 75% voor weinig vervuilende thermische, plug-in, en elektrische voertuigen. Vanaf 2020 voor vennootschappen EN zelfstandigen Alle voertuigen van vennootschappen EN zelfstandigen onderworpen aan de personenbelasting, nieuwe of tweedehands voertuigen of voertuigen ingeschreven vóór 1 januari 2020 zullen onderworpen worden aan het nieuwe regels van fiscale aftrekbaarheid van autokosten. De berekening zal plaatsvinden volgens de formule rechtsboven. De nieuwe vork van fiscale aftrekbaarheid beweegt zich tussen 100% en 50%. Voertuigen met een uitstoot tussen 0 en 40 g zullen genieten van de maximale aftrekbaarheid van 100%. Tussen 40 g en 140 g CO2uitstoot wordt de fiscale aftrekbaarheid berekend in functie van het aantal gram CO2-uitstoot. Vanaf 140 g tot en met 200 g zal de fiscale aftrekbaarheid beperkt worden tot 50%. Voertuigen met meer dan 200gr uitstoot zullen hun aftrek beperkt zien tot 40%.Voor elk voertuig

zal het percentage van fiscale aftrekbaarheid van de brandstof gelijklopen met het aftrekpercentage van de autokosten. Dezelfde regels zullen ook gelden voor fiscaal erkende plug-inhybrides (zie paragraaf hierna). Nieuwe formule fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020

120 % – (0,5 % ×COËFFICIËNT VOLGENS BRANDSTOFTYPE × CO2-UITSTOOT) coëfficiënt 1 voor diesel coëfficiënt 0,95 voor benzine coëfficiënt 0,90 voor aardgas (tot 11 fiscale PK) • Het resultaat van de bewerking wordt afgetopt tot 100% en bedraagt minimaal 50%. • Voor voertuigen met een uitstoot > 200 g is de aftrek beperkt tot 40%. • Het tarief van 120% voor elektrische voertuigen verdwijnt. Zij zijn vanaf 2020 voor 100% aftrekbaar. Fiscale aftrekbaarheid vanaf 2020 • Fiscale aftrekbaarheid autokosten dieselvoertuig geldig vanaf 2020 voor vennootschappen EN zelfstandigen. • Brandstofkosten volgens dezelfde percentage als autokosten fiscaal aftrekbaar. • Voor niet erkende plug-invoertuigen gelden speciale regels. • Intresten voor 100% aftrekbaar. Voorbeelden fiscale aftrekbaarheid dieselvoertuigen vanaf 2020

• • • •

40 g/km 90 g/km 140 g/km 200 g/km

= = = =

100% aftrekbaar 75% aftrekbaar 50% aftrekbaar 40% aftrekbaar

3.

FORMULE FISCALE AFTREKBAARHEID PLUG-INHYBRIDES

Fiscale criteria plug-inhybride 2019 De klassieke grenzen van fiscale aftrekbaarheid (50% tot 120%) blijven gelden in 2019 op basis van de lage officiële CO2-uitstoot voor pluginhybrides. Hetzelfde geldt voor de berekening van het voordeel van alle aard. Er zijn dus geen wijzigingen. Een plug-inhybridevoertuig aangekocht vanaf 1 januari 2018 dat niet beantwoordt aan de nieuwe fiscale norm geldig vanaf 2020 behoudt dus wel nog haar bestaande

fiscale voordelen voor het jaar 2019 tegenover thermische voertuigen. Nochtans dient men voor een plug-inhybridevoertuig aangekocht vanaf 1 januari 2018 dat niet beantwoordt aan de nieuwe fiscale criteria, reeds vandaag rekening te houden bij het nemen van aankoopbeslissingen met de fiscale aftrekbaarheid en de berekening van het voordeel die beiden in een gewijzigde vorm vanaf 2020 van toepassing zullen zijn zoals hierna vermeld.

link2fleet - toolbox << 15


%)

FISCALITEIT link2fleet 2019

Fiscale criteria plug-inhybrides 2020 Wij benadrukken dat de nieuwe regeling enkel betrekking heeft op plug-inhybride, dit zijn voertuigen waarvan de batterij met een stekker kan worden opgeladen. De nieuwe regeling introduceert een fiscaal onderscheid tussen 2 types plug-inhybridevoertuigen (PHEV) op basis van 2 criteria : de energiecapaciteit van de batterij per 100 kg wagengewicht en de CO2-uitstoot. De nieuwe regels gelden weliswaar slechts vanaf 1 januari 2020 maar zijn wel al van toepassing op nieuwe PHEV-voertuigen, tweedehands PHEV-voertuigen en PHEV-voertuigen aangeschaft vanaf 1 januari 2018. Hetzij beantwoordt een pluginhybridevoertuig aan de nieuwe fiscale normen, hetzij niet, en dat zal gevolgen hebben op het percentage fiscale aftrekbaarheid dat zal worden toegepast vanaf 2020 EN op de berekening van het voordeel van alle aard eveneens vanaf 2020. Plug-inhybridevoertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 vallen buiten de nieuwe regel en blijven steeds hun voordelige CO2-uitstoot behouden.

Wanneer is een plug-inhybride fiscaal erkend? Indien de energie capaciteit van de batterij hoger of gelijk is aan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht EN de CO2-uitstoot lager is of gelijk aan 50 g, wordt steeds rekening gehouden met de officiële lage uitstoot van het plug-inhybridevoertuig in de fiscale formules. Wanneer is een plug-inhybride fiscaal niet erkend? Indien de energie capaciteit van de batterij lager is dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht OF indien de CO2-uitstoot hoger is dan 50 g, zal de lage officiële CO2-uitstoot wordt omgerekend naar de CO2-uitstoot van een overeenstemmend model met thermische motor. Indien geen enkel overeenstemmend model met thermische motor beschikbaar is zal de officiële uitstoot van het plug-inhybridevoertuig vermenigvuldigd worden met 2,5. In dit geval zal de fiscale aftrekbaarheid van autokosten substantieel verminderen en zal het voordeel van alle aard in belangrijke mate stijgen.

Overzicht bestelbaar fiscaal erkende plug-inhybrides (stand 19 december 2018) Merk

Model

CO2

Gewicht

Batterijcapaciteit

Audi

A3 1.4 TSFI e-tron

36-38g

1615 kg

8,8 kWh

BMW

i8

46-49g

1610-1670 kg

BMW

530e business

47g

Ioniq 1.6

Kia

Coëfficiënt

Aftrek tot 2019

Aftrek vanaf 2020

0,54

100%

100%

11,6 kWh

0,69-0,72

100%

98,15-96,73%

1845 kg

9,2 kWh

0,50

100%

97,68%

26g

1580 kg

8,9 kWh

0,56

100%

100%

Niro 1.6 GDI

29g

1519 kg

8,9 kWh

0,59

100%

100%

Kia

Optima 2.0 GDI

30-37g

1470-1780 kg

9,8 kWh

0,54-0,55

100%

100%

Mercedes

E300 de berline

41g

2060 kg

13,5kWh

0,66

100%

99,5%

Mercedes

E300 de break

44g

2170 kg

13,5kWh

0,62

100%

98 %

Mercedes

E300 e berline

46g (1)

(1)

13,5kWh

(*)

100%

(*)

Mitsubishi

Outlander 2019

40g

1880-1900 kg

13,8 kWh

0,73

100%

100%

Toyota

Prius 1.8 VVT

28g

1615 kg

8,8 kWh

0,54

100%

100%

Volvo

V60 T6

49g

2069 kg

10,4 kWh

0,50

100%

96,73%

Volvo

XC60 T8 Moment

50g

2139 kg

10,4 kWh

0,49(**)

100%

96,25%

Volvo

S90 T8

46-49g

2031 kg

10,4 kWh

0,51

100%

98,15-96,73%

Volvo

V90 T8

46-49g

2050 kg

10,4 kWh

0,51

100%

98,15-96,73%

Hyundai

(*) Gegevens nog niet officieel bevestigdop 19 december 2018. Berekening fiscale aftrekbaarheid onder voorbehoud maar naar alle waarschijnlijkheid met minimale afwijkingen tegenover diesel plug-in dieselmodellen. (**) Er wordt door de fiscus de praktijk een afronding toegestaan waardoor voertuigen vanaf 0,45 kWh per 100 kg voorlopig nog fiscaal erkend worden.

16 >> link2fleet - toolbox


REPERTORIUM FISCALE ACTUALITEIT 2019 PERSONENWAGENS

4.

VERLAGING VOORDEEL VAN ALLE AARD 2019

De stijging van de referentie-CO2-uitstoot 2019 betekent een daling van het voordeel van alle aard in 2019. Bestuurders van bedrijfswagen mogen zich vanaf 1 januari 2019 verheugen op een lichte daling van het voordeel van alle aard. De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen stijgt van 86 g/km in 2018 naar 88 g/km voor het jaar 2019. De stijging doet zich ook voor bij benzinevoertuigen van 105 gram in 2018 naar 107 gram voor 2019. Verrassend genoeg betekent de stijging van de CO2-waarden dat het belastbaar voordeel licht daalt tegenover 2018. De formule is zo opgesteld dat de fiscus er vanuit ging dat de CO2uitstoot jaarlijks zou dalen en diende ervoor te zorgen dat die daling niet ten koste zou gaan van de schatkist. Door de aankoop van steeds meer benzine modellen en SUV’s, ook in het middensegment, stijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van het Belgisch wagenpark opnieuw. Aan de basisformule werden verder voor 2019 geen wijzigingen aangebracht. Een daling van het voordeel heeft ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt in de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belast voordeel van alle aard afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet. Doordat het voordeel van alle aard in de praktijk via de bedrijfsvoorheffing op het loon wordt ingehouden zal er zich een kleine netto loonstijging voordoen vanaf januari 2019 voor de bestuurders van bedrijfswagens. Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2019

• DIESEL cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-88) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Begrip ouderdomscoëfficiënt: voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 procent van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt. Voorbeeld: voor een nieuw dieselvoertuig met 120 gram CO2-uitstoot met een catalogusprijs van 30.000 euro met tankkaart betekent dit volgend resultaat:

2018

Voordeel van alle aard op jaarbasis Patronaal gedeelte

2019

DALING

2.288,57 €

2.237,14 €

2,25%

915,43 €

894,43 €

2,25%

Minimum voordeel voor 2019 Het minimum van 1.310 euro (2018) stijgt naar 1.340 euro voor 2019. Dit in tegenstelling tot de geïndexeerde formule 2019 voor de berekening van het voordeel van alle aard waarbij het voordeel lichtjes daalt (zie tekst hiervoor). Concreet heeft dit tot gevolg dat bestuurders van milieuvriendelijke voertuigen waaronder elektrische voertuigen, plug-inhybrides en klassieke hybrides in elk geval in 2019 meer voordeel van alle aard zullen betalen dan in 2018. Andere thermische voertuigen zullen dan weer iets minder betalen in 2019 dan in 2018. Een voorbeeld hoe bepaalde fiscale formules niet altijd gelijklopen met de ecologie. Wij vermelden verder nog dat de jaarlijkse vrijstelling die geldt op het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens die voor woon-werkverkeer worden ingezet, stijgt van 400,00 euro (2018) naar 410,00 euro in 2019.

• BENZINE, LPG, AARDGAS cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-107) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt • ELEKTRISCHE VOERTUIGEN cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

link2fleet - toolbox << 17


BRANDSTOF link2fleet 2019

DE DIESEL HEEFT HET VERKORVEN Drie jaar zijn inmiddels verlopen sinds het ‘dieselschandaal’ uitbrak, eerst in Amerika, kort daarna ook in Europa. Sindsdien is de druk op de dieselmotor alsmaar groter geworden. De grote liefde voor de diesel is omgeslagen in een ware heksenjacht, waarbij steeds meer steden kiezen voor het opleggen van een lage-emissiezone tot zelfs een rijverbod voor diesels. Ook de fleetmarkt keert zich tegen de diesel. door Eduard Coddé

Voor het eerst overstijgt het voertuigenpark van de langetermijnleasingbedrijven de kaap van 400.000 stuks, een stijging met 3% in vergelijking tot 2017. Het gaat om 370.309 personenwagens en 38.207 stuks lichte vracht. In een markt die bol staat van de onzekerheden is het overschrijden van de kaap van 400.000 voertuigen een prestatie van formaat. Vooral de lichte bedrijfsvoertuigen gaan er flink op vooruit, met een toename van 24,28% tussen 2014 en 2018. De langetermijnleasingbedrijven beheerden in 2014 nog net geen 300.000 personenwagens (296.077), terwijl dat vandaag is gegroeid tot 370.309 personenwagens. In 2014 bestelden leasemaatschappijen voor lange termijn 98.667 nieuwe voertuigen, een aantal dat in 2016 opklom tot 127.954 stuks en voor 2018 flirt met de 140.000 (jaar nog niet afgesloten bij de opmaak van dit artikel). De sector prijst zich dan ook gelukkig onafgebroken in een prima gezondheid te verkeren.* De val van de diesel Dat het ‘dieselschandaal’ de populariteit van diesel als brandstof een flinke dreun heeft gegeven spreekt nadrukkelijk uit de inschrijvingen van nieuwe voertuigen, zowel voor korte- als langetermijnverhuur. Waar diesel in 2016 nog goed was voor een aandeel van 80,7%, daalde dat een jaar later tot 74,7%, om in 2018 verder te zakken tot 63,7%. De benzinemotor is de grote winnaar, want het aandeel steeg van 17,2% in 2016 naar 22,4% in 2017 om dit jaar verder op te klimmen tot 32,2%. Hoewel de fleetmarkt de diesel de rug toekeert, valt op dat de alternatieve aandrijftechnieken daar weinig of geen winst uit halen. Zo is het LPG-aandeel al jarenlang onveranderd 0%. De elektrisch auto die door de overheid wat graag wordt geprezen, ziet zijn aandeel lichtjes stijgen van 0,2% in 2016 naar 0,5% in 2018, wat in aantal echter weinig voorstelt. De elektrische mobiliteit slaat absoluut geen vonken!

CNG doet iets beter met een stijging van 0,1% naar 0,4% in dezelfde periode. Hybrideaandrijving die een elektromotor met een benzinemotor combineert valt beter in de smaak met een stijging van 1,7% in 2016 naar 3,1% in 2018. Het aandeel van hybrides met dieselmotor blijft constant op 0,1%, iets waar het geringe aanbod zeker mee te maken heeft. De tendens om niet langer te kiezen voor een dieselmotor, maar voor een benzinemotor, wordt tevens gesteund door de evolutie van de brandstofprijzen aan de pomp. Waar benzine in november 2016 maximaal 1,379 euro/l kostte, is dat twee jaar later 1,432 euro/l. Diesel steeg in dezelfde periode echter van 1,279 euro/l naar 1,577 euro/l.** Benzine geniet voorkeur Wanneer we de totale professionele markt beschouwen, m.a.w. met inbegrip van de eigen aankopen door professionele gebruikers, dan kiezen vandaag al 4 op 10 voor een benzinemotor. Het dieselaandeel daalde van 70,2% in 2016 naar 53,9% nu. Hybrideaandrijving met een benzinemotor haalt 5,3% aandeel maar gaat er niet spectaculair op vooruit. De particuliere markt blijkt al helemaal de ommezwaai gemaakt te hebben met nog amper 18,5% dieselaandeel tegenover 77,3% voor de benzinewagens. Ook hier is er geen warm onthaal vast te stellen voor de alternatieve aandrijftechnieken. Toch is hier een kanttekening bij nodig: de particuliere gebruiker reed in het verleden al te vaak onnodig met diesel daar hij/zij te weinig kilometers aflegden per jaar. In de professionele markt is het altijd zinvol om de berekening te maken van het exacte omslagpunt. Wie een salariswagen geniet, is meestal beter af met een benzine. Wie de auto effectief beroepshalve en dagelijks gebruikt, zal nog vaak beter af zijn met een moderne diesel.***

* Alle cijfergegevens verkregen via Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders

** Aandeel per brandstoftype, bron FEBIAC - Brandstofprijzen, bron Belgische Petroleum Federatie

*** Bron FEBIAC

18 >> link2fleet - toolbox


CO2-doelstelling ondermijnd De massale ommezwaai met voorkeur voor benzinemotoren maakt dat de daling van de CO2-uitstoot die de regering beoogde in het gedrang komt. De Europese doelstelling is een gemiddelde van 95g CO2/km tegen 2020 â&#x20AC;&#x201C; 2021. Benzinewagens hebben een hogere CO2-uitstoot en ook de voorliefde voor SUV-modellen drijft de uitstootwaarden verder op. Voor het eerst na vele jaren stijgt de CO2-uitstoot opnieuw. De vloten die leasemaatschappijen beheren hadden eind 2017 een gemiddelde CO2-uitstoot van 109g/km t.o.v. een markgemiddelde van 116g/km. Er is duidelijk sprake van vergroening van de vloot. Bij zelfstandigen / eenmanszaken die hun voertuig(en) niet leasen bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot 124g/km. Er waren dan ook geen fiscale stimulansen die hen aanspoorden meer aandacht te hebben voor de uitstootwaarden. In slechts enkele jaren heeft de auto-industrie enorme inspanningen geleverd om dieselmotoren veel schoner te maken. De actuele Euro 6d TEMP-norm maakt dat diesel zeker terug zijn kans verdient, maar of de publieke opinie dat ook zo ziet, valt te betwijfelenâ&#x20AC;Ś***

link2fleet - toolbox << PB


WLTP link2fleet 2019

REALISTISCHERE UITLAATGASMETING LAAT ZICH VOELEN Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP-uitlaatgasmeting (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) de vroegere NEDC-meetmethode (New European Driving Cycle). In een land waar de CO2-uitsoot zowat als de belangrijkste maatstaf geldt voor de autofiscaliteit, is de impact ervan niet te onderschatten. door Eduard Coddé

De WLTP -uitlaatgasmeting is net als de NEDC-meetmethode een labotest en verloopt nog altijd op een rollenbank, maar beoogt een meer realistische meting, met als direct gevolg hogere meetwaarden voor de CO2-uitstoot dan voordien in de technische documentatie van de automerken terug te vinden was. De autoconstructeurs zouden strikt theoretisch voor elk model uit hun gamma en voor elke uitvoeringsvariant een WLTP-meting moeten laten uitvoeren, want elke optie beïnvloedt het gewicht van het voertuig en bijgevolg ook de gemeten uitstootwaarden. Momenteel geldt de verplichting om de lichtste en zwaarste uitvoering van elk automodel te onderwerpen aan de WLTP-test. De impact van opties op de uitstootwaarden is zeer complex en wordt uiteindelijk zo benaderend mogelijk berekend. WLTP staat niet alleen De WLTP-test zal worden aangevuld met de RDE of Real Driving Emissions-test. Deze test meet de emissies niet langer onder labocondities, maar op de openbare weg. Hiervoor wordt het PEMS (Portable Emission Measuring System) toegepast, dat de uitlaatgassen

20 >> link2fleet - toolbox

van de rijdende auto opvangt en onboard analyseert. De testauto legt een gevarieerd traject af met snelweg, stedelijke omgeving, secundaire wegen en wegen met hellingen. De RDE-test zal nog realistischer cijfers opleveren, maar heeft als nadeel dat de omstandigheden nooit dezelfde kunnen zijn en dat er ook geen gestandaardiseerde PEMS-apparatuur wordt voorgeschreven. Dit bemoeilijkt het vergelijken van verschillende automodellen, zodat een test op de rollenbank (WLTP) behouden blijft. De RDE-test laat vooral toe om na te gaan of de uitstoot in reële omstandigheden niet te veel afwijkt van de WLTP-metingen. Vanaf 2020 zal de toegestane afwijking tussen de aangekondigde emissie-waarden en de gemeten waarden nog slechts 50% mogen bedragen t.o.v. 110% vandaag. Euro-normen Sinds 31 december 2013 is Euro 6 de strengste Europese emissiestandaard en opgelegd voor alle nieuwe personenwagens. Deze standaard evolueerde tot Euro 6d TEMP voor de homologatie van elk nieuw model en wordt vanaf september 2019 verplicht voor alle nieuw ingeschreven auto’s.


Het voldoen aan de Euro 6d TEMP-norm staat naast de verplichte WLTP-uitlaatgasmeting (labotest) en de RDE-proef op de openbare weg. Concreet moet een dieselmotor minder dan 168 mg NOx/km uitstoten onder RDE-omstandigheden of 80 mg NOx/km in het laboratorium volgens de WLPT-meting. Vanaf 1 januari 2020 wordt Euro 6d de norm voor alle nieuwe modellen en één jaar later (2021) voor alle nieuw ingeschreven auto’s. Euro 6d is nogmaals strenger voor de maximaal toegestane uitstoot aan stikstofoxide: 120 mg/km voor diesels en 90 mg/km voor benzinemotoren. De ‘European Automobile Manufacturers’ Association’ (ACEA) claimt nu al dat 256 op 270 onder RDE geteste wagens een NOx-uitstoot onder 80 mg/km laten opmeten onder gemengde omstandigheden en 245 op 270 voertuigen dat ook waar maken in stadsverkeer. Gevolgen voor iedereen De gespecificeerde CO2-uitstootwaarden zijn fiscaal van cruciaal belang voor de fiscale aftrekbaarheid, het Voordeel Alle Aard (VAA) en de CO2solidariteitsbijdrage. In Vlaanderen beïnvloedt de CO2-waarde bovendien de BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting voor zover de auto op naam van de klant is ingeschreven. Automerken moeten tot 2021 voor nieuw gehomologeerde auto’s zowel de WLTP-waarde als de NEDC-waarde opgeven, waarbij deze laatste een berekende afgeleide van het WLTP-resultaat zal zijn, benoemd

als NEDC 2.0. De NEDC 2.0-waarde zal gemiddeld 5 tot 10% hoger uitvallen dan de vroegere NEDC-waarde. De WLTP-uit-stootwaarde zal echter 20 tot 30% hoger liggen dan de oude NEDC-waarde. Bij nieuw in het verkeer gebrachte wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest zowel de NEDC 2.0-waarde (laagste getal) als WLTP-waarde (hoogste getal). Momenteel en dat tot 31/12/2020, verrekent de autofiscaliteit het laagste getal. Dat geldt dus voor het VAA, de fiscale aftrekbaarheid (getrapt systeem volgens CO2-categorieën) en de CO2bijdrage door de werkgever. De verkeersbelasting valt onder de gewestelijke bevoegdheden en zij kunnen vroeger beslissen tot het verrekenen van de hogere WLTP-waarde. Tot 31 augustus 2019 mogen automerken nog 10% van hun jaarvolume verkopen met homologatie volgens de NEDC-meetmethode. Bij deze wagens ligt de CO2-uitstoot lager dan bij de nieuwste wagens met NEDC 2.0-meetwaarde, maar de kans is groot dat ze niet beantwoorden aan de Euro 6d TEMP-emissienorm, wat bij diesels niet zonder risico is. De invloed van opties op de CO2-uitstoot wordt niet meegenomen in de uitstootwaarden volgens NEDC (2.0). Zodra de WLTP-waarde wordt aangenomen voor de autofiscaliteit zal dit wel het geval zijn. In de praktijk zal de opgelegde WLTP-uitlaatgasmeting resulteren in minder auto voor een gelijkblijvend leasebudget. Bij de selectie van een leasewagen is het cruciaal te letten op de TCO (Total Cost Of Ownership) om het beste aanbod voor een bepaald leasebudget op te sporen.

link2fleet - toolbox << 21


ALTERNATIEVE AANDRIJVING link2fleet 2019

ELEKTRISCH RIJDEN MET VARIATIE Er wordt steeds luider geroepen dat het einde van verbrandingsmotoren nabij is en onze mobiliteit van morgen zal gedomineerd wordt door elektrisch aangedreven auto’s. Maar elektrisch is niet zomaar elektrisch. Er zijn uiteraard de 100% elektrisch aangedreven auto’s, m.a.w. voertuigen met een elektromotor die gevoed wordt door een accu (oplaadbare batterij). Daarnaast zijn er zogeheten hybride-aandrijvingen, waarbij een diesel- of benzineverbrandingsmotor gecombineerd wordt met een elektromotor, die uiteraard ook door een accu gevoed wordt. Ten slotte is er nog de plug-inhybrideaandrijving, waarbij ‘plug-in’ staat voor de mogelijkheid om de accu die de elektromotor voedt te laden via het stopcontact of een laadpaal.

door Eduard Coddé

HYBRIDE-AANDRIJVING (HV) Toyota mag zich pionier noemen voor wat het toepassen van fullhybrid-technologie in een serieproduct betreft, met de introductie van de eerste Prius in 1997. De full-hybrid-technologie combineert een verbrandingsmotor met een elektromotor en voorziet zelf in het opladen van de accu die de elektromotor voedt. Het laden van de accu gebeurt tijdens het rijden door een generator, aangedreven door de verbrandingsmotor, maar ook door recuperatie van de kinetische energie bij het vertragen en remmen. Normaal gaat de remenergie verloren in warmte, maar de elektromotor van een hybride gaat bij het remmen werken als een generator en kan daardoor de remenergie deels recupereren als elektrische energie die naar de accu wordt gestuurd. De accu fungeert als energiebuffer wanneer er onder bepaalde rijomstandigheden overschotten ontstaan en kan op andere ogenblikken bijspringen met toevoer van de opgeslagen energie. Een full-hybrid-auto kan zowel zuiver elektrisch rijden (vb. in de stad), als volledig aangedreven door de brandstofmotor (vb. op de snelweg). Wanneer snelle acceleraties nodig zijn, kan de elektromotor de brandstofmotor bijstaan en samenwerken om tijdelijk een groter vermogen en koppel te leveren. De omschakeling tussen beide motortypes of het samengaan van beide wordt volledig automatisch geregeld zonder tussenkomst van de bestuurder.

22 >> link2fleet - toolbox

Auto’s met full-hybrid-aandrijftechnologie bieden vooral in de stad en bij veel stop-&-go-fileverkeer een aanzienlijk lager verbruik en dus minder vervuiling in vergelijking tot verbrandingsmotoren. De zuiver elektrische actieradius varieert sterk van 20 tot 50 km. De gespecificeerde CO2-uitstoot ligt ook beduidend lager dan bij auto’s met verbrandingsmotor (-20 à -25%) en dat biedt voordelen in de Belgische autofiscaliteit. Daar staat tegenover dat de technologie ook zijn prijs heeft – elektromotor(en) en accu – en plaats inneemt. Dat laatste gaat ten koste van het beschikbare koffervolume. De meerprijs van een hybride-aandrijving t.o.v. een klassieke aandrijving met verbrandingsmotor is wel veel kleiner dan de meerprijs voor een 100% elektrische auto. De extra technologie aan boord legt ook extra gewicht in de schaal, gewicht dat in beweging moet gebracht worden en bijgevolg gepaard gaat met een bepaald verbruik, dat afhankelijk van de rijomstandigheden meer of minder gecompenseerd wordt door de elektromotor(en). Wanneer een auto met hybride-aandrijving volledig elektrisch rijdt, is deze uiterst stil tot niet hoorbaar, wat in stedelijke omgeving een zeker gevaar kan opleveren voor andere weggebruikers. Ten slotte is de productie en verwerking van de accu op het einde van de levensduur niet vrij van kritiek t.o.v. de impact op het milieu.


MILD HYBRID (MHEV) Deze techniek wordt steeds vaker toegepast (o.a. Audi) om met relatief beperkte middelen de uitstootwaarden naar beneden te halen. Aangenomen wordt dat in stadsverkeer doorgaans 15 procent bespaard wordt op het verbruik en over een gemengd parcours 8 Ă 10 procent. Sommige leveranciers van deze technologie claimen 13 tot 22 procent. De aandrijving van de auto wordt volledig verzekerd door een verbrandingsmotor, maar er is een vrij bescheiden elektrische motor ingebouwd als hulpmiddel voor de verbrandingsmotor. Puur elektrisch rijden zit er niet in met deze techniek. De elektromotor zorgt er wel voor dat de verbrandingsmotor kan uitgeschakeld worden onder bepaalde rijomstandigheden â&#x20AC;&#x201C; uitbollen (freewheelen), remmen, stoppen - en de auto toch zo lang mogelijk op dreef blijft. Zo zal bij snelheden tussen 60 en 150 km/u bij het lossen van het gaspedaal de auto nog 30 tot 40 seconden doorlopen terwijl de verbrandingsmotor is stilgelegd. Ook het automatisch start-stopsysteem treedt vlugger in werking (vanaf +/- 20 km/u) dankzij de assistentie van de elektro-motor.

Bij het terug starten van de motor helpt de elektromotor de auto sneller weer op dreef door de verbrandingsmotor te assisteren met extra koppel onderin en daarbij de starter en alternator te ontzien die hiervoor normaal worden aangesproken. De elektromotor werkt op 48V en wordt gevoed via een aparte lithium-ion accu of een DC/DC-omzetter die de standaard accuspanning verviervoudigt. Voordelen van de mild-hybrid-technologie zijn de compacte bouw van elektromotor en accupack, met daaruit voortvloeiend beperkt bijkomend gewicht en geringe kostprijs. De technologie is zowel geschikt voor het samengaan met benzine- als dieselmotoren, laat zich in autoâ&#x20AC;&#x2122;s en lichte vrachtvoertuigen toepassen. Nadelig is dat deze techniek slechts weinig voordeel kan halen uit energierecuperatie bij het remmen en ook niet echt toelaat kleinere verbrandingsmotoren in te zetten.

Afhankelijk van de autoconstructeur en de autoklasse is het zelfs mogelijk om de kaartinformatie van het navigatiesysteem te koppelen aan de sturing van de mild-hybrid-technologie, om het effect ervan op het verbruik en de uitstootwaarden van de auto te maximaliseren.

link2fleet - toolbox << 23


ALTERNATIEVE AANDRIJVING link2fleet 2019

PLUG-IN HYBRIDE (PHV)

ELEKTRISCHE AUTO (EV)

Auto’s uitgerust met deze techniek kunnen een beetje gezien worden als een kruising tussen een zuiver elektrische auto en een conventioneel aangedreven auto met verbrandingsmotor. Steeds meer autoconstructeurs bieden vandaag plug-inhybrides. Het werkingsprincipe is gelijk aan dat van auto’s met hybrideaandrijving, maar dankzij de ‘plugin’-voorziening kan de accu geladen worden vanuit een standaard stopcontact of met behulp van een laadpaal, wat sneller gaat, waardoor theoretisch althans meer zuiver elektrisch en dus vrij van schadelijke uitstoot kan worden gereden. Het zuiver elektrisch rijbereik schommelt voor de meeste plug-inhybrides rond 50 km, wat toelaat zeker in onze steden zonder schadelijke uitstoot te rijden en zelfs een groot deel tot de volledige woon-werkverplaatsing elektrisch af te leggen.

De volledig elektrische auto wordt vanuit diverse hoek aangepraat, met onze overheid op kop. De inschrijvingscijfers tonen echter duidelijk aan dat het publiek het niet zo begrepen heeft is op de elektrische auto en er nog een lange weg is af te leggen.

Bedoeling is dat de auto overal waar zich de mogelijkheid voordoet geladen wordt, zodat de gebruiker altijd met een volle accu wegrijdt en niet afhankelijk is van het laden onderweg door bv. het recupereren van de kinetische energie bij het remmen, of door de generator die door de verbrandingsmotor wordt aangedreven. Er is dus een gedragswijziging nodig om de voordelen van de plug-inhybridetechnologie ten volle te benutten.

Algemeen wordt voorspeld dat we aan de vooravond staan van een grootschalig EV-offensief, met niet alleen een groter modelaanbod, maar ook met lagere instapprijzen en een althans theoretisch groter rijbereik. Feit is en blijft dat de prestaties van een accu sterk afhankelijk zijn van temperatuur en belasting, m.a.w. het rijbereik nooit een exact en constant getal kan zijn. In de dagelijkse praktijk ligt de autonomie 30 tot 50 procent lager dan het opgegeven rijbereik.

De voor- en nadelen komen grotendeels overeen met deze van de full hybrid. Bij de nadelen komt nog de hogere prijs voor de techniek te staan en de noodzaak om over laadinfrastructuur te beschikken: liefst een garage met stopcontact thuis en een laadpaal op het werk.

De techniek voor een elektrische auto is zeer eenvoudig: een accu, één of meer elektromotoren en een transmissie, dat alles aangestuurd door een computer. Rijden is al even eenvoudig: het (gas)pedaal induwen volstaat, terwijl het loslaten van dat pedaal vandaag al resulteert in remmen. Het rendement van de elektromotor bedraagt 90 procent, waar verbrandingsmotoren op minder dan de helft blijven steken. De elektromotor levert vanaf 0 tr/min zijn maximum koppel, stuurt de aandrijfkrachten meteen naar de wielen en kent amper slijtage onderhevige onderdelen.

Onze Belgische autofiscaliteit heeft de plug-inhybrides onder vuur genomen, omdat vooral enkele grote premium modellen fiscaal te voordelig weg kwamen dankzij deze techniek. Inmiddels is er duidelijkheid voor de verrekening vanaf 2020. Niet alleen de CO2uitstoot komt in aanmerking - mag nog maximaal 50 g/km bedragen volgens WLTP-meting! - ook de accucapaciteit moet voldoende groot zijn om de auto maximaal elektrisch te laten rijden. In de prakrijk wordt een verhouding tussen accucapaciteit en gewicht van het voertuig opgelegd: 0,5 kWh/100 kg. Voor de autoconstructeurs stelt dit een hele uitdaging, want hoewel het voor de hand ligt de accucapaciteit op te voeren, gaat dit gepaard met een hoger gewicht, wat dan weer de CO2-uitstoot bedreigt en boven de opgelegde maximaal 50 g/km kan doen uitstijgen …

De meest gehoorde tegenwerping is het rijbereik in vergelijking tot auto’s met brandstofmotor, zeker wanneer het om diesels gaat. De voorbije jaren is het rijbereik nochtans flink opgevoerd, maar het evenaart nog lang niet dat van benzine- of dieselauto’s. Bovendien duurt een ‘tankbeurt’ vele malen langer, voor zover er al laadinfrastructuur aanwezig is. Toch groeit zowel het aanbod aan elektrische auto’s als de aanwezigheid van laadpalen gestaag aan.

Ondanks alle eenvoud is de prijs van een elektrische auto erg hoog. Een meerprijs van 8.000 euro in vergelijking tot een hybride of zelfs 12.000 euro t.o.v. een vergelijkbare benzineversie zijn geen uitzondering. Een elektrische auto bestellen is haast ondenkbaar zonder over een eigen garage te beschikken met stopcontact, al is het aan te raden een sterkere elektriciteitsaanvoer te voorzien om de laadtijd in te korten. Ook dit aspect zorgt voor bijkomende kosten. Kiezen voor een elektrische bedrijfswagen kan vandaag toch al interessant zijn omwille van het lagere VAA (werknemer en werkgever) en de lagere CO2-bijdrage (werkgever). Net als voor elk ander aandrijftype moeten de TCO en het gebruikersprofiel grondig bestudeerd worden om tot een verantwoorde keuze over te gaan.

24 >> link2fleet - toolbox


ENKELE CIJFERS VOOR EEN CONCRETE VERGELIJKING Toyota Auris DUAL VVT-I

COMFORT 1.4 D-4D

COMFORT 1.8 DUAL VVT-I HYBRIDE

Catalogusprijs (vanaf)

€ 22.000

€ 24.700

€ 26.150

CO2-uitstoot (NEDC 2.0)

128 g/km

89 g/km

94 g/km

Fiscale aftrek 2019

75 %

90 %

90%

Fiscale aftrek 2020

59,2%

75,50 %

75,35 %

COMFORT 1.33

Hyundai IONIQ STYLE HYBRID

EXECUTIVE PLUG-IN HYBRID

PREMIUM ELECTRIC

Catalogusprijs (vanaf)

€ 25.749

€ 34.749

€ 36.349

CO2-uitstoot (NEDC 2.0)

97 g/km

26 g/km

0

Fiscale aftrek 2019

90 %

100 %

120 %

Fiscale aftrek 2020

73,92 %

Accucapaciteit n.b.

100 %

GTE (PLUG-INHYBRIDE

E-GOLF

Mercedes-Benz E-Klasse berline E 200

E 350 E (PLUG-INHYBRIDE)

E 220 D

Catalogusprijs (vanaf)

€ 49.247

€ 65.824

€ 48.037

CO2-uitstoot (NEDC 2.0)

137 g/km

53 g/km

107 g/km

Fiscale aftrek 2019

75 %

100 %

80 %

Fiscale aftrek 2020

54,92 %

54,92 %

66,50 %

VW Golf TRENDLINE 1.6 TDI

Catalogusprijs (vanaf)

€ 25.155

€ 38.920

€ 40.720

CO2-uitstoot (NEDC 2.0)

109 g/km

38 g/km (gemiddeld)

0

Fiscale aftrek 2019

80 %

100 %

120 %

Fiscale aftrek 2020

65,50 %

100 %

100 %

link2fleet - toolbox << 25


MOBILITEITSKAARTEN link2fleet 2019

MOBILITEIT À LA CARTE Sinds een aantal jaar duiken op onze markt leveranciers op van mobiliteitskaarten. Met dit soort kaarten kan niet alleen de mobiliteit van de werknemers binnen de onderneming worden georganiseerd, ze bieden ook een permanent zicht op de mobiliteitsuitgaven van de gebruikers zodat ze ‘sturend’ kunnen worden ingezet op weg naar een duurzamere mobiliteit. door Damien Malvetti

Met de komst van het langverwachte wettelijke kader voor het mobiliteitsbudget zouden de alternatieve transportoplossingen in vergelijking tot de individuele auto opnieuw aan aantrekkingskracht moeten winnen. Ter herinnering, dit budget biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een kleinere bedrijfswagen dan dewelke men is toegekend en het vrijgekomen budget vervolgens te besteden aan alternatieve transportoplossingen. Dat is, a priori, goed nieuws voor de mobiliteit in ons land. Heel wat bedrijven tonen overigens interesse in deze oplossing. Uiteraard bestaat het risico dat de administratieve opvolging voor de mobiliteitsbeheerder van een onderneming overhands toeneemt, maar ook het risico dat de medewerkers al hun transportbewijzen zullen moeten bijhouden om die aan het einde van iedere maand aan hun meerdere te bezorgen en de gemaakte kosten terugbetaald te krijgen is niet van de lucht. En dan zwijgen we nog over de complexiteit die het gevolg is van de regionalisering van de Belgische transportbedrijven en de verschillende tarieven die zij hanteren. Om te vermijden dat bij de geïnteresseerden de moed in de schoenen zou zinken nog voor ze ook maar de tijd hebben gehad om hun eerste betaalbewijzen – en bij uitbreiding hun geduld – te verliezen, reiken verschillende leveranciers vandaag mobiliteitskaarten of mobiliteitsapplicatie voor op de smartphone aan. Het achterliggende concept? Met behulp van een soort kredietkaart of zelfs een app, krijgt u toegang tot een hele reeks aan alternatieve mobiliteitsoplossingen. Daarbij kan het gaan om de trein, de tram, de bus of de taxi, maar net zo goed om auto- of fietsdeeldiensten, parkings, carwash enz. Sommige leveranciers gaan nog een stap verder en bieden ook de mogelijkheid aan om met hun kaart of app horeca-uitgaven, het betalen van tolwegen of het aankopen van internationale vervoerbewijzen af te rekenen. Bovendien omvatten een aantal kaarten ook partnerships met brandstofmerken zodat er in bepaalde stations kan worden getankt tegen

26 >> link2fleet - toolbox

interessante tarieven. Sommige bieden zelfs de mogelijkheid om een elektrische auto op te laden aan een openbare laadpaal. Afhankelijk van de leverancier zitten deze diensten standaard in het aanbod of worden ze optioneel aangeboden. Of hoe de onestopshopping van de mobiliteitskaart in de praktijk wordt omgezet.


Welke leveranciers? Op dit punt onderscheiden we de leveranciers waarvan mobiliteitskaarten de hoofdactiviteit vormen. Denk maar aan XXImo, Modalizy en ook Olympus Mobility. Daarnaast heb je andere aanbieders die dit product in hun aanbod opnemen in samenwerking met een van deze drie leveranciers. Als voorbeeld kunnen we hier Europcar noemen, maar ook Q8 en verscheidene leasingmaatschappijen als Arval, ALD Automotive, Alphabet, Athlon, Belfius Autolease, D’Ieteren Lease, KBC Autolease, Leaseplan of Westlease. Deze laatste groep van partners heeft goed begrepen hoe belangrijk het is om zich als mobiliteitsleverancier op te werpen en een alternatief aanbod uit te bouwen voor de zaligmakende bedrijfswagen. Toch is het even uitkijken want hoewel verschillende leasingbedrijven een mobiliteitskaart aanbieden in samenwerking met bijvoorbeeld XXImo, dat wil niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde dienstenaanbod afdekken. Iedere leasingpartner is immers vrij om te kiezen welke oplossingen er wel en niet met de kaart kunnen worden betaald. De oplossingen nemen bij XXImo en Modalizy de vorm aan van mobiliteitskaarten die pre- of postpaid zijn en die gekoppeld worden aan een smartphoneapplicatie. Olympus Mobility daarentegen is een enkel een app op de smartphone. Iedere aanbieder heeft een eigen partnership met de transportbedrijven. Het is dus zeker zaak om vooraf te bepalen welke diensten u uw medewerkers wil aanbieden alvorens u een keuze maakt. Hoe werkt dat precies? Om het dagelijkse gebruik te vergemakkelijken blijven de mobiliteitsapps en –kaarten erg eenvoudig in het gebruik. Concreet kan de medewerker al zijn uitgaven op mobiliteitsvlak beheren aan de hand van zijn kaart

of smartphoneapplicatie. Zo volstaat het om met behulp van de mobiliteitskaart een NMBS-ticket te kopen of een Cambio-auto te reserveren. Bovendien kan de medewerker gebruik maken van de app om zijn verplaatsingen optimaal te organiseren in functie van zijn kalender, het verkeer, de in de buurt beschikbare transportoplossingen enz. De verantwoordelijke binnen het bedrijf van zijn kant, ontvangt slechts één factuur per maand die alle mobiliteitsuitgaven van iedere medewerker oplijst. Op die manier heeft hij een globaal beeld op de uitgaven van alle medewerkers. Een bijkomend voordeel voor de ondernemingen is dat ze dankzij een maandelijkse facturatie makkelijk de btw van de verschillende ‘mobiliteitsuitgaven’ kunnen recupereren. ` In functie van de leverancier is het ook mogelijk om te werken met een vooraf betaald budget. Zo wordt er voor iedere medewerker bepaald hoeveel budget hij maandelijks mag spenderen aan mobiliteit. Bovendien kan er gekozen worden welke transportoplossingen met het budget kunnen worden afgerekend. De limieten kunnen door de verantwoordelijke binnen de onderneming op ieder moment worden aangepast via de online beheersoftware. Op die manier kan iedere gebruiker rekenen op een budget en een mobiliteitsaanbod op maat, aangepast aan zijn profiel en aan het verplaatsingsgedrag. Dankzij de specifieke smartphoneapplicatie beschikt hij bovendien permanent over een zicht op zijn uitgaven en zijn resterende budget. De ideale manier om zelf optimaal te beheren wat hem ter beschikking wordt gesteld. ‘A la carte’ heet dat dan!

link2fleet - toolbox << 27


INHOUD PART 2 link2fleet 2019

2019 / PART 2

COMPANY PROFILES 31

Bouwers en invoerders auto’s VP 31 BMW Belgium Luxembourg 33 FCA Belgium 35 Ford Motor Company (Belgium) 37 Hyundai Belux - Korean Motor Company 39 Jaguar Land Rover Belux 41 Lexus Belgium (Division of Toyota Belgium) 43 Mazda Motor Belux 45 Mercedes-Benz Belgium Luxembourg 47 MINI (BMW Group Belux) 49 Nissan Belux 51 Peugeot België Luxemburg 53 Renault België Luxemburg 55 SEAT Import (D’Ieteren) 57 Skoda Import (D’Ieteren) 59 Toyota Belgium 61 Volkswagen Import (D’Ieteren) 63 Volvo Car Belux


65

Leasingmaatschappijen (FinanciĂŤle en operationele) 65 ALD Automotive 67 Alphabet Belgium Long Term Rental 69 Arval Belgium 71 Belfius Auto Lease 73 Ciacfleet 75 DirectLease 77 Free2Move Lease / PSA Finance Belux 79 Vancia Car Lease 81 Westlease

83

Verzekeringen, risk management, bijstand en pechverhelping 83 Koninklijke Belgische Touring Club 85 VAB

87

Brandstof- en energiebeheer 87 Belgian Shell

89

Onderhoud, herstellingen, glasherstelling, car wash 89 Carglass N.V.

91

Ombouw, opbouw, koetswerkherstellingen 91 Sortimo Belux

93

Professionele organisaties, federaties, experten 93 Fleet profile 95 link2fleet Belgium

link2fleet - toolbox << 29


Echt rijplezier

DON’T BE DRIVEN BY TECHNOLOGY. DRIVE IT. DE NIEUWE BMW 3 REEKS BERLINE. Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

4,2-6,1 L/100 KM • 109-139 G/KM CO2 (NEDC) BMN1800310 - Ann Corporate 2019 297x210_NL.indd 1

19/12/18 11:51


18 11:51

Updates & meer informatie

BMW BELGIUM LUXEMBOURG

Lodderstraat 16 2880 Bornem

info@bmw.be +32 3 890 97 11

www.bmw.be

CONTACTS Business Manager Corporate Sales Antwerpen, Limburg, Leuven Serge SELS serge.sels@bmw.be +32 3 890 52 96

Business Manager Corporate Sales Wallonie West Thomas VAN OPDENBOSCH thomas.van-opdenbosch@bmw.be +32 3 890 50 45

Business Manager Corporate Sales Wallonie Oost Marie-France DAOÛT marie-france.daout@bmw.be +32 3 890 58 19

Business Manager Corporate Sales Brussel Laurent KELECOM laurent.kelecom@bmw.be +32 3 890 50 58

Business Manager Corporate Sales Oost- & West-Vlaanderen Nadine MARCELIS nadine.marcelis@bmw.be +32 3 890 51 71

Business Manager Corporate Sales Groot-Hertogdom Luxemburg Benoît ORY benoit.ory@bmw.be +32 472 45 98 99

Business Manager Corporate Sales Vlaanderen & Brussel Erwin NEUVILLE erwin.neuville@bmw.be +32 3 890 98 14

Business Manager Lease Companies & Major Accounts Peter DE MEYER peter.de-meyer@bmwgroup.com +32 3 890 52 12

Intro

Products

De komende 5 jaar zal mobiliteit meer veranderen dan de afgelopen 100 jaar. Elektrificatie, autonoom rijden, nog meer connectiviteit en digitalisering – deze evolutie zet zich in sneltempo door in de autosector. Daarnaast wil de bestuurder van de toekomst nog meer zelf zijn keuzes maken, en die kunnen van dag tot dag verschillen. Een efficiënte bedrijfswagen, deelwagen, e-bike of maxiscooter. Als pionier in individuele mobiliteit, neemt BMW een leidende rol op. Om uw vlootbeheerders optimaal te begeleiden, lanceren we BMW Mobility Shifters. Met vele bestaande diensten bieden we u nu al een oplossing voor verschillende van uw mobiliteitsvragen en wensen van uw medewerkers, maar we willen in de komende jaren samen met u de toekomst van mobiliteit mee vorm geven. Ontdek hoe we samen vorm geven aan de toekomst.

BMW is marktleider in het premiumsegment, zowel in België als in Luxemburg. Daarnaast is het merk ook de referentie voor bedrijfswagens via zijn netwerk van concessiehouders, zijn dienstverlening en zijn brede waaier aan modellen en motoren.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

De nieuwe BMW 3 Reeks Berline, met marktlancering in maart 2019. Het icoon toont eens te meer hoe u zichzelf volledig opnieuw uitvindt. De ultieme sportberline wordt aangedreven door nog sterkere en efficiëntere motoren wat gunstig is voor het voordeel alle aard van de bestuurder. En een nieuwe innovatieve functie – zeg gewoon \”Hey BMW\” en de wagen herkent uw stem en luistert naar elk woord.

www.link2fleet.be/toolbox << 31


FLEET-OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW BUSINESS. Bent u een professional? Dan is ons Business Center de ideale plek voor u.

BESCHIKBAARHEID

MOBILITEIT

TRANSPARANTIE

Altijd een erkend netwerk en klantendienst tot uw beschikking. Mogelijkheid om proefritten te boeken voor specifieke business modellen.

24/7 pechverhelping, sleepdienst en vervangwagens.

Gedetailleerde prijsoffertes en een heldere uitleg.

EXPERTISE

STIPT OP TIJD

KWALITEIT

Erkende verdelers en werkplaatsen met hoogopgeleide technici.

Respecteren van de voorziene leveringstermijn.

Originele uitrustingen en wisselstukken van de fabrikant (OEM).

Meer info op onze website of bij uw business center. abarthbelgium.be

fiat.be

alfaromeo.be

jeep.be ALFA ROMEO

Artwork Mark Version AW Printed Version CMYK

CMYK

AC

AC

08 05 15

V.U. Yann Chabert. AdverteerderÂ?: FCA Belgium1 n.v., Jules Cockxstraat 12 a - 1160 Brussel. RPR Brussel. KBO 0400.354.731. IBAN FCA B: BE86 4829 0250 6150. Milieuinformatie [K.B. 19/03/2004]: voor Jeep: jeep.be, voor Fiat: fiat.be, voor Abarth: abarthbelgium.be, voor Alfa Romeo: alfaromeo.be.

MAN010062S1Q Fiat Locales Business Centers Q1 2019 210x297 BEL NL v1.indd 1

19/12/2018 17:32


.

18 17:32

Updates & meer informatie

FCA BELGIUM (FIAT, ALFA ROMEO, ABARTH, JEEP, FIAT PROFESSIONAL) Jules Cockxstraat 12a 1160 Brussel

fleet.belgium@fcagroup.com +32(0)2 702 65 11

www.fcagroup.com

CONTACT Head of Fleet & Business Steve NYS steve.nys@fcagroup.com +32 490 650 193

LTR & Corporate Fleet Manager Christian VOLLRATH christian.vollrath@fcagroup.com +32 490 650 139

Short Term Rental & Used Sales Manager Salah MERZOUG

Fleet Manager Direct & Indirect Sales Akos KISS

salah.merzoug@fcagroup.com +32 490 650 195

akos.kiss@fcagroup.com +32 492 231 936

Adjunct LTR Manager & IFA Coordinator Daphné DE ROP daphne.derop@fcagroup.com +32 490 650 144

Intro

Services

FCA Fleet & Business is een internationale afdeling van Fiat Chrysler Automobiles. Een van de belangrijkste en bekendste bedrijven wereldwijd, gespecialiseerd in design, ontwikkeling, productie en marketing van auto’s, commerciële voertuigen, onderdelen en productiesystemen ten behoeve van de mobiliteit en bedrijven van miljoenen klanten, met een aanbod op maat voor elk bedrijf. Van het sportieve hart van Alfa Romeo tot de avontuurlijke ziel van Jeep®, van de veelzijdigheid van Fiat tot de prestatiegerichte inborst van Abarth, om nog maar te zwijgen over het allesomvattende Fiat Professional. Elk van onze merken heeft zijn eigen karakter, maar de waarden en de missie van onze groep zijn gesynchroniseerd en gericht op één enkel doel: het beste uit elk bedrijf halen.

BUSINESS CENTERS • speciaal ontworpen voor zelfstandigen • gespecialiseerde klantendienst • gepaste financiële oplossingen voor uw bedrijf • dag en nacht pechbijstand, herstellingen met originele vervangonderdelen • tal van andere exclusieve diensten

Products Fiat 500/500c 500X 500L Panda Tipo Sedan Tipo 5D Tipo SW 124 Spider Qubo Doblo

Abarth 595/595c 695 124 Spider Fiat Professional Fiorino Doblo Cargo Talento Ducato Fullback

Jeep Renegade Compass Wrangler Cherokee Grand Cherokee Alfa Romeo Giulietta Giulia Stelvio

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

MOPAR • officiële service partner voor alle merken van de FCA Group • garantie voor automobilisten en hun contactpunt met de groep • klantenondersteuning voor alle naverkoopvereisten • garantie op tevredenheid en loyaliteit LEASYS • gespecialiseerd in verhuur op lange termijn van auto’s en bestelwagens • ondersteuning in het efficiënt beheer van uw eigen voertuigen (fleet management) • oplossingen voor particulieren, zelfstandigen en vrije beroepen, kmo’s, grote vloten van lokale en internationale firma’s • eveneens oplossingen voor bedrijven uit de (semi-)publieke sector

www.link2fleet.be/toolbox << 33


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM)

Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel

fleetbe@ford.com +32 2 482 20 00

www.ford.be

CONTACT Manager Fleet & Remarketing Fotor Motor Company Belgium Roeland VRIENS rvriens@ford.com +32 476 03 14 49

Products

Services

Als één van de grootste autoconstructeurs ter wereld bouwt Ford een ruim gamma van personenwagens (van stadswagens over berlines, breaks, monovolumes en SUV’s tot legendes als de iconische Ford Mustang) en bedrijfsvoertuigen, denk maar aan ’s werelds populairste bestelwagenfamilie “Ford Transit” en de bijzonder populaire Ranger pick-up. Naast een aantrekkelijk design staat technologie ten dienste van comfort en veiligheid bovenaan de prioriteitenlijst bij Ford, samen met het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbruik.

Bij Ford staan we garant voor uw mobiliteit door oplossingen op maat aan te bieden aan zowel bestuurders als vlootbeheerders, zowel op product- als financieringsvlak. Ford Credit beschikt over een uitgebreide expertise om uw vloot op de meest gepaste manier te financieren met een aanbod van flexibele oplossingen op maat. En omdat we bij Ford weten hoe belangrijk het is om de mobiliteit binnen uw bedrijf te garanderen, bieden we u een uitgebreide dienst naverkoop onder leiding van technische specialisten in al onze Ford-vestigingen en in het bijzonder in onze Business en Transit Centra.

Met meer dan 400 personeelsleden (ingenieurs, testpiloten en mecaniciens) zorgt Ford Lommel Proving Ground er als Belgische Ford-trots voor dat alle in Europa verkochte Ford-voertuigen voldoen aan de strengste eisen op het vlak van duurzaamheid en kwaliteit en garanderen ze het voor Ford kenmerkende rijplezier.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 35


3 verschillende SUV’s. Eén uniek gevoel.

Volg je gevoel met het Hyundai SUV gamma. Een rijk gezinsleven combineren met een drukke carrière kan stresserend zijn. Daarom bieden de Hyundai Kona, Tucson en Santa Fe je alle vrijheid en ruimte, superieur comfort, de laatste technologie op het vlak van veiligheid en connectiviteit, … Onze SUV’s nemen je zorgen weg. En dankzij 5 jaar garantie zonder kilometerbeperking geniet je bovendien altijd de grootste gemoedsrust. Zo kan je je volledig focussen op de dingen die voor jou belangrijk zijn. Het nieuwe SUV gamma van Hyundai: geen twijfels, geen compromissen.

Ontdek ons nieuwe SUV gamma bij je Hyundai verdeler.

JAAR

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

4,1 - 7,5 L/100KM • 108 - 173 G CO2/KM (NEDC 2.0) 4,9 - 8,7 L/100KM • 129 - 197 G CO2 /KM (Volgens WLTP waarde)

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be


Updates & meer informatie

HYUNDAI BELUX - KOREAN MOTOR COMPANY

Pierstraat 229 2550 Kontich

info@hyundai.be +32 3 450 06 11

www.hyundai.be

CONTACTS Managing Director Olivier SERMEUS

Fleet Manager Kaat VAN SEVEREN kaat.van.severen@hyundai.be +32 477 09 33 80

Sales Director Kris MEYLEMANS

Fleet Account Manager Eddy VAN HEMELRIJCK eddy.van.hemelrijck@hyundai.be +32 477 45 32 96

Intro Ons gamma is ontwikkeld, ontworpen en hoofdzakelijk geproduceerd in Europa. Het is dan ook perfect afgestemd op de wensen van Europese klanten.Van compacte stadsauto’s over dynamische SUV’s voor mensen die veel de weg op moeten, tot een multitasker. We bieden modellen aan in alle segmenten en voor elk type zakelijke rijder. Bij Hyundai vindt u een prijs-kwaliteitverhouding die uniek is in de markt van de bedrijfswagens. Op het vlak van kwaliteit doen we geen toegevingen. Het bewijs: we bieden u 5 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Dat vindt u bij geen enkel ander merk.

Zo’n uitgebreide garantie verlaagt voor u de total cost of ownership, want: minder onderhoudskosten en een hogere restwaarde. Hyundai kijkt naar de toekomst en is bovendien een van de groenste auto-fabrikanten ter wereld. U kunt kiezen uit een volledig gamma alternatieve aandrijflijnen: hybride, plug-in hybride, waterstof en zelfs volledige elektrisch. Zo bieden we onze klanten vandaag al toegang tot de mobiliteit van de toekomst. Innoveren om vooruit te gaan: dat is meer dan ooit onze filosofie.

,

.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 37


NEW ALL-ELECTRIC I-PACE

OPLA ADBA AR RIJPLEZIER

De nieuwe Jaguar I-PACE is onze eerste volledig elektrische SUV. Hij maakt indruk met zijn cabforward design en aerodynamische lijnen, vierwielaandrijving, een rijbereik van 470 km* en de mogelijkheid om voor 80 % opgeladen te worden in minder dan 40 minuten**. De I-PACE is 400 pk sterk, goed voor een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden. Volledig elektrisch en tegelijk 100 % Jaguar. Jaguar.be

0 L/100 KM. CO2 : 0 G/KM Jaguar Care: 3 jaar waarborg tot 100.000km en bijstand en gepland onderhoud zonder kilometerbeperking. Milieu-informatie [KB 19/03/04] : jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. * Rijbereik tot 470 km (WLTP norm), kan variëren naargelang de configuratie van de wagen, de staat van de batterij, rijstijl, aard van het gebruik, weersomstandigheden of de rijomgeving. ** Bij gebruik van een snellader van 100 kW met gelijkstroom (DC). De reële laadtijden kunnen variëren naargelang de omgeving en de laadapparatuur die gebruikt wordt.

P03602_JG_BENL_I-PACE_Breed_T1_LEA_210x297.indd 1

18.12.18 15:17


18 15:17

Updates & meer informatie

JAGUAR LAND ROVER BELUX

Generaal Lemanstraat 47 2018 Antwerpen

+32 3 241 11 11 kverley2@jaguarlandrover.com

www.landrover.be www.jaguar.be

CONTACTS Corporate Sales Director Jaguar Land Rover Benelux Guido POT gpot1@jaguarlandrover.com +31 6 51135 980

Corporate Sales Manager Filip VERSTREKEN fverstr1@jaguarlandrover.com +32 475 84 58 74

Fleet & Business Manager Kris VERLEYE kverley2@jaguarlandrover.com +32 470 92 84 75

Intro

Products

Jaguar Land Rover is de parel aan de kroon van de Britse industrie. Via permanente innovatie creëren we wagens die opvallen door hun sterke prestaties, ongeëvenaarde luxe en apart raffinement. Op het vlak van nieuwe trends binnen de sector zijn we toonaangevend. Dat bewijzen onder meer de volledig elektrische Jaguar I-PACE en de Range Rover & Range Rover Sport P400e Plug-In Hybrid. Daarnaast ontwikkelen we vandaag een vloot volledig autonome wagens in partnerschap met Waymo, een van de pioniers op dit gebied.

Van berlines tot SUV’s en volbloed sportwagens, in ons ruime gamma vindt u gegarandeerd een model dat perfect aansluit bij uw wensen. En er is altijd een motorisatie die past bij uw rijgedrag. Diesel, benzine, plug-in hybrid of 100% elektrisch: aan u de keuze. Dankzij onze innovatieve visie ligt ook de Total Cost of Ownership (TCO) van onze wagens laag. Nog een reden voor bedrijven en professionals om voor een Jaguar of Land Rover te kiezen.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 39


DE NIEUWE LEXUS UX 250h OP WEG NAAR NIEUWE HORIZONTEN Uitzonderlijk comfort en de typische luxe van Lexus? Een knap design en dynamische prestaties? De UX 250h combineert het moeiteloos. Net zoals alle andere modellen van Lexus is de UX 250h een zelfopladende hybride. Zeg dus maar vaarwel tegen oplaadstress. Bovendien zorgt het nieuwe hybridesysteem voor een lage CO2-uitstoot en een beperkt verbruik. Zo geniet u gegarandeerd van de laagste belasting op Voordeel van Alle Aard (VAA) in dit segment.

4,1-4,8 L/100 KM*

96-114 G/KM*

‘CORRELATED NEDC’ (GEBASEERD OP WLTP) *ONDER VOORBEHOUD VAN DE DEFINITIEVE HOMOLOGATIE.

Geef voorrang aan veiligheid.

LEXUS26926_Link2fleet_210x294_UX250h_04.indd 1

Voertuig afgebeeld met opties.

11/12/2018 15:38


18 15:38

Updates & meer informatie

LEXUS BELGIUM (DIVISION OF TOYOTA BELGIUM) Leuvensesteenweg 369 1932 Zaventem

info@lexus.be +32 2 386 72 84

www.lexus.be

CONTACTS Director Wim ROMMEL wim.rommel@lexus.be

Sales Manager Miguel BAUWENS miguel.bauwens@lexus.be

After Sales Manager Tim REIGEL tim.reigel@lexus.be

Fleet Manager Stef HOLEMANS stef.holemans@toyota.be

Intro Activiteiten: Officiële invoerder en verdeler van het merk Lexus. Commerciële organisatie: België:9 concessiehouders + 7 Service Centers Luxemburg:1 concessiehouder

Products Lexus is het enige merk dat zijn volledige gamma aanbiedt als zelfopladende hybride wagens. Deze wagens combineren naadloos de prestatie van één benzinemotor met één of meerdere elektromotoren. Hybride modellen: • CT 200h (136 pk, 93-101g CO2/km) • IS 300h (223 pk, 104–109g CO2/km) • ES 300h * (218 pk, 100–106g CO2/km) • LS 500h (359 pk, 155-169g CO2/km) • UX 250h ** FWD (178 pk, 96-103g CO2/km) • UX 250h ** AWD (178 pk, 113-114g CO2/km) • NX 300h FWD (197 pk, 127g CO2/km) • NX 300h AWD (197 pk, 130-135g CO2/km) • RX 450h AWD (313 pk, 132-134g CO2/km) • RX 450hL AWD (313 pk, 136-138g CO2/km) • RC 300h *** (223 pk, 114-120g CO2/km) • LC 500h (359 pk, 150g CO2/km)

Benzine modellen: • RC F (V8 benzine, 477 pk, 258g CO2/km) • LC 500 (V8 benzine, 477 pk, 265g CO2/km)

Services • • • • • • • •

Leasing- en renting formules (Lexus Business Lease) Lexus Euro Assistance (eerste 3 jaar gratis) Fabriekswaarborg 3 jaar of 100.000 km Waarborg 5 jaar of 100.000 km op hybride componenten 12 jaar anticorrosie Full Service Plan met optionele haal-en brengservice Verlengde waarborgen verkrijgbaar in optie Hybrid Health Check met dekking tot 10 jaar op de hybride batterij

* Nieuwe ‘executive sedan’, zelfopladende hybride berline, beperkt verbruik en CO2 uitstoot, ** Nieuwe urban cross-over, zelfopladende hybride berline, beperkt verbruik en CO2 uitstoot, laagste VAA **** in zijn segment. *** Vernieuwd exterieur/ interieur, leverbaar vanaf 2019. **** Al deze gegevens zijn berekend op basis van de NEDC correlated waarden (gebaseerd op de nieuwe WLTP testmethode).

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 41


De nieuwe generatie Mazda’s

EEN MEESTERLIJKE ZET VOOR UW BEDRIJF. Onze takumi zijn Japanse meesters in hun vak. Nu presenteren ze hun sterkste staaltjes voor de fleetmarkt: de verfijnde Mazda6, de veelzijdige CX-5 en de trendy CX-3. Unieke creaties, maar ontworpen vanuit dezelfde filosofie. Wij noemen het Jinba Ittai, wagen en bestuurder in perfecte harmonie. Hoe we zoveel rijplezier in balans brengen met uw fleetpolitiek?

Ontdek ons vakkundig aanbod op mazda.be

4,4 – 7,2 (l/100 km) NEDC 5,1 – 8,4 (l/100 km) WLTP

111 – 164 (g/km) NEDC 124 – 192 (g/km) WLTP

Geef voorrang aan veiligheid. Milieuwetgeving (K.B. 19.03.04) www.mazda.be

Info en voorwaarden op mazda.be. Actie geldig van 01/12/2018 tot en met 31/01/2019. Afgebeelde modellen in optionele koetswerkkleur Soul Red Crystal: Mazda CX-3 SKYCRUISE, Mazda CX-5 SKYCRUISE en Mazda6 Sedan SKYCRUISE. V.U.: Mazda Motor Logistics Europe NV, handeldrijvend onder de naam Mazda Motor Belux, invoerder. Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek. Ondernemingsnummer: 0406.024.281. Rekeningnummer: BE21 3200 0698 7003. Contact: info-be@mazdaeur.com. www.mazda.be.

MAZDFEE8W607_FleetAdvertentie_210x297H.indd 1

07/12/2018 10:07


18 10:07

Updates & meer informatie

MAZDA MOTOR BELUX

Blaasveldstraat 162 2830 Willebroek

info@mazda.be +32 3 860 66 11

www.mazda.be

CONTACTS Marketing and Communication Director Bert DE VIDTS bdevidts@mazdaeur.com +32 478 97 96 90

Managing Director Matthias SILEGHEM

Fleet Manager Gert HENDRICKX ghendrickx@mazdaeur.com +32 475 90 97 94

Fleet Accountmanager Frédéric SPAENJERS fspaenjers@mazdaeur.com +32 477 37 00 45

Intro

Products

Mazda is het merk uit Hiroshima dat zich, via de slogan ‘defy convention’, onderscheidt van zijn concurrenten door het ‘Kodo’ design en daarnaast zijn ‘Skyactiv Technology’ waarmee het rijplezier en real life ecology bereikt. In 2019 gaat het merk een stap verder door het lanceren van zijn revolutionnaire en geprezen Skyactiv-X-motor.

Het gamma start met de compacte Mazda2 en CX-3, en in 2019 lanceert Mazda met de All New Mazda3 het eerste 7e generatiemodel in zijn gamma. De All New Mazda3 zal ook als eerste voorzien worden van de Skyactiv-X-motor.

Door het toepassen van zelfontbranding op een benzine-motor verzekert Mazda zijn toekomst en worden een uitzonderlijk laag verbruik, lage CO2-uitstoot en lage emissies behaald. De Skyactiv-X-technologie zal later gecombineerd worden met hybridetoepassingen: mild hybrid, hybrid & plug-in hybrid. Eind 2019 wordt ook het eerste electrische voertuig van het Japanse merk aangekondigd dat kan uitgebreid worden met een rotatieve range-extender motor.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

Met Mazda6 biedt het merk een stijlvol en dynamisch alternatief in het D-segment en met de CX-5 heeft Mazda een mooi gestyleerd en goed afgewerkt model in het groeiende midsize SUV-segment. Last but not least is Mazda met de MX-5 marktleider bij de roadsters, een statement qua rijplezier dat zo typisch voor het merk uit Hiroshima is.

www.link2fleet.be/toolbox << 43


4,1 - 7,5 L/100 KM â&#x20AC;˘108 - 172 G CO2/KM (volgens de NEDC-normen). Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be - Geef voorrang aan veiligheid.

Business Solutions. Een slim pakket, perfect binnen uw budget. Bij uw bedrijfswagen hoort een bepaald budget. Daarom hebben we voor onze fleetmodellen een uniek samengestelde configuratie, uitgerust met de meest voorkomende en nuttigste opties. Zo rijdt u meteen naar buiten met het voordeligste pakket, binnen uw budget. Ga voor meer info gerust even langs bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz.

MAN1310022S1T M-B BE FleetDecember2018 Range2cars 210x297mm BEL FR-NL v1.indd 2

12/12/18 16:46


18 16:46

Updates & meer informatie

MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG

Tollaan 68 1200 Brussel

fleetpkw@daimler.com +32 2 724 12 11

www.mercedes-benz.be

CONTACTS Senior Manager Sales Mercedes-Benz Cars Carsten DIPPELT

Manager Fleet & Corporate Sales Claire D’HAESE claire.dhaese@daimler.com

CEO & Managing Director Mercedes-Benz Cars Niels KOWOLLIK

Intro

Services

NIEUWIGHEDEN In 2018 bracht Mercedes-Benz de nieuwe A-Klasse, de nieuwe G-Klasse en de AMG GT4-deurs als belangrijkste nieuwigheden. Daarnaast kreeg de C-Klasse een aanzienlijke visuele en technologische update.

STERKE PUNTEN VAN HET MERK Mercedes-Benz is zonder meer de pionier op vlak van veiligheid, comfort, kwaliteit en duurzame, milieuvriendelijke oplossingen. Benchmark op vlak van CO2 emissies is bijgevolg een bijkomend kenmerk.

Met de komst van de nieuwe A-Klasse Berline, de nieuwe B-Klasse en vooral ook de nieuwe CLA zal 2019 met glans worden ingezet. Later volgen de CLA Shooting Brake en de vernieuwde AMG GT. 2019 wordt ook de verderzetting van de elektrificatie bij Mercedes-Benz met de nieuwe benzine en ook diesel plug-in hybride in de C, E en S-Klasse. Het hoogtepunt komt met de lancering van de EQC, de volledig elektrische SUV zal in de loop van het jaar zijn intrede doen op de Belgische markt.

REFERENTIES De beste referenties komen van onze klanten. Daarnaast zijn we behoorlijk fier op de tientallen internationale onderscheidingen die we de voorbije jaren mochten ontvangen. De meest prestigieuze daarvan is de “European Environmental Award” van de Europese Commissie.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 45


CLUBMAN. COUNTRYMAN. BUSINESSMAN. De MINI Clubman en MINI Countryman zijn de twee grootste jongens in de MINI familie. Met deze kleppers geniet je het gekende MINI rijplezier: een unieke wegligging gecombineerd met de pit van een go-kart. Ze bieden verrassend veel ruimte, zonder in te boeten aan het typische MINI karakter. De ideale bedrijfswagen om in ruime mate te voldoen aan alle eisen van business- en gezinsleven. MINI in een notendop : » Uitstekende scores op vlak van brandstofverbruik en CO2-uitstoot » Aantrekkelijk op het niveau van TCO » Lage VAA » Een hoge restwaarde Kortom, MINI is de ideale partner voor je bedrijf. Nog niet overtuigd? Dan laten we hem graag voor zichzelf spreken. Reserveer een testrit voor jezelf en je collega’s via een MINI concessiehouder. Dan komt de MINI Clubman en/of MINI Countryman naar jouw bedrijf toe. Tot snel.

MINI CLUBMAN & MINI COUNTRYMAN. MINI gamma : CO2 55 - 157 g/km 2,1 - 6,9 l /100km (NEDC 2.0) Milieu-informatie : mini.be

30MIN18318_Ad_Fleet_F54-F60_297x210.indd 1

MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be

10/12/2018 14:37


n

18 14:37

Updates & meer informatie

MINI (BMW GROUP BELUX)

Lodderstraat 16 2880 Bornem

contact.be@bmw.be +32 3 890 97 11

www.mini.be

CONTACTS Business Manager Lease Companies & Major Accounts Peter DE MEYER peter.de-meyer@bmwgroup.com +32 3 890 52 12

Business Manager Corporate Sales Antwerpen, Limburg, Leuven Serge SELS serge.sels@bmw.be +32 3 890 52 96

Business Manager Corporate Sales Wallonië West Thomas VAN OPDENBOSCH thomas.van-opdenbosch@bmw.be +32 3 890 50 45

Business Manager Corporate Sales Wallonië Oost Marie-France DAOÛT marie-france.daout@bmw.be +32 3 890 58 19

Business Manager Corporate Sales Brussel Laurent KELECOM laurent.kelecom@bmw.be +32 3 890 50 58

Business Manager Corporate Sales Oost- & West-Vlaanderen Nadine MARCELIS nadine.marcelis@bmw.be +32 3 890 51 71

Business Manager Corporate Antwerpen, Limburg, Leuven Tom VAN ASSCHE tom.van-assche@bmw.be +32 3 890 52 96

Business Manager Corporate Sales Groothertogdom Luxemburg Benoît ORY benoit.ory@bmw.be +32 472 45 98 99

Business Manager Vlaanderen & Brussel Erwin NEUVILLE erwin.neuville@bmw.be +32 3 890 98 14

Intro MINI NIEUWIGHEDEN De MINI Clubman en MINI Countryman zijn de twee grootste jongens in de MINI familie. Met deze kleppers geniet je het gekende MINI rijplezier: een unieke wegligging gecombineerd met de pit van een go-kart. Ze bieden verrassend veel ruimte, zonder in te boeten aan het typische MINI karakter. De ideale bedrijfswagen om in ruime mate te voldoen aan alle eisen van business- en gezinsleven.

MINI PAST BINNEN UW FLEET Wie heeft ooit beweerd dat bedrijfswagens saai moeten zijn? MINI bewijst dat het anders kan. Wij combineren een trendy design met straffe scores voor veiligheid, MINI Connected uitgevoerd op alle modellen, brandstofverbruik, CO2, VAA, TCO en restwaarde.

Products • • • • •

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

MINI MINI MINI MINI MINI

3-DEURS 5-DEURS CABRIO CLUBMAN COUNTRYMAN

www.link2fleet.be/toolbox << 47


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

NISSAN BELUX

Bist 12 2630 Aartselaar

fleet@nissan.be +32 3 870 32 11

www.nissan.be

CONTACTS Corporate Sales Director John WINDELS j.windels@nissan.be +32 475 79 94 79

Leasing Manager Peter COLMAN p.colman@nissan.be +32 492 03 18 56

Sales Performance Manager Business Centers Jean-François VAN GENECHTEN j.vangenechten@nissan.be +32 494 200 888

Sales Performance Manager Business Centers Johan BOLLEN

Intro

Products

NISSAN CORPORATE SALES Nissan Corporate Sales, ons label waarmee we beantwoorden aan de wensen van de fleetklant. Onze Business Centers werken met passie om bedrijven ‘op maat’ service te bieden. Zodat U zich voor 100 % kunt concentreren op wat echt telt: Uw bedrijf!

NISSAN INNOVATION THAT EXCITES! Voertuigen met een minimale TCO, een maximale aftrekbaarheid en het laagst mogelijk voordeel van alle aard? Dat is Nissan. Nissan rust haar voertuigen uit met vooruitstrevende motoren en de allernieuwste technologieën zoals het ‘Nissan safety shield’. Met Nissan kiest u niet alleen voor veiligheid, maar ook voor lage kosten voor uw bedrijf én de bestuurder. NISSAN E.V.! Omdat Nissan bezorgd is voor komende generaties, investeren we in elektrische mobiliteit. Met de LEAF en de e-NV200 bestelwagen beantwoorden we aan alle wensen van de Europese klant. De wagens zijn praktisch, polyvalent en rijden bijzonder ZEN. We kijken dan ook met ongeduld uit om u te ontmoeten.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 49


NEW PEUGEOT 508 WHAT DRIVES YOU ?

NEW 508

Active 1.5 l BlueHDi, 130 pk, Stop & Start, automatische versnellingsbak EAT8, zonder optie. MAXIMALE FISCALE

90% AFTREKBAARHEID

3,7 L /100 KM 4,6 L /100 KM

98 G /KM 121 G /KM

NETTO VAA 79 €/MAAND*

(VOLGENS NEDC-NORM) (VOLGENS WLTP-NORM)

*De maandelijkse nettobijdrage van het Nettovoordeel van Alle Aard moet betaald worden door een werknemer die een bedrijfswagen gebruikt, op basis van de hoogste bedrijfsvoorheffing: 53,5 %; deze voorwaarden hebben enkel een informatief doeleinde en Peugeot België-Luxemburg is in geen geval verantwoordelijk voor verschillen tussen het gecommuniceerde voordeel en het verworven voordeel. Milieu-informatie [KB 19/03/2004] : www.peugeot.be V.U.: Erika Bouteloup, Peugeot België-Luxemburg N.V., KBO nr. 0403.461.107, IBAN : BE81 2710 0450 0024, Avenue de Finlande 4-8 te B-1420 Braine-l’Alleud. Tel: 078 15 16 15.

297x210_Peugeot_NEW508_FleetPM_2019_FRNL.indd 2

06/12/2018 14:13


Updates & meer informatie

PEUGEOT BELGIË-LUXEMBURG

Avenue de Finlande 4-8 1420 Braine l’Alleud

info.be@peugeot.com 078 15 16 15

www.peugeot.be

CONTACTS Directeur Peugeot Professional Gauthier HELLEPUTTE gauthier.helleputte@mpsa.com

Fleet Sales Manager Peugeot Professional Anne STEUNS anne.steuns@mpsa.com

Algemeen Directeur Peugeot België-Luxemburg Herve KRUX herve.krux@peugeot.com

General Manager Free2Move Lease Emmanuel SCHEENAERTS emmanuel.scheenaerts@free2move.com

Intro PEUGEOT PROFESSIONAL Peugeot Professional biedt ondernemingen, ongeacht hun formaat, een compleet dienstenpakket aan en begeleidt ze bij het uitwerken van oplossingen op maat. Het aanbod voor professionele klanten gaat van vlootbeheer over onderhoud, mobiliteit en financiële diensten tot verzekering. De ondernemingen die een beroep doen op deze diensten, kunnen uit een breed gamma van voertuigen (personenwagens, lichte vracht of aangepast) kiezen wat het beste bij hun noden aansluit.

EENMANSZAKEN EN KMO’S Peugeot Professional begeleidt bedrijven dagelijks en maakt een prioriteit van hun tevredenheid. Daarom vindt u bij iedere dealer uit het Peugeot Professional-netwerk een commercieel adviseur die weet wat er bij ondernemingen leeft en die gespecialiseerd is in de verkoop aan professionele klanten. GROTE ONDERNIMINGEN EN OVERHEDEN Het team van Key Account Managers (KAM) bij Peugeot Professional is speciaal opgericht om bedrijven dagelijks bij te staan met raadgevingen en persoonlijke oplossingen voor een optimaal voertuigenpark. Zij werken samen met het Peugeot Professional-dealernet om oplossingen op maat aan te bieden.

ng: het

18 14:13

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 51


Nieuwe

Renault KADJAR SUV van Renault

4,2 - 6,0 L/100 KM. 111 - 138 G CO2/KM. (volgens NEDC-norm) Milieuinformatie [A.R. 19.03.2004] op www.renault.be

Adverteerder: Renault BelgiĂŤ Luxemburg N.V. - Bergensesteenweg 281, 1070 Brussel, RPR Brussel - BTW BE403.463.679. Renault verkiest

MAN330032SXR Renault 210x297 BEL NL v1.indd 1

10/12/2018 16:55


18 16:55

Updates & meer informatie

RENAULT BELGIË LUXEMBURG

W.A. Mozartlaan 20 1620 Drogenbos

fleet@renault.be +32 2 334 76 11

www.renault.be

CONTACTS Assistant Fleet Josiane WOUTERS josiane.wouters@renault.be

General Manager Benelux Jérôme PANNAUD

Country Operations Director Belux Olivier JEAN olivier.oj.jean@renault.com

Country Fleet Manager Philippe BOVIJN philippe.bovijn@renault.be

Fleet & Leasing Company Manager Marc FUMAGALLI marc.fumagalli@renault.be

Special Markets Manager Karl BENDER karl.bender@renault.be

LCV Manager Etienne RONDEAU etienne.rondeau@renault.be

Manager ZE Damir DEVEDZIC damir.devedzic@renault.be

Intro

Products

Groupe Renault, autoconstructeur sinds 1898, is een internationale groep die in 134 landen aanwezig is en in 2017 bijna 3,76 miljoen voertuigen verkocht. Groupe Renault telt vandaag ruim 180.000 medewerkers en beschikt wereldwijd over 36 productievestigingen en 12.700 verkooppunten. Om de grote technologische uitdagingen van de toekomst aan te gaan en een strategie van rendabele groei te voeren, steunt Groupe Renault op haar internationale ontwikkeling. Groupe Renault zet in op de complementariteit van haar vijf merken (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine en LADA), elektrische voertuigen, en haar unieke alliantie met Nissan en Mitsubishi. Met een renstal in de Formule 1 is de autosport een uithangbord voor de innovatie en de naambekendheid van Renault.

Het aanbod gaat van een trendy stadswagen, een compacte monovolume, een comfortabele middenklasser, een luxueuze berline en een ruime GrandTour-versie tot een sportieve SUV. Renault heeft niet enkel een zeer gedifferentieerd aanbod, maar werkt steeds aan innovatieve technologieën. Sinds verschillende jaren op rij is Renault België Luxemburg marktleider op onze markt in het segment van de Lichte Bedrijfswagens.

Renault België Luxemburg is invoerder en verdeler van de merken Renault en Dacia. Onder het motto ”Passion for Life” wil het merk Renault voor iedereen een passend voertuig bouwen en inspelen op de behoeften van de veranderende maatschappij.

Services Vandaag bieden wij onze professionele klanten allerhande oplossingen op maat aan en staan hen bij met raad én daad. Daarnaast draagt Renault bij tot een duurzame mobiliteit door wagens te ontwikkelen die in ieder levensstadium ecologisch zijn. Renault herdefinieert ‘mobiliteit’: minder beperkend, minder duur met meer fun! Dit komt zeker tot uiting in ons gamma elektrische wagens zoals Twizy, ZOE, Kangoo en de Master ZE. Renault ontwikkelt aantrekkelijke, kwalitatieve, gebruiksvriendelijke en milieuvriendelijke auto’s. Ontdek de nieuwste generatie van wagens die innovatie combineren met intuïtieve rijtechnologie. Afspraak bij één van onze ruim 300 verdelers! Renault, Passion for Life

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 53


seat.be

Het SEAT SUV-gamma groeit. Laat ook uw bedrijf groeien met deze leasewagens. Of u nu een beginnende zelfstandige, doorwinterde freelancer of snelgroeiende KMO bent, wij helpen u veilig en comfortabel op weg.

4,3- 6,9 l/100 km

112 - 156 g/km (gemeten volgens NEDC) (1) (2)

Getoonde modellen uitgerust met betalende opties. (1) Alle SEAT modellen zijn WLTP-goedgekeurde modellen. (2) Situatie op 14/12/2018 op basis van goedgekeurde motorisaties op deze datum. Milieu-informatie te verkrijgen op nl.seat.be/milieu (KB 19/03/2004).

SEA1800106 - Annonce Fleet Gamme SUV_05.indd 1

14/12/18 18:16


es

18 18:16

Updates & meer informatie

SEAT IMPORT (D’IETEREN)

PI Guldendelle Arthur De Coninckstraat 3 3070 Kortenberg

info@seat.be +32 2 233 79 88

www.seat.be

CONTACTS Fleet Manager Brigitte GOOSSENS brigitte.goossens@dieteren.be

Directeur SEAT Import Gert VAN LEEUW

Intro SEAT FOR BUSINESS Het SEAT gamma is met zijn interessante fiscale en financiële producten perfect aangepast aan de noden van een professionele klant. Of u nu fleetverantwoordelijke of fleetbestuurder bent, SEAT for BUSINESS staat altijd klaar om u te helpen. Vanaf 1 SEAT in uw vloot geniet u al van uitzonderlijke voorwaarden. Voor vloten groter dan 1 wagen geniet u bovendien van onze volumevoorwaarden.

Bij SEAT vindt u wagens die rekening houden met de CO2uitstoot, het verbruik, het voordeel van alle aard (VAA) en uw budget. Een uitgebreid gamma van CNG modellen is eveneens ter beschikking : Mii, Ibiza, Leon, Leon ST en Arona. En u krijgt bij SEAT nog wat extra’s, iets onmisbaars voor autoliefebbers: een flinke portie sportief rijplezier. Aarzel niet en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat via fleet@dieteren.be Meer info op www.SEAT.be

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 55


NEW SCALA STRAK VANBUITEN. RUIM VANBINNEN.

SIMPLY CLEVER

Nieuwe SCALA. De compacte wagen die niet compact is. In zijn segment biedt de gloednieuwe ŠKODA SCALA het neusje van de zalm inzake hedendaagse technologie en veiligheid. Hij onderscheidt zich bovendien door een innovatief design, zowel voor zijn interieur als zijn uiterlijk. Nog meer troeven: zijn uitgekiende ergonomie, moderne vormgeving, ruime koffer, genereuze en rustgevende binnenruimte en een Virtual Cockpit met het grootste scherm in zijn categorie. Werk, restaurant, club … waarheen u ook gaat, de nieuwe ŠKODA SCALA brengt u er stijlvol en slim naartoe. Ontdek hem op skoda.be

VOERTUIG NIET BESCHIKBAAR VOOR AANKOOP BIJ HET TER PERSE GAAN.

080119_SKODA_SCALA_Link2fleet_210x297_BeNL.indd 1

11/12/18 09:44


ER

18 09:44

Updates & meer informatie

SKODA IMPORT (D’IETEREN)

IP Guldendelle Arthur Deconinckstraat 3 3070 Kortenberg

info@skoda.be +32 2 233 78 35

www.skoda.be

CONTACTS Directeur Karl LECHAT karl.lechat@dieteren.be

Fleet & Special Sales Manager Cédric DEDOBBELEER cedric.dedobbeleer@dieteren.be +32 497 516 958

Intro

Products

ŠKODA FLEET ŠKODA biedt u een ruim gamma kwaliteitsvoertuigen aan die, aan al uw behoeften beantwoordt. Dankzij onze hoogtechnologische motoren en een milieuvriendelijk verbruik wordt ons gamma op de markt gezet met een zeer competitief voordeel van alle aard (VAA). Ook onze competitieve packs, speciaal voor u samengesteld, staan garant voor een erg interessante kostprijs. Onze ‘à la carte’ fleetvoorwaarden zorgen ervoor, dat een oplossing wordt gevonden voor al uw vragen. Bent u vlootbeheerder of bestuurder, een wagenpark van 1 tot 9.999 wagens en wil u van al deze voordelen genieten, het ŠKODA fleet team staat steeds te uwer beschikking.

• • • • • • • • • • •

ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA ŠKODA

CITIGO FABIA FABIA COMBI RAPID SPACEBACK SCALA – (NEW in 2019) OCTAVIA OCTAVIA COMBI KAROQ KODIAQ SUPERB SUPERB COMBI

Aarzel niet het ŠKODA fleet team te contacteren voor een vrijblijvende offerte op maat via fleet@skoda.be

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 57


FLEET VOORDELEN - CO-Uitstoot: vanaf 102 g/km - VAA: vanaf €133,79 bruto/maand - Aftrekbaarheid: vanaf 90%* - NOx-Uitstoot: vanaf 2,1 mg/km * In 2019

THE NEW RAV4. ALL SUV. ALL HYBRID. Een afgelijnd design dat zijn SUV-DNA accentueert. Een Hybride motor van de 4 de generatie die prestaties (vanaf 218 pk) combineert met revolutionaire verbruiks- en uitstootwaarden. Een ruim interieur waarin uw familieleden zich thuis voelen en een laadruimte van 580L met plaats voor alles wat zij nodig hebben. Geavanceerde technologie die uw veiligheid garandeert. Geen twijfel mogelijk: de nieuwe Toyota RAV4 Hybride toont u wéér de juiste weg.

4.5-6.1 L / 100 KM |

102-140 G / KM (NEDC) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be

5 JAAR GARANTIE

TOT

10 JAAR BIJSTAND

TOT

10 JAAR

(1)

HYBRIDE BATTERIJ

234_TOY_009_RAV4 Passage Obligé_A4V_NL.indd 1

Afgebeeld voertuig met opties. (1) 5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijkse gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.

12/12/2018 18:16


d in nde gië

18 18:16

Updates & meer informatie

TOYOTA BELGIUM

Leuvensesteenweg 369 1932 Zaventem

fleet@toyota.be +32 2 386 72 11

https://nl.toyota.be/fleet

Sales Director Joris CLAVIE joris.clavie@toyota.be

Managing Director Michael Roosen michael.roosen@inchcape.com

CONTACTS Fleet Manager Stef HOLEMANS stef.holemans@toyota.be

Intro

Services

Activiteiten Officiële invoerder en verdeler van de merken Toyota & Lexus.

• • • • • • •

Commerciële organisatie België: • 89 Verkoop- en Herstelpunten (Retailers) • 28 Herstelpunten (Repairers) Luxemburg: • 3 Verkoop- en Herstelpunten (Retailers) • 1 Herstelpunt (Repairer)

Waarborg + Eurocare wegbijstand 5 jaar of 150.000 km 12 jaar anticorrosiewaarborg Full Service Plan: Onderhoudscontracten op maat Captive Leasing: Toyota Business Lease Toyota Finance System Toyota verzekeringen Hybrid Health Check met dekking tot 10 jaar op de hybride batterij

Products Toyota is het enige merk dat bijna zijn volledige gamma aanbiedt als zelfopladende hybride wagens. Deze wagens combineren naadloos de prestatie van een benzinemotor met een elektromotor. • • • • • • • • • • • •

AYGO Yaris Yaris Hybrid * Corolla Berline */**/**** Corolla Berline Hybrid */**/**** Corolla Hatchback */**/**** Corolla Hatchback Hybrid */**/**** Corolla Touring Sports */**/**** Corolla Touring Sports Hybrid */**/**** Toyota C-HR Toyota C-HR Hybrid * Camry Hybrid */**

• • • • • • • • • • •

RAV4 **/**** RAV4 Hybrid */**/***/**** Prius */** Prius Plug-in * Grand Prius+ * Landcruiser Hilux PROACE van PROACE verso GT86 Toyota Supra **

* Zelfopladende hybride (Prius Plug-in + PHV) ** Vernieuwd design interieur/exterieur *** Best in class VAA, aftrekbaarheid, CO2, betrouwbaarheid en verbruik **** Veiligheid: Toyota Safety Sense 2de generatie

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 59


www.volkswagen.be

Zo compleet uitgerust, dat er over gepraat zal worden onder de collega’s.

De Arteon R-Line met Travel Pack. Schippert u tussen een geweldige baan en een druk privéleven? U bent sportief ingesteld, maar houdt ook van elegantie? Dan is de Arteon R-Line, met zijn uitmuntende design en klassevolle uitstraling, voor u gemaakt. Hij heeft dan ook heel wat te bieden: achteruitrijcamera, gps, getinte ruiten, Traffic Sign Recognition, App-Connect, Park Pilot, led-koplampen, Adaptive Cruise Control, enz. Ook binnenin weet hij te verrassen, dankzij zijn luxueuze interieur en extreem comfort. De Arteon. Stijlvolle elegantie.

TDI 150 pk-versie 80% fiscaal aftrekbaar*. Meer info bij elke Volkswagen-concessiehouder of op volkswagen.be

Volkswagen

4,2 - 5,1 L /100 KM • 109 - 134 G CO2 /KM (GEMETEN VOLGENS NEDC) Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be *Aftrekbaarheid in functie van de wettelijke voorwaarden voorzien in het kader van de Belasting op de Inkomsten. Enkel geldig voor de professionele gebruikers voor de Volkswagen Arteon R-Line TDI 150 pk 6 versnellingen manuele versnellingsbak. WLTP-goedgekeurd voertuig. Situatie op 03/12/2018, op basis van goegekeurde motorisaties op dit datum.

DIETVWG7520_PM_Arteon_FLEET_80_WLTP_297x210.indd 2

06/12/2018 16:36


.be

18 16:36

Updates & meer informatie

VOLKSWAGEN IMPORT (D’IETEREN)

PI Guldendelle Arthur De Coninckstraat 3 3070 Kortenberg

info@vw.be +32 2 233 79 91

www.vw.be

CONTACTS Brand Fleet Manager Gert DEBRUYN gert.debruyn@dieteren.be

Directeur Volkswagen Import Ivo LAUWEREYNS ivo.lauwereyns@dieteren.be

Network Fleet Sales Manager Frank DEROY frank.deroy@dieteren.be

Head of Key Account Manager Hugo SEGHERS hugo.seghers@dieteren.be

Intro VOLKSWAGEN, DE BESTE KEUZE VOOR WERKGEVER EN WERKNEMER Vandaag biedt Volkswagen u, als enige automerk, reeds 5 verschillende soorten motorisaties aan: benzine, diesel, (plug-in) hybride, aardgas en 100% elektrisch. Zo kiest u de aandrijving die het best bij u past, in functie van uw wensen en rijgewoonten. U heeft een heel aantal goede redenen om voor Volkswagen te kiezen waaronder innoverende technologieën, de modernste rijhulpsystemen, een resem fiscale voordelen op het vlak van CO2bijdrage, fiscale aftrekbaarheid en voordeel alle aard (VAA). Bovendien behoort de restwaarde tot de hoogste op de markt.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

In België beschikt Volkswagen over meer dan 100 verkoop- en servicepunten. U hebt er dus altijd één dicht bij uw thuis of uw werk, zo geniet u van een service op maat. Bovendien ontwikkelde Volkswagen specifieke kortingen voor professionele klanten vanaf hun eerste wagen. Een testrit zegt meer dan 1000 woorden. U bent van harte welkom om uw toekomstige bedrijfswagen te komen testen. Elk model uit ons gamma staat tot uw beschikking. Aarzel niet en contacteer ons op fleet@vw.be

www.link2fleet.be/toolbox << 61


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

VOLVO CAR BELUX

Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel

vcbinfo@volvocars.com +32 2 482 71 11

www.volvocars.com/be

CONTACTS Corporate & Authority Sales Manager Volvo Car Belux Alain PEERS alain.peers@volvocars.com +32 475 98 32 91

Account Manager Business Sales - North Steven PERQUY steven.perquy@volvocars.com +32 479 21 23 99

Senior Account Manager Business Sales - South & Lu Denis MALHERBE denis.malherbe@volvocars.com +32 478 45 02 33

Sales Director Volvo Car Belux Philip VERSCHOOREN philip.verschooren@volvocars.com

Managing Director Volvo Car Belux Wim MAES

Account Manager Business Sales - Brussels Greet MERENS greet.merens@volvocars.com +32 475 39 94 54

Account Manager Authority Sales Joost CHIELENS joost.chielens@volvocars.com +32 478 87 12 37

Intro

Products

STERKE PUNTEN VAN HET MERK Volvo is het Zweedse alternatief binnen het premiumsegment. Redenen waarom Volvo veel bestuurders en wagenparkbeheerders voor zich weet te winnen, zijn onder meer het Scandinavische design, de legendarische veiligheid, de connectiviteit, de fiscaal uiterst voordelige motorisaties, het interessante VAA, de professionele service in het verdelernetwerk, de lokale fabriek in Gent en vooral die typische Volvo-rijsensatie.

NIEUWIGHEDEN Ook in 2018 zat Volvo niet stil en werd het gamma uitgebreid. De langverwachte XC40 is Volvo’s eerste compacte SUV: de ideale bondgenoot voor het leven in de stad. Dankzij de gebruiksvriendelijke innovaties en het authentieke ontwerp is deze gloednieuwe SUV een echt schoolvoorbeeld van het Designed Around You-principe – bedoeld om het leven aangenamer en minder complex maken. Daarnaast is de nieuwe Volvo V60 nu ook beschikbaar, de fleet wagen bij uitstek.

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

www.link2fleet.be/toolbox << 63


DE OPLOSSING VOOR

UW MOBILITEIT

BUSINESS INTELLIGENCE & CONSULTANCY

EEN ALD DE

FLEXIBELE, GROENE EN KOSTENEFFICIÃ&#x2039;NTE AUTOMOTIVE BEGELEIDT U GRA AG IN DE IDEALE OPLOSSING VOOR UW WERKNEMERS

BEDRIJFSMOBILITEIT? ZOEKTOCHT NA AR EN UW BEDRIJF!

WWW.ALDAUTOMOTIVE.BE

02 706 41 41

Bi&C.indd 2

customercare @aldautomotive.com

27/11/2017 13:58:44


R

T Updates & meer informatie

ALD AUTOMOTIVE

Bourgetlaan 42 1130 Brussel

customercare@aldautomotive.com +32 2 706 41 41

www.aldautomotive.be

CONTACTS General Manager Miel HORSTEN miel.horsten@aldautomotive.com

Remarketing Manager Yvan LECLERCQ yvan.leclercq@aldautomotive.com

Finance Director Eric BERTEL eric.bertel@aldautomotive.com

Sales Director Benjamin DAELS benjamin.daels@aldautomotive.com

Operations Director Nathalie KUPPENS nathalie.kuppens@aldautomotive.com

Intro ALD Automotive is de afdeling langetermijnverhuur en wagenparkbeheer van de Société Générale Group. In 2018 telde ALD Automotive België 250 medewerkers en 70.000 voertuigen in zijn vloot. U topkwaliteit bieden, dát is onze ambitie. En daar houdt het niet op. We richten onze blik op de toekomst, en we zien mobiliteit in een ruimer kader dan alleen de auto. ALD Automotive is actief zowel nationaal als internationaal.

ALD Automotive gaat verder: wij staan garant voor kwalitatieve basisdiensten bij het langetermijnverhuurcontract: aanloop- en vervangwagen, onderhoud/herstelling/banden, pechverhelping in binnen- en buitenland, alle verzekeringen en beheer, nationaal en internationaal brandstofbeheer…

Services Daarnaast bieden wij u een waaier aan extra diensten:

Products Mobiliteitsoplossingen en volledig beheer van wagenparken: operationele leasing, onderhoudscontracten, fleetmanagement, Olympus (combinatie van het leasen van een voertuig met een trein-, en/of bus- en tramabonnement), ALD electricplus (leasing van elektrisch voertuig inclusief een thuisoplossing en terugbetalingsdienst), ALD switch (combinatie van het leasen van een wagen met het gebruik van andere types voertuigen), ALD companybike en step (financiering van een fiets of en step), en ALD poolbike (terbeschikkingstelling van 6 fietsen van topkwaliteit en een stalling in uw onderneming).

? R !

• Business Intelligence & Consultancy : consultancy in diverse domeinen van wagenparkbeheer zoals vlootstrategie, kostenoptimalisatie, nieuwe mobiliteit en benchmarking • Opleiding eco-driving: “E-positief rijden” • ALD Matrix voor een transparant contractmanagement • Homeservice bij onderhoud en herstelling • in/out service bij wagenwissel • E-Invoicing: ALDInvoice • My ALDen MyALD App: online platform en rapporteringtool voor Fleet Managers en bestuurders

Specialisaties: • een aangepast product- en dienstenpakket voor zelfstandigen, KMO’s, grote en internationale bedrijven • een gespecialiseerd team voor openbare besturen en staatsinstellingen • een departement gespecialiseerd in het volledig beheer van bestelwagens

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

13:58:44

www.link2fleet.be/toolbox << 65


U denkt grensverleggend? Wij bieden u AlphaFlex. In snel veranderende tijden moet u flexibel zijn om op kop te blijven. Met AlphaFlex biedt Alphabet uw bedrijf een mix van vernieuwende mobiliteitsoplossingen die naadloos op elkaar aansluiten. Fiets, trein of auto? Uw medewerkers beslissen zelf hoe ze zich verplaatsen, wij regelen de rest. Geen extra papierwerk, wel één gezamenlijke factuur. Efficiënt en duurzaam. Zo kunt u ongestoord blijven doen waar u het best in bent. Rijd richting toekomst op www.alphabet.be


Updates & meer informatie

ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL

Ingberthoeveweg 6 2630 Aartselaar

info@alphabet.be +32 3 450 18 18

www.alphabet.be

CONTACTS Managing Director Erik SWERTS info@alphabet.be

Director Sales & Marketing Marc VANDENBERGH info@alphabet.be

Director Finance & Risk Federico NORDENSTAHL info@alphabet.be

Director Operations Kris HOLVOET info@alphabet.be

Intro

Products

Als één van de marktleiders voor zakelijke mobiliteit in Europa helpt Alphabet bedrijven om hun wagenpark op een efficiënte en duurzame manier te beheren. Alphabet werd in 1997 opgericht als een divisie van BMW Group en heeft sindsdien een brede kennis verworven op het gebied van internationaal wagenparkbeheer en operationele leasing. De uitgebreide dienstverlening omvat zowel advies als financiering. Om aan de specifieke eisen van bedrijven te voldoen, zijn Alphabets zakelijke mobiliteitsoplossingen op maat gemaakt. Met een portefeuille van 680.000 voertuigen van alle merken in 24 landen is de organisatie één van de vier belangrijkste spelers op de markt. In België beheert Alphabet vandaag 52.000 voertuigen, goed voor een plaats in de top 3.

Met haar expertise en technologie loopt Alphabet voorop op het gebied van Advanced Mobility Solutions: AlphaElectric biedt bedrijven uitgebreide eMobility-oplossingen, terwijl AlphaCity een kostenbesparende Corporate Car Sharing regeling biedt en AlphaFlex bedrijven toelaat om een mobiliteitsbudget te integreren.

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 67


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

ARVAL BELGIUM

Ikaroslaan 99 1930 Zaventem

info.be@arval.be +32 2 240 01 99

www.arval.be

CONTACTS Managing Director Alain YVON alain.yvon@arval.be

Sales & Marketing Director Luc VAN ERPS luc.vanerps@arval.be

Intro

Products

ACTIVITEITEN • Verhuur op korte, middellange en lange termijn van personenwagens en lichte bedrijfswagens, alle merken en modellen. • Wagenparkbeheer en mobiliteitsoplossingen. • Consulting.

PRODUCTEN EN DIENSTEN: • Verhuur op korte termijn, middellange termijn (Arval Mid-Term Rental) en Verhuur op lange termijn (operationele leasing) • Diensten als een direct contact met bestuurders, reporting en managementinformatie voor een goed wagenparkbeheer, contractmanagement, energy transition programma’s • Arval Outsourcing Solutions • Mobiliteitsoplossingen: Arval Car Sharing, Arval Mobility Link, Arval Active Link (Telematics), Arval Bike Lease, Arval E-Stations • Arval Driving Excellence (Eco & Safe driving opleidingen) • Consultancy • My Arval en My Arval Mobile: een persoonlijk online platform om uw wagenparkbeheer te vereenvoudigen en dé app voor Arval bestuurders die altijd en overal eenvoudig toegang geeft tot alle nodige informatie met betrekking tot de leasewagen.

REFERENTIES • Omvang wagenpark: 67.000 wagens in België, 1.105.000 wagens in 29 landen. • Unieke klantgerichte organisatiestructuur in de vorm van een Accountteam waarin zowel de commerciële als de operationele functies samen opereren als mini-leasingmaatschappij. De sterke troeven hierbij zijn de korte communicatielijnen, snelle reactietijden en een bewezen hoge klanttevredenheid. • Lid van Renta • ISO 14001: 2017 • Ondertekenaar van het European Road Safety Charter

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 69


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

BELFIUS AUTO LEASE

Rogierplein 11 1210 Brussel

belfiusautolease-sales@belfius.be +32 2 285 35 94

www.belfius-autolease.be

CONTACTS Director Jens BOSCH jens.bosch@belfius.be

Mobility Manager Thierry GOSET thierry.goset@belfius.be

Intro

Services

BELFIUS AUTO LEASE, filiaal van Belfius Bank, streeft dan ook naar continuïteit en een langdurige relatie waarbij openheid, vertrouwen en wederzijds begrip de sleutelwoorden zijn. We zijn een merkonafhankelijke leasingmaatschappij die kostefficiënte en kwaliteitsvolle oplossingen biedt voor het beheer van uw wagenpark. Of u een particulier bent, een vrij beroep uitoefent, een KMO of groot bedrijf runt of werkzaam bent in de sociale of overheidssector, we tekenen graag een oplossing op uw maat uit.

U vindt in ons een partner op lange termijn. De sleutelwoorden die onze relatie typeren, zijn duurzaamheid, openheid, vertrouwen en wederzijds begrip. • Een gezonde, duurzame onderneming met het grootste maatschappelijk engagement en een sterke lokale verankering • Merkonafhankelijk advies • Operationele leasing en financiële renting met diensten • Opmaak van uw car policy • Milieuvriendelijke oplossingen dankzij onder andere Belfius Green Fleet en Belfius E-Fleet • Diverse mobiliteitsoplossingen

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 71


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

CIACFLEET

Brusselsesteenweg 506 9050 Gent

info@ciacfleet.be +32 9 228 55 29

CONTACTS Account Manager Vincent VAN BELLE vincent@ciacfleet.be

Zaakvoerder Gudrun GHIJS gudrun.ghijs@ciacfleet.be

Account Manager Frederic VAN LIERDE frederic@ciacfleet.be

Intro

Services

DE KORTSTE WEG NAAR EFFICIENT WAGENPARKBEHEER Uw wagenparkbeheer op wieltjes laten lopen met advies en totaaloplossingen op uw maat. Dat is al meer dan 40 jaar de missie van CIACfleet, de grootste Oost-Vlaamse specialist in leasing van bedrijfsvoertuigen. Hoe we daarin slagen? Gewoon, door te doen waar we goed in zijn. Zodat u op uw beurt tijd krijgt voor wat echt telt: uw eigen business. Dat we een klein maar flexibel en onafhankelijk bedrijf zijn, is mooi meegenomen. Omdat we niet aan één constructeur gebonden zijn, vindt u bij ons alle merken, in alle categorieën, van personenwagen tot lichte vrachtwagen. Maar meer nog dan ons uitgebreide gamma zijn het onze aanpak en onze knowhow die het verschil maken. Dat merk je aan de reactiesnelheid en de gedrevenheid van ons team, stuk voor stuk ervaren gesprekspartners die echt naar u luisteren en toekomstgericht met u meedenken. Flexibel, efficiënt en zonder dure verkooppraatjes, ongeacht de omvang van uw wagenpark. En dat kan tellen.

WAT KUNNEN WIJ AANBIEDEN ? Evenveel formules als merken en modellen • Wagenparkbeheer praktisch beheer en administratieve opvolging van uw eigen bedrijfswagens • Aankoopbeheer professioneel advies en persoonlijke begeleiding bij aankoop van uw wagen • Leasing Wagenparkbeheer van A to Z, zonder investeringen in eigen fleet of de opvolging ervan • Korte termijn oplossingen • Mobiliteitsoplossingen

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 73


Flexibel online leasen, voor iedereen!

03 544 29 10 www.directlease.be

DirectLease heeft voor iedereen een antwoord op zijn lease behoefte, zowel voor de KMO, de starter, de zelfstandige als de particulier. Bovendien bieden we een interessante selectie voertuigen aan vanaf 12 maanden om aan uw ďŹ&#x201A;exibele noden te voldoen. Surf snel naar DirectLease en ontdek waar wij het verschil maken.


Updates & meer informatie

DIRECTLEASE

Noordersingel 19 2140 Anvers

sales@directlease.be +32 3 544 29 10

www.directlease.be

CONTACTS Team Leader - Office Manage Wouter OPDENBERGH sales@directlease.be

Team Leader PriveLease Nathalie VANDERSTAPPEN sales@directleaseprive.be +32 3 544 29 20

Senior Account Manager Lode VULSTEKE l.vulsteke@directlease.be

Customer Support Manager Kris SPENDERS sales@directlease.be

Internal Sales Gotcha MORTELMANS operations@directlease.be

Country Manager Jean-Marc DE GEUS j.de.geus@directlease.be

Account Manager Wouter COP w.cop@directlease.be +32 3 544 29 10

Intro

Services

DirectLease.be is de enige online multimerk leasemaatschappij voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren. Dankzij het gebruik van internet lopen onze processen transparant en zijn we 24 uur per dag en 7 dagen op 7 beschikbaar. Hierdoor is DirectLease in staat aan uiterst competitieve tarieven te werken. Bovendien benoemen onze klanten onze uiterst snelle reactiesnelheid en het persoonlijke contact als onze belangrijkste pluspunten. VLOOT België > 5.700, Nederland > 9.900, Duitsland > 1.000 KLANTEN KMO\’s, zelfstandigen, vrije beroepen en particulieren

STERKTES • Internationale aanpak (België, Nederland, Duitsland) • Gebruik van de huidige communicatiemiddelen (gratis drivers App, chatfunctie via website) • Snel • Persoonlijk contact • Transparant & competitief • Klantgericht • 7d/7 – 24u/24 • Vaste contactpersoon PriveLease Contact: Nathalie Vanderstappen : Team Leader Julien Teerlynck : Internal Sales Kaat Jacobs : Internal Sales Axl De Ceulaerde : Internal Sales

Products PRODUCTEN EN DIENSTEN • Full operational lease • PriveLeasing • Sterk internationaal aanbod in België, Nederland, Duitsland en Luxemburg • Flexible lease: voor starters, zelfstandigen en uw behoefte op middellange termijn • Vervang- en aanloopwagens • Brandstofkaart (inter)nationaal • Fleetownermodule • Analyse op basis van TCO • Advies bij opmaak car policy

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 75


DE ALL-INCLUSIVE* MOBILITEIT

Free2Move Lease is het nieuwe merk van de Groep PSA voor Verhuur Lange Termijn. We zijn aanwezig in 6 Europese landen en beschikken over een vloot van 300.000 voertuigen die worden verhuurd aan professionelen. Daarnaast kunnen we terugvallen op een kwart eeuw ervaring in Verhuur Lange Termijn om innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Met Free2Move Connect Fleet en Free2Move Fleet Sharing helpen we ondernemingen de totale kostprijs voor het gebruik van hun wagenpark te verminderen.

VOOR MEER INFORMATIE OVER ONZE AANBIEDINGEN EN OPLOSSINGEN:

WWW.FREE2MOVE-LEASE.BE

* alles inbegrepen.

voor professionelen

Free2Move Lease, afdeling van PSA Finance Belux N.V. (verhuurder), avenue de Finlande 8b2 te 1420 Braine-l’Alleud - KBO 0417.159.386 – RPR : Brabant Wallon - inschrijvingsnummer FSMA 019653A. www.free2move-lease.be Concept/Realisatie :

publicite_A4_FL.indd 1

- Illustratie : Oxy Illustrations.

02/03/2018 18:22


18 18:22

Updates & meer informatie

FREE2MOVE LEASE / PSA FINANCE BELUX

Avenue de Finlande 4-8 1420 Braine-L’Alleud

info-f2mlease-be@free2move.com +32 78 055 700

www.free2move-lease.be

CONTACTS General Manager Emmanuel SCHEENAERTS emmanuel.scheenaerts@free2move.com +32 2 370 78 55

Operations Director Wim MILISSEN wim.milissen@free2move.com +32 2 370 79 56

National Key Account Manager Wim DE SCHRYVER wim.deschryver@free2move.com +32 496 26 95 53

National Key Account Manager Frédéric DELIN frederic.delin@free2move.com +32 496 26 28 76

Intro

Services

Free2Move Lease biedt naast zijn formules van Verhuur op Lange Termijn (VLT) keuze uit tal van diensten die inspelen op uw specifieke behoeften.

Bijstand / Dekking materiële schade / Tankkaartbeheer / Onderhoud / Vervangwagen / Aanloopwagen / Banden

Free2Move Lease is de 4de speler op de markt van de langetermijnhuur in Frankrijk en ook aanwezig in diverse andere landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Frankrijk. Het merk is ook lid van Renta (via PSA Finance Belux). Free2move Lease België biedt zijn klanten, klein tot groot, keuze uit tal van merken. Free2move Lease België levert bedrijven alle nodige diensten om de beroepsactiviteit te vergemakkelijken en de gebruikskosten (TCO) te optimaliseren.

Voordelen van Free2Move Lease • Wij bieden u een compleet dienstenpakket voor een efficiënt beheer van uw wagenpark met Free2Move Connect Fleet en/of TeleServices/TeleMaintenance (voor de merken van de PSA Groep). • U kunt die naar believen combineren of afzonderlijk gebruiken. • Multimerkenaanbod: Free2Move Lease biedt u keuze uit de meest efficiënte personenwagens of bedrijfsvoertuigen. • De duur van 24 tot 60 maanden (andere op aanvraag) en het kilometeraantal van max. 200.000 km bepaald bij ondertekening van het contract kunnen te allen tijde worden aangepast in functie van het effectieve gebruik van het voertuig. • Optimale afstemming op uw behoeften voor een maximale productiviteit en optimale beheersing van de gebruikskosten. Onze oplossingen Interparc / Interparc Connect Management / Free2Move Connect Fleet / TeleServices/TeleMaintenance

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 77


Ontdek ze ook on in e servic k* ij r k Fran

De meest persoonlijke car leasing. Bij Vancia Car Lease behoren een persoonlijke aanpak en flexibele service tot de standaarduitrusting. Als u het beheer van uw wagenpark in onze handen geeft, voelt u zich meer dan ooit op uw gemak. Van operationele leasing over financiële renting tot het afhandelen van de administratie: wij rijden met u mee. Contacteer ons op 056 34 57 81 of via www.vanciacarlease.com

Lease is more.® *‡Bent u actief in Frankrijk? Ontdek onze voordelige leasevoorwaarden via Vancia Car Lease France

VNC-11728 Ad_A4_NL.indd 1

2/03/18 09:33


18 09:33

Updates & meer informatie

VANCIA CAR LEASE

President Kennedypark 23a 8500 Kortrijk

info@vanciacarlease.com +32 56 34 57 81

CONTACTS Zaakvoerder Noël VANDECASTEELE

Commercieel directeur Guy HANNOSETTE guy.hannosette@vanciacarlease.com +32 56 36 51 66

Intro ONAFHANKELIJkHEID ALS GARANTIE VOOR DE BESTE SERVICE Vancia Car Lease is een onafhankelijke leasemaatschappij die deel uitmaakt van de automobielgroep Vandecasteele. Onze persoonlijke aanpak garandeert een uitstekend contact met de klant. Franse bedrijven en Belgische bedrijven met een filiaal of hoofdzetel in Frankrijk, kunnen terecht bij ons filiaal in Rijsel: 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille.

Products Operationele leasing of verhuur op lange termijn is ongetwijfeld een sterk product met een mooie toekomst. Het gemak van een wagen zonder zorgen is een echte luxe. Vaste aflossingen, een volledig onderhoudscontract. Bij Vancia Car Lease geniet U bovendien van een extra lage maandelijkse huurprijs omdat we de hoogste restwaarde garanderen. Dat is mogelijk door de verkoop van eindcontractwagens in eigen beheer. Maak een afspraak en ontdek de persoonlijke service van Vancia Car Lease.

Tevens kan u bij onze buitenlandse afdeling Vancia Car Lease France terecht voor het leasen & wagenparkbeheer van uw bedrijfswagen voor uw medewerker in Frankrijk. En dit aan uitzonderlijke voorwaarden gekoppeld aan de gekende Belgische Vancia Car Lease service. Park op 20/12/18 – 7695 wagens

Services Het Vancia Car Lease-team beheert het wagenpark in permanent partnership met de klant. Ons trouw cliënteel is de beste referentie. Door de snel veranderende economie is een flexibele houding belangrijk, ook op het vlak van leasing. Vancia Car Lease doet er dan ook alles aan om het u zo makkelijk mogelijk te maken. We bieden u tegen de beste voorwaarden een aanloopwagen aan in afwachting van uw definitieve auto. Vancia Car Lease regelt alles voor u, zodat u zich geen zorgen moet maken over de administratie en ingewikkelde boekhouding. U kan kiezen voor financiële renting met aankoopoptie of operationele leasing.

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 79


zoek de 7 verschillen!

T

PROBEER ONS NU!

AN

O N ZE C R E A

.D

ST

ERSTEL D A V

V

transparante contracten, geen verrassingen op het einde van uw contract. 1 vaste contactpersoon, wij kennen uw dossier. service op maat, een KMO voor uw KMO. innovatieve formules: Start2Lease & Start2Cycle.

Meer info op westlease.be

A A N PA K

ONS UIT E N

• • • •

VE

AG

Westlease maakt voor u het verschil. Enkele redenen om voor ons te kiezen:

IE

A

Kiest u voor een transparante samenwerking met Westlease, of laat u zich toch verschalken door de grote leasingmaatschappij?


Updates & meer informatie

WESTLEASE

Kleine Tapuitstraat 18 8540 Deerlijk

info@westlease.be +32 56 36 44 44

www.westlease.be

CONTACTS Account Manager Henegouwen & Waals-Brabant Laure-Anne NAVEZ laure-anne.navez@westlease.be +32 476 53 28 53

Sales Manager Brussel Benoit CARRETTE benoit.carrette@westlease.be +32 498 90 08 89

Account Manager Oost- en West-Vlaanderen Christine BOLLENGIER christine.bollengier@westlease.be +32 474 07 15 80

Sales Manager Luik, Namen & Luxemburg Tristan DEWAEL tristan.dewael@westlease.be +32 476 06 06 16

Managing Director Nic STEYAERT nic.steyaert@westlease.be +32 498 900 881

Account Manager Antwerpen & Limburg Tom JANSSENS tom.janssens@westlease.be +32 498 90 08 78

Sales Manager Oost- en West-Vlaanderen Jurgen ADAMS jurgen.adams@westlease.be +32 498 90 08 83

G ONS UIT

Intro

Services

UW PARTNER IN DE LANGETERMIJN VERHUUR VAN WAGENS Wij luisteren naar u en geven advies. Dit vanuit uw organisatie met onze kennis en onze 30 jaar ervaring. Met uw mobiliteitsvragen en uw unieke bedrijfssituatie gaan wij aan de slag om zo een oplossing op uw maat voor te stellen. Bovendien geven wij u een volledig onafhankelijk advies. U hebt één contactpersoon die er alles aan doet om u een optimale respons en service aan te bieden.

INNOVATIE VOOR EEN NOG BETERE SERVICE Westlease zoekt continu naar vernieuwing om u nog beter te helpen. Met Start2Lease, Smart Stop & Start2Cycle introcueerden we drie interessante producten die perfect op uw noden kunnen inspelen. Start2lease geeft u de kans om nu ook jonge tweedehandswagens in full operational renting te nemen. Een ideale oplossing voor jonge starters en voor nieuwe medewerkers waarvoor u tijdens de proefperiode een wagen wenst te voorzien. Met Smart Stop kunt u nu opteren voor een kosteloos einde van uw contract. Geen zorgen meer voor u en geen frustraties meer bij uw bestuurders. Start2Cycle tot slot, gelanceerd in september 2015, laat uw werknemers de stap zetten naar een fiscaal vriendelijke fiets binnen hun leasecontract.

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIËLE EN OPERATIONELE)

www.link2fleet.be/toolbox << 81


Mobiliteit verbeteren: daar kunnen we alleen maar bij winnen. +

+

=

+

Wij weten hoe cruciaal mobiliteit wel is voor de ontwikkeling van uw business. Wij weten ook dat Touring, als één van de grote spelers, een hoofdrol te vervullen hee in de ontwikkeling van de mobiliteit van morgen. Een mobiliteit die de efficiëntie en dus ook het succes van uw bedrijf verhoogt. Precies daarom werken wij nu al aan nieuwe oplossingen voor de toekomst. Zoals Connect My Car: hoe kunnen we tijd winnen en efficiënter te werk gaan met de connected car of intelligente auto van morgen? Of hoe kunnen we u met een app op elk moment de beste transportopties voorstellen? Want uw mobiliteit is onze prioriteit nummer één. Vandaag én morgen. Wilt u graag meer weten? Bel 02 233 24 53 of mail naar tbs@touring.be

touring.be Touring Club - Wetstraat 44 - 1040 Brussel - 02 233 22 02 - touring.be De gewaarborgde prestaties in België worden uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA nr. 011210 cA.

02TOU18052_Annonce B2B_297x210.indd 1

19/04/2018 09:47


18 09:47

Updates & meer informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB

Wetstraat 44 1040 Brussel

fleet@touring.be +32 2 233 22 11

www.touring.be

CONTACTS Directeur B2B David FAVEST david.favest@touring.be

Senior Account Manager OEM & Leasing Frank VANVLASSELAER frank.vanvlasselaer@touring.be

Senior Account Manager OEM & Leasing Adriano GASBARRO adriano.gasbarro@touring.be

Senior Account Manager Banking & Insurance Sara KERBUSCH sara.kerbusch@touring.be

Senior Account Manager Corporate Kurt DEVLAMINCK kurt.devlaminck@touring.be

Key Account Manager Corporate Peter VANDERHULST peter.vanderhulst@touring.be

Intro MET TOURING KIEST U DE MOBILITEITSFORMULE OP MAAT VAN UW BEDRIJF Met de mobiliteitsformules van Touring Business Solutions bent u beschermd tegen een uitgebreide reeks pechgevallen én verzekerd van uw mobiliteit. Zo zijn uw wagenpark én uw werknemers optimaal ingedekt. Daarnaast is er een uitgebreid gamma diensten voor bedrijven: Bike (verzekering voor tweewielers, max. 50cc), Travel Cancellation (een jaarlijkse annulatieverzekering voor uw professionele en privéreizen) en PCard+ (voordeliger én gemakkelijker parkeren)

Products Mobiliteitsproducten die u snel terug mobiel maken: • TBS Vehicle: bijstand voor auto, moto, bestelwagen in Benelux. • Opties: uitbreiding met vervangwagen, Europese dekking, medische bijstand wereldwijd. • TBS Bike: bijstand voor fiets, scooter, elektrische fiets. • ConnectMy.Car: anticipeer op pech en blijf mobiel. Mobiliteitsproducten die u tijd besparen: • Touring Assist: krijg prioritaire bijstand en weet wanneer de wegenwachter toekomt. • Touring Mobilis: wees de files te slim af met onze SmartApp. • PCard+: makkelijk parkeren zonder tijdsverlies.

Mobiliteitsproducten die u het leven gemakkelijker maken : • TBS Travel Cancellation: reis-annulatieverzekering • TBS Affinity: biedt uw medewerkers de mogelijkheid om zélf hun producten en diensten aan te kopen aan sterk verminderd tarief.

Services UW 6 GARANTIES VOOR DE BESTE MOBILITEITSSERVICE 1. Méér dan 600 medewerkers staan voor u klaar. • 153 meertalige operatoren in binnen en buitenland. • 325 technici waarvan 263 eigen wegenwachters. • 112 externe wegenwachters in België. 2. Onze interventievoertuigen staan altijd voor u paraat, 24/24 en 7/7. 3. Binnen de 40 minuten zijn we ter plaatse in België. 4. In 80% van de pechgevallen kunt u direct weer vertrekken met uw eigen wagen. 5. Alle Touring-wegenwachters zijn opgeleide mecaniciens die zich blijven bijscholen. Ze kennen de nieuwste modellen van binnen en van buiten ! 6. Met ARC Transistance geniet u dezelfde Touringkwaliteitsservice in het buitenland.

VERZEKERINGEN, RISK MANAGEMENT, BIJSTAND & PECHVERHELPING

www.link2fleet.be/toolbox << 83


VAB gaat verder voor uw mobiliteit

Wees gerust, VAB weet er wel weg mee. Wat er ook gebeurt, wij zorgen ervoor dat uw vloot én uw medewerkers mobiel blijven. VAB vernieuwt, verbetert en vult voortdurend haar klassieke pechverhelpingsservice aan met tal van nieuwe diensten. Pechbijstand met vervangwagenservice  Wereldwijde reisbijstand Fietsbijstand  Telematica-oplossingen  Bedrijfstankkaart  24/7 bandenservice  

Meer info? Surf naar vab/be/bedrijfsservice, mail naar fleet@vab.be of bel 03 253 61 92

ad VAB Trends Top 5000 210x297 NL.indd 1

27/10/2016 17:09


16 17:09

Updates & meer informatie

VAB

Pastoor Coplaan 100 2070 Zwijndrecht

fleet@vab.be +32 3 210 71 63

www.vab.be

CONTACTS Gedelegeerd bestuurder VAB Groep Geert MARKEY geert.markey@vab.be +32 3 210 71 63

Commercieel afgevaardigde KMO Bruno VAN HECKE bruno.vanhecke@vab.be +32 489 43 51 17

B2B Manager Koen SNOEYS koen.snoeys@vab.be +32 3 253 61 91

Senior Account Manager Bijstand Rob CEURVELS rob.ceurvels@vab.be +32 3 253 62 18

Directeur VAB Bijstand Rik HEMELAER rik.hemelaer@vab.be +32 3 210 70 92

Manager fuel cards Peter HEYNDRICKX peter.heyndrickx@vab.be +32 3 210 76 80

Senior Account Manager Bijstand JOHAN SALIEN johan.salien@vab.be +32 3 210 75 56

Intro STERKE PUNTEN • 24h/24 met eigen VAB-wegenwachters op de baan • Grootste aantal technici in de bijstandsmarkt • Hoge herstelgraad ter plaatse • Hoge uniformiteit en kwaliteit van de dienstverlening • Polyvalent sleepvoertuig geen tweede wachttijd • Eigen vervangwagenpark, geen borg voor de klant • Specialist in maatwerkprogramma’s voor bedrijven

Products ACTIVITEITEN – PRODUCTEN – NIEUWIGHEDEN • Technische bijstand in Benelux en Europa • Personenbijstand wereldwijd • Fietsbijstand in België, Nederland en Luxemburg • Innovaties: telematicadiensten, SMS-communicatie, smartphone app, e-reporting, 24/7 bandenservice herstelling of plaatsing nieuwe banden

• Overige diensten binnen de VAB-Groep: - Olympus Mobility - VAB-bandencentrales - Tankkaarten - Technische helpdesk, mystery shopping, diagnosecentrum, vlootcontroles, consultancy - Logistiek, poolcarbeheer, remarketing, automotive services - VAB-Magazine en -website - Rijschool-activiteiten - Telematics

Services REFERENTIES Meer dan 2,2 miljoen voertuigen kunnen beroep doen op de diensten van VAB • Autoconstructeurs (o.a. Volkswagen, Audi, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Skoda, Porsche, Kia, Seat) • Leasingbedrijven (o.a. LeasePlan, ALD Automotive, KBC Autolease, Athlon Car Lease) • Korte termijnverhuurders (o.a. Europcar, Hertz) • Verzekeringen (o.a.KBC Verzekeringen, Argenta, Fidea) • Fleets (o.a. Bpost, Belgisch Leger, Eandis) • Fietssector (o.a. Oxford, Ridley, Callant)

VERZEKERINGEN, RISK MANAGEMENT, BIJSTAND & PECHVERHELPING

www.link2fleet.be/toolbox << 85


© ZAO.AGENCY - © PHOTO: 123RF

ZIJN ER NIEUWE REDENEN OM DE NIEUWE NFCKAART TE VERKIEZEN? SERIEUS?

JAWEL.

Zowel ons netwerk als onze diensten verbeteren voortdurend!

> De grootste nationale netwerkdekking met meer dan 1.500 stations van Shell, Q8, Esso, Lukoil en DATS24. > Meer dan 22.000 stations in Europa. > Toegang tot nieuwe mobiliteitsmogelijkheden met het belangrijkste netwerk van meer dan 70 CNG-stations in België, evenals 3.600 publieke elektrische oplaadpunten. > Meer dan 80.000 publieke elektrische oplaadpunten in Europa.

> Een APP “Station Finder” om snel het dichtstbijzijnde station te vinden en nog meer toepassingen worden toegevoegd voor een optimaal gebruiksgemak. > Betalen van wegenservices, tol en tunnels. > Beter beveiligd door een chip waarmee de volgende NFC-kaarten uitgerust zullen worden. > Andere diensten en voordelen voorzien in de toekomst...

www.networkfuelcard.com


© ZAO.AGENCY - © PHOTO: 123RF

Updates & meer informatie

BELGIAN SHELL S.A./N.V.

Kantersteen 47 1000 Brussel

www.shell.be

generalcardrequests-be@shell.com +32 2 508 92 11

CONTACTS Sales Director Laurent CHARLOT

Key Account Manager Laurent DE CUYPER

Marketing Manager Belux Valérie MATIAS

Intro

Products

DE SHELL GROUP De groep Royal Dutch Shell, ontstaan in 1907, is één van de belangrijkste internationale bedrijven in de petroleum-, gas- en petrochemiesector. Shell is de grootste verdeler in Europa en in de rest van de wereld met zo”n 10 miljoen klanten per dag dankzij haar 12.500 service stations in Europa en ongeveer 46.000 wereldwijd.

DE SHELL KAART Shell beschikt over hoge kwaliteitsbrandstoffen en verdeelt deze in haar 210 tankstations in België. In Europa komt dit neer op 22.000 stations van Shell en partners, waarvan 500 op autowegen, die u de mogelijkheid geven te tanken in 25 landen.

BRANDSTOFFEN VAN HOGE KWALITEIT Shell ontwikkelt al meer dan 100 jaar brandstoffen van zeer hoge kwaliteit. Deze ervaring maakt Shell de dag van vandaag één van de leiders in het leveren van nieuwe en innovatieve brandstoffen. Shell V-Power werd ontwikkeld in samenwerking met Ferrari om de prestaties van uw motor te verbeteren, ongeacht de auto waarin u rijdt.

BRANDSTOFFEN & SMEERMIDDELEN

DE NFC KAART Met de Network Fleet Card heeft u toegang tot het grootste netwerk van stations in België. U kan terecht in meer dan 1500 stations bij Shell, Esso, Q8, Lukoil en Dats 24 en in 22.000 stations in Europa. Met de Shell- en NFC kaart kunt u: • uw uitgaven aan brandstof veilig controleren; • toegang tot alternatieve energieën zoals 3.600 openbare elektrische laadpunten in België en meer dan 80.000 in Europa; • kiezen voor een nationale of internationale dekking; • het dichtstbijzijnde station vinden met onze Shell en NFC App ; • al uw rekeningen met gemak en flexibiliteit beheren met onze internettool: Shell Card Online; • andere diensten, zoals: aankoop AdBlue, BTW-recuperatie, automatische tolbetaling ook de Belgische kilometerheffing, parking en alternatieve brandstoffen.

www.link2fleet.be/toolbox << 87


Alle Alle autoruitautoruit- en en carrosserieschade carrosserieschade

30 jaar ervaring in autoruiten en 25 jaar ervaring in carrosserie: dat 30 jaar ervaring in autoruiten en 25 jaar ervaring in carrosserie: dat betekent vakmanschap en knowhow, sluitende garanties en een zorgeloze betekent vakmanschap en knowhow, sluitende garanties en een zorgeloze autoservice voor alle merken. autoservice voor alle merken. Meer info of een afspraak Meer info of een afspraak

carglass.be carglass.be

©2018 ©2018 Mercurius Mercurius DM -DM Carglass® - Carglass® en hetenlogo het zijn logogeregistreerde zijn geregistreerde merken merken van Belron van Belron Group Group SA enSA en haar dochtervennootschappen. haar dochtervennootschappen.

Carglass® Carglass® herstelt, herstelt, Carglass® Carglass® vervangt vervangt

Carglass_Link2Fleet_NL.indd 1

30/11/18 08:47

Carglass_Link2Fleet_NL.indd 1

30/11/18 08:47


haar dochtervennootschappen. haar dochtervennootschappen.

8:47

8:47

Updates & meer informatie

CARGLASS N.V.

Herkenrodesingel 14 3500 Hasselt

info@carglass.be +32 11 30 15 15

www.carglass.be

CONTACTS Sales & Marketing Director Caroline AMELOOT caroline.ameloot@carglass.be

Key Account Manager Lease Danny BAETE danny.baete@carglass.be +32 475 26 70 12

Account Manager Koen MARTENS koen.martens@carglass.be +32 497 57 20 40

Area Sales Manager Tom CLAES tom.claes@carglass.be +32 477 67 16 34

Intro Carglass® is onderdeel van de groep Belron®, wereldwijd toonaangevend op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. In 2017 voegde Carglass® daar de expertise van carrosserieherstelling aan toe (voormalig Care Carrosserie). Bij Carglass® Carrosserie kunt u terecht met elke carrosserieschade. Kleine schade herstellen we snel zonder vervanging van onderdelen. Goed voor milieu en portemonnee. Voor het verhelpen van grotere carrosserieschade kunt u rekenen op de beste vaklui en onderdelen van originele kwaliteit.

Daarnaast onderscheidt Carglass® Carrosserie zich door een ongeëvenaarde kleurenexpertise. Het eigen netwerk met eigen medewerkers vormen uw garantie op een uniforme service en prijs. Tel daar 30 jaar ervaring in autoruiten en 25 jaar ervaring in carrosserie bij: dat betekent vakmanschap en knowhow, sluitende garanties en een zorgeloze autoservice voor alle merken.

ONDERHOUD, HERSTELLINGEN, GLASHERSTELLING, CAR WASH

www.link2fleet.be/toolbox << 89


NIEUW!

Stel zelf samen op ›› www.mySortimo.be of contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. info@sortimo.be Eigen inbouwstations en partners in heel de Belux.

Gratis  0800 857 59


Updates & meer informatie

SORTIMO BELUX

Schaarbeeklei 491 1800 Vilvoorde

info@sortimo.be +32 2 355 03 70

www.mySortimo.be

CONTACTS Sales Manager - Zaakvoerder Raoul LAUE raoul.laue@sortimo.be

Finance Manager - Zaakvoerder Arn VERVLOET arn.vervloet@sortimo.be

Key Account Manager Bram VAN AARDEN bvanaarden@sortimo.be +32 496 52 42 99

Marketing Manager Nick VAN DESSEL nvandessel@sortimo.be +32 497 43 81 12

Station Manager Gert SANNEN gsannen@sortimo.be

Intro MEER DAN 45 JAAR ERVARING Al meer dan 45 jaar is Sortimo marktleider op het gebied van bedrijfswageninrichting. Innovatie en kwaliteit MADE IN GERMANY.

Products WORKSHOP MET FLEET-VERANTWOORDELIJKE Samen met de fleet verantwoordelijke en team leaders van de verschillende technische afdelingen bepalen we tijdens een interactieve workshop de meest kost efficiënte inrichting van uw wagenpark. Onze ervaring voor het optimaliseren van de inrichting en onze lichte materialen dragen bij tot een goede TCO.

OMBOUW, OPBOUW, KOETSWERKHERSTELLINGEN

IN HEEL HET LAND De maatschappelijke zetel van Sortimo Belux is gevestigd in centraal België, te Vilvoorde. Naast de kantoren is er een showroom (op afspraak) en een volledig uitgeruste werkplaats om een correcte ombouw te garanderen. Ook in het westen (nabij Waregem) en het oosten (Tessenderlo) van het land hebben wij eigen inbouwstations. Met ons netwerk van authorized en pro partners over heel België is er steeds een service partner in de buurt. UW BESTELWAGEN OMBOUWEN ? OP SORTIMO VERTROUWEN !

www.link2fleet.be/toolbox << 91


NOTES x x x x x x x x x x x

x


Updates & meer informatie

FLEET PROFILE

Leuvensesteenweg 510 45 1930 Zaventem

bram.scheers@fleetprofile.be +32 2 720 51 33

www.fleetprofile.com

CONTACTS mgr support dpt Bram SCHEERS bram.scheers@fleetprofile.be +32 495 24 13 19

sales & marketing mgr Yannick MATHIEU yannick.mathieu@fleetprofile.be +32 495 28 53 01

Intro Fleet Profile/Smart Profile Fleet & Mobility houdt de database over de Benelux-vloten up-to-date. Leveranciers krijgen via Fleet Profile toegang tot alle prospecten waar zich commerciële opportuniteiten (aankoopkracht van minimaal 2 voertuigen per jaar) voordoen. Voor België gaat het daarbij om 14.000 vloten, voor Luxemburg 1.200 en voor Nederland 13.000. De gegevens worden geüpdatet door telefoongesprekken, wat Fleet Profile tot de absolute referentie maakt inzake informatiekwaliteit. Naast de decision-makers en influencers reikt Fleet Profile ook informatie aan over de samenstelling van de vloot, de aanwezige merken, de financieringsmodi, de verhuurders, de car-policy, het type motoren, de vernieuwingsprojecten, de intenties om over te schakelen op nieuwe oplossingen inzake aandrijving of mobiliteit enz.

• direct marketing - mailing via de post - doelgericht e-mailing (Fleet Profile maakt enkel gebruik van opt-ins in het kader van de GDPR-verordening) • telefonische campagne: - maken van afspraak - studie naambekendheid, haalbaarheidsstudie enz. • marktanalyse - Company Car Report (partnership met Febiac, Renta, Traxio) - analyse op maat

Products

Die aanpak omvat onder meer:

Fleet Profile stelt de volgende diensten ter beschikking van commerciële afdelingen bij leveranciers: • abonnement op de database: - toegang tot de volledige database of tot een doelgroep die de klant zelf kiest - één jaar onbeperkt gebruik, met een wekelijkse update van de informatie

Services Fleet Profile biedt een aanpak op maat, aangepast aan de noden van iedere klant.

• een gedetailleerde SLA • een permanente helpdesk • een CRM-tool waarmee de database op een dynamische manier kan worden benut • automatische berichten zodat u geen enkele commerciële opportuniteit mist

PROFESSIONELE ORGANISATIES, FEDERATIES / EXPERTEN

www.link2fleet.be/toolbox << 93


F O R

A

S M A R T E R

M O B I L I T Y

STAY TUNED ON WWW.LINK2FLEET.COM WHEREVER YOU ARE!


LINK2FLEET BELGIUM (A BRANCH OF MMM BUSINESS MEDIA & CO LUXEMBOURG SÀRL) Grauwmeer 1/60 bus 59 3001 Leuven

info@link2fleet.com +32 16 66 14 75

www.link2fleet.com

Editorial Director Marc DEMOULIN mdemoulin@link2fleet.com +32 495 29 03 60

Editorial Manager Damien MALVETTI dmalvetti@link2fleet.com +32 474 20 84 23

Senior Communication Specialist Marleen NEUKERMANS mneukermans@link2fleet.com +32 496 50 91 54

Senior Communication Specialist Sigrid NAUWELAERTS snauwelaerts@link2fleet.com +32 473 66 51 75

Content & Innovation Coordinator Yannick MATHIEU ymathieu@link2fleet.com

Sales Coordinator Claudia LILIEN clilien@link2fleet.com +32 497 80 92 93

Updates & meer informatie

CONTACTS

Managing Director Hervé LILIEN hlilien@link2fleet.com

Intro

Services

Multimediaplatform link2fleet is al meer dan 30 jaar communicatie-expert in de fleet en mobiliteitssector. Het link2fleetplatform combineert de modernste en meest efficiënte communicatietechnieken om haar doelpubliek, de vloot-en mobiliteitsverantwoordelijken, van informatie en handige managementtips te voorzien. Link2fleet bundelt haar krachten en knowhow samen met deze van experten in alle vakdomeinen die raken met vlootbeheer en mobiliteit en centraliseert alle kennis op haar toegankelijk mediaplatform.

Via zijn magazines, gidsen en newsletters, verstuurd naar een database die dagelijks wordt verfijnd, biedt link2fleet leveranciers een unieke gelegenheid om doelgericht te communiceren naar een afgebakend publiek. Daarnaast staan de link2fleet evenementen en trainingen synoniem voor het delen van expertinformatie en netwerkmogelijkheden voor alle betrokkenen uit de fleet- en mobiliteitssector.

Websites, magazines, nieuwsbrieven en toegewijde fleetevenementen en -trainingen brengen de info onder de professionals, die op zoek zijn naar objectieve informatie met een grote meerwaarde. Link2fleet is daarom in België en Luxemburg de absolute referentie voor alle fleet & mobility professionals.

Ons team van specialisten staat ten dienste van iedere klant om een communicatieproject op maat uit te werken ter versterking van zijn aanwezigheid op de markt of van zijn merkimago.

Products Digital: • www.link2fleet.com • www.myprivatelease.be • Magazine • Newsletter

Print: • Magazine link2fleet • Magazine link2van • Toolbox

Events & training: • link2fleet forum & awards • link2fleet fleet dating • link2fleet executive day

PROFESSIONELE ORGANISATIES, FEDERATIES / EXPERTEN

www.link2fleet.be/toolbox << 95


LISTING A-Z link2fleet 2019

LISTING A TO Z Vandaag zijn er al meer dan 470 Belgische fleet & mobiliteitsleveranciers gereferenceerd op de link2fleet toolbox. Hieronder vindt u de basisgegevens van de Belgische vloot- en mobiliteitsleveranciers per sector die erin zijn opgenomen. Updates zijn het hele jaar door online te consulteren via een handige zoekmachine op www.link2fleet.be/toolbox Leveranciers afgebeeld met een QR-code presenteren hun bedrijf alsook de contactgegevens van het management- en fleet team in een synoptische company profile. Ook vacatures in de fleet & mobiliteitssector zijn het hele jaar door online te consulteren. Is uw bedrijf nog niet opgenomen in de lijst? Aarzel dan niet uw adresgegevens te publiceren via www.link2fleet.be/toolbox/register

BOUWERS EN INVOERDERS AUTO’S VP

Jaguar Land Rover Belux Generaal Lemanstraat 47 2018 Antwerpen

MINI (BMW Group Belux) Lodderstraat 16 2880 Bornem

Lexus Belgium (Division of Toyota Belgium) Leuvensesteenweg 369 1931 Zaventem

Nissan Belux Bist 12 2630 Aartselaar

Skoda Import (D'Ieteren) PI Guldendelle Arthur De Coninckstraat 3 3070 Kortenberg

BMW Belgium Luxembourg Lodderstraat 16 2880 Bornem

FCA Belgium (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat Professional) Jules Cockxstraat 12a 1160 Brussel Mazda Motor Belux Blaasveldstraat 162 2830 Willebroek

Ford Motor Company (Belgium) Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel Mercedes-Benz Belgium Luxembourg Tollaan 68 1200 Brussel

Hyundai Belux Korean Motor Company Pierstraat 229 2550 Kontich

Peugeot België Luxembourg Avenue de Finlande 4-8 1420 Braine l'Alleud

Renault België Luxemburg W.A. Mozartlaan 20 1620 Drogenbos

SEAT Import (D'Ieteren) PI Guldendelle Arthur De Coninckstraat 3 3070 Kortenberg

Toyota Belgium Leuvensesteenweg 369 1931 Zaventem

Volkswagen Import (D'Ieteren) PI Guldendelle Arthur De Coninckstraat 3 3070 Kortenberg

Volvo Car Belgium Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel

Audi Import (D'Ieteren) Beherman Motors Bentley Belgium & Lamborghini Brussels (A division of D'Ieteren)

96 >> link2fleet - toolbox


DS Automobile

Nissan Belux Bist 12 2630 Aartselaar

Mercedes-Benz Vans (Mercedes-Benz Belgium Luxembourg nv/sa)

Declerc

Infiniti

Opel Belgium

Groep Haeck

Isuzu Benelux

Volkswagen Commercial Vehicles Import (D'Ieteren S.A./N.V.)

Group Vandecasteele

Honda Belgium

Kia Motors Belgium Opel Belgium

Renault België Luxemburg W.A. Mozartlaan 20 1620 Drogenbos

smart (Mercedes-Benz Belgium Luxembourg) Subaru Benelux Suzuki Belgium Tesla Motors

Toyota Belgium Leuvensesteenweg 369 1931 Zaventem

BOUWERS EN INVOERDERS BEDRIJFSVOERTUIGEN LCV FCA Belgium (Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat Professional) Jules Cockxstraat 12a 1160 Brussel

Addax Motors Beherman Motors Citroën Belux

Groupe Gego Groupe Renault Motors Hyundai Devisch

Acm autogroep

Jaguar Land Rover Asse

Barvaux Liège

Jaguar Land Rover Brussels East

BMW Brussels BMW Brussels Store East by J.M. Martin BMW Brussels Jean-Michel Martin East

Fiat LCV - Fiat Chrysler Automobiles

Ford Motor Company (Belgium) Hunderenveldlaan 10 1082 Brussel

FLEET DEALERS

Garage Scheerens

BMW Brussels Jean-Michel Martin Group BMW Brussels Jean-Michel Martin West BMW DaVo Sint-Truiden BMW MINI DaVo

Honda Belgium

BMW Van den Broeck

Isuzu Benelux

BRUYNINX

IVECO Belgium

Citroën Retail Brussels

KW Parts

Decaigny BVBA

Jaguar Land Rover Brussels West Jaguar Land Rover Brussels South Jaguar Land Rover Szrek Jennes NV Jorssen Mercedes-Benz Antwerpen Mercedes-Benz Drogenbos Mercedes-Benz Europa Mercedes-Benz Mechelen Mercedes-Benz Sogalux Mercedes-Benz Wemmel MIG Motors Group (Fleetinvest)

link2fleet - toolbox << 97


LISTING A-Z link2fleet 2019

Opel Bariseau Mottrie Permeke Motors

LEASINGMAATSCHAPPIJEN (FINANCIEEL & OPERATIONEEL

Free2Move Lease PSA Finance Belux Avenue de Finlande 4-8 1420 Braine-L'Alleud

Rudi Vertommen NV Skoda Peusens Spirletautomobiles

J&T Autolease Jaguar Fleet&Business Leasing Land Rover Fleet&Business Leasing

ALD Automotive Kolonel Bourgstraat 120 1140 Brussel

Leasense LeasePlan Fleet Management KBC Autolease Prof. R. Van Overstraetenplein 5 3000 Leuven

Toyota Belgium Toyota City

Leasys Luxauto

Toyota W. De Bruyn Unicars Oostende Valckenier Groep

Alphabet Belgium Long Term Rental Ingberthoeveweg 6 2630 Aartselaar

Mercedes-Benz Financial Services BeLux Mobilease Belgium Vancia Car Lease President Kennedypark 23a 8500 Kortrijk

Volvo De Smet Brussels Volvo Nordicar

Peugeot Lease

Volvo Vermant Autobedrijf Valck Haacht Toyota

RCI Financial Services Arval Belgium Ikaroslaan 99 1930 Zaventem

Renault Business Finance Westlease Kleine Tapuitstraat 18 8540 Deerlijk

Autobedrijf Valck Hasselt Toyota Autobedrijf Valck Lier Toyota Jaguar Land Rover Asse

Nissan Business Finance

Sixt Leasing Volkswagen D'Ieteren Finance Volvo Car Fleet Services

Belfius Auto Lease Rogierplein 11 1210 Brussel

zZoomer bvba

AB Lease LLorens All-Car-Lease

KORTETERMIJNVERHUURDERS

Peugeot Lavrijsen Athlon Car Lease Belgium

ALD Car Rental

BMW Financial Services Belgium

All-Car-Rent

BNP Paribas Lease Group

ASTRAL rent-a-car

Citroën Financial Services

Athlon Rental Services

CM-CIC LEASING BENELUX

Avis Belgium NV/SA

Ford Lease

Budget Rent a Car

Global Car Lease

Europcar

Hyundai Lease

Hertz Belgium

Infiniti Business Finance

Sixt Belgium

Innovation Group Belgium

TC-Locations - Etoiles

Peugeot Schyns Volvo ACB

CIACfleet Brusselsesteenweg 506 9050 Gent

Volvo Lacom Xclusive Cars

DirectLease Noordersingel 19 19 2140 Antwerpen

98 >> link2fleet - toolbox


Top Rent Fleet Services

inMotiv

ADD

Luxauto

Innovation Group Belgium

AG Insurance

JATO Dynamics

Allianz Benelux

KPMG Belgium

Allianz Global Assistance

Mobius

AON

PricewaterhouseCoopers Tax Consultants

Argenta

FLEET MANAGEMENTBEDRIJVEN Accenture Altran Belgium Luxembourg Arthur D. Little Athlon Mobility Consultancy AURELIA Automotive Solutions (Div.of Decalogos) BDO Belgium Bist Consult

CAP Automotive Ltd (Belgium Branch) CapGemini Belgium CO2Logic

AXA Assistance AXA Belgium Baloise Insurance Auto5

Thenable Belfius Insurance

Autoglass Clinic

Traject - Mobility Management BNP Parisbas Cardif

Autoschade Brocken

VKM Lean Business Consultancy zZoomer bvba

VERZEKERINGEN, RISK MANAGEMENT, BIJSTAND EN PECHVERHELPING DrivOlution Remylaan 4C 1 3018 Wijgmaal

De Putter & Co

TraXall

ABS

Stockwagens.be

Ctrack Belgium

Dragintra Fleet Services FleetPack®

CG CarGarantie Versicherungs-Gesellschaft

Axial Belgium

Corona Direct

Bodyrepair

DKV Belgium

Car clean express

Ergo Insurance

Car Clean Services

Ethias

Car-Vin Carrosserie

Generali Belgium

Caribel

IMA Benelux

Carrosserie Karreveld

Innovation Group Belgium

CG CarGarantie Versicherungs-Gesellschaft

KBC bank & Verzekering KONINKLIJKE BELGISCHE TOURING CLUB Wetstraat 44 1040 Brussel

Marsh P&V Assurances

ENGIE Fleet sa/nv

qover

EuroFleet Consult

Real Garant Versicherung

Eurofleeting Services Belgium

UBench International

EurotaxGlass's Benelux EY Belgium Fleet Logistics Fleet&DriverCare

Carglass Trichterheideweg 11 3500 Hasselt

Revolution Fleet Company

Bluefleet Bureau Tronicars

ONDERHOUD, HERSTELLINGEN, GLASHERSTELLING, CAR WASH

Cryns Carrosserie Center Brussels Cryns Carrosserie Center Antwerpen Cryns Carrosserie Center Gent Cryns Carrosserie Center Liège

VAB Pastoor Coplaan 100 2070 Zwijndrecht

Vanbreda Risk & Benefits

Cryns Carrosserie Center Mechelen

VIVIUM Marque de P&V scrl

Cryns Carrosserie Center Nivelles

Willis Towers Watson Belgium (Gras Savoye Belgium nv/sa)

Cryns Carrosserie Center Waasland

FLEETEXPERT

link2fleet - toolbox << 99


LISTING A-Z link2fleet 2019

Eurogarant EuroWashCard - EWC Geevers Auto Parts Modul-System Touring Glass Wondercar

RIJOPLEIDINGEN, SAFETY EN ECO-DRIVING

BRANDSTOF- EN ENERGIEBEHEER (LEVERANCIERS BRANDSTOF, BRANDSTOFKAARTEN EN ELEKTRISCHE LAADPUNTEN) Belgian Shell S.A./N.V. Kantersteen 47 1000 Brussel

DrivOlution Remylaan 4C 1 3018 Wijgmaal ABB

INSPECTIE, TRANSPORT, LOGISTIEK, STOCKAGE

eFenKa Care 4 Fleets

Fleet Complete Belgium

Carfixer

FleetFinder

CAT Benelux

FleetMaster - Your SaaS Cloud

Macadam Vab Inspection

Solution for Rental and Lease

SGS Belgium

Freeedrive

Sixt Belgium

GeoDynamics

Walon BNL

Guard Systems Benelux

IT SYSTEMS & MANAGEMENT SOFTWARE

be charged Blue Corner Fleet&DriverCare

Bosch EV Solutions

Gentleman Driver School

Car Plug

Global Drivers Concept

Castrol Lubricants, div. BP Belgium

Go For Safe Driving Eneco Key Driving Competences EV-Box

Parrot Fleet Profile Leuvensesteenweg 510 45 1930 Zaventem

Power-Station Primagaz Belgium Sunprofit Texaco, Delek Belgium Tokheim Belgium

Technofleet

Tobania

Road Safety Consulting

P&V elektrotechniek

Sofico

Tele Atlas

GPC Europe

VAB - Safe Drivers Plan

Ixdata

MXG

RACB Safety

Lukoil

inMotiv

Modix

EV-Point

Smart Driving

Indicata

Intersat DrivOlution Remylaan 4C 1 3018 Wijgmaal

Peugeot Driving Academy

Kuwait Petroleum (Belgium)

Dragintra Fleet Services FleetPack®

UBench International ARC VAB Telematics ATI SPRL - Importateur officiel de Mobileye

XPOFleet

BF Engineering - Securysat BiZZ NiZZ Software Carfixer

CONNECTED CAR DEVICES (TELEMATICS, NAVIGATIE, TRACK & TRACE)

Chevin Fleet Solutions Coyote Systems Benelux

Altran Belgium Luxembourg

Ctrack Belgium

ARC Auto5

100 >> link2fleet - toolbox


BF Engineering - Securysat

ADMB

bump Géoservices

Arthur D. Little

CarPay Diem (Kwalyo)

Athlon Mobility Consultancy

Coyote Systems Benelux

AURELIA Automotive Solutions (Div.of Decalogos)

Ficos

PROFESSIONELE ORGANISATIES, FEDERATIES, EXPERTEN

Continental Benelux Eurotyre Benelux Eurotyre-Ceva

Acerta

Goodyear Dunlop Tires Belgium

ADMB

Michelin Belux

Attentia

Pirelli Tyres Belux

BIst Consult Fleet Complete Belgium Bluefleet FleetFinder Freeedrive

QTeam CAP Automotive Ltd Belgium Branch)

BFFMM FEBELCAR

Sint-Kruis-Winkelse Bandencentrale

FEBIAC

Toyo Tire Benelux

FrotCom

CO2Logic

Geo Solutions / Suivo

De Putter & Co Fleet Corner

TSE (Tyre Service Europe)

Guard Systems Benelux

Dragintra Fleet Services FleetPack®

Group S

Tyre Safety Europe bvba

ERCG

Mobi (VUB)

EuroFleet Consult

Mobimix.be

EurotaxGlass's Benelux

Partena Professional

EY Belgium

Renta - Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders

Intersat Ixdata Masternaut

OMBOUW, OPBOUW, KOETSWERKHERSTELLINGEN

MXG MyCopilot Systems FleetVision SD Worx

Orange Business Service

Sortimo Belux Schaarbeeklei 491 1800 Vilvoorde

Group S Securex

Parrot JATO Dynamics KPMG Belgium

Smart Mobility’ – Antwerp Management School

Loyens & Loeff

Traxio

Allaeys Michel BVBA

Mobius

UCM

ARC

Partena Professional

FleetVision

Autoschade Brocken

PricewaterhouseCoopers Tax Consultants

VSV

Bodyrepair

TomTom Telematics VAB Telematics

Securex

BANDEN

Verizon Connect (Fleetmatics)

Sofico

RAM Mobile Data Belgium Securifleet/kheiron SecurySat Tele Atlas TeleFleet

CONSULTANCY, TAX & LEGAL

Acerta

Car-Vin Carrosserie

Profile Tyrecenter Belux

Carrosserie Karreveld

Apollo Vredestein BeLux

CG CarGarantie Versicherungs-Gesellschaft

Thenable Traject - Mobility Management Auto5 VKM Lean Business Consultancy

Accenture

Bureau Tronicars

Bridgestone Europe NV/SA, Belgium Luxembourg Sales Division

Cryns Carrosserie Center Antwerpen Cryns Carrosserie Center Gent

link2fleet - toolbox << 101


LISTING A-Z link2fleet 2019

Cryns Carrosserie Center Liège

CarsOnTheWeb.com

Frame21

Uber

Cryns Carrosserie Center Mechelen

CAT Benelux

GG126 Business Center

CRM Automotive Retail

GTL-Nationale Groepering van Taxiondernemingen

ZenCar ` Zipcar

Cryns Carrosserie Center Nivelles Indicata Cryns Carrosserie Center Waasland

SGS Belgium

Eurogarant

Sineo Evere

Geevers Auto Parts

Sixt Belgium

Modul-System

Stockwagens.be

MUL-T-LOCK Belgium (Assa Abloy)

VAB Fleet Services

ORCA Graphics

ALTERNATIEVE TRANSPORTMODI, FLEXOFFICES EN PARKINGS

zZoomer bvba Heroad HR Rail Interparking Group Kowo Match Office

Proveco

MIVB/STIB

Rauwers Contrôle Rolix Sineo Evere VebaBox Belux Wondercar

B2Bike BlaBla Car BluePoint Burogest

Burotel Cambio

DEKRA Automotive Solutions Mozartlaan 2 1620 Drogenbos

Cap Business Center Car2Go Caramigo CarAsap

Autorola Autoveiling

Care 4 Drivers

Autralis

CoWallonia

BCA Autoveiling

Cycle Valley

Belcar

De Lijn

Car Manager

DriveNow

Care 4 Fleets

Drivy

Carrosserie Karreveld

Easy Office Center

102 >> link2fleet - toolbox

Motosmarty Multiburo

Burooz

REMARKETING

Moteo

NMBS/SNCB Officenter

CAR-SHARING & CAR-POOLING BlaBla Car Cambio Caramigo CarAsap Heroad OTA Keys Tapazz Uber

Oriona Group OTA Keys

MOBILITEITSKAARTEN

Qpark Alphabet Mobility Card Regus Athlon Mobility Card Silversquare LeasePlan Mobility Card Slim naar Antwerpen Mobib Spaces Modalizy Tapazz Olympus Mobility NV TeamCyclis Pcard+ TEC Plugin2Drive The eCloud Company Q8 Mobility Card The Loft@367Louise XXImo The Office Operators Topos Traject - Mobility Management TransformaBXL


4 SESSIES IN 2019 21 & 22/02/2019

19/09/2019

SAFETY FIRST

De verzekering is een belangrijk onderdeel in de TCO van uw voertuigen. Maar weet u dat u de kosten aanzienlijk kan verlagen door een beleid van efficiënte verliespreventie aan te nemen?

25 & 26/04/2019

Leer hoe je nieuwe mobiliteitsformules kunt integreren naast het gebruik van de bedrijfswagen. Een berekening die u toestaat om de totale mobiliteitskost van uw medewerkers te berekenen.

WHERE?

Neem deel met uw eigen team in de Blue Run Challenge. Deze leuke uitdaging van formaat laat u toe om op een amusante manier de alternatieve mobiliteit in Brussel uit te testen.

21 & 22/11/2019

TOTAL COST OF MOBILITY

fleet datings op verschillende locaties, zie www.fleetdating.be

MOBILITY CHALLENGE - BLUE RUN

PROGRAMMA

08:00 08:50 09:10 10:20

– – – –

08:50 09:10 10:20 11:00

ALTERNATIEVE MOTOREN

Kom ontdekken of het elektrische voertuig, de hybride, de plug-in hybride, de CNG of auto op waterstof geloofwaardige alternatieven kunnen zijn voor uw wagenpark!

Presentaties door experten Elevator Pitch Q&A sessies Networking

www.fleetdating.be

RESERVATIONS?

Ben je nog niet ingeschreven? Reserveer dan vandaag nog je plaats via www.fleetdating.be


SAVE THE DATE 20 JUNE I BRUSSELS EXPO I HALL 10

FLEET VILLAGE

FORUM www.link2fleet.com/forumandawards

AWARDS


BIJLAGE BIJ LINK2FLEET TOOLBOX 2019 JANUARI 2019

Het Renault Pro+ Gamma:

een antwoord op al uw vereisten

Renault is voorbereid op de uitdagingen van morgen

Een voertuig

voor al uw vereisten

(Z)Electrificeer uw business


VOORWOORD

Uw partner, vandaag en morgen De Belgische markt van de lichte bedrijfsvoertuigen (< 3,5 ton) doet het zeer goed. De voorbije jaren is maand na maand een bijna constante groei in de inschrijvingscijfers genoteerd. Dankzij ons uitgebreid modellenpalet en ombouwmogelijkheden die tegemoet komen aan de noden van alle professionals bezet Renault qua verkoopcijfers een leiderspositie in België en Luxemburg, maar ook overal elders in Europa, met een marktaandeel van 28 procent. Om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bestaat ons fleetteam uit een twintigtal mensen die gespecialiseerd zijn in specifieke openbare markten, key accounts, klein zakelijke handelaars, korte en lange termijnverhuurders. We bereiden ons bovendien voor op de uitdagingen van morgen voor het goederen- en personenvervoer, met steeds milieuvriendelijkere motoren. Naast onze zuiver elektrische Renault Kangoo Z.E., die al een paar jaar op de markt is, biedt Renault ook een EV-variant aan van onze Master en ontwikkelen wij een hele reeks zelfrijdende elektrische concepts, die de mobiliteit van de bedrijven en professionals van morgen revolutionair kunnen veranderen. De grote kracht van Renault zit hem ook in de ontwikkeling van ons netwerk van Renault Pro+-concessiehouders, die zich specifiek toeleggen op lichte bedrijfsvoertuigen en die onze klanten diensten en advies op maat aanbieden. Bent u nog steeds niet overtuigd van de bedrijfsvoertuigen van Renault en van onze diensten? Laat ons dan even samen kennismaken in de volgende bladzijden.

Wie zijn wij? Olivier JEAN Country Operations Director Belux

Philippe Bovijn Country Fleet Manager Renault België Luxemburg

Philippe BOVIJN Country Fleet Manager Marc FUMAGALLI Fleet & Leasing Company Manager

Line-Up Renault LCV Bijlage bij link2fleet toolbox 2019 Verantwoordelijke uitgever: Renault België Luxemburg

Realisatie:

W.A. Mozartlaan 20

MMM Business Media & Co Luxembourg sàrl

1620 Drogenbos

Rue d’Arlon 4

+32(0)2 334 76 11

8399 Windhof

www.renault.be

Luxembourg

Etienne RONDEAU LCV Manager Damir DEVEDZIC ZE Manager


LINE-UP RENAULT LCV

Renault is voorbereid op de uitdagingen van morgen Het goederentransport in stadscentra zal er in de toekomst

kunnen de leidende pod in een konvooi volgen, maar ze

heel anders uitzien dan vandaag. Terwijl de e-commerce

kunnen zich ook volledig zelfstandig verplaatsen zodat ze elk

explosief blijft groeien eist de consument een onmiddellijke

hun route voor de “laatste kilometer” kunnen afleggen.

levering, moeten professionals hun leveringskosten optimaliseren en proberen steden om het steeds drukkere verkeer

Dankzij EZ-PRO kan de eindklant het uur en de plaats van zijn

onder controle te houden. Vergeet niet dat de last mile delivery

levering kiezen en ook bepalen of hij zijn bestelling overhandigd

goed is voor 30 procent van het stadsverkeer.`

krijgt van de conciërge dan wel of hij die uit een van de bergvakken van de autonome robot-pods neemt door die met een

Met de concept EZ-PRO die in september jongstleden is

smartphone-app te ontgrendelen.

onthuld op het IAA-salon van Hannover komt Renault met een oplossing voor de laatste kilometer van een levering. EZ-

“Met Renault EZ-PRO gaan we verder met ons verkennend

PRO is een autonoom, elektrisch, geconnecteerd en gedeeld

werk rond de mobiliteit van morgen. Deze conceptcar schept

robotvoertuig dat bestaat uit een zelfrijdende leidende pod

kansen voor professionals en vergemakkelijkt tegelijk de

en robot-pods zonder bestuurder. Renault blijft echter van

diensten voor alle gebruikers. Hij is gebouwd op het

mening dat de mens nog lang centraal zal blijven staan bij

DNA van het merk, dat de mens centraal stelt in al

transportactiviteiten. Daarom biedt de autonome leidende

zijn oplossingen,” zo verklaart Laurens

pod plaats aan een menselijke conciërge, die superviseert en

van den Acker, Directeur Corporate

de routes van de robot-pods plant. De autonome robot-pods

Design van de Groep Renault.


LINE-UP RENAULT LCV

(Z)Electrificeer uw business Renault investeert al jarenlang in de ontwikkeling van zuiver elektrische en milieuvriendelijke motoriseringen en brengt die op de markt onder de naam Z.E. (voor “Zéro Emissions”, nuluitstoot). Het bedrijfswagengamma omvat nu al twee modellen die gewoon verkrijgbaar zijn: de Renault Kangoo Z.E. en de Renault Master Z.E.

Renault Kangoo Z.E.

hij 35 kilometer rijbereik recupereren

De Renault Kangoo Z.E. is verkrijgbaar

Als pionier en marktleider onder

in slechts één uur laden, terwijl een

in twee lengtes: 4,28 meter en 4,66

elektrische bestelwagens sinds zijn

volledige laadbeurt gemiddeld 6 uur

meter. De meeste ombouwkits die

marktintroductie in 2011 mocht de

in beslag neemt via een wallbox van

beschikbaar zijn voor Kangoo en

Renault Kangoo Z.E. al heel wat prijzen

7,4 kW.

Kangoo Maxi zijn dat ook voor

in ontvangst nemen, zoals de

Een grote nieuwigheid in het segment

Kangoo Z.E. en Kangoo Maxi Z.E.,

“International Van of the Year 2012”.

is dat de Renault Kangoo Z.E. voortaan

zoals bijvoorbeeld de pick-upafge-

In 2017 kreeg hij een nieuwe batterij

is uitgerust met een warmtepomp

leide voor steden en gemeenten.

van 33 kWh en een nieuwe motor met

gekoppeld aan de airconditioning,

een grotere energiedichtheid (44 kW –

waardoor het rijbereik gevrijwaard blijft

Renault Master Z.E.

60 pk – 225 Nm), waarmee hij een

bij lage temperaturen omdat minder

De onlangs voorgestelde zuiver elek-

theoretisch rijbereik haalt van 270

gebruik moet worden gemaakt van

trische versie van de Renault Master

kilometer (op de NEDC-cyclus).

elektrische weerstanden, die veel

richt zich tot diegenen voor wie

Dankzij zijn twee keer zo krachtige

energie verbruiken en aan het rijbereik

milieu-uitdagingen fundamenteel

lader van de nieuwe generatie kan

vreten.

zijn.


Hij gebruikt dezelfde batterij als de Renault Kangoo en een elektromotor van 57 kW (76 pk – 225 Nm), zodat hij onder realistische omstandigheden tot 120 kilometer ver kan rijden. Hij is perfect geschikt voor verplaatsingen in de stad of de rand en haalt snelheden tot 100 km/u. Hij heeft naar schatting 6 uur nodig om zijn volledige rijbereik weer te recupereren. De Renault Master Z.E. biedt een breed gamma van 6 versies aan om tegemoet te komen aan de diverse noden van professionals. Op het programma staan 4 bestelwagenversies, 3 lengtes en 2 hoogtes, met een nuttig laadvolume

Renault Twizy et Renault ZOE : het antwoord voor last mile delivery Voor wie op zoek is naar een praktische en uitstootvrije oplossing voor kleine leveringen van de laatste kilometer in de stad zijn Renault Twizy Cargo en Renault ZOE de ideale oplossing. Met zijn koffer van 180 liter die tot 75 kg aan nuttig laadvermogen kan laden brengt Renault Twizy Cargo u overal in de stad. Hij haalt afhankelijk van de versie een topsnelheid van 45 of 80 km/u en kan tot 100 kilometer afleggen, waarna hij zich laat herladen in slechts 3,5 uur. Renault ZOE, dat is een kleine stadsauto met de keuze uit twee motorversies (Q90 en R90) die tot 300 kilometer rijbereik bieden. Afhankelijk van het soort stekker laat hij zich in 1 uur 9 minuten tot 6 uur herladen. Zijn koffer slikt 338 tot 1.225 liter.

van 8 tot 13 kubieke meter en een nuttig laadvermogen van 1 tot 1,1 ton. Er zijn ook twee laadvloer-cabineversies beschikbaar in de lengtes L2 en L3 met een nuttig laadvermogen voor ombouw van respectievelijk 1.370 en 1.350 kg.

Wil u meer weten over het ZE-gamma van Renault? Surf dan naar onze website via deze QR-code: Open eenvoudigweg de camera van uw Iphone of gebruik een app voor de Androïd toestellen.

Getuigenis Damir Devedzic

Kiezen voor een elektrische auto betekent denken aan de toekomst en besparen.

Wie een elektrisch voertuig kiest, kiest voor een milieuvriendelijke auto die geen CO2 of partikels uitstoot en geen lawaai of geuren produceert. Maar het is ook een verantwoordelijke vorm van rijden. In stadscentra, waar steeds vaker een rijverbod voor verbrandingsmotoren wordt ingevoerd, vormt een elektrische aandrijving een reëel alternatief voor professionals.

Elektrisch rijden betekent ook van allerlei interessante fiscale stimuli genieten en vooral uw budget onder controle houden. Een elektrisch voertuig helpt namelijk om de gebruikskosten te drukken. Vanaf 12.500 kilometer per jaar ligt de brandstofkost hoger dan de huur van de batterij en de elektrische laadbeurten bij elkaar opgeteld. Met de komst van de WLTP-normen en de RDE-tests onder reëel gebruik stellen we vast dat de TCO van onze elektrische modellen steeds dichter opschuift naar die van vergelijkbare modellen met verbrandingsmotor, en dus ook naar de verwachtingen van onze fleetklanten.


Een voertuig voor al uw vereisten Kangoo, Trafic, Master: keuze te over

Renault Kangoo Express

Renault Trafic

Renault Master

De Renault Kangoo Express is de referentie in zijn segment en dus de ideale met-gezel voor uw verplaatsingen en transport in stadscentra, of voor uw ploegen die kleiner materieel naar de werf moeten vervoeren. Ondanks zijn compacte formaat kan hij zich aan al uw noden aanpassen.

De Renault Trafic toont zich dynamisch en efficiënt tijdens het rijden, maar is dat ook wanneer hij moet voldoen aan de specifieke wensen van professionals. Zijn robuuste en praktische aard zal u zeker weten te overtuigen.

U vervoert zwaar materieel of moet vaak op lastig terrein rijden? De Renault Master komt aan uw wensen tegemoet dankzij zijn uitgebreide rijcapaciteiten en zijn genereuze afmetingen.

• Beschikbaar in 3 lengtes (Compact: 3,89m; Express & Z.E.: 4,28 m; Maxi & Maxi Z.E.: 4,66 m) met diesel- of benzinemotor en 2 lengtes in elektrische versie (Kangoo Z.E. en Maxi Z.E.) • Keuze tussen twee aparte stoelen of een driezitsbank voorin, naast een vijfzitsversie. • Laadvolume van 2,3 m3 tot 4,6 m3 naargelang van de versie • Nuttig laadvermogen van tot 800 kg • Nuttige laadlengte van tot 2,89 meter

Vanaf 10.245 € exclusief btw* of 119 € exclusief btw/maand**

• Verkrijgbaar in 2 lengtes (4,99 tot 5,39 m en 2 hoogtes (1,95 tot 2,46 m) • 14 opbergvakken in het interieur met 90 liter beschikbare bergruimte • Een forse bak van 54 liter onder de passagiersbank • Een laadvolume van 5,2 m3 (L1H1) tot 6 m3 (L2H2) • Nuttig laadvermogen van 900 kg (bestelwagen L1H1) tot 1400 kg (laadvloer-cabine L2H1) • Dankzij het luik in zijn scheidingswand kan hij voorwerpen tot 4,15 m lang vervoeren • Meerdere configuratiemogelijkheden, met zijruiten of volledig gesloten, 1 of 2 zijdelingse schuifdeuren, een dubbele achterdeur of een kofferklep Vanaf 14.255 € exclusief btw* of 169 € exclusief btw/maand**

• Verkrijgbaar als voor- of achterwiel- aandrijver, met enkele of dubbele wielen • 4 lengtes beschikbaar (L1: 2,58 m; L2: 3,08 m; L3: 3,73 m; L4: 4,38 m • 3 hoogtes (H1: 2,31 m; H2: 2,5 m; H3: 2,7 m) • 4 maximaal toegelaten massa’s afhankelijk van de versie: 2,8t, 3,3t, 3,5t en 4,5t • Talrijke versies: bestelwagen, chassis- cabine en dubbele cabine, laadvloer- cabine of pick-up met neerklapbare wanden • Laadvolume van 8 tot 17 m3 in de bestelwagenversie en tot 26 m3 in de Cargo-versie • Meerdere configuratiemogelijkheden

Vanaf 16175 € exclusief btw* of 199 € exclusief btw/maand**

*Prijs met alle kortingen inbegrepen **Aanbod in financiële leasing voorbehouden aan professionele klanten voor alle bestellingen tijdens de maand januari 2019.


This dummy text is representative of the body text to be used Het gamma lichte bedrijfsvoertuigen van Renault is een van de meest uitgebreide van de markt. Van het kleine bestelwagentje in this project. It is Kangoo tot de grote bestelbus Master, met daartussen de middelgrote Trafic en de pick-up Alaskan, het gammadummy omvat meer copy and is representative of the dan 350 versies in verschillende lengtes, breedtes, laadvolumes en nuttige laadvermogens. Zonder te vergeten dat u ook nog body text to be used eens kan kiezen uit een enkele of een dubbele cabine, naast de vele ombouwoplossingen en inrichtingsmogelijkheden, waardoor in this project. It is copy. u een voertuig volledig op maat kan bekomen. Als u op zoek bent naar het perfecte voertuig voor uw business, dummy heeft Renault

Pro+ zeker en vast een model dat aan uw noden is aangepast.

Ga nooit de deur uit zonder aangepaste accesoires

Oplossingen voor alle beroepen

Julie Lafage

Etienne Rondeau

Omdat elke professional specifieke vereisten heeft voor zijn

Of u nu werkt in het domein van het koeltransport, de

voertuigen heeft Renault een heel gamma aan accessoires

medische noodhulp, de bouw of het personenvervoer,

ontwikkeld die uw dagelijkse leven kunnen vergemakke-

Renault Pro+ biedt een brede waaier aan ombouw-

lijken. Een trekhaak of dakrails, het Pack Dakdrager dat

mogelijkheden en inrichtingskeuzes. Al die aanpassingen

een dakgalerij combineert met een laadladder en een

kunnen rechtstreeks in het atelier of bij een erkende koets-

loopgang voor een optimaal laadvolume, naast het gamma

werkbouwer worden uitgevoerd voor de levering. Daardoor

meubelen Renault PRO+ Line, led-verlichting of een Pack

heeft u een voertuig dat perfect is aangepast aan uw

Cargo dat bestaat uit een houten laadvloer, zijwanden en

professionele wensen op het moment dat u het in ontvangst

wielkastbescherming.

neemt. Van een kiepbak met een grote inhoud tot een hoogtewerker, alles is mogelijk. Ontdek al deze oplossingen via deze QR-code:

Ontdek alle ombouwopties via deze QR-code:

MYRENAULT PRO+ GENIET VAN EEN HOOP VOORDELEN Als professional is uw tijd kostbaar en is uw voertuig van essentieel belang. Wij willen u een allesomvattende maatoplossing aanbieden die aan de eisen van uw beroep voldoet. Daarom hebben we het portaal My Renault Pro+ opgestart: uw persoonlijke online ruimte waar u de agenda van uw voertuig terugvindt maar ook advies, voordelen, nieuwigheden, technische informatie, uitnodigingen op evenementen, wedstrijden… dit alles op één enkele plek die u volledig is toegewijd.

U vindt alle details op www.myrenault.be. Inschrijven is gratis.


Een netwerk en diensten gericht naar professionals Kalmthout Turnhout

Temse Gent Mechelen Aalst

Aarschot Hasselt

Waregem Kortrijk

Zaventem Drogenbos Wavre Fléron

Tournai Mons

Verviers

Fontaine l'Eveque

Marche

Devos-Capoen - Brugsesteenweg 30 - 8520 Kuurne Garage Kenis - Steenweg op Gierle 234 - 2300 Turnhout Garage Valckenier Zaventem - Leuvensesteenweg 400 - 1932 Zaventem Paesmans Autogroep - Gouverneur Roppesingel 2 - 3500 Hasselt

Junglinster

Garage Valckenier Aalst - Siesegemlaan 1 - 9300 Aalst Garage Bossuyt NV - Gentseweg 76 - 8792 Waregem

Gasperich

Renault Motors Wavre - Chaussée de Namur 140 - 1300 Wavre Renault Drogenbos - Avenue W.A. Mozart 21 - 1620 Drogenbos Group Pashuysen - Gaston Geenslaan 10-12 - 3200 Aarschot Hanswijck NV - Jubellaan 62 - 2800 Mechelen Van Trier - Brasschaatsteenweg 282 - 2920 Kalmthout Centre-Automobiles - Rue du Chemin de Fer 163 - 7033 Cuesmes Groupe Renault Neri - Rue Bureau 69 - 4620 Fleron Renault Tournai - Rue de Maire 9 - 7503 Tournai Garage De Caluwé - Autopartners Temse - Kapelanielaan 15 - 9140 Temse Emocar - Renault Verviers - Thier de Hodimont 105 - 4800 Petit Rechain Integral Auto - Chaussée de Liège 130 - 6900 Marche-en-Famenne A&P Mahy - Zeeschipstraat 107 - 9000 Gent GSL Motor - Route de Mons 502 - 6140 Fontaine l'Eveque Garage de l'Est - Zone artisanale et commerciale - L-6131 Junglinster RRG Luxembourg - 2 rue Robert Stumper - L-2557 Gasperich

De 5 belangrijkste voordelen voor onze professionele klanten: 1. Een compleet gamma bedrijfsvoertuigen van 2 tot 26 m³ 2. Het meest uitgebreide elektrische gamma, met Twizy, ZOE, Kangoo en Master ZE 3. Professionele teams die tot uw dienst staan 4. Een prioritaire diagnose 5. Ook onze test- en vervangwagens zijn bedrijfsvoertuigen

Profile for link2fleet

link2fleet toolbox 2019 - NL  

Ontdek de gloednieuwe editie van uw link2fleet toolbox 2019, uw hulpmiddel waar alle contactgegevens uit de Belgische fleet- en mobilitysect...

link2fleet toolbox 2019 - NL  

Ontdek de gloednieuwe editie van uw link2fleet toolbox 2019, uw hulpmiddel waar alle contactgegevens uit de Belgische fleet- en mobilitysect...